Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 2 december 2020

Nummer

Boekel Venhorst 23 Prachtig talentenarchipel Het is vroeg in de ochtend. Juul is al druk in de weer om ons talentenarchipel een nieuwe boost te geven. Rondom het thema Sinterklaas heeft ze allerlei werkvormen die op de verschillende zogenaamde 'eilanden' kunnen worden ondernomen. Het begon allemaal tijdens de start van dit schooljaar. Onze school verhuisde, behalve de kleuterklassen, van een benedenverdieping naar een bovenverdieping. Het voordeel van deze verhuizing is: het grote leerplein dat midden in het hart van de bovenverdieping ligt. Twee leerkrachten, Juul en Rianne, ontfermen zich over deze prachtige ruimte. Naast werkplek voor de kinderen van alle klassen van 3 t/m 8 willen ze deze ruimte ook inzetten als talentenarchipel. Een plek waar op verschillende plaatsen verdiepende opdrachten komen. Na weken van nadenken en voorbereiden is het dan zo ver. Rianne legt aan de leer-

krachten de verschillende eilanden uit. Er zijn twee 'fijneilanden', waar kinderen bij het ene eiland opdrachten met klein constructie materiaal kunnen bouwen en bij het andere eiland ligt groter constructie materiaal. Bij alle twee de eilanden hangen opdrachten voor de kinderen. Bij het 'wereldeiland' hangt een creatieve kronkel. ‘Schrijf het kleinste dier op dat je kent. Hierna schrijf je een iets groter dier op totdat je bij het grootste dier bent. Maak de lijst zo lang mogelijk.’ Er ontstaat een 'taaleiland', een 'muziekeiland', een 'rekeneiland', een 'leeseiland', en een 'denkeiland'. Alle groepen krijgen tijdens een rondgang met hun leerkracht uitleg over de verschillende eilanden. De kinderen zijn enthousiast. Op hun contractbrief krijgen de eilanden ook een plaatsje. In de eerste weken mogen de kinderen op twee eilanden gaan werken. Daarna moet dit eiland afgestreept worden op de contractbrief. Hierdoor krijgen ook andere kinderen de mogelijkheid om hier te werken. We zien kinderen gedurende de week op de verschillende plaatsen bezig met een activiteit.

De opdrachten die Juul vanmorgen heeft opgehangen worden deze middag door groep 5/6 gelezen. Maartje maakt met de kinderen van haar klas een rondgang waarbij alle mogelijkheden de revue passeren. Bij het 'taaleiland' hangt: Doel: A-B-C. Taak: Probeer bij iedere letter van het alfabet een woord te bedenken dat iets met het Sinterklaasfeest te maken heeft. Bij het 'denkeiland' hangt een braille-kaart. Bij de taak lees ik: Pak de braille-kaart, kies een zin van een Sinterklaaslied en teken dit in braille uit. Je mag natuurlijk ook een liedje in braille zetten of zelf een zin maken. En zo zijn er opdrachten bij alle eilanden. Juf Maartje heeft haar uitleg gedaan. Groep 5/6 kan de komende weken naast alle taken van de groep ook genieten van opdrachten op ons talentenarchipel. Zo fijn om een grote ruimte zo’n rijk milieu te geven. Sjaak van Moorsel, Team Uilenspiegel

MAAK EEN KIND BLIJ! Kijk op www.dewensboom.nl

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Wij wensen jong en oud een heel fijn Sint Nicolaasfeest!

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vis-sers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en

openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d. Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 6 december: 10.30 u (Sint Agathakerk). 2e Zondag van de Advent. Misdienaars: Roy, Glenn en Emanuela Bamé. Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (vwg. jaargetijde). Woensdag 9 december: 19.00 u St. Agathakerk; Marinus v.Haandel en Petronella v.Haandel-Raijmakers. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerst volgende viering: zondag 20 december 09.00 uur. OVERLEDEN: Boekel: Andries v.Lankveld Uden: Mien v.d.Brand-Dortmans Hans Kloppenborg Volkel: Harrie Poulussen Vieren in de St. Agathakerk. Voor de viering op zondag in de St. Agathakerk van 10.30 uur is een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Hannie Löbel, telefoon: 0492-322257 of via Henk v.Thiel: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Voor elke zondagviering moet telkens een opnieuw aangemeld worden. Ook de viering op woensdagavond om 19.00 uur in de St. Agathakerk gaat door!! Hiervoor hoeft men zich niet aan te melden. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. Uitvaarten mogen met maximaal 30 personen plaatsvinden in onze kerken, dit geldt ook voor de doopvieringen. Viering St. Jozefkerk Op de derde zondag van de maand, aan-

vang 09.00 uur, zal er in de St. Jozefkerk een viering zijn met een maximum van 30 personen. Aanmelden voor deze viering is noodzakelijk. Aanmelden kan tot vrijdag 17.00 uur via Riky Janssen: tel: 0630239206. Voor alle vieringen geldt het dringend advies aan de kerkgangers om een mondkapje te dragen. De enveloppen voor het opgeven van misintenties liggen achter in de St. Jozefkerk (dagelijks geopend van 10.00u-16.00 uur). U kunt deze inleveren (brievenbus) bij Sjef Vinken, Kerkpad 19 Venhorst. Misintenties: De misintenties die opgegeven zijn voor de zondagsvieringen worden voor u tegoed gehouden. Als de vieringen weer hervat worden zal de intentie, in overleg met de familie, alsnog afgelezen worden. Wilt u het geld terug ontvangen dan is dat ook geen probleem. U kunt hierover contact opnemen met diaken Henk v.Thiel, 06-50476049. Vacaturemelding Voor het bestuur van de Sint Petrusparochie zijn we op zoek naar een Penningmeester (m/v) De werkzaamheden worden op basis van vrijwilligerswerk in teamverband verricht. De penningmeester wordt ondersteund door 2 administratieve krachten, die beiden eveneens hun taken verrichten als vrijwilliger. Daarnaast maakt de penningmeester

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl deel uit van het parochiebestuur als stemgerechtigd lid. Belangstellenden voor deze interessante en verantwoordelijke functie kunnen reageren via een e-mail naar de huidige penningmeester van het parochiebestuur: jan.lucius@kpnmail.nl of telefonisch via 06 -10 139 246

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 6 december: 10.00 u Voorganger: Mw. Ds M.Dijkstra uit Hassem. 1e Advent. LET OP! Deze dienst is voor een beperkt aantal kerkgangers. U dient zich van te voren aan te melden bij onze scriba tel. 06-22989712 scriba@pkn-gemertboekel.nl. Kom dus niet op goed geluk! STICHTING WENSBOOM. Ook dit jaar siert de Wensboombanier weer het Ridderplein in Gemert. In Boekel

AANBIEDINGEN van donderdag 3 t/m woensdag 9 december:

PEPERNOTENVLAAI

MET SLAGROOM

PIETENSCHELPJES

PER STUK

ZONNEBOL

12.50 50 € 1. 50 € 1.

ROOMBOTER KRENTEBOLLEN

6 HALEN = 5 BETALEN DINSDAG 8 DECEMBER LAATSTE MARKTAANBIEDING 2020:

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Algemeen hangt hij weer op een herkenbare plaats bij de molen. Al weer voor het 13e jaar gaan vrijwilligers van de Wensboom Gemert/ Boekel er met frisse moed tegenaan om ook dit jaar voor veel kinderen wensen te vervullen. Kinderen uit Gemert en Boekel, die in relatieve armoede leven, kunnen van 1 tot en met 30 november éénmalig hun wensen indienen bij de Wensboom. Andere kinderen (en hun ouders/grootouders) kunnen deze wensen in vervulling doen gaan. Voor de wensers is een leeftijdsgrens van 13 jaar en een maximum van 5 wensen. De Wensboom probeert minimaal 1 wens te vervullen. Om te zien aan welke wens u kunt voldoen en hoe u dit dan kunt aangeven, kijk op de website www.dewensboom.nl of bel naar 0492-322140. Uw cadeaus kunt u inleveren op zondag 6 en 13 december in de kerk op de Vossenberg. Zet op het cadeautje de het codenummer, jongen/meisje en leeftijd (staat bij de wens op de website). Wij zorgen dan dat de cadeaus bij de verzamelplek komen. Ook zullen we op zondag 27 december de diaconale collecte voor dit doel bestemmen. Als u geen wensen in natura kan vervullen is het ook mogelijk om een gift over te maken. Dan op de rekening van de kerk met vermelding Wensboom. Men probeert bij ieder cadeautje voor de kinderen ook nog een extraatje te doen in de vorm van een bioscoop- en/of zwemkaartje. Dit wordt met de giften betaald. VOEDSELPAKKETTEN VOOR VOEDSELBANK DEURNE. Evenals vorig jaar gaan we in samenwer-king met de diaconie in Deurne houdbare etenswaren verzamelen. Deze zijn bestemd voor de Voedselbank in Deurne. Op 6 en 13 december kunt u uw spullen meenemen en afgeven in de Kerk op de Vossenberg. Er staan achterin de kerk kratten - op en onder de tafel - waarin u uw gaven kunt plaatsen. Wij gaan op 18 december de spullen naar Deurne brengen, zodat men een en ander op tijd bij de Voedselbank kan afleveren. KLIEDERKERK In de kerstvakantie op woensdag 23 december a.s. van 14:00 tot 16:00 uur willen we van start gaan met een eerste kliederkerk. Het thema is…… goed geraden! KERST! Kliederkerst! Creatief, actief, buiten, gezellig, spontaan, lekker, interessant, samen! Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Dat is kliederkerk. Een verrassende vorm van samen kerk-zijn met mensen die weinig of niets met kerk hebben én met meer betrokken kerkleden. De naam


Berichten kliederkerk is niet voor niets gekozen. Het wijst op de chaos, het geklieder, van het dagelijkse bestaan waar we allemaal mee te maken hebben. God is aanwezig in ons geklieder en creëert iets goeds in en uit de chaos. De creativiteit van kliederkerk en de focus op ‘samen’, helpen kinderen en volwassenen om te leren in het voetspoor van Jezus te gaan. Vanaf 14.00 uur ben je welkom en start het programma met verschillende hoeken waar het thema in creatieve vorm ontdekt kan worden. Om 15.00 uur hebben we een korte viering en deze wordt afgesloten met koffie/warme chocomel en natuurlijk iets lekkers. Hartelijk welkom! (ps. reserveren is noodzakelijk i.v.m. rivm maatregelen) max. 30 volwassenen. kliederkerk@pkn-gemertboekel.nl ovv aantal volwassenen en kinderen.

4.100 Boekelaren ontvangen brief over invullen keuze Donorregister Meerderheid heeft keuze ingevuld op donorregister.nl Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Boekel die nog geen keuze heeft ingevuld in het Donorregister, ontvangt uiterlijk 2 december een brief met de vraag dat alsnog te doen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstuurt brieven naar ongeveer 4.100 Boekelaren. Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland een nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar

komt in het Donorregister. Je kunt je keuze zelf invullen op www.donorregister.nl. Maak je geen keuze? Dan kom je in het register met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’. Dat betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. Minister van Ark van het ministerie van VWS: “Orgaandonatie is geen makkelijk onderwerp om over te praten, maar het is belangrijk dat iedereen bewust zijn of haar keuze invult in het Donorregister.” Brieven van het Donorregister Om mensen die nog een keuze moeten invullen hieraan te herinneren, verstuurt het ministerie van VWS brieven. Bij de brieven zit een formulier waarop je je keuze kan invullen. Als je al weet welke van de 4 mogelijkheden je kiest, hoef je niet op de brief te wachten. Je kunt je keuze op ieder moment invullen óf wijzigen via www.donorregister.nl. Inwoners van de gemeente Boekel die nog geen keuze hebben ingevuld, ontvangen de eerste brief rond 2 december. Als je 6 weken na ontvangst van de brief geen keuze hebt ingevuld, krijg je een 2e brief. Onderneem je daarna nog steeds geen actie, dan kom je met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister. Ook hierover ontvang je een bevestigingsbrief. Bekijk hier de Nederlandstalige brief en de brief in andere talen. Uitleg bij bibliotheken Heb je hulp nodig bij het invullen van je keuze? Dan kun je binnenlopen bij een bibliotheek bij jou in de buurt. Veel bibliotheken geven voorlichting. Hier krijg je uitleg over de nieuwe donorwet. De bibliotheken hebben ook folders in het Nederlands en in andere talen, zoals Engels, Turks of Arabisch. Nu de bibliotheken

tijdelijk gesloten zijn, verwijzen we mensen die hulp nodig hebben of vragen hebben naar de informatielijnen (telefonisch en per e-mail). Dit vulden inwoners van Boekel in Tot 1 november 2020 vulde 53,2% van de Boekelaren vanaf 18 jaar zijn keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes gaat het bij 58,8% om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 24,9% wil geen orgaandonor worden en 16,3% laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders. Verhalen van keuzemakers Welke keuze je maakt over het doneren van organen en weefsels, bepaal je zelf. Ook kun je je keuze altijd veranderen in het Donorregister. Vind je het lastig om een keuze te maken? Dan kan het helpen om de verhalen van mensen die al een keuze maakten te lezen. Meer weten? Ga voor meer informatie naar donorregister.nl. Ook kun je kijken op hoewerktorgaandonatie.nl. Daar krijg je stap voor stap uitleg over hoe orgaandonatie werkt.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKS- of JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad.

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl.

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur.

Klachten en meldingen over straatverlichting kunt u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

- portemonnee, inhoud: pasjes, rijbewijs, bankpas en geld Gevonden: - fietstas, kleur: groen, merk: Active Gear, inhoud: dunne (regen)jas - 2 sleutels met sleutelhanger met tekst - Ford autosleutel met zwarte tiewrap - Fietstas, kleur: bruin, merk: Fastrider, inhoud: tasjes, notitieboekje, fietspompje, tasje met gereedschap - bankpas ING Kareth - bankpas SNS Monashenko

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 25-11-2020 Verloren: - fietstas, kleur: zwart/grijs, inhoud: minilaptop en een computermuis, de oplader van de fiets - bril, kleur: zwart met witte vlekjes op de pootjes

BASISREGISTRATIE PERSONEN In de basisregistratie personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van alle Nederlanders. Zoals uw naam, adres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, huwelijk of geregistreerd partnerschap, ouders, kinderen en Burgerservicenummer. Sommige gegevens moet u zelf doorgeven, zoals een verhuizing of geboorte. Andere gegevens worden automatisch opgenomen.

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel Inzien gegevens BRP Door met uw DigiD in te loggen op mijn.overheid.nl kunt u uw persoonsgegevens bekijken. Klik op ‘persoonlijke gegevens’, boven aan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien. Als u er niet uitkomt dan kunt u ook terecht bij de gemeente Boekel voor het inzien van uw persoonsgegevens in de BRP. Wij kunnen u een persoonslijst met uw persoonsgegevens toesturen. Verstrekken persoonsgegevens Overheidsinstanties gebruiken uw gegevens uit het BRP om hun taken uit te voeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank stemmen daarmee hun beslissingen goed af op uw situatie, ook gemeenten maken gebruik van de gegevens. Geheimhouding U kunt de gemeente vragen om een beperking van het verstrekken van uw persoonsgegevens, ook wel geheimhouding persoonsgegevens genoemd. U kunt deze geheimhouding aanvragen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel. U kunt een aanvraag doen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen. In dat geval worden bijvoorbeeld persoonsgegevens welke een gemeente op basis van een gemeentelijke verordening zou geven niet verstrekt.

huis ingezameld en 10 kilo aan grof restafval. Dat is bijna 3 kilo minder dan in 2018. Dit komt neer op een afname van ruim 6%. Ook blijkt dat inwoners van het Land van Cuijk en Boekel het afval heel goed scheiden: inwoners bieden maar liefst 93% van het afval gescheiden aan. Eén van de redenen dat er zo weinig restafval is, komt omdat we steeds vaker en steeds meer afvalsoorten weer opnieuw als grondstof kunnen gebruiken. Daardoor houden we steeds minder restafval over. Zo hoeft u als inwoner ook minder tariefzakken aan te schaffen. Goed voor het milieu en goed voor uw portemonnee. Dat de inwoners zo goed afval scheiden, zorgt ervoor dat de kosten voor het inzamelen en verwerken van afval voor de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 11,5% lager zijn ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. We zien wel dat in de meeste gemeenten de kosten toenemen. Dit is een landelijke trend. De Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel probeert de stijging van de kosten de komende jaren zo laag mogelijk te houden. De hoofdconclusie uit het onderzoek is dat de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel tot de absolute top van Nederland behoort. Dat hebben we vooral te danken aan uw bijdrage. Een compliment voor u als inwoner!

Wanneer overheidsinstellingen of ander instellingen met een publiekrechtelijke taak om uw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om uw gegevens te verstrekken.

SAMEN LEVEREN WE EEN TOPPRESTATIE MET ONZE AFVALINZAMELING Uit landelijk onderzoek op het gebied van huishoudelijk afval blijkt dat de Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel hoog scoort. Inwoners van het Land van Cuijk en Boekel scheiden hun afval zo goed, dat we hierdoor een topprestatie op het gebied van huishoudelijk afval leveren. In 2019 is gemiddeld maar 30 kilo restafval per inwoner in blauwe tariefzakken aan

AANWIJZING COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2021 Het college van burgemeester en wethouders heeft voor 2021 diverse festiviteiten aangewezen als zogenaamde ‘collectieve festiviteiten’. Dit betekent dat tijdens die festiviteiten, onder andere de kermis, enkele voorschriften over geluidhinder niet gelden. Overigens kan het zijn dat er beperkingen

IDENTIFICATIEPLICHT VANAF 14 JAAR Een paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) is een reisdocument én een identiteitsbewijs. Iedereen vanaf de leeftijd van 14 jaar is verplicht een identiteitsbewijs te kunnen tonen wanneer hierom wordt gevraagd door een bevoegde autoriteit. Ben je 14 jaar of ouder en heb je nog geen paspoort of identiteitskaart, maak dan een afspraak via onze website op www.boekel.nl.

zijn ten gevolge van de actueel geldende Noodverordening i.v.m. Covid-19 ten tijde van de festiviteit.

KENNISGEVING VORMVRIJE M.E.R.BEOORDELINGSBESLUIT ‘RIETVEN 4’ Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 24 november 2020 een beslissing genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor De locatie ‘Rietven 4’: Door de aard en kleinschaligheid van het planvoornemen aan de Rietven 4, het feit dat enkel sprake is van een functiewijziging ten behoeve van een nevenactiviteit binnen een bestaand bouwvlak en het totaal aan bebouwing niet toeneemt, wordt niet verwacht dat negatieve effecten zullen optreden door de voorgenomen ontwikkelingen op in de directe omgeving aanwezige waarden en belangen of op aanwezige beschermde gebieden en soorten. Het plan is niet binnen een kwetsbaar of waardevol gebied gelegen en heeft ook geen belangrijke nadelige milieugevolgen voor de omgeving. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de in dit plan besloten ontwikkeling in voldoende mate is afgewogen en dat er geen nadelige effecten zijn te verwachten. De in voorliggend bestemmingsplan besloten ontwikkeling in het betreffende gebied is niet m.e.r.-beoordelingsplichtig. Terinzagelegging Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 december 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Vervolgprocedure Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure.


Informatie Voor informatie over deze beslissing kan contact opgenomen worden met de gemeente Boekel via het telefoonnummer 0492 – 326800.

integraal en interactief opgenomen in deze geo-viewer: zie http://boekel.crotecomgevingsplan.nl/ onder de knop ‘kaartlagen – delegatiebevoegdheden’ in het rechter menu.

Boekel, 2 december 2020.

Omschrijving Bestemmingsplan Het 'Omgevingsplan: Veegplan 5' betreft de volgende herziening. Met deze herziening worden zeven ruimtelijke initiatieven mogelijk gemaakt. Het gaat om een ruimte-voor-ruimte regeling, een uitbreiding van glastuinbouwbedrijf, een recreatieve uitbreiding en vier omzettingen (twee van agrarisch bedrijf naar bedrijf, een van agrarisch veehouderij naar agrarisch bedrijf en bij de laatste wisselen twee locaties van wonen naar agrarisch en vice versa). Het is nodig om de bestemming op deze locaties te wijzigen, zodat de gewenste ontwikkelingen planologisch gezien mogelijk worden. Dat gebeurt met dit bestemmingsplan, dat de vorm aanneemt van een partiële herziening. Het gaat over de onderstaande locaties:

PUBLICATIE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘OMGEVINGSPLAN: VEEGPLAN 5’ Inleiding Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in de vergadering van 24 november 2020 besloten om het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp. Delegatiebesluit Dit bestemmingsplan is door het College B&W vastgesteld op basis van een gedelegeerde bevoegdheid. Het delegatiebesluit is bekend onder zaaknummer Z/034647 en documentnummer AB/022656, besluitdatum 28 maart 2018. Het besluit is te vinden op de gemeentelijke webviewer van het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Het delegatiebesluit is

1. De Morgens ong. - naast De Morgens 8 - perceelnummer(s) sectie N, nummers 1031 en 33; 2. Hoekstraat 3-3a - perceelnummer(s) sectie D, nummer 2646 en 2647; 3. Rietven 4 - perceelnummer(s) sectie L,

DENKT EN PRAAT U MEE OVER EEN DUURZAAMHEIDSPLAN VOOR BOEKEL Een Boekel dat klaar is voor de toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. Een uitdaging waar heel Boekel voor staat en die van iedereen inspanningen vraagt. Gemeente Boekel organiseert dinsdag 8 december de online bijeenkomst ‘Een Duurzaamheidsplan voor Boekel’ en zet een vragenlijst uit om input op te halen voor het Duurzaamheidsplan. Wat is het Duurzaamheidsplan? Het duurzaamheidsplan geeft richting aan hoe de aanpak van het verduurzamen van de gemeente eruit kan zien. Het doel van het duurzaamheidsplan is om Boekel toekomstbestendig te maken zodat we op een gezonde en comfortabele wijze in Boekel kunnen (blijven) wonen, werken en samenleven. En om te bepalen welke acties nodig zijn om bij te dragen aan onze duurzame toekomst op de thema’s energie, fysieke leefomgeving, circulaire economie en mobiliteit. Online bijeenkomst en vragenlijst Tijdens de online bijeenkomst op dinsdag 8 december om 19.30 – 21.00 uur informeert de gemeente iedereen die geïnteresseerd is, over de duurzaamheidsthema’s die spelen in Boekel, wil zij ophalen hoe ondernemers en inwoners kijken naar de verduurzaming van Boekel en naar de samenwerking die nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Naast de online bijeenkomst kunt u ook een vragenlijst invullen om uw belangen, zorgen en wensen te delen over een duurzaam Boekel. Deze vragenlijst vindt u bijgevoegd bij deze weekkrant. Wilt u meer informatie, u aanmelden voor de online bijeenkomst of de vragenlijst online invullen? Kijk dan op www.boekel.nl/duurzaam. Na aanmelding ontvangt u een e-mailbevestiging met deelnamelink waarmee u op de avond zelf kunt deelnemen aan de bijeenkomst.

nummer 244; 4. Zandhoek 21a - perceelnummer(s) sectie N, nummers 1079 en 1080 (gedeeltelijk); 5. Zijp 5 - perceelnummer(s) sectie M, nummer 149 (gedeeltelijk); 6. Zijp ong. - tussen Zijp 1a en Zijp 1b – perceelnummer(s) sectie M, nummer 1562 7. Neerbroek 23a - perceelnummer(s), sectie K, nummers 436, 686, 693, 694, 695, 696, 741, 743, 744, 792 en 796. Aangezien er met de initiatiefnemers anterieure overeenkomsten zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en hoeft er geen exploitatieplan opgesteld te worden. Wijzigingen t.o.v. het ontwerpplan In het vastgestelde bestemmingsplan zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpplan: - de locatie Neerbroek 23a is toegevoegd - de mogelijkheid tot een tweede bedrijfswoning op de locatie Rietven 4 is verwijderd Het ontwerpbestemmingsplan ‘Omgevingsplan: Veegplan 4’ heeft ter inzage gelegen gedurende 6 weken, van 13 november 2019 tot en met 24 december 2019. Naar aanleiding van deze zienswijze is besloten de locatie Neerbroek 23a uit Veegplan 4 te halen. Nu deze zienswijze zorgvuldig zijn behandeld en beantwoord, wordt de locatie Neerbroek 23a toegevoegd in ‘Omgevingsplan: Veegplan 5’ om over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 3 december 2020, samen met de bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.OP2016Herziening05VA01). Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld door de indiener van een zienswijze of door belanghebbenden met verschoonbare redenen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.


Gemeente Boekel Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlo-pige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening

is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boekel, 2 december 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

DIGITAAL WERKBEZOEK GEDEPUTEERDE RONNES “Boekel is een zelfbewuste gemeente met een hoog voorzieningenniveau. En dat willen we graag zo houden.” Met deze woorden opende burgemeester Pierre Bos het digitale werkbezoek van gedeputeerde Erik Ronnes aan de gemeente Boekel. Een werkbezoek is met de huidige coronamaatregelen niet verantwoord te organiseren maar door er een digitaal overleg van te maken is er toch een aantal onderwerpen besproken met de gedeputeerde. Zo kwam bijvoorbeeld woningbouwplan de Burgt aan de orde, de Zuidwand, de stand van zaken rondom de gebiedsgerichte aanpak van de Elzen en de Regiodeal (samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken). Gedeputeerde Ronnes gaf aan de uitnodiging voor een fysiek bezoek aan de gemeente Boekel in zijn achterzak te houden voor wanneer de situatie het weer toestaat.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het wijzigen van een monument Onderwerp: Modernisering telecommunicatie installatie Locatie: Kerkstraat 39, Boekel Type: integraal Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw Locatie: Burgtstraat 34, Boekel Type: integraal De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 2 december 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzienin-


genrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 2 december 2020 tot 13 januari 2021. Boekel, 2 december 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • Een melding in het kader van een activiteitenbesluit is ingekomen van P.J. van Gerwen. Voor het veranderen van een agrarisch bedrijf op het Gewandhuis 13 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, november 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning(en) hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het aanpassen van een carport Locatie: De Eiken 37, Boekel Verzenddatum: 20 november 2020 vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Daniël de Brouwerstraat 4, Boekel Verzenddatum: 24 november 2020 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 2 december 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een innovatieve teeltondersteunende voorziening Locatie: Zijp 7, Boekel Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 29 september jl. is o.a. aan de orde geweest: GELDIGHEID PRINCIPEMEDEWERKING OP PRINCIPEVERZOEK Het college B&W heeft besloten om een geldigheid van maximaal 1 jaar te verbinden aan de medewerking op een principeverzoek. In de vergadering van 17 november jl. is o.a. aan de orde geweest: VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN DE ONROERENDE ZAAKBELASTING 2021 De verordening op de heffing en invordering van de onroerende zaakbelastingen 2021 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In de raadsvergadering van 10 december 2020 stelt de raad de tarieven vast voor 2021. UITVOERING SOCIAL RETURN IN SAMENWERKING MET IBN De gemeente Boekel heeft besloten om de samenwerking met het Expertisecentrum van IBN bij het uitvoeren van social return voort te zetten.


Algemeen Laatste nieuws stichting ‘Willy Wil Vooruit’! Met de acties die we ondanks Corona het afgelopen jaar toch hebben kunnen organiseren hebben we - met dank aan alle donateurs - een flink bedrag bij elkaar gekregen. En nu is ons onlangs een rolstoelbus aangeboden die we met het bedrag dat we hebben, bijna kunnen aanschaffen! Het is een jonge, gebruikte maar in perfecte staat zijnde bus waar Willy en Agnes nog héél lang mee vooruit zouden kunnen. Als we die bus kunnen kopen hebben we daarna nog wel een flink bedrag nodig om de bus helemaal aan te kunnen passen aan de beperkingen/mogelijkheden van Willy maar we hopen toch dit buitenkansje niet te hoeven laten lopen. BLOK-Uitzending zondag 27 december Daarom is nu het idee geboren om samen met BLOK een speciale lange uitzending rond het thema ‘Willy wil vooruit’ te organi-

Hey, Toeter of Trommel je mee? We hebben weer workshops voor alle stoere jongens en meiden; 10 lessen voor € 10,-. Na de kerstvakantie beginnen we, voor de jeugd van groep 3 en 4 hebben we ‘Klarinet of Blokfluit’, ben je al wat ouder dan kun je ook ‘Koperinstrumenten’ proberen, ‘Slagwerk’ kun je komen spelen als je in groep 4 of 5 zit.

seren. Die uitzending staat gepland voor “3e Kerstdag”, zondag 27 december dus. Deze uitzending is door iedereen te volgen, óf via je glasvezel-aansluiting óf live via internet! In de uitzending zullen vele gasten aan tafel komen maar ook diverse verenigingen en clubs uit Boekel en Venhorst komen langs om een verrassende sportieve ‘strijd’ met Willy aan te gaan. Er zal muziek en ander vermaak worden geboden en tevens wordt tijdens de uitzending een spectaculaire online bingo gehouden waarbij prachtige prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is een Ultra HD (4K) smart-tv!! De bingokaarten zullen voor slechts € 1,per stuk worden verkocht in de weken voorafgaand aan de uitzending. In de komende uitgaven van Weekblad Boekel Venhorst zult u kunnen lezen waar de bingokaarten verkrijgbaar zijn. Dus doe mee en koop uw bingokaarten! Het zou toch geweldig zijn als we als op deze manier onze dorpsgenoten Agnes en Willy kunnen helpen om hun mobiliteit te behouden en dit grote probleem samen voor

Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen we dit niet op school doen, maar worden de workshops door onze docenten in de Basement gehouden. De lessen duren 45 minuten en dan weet je na 10 weken of het instrument bij je past. We proberen, met de dan geldende maatregelen, nog een mooi afsluitend optreden te organiseren. Kijk ook op de flyers op school en in de nieuwsbrief van school. Opgeven kun je, door een mail te sturen naar: opleidingen@emm-boekel.nl.

hen op te lossen. Wilt u meer informatie over achtergrond en doel van de stichting “Willy wil vooruit”, bezoek dan vooral ook even onze website: www.willywilvooruit.nl

Boekelse Lokale Omroep Kring Sinterklaasuitzending 5 december Op 5 december is Sinterklaas en Piet aanwezig in de Bloktv studio. Mario v.Dinther gaat dan in gesprek met Sinterklaas en de hoofdpiet. Sinterklaas beantwoord de vragen van kinderen die ingestuurd zijn via de mail van Bloktv. De uitzending wordt ieder uur herhaald op het Blok kanaal bij onze glasvezel providers. Ook is de uitzending terug te zien op het YouTube kanaal van BLOKTV. Bloktv wenst u een fijne Sinterklaas toe.

Inloopochtend Geheugenhuis Boekel De inloopochtenden van Geheugenhuis Boekel gaan weer door. De ochtenden staan in het teken van dementie en vinden plaats op elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Boekel. Uiteraard met inachtneming van de actuele coronamaatregelen. Geheugenhuis Boekel is bedoeld voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie en geheugenproblemen. Mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers, familie en professionals. De inloopochtend is een informeel samenzijn. Het is een fijne plek om te praten met lotgenoten, ervaringen te delen, vragen te stellen aan (ervarings-)deskundigen, kennis op te doen, voor een luisterend oor of om even tot rust te komen. De eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 4 december. Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend binnen te lopen. De koffie en thee staan klaar. Geheugenhuis Boekel wil een kennis- en ontmoetingsfunctie bieden voor inwoners van de gemeente Boekel op het gebied van dementie, de werking van de hersenen en (niet aangeboren) hersenletsel.


SAMEN GENIETEN TIJDENS SINTERKLAAS GOURMETSCHALEN • Kindergourmet • Gourmet • Gourmet extra • Gourmet Culinair • Gourmet de luxe • Fondue • Garnituur pakket

TAPA’S BARBECUE black angus burger mixed grill kippannetje met ananas champignons gem. keursalade aioli waldcorn brood

GOURMET EXPRESS Diverse soorten bakjes voor de gourmet. Kies en mix zelf uw gourmet.

WINTERBARBECUE LUXE keuze uit 4 stuks vlees per persoon black angusburger wave (kip) varkenshaasspies entrecote kalfs brochette spareribs gem. biefspies

PLANKEN & PANNEN • Hapjesplank • Hapjesplank de luxe • Hapjespan • Beenhampan • Boekelse feestpan • Boekelse partypan compleet

varkenshaas spekfakkel aardappelsalade vispotje tapenade foccacia brood

LOW & SLOW VLEES voor de echte bbq liefhebber bark roll = stuk rosbief (rundvlees) gr. flat iron rol = stuk sucade (rundvlees) gr. bbq crown = spareribs (12 – 14 cm) belly on the bone = varkensbuik met been gr. pulled porc = schouderkarbonade lams corona = lams rack met 7 ribben picanha = staartstuk (rundvlees) rib-eye = ribstuk (rundvlees) SHOARMAPAKKET (500 gram vlees, saus + broodjes) samen voor €

7.50

VARKENSHAAS MEDAILLONS (naturel of gemarineerd) 4 stuks €

Voor verdere informatie kijk op onze website of neem contact met ons op www.vanexel.keurslager.nl

7.95

De kerstbestellijst ligt weer klaar in de winkel.

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56


Algemeen SCOUTING BOEKEL Scout van de Maand Deze keer geen scout van de maand, maar een activiteit van de maand! Deze maand hebben de young-scouts het installatieweekend gehad. Helaas was er dit jaar geen overnachting in de blokhut mogelijk,

maar natuurlijk wel een tof programma! We kwamen op vrijdagavond naar de blokhut om een bosspel te spelen, we moesten op zoek naar 'de rode diamant'. Daarna hebben we in de blokhut een groot gezelschapsspel gespeeld. Zaterdag hebben we een speurtocht gelopen en na het kijken van de intocht van Sinterklaas op een groot scherm hebben we het grote scoutingmonopoly rond de blokhut gespeeld. Het hoogtepunt was toch wel het

springkussen dat midden in een van de zalen van de blokhut stond. Na het avondeten hebben we nog een quiz en het sluipspel gespeeld. Op zondag hebben we jachtseizoen gedaan en daarna was het tijd voor de officiĂŤle installatie. Het was een geslaagd weekend!

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 8 december wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, gehele Bosberg, Helfrichstraat en Huize Padua (Daniel de Brouwerstraat, Bezuidenhout, Putakker, de Logt, Kluisstraat en Heiderik. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


KLEURPLAAT

Kleur deze tekening mooi en lever hem dan voor 24 december in bij Ambachtelijke Bakkerij Merks, Kennedystraat 5 in Boekel. Na Kerstmis worden onder de tekeningen 10 leuke prijzen verloot. Naam ..................................................................................................................... Leeftijd................................................... Straat ..................................................................................................................... Telefoon................................................


Algemeen Het roer gaat om bij Karin van Sleeuwen Bloemen & meer… In het nieuwe jaar gaat Karin een grote stap maken in een nieuwe richting. Ze runt inmiddels al 18 jaar met veel plezier en passie haar karakteristieke en gezellig ingerichte bloemenwinkel aan de Kerkstraat. Eén van de mooiste plekjes van Boekel, als je de verkeersdrukte voor lief neemt. Begonnen als Karin van Sleeuwen “Bloemsierkunst” en later overgegaan naar “Bloemen & meer...”. Want het werd ook steeds meer: meer workshops, meer kantoor- en interieurbeplanting, meer bloemabonnementen en meer maatwerk. Echter het winkelpand bleef even groot (klein) en zeker in de afgelopen corona-tijd was er veel creativiteit en aanpassingsvermogen nodig om de klanten op een veilige en verantwoorde manier te kunnen ontvangen in de winkel. Nieuwe locatie De grootste verandering zit in het verlaten van het pand aan de Kerkstraat en de keuze voor een nieuwe bedrijfslocatie. De work-

shops werden in het afgelopen jaar al op deze nieuwe locatie gehouden. Inmiddels is de grote werkruimte uitgebreid met een opslagruimte en een kantoorruimte. Hiermee kan meer invulling worden gegeven aan maatwerk voor bedrijven en voor particulieren. De huidige corona-crisis heeft dit alles in een stroomversnelling gebracht. Corona Toen Karin in maart besloot om de winkel aan de Kerkstraat tijdelijk te sluiten, bleek dat velen het bedrijf nog prima wisten te vinden. Bestellingen verliepen online via de webwinkel, per mail, whatts-app, tikkie en telefonisch. Helaas is gebleken dat mede door de aanhoudende corona-crisis de beperkte winkelruimte een steeds meer belemmerende factor bleek te zijn. Door de noodzakelijke ruimere routing en afstand bleef er minder ruimte over voor producten en sfeerpresentaties. Gelijktijdig kwam er ook meer vraag naar maatwerk op locatie.

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532

In plaats van dat klanten in de winkel een mooie pot met plant kwamen uitzoeken, ging Karin steeds vaker op locatie bekijken wat passend was om meer sfeer en een gezond (werk-)klimaat te creëren met exclusieve beplantingen en bloemwerk. Dit biedt nieuwe kansen, waar op de nieuwe locatie meer ruimte voor is om dit alles voor te bereiden. De veranderingen in 2021 Voor particuliere klanten verandert er het één en ander in 2021. Karin heeft geen vaste openingstijden op het nieuwe adres, maar telefonisch en online bestellen blijft altijd mogelijk en boeketten en bloemstukken worden thuisbezorgd. Bestaande bloemabonnementen blijven gewoon doorgaan en worden nog steeds mooi geschikt in een vaas en gratis bezorgd. De mogelijkheden voor speciaal gelegenheids (rouw- en bruids)bloemwerk wordt verder uitgebreid middels een binnenkort vernieuwde website en de mogelijkheid om op eigen locatie of onze vernieuwde locatie af te spreken. Ook de workshops (op maat) blijven wij in de nieuwe opzet gewoon organiseren. Zakenrelaties en verenigingen zullen weinig merken van de veranderingen. “Bloemen & meer...“ blijft uiteraard ook voor hen online en telefonisch beschikbaar voor bestellingen. Abonnementen en contracten blijven bestaan en gaan op dezelfde voet door. Er zijn nu zelfs meer mogelijkheden om hen nog beter van dienst te kunnen zijn met maatwerk zoals een goede bezorgservice, maar ook een passend advies voor het inrichten van een ‘groene’ werkomgeving op uw kantoor of bedrijf. Iets waar steeds meer bedrijven Karin in hebben gevonden. Ze heeft inmiddels een groot klantenbestand waar ze de beplanting, veelal op hydrocultuur, heeft aangelegd en onderhoudt. Tot slot Karin van Sleeuwen gaat vol enthousiasme de uitdaging aan in het nieuwe jaar! Deze maand bent u nog van harte welkom in de winkel aan de Kerkstraat voor de mooiste kerstcreaties en (bloem)decoraties. De maand december zal worden afgesloten met diverse leuke acties en kortingen!

Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

MAAK EEN KIND BLIJ! Kijk op www.dewensboom.nl


Algemeen Duurzaam, compleet en betaalbaar wonen in Boekel Afgelopen juli tekenden Jeroen van Stiphout, directeur bij Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling b.v. en de Boekelse wethouder Marius Tielemans een overeenkomst voor de ontwikkeling en bouw van 2 hoekwoningen en 10 betaalbare starterswoningen in uitbreidingswijk de Run. De behoefte aan betaalbare woningen blijft groot en dat hebben ze ook bij Van Stiphout gemerkt. Direct na de bekendmaking van deze ontwikkeling kwamen er tientallen telefoontjes binnen van geïnteresseerden kopers. De enorme vraag is een afspiegeling van de realiteit en dat is dat er te weinig wordt ontwikkeld en gebouwd voor starters. Van Stiphout is samen met Omni Architecten uit Schijndel om de tafel gegaan om een ontwerp te maken voor een duurzame, complete en betaalbare woning. Het resultaat: een starterswoning met een oppervlakte van circa 60 m2. Op de begane grond bevinden zich een hal, toilet, woonkamer en keuken en op de verdieping zijn een slaapkamer, hobbykamer, badkamer en vlizotrap naar bergzolder. Bernheze Makelaars in Uden heeft de op-

dracht gekregen om de starterswoningen te verkopen voor een prijs van €169.900,vrij op naam. Het streven is om begin 2021 in verkoop te gaan. Van Stiphout hoopt in de toekomst meer woningen te kunnen ontwikkelen en bouwen voor starters. Samen met het bouwbedrijf gaan ze kijken hoe ze dit concept, waarbij de nadruk ligt op betaalbaarheid en duurzaamheid, verder kunnen door ontwikkelen. Ze wil hierin ook de samenwerking met woningbouwcorporaties op zoeken. Gebr. Van Stiphout Projectontwikkeling b.v. is gevestigd in het Brabantse SintOedenrode. Het bedrijf heeft meer dan 50 jaar ervaring in het ontwikkelen en bouwen van woningen. Ze zijn met name gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke herontwikkeling. Daarbij werken ze intensief samen met o.a. gemeenten, architect, woningcorporaties en het bedrijfsleven. Meer informatie over het plan is terug te vinden op de projectsite www.woneninperrekerveld.nl of neem telefonisch contact op met Bernheze Makelaars Uden.

Podotherapie Boekel Sinds 1 juni 2020 hebben een aantal ondernemers de handen ineen geslagen op de Vlonder 217i te Boekel bij Beautysalon AllIn-One. Vanaf 1 september 2020 is een nieuwe ondernemer hieraan toegevoegd: Hallux Voetexperts. Heeft u last van uw enkels, knieën, heupen of rug door een afwijkende stand van uw

Heerlijk en eerlijk eten… Neem een groenten abonnement op onze boerderij en eet een seizoen lang, VERS, GEZOND, VOORDELIG, LOKAAL en VERANTWOORD.

U kunt zich vanaf nu inschrijven! Kijk snel op: www.boerderijbijbarten.nl

voeten? De voetexpert van Hallux staat voor u klaar. Elke maandag is podotherapeut Natascha aanwezig om u te helpen bij pijnlijke voeten door overbelasting of bijvoorbeeld een sportblessure. Met behulp van podotherapeutische therapieën, zoals steunzolen of ortheses, verminderen we uw klachten of laten deze zelfs verdwijnen. Hierbij kan een goed schoenadvies niet ontbreken. Zo laten we u, door aandacht en voetexpertise, beter lopen. Tevens werken wij nauw samen met orthopedisch schoenmakers, fysiotherapeuten en huisartsen. Naast deze disciplines hebben wij ook een fijne samenwerking met Renske Donkers, eigenaresse van Beautysalon All-in-One en medisch pedicure. Renske verzorgt de voetverzorging voor onze diabetes- en reumapatiënten. Ook voor niet-medische voetbehandelingen kunt u bij haar terecht. Renske komt, indien wenselijk, ook aan huis. Vanwege het coronavirus zijn de mogelijkheden tot sporten wat beperkt. Om er voor te zorgen dat toch de aanbevolen hoeveelheid beweging wordt gehaald, is wandelen een fijne en laagdrempelige activiteit. Wellicht merkt u na een tijdje dat u tijdens een wandeling klachten krijgt aan uw lichaam en daardoor de activiteit word belemmerd. Neem dan contact met ons op! De podotherapeut kan tijdens een gratis screening uw klachten beoordelen. Indien u bij een podotherapeut aan het juiste adres bent, kunnen zij een onderzoek uitvoeren en een passende oplossing op maat bieden. U kunt een afspraak maken van maandag t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur via het telefoonnummer 088-345 6 543 of per mail via www.hallux-groep.nl. Graag tot ziens!


Algemeen

Boekel-Venhorst Algemene beschouwingen Begroting 2021 2 Onze eerder verwoorde visie voor Boekel in 2030 blijft ook nu overeind. De gevolgen van stikstof en de regionale energietransitie (RES) voor de ontwikkeling van Boekel zien wij als een uitdaging. Kritisch blijven op zaken als betaalbaarheid en een realistische doelstelling staan hierbij, voor wat de betreft VVD Boekel-Venhorst, centraal. Het beleid rond-om de Elzen toont aan dat er oplossingen mogelijk zijn. Oplossingen die ontstaan door met de agrariërs samen te werken. Door hun perspectief te bieden voor een gezonde toekomst bij het agrarisch ondernemen. Alleen dan wordt de leefbaarheid en de vitalisering van het buitengebied gewaarborgd. Door open en eerlijk maar vooral constructief overleg met alle direct belanghebbenden en met een perspectief voor de toekomst van de Boekelse gemeenschap in z’n geheel. Op de weg naar 2030 is het van groot belang om vooral nu niet te kiezen voor

symboolpolitiek of betutteling van onze inwoners. Het is nu zaak om met de bekende Boekelse aanpak, waarin burgers betrokken en medeverantwoordelijk zijn, de ontwikkeling van onze gemeente niet alleen ambitieus maar ook met lef en respect ter hand te nemen. Op deze manier wil de VVD Boekel-Venhorst werken aan een bestuurlijk vernieuwende en een gedeelde visie. Een visie die energie en daadkracht uitstraalt. Daarom zijn voor de VVD Boekel-Venhorst nu een aantal zaken van belang die de basis vormen voor het behoud van de gemeente Boekel als een prettige en zelfstandige leefgemeenschap. Deze zaken zijn dan: • het realiseren van de zuidwand en daarmee het vitaliseren van het dorpscentrum. • concrete bouwplannen voor de Burgt zodat de eerste woningen in 2021 gebouwd kunnen worden. • voldoende woonruimte en of bouwkavels bieden opdat onze jongeren kunnen blijven wonen in onze gemeente. • agrariërs faciliteren bij de vele ontwikkelingen in het buitengebied en samen werken aan perspectief en oplossingen in relatie tot een vitaal buitengebied. • het verantwoord toepassen van het ruimte voor ruimte beleid

Huisartsenpraktijk Boekel GRIEPVACCINATIE Wegens een tekort aan griepvaccins zijn wij genoodzaakt het schema voor de laatste griepvaccinaties aan te passen. Deze vaccins worden pas eind november aangeleverd waarmee de datum van 3 NOVEMBER KOMT TE VERVALLEN.

• uitbreiding van het industrieterrein (bestaand en nieuw te ontwikkelen) • ruimte bieden voor nieuwe en innovatieve werkgelegenheid • de ontsluiting van onze gemeente in oostwestelijke richting Bovendien acht de VVD Boekel-Venhorst het noodzakelijk om op de korte termijn: • oneerlijke concurrentie op de woning tegen te gaan ten behoeve van starters op de woningmarkt • zorg te dragen voor een gezonde en sportieve ontwikkeling van onze jongeren • waakzaam te zijn bij het beleid rondom de sociale domein waarbij jeugdzorg onze extra aandacht heeft • het voor onze burgers beperken van de kosten voor gemeentelijke voorzieningen • het beperken van de OZB Bij dit alles blijven wij alert op de financiële positie van de gemeente Boekel en kritisch en bewust met onze middelen en mogelijkheden omgaan. Zoals al eerder gezegd, ons ambitieniveau is hoog en daarmee doen wij een stevig beroep op de daadkracht van het bestuurlijke apparaat, de bestuurskwaliteit en bestuurskracht. Door proactief met een gedragen visie te besturen. Door burgers blijvend te betrekken volgens het Boekelse model in de verantwoording en besluitvorming ziet de VVD Boekel-Venhorst een prachtige toekomst voor ons Boekel. Fractie VVD Boekel - Venhorst

Nieuwe datum: woensdag 2 december

Locatie: Wit-gele kruispad 2 Geboortejaar 1957 en 1958 Geboortejaar 1959 en 1960 Geboortejaar 1961 - 2020

17.30-18.30 uur 18.30-19.30 uur 19.30-20.30 uur

Wij verzoeken de patiënten in goede gezondheid dit jaar af te zien van de griepvaccinatie in verband met de beperkte voorraad. Patiënten die in de eerste instantie hebben afgezien van vaccinatie mogen indien gewenst na 2 december contact opnemen of er nog vaccinaties beschikbaar zijn. In verband met het coronavirus vragen wij u dringend thuis te blijven bij klachten van hoesten, koorts en/of verkoudheid. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en denk aan de 1,5 meter afstand. Kom niet eerder of later dan de afgesproken tijd en draag een mondkapje. Tevens willen wij u erop wijzen dat we voor de reguliere zorg normaal geopend zijn.

Kom naar de KleuterBieb en droom weg bij de mooiste voorleesverhalen. Op woensdag 16 december van 14.00 tot 14.45 uur wordt in de Bibliotheek in Boekel voorgelezen tijdens de KleuterBieb. Voor wie? Het voorlezen is bedoeld voor kleuters van 4 tot 6 jaar en hun (groot)ouders. Na het lezen nemen we de tijd voor een activiteit, zoals zingen, knutselen of een spel. Kom met je (klein)kind naar de bibliotheek en geniet samen van de mooiste verhalen. In deze coronatijd is het aantal deelnemende kinderen en ouders beperkt. Het is daarom verplicht om van tevoren aan te melden via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Voorlezen, gezellig en plezierig en iets waar kinderen en ouders samen van kunnen genieten!Algemeen Ingezonden Brief BURGEMEESTERSZOEK Boekel wil gauw een nieuwe burgemeester in de ijdele hoop nog wat langer zelfstandig te blijven. Pierre Bos stopt er volgend jaar mee. Hij geeft zogezegd de pijp aan Maarten. Of anders gezegd; hij gooit het bijltje erbij neer, wat boombeschermers in onze gemeente liever zullen horen. Hij gooit niet de handdoek in de ring want hij gaat gewoon met pensioen en hangt zijn ambtsketen (ketting) aan de wilgen. Boekel mag niet zelf op zoek naar een nieuwe Bos. Een burgemeester wordt niet gekozen maar benoemd door de Kroon. Daarom verschijnt plotseling mevrouw Adema, commissaris van de Koning en exburgemeester van Veghel, als een deus ex machina ten tonele en zet de scène naar haar hand. Boekel krijgt een beetje inspraak. Een vertrouwenscommissie van wethouders en fractieleiders mag een profielschets

maken. Maar ja, hoe groot mag dat profiel zijn? Het zal mevrouw Adema echt niet lukken Carola Schouten te strikken. Men heeft nog geen goed beeld van de nieuwe burgemeester want zelfs de schooljeugd is gevraagd iets te schetsen. Het is goed dat er op scholen voorgelicht wordt waar burgemeesters vandaan komen, maar we moeten niet de schooljeugd met onze problemen opzadelen. Dan zouden we beter Driek van de Vondervoort om advies kunnen vragen. Hij woont nog in Boekel, kent Boekel als zijn broekzak en weet wat goed is voor Boekel en omstreken. Om te voorkomen dat Driek te veel in de CDA-vijver gaat vissen, zouden we mevrouw Heunks als een meermin te water kunnen laten om een oogje in het zeil te houden. Wat moet iemand in zijn mars hebben om burgemeester te kunnen zijn? Nou, het helpt zeker als je er goed uitziet, een mooi pak hebt en je school hebt afgemaakt. En je moet in jezelf geloven zoals Sinterklaas.

Hoor wie klopt daar kinderen… Hé, wat horen mijn oren daar tegen de deur? Ruikt jullie neus ook een lekkere geur? Wat zien mijn ogen daar buiten op het dak? En wat voelen mijn handen in de zak? En wat is dat voor lekkers wat mijn mondje proeft? Wat een leuke, gezellige maar ook spannende tijd is er weer aangebroken! De zintuigen van de kinderen bij kinderdagverblijf ’t Stappertje worden volop geprik-

keld en gestimuleerd! Ook voor onze kunstenaars worden er leuke activiteiten aangeboden en met de pietengym in de sporthal of in de speelzaal worden de toekomstige Pietjes alweer opgeleid. Het team van KDV ’t Stappertje wenst iedereen een fijne Sinterklaas toe! Heeft u een kind in de leeftijd van 0-4 jaar en bent u op zoek naar opvang? Wij ontvangen u graag voor een rondleiding. KDV ‘t Stappertje, Tel: 0880088532

We mogen niet expliciet om een vrouw vragen want dat is discriminatoir naar mannen toe. Toch, Adema een beetje kennende, zal het vrijwel zeker een vrouw worden. Kijk maar eens rond in de omgeving. Bijna alle Peeldorpen zijn inmiddels voorzien van een vrouwelijke burgemeester. Dat is ook weer niet zo erg, want vrouwen zijn toch beter in het doorknippen van linten en het taartjes eten met 100-jarigen. En als ze langs willen komen op een diamanten huwelijksfeest geeft dat de dag extra cachet. Ook zullen ze zeker zorgen voor een huiselijke sfeer op het gemeentehuis en zal er goede koffie geschonken worden bij de raadsvergaderingen. Hiermee wil ik geenszins tornen aan andere kwaliteiten die ze ongetwijfeld ook hebben. De vraag blijft, of het allemaal nog wel de moeite waard is, een nieuwe burgemeester. Boekel staat immers op de nominatie om ergens bijgevoegd te worden. We horen weinig of niets van eigen initiatieven om met een andere gemeente tot een akkoord te komen. Het zou zomaar kunnen dat we in afwachting van een definitieve oplossing rechtstreeks onder het bestuur van de Provincie komen. Mevrouw Adema zal een wekelijks uitstapje naar de Boekelse raadsvergadering als een welkome afwisseling in haar werk wel weten te waarderen. Het dringt dus wel die nieuwe burgemeester. Anders zal de naam Boekel gauw in rook opgaan. Het is toch wel sneu om dan zomaar van de kaart geveegd te worden. Helaas, de enige en welhaast absurde mogelijkheid om zelfstandig te blijven is stukken van omliggende gemeenten in te lijven. Het is daarom aan mevrouw Adema om nu krachtdadig op te treden. Zij zal de gemeenten Uden, Volkel, Odiliapeel, Gemert, Handel en Erp (Meierijstad) ervan moeten overtuigen delen van hun gemeenten af te staan. Om niet te verstikken heeft Boekel ‘lebensraum’ nodig. Alleen dan voorkomen we dat we straks degenereren tot de blindedarm (wormvormig aanhangsel) van Uden. Wim Althuizen.

MAAK EEN KIND BLIJ! Kijk op www.dewensboom.nl


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

F

Astra station 16i16V, airco 2010 Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm 2011 Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Corsa 1.4 automaat edition 2018 Astra 1.6 cosmo 2010

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

Opel Opel Opel Opel Opel

I

O


Allerhande Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------—---------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste ope-

ningstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel. afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VENHORST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Airconditioning, Koel,� en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 � 5427 DB Boekel 06�22123656 of

www.johnvesters.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------TE KOOP Taxus baccata voor haag, 150 tot 180 cm. Tel. 06-83605581 ----------------------------------------------------Creatieve repairshop voor al uw reparaties aan beeldjes, reclameobjecten, klei-

ne meubeltjes, kortom alles wat een tweede leven verdient. Iedere dinsdagmorgen kunt u vrij binnenlopen van 09.00 uur tot 12.00 uur voor advies en een vrijblijvende prijsopgave. De koffie staat dan klaar in ons mooie atelier op de Kluisstraat 23 in Boekel. Voor meer info: www.beeldigekunst.com/info@beeldigekunst.com ------------------------------------------------------

KERSTBOMEN te koop € 5,00

Jv

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

Burgtstraat 49 Boekel tel. 0492-321356

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

TE HUUR OPSLAGLOODS Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

± 420 m2 Prijs en voorwaarden nader overeen te komen. Aanvaarding per 01-02-2021. H.Coppens Putakker 2 5427 EP Boekel tel. 0492-321229 mob. 06-52046303

BIJBAAN NODIG??? KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar

info@vitathuiszorg.nl Wie gaat met mij de uitdaging aan? Ingrid v.Lieshout Coaching Counseling Training: uw gewichtscoach aan huis. www.ingridvanlieshout.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------

ZATERDAGS OPEN van 10.00‐12.00 uur open voor wijn, honing en kersen in pot. Na openingstijd evt. na tel. afspraak Putakker 4 ‐ Boekel Tel. 06‐45608980

Vermeld uw

Kerst- en Nieuwjaarswens

in onze speciale

KERSTUITGAVE

welke op woensdag 23 december a.s. verschijnt. Opgave t/m vrijdag 18 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Huize Padua, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel.Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval,

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. ------------------------------------------------------

DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------—---------—---------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------—--------------------------


Allerhande Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden

maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat

John Rambach

open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Speelgoedwinkel

• ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

D’n Houten Tol • • • •

Spellen Loopbakfiets Handpoppen Gepersonaliseerde

• Lettertrein • Muziek • Poppenwagens (kraam)cadeaus

D’n Houten Tol - De Mouthoeve Erpseweg 2 (1J) www.dnhoutentol.nl


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Renders decoratie voor verhuur en verkoop. En andere gebruik dagelijkse artikelen uit onze toonzaal.www.rendersdecoratie.nl Of bel voor een afspraak 0492-352192

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz..

Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Zandhoek 2d - Boekel - www.jossomerstuiinmachines.nl Alleen WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN, zondag rustdag

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.