Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 30 september 2020

Nummer

Boekel Venhorst 14

Burgemeester Pierre Bos geeft startschot “Fiets mee voor Willy” op zondag 4 oktober in Boekel Pierre Bos, burgemeester van Boekel, zal het ‘startschot’ geven voor de recreatieve fietstoertocht “Fiets mee voor Willy” op zondag 4 oktober in Boekel. De opbrengst van deze toertocht komt volledig ten goede aan de stichting ‘Willy wil vooruit’ en zal dus worden gebruikt voor de aanschaf van een aangepaste rolstoelbus voor Boekelnaar Willy van de Valk. Inschrijven is mogelijk op zondag 4 oktober bij Nia Domo te Boekel tussen 11.00 en 13.30 uur, de kosten bedragen € 4,50

p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis) maar daarvoor doe je ook automatisch mee aan de loterij - met diverse mooie prijzen - die aan de tocht verbonden is!! De lengte van de tocht is ± 50 kilometer en ongeveer halverwege is een pauzeplaats in-gericht waar even uitgerust en wat gegeten en gedronken kan worden. Voor de daar aangeboden versnaperingen wordt een klein bedrag gevraagd maar net als het inschrijfgeld zal ook hiervan de opbrengst volledig ten goede komen aan de stichting. Fietsers die 50 kilometer te ver vinden (bijvoorbeeld gezinnen met jonge kinderen) kunnen een deel van de route overslaan en daarmee dus een kortere afstand rijden. Voor meer informatie over de fietstocht én over stichting Willy wil vooruit, zie de

website www.willywilvooruit.nl. En mocht u een donatie willen doen voor dit goede doel dan kan dat ook via de website.

Meestertitel voor Jessica Hoevenaars Jessica Hoevenaars uit Venhorst behaalde op 21 september jl. de meestertitel branche erkende meesterverkoper. Deze titel is een van de twee meestertitels in de slagersbranche en is er alleen voor de állerbesten in de slagersbranche. Op dit moment telt de branche 7 meesterslagers en 4 meesterverkopers. Dit geeft wel aan hoe moeilijk het is om een titel te behalen. Elke kandidaat legt een meesterproef af waardoor bewezen wordt dat hij/zij het slagersvak en/of de verkoopkant in alle facetten beheerst. Want een meestertitel is er alleen voor de allerbesten en getuigt van excellente beheersing van het slagersvak in alle facetten. De meesterproef bevat praktijk- en theorieopdrachten op diverse onderdelen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van Koninklijke Nederlandse Slagers, FNV en CNV Vakmensen. Ook heeft branche erkende meesterslager Dennis van Dun zitting in het bestuur. Veel Boekelnaren kennen Jessica waarschijnlijk nog van Slagerij Hoevenaars, die tot oktober 2010 in de Wilhelminastraat was gevestigd.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805.Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Tijdelijk prikpost: KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat 4, maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tijdens werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden:

maandag 14.00-17.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.Hees T 322462; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 0643455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.0017.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.0017.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de Sint Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 4 oktober: 10.30 u (St. Agathakerk) Jan Vogels (vwg. verjaardag); Frans v.Berloo; Sjef en Gerda Rijken-de Groot. Woensdag 7 oktober: 19.00 u (St. Agathakerk) Voor de zieken van onze parochie. Voor de zondagsviering is reservering noodzakelijk. Reserveren voor de viering op zondag om 10.30 uur kunt u via Hanny Löbel, tel. 0492-322257of per email: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

In de St. Jozefkerk komen voorlopig de vieringen t/m 31 oktober te vervallen i.v.m. het coronavirus. Wel zal de St. Jozefkerk de gehele zomer van 10.00 uur tot 16.00 uur open zijn om iedereen de gelegenheid te geven een kaarsje te ontsteken of zo-maar even de kerk binnen te lopen voor gebed of een kijkje te nemen.

Gedenkboek Op vrijdag 30 september is het gedenkboek “Het verdriet van Brabant, kerken en kloosters in het bisdom Den Bosch ten tijde van corona”, samengesteld door Bisschop Mgr. Gerard de Korte, verschenen. Hij legt daarmee vast waar geen woorden voor zijn en wat toch nooit meer vergeten mag worden: het lijden van zo velen, maar ook de zorg voor elkaar en de kracht van het geloof in onmogelijke tijden. Het boek is geïllustreerd met prachtige foto’s. Ook zijn de verslagen van de interviews van Leo Fijen met pastoor John v,d,Laar over onze parochie in coronatijd en met diaken Henk v.Thiel over Boekel in coronatijd, hierin opgenomen. Het boek (ISBN 9 789493

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

161375) is verkrijgbaar bij boekhandel Heinen in Den Bosch.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712, E: scriba@pkn-gemertboekel.nl I:www.pkn-gemertboekel.nl

Viering 1 en 2 november Op 1 november en 2 november willen wij een herdenkingsdienst voor de overledenen van wie wij in onze kerken afscheid namen. Alle families die afscheid namen van een dierbare in de parochie zullen een uitnodiging krijgen voor een herdenkingsdienst in de kerk in de eigen woonplaats. Families die eerder voor een afscheid elders, of zonder betrokkenheid van de kerk, hebben gekozen, worden ook van harte uitgenodigd voor de herdenkingsdienst. De namen van de overledenen zullen daarbij worden genoemd. Indien u hiervoor belangstelling hebt, en om de dienst bij te wonen, dan kunt u zich aanmelden met naam, adres en telefoonnummer bij: info@parochiesintpetrus.nl of via telefoon: 0413-263154. U ontvangt dan te zijner tijd de uitnodiging voor deze herdenkingsdienst.

Zondag 4 oktober: 10.00 u Voorganger: Drs. W. van de Wouw uit Nuenen - Israëlzondag. LET OP! Deze dienst is voor een beperkt aantal kerkgangers. U dient zich van te voren aan te melden bij onze scriba tel.nr. 0622989712 scriba@pkn-gemertboekel.nl. Kom dus niet op goed geluk!

BOND

Allerzielenvieringen: Op zondag 1 november is de Allerzielenviering in Venhorst aanvang 19.00 uur met aansluitend gravenzegening. (Reservering gewenst, zie boven) Op maandag 2 november is de Allerzielenviering in Boekel aanvang 19.00 uur met aansluitend gravenzegening. (Reservering gewenst, zie boven)

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 6 oktober wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem,

AANBIEDINGEN van donderdag 1 t/m woensdag 7 oktober:

APPEL SPECIAALVLAAI NIEUW! NIEUW!

DESEM SPELTBOL

ROOMCROISSANTS HERFSTBOLLEN

PER STUK

6 halen = 5 BETALEN

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50 95 € 1. 25 € 1.

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat en Volkelseweg tot Grieks restaurant Asteria.Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

KBO St. Anna Venhorst Algemene ledenvergadering van 8 oktober 2020 gaat NIET door. Het bestuur van KBO St. Anna Venhorst heeft besloten om (gezien het oplopen van het aantal besmettingen i.v.m. corona) de A.L.V. welke gepland staat voor 8 oktober a.s. niet door te laten gaan. Alle leden ont-

vangen in de eerste helft van oktober persoonlijk een brief in de bus met daarin het verslag over 2019 van penningmeester en secretaris. Met vriendelijk groet, Bestuur KBO Venhorst

Hierdoor kunnen 12 personen tegelijkertijd oefenen tijdens het reanimeren. De aanschaf van deze ultralite 12 pack is een kostbare aanschaf. De bijdrage vanuit de Rabo Clubsupport is hier dan ook van harte welkom.Dus: stem tussen 5 en 25 oktober a.s. op EHBO-vereniging St. Lidwina. Samen maken we Boekel en Venhorst dan een stukje veiliger.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Rabo Clubsupport Binnenkort wordt de Rabo Clubsupport aktie weer gehouden. Aan iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt vragen wij om een of 2 stem(men) op onze vereniging uit te brengen. De EHBO-vereniging is aktief bij het ondersteunen en verlenen van eerste hulp tijdens evenementen bij andere verenigingen. Ook zet zij zich voor de volle 100% in om zoveel mogelijk mensen op te leiden om te kunnen reanimeren en een AED-apparaat te bedienen. Voor het geven van de reanimatie- en AED- lessen zouden wij graag een reanimatiepop ultralite 12 pack heb-ben.

Gilde St. Agatha Boekel Oudste vereniging van Boekel Wist u dat gilde Sint Agatha de oudste vereniging van Boekel is? Opgericht in 1530 als “de oude schutterij Sint Achten op Boeckel� en heropgericht in 2006. Het gilde probeert de oude gebruiken van vroeger als cultureel erfgoed in stand te houden. Vindt u ook dat dit cultureel erfgoed in stand gehouden moet worden? Steun dan onze vereniging met uw stem van de Rabo Clubsupport.


Berichten

Steun Muziekgroep Imémato en stem! Als Muziekgroep Imémato hadden wij vorig jaar het voorrecht ons 50-jarig bestaan

groots en feestelijk te vieren. Wat een feest was het met onder andere een karaokeavond in ’t Menneke, een meezing middag in Sint Petrus, een jubileumconcert met reünie picknick waarbij vele oud-leden aanwezig waren en tot slot het sfeervolle ‘Geen Stille Nacht’ concert. Dat er een periode van echte stilte zou volgen, konden wij toen niet vermoeden. Toch

We hebben afscheid moeten nemen van

Gerarda van der Ven Jarenlang een enthousiast en sportief jeu de boulesmaatje. Gezellig buurten en als het nodig was de handjes uit de mouwen. Als ‘poets’ vrijwilliger zorgde ze er mede voor dat het clubgebouw er picobello uit zag. Ondanks haar ziekte is ze altijd nog betrokken gebleven bij onze club. Wij wensen kinderen en kleinkinderen sterkte voor de toekomst. Petanque Vereniging Jeu de Bouckles

was dat wat er gebeurde toen korte tijd later Covid-19 onze wereld, ons land en ons Boekel deed verstillen. Ook Muziekgroep Imémato werd voor het eerst in 50 jaar letterlijk stil. Maar, onze zin om te blijven zingen, om samen muziek te maken blijft onverminderd groot en we hopen dan ook dat we binnen niet al te lange tijd weer van onszelf mogen en kunnen laten horen. Niet om de stilte te vergeten, maar wel om de muziek weer te laten klinken! Hopelijk kunnen we ook gaan uitkijken naar een volgende editie van de Sense of Harmony, de Boekelse proms. Daarvoor gaan wij nieuwe nummers instuderen. Dat betekent dat we nieuwe arrangementen moeten aankopen en onze repetitiefrequentie zullen verhogen. Om dit te realiseren kunnen wij uw steun via Rabo ClubSupport goed gebruiken. Steun ons, zodat we ook in de toekomst samen kunnen blijven genieten van muziek. Hoe werkt het? Alle leden van de Rabobank Uden Veghel kunnen stemmen via de Rabobank app of na inloggen op de website van Rabobank. Hiervoor is geen stemcode nodig. Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 2020. Meer informatie is te vinden op: www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport Dus bent u zelf lid van Rabobank Uden Veghel of heeft u familie of kennissen die lid zijn? Zorg ervoor dat er zoveel mogelijk gestemd wordt op Muziekgroep Imémato en daarnaast natuurlijk op onze collega clubs en verenigingen uit Boekel en Venhorst! Hartelijk dank, namens Muziekgroep Imémato

De enorme belangstelling, het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen, tot uiting gebracht na het overlijden van

Diny “Zus” van Duijnhoven - Daandels waren voor ons een grote steun en zullen in dankbare herinnering blijven. Jan, Pieter en Sonja van Duijnhoven Erp, september 2020


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AANGEPASTE OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS OP WOENSDAGAVOND I.V.M. CORONAMAATREGELEN De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.

ALLEMAAL AAN DE TON! Koop in de maand oktober een regenton en krijg korting op een deel van de aanschafprijs. Met deze regentonactie willen we samen met u een stapje zetten naar een Klimaatbestendiger leefgebied. Plaats een regenton De riolen worden steeds meer belast door hevige buien door klimaatverandering. Als gemeente en waterschap nemen we diverse maatregelen om de overlast hiervan te beperken. Ook u als burger kunt maatregelen nemen door bij u thuis regenwater af te koppelen van het riool en bijvoorbeeld op te vangen in een regenton. Dit bespaart kostbaar drinkwater omdat plant en dier

kunnen drinken van gezond en gratis hemelwater! Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in de tuin, het regenwater veel makkelijker in de grond kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor meer koelte tijdens warme dagen en voor een leefomgeving voor vlinders, bijen en vogels. Komt u ook in actie? Lever de kortingsbon in bij één van de deelnemende winkels en u krijgt van ons als gemeente direct € 20 korting op een regenton naar keuze (assortiment kan wisselen per deelnemende winkel). De deelnemende winkeliers doen daar zelf nog eens € 10 korting bovenop voor de aanschaf van aanverwante artikelen zoals aansluitmateriaal of op de ton zelf. In de winkel staat aangegeven op welk(e) artikel(en) de €10 korting vanuit de winkelier van toepassing is. Dit kan bij elke deelnemende winkel anders zijn. In totaal kunt u dus € 30 euro korting ontvangen op de aanschaf van een regenton en eventuele aanverwante artikelen. U kunt terecht bij de volgende deelnemende winkels: 1. Karwei, Cereslaan 9, Heesch 2. Tuincentrum Meijs, Bosschebaan 23, Heesch 3. Pet’s Place Boerenbond, Graafsebaan 46, Heesch 4. Van Lieshout Dier & Tuin, Meerstraat 32, Heeswijk-Dinther 5. Pet’s Place Boerenbond, Julianastraat 6, Boekel 6. Van der Burgt Uw Groene Vakwinkel, Kerkstraat 27a, Zeeland 7. Intratuin, Heuvel 11, Veghel 8. Praxis, Poort van Veghel 4924, Veghel 9. Pets Place Boerenbond, Poort van Veghel 4992, Veghel 10. Handelsonderneming De Eekhoorn, Eekhoorn 9a, Sint-Oedenrode 11. Karwei, Galvaniweg 26, Schijndel

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel 12. Tuincentrum Krans, Schijndelseweg 65, Sint-Oedenrode 13. Tuincentrum en Hoveniersbedrijf Schel, Vijverweg 14a, Schijndel 14. Vatenhandel Boeijen, Kortfoortstraat 22, Oss 15. Tuincentrum Coppelmans, Frankenbeemdweg 50, Oss 16. Gamma, Kanaalstraat 4, Oss 17. Pets Place Boerenbond, Parallelweg 7c, Oss 18. Welkoop, Molenstraat 6, Lith 19. Tuincentrum de Kleuter, Goorkensweg 1, Uden 20. Praxis, Industrielaan 9, Uden 21. Tuincentrum de Zwaan, Oudedijk 2b, Odiliapeel Samen zetten we ons in voor meer groen in de buurt! De regentonactie wordt in de maand oktober vanuit de campagne Operatie Steenbreek georganiseerd in gemeente Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden en mede mogelijk gemaakt door Waterschap Aa en Maas en de deelne-

mende winkeliers. Voor meer informatie over deze actie en/of het downloaden van de kortingsbon: • www.boekel.nl/klimaatproefboekel

NAJAARSACTIE: HET VERGETEN TUINSEIZOEN Het najaar is onterecht een vergeten tuinseizoen geworden. Stichting Steenbreek en NL Greenlabel willen in samenwerking met Stichting De Groene Stad, De Tuinen van Appeltern en Tuinbranche Nederland oude tijden doen herleven en het najaar weer tot hét plantseizoen uitroepen. Tijdens de najaarsactie ‘Het vergeten tuinseizoen’ van 1 t/m 31 oktober wordt iedereen in Nederland via diverse (online) activiteiten geënthousiasmeerd om weer in het najaar actief in de tuin aan de slag te gaan. In de tuinsector is de afgelopen 30 jaar de focus om diverse redenen (strenge winters, plantenteelt in potten in plaats van volle grond en verlegde interesses vanuit

consumenten voor de tuin) geheel in het voorjaar komen te liggen. Logischerwijs is de sector daarop ingesprongen en is het najaar als tuinseizoen naar de achtergrond verschoven. Maar we zouden bijna vergeten dat er nóg een uitstekende periode is om planten aan te planten: het najaar. En die tijd heeft veel voordelen. Het najaar: een toptijd voor planten Het grootste verschil tussen het voor- en najaar is het weer. “In het najaar is de bodem nog warm en hebben we zelden te maken met langdurige droge perioden. Aanhoudende droogte en langdurige hitte is de afgelopen jaren in het voorjaar en de zomer een steeds groter probleem geworden. Met daarbij vaak extra veel werk met water geven alsook meer bewust omgaan met water. Door de klimaatverandering hebben we verder steeds vaker een lange milde herfst met pas laat in het jaar de eerste vorstperiode”, volgens Margot Ribberink, ambassadeur van Stichting Steenbreek. “Dat is gunstig voor alles dat in het najaar geplant wordt”. Vaste planten,


bomen, struiken, haagplanten en bollen hebben na het aanplanten de tijd om te groeien en alvast nieuwe wortels te maken voor ze in winterrust gaan. In het najaar is er veel aanbod van planten en bomen met kluit. Vaak zijn deze ook goedkoper dan planten in pot. Nieuwe aanplant zal in het najaar minder snel verdrogen omdat de luchtvochtigheid hoog is. Ook zijn de dagen korter dus minder zon en daardoor verdamping. Het blijft wel belangrijk om vers geplant materiaal in het begin een paar keer een flinke hoeveelheid water te geven om grond en wortels goed contact te laten maken. Zodra de planten in rust gaan, is het gevaar voor verdrogen geweken. Maar het belangrijkste is nog wel dat iedereen die in het najaar in de tuin aan de slag gaat, in het vroege voorjaar al kan genieten van een mooie en levendige tuin. En dat is niet alleen fijn voor mensen maar ook vogels, insecten en heel veel andere dieren genieten van een groene leefomgeving. Geniet van prachtige kleuren in de herfst met de volgende plantentips: • Acer palmatum (Japanse esdoorn, herfstkleur) • Anemone japonica (Herfstanemoon, bloei) • Aronia (Appelbes, vrucht en herfstkleur) • Asters (bloei) • Callicarpa (Schoonvrucht, besjes) • Caryopteris (Blauwbaard, bloei) • Hydrangea quercifolia (Eikenbladhortensia, bloem en herfstkleur) • Pennisetum alopecuroides (Lampenpoetsergras, aren) • Rudbeckia (Gele zonnehoed, bloei) • Sedum (Hemelsleutel, bloei) Najaarsactie 1 t/m 31 oktober Ga ook aan de slag in de tuin. Via diverse (online) kanalen, nieuwsbrieven, de Bodemdierendagen, tuintips, tuinmagazines en bij de Nederlandse tuincentra krijgen tuinbezitters de hele maand oktober tips om dit najaar actief aan de slag te gaan in de tuin. Kijk voor meer tips en evenementen op www.vergetenseizoen.nl.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een buurtfeest.

- Buurtvereniging Wijstgrond houdt een buurtfeest op zaterdag 26 september 2020. In verband hiermee wordt op zaterdag 26 september 2020 van 10:00 uur tot zondag 27 september 2:00 uur de Wijstgrond op de openbare weg, gelegen tussen Wijstgrond 19 en Wijstgrond 31 afgesloten. Boekel, 30 september 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een woning Locatie: St. Josephplein 6, Venhorst

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het verbouwen van een woning Locatie: St. Josephplein 6, Venhorst Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Melkveebedrijf Tielemans voor het veranderen van een melkveebedrijf op het perceel plaatselijk bekend Het Goor 5 Boekel.

BEKENDMAKING Vertrokken naar onbekende bestemming De volgende persoon woont niet meer op het adres, waar deze volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling burgerzaken van de gemeente Boekel. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor staat deze officieel niet meer op dat adres ingeschreven. Naam, geboortedatum J.M. Huggers, 24-01-1970

Uitschrijving per datum 10-08-2020

Datum besluit 10-08-2020

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Gemeente Boekel Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 30 september 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het afwijken tot afstand perceelsgrens Locatie: Daniël de Brouwerstraat ong., Boekel Verzenddatum: 22 september 2020 Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het overkappen van een sleufsilo

Locatie: Molenbrand 9, Boekel Verzenddatum: 23 september 2020 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 bomen Adres: Kruising Erpseweg/de Aa Verzenddatum: 25 september 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een rijtjeswoning Locatie: Klein Rondeel 16, Boekel Verzenddatum: 21 september 2020 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een woonhuis Locatie: Burgtstraat 37, Boekel Verzenddatum: 23 september 2020 De beschikkingen en de bijbehorende

INLOOPBIJEENKOMST PLANSTUDIE N605 WEGVAK GEMERT-NOORD OM RANDWEG BOEKEL De provincie werkt aan een planstudie voor verbetering van de verkeersveiligheid op het deel van de N605 tussen Gemert Noord-Om en de toekomstige randweg Boekel. De huidige weg is smal met een onoverzichtelijke bocht, zijwegen en erfaansluitingen. Hierdoor is de kans op ongevallen hoog. Op dinsdag 6 oktober organiseert de provincie in Time Out in Gemert een inloopbijeenkomst om de plannen toe te lichten, uw vragen te beantwoorden of uw mening over de planstudie te horen. U kunt binnenlopen van 16.00 - 20.30 uur. In verband met corona dient u zich vooraf via de website www.brabant.nl/N605 aan te melden voor de inloopbijeenkomst en het specifieke tijdstip dat u wilt komen. U vindt de link naar het formulier rechtsboven in het groene vlak op de pagina. Op deze site vindt u ook een flyer met meer informatie over de stand van zaken, de planning van de planstudie en het ontwerp.

stukken liggen met ingang van woensdag 30 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 15 september jl. is o.a. aan de orde geweest: FINANCIËLE ONDERSTEUNING OPSTARTFASE POSTCODEROOSPROJECT BOVENSTEBROEK De gemeente besluit mee te werken aan het postcoderoosproject Bovenstebroek. ONGEGROND VERKLAREN VAN BEZWAAR TEGEN DE AFWIJZING VAN EEN PLANSCHADEVERGOEDING STATENWEG 4 Een bezwaar tegen de afwijzing van een planschadevergoeding is ingediend voor waardevermindering als gevolg van een omgevingsvergunning en het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Op advies van de planschadeadviseur heeft het college besloten het bezwaar ongegrond te verklaren.


Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: oprichting stal buiten bouwblok Locatie: Rietvenseweg 5, Boekel Datum ontvangst: 22 september 2020 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KLIMAATATLAS LIVE! Overdag een temperatuur van 40 graden, een tien dagen durende hittegolf, dikke onweersbuien en straten die blank staan.

We merken de laatste jaren goed dat het natter, heter en droger wordt. Ook lokaal. Klimaatgevoeligheid in beeld gebracht De gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss, Uden en waterschap Aa en Maas werken in As50+ verband samen aan water en klimaatadaptatie. Samen hebben zij nu de klimaatatlas ontwikkeld. In de klimaatatlas kunt u zien waar in de regio hinder of overlast ontstaat bij extreme hitte, droogte of neerslag. Deze informatie gebruiken de gemeenten en het waterschap om strategie en maatregelen te plannen voor een meer klimaatrobuuste regio. Samen aan de slag Iedereen kan een kijkje nemen in de kli-

maatatlas. Voer een adres in en kijk naar het effect van hitte, droogte of water op die specifieke plek. Klimaatverandering treft ons allemaal; gemeente, waterschap, landbouw, bedrijven en inwoners. Een oplossing ligt dan vaak ook niet bij ĂŠĂŠn partij. Vandaar dat we graag met u in gesprek gaan om onze leef-, woon- en werkomgeving klimaatbestendig te maken. Atlas Kijk voor de klimaatatlas https://As50.klimaatatlas.net.

op

Voor meer informatie over aanpak en maatregelen in uw buurt? Informeer bij uw gemeente via de heer Rick Ebbink, bereikbaar op telefoonnummer 0492326800.


Algemeen Centrumplan en supermarkt goed ontvangen Afgelopen dinsdag werd in Venhorst het nieuwe Centrumplan op de hoek KerkpadSt. Josephplein officieel geopend. Burgemeester Bos en Toon v.Duijnhoven onthulden hiervoor samen een gedenksteen aan het gebouw. In zijn woordje sprak de burgemeester zijn waardering uit voor het initiatief wat de familie van Duijnhoven ten uitvoer heeft gebracht. Hij gaf aan dat het voor Venhorst van grote waarde is, vooral door de komst van de supermarkt en het gezondheidscentrum. In een korte terugblik werd de geboorte van het centrumplan uit de doeken gedaan. De grondslag lag bij de sluiting van de toenmalige supermarkt van Ad en Gerry v.Dooren in 1990. Een ondenkbare situatie, Venhorst zonder supermarkt. Gelukkig namen toen Theo en Marja Rooijakkers de supermarkt over. Tot 2001, toen zij helaas ook de deuren sloten. Vanaf dat moment was het een drive van de initiatiefnemers om een supermarkt voor Venhorst te verwezenlijken. Net zoals de komst van een gezondheidscentrum. Want dat zijn, volgens de familie, basisbeginselen om Venhorst te laten groeien. In 1,5 jaar is dan ook hard gewerkt om het totaalplan neer te zetten. De supermarkt werd de volgende ochtend,

onder grote belangstelling, officieel geopend. De eerste handeling hiervoor werd verricht door Kevin Kanters. Hij was de winnaar van 1.5 minuut gratis winkelen, gewonnen tijdens de aktie Boekel Troost die eind mei werd gehouden. Na een kort

woordje van ondernemer Rob werd de supermarkt officieel geopend middels het doorknippen van een lint. Rob en zijn team konden woensdag en de daarop volgende dagen veel klanten uit zowel Venhorst alsook uit omringende buurdorpen welkom heten in hun Coop. Binnen nu en enkele weken kan men in Venhorst ook terecht bij de deelnemers in het gezondheidscentrum. Huisarts Gondrie, fysiotherapeut Wilco Beekmans, Cesartherapeut Sam v.Lieshout en Medisch pedicure/schoonheidsspecialiste Juulke Adam ontmoeten u graag als reeds bekende of als nieuwe cliënt. De vele positieve woorden en felicitaties door de bezoekers geeft aan hoe er in Venhorst werd en wordt uitgekeken naar het Bruisend hart van Venhorst. Deze stap is echter niet de voltooiïng van het hart. Er wordt op de achtergrond al hard gewerkt aan het andere onderdeel, de pastorietuin, pastorie en kerk. U hoort hier te zijner tijd meer over.

Eerste woningen Ecodorp Boekel bijna klaar! Vele jaren geleden kreeg het toenmalige College van B&W een unanieme opdracht van de gemeenteraad: Zoek een slimme en mooie bestemming voor De Run! Een jaar later waren de eerste gesprekken met de initiatiefnemers van Ecodorp Boekel. Die verhuisden na het tweede gesprek al naar Boekel, want ze waren vol vertrouwen dat Boekel de innovatieve gemeente was waar het ecodorp gebouwd zou kunnen worden. Vijf jaar later is het zover! Eind oktober verhuizen de bewoners die vier en een half jaar dapper in bouwketen hebben gekampeerd en gewerkt, naar de eerste cirkel van comfortabele en gezonde woningen. Het oude terrein wordt dan bouwrijp opgeleverd aan de gemeente zodat de vrije kavels erop verkocht kunnen worden. Er wonen momenteel 33 volwassenen en 15 kinderen in de tijdelijke woningen en ongeveer de helft ervan moet nog even blijven wonen in de andere tijdelijke woningen op het terrein van Ecodorp Boekel. Ze hoeven gelukkig niet lang te wachten want Cirkel 2 wordt in januari al opgeleverd. Er zijn inmiddels zoveel geïnteresseerden dat er nog maar zes woningen beschikbaar zijn. Er is ook nog ruimte in een aantal mantelzorgwoningen. Als je wat ouder bent en mantelzorg nodig hebt, kun je bij ons een plek vinden en mantelzorg krijgen van de ecodorpers. De hoge ambitie van de ecodorpers wordt ondertussen gedragen door de Provincie Brabant, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Unie. De ambities van de overheid op de lange termijn rond duurzaam wonen en werken zijn in het ecodorp van Boekel nu al in de praktijk te zien. Burgers, groepen en overheden uit heel Nederland en Europa kloppen dagelijks aan om informatie over dit bijzondere Boekelse experiment. Daarmee dragen de Boekelse ecodorpers bij aan een duurzamere toekomst voor volgende generaties.Algemeen

Intiem Jubelconcert Echo der Peel Het Jubelconcert van fanfare Echo der Peel was dit jaar voor het eerst in de Jozefhof achter de kerk van Venhorst. Opgevrolijkt door een nazomer-zonnetje gaven de fanfare en het slagwerkorkest voor het eerst in 2020 een concert. Nagenoeg alle beschikbare stoelen waren bezet en de bezoekers konden genieten van zeer diverse vrolijke klanken van beide orkesten. Zowel Hans Thijssen als Stijn Vullings hielden een zeer korte inleiding bij de muziekstukken en beide groepen zetten hun beste beentje voor. Het gouden bruidspaar Jan en Corrie Kuppens werd door William v.Grinsven na-

mens de fanfare in de bloemetjes gezet. Verder werd Guus Vesters in het zonnetje gezet, letterlijk en figuurlijk, omdat hij 40 jaar lid is, en al die jaren een trouw muzikant. Ook was er aandacht voor Frans v.d. Wiel. Hij overleed toen de corona-crisis in ons dorp op het hoogtepunt was en de contacten met de nabestaanden alleen op afstand konden verlopen. Frans was ook 40 jaar muzikant van Echo der Peel. Bovendien had hij zitting in een groot aantal commissies waarin hij actief bleef totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet. Verder was hij zeer actief op allerlei gebied in het dorpsleven. Frans werd postuum benoemd tot lid van verdienste. Tot groot genoegen van de familie Van Duijnhoven, die de locatie beschikbaar stelde, merkte William v.Grinsven in zijn dankwoord op dat een concert op deze idyllische plek voor herhaling vatbaar is.

JEUGDNATUURWACHT

De Knokert Van 5 t/m 25 oktober kan er gestemd worden voor de Rabobank ClubSupport. Aangezien de jeugdnatuurwacht geen jeugd-leden meer heeft kun je daar niet op stemmen.

Stichting d ’n Eik, waar de jeugdnatuurwacht bij aangesloten is, blijft wel activiteiten organiseren voor kinderen van de basisscholen. Daarom zou ik u willen vragen, om de stem die u afgelopen jaren aan de jeugdnatuurwacht hebt gegeven, nu aan stichting d ’n Eik te geven. Bij voorbaat dank. Namens de jeugdnatuurwacht, Ton Vogels secretaris

Fanfare en slagwerkgroep Echo der Peel in de zonnige Jozefhof, Venhorst.

OMBRE, permanente wenkbrauw make-up BEAUTYSALON ALL-IN-ONE

OMBRE is een permanente make-up techniek die relatief nieuw is. De Ombre is van licht naar donker. Het geeft een make-up look die toch natuurlijk is. Daarom wordt het ook wel Powder Brows genoemd. Het is alsof je de wenkbrauwen met wenkbrauwpoeder hebt ingekleurd. HOE ZIET DE PMU BEHANDELING ERUIT? Tijdens de intake voor jouw Powder Brows bespreken we eerst jouw wensen en verwachtingen. Daarna ga ik aan de slag met het tekenen van de gewenste vorm van jouw wenkbrauwen en bepalen we samen de kleur die het beste bij jouw gezicht en natuurlijke haarkleur past. Als dit geheel naar jouw tevredenheid is, starten we de behandeling. De gehele behandeling en intake duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Aan het einde van de behandeling krijg je nazorg instructies, die je ook schriftelijk meekrijgt.

WAT HOUDT DE NAZORG IN? Powder Brows zijn semi-permanent en blijven gemiddeld 2 tot 5 jaar mooi. Dit betekent wel dat je je na de behandeling moet houden aan de nazorginstructies die je van ons meekrijgt. Bovendien maken we na de behandeling een nieuwe afspraak om binnen twee maanden terug te komen voor een nabehandeling. Tijdens de nabehandeling controleren we het genezingsproces en zetten we de puntjes op de i. Zo krijgen je het allerbeste resultaat.

WAT ZIJN DE KOSTEN? De prijs voor het laten zetten van Ombre Wenkbrauwen, oftewel Powder Brows, is €295-, Deze prijs is inclusief intake en een nabehandeling binnen twee maanden. AKTIE In de maand oktober krijg je 35% KORTING op de behandeling.Algemeen

SLOEPIE JEUGDDISCO

VENHORST

Kom gezellig naar ons toe! Kom gezellig naar Sloepie en we gaan er een gezellige party van maken. Plaats: MFC de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 2 oktober Tijd: 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree 1 euro Organisatie: leiding en bestuur Sloepie De volgende Sloepie avonden zijn op: 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 18 december Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

- slechts 1 klant tegelijk op het terrein van de ponyclub; - 2e klant tegelijkertijd wacht langs de weg, buiten de accomedatie totdat de vorige van het terrein af is; - er wordt minimaal 2,5 meter afstand gehouden met het aanwezige KPJ-lid; - de klant stort eigenhandig het materiaal in de buurt van de container, op aangeven van de begeleider; - de klant die brengt is jonger dan 65 jaar

Kunt u hier niet aan voldoen en ligt het materiaal in de weg, dan kunt contact opnemen met Stan Kanters, tel. 0627273450 of J.v.d.Vondervoort tel. 0622464021 om een geschikte tijd en manier te vinden om het op te halen . Tot ziens. Pas op, blijf voorzichtig. Groetjes KPJ auw-ijzer

Huisartsenpraktijk Boekel GRIEP- EN PNEUMOKKENPRIK 2020 Patienten die in aanmerking komen voor de pneumokokkenprik hebben hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. I.v.m. het coronavirus vragen wij u dringend thuis te blijven bij klachten van hoesten, koorts en/of verkoudheid. Ontsmet uw handen bij binnenkomst en denk aan de 1,5 meter afstand. Kom niet eerder of later dan de afgesproken tijd. U krijgt de prikken gratis.

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 25 september 2020 1. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 59,72% 1. Dames Smeets-vd.Weijer 59,72% 3. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 52,78% 4. Dames Polman-Witlox 52,08% 5. Dames Biemans-v.d.Elzen 50,69% Iedere vrijdag vrije bridge-instuif in Boszicht voor KBO-leden. We beginnen om 13.30 uur Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox 06-12753883, Maria v.d.Nieuwenhof 06-473946087, Leon Otten 321208.

KPJ Auw IJzer BRENGDAG 4 JULI Komende zaterdag is weer onze 1 keer/kwartaal brengdag auw ijzer, op de ponyclub locatie te Venhorst. Het beleid is door de huidige omstandigheden drastisch aangepast. Dit houdt in dat zaterdag tussen 13.00 en 15.00 uur slechts 1 persoon van de KPJ aanwezig zal zijn. Er zal met de grootst mogelijke veiligheidsmaatregelen worden gewerkt, dat wil zeggen:

Locatie: Nia Domo St. Agathaplein 6 Boekel Datum: 13 oktober 2020 Tijdstip: Geboortejaar 1941 - 1947

10.00-15.30

Geboortejaar 1914-1940 Geboortejaar 1948

15.00-16-00 16.00-17.00

14 oktober 2020 Geboortejaar 1949 en 1950 Geboortejaar 1951 Geboortejaar 1952 en 1953 Geboortejaar 1954 en 1955 Geboortejaar 1956

10.00-11.30 11.30-12.30 13.30-15.00 15.00-16.30 16.30-17.15

(zie schema brief pneumokokken)

3 november 2020 Geboortejaar 1957 en 1958 13.30-15.00 Geboortejaar 1959 en 1960 15.00-16.30 Geboortejaar 1961 – 2020 16.30-17.15 U krijgt de prik in uw bovenarm. Draag daarom kleren waarbij u gemakkelijk uw bovenarm bloot kunt maken. Graag even aangeven wanneer u bloedverdunners gebruikt . Patienten die een chemobehandeling ondergaan wordt afgeraden een pneumokokkenprik te halen. Op woendag 28 oktober van 9.00-1200 vaccinatie voor bewoners St. Petrus, Kloosterlaan en Kapelweg in het Vriendenhuis (St Petrus). Patiënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie ontvangen geen uitnodiging.

Graag de uitnodigingsbrief meenemen naar de afspraak.Sport Boekel Sport behoudt 90 minuten lang de controle. Op sportpark De Berkte in Haps was de temperatuur vele graden minder dan bij de seizoensopening vorige week. Het scheelde een flinke herfstjas. Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Van Geffen verdwenen de praatjes over het weer. Ze maakten plaats voor de wedstrijd Hapse Boys - Boekel Sport. Vanaf het allereerste begin probeerde Boekel Sport druk te zetten. In balbezit lekker combineren om de juiste opening te vinden. Niet in balbezit fel om de bal weer zo vlug mogelijk op te pikken. Een mooi schot van Twan Merks in de 11e minuut belandde door ingrijpen van de Hapse keeper hard op de paal. Dezelfde Twan Merks liet in de 14e minuut een paar snelle passeeracties zien en besloot met een goede voorzet. Die werd door Guus Goossens vakkundig achter de keeper gewerkt. De goal waar Boekel Sport vorige week 90 minuten op moest wachten was er nu al na 14 minuten: 0-1! In de 32e minuut kwam de bal via een ingooi bij Guus Goossens. Na een paar knappe passeerbewegingen haalde hij vanaf een metertje of dertig met links fantastisch doeltreffend uit, 0-2 voorsprong. Vervolgens kreeg Hapse Boys in 2 minuten tijd 3 corners te nemen. Maar Boekel Sport behield de controle. In de 48e minuut was het Yanick Groenendaal die op fraaie wijze Boekels 3e doelpunt voor zijn rekening nam. Nauwelijks een minuut later werd Jesse Zwanenburg met een prachtige en onhoudbare kopbal

geklopt. Rens v.d.Wijst werd in de 54e minuut aangespeeld door Edward Schouten. Rens haalde met een prima actie de achterlijn en gaf perfect voor. Yanick Groenendaal was koppend de afmaker, 1-4! Er kwamen nog wat kansjes en er werd nog volop gestreden maar tot doelpunten kwam het niet meer. De eindstand bleef 1-4. De eerste driepunter is binnen! Volgende zondag ontvangt Boekel Sport in eigen huis FC Schadewijk. Supporters allemaal weer van harte welkom.

Wieler Toer Club Boekel Dijkentocht, WTC Boekel Het zag er niet best uit met het weer toen we de Dijkentocht wilde gaan fietsen. Als we buienradar mochten geloven, dan zouden we geen regen krijgen. Daarom waren er 14 liefhebbers om de 105 kilometer lange Dijkentocht te fietsen. Voor de voorrijders was het een uitdaging om de wind te trotseren. En dat niet alleen, we zouden af en toe ook nog een buitje krijgen. Maar niemand klaagde, iedereen wilde gewoon lekker fietsen. Na zo’n 45 kilometer draaiden we de dijk op langs de Maas. Veel genieten was er niet bij, daar was het weer en het tempo niet naar. In Lith staken we de Maas over en toen na 2 kilometer was daar de koffiepauze in Alphen bij een zeer oud cafÊ. De uitbater moest weer eens vertellen dat hij wilde stoppen met de zaak, die al 100 jaar door de familie werd ge-

2x Guus Goossens, 2x Yanick Groenendaal: Hapse Boys - Boekel Sport 1-4.

rund. Hopelijk is hij volgend jaar zijn zaak nog niet kwijt, dan kunnen wij weer genieten van een kop koffie uit de aluminium koffiekan. Na de pauze was het droog en het bleef droog. In de buurt van Ravenstein was de wind ons gunstig gezind. En na een fijne tocht stonden we 2 minuten voor twaalf weer op het plein in Boekel. Volgende week rijdt de A+ de tocht naar Berg en Dal, de A-groep rijdt de Berendonksetocht, de B-groep rijdt de Maasbandijktocht en de C-groep rijdt de Genneptocht. We gaan in alle groepen tijdens de pauze met de pet rond, na afloop van de tocht gaan we gezamenlijk koffie drinken in Nia Domo. Als je daar dan een lekker appelgebakje pakt, gaat daar de opbrengst van naar Willy wil vooruit. Natuurlijk kun je ook de tocht fietsen (niet geschikt voor de racefiets) om het goede doel te steunen. Je kunt dan starten tussen 11.00 uur en 13.30 uur. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Judoclub Boekel Steun Judoclub Boekel door uw stem(men) van Rabo Clubsupport aan onze vereniging te gunnen! Judoclub Boekel is al ruim 50 jaar een begrip in Boekel en omgeving. We geven judolessen aan kinderen vanaf 5 jaar. Dit doen we op een leuke, sportieve en uitdagende manier met veel aandacht voor discipline en respect voor elkaar. Naast de wekelijkse judotrainingen organiseren we regelmatig leuke activiteiten voor onze leden. Door de jaren heen hebben veel kinderen bij ons met plezier kennis gemaakt met de judosport en de positieve invloed hiervan ervaren op het gebied van hun zelfvertrouwen. Onze vereniging streeft ernaar om de contributie zo laag mogelijk te houden. Dit om ook de kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben de mogelijkheid te bieden lid te kunnen worden/blijven. De bijdrage van de Rabo Clubsupport willen we gebruiken om leuke activiteiten te kunnen organiseren. Op deze manier kunnen we een het lid zijn van onze vereniging nog leuker maken zonder dat de contributie verhoogd hoeft te worden. Laat daarom uw stem geld waard zijn voor onze club! Alvast bedankt!


Sport Hockeyclub Boekel Dames 1 Franssen Optiek - Don Quishoot Op zondag 27 september stond de vierde wedstrijd van de competitie klaar. In de voorbereiding sprak de coach motiverende woorden. De meiden van Boekel hadden veel zin in de wedstrijd en zouden er alles aan gaan doen om ook deze wedstrijd de 3 punten binnen te gaan slepen. Het startsignaal klonk. In het begin van de eerste kwart werd er door Don Quishoot goed druk gezet. Het spel speelde het eerste kwart vooral in het middenveld af. Boekel wist in de 20e minuut een doorbraak te maken. Elvere Rijkers die Sanne v.Reijbroek wist aan te spelen met een backhand waardoor Sanne vanaf de middenlijn een snelle actie richting het doel van de tegenstander kon maken. Vervolgens wist Sanne via een actie over randje cirkel de bal in het doel te slaan. BAM! 1-0 Boekel. Boekel was gebrand om snel de tweede goal te gaan maken. In de 24e minuut kreeg Boekel een strafcorner mee. Met een mooie combinatie tussen Manon v.Reij-

broek en Bo Boeijen kreeg Manon de bal met een mooie sleepactie de bal in het doel te krijgen. YES! 2-0 Boekel. We wisten dat de wedstrijd nog niet gespeeld was want de meiden van Don Quishoot waren gebrand om te winnen. We gingen de derde kwart in en hebben goed de rust bewaard. De verdediging van Boekel wisten achterin goed rond te spelen waardoor er een aantal uitbraken werden gecreëerd. De druk van Don Quishoot werd in de vierde kwart een stuk hoger. De bal was lang bij Boekel in de cirkel en hier heeft Don Quishoot alles uitgehaald want ze wisten de bal na vele rebounds in het doel van Boekel te krijgen. 2-1. Er stonden nog 10 minuten op de klok. Voor ons alle 10 spannende minuten. De verdediging van Boekel wist de rust te bewaren waardoor we de 3 punten weer over de streep hebben getrokken. We hebben na 4 wedstrijden het maximale behaald namelijk 12 punten uit 4. Waardoor we nu de leiding nemen in de competitie. Boekel zet deze reeks volgende week voort tegen Sjinborn. We spelen dan om 12.45 uur uit in Sjinborn. Wij bedanken de supporters die aanwezig

waren bij de wedstrijd en hopelijk zien we jullie volgende week in Limburg langs de lijn. Tot dan!

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 21, 26 en 27 september JES MW1 - Celeritas/Avanti MW1 5-5 Nas A1 - JES A1 12-3 Mosa’14 B1 - JES B1 afg. Be Quick D2 - JES D1 4-5 Avanti/Celeritas E2 - JES E1 7-4 Rooi F1 - JES F1 5-8 JES 1 - Dakos 1 7-14 JES 2 - Rooi 3 6-5 Programma 3 oktober JES A1 - Fortuna’74 A2 14.45 u SVO B1 - JES B1 Ooij, 11.00 u JES D1 - Flamingo’s D1 11.30 u JES E1 - De Korfrakkers E1 10.00 u JES F1 - Prinses Irene F1 10.00 u Programma 4 oktober Oxalis 1 - JES 1, Hegelsom, 12.00 u Korloo 2 - JES 2 Loosbroek, 11.00 u


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen D-jeugd 2 - Tremeg D2 8-8 Tachos DA1 - Dames A1 14-20 MHV’81 2 - Dames 1 15-27 Groene Ster 1 - Heren 1 29-29 Dames 3 - De Sprint/Niobe 3 26-20 Tremeg - Meisjes B1 35-11 Dames 2 - Tremeg 2 29-10 Programma zaterdag Bommelerwaard - E-jeugd 1 9.00 u D-jeugd 1 – Dynamico D2 10.00 u Dynamico E3 - E-jeugd 2 16.00 u Dames 1 - OBW 1 19.00 u Jupiter ’75 2 - Dames 3 19.00 u Heren 1 - Rapiditas 1 20.45 u Programma zondag Meisjes B1 - Dynamico B2 10.00 u Roef D1 - D-jeugd 2 10.50 u Dames A1 - Desk A1 11.00 u Jupiter ’75 1 - Dames 2 12.00 u Taxandria 1 - Dames 4 12.35 u Woensdag 7 oktober (beker) Dames 1 - Handbal Venlo Habo ’95 start seizoen met gelijkspel bij Groene Ster Afgelopen zaterdag stond voor de heren van Habo ’95 de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen op het programma. Vergeleken met het vorige seizoen hebben er enkele wijzigingen binnen het team plaatsgevonden. Allereerst zijn Habo en trainer/coach Damir Josipovic na 6

mooie jaren uit elkaar gegaan. Damir heeft een nieuwe club gevonden in eredivisionist GHV, waar we hem natuurlijk alle succes bij wensen. Habo heeft vervolgens een nieuwe trainer in Dennis Ensche. Een jonge trainer met o.a. een actief handbalverleden bij BENE-league club Bevo, die met veel enthousiasme de klus is aangegaan. In de spelersgroep is Jeroen Verhoeven gestopt wegens een slepende schouderblessure. Verder is keeper Patrick Prijs vertrokken naar Eerstedivisionist Apollo. Daar tegenover heeft Habo Jack Smits als nieuwe keeper aan weten te trekken. Jack is met o.a. 4 jaar ervaring bij toen nog Eerstedivisionist MHV ’81 een zeer welkome aanvulling in de spelersselectie van Habo. De eerste wedstrijd ging Habo vol goede moed met de spelersbus op bezoek in Zevenbergen bij promovendus Groene Ster. Een ploeg die 2 promoties op rij heeft meegemaakt. Meteen een geduchte tegenstander voor de Heren van Habo dus. Het was Habo wat als beste aan de wedstrijd met o.a. 2 mooie breaks van keeper Ruud Verwijst op Rob Biemans. Groene Ster kwam terug tot 3-3, maar door 3 goals van Luuk v.d.Berg liep Habo eerst uit naar 4-7 en later ook 7-11. In de slotfase kreeg Habo het lastiger, een goede schutter op de rechteropbouw werd steeds teveel ruimte gegeven. Habo werd onzorgvuldiger in de aanval, overtalsituatie werd slecht uitgespeeld waardoor Groene Ster terugkwam tot 11-11 en even later Habo met een geringe 12-13 voorsprong de rust in

ZONDAG 4 OKTOBER

BOEKEL SPORT 1 FC SCHADEWIJK 1

AANVANG 14.30 UUR

zou gaan. De 2e helft leek een zelfde spelbeeld te geven. Mede door enkele mooie goals van Bart v.d.Elzen in de break-out en vanuit de linkerhoek wist Habo weer uit te lopen naar een 13-17 voorsprong. Deze marge hield Habo vast tot aan 16-20. Habo kon dit helaas niet vasthouden en er trad weer een mindere fase aan. Mede door enkele 2-minutentijdstraffen aan Habo-zijde wist Groene Ster weer gelijk te komen bij 22-22. Vervolgens was de gehele slotfase stuivertje wisselen wat betreft de voorsprong, maar wisten beide teams geen afstand van elkaar te nemen. Door de spanning, tijdstraffen en slordigheidsfouten die hieruit voorkwamen zat de gehele sporthal op het puntje van haar stoel. Harold Verhoven bleef koel bij het benutten van de penalty’s en vanuit de rechterhoek. Dirk Tielemans leek een halve minuut voor tijd de verlossende 28-29 in de touwen te schieten, maar helaas wist Groene Ster na een snelle midden-uit alsnog de gelijkmakende 29-29 aan te tekenen. Al met al een terechte uitslag. Het spel van Habo was niet goed genoeg, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht was dit duidelijk zeker nog voor verbetering vatbaar. Dit was niet de seizoensstart waar Habo heel de voorbereiding naar toegewerkt had. A.s. zaterdag speelt het thuis tegen Rapiditas uit Weert. Een tegenstander die Habo wel kent van voorgaande jaren, maar het ook zeker niet gemakkelijk tegen zal hebben. Support kunnen de heren goed gebruiken. Uiteraard wel rekening houdend met de Corona-regels die in de sporthal gehanteerd worden. Ook zal er nog een afscheid/bedankje voor oud trainer/coach Damir Josipovic georganiseerd worden. Wie weet, tot zaterdag!

Competitie uitslagen Veertje 2 - BV Reeshof 5 8-0 Veertje 3 - BC 't Pupke 2 (Sevenum) 7-1 Veertje 4 - BC Mariken 5 (Nijmegen) 1-7 Badminton is leuk voor iedereen, bij badmintonclub ‘t Veertje in Boekel is er voor ieder wat wils, voor jong en oud. Kom 3 keer gratis mee doen en beslis daarna of je lid wordt! Kijk op de site (www.bcveertje.nl) voor meer info.Sport

Uitslagen 27 september Venhorst 1 - CHC 1 1-4 Venhorst 2 - Montagnards 2 4-4 Udi'19 7 - Venhorst 3 0-0 Udi'19 15 - Venhorst 4 0-3 DWSH'18 6 - Venhorst 5 1-1 Venhorst VR1 - Someren VR 3 2-1 Programma 3 oktober Venhorst VR30+ - SSE VR30+ 17.00 u Programma 4 oktober Venhorst 1 - EVVC 1 14.30 u Achates 2 - Venhorst 2 12.00 u Keldonk 2 - Venhorst 3 11.30 u DWSH'18 5 - Venhorst 4 10.00 u Venhorst 5 - Fc de Rakt 8 10.00 u Venhorst VR1 - WEC VR1 10.30 u Venhorst 1-CHC 1: 1-4 Vorige week zondag verloor Venhorst ongelukkig uit bij Volharding, maar vandaag was er de kans op herstel tegen CHC uit Den Bosch. Bij het begin van de competitie is elk punt mee genomen (naderhand ook), dus tijd voor de mannen van Joost Janssen om er voor 100% tegen aan te gaan. Voetballen is belangrijk, maar aandacht voor mensen is altijd nog belangrijker. Voorafgaand aan de wedstrijd werd dus even stil gestaan bij het overlijden van Frans v.d.Wiel, die gedurende tientallen jaren zich ingezet heeft voor de voetbalvereniging. Met een mooi woordje van het bestuur en een minuut stilte, gevolgd door een applaus van de aanwezigen, werd hij herdacht door de voetbalclub. Mooi zou het zijn om hem nog een Venhorstse overwinning te schenken en zo ging de wedstrijd van start. De eerste goede kansen waren voor Venhorst, zowel in de 9e minuut als in de 10e minuut, toen uit een corner over

het doel verdween. CHC liet zich ook niet onbetuigd en in de 19e minuut moest Daan Fonken van dichtbij redding brengen. Tien minuten later verdween een CHC kopbal net naast het doel. In de 33e minuut kreeg Venhorst een vrije trap, die door Teun v.d. Putten tegen de lat/kruising werd geschoten. In de 44e minuut werd een snelle uitval van Venhorst met een schot op doel beëindigd, waarbij de bal van de doellijn werd getrapt. Meteen hierna moest weer Daan Fonken redding brengen bij een vrije poging van CHC. Tijd voor thee of zo-iets… Met het idee dat de wedstrijd nog alle kanten op kon verlieten de toeschouwers de kantine. In de 50e minuut kwam CHC ineens op 0-1, waarna Venhorst nog eens gas gaf. En met succes, 5 minuten later een schitterende aanval van Venhorst, waarbij de bal via Thijs v.Sleeuwen bij Rob v.Dooren belandde, die meteen scherp voor gaf; Rens v.Sleeuwen dook op voor het doel en kopte onhoudbaar binnen. Het wachten was eigenlijk op de 2-1, maar het lukte beide teams niet om de beslissing te forceren. CHC bleef gevaarlijk en in de 75e minuut moest Daan Fonken weer reddend optreden. Venhorst bleef ook proberen tot scoren te komen, maar een doelpunt leverde het niet op. In de 77e minuut ging de nr. 12 van CHC op snelheid en kracht door de Venhorstse achterhoede heen en maakte de 1-2. Zoals altijd zocht Venhorst nog wat extra gas en energie en ging op zoek naar de gelijkmaker. Vijf minuten later een uitval van CHC en ging diezelfde nr. 12 op snelheid en techniek langs 3 Venhorstse verdedigers en liet keeper Daan Fonken kansloos, 1-3. Luuk v.d.Boogaard meldde zich in de spits om nog wat te forceren en (buurman) Jelle v.Gerwen zette zijn beste beentje nog eens voor, maar zonder resultaat. In de 93e minuut kreeg CHC nog een strafschop te nemen, waardoor de eindstand geflatteerd op 1-4 kwam. Een vervelend resultaat voor Venhorst, maar komen-

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

de zondag kan daar wat aan gedaan worden. Venhorst speelt dan weer thuis, tegen EVVC Vinkel, altijd spannend. Komen jullie kijken en aanmoedigen? Na afloop werd Ad v.Dooren door Venhorst 1 nog bedankt voor zijn leiderschap van Venhorst 1, waarmee hij na afloop van het afgelopen seizoen gestopt is. Ook namens de vereniging bedankt Ad!. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 26 september Olympia'18 JO11-3 - JO11-1 0-4 JO13-1G - SV DWSH'18 JO13-1 0-15 SIOL JO15-1 - JO15-1 0-4 Avesteyn JO15-3 - JO15-2 1-15 SSS'18 JO17-1 - JO17-1 4-4 V.V. Achates JO19-1 - JO19-1 3-3 MO15-1 - Stormvogels'28 MO15-1 1-0 Programma zaterdag 3 oktober Venhorst JO19-1 - De Zwaluw JO19-1 14:30 u JO17-1 - Vitesse'08 JO17-1 14:30 u JO15-1 - Erp JO15-1 13:00 u JO15-2 - Boekel Sport JO15-3 13:00 u Volkel MO15-1 - MO15-1 10:00 u Merselo JO13-1 - JO13-1G 12:30 u JO11-1 - SIOL JO11-1 09:00 u Gemert JO10-4 - JO10-1 08:30 u Blauw Geel'38 JO9-4 - JO9-1 10:15 u JO8-1 - Montagnards JO8-1 10:15 u Mini-pupillen 09:30 u

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Uitslag maand toernooi september 2020 1 Piet v.d.Wijst; 2 Pieta v.d.Velden; 3 Cor Vereijken; 4 Karin v.d.Ven; 5 Harrie Donkers; 6 Bert v.d.Wetering; 7 Huub v.Helvoirt; 8 Jan v.Berlo; 9 Huub Bevers; 10 Betsie Verbrugge; 11 Joke Peters; 12 Henk v.Vorst; 13 Leny Wassenberg; 14 Frans de Bruin; 15 Margo v.d.Horst; 16 Frans Mulkens; 17 Trees v.Grinsven; 18 Jan v.d.Elzen; 19 Tiny v.d.Elzen; 20 Nellie v.d.Boogaard; 21 Wilhelmien v.d.Linden; 22 Theo Versteegden; 23 Betsie v.Doren; 24 Antoinette Swinkels; 25 Sjaak Janssen; 26 Marjolijn Vereijken; 27 Martha v.Moorsel; 28 Mia v.Berlo; 29 Janny Bevers; 30 Pieta v.d Ven; 31 Tonny Thomas; 32 Jan Emonds; 33 Gerard de Koning; 34 Sjaak v.d.Rijt; 35 Jan Sleegers; 36 Francien v.Helvoirt; 37 Thea v.d.Wijst; 38 Petra v.d.Elzen; 39 Wilhelmien v.d.Elzen; 40 Leen Emonds.


bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

s

ratie

epa uw r

l oor a & van ken n a m ike sch ectri nde rollu l e t a he esta ring. uw b n zonwe e

v Ook

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

HUSQVARNA NAJAARSFOLDER GEZIEN!!! Zo niet, op Zandhoek 2d staan alle machines voor u klaar. Motorkettingzaag 545

€ 599,-

van € 809,- voor

Al een

accu bladblazer 120iB blaassnelheid 165 km/uur Luchtstroom 10.3 kub/min. Al voor € 299,- incl. accu en lader

SUPERRR zaag voor particulier hovenier

Ook al een echte

Husqvarna

motorkettingzaag voor € 179,-

Husqvarna motorbladblazer 125B al voor

€ 299,-

Kijk en vergelijk bij:

Jos Somers Tuinmachines ZANDHOEK 2d, 5427 PJ BOEKEL, tel. 0492-322300 Alleen WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN - zondag rustdag


Sport VC Unitas / ‘t Menneke Weer een overwinning voor de Unitasheren! Voor de 2e wedstrijd van het seizoen ontvingen de heren van VC Unitas/’t Menneke thuis het Tilburge Gepidae. De heren begonnen de wedstrijd net zo geconcentreerd als de week er voor. Er was voortdurend druk van Unitas op de tegenstander en de tegenstander slaagde er niet in om in het spel te komen. Er werd snel een voorsprong opgebouwd en degelijk spelend kwam die geen moment in gevaar. Met 2516 was het eerste wedstrijdpunt voor Unitas. In de 2e set mocht Unitas beginnen met de service en de sterke service van Luc v.Hout

leidde tot een voorsprong van 8-0. Er leek geen vuiltje aan de lucht totdat halverwege de set één van de Gepidae-spelers landde op de voet van een Unitas-aanvaller en zijn enkel blesseerde. Het spel lag enige tijd stil vanwege de blessurebehandeling en de vervolgens noodzakelijke wissel. Dan zou je verwachten dat daarna het spel bij Gepidae ontregeld zou zijn maar vreemd genoeg begon Unitas te rommelen en liet de tegenstander steeds dichterbij komen. Maar tegen het einde van de set keerde de rust terug bij de thuisploeg met een 25-20 setwinst als resultaat. In de derde set leek de angel uit het spel van de thuisploeg. Het serveren was matig; slechts één of twee van de Unitas-spelers wisten servicedruk te produceren, de meeste services konden eenvoudig door de Tilburgers worden omgezet in een goeie

pass en dat leidde dan weer tot sterke aanvalsacties. Unitas had het moeilijk, kwam zelfs met 20-23 achter maar de noodzakelijke time-out bracht uitkomst. Degelijk spel bracht beide teams weer naast elkaar en met 27-25 was ook de derde set op het nippertje voor Unitas. Ook in de vierde set had Unitas het moeilijk en het leek er lang op dat Gepidae alsnog één wedstrijdpunt mee naar Tilburg zou nemen. Coach Casper Verstraten nam een time out en zette zijn laatste redmiddel in: hij beloofde De Mennekes een blad bier als ze ook deze set zouden pakken. En zie; deze belofte deed wonderen. De mooiste actie van de wedstrijd was te zien bij een stand van 20-21. Een aanval van Gepidae ketste van het Unitas-blok en leek buiten het veld te belanden. Een mooie redding van Marijn v.d.Krieken bracht de bal weer terug in het veld. Gepidae zag dat Marijn van zijn plaats was en speelde de bal naar de buitenpositie waar nu dus slechts een éénmansblok van Unitas stond. Scoren leek dus een makkie maar middenblokeerder Sven Kerkhof had zich goed opgesteld en blokte de smash direct bij de Tilburgers tegen de grond! Van zo’n punt wordt je sterk en Unitas trok door en pakte ook de vierde set, nu met 25-22. Casper kon zijn portemonnee trekken… De volle 5 wedstrijdpunten dus en dat bracht de Unitas-heren na 2 wedstrijden verrassend aan kop van de Promotieklasse. Een prima start van het seizoen dus maar het spel bij Unitas zal met name serverend en blokkerend toch moeten verbeteren om ook tegen de betere teams in deze klasse een vuist te kunnen maken. Maar daar kan aan gewerkt worden, het seizoen is nog lang..

Uitslag 24 september. A-lijn 1. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 67,19% 2. Mw.Verbakel - Hr.Otten 60,00% 3. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 53,13% 4. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 51,25% B-lijn 1. Heren v.Boxmeer-Reijnen 65,10% 2. Dames Bouw-v.Lieshout 57,29% 3. Mw.Vijge-Hr.Schots 56,25% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox 06-12753883.Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) Bert v.d.Heijden - Cor Sanders Rini Kerkhof - Rien Koolen Jo v.Zon - Piet Wijers Rien Berens - Harrie v.d.Zanden Jaap Heesen - Bert Thoonen Sjef Donkers - Martien Timmers Gerard Zomers - Ruud Willems Piet v.Hoof - Adrie v.d.Laar

76-47 16-25 40-21 21-24 21-162 74-34 80-62 32-32

Libre B (20 beurten) Pieter v.Doren - Harrie v.Duren 18-39 Martien v.Doren - Peter v.Duren 25-41 Theo Daandels - Martien v.d.Elzen 30-31 Antoon v.Asseldonk - Piet Koonings 25-33 Harrie Coppens - Martien v.Haandel26-34 Bart v.d.Bosch - Arie v.d.Kimmenade 30-62 Jan v.d.Aa - Corry v.d.Laar 42-42 Henny Arts - Jan Kusters 27-24 Martien v.Schijndel - Frans v.Oort 15-25 Gerard Verwegen - Albert v.Moorsel 14-26 Jo v.d.Aa - Henk Schepers 37-37 Wim v.d.Broek - Harrie v.Houtum 27-32

Henny Arts - Arie v.d.Kimmenade 30-40 Libre C (20 beurten) Albert v.d.Burgt - Harrie v.d.Nieuwenhof 16-11 Thom in 't Groen - Antoon v.d.Kamp 10-9 Cleem Aldenhuijsen - Arnold Verstegen 19-26 Gerrit Hagelaar - Bert Klokgieter 26-32 Jan v.Asseldonk - Tonnie v.Sleeuwen 18-24 Jan v.Berlo - Martien de Rijck 20-17 Wim v.Hees - Jan v.Kessel 12-14 Jos v.Haare - Wim Kroos 34-14 Henk v.Vorst - Jan Manders 20-6 Bandstoten A (20 beurten) Gerard Zomers - Cor Vereijken 57-41 Rien Berens - Harrie v.d.Zanden 29-26 Jo v.Zon - Martien Timmers 33-29 Theo Daandels - Frans v.Oort 19-19 Sjef Donkers - Bert v.d.Mortel 43-25 Albert v.Duijnhoven - Adrie v.d.Laar 34-20 Martien v.Doren - Albert v.Moorsel 22-17 Martien v.d.Elzen - Piet Koonings 15-17 Martien v.Haandel - Rien Koolen 29-22 Jaap Heesen - Harrie v.Houtum 16-20 Martien v.Haandel - Adrie v.d.Laar 13-26 Theo Daandels - Martien Timmers 20-28 Bandstoten B (20 beurten) Antoon v.Asseldonk - Paul Raijmakers 17-22 Peter v.Duijnhoven - Jan Kusters 14-18 Peter v.Duren - Jan v.Kessel 10-7 Antoon v.d.Kamp - Tonnie v.Sleeuwen 6-6 Harrie v.Duren - Wim Kroos 30-18

KPJ Tennis Venhorst

www.pdebhoutenvloeren.nl

Massief houten vloeren PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

Erg trots zijn wij dat wij onlangs ons 200e actieve lid ingeschreven hebben bij de KNLTB. Dit hadden wij bij de start van onze vereniging (december 2017) niet voor mogelijk gehouden. Bedankt allemaal! Ons streven is natuurlijk om, met de enthousiaste inzet van alle vrijwilligers en leden, op deze weg door te gaan. Rabo Clubsupport komt er weer aan, leden van Rabobank Uden/Veghel kunnen vanaf 5 oktober a.s. hun stem uitbrengen op de vereniging die zij een warm hart toedragen. Natuurlijk doen wij als vereniging weer mee aan deze mooie actie. De opbrengst komt ten goede aan de jeugdleden en activiteiten voor hen. Wij hopen op uw stem ! Alvast hartelijk dank. Met sportieve groet, Bestuur KPJ Tennis VenhorstAllerhande VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz..

TARIEF: ₏ 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf ₏ 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ----------—--------------—-------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? In-grid v.Lieshout Coaching Counseling Trai-ning: uw gewichtscoach aan huis. www.ingridvanlieshout.nl, 06-10646880

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE! Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,� en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 � 5427 DB Boekel 06�22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZIËN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------—--------------—------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Voor al uw BEDRIJFS- en PROMOTIEKLEDING, bedrukt of onbedrukt, bent u bij ons aan het juiste adres!

ROJA REKLAME Herpen 06-54971863 www.rojareklame.nl

Biologische teelt APPELS En PEREn Het is er weer: appelsap En dit jaar nieuw: appelkersensap Automaat: alle dagen Winkel: vrij. 14-17 u, zat. 10-13 u www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel, 06-10258916

Voor het persen en wikkelen van midibalen hooi of kuilgras. Een midibaal is 85cm breed en 90 cm doorsnee. Weegt 100-150kg Ideaal bij lage voersnelheid Tel. 06-23374576

GRONDWERKEN, MINIGRAVERVERHUUR & BESTRATING Boekel Stijn Hoevenaars: 0645006113

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De ----------—--------------—-------------------------LASERGAME VERHUUR. Organiseer jij binnenkort een (kinder)feestje? Heb je een uitje met vrienden/familie en zoek je een

set laserguns? Wij verhuren: 8 la-serguns; 8 aanvalsdoelen; 1 groot doelwit; handleiding met speluitleg. Kosten €30,-. Stuur een appje voor je reservering naar 0681113521 of 06-27117186.

--------------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Crazy Hairsalon Alleen op afspraak: 06‐45493591 Zolang de corona voorzorgs‐ maatregelen gelden, is er GEEN vrije inloopmiddag op woensdag.

Knippen € 11.= Crazy hairsalon ‐ Sjanneke Westen Daandelendennen 14, 5428 NP Venhorst 06‐45493591 Sjanneke.w@hotmail.com

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------Renders decoratie voor verhuur en verkoop. En andere gebruik dagelijkse artikelen uit onze toonzaal.www.rendersdecoratie.nl Of bel voor een afspraak 0492-352192

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.