Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 9 september 2020

Nummer

Boekel Venhorst 11 Binnenkort ook fysiotherapie in Venhorst Mijn naam is Karin de Bruijn. Na mijn studie fysiotherapie heb ik me gespecialiseerd als kinderfysiotherapeut en sinds 1990 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk Fysiotherapie voor Kinderen in Gemert. Vervolgens heb ik in de afgelopen jaren ook een dependance in Beek en Donk en Boekel geopend. Via mijn samenwerking met Fysiotherapie Boekel ben ik benaderd om als kinderfysiotherapeut in het nieuwe gezondheidscentrum in Venhorst te gaan starten, om ook hier dicht bij huis de zorg te kunnen bieden aan de doelgroep kinderen van 0 tot 18 jaar. Als kinderfysiotherapeut behandel ik kinderen die, op welke manier dan ook, problemen hebben met de ontwikkeling van hun motoriek. Meestal ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs zoals het hoort. Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer, wijkt deze af van wat gebruikelijk is of zijn er houdings- of sport gerelateerde klachten. In al deze gevallen kan kinderfysiotherapie concrete hulp bieden. Uitgangspunt in de behandeling is dat de hulpvraag van de ouders en het kind centraal staat. Na uitgebreid onderzoek wordt daarom aan de hand van de bevindingen en in goed overleg een behandelplan opgesteld. Er wordt zo nodig nauw samengewerkt met onder andere huisarts, specialist, consultatiebureau en scholen. De behandeling is er op gericht het bewegen zo optimaal mogelijk te krijgen. Het leuke van mijn werk is de dynamiek, spontaniteit en originaliteit van kinderen.

Het is een uitdaging om bij elk kind weer een ingang te vinden om de ontwikkeling zo goed mogelijk te stimuleren. Ik kijk er naar uit om binnen het nieuwe gezondheidscentrum in Venhorst een steentje bij te mogen dragen aan het optimaliseren van het bewegen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Voor meer informatie over kinderfysiotherapie kunt u kijken op: fysiotherapie-voorkinderen.nl Tot ziens in Venhorst!

Attentie Buurtpreventie Campagne Senioren en Veiligheid De komende vier weken geven we tips om verschillende vormen van criminaliteit te voorkomen. Deze week staat in het teken van babbeltrucs. Bij babbeltrucs komen oplichters aan de deur. Zij proberen met smoesjes binnen te komen om vervolgens uw portemonnee met geld of pinpas, sieraden of andere kostbare dingen te stelen. Doe niet zomaar de deur open. Kijk als het kan eerst door het raam. Houd de deur op een kier, eventueel door het gebruik van een kierstandhouder. Vraag om legitimatie. Laat geen onbekenden binnen,

ook al ziet iemand er betrouwbaar uit. Doe de deur achter u dicht als u binnen iets gaat halen. Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl Vragen? Stuur een mail naar info@buurtpreventieboekel.nl

Senioren BOEKEL-VENHORST Heeft u vragen over gezondheid, huishouden, dag invulling, contacten, vervoer, levenstestament of anderszins? Neem dan gerust contact op met een van ons, ouderenadviseurs. Wij kunnen u informeren en wegwijs maken over allerlei zaken rondom het ouder worden. U vindt onze telefoonnummers op pagina 2 van Weekblad Boekel- Venhorst, onder het kopje ouderenadviseurs. Wij staan u graag te woord. Ouderenadviseurs Boekel-Venhorst

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Rabobank Agathaplein - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805.Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Tijdelijk prikpost: KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat 4, maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tijdens werkdagen bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden:

maandag 14.00-17.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.Hees T 322462; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 0643455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.0017.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.0017.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK Contactpersonen: - diaken Henk v.Thiel, tel. 06-504760, - Hanny Löbel tel. 0492- 322257

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Voor de zondagsviering is reservering noodzakelijk. Reserveren voor de viering op zondag om 10.30 uur kunt u per telefoonnummer via Hanny Löbel: 0492-322257 of per email: h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Zondag 13 september: 10.30 u St. Agathakerk; Toos v.Antwerpen-v.Eersel. Woensdag 16 september: 19.00 u St. Agathakerk; Intentie voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

In de St. Jozefkerk komen voorlopig de vieringen t/m 30 september te vervallen i.v.m. het coronavirus. De St. Jozefkerk zal de gehele zomer van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur open zijn om iedereen de gelegenheid te geven een kaarsje te ontsteken of zomaar even de kerk binnen te lopen voor gebed of een kijkje te nemen.

Mededeling aangaande verkoop percelen grond. Op uitnodiging van het gemeentebestuur heeft een delegatie van het bestuur van de Sint Petrusparochie (Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland) onlangs een onderhoud gehad met het College van B & W van Boekel. Onderwerp van het gesprek was de mogelijke verkoop van enige, aan de parochie behorende, percelen grond die gelegen zijn aan De Burgt te Boekel. De gemeente heeft deze percelen op het oog voor het realiseren van het uitbreidingsplan De Burgt te Boekel. Daarnaast is nog op basis van vrijblijvendheid gesproken over de plaats die de St.

Agathakerk en de pastorie zouden kunnen innemen in de nog in ontwikkeling zijnde Centrumvisie van de Gemeente Boekel. Het parochiebestuur heeft hierbij als uitgangspunt de conclusies uit het document Kerkenvisie genomen. Daarbij werd door het parochiebestuur de voorwaarde gesteld dat, ongeacht de uitkomst van de Centrumvisie, kerkdiensten in Boekel doorgang moeten kunnen blijven vinden en dat het kerkgebouw voor de parochie behouden blijft.

Weer aan de slag. Het is inmiddels een traditie dat tijdens het cultureel weekend ‘Boecult’ op zondagmorgen een openluchtmis wordt gehouden op het Sint Agathaplein. Lang voordat het coronavirus zijn intrede in ons land deed had onze bisschop Mgr. Gerard de Korte al toegezegd dat hij dit jaar zou voorgaan in deze openluchtmis. Helaas gooide corona roet in het eten. Alle festiviteiten betreffende ‘Boecult’ werden afgelast, zo ook de openluchtmis. Dit nam niet weg dat de bisschop toch naar Boekel kwam om op zondag 30 augustus voor te gaan in de eucharistieviering in de Sint Agathakerk. Deze zondagviering, waar ik de bisschop mocht assisteren, was voor mij het einde van twee maanden sabbatical, ofwel even een periode van ‘op de plaats rust’. De eerste twee weken van deze periode ben ik

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl samen met mijn echtgenote Yvonne begonnen met vakantie te vieren in de Belgische Ardennen. We hebben daar heerlijk kunnen uitrusten in ons boerderijtje boven op een berg, zonder te worden gestoord door telefoon, app, mail of allerlei corona-perikelen. Lekker wandelen in de uitgestrekte bossen om zelden iemand tegen te komen. Klimmen en dalen door de prachtige natuur. De rest van die twee maanden heeft het sabbatical thuis in Boekel plaatsgevonden. Op z’n tijd er een dagje op uit, bootreisje, familie- en vriendenbezoek en zoal meer. De eerste drie weken van augustus waren echter te warm om iets te ondernemen. ’s Morgens was het nog wel om uit te houden, maar ’s middags stegen de temperaturen toch wel wat te hoog. Gelukkig konden wij ons verkoelen in ons ‘zwembad’. Zo’n sabbatical is ook bedoeld om even afstand te nemen van allerlei dagelijkse beslommeringen, binnen de privésfeer, maar ook allerlei andere zaken even opzij zetten zoals bijvoorbeeld het parochiewerk. Sabbatical is een tijd om volledig tot jezelf te komen, uit te rusten, genieten van die rust, maar ook om dingen te overdenken waar je anders niet aan toe komt. In deze rusttijd had ik dan ook de tijd om na te denken over hoe ik mijn dienstbaarheid als gepensioneerd diaken voor de parochie in ga invullen. Ik moet zeggen dat ik daar nog niet helemaal uit ben gekomen. Daarom heb ik samen met pastoor John van de Laar, het

AANBIEDINGEN van donderdag 10. t/m woensdag 16 september:

HAZELNOOT BAVAROISEVLAAI DIVERSE

APPELGEBAK

SPELTBROOD

€ PER STUK

VAN 100% SPELTMEEL

HERFSTBOLLEN

12.50 50 € 1. 50 € 1.

6 halen = 5 BETALEN

MET KANEEL, SUIKER EN NOTEN

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Algemeen parochiebestuur en mijn echtgenote Yvonne besloten om gaandeweg vorm te geven aan een goede balans in de verdeling tussen tijd voor mijzelf, mijn echtgenote, gezin en tijd voor diaconale werkzaamheden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat helemaal goed zal komen. Diaken Henk van Thiel

Op zondag 1 november is de Allerzielenviering in Venhorst, aanvang 19.00 uur met aansluitend gravenzegening.

Viering 1 en 2 november Op 1 november en 2 november willen wij een herdenkingsdienst voor de overledenen van wie wij in onze kerken afscheid namen. Alle families die afscheid namen van een dierbare in de parochie zullen een uitnodiging krijgen voor een herdenkingsdienst in de kerk in de eigen woonplaats. Families die eerder voor een afscheid elders, of zonder betrokkenheid van de kerk, hebben gekozen, worden ook van harte uitgenodigd voor de herdenkingsdienst. De namen van de overledenen zullen daarbij worden genoemd. Indien u hiervoor belangstelling hebt, en om de dienst bij te wonen, dan kunt u zich aanmelden met naam, adres en telefoonnummer bij: info@parochiesintpetrus.nl of via de telefoon: 0413-263154. U ontvangt dan te zijner tijd de uitnodiging voor deze herdenkingsdienst. Na een lange strijd tegen zijn ziekte, namen wij zondag 6 september afscheid van onze zeer gewaardeerde collega

Marcel van Hek 31-05-19701 | 31-08-2020 Marcel was vanaf 1990 werkzaam als draaier en later als hoofd technische dienst. Hij woonde in Schijndel, maar kwam voor zijn werk al 30 jaar naar Boekel. Wij gaan hem ontzettend missen. Namens Van Haandel Metaal, collega's en directie

Op maandag 2 november is de Allerzielenviering in Boekel, aanvang 19.00 uur met aansluitend gravenzegening.


Berichten PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 13 september: 10.00 u Voorganger: Mw. Ds. A. Rebel uit Nuenen. Startzondag: Het Goede leven. Deze dienst is voor een beperkt aantal kerkgangers. U dient zich van te voren aan te melden bij onze scriba tel. 0622989712 scriba@pkn-gemertboekel.nl.

Bewegingsleer Gymclub De Bewegingsleer Gymclub is op donderdag 3 september gestart met lessen in de Horst. Zijn er soms dames die ons groepje willen komen versterken, doe dan een gratis proefles mee. Aanvang 13.00 uur. Graag tot ziens. Bewegingsleer Gymclub

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 15 september wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Irenestraat, Binnenhofke, De Morgens, Franse Pad, Zandhoek, Erpse-

weg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Boterweg, Zorgcenrum St Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten daar tussenin en gehele wijk de Donk. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Repair Cafe Boekel start weer op ! Noodgedwongen hebben wij in maart het Repair CafĂŠ Boekel moeten sluiten vanwege de Corona uitbraak. Juist op het moment dat wij er allemaal van overtuigd waren dat het een prima initiatief is en we op wilden schalen naar 2 openingen per maand. Hoewel het virus nog steeds niet weg is zien we toch mogelijkheden om weer van start te gaan met het Repair Cafe Boekel. Dankzij de medewerking van de overige verenigingen, welke ook in het Sint jan gebouw gevestigd zijn, kunnen we gebruik maken van meerdere lokalen zodat we de 1,5 meter regel goed kunnen handhaven. Tevens breiden we de openingstijd met 1 uur uit zodat we activiteiten meer kunnen spreiden over de middag. Hoewel het er iets minder gezellig eruit zal zien denken we op een veilige manier de reparatie service weer te kunnen bieden.

Op dinsdag 15 september open we onze deuren weer van 13:30 U tot 16:30 U en kunt u terecht om uw defecte spullen zoals kleding, fietsen en klein huishoudelijke apparaten te laten repareren. Het Repair Cafe Boekel is gevestigd in het St. Jangebouw, St. Janplein 20 te Boekel. Hoe gaat het in zijn werk: U komt met uw kapotte spullen naar het Repair Cafe en we gaan voor u aan de slag om dit te repareren. Het is niet de bedoeling dat u de kapotte spullen bij ons achterlaat, u kunt meekijken hoe het hersteld wordt, wellicht kan u bij een volgende defect het dan zelf herstellen. Onze gastvrouwen zorgen dat er tegen een kleine vergoeding koffie en thee beschikbaar is zodat het nuttige met het aangename gecombineerd kan worden. Als vergoeding vragen we een vrijwillige gift van 5 Euro, hiermee kunnen we gereedschappen en benodigdheden voor het Repair Cafe aanschaffen. Mochten er nieuwe onderdelen nodig zijn voor de reparatie dan dienen die door u aangeschaft te worden. Indien uw kapot voorwerp niet gerepareerd kan worden krijgt u dat weer mee, u bent zelf verantwoordelijk dit op een nette manier af te voeren. Mocht u meer informatie willen over Repair Cafe Boekel stuur dan een email naar repaircafeboekel@gmail.com of loop gewoon op 15 september even binnen. Graag tot ziens! De Vrijwilligers van Repair Cafe Boekel.

STERK IN DIGITAAL PRINTEN!

FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKS- of JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad.

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur.

visie Dorpsmantel Noordwest presenteren. U wordt deze avond ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De informatieavond zal plaatsvinden op donderdag 17 september 2020 om 19.30 uur in Nia Domo. Indien u hierbij aanwezig wilt zijn dan dient u zich vooraf aan te melden. Aanmelden kan door een mail te sturen naar mark.vanschadewijk@boekel.nl. Vermeld in de mail uw contactgegevens en met hoeveel personen u naar de informatieavond wilt komen.

MEDEDELING Op uitnodiging van het gemeentebestuur heeft een delegatie van het bestuur van de Sint Petrusparochie (Boekel, Odiliapeel, Uden, Venhorst, Volkel en Zeeland) onlangs een onderhoud gehad met het College van B&W van Boekel. Onderwerp van het gesprek was de mogelijke verkoop van enige, aan de parochie behorende, percelen grond die gelegen zijn aan De Burgt te Boekel. De gemeente heeft deze percelen op het oog voor het realiseren van het uitbreidingsplan De Burgt te Boekel.

OPENBARE INFORMATIEAVOND ONTWIKKELINGSVISIE DORPSMANTEL NOORDWEST Vanaf begin 2019 is door de gemeente Boekel, in samenspraak met bewoners en belanghebbenden, gewerkt aan een nieuwe visie voor de noordwestelijke hoek van de dorpsmantel in Boekel. Het plangebied van de visie bestaat uit de zone die globaal ‘opgesloten’ wordt door de nieuwe randweg, de Molenstraat, Neerbroek, Schutboom, Tuinstraat en Wilhelminatraat en Erpseweg.

Daarnaast is nog op basis van vrijblijvendheid gesproken over de plaats die de St. Agathakerk en de pastorie zouden kunnen innemen in de nog in ontwikkeling zijnde Centrumvisie van de Gemeente Boekel. Het parochiebestuur heeft hierbij als uitgangspunt de conclusies uit het document Kerkenvisie genomen. Daarbij werd door het parochiebestuur de voorwaarde gesteld dat, ongeacht de uitkomst van de Centrumvisie, alle kerkdiensten in de St. Agathakerk doorgang moeten kunnen blijven vinden, zodat de religieuze functie van de kerk behouden blijft.

Graag willen wij u informeren over de nieuwe Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest. Daarom organiseert de gemeente Boekel een openbare informatieavond over de Ontwikkelingsvisie Dorpsmantel Noordwest. Tijdens deze avond zal het stedenbouwkundige adviesbureau NieuwBlauw u de Ontwikkelings-

UITGIFTE BOUWKAVELS IN PLAN “DE RUN, FASE 3” TE BOEKEL Inmiddels is fase 2 bouwrijp gemaakt en alle bouwkavels verkocht. Tijd voor uitgifte van bouwkavels in fase 3, tevens laatste

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel fase. De verwachting is dat het plan De Run, fase 3, in maart 2021 bouwrijp is. We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Verkaveling Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd. Categorie Nummer Oppervlakte Vrijstaand KV18 ± 518 m² Vrijstaand KV20 ± 489 m² Vrijstaand KV21 ± 415 m² Vrijstaand KV22 ± 415 m² Vrijstaand KV23 ± 476 m² Vrijstaand KV24 ± 426 m² Vrijstaand KV25 ± 293 m² Vrijstaand KV26 ± 306 m² Halfvrijstaand KT15 ± 221 m² Halfvrijstaand KT16 ± 223 m² Halfvrijstaand KT17 ± 223 m² Halfvrijstaand KT18 ± 221 m² Grondprijs in 2020 Halfvrijstaande bouwkavel € 250,00 per m² exclusief btw Vrijstaande bouwkavel € 280,00 per m² exclusief btw

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of mevrouw H. Smeehuijzen. Wachtlijst De wachtlijst is vervallen dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich t/m 29 september 2020 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande/halfvrijstaande kavel De Run, fase 3”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeur kavelnummer vermelden. Loten Indien er een loting voor bouwkavels nodig is, zal dit op dinsdag 6 oktober 2020 in de raadzaal van het gemeentehuis plaatsvinden. • 19.00 uur voor bouwkavels van vrijstaande woningen en • 20.00 uur voor bouwkavels van halfvrijstaande woningen Dit in verband met het verspreiden van de drukte om zo de coronaregels na te leven.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de kofferbakverkoop op 20 september 2020. In verband hiermee geldt er een parkeerverbod aan weerszijden van Waterval van 07.00 - 15.00 uur. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Boekel, 9 september 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van paardenboxen Locatie: Peelstraat 22-24, Boekel Datum ontvangst: 28 augustus 2020 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: realisatie 2 paddocks, mestvaalt en longeercirkel Locatie: Peelstraat 22-24, Boekel Datum ontvangst: 28 augustus 2020 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het vernieuwen van een woning Locatie: Schutboom 9, Boekel Verzenddatum: 31 augustus 2020


Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: Schutboom 9, Boekel Verzenddatum: 31 augustus 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bedrijfspand Locatie: Tuinstraat 24, Boekel Verzenddatum: 3 september 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een opslagloods Locatie: De Vlonder 54a, Boekel Verzenddatum: 31 augustus 2020

Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een bedrijfspand Locatie: Tuinstraat 24, Boekel Verzenddatum: 3 september 2020

Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een huisvestingsgebouw met loods Locatie: Bovenstehuis 15, Boekel Verzenddatum: 1 september 2020 Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een huisvestingsgebouw met loods Locatie: Bovenstehuis 15, Boekel Verzenddatum: 1 september 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 september 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 25 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest: DEELNAME AAN ‘SUBSIDIEREGELING STIMULERINGSREGELING LANDSCHAP NOORD-BRABANT Gemeente Boekel gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met de provincie Noord-Brabant, waarmee deelname wordt bevestigd aan de nieuwe 'Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant'. KWIJTSCHELDING EIGEN BIJDRAGE WMO OVERLEDEN PERSONEN Het college besluit geen openstaande eigen bijdragen Wmo 2020, die voortkomen uit de vertraging bij het CAK, te innen bij nabestaanden van personen overleden tussen januari 2020 en augustus 2020 VERZOEK OM MEDEWERKING AAN REALISEREN KINDERDAGVERBLIJF OP ZANDHOEK 2 Verzocht is om medewerking aan vestiging van een kinderdagverblijf. Dit verzoek is afgewezen vanwege de bedrijfsbestemming die hier en op de aangrenzende percelen beoogd is. MANDAAT ONDERTEKENEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST NOORDOOST BRABANT WERKT De partners van het regionaal arbeidsmarktprogramma hebben de strategische Werkagenda geactualiseerd. De portefeuillehouder Arbeidsmarkt is gemandateerd om de samenwerkingsovereenkomst namens het college te ondertekenen.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Het afgelopen seizoen was een vreemd seizoen. De oefenavonden werden stilgelegd, er waren geen evenementen waar we ondersteuning verleenden, de feestavond kwam te vervallen. Langzaamaan gaat alles weer draaien en gaan wij ook weer van start.

Maandag 14 september is onze eerste oefenavond. Aanvang 19.30 uur in Boszicht. Jaarvergadering Ook later dan normaal is onze jaarvergadering. Deze wordt gehouden op maandag 28 september. Ook weer in Boszicht, aanvang 19.30 uur. Nieuwe leden Wij verwelkomen graag nieuwe leden. Wilt u graag handelen bij een ongeval, een hartstilstand enz. en weet u niet goed hoe?

Kom dan bij onze vereniging en volg een cursus EHBO. Hebt u in het verleden een EHBO-diploma gehad en is dit verlopen? Ook dan bent u natuurlijk van harte welkom om uw geheugen op te frissen. Neem vrijblijvend contact op via secretaris@ehbo-boekelvenhorst.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Of kom eens kijken tijdens de oefenavond op 14 september a.s.


Algemeen R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Cursus Baby- en Kinder-EHBO Ook dit jaar wil onze vereniging een cursus Baby- en Kinder-EHBO verzorgen. Deze cursus is niet alleen bedoeld voor eigen leden maar ook voor mensen die meer willen leren over het verlenen van eerste hulp bij ongelukken aan kinderen en baby’s. Met name mensen met (kleine) kinderen die niet de gehele beginnerscursus willen volgen, maar toch graag handelend willen optreden bij kleinere of grotere ongelukjes bij (hun) kinderen, blijken geïnteresseerd te zijn in deze cursus. Een cursus die niet alleen geschikt is voor jonge ouders en gast-(groot)ouders, maar ook voor mensen die met kinderen werken of dit in de toekomst willen gaan doen.

zaterdag 28 & zondag 29 augustus 2021 Op naar BoeCult 2021! Het laatste weekend van augustus sluiten we normaliter traditioneel af met ons festival BoeCult. Eind april hebben we logischerwijs het verstandige besluit genomen en een streep door BoeCult 2020 gezet. De weergoden zullen ook wel gedacht heb-ben, laat het dan maar een weekend regenen. Traditiegetrouw start BoeCult altijd met de openluchtmis. Dit keer niet op het plein, maar in de Sint-Agathakerk. Hier mochten we niemand minder dan monseigneur De Korte, bisschop van Den Bosch, ontvangen. Laten we hopen dat we hem volgend jaar ook mogen verwelkomen onder het Rabo-paviljoen. De uitnodiging voor de openluchtmis van 2021

De cursus is op 2 avonden, te weten op maandag 16 en maandag 23 november, aanvang 19.00 uur. De lesstof omvat reanimatie bij baby’s en kinderen. Er wordt geoefend met speciale kinder- en babypoppen. Verder komen ook onderwerpen als stoornissen in de ademhaling of het bewustzijn aan bod, maar ook wat te doen bij verslikking, verbranding of het drinken van verkeerde stoffen. Hoe te handelen bij kneuzingen, breuken en wondjes wordt geoefend o.a. door het aanleggen van verbandjes. De nadruk in de cursus ligt op praktisch handelen; er wordt veel geoefend en veel met voorbeelden gewerkt. Onze kaderinstructeurs zijn deskundig en ervaren en bovendien zelf ouders! Na afloop van de cursus ontvangt u, op verzoek, een erkend certificaat van het Oranje Kruis. De kosten van de cursus bedragen € 40,00 en dit is inclusief het nodige lesmateriaal (boekje en

zal snel naar hem worden gestuurd! Maar dit jaar dus geen BoeCult. Toch laten wij het als organisatiecomité het daar niet bij zitten. Mede dankzij het vertrouwen van onze sponsoren blijven wij ons inzetten voor een volgende editie van BoeCult. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang, dus een voorzichtige cirkel om zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2021 kunnen we alvast zetten. Natuurlijk kunnen we dit alleen maar organiseren als alles weer terug kan naar het oude normaal. Gelukkig kunnen we altijd nog terugblikken op eerdere edities om vervolgens weer vooruit te kunnen kijken. Herbeleef BoeCult 2019 via www.boecult.nl, maar nog belangrijker, zorg de komende tijd goed voor jezelf en je omgeving. Dan kunnen we ook weer vooruitkijken naar betere tijden met onder andere BoeCult 2021! Veel liefs, Organisatiecomité BoeCult

verbandmiddelen) en koffie/thee tijdens de 2 lesavonden. Indien u een certificaat examen Oranje Kruis wil ontvangen, zijn hier extra kosten aan verbonden. EHBO-leden die deze cursus willen volgen betalen € 20,00. Zij ontvangen een aantekening op hun EHBO-diploma. Vervolg-/herhalingsles Hebt u de cursus al eerder gevolgd en wilt u een herhaling van de leerstof, dan bent u welkom op maandag 5 oktober, aanvang 19.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 10,00. Voor EHBO-leden die de herhalingsles willen volgen kunnen dit gratis doen. Interesse? Meld u dan aan bij de secretaris van onze vereniging via secretaris@ehboboekelvenhorst.nl. Geef dan ook door of u beginner bent of dat u een herhalingsles wilt volgen.

Bibliotheek De Lage Beemden bijna geopend als vanouds Goed nieuws voor iedereen die graag in de Bibliotheek verblijft en tussen de boeken snuffelt. De openingstijden van Bibliotheek De Lage Beemden zijn per 1 september flink verruimd. Met deze verruiming zijn alle vestigingen weer bijna zo geopend als vóór de coronatijd. De bibliotheken Bakel, Beek en Donk, Boekel en Lieshout zijn weer bemand en onbemand open. Vanaf 7 september is dat ook in Aarle-Rixtel weer het geval. Door de beperkte openstelling van De Eendracht blijft Bibliotheek Gemert voorlopig alleen nog bemand open. Van maandag t/m vrijdag van 14.00-17.00 uur, en daaraan is ook weer de zaterdag van 10.00-13.00 uur toegevoegd. De actuele openingstijden zijn te vinden op www.bibliotheeklagebeemden.nl. De computers, leestafels en werkplekken waren alweer grotendeels beschikbaar. En het lezen van tijdschriften en kranten is ook weer mogelijk. Soms in aangepaste vorm om voldoende afstand te kunnen bewaren. Langzaamaan starten de activiteiten weer op. We houden ons natuurlijk aan de RIVM richtlijnen, daarom is een toegangskaartje reserveren meestal verplicht. We vragen iedereen om bij klachten niet deel te nemen aan de activiteiten. Kijk in de agenda op www.bibliotheeklagebeemden.nl om te zien wat er allemaal te doen is in de Bibliotheek.


Algemeen

KC Cornelius in haar nopjes met gulle gift ’t Winkeltje Tijdens de opening van het nieuwe schooljaar met als thema uit ons respectproject ‘ Iedereen telt mee, we accepteren elkaars verschillen’ werden ook de nieuwe podiumgordijnen in gebruik genomen. Voortaan kunnen we presenteren op een mooi podium met een prachtige, kleurige achtergrond. Het lijkt wel een echt theater! Vorig jaar werden we verrast door de vrijwilligers van ’t Winkeltje uit Venhorst met de mededeling dat we voor ons kindcen-

gers fanatiek aan de slag met het kweken van allerlei planten maar ook groenten. We hebben al heerlijk gesmuld van de tomaten, radijsjes en aardbeien. Een andere wens, een mooi podiumgordijn, ging afgelopen week dus in vervulling. Een prachtig gebaar van ’t Winkeltje waarmee we de afgelopen 5 jaar op een fijne manier hebben samengewerkt.

Ingezonden Brief trum iets moois mochten aanschaffen. Al snel werden enkele kweekkastjes besteld en gingen de kinderen met de groene vin-

Welkom bij Brasserie de Mouthoeve Wilt u binnenkort een bruiloft of een feest geven? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. De Mouthoeve biedt u verschillende mogelijkheden voor feesten en partijen. Met ons groot buitenterras en prachtige binnenzaal kunnen wij uw gasten prima ontvangen. Tevens is de binnenzaal ook te reserveren voor vergaderingen of presentaties. Ons gezellige restaurant is de perfecte plek om te relaxen met vrienden en familie. Wilt u lunchen, dineren, borrelen of gezellig een bakje koffie met een lekker stukje gebak nemen? Het kan allemaal met onze vernieuwde menukaart! Openingstijden brasserie: Maandag & dinsdag: gesloten Woensdag t/m zondag: 10:00 - 23:00 uur Volg ons op:

HET MYSTERIE OPGELOST! We weten het waarom van de Venhorstse slagbomen, waar ik een paar weken geleden over schreef. U hoeft zich geen zorgen te maken en kunt met een gerust hart de bomen passeren. Het stukje tussen de slagbomen hoort gewoon bij Venhorst en is vanzelfsprekend Venhorsts grondgebied. Gelukkig maar zou ik zeggen. Wat opviel is dat veel mensen het daar liggend fietspad niet kennen. Anderzijds is het ook wel weer begrijpelijk, het leidt namelijk naar niets. Daarom mijn voorstel: trek het fietspad aan de oostelijke zijde door tot aan de Hoogstraat en aan westelijke kant naar de Langstraat. Dan ligt er een fietspad waar je leuk tussen de velden kunt fietsen. Trouwens, waar je eerst ook leuk kon fietsen was bij ons achter van de Wanroijseweg naar de Middenpeelweg. Er lag een redelijk fietspad maar is enkele maanden geleden om onverklaarbare reden ‘opgehaald’ en is nu niet meer te befietsen. Het laatste stuk naar de Middenpeelweg is zelfs door grove stenen nog niet eens te bewandelen. Da’s toch raar, een veel gebruikt fietspad juist voor het fietsseizoen naar de Filistijnen helpen! Zeker als het ook nog in het fietsknooppuntenroute ligt. Heel vervelend voor ons maar zeker degenen die van elders komen en de weg niet kennen voor een alternatieve route. Jammer voor de uitstraling van Venhorst, zeker geen reclame. Dit moeten we niet willen. Overigens heb ik begrepen dat men dit fietspad wil vernieuwen. Op zich een goed plan waren het niet dat je toch niet juist voor het fietsseizoen de boel gaat openbreken en maanden later, na het seizoen gaat vernieuwen! Is een beetje dom en betuigd van weinig planningsgevoel lijk me. O ja die slagbomen! Deze lagen op de gemeentewerf en iemand vroeg om ze daar waar ze nu staan neer te zetten, zodat er alleen nog maar tweewielige voertuigen door konden. Feitelijk logisch. Toch? Ruud Gijsbers, gijsbersruud@gmail.com


Algemeen Rabo ClubSupport Rabobanken Oost-Brabant zetten zich in voor het behoud van clubs en verenigingen 31 Augustus is het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport gestart. Clubs en verenigingen worden opgeroepen om campagne te voeren om stemmen te winnen voor bestedingsdoelen die de club én de buurt sterker en beter maken. De Rabobanken in Oost-Brabant stellen hun kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te verwezenlijken. Met de huidige crisis is deze steun belangrijker dan ooit.

JEUGD HOBBY CLUB Na een voortijdige stop vanwege Corona gaan we op woensdag 9 september weer van start met ons 55e Hobbyclub seizoen. Uiteraard alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona. We volgen de voorgeschreven richtlijnen, dus ook bij de hobbyclub geldt als je niet helemaal fit bent of in contact bent geweest met mensen die ziek blijf dan thuis! Kinderen vanaf 7 jaar zijn van harte welkom op de hobbyclub aan het Sint Janplein. De eerste knutselmiddag start op woensdag 9 september van 13.30 tot 15.00 uur en op donderdagavond 10 september van 18.30 tot 20.00 uur.

Campagne voeren Met Rabo ClubSupport investeert Rabobank al jaren haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en verenigingsleven van Nederland. Via de Rabo App beslissen Rabobank-leden mee over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen. Clubs en verenigingen uit Oost-Brabant die deelnemen, voeren campagne voor een eigen bestedingsdoel. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis, gezond voedsel in de kantine, het aanbieden van reintegratie cursussen of workshops over ledenwerving en digitalisering.

Seizoenskaart € 15.00 Vier entree kaartjes € 4.00 Entree eenmalig € 1,20 Wil je een seizoenskaart vul dan onderstaand strookje volledig in en breng een recente pasfoto mee. We maken dan een pasje met foto voor je zodat je bij ieder bezoek meteen kunt doorlopen en meteen kunt beginnen met knutselwerkje. Voor de knutselwerkstukjes die je gemaakt hebt vragen we nog een kleine vergoeding. Ook al wil je geen seizoenskaart, vul dan toch onderstaand strookje in dan krijg je een clubpasje zonder foto en betaal je bij ieder bezoek entree of je levert het vooraf gekocht toegangskaartje in. Voor meer informatie neem even contact op met Maria Tielemans Tel. 323792.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ............................................................................................................................................................ Adres ............................................................................... Postcode: ...................................................... Geb. datum .................................................................... Tel.:...................................................................

Dit jaar stellen de Rabobanken in OostBrabant € 10 per lidmaatschap van de bank beschikbaar, een totaalbedrag van bijna 2 miljoen euro. Rabobank-leden bepalen hoe dit bedrag onder de deelnemende clubs en verenigingen verdeeld wordt. Als lid van Rabobank is jouw stem dus geld waard. Inschrijving gestart Rabobank roept ook dit jaar lokale clubs en verenigingen op om hun maatschappelijke initiatieven in te schrijven. Clubs en verenigingen ontvingen op 31 augustus via email een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2020. Ook start er een landelijke campagne waar onder meer sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbende aan deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 30 september 2020 aanmelden. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en loopt tot en met 25 oktober 2020. Begin november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank. Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op rabobank.nl/clubsupport.

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

Bewegingsleerlessen UITNODIGING. We zijn weer begonnen met onze gymbewegingsleer-lessen. Binnen de coronaregels zijn we iedere donderdag van 19.30 uur tot 20.30 uur volop in beweging. We doen dat in een kleinere zaal van sporthal De Burcht, onder leiding van Hennie Visser. Wil je ook graag meedoen? Je bent van harte welkom!


Algemeen SCOUTING BOEKEL Zin in een uitdaging? Kom dan in de maand september gratis meedoen! Vanaf 4 jaar kunnen kinderen al bij Scouting Boekel terecht om lekker te rennen, spelen en te ravotten. Aanmelden is niet nodig! Kijk hieronder wanneer je bij ons aan kunt sluiten. - Kinderen van 4 t/m 7 jaar (groep 1 t/m 3) zijn welkom bij de bevers. De Bevers draaien club op zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. - Kinderen van 7 t/m 10 jaar (groep 4 t/m 6) zijn welkom bij de welpen. De

welpen bestaan uit twee groepen: We draaien club op zaterdag van 9.00 uur tot 11.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur. - Kinderen van 10/11 jaar (groep 7) zijn welkom bij de young-scouts. De youngscouts komen bijeen op woens van 18.45 tot 20.45 uur. - Meiden van 11 t/m 14 jaar (groep 8 t/m klas 2) zijn welkom bij de gidsen en hebben hun wekelijkse bijeenkomst op

maandag van 18.45 tot 20.45 uur. - Jongens van 11 t/m 14 jaar (groep 8 t/m klas 2) zijn welkom bij de verkenners en hebben hun wekelijkse bijeenkomst op vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Ben je ouder dan 18? Ook dan ben je bij Scouting Boekel van harte welkom! Stuur even een berichtje naar info@scoutingboekel.nl, zodat we kunnen bekijken welke rol voor jou is weggelegd.


Algemeen vrijdag 28 augustus 2020 We kunnen terugzien op een bijzondere Avond van Poëzie versie 2020. Deze werd vanwege de corona-maatregelen gevolgd via de digitale route op computer of televisie thuis. De versie van 2020 zal in onze herinnering blijven met een record aantal inzendingen met een meest breed en divers aan thema’s en onderwerpen. Maar liefst 22 dichters lie-ten hun dichterskwaliteiten op het gedul-dige papier los, wat geweldig mooie en verrassende poëziecitaten opleverde. De vrije keuze voor het thema, gaf de dichters blijkbaar alle ruimte en leidde tot verrassend thema’s en dichtstijlen van ontroerend, grappig tot ernstig en direct. Over nieuw ouderschap, dood en leven, scheiding en verbondenheid. In de mood for Jazzz en mijmeringen over een meisjeskamer. Vrijheid en Amnesty, geborgenheid en herinneringen. En natuurlijk werd Corona vanuit verschillende beleving be-schreven. Daarom dank, bewondering en felicitaties aan alle dichters !!!

HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Wandeling door het Boekel van NU én TOEN Aanstaande zaterdag en zondag 12 en 13 september zijn weer de jaarlijkse Open Monumentendagen. In Nederland al vanaf 1987 georganiseerd en dit jaar met het thema: ‘Leermonument’. Vanwege corona zal het dit jaar in veel gemeenten niet of in aangepaste vorm zijn. Enkele leden van de Heemkundekring hebben spontaan een wandelroute samengesteld door het centrum van Boekel. In het verleden hebben we als Heemkundekring alwel eens vaker fiets- en wandelroutes

Maar wat hebben we de dynamiek van de avond met de inbreng van de dichters zelf en de directe waardering van het publiek gemist!! Natuurlijk hopen we dat volgend jaar versie 2021 de gedichten weer door de dichters zelf worden voorgedragen, met een eigen dynamiek en verbeeldingskracht. Afgelopen week werden In de entourage van onze bibliotheek de winnaars van de win-

samengesteld met historische verwijzingen, en die gaan we nog weer eens actueel maken. Deze wandelroute is een nieuwe; leuk en leerzaam door een stukje huidig Boekel te verkennen met z’n rijks- en gemeentelijke monumenten, kunstwerken en poëziepaaltjes, en met hier en daar verwijzingen naar het verleden. De route is 3,6 km lang en duurt afhankelijk van uw interesse 1-2 uur. De route is als pdf (8 pagina’s A4) te downloaden op onze site www.heemkundekringboekel.nl, en zolang de voorraad strekt als geprinte versie gratis af te halen bij het kastje voor de Heemkamer, Sint Janplein 22, Boekel. Veel leerzaam wandelplezier gewenst!

nende gedichten Heleen Verbruggen en Niels v.Stiphout nog eens in de spotlight van de Boekelse dichtkunst gezet en hebben zij hun trofee in ontvangst mogen nemen. Beiden ontvingen uit handen van Harrie v.d.Aa een meesterlijk passend poëzie boek als waardering. Citaat uit winnende gedicht Heleen Verbruggen: “Zwarte zwaan Transformeert” “Een reis, zwevend tussen de witte mist, is alles ineens opgefrist. Gezien de waarde is het belangrijk met twee poten te landen op de aarde” Op onze website (www.avondvandepoezie.nl kunnen alle ingezonden gedichten nog eens rustig worden doorgelezen en beleefd.

Uitslag 3 september: A-lijn 1. Heren J. en Th.v.d.Ven 64,17% 2. Dames v.d.Boom-Schots 59,58% 3. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 59,17% 4. Dames Ceelen-Delisse 58,75% 5. Dames v.d.Elzen-Raijmakers 56,25% 6. Dames Huijbregts-v.d.Linden 52,92% 7. Mw.Witlox -Hr.Bergmans 52,50% B-lijn 1. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 69,27% 2. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 66,25% 3. Mw.Vijge-Hr.Schots 60,00% 4. Dames Bouw-Koster 52,50% 5. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 50,00% Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, 06-12753883.


Algemeen 11 - 12 - 13 14 augustus 2020 Joepiedagen 2020 “Joepie in eigen land” De kindervakantieweek was dit jaar anders dan anders… maar niet minder gezellig! Het super goede weer, de vele enthousiaste ouders en leiding hebben het voor de kinderen onvergetelijk gemaakt. De organisatie vond dat de Joepiedagen JUIST door moesten gaan ondanks de Corona, want het harde werken vanuit thuis mocht wel eens afgewisseld worden door typische Joepiedagen.. alleen HOE. De keuze was snel gemaakt, het bouwen en de spellen moesten erin blijven. Dinsdag begon de dag koninklijk met een online opening door koning Willem Alexander en koningin Maxima. Ze vroegen aan de kinderen of ze deze dag een huis voor hen kon bouwen, niet zomaar een huis, nee een paleisje voor Maxima. Maar… Maxima was wel heel kieskeurig. Degene die het mooiste paleis voor hen had gebouwd aan het einde van de dag, die zou beloond worden. Koning Willem en koningin Maxima fietste de hele dag door heel Boekel om alle paleisjes op locatie te komen bekijken. Op elke locatie werden ze ontvangen door een diepe buiging, waarna de enthousiaste kinderen hun paleis lieten zien. De bouwers werden door de ‘locatiemanagers’ goed verzorgd; drinken, ijsjes en verkoeling was op elke locatie te vinden. Ondanks de 35 graden hadden alle kinderen én ouders heel hard gewerkt om het koninklijk echtpaar te verrassen met hun prachtige creaties! Wat een creativiteit! Ook de organisatie fietste de hele dag rond om de paleisjes te beoordelen, en gaven ze de 13 groepen een extra opdracht om nog extra punten te scoren. In de middag werd er nog gestreden tijdens een Kahoot-kwis. En zo verzamelde elke groepen de nodige punten bij elkaar. Die dag hadden De Toppers de eerste prijs ontvangen voor het mooiste paleis. Met de 2 torens en de ophaal-glijbaan die uitmondde in een zwembad was deze helemaal naar wens van de koningin! Nummer 2 waren De Hippe Gasten! Ze hadden ook wel een héel hip paleis gebouwd voor het echtpaar. Met de vele kamers in de vorm van een driehoek had ook deze de verwachtingen van het echtpaar overtroffen! Daarnaast maakte alle vlaggen het helemaal af. Chapeau! Met het typische beeld van Holland, de molen, hadden De Dijkkers de 3e prijs gewonnen.

Met de Kahoot-kwis hadden De Epische Elf de eerste plaats, De Kaasjes de tweede en Playa del Boekel de derde plaats. Daarbij telden we er de foto-opdracht nog bij op, met op de eerste plaats De Toppers, tweede plaats De Hippe Gasten en de derde plaats De Dijkkers, en de toon werd op de eerste dag gezet voor de tweede Joepiedag. Maar…. er kon nog veel veranderen de tweede dag. En zo sloten we de Joepie-dinsdag af. Woensdag hadden de kinderen en ouders vele leuke (water)spellen door heel Boekel op de planning staan. En evenals dinsdag zat het weer ons erg mee! Om 9.45 uur stonden alle teams helemaal klaar om te gaan strijden tijdens hun eerste spel. Het ene team begon met buikschuiven op een band, de ander met memorie, hoefijzers, sponzen of ballen gooien, stoepkrijten op het plein, op de hindernisbaan achter Nia Domo, vanaf de kabelbaan een bal in een ton gooien op De Donk, op een spons zitten om er zoveel mogelijk water uit te krijgen op het veldje achter de Spechtlaan, met z’n drieën tegelijk met 2 ski’s een parcour ‘lopen’, woorden raden met uitbeelden, en een te gekke foto bij de molen maken! Wat een lol hebben de kinderen, ouders en leiding gehad. Tussen de spellen door kregen ze een lekker ijsje en waren er drinkpunten, en voor onderweg hadden ze wat lekkers mee gekregen. Met super veel enthousiasme, mede door onze vrijwillige leiding, werden alle spellen gespeeld. Het gevoel van Joepie was er. En dat door heel Boekel heen. Hoe bijzonder. Natuurlijk was het koninklijk echtpaar weer overal te vinden om de kinderen aan te moedigen en waren zéker niet bang om met de spellen mee te doen. Wat was het een feest!! Nadat het laatste spel gespeeld was, gingen alle groepen wat eten, meestal op dezelfde locatie als waar de dag daarvoor gebouwd was. Met om 19.00 uur de uitslag op het plein. Wethouder Marius Tielemans was er nog even bij om een woordje te doen. Allereerst werd de pechprijs uitgereikt aan De Vliegende Hollanders. Daarna werd er afscheid genomen van een 3-tal organisatietalenten van de Joepiedagen; Tamara Klokgieters, Gijs Timmers en Paul Brans. Na jaaaaaaaren inzet, werden ze nu op het plein in Boekel in het zonnetje gezet. Nogmaals BEDANKT voor alles namens de Joepie organisatie en ik denk ook van vele kinderen die van

jullie genoten hebben. Na het afscheid kwam dan toch echt het moment suprême; de prijsuitreiking van de Joepiedagen 2020.. Nummer 3 De Kaasjes, nummer 2 De Dijkkers, en nummer 1 De Toppers! Dit jaar was even zoeken, maar we kijken er met heel veel plezier op terug. Maar zonder de geweldige hulp van alle groepsleiding, spelleiding, vrijwilligers, ouders, verzorgers en iedereen die de Joepiedagen 2020 een onvergetelijk succes hebben gemaakt was het niet gelukt! Echt iedereen super bedankt!! Zeker willen we ook dit jaar onze sponsoren niet vergeten te bedanken. Mede dankzij hen kunnen we er elk jaar weer voor zorgen dat de Joepiedagen voor alle deelnemende kinderen een succes wordt. Sponsoren bedankt voor jullie financiële steun, maar zeker ook voor jullie materiële, logistieke bijdragen en inzet van tijd. Met deze middelen kunnen we er ieder jaar weer een succesvol evenement van maken. Dank jullie wel! Tijdens de Joepiedagen zijn er vele foto’s gemaakt, deze zijn middels een link naar alle groepsleidingen gestuurd, deze foto’s zijn via die link te bekijken en ook te downloaden. Ook op Facebook staan er momentopnames, ga naar www.facebook.com/ kindervakantieweek.joepieboekel en Like ons. Op deze manier blijft u altijd op de hoogte van ons nieuws. Heel graag tot ziens volgend jaar tijdens de Joepiedagen 2021! Deze zullen plaatsvinden van 24 tot 27 augustus 2021. Tot dan! Groetjes, de werkgroep Joepie! Kindervakantieweek BoekelUitgifte De Run, fase 3 van start We zijn trots op het plan De Run! Waarom? Omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het is dus een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis ĂŠn het huishouden.

BOUWKAVELS TE KOOP

Inmiddels is fase 2 bouwrijp gemaakt en alle bouwkavels zijn verkocht. Tijd voor uitgifte van bouwkavels in de laatste fase! De verwachting is dat het plan De Run, fase 3 in maart 2021 bouwrijp is. GeĂŻnteresseerd? Alle informatie over inschrijven, de afmetingen en prijzen van de kavels kunt u op www.boekel.nl/derun vinden. GEMEENTE BOEKEL

:

www.boekel.nl/derun

www.boekel.nl/derun


Sport 25e Erwin Verstegen Memoriaal met nieuw wereldrecord Afgelopen weekend 29 en 30 augustus beleefden wij de 25e Erwin Verstegen Memoriaal in Boekel. Voor de organiserende vereniging Doele Willem III een belangrijk evenement en mijlpaal. Voor de handboogsport een weekend waarin meerdere records werden gevestigd waaronder een wereldrecord. Geruime tijd werd er hard gewerkt door vrijwilligers van de vereniging aan de Waterval in Boekel om alles voor te bereiden. Voor de 25e keer kende iedereen wel zijn of haar taken maar dit jaar kwam er een uitdaging bij. De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus vereisten een uitgebreid protocol en aanpassingen aan de inrichting van het schietterrein en de accommodatie. Op zaterdag vanaf 08.00 uur schreven zich nationale en internationale deelnemers in om te beginnen aan de wedstrijd. Op zondag waren alle banen vol. Het maximaal aantal sporters had zich ingeschreven. Voor deze World Archery wedstrijd gelden strikte regels en valt onder toezicht van de Nederlandse Handboog Bond. Er wordt geschoten in diverse klassen zoals Recurve, Compound en Barebow, door junioren en senioren. En er wordt op diverse afstanden geschoten, met name: 30, 50, 60, 70, en 90 meter. Op deze wedstrijd ter gelegenheid van de 25e editie van de Erwin Verstegen Memorial in Boekel kwamen de sporters van het voormalige team waar Erwin Verstegen in schoot, nu ook aan de meet. Toch een gedenkwaardige gebeurtenis. Dat er goed geschoten werd bleek wel uit de resultaten. Er werden zelfs een aantal records verbroken, op de 2e dag werd zelfs een wereldrecord verbeterd. Mike Schloesser wist het Wereld Record te verbeteren met de geweldige score van 1421 van de 1440 maximaal te behalen punten.

De hoogste Recurve schutter mocht met een mooie bokaal naar huis die speciaal voor deze 25e keer was geschonken door de NHB (Handboogsport Nederland). Dit jaar was dat Sjef v.d.Berg. Sjef heeft zowel nationale als internationale records verbroken voor de Heren Recurve. Een record op de 30 meter afstand evenals het Europees record op de 90 meter. Maar dit was niet de eerste keer dat Van den Berg de beker wist te winnen, dit was zijn derde keer. Een bijzondere ervaring voor de Vereniging omdat hij de wedstrijd schoot met de oude boog van Erwin Verstegen zelf. Het was een sportief en gezellig weekend. Bij deze willen wij daarvoor ook onze sponsors bedanken.

hebben de biljartcommissie en het bestuur van CV De Vliegenmeppers helaas moeten besluiten om voor dit jaar ook een streep te zetten door de Boekelse Biljart Kampioenschappen bij La Compagnie in Boekel. Vanaf zondag 4 oktober t/m zondag 11 oktober zouden diverse deelnemers, waaronder ook enkele bewoners van Huize Padua, iedere dag strijden in 5 categorieën: A-, B-, C-, D en E klasse. Door dit besluit mogen de kampioenen van 2019 zich nog een jaar lang biljartkampioen van Boekel noemen in hun klasse. De biljartkampioenschappen zijn een gezellig en leuk evenement voor alle leeftijden in Boekel, echter in verband met de toename van het aantal coronabesmettingen in Nederland, de 1.5 meter afstandsregel en de registratieregels in cafés kunnen en willen wij de gezondheid van onze deelnemers en toeschouwers niet in gevaar brengen. Mogelijk zouden deelnemers zich niet veilig voelen en afzien van deelname waardoor dit een ongelijke strijd met zich mee kan brengen. De wedstrijdleiding en de biljartcommissie van CV De Vliegenmeppers hopen op een ieders begrip en hopen alle deelnemers volgend jaar 3 t/m 10 oktober wel te kunnen en mogen verwelkomen bij de Biljartkampioenschappen 2021 bij La Compagnie. Biljartcommissie en bestuur CV de Vliegenmeppers

KORFBALVERENIGING

Boekelse Biljartkampioenschappen Door het uitbreken van het Coronavirus zijn veel sportevenementen wereldwijd gecancelled zoals het Beach Soccer Event Boekel, de Olympische spelen, het EK voetbal, etc. Na overleg met de wedstrijdleiding

JES Uitslagen 5 en 6 september JES A1 - Vios A2 JES B1 - SVO B1 JES D1 - Prinses Irene D1 JES E1 - Altior E1 JES F1 - Altior F2 JES 1 - MKV 1 JES 1 - BMC 2 Programma 12 september Klimop/SVO A2 - JES A1 Kekerdom, Nas B1 - JES B1 Beuningen, Mosa’14 D1 - JES D1 Oijen, Be Quick E1 - JES E1 Nuland, OEC F1 - JES F1 Helmond, Programma 13 september Flamingo’s 1 - JES 1 Mariahout Programma 16 september SCMH MW1 - JES MW1 Mariaheide,

9-3 6-5 2-10 6-4 1-1 6-16 7-12

12.00 09.50 12.00 10.15 10.00

u u u u u

13.00 u

20.00 u


Sport

Uitslagen 6 september Venhorst 1 - Lindeheuvel 1 3-1 Venhorst 2 - Rood-Wit'62 3 3-5 DSV 3 - Venhorst 3 1-4 Venhorst 4 - Gemert 7 3-4 Handel 5 - Venhorst 5 8-0 Venhorst VR1 - DSV VR1 0-4 Programma 12 september Veteranen SCMH - Venhorst Programma 13 september Venhorst 1 - Marvilde 1 14.30 u Venhorst 2 - Mariahout 3 10.30 u Constantia 3 - Venhorst 3 12.30 u Venhorst 4 - Boekel Sport 5 12.00 u Venhorst 5 - Gemert 12 10.00 u Programma 16 september Venhorst VR1 - Boekel Sport VR119.30 u RKSV Venhorst 1 - RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Combinatie 1: 3-1 Na de 3-2 nederlaag vorige week tegen Wilhelmina 08 moest Venhorst vandaag winnen tegen de vereniging met de lange

naam om nog mee te blijven doen in de beker. Met een op het oog redelijk fitte en complete selectie begon Venhorst geconcentreerd aan de wedstrijd. En met de nieuwe teamleider Coen Verbrugge op de bank en een lekker zonnetje over het veld was het voor de toeschouwers alleen maar wachten op mooie voetbalmomenten. In de 13e minuut was het al zover: Thijs v.Sleeuwen schoot scherp raak, maar helaas: buitenspel!. Effe wachten dan maar, en jawel hoor, 5 minuten later na een mooie aanval schoot Thijs weer raak: 1-0, maar helaas, blijkbaar weer buitenspel. Weer effe wachten dan maar, en in de 22e minuut kopte!!! Tom v.d.Boogaard uit een voorzet van Thijs de 1-0 binnen. En deze telde. Twaalf minuten voor rust schoot Thijs v. Sleeuwen echt heel ver over het doel en 2 minuten laten schoot Mika v.Creij gewoon over. In de 37e minuut liep de doelman van RKFC Lindenheuvel enz Tom v.d.Boogaard binnen de 16 meter van de sokken: penalty. Keeper Daan Fonken liet zien hoe je een penalty -ook- kunt nemen, 2-0. In de 2e helft verliep de wedstrijd verder redelijk gelijk op, waarbij de Venhorstse verdediging de deur op slot hield. Met nog een paar wissels en kansen voor de jeugd

speelde Venhorst de wedstrijd bekwaam uit. In de 60e minuut prikte Thijs v.Sleeuwen er nog eentje in, 3-0, en een kwartiertje voor tijd maakte Lindenheuvel met een mooie kopbal de eretreffer, 3-1. Volgende week zondag speelt Venhorst thuis de laatste poulewedstrijd in de beker tegen Marvilde uit Veldhoven. Venhorst moet dan een goed resultaat halen om verder te bekeren. Wil je dat meemaken??? Dat kan, de entree is gratis, dus‌. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 5 september Olympia Boys JO19-1 - JO19-1 1-0 JO17-1 - S.V. Brandevoort JO17-2 6-1 Gemert JO15-4 - JO15-2 1-9 S.V. Brandevoort JO13-3 - JO13-1G 6-0 JO11-1 - Sambeek JO11-1 6-3 Rhode JO9-3 - JO9-1 10-5 Programma zaterdag 12 september JO19-1 - SV Venray JO19-2 14:30 u Schijndel JO17-2 - JO17-1 15:00 u JO15-1 - FC Uden JO15-1 13:00 u Bavos JO15-2 - JO15-2 14:30 u Gemert JO13-3 - JO13-1G 12:00 u De Zwaluw JO11-1G - JO11-1 11:00 u JO10-1 - Boekel Sport JO10-3G 09:00 u Constantia JO8-1G - JO8-1 10:00 u Mini-pupillen 09:30 u

Openingstijden maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 zaterdag van 10.00 tot 17.00 zondag gesloten Altijd een ruim assortimentaan verse bloemen. Bestellen kan ook via onze website

www.intensbloemen.nl

Je vindt ons in De Mouthoeve: Erpseweg 2, 5427 PG Boekel Tel. 0492-330100, Whatsapp +310492-330100 www.intensbloemen.nl


Sport

Boekel Sport geeft Gas(sel) en wint ruim! Boekel Sport heeft ook de 2e bekerwedstrijd gewonnen. Op het eigen Sportpark De Donk werden de gasten uit Gassel met een ruime nederlaag naar huis gestuurd. Boekel Sport won overtuigend met 7-0 en kwam de gehele wedstrijd niet in de problemen. Al na 3 minuten was het raak, Sten Krol bediende Rens v.d.Wijst die vanaf randje 16 met zijn ‘mindere been’ (links) strak binnen schoot in de rechterhoek van de keeper. Amper 4 minuten later was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Tim Schuijers kreeg de bal op aangeven van Jelle Bouwmans en schoot met zijn linker onhoudbaar binnen: 2-0! V.V. Gassel kwam er niet aan te pas en moest toe zien hoe Boekel Sport het spel maakte en de score verder uitbreidde. In de 30e minuut zette Sten Krol goed druk op de verdediging van Gassel die de bal te kort terug speelde op hun keeper. Tim Schuijers was het weer die onderschepte en 1 op 1 met de keeper geen fout maakte: 3-0. Vanaf de aftrap na het doelpunt was het Jesse v.Moorsel die op schitterende wijze Tim Schuijers bediende, hij maakte op eveneens schitterende wijze de 4-0 met een mooie lob op de uitkomende keeper. Een loepzuivere hattrick voor de spits van Boekel Sport. In de rust werd Guus Goossens gewisseld voor Jari Claasse. Na rust een zelfde spelbeeld. Boekel Sport had in het eerste kwartier na rust wel zo’n 85% balbezit maar tot grote kansen leidde dat niet. Na een uur spelen besloot Pim Wammes vanaf de linkerflank op te komen en kapte de bal naar binnen, met zijn rechter liet hij een streep van een schot via de binnenkant van de kruising de

bal weer uit het doel verdwijnen, dat had zeker meer verdiend! Trainer Marc v.d.Ven wisselde vervolgens Merijn v.Haandel en Jelle Bouwmans, voor hen kwamen Jur v.Schijndel en Teun v.d.Elzen. Het spelbeeld veranderde niet, de score wel. Wederom was het Sten Krol die door goed druk te zetten de bal veroverde en wederom Tim Schuijers in stelling bracht, hij faalde oog in oog met de keeper niet en maakte zijn 4e van de middag: 5-0. Met nog een kwartier te spelen mocht ook Pim Wammes het veld ruimen en jongeling Martijn v.Sleeuwen mocht zijn opwachting maken. Koud in het veld kreeg Martijn de bal voor zijn voeten en haalde met rechts vanaf zo’n meter of 20 hard uit: 6-0. Slechts 2 minuten later werd de eindstand op het scorebord gekopt. Een strakke, goede voorzet vanaf de rechterzijde door Rens v.d.Wijst werd keurig binnen gekopt door eveneens de jeugdige Yanick Groenendaal: 7-0. Daarna geloofden beide teams, en ook de scheidsrechter van dienst Dhr. Talas het wel, hij floot na een kleine 90 minuten voor het einde van de wedstrijd. Een keurige zevenklapper voor de mannen van Marc v.d.Ven die met 6 punten uit 2 wedstrijden fier aan kop gaan in deze poule. Volgende week zondag wacht Holthees/De Smakt 1 in Holthees. Voordat Boekel daar naar toe reist wacht donderdag a.s. eerst nog 2e klasser V.V. Heeswijk 1 op Sportpark De Donk voor een oefenwedstijd, aanvang 20:00 uur. Toeschouwers zijn bij beide wedstrijden van harte welkom! 4-Skills/Boekel Sport voetbal-/keeperschool start weer vrijdag 25 september Vanaf 25 september verzorgt 4-Skills Soccer Academy weer haar trainingen op het sportcomplex van Boekel Sport. Dit voor zowel voetballers als keepers die graag in zichzelf willen investeren en gerichte train-

ing en begeleiding willen krijgen van gediplomeerde en ervaren 4-Skills trainers. Als club Boekel Sport willen we iedereen de mogelijkheid bieden om gedurende het seizoen extra technische en tactische trainingen te verkrijgen om gericht te werken aan de individuele ontwikkeling. Dit geldt voor zowel leden als niet-leden van Boekel Sport in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar; zowel voetballers als keepers. Wil uw kind deelnemen aan de voetbalschool van 4-Skills/Boekel Sport? Dat kan!! Vanaf vrijdag 25 september starten de najaartrainingen, welke bestaat uit 10 trainingen voor de winterstop. Na de winterstop wordt deze vervolgt met 10 trainingen in het voorjaar seizoen van 2021. Gekozen kan hierbij worden voor de voetbalschool (aanleren van de basistechnieken) als de Advanced class (specialiseren van de voetbalvaardigheden). De trainingen worden aangeboden in 2 blokken van 10 trainingen, waar de spelers gericht werken aan hun eigen technische ontwikkeling binnen de 4-Skills visie. De trainingen worden gegeven door goed opgeleide, gediplomeerde 4-Skills trainers die al vele jaren als jeugdtrainer bekend zijn met deze werkwijze en in het bezit zijn van UEFA C en UEFA B diploma’s. Inschrijven voor de voetbal- of keeperschool van 4-Skills kan voor zowel 10 als direct 20 trainingen. Naast de trainingen, zullen popgesprekken plaatsvinden met de spelers en ouders om de ontwikkeling te waarborgen en ontvangen alle deelnemers een compleet 4-Skills tenue in bruikleen. Hier worden geen extra kosten voor gevraagd; dit zit in de prijs van € 109,98 voor 10 trainingen bij de voetballers en € 129,98 voor de keepers (kleinere groepen) Op de 4-Skills website kunt u verdere informatie over de inhoud en opbouw van de trainingen vinden en ook online inschrijven. Ga hiervoor naar www.4-skills.nl. Het is ook mogelijk om een gratis proeftraining mee te maken om ons programma, manier van werken en 4-Skills te ervaren. We kijken weer ontzettend uit naar een mooi voetbalseizoen en een intensieve samenwerking tussen 4-Skills Soccer Academy en Boekel Sport voor het 3e jaar. 4-Skills Soccer Academy zal verder het technisch kader van Boekel Sport weer intensief begeleiden tijdens de wekelijkse trainingen van de onderbouw, als het verzorgen van de interne cursus voor de trainers en leiders van vv Boekel Sport. Vrijdag 23 oktober staat er in de herfstvakantie weer een uitdagende 1-daagse op het programma waar je je ook al voor kunt inschrijven via de 4-Skills website.


10 September 1960

10 September 2020

AL 60 JAAR HET BESTE ADRES voor een nieuwe of gebruikte motormaaier, kettingzaag, bladblazer, heggenschaar, vertikuteermachine enz. Ook voor onderdelen, Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, zaagbladen, kettingwielen en nog veel meer. Uw specialist in KOOIMAAIERS

H.O. Willy van de Valk Bergstraat 62, unit 2 - 5427 EB Boekel - Tel. 06-23446218 AL 60 JAAR DE MAN DIE OOK REPAREN KAN!


Sport Hockeyclub Boekel Dames 1 DVS - Franssen optiek Zondag 6 september stond de eerste competitiewedstrijd voor dDames 1 gepland. De tegenstander was DVS uit Waalre. Vanaf seizoen 20’-21’ staat Albert-Jan Krijthe, ook wel Appie genoemd, aan het roer bij dames 1. Een voor velen bekend gezicht bij Hockeyclub Boekel. Ook is oud-lid Sanne Jongsma weer terug in Boekel nadat ze een aantal jaar bij HC Uden en Nijmegen heeft gespeeld. Daarnaast stonden de vaste supporters ook weer langs de lijn. Na een goede voorbereiding in augustus klonk om 12:45 het startsignaal. Boekel begon erg sterk en nam meteen het voortouw in het de wedstrijd. Na 11 mintuten kregen de dames een strafbal door een overtreding door een speler van DVS. Marelke Rijkers scoorde vanaf de stip de 0-1 voor Boekel. Na sterke voortzetting van de wedstrijd gaf Elvere Rijkers een assist op Nienke Klokgieter die wel raad wist met de bal! 0-2. Het enthousiasme van de Boekelse dames was ook direct een valkuil voor het verliezen van focus. In het 2e kwart kwam DVS daardoor op 1-2. Vervolgens wisten zij ook de 2-2 te maken. Na de rust kreeg Boekel weer meer rust aan de bal. De verdediging onder leiding van Manon Reijbroek stond weer als een huis. Na 12 minuten resulteerde het goede spel in 2-3 voorsprong. Dit maal door een assist van Eline Tielemans op Elvere Rijkers. Een hard schot in de netten! Het laatste kwart ging gelijk op en was enorm spannend. Gelukkig konden de Boekelse dames de rust bewaren tot het einde. Er is een goede eerste wedstrijd gespeeld. Volgende week speelt Dames 1 thuis tegen Heeze. Tot langs de lijn!

Wieler Toer Club Boekel Maaslandtocht Dat de vakanties er weer op zitten is te merken aan het aantal deelnemers bij de tochten. De A-groep vertrok met 30 man in groepen richting Lith voor de Maaslandtocht. Ook waren er enkelen bij van de A+ groep. De rest van de A+ zaten in Frankrijk waar ze afgelopen zaterdag de Marmotte hebben gefietst. Het was nog wat frisjes, maar uitstekend fietsweer. Vele kilometers reden we langs de Maas, genieten was het

van de vele watervogels, Schotse Hooglanders en schapen. Het was nergens druk op de weg, alleen totdat we van Oijen naar Lithoijen fietsten. Daar werd een triathlon georganiseerd. En wij kwamen net alle fietsers tegen. In Lith konden we allemaal op het terras zitten. De koffie smaakte goed en voor sommigen ook het appelgebak met slagroom. Na de pauze was er wel wat meer wind, maar het bleef genieten. Frans had de route wat aangepast zodat we niet dwars door Oss hoefden. En dat had hij goed gedaan. De eerste groep was om kwart voor twaalf weer terug in Boekel, de tweede groep was door een lekke band een beetje later. Volgende week rijden de A+ en de A-groep de Walrichtocht. De B-groep rijdt naar Kevelaer en de C-groep rijdt de Graaftocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Tennisclub Boekel Clubkampioenschappen Van 23 augustus t/m 6 september zijn de clubkampioenschappen tennis van TC Boekel gespeeld. Het was een super leuk en gezellig toernooi, waarbij iedereen 2 weken op een sportieve manier bezig was. De Jeugd speelde in de onderdelen roodoranje-groen en geel. De senioren waagden zich aan het Enkeldubbel en gemengd dubbelspel. 2 Weken lang waren alle banen bezet. Hieronder staat de uitslag van de finale wedstrijden die zondag gespeeld zijn: Bij de Jeugd: Rood: Rood enkel t/m 9 jaar: 1. Bram v.d. Burgt; 2. Vayenne Mickers Oranje Enkel 8 t/m 11 jaar: 1, Pim v.d.Heuvel; 2. Raf Derks Dubbel/Mix 8 t/m 11 jaar: 1.Timo Kersten en Sven v. Zutven; 2. Raf Derks en Tim Linders. Groen Enkel 10 t/m 14 jaar: 1. Lindy v.d.Tillart; 2. Mathijs v.Doren Mix 10 t/m 14 jaar: 1. Caroline Aram en Lindy v.d. Tillart; 2. Mathij v.Doren en Levi Seijs Geel: JE 10 t/m 14 jaar: 1. Mauk Janssen; 2. Menne Janssen JD 10 t/m 14 jaar: 1. Kayten v.d.Heuvel en Tijn Meeusen; 2. Mauk Janssen en Tjeu Smits

MD 11 t/m 17 jaar: 1. Indy Derks en Jade Derks; 2. Jill v.d.Munckhof en Maud v.d. Wijst JE 11 t/m 17 jaar: 1. Koen Donkers; 2. Gijs van Berlo ME 11 t/m 17 jaar’ 1. Yara Huijbregts; 2. Didi v.Lankveld Bij de senioren: HE 4: 1. Guus Abbenhuis; 2. Luc v.d.Ven GD 4: 1. Nulleke Pluk en Mieke Alden-huijsen; 2. Merijn v.Haandel en Manon v.Mierlo HD 4: 1. Nulleke Pluk en Guus Abbenhuijs; 2. Pim Kuijpers en Luc v.d.Ven HD 5 1. Jeroen Polman en Tijs Verstraten; 2. Mathij Nooijen en Koen Verbrugge DD 5: 1. Demi v.Grinsven en Manon v.Mierlo; 2. Isis Huijbregts en Emma Nooijen HE 6: 1. Roy Reijbroek; 2. Sjoerd Vogels 5-7 7-5 6-1 HD 6: 1. Bart Ketelaars en Teun Wiendels; 2. Walther Groenendaal en Peter Smits DD 6 1. Moniek Peters en Inge Hanenberg; 2. Karin Hanenberg en Kitty v.d.Ven GD 6: 1. Sjoerd Vogels en Gusta v.d.Ven; 2. Rian v.Haandel en Angelique Emonds HE 7: Bart Meeusen; 2. Rob Kanters DD 7: 1. Hanita Wiendels en Yvonne Vonk; 2. Babet Claassen en Aukje Elbers HD 7: 1. Bart Meeusen en Harm v.d.Burgt; 2. Maurice Emonds en Ben v.d.Ven GD 7: 1. Marius Tielemans en Petra Wagemans; 2. Frank Wiendels en Hanita Wiendels DE 8: 1. Vera v.Wetten; 2. Marleen v.Sleeuwen DD 8: 1. Wendy Lamers en Rachelle v. Sleuwen; 2. Elke Donkers en Inge v.Lankveld Wij feliciteren alle finalisten en bedanken iedereen die met ons toernooi meegedaan heeft. Iedereen kan zich nog opgeven voor ons Van Doren Engineers open toernooi van 3 t/m 11 oktober via www. toernooi.nl TC Boekel

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 4 september 1. Dames Hurkmans-v.d.Weijer 62,50% 2. Dames Biemans-Polman 56,94% 3. Dames de Koning-Witlox 54,17% 4. Dames P.v.d.Elzen-Meulemeesters 53,47% 5. Dames J.v.d Elzen - v.d. Nieuwenhof 50,00% Iedere vrijdag middag bridgen in Boszicht KBO-leden. We beginnen om 13.30 uur.


T

Autobedrijf Slegers

U

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

A

O

-

F

Astra station 16i16V, airco 2010 Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm 2011 Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Corsa 1.4 automaat edition 2018 Astra 1.6 cosmo 2010

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

Opel Opel Opel Opel Opel

I

O


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Jv

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,� en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 � 5427 DB Boekel 06�22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

GRONDWERKEN, MINIGRAVERVERHUUR & BESTRATING Boekel Stijn Hoevenaars: 0645006113

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Nieuwe Oogst APPELS en PEREN WINKEL vrijdag 14.00 tot 17.00 uur zaterdag 10.00 tot 13.00 uur

NIEUW

NIEUW

AUTOMAAT APPELS, PEREN, APPELSAP, EIEREN Contactloos betalen

Open alle dagen

Hoeve de Heivelden Het Goor 4, Boekel, tel 06-10258916

BIJBAAN NODIG??? KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar


Allerhande TE HUUR woning in Venhorst. Voor informatie kunt u bellen met 06-34139219. ----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

SCHUIFWANDSYSTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------—------------------------Creatieve REPAIRSHOP voor al uw reparaties aan beeldjes, reclameobjecten, kleine meubeltjes, kortom alles wat een tweede

leven verdient. Vanaf 1 september kunt u iedere dinsdag vrij binnenlopen van 09.0012.00 uur voor advies en een vrijblijvende prijsopgave. De koffie staat dan klaar in ons mooie atelier op de Kluisstraat 23 in Boekel. Voor meer info: www.beeldigekunst.com / info@beeldigekunst.com.

-----------------------------------------------------


Allerhande Wie gaat met mij de uitdaging aan? Ingrid v.Lieshout Coaching Counseling Training: uw gewichtscoach aan huis. www.ingridvanlieshout.nl, 0610646880. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur

op adres De Vlonder 110, Boekel. ------------------------------------------------------

John Rambach

DIERENPENSION

De Buitenhof

Het adres voor uw aanhangwagen

Henk en Ceta Schepers

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw sterk in va

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Renders decoratie voor verhuur en verkoop. En andere gebruik dagelijkse artikelen uit onze toonzaal.www.rendersdecoratie.nl Of bel voor een afspraak 0492-352192

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenve-

gers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Zandhoek 2d - Boekel - www.jossomerstuiinmachines.nl Alleen WOENSDAGMIDDAG GESLOTEN, zondag rustdag

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.