Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

35e Jaargang - 2 juni 2021 Nummer

Boekel Venhorst 48 Boekel voelt als familie en dat voelt kei goed! Marius Cornelissen memoreerde aan een cadeau, 12,5 jaar geleden voor de toen nieuwe burgemeester: “Eigenlijk waren we op zoek naar een schaap met 5 poten, maar dat was niet gelukt”. Nu, zoveel jaren later ontving Pierre Bos namens de raad het kunstwerk “Schaap met 5 poten”, want “je bent er de afgelopen jaren goeddeels in geslaagd om aan de profielschets te voldoen”. Een groter compliment kun je bijna niet ontvangen. Hoewel, ereburger van Boekel, dat is toch wel het hoogst haalbare. En deze eer viel Pierre afgelopen zaterdag tijdens zijn afscheid ten deel. In een buitengewone raadsvergadering was voor hem de tijd gekomen om de ambtsketen van zijn burgemeester-zijn en de voorzittershamer van de raad van Boekel definitief af te staan. Om te gaan genieten van een welverdiend pensioen. Voordat het zover was sprak Peter v.Lankveld, vice-voorzitter van de raad, Pierre en zijn vrouw Toos toe. In zijn woord gaf hij aan dat Pierre als burgemeester de raad steeds uitdaagde om het beste te doen voor de gemeente. Door steeds weer te vragen of datgene wat de raad besliste ook datgene was wat de Boekelse burger nodig had. Een terugblik naar zijn aktiviteiten als burgemeester maar ook een vooruitblik naar de komende tijd werd hierbij door diverse attributen uitgebeeld. Vooral zijn aanwezigheid tijdens diverse evenementen, bijeenkomsten, leuke maar ook minder leuke momenten waren karakterestieke kenmerken van Pierre als burgemeester, meestal in aanwezigheid van zijn vrouw

Toos. Marius Tielemans, in hoedanigheid als loco-burgemeester, gaf aan dat dit een van de kenmerken waren die de Boekelse bevolking waardeerde in hem. Net als zijn interesse in de mensen in Boekel en het feit dat hij iedereen kent. Maar ook het gegeven dat hij echt van zijn vak genoten heeft en een van zijn uitspraken “het wordt pas leuk als het schuurt” typeert hem als persoon, als burgemeester. Net als zijn inzet om Boekel als zelfstandige gemeente op de kaart te houden. Deze, maar nog zoveel andere verdiensten deden het gemeentebestuur besluiten om het ereburgerschap van de gemeente Boekel toe te kennen. Pierre onderging deze lofuiting op zijn eigen bescheiden en ingeto-

gen manier. Last but not least was natuurlijk ook de beurt aan toen nog burgemeester Bos om de raad en de Boekelse bevolking toe te spreken. “In een gemeente zijn het de inwoners, waar het om draait. Het moet van ons samen zijn. Streep het woordje klein voor Boekel weg en zet er zelfbewust voor in de plaats. Raad, koester de inwoners.” In al zijn jaren heeft Pierre Boekel vergeleken met een gezin, een familie. En hij had en heeft er nog steeds een goed gevoel bij. Gezien de nog heersende Corona maatregelen, was er een klein gezelschap aanwezig. Maar om op een gepaste wijze afscheid te nemen was er na afloop een toer door Boekel en Venhorst, waarbij op diverse plekken halt werd gehouden zodat inwoners ook afscheid konden nemen. Pierre en Toos, het ga jullie goed en zoals je zelf al zei: ‘we komen je/jullie vast en zeker nog tegen in onze gemeente’.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140, E info@boekel-venhorst.nl I www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Het weekblad verschijnt ook wekelijks op onze site. Ga hiervoor naar www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst. Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 09.30 uur. Weekblad Boekel Venhorst niet ontvangen? Meld dit via info@boekel-venhorst.nl én bij Gemert Media via bezorging@-gemertsnieuwsblad.nl.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.v.Eerdt, Burgt 4 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4 - Fam. Hoevenaars, De Bosberg 12 - Fam.Koster, Kennedystraat 8 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6 - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11 - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam v.Dooren, Ringbaan 26 - Fam. v.Doorn, Statenweg 35 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Mennehof - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 088 876 5050. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 088 876 5151. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.0017.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Moet u bloed laten prikken of materiaal ophalen voor onderzoek bij een prikpost van Bernhoven? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak op afspraakbloedafname.bernhoven.nl. Voor verdere informatie: www.Bernhoven.nl/patienten/bloedafname FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport: Vinkenlaan 14,

tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 06-10211954, info@fysiovenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSCENTRUM VENHORST: St. Josephplein 25, Venhorst bij Juulke medisch pedicure: 06 81564748, bijjuulke@hotmail.com Cesartherapie Venhorst: tel. 06-46632100, info@cesartherapievenhorst Fysiotherapie Boekel: tel. 0492-323156, info@fysioboekel.nl Huisarts, Medisch Centrum Middenpeel: tel. 0492-352043 Podozorg Boekel Venhorst: tel. 06-12768000 GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 06-53831484, info@annywillemsen.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven, Zwaluwlaan 11, tel. 06-23532706, marian@logopedieboekel.nl, www.logopedieboekel.nl Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg St. Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekel@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: De Platanen 52, tel. 0492-323459, e-mail: adviesraadsociaaldomeinboekel@gmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en

openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (Zorgcen-trum St. Petrus). Werkdagen bereikbaar tussen 09.0012.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.0017.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Service-diensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; dhr.v. Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; mw.v.d. OordHeesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmede-werker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.0013.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0800 0620


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - diaken Henk van Thiel 06-50476049 - Hanny Löbel tel. 0492- 322257 Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de St. Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Zondag 6 juni, Hoogfeest Sacramentsdag: 10.30 u (St. Agathakerk). Misdienaars: kinderen Bamé. M.m.v. klein mannenkoor Sint Agatha. Harrie v.Helvoort, Lies v.Helvoortv.Bakel en Wilma v.Helvoort; Bertha v.Eerdt (vwg. maand-gedachtenis); Adri Verbruggen-Smits (vwg. trouwdag). Woensdag 9 juni: 19.00 u Voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Eerstvolgende viering is op zondag 20 juni, 09.00 uur. OVERLEDEN: Boekel: Riek v.Mierlo Adrie v.Alphen

Uitvaarten. Uitvaarten mogen weer met maximaal 100 personen plaatsvinden in onze kerken.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scribaat, e-mail: scriba@pkn-gemertboekel.nl I:www.pkn-gemertboekel.nl Iedere zondag online kerkdienst om 10.00 uur vanuit de kerk aan de H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Zondag 13 juni: 10.00 u Voorganger: Ds. R. Op den Brouw Zondag 20 juni: 10.00 u Voorganger: Voorganger: Ds. M. Gosker Vanaf 6 juni is het samenkomen weer mogelijk in onze kerk voor max. 20 personen. Hiervoor is het wel verplicht om uzelf op te geven. Aanmelden kan bij Sylvia Blommers tot uiterlijk zaterdag 15:00 uur. Aanmelden kan per mail naar aanmelden@-

pkn-gemertboekel.nl of telefonisch 0655827668 De dienst is ook nog online te volgen. Voor de inlogcode kunt u contact opnemen met Anneke Uijterlinde tel.nr. 0653890634 of scriba@pkn-gemertboekel.nl U kunt ook de nieuwsbrief aanvragen dan krijgt u automatisch wekelijks de inlogcode

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 8 juni wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, gehele Bosberg, Helfrichstraat en Huize Padua (Daniel de Brouwerstraat, Bezuidenhout, Putakker, de Logt, Kluisstraat en Heiderik). Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Container Waterval Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

AANBIEDINGEN van donderdag 6 t/m woensdag 12 juni:

TROPICAL KWARK VLAAI ZOMERS FRIS

Niet meer reserveren voor de vieringen in de Sint Agathakerk en Sint Jozefkerk!!! Vanaf heden hoeft er voor de vieringen in de kerken van Boekel en Venhorst niet meer gereserveerd te worden. Wel is registratie verplicht. Achter in de kerken kunt u vóór de viering uw naam doorgeven zodat deze genoteerd kan worden. Wel wordt er van u verwacht dat u anderhalve meter afstand houdt, handen ontsmet en mondkapje draagt(in de banken mag het mondkapje af).

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

AARDBEIEN HARTJES

€ PER STUK

ELF ZADENBROOD

12.50 75 € 1. 20 € 2.

OP ONS NIEUWE TERRAS DE HELE MAAND JUNI

KOFFIE MET GEBAK VOOR MAAR €

3.00

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten

Word lid met 25% korting Met de Bibliotheek haal je de wereld in huis. De bibliotheken zijn weer open! Bibliotheek De Lage Beemden grijpt deze heropening aan om met een mooie actie te komen. Iedereen die in de maand juni lid wordt van de bibliotheek ontvangt 25% korting op een jaarabonnement. Dat is een jaar lang lezen, leren, luisteren en ontwikkelen. Twaalf maanden toegang tot gratis e-books, (luister)boeken, online workshops en cursussen. De bibliotheek is van alle tijden en van ons allemaal. Veel mensen hebben de afgelopen maanden hun bibliotheek enorm gemist. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar je jezelf kunt zijn. Of je nu wilt lezen voor je plezier, of wilt leren, voor inspiratie, een vraag of een ontmoeting, het kan allemaal. En het mag weer! Je kan weer lekker struinen tussen de boeken. Maar de bibliotheek is veel meer dan boeken. Met de bibliotheek haal je de wereld in huis. Gewoon vanuit je luie stoel, bij de online bibliotheek. Daar kun je terecht voor ebooks en luisterboeken, voor inspirerende online workshops en cursussen. Met zoveel om uit te kiezen, ben je voorlopig nog niet uitgelezen en niet uitgeleerd. Lees en leer online en blijf je ontwikkelen Voel je jezelf als jonge ouder nog onzeker? Vind dan de ondersteuning in de (online) workshops en (digitale) boeken van de bibliotheek. Ben jij een echte leider? Ontdek hoe je een fluitende leider wordt, hoe je kunt delegeren of leer alles over de valkuilen. Of hou je meer van sport? Lees en leer dan alles over Max Verstappen, Bibian Mentel of hoe je een marathonloper wordt. Bibliotheek De Lage Beemden heeft vestigingen in Aarle-Rixtel, Bakel, Beek en Donk, Boekel, Gemert en Lieshout. Met de biebpas heb je toegang tot alle vestigingen en ben je meteen lid van de online bibliotheek. De kortingsactie van Bibliotheek De Lage Beemden loopt van dinsdag 1 juni t/m woensdag 30 juni 2021. Alles over de actie is te lezen op www.bibliotheeklagebeemden.nl/kortingsactie. Kies het abonnement dat bij je past en schrijf je direct online in als lid. Tot ziens in de Bibliotheek!


Berichten Twijfel je nog of je wel of niet gevaccineerd wilt worden? Coronavaccinatie-keuzehulp.nl kan je helpen Voor mensen die twijfelen of ze wel of niet gevaccineerd willen worden hebben TNO en het Radboudumc een keuzehulp ontwikkeld:

de coronavaccinatie-keuzehulp.nl. Dit online hulpmiddel geeft feitelijke informatie over vaccineren en is makkelijk in gebruik. Je kunt hiermee ook voor jezelf op een rij zet-

Hartelijk dank voor uw medeleven, belangstelling en warmte na het overlijden van onze pap, opa en partner

Mies Vonk Vele kaarten, bloemen, bezoek en telefoontjes hebben wij mogen ontvangen. De laatste groet in de straat door buren, familie en vrienden en de mooie woorden en erehaag bij Boekel Sport waren hartverwarmend. Het heeft ons ontzettend gesteund om te zien hoe geliefd hij was. Speciale dank aan team huisartsenpraktijk Boekel.

ten wat voor jou belangrijk is bij het maken van je keuze. Daarnaast lees je ook de ervaringen van anderen over hoe zij omgaan met het maken van hún keuze. Keuzehulp biedt goede ondersteuning Onderzoek heeft laten zien dat een keuzehulp mensen kan ondersteunen die nog een afweging moeten maken maar er niet helemaal uitkomen. Ook kan het dienen als hulpmiddel om met de uitkomsten het gesprek aan te gaan, in dit geval bijvoorbeeld met de eigen huisarts. De coronavaccinatie-keuzehulp.nl is voor iedereen te gebruiken.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad.

Familie Vonk Familie De Bruijn

Geboren op 16 mei 2021

PIM Zoon van Niels en Anne-Mieke Coppens Kwartellaan 1, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

STERK IN DIGITAAL PRINTEN! FAMILIEDRUKWERK - GEBOORTE - HUWELIJK - JUBILEUM - ROUWDRUKWERK

VISITEKAARTJES FLYERS / POSTERS PROGRAMMABOEKJES POSTERS


INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. Klachten en meldingen over straatverlichting kan u online doorgeven op www.boekel.nl via melding openbare ruimte. Daarnaast kan u de meldingen ook telefonisch doorgeven bij de gemeente Boekel (0492-326800) 0412 - 63 13 78 (Van der Ende, Oss) storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 AANGEPASTE OPENINGSTIJD gemeentehuis op WOENSDAGAVOND i.v.m. Coronamaatregelen De openstelling op de woensdagavond is tot 19.30 uur in plaats van 20.30 uur.

VERGADERING RAADSCOMMISSIE Locatie: gemeenschapshuis De Horst, Sint Josephplein 14, Venhorst Aanvangstijdstip: 20.00 uur Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Wonen en werken op woensdag 9 juni 2021. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaats gevonden. 5. Terugkoppeling Klankbordgroep Raadsleden Regio Brabant Noordoost door mevr. Van Eert en dhr. Van Lanen. 6. Raadsvoorstel inzake duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda. 7. Raadsvoorstel inzake RES 1.0. 8. Raadsvoorstel inzake ontwikkelvisie De Burgt fase 2. 9. Raadsvoorstel inzake aankoop gronden Neerbroek 3. 10. Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 gemeen-

schappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. 11. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (OBDN). 12. Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) m.b.t. uittreden Haaren per 1 januari 2021 en twee andere wijzigingen. 13. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. 14. Raadsvoorstel inzake onttrekking wegen aan de openbaarheid als gevolg van realisatie van de Randweg. 15. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s. 16. Vaststelling advieslijst 26 april 2021. 17. Rondvraag. Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bestuur en leven op donderdag 10 juni 2021. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. 5. Terugkoppeling Klankbordgroep Raadsleden Regio Brabant Noordoost door mevr. Van Eert en dhr. Van Lanen. 6. Informatie m.b.t. financiële gevolgen corona-pandemie. 7. Raadsvoorstel inzake veranderopgave inburgering. 8. Raadsvoorstel inzake ophogen budget mantelzorgwaardering. 9. Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020, jaarverslag 2020 en kadernota 2022 Brabants Historisch Informatie Centrum. 10. Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Boekel.

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel 11. Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2020 gemeente Boekel. 12. Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. 13. Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening en jaarstukken 2020 en begroting 2022. 14. Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord voor de programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020. 15. Raadsvoorstel inzake concept jaarplan en begroting 2022 RNOB (Regio Noordoost-Brabant). 16. Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarverslag 2020 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant. 17. Raadsvoorstel inzake begroting 2022 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten. 18. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s. 19. Vaststelling advieslijst vergadering 28 april 2021. 20. Rondvraag. Bijwonen vergadering alleen mogelijk na aanmelding Om de 1,5 meter afstand tussen bezoekers van de vergaderingen te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor de vergadering. Dit kan via griffie@boekel.nl of telefonisch via telefoonnummer 0492 326807 Graag uiterlijk 24 uur voor de vergadering uw aanmelding doorgeven. Spreekrecht voor burgers Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Beelaerts van Blokland, telefonisch bereikbaar onder nummer 06 21325182 of via anna.beelaertsvanblokland@boekel.nl. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ‘spreekrecht voor burgers’ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten. Wilt u stukken inzien? Deze kunt u raadplegen via onze website www.boekel.nl. U vindt deze stukken via Menu > vergaderingen ˃ geplande vergaderingen.

UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “VOSKUILEN, fase 2” TE VENHORST In Venhorst wordt een vervolg gegeven aan de uitgifte van de gemeentelijke kavels van het plan “Voskuilen”. De verwachting is dat het plan Voskuilen, fase 2 november 2021 bouwrijp is. Het wordt een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen worden gebouwd. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een energieprestatiecertificaat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt ge-bouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Het is verplicht minimaal één parkeerplaats op eigen terrein te creëren, waarbij rekening dient te worden gehouden met de aanwezige bomenrij. Bij de verkoop van de bouwkavels op Voskuilen geldt een zelfbewoningsverplichting van 3 jaar. Dit betekent dat de koper van de kavel een woning bouwt en daarin verplicht drie jaar blijft wonen. Indien er in de verplichte bewoningsperiode zaken voordoen waardoor de woning alsnog dient te worden verkocht kan het college van Burgemeester & Wethouders toestemming verlenen voor verkoop. Verkaveling Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd: Categorie Nummer oppervlakte Vrijstaand K06 ± 433 m2 Vrijstaand K07 ± 340 m2 Vrijstaand K08 ± 341 m2 Vrijstaand K09 ± 351 m2

Grondprijs in 2021 Vrijstaande woning exclusief btw

€ 270,00 per m2

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer M. van Schadewijk. Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich uiterlijk 22 juni 2021 om 12:00 uur schriftelijk melden bij Notariskantoor Gerrits & Van Gulick te Gemert, Postbus 38, 5420 AA Gemert of e-mailen naar inschrijvingen@gvgn.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande kavel plan Voskuilen, fase 2”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en kavelnummers vermelden. Let op, indien u inschrijft per post dient de inschrijving op 22 juni 2021 om 12:00 uur aanwezig te zijn bij het Notariskantoor, zoals hiervoor genoemd. Loten Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. De loting wordt verzorgd door notariskantoor Gerrits & Van Gulick op donderdag 24 juni 2021. Het is niet mogelijk aanwezig te zijn bij de loting. De uitslag van de loting wordt bekend gemaakt op maandag 28 juni 2021. www.boekel.nl/voskuilen2


TOEKENNEN VAN DE STRAATNAMEN PEELRANDBREUK EN KERKEVELDAKKER IN NIEUWBOUWPLAN BURGT FASE 1A IN BOEKEL Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten tot het vaststellen van de straatnamen Peelrandbreuk en Kerkeveldakker voor het nieuwbouwplan Burgt fase 1a in Boekel. Deze straatnamen zijn gekozen op advies van de Straatnamen-

commissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel. De keuze voor Peelrandbreuk werd ingegeven door de nabije ligging van deze straat bij de Peelrandbreuk, de scheidingsbreuk tussen ‘Peelhorst’ en ‘Centrale Slenk’. Kerkeveldakker is een middeleeuwse naam voor een akker die eertijds in het bezit was van de kerk in Boekel en op ongeveer deze plek lag.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dag-

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 18 mei jl. is o.a. aan de orde geweest: BESLISSING OP BEZWAARSCHRIFT OP BESLUIT D.D. 14 DECEMBER 2020 INZAKE WATERBERGING NEERBROEK Tegen de verkleining van de waterberging aan de Neerbroek is een handhavingsverzoek ingediend. Dit verzoek is afgewezen. Tegen deze afwijzing is bezwaar ingediend. Het bezwaar is gegrond verklaard. VERANDEROPGAVE INBURGERING Het college legt een voorstel aan de raad voor ter uitvoering van de taken op het gebied van huisvesting, begeleiding, inburgering en participatie van vergunninghouders: de Veranderopgave Wet Inburgering 2022. Dit, vanuit de uitgangspunten ‘Iedereen doet mee’ en ‘Eerder en betere aandacht’ om langdurige behoefte aan ondersteuning en zorg te voorkomen. DUURZAAMHEIDSPLAN MET UITVOERINGSAGENDA, TER VASTSTELLING Boekel heeft een duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda opgesteld om lokaal invulling te geven aan de duurzaamheidsafspraken uit het klimaatakkoord. De gemeenteraad van Boekel wordt gevraagd om het duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda vast te stellen en tevens hier de benodigde financiële middelen voor vrij te geven. BELEID OVERKAPPING BOERDERIJ AUTOMAAT Het college heeft besloten onder voorwaarde medewerking te willen verlenen aan een boerderijautomaat bij een agrarisch bedrijf. BEGROTING 2022 EN JAARSTUKKEN 2020 GGD HART VOOR BRABANT De GGD Hart voor Brabant voert voor 24 gemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) taken uit op het gebied van openbare gezondheidszorg. De GGD biedt de jaarstukken 2020 en begroting 2022 aan. Gemeenten krijgen de gelegenheid om hun zienswijze op de begroting 2022 te geven en kennis te nemen van de jaarstukken 2020. PRINCIPEVERZOEK REALISATIE 18 SENIORENWONINGEN NABIJ BERNHARDSTRAAT Het college B&W heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan de bouw van 18 seniorenwoningen in het bosperceel tussen de Bernhardstraat en de Kloosterlaan. Uitgangspunt bij plan De Burgt is handhaving van groen. De gemeente treedt graag in gesprek met Stichting Vrienden Zorgcentrum Sint Petrus over onderhoud van de bomen en de mogelijkheden voor behoud van het bos. VERORDENING BEKOSTIGING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE BOEKEL 2021 De huidige verordening leerlingenvervoer dateert uit 2014 en dient geactualiseerd te worden. Het college biedt de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. GR AFVALINZAMELING; JAARREKENING 2020 EN ONTWERPBEGROTING 2022 De Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel biedt de gemeenteraad de jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2020 en de programmabegroting 2022 aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de raad een zienswijze in te dienen. ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'OMGEVINGSPLAN: VEEGPLAN 8' Het college van B&W heeft besloten veegplan 8 in procedure te brengen. Het bestemmingsplan zal binnenkort gepubliceerd worden. ONTTREKKING OPENBAARHEID VAN WEGEN ALS GEVOLG VAN REALISATIE VAN DE RANDWEG Met de komst van de Randweg dienen verschillende wegvakken onttrokken te worden aan de openbaarheid, hierdoor worden diverse gemeentelijke wegen doodlopend. WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (GR), JAARSTUKKEN 2020, BEGROTING 2022 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN) Het college stelt de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant MiddenWest-Noord (MWN) vast, mits de gemeenteraad hier toestemming voor verleent. De GR wijzigt vanwege de herindeling van gemeente Haaren. De gemeenschappelijke regeling RAV moet volgens de wet gemeenschappelijke regelingen de begroting en jaarrekening voorleggen aan de deelnemende gemeenten. Aan de raad van de deelnemende gemeenten wordt een zienswijze gevraagd over de begroting 2022. De jaarstukken worden ter kennisname voorgelegd..


Gemeente Boekel tekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch,

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Boekel, 26 mei 2021.

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij

Vervolg besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders JAARREKENING 2020 EN ONTWERPBEGROTING 2022 VAN GR OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD (ODBN) De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de gemeenteraad de jaarverantwoording en de resultaatbestemming over 2020 en de ontwerpbegroting 2022 aan met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de raad een zienswijze in te dienen. POSITIEF ADVIES AAN HET COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA M.B.T ZENDTIJDTOEWIJZING STICHTING BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING BLOK Het Commissariaat voor de Media kan vijfjaarlijks een zendtijdmachtiging aan de Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring toe wijzen. Huidige zendtijdmachtiging loopt op 17 juli 2021 af. Om een nieuwe zendtijdmachtiging toe te wijzen is wordt een positief advies van uw Gemeenteraad gevraagd. BEGROTING 2022 EN JAARVERSLAG 2020 WERKVOORZIENINGSCHAP NOORDOOST BRABANT Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens de deelnemende gemeenten taken op het gebied van de Sociale Werkvoorzieningschap uit. Het college en de gemeenteraad hebben het jaarverslag 2020 en de begroting 2022 van het Werkvoorzieningschap ontvangen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met het jaarverslag en de begroting en geen zienswijze in te dienen. ZIENSWIJZE OP ONTWERP OMGEVINGSVERORDENING NOORD-BRABANT VAN PROVINCIE NOORD-BRABANT Het college B&W heeft besloten om een zienswijze namens de Gemeente Boekel in te dienen op de ontwerp Omgevingsverordening Noord-Brabant van de Provincie Noord-Brabant. HERINNERINGSBANKJES IN DE GEMEENTE BOEKEL De gemeente Boekel onderzoekt de mogelijkheid om de mogelijkheid voor nabestaanden te creëren een herinneringsbankje te kopen en deze op een voor hen waardevolle plaats in de gemeente Boekel te plaatsen. Het College heeft opdracht gegeven om hiervoor spelregels op te stellen zodat dit later dit jaar mogelijk wordt. CONCEPT JAARPLAN EN BEGROTING 2022 RNOB Het college van B&W heeft ingestemd met het jaarplan en de begroting van de RNOB (Regio Noordoost Brabant) en leggen deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Tevens stellen zij de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen. AANBIEDEN RES 1.0 AAN DE RAAD Regionaal wordt samengewerkt om invulling te geven aan het klimaatakkoord. De gemeenten leggen dit vast in de regionale energie strategie (RES). Het college stelt de raad voor om versie 1.0 vast te stellen. BELEIDSNOTITIE: VISIE EN AANBEVELINGEN OVER REIKWIJDTE JEUGDWET EN BEGRENZING INZET GESPECIALISEERDE JEUGDHULP IN NOORDOOST BRABANT Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de Beleidsnotitie Visie en aanbevelingen over reikwijdte Jeugdwet en begrenzing inzet gespecialiseerde jeugdhulp in Noordoost Brabant. JAARVERSLAG 2020 PARTICIPATIEWET, MINIMAVOORZIENINGEN EN SCHULDHULPVERLENING Het college heeft ingestemd met het jaarverslag 2020 Participatiewet, minimaregelingen en schuldhulpverlening en de daarbij horende raadsmemo. Het jaarverslag 2020 en de memo wordt ter informatie aan de gemeenteraad voorgelegd. COLLEGEVOORSTEL ZIENSWIJZE PROGRAMMABEGROTING 2022 EN RESULTAATBESTEMMING 2020 VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Veiligheidsregio Brabant-noord legt de programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020 aan de gemeenteraad voor zodat deze hier een zienswijze op kan geven. KAPVERGUNNING 2 NOORSE ESDOORNS SINT JOSEPHPLEIN 18 Het college van de gemeente heeft het herplantplan voor de kap van 2 bomen aan Sint Josephplein 18 goedgekeurd. Zij zal een positief besluit op de aanvraag kapvergunning nemen.


de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: de re-styling en ophoging van een woonhuis Locatie: Meidoornstraat 23, Venhorst Verzenddatum: 21 mei 2021 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: de re-styling en ophoging van een woonhuis Locatie: Meidoornstraat 23, Venhorst Verzenddatum: 21 mei 2021 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een blokhut met gestapelde boomstammen Locatie: Burgt 3, Boekel Verzenddatum: 21 mei 2021 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: aanbouwen kantoor, kantine, wasgelegenheid en klein opslag Locatie: Wanroijseweg 9, Venhorst Verzenddatum: 21 mei 2021 vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunning(en) hebben verleend: Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Klein Rondeel 5, Boekel Verzenddatum: 19 mei 2021 VERGUNNINGEN INZIEN Wilt u vergunningen inzien? Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen, zodat wij u de stukken per mail kunnen toesturen. Mocht u geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt u uiteraard een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres vermeld staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Weekblad Boekel Venhorst, onder het kopje ouderenadviseurs. Wij staan u graag te woord. Ouderenadviseurs Boekel-Venhorst

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een erker Locatie: Bolle Akker 6, Boekel Datum ontvangst: 25 mei 2021 Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een erker Locatie: Bolle Akker 6, Boekel Datum ontvangst: 25 mei 2021 Activiteit: Bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een erker Locatie: Bolle Akker 8, Boekel Datum ontvangst: 25 mei 2021 Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een erker Locatie: Bolle Akker 8, Boekel Datum ontvangst: 25 mei 2021 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

SENIOREN BOEKEL-VENHORST Heeft u vragen over gezondheid, huishouden, dag invulling, contacten, vervoer, levenstestament of anderszins? Neem dan gerust contact op met een van ons, ouderenadviseurs. Wij kunnen u informeren en wegwijs maken over allerlei zaken rondom het ouder worden. U vindt onze telefoonnummers op pagina 2 van

WEEK ZONDER AFVAL 31 MEI T/M 6 JUNI Jaarlijks gooien we per persoon ongeveer 490 kilo afval weg. Ook al leveren we daarvan een groot deel gescheiden in zodat het gerecycled wordt, het is nog veel beter om de berg afval te verkleinen. Met een paar simpele tips heb je met gemak een legere vuilniszak! In de landelijke Week Zonder Afval, van 31 mei t/m 6 juni, proberen we samen deze tips uit om zo minder weg te gooien. Doet u ook mee? Kijk voor meer tips en inspiratie op weekzonderafval.nl. Daar kunt u zich aanmelden om elke dag een tip te ontvangen. Ook vindt u er tijdens de campagneweek verschillende interessante podcasts. Als voorproefje delen we vast een aantal handvatten van Milieu Centraal met u. Om zo lang mogelijk van uw spullen te genieten, grondstoffen niet uit te putten en om afval te voorkomen. Zo goed als nieuw: • Kijk eerst of u het kan lenen • Maak van tweedehands uw eerste keus • Consuminder: ga voor kwaliteit, vermijd miskopen en wegwerpartikelen Spullen kunnen langer mee: • Probeer wat stuk is te repareren • Maak een ander blij: verkoop, ruil of deel Van afval kunt u wat maken: • Upcycle: maak van 2ehands iets nieuws • Gooi afval in de juiste bak voor hergebruik


Gemeente Boekel dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 26-05-2021 Verloren: - mobiele telefoon, merk: Huawei, kleur: wit, met een beschadigd scherm zonder hoesje Gevonden: - klep met slot van een voertuig, merk: Honda en een gereedschapssetje

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze personen niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: Naam, geboortedatum M.A. Gutierrez Alcantara, 12-0-1966

Uitschrijving per datum 27-05-2021

Datum besluit 27-05-2021

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en ge-meld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom eenieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren,

Boekel, 27-05-20201 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Berichten

Online workshop interactief voorlezen Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band met baby of peuter. En kinderen die als

baby of peuter al zijn voorgelezen zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Maar hoe lees je voor aan een baby of peuter? Waar let je op? Wat zijn geschikte boeken en waarom? Tijdens de online workshop interactief voorlezen vertellen de BoekStartCoaches van de bibliotheek hier alles over. Ook helpen ze

Burgemeester Carolien van den Elsen hartelijk welkom in onze gastvrije en actieve gemeente. Mede namens bestuur en leden, Fractie D.O.P.: Joop van Lanen, Gerty Jansen en Matt Kanters

bij uitdagingen, geven tips en gaan samen met de deelnemers op zoek naar passende boeken. Deze online workshop is het meest geschikt voor (groot)ouders van jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar. De workshop vindt plaats op donderdag 17 juni van 20.00 tot 21.00 uur; er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Meedoen kan live via Zoom. Vooraf aanmelden via www.bibliotheeklagebeemden.nl is noodzakelijk. Na deelname aan de workshop kan op vertoon van aanmelding een leuk gevulde goodiebag worden opgehaald in de bibliotheek. Bibliotheek De Lage Beemden viert deze activiteit in het kader van de landelijke BoekStartdag die dit jaar voor het eerst plaatsvindt. De Bibliotheek viert dit feest de hele maand juni met aantrekkelijke activiteiten voor jonge gezinnen met baby’s en peuters. Kijk voor alle activiteiten op de website van de bibliotheek www.bibliotheeklagebeemden.nl


Uitgifte De Voskuilen in Venhorst, fase 2 van start In Venhorst wordt een vervolg gegeven aan de uitgifte van de gemeentelijke kavels van het plan “Voskuilen”. De verwachting is dat het plan Voskuilen, fase 2 november 2021 bouwrijp is. Het wordt een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen worden gebouwd. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de g emeente dient een energieprestatiecerti昀caat te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden. Het is verplicht minimaal één parkeerplaats op eigen terrein te creëren, waarbij rekening dient te worden gehouden met de aanwezige bomenrij. Bij de verkoop van de bouwkavels op Voskuilen geldt een zelfbewoningsverplichting van 3 jaar. Dit betekent dat de koper van de kavel een woning bouwt en daarin verplicht drie jaar blijft wonen. Indien er in de verplichte bewoningsperiode zaken voordoen waardoor de woning alsnog dient te worden verkocht kan het college van Burgemeester & Wethouders toestemming verlenen voor verkoop. Verkaveling Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd: Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer K06 K07 K08 K09

Grondprijs in 2021 Vrijstaande woning exclusief btw

Oppervlakte ± 433 m2 ± 340 m2 ± 341 m2 ± 351 m2

€ 270,00 per m2

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer M. van Schadewijk. Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich uiterlijk 22 juni 2021 om 12:00 uur schriftelijk melden bij Notariskantoor Gerrits & Van Gulick te Gemert, Postbus 38, 5420 AA Gemert of e-mailen naar inschrijvingen@gvgn.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande kavel plan Voskuilen, fase 2”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en kavelnummers vermelden. Let op, indien u inschrijft per post dient de inschrijving op 22 juni 2021 om 12:00 uur aanwezig te zijn bij het Notariskantoor, zoals hiervoor genoemd. Loten Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. De loting wordt verzorgd door notariskantoor Gerrits & Van Gulick op donderdag 24 juni 2021. Het is niet mogelijk aanwezig te zijn bij de loting. GEMEENTE BOEKEL De uitslag van de loting wordt bekend gemaakt op maandag 28 juni 2021.

www.boekel.nl/voskuilenheuvel 2


Algemeen

DE JOEPIEDAGEN GAAN WEDEROM DOOR !! Ook dit jaar gaan de Joepiedagen door, weliswaar in een andere vorm als jullie van ons gewend zijn maar zeker niet minder leuk. Jammer genoeg kunnen we dit jaar weer niet in het Joepiebos terecht. Het is voor ons helaas niet haalbaar om een volle week te organiseren op zo’n korte termijn met de eventuele corona maatregelen. Maar niet getreurd!! We gaan er een super leuke 2 daagse Joepie van maken op een top locatie. Dinsdag 24 augustus gaan we een sportdag houden. Niet een gewone sportdag….. Nee eentje die jij nog nooit hebt meegemaakt!! Woensdag 25 augustus trekken wij alle gave spellen uit de loods en gaan we tegen elkaar strijden. Natuurlijk worden jullie zoals jullie gewend zijn van ons lekker vies en nat. Ga jij met je groepje er vandoor met de Joepie medaille? Durf jij dit aan? Geef je dan snel op. Je mag dit jaar weer zelf je groepje maken. Dus vraag je beste vrienden, vriendinnen, stoere klasgenoten of je sportiefste sportvrienden en maak er een winnend en gezellig groepje van. Er geldt een minimale deelname van 8 groepjes en maximaal 16. Opgeven kan t/m 15 juni. Kijk snel op www.joepiedagen.nl en geef je op. Heb je vragen? Stuur een mail naar info@joepiedagen.nl Wij hebben er weer ontzettend veel zin in! Jullie ook? Groetjes, Werkgroep Joepiedagen

Juni feestmaand in de bibliotheek In juni organiseert BoekStart voor het eerst een landelijke BoekStartdag. Bibliotheek De Lage Beemden viert dit feest de hele maand juni met aantrekkelijke activiteiten voor jonge gezinnen met baby’s en peuters. Op donderdag 17 juni van 20.00-21.00 uur organiseert de bibliotheek de online workshop interactief lezen. Deze online workshop is bedoeld voor (groot)ouders van jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar. Want je kunt niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen! De BoekStartCoaches van de bibliotheek helpen bij uitdagingen, geven tips en gaan samen met de deelnemers op zoek naar passende boeken. Meedoen kan live via Zoom. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Vooraf aanmelden via www.bibliotheeklagebeemden.nl is noodzakelijk. Op woensdag 2 juni om 11.00 uur is er in Bibliotheek Gemert weer een BabyBieb. Met de mooiste babyboekjes, bruikbare tips en leuke activiteiten beleven ouders en

hun baby een fijn moment samen in de bibliotheek. Aanmelden kan via www.bibliotheeklagebeemden.nl. Op vrijdag 4 en 18 juni om 10.15 uur kunnen (groot)ouders en peuters meedoen met de nieuwe PeuterBieb Online. Een online feestje met een mooi verhaaltje, een leuke interactie en natuurlijk muziek. Meedoen kan live via Zoom, via de website van de bibliotheek. Aanmelden voor PeuterBieb Online is niet nodig. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Is je kindje nog geen lid? Kom dan tijdens de feestmaand in de bemande openingsuren naar de bibliotheek. Kijk voor de actuele openingstijden op www.bibliotheeklagebeemden.nl. Bij inschrijving van een BoekStartlid ontvangen jonge ouders voor zichzelf een gratis abonnement voor drie maanden. De bibliotheek heeft nu een mooie actie. Iedereen die in de maand juni lid wordt van de bibliotheek ontvangt 25% korting op een jaarabonnement. Dat is twaalf maanden toegang tot gratis ebooks, (luister)boeken, online workshops en cursussen.

Gelukkig ligt de sluiting van nagelstudio Fanneke de Leeuw alweer even achter ons Sinds 2017 is Fanneke nagelstyliste in Venhorst. Fanneke wil het verschil maken in de nagelwereld. De nagelsalon met een luisterend oor en met een deskundig oog voor de natuurlijke nagels.

Nagels worden nog vaak gezien als niet belangrijk, groeit wel weer uit, gaat wel weer over. Er wordt maar wat gedaan, je probeert van alles om je nagels mooier en sterker te maken. Helaas vaak zonder resultaat. Nagels maken deel uit van je innerlijke schoonheid. Ben je zeker over je uiterlijk dan voel je je innerlijk ook beter. Nagelproblemen hangen ook vaak samen met schaamte, maar wat als je je handen niet meer hoeft weg te stoppen, als je je niet meer schaamt voor je nagels? Als je je niet meer iedere minuut van de dag bewust bent van je nagels? Het kan. Fanneke heeft nog ruimte voor nieuwe klanten. Het is mogelijk een afspraak oline te maken op www.fannekedeleeuw.nl. Ook op Facebook en Instagram is Fanneke actief. Stuur gerust een berichtje naar 06-52 461 845 voor meer info.


Algemeen Ingezonden Brief BURGEMEESTER Hoera, we hebben een nieuwe burgemeester. Het is een meisje en we noemen het Caroline. Op deze manier kondigde Hans van Mierlo van D66 destijds de nieuwe partijvoorzitter Els Borst aan. Iedereen vond dat toen heel ludiek en Els lachte er gelukzalig bij. Vandaag de dag zou zo’n aankondiging niet meer kunnen zonder het nodige gesputter van de lhbti-gemeenschap. De lhbti-ers streven naar gelijke behandeling van mannen en vrouwen, maar ook van wie zich ergens tussen beide polariteiten in bevindt en soms niet goed weet waar, bijvoorbeeld de ‘non binair’. Zij nemen zichzelf heel serieus en klimmen onmiddellijk in de pen als ergens iets opduikt dat hun niet bevalt. De hoofdredacteur van de Volkskrant moest onlangs excuses aanbieden omdat een verslaggever over de nieuwe Kamervoorzitter, mevrouw Bergkamp, had vermeld dat zij samenwoonde met een andere vrouw. Dat de voorzitter van de Tweede Kamer een vrouw was, was overbodig te vermelden en waarom zou ze niet mogen samenwonen met een vrouw, zo hadden de lhbti-ers de verslaggever onder zijn neus gewreven. Weekblad Boekel Venhorst vermeldde dat Caroline met haar partner en 2 zoons al jaren in Eerde woont. Dus geen meiden, zoveel is duidelijk. Over haar partner verkeerden we nog in het ongewisse. Het Brabants Dagblad hielp ons uit de droom want daarin kon men lezen dat Caroline met haar partner Theo en 2 kinderen in Eerde woont. Dat is tenminste klare taal, al werd het geslacht van de kinderen niet zo belangrijk geacht. Voor Boekel was de opkomst van Theo niet alleen een informatieve maar ook een geruststellende mededeling. Dat de nieuwe burgemeester een vrouw zou worden, dat zat er aan te komen. Maar als de Commissaris van de Koning, Mevrouw Adema, een lesbische vrouw aan Boekel had toebedeeld dan zou men hier en daar toch wel even hebben moeten slikken.

Genderneutraliteit voert momenteel overal de boventoon. Heeft Nia Domo al genderneutrale toiletten? De Nederlandse Spoorwegen begroeten hun klanten niet meer met ‘Goede morgen, dames en heren’ maar met ‘Goede morgen, beste reizigers’. Want er zou maar eens een iemand zijn ingestapt die zich ergens tussen man en vrouw in bevindt. Hij/zij zou zich niet aangesproken hebben kunnen voelen. De Volkskrant streeft in zijn verslaggeving ook naar genderneutraliteit. Een actrice wordt voortaan een acteur. Een hockeyspeelster wordt hockeyspeler en een actrice wordt acteur. Je kunt zodoende een bepaald doel nastreven, maar het wordt er niet duidelijker op. Hoe zullen wij nu onze nieuwe burgemeester noemen? Toch gewoon maar burgemeester en niet burgemeesteres? Dat meesteres doet te veel denken aan een strenge mevrouw met een zweepje. Op 1 juni gaat haar benoeming in en zit er voor Pierre Bos niets anders op dan zich terug te trekken in een tiny house op de prairie of in het bos. Is er voor Caroline nog zoiets geregeld als een ‘blijde inkomst’ wat ten tijde van keizer Karel V al gebruikelijk was. Als nieuwe machthebber zou Carolina alle buurtschappen in Boekel moeten bezoeken alwaar zij feestelijk ontvangen en toege-

juicht wordt na het trakteren op gratis bier. Gelukkig heeft Caroline haar achternaam mee: Van den Elsen. Klinkt vertrouwd in Boekel en zij zal er zeker in slagen het zo gekwelde buurtschap den Elzen in korte tijd te sensibiliseren. Aan haar kwaliteiten hoeven we niet te twijfelen, die zijn voldoende onderzocht. De gemeenteraad denkt een burgemeester te hebben binnengehaald die van aanpakken weet, slagvaardig is, meedoet en geniet. Ze staat graag tussen de mensen, is voor iedereen aanspreekbaar zowel op straat als in het gemeentehuis. Ook vindt ze het belangrijk samen te werken aan een optimaal maatschappelijk klimaat. Ze gaat voor een duurzame zelfstandigheid van onze gemeente. Haar motto is: samen de schouders eronder, ook als het moeilijk wordt. Alleen de verhuizing naar Boekel is nog even slikken. Ze woont pas 4 jaar in haar nieuwe huis, en dan is het niet makkelijk daar alweer afscheid van te moeten nemen. Maar ze heeft de mogelijkheid in Boekel een pied-à-terre te huren. Boven de winkels aan de zuidwand zijn nu goedkope appartementen te huur. Boekel is een prima gemeente om het burgemeestersambt aan te leren. De politiek is er niet al te moeilijk. Veel succes toegewenst. Wim Althuizen

* OPENINGSTIJDEN: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur, donderdag van 08.30-20.30 uur * HEREN, DAMES en KINDEREN KNIPPEN: TARIEVEN volwassenen en vanaf 12 jaar € 13,50 kinderen vanaf 5 jaar 10,50 kinderen 0 /4 jaar 8,50 Rutger van Herpenstraat 37, Boekel (langs PeelrandWonen) Voor afspraken en vragen bel 06-51718152


Algemeen

Vanaf 1 juli statiegeld op kleine plastic flessen in Noord-Brabant Statiegeldflessen inleveren kan op steeds meer plekken Vanaf 1 juli zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water. Deze flesjes zijn te herkennen aan het nieuwe statiegeldlogo. Consumenten kunnen kleine statiegeldflesjes inleveren bij (grotere) supermarkten, tankstations langs de snelweg en een aantal andere plekken zoals sportverenigingen. Ook in Noord-Brabant. Statiegeld Nederland zorgt samen met producenten en innamepunten voor een goede invoering van het nieuwe statiegeldsysteem.

“Het doel is zoveel mogelijk, maar zeker 90% van de kleine plastic flesjes die worden verkocht weer in te nemen,” zegt Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland. “Plastic is een waardevolle grondstof en het is zonde als die verloren gaat. Van de kleine plastic flesjes kunnen weer andere verpakkingen en producten gemaakt worden. Statiegeld op kleine plastic flesjes stimuleert mensen om de flesjes weer in te leveren.” Tijdelijk kleine plastic flesjes met én zonder statiegeld Het nieuwe statiegeldsysteem start 1 juli maar ook voor die datum kunnen consumenten al kleine plastic flesjes frisdrank en water met het nieuwe statiegeldfleslogo tegenkomen omdat die geleidelijk instromen. Bij aankoop van een klein plastic flesje

4e Generatie in Boekel Op de foto overgrootoma Annie v.Doren-Biemans, oma Gerjo Donkers-v.Doren en mama Kim Donkers met haar dochter Noek Schellekens.

Wij heten burgemeester Caroline van den Elsen van harte welkom in onze mooie gemeente en wensen haar veel succes om samen met ons invulling te geven aan het motto “Bij alles wat we doen vragen we ons af,wat heeft de burger er aan”.

met het logo betalen consumenten bij de kassa € 0,15 statiegeld. Dit bedrag krijgen zij terug als ze de flesjes inleveren. Voor oude plastic flesjes zonder statiegeldlogo geldt dit niet, deze flesjes kunnen dan ook niet worden ingeleverd voor statiegeld. Meer innamepunten Jaarlijks worden 900 miljoen kleine en 600 miljoen grote plastic flessen frisdrank en water verkocht in Nederland. Kleine plastic flesjes met statiegeld kunnen onder andere worden ingeleverd bij (grotere) supermarkten en benzinestations langs de snelweg. Later dit jaar komen ook inzamelpunten op een aantal grote NS-stations. Bij al deze punten krijgen consumenten het statiegeld terug. Bij andere innamepunten zoals sportverenigingen is dat niet altijd het geval. Zij kunnen ervoor kiezen het statiegeld te doneren aan een goed doel. Soms worden bij deze innamepunten beide opties - geld terug of doneren - aangeboden. Bij elk innamepunt staat dit duidelijk aangegeven. Verandering Raymond Gianotten: “Deze verandering zal best even wennen zijn. Daarom starten wij een landelijke campagne zodat iedereen in Nederland weet dat vanaf 1 juli ook statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water zit. Het is belangrijk om op het statiegeldlogo te letten en ervoor te zorgen dat het etiket bij inleveren nog op de fles zit en goed te lezen is.” Over Statiegeld Nederland In april 2020 besloot staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) het bestaande statiegeldsysteem uit te breiden met kleine plastic flesjes frisdrank en water om zo de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Het afgelopen jaar is de invoering van het nieuwe statiegeldsysteem voorbereid, onder andere door producenten en verkopers van kleine plastic flesjes. Zij zijn verenigd in Statiegeld Nederland, de in- en uitvoeringsorganisatie van het nieuwe statiegeldsysteem. Voor meer informatie over statiegeld op kleine plastic flesjes ga je naar www.statiegeldnederland.nl.


Algemeen Ingezonden Brief Energietransitie - gasloze wijken in Boekel? In al haar voortvarendheid heeft de Gemeente Boekel in samenwerking met het energiebureau gekozen voor het gasloos maken van wijken, te beginnen met wijk De Bosberg. Maar is dit de goede weg of een kostbare heilloze weg? Vooropgesteld vind ik het een goede zaak dat bij de huidige nieuwbouwplannen een Energieprestatienorm vlg. Beng van 0,0 geëist wordt, waardoor het gebouw energieneutraal, zelfvoorzienend en gasloos is. Maar hiervoor moeten zelfs bij nieuwbouw grote investeringen gedaan worden, zoals spouwmuren, vloeren en daken met een isolatiewaarde Rc. tussen 6 en 7, vergelijkbaar met 15 cm pir plaat of circa 22 cm steenwol of polystyreen. Ook een warmtepomp, zonneboiler, zonnecollectoren en veel zonnepanelen. Dit alles geeft op een nieuwbouwwoning al snel een extra kostenplaatje van min. €. 40.000,-Maar is dit de goede weg in een oud uitbreidingsplan vanaf 1973 tot 2008. Hier vindt men veel huizen die minder goed

geïsoleerd zijn vanaf een Rc. waarde van 2,0 tot 4,5, vergelijkbaar met een dikte van 4 cm tot 12 cm steenwol of polystyreen . Om deze op Beng energieneutraal niveau te brengen en gasloos, dient extra isolatie aangebracht te worden op buitenmuren, dak en vloeren, alsmede lage temperatuur vloerverwarming, een warmtepomp, zonneboiler, zonnecollectoren en zonnepanelen. Dit vergt een enorme investering van ca. €. 70.000,-- tot €. 90.000,-- voor de bewoners van een vrijstaande woning, af-hankelijk van de isolatiestaat waar dan nog een bedrag aan subsidie op vermindert moet worden. Over enkele jaren hebben we door de vele zonneparken overdag en de windmolens een overschot aan energie. Deze energie kunnen we nog niet opslaan en kan dan gebruikt worden om waterstofgas te produceren. Waterstofgas ontstaat door elektriciteit door water te transporteren. Door diverse Universiteiten in binnen- en buitenland wordt dit de brandstof van de toekomst genoemd en er zijn al wijken in Nederland en buitenland met een goed functionerende proef of definitieve opstelling van waterstof cv-ketels.

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Ook heeft cv ketelfabriek Remeha al een werkende waterstof cv-ketel ontwikkeld. Deze zou al in de toekomst bij oudere huizen de gasketel kunnen vervangen, met eventueel een aanvulling van een hybride luchtwarmtepomp en/of zonnepanelen, zonneboiler en zonnecollector. De waterstofketel alleen als vervanger van de gasketel zal zo rond €. 8000,-- gaan kosten. Als extra energie verlagers kan dan nog de zonneboiler, zonnepanelen, zonneconvector en aanvullende hybride luchtwarmtepomp geplaatst worden en uiteraard na isolatie. Doordat er duizenden kilometers aan gasleiding in Nederland liggen, kunnen deze met kleine aanpassingen gebruikt worden voor transport van waterstofgas. Je zou nu al in afwachting van waterstofgas een hybride luchtwarmtepomp met zonnepanelen of/en na isolatie van spouwmuur en dakconstructie kunnen overwegen, waar nu ook nog subsidie op zit. Al bij al vele malen goedkoper dan de kosten om de woning van het gas af te halen. Dus hiervoor geldt ook bezint eer je begint. Architekt Nico Arts


Algemeen Samenwerken aan positieve gezondheidszorg op levendig landgoed Huize Padua Op donderdag 20 mei stemde de gemeenteraad van Boekel in met de gebiedsvisie Levendig Landgoed Huize Padua van GGZ Oost Brabant. In samenhang daarmee ondertekende het college van B&W ook een intentieovereenkomst voor het sociaal domein. De gemeente Boekel en GGZ Oost Brabant willen op dat vlak intensiever gaan samenwerken met als doel: het realiseren van positieve gezondheidszorg op Huize Padua. De komende jaren wil GGZ Oost Brabant Huize Padua transformeren naar een levendig landgoed. Om dit te realiseren is een gebiedsvisie met een beeldkwaliteitsplan opgesteld. In deze visie staat onder andere de cultuurhistorie van het gebied beschreven en wordt uitgelegd hoe GGZ Oost Brabant vorm wil geven aan thema’s als verkeer en parkeren, water, groen en monumenten. Ook staat in de gebiedsvisie waar de organisatie wil gaan bouwen en hoe die bouw eruit ziet. Elkaar versterken Levendig Landgoed Huize Padua moet ruimte bieden voor wonen, (samen)werken, leren en zorg. De organisatie en de gemeente Boekel zien kansen om elkaar op het vlak van het sociaal domein te versterken en hebben daarom een intentieovereenkomst ondertekend. Wethouder Willems: “Wij zijn positief over de gebiedsvisie en zien kansen op het gebied van wonen met zorg/begeleiding. Door samen te werken met lokale partners dragen we bij aan ‘positieve gezondheidszorg’. Aandacht voor zelfredzaamheid en participeren naar vermogen is enorm belangrijk. Door de krachten te bundelen zijn lokale voorzieningen beter georganiseerd en op elkaar afgestemd wat preventie en vroegsignalering in de hand werkt.”

Werkgelegenheid creëren Op het Levendig Landgoed Huize Padua zijn 350 zorgeenheden voor cliënten met een verblijfsindicatie gepland. Daarnaast is er ruimte voor 180 aanvullende eenheden voor diverse doelgroepen. Fred Pijls, voorzitter Raad van Bestuur GGZ Oost Brabant: “Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘wonen met zorg’ voor kwetsbaren, jeugdigen of ouderen. Ook worden er op het terrein ondersteunende functies ontwikkeld, zoals een ambachtscentrum en een welzijnsplein. Door samen te werken, kunnen we invulling geven aan de werkgelegenheid middels re-integratie trajecten en kan meer ingezet worden op (arbeidsmatige) dagbesteding.” Haalbaarheid onderzoeken Een volgende stap die beide partijen nemen, is de haalbaarheid van de plannen onderzoeken, zowel maatschappelijk, technisch, kwalitatief, als financieel en qua ruimtelijke ordening. Het streven is om in 2023 op basis van de uit te voeren onderzoeken een besluit te nemen over de samenwerking.

Spetterend optreden: alle Uilenspiegel kinderen gefilmd door een drone. Donderdag 27 mei was het dan zover: De groepen van basisschool Uilenspiegel komen per groep naar buiten. Op het kindpark. Ze nemen plaats op hun eigen plek. We vieren vandaag dat onze school jarig is.

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 30 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088‐0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

Dertig jaar jong. Maar niet alleen onze school is jarig vandaag. Ook Neeltje uit groep 4 en juf Ria. Lang zullen ze leven. De Uilenspiegel-hieperdepiep klinkt KEI hard. Het feest kan beginnen. Alle klassen hebben een fantastische dans ingestudeerd. De groepen staan tegenover elkaar. Een drone vliegt hoog boven ons. Oud-leerling Koen bestuurt hem, speciaal voor dit moment. Vanuit drie plaatsen wordt de dans vastgelegd. Op de muziek van ‘I Gotta Feeling' danst iedereen dezelfde dans. Wat een fantastisch gezicht. 'Just do it.' 'Just do it.' 'Just do it.' Alle kinderen zakken langzaam door de benen. Eén groot dansfeest, dát is het. We zwaaien naar de drone. Met zijn allen. Massaal. En op een verjaardag wordt natuurlijk getrakteerd! Alle klassen krijgen een heus en heerlijk ijsbuffet. Slagroom, hagelslag. Het maken van Vlaflip. Alles kan. En dat allemaal omdat onze school jarig is. Dertig jaar jong. Springlevend. Nog altijd op zoek naar mooie nieuwe avonturen. Samen met de kinderen. Dat blijven we doen! Sjaak van Moorsel, Team Uilenspiegel


Algemeen 8. 9. 10. 11.

Agenda jaarvergadering 10 juni 2021, aanvang 20.00 uur online. De vergadering vindt plaats via Microsoft Teams. De leden hebben een instructie via de mail ontvangen. 1. Opening 20.00 uur online - zorg dat jij tijdig ingelogd bent! 2. Ingekomen stukken, afmeldingen 3. Verslag van de ledenvergadering van 5 maart 2020 4. Mededelingen 5. Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Bestuurszaken: Aftredend bestuursleden Henk van Haandel en Joost Timmers. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich, voorzien van drie handtekeningen en een bereidheidverklaring van de kandidaat, tot 48 uur voor aanvang van de vergadering, schriftelijk melden bij de voetbalclub, Heikneuter 2, 5428 LJ Venhorst.

Rondvraag Pauze Beantwoording rondvraag Sluiting

Attentie Buurtpreventie Maak het oplichters niet te makkelijk Bij hulpvraagfraude via WhatsApp ontvangt u een bericht van een oplichter die zich voordoet als een bekende. Bijvoorbeeld als uw zoon, dochter of als uw vriend of vriendin. Vaak begint het met een berichtje dat de bekende een nieuw telefoonnummer heeft. Daarna volgt al snel het bericht dat diegene in de problemen zit. Er wordt gevraagd om hem of haar snel te helpen door geld over te maken of te klikken op een betaalverzoek. Wat kunt u zelf doen? Wees alert als u om geld wordt gevraagd. Bel altijd eerst de persoon zelf op het voor u bekende nummer. En zorg dat u een normaal gesprek met hem of haar kan voeren.

Niet gebeld = geen geld. Controleer het rekeningnummer dat de oplichter opgeeft. Komt het overeen met het rekeningnummer van de bekende? Kijk voor meer informatie op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl en houd de Facebook- en Instagrampagina van Buurt-preventie Boekel in de gaten. Vragen? Stuur een mail naar info@buurtpreventieboekel.nl

NATIONALE BUITENSPEELDAG Venhorst Op woensdag 9 juni vindt de jaarlijkse buitenspeeldag plaats van 13.30-16.30 uur. De Buitenspeeldag gaat door maar wel volgens de richtlijnen van het RIVM. In vijf speeltuinen van Venhorst kunnen de kinderen lekker spelen. We hopen op een fijne, zonnige aangepaste buitenspeeldag waar de kinderen lekker buiten kunnen spelen. Comité Buitenspeeldag Venhorst


Allerhande

Tarief: 20 woorden € 2,50 - in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,‐ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516 Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS ● TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT ● JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH ● VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen BE * tractor * automaat

De Vlonder 45 5427 DB Boekel 06‐22123656 of

www.johnvesters.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande TE KOOP GEVRAAGD: Antiek / Barok / Eiken meubelen. Complete inboedels. 0621839778. --------------------------——-----------------------TE HUUR aanhangwagen. Rolsteiger, plateau hoogte 6.20 meter, werkhoogte max 8.00 meter. 06-21921086. --------------------------——-----------------------GEBRUIKTE MOTORMAAIERS MET 12 MAANDEN GARANTIE. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur.

BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl.

een gezellig omgeving, tijd en dagen in overleg. De koffie staat klaar. 0629152609.

-----------------------------------------------------OPPAS nodig voor baby's, peuters en kleuters? Wij, Sanne v.d.Heuvel en Lenny Biemans, willen graag oppassen. U kunt ons bellen: Sanne: 06-12473666 / Lenny: 06-57988193. --------------------------——-----------------------Ben jij het thuiszitten zat? Wij zoeken enthousiaste 60 jarige die op vrijwillige basis klusjes in en om het huis wil doen. In

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

www.wolengaren.com DE WEBSHOP voor uw HAAK- en BREIGAREN Ook accessoires van Durable en Scheepjes

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Fysieke winkel: Arendnest 10, 5427LB Boekel 06-51 96 76 50

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

DE NAGELSALON MET EEN LUISTEREND OOR Gespecialiseerd in: - Nagelbijten - Nagelproblemen - Traumanagels - Versterken zwakke nagels Fanneke de Leeuw Gagelstraat 4, Venhorst www.fannekedeleeuw.nl fanneke@fannekedeleeuw.com 06-52 461 845

Willeke van den Nieuwenhuizen 06 43256193 LOCATIE VENHORST Kerkpad 39 5428 GB Venhorst

LOCATIE WILBERTOORD Wethouder Lindersstraat 81a 5455 GK Wilbertoord

www.mooivanhier.nl


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za.

DIERENPENSION

De

Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy

Beregening

v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS!

Zijp 13a

PVC materiaal

5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

John Rambach

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF •

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------——-----------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 0610646880. ------------------------—----------------------—----

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag

08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, B tel. 321613. Milieustraat open op dag van 09.00-13.00 uur op adr Vlonder 110, Boekel.

Uw fietsenmaker

WERKPLAATS AANWEZIG 0492-325370 - 06-538077

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN 4 en HUSQVARNA POWER 4 5 liter € 19,75 - 15 liter € 55,00 ASPEN 2 en HUSQVARNA POWER 2 5 liter € 20,00 - 15 liter € 57,00 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.