Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

34e Jaargang - 6 mei 2020

Nummer

Boekel Venhorst 43 Vlaggen voor de Koning Koningsdag werd dit jaar door de Corona virus Woningsdag. Voor de kinderen was er geen versierde fietsoptocht, er waren geen aktiviteiten op en rondom het plein. Toch wilde Comité Boekel-Venhorst deze dag niet zomaar voorbij laten gaan. Zij nodigde daarom de kinderen uit Boekel en Venhorst uit om een feestelijke vlag te

maken en hiermee het huis te versieren. Max (7) en Julie (5) Meulemeesters, Lars (2) Raijmakers, Daan (3) en Fleur (1) Janssen, Fenna (4) en Lars (6) v.Lieshout, Zara (10), Nick (9) en Rens (7) v.Lankveld gaven gehoor aan deze oproep en lieten hun creativiteit spreken. Een mooi versiering was daarna het resultaat. Hun spontane deelname werd door het Comité beloond met een prijs.

Max en Julie Meulemeesters

Daan en Fleur Janssen

Lars v.Lieshout

BoeCult 2020 schuift een jaar op De ontwikkelingen rondom COVID-19, de maatregelen vanuit de overheid, maar zeker ook de adviezen van experts, heeft tot gevolg dat BoeCult 2020 geen doorgang kan vinden. Spijtig, maar zeker zo logisch en begrijpelijk. In een tijd waar gezondheid en veiligheid voorop staan zijn alle evenementen in de wereld bijzaak. Ondanks dat de voorbereidingen al in volle gang waren moeten we pas op de plaats doen. We balen enorm, maar ook onze blik gaat vooruit. We gaan niet bij de pakken neerzitten en komen in 2021 weer terug, welteverstaan op zaterdag 28 en zondag 29 augustus, het laatste weekend van augustus. Dat is nog ver weg, maar gezamenlijk komen we daar. Daarom vanuit onze kant ook de boodschap: houd je aan de regels en zorg voor elkaar! Alleen dan kunnen we in 2021 weer genieten van de evenementen waar we nu zo naar verlangen. Veel liefs, organisatiecomité BoeCult

Fenna v.Lieshout

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Nick, Rens en Zara v.Lankveld

Lars Raijmakers

Wij wensen alle moeders een

fijne & zonnige moederdag

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Rabobank Agathaplein, entree hal - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam. v.Doorn, Statenweg 35, onder afdak - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging - Mennehof, Buitenmuur Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden i.v.m. het Coronavirus: Maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur, voorlopig op zaterdag gesloten. Buiten de openingstijden kunt u terecht bij uw dienstapotheek. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Tijdelijk prikpost: KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat 4, maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, T.v.d.Boom, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tijdens werkdagen bereikbaar tus-

sen 09.00-12.00 uur via tel. 0492-328383 of info@dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 14.00-17.00 / donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr.v.Dalen T 321226; mw. v.Hees T 322462; dhr.v.Hoof T 324028; mw.Knight T 323070; dhr.Lodewikus T 06-12857320; dhr. de Mol T 351481; mw.v.d.Oord-Heesakkers T 322394; mw. v.Oort-Bunthof T 351430; dhr.v.Zutven T 323207. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979609. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Vieringen, ook uitvaarten, gehouden in de Sint Agathakerk worden rechtstreeks uitgezonden via www. kerkomroep.nl Alle vieringen t/m Pinksteren komen te vervallen i.v.m. het coronavirus ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

- Uitvaart- en huwelijksvieringen mogen in de kerk gehouden worden, wel met in achtneming van de richtlijnen van de overheid. - Opgegeven intenties voor de vieringen die vervallen zijn kunt u opnieuw opgeven, wel even ‘Coronavirus’ erbij vermelden zodat wij weten dat de intentie al betaald is.

St. Jozefkerk Venhorst De St. Jozefkerk in Venhorst zal de gehele maand mei van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 16.00 uur open zijn om iedereen de gelegenheid te geven een kaarsje te ontsteken of zomaar even de kerk binnen te lopen voor gebed of een kijkje te nemen.

Alle vieringen t/m Pinksteren komen te vervallen i.v.m. het coronavirus

De Winkel Venhorst

OVERLEDEN: Uden: Christ Cuijpers Coronavirus: - alle vieringen in de parochie St. Petrus komen tot en met 31 mei te vervallen. Wel gaan de vieringen in de St. Petruskerk (dagkapel) in Uden door (zonder kerkgangers). Deze vieringen worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl.

Wat ruim vijf jaar geleden stilletjes begon met een ondoordacht plan gaat nu ook weer stilletjes verdwijnen met een ondoordacht einde. We wisten allemaal dat in 2020 een einde aan De Winkel in Venhorst zou komen maar hadden een ander scenario in gedachten.

AANBIEDINGEN van donderdag 7 t/m woensdag 13 mei:

BOEKELSE AARDBEIENVLAAI HARDEWENER AARDBEIENVLAAITJES ZEEBONK PITTIG MEERGRANENBROOD TOSCAANSE BOLLEN

13.50 75 € 1. 10 € 2.

6 HALEN = 5 BETALEN

Voor alle moeders alleen op zaterdag een overheerlijke ONTBIJT VERRASSINGSDOOS voor slechts

10.00

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

We hadden graag medio augustus een feestelijke laatste week willen organiseren voor onze vrijwilligers en onze klanten om daarna het stokje door te geven aan Rob Kanters die de nieuwe Coopsupermarkt gaat leiden. Door de huidige omstandigheden, in verband met de corona-crisis, met de nieuwe regelgeving van anderhalve meter afstand, is het niet mogelijk om dit op een veilige manier te doen en kunnen wij de veiligheid ook niet waarborgen. Onze doelstelling “gezellig samenzijn” kan hierdoor niet gerealiseerd worden. We hebben daarom gezamenlijk besloten om De Winkel niet meer te openen. We willen alle klanten enorm bedanken voor hun betrokkenheid, gezelligheid en de ontelbare kopjes koffie. Voor onze voorraad die we nog in De Winkel hadden hebben we, geheel passend in onze visie, een goed doel gevonden in de vorm van de Voedselbank te Veghel, verbonden aan de gemeente Boekel. Op deze manier dragen wij een steentje bij aan de ondersteuning van hen die het moeilijk hebben in deze tijd. Wij wensen Rob veel succes met de verdere voorbereidingen en zijn blij dat Venhorst vanaf september daar weer voor de boodschappen terecht kan. Rest ons u nog een fijne zomer toe te wensen, ook namens alle vrijwilligers, met alle goeds voor iedereen. Mariëlle, Willemien, Ineke, Jolande, Ingrid

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 12 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Container Waterval Wegens het Coronavirus kan tot nader bericht zaterdags geen papier worden gebracht naar de container bij de Waterval. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Algemeen langer en neem initiatieven om dichter bij de waarheid te komen. Langer wachten is voor niemand goed. Als je vernieuwende politiek wil bedrijven, wordt dan actief en laat dit snel onderBurgemeester en wethouders, word wakker! Beste inwoners van de gemeente Boekel. We leven in een bijzondere tijd. Wij wensen jullie dan ook heel veel sterkte in deze moeilijke periode. Maar wat kunnen we? Wat we in ieder geval kunnen doen, is het gezond verstand gebruiken en lezen wat er in de wereld gebeurt. Zo valt er te lezen dat in de gemeente Gemert en in de provincie Gelderland onderzoeken plaats-vinden. Dit omdat men zich daar zorgen maakt over de gezondheid van hun inwoners ten aanzien van de luchtkwaliteit. Vorige week heb je ook nog in dit blad een oproep van een bezorgde inwoner kunnen lezen om ook eens naar onze gemeente te kijken.

zoeken in het belang van onze samenleveing.

Afgelopen week namen wij afscheid van

Truus van den Heuvel Jarenlang lang kwam Truus samen met Cor met veel plezier haar wedstrijden spelen op onze jeu de boules banen. Ook toen haar gezondheid niet meer toeliet om zelf actief mee te doen, bleef zij belangstellend en betrokken. Wij verliezen in haar een fijn boules maatje. Wij wensen Cor, kinderen en kleinkinderen veel sterkte. Petanque Vereniging Jeu de Bouckles

DANKBETUIGING De bloemen, kaarten, telefoontjes en appjes die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam en trotse oma

Truus Hoevenaars­van der Vorst hebben ons veel steun en troost gegeven. Hartelijk dank voor jullie medeleven, belangstelling en warmte. Een speciale dank gaat uit naar Dokter Maes, Dokter Kouwenberg en het thuis­ zorgteam Brabantzorg Boekel voor de liefdevolle verzorging en begeleiding. Martien Hoevenaars, kinderen en kleinkinderen Boekel, mei 2020

Een collega-politieke partij heeft ook verwoord wat er gaande is. In de laatste raadsvergadering werd de oproep gedaan om zo snel mogelijk onderzoek te doen naar de huidige luchtkwaliteit. Aangezien veel industrie en verkeer vrijwel stilliggen, en de veehouderij niet, is dit het moment om een nulmeting uit te voeren. Helaas werd dat verzoek vooruitgeschoven. Vanuit de wetenschap en de politiek wordt echter ook steeds meer geopperd om de relatie tussen luchtkwaliteit en het coronavirus snel te onderzoeken. De D.O.P. is er niet op uit om schuldigen aan te wijzen, maar wil wel dat er op een gepaste manier wordt gekeken naar de luchtkwaliteit en wat dat betekent voor inwoners. Dit vooral nu we met een virus te maken hebben welke een luchtweginfectie veroorzaakt en veel slachtoffers maakt. Onze oproep aan het college: wacht niet


Berichten Opstarten reguliere zorg Bernhoven Nu er minder coronapatiënten naar Bernhoven komen, ontstaat er geleidelijk aan weer ruimte voor het opstarten van de reguliere zorg. We zijn vanaf woensdag 29 april gestart en beginnen met de patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben, dit wordt beoordeeld door onze artsen. Bernhoven neemt zelf met de betreffende patiënten contact op voor een afspraak voor bijvoorbeeld een polikliniekbezoek, opname of onderzoek. Maatregelen voor veilige zorg Er zijn verschillende maatregelen om er in het ziekenhuis voor te zorgen dat patiënten en medewerkers zo goed mogelijk beschermd zijn tegen besmetting met het coronavirus. Als een patiënt binnenkomt bij de hoofdingang, vragen onze medewerkers of er gezondheidsklachten zijn die kunnen duiden op corona. Als er klachten

zijn zoals hoesten, niezen of koorts, dan krijgt de patiënt een mondneusmasker. Dit masker wordt gedragen tot de patiënt het ziekenhuis weer heeft verlaten. In de wachtruimtes en bij de looproutes wordt anderhalve meter afstand aangehouden en iedereen wordt verzocht hierin ook eigen verantwoordelijkheid te nemen bij bijvoorbeeld het passeren. Gescheiden zorg In Bernhoven wordt de behandeling van patiënten met corona en zonder corona van elkaar gescheiden. Patiënten met corona liggen geïsoleerd op aparte afdelingen of aparte kamers. Verder blijven maatregelen om het risico van verspreiding te verkleinen van belang. Daarom is er beperkt bezoek mogelijk en vragen wij mensen om in principe alleen naar hun afspraak te komen. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in ons ziekenhuis. Op de website van Bernhoven is een pagina met veel gestelde vragen rondom het opstarten van de poliklinieken.

Verder is er een aantal hygiënemaatregelen: het gebruik van de zuilen met handalcohol om de handen te ontsmetten, geen handen schudden, hoesten of niezen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Prikposten Nu de reguliere zorg weer opstart, zal het ook drukker worden op de prikposten. Met name op de prikposten van Bernhoven in het ziekenhuis in Uden en de prikpost Polikliniek Plein Zwanenberg in Oss, verwachten we dat de wachttijden zullen oplopen. In verband met spreiding van de drukte is het advies is dan ook om, daar waar het kan, een prikpost elders in de regio te bezoeken. Voor Boekel is de tijdelijke prikpost in KDV ‘t Stappertje, Kennedystraat 4. Deze is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00 uur.

Doodstil is het En zoveel vragen blijven een vraag Nu lijkt de tijd wel stil te staan In tranen, pijn, verdriet en wanhoop En toch niet alleen…

Youri René, Marisca, Thomas en Timo wij wensen jullie heel veel sterkte Wij zijn er voor jullie!

Vriendengroep De Mortel / Boekel


Berichten Herenboeren Landmeerse Loop Eerste online informatiebijeenkomst goed bezocht. Bijna 30 computers, tablets en smartphones waren donderdag 30 april ingelogd voor de eerste online informatiesessie van Herenboeren Landmeerse Loop. De aanwezigen maakten via een presentatie en filmpjes kennis met het Herenboerenconcept, de kartrekkers van Landmeerse Loop en de huidige ontwikkelingen van deze coöperatie. Terwijl 2 leden van de kartrekkersgroep zich bezighielden met het geven van de presentatie, beantwoorden hun collega’s de vragen in de chat. Ook is een aantal vragen live beantwoord. Terugkijken kan via website www.landmeerseloop.herenboeren.nl Een Herenboerderij is een plek waar duurzaam, puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd exclusief voor de leden-Herenboeren: groenten, aardappelen, fruit, eieren, rund-, varkens- en kippenvlees. Alles is van een hoge kwaliteit en met een prijs die vergelijkbaar is met die van de supermarkt. Het wordt een plek waar het goed toeven is voor mens en dier. Ook nieuwsgierig geworden en/of heb je vragen? Op 6 mei om 20:00 uur houden wij onze tweede informatiebijeenkomst. Deelnemen kan via de website.

Landelijke Opschoondag 2020

mensen bij elkaar brengt”, aldus Helene v.Zutphen, directeur van initiatiefnemer NederlandSchoon. “Omdat samenkomen voorlopig door het RIVM wordt afgeraden, hebben we besloten de Landelijke Opschoondag te verplaatsen en samen te laten vallen met World Cleanup Day op zaterdag 19 september, een bijzonder en belangrijk initiatief van de Plastic Soup Foundation. Wij delen immers hetzelfde doel: onze omgeving zo zwerfafvalvrij maken.”

Over NederlandSchoon Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven en de belangstelling, bij het overlijden van

Mien van Haandel – Opheij De vele bloemen en enorm veel kaarten die wij ontvingen hebben ons goed gedaan. Vanwege de huidige maatregelen beperkt aanwezigen in de kerk maar velen via de livestream digitaal aanwezig. Groots is dan de belangstelling voor een laatste groet in de erehaag. Dit alles was een grote steun voor ons. Mari van Haandel, kinderen en kleinkinderen

Gerton, altijd heb jij voor iedereen klaar gestaan Bij tegenslagen wist jij altijd door te gaan Perfectionist - Trots - Fotograferen - Gepassioneerd Een sterk karakter… tot het laatst toe behield jij de regie Met mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van onze lieve zoon, broer, zwager, hele trotse oom en vriend

Gerton Peters Hij overleed thuis in de leeftijd van 52 jaar.

Landelijke Opschoondag 2020 verschuift naar zaterdag 19 september De Landelijke Opschoondag wordt dit jaar verplaatst naar het najaar. De organisatie laste de editie die gepland stond voor zaterdag 21 maart, in verband met het coronavirus af. Op zaterdag 19 september, tevens World Clean-up Day, wordt heel Nederland alsnog opgeroepen naar buiten te gaan en gezamenlijk zwerfafval op te ruimen. Opgeruimd de herfst in De Landelijke Opschoondag is hét moment voor inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen om samen in actie te komen en hun leefomgeving 100% zwerfafvalvrij te maken. “Het is een dag die verbroedert en

Toon † en Anny Doreth en Wilfried Fenne en Freek Keje Stefan en Debbie 20 april 2020 Sleutelbloem 11 5427 BR Boekel Wij hebben op een hele persoonlijke manier afscheid genomen van Gerton. Dankjewel iedereen voor de mooie en indrukwekkende erehaag bij hem in de straat, de vele kaarten, bloemen, mooie woorden. Het voelt goed om te weten dat Gerton zo geliefd was bij veel mensen.


Berichten Water Natuurlijk Aa en Maas luidt noodklok Water Natuurlijk Aa en Maas luidt nu al de noodklok wat betreft de droogte in Oost-Brabant. Op de hogere zandgronden is de waterwinst van deze winter al weer grotendeels verdampt. Fractievoorzitter Suzanne de Zoeten: “Na een kletsnatte februari staat meer dan de helft van de grondwaterputten op de Peelhorst

al weer in het rood of oranje. Goed, dat we in onze grote waterlopen extra water vasthouden. Maar uiteindelijk moeten we nu ook naar een verhoging van het grondwaterpeil zodat we meer buffer hebben voor droge periodes. Woordvoerder watersysteembeheer Klaas v.d.Laan vervolgt. “Ten eerste moe-

ZONDAG 10 MEI MOEDERDAG OPEN VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

ten we, vanwege de extremere droogten, het hele jaar door meer gebiedseigen water vasthouden, dus niet alleen in de winter. Wateraanvoer in de zomer is vooral bedoeld als aanvulling en maar beperkt beschikbaar, conservering is en blijft de basis van ons waterbeheer, met name in onze bodems en haarvaten (greppels en slootjes). Dat is van belang voor mens en natuur.” Klaas v.d.Laan: “Op de Maashorst is ondanks de natte winter het grondwater niet overal voldoende hersteld. Dagelijks Bestuurslid Ernest de Groot heeft op de Maashorst laten zien dat je de sponswerking weer kunt herstellen. Nu moeten we actief doorpakken met alle partijen. Water wat je in de kern vasthoudt voor bos, natuur en landbouw komt later op de flanken van het gebied de functies daar ten goede. En de putjes/laagten in het landschap (vaak voormalige vennen) mogen best natter worden. Kunnen we diepe sloten ondieper maken of omvormen tot moerasbeek.”


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu / geur) overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AANGEPASTE OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS OP WOENSDAGAVOND I.V.M. CORONAMAATREGELEN De openstelling op de woensdagavond is momenteel tot 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur. Dit geldt in ieder geval tot en met woensdag 20 mei 2020. In verband met de verlengde maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus is het voorlopig alleen mogelijk om telefonisch een afspraak in te plannen. U kunt ons hiervoor telefonisch bereiken op telefoonnummer 0492-326800.

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? Op vrijdag 24 april jl. zijn in de gemeente Boekel 7 personen benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

beantwoorden. Want in Boekel en Venhorst zetten vele mensen zich voor vele doelen in. Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe? Wie komt in aanmerking? Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de burgemeester. Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 10 juli 2020 uw voorstel. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester te sturen. Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja van der Aa. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0492326808.

Kent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 29-04-2020 Verloren : - kentekenplaat 5VST45 - sleutels, grote en kleine aan een zwarte druppel/bag aan ronde plastic clip - trouwring, goud en witgoud, inscriptie “Leon 28-06-2002” Gevonden : - tasje, kleur: blauw/roze, Frozen met afbeelding van Elsa, inhoud: Labello - camera, merk: Maginon, kleur: zwart met kabel en band - DV-5100 met jasje, kleur: grijs, merk: Only - damesfiets, merk: Pointer, type Glorie, kleur: zwart - autosleutel Dacia met deursleutel aan ring - fietstas, kleur: lichtgrijs blauw, inhoud: regenpak, muts, handschoenen, slot, sjaal, medicijnen Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij

WOONRIJP MAKEN BURGEMEESTER OTTOWSTRAAT EN PROFESSOR VAN DE VELDENSTRAAT Gemeente Boekel is in voorbereiding met het woonrijp maken van Burgemeester Ottowstraat en de Professor van de Veldenstraat. De straten en groenstroken worden definitief aangelegd. De aanplant van groen en bomen zal in het najaar plaats vinden i.v.m. het plantseizoen wat nu ten einde loopt. De voorbereidingen zullen wel worden meegenomen in de werkzaamheden. De aanvang voor het woonrijp maken staat gepland in week 19. Er wordt gestart in de Burgemeester Ottowstraat. De werkzaamheden zullen tot half juni duren. Het verzoek de auto’s tijdens de werkzaamheden van maandag tot vrijdag buiten deze straten te parkeren i.v.m. de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering wordt het plaatselijk verkeer omgeleid. De woningen blijven te voet bereikbaar. Dat er hinder door de werkzaamheden zal ontstaan is niet te voorkomen. We zullen ons uiterste best doen dit maximaal te

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR HOE HET MET U GAAT Op dit moment zitten we midden in coronacrisis en het is helaas nog niet duidelijk wanneer deze zal eindigen. Of u er nu persoonlijk door geraakt wordt of niet, indirect raakt het iedereen. De huidige maatregelen rondom Covid19 beperken ieders vrijheid. Hierdoor kan het zijn dat wij niet alle signalen (tijdig) ontvangen. U kunt tot en met 31 mei via deze link https://www.bmc.nl/info/corona/boekel een vragenlijst invullen waarmee we een beeld kunnen vormen van hoe het met u gaat en welke behoeften u heeft. Dit maakt het mogelijk om hier gericht op in te spelen. Het invullen van deze korte vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Indien u dat liever wenst, kunt u de vragenlijst telefonisch met een van de medewerkers van BMC invullen. U kunt de helpdesk bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur op 070 - 3103850. BMC helpt ons bij het verzamelen van de antwoorden. Uiteraard is uw privacy gegarandeerd, in deze vragenlijst wordt niet naar uw persoonsgegevens gevraagd.

beperken en vragen om uw begrip voor de tijdelijke overlast.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER - KIESBEEMD 3 BOEKEL Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen Voor: het beëindigen van een varkenshouderij Locatie: Kiesbeemd 3, 5427 PM te Boekel Datum ontvangen: 11 maart 2020 Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbouwen van de woning Locatie: Elzen 3, Boekel Verzenddatum: 24 april 2020 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: ondergeschikte wijziging kavel 9 Kloppend Hart Locatie: kavel 9 Kloppend Hart, Boekel Verzenddatum: 24 april 2020 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burge-


meester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 mei 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres

staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een woning Locatie: Irenestraat 12, Boekel Datum ontvangst: 29 april 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) geweigerde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een overkapping Locatie: Arendnest 14, Boekel Verzenddatum: 24 april 2020

OUD PAPIER BOEKEL De brenglocatie voor oud papier aan de Waterval in Boekel is in verband met het Coronavirus voorlopig gesloten. Deze locatie leent zich niet voor het ordelijk brengen van oud papier in relatie tot het Coronavirus en oudere vrijwilligers. Inwoners van Boekel wordt gevraagd begrip te hebben voor deze situatie en maatregel en het oud papier eenmaal in de maand aan te bieden. Liever niet het oud papier plaatsen bij winkels. OUD PAPIER VENHORST EN HUIZE PADUA Oud papier wordt voorlopig in verband met het Coronavirus niet opgehaald in Venhorst. Inwoners van Venhorst en Huize Padua kunnen elke zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur het oud papier brengen naar de inzamellocatie aan de Zanddelweg. Neem hierbij alstublieft wel de voorschriften van het RIVM in acht. Dus blijf thuis als u verkouden bent en houdt 1,5 meter afstand van elkaar.


Algemeen Venhorst kan gebruik gaan maken van een nieuwe Duofiets

Stichting Leefbaar Venhorst heeft met behulp van sponsors uit het dorp, de Rabobank Clubkas Campagne (Rabo Clubsupport), een subsidie vanuit de gemeente en een subsidie van Steun en Welzijn Helmond, de bestelde elektrische duofiets in ontvangst genomen bij Bike Totaal Benny van Sleeuwen in Venhorst. Naast sponsor van de fiets heeft Benny ook goed advies aan ons uitgebracht en in de toekomst kunnen we altijd bij hem terecht wanneer de fiets onderhoud of reparatie nodig heeft. Aanwezig waren ook de beheerderskoppels van de fiets. Zij kregen deze dag een eerste kennismaking met de fiets en zijn vanaf nu de contactpersonen voor het reserveren van de fiets. Wij waarderen het zeer dat zij dit willen doen voor Venhorst, als dank daarvoor is hen een bloemetje overhandigd. Vanaf medio mei kan de fiets in gebruik worden genomen. De fiets is voor iedereen in Venhorst die er graag eens op uit gaat in de regio, samen met een familielid of een vrijwilliger die zich als maatje heeft aangemeld om met geïnteresseerden te gaan fietsen. De wens van Stichting Leefbaar Venhorst om de fiets beschikbaar te maken voor ouderen en mensen met een beperking is uitgekomen en daar zijn we ontzettend trots op. Iedereen kan samen met een familielid of vrijwilliger/maatje gaan fietsen in de regio. Je kunt jezelf hiervoor aanmelden bij de beheerders, zodat er mogelijke duo’s samengesteld kunnen worden.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de steun van veel mensen uit het dorp, onze dank hiervoor is groot! We hopen dat we met de duofiets snel veel mensen blij gaan maken. De Duofiets kunt u gratis reserveren, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom (voor onderhoud van de fiets). Reserveren kan bij: Peter v.Eerdt 0653722882, Marion v.d.Heuvel 0622051739, Sjef Vinken 06-12695131 of Wilma Vinken 06-23494708

HEEMKUNDEKRING

St. Achten op Boeckel Gaat u of bent u aan het opruimen? En komt u dingen tegen die u weg wilt doen, maar eigenlijk toch wel de moeite waard zijn om ergens bewaard te blijven? Omdat ze wat te maken hebben met het

verleden of heden van Boekel en Venhorst? Denk dan aan de Heemkundekring. Als Heemkundekring proberen wij zoveel mogelijk van de historie van onze dorpen Boekel en Venhorst te verzamelen, te bewaren en te beschrijven voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Dus als u foto’s, geboortekaartjes, rouwkaarten, bidprentjes of andere interessante voorwerpen tegen komt, die u weg wilt doen, dan waarderen wij het zeer, als u ze aan de Heemkundekring schenkt. In de Heemkamer worden ze gearchiveerd en goed en veilig bewaard. Zo zijn bijvoorbeeld foto’s, geboortekaartjes, rouwkaarten en bidprentjes een waardevolle hulp en illustratie bij stamboomonderzoek. Omdat we in deze maanden vanwege de coronacrisis in een bijzondere tijd verkeren, is ook de Heemkamer gesloten. Als u spullen wilt schenken, dan kan dat in de brievenbus van de Heemkamer (Sint Janplein 20-22, Boekel), eventueel met uw afzendergegevens, of u neemt contact op via e-mail heemkundeboekel@hotmail.com of telefonisch 06 5134 9648. Alvast bedankt. Tevens wensen wij door middel van dit bericht iedereen sterkte in deze coronaperiode, en behoud van een goede gezondheid.Algemeen

Elkaar zien, wat een feest. Die blik in de ogen, fantastisch. We zijn nu al een aantal weken onderweg in deze tijd waarin het coronavirus voor een belangrijk deel ons leven bepaalt. In de eerste weken waren we druk met ons thuisonderwijs. Hoe geven we het vorm? Welke instructies? Welke opdrachten? Via de telefoon of computer hielden we contact met onze ouders en kinderen. Fijn om op deze manier een gesprekje te voeren maar toch anders. Anders dan hoe we het gewend zijn. Face to face. Het gemis elkaar te zien wordt steeds groter. Floor en Lotte uit groep 3/4 komen met een plan. Zij gaan, allebei in hun eigen auto, alle kinderen van hun klas langs.

Luid claxonerend komen ze aan bij één van de kinderen. Floor stapt uit de auto. Ze heeft een spandoek bij. ‘We missen jullie’, staat er met grote letters op. En dat doen we. Maar het is wederzijds. Dat horen we. Dat zien we aan de blikken van de kinderen. De juffen geven kleipotjes aan de kinderen. Eén van de kinderen heeft een visnet in zijn hand. Een visnet met een lange stok. In het visnet zitten tekeningen en iets lekkers voor de juffen. Met de lange stok gaat het visnetje richting de juffen. Anderhalve meter is de norm. Vrijwilligster Hanny van groep 4/5 is ondertussen thuis druk aan het knutselen. Ze maakt prachtige paasmandjes. Met een paashaasje of eitjes er in. En natuurlijk chocolade eitjes. Er wordt aangebeld bij de kinderen en gepaste afstand genomen. De deur gaat open. Die blik van

de kinderen. Korte gesprekjes. Heerlijk. Alex, één van de kinderen van groep 5, loopt terug het huis in. ‘Ik heb ook iets voor jou’, zegt hij. Hij komt terug met drie nog grotere chocolade paaseieren. De groepen 1/2 hebben voor de kinderen een pakketje. Ze kunnen daarmee zelf iets in elkaar knutselen. Om half negen vertrekken ze richting de kinderen. Dat wordt een flinke tocht. Maar wat een feest. Eén van de ouders: ‘Het is geweldig!!! Marley vond het echt een fantastische verrassing en stond letterlijk te springen en te joelen dat ze haar geliefde juffen weer zag. Zo mooi.’ Onderweg krijgen de juffen ook nog een lekke band maar gelukkig wordt deze door ouders en een broer vervangen. Het is zes uur in de vroege avond wanneer de juffen weer huiswaarts gaan. Veel enthousiaste herinneringen rijker. En ook de groepen 6/7 en 7/8 gaan op stap. Ze hebben een route gemaakt via welke straten ze alle kinderen gaan bezoeken. Het routeplan wordt aan de ouders doorgemaild. Zodat deze weten wanneer de 6/7 en 7/8 ‘trein’ langskomt. De kinderen vinden het geweldig, ouders een top idee. ‘Wat een verrassing.’ En wij, wij worden weer bevestigd dat verbinding het grootste goed is in het onderwijs. En verbondenheid voelen we tijdens onze mooie tochten naar alle kinderen van onze school. Die blik in de ogen, fantastisch. Gelukkig binnenkort weer face-to-face! Sjaak van Moorsel, team Uilenspiegel


Nieuw!! UW VOORDEEL, ONZE VASTE DAGAANBIEDINGEN Maandag

4.25 00 4 stuks 4. 95 4 stuks 8. 500 gr.

BRAADWORST H.O.H. GEHAKTBALLEN MAGERE RUNDERSTOOFLAPPEN

NIEUWE OPENINGSTIJDEN Maandag 08.00 uur - 18.00 uur Dinsdag gehele dag gesloten Woensdag 08.00 uur - 18.00 uur Donderdag 08.00 uur - 18.00 uur Vrijdag 08.00 uur - 18.00 uur Zaterdag 07.45 uur - 16.00 uur

Woensdag

3.95 95 4 stuks 6. 500 gr.

GEHAKT h.o.h. GEPANEERDE SCHNITSELS

Donderdag

8.95 60 4 stuks 5. 3 stuks

KOGELBIEFSTUKKEN

Donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag 9 mei:

95 6.50 500 gram 8.

MEGABURGERS

4 stuks

JAPANSE BIEFSTUKPUNTJES

SPECIAL VAN DE WEEK

75 1.45 per stuk 2.

KALKOEN-ROULADE

100 gram

KIP IN BLADERDEEG (30 MIN. IN DE OVEN OP 180 GRADEN

VERRAS JE MOEDER MET EEN ONTBIJTJE OP BED VLEESWARENTRIO: 100 GRAM GEBRADEN KIPFILET, 100 GRAM GRILLWORST +

95

100 GRAM ONTBIJTCERVELAAT

samen voor

MOEDERDAGSALADE (TOASTSALADE) bakje 150 gram LIEVE MAMA SALADE (RAUWKOSTSALADE) bakje 250 gram

5.

BLINDE en/of SLAVINKEN

Vrijdag/ Zaterdag

SPARE RIBS (alleen even opwarmen) SATÉVLEES (met gratis satésaus)

4.95 95 500 gr. 6. 45 500 gr. 7.

500 gr.

RUNDERGEHAKT

SHOARMA PAKKET en/of KIP TEX-MEX PAKKET (500 gr. vlees + broodjes + saus)

2.95 2.95

BEZORGSERVICE Tijdens de Coronacrisis komen wij ook bezorgen. We bezorgen bestellingen vanaf € 25,- GRATIS in de gemeente Boekel. Je bestelling kun je tot 14.00 uur doorgeven per mail of telefoon. Wij bezorgen dan tussen 16.00-17.30 uur. Bestellen kan via 0492-321256 of mailen naar info@keurslagervanexel.nl

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56

samen voor

7.95


Algemeen Ook een Boekelse: Ingrid Dümpel(2) Ingrid Dümpel woont sinds 2006 in de Kapelstraat in Boekel. Vorige week schreef ik over haar Indische tijd, nu over de periode dat ze in Nederland woont. Naar Europa. Na 1960 was het om politieke redenen zeer moeilijk van Indonesië naar Nederland te reizen. Daarom reisden ze in 1963 op verlof niet rechtstreeks naar Nederland maar naar Duitsland. Het was in die tijd onrustig in Indonesië en hen werd geadviseerd niet terug te keren. Haar man verloor zijn levenswerk en Ingrid zou veel van haar familie niet meer terugzien. Ze zijn toen anderhalf jaar in Duitsland gebleven. In 1964 kwamen ze in Veghel wonen. Ze heeft toen haar studie Engels weer opgepakt en de graden MO-A en MO-B Engels met lesbevoegdheid gehaald. Daarna heeft ze Amerikaanse geschiedenis en literatuur gestudeerd. Ze kreeg een aanstelling aan het Franciscus College in Veghel en heeft daar ruim 20 jaar les gegeven. De ommezwaai Om gezondheidsredenen is Ingrid gestopt met lesgeven en ze heeft toen haar aandacht naar de journalistiek verlegd. Ze werd zich ook meer bewust van haar eigen identiteit, waar ze tot dan toe geen tijd voor had gehad. Daarom heeft Ingrid twintig jaar lang op de Pasar Malam, Tong Tong Fair, presentaties en voordrachten gehouden. De Pasar Malam is dé jaarlijkse bijeenkomst voor de Indische gemeenschap in Nederland op het Malieveld in Den Haag, waar dan een heel tentendorp staat, waarin voordrachten zijn, een bazaar gehouden wordt en waar

volop Indische gerechten in pop-up restaurants worden geserveerd. Ze bewerkt boeken tot hoorspelen voor de radio en voor optredens in de vorm van monologen. Ze heeft enkele geïllustreerde kinderboeken geschreven, o.a. Kantjil en Vos. Dit kinderboek is o.a. verkrijgbaar bij Boekhandel Boekel. De opbrengst van boeken besteed ze aan de opleiding van pleegkinderen in Indonesië. "De verhalen schrijf ik voor kleinkinderen, die van mij en van andere Indische grootouders. Om ze te vertellen wat Indië is, hoe de jeugd van een Indisch kind in die na-oorlogse jaren was, en om Indië dichtbij te brengen. Het is van oorsprong toch ook hun land." Ze vertelt graag over haar Indische jeugd en daarbij het liefst de dingen vanuit het Indische perspectief en niet vanuit het Hollandse, wat in haar ogen een heel ander perspectief is. Ze vertaalt Indische literatuur in het Engels of Indonesisch en uit Indonesisch naar het Duits en het Nederlands. Samen met een co-auteur heeft ze bijvoorbeeld Indonesische gedichten naar het Duits vertaald. Radiowerk en meer Daarnaast heeft Ingrid 20 jaar voor Omroep Centraal in Gemert-Bakel Indische programma’s gemaakt: één informatief programma en één programma over de Indonesische en Indische literatuur. Nu maakt ze soortgelijke programma’s voor Omroep Helmond. Een aantal jaren geleden heeft ze voor de Volksuniversiteit Boekel cursussen over Indonesië gegeven.

Ingrid is daarnaast ook taalcoach van buitenlandse studenten, meestal vluchtelingen. Ze heeft een Afghaanse vrouw jarenlang begeleid bij haar HBO-studie in Nijmegen. Nu begeleidt ze een Afghaanse student die een MBA-studie aan de universiteit in Nijmegen volgt. In dit geval doet ze deze begeleiding in het Engels. Zij zijn mede het toekomstige kapitaal voor Nederland. Ingrid organiseert en presenteert al voor de vijfde keer een Indië-herdenking in Helmond, ieder jaar een ander thema. De burgemeester van Helmond spreekt er ieder jaar. Er is veel belangstelling voor de Indië-herdenking. De herdenking is steeds op 14 augustus, daags voor de officiële herdenking in Den Haag. Zoals gezegd woont ze sinds 2006 al in Boekel. Weinigen in Boekel vermoeden hoeveel deze frêle vrouw aan ervaring en culturele bagage heeft. In de omgang merkt ze dat wel eens. Men is een beetje afwachtend naar haar. Haar missie. Ingrid heeft een missie: “Ik wil de Indische cultuur duidelijk maken aan anderen d.m.v. voordrachten, lezingen en radioprogramma’s, zodat er wederzijds begrip groeit”. Ze gaat nu de verhoudingen weer redelijk genormaliseerd zijn, regelmatig naar Indonesië en heeft daar vele contacten. Maar helemaal normaal is het nog steeds niet, er is ruimte voor groei in de wederzijdse verhoudingen. Ze zou dit jaar naar Nagasaki in Japan gaan, waar in augustus 1945 een atoombom werd afgeworpen en de hele stad werd vernietigd. Hierop capituleerde de Japanse keizer en dat betekende het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië. Ze brengt dit bezoek met een groep van de Stichting Dialoog NederlandJapan-Indonesië voor een internationale verzoeningsbijeenkomst. Maar door de corona-crisis wordt dit bezoek doorgeschoven naar 2021. Ze hoopt dit jaar wel het eiland bij Singapore op te zoeken, waar haar vader drie jaar lang als krijgsgevangene zat opgesloten: “Walking in the footsteps of my father”. Ze is nog altijd een actieve en betrokken vrouw. Piet van den BroekAlgemeen vrijdag 28 augustus 2020

Avond van de poëzie gaat toch door! Ondanks de Corona gaat de Avond van de poëzie toch door, maar in digitale vorm. Misschien lees je graag poëzie. Of schrijf je wel eens een gedicht. En zou je het best eens willen delen met anderen die hier ook voor open staan. Dan heb je waarschijnlijk al eens een editie van de Avond van de Poëzie bijgewoond. En heb je er wel eens aan gedacht zelf een gedicht in te sturen? Of is het voordragen voor een zaal vol met mensen iets wat je

tegenhoudt? Dan is deze editie echt iets voor jou. De werkgroep Avond van de Poëzie heeft besloten de avond op 28 augustus niet fysiek door te laten gaan. Dit in verband met de onzekerheid over hoe het zit met bijeenkomsten van groepen tegen die tijd. Maar het insturen van gedichten kan wel! Om de avond niet zomaar voorbij te laten gaan, én om jong en oud toch een podium te kunnen geven hun gedicht te delen is voor een volgende vorm gekozen: Maak een eigen gedicht, stuur het in en we plaatsen het gedicht op onze website. Waar het over gaat maak je helemaal zelf uit, volg hierin je eigen gevoel. Zo maken we samen een website vol poëzie uit ons eigen dorp. En iedereen kan er ook met-

een van genieten. Of je nu 6, 18 of 69 bent, we zien je gedicht graag tegemoet. Hoe we uiteindelijk op de 28e augustus tot een jeugd en volwassen winnaar komen, daar gaat de organisatie zich nog over beraden. Maar dat ze er komen is zeker! En de kans dat lezers er ook een stem in hebben is niet ondenkbaar. Je gedicht kun je vanaf 1 mei insturen naar avondvandepoezie@gmail.com. Vermeld je naam, telefoonnummer en emailadres bij het insturen van je gedicht. Voor de jeugd ook graag in welke groep, en op welke school je zit. Op de website vermelden we alleen de naam bij het gedicht. Insturen kan tot 31 juli 2020. Stichting Avond van de PoëzieAlgemeen

DinsdagavondSkate Boekel. Goed nieuws voor ons, de skeelers zijn bij veel mensen van zolder en uit de schuur gekomen. Het mooie weer nodigt weer uit voor een skeelerrondje. Voor veel mensen een nieuwe sport, goed voor je lichaam en voor je conditie. Maar denk er aan, ook hier geldt vei-

ligheid voor alles! Houd afstand en denk aan beschermmiddelen voor handen, knieën, ellenbogen en heel belangrijk ook een helm. Over een paar weken, afhankelijk van de corona maatregelen, willen we weer starten met het wekelijks dinsdagavondrondje op de skates gereden vanaf het St. Agathaplein. Heb je zin om aan te sluiten, grijp dan nu je kans! De afstand wordt wekelijks opgebouwd en er wordt rekening gehouden

met beginners. Vanaf de 1e dinsdag meedoen is zeker aan te bevelen i.v.m. de opbouw van de conditie en de gewenning op skates. Houdt de berichtgeving in de gaten, een datum volgt. Protectiemiddelen zijn aan te raden, een helm is verplicht. Voor info: www.skeelergroep.nl of 0620430257

Kinderdagverblijf ’t Stappertje Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel! Parkweg 10, tel. 088­0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden

Vishandel Henk Bos 00 Gezinszak kibbeling XXL € 10, MET GRATIS SAUS!!! AANBIEDINGEN VAN DEZE WEEK: Maatjesharing 3 stuks voor € 5,50 DE 4E GRATIS Aspergeschotel per stuk € 8,50 2 voor € 13,00

Moederdag knaller: 100 gram gerookte palingfilet + 100 gram gerookte zalmfilet samen voor €

10,00

Verder ruim assortiment VERSE, GEROOKTE en GEBAKKEN VIS, ZUURWAREN en SALADES.

Vishandel Henk Bos Iedere vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur op het St. Agathaplein in Boekel. Donderdag van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16.30 op het Pastoor Poelplein in Gemert. VISHANDEL HENK BOS Waarborg voor kwaliteit en het omrijden waard!


U

T

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

A

O

-

F

Astra station 16i16V, airco 2010 Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm 2011 Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Corsa 1.4 automaat edition 2018 Astra 1.6 cosmo 2010

N

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s remmen - schokbrekers - diagnose - storingen ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

Opel Opel Opel Opel Opel

I

O


Algemeen Wolbert Fysio neemt initiatief voor revalidatie na COVID-19 in de regio Als gevolg van COVID-19, blijven veel mensen klachten ervaren. Vanuit Wolbert Fysio is daarom de multidisciplinaire werkgroep COVID-19 opgericht om optimale zorg te bieden. De werkgroep bestaat uit gespecialiseerde fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en psychologen. Na een COVID-19 infectie kunnen er grote gevolgen zijn voor de gezondheid. Er kan, vaak in combinatie, sprake zijn van lichamelijke klachten (spierzwakte, gewichtsverlies, stem- en slikproblemen), cognitieve klachten (geheugenverlies en concentratiestoornis), maar ook van psychische klachten als angst en depressie. Mede door andere chronische aandoeningen (COPD, diabetes en harten vaatziekten), is het van belang dat gespecialiseerde zorgprofessionals snel aan de slag gaan met een patiënt. Samenwerken is cruciaal Bij de ex-COVID-19 patiënten die we inmiddels begeleiden is het duidelijk dat

samenwerking tussen de verschillende zorgdisciplines cruciaal is voor het herstel. Geregeld heeft de werkgroep daarom multidisciplinair overleg. Aanmelding “Voor de regio Uden, Boekel, Nistelrode

en de omliggende dorpen, kunnen we op deze manier de zorg bieden die patiënten nodig hebben” aldus longfysiotherapeut Michiel Kuipers. Voor meer informatie of een intake kunt u bellen naar Wolbert Fysio Boekel op 0492-714590 of bezoek www.wolbertfysio.nl. De multidisciplinaire zorg wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraars.

Vanaf woensdag 6 mei gaat onze winkel weer open Wij houden rekening met de hygiëne- en omgangsregels zoals het RIVM ze voorschrijft en wij hopen dat u daar ook rekening mee houdt, zodat u en wij veilig kunnen werken. Op die manier kunnen we samen van uw ( nieuwe ) huis een thuis maken! Onze NIEUWE OPENINGSTIJDEN zijn: Maandag Gesloten Donderdag 9.00-18.00 uur Dinsdag Op afspraak Vrijdag 9.00-20.00 uur Woensdag 9.00-18.00 uur Zaterdag 9.00-16.00 uur Rutger van Herpenstraat 53 I Boekel I T 0492-32 13 28 E info@vandervenwonen.nl | I www.vandervenwonen.nlAllerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat

Jv

B

open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. --------------------------------------------------------

VAN

AANHANGWAGENS

PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

VERHUUR en VERKOOP van decoratie artikelen voor feesten. www.rendersdecoratie.nl. Ook tweedehands spullen te koop, nieuwe zending. Bel en kom kijken tel. 0492-352192 Jos Renders. -------------------------------------------------------BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

JOS VAN BOXTEL

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

VENHORST 0492-351967

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Airconditioning, Koel,­ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handge-

ZATERDAGS OPEN van 10.00­12.00 uur open voor wijn, honing en kersen in pot. Na openingstijd evt. na tel. afspraak Putakker 4 ­ Boekel Tel. 06­45608980

reedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ---------------------------------------------------------

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

John Rambach Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud

BIJBAAN NODIG??? Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende

offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------—------------------------TE KOOP GEVRAAGD antiek, schilderijen, globes en Chinees porselein. Bel of app 06-14637772.

WOONRUIMTE. Man alleen, gepensioneerd, zoekt zelfstandige woonruimte. Bij voorkeur met parkeerplaats op eigen terrein. Reacties met vermelding van locatie en huurpijs zenden aan: Weekblad Boekel Venhorst, brieven onder nummer 2020.43.01, de Vlonder 10, Boekel. -------------------------—------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

Asperges en AArdbeien dAgvers vAn eigen lAnd Wij hebben leuke kAdo-ideeën voor moederdAg!! Winkel geopend: maandag t/m vrijdag 13.00 -17.00 uur Zaterdag 9.00 -16.00 uur Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, boekel, Tel 06 20364524 www.tuinbouwdezijp.nl onze verkoopautmaat is dagelijks (ook buiten openingstijden) gevuld!!


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? GeTEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

wichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

John Rambach

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw sterk in va

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenve-

gers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370 - 06-53807795

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

Vogelzang rijopleidingen Hét adres voor uw rijopleiding! Auto | Automaat Bromfiets | E achter B (Aanhangwagen)

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 5427 VP Boekel 0492-322217 1 www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


i.v.m. het Corona-virus voeren wij een BEPERKTE WINKEL OPENSTELLING Wij zijn dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur Waar kunnen wij u mee helpen • • • •

Oogmeting Uitzoeken montuur Bestellen en afhalen van contactlenzen Afhalen lensvloeistoffen en oogdruppels

Waar kunnen wij u niet mee helpen • Contactlens controle (neem bij klachten telefonisch contact op) • Optometrische onderzoeken (neem bij klachten telefonisch contact op) • Bril afstellen beperkt mogelijk

Tel: 0492 321029 - Email: info@franssenoptiek.nl

Franssen Optiek kerkstraat 11a 5427BA Boekel Tel: 0492-321029 info@franssenoptiek.nl www.franssenoptiek.nl Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.