Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

34e Jaargang - 22 januari 2020

Nummer

Boekel Venhorst 28 Toekomst Sint Agathakerk Boekel Medio 2017 heeft het parochiebestuur van de Parochie Sint Petrus een aantal Boekelnaren (klankbordgroep) verzocht mee te denken over de toekomst van de Sint Agathakerk en pastorie in Boekel. De aanleiding was het teruglopend kerkbezoek, afname van de financiële middelen en het groot tekort aan priesters. Deze klankbordgroep heeft op 30 oktober een inspiratieavond georganiseerd in Nia Domo waar meer dan 100 geïnteresseerde Boekelnaren gediscussieerd hebben over de toekomst van hun kerkgebouw. Daarnaast hebben zij gesprekken gevoerd met de gemeente Boekel en diverse instanties zoals Brabantzorg en een tweetal hospices. Ook hebben diverse inwoners nog schriftelijk en mondeling hun ideeën over de toekomst van de kerk naar voren gebracht. Uit alle informatie heeft de klankbordgroep een voorstel gemaakt welke is aangeboden

aan het kerkbestuur. Het voorstel hield in 1. Het kerkgebouw en de liturgische kerkfunctie moet behouden blijven in Boekel. 2. De liturgische functie kan in een gedeelte van de kerk; het priesterkoor. 3. Plaats een afscheiding in de vorm van verwijderbare glazen wand. 4. Onderzoek de mogelijkheden van functioneel medegebruik van de rest van de kerk. 5. Onderzoek de mogelijkheden van een hospice in de pastorie. Het parochiebestuur heeft na langdurige bestudering groen licht gegeven om het eerste gedeelte van ons voorstel uit te voeren. In de eerste fase zal de kerk aan de Burgtstraat aangepast worden. Er komt daar een ingang op de plek waar nu een raam zit tussen het priesterkoor en

aanzicht priesterkoor

Info

Woensdag 29 januari a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

APK nu € 19.95 Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

de sacristie. Aan de Burgtstraat komen extra parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een opstelplaats voor een rouwauto. Via een hellingbaan met aan beide zijden een leuning, ook geschikt voor minder-validen, bereik je de nieuw te maken ingang. Bij deze nieuwe entree komt een garderobe. Vervolg onder kerkberichten

MERKSPECIALIST

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Architektenburo v.d.Broek, Wielewaallaan 1 - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.v.Duijnhoven, Lage Schoense 20 - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.v.Sleeuwen, Bovenstehuis 24, achterom - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Rabobank Agathaplein, entree hal - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit / Fysio Boekel, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Fysiopraktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport, Hockeyclub & Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam. v.Doorn, Statenweg 35, onder afdak - Fam. Bloemen, Grote Baan 6 - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging - Mennehof, Buitenmuur Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: Regio-Apotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Booming Sport, T.v.d.Boom, Vinkenlaan 14, tel. 06-12298608, info@boomingsport.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: dag en nacht bereikbaar: 0413-268499 (avond). Spreekuur in Kindcentrum Boekel, Parkweg 10 (ingang via GGD) Verloskundigenpraktijk Carus, Statenweg 17, 0623885733 / info@verloskundigenpraktijkcarus.nl, www.verloskundigenpraktijkcarus.nl. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Breederzorg thuiszorg: tel. 0413-259441, info@breederzorg.nl Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Secretariaat: Goudsbloem 12, 5427BT Boekel, tel. 0492-347448, e-mail: asdboekel@hotmail.com Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl.

Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. GGD Consultatiebureau: Parkweg 10. Inloopspreekuur: maandag 09.00-09.30 uur. www.ggdhvb.nl of 0900-4636443. GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: dhr. J.v.Dalen T 321226; mw. R.v.Hees T 322462; dhr. T.v.Hoof T 324028; mw A.Knight T 323070; dhr. H.Lodewikus T 0612857320; dhr. T.de Mol T 351481; mw A.v.d.OordHeesakkers T 322394; mw. B.v.Oort-Bunthof T 351430; dhr. W.v.Zutven T 323207. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 06-23979600. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di., wo. + do. 10.00-17.00 uur, vrij. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.0017.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492-321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.00-18.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak.


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Zondag 26 januari, 3e zondag door het jaar: 10.30 u Misdienaars Emanuella, Glenn en Roy. M.m.v. Intervalkoor uit Uden. Marietje Timmers-v.Hoenselaar, overleden fam.v.Hoenselaar en overleden fam.Timmers; Dina en Toon v.BerlooSanders (vwg. sterfdag Dina); Han v.Doren (vwg. verjaardag) en overleden familie. Woensdag 29 januari: 19.00 u (St. Petruskapel) Jan v.d.Broek en echtgenote Johanna v.d.Broek-v.d.Heijden; Piet v.d.Burgt (vwg. verjaardag) en Antoon v.d. Burgt; Fien v.Schijndel-v.d.Aa.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 26 januari, 3e zondag door het jaar: 09.00 u Cees en Gerarda v.Creij-Althuizen.

OVERLEDEN Boekel: Nelly Kleuskens-Willems Zeeland: An Verstegen-Dekkers

Stille Omgang Amsterdam voor jongeren, Dit jaar vindt De Stille Omgang plaats in de nacht van 21 en 22 maart. Al meer dan tien jaar rijdt er een speciale jongerenbus naar de stille omgang in Amsterdam. Door samen met jongeren in de bus te stappen ontstaat er een interessante groepsdynamiek. Onder anderen ontstaan er interessante gesprekken met internationale studenten die elk jaar meereizen. De opstapplaatsen die al vast liggen zijn dit jaar Nijmegen Dukenburg en Den Bosch station. Met meerdere jongeren uit een bepaalde regio is er misschien een mogelijkheid voor een extra op-

stapplaatsen. Deze bus vertrekt globaal gezien rond 17.00 uur en is rond 03.30 uur terug. Informatie hierover en de mogelijkheid om je voor deze bedevaart op te geven: diaken Henk van Thiel, tel: 06-50476049 h.vanthiel@parochiesintpetrus.nl Een informatieve film over de stille omgang: https://www.youtube.com/watcv=fwofnPzR1Ho

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 26 januari: 10.00 u Gezamenlijke Oecumenische Viering Parochiekerk Elsendorp. Voorganger Ds. A. Rebel Woensdag 20 januari:: 20.00 u Vorming & Toerusting Boxmeer.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Vervolg voorpagina Toekomst Sint Agathakerk Boekel Op het priesterkoor wordt bovendien vloerverwarming aangelegd. Het aantal zitplaatsen op het priesterkoor varieert van 80 tot 90 afhankelijk van de gebruiksfunctie. Op de abscis zal het altaar uit de huidige kapel geplaatst gaan worden. In de bij-sacristie wordt een pantry ingericht. Het plaatsen van de glazen wand tussen het priesterkoor en de rest van de kerk zal daarna plaatsvinden. Op bijgaande tekening, gemaakt door architectenbureau Jan van den Broek, wordt het bovenstaande gevisualiseerd (zie voorpagina). Wij, klankbordgroep Boekel, zijn verheugd dat het parochiebestuur het voorstel van de inwoners van Boekel heeft overgenomen om de kerk aan te passen aan de huidige tijd en de wensen van de Boekelnaren. Over de mogelijkheid van de realisatie van een hospice in de pastorie moet nog een nadere studie plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte. Klankbordgroep Sint Agathakerk Boekel, Parochiebestuur Sint Petrus

AANBIEDINGEN van donderdag 23 t/m woensdag 29 januari:

MELOEN BAVAROISEVLAAI

MET SLAGROOM

€ DIVERSE

KRUIMELVLAAITJES

ZEEBONK

PER STUK

PITTIG MEERGRANENBROOD

TOSCAANSE BOLLEN

6 HALEN =

5 BETALEN

DINSDAG MARKTAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

12.50 50 € 1. 10 € 2.

12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Winterwandeling, voor iedereen die iemand mist Er is binnenkort opnieuw een wandeling voor iedereen die een dierbare verloren heeft. Deze is op zondag 26 januari. Samenkomst is om 09.30 uur op het terras voor De Boswachter, Gemertsedijk 10 in Erp. Deelname is gratis. Herkenning, het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan, mensen die jouw verdriet begrijpen, die ook zonder veel te

zeggen weten wat je voelt en bedoelt. Vier keer per jaar is er een wandeling, voor iedereen die een dierbare verloren heeft. In ieder seizoen is er een nieuwe wandeling. Ook in 2020 zijn er 4 nieuwe wandelingen gepland. De eerste daarvan is de winterwandeling op zondag 26 januari a.s.

Tijdens de wandeling van ongeveer een uur door de bossen van 'Het Hurkske' kunnen herinneringen, ervaringen en gevoelens met elkaar worden gedeeld. Een wandeling waarbij je jezelf kan en mag zijn, waar je jouw verhaal kunt delen. Maar ook een wandeling waarbij je gewoon even stil mag zijn.

De bloemen bloeien de vogels fluiten en opeens is het stil‌

Nelly Kleuskens-Willems Sint Anthonis, 26 juni 1927

Boekel, 12 januari 2020

echtgenote van

Huub Kleuskens †Ineke en Ben Peer en Hetty Will en Jeroen Marjan en Tijn Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op zaterdag 18 januari.

Wij danken iedereen voor hun vriendschap, medeleven en steun die wij mochten ontvangen. Een speciaal woord van dank aan de huisartsenpraktijk en aan alle medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentrum Sint Petrus, in het bijzonder de verzorgsters van afdeling Sterappel, voor de liefdevolle, warme zorg die jullie aan ons mam gegeven hebben. Correspondentieadres: Wilhelminastraat 44, 5427 CE Boekel


Berichten Samenkomst is om 09.30 uur bij De Boswachter in Erp. Deelname aan de wandeling is gratis, zo ook het kopje koffie of thee na afloop bij 'De Boswachter'. Vooraf aanmelden is niet verplicht, maar wel fijn. Je kunt een mail sturen naar mariska@mariskavanvliet.nl of bellen naar 0413-32 25 27. Je bent van harte welkom!

Vrijdag 10 januari 2020 hebben wij definitief afscheid genomen van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en lieve opa.

Henk Huijbregts 6 november 1946 - 4 januari 2020 Graag willen wij iedereen bedanken die de uitvaartdienst heeft bezocht. De vele kaarten en persoonlijke berichtjes van medeleven die we hebben mogen ontvangen hebben ons veel steun gegeven.

Onlangs ontvingen wij het bericht dat oud medewerker

Herman van den Boom op een leeftijd van 86 jaar is overleden. Herman kende De Voskuilenheuvel nog uit de tijd dat het nog een grote woest heide gebied was. We hebben met de kerstvieringen in het park vaak genoten van zijn geweldige stem. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en wij wensen hen veel sterkte toe met dit verlies. Bestuur en werkgroep Peellandschapspark “De Voskuilenheuvel”

Hartverwarmend dat jullie zo met ons hebben meegeleefd, dank jullie wel! Speciale dank aan huisarts dr. Arts, Team Brabant Zorg, Vrijwillige Palliatieve Terminale zorg (VPTZ) en zorgzusters, zonder jullie hadden wij Henk niet thuis kunnen houden. Ook dank voor jullie donaties, de opbrengst van € 725,- is reeds over de fondsen verdeeld. Toos Huijbregts-van Loon kinderen en kleinkinderen


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: www.milieuklachtencentrale.nl 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF VAN START IN GEMEENTE BOEKEL Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Boekel ontvangen deze week weer het Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje staan sportieve en crea-tieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Sjors is al jaren een regelrechte ‘hit’ onder de basisschooljeugd. Een leuke manier voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente! Op deze manier hoeven leerlingen niet direct lid te worden van een vereniging, maar maken ze op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met een activiteit. Sport- en cultuurdeelname kan

nooit groot genoeg zijn. Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf 29 januari in voor activiteiten via www.sjorssportief.nl. Voldoende keus voor sportievelingen en crea-bea’s Kinderen uit de gemeente Boekel kunnen kennismaken met meer dan 50 activiteiten zoals atletiek, badminton, dansen, lasergamen, paardrijden, turnen, scouting en tennis. Ook aan de creatievelingen is gedacht, denk hierbij aan astrologie, muziek maken, tekenen en schilderen, taartjes maken en knutselen. Kortom keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven kan het hele schooljaar door. Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- en cultuurbeleid. Sjors Sportief & Sjors Creatief zijn instrumenten die de gemeente Boekel hiervoor inzet. Deze formule heeft zich inmiddels in meer dan 100 gemeenten bewezen. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te nemen. Meer informatie Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de website www.sjorsspor-tief.nl. Of stuur een e-mail naar info@sjorssportief.nl

OPENBARE INFORMATIEAVOND VOSKUILEN De afgelopen maanden is door de gemeente Boekel gewerkt aan een nieuw geoptimaliseerd stedenbouwkundig plan voor de Voskuilen. Tevens zijn er diverse milieuonderzoeken uitgevoerd en is gestart met het opstellen van het bestemmingsplan. Graag willen wij u informeren over het nieuwe stedenbouwkundige plan. Daar-om organiseert de gemeente Boekel een openbare informatieavond over de

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel Voskuilen. Tijdens deze avond zal de gemeente Boekel u het geoptimaliseerde stedenbouwkundige plan voor de Voskuilen presenteren. U wordt deze avond ruimschoots in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. De informatieavond zal plaatsvinden op maandag 3 februari om 19.30 uur in Gemeenschapshuis De Horst. U bent hierbij van harte welkom.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn papier en karton goed kan worden gerecycled? Het papier moet schoon en droog zijn. En het mag echt alleen papier zijn. Dus een taartdoos met een kunststof venster hoort bij het restafval, omdat het niet alleen maar papier bevat. Een pizzadoos waarvan de kartonnen doos besmeurd is met olie, tomatensaus of andere pizzarestjes hoort ook bij het restafval.

VAN SCHOON EN DROOG PAPIER KUNNEN WE OPNIEUW PAPIER MAKEN Oud papier en karton wordt gerecycled. Daarom zamelen we het apart in. Het is wel van groot belang dat het papier schoon en droog is. Alleen dan kan er opnieuw papier van worden gemaakt.

Wat mag er allemaal wel bij het papier? • kranten en tijdschriften • reclamefolders zonder plastic hoesjes • gidsen en catalogi • boeken en brochures • kartonnen dozen • papieren zakken en tassen • inpakpapier, cadeaupapier • eierdozen

Kijk voor een volledig overzicht op www.afvalaanbieden.nl/afvalsoorten/ papier-en-karton Waar kan ik oud papier aanbieden? U kunt uw papier en karton gratis aanbieden bij de milieustraat in Haps of deponeren in de papiercontainers in uw gemeente. De inzameling van papier en karton wordt door iedere gemeente apart georganiseerd. Voor een overzicht van papiercontainers kijkt u op onze website onder het kopje Afvalsoorten -Papier en karton. Nee-ja en nee-nee sticker U kunt uw hoeveelheid papier ook reduceren door een sticker op uw brievenbus te plakken. Deze zijn gratis te verkrijgen bij de balie van uw gemeentehuis/stadhuis. • Met een nee-ja sticker op uw brievenbus ontvangt u geen reclamedrukwerk, wel huis-aan-huis bladen. • Met een nee-nee sticker op uw brievenbus ontvangt u geen van beide.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: wijziging detailhandel naar bedrijfsbestemming Locatie: Zandhoek 12b Datum ontvangst: 13 januari 2020 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende ontheffing aan: - C.V. De Peeltuuters om gedurende de plaatsing van 2 carnavalswagens na afloop van de carnavalsoptocht d.d. 24 februari 2020 (van 16.00 tot 20.00 uur) op het Sint Josephplein te Venhorst (buiten bij De Horst/school) zwak alcoholische dranken te verstrekken (verzenddatum 13 januari 2020).


Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Recht-bank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Boekel, 22 januari 2020 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: aanbrengen van een Berlinerwand als grondkering Locatie: Bergstraat 28, Boekel (plan Boekels Bosrijk)

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een erker te

BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetenen in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: Naam, geboortedatum en adres M.W. Wierzchori, 30-01-1976, Boterweg 4

Uitschrijving per datum 09-01-2020

Datum voornemen 09-01-2020

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 09-01-2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

dicht bij de voorste perceelsgrens Locatie: Boekweit ongenummerd, Boekel Verzenddatum: 9 januari 2020 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bloemenverwerkingsruimte Locatie: Statenweg 11, Boekel Verzenddatum: 14 januari 2020 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: aanbrengen van een Berlinerwand als grondkering Locatie: Bergstraat 28, Boekel (plan Boekels Bosrijk) Verzenddatum: 15 januari 2020 Activiteit: het bouwen van een bouw-werk Onderwerp: uitbreiden van een bedrijfsruimte t.b.v. metaalbewerking Locatie: De Vlonder 209/211, Boekel (plan Boekels Bosrijk) Verzenddatum: 16 januari 2020 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom Locatie: Zanddelweg, ter hoogte van nummer 17 Verzenddatum: 15 januari 2019 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom Locatie: Kerkpad, ter hoogte van nummer 2 Verzenddatum: 15 januari 2019 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik Locatie: Leurke, ter hoogte van nummer 7 Verzenddatum: 13 januari 2019 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik Locatie: Statenweg, ter hoogte van Hoogstraat 1 Verzenddatum: 9 januari 2019 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 boomhazelaar Locatie: de Hazelaars, ter hoogte van nummer 25 Verzenddatum: 8 januari 2019 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 paardenkastanje Locatie: de Sparren, ter hoogte van nummer 30 Verzenddatum: 8 januari 2019 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik


Gemeente Boekel Locatie: Het Goor, ter hoogte van nummer 11 Verzenddatum: 8 januari 2019 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik Locatie: Daandelendennen, ter hoogte van Staartjespeelweg Verzenddatum: 6 januari 2019 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waarte-

gen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend: Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw Locatie: Kluisstraat 2, Boekel (Vlagberg/ Brouwershof op terrein Huize Padua) Type: integraal De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 22 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschik-king. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’sHertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 22 januari 2020 tot 4 maart 2020. Boekel, 22 januari 2020 Burgemeester en wethouders van Boekel.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd. Tegen de beschikking kan beroep worden

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 7 januari jl. is o.a. aan de orde geweest: HANDREIKING PFAS Het vaststellen van de tijdelijke lokale achtergrondwaarden PFAS in vorm van een handreiking PFAS dient om het regionale grondverzet weer op gang te brengen door de toepassingsnorm van PFAS te verhogen naar de lokale achtergrondwaarde. AANVRAAG PLANSCHADEVERGOEDING I.V.M. BESTEMMINGSPLAN N605 RANDWEG BOEKEL In verband met bestemmingsplan Randweg is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de planschadeadviseur is een vergoeding toegekend. AANVRAAG PLANSCHADEVERGOEDING INZAKE VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN N605-RANDWEG BOEKEL In verband met bestemmingsplan Randweg is een aanvraag om een planschadevergoeding ingediend. Conform advies van de planschadeadviseur is de aanvraag afgewezen. MANDAATVERLENING VERDIHUIS Vanaf 1 januari 2020 is de Wvggz in werking getreden. De regio Brabant Noordoost-oost mandateert een aantal wettelijke taken, waaronder het meldpunt en het verkennend onderzoek, aan het Verdihuis.


IS GESLOTEN VAN ZATERDAG 1 FEBRUARI T/M ZATERDAG 8 FEBRUARI. Vanaf dinsdag 11 februari staan wij weer graag voor u klaar.

Franssen Optiek kerkstraat 11a 5427BA Boekel Tel: 0492-321029 info@franssenoptiek.nl www.franssenoptiek.nl

Donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 januari:

Maandag 27 en dinsdag 28 januari:

EXTRA NIEUWJAARSACTIE:

BRAADWORST (HOH)

4 saucijzen + 4 oma’s gehaktballen samen voor

7.

95

95

MAGERE RUNDERLAPPEN

4 voor

7.

500 gram

3.95

4 HAMBURGERS + 500 GRAM KIPFILETBLOKJES 95 samen voor

8.

RUNDER MINUTE-STEAK (RUNDVLEES UIT EIGEN WEI) 95 4 stuks

8.

VLEESWARENTRIO

100 GRAM BOERENMETWORST,

Woensdag 29 januari:

100 GRAM RAUWE HAM +

GEHAKT (HOH)

100 GRAM PALINGWORST

samen voor

MAALTIJD VAN DE WEEK: GROOTMOEDERSSCHOTEL

5.95 95

bakje

5.

500 gram

3.75

4 HAMBURGERS + 500 GRAM KIPFILETBLOKJES 95 samen voor

8.

RUNDER MINUTE-STEAK (RUNDVLEES UIT EIGEN WEI) 95 4 stuks

8.

ALLEEN OPWARMEN EN KLAAR BENT U

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56


Algemeen Wilma, De Partyfreunden en DJ André. En verder de kans op kennismaking en een drankje met het nieuwe vorstenpaar van de Vliegenmeppers die daags ter voren bekend gemaakt gaat worden. Dit feest mag u absoluut niet missen! Aanvang 20.00 uur en de entree is geheel… gratis! Komt u ook?

Zij weet het! Wie kent hem niet? De geweldige hit van Tino Martin en Glen Faria: ‘Zij weet het’. Tja, onze nieuwe Koningin der M4, zij weet het! En de mannen van de commissie en waarschijnlijk enkele zeer directe familieleden, misschien de kat en natuurlijk de fotograaf, maar verder….. nog helemaal… niemand. Vele namen zijn al genoemd, maar het is helaas toch echt niet Pascal, niet Christine, geen Dymphy en ook niet Laura of Niky. Wij begrijpen natuurlijk dat de spanning om te snijden is en daarom hierbij een tipje van de sluier. Verder zijn we niet flauw en geven we nog één keer alle tips, met daarbij de laatste twee nieuwe tips: Tip 1: Ze heeft er veel zin in Tip 2: Er is geen hij Tip 3: Ze is graag buiten, behalve op 1 februari Tip 3: Ze bakt er vast wel wat van Tip 5: Soms is ze een beetje een softie Tip 6: Salvador Dali is er niets bij

Tip 7: Het middelpunt in de sporthal. Tip 8: Sing away the hurt and fear. Tip 9: Op de camping puur voor de fun. Tip 10: This is the Voice….. of Boekel! Tip 11: Pianogirl? Kijk, puzzel en gok. Weet je wie het is? Mail dan naar: pvdbiggelaar@gmail.com De winnaar krijgt een geweldige en unieke persoonlijke meet en greet met deze schoonheid. We zien u graag op onze ‘Koningin-neparty 2020’ op zaterdag 1 februari 2020 voor het feest der feesten. Bij La Compagnie met medewerking van Country

Eeuwfeest mevrouw v.Haandel-v.d.Broek Op 11 december werd ons moeder, mevrouw v.Haandel-v.d.Broek, honderd jaar. Samen met haar en haar hele familie hebben we dit op die dag gevierd in Nia Domo. Burgemeester Bos bracht felicitaties over namens de hele gemeenschap en bood haar een prachtig cadeau aan in de vorm van een bankje met daarop een gedenkplaatje. Dit bankje is geplaatst precies tegenover het huisje waar ze jarenlang gewoond heeft, in de buurt van het jeu de boules gebouw. Wij bedanken iedereen voor de felicitaties, kaarten en wensen die zij mocht ontvangen. Kinderen van Haandel

Het bankje met vier van haar achterkleinkinderen.

Energiecafé 30 januari: goedkoper energie inkopen en infrarood verwarming Op donderdag 30 januari organiseren wij weer een energiecafé voor leden en belangstellenden. Tijdens dit energiecafé willen we u meer vertellen over mogelijkheden om geld te besparen door slim energie in te kopen. Neem de jaarrekening mee van uw energieleverancier en we laten zien hoeveel u kunt besparen en hoe u dat kunt doen. Het tweede onderwerp van deze avond is infraroodverwarming. Infraroodverwarming is stralingswarmte. Hierbij wordt dus niet de lucht in huis verwarmd, maar de mensen, dieren, bank, stoelen en tafels. Dit type verwarming is te koop in de vorm van matten, folie, platen, spiegels, wandfoto’s en kachels. Het kan onder de vloer, op de muur en op het plafond. Nieuwsgierig? Raymond de Nier van Termofol komt uitleggen wat de vooren nadelen van elk product zijn. Tijdens het energiecafé hebben we ook nog even de algemene ledenvergadering, waarin de jaarrekening gepresenteerd wordt aan de leden en de kascommissie aan het woord komt. Ook hebben we nieuwe bestuursverkiezingen, dus denk even na of je in het bestuur plaats wil nemen en daarmee bij wil dragen aan betaalbare, schone energie en een comfortabele woning voor iedereen in Boekel. U kunt u interesse kenbaar maken via info@boekelenergie.nl. Zoals altijd begint het Energiecafé om 20:00 uur in de lunchroom van Nia Domo. We hopen u op donderdag 30 januari te ontmoeten.


Algemeen Winnen Guus en Thijs de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg? Op vrijdag 24 en zaterdag 25 januari vindt bij Helicon MBO Nijmegen de 3e kwalificatieronde van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg plaats. De organisator, Branchevereniging VHG, daagt met deze wedstrijd jonge hoveniers uit om hun talenten te laten zien. De opdracht? In korte tijd een volledige tuin aanleggen! Ook student Guus Kanters uit Venhorst doet hier samen met studiegenoot Thijs Janssen uit Gemert aan mee. Twee dagen lang nemen de studenten van Helicon MBO Nijmegen het op tegen 3 teams van andere groene opleidingen. Kleine tuin, grote uitdaging Voor de wedstrijd ontvangen de teams een tekening van een voortuin, die ze binnen 14 uur zo netjes mogelijk moeten aanleggen. In de tuin zijn veel verschillende onderdelen verwerkt. Zo moeten de deelnemers een pergola maken, beplanting aanleggen en een vijver plaatsen. Dit alles op een zeer klein oppervlak van 3 bij 5 meter. ‘Het komt echt neer op de millimeter, dus het is belangrijk om heel precies te werken’, vertelt Guus. De derdejaars studenten Tuin- en landschapsinrichting hebben de afgelopen tijd al veel geoefend. ‘Eerst hebben we gekeken hoe we de onderdelen het beste kunnen aanleggen. Daarna hebben we op tijd gewerkt.’ Als Guus en Thijs de kwalificatieronde winnen, mogen ze in februari naar de finale in Den Bosch. Hier zullen de 4 beste teams strijden om de titel Nederlands Kampioen Tuinaanleg 2020. De

studenten worden gecoacht door Rob Goossens, docent bij Helicon MBO Nijmegen, en William Miggiels, eigenaar van hoveniersbedrijf Miggiels & Van Amstel. Ze denken dat Guus en Thijs zeker een kans maken om te winnen. ‘Deze jongens hebben echt talent. Ze zijn gedreven, vakkundig en laten zien wat het groene vak allemaal te bieden heeft.’ De jonge hoveniers zijn wat gespannen, maar kijken uit naar de wedstrijd: ‘Je weet niet tegenover welke tegenstanders je komt te staan, maar dat maakt het juist uitdagend. We hebben er zin in!’ Kom kijken tijdens de open dag! Met eigen ogen zien wat Guus en Thijs van hun tuin hebben gemaakt? Op zondag 26 januari zijn de wedstrijdtuinen tussen 11.00 en 15.00 uur te bezichtigen in de Landschapshal van Helicon MBO Nijmegen. Op deze dag kan men ook kennismaken met de opleidingen die de mboschool aanbiedt in de richtingen Dier, Groene leefomgeving en Stad en mens.

KennisCafé over duurzaam ouderschap Hoe ga je met elkaar goed uit elkaar? Donderdag 30 januari organiseert Bibliotheek De Lage Beemden een avond over duurzaam ouderschap. Wanneer je gaat scheiden komt er veel op je af. Naast alle emoties en zorgen zijn er veel zaken die

je moet regelen. Daarbij wil je vooral goede ouders blijven voor de kinderen. Maike Rademakers, Diane RooijakkersSmeets en Marjolein Ger-rits-v.d.Aa geven informatie en tips om een scheidingsproces zo zorgvuldig mo-gelijk aan te pakken. Denk hierbij aan de invloed van een scheiding op kinderen, het ouderschapsplan, de juridische en financiële afwikkeling van het vermogen en het herzien van testamenten. Diane Rooijakkers van Momentum Mediation is financieel adviseur en family mediator. Uit eigen ervaring weet Diane wat een vechtscheiding met jezelf, en erger, met je kind kan doen. Met passie begeleidt zij mensen in scheidingssituaties en blijft daarbij vooral oog houden voor duurzaam ouderschap. Met elkaar goed uit elkaar, dat is haar missie. Maike Rademakers van Praktijk jij en ik biedt ouders en kinderen hulp en begeleiding bij het proces van scheiden en de verwerking hiervan. Het belangrijkste hierbij is voor Maike het luisteren naar de stem van het kind. Onder andere door haar ervaring in het onderwijs heeft ze gezien en ervaren wat een scheiding doet met ouders, kinderen en jongeren en wat zij nodig hebben. Marjolein Gerrits-v.d.Aa is als notaris betrokken bij de juridische afwikkeling van scheidingen. Denk aan verdelingsakte van de woning, aanpassing van testamenten en het echtscheidingsconvenant. Door haar specialisatie op het gebied van familierecht en jarenlange ervaring kan zij cliënten adequaat en kundig bijstaan. Het KennisCafé vindt plaats op 30 januari van 19.30-21.00 uur bij de Eendracht in Gemert. De toegang is gratis, kaartjes zijn te reserveren via www.bibliotheeklagebeemden.nl, via 0492323245 of aan de balie in de bibliotheek.

The Basement JEUGDSOOS BOEKEL

Guus (links) en Thijs (rechts) bij hun ontwerp

Zaterdag 25 januari van 19.30-21.30 uur voor alle jongens en meiden uit groep 7 en 8 Thema: Onesie in a life time Pyamaparty Met Dj Dennis. Entree € 1.00 - garderobe gratis Kijk op onze facebookpagina en zorg dat je er bij bent!


Algemeen

k i n d c e n t r u m

KC De Regenboog maakt overstap Op alle scholen in Boekel en Venhorst zijn de leerlingen na de kerstvakantie weer gestart met 2 intensieve weken waarin aandacht was voor Respect. In de komende week start KC De Regenboog weer met een nieuw project van Jeelo. Respect In de afgelopen 2 weken zijn de leerlingen n.a.v. een opening in de speelzaal in hun eigen groep verder gegaan met verschillende activiteiten rondom Communicatie. De C van het woord ‘respect’ krijgt nu de aandacht, nadat meteen na de zomervakantie de E van ‘eigenheid’ centraal stond. Kort samengevat zijn de volgende doelen van goed communiceren aan de orde geweest: goed leren communiceren om problemen te voorkomen én op te lossen, zó leren luisteren dat de ander zich gehoord voelt en zó leren praten dat de ander je begrijpt.

Activiteiten waar kinderen in de groep aan hebben gewerkt waren dus gebaseerd op hoe laat je zien en horen dat je interesse hebt in die ander. Hoe stel je goede vragen, hoe vraag je door en hoe vat je samen. Maar ook hoe je ga je anderen vertellen wat je voelt of wat je heeft gekwetst, waarbij het oprecht geven van de ik- en sorry-boodschap ook heel belangrijk kan zijn. De thuisopdracht was deze keer dat ieder kind ‘een lied van…’ mee naar school nam. Deze werden in de klas tijdens de twee weken beluisterd. De kinderen gaven als voorbereiding aan waarom zij dit lied hebben gekozen. Daarnaast gaven ze aan wat één van de ouders van hetzelfde lied vindt. Iedere dag werd gestart met een warm welkom en energizer en afgesloten met een opsteker. Ook zijn er regelmatig lessen besteed aan communicatie, hoe bouw je dit op en hoe houd je het vast. De afsluiting van deze weken vond weer plaats in de speelzaal op vrijdag 17 januari. Het wil niet zeggen dat er na deze intensieve weken nu geen aandacht meer is voor respectvol omgaan met elkaar, maar door deze startende weken heeft

iedereen weer dezelfde bagage waardoor het aanspreken van EN het luisteren naar elkaar gemakkelijker wordt. Jeelo Zoals beschreven in de eerste alinea gaan we nu starten met het volgende project van Jeelo, namelijk ‘Veilig in het verkeer’. Er is bewust gekozen om dit project pas aan te gaan nu de verkeerssituatie in Boekel weer redelijk definitief is. Hier en daar zie je natuurlijk nog wel een wegopbreking, maar de verkeerssituatie voor kinderen die naar school gaan, is klaar. Waarom dit project zo belangrijk is, is niet zo moeilijk te bedenken. Kinderen gaan dagelijks door het verkeer naar school en naar vrienden. Maar hoe doe je dit zo veilig mogelijk? Kennis over de verkeersregels is niet genoeg. Je moet verkeerssituaties ook kunnen overzien. Je moet je niet laten afleiden en dat alles leer je alleen door ook te oefenen. Natuurlijk is er binnen 8 jaar basisonderwijs een groot niveauverschil, dus zijn de oefensituaties ook opbouwend. Van eenvoudige naar complexe verkeerssituaties. Van het schoolplein tot in het verkeer. Van dichtbij tot veraf. Van een veilige speelplek kiezen tot een veilige route plannen. En van het houden aan afspraken tot zelf risico’s inschatten en maatregelen nemen. De komende 6 weken hebben we het druk om op heel veel verschillende manieren en met diverse activiteiten tot veel nuttige, bruikbare kennis en vaardigheden te komen, waardoor de kinderen beter zijn voorbereid op de nieuwe situatie in en om onze woon- en schoolomgeving.

Groei en Bloei Kinderdagverblijf ’t Stappertje

GEMERT, BOEKEL E.O.

Al meer dan 25 jaar een begrip in Boekel!

Leden van Groei & Bloei,Boekel Venhorst e.o. Op dinsdag 28 januari is de algemene ledenvergadering. Aanvang: 20.00 uur Waar: Zalencomplex Dientje, Kerkstraat 9 Gemert. Voor wie: Alleen leden. Na afloop van de vergadering een gezellig samenzijn met alle aanwezigen en tonen we een diapresentatie met foto's van het afgelopen jubileumjaar. Namens het Bestuur van harte welkom.

Parkweg 10, tel. 088­0088532 Op zoek naar professionele opvang voor uw kind? www.stichtinggoo.nl

Ruimte voor helden


Algemeen Bakker Lambèr Merks en slager Gerry v.Exel op bezoek op dagbesteding Donkzicht in Boekel Even leek het erop, of er op dagbesteding Donkzicht een nieuwe bakkerij met slagerij zou komen. Want op dinsdag 14 januari waren Lambèr en Gerry te gast op onze dagbesteding. Ze kwamen samen met de cliënten worstenbroodjes maken en bakken (en natuurlijk ook opeten). Ze brachten samen de bolletjes deeg en de worstjes mee om daar mee aan de slag te kunnen gaan. Ook bracht Gerry een oude weegschaal mee om te laten zien hoe het vlees werd afgewogen, maar ook de prijs meteen zichtbaar werd. De oven werd voorverwarmd en nadat alle cliënten de handschoenen aanhadden werd er door de bakker uitgelegd hoe dat worstje in het deeg gemaakt moest worden. Dit

hadden de cliënten zo door en in een kort tempo waren er 60 worstenbroodjes klaar. De laatste werden gemaakt en de eerste waren al gebakken. Wat zagen ze er lekker en goed uit en bovendien rook het door het hele huis heerlijk!! Tijd om ze te gaan proeven. Overheerlijk!! Onze eigen gemaakte worstenbroodjes opsmullen, en het bleef niet bij 1 worstenbroodje. Tijdens het proeven hadden de cliënten ook nog vragen voor de bakker en slager. We kwamen er achter dat de slager wel 20 soorten soep maakt, zelf runderen heeft voor de slacht en het vlees daarna verkoopt in zijn winkel. Maar ook de bakker liet horen dat je met witbrood deeg wel 10 andere witte broodsoorten kon maken. We weten nu ook dat ze beiden lange dagen maken en het vaak erg druk hebben in de bakkerij en slagerij. Door onze vragen zijn we heel veel aan de weet gekomen van beiden. Maar het belangrijkste was wel, dat er een superfijne samenwerking is tussen bakker en slager, maar ook top dat zij dit met onze cliënten van de dagbesteding hebben willen doen. Samen worstenbroodjes maken en samen ervan genieten, dat is toch helemaal geweldig, dat kan alleen maar

met top-bakker Merks en top-slager v.Exel beiden uit Boekel. Ook hadden ze voor alle cliënten een Boekels kwartetspel als extraatje. Gerry en Lamber, wat was het geweldig, gezellig, en leuk. Chapeau voor bakker Merks en slager v.Exel. Dank je wel voor jullie geweldige ochtend en de superlekkere worstenbroodjes namens alle clienten van dagbesteding Donkzicht in Boekel. Monique v.Daal, Activiteitenbegeleidster Donkzicht Boekel

Met z’n allen in de collegezaal. Een collegezaal, daar lijkt het op in onze klas. We hebben projectwerk, met als onderwerp De Middeleeuwen. Tijdens onze voorbereiding vinden we een mooie driedelige serie over de Middeleeuwen op School-tv, die we gaan kijken met onze klas, Groep 4 / 5. Maar we gaan niet alleen kijken: de kinderen hebben hun kladblok bij de hand. Ze moeten van mij goed luisteren naar het verhaal en aantekeningen maken over belangrijke gebeurtenissen en belangrijke woorden. De eerste aflevering help ik de kinderen daarbij. ‘Is dit geen typisch woord voor de Middeleeuwen?’, vraag ik de kinderen.

Ik daag ze uit om goed te luisteren en te kijken. Na de eerste aflevering inventariseren we de woorden. Koning, kerk, baron, ridder, boeren, rentmeester. Door het ‘modelen’ met de kinderen raken de kinderen extra gemotiveerd notities te maken. Studenten in de dop. De daarop volgende keren komen de kinderen steeds met het kladblok de kring in. Daarna verwerken ze de woorden in hun woordweb. Tijdens dit project zijn er ook vertelmomenten door Rianne, mijn duo collega, en mijzelf. Ook hierbij worden notities gemaakt. Daarnaast krijgen de kinderen de tijd om hun informatie op hun eigen manier te verwerken. In tweetallen gaan de kinderen hiermee aan de slag. Een powerpoint presentatie maken is favoriet. ‘Wat is een pestendokter Sjaak? ‘ ‘Waarom hebben zij zulke kleren aan? ‘ De kinderen zitten vol in het project en in het thema. Tijdens een spellingles leggen we het accent op het goed schrijven van de tekst. Prachtige presentaties zijn het resultaat. Een lijst wordt gemaakt, want ouders, opa en oma kunnen komen kijken. Vol trots gaan de kinderen met een laptop naar een mooi plekje op school om te presenteren. Hun publiek luistert. Hun publiek stelt vragen. Hun publiek geeft feedback, tips en tops. Het maken van aantekeningen heeft zeker bijgedragen aan de verdieping van het onderwerp.. Aantekeningen maken. Zoals een student in de collegezaal. Sjaak van Moorsel


Algemeen

Kookavond door keurslagerij Gerrie v.Exel. Datum: 11 februari 2020. Aanvang: 18.00 uur Waar:Nia Domo. Voor wie: alle leden. Eigen bijdrage: € 5,00 Opgeven en betalen vóór 1 februari bij Francien in de bus o.v.v. naam. Een gezellige kookavond, waarbij we zelf ook mogen meedoen. We starten met een soepje, Daarna maken we diverse hapjes, die we ook op een eigen feestje zouden kunnen serveren. Ook leren we

brood bakken en als afsluiting krijgen we een toetje. Wij wensen jullie een smakelijke avond, Gelieve van te voren niet te eten. Met vriendelijke groet, Vrouwen Actief Boekel

Museum de Kluis Museum de Kluis gaat met veel plezier weer het nieuwe jaar in Op zondag 26 januari is het museum weer te bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur. We laten iedereen graag zien wat de geschiedenis is van het oude broederklooster en zijn bewoners en hoe Huize

Padua ontstaan is. We laten de ontwikkeling van de psychiatrie zien en vertellen erover. Een gids is altijd aanwezig om de bezoekers te ontvangen, er is uitleg te zien op de grond, de wand en in de vitrines. Rustig zelf rondkijken kan dus ook. Er is gratis lectuur om mee te nemen. In de toekomst komt ook de geschiedenis van de zusters van Coudewater uitgebreider in het Museum. We zijn daar al druk mee bezig. Inlichtingen over rondleidingen zijn ook mogelijk voor groepen en af te spreken via de mail: kluis@ggzoostbrabant.nl of l.verstraatenjansen@chello.nl Kijk ook eens op de website www.museumkring-peelland.nl Daar is nog veel meer informatie te lezen over musea in de Peel. We heten u van harte welkom.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 28 januari a.s. wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, scholen en sporthal, Burg. Schafratstraat, Prof. v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat, Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Berghoeve, KleinRondeel, Runstraat tot Wim v.d. Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Venhorst Creatief Dit jaar zal Venhorst Creatief op zaterdag 18 en zondag 19 april voor de 44e keer een tentoonstelling houden. Daarom doen we een oproep aan alle mensen uit Venhorst om weer alles uit de kast te halen zodat je werkstuk op tijd af is. Geef je op en neem deel! In verband met de voorbereidingen voor deze tentoonstelling vragen wij je om je op te geven vóór vrijdag 13 maart bij: Marian Hoogeveen tel: 0492-351514 of Christien v.d.Horst 0492-351325


Algemeen CARNAVALSVERENIGING

DE VLIEGENMEPPERS Het aftellen is begonnen voor ons vorstenpaar Ruud en Karin. Volgende week vrijdag nemen ze afscheid tijdens het Vliegenvangen in zaal La Compagnie. Ook gaan we afscheid nemen van Adjudant Pascal die na 11 jaar het stokje overdraagt aan Giel Verstraten. Voor ons nieuwe vorstenpaar begint het nu toch echt spannend te worden. Voor diegenen die nog geen idee hebben volgen hier weer 2 tips. Dit jaar hebben we de tips makkelijker gemaakt dan andere jaren dus wij gaan ervanuit dat jullie er nu wel uit kunnen komen. Tip 5; Carnaval daar zijn ze vur geboren. Tip 6; Het zal er druk gaan worden. En wil je er bij zijn op 31 januari om 19.00 uur, er zijn nog enkele kaarten te koop bij La Compagnie. Volg ons ook op onze site www.devliegenmeppers.nl of facebookpagina c.v.de Vliegenmeppers of op Instagram de_vliegenmeppers. De vorstencommissie

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Carnaval 2020: Aanstaande zaterdag 25 januari staat in het teken van afscheid nemen en weer doorgaan! In Nia Domo gaan de “oude veren” af en komen er nieuwe veren voor in de plaats. “It’s the circle of life” zou David Attenborough zeggen. Het programma voor deze avond: Afscheid van de jeugdraad aangevoerd door jeugdprinses Merit en jeugdvorst Loet. Op zaterdag 25 januari 2020 nemen we eerst afscheid van de jeugd. Wat een fantastisch enthousiast jaar hebben we met deze jeugd gehad. Springen, dansen en feesten. Een voorbeeld voor de nieuwe jeugdraad die inmiddels ook staat te trappelen. Merit, Loet en jeugdraad…. Bedankt voor dit skonne jaar! Nieuwe Jeugdprins(es), Jeugdvorst(in) en jeugdraad. Tijd voor de nieuwe jeugdraad om naar voren te komen. Maar wie o wie wordt de

nieuwe jeugdprins(es) en jeugdvorst(in). Afscheid van Prins Job d’n Urste, Persoonlijk adjudant Vincent, Josine, Juul en de kinderen. Na de jeugd gaan we over tot het afscheid van onze fantastische Prins Job d’n Urste, adjudant Vincent en de beide gezinnen. Enthousiast de verbinding zoeken is hetgeen wat deze mannen en dames dit jaar gedaan hebben. Oog voor alles en iedereen en ook overal waar we waren. Daar willen we ze ontzettend voor bedanken. Bedankt voor een geweldig jaar, namens de gehele gemeenschap en de Knollekes in het bijzonder. Het motto was “Ge Zut ut meemoake mi ons”! Dat hebben we geweten. Plankgas, in the bubble, lekkere korte speeches, we hebben alles meegemaakt! Dank jullie wel voor dit fantastische jaar vol hoogtepunten. De nieuwe Prins en Adjudant. En dan…. Wie wordt het nieuwe duo? Met dames? Met kinderen? Voetbal, handbal, tennis, motorcross, tja… er zijn al vele hints gegeven. Maar deze avond krijgen we het antwoord op de hamvraag “Quien el Principe”? Er zijn al verschillende hints gegeven in dit weekblad en op onze social media kanalen. En dan de andere evenementen rondom de carnaval. Via onze website kun je je al voor verschillende onderdelen inschrijven. Voor zowel jong als oud staan er onderdelen bij. Stuif es in: Optreden op het grote podium in Nia Domo! Wil jij dansen, zingen, cabaret spelen, of gewoon playbacken…. En zit je op basisschool in Boekel? Schrijf je nu in. Op 16 februari is de voorselectie! Ally Pally Beerpong: Zaterdagmiddag 22 februari! Vorig jaar een succes. Dit jaar nog groter! Er zijn al 30 van de 50 plekken vergeven. Haast je dus om je in te schrijven, wil je nog mee kunnen doen. Inschrijven Optocht: Zondagmiddag start de optocht van Boekel. Heb je een leuk idee waar je Boekel mee wilt verrassen? Aarzel niet en schrijf je in. Wie hi de skônste vurgevel: Dit jaar geen wedstrijd voor de mooist versierde buurt maar een nieuwe wedstrijd: “Wie hi de skônste vurgevel?” We zijn erg benieuwd wie zijn huis het meest in carnavalssfeer weet te krijgen. Doe jij flink je best? Schrijf je dan in en kom je prijs ophalen tijdens de prijsuitreiking van de optocht op carnavalszondag. Kaartverkoop: PRONKZITTINGEN: Op 1 februari start

de kaartverkoop bij Nia Domo om 15:00 uur. BIERCANTUS: Maandag 24 februari is van 19:30 uur tot 22:00 uur de BierCantus. Gezellig meezingen en meedoen en bier drinken. Wie houdt er niet van? Bij Nia Domo zijn de kaartjes à € 20,00 verkrijgbaar. Om 22:00 uur start de Afterparty waarbij iedereen van harte welkom is. Overzicht programma Carnaval 2020: 25 januari: Prinsenbal & Jeugdprinsenbal 1 februari: Kaartverkoop Pronkzittingen: De voorverkoop is op zaterdag 1 februari om 15.00 uur in Nia Domo à € 17,50 en na 3 februari zijn de kaarten verkrijgbaar bij Mode & Sport van Rijbroek. 2 februari: Prinsenreceptie & Jeugdprinsenreceptie: Familie, vrienden, de buurt, het verenigingsleven in Boekel, carnavalsclubs uit de omringende dorpen en andere belangstellenden kunnen de Prins en zijn gevolg als ook de Jeugdprins(es), Jeugdvorst(in) en de jeugdraad feliciteren in Nia Domo. De Jeugdprinsenreceptie start om 10:30 uur en duurt tot ± 13:00 uur. De prinsenreceptie start om 11:00 6, 7, 8, 14 en 15 februari: Pronkzittingen: Een gezellig avondje uit en genieten van al het talent uit Boekel. Zang, dans en cabaret allemaal van eigen bodem. Laat je verrassen en ook bijpraten over alle nieuwtjes over de Boekelse mensen. Dit mag je eigenlijk niet missen. 16 februari: Voorselectie Stuif es in: Deze middag start om 12:00 uur en duurt tot ± 17:00 uur. Inschrijven kan via de website van de Knöllekes . 21 februari: Scholenbezoek, Carnavalsmis, Sleuteloverdracht & de Afterparty Sleuteloverdracht. 22 februari: Ziekenbezoek, Bezoek aan het Rijtven, Ally Pally Beerpong, Stuif es in & Knöllekesbal. 23 februari: Optocht en Optochtbal. 24 februari: Klein Knöllekesbal, Biercantus en daarna de Cantus Afterparty. 25 februari: Dolle Dinsdag en Knolverbranding.

Evenementenkalender 14 maart brengdag vlooienmarkt Venhorst 15 maart Vlooienmarkt Venhorst 15-21 maart: Driebanden Kampioenschappen 26 april: kofferbakverkoop gilde St. Agatha


Algemeen

SLOEPIE JEUGDDISCO

VENHORST

meegemaakt en ze zadelden het publiek daar mee op. We kunnen terug kijken op 3 geweldige Bonte Avonden en willen iedereen voor en achter de schermen bedanken voor hun inzet.

Kom gezellig naar ons toe……. Plaats: MFC de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 24 januari Tijd: 18.30-20.30 uur. Entree 1 euro. Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Organisatie: leiding en bestuur Sloepie De volgende Sloepie avond avonden zijn op 7 februari, 6 en 20 maart, 10 en 24 april en 29 mei. Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Geweldige Bonte avonden in Venhorst. De Horst was 3 dagen omgebouwd tot Chateau Meiland met Martin en Erica als presentatoren (John en Lia Willems) die de avonden op een leuke manier aan elkaar wisten te praten. De avond begon met een mooie showdans van de Swifters “The Corney Collins Show”. De raad van elf bouwde met lege kratten bier een mooie steek van 3 meter hoog. De dansmariekes kwamen met een mooie showdans op de medley van Queen. De Moi Vrouwkes zaten in de nieuwe Coop als kassavrouwkes en haalden op ludieke wijze verschillende personen uit Venhorst over de tong. De KPJ verbouwde het podium tot een volwaardige bouwplaats en hadden het over diverse verbouwingen in Venhorst. Na de pauze volgden de dames met Wout’s Vinken met een mooie dans, wat een heel grappig effect had met black light. De Lultuuters brachten een waar trouwerij ten tonele, wat de zaal goed aan het lachen bracht. 2x niks 3x minder zat in de Duck Out langs het voetbalveld en daar maakte ze van alles mee wat goed aansloeg bij het plubliek. Tamara en Bianca kwamen het podium op gegaloppeerd en hadden als amazones veel

De Kei van 2020: Irma v.d.Vossenberg Irma van de Vossenberg is tijdens de Bonte Avond uitgeroepen tot de Kei van Venhorst. Het prinsenpaar had een aantal meerkeuze vragen. Aan de antwoorden zaten steeds diversen letters verbonden, die willekeurig aan een waslijn werden gehangen. Tot er dus uiteindelijk een gedeelte van de naam hing…tenslotte kwam er een foto van een vos in beeld en toen was het voor iedereen duidelijk dat het om Irma v.d.Vossenberg ging. Ze heeft deze onderscheiding verdient voor haar grote inzet voor vele Venhorstse verenigingen zoals de Ouderraad, Dweilorkest Ok Moi (mede oprichtster), Bonte avond deelneemster en schmink en het Oranje comité. Irma is samen met Ton woonachtig aan de Hoekstaat en behoort tot buurtschap de Lage Velden. Wij feliciteren Irma met deze welverdiende benoeming! Nagenieten Bonte Avonden Mocht je nog eens willen nagenieten van onze mooie bonte avonden, dan is hiervan een dvd te bestellen à €8.- bij Rien Kanters, tel: 352274 of 06-30602937. Of bekijk de vele foto`s op onze site www.cvdepeeltuuters.nl. Carnavalsgids Wij maken elk jaar een mooie carnavalsgids, zodat iedereen kan bekijken wat er zoal gebeurt bij De Peeltuuters.

Onze leden van de raad brengen deze nieuwe carnavalsgids vol trots op zaterdag 25 januari bij u thuis. Uw vrijwillige bijdrage die we hierbij mogen ontvangen komt geheel ten goede aan de organisatie van de diverse evenementen. Daarom: dank u wel! Hebt u suggesties, vragen of opmerkingen, spreek dan een van onze leden aan. We hopen zo dat carnaval in Venhorst voor iedereen een feest zal blijven! Opgave optocht Op carnavalsmaandag 24 februari organiseren we in Venhorst weer onze jaarlijkse carnavalsoptocht. Mocht je hieraan deel willen nemen, kun je jezelf of je groep opgeven via onze website www.cvdepeeltuuters.nl. Onder het kopje optocht, kun je je inschrijven. Graag opgeven voor 16 februari. Alvast bedankt voor de medewerking. CV De Peeltuters

Uitslag 16 januari 2020. A-lijn 1. Dames v.Dintereen-v.Geffen 64,17% 2. Dames Huijbregts-v.d.Linden 59,58% 3. Dames v.d.Heijden-Onclin 58,33% 4. Dames Ceelen-Delisse 55,00% 5. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 54,17% B-lijn 1. Heren v.Boxmeer-Reijnen 61,25% 2. Dames v.d.Burgt-Vogels 57,92% 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 56,67% 4. Mw.Verbakel-Hr.Otten 53,33% 5. Hr. en Mw.Aalbregt 52,08% 6. Dames v.d.Boom-Schots 51,67% 7. Mw.Swarts-Hr.Derks 50,00% C-lijn 1. Hr. en Mw.Jansen 61,25% 2. Dames v.Dalen-de Graaf 58,85% 3. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems 57,08% 4. Dames Raijmakers-Vissers 56,77% 5. Hr. en Mw.v.Berlo 55,63% 6. Dames v.Kempen-Rooijakkers53,96% 7. Mw.Verhoeven-Hr.Meulemeesters 51,56% 8. Mw. de Winter-Hr.Kuipers 50,00% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.Sport Nieuwe shirts Boekel Sport 6 Paul v.Elst Metselwerken en De Schutboom uit Boekel hebben de spelers van Boekel Sport 6 zondag nieuwe shirts geschonken. Van Elst, zelf speler van het team, wilde als jonge ondernemer graag de vereniging ondersteunen. Samen met Schutboom bouwmaterialen wisten de 2 ondernemers dit te realiseren. Wilhel-

van onze voorzitter. De jubilarissen van dit jaar waren: 25 jaar lid: Ton v.Hoof, Pieter v.Dongen, Frans Bens, Frans vd Elzen, Jasper v.d. Rijt, Luuk v.Asseldonk, Rene v.Lankveld, Cor Swarts, Johan Swarts en Erik Tielemans. 40 jaar lid: Michiel v.d.Burgt en Niels Reijnen 50 jaar lid: Sjaak v.Moorsel en Jan v.Rooij 60 jaar lid: Hein v.d.Elzen

7. Dames Bouw-Staadegaard 51,74% 8. Dames v.d. lzen-v.d.Nieuwenhof 50,69% Iedere vrijdag vrije bridge-instuif in Boszicht voor KBO leden. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of LĂŠon Otten tel. 321208.

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren

mien Lips dankte Paul v.Elst en Bert Wezenberg met een bloemetje voor de mooie geste en prijkt vanaf nu de namen van de sponsoren op voor- en achterkant van het shirt. In de competitie draait het jonge team momenteel mee op een 3e plaats.. Jubilarissen gehuldigd bij Boekel Sport Na een algemeen welkomstwoordje van voorzitter Paul v.d.Berg op de nieuwjaarsreceptie van Boekel Sport werden de aanwezige jubilarissen naar voren geroepen en kregen zij een kort woordje

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 17 januari 2020 1. Dames v.d.Linden-Verbakel 2. Heren v.Houtum-Otten 3. Dames v.Dinteren-Witlox 4. Dames A. en P.v.d.Elzen 5. Dames Polman-Swarts 5. Dames v.d.Burgt-Coolen

72,22% 65,83% 57,64% 54,86% 53,47% 53,47%

Uitslagen januari RIKKEN: 1. Anneke v.Hoof 2. Harrie Donkers 3. Netje Dapperens 4. Tiny Welten 5. Martha v.Moorsel 6. Martien v.Doren 7. Sjef Vondervoort 8. Ad v.Lankveld Poedelprijs:Piet Kanters JOKEREN 1. Dora Dapperens 2. Leny Cootjans 3. Miet v.Dijk Poedelprijs Annie Jansen

103 98 96 79 53 49 38 37 -117

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

123 63 42 -66

pnt. pnt. pnt. pnt.

Bowling GEZELLIG BEWEGEN Wij zijn een vereniging met leden van alle leeftijd, die iedere dinsdag van 09.0011.00 uur in Nia Domo de ballen laten rollen op de bowlingbaan. Dit in een gezellige sfeer, dus bewegen en ontspannen voor iedereen, zowel dames als heren. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Bent u geĂŻnteresseeerd in een gezellig sportief samenzijn? Kom dan vrijblijvend binnen en gooi een balletje mee. Voor informatie bel naa reen van onderstaande nummers: 06-23402880 of 0610772957. Tot ziens op de bowlingbanen in Nia Domo.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen zaalcompetitie Lido C1 - Meisjes C1 29-18 D-jeugd 1 - Helios '72 D1 14-29 DOS'80/Olympia'89 B1 - Meisjes B1 6-25 Aristos B1 - Meisjes B2 25-9 Hellas 3 - Heren 1 24-26 Dames 3 - SVVH 2 18-11 De Sprint D2 - D-jeugd 2 16-3 Dames 2 - Jupiter '7 52 Hellas 1 - Dames 1 25-29 Programma woensdag (beker) Dames 2 - ESZV Oktopus 1 20.30 u Programma zaterdag Dames 1 - Houten 1 19.00 u Heren 1 - HV Quintus 3 20.45 u Programma zondag MHV '81 3 - Dames 3 10.00 u De Sprint C1 - Meisjes C1 10.15 u Acritas D2 - D-jeugd 1 10.40 u Meisjes B1 - Swift B1 10.45 u Achilles '95 1 - Dames 2 11.25 u Meisjes B2 - Bedo B1 11.45 u Dames 4 - GHV 2 12.45 u Habo ’95 zet zegereeks voort bij Hellas 3 Hellas 3 - Habo ‘95 1: 24-26 (11-12) Na de 20-24 winstpartij vorige week bij HVOS in Spijkenisse, stond er afgelopen weekend voor de heren weer een busreis naar het westen van het land op het programma. Ditmaal naar Den Haag waar het ervaren Hellas 3 de opponent zou zijn. De eerder gespeelde thuiswedstrijd dit seizoen had Habo overtuigend met 33-19 gewonnen. Uit en thuis kan echter een wereld van verschil zijn in deze 2e Divisie. Naast enkele andere oud eredivisiespelers speelde bij Hellas 3 deze wedstrijd nu ook oud oranje-international Leon v.Schie mee, die vorig seizoen in de BENE-League nog actief was bij Nederlandse topclub Volendam. Habo was dus wederom op zijn hoede. De openingsfase begonnen beide teams wat aftastend. Het was Hellas 3 wat

door 2 goals van hun linkeropbouwer de leiding nam met 2-1. Deze werd kort daarop weer ongedaan gemaakt door Habo wat bij 2-3 voor het eerst op voorsprong wist te komen. Zo zou het deze gehele 1e helft erg aan elkaar gewaagd zijn en was het stuivertje wisselen wat betreft de leidende positie in de score. Zowel Hellas 3 als Habo zouden geen voorsprong van 2 doelpunten weten te pakken deze gehele 1e helft. Opvallende momenten waren 2 knappe penaltystops van keeper Patrick Prijs. Stef v.Lankveld zat niet echt in de wedstrijd en presteerde het om via de lat vaker het dak van de sporthal te raken dan het doelnet. Vlak voor het rustsignaal scoorde hij bij een 2e-fase aanval dan eindelijk zijn eerste goal en ging Habo met een 11-12 voorsprong de rust in. Habo kwam na rust erg goed uit de kleedkamers en met 3 doelpunten op rij liep het uit naar een 1115 voorsprong. Bart v.d.Elzen wist in de 2e helft 3x te scoren. Eén schot was zelfs zo hard dat keeper de bal pas zag toen deze terugveerde vanuit het doelnet. Rob Biemans was niet onder de indruk van oud-international Leon v.Schie en wist deze met een ippon even terug op aarde te zetten. De verdediging stond als en huis en Habo was ook in de omschakeling erg doeltreffend. Zo breidde het de voorsprong zelfs uit naar 12-18. Hellas 3 kwam weer iets beter in de wedstrijd, maar Habo ging ook gewoon door met scoren en behield de 6 goals voorsprong tot aan 18-24. In de slotfase mistte het echter enkele 100% kansen op rij en dit gaf Hellas 3 weer geloof op een betere afloop, het zette nog één keer alles op alles en wist Habo toen zelfs nog te naderen tot op één doelpunt bij 23-24. Een penalty van Martijn Rombouts en velddoelpunt van Harold Verhoeven brachten Habo weer in veilige haven en hiermee werd de 24-26 eindstand bereikt. De rechterflank van Habo was sowieso op dreef deze wedstrijd. Koen Vink en Harold Verhoven wisten samen de helft

van de doelpuntenproductie van Habo voor hun rekening te nemen. Na afloop gaf trainer Damir Josipovic aan iedereen een rondje, inclusief tegenstander Hellas 3. Naast de overwinning van Habo was de trainer met Kroatische roots euforisch door de 25-24 zege die Kroatë boekte op Duitsland en hiermee zich kwalificeerde voor de halve finale op het EK Handbal. In de 2e Divisie voert Habo samen met de andere Brabants ploegen, Witte Ster en Apollo de top-3 aan. Volgende week staat er voor de Heren van Habo weer een thuiswedstrijd op het programma. Ditmaal tegen nummer-4 Quintus 3 die al op 7 punten van de top-3 staat. Zaak om deze afstand nog groter te maken en hiermee de druk op Witte Ster en Apollo te behouden. Publiek is natuurlijk van harte welkom!

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 18 en 19 januari JES B1 - Flamingo’s B1 JES C2 - Be Quick C2 JES D1 - SDDL D1 JES E1 - Vios E2 JES F1 - ONA F1 Oxalis 1 - JES 1 SCMH 3 - JES 2 Programma 25 januari DAW Schaijk B2 - JES B1 Zeeland, SDDL F1 - JES F1 Ravenstein, Programma 26 januari JES 1 - Odio 1 Boekel, JES 2 - Flash 4 Boekel, Programma 29 januari Korloo MW1 - JES MW1 Heeswijk-Dinther,

7-10 5-0 5-3 11-3 8-6 14-11 11-8

16.00 u 09.15 u 15.15 u 14.00 u

20.00 u

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 19 januari Venhorst 1 - SVSSS 1 2-0 Fc de Rakt 8 - Venhorst 5 1-1 Programma 26 januari Vianen Vooruit 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - Festilent 2 11.00 u Achilles Reek VR 1 - Venhorst VR 1 10.30 u Venhorst VR30+ - Sporting'70 VR30+ 11.00 u Venhorst 1 - SVSSS, 2-0 De Sint is weer uit het land, van de kerstman hebben we geen last, want die komt nooit in Venhorst, de nieuwjaarsreceptie hebben we overleefd en de Bonte Avonden zijn ook achter de rug, al denderen die achter in het hoofd hier en daar nog door‌. Venhorst 1 moest vandaag weer aan de bak thuis met een inhaalwedstrijd tegen SVSSS uit Udenhout, wat op de 5e plaats op de ranglijst terug te vinden is/was. Venhorst wil van de voorlaatste plaats af en dus moesten er vandaag punten gehaald worden. Met pupil van de week Luuk v.Gog aan het hoofd gingen beide teams van start om te winnen. In de loop van de 1e helft waren er niet veel grote kansen te zien, maar de inzet was voorbeeldig. De goede fluitende scheidsrechter begreep al gauw dat hij het een beetje kort moest houden en daar moesten sommige spelers blijkbaar aan wennen, maar zo hield hij het wel in de hand. Het duurde tot de 25e minuut dat Venhorst uit een corner gevaarlijk werd. Ondanks het lengteoverwicht van een aantal SVSSS-spelers werd uit die corner na wat drukte voor het doel door Rens

v.Sleeuwen uiteindelijk de 1-0 binnen getikt. Enkele minuten voor het rustsignaal verdween een hard schot net over het weer door Daan Fonken verdedigde doel. Rust, thee en opwerme‌. Ook in de 2e helft was er niet echt veel verschil tussen de mannen uit Udenhout en Venhorst. De Venhorstse achterhoede gaf weinig weg en de voorhoede bleef gevaarlijk. In de 60e minuut gaf Thijs v.Sleeuwen de bal leep mee aan de sterk spelende Mika v.Creij, maar die stuitte net op de SVSSS doelman. SVSSS wisselde enkele malen, maar tot resultaat leidde dat niet. In de 77e minuut nam Rens v.Sleeuwen een vrije trap richting de kruising, maar de keeper tikte de bal uit de kruising. De mannen uit Udenhout gooiden nog wat meer energie in de wedstrijd, maar gescoord werd er niet. In de 90e minuut glipte Teun v.d.Putten door de buitenspelval en gaf de bal voor op de meegelopen Thijs v.Sleeuwen, die de bal simpel binnen kon tikken, 2-0. Interim

coach Hans Versteden nam de enig juiste beslissing. Junior Jelle v.Gerwen kwam er in om het achter dicht te spijkeren, die maakte geen enkele fout en zo behaalde Venhorst een belangrijke overwinning. Volgende week gaan we naar de nummer 3 op de ranglijst: Vianen Vooruit. Ook belangrijk! Op de nieuwjaarsreceptie op 5 januari werd ook weer een aantal leden gehuldigd en een aantal gestopte vrijwilligers bedankt. Dit zijn de jubilarissen: 25 jaar lid: Sjaak v.d.Ven, Tom Leenders, Ron Emonds, Guus Leenders; Roel Bijvelds en Sharon v.Crey konden niet aanwezig zijn 40 jaar lid: Pascal v.Sleeuwen en Martien Emonds 50 jaar lid: Ad v.d.Ven 60 jaar lid: Antoon Kanters, Tinus v.d. Wetering; Jan Emonds en Henry Kranenbroek waren verhinderd. Allemaal van harte gefeliciteerd en op naar het volgende jubileum!

s

ratie

al

van & ken n a m ke ch ctris de rollui e l e an het esta wering. b w u on en z

Ook

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

voor

epa uw r


Sport Rutger van Herpenruiters Sije Otten ‘onder moeders vleugels’ naar nationale titel Het worstelen met de overgang is voor veel vrouwen een bekend fenomeen, maar slaat nu ook toe bij onze Rutger van Herpenruiters. Immers waar de selectiecyclus voor de discipline springen voor zowel de pony’s als de paarden het afgelopen seizoen nog in volle gang was, is het Brabants Kampioenschap voor de dressuurpaarden in diezelfde periode al afgewikkeld. Die laatste wedstrijd duurde vanwege de traditioneel grote deelname tot zo laat in de (zondag)avond, dat nog niet alle uitslagen bekend en verwerkt zijn. Voeg daarbij dat onze vereniging ook nog een Nederlandse titel te vieren heeft in weer een andere discipline en het is logisch dat voor het bevatten van dit verslag een cursus begrijpend lezen geen overbodige luxe is. Dat wij op de diverse Brabantse kampioenschappen verschillende ijzers in het vuur zouden hebben, mag bekend zijn, maar dat er in de eerste sessie al gelijk een reservekampioenschap zou worden behaald, was een mooie verrassing. Die surprise kwam op naam van Evy v.Mensvoort, die eerder met haar Wim in het L1 kringkampioen werd. Ook tijdens de Brabantse, waarin ze 2 proeven mocht rijden was het weer feest, want de eerste omloop leverde een mooi overwinning op. Dat betekende ‘overkampen’, zeg maar een kwalificatie voor de 2e ronde en de daarin behaalde 3e prijs, was goed voor een zilveren medaille in het ‘overall’-klassement. Daarmee kwalificeerde de Boekels studente International Business zich ook nog eens voor het Nederlands Kampioenschap! Die luxe was net niet weggelegd voor Nikki Dekkers, die overigens sowieso een droomseizoen beleeft met Ennyway. De Landhorstse, specialiseert zich eigenlijk in eventing, de loodzware combinatie van dressuur, springen en cross, maar leverde onze club eerder al een kringkampioenschap bij het dressuren in de Bklasse, ondanks dat ze dat er dus eigenlijk maar even bij doet. Ook Nikki mocht dus voor het eerst uitkomen op het Brabants Kampioenschap en dat debuut leverde een verdienstelijke 5e plaats op, net niet genoeg voor de 2e ronde, maar desalniettemin een puike prestatie.

Sprekend over andere disciplines, dan kom je niet om Sije Otten (zie foto) heen, die zich enkele weken geleden samen met zijn zus Defica en enkele andere leden van de Rutger van Herpenruiters kwalificeerde voor het Teamkampioenschap (individueel springen, dressuur en teamdressuur) in februari van dit jaar, maar zijn zinnen heeft gezet op een andere hippische discipline. De 11-jarige jongeling uit Handel, ziet zijn sportieve toekomst namelijk vooral in het zogenoemde Endurance, een uithoudingsproef voor ruiter en paard, die in de vrije natuur wordt gereden. Dat is niet zomaar een gezelligheidsritje overigens, want ondanks zijn jeugdige leeftijd rijdt hij al ritten met afstanden die variëren tussen de 20 en 80 kilometer. De basisschoolleerling neemt het daarbij niet alleen op tegen leeftijdsgenoten, want de categorie jeugd bestaat uit deelnemers tot 25 jaar. ‘In het uitgezette buitenparcours zijn geen extra hindernissen aangebracht, maar kom je wel natuurlijke hindernissen tegen’, legt moeder Dimfy uit. ‘Je moet daarbij niet alleen zo snel mogelijk rijden, want je mag het paard niet over de kling jagen. Aan de finish mag de hartslag van jouw viervoeter namelijk niet hoger zijn

Foto: Fenne Koppenol

dan 60, anders volgt diskwalificatie’. Het Nederlands kampioenschap wordt niet in één wedstrijd verreden, maar in een cyclus van een aantal events. Zo toerden moeder en zoon de afgelopen periode het land door, met competities in onder meer Someren, Wassenaar, Laag Soeren, Landgraaf. Dat de leerling uit groep 8 van de basisschool zijn neus nadrukkelijk aan het venster drukte was wel duidelijk, maar omdat hij de laatste wedstrijd aan zich voorbij moest laten gaan, bleef het tot het laatste moment onduidelijk of zijn goede optreden voldoende was voor de nationale titel. Groot was dan ook de ontlading, toen bleek dat Sije zich in de klasse I (waar een afstand tussen 20 en 40 kilometer wordt gereden) daadwerkelijk Nederlands kampioen mocht noemen. ‘Vanwege zijn jeugdige leeftijd mag hij het lange afstand rijden niet zonder begeleiding uitoefenen, dus rijd ik te paard steeds met hem mee’, licht Dimfy nog even toe. Dat ook zij daarmee een Nederlandse titel bij de volwassenen in de wacht sleepte, laat de paard- en kindercoach bescheiden achterwege, maar vinden wij het vermelden meer dan de moeite waard. Evenals het feit dat de huldiging van de kersverse kampioenen op 9 februari in Houten plaatsvindt. Het drieluik van topprestaties besluiten we met de, zoals aangekondigd, incomplete resultaten van de selectiewedstrijden van de dressuurpaarden en -pony’s. In Overasselt was het dus afgelopen weekend te doen en wie anders dan Fleur v.Erp leverde onze vereniging de 5e kringkampioen van dit kwalificatietraject. De begenadigde amazone uit een getalenteerde springfamilie, wist met Eyewish in het Z de eerste ronde foutloos door te komen en liet, zoals we het wel een beetje van haar gewend zijn, in de barrage op tijd alle concurrenten haar hielen zien. Wie van de andere zusjes haar gaat vergezellen naar het Brabants Kampioenschap was bij het ter perse gaan van dit blad dus nog niet bekend en volgt dus later. Dat geldt ook voor de vraag of Silke v.Boxtel, de trotse koploper in de klasse L haar zenuwen in bedwang heeft weten te houden en daarmee de afvaardiging heeft veiliggesteld of het zelfs tot kringkampioen heeft weten te schoppen. Zeker is wel dat het overwerken wordt voor Sharon v.d.Velden, want nadat ze vorige week met haar dressuurpony Sil, een ticket voor de Brabantse had veroverd, flikte de Landhorstse datzelfde


Sport kunstje afgelopen zondag ook nog eens met haar springpony Edylia. Via een prachtige 2e plaats, nestelde de Havoscholiere zich op een 4e stek in het eindklassement en mag ze ook met deze viervoeter haar kunsten binnenkort vertonen in Schijndel op het regiokampioenschap. Voor wie het allemaal heeft kunnen volgen en er geen genoeg van kan krijgen: komend weekend strijden de dressuurpony’s om de regionale titels en hopelijk zetten onze Rutger van Herpenruiters daar de succesreeksen voort.

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 13 januari: Tijmedia - Café LCo/OOvB MVS Grootkeuken - Midi Stender Janssen Auto’s - v.d.Aa Klus Polska Team - v.Rijbroek Sp&M Torpedo TUB - Tielemans Groente Café Gij & Ik - Snackpoint LC Elreka Hek - Invorm Interieur

1-3 0-7 4-3 3-1 3-4 7-1 4-2

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc. Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! www.koensterkennatuursteen.nl Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com

Donkers/Claasse - v.d.Boog./v.Sleeuwen 2-2 De Schutboom - Stuc Force 3-6 BoekelFit - TK ’t Stuupke 3-0 Programma 27 januari: Zaal A Janssen Auto’s - Café Gij & Ik 18.45 u Stuc Force - Café LC/OOvB 19.30 u Polska Team - Torpedo TUB 20.15 u MVS Grootkeuken - TK ’t Stuupke 21.00 u v.d.Boog./v.Sleeuwen - Midi Stender 21.45 u Zaal B Donkers/Claasse - Tijmedia 18.45 u v.Rijbroek Sp&M - Snackpoint LC 19.30 u De Schutboom - BoekelFit 20.15 u Elreka Hek - Tielemans Groente 21.00 u v.d.Aa Klus - Invorm Interieur 21.45 u

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) Theo Daandels - Theo v.Alphen 51-18 Piet Wijers - Rien Koolen 23-26 Cor Sanders - Bert v.d.Mortel 23-33 Albert v.Duijnhoven - Gerard Zomers 34-87 Martien Timmers - Rien Koolen 47-34 Rien Berens - Theo Daandels 36-38 Cor Vereijken - Piet v.Hoof 24-39 Frans v.Boxtel - Theo v.Alphen 39-17 Sjef Donkers - Jo v.Zon 57-53 Bert Thoonen - Adrie v.d.Laar 142-24 Piet Wijers - Henri v.d.Heuvel 48-48 Libre B (20 beurten) Henk Schepers - Rini Kerkhof 27-53 Jan Donkers - Harrie v.Duren 25-27 Piet Koonings - Albert v.Moorsel 38-24 Frits Koolen - Frans v.Oort 25-26 Jan Kusters - Corry v.d.Laar 22-21 Henk Schepers - Arie v.d.Kimmenade 30-19 Jan v.d.Aa - Mari v.d.Heijden 36-30 Martien v.Schijndel - Rini Kerkhof 42-50 Henny Arts - Martien v.Haandel 25-23 Christ Coolen - Martien v.Doren 42-33 Antoon v.Asseldonk - Martien v.d.Elzen 25-32 Jan Donkers - Jac Coolen 29-28 Chris v.Casteren - Harrie v.Duren 26-47 Peter v.Duren - Bart v.d.Bosch 23-12

Jo v.d.Aa - Harrie Coppens 26-22 Libre C (20 beurten) Wim v.Hees - Cleem Aldenhuijsen 28-11 Jan v.Kessel - Jos v.Haare 11-19 Paul Raijmakers - Jan v.Asseldonk34-17 Frits v.d.Bosch - Hennie v.Melis 20-23 Martien de Rijck - Henk v.Vorst 14-25 Leo v.Sleeuwen - Piet Raijmakers 14-5 Harrie v.d.Nieuwenhof - Jan v.Berlo 12-32 Martien de Rijck - Antoon v.d.Kamp 15-10 Martien de Rijck - Frits v.d.Bosch 8-8 Bandstoten A (20 beurten) Piet Koonings - Rien Koolen 34-23 Henri v.d.Heuvel - Gerard Zomers 16-53 Martien Timmers - Albert v.Moorsel 28-30 Henk Schepers - Bert v.d.Mortel 17-20 Harrie v.Houtum - Jo v.Zon 37-50 Frans v.Boxtel - Piet v.Hoof 34-23 Martien v.d.Elzen - Martien v.Doren 21-14 Rien Koolen - Gerard Zomers 24-100 Cor Vereijken - Adrie v.d.Laar 35-28 Henri v.d.Heuvel - Christ Coolen 24-37 Sjef Donkers - Jaap Heesen 33-33 Albert v.Duijnhoven - Rien Berens 35-38 Bandstoten B (20 beurten) Martien v.Schijndel - Jan v.Kessel 12-6 Frans v.Oort - Corry v.d.Laar 17-22 Arnold Verstegen - Mari v.d.Heijden 29-10 Wim v.Hees - Henny Arts 12-24 Antoon v.Asseldonk - Jo v.Duren 23-6 Cleem Aldenhuijsen - Jac Coolen 9-18 Bart v.d.Bosch - Harrie v.Duren 21-18 Wim Kroos - Paul Raijmakers 14-15 Frits v.d.Bosch - Peter v.Duijnhoven 9-9 Frits v.d.Bosch - Henny Arts 28-16 Driebanden (25 beurten) Martien de Rijck - Jan Donkers 2-5 Frans v.Boxtel - Martien de Rijck 9-3 Jan Donkers - Henk v.Es 6-5 Piet Koonings - Gerard Zomers 10-7 Sjef Donkers - Jaap Heesen 15-19 Rien Berens - Noud v.Kessel 20-8 Cor Vereijken - Hennie v.Melis 8-4

Evenementenkalender 14 maart brengdag vlooienmarkt Venhorst 15 maart Vlooienmarkt Venhorst 15-21 maart: Driebanden Kampioenschappen 26 april: kofferbakverkoop gilde St. AgathaAllerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

MACHINALE HOUTBEWERKING

Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

VENHORST 0492-351967

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

DOOREN

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O.

Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! -------------------------—-------------------------Nu in Boekel: Energetisch babycoach. Kijk op www.papilloncoaching.nl wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 06-50615271 -------------------------—-------------------------Januari en februari UITVERKOOP in onze twee toonzalen. Renders decoratie voor verhuur en verkoop. Bel voor een

afspraak 0492-352192. www.rendersdecoratie.nl -------------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel

Beregening PVC materiaal

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 06­22887186 / 06­23064406


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 -------------------------—--------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------—------------------------TE KOOP Taxus baccata voor haag 150/175 hoog. Tel. 06-83605581.

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Zorg om handen Hoe zou het voor je zijn als je - sterkere spieren had - meer rust had - soepeler werd - energieker voelde - een uurtje voor jezelf had? Kom naar de gratis proefles van Passie voor yoga! www.passievooryoga.nl of bel naar Bianka Müller 06-40666477

herstel probleemnagels - gelpolish kunstnagels – versteviging niet-nagelbijtbehandeling handmassage bruidsnagels - nailart Meer info: www.fannekedeleeuw.nl Bellen of appen: 06-52 461 845 Te vinden op facebook en instagram

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------TE HUUR gevraagd z.s.m. appartementmet 2 slaapkamers in Boekel en/of Gemert. Tel. 06-53475598. -----------------------------------------------------TE HUUR in Venhorst, nette opslagruimte van circa 120 m2. Goed afsluitbaar/

met poort. Fam Janssen, tel. 0612962654. -----------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------------

TE HUUR 280 m2 bedrijfsruimte De Vlonder Boekel Tel. 06-40163410 (na 18.00 uur)

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

Ontdek in Boekel de schoonheid van moeder natuur! • Unieke kristallen, edelstenen & mineralen • Decoratieve stukken & gravures

KRISTALLEN

• Edelstenen sieraden o.a. hangers, armbanden & OORBELLEN

De Mouthoeve, Erpseweg 2 (1N), www.kristallenenzo.nL,

@KRISTALLEN_EN_ZO

KRISTALLEN & ZO

MEULEMEESTERS KOUDETECHNIEK

Airconditioning, Koel,­ en vriestechniek www.meulemeesterskoudetechniek.nl Tel: 0612666516

Wij kijken terug op 4 geweldige voorstellingen! Alle voorstellingen werden druk bezocht en werd er flink gelachen! Dankzij de vele verkochte loten en de vele gesponsorde prijzen hebben we weer veel mensen kunnen verblijden en ook wij zijn blij met de inkomsten. Daarom zeggen wij ook bedankt aan alle bezoekers en aan alle ondernemers die een prijs beschikbaar hebben gesteld! Nu gaan wij genieten van een paar maandjes rust en na de meivakantie zullen wij weer gaan repeteren op een mooi nieuw stuk in 2021. Wat het gaat worden is nog niet bekend, daar gaat onze leescommissie zich over buigen, maar dat het weer een lachwekkend stuk is dat is een ding dat zeker is! Wij zien u dan toch zeker weer? U kunt ons volgen op onze facebookpagina! Met vriendelijke toneelgroeten!!!


Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en

onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! ---------------------------------------------------------

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

AL 25 JAAR STERK IN STUCWERK

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Tel. 06-22218862 | 06-53670094 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Akoestische plafonds


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Eén toegang tot zorg in Boekel! Informeert, signaleert en ondersteunt. Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners van alle lee昀ijden met hun (hulp)vraag terecht bij het Dorpsteam Boekel. Vijf jaar geleden is het Dorpsteam Boekel opgericht voor (hulp)vragen van volwassenen. Vanaf 1 januari 2020 breiden we het Dorpsteam uit en kunt u er ook terecht voor alle jeugd(hulp)vragen. U hoe昀 daarvoor niet langer naar Uden. Voor jeugd(hulp)vragen over opgroeien n en opvoeden kunt u ook nog steeds terecht bij de GGD, zij werken samen met het Dorpsteam. Toegankelijk, dichtbij en zichtbaar. Hee昀 u, of iemand van uw gezin hulp of ondersteuning nodig dan kunt u terecht bij het Dorpsteam. Denk hierbij aan vragen op het gebied van: -

opgroeien en opvoeden ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen vragen die gaan over meedoen/par琀cipa琀e hulpmiddelen en/of vervoersvragen het langer zelfstandig willen blijven wonen

Onze deur staat voor u open op maandag van 14.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt ons vinden op loca琀e Sint Petrus, Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. U kunt ons op werkdagen ook bellen tussen 09.00 en 12.00 op telefoonnummer 0492-328383 of mailen naar info@dorpsteamboekel.nl

...voor elkaar! Voor meer informa琀e neem een kijkje op

www.dorpsteamboekel.nl Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.