33e jaargang nr. 7, 15 augustus '18

Page 1

Weekblad

33e Jaargang - 15 augustus 2018

Boekel Venhorst 7 RESPECT.BOEKEL: Boostweek 3 ‘Samen’ van 20 t/m 31 augustus Hallo allemaal, Boekel heeft inmiddels veel Respectpunten waar gewerkt wordt aan een veilige, sportieve en respectvolle omgeving voor onze kinderen. Na een succesvol eerste jaar, met de thema’s ‘Respect’ en ‘Eerlijkheid’ gaan we in het nieuwe schooljaar van start met

Nummer

Boostweek 3. Het thema is ‘Samen’ en direct na de zomervakantie gaan we in onderwijs en opvang, uiteraard weer samen met de verenigingen hier mee aan de slag. ‘Samen’ is een belangrijk aspect van respect. Bij ‘samen’ wordt er vaak gedacht aan samen werken, samen spelen, samen sporten en dit is zeker ook belangrijk. Waar wij de nadruk op willen leggen is dat wij samen een groep vormen. In deze groep is er plek voor iedereen. We hebben daarbij één belangrijk doel: We zorgen er SAMEN voor dat iedereen het fijn heeft, niemand wordt buitenge-

Kermissen en bouwvakvakantie achter de rug De kermissen in Boekel en Venhorst zijn achter de rug. Zo ook de 3 weken bouwvakvakantie. Onder tropische temperaturen vlogen zij voorbij. Bedrijven hebben de deuren weer geopend, de scholen zijn volop in beweging om dit binnenkort te doen. Ook het verenigingsleven pakt langzamerhand de draad weer op, Nog even nagenieten van Venhorst kermis kunt u middels de fotoreportage elders in dit weekblad.

Welkom in onze carwash Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

sloten. Ik (ben ik), jij (bent jij), samen zijn we wij. We gaan er samen voor om ook van deze derde Boostweek opnieuw een succes te maken en zullen kinderen (en volwassenen) aanspreken en ze helpen indien nodig. Doet u mee? Werkgroep RESPECT.BOEKEL

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT Op woensdag 22 augustus a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. We gaan weer van start met een nieuw seizoen in de grote zaal van “Boszicht”. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 28 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige meezing-middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat U gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op www.kbo-boekel.nl.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg

10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat:

Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten A.V.G. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Naar aanleiding van deze verordening kan de parochie niet zonder uw toestemming de namen van personen, voor wie een intentie wordt aangevraagd, in Weekblad Boekel Venhorst plaatsen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk, als u bezwaar hebt tegen plaatsing in dit weekblad, dit te vermelden bij de opgave van uw misintentie.

ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Diny Welten tel. 0492-776352

Zondag 19 augustus, 20e zondag door het jaar: 10.30 u (St.Agathakerk): Emanuella, Roy en Glenn Bamé. Samenzang Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; fam.Schepers-Verhoeven; Miet Marinussen-v.d.Elzen (namens de KBO); Henk Kandelaars (namens de KBO); Antoon v.d.Burgt (vwg. sterfdag) en zoon Piet. Woensdag 22 augustus: 19.00 u (St. Petruskapel): Henk, Ella, Kees en Hans v. Boerdonk; Marinus v.Haandel en Petronella v.HaandelRaymakers; overleden ouders Harrie en Bertha v.d.Rijt (vwg. verjaardag vader) en ome Wim v.d.Rijt; Cor Tielemans; Martien Bevers (vwg. zijn verjaardag). . ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 19 augustus, 20e zondag door het jaar: 09.00 u Parochieel Gemengd Koor.; Christ Michiels (vwg. sterfdag) en voor zoon Maarten; Paul v.d.Aa (vwg. sterfdag) en voor zijn vader Jo . OVERLEDEN: Boekel: Jan v.d.Burgt

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Openluchtmis op het St. Agathaplein Op zondag 26 augustus zal t.g.v. Boucult de H.Mis van zondag op het Sint Agathaplein gevierd worden. LET OP!!! Aanvang van deze H.Mis is om 11.00 uur!!!!

Bisschop Mgr. Gerard de Korte mee op bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel. Op zondag 9 september a.s. zal weer de jaarlijkse parochie-bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Handel gehouden worden. Deze bedevaart is rond de feestdag van Maria Geboorte op 8 september. Bisschop Mgr. Gerard de Korte zal voorgaan in de Eucharistie, bij goed weer in het processiepark, anders in de Handelse kerk, aanvang 10.30uur. De drie gilden uit onze parochie zullen, zoals elk jaar, bij de viering aanwezig zijn. De H.Mis wordt muzikaal opgeluisterd door het Pius X Intervalkoor uit Uden. Na de H.Mis zal om 13.00 uur de kruisweg in het processiepark gebeden worden afwisselend met zamenzang. Inmiddels is deze bedevaart een traditie in de Sint Petrusparochie. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om op zondag 9 september deel te nemen aan de pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw van Handel.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 19 augustus: 10.00 u Ds. Bernadette v.Litsenburg uit Eindhoven.

Evenementenkalender 24 augustus: Avond van de Poëzie 25 augustus: BoeCult XL, regionale bands 26 augustus: Boecult XL, Theater/Muziek en kunstmarkt 1 en 2 september: Hippisch Event Boekel 2 september: Pleinfestijn Venhorst 4 september, 19.00-21.00 uur Open avond Volksuniversiteit

AANBIEDINGEN van donderdag16 t/m woensdag 22 augustus:

BOEKELSE KERSENVLAAI OOGSTBROOD

BEREID MET APPELSTROOP

TOSCAANSE BOLLEN 6 HALEN = 5

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

VOOR SLECHTS

10.00 50 € 1. BETALEN

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Welkom op het ‘leefstijlplein’ in Bernhoven Op zaterdag 1 september zijn met name mensen met suikerziekte of obesitas van harte welkom op het ‘leefstijlplein’ in het restaurant van Bernhoven. Praktijkondersteuners huisartsen, diëtisten, diabetesverpleegkundigen, internisten en zelfs een slaappsycholoog informeren u over een gezonde leefstijl en wat u daar zelf aan kunt doen. Dat roken slecht is voor onze gezondheid dat weten we allemaal wel. Maar weten we ook hoe belangrijk bewegen voor ons is? En wat een goede nachtrust betekent voor onze gezondheid? Hierover en over nog veel meer gaat het leefstijlplein van Bernhoven. Vooral mensen die diabetes 2 (suikerziekte) hebben of die kampen met een paar kilootjes teveel (obesitas) worden uitgenodigd op het leefstijlplein. Het restaurant is vanaf 09.30 uur open, het programma begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Een aantal patiënten komt als ervaringsdeskundige aan het woord. Zo vertelt iemand wat hij gedaan heeft om weer in een gezond slaapritme te komen. Een slaappsycholoog van GGZ Lambertushof uit Veghel vertelt waarom goed slapen zo belangrijk is. De slaappsycholoog geeft praktische tips die de nachtrust positief beïnvloeden. Hoe kun je gezond koolhydraat beperkt eten? En is dat wel voor iedereen geschikt? Zo nee, welke andere tips helpen

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 3 augustus 2018

BRYAN Zoon en broertje van Yvonne en James Thomas Demi Middenveld 1, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

dan om gezond te eten? Waarom is het uitkijken geblazen met het gebruik van zout (en suiker) in de keuken en hoe doe je dat? Hoe weet je waar suiker en zout aan is toegevoegd? Bewegen is ook enorm belangrijk want zitten is het nieuwe roken. Moet je dan direct een aantal kilometers gaan rennen of zijn er andere manieren om op een goede manier in beweging te blijven? Stoppen met roken. We weten hoe lastig het is, maar ook hoe belangrijk het is om het te gaan proberen. We kunnen er niet om heen. Roken is op heel veel gebieden ondermijnend voor onze gezondheid. Wie naar het leefstijlplein komt, krijgt heel veel praktisch informatie over al deze thema’s. Aanmelden is gewenst en kan via www.bernhoven.nl/leefstijlplein of door te bellen naar 0413-402910.

Boekelse Lokale Omroep Kring BLOK T.V. zowel analoog als óók digitaal te ontvangen! Volgens een welingelichte bron binnen BLOK TV wordt het door diverse providers mogelijk gemaakt om BLOK TV ook digitaal te ontvangen. Om het juiste kanaal voor digitale ontvangst in te stellen, neemt u contact op met uw provider en vraagt u op welk kanaal BLOK TV wordt doorgegeven. Dit kan door uw provider te bellen of te emailen. BLOK TV hoort graag via ons e-mail adres redactie@bloktv.nl uw bevindingen met betrekking tot de digitale ontvangst.

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van

Jan van der Burgt Jan had een fijne band met bewoners van Sint Petrus, mede door zijn betrokkenheid als voormalig bestuurslid bij de Stichting Vrienden van Sint Petrus. Jan is vanaf het jaar 2000 vrijwilliger in Sint Petrus. Jan we zullen je missen in Sint Petrus, je was een warme persoonlijkheid, eenvoudig maar altijd met een luisterend oor voor ons allemaal. Wij wensen je vrouw Mientje, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies. Bewoners, cliëntenraad, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus


Berichten

Afscheid van een goed mens: Jan van der Burgt Geheel onverwacht kwam het bericht, dat ons CDA-lid, Jan van der Burgt ( 86 jaar) maandag 6 augustus plotseling is overleden. Jan was vanaf de oprichting van CDA Boekel-Venhorst, begin jaren tachtig, steeds een zeer betrokken CDA-er en heeft op vele terreinen zich ingezet voor de Boekelse gemeenschap. Als voorzitter van de Agrarische Fractie (voorloper CDA) en later als raadslid, heeft hij belangrijke voetstappen in de lokale politiek achtergelaten. Diverse bestuurstaken bij Rabobank, Schoolbestuur, de Veiling te Eindhoven en de (landelijke) Tuinbouwvereniging, werden naast zijn eigen gezin en boerenbedrijf erbij gedaan. Juist door in

gesprek te gaan met vele belanghebbenden, was Jan op de achtergrond een belangrijke grondlegger en stimulator. Zo heeft Jan een belangrijke bijdrage gehad Heel bijzonder Heel gewoon Gewoon een heel bijzondere man

Zijn laatste hartentroef is uitgespeeld

Na een intens leven nemen wij afscheid van mijn lieve man, ons pap, onze schoonvader en zeer trotse opa

Jan van der Burgt

* 9 februari 1932

† 6 augustus 2018

† 6 augustus 2018

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Mientje

Myon en Marius Gitte, Jort, Romee Marc en Simone Femm, Melle Inge en Michiel

De afscheidsdienst heeft op zaterdag 11 augustus plaatsgevonden in de Sint-Agathakerk in Boekel. Daarna hebben we Jan begraven op de Algemene Begraafplaats aan De Raadstraat.

S

Rutger van Herpenstraat 4, 5427 AE Boekel

bij de oprichting van de “Stichting Vrienden van St Petrus”, waarvan we in Boekel nog steeds de vruchten plukken. Als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, werd Jan met zijn pensionering gedecoreerd voor zijn bijzondere inzet voor de Boekelse gemeenschap. Voor Jan een mijlpaal om op zijn eigen bescheiden wijze, toch gewoon onverminderd verder te gaan. Met zijn kennis van zaken en gedegen gevoel voor het Boekelse maatschappelijk werkveld, was Jan altijd graag gezien op CDA-achterban bijeenkomsten en zullen we zijn bijdrage daarbij erg missen. De wijze waarop hij relativerend, met een goed gevoel voor humor, zijn scherpe analyse gaf over lastige vraagstukken en lokale dilemma’s, blijven voor ons van grote waarde. Jan was altijd een vaste aanwezige en kritisch luisteraar op de publieke tribune tijdens de vele raadsvergaderingen. Tot het laatste moment bleef hij optimistisch en positief betrokken bij de partij, fractie en achterban. Grote waardering en dank voor heel veel. Afgelopen zaterdag hebben we afscheid genomen van een wijs en goed mens. Wij wensen Mientje, zijn gezin en familie, heel veel sterkte toe. Bestuur, fractie en leden CDA Boekel-Venhorst

Burendag 22 SEPTEMBER In 97% van gemeenten wordt Burendag gevierd - al ruim 800 Burendagactiviteiten in Noord-Brabant Al ruim 800 buurten in Noord-Brabant hebben zich aangemeld voor Burendag. Voor de 13e editie zijn in het hele land al bijna 5.000 activiteiten aangemeld. Met nog anderhalve maand te gaan is het goed mogelijk dat het recordaantal van 2017 (bijna 6.000 deelnemende buurten) verbroken gaat worden. In 97% van de Nederlandse gemeenten worden Burendagactiviteiten georganiseerd. Slechts in 11 gemeenten zijn er nog geen activiteiten aangemeld. Douwe Egberts en het Oranje Fonds organiseren Burendag jaarlijks op de vierde zaterdag van september, die dit jaar op 22 september valt.


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren) 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: Omgevingsvergunning handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, bouwen van een bouwwerk en inrichting of bouwwerk oprichten of veranderen. Onderwerp: het uitbreiden en vernieuwen van een bedrijf Locatie: Rietven 1a Type: Integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 15 augustus 2018 tot 26 september 2018 Boekel, 9 augustus 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel

TAALHUIS BOEKEL Beter leren lezen, schrijven, rekenen en/of computeren Lezen en schrijven zijn belangrijke basisvaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Mensen die kunnen lezen en schrijven zijn sociaal actiever, hebben betere kansen op de arbeidsmarkt en leven gezonder. Uit onderzoek blijkt dat één op de negen volwassenen in Nederland niet goed kan lezen en schrijven. En daar vormt onze gemeente geen uitzondering op.

De gemeente Boekel, bibliotheek De Lage Beemden, Dorpsteam, Vluchtelingenwerk, Taalklas en Taalles Boekel en Stichting Lezen & Schrijven trekken samen op om laaggeletterdheid te bestrijden.

In het Taalhuis kan iedereen terecht met vragen over beter leren lezen en schrijven, de ontwikkeling van digitale vaardigheden en andere basisvaardigheden. Het Taalhuis is er voor laaggeletterden, maar ook voor professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen. Ondersteuning begint met een persoonlijk gesprek. Taalhuis Boekel – open vanaf 4 september 2018 – Bibliotheek Boekel info@taalhuisboekel.nl


Gemeente Boekel (tractorrijbewijs, ID) en geld. • Zwarte portemonnee met pasjes en rijbewijs met button erop met rode A.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 08-08-2018

Verloren: • Rijbewijs. • Bril met blauwe bovenrand montuur. • Mobiele telefoon merk Apple i-phone, type SE. • Kleine zwarte damesportemonnee met ritsje. Rijbewijs, div. pasjes, foto’s kinderen en geld. • Zwarte portemonnee met diverse pasjes

Gevonden: • Roze damesportemonnee met sterren. • I-Phone 6 op kermis bij bankje. • Dames fiets Batavus Old Dutsch.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren? Dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

INWERKINGTREDING OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED 2016 EN DELEGATIEBESLUIT VOOR HET OMGEVINGSPLAN Omgevingsplan vrijwel geheel in werking Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016’ grotendeels in werking is getreden. Gedurende de beroepstermijn zijn enkele beroepen ingediend door belanghebbenden. Deze liggen nu ter beoordeling bij Raad van State. Deze beroepen kunnen nog leiden tot vernietiging van plandelen, maar hebben geen schorsende werking.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

CONCEPT Tijdelijke verkeersmaatregel Parkweg te Boekel ten behoeve van het Bouwen van het Kindpark en inrichten van de openbare ruimte van 17-8-2018 en 30-9-2019

Tijdelijke verkeersmaatregel Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen voor de Parkweg te Boekel ten behoeve van het Bouwen van het Kindpark en inrichten van de openbare ruimte van 17 augustus 2018 en 30 september 2019.

In verband hiermee wordt op vrijdag 17 augustus 2018 vanaf 08.00 uur tot 30 september 2019 23.00 uur - of zoveel langer als nodig is of korter als mogelijk is - een gedeelte van de Parkweg voor alle gemotoriseerd verkeer afgesloten. Boekel, Burgemeester en wethouders van Boekel

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Voor één onderdeel is tegelijkertijd met het beroep een voorlopige voorziening aangevraagd. Het betreft een ambtshalve omissie in de regels over mestverwerking bij veehouderijen. Per abuis is in artikel 6.2, lid 1, de zinsnede ‘alsmede de mest die op een andere productielocatie van hetzelfde bedrijf is geproduceerd’ blijven staan. In artikel 107.1.7 Regels in verband met mest is deze zelfde regeling wel weggehaald bij de vaststelling. De gemeente heeft reeds aangegeven bij de voorzieningenrechter dat hier sprake is van een omissie die via een vernietiging van het aangegeven deel van de regel in artikel 6.2 kan worden opgelost. Dit deel van het plan is door deze voorlopige voorziening ook niet in werking getreden. En zal waarschijnlijk ook vernietigd worden.

Voor het overige is het Omgevingsplan in werking getreden per 14 juni 2018.

Delegatiebesluit Conform afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, maakt het college van burgemeester en wethouders ook bekend dat op 28 maart 2018 de gemeenteraad van Boekel, in het verlengde van het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016’, heeft besloten om voor bepaalde ontwikkelingen de bevoegdheid tot het herzien van het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016’ te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.


In het besluit uitvoering Crisis- en herstelwet is de mogelijkheid opgenomen voor de gemeenteraad om de bevoegdheid tot het herzien van het Omgevingsplan (lees: bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. In overeenstemming met artikel 10:16 van de Awb heeft de gemeenteraad ook regels gesteld voor het toepassen van deze delegatiebevoegdheid. Het college is hieraan gebonden, naast de algemeen geldende wettelijke regels.

In overeenstemming met artikel 10:19 van de Awb moet een besluit dat op grond van een gedelegeerde bevoegdheid wordt genomen, het delegatiebesluit en de vindplaats van het delegatiebesluit vermelden. Het delegatiebesluit is bekend onder zaaknummer Z/034647 en documentnummer AB/022656, besluitdatum 28 maart 2018. Het besluit is te vinden op de gemeentelijke webviewer van het Omgevingsplan Buitengebied 2016. Het delegatiebesluit is integraal en interactief opgenomen in deze geo-viewer: zie http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/ onder de knop ‘kaartlagen – delegatiebevoegdheden’ in het rechter menu.

Nu het omgevingsplan per 14 juni 2018 grotendeels in werking is getreden, is ook het delegatiebesluit derhalve per 14 juni 2018 in werking getreden. Tegen het delegatiebesluit kan geen bezwaar en/of

Wij namen met droefheid kennis van het overlijden van de heer

Jan van der Burgt

Ridder in de Orde van Oranje Nassau De heer Van der Burgt heeft zich gedurende lange tijd verdienstelijk gemaakt voor de gemeente en de gemeenschap Boekel. Van 1986 tot 1998 heeft hij dat gedaan als lid van de gemeenteraad van Boekel namens het CDA. Gedurende deze periode heeft hij volop bijgedragen aan de ontwikkeling van Boekel en heeft hij zich bijzonder ingezet voor verkeer, vervoer en de waterhuishouding. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd.

Ook na zijn raadslidmaatschap bleef de politiek zijn warme belangstelling houden. Hij was en bleef een trouwe bezoeker van de raadsvergaderingen. Ook daar zullen wij hem missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en andere naasten.

Namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Boekel, De griffier,

M.R.P. Philipse

De burgemeester, P.M.J.H. Bos

De secretaris, J.G. Marcic

Berichten BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 21 augustus wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, Binnenhofke, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, KerkstraatNoord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Boterweg, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan

er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Dagfietstocht Op woensdag 22 augustus gaan we weer een dagfietstocht rijden. Jan en Jan hebben weer een mooie tocht uitgezet van maximaal 60 kilometer. Er wordt onderweg regelmatig gestopt zodat uw fiets weer voldoende opgeladen kan worden. Ook hebben ze een lunchzadres gevonden waar we een langere stop zullen hebben.

We vertrekken op woensdag 22 augustus om 09.00 uurbij Samen Sterk en zijn tegen 17.00 uur weer terug in Boekel. Opgeven kan vanaf nu bij de bar van Samen Sterk en is mogelijk tot 17 augustus. De kosten voor deze dag zijn incl. lunch € 20,- per persoon. Voor informatie kun je bellen met Jan Emonds, tel. 0492-322893. Graag tot 22 augustus. Samen Sterk


Algemeen

Bijeenkomst voor ouderen over straatnamen en buurtschappen Op donderdag 23 augustus organiseert Bibliotheek De Lage Beemden in samenwerking met Heemkundekring Sint Achten van Boeckel een bijeenkomst voor ouderen. Jef Verhoeven van de Heemkundekring vertelt over straatnamen en buurtschappen. “Waar komen ze vandaan, wat is de betekenis, hoe oud zijn ze ? Boekel is een zeer oud dorp. Sinds de vroegste tijden hebben de mensen namen gegeven aan de plaats waar ze woonden. Vaak was dat een verwijzing naar de omgeving zoals bijvoorbeeld Boekel zelf, wat van beuken (bos) is afgeleid of Den Elzen wat naar de gelijknamige bomen verwijst. Bij andere namen is het minder voor de hand liggend. Vele eeuwenoude namen in Boekel bestaan nog steeds als adres. Andere zijn

verdwenen of komen weer terug als er behoefte aan nieuwe straatnamen bestaat. In deze lezing word kort ingegaan op de herkomst en de betekenis hiervan”. De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 augustus van 10.00 tot 11.30 uur in Bibliotheek Boekel. De toegang is 2 euro, inclusief koffie/thee. Bibliotheek De Lage Beemden organiseert regelmatig bijeenkomsten voor de ouderen van Zorgcentrum Sint Petrus. Deze keer zijn álle ouderen van Boekel en Venhorst van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Europees Schutterstreffen is een feest der verbroedering. Eens in de drie jaar ontmoeten zo’n 600 schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgilden uit heel Europa elkaar. Het Europees Schutterstreffen is een kleurrijk, bourgondisch feest waar iedereen welkom is. De optocht door het dorp Neer begint om 12.00 uur, waaraan ook gilde Sint Agatha zal deelnemen.

Gilde St. Agatha Boekel Het gilde gaat zondag Europees. Zondag 19 augustus wordt er in het noord-Limburgse Leudal een groot Europees schutterstreffen gehouden. Dit

Jeugdnatuurwacht De Knokert Je kunt je nog steeds opgeven voor de jeugdnatuurwacht. Om de 14 dagen op zaterdagmiddag gaan we de natuur in om van alles te bekijken en te onderzoeken. Vanaf groep 5 ben je welkom. We starten op 15 september. Meld je aan op afj.vogels47@hotmail.com en je krijgt het aanmeldingsformulier toegestuurd. Hierbij een foto van het wateronderzoek op 12 mei. Groeten, Ton Vogels

Op zaterdagmiddag wordt er door alle deelnemende Koningen geschoten om de titel “Europees Koning”. Onze gildekoning Jan Leenders zal die middag proberen om deze titel naar Boekel te halen. Natuurlijk zijn op het terrein grote tenten aanwezig met allerlei muzikaal vermaak. De entree is gratis. Nadere informatie is te vinden op: www.est2018.eu/nl

Evenementenkalender 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi 16 september; Toermee 23 september: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 7 t/m 14 oktober: Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen 2018 26 & 27 oktober: Venhorst klinkt 28 oktober Rommelmarkt Rutger van Herpenruiters


Venhorst kermis 2018


Algemeen mensen heb leren kennen en nieuwe (meerstemmige) zangervaring opdoe. Afgelopen jaar deed ik mee aan de Peelse Proms. Dat smaakte naar meer en daarom heb ik mij aangemeld voor Venhorst Klinkt! Ik heb er ontzettend veel zin in en ga samen met alle muzikanten die hieraan meewerken mijn uiterste best doen om een mooie show neer te zetten!'

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober 2018 wordt de derde editie van Venhorst Klinkt! gehouden. Deze week stelt vocaliste Willeke Donkers zich voor.

Op de 1e zondag van september is het Pleinfestijn weer aan de beurt. De organisatie heeft weer een gevarieerd programma in petto om van dit jaarlijks dorpsfeest een gezellige middag te maken. Voor de kinderen is er weer van alles te doen op het St. Josephplein. Ze kunnen hun hart weer ophalen met diverse attracties en spelletjes. De inmiddels bekende snoepstraat is er weer. Ook kan er weer flink geklommen en gesprongen

worden op diverse springkussens. Op de bĂźhne zal Marco v.Delst weer zorg dragen voor de vlotte muziek, die daar in ondersteund word door Jo v.Dulmen. Live muziek is er dit jaar ook; traditioneel zal dweilorkest Ok Moi samen met dweilorkest Variozo de spits afbijten op het Pleinfestijn podium. Wat later zal niemand minder dan Aplous het podium bestieren. Deze Boekelse en Venhorstse flauwekulband zal er ongetwijfeld voor zorgen dat de blaadjes vroeg vallen dit jaar. De slagroom op de taart is voor de Venhorste ondernemers. Ook voor hen staat er weer iets specials op het programma. Het hilarische spel Kwalleballen staat dit jaar centraal op het plein. Tevens kun je weer bij het Mennehof binnen lopen voor de jaarlijkse open dag. Dus noteer alvast 2 september in uw agenda De aanvang voor dit gezellige dorpsfeest is 14.00 uur en de toegang is uiteraard gratis. Team Pleinfestijn

11e Auwerwetse Boekelse Oogstdag

'Hoi! Ik ben Willeke Donkers en dit jaar doe ik mee aan Venhorst Klinkt! Mijn passie is zingen en dat is dus ook wat ik bij Venhorst Klinkt! zal gaan doen. Mijn zang-carrière begon als kind bij kinderkoor de Peelzangertjes uit Odiliapeel. Toen ik op de middelbare school zat, begon ik steeds vaker solo te zingen en dat smaakte naar meer. Na een paar jaar zangles te hebben gevolgd, ben ik op zoek gegaan naar een band. Zo ontstond coverband Strike, waarin ik een enkele jaren zangeres ben geweest en waarmee ik een aantal optredens en ervaringen rijker werd. Ook heb ik toen mijn man, Rob Donkers leren kennen. Al snel kregen we verkering en nu woon ik alweer bijna vijf jaar in Venhorst en zijn we een half jaar geleden getrouwd. Sinds kort doe ik de lead- en achtergrondzang in showband Mixure Music uit Rijkevoort, waar ik weer heel veel leuke

Het was weer een geweldig evenement. Onze 11e oogstdag is in alle opzichten geslaagd. We hadden leuke demonstraties, mooie oude ambachten, nostalgische tractoren, prachtig weer en enthousiast publiek. Bij deze willen wij dan ook iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen aan deze mooie dag. In het bijzonder onze sponsors. Zonder hen was dit niet mogelijk: dank daarvoor. Kijk eens op onze site "www.boekelseoogstdag.nl". Daar staan leuke foto's van onze 11e Auwerwetse Boekelse Oogstdag. Nogmaals dank en tot volgend jaar! Het bestuur


Algemeen Ingezonden Brief HIER EN DAAR EEN BUI Zo kennen we Nederland, een zonnetje met hier en daar een bui. Maar niet in de zomer van 2018, want sinds begin juni heeft het in onze regio vrijwel niet meer geregend. Het droogterecord van 1976 gaat eraan, zo melden diverse media. In het jaar 1976 bleef het tot 20 augustus droog en zag het landschap er dor en geel uit. Het is nu augustus en we gaan dezelfde kant op. Vrijwel alle graslanden en bermen zijn geel. In 1976 zijn de oogsten mislukt en was er een groot gebrek aan ruwvoer voor het vee. Tuinen mochten nog maar minimaal besproeid worden. Dat risico willen we niet meer lopen. De meeste boeren beregenen nu dag en nacht. Als je door de Peelregio rijdt dan is het landschap nog redelijk groen. Boeren mogen hier niet meer uit oppervlaktewater beregenen, maar wel uit (ondiep) grondwater. Grote vraag naar water De drinkwatervoorziening uit de diepere lagen in onze regio is nog niet in gevaar. De oproep van de waterleidingmaatschappijen om zuinig te zijn komt vooral omdat het leidingnet de grotere vraag naar water niet altijd aan kan. Waterschap Aa en Maas is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater en het ondiepere grondwater. Al decennia lang wordt geïnvesteerd in wateraanvoer. In de polders kan water vanuit de opgestuwde Maas worden ingelaten. Wat velen niet weten is, dat er via een ingenieus stelsel van kanalen er ook water uit de Maas naar de Peelregio wordt geleid. Dat water wordt bij Panheel in de ZuidWillemsvaart gelaten en stroomt dan via de Noordervaart en het kanaal van Deurne het Peelkanaal (Defensiekanaaltje) in, op de top van de Peelhorst. Hoogste prioriteit ‘Met Rijkswaterstaat is afgesproken, dat de Noordervaart wordt opgeknapt zodat er meer water door heen kan’, aldus Ingeborg Verschuuren namens Fractie CDA Aa en Maas. ’De hoogste prioriteit hebben de verdrogingsgevoelige natuurgebieden. Door tegendruk wordt geprobeerd de schade te beperken. Verder moet voorkomen worden dat visrijke beken droogvallen. En er is uiteindelijk veel wa-ter nodig om het grondwaterpeil op 1 ap-ril 2019 weer op de afgesproken norm te krijgen, dan kan er ook in 2019

weer normaal worden beregend’. CDA Aa en Maas heeft zich altijd ingezet voor extra wateraanvoer. Nu en door de verandering van het klimaat blijkt hoe hard dit nodig is. Hier en daar een bui, het klinkt vertrouwd. Het is goed voor het waterbeheer, natuur, landbouw en de mens. We wachten af, maar houd het hoofd koel en blijf water drinken! (www.waterschapaaenmaas.nl).

Dierenopvangcentrum Hokazo bestaat 20 jaar Inloopdag op zondag 2 september Altijd al benieuwd geweest naar alle werkzaamheden in een dierenasiel? Kom dan op 2 september bij dierenopvangcentrum Hokazo kijken! Het dierenopvangcentrum biedt u een kans om tussen 12.00 en 15.00 uur een kijkje te nemen achter de schermen van het asiel. Dit doen we om te vieren dat we dit jaar 20 jaar bestaan en in deze 20 jaar al enorm veel dieren hebben kunnen helpen. Dit willen we ook heel graag blijven doen en we proberen door een leuke, informatieve dag te organiseren een leuk bedrag op te halen zodat we de dieren kunnen blijven helpen! Over Hokazo Dierenopvangcentrum Hokazo is verantwoordelijk voor het opvangen en verzorgen van honden en katten die zwervend worden aangetroffen of waarvan de eigenaar afstand doet. Hokazo doet dit voor de gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Meijerijstad (Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel), Mill, SintAnthonis, Sint-Michielsgestel en Uden.

We gaan na de wettelijke zwerfperiode van 14 dagen op zoek naar een (nieuw) liefdevol thuis voor deze dieren. Overige dieren worden wel opgehaald door onze dierenambulance, die deze dan onderbrengen in gespecialiseerde opvangcentravoor de specifieke diersoorten in de omgeving. Activiteiten Er zullen kraampjes aanwezig zijn van verschillende onderdelen die bij het opvangcentrum horen. Zo kan er een kijkje worden genomen in de dierenambulance en zal er een kraam zijn waarbij onze vrijwilligers informatie geven over de pleegzorg. Naast de informatieve kraampjes zullen er ook leuke activiteiten zijn en staat er een team enthousiaste vrijwilligers klaar om leuke workshops en demonstraties te ge-ven. Er zal een kraam zijn waar u leuke zelfgemaakte spulletjes kunt kopen voor uw huisdier en de opbrengst hiervan wil Stichting Dierenlot voor ons verdubbelen. Ook kunt u deelnemen aan een loterij met leuke prijsjes en zal er een springkussen aanwezig zijn voor de kinderen. Ook kunt deze dag lege statiegeld flessen inleveren bij ons. Er zijn nog een heleboel andere leuke dingen te zien en te beleven op deze dag dus we hopen op een leuke opkomst! Adoptie Tijdens deze dag worden er geen asieldieren geplaatst. Mocht u interesse voor een dier hebben dan zien we u graag op een ander moment terug. Ook goed om te weten, is dat mensen geen eigen honden kunnen meenemen naar deze dag. Dit in verband met mogelijk onrust onder de asielhonden. Het asiel rekent op begrip hiervoor. Praktische informatie Deze dag wordt gevierd op ons eigen terrein aan de Lange Goorstraat 6 te Uden. De entree is gratis!


Algemeen zaterdag 25 & zondag 26 augustus 2018 Gratis bier tijdens BoeCult XL, geef je team snel op voor het Boekels Bierkruien (18+) Het aftellen is nu echt begonnen. Nog dik een week en dan is het tijd voor BoeCult XL. Zaterdag 25 en zondag 26 augustus is het zover. Ben jij er (met je team) al klaar voor? Verzamel je team en geef je snel op voor het Boekels Bierkruien! Verschillende teams gaan de uitdaging aan en hebben zich opgegeven voor de eerste editie van het Boekels Bierkruien op zaterdag 25 augustus. Zij zijn hun training gestart en strijden om de winst van de meeste gratis biertjes!

Wat gaat er gebeuren tijdens het Boekels Bierkruien? Samen met jouw team van 6 tot 10 personen ga je de strijd aan. In estafette sprint je met twee personen over een spectaculair parcours. Dit doe je terwijl één van de twee zittend in de kruiwagen een blad met zoveel mogelijk bier vasthoudt en dit zo stabiel mogelijk aan de overkant probeert te krijgen, terwijl de tweede helft van het duo de kruiwagen zo snel mogelijk over het parcours racet. Hoe beter je presteert hoe meer gratis bier er verzameld wordt. Maar natuurlijk is dat nog niet alles, want tijdens de prijsuitreiking maken we bekend welke teams de uitdaging het beste hebben voltooid. Voor de nummers één, twee en drie staan er natuurlijk heerlijke prijzen klaar.

Het Boekels Bierkruien vindt plaats op zaterdag 25 augustus en start om 18:30 uur. We sluiten af met een spectaculaire prijsuitreiking. Gevolgd door een avondvullend muziek programma met onze locale heroes! Heb je je nog niet opgegeven? Doe dit dan snel!! Opgeven kan tot uiterlijk donderdag 23 augustus om 20:00 uur. Ga naar boecult.nl/boekelsbierkruien.

Evenementenkalender 24 augustus: Avond van de Poëzie 25 augustus: BoeCult XL, regionale bands 26 augustus: Boecult XL, Theater/Muziek en kunstmarkt 1 en 2 september: Hippisch Event Boekel 2 september: Pleinfestijn Venhorst 4 september, 19.00-21.00 uur Open avond Volksuniversiteit 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi 16 september; Toermee 23 september: Kofferbakverkoop Gilde St. AgathaAlgemeen zaterdag 25 & zondag 26 augustus 2018 Sponsor BoeCult met jouw lege flessen Vergeet trouwens niet dat ook jij je steentje kan bijdragen om BoeCult ook de komende jaren GRATIS toegankelijk te houden? De SuperCOOP in Boekel maakt mogelijk dat jij als COOP-klant t/m september emballage geld kunt laten uitkeren aan BoeCult. En dat is nog niet alles, want SuperCOOP heeft toegezegd om aan het einde de volledige opbrengst te verdubbelen. Echt SUPER!! Zaterdag 25 en zondag 26 augustus is het zover, BoeCult XL! Of je nu kunst-, cultuur- of meer een muziekliefhebber bent, jong of oud? Voor ieder wat wils in het laatste weekend van augustus. Het centrum van Boekel zal tijdens BoeCult XL weer omgebouwd worden tot waar festivalterrein. Boekels Bierkruien en Locale Heroes Op zaterdag 25 augustus gaan we van start met de eerste editie van het Boekels Bierkruien. Dus voor alle fanatiekelingen uit Boekel en omstreken die niet bang zijn voor een uitdaging en wel houden van een klein beetje competitie en een lekker biertje. Verzamel je team en schrijf je zo snel mogelijk is via www.boecult.nl/boekelsbierkruien. Inschrijven kan nog tot uiterlijk donderdag 23 augustus 20:00 uur. Maar natuurlijk wordt er ook op zaterdag al gezorgd voor een heerlijk muziekprogramma. Dus kom lekker dansen en meezingen met de heerlijke nummers van onze locale heroes. Wij presenteren: Aplous, Off Limits, One Dollar Quartet, Repop, Simone and Friends en we sluiten

gezellig af met The Siklls! Theater en muziek op zondag Op zondag 26 augustus staat er natuurlijk ook dit jaar weer een uitgebreide kunstmarkt en een prachtig park vol straattheater voor iedereen op het programma. Mis niets en neem alvast een kijkje op www.boecult.nl om te zien welke acts je dit jaar zeker niet aan je voorbij wil laten gaan. Naast deze prachtige artiesten staat er ook weer een vol muziekprogramma voor je klaar op het hoofdpodium: 11:00 - 12:00 Openluchtmis 12:15 - 13:15 ‘t Boekels Kwartierke 13:45 - 14:30 Dikdakkers 15:00 - 15:30 Anita Meyer 16:15 - 17:45 BZB 17:45 - 18:15 Broadway Brass 18:15 - 18:45 Soul of Gospel 18:45 - 19:15 Broadway Brass 19:30 - 21:30 PROOST! Komt dat zien, komt dat zien tijdens BoeCult XL. Toegang is het hele weekend GRATIS! Natuurlijk willen we dit ook de komende jaren graag zo houden en daar kunnen we ook jouw hulp natuurlijk bij gebruiken. De SuperCOOP in Boekel maakt het mogelijk dat jij als COOP-klant t/m september emballage geld kunt laten

uitkeren aan BoeCult. En dat is nog niet alles, want SuperCOOP heeft toegezegd om aan het einde de volledige opbrengst te verdubbelen. Echt SUPER!

Een dementievriendelijke gemeenschap Dat mensen steeds langer thuis moeten blijven wonen en dat burgers meer en meer voor elkaar moeten gaan zorgen, geldt ook voor mensen met geheugenklachten. Veel gemeentes hebben daarvoor de laatste jaren al maatregelen getroffen, anderen zijn daar nog mee bezig. Alle gemeenten in de regio willen een dementievriendelijke gemeenschap worden. Wat dementievriendelijk inhoudt, wordt besproken in het Alzheimercafé voor de inwoners van de gemeenten Boekel, Uden, Landerd, Meierijstad en Bernheze. Dat opent op dinsdag 21 augustus om 19.00 uur weer zijn deuren in het Pieter BrueghelHuis op Middegaal 25 in Veghel. Bezoekers worden betrokken bij een gesprek over hoe we samen een dementie vriendelijker gemeenschap kunnen creëren. Er wordt uitgelegd welke resultaten er inmiddels in Brabant behaald zijn. Het gaat over wat daarvoor nodig is en wat voor ervaringen mensen met geheugenklachten hebben, bijvoorbeeld tijdens het winkelen, bij de sportclub of het biljarten. De bezoekers van het Alzheimercafé kunnen hun stem laten horen. Mensen met dementie en hun mantelzorgers weten als geen ander welke maatregelen en voorzieningen belangrijk zijn. Overigens is iedereen van harte welkom die geïnteresseerd is in dit onderwerp. De toegang is zoals altijd gratis.


Tekenen en schilderen voor beginners en gevorderden Teken- en schilderlessen in een groot atelier in een landelijke omgeving. De lessen zijn geschikt voor jong en oud, beginners en gevorderden. Alle technieken zijn mogelijk, je wordt individueel begeleid en je bent vrij om te maken wat je wilt. De lessen worden gegeven in blokken van 2,5 uur: • Woensdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur • Donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur

Aanvang: 12 / 13 september 2018

Daarnaast kunt u bij mij ook terecht voor workshops, voor bijvoorbeeld een vrijgezellenfeest, familiedag, teambuilding, kinderfeestje, etc. Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op: Hanny Verbrugge Elzen 7, 5427 RC Boekel 06-30118048 hannyverbrugge@live.nl

MENU PROVENCE Proeverij van tomatensoep, gamba’s pil pil en ham & meloen Of Combinatie van gerookte zalmfilet, crevettes, granny smit appel en citrus Of Zachte soep van Dijonmosterd met knoflookbrood OF Frisse salade met mozzarella, tomaat, Parmaham en basilicum *** Gegrilde black angus steak met pepersaus Of Gebakken zeebaarsfilet met geroosterde tomaat, pistou en pijnboompitten Of Grillade van hoen, varkenshaas, runderfilet en merquezworstje met honing tijmsaus Of Gebakken scholfilet met gamba’s, jus van soja, limoen en bosui *** Romanoff –aardbeien, vanille ijs, aardbeienroom en merinque Of Witte chocoladeparfait, frambozenkletskop en slagroom Of Selectie van Franse kazen

€ 24,50

Bekijk de uitgebreide à la carte kaart op onze website

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Uitslag Kermis toernooi. Winnaar werd het team Geert Verstraten en Pascal v.Os. Zij wonnen de finale van Jan Kroos en Joost Donkers.

Op de derde plaats het team Bert v.d.Heijden en Cor Reijnen. 4e plek Karin v.d.Ven en Bob Houtman. De volledige uitslag: Poule A: 1 Geert Verstraten, Pascal v.Os; 2 Karin v.d.Ven, Bob Houtman; 3 Martien v.d.Elzen, David Bullens; 4 Wim v.Zutven, Norbert v.Oyen; 5 Harrie Coppens, Truus Hubers; 6 Jos Fabrie, Martin Eijsbouts; 7 Jan Sleegers, Jaap Heessen; 8 Kees de Klijn, Suze Verstraten; 9 Piet v.d.Wijst, Roland v.d.Wijst; 10 Henk Vesters, Harrie Marinussen; 11 Tiny Vesters, Nick Vesters; 12 Jo Bijvelds, Els Klokgieters; 13 Theo Versteegden, Thea Versteegden; 14 Anneke Biemans, Martien Tielemans; 15 Sjan Kanters, Gonnie Kerkhof; 16 Martien v.Doren, Kees Gijsbers; 17 Sjaak v.d.Rijt, Huub Verbruggen; 18 Henk v.Vorst, Gerard Bouwe; 19 Tiny v.d.Elzen, Mariska Bullens; 20 Jan v.d.Elzen, Jan v.Melis;

21 Ria v.d.Ven, Rene Mickers; 22 Erna Verstegen, Geert v.Berkel; 23 Anneke v.d.Elzen, Mien Tielemans; 24 Dora v.Berloo, Doortje Donkers; 25 Maria School, Luuk Jacobs; 26 Dinie Houtman, Annie v.Lieshout; 27 Thea v.d.Wijst, Sjaan Verstegen; 28 Pieter v.Doren, Leo v.Sleeuwen; 29 Trees v.Grinsven, Mathy v.Grinsven; 30 Riek Hurkmans, Hariette v.Os; 31 Jeanne v.Melis, Maria Jacobs; 32 Frans de Bruin, Rinie Kerkhof; 33 Nellie v.Hees, Chatrien v.Haandel; 34 Truus de Klijn, Christien Dekker. Poule B: 1 Jan Kroos, Joost Donkers; 2 Bert v.d.Heijden, Cor Reijnen; 3 Wim v.Hees, Chris v.Haandel; 4 Jeanny Bevers, Sandra Antonie; 5 Alexander v.Asperen, Herman Straatman; 6 Jan v.Haandel, Harrie v.d.Elzen; 7 Frans Vesters, Rien Klokgieters; 8 Harrie Donkers, Stiena v.Crey; 9 Gerard v.Melis, Riek v.d. Bosch; 10 Maria v.Vorst, Ans Bouwe; 11 Annie v.Haandel, Wilma v.d.Elzen; 12 Sjef v.d.vondervoort, Martien v.Grinsven; 13 Huub v.Bevers, Luc Antonie; 14 Nellie v.Haare, Mien Tielemans; 15 Pieta v.d. Ven, Thea v.Crey; 16 Grard School, Tiny Dekkers; 17 Jos Hoevenaars, Piet Rovers; 18 Sjaan v.d.Cruijsen, Danny v.d. Cruijsen; 19 Betsie v.Doren, Martien v. Schijndel; 20 Robbie Kuipers, Gerard de Koning; 21 Piet v.d.Braak, Ruud v.Doorn; 22 Frans v.Schijndel, Luke v.Schijndel; 23 Sjaan v.Doren, Mia v.Sleeuwen; 24 Jos v.Haare, Tiny Tielemans; 25 Ricky Fabrie, Marga Eijsbouts; 26 Tonnie v.Logten, Annie v.Duijnhoven; 27 Toos Huijbregts, Henk Huijbregts; 28 Antoinette Swinkels, Toos v.d.Ven; 29 Jo v.d.Braak, Ilvy Couwenberg; 30 Leny Schepers, Arnold Verstegen; 31 Truus v.d.Vondervoort, Cissie v.Asseldonk; 32 Wilhelmien v.d.Elzen, Marietje Melis.

Wieler Toer Club Boekel Kastelenroute. Lekker fris was het zondagochtend, 15 graden. Ideaal weer om een mooie tochtte maken. En dat deden we dan ook. Met 15 man reden we de Kastelenroute. Deze ging richting Limburg, Baarlo/Maasbree

was de koffiepauze gepland. Daarvoor reden we eerst zo’n 70 kilometer over veelal achterafwegen, dus bijna niet door dorpen. Bijna bij de pauze aangekomen zagen we 3 kastelen, ook in Baarlo stond er een. Op camping de Vlierenhof in Maasbree hadden we echt wel trek in een heerlijk kopje koffie. De bediening was snel, we zaten heerlijk op het terras. Het uitzicht was ook mooi, er lag een mooie vijver op de camping. Tijdens de pauze zagen we J.v.d.E met wel een erg veranderd uiterlijk. Ze hadden hem gevraagd om dit jaar de kerstman te zijn en dan heb je een baard nodig. Zodoende hebben we nu onze eigen LTD. Na de pauze reden Will en Mario v.Sleeuwen nog lek. Omdat we bijna thuis waren, ging de fiets van Mario in de volgwagen, zodat hij zijn krachten kon sparen voor de oogstdag, waar hij zou gaan volksdansen. Om 12.10 uur waren we weer terug in Boekel met 126 kilometer op de teller. Volgende week staat voor de A-groep de Peel en Maasroute op de kalender., voor de B-groep is dat de Mooktocht en voor de C-groep de Maria’s ommetje. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Bridge Instuif Boszicht Beste bridgers, Op vrijdag 17-8-2018 starten we weer met onze gezellige bridgemiddagen. Aanvangstijd 13.30 uur. Diny Polman komt nog wel kaarten maar heeft haar organisatorische werkzaamheden aan Jeanne Witlox overgedragen.. Indien je nog geen partner hebt kun je dat doorgeven bij Jeanne. Zij probeert dan een partner voor je te vinden. Heb je al een partner dan kun je zonder jezelf aan te melden zo binnenstuiven bij boszicht. Je hoeft dan NIET te bellen. Graag zien we jullie weer. Mvrgr.: Jeanne Witlox, tel. 0492 321893; Maria v.d.Nieuwenhof, tel. 06 47394608; Leon Otten, tel. 0492 321208.


207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco

208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco Style

2008 1,6 HDIF ALLURE

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 HB 1.6 HDiF Airco

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

508 Sedan 1.6 THP Executive

C1 Collection 5 Drs Airco/Led

C3 1,4 exclusive Airco

C3 1,2 NW MODEL AIRCO/NAV

C4 1.4 16v Ligne Business

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

C4 1,6 Vti Space Tourer

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Ka 1.3 Airco

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Ford

2006

2004

2002

2012

2014

2015

2012

2017

2004

2013

2013

2014

2007

2002

2002

2014

2017

2009

2016

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

Peugeot

B O V A G

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

Toyota starlet 13i automaat, 3drs, 120dkm

Ford Focus 20i, 5drs

Ford C-max 16i, sync uitv, 50dkm

Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

Opel Corsa 1.2 autom. 3 drs

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco

Opel Astra H station 16i16V, airco

1996

2007

2014

2011

2002

2005

2011

2010

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Sport

Trainingen bij badmintonclub ’t Veertje gaan weer beginnen. De vakantie is bijna voorbij, ook bij badmintonclub ’t Veertje gaan we weer beginnen. Op woensdag 22 augustus start de woensdagochtendgroep als eerste van dit seizoen en direct de volgende dag op donderdag 23 augustus gaan ook alle andere trainingen weer beginnen voor jong en oud. De competetitie begint op zondag 16 september met een thuiswedstrijd voor alle jeugdteams en weekend senioren teams. Dit jaar hebben we ook twee senioren teams die op donderdagavond hun thuiswedstrijd spelen, zij beginnen de week ervoor. Kijk op onze website www.bcveertje.nl bij teams voor meer informatie over de indeling, speelweekenden, etc. Wij wensen iedereen dit seizoen veel sportplezier met leuke, gezellige en sportieve partijen. Trainingstijden: Recreanten (volwassenen) Woensdag 09.00 - 10.30 uur Mini’s (groep 1 t/m 3) Donderdag 18.15 - 19.00 uur Pupillen/aspiranten (groep 4 t/m 7) Donderdag 18.15 - 19.15 uur Junioren (groep 8 en middelbare school) Donderdag 19.15 - 20.15 uur Senioren training (volwassenen) Donderdag 20.15 - 21.45 uur Senioren vrij spelen (volwassenen) Donderdag 21.00 - 22.15 uur Lid worden? Weet jij al welke sport je na de vakantie gaat doen? Misschien is badmintonnen iets voor jou. De sport badminton is niet te vergelijken met het campingbadminton. Wist je dat een badmintonspeler in een wedstrijd soms meer dan 6 km aflegt? En dat een smash met een veren shuttle een snelheid van 300 km/h kan halen? Dan kun je bedenken dat het een fysiek zware sport is en je een snel reactievermogen moet hebben. Natuurlijk leer je eerst de basisslagen en bouw je je conditie en reactiesnelheid op. Wil je zelf eens de proef op de som nemen en eens vrijblijvend een shuttle komen slaan? Geen probleem, op donderdagavond 23 augustus, 30 augustus, 6 september en 13 september is er de gelegenheid om mee te komen doen om te kijken of badminton

iets voor jou is. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. Hierboven staan de groepen en trainingstijden genoemd. Badmintonclub ’t Veertje heeft een speciale groep voor de kinderen uit groep 1 t/m 3 (vanaf 4 jaar), deze groep is iedere week fanatiek in de weer met diverse spelletjes, coördinatie-oefeneningen en als het lukt pakken we ook af en toe een racket vast. Het echte badmintonnen leer je vanaf groep 4. Wil je meer informatie? Neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (tel. 0620128955). Tot ziens bij ’t Veertje!

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Hallo leden van KBO, liefhebbers van kaarten. De stopvakantie is weer voorbij en op maandag 13 augustus zijn we weer begonnen met rikken en jokeren. Elke week bent u welkom van 13.30 tot ± 17.00 uur. Bent u nog nooit geweest kom dan een kijkje nemen om een middagje te kaarten. De entree is € 1,- en er zijn kleine geldprijzen, we spelen 2 rondes . Na een ronde gaan we van plaats wisselen dus je leert ook vele andere leden kennen. Iedereen is van harte welkom om te komen kaarten bij de KBO, Gerrie Verhoeven

Uitslag 9 augustus 2018. 1. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 62,85% 2. Dames v.Dinteren-v.Geffen 62,50% 3. Mw.Witlox-Hr.Bekkers 61,46% 4. Heren J. en Th.v.d.Ven 55,56% 5. Dames v.d.Heijden-Onclin 55,56% 6. Dames Coolen-v.d.Rijt 50,35% In de zomermaanden zijn alle bridgers van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Gymclub KBO Boekel Wij zijn op zoek naar versterking Wie wil er met ons goed gezellig komen gymen? Onder deskundige leiding worden op woensdagochtend in Boszicht lichaam en geest getraind. Er zijn 4 groepen nl.: een mannengroep van 09.00-09.45 uur en drie damesgroepen, om 09.45-10.30 uur, 10.4511.30 uur en om 11.30-12.15 uur. De kosten zijn 20 euro per half jaar. Lidmaatschap van K.B.O. is wel vereist. Heb je zin om mee te doen, kom dan gerust op woensdagochtend kijken. Woensdag 22 augustus is de eerste les van het nieuwe seizoen. Het bestuur Gymclub KBO

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop van versiering en decoratie voor feesten en partijen. En tweedehands

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

woning inrichting. Zie www.rendersdecoratie.nl of Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 M2 voorraad. -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------

-

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Bouwstoffen - houthAndel

VAn

dooren

mAchinAle houtBewerking

Venhorst 0492-351967

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren steigeRmateRiaal en RolsteigeRs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gebRuikte steigeRplanken Tel: 06-22887186 / 06-23064406

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Jv

Voor binnen en buiten

meubels op maat & sfeeR accessoiRes

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

www.sfeerhout.nl

B

PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

PVC materiaal

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP

Beregening

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

JOS VAN BOXTEL

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------KASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel.

0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 -----------------------------------------------------Binnenkort in Boekel: Energetisch babycoach. Kijk op WWW.PAPILLONCOACHING.NL wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 06-50615271 -----------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

Ze zijn er nog onze heerlijke AARDBEIEN en NIEUWE AARDAPPELEN Dagvers van eigen land !! U kunt in onze nieuwe automaat terecht voor AArDbeien, AArDAppelen en schArreleieren

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist voor particulieren en bedrijven e: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl t: 06 36 141 282 samen op weg naar een mooi resultaat!

Graag tot ziens in het nieuwe seizoen!! www.tuinbouwdezijp.nl boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, 5427 hK boekel, 06 2036 4524Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------HUILT JOUW KIND VEEL? EET jouw kind niet goed? SLAAPT jouw kind slecht? Vertoont jouw kind GEDRAG wat door je omgeving als niet prettig wordt ervaren? Staat jouw kind de hele dag "aan"? Heeft jouw kind een HUIDPROBLEEM? Kun jij hulp gebruiken bij de opvoeding? WWW.PAPILLONCOACHING.NL. Tel.: 06-50615271 -----------------------------------------------------Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 0623446218. De man die ook repareren kan!Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

Dierenbescherming Iedereen kan helpen dierenleed te bestrijden Dankzij de inzet van onder andere de medewerkers van de Dierenambulances van de Dierenbescherming zijn in de Rotterdamse haven honderden met olie besmeurde zwanen gered, dankzij de inzet van medewerkers en gastgezinnen van dierenasielen vangt de Dierenbescherming elk jaar zo'n 3000 kittens op en geeft ze de zorg die ze nodig hebben, dankzij de tomeloze inzet van de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zijn recentelijk 47 honden bevrijdt van een foute fokker en werd een andere fokker veroordeeld voor de rechtbank. Het zijn een paar voorbeelden van het werk dat de Dierenbescherming doet. De organisatie kan bij haar werk alle hulp gebruiken, maar niet iedereen is voor dit uitdagende, soms zware werk in de wieg gelegd of heeft er de vaardigheden of tijd voor. Toch kan bijna iedereen helpen bij het voorkomen en bestrijden van dierenleed door collectant voor de Dierenbescherming te worden. Door eens per jaar, in de week van dierendag, een paar uur met de collectebus rond te gaan,

wordt een onmisbaar deel van het werk van de organisatie gefinancierd en daarmee het werk van al die toegewijde medewerkers mogelijk gemaakt. Word collectant Dit jaar wordt de collecte voor de Dierenbescherming gehouden in de week van 30 september t/m 6 oktober. Met een paar uur tijd maak je al verschil, het is gemakkelijk en leuk en je helpt dierenleed voorkomen en bestrijden. Aanmelden kan via dierenbescherming.nl/collecte.

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

GEVRAAGD Hulp om onze werkplaats en buitenterrein te vegen en te poetsen op zaterdag v/m.

SLECOMA BOEKEL BV Info: 06-53984815

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

De Buitenhof

maken in boekel doe je bij The ReAD ShoP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

VAN DEN ELZEN

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

WERKPLAATS AANWEZIG.

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217

van der Ven

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

FIETS KAPOT!

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.