Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

33e Jaargang - 8 mei 2019

Nummer

Boekel Venhorst 43 Dodenherdenking 2019 Zaterdag 4 mei was er weer een groot publiek aanwezig bij het monument aan het St. Janplein om deel te nemen aan de Dodenherdenking 2019. De dag waarop in heel Nederland en dus ook in Boekel onze gevallenen uit de 1e en 2e wereldoorlog worden herdacht. Door de jaren heen is er op deze dag echter ook aandacht voor alle (Nederlandse) militairen en andere vrijheidsstrijders die door de jaren heen zijn ingezet voor de vrede, waar dan ook ter wereld. Na het welkomstwoord van voorzitter Jan v.d.Broek werden de namen voorgelezen van de Boekelse en Venhorstse soldaten die gesneuveld zijn tijdens de 2e wereldoorlog, alsook de 13 namen van militairen die toen op Boekels grondgebied sneuvelden. Hierna ging Burgemeester Bos in zijn overweging in op het thema ‘Vrijheid geef je door’ met als jaarthema ‘in vrijheid kiezen’. Hij gaf aan dat we iedere dag weer in Nederland, binnen de regels van de wet, kunnen doen en laten wat we willen. Omdat we in een vrij land leven, mogen we over van alles en iedereen een mening hebben en zelf bepalen wat goed voor ons is. Maar we moeten wel de verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes. “Je mag en kunt in Nederland jezelf zijn, in vrijheid. En die vrijheid mag gevierd worden. Wie dat belemmert, gaat over de schreef en moet worden bijgestuurd”. Maar onze keuzevrijheid moet er ook voor zorgen dat we naar een samenleving streven waarin alle inwoners welkom zijn, meedoen en erbij horen. Onze

keuzes mogen er niet toe leiden dat bevolkingsgroepen uitgesloten worden, of dat ze tegen elkaar worden opgezet. Burgemeester Bos: “En daarom is het wijs en noodzakeijk vaak stil te staan bij de waarden van de vrije, democratische rechtstaat”. Na zijn overweging legde de burgemeester met zijn echtgenote een krans bij het monument. Na de Last Post, gespeeld door André Tielemans, volgden de bekende 2 minuten stilte. Daarna werden nabestaanden in de gelegenheid gesteld bloemen ter nagedachtenis bij het monument te leggen, na het spelen van het Wilhelmus door Harmonie EMM. Kinderen van groep 8 van KC Regenboog waren aanwezig om uiting te geven aan de Dodenherdenking. Op hun manier verwoordden zij wat het woord oorlog bij hen opriep. Eerbetoon was er ook vanuit het Gilde. Ko-

Wij wensen alle moeders een

fijne & zonnige moederdag VOOR GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

MERKSPECIALIST

ning Jan Leenders en zijn koningin Petra legden bloemen en daarna werd de Vendelgroet gebracht. Als slot werd de Dodenmars gespeeld door de drumband en ‘Blijf mij nabij”, door harmonie EMM. Na een dankwoord van voorzitter Jan v.d. Broek en de aftocht van Harmonie en Gilde togen de vele aanwezigen naar Nia Domo om onder het genot van een kopje koffie nog samen na te praten. Een woord van dank mag zeker uitgesproken worden naar allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie, ingetogen Dodenherdenking. Op woensdag 18 september vindt een herdenkingsrit Operatie Market Garden plaats met een stop op het St. Agathaplein. Ook dat is dan een moment om onze dankbaarheid te tonen voor de bevrijders en de gevallenen te herdenken die het slachtoffer zijn geworden van oorlogsgeweld.

Info Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat:

Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Zondag 12 mei, 4e zondag van Pasen: 10.30 u St. Agathakerk. H.Mis met Gilde-eer t.g.v. Koningschieten Misdienaars: Irisa Heinrich, Emanuele, Glenn en Roy Bamé. M.m.v. seniorenkoor de Blijde Herfstklanken. Uit dankbaarheid voor een 50 jarig huwelijk; Jan v.d.Burgt en overleden fam.v.d.Burgt en overleden fam.Willems; Antonia Manders (vwg. verjaardag 13 mei); Antoon en Jana v. Hout (vwg. sterfdag oom Antoon); Martien en Toos Peters-Spierings; Adrianus en Hanneke v.Hoeij-Zanders en zoon Ben (vwg. sterfdag Hanneke); Anna v.d.Elzen-Goossens (vwg. moederdag); Hr. Hermens (namens de KBO); Jan v.Uden (vwg. moederdag); Jan v.Sleeuwen en overleden familie; Wim Rutten, overleden ouders Martinus en Wilhelmina Rutten en zijn broers Mari en Ad en verdere familie. Woensdag 15 mei: 18.30 u (St. Petruskapel); Rozenkransgebed 19.00 u Fam. Coppens-v.Grinsven (vwg.

jaargedachtenis); Martien v.d.Aa; Willy de Wit (vwg. sterfdag); Toon v.d.Aa.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 12 mei, 4e zondag van Pasen: 09.00 u Jan en Bertha de Mol-Althuizen.

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Mike v.Liempt

Rozenkransgebed De gehele maand mei zal, voorafgaande aan de viering van 19.00 uur, op woensdagavond om 18.30 uur, het Rozenkransgebed worden gebeden. Dit ter gelegenheid van de Mariamaand.

AANBIEDINGEN van donderdag 9 t/m woensdag 15 mei:

VIKORNBROOD PICCOLO

MULTIVITAMINENBROOD

WIT/BRUIN

2 VOOR

DINSDAG MARKTAANBIEDING

WORSTENBROOD

10 STUKS

12.50 05 € 2. 00 € 1. 12.50

Speciaal voor moederdag vrijdag en zaterdag een RIJK GEVULDE VERRASSINGSBOX voor slechts

Vastenactie 2019 De vastenactie heeft opgebracht: € 1072,= . Hartelijk dank hiervoor.

Parochiebedevaart naar de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch. Op zondag 30 juni is 2019 kunt u deelnemen aan een parochiebedevaart vanuit de Sint Petrusparochie naar Den Bosch. Om 11.45 uur is er een Eucharistieviering, speciaal voor de pelgrims van de Sint Petrusparochie, in de Sint Jans Kathedraal. Heeft u interesse om mee te gaan dan kunt u zich, via inschrijfformulieren die in elke kern in de kerk liggen, opgeven. Voor meer informatie zie de nieuwsbrief of website van de parochie.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

OVERLEDEN: Boekel: Ton Hazelzet

BOEKELSE AARDBEIENVLAAI

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

10.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Website: www.pkn-gemertboekel.nl Zondag 12 mei: 10.00 u Ds. Ada Rebel Donderdag 16 mei: 20.00 u Bijbelstudie, zaaltje achter de kerk

KBO kring Boekel Venhorst Bedevaart naar Handel op 15 mei Op woensdag 15 mei gaan de gezamenlijke KBO’s van de Parochie St. Petrus weer naar Handel voor de jaarlijkse bedevaart. De dienst wordt voorgegaan door kapelaan Snijders en diaken Van Thiel en begint om 14.00 uur. Alle senioren van Venhorst en Boekel zijn van harte uitgenodigd!


Algemeen KANS BELANGENNETWERK VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Spellenzeskamp mensen met beperking In het kader van haar 60 jarig jubileum organiseert Kansplus regio Gemert-Laarbeek-Boekel in samenwerking met Sparta ’25 een grandioze Spellen Zeskamp. Deze spellendag zal plaatsvinden op zondag 9 juni (1e Pinksterdag) op Sportpark ’t Heereind in Beek en Donk. De eerste activiteit in het kader van haar 60 jarig jubileum organiseerde Kansplus op 15 maart. De modeshow voor mensen met een beperking was een enorm succes. Eigen mannequins van Kansplus showden kleding van Yours Fashion uit Beek en Donk. De 2e jubileumactiviteit is de Spellen Zeskamp. Op het hoofdveld van Sparta ’25 zullen 15 spellen opgezet worden. Alle mensen met een beperking uit de gemeente Gemert-Bakel-LaarbeekBoekel en daarbij behorende kerkdorpen kunnen zich aanmelden om hieraan deel te nemen. Diverse spellen zijn ook geschikt voor mensen met een meervoudige beperking en/of in een rolstoel. Oorkonde Doel van de Spellenzeskamp is om gezamenlijk sportief en gezellig bezig te zijn. Je kunt aan de spellen deelnemen tussen 14.30 uur en 16.30 uur. Er is dus geen tijd verbonden aan de duur van een spel. Per spel kun je punten scoren voor een sportieve uitdaging. Op het terras wordt gezorgd voor gezellige muziek. Vanaf 16.30 uur is er voor alle deelnemers een hapje en drankje en ontvangen alle deelnemers een mooie persoonlijke oorkonde met hun score. Aanmelden Alle mensen met een beperking kunnen zich vanaf nu aanmelden. Je hoeft geen lid te zijn van Kansplus of Sparta ’25. Iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kansplus (Jan Leenders, tel. 0620643139). Ook is extra informatie te vinden op de site van Kansplus: www.kansplusregiogemert.nl en de website van Sparta 25: www.sparta25.nl. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar kansplusgemert@hotmail.com. Vermeldt je naam, leeftijd, je contactgegevens en of je in een rolstoel zit.

Onlangs bereikte ons het bericht van het overlijden van de heer

Huub Kleuskens

Ex bestuurslid Ontvanger van de 24 rozen in 1989 Wij danken Huub voor zijn inzet voor de Boekelse gemeenschap en cs de Knöllekes in het bijzonder. Wij wensen zijn echtgenote Nelly, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Bestuur en medewerkers cs de Knöllekes

Op 25 april j.l. hebben wij afscheid moeten nemen van ons lid:

Huub Kleuskens Huub is al een zeer lange periode betrokken geweest bij onze vereniging. Vanaf de oprichting van onze vereniging is Huub enkele jaren lid van het dagelijks bestuur geweest. Huub vervulde hierin de functie van penningmeester. Zelf is Huub nooit actief speler geweest bij Boekel Sport maar was hij altijd een zeer trouwe supporter van het vaandelteam. Later is Huub onze club altijd blijven steunen als donateur. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit zware verlies. Bestuur en leden voetbalvereniging Boekel Sport


Berichten WIJzermetautisme.nl Een gezamenlijke plek voor en door mensen met autisme. Woensdag 1 mei werd WIJzermetautisme.nl gelanceerd. Voor iedereen die te maken heeft met autisme is er nu één plek waar je positieve ervaringen kunt delen en jouw vragen kunt stellen. Een plek voor en door mensen die te maken hebben met autisme. ‘WIJzer met autisme’ brengt verschillende doelgroepen samen te brengen om met oplossingen te komen. Het is bedoeld voor: ouders, familieleden, mensen die zelf autisme hebben, maar ook hulpverlenende instanties, onderwijs, werkgevers of andere organisaties. Omdat niet één persoon, maar WIJ allen samen, de antwoorden op al jouw vragen hebben. Op deze online omgeving kun je je vragen stellen aan ervaringsdeskundigen en professionals, maar ook kun je er jouw verhaal delen. Dit doen we altijd vanuit positiviteit, met als doel om met positieve verhalen de ander te inspireren en helpen. Op deze plek kom je in contact met ande-

ren die ook met autisme te maken hebben. Maar je kan er veel meer vinden zoals; organisaties, activiteiten, boeken, blogs en natuurlijk vragen en antwoorden van anderen. De online omgeving biedt ook professionals, zoals hulpverleners dokters en docenten de mogelijkheid om hun vraag te stellen of antwoorden te geven. Door lid te worden van de community bouw je met ons mee aan een online omgeving voor en door autisme. Samen maken we mogelijkheden zichtbaar voor iedereen. Ook jij kunt in je eentje een steentje bijdragen en iets goed doen voor een ander. Op deze manier helpen mensen elkaar want samen zijn we de WIJste.

Alzheimercafé GEMERT/BAKEL Op dinsdag 14 mei is er weer een Alzheimercafé in Gemert/Bakel. Nadat we vorige maand “op reis” waren naar Laarbeek zijn we nu terug op ons

thuisadres in De Eendracht. We hopen dat na die geslaagde trip de bezoekers uit Laarbeek ons café ook in Gemert komen bezoeken. Het thema van deze editie is: Wat als thuis wonen niet meer gaat? Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is erg belangrijk. Maar wanneer dat steeds moeilijker wordt? Waar kun je dan naar toe en wie bepaald dat dan? Wat zijn de mogelijkheden en hoe regel je dat? Hoe ga je hier als partner mee om? Op deze en uw eigen vragen krijgt u een antwoord op dinsdag 14 mei. Inloop vanaf 19:00 uur, het programma start om 19:30 uur en zal eindigen om 21:00 uur. Cultuurcentrum De Eendracht, St. Annastraat 60 in Gemert. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma v.Grinsven, tel. 06-40944887 of per mail wilmavangrinsven@levgroep.nl.

Fotofietstocht 2019 De fietsclubs van "KBO Boekel" en "KBO Venhorst" zijn weer volop bezig met de organisatie van een leuke fotofietstocht. Er is reeds een mooie tocht van 40 kilometter uitgezet. Ook zijn de foto’s (in kleur) reeds gemaakt. Gefietst kan worden vanaf 12 mei a.s. tot en met 30 september. De route mag meerdere malen gefietst of onderbroken worden. Deelname formulieren kunt u afhalen (kosten € 2.00 per formulier) bij: "Boszicht" KBO Bernhardstraat 72 Boekel, Supercoop St Agathaplein Boekel (service balie) en De Winkel te Venhorst. Wij wensen u veel plezier en succes met de fotopuzzeltocht. Fietsclubs KBO Boekel en KBO Venhorst

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

VERGADERING RAADSCOMMISSIE Locatie: raadzaal van het gemeentehuis Aanvangstijdstip: 20.00 uur

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808.

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bestuur en leven op dinsdag 14 mei 2019 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Raadsvoorstel inzake het vaststellen van de 1e wijziging van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2013 5. Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en ontwerpbegroting 2020 BSOB 6. Raadsvoorstel inzake concept-jaarplan en ontwerpbegroting 2020 Regio Noordoost Brabant 7. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 8. Vaststelling advieslijst vergadering 27 maart 2019 9. Rondvraag

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren) 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 01-05-2019 Verloren: - sleutels met Eiffeltoren - fietssleutel AXA 869443 C met winkelwagenmuntje Kringapotheek - huissleutel met rood /witte touwtjes Gevonden: - fietssleutel EMKA - fietssleutel 2x Trelock FC42196/Cordo 439 - sleutelring met 9 sleutels Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Wonen en werken op woensdag 15 mei 2019 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Stand van zaken randweg 5. Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag Gebiedsvisie Centrum Boekel 6. Raadsvoorstel inzake gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel Brabant-Noord Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2019 8. Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst BrabantNoord 9. Raadsvoorstel inzake ontwerpbegroting 2020 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel 10. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 11. Vaststelling advieslijst 27 maart 2019 12. Rondvraag 7.

Spreekrecht voor burgers Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse, telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 326806 of via margie.philipse@boekel.nl. Daarbij graag

aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten. Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > Bestuur en organisatie › Commissies › Agenda en notulen

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Vereniging van handboogschutters Doele Willem III voor het organiseren van de veldwedstrijden op 11 en 12 mei 2019

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? Tijdens de bijeenkomst van de Lintjesregen van 26 april jl. zijn in de gemeente Boekel 4 personen benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Kent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want in Boekel en Venhorst zetten vele mensen zich voor vele doelen in. Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe? Wie komt in aanmerking? Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden. Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de burgemeester. Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 8 juli 2019 uw voorstel. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan ontvangt de burgemeester graag minimaal 6 maanden van tevoren uw voorstel. Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja van der Aa. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0492- 326808.

op het motorcrossterrein Bezuidenhout (verzenddatum 3 mei 2019) Verleende ontheffing aan: - Vereniging van handboogschutters Doele Willem III voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de veldwedstrijden (verzenddatum 3 mei 2019) Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 8 mei 2019 De burgemeester van Boekel

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Ontvangen melding van: - Populair Boekel voor het organiseren van het evenement Jump Air Boekel (Sint Agathaplein vol met luchtkussens/ springkussens, sport & spel voor jong en oud) op 12 mei 2019 van 10:00 tot 20:00 uur op het Sint-Agathaplein te Boekel. Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Boekel, 7 mei 2019 De burgemeester van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een veldwedstrijd van de Vereniging van Handboogschutters Doele Willem III op 11 en 12 mei 2019.


In verband hiermee wordt op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei 2019 een gedeelte van de bossen in Boekel afgezet middels borden en afzetlinten (nabij het crossterrein Bezuidenhout).

(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, mei 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en bewegwijzering. Boekel, 3 mei 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt: • Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan Erick van Dijk voor de inrichting op het adres Volkelseweg 32 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nummer 408. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/039618. Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 8 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Metallure B.V. voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf op het perceel plaatselijk bekend De Vlonder 106 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 8 mei 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure Artikel 3.9 Wabo Ingetrokken omgevingsvergunningen - intrekking omgevingsvergunning voor het oprichten van twaalf appartementen boven een bestaande winkel op de locatie Sint Agathaplein 43 t/m 57 in Boekel. (verzenddatum 8 april 2019) Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan

vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 8 mei 2019 De burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Heiderik 1b Verzenddatum: 26 april 2019 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 8 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Gemeente Boekel GEMEENTE BOEKEL - MELDING ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor: Voor: het oprichten van een werkplaats/ winkel voor motoren en accessoires Locatie: De Vlonder 31A, 5427 DB Boekel Datum ontvangen: 9 november 2018 Tegen meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 berk en 1 eik Locatie: Boterweg (nabijheid Burgtse Loop) Datum ontvangst: 25 april 2019 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 lindebomen Locatie: Kerkpad/nabij Sint-Josephplein 15 Datum ontvangst: 25 april 2019 Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het gebruiken van een bijgebouw als babyspa Locatie: Helfrichstraat 16 Datum ontvangst: 25 april 2019

ordening Onderwerp: het bouwen van een loods Locatie: Bovenstehuis 6 Datum ontvangst: 26 april 2019 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het wijzigen van een dak van een bestaande loods Locatie: Wanroijseweg 5a Datum ontvangst: 29 april 2019 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

OPENBARE INFORMATIEAVOND ZUIDWAND Wij nodigen u hartelijk uit voor de tweede openbare bijeenkomst die voornamelijk tot doel heeft uw inhoudelijke reactie te geven en deze te bespreken. LET OP: GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD Deze bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 8 mei 2019 van 18.00 - 20.00 uur in Nia Domo.

Peuterspeelzaal Klein Geluk opent haar deuren bij Gasthoeve de Zijp De vlag mag uit en het nieuws de wereld in: Peuterspeelzaal Klein Geluk start ook in Boekel! Vanaf 7 mei openen wij de deuren van onze 2e locatie in Gasthoeve de Zijp aan de Zijp 2D in Boekel. Een prachtige plek waar we samen met peuters op zoek gaan naar “Klein Geluk”: een veertje, een regenplas, een lach, paardjes, een vertrouwd gezicht, vriendjes, een grapje, een traan, een kip, een liedje, een berg zand, een belevenis…. Een plek waarop veiligheid, aan-

dacht, fantasie en onbevangen mogen ontdekken in een natuurlijke omgeving voorop staan. Klein Geluk is een kleinschalige peuterspeelzaal die qua visie aansluit bij Gast-

hoeve de Zijp. Wij zien de nabijheid van peuters en gasten van de Gasthoeve als een enorme meerwaarde. Het delen van een gebouw en tuin zorgt ervoor dat we elkaar spontaan kunnen ontmoeten maar geeft ook de mogelijkheid om gezamelijke activiteiten te ondernemen. Klein Geluk is elke dinsdag-, donderdagen vrijdagochtend geopend van 8.45 tot 11.45 uur en we hebben op dit moment nog plekjes vrij. Inschrijven kan via onze website www.peuterspeelzaalkleingeluk.nl en je vindt er ook alle informatie. Peuterspeelzaal Klein Geluk: Welkom in de wereld van Peuters!

Evenementenkalender 23 juni: Boekels Boules Kampioenschap 7 juli: Mouthoeve 70's & 80's party 10 augustus: Sputtertocht Venhorst 1 september: Pleinfestijn VenhorstAlgemeen Hoe gaat het met Stichting Kitty? Zoals bij velen inmiddels bekend is Stichting Kitty een stichting die zich inzet voor meer aandacht voor NF2 en het vergaren van financiële middelen voor onderzoek naar NF2. NF2 is een ziekte waarbij tumorontwikkeling actief is, een ziekte waar de Boekelse Kitty Reijbroek aan lijdt. Net als ongeveer 400 anderen in Nederland. Een broer van Kitty heeft vorig jaar met een fietsmaat een fietstocht van 2500 km afgelegd voor meer aandacht voor de stichting. Hiervan is verslag gedaan in de media, zodat er een groot bereik gehaald werd. Het verhaal werd o.a. op SBS6 bij Hart van Nederland met de kijkers gedeeld. De stichting heeft niet stil gezeten na deze actie. In 2018 kreeg de stichting de officiële ANBI status, waarmee men aantoont, en zich frequent verantwoord conform alle regels van de overheid zich belangeloos in te zetten voor het doel waar de stichting voor staat. Daarnaast was Stichting Kitty afgelopen maand op bezoek bij de jaarlijkse bijeenkomst van NF2 patiënten. De bijeenkomst vond plaats in het NBC gebouw te

Nieuwegein. Het was voor de stichting enerzijds bedoeld om mensen met NF2 te ontmoeten en anderzijds om de bekende Dr. Van de Mey van het LUMC te Leiden te ontmoeten met wie er regelmatig contact is onderhouden. Met Dr. Van der Mey is een specifiek doel besproken. Een doel dat de stichting kan bereiken met de opgehaalde donaties. Stichting Kitty wacht met het beschikbaar stellen van de donaties tot er een heel helder beeld is over wat er precies met de bedragen kan worden bereikt en welk profijt de patiënten met NF2 daarvan kunnen hebben. Zodra dit bekend is wordt elke donateur hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht en wordt de opbrengst overgedragen. Geweldig mooi dat er op Koningsdag vanuit de Boekelse Petanquevereniging “Jeu de Bouckles” een actie, met Stichting Kitty als doel, werd georganiseerd. Een mooie dag met een fietstocht en onderweg petanque-partijen spelen, waaraan ook leden van Stichting Kitty deelnamen. Daar is een ongekend hoog sponsorbedrag uit voortgekomen. De stichting is uiteraard erg blij met dit initiatief! Op verzoek van de Petanquevereniging is een klein deel van deze donatie besteed aan een hondje voor Kitty (zie foto). De rest wordt besteed aan kosten van de stichting die in de omgeving worden gemaakt. “Jeu de Bouckles ontzettend bedankt!” namens Stichting Kitty. Tot zover de ontwikkelingen van de stichting en de stand van zaken op dit moment. Maar de stichting gaat uiteraard door. “We weten dat we verschil kunnen maken voor de kleine groep mensen, en vooral kinderen, met NF2. Het is alleen nog niet concreet maar dat is een kwestie van tijd. Rome en Parijs werden immers ook niet op 1 dag gebouwd en we zijn pas in 2018 begonnen met de bouw” aldus Stichting Kitty. Wil jij ook een bijdrage leveren? Een financiële donatie is mogelijk via rekening-

nummer NL47 RABO 0330 0927 31 t.n.v. ‘Stichting Kitty’. Een donatie in de vorm van vrijwillige medewerking wordt ook zeer gewaardeerd! Neem daarvoor contact met ons op. Voor contact of meer informatie kijk op www.stichtingkitty.nl

JEUGDNATUURWACHT

de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Het paddenscherm is opgeruimd, de vakantie zit erop en nu is het weer tijd om een wateronderzoek te gaan doen. Ook worden er nestkasten gecontroleerd. Dit gaan we doen in een mooi stukje natuur van Jo v.Haandel en Jet v.d. Elzen. Wil je hieraan meedoen dan moet je op eigen gelegenheid naar de Wanroyseweg gaan. Je komt daar door op de weg van Boekel naar Venhorst links af te slaan ter hoogte van de Hoekstraat, waar ook het gebouw staat van Animo. Daarna neem je het brede zandpad aan je rechterhand, Wanroyseweg, en volgt dit tot aan een splitsing. Hier hou je rechts aan en meteen links is de ingang. Op zaterdag 11 mei om 15.00 uur beginnen we. Om 16.30 uur is het afgelopen. Ook kinderen die geen lid zijn van onze vereniging mogen mee komen, heel jonge kinderen onder begeleiding. Zij betalen € 1-.

Hierbij ook nog een foto van een kraanvogel in Boekel op de Zijp Leiding Jeugdnatuurwacht de Knokert


Algemeen Gilde St. Agatha Boekel Nieuwe Koning gilde St. Agatha Op zondagmiddag 5 mei schoot Arie v.d. Kimmenade zich tot Koning van gilde Sint Agatha. 8 Gildebroeders en 1 gildezuster schoten mee om deze titel. Na 40 rake schoten viel het laatste stuk van de vogel naar beneden. Arie, gildelid sinds 2011, is een actieve kruisboogschutter.

wordt afgesloten met een tolerantiescan. Onderdelen waarop deze scan toetst zijn onder andere: respect en openheid, waarborging van privacy en aandacht voor omgaan met seksuele diversiteit. Op iedere locatie zal er op een bijzondere manier aandacht worden geschonken aan de aftrap van het project.

In St. Petrus hebben we op donderdag 16 mei een roze muziekmiddag met de Tjerry en Mariska uit Amsterdam. We willen iedereen die hier belangstelling voor heeft uitnodigen om de muziekmiddag bij te wonen, de middag begint met koffie en thee om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. De toegang is gratis Wandel Avond 4 daagse Van 4 t/m 7 juni staat St. Petrus in het teken van de roze loper. Op deze avonden

zal de roze loper worden uitgelegd en hijsen we de regenboogvlag. Bewoners en vrijwilligers delen een roze traktatie uit aan de wandelaars.

Sloepie

Kom gezellig naar ons toe……. MFC de Horst te Venhorst, vrijdag 11 mei van 18.30-20.30 uur. Entree 1 euro. Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Organisatie: leiding en bestuur Sloepie De volgende Sloepie avonden zijn op 24 mei. Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

KINDERDAGVERBLIJF

’t Stappertje Op maandag 13 mei vanaf 20.00 uur is er in het gildehuis (Waterval 3a) gelegenheid om de nieuwe Koning te feliciteren.

Zorgcentrum St. Petrus In 2019 gaan de locaties Meierijstad van BrabantZorg aan de slag met ‘Roze Loper’. BrabantZorg maakt zich hard voor tolerantie in de zorg. Iedereen moet zich bij BrabantZorg thuis en zich vrij voelen om zijn/haar eigen leefstijl voort te zetten. Iedereen is bij ons welkom en moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid. In locatiegroep Meierijstad - bestaande uit de locaties AAtrium, Sint Joachim & Anna, Watersteeg Veghel, Simeonshof Erp, St. Petrus Boekel en Odendael St. Oedenrode - wordt de aftrap gedaan om het certificaat ‘Roze Loper’ te behalen. Dit traject zal zo'n 1,5 jaar gaan duren en

De kinderen van kinderdagverblijf ’t stappertje zijn weer druk in de weer met het nieuwe thema: Knuffels Iedereen heeft een knuffel mee gebracht zodat we lekker kunnen knuffelen, spelen en ontdekken met onze knuffels. We hebben van een schoenendoos een bedje gemaakt voor de knuffels liedjes geleerd en boekjes gelezen over knuffels.

Ook hebben we heel veel knuffels voor onze lieve mama’s, daarvoor zijn we druk aan het knutselen. Maar dat lieve mama’s is nog een geheimpje. We weten 1 ding zeker; ook voor onze lieve mama’s hebben we knuffels bewaard. Fijne Moederdag, lieve mama’s van Kinderdagverblijf ‘t Stappertje. Meer informatie over kinderopvang? Neem gerust contact met ons op; tel. 088-0088532


Algemeen Hiawathaweken bij de BSO in Boekel! De afgelopen meivakantie stond bij de buitenschoolse opvang in het teken van de Hiawathaweken. Voor de 8e keer hebben we, heel avontuurlijk, twee dagen gespeeld in en rondom blokhut Den Perekker, wat zich uitstekend leende voor het indianenthema! De overige dagen verbleven we in onze eigen

BSO Neptunus, in sporthal de Burcht. De kinderen hebben zich op en top vermaakt met het maken van Indianenpakken van oude t- shirts, het maken van een eigen dromenvanger en het maken van een pijl en boog van echte takken, gevonden tijdens de speurtocht in het bos. Een kampvuur mocht er natuurlijk niet aan ontbreken, met daarin zelf gebakken marshmallows en broodjes! Ook is er een super lekkere Indianensoep gemaakt, waarbij de kinderen zelf de balletjes mochten draaien en de groenten moch-

ten snijden. Verder heeft Stichting Binnensport het sporten voor de BSOkinderen georganiseerd, zijn we naar speeltuin de Donk geweest en hebben we een film gekeken. In de meivakantie heeft ook dit jaar de 8+-avond plaats gevonden, een avond voor alleen kinderen van 8 jaar en ouder. Dit jaar hebben we een super gave avond gehad met het discobowlen bij Nia Domo. “Het was super leuk in de meivakantie, vooral touwen zwieren in de blokhut en het sporten was super leuk!”, “We hebben bij de 8+ avond eerst frietjes gegeten en daarna gingen we bowlen en iedereen vond het leuk!”, “We hebben gezellig samen film gekeken!”. Kortom een super geslaagde meivakantie bij BSO Neptunus! Bent u benieuwd naar deze buitenschoolse opvang in Boekel van Stichting GOO? Bel BSO Neptunus: 088-0088533 of 0610476756.

Koningsdag in Venhorst

Lezing over vlinders en libellen

Op 29 april 2019 hebben de Vrienden van De Perekker en vrijwilligers van Stichting D'n Eik een zeer leerzame lezing mogen bijwonen over vlinders en libellen. Albert Vliegenhart wist op een humoristische wijze hele boeiende dingen te ver-

tellen over deze kleurrijke natuurwondertjes. Veel wetenswaardigheden niet alleen over de beestjes zelf maar zeker ook over de wensen die een vlinder of libel stelt aan aan hun leefomgeving. In het kort gezegd een omgeving die er niet aangeharkt bijligt maar toch fraai aangelegd kan zijn. Veel planten diversiteit en als het kan ook nog een teil water of vijver. En ja, het is ook nog energiebesparend..... Dank aan Albert Vliegenthart en de bezoekers van deze avond.

Voor de kinderen in Venhorst was het een heel gezellige Koningsdag. Na de opening door de voorzitter Jan v.d. Broek van het Comité Boekel-Venhorst en burgemeester P. Bos werd de vlag gehesen en het Wilhelmus gespeeld door fanfare Echo der Peel. De kinderen brachten een muzikale groet aan de Koning op hun prachtige oranje toeters. Hierna vertrokken de kinderen op hun mooi versierde fietsen samen met de fanfare voor een optocht door de straten van Venhorst. De mooiste versieringen werden beloond met een prijs. Prijswinnaars waren: 1 Nova Appel groep 1 Cornelius; 2 Fenna v.Lieshout Venhorst; 3 Lize van Delst groep 2 Cornelius; 4 Anne Thijssen groep 2 Cornelius; 5 Laura de Vos groep 2 Venhorst. ’s Middags was er een mooi feest in Plein 31 waar leuke activiteiten waren georganiseerd. Als extra verrassing was er nog een prachtige show van extra grote en stunt vliegers, verzorgd door de vliegerclub uit Gemert. Ook de zelfgemaakte vliegers konden nog de lucht in.Algemeen

Heeft u nog geen Moederdag cadeau? Neem je moeder mee naar de slagwerkshow! Bericht aan alle moeders uit de gemeente Boekel. Het hele jaar bent u druk in de weer om uw gezin te voorzien van schone kleren, lekker eten, een opgeruimd huis en ga zo maar door. Vaak wordt er niet eens bij stilgestaan hoeveel werk u eigenlijk allemaal verricht.

Speciaal voor u hebben de slagwerkers van EMM Boekel een spectaculair slagwerkconcert in elkaar gezet met medewerking van de slagwerkgroep uit De Mortel. Een speciaal aangeklede zaal, iets lekkers voor alle moeders en als u wilt zelfs een blijvend aandenken van u en uw gezin, zijn het ideale decor voor een onvergetelijke avond. Trommel je gezin op en kom gezellig luisteren en genieten van de muzikale klanken van beide slagwerkgroepen. Voor diegene die vergeten was wanneer het ook alweer Moederdag was: 12 mei, Nia Domo Boekel.

18.30 zaal open. 19.00 start concert. Wilt u een blijvende en tastbare herinnering aan dit concert? Zorg dan dat u vóór aanvang van het concert binnen bent! Tot dan!

Spelplezier op het plein Zondag 12 mei, Moederdag, is er een jup event op het St. Agathaplein. Er is voor jong en oud wat te doen.

Hemelvaartsdag in Boekel in het teken van Boekel Rond Uit Traditioneel barst op Hemelvaartsdag in Boekel de gezelligheid los tijdens Boekel Rond Uit. Er valt veel te beleven voor jong en oud. Van live optredens en braderie tot een parcours rijden in een oude tractor. Het centrum van Boekel bruist ook dit jaar van energie op donderdag 30 mei. Boekel Rond Uit is een evenement met onder andere cultuur, entertainment en een braderie. Vanaf 11.00 tot 17.00 uur is er midden in het dorp weer Brabantse gezelligheid vol vertier. Marktkramen worden afgewisseld met verschillende activiteiten. Al jarenlang is de Scouting Boekel actief tijdens Boekel Rond Uit. Zo kun je dit jaar marshmallows roosteren boven een kampvuur en zijn er knuffels verstopt. Raad jij hoeveel het er zijn?

Daarnaast kun je de strijd aan gaan tijdens het spijkerslaan. Ben jij de beste? Boekel Rond Uit gaat ook dit jaar weer door de Kerkstraat en het Agathaplein. De Boekelse horeca zorgt voor gezellige terrasjes. Er is volop muziek, zang en dans. De muziek gaat ook nog door na 17.00 uur. Bij Café ’t Menneke, ’t Stuupke, Nia Domo en La Compagnie kan iedereen tot 22.00 uur muzikaal genieten. Heb je zin in het scoren van een koopje of een drankje op één van de terrassen terwijl uw kinderen zich vermaken op het kinderplein? Kom dan op Hemelvaartsdag 30 mei 2019 naar Boekel. Heb je belangstelling voor deelname aan de braderie? Of wil je nog meer weten? Ga dan naar de website www.boekelronduit.nl.

Spelen op de luchtkussens die op het plein staan opgesteld. Voor de kinderen is er gratis ranja op het plein. Er is live muziek en het terras van Nia Domo is open. Komen jullie ook? Het event is van 11.00-20.00 uur en wordt georganiseerd door Nia Domo en Populair

Fouter Kabouter feest Houd jij van ‘n héérlijk La Chouffe biertje? Of gewoon van een leuk feestje?! Kom dan 11 mei naar La Compagnie in Boekel en vier met ons het Fouter Kabouter feest. Met gratis toegang voor iedereen en Timmie als DeeJay wordt het gegarandeerd een gezellige boel! Wil jij zeker zijn van 4 Chouffe’s en een kabouter outfit? Koop dan snel een kaart (voor ’n tientje) bij La Compagnie. Ook met de Rosé liefhebbers (D'Ychouffe Rosé) is rekening gehouden. Tot 11 mei, vanaf 20:00 uur!!Algemeen

Lezing over veeartsenij Vrijdag 17 mei verzorgt Lidwien Verstraaten een lezing over de veeartsenij in het Sint Jangebouw in Boekel. Haar man Wim Verstraaten was 30 jaar veearts in Boekel. Lidwien vertelt zijn verhalen over de praktijk en illustreert dat met beelden. De lezing wordt georganiseerd door Bibliotheek De Lage Beemden in samenwerking met Heemkundekring Sint Achten Op Boeckel.

Wim Verstraaten had de grote wens om dierenarts te worden. Dat betekende jaren studeren en daarna een eigen praktijk starten. Geen gemakkelijke opgave. In de jaren zestig waren de omstandigheden heel anders dan nu. Je kon niet zomaar overal beginnen, laat staan een geschikte ruimte vinden en deze dan ook nog met alle benodigdheden inrichten. De vrouw des huizes was erg nauw betrokken bij alles. Ook niet meer te vergelijken met tegenwoordig. Wim en Lidwien kozen voor Brabant; een erg goede keuze, waarover veel valt te vertellen. Senioren uit Boekel en Venhorst zijn van harte welkom bij de bijeenkomst op vrijdag 17 mei van 10.00 tot 11.00 uur in het Sint Jangebouw in Boekel. De toegang is gratis, inclusief koffie/thee. Sprinters bij de Bibliotheek - Ook voor de allernieuwste boeken kun je bij de Bibliotheek terecht. De nieuwste boeken van Nederlandse en buitenlandse schrijvers razendsnel te

leen! Dat zijn 'sprinters'. Je leent een sprinter voor maximaal 2 weken. Op die manier kunnen zoveel mogelijk mensen de nieuwste boeken lezen. Ze zijn herkenbaar aan het speciale sprinteretiket. Regelmatig geven bibliotheekleden en bezoekers te kennen dat ze graag snel actuele boeken willen lenen / reserveren. Deze wens kwam ook naar voren uit het onlangs gehouden klantonderzoek. Bibliotheek De Lage Beemden geeft aan deze wens graag gehoor met deze nieuwe sprinterservice. De sprinters zijn gratis te leen bij elk abonnement voor volwassenen. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.bibliotheeklagebeemden.nl. Gratis cursus Digisterker Bibliotheek De Lage Beemden organiseert binnenkort weer de cursus ‘Digi-sterker: werken met de elektronische overheid’. De gratis cursus is bedoeld voor mensen die willen leren hoe ze hun DigiD moeten gebruiken voor internetdiensten van de overheid. Bij de overheid regel je met je DigiD steeds meer zaken digitaal. Op termijn wordt dat vermoedelijk zelfs verplicht. Bijvoorbeeld belastingaangifte doen, huur- of zorgtoeslag aanvragen of een afspraak maken bij de gemeente. Veel mensen weten niet hoe dit moet of vinden dit moeilijk. Of erger nog, ze geven hun DigiD uit handen en dat is zeker niet de bedoeling. Voor hen is de cursus 'Werken met de e-overheid' ontwikkeld. Bibliotheken helpen hiermee mensen op weg met de digitale overheid. De overheid en Mijn Overheid, een DigiD aanvragen en gebruiken, wel of geen toeslag aanvragen, je weg vinden naar de berichtenbox en op overheidswebsites, de privacy van je persoonsgegevens bij de verschillende overheden, het komt allemaal aan bod in de cursus. De cursus vindt deze keer plaats in het Digipunt in Bibliotheek Gemert en is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Boekel, Laarbeek en Gemert-Bakel. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten in de ochtend. Steeds van 9.30 tot 12.00 uur. De data zijn 13, 20, 27 juni en 4 juli. Er is plaats voor 7 deelnemers, dus tijdig aanmelden is gewenst. Cursisten moeten wel een beetje met de computer en internet kunnen omgaan en beschikken over een eigen e-mailadres. De cursus gaat alleen door bij voldoende deelname.

Aanmelden kan via info@bibliotheekdlb.nl of telefoonnummer 0492-323245 onder vermelding van naam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en wel of niet in bezit van DigiD.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 14 mei wordt er oud papier opgehaald in alle winkels en sporthal, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Jachtpachtbeheer Boekel Wim Peters heeft op 29 april j.l. de 200e vos binnengehaald. Een moeilijke opgave want vossen zijn schuw en superslim. Sinds de oprichting in 2007 van de Boekelse jagersvereniging zijn in Boekel al 200 geschoten vossen geregistreerd. Namens de vereniging een pluim voor Wim Peters. ProficiatDementievriendelijk Boekel van start heeft u goede ideeën?

“Voorheen gaf ik mijn vader een hand, nu omhels ik hem.” Horen de geheugenproblemen van mijn partner bij het ouder worden of zijn het symptomen van beginnende dementie? Is het normaal dat mijn moeder steeds boos wordt en veel minder onderneemt de laatste tijd? Deze vragen komen bij je op als je vermoedt dat er bij je naaste iets anders speelt dan normale veroudering. Dementie is een verzamelnaam voor bepaalde verschijnselen die optreden door beschadigingen aan hersenen. Er zijn meer dan 50 verschillende ziekten die onder de noemer dementie vallen, Alzheimer is de bekendste. Bij dementie raakt de verwerking van informatie in de hersenen verstoord en gaan de geestelijke vermogens achteruit. Eén op de vijf krijgt een vorm van dementie Met de kans van 1 op de 5 mensen in Nederland die een vorm van dementie krijgt, is dementie een landelijk probleem. Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing, explosief stijgen. Voorspellingen geven aan dat het aantal mensen met dementie in Boekel stijgt van 160 in 2018 tot 220 in 2025, een stijging van 38%. In de jaren daarna stijgt dit aantal nog harder. Signalen herkennen Ondanks wat de huisartsen, het Dorpsteam Boekel, zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties zoals de KBO’s, de Zonnebloem en Alzheimer Nederland al doen aan ondersteuning, willen we de Boekelse inwoners beter informeren en het taboe doorbreken. Om zo inwoners voor te bereiden op wat óók in eigen omgeving kan gebeuren. Om tijdig signalen te herkennen. Om de

samenredzaamheid te bevorderen. En om er voor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk, in de eigen omgeving, mee kunnen (blijven) doen. Want uit de praktijk blijkt dat mensen met dementie graag zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving willen wonen. In Boekel dus. Thuis, in het eigen gezin. En dit vraagt veel van mantelzorgers en de omgeving. Ook zij hebben behoefte aan steun, informatie, lotgenotencontact en respijtzorg. Maar het vraagt ook iets van de Boekelse gemeenschap: hoe gaat u, uw gezin, uw buurt of straat om met uw dementerende buurvrouw? Wat kunt u als buren, vereniging of werkgever doen? Onlangs is de Werkgroep Dementievriendelijk Boekel van start gegaan onder begeleiding van ZET (Brabants expertisecentrum voor participatie, toegankelijkheid en sociale innovatie). Eerste prioriteit van de werkgroep is de voorlichting aan inwoners te verbeteren en het taboe doorbreken.

Op zoek naar goede ideeën Daarvoor zijn wij op zoek naar goede ideeën die kunnen passen binnen het project Dementievriendelijk Boekel. Heeft u goede ideeën, initiatieven of ideeën of mogelijkheden voor co昀nanciering laat het ons weten! Dit kan via email: info@dorpsteamboekel.nl (t.a.v. Dementievriendelijk Boekel) of via de ideeënbus die bij het Dorpsteam Boekel staat. Laat ons horen wat úw wensen en ideeën zijn!

GEMEENTE BOEKEL

schakel naar sociaal resultaat

info@dorpsteamboekel.nl


Mantelzorgavond vrijdag 21 juni in Nia Domo Burgemeester en wethouders nodigen alle mantelzorgers en vrijwilligers uit de gemeente Boekel uit voor een feestelijke avond op vrijdag 21 juni 2019, Nia Domo in Boekel. Ontvangst is vanaf 19.30 uur, het programma start om 20.00 uur. Na het welkomstwoord is er een avondvullend programma met Theatergroep de Klinker. Zij spelen voor u de voorstelling “Over de Kopzorg”. Theatervoorstelling 'Over de Kopzorg’ is een voorstelling over en voor mantelzorgers. Met deze voorstelling hopen we mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Mantelzorgen is zwaar maar het heeft zo weinig zin om bij de pakken neer te gaan zitten. Deze voorstelling laat zien dat uit welk milieu je ook komt of welke nationaliteit je ook hebt, je leven bepaald kan worden door de zorg voor je medemens. Een verdere muzikale opluistering van de avond wordt verzorgd door ‘t Boekels Kwartierke. Kaartjes Bent u mantelzorger en/of vrijwilliger, dan bent u van harte welkom! U kunt tot en met 21 juni gratis kaartjes ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. OP=OP Vragen? Telefoonnr.: 0492-326800 Mail: college@boekel.nl

GEMEENTE BOEKEL

www.boekel.nl


Algemeen Venhorst Creatief Ook dit jaar was het weer een succesvolle tentoonstelling. Het publiek was enthousiast en lovend over de diversiteit van de werkstukken. Ook wij als comité hebben dit weekend ervaren, als een plek waar niet alleen de tentoonstelling centraal stond maar waar ook onderling contacten werden gelegd. Technieken en adviezen werden besproken en leidde tot een nog groter enthousiasme. Houd dit enthousiasme vast, dan zien we jullie graag het volgend jaar terug als deelnemer of als publiek bij Venhorst Creatief. De tekeningen van de leerlingen van groep 8 zijn natuurlijk weer naar de leerlingen zelf gegaan. Zij hebben dit jaar tekeningen gemaakt met ideeën over het gebruik van de kerk van Venhorst in de toekomst. We hebben eerst kopieën van de tekeningen gemaakt en ingebonden in een boekje. Deze extra bijlage hebben we gegeven

aan familie van Duijnhoven. Zij vonden het erg fijn dat ook de kinderen van Venhorst meedenken over een mogelijke, verdere toekomst van onze kerk. Wij danken iedereen die aan deze tentoonstelling heeft deelgenomen, ervan heeft genoten of er anderzijds aan verbonden was en zien iedereen graag volgend jaar weer terug. Comité Venhorst Creatief

HEEMKUNDEKRING

Sint Achten op Boeckel Moederdagcadeau? Geef de toekomst een verleden! Bijvoorbeeld met een (jaar)lidmaatschap van de Heemkundekring (€ 17,50 p.j.). Of een van de nog niet uitverkochte boeken, zoals ‘Boekel zô âs ’t vruger waor’ deel 3 (€ 15), ‘Van woestenij naar Venhorst’ (€ 10), of ‘Boekel in oude kranten’ deel 1 (1794-1900), deel 2 (19011920) of deel 3 (1921-1940) (€ 8

p.st.). Verkrijgbaar bij de Heemkamer. Openingstijden: elke dinsdag van 09.0012.00 uur en vrijdag van 19.00-21:30 uur. Telefonisch bestellen kan ook; wij bezorgen aan huis. Tel. 06-23630527 (Loes Verkuijlen-Kooiman) of 0651349648 (Gerard van de Hei). Ter verdere info: op vrijdag 17 mei houdt Mw. Lidwien Verstraaten-Jansen een lezing over veeartsenij in Boekel in de jaren ’60-’90. Zie www.inboekel.nl. Tijd en plaats: ’s morgens van 10.00-11.00 uur in de aula van het Sint-Jangebouw. En bij Boekel Ronduit op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei zal de Heemkundekring ook weer aanwezig zijn.

VROUWENGILDE BOEKEL KVG Avondfietstocht 2019 Op dinsdagavond 14 mei gaan we weer genieten van een mooie fietstocht. Ontelbare tinten groen en prachtige kleuren van ontluikende lentebloemen lokken ons naar buiten. Om 18.30 uurvertrek vanaf het St. Agathaplein. Eigen bijdrage € 5,- voor iets lekkers onderweg en een drankje en hapje bij het eindpunt. Graag betalen bij vertrek. Opgave bij Mia 322308, Christien 322315, Dinie 323295, Lenie 322439 of Anneke 323312. Groetjes van de Fietsgroep

Bridge Instuif Boszicht

Gemeente Boekel KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Erick van Dijk voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Volkelseweg 32 Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, mei 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel

Uitslag 3 mei 2019 1. Heren v.Houtum-Otten 65,42% 2. Dames Gijsbers-Smeets 65,00% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 64,58% 4. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 56,67% 5. Dames Ceelen-Witlox 56,67% 6. Dames v.Burgt-Coolen 55,42% Iedere vrijdag middag vrije bridge-instuif in Boszicht voor KBO leden. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.Algemeen Lokaal goed doel maakt kans op Wecycle-cheque van 1.000 euro Inzamelactie e-waste met gemeentelijke milieustraten Clubs, verenigingen of lokale goede doelen kunnen een Wecycle-sponsorcheque

winnen van 1.000 euro door afgedankte elektrische apparaten of energiezuinige lampen (e-waste) in te leveren op de gemeentelijke milieustraat. In totaal zijn 25

Lokale vereniging of goed doel maakt kans op Wecycle-sponsorcheque van 1.000 euro met inleveren e-waste op gemeentelijke milieustraat

sponsorcheques beschikbaar. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste. Om kans te maken op de sponsorcheque, stuurt de club of vereniging een foto of korte video van het inlevermoment op de gemeentelijke milieustraat én een beschrijving van de inzamelactie naar Wecycle. "Wij staan landelijk voor de verantwoorde inzameling en recycling van ewaste en lokaal voor de binding met onze partnergemeenten", zegt Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle. "Lokale goede doelen of verenigingen maken met deze inzamelactie kans op een mooi sponsorbedrag. Zo gaan circulair en sociaal hand in hand." Wecycle kiest de 25 leukste, opvallendste, creatiefste inzendingen die t/m 9 juni 2019 kunnen worden ingestuurd via www.wecycle.nl/inleveren. Daar zijn ook de actievoorwaarden te lezen. Optimale recycling Wecycle laat de ingeleverde apparaten en lampen recyclen tot nieuwe grondstoffen. Door recycling komen ook schadelijke stoffen niet in het milieu terecht en wordt de uitstoot van CO2 vermeden.

Maandag 13 en dinsdag 14 mei: BRAADWORST H.O.H. DUITSE BIEFSTUKKEN

3.95 95 4 stuks 7.

500 gram

VARKENSFILETLAPJES (div. soorten) elke 4e GRATIS 95 BURGER BOTTLE COURGETTE 100 gram (burger met ontbijtspek en een spaghetti van courgette als topping)

1.

DE BARBECUEFOLDER IS WEER KLAAR We hebben voor u ook een ALL IN BARBECUE MENU EXTRA € 14,95 p.p. en een BARBECUE MENU DE LUXE € 17,95 p.p. Complete verzorgd alles erbij en wij doen de afwas voor u. En natuurlijk nog veel meer barbecuevlees. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

Woensdag 15 mei:

Donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 mei:

VLEESWARENTRIO maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 mei:

BEEF STROGANOFF RUNDERGEHAKT

500 gram 2e 500 gram HALVE

7.95

PRIJS

BLEU RIBBON 100 gram (varkensvlees gevuld met ceddar, rauwe ham en een krokante paneerlaag)

1.

95

DUITSE BIEFSTUKKEN

75 3.95 4 stuks 7.

500 gram

VARKENSFILETLAPJES (div. soorten) elke 4e GRATIS 95 BURGER BOTTLE COURGETTE 100 gram (burger met ontbijtspek en een spaghetti van courgette als topping)

1.

100 gram PALINGWORST, 100 gram SNIJWORST + 100 gram GEBRADEN KIPFILET

voor

4.95

GERRY VAN EXEL,

VLEESWARENTRIO: 100 gram BOTERHAMWORST, 100 gram GRILLWORST + 100 gram SLAGERSACHTERHAM

GEHAKT H.O.H.

voor

4.95

keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56


Ze zijn er weer; Onze heerlijke

AARDBEIEN

van de VOLLEGROND!! Voor al uw soorten BLOEMENWERK en diverse BINNEN- & BUITENPLANTEN. MOEDERDAG (12 mei 2019) zijn wij EXTRA GEOPEND van 10:00 uur tot 14:00 uur! OPENINGSTIJDEN Maandag Gesloten Dinsdag 12.00 – 18.00 uur woensdag 10.00 – 18.00 uur donderdag 10.00 – 18.00 uur vrijdag 10.00 – 19.00 uur zaterdag 10.00 – 17.00 uur Je vindt ons in De Mouthoeve Erpseweg 2 – unit 1F te Boekel Tel.nr. 0492-330100 - info@intensbloemen.nl

MOEDERDAG!! Verras moeder met heerlijke asperges. Div. sorteringen geschild en ongeschild. We kunnen er een leuk kado van maken samen met onze aaRDbEiEN en andere stREEkpRODuktEN

Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, boekel, tel 06 20364524 www.tuinbouwdezijp.nl Geopend: maandag t/m donderdag 13.00 - 18.00 uur Vrijdag 9.00 - 18.00 uur en zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Avond4daagse Boekel ­ Venhorst 4 t/m 7 juni 2019 Laatste voorinschrijvingen Het komt snel dichterbij, de 4e editie van de Avond4daagse Boekel­Venhorst! Wil je mee lopen, maar heb je je nog niet ingeschreven? De laatste ronde voorinschrijvingen zijn volgende week op onderstaande tijden en plaatsen: Dinsdag Woensdag Donderdag

14 mei 15 mei 16 mei

19.30 – 20:30 uur 19.30 – 20:30 uur 19.30 – 20:30 uur

Sporthal De Burcht Boekel De Horst Venhorst Sporthal De Burcht Boekel

De kosten bedragen bij voorinschrijving € 4,00 per persoon. Dit dient contant (liefst gepast) bij inschrijving te worden betaald.

NIEUW: Digitale (groeps)inschrijving Wil je je met meerdere personen tegelijk inschrijven? Op onze site: www.avondvierdaagse­boekelvenhorst.nl vind je onder het kopje “overige documenten” ons digitaal in­schrijfformulier. Mail dit formulier, uiterlijk zondag 12 mei, volledig ingevuld naar vier­ daagseboekelvenhorst@gmail.com en je startkaarten liggen klaar op één van bovenstaande momenten. Contact Heeft u nog vragen kijk dan eens op onze website: www.avondvierdaagse­boekelvenhorst.nl. Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden neem dan contact met ons op via e­mail: vierdaagseboekelvenhorst@gmail.com.


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Groot succes voor de jaarlijkse inzameling bij Jeu de Bouckles. Op Koningsdag werd in druilerig weer met 90 deelnemers gestart voor de jeu de boules fietstocht. Via een toeristische route was de eerste stopplaats in Erp waar 2 wedstrijden werden gespeeld. Ook werd hier het lunchpakketje en de aangeboden soep genuttigd. Weer terug op de eigen accommodatie werd de 3e wedstrijd gespeeld. Hierna kwamen we echt in de sfeer van ons doel, inzamelen voor de Stichting Kitty. Een belangrijk aandeel in de opbrengst is steeds de loterij, hiervoor willen wij nogmaals al de sponsors heel erg danken voor geschonken prijzen.

Er werden veel lotjes gekocht met uitzicht op de mooie prijzen in de etalage. Dit jaar was de hoofdprijs een arrangement Jeu de Boulen voor 20 personen met inbegrip van koffie en een consumptie, aangeboden door de vereniging. Heel goed om te zien dat veel belangstellenden in de namiddag aanwezig waren om een potje te jeu de boulen maar vooral het doel te steunen. Nadat de resultaten van de wedstrijden bekend waren gemaakt kon de opbrengst van de inzameling worden opgeteld. Hierin bleek dat de collectebus voor vrije gift

heel hoog scoorde. Mede door een actie gehouden op een jeu de boules gastenavond van K.V.G. waar door Ina v.d.Rijt kaarten werden verkocht en de opbrengst in de bus werd gedoneerd. Maar ook de 8-jarige Demi Laurijssen maakte en verkocht op de middag Loombandjes, ook deze opbrengst kwam in de collectebus. Twee voorbeelden zonder iemand tekort te doen want iedereen heeft flink bijgedragen om tot een prachtig resultaat te komen. Door inschrijfgeld, loterij, sponsoring Jackie en bijdrage van de kantineopbrengst werd een bedrag van â‚Ź 2157.bijeengebracht. Een heel dankbaar gevoel om deze cheque aan Kitty te overhandigen. Bij aanvang van deze actie werd als symbool gesteld: een nieuw hondje voor Kitty, enkele dagen voor Koningsdag had Kitty een nieuw hondje wat ze zelf gaat opvoeden als haar maatje. Heel veel dank aan iedereen die heeft bijgedragen om deze dag en inzameling mogelijk te maken. Heel bijzonder was het dankwoord door Kitty zelf opgesteld en gelezen door broer John, dit liet bij iedereen een diepe indruk achter. Grote klasse!

Uitslag Kleinkindtoernooi. Jeugd 9 t/m 12 jaar: 1 Liam Verbrugge; 2 Juul v.d.Berg; 3 Melle v.d.Rijt; 4 Luuk Wassenberg; 5 Jelle Vissers; 6 Joes

Tielemans; 7 Jort v.Dijk; 8 Reineke v.Dijk; 9 Giese v.Berlo; 10 Lieke Wassenberg; 11 Suze Kanters; 12 Meike v.Grinsven; 13 Benthe v.d.Laar; 14 Willem v.Berlo; 15 Kris v.d.Berg; 16 Julie Kalje; 17 Tess v.Dommelen; 18 Marijn Vissers; 19 Ise v.d.Rijt; 20 Niek Peters; 21 Sydney v.Grinsven; 22 Niels Thijssen; 23 Demi Hornman; 24 Stan Wassenberg; 25 Niek Sanders; 26 Jort Smits. Jeugd 6 t/m 8 jaar: 1 Beau Houtman; 2 Saar v.d.Ven; 3 Wies v.d.Ven; 4 Thijs Wassenberg; 5 Wout v.d.Berg; 6 Mees v.d.Laar; 7 Sofie Rammers; 8 Jens v.Dijk; 9 Lynn v.d.Zanden; 10 Devin v.Grinsven; 11 Guus Rammers; 12 Anne Thijsse; 13 Wies v.Dommelen; 14 Wout Wassenberg; 15 Pien v.d.Zanden; 16 Lize Kanters; 17 Femme Hornman.

Schaakliefhebbers Er moeten in Boekel enkele tientallen schakers zijn. Misschien willen zij van tijd tot tijd wel eens een wedstrijdje spelen. Maar ja, tegen wie? Lid worden van een schaakclub? Er zijn wel enkele nadelen aan vebonden. Het kost je een avond in de week. Het kost contributie, je moet reizen en consumpties gebruiken. Misschien kan het ook anders door een thuisschaakclub op te richten. Dat gaat als volgt: Je belt telefoonnummer 06-20724886. Je wordt genoteerd als lid en krijgt z.s.m. een telefoonnumer dat je kunt bellen. je wordt verbonden met je toekomstige tegenstander. Enkele voorwaarden: Je gaat twee wedstrijden per maand spelen; een keer thuis met wit, een keer uit met zwart. Je moet inwoner zijn van de gemeente Boekel. Je moet (een beetje) kunnen schaken. De voordelen: Het kost â‚Ź 0,00. Je bepaalt in samenspraak met je tegenstander wanneer je speelt en je hoeft (bijna niet te reizen). Groetjes, Pierre Op de Laak


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 5 mei Vianen Vooruit 1 - Venhorst 1 2-1 Fc Uden 3 - Venhorst 2 0-1 Venhorst 3 - Boekel Sport 5 2-2 Venhorst 4 - Handel 4 5-1 Venhorst 5 - Volkel 5 2-1 Volkel VR1 - Venhorst VR1 5-0 Veteranen Venhorst - DAW 6-1 Programma 11 mei Vet. Boekel Sport - Venhorst 17.00 u Programma 12 mei Sparta'18 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - Handel 2 11.00 u DSV 5 - Venhorst 3 12.00 u Erp 9 - Venhorst 4 10.00 u Sparta'25 8 - Venhorst 5 10.00 u Venhorst VR1 - Bl-Geel'38 Vr1 10.30 u Vianen Vooruit - Venhorst, 2-1 De competitie loopt op het einde en de spanning in de 2e klasse H neemt met de week toe. Wat Venhorst betreft met name onderin. Tussen plaats 8 en 13 kan er eigenlijk nog van alles gebeuren. Vandaag moest Venhorst naar Vianen, op de 4e plaats geklasseerd, en om van de gevaarlijke plaatsen weg te blijven zou een overwinning bijzonder welkom zijn. En Venhorst begon goed aan de wedstrijd, na 15 minuten gaf Mark v.Sleeuwen een prima pass op Max v.d.Bosch, die zonder aarzelen de bal voor het doel gaf, waar de mee opgekomen Luuk v.d.Boogaard onhoudbaar binnen schoot, 0-1. Venhorst bleef de bovenliggende partij en 10 minuten later kwam Max v.d.Bosch vrij voor de Vianen doelman, maar die stopte zijn inzet. Ondanks het goede spel van Venhorst lukte het niet de score uit te breiden wat wel toepasselijk geweest zou zijn op “bevrijdingsdag”. Tien minuten voor de rust kreeg Vianen een vrije trap aan de linkerkant, die min of meer rommelig linksonder in het Venhorstse doel verdween, 1-1. Op dat moment een gelukkige tussenstand voor Vianen, die ook de ruststand betekende. De 2e helft gaf aanvankelijk een onrustige, maar gelijk opgaande wedstrijd te zien, zonder grote kansen voor beide teams. In de 58e minuut was Tijn v.d.Vossenberg dichtbij de 1-2, maar zijn kopbal verdween net naast het doel. In de 75e minuut werd iedereen verrast door een verre trap van Vianen Vooruit vanaf de linkerkant, die

hoog, ver en onhoudbaar in de verre Venhorstse hoek verdween, 1-2. Ondanks enkele goede mogelijkheden en noodzakelijke wissels lukte het Venhorst niet meer om de -zeker welverdiende- gelijkmaker op het scorebord te krijgen. De beste kans was nog voor de ingevallen Mike v. Grinsven, die vrij voor de keeper de bal net niet in het doel kreeg. Uiteindelijk moest Venhorst genoegen nemen met de ongelukkige nederlaag. Volgende week volgt weer een uitwedstrijd, nu tegen Sparta ’18. Een zondag extra gas en op naar weer eens een driepunter! Komt dat zien. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 4 mei 2019 S.V. Oostrum JO19-2 - JO19-1 0-9 JO17-1 - Vorstenb. Boys JO17-1 0-2 SES JO15-1 - JO15-1 1-3

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 NK Breedtesport 2019 Afgelopen weekend vond het NK Breedtesport voor jeugdhandbalteams plaats. Dit toernooi werd door Stichting Binnensport en Habo ’95 gezmenlijk georganiseerd. In sporthal De Burcht streden 14 teams uit heel Nederland om de hoogste eer. Meisjes C op zaterdag en Meisjes B op zondag. Er was mooi handbal te zien en er werd fanatiek gestreden. Bij Meisjes C was SV De Valcken (Venhuizen, Noord-Holland) in de finale met 65 de baas over Havas (uit Almere). Wethouder Marius Tielemans reikte de prijzen uit.

JO15-2 - Erp JO15-4 2-2 JO13-2G - Blauw Geel'38 JO13-5M 0-2 Constantia/Menos JO11-1G - JO11-1 4-3 JO11-2 - Olympia'18 JO11-4 2-5 MO13-1 - VOW MO13-1 7-0 Programma zaterdag 11 mei 2019 JO19-1 - SV Venray JO19-4 14:30 u JO15-1 - Boekel Sport JO15-1 13:00 u Volkel JO15-2 - JO15-2 11:00 u JO13-1G - Odiliapeel JO13-1 11:30 u Erp JO13-2 - JO13-2G 12:00 u JO11-1 - Odiliapeel JO11-1 09:00 u SV Venray JO11-3 - JO11-2 11:00 u JO9-1 - Ysselsteyn JO9-1 10:15 u JVC Cuijk JO8-1 - JO8-1 09:00 u Sambeek JO7-1 - JO7-1G/JO7-2 09:30 u MO11-1 - Hapse Boys MO11-1 09:00 u Mini-pupillen 09:30 u

Op zondag speelde Meisjes B; ook hier kwamen de deelnemende ploegen uit heel het land. De finale ging uiteindelijk tussen een regionale ploeg (MHV’81 uit Mill) en JHC (Julianadorp). HC boekte een afgetekende overwinning (8-2). Komend weekend spelen de jongens C (zaterdag) en jongens B (zondag). Eindstand Meisjes C: 1. SV de Valken; 2. Havas; 3. SEW; 4. Swift Helmond; 5. Angeren; 6. DFS Arnhem; 7. Verburch; 8. Blinkert; 9. HV Born; 10. HVBS; 11. Dongen; 12. Gemini; 13. HVW Wanroij; 14. Tremeg. Eindstand Meisjes B: 1. JHC; 2. MHV ’81; 3. VVW; 4. Borhave; 5. ABS; 6. Rapiditas; 7. Bevo; 8. Angeren; 9. Legmeervogels; 10. Oliveo.


Sport Doele Willem III Komend weekend een invasie van handboogsporters in Boekel. Jawel het wordt druk komend zaterdag en zondag met handboogsporters in Boekel.

Op zaterdag 11 mei vinden de rayon kampioenschappen teams plaats in de discipline 25 mtr 1pijl. Doele Willem III heeft de recurve klasse toegewezen gekregen. In totaal zijn een kleine 100 sporters uitgenodigd om hieraan deel te nemen, waarbij ook 2 teams van DWIII. De uitnodiging is het resultaat van de behaalde score uit de afgelopen competitie. Vanuit deze rayon kampioenschappen kan men zich kwalificeren voor het Nederlands kampioenschap c.q. Bonds kampioenschap. Dus wel een serieuze aangelegenheid. Een andere discipline binnen de handboogsport is het veldschieten. Op het motorcrossterrein aan de Bezuidenhout en in de aangrenzende bospercelen vindt onze 2e veldwedstrijd plaats. Deze is ook gepland in het weekend van zaterdag 11 mei en zondag 12 mei. Na een goed geslaagde wedstrijd in 2018 heeft men de smaak te pakken gekregen. Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in de draaiboeken. Dus de verwachtingen zijn hoog. Er hebben sporters ingeschreven uit geheel Nederland en een aantal Belgische sporters hebben toegezegd te zullen komen. Er is een mooie parcours uitgezet met een 4-tal lussen die men moet afleggen. Centraal daarin is de kantine van de Motorclub Boekel waar men gastvrij wordt ontvangen. Onderweg komen de schutters diverse schietschijven tegen met onbekende afstanden. Er wordt geschoten in diverse klasse, De traditionele recurveboog, de compound boog (bekend als de Ramboboog) maar ook de bare-bow en long-bow zijn verte-

genwoordigd, Deze laatste 2 is schieten op de manier zoals de jagers het vroeger deden. Al met al hebben de leden van DWIII een druk weekend met de organisatie van beide wedstrijden. Heeft u belangstelling om eens te komen kijken dan bent u van harte welkom, zaterdag in ons clubgebouw aan de Waterval en zaterdag of zondag op het terrein van MC Boekel. Mocht u een wandeling of fietstocht willen maken in de bossen, volg de instructies en aanwijzingen goed op. Het gebied is goed en veilig afgezet.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 29 april en 4 mei Corridor MW1 - JES MW1 14 – 08 DAW Schaijk C2 - JES C1 00 – 04 Dakos D3 - JES D2 03 – 03 Altior E3 - JES E1 08 – 02 Programma 11 mei JES A1 - Avanti A3 15.00 u JES C1 - Astrantia C1 13.45 u JES D1 - Celeritas D1 11.15 u JES D2 - Corridor D2 12.30 u JES E1 - Prinses Irene E3 10.00 u Programma 12 mei BMC 1 - JES 1 Berlicum, 13.00 u BMC 2 - JES 2 Berlicum, 11.30 u Programma 13 mei JES MW1 - Flash MW2 20.00 u Programma 15 mei Flamingo’s E2 - JES E1 Mariahout, 18.00 u

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 29 april: De Schutboom - v.d.Boog./v.Sleeuwen afgel. Elreka Hek - Heuveltraining/v.Hoff 6-8 Planotec E-Diensten - People Work Serv. 3-3

Invorm Interieur - Snackpoint LC 4-2 TK ’t Stuupke - Stuc Force 0-2 v. Rijbroek Sp&M - Torpedo TUB 6-1 Café LC/OOvB - MVS Grootkeuken 1-0 Donkers/Claasse- Mahobo 5-2 v.Haandel Metaal - Midi Stender 2-11 Café Gij & Ik - v.d.Aa Klusbedrijf 14-3 Programma 6 mei Zaal A Heuveltr./v.Hoff - Snackpoint LC 18.45 u v. Rijbroek Sp&M - Planotec E-Diensten 19.30 u v.Haandel Metaal - Stuc Force 20.15 u Café Gij & Ik - People Work Service 21.00 u Café LC/OOvB - v.d.Boog./v.Sleeuwen 21.45 u Zaal B MVS Grootkeuken - Midi Stender 18.45 u De Schutboom - Donkers/Claasse 19.30 u Invorm Interieur - v.d. Aa Klusbedrijf 20.15 u TK ’t Stuupke - Mahobo 21.00 u Elreka Hekwerken - Torpedo TUB21.45 u

Uitslag 2 mei 2019. A-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Bosch 59,58% 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 59,58% 3. Heren J. en Th.v.d.Ven 59,58% 4. Dames v.d.Burgt-Vogels 55,42% 5. Dames Huijbregts-v.d.Linden 54,58% 6. Dames v.Berlo-Verbakel 53,33% 7. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 52,08% B-lijn 1. Dames Ceelen-Delisse 66,25% 2. Dames v.Dinteren-v.Geffen 61,25% 3. Dames Coolen-v.d.Rijt 61,04% C-lijn 1. Heren v.Boxmeer-Reijnen 63,54% 2. Mw.Swarts-Hr.Derks 58,44% 3. Hr. en Mw.Jansen 55,73% 4. Dames Biemans-v.d.Elzen 54,90% 5. Dames v.d.Boom-Schots 53,33% 6. Dames v.Delst-de Graaf 52,08% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


timmerwerken

Veranda / Terrasoverkapping Tuinkamer Carport Glazen Schuifdeuren www.verandaentuinkamer.nl Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in het maken en bouwen van houten veranda’s / terrasoverkappingen, tuinkamers, carport en plaatsen van glazen schuifdeuren. Om ons team te versterken zijn wij per direct op zoek naar een enthousiaste:

timmerman / allround medewerker of ZZP­er Wij vragen: • Eventueel opleiding bouw niveau 2/3 • Ervaring niet noodzakelijk / schoolverlater Wij bieden: • Fulltime baan in een prettige werksfeer • Afwisselende werkzaamheden in werkplaats en op bouwlocatie • Salaris volgens CAO

Interesse? Voor meer informatie: Martin 06 10906548 of Jolanda 06 16560671


Sport wedstrijd klaar was heb ik Marelke uitgekozen als beste speelster en daarmee mocht ik op de foto. Super tof! Daarna gingen we naar de kantine en daar kreeg ik nog een zakje chips, een hockeybal en nog wat drinken. Ik vond het een super leuke dag en ik ga super goed mijn best doen, zodat ik over een paar jaar ook in dames 1 kan hockeyen. Groetjes, Sanne v.Sleeuwen

Hockeyclub Boekel Hallo allemaal, ik ben Sanne v.Sleeuwen en deze maand was ik de gelukkige. Ik ben zeven jaar en speel in MF1. Dat vind ik super leuk. Vandaag mocht ik met Dames 1 meedoen. Toen ik mijn shirtje gekregen had van mini van de maand, mocht ik eerst mee inspelen. Het eerste gingen we rennen. Daarna mocht ik overspelen met Elvere. We gingen daarna in een rondje staan bij de stip en daar hadden we overlegd, hoe we de wedstrijd gingen winnen. Toen de wedstrijd begon mocht ik samen met de spits Max op goal scoren. Daarna ging ik in de dug out zitten met de rest van de speelsters van de Dames 1. In de rust gingen we net als voor de wedstrijd in een kamertje zitten. Daar zaten alle

Boekel Sport 1 – FC Schadewijk 1 De 23e competitiewedstrijd van Boekel Sport zat ingebed tussen 1 minuut stilte voor Huub Kleuskens en 2 minuten stilte voor alle oorlogsslachtoffers. Huub Kleuskens had vrijdag zijn afscheidsdienst in de Boekelse St.Agathakerk en was medeoprichter van Boekel Sport. De genoemde 3 minuten waren indrukwekkend. De wedstrijd daar tussenin niet echt. Keeper Jesse Zwanenburg maakte de meeste indruk met een aantal broodnodige reddingen. Zonder zijn doortas-

Beach Soccer Event

speelsters, coach en ik. De coach ging zeggen hoe we het gingen doen. We hebben met 6-2 gewonnen. Toen de

tend optreden zou Boekel Sport zeker treffers om de oren hebben gekregen. De echte kansen waren voor FC Schadewijk. De Osse goalie kon niet in de problemen komen vandaag. Een harde terugspeelbal van een achterhoedespeler deed dat bijna wel. De schade bleef beperkt tot een corner. De corners die Boekel Sport mocht nemen zorgden voor het enige gevaar. Goed bedoelde schoten op goal gingen net langs of over. Vrije trappen hadden hetzelfde recept. Uiteindelijk was pupil van de week Aron Janssen de enige die scoorde. Scheidsrechter J.Peeters had de wedstrijd compleet onder controle. Zondag gaat Boekel Sport op bezoek bij Excellent uit Oploo. De supporters rekenen op een indrukwekkende strijd!

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni vindt voor de 6e keer het “Beach Soccer Event” plaats. De voorbereidingen zijn bijna klaar en de inschrijvingen in volle gang. Het gaat weer een waar strandfeest worden waarbij we sport en feest gaan combineren. Op zaterdagochtend beginnen we met de jeugd van 10 t/m 15 jaar waarna we de dag vervolgen met de eerste ronde’s voor de senioren profs, zij gaan weer strijden om de grote Boekelse bokaal welke nu nog in het bezit is van de “Stuntbirkes” Dit duurt naar verwachting tot 19.00 uur. Dan heeft iedereen tijd om zich even op te frissen en voor te bereiden op de grootse entreevrije beachparty. (hierover later meer) Zondag gaan we beginnen met de senioren recreanten, Op zondag wordt er om en om gespeeld door recreanten en profs (senioren). De grote “Beachbokaal” wordt aan de winnaar overhandigd tijdens de prijsuitreiking op de afterparty welke meteen na afloop wordt gehouden. Kortom één groot feest voor iedereen, en waarbij ook de allerkleinsten onder ons natuurlijk niet vergeten worden. Zij kunnen zich vermaken in een immens grote zandbak en een gigantisch klim- en springkussen Een evenement om niet te missen, dus wacht niet te lang met inschrijven via (www.cvdevliegenmeppers.nl ) voordat je te laat bent.

Evenementenkalender Jesse hield weer de NUL

23 juni: Boekels Boules Kampioenschap 7 juli: Mouthoeve 70's & 80's party 10 augustus: Sputtertocht Venhorst 1 september: Pleinfestijn Venhorst


108 HB 1.0 Vti 5 drs Airco

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco/NAV

208 HB 1.2 VTI 5 DRS AIRCO

2008 SUV 1,2 Automaat Airco/Nav

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 HB 1,6 16V 5 DRS AIRCO

308 SW 1,.2 E THP Airco Pano nw model

308 SW 1,6 THP AIRCO

508 Sedan 1.6 THP Executive

5008 1.6 THP 7 Pers. EXCLUSIVE

C3 1,2 NW MODEL AIRCO/NAV

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

C4 1,6 Vti Picasso Space Tourer

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

Xsara Berline 1,8

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

2004

2002

1998

2012

2014

2015

2017

2013

2013

2009

2014

2002

2002

2002

2014

2016

2016

2016

2015

2015

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5 drs Airco

Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winterbanden) - uitlijnen - acccu’s - remmen - schokbrekers - diagnosse - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto’s & campers

Verwacht Toyota Aygo, 5drs,airco

Bedrijfsauto's Opel Combo 13TD, L2, schuifdeur, 95dkm VW caddy 19D Ford transit 260S 2,2TDCI L1H1, airco, 110dkm

Fiat Panda 12i, 5drs Opel Astra station 16i16V, airco Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Suzuki Alto, 5drs, airco VW Golf plus, 19TDI automaat

2012

2016 1999 2010

2016 2010 2011 2005 2013 2007

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Sport Het is mooi geweest Na ruim 40 jaar is er nu het einde van FC ’t Grifke. Dit is het 39e seizoen van WAC Boekel. Voor wie dat niet weet, het zaalvoetbal van Boekel waarin in de goede jaren 30 teams actief aan deelnamen. Nu zijn er nog 20 teams over. ’t Grifke is een vriendenclub die zowel op het veld buiten, als in de zaal actief voetbalde. Het eerste jaar was daar meteen het kampioenschap waarna er nog 3 zouden volgen.

In de beginjaren waren we met 2 teams actief, ge-sponsord door Jan v.d.Broek en Mari Verbrugge. Een-maal terug naar één team werd vanaf seizoen 92/ 93 Ad van Haandel metaal onze trouwe sponsor tot op de dag van vandaag. Met het strijken van de jaren kwam er sleet op de “oudjes” en vielen er geleidelijk spelers uit, zodat we moesten gaan verjongen. Mooi dat dit kon met onze eigen zonen. Het was voor sponsor Ad schrikken dat er ineens in seizoen 2010/2011 weer een kampioenschap gevierd kon worden. Hij was erbij en we zijn met zijn bijdrage goed dronken geworden. Franske (flits), Arie (cox) en Frank (knarf), bleven betrokken bij Fc ’t Grifke als inspirerende manager, vlagger en coach. Nieuw bloed en het stoppen van de sponsor was aanleiding om als laatste eerste uur Grifkeleden een punt te zetten achter een indrukwekkende periode. Nu, na 1367 wedstrijden waarin 1634 punten werden behaald door 597 gewonnen wedstrijden, 208 gelijke spelen en

561 verliezen met een indrukwekkend doelsaldo van 4138 doelpunten voor en 4018 tegen, geven we het stokje door aan Boekel Fit waarin de huidige voetballers in op zullen gaan zonder toevoeging Fc ’t Grifke. Via deze weg iedereen die ons hebben ondersteund op welke manier dan ook, bedankt, met speciale vermelding Anita (Broek) de wasvrouw en vooral onze trouwe sponsor Van Haandel Metaal. Op 6 mei is de laatste competitie wedstrijd en volgt op 13 mei het vervolg van de beker een wedstrijd tegen Stender om 19.15, de huidige onbetwiste kampioen. Wie weet is er nog een vervolg op 24 mei met de finalerondes. Zeker weten als je het Grifke nog wil zien dan is 13 mei een zekerheidje. Het Grifke gaat als hechte vriendenclub door met zijn bestaan maar de voetbaltak FC stopt, het is mooi geweest.

op de paal waardoor Sanne Reijbroek de rebound binnen tikte. Mid-mid Manon Reijbroek nam de bal mee over de achterlijn waarbij een hoge bal voor de stick van Nienke Klokgieter kwam, zij maakte de 3-0. Net voor rust schoorde Nienke een prachtige hoge bal in het net! In de rust werd besproken het spel zo door te zetten. Echter miste Boekel net na rust concentratie waardoor Gemert de 4-1 scoorde. Het antwoord van Boekel kwam direct doordat Sanne met een backhand schot de 5-1 wist te scoren. Gemert versierde een strafcorner en wist deze te scoren. Boekel ging aanvallender spelen zoals in de eerste helft. Bo Boeijen speelde de bal op de stip waar Eline Tielemans gepositioneerd stond. Ze werd volledig belemmerd om te scoren waardoor een strafbal werd gegeven. Anne v.d.Bosch wist deze prachtig te scoren. Een belangrijke pot tegen de buren werd gewonnen met 6-2! Volgende week speelt Boekel tegen Don Quishoot in Eindhoven. Het startsignaal is om 12:45, tot dan!

Wieler Toer Club Boekel

Hockeyclub Boekel Dames 1 Franssen optiek - Gemert Op zondag 5 mei stond de wedstrijd tegen Gemert op de planning. Een echte derby voor Boekel. Boekel speelde met hoge druk en begon de wedstrijd fel. De achterhoede van Gemert had moeite met de hoge druk en kreeg de ballen slecht weggewerkt. In de 7de minuut scoorde Judith Buuts haar eerste doelpunt voor dames 1. Het spel van Boekel was sterk en dit resulteerde al snel in de 2-0. Dit keer was het schot van Gitte Cornelissen

Bruchumtocht Met 18 man werd er vertrokken afgelopen zondag voor de Bruchumtocht. Het werd een tocht met windvlagen, regenbuien, schoenplaatjes waar de schroefjes uit waren, een helm die opeens los schoot, een klapband en een kleine schuifpartij door onregelmatig wegdek. Zo dat is toch heel wat of niet dan? Toch werd er ook genoten van het polderlandschap, een mooie tocht naar Bruchum. In de voetbalkantine van Hedel was de kof-fiepauze, daar stond alles al klaar voor de groep. Eigenlijk moest onze voorzitter Jos de tocht voorrijden, maar door een klein ongelukje, met als gevolg 2 scheurtjes in het bekken, moest hij zijn beurt over laten gaan en kan hij nu volop werken aan een puzzel die ook al lang af moest (zie foto op onze site of op facebook). Volgende week, op moederdag, rijden we de Vessemtocht zonder volgwagen. De Bgroep rijdt de Oisterwijktocht en de Cgroep rijdt de Schootsedijktocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekl.nl


Sport KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Uitslagen 29 april 2019 RIKKEN 1. Annie v.Duren 2. Mia Vos 3. Ria Welten 4. Mari Schaap 5. Martha v.Moorsel 6. Toos Verhofstad Poedelprijs Gerrit Ophey JOKEREN 1. Lies v.d.Aa 2. Anneke v.d.Cruysen 3. Annie Peters Poedelprijs: Zus Vesters

51 49 46 46 46 37 -126

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

69 57 43 -99

pnt. pnt. pnt. pnt.

Rutger van Herpenruiters ‘Van Erpjes’ doen weer van zich spreken op eerste selectiewedstrijd springen Je hoeft aan de inwoners van Boekel niet te vragen waarom afgelopen zondag, op 5 mei, de nationale vlag op het gemeentehuis en aan menig andere particuliere woning wapperde. Inderdaad, het is Mirte v.Mensvoort gelukt op samen met haar voltige-collega Nynke, de nationale titel op het onderdeel voltige binnen te slepen. Na 2 vermoeiende dagen in Ermelo, de thuisbasis van de KNHS, konden zij met gepaste trots hun ereprijs ophalen. Waar dressuur en springen vaak in korte tijd wordt afgewerkt en beperkt blijft tot 1 of 2 proeven (manches) kent deze discipline een uitvoeriger programma. Het doet nog het meest denken aan kunstrijden op de schaats waar verplichte figuren en een kür op muziek vaste ingrediënten zijn. In verband met de nodige voorbereidings- en rusttijden moesten Nynke en Mirte dan ook zowel zaterdag als zondag hun acrobatische kunsten vertonen op de rug van het paard Wim. De voorgeschreven oefeningen, die ze beiden individueel moesten afwerken, verliepen prima en ook tijdens de eerste kür, bleek het trio goed op elkaar ingespeeld. De vele trainingsuurtjes wierpen hun vruchten af en na de eerste dag stonden ze dan ook fier aan de leiding. Niet alleen Brabantse nachten duren lang, als je

weet dat je de volgende ochtend om negen uur je koppositie moet verdedigen, maar de dames deden dat vol verve, met het inmiddels bekende resultaat als meer dan verdiend gevolg. Die vlag had overigens net zo goed uitgehangen mogen worden, voor de familie Van Erp, die zich tijdens de eerste selectiewedstrijd bij het springen opnieuw fenomenaal deden gelden. Vanwege de achtergrond, de door hun ouders gerunde hengstenhouderij, weten ze zich natuurlijk verzekerd van het juiste springbloed. Toch moet je elke keer maar weer de hooggespannen verwachtingen waar zien te maken, als de druk volledig op je schouders ligt. Daar weten de 3 dames in hechte samenspraak met hun paarden echter prima mee om te gaan zoals afgelopen weekend in Oss maar weer eens bleek. De oudste dochter, Britt, debuteerde niet alleen met een nieuw paard Jelsamein, maar leidde dit bovendien helemaal zelf op. Dat ze het qua ervaring af zou moeten leggen tegen haar jongste zusje Isabeau, die met Pearl JB al enkele jaren een gelouterde combinatie vormt stond in de sterren geschreven. Met een 4e plaats zal Britt meer dan tevreden zijn geweest, zeker toen ze bemerkte dat Isabeau er voor zorgde dat de eindoverwinning toch nog in het gezin bleef. Een andere familiestrijd moest worden uitgevochten door Fleur (zie foto), de 3e van het stel, die in de hoogste klasse ZZ, niet alleen en favoriet als Sanne Thijssen, maar ook haar neef Jarno tegenkwam. Die laatste maakte trouwens overuren, want in vrijwel alle klassen kwam hij met minimaal 2 paarden uit. In het geweld bleef Fleur, zoals we inmiddels wel een beetje van haar gewend zijn, gemakkelijk overeind. Met foutloze ronden en de snel-

ste tijd van de deelnemers in de kring, mocht ze de 1e plaats in het tussenklassement, dat de afvaardiging naar de Brabantse Kampioenschappen bepaalt, voor zich opeisen. Het zou ons trouwens verbazen als we niet alle 3 de zussen daar uiteindelijk mogen aanschouwen. De juiste toon is in ieder geval zonder twijfel gezet. In de schaduw van dit paardengeweld, deed Sharon v.d.Velden een dag later in diezelfde plaats ook een duit in het zakje, door bij de pony’s met haar Edylia, 2 keurige foutloze ronden af te werken in de Bklasse. Op basis van het jury-oordeel over de rijstijl van alle deelnemers mocht ze bij de D-pony’s de 1e prijs in ontvangst nemen en prijkte ze in het gecombineerde D/E-klassement op een 4e plaats. Ook hier voldoende uitzicht voor de 15-jarige Landhorstse om, net als tijdens het in-doorseizoen, de kwalificatie voor de Regionale Kampioenschappen af te dwingen. Volgende week trekken de dressuurruiters en -amazones naar manege Olympic te Uden voor hun eerste selectiewedstrijd bij zowel de paarden als de pony’s. Waar onze leden met de resultaten in het voorseizoen al het nodige vertrouwen tankten, kriebelde het toch bij een enkeling om nog snel even een wedstrijdje mee te pikken. In Langenboom zagen we Anne v.Lent zegevieren in de klasse B en een treetje hoger wist Indy v.d.Broek met 2 pony’s een 2e en een 4e plaats te behalen. In Neerbosch kwamen we Sharon v.d. Velden opnieuw tegen. Ze liet haar springpony Edylia voor het eerst aan het dressuurwerk ruiken en de enthousiastelingen brachten dat er meer dan goed van af. Twee proeven leverden evenzovele overwinningen (en promotiepunten) op.Allerhande RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop van versiering en decoratie voor feesten en partijen. En tweedehands woning inrichting. Zie www.rendersdecoratie.nl of Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 M2 voorraad. ---------------------------------------------------------

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE!

Ringbaan 27 ¡ 5428 GP Venhorst ¡ 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------------Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste ope-

ningstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2, Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! --------------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

VAN DER

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 06­22887186 / 06­23064406

3 Containerverhuur 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 www.verstedenvenhorst.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

Jv

B

AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

Beregening PVC materiaal

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

JOS VAN BOXTEL

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl


Allerhande Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 -----------------------------------------------------PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice.

Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413-

Op zoek naar.... Wil jij graag iets bijverdienen? Ben je geïnteresseerd in beauty, mode en accessoires? Wil je 2 avonden per week werken? Bel dan naar Sjan v.Bommel. tel. 06-83015632

335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ------------------------------------------------------

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838 Hoe zou het voor je zijn als je - sterkere spieren had - meer rust had - soepeler werd - energieker voelde - een uurtje voor jezelf had?

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

Kom naar de gratis proefles van Passie voor yoga!

Voor afspraak: tel. 06-17962288

www.passievooryoga.nl of bel naar Bianka Müller 06-40666477


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402.

DIERENPENSION

De Buitenhof Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw sterk in va

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

BIJBAAN NODIG??? KOM BINNEN VOOR MEER INFORMATIE Voor onze cafetaria en party catering zoeken wij per direct

SCHOLIEREN & STUDENTEN V.A. 16 JAAR v.a. 18 jaar is full-time bespreekbaar

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenve-

gers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

van der Ven St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.