Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

34e Jaargang - 17 april 2019

Nummer

Boekel Venhorst 40 Nieuwe toekomst voor kerk Venhorst? Donderdagavond is op uitnodiging van de gemeente Boekel overleg gevoerd over de toekomst van de kerk van Venhorst met belanghebbende partijen. Aangeschoven waren gemeente Boekel, parochiebestuur Sint-Petrus, stichting Leefbaar Venhorst, klankbordgroep kerkenvisie en werkgroep tuinonderhoud. Aanleiding was het plan van Venhorstenaar Van Duijnhoven om kerkgebouw, pastorie en omliggende percelen over te nemen van de Sint-Petrus parochie. Van Duijnhoven die het kerkgebouw als beeldbepalend ziet voor Venhorst, is bereid het kerkgebouw de komende jaren beschikbaar te houden voor de eredienst. Op de langere termijn wil hij het geheel ontwikkelen tot een combinatie van zorg en senioren huisvesting. Om het project te bekostigen wil hij zorgwoningen bou-

GEMEENTE BOEKEL

wen in de pastorie tuin. Een eerder plan stuitte op weerstand bij een aantal dorpsbewoners omdat zij dachten dat het park verloren zou gaan. Van Duijnhoven heeft het park altijd willen behouden. Ook in het laatste plan van Van Duijnhoven blijft het park in oppervlakte nagenoeg gelijk. Onlangs bracht de parochie Sint-Petrus het rapport kerkenvisie naar buiten. Het rapport schetst de problemen die de parochie heeft met toekomstig gebruik van de kerkgebouwen. Teruglopende inkomsten door minder kerkgangers en minder vrijwilligers en priesters om de pastorale zorg te bemensen noodzaken de parochie om maatregelen te nemen. Voorzitter van de werkgroep Jan Lucius: “Met dit plan blijft het kerkgebouw behouden voor de gemeenschap van Venhorst.

De kerk krijgt op termijn een maatschappelijke functie en in de tussentijd blijft de kerk open voor de eredienst. Ook blijft het park behouden. Een unieke kans in onze ogen.” Het college van de gemeente Boekel staat ook positief tegenover het plan. Wethouder Tielemans: “Wij ondersteunen dit plan omdat het in onze ogen rekening houdt met een groot aantal belangen. Natuurlijk zullen wel de reguliere procedures nog doorlopen moeten worden”. Een klankbordgroep bestaande uit inwoners van Venhorst heeft toekomst scenario’s onderzocht voor het kerkgebouw. Zij kwam met scenario’s voor de kerk in combinatie met woningen en een hospice. Zij willen het park behouden als groene long van Venhorst. In hun conclusie gaven ze aan open te staan voor scenario’s van anderen.

Wij wensen u fijne en zonnige Paasdagen

Info Woensdag 24 april a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

PEUGEOT SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

MERKSPECIALIST

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 06-43455117. Taalhuis: info@taalhuisboekel.nl. Bibliotheek tel. 323245 di t/m vrij 14.00-17.00 uur. Dorpsteam tel. 328383 ma 13.00-16.00 uur, do 9.00-12.00 uur. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak.


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Donderdag 18 april, Witte Donderdag: 19.00 u (St. Agathakerk) m.m.v. mannenkoor Sint Agatha Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag - Kruisweg: 15.00 u (St. Agathakerk) m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken Zaterdag 20 april: 15.00 u Zorgcentrum Sint Petrus; m.m.v. dameskoor Sint Agatha Helmus v.d.Valk, Arnoldina v.d.Valk, overleden fam.v.Boerdonk, Drea en Frans v.Zeeland en Joëlle. 21.00 u (St. Agathakerk) Paaswake Misdienaars:Seniorenacolieten en Emanuela, Glenn en Roy Bamé. m.m.v. mannenkoor St. Agatha Piet Cuppen (vwg. sterfdag 20 april); Antoon Tielemans, Mien TielemansWassenberg, hun dochter Petra en overleden fam.Tielemans- Wassenberg. Zondag 21 april, Hoogfeest: 1e Paasdag: 10.30 u (St. Agathakerk) Misdienaars: Senioracolieten. M.m.v. mannenkoor Sint Agatha Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Cato v.Santfoortv.d.Tillaer; Martien Emonds (namens de KBO); Mathieu v.Duijnhoven; Jan Ceelen (vwg. sterfdag) en overleden familie; Els den Dekker; fa.Ceelen- v.d.Bosch en Toon v.Oort. Maandag 22 april, 2e Paasdag, Octaaf van Pasen: 10.30 u (St- Agathakerk) Misdienaars: Emanuela, Glenn en Roy Bamé Theo v.d.Burgt (vwg. verjaardag); overleden fam.v.d.Laar-Althuizen en v.Bronswijk; Maria v.Sleeuwen-v.d. Tillaer (vwg. 50 jarige trouwdag); Jos v.Bakel (vwg. zijn verjaardag), fam. v.Bakel en de familie Hermens. Woensdag 24 april: 19.00 u (St. Petruskapel) Joep Trienekens; Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Johanna v.d.Broekv.d.Heijden en overleden familie.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

En daarmee worden levens blijvend veranderd! In de Vastentijd zamelen de kerken geld in voor deze actie. Ook onze parochie doet er aan mee! In de kerk staan weer de vertrouwde oranje bussen voor uw donaties.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Sjef Vinken tel.0492-775544 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 21 april, Hoogfeest: 1e Paasdag: sten: 09.00 u Hanneke v.Bergen-Tiebosch (vwg. sterfdag), Janus v.Bergen (vwg. zijn verjaardag) en zoon André v.Bergen (ook vwg. zijn verjaardag); Bert Josephs; Dini Croymans-Logtens; jgt. voor Theodorus Emonds, dochter Ine en haar man Toon, fam. Emonds en Dapperen; Arie v.Bakel (vwg. sterfdag), Janus v.Bergen (vwg. zijn verjaardag).

OVERLEDEN Uden: Maria Ceelen-v.d.Bosch Volkel: Martien de Groot Vastenactie 2019 (De collectebussen/ mandjes blijven t/m Pasen achter in de kerk staan) Schoon water verandert alles! Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen.

Aanmelden 1e H. Communie en H. Vormsel. Op 7 en 9 mei zijn er in het Parochiecentrum in Uden informatie-inschrijfavonden voor deelname aan de voorbereiding op bovengenoemde Sacramenten voor volgend jaar. Beide avonden zijn hetzelfde van opzet dus u kunt kiezen. Aanvang 20.00 uur. Bedevaart naar Banneux. Op zondag 19 mei is de jaarlijkse bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux. Opstappen kan men om 6.30 uur in Uden is bij het busstation en de thuiskomst is ongeveer om 20.30 uur. De kosten zijn € 44,- p.p. Het is de 25e en laatste keer dat Koosje v.d.Pol en Jo v.d.Rakt het organiseren. Bij hen kunt u zich ook aanmelden. Tel. resp. 06-33633784 of 0413-252294.

AANBIEDINGEN van donderdag 18 t/m woensdag 24 april:

HAZELNOOT PAASVLAAI

NIEUW EN OVERHEERLIJK

CREME PAASGEBAK

PER STUK

SPELTBROOD

VAN 100% SPELTMEEL

PAASBROOD

KLEIN

PER STUK

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

VOOR SLECHTS

12.50 50 € 1. 50 € 1. 00 € 4. 12.50

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Donderdag 18 april, Witte Donderdag: 20.00 u Ds. W. Hordijk, Helmond - Heilig Avondmaal Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag: 20.00 u Ds. W. Hordijk, Helmond Zaterdag 20 april, Paaswake 20.00 u Ds. W. Hordijk, Helmond Paaswake Zondag 21 april, Paasmorgen: 10.00 u Ds. W. Hordijk, Helmond

“Ontdek je stem” - Cursus Koorscholing voor mannen bij koor Alegria in Boekel Veel mensen werpen voor zichzelf een drempel op om te gaan zingen bij een koor: “Ik kan niet zingen”, “Ik heb nog nooit in een koor gezongen”, “Wat jullie doen is voor mij te hoog gegrepen” et cetera, et cetera. Maar misschien wil je toch wel graag mee kunnen doen in zo’n prachtig koor. We willen graag de drempel om binnen te komen verlagen en bieden je een cursus koorscholing aan volgens het handboek voor beginnende koorzangers “Ontdek je Stem” Elke cursist krijgt de beschikking over het cursus boek, zodat je ook thuis wat kunt oefenen. De basistechnieken van het zingen worden geleerd, zoals o.a. een goede houding, het gebruik van je adem en natuurlijk het gebruik van je stem en tevens uitleg over de noten. De cursus wordt verzorgd door koor Alegria dirigent Piet v.d.Sanden in Nia Do-mo, voorafgaand aan de repetitie steeds op een dinsdag, op de volgende data: 9, 16 april, 7, 14, 21, 28 mei, 11, 18 juni, van 18:45 tot 19:45 uur. En als je wilt, kun je gerust aanwezig blijven bij

(een deel) van de repetitie. Als je niet alle data kunt, is dat absoluut geen belemmering voor deelname. De koorscholing is geheel gratis, zonder

verdere verplichtingen! Belangstellenden kunnen zich per mail opgeven via: info@kooralegria.nl. Voor meer informatie kun je bellen naar: 06-10631075

“Liefde leeft altijd voort waar het leven eindig is.”

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij mochten ontvangen bij het overlijden van ons mam, oma en kleine oma

Theodora van Lankvelt-van de Ven Kinderen van Lankvelt


Berichten BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 30 april wordt er oud papier opgehaald in alle winkels en sporthal en de grote container. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het

papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

LET OP! Van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei is de apotheek van huisartsenpraktijk Elsendorp gesloten! Zorg ervoor dat u tijdig uw herhaalmedicatie besteld. Onze huisartsenpraktijk is deze week gewoon geopend. Wij zijn bereikbaar zoals u van ons gewend bent. Bedankt voor uw begrip. Dr.J.Gondrie Team Medisch centrum Middenpeel, Elsendorp

Ingezonden Brief GEMERT UIT DE BOCHT Gemert heeft een mooie rondweg gerealiseerd, met als schitterend sluitstuk de vorig jaar in gebruik genomen Noord-om. Maar wie oh wie heeft nu dat monstrum op de Boekelse Dijk /Vondellaan gebaard? Het moet welhaast een springparcoursbouwer zijn geweest, wiens hoofd op hol is geslagen. Hij heeft drempels opgeworpen, versmallingen aangebracht en bloembakken op de rijbaan gezet, zodanig dat zelfs een ervaren springruiter hier niet zonder strafpunten doorheen zou komen. Ik kan het niet beter omschrijven dan: Odiliapeelse toestanden. Geheel begrijpelijk is dat de gemeente Gemert graag ziet dat alle verkeer uit Boekel dat niet in Gemert hoeft te zijn via de nieuwe Noord-om zijn weg vervolgt. Maar ons uit Boekel zien jullie toch nog wel graag in Gemert verschijnen, mag ik hopen? Waarom dan op de toegangsweg vanuit Boekel een soort roadblock ingericht? Op de Vondellaan, inmiddels al bekend als Via Dolorosa, zullen de schietgebedjes van wanhopige weggebruikers niet van de lucht zijn. Een ander desastreus gevolg zou kunnen zijn dat busonderneming Hermes binnenkort Boekel helemaal links laat liggen en Gemert als eindpunt van lijn 321 uit Eindhoven aanwijst. Nu al moeten we ons van en naar Gemert op gezette tijden in een Turkse Dolmus wringen. Gemert wees nou eens wijs en zet de bloembakken gewoon bij het gemeentehuis waar ze iedereen meer plezier zullen doen. Wim Althuizen

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis. Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak. Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl. Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke. 0411 - 44 04 01 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN 0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren) 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

HUISARTSENZORG IN BOEKEL Vanwege een uitbreiding van taken en door een groeiende zorgbehoefte (vergrijzing van de bevolking die met ondersteuning langer thuis blijft wonen) neemt het beroep op de huisarts de laatste jaren toe. Deze trend speelt overal, maar wordt in onze gemeente versterkt door de groei van Boekel. Huisartsenpraktijk Boekel is de afgelopen jaren mee gegroeid met deze ontwikkeling. De praktijk is daartoe uitgebreid met huisartsen en ondersteunende diensten. Er is intensief gezocht naar middelen om aan ieders behoefte te voldoen. Hierbij is voortdurend getracht de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Met de huidige capaciteit kiest huisartsenpraktijk Boekel ervoor om niet verder te groeien, maar juist te kiezen voor behoud van de kwaliteit van de zorg. Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de patiënt is in september de patiëntenstop ingegaan. De huisartsenpraktijk helpt altijd in spoedgevallen, maar dat is geen oplossing voor reguliere huisartsenzorg zoals consulten en herhalingsrecepten. Mensen blijven, zo mogelijk, aangewezen op de huisarts in de woonplaats waar ze vandaan komen. Ook in omliggende dorpen is geen ruimte voor nieuwe patiënten. Dat is een onwenselijke situatie. Veel mensen trekken hierover bij de gemeente aan de bel. De verantwoordelijkheid voor bereikbare huisartsenzorg ligt echter bij de zorgverzekeraars.

Het gemeentehuis is op Goede Vrijdag 19 april en Tweede Paasdag maandag 22 april gesloten.

Het is dan ook belangrijk dat probleemsituaties worden doorgegeven aan de eigen zorgverzekeraar zodat deze signalen op de juiste plek terechtkomen. Ondertussen is de gemeente in overleg met huisartsen, zorgverzekeraars en de Landelijke Vereniging van Huisartsen LHV om te komen tot uitbreiding van de capaciteit van huisartsen voor onze inwoners. Huisartsenpraktijk Boekel denkt daarbij samen met de collega’s uit de regio mee aan oplossingen en is bereid een nieuwe praktijk zo veel mogelijk te ondersteunen. Samen met de zorgverzekeraars en de LHV werken zij aan een korte termijnoplossing om de huidige ongewenste situatie te beëindigen. Zodra daarover meer bekend is, zal dat worden bekendgemaakt. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn: duurzame uitbreiding van huisartsencapaciteit in Boekel, mogelijk in Gezondheidsplein Boekel.

NOG ÉÉN ZATERDAG GRATIS COMPOST 20 april 2019 is de laatste zaterdag in een reeks van 4 zaterdagen waarop u gratis compost kunt halen op de milieustraten. Wanneer kan ik gratis compost afhalen? In het Land van Cuijk en Boekel was de

PROVINCIALE BEKENDMAKINGEN Wilt u meer weten over de provinciale bekendmakingen die mogelijk invloed op Boekel hebben? Kijk dan eens op www.brabant.nl/bekendmakingen. Hier vindt u alle bekendmakingen in de provincie. U kunt zich hier ook aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen. Op www.brabant.nl/publicaties vindt u daarnaast een overzicht van meest recente publicaties van de provincie. Alle overheidspublicaties inzichtelijk? Om publicaties van alle overheidsinstanties inzichtelijk te krijgen kunt u zich abonneren op een e-mailservice via www.overuwbuurt.overheid.nl. Zo mist u nooit meer wat er speelt in uw omgeving!


Gemeente Boekel - signalen die bij gemeente, Politie en Belastingdienst zijn binnengekomen (inclusief acties of interventies die passen bij lopende onderzoeken). Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving worden nageleefd en dat iedereen eerlijke kansen krijgt. Wanneer vermoedens bestaan dat wet- of regelgeving worden overtreden, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en bij misstanden hiertegen op te treden. Dat doen de deelnemende partijen ieder op basis van hun eigen rol en bevoegdheden.

Landelijke Compostdag de eerste van vier zaterdagen waarop inwoners gratis compost kunnen verkrijgen. De laatste zaterdag is in zicht: • zaterdag 20 april Waar kan ik gratis compost afhalen? De minimilieustraat in de gemeente Boekel vindt u aan De Vlonder 110 te Boekel. Deze is iedere zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Adressen van alle milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel vindt u op www.afvalaanbieden.nl/milieustraten Hoe werkt het verder? De compost is alleen bestemd voor particuliere huishoudens. Neem een schop mee! De compost wordt namelijk los verstrekt. Per keer mag u maximaal 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen.

MILIEUSTRAAT EN GROENSTRAAT HAPS GESLOTEN OP TWEEDE PAASDAG Op maandag 22 april, Tweede Paasdag, zijn de milieustraat en de groenstraat in

Haps gesloten. De eerstvolgende dag dat u hier terecht kunt, is woensdag 24 april tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Milieustraten wel geopend op Goede Vrijdag en zaterdag in Paasweekend Op 19 april, Goede Vrijdag, zijn de milieustraat en de groenstraat in Haps geopend. Ook zaterdag 20 april zijn de milieustraat Haps, de groenstraat Haps én de minimilieustraten gewoon geopend. Voor de openingstijden en adressen kijkt u op www.afvalaanbieden.nl/milieustraten.

TERUGBLIK ACTIEWEKEN MAART 2019 OOST BRABANT – ACTIE CENTRUM OOST BRABANT INLEIDING Tijdens de laatste weken van maart 2019 hebben samenwerkende overheden (Gemeenten, Politie, Belastingdienst en OM) en enkele private partners diverse controles uitgevoerd door heel Oost Brabant. De controles waren gericht op: - adressen waar eerder bijv. een hennepkwekerij of drugslab is aangetroffen; - horeca;

SPORT- EN BEWEEGVISIE Woensdagavond 8 mei is de start van het proces om samen te komen tot een sporten beweegvisie. Samen met sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, beweegaanbieders, onderwijs en betrokken maatschappelijke organisaties gaan we aan de slag. Sport en bewegen is niet alleen goed voor de gezondheid, maar zorgt ook voor maatschappelijke participatie, verbinding en integratie. Daarnaast bevordert het onderling respect en samenwerkingsvermogen. Sport en bewegen vormt daarmee een belangrijk onderdeel in de gezonde woon-, werk-, en leefomgeving die we in Boekel willen (behouden). Wilt u graag meedenken en meepraten over sport en bewegen in de gemeente? Stuur dan een e-mail naar: mandy.deben@boekel.nl

Resultaten Er zijn in 19 gemeenten acties of controles geweest. Deze acties zijn door overheidspartners samen voorbereid en uitgevoerd. Er zijn op 101 adressen integrale controles uitgevoerd. In de meeste situaties werd er op bestuurlijke titel een adres bezocht, in enkele situaties had dit een strafrechtelijke basis. De resultaten van deze controles mogen er zijn! Zo zijn er vijf hennepkwekerijen aangetroffen en drie ruimtes die ingericht waren voor hennepkwekerijen. In Eindhoven is 130.000 euro geïnd, waaronder 28 voertuigen. Deze inningen zijn gedaan vanwege openstaande belastingvorderingen. Verder is er een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan bestuurlijke overtredingen en aandachtspunten geconstateerd. Denk hierbij aan bouwtechnische gebreken, brandveiligheid, maar ook vormen van fraude (bv elektriciteitsfraude en adresfraude) , en illegale bewoning. Deze worden opgepakt. Wat deze controles ons als extra hebben gebracht, naast de concrete resultaten, is dat er veel goede gesprekken zijn gevoerd tussen overheden, ondernemers en bewoners. Met name bij enkele hartcontroles op adressen waar eerder bijvoorbeeld een drugpand is aangetroffen, lieten de bewoners weten ‘hun lesje wel geleerd te hebben’ en het criminele verleden achter zich hebben gelaten. Een prachtig voorbeeld dat samenwerken ‘werkt’, maar ook dat criminelen te kennen geven dat de integrale aanpak hun belemmert in hun activiteiten en deze achter zich laten. Mooie aanvulling in dit kader was dan ook de flyer over het herkennen van een drugspand in je wijk, die huis-aan-huis is verspreid in heel Oost Brabant rondom 23 maart 2019. In deze flyer staan niet alleen signalen hoe mensen een drugspand kunnen herkennen, maar ook tips wat te doen


als iemand een vermoeden heeft van een drugspand in de wijk. Acties als deze kunnen we namelijk pas goed en effectief vormgeven mét signalen van inwoners!

EEN MISDAAD MELDEN, HOE WERKT DAT EIGENLIJK? Gemeenten, politie, belastingdienst, Openbaar Ministerie en nog veel meer (overheids)instanties werken hard om samen uw wijk veilig te houden. Vaak gebeurt dit achter de schermen en heeft u dit als inwoner niet in de gaten. Soms zijn er controles waarbij dit werk opeens heel zichtbaar wordt. Denk aan een grote controle bij een woonhuis of bedrijfspand. ‘Samenwerkende overheden’ trekken dan samen op en gaan op basis van signalen of meldingen een kijkje nemen op een bepaald adres. Soms zijn er controles op meerdere adressen tegelijkertijd. Deze controles zijn altijd onaangekondigd. Melden: samen sterk tegen ondermijning Het klinkt misschien cliché, maar de overheid ziet en hoort niet alles wat er in een wijk gebeurd. Sterker nog, ze horen misschien wel heel weinig van wat er écht speelt. De enige die dat echt weet, en ook kán weten, dat bent u, de inwoner zelf! U bent de oren en ogen van uw wijk. In heel veel gevallen is uw wijk rustig en veilig, maar mocht u toch een verdachte situatie zien, of een vermoeden hebben van criminaliteit, dan kunt u dit melden. De enige manier om georganiseerde criminaliteit aan te pakken, is door samen op te trekken, overheid in inwoners. Meldingen van u zijn dan ook ontzettend waardevol voor de aanpak van criminaliteit. Hoe kunt u melden? U kunt altijd melden bij de politie, bijvoorbeeld via uw wijkagent of via 0900 – 8844. Het kan voorkomen dat u een vermoeden van criminaliteit heeft, maar de dader kent. Of dat u om een andere reden niet naar de politie kunt of durft. Dan kunt u volledig anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem. Dit kan online via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800 - 7000. Vragen? Heeft u vragen over melden, of heeft u een vermoeden van criminaliteit? Neem dan contact op met uw wijkagent, de politie of de gemeente. Op www.politie.nl of op www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u altijd meer informatie vinden.

OPENBARE BIJEENKOMSTEN VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘ZUIDWAND, BOEKEL’ Besluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel hebben in de collegevergadering van 9 april 2019 besloten om het voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ als basis te gebruiken voor de omgevingsdialoog en ter vooroverleg toe te zenden aan de provincie NoordBrabant en het waterschap Aa en Maas. Dit voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuidwand, Boekel’ is raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BKBOEKZUIDWAND-VO01).

extra planfase in te bouwen. Dit voorontwerp bestemmingsplan zal, in plaats van de gebruikelijke terinzagelegging, via een omgevingsdialoog met geïnteresseerden en omwonenden gedeeld worden. Deze omgevingsdialoog zal door middel van twee openbare bijeenkomsten (23 april 2019 en 8 mei 2019) vorm krijgen en tijdens deze bijeenkomsten wordt men ook de mogelijkheid geboden om schriftelijk een inspraakreactie achter te laten. Na dit voorontwerp bestemmingsplan zal via een ontwerpfase naar vaststelling gestuurd worden, waarbij belanghebbenden ook in deze beide fasen mogelijkheid hebben om een reactie achter te laten. Boekel, 16 april 2019.

Omschrijving bestemmingsplan In de Centrumvisie Boekel 2010 is de Zuidwand van het Sint Agathaplein aangewezen als één van de projecten die aangepakt moeten worden, waarbij deze Zuidwand getransformeerd zal moeten worden naar een aantrekkelijke winkelwand. De Gemeenteraad van Boekel heeft op 4 oktober 2018 definitief besloten om medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de Zuidwand van het Sint Agathaplein. De geplande herbouw van deze Zuidwand heeft een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, doordat de nieuwe bebouwing niet binnen het geldende bestemmingsplan opgericht kan worden. Zo zal het huidige bouwvlak worden uitgebreid en worden ook de bestaande goot- en nokhoogten hoger in het nieuwe ontwerp. Met dit (voorontwerp) bestemmingsplan wordt hierin voorzien en daarmee wordt deze ontwikkeling uiteindelijk mogelijk gemaakt. Omgevingsdialoog De Gemeente Boekel wil dit traject zorgvuldig doorlopen en voldoende ruimte bieden aan belanghebbenden en heeft daarom gekozen om met een voorontwerp een

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Gewijzigd aanhangsel leidinggevenden drank- en horecavergunning Coop Supermarkten B.V.: - op 8 april 2019 is het aanhangsel met leidinggevenden gewijzigd, behorend bij de drank- en horecavergunning van Coop Supermarkten B.V. Verleende ontheffing aan: - R.K.S.V. Venhorst voor het verlengen van de sluitingstijden tot 22.30 uur op 10 maart 2019 en 19 mei 2019 (verzenddatum 10 april 2019) Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.


Gemeente Boekel Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 16 april 2019 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN (BLBI) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van Besluit lozen buiten inrichtingen (Bibi) is ingekomen van de heer G. Egmonds voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Logt 13 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, april 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van appartementen en overige voorzieningen Locatie: Sint Josephplein 25 en 27 en Kerkpad 2, 4, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 8b, 8c, 10, 10a, 10b, 10c, Venhorst Verzenddatum: 4 april 2019 Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het aanbrengen van een zoldervloer in reeds vergunde woningen

Locatie: Burgemeester Ottowstraat 3, 5, 7 en 9 Boekel Verzenddatum: 5 april 2019 Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het veranderen van een reeds vergund zorggebouw Locatie: Zijp 2d, Boekel Verzenddatum: 10 april 2019 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 17 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Activiteit: het brandveilig gebruiken van een bouwwerk Onderwerp: het brandveilig gebruiken van een gebouw

Locatie: Zijp 2d, Boekel Type: integraal Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 17 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Boekel, 16 april 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: •een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer J. Rijkmakers voor een inrichting op


het perceel plaatselijk bekend Bolle Akker 30 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

hopen we de overlast nu al te beperken. De direct aanwonenden zijn uitgenodigd voor een informatieavond om nadere toelichting te ontvangen op onze plannen.

Boekel, april 2019 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: Grootveld 80, Boekel Datum ontvangst: 5 april 2019 De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

INLOOPAVOND “REALISATIE OMGEVING KINDPARK” TE BOEKEL Op 17 april staat een inloopavond gepland voor omwonenden en belangstellenden van het Kindpark. De werkzaamheden voor het Kindpark vinden plaats In de aanliggende straten van het Kindpark. Het gaat hier met name om de Bernardstraat, Boterweg, Parkweg en Burgtstraat. Deze inloopavond wordt gehouden van 19.30 tot 21.00uur in de aula van basisschool De Octopus.

NIEUWBOUW OP DE VOSKUILEN TE VENHORST In november 2018 hebben we een eerste informatieavond gehouden over mogelijke nieuwbouw op de Voskuilen te Venhorst. Daar is uitleg gegeven over de mogelijkheden van een nieuw plan. Samen is daar nagedacht over de invulling van de locatie. De opkomst was goed maar de concrete belangstelling voor kavels op korte termijn bleek (te ?) beperkt. Op 25 april om 19:30 wordt een tweede informatieavond gehouden in de Horst. Daarin vragen we uw mening op onze vertaling van de eerdere bespreking en wensen. Vind je het van belang dat er op de Voskuilen wordt gebouwd, kom dan langs en laat merken dat er echt behoefte is aan deze kavels.

De aannemer en gemeente zijn aanwezig om toelichting te geven op de werkzaamheden. Uitvoeringsperiode van de werkzaamheden is april t/m november 2019.

GEMEENTE BOEKEL

IN STAND HOUDEN KAPVERGUNNING DE BIEZEN Al enige tijd wordt er gesproken over de bomen aan De Biezen te Venhorst. Op de aangevraagde kapvergunning van 1 van de 4 rijen is bezwaar gemaakt. Het college heeft dat bezwaar ongegrond verklaard en heeft besloten de kapvergunning in stand te houden. Aangezien we al enkele weken in het broedseizoen zitten zal een eventuele kap op zijn vroegst de komende winter plaatsvinden. Daarnaast wordt nu gestart met een intensiever onderhoud aan de bomen middels bemesting en worden tevens overhangende takken gesnoeid. Daarmee

Stichting Leefbaar Venhorst

UITNODIGING 2e INFORMATIEAVOND: “WONINGBOUW KAVELS IN VENHORST” Wanneer: 25 april, 19.30 uur Waar: gemeenschapshuis De Horst Meer informatie en programma elders in dit weekblad

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 2 april jl. is o.a. aan de orde geweest: MINISTERIËLE REGELING: VERGOEDING HULP UIT SOCIAAL NETWERK - BETAALD UIT PGB Het College heeft besloten geen gebruik te maken van de nieuwe ministeriële regeling voor hulp uit het sociaal netwerk betaald uit een PGB en heeft besloten de huidige werkwijze te handhaven. 1E WIJZIGING VAN DE KWIJTSCHELDINGSREGELING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2013 Het college heeft de 1e wijziging van de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2013 vastgesteld. Het betreft een technische wijziging. De leeftijd in artikel 6 is aangepast van 65 jaar naar de AOW-gerechtigde leeftijd. De kwijtscheldingsregeling wordt voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.


Algemeen Programma Koningsdag ZATERDAG 27 2019 BOEKEL: 09.30 uur: VERZAMELEN voor de versierde optocht op het St. Agathaplein 10.00 uur: OPENING door de Burgemeester en de voorzitter van het Comité Boekel-Venhorst in aanwezigheid van de gedecoreerden, kinderen, ouders en andere belangstellenden. Daarna wordt door harmonie E.M.M. het Wilhelmus gespeeld. De opening van Koningsdag wordt dit jaar afgesloten met een verrassende groet aan onze Koning. Hierna vertrekken de kinderen voor de versierde optocht voor afgegaan door de harmonie. VERSIERDE OPTOCHT groep 1 t/m 8 Er zijn drie categorieën waaraan je kunt meedoen. Namelijk wandelen, fietsen of een wagen. Je wordt per leeftijdsgroep gejureerd dus het maakt niet uit hoe je komt als het maar mooi is. Bij je leerkracht op school kan je vragen naar je deelnamenummer. Dit nummer moet zichtbaar zijn in de optocht voor de beoordeling door de jury. Wil je meedoen aan de versierde optocht en ga je buiten Boekel naar school, dan kun je bellen voor een deelnamenummer naar Truus v.d.Ven, tel. 0492-322997. In de route gaan we ook langs Zorgcentrum “St. Petrus”. We willen de bewoners graag laten meegenieten van deze mooie optocht. De route is als volgt: St. Agathaplein, via

rotonde, Rutger van Herpenstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Wit-Gele Kruispad, Bernhardstraat, Kerkstraat, Mr. Van Hooffstraat, St. Janplein. Einde optocht. 11.00 uur: Start ACTIVITEITEN. Sint Agathaplein: • Vrije Markt (opgave via aanmelding bij Nia Domo) • Springkussens • Knutsel activiteiten • “Craizy Hairsalon” • Optreden My Dansstudio Mouthoeve (11:00 uur) • Stoepkrijten, touwtje springen, ballen gooien • Muzikale optredens (13:30 uur) • EHBO Nia Domo: • Groot buitenterras • Live Band / DJ • Voorstelling Poppentheater (13:00 uur) Grasveld achter Nia Domo: • Ponyclub • Jeu de Boules 15.15 uur: UITSLAG en PRIJSUITREIKING van de versierde optocht, wedstrijd touwtje springen en vrije markt bij het gemeentehuis op het St. Agathaplein. 16.00 uur: EINDE programma Koningsdag en Vrije markt. 19.00 uur: EINDE muziekprogramma Nia Domo

VENHORST: 10.45 uur: Plein 31 • Verzamelen voor de versierde optocht 11.15 uur: Plein 31 • Burgemeester en de voorzitter van het Comité Boekel-Venhorst openen samen met alle kinderen, ouders en belangstellende Koningsdag 2019. • Fanfare “Echo der Peel “ speelt het Wilhelmus. • De opening van Koningsdag wordt dit jaar afgesloten met een verrassende groet aan onze Koning. Hierna vertrekken de kinderen voor de versierde optocht voorafgegaan door de Fanfare. 11.30 uur: Start VERSIERDE OPTOCHT De route is als volgt: St. Josephplein, Ringbaan, Koekoeksbloem, Zonnedauw, De Biezen, Hoog Menneke, Zanddelweg, St. Josephplein, Mennehof, einde optocht. 12.00 uur: Terugkomst versierde optocht 12.15 uur: PRIJSUITREIKING versierde optocht door Burgemeester P. Bos Koningsdag bij Plein 31 12.00 uur: AANVANG ACTIVITEITEN • Stormbaan • Stoepkrijten • Knutselen • Vliegers maken • Schminken • Vrijmarkt 13.00-15.00 uur (vooraf opgeven ) Deelname aan de activiteiten op Koningsdag zijn geheel onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de ouders of begeleiders. Bij de activiteiten op Koningsdag in Boekel en Venhorst kunnen foto’s gemaakt worden die door het Comité Boekel-Venhorst voor eigen doeleinden gebruikt kunnen worden. Door uw aanwezigheid bij dit evenement geeft u automatisch toestemming en gaat u akkoord met het voorgaande.

Evenementenkalender 27 april: Koningsdag in Boekel en Venhorst 28 april: Kofferbakverkoop Gilde 23 juni: Boekels Boules Kampioenschap 7 juli: Mouthoeve 70's & 80's party 1 september: Pleinfestijn VenhorstAlgemeen Nieuw kippenhok dankzij NL-Doet en Gilde St. Agatha 16 maart was het de officiële landelijke vrijwilligersdag NL-Doet. Maar hier op de Zijp deden ze het onlangs nog eens dunnetjes over. Het zit namelijk zo dat op die dag het weer het niet toeliet om het buitenverblijf voor de kippen te realiseren. Het Gilde uit Boekel, liet het er niet bij zitten en verzette de vrijwilligersdag gewoon. Hier op de Zijp, gingen ze aan de slag om

Trekker-trek Boekel Zondag 7 april, een mooie zomerse dag! Trekkertrek Boekel heeft er weer een mooie dag van weten te maken.

een kippenhok te realiseren. Voor de gasten van de dagbesteding, is dit een geweldige aanvulling. Vorig jaar is de nieuwbouw gerealiseerd, maar de tuin, de wei en een mooi onderkomen voor de dieren moest nog gebeuren. Nu de lente eraan komt, en we steeds meer naar buiten gaan met z’n allen, verheugen we ons om de eitjes uit te gaan halen.

Ruim 850 bezoekers zagen dat de specials en de sportklasse er een spectaculaire show van maakten, waar zij erg van genoten! De band Aplous maakte er nog een gezellige avond van! Voor jong en oud was dit een bijzondere mooie dag!

Dankzij het gilde wordt er een geweldige stap mee gezet. Ieder jaar kiest het gilde een goed doel uit, voor de NL-Doet. Dit jaar Gasthoeve de Zijp. Een dagbesteding voor mensen met dementie. Daarnaast is er een Peuterspeelzaal gerealiseerd, welke de deur zeer binnenkort gaat openen. De peuters kunnen ook hier hun activiteiten mee uitbreiden. Kippen voeren, eitjes uithalen en wie weet komt er nog een konijn de kippen vergezellen. Een prachtig voorbeeld hoe deze dag mooie maatschappelijke belangen ondersteund. Het is de kracht om er voor elkaar te zijn en samen voor hetzelfde doel te staan. In een dorp als Boekel en vandaag hier op de Zijp, voel je de verbondenheid. Mogen er zoveel mogelijk mensen van gaan genieten, groot en klein, oud en jong. De kinderen die een excursie krijgen voor de theetuin. En iedereen is in de zomermaanden welkom in de bloemenpluktuin en kijk dan vooral nog eens extra naar weer een mooi project van het Gilde, het prachtige kippenhok. Superbedankt.

Wandeling Voskuilenheuvel. Dinsdag 7 mei, aanvang: 14.00 uur Waar: Voskuilenheuvel, Schepersdijk, Venhorst Voor alle leden (gratis). Opgeven vóór 3 mei bij Mieke, tel. 0492322392 of 06-11052160 Fiets 2-daagse op 12 en 13 juni 2019. Dit keer hebben wij een mooi verblijf uitgezocht bij Heuvelrijk in Berg en Dal, waar we op woensdag 12 juni een overnachting hebben. Op donderdag 13 juni vertrekken we na het ontbijt weer richting Boekel. In verband met reservering graag opgeven vóór 10 mei 2019. U kunt dit doen door € 75,- over te maken naar banknummer NL22 RABO 0108007413 t.n.v. VrouwenActief-Boekel o.v.v. Fiets 2-daagse. Of bij Francien in de bus o.v.v. naam en fiets-2-daagse. Opgave is definitief na betaling. Voor meer informatie kun je altijd bellen: Thea 06-22497708.


Nieuws voor Ouderen OP VAKANTIE ZONDER ZORGEN, OOK ALS JE ZORG NODIG HEBT Ook mensen die zelfstandig wonen en thuiszorg hebben, kunnen op vakantie. Hun thuiszorgorganisatie kan regelen dat de zorg wordt voortgezet op het vakantieadres door een thuiszorgorganisatie die daar actief is. Er zijn ook organisaties die vakanties met zorg aanbieden. Op het vakantieadres zijn dan continu verzorgenden en verpleegkundigen aanwezig om de nodige hulp te bieden. Het grote voordeel hiervan is dat de mantelzorger ook vakantie heeft, doordat die voor een deel ontlast wordt. Adressen van organisaties die dergelijke vakanties aanbieden, zijn te vinden op internet. Google maar eens op “zorgvakantie” of “vakanties met zorg”. Veel van die organisaties zijn aangesloten bij de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV), website: www.nbav.nl, telefoon: 06-40408600.

BEDEVAART NAAR HANDEL Op woensdag 15 mei a.s. is weer de jaarlijkse bedevaart naar Handel voor senioren uit de parochie St. Petrus Uden.

gevonden in de buurt van Gemert. Op de vindplaats wilden Gemertse mensen een kapel bouwen, maar de ossen die het bouwmateriaal voorttrokken, liepen die plek straal voorbij en stopten pas op de plaats waar nu de Handelse kerk staat. Op die woeste plek was echter geen water; lastig als je iets moet bouwen. Maar op een dag zagen de bouwvakkers O.L. Vrouw, die naast de bouwplaats de kleren van Jezus aan het wassen was. Zij had daar een bron laten ontstaan. In 1627 erkende bisschop Ophovius van Den Bosch Handel als bedevaartsplaats, nadat een commissie van drie genezingen in het dorp had vastgesteld, dat die wonderbaarlijk waren. Nog steeds komen jaarlijks duizenden mensen naar de Mariakapel en de wonderbaarlijke bron. Velen te voet, zoals een grote groep uit Valkenswaard. Mensen die slechter ter been zijn, kunnen gewoon met de auto komen.

Alle senioren van Boekel en Venhorst zijn van harte uitgenodigd!!! Zij gaan op eigen gelegenheid naar Handel. Aanmelden is niet nodig. De dienst start om 14.00 uur en wordt voorgegaan door Pater Theo Snijders en Diaken Henk van Thiel. Al sinds 1220 komen pelgrims uit de wijde regio naar de Mariakapel in de Handelse kerk om bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Handel om haar steun en genade te vragen. Dat beeld werd in de 13e eeuw door een schaapherder

GEZOCHT Nieuws voor Ouderen verschijnt elke derde woensdag van de maand. De redactie is op zoek naar een REDACTEUR M/V (vrijwilliger)

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. De Pionier (gezellige activiteiten voor ouderen): iedere maandag en woensdag, 09.30-13.00 uur, de Mennehof. Kienen: 2e en 4e vrijdag van de maand, 13.30-16.00 uur, Mennehof Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 32 83 83, maandag 13.0016.00 uur, en donderdag 09.00-12.00 uur, inloopspreekuur, Sint Petrus. Autismecafé: 29 april, 20.00 uur, Pieter BrueghelHuis, Veghel. Bedevaart Handel: 15 mei, 14.00 uur, kerk Handel.

voor deze pagina De gezochte redacteur • Vindt het leuk om 1x per maand een pagina te vullen met informatie die voor ouderen interessant kan zijn. • Gaat zelf op zoek naar informatie en overlegt maandelijks met de redactie van deze pagina. • Verzamelt de informatie en levert die aan bij de drukker van dit blad. • Mag jong of oud zijn. Enthousiast geworden? Bel Jo van Grinsven (0492) 352151 of ONS welzijn, Thijs Braam: 088-3742525 of mail: thijs.braam@ons-welzijn.nl

COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Mevr R. Janssen (KBO Venhorst) (0492) 351271 Dhr. T. Bullens (KBO Boekel) (0492) 772337 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 ONS welzijn (088) 3742525 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar ONS welzijn, Iepenlaan 4, 5461 CS Veghel


Algemeen

#TeamCDA ontving bezoek vanuit politiek Den Haag Na een terugblik op het afgelopen politieke jaar en een korte vooruitblik was het woord aan gastspreker CDA Tweede Kamerlid Erik Ronnes (wonend in Boxmeer) tijdens onze algemene ledenvergadering op 8 april jl. Er was volop gelegenheid voor vragen. Met name de klimaatopgave kreeg daarbij de nodige aandacht. De klimaatopgave Ronnes wees erop dat het CDA als eerste partij zijn zorgen uitte over de groeiende tweedeling in het klimaatdebat: aan de ene kant de elite rijdend in een Tesla met genoeg geld voor een warmtepomp en aan de andere kant een wereld van mensen die moeite heeft de stijgende energiekosten op te brengen. Zonder draagvlak is de morele opdracht die we hebben om de aarde schoner door te geven aan de volgende generaties gedoemd te mislukken. Daarom moeten we oog houden voor de gevolgen van wat we doen voor de financiële draagkracht van onze inwoners. Laten we de dertig jaar die we hebben voor de energietransitie slim gebruiken. Door gefaseerd maatregelen te nemen en door (toekomstige) innovatie optimaal te benutten. Uitnodiging vanuit Den Haag Ronnes sloot het gesprek af met een mooie uitnodiging om met een volle bus naar politiek Den Haag te gaan, daar een

rondleiding te krijgen en in gesprek te gaan met enkele Kamerleden. Bij voorkeur wel vóór de zomer van 2020, want dan verhuist politiek Den Haag naar onder andere het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met de renovatie van het Binnenhof die naar verwachting eind 2025 klaar zal zijn. Uiteraard laten we deze uitnodiging niet aan ons voorbij gaan, dus wordt vervolgd!

16 mei een roze muziekmiddag met de Tjerry en Mariska uit Amsterdam. We willen iedereen die hier belangstelling voor heeft uitnodigen om de muziekmiddag bij te wonen, de middag begint met koffie en thee om 14.00 uur en duurt tot 16.15 uur. De toegang is gratis

Zorgcentrum St. Petrus In 2019 gaan de locaties Meierijstad van BrabantZorg aan de slag met ‘Roze Loper’. BrabantZorg maakt zich hard voor tolerantie in de zorg. Iedereen moet zich bij BrabantZorg thuis en zich vrij voelen om zijn/haar eigen leefstijl voort te zetten. Iedereen is bij ons welkom en moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht afkomst, religie of seksuele geaardheid. In locatiegroep Meierijstad - bestaande uit de locaties AAtrium, Sint Joachim & Anna, Watersteeg Veghel, Simeonshof Erp, St. Petrus Boekel en Odendael St. Oedenrode - wordt de aftrap gedaan om het certificaat ‘Roze Loper’ te behalen. Dit traject zal zo'n 1,5 jaar gaan duren en wordt afgesloten met een tolerantiescan. Onderdelen waarop deze scan toetst zijn onder andere: respect en openheid, waarborging van privacy en aandacht voor omgaan met seksuele diversiteit. Op iedere locatie zal er op een bijzondere manier aandacht worden geschonken aan de aftrap van het project. In St. Petrus hebben we op donderdag

Wandel Avond 4 daagse Van 4 t/m 7 juni staat St. Petrus in het teken van de roze loper. Op deze avonden zal de roze loper worden uitgelegd en hijsen we de regenboogvlag. Bewoners en vrijwilligers delen een roze traktatie uit aan de wandelaars.

Vrienden en vrijwilligers van Stichting d’n Eik Stichting d’n Eik legt vrienden van de Perekker en vrijwilligers in de “watten”! Als dank voor de jaarlijkse donatie en/of ondersteuning worden vrienden en vrijwilligers van de Perekker uitgenodigd voor een gezellige en educatieve avond. Op maandag 29 april om 20.00 uur is in Educatief Natuur Centrum ‘de Perekker’ een lezing van Albert Vliegenthart over vlinders en libellen. Tijdens deze lezing zullen we een kijkje nemen in de intrigerende levenswijze van vlinders en libellen. Hoe komen ze de winter door? Waar ontmoeten ze elkaar? Welke soorten kun je in je tuin of in de omgeving verwachten? Hopelijk vormt deze avond een aanzet om zelf buiten op zoek te gaan naar deze prachtige insecten. De avond wordt verzorgd door Stichting D’n Eik en voor u en uw eventuele introducé is deze avond inclusief consumpties gratis. Stichting D’n Eik ziet er naar uit u welkom te heten en te ontmoeten. Met vriendelijke groeten, Bart v.Sleeuwen, voorzitter D’n Eik


Voor al uw soorten BLOEMENWERK en diverse BINNEN- & BUITENPLANTEN. OPENINGSTIJDEN Maandag Gesloten Dinsdag 12.00 – 18.00 uur woensdag 10.00 – 18.00 uur donderdag 10.00 – 18.00 uur vrijdag 10.00 – 19.00 uur zaterdag 10.00 – 17.00 uur Je vindt ons in De Mouthoeve Erpseweg 2 – unit 1F te Boekel Tel.nr. 0492-330100 info@intensbloemen.nl Volg ons ook op Facebook www.intensbloemen.nl


Algemeen Boekelse webshop Puur Mieke voor de tweede keer een van de beste webwinkels van Nederland Puur Mieke wint voor de tweede keer de Shopping Award XS voor de beste webwinkel in de categorie eten en drinken. 28 Maart werden in Huis Ter Duin de Shopping Awards XS 2019 uitgereikt aan de beste webwinkels van Nederland. In de categorie eten & drinken XS won Puur Mieke voor het tweede jaar op rij deze prestigieuze award. Puur Mieke mag zich dus opnieuw de beste webwinkel van Nederland noemen in haar branche. Puur Mieke kreeg van de consumenten het hoogste rapportcijfer, waarmee ze de andere webshops in deze categorie achter zich liet. Puur Mieke is een initiatief van Mieke Hendriks. Met de website wil zij iedereen op een eerlijke en betrouwbare manier adviseren in het gebruik van pure producten. Met informatie over pure voeding en pure producten op het gebied van verzorging, make-up en gebruiksartikelen. Alle voeding in de webshop is glutenvrij, lactosevrij, vrij van geraffineerde suiker en waar mogelijk biologisch. Naast deze dagelijkse boodschappen kun je ook terecht voor natuurlijke verzorgingsproducten, supplementen, rvs drinkflessen en broodtrommels. Alles voor een gezond en gifvrij leven. Mieke Hendriks is begonnen in haar tuinhuisje. “In het begin deed ik alles zelf, de producten beheren op de webshop en het inpakken en het verzenden. Inmiddels is het gegroeid naar een bloeiend bedrijf met dertien medewerkers”. Ze runt het bedrijf met passie en dat straalt uit in alles wat ze doet. “De klanten krijgen bij

elke bestelling een persoonlijk handgeschreven kaartje en ons eigen magazine. Vaak doe ik er een sample bij, van iets wat ze kunnen uitproberen”. Ondanks de groeiambities blijft klantenservice het belangrijkste. “Als die goed is, komen mensen vanzelf terug naar onze webwinkel. We willen graag de gezonde bol.com van Nederland worden, een begrip als het ware”.

VROUWENGILDE BOEKEL Dagje uit in Venlo Dinsdag 30 april gaan we naar Venlo. We starten om 09:30 uur vanaf de parkeerplaats achter van Uden (La Compagnie) aan de Kerkstraat. Waarom Venlo? Het is een mooie stad met een van oorsprong middeleeuws centrum, prachtig gelegen aan de Maas en er is momenteel een grote tentoonstelling van de magistrale schilder Evert Thielen, geboren in Venlo. We komen aan in Blerick, vanwaar we samen naar het centrum lopen en daarbij de Maas oversteken. De “centrum groep” maakt de eerste stop aan de maasboulevard voor koffie / thee. Om daarna kriskras door te lopen naar een plein aan het stadhuis, waar onze lunch gehouden wordt bij restaurant Central. Daar meldt zich om 13:30 een

stadsgids, die ons op de pareltjes van de stad wijst. We bezoeken o.a. het Romerhuis, de Domani en Dominicanenkerk, de Martinuskerk, het Stadhuis, de muurschildering Klaoskerk en Floddergats. Bij restaurant Central nemen we rond 15:00 uur ons laatste drankje. Wil je naar de expositie van Evert Thielen? Dan is het zaak om zo snel mogelijk op te geven aldaar met betaling, om een tijdbalk toegewezen te krijgen van 2 uur. Het is nl. erg druk en dit stopt per 5 mei. Zie info@limburgsmusem.nl. Dit kost € 18,50 of met museumjaarkaart € 6,00. Er is tevens een film over zijn leven. Je kunt er ook lunchen. We rijden met eigen auto’s. Wij vragen chauffeurs, dus graag melden bij opgave. Voor de centrumgroep € 12,00 inclusief reis, gids en koffie/thee. Voor de museumgroep € 10,00 inclusief reis en parkeren in het centrum, exclusief entree museum. Voor beide groepen is de lunch voor eigen rekening. Wilt u zich opgeven voor 22 april met betaling per envelop aan Bertheke Vloet, St Agathaplein 61, tel 0492-325707 Wij hopen op een fijne dag in Venlo. Groeten, Bestuur Vrouwengilde

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT Op woensdag 24 april a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. We gaan weer meezingen en spelen in de grote zaal van “Boszicht”. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 28 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige meezing-middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat u gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op website www.kbo-boekel.nl van de KBO Boekel:


Algemeen KANS BELANGENNETWERK VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Wethouder Wilmi Steeghs van GemertBakel heeft vrijdag in Den Dorpel in Gemert certificaten uitgereikt aan dansers van Kansplus. Tien dansparen hebben de afgelopen 5 maanden geoefend om de foxtrot, cha cha cha, tango en nog een aantal andere dansen onder de knie te krijgen onder leiding van Jan v.d.Eijnden. Vrijdag was het afdansen voor de deelne-

mers met een verstandelijke beperking en hun dansmaatje. Nadat mevrouw Steeghs met een dans de avond geopend had was het genieten voor de aanwezigen. In 2 groepen werden de dansen uitgevoerd. Ondanks dat sommige deelnemers zenuwachtig waren werd er op hoog niveau gedanst. Na afloop reikte wethouder Wilmi Steeghs de certificaten uit en werd er nog een tijdje nagepraat. Voor mensen met een verstandelijke beperking is er in oktober / november weer de mogelijkheid om je op te geven voor een nieuw danscursus.

6,7, 8 en 9 augustus 2019

Inschrijven Joepiedagen begonnen. Hoi jongens en meisjes, willen jullie weer met de super gezellige Joepiedagen meedoen? Let dan op, want je kunt je weer inschrijven. Ga hiervoor naar onze website http://www.joepiedagen.nl/. Ook als je jezelf graag wilt inschrijven voor leiding. Inschrijven kan vanaf 1 april t/m 1 mei. De Joepiedagen zijn dit jaar op 6, 7, 8 en 9 augustus. Met vriendelijke groet, Werkgroep Joepiedagen Kindervakantieweek Boekel Venhorst

Evenementenkalender 27 april: Koningsdag in Boekel en Venhorst 28 april: Kofferbakverkoop Gilde

DE WEERSVOORSPELLINGEN ZIJN GOED.

Laatste week van de stempelkaartactie

Ruim assortiment barbecuevlees in de winkel aanwezig.

Lekker en gezellig tafelen met de Pasen Ruim assortiment gourmetvlees. Compleet te maken met rauwkosten, sausjes, stokbrood, kruidenboter etc. etc.

De barbecuefolder is weer klaar We hebben voor u ook een ALL IN BARBECUE MENU EXTRA € 14,95 p.p. en een BARBECUE MENU DE LUXE € 17,95 p.p. Complete verzorgd alles erbij en wij doen de afwas voor u. En natuurlijk nog veel meer barbecuevlees.

Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

Donderdag 18,, vrijdag 19 en zaterdag 20 april: KATEN-PAASHAASJES LAMBSBRAADSTUK KINGS BALL (heerijk gekruide gehaktbal van adel, volgens traditioneel recept) DIVERSE GEVULDE VARKENSHAAS

GERRY VAN EXEL, keurslager Kerkstraat 11, Boekel, Tel. (0492) 32 12 56

7.95 55 100 gram 2. 25 100 gram 2. 3 stuks

100 gram

2.20

VLEESWARENTRIO: GEBRADEN ASPERGEROLLADE, PAASHAASWORST + GEBRADEN GEHAKT

3x 100 gram voor

4.95


Algemeen

‘Uniek in Boekel en te leuk om te missen, dus noteer in je agenda: Wanneer? Vrijdag 13 september 2019 Voor? Alle Boekelnaren van 18 jaar en ouder Waar? Bij dorpsgenoten aan tafel Kosten? De eetduo’s betalen 20 euro pp,

de kookduo’s krijgen 15 euro pp (de rest wordt besteed aan wijn, koffie). Hoe werkt het? Voor het Groot Boekels Diner zijn er kookduo’s en eetduo’s nodig. De kookduo’s koken en serveren thuis een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht voor telkens 8 personen per gang (3 eetduo’s plus het kookduo). Voor wijn aan tafel wordt gezorgd. De eetduo’s fietsen van het ene naar het andere adres om aan te schuiven. Na genoten te hebben van het eten, de

gezelligheid en sterke verhalen zullen we gezamenlijk afsluiten met een kopje koffie in ‘t Menneke. Hoe geef je je op? Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, geef dan via de mail info@grootboekelsdiner.nl aan ons door: 1. Het duo: jullie voor- en achternamen en een mailadres en telefoonnummer waarop jullie bereikbaar zijn 2. Koken óf eten óf maakt niet uit: Geven jullie je op als kookduo, dan graag het adres vermelden waar jullie driegangendiner geserveerd gaat worden. Op de hoogte blijven? Volg ons dan ook via onze facebookpagina Groot Boekels Diner. Chiel v.d.Broek, Mariska Aldenhuijsen, Angelique Röben

vrijdag 23 augustus 2019

Het is dit jaar de 15e keer dat we in Boekel weer samen ‘unne skonne’ avond in elkaar gaan zetten voor u. Met muziek, prachtige prijzen door een lokale kunstenares en natuurlijk poëzie van eigen bo-dem. Bent u al bezig met het maken van een gedicht? Mooi! Want er is geen Poëzieavond zonder deelnemers. Het is heus niet zo moeilijk. Neem de pen op en schrijf eens op wat boven komt drijven bij het woord ‘Samen’. Want dit is het thema dat we dit jaar als rode draad door de avond laten gaan. Ben je een stukje aan het fietsen, of loop je door je dorp, laat de bovengekomen woorden nog eens lekker door je hoofd waaien. Wellicht waaien ze in een mooie zin, te gebruiken voor je gedicht. Laat er vervolgens de overtollige woorden weer afwaaien en voilà. Een gedicht is geboren. De jeugd is op de scholen al bezig met schrijven, het feest daar al begonnen. In de bieb en op het internet, én langs de Poëzieroute Boekel-Venhorst zijn genoeg gedichten te vinden om inspiratie op te doen. Of vraag eens aan deelnemers van voorgaande jaren hoe zij het doen. Levert ongetwijfeld leuke dingen op. Een gedicht kan ingeleverd worden op avondvandepoezie@gmail.com, of anders bij de bibliotheek in Boekel. De Avond van de Poëzie is op vrijdag 23 augustus. Houd de datum vast vrij, leuk u dan te zien.


Uitnodiging 2e informatieavond: “Woningbouw kavels in Venhorst” GEMEENTE BOEKEL

Stichting Leefbaar Venhorst

Wanneer: 25 april, 19.30 uur Waar: gemeenschapshuis De Horst De gemeente Boekel heeft op een drukbezochte informatieavond in november ’18 aangegeven dat een nieuwe grotere woningbouwlocatie valt te overwegen als er veel vraag is naar bouwkavels in Venhorst. Er is gevraagd of geïnteresseerden zich wilden melden zodat er voor Voskuilen een plan op maat gemaakt zou kunnen worden, passend bij de wensen. Begin februari ’19 is er een werkbijeenkomst geweest met de geïnteresseerden, onder begeleiding van een stedenbouwkundig bureau. Nadien is besloten tot een 2e informatieavond voor het hele dorp. Omdat er voor draagvlak onder de keuze voor een nieuwe bouwlocatie en bijbehorend ontwerp meer mensen nodig zijn die willen meedenken en willen bouwen. De gemeente hoopt u donderdag 25 april weer te mogen ontmoeten in het gemeenschapshuis.

Programma: 19.15 uur: inloop 19.30 uur: - terugblik op: de aanleiding en de bijeenkomsten 14-11-2018 en 5-2-2019 - inbreng gemeente: visie, kansen en risico’s - samen in gesprek 20.30 uur: afsluiting U bent van harte welkom!


Algemeen Theater De Horst Venhorst PRESENTEERT Thomas Smith - De Jaren Van Verstand Thomas’ eerdere shows werden allemaal met 4- en zelfs 5-sterren recensies beoordeeld in de Vlaamse kranten. En niet verwonderlijk: het improvisatievermogen

van Thomas kent geen grenzen. Zowel comedians als critici zijn het erover eens: Thomas kent zijn gelijke niet in het Nederlandse én Vlaamse circuit. De jaren van verstand: hoe bereik je die, en heb je daar je verstand wel voor nodig? Net als artikelen in een roddelblad flitsen onze gedachten aan hoge snelheid voorbij, maar welke zou je niet lezen en welke lees je juist wel? Zullen we ooit met zijn allen de jaren van verstand kunnen bereiken of zullen onze hersenen, soms vriend, soms vijand, soms een totale onbekende, ons altijd in de weg staan? ‘De Jaren Van Verstand’, zonder twijfel zijn meest recente show tot nu toe! Over zijn eerdere show ‘Strak’: “Thomas Smith brengt in ‘Strak’ al het goede bij elkaar uit zijn vorige shows. Vintage mimiek en bewegingen, absurde grapjes en imitaties en briljante interactie met het publiek.” ****** De Standaard Vrijdag 26 april 2019 om 20.00 uur Theater de Horst, Sint Josephplein 14, Venhorst. Kaarten à € 15,00 verkrijgbaar via www.dehorstvenhorst.nl en aan de kassa.

Wij zijn een modern bedrijf, dat zich volledig heeft gespecialiseerd in de teelt, verwerking en het verpakken van prei. Voor ons bedrijf in Uden zijn wij per direct op zoek naar een:

Ervaren tractorchauffeur Functieomschrijving Jouw functie bestaat voornamelijk uit alle voorkomende werkzaamheden met een tractor die betrekking hebben op de teelt van prei. Functie-eisen • Je neemt je verantwoordelijkheid serieus en werkt gestructureerd • Je kunt goed zelfstandig werken en bent flexibel • Je bent een kartrekker en kunt personeel ook aansturen • Ervaring als tractorchauffeur is een must • Geen 9 tot 5 mentaliteit Wij bieden • Marktconform salaris • Uitzicht op een vaste baan • Aanvang per direct Sollicitaties binnen 2 weken met CV naar: Van den Elzen Groentenverwerking BV t.a.v. Debbie Vos Duifhuizerweg 21, 5406 TB Uden Of naar: vacature@elzengroentenverwerking.nl

Meer informatie: 0413-782999 of www.prei.nl

Vogelwerkgroep Boekel/Venhorst

Publiekswandelingen voor vroege vogels. De Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst organiseert 2 gratis publiekswandelingen, de duur is ongeveer 2 uur. Ervaren vogelliefhebbers begeleiden de wandeling en attenderen de deelnemers op vogels en hun geluiden en wat nog meer is te zien op het gebied van natuur. Zondag 28 april: 07.00 uur start van de wandeling bij ingang van De Voskuilenheuvel, Schepersdijk te Venhorst Zondag 05 mei: 07.00 uur start van de wandeling bij de ingang van de Perekker aan de Mezenlaan te Boekel Een verrekijker is wenselijk, maar niet perse nodig. Wandel mee met ons en maak kennis met de natuur op zijn mooist!


SPORTEN IN DE MEIVAKANTIE! Dinsdag 30 april 2019: • Peuter- & Kleutergym Cowboys en Indianen Allemaal leuke spelletjes in het thema van de cowboys en indianen. • Alles in één spel Kun jij ook niet kiezen tussen voetbal, basketbal, hockey of andere balsporten? Dat komt goed uit! Bij het alles in één spel hoeft dat niet! • Poeierbal Lekker poeieren tegen de rugbybal en een parcours op rennen! Ben jij de snelste van je team? Tijd 09.00-10.00 uur 11.00-12.00 uur 13.00-14.00 uur

Wat Cowboys en Indianen Alles in één spel Poeierbal

Voor wie 3 t/m 5 jaar Groep 3 t/m 5 Groep 6 t/m 8

Donderdag 02 mei 2019: • Peuter- & Kleutergym Speelparadijs! De zaal staat helemaal vol met allemaal leuke speeltoestellen. We gaan klimmen, klauteren, tikken, springen zwaaien en swingen! Gezellige spelletjes en gymactiviteiten voor de peuters en kleuters. • Groene mei spelen. Deze activiteit staat volledig in het teken van samenwerking. Door elkaar te helpen, kun je de spellen winnen! Ben jij een echte teamplayer en hou jij wel van een uitdaging? Geef je dan snel op! Tijd 09.00-10.00 uur 10.30-12.00 uur

Wat Speelparadijs! Groene mei spelen

Voor wie 3 t/m 5 jaar Groep 3 t/m 8

LET OP: aanmelden voor bovengenoemde activiteiten is verplicht en kan tot en met woensdag 24 april! Kosten van de activiteit(en) bedragen € 2,- per kind per activiteit Aanmelden kan via sport@sporthaldeburcht.nl / 0492-322222 o.v.v. naam, leeftijd, telefoonnummer en activiteit


Algemeen

‘Wauw, die robot kan echt bewegen.’ We hebben de regerend wereldkampioen weer naar Boekel gehaald. Elke jaar organiseren wij onze techniekdag. Een dag vol met techniek in de school maar ook daarbuiten. Elk jaar weer een feest om mee te maken. Veel bedrijven werken mee aan onze techniekdag zodat we een bijzonder programma kunnen neerzetten. De leerkrachten en ouders zijn al een tijd druk in de weer om het programma zo boeiend mogelijk te maken. Door middel van drie blokken techniek krijgen de kinderen een gevarieerd aanbod. Een paar dagen voor de techniekdag kunnen de kinderen intekenen op deze lijst, wat zij interessant en leuk vinden. Al vroeg is het een gezellige drukte op school. Leerkrachten, ouders en vrijwilligers zijn druk met het klaarzetten van materialen. De kinderen gaan op weg naar het eerste blok dat ze hebben gekozen. Ikzelf mag met een groepje naar een bedrijf waar ze de logistiek voor veel bedrijven ontwikkelen en organiseren. Na een korte powerpoint presentatie mogen de kinderen zelf aan de slag. Ze krijgen een eigen robot. Max tekent lijnen op een papier. De robot loopt over de lijnen die hij heeft getekend. "Wauw, die robot kan echt bewegen!" Sven is op de computer met Igor bezig een programma te schrijven voor de robot. Welke bewegingen moet de robot achtereenvolgens uitvoeren. Het programma wordt ingeladen. "Nu gaan we proberen of de robot het doet", zegt Sven. De twee gaan helemaal op in het gebeuren. Niets of niemand kan ze storen. Tussen de middag lunchen we met alle vrijwilligers, opa’s, oma’s, ouders, stagiaires en leerkrachten en wisselen ervaringen uit. Mooi dat we dankzij hen er zo’n gave dag van kunnen maken. Onderwijs maken we samen. Zeker vandaag. Na de pauze mag ik met mijn klas naar het laatste blok. In de sporthal is de Robocup te zien. Mensen van Technische Universiteit Eindhoven zijn wereldkampioen robotvoetbal. OBS Uilenspiegel heeft hen uitgenodigd om een demonstratie te geven voor alle Boekelse scho-

len! Er is een veld gemaakt waarin de robots voetballen. Kinderen en leerkrachten mogen hun keepers-talenten laten zien. Het is moeilijk om een doelpunt tegen te houden van de robots. De mensen van de TUe geven duidelijke informatie over de ontwikkeling van hun robots. Rond 3 uur zitten we met de klas in de kring. Enthousiast delen de kinderen al hun ervaringen. Een paar kinderen zijn naar een smederij geweest. Trots laten ze zien wat ze hebben gesmeed. Ook worden er tafeltjes, stoeltjes en zelfs bankjes gepresenteerd. Die mogen mee

naar huis. Een prachtige dag die veel werk kostte, maar wanneer je de enthousiaste gezichten van de kinderen ziet is het dat meer dan waard. Dit is echt een dag waarbij je met techniek de diepte in kunt gaan. Mede dankzij de investering van mensen die hun knowhow inzetten op onze school. We willen dan ook graag TUe, Robocup Tech United, Van Doren Engineers, Flying Kiwi, Tielemans, Maison van den Boer, Van Boxtel BV, Smederij van der Laar Installaties en Nia Domo bedanken. Team Uilenspiegel

Dagbesteding Memo heeft open dag op Tweede Paasdag in Boekel en in Gemert MeMo Mensen & Mogelijkheden bestaat dit jaar 10 jaar. Tien jaar mooie verhalen, vele mogelijkheden samen met mooie mensen. Vele jaren waarin mooie gebeurtenissen en geweldige win-win situaties zijn ontstaan. Op tweede Paasdag opent Memo hun deuren en nodigen ze u uit! Leuk om eens een kijkje nemen op zorgboerderij MeMo in Boekel, u bent welkom om sfeer proeven en beleven hoe een dag gevuld wordt met mogelijkheden binnen deze leuke plek. En natuurlijk kunt u ook zien wat er door cliënten tijdens de dagbesteding in Gemert gedaan wordt. Beide locaties in Boekel en Gemert zijn deze dag kindvriendelijk ingericht, de Paashaas komt een bezoekje brengen en u kunt er wat eten en drinken. Wees welkom op zorgboerderij MeMo;

Neerbroek 23c van 11:00 uur tot 14:00 uur. En op dagbesteding Memo, Boekelseweg 15 Gemert bent u welkom van 14:00 tot 17:00 uur. Schrijf maandag 22 april in uw agenda.


Tweede Paasdag open


Sport VC Unitas / ‘t Menneke

Heren 1 VC Unitas / ‘t Menneke kampioen!!! In de laatste wedstrijd van het seizoen moest het gaan gebeuren. Nog maar één setje was er nodig voor de lange mannen van VC Unitas Heren 1 om het kampioenschap te behalen in de eerste klasse. Maar zou het ze ook lukken tegen de reuzendoder VC Volt? In een volle sporthal de Burcht betraden de Boekelse vaandeldragers de zaal. Licht gespannen in afwachting van het grote kampioensfeest. De eerste set ging het gelijk op. VC Volt was aan het aftasten en Unitas kon nog geen vuist maken. Was het de druk onder al dat publiek of toch de zenuwen. De Mennekes kwamen echter langzaam op stoom en boven de 15 punten kwam de Unitas-trein op stoom. Een paar overtuigende klappen van Roel en Jeroen maakten verschil, en door goed verdedigend werk van libero Ruud kon Volt maar niet scoren. De set werd geroutineerd afgemaakt en met 25-17 werd de set onder luid applaus binnengehaald. Wat een ontlading, het totaal onverwachts kampioenschap in de 1e klasse!!! Tranen van geluk bij de toeschouwers en uitzinnige vreugde bij de Unitas spelers en coach. Daar-

na nog wat sets voor de boeken: 2 werden er met gemak gewonnen 25-22 en 25-16 en de laatste set werd er nog een setje gegund aan VC Volt die het publiek ook hebben vermaakt met hun goede tegenstand. Via deze weg dank aan alle supporters die aanwezig waren en die het hele seizoen de Mennekes hebben aangemoedigd. Ook dank aan de ‘flexibele schil’, Paul en Jorg, die in geval van nood de heren hebben versterkt en natuurlijk aan onze jarenlange sponsor Joep Jansen van Café ’t Menneke.

Hockeyclub Boekel Dames 1 Shot - Franssen Optiek Boekel Na een aantal weken op rij punten gepakt te hebben, stond er vandaag weer een pittige tegenstander op het programma: Shot (Tilburg). Boekel startte de eerste helft sterk en was continu dreigend voor het doel van Shot. Boekel creëerde kansen maar kwam niet tot scoren. Boekel had het overwicht en Shot kwam nauwelijks over de middellijn heen. Helaas was Shot in de eerste helft erg efficiënt, en kwam door een goed geplaatste bal in de 27e minuut toch op voorsprong. In de

rust werd besproken dat Boekel goed bezig was, maar de vele kansen die ze kregen moesten benutten. De 2e helft begon dan ook sterk en Elvere Rijkers wist na 5 minuten de keeper te passeren en de 1-1 op het scorebord te zetten. Helaas liep ze tijdens haar doelpunt een sleutelbeenblessure op en viel ze uit voor de rest van de wedstrijd. Door meerdere blessures kon Boekel niet meer wisselen en moesten de dames van Boekel hard werken om tot aanvallen te komen. Shot voerde de druk op en kreeg meer ruimte van Boekel. Shot creëerde strafcorner na strafcorner, maar de verdediging onder leiding van keeper Lola v.d.Elzen hield goed stand. Meerdere ballen werden op fenomenale wijze van de lijn gehaald door onder andere Bo Boeijen. In de laatste minuten van de wedstrijd kwamen er ook voor Boekel nog een paar kansen, maar deze werden niet benut. Na 70 minuten klonk het eindsignaal. De dames van Boekel waren van plan om 3 punten mee naar huis te nemen, maar namen er maar 1 mee. Desondanks hebben ze gevochten tot de laatste seconde en goed hockey laten zien, waardoor ze met een tevreden gevoel terugkijken. De positieve flow waar de dames inzitten kan over 2 weken (5 mei) voortgezet worden met een derby tegen Gemert op eigen veld. Tot dan!

KORFBALVERENIGING

JES

GOEDEREN- & DIENSTENVEILING 28 september 2019

BOEKEL

1959

Uitslagen 13 april Altior A3 - JES A1 5-2 Nas C1 - JES C1 1-2 KVS’17 D1 - JES D1 3-4 Avanti (S) E2 - JES E1 4-3 Programma 20 april Springfield A1 - JES A1Hoeven, 15.30 u Diosa C1 - JES C1 Balgoij, 12.00 u Rooi D2 - JES D1 St Oedenrode, 10.00 u Arcades D2 - JES D2 Liessel, 10.45 u Programma 22 april JES 1 - DAW Schaijk 1 Venhorst, 13.00 u Programma 25 april JES 2 - Avanti/Celeritas 2 Venhorst, 20.00 u


Sport

Olympia ’18 1 - Boekel Sport 1 Vooraf aan dit duel was bekend dat Olympia ’18 aan een puntje genoeg zou hebben om het kampioenschap, 5 wedstrijden voor het einde van de competitie, te kunnen gaan vieren. Sportpark Pelzer was er helemaal klaar voor. Deze zondag viel de Boekel Sport aanhang nauwelijks op tussen de talrijke blauwwit gedaste Olympia ’18 supporters. Heel voetbal-

Het korte overwicht ebde weg en tot het rustsignaal ging het spel weer op en neer. In de 54e minuut werd Tim Schuijers fraai in de diepte aangespeeld. Hij liep er de laatste man uit en gaf met een mooie schuiver keeper Beljaars opnieuw het nakijken 2-2! De fiere koploper deed verwoede pogingen Boekel Sport weer op achterstand te zetten. Zonder succes! Andersom lukte het ook niet, maar was Boekel Sport dicht bij die 3e treffer. Al met al een zwaar bevochten en verdiend gelijkspel. En Olympia ‘18 de terechte kampioen!

Nie douwe zwaan (©Tijn v Lankvelt) minnend Boxmeer hoopte op een zonnig feestje. En dat feestje kwam er. Een gelijkspel werd behaald. Met de hakken over de sloot dus, want Boekel Sport was na de offday in en tegen Handel (2-1 verlies) weer helemaal terug. Pas toen keeper Jesse Zwanenburg de 4e cornervlag op de juiste plaats had gezet kon arbiter Chris-Stan v.Daal het beginsignaal geven. Olympia ging fanatiek van start. Dat resulteerde in aanvallen die geen doelpunt opleverden. In de 12e minuut stond eerst de paal in de weg en de vervolgactie eindigde in het zijnet. In de 19e minuut nam Twan Merks de bal snoeihard op zijn pantoffel en gaf vanaf grote afstand keeper Frank Beljaars het nakijken. Die onaangename en verrassende achterstand werd in 8 minuten tijd compleet ongedaan gemaakt. De Boxmeerse voorwaartsen waren even niet te stuiten. In de 22e minuut was het topscorer Douwe Zwaan die met een droge knal 11 scoorde. En vijf minuten later mocht Okki v.Dalen ongehinderd en vrij simpel Olympia’18 op 2-1 voorsprong schieten.

Volgende wedstrijd speelt Boekel Sport op Tweede Paasdag thuis tegen MULO. Supporters zijn opnieuw zeer welkom! Interne trainerscursus v.v. Boekel Sport zeer geslaagd Maar liefst 30 jeugdtrainers en -leiders namen deel aan de interne trainerscursus die in samenwerking met 4-Skills

Soccer Academy werd georganiseerd bij Voetbalvereniging Boekel Sport. Op 9 april jl. ontvingen de deelnemers hun certificaat. Docent Arnoud Jonker (eigenaar 4-Skills Soccer Academy) wist met zijn enthousiasme iedereen zichtbaar te inspireren. De interne trainerscursus bestond uit 4 avonden waarbij thema’s als trainingsopbouw, differentiatie, coaching en het pedagogisch handelen van de trainer en leider centraal stonden. Elke cursusavond begon met een interactief theoretisch gedeelte. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag buiten op het veld. Jeugdvoorzitter Robin Gruijters licht toe: ‘’We bouwen aan een sterker leercultuur binnen Boekel Sport. Deze interne trainerscursus maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. Door blijvend te investeren in onze trainers en leiders hopen we betrokkenheid te stimuleren en het niveau van de jeugdopleiding naar een hoger niveau te tillen.’’ Boekel Sport is alle deelnemers ontzettend dankbaar. Iets wat zeker niet onbenoemd mag blijven is de bijzondere verrassing die mogelijk is gemaakt door de Club-van-100. Tijdens de laatste cursusavond presenteerde de Club-van-100 zogeheten SmartGoals: elektronische doeltjes die werken met lichtsignalen. Arnoud Jonker demonstreerde direct aan alle cursisten hoe je deze smartgoals kunt toepassen in een training. Intussen zijn Boekel Sport en 4-Skills Soccer Academy met elkaar in gesprek om ook volgend seizoen weer interessante scholingsmogelijkheden aan te bieden.


Sport Wieler Toer Club Boekel Rondom de IJzeren man Afgelopen zondag om 8 uur vertrokken we met 22 man voor de Rondom de IJzeren mantocht. De IJzeren man is een meer in Vught. Iedereen zat weer dik in de winterkleding gepakt, het was nog erg koud. 2 kilometer buiten Boekel reed Jos lek. Omdat we geen volgwagen bij hadden moest de groep stoppen en wachten tot de band gewisseld was. Dat duurde nog geen 5 minuten en toen kon de groep weer rijden. Onderweg moesten we nogal eens over het spoor, dat ook op zondag druk is met goederenvervoer. Het licht werd rood en de helft van het peloton moest wachten. In Vught reden we rondom de IJzeren man. Hier is het in de ochtend altijd al druk met fietsers en vooral lopers. Daarna reden we richting den Dungen en hier was de koffiepauze. We konden weer wat opwarmen voor de laatste 30 kilometer. De zon was er wel, maar de oostenwind zorgde er voor dat het koud bleef. Om 10 voor twaalf waren we weer in Boekel. Volgende week is het Pasen en alle groepen rijden dan op 2e Paasdag. De Agroep rijdt de Reichswaldroute, de Bgroep rijdt de Walricktocht en de Cgroep rijdt de van Goghtocht. We worden die dag ook getrakteerd op heerlijke paaseitjes, geschonken door Ambachtelijke bakkerij Merks. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

BILJARTVERENIGING

’T MENNEKE Kampioensrace bv ’t Menneke (deel 2) Vrijdagavond 12 april stond gepland als laatste speeldag van de onderlinge competitie. Uitgerekend in de laatste 4 wedstrijden moesten alle kampioenskandidaten nog voor één keertje aantreden. Ton v.d.Ven, Jan v.Sinten en Wim Althuizen wisten hun zenuwen min of meer in bedwang te houden en haalden de volle winst binnen. Daardoor mag Wim Althuizen (Yes!) zich clubkampioen 2019 noemen. Jan v.Sinten caramboleerde zich naar een zeer verdiende 2e plaats.

Ton v.d.Ven knokte zich naar de bronzen medaille. Frans de Bruin, Sjors Willems en Jack v.Berkel delen ex aequo de 4e plek. Een punt daaronder Willy Verstraten en Max v.d.Boogaard. De datum van het jaarlijkse teerfeest is nog niet vastgesteld. Gelukkig zijn er al 2 dingen zeker. Er komt een erepodium met hoogteverschil. De constructie-opdracht ligt in handen van de kampioen zelf. De zilveren kampioensschaal krijgt geen ereplekje in de welgevulde prijzenkast, maar komt midden op de side table! Voor de echte biljarters start binnenkort de nacompetitie. De wedstrijden in de nacompetitie bestaan telkens uit 2 delen. In het eerste gedeelte worden alleen driebanders gemaakt, of een poging daartoe ondernomen. Tijdens het tweede gedeelte moet van te voren aangegeven worden hoe er gecaramboleerd wordt. Direct, over 1 band, over 2 banden, over drie banden of over een losse band. Zoals gezegd: voor echte biljarters en zeer interessant voor de welkome toeschouwers. Plaatsen reserveren is niet mogelijk! Kom gewoon op tijd! Tijdens de kampioenswedstrijd afgelopen vrijdag was het van 23.30 uur tot 24.00 uur muisstil en de spanning om te snijden. Tijdens de nacompetitie gaat het allemaal wat ontspannener. Graag tot ziens bij het (nog steeds) groene laken van bv ’t Menneke!

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen D-jeugd 1 - E.H.V. D3 25-10 Apollo C1 - Jongens C1 13-27 Meisjes B2 - Manual B1 35-21 Wittenhorst C1 – Meisjes C1 21-7 Programma vrijdag 19 april (beker) Heren A1 - Internos A1 20.30 u

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 12 april 2019 1. Dames Ceelen-Kremers 64,41% 2. Hr. en Mw.Biemans 60,00% 3. Dames Polman-Putter 57,25% 4. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 56,18% 5. Heren v.Houtum-Otten 56,08%

6. Dames v.Dinteren-Witlox 54,10% 7. Dames OPheij-Smeets 50,94% Iedere vrijdag middag vrije bridge-instuif in Boszicht voor KBO leden. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of Léon Otten tel. 321208.

Beach Soccer Event Boekel 2019 Yeaah Save the date! Beach Soccer Event 2019 wordt gehouden op 15 en 16 juni 2019 op het St. Agathaplein te Boekel. De opzet van Beach Soccer 2019 is vrijwel gelijk als de voorgaande editie. Zaterdag de pro’s en de jeugd (inclusief finale van de jeugd). En zondag de pro’s en de plezier teams! De inschrijfperiode is al van start, het samenstellen van een team kan beginnen. Geef je nu snel op via beacheventboekel@gmail.com Vermeld bij de aanmelding; • Naam contactpersoon • Naam en leeftijd (geldt voor de jeugd) • E-mail adres • Telefoonnummer • Teamnaam (Team bestaat uit -> 4 veldspelers, 1 keeper en max. 5 wissel spelers)

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Eieractie! Op woensdag 17 april doen wij weer onze jaarlijkse eieractie. Onze ruiters zullen dan weer deur aan deur langs komen om verse eieren voor de paasdagen aan u te verkopen. Mocht u geen eieren willen, een vrije gift is altijd welkom. U kunt ons verwachten in de namiddag of in het begin van de avond. Alvast bedankt en wij wensen u fijne paasdagen. PSV Sint Jozef, Venhorst


ZONDAG 21 APRIL

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

BOEKEL SPORT MULO

AANVANG 14.30 UUR

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 14 april Venhorst 1 - Emplina 1 1-1 Odiliapeel 3 - Venhorst 4 2-3 Erp 6 - Venhorst 5 5-0 Venhorst Vr1 - Heeswijk Vr2 1-6 Veteranen Venhorst - VOW 2-3 Programma 20 april Veteranen Fc Uden - Venhorst 15.30 u Heeswijk 1 - Venhorst 1 18.00 u Programma 22 april Venhorst 1 - Heeswijk 1 14.30 u Venhorst 1 – Emplina 1, 1-1 Na 2 nederlagen tegen Real Lunet speelde Venhorst vandaag tegen het lager geklasseerde Emplina. Een kans om definitief uit de gevarenzone weg te komen en weer eens 3 punten bij te kunnen schrijven. Terwijl de zon zijn best deed op rondom De Voskuilen een aangenaam verblijf mogelijk te maken viel dat op het veld nog niet mee. Beide teams lieten geen geweldig niveau zien en er kwamen weinig echte kansen op een doelpunt. Onrustig, slordig en weinig controle aan de bal waren de termen die van toepassing waren tijdens de eerste helft. In de 26e minuut leidde dit tot de 0-1, toen Emplina onverwacht uit een slordig moment van Venhorst op 0-1 kwam. Onze toeschouwers gingen er vanuit dat de 2e helft een beter Venhorst te zien zou geven, maar dat viel tegen. Geleidelijk aan kreeg Venhorst wel enigszins een overwicht, maar tot goed uitgespeelde kansen leidde dat niet. Pas in de 77e minuut ontstond er wat opwinding langs de lijn bij de eerste goede mogelijkheid voor Venhorst. De bal stuiterde langs de verkeerde kant van de paal en voor Emplina was dit het sein om het spel te vertragen om zo de 0-1 over de streep te trekken. Luuk v.d.Boogaard verliet zijn verdedigende stelling en trok mee op naar voren. Het leek er toch op dat Venhorst met nul punten deze wedstrijd zou beÍindigen, want er ontstonden nog steeds geen echt goede kansen. In blessuretijd nam Teun v.d.Putten links aan de zijlijn een vrije trap, die over de verdediging heen terecht kwam bij Thijs v.Sleeuwen. Zijn eerste echte kans in de wedstrijd bekroonde Thijs met een fraaie kopbal die onhoudbaar in de verre hoek verdween,

1-1. Geen goede wedstrijd, wel een punt. Zaterdag 20 april speelt Venhorst om 18.00 uur in en tegen Heeswijk. We gaan dan voor wel een goede wedstrijd en zoveel mogelijk punten ! Buurtvoetbal 2019 Zondag 16 Juni houden we weer ons buurtvoetbaltoernooi. Inschrijven kan vanaf nu bij Peter v.Deursen, petervdeursen@live.nl of 06-20840723. Geef je zo spoedig mogelijk op, dit kan tot uiterlijk 30 mei, maar hoe sneller hoe liever. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 13 april JO19-1 - Vianen V. HBV JO19-2 6-0 Sparta'25 JO17-2 - JO17-1 3-1 Toxandria JO15-1 - JO15-1 1-3 JO15-2 - Rhode JO15-5 2-6 JO13-1G - Herpinia/OKSV JO13-1G 6-2 JO11-1 - DSV JO11-1 3-0 SSS'18/Holth.-Smakt JO11-2G - JO11-2 1-3 Volkel MO13-2 - MO13-1 2-1 MO11-1 - Nooit Gedacht MO11-1 11-0

Tennisclub Boekel De dames van Boekel 1 TC Boekel zijn volledig in het nieuw gestoken. Zij worden gesponsord door Peter van Lankveld schoonmaak. Peter van Lankveld schoonmaak is gespecialiseerd in dakreiniging, dakgootreiniging, gevelreiniging, glasbewassing, vloeronderhoud, reconditioneren, tapijtreiniging, schoonmaakonderhoud en osmose systemen.

Dankzij deze sponsor kunnen de dames op een mooie en professionele manier voor de dag komen tijdens de wedstrijden die zij spelen. Peter en Carole bedankt!

Uitslag 11 april 2019. A-lijn 1. Dames Verbakel-Vijge 70,83% 2. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 60,42% 3. Mw. de Koning - Hr.v.Berlo 58,33% 4. Dames v.Berlo - v.Dooren 54,17% 5. Mw. de Koning - Hr.Verbakel 53,75% 6. Hr. en Mw.v.d.Bosch 52,92% 7. Dames v.d.Burgt-Vogels 52,92% B-lijn 1. Dames Ceelen -Delisse 60,94% 2. Dames v.Dintere-v.Geffen 57,29% 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 54,69% 4. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 54,17 5. Mw.v.d.Vossenberg-Hr. Willems 50,00% C-lijn 1. Hr. en Mw.v.Berlo 59,58% 2. Mw. v.d.Elzen-Hr.Schots 58,50% 3. Dames v.d.Boom-Schots 57,00% 4. Dames v.Delst-de Graaf 55,42% 5. Mw.Swarts-Hr. Derks 53,33% 6. Hr. en Mw. Jansen 52,50% 7. Heren v.Boxmeer-Reijnen 52,08% De totale uitslag vindt u op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) Sjef Donkers - Theo Daandels 46-25 Adrie v.d.Laar - Cor Sanders 18-33 Bert v.d.Heijden - Rien Koolen 32-16 Gerard Zomers - Theo Daandels 228-24 Albert v.Duijnhoven - Ruud Willems 19-44 Theo v.Alphen - Bert v.d.Mortel 24-45 Sjef Donkers - Harrie v.d.Zanden 62-35 Rien Berens - Jo v.Zon 41-42 Libre B (20 beurten) Harrie v.Duren - Christ Coolen 33-32 Jac Coolen - Harrie Coppens 30-35 Antoon v.Asseldonk - Harrie v.Duren 34-25 Jan Kusters - Frits Koolen 4-42 Jan Donkers - Christ Coolen 35-21 Bart v.d.Bosch - Martien v.Doren 22-27 Martien v.Haandel - Gerard Verwegen 35-19 Martien v.Schijndel - Mari v.d.Heijden 32-22 Henk Schepers - Piet v.Hoof 35-47 Albert v.Moorsel - Harrie v.Houtum 31-39 Piet Koonings - Jo v.d.Aa 36-38 Libre C (20 beurten) Jan v.Osch - Hennie v.Melis 24-8 Gerrit Hagelaar - Paul Raijmakers 22-15 Pieter v.Doren - Martien de Rijck 19-8 Jan Manders - Antoon v.d.Kamp 17-13 Henk v.Vorst - Cleem Aldenhuijsen19-20 Arnold v.Dijk - Piet v.Rijbroek 35-16 Paul Raijmakers - Jo v.Duren 31-3 Martien de Rijck - Albert v.d.Burgt 10-25 Piet Raijmakers - Pieter v.Doren 6-35 Harrie v.d.Nieuwenhof - Gerrit Hagelaar 12-4 Jan v.Berlo - Theo Snijders 29-6 Wim v.Hees - Hennie v.Melis 15-14 Bandstoten A (20 beurten) Martien v.Schijndel - Gerard Zomers 14-73 Rien Koolen - Martien v.d.Elzen 20-24 Harrie Houtum - Jaap Heesen 12-17 Martien Timmers - Ruud Willems 26-23 Sjef Donkers - Adrie v.d.Laar 38-21 Piet v.Hoof - Henri v.d.Heuvel 25-42 Piet Koonings - Martien v.Doren 21-13 Albert v.Moorsel - Christ Coolen 30-27 Jo v.Zon - Bert v.d.Mortel 42-39 Bandstoten B (20 beurten) Ton v.d.Heijden - Peter v.Duijnhoven 10-15

Henk Schepers - Antoon v.Asseldonk 16-20 Wim v.Hees - Albert v.d.Burgt 13-11 Paul Raijmakers - Cleem Aldenhuijsen 19-6 Jan Kusters - Gerard Verwegen 16-22 Jan v.Berlo - Antoon v.d.Kamp 11-8 Harrie v.d.Nieuwenhof - Leo v.Sleeuwen 6-9 Frits v.d.Bosch - Mari v.d.Heijden 14-19 Peter v.Duijnhoven - Jo v.Duren 11-4 Bart v.d.Bosch - Ton v.d.Heijden 10-15 Jac Coolen - Martien v.Haandel 14-13

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 8 april v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Mahobo 1-1 Planotec E-Diensten - Heuveltr./v.Hoff 0-6 TK ’t Stuupke - Café LCo/OOvB 2-0 v.d.Aa Klus - Snackpoint LC 3-6

Kom jij meedoen met het badmintontoernooi? Badmintonclub ’t Veertje organiseert op vrijdag 17 mei een badmintontoernooi voor alle basisschooljeugd in groep 4 t/m groep 8. De middag begint om 15.30 uur en is om 17.00 uur afgelopen. De middag begint

De Schutboom - v.Haandel Metaal 3-4 Torpedo TUB - People Work Service 3-2 Donkers/Claasse - MVS Grootkeuken 4-2 Café Gij & Ik - Elreka Hekwerken 2-2 Stuc Force - Midi Centrum Stender 3-5 v.Rijbroek Sp&M - Invorm Interieur 4-2 Programma 29 april Zaal A De Schutboom - v.d.Boog./v. Sleeuwen 18.45 u Elreka Hekwerken - Heuveltr./v.Hoff 19.30 u Planotec E-Diensten - People Work Serv. 20.15 u Invorm Interieur - Snackpoint LC21.00 u TK ’t Stuupke - Stuc Force 21.45 u Zaal B v.Rijbroek Sp&M - Torpedo TUB 18.45 u Café LC/OOvB - MVS Grootkeuken 19.30 u Donkers/Claasse - Mahobo 20.15 u v. Haandel Metaal - Midi Stender 21.00 u Café Gij & Ik - v.d.Aa Klusbedrijf 21.45 u

met een demonstratie van een topwedstrijd, daarna gaat de jeugd zelf aan de gang en worden er onderling diverse wedstrijdjes gespeeld. Kom jij meedoen? Geef je snel op (uiterlijk 8 mei) door een mail te sturen naar roos.verhoeven10@gmail.com. Kom op 17 mei snel naar Sporthal De Burcht, trek gymkleren en -schoenen aan en ga snel de zaal in om een gezellige sportieve middag te hebben. Heb je een racket thuis liggen, neem deze dan mee.

Zit jij in groep 4 t/m 8? Kom jij meedoen met het badmintontoernooi?


Sport Rutger van Herpenruiters Caroline v.Bladel kan meer dan besturen Dat we bij de Rutger van Herpenruiters een brede selectie hebben van ruiters en amazones, die prestatief goed weten te scoren, blijkt wel weer uit het resultatenoverzicht in de afgelopen periode. Zo toog Caroline v.Bladel (zie foto) naar Overloon om met haar paard Exan-tos in het Z1 eens te kijken, hoe de trainingsarbeid van de afgelopen periode, zich zou vertalen in haar beoordelingen. Nou, die inspanningen bleken niet tevergeefs te zijn, want met scores van 207 en 220,5 punten prijkte ze fier bovenaan op de uitslagenlijst. In haar enthousiasme ontlokten we haar, maar liefst 2 primeurs. Allereerst heeft ze besloten om nog voor het zomerseizoen begint over te stappen naar de naast hogere klasse. In de selectiecyclus voor de Brabantse Kampioenschappen zal ze dus gaan uitkomen in het Z2 om daar te proberen een afvaardiging binnen te slepen. ‘Ik ben de laatste tijd intensief bezig geweest samen met Exantos en was dan ook vaak in de manege te vinden, die onze club gratis beschikbaar stelt voor leden. In combinatie met de clublessen, die ik trouw bezoek, levert dat inmiddels zo’n progressie op, dat ik met een gerust een nieuwe uitdaging durf aan te gaan’, zo legt ze uit. Dat ze haar paard behendig weet te sturen, is dus geen verrassing meer, maar Caroline is in de vereniging ook bestuurlijk actief. Daarbinnen gaat inmiddels het een en ander veranderen. ‘Dat klopt’, vertelt ze desgevraagd. ‘Na een poosje als gewoon

lid van het bestuur te hebben warmgedraaid, is het de bedoeling dat ik het secretariaat ga runnen. Doordat Riannette Timmers verkast naar het regio bestuur, kwam deze vacature vrij en ik heb geen moment getwijfeld om die kans te grijpen. Deel uitmaken van een enthousiaste en succesvolle groep, geeft een hoop energie. Samen met de leden hopen we ook in de komende periode de vereniging weer verder uit te bouwen. Mooi dat ik daaraan mijn steentje kan bijdragen’, aldus Caroline. Er was nog meer om blij van te worden dit weekend, want Priscilla Faas, die vorige week al verdienstelijk debuteerde in de klasse ZZ-licht, heeft haar Casanova steeds beter onder controle. Met privéinstructrices Michelle v.Lanen en Nicolette v.Lierop heeft ze het afgelopen halfjaar de nodige stappen gemaakt en ook Priscilla profiteert nog wekelijks van de donderdagse clublessen, verzorgd door Stijn Bruisten. In Uden ging het zondag dan ook van een leien dakje. Een 1e en een 2e plaats vielen de 20-jarige amazone ten deel, maar wellicht belangrijker was de constatering dat haar puntentotaal goed was voor 2 nieuwe winstpunten. Priscilla lijkt daarmee klaar voor de selectiewedstrijden, die vanaf begin mei worden georganiseerd in de regio. Dat mijn schrijfvaardigheden niet onopgemerkt blijven, blijkt uit het feit dat ik afgelopen zondag in Uden ook nog even naast de jury in de wagen mocht plaatsnemen, om de punten en het commentaar van deze beoordelaar op het protocol neer te pennen. Toegegeven, daarvoor is minder creativiteit nodig dan het verzorgen van deze stukjes, maar ik had

wel het geluk om 2 van mijn clubgenootjes aan het werk te zien. Lisa en Sophie Rosbender verschenen namelijk in de Bklasse in de ring. Het is fantastisch om te zien hoe dit ‘klein grut’, ondanks hun jonge leeftijd al gedreven maar toch speels met hun pony’s in de weer zijn. Plezier staat natuurlijk voorop, maar toch vindt ook hier een beoordeling plaats. Voor Sophie resulteerde dat in een knappe 2e plaats en een winstpunt. Dat de score van Lisa daarvoor net een luizig puntje te laag was, mocht de pret niet drukken. Zij kon namelijk de complimenten van de jury in ontvangst nemen, dat zij op zo’n prille leeftijd al zo goed in staat was haar pony te rijden. ‘Die Lisa komt er wel’, zo fluisterde het enthousiaste jurylid in mijn oor. Last, but not least, ook nog goede berichten van Indy v.d.Broek, die na vorige week in Uden haar eerste winstpunt had gescoord, dit weekend in Boxtel aan de start verscheen. In de L1 was zij alle deelnemers de baas, dus mocht ze de eerste prijs in ontvangst nemen. Haar score van 192,5 was ruim voldoende om opnieuw een winstpunt aan haar totaal toe te voegen. Of onze leden het komend weekend de voorkeur geven aan het zoeken of eten van eieren, dan wel er toch nog op uit trekken om een wedstrijdje mee te pakken, merkt u volgende week vanzelf.

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Uitslagen 8 april 2019 RIKKEN 1. Maria Bissels 2. Jan v.d.Crommenacker 3. Piet v.d.Braak 4. An v.Asseldonk 5. Jan v.d.Elzen 6. Mia Vos Poedelprijs Arnold v.Dijk JOKEREN 1. Bets v.Kessel 2. Drea Minten 3. Jo Willems Poedelprijs: Ria v.Stiphout

77 55 54 31 31 27 -80

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

92 69 46 -82

pnt. pnt. pnt. pnt.Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------GEVRAAGD: huishoudelijke hulp in Erp. Nederlandssprekend, betrouwbaar, betrokken en handig. Enkele uren per week, PGB budget, geen afdracht loonheffing. Tel.nr. 06-38480647.

HUILT JOUW KIND VEEL? EET jouw kind niet goed? Slaapt jouw kind slecht? Vertoont jouw kind gedrag wat door je omgeving als niet prettig wordt ervaren? Staat jouw kind de hele dag "aan"? Heeft jouw kind een huidprobleem? Kun jij hulp gebruiken bij de opvoeding? www.papilloncoaching.nl. Tel.: 06-50615271 ------------------------------------------------------

John Rambach

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

TARIEF: â‚Ź 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIĂ‹LE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS â—? TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT â—? JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH â—? VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs: * auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 ­ 5427 DB Boekel 06­22123656 of

www.johnvesters.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl


Allerhande Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur,

zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ------------------------------------------------------

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 06­22887186 / 06­23064406

Beregening

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

PVC materiaal

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

3 Containerverhuur 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 www.verstedenvenhorst.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 ------------------------------------------------------

INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Grote GARAGE VERKOOP 20 april van 10.00-18.00 uur. Churchillstraat 33, Boekel. (Meubels, gereedschap, planten, decoratie, kookgerei e.d.)

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Hoe zou het voor je zijn als je - sterkere spieren had - meer rust had - soepeler werd - energieker voelde - een uurtje voor jezelf had? Kom naar de gratis proefles van Passie voor yoga! www.passievooryoga.nl of bel naar Bianka Müller 06-40666477Allerhande Reparatie, onderhoud en slijpen van alle merken motormaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor Aspen benzine, kettingolie, zaagkettingen, maaidraad en onderdelen voor zelfreparatie. Vaste openingstijden: do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur of op afspraak, bel 06-23446218. H.O. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62 unit 2,

SCHOONMAAKSTER/ HUISHOUDHULP gezocht, voor 4 à 5 uur per week. Heb je interesse? Neem dan even contact op met 06-12352325.

Boekel. De BESTE REPARATIE voor de BESTE PRIJS! -----------------------------------------------------TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402. ----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

Op zoek naar.... Wil jij graag iets bijverdienen? Ben je geïnteresseerd in beauty, mode en accessoires? Wil je 2 avonden per week werken? Bel dan naar Sjan v.Bommel. tel. 06-83015632

GRATIS

FIETS OPHAALSERVICE BIJ ONDERHOUD & REPARATIE! Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

Dagverse ASPERGES!! Verschillende sorteringen geschild en ongeschild. Heerlijke peelham van slager Vogels uit Elsendorp Buiten de openingsuren is onze verkoopautomaat gevuld met onze verse produkten. Boerderijwinkel de Zijp, Zijp 7, Boekel. Tel 06 20364524 Geopend: ma t/m do 13.00-18.00 uur, vrij 9.00-18.00 uur en za 9.00-17.00 uur

Ringbaan 27 · 5428 GP Venhorst · 0492 - 35 12 78 www.vansleeuwen2wielers.nl

Evenementenkalender 27 april: Koningsdag in Boekel en Venhorst 28 april: Kofferbakverkoop Gilde 23 juni: Boekels Boules Kampioenschap 7 juli: Mouthoeve 70's & 80's party 1 september: Pleinfestijn Venhorst


Allerhande RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop van versiering en decoratie voor feesten en partijen. En tweedehands woning inrichting. Zie www.rendersdecoratie.nl of Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 M2 voorraad. ------------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Nu in Boekel: ENERGETISCH BABYCOACH. Kijk op www.papilloncoaching.nl wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 0650615271

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

DIERENPENSION

De Buitenhof

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. - BIGBAGS

Rietven 1b • 5427 LP Boekel • ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF •

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

van der Ven St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Sinds 2019 ook dealer van

2e Paasdag zijn wij open van 11.00 / 17.00 uur. Kom testfietsen op een Winora-sinus, Batavus, Cortina of een Sparta

Informeer naar de voorwaarden.

Gemertseweg 6, Boekel, 0492-325370 - De koffie staat klaar Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.