Weekblad Boekel & Venhorst

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 17 oktober 2018

Boekel Venhorst 16 Nummer

Welkom in de wereld van peuters, welkom bij Peuterwereld Octopus!

Een naamsverandering doe je niet zomaar. Daar heb je een speciale reden voor. De naam Peuterwerk vonden wij niet meer passen bij onze visie, waarin ‘relatie’, ‘talent’ en ‘uitdaging’ de 3 kernbegrippen zijn. De naam ‘Peuterwereld’ past veel beter bij de fascinerende wereld van het jonge kind. Een wereld waarin veiligheid, aandacht, warmte, samenspel, fantasie, kijken, voelen, bewegen, ontdekken en onbevangen mogen experimenteren voorop staan. Een wereld waarin je samen nieuwsgierig, leergierig en onderzoekend mag zijn. Wat een feest als er wordt opgetreden, want ook de peuters laten aan de andere kinderen dan hun talenten zien. Voor de eerste keer op het podium in de aula een dansje; ze doen het en ze genieten! De thema’s van Peuterwereld Octopus sluiten aan bij de programma’s van groep 1-2 en zijn een fijne voorbereiding voor de basisschool. Dagelijks ontmoeten de kinderen elkaar, of het nu tijdens het buitenspel is of bij gezamenlijke momenten. Wat een herkenning als je de kinderen uit je straat ook op school tegenkomt! En hoe fijn is het om straks als je naar groep 1 gaat je klasgenoten en juf of meester al te kennen? De pedagogische medewerkers begeleiden op een professionele manier de ontdekkingsreis van uw peuter. Naast een

APK nu € 19.95

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

MERKSPECIALIST

u met uw baby en/of peuters van harte welkom op dinsdag 23 oktober en donderdag 25 oktober van 9.00 - 10.00 uur. Peuterwereld Octopus; een warme omgeving, vertrouwde mensen, vriendjes en veel uitdaging. De basis om je als een vis in het water te voelen!

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT

veilige en verantwoorde opvang, zorgen zij ook voor een uitdagende en prikkelende omgeving. Wist u dat……. - wij ruimte hebben voor een 2e groep? - bij voldoende aanmelding, deze 2e groep heel snel kan starten? - uw kind mag starten als het 2 jaar en 3 maanden is? - er veel mogelijkheden zijn wat dagdelen/dagdeel betreft? Om de sfeer te proeven en Peuterwereld Octopus zelf te ervaren en te beleven, bent

Op woensdag 24 oktober a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00 -16.00 uur in Boszicht. We gaan weer meezingen en spelen in de grote zaal van “Boszicht”.Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 28 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige meezing-middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat U gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op website www.kbo-boekel.nl van de KBO Boekel.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. Tandartsenpraktijk Kerkstraat: Kerkstraat 31a, Boekel, tel. 0492-322947 TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur.

FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorps-

teamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten A.V.G. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Naar aanleiding van deze verordening kan de parochie niet zonder uw toestemming de namen van personen, voor wie een intentie wordt aangevraagd, in Weekblad Boekel Venhorst plaatsen. Daarom vragen wij u nadrukkelijk, als u bezwaar hebt tegen plaatsing in dit weekblad, dit te vermelden bij de opgave van uw misintentie.

ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Diny Welten tel. 0492-776352

Zondag 21 oktober, 29e zondag door het jaar: 10.30 u M.m.v. Cecileakoor Sint Petrus Mathieu v.Duijnhoven; Martien en Anna Hanenberg-v.Wanroy, Egbert en Frank; Bert en Drika v.d.Elzen-Emonds; Antoon v.d.Bosch; overleden ouders Harrie en Fien v.d.Velden-v.d. Horst; Maria v.Sleeuwen-v.d.Tillaer (vwg. verjaardag); Cor v.Sleeuwen, Ellie v.SleeuwenBrands; Zuster Cunegundis v.Sleeuwen (vwg. haar verjaardag) en overleden familie; Wim Jansen (vwg. sterfdag). Woensdag 24 oktober: 19.00 u (St. Petruskapel): THenk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; overleden fam.v.d.Aa-v.Haandel. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 21 oktober, 29e zondag door het jaar: 09.00 u Samenzang; Jan Timmers (vwg. zijn verjaardag).

dachtenis van Allerzielen op vrijdag 2 november a.s. om 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Contactpersonen van overledenen die voor 1 oktober zijn ge-storven hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Nabestaanden van overledenen na 1 oktober worden in 2019 uitgenodigd. We gedenken dan onze overledenen. We willen als parochiegemeenschap speciaal ons medeleven betonen aan u die afgelopen jaar afscheid hebt moeten ne-men van een dierbare. Na de viering verzamelen we op het kerkplein en kunt u samen met priester en vrijwilligers van de avondwakegroep in processie mee naar het kerkhof gaan. Daar kunt u een fakkel plaatsen bij het graf van uw dierbare en zullen de graven van overledenen gezegend worden.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Dit is ons voorstel aan de parochie. Het is aan het parochiebestuur om ons voorstel in de context van de kerkgebouwenvisie te beoordelen. Wij hebben louter de belangen van de Boekelse gemeenschap overwogen en zijn ons ervan bewust dat de parochie bij de vorming van haar beleid ook andere zaken ter overweging moet nemen. In ons plan bestaat de kerk uit een sacraal deel voor gebruik voorbehouden aan de eucharistievieringen en pastorale functies (koorrepetities, (vrijwilligers) bijeenkomsten e.d.) en een profaan of niet

Klankbordgroep Boekel De klankbordgroep heeft bij de parochie een voorstel ingediend waarin uw wensen zijn verwerkt. AANBIEDINGEN van donderdag 18 t/m woensdag 24 oktober:

BOEKELSE KERSENVLAAI VIKORN

MULTIVITAMINENBROOD

CHOCOLADECAKE

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

VOOR SLECHTS

10.00 95 € 1. 25 € 2. 12.00

OVERLEDEN Odiliapeel: An Ivits- Aarden ALLERZIELEN Tijdens de Eucharistieviering met ge-

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Kerkberichten kerkelijk deel. Het sacrale deel is dan het priesterkoor (voorste deel van de kerk waar het altaar staat) met een eigen ingang. De rest en het grootste deel van de kerk (waar de banken staan) wordt het profane deel. Het kan door het openen van een glazen wand tussen deze twee delen voor de eucharistie worden gebuikt en bij afsluiten weer voor andere functies worden gebruikt. Overwegingen van de klankbordgroep die deze keuze ondersteunen. • Wens van “Boekel” om de kerk voor eredienst te behouden - Sacraal deel kan ook de huidige SintPetruskapel-functie vervangen • Wens van parochie om het gebouw duurzaam exploitabel te houden. - Verwarmingskosten dalen - Mogelijkheid om in het profane -niet katholieke- deel commerciële activiteiten te ontplooien • Wens om de aanpassingen omkeerbaar te maken - Alle aanpassingen zijn los in de kerk geplaatst - Uitzondering voor verwarmingssysteem en toegangsdeur • Geleidelijk en rustig aan - Door deze aanpassing kan de kerk gewoon in gebruik blijven als nu. - Voor de invulling van het profane deel hoeven (nu) geen aanpassingen gedaan te worden - Op het moment dat de kapel niet meer gebruikt kan worden is er een prachtig alternatief. Door in het profane niet kerkelijke of niet katholieke deel, (afscheids) vieringen en evenementen die zich lenen om in deze ruimte plaats te vinden toe te staan kunnen inkomsten worden gegenereerd. De opbrengst en besparing zal de exploitatie niet sluitend maken. Daarom denkt de klankbordgroep dat het nodig is extra financiering te creëren. We denken dat het kan door in de pastorie een hospice (bijna thuishuis) te creëren en daarvoor een stichting op te richten die fondsen werft voor de exploitatie van hospice en kerkgebouw. De diverse bezoeken die we hebben afgelegd sterken ons in de gedachte dat een hospice met een drietal bedden in Boekel wenselijk en haalbaar is. Zowel het gebouw, met aanpassingen als de tuin (parkeergelegenheid) zijn daar uitstekend voor geschikt. De realisatie van een hospice is een logische, wenselijke en noodzakelijke aanvul-

ling op het leven van de ouder wordende mens in Boekel. Het past ook in de diaconale taak van de Parochie. We willen u, die hebt meegedacht nogmaals hartelijk danken. Als u bij ons op de mailinglijst staat zult u van ons een digitale versie van ons voorstel ontvangen. De leden van de klankbordgroep; voorzitter Driek v.d.Vonder-voort, secretars Erik Verhoeven, Peter Biemans, Peter Bongers, Jan v.d.Broek, Ton v.d.Broek, Peter Ketelaars, Mieke Rijken, Hans v.Sleeuwen, Romy v.d.Broek, Jos Verbeek, Twan v.Asseldonk.

PROTESTANTSE GEMEENTE Gemert & Boekel

Vossenbergkerk, H.J. Ypenberglaan te Elsendorp. Predikant: Mevr. ds. A.Rebel, T: 0653753367, E: predikant@pgdeurne.n Scriba: L. Jonkers, T: 0622989712 E: scriba@pkn-gemertboekel.nl Zondag 21 oktober 10.00 u Voorganger Ds. Rien op den Brouw uit Venray. Dindag 23 oktober: 18.30 u Bijeenkomst met dhr. Jack de Koster PKN over toekomstige samenwerking met omringende gemeenten.


Berichten R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst Rabobank Clubkas Campagne De inschrijving voor de Rabobank Clubkas Campagne is gesloten. Maar liefst 317 clubs hebben zich ingeschreven. Van 1 tot 20 oktober 2018 is het stemperiode en mogen leden van de Rabobank hun stem uitbrengen op hun favoriete clubs. Voor onze leden: breng deze Clubkas Campagne onder de aandacht van uw familie/vrienden en vraag hen op ons te stemmen. Bent u lid geen lid van onze vereniging maar wel van de Rabobank en draagt u onze vereniging een warm hart toe? Breng dan uw stem, of misschien wel 2 stemmen, uit op onze vereniging. Zeg het voort want elke stem telt voor onze EHBO.vereniging! Lezing Op maandag 22 oktober a.s. is er een gratis informatie-avond voor alle belangstellende inwoners van onze gemeente. 2 gastsprekers van het Radboud umc geven deze avond informatie over het ‘Nierteam aan Huis’, een initiatief van het ErasmusMC. Het Nierteam aan Huis komt bij nierpatiënten aan huis om aan de patiënt en zijn/haar familie en vrienden voorlichting te geven over de ziekte. Dus in de eigen vertrouwede omgeving, op een tijdstip dat door de patiënt geweenst is. Ook wordt aandacht aan dialyse en niertransplantaties geschonken, net als aan de lichamelijk, emotionele en sociale gevolgen van de nierziekte en behandelingen. Deze gratis lezing wordt gehouden in Boszicht. Aanvang 19.30 uur. Ook nietleden zijn van harte welkom.

De Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst

Bent u lid van de Rabobank Uden Veghel? Stem dan op de Zonnebloem afd. Boekel Venhorst. Voor de meeste mensen is het heel gewoon om een avondje naar de bioscoop, lekker te gaan winkelen of naar een museum te gaan. Voor mensen met een lichamelijke beperking is dit niet zo vanzelfsprekend.

Wij van de Zonnebloem proberen er voor te zorgen dat het voor deze mensen ook mogelijk is om zulke uitjes mee te maken. Maar daarvoor is geld nodig. Door uw stem bij de Rabobank Clubkas Campagne hopen wij dan ook veel van deze, voor ons zo gewone, activiteiten te kunnen regelen voor onze gasten. Van 1 t/m 19 oktober kunt u uw stem uitbrengen bij de Rabobank Clubkas Campagne. Denk aan de Zonnebloem afdeling Boekel Venhorst en zorg er zo voor dat onze gasten een mooie dag hebben. Maak wensen mogelijk door uw stem. Dus stem op Zonnebloem afdeling Boekel Venhorst. Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Burenaanbod zonnepanelen en isolatie 22 oktober dorpsbijeenkomst in Venhorst Bewoners in Venhorst die interesse hebben in een burenaanbod voor het isoleren van hun woning of de aanschaf van zonnepanelen zijn op 22 oktober om 20.00 uur van harte welkom in De Horst, St Josephplein 14. Dorpsbewoners, leden van de werkgroep Leefbaar Venhorst, Buurkracht en Boekel Energie informeren u over de mogelijkheden om samen tot een aantrekkelijk aanbod voor isolatie en zonnepanelen te komen. Door dit samen te doen is het voordeliger en makkelijker. Verduurzaming is een onderwerp dat steeds meer leeft in Venhorst. Leefbaar Venhorst heeft een informatieavond georganiseerd waarbij externe deskundigen uitleg geven over het isoleren van woningen, het plaatsen van zonnepanelen of deelnemen aan een postcoderoos project. Dit gebeurt in samenwerking met buurkracht en Boekel energie. Aanmelden Bewoners die naar de bijeenkomst willen komen en interesse hebben in een isolatie- of zonnepanelenaanbod of postcoderoos zijn van harte welkom. U kunt zich eventueel ook aanmelden via buurkracht.nl/venhorst. Leefbaar Venhorst is ook te bereiken via leefbaarvenhorst@gmail.com. Buurkracht is samen energie besparen Buurkracht is gratis, onafhankelijk en niet-commercieel. Het maatschappelijke initiatief wordt gesteund door gemeenten

en provincies. Buurkracht gelooft dat energie besparen makkelijker, voordeliger en leuker is als je het met de buren doet. Buurkracht is iets wat buren tezamen hebben. De buurtbegeleiders van Buurkracht helpen onder meer bij het enthousiasmeren van buurtgenoten en het aanvragen van offertes bij leveranciers. www.buurkracht.nl

Boekelse Lokale Omroep Kring Wij houden u op de hoogte van het wel en wee van BLOK T.V. Op dit moment worden er programma’s gemonteerd om nog deze maand de eerste uitzending van het nieuwe seizoen aan u te kunnen presenteren. Was het in eerste instantie dat door omstandigheden een aantal medewerkers niet in staat waren om aan de programmering te kunnen werken, zodra dit wel kon werden we geconfronteerd met technische storingen waardoor de ontvangst van de kabelkrant een aantal dagen weg viel. BLOK T.V. stelt alles in het werk om storingen in de toekomst te voorkomen, maar.... techniek is in sommige gevallen wispelturig en gaat dan zijn eigen weg, alhoewel “eigen weg” is een beetje te simplistisch uitgedrukt. Kortweg gebeurt er gewoon niks meer bij een technische storing. Het uitzoeken en het opnieuw weer in stelling brengen van de apparatuur neemt ook tijd in beslag, maar als het dan weer “draait” gaan de medewerkers van BLOK T.V. ervanuit dat alles werkt, en boven alles…blijft werken! Tot ziens bij de komende uitzending van BLOK T.V.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren) 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 INZAMELING TAXUSSNOEISEL GOED VOOR 284 CHEMOTHERAPIEËN De jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel door Stichting Taxus Taxi heeft geleid tot de productie van ruim 2.800 chemotherapieën. “We hadden op een hogere opbrengst gerekend, maar door het hete zomerweer is er dit jaar minder gesnoeid en dus minder opgehaald”, aldus Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. In het Land van Cuijk en Boekel was de opbrengst goed voor 284 chemotherapieën. Al sinds 2009 roept Taxus Taxi elk jaar eigenaren van de taxushaag op deze groene heester in de zomermaanden te snoeien en het snoeisel te bewaren. In de zomer bevatten de jonge twijgjes van de taxusplant de werkzame stof Taxol dat wordt gebruikt voor chemotherapieën.

Veel profijt Toch was de opbrengst dit jaar nog steeds goed voor 2.800 chemotherapieën. “Daar zijn we onze donateurs zeer dankbaar voor”, benadrukken Werner en partner Den Ouden Groep. Het verse snoeisel wordt gratis opgehaald door Taxus Taxi: “Van Doetinchem tot en met Nijmegen en overal ten zuiden van de Waal, in de strook van Breda tot Venlo”. Taxus Taxi werkt nauw samen met diverse partners o.a. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

GEMEENTE BOEKEL - KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL NOORDSTRAAT 6Z TE VENHORST Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Gebroeders Van den Brand & Van Oort B.V. aan de Koperslagerstraat 17 te Uden een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

Inhoud kennisgeving: Het mobiel breken van in totaal 3.000 ton steenachtige materialen Bronsterkte mobiele breker: 110 dB(A) Verwachte startdatum: 15 oktober 2018 Werklocatie: Noordstraat 6z te Venhorst Kadastrale gegevens: Gemeente Boekel, sectie D, nummer 3.324 Postcodegebied: 5428 NR Datum ingekomen: 26 september 2018 De kennisgeving is geldig vanaf 15 oktober 2018 tot uiterlijk 15 januari 2019 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen. Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: het vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik Locatie: nabij Het Goor 4/4a, Boekel Datum ontvangst: 9 oktober 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 2 oktober jl. is o.a. aan de orde geweest:

INKOOP ICT-SYSTEMEN WMO EN JEUGDWET 2019 De gemeente Boekel gaat om de ICT-systemen voor Wmo en de Jeugdhulp zeker te stellen een overeenkomst aan met Terbit Information B.V.

B&W BUDGET VOOR MAATWERK IN HET SOCIAAL DOMEIN Het College stelt € 20.000 per jaar beschikbaar voor maatwerkoplossingen in het Sociaal Domein. Hiermee kan het Dorpsteam praktische (financiële) noodsituaties van inwoners snel oplossen tot het moment dat reguliere ondersteuning opgestart is.


Algemeen BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES

OPENING CARNAVALSSEIZOEN Zaterdag 17 november: “0.0 Spiele” en “Bierspiele” Iedereen zal zich nog wel de “Bierspiele” van vorig jaar herinneren als opening van het carnavalsseizoen. Ook dit jaar de “0.0 Spiele” voor de jeugd t/m 17 jaar op zaterdag 17 november a.s. in Nia Domo. “Bierspiele” Per team van 7 personen (inclusief teamcoach) worden er allerlei bierspelen gedaan, zoals bierpong, bierworsthappen, bierpulschuiven etc. Maar niet alles draait deze avond om bier, ook van het denkvermogen wordt wat verwacht. Er komen quizvragen en een spannend finalespel. Tevens kunnen er extra punten verdiend worden door als mooist verklede team mee te doen. Het strijden om als winnaar uit de bus te komen tijdens de “Bierspiele” zal uiteindelijk beloond worden met de volgende prijzen: 1e prijs: 50 liter bier & 1 krat frisdrank 2e prijs: 30 liter bier & 1 krat frisdrank 3e prijs: 10 liter bier & 1 krat frisdrank Bovenstaande prijzen worden aangeboden door Nia Domo in de vorm van een waardebon. “0.0 Spiele” Voor de “0.0 Spiele” hebben we soortgelijke spelen, alleen zonder alcoholische dranken, ook hebben we hiervoor andere prijzen in het “vat”, dit blijft een verrassing.

De “0.0 Spiele” beginnen om 13.30 uur en de “Bierspiele” om 19.30 uur, de entree is gratis. Tussen de verschillende proeven en opdrachten door gaan we er met zijn allen een spetterende dag van maken, samen met DJ Geert gaat dit zeker lukken. Heb je ook zin in een leuke middag of avond, stel dan een team samen van 7 personen, bijvoorbeeld je vrienden, collega’s, sportclub, buurt of familieleden. Ga op zoek in de verkleedkist naar een leuke outfit, verzin een originele teamnaam en geef je snel op. Natuurlijk zijn ook supporters en iedereen die van gezelligheid houdt, van harte welkom. Voor verdere informatie en het aanmelden van je team ga naar onze website www.deknollekes.nl. Er kunnen maximaal 24 teams opgeven voor de “0.0 Spiele” en 24 teams voor de “Bierspiele”, dus wees er snel bij, want vol=vol. Jubilarissen De Knollekes Op zaterdag 6 oktober werden diverse leden van De Knollekes in het zonnetje gezet vanwege de volgende jubilea: • 11 Jaar lid: Robin Bax, Jorg Gijsbers en Bjorn v.Ras • 22 Jaar lid: Niels Coppens, Ben v.Dooren, Rob v.Duren, Roel v.d.Elzen, Frank Manders, Tonnie Kuipers, Gerard de Koning • 33 Jaar lid: Cleem Aldenhuijsen • 44 jaar lid: Jo v.Duren Wij willen alle jubilarissen vanaf deze plek nogmaals hartelijk danken voor hun jarenlange inzet om de carnaval in Boekel op welke manier dan ook te ondersteunen.

Jubilarissenconcert zondag 28 oktober Harmonie “Eendracht Maakt Macht” organiseert op zondag 28 oktober 2018 het Jubilarissenconcert in de Pleinzaal van Nia Domo. Het Jubilarissenconcert wordt speciaal gegeven voor de Diamanten en Gouden Bruidsparen, Gedecoreerden en andere Jubilarissen dit jaar in Boekel. Tijdens dit concert worden zij door harmonie E.M.M. in het zonnetje gezet. Heeft u als jubilaris geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met Harrie Beekmans 06-23802163. Dan kan er nog wat geregeld worden, want wij weten niet alle namen van de jubilarissen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat niet toe dat de gemeente deze namen verstrekt. Tevens worden er 5 muzikanten van EMM gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor de vereniging. Voor u speelt de Slagwerkgroep o.l.v. instructeur Paul Schepers met mooie ritmische werken en de Harmonie vervolgt het programma met gevarieerde muziekwerken o.l.v. dirigent Bart v.Zutven. Het wordt een afwisselend concert met mooie bekende melodieën. Aanvang concert 11.30 uur, zaal open 11.00 uur. Wij heten iedereen van harte welkom. Harrie Beekmans, secretaris E.M.M.

Actie fitness in Zorgcentrum St. Petrus Gratis 1 maand fitness onder begeleiding voor 55 plussers in de maand november De fitness van Zorgcentrum St. Petrus heeft weer enkele plaatsen vrij op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen. Kom vrijblijvend kijken en bij aanmelding van deze actie kunt u 1 maand gratis sporten onder begeleiding. Fitness is open vanaf 10.00 uur m.u.v vrijdagochtend (sporten voor bewoners).


Nieuws voor Ouderen VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS GEZOCHT In de gemeente Boekel zijn 10 mensen actief als vrijwillige ouderenadviseur; hun namen staan iedere week op de binnenkant van de voorpagina van dit weekblad. Zij kunnen ouderen in een persoonlijk gesprek antwoord geven op vragen over wonen, zorg en welzijn. Omdat er soms iemand stopt, is de groep op zoek naar enkele mensen uit Boekel of Venhorst, die dit dankbare vrijwilligerswerk ook willen doen. Belangstellenden kunnen voor meer informatie contact opnemen met een ouderenadviseur of met Jos Hermens van het Dorpsteam Boekel. Dat laatste kan telefonisch op nummer (0492) 32 83 83 en via e-mail: jos.hermens@ons-welzijn.nl. Training De dienst ouderenadviseurs is een samenwerking tussen de KBO’s Boekel en Venhorst en ONS welzijn. Lidmaatschap van de KBO is niet vereist, niet voor de ouderenadviseurs, noch voor mensen die hen een vraag willen voorleggen. Vrijwilligers die ouderenadviseur willen worden, kunnen bij KBO Brabant een training van enkele dagen volgen. Zij worden dan enigszins wegwijs gemaakt in de ingewikkelde wereld van instellingen en voorzieningen in de leefgebieden wonen, zorg en welzijn. Na die korte training kunnen zij aan de slag als vrijwillige ouderenadviseur. Ondersteuning In dat werk ondersteunt Jos Hermens hen. Zij is sociaal werker bij ONS welzijn en lid van het Dorpsteam Boekel en zij zorgt er voor dat de informatie voor de ouderenadviseurs actueel blijft. Met ingewikkelde vragen en complexe situaties kunnen de ouderenadviseurs bij Jos aankloppen. “De vrijwilligers hoeven niet alles te weten,” zegt Jos Hermens hierover. “Als ze een antwoord niet weten, kunnen ze bij mij terecht. En ook als ze een moeilijke situatie tegenkomen, ben ik er om hen te ondersteunen of om de zaak van hen over te nemen.” Vrijwillige ouderenadviseurs moeten goed kunnen luisteren en de mensen in hun waarde kunnen laten. En uiteraard moeten ze het leuk vinden om ouder wordende mensen te helpen. Jarig

In Boekel en Venhorst gaan de ouderenadviseurs ook een keer in de twee jaar op bezoek bij mensen die 75 jaar of ouder zijn; als die een bezoek op prijs stellen tenminste. Tijdens dat bezoek bespreken de ouderenadviseurs allerlei onderwerpen die voor ouderen van belang kunnen zijn. Indien gewenst laten zij antwoord achter. Jos Hermens geeft iedere maand aan iedere ouderenadviseur maximaal 5 namen van jarigen door, die door de ouderenadviseur gebeld worden om eventueel een afspraak voor een bezoek te maken. Ouderen uit Boekel en Venhorst kunnen ook rechtstreeks met de ouderenadviseurs contact opnemen. “Dat betekent heus niet dat ouderenadviseurs dag en nacht gebeld worden”, weet Jos Hermens uit ervaring, “want het gros van de ouderen kan zichzelf prima redden.”

DAG ZOMER VAN 2018 Als we de dagpauwoog mogen geloven, zit de winter er aan te komen. In de schapenstal op de Voskuilenheuvel zijn er al vier in winterslaap gegaan.

HET TAALHUIS IS OPEN In Nederland is het een ramp als je grote moeite hebt met lezen, schrijven, rekenen en werken met een computer. Talloze keren kom je in het dagelijks leven dingen tegen waarvoor je goed moet kunnen lezen. Een film met ondertiteling, een contract voor een telefoonabonnement, een leesboek, internet…. Ongeveer een op de 9 Nederlanders heeft daar last van, last van laaggeletterdheid. Als je dat woord kunt lezen, heb je er geen last van. Het Taalhuis zit in de bibliotheek in Boekel.

Een plek waar je informatie kunt krijgen over laaggeletterdheid, advies over wat je kunt doen en waar je anderen kunt ontmoeten die er ook mee zitten. Een plek voor hulp bij gesprekken. Een plek met lees- en oefenmateriaal. Een plek met cursussen en andere taalactiviteiten. Benieuwd of dit iets voor je is? Loop gewoon eens binnen. Open: van dinsdag tot en met vrijdag, van 2 tot 5 uur ’s middags. Kun jij slecht lezen, schrijven of rekenen? Kun jij niets of bijna niets met een computer doen en heb je daar last van? Praat er eens over met iemand van het Dorpsteam Boekel. Spreekuur in Sint Petrus op maandagmiddag van 1 tot 4 uur en donderdagmorgen van 9 tot 12 uur. Of bel naar het Dorpsteam: (0492) 32 83 83.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. De Pionier (gezellige activiteiten voor ouderen): iedere woensdag, 9.30-13.30 uur, de Mennenhof Kienen: elke vrijdag, 13.00-16.00 uur, De Horst (1e en 3e vrijdag), de Mennehof (overige vrijdagen) Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 32 83 83, maandag 13.0016.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur, inloopspreekuur Sint Petrus. Seniorendag: 5 oktober, 13.00-17.00 uur, Nia Domo. Alzheimercafé: 20 november, 19.30 uur, Pieter BrueghelHuis, Veghel, thema: boekbespreking “De vierde dementie”. COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Mevr R. Janssen (KBO Venhorst) (0492) 351271 Dhr. T. Bullens (KBO Boekel) (0492) 772337 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 ONS welzijn (088) 3742525 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar ONS welzijn, Iepenlaan 4, 5461 CS Veghel


Algemeen

De slagwerkgroep van Echo der Peel heeft dit jaar ook een stevige bijdrage in Venhorst Klinkt! De groep stelt zich deze week voor: 'Hallo! Wij zijn de slagwerkgroep van Echo der Peel. Onze groep bestaat uit zes kinderen tussen de 10 t/m 13 jaar.

Sommigen van ons spelen al vijf jaar en anderen zijn er later bijgekomen. Het leuke van slagwerk is dat je met verschillende instrumenten in aanraking komt. Wij spelen o.a. op de snaredrum, bongo's, bass drum, drumstel, beatring etc. Wij krijgen les van Ward v.Hertum en dat is altijd heel erg gezellig! Ook mogen wij wel eens als groep ergens anders optreden. Dan gaan we op uitwisseling naar een andere vereniging. Vorig jaar hebben wij meegedaan met het Jumbo Muziek festival, waar we samen met de band BZB op mochten treden. Dit jaar wordt het de eerste keer dat we mee mogen doen met Venhorst Klinkt! Wij vinden het wel spannend, maar hebben er wel erg veel zin in. Groetjes de slagwerkgroep: Danny, Ayla, Job, Bas, Stan en Martijn!'

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 23 oktober a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Berghoeve, KleinRondeel, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Burgers - Beer - Music Zondag 21 oktober tussen 13:30 en 22.00 uur in De Plock in Volkel voor het goede doel! Dit wordt heel gezellig! Live muziek met een hapje en een drankje. Akoestische sfeermuziek van Dos Paulos en van Mike Kneabel, herkenbare klassiekers vertolkt door Fullmountain, Safe en Blaftand. De Pearl Jam tribute band Black Pearl en last but not least eigen Powerrock van de formaties Kitt Whistle en Bail! Echte luxe broodjes hamburger (geschonken door Maison van den Boer) klaar gemaakt door Chef de Burger “Rene van Wijk”. Heeft u zin in een lekker frietje of snack, daarvoor staat de altijd vertrouwde wagen van “Jacky”. Programma: Zaal 15:00 - 15:45 Kitt Whistle Cafe 15:45 - 16:30 Fullmountain Zaal 16:30 - 17:15 Blaftand Cafe 17:15 - 18:00 Dos Paulos Zaal 18:00 - 18:45 Bail Cafe 18:45 - 19:30 Dos Paulos Zaal 19:30 - 20:15 Black Pearl Cafe 20:15 - 21:00 Mike Kneabel Zaal 21:00 - 22:00 SAFE De opbrengst van de entree (€ 5.-), het eten, en een deel van de drank, zal gaan naar het goede doel van Frans en Sil v.Dommelen: Cycle For Plan.Algemeen Metaaldetectorgroep Heemkundekring St Achten Wat zou er in de grond zitten....? Ook dit jaar heeft de 15 leden grote metaaldetectorgroep van heemkundekring St Achten op Boekel weer genoten van het plezier waarmee de kinderen van de groepen 7 van de basisscholen in Boekel en Venhorst met veel enthousiasme op zoek gingen naar verstopte munten en sieraden enz.op een stuk land aan de Burgtsepad. En...er kwamen ook nog allerlei metalen voorwerpen naar boven die niet verstopt waren, maar al heel lang geschiedenis schreven onder het zand. Alvorens te gaan zoeken was er voor de kinderen in de heemkamer een quiz over oude voorwerpen en keken ze hun ogen uit bij het zien van wat je met een metaaldetector niet allemaal vindt. Na het zien van al die verborgen schatten was het tijd om zelf met een echte metaaldetector te gaan zoeken...spannend....

Gilde St. Agatha Boekel Gilde St. Agatha verrast gildezuster Maria v.d.Elzen. Na het diner op 9 oktober in Nia Domo geniet Maria v.d.Elzen, samen met haar familie en vrienden, van haar 90e verjaardagsfeest. Dan worden de deuren in het restaurant geopend en treedt gilde Sint Agatha met vliegend vaandel en slaande trom aan. Blij verrast worden Maria en haar feestgangers buiten verwacht voor een spe-

Dit alles in het kader van de nationale archeologiedagen. Ook hebben onlangs 3 zaterdagen op een rij veel kinderen naar verborgen voorwerpen gezocht op een open vlakte in de Boekelse bossen. Dit was een onderdeel van Sjors Sportief en Creatief. Clubs en verenigingen krijgen dan de kans om een kennismakingsactiviteit aan te bieden voor de basisschooljeugd. Ook toen hebben wij van de metaaldetectorgroep genoten van het plezier waarmee de kinderen met een detector en een plastic schepje en met hun handen de verborgen schatten uit de grond halen. Dit enthousiasme gaat over op ons en daarom gaan we door met deze activiteiten voor de jeugd.

ciale vendelgroet. De hoofdman van het gilde, Jos Huijben, feliciteert haar namens het gilde en memoreert dat deze speciale vendelgroet gildezuster Maria aangeboden krijgt, omdat zij al een lange tijd niet meer kan deelnemen aan de gildeactiviteiten. Vandaar dat het gilde haar de hoogste eer brengt met een vendelgroet. Daarna bieden Koning Jan Leenders en Koningin Petra Maria een bloemetje aan. Na de vendelgroet en de felicitaties werd er onder het genot van een kopje koffie nog even lekker nagebuurt.

De gevonden schatten mogen de kinderen mee naar huis nemen en wat leuk om te zien hoe trots ze dan zijn. Maar u begrijpt dat wij op deze manier op zoek zijn naar oude munten,sieraden enz dus alles tussen blik en "goud"'. Hebt u ergens wat liggen wat wij weer kunnen verstoppen, dan maakt u ons blij, maar vooral heel veel kinderen. U kunt de voorwerpen afgeven op de heemkamer (St Jansplein 22) die geopend is op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en op vrijdag van 19.00 uur tot 21.30 uur. Alvast bedankt. Metaaldetectorgroep Heemkamer Boekel

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 12 oktober 2018. 1. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 61,25% 2. Dames Anneke en Petra v.d.Elzen 58,75% 3. Dames Aalbregt-Polman 53,75% 4. Dames v.Delst-de Graaf 50,00% Iedere vrijdagmiddag bridge-instuif voor KBO-leden in Boszicht. We beginnen om 13.30 uur. Voor informatie kan gebeld worden naar: Jeanne Witlox tel. 321893, Maria v.d.Nieuwenhof tel. 06-47394608 of LĂŠon Otten tel. 321208.


Algemeen

"Verhalend ontwerpen" vergroot de betrokkenheid. Vorige week was het weer zover: ons jaarlijks kamp. Voorafgaand aan het kamp kwamen we met ouders bij elkaar om rondom het thema een programma te creëren. Juf Floor heeft een eerste opzet gemaakt voor het kamp-verhaal. Op de eerste voorbereidende avond maken we samen het verhaal nog mooier en spannender. We maken elkaar enthousiast. Een groot schilderij van koning Willem-Alexander en koningin Maxima zal op kamp ontvreemd worden. Dat wordt spannend! In de klassen zijn we ondertussen druk bezig met het thema: Nederland. In onze klas ontstaat een museum. Er staan verschillende grondsoorten in de klas, we praten over de verschillende provinciën en over wie er in Nederland nou eigenlijk de baas is. En in onze eigen gemeente? De kinderen schrijven een brief aan de burgemeester van Boekel. Ik maak een afspraak met hem en we mogen met 2 groepen naar het gemeentehuis. Daar beantwoordt hij alle vragen van de kinderen. Ook zit hij in het kamp-verhaal: hij heeft een rol. Ik heb dit van te voren met hem doorgesproken. Het grote schilderij van onze koning en koningin breng ik vooraf stiekem naar het gemeentehuis. Dit schilderij is van burgemeester van Meer uit Blijdorp. De burgemeester van Boekel bewaakt dit schilderij tijdelijk, zo speelt hij mee. Plots krijgt onze burgemeester een telefoontje van burgemees-

ter van Meer. De kinderen gaan naar Blijdorp op kamp. Ze gaan daar het hele dorp opbouwen. Ze mogen het schilderij meenemen naar school en moeten het streng bewaken. Lukt dit jullie? Natuurlijk, meneer de burgemeester! Er wordt bedacht waar het schilderij moet hangen en welke kinderen het schilderij gaan bewaken. Elke ochtend wordt er gekeken of het schilderij nog op school is. Het verhaal stroomt door de aderen van de kinderen. Dit wordt nog versterkt wanneer burgemeester van Meer, door een ouder gespeeld, op school komt. Daarnaast verschijnt burgemeester van Vliet van de naburige gemeente. Zij vindt het maar niks dat wij het schilderij mogen bewaken. En ze is ook jaloers wanneer ze hoort dat Willem-Alexander en Maxima Blijdorp komen bezoeken. Ze probeert burgemeester van Meer in een kwaad daglicht te stellen. Op kamp aangekomen bouwen de kinderen vol overgave aan het dorp. Aangemoedigd door burgemeester van Meer. De personages werken betrokkenheidsverhogend. De spellen op het kamp staan ook in het teken van ons thema. De personages lopen regelmatig tussen de ateliers door. Alle (creatieve) activiteiten worden rondom het verhaal bedacht. Het verhaal wordt grotendeels geïmproviseerd. Juist omdat dit de betrokkenheid weer verhoogd. Kinderen, ouders en leerkrachten genieten met volle teugen van de dagen. Op de 2e dag wordt het schilderij ontvreemd. Wie zal dat hebben gedaan?? Uiteindelijk komt alles goed. Tijdens het bosspel wordt samen een oplossing gevonden waardoor het schilderij net op tijd terug is voordat de koning en koningin in een mooie auto arriveren. Alle kinderen

mogen over de loper naar het echtpaar lopen en krijgen een mooi woordje van burgemeester van Meer. Iedereen is moe en zeer voldaan. Wat een mooi kamp. Ook dit jaar weer. Team Uilenspiegel

VROUWENGILDE BOEKEL Provinciale Vrouwendag op 8 november 2018 in Provinciehuis `s Hertogenbosch. Dit belooft weer een interessante dag te worden met als thema: ‘Emancipatie tot nu toe en Toekomst visie: Robots’. Programma: 11.00 u ontvangst met koffie met aansluitend lezing over Emancipatie. 12.15 u lunch, gevolgd door lezing over Robots en ethiek. Daarna gelegenheid tot vragen stellen. 15.30 u Afsluiting met muzikale toegift. Deelname aan deze dag is gratis. Aanmelden t/m 30 oktober bij Ineke v.Uden. Tel: 0652466912. Bezoek aan het nieuwe Tuincentrum Coppelmans in Nuenen Op woensdag 14 november brengen we een bezoek aan dit nieuwe Tuincentrum in Nuenen, Kapperdoesweg 8. Tel: 0402906664. Coppelmans brengt dit jaar een speciale Kerstshow vanwege de heropening van hun nieuwe tuincentrum We worden ontvangen met koffie en krijgen een uitleg over het nieuwe bedrijf en hun speciale kerstshow. Daarna krijgen we ruimschoots de gelegenheid om alles op ons gemak te kunnen bekijken. Dit alles is zeker de moeite waard en een prachtige aanloop naar Kerst. We gaan met eigen auto’s en vertrekken uiterlijk 13.00 uur vanaf parkeerterrein Fa.v.Uden in Boekel. Er zijn alleen kosten à € 4,-- voor het vervoer. Graag opgeven wie er kan rijden. Opgeven t/m 7 november, met betaling, bij Bertheke Vloet, St.Agathaplein 61 Boekel. Tel: 325707. We kijken uit naar veel aanmeldingen voor dit interessante en mooie bezoek. Hartelijke groeten, bestuur KVG


Algemeen

BoekStart viert 10jarig bestaan! Eind 2018 bestaat BoekStart voor baby’s 10 jaar. Ouders van baby’s ontvangen vanuit de gemeente een brief met een waardebon. Hiermee worden ze uitgenodigd om in de Bibliotheek hun kindje gratis lid te maken en het BoekStart-koffertje, een koffertje met daarin 2 leuke babyboekjes, op te halen. Voor één baby in de gemeente Boekel is er vanwege het jubileumjaar een extra verrassing. In één BoekStartkoffertje is een zogenaamde Gouden Wikkel verstopt. Ouders die met hun waardebon het BoekStartkoffertje vóór eind december 2018 ophalen tijdens het inloopuurtje in de Bibliotheek maken kans op deze

Gouden Wikkel. De gelukkige met de Gouden Wikkel ontvangt een BoekStartverrassingspakket. Het inloopuurtje in Bibliotheek Boekel is elke dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur. Een decennium lang is het hoofddoel van BoekStart hetzelfde gebleven: het bevorderen van voorlezen aan jonge kinderen. Plezier in lezen leidt tot een betere taalen spraakontwikkeling. Het is dus heel belangrijk dat kinderen al heel jong ontdekken hoe leuk boekjes zijn! Lezing ‘Van onderdrukking naar opstand’ Oktober is de Maand van de Geschiedenis, hét grootste geschiedenisevenement van Nederland. In 2018 staat het thema Opstand centraal. Een mooie gelegenheid om de geschiedenis in te duiken; ontdek gisteren om vandaag te begrijpen. En laat je verrassen door de boeken en de activiteiten van Bibliotheek De Lage Beemden. In samenwerking met de bibliotheek verzorgt Inge Dümpel op donderdag 25 oktober de lezing ‘Van onderdrukking naar opstand’ in Bibliotheek Boekel.

Boekelse Jerry wint een auto in VriendenLoterij PrijzenMarathon Goed nieuws voor Jerry (53) uit Boekel. Hij won tijdens de nationale actie ‘VriendenLoterij PrijzenMarathon voor Metakids' een auto. Jerry was nietsvermoedend aan het werk toen VriendenLoterijambassadeur Dennis v.d.Geest hem onder leiding van een brassband kwam verrassen. Buiten stond een gloednieuwe auto voor hem klaar. Jerry reageerde geëmotioneerd: "Ik heb

nog nooit een eigen auto gehad. Dit is niet te geloven." Deze maand organiseert de VriendenLoterij samen met Metakids een nationale actie voor kinderen met een metabole ziekte. Daarom werd Jerry op deze bijzondere manier verrast. De uitreiking aan Jerry werd maandag 8 oktober uitgezonden bij RTL 4 en is hier online terug te zien.

Jerry (53) uit Boekel won een auto in VriendenLoterij PrijzenMarathon

Met haar persoonlijke verhaal neemt Inge het publiek mee door de geschiedenis van Indonesië. Via de pleitrede van Soekarno ‘Indonesië klaagt aan’, met daarin de uitspraak “U oordeelt over Moeder Indonesia zelf”, vertelt zij onder andere hoe in het Indonesië van nu, deze woorden door de jongere generaties opnieuw gelezen en geïnterpreteerd worden. De lezing vindt plaats op donderdag 25 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in Bibliotheek Boekel. Inloop vanaf 19.15 uur. De toegang is 2 euro en dit is inclusief een kop-je koffie/thee. Kaartjes zijn alleen online te koop via www.bibliotheeklagebeemden.nl

KBO PRIJSKAARTEN voor senioren Uitslagen 8 oktober 2018 RIKKEN 1. Jan Tielemans 94 2. An v.Asseldonk 74 3. Sjaan v.Doren 60 4. Maria Bissels 45 5. Mari Schaap 51 6. Johanna v.d.Elzen 45 7. Ad v.Lankveld 37 Poedelprijs: Gerrie Verhoeven -101 JOKEREN 1. Leen Emonds 180 2. Bets v.Kessel 90 3. Erna Verstegen 71 4. Nellie v.Moorsel 44 5. Marietje v.d.Elzen-Verstraten 33 Poedelprijs: Zus Vesters -111

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.Sport

Annie Janssen-Hanegraaf benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Het Koningschieten wat afgelopen zondag werd georganiseerd kreeg wel een heel speciaal tintje. Onder de belangstellenden die aanwezig waren was dit keer burgemeester Bos. Hij was met een speciale reden naar Doele Willem 3 gekomen, hij wilde namelijk Annie JanssenHanegraaf in het zonnetje te zetten. Want tijdens dit Koningschieten werd stilgestaan bij het afscheid van Annie als voorzitter van de vereniging. Annie heeft zich al heel veel jaren als vrijwilliger ingezet voor onze medemens. Zo zorgde zij dat van 1981 tot 2009 heel veel jonge kinderen watervrij gemaakt werden tijdens door haar gegeven zwemlessen. Ook stond zij mede aan de wieg van voetbalvereniging V.O.P. (Voor Ons Plezier) en stond zij jarenlang klaar voor deze vereniging, Ze nam hiervoor een deel van de organisatie op zich. Daarnaast kon de buurtvereniging ook altijd een beroep op haar doen en was zij zelfs jarenlang actief als bestuurslid. Al vele jaren is zij actief als collectant voor verschillende goede doelen. In 1995 werd zij lid van Doele Willem 3. tot op heden is zij hier nog steeds actief. Als snel werd ze secrataris van het bestuur. Deze functie werd vervolgd met het voorzitterschap in 2000. In februari dit jaar droeg Annie de voorzittershamer over. Maar haar inzet voor de vereniging

kwam hierdoor niet ten einde. Tot nu toe is zijn nog steeds 7 dagen in de week inzetbaar. Of ze nu op moet komen draven omdat de meteropnemer bij het clubhuis komt of er is een evenement..... Annie is er altijd! Ook is zij iedere maandag aanwezig als de schoonmaakgroep aan het werk is. Thuis houdt zij zich bezig met het bijhouden van de agenda van de vereniging en ziet zij er op toe dat de website bijgehouden wordt. Niet voor niets wordt zij "Moeke van Doele Willem III" genoemd. Deze grote staat van dienstbaarheid naar de vereniging en andere verenigingen toe was voor onze Koning reden om aan Annie te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Bos speldde de de versierselen op die horen bij deze onderschieding.

36e Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen succesvol verlopen. De Boekelse en Venhorstse Biljartkampioenschappen zijn ook dit jaar, weer succesvol verlopen. Op zondag 7 oktober om 19.00 uur gingen de eerste wedstrijden van start. Er waren 120 deelnemers, waarvan 2

dames en 4 bewoners van Huize Padua, Om 20.00 uur werd de openingspartij gespeeld tussen Eric Jacobs, sponsor van de COLORA cup, en Wethouder Marius Tielemans. Deze partij over 10 beurten werd gewonnen door Eric Jacobs. Na een week, vol stress en strijd, vonden op zondag 14 oktober de finales plaats. Om 20.00 uur werd gestreden om de 3e en 4e plaats en om 21.00 uur waren de finales van alle klassen. De vele toeschouwers vermaakten zich opperbest tijdens deze spannende finalewedstrijden. Dit jaar ging de finale in de A-Klasse tussen Arie v.Lankveld en Bert v.d.Heijden en deze werd gewonnen door Arie. Om ongeveer 22.00 uur was de prijsuitreiking aan de kampioenen, van 1e t/m 4e plaats. Alle winnaars ontvingen hun trofee en/of wisselbeker. De uitbaters van La Compagnie, Peter en Tina v.Uden, werden bedankt voor de geweldige samenwerking tijdens deze kampioenschappen. Natuurlijk ook bedankjes voor de wedstrijdleiding Toon, Geert,Tini, alle vrijwilligers en sponsoren. Daarna was de trekking van de zaal loterij, met leuke prijzen, gesponsord door diverse ondernemers. CV de Vliegenmeppers die het dit jaar voor de 18e keer organiseerde, kunnen wederom terugzien, op een geslaagd evenement! Foto’s en uitslagen zijn te bekijken op www.devliegenmeppers.nl


Naar aanleiding van de vacature van vorige week hebben we verschillende aanmeldingen ontvangen! We hebben daaruit 11 prinsen en/of prinsessen geselecteerd als geschikte kandidaten. Hieronder vinden jullie een greep uit de motivaties van de 11 kandidaat-prinsen. Hebben jullie al enig idee wie het zijn?

MENU PROVENCE 4 gangen € 24,50 VOORGERECHTEN Zalm

Tartaar van zalm, gepocheerd kwartelei, aardappel, Hollandaise

Hert

Carpaccio van hertenfilet, preiselbeer, Old Amsterdam, rucola

Blue d’Auvergne

Gestoofde peer, Blue d’Auvergne, rucola, balsamico en framboos

f

tussengerechten Bospaddenstoelen

Zachte en romige soep van paddenstoelen en truffel

Gamba

Black Tiger gamba’s in een pikante saus

Escargots & kikkerbil

Wijngaardslakken en kikkerbilletjes in knoflookboter

f

hoofdGERECHTEN Black Angus

Langzaam gegaard Black Angus rund, Bordelaisesaus

Kabeljauw

Gebakken kabeljauwfilet met beukenzwam, boter-truffeljus

Iberico

Varkenshaas, seranoham, Ibericokroketje, Pedro Ximenez

f

Voor al uw soorten BLOEMENWERK en diverse BINNEN- & BUITENPLANTEN. OPENINGSTIJDEN Dinsdag 12.00 – 18.00 uur woensdag 10.00 – 18.00 uur donderdag 10.00 – 18.00 uur vrijdag 10.00 – 19.00 uur zaterdag 10.00 – 17.00 uur

naGERECHTEN Kaas

Selectie van diverse soorten kaas

Creme Brullee

Crème van vanille, gekaramelliseerde suiker, mokka en slagroom

Parfait

Luchtig ijs van kaneel, stoofpeer, saus van caramel en Amaretto

Je vindt ons in De Mouthoeve Erpseweg 2 – unit 1F te Boekel Tel.nr. 0492-330100 info@intensbloemen.nl Volg ons ook op Facebook www.intensbloemen.nl

Erpseweg 16 Boekel, 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport

Boekel Sport 1 - Avanti 1 31 Tegen Avanti ‘31 werd niet de gehoopte 2e thuisoverwinning geboekt. Wel werden opnieuw 3 Boekelse doelpunten gescoord. Dat was net genoeg voor een gelijkspel. In bepaalde opzichten ging de strijd geheel gelijk op. Met name in het commentaar leveren op de goed leidende scheidsrechter Mark Kolenberg. Daar schoten beide clubs op de laatste dag van de-week-van-de-scheidsrechter echt lelijk in tekort. Maar gelukkig ook in het respect tonen naar de scheidsrechter zijn er wekelijks weer nieuwe kansen.

Voor de spelers én voor het publiek. Het talrijk opgekomen publiek, verrassend veel Avanti-supporters kreeg zowel voor rust als na rust 3 goals voorgeschoteld. In de beginfase kwam Avanti ’31 al 3x in scoringspositie. In de 3e minuut moest Nick v.Hoof zeer reddend optreden. Een corner was het resultaat. In de 6e minuut vond een mooie combinatie een einde op de rechterdoelpaal van Boekel Sport. Ook Boekel Sport startte fel, maar dat resulteerde vaak in een vrije trap tegen. In de 13e minuut ging na een snelle aanval van Avanti ’31 een schot van Sam Habraken net naast. In de 18e minuut werd keeper Steff v.Kaathoven getest middels een schot van Jelle Bouwmans. Een minuut later bekroonde Niek

Schuyers een listig een-tweetje met een prachtig doelpunt. 1-0 voorsprong! Een licht Schijndels overwicht werd in de 27e minuut slim verzilverd door Fabian Koenen: 1-1! Een knap afstandsschot van Jelle Bouwmans was opnieuw een prooi voor de keeper. Een vrije trap van Twan Merks eindigde boven op de lat. Een corner in de 36e minuut, voor Avanti ’31, leverde een paar flipperkastmomenten op, en voor Sam Habraken de ultieme kans op een 1-2 voorsprong. De eerste 20 minuten na rust waren geheel in het voordeel van Boekel Sport. In de 49e minuut maakte Noud v.Stiphout de gelijkmaker. Twee minuten later zette Tim Schuyers Boekel Sport op een 3-2 voorsprong. Halfweg de 2e helft was Avanti ’31 weer enigszins hersteld. Een ernstige duwfout leverde in de 72e minuut een penalty op voor Avanti ’31. Die werd door Geert v.Heeswijk vakkundig benut: 3-3! Het laatste kwartier zette Avanti ’31 alles op alles om nog een 4e treffer te scoren. Bij-na kreeg het zelf een 4e om de oren in de voorlaatste minuut. Toen Mark Kolenberg na 8 minuten blessuretijd affloot stond de stand nog steeds op 3-3! Uiteindelijk de juiste eindstand. Volgende week uit naar Gennep! Vitesse ’08 is de tegenstander! Supporters hartelijk welkom!

Mooi weer, veel inzet, vele doelpunten ieder 1 punt. Boekel sport – Avanti’31 3 – 3.

Stichting GOO

KORFBALVERENIGING

pedagogisch medewerkers

JES

is op zoek naar

peuterwerk Peuterplezier en buitenschoolse opvang ’t Uilennest Locatie OBS Uilenspiegel in Boekel

Als vertrouwen, verbondenheid, veiligheid, creativiteit en initiatief van kinderen woorden zijn die jou aanspreken, dan is werken op deze locatie volgens de visie van het ervaringsgericht onderwijs echt iets voor jou!

Op locatie OBS Uilenspiegel in Boekel ontstaan per direct vacatures voor de functie van pedagogisch medewerker peuterwerk Peuterplezier en pedagogisch medewerker buitenschoolse opvang ’t Uilennest.

Voor informatie en sollicitatie kijk op www.stichtinggoo.nl, mail naar carly.piers@stichtinggoo.nl of neem contact op met Carly Piers via 06-13765496. Gesprekken vinden in overleg plaats na dinsdag 30 oktober 2018.

www.stichtinggoo.nl

Uitslagen 8, 11, 13 en 14 oktober JES MW1 - Prinses Irene MW114 – 04 JES 1 - Be Quick 1 04 – 19 JES B1 - De Horst B2 06 – 04 Tovido 1 - JES 1 07 – 07 Odio 2 - JES 2 04 – 05 Programma 17 oktober 20.00 Flash MW3 - JES MW1, Den Dungen Programma 20 oktober Mosa’14 C1 - JES C1 Oijen 12.15 u De Korfrakkers D2 - JES D1Erp 11.00 u SCMH D1 - JES D2 Mariaheide 11.00 u SCMH E1 - JES E1 Mariaheide 10.00 u Programma 21 oktober JES 1 - Vios 1 13.00 u JES 2 - NDZW 2 11.15 u Programma 22 oktober JES MW1 - Korloo MW1 20.00 u


Sport Hockeyclub Boekel Dames 1 Franssen optiek - Shot dames Na de verloren wedstrijd van vorige week wisten we dat er dingen veranderd moesten worden. Tijdens de bespreking hebben we het een en ander besproken wat we deze wedstrijd anders gingen doen. De wedstrijd was begonnen en we wisten al een paar kansen te creëeren, maar helaas gingen deze er niet in. Na 26 minuten speelde Elvere Rijkers de bal naar Sanne Reijbroek en die wist hem in de goal te leggen. Zo werd het 1-0 voor Boekel en zo eindigde we de eerst helft. De tweede helft begon al meteen goed; Elvere Rijkers wist al naar 6 minuten de 2-0 te maken. Nog geen minuut later legde Gitte Cornelissen de bal in de goal van onze tegenstander, zo kwamen we in de tweede helft al snel op de 3-0 voorsprong. De tegenstander was ook op

zoek naar een goal. Even leek het dat dit ging lukken door een strafbal, maar gelukkig voor ons bleef het op een 3-0 voorsprong. Beide partijen bleven zoeken naar een kans om een goal te maken. In de laatste minuut van de wedstrijd gaf Marelke Rijkers een mooie voorzet op Elvere Rijkers waardoor ze de 4-0 maakte. En dit was meteen de einduitslag. We hebben gedaan wat moest en dit werd beloond met een mooi eindresultaat, we staan nu op de 4e plek. Onze volgende wedstrijd is op 28 oktober om 12:45 uur in Gemert. Tot over twee weken. Mix E8 met hun nieuwe sponsor! Kijk ze staan: de toppers van HC Boekel mix E8. In hun mooie nieuwe shirts van Van Den Heuvel Transport. Dankjewel Maurik en Anke! Deze shirts geven ze vleugels, vorige weer werd de overwinning gestolen door een arbitraire dwaling, maar dit keer niet. Dit mix team (mix staat voor jongens en meisjes, maar het kan ook betekenen mix van ervaren en

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

nieuw) gaat er vol voor. Deze week in Eindhoven vandoor met een 2-5 winst, met mooie goals van Lola, Saar, Neeltje, Floor en Julia. En bijna goals na mooie acties van Cherlyn, Jurre en Anne. Super gespeeld op naar de volgende wedstrijd.

Wieler Toer Club Boekel Joe Manntocht. Alweer bijna de laatste tocht van het seizoen. We reden afgelopen zondag met 26 man de Joe Manntocht. De pauzeplaats zou in Best zijn. Maar voor we daar waren reden we eerst een mooi ommetje. Tussen Lieshout en Son was de weg afgesloten voor auto’s , maar fietsen mochten er wel door. Dat werd een heel gebibber, de toplaag van de weg was er afgehaald. Gelukkig was het maar een paar kilometer, en konden we daarna weer doorrijden. Bij café Dokus was de koffiepauze. Alles stond al klaar en we konden lekker buiten in het zonnetje genieten van de koffie en ons boterhammetje. Na de pauze reden we via Nijnsel, Veghel, Erp weer terug naar Boekel. Een mooi tochtje en ver voor twaalf uur weer thuis. Volgende week kunnen we na de tocht onze boekjes inleveren, want die week daarna kan het klassement opgemaakt worden. De A- groep rijdt de Op en Afrit, de B- groep rijdt de Hart van Brabanttocht en de C- groep rijdt de Somerentocht. Tot volgende week. P.da Leuse. www.wtcboekel.nl

ties para e r l uw oor a & v van k Oo aken en m h isc uik lectr nde roll e t e a h esta ring. uw b n zonwe e


Sport Rutger van Herpenruiters Rutger van Herpenruiters zetten eerste stap richting afvaardiging Brabants Kampioenschap Mocht u afgelopen zondag op de route Overasselt-Boekel een amazone met paard te voet zijn tegengekomen, dan was dit ongetwijfeld een ongelukkige Els Boeijen met haar trouwe viervoeter Generation. Net nadat deze amazone op de eerste indoor selectiewedstrijd voor het Brabants kampioenschap een puike prestatie neerzette door in de M2 een 5e plaats te scoren, werd ze getroffen door een wel heel vervelend onheil. Toen ze haar paard wilde terugbrengen, merkte ze dat onverlaten haar vervoermiddel hadden ontvreemd! Wij hopen uiteraard met haar dat de markante witte vrachtwagen met het Ruttchen-logo snel wordt teruggevonden. Ook een aantal van onze andere amazones deden weer van zich spreken. Winnen lijkt een gewoonte te worden voor clubkampioen Evy v.Mensvoort want in de B-klasse was ze met haar paard Wim iedereen weer eens de baas. Ze gaat dus ook knap aan kop in het tussenklassement dat bepalend is voor de uitzending naar het Brabants kampioenschap volgend jaar januari. Prima resultaten ook voor een andere prijzenpakker uit onze club want Mellanie Robben kwam in een klasse hoger met Jive R uit op een 2e plaats. Een dag later kon ze opnieuw een rozet en envelop in ontvangst nemen, want met Imperious Black R eindigde ze in de M1 op een 4e plaats. De pony-ruiters moeten nog even geduld hebben voor hun eerste selectiewedstrijd, maar geoefend werd er al volop. In De Mortel verraste Han v.Doren vriend en vijand door met zijn nieuwbakken pony Sunny de 1e plaats te behalen in de klasse C-B met een topscore van 195 punten. In zijn kielzog nam hij Kiki v.d.Wiel mee naar een 2e plaats. Ook Jilles Timmers liet zich niet onbetuigd en reed met zijn C-pony Demi Beau naar een zilveren positie in de klasse C-L1. De eerstvolgende selectiewedstrijd voor zowel pony’s als paarden valt samen met onze jaarlijkse rommelmarkt op zondag 28 oktober. Bezoekers hebben dus nog wel even de tijd om zich af te vragen, wat ze zouden willen aanschaffen en moeten

er alleen voor zorgen dat ze de klok tijdig verzetten (wintertijd gaat in). Wie echter als standhouder spullen aan de man wil brengen, moet zich wel haasten, want het aantal plaatsen is beperkt en de belangstelling groot. U kunt zich nog aanmelden via e-mail (rommelmarkt-boekel@hotmail.nl) en telefonisch kunt u nadere inlichtingen krijgen door te bellen met 0492-320373 (na 18.00 uur). Er is plaats voor handelaren en particulieren, dus laat de kans op een geslaagde najaarsopruiming niet lopen en twijfel niet langer.

Evy v.Mensvoort opnieuw succesvol bij selectiewedstrijd

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Dames 1 - Margraten 1 beker, 23-16 E-jeugd 1- Apollo E1 22-3 D-jeugd 1 - Bedo D1 11-9 Meisjes C1 - Acritas C1 8-30 EHV 2 - Dames 2 25-15 Jongens C1 - Swift C1 21-30 Roef B1 - Meisjes B2 25-14 Meisjes B1 - DOS'80/Olympia'89 B1 11-11 HCG E1 - E-jeugd 3 8-6 Dames A1 - Apollo A1 21-15 Twist 1 - Dames 1 15-25 Dames 3 - White Demons 2 18-15 Hellas 3 – Heren 1 27-22

Programma beker, 17 oktober: 20.30 u Heren 1 - SMEZO/BFC 1 Ondermaats Habo ’95 ten onder bij Hellas Na de eerste winstpartij van dit seizoen vorige week tegen Quintus 3 (22-19) ging Habo afgelopen zondag vol goede moed naar Den Haag voor de uitwedstrijd tegen Hellas 3. De openingsfase begonnen beide teams wat aftastend. Totdat Harold Verhoeven de wedstrijd open wist te breken met een doelpunt vanuit de rechterhoek. Helaas scoorde meteen tegen, maar daarop was het wederom Harold de bal nogmaals in het doel wist te schieten. Zo ging het scoreverloop de eerste helft steeds gelijk op. Op een gegeven moment wist Habo een klein gaatje te slaan naar 5-7. Hellas kwam terug tot 7-7. Habo ging steeds meer in dit trage spel mee en ging zelf domme aanvallende fouten maken, verkeerde passen of te individualistisch spelen. De ruststand werd bereikt bij een gelijke stand van 10-10. De tweede helft was het Hellas het beste uit de kleedkamers kwam en meteen uitliep naar een stand van 12-10. Mede doordat de verdediging op een gegeven wat beter stond, kon Habo weer terugkomen in de wedstrijd en was het halverwege de tweede helft 17-17. Hellas scoorde weer enkele malen op rij en Habo leek de handdoek te gooien. In de verdediging werd niet genoeg rugdekking gegeven en in de aanval produceerde het de ene na de andere misser. Wat ook niet meehielp was dat de scheidsrechters voor elke zweetdruppel, bijna elke minuut de wedstrijd wel even stillegden voor een dweilpauze. Hellas profiteerde optimaal en kon zo gemakkelijk uitlopen naar 25-18. In de slotfase gooide een getergd Habo nog een keer alle schroom van zich af en verkleinde de achterstand uiteindelijk nog naar een 27-22 eindstand. Dit was juist de beleving waar het de gehele wedstrijd op zoek naar was. De hele wedstrijd was de instelling te slap en ontbrak de echte wil om te winnen. De oude, geslepen mannen van Hellas wisten hier wel raad mee en gingen zo met de punten aan de haal. Habo heeft dus nog genoeg stof om aan te werken. Komende woensdag (17 oktober) kan het meteen aan bak. Dan speelt het voor de landelijke beker tegen eredivisionist BFC. Een mooi bekeraffiche, de wedstrijd start om 20.30 uur en publiek is natuurlijk van harte welkom!Sport Tennisclub Boekel Van Doren Engineers 45+ Open Toernooi Ook dit jaar is er weer een 45+ toernooi georganiseerd door TC Boekel. Mede dank zij onze sponsor hebben we weer genoten van een heerlijk toernooi. Het toernooi werd gespeeld van zaterdag 6 t/m zondag 14 oktober. Het 45+ toernooi is een jaarlijks terugkerend open toernooi voor spelers van 45 jaar en ouder. Dit jaar hadden we voor het eerst ook een poule van 65+ spelers, wat we volgend jaar zeker weer gaan doen. Ook hebben we het voornemen om de leeftijd te verlagen, dus houd ons toernooi goed in de gaten, ook al ben je nog geen 45 +!!!!! Er werden HD-, DD- en GD partijen gespeeld. Het was een mooie week, met leuke sportieve wedstrijden, gezellige deelnemers en de weergoden waren ons gunstig gezind met mooi zonnig weer. Op woensdagavond was er een “Duitse avond� en voor alle deelnemers een gezellige loterij met mooie prijzen. Op de finaledag werd alle inzet van de spelers en de vele vrijwilligers van TC Boekel nog eens extra beloond door het prachtige weer wat altijd zorgt voor een extra goede sfeer. TC Boekel bedankt alle deelnemers voor hun aanwezigheid en sportiviteit. We hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien op ons gezellige toernooi. De volgende onderdelen zijn gespeeld tijdens het toernooi en kenden de onderstaande finalisten: Heren dubbel 45+ A: 1 Han GruijtersPaul Vloet; 2 Rian v.Haandel-Erik v.Mierlo. Heren dubbel 45+ B: 1 Gerrit v.d.RijtHans Leijten; 2 Adrie Kanters-John v.Lankveld Heren dubbel 45+ C: 1 Paul Krol-William Manders; 2 Jan Kerkhof-Jos Vissers Heren dubbel 45+ D 1e Johan v.d.Berg -Noud Nooijen; 2 Leon Leenders-Noud Verbakel Dames dubbel 45+ A: 1 Miranda de Louw-Angela Rigters; 2 Vivian v.RossumEllen Verbruggen Dames dubbel 45+ B: 1 Astrid Kraaijvanger-Marjolan v.Gerwe; 2 Mieke Kloosterman-Rian v.d.Steen Dames dubbel 45+ C: 1 Nicole GruijtersLisette v.d.Eijnde; 2 Gerda BergmansKarin Hanenberg Dames dubbel 45+ D: 1 Maria v.d.

Munckhof-Mieke de Rijck; 2 Irma Kluijtmans-Djeeny Lamers Gemengd dubbel 45+ A: 1 Onno Brenninkmeijer-Jacomijn Vinks; 2 Jan Krol en Monique Krol Gemengd dubbel 45+ B: 1 Karin Hanenberg-Hans Leijten; 2e:Kitty v.d.Berg en Jeroen v.d.Berg Gemengd dubbel 45+ C: 1 Suzanne v.d.Tillaart-Richard v.Grinsven; 2 Anja Snijders en Bart Sijnesael Heren dubbel 65+ A: 1 Jan TimmersSjaak Walk; 2 Leo v.Maasakkers-Leo v.Tiel Technische commissie Tennisclub Boekel Dames van TC Boekel 1 kampioen! De voorjaarscompetitie verliep voor de dames erg goed, elke week werd er met 3-2 gewonnen. Tegen het einde van de competitie werd het dus steeds spannender. Als de dames alles bleven winnen, werden ze kampioen. Zelfs terwijl Topspin Boxmeer veel meer punten had gehaald door alles met 5-0 en 4-1 te winnen. De laatste speeldag zou de beslissing

dus pas vallen... Boekel moest winnen om het kampioenschap te behalen. Als ze verloren zou Boxmeer er met de eer vandoor gaan. Na de eerste twee singles van Lotte en Karin was het 1-1. Daarna was het de beurt aan Hilke en Janneke. Zij wonnen hun dubbel waardoor de tussenstand 2-1 werd. De laatste 2 wedstrijden gingen de baan op.... Ze hielden elkaars scorebord goed in de gaten, want als 1 van deze wedstrijden gewonnen werd, was het kampioenschap binnen. Lotte en Hilke maakten een eind aan de spanning door hun wedstrijd in 2 sets te winnen! Het kampioenschap was een feit. Om het goed af te sluiten wonnen Janneke en Anke ook nog hun wedstrijd, waardoor de eindstand 4-1 voor Boekel was. Via deze weg bedanken we alle supporters, onze sponsor Max v.d. Boogaard en onze sterinvaller Hanita Wiendels!


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) Theo v.Alphen - Gerard Zomers 77-104 Sjef Donkers - Bert v.d.Mortel 83-30 33-36 Jo v.Zon - Adrie v.d.Laar Theo v.Alphen - Wessel v.d.Ven 35-59 Bert v.d.Mortel - Gerard Zomers38-116 Bert Thoonen - Ruud Willems 163-67 Sjef Donkers - Bert v.d.Heijden 43-62 Albert v.Duijnhoven - Jaap Heesen20-14 Rien Berens - Rien Koolen 33-55 Cor Vereijken - Martien Timmers 53-52 Harrie v.d.Zanden - Cor Sanders 34-35 Libre B (20 beurten) Jan Donkers - Harrie Coppens 36-29 Harrie v.Duren - Christ Coolen 26-49 Piet Koonings - Corry v.d.Laar 31-33 Jac Coolen - Martien v.Doren 32-18 Martien v.Haandel - Henny Arts 29-36 Jan v.d.Aa - Mari v.d.Heijden 24-45 Antoon v.Asseldonk - Martien v.d.Elzen 24-40 Albert v.Moorsel - Frits Koolen 34-48 Piet v.Hoof - Gerard Verwegen 41-31 Harrie v.Houtum - Martien v.Schijndel 44-27 Peter v.Duren - Bart v.d.Bosch 30-21 Jo v.d.Aa - Jan Kusters 22-30 Martien v.Schijndel - Mari v.d.Heijden 31-25 Libre C (20 beurten) Harrie v.d.Nieuwenhof - Jo v.Duren 8-11 Jan v.Kilsdonk - Albert v.d.Burgt 20-16 Jo v.Duren - Wim v.Hees 11-19 Wim Kroos - Frits v.d.Bosch 18-25 Jan v.Kessel - Arnold v.Dijk 23-19 Paul Raijmakers - Theo Snijders 26-5 Jan v.d.Broek - Bert Klokgieter 12-24 Gerrit Hagelaar - Jos v.Haare 26-18 Martien de Rijck - Cleem Aldenhuijsen 20-9 Harrie v.d.Nieuwenhof - Henk v.Vorst 16-8 Jan Manders - Jan v.Berlo 23-16 Bandstoten A (20 beurten) Harrie Houtum - Sjef Donkers 30-51 Jaap Heesen - Martien v.d.Elzen 33-16 Piet v.Hoof - Martien v.Doren 16-16 Albert v.Moorsel - Gerard Zomers22-44 Jo v.Zon - Adrie v.d.Laar 43-39 Rien Koolen - Christ Coolen 41-18 Albert v.Duijnhoven - Henri v.d.Heuvel 28-26 Harrie v.d.Zanden - Bert v.d.Mortel 33-31 Bert Thoonen - Cor Vereijken 72-29

Ruud Willems - Martien v.Schijndel 25-39 Rien Berens - Martien Timmers 28-20 Cor Vereijken - Bert v.d.Mortel 30-15 Bandstoten B (20 beurten) Antoon v.Asseldonk - Jan v.Kessel 32-5 Paul Raijmakers - Harrie v.d.Nieuwenhof 15-7 Cleem Aldenhuijsen - Jan v.Osch 7-11 Henk Schepers - Jan Manders 21-6 Antoon v.d.Kamp - Henny Arts 5-23 Jan v.Kessel - Gerard Verwegen 11-12 Jan Kusters - Leo v.Sleeuwen 25-16 Antoon v.Asseldonk - Ton v.d.Heijden 17-13 Jo v.Duren - Albert v.d.Burgt 5-13 Peter v.Duijnhoven - Harrie v.Duren 6-15 Frits v.d.Bosch - Martien v.Haandel 11-21 Wim v.Hees - Bart v.d.Bosch 14-14 Wim Kroos - Arnold Verstegen 13-8 Driebanden (20 beurten) Sjef Donkers - Jan Donkers 16-10 Henk v.Es - Wessel v.d.Ven 13-10 Jan Kusters - Noud v.Kessel 4-20 Piet Koonings - Jan v.d.Aa 6-5 Martien de Rijck - Jaap Heesen 6-13

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 14 oktober Venhorst 1 - Berghen Sport 1 0-1 SCMH 3 - Venhorst 3 2-3 Venhorst 4 - Fc de Rakt 5 3-1 Festilent 8 - Venhorst 5 13-2 Venhorst VR1 - Keldonk VR1 1-6 Veteranen Venhorst - VOW 0-4 Programma 20 oktober Veteranen Fc Uden - Venhorst 15.30 u Programma 21 oktober Sportclub Irenen 1 - Venhorst 114.30 u Boekel Sport 7 - Venhorst 4 12.00 u Mifano VR1 - Venhorst VR1 11.00 u Venhorst 1 - Berghem Sport 1 0-1 Na de goede wedstrijd uit tegen DAW, die in een 1-1 eindigde, moest Venhorst vandaag thuis tegen Berghem Sport proberen de eerste driepunter van het seizoen binnen te halen. Berghem, met oudVenhorst trainer Willem v.d.Burgt aan het roer, was er natuurlijk op gebrand om het Venhorst moeilijk te maken. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor ons overleden lid en trouwe supporter

AndrĂŠ v.Bergen. De eerste mogelijkheden waren voor Venhorst, maar gescoord werd er niet. In de 10e minuut werd een hoge bal voor het Venhorstse doel gebracht en gedragen door de sterke wind eindigde die in een eigen doelpunt, 0-1. Een flinke domper voor Venhorst en het team kwam eigenlijk niet meer over die tegenslag heen. Na afloop hoorden we dat wellicht Festyland een rol gespeeld zou kunnen hebben, maar feit was wel, dat Venhorst niet tot hetzelfde goede spel als vorige week tegen DAW kwam. Na de 1-1 ruststand kon er natuurlijk nog van alles gebeuren, maar er gebeurde eigenlijk in de 2e helft niets meer. Beide teams probeerden nog wel om iets aan de score te veranderen, maar echt uitgespeelde kansen zagen we niet meer. Enige opvallende feit was nog dat de scheidsrechter 10 minuten voor het einde de wedstrijd voor een aantal minuten staakte wegens te fel protesteren van de leiding van Berghem Sport. Na de hervatting kreeg Venhorst nog een paar mogelijkheden om de score een beter aanzien te geven, maar die leidden niet meer tot het gewenste resultaat. Het mooie weer na afloop was voor velen toch nog reden genoeg om het terras te bezoeken! Op 21 oktober gaat Venhorst op bezoek bij Sportclub Irene in Tegelen. We hopen dan op een geweldige explosie van Venhorst 1, met veel ondersteuning van onze supporters. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 13 oktober Vianen Vooruit HBV JO19-2 - JO19-1 1-4 JO17-1 - HVCH JO17-2 2-2 UDI'19 JO15-3 - JO15-1 0-2 Sparta'25 JO13-2 - JO13-1G 1-5 JO13-2 - SIOL JO13-2 7-1 Cito MO13-1 - MO13-1 5-2 JO11-2 - Hapse Boys JO11-2 3-3 Rhode JO9-4 - JO9-1 3-12 Boekel Sport JO8-1 - JO8-1 3-6 Programma zaterdag 20 oktober Boekel Sport JO15-3 - JO15-1 13.00 u SIOL JO9-3 - JO9-1 08.45 u Mini-pupillen 09.30 u

Evenementenkalender 26 & 27 oktober: Venhorst klinkt 27 oktober: Tonproaten bij La Compagnie. 28 oktober Rommelmarkt Rutger van Herpenruiters


Sport Zaalvoetbal is leuk Weet u wat er zo leuk is aan zaalvoetbal? Niet warmlopen? Klopt! Maar ook al die trouwe honden die de club smoel geven. Dan heb ik het over spelers, scheidsrechters, supporters en niet in de laatste plaats de sponsors. Een van die trouwe sponsors is ‘de Schutboom’. Al sinds 1996 is de Schutboom de sponsor van dit zaalvoetbalteam. Destijds jonge, hongerige honden van 17 jaar. Vanaf komend seizoen worden de voetballers in nieuwe (iets grotere) tenues gestoken wat ze veel plezier doet. Nu is het zo dat de spelers van De Schutboom 2 dingen gemeen hebben met rode wijn. Hoe ouder het wordt, des te beter de kwaliteit. Andere overeenkomst is dat naarmate wijn ouder wordt, ze ook dreigt te verzuren mits onjuist behandeld. Dat de selectie al wat rijper is brengt met zich mee dat ze niet meer alles kunnen belopen. Hierdoor passen ze hun tactiek aan, wat er op neer komt dat de linies op elkaar komen en dat de referee wordt bespeeld, als een harp. Maar doordat niet alle spelers een even goed gevoel voor ritme hebben wordt de muziek vals en de wijn zuur. Maar meestal wordt er gevoetbald dat het een aard heeft en zit er muziek in hun aanvallen. Afgelopen seizoen was een goede afspiegeling van de hierboven benoemde waarneming. Heerlijk werd er gevoetbald. Soms slordig en gehaast maar meestal secuur en doeltreffend. Volop aanvallen en scoren en volop worden weg gecounterd bij momenten van verslapping. Sinds enkele jaren is er voor De Schutboom steeds minder plaats op het prijzenscha-

vot van de competitie. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet af en toe voor een verrassing kunnen zorgen. Niemand die graag tegen les maillots orange speelt als ze met een voltallige selectie voor de dag komen. Dit jaar eindigden de ploeg op een keurige 4e plaats. Hoe anders ging het in het bekertoernooi. Met veel lef en concentratie werd de finaledag werd gehaald. Met een flinke bank en veel plezier werd de bal met liefde omringd door de mannen van De Schutboom. Na een stroef begin van de avond werden de tegenstanders zeer gedecideerd aan de kant geschoven. De finale was een feit. Deze werd nipt verloren van de Stender, door wat ze tegenwoordig details noemen. Al met al een geslaagd seizoen met hoogte en dieptepunten zoals het deze traditionsverein betaamt. De wetenschap dat we een actieve en betrokken sponsor achter ons hebben geeft ons veel vertrouwen in de toekomst. Komend seizoen gaan we weer knallen en we hebben er weer zin in want zaalvoetbal is leuk! Schutboom bedankt! Met oranje groet, ZVV De Schutboom

De Schutboom - Mahobo 5-2 Midi Stender - v.d.Boogaard/v.Sleeuwen 1-1 1-7 MVS Grootkeuken - Stuc Force Elreka Hek - Planotec E-Diensten 14-1 Invorm Interieurbouw - Café Gij & Ik 1-1 Programma 22 oktober: Zaal A Snackpoint LC - v.Rijbroek Sport & Mode 18.45 u Torpedo TUB - Café Gij & Ik 19.30 u Café LC/OOvB - Mahobo 20.15 u Stuc Force - Donkers/Claasse 21.00 u MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 21.45 u Zaal B Midi Stender - De Schutboom 18.45 u v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - TK ‘t Stuupke 19.30 u Elreka He - People Work 20.15 u v.d.Aa Klus - Planotec E-Diensten 21.00 u Heuveltraining/v.Hoff - Invorm Interieur 21.45 u

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 8 oktober: v.Rijbroek Sport&Mode - People Work 5-2 Snackpoint LC - Torpedo TUB 7-3 Heuveltraining/v.Hoff - v.d.Aa Klus 10-0 Café LC/OOvB - Donkers/Claasse 2-0 v.Haandel Metaal - TK ’t Stuupke 1-1

Uitslag 11 oktober 2018. A-lijn 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 61,98% 2. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 56,77% 3. Dames v.Dinteren-v.Geffen 54,17% 4. Dames v.d.Burgt-Vogels 53,13% 5. Dames v.d.Elzen-v.d.Linden 53,13% 6. Dames Delisse-Verbeek 50,00% B-lijn 1. Dames v.Berlo-v.Dooren 57,81% 2. Hr. en Mw.Aalbregt 54,69% 3. Heren J. en Th.v.d.Ven 54,69% 4. Hr. en Mw.v.Berlo 52,60% 5. Hr. en Mw.Verlangen 52,08% 6. Dames v.d.Heijden-Onclin 51,56% 7. Mw.Swarts-Hr.Derks 50,52% C-lijn 1. Dames Polman-Putter 58.50% 2. Dames Kremers-v.Lieshout 56,67% 3. Hr. en Mw.Meulepas 54,50% 4. Dames v.d.Boom-Schots 51,67% 5. Dames v.Kempen-Rooijakkers50,00% 6. Dames v.Dalen-Gerrits 50,00% De totale uitslag kunt u vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Twaalf eieren, dertien kuikens 0614122018

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Venhorst - Uden T. 06-30968157

nu voor

MACHINALE HOUTBEWERKING

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen

DOOREN

VENHORST 0492-351967

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Kwaliteit en service gegarandeerd

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31 www.denhijzelaar.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval,

hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. ----------------------------------------------------DOVENS BADMEUBELEN. Betaalbare badmeubelen op maat gemaakt. www.dovens.nl -----------------------------------------------------

Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl

VAN DER

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren steigeRmateRiaal en RolsteigeRs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gebRuikte steigeRplanken Tel: 06-22887186 / 06-23064406

Beregening PVC materiaal

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------SCHUIFWANDSYSTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 -----------------------------------------------------DOVENS INBOUWKASTEN. Slaapkamer en Inbouwkasten op maat gemaakt. www.dovens.nl

Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

TOPCARE

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

n agels t u d io op leid in gen

•acryl nagels•gel nagels•gellak• •Hard gel (versteviging natuurlijke nagels)• •manicure behandeling•nail-art• •bruidsnagels•Cadeaubon• •French pedicure (teennagels)• •nagelstyling opleidingen• Voor meer informatie: www.topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Diëtist voor particulieren en bedrijven e: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl t: 06 36 141 282 samen op weg naar een mooi resultaat!Allerhande DOVENS RAAMDECORATIE. !!Actie Oktober 20% korting!! www.dovens.nl ------------------------------------------------------

Evenementenkalender

Jubileumeditie (5 jaar) Schrijf je team vandaag nog in en ontvang na inschrijving al direct je eerste opdracht!!

18 november “One flew over the cuckoo’s nest”, De Horst 18 november Intocht Sinterklaas Boekel 25 november Intocht Sinterklaas Venhorst

Molenstraat 12 Boekel 06-2283 6825

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------HUILT JOUW KIND VEEL? EET jouw kind niet goed? SLAAPT jouw kind slecht? Vertoont jouw kind GEDRAG wat door je omgeving als niet prettig wordt ervaren? Staat jouw kind de hele dag "aan"? Heeft jouw kind een HUIDPROBLEEM? Kun jij hulp gebruiken bij de opvoeding? WWW.PAPILLONCOACHING.NL. Tel.: 06-50615271

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, 0653774800 Ria v.Lankveld

Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt

Appelsap nieuwe oogst Appels (stoof) Peren Open: Vrijdag 14.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel, 06-10258916

Pasfoto’s

maken in boekel doe je bij The ReaD ShoP aan het St. agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------DOVENS MEUBEL. Zie onze vernieuwde website www.dovens.nl

Binnenkort in Boekel: Energetisch babycoach. Kijk op WWW.PAPILLONCOACHING.NL wat ik voor u kan betekenen. Tel.: 06-50615271 -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop van versiering en decoratie voor feesten en partijen. En tweedehands woning inrichting. Zie www.rendersdecoratie.nl of Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 M2 voorraad. ------------------------------------------------------

DIERENPENSION

De Buitenhof

Henk en Ceta Schepers

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor binnen en buiten

meubels op maat & sFeeR aCCessoiRes Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal. tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor)

VAN DEN ELZEN

Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. 0492-325370

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Kerisakkerstraat 14 5469 AB Erp T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

van der Ven

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

FIETS KAPOT!

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.