32e jaargang nr 46, 23 mei '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 23 mei 2018

Nummer

Boekel Venhorst 46 Coalitieakkoord aangeboden aan de raad Afgelopen donderdag werd het nieuwe coalitieakkoord overhandigd aan burgemeester Bos en gepresenteerd aan de gemeenteraad en burgers van onze gemeente. Tevens werd de portefeuilleverdeling bekendgemaakt en de nieuwe wethouders geïnstalleerd. De wethouders Henri Willems (GBV), Martijn Buijsse (VVD) en Marius Tielemans (CDA) gaven aan op de, door het vorige college ingeslagen weg, verder te willen gaan. Al zouden er enkele nuances ingevoerd gaan worden. Het nieuwe coalitieakkoord is samen met formateur Jan Kerkhof opgesteld. Tijdens de onderhandelingen was vooral gekeken naar wat er al op politiek vlak was gerealiseerd. Dit vergde enige tijd, maar het standpunt in deze was dat zorgvuldigheid voor sneldheid moest gan. Zodat er geen onzin op papier kwam te staan, maar een stevige, goede basis.

Door het eerder gevoerde beleid is er in Boekel op succesvolle koers gevolgd, met economische groei en kansen voor ontwikkeling. Er is hard gewerkt om een goed sluitende begroting te krigen. Het nieuwe college wil hier gaag verder aan werken gedurende de nieuwe raadsperiode 2018-2022. Henri Willems bemand de portefeuilles Sociaal Domein (Wmo, Jeugdwet en Participatie), Bewonerszaken, Kunst & Cultuur, Recreatie & Toerisme. Wat het verenigingsleven betreft, is Henri verantwoordelijk voor de tak cultuur. Het deel sport vervalt voor Henri, maar komt tijdens deze coalitie onder de hoede van Marius Tielemans. Hij is verder verantwoordelijk voor Ruimte en Infrastructuur. Martijne Buijsse krijgt de portefeuille Economie, Buitengebied en Milieu. En burgemeester Bos blijft zoals andere jaren verantwoordelijk voor Bestuur, Veiligheid en Financiën.

Enkele tranisities die gedurende de komende 4 jaar aan de orde zullen komen zijn o.a. de verdere uitwerking van het nieuwe Kindpark, waarvoor in de zomervakantie een start gemaakt zal worden met de bouw. De aanleg van de Randweg en de ontwikkeling van de Zuidwand is een belangrijk issue. Verder wil het college een actief aankoopbeleid gaan voeren met betrekking tot huizenbouw, waardoor nog minstens 800 woningen gebouwd kunnen worden gedurende de komende 12 jaren. Wat het buitengebied betreft, hoopt het college weer rust te creëren, vooral in de ‘overbelaste’ gebieden. Hiervoor zal extra ruimte worden gereserveerd en is het de bedoeling dat de gemeente eerder als gesprekspartner dan als handhaver zal optreden. Hier wordt tezijnertijd een functionaris voor aangesteld. Daar-naast zullen duurzaamheid en energie hoog in het vaandel staan. Te denken valt hierbij aan energieneutraal en nul op de meter bouwen. De 3 wethouders willen ‘vol energie samen op weg’. Waarbij in hun ogen geldt dat wanneer je snel wil gaan, je alleen moet gaan. Maar als we ver willen komen, moeten we samen gaan. Waarbij we de financiën niet moeten vergeten en werken met de beschikbare geldelijke middelen. Zodat wonen, werken en leven in Boekel ook nu steeds ideel zal zijn. Doordat Martijn en Marius wethouder werden, werden raadsplaats ingevuld door respectievelijk Nicole Dijcks (VVD) en Lisette Bevers (CDA).

Info Woensdag 30 mei a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

APK nu € 19.95

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Zondag 27 mei, Hoogfeest: Allerheiligste Drieëenheid: 10.30 u (St.Agathakerk) Senior-acoliet. Samenzang Overleden ouders Driek en Pieta Noijen-v.Dijk; overleden ouders Antoon en Nelly v.Lankveld-v.d.Tillaart; Albert v.d.Aa (vwg. trouwdag en sterfdag) en fam.v.d.Aa; Martinus en Theadora Kanters-v.d.Wijst; Theo v.d. Laar (vwg. verjaardag); Jeanne Sanders-Timmers (vwg. sterfdag); fam. Antoon en Bertha v.Zutphen-v.d.Linden; Jan Peter, Wim en Gerard v.Zutphen. Woensdag 30 mei: 18.30 u (St.Petruskapel): Rozenkransgebed 19.00 u Martina v.d.Aa-v.Melis (vwg. sterfdag); Lucia v.Sleeuwen-v.Deursen (vwg.verjaardag 1 juni). ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 27 mei, Hoogfeest Allerheiligste Drieëenheid: 09.00 u Voor een bijzondere intentie en vwg. trouwdag; Bert Janssen (vwg. verjaardag) Dien Janssen, André Bijvelds en zoon Wiljan en Jeroen Janssen.

OVERLEDEN : Uden: Annie Woerkens-v.Donzel Co v.d.Berg- Zwartjens

Bedevaart naar Kevelaer(D). 25 augustus 2018 zal weer de bedevaart naar Kevelaer plaatsvinden. Het is gezamelijke bedevaart georganiseerd door gelovigen uit Landerd- RavensteinOss- Uden- Veghel en omstreken. Wat is een bedevaart eigenlijk? Een bedevaart, ook wel eens pelgrimage genoemd, is een (pelgrims)reis naar een bedevaartsoord die een bijzonder betekenis heeft voor de gelovig mens. Kevelaer is ook zo’n plaats en is de grootste bedevaartsplaats van Duitsland. Een wonderbaarlijk beeldje van de heilige Maagd Maria wordt daar vereerd. Vele wonderen zijn daar gebeurd. Bij het vereren van een Heilige is een bedevaart ook een mooie gelegenheid om over het leven na te denken, of om een gunst aan de Heilige te vragen, om inspiratie op te doen of om er ‘geweest te zijn’, maar ook heel belangrijk, om andere mensen, gelovigen te ontmoeten. Voor dat ontmoeten is er gelegenheid genoeg; vorig jaar waren we met 4 volle bussen, met meer dan 200 gelovigen op pelgrimage naar de Heilige Moeder Maria. Het programma is als volgt: - Om 08.00 uur stappen we in Uden of Zeeland op de bus richting Kevelaer. - Daar aangekomen gaan we in processie naar de Pax Christiekerk voor de

openingsviering - Hierna is er de gelegenheid om koffie/thee te drinken - Om 12.00 uur is de aanvang van de Eucharistieviering in de Basiliek - Na de viering kunt je ergens gaan lunchen, maar je kunt natuurlijk ook zelf broodjes of iets dergelijks mee naar Kevelaer nemen. - Om 14.45 uur begint de Kruisweg (in het grote park en in de biechtkapel) - Om 16.45 uur is er een Plechtig Lof in de Pax Christiekerk. Daarna gaan we gezamelijk terug naar de bussen om terug te keren naar Nederland. Thuiskomst is ongeveer 18.00 uur - 18.30 uur. De kosten voor kinderen t/m 12 jaar bedraagt € 10,=, volwassen pelgrims betalen € 19,= per persoon. Inschrijven kan vanaf half juni t/m 12 augustus op het parochiecentrum in Uden of bij diaken Henk van Thiel, Burgtstraat 61 5427AH Boekel. Graag contant betalen bij inschrijving

Evenementenkalender 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 24 juni: Boekels Boules Kampioenschap

AANBIEDINGEN van donderdag 24 t/m woensdag 30 mei

APPEL SPECIAALVLAAI MET SLAGROOM EN KANEELGRANULES

KAASSNACK

OVERHEERLIJK

SPELTBROOD

VAN 100% SPELTMEEL

MAISBOLLEN

PER STUK

3 VOOR

10.00 00 € 1. 50 € 1. 00 € 1.

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD Rozenkransgebed. Vanaf woensdag 2 mei zal elke woensdag van de meimaand, voor de viering van 19.00 uur, het rozenkransgebed worden gebeden. Aanvang 18.30 uur. U bent van harte hierbij uitgenodigd.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten

Het was spannend met een goede afloop En daar stonden we dan op Hemelvaartsdag bij Nia Domo met een schietgebedje dat het niet zou gaan regenen. Het bleef droog, de hele dag. Het Boekels koor Algeria voor het eerst op de planken met de liedjes die de afgelopen maanden gerepeteerd waren. Vier optredens stonden op de rol. Het publiek afwachtend, wat het nieuwe koor voor zanggeluid zou laten horen. Want wie en wat was eigenlijk het nieuwe koor in Boekel. Dirigent Hans v.Zeeland en pianist Nikolay Tsolov als vaste rots in de branding geruststellend aanwezig. De vierstemmig gezongen liederen vielen in goede aarde. Het publiek reageerde met positieve respons op het optreden en dat gaf een stimulans naar de koorleden toe. “Ik zag een inzet en enthousiasme bij het koor.” reageerde de dirigent na afloop. Nikolay zei dat hij trots was op het koor. “Hoewel we technische geluidsen windproblemen hadden, zijn we er erin geslaagd om er een mooie dag van te maken. Ik zag blije gezichten en hing een vriendelijke sfeer en een tevreden dirigent.” Het volgend optreden is op 3 juni waar het koor bij het Goei Leven Festival in Wanroy zal zingen. Meer info: www.kooralgeria.nl

Tuinactiviteit, bezoek aan bomentuin Doornhoek. Datum: dinsdag 5 juni 2018. Waar: Doornhoek 3, 5465 RC VeghelZijtaart Vertrek: 13.30 uur, gezamenlijk vertrek vanaf St. Janplein. Voor wie: alle leden. Eigen bijdrage: € 2,50, incl. koffie/ thee. Opgeven en betalen vóór 1 juni bij Francien in de bus o.v.v. naam. Bomentuin Doornhoek in Zijtaart is een

tuin waarin u met name veel bijzondere bomen kunt zien. Harry en Bea v.Grinsven hebben in de afgelopen jaren een collectie bomen verzameld die de moeite van het bekijken waard zijn en die je niet in veel tuinen zult zien. In 2006 heeft tuinarchitect Arend-Jan v.d.Horst een ontwerp gemaakt voor het terrein rondom de Autosalon Doornhoek, een particulier museum met oldtimers. Sinds die tijd heeft de tuin structuur gekregen en een bijzondere beplanting. Toch zijn het niet alleen bomen en heesters die aandacht krijgen, ook voor een mooie onderbegroeiing is gezorgd. Een prachtige tuin voor de liefhebber en voor eenieder die van bloemen en planten houdt. Zie ook: https://www.bomentuindoornhoek.com/ Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief

KBO prijskaarten voor SENIOREN Uitslagen 14 mei 2018 RIKKEN 1. Gerrit Ophey 2. Ria Welten 3. Annie v.Duren

100 pnt. 97 pnt 68 pnt.

4. Henk Jacobs 53 pnt. 5. Theo v.d.Elzen 48 pnt. 6. Sjaan v.Doren 45 pnt. Poedelprijs Toon v.d.Kamp -100 pnt. JOKEREN 74 pnt. 1. Drea Minten 2. Marietje v.d.Elzen 67 pnt. 64 pnt. 3. Ria Strijbosch 4. Dora Dapperen 56 pnt. Poedelprijs Christa Dapperen -80 pnt.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 29 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels en de grote container. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Evenementenkalender 26 & 27 oktober: Venhorst klinkt


Berichten Sloepie

Afsluitavond, ook voor de kinderen van groep 5! Kom gezellig naar ons toe..... Dit keer met het thema BEACH. Dus kom in je zomerse kleren of zwemkleren en we gaan er een gezellige zomerse party van maken. Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 11 mei Uur: 18.30-20.30 Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur sloepie Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven. Sloepie, wat houdt het precies in…..

Op vrijdag 25 mei wordt de laatste Sloepie avond voor de zomervakantie georganiseerd. Op deze avond zijn ook de kinderen van groep 5 van harte welkom om alvast een kijkje te komen nemen. Omdat het voor sommige ouders en kinderen allemaal nieuw is, willen we bij deze een korte uitleg geven. Het Sloepie is een gezellige avond, die bedoeld is voor kinderen vanaf groep 6 t/m 13 jaar. Ook kinderen die buiten Venhorst wonen, zijn van harte welkom. De avonden worden gehouden op een vrijdag en zijn van 18.30-20.30 uur. Om te voorkomen dat kinderen tijdens het Sloepie in en uit lopen, hebben we de regel, dat kinderen tot 18.40 uur binnen mogen en niet eerder dan 20.30 uur naar buiten mogen. Tijdens deze avond is er een DJ aanwezig en worden er wat spellen georganiseerd, waaraan ze vrijblijvend kunnen deelnemen. Ook is er leiding aanwezig, die een oogje in het zeil houdt. De entree is 1 euro.

Tijdens het Sloepie kunnen de kinderen ranja en/of snoepjes kopen. Omdat de bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen maar klein zijn, vragen wij u, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven. In verband met de privacy, stellen we het op prijs dat de kinderen geen mobiel mee nemen tijdens deze avond. In het korreltje, in Weekblad Boekel Venhorst en op de BLOK wordt bekend gemaakt wanneer het Sloepie is. Samen er een gezellige avond van maken, is ons motto, daarom doen wij ook mee aan het KEI-project. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen met plezier naar het Sloepie komen, hanteren wij de KEI GOEDE regels. Deze regels hangen ook in onze ruimte. Mochten er toch nog vragen en of situaties zijn, die voor ons van belang zijn, kun je dit altijd kenbaar maken bij iemand van onze leiding. Wij kunnen die avond dan een extra oogje in het zeil houden. Mochten er na het lezen van dit bericht nog vragen zijn, horen wij het graag. Groetjes leiding Sloepie

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Programma zondag D-jeugd 2 - Swift D2 10.00 Handbal Someren DA1 - Dames A1 10.00 Meisjes B1 - DOS '80 B1 10.00 D-jeugd 1 - Niobe D1 10.00 Swift C1 - Meisjes C1 11.00 Acritas E2 - E-jeugd 3 11.35 Dames A2 - Elshout A1 11.40 EHV/PSV B2 - Jongens B1 12.00

u u u u u u u u

Familieberichten Wanneer u bij uw bestelling geboortekaartjes de juiste geboortedatum opgeeft, ontvangt u van ons de geboortekaartjes helemaal gratis. Vraag naar de voorwaarden.

Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 16-05-2018 Verloren: - portemonneetje, zwart, met logo ‘The Basement’ met drie sleutels - Samsung Galaxy A5, zwart - collier, goud, met hartvormige hanger - kinderbril, bruin gevlamd

Gevonden: - portemonnee, zwart, met 3 kinderfoto’s - schakelarmband, goudkleurig - jongensjas, groen, met capuchon - bril, groen montuur - 2 damesfietsen, zwart en donkerrood - sleutel aan paarse ring met apenkopje (tekst ‘Paul Frank’)

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet

BESTRIJDING OVERLAST DUIVEN OP DE BEGRAAFPLAATS IN BOEKEL Op het begraafplaats in Boekel wordt veel overlast ervaren van duiven en vogelpoep. Om deze overlast te beperken heeft de gemeente Boekel een valkenier ingehuurd die de duiven door middel van een roofvogel gaat verjagen. De duiven krijgen de indruk dat de roofvogel gehuisvest is op de begraafplaats en zullen een ander onderkomen zoeken. Gedurende 4 weken zal de valkenier 3 avonden (tussen 19:00 en 23:00 uur) in de week aanwezig zijn op de begraafplaats.

BENT U TEVREDEN OVER DE AFVALINZAMELING? Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel organiseert de inzameling van huishoudelijk afval in het Land van Cuijk en Boekel.

LOOPT U DE VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN? Woont u in Boekel, Venhorst of Huize Padua en bent u ingeloot voor deelname aan “De Vierdaagse” in Nijmegen van 17 t/m 20 juli 2018?

Laat zien dat u uit de gemeente Boekel komt!! De gemeente Boekel biedt de deelnemers uit Boekel, Venhorst en Huize Padua ook dit jaar weer een mooi sportshirt aan.

GEMEENTE BOEKEL

Wilt u graag de Vierdaagse lopen in dit mooie shirt? Neemt u dan vóór 1 juni 2018 contact op met Gemeente Boekel, Manja van der Aa, via telefoonnummer 0492-32 68 08 of manja.vanderaa@boekel.nl.


Gemeente Boekel

Graag horen zij in welke mate u tevreden bent over de afvalinzameling. Zij vinden het belangrijk om hun dienstverlening zo goed mogelijk te houden. Uw mening telt! Wanneer u een vragenlijst heeft gekregen, verzoeken zij u vriendelijk deze in te vullen en terug te sturen. De vragenlijsten worden naar 3.100 willekeurige adressen in het Land van Cuijk en Boekel verzonden. Uw medewerking is van groot belang! Alleen zo kunnen zij de dienstverlening, waar en wanneer nodig, verbeteren. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. U blijft uiteraard anoniem.

Resultaten De gegevens worden zorgvuldig verwerkt en geanalyseerd. Dit gebeurt door Marintel Onderzoek & Advies. Op basis hiervan worden conclusies geformuleerd en aanbevelingen gedaan omtrent de verbetering van de afvalinzameling. Deze worden aan het eind van dit jaar voorgelegd aan de verantwoordelijke bestuurders. Ook de gemeenteraden en/of raadscommissies worden hierbij betrokken. BETAAL UW AANSLAGBILJET OP TIJD! De meeste inwoners hebben eind februari een aanslagbiljet voor gemeente- en waterschapsbelastingen ontvangen van BSOB. U moet de tweede betaaltermijn van het aanslagbiljet voor eind mei hebben

betaald. U ontvangt geen herinneringsbrief meer. Als u niet op tijd betaalt, ontvangt u direct een aanmaning met kosten. Vergeet dus niet op tijd te betalen. Als u al een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u niets te doen.

Maakt u nog geen gebruik van een automatische incasso en wilt u dit wel? Dan kunt u een automatische incasso aanvragen via het digitaal loket op www.bsob.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ ziet u achter automatische incasso in groen ‘aanvragen’. U klikt ‘aanvragen’ aan en geeft de gevraagde informatie. U kunt ook een brief sturen naar BSOB. In de brief vermeldt u uw naam, de datum, het (IBAN) rekeningnummer, uw machtiging en uw handtekening.

BSOB schrijft het te betalen bedrag in maandelijkse termijnen af. Het aantal termijnen is afhankelijk van de datum waarop u de machtiging voor automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één, twee of drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet af? Dan vindt de automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats. U voorkomt hiermee een te late betaling. Een automatische incasso is mogelijk voor aanslagbedragen tot 5.000,- euro.

Wilt u meer informatie over BSOB? U kunt voor meer informatie over BSOB kijken op www.bs-ob.nl of bellen naar 088

551 0000. Op de website kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van M.W.A. van Lankveld voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Rosoliemolen 17 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 22 mei 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Circus Renz voor het organiseren van het circus van 23 mei tot en met 27 mei 2018 (verzenddatum 16 mei 2018) - M.A.C. Mova ‘83 voor het organiseren van de Classic demoraces op 3 juni 2018 (verzenddatum 17 mei 2018)


Verleende ontheffing aan: - M.A.C. Mova ’83 voor het verstrekken van zwak alcoholische drank tijdens de Classic Demoraces (verzenddatum 17 mei 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrij-

ven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar

maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 22 mei 2018 De burgemeester van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de Classic demoraces op 3 juni 2018. In verband hiermee wordt op 3 juni 2018

MANTELZORGAVOND VRIJDAG 25 MEI IN “DE HORST” IN VENHORST Burgemeester en wethouders willen alle mantelzorgers en vrijwilligers uit de gemeente Boekel in het zonnetje zetten. Daarom nodigen wij hen uit voor een gezellige avond op vrijdag 25 mei 2018, om 19.30 uur in De Horst in Venhorst.

Schrijver Wim Daniëls geeft deze avond een speciale voordracht. Hij vertelt op een leuke en luchtige manier over de herkomst van de Nederlandse taal. Ook onze dialecten en de geschiedenis van onze achternamen komen aan bod. Tijdens de pauze en na afloop van de voordracht kunt u onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten. Wim Daniëls Schrijver van boeken over taal, literaire verhalenbundels, woordenboeken, poëzie en informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen. Schrijft boeken voor volwassenen, jongeren en kinderen. Samen met Kasper Boon maakte hij een bordspel: Het Grote Taalspel

Kaartjes Bent u mantelzorger en/of vrijwilliger, dan bent u van harte welkom! U kunt tot en met 23 mei a.s. gratis kaartjes ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. OP=OP Vragen? Telefoonnr.: 0492-326800 Mail: college@boekel.nl

GEMEENTE BOEKEL


Gemeente Boekel

van 09.00 uur tot 19.00 uur de wegen rondom Burgt afgesloten. Dit zijn de overgang van de Beatrixlaan naar Burgt en Bovenstehuis naar Burgt. Ook een deel van Zijp richting Burgt wordt afgesloten.

Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: omgevingsvergunning beperkte milieutoets Onderwerp: het wijzigen van een inrichting

Locatie: Waterdelweg 6, Boekel Datum ontvangst: 14 mei 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Boekel, 22 mei 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 30 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

STRAATNAAM ZIJWEGJE BERGSTRAAT In verband met een bouwplan is de aanleg van een zijwegje van de Bergstraat ter hoogte van Bergstraat 28 noodzakelijk. Daaraan wordt de straatnaam Althuizenhof toegekend.

WERKWIJZE GEURRENDEMENT GECOMBINEERDE LUCHTWASSERS Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten een werkwijze vast te stellen voor de lopende vergunningsaanvragen met een combi luchtwasser. De aanvragers van de lopende aanvragen krijgen de mogelijkheid een nieuwe geurberekening uit te voeren waarbij gerekend wordt met een geurreductie van 40% voor de combi luchtwassers. Dit percentage komt overeen met de gemiddelde geurreductie volgens het WUR-onderzoek. Op deze manier hoopt het college tegemoet te komen bij langlopende aanvragen zonder dat dit voor extra nadelige gezondheidsrisico’s zorgt.

UITVOERINGSAFSPRAKEN SOCIALE ZAKEN 2018 Sinds 1 januari 2017 besteedt de gemeente Boekel de uitvoering van Sociale zaken uit aan gemeente Meierijstad. Jaarlijks leggen we de afspraken over de uitvoering vast in het Document Uitvoeringsafspraken. Het college heeft deze uitvoeringsafspraken in haar vergadering van 30 april 2018 vastgesteld.

JAARPLAN WERK 2018/2019 BERNHEZE/BOEKEL/MEIERIJSTAD Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 30 april 2018 het Jaarplan Werk 2018/2019 Bernheze /Boekel/Meierijstad vastgesteld. In dit jaarplan zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd In de vergadering van 8 mei jl. is o.a. aan de orde geweest:

VERHOGING BUDGETSUBSIDIE STICHTING LEERGELD Het college heeft besloten de budgetsubsidie van Stichting Leergeld te verhogen. Met het extra beschikbare budget breidt Stichting Leergeld het kindpakket uit met kledingvouchers voor zomer- en winterkleding. Daarnaast willen zij de aankomende jaren meer kinderen in armoede bereiken zodat er nog meer kinderen deel kunnen nemen aan bijvoorbeeld een sportvereniging.

JAARREKENING 2017, JAARVERSLAG 2017 EN ONTWERPBEGROTING 2019 VAN HET BHIC Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken. Het college stelt aan de raad voor om kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en jaarverslag 2017 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en geen zienswijze in te dienen.

BEGROTING 2019 EN JAARSTUKKEN 2017 GGD HART VOOR BRABANT Het college heeft een positieve zienswijze gegeven op de begroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant. Daarnaast is kennis genomen van de jaarstukken 2017.

BESLISSING OP BEZWAREN TEGEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET BOUWEN VAN 9 UITKIJKWONINGEN AAN GROOTVELD Tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van uitkijkwoningen aan Grootveld in Boekel zijn bezwaren ingediend. Nu vaststaat, dat PeelrandWonen voorzieningen gaat treffen om de bezwaren te ondervangen worden de bezwaren ongegrond verklaard. MEDEWERKING POSTCODEROOSPROJECT NIA DOMO De gemeente besluit mee te werken aan het postcoderoosproject van Boekel Energie op het dak van Nia Domo.


GEMEENTE BOEKEL

JEUGDHULP IN BOEKEL

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp tot 18 jaar. Hierbij horen lichte vormen van ondersteuning zoals bijvoorbeeld hulp bij opvoeden en opgroeien, maar ook zorg zoals jeugdbescherming, jeugdreclassering, jeugd-ggz en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het opvoeden of advies nodig? Zijn er problemen in uw gezin? Vaak vraagt u dan eerst hulp aan uw omgeving. Familie, vrienden of buren kunnen u ondersteunen of meehelpen met een oplossing. Wat kunt u zelf regelen Komt u er samen of met uw omgeving niet uit, ga dan eerst naar een hulpverlener die u kent. De maatschappelijk werker op school, school zelf, het consultatiebureau, uw huisarts of het kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang bijvoorbeeld. Op de website www.cjggeeftantwoord.nl vindt u ook veel informatie die u verder kan helpen.

Samen oplossen Biedt dat u geen oplossing? Neem dan contact op met het Basisteam Jeugd en Gezin via het Centrum voor Jeugd en Gezin. U bereikt hen via telefoon 0800 - 254 00 00 of per mail info@cjggeeftantwoord.nl. De gemeente heeft de taken van de uitvoering van de Jeugdwet uitbesteed aan professionals van het Basisteam Jeugd en Gezin. Eenvoudige vragen worden zoveel mogelijk meteen samen met u opgelost. Bij moeilijke of meerdere vragen wordt een afspraak met u gemaakt voor een gesprek met een professional van het Basisteam. Hoe werkt het Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)? Bij het BJG werken verschillende hulpverleners samen, zoals de jeugdverpleegkundige en een (school)maatschappelijk werker. Zij denken met u mee om een oplossing te vinden. Ze helpen om uw probleem zoveel mogelijk zelf op te lossen, met de mensen uit uw eigen omgeving. Ook zijn er vaak organisaties die kunnen helpen. Blijkt uit het gesprek en het plan van aanpak dat inzet van jeugdhulp nodig is dan bereidt het BJG samen met u een aanvraag voor, voor jeugdhulp.

Wat gebeurt er na uw aanvraag? Uw hulpverlener bij het BJG maakt de aanvraag voor u klaar. Na uw toestemming dient u de aanvraag in bij de gemeente. De gemeente neemt een formeel besluit op uw aanvraag. Dit gebeurt binnen 8 weken na de aanvraagdatum. U krijgt hiervan een brief van de gemeente (een beschikking). Hierin staat welke vorm van jeugdhulp u krijgt of niet krijgt en waarom.

Welke aanbieders in de regio bieden jeugdhulp? Op www.jeugdhulpnob.nl vindt u een overzicht van alle zorgaanbieders waar u, samen met het BJG, uit kunt kiezen.

Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft? Hebt u een vraag over een kind dat al jeugdhulp heeft? Of wilt u een nieuwe aanvraag indienen omdat uw indicatie voor jeugdhulp binnenkort afloopt? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin via 0800 - 254 00 00 of mail naar info@cjggeeftantwoord.nl. Doe dit liefst acht weken vóór de einddatum van uw indicatie.


Algemeen 25 en 26 augustus 2018 Op 25 en 26 augustus presenteren wij BoeCult XL De tijd vliegt wanneer je het leuk hebt. Dat mag ook zeker gezegd worden over ons jaarlijkse BoeCult. Wat is het de afgelopen jaren gezellig geweest. Velen artiesten hebben we mogen verwelkom op ons grote podium, een plek mogen geven om hun talent te delen in het park of op de kunstmarkt. Super trots zijn we op de afgelopen 14 edities waar we een evenement hebben mogen organiseren voor iedereen! Voor jong en oud, altijd voor ieder wat wils. Maar ondanks het succes van de afgelopen jaren vinden we dat het dit jaar voor het 15 jarig bestaan toch zeker nog net iets grootser kan. Een editie van meer dagen, meer artiesten, meer activiteiten

en nog meer gezelligheid! Een editie BoeCult XL! Wat kun je dan verwachten? Dit jaar vieren we BoeCult niet één, maar twee dagen. Dus zorg dat je 25 en 26 augustus alvast noteert in je agenda. Op zaterdag kun je deelnemen aan een unieke kruiwagenrace en mag je veel muziek ver-

Na 8 jaar zit het er op Vorige week woensdag werd afscheid genomen van Ted van der Loo van onze gemeente. 8 jaar lang was hij actief als wethouder. In deze 8 jaar zette hij zich in voor diverse belangrijke projecten zoals onder anderen de start van de Randweg, Vitaal Buitengebied, het nieuwe Centrumplan, het Omgevingsplan Buitengebied en Ecodorp. Daarnaast zette hij zich ook in voor het voortbestaan van het motorcrossterein, diverse natuurorganisaties,

de ontwikkeling van Donk 1 en 2. Op de valreep zorgde hij ervoor dat de jarenlange slepende kwestie tussen Coppens en de Louw naar beider wens werd opgelost. En ook het zo zwaar wegende verhaal rondom de megastallen van Tielemans kreeg een happy end. Dat zijn werkzaamheden door velen werd gewaardeerd bleek tijdens de druk bezochte afscheidsreceptie in Nia Domo.

wachten van onze lokale bands. Op zondag is er weer ruimte voor schitterend straattheater, een prachtige kunstmarkt en een groots muziekprogramma. Dus staan 25 en 26 augustus alvast in jouw agenda? Dan is het aftellen nu begonnen! Verzamel je vrienden en familie, zodat jullie straks met een sterk team aan de start van de kruiwagenrace kunnen verschijnen. En blijf ondertussen op de hoogte van alle activiteiten en artiesten die op je wachten tijdens BoeCult XL via Facebook of www.boecult.nl

VROUWENGILDE BOEKEL Een zomerse muzikale sluitingsavond. Dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur in Nia Domo Boekel. Wij sluiten dan ons seizoen voor een hopelijk fijne lange zomer, om in september weer te kunnen starten met een spetterend nieuw seizoen. Alleen krijgen we nog een dagfietstocht op woensdag 13 juni (info volgt). Wij willen jullie verrassen met een muzikale avond met gratis drank en lekkers. Hier komt voor ons optreden de a capella zanggroep ‘’Multi F vocaal’’ Acht dames met geweldige, verschillende stemmen, die ons oor kunnen strelen. We verwachten er een gezellige avond van te kunnen maken. Alleen voor leden. Je bent welkom vanaf 19.45 uur voor de koffie/ thee. Tot ziens. Met vriendelijke groet, Het bestuurAlgemeen

Leerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen deelnemen aan spannende en leerzame activiteiten “on stage”. Telkens staat een ander product uit de voedselketen centraal in een workshop. Tijdens de workshop leren kinderen alles over de verschillende producten; hoe ze groeien, de verzorging, het oogsten en de verwerking. Maar ook hoe je een product het beste kan schoonmaken, snijden, bakken, grillen en niet te vergeten proeven. Kinderen ervaren de gehele voedselketen letterlijk van grond tot mond, onder het motto “we are food”. Op deze manier kunnen ze zich voorbereiden op hun eigen bedachte recept voor de Keukenbazen Batlle 2018. Er is dit jaar gekozen voor een aanbod van 7 verschillende workshops op de bedrijven van de foodsuppliers. De workshops zijn afzonderlijk te volgen. Allemaal mag natuurlijk ook, maar kinderen moeten zich wel voor elke workshop opnieuw aanmelden. Sommige productthema’s zijn seizoensgebonden. Waar dit niet het geval is en de belangstelling voor de workshop is groot dan gaan we hem herhalen zodat we zo min mogelijk kinderen teleur hoeven stellen. Het thema van de tweede workshop is de aardbei. Wil jij meer weten over hoe aardbeien groeien? Hoe je aardbeien moet plukken? Hoe je er een heerlijke zomerse smoothie of een andere lekkernij mee kunt maken? Je bent welkom bij tuinbouwbedrijf/boerderijwinkel “de Zijp”, Zijp 7 in Boekel op woensdag 30 mei om 18.00 uur. Aanmelden: keukenbazen@boekel.nl Vermelden: Naam, telefoonnummer, emailadres en aan welke workshop je wil deelnemen • Uiterste datum aanmelden 28 mei.

• Aantal leerlingen in overleg. Zit jij in groep 6 of 7? Komje uit Boekel of Venhorst of zit je in Boekel of Venhorst op school? Doe dan mee met Keukenbazen on Stage! Volg ook Keukenbazen - Boekel op Facebook.

Is dit goed voor Boekel? Donderdag 17 mei zijn de drie nieuwe wethouders geïnstalleerd; Ted van de Loo nam de dag daarvoor afscheid. Allereerst wensen we de nieuwe coalitie veel succes de komende periode! We begrijpen als D.O.P. echter niet waarom we deze periode met drie wethouders werken. De afgelopen raadsperioden is duidelijk bewezen dat er met twee wethouders gewerkt kan worden, zelfs met drie partijen (zie voorlaatste coalitie). Met de 0,3 fte die Boekel erbij gaat krijgen, wordt er € 40.000 per jaar uitgegeven. Dat is per jaar minimaal bijna € 4 voor iedere inwoner. Bij dit bedrag komen nog allerlei kosten als pensioenvoorziening, huisvestingskosten, ondersteuningskosten, congres- en/of studiekosten. De komende raadsperiode wordt er dus minimaal € 160.000 uitgegeven om de coalitie tevreden te houden. Dit geld kon aan prachtige projecten in onze gemeente besteed worden. We missen een inhoudelijke onderbouwing. Toen D.O.P.-raadslid Marcel Kan-

ters afgelopen donderdag een vurig betoog hield waarom 0,3 fte erbij onnodig is, kregen we van de coalitie vooral terug dat we op veel punten gelijk hebben. Ondanks dat de fractie van de D.O.P. vraagtekens heeft, gaan we met goede moed de oppositie in en kijken we uit naar een goede samenwerking met de coalitie om zo samen aan Boekel, Venhorst en Huize Padua te werken. Fractie D.O.P.

Museum de Kluis Breng eens een bezoek aan Museum de Kluis Op zondag 27 mei is het museum op het terrein van Huize Padua weer geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u wat meer weten over de geschiedenis van de psychiatrie, Huize Padua, de broeders Penitenten en Coudewater dan kunt u hier terecht. Een gids is aanwezig, maar zelf rondwandelen kan ook? De tijdlijn en uitleg op de wand en schermpjes zijn een goede richtlijn en geven achtergrond informatie. In het gratis boekje “Nadien” en het krantje van GGZ: “De Link”, staat aanvullende informatie over de vroegere en huidige psychiatrie. In de koffieruimte liggen verschillende tijdschriften om mee te nemen. Museum de Kluis ligt op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28. Openingstijden: dinsdag van 14.00-16.00 uur, woensdag van 9.00-12.00 uur en iedere laatste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur. Ook buiten deze tijden is een rondleiding mogelijk. We maken dan met u een persoonlijke afspraak . Er zijn verschillende mogelijkheden. Tijdens de openingsuren is het museum bereikbaar per tel.: 0492 846173 of per mail: kluis@ggzoostbrabant.nl of l.verstraatenjansen@chello.nl Sinds drie jaar is Museum de Kluis aangesloten bij de museumkring-Peelland en staat vermeld op een nieuwe website: www.museumkring-peelland.nl Het loont de moeite om een kijkje te nemen op deze site waar veel informatie over musea uit het peel gebied te vinden is.


Algemeen JEUGDNATUURWACHT

de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Het wateronderzoek en het onderzoek van de nestkasten waren de moeite waard. In enkele kasten zaten al nesten met jonkies en bij het wateronderzoek werd er van alles gevonden zoals larven van libellen, waterkevers en van de waterjuffer. Verder wat kikkervisjes en jonge salamanders. Ook leuk was een spin die op het water liep met een cocon eitjes onder heer achterpoten.

Op 26 mei gaan we in Boekel de nestkasten bekijken. Om 15.00 uur verzamelen bij de Perekker. Leiding Jeugdnatuurwacht de Knokert

#TeamCDA een nieuw bestuur Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 mei jl. is Sjanny van Sleeuwen benoemd als nieuwe voorzitter van #TeamCDA. Zij volgt daarmee Marius Cornelissen op. Marius heeft het voorzitterschap de afgelopen 4 jaar voortreffelijk ingevuld. Doordat hij verkozen is als raadslid, ontstond een vacature. We zijn zeer verheugd dat in de persoon van Sjanny v.Sleeuwen een geschikte opvolger

gevonden is. Hetzelfde geldt voor Robin Gruijters: ook hij is verkozen als raadslid waardoor een vacature in het bestuur ontstond. Maarten v.Veen zal hem opvolgen. Verder gaf Art Meulepas te kennen zich niet herkiesbaar te stellen. In de persoon van Hans v.Sleeuwen is ook voor hem een prima vervanger gevonden. Jozef Hanenberg en Herman Straatman zaten reeds in het bestuur en gaan hiermee door. We wensen het nieuwe bestuur veel succes en energie toe! Nieuwe energie! Met de gedachte ‘kwaliteit boven snelheid’ kon afgelopen donderdag na een intensieve periode van onderhandelingen tussen CDA, GVB en VVD de handtekeningen gezet worden onder het Coalitieakkoord 2018-2022 met als titel: Nieuwe energie! Na de presentatie werden op voordracht van de gemeenteraad de nieuwe wethouders benoemd: Marius Tielemans (CDA) met Sport, Ruimte en Infrastructuur in zijn portefeuille. Henri Willems (GVB) gaat door met zijn portefeuille Onderwijshuisvesting, Cultuur en Sociaal Domein. De portefeuille van Martijn Buijsse (VVD) bestaat uit Landbouw, Economie en Buitengebied. Door de benoeming van deze nieuwe wethouders, ontstonden er vacatures in de gemeenteraad. Voor het CDA zal Lisette Bevers de komende periode de fractie versterken. Doordacht ambitieus Er is gekozen voor een brede coalitie, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit goed is voor Boekel. Niet louter tegenstellingen moeten de boventoon voeren, maar juist het slaan van bruggen brengt ons verder in de uitdagingen die er liggen de komende periode. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van extra woningen, centrumontwikkeling, de aanleg van de randweg, jeugdzorg en het buitengebied. Deze vergen de nodige investeringen. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om de OZB naar een gemiddeld niveau te brengen ten opzichte van omliggende gemeenten. Dit vraagt om een daadkrachtig en creatief bestuur: ambitieus qua ontwikkeling en verstandig qua financiën. En nu aan de slag! De nieuwe wethouders hebben hun eerste werkdagen inmiddels achter de rug. Op 28 juni vindt de eerste inhoudelijke raadsvergadering plaats. Dan zal het nieuwe coalitieakkoord uitvoerig besproken worden.

KennisCafé met Flying Kiwi Woensdag 23 mei vindt het eerste KennisCafé in Boekel plaats. KennisCafé is een initiatief van Bibliotheek De Lage Beemden om mensen hun passie of kennis te laten delen met anderen. De bibliotheek is bij uitstek dé plek om kennis te halen, maar ook om kennis te brengen. Tijdens het eerste KennisCafé deelt Flying Kiwi haar unieke verhaal. Flying Kiwi is de digitale studio die onlangs het veel bekeken en besproken promotiefilmpje voor de gemeente Boekel heeft gemaakt. Iedereen heeft het ongetwijfeld gezien: Boekel ‘The farmers from the valley’. In het eerste KennisCafé vertellen de ondernemers van Flying Kiwi hoe deze productie tot stand is gekomen. In ieder geval met een combinatie van lef, zelfspot en het anders durven doen. Welke ingrediënten zijn nodig binnen een bedrijf om het anders te kunnen doen? Ze geven met hun verhaal een kijkje achter de schermen van een creatieve digitale studio. Een verfrissende kijk van twee ondernemers op de maatschappij en hoe je een werkomgeving creëert waarin je ‘niet hoeft te werken’. Nieuwsgierig geworden? Kom dan woensdag 23 mei naar Lunchroom Nia Domo. Het KennisCafé start om 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur. De toegang is 2 euro (te voldoen aan de kassa), inclusief koffie/thee bij ontvangst. Aanmelden kan via kenniscafe@bibliotheekdlb.nl.

Evenementenkalender 26 & 27 oktober: Venhorst klinkt


Algemeen Ben jij in voor een spelletje? Huize Padua heeft een veertigtal gezelschapsspelen in beheer. U moet dan denken aan Vier op een rij, maar dan megagroot. Of aan een ringwerpspel, een sjoelbak met ballen in plaats van schijven of aan ezeltje prik. Iedereen kan die spellen huren. Voor een familiedag of verjaardag. Wij zoeken een vrijwilliger die deze spellen uitleent en inneemt op maandagen/of vrijdagochtend, afhankelijk van de vraag. Ben jij die vrijwilliger die in is voor een spelletje? Die man of vrouw die op locatie Boekel (Huize Padua) de spellen inneemt, nakijkt en zo nodig herstelt? Neem dan contact op met Theo Rovers, vrijwilligerswerk@ggzoostbrabant.nl. Wil jij ook nét dat beetje extra bieden? Voor iedereen die vrijwilliger wil worden, hebben wij wel een passende activiteit. Individueel als maatje van een cliënt samen leuke dingen doen of ondersteunen bij activiteiten zoals sporten, koken of fietsen. In een aantal ‘klik-momenten’ kun je ontdekken wat het beste bij jou past en waar jij voldoening uit haalt. Neem voor meer informatie contact op met vrijwilligerswerk@ggzoostbabant.nl.

Een-voor-Een Op zaterdag 2 juni staat Boekel het kleinschalige festival Een-voor-Een te wachten. Vijf vrienden van tussen de 20 en 22 jaar organiseerden vorig jaar als spontane actie een avondvullend programma met drie rockbands aan de Bovenstehuis, waar zo’n 150 liefhebbers op af kwamen. Wegens succes hebben ze besloten het dit jaar nogmaals te proberen, op dezelfde locatie in de achtertuin tussen de fruitbomen. Dankzij de kleinschalige opzet heerste er afgelopen editie een gemoedelijke sfeer, en is het nooit ver lopen naar de bar of het toilet. Om een voor acht zal de eerste band aftrappen, om zo de avond te vullen met muziek tot klokslag een voor een. Daarna zal de bar nog even open blijven en de gezelligheid voortduren. Dit jaar zijn enkele verbeteringen toegepast, grotendeels in de organisatie. Zo is een stichting opgezet en zal er beveiliging aanwe-

zig zijn. Ook is er dit jaar een heuse speciaalbierbar om de kieskeurige bierdrinker tegemoet te komen. Net als in 2017 zijn dit jaar drie eigenzinnige bands geboekt die verschillende geluiden uit de rockwereld zullen laten horen. De avond opent met de Boekelse Rendakboys. Deze gezellige coverband gaat inmiddels al ruim 8 jaar mee en is daarmee een begrip in Boekel. Hun repertoire bestaat uit vele bekende nummers uit de rockgeschiedenis, van classics tot moderne knallers. Wie ooit bij een show van deze band is geweest weet dat dit garant staat voor een feestelijke opening van de avond. Als tweede zal de Gelderse band The Naked Sweat Drips het podium betreden. Dit zestal, oorspronkelijk uit Boxtel, maakt sinds 2010 intense psychedelische rock met dubbele gitaar, schreeuwend Hammond orgel en aangrijpende zang. Psycho-grunge die doet denken aan het maniakale van Nick Cave, de groove van Queens of the Stone Age en het schizofrene van Pink Floyd, gespeeld met branie en tomeloze energie. De laatste band die Boekel op zijn grondvesten zal doen schudden is Canshaker Pi. Deze Amsterdamse band is nog jong, maar wel al klaar om te laten zien, horen en voelen dat rock ’n roll nog lang niet dood is. Na hun debuutalbum werden ze uitgenodigd voor showcasefestivals als Eurosonic/Noorderslag en SXSW in Texas. Met hun nieuwe plaat Naughty Naughty Violence, die goed in de smaak valt bij de muziekcritici, doen ze 2 juni Boekel aan. Deze jonge honden hebben songwriting skills die felle, tegendraadse indierockliedjes opleveren. Hun liverepu-

tatie laat niks te wensen over: eigenwijs en energiek. Tussen de optredens zal DJ duo The Chainzuipers zorgen voor een afwisselend menu aan alternatieve rock- en popmuziek van oud tot nieuw en van obscuur tot wereldberoemd. Tickets kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar bij Guitarking Boekel en op www.eenvoor-een.nl, waar ook meer informatie te vinden is.

Circus Renz International in Boekel Van 24 mei t/m 27 mei staat Circus Renz International aan de Waterval 3 te Boekel. Cirus Renz International is een klassiek circus met paarden, pony’s, kamelen, Watussie koenen. Verder zijn er ook acrobaten, jongleurs, en clownerie. De speeltijden zijn op donderdag en vrijdag om 17.00 uur, zaterdag om 15.00 uur en zondag 14.00 uur. Op donderdag en vrijdag is er familiedag met speciale entreeprijzen. Volwassenen betalen € 15,00 en voor kinderen is de entree € 10,00.

Evenementenkalender 2 september: Pleinfestijn Venhorst 16 september; Toermee 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok MoiAlgemeen

Op zaterdag 8 en zondag 9 juni vindt voor de 5e keer het Beach Soccer Event plaats. Op het St. Agathastrand nabij de kerk wordt dan gestreden om diverse titels, namelijk de junioren, jeugd 10 t/m 12 jaar en 13 t/m 15 jaar. Zij strijden op zaterdag in aparte poules om de titel. Ook bij de senioren spelen we in 2 poules, in de eerste poule zitten de profs en in de 2e poule spelen de recreanten. Bij

de recreanten gaat het er meestal wel gemoedelijk aan toe en bij de profs zijn de wedstrijden wel wat feller. Echter na afloop zit iedereen weer gewoon gezellig als voetbalmaten naast elkaar te genieten van een lekkere frisse consumptie. Op zaterdagavond hebben we de Beachparty waar bij het muzikale gedeelte als volgt ingevuld gaat worden; we beginnen rond 20.30 uur met 2 local DJ’s te weten DJ Triesto en DJ Nickname. Hierna hebben we een optreden van zanger “Maus” die zowel in het Engels als Nederlandstalige lied zijn mannetje staat, en hij wordt dan weer opgevolgd door een man “klein van stuk maar groot in zijn daden” namelijk DJ Timmy Tropical.

Actie NIXzonderID van start in Noord-Brabant VERKOPERS ROEPEN JONGEREN OP; HELP MEE, TOON JE ID Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) heeft op 17 mei jl. het startsein gegeven voor de landelijke actie NIXzonderID. Van 17 mei tot 1 juni vraagt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met het Trimbos Instituut extra aandacht voor het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol en tabak. Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de juiste leeftijd van jonge kopers in te schatten. De NIXzonderID actie helpt ze daarbij. Ook in de provincie Noord-Brabant vinden de komende weken activiteiten plaats. Om zelf te ervaren hoe ingewikkeld het kan zijn om leeftijden in te schatten, nam vandaag staatssecretaris Paul Blokhuis plaats achter de kassa in een Utrechtse

supermarkt. Hier nam hij het eerste certificaat van de vernieuwde CBL e-learning ‘Soms moet je Nee verkopen’ in ontvangst. Beetje gênant Blokhuis: “Geen alcohol en geen tabak onder de 18 is de norm waar we ons allemaal aan moeten houden, of het nou in een winkel, een café of op een festival is. Ik weet dat heel veel mensen hun best doen om dat goed te doen, maar het moet nog beter. Het is vaak niet eenvoudig om iemands leeftijd in te schatten, dat heb ik vandaag zelf gemerkt. Met de actie NIXzonderID willen we jongeren stimuleren om hun identiteitsbewijs gewoon standaard te tonen. Dat scheelt tijd en ook momenten aan de kassa die voor medewerkers en jongeren een beetje gênant kunnen zijn. En da’s mooi meegenomen.”

Dus als de weergoden ons een klein beetje gunstig gezind zijn dan belooft het weer een geweldig weekend te gaan worden. Inschrijven is nog mogelijk via www.cvdevliegenmeppers.nl

Poëzieavond in Boekel komt er weer aan Vorige week is het thema voor dit jaar al aangekondigd: Kleur. Lekker brainstormen in een stoeltje in de zon, met een heerlijk glaasje drinken…. Alles wat je dan nog hoeft te doen is het gebrainstormde in een rustig vaarwater op te schrijven en voilà: uw poëzie is klaar. Dan rest alleen nog het inleveren. Voor u hebben we dan een heerlijke avond in het vooruitzicht. Gevuld met poëzie van eigen bodem (ja heus!), een bijpassend muzikaal optreden, prominenten, ook met hun zelfgeschreven tekst. Voor het gedicht zijn maar een paar regeltjes: het mag maximaal een A-4 lang zijn en moet minimaal 6 regels bevatten. U schrijft het gedicht n.a.v. het thema kleur; er is geen verplichting om dit woord specifiek in het gedicht op te nemen. Ideeën kunt u op-doen door vooral eerst veel gedichten te gaan lezen. De poëtische flow komt dan vanzelf. Gedichten vind je in de bibliotheek, maar ook in de Poëzie-route Boekel-Venhorst. De route is gratis te verkrijgen in de bieb of u vraagt er naar op onderstaand emailadres. Krijgt u er niet genoeg van, bekijk dan eens de poëzie-app van Stichting Plint. Die brengt je elke dag een gedicht op je telefoon. Voor schrijftips kunt u deze sites eens bezoeken: www.poezieweek.com en www.poeziepaleis.nl. Nog even alles op een rijtje voor deelname voor deze plaatselijke poëzieavond: de avond is op vrijdag 24 augustus 2018. De inleverdatum is 23 juni 2018. Het kan digitaal ingeleverd worden op avondvandepoezie@gmail.com, of anders bij de bibliotheek in Boekel. Wilt u het persoonlijk in de bieb afgeven, denk er dan aan dat er alleen in de middaguren een medewerker aanwezig is. Succes!


*(0((17( ( %2(.(/

NIEUWE GEM MEENTERAAD & NIEUW COLL LEGE V VAN AN B&W Op 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. a was CDA, dat steeg tot 7 zetels in de Winnaar die avond gemeenteraa ad. Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel (GVB), bleef stabiel op vier zetels. VVD ging naar 1 zetel. D.O.P. daalde e naar drie zetels. Na de nodige e overleggen, onder meer met informateur Jan Kerkhof, waren de partijen eruit: Het college van B&W wordt gevormd door CDA, GVB en VVD.

Marius s Tielemans wordt wethouder namens CDA, Henri Willem ms blijft wethouder namens GVB en Martijn Buijsse wordt wethouder namens VVD. Inmidd dels zijn de wethouders het ook eens geworden over de d portefeuilleverdeling en over het coalitieakkoord “Nieuw we Energie!”. W Wat at de verdeling en afspraken zijn, vindt u in deze special.

WETHOUDER HEN NRI WILLEMS (GVB) Sociaal Domein, Bewonerszaken, Kunst & cultuur, Recreatie & toerisme met prioriteite en burgerparticipatie e en KindPark Boekel.

WIE DOET W WA AT VOOR BOEKEL?

WETHOUDER MARTIJN BUIJSSE (VVD) Economie, Buiteng gebied en Milieu met prioriteit integrale e aanpak vitalisering buitengebied.

WETHOUDER MARIU US TIELEMANS (CDA) Ruimte, Infrastructuurr en Sport met prioritei prioriteiten Randweg Boekel,l, centrum ontwikkeling (Zuidwand) en sportvisie. sie.

BURGEME EESTER PIERRE BOS Bestuur, Veiligheid e en Financiën

*(0((17( %2(.(/

Meer weten? Voor meer informatie over de wethouders, de gemeenteraad, de portefeuilleverdeling of het h coalitieakkoord kunt u terecht op www.boekel.nl/bestuur-organisatie


*(0((17( ( %2(.(/

COALITIEAK KKOORD “NIEUWE ENERGIE” BREDE COALITIIE MET VOLLE ENERGIE V VAN AN ST TART! ART! CDA, GV V-B -B en V VVD hebben het vertrouwen in elkaar uitgesproken om de komende raadsperiode een coalitie te vormen. Zij p presenteerden op 17 mei samen het coalitieprogramm ma 2018-2022 met als titel “Nieuwe energie!”. De gemeen nte Boekel heeft haar koers in het verleden vastgelegd in n de strategische visie 2010 en nog eens herijkt met de strategische visie 2016. De strategische visie 2016 is un naniem vastgesteld door de raad. Wij onderschrijven deze d visie, in dit coalitieprogramma leggen we accenten. DOORDACHT AMBITIEUS Aan alle kanten zien we economische groei en dus kansen voor on ntwikkeling. Dat geldt zowel voor de gemeente als de gemeenschap. De uitdaging daarbij is om de goede ke euzes te maken. V Van an de economische crisis hebben we w geleerd dat we ons in tijden van economische vo oorspoed moeten voorbereiden op mindere tijden.

Daarom is ons programma p ambitieus qua ontwikkeling ZDDUELM ZH YHUVWDQGLJ RPJDDQ PHW ¿QDQFLsOH PLGGHOHQ Om de risico’s tte spreiden werken we waar mogelijk samen met ma arktpartijen en het maatschappelijk middenveld. Mett gezond verstand kijken we vooruit naar de raadsperiode riode 2018-2022 met als doel een reëel sluitende begrotin ng. SOCIAAL OP DE E VOORGROND Door de transitie es op het gebied van WMO, Jeugd- en Participatiewet zijn z er extra taken met bijbehorende ¿QDQFLsOH ULVLFR¶V QDDU GH JHPHHQWH JHNRPHQ +HW taakveld jeugd vvraagt de komende periode om extra aandacht. Maar dit brengtt ook kansen. Doordat steeds meer besluitvorming op deze gebieden bij de gemeente ligt, ontstaat er ruimtte voor preventie en lokaal maatwerk. Daar gaan we op inzetten. Ons doel is om zware zorgvragen zoveel el mogelijk vóór te zijn. zijn BURGERP PARTICIP PATIE EN LEEFBAARHEID Gemeente Boekel wil nadrukkelijk de inwoners betrekken. Wij vinden dat de gemeente ten dienste is aan de gemeenschap. Samenwerken, dereguleren en innovatie blijven hierbij speerpunten.

De coalitie e kiest voor de volgende speerpunten: • Burgerparti participatie; we doen het met zijn allen. We We zijn een acctieve gemeenschap waar veel gebeurt. Daar zijn we e trots op en dat willen we faciliteren. Samen aanpakken kken is in de Boekelse cultuur verankerd. Dat wil deze coalitie graag benutten. • Leefbaarhe arheid; we willen voor onze burgers een gezonde en veilige woon- en leefomgeving, met bijbehorende voorzieningen en faciliteiten op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. )LQDQFLHHO JH]RQG ZH YRHUHQ HHQ ¿QDQFLHHO verantwoord beleid dat in verhouding staat met de voorzieningen om de inwoners te faciliteren. EEN ZELFBEWUST BOEKEL: • Zelfstandigheid als middel om onze burgers maximaal te bedienen. Zelfstandigheid is geen doel. Zo lang onze zelfstandigheid voor onze inwoners meerwaarde biedt op het vlak van voorzieningen, bereikbaarheid van bestuur en leefbaarheid zien wij geen enkele reden die zelfstandigheid ter discussie te stellen. • Op orde hebben én houden van drie voorname voorwaarden om onze inwoners meerwaarde te kunnen bieden: o Wij blijven investeren in een goed, professioneel en bereikbaar lokaal bestuur. Een gemeentebestuur dat leeft onder de inwoners. Onder andere door het blijvend activeren en interesseren van onze jeugd om bij te dragen aan dat bestuur. o Onze organisatie moet op orde zijn. W We e kiezen voor een compacte, regievoerende organisatie. Dat betekent wel dat we kiezen voor een kwalitatieve invulling van strategische posten en bereid zijn daarin te investeren. R (HQ ¿QDQFLHHO JH]RQGH EDVLVAlgemeen Ingezonden Brief “BILLARD OM HALF ZEVEN.” Het café is nog stil en bijna leeg. De verlichting wordt gedempt door nog aanwezig schemerend daglicht. Behalve boven het biljart waar twee felle lampen het biljartlaken fel groen kleuren. Even doet de aanblik je denken aan de enscenering voor een erotische filmopname. Het zou goed kunnen want het biljartlaken is lekker voorverwarmd zodat de acteurs geen kouwe kont krijgen. De twee aanwezige heren hebben hun gereedschap al uit het foudraal gehaald en op lengte gebracht en staan te popelen om van acquit te gaan. Maar er is geen seksbom te bekennen en er zijn geen camera’s in de buurt. Hier gaat dus gewoon gebiljart worden. Om 19.00 uur stipt wordt iedere vrijdag bij Joepe de rode bal op het boven-acquit gelegd. Dit gebeurt door de man die er voor buitenstaanders uitziet als een oberkelner: smetteloos wit gesteven overhemd, een mouwloos zwart vest, een zwart strikje om de hals en witte handschoenen aan. Hij is de arbiter. De witte speelbal gaat op het linker of rechter beneden-acquit en de derde, gele bal op het middelste beneden-acquit. We hebben het hier over carambolebiljart. De spelers zijn bij voorkeur gekleed als de arbiter, op de witte handschoentjes na. De speler die mag beginnen begeeft zich ter tafel en neemt een gebukte houding aan. Zijn tegenstander gaat geduldig zitten op een afstandje van het biljart en houdt zich koest. De arbiter wenst beide spelers succes. Nu kan het caramboleren beginnen.

Er klinkt geen fluitsignaal. De eerste stoot, de opstoot is een tamelijk moeilijke driebander en is daarom een daalder waard. Want als je die maakt mag je doorgaan met de volgende carambole-poging en kun je aan een serie gaan werken. Dit tot verdriet van degene op de stoel die iedere carambole in lijdzaamheid moet incasseren. Hij kan er niets tegen doen. Zijn beurt komt hopelijk nog. In elk geval heeft hij nog de nabeurt. Hoe maak je een carambole? Met een houten stok, de keu (ik zou liever op zijn Frans schrijven: queue de billard), stoot je tegen de speelbal die daarna al rollende beide andere ballen moet zien te raken, al of niet via een of meer banden. We hebben het nu over de spelvorm ‘libre’. Normaal gesproken wint de speler die het eerst een bepaald aantal caramboles heeft gemaakt. Bij Joepe wordt echter elke speler 15 beurten gegund, waarna wordt gekeken wie het hoogste percentage t.o.v. zijn gemiddelde heeft behaald. Biljarten is een technische sport. Zelfs om ‘één gemiddeld’ te kunnen spelen dien je al over enige techniek te beschikken. Op zijn minst moet je dan de ‘trekstoot’ en de ‘doorstoot’ kunnen uitvoeren zonder te ‘ketsen’ en weten hoe de uitwerking van ‘effect’ is. De piqué en de massé kun je maar beter aan de betere biljarters overlaten, mede voor de gemoedsrust van Joepe. Biljarten heeft ook wiskundige en natuurkundige aspecten. De makkelijkste caramboles zijn de driehoekjes. Als die er niet zijn moet je de lijnen doortrekken naar veelhoeken en bedenken dat als je over band speelt de

Beachvolleybaltoernooi in Boekel! Op zondag 3 juni 2018 organiseert Volleybalclub Unitas haar traditionele Beachvolleybaltoernooi op de beachvelden (sportpark de Donk) te Boekel. Een prima gelegenheid om met je vrienden, familie, collega’s of buurtgenoten een dag lang gezellig en sportief bezig te zijn ! Er wordt gespeeld in een mannenpoule, een vrouwenpoule en een mixpoule (minimaal 2 vrouwen in het veld). De teams bestaan uit 4 veldspelers en evt. enkele wisselspelers. Dus heb je zin om samen met je vrienden, familieleden, buren of collega’s mee te doen, geef je dan vóór 28 mei op via een email naar: beachvolley@vc-unitas.nl Vermeld in je mail je teamnaam, een contactpersoon (naam en telefoonnummer) en in welke poule je deel wilt nemen. De inschrijfkosten zijn € 25,- per team. Meer informatie nodig? Stuur even een mailtje naar beachvolley@vc-unitas.nl

hoek van inval gelijk is aan de hoek van uitval, behoudens het ‘effect’. Persoonlijk geniet ik het meest van de ‘stootbeelden’ die na iedere beurt opdoemen en om een oplossing vragen. Ballen die op elkaar botsen gehoorzamen de wetten van elastische botsingen uit de natuurkunde. Biljarten is geen sport voor vrouwen hoewel die natuurlijk heel goed een keu kunnen vasthouden. Toch zijn er maar weinig van en ik ga geen oproep doen om dat te veranderen. Het heeft er mijns inziens alles mee te maken dat vrouwen bij iedere beurt de weinig flatteuze gebukte biljarthouding moeten aannemen. En als je met je decolleté op het biljart ligt zou dat wel eens de arbiter in verwarring kunnen brengen. Wim Althuizen Ps. De titel van dit stukje is met een knipoog naar het boek van Nobelprijswinnaar Heinrich Böll: Billard um halb zehn.

Respect voor nieuw leven!

De vogelwerkgroep (VWG) van stichting d’n Eik heeft als doel het vogelbestand in de gemeente Boekel te behouden en waar mogelijk te vergroten. Hiervoor creëren zijn iedere lente een klein stiltegebied in de Boekelse bossen. Zeker in het voorjaar, in het broedseizoen is het erg belangrijk dat de vogels in alle rust en ongestoord hun gang kunnen gaan. Het stiltegebied bevindt zich links in het bos net achter de Perekker en grenzend aan de kwekerijen. In dit stiltegebied broeden diverse vogels en ook reeën zijn er wel eens gesignaleerd. Slechts enkele wandelpaadjes komen te vervallen, maar er blijft nog voldoende ruimte over voor recreatie en sport. Wij vragen uw hulp: • Mountainbikers om niet steeds de geplaatste barricades te verwijderen. • Hondeneigenaren om uw hond aangelijnd te houden, de meeste vogels broeden slechts een meter van de grond. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking namens, de Vogelwerkgroep Boekel Venhorst


ZONDAG 27 MEI

BOEKEL SPORT BERGHEM SPORT AANVANG 14.30 UUR

-

SERRE & TERRAS KOFFIE & BORRELEN LUNCHEN & DINEREN VERGADEREN & FEESTEN TROUWEN OP LOCACTIE

woensdag t/m zondag open v.a. 10.00 u. erpseweg 2, boekel, 0492-792708 www.brasserie-demouthoeve.nl

De barbecue folder is weer klaar We hebben voor u ook een ALL IN BARBECUE MENU EXTRA € 13,95 p.p. en een BARBECUE MENU DE LUXE € 16,95 p.p. Compleet verzorgt, alles erbij en wij doen de afwas voor u. En natuurlijk nog veel meer BARBECUEVLEES. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

Voor onze keurslagerij zijn wij op zoek naar een WEEKEND/VAKANTIEHULP Ben jij klantvriendelijk, leergierig en houd je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou. Leeftijd vanaf 16 jaar. Heb je interesse stuur dan een email naar info@keurslagervanexel.nl Vermeld je naam, adres, telefoonnummer en je leeftijd.

Donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag 26 mei: BLINDE VINKEN 4 stuks voor € GEPANEERDE SCHNITSELS 4 stuks voor € LIMBURGS BIEFSTUKJE (BIEFSTUK MET UITJES EN CHAMPIGNONS, IN ONTBIJTSPEK GEWIKKELD) 100 gram voor

VLEESWARENTRIO:

245

€ €

495 500

100 GRAM ONTBIJTCERVELAAT, 100 GRAM GRILLWORST, 100 GRAM SCHOUDERHAM samen voor

EXTRA AKTIE: VARKENSSATÉ STOKJE

10 stuks voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

495 695


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Boekels Boules Kampioenschap, het gezelligste toernooi van Boekel? Dit is zeker waar als je de meer dan 200 spelers die de afgelopen jaren meededen moet geloven. En dat doen wij natuurlijk. En dus ….wordt het niet eens tijd dat ook jij deze keer meedoet aan dit sportief gebeuren. Makkelijk zat. Zoek twee medespelers en je team is klaar (kijk wel even naar de voorwaarden van de teamsamenstelling). Om iedereen de kans te geven kampioen te worden mag er maar één speler van het team lid van een Jeu de Boules club zijn en maar één lid hoeft niet uit Boekel/Venhorst te komen. Iedereen kan dit spel spelen, je moet wel de basisschool hebben verlaten. Dus schrijf in je agenda: zondag 24 juni 2018. Wij wachten vol spanning op jullie inschrijving. Voor meer informatie en een inschrijfformulier kijk je op www.jeudebouckles.nl . Of een berichtje naar info@jeudebouckles.nl en we sturen het naar je op.

Sparta ’25 1 – Boekel Sport 1 Op een stralende Pinksterzondag moest Boekel Sport aantreden tegen kampioenskandidaat Sparta ’25. Sparta moest winnen om kampioenskandidaat te

blijven. Boekel Sport moest winnen om de nacompetitie te ontlopen. Het werd een zeer spannende wedstrijd en beide teams slaagden in hun opzet. Maar dat was dan vooral te danken aan Olympia ’18 die hun wedstrijd tegen Boekels “concurrent” Nijnsel met 2-0 wist te winnen. Daardoor bleef de kloof tussen de nummers elf (Boekel Sport) en twaalf (Nijnsel) gehandhaafd op 5 punten. Met nog een wedstrijd voor de boeg betekent dat, dat Boekel Sport ook volgend jaar weer mee mag doen in de 3e klasse. In Boekel, 10 dagen geleden, liet Sparta, met name in de eerste helft Boekel Sport alle hoeken van het veld zien. Vandaag was dat duidelijk minder aan de orde. In de 6e minuut wist Tim Schuijers vanaf zo’n 20 meter met een Pinksterschot Boekel Sport op een 0-1 voorsprong te schieten. En daar had Teun Graat, na mooi aangeven van niemand minder dan good old Sjoerd Vogels, in de 39e minuut 0-2 van kunnen maken. In de 49e minuut moest Robin Gruyters tweemaal koppend redden. In dezelfde minuut kon keeper Jesse Zwanenburg een hard schot nog net tot corner verwerken. Uit die corner mocht Joost Ankersmit de 1-1 binnen koppen. Die treffer werkte redelijk bevrijdend voor Sparta ’25. In de 67e minuut tikte Elco v.Schijndel de 2-1 binnen. In de 76e minuut maakte de linksback van Sparta een slordig foutje tegen Sjoerd Vogels. Die strafte dat met een loeihard schot vanaf grote afstand in de linkerbovenhoek af. In de 83e minuut kwam de bal vrij gelukkig voor de voeten van Elco v.Schijndel die er maar meteen 3-2 van maakte. En drie minuten later werd het feest voor Sparta compleet doordat Jeremy

Good old Sjoerd stond samen met zijn zoon op het veld en scoorde prachtig.

Raaijmakers profiteerde van een foutje van Merijn v.Haandel 4-2. De laatste wedstrijd van het seizoen wordt volgende week thuis gespeeld tegen Berghem Sport. Na afloop zullen de spelers en speelsters van het jaar worden gekozen. Tevens wordt aandacht besteed aan de winnende teams van de interne periodes. En ten slotte ook nog de bekendmaking van de winnaar(s) van de Boekel Sport 1 poule. Kortom de seizoen afsluiting op 27 mei wordt een feest! Supporters zijn weer zeer welkom!

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 15 en 16 mei Rooi B1 - JES B1 Corridor MW1 - JES MW1 Programma 26 mei DAW B1 - JES B1 Schaijk, Altior C3 - JES C1 Heeswijk-Dinther, SCMH D1 - JES D1 Mariaheide, De Kangeroe E1 - JES E1 Veghel, Tovido E2 - JES E2 Esch, JES F1 - MOSA’14 F2 Venhorst, Programma 27 mei JES 1 - Fortuna’74 1 Venhorst, JES 3 - Be Quick 5 Venhorst, Programma 28 mei JES MW1 - Avanti (S) MW1 Venhorst,

11-5 15-7 14.00 u 10.30 u 10.45 u 09.30 u 10.00 u 10.00 u 13.00 u 11.15 u

20.00 u


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 20 mei Venhorst 1 - EVVC 1 2-1 Venhorst 2 - Handel 2 0-5 Venhorst 4 - Erp 6 0-3 Menos 3 - Venhorst 5 1-5 Olympia'18 VR1 - Venhorst VR1 18-0 Veteranen Venhorst - DAW 4-0 Programma 26 mei Veteranen Boekel Sport - Venhorst Programma 27 mei WSC 1 - Venhorst 1 14.30 u Sparta'25 4 - Venhorst 2 12.00 u Fiducia 2 - Venhorst 3 11.00 u Udi'19 11 - Venhorst 4 11.00 u Venhorst 5 - Handel 4 10.00 u Venhorst VR1 - Venraij VR3 11.00 u Helvoirt 1 - Venhorst 1 (deel 2) Donderdagavond 17 mei moest Venhorst de gestaakte wedstrijd in Helvoirt af gaan werken met een 1-2 tussenstand. Vanwege de merkwaardige rode kaart voor Jaap Kanters diende dat echter wel met 10 man te gebeuren, zeker geen gemakkelijke opgave. Maar met de steun van opvallend veel getrouwen uit Venhorst ging Venhorst goed van start. Fel storend en jagend op iedere bal kreeg Helvoirt weinig kans om nauwkeurig op te bouwen en voorin bij Venhorst loerden en joegen Mike v.Grinsven en Thijs v.Sleeuwen op iedere mogelijkheid. Na een klein kwartier kwam Venhorst even flink onder druk, maar een echte kans werd niet weggegeven. Toen Teun v.d.Putten geblesseerd naar de kant moest kwam Joep v.d.Bosch er in, maar aan de speelwijze veranderde dat niets. Uiteindelijk kreeg Helvoirt nog een goede kans, terwijl Venhorst met een paar hoekschoppen en uitvallen wel dreigend, maar ook niet succesvol meer was. Na 25 minuten alles gegeven te hebben konden de 3 punten definitief mee naar Venhorst. En dus was het extra reisje naar Helvoirt toch nog de moeite waard. Venhorst 1 - EVVC 1. Om definitief veilig te zijn voor behoud in de 2e klasse moest Venhorst vandaag thuis tegen EVVC een goed resultaat behalen, terwijl de mannen uit Vinkel graag de 2e plaats wilden behalen i.v.m. het programma van de nacompetitie. Spanning volop dus vandaag op De Voskuilen, terwijl Sjaak v.d.Ven rustig aan de barbe-

cue begon. Na een tiental minuten gaf Venhorst gas en schiep zich enkele goede kansen. Een fraaie scrimmage, nou ja fraai?, voor het Vinkelse doel leverde enkele mooie mogelijkheden op, maar er stond steeds een been Venhortst’s succes in de weg. Zo verscheen, in de 14e minuut, Tom v.d.Boogaard vrij voor de EVVC doelman, maar hij kwam net een teen te kort. Na een minuut of 30 luwde het offensief van Venhorst en werd EVVC enkele keren gevaarlijk zonder de Venhorstse achterhoede echt in de problemen te brengen. Na de thee duurde het maar 2 minuten tot EVVC op voorsprong kwam, 0-1, een klap voor Venhorst. Het spel werd er hierna niet beter op, integendeel, en Venhorst kwam niet meer tot goede mogelijkheden, terwijl EVVC bleef loeren op een gevaarlijke tegenstoot. Thijn v.d.Vossenberg zette in de 86e minuut hij zijn voet beslissend tegen de voor het doel gebrachte bal, 1-1. Venhorst rook bloed en in de 90e minuut schoot Mike v.Grinsven de beslissende 2-1 tegen de touwen. Soms zit het tegen en soms zit het mee, en vandaag zat het mee. Een geweldige serie van Venhorst na de winterstop, die volgende week bekroond kan worden in de uitwedstrijd tegen WSC Waalwijk. Venhorst kan daar bij winst de 3e periode binnen halen en nacompetitie spelen om promotie naar de 1e klasse. We durven daar niet aan te denken, maar super Venhortstenaar Peter v.Deursen regelt alvast een bus voor onze supporters. Wil jij ook mee om deze unieke mogelijkheid mee te maken, meld je dan zo snel mogelijk aan bij Peter, tel. nr. 06 20840723 en wie weet is er nog een plaatsje vrij. Kosten 10 euro pp, maar na afloop gratis drinken. Een feestje na

afloop wordt het sowieso!! Zoals we al enkel jaren zeggen, gekker zal het niet worden!!!, maar in Venhorst kan alles! Tot zondag. Activiteiten: 8 juni, Voetbalslotfeest in de kantine. Geef je zsm op 10 juni, Buurtvoetbaltoernooi JEUGDNIEUWS Uitslagen 19 mei SV Venray JO17-3 - JO17-1 3-5 Excellent JO17-3G - JO17-2 3-0 JO15-1 - VCO JO15-1G 8-2 Hapse Boys JO15-2 - JO15-2 3-5 JO13-2 - HRC'27 JO13-3 7-1 MO13-1 - SES MO13-1 6-3 JO11-1 - Olympia'18 JO11-1 1-5 SCMH JO11-1 - JO11-2 4-4 JO11-3 - Achilles Reek JO11-1 6-6 JO8-2 - Sambeek JO8-1G 2-5 Programma 26 mei JO19-1 - Constantia JO19-2 14.30 u SES JO15-1 - JO15-1 vertrek 12.00 u, 13.00 u JO15-2 - Vianen Vooruit HBV JO15-2 13.00 u RKOSV Achates JO13-1G - JO13-1 vertrek 10.45 u, 12.00 u Vianen Vooruit HBV MO13-1 - MO13-1 vertrek 12.00 u, 13.15 u UDI'19/CSU JO11-2 - JO11-1 vertrek 08.00 u, 09.00 u JO11-2 - Volkel JO11-1 09.00 u Fiducia JO11-3G - JO11-3 vertrek 08.45 u, 09.30 u Estria MO11-1 - MO11-1 vertrek 08.30 u, 09.30 u JO9-1 - Excellent JO9-2 10.15 u JO8-1G - Boekel Sport JO8-2 09.45 u SIOL JO8-2 - JO8-2 vertrek 07.45 u, 08.45 u Mini-pupillen 09.30 u

RABO Schoolvoetbaltoernooi, Venhorst, 9 juni, aanvang 14:00 uur Op zaterdag 9 juni organiseert de voetbalclub Venhorst weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi is bedoeld voor alle kinderen van de Venhorstse basisschool. Dus groep 1 t/m 8. Natuurlijk mogen ook Venhorstse kinderen die buiten Venhorst op een basisschool zitten hieraan deelnemen. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te zijn. Gezien het grote aantal deelnemers hebben wij ook dringend behoefte aan ouders die op deze dag een team willen begeleiden. Wil je hieraan deelnemen of als ouder een team begeleiden, lever het opgavestrookje dan uiterlijk donderdag 31 mei in bij Ronnie v.Deursen, Zanddelweg 7 Venhorst. Ik wil deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi: Naam: .................................................................... Groep ........... Jongen/Meisje Ik ben bereid op die dag een team te begeleiden: Naam:................................................................................................................


Sport Wieler Toer Club Boekel Malpieroute Wat was het genieten afgelopen zondag, prima fietsweer en een stralende zon. Daarom waren we ook met 20 man en een gastrenner om de mooie Malpieroute te fietsen. Dat we al wat verder in het seizoen zitten, merken we ook aan de snelheid, we reden lekker door, daar had ook niemand moeite mee. Na Helmond reden we richting Lierop, de Kempen in. Genieten was het van de natuur en de mooie weggetjes achteraf. Wel moesten we tijdens deze tocht 2x stoppen voor de trein, die op ons verzoek een keer flink op zijn claxon duwde. De pauze was in Borkel en Schaft, heerlijk buiten in de zon. Na de pauze reden we door de Malpie, veel water, maar ook nog zichtbaar was het stuk waar vorig jaar een flinke heide/ bosbrand was geweest. De tocht liep verder achter Valkenswaard, Geldrop, Mierlo, Nuenen, Lieshout, Beek en Donk, Boerdonk weer terug naar Boekel. Op de finish waren wel wat rode koppies te

zien, maar iedereen vond toch ook dat we fijn gefietst hadden. Enkelen gingen nog wat verkoeling zoeken bij Joep. Over 2 weken rijden we de knooppuntentocht, dit keer niet met start in Erp, maar gewoon in Boekel bij Joep van café t Menneke. Volgende week rijdt de A-groep de Heusdentocht, de B-groep rijdt de Ooijsche Bandijktocht en de C-groep rijdt de Griendsveentocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 14 mei, 1/8e Finales De Schutboom - Stuc Force 2-2 str.sch. MVS Grootkeuken - Donkers/Claasse 4-2 Quick-Hedge - Café Gij & Ik 4-4 str.sch. Elreka Hekwerken - Mahobo 4-4 str.sch. v.Haandel Metaal - v.d.Boog./v. Sleeuwen 1-4 Midi Stender - Café LC/OOVB 6-1

Heuveltraining/v.Hoff - Snackpoint LC 2-2 str.sch. Porte de Provence - TK ’t Stuupke 3-0 Eindstand Competitie: Poule A: 1. Midi Centrum Stender 71 punten (kampioen); 2. Café La Compagnie/OOVB 54 punten; 3. v.d. Boogaard/ v.Sleeuwen 54 punten Poule B: 1. TK ’t Stuupke 60 punten (promotie); 2. Mahobo 55 punten; 3. Heuveltraining/v.Hoff T.W. 50 punten. Vrijdag 25 mei worden de Finales gespeeld van de Bekerronde en is tevens de afsluiting van het seizoen 2017-2018. Het bestuur wil iedereen die zich heeft ingezet voor WAC Boekel/Venhorst hartelijk danken!

Evenementenkalender 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 24 juni: Boekels Boules Kampioenschap 2 september: Pleinfestijn Venhorst 16 september; Toermee 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi


C1 Collection 5 Drs Airco/Led C1 nieuw model 1.0 5D AIRCO C3 1,4 exclusive Airco C3 nieuw model Collection Airco C4 1.4 16v Ligne Business C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco C4 1,6 Vti Space Tourer DS3 1.4 Chic Airco Two Tone C5 2.0 Ligne Prestige Automaat C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

2013 2015 2004 2015 2012 2015 2014 2012 2002 2004

2014 2016 2009 2014 2015 2017 2014 2002 2002 2007 2014 2013 2013

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco 108 HB 1.0 Vti 5drs Airco 207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco 208 HB 1,2 Vti Oxygo 208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco 208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco Style 2008 1,6 HDIF ALLURE 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.6 HDiF Airco 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 508 Sedan 1.6 THP Executive Partner 1.6 Hdi Airco

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

2005 2002 2011 2014

Opel Corsa 1.2 autom. 3 drs Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm Ford C-max 16i, sync uitv, 50dkm

2011

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

2010

Opel Astra H station 16i16V, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nlAllerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402.

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl

PERSONEEL GEVRAAGD EINDEXAMENKANDIDATEN voor de periode eind mei - eind juli. info@claasse.nl of 0492-324183

Tuinbouwbedrijf Claasse schutboom 5 - boekel

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur.

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren steigeRmateRiaal en RolsteigeRs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gebRuikte steigeRplanken Tel: 06-22887186 / 06-23064406

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Jv

Voor binnen en buiten

meubels op maat & sfeeR accessoiRes

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

www.sfeerhout.nl

B

PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

PVC materiaal

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP

Beregening

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

JOS VAN BOXTEL

Elektra

Pompen

Installatiemat.

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZIËN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 ------------------------------------------------------

Groei en Bloei Excursie naar Vlinder-safarituin Geert Jonkers heeft voor onze vereniging op 24 oktober een zeer boeiende lezing verzorgd over inheemse vlinders en vlindervriendelijk tuinieren. Hij wil ons op deze zaterdag graag rondleiden in zijn vlindertuin, zodat we de

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist voor particulieren en bedrijven e: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl t: 06 36 141 282 samen op weg naar een mooi resultaat!

prachtige vlinders van dichtbij kunnen bewonderen en hoopt op een flink gezelschap. Aanvang 10.00 tot 12.00 uur, Groeskuilen 95 te Gemert voor alle leden. Kosten € 2,50 p.p. opgave bij cobypetersrit@outlook.com of Ton Biemans tel.0492-323417Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------------

Uitslag 17 mei 2018. A-lijn 1. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 67,50% 2. Dames Ceelen-Delisse 56,25% 3. Dames Huijbregts-v.d Linden 55,42% 4. Heren v. Duijnhoven-verbakel 51,25% 5. Heren J. en Th v.d.Ven 50,00% B-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Bosch 59,90% 2. Dames Koster-Verbeek 56,77% 3. Dames v.d.Burgt-Vogels 55,73% 4. Dames Raijmakers-Vissers 54,69% 5. Hr. en Mw.Verlangen 54,69% 6. Dames Biemans-v.d.Elzen 52,08% C-lijn 1. Hr. en Mw.Jansen 60,94% 2. Dames v.d.Elzen-Polman 55,21% 3. Hr. en Mw.v.Berlo 54,69% 4. Dames Coolen-v.d.Rijt 54,17%

Bartafel NJOJ voor feestje huren?

5. Dames Swarts-v.Lieshout 53,65% 6. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 53,13% 7. Dames de Graaf-Otten 50,52% Donderdag 24 mei is de slotdrive voor dit seizoen en zaterdag 26 mei onze jaarlijkse fietsdrive. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 18 mei: 1 J.Witlox-M.van Dinteren 71,88% 2 N.vd Burgt-M. Coolen 58,85% 3 A.Biemans-A. vd Elzen 57,50% 4 M.Swarts-G. Swarts 57,50% 4 L.Otten-H. van Houtum 51,25% 5 M.Otten-R. Raymakers 50,00% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.

(indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

met horeca-interesse voor weekeinde en vakanties. Leeftijd vanaf 16 jaar.

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

Info 0413-274222 eethuisdebuurman@home.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Ze zijn er weer!!

Onze heerlijke AARDBEIEN vers van de vollegrond en

heerlijke ASPERGES dagvers van eigen land! Verschillende sorteringen, geschild en ongeschild Nu 5 kilo soepstukken € 10,00

Maak bij ons uw maaltijd compleet met ambachtelijke PEELHAM van slager Vogels uit Elsendorp, verschillende SAUZEN en verse SCHARRELEIEREN www.tuinbouwdezijp.nl

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst

GEVRAAGD medewerker/ster

Boerderijwinkel de Zijp, Zijp 7, 5427 HK Boekel, 06 2036 4524 Ma t/m do 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.0018.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

peGASsus GASFLESSEN: nieuw of omruilen BP Light 5 kg of 10 kg Propaangas 5 kg of 10.5 kg PeGASsus Burgt 13, Boekel, 06-43024984


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

De Buitenhof

DIERENPENSION

maken in boekel doe je bij The ReAD ShoP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw sterk in va

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

van der Ven

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


GEZONDHEIDSCENTRUM

Het bruisend hart voor Venhorst Hoe staat het er voor? Komt het er eigenlijk nog wel van? En welke supermarktketen komt er dan? Een gezondheidscentrum? En Plein 31? Gaan die nog op in de plannen? We kregen heel veel positieve reacties op de plannen die we aankondigden. Maar ook vragen en kanttekeningen. Veel van die vragen konden we al beantwoorden, andere door diverse redenen helaas niet. Nu zijn we zover dat we antwoord kunnen geven op nog openstaande vragen. En dus duidelijkheid over de huidige stand van zaken.

Bent u benieuwd? Kom dan op donderdag 31 mei a.s. naar Plein 31 in Venhorst. Samen met Maarten Relou van Donkers-Relou Architecten, huisarts Gondrie, een afgevaardigde van de toekomstige supermarkt en Petter van de Ven van Plein 31 zullen we deze avond onze plannen uit de doeken doen. Bent u benieuwd? Hebt u vragen of suggesties? Of bent u zo maar belangstellend? Wij nodigen u graag uit op deze avond in Plein 31 in Venhorst. Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. De kofďŹ e staat klaar.

Andusta BV Venhorst, familie van Duijnhoven

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.