32e jaargang nr 44, 9 mei '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 9 mei 2018

Boekel Venhorst 44 Dodenherdenking 2018

Op vrijdag 4 mei werden in Boekel onze gevallenen uit de 1e en 2e wereldoorlogen herdacht. Door de jaren heen wordt tijdens deze herdenking niet alleen aandacht geschonken aan hen, maar aan alle Nederlandse militairen die door de jaren heen zijn ingezet voor de vrede, waar dan ook ter wereld. En ook al was het voorjaarsvakantie, veel mensen namen aan de herdenking bij het monument op het Sint Janplein deel. Na de welkomstwoorden van voorzitter Jan van de Broek las hij de namen voor van de Boekelse en Venhorstse inwoners die gesneuveld zijn tijdens de 2e wereldoorlog, alsook de 13 namen van militairen die toen op Boekels grondgebied sneuvelden. Hierna ging Burgemeester Bos in zijn overweging in op het thema Geef Vrijheid door. Hij stelde de vraag “Wat zou jij doen?” Een gemakkelijk gestelde vraag, maar is hij ook logisch en begrijpelijk. Zeker wanneer je onder moeilijke omstandigheden je dagen door brengt. Blijf je gewoon je ding doen of ga je mee met het gevraagde en verzet je

APK nu € 19.95 Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Nummer

jezelf, bied je hulp aan die ander die in nood is. Ongeacht wat deze hulp dan ook zal zijn. Ongeacht wat de consequenties zouden zijn. En wat was de drijfveer om je te verzetten, om te helpen? Is het je geweten? of je betrokkenheid bij die ander? Deze laatste 2 redenen zijn belangrijk voor onze samenleving. Want je neemt dan de verantwoordelijkheid voor jezelf maar vooral voor die ander. De 2e Wereldoorlog kan hier voor ons een leidraad zijn op zoek naar de antwoorden of men wel of niet verantwoordelijk wil zijn voor die ander. Omdat deze oorlog nog zo dicht bij ons staat. Een bezoek aan een museum, het bijwonen van de speciale herdenkingen of het lezen van een boek kunnen je op weg helpen. Op weg om antwoord te krijgen in hoeverre je werkelijk open staat voor een ander als die een beroep op je doet. Na zijn overweging legde de burgmeester met zijn echtgenote een krans bij het monument. Daarna werd Johan van den Heuvel, een van de Boekelse gesneuvelden, door Peter Ketelaars herdacht. De Last Post, gespeeld door André Tielemans, werd gevolgd door 2 minuten stilte. Na het spelen van het Wilhelmus werden

nabestaanden in de gelegenheid gesteld hun bloemen ter nagedachtenis bij het monument te leggen. Kinderen van groep 8 van KC Octopus waren aanwezig om op hun manier uiting te geven aan de Dodenherdenking. Fenna, Lieke, Demi en Tess lazen een gedicht voor waarin zijn verwerkt hadden wat Dodenherdenking bij hen opriep. Bobbie en Saar zongen “Hoe mooi, pestlied van Yeti”. Op school hadden de leerlingen een mooie krans gemaakt die zijn daarna ook bij het monument neerlegde. Eerbetoon was er ook vanuit het Gilde. Koning Jan Leenders en zijn koningin Petra legden bloemen en daarna werd de Vendelgroet gebracht. Dorpsgenote mw. Cato v.Roosmalen gaf in een gedicht weer hoe zij op jonge leeftijd de oorlog had beleefd en wat zij de basis vindt om gezamenlijk in een vredevolle wereld te leven. Na de Dodenmars, gespeeld door de drumband en ‘Blijf mij nabij”, door harmonie EMM, werd door velen in Nia Domo onder het genot van een kopje koffie nagepraat. En zoals de kinderen van de Octopus zongen: ‘Hoe mooi zou de wereld zijn als iedereen zou samenwerken? Als ge het door mijn ogen bekijkt dan is iedereen gelijk We zijn allemaal uniek, maar we blijven wel allemaal mensen En als iedereen het ziet, dan zou de wereld mooier zijn Behandel uw naaste altijd met respect’ Een woord van dank mag zeker uitgesproken worden naar allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie, ingetogen Dodenherdenking.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk mw.Margo v.d.Boogaard tel: 321142. DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049

Donderdag 10 mei, Hoogfeest Hemelvaart: 10.30 u (St.Agathakerk): Ouders v.Berloo-Sanders (vwg. trouwdag). Zondag 13 mei, 7e zondag van Pasen. Pinksternoveen: 10.30 u (St.Agathakerk) Senior-acoliet. M.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Jan de Rijck; Antonia Manders (vwg. verjaardag); Antoon en Jan v.Hout (vwg. sterfdag oom Antoon); Martien en Toos Peters-Spierings; Johan v.Berlo; Marinus en Mien v.d.Ven en dochters Annie, Mia en Helga; Frans v.d.Aa (namens de KBO); fam.Ruttenv.d.Burgt; Toon Constant; Jan v.Sleeuwen en overleden familie; Pieta v.Eerdt-v.Duijnhoven (nms. de KBO). Woensdag 16 mei: 18.30 u (St.Petruskapel): Rozenkransgebed 19.00 u fam.Coppens-v.Grinsven (vwg. jaargedachtenis); Sia v.Haandel-v.Maren; Toon v.d.Aa; Willy de Wit (vwg. sterfdag) en dochter Anny. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 13 mei, 7e zondag van Pasen. Pinksternoveen: 09.00 u Samenzang. Jan de Mol en Bertha de Mol-Althuizen; Jo v.Duijnhoven-Ermers.

in Venhorst elke dag geopend zijn vanaf 09.30 uur tot 16.30 uur in de middag. Hierdoor kan men de gehele dag de kerk bezoeken om even in stilte te bidden, een kaarsje op te steken of zomaar even binnen te lopen. Tegelijkertijd zijn voorbijgangers en bezoekers van Venhorst in de gelegenheid de mooie Sint Jozefkerk van binnen te bezichtigen. Na de maand mei wordt bekeken of de kerk de gehele zomer geopend zal zijn.

Ook in Venhorst koffie na de viering. Vanaf de maand mei zal op de eerste en derde zondag van de maand, na de viering, koffie/thee geschonken worden in de dagkapel. Iedereen die aan de viering deelneemt is van harte uitgenodigd. Rozenkransgebed. Vanaf woensdag 2 mei zal elke woensdag van de meimaand, voor de viering van 19.00 uur, het rozenkransgebed worden gebeden. Aanvang 18.30 uur. U bent van harte hierbij uitgenodigd.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

er geen andere bestemming voorhanden is, de kapelfunctie behouden blijft. In de afgelopen tijd is middels overleg overeenstemming bereikt over allerlei zaken zoals recht van overpad, de voorwaarden van het bisdom, de belangen van de gemeente, de wensen van de koper en de wens om de kapel te blijven gebruiken. De nieuwe eigenaar zal op termijn een andere functie aan de kapel gaan geven. De voorkeur gaat uit naar een maatschappelijke functie. De kapel is in 1935 gebouwd als kloosterkapel door de Zusters van Liefde uit Schijndel. Na de sloop van het klooster is de kapel blijven staan. In 1998 is de kapel door de toenmalige St. Agathaparochie aangekocht. De kapel is in 2009 aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de cultuurhistorische waarde. In 2016 heeft de Parochie St. Petrus aangekondigd de kapel te willen verkopen. Voor informatie omtrent mogelijke toekomstige huur van de kapel kan contact opgenomen worden met de nieuwe eigenaar van de kapel, dhr. Wout Swiers, tel. 06 - 53 428 386.

Parochiebestuur verkoopt St. Petruskapel Op 8 mei 2018 heeft het parochiebestuur van de Parochie St. Petrus de kapel aan de Burgtstraat 18 verkocht. De nieuwe eigenaar heeft toegezegd dat, zolang AANBIEDINGEN van donderdag 10 t/m woensdag 16 mei

BOEKELSE AARDBEIENVLAAI CRÈMEGEBAK

DIVERSE SMAKEN

BOEKELS MEERGRANEN DONKER MAIS CARRÉ

PER STUK

12.50 50 € 1. 95 € 1. 75 € 0.

Dinsdag MARKTAANBIEDING

OVERLEDEN : Boekel: Toon v.d.Bosch Uden: Mia v.Dam-Schultheis Cor Borsten

St. Jozefkerk in Venhorst zet de gehele maand mei zijn deuren open!! De gehele maand mei zal de St. Jozefkerk

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Ga de uitdaging aan, wordt vrijwilliger in St. Petrus! Wat zoeken we? Ondersteuning in het restaurant voor uitserveren op vrijdagmiddag in de oneven week. Dagelijks genieten ongeveer 65 bewoners en inwoners buitenwijk van een heerlijke warme maaltijd in ‘t Restaurant Voor wat extra aandacht en ondersteuning tijdens de maaltijd zoeken we een vrijwilliger/ster.

Sterk om 09.00 uur. De mensen die met de auto gaan kunnen zich om 10.30 uur bij Samen Sterk verzamelen. De kosten zijn voor deze dag 22,50 per persoon. Dit isincl. lunch en onderweg bij de stops een consumptie. Opgeven kan aan de bar t/m 16 mei, zijn er nog vragen bel dan naar Jan Emonds 322893. Bestuur Samen Sterk

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 215 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irene-

straat, Binnenhofke, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, KerkstraatNoord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcen-trum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

DANKBETUIGING

Het is leuk werk en er is tijd om in contact te komen met bewoners. Tijden zijn van 11.45 - 13.30 uur en als afsluiting eten we gezamenlijk met de andere vrijwilligers nog een klein hapje. We verwachten van de vrijwilliger gastvrijheid en een positieve houding naar de ouderen en wat lichamelijke inspanning is ook een vereiste. Heb je interesse en lijkt het je een leuke vrije tijds besteding kom dan even langs in Sint Petrus, of stuur een mail naar Renee.Lange@brabantzorg.eu of naar Elly.Janssen@brabantzorg.eu Een belletje kan ook o6-23791156

Samen Sterk Bedevaart Samen Sterk Op woensdag 23 juni is weer onze jaarlijkse Bedevaart fietstocht. Via een mooie fietstocht komen we aan in Mariahout op onze stop waar voldoende gelegenheid is om tijdens de lunch en de wandeling in de parochietuin en de Mariagrot uw accu’s weer op te laden. De gehele tocht bedraagt 60 km op een tempo dat voor iedereen makkelijk te doen is en onderweg wordt er 2x een consumptiestop gehouden. We vertrekken op de fiets bij Samen

Wij danken iedereen voor de belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen tijdens het korte ziekbed en na het overlijden van mijn man, ons pap, opa en overgrootvader

Gerrit van Exel † 18 april 2018

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden maar het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen. Dit zal ons ook tot steun zijn in de komende tijd. Een speciaal woord van dank aan het IC-Team Bernhoven, Simone, Agnes en uitvaartverzorging Claassen.

Familie van Exel


Berichten

De start voor de Avond van de Poëzie kan weer gemaakt worden! Het thema 2018: Kleur. De jeugd heeft al geweldig mooie gedichten gemaakt. De beurt is nu aan de volwassen in de regio Boekel-Venhorst. Ga er maar even voor zitten en laat de gedachten en woorden maar weer komen aanwaaien. Uitgebreidere info volgt.

km. Start en finish zijn vanaf Nia Domo. Gefietst kan worden vanaf 19 mei a.s. tot en met 30 september. De route mag meerdere malen gefietst of onderbroken worden. Deelnameformulieren kunt u afhalen, (kosten € 2.00 per formulier) bij: Boszicht, Bernhardstraat 72, Boekel; Supercoop, St.Agathaplein (service balie) en De Winkel in Venhorst. Wij wensen u veel plezier en succes met deze foto-puzzeltocht.

VROUWENGILDE BOEKEL

Fotofietstocht 2018 Fietsclub KBO Boekel en fietsclub KBO Venhorst hebben ook dit jaar weer een fietstocht uitgezet met diverse foto's gemaakt langs de route. Om het nog leuker te maken zijn dit jaar de foto’s in kleur afgedrukt. De lengte van de route bedraagt circa 40

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 2 mei 2018

LAURA

Avondfietstocht, dinsdag 15 mei 2018 Lentegroen, bloesem en zonneschijn lokken ons naar buiten voor de avondfietstocht op dinsdag 15 mei. Vertrek 18.30 uur St. Agathaplein. Eigen bijdrage € 5,- graag voldoen bij vertrek. Via een mooie route gaan we een bezoek brengen aan de Keldonkse Molen, waar we worden ontvangen door de enthousiaste vrijwilligers. We gebruiken daar koffie en beschuit met aardbeien en bekijken ondertussen de molen. De terugweg brengt ons in Boekel bij Nia Domo waar we de avond afsluiten met iets lekkers. Aanmelden t/m maandag 14 mei bij: Mia 322308, Christien 322315, Dinie 323295 of Anneke 323312. Tot fietsens !

Geboren op 3 mei 2018

Dochter en zusje van Rick & Henriet Daan Torenveld 4, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Première voor Koor Alegria Koor Alegria staat voor de eerste keer op de planken tijdens Rond Uit op 10 mei. Na acht maanden repeteren laat het koor van zich horen. Onder deskundige leiding van dirigent Hans van Zeeland zingt het koor vierstemmig liederen zoals: Hallelujah, Perhaps Love, You raise me up en Afrikaanse songs Siyahamba en Nkosi Sikelel’ iAfrika. Het is spannend voor de koorleden om voor de eerste keer op te treden, maar ook leuk. We laten horen waar we al die maanden aan gesleuteld hebben om zo goed mogelijk in harmonie te zingen. Het koor staat bij Nia Domo en treedt op om 13.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur. Naast koor Alegria treden nog 5 andere koren op. Dat zijn Popkoor Sprightly Uden, Les Petits Chanteurs Gemert, Love4Music, pop-en gospelkoor Veghel, La Vita, Mariaheide en De Rooi Tulpen St. Oedenrode.

Evenementenkalender

Dochter en zusje van Jos en Sigrid Verbeek Gijs en Jesse Beatrixlaan 3, Boekel

FLEUR

Tijdens Boekel Rond Uit laten wij daarom graag van ons horen! Van 11:30 uur tot 12:15 uur staat Muziekgroep Imémato op de inmiddels vaste stek bij ’t Menneke. Hoe meer publiek, hoe meer gezelligheid dus om kijken en kom luisteren!

Muziekgroep Imémato laat ook dit jaar van zich horen tijdens Boekel Rond Uit! Gezelligheid, lachende mensen, hapjes, drankjes… Tijdens Boekel Rond Uit bruist het in het centrum van Boekel, maar … daar hoort natuurlijk ook muziek bij! Zoals Hemelvaartsdag, in Boekel, synoniem staat voor Boekel Rond Uit, zo staat Muziekgroep Imémato dat natuurlijk voor muziek!

19 mei: playbackavond zeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 21 mei: zeskamp en jeugdzeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 24 juni: Boekels Boules Kampioenschap 2 september: Pleinfestijn Venhorst 16 september; Toermee 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi 26 & 27 oktober: Venhorst klinkt


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 02-05-2018 Verloren: - Witte I-phone Apple met doorzichtige beschermhoes. - Sleutel van messing, opschrift M&C profile. - Goudkleurige armband met grote en kleine knopjes tussen de ketting. - Gouden flexibele slavenarmband. - Fietssleutel Axa, zwart met blauwe sleutelhanger (uw autobanden specialist).

Gevonden: - Fietssleutel met rode top. - Fietssleutel met zwarte top, merk AXA met label ‘Helmond fietst’. - Fiets x-tract, rood.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei, is het gemeentehuis gesloten. Vrijdag 11 mei zijn wij geopend van 9.00-12.30 uur.

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. STRAATNAAM ALTHUIZENHOF Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten tot het vaststellen van een straatnaam in verband met het bouwplan voor een aantal woningen op de locatie Bergstraat 28 te Boekel. Voor dit bouwplan dient een insteekweg te worden aangelegd. De straatnaam wordt Althuizenhof. Deze straatnaam is gekozen op advies van de Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.

De reden voor de keuze voor deze naam is dat de familie Atlhuizen een prominente rol heeft gespeeld in dit gebied.

Verklaring: Ludovicus (Louis) Althuizen wordt in 1834 geboren in Bakel en verhuist in 1863 naar Boekel, waar hij als veldwachter werkzaam is. Hij kocht een stuk grond aan de bosberg. Later had de familie een groot stuk grond in bezit aan weerszijde van de Bergstraat, waar ze veel soorten activiteiten uitoefenden. Zijn zoon Johan wordt later ook veldwachter in Boekel. De veldwachters Althuizen traden doortastend op en hadden een goede naam in Boekel. De economische familie-activiteiten ter plaatse waren gevarieerd: timmerwerkplaats, houtzagerij voor grote bomen, aannemersbedrijf, het verplaatsen van gebouwen/schuren, café/herberg Berg en Dal, benzinepomp en taxibedrijf. Na de oorlog maakt Harrie Althuizen hier zijn befaamde verhuiskisten voor emigranten naar allerlei werelddelen.

Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend


Gemeente Boekel

en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 9 mei 2018.

SUPERGEWONE MENSEN GEZOCHT In de regio Brabant Noordoost verblijven zo’n 450 kinderen voor kortere of langere tijd in een pleeggezin omdat ze niet thuis kunnen wonen. Met de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ zoekt Pleegzorg Nederland naar nieuwe pleegouders en pleeggezinnen. Dat is hard nodig want de vraag naar pleegzorg is de afgelopen jaren flink gestegen.

Wie kan pleegouder worden? Pleegouders zijn van onschatbare waarde voor kinderen die een tijd lang niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Veel mensen denken dat ze geen pleegouder kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld een drukke baan hebben, homoseksueel zijn, alleenstaand zijn, te oud zijn, te veel of te weinig verdienen. Maar dat is onzin. Pleegouders hoeven ook geen superhelden te zijn; het zijn juist hele gewone mensen. Die door heel gewoon te doen, iets supers kunnen betekenen voor een pleegkind.

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT?

Tijdens de bijeenkomst van de Lintjesregen van 26 april jl. zijn in de gemeente Boekel 4 personen benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Kent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want in Boekel en Venhorst zetten vele mensen zich voor vele doelen in.

Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Het meest belangrijke voor een pleegkind - net als voor alle kinderen - is warmte, veiligheid en regelmaat. Uitgangspunt van Pleegzorg Nederland is dat iedereen van 21 jaar en ouder pleegouder kan zijn. Als pleegouders hoef je geen superheld te zijn. Juist door heel gewoon te doen, beteken je iets voor een pleegkind. Meer weten: www.pleegzorg.nl

Op SuperGewoneMensenGezocht.nl staan verhalen van inmiddels volwassen pleegkinderen, (pleeg)ouders en experts. Zoals het verhaal van Marlou, die vanaf haar 30e pleegmoeder was voor een 16jarige jongen. Om de week was hij een weekend bij Marlou. En die weekenden waren eigenlijk verrassend normaal. Marlou: ‘Je hoeft echt niet elke week naar Duinrell, gewoon samen boodschappen doen is al genoeg.’

Supergewoon Met de landelijke campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ wil Pleegzorg Nederland 3.500 nieuwe pleegouders werven. Van 14 t/m 25 mei a.s. is er een tentoonstelling in het gemeentehuis van Boekel over deze campagne en over pleegzorg in Nederland. Ook liggen er informatiefolders over dit onderwerp en boekjes (inkijkexemplaren) met daarin de verhalen van pleegkinderen en pleegouders.

Meer uitgebreide informatie vind je op https://www.supergewonemensengezocht.nl en www.pleegzorg,nl

Wie en hoe? Wie komt in aanmerking? Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden.

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de burgemeester.

Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 1 juli 2018 uw voorstel. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid? Dan ontvangt de burgemeester graag minimaal 6 maanden van tevoren uw voorstel.

Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja van der Aa. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0492- 326808.

Campagne gezocht'

'Supergewone

mensen

UITGIFTE KAVEL KT04 IN PLAN “DE RUN” TE BOEKEL Inmiddels zijn we gestart met de uitgifte van bouwkavels in het nieuwe plan De Run en is het bouwrijp maken van het gebied in volle gang. Er is op dit moment


nog maar één kavel beschikbaar, alle overige kavels zijn al in optie.

De Run We zijn trots op het plan De Run, omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het wordt dus een gasloos plan. Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente moet een energieprestatiecertificaat worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater moet daarnaast op eigen terrein worden verwerkt.

- 21.16 -

Verkaveling Alléén kavel KT04 is nog beschikbaar. Dit

KTO4 ± 256 m2

is een kavel voor een halfvrijstaande woning: Nummer Categorie Halfvrijstaand KT04

Oppervlakte ± 256 m2

Grondprijs in 2018 Halfvrijstaande woning € 235,00 per m2 exclusief btw

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer J. Gerrits. Bel daarvoor naar het gemeentehuis: (0492) 326800. Wachtlijst De wachtlijst is vervallen, dit houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavel. Als

er meerdere personen in deze kavel zijn geïnteresseerd, wordt er geloot.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 23 mei aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel. Stuur een reactie naar Postbus 99, 5427 ZH Boekel of een e-mail naar info@boekel.nl. Vermeldt daarbij “inschrijving kavel KT04 De Run, fase 1”. Bij uw reactie ook graag uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer vermelden. STICHTING TAXUS TAXI GAAT WEER TAXUS INZAMELEN

De eerste knopjes steken alweer de kop op en dus beginnen ook weer de voorbereidingen bij Stichting Taxus Taxi voor de inzameling van dit jaar. Verleden jaar zamelde de stichting genoeg snoeisel in voor de productie van maar liefst 2.200 chemotherapieën. Dit jaar heeft ze zich ten doel gesteld snoeisel in te zamelen voor 2.700 chemotherapieën.

.82 -8

In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door enkele nachten vorst eind april en daarop volgend een periode van droogte kreeg de natuur het zwaar te voorduren, waardoor ook de groei van de taxus achterbleef. Uiteindelijk heeft dit ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid. Tot dusver zijn de weersomstandigheden in 2018 gunstig en dus is het hopen op een vruchtbaarder seizoen.

Start inzameling afhankelijk van het weer Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in de eerste helft van juni. Wanneer de stichting dit jaar exact zal starten met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in de plant aanwezig is.

“We houden dit nauwlettend in de gaten, zodat we op het juiste moment van start kunnen gaan”, aldus woordvoerder Werner Toonen van Stichting Taxus Taxi. Voor meer informatie Voor de meest actuele informatie en de start van het seizoen kijkt u op www.taxustaxi.nl. Ook vindt u hier tijdens het seizoen het aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te laten halen.


Gemeente Boekel

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEĂ‹N WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• Een melding in het kader van de melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem is ingekomen van Nathan Project BV voor het aanleggen van twaalf gesloten bodemenergiesystemen op de locatie kadastraal bekend als gemeente Boekel, sectie M, perceelnummer 1565 t/m 1576 nabij Buntgras en Wijstgrond.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 8 mei 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: bouwen van een bouwwerk

Onderwerp: het realiseren van een motorshop en motormuseum Locatie: Bovenstehuis 17, Boekel Datum ontvangst: 26 april 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een garage met carport en overkapping Locatie: Burgstraat 70, Boekel Datum ontvangst: 27 april 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk

Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: Voskuilenweg 9, Venhorst Verzenddatum: 2 mei 2018 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een berging en carport Locatie: Kerkpad 71, Venhorst Verzenddatum: 2 mei 2018

Activiteit: omgevingsvergunning beperkte milieutoets, bouwen van een bouwwerk, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een familiestal Locatie: Hoekstraat 6, Venhorst Verzenddatum: 3 mei 2018 Activiteit: uitvoeren van een werk of werkzaamheden Onderwerp: het herinrichten van een geluidswal Locatie: Scheidingsweg 7, Boekel Verzenddatum: 3 mei 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 9 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30


tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief

sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Ge-

meente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een hooiberg Locatie: Zijp 1b, Boekel

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar

MANTELZORGAVOND VRIJDAG 25 MEI IN “DE HORST” IN VENHORST Burgemeester en wethouders willen alle mantelzorgers en vrijwilligers uit de gemeente Boekel in het zonnetje zetten. Daarom nodigen wij hen uit voor een gezellige avond op vrijdag 25 mei 2018, om 19.30 uur in De Horst in Venhorst. Schrijver Wim Daniëls geeft deze avond een speciale voordracht. Hij vertelt op een leuke en luchtige manier over de herkomst van de Nederlandse taal. Ook onze dialecten en de geschiedenis van onze achternamen komen aan bod. Tijdens de pauze en na afloop van de voordracht kunt u onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten.

Wim Daniëls schrijver van boeken over taal, literaire verhalenbundels, woordenboeken, poëzie en informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen. Schrijft boeken voor volwassenen, jongeren en kinderen. Samen met Kasper Boon maakte hij een bordspel: Het Grote Taalspel

Kaartjes Bent u mantelzorger en/of vrijwilliger, dan bent u van harte welkom! U kunt tot en met 23 mei a.s. gratis kaartjes ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. OP=OP Vragen? Telefoonnr.: 0492-326800 Mail: college@boekel.nl

GEMEENTE BOEKEL


Gemeente Boekel

maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Stichting Boekelse Boerenmert voor het organiseren van Boekel Ronduit op 10 mei 2018 (verzenddatum 2 mei 2018) - KPJ Venhorst voor het organiseren van het zeskamp op 19 en 21 mei 2018 (verzenddatum 3 mei 2018) - Nia Domo voor het organiseren van een feest voor de voetbalclub op 6 mei 2018 (verzenddatum 4 mei 2018) - RKSV Venhorst voor het organiseren van het jeugdkamp van 11 tot en met 13 mei 2018 (verzenddatum 4 mei 2018)

Verleende ontheffing aan: - Stichting Boekelse Boerenmert voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens Boekel Ronduit (verzenddatum 30 april 2018) - KPJ Venhorst voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens zeskamp (verzenddatum 3 mei 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

BEREIKBAARHEID DORPSTEAM RONDOM HEMELVAART Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag, hiermee komt het inloopspreekuur die ochtend te vervallen. Een dag later, vrijdag 11 mei zijn wij gesloten. Op maandag 14 mei zijn wij weer aanwezig. E-mails rondom Hemelvaart zullen zo snel mogelijk, vanaf maandag 14 mei opgepakt worden. Vriendelijke groet, Het Dorpsteam

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 9 mei 2018 De burgemeester van Boekel

volgende straten afgezet voor alle verkeer behalve voor voetgangers: Kerkstraat vanaf de molen tot de Helfrichstraat, Sint Agathaplein, Sint Janplein, Kennedystraat tot De Raadstraat, Mr. van Hooffstraat, en Buskensstraat.

De Kerkstraat tussen het Sint Janplein en de Bernhardstraat is op 10 mei 2018 tot 00.00 uur afgesloten. Omleidingen worden met borden aangegeven. Boekel, 2 mei 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de jaarmarkt Boekel Rond Uit.

In verband hiermee wordt op donderdag 10 mei 2018 van 5.00 uur tot 19.00 uur de

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 24 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

PRINCIPEVERZOEK MILLSEWEG 7, WIJZIGING BOUWBLOK EN BOUW BIJGEBOUW VOOR MANTELZORGWONING Het college van B&W heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van een mantelzorgwoning op een afstand van circa 21 meter van het hoofdgebouw, buiten het bouwvlak.

VOORBEREIDINGSBESLUIT LOCATIE BOVENSTEHUIS 30 Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Bovenstehuis 30 te Boekel te nemen. Er wordt namelijk een bestemmingsplan voorbereid waarin voorzien wordt in een passende herbestemming, waarbij een intensieve veehouderij wordt uitgesloten.

CONCEPT-JAARPLAN EN ONTWERPBEGROTING 2019 REGIO NOORDOOST BRABANT Het college van B&W legt het concept-jaarplan en de ontwerpbegroting 2019 van Regio Noordoost Brabant aan de gemeenteraad voor. VASTSTELLEN JAARVERSLAG TOEZICHT EN HANDHAVING De gemeente Boekel heeft het jaarverslag toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2017 vastgesteld.


MATCH UW OUTFIT

Van Rijbroek & Franssen Optiek > Niet i.c.m. andere acties of kortingsbonnen Van Rijbroek > Geldig op een aankoopbedrag vanaf € 79,95 | Franssen Optiek > Geldig op een aankoopbedrag vanaf € 50,00

Ontvang een voucher bij aanschaf van een (zonne)bril en krijg 10% korting bij Van Rijbroek. Idem dito ontvangt u een voucher bij een aankoop bij Van Rijbroek; 10% korting bij Franssen Optiek!

Bij van Rijbroek Mode, Sport & Schoenen Franssen Optiek

-10% KORTING

Voucher inleveren van 1 mei t/m 30 juni


Algemeen Koningsdag 2018

Het Comité Boekel-Venhorst kan terug kijken op een prachtige viering van Koningsdag 2018. Het weer was prachtig en de inzet van vele vrijwilligers zorgden ervoor dat de kinderen en de vele belangstellenden konden genieten van een geweldige dag!!! Het Comité Boekel-Venhorst wil iedereen daarvoor HEEL HARTELIJK BEDANKEN. De kinderen die een prijs gewonnen hebben willen wij van harte feliciteren. Tot volgend jaar! Uitslagen versierde optocht Koningsdag Boekel Groepen 6-7-8: nummer 1632, Melle v.d.Rijt, K.C.Octopus; nummer 1642, Jort v.Dijk K.C.Octopus; nummer 3408, Kyan v.Erp, K.C. Uilenspiegel. Dit drietal had een traptractor met aanhangwagen en waren de enige deelnemers in deze groep. We hebben deze kinderen de 1e, 2e en de 3e prijs gegeven Groep 3 -4-5: 1e prijs nummer 1410, Lise v.Houtum, K.C.Octopus; 2e prijs nummer 1313, Lucas de Geus, K.C.Octopus; 3e prijs nummer 3408, Kyan v.Erp, K.C.Uilenspiegel. Groep 1- 2: 1e prijs nummer 1232, Tessa Donkers, K.C.Octopus; 2e prijs nummer 1214, Gijs Michels, K.C. Octopus; 3e prijs nummer 1211, Vince Ketelaars, K.C.Octopus. Verdiende prijs namens de bewoners van Zorgcentrum St. Petrus: nummer 1215, Noa v.Oosterwijk, Groep 2 K.C. Octopus Vrije Markt Tess Kanters werd uitgeroepen tot beste

marktkoopvrouw en verdiende hiermee een cadeaubon om te bowlen, geschonken door Nia Domo. Touwspringwedstrijd De beste prestaties werden beloond met een mooi prijsje!! Uitslagen versierde optocht Venhorst 1 Jolijn en Lisa v.Melis; 2 Tygo Derks; 3 Luuk v.d.Elzen; 4 Ties Vinken; 5 Jens v.d.Sangen. Comité Boekel-Venhorst

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 2 tot en met 7 april

Meer opbrengst Goede Doelen Week De enveloppen van de Goede Doelen Week waren dit jaar bijzonder goed gevuld. De opbrengst is € 36.912,31 geworden. Dat is ± € 2000 meer dan vorig jaar. Dat is toch een geweldig bedrag. We zijn in 2015 begonnen met ruim € 32.000. Elk jaar wordt er meer opgehaald. Een goede stimulans voor de circa 350 vrijwilligers in Boekel en Venhorst die zich hiervoor inzetten. Het houden van de Goede Doelen Week geeft alleen maar voordelen, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de Goede Doelen. Daarom willen we graag iedereen bedanken, die dit prachtige bedrag bewerkstelligd hebben. Hartelijk dank aan al die gulle gevers, die geld in de envelop hebben gestopt. Heel fijn, die positieve respons. De collectanten, die tijd en energie in staken om de enveloppen in de brievenbus te

stoppen en weer op te halen. Geweldig goed gedaan, zodat alle adressen zijn benaderd. Alle coördinatoren en leden van de werkgroepen, voor hun inzet om alles goed geregeld te krijgen. Dank voor de goede samenwerking. De tellers, die geconcentreerd het geld nauwkeurig moesten tellen. Goed dat jullie er waren. We kunnen trots zijn op onze dorpen, want we hebben het maar gefikst om van de Goede Doelen Week een succes te maken. Het bestuur: Betsie Strijbosch, Maria Ossendrijver, Clara Mulder, Ton v.d.Heijden en Henny Bos. Goede doelen Alzheimer Nederland € 3.256,56 Amnesty International 1.139,16 Brandwondenstichting 1.878,96 Cystic Fibrosis stichting 1.288,86 Diabetes fonds 1.825,04 Epilepsie fonds 1.434,91 Fonds Verst. gehandicapten 1.730,86 Hartstichting 3.722,14 Hersenstichting 2.122,78 KWF kankerbestrijding 5.450,06 Longfonds 2.158,71 Kinderhulp 1728,96 MS. fonds 1.824,89 Nierstichting 2.275,88 Prins Bernhard Cultuurfonds 718,66 Reumafonds 2.424,67 Rode kruis 1.931,21 --------------------------Totaal € 36.912,31 ==============

Uitnodiging dagfietstocht. Datum; woensdag 16 mei 2018. Aanvang: 9.30 uur vertrek vanaf het St. Janplein. Kosten: € 17,50 Opgeven en betalen vóór 10 mei bij Francien in de bus. We gaan weer een dagje fietsen via een mooie fietsroute. Met onderweg koffie met iets lekkers, een lunch en een lekker ijsje. En natuurlijk hopen we op mooi weer. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief


Algemeen JEUGDNATUURWACHT

de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Na een hopelijk mooie vakantie gaan we gewoon weer verder met onze activiteiten. Tijdens de activiteit met de verrekijker en de weidevogels waren er maar weinig kinderen aanwezig; jammer. Op de Perekker, en ook bij jullie in de omgeving, is sinds het begin van de vakantie veel veranderd. Ook de insecten zijn nu zeer actief. Hierbij een foto van Jacobsvlinder die op de Perekker is te bewonderen. Ook de rupsen zien er spectaculair uit.

Zaterdag 12 mei gaan we op bezoek bij Jet en Jo aan de Wanroyseweg. Daar gaan we nestkasten controleren en wateronderzoek doen. We gaan daar met de auto naar toe omdat we per fiets te veel tijd kwijt zijn. Dus verzamelen om 15.00 uur bij de Perekker. Leiding Jeugdnatuurwacht de Knokert

Venhorst Creatief Ook dit jaar was het weer een succesvolle tentoonstelling. Het publiek was enthousiast en lovend over de diversiteit van de werkstukken. Ook wij als comité hebben dit weekend ervaren, als een plek waar niet alleen de tentoonstelling centraal stond maar waar ook onderling contacten werden gelegd. Technieken en adviezen werden bespro-

ken en leidde tot een nog groter enthousiasme. Houd dit enthousiasme vast, dan zien we jullie graag het volgend jaar terug als deelnemer of als publiek bij Venhorst Creatief. Wij danken iedereen die aan deze tentoonstelling heeft deelgenomen of er anderzijds aan verbonden was. Comité Venhorst Creatief

Sloepie

Kom gezellig naar ons toe……. Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 11 mei Uur: 18.30-20.30 Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur sloepie De volgende Sloepie-avond is op 25 mei Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven. Sloepie, wat houdt het precies in….. Op vrijdag 25 mei wordt de laatste Sloepie avond voor de zomervakantie georganiseerd. Op deze avond zijn ook de kinderen van groep 5 van harte welkom om alvast een kijkje te komen nemen. Omdat het voor sommige ouders en kinderen allemaal nieuw is, willen we bij deze een korte uitleg geven. Het Sloepie is een gezellige avond, die bedoeld is voor kinderen vanaf groep 6 t/m 13 jaar. Ook kinderen die buiten Venhorst wonen, zijn van harte welkom. De avonden worden gehouden op een vrijdag en zijn van 18.30-20.30 uur. Om te voorkomen dat kinderen tijdens het Sloepie in en uit lopen, hebben we de regel, dat kinderen tot 18.40 uur binnen mogen en niet eerder dan 20.30 uur naar buiten mogen. Tijdens deze avond is er een DJ aanwezig en worden er wat spellen georganiseerd, waaraan ze vrijblijvend kunnen deelnemen. Ook is er leiding aanwezig, die een oogje

in het zeil houdt. De entree is 1 euro. Tijdens het Sloepie kunnen de kinderen ranja en/of snoepjes kopen. Omdat de bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen maar klein zijn, vragen wij u, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven. In verband met de privacy, stellen we het op prijs dat de kinderen geen mobiel mee nemen tijdens deze avond. In het korreltje, in Weekblad Boekel Venhorst en op de BLOK wordt bekend gemaakt wanneer het Sloepie is. Samen er een gezellige avond van maken, is ons motto, daarom doen wij ook mee aan het KEI-project. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen met plezier naar het Sloepie komen, hanteren wij de KEI GOEDE regels. Deze regels hangen ook in onze ruimte. Mochten er toch nog vragen en of situaties zijn, die voor ons van belang zijn, kun je dit altijd kenbaar maken bij iemand van onze leiding. Wij kunnen die avond dan een extra oogje in het zeil houden. Mochten er na het lezen van dit bericht nog vragen zijn, horen wij het graag. Groetjes leiding Sloepie

KPJ Venhorst zeskamp KPJ Venhorst organiseert weer het jaarlijkse zeskamp. Net zoals andere jaren is dit weer in het Pinksterweekend. Na 5 jaar werd ’t Gu Nie van de troon gestoten door vriendengroep Gewoon omda ’t kan. Zaterdag 19 mei wordt er gestreden om de beste playbackact. Elk jaar wordt het niveau hoger en komen de teams met steeds betere acts tevoorschijn. Deze avond begint om 19.00 uur. Maandag 21 mei is het zeskamp waar de teams gaan strijden om de felbegeerde wisselbeker. Het zeskamp begint om 10.00 uur. Na afloop zal het nog een gezellig feestje worden met discotheek Fantasy. Alle evenementen zullen plaatsvinden op het evenemententerrein aan de Voskuilenweg in Venhorst. Wij willen U van harte uitnodigen om een kijkje te komen nemen.


Algemeen

KEUKENBAZEN “ON STAGE” Leerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen deelnemen aan spannende en leerzame activiteiten “on stage”. Telkens staat een ander product uit de voedselketen centraal in een workshop. Tijdens de workshop leren kinderen alles over de verschillende producten; hoe ze groeien, de verzorging, het oogsten en de verwerking. Maar ook hoe je een product het beste kan schoonmaken, snijden, bakken, grillen en niet te vergeten proeven. Kinderen ervaren de gehele voedselketen letterlijk van grond tot mond, onder het motto “we are food”. Op deze manier kunnen ze zich voorbereiden op hun eigen bedachte recept voor de Keukenbazen Batlle 2018. Er is dit jaar gekozen voor een aanbod van 7 verschillende workshops op de bedrijven van de foodsuppliers

De workshops zijn afzonderlijk te volgen. Allemaal mag natuurlijk ook, maar ze moeten zich wel voor elke workshop opnieuw aanmelden. Sommige productthema’s zijn seizoensgebonden. Waar dit niet het geval is en de belangstelling voor de workshop is groot dan gaan we hem herhalen zodat we zo min mogelijk kinderen teleur hoeven stellen. Het thema van de eerste workshop is: MELK Vind jij het leuk om een keer mee de koeien te melken? Wil je graag meer weten over de weg van de melk ? Heb je zin om zelf pannenkoeken te bakken en een lekker toetje te maken? En daarna… genieten van de eigen gemaakte gerechten? Je bent welkom op melkveebedrijf “De Rietbunder”, Het Goor 9 Boekel op woensdag 16 mei van 18.00-20.00 uur

Aanmelden: keukenbazen@boekel.nl Vermelden: Naam, telefoonnummer, emailadres en aan welke workshop je wil deelnemen • Uiterste datum aanmelden 13 mei. • Maximaal 4 leerlingen • Deelname op volgorde van aanmelding, vol=vol (indien nodig vaker aangeboden) Zitjij in groep 6 of 7? Komje uit Boekel of Venhorst of zit je in Boekel of Venhorst op school? Doe dan mee met Keukenbazen on Stage! Volg ook Keukenbazen - Boekel op Facebook.

KBO kring Boekel Inloopavond KBO-Boekel Computerclub Op de 2e maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur is er een inloopavond van de Computerclub. Alle senioren uit Boekel met een computer-probleem zijn welkom. Degenen die een laptop of tablet hebben kunnen deze meebrengen. De volgende inloopavond is maandag 14 mei om 19.00 uur in de bestuurskamer van Boszicht.

Vader en zoon Demuyt beklimmen Alpe d’Huez Filip Demuyt en zijn zoon Floris beklimmen op 7 juni de Alpe d’Huez. Het duo strijdt op deze manier mee met Alpe d’HuZes, voor de overwinning op kanker. De ex-prins van de Knöllekes en zijn zoon rijden zo vaak als mogelijk de berg op voor iedereen die met de ziekte te maken heeft. Alpe d’HuZes is de overkoepelende actie waarmee geld wordt ingezameld voor de strijd tegen kanker. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen duizenden deelnemers de berg Alpe d’Huez, zowel lopend als fietsend. Filip en Floris Demuyt zijn beiden fanatieke wielrenners. Zij beklimmen de berg dan ook met de fiets. Dat doen ze voor alle bekenden én onbekenden die strijden tegen kanker, maar in het bijzonder voor de vader van Filip, Floris’ opa, die tien jaar geleden overleed aan de gevolgen van kanker. Filip en Floris steunen kan via https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/filipdemuyt en https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/florisdemuyt Alle donaties komen 100% ten goede aan onderzoek tegen kanker.


Uitnodiging Open

Dag Bronlaak 70-jarig jubileum! 21 mei, 2e Pinksterdag

Bronlaak 70 jaar 1948-2018

Op maandag 21 mei, 2e Pinksterdag, zet Bronlaak de deuren open voor bezoekers tijdens de tweejaarlijkse open dag! De bewoners en medewerkers van Bronlaak tonen dan trots de gemeenschap waarin zij leven, wonen en werken. Deze keer is het een extra speciale open dag, want Bronlaak bestaat dit jaar 70 jaar!

Geniet van muziek, toneel, demonstraties en andere culturele activiteiten. En natuurlijk van de ambachtelijke producten die met aandacht door onze bewoners worden gemaakt. Denk daarbij aan kaarsen, sjaals, servies en andere cadeautjes, maar ook aan kwark, yoghurt, kaas en groenten en fruit.

Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom bij Bronlaak op 21 mei van 10.00-16.00 uur aan de Gemertseweg 36 in Oploo.

Nieuwe directeur-bestuurder voor PeelrandWonen

Boekel, 1 mei 2018 Woningstichting PeelrandWonen benoemd ir. Martijn van Straaten tot nieuwe directeur-bestuurder. De raad van commissarissen (RvC) heeft Martijn van Straaten benoemd tot directeur-bestuurder van PeelrandWonen. Hij volgt per 1 juni 2018 Sjraar Canjels op die per 1 februari jl. is vertrokken bij PeelrandWonen. De RvC heeft veel vertrouwen in Martijn als directeur-bestuurder. Hij heeft een realistisch beeld van wat de huidige tijdgeest en de toekomstige opgaven van een corporatie als PeelrandWonen vragen. Ook is Martijn een sociaal bevlogen leider, die zich richt op samenwerking en verbinding. Hij is een verbinder die ernaar uitziet om het contact met de huurders en huurderraad aan te gaan. Qua persoonlijkheid is hij dus ook de juiste man. Martijn werkt nu als manager Wonen bij Area en heeft Bouwkunde & Vastgoedbeheer gestudeerd aan de TU Delft. Door zijn jarenlange ervaring in verschillende functies binnen de corporatiesector is hij thuis in de complexe, actuele vraagstukken van de corporatiesector. De RvC vertrouwt erop dat hij samen met de huidige organisatie de ambities van PeelrandWonen in de gemeente Boekel zal waarmaken met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid van de huur.


Sport

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen zaterdag 5 mei JVC Cuijk JO19-2 - JO19-1 2-1 SSSS'18 JO17-1 - JO17-1 2-11 JO17-2 - Excellent JO17-2G 0-8 JO15-2 - Boekel Sport JO15-4 4-1 JO13-1 - Boekel Sport JO13-1 0-6 HVCH MO13-1 - MO13-1 2-7 JO11-2 - UDI'19/CSU JO11-5 15-1 JO11-3 - Volkel JO11-2G 1-4 Boekel Sport JO9-3 - JO9-1 2-5 Volkel JO8-1 - JO8-1G 3-8 Programma zaterdag 12 mei Ysselsteyn JO9-1 - Venhorst JO9-1 vertrek 08.15 u, 09.00 u

Beach Volleybalcompetitie INSCHRIJVING GEOPEND! Het beach-seizoen komt er weer aan! En net als andere jaren zet volleybalclub Unitas weer een aantal leuke beach-activiteiten op touw in de Boekelse zandbak op sportpark De Donk. Dit jaar hebben we zondag 3 juni ons jaarlijkse 4×4 toernooi voor vrienden-, buurt- en familieteams, op vrijdagavond 6 juli wordt een bedrijventoernooi georganiseerd. Dus bij deze: “Safe the dates!” Maar natuurlijk hebben we dit jaar ook weer onze beachcompetitie. Net als de

laatste paar jaar proberen we op de dinsdag- en donderdagavonden de hele competitie een plek te geven, waarbij ieder team wekelijks één potje volleybal in zijn agenda heeft. De competitie start in de laatste week van mei (op 29 en 31 mei) en duurt tot en met de eerste week van augustus (31 juli en 2 augustus). Uitgaande van voldoende inschrijvingen bieden we een dames- en een herenpoule, waarin 2 tegen 2 wordt gespeeld. Ongeoefende teams spelen in dezelfde poule, maar zij mogen met 3 personen spelen. Wil je meedoen met je team, stuur dan een mail naar f.wit@hotmail.com met de volgende gegevens:Teamnaam; naam contactpersoon; telefoonnummer; 4 dames- of herencompetitie. Inschrijven kan tot en met 18 mei en het inschrijfgeld bedraagt € 40,- per team.

Libre C-klasse: 1 Wim Kroos 337 pnt.; 2 Frits v.d.Bosch 303 pnt.; 3 Wim v.Hees 392 pnt. Bandstoten A-klasse: 1 Henri v.d.Heuvel 344 pnt.; 2 Ruud Willems 331; 3 Christ Coolen 324 pnt. Bandstoten B-klasse: 1 Antoon v.d.Kamp 367 pnt.; 2 Martien v.Haandel 338 pnt.; 3 Harrie v.d.Nieuwenhof 332 pnt. Driebanden: 1 Jan Kusters 362 pnt.; 2 Noud v.Kessel 358 pnt.; 3 Jan Dnkers 357 pnt. Biljart u ook graag. Dat kan bij de KBO biljartclub. Meld u dan voor 1 juli aan bij Albert v.Duijnhoven (06-81047490 of AlbertvanDuijnhoven@gmail.com) om mee te spelen in de competitie die in september weer start.

PETANQUEVERENIGING

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Het biljartseizoen 2017-2018 is zaterdag 5 mei afgesloten met de huldiging van de kampioenen. De eindstand is geworden: Libre A-klasse: 1 Sjef Donkers 313 pnt.; 2 Christ Coolen 303 pnt.; 3. Albert v.Duijnhoven 303 pnt. Libre B-klasse: 1 Antoon v.Asseldonk 304 pnt.; 2 Henny Arts 303 pnt; 3 Albert v.Moorsel 296 pnt.

Jeu de Bouckles Afgelopen woensdagmiddag was het de beurt aan de kleinkinderen van onze leden om hun beste beentje voor te zetten. 44 Enthousiaste spelers maakten het opperbest. En… het was te zien dat ze de kunst hadden afgekeken van hun opa of oma of allebei. De winnaars waren Ilse v.d.Rijt en Willem v.Berlo proficiat. En Willem stond vorig jaar ook al op de hoogste trede. Groep 6 t/m 8 jarigen: 1 Ilse v.d.Rijt; 2 Lynn v.d.Hoogen; 3 Stan Wassenberg; 4 Luuk Verbrugge; 5 Suze Kanters; 6 Kris v.d.Berg; 7 Jens v.Dijk; 8 Wout Wassenberg; 9 Wout v.d.Berg; 10 Lize Kanters; 11 Mees v.d.Laar; 12 Beau Houtman; 13 Lynn v.d.Zanden; 14 Thijs Wassenberg; 15 Saar v.d.Ven. Groep 9 t/m 12 jarigen: 1 Willem v.Berlo; 2 Dim Houtman; 3 Giese v.Berlo; 4 Lara v.d.Rijt; 5 Liam Verbrugge; 6 Niels Tijssen; 7 Isabeau v.Erp; 8 Jort v.Dijk; 9 Shidi Houtman; 10 Roos Tielemans; 11 Luuk Wassenberg; 12 Yfke v.Horne; 13 Benthe v.d.Laar; 14 Melle v.d.Rijt; 15 Joes Tielemans; 16 Tes Kanters; 17 Jelle Vissers; 18 Niek Sanders; 19 Julie Kaljé; 20 Meike v.Grinsven; 21 Max v.d.Zanden; 22 Sabine Kaljé; 23 Noor v.d.Berg; 24 Juul v.d. Berg; 25 Demi Hornman; 26 Mees v.Sleeuwen; 27 Bram v.Krieken; 28 Lieke Wassenberg. 29 Marijn Vissers.


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 6 mei Helvoirt 1 - Venhorst 1 bij 1-2 gestaakt Udi'19 6 - Venhorst 2 4-2 Erp 5 - Venhorst 3 2-2 Venhorst 5 - VCA 3 3-6 Venhorst VR 1 - Jvc Cuijk VR 1 1-3 Lierop VR30+ - Venhorst VR30+ 0-9 Programma 10 mei Venhorst 1 - Margriet 1 14.30 u Venhorst 3 - Bl-Geel'38 8 10.30 u Venhorst 4 - Fc de Rakt 3 12.00 u Volkel 7 - Venhorst 5 10.00 u Programma 12 mei Someren VR30+ - Venhorst VR30+ 17.00 u Programma 13 mei Venhorst 1 - Rhode 1 14.30 u Elsendorp 2 - Venhorst 2 11.00 u Venhorst 3 - MVC 2 11.00 u Venhorst 4 - Festilent 6 12.00 u Boerdonk 4 - Venhorst 5 10.30 u Helvoirt 1 - Venhorst 1 Venhorst moest vandaag naar middenmoter Helvoirt en had de bedoeling om de goede serie na de winterstop een goed vervolg te geven. Beide teams begonnen met de intentie om te winnen en al na 5 minuten had Venhorst geluk bij een knal op de paal. In de 17e minuut leek Helvoirt op voorsprong te komen, maar de scheidsrechter keurde op eigen waarneming het doelpunt af vanwege buitenspel, een duidelijke meevaller voor Venhorst. In de 20e minuut was het toch raak voor Helvoirt toen uit een vrije trap de bal aangeraakt werd en in het Venhorstse doel verdween. Venhorst reageerde onmiddellijk toen Rens v.Sleeuwen de bal goed voorgaf en Jaap Kanters ineens binnen volleyde, 1-1. Venhorst begon hierna steeds beter te spelen en in de 35e minuut belandde een lange bal van Teun v.d.Putten nauwkeurig op de voet van Thijs v.Sleeuwen, die zijn tegenstander verschalke en in de korte hoek binnen schoot, 1-2. Zowel Venhorst als Helvoirt kregen hierna nog een goede kans, maar de rust ging in met een mooie 1-2 ruststand. Meteen na de hervatting kwam Thijs weer gevaarlijk door, maar zijn inzet eindigde op de paal. Ook een inzet van Tom v.d.Boogaard even later ging net voorlangs. In de 70e minuut snelde Thijs v.Sleeuwen voorbij zijn te-

genstander, maar ook zijn doelpunt werd onterecht vanwege buitenspel afgekeurd, net als dat van Helvoirt in de 1e helft. In de 72e minuut eindigde de wedstrijd plotseling, toen Jaap Kanters in een duel met zijn tegenstander in botsing kwam, waarbij die laatste zijn beek brak. Na een aantal minuten besloten beide teams om de wedstrijd niet meer te hervatten; Jaap Kanters kreeg achteraf na onduidelijke bemoeienis van de rapporteur nog de rode kaart, een beslissing die voor beide teams in ieder geval vreemd overkwam. Wanneer de wedstrijd uitgespeeld moet worden is nu nog niet bekend. Wij willen hierbij natuurlijk wel de ongelukkige Helvoirtspeler een voorspoedig herstel toewensen. Op a.s. donderdag, Hemelvaart, speelt Venhorst thuis tegen Margriet, waarbij we zeker weer alle support van onze toeschouwers nodig zullen hebben. Vrijdag vrij? Dan moet dat lukken! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 5 mei JVC Cuijk JO19-2 - JO19-1 2-1 SSS'18 JO17-1 - JO17-1 2-11 JO17-2 - Excellent JO17-2G 0-8 JO15-2 - Boekel Sport JO15-4 4-1 JO13-1 - Boekel Sport JO13-1 0-6 HVCH MO13-1 - MO13-1 2-7 JO11-2 - UDI'19/ JO11-5 15-1 JO11-3 - Volkel JO11-2G 1-4 Boekel Sport JO9-3 - JO9-1 2-5 Volkel JO8-1 - JO8-1G 3-8 Programma zaterdag 12 mei Ysselsteyn JO9-1 - JO9-1 vertrek 08.15 u, 09.00 u

Koppelschieten bij JES: Op zaterdag 16 juni wordt het jaarlijkse Koppelschieten weer georganiseerd door korfbalvereniging JES uit Venhorst. Op deze avond hopen we net als vorig jaar weer veel deelnemers welkom te mogen heten uit Venhorst en omgeving. Deze avond is natuurlijk vooral bedoeld voor onderlinge gezelligheid en om meerdere mensen bekend te maken met onze vereniging. De Rabobank ziet hiervan ook het belang in en zij maken deze activiteit mede mogelijk door te sponsoren. Zoals de naam zich al laat raden, kunnen deelnemers zich als duo opgeven om te strijden door te doelen op de korf. U kunt zich opgeven als: BUURT koppel (hierin spelen geen actieve JES-leden) OVERIGE-koppel (hierin spelen geen actieve JES-leden) JES-koppel. Dus een activiteit voor iedereen! Inschrijfkosten: â‚Ź 2,50 per koppel. De activiteit begint om 19.00 uur, we vragen jullie om je om 18.45 uur bij de wedstrijdleiding te melden, op de accommodatie "het Venster" van JES. De inschrijvingen met gelijktijdige betaling kunt u tot 28 mei doen bij: Ad Verbruggen, Meidoornstraat 18, Venhorst of Wilco v.Sleeuwen, Wanroyseweg 8, Venhorst. Info via de website van JES www.korfbalclub-jes.nl.

KBO prijskaarten voor SENIOREN

KORFBALVERENIGING

JES Programma 12 mei JES B1 - Prinses Irene B3 Venhorst, Prinses Irene F1 - JES F1 Nistelrode, Programma 13 mei JES 1 - Tovido 1 Venhorst, JES 2 - Odisco 2 Venhorst, JES 3 - SCMH 4 Venhorst, Programma 15 mei Rooi B1 - JES B1 St. Oedenrode, Programma 16 mei Corridor MW1 - JES MW1 Breugel,

14.45 u 10.30 u 13.30 u 11.45 u 10.00 u

19.30 u

20.30 u

Uitslagen 30 april 2018 RIKKEN 1. Theo v.d.Elzen 2. Sjaan v.Doren 3. Mia v.Berlo 4. Jan Tielemans 5. An v.Asseldonk 6. Tiny Welten 7. Gerrit Ophey Poedelprijs Annie v.Duren JOKEREN 1. Bets v.Kessel 2. Christa Dapperen 3. Ria Strijbosch 4. Zus Vesters 5. Erna Verstegen Poedelprijs Anita Holman

90 pnt. 66 pnt. 62 pnt. 56 pnt. 53 pnt. 52 pnt 44 pnt. -99 pnt. 72 56 54 52 49 -79

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.


Sport

Olympia ’18 – Boekel Sport Op het zonovergoten sportpark Pelzer in Boxmeer stonden vlak voor de wedstrijd nog een zestal sproeiers om de groene grasmat optimaal bespeelbaar te laten zijn. Koploper Olympia ’18 was daardoor de gehele wedstrijd goed op dreef, vond elkaar gemakkelijk en creëerde diverse kansen. Van al die kansen werden er uiteindelijk 2 verzilverd. Dat bleek niet genoeg om de koppositie te behouden. De eerste goede kans was in de 5e minuut voor Boekel Sport. Twan Merks koos niet voor een verwoestende uithaal maar voor

een passje naar rechts. Slordig Boekels balverlies op rechts werd door Olympia omgezet in een vlijmscherpe aanval, waardoor Douwe Zwaan de 1-0 kon scoren. Na 28 minuten ging een dikke kans voor Douwe Zwaan net over. Voorlopig stond de Boekelse verdediging geen 2e treffer toe, maar de druk was groot Een goede aanvallende actie van Tim en Teun leverde knap Boxmeers verdedigend werk op. In de 42e minuut gaf Robin Gruyters een uitstekende pass op Tim Schuyers. Tim controleerde de bal en lepelde die, met grote precisie over doelman Jasper Görts 1-1. Een prachtig doelpunt. Scheidsrechter M.Billekens, die zeer dicht op het spel zat, negeerde resoluut het vlagsignaal van de Boxmeerse grensrechter. Voordat het

rustsignaal gegeven kon worden moest Robin Gruyters nog een bal van de doellijn koppen en kon keeper Jesse Zwanenburg een bal nog net tot corner tikken. In de 4e minuut van de 2e helft, na een vrije trap van Olympia, wist Douwe Zwaan in een overbezet 16 metergebied, met een kopbal zijn team op een 2-1 voorsprong te brengen. Een drietal Olympia kansen later moest een Boekelse corner van de doellijn ge-=kopt worden. In de 64e minuut wist verdediger Rens v.d.Wijst Boekel Sport weer op gelijke hoogte te schieten: 2-2! Opnieuw werd het vlagsignaal voor buitenspel resoluut genegeerd. Dankzij de goed ingrijpende Boekelse verdediging, bleef het Boxmeers geweld beperkt tot een aantal vrije trappen en gevaarlijke corners. Met het verdiende puntje tegen de koploper mocht Boekel Sport dik tevreden zijn. De vele Boekelse supporters, een aantal was gewoon met de fiets, waren dat ook. Donderdag 10 mei is iedereen weer welkom op sportpark De Donk voor de wedstrijd tegen titelkandidaat Sparta ’25. Graag tot dan!

Bridge Instuif Boszicht ©Fotograaf S. Krol (Boekel Sport)

ZONDAG 13 MEI

BOEKEL SPORT VIANEN VOORUIT AANVANG 14.30 UUR

Uitslag 4 mei 1 L.Otten-B.Meulenmeesters 64,58% 2 J.Witlox-M.v.Dinteren 61,46% 3 J.v.d.Elzen-M.v.d.Nieuwenhof 56,77% 4 A.Biemans-A.v.d.Elzen 55,21% 5 F.Kruter-B.Ceelen 54,69% Voor informatie kan gebeld worden met Diny Polman tel: 841800 of Léon Otten tel: 321208. Aan- of afmelden graag vrijdag voor 11.00 uur.

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 2 mei RIKKEN 1. Jan Emonds 2. Ria Welten 3. Jan Sleegers JOKEREN 1. Leen Emonds 2. Ria v.Doren 3. Anneke v.d.Cruijsen

70 pnt. 36 pnt. 35 pnt. 88 pnt. 71 pnt. 56 pnt.


Avond4daagse Boekel - Venhorst 5 t/m 8 juni 2018

Laatste voorinschrijvingen

Het komt snel dichterbij, de 3e editie van de Avond4daagse Boekel-Venhorst! Wil je mee lopen, maar heb je je nog niet ingeschreven? De laatste ronde voorinschrijvingen zijn volgende week op onderstaande tijden en plaatsen:

Dinsdag Woensdag Donderdag

15 mei 19.30 – 20:30 uur 16 mei 19.30 – 20:30 uur 17 mei 19.30 – 20:30 uur

Sporthal De Burcht Boekel De Horst Venhorst Sporthal De Burcht Boekel

De kosten bedragen bij voorinschrijving € 4,00 per persoon. Dit dient contant (liefst gepast) bij inschrijving te worden betaald.

Vrijwilligers

We zijn voor de avond4daagse 2018 nog op zoek naar een aantal vrijwilligers!! Kunt u niet mee lopen, maar wilt u wel graag een bijdrage leveren aan de avond4daagse Boekel-Venhorst meldt u zich dan nu aan via e-mail: vierdaagseboekelvenhorst@gmail.com of telefoon: 0492-322222! Wij zoeken vrijwilligers voor bijvoorbeeld het begeleiden van de wandelaars bij bepaalde oversteekplaatsen.

Contact Heeft u nog vragen kijk dan eens op onze website: www.avondvierdaagse-boekelvenhorst.nl. Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden neem dan contact met ons op via e-mail: vierdaagseboekelvenhorst@gmail.com.

De barbecue folder is weer klaar We hebben voor u ook een ALL IN BARBECUE MENU EXTRA € 13,95 p.p. en een BARBECUE MENU DE LUXE € 16,95 p.p. Compleet verzorgt, alles erbij en wij doen de afwas voor u. En natuurlijk nog veel meer BARBECUEVLEES. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

Woensdag 9, vrijdag 11 en zaterdag 12 mei:

MALSE ENTRECOTE

100 gram voor €

KOGELBIEFSTUKKEN

3 stuks voor €

EXTRA ACTIE: SATÉSTOKJES VARKENS Maandag 14 en dinsdag 15 mei BRAADWORST h.o.h.

500 gram

10 stuks voor €

245 895 500

Woensdag 16 mei

375

GEHAKT h.o.h.

500 gram

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

350


Sport W.A.C. Boekel Uitslagen 30 april: De Schutboom - v.Haandel Metaal 7-4 3-0 TK ’t Stuupke - v.d.Aa Klusbedrijf Heuveltraining/v.Hoff - Mahobo 0-7 Quick Hedge - Invorm Interieurbouw 3-4 Porte de Provence - Donkers/Claasse 4-7 Snackpoint LC - Planotec E-Diensten 23-3 v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Stuc Force 3-6 MVS Grootkeuken - Café Gij & Ik 5-1 Midicentrum Stender - Café LD/OOvB 3-2 Elreka Hekwerken - Torpedo TUB 7-3 Midi Centrum Stender Kampioen 20172018 Klasse A Programma 13 mei, 1/8e Finale Bekerronde Zaal A De Schutboom - Stuc Force 19.15 u MVS Grootkeuken - Donkers / Claasse 20.00 u Quick Hedge - Café Gij & Ik 20.45 u Elreka Hekwerken - Mahobo 21.30 u Zaal B v.Haandel Metaal - v.d.Boog./v. Sleeuwen 19.15 u MidiCentr. Stender - Café LC/OOvB 20.00 u Heuveltraining/v.Hoff - Snackpoint LC 20.45 u Porte de Provence - TK ’t Stuupke 21.30 u

stoppen, zodat er een bandje gewisseld kon worden. Op de pauzeplaats St. Walrick zaten we heerlijk op het terras, lekker in het zonnetje. Het was al best dorstig weer en daarom werd er een tweede ronde koffie gebracht. Na de pauze dachten een paar fietsers de route te kennen en ze reden prompt de verkeerde kant op. We moesten immers richting Linden. Vanuit Linden reden we rondom de Kraaijenbergse plassen, om vervolgens weer richting Beers te fietsen. Via St.Hubert, Mill, naar Odiliapeel. Hier reed Arno lek. Omdat hij schijfremmen heeft, is een wieltje wisselen niet even vlug gedaan. Gelukkig viel het mee en zaten we weer zo op de fiets om de laatste kilometers richting Boekel te fietsen. Om kwart voor twaalf stonden we weer op het plein. Op Hemelvaartsdag is er een georganiseerde tocht: Langenboom-MillingenLangenboom. De afstanden zijn 95 en 120 kilometer. Voor de liefhebbers: we vertrekken om 7.00 uur op het plein en rijden gezamenlijk naar Langenboom. Hier kan men dan kiezen welke afstand je wilt fietsen. Volgende week zondag rijdt de A-groep de Betuwetocht, de B-groep rijdt de Oisterwijkse Vennentocht en de C- roep rijdt de st.Walricktocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Doele Willem III trekt het veld in Wieler Toer Club Boekel Walricktocht. We vertrokken afgelopen zondag met 27 man. Een stralend zonnetje, prima temperatuur. We waren de regen en kou van de vorige tocht al snel vergeten. We reden via vele achterafweggetjes, dus veel dorpen zagen we onderweg niet. Over rustige, wel kronkelige weggetjes achter Mill, Reek, Velp, Grave, Ballegoij, Wychen en Alverna, richting natuurgebied de Walrick. Dit ligt opzij van de Berendocnk. Net voor de pauze reed Frans v.Rixtel lek. Er was geen volgwagen op dat moment, daarom moesten we

Ja hoor, je leest het goed Doele Willem III trekt het veld in. Dat wil zeggen ze organiseren een veldwedstrijd. MC Boekel heeft hun terrein ter beschikking gesteld om de handboogsporters te ontvangen, ook wordt er gebruik gemaakt van de bossen tussen de Peelstraat en de Bezuidenhout. Een veldwedstrijd is een discipline in de handboogsport waar de blazoenen op diverse, onbekende, afstanden in het veld worden geplaatst. De sporters moet zelf een inschatting maken wat de afstand is en daar hun vizier op afstellen. Een enkele keer moet de schutter over een sloot of vanaf een heuveltje schieten. Dat maakt de sport des te uitdagender. In totaal worden er 24 blazoen opgesteld

in het veld. Er worden sporters verwacht uit geheel Nederland maar ook uit Belgie, Luxemburg en Duitsland is interesse getoond. De wedstrijden vinden plaats op zaterdag 12 en zondag 13 mei. De blazoenen worden zodanig opgesteld dat er geen publiek in de schietzone kan komen. Waar nodig worden paden afgezet. Komt u op de genoemde tijdstippen in de bossen, volg de aanwijzingen en de bordjes en neem een kijkje hoe de schutters de roos proberen te raken.

Uitslag 3 mei 2018. A-lijn 1. Hr. en Mw.Aalbregt 61,46% 2. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 58,13% 3. Dames Verbakel-Vijge 58,13% 4. Mw.Witlox- Hr.Bergmans 54,17% 5. Dames Ceelen- Delisse 51,25% 6. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 50,00% B-lijn 1. Dames v.Hees-v.d.Oord 69,38% 2. Heren v.Boxmeer-Reijnen 56,46% C-lijn 1. Hr. en Mw.v Berlo 66,39% 2. Mw.Swarts-Hr.Derks 57,36% 3. Hr. en Mw.Jansen 54,86% 4. Hr. en Mw.Meulepas 53,47% 5. Mw. v.d.Vossenberg-Hr.Willems 52,64% 6. Dames Polman-v.d.Velde 51,11% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


C1 Collection 5 Drs Airco/Led C1 nieuw model 1.0 5D AIRCO C3 1,4 exclusive Airco C3 nieuw model Collection Airco C4 1.4 16v Ligne Business C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco C4 1,6 Vti Space Tourer DS3 1.4 Chic Airco Two Tone C5 2.0 Ligne Prestige Automaat C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

2013 2015 2004 2015 2012 2015 2014 2012 2002 2004

2014 2016 2009 2014 2015 2017 2014 2002 2002 2007 2014 2013 2013

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco 108 HB 1.0 Vti 5drs Airco 207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco 208 HB 1,2 Vti Oxygo 208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco 208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco Style 2008 1,6 HDIF ALLURE 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.6 HDiF Airco 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 508 Sedan 1.6 THP Executive Partner 1.6 Hdi Airco

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

2005 2011

Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

2011

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

2010

Opel Astra H station 16i16V, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


MOEDERDAGTIP!! Ze zijn er weer!!

Onze heerlijke AARDBEIEN vers van de vollegrond

Maar geniet ook nog van onze heerlijke ASPERGES dagvers van eigen land!

Verschillende sorteringen geschild en ongeschild Nu 5 kilo SOEPSTUKKEN € 10,00

Maak bij ons uw maaltijd compleet met ambachtelijke PEELHAM van slager Vogels uit Elsendorp, verschillende SAUZEN

en verse SCHARRELEIEREN

www.tuinbouwdezijp.nl Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, 5427 HK Boekel, tel 06 20364524 Open: Maandag t/m donderdag 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

MENU PROVENCE

Aspergesoep Romige soep van asperge met klassiek garnituur of Salade de la mer Kruidige salade met garnalen, gemarineerde zalm en mosselen, dillemayonaise, kwartelei en citrus of Kalf Carpaccio van kalfslende, pistou, Parmezaanse kaas of Salade Provencal Frisse salade met gegrilde Provençaalse groente, Parmezaanse kaas en balsamicostroop

***

Dorade Gebakken doradefilet met gedroogde parmaham en Provençaalse paprikasaus of Steak Biefstuk van Black Angus rund geserveerd met rode-wijnsaus of Vispalet Duo van roodbaars- en zalmfilet met saus van bouillabaisse of Pollo con gambas Gebakken hoenfilet met gamba’s, peterselie en aioli

***

Kaas Selectie van 3 soorten kaas of Chocolade Combinatie van pure chocoladeparfait en witte chocolademousse met framboos of aardbeien Luchtige mousse van aardbeien, merenque, suikerdeeg en aardbeiensaus

€ 24,50

De prijs is alleen geldig wanneer u een keuze maakt uit bovenstaand menu. Wanneer u het menu wijzigt worden de gerechten afzonderlijk berekend.

Voor de à la carte kaart zie de website

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402.

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl

PERSONEEL GEVRAAGD EINDEXAMENKANDIDATEN voor de periode eind mei - eind juli. info@claasse.nl of 0492324183

Tuinbouwbedrijf Claasse Schutboom 5 - Boekel

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur.

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERmATERIAAl en ROlSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRuIKTE STEIGERPlAnKEn Tel: 06-22887186 / 06-23064406

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Jv

Voor binnen en buiten

mEuBElS OP mAAT & SFEER ACCESSOIRES

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

www.sfeerhout.nl

B

PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

PVC materiaal

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP

Beregening

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

JOS VAN BOXTEL

Elektra

Pompen

Installatiemat.

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------SCHUIFWANDKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Computer traag of andere computerproblemen, een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met uw internet. Bel 06-20156201 ------------------------------------------------------

De Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst

Loterij Vrijwilligers van de Zonnebloem BoekelVenhorst kunnen bij u aan de deur komen met loten. Met de aankoop van een of

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

meer loten steunt u de Zonnebloem en kunnen wij ons mooie werk blijven voortzetten. De loten kosten 2 euro. Dus doe ons en onze gasten een groot plezier en koop een of nog liever meer loten. Alvast dank voor uw steun. Zonnebloem Boekel-VenhorstAllerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------TE HUUR 130 m2 of 190 m2 verwarmde opslagruimte op afgesloten terrein in Gemert. Tel. 06-58950261. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Versteegden Transport B.V. Voor ons bedrijf zijn wij op zoek naar een

WEEKENDKRACHT

De functie: Diverse kleine werkzaamheden, zoals het wassen van trekkers en/of opleggers. Heb je een voorkeur om monteur te worden dan kun je hier eventueel ervaring opdoen. Profiel: • Vlot en enthousiast • Flexibele instelling

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Hans Versteegden.

Versteegden Transport B.V. Bussele 23, 5469 DT Erp Tel. : 0413 - 211390 info@versteegdentransport.nl

Dansen in Boszicht Let op, gewijzigde datum: zaterdag 19 mei van 14.00 uur tot 17.00 uur, entree 2 euro. Foxtrot, tango, wals afgewisseld met country.

10 mei 2018 bruist het centrum van energie tijdens dit jaarlijks terugkerend evenement. Braderie, Zangkoren, Dansdemonstatie, Dakartrucks, Tractorparcours en een kinderspeelplein. Boekel Ronduit is ronduit een gezellige markt in het centrum van Boekel waar markkramen afgewisseld worden door activiteiten als zang dans en muziek. Een zes - tal zangkoren treden al dweilend door het centrum op Wil jij wel eens een Dakar truck van dichtbij bekijken? Of

deelnemen aan een tractorbehendigheid parcours? Dansdemonstraties van traditionele boerendans tot hiphop of streetdance. Een koopje scoren bij een van de gezellige marktkraampjes terwijl uw kinderen zich vermaken op het kinderplein? Kom dan op Hemelvaartsdag 10 mei 2018 naar Boekel

GEVRAAGD medewerker/ster met horeca-interesse voor weekeinde en vakanties. Leeftijd vanaf 16 jaar. Info 0413-274222 eethuisdebuurman@home.nl

peGASsus GASFLESSEN: nieuw of omruilen BP Light 5 kg of 10 kg Propaangas 5 kg of 10.5 kg PeGASsus Burgt 13, Boekel, 06-43024984

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor)

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

De Buitenhof

DIERENPENSION

maken in Boekel doe je bij THE READ SHOP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

van der Ven

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Wij bedanken onze

zeer betrokken

Ted van de Loo

voor zijn inzet gedurende 8 jaar voor de Boekelse gemeenschap. Een bekwaam bestuurder, boven de partijen staand. • Ruim 500 woningen gerealiseerd.

• Schuldpositie van de gemeente in crisistijd van 30 miljoen naar 15 miljoen euro teruggebracht.

• Omgevingsplan Buitengebied. Een vooruitstrevend plan, waar Boekel de komende 20 jaar mee vooruit kan. • Vitaal Buitengebied Boekel. Maakt ontwikkelingen in buurtschappen mogelijk. • Motorcrossterrein. Eindelijk zicht op legalisatie.

• Randweg. Project vlotgetrokken, financiering met de provincie geregeld en gereed gemaakt voor uitvoering. • Centrumplan. Aanzet tot en ontwerp voor een toekomstig bruisend centrum.

• Een uitstekende samenwerking met natuurorganisaties. Bestuur en fractie D.O.P.

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.