32e jaargang nr 41, 18 april '18

Page 1

Weekblad

Boekel Venhorst Spetterende Music Special KC Octopus Dinsdagavond 10 april stroomde theater De Eendracht in Gemert vol met belangstellenden, om de jaarlijkse Music Special van Kindcentrum Octopus te bewonderen. De 74 kinderen van 3 groepen 8 gaven allemaal samen een ruim twee uur durende voorstelling, met een grote variatie aan nummers. Zang, dans, djembé, boomwhackers, klokkenspel, drums en dwarsfluit vormden samen allerlei prachtige nummers. Hoe geweldig is het om als 12-jarige op het podium te staan voor een vol theater met familieleden en bekenden? Een voorstelling waarin de kernbegrippen van Octopus allemaal een plek krijgen: relatie, uitdaging en talent! De dag daarna loopt een ouder van groep 8 binnen en zegt: “Ik kom hier met mijn kind al 8 jaar over de vloer, wist dat ze goed muziekonderwijs kregen, maar wat ik gisteravond zag overtreft al mijn verwachtingen. Ongelooflijk goed wat de kinderen daar laten zien!” Een groter compliment kunnen we niet

krijgen voor de kinderen én onze vakleerkracht muziek juf Hanny. We kijken al weer uit naar volgend jaar.

Koningsdag vrijdag 27 april in Boekel en Venhorst In Boekel begint de dag om 09.30 uur met het uitdelen van de ballonnen voor de ballonnenwedstrijd op het St. Agathaplein. Om 10:00 uur vindt de officiële opening plaats door burgemeester P. Bos, daarna worden de ballonnen opgelaten, gevolgd door de versierde optocht. Vanaf 11.00 uur zijn er allerlei leuke activiteiten georganiseerd op het St. Agathaplein en het grasveld achter Nia Domo. Er wordt een vrije markt op het St. Agathaplein in Boekel georganiseerd; hiervoor kan men zich aanmelden bij Nia Domo. In Venhorst begint de dag om 10.45 uur met het uitdelen van de ballonnen voor de

Woensdag 25 april a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

PEUGEOT service Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

ballonnenwedstrijd bij Plein 31. De officiële opening is om11:15 uur gevolgd door het oplaten van de ballonnen .De versierde optocht start om 11.30 uur. Na afloop is er de prijsuitreiking van de versierde optocht door burgemeester P. Bos bij Plein 31. Deelnamenummers voor de versierde optocht kunnen bij de leerkracht op school opgevraagd worden. Alle kinderen van de basisscholen, ouders en belangstellende zijn welkom Het definitieve programma zal tijdig gepubliceerd worden. Boekel VERSIERDE OPTOCHT groep 1 t/m 8 Zoals ieder jaar op Koningsdag is een van de activiteiten de versierde optocht. Er zijn 3 categorieën waaraan je kunt meedoen, namelijk wandelen, fietsen of een wagen. Je wordt per leeftijdsgroep gejureerd dus het maakt niet uit hoe je komt als het maar mooi is. Bij je leerkracht op school kan je vragen naar je deelname nummer. Dit nummer moet zichtbaar zijn in de optocht voor de beoordeling door de jury. De route is dit jaar gewijzigd, omdat we de bewoners van Zorgcentrum St. Petrus willen laten meegenieten van deze mooie optocht. De route is als volgt: St. Agathaplein, via rotonde, Rutger v.Herpenstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Wit-Gele Kruispad, Bernhardstraat, Kerkstraat, St. Agathaplein. Einde optocht. Veel succes! Comité Boekel-Venhorst

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 22 april, 4e zondag van Pasen: 10.30 u (St.Agathakerk): Acoliet: Twan van Asseldonk. Samenzang Mathieu v.Duijnhoven; Fons Jansen (vwg. verjaardag) en Hanneke JansenJonkers; overledenen van fam.v.d. Laar-Althuizen en v.Bronswijk; Johanna v.d.Broek-v.d.Heijden en overleden familie; Jos v.Bakel (vwg. verjaardag), fa.v.Bakel en fam.Hermens. Woensdag 25 april: 19.00 u (St.Petruskapel): Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Grard v.Moorsel en Wilhelmina v.Moorsel-v.Duijnhoven (vwg.sterfdag 8 april); Piet Cuppen (vwg.sterfdag).

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Het zijn verhalen van geloof, van hoop, van vertrouwen in de toekomst en van liefde. Verhalen waarin jongeren zich zeker zullen herkennen… Daarnaast zijn er twee posters voor de Wereldjongerendagen (22-27 januari 2019). Eén met informatie en de andere poster met het Wereldjongerendagengebed, zodat de Wereldjongerendagen parochie breed biddend mee gedragen kunnen worden. Heeft u vragen over de Wereldjongerendagen dan kunt u contact opnemen via jongeren@bisdomdenbosch.nl. Meer informatie kunt u ook vinden op www.wjd.nl. De boekjes liggen achter in de kerk en zijn gratis.

Samen Sterk Aktiviteiten Samen Sterk 26 april, 1e fietstocht vertrek om 13.30 uur. 26 april, laatste kienmiddag aanvang 14.00 uur.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Prijsuitreiking van het biljarten is vrijdag 27 april om 13.30 uur. 23 mei Bedevaart dagtocht. Vertrek met de fiets om 09.00 uur bij Samen Sterk (gaat u met de auto 10.30 uur). Opgeven kan van 1 tot 16 mei aan de bar en de kosten zijn 22,50 per persoon incl. lunch en een consumptie. Informatie bij Jan Emonds 322893. 6 juni gaan we weer een middag klootschieten, we vertrekken om 13.15 uur bij Samen Sterk. Opgeven kan van 1 tot 31 mei aan de bar en de kosten zijn 4,00 per lid, ben je geen lid 5,00. Dit is incl. een consumptie. Informatie bij Jan Emonds 322893. 20 juni is het de grote dagtocht dag. Waar naar toe blijft een verrassing. Opgeven kan van 4 tot 12 juni aan de bar. De kosten voor deze volledig verzorgde dag is 65,00 als je lid bent, ga je mee via een betalend lid dan kost het 70,00. Informatie bij Geert 0647598059 6 juli gaan we weer een middag Jeu de Boulen, we beginnen om 13.30 uur. Opgeven kan van 4 tot 29 juni aan de bar en de kosten hiervoor zijn 4,00 per lid. Informatie bij Geert 0647598059

AANBIEDINGEN van donderdag 19 april t/m woensdag 25 april:

Zondag 22 april, 4e zondag van Pasen: 09.00 u Samenzang; Jan Kanters en Fien Kanters-Bevers (vwg. verjaardag).

BOEKELSE APPEL KANEELVLAAI € AARDBEIENSCHELPJES

OVERLEDEN: Boekel: Toon Constant Volkel: Mien Verwijst-v.d.Pol

PER STUK

ZONNEBOL

10.00 50 € 1. 50 € 1.

Ze zijn er weer onze allerlekkerste ‘Wie ben je?’- Wereldjongerendagen Panama. Paus Franciscus nodigt jongeren van de hele wereld uit om samen met hem naar de Wereldjongerendagen in Panama te gaan. In het kader hiervan heeft het bisdom een boekje uitgegeven waarin jongeren aan het woord komen over hun kompas in het leven. Zij vertellen waar zij richting hebben gevonden, wat richting geeft aan hun leven, wie richting geeft aan hun leven en wat hen geïnspireerd heeft hun talenten voor anderen in te zetten.

BOEKELSE AARDBEIENVLAAIEN Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Medisch Centrum Middenpeel In verband met vakantie is Medisch Centrum Middenpeel gesloten van 23 t/m 27 april. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met Dr de Bresser in Handel, tel. 0492-321227.

7, 8, 9 en 10 augustus Joepiedagen 2018 Schrijf je nu in! 1 t/m 30 april Hallo Jongens en Meisjes uit Boekel en Venhorst! Van 1 t/m 30 april kunnen jullie je weer inschrijven voor deze fantastische dagen. Ook dit jaar kunnen alle kinderen en vrijwilligers zich op eenvoudige wijze inschrijven via onze website: http://www.joepiedagen.nl/ Let op inschrijven kan alleen nog via de website! Zien jullie ook al weer uit naar de Joepiedagen?? Wij zeker!! We zijn alweer druk doende met de voorbereidingen om er weer een verrassend programma van te maken. Dit jaar gaat Joepie naar de Kermis! Het zullen ongetwijfeld leuke en gezellige

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 29 maart 2018

JIP Zoon van Hanneke Janssen en Thijs Metsemakers Broertje van Lola en Sam Raadhuisstraat 43, Terheijden

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

dagen worden. Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of sla het op in je mobiel, zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. Kijk ook eens op onze website

www.joepiedagen.nl en op www.facebook.com/kindervakantieweek.joepieboekel Groetjes, Joepie werkgroep

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van

Frans van der Aa

Een speciaal woord van dank aan Dr. Arts, Team Brabant Zorg, Henk van Thiel en Simone Slegers. Boekel, april 2018

Thea van der Aa Kinderen en kleinkinderen


Berichten RESPECT.BOEKEL ‘Eerlijkheid’ Ruim 7 weken geleden stond bij onderwijs, opvang, en uiteraard ook bij de aangesloten verenigingen ‘Eerlijkheid’ centraal: - eerlijkheid over je eigen gevoel en de emoties die je hebt. - eerlijkheid jegens iemand anders. Op veel verschillende manieren is er bij de kinderen aandacht geweest voor dit belangrijke onderwerp. Uit de evaluatie zijn mooie opbrengsten gekomen, die wij graag met u delen: ‘Ik ben erachter gekomen waarom het soms moeilijk is om eerlijk te zijn.’ ‘In de boostweken gaat het veel beter met de kinderen in de klas.’ ‘Kinderen én ouders vinden het fijn dat we hier intensief aan werken samen.’ ‘Ouders vragen zich af waarom sommige clubs zich nog niet hebben aangesloten bij dit project.’ Mooie reacties van betrokkenen! Vanuit RESPECT.BOEKEL is ook het initiatief gekomen om een training op locatie aan te

bieden voor ouders, professionals en clubleden; ‘Communiceren met kinderen’. Afgelopen week vond de 4e van de 6 trainingen plaats en alle deelnemers zijn erg enthousiast! Later vertellen wij u hier meer over. Intussen beginnen wij alvast met de voorbereidingen van Boostweek 3, die direct van start gaat in het nieuwe schooljaar. Werkgroep RESPECT.BOEKEL

Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan de opvoeding van honden en is er gelegenheid om vragen te stellen. Dus wil je nog wat meer weten van honden of heb je een vraag, wees welkom. Maar meld je van te voren wel even aan, want vol is vol. Deze avond wordt je aangeboden door Hondentrimshop Snoopy, Elzen 4, Boekel, tel. 0492 321 103.

Lezing Anke Fransen Evenementenkalender HONDENTRIMSALON SNOOPY

Op donderdag 19 april om 19.30 uur komt Anke Fransen een lezing houden. Anke is kynologisch instructeur, gedragsdeskundige en hondenschooleigenaar van Quibus in Goirle en Baco in Dorst. Anke heeft veel ervaring met honden en vertelt op een fijne en duidelijke manier hoe een hond denkt en leert maar ook waarom je geen correctiemateriaal hoeft en moet gebruiken. Ik ben onder de indruk van haar kennis en het gemak waarmee ze die kennis overbrengt.

22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein. Vrijdag 27 april: Koningsdag, Boekel aanvang 09:30 uur, Venhorst aanvang 10:45 uur 6 mei: open dag bij gilde St. Agatha 19 mei: playbackavond zeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 21 mei: zeskamp en jeugdzeskamp, op evenementen terrein Venhorst. 16 juni: Koppelschieten korfbalvereniging JES 24 juni: Boekels Boules Kampioenschap

EXTRA AKTIE 18 t/m 21 april:

GEPANEERDE SCHNITSELS 4 stuks voor €

500

SATÉSTOKJES (VARKENS) 10 stuks voor €

500

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 RESULTATEN VERANDERING AFVALINZAMELING 2017 Vanaf 1 februari 2017 wordt iedere week het gft-afval bij u opgehaald. Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons wordt 1x per 2 weken ingezameld. Restafval in de blauwe tariefzak wordt 1x per 4 weken aan huis opgehaald. Resultaat van deze wijzigingen is dat de hoeveelheid restafval in de blauwe tariefzakken, is afgenomen naar gemiddeld 33,5 kg per inwoner. Een afname van ruim 25% ten opzichte van het vorige jaar. Een prachtige prestatie! Dit betekent ook dat u minder blauwe tariefzakken hoeft aan te schaffen.

Geen effect op zwerfafval Landelijk onderzoek toont aan dat diftar (waarbij betaald wordt voor de hoeveelheid restafval) een positief effect heeft op zwerfafval. In diftar-gemeenten wordt nl. minder zwerfafval gemeten dan in niet-diftar gemeenten. Uit onderzoek naar zwerfafval dat Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel heeft laten uitvoeren, blijkt dat zowel de blauwe tariefzak als de doorgevoerde wijzigingen in de afvalinzameling géén effect hebben op de hoeveelheid zwerfafval.

Netwerk Zwerfafval In 2017 jaar staken bijna 2.500 vrijwilligers in het Land van Cuijk en Boekel de handen

uit de mouwen tijdens de Landelijke Opschoondag en de opschoondagen voor scholen. Om deze vrijwilligers aan te moedigen hun eigen leefomgeving (blijvend) zwerfafval vrij te houden, is het Netwerk Zwerfafval opgericht. Vrijwilligers in dit netwerk worden ondersteund met raad, daad en materiaal om gedurende het jaar zwerfafvalacties te organiseren. Wilt u hiervan lid worden of meer informatie ontvangen? Mail naar: info@afvalaanbieden.nl.

Mooie maatschappelijke bijdrage In 2017 werd door IBN (Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant) op de milieustraten medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen kansen door het optimaal benutten van talenten, met renderend werk waar iedereen trots op is. Ook Stichting Actief zette deze mensen in bij de kringloopwinkels in Cuijk en Boxmeer: samen werken aan 100% afvalscheiding in 2030.

Voor meer informatie Meer info uit het ‘Afvaljaarverslag 2017: www.afvalaanbieden.nl/contact/jaarverslagen. SAMEN WERKEN AAN 100% AFVALSCHEIDING IN 2030?! Mooie resultaten in 2017 laten zien dat we op de goede weg zitten Gemeenten en inwoners van het Land van Cuijk en Boekel zijn heel goed bezig met het scheiden van afval en behoren tot de absolute top van Nederland, zo blijkt uit landelijk onderzoek. Ieders inzet draagt bij om de hoeveelheid restafval te verminderen. Met gemiddeld 46 kg restafval per inwoner per jaar voldoet het Land van Cuijk en Boekel ruim aan het landelijk gestelde doel van 100 kg restafval per inwoner. Deze goede lijn zetten we graag door: ambitie is ‘100% afvalscheiding in 2030’. Doet u dit jaar ook weer mee?

VANAF 21 APRIL T/M 31 AUGUSTUS INLEVERACTIE KLEINE ELEKTRISCHE APPARATEN Spaar mee voor het goede doel: Jeugd hobbyclub Boekel Lever afgedankte kleine elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) gratis in bij de minimilieustraat in Boekel, spaar gratis punten voor Jeugd hobbyclub Boekel én maak kans op prijzen. U kunt op uw smartphone de punten verzilveren door te surfen naar: www.wecycle.nl/inleveren en te klikken op de button ‘Check in’. U wordt via GPS herkend. E-waste hoort niet in uw blauwe tariefzak. Als Boekel bij de beste 25 gemeenten eindigt, ontvangt Jeugd Hobbyclub Boekel een sponsorcheque van €1.000,- van Wecycle! Tijden Op de minimilieustraat in Boekel kunt u 1x per maand op de eerste zaterdag van de maand e-waste inleveren. Voor exacte data: www.afvalaanbieden.nl/milieustraten/minimilieustraten


Gemeente Boekel

Landelijk onderzoek Afgelopen jaar is deelgenomen aan een landelijk onderzoek. Het Land van Cuijk en Boekel komt van alle 132 gemeenten die mee hebben gedaan als beste uit de bus:

* het minste fijn restafval (gemiddeld 45 kilogram per inwoner) * het hoogste afvalscheidingspercentage (90%) * de laagste afvalbeheerkosten (gemiddeld € 109,- per huishouden) BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS Op eikenbomen in Boekel kan men in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Na contact met de haren van deze rups kunnen diverse klachten ontstaan.

Hieronder treft u informatie aan hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen, hoe u de aanwezigheid kunt melden en tot slot advies hoe u het ongemak van de brandhaartjes kunt beperken.

Van rups naar vlinder De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april komen de rupsen tevoorschijn. Na een aantal vervellingsstadia zijn ze in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit gebeurt tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinder, waarna de vrouwtjes hun eitjes leggen. Daaruit verschijnen volgend jaar weer jonge rupsen.

Hoe kun je zien dat er processierupsen in een eikenboom zitten? De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten eikenbomen.

Klachten door brandharen Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen hebben (half mei - juli). Met

hun weerhaakjes dringen de pijlvormige haren bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtweg. Stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op ‘allergische’ reacties. Bij iemand die vaker met de brandharen in contact komt, kunnen die veel sterker zijn. De reacties kunnen zeer sterk van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen.

Hoe voorkomt u ongemak? Vermijd elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals vrijgekomen brandharen en lege nesten. Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met rupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking van de rupsen of haren niet gaan krabben of wrijven, maar de huid of ogen goed wassen of spoelen met water. Zo nodig ook kleren wassen. Klachten verdwijnen in het algemeen binnen twee weken. Een zachte crème op basis van aloë vera, calendula, kamfer of menthol kan verlichting geven. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts.

Wat doen we eraan? De gemeente Boekel bestrijdt de processierups in de openbare ruimte. Dit gebeurt in mei preventief met een bacteriepreparaat, dit kan elke dag 24 uur zijn, afhankelijk van het weer. Op plekken waar weinig mensen komen wordt volstaan met waarschuwingsborden. Op particuliere percelen wordt de eikenprocessierups door de gemeente niet bestreden.

Meer informatie? Op de websites van het ministerie van LNV: www.minlnv.nl/eikenprocessierups en van de GGD www.gezondbrabant.nl vindt u meer informatie. Voor gezondheidsvragen kunt u terecht bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant/Zeeland, telefoon 0900 3686868. Voor informatie over de bestrij-

ding door de gemeente Boekel kunt u contact opnemen met nummer 0492-326800 of via email: info@boekel.nl. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een buurtfeest op zondag 22 april 2018.

In verband hiermee wordt op die dag tussen 14.00 uur en 19.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - een gedeelte van de Wilhelminastraat in Boekel afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Dit betreft het gedeelte tussen Meester van Hooffstraat en Luciusstraat. Boekel, 17 april 2018 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis en bedrijfsruimte Locatie: Rosoliemolen 17, Boekel Verzenddatum: 3 april 2018 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonvilla Locatie: Bergstraat 57, Boekel Verzenddatum: 5 april 2018

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 lindeboom Locatie: aan de Bergstraat ter hoogte van de toekomstige inrit van de woonwijk de Run Verzenddatum: 16 april 2018

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een woonhuis Locatie: De Bosberg 60, Boekel Verzenddatum: 3 april 2018


De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 april 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar

maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van installatiebedrijf Van der Velden voor het oprichten van een installatiebedrijf, lood-

GÉÉN REGENWATER AFVOEREN OP DRUKRIOOL IN HET BUITENGEBIED Elke huishouden heeft dagelijks afvalwater van koken, wassen, douchen of het toilet doorspoelen. Dat water gaat naar de rioolwaterzuivering. Na zuivering komt het schone water terug in de natuur. Dat is beter voor het milieu en de volksgezondheid. Alle huishoudens en bedrijven in het buitengebied van Boekel zijn aangesloten op drukriolering. Bij een drukriool voert een pompput het afvalwater van uw huishouden af naar het riool. Hoe werkt drukriolering? Drukriolering is bedoeld voor afvalwater. Het is niet toegestaan om regenwater af te voeren via de drukriolering. Regenwater is schoon en hoeft niet gezuiverd te worden. De pomp van het drukriool geeft storingen als het grote hoeveelheden regenwater moet verwerken. Zo’n storing geeft wateroverlast in uw woning en misschien ook bij uw buren. Ook komt er veel zand mee met het regenwater en dat is slecht voor de pomp. Wél lozen op drukriool - Ontlasting - Urine - Toiletpapier - (Af)was- en badwater Dit noemen we afvalwater.

gieter op het adres Neerbroek 15 te Boekel. • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Enexis voor het verplaatsen van een gasdrukregelstation op het adres nabij Bovenstehuis 18a te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 17 april 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een bijgebouw Locatie: Logt 11a, Boekel Datum ontvangst: 29 maart 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het vernieuwen van een dak van een boerderij Locatie: Zijp 15, Venhorst Datum ontvangst: 4 april 2018

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het nieuw bouwen van een woning Locatie: Wollegras ongenummerd, Boekel Datum ontvangst: 4 april 2018

Níet lozen op drukriool - (Frituur)olie - Vochtige (toilet)doekjes - Luiers en maandverband - Kattenbakkorrels - Textiel - Etensresten - Verfresten - Medicijnen of andere chemicaliën - Regenwater!

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en werk of werkzaamheden uitvoeren Onderwerp: het herinrichten van een geluidswal Locatie: Scheidingsweg 7, Boekel Datum ontvangst: 9 april 2018

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 inlandse eiken Locatie: nabij Kerkpad 39, Venhorst Datum ontvangst: 9 april 2018

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 3 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2018 Het college heeft de beleidsregels Bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018 vastgesteld. Deze beleidsregels gaan over de hoogte van de boete die opgelegd wordt als een uitkeringsgerechtigde zich niet aan de informatieplicht houdt. De uitvoering van deze beleidsregels heeft de gemeente Boekel uitbesteed aan gemeente Meierijstad.


Gemeente Boekel

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 3 acaciabomen Locatie: nabij Kerkpad 47, Venhorst Datum ontvangst: 9 april 2018 Activiteit: het bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een woning Locatie: Peelstraat 24, Boekel Datum ontvangst: 10 april 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Volleybalclub Terraveen/Forzato Combinatie voor het organiseren van het Volleybalbal van 29 juni tot en met 1 juli 2018 (verzenddatum 11 april 2018)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 17 april 2018 De burgemeester van Boekel.

MANTELZORGAVOND VRIJDAG 25 MEI IN “DE HORST” IN VENHORST Burgemeester en wethouders willen alle mantelzorgers en vrijwilligers uit de gemeente Boekel in het zonnetje zetten. Daarom nodigen wij hen uit voor een gezellige avond op vrijdag 25 mei 2018, om 19.30 uur in De Horst in Venhorst. Schrijver Wim Daniëls geeft deze avond een speciale voordracht. Hij vertelt op een leuke en luchtige manier over de herkomst van de Nederlandse taal. Ook onze dialecten en de geschiedenis van onze achternamen komen aan bod. Tijdens de pauze en na afloop van de voordracht kunt u onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bijpraten.

Wim Daniëls schrijver van boeken over taal, literaire verhalenbundels, woordenboeken, poëzie en informatieve boeken over uiteenlopende onderwerpen. Schrijft boeken voor volwassenen, jongeren en kinderen. Samen met Kasper Boon maakte hij een bordspel: Het Grote Taalspel

Kaartjes Bent u mantelzorger en/of vrijwilliger, dan bent u van harte welkom! U kunt tot en met 23 mei a.s. gratis kaartjes ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. OP=OP Vragen? Telefoonnr.: 0492-326800 Mail: college@boekel.nl

GEMEENTE BOEKEL


r e p u s n i W et m n e z j i pr ! j i r e lot e z on

Vertegenwoordiger van Chasin aanwezig met leuke giveaways!


Algemeen Stichting d’n Eik bedankt haar vrienden en vrijwilligers!...

...door het aanbieden van een gezellige en interessante avond met een lezing door Bennie van den Brink over de boerenzwaluw. Maandag 30 april om 20.00 uur in het educatief natuurcentrum de “Perekker”.

Bennie van den Brink is al decennia actief betrokken bij onderzoek naar vogels. In het project de atlas van de Nederlandse vogels, was hij actief in de Veluwe en Overijssel Noord en hij heeft zich ontpopt als een eminent veldwerker. Zijn kennis, zijn niet aflatende enthousiasme en het feit dat hij de waarnemingen steeds in de context plaatst van Voor u en uw eventuele introducé is deze avond inclusief consumpties gratis. Stichting d’n Eik ziet er naar uit u welkom te heten en te ontmoeten.

Vogelwerkgroep De boerenzwaluw is een vogel die tot de familie zwaluwen behoort. Het is de meest wijdverspreide soort van deze familie; het verspreidingsgebied beslaat vrijwel de hele wereld, waarbij er zeven ondersoorten worden onderscheiden.

Gilde St. Agatha Boekel Kofferbakverkoop Gilde Op zondag 22 april is er van 9.00 tot 15.00 uur een grote kofferbakverkoop op het evenemententerrein aan de Waterval, georganiseerd door gilde St. Agatha. Er komen zo’n 160 standhouders om hun

Boekel/Venhorst

Publiekswandelingen voor vroege vogels Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst organiseert 2 gratis publiekswandelingen, de duur is ongeveer 2 uur.

meegebrachte spullen te verkopen. In het gildehuis en op het gezellige terras is allerlei drank en eten verkrijgbaar. Voor de kinderen staat er een luchtkussen klaar. De entree is slechts € 2,-; kinderen t/m 12 jaar gratis. Fietsen kunnen op het terrein worden geplaatst. Inlichtingen over de kofferbakverkoop zie: www.agathagilde.nl

Ervaren vogelliefhebbers begeleiden de wandeling en attenderen de deelnemers op vogels en hun geluiden en wat nog meer is te zien op het gebied van natuur. Beide wandelingen, op zondag 29 april en zondag 06 mei beginnen al om 7.00uur. In de vroege ochtend zijn namelijk veel verschillende vogelgeluiden te horen en is het omgevingsgeluid minder. Zondag 29 april: 07.00 uur start van de wandeling bij ingang van de Perekker aan de Mezenlaan te Boekel Hier in de Perekker zijn de peelrandbreuk en de wijstverschijnselen goed te zien. Maar ook diverse soorten vogels zoals goudvink, putters, sijsjes komen hier voor. In het bosgebied zijn onder meer spechten, boomklevers, boomkruipers, buizerds waar te nemen. Zondag 06 mei: 07.00 uur start van de wandeling bij de ingang van De Voskuilenheuvel Schepersdijk te Venhorst Het Peellandschapspark is een bos met open landschap, heide en een nat gebied. Hier zijn vele soorten vogels waar te nemen, zoals onder meer geelgors, zwarte en klein bonte specht, boomklever, boompieper, bonte vliegenvanger. De Voskuilen is een biotoop op zich die terecht een parel genoemd mag worden. Een verrekijker is wenselijk, maar niet perse nodig. Wandel mee met ons en maak kennis met de natuur op zijn mooist!.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 24 april a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat, Kerkstraat-zuid, Berghoeve, KleinRondeel, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Nieuws voor Ouderen BEDEVAART NAAR HANDEL Al vanaf de 13e eeuw is Handel een plaats waar bedevaartgangers van binnen en buiten de regio naar toe komen om Maria te vereren en de bron in het Processiepark te bezoeken. Nog steeds wordt Onze Lieve Vrouw van Handel aanbeden als troosteres van de bedroefden en toevlucht van de zondaars. Op woensdag 9 mei is er vanuit de St. Petrusparochie een bedevaart waaraan ook alle inwoners van Boekel en Venhorst kunnen meedoen. Iedereen gaat op eigen gelegenheid naar de kerk in Handel, waar pastoor John v.d. Laar om 14.00 uur voorgaat in een mis. Van tevoren opgeven hoeft niet.

DIENSTEN OM LANGER THUIS TE KUNNEN WONEN Als je ouder wordt, komt er onherroepelijk een moment waarop je hulp van anderen moet aanvaarden. Gewoonlijk kunnen familie, vrienden en buren lange tijd voldoende hulp bieden. Naast die hulp en eventuele hulp van de thuiszorg, kunt u ook gebruik maken van diensten die verschillende organisaties bieden. De KBO heeft bewegingsactiviteiten, waardoor de mobiliteit in stand gehouden wordt. En vergeet hun ontspanningsactiviteiten niet, die niet alleen een plezierige tijdsbesteding zijn, maar ook contacten met anderen opleveren. Welzijnsorganisatie ONS welzijn kan het misschien gemakkelijker maken om thuis te blijven wonen. Voor haar diensten hoeft u

geen indicatie te hebben en u hoeft nergens lid van te zijn. U kunt gebruik maken van verschillende diensten tegelijk en u kunt zo vaak als dat nodig is een beroep op hen doen. Enkele van die diensten zijn zelfs gratis. Maaltijden Als koken moeilijk wordt kunnen thuisbezorgde maaltijden een oplossing zijn. Die zijn te koop bij verschillende organisaties of bedrijven. Een zoektocht op internet naar “maaltijden thuisbezorgd” maakt je al vlug wijzer. Bij ONS welzijn bezorgen vrijwilligers op een vaste ochtend of middag in de week maaltijden die in de koelkast bewaard kunnen worden. In 8 minuten warm je die maaltijden op. In supermarkten zijn veel kant-en-klaarmaaltijden te koop. Laat niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit van de maaltijd een rol spelen bij je keuze. Wie liever samen met andere mensen de warme maaltijd gebruikt, kan dagelijks terecht bij St. Petrus in Boekel en 4 dagen per week bij De Mennehof in Venhorst. Alarmering Wie niemand in huis heeft om hulp te bieden in geval van nood kan geholpen zijn met personenalarmering. Met een druk op een knop activeert u een apparaat, dat automatisch een alarmcentrale belt. De mensen van de centrale zorgen ervoor dat er hulp komt van een thuiszorgorganisatie of van mensen die u heeft opgegeven. Zo’n apparaat kunt u huren bij St. Petrus (BrabantZorg) of bij ONS welzijn. Bij ONS welzijn kunt u familieleden opgeven die hulp komen bieden of een thuiszorgorganisatie van uw keuze. Zoek op internet trouwens eens naar “sociale alarmering” en “personenalarmering”. Dan vindt u waarschijnlijk nog andere apparaten en misschien zijn er wel bij die beter bij u passen. Hulp bij administratie Bij ONS welzijn kunt u terecht als u ondersteuning wilt hebben om uw administratie op orde te krijgen. Een vrijwilliger komt dan regelmatig bij u langs om samen met u de administratie te ordenen. Veel van die vrijwilligers weten ook veel over huurtoeslag en belasting. En als zij daar niet genoeg van weten, kunnen zij gemakkelijk de hulp inroepen van een sociaal werker van ONS welzijn. Zo zijn er ook vrijwilligers die een zieke gezelschap kunnen houden, zodat degene die er altijd voor zorgt er even uit kan. Andere vrijwilligers kunnen langskomen om af en toe met u iets leuks te gaan doen. Klussen en knoppen Heel praktische hulp wordt geboden door

de Klussendienst van ONS welzijn. In Venhorst hebben ze een eigen klussendienst, ook met vrijwilligers. Deze vrijwilligers komen met plezier die kleine klusjes in en rond het huis doen, die te klein zijn om er een vakman voor te laten komen. De Knoppenhulp van ONS welzijn kunt u vragen om u te helpen met een apparaat waar u geen raad mee weet. De zenders van uw TV instellen bijvoorbeeld. Zij geven trouwens geen computerhulp, maar daarvoor kunt u terecht bij de KBO’s Boekel en Venhorst. Meer weten? Meer informatie over al deze diensten kunt u krijgen bij het Dorpsteam Boekel. U kunt daar ook vragen om een vrijwillige ouderenadviseur langs te sturen. Die komen graag en gratis samen met u bekijken wat in uw situatie mogelijk is. In de agenda rechts onder op deze pagina kunt u zien hoe u het Dorpsteam kunt bereiken.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. De Pionier (gezellige activiteiten voor ouderen): iedere woensdag, 9.30-13.30 uur, de Mennenhof Kienen: elke vrijdag, 13.00-16.00 uur, De Horst (1e en 3e vrijdag), de Mennehof (overige vrijdagen) Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 32 83 83, maandag 13.0016.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur, inloopspreekuur Sint Petrus. Bedevaart naar Handel: 9 mei, 14.00 uur, mis Alzheimercafé: 15 mei, 19.30 uur, Pieter BrueghelHuis, Veghel, thema: Mensen met dementie aan het woord. COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Mevr R. Janssen (KBO Venhorst) (0492) 351271 Dhr. T. Bullens (KBO Boekel) (0492) 772337 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 ONS welzijn (088) 3742525 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar ONS welzijn, Iepenlaan 4, 5461 CS Veghel


Algemeen Open brief aan de gemeente Boekel Gemeente Boekel, laat de Heemkundekring a.u.b. niet in de steek! Er zijn gemeentelijke plannen om het Sint-Jangebouw, eigendom van de gemeente Boekel, te verkopen. De huidige hoofdhuurders zijn: Samen Sterk BoekelVenhorst, Volksuniversiteit Boekel-Venhorst en Heemkundekring Sint Achten op Boeckel. Samen Sterk heeft besloten zich eind 2018 op te heffen en de Volksuniversiteit oriënteert zich op vestiging in het nieuwe Kindpark aan de Parkweg. De heemkundekring is zoekende, maar zou erg graag in het Sint-Jangebouw willen blijven, een mooie locatie, in het centrum, goed bereikbaar, én een gemeentelijk monument. Sinds 1998 is de heemkundekring van Boekel-Venhorst gevestigd in het SintJangebouw. Deze enige nog bestaande oude school, de vroegere Sint-Janschool, is een gemeentelijk monument. Het oudste deel van vier lokalen is gebouwd in 1883, en in 1921 is het gebouw aan de westkant uitgebreid met twee lokalen. Hiermee ontstond een langgerekt schoolgebouw met zes klaslokalen aan de voorzijde (pleinzijde) en een lange gang langs de lokalen aan de achterzijde. In 1951 is opnieuw een uitbreiding gedaan met één lokaal, noordwestelijk onder een schuine hoek staand ten opzichte van het al bestaande hoofdgebouw. Daarna zijn er nog enkele malen aan de achterzijde van beide bestaande bouwdelen eenlaags uitbreidingen met plat dak toegevoegd. Het hoofdgebouw van 1883 en 1921, de zogenaamde zesklassige gangschool (nu

adres Sint Janplein 20) en de uitbreiding van 1951 (nu adres Sint Janplein 22) zijn gemeentelijk monument; de eenlaags uitbreidingen met plat dak aan de achterzijde niet. (Op https://www.boekel.nl/in-degemeente/monumentenbeleid_41384/it em/gemeentelijke-monumenten_20753.html is de Gemeentelijke Monumentenlijst te vinden, met alle beschrijvingen, waarom het Sint-Jangebouw een monument is en wat de cultuurhistorische waarde is.) Door verkoop van het Sint-Jangebouw zal er weer een stuk cultuurhistorie van Boekel verdwijnen, als de gemeente niet vasthoudt aan de bepalingen voor gemeentelijke monumenten. Boekel, van oorsprong een arm boerendorp, had al niet veel bebouwing met cultuurhistorische waarde, maar in de vorige eeuw is daar ook nog eens niet zuinig mee omgesprongen. Een belangrijke reden voor de wens om een zelfstandige gemeente te willen blijven, zou kunnen zijn het feit dat dat de maximale mogelijkheid geeft om het dorpseigene te beschermen en te bewaren. Maar helaas werd in plaats daarvan vaak gekozen voor het maximale geld. De Heemkundekring van Boekel-Venhorst is opgericht in 1982. In de afgelopen 35 jaar zijn we gegroeid naar meer dan 290 leden; hebben we vele boeken en publicaties over verleden en heden van Boekel samengesteld en uitgebracht; zijn we actief geweest voor het behoud van onder andere De Kluis (gelukt) en melkfabriek (niet gelukt); hebben we veel oude Boekelse en Venhorstse voorwerpen verzameld en tentoongesteld; werken we jaarlijks actief mee aan onder andere de Open Monumentendagen en de Nationale Archeologiedagen; hebben we een groot

De Heemkamer in een gedeelte van het Sint-Jangebouw, met op de voorgrond het oorlogsmonument. Een mooi stukje Boekel!

archief opgebouwd waaronder de oude archieven van diverse verenigingen; doen we historisch en cultuurhistorisch onderzoek ten behoeve van verenigingen en de gemeente (Boekel 700, Omgevingsplan, geoparkje De Donk); hebben we zo’n 15.000 foto’s gedigitaliseerd en gedocumenteerd; organiseren we tentoonstellingen en lezingen; hebben we sinds 2004 een prachtige Heemtuin gerealiseerd. En dit alles voor de BoekelsVenhorstse gemeenschap en veel van dit alles in en vanuit onze heemkamer Sint Janplein 22. Jammer als het Sint-Jangebouw verkocht gaat worden. Wij hopen dat de monumentale waarde behouden zal blijven. Ook jammer als wij als heemkundekring het pand moeten verlaten. We zitten daar fantastisch! Als verkoop onontkoombaar is, willen we de volgende mogelijkheid opperen: het pand splitsen. Het gebouw van 1951 (Sint Janplein 22) voor wat betreft verkoop loskoppelen van de zesklassige gangschool (Sint Janplein 20). Door een uitbreiding of verbouwing van de niet-monumentale aanbouw aan de achterzijde van het gebouw van 1951 is voor de Heemkundekring voldoende ruimte te creëren. We kunnen zelfs bespreken of het mogelijk is dat de Heemkundekring dan het gebouw van 1951 koopt. Gemeente Boekel, laat ons a.u.b. niet in de steek! Bestuur Heemkundekring Sint Achten op Boeckel

JEUGD HOBBY CLUB Seizoen Jeugdhobbyclub loopt op zijn einde! Het seizoen van de hobbyclub loopt ten einde. De laatste knutseldagen zijn op woensdag 18 april en op donderdagavond 19 april. Het nieuwe seizoen start medio september, de exacte startdatum wordt t.z.t. in dit blad bekend gemaakt. Rest ons nog iedereen een mooie zomer en fijne vakantie periode te wensen, tot September. Bestuur en vrijwilligers Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst


Algemeen

Het werkwoordencircuit Wat we moeten doen in het basisonderwijs is vastgelegd. De manier waarop we het doen, daarin hebben we keuze vrijheid. Gelukkig maar. Iedereen in het onderwijs herkent volgens mij wel momenten dat we de kinderen iets aanbieden en dat de kinderen niet echt betrokken zijn. Waaraan ligt dit dan? Kunnen we dit veranderen? Yente en Loes bedachten in hun klas een plan. Loes (leerkracht in groep 7/8 op basisschool Uilenspiegel) en Yente (LIO stagiaire in dezelfde klas), ga-ven wekenlang instructies werkwoordspelling en lieten de kinderen dit verwerken middels werkbladen. Tijdens het plannen van contractwerk ging het roer om. Ze bedachten samen verschillende manieren om de werkwoordspelling te oefenen. Ze zetten hierbij in op diverse intelligenties van de kinderen. Loes: ‘We hebben een werkwoordspelling circuit gemaakt. De kinderen zijn ingedeeld in groepjes en komen elke week bij een ander onderdeel om zo werkwoordspelling te oefenen. Zo maken kinderen bijvoorbeeld een rap waarin sowieso 3 werk-

woorden tegenwoordige tijd, 3 sterke werkwoorden verleden tijd, 3 zwakke werkwoorden verleden tijd en 3 voltooid deelwoorden in moeten zitten. Een ander groepje oefent werkwoordspelling op de computer.’ Yente vult Loes aan: ‘Ook buiten is een groepje aan de slag met het spel ‘Ren je rot’ waar ze door middel van vragen die op blaadjes verspreid over het schoolplein hangen, bewegend bezig zijn. Weer een ander groepje beeldt werkwoorden uit, zet deze op de foto en vult vervolgens alle werkwoordsvormen van dat woord in op papier.’ Ik loop door de klas en de serre en zie verschillende groepjes actief bezig. Een groepje is bezig met twister en oefent op deze

manier verschillende werkwoorden. Weer een andere groep zoekt werkwoorden verleden tijd, tegenwoordige tijd, en bijvoeglijk gebruikte voltooid deelwoorden en voltooid deelwoorden in tijdschriften en plakt deze op. Loes zegt: ‘We ervaren een hoge betrokkenheid. We evalueren wekelijks het circuit met de kinderen en luisteren naar de ge-maakte rap!’ Ik loop nog een rondje langs de verschillende groepjes. Ik zie de kinderen betrokken aan het werk. En ik zie Loes en Yente genieten. Wat we aan moeten bieden staat vast. Hoe we het aanbieden kan het verschil maken. Sjaak van Moorsel Team Uilenspiegel

Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor een gezellig avondje Jeu de Boulen op woensdag 2 mei 2018. Aanvang: 19.30 uur in Petanquevereniging "Jeu de Bouckles, Bernardstraat 74, 5427AN Boekel. Voor wie: alle leden. Kosten: € 5,Opgeven en betalen vóór 24 april bij Francien in de bus. Gezellig een avondje jeu de boulen met een hapje en een drankje. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief Vanwege de groei van onze organisatie zijn wij voor onze samenstelpraktijk op zoek naar een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Accountantskantoor van Oort en de Wit is gevestigd in Volkel en adviseert, ondersteunt en begeleidt een grote diversiteit van ondernemingen uit met name het midden- en kleinbedrijf in de regio. Het kantoor waar 15 medewerkers werkzaam zijn, kenmerkt zich door een prettige en informele werksfeer, waarbij volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

FUNCTIE-INHOUD Na een ruime inwerkperiode draag je zorg voor de juiste verwerking van de financiële administraties en ondersteun je bij het samenstellen van de jaarrekeningen van onze cliënten. Ook verzorg je de daarbij behorende fiscale aangiften. Verder ben je een eerste aanspreekpunt voor onze cliënten. Dit alles onder begeleiding van de opdrachtverantwoordelijke. PROFIEL Je hebt een afgeronde MBO-BA4 opleiding. Enkele jaren ervaring in een samenstelpraktijk is een pré. Je bent enthousiast, leergierig, accuraat en beschikt over goede communicatieve eigenschappen.

WAT BIEDEN WIJ? Een aantrekkelijk salaris passend bij het functieprofiel, volop doorgroeimogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Je schriftelijke reacties met C.V. kun je sturen naar Accountantskantoor van Oort en de Wit, Rudigerstraat 34, 5408 AB Volkel of per e-mail naar c.rijkers@vanoortendewit.nl


Algemeen The Basement JEUGDSOOS BOEKEL Disco avond Jeugdsoos The Basement Zaterdag 21 april organiseren we weer een gezellige disco avond. Alle jongens en meiden uit groep 7 en 8 zijn van harte welkom. Onze Dj draait van 19.30 tot 21.30 alle vette muziek van deze tijd. Garderobe : Gratis Entree : 1,Tot zaterdag ! Vrijwilligers team The basement

k i n d c e n t r u m

Sssssstrikt geheim!!! * geheimschrift ontcijferen! * hoe we iemand moeten schaduwen! * hoe we vingerafdrukken moeten nemen! * een nauwkeurig signalement geven!

Er was een schilderij ter waarde van € 200.000 gestolen! * Wij losten deze zaak op!! Dit alles leerden wij in slechts twee weken!! We hadden een echte rechercheur in onze klas!! Zijn naam was mister 073 Alias B. van Bommel !! Hij vertelde alles over zijn beroep (bijna alles!) * We kregen een leerling-detective diploma!! Mét daarop de handtekening van mister 073!! Voor iedereen die dit leest sssssst….. Mondje dicht!! Groetjes groep 5/6 bs De Regenboog

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT Op woensdag 25 april a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van achtentwintig bekende liedjes samengesteld.

Ze zijn er weer!! onze heerlijke ASPERGES dagvers van eigen land Verschillende sorteringen, geschild en ongeschild

Maak bij ons uw maaltijd compleet met AMBACHTELIJKE PEELHAM van slager Vogels uit Elsendorp, verschillende SAUZEN en verse SCHARRELEIEREN www.tuinbouwdezijp.nl Boerderijwinkel de Zijp - Zijp 7, 5427 HK Boekel, tel 06 20364524 Open: Maandag t/m donderdag 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat U gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op www.kbo-boekel.nl

KBO prijskaarten voor SENIOREN Uitslagen 9 april: RIKKEN 1. Piet v.d.Braak 92 pnt. 2. Toos Verhofstad 81 pnt. 3. Betsie Vogels 81 pnt. 4. Jan v.d.Elzen 67 pnt. 5. Jan Tielemans 56 pnt. 6. Mia Vos 49 pnt. Poedelprijs Annie Verwegen -113 pnt. JOKEREN 1. Ria Annie Hermens 75 pnt. 2. Erna Verstegen 50 pnt. 3. Anneke v.d.Cruysen 49 pnt. 4. Ria Strijbosch 42 pnt. Poedelprijs Dora Dapperens -112 pnt. Uitslagen Maratonnetje kaarten 7 april RIKKEN 1 Betsie Vogels 144 pnt. 2 Johanna v.d.Elzen 134 pnt. 3 Piet v.d.Braak 121 pnt. Poedelprijs Maria Bissels -191 pnt. Jokeren 1 Erna Verstegen 228 pnt. 2 Annie Hermes 53 pnt. 3 Leen Emonds 50 pnt. Poedelprijs Toos Manders -111 pnt.

Bridge Instuif Boszicht Uitslagen 13 april 2018 H.v.Houtum - L.Otten 64,58% J.Aalbregt - T.Vogels 63,54% N.v.d.Burgt - M.Coolen 58,85% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.


Bernadette van Lankveld: Na een spannende en onzekere periode waarbij ik de diagnose dikke darmkanker kreeg, maar vervolgens “schoon” werd verklaard, ligt er een nieuw jaar voor mij open. Een jaar vol nieuwe kansen en mogelijkheden met de wens dat ik er weer helemaal bovenop mag komen!! Voor mij een goede reden om die berg al lopend te gaan beklimmen op 7 juni!! Steunt u mij ook? www.bernadettetegenkanker.nl Arie Wassenberg: Doordat ik de afgelopen jaren meerdere malen met deze verschrikkelijke ziekte in mijn omgeving te maken heb gehad ben ik het eens met de zin: kanker moet de wereld uit!! Op uitnodiging van de organisatie van de Alpe d’HuZes, heb ik een kijkje mogen nemen in het Antonie van Leeuwenhoek kankercentrum in Amsterdam. Ik heb daar gezien hoe het gesponsorde geld wordt besteed aan onderzoeken. Ik ben begaan met deze geweldige actie en zeer gemotiveerd om deze berg met zijn 21 bochten voor het goede doel te gaan beklimmen!! U kunt mij steunen: www.arietegenkanker.nl

reld uit! e w e d t e o m r e Kank


Randy van Venrooy: Nu alweer 5 jaar zit Alpe d’HuZes diep in mijn hart en laat ik het niet los. Als teamleider logistiek ben ik samen met mijn team verantwoordelijk voor de gehele logistiek die nodig is om de Alpe d’HuZes tot een succes te maken. Na 4 lastige jaren heb ik de weg naar boven weer gevonden. Steun mij deze sportieve prestatie mogelijk te maken en daarmee de strijd tegen de overwinning op kanker want OPGEVEN IS GEEN OPTIE https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/randyvanvenrooy

n kanker, a a d o o d r e e m Niemand ok? dat wil jij toch o

Henk Vlassak: Ik blijf mij inzetten voor de strijd tegen kanker omdat we met elkaar echt het verschil kunnen maken. We maken stappen voorwaarts en ik denk dat Bernadette daar een van de vele voorbeelden van is. Op 7 juni zal ik, naast mijn werkzaamheden als vrijwilliger, opnieuw op mijn fiets stappen en zo vaak als mogelijk die berg bedwingen. U kunt mij daarbij steunen: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/steun-deelnemer?ri=24354

Jackie & Sylvia van Lieshout (Jackie verhuur en Friet.nu): Op 6 en 7 juni 2018 vindt de dertiende editie van de Alpe d’HuZes plaats. Wij, Jackie en Sylvia van Jackie Verhuur en Friet.nu staan deze dagen met een frietwagen boven op de top van de Alpe d’Huez. Alle opbrengsten uit de verkoop van onze friet en snacks worden volledig geGOES doneerd aan deze actie. ALPE D’HUZES Ga naar steun.friet.nu en lees daar hoe u ons bij de Help ons helpen! OPGEVEN IS GEEN OPTIE Alpe d’HuZes kunt steunen.

Waar doen we het voor?

In 2017 zamelden alle deelnemers van Alpe d’HuZes samen 10,4 miljoen euro in. Met het geld dat je inzamelt, draag je bij aan projecten die uiteindelijk de grootst mogelijke voordelen opleveren voor patiënten die kanker hebben of het in de toekomst krijgen. Als Alpe d’HuZes willen we de ziekte onder controle krijgen, zodat er in de toekomst niemand meer doodgaat aan kanker. Iedereen die hieraan meedoet of meehelpt, kan daar trots op zijn. Alle gelden gaan naar KWF Kankerbestrijding en worden gestort in een apart fonds op naam, Alpe d’HuZes/KWF Fonds. Lees hier waar Alpe d’HuZes het geld aan besteedt.

Graag tot ziens op de berg 6 en 7 juni 2018!Sport

Hapse Boys 1 - Boekel Sport 1 De eerste helft was er een van hard werken, veel druk zetten en geen doelpunten produceren. Boekel Sport had een paar “kansen”. Een voorzet van Twan Merks viel er zomaar bijna in. Een mooi hakje van Teun Graat op Tim Schuijers leverde een schot langs op. Met name Jesse Zwanenburg zorgde ervoor dat ook Hapse Boys niet tot scoren kwam. Door de basisplaats van Sander Jonkers in de achterste linie verhuisde Pim Wammes naar het middenveld. Beide spelers behaalden een dikke voldoende. Tijdens de 2e helft maakte het daglicht plaats voor het kunstlicht. De grasmat bleef hetzelfde. Hobbelig. In de 59e minuut wees scheidsrechter Scheltema naar de middenstip. Aanvoerder Niek Schuijers wist een afvallende bal met een prachtig schot van net buiten de zestien mooi binnen te schieten. De vreugde van de voorsprong duurde pre-

Ja maar Volkel heeft de zwarte band. cies 1 minuut. Sjuul Roelofs kreeg de bal, na een redding van de Boekelse keeper, voor het inschieten: 1-1. Goed invallende Damon v.d.Zanden bezorgde Boekel Sport in de 71e minuut opnieuw een voorsprong: 1-2. Een loeihard schot van de Hapse Boys in de 77e minuut ging over. In de 84e minuut betekende een mooie combinatie tussen Twan Marks en Tim Schuijers Boekels 3e doelpunt: 1-3. Pim Wam-

Wim v.d.Elzen vrijwilliger van het jaar Boekel Sport Tijdens het vrijwilligersfeest van Boekel Sport werd vrijdag Wim v.d.Elzen tot vrijwilliger van het Jaar uitgeroepen. Behoudens dat Wim zelf jaren voetbalde bij Boekel Sport is hij op vele fronten actief of actief geweest. Hij was jaren trainer en jeugdleider, oud-jeugdvoorzitter, is oprichter van de zaterdag opvangploeg, Commissielid van de stuurgroep beleidsplan, belangenbehartiger van de recreatieve leden en oprichter en trainer 4 tegen 4 pupillen. Met veel applaus ging de bekendmaking gepaard en de oorkonde is een terechte bekroning voor het vele vrijwilligerswerk van Wim. Echtgenote Noel mocht ook delen in de feestvreugde en kreeg een boeket bloemen.

mes probeerde in blessuretijd de ver voor zijn doel staande Hapse keeper op grote afstand nog te verrassen. Het lukte bijna. Maar de 3 punten waren helemaal voor Boekel Sport. Boekel Sport 1 - Volkel 1 De koppositie van Volkel kwam in de wedstrijd tegen Boekel Sport niet echt in gevaar, maar het duurde tot en met het laatste fluitsignaal voordat de zekerheid van alweer 3 punten er was. Tot aan de 24e minuut ging het mooi gelijk op. Er waren kansjes voor Boekel Sport en in de 7e minuut een kans voor Volkel. Robin v.Cuijk kopte in vrije positie net langs. In genoemde 24e minuut kwam Robin v. Cuijk op een metertje of 30 in zijn ideale schietpositie. De 0-1 was onhoudbaar. Vanaf dat moment liep het bij Volkel allemaal een beetje gemakkelijker. De Boekel Sport verdediging, onder leiding van Robin Gruyters en Sander Jonkers, moest alles uit de kast halen om de stand voorlopig op 0-1 te houden. Dat lukte prima tot de 63e minuut. Stijn v.Cuijk maakte uit een vrije trap vanaf zo’n 30 meter een prachtig doelpunt: 0-2. 4 minuten later was het Damon v.d.Zanden die het harde werken van Boekel Sport mocht belonen met een tegendoelpunt 1-2. Juiste passing en precisie ontbraken om er alsnog een gelijkspel uit te halen. Aan goede wil en werklust lag het beslist niet. Volkel kwam in de 79e minuut nog dicht bij een treffer, maar de stand bleef 1-2. Scheidsrechter E.Lemmens floot een prima wedstrijd! Donderdag a.s. staat de uitwedstrijd tegen Vianen Vooruit op het programma. Aanvangstijdstip 18.45 uur. Supporters wees welkom!


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 15 april Margriet 1 - Venhorst 1 3-3 Venhorst 2 - Eli 2 3-1 Venhorst 3 - Sparta'25 4 3-9 MVC 3 - Venhorst 4 3-0 Venhorst 5 - VCO 3 3-1 Eli VR1 - Venhorst VR1 5-2 Veteranen VOW - Venhorst 4-1 Programma 21 april Vet. Venhorst - Prinses Irene 16.30 u Venhorst Vr30+ - VOW Vr30+ 17.00 u Programma 22 april Erp 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - Fc Uden 3 11.00 u Gemert 5 - Venhorst 3 12.00 u Boekel Sport 6 - Venhorst 4 10.00 u Venhorst 5 - Fc de Rakt 6 10.00 u Venhorst VR1 - HBV VR1 11.00 u Margriet 1 - Venhorst 1 3-3 De wedstrijden tegen Margriet, uit of thuis, staan al jaren garant voor spanning. Vandaag uit was het voor Venhorst weer belangrijk om zeker niet te verliezen, zodat de voorsprong op Margriet , 6 punten, gehandhaafd zou blijven. Met oud trainer Willem v.d.Burgt als toeschouwer startte Venhorst met enkele wijzigingen in het team; Tijn v.d.Vossenberg, Tom v.d.Boogaard en Jaap Kanters bleven geblesseerd aan de kant. Binnen een minuut bleek dat echter geen probleem, want na de eerste overtreding op Thijs v.Sleeuwen in de 1e minuut werd de door jarige Teun v.d.Putten genomen vrije trap meteen succesvol afgerond. Luuk v.d. Boogaard nam de felicitaties voor Teun in ontvangst en tekende voor de 0-1. De felicitaties duurden net iets te lang, want in de 3e minuut al kwam Margriet op 11 door een foutje in de Venhorstse verdediging……. Over en weer kregen hierna beide teams de gelegenheid om op voorsprong te komen, maar dat gebeurde pas in de 45e minuut. Het was Margriet dat op voorsprong kwam, 2-1, een teleurstelling natuurlijk voor Venhorst dat net hiervoor zelf op voorsprong had kunnen komen. Na de thee ging Venhorst natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker en in de 53e minuut had dat succes. Via Joris v.d.Hoven kwam Mike v.Grinsven goed door over links en zijn voorzet werd door Thijs v.Sleeuwen gepromoveerd tot doelpunt, 2-2. Beide teams bleven flink strij-

dend gaan voor de overwinning, en al in de 64e minuut kwam Margriet weer op voorsprong via een onhoudbare kopbal, 3-2. Na weer enkele goede mogelijkheden voor beide teams kon Niels de Louw goed doorzetten en gaf de bal voor aan de inkomende -nog steeds jarige- Teun v.d.Putten, die beheerst de 3-3 binnen schoot. Hier bleef het bij, een stand waarmee beide teams kunnen leven, al had het net zo goed 4-3 of 3-4 kunnen worden. Volgende week moet Venhorst op bezoek naar Erp, en we hopen weer op dezelfde ondersteuning van onze supporters. Ook Belangrijk: Avond Werkende leden en Shirtsponsors 2018 Op vrijdag 20 april houden we weer onze jaarlijkse Avond voor werkende leden en shirtsponsors. Voor de vereniging een mooie gelegenheid om iedereen te bedanken voor zijn/haar inzet voor de club. Als het goed is heeft iedereen via mail of brief een uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan ben je bij deze alsnog uitgenodigd. We hopen natuurlijk op een grote opkomst. Vanaf 20.00 uur is de kantine geopend en we starten de avond om 20.30 uur Buurtvoetbal 2018 Zondag 10 juni houden we weer ons buurtvoetbaltoernooi. Inschrijven kan vanaf nu bij Peter v.Deursen, petervdeursen@live.nl of 06-20840723. Geef je zo spoedig mogelijk op, dit kan tot uiterlijk 30 mei, maar hoe sneller hoe liever. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 14 april 2018 JO19-1 - JVC Cuijk JO19-2 6-2 JO17-1 - Estria/GVV'57/SVC'58 JO17-1 8-5 Olympia'18 JO15-2 - JO15-1 1-4 Estria/GVV'57/SVC'58 JO13-1 - JO13-1 9-0 Venorst JO13-2 - Boekel Sport JO13-3G 3-3 EVVC MO13-1 - MO13-1 8-5 SES JO11-1 - JO11-1 9-0 JO11-2 - Handel JO11-1 4-4 JO11-3 - Juliana Mill JO11-3 0-7 UDI'19 MO11-1 - MO11-1 5-4 Vitesse'08 JO9-3 - JO9-1 1-6 JO8-1G - UDI'19 JO8-5 5-4 GVV'57 JO8-2 - JO8-2 9-2 Programma zaterdag 21 april 2018 JO19-1 - Juliana Mill JO19-2 14.30 u RESIA JO17-1 - JO17-1 vertrek 13.15 u, 14.30 u JO17-2 - Juliana Mill JO17-2 14.30 u

JO15-1 - Menos JO15-1G 13.00 u Excel./Westerb.Boys JO15-3G - JO15-2 vertrek 11.30 u, 12.30 u Olympia'18 JO13-1 - JO13-1 vertrek 10.30 u, 11.30u JO13-2 - Juliana Mill JO13-3 11.30 u Sportclub Irene MO13-1 - MO13-1 vertrek 10.45 u, 12.00 u JO11-1 - DSV JO11-1 09.00 u Odiliapeel JO11-1 - JO11-2 vertrek 10.15 u, 11.00 u St. Hubert/De Willy's JO11-3G - JO11-3 vertrek 10.30 u, 11.15 u S.V. Oostrum JO9-2 - JO9-1 vertrek 10.00 u, 11.00 u Handel JO8-1G - JO8-1G vertrek 10.35 u, 11.15 u JO8-2 - UDI'19 JO8-2 10.15 u Mini-pupillen 09.30 u

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 10, 14 en 15 april JES 2 - NDZW 2 13-8 JES B1 - Flamingo’s (M) B1 4-7 JES C1 – Flamingo’s (M) C2 4-3 JES D1 - De Korfrakkers D3 2-6 JES E1 - Be Quick E1 10-8 JES E2 - Prinses Irene E2 6-6 JES F1 - NDZW F1 1-4 JES 1 - TOG 1 8-8 JES 2 - Tovido 2 6-3 Programma 18 april Korloo MW1 - JES MW1 Loosbroek, 20.00 u Programma 21 april Altior B2 - JES B1 Heeswijk-Dinther, 13.45 u Rooi C1 - JES C1St Oedenrode, 10.30 u Prinses Irene D1 - JES D1 Nistelrode, 11.45 u Rooi E1 - JES E1St Oedenrode, 09.00 u Korloo E2 - JES E2 Loosbroek, 10.00 u JES F1 - Prinses Irene F1 Venhorst, 10.00 u Programma 22 april Nas 1 - JES 1 Beuningen, 11.45 u Korloo 2 - JES 2 Loosbroek, 11.00 u Avanti (S) 2 - JES 3 Schijndel, 10.30 u Programma 23 april JES MW 1 - DAW MW1 Venhorst, 20.00 u


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Wedstrijdverslagen zijn te lezen op www.habo95.nl. Jongens B - Swift B1 26-24 Programma veld zaterdag 09.00 uHelios '72 E1 - E-jeugd 3 Programma veld zondag Meisjes C1 - EHV C1 10.00 u E-jeugd 2 - Acritas E1 10.00 u E-jeugd 1 - EHV E2 10.55 u Dames A1 - DOS'80/Olympia'89 DA1 11.00 u HCB '92 A1 - Dames A2 11.10 u Manual C1 - Meisjes C2 11.15 u De Sprint D2 - D-jeugd 2 11.20 u Apollo B1 - Meisjes B1 12.00 u NK Handbal Breedtesport in Boekel Ook dit jaar organiseert Habo ’95 in samenwerking met Stichting Binnensport Boekel weer het NK Handbal breedtesport in Sporthal de Burcht. Op zaterdag 21 april zullen de jongens en meisjes C-jeugd van 10.00 tot 17.00 uur met 14 teams strijden om te kijken wie het beste zal zijn van Nederland. Op zondag 22 april zullen de meisjes en jongens B-jeugd met 14 teams strijden om de titel beste van Nederland. Op zondag zullen de jongens B van Habo ’95 (samen een team vormend met Helios ’72 uit Uden) meedoen; dus kom ze aanmoedigen! Zondag zullen de wedstrijden rond 16.30 eindigen waarna de prijsuitreiking plaats zal vinden.

Wieler Toer Club Boekel Reichswaldtocht. Afgelopen zondag reden we met 21 man de Reichswaldroute. ’s Morgens vroeg had het nog geregend, dus vies worden gingen we zeker doen. Maar voor de rest was het prima fietsweer. Weinig wind, lekker fietstemperatuurtje, wat wil de mens nog meer? Via mooie weggetjes achteraf reden we richting Gennep. Hier zagen we de ooievaar die jaarlijks in Gennep terugkeert. Via Ven Zelderheide reden we naar de Kartenspielerweg. Deze weg die door het Reichswald gaat, is een

lange glooiende weg . Dit keer lag hij vol steentjes als gevolg van de regen de afgelopen dagen. Daarna reden we langs de bosrand om zo richting Wyler te fietsen. Daar reden we via de Wylerbaan naar Groesbeek waar de koffiepauze was bij de Oude Molen. Er moest nog een band gerepareerd worden van Jan. Die moet toch aan een nieuwe fiets, die van hem is knal oranje en na koningsdag kan hij dus ingeruild worden. Na de pauze kregen we nog een mooie route richting de Walrick, Overasselt, Grave, Langen-boom, Zeeland, Volkel. Dit was echt een mooie tocht, met veel groen en rustige wegen. Volgende week staan er 2 tochten op het programma van de A-groep: de Welschapsroute en voor de liefhebbers Klimmen-Banneux-Klimmen. Voor de laatste tocht kun je je nog opgeven bij Ronnie v.Deursen. De B-groep rijdt de Berg en Daltocht en de C-groep rijdt de Oirschotsetocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Hockeyclub Boekel Dames 1 Franssen Optiek - Berlicum Op zondag 15 april stond de wedstrijd tegen Berlicum op de planning. Het zonnetje scheen en het was gezellig druk op de club. Het was een mooie zondag om een lekker potje te hockeyen. Eerst was het aan de twee mini’s van de maand Julia en Malou om te scoren. Zij maakten samen een mooie goal. Een goed voorbeeld voor Boekel Dames 1. Na het startsignaal begon Boekel meteen goed te hockeyen. Er werd mooi gespeeld, maar de keeper van Berlicum was alert en wist een aantal ballen goed te stoppen. In de 17e minuut kreeg Boekel een strafcorner. Bo Boeijen maakte hier gebruik van en gaf een mooie harde klap in de linker hoek. Goal! 1-0 voor Boekel. Snel na deze strafcorner zetten de aanvallers van Boekel goed druk op de verdediging van Berlicum. Marelke Rijkers wist de bal te veroveren en speelde de bal naar Gitte Cornelissen. Gitte scoorde: 2-0! De rest van de eerste helft was Boekel duidelijk de sterkere ploeg, maar kwam helaas niet meer tot scoren. Ruststand: 2-0. Tijdens de rust wist coach Rob Hubertus de dames te attenderen op een aantal belangrijke zaken en bracht

hij de felheid in het team. In de 11e minuut van de tweede helft wist Sanne Reijbroek dan ook te scoren. Ze speelde eerst 2 speelsters van Berlicum voorbij, wist daarna de keeper voorbij te spelen en scoorde met een harde klap op goal: 3-0! Twee minuten later was het alweer raak. Elvere Rijkers scoorde met een mooie backhand: 4-0! In de 17e minuut van de 2e helft maakte Elvere Rijkers weer een mooie actie. Ze schoot de bal richting de goal en Eline Tielemans wist de bal er prachtig in te slaan: 5-0 voor Boekel. Een tijdje daarna kreeg Boekel een strafcorner, waarbij de bal naar Bo Boeijen gespeeld werd. Bo speelde de bal richting de linker paal waar Eline Tielemans een mooie tip-in maakte: 6-0! Drie minuten voor het eindsignaal wist Eline nog een keer te scoren: 7-0. Een officiële hattrick door Eline Tielemans, wat een mooie prestatie! Eindstand: 7-0, waardoor Boekel op de vierde plaats in de ranking komt te staan. Wij willen alle supporters die ons zijn komen aanmoedigen bedanken. Volgende week staat de wedstrijd tegen Oosterbeek op het programma. Deze wedstrijd wordt om 12:45 uur in Oosterbeek gespeeld.

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 11 april RIKKEN 1. Jan Sleegers 2. Betsie Vogels 3.Ria Welten/ Wim v.d.Broek JOKEREN 1. Toos Sleegers 2. Willy v.Mierlo 3. Bets v.Kessel

45 pnt. 30 pnt. 21 pnt. 56 pnt. 54 pnt. 53 pnt.

40+ gym Venhorst Wij, de gezellige dames van de 40+ gym, zijn op zoek naar nog meer gezellige dames om ons groepje te verblijden. Dus heb je zin en tijd om op donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur in de Horst je spieren los te gooien en je uit te leven, neem dan contact op met Ria v.d.Cruijsen (tel. 0492-351791) of kom een keertje kijken of mee doen.


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Jeu de Bouckles sportief op stap voor “De Zonnebloem” Met fietsen gepoetst en misschien wel versierd, in de fietstas de picknick en de Jeu de Boules ballen, staan de leden van Jeu de Bouckles klaar om op Koningsdag

ergens in de omgeving een plek op te zoeken om daar een toernooi af te werken. Deze keer niet voor eigen gewin maar als doel geld bijeen te sprokkelen voor “De Zonnebloem” . De Zonnebloem, een overbekende organisatie die, omdat de donaties teruglopen, alle vakanties moeten schrappen. En het zijn vooral die vakanties die zoveel goed doen. De staatssecretaris van Volksgezondheid heeft nee gezegd tegen extra geld. Jeu de Bouckles willen graag een steentje bij-

drage zodat De Zonnebloem haar mooie werk voort kunnen zetten. Het toernooi wordt afgesloten (om 15.00 uur) met een wedstrijd bij ons clubgebouw. Het moet een gezellige boel worden dus als je aan wilt sluiten ben je welkom en zo kun je nog eens een bijdrage leveren aan ons goed doel. Petanque Vereniging “Jeu de Bouckles” Info@jeudebouckles.nl www.jeudebouckles.nl


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) 47-98 P. v. Hoof - B. v.d. Heijden Th. v. Alphen - M. Timmers 33-32 30-24 Sj. Donkers - P. Koonings H. v. Houtum - A. v. Duijnhoven 23-34 Chr. Coolen - B. v.d. Mortel 32-35 C. Sanders - R. Berens 46-52 F. v. Boxtel - Chr. Coolen 43-27 H. v.d. Zanden - J. v. Zon 25-66 P. Koonings - G. Zomers 23-115 Libre B (20 beurten) J. v.d. Aa - H. Schepers 19-27 B. v.d. Bosch - H. v.d. Berg 34-32 H. Coppens - H. Arts 20-48 J. Donkers - G. Verwegen 52-31 M. v. Schijndel - H. v. Duren 27-30 J. Kusters - M. v.d. Heijden 26-25 M. v. Doren - A. Verstegen 30-31 J. Coolen - A. v. Asseldonk 36-45 P. v. Doren - L. v. Sleeuwen 25-26 M. v. Haandel - A. v. Moorsel 36-50 Libre C (20 beurten) J. v. Haare - J. v. Berlo 38-14 T. v. Sleeuwen - J. v. Duren 35-9 F. v.d. Bosch - J. v. Berlo 23-30 J. v. Asseldonk - J. v.d. Broek 26-16 W. Kroos - J. v. Osch 32-4 A. v.d. Burgt - H. v. Vorst 15-8 Cl. Aldenhuijsen - H. v. Melis 4-13 J. Manders - H. v.d. Nieuwenhof 12-11 M. de Rijck - J. v. Haare 17-26 P. Raijmakers - A. v.d. Kamp 25-19 Bandstoten A (20 beurten) M.Timmers - A. v. Moorsel 25-17 H. v.d. Zanden - H. v.d. Heuvel 36-33 J. Kusters - B. v.d. Mortel 24-26 A. v. Moorsel - G. Zomers 28-50 M. v. Doren - J. v. Zon 23-44 A. v. Asseldonk - Sj. Donkers 35-50 R. Willems - B. v.d. Mortel 37-28 P. Koonings - C. Sanders 24-40 H. Schepers - H. v. Houtum 24-27 F. v. Boxtel - C. Coolen 30-16 H. v.d. Heuvel - G. Verwegen 42-28 J. Coolen - R. Berens 22-35 H. v.d. Zanden - A. v. Duijnhoven 33-34 M.Timmers - C. Sanders 40-33 C. Sanders - P. v. Hoof 16-35 Bandstoten B (20 beurten) W. Kroos - A. Verstegen 5-15 A. v.d. Burgt - F. v.d. Bosch 11-21 J. Manders - W. v. Hees 12-17 J. v. Berlo - H. v. Duren 11-22 L. v. Sleeuwen - T. v.d. Heijden 7-18 Harrie v.d. Berg - J. v. Duren 14-7

W. v. Hees - A. Verstegen 8-15 10-8 W. Kroos - P. Raijmakers B. v.d. Bosch - M. v.d. Heijden 16-18 9-25 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Haare A. v.d. Kamp - J. v. Osch 9-11 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Duren 8-1 Bent u lid van de KBO en biljart u ook graag? Meld u dan voor 1 juni aan bij Albert van Duijnhoven als u wilt meespelen in de nieuwe competitie die in september start. Tel. 0681047490.

Donkers/Claasse - Café Gij & Ik 19.30 Elreka Hek - Invorm Interieur 20.15 MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 21.00 Snackpoint LC - v.d.Aa Klus 21.45 Zaal B Quick Hedge - TK ’t Stuupke 18.45 Torpedo TUB - Mahobo 19.30 Porte de Provence - Café LC/OOvB 20.15 Heuveltr./v.Hoff - Planotec E-Diensten 21.00 De Schutboom - Stuc Force 21.45

u u u u u u u u u

Samen Sterk Libre A: Wessel v.d.Ven - Jaap Heesen 38-51 Rien Koolen - Gerrit v.Reybroek 19-22 Theo v.Alphen - Wim v.d.Broek 44-17 Jan Emonds - Rien Koolen 40-70 Piet Wijers - Corrie v.d.Laar 54-38 Adrie v.d.Laar - Gerrit v.Reybroek 48-28 Libre B: Andre v.Bergen - Piet Raaijmakers 9-11 Andries Emonds - Gerrit v.d.Cruijsen 12-45 Piet v.d.Sanden - Jan Sleegers 30-8 Toon Hoevenaars - Bert Donkers 20-17 Bert Thoonen - Albert Kerkhof 79-7 Frits Koolen - Jan v.Kilsdonk 27-15 Jan Manders - Bert Thoonen 26-93

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 9 april: Donkers/Claasse - v.d.Boog./v.Sleeuwen 3-7 Elreka Hekwerken - Snackpoint LC 3-5 v.Haandel Metaal - Stuc Force 3-5 Heuveltraining/v.Hoff - Quick Hedge 1-2 Invorm Interieurbouw - Mahobo 2-3 Torpedo TUB - TK ’t Stuupke 0-5 Porte de Provence - De Schutboom 2-2 Planotec E-Diensten - v.d.Aa Klus 5-8 MVS Grootkeuken - Midi Stender 2-3 Café LC/OOvB - Café Gij & Ik 8-0 Programma 23 april: Zaal A Midi Stender - v.d.Boog./v.Sleeuwen 18.45 u

A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 59,28% 2. Dames Ceelen-Delisse 57,50% 3. Dames v.Dinteren-v.Geffen 54,17% 4. Heren v.d.Burgt-Vogels 53,75% 5. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 52,92% 6. Dames de Koning-Meulemeesters 51,67% 7. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 50,83% 8. Dames Verbakel-Vijge 50,42% B-lijn 1. Hr. en Mw.Verlangen 60,42% 2. Dames Koster-Verbeek 60,42% 3. Dames v.d.Boom-Schots 53,65% 4. Dames Biemans-v.d.Elzen 52,08% 5. Hr. en Mw.v.d.Bosch 50,52% 6. Dames v.Hees-v.d.Oord 50,00% C-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-v.d.Heijden 62,00% 2. Dames Coolen-v.d.Rijt 59,17% 3. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems 58,50% 4. Hr. en Mw.Jansen 55,00% 5. Hr. en Mw.v.Berlo 55,00% 6. Dames Kremers-v.Lieshout 53,33% 7. Dames v.d.Elzen-Polman 50,00% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Evenementenkalender 15 september: Goederen- en dienstenveiling CV de Peeltuuters en blaaskapel Ok Moi


KOFFERBAKVERKOOP

ZONDAG 22 april

van 9.00 uur tot 15.00 uur op het EVENEMENTENTERREIN Waterval 3a www.agathagilde.nl

Entree: â‚Ź 2,- kinderen t/m 12 jaar GRATIS. GRATIS PARKEREN

Internationaal walking floor chauffeur (fulltime)

Vanwege uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een chauffeur die ons team komt versterken. Heb jij interesse in een uitdagende baan waar je zelfstandig kunt werken en heb je ook nog eens affiniteit met de agrarische sector? Dan zijn we op zoek naar jou!

Functieomschrijving: Je functie bestaat uit het rijden van agrarische walking floor transporten. Wij rijden voornamelijk op Frankrijk, maar komen ook regelmatig in Engeland, Duitsland en de Benelux.

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Functie-eisen: - Je bent in het bezit van een CE-rijbewijs - Je hebt geen 9-tot-5 mentaliteit - Je kunt goed in teamverband werken en bent collegiaal - Je bent klant- en servicegericht - Code 95 is een prĂŠ

Wie zijn wij? Wijnen-Welten is een energiek en snelgroeiend bedrijf dat zich richt op het verkopen van natuurlijke producten aan de agrarische sector. Onder meer fourage, diervoeders, zaaizaden, strooisels enz. We vinden het belangrijk dat we samen zorgen voor een prettige werksfeer en dat we er samen voor zorgen dat de dagelijkse gang van zaken zo vlekkeloos mogelijk verloopt. De standplaatsen zijn Someren en Boekel.

Wat bieden wij?: Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie binnen een snelgroeiend bedrijf waar alle medewerkers klantgerichtheid hoog in het vaandel hebben staan. Verder is het niet onbelangrijk om te vermelden dat je de beschikking hebt over je eigen auto.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Procedure: Voel jij je aangesproken? Bel dan naar Joost Welten 06-14666077 of naar Jan-Willem van Felius 06-20238050


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402.

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

DOOREN

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967 Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

€ 325,00

Kwaliteit en service gegarandeerd

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl -----------------------------------------------------Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140.

TE KOOP 2 onder 1 kap woning Leeuweriklaan Boekel 0638076013 - 0629153020

HEEMKUNDEKRING

Sint Achten op Boeckel Waarom Venhorst bij Boekel hoort en niet bij Wanroij De 2e lezing in het lezingenprogramma 2018 van de heemkundekring is op maandag 23 april, is getiteld ‘Waarom Venhorst bij Boekel hoort en niet bij Wanroij’ en wordt gehouden door Jef Verhoeven. Jef woont in Boekel, is lid van de heemkundekring en zeer actief in de

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEigERmATERiAAl en ROlSTEigERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij gEBRuiKTE STEigERplAnKEn Tel: 06-22887186 / 06-23064406

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

bestudering en vastlegging van de lokale en regionale historie. Waar en wanneer We zien u graag op maandag 23 april in het Sint-Jangebouw aan het Sint-Janplein 20 in Boekel (ingang 'Samen Sterk'). De Jaarvergadering voor de leden van de heemkundekring begint om 19:30 uur. Na een korte pauze begint de lezing om 20:30 uur en zal ongeveer een uur duren. Zowel leden als niet-leden zijn welkom bij de lezing en de toegang is gratis.

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale

Pasfoto’s

maken in Boekel doe je bij THE READ SHOP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

JALOEZIËN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

•Acryl nagels •gel nagels •manicure behandeling •gellak •nail-art •Bruidsnagels •Cadeaubon •French pedicure (teennagels) •Energetix magneet-Sieraden •Harsen van alle lichaamsdelen• Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande GEVRAAGD huishoudelijke hulp in Erp. Nederlands sprekend, betrouwbaar, betrokken en handig. Enkele uren per week, PGB-budget, geen afdracht loonheffing. Tel.nr. 06-38480647. -----------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------------

Laatste zomermarkt HUIZE PADUA BOEKEL Op zondag 3 juni vindt de zomermarkt plaats op het terrein van Huize Padua. In de kramen worden weer volop tweedehands spullen, plantjes en originele, zelfgemaakte artikelen aangeboden. Op de terrasjes in het sfeervolle park kunt u genieten van live muziek en dansoptredens. De kinderen kunnen zich vermaken in diverse kinderattracties. De markt is

van 10.00-16.00 uur in het park van Huize Padua. Er zijn nog enkele plaatsen! U kunt een kraam of grondplaats reserveren via www.ggzoostbrabant.nl/zomermarkthp. Op dinsdag 1 mei sluit de inschrijving om 18.00 uur. U kunt maximaal één kraam of één grondplaats reserveren.

peGASsus GASFLESSEN: nieuw of omruilen

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

BP Light 5 kg of 10 kg Propaangas 5 kg of 10.5 kg PeGASsus Burgt 13, Boekel, 06-43024984

3 Containerverhuur ASPEN ALKILAATBENZINE of 3 Hijswerkzaamheden HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 0653774800 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw 3 Grondwerken Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor binnen en buiten

mEuBElS Op mAAT & SFEER ACCESSOiRES Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek

1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Sporten in de Meivakantie!

Dinsdag 1 mei 2018:

Dobbelstenenspel lekker een uurtje alle sporten spelen die jij het leukst vindt! Elke keer is het weer een verrassing of we gaan voetballen, handballen, uni hockeyen, ring hockeyen, knots hockeyen of trefballen! Tijd Wat Voor wie 10.30-11.30 Dobbelstenenspel groep 3 t/m 5 Voetbaltoernooi Deze middag mag jij al je voetbal skills en trucs tonen aan al je vriendjes en vriendinnetjes. Er worden, in willekeurige teams, korte wedstrijdjes georganiseerd en uiteindelijk komt daar één grote winnaar uit! let op! maximaal 65 kinderen kunnen deelnemen VOl=VOl. Tijd Wat Voor wie 13.00-15.00 Voetbaltoernooi groep 6 t/m 8

Donderdag 3 mei 2018:

Peuter- & Kleuter ochtend - Circus School Deze ochtend gaan we met de allerkleinste oefenen om de taarten van de clowns te gooien, te balanceren als een echte ballerina of acrobaat en gaan we de leeuwen temmen! Tijd Wat Voor wie 09.30-11.00 peuter- & Kleuter ochtend 2 t/m 5 jaar en/of groep 2 Buitenspeeldag Ook dit jaar organiseren we weer een buitenspeeldag. Alle basisschoolkinderen zijn welkom! Bij mooi weer zullen we veel waterspellen spelen, zorg dus dat je kleren aandoet die nat mogen worden! Deze activiteit vindt plaats op het schoolplein van de Octopus. mocht het weer tegenvallen, zal er binnen een alternatief programma zijn. Tijd Wat Voor wie 13.00 - 15.30 Buitenspeeldag groep 1 t/m 8

LET OP: aanmelden voor bovengenoemde activiteiten is verplicht en kan tot en met woensdag 25 april! Kosten van de activiteit(en) bedragen €2,- per kind per activiteit Aanmelden kan via sport@sporthaldeburcht.nl / 0492-322222 o.v.v. naam, leeftijd, groep op school en activiteit

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.