32e jaargang nr 39, 5 april '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 5 april 2018

Boekel Venhorst 39 Nummer

Afscheid van 8 oud-raadsleden, nieuwe raad geïnstalleerd Weet u nog, 14 maart gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag hiervan bracht een verschuiving in de gemeenteraad te weeg. Afgelopen woensdag en donderdag vond deze plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Woensdag werd afscheid genomen van de leden die niet meer terugkeren in de Boekelse politiek. Dit zijn Harm de Bruin (CDA), Walter Manders (VVD), Jan v.Duijnhoven (Boekels Welzijn), Axel de Wit en Bart v.Lieshout (beide Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel en vanuit D.O.P. Ton v.d.Ven, Erik v.Mierlo en Antoinette Heunks. Burgemeester Bos sprak zijn waardering uit voor de inzet, volharding en betrokkenheid van de scheidende raadsleden. Want: “raadsleden zijn evenwichtskunstenaars, altijd de balans zoekend.

PEUGEOT service Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Balans zoekend met je gezin, met je familie/vrienden, werk, met de raad en college, je fractie, organisatie enz.” Voor Jan v.Duijnhoven en Erik v.Mierlo was extra aandacht omdat zij meer dan 12 jaar politiek actief waren in het college. Hiervoor werden zij door de Koning benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau en mocht Burgemeester Bos hen de bijbehorende versierselen opspelden. Donderdag werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Dit zijn voor CDA Maria v.d.

Broek, Gea v.Mensvoort, Marius Tielemans, Robin Gruijters, Tim Rooijakkers, Marius Cornelissen en Peter v.Lankveld; Jeanne v.Eert, Sharon de Bruin, Henri Willems en Bart v.d.Hoogen namens Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel; Martijn Buijsse namens VVD en Gerty Jansen, Joop v.Lanen en Marcel Kanters namens D.O.P. Burgemeester Bos gaf de tip om plezier te hebben in en te genieten van de raadsperiode. En ook nu gaf hij weer aandat de balans zoeken van groot belang is. “Vandaag is het feest, laten er we de komende jaren samen een feest van maken voor de inwoners van onze gemeente. Ofwel op z’n Boekels: “gas erop!”

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 - Tandartsenpraktijk Boekel, Spechtlaan 19 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN, APOTHEEK & TANDARTS: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Apotheek Boekel: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Tandartsenpraktijk Boekel: Spechtlaan 19, Boekel, tel. 0492-321955. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 7 april; 15.00 u zorgcentrum St. Petrus: M.m.v. dameskoor St. Agatha. Zondag 8 april, 2e zondag van Pasen: 10.30 u (St.Agathakerk): Viering met Gilde-eer t.g.v. het Koningschieten. M.m.v. mannenkoor St. Agatha. Jan v.Bree, Eric v.Bree, fam.Biemans-Nooijen en Leo Franssen; Ad Houtman (nms. de KBO); Henk en Daat Ossendrijver; Martinus v.d. Burgt en echtgenote Johanna v. Lankvelt; Frans v.d.Aa (vwg. verjaardag); Mgr. Piet v.Velthoven (nms. Gilde St. Agatha). Woensdag 11 april: 19.00 u (St.Petruskapel): Wilhelmus en Cato v.Lankveld, zoon Theo en overleden familie (vwg.verjaardag vader); Francien Krahe-v. Oorschot (vwg. sterfdag).

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 8 april, 2e zondag van Pasen: 09.00 u Samenzang; Intenties kerkgangers.

OVERLEDEN: Boekel: Mien v.d.Ven-v.Ravenstein

bedraagt het de vormselviering allebei in het Parochiecentrum in Uden. Deze avond is voor alle kernen.

Venhorst Creatief Dit jaar is het 42 jaar geleden dat Venhorst Creatief door vrijwilligers is opgericht. Er werd een tentoonstelling georganiseerd met werkstukken die de inwoners van Venhorst gemaakt hadden. Zo vindt ook dit jaar weer een tentoonstelling plaats. Veel deelnemers hebben zich opgegeven en laten hun werk van het afgelopen jaar graag zien. Leerlingen van groep 8 van de basisschool in Venhorst hebben een tekening gemaakt. Ze hebben erg hun best gedaan. De tekeningen krijgen een mooie plek om bezichtigd te worden. Door een vakkundige jury zijn er 3 geselecteerd, die worden ingelijst. Op zaterdag is er een gratis koffie/ thee hoekje, met ranja voor de kinderen. Er is een mogelijkheid om vrijblijvend deel te nemen aan een creatieve activiteit en

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

een demonstratie van eigen creativiteit op zondagmiddag. Kortom, het is ook dit jaar weer de moeite waard om de tentoonstelling te bezoeken en u te verbazen over de creativiteit die Venhorst te bieden heeft. De tentoonstelling vindt plaats in het gemeenschapshuis “De Horst” en is geopend op zaterdag 14 april van 15.00 tot 20.00 uur en zondag 15 april van 11.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis, kinderen onder begeleiding. Comité Venhorst Creatief

Evenementenkalender 8 april: Koningschieten bij het gildehuis. 14 en 15 april: Venhorst Creatief 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein. Vrijdag 27 april: Koningsdag, Boekel aanvang 09:30 uur, Venhorst aanvang 10:45 uur 6 mei: open dag bij gilde St. Agatha

AANBIEDINGEN van donderdag 5 april t/m woensdag 11 april:

BOEKELSE KERSENVLAAI VRUCHTENSCHELPJES PUUR OVERHEERLIJK

PER STUK

SPELTBROOD

KOFFIEBROODJE

PER STUK

10.00 50 € 1. 50 € 1. 00 € 1.

Stempel mee van Pasen tot Pinksteren Informatieavonden 1e Commmunie en Vormsel (2018-2019) De informatieavonden zijn op: dinsdag 10 april om 19.30 uur in het Parochiecentrum in Uden vrijdag13 april om 19.00 uur in het Lucia-gebouw in Boekel Op beide avonden is de informatie gelijk. Op donderdag 12 april van 19.30 uur tot 20.30 uur is een ouderavond voor het huidige seizoen m.b.t. de communieviering en om 20.45 tot 21.45 uur

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Ingezonden Brief HARTELIJK DANK Geachte bewoners van Boekel, Graag willen wij de Boekelse politiek bedanken. Wij vinden het fijn dat men met ons mee wil denken en ook beslissingen wil nemen om de lucht op D’n Elzen te klaren. Verder willen wij iedereen bedanken voor de gesprekken die zijn gevoerd, de steunbetuigingen en de bemoedigende woorden. Wij feliciteren CDA met hun overwinning en zijn blij dat ze samen met GVB, DOP en VVD stappen neemt om het leefmilieu in Boekel te willen verbeteren. Ook wij gaan ons richten op vervolgstappen en zetten graag het samen zoeken naar oplossingen voort. Werkgroep D’n Elzen

Bingoavond voor WensAmbulance Brabant! Lindsey Kouwenberg (20) en Sanne Emonds (19) beiden uit Boekel zijn begonnen aan een fictieve opdracht voor school. De opdracht bestaat uit het kiezen van een goed doel en het bedenken hoe zij hiervoor geld kunnen gaan inzamelen. Zij hebben als goed doel voor Wens-Ambulance Brabant gekozen, omdat zij dit een bijzonder inspirerend doel vinden. Om het vak Burgerschap op school wat interessanter te maken en omdat zij zich meer willen inzetten voor de maatschappij hebben Lindsey en Sanne ervoor gekozen om ‘de daad bij het woord te voegen’. Zij organiseren namelijk een bingoavond in Boekel om geld in te zamelen voor WensAmbulance Brabant! Het tweetal vindt het belangrijk dat de wensen van terminaal zieke mensen uitkomen. De gehele opbrengst van de bingoavond zal daarom ook naar dit goede doel gaan. ‘Er zijn helaas nogal wat zieken, die hun laatste wens niet meer in vervulling hebben kunnen laten gaan.’ De bingoavond wordt gehouden op zaterdag 14 april in de ruimte van de ANGO (in de voormalige Sint Janschool) aan het Sint Janplein 20 te Boekel. Vanaf 19:30

uur kan iedereen naar binnen, de bingo begint om 20:00 uur en zal rond 23.00 uur eindigen. Er zijn die avond ook consumpties en versnaperingen te koop. De opbrengst hiervan zal ook naar de

WensAmbulance Brabant gaan. (Let op, u kunt alleen contant betalen.)

DANKBETUIGING Wij willen iedereen hartelijk danken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van de heer

Harrie van Berlo

Speciale dank aan Seniorenkoor Blijde Herfstklanken

Boekel, april 2018

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Reijbroek


Berichten Boekelse Lokale Omroep Kring Analoge tv definitief voorbij……. dat stond er te lezen in de krant van 27 maart jongstleden! Ook Boekel wordt binnenkort geconfronteerd met het feit dat analoge televisie tot het verleden behoort, mede doordat Ziggo en mogelijk ook andere providers stoppen met het analoge signaal. Digitale televisie is anno 2018 niet meer weg te denken, terwijl er nauwelijks nog 10 á 15 % analoge klanten zijn. Betekent dit dat BLOK TV, dat via de analoge streaming uitzendt niet meer te ontvangen is? Antwoord: Zodra Ziggo besluit dat in de fasering Boekel aan de beurt is om geen analoog signaal meer te ontvangen, is BLOK TV niet meer te zien via de analoge uitzendingen! In het kader van de samenwerking met andere lokale televisie zenders wil BLOK TV mee participeren, waardoor uitzending via digitale televisie mogelijk blijft. Hoe en wanneer dit plaats vindt is nu nog

niet bekend. Betekent dit het (voorlopig) einde van BLOK TV?? Antwoord: NEE!! Via ons eigen You Tube kanaal kunt u blijven kijken naar BLOK TV, óók indien dit nieuwe programma’s zijn die nu direct op het You Tube kanaal te zien zijn. Om het voor u makkelijk en niet al te ingewikkeld te maken, gaat u naar You Tube en tikt u op de adresbalk in: Bloktv-Boekel, nadat u hierop hebt geklikt verschijnt er “blokboekel” daar klikt u op en vervolgens klikt u daarna op video’s. Heel veel uitzendingen van de afgelopen jaren staan op ons You Tube kanaal, maar óók de meest recente zoals onder meer de uitzending van het verkiezingsdebat. Zoals u dat van ons gewend bent blijft u bij nieuwe programma’s op de hoogte via de mededelingen in Weekblad Boekel Venhorst. In de jaren zeventig was er het Veronica schip dat van de Noordzee verdween en toen met de slogan “Veronica blijft….als u dat wilt” vele luisteraars aan zich wist te binden om in protest naar Den Haag te gaan. Veel ouderen in Boekel en

Venhorst zullen zich deze slogan nog herinneren. In alle bescheidenheid durven wij te roepen: BLOK T.V. blijft…. omdat Boekel dat wil!! En wij, de medewerkers van BLOK T.V sluiten ons daarbij aan. We blijven met dezelfde elan en plezier die programma’s maken waar u elke maand weer op kunt rekenen. Graag tot ziens bij onze eerst volgende uitzending van BLOK T.V.

7, 8, 9 en 10 augustus Joepiedagen 2018 Schrijf je nu in! 1 t/m 30 april Hallo Jongens en Meisjes uit Boekel en Venhorst! Van 1 t/m 30 april kunnen jullie je weer inschrijven voor deze fantastische dagen. Ook dit jaar kunnen alle kinderen en vrijwilligers zich op eenvoudige wijze inschrijven via onze website: http://www.joepiedagen.nl/ Let op inschrijven kan alleen nog via de website! Zien jullie ook al weer uit naar de Joepiedagen?? Wij zeker!! We zijn alweer druk doende met de voorbereidingen om er weer een verrassend programma van te maken. Dit jaar gaat Joepie naar de Kermis! Het zullen ongetwijfeld leuke en gezellige dagen worden. Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of sla het op in je mobiel, zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. Kijk ook eens op onze website www.joepiedagen.nl en op www.facebook.com/kindervakantieweek.joepieboekel Groetjes, Joepie werkgroep

Familieberichten Wanneer u bij uw bestelling geboortekaartjes de juiste geboortedatum opgeeft, ontvangt u van ons de geboortekaartjes helemaal gratis. Vraag naar de voorwaarden.

Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: fase 1: het oprichten van een bijgebouw Locatie: Peelstraat 19, Boekel Verzenddatum: 26 maart 2018 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: fase 2: het bouwen van een kantoorruimte Locatie: De Vlonder 61, Boekel Verzenddatum: 27 maart 2018 vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het herbouwen van een dubbel woonhuis Locatie: Leurke 3, Boekel Verzenddatum: 21 maart 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis Locatie: Buntgras 2, Boekel Verzenddatum: 22 maart 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een halfvrijstaand woonhuis Locatie: Buntgras 4, Boekel Verzenddatum: 22 maart 2018

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 april 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningen-rechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 20 bomen Locatie: Nabij Lage Raam 8, Boekel Datum ontvangst: 23 maart 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. EERST EEN WAARSCHUWING, DAN EEN DIGITAAL VERBAAL De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) geven voortaan een digitaal verbaal. Ook is afgesproken dat ze bij de eerste overtreding alleen waarschuwen. Wordt


Gemeente Boekel

iemand nog eens op dezelfde overtreding betrapt, dan wordt een proces verbaal uitgeschreven. Het maakt hierbij niet uit welke collega de waarschuwing heeft gegeven.

Vanzelfsprekend wordt bij asociaal of hufterig gedrag meteen een proces verbaal gegeven. Denk hierbij aan parkeren op een invalidenparkeerplaats en het niet opruimen van hondenpoep bij constatering. De boa beoordeelt dit. Het geven van een waarschuwing is een gunst; de boa mag altijd besluiten om wel direct een proces verbaal op te maken. NOG ÉÉN ZATERDAG GRATIS COMPOST Zaterdag 17 maart 2018 vond voor de twaalfde keer de Landelijke Compostdag plaats. De eerste zaterdag in een reeks van vier waarop inwoners gratis compost konden halen op de milieustraten. Met het gratis uitdelen van compost bedankt Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel de burgers voor hun inspanning om gftafval en groenafval gescheiden aan te leveren.

U kunt nog op zaterdag 7 april bij de minimilieustraat gratis compost ophalen. Deze compost is alleen bestemd voor particuliere huishoudens. De minimilieustraat in de gemeente Boekel vindt u aan De Vlonder 110 te Boekel (terrein fa. Bevers). Deze is iedere zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Houd er rekening mee dat de compost los wordt verstrekt en dat u zelf een schop meeneemt om de compost in te kunnen laden. Per keer mag u 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen. U kunt het hele jaar door, tijdens openingstijden, terecht op de groenstraat in Haps voor gratis compost. Het adres van de groenstraat is Beijersbos 1 in Haps.

SAMEN WERKEN AAN 100% AFVALSCHEIDING IN 2030 Van grof tuinafval, wat u gratis naar de minimilieustraat in uw gemeente of groenstraat Haps kunt brengen, worden twee producten gemaakt, namelijk compost en een houtachtige biobrandstof. Compost is een goede bodemverbeteraar. Door compost te gebruiken in uw (moes)tuin, wordt het tuinafval op een nuttige manier herge-

bruikt en is de cirkel rond. Lever het grof tuinafval zo schoon mogelijk aan op de minimilieustraat of de groenstraat Haps. OPGERUIMD STAAT NETJES Op zaterdag 24 maart werd de Landelijke Opschoondag in het Land van Cuijk en Boekel georganiseerd. In totaal waren er zo’n 1.350 vrijwilligers op de been om hun omgeving vrij te maken van zwerfvuil. Ook gingen de scholen met in totaal bijna 750 leerlingen aan de slag.

Het was een prachtige zonnige lentedag waarop de handen flink uit de mouwen zijn gestoken. Iedereen was enthousiast samen aan het werk. Er is heel veel zwerfafval opgeruimd en iedereen was trots op het resultaat. Wij ook!

In Boekel zijn leden van de natuurwerkgroep en Stichting D’n Eik vanaf de Perekker vertrokken om diverse gebieden in Boekel schoon te maken. Er zijn veel vuilniszakken met zwerfafval verzameld. Na afloop werd gezellig afgesloten met een broodje en een drankje bij de Perekker.

BRABANTZORG - DORPSTEAM BOEKEL - GEMEENTE BOEKEL organiseren een THEATERVOORSTELLING in het Trefpunt van Sint Petrus op 24 april 2018 Een voorstelling over wat dementie teweeg kan brengen!!

Paul en Janine worden geconfronteerd met een diagnose die ze niet willen horen: dementie. Janine wordt patiënt en Paul belandt in de rol van mantelzorger. Een onomkeerbaar proces van vallen en opstaan begint. Met ongeloof, angst, boosheid en om het verdriet draagbaar te maken de nodige humor; tot het verval compleet is. Janine wil niet naar een verpleeghuis…

De zaal is open vanaf 19:00 uur Aanvang voorstelling : 19:30 uur tot 21:00 uur Na afloop is er gelegenheid om na praten tot 21:30 uur

De toegang is gratis. ………………………………………….................……………………………………………

U kunt zich aanmelden bij het Dorpsteam Boekel 0492-328 383 of via e-mail : info@dorpsteamboekel.nl

GEMEENTE BOEKEL

WIJ BEDANKEN ALLE DEELNEMERS VOOR HUN INZET! VERKOOP BOUWGROND PLAN DE RUN AAN ECODORP Via deze memo willen wij u informeren over de vastlegging van de verkoop van de locatie Ecodorp in bestemmingsplan De Run. Door de raad is op 14 december 2017 het bestemmingsplan vastgesteld. Daarmee is de ruimtelijke mogelijkheid voor vestiging van het Ecodorp vastgelegd. Vervolgstap was te komen tot verkoop van de grond. In de discussie is als belangrijkste kader meegegeven dat we een strakke planning af gaan spreken met Ecodorp maar dat we wel onze eerdere afspraken gestand willen


doen. Van belang daarin is dat met Ecodorp eerder is afgesproken dat de aankoop in 2020 moet worden afgerond. Op 20 maart jl. heeft ons college besloten tot het aangaan van een koopovereenkomst met de Coöperatie Ecodorp Boekel voor circa 1,2 hectare grond in het bestemmingsplan De Run. De verkoop is conform de door de raad vastgestelde kaders in het bestemmingsplan en de grondexploitatie. De gemeente legt geen voorzieningen aan en hoeft geen bouw- en woonrijpwerkzaamheden te verrichten op de 1,2 hectare.

Vanuit welke positie kwamen we: De uitgangspositie is vastgelegd in onze memo van 7 april 2017. Ecodorp had de zuidelijke helft van plangebied De Run in gebruik tot 31 mei 2020. De noordelijke helft was al aan de gemeente terug in gebruik gegeven. In bijgaande figuur is dat weergegeven. Bij de plannen voor het bouwrijp maken

De koop/gebruiks/huurovereenkomst: Na het vaststellen van het bestemmingsplan is met Ecodorp gewerkt aan de koopovereenkomst. Die beslaat het blauwe gebied van onderstaande finguur. Het gebied is Z/036776 AB/023386 bijna 1,2 hectare groot en zal voor 1 december 2018 door Ecodorp worden gekocht. Kader vanuit de raad was een uiterste aankoopdatum van 31 mei 2020 (einde gebruiksovereenkomst).

Verder is er niet meer de mogelijkheid voor een deel-aankoop, men zal het geheel moeten kopen. Ook is vastgelegd dat binnen 5 jaar minstens 10 definitieve woningen moeten zijn opgericht, lukt dat niet dan moet men het gehele perceel terugleveren aan de gemeente. Verder is het gebruik van de huidige woonlocatie vastgelegd. De begrenzing van het

gebruik ligt redelijk strak om de tijdelijke woningen. De periode van gebruik is vastgelegd tot maximaal 1 december 2020. Voor het voedselbos is een huurovereenkomst afgesloten. Het voedselbos is een wezenlijk onderdeel van het Ecodorp.

Door het sluiten van deze overeenkomsten kan Ecodorp de door hen geplande 30 woningen bouwen conform het bestemmingsplan en kan de gemeente Boekel eerder dan gepland de woningbouwkavels gefaseerd uitgeven in het plan de Run. In de nu in uitvoering zijnde werkzaamheden is daarop al geanticipeerd. Nu kunnen al 28 kavels meer worden aangeboden dan conform de eerdere gebruiksovereenkomst. In 2019 komt daar de hele zuidwest hoek nog eens bij met nog eens circa 28 woningen.

van De Run bleek dat het zeer handig zou zijn als wij meer grond tot onze beschikking zouden krijgen. Zowel vanuit technisch oogpunt (aanleg wegen en riolering) als vanuit verkoopoogpunt, het beschikbaar komen van meer kavels. In 2017 is met Ecodorp het overleg opgestart om eerder een flink deel van het zuidelijk terrein als gemeente in gebruik te mogen nemen. Een en ander is nu vastgelegd in een nieuwe koop-gebruiksovereenkomst.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 20 maart jl. is o.a. aan de orde geweest:

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 'ENTREE LAGE SCHOENSE 3E FASE' Het college van B&W heeft besloten om het ontwerpwijzigingsplan 'Entree Lage Schoense 3e fase' in officiële procedure te brengen. Dit plan voorziet in de nieuwbouw van 14 rijwoningen op de hoek Julianastraat - Pinksterbloem.

UITKOMSTEN ONDERZOEK LEEFBAARHEID VENHORST Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de enquête naar de leefbaarheid in Venhorst en de uitkomsten van de informatieavond. Samen met Stichting Leefbaar Venhorst wordt bekeken welke aandachtspunten uit de enquête opgepakt gaan worden.

MONITORRAPPORTAGE 2017 DORPSTEAM BOEKEL De Monitorrapportage van het Dorpsteam Boekel over het jaar 2017 is beschikbaar en komt in een raadsinformatiebijeenkomst in juni aan de orde.


Algemeen Gilde St. Agatha Boekel

Koningschieten zondag 8 april Zondag 8 april wordt de oudste historie uit Boekel weer herkenbaar gemaakt. De oudste middeleeuwse vereniging, nl. het gilde( 1530), gaat weer strijden om de beste schutter die dan Koning wordt. De gilden hadden vroeger een streekeigen ontwikkeling waarin de sociale gemeenschappelijkheid en belangen van de bevolking zich verenigden. Maar het historisch doel was: huis en have verdedigen tegen kwaadwillenden. Daartoe werden ongehuwde en weerbare mannen opgeroepen tot heervaart (dienstplicht) om in het gilde te dienen. Dezen verrichtten dan wacht en waakdiensten op torens en langs wegen. En soms werden wegen afgesloten. Deze taken voor ons gilde zijn verdwenen, maar hulpvaardigheid en sociale sympathie zijn nog kenmerkende eigenschappen van ons gilde. Het gilde begint de dag van het koningschieten met een plechtige H. Mis in de parochiekerk van St. Agatha. Tijdens de viering met plechtig “Homisse” d.w.z. vaandelgroet, offeren op de trom en de zegening van de koningsvogel. Na de H. Mis wordt op het Agathaplein de vendelgroet gebracht voor Koning, God en vaderland, waarin het gilde de eed van trouw aflegt aan kerk en staat. Hierna begeeft het gezelschap zich naar het gildehuis aan de Waterval nabij het sportpark. Na de lunch zal de schutsboom worden bevrijd. Dit is een oud ritueel, stammend uit de tijd van de middeleeuwen en van nog vroeger uit Keltisch bijgeloof. De heersende Koning en Koningin, Gerrit Janssen en zijn echtgenote Maria, worden van de koningsattributen ontdaan. Zij schenken als dank en als herinnering aan hun koningschap, een zilveren koningsschild. Na deze ceremonie begint de strijd: wie wordt de nieuwe Koning 2018 van gilde Sint Agatha. Er wordt een (namaak) vogel op de schietmast gehesen tot een hoogte van 12 meter. Met de kruisboog wordt door de gildebroeders en gildezusters (ook vrouwen kunnen Koning worden) met stompe pijlen op de vogel ge-

schoten. Wie het laatste stukje van de vogel naar beneden schiet is de nieuwe Koning. Volgens de maker van de vogel is dit na zo’n 130 à 150 rake schoten. Iedereen wordt uitgenodigd om dit, voor Boekel historisch gebeuren, mee te maken. Tot ziens bij het gildehuis op zondagmiddag 8 april aan de Waterval! Op maandag 16 april, vanaf 20.00 uur, is er in het gildehuis gelegenheid om de nieuwe Koning en Koningin te feliciteren.

Natuurbegraafplaats Maashorst. Datum: woensdag 11 april 2018. Aanvang: 10.30 uur Waar: Natuurbegraafplaats Maashorst, Franse Baan 2, 5427RS Schaijk Voor wie: alle leden, partners en introducés. Kosten: gratis. Gezamenlijk vertrek om 10.00 uur vanaf het Sint Janplein. Opgeven vóór 4 april bij Maria, tel. 0492-322051 of 06-32099894. Natuurbegraafplaats Maashorst ligt in Schaijk in één van de mooie natuurgebieden die Brabant rijk is. Natuur begraven is één van de oudste vormen van begraven en vindt zelfs haar oorsprong op de Maashorst. Eeuwenoude vorstengraven zijn in natuurgebied de Maashorst gevonden.

We kunnen dus zeggen dat natuur begraven hier al duizenden jaren plaatsvindt. Met natuurbegraafplaats Maashorst zetten we een oude traditie voort. Na ontvangst met koffie/thee met wat lekkers krijgen we uitleg over wat natuur begraven inhoudt. Daarna een rondleiding over het terrein. Mocht er die dag een begrafenis zijn dan wijken we uit naar een andere dag. Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief

Eerste kievitsei in Boekel Maandagmiddag 26 maart heeft Harry Vogels het 1e kievitsei gevonden op een perceel op de Kiesbeemd. Harry is lid van de Vrijwillige Weidevogelbescherming Boekel-Venhorst en samen met andere vrijwilligers trekken zij vanaf maart tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen. De start van het weidevogelseizoen is later dan in voorgaande jaren vanwege de vorstperiode van eind februari/begin maart.


Bedankt voor uw stem!


Algemeen OPEN DAG in de Perekker, zondag 15 april, 11.00-16.00 uur Expositie van klei en keramiek door Carla Rijke en Bianca Kroef Carla Rijke is 7 jaar geleden voor het eerst in aanraking gekomen met het werken met klei en wilde daar direct mee verder gaan. Haar inspiratie haalt zij uit het dagelijks leven en uit haar werk met dieren. Ook schrijft zij korte stukjes over de relatie tussen mens en dier en in 2017 is haar eerste boekje “Het is me er eentje” uitgebracht. In beide hobby’s hoopt zij iets van de liefde voor de natuur over te brengen aan de mensen.

blijkt dat één op de negen volwassenen in Nederland niet goed kan lezen en schrijven. En daar vormt onze gemeente geen uitzondering op. De gemeente Boekel, bibliotheek De Lage Beemden, Dorpsteam, Vluchtelingenwerk, Taalklas en Stichting Lezen en Schrijven hebben daarom de handen in één geslagen om laaggeletterdheid te bestrijden. De samenwerkingspartners komen samen in het Taalhuis Boekel. In het Taalhuis kan iedereen terecht met vragen over beter leren lezen en schrijven, de ontwikkeling van digitale vaardigheden en andere basisvaardigheden. Het Taalhuis is er voor laaggeletterden, maar ook voor professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen. Heeft u affiniteit met taal en basisvaardigheden en met het ondersteunen van mensen die daar in willen groeien? Dan nodigen wij u uit om mee te denken over de ontwikkeling van Taalhuis Boekel op

maandag 16 april van 19.30-21.00 uur in Bibliotheek Boekel. Graag vooraf aanmelden via info@bibliotheekdlb.nl of tel. 0492 323245.

Inloopmiddag Op zondag 15 april a.s. organiseert Kledingbank Gemert i.s.m. Cliëntenraad Gemert-Bakel een inloopmiddag (noteer deze datum alvast op uw kalender). Iedereen is van 13.30 tot16.00 uur welkom om samen met ons onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers erbij een gezellig samenzijn te realiseren. De benedenverdieping is rolstoel toegankelijk. Waar: Industrieweg 66 Gemert.

Trekker-trek Boekel Bianca Kroef is 9 jaar geleden gestart met het maken van keramiek. Voor de afwerking maakt zij graag gebruikt van oxides en sulfaten omdat deze de mooie natuurlijke kleuren weergeven aan haar werk. Zij vindt het een uitdaging om een werk te maken wat je nergens anders tegenkomt, wat uniek is en herkenbaar door haar gemaakt. Ook werkt zij graag met papierklei wanneer er meer precisie en gevoel in haar werk nodig is. De expositie is te bezichtigen in de “Perekker”, Mezenlaan 22, 5427 SL Boekel De toegang is gratis, u komt toch ook! PR werkgroep de “Perekker”

Meedenken over de ontwikkeling van Taalhuis Boekel Lezen en schrijven zijn belangrijke basisvaardigheden om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Mensen die kunnen lezen en schrijven zijn sociaal actiever, hebben betere kansen op de arbeidsmarkt en leven gezonder. Uit onderzoek

Op zondag 8 april organiseert AJK Kring Uden een Trekker-trek wedstrijd op de Schepersdijk in Venhorst (gemeente Boekel). Op deze dag zullen vele lokale deelnemers de strijd met elkaar aangaan. Er is dit jaar een speciale Jeepklasse en verder zullen diverse sportklassen gedurdende de dag aantreden. Bij trekker-trek is het de bedoeling een sleepwagen zo ver mogelijk over de baan te slepen. Naarmate men de sleepwagen verder trekt geeft deze steeds meer

weerstand waardoor het steeds moeilijker wordt deze voorruit te trekken. Lukt het een deelnemer de sleepwagen de volledige lengte van 100 meter af te leggen dan spreekt men van een Full-Pull. De wedstrijd vindt plaats van 12.00 tot 18.00 uur op de Schepersdijk in Venhorst. Men kan het parcours vinden door de borden rondom Boekel te volgen. Entree bedraagt € 5,- / kinderen t/m 12 jaar gratis. Voor meer informatie www.trekkertrekboekel.nl.


In verband met de opening van Taalhuis Boekel zijn wij op zoek naar

Taalhuisvrijwilligers

die in gesprek gaan met mensen met een (digi)taalvraag; je luistert naar de vraag, verstrekt informatie en adviseert mensen waar zij terecht kunnen voor ondersteuning, cursussen en/of lessen passend bij hun vraag.

Taalvrijwilligers

die individuele ondersteuning willen bieden aan mensen met een (digi) taalvraag; je wordt gekoppeld aan iemand met een (digi) taalvraag, hebt regelmatig persoonlijk contact en gaat samen aan de slag, afgestemd op de behoefte van de ander.

Kijk op de website www.bibliotheeklagebeemden.nl voor de volledige vacature. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.


Algemeen Oproep aan hondenbezitters! Het buitengebied van de Gemeente Boekel met zijn akkers, weilanden en bossen nodigt uit tot een mooie wandeling.De wegen langs de boerderijen, de wandelpaden langs de velden, akkers en weilanden met grazend vee vormen een uitgelezen gebied om een frisse neus te halen voor wandelaars en eventueel hun trouwe viervoeter. Voor uw huisdier is het natuurlijk het mooist als hij vrij rond kan rennen, maar helaas kan dat niet overal. Honden spelen een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-infecties onder koeien. De parasiet Neospora caninum geldt wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder koeien, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. De hond fungeert als gastheer voor deze parasiet. De hond wordt er niet ziek van, maar brengt de parasiet wel via zijn ontlasting over op de koeien. Door het

eten van gras of kuilvoer dat vervuild is met ontlasting van honden nestelt de parasiet zich in de koe en veroorzaakt daardoor het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze wetenschap leidt tot toenemende bezorgdheid en schade bij rundveehouders wanneer u uw huisdier vrij laat spelen op hun weilanden en akkers. Zonder dat u het weet en zonder dat u dat wil brengt u hun veestapel in gevaar. Wij als ZLTO vragen mede namens onze rundveehouders hierbij dringend uw medewerking om het besmettingsgevaar te voorkomen. Dit kan door: • uw hond aan te lijnen in het buitengebied !!! • geen ontlasting achter te laten in de weilanden!!! Let op: ook in weilanden waar geen dieren lopen dient u uitwerpselen op te ruimen! Het gras wordt immers gemaaid en als voer gebruikt in de winter. De rundveehouders danken u alvast voor uw medewerking.

Jeugdnatuurwacht de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, De Nationale Opschoondag zit er weer op. Nog steeds ligt er overal veel zwerfafval en dat zou toch niet moeten. Een aantal jaren terug werd ons verteld dat je je eigen afval ook weer zelf mee terugneemt: eigenlijk heel logisch. Blijkbaar wordt dat tegenwoordig niet meer gedaan of er wordt niet naar deze raad geluisterd; ontluisterend! Wij gaan zaterdag op pad met de verrekijker om te speuren naar vroege vogels. Daarmee bedoel ik vogels die terugkeren uit verre landen maar ook onze eigen vogels die druk bezig zijn met nestelen. We verwachten jullie op 7 april om 15.00 uur bij de Perekker. Leiding Jeugdnatuurwacht de Knokert

Papa, ik kan muziek maken!! Papa ik kan muziek maken. Kom je luisteren naar wat ik al kan? Ja leuk, en wanneer is dat dan? Op zondag 15 april om 15:00 uur in Nia Domo. We mogen dan met een echt orkest mee spelen. De zaal is om 14:30 open en vol is vol. En wat is er dan nog meer? De kinderen van de trommel workshop laten horen wat ze al kunnen, BATS (Boekels Aanstormend Talent Slagwerk) spelen een paar vette nummers, het opleidingsorkest speelt kei gave nummers en de Harmonie sluit af met nummers die we allemaal kennen. En wat kost dat? Het is helemaal gratis en voor iedereen. Kinderen kunnen met de kleurplaat zelfs een prijs winnen. Die kleurplaat krijg je via school of hij staat om de website van EMM (www.emm-boekel.nl). De kleurplaat mag je inleveren bij de bibliotheek daar staat een doos en daar mag hij in. Oké, ik kom 15 april luisteren naar al dat nieuwe talent. Pap, zet je het wel even op de kalender!!

Groei & Bloei Gemert Bakel Boekel Venhorst Voorjaarsplanten en zadenruilbeurs. Zaterdag 7 april: van 10.00 - 12.00 uur Waar: Elly en Mark Franssen, Pandelaarse Kampen 18 in Gemert Voor wie: voor iedereen Kosten: gratis Heeft u planten,zaden, bollen en knollen over dan kunt u daar vast een ander blij mee maken. Gewoon zonder portemonnee je overtollige plantjes ruilen tegen plantjes die in jouw assortiment nog ontbreken. Graag tot ziens op 7 april om 10.00 uur. Bestuur Groei & Bloei

Evenementenkalender Vrijdag 27 april: Koningsdag, Boekel aanvang 09:30 uur, Venhorst aanvang 10:45 uurAlgemeen VROUWENGILDE BOEKEL Jeu de Boules avond Woensdag 11 april houden wij onze jaarlijkse Jeu de Boules avond. We strijden weer voor wat we waard zijn!! Wie weet win jij de eerste prijs!? Natuurlijk is er weer een lekker hapje en drankje bij, dus de moeite waard om op deze avond aanwezig te zijn. Tot woensdag 11 april om 20.00 uur op de Jeu de Boule baan. Op deze avond kunnen jullie je tevens opgeven voor de 18e april, als wij het natuurcentrum De Maashorst gaan bezoeken. Bezoek Natuurcentrum de Maashorst op woensdag 18 april Op die dag bezoeken wij de Maashorst in Uden en maken daar een wandeling door het gavarieerde Wijstgebied, dat dan ook al aardig in de bloesem staat. We zien er de bijzondere runderen, de Wisent. We wandelen, onder leiding van een gids, door dit prachtige natuurgebied. Bij slecht weer wordt er een film vertoond over dit prachtige gebied. Daarna drinken we koffie met gebak. We vertrekken om uiterlijk 13.00 uur met de fiets vanaf het St. Agathaplein. Ook is er gelegenheid om met de auto te gaan. Het adres is Erenakkerstraat 5 in Nistelrode en vandaar vertrekken we met de wandeling. De kosten voor deze middag zijn € 5,--. Opgeven t/m 13 april bij Bertheke Vloet, Agathaplein 61, Boekel, tel. 0492325707. Opgave met betaling. Introducee’s zijn eveneens van harte welkom. Woensdag 9 mei Dagtocht Oirschot Op deze dag bezoeken wij de historische plaats Oirschot. Zeker de moeite waard om daar een bezoek te brengen. Om 09.30 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats La Compagnie (v.Uden) aan de Kerkstraat. We gaan met eigen auto’s en arriveren om ± 10.30 uur bij het klooster van de congregatie Zusters Franciscanessen in de Koestraat 37 te Oirschot. We worden daar ontvangen door een gids. We drinken daar eerst gezellig koffie met vlaai en daarna krijgen we een rondleiding door dit mooie klooster, met kapel en missiemuseum. Ook dit klooster is gebouwd door architect Cuypers.

Daarna maken we een wandeling door de mooie tuin. Om 12.00 uur is er een diner in het restaurant van het klooster. Na het diner gaan we Oirschot verkennen en het kleine historisch museum bekijken. Dan volgt er nog een rondleiding met een gids en bezoeken we de imposante kerk en het historisch raadhuis. Als afsluiting drinken we op het gezellige plein in het centrum nog een kop koffie of een glaasje in een van de leuke restaurants. Om 16.30 uur vertrekken we weer huiswaarts, waar we rond 17.30 uur weer in Boekel terug zullen zijn. Al met al, zeker de moeite waard om deze interessante dag mee te maken in ons mooie Brabant. De kosten voor deze dag bedragen € 25,-- en € 5,-- voor het vervoer. Wie er zelf met de auto kan rijden ook graag opgeven bij Bertheke Vloet. Opgeven t/m 30 april, met betaling, bij

Bertheke Vloet, Agathaplein 61 Boekel. Tel: 0492-321959. Vriendelijke groeten, Bestuur Vrouwengilde

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 10 april wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Uitstapje ‘t Stappertje Voor het thema ‘eet smakelijk’ zijn we afgelopen week met de bus naar Uden geweest. In de bus zitten was al een hele belevenis voor veel kinderen omdat het de eerste keer was dat ze met de bus gingen. Tijdens ons thema ‘eet smakelijk’ van de afgelopen weken hebben we veel gesproken over eten kopen, maken, proeven, tafel dekken en in de huishoek is veel “gekookt” door alle kinderen. Dus een bezoek aan een restaurant past daar perfect bij. We mochten bij De Baron in Uden een kijkje komen nemen (dank je wel ouders van Lexie). Toen we binnenkwamen was er een feestelijk versierde tafel. We kregen een glaasje ranja en er werden kleine pannenkoekjes en tosti’s gebracht. Met onze vorken en mesjes gingen we samen eten. Nou dat was lekker, er werd heerlijk geproefd en gesmuld en als verrassing ook nog aardbeien, jammie! Met een volle buik gingen we weer terug naar het kinderdagverblijf , weer gezellig met de bus terug. Een leuk en leerzaam uitstapje van kinderdagverblijf ‘t stappertje uit Boekel. Op naar het volgende thema: Toveren. Groetjes van de pedagogisch medewerkers van stichting goo ‘t Stappertje uit Boekel.Algemeen

Grote belangstelling zonnepanelenproject Boekel Energie Afgelopen donderdagavond 29 maart was de officiële kick-off van het eerste collectieve zonnepanelenproject geïnitieerd door Boekel Energie. Inwoners van

de gemeente Boekel werden tijdens deze avond geïnformeerd over het project en konden zich aansluitend inschrijven voor deelname. En dat gebeurde dan ook met enthousiasme; het beoogde aantal panelen werd zelfs fors overschreden! Reden voor Boekel Energie om nader te gaan onderzoeken of er niet meer dan de voorziene 275 zonnepanelen op het dak van Nia Domo geplaatst kunnen worden. En mocht dat niet lukken of nog steeds onvoldoende ruimte bieden, dan is er reeds een tweede dak beschikbaar gesteld in

Boekel waar Boekel Energie eventueel een tweede project kan gaan realiseren. Inschrijven voor het project blijft mogelijk en kan nog tot 12 april aanstaande middels het inschrijfformulier dat op de website van Boekel Energie (www.boekelenergie.nl) te downloaden is. Op diezelfde website is ook een brochure over het zonnepanelenproject beschikbaar. Na 12 april wordt de balans opgemaakt en wordt onderzocht of en op welke manier alle inschrijvers groene stroom van een collectief zonnedak in Boekel geleverd kunnen krijgen. Boekel gaat hiermee voor een duurzame en collectieve manier van energie inkoop.

Alzheimercafé

Venhorstenaren tevreden over hun dorp Door de redactie

Na de vaststelling van het accommodatiebeleid en de wijziging van het subsidiebeleid in 2017 werd door de raad gevraagd om de leefbaarheid in Venhorst eens onder de loep te nemen. Daarom werd eind 2017, in samenwerking en overleg met Stichting Leefbaar Venhorst, een enquete onder de bewoners gehouden. Belangrijke items in deze enquête waren wonen, verenigingsleven, facititeiten en voorzieningen, aktiviteiten, bereikbaarheid en algemeen. Er kwamen 251 ingevulde enquêteformulieren retour, wat goed is voor 17%. Uit de respons kwam o.a. naar voren dat: - inwoners positief gestemd zijn over het leven en wonen in Venhorst; - men tevreden is over het onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimten; - veel Venhorstenaren betrokken zijn bij het wel en wee van Venhorst en een actieve rol als vrijwilliger vervullen - ze tevreden zijn over de huidige voorzieningen en faciliteiten, deze graag in stand houden maar ook graag een supermarkt, huisartsenpost en apotheek in hun dorp willen hebben - men het geen probleem vindt om voor ontbrekende faciliteiten en voorzieningen naar elders te moeten Wel hebben de inwoners een betere bereikbaarheid (vervoer) hoog op hun lijst staan, net als voldoende woningaanbod en betaalbare bouwkavels. Om meer betrokkenheid bij hun dorp te hebben verdient de jeugd van 12-18 jaar meer aandacht. Voor hen zouden er meer activiteiten moeten komen. Tijdens een informatieavond op 6 maart in de Horst werden de resultaten bekend gemaakt en gediscussieerd over de verschillende thema’s. Naar aanleiding hiervan zullen diverse punten opgepakt worden en verdere aandacht krijgen, waarbij zeker jeugd en het vervoer bovenaan de lijst komen te staan.

Wegwijs in een woud van regelingen en hulp Mensen met dementie krijgen vroeg of laat te maken met zo veel regelingen en organisaties dat die niet op de vingers van drie handen te tellen. Door de komst van de Wet Langdurige Zorg is er veel veranderd op het gebied van zorg en welzijn. Op dinsdag 17 april wordt in het Alzheimercafé in het Pieter BrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel informatie verstrekt over de veranderingen. Veel taken zijn van de rijksoverheid overgeheveld naar de gemeente, de zorgverzekeraar of de Wet Langdurige Zorg. De deuren van het Alzheimercafé gaan om 19.00 uur open en de toegang is gratis voor iedereen die iets met dementie heeft. Veel vragen Het idee achter alle veranderingen is, dat mensen die hulp nodig hebben eerst een beroep moeten doen op hun eigen netwerk; familie, vrienden, buren en vrijwilligers inschakelen. Maar als er echt professionele hulp nodig is, is die nog steeds beschikbaar. De overheidsmaatregelen hebben grote gevolgen voor veel voorzieningen. Het is bijvoorbeeld lastiger om een indicatie voor huishoudelijke hulp of dagbesteding te krijgen. Ook het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB) en de uitbetaling daarvan is een stuk ingewikkelder geworden. In het Alzheimercafé is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen. Na afloop van het algemene informatiegedeelte kunnen bezoekers hun persoonlijke situatie voorleggen aan de beroepskrachten die elke maand aanwezig zijn.


DeSeizoenen zoekt per 1 september 2018 een aantal

Leerling Begeleiders 28 uur per week

Bronlaak (Oploo)

Heb je altijd al willen werken in de zorg met (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking? Wil je graag het diploma Maatschappelijke Zorg halen om jezelf te ontwikkelen tot een professionele begeleider? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Werken in de zorg is leuk, maar het is ook hard werken. De combinatie van leren en werken vraagt veel van je. Dat beseffen we. Maar je krijgt er ook veel voor terug. Allereerst tevreden cliënten! Want dat is waar het werk om draait. Daarnaast stimuleert DeSeizoenen jouw ontwikkeling want ontwikkeling vinden we vanuit onze antroposofische visie voor iedereen belangrijk.

Wie ga je begeleiden?

Je gaat leren en werken in één van onze woonhuizen waar onze cliënten hun talenten en beperkingen in het dagelijkse leven met elkaar delen: samen wonen, samen werken en samen leven. Wij denken daarbij in mogelijkheden, niet in beperkingen!

Wat bieden wij? • • • •

200 mooie cliënten! Je hebt intensief contact met een aantal daarvan. Een prachtige werkomgeving! Werk in een bijzondere organisatie, waar je ‘zorghart’ sneller van gaat kloppen. Een opleiding: je gaat de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Maatschappelijk zorg niveau 3 of 4 volgen.

Wat vragen wij van jou?

Je bent leergierig, wilt je ontwikkelen en hebt doorzettingsvermogen. Interesse? Reageer dan! Wil jij ons beter leren kennen? Dan nodigen wij je van harte uit om vóór 11 april 2018 je interesse kenbaar te maken. Teamcoördinator Lotte Wolff ziet je motivatie en curriculum vitae graag tegemoet op e-mail adres PenO@careshared.nl Wil je eerst meer informatie, dan kun je met Lotte bellen op telefoonnummer 06-15894953.

Speeddate

Op 26 april 2018 organiseren wij een speeddate. Houd deze datum vrij in je agenda! Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan op onze website www.deseizoenen.org.


Sport

Clubkampioenschappen 2018 Op zondag 25 maart zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen van badmintonclub ’t Veertje gespeeld. De hele dag werden er leuke, spannende en afwisselende wedstrijden gespeeld. ’s Ochtends vroeg werd begonnen met de junioren en senioren. Deze groepen speelden allemaal met wisselende dubbelpartnerom zoveel mogelijk winstpunten te halen. Halverwege de ochtend kwamen ook de pupillen/aspiranten om hun wedstrijden te spelen en tenslotte sloten na de lunch de allerjongste aan (de mini’s) om punten te scoren met de spelletjes. Mini’s: 1. Suus Verwegen; 2. De overige mini’s. Pupillen/Aspiranten Dubbel: 1. Wout Kusters-Pim v.d.Heuvel; 2. Jur v.ZutvenOlga v.Dommelen; 3. Jessy de Groot-Han v.d.Linden. Pupillen/Aspiranten Enkel: 1. Wout Kusters; 2. Pim v.d.Heuvel; 3. Jur v.Zutven. Junioren 1 Dubbel (beste dubbelmaatje): 1. Silke Vos; 2. Lotte Verwegen-Liz Westhoff; 3. Floor v.Berlo-Anouk Hoevenaars. Junioren 1 Enkel: 1. Silke Vos; 2. Lotte Verwegen; 3. Floor v.Berlo. Junioren 2 Dubbel (beste dubbelmaatje):

1. Janske Croijmans-Imke Wassenberg; 2. Lars Vorstenbosch-Joëlle Timmers; 3. Niek v.d.Rijt-Nienke v.d.Koevering. Junioren 2 Enkel: 1. Janske Croijmans; 2. Lars Vorstenbosch; 3. Joëlle Timmers. Senioren dubbel (beste dubbelpartner): 1. Marco v.Sleeuwen-Cees Vermeer; 2. Yvonne v.d.Wijst-Arno v.Dommelen; 3. Kees Gijsbers-Theo v.d.Burgt. Senioren Enkel: 1. Arno v.Dommelen; 2. Bart Peters; 3. Roos Verhoeven.

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Uitslag Opening Zomerseizoen 25 maart 1 Jan v.Kilsdonk; 2 Tiny v.d.Elzen; 3 Tiny Vesters; 4 Bert v.d.Mortel; 5 Piet v.d.Linden; 6 Toon v.d.Boogaard; 7 Cor Constant; 8 Martien v.d.Elzen; 9 Bennie Vesters; 10 Albert v.d.Loop; 11 Dora v. Berloo; 12 Frans v.Schijndel; 13 Jeanny Bevers; 14 Jan v.d.Elzen; 15 Bettie v. Zoggel; 16 Miet v.Dijk; 17 Jan Vogels; 18 Pieter v.Doren; 19 Jos Hoevenaars; 20 Sjaan v.d.Cruijsen; 21 Kees de Klijn; 22 Joke Peters; 23 Jan Bongers; 24 Antoinette Swinkels; 25 Jos v.Haare; 26 Bert v.d. Wetering; 27 Mieke v.Gerwen; 28 Huub v.Helvoirt; 29 Tonny Thomas; 30 Ties v.d.Tillart; 31 Mari v.Haandel; 32

Betsie v.Doren; 33 Wim v.Hees; 34 Harrie Coppens; 35 Frans de Bruin; 36 Henk v.Haandel; 37 Mientje Coppens; 38 Dinie Houtman; 39 Ferry v.Geem; 40 Karin v.d.Ven; 41 Piet de Groot; 42 Francien v.Helvoirt; 43 Jac. Osterloh; 44 Harrie v.Doren; 45 Toos Verhofstad; 46 Cor Verbrugge; 47 Harrie Donkers; 48 Geert Verstraten; 49 Pieta v.d.Velden; 50 Jan Kroos; 51 Truus v.d.Vondervoort; 52 Henk Vesters; 53 Erna Verstegen; 54 Johanna v.d.Elzen; 55 Betsie Verbrugge; 56 Annie Slits; 57 Sjan Kanters; 58 Jo v.d.Braak; 59 Annie v.Lankvelt; 60 Cor v.d.Zanden; 61 Jeanne Melis; 62 Tonnie v.Logten m; 63 Leen Emonds; 64 Alexander v.Asperen; 65 Piet v.d.Braak; 66 Wim v.Lankvelt; 67 Leni Cootjans; 68 Martien Timmers; 69 Truus de Klijn; 70 Pieta v.d.Ven; 71 Piet v.Haandel; 72 Grard Melis; 73 Riek Hurkmans; 74 Anneke v.d.Elzen; 75 Toon v.d.Velden; 76 Henk v.Vorst; 77 Jan Sleegers; 78 Wim van Rijbroek; 79 Sjaak v.d.Rijt; 80 Fien Geerts; 81 Wilhelmien v.d.Elzen; 82 Theo Versteegden; 83 Frans Vesters; 84 Trees v.Grinsven; 85 Betsie Vogels; 86 Mien v.d.Zanden; 87 Mia v.Berlo; 88 Grard School; 89 Huub Bevers; 90 Jan v.Berlo; 91 Lenie Schepers; 92 Nellie v.Hees; 93 Sjef v.d.Vondervoort; 94 Jo Bijvelds; 95 Maria School; 96 Annie Swinkels; 97 An v.Asseldonk; 98 John de Groot; 99 Bep Ceelen; 100 Martien v.Doren; 101 Tonnie v.Logten vr. ; 102 Nellie v.Haare; 103 Annemie Osterloh; 104 Janske Kaljé. Opening Zomerseizoen Aspirant-leden 1 Theo Bekkers; 2 Jan Wassenberg; 3 Cor Vereijken; 4 Sjaak Janssen; 5 Petra v.d.Elzen; 6 Ria Opsteen; 7 Hans v.d.Vondervoort; 8 Cor v.Berlo; 9 Ruud Willems; 10 Albert v.Berlo; 11 Marjolijn Vereijken; 12 Christ Coolen; 13 Anny v.Zutven; 14 Frans Mulkens; 15 Marian Willems; 16 Toos Huijbrechts; 17 Laura van Berlo; 18 Bert Klokgieter; 19 Wilhelmien v.d.Linden; 20 Maria Coolen; 21 Frieda Janssen; 22 Ulrike Thiel; 23 Leny Wassenberg; 24 Tiny v.Berlo; 25 Petra v.d.Laar.

Evenementenkalender De wisselbeker winnaars clubkampioenschappen 2018

8 april: Koningschieten bij het gildehuis. 14 en 15 april: Venhorst Creatief


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 1 april Emplina - Venhorst 2-0 Programma 5 april Venhorst 1 - TGG 1 18.30 u Programma 7 april Bavos VR30+ - Venhorst VR30+ 17.00 u Programma 8 april Venhorst 1 - BVV 1 14.30 u Bl-Geel'38 3 - Venhorst 2 12.00 u Mierlo-Hout 4 - Venhorst 3 14.30 u Venhorst 4 - Handel 3 12.00 u Hapse Boys 7 - Venhorst 5 0.00 u Venhorst VR1 - SSS'18 VR2 11.00 u Emplina 1 - Venhorst 1 Thuis haalde Venhorst de eerste punten van het seizoen tegen Emplina en na enkele goede resultaten de afgelopen maand wilde Venhorst vandaag natuurlijk weer een goed resultaat behalen tegen de ploeg uit Empel. Omdat de scheidsrechter het hoofdveld afkeurde moest er op het kunstgrasveld gespeeld worden en dat viel uiteindelijk niet mee. Met name de eerste helft kon Venhorst niet goed uit de voeten en kwamen veel ballen niet op de goede snelheid aan. In de 22e minuut kwam de thuisclub op een 1-0 voorsprong toen keeper Daan Fonken een ingeschoten bal moest loslaten, waarna die binnen geschoten werd door Emplinaspeler Thijs Engelbart. De ploeg uit Empel speelde vervolgens met name op het middenveld de bal simpel rond en Venhorst kon daar weinig tegenover stellen. Een paar minuten voor het rustsignaal kwam Emplina op 2-0 na een knap doelpunt uit een succesvolle dribbel. De 2e helft zagen we een meer evenwichtige wedstrijd, waarin beide ploegen overigens nauwelijks tot uitgespeelde kansen kwamen. Pas in het laatste kwart kreeg Venhorst een paar goede mogelijkheden, met name door Luuk v.d.Boo-gaard, die een inzet net over de kruising zag eindigen en door Thijs v.Sleeuwen, die net te kort kwam om tot scoren te komen. Al met al had Venhorst geen recht op punten, kreeg die ook niet, en zal a.s. donderdagavond thuis tegen TGG een en ander recht moeten zetten. Paaspop is dan uit de benen? en met 101 % inzet gaan we dan voor minstens drie punten.

Komt dat zien! JEUGDNIEUWS Programma zaterdag 7 april 2018 St. Hubert/De Willy's JO19-1 - JO19-1 vertrek 13.15 u, 14.30 u JVC Cuijk JO17-2 - JO17-1 vertrek 13.45 u, 15.00 u JO17-2 - Constantia JO17-2 14.30 u JO15-1 - Milsbeek/Astrantia JO15-1 13.00 u UDI'19/JO15-7 - JO15-2 vertrek 10.30 u, 11.30 u Gemert JO13-6 - JO13-2 vertrek 11.00 u, 12.00 u MO13-1 - Juliana Mill MO13-1 11.30 u JO11-1 - SV Milsbeek JO11-1 09.00 u Erp JO11-2 - JO11-2 vertrek 08.15 u, 09.15 u Boekel Sport JO11-5G - JO11-3 vertrek 09.45 u, 10.30 u MO11-1 - Maaskantse Boys MO11-1 09.00 u JO9-1 - Ysselsteyn JO9-2 10.15 u Boekel Sport JO8-4 - JO8-1G vertrek 08.50 u, 09.30 u JO8-2 - Heijen JO8-1 10.15 u Mini-pupillen 09.30 u

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 28 maart RIKKEN 1. Maria v.d.Ven 2. Tiny Welten 3. Ria Welten JOKEREN 1. Anneke v.d.Cruijsen 2. Marietje v.d.Elzen 3. Erna Verstegen

101 pnt. 36 pnt. 20 pnt. 81 pnt. 52 pnt. 37 pnt.

Eerste inschrijfronde Avond4daagse 2018 Volgende week (week van 9 april) vinden de voorinschrijvingen op de basisscholen weer plaats: Maandag 9 april, 14:30-15:00 uur, KC Regenboog Boeke Woensdag 11 april, 12:15-12:45 uur, KC St. Cornelius Venhorst Donderdag 12 april, 15:00-15:30 uur, OBS Uilenspiegel Boekel Donderdag, 12 april, 15:15-15:45 uur, KC Octopus Boekel U loopt toch ook weer mee? Ook dit jaar worden er mooie routes gelopen van 3, 5 of 10 kilometer. Startplaatsen zijn dit jaar in Boekel, Venhorst ĂŠn Huize Padua. Inschrijven met > 4 personen bij voorkeur d.m.v. een groepsinschrijving. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar op de basisscholen, bij Sporthal de Burcht of bij gemeenschapshuis de Horst Vrijwilligers Kunt u niet mee lopen, maar wilt u wel graag een bijdrage leveren aan de avond4daagse Boekel-Venhorst geef u dan op als vrijwilliger! Wij zoeken vrijwilligers tijdens alle wandelavonden voor bijvoorbeeld de stempelposten, hulp op de pauzeplekken en het begeleiden van de wandelaars bij bepaalde oversteekplaatsen. Contact Voor vragen en/of aanmelden als vrijwilliger kunt u via e-mail vierdaagseboekelvenhorst@gmail.com contact met ons opnemen.


Sport Doele Willem III Serieus Paaseierenschieten of 1 april grap. Afgelopen zondag 1e paasdag was het weer paaseieren verschieten bij Doele

Willem III. Dit wordt altijd op een ludieke manier verschoten en nu viel dat ook nog eens op 1 april . Een goede reden voor het organiserende comité om er iets speciaals van te maken. Zie bijgaande foto met Remco v.d.Hoogen, de winnaar bij de aspiranten.

Wieler Toer Club Boekel Dorp aan de riviertocht. Ondanks de slechte weersvoorspelling, stonden we toch met 19 man afgelopen zondag klaar voor vertrek. Dit keer was het de dorp aan de riviertocht. We reden eerst richting Elsendorp, St. Anthonis, Ledeacker. Wel een eindje om, als je naar de rivier toe wilt. Vanuit St. Hubert, richting Mill, Escharen, Grave. In Grave hoorden we een enorme knal en iedereen keek naar elkaars fiets, om te kijken wie er een lekke band had. Adri was de pechvogel, maar omdat zijn band langzaam leeg liep,

ZONDAG 8 APRIL

BOEKEL SPORT NOOIT GEDACHT AANVANG 14.30 UUR

kon hij toch tot de pauze doorfietsen. Die pauze kwam in Herpen. Binnen in het café zagen we de C-groep zitten. Die zaten al aan de chocolade eitjes. Ook wij hadden een hele doos vol, geschonken door onze ambachtelijke bakker Lambèr Merks. Ook de klanten aan de bar werden getrakteerd. Na de pauze was het niet ver meer, we zouden flink door kunnen rijden. Echter, opnieuw een knal en ja hoor: Adri had weer een kapotte band. Misschien toch niet goed gezien of er nog een steentje in de band zat (leesbril is ook handig Adri). Toch waren we om 5 over twaalf weer terug in Boekel. Volgende week rijden we de Rondom de IJzeren Mantocht. De volgwagen gaat dan niet mee. De B-groep rijdt de Venraytocht en de c-groep rijdt de Overloontocht. Tot volgende week. P.da leuse, www.wtcboekel.nl

Evenementenkalender 8 april: Koningschieten bij het gildehuis. 14 en 15 april: Venhorst Creatief

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 26 maart MVS Grootkeuken - Porte de Provence 1-1 Planotec E-Diensten - Quick Hedge 3-11 Torpedo TUB - Snackpoint LC 5-5 Stuc Force - Café Gij & Ik 7-5 Café LC/OOvB - v.d.Boogaard/v.Sleeuwen 4-5 Heuveltraining/v.Hoff - Elreka Hek 4-3 v.Haandel - Midicentrum Stender 2-7 Donkers/Claasse - De Schutboom 4-6 v.d. Aa Klusbedrijf - Mahobo 1-6 Invorm Interieur - TK ’t Stuupke 2-2 Programma 9 april Zaal A Donkers/Claasse - v.d.Boog./v.Sleeuwen 18.45 u Elreka Hek - Snackpoint LC 19.30 u v.Haandel Metaal - Stuc Force 20.15 u Heuveltraining/v.Hoff - Quick Hedge 21.00 u Invorm Interieur - Mahobo 21.45 u Zaal B Torpedo TUB - TK ’t Stuupke 18.45 u Porte de Provence - De Schutboom 19.30 u Planotec E-Diensten - v.d. Aa Klus 20.15 u MVS Grootkeuken - Midicentrum Stender 21.00 u Café LC/OOvB - Café Gij & Ik 21.45 u

Nijnsel 1 - Boekel Sport 1 De wedstrijd Nijnsel 1 - Boekel Sport 1 verhuisde van 1e Paasdag naar Paaszaterdag. De eerste minuut was er een van stilte voor Wim Verkampen. Al sinds de oprichting lid van Nijnsel en helaas geen getuige meer van het a.s. 70 jarig jubileum. Ruim tien minuten moesten alle supporters van Nijnsel en Boekel Sport samen vertoeven onder de ruime kantineveranda. Het water kwam met bakken uit de hemel. Het lichte overwicht van Boekel Sport leverde een paar kansjes op. In de 33e minuut was het echt raak. Twan Merks bediende Tim Schuijers en scoorde de 0-1. Dat werd zonder echte problemen ook de ruststand. De Boekelse verdediging stond als een huis en

verdedigde zeer alert en praktisch foutloos. Voorin grossierde met name Twan Merks in strakke voorzetten vanaf links. Zo ook in de 73e minuut. Een goede actie en een prima voorzet . Niemand om deze doeltreffend af te ronden. En in de rebound maakte Nijnsel vlijmscherp de 1-1. Die gelijke stand kon slechts 4 minuten gekoesterd worden. Tim Schuijers mocht in de 78e minuut Boekel Sport opnieuw aan de leiding helpen. 1-2. Teun Graat was de aangever. Een loeiharde Boekelse vrije trap kon door de Nijnselse keeper met uiterste krachtsinspanning nog gepareerd worden. De “streep” van Joris Polman was in de 88e minuut goed voor de 1-3. Nu was Matt Bevers, nog maar net in het veld, de man van de voorzet. Al met al opnieuw een zeer belangrijke overwinning en opnieuw terecht. Donderdag 5 april komt DAW om 18.30 op bezoek. Zondag 8 april is Boekel Sport gastheer van Nooit Gedacht. Supporters zijn weer allemaal van harte welkom. En met hevige regenval is er altijd nog een fraaie, comfortabele tribune!

DinsdagavondSkate Boekel Voor de skateliefhebbers wordt er ook dit jaar weer een wekelijks dinsdagavondrondje op de skates gereden vanaf het St. Agathaplein. Er wordt gestart op dinsdagavond 10 april.

Heb je zin om aan te sluiten, grijp nu je kans! De afstand wordt wekelijks opgebouwd en er wordt rekening gehouden met beginners. Vanaf de 1e dinsdag meedoen is zeker aan te bevelen i.v.m. de opbouw van de conditie en de gewenning op skates. Vertrek om 19.00 uur vanaf het St. Agathaplein in Boekel. Protectiemiddelen zijn aan te raden, een helm is verplicht. Voor info: www.skeelergroep.nl of 0620430257

KBO prijskaarten voor SENIOREN Uitslagen 26 maart RIKKEN 1. Harrie Donkers 2. Berta Bevers 3. Mia Vos 4. Grarda v.d.Ven 5. Gerrit Ophey 6. Piet v.d.Braak 7. Theo v.d.Elzen Poedelprijs Sjef Vondervoort JOKEREN 1.Ria v.Stiphout 2.Ida v.Rooy 3.Ria v.Doren 4.Anneke v.d.Cruysen Poedelprijs Zus Vesters

131 pnt. 69 pnt. 69 pnt. 65 pnt. 42 pnt. 38 pnt. 47pnt. 96 pnt. 135 pnt. 104 pnt. 90 pnt. 71pnt. 122 pn.t


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) C. Sanders - A. v. Duijnhoven 38-26 H. v. Houtum - G. Zomers 39-103 P. Koonings - P. v. Hoof 23-18 H. v.d. Heuvel - B. v.d. Mortel 65-58 R. Berens - J. v. Zon 22-30 R. Willems - Chr. Coolen 67-25 Sj. Donkers - M. Timmers 70-27 B. v.d. Heijden - P. v. Hoof 17-34 F. v. Boxtel - H. v.d. Zanden 22-30 Libre B (20 beurten) P. v. Duren - G. Verwegen 32-34 J. Kusters - H. Schepers 17-32 B. v.d. Bosch - J. Coolen 22-26 M. v.d. Heijden - H. Schepers 20-39 A. Verstegen - H. v. Duren 31-38 H. v.d. Berg - H. Coppens 21-21 J. Donkers - A. v. Asseldonk 30-23 M. v. Schijndel - M. v. Haandel 35-28 H. Arts - M. v. Doren 32-32 P. v. Duren - L. v. Sleeuwen 32-26 P. v. Doren - G. Verwegen 27-26 J. v.d. Aa - J. Kusters 24-24 J. v.d. Aa - A. v.d. Kimmenade 36-57 Libre C (20 beurten) A. v.d. Burgt - J. v. Duren 12-15 H. v.d. Nieuwenhof - P. Raijmakers 18-29 W. v. Hees - J. v. Asseldonk 25-32 A. v.d. Kamp - H. v. Vorst 18-18 J. v. Duren - F. v.d. Bosch 14-21 J. Manders - M. de Rijck 17-8 J. v.d. Broek - A. v.d. Burgt 15-9 T. v. Sleeuwen - W. Kroos 20-18 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Osch 6-17 P. Raijmakers - J. v. Osch 21-25 J. v. Duren - H. v. Melis 10-13 J. v. Asseldonk - Cl. Aldenhuijsen 27-12 Bandstoten A (20 beurten) A. v. Asseldonk - J. Coolen 29-25 J. Coolen - H. v. Houtum 23-19 H. v.d. Heuvel - A. v. Asseldonk 41-21 Sj. Donkers - J. Coolen 39-22 H. v. Houtum - H. v.d. Zanden 26-35

C. Sanders - G. Zomers 26-59 12-42 P. v. Hoof - J. v. Zon 22-21 F. v. Boxtel - A. v. Duijnhoven 21-33 R. Berens - G. v. Exel P. Koonings - R. Willems 18-38 C. Coolen - M. v. Doren 38-34 G. v. Exel - J. v. Zon 53-23 Sj. Donkers - H. v.d. Zanden 51-28 Bandstoten B (20 beurten) T. v.d. Heijden - J. v. Berlo 10-24 J. v. Duren - A. v.d. Burgt 2-20 J. v. Haare - B. v.d. Bosch 13-29 L. v. Sleeuwen - H. v.d. Nieuwenhof 12-11 W. v. Hees - J. v. Berlo 16-23 M. v. Haandel - F. v.d. Bosch 29-10 Harrie v.d. Berg - M. v.d. Heijden 7-13 Cl. Aldenhuijsen - A. v.d. Kamp 14-10 T. v.d. Heijden - H. Arts 19-20 P. Raijmakers - P. v. Duren 14-26 W. Kroos - L. v. Sleeuwen 4-19 F. v.d. Bosch - B. v.d. Bosch 7-26 A. v.d. Kamp - M. v.d. Heijden 7-32 Bent u lid van de KBO en biljart u ook graag? Meld u dan aan voor 1 juni aan bij Albert v.Duijnhoven als u wilt meespelen in de nieuwe competitie die in september start. Tel. 0681047490

Samen Sterk Libre A: Bert Klokgieter - Theo v.Alphen Gerrit v Reybroek - Piet Wijers Adrie v.d.Laar - Jan Emonds Wim v.d.Broek - Wessel v.d.Ven Martien v.d.Elzen - Jaap Heesen Theo v.d.Ven - Rien Koolen Libre B: Jan v.Kessel - Jan Sleegers Bert Donkers - Frits Koolen Jan v.Kessel - Piet Raaijmakers

40-17 18-38 53-40 30-36 26-46 34-36

Andries Emonds - Toon Hoevenaars 15-38 14-16 Arnold v.Dijk - Jan Manders Gerrit v.d.Cruijsen - Piet v.d.Sanden 13-24 Piet Raaijmakers - Jan v.Kilsdonk 8-22 Albert Kerkhof - Andre v.Bergen 17-18 Jan v.Kessel - Bert Thoonen 30-87 Jan v.Kilsdonk - Toon Hoevenaars 18-14 Bandstoten: Martien v.d.Elzen - Jaap Heesen 24-31 Jan Sleegers - Jan v.Kessel 8-11 Corrie v.d.Laar - Bert Thoonen 15-55 Andre v.Bergen - Piet v.d.Sanden 10-30 Jan v.Kessel - Gerrit v Reybroek 15-20 Corrie v.d.Laar - Jan v.Kessel 18-10 Driebanden: Geert v.d.Linden - Wessel v.d.Ven 5-10 Jaap Heesen - Adrie v.d.Laar 8-11 Hans v.d.Ven - Cor Vereijken 20-14 Jan Emonds - Corrie v.d.Laar 12-5

Uitslag Paasdrive 1. Dames Verbakel-Vijge 64,29% 2. Dames v.d.Burgt-Vogels 61,90% 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 61,76% 4. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 60,42% 5. Dames Putter-Rutten 58,33% 6. Dames v.Dinteren-v.Geffen 56,99% 7. Dames v.d.Heijden-Onclin 56,85% 8. Dames Biemans-v.d.Elzen 55,38% 9. Mw.v.Delst-Hr.v.d.Velde 54,91% 10. Mw.v.d.Linden-Hr.v.d.Ven 54,91% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

20-11 17-45 9-2

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

De rijschool voor uw rijbewijs:

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

ZWALUWLAAN 5 - BOEKEL Kom zaterdag kijken zonder afspraak van 11.00 tot 15.00 uur.

Meer info: Jonkers Makelaardij www.jonkers-makelaardij.nl 0492-392426

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * medische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in

onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl -----------------------------------------------------CONIFEREN Thuja Brabant 2 m, Taxus Baccata 1 m. Tel. 06-83605581 (na 17.00 uur). ----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren sTeIgeRmaTeRIaal en RolsTeIgeRs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij geBRuIKTe sTeIgeRplanKen Tel: 06-22887186 / 06-23064406

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

LEEUWERIKLAAN 13 - BOEKEL Kom zaterdag kijken zonder afspraak van 11.00 tot 15.00 uur.

Meer info: Jonkers Makelaardij www.jonkers-makelaardij.nl 0492-392426

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande SCHUIFWANDSYSTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenTOPCARE

n agels t u d io w axs alon

•acryl nagels •gel nagels •manicure behandeling •gellak •nail-art •Bruidsnagels •Cadeaubon •French pedicure (teennagels) •energetix magneet-sieraden •Harsen van alle lichaamsdelen• Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

scharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Diëtist voor particulieren en bedrijven e: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 samen op weg naar een mooi resultaat!

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

** NIEUW ** OPENINGSAANBIEDING Nieuwe set acrylnagels € 20,00 Nabehandeling € 15,00 Gellak op eigen nagels € 7,50

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

www.fannekedeleeuw.com 06-52 461 845 Gagelstraat 4 Venhorst

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande GEVRAAGD huishoudelijke hulp in Erp. Nederlands sprekend, betrouwbaar, betrokken en handig. Enkele uren per week, PGB-budget, geen afdracht loonheffing. Tel.nr. 06-38480647. ------------------------------------------------------

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. ------------------------------------------------------

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

Grote Baby- en Kinderbeurs Op dinsdag 10 april a.s. wordt er bij Nia Domo wederom een grote en gezellige baby-/kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden. In totaal zijn er zo'n 100 kramen met 2e hands spullen. Openingstijden: 20.00-22.00 uur. Voor meer informatie:babybeurs@outlook.com

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Pasfoto’s

maken in Boekel doe je bij The ReaD ShoP aan het St. agathaplein 4a in Boekel. 06537748006 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht. elektrotechniek

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

3 Containerverhuur 3 Hijswerkzaamheden 3 Transport 3 Leveren en afvoeren van o.a. zand en puin 3 Grondwerken

BERGSTRAAT 24 - BOEKEL Kom zaterdag kijken zonder afspraak van 11.00 tot 15.00 uur.

Meer info: Jonkers Makelaardij www.jonkers-makelaardij.nl 0492-392426

Jan Versteden | 0622043500 Wanroijseweg 17 | Venhorst


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor binnen en buiten

meuBels op maaT & sFeeR aCCessoIRes Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

IRENESTRAAT 17 - BOEKEL Kom zaterdag kijken zonder afspraak van 11.00 tot 15.00 uur.

Meer info: Jonkers Makelaardij www.jonkers-makelaardij.nl 0492-392426


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek

1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. WERKPLAATS AANWEZIG. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.