32e jaargang nr 36, 14 maart '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 14 maart 2018

Boekel Venhorst 36 Nummer

Koninklijke onderscheiding voor Harrie Verbakel Vrijwilligers, in het verenigingsleven zijn ze heel hard nodig. En voor een actief dorp is het verenigingsleven van groot belang. Zodat een leefbare woonomgeving gewaarborgd is. Veel vrijwilligers zijn vaak een groot aantal uren actief bezig om alles in goede banen te leiden voor hun club. Een van die vrijwilligers is Harrie Verbakel. Meer dan 40 jaar zet hij zich belangeloos in voor diverse verenigingen. De laatste 10 jaar als penningmeester in het bestuur van de KBO. Daarnaast was hij jarenlang actief bij als penningmeester of bestuurslid bij o.a. Volksuniversiteit Boekel Venhorst (1998-2011), Judoclub Boekel (1975-1981) en Badmintonclub ‘t Veertje ((1981-1991). Daarnaast was hij ook als groepsleider actief bij Scouting Boekel (1990-1996). Aan het einde van de jaarvergadering van de KBO afgelopen woensdag werd hierbij stilgestaan. Burgemeester Bos roemde Harrie voor al zijn werkzaamheden. Hij

APK nu â‚Ź 19.95 Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

gaf aan dat deze lijst van activiteiten voor de Koning reden waren hem te benoemen als Lid in de orde van Oranje Nassau. Het deed de burgemeester dan ook deugd de versierselen die bij deze onderscheiding behoren op te mogen spelden. Onze felicitaties aan Harrie.

Voorlezen in Bibliotheek Boekel Kinderen houden van boeken en voorlezen. Dit voorjaar gaan we in Bibliotheek Boekel weer voorlezen voor de allerkleinsten op de woensdagen 21 maart, 18 april, 16 mei en 20 juni. Steeds is er een actueel thema. Het voorlezen begint om 15.30 uur. Voor wie? Het voorlezen is bedoeld voor kinderen en

hun (groot)ouders. Na het lezen nemen we de tijd voor een activiteit, zoals zingen of kleuren. Kom samen met uw (klein)kind naar de bibliotheek en neem tijdens het voorlezen de tijd om een tijdschrift te lezen of boeken uit te zoeken. Waarom voorlezen? Voorlezen is leuk, spannend en goed voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Door voor te lezen leren kinderen nieuwe woorden kennen en ontdekken ze hoe zinnen worden opgebouwd. Daarnaast helpt voorlezen bij het leren luisteren en concentreren. Bovendien stimuleert voorlezen de fantasie. Allemaal zaken waar kinderen een leven lang plezier van hebben. Maar bovenal is voorlezen gezellig en plezierig en iets waar kinderen en ouders samen van kunnen genieten!

Evenementenkalender 6 april: Arnout v.d.Bosche - Burn out voor beginners in Gemeenschapshuis de Horst 8 april: Koningschieten bij het gildehuis. 14 en 15 april: Venhorst Creatief 22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein. Vrijdag 27 april: Koningsdag, Boekel aanvang 09:30 uur, Venhorst aanvang 10:45 uur 6 mei: open dag bij gilde St. Agatha

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis.

Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - Individuele Levensproces Begeleiding. Caroline v.d.Aa, 0651216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 18 maart 5e zondag van de Vasten: 10.30 u Senior-acoliet. Samenzang. Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; overleden ouders Harrie en Fien v.d. Velden-v.d.Horst; Wim Janssen en Hanneke Janssen- Verstraten (vwg. verjaardag) en kleinkind Sandra Arts; Karel Gijsbers en Nel Gijsbers-Megens en overleden familieleden; Bertus en Drieka Tielemans-Verbruggen; Cor Tielemans en overleden fam.Tielemans-v.Boxmeer; Anna v.Antwerpen-Vermeulen (vwg. sterfdag); Jo v.d.Kamp, fam.v.d.Kamp-Weemen en Mimie Kanters-Weemen; Ad Houtman, Ria en Tonia de Bruin. Woensdag 21 maart: 19.00 u St.Petruskapel. Jan de Rijck; Harrie Klokgieter en Mien Klokgieter-Vesters (vwg. verjaardag Harrie); Marinus v.Haandel en Petronella v.Haandel-Raijmakers; Lou v.Rooij (vwg. sterfdag) en fam.v. Rooij-v.Boerdonk-v.d.Valk; Bert v.Doren (vwg. sterfdag); Josefien Megens-Rademaker (vwg. verjaardag), Koos Megens en hun zonen Eric en Paul.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 18 maart, 5e zondag van het Vasten, Patroonsfeest H.Jozef. m.m.v. gilde St.Agatha: 09.00 u Gildemis; mmv. Parochieel Gemengd Koor. Tien Kanters en Lies Kanters-Egelmeers; Henricus Willems en Lamberdina Willems-Deenen; Dien Janssen-Selten (vwg. verjaardag) en Bert Janssen, Wiljan Bijvelds (vwg. verjaardag) en André Bijvelds en Jeroen Janssen.

OVERLEDEN: Boekel: Jaantje Tielemans- Raaijmakers Uden: Tiny Bouwmans Ria Verkroost Zeeland: Agnes v.d.Ven-Lange Wim Boeijen

Vastenaktie. In de gehele vastentijd de oranje bussen en collectemandjes achter in de St. Agathakerk en de St. Jozefkerk staan waarin u uw bijdrage aan de vastenaktie kunt deponeren. Deze week zal er bij het Weekblad Boekel Venhorst een Vastenaktie-enveloppe gevoegd zijn waarin u ook uw bijdrage kunt doen. De opbrengst hiervan is bestemd voor het goede werk te ondersteunen van priester Patrick Uwusu in Ghana. Bezinningsmiddag over de Eucharistie. Op donderdagmiddag 22 maart vindt er een bezinningsmiddag plaats met als thema ‘De Eucharistie dieper beleven.’ Inleider is broeder Johan te Velde osb van de Benedictijner St. Willibrordsabdij te Doetinchem. De bezinningsmiddag wordt gehouden in de Cenakelkerk nabij Nijmegen. Aansluitend zal prof. dr. Herwi Rikhof, pastor van de Cenakelkerk, een bezinning begeleiden over de Eucharistie. De bijeenkomst begint om 16.30 uur en wordt rond 18.15 uur afgesloten met

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

een broodje en een drankje. Locatie: Cenakelkerk, Pastoor Rabouplein 1, Heilig Landstichting, nabij Nijmegen. Organisatie: Centrum voor Parochiespiritualiteit in samenwerking met de Cenakelkerk. Gevraagde bijdrage € 5 (betaling kan ter plaatse). Opgave via cps.nijmegen@kloosterbrakkenstein.nl. graag voor 15 maart. Meer info: www.parochiespiritualiteit.org 2e Pinksterdag toegewijd aan Maria. De maandag na Pinksteren zal met ingang van dit jaar voortaan worden gevierd als de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Dat heeft paus Fran-ciscus op 3 maart bij decreet bekend laten maken. Het decreet wijst erop, dat bij de overweging van de mysteries van Christus en van het wezen van de Kerk de Maagd Maria niet buiten beschouwing kan blijven, omdat zij zowel de Moeder is van Christus als van de Kerk. Augustinus zei al dat Maria de moeder is van de ledematen van de Kerk, omdat zij door haar liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk. Paus Leo de Grote verkondigde dat de geboorte van het Hoofd ook de geboorte van het Lichaam is en hij duidde Maria tevens aan als moeder van Christus, de Zoon van God, én als moeder van de ledema-

AANBIEDINGEN van donderdag 15 t/m woensdag 24 maart

CHOCOLADEVLAAI KAASSNACK VIKORNBROOD ROOMBROODJE Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

10.00 25 € 1. 95 € 1. 35 € 1. 12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten ten van het mystieke lichaam, nl. de Kerk. "Deze overwegingen ontspringen aan het goddelijk moederschap van Maria en aan haar band met het werk van de Verlosser, dat zijn hoogtepunt vindt op het uur van het kruis. Staande naast het kruis ontving moeder Maria het liefdestestament van haar Zoon, waardoor zij alle mensen, vertegenwoordigd in de persoon van de geliefde leerling, aannam als kinderen die herboren moesten worden tot het goddelijke leven. Zo werd zij de liefdevolle moeder van de Kerk, die door Christus werd verwekt op het kruis, toen Hij de Geest gaf. Van zijn kant koos Christus in zijn geliefde leerling alle leerlingen uit als vertegenwoordigers van zijn liefde tegenover zijn Moeder, door haar aan hen toe te vertrouwen, zodat zij haar zouden eren met de genegenheid van kinderen." De zalige Paus Paulus VI riep op 21 november 1964 aan het eind van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie de heilige Maagd Maria uit tot "Moeder van de Kerk". Bij gelegenheid van het heilig Jaar van de verzoening (1974) werd ter ere van de Heilige Maria, Moeder van de Kerk, een votiefmis opgesteld. In zijn commentaar wijst kardinaal Sarah erop, dat in de loop van de jaren de invoeging van de viering van "Maria, Moeder van de Kerk" in de eigen kalender van sommige landen op de maandag na Pinksteren werd goedgekeurd en ingevoerd (bijv. in Polen en ArgentiniĂŤ). Deze viering werd voor andere dagen goedgekeurd met betrekking tot bijzondere plaatsen, zoals de Basiliek van Sint-Pieter, waar de afkondiging van deze titel door Paulus VI plaats had gevonden. Ook sommigen ordes en congregaties verkregen de goedkeuring voor de eigen teksten van deze viering. Nu wordt deze viering in heel de Latijnse kerk ingevoerd.

Dank je wel! Door jullie medeleven en warme belangstelling hebben wij, met een heel goed gevoel, afscheid kunnen nemen van onze speciale broer

Clemens Verbrugge Hartelijk dank aan zoveel mensen uit Gemert, Boekel en omstreken, die op wat voor manier dan ook vorm hebben gegeven aan dit, voor ons waardevol en hartverwarmend, afscheid. Wij ontlenen hier heel veel steun aan. Broers en zussen Neven en nichten Boekel, maart 2018

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKS- of JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel tel. 322140


Berichten

Plan Ecodorp blijft vragen oproepen. De beantwoording in februari jl door het huidige college op onze schriftelijke vragen over De Run/Ecodorp vinden wij onvoldoende. Onze vraag, waarom de Ecodorpers slechts € 75,00 per m2 hoeven te betalen en het college met uitdrukkelijke instemming van DOP en Gemeenschapsbelang Venhorst afwijkt van alle andere gangbare afspraken over Boekelse grondprijzen kregen wij een weinigzeggend antwoord. Met citaat: “Zou het bouwplan van Ecodorp als netto meters verkaveld worden verkocht (alleen een perceel van 150 m2 onder de (eco-)woningen) dan komen we bij 30 woningen op een grondafname van 4500 m2 à € 200 = € 900.000) “ Dit komt neer op een omrekensommetje van 1,2 ha van € 75,00 per m2. Met veel gegoochel met boekwaarden en (af)waarderingen wordt er een compleet rookgordijn opgetrokken. De € 75,00

per m2 is gebaseerd op een waardering uit 2013. Wij begrijpen niet waarom dit nominale bedrag anno 2018 niet is opgewaardeerd volgens de gangbare rentetarieven. Daarom heeft het CDA samen met de VVD gevraagd om alsnog een cijfermatige onderbouwing te geven. Het zou dit college sieren, wanneer zij nog voor de verkiezingen hier opheldering over geven. Wat heeft deze DOP wethouder de afgelopen 4 jaar gedaan? Wat betreft grondwerving voor de toekomst veel te weinig!!! Uit artikel in Brabants Dagblad van 1-3-2018 blijkt dat Boekel aan zijn laatste grondvoorraad op de Run toe. Dat is funest voor de Boekelse ontwikkeling. Regeren is ook vooruit zien. Afgelopen jaren heeft het CDA meerdere keren dit college opgeroepen tot actieve bouwgrondwerving. Nu dreigen we achter de feiten aan te lopen. Onze vraag aan de wethouder is dan ook klip en klaar: Wat heeft hij afgelopen 4 jaar feitelijk ondernomen aan actieve werving van een koper/projectontwikkelaar, die wel bereid is om deze 1,2 ha tegen de normale verkoopprijs te kopen, i.p.v. een “geldende boekwaarde”?

Trots op vierde generatie Op 20 november 2017 is Lynn v.Melis geboren en daardoor kon deze prachtige foto worden gemaakt met vier generaties. Lynn is het dochtertje van Hilde Jans-Beeke (25 jaar) uit Boekel, kleindochter van hele trotse oma Leny Verwegen (60 jaar) uit Boekel en achterkleindochter van trotse overgrootoma Stiena Verwegen-Brugmans (85 jaar) uit Erp, hier met de kleine Lynn op schoot.

Het CDA wil graag onderzocht zien, op welke wijze er nog mogelijkheden zijn, om met een actieve verkoopactie, het Ecodorp-perceel van 1,2 ha op korte termijn te verkopen aan de reguliere woningmarkt, tegen marktconforme verkoopprijzen. Wij willen onze starters en inwoners van Boekel graag van een nieuwe woonplek voorzien. Het CDA wil daarom snel op zoek naar nieuwe locaties om ook de komende jaren bouwgrond uit te kunnen geven.

Onze Boekelse CDA wethouder Marius Tielemans

Groei en Bloei Ontdek de wondere wereld van wisselbeplanting Lezing door Joyce Oomen bij Groei en Bloei Gemert/ Bakel e.o. Aanvang 20.00 uur Waar Zalencomplex Dientje, Kerkstraat 9 te Gemert Voor alle leden en introducés Kosten: gratis voor leden, introducés € 3,00 Joyce Oomen van Blooming Bussines is gespecialiseerd in het maken van veel kleurige beplantingen voor o.a. particulieren, gemeenteborders en parktuinen. Met als speerpunt het gebruik van bijzondere en makkelijke eenjarigen. Of zoals ze zelf zegt `wisselplanten`. Ontdek de wondere wereld van wisselbeplanting.


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 VERGADERING RAADSCOMMISSIE Locatie: raadzaal van het gemeentehuis Agenda van de gezamenlijke openbare vergadering van de Raadscommissies Algemene Zaken en Grondgebiedzaken op maandag 19 maart 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Presentatie door dhr. P. Verlaan, secretaris Veiligheidsregio BrabantNoord over de ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio 5. Uiteenzetting stand van zaken Neerbroek 27 en Neerbroek 29, Molenbrand 5 - 9, Molenakker 5 6. Raadsvoorstel inzake beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord 7. Raadsvoorstel inzake kaderbrief 2019 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf 8. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 BSOB 9. Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e wijziging van de APV 2014 10. Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2018 11. Raadsvoorstel inzake delegatiebesluit m.b.t. Omgevingsplan 2016 12. Raadsvoorstel inzake kaders ontwikkeling Boekels Ven 13. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 14. Vaststelling advieslijst Algemene Zaken 7 februari en Grondgebiedzaken 6 februari 2018 15. Rondvraag Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bewonerszaken op dinsdag 20 maart 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Stand van zaken nieuwbouw KindPark Boekel/Presentatie namens de Projectgroep Kindpark Boekel, architect en aannemer

5.

Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant 6. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant 7. Raadsvoorstel inzake deelname door GGD Hart voor Brabant in een coöperatie 8. Raadsvoorstel inzake kadernota 2019 Regionaal bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost 9. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s 10. Vaststelling advieslijst vergadering 7 februari 2018 11. Rondvraag

Spreekrecht voor burgers Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse, telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 326806 of via margie.philipse@boekel.nl. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > Bestuur en organisatie › Commissies › Agenda en notulen

Gebruik dezelfde app als de gemeenteraad De gemeenteraad werkt digitaal. Alle agenda’s van raads- en commissievergaderingen met bijbehorende stukken worden hiervoor in een speciale vergaderapplicatie (app) geplaatst. Deze app is ook voor u beschikbaar.

Hoe komt u bij deze vergaderapp Dat kan op twee manieren: 1. ga op een PC naar www.ibabs.eu en log daar in. Dat doet u door rechtsboven op deze site te klikken op ‘iBabs login’. 2. gebruikt u een tablet of smartphone: download dan de iBabs-pro app in de AppStore of de iBabs app in de Playstore. Na installatie opent u de app en klikt u eveneens rechtsboven op de site op ‘iBabs login’


Gemeente Boekel

Na het inloggen verschijnt er een scherm waarin wordt aangegeven: login met iBabs account. U vult daar de volgende gegevens in: Site (bovenste veld): boekel Emailadres: burger burger Wachtwoord:

Wat kunt u vinden in de app? • de openbare vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen • de mededelingen van het college van B&W aan de gemeenteraad (onder de knop ‘overzichten’) • de ingediende schriftelijke vragen van raadsleden en de antwoorden daarop van het college van B&W (onder de knop ‘overzichten’) • met de zoekfunctie kunt u openbare vergaderstukken vinden vanaf december 2013

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 7 maart 2018 Verloren: - blauwe portemonnee met daarin 4 sleutels - gouden schakelarmband - grote sleutelbos - telefoon met zwart hoesje en ID-kaart - herenportemonnee met diverse pasjes - kleine portemonnee, kleur: zwart, met inhoud

Gevonden: - herenfiets Gazelle - bril Calvin Klein - fietssleutel aan sleutelring en koperen cilindertje aanhangersleutel met sleutelhanger outfit Nederlands elftal

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Mountaintainbikeclub a.t.beasts Gemert voor het houden van een fietsveldtoertocht (zonder wedstrijdelement) op zondag 18 maart 2018 van 08:00 tot 13:00 uur. Hierbij maakt men gebruik van een aantal wegen/paden in de gemeente Boekel globaal gelegen tussen de gemeentegrens met Handel, Langstraat, Hoekstraat, Dennenmark, Arendnest, wijk “Dooleggen”, wijk “Vogelenzang”, Runstraat en Gemertseweg

Verleende vergunning aan: - Vereniging van Handboogschutters Doele Willem III voor het organiseren van de handboogsport wedstrijden op 14 april, 15 april, 7 juli, 25 augustus, 26 augustus, 5 oktober, 6 oktober en 7 oktober 2018 (verzenddatum 8 maart 2018) - Dameskorfbalvereniging Jong en Sportief voor het organiseren van een loterij op 16 juni 2018 (verzenddatum 2 maart 2018) - P.J.M. van der Ven voor het organiseren van een loterij op 10 maart 2018 (verzenddatum 2 maart 2018)

UITSLAGENAVOND GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Op woensdag 21 maart a.s. worden in de Pleinzaal van Nia Domo in Boekel de uitslagen van de op deze dag gehouden gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt.

Vanaf 21.30 uur bent u van harte welkom om uit de eerste hand te vernemen hoe de gemeenteraad de komende 4 jaren zal zijn samengesteld.

Deze avond is vanaf 22.00 uur ook te volgen via een rechtstreekste uitzending van de Blok. En vergeet u vooral niet om op 21 maart te gaan stemmen! Want elke stem telt!

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 14 maart 2018 De burgemeester van Boekel

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een wielerwedstrijd op woensdag 5 juli 2018.

In verband hiermee wordt op die dag tussen 17.00 uur en 22.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - een gedeelte van Elzen, Molenbrand, Het Goor en Grimmekamp in Boekel afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met diverse handboogwedstrijden.

In verband hiermee geldt een parkeerverbod aan de fietspadzijde van Waterval op diverse data in 2018: 14 april, 15 april, 7 juli, 25 augustus en 26 augustus van 08.00 uur tot 19.00 uur en van vrijdag 5 oktober 20.00 uur tot en met zondag 7 oktober 19.00 uur. De organisatie zorgt zelf voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Boekel, 2 maart 2018 De burgemeester van Boekel.


KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het voeren van ondergeschikte detailhandel Locatie: De Vlonder 31, Boekel Verzenddatum: 5 maart 2018

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: wijzigen situatie uitbreiding champignonkwekerij Locatie: Peelstraat 9, Boekel Verzenddatum: 8 maart 2018

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een woonhuis Locatie: Irenestraat 41, Boekel Verzenddatum: 5 maart 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis Locatie: Boekweit 30, Boekel Verzenddatum: 7 maart 2018

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis Locatie: Boekweit 32, Boekel Verzenddatum: 7 maart 2018 De beschikkingen en de bijbehorende

stukken liggen met ingang van woensdag 14 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders,

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 27 februari jl. is o.a. aan de orde geweest:

BEZWAAR TEGEN GEWEIGERDE KAPVERGUNNING PLATANEN 19 Het college heeft besloten om de omgevingsvergunning voor het vellen van 1 inlandse eik aangrenzend aan het bosgebied ter hoogte van de Platanen 19 te verlenen. Deze omgevingsvergunning is eerder geweigerd, maar op basis van het ingediende bezwaarschrift heeft het college besloten om de vergunning toch te verlenen. EXTRA BUDGET VEILIG THUIS 2018 College vraagt de gemeenteraad budget beschikbaar te stellen voor Veilig Thuis voor 2018.

KADERNOTA 2019 REGIONAAL BUREAU LEERPLICHT EN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN RBL BNO Het college legt de Kadernota 2019 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voor aan de gemeenteraad.

COLLEGEVOORSTEL ZIENSWIJZEVERZOEK BELEIDSKADER 2019 VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD De Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de gemeenteraad van Boekel om een zienswijze te geven op het beleidskader 2019. Conclusie is dat op basis van de verhoogde bijdrage in combinatie met inflatiecorrectie en een stijgend inwonertal voor 2019 een extra bijdrage van € 52.800 nodig is.

KADERNOTA 2019 GGD HART VOOR BRABANT De gemeente werkt voor het gezondheidsbeleid samen met 25 gemeenten in de regio middels de GGD Hart voor Brabant. De GGD legt nu haar plannen voor 2019 ter instemming voor. KADERS ONTWIKKELING BOEKELS VEN Voor mogelijke toekomstige plannen rondom Boekels Ven wordt aan de gemeenteraad gevraagd de kaders vast te stellen.

MELDING VAN DEELNAME DOOR DE GGD IN EEN COÖPERATIE De gemeente Tilburg en haar partners willen een hechtere samenwerkingsvorm in de vorm van een coöperatie starten in samenwerking met de GGD.

COLLEGEVOORSTEL TWEEDE WIJZIGING APV Voor de aanpak van ondermijning is regelgeving beschikbaar die de gemeente in staat te stellen om proactief, preventief en reactief ondermijnende criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Anders gezegd om de gemeente bestuurlijk weerbaarder te maken. Deze regelgeving wordt aan de Algemene Plaatselijke Verordening van Boekel toegevoegd. Daarnaast wordt een aantal artikelen toegevoegd of gewijzigd op de onderwerpen: aanpak woonoverlast, hondenpoep, gebiedsontzeggingen en omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden.


Gemeente Boekel

maar ook een naar de Voorzieningen-rechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een hooiberg Locatie: Zijp 1b, Boekel Datum ontvangst: 26 februari 2018

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

MEER GROEN IN BOEKELS TUINEN MET OPERATIE STEENBREEK Gemeente Boekel heeft zich samen met andere As50+ gemeenten Bernheze, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden en Waterschap Aa en Maas aangesloten bij de landelijke publiekscampagne van Operatie Steenbreek. Woensdag 7 maart 2018 gaf wethouder Ted van de Loo, samen met de andere wethouders het startsein voor deze campagne in de regio.

Het doel van deze actie is het tegengaan van de verstening in de tuin en bewoners bewust maken van de nadelige gevolgen van deze verstening. Denk hierbij aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan klimaatverandering. Wateroverlast levert gemeenten en inwoners een flinke kostenpost op. Met de actie Operatie Steenbreek gaan de genoemde gemeenten en Water-schap Aa en Maas zich richten op eigenaren van particuliere tuinen en bedrijfstuinen. 40% van de stedelijke oppervlakte is namelijk particulier bezit.

Tijd voor actie Iedereen kan in eigen tuin aan de slag om tegels te verwijderen en planten erin te zetten. Dat levert veel voordelen op, zoals: • Een betere gezondheid • Minder omgevingsgeluid • Brengt de natuur dichterbij • Meer soorten dieren • Verkoeling en betere luchtkwaliteit • Minder wateroverlast en waterschade • Minder energielasten • Hogere waarde van de woning

Berichten STICHTING BOMEN BOEKEL Beste Boekelnaren. zondag 11 maart 2018 In aanloop naar de verkiezingen hoor en lees je voornamelijk de dingen die moeten gaan veranderen in de komende vier jaar en opvallend weinig over wat er de laatste jaren is bereikt. Met name de mensen die naar eer en geweten hun stinkende best hebben gedaan om een beleid te voeren wat de weg naar een betere toekomst doet inslaan moeten het ontgelden. Zij worden afgeschilderd alsof ze uit een

andere wereld komen en over de materie waarvoor ze zijn ingehuurd nul inzicht hebben. Nou hebben wij, de Stichting Bomen Boekel, gelukkig andere ervaringen. Voorop gesteld dat wat wij aan samenwerking en medewerking de laatste jaren ondervonden hebben van het college en ambtenaren, voor onze stichting een eyeopener is geweest. Wij zijn heel erg nauw betrokken geraakt bij het behoud en het onderhoud van het groen in Boekel. Zoals in elk overleg waar in eerste instantie de meningen uiteen lopen, hebben ook wij bij het college en in het bijzonder de wethouder, indringend moeten pleiten om onze standpunten te verduidelijken. Dat resulteerde dan vrijwel altijd in een voor beide partijen, ac-

ceptabel resultaat. In elk geval zo dat we het volgende overleg weer onbevangen en open met elkaar aan tafel zaten. Wij zien met belangstelling uit naar de uitslag van de komende verkiezingen. Wij hopen vurig dat de samenwerking met college en ambtenaren ook de komende vier jaar op dezelfde wijze kan blijven bestaan want we zijn er nog lang niet. Dan maakt het ook niet uit of een wethouder wel of niet in de gemeente woont waar hij of zij werkt, al denken sommigen daar anders over. Van ons, de Stichting Bomen Boekel, mag het toekomstig college dezelfde samenstelling houden als nu met voor ons een betrokken en geinteresseerde wethouder. Stichting Bomen Boekel


Droomhuis bouwen? We zijn trots op het plan De Run! Waarom? Omdat dit het eerste plan is in de gemeente Boekel waar geen gasaansluitingen meer aanwezig zijn. Het wordt dus een gasloos plan.

BOUWKAVELS TE KOOP

Daarnaast moeten op alle kavels 0 op de meter woningen gebouwd worden. Dit houdt in dat een huis evenveel of meer energie opwekt als nodig is voor het huis én het huishouden. Bij het indienen van de vergunningaanvraag bij de gemeente dient een HQHUJLHSUHVWDWLHFHUWL¿FDDW WH ZRUGHQ bijgevoegd, waaruit blijkt dat de woning 0 op de meter wordt gebouwd. Het hemelwater dient op eigen terrein verwerkt te worden.

Eén inschrijving per stel. Op deze manier houdt de gemeente Boekel het zo eerlijk mogelijk voor iedereen.

www.boekel.nl/derun

De verwachting is dat het plan De Run in juni 2018 bouwrijp is.

Info: www.boekel.nl/derun


Algemeen

Expositie Fotogroep Focus KBO

Op zaterdag 3 en zondag 4 maart heeft Fotogroep Focus voor de derde keer een expositie georganiseerd in Boszicht. De officiële opening vond plaats op zaterdag 3 maart om 11.00 uur door burgemeester Pierre Bos, die vervolgens ruim de tijd nam om alle foto's te bekijken en te bespreken met de makers. Tijdens de tentoonstelling werden er op gezette tijden AV (Audio Visueel) presentaties getoond. Dit jaar werd voor het eerst gebruik gemaakt van nieuwe expositieborden die het geheel een verzorgde uitstraling gaven en er een overzichtelijke tentoonstelling van maakten. De belangstelling was geweldig. Beide dagen heeft Fotogroep Focus veel bezoekers mogen ontvangen en de reacties waren bijzonder positief. De foto's maar ook de AV (Audio Visueel) presentaties werden uitgebreid bekeken en vaak ook besproken. Fotogroep Focus mag dan ook terugkijken op een zeer geslaagde expositie. Inmiddels is Fotogroep Focus al weer begonnen met de voorbereiding voor de volgende expositie, die zal plaatsvinden op 9 en 10 maart 2019. De Fotogroep wil graag de KBO Boekel en Wim van den Broek Electroworld bedanken voor hun ondersteuning. Ten slotte bedanken we alle bezoekers voor hun belangstelling en enthousiasme, waar-

door dit een geslaagd weekend is geworden. Wilt u meer weten over Fotogroep Focus KBO Boekel kijk dan op onze website www.fotogroep-focus-kbo-boekel.simplesite.com of stuur een e-mail aan fotogroep.focus@gmail.com.

Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 2 tot en met 7 april

U doet toch ook mee!!! Binnenkort valt hij in de brievenbus van elke bewoner uit Boekel en Venhorst; de witte envelop met het herkenbare logo van de Goede Doelen Week. Voor de 4e keer alweer wordt de Goede Doelen Week in onze dorpen gehouden. Dus de meeste bewoners weten wat er van hen verwacht wordt. De favoriete Goede Doelen aan kruizen en de donatie in de envelop stoppen. Alle 17 goede doelen zijn CBF goedgekeurd en zetten zich in voor de naaste medemens in nood. Uw donatie komt op de goede plek terecht voor onderzoek, hulp of als ondersteuning. De collectanten komen meestal uit uw eigen straat. Ze kunnen zich eventueel ook legitimeren. Als u de collectant hebt gemist, stopt zij een briefje in uw brievenbus, zodat u alsnog

uw bijdrage kunt deponeren. Steun de Goede Doelen. Wij rekenen op u!! Kennismaking met enkele Goede Doelen:

HERSENSTICHTING Zet alles op om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. www. Hersenstichting.nl. Contactpersoon: José Smits.

KWF KANKERBESTRIJDING KWF Kankerbestrijding strijdt met uw steun voor minder kanker, meer kans op genezing en betere kwaliteit van leven. www.kwfkankerbestrijding.nl. Contactpersoon: Angela v.d.Rijt en Desiree Koppers.

Nationaal Fonds Kinderhulp vindt dat alle kinderen recht hebben op geluk en helpt hen met een dagje uit, fiets of sinterklaascadeau. Lokaal: Via stichting leergeld. Gemert e.o. www.kinderhulp.nl. Contactpersoon: Willemien v.d.Broek.

Stichting Opkikker OUDE MOBIELE TELEFOONS Lever uw oude mobiele telefoon bij ons in! Stichting Opkikker zamelt deze in, waar ze een vergoeding voor krijgen. De opbrengst komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. In Boekel kun u ze inleveren op Volkelseweg 18. Lege inkt-cartridges zijn ook welkom. Alvast bedankt. Groetjes Bas van der Ven kinderambassadeur Stichting Opkikker.


Algemeen Ingezonden Brief VERKIEZINGEN Volgende week gemeenteraadsverkiezingen. Weet u al welke partij, of bent u geen zwevende maar een partijgetrouwe kiezer? Dat is wel het gemakkelijkst, er hoeft niet nagedacht te worden. Toch kunt u zich afvragen of daarvoor de verkiezingen zijn bedoeld. Om de 4 jaar mogen we als kiesgerechtigden de partijen beoordelen/afrekenen over hun geleverde prestaties de afgelopen 4 jaar. Voordat u kiest is het ook goed om de programma’s, de visies van de partijen voor de komende 4 jaar eens door te nemen en met elkaar te vergelijken. U zult merken dat het dan een soort eenheidsworst is. U kent dat wel, statements als: goede voorzieningen voor zorg, leefbaarheid, duurzaam, economie, jeugd, oudere, milieu enz. enz. Feitelijk kom je deze bij elke politieke bestuursverkiezing tegen. En toch, toch is het (voor mij althans) ditmaal anders dan voorheen. Ik was een partijgetrouwe kiezer, maar ‘mijn’ partij heeft haar identiteit verloren. Men is als het ware ‘vreemd’ gegaan en zijn daardoor een stuk

minder herkenbaar. Per definitie hangt bij vreemdgaan een negatieve sfeer, maar dat geheel ter zijde. Daardoor word ook ik gedwongen na te denken aan welke partij ik mijn stem geef. Het goede van deze partijgedaanteverandering is dat je met meer interesse de visies van andere partijen doorneemt. Als u dan de schok van eenheidsworst te boven bent en meer inhoudelijk de statements doorneemt, staan er toch zeer opvallende dingen in. Bijvoorbeeld, als u pretendeert een partij te zijn die milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, maar tegelijkertijd bio-centrales die groene stroom produceren ten alle tijden uitsluit, ben ik de weg kwijt. Wat ook opvalt is dat een partij jaren heeft verkondigd dat Boekel haar zelfstandigheid moest opgeven, en nu plots 180 graden draait en voor zelfstandig kiest. Niets zo veranderlijk als de mens of, politiek de waan van dag? Tijdens de ZLTO politieke bijeenkomst van 8 maart kwam ook het blok aan het gemeentelijk been ter spraken. U weet wel, de agrarische ondernemer die zijn bedrijf aan de gemeente deed met de afspraak dat hij op een toegezegde locatie opnieuw

mocht beginnen. Later trok de huidige coalitie de melk op, er mocht niet gebouwd worden en bleef deze kwestie maar door sudderen. Ondanks dat de ondernemer diverse keren de rechter aan zijn zijden vond hield de gemeente stug vol. Het gevolg, een enorme financiële schade voor de ondernemer. De coalitiepartijen wil deze nu toch tegemoetkomen met een (miljoenen?) afkoopsom. Er is voldoende geld om dat te regelen kregen we op de ZLTO bijeenkomst te horen! Het spreekt voor zich dat u en ik dat mede hebben opgebracht, de coalitiepartijen gaan dit echt niet zelf betalen. Vandaar dat Boekel in het hogere segment valt qua OZB! Dat mogen we de coalitiepartijen toch aanrekenen? Afspraken niet nakomen is al te verfoeilijk, maar eigen idealen verwezenlijken over de (financiële) rug van de inwoners is echt niet goed. Velen, dat merkte je ook bij de ZLTO bijeenkomst, zijn tegen de gemeentelijke 4 miljoen investering in de zuidwand van het Agathaplein, behalve de politiek dan. Volgende week woensdag zijn wij als kiezers aan het woord!! Misschien moeten we die kans toch maar niet voorbij laten gaan. Vriendelijke groet, Ruud Gijsbers gijsbersruud@gmail.com

­te­huur

Wit gele Kruispad 23, 5427 ax Boekel huurprijs € 540,38 p.m. EigEnschappEn Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: servicekosten: soort woning: Energielabel: Woonkamer: Keuken: slaapkamer 1: slaapkamer 2: Doucheruimte: Bergruimte: Zolder: met vaste trap huishoudsamenstelling: gezam. bruto inkomen:

zondag 18 maart 2018 eind maart 2018 € 0,91 p.m. seniorenappartement c 19,16 m2 5,44 m2 12,43 m2 17,69 m2 3,84 m2 2,43 m2 16,72 m2 1 á 2 personen lee ijd 55+ 1 persoon met inkomen tot €22.400, 2 personen met inkomen tot €30.400

Woningzoekende dienen bij peelrandWonen te zijn ingeschreven. U dient bij elke reactiebon de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43 of via www.belastingdienst.nl. Wijkt uw huidige inkomen af? Lever dan ook de recente loongegevens aan. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

REactiEBon

naam: .............................................................................................................. Voorletters: ..............................................................................................

adres:.....................................................................................................................................................................................................................................

postcode: ......................................................................................................... plaats: .......................................................................................................

geboortedatum: .............................................................................................. inschrijfnummer: ......................................................................................

tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

aantal personen: ...................................................................................................................................................................................................................

telefoon:................................................................................................................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................................................................................................... o Wit gele Kruispad 23, Boekel - huurprijs € 540,38 p.m.


Algemeen bedrag zou verdubbeld worden door de directie. Supermarkt Coop hartelijk dank voor het bedrag. Als koor kunnen we dat geld goed gebruiken.

Koor Alegria bedankt supermarkt Coop Koor Alegria heeft 390,- euro ontvangen van supermarkt Coop voor in de kas. Dat is toch geweldig!!! Een klant kan er voor kiezen, dat zijn statiegeld niet afgerekend wordt, maar ingeleverd wordt naar een goed doel. Als koor waren we als goed doel betrokken bij de statiegeld actie van supermarkt Coop. Dat was natuurlijk super, want als beginnend koor moet een financiële basis opgebouwd worden. Die actie duurde drie maanden en het eind-

SCOUTING BOEKEL Potgrondactie Scouting Boekel Zet de bloemetjes buiten in de potgrond van Scouting Boekel! Op zaterdag 24 maart houden we onze jaarlijkse potgrondactie. Tussen 10.00 en 15.00 uur komen de leden van Scouting Boekel bij u aan de deur om zakken potgrond aan te bieden. De zakken worden direct bij u afgeleverd. In een zak zit 50 liter Legro potgrond van goede kwaliteit. De potgrond kost 5,00 euro voor één zak en 14,00 euro voor drie zakken. We komen in alle straten in de bebouwde kom van zowel Boekel als Venhorst en in een aantal straten in het buitengebied. Het is mogelijk de potgrond alvast te bestellen via de potgrondtele-

Zonnepanelen energiecoöperatie op dak Nia Domo Eerder informeerden wij u al over het initiatief van Boekel Energie om met gebruikmaking van de postcoderoosregeling een

foon 06 1213 7439 (telefonisch of WhatsApp) of op www.scoutingboekel.nl. De potgrond wordt dan naar keuze op vrijdagavond 23 maart of zaterdag tijdens de actie bij u bezorgd. Met uw bij-

collectief zonnepanelenproject op te starten in Boekel. Op donderdag 29 maart organiseert Boekel Energie een informatieavond over dit project, waarbij tevens de inschrijving voor deelname zal starten. Dak Nia Domo wordt Zonnedak De gemeente Boekel heeft het dak van Nia Domo beschikbaar gesteld aan Boekel Energie voor het eerste collectieve zonnepanelenproject in Boekel. Op het dak kunnen circa 275 zonnepanelen geplaatst worden welke ongeveer 65.000 kWh per jaar zullen gaan opwekken. Bij voldoende animo zal de installatie van de panelen nog in de eerste helft van 2018 aanvangen en zal de eerste duurzame energie vanaf juli geleverd worden. Wie kan deelnemen? Omdat we bij dit project gebruik maken van de postcoderoosregeling, kunnen alleen mensen die gehuisvest zijn in het gebied met postcode 5427, 5428, 5404, 5408, 5409, 5421, 5423 en 5469 deelnemen. Deelnemers uit Boekel en Venhorst (de postcodes 5427 en 5428) krijgen voorrang, omdat het een project voor en door inwoners van de gemeente Boekel is. Deelnemers kunnen zogenaamde ‘zonaandelen’ kopen. De terugverdientijd van de investering in deze zonaandelen ligt tussen de 7 en 8 jaar. De exacte prijs van de zonaandelen zal op 29 maart bekend gemaakt worden. Is uw interesse gewekt? Dan zien wij u graag op 29 maart om 20.00 uur in de lunchroom van Nia Domo.

drage steunt u de jeugd- en jongerenactiviteiten van Scouting Boekel. Graag tot ziens op zaterdag 24 maart! Info: www.scoutingboekel.nl of Teun v.d. Hei, 06 1346 2228.Algemeen Puur Mieke een van de beste webwinkels Puur Mieke wint de Shopping Award XS voor de beste webwinkel in de categorie eten en drinken. Donderdag 8 maart werden in de Westerunie in Amsterdam de Shopping Awards XS 2018 uitgereikt aan de 11 beste webwinkels van Nederland met een jaaromzet tot 4 miljoen euro. In de categorie eten & drinken won Puur Mieke deze prestigieuze award. Puur Mieke mag zich dus de beste webwinkel van Nederland noemen in haar branche. Puur Mieke kreeg van de consumenten het hoogste rapportcijfer, waarmee ze de andere webshops in deze categorie achter zich liet. Puur Mieke is een initiatief van Mieke Hendriks. Met de website wil zij iedereen op een eerlijke en betrouwbare manier adviseren in het gebruik van pure producten. Met informatie over pure voeding en pure producten op het gebied van verzorging, make-up en gebruiksartikelen. Alle voeding in de webshop is glutenvrij, lactosevrij, vrij van geraffineerde suiker en waar mogelijk biologisch. Naast deze dagelijkse boodschappen kun je ook terecht voor natuurlijke verzorgingsproducten, supplementen, rvs drinkflessen en broodtrommels. Alles voor een gezond en gifvrij leven. Mieke Hendriks is begonnen in haar tuinhuisje. “In het begin deed ik alles zelf, de producten beheren op de webshop en het inpakken en het verzenden. Inmiddels is het gegroeid naar een bloeiend bedrijf met 7 medewerkers”. Ze runt het bedrijf

met passie en dat straalt uit in alles wat ze doet. “De klanten krijgen bij elke bestelling een persoonlijk handgeschreven kaartje. Vaak doe ik er een sample bij, van iets wat ze kunnen uitproberen”. Ondanks de groeiambities blijft klantenservice het belangrijkste. “Als die goed is, komen mensen vanzelf terug naar onze webwinkel. We willen graag de gezonde bol.com van Nederland worden, een begrip als het ware”.

Leren mixen met een echte DJ tijdens OctoPlus. Hoe stoer is dat? Op school les krijgen van een echte top DJ! DJ PeterBird, in juni zelfs optredend in Boekel, kwam een masterclass verzorgen aan enkele kinderen die zich hadden opgeven voor deze OctoPlus-activiteit. Nummers kiezen, beats op elkaar afstemmen, mixen en effecten toevoegen: muziek maken in de 21e eeuw. Op Octopus staat talent en uitdaging hoog in het vaandel. Sinds enkele jaren biedt Kindcentrum Octopus daarom in het naschoolse programma leuke en aparte activiteiten aan onder de naam OctoPlus. Kinderen kunnen hierbij eigen

uitdagingen en talenten onderzoeken en wij bieden hierbij de mogelijkheid om vanuit hun eigen interesse in te schrijven op activiteiten die niet voorkomen in het normale lesprogramma. Zo kwamen er al diverse workshops voorbij op het gebied van techniek, digitaal ontwerpen, drama, bakken, muziek, sport en spel. Momenteel loopt er een cursus typen en worden er wekelijks tekenworkshops gegeven.

Nieuw in het programma was enige maanden geleden een workshop kinderyoga en musical. Ook nieuw in ons aanbod is gitaarspelen. Juf Hanny leert de kinderen hierbij de beginselen van het gitaarspel aan. De kinderen mogen in deze periode gebruik maken van gloednieuwe gitaren die ze ook mee naar huis krijgen. In de loop van het jaar zullen nog verschillende interessante workshops op de kalender komen staan, waaronder golfen met een echte golfpro op de golfbaan van De Stippelberg. Kortom ook na schooltijd is er van alles te beleven op Kindcentrum Octopus! Ook kinderen die niet op basisschool Octopus zitten kunnen deelnemen. En mocht u zelf een leuke workshop willen verzorgen, dan zijn we altijd geïnteresseerd. Meer info hierover kunt vinden op: www.kindcentrumoctopus.nl of neem contact op met de directie.


Weekendaanbieding

geldig van vrijdag 16 t/m zondag 18 maart

5 vers afgebakken broodjes voor maar

Keuze uit diverse soorten

Cruijgenstraat 3 Erp Tel. 0413 - 22 42 52

Maandag 08.00 - 21.00 uur Dinsdag 08.00 - 21.00 uur Woensdag 08.00 - 21.00 uur

Donderdag 08.00 - 21.00 uur Vrijdag 08.00 - 21.00 uur

1 euro

Zaterdag 08.00 - 21.00 uur Zondag 10.00 - 18.00 uur


Algemeen

Laat uw stem niet verloren gaan! Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel doet geen loze beloftes om inwoners te (p)aaien. Afgelopen jaren heeft u gemerkt dat we hebben gedaan wat we hebben gezegd. U kunt dit nog eens nalezen op onze website: www.gemeenschapsbelang.nl Gemeentelijke financiën en OZB De financiële positie van de gemeente is de afgelopen jaren flink verbeterd. Dat kan geen enkele partij ontkennen. Gemeente Boekel is niet de goedkoopste als het om OZB gaat, maar ook niet de duurste (kijk op www.gemeenschapsbelang.nl voor de OZB-feiten). Gemeenschapsbelang vindt dat er gekeken moet worden naar de verhouding tussen de OZB- opbrengst van woningen en van niet-woningen (bedrijven en verenigingsaccommodaties). Op initiatief van Gemeenschapsbelang kunnen de meeste bedrijven de OZB ook in 10 termijnen betalen in plaats van in één keer. Een politieke partij die roept dat de OZB omlaag moet, zal ergens op moeten bezuinigen. Er is helaas weinig tot niets meer te halen bij Gemeenschappelijke Regelingen. Ook is de afgelopen jaren behoorlijk beknibbeld op de ambtelijke organisatie. Indien we niet meer middelen vanuit het Rijk krijgen, zal OZB verlaging vooral ten koste gaan van de voorzieningen en subsidies. Wij willen niet bezuinigen op het voorzieningsniveau en subsidies. Sterker nog; daar waar mogelijk willen we het voorzieningenniveau versterken. Laat niet uw stem (p)aaien als u niet weet waar u vervolgens “geslagen” gaat worden! Vrijwilligers en verenigingen Door sommige partijen wordt de sugges-

tie gewekt dat er bezuinigd wordt op vrijwilligers en verenigingen. Gemeenschapsbelang heeft geen enkele intentie hierop te bezuinigen. Sterker nog: we hebben vrijwilligersinitiatieven ondersteund en zullen dit blijven doen. De huuropbrengsten n.a.v. het accommodatiebeleid, welke door de gemeenteraad unaniem is vastgesteld, is over de verenigingen herverdeeld. Hierover was destijds veel politieke reuring. Helaas pakt een eerlijke verdeling niet voor iedereen even goed uit. Gemeenschapsbelang heeft gepleit voor aanvullende maatregelen. De voorgestelde kleine kernentoeslag voor Venhorst kreeg helaas geen meerderheid. Daarom hebben we ingestemd met het voorstel dat het College samen met Leefbaar Venhorst een Leefbaarheidsonderzoek gaat houden zodat op basis van de uitkomsten beoordeeld kan worden wat aanvullend nodig is. Ook de gevolgen bij binnensportverenigingen was en is voor ons nog steeds een aandachtspunt. Kortom: we houden de vinger aan de pols om bij onbedoelde effecten, bij te sturen. Gemeenschapsbelang laat uw vrijwilligers-en verenigingsstem niet verloren gaan! Bouwgrond In de gemeente zijn de afgelopen jaren ruim 400 woningen gebouwd. Helaas blijft de woningbouw in Venhorst achter. Het is voor de leefbaarheid van belang dat er ieder jaar woningen en dus inwoners bijkomen. Om dit te stimuleren is op initiatief van Gemeenschapsbelang de grondprijs in Venhorst losgekoppeld van Boekel en dus verlaagd. Het huidig college heeft hard gewerkt aan een plan om in Boekel nieuwe bouwlocaties te vinden. Hierover worden we binnenkort geïnformeerd. Het verwijt aan de coalitie over ongelijke behandeling betreffende Ecodorp is niet op feiten gebaseerd. Hierover is al eerder gepubliceerd. U kunt de feiten nalezen op http://www.gemeenschapsbelang.nl/bestanden/324.pdf.

Desondanks wordt u die suggestie voorgehouden. Het lijkt op een gezochte verkiezingscampagne stok bij gebrek aan beter. Laat uw stem niet (p)aaien door partijen die niet het Gemeenschappelijke belang nastreven! Economische perspectieven en ondernemerschap Gemeenschapsbelang wil investeren in de Zuidwand zodat het centrum weer een aantrekkelijk winkelgebied wordt. In de gemeente zijn veel ondernemers actief. Afhankelijk van het soort onderneming, zijn daarvoor geschikte locaties op bedrijventerreinen, bebouwde kom of buitengebied, nodig. Daarvoor zetten we ons in. Daarnaast wil Gemeenschapsbelang voor zover dat mogelijk is, nadrukkelijker sturen op het innemen van lege vergunningen zodat er milieuruimte ontstaat voor jonge agrariërs om op geschikte locaties hun bedrijven verder te ontwikkelen. Hierbij is de medewerking van collega agrariërs van cruciaal belang. Gemeenschapsbelang laat uw ondernemers stem niet verloren gaan! Veiligheid en Sleepwet We zijn een veilige gemeente en dat willen we zo houden. Veel buurtverenigingen hebben een buurtapp. Hierdoor wordt niet alleen de eigen buurt veiliger maar de gehele gemeente. Dit hebben we eerder gestimuleerd en dat blijven we doen. Een actuele ontwikkeling is de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens (AVG) bij de gemeente, instellingen en verenigingen, die hiervoor maatregelen moeten treffen. Gemeenschapsbelang heeft een oproep naar het College gedaan om verenigingen indien nodig, te ondersteunen. Hieraan wordt gehoor gegeven. Laat ook uw stem niet verloren gaan bij het raadgevend referendum over de Sleepwet! Gemeenschapsbelang heeft oog voor ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor u als inwoner, vrijwilliger, bedrijf, instelling of vereniging. Kortom: Gemeenschapsbelang laat uw stem niet verloren gaan! Kies voor de komende vier jaar een verantwoordelijk bestuur! Stem Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel, Ook Uw belang! Kijk ook op: www.gemeenschapsbelang.nl en onze Facebook paginaAlgemeen De zin of onzin van huidproducten Iedere dag zijn wij in de praktijk bezig met onze grootste spiegel van ons lichaam: de huid! Op social media en diverse bladen wordt er veel gepubliceerd over producten tegen rimpels, acne, pigmentvlekjes en huidverslapping. Scrubben, scrubben, peelen, peelen, smeren, smeren en niet te vergeten de Injectables! HELP, wat nu te doen………. Kijk naar hoe de huid van nature functioneert en welke stoffen dit kunnen versterken. Vocht in de huid brengen gaat niet, maar goed ook anders zouden we als Michelin poppetjes uit de douche komen. Wel kunnen we door middel van de goede producten de huid helpen zijn vocht langer vast te houden! Leer in onze lezing hoe een huid in elkaar zit, ontdek welke werkstoffen de huid kunnen versterken en welke stoffen je huid juist kwaad doen. Een huid hebben we maar één en daar moeten we zeer zuinig op zijn. Zaterdag 28 april van 10.00 tot 13:00 uur, vanaf 09.30 uur staat de koffie/ thee klaar! Locatie: Schepersdijk 7 Venhorst. Opgeven via info@schoonheidscentrummonique.nl. www.schoonheidscentrummonique.nl Tel: 06 23053255

Sloepie

Kom gezellig naar ons toe……. Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 9 maart Uur: 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur sloepie De volgende Sloepie-avonden zijn op: 23 maart, 13 april, 11 mei, 25 mei Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om Uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 20 maart wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, Binnenhofke, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, KerkstraatNoord, Winkel CAV, Bernhardstraat vol-

ledig, Zorgcen-trum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Goederen- & Dienstenveiling Op zaterdag 15 september 2018 organiseren De Peeltuuters en Dweilorkest Ok Moi samen een grote goederen- en dienstenveiling bij Plein 31 in Venhorst. Zorg dus dat je deze datum alvast vrij houdt. Verdere informatie volgt te zijner tijd. We willen ook een rubriek maken met particuliere diensten, dus heb je een ludieke, grappige of bijzondere dienst aan te bieden dan mag je dit alvast mailen naar: veilingvenhorst2018@gmail.com

Boekel kermis nu ook in Oss bekend Jan en Marlène van harte gefeliciteerd met de 2e plaats tijdens de half-vastenoptocht in Oss.

Wij kijken terug op 4 geweldige voorstellingen! Vooral de 3 avonden waren druk bezocht en alle voorstellingen werd er flink gelachen! Dankzij de vele verkochte loten en de vele gesponsorde prijzen hebben we weer veel mensen kunnen verblijden en ook wij zijn blij met de inkomsten. Daarom zeggen wij ook bedankt aan alle bezoekers en aan alle winkeliers die een prijs beschikbaar hebben gesteld! Nu gaan wij genieten van een paar maandjes rust en na de meivakantie zullen wij weer gaan repeteren op een mooi nieuw stuk in 2019. Wat het gaat worden is nog niet bekend, daar gaat onze leescommissie zich over buigen, maar dat het weer een lachwekkend stuk is dat is een ding dat zeker is! U kunt ons volgen op onze facebookpagina! Met vriendelijke toneelgroeten!!!
GERRY WEBER - WEBER EDITION - TAIFUN - EXPRESSO - ZERRES - ENJOY - STREET ONE - MAC - KYRA & KO

a.s. dinsdag 20 maart

MODEFLITSEN!

een sjaal of ketting!!

GRATIS

Bij besteding vanaf € 99,95 ontvangt u


*(0((17( %2(.(/

Verkiezingsspecial

Stemt u ook voor gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart? Op 21 maart 2018 mag u uw stem uitbrengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Geen idee wat de gemeenteraadsverkiezingen zijn? Hoe het in zijn werk gaat of wie er mag stemmen? Lees verder en u bent helemaal op de hoogte. Wat zijn de gemeenteraadsverkiezingen? De gemeenteraadsverkiezingen vinden eens per vier jaar plaats. De laatste verkiezingen waren op 19 maart 2014. U kiest tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor de leden van de gemeenteraad. Elke gemeente heeft een gemeenteraad en een college van burgemeesters en wethouders. Deze vormen samen het gemeentebestuur. De leden van de gemeenteraad vertegenwoordigen de inwoners van de gemeente en luisteren naar wat er speelt in de gemeente Boekel en naar wat de inwoners willen. Als inwoners stemt u op kandidaten van de politieke partijen in Boekel. De kandidaten met de meeste stemmen worden dan raadslid in de gemeenteraad. Goed om te weten: het zogeheten ‘dagelijkse bestuur’ van de gemeente Boekel is in handen van het college van burgemeester en wethouders. Dat college wordt gekozen door de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad kan aandringen op wijziging van plannen van het college van burgemeester en wethouders en heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een wethouder weg te sturen. Door te stemmen heeft u dus indirect invloed op het dagelijkse bestuur. Wie mogen er stemmen? Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een Nederlandse nationaliteit? Dan mag u stemmen. Ook EU-burgers en niet EU-burgers die minimaal vijf jaar legaal in Nederland wonen mogen stemmen. Om in Boekel te mogen stemmen moest u voor 5 februari 2018 in Boekel ingeschreven zijn. Stond u op dat moment niet in Boekel ingeschreven? Dan ontvangt u uw stempas op uw oude adres en moet u in uw oude gemeente stemmen. Wanneer kan ik stemmen? De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018. De stembureaus in Boekel zijn die dag open van 07.30 tot 21.00 uur. Als inwoner van Boekel mag u overal stemmen, u bent dus niet gebonden aan een VSHFLÂżHN VWHPEXUHDX Niet vergeten! :DQQHHU X JDDW VWHPPHQ EHQW X YHUSOLFKW XZ LGHQWLÂżFDWLHEHZLMV ULMEHZLMV SDVSRRUW ,' NDDUW PHH WH QHPHQ Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. Vergeet ook uw stempas niet mee te nemen. Zonder identiteitsbewijs en stempas mag u namelijk niet stemmen. U ontvangt uw stempas uiterlijk 14 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen per post. Op wie kan ik stemmen? U stemt dus op een kandidaat van een politieke partij. Begin maart ontvangt u de kandidatenlijsten. Waarom moet ik gaan stemmen? Gemeenteraadsverkiezingen klinken niet heel spannend, maar zijn toch belangrijk. Bent u niet tevreden over de gang van zaken in de gemeente Boekel? Of juist heel tevreden? Ga dan stemmen. Houdt u van Boekel? Ga dan stemmen. Door te stemmen kunt u namelijk invloed uitoefenen op de keuzes die er vóór en over de gemeente worden gemaakt. Waar vind ik meer informatie? Op https://www.boekel.nl/in-de-gemeente/gemeentenieuws_41226/ vindt u meer informatie over de partijen en de kandidaten.OP DE VOLGENDE PAGINA’S STELLEN DE PARTIJEN ZICH AAN U VOOR


Lijst 1 - DOP

Bewust verder...

Al 12 jaar LIJST 1 ---------------------

Een beter leefmilieu begint bij de D.O.P.

De D.O.P. is vanaf 2006 de grootste partij in Boekel. Dat zijn we geworden door bij elk besluit het algemeen belang voorop te stellen. Voor het vertrouwen zijn we onze kiezers uit Boekel, Venhorst en Huize Padua dankbaar. Wij willen de komende raadsperiode graag verder, bewust verder ‌

Consequent, doen wat je zegt en ... onderscheidend 'RRU FRQVHTXHQW EHOHLG ]LMQ RQ]H ÂżQDQFLsQ RQGDQNV YHUOLH]HQ LQ het grondbedrijf van vroeger en overheidsbezuinigingen, op orde en zijn de leefbaarheid en volksgezondheid verbeterd. Hoewel de Boekelse politiek het over de meeste onderwerpen grotendeels eens is met elkaar, constateert de D.O.P. op sociaal vlak en de volksgezondheid wezenlijke verschillen. 1. Leefbaarheid en veiligheid Door het hoge voorzieningenniveau in Boekel blijft het inwoneraantal groeien. Daarom ondersteunen wij voorzieningen zoals de randweg, het kindpark, het centrum (“boodschappendorpâ€?) en nieuwe woningbouwlocaties. 2. Zorg en gezondheid Belangrijk is dat iedereen meedoet in deze maatschappij. Mogelijkheden en onmogelijkheden van inwoners staan centraal, niet het UHFKW RS HHQ YRRU]LHQLQJ ,PPHUV ZLH NDQ GRHW PHH 'H ' 2 3 heeft extra aandacht voor de zwakkeren in onze maatschappij.

3. Natuur, milieu en duurzaamheid ,Q KHW EXLWHQJHELHG ZRQHQ ZHUNHQ HQ UHFUHsUHQ PHQVHQ +HW QLHXZH Omgevingsplan beperkt ontwikkelingskansen op aangewezen plekken in ons buitengebied. Noodzakelijk, want mensen zijn de overlast zat. De D.O.P. staat garant voor een goede afweging tussen de ontwikkelingskansen voor ondernemers en de kwaliteit van het milieu en de leefomgeving. Nieuwe ontwikkelingen die het milieu ten goede komen stimuleren wij. 4. Sport en cultuur Sport en cultuur zijn niet weg te denken in Boekel. Sport moet betaalbaar blijven voor iedereen. De D.O.P. is tevreden over het nieuwe accommodatie- en subsidiebeleid omdat, in tegenstelling tot het verleden, gemeenschapsgelden nu eerlijk worden verdeeld. 5. Werken en ondernemen Boekel is een ondernemend dorp. Voor een gezond ondernemersklimaat moet Boekel de centrumvisie actualiseren en nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen. 6. Gemeenschap Samen zijn wij Boekel, Venhorst en Huize Padua. Neem je verantwoordelijkheid en neem actief deel. Het volledige verkiezingsprogramma vind je op www.dopboekel.nl. Uit interesse of voor vragen over bepaalde onderdelen, kun je altijd contact opnemen met onze gemeenteraadsleden. Zij staan je heel graag te woord.

Lijst 2 - CDA Boekel Venhorst

Voor een zelfstandig Boekel Tegen hogere woonlasten

Voor een goed sport- en verenigingenbeleid Tegen de voorkeurspositie van Ecodorp

Voor meer inspraak van inwoners (Meer informatie op de achterpagina)


Lijst 3 - Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel -

Gemeenschapsbelang ook voor U een logische keuze! De gemeente Boekel staat bekend als een sociale en veilige gemeente met voldoende voorzieningen, een rijk verenigingsleven en betaalbare bouwkavels. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is niet zo. Het aantal inwoners in de gemeente Boekel is in tegenstelling tot veel omliggende gemeenten, ondanks de crisis, toegenomen. Het is ons gelukt om meer inwoners aan ons te binden. Om deze lijn voort te zetten, is het van belang dat er voldoende voorzieningen en activiteiten zijn die jeugd, (jong)volwassenen en ouderen aan ons binden. Hiervoor is politieke wil, daadkracht en soms eigenzinnigheid nodig. Dat kunt u ook de komende periode van ons verwachten.

-

Goede onderwijsvoorzieningen en educatie Voorzien in eigen inkomen en inkomensondersteuning Faciliteren van burgerinitiatieven Actief verenigingsleven en verenigingsgebouwen Gezonde leef- en woonomgeving Versterken natuur en landschap Herbestemming vrijkomende agrarische bebouwing Passend en beschikbaar (openbaar) vervoer Faciliteren economische ontwikkeling en (regionale) werkgelegenheid Versterken recreatie en toerisme .ZDOLWDWLHYH ZDQGHO YRHW HQ ÂżHWVSDGHQ 9HLOLJKHLG Financieel gezond, zelfstandig en een goede strategische visie Jeugd krijgt zeggenschap

Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel maakt zich sterk voor vele gemeenschappelijke belangen. En dat is ‘Ook uw belang!’ Kies voor de komende vier jaar een verantwoordelijk bestuur!

Gemeenschapsbelang staat voor rechtvaardigheid en bouwt zijn mening op feiten, samen met u willen wij het volgende realiseren: - Betaalbare duurzame en levensloopbestendige woningen en bouwkavels - Voldoende bedrijfskavels - Toegankelijke en voldoende kwalitatieve zorg- en welzijnsvoorzieningen - Kwalitatieve jeugdzorg

Lijst 4 - VVD

Ondernemers en (nieuwe) inwoners de ruimte bieden • Ontwikkelen Zuidwand St. Agathaplein • Uitbreiding van industrieterreinen van Boekel en Venhorst • Nieuwbouwprojecten initiÍren

Toegankelijke (jeugd-)zorg en welzijn Geen bezuinigingen op vrijwilligerswerk Sport en cultuur bereikbaar voor kinderen en jong volwassenen Woonlasten gemiddeld maken met omliggende gemeenten Ondersteuning veehouders ĂŠn bewoners in het buitengebied bij transitie duurzame veehouderij Transparant en herkenbaar “Boekelsâ€? bestuur Website https://boekel.vvd.nl, Facebook @vvdboekelvenhorst, Twitter @boekelvvd


‘Ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning voor iedereen’ In verband met de groeiende programmering zijn wij op zoek naar een

Bibliotheekmedewerker programmering­m/v

gericht­op­kinderen,­jongeren­en­jong­volwassenen­ (voor­18­à­20­uur­per­week)

Gedreven­lokale­verbinder­die­op­creatieve­en­ inspirerende­wijze­samen­met­collega’s­en­andere­partners de­programmering­van­de­bibliotheek­vormgeeft.­ Kijk op onze website www.bibliotheeklagebeemden.nl voor meer informatie over onze organisatie en de volledige vacaturetekst. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

80’s - 90’s & 00’s avond m.m.v. dj Job

café ‘t Menneke in

ZATERDAG 17 MAART

aanvang 21.00 uur Toegang gratis

MENU PROVENCE

Knolselderij Romige soep van knolselderij met garnituur, geparfumeerd met truffel of Rivierkreeft Tartaar van rivierkreeft, aardappel, kreeftenmayonaise en garnituur of Winterproeverij Duo van kippenragout met bladerdeeg en ganzenlevermousse met chutney of Salade Italien Combinatie van Parmaham, Parmezaanse kaas, stoofpeer, balsamico en huisgedroogde tomaat

***

Zeebaars Gebakken zeebaarsfilet met getomateerde bearnaisesaus of Steak Biefstuk van Black Angus rund geserveerd met rode portsaus of Saumon et Moules Op de huid gebakken zalmfilet met mosselen en kreeftensaus of Gelderse hoen Gebakken hoenfilet met kastanje champignons en truffeljus

***

Kaas Selectie van 3 soorten kaas of Chocoladeparfait Witte chocoladeparfait, chocoladesaus, brownie en slagroom of Degustation Mokka brullée, mousse van Baileys en parfait van gezouten karamel

€ 24,50

De prijs is alleen geldig wanneer u een keuze maakt uit bovenstaand menu. Wanneer u het menu wijzigt worden de gerechten afzonderlijk berekend.

Voor de à la carte kaart zie de website

Café ‘t MENNEKE Kerkstraat 26, Boekel Tel. 0492-321278

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Algemeen Boekels Duo wint Keeztoernooi Texel/Ibiza van Nederland - Boekel is sinds zondag 11 maart 2018 2 officiële Keez-kampioenen rijker. Op een heus tweedaags evenement heeft het duo Tijs ‘Bompa’ Verstraten - Damon ‘de Assistenkoning’ v.d.Zanden het Texels Keezkampioenschap op haar naam geschreven door 143 teams achter zich te laten. Intensieve training heeft zijn vruchten afgeworpen. Wekelijks worden er uren getraind in het clubhuis aan de Patrijslaan 12, alles onder het genot van een chippie en een flessie. Deze voorbereiding heeft er mede voor gezorgd dat 10 van de 10 wedstrijden werden gewonnen door team ‘4 meter pure ellende’. Daar hoor ik u fronsen, Bompa is eenmaal 1.60 hoog, maar dat is geen excuus om deze nog nooit eerder vertoonde prestatie in de geschiedenis van het Texels

Discoskaten Hallo kinderen uit Boekel, Venhorst en omstreken. Op vrijdag 16 en 23 maart gaan we weer discoskaten op het St. Agathaplein. Het discolicht gaat aan, muziek op sterkte, koek en snoepie kraampje open en de pret kan beginnen. Maar niet zonder jullie! Kom meedoen op het St.Agathaplein op vrijdag 16 en 23 maart; van 19.00 tot 21.00 uur. Gratis toegang natuurlijk! Mocht één van de avonden uitvallen om-

Keezkampioenschap te bereiken. Ongeslagen keren de mannen terug naar het vasteland nadat ze de pers te woord hadden gestaan. De massaal toegestroomde media vroegen hoe dit duo er voor heeft gezorgd de platte kar op te mogen. Bompa: “Cruciaal in het toernooi was de zet in wedstrijd 6 van het toernooi. Ik speelde mijn favoriete kaart, de seven, waarbij ik er voor kon kiezen een pion keurig binnen te fietsen. Maar ik gebruikte mijn brein en besloot te gaan Dannyën door de tegenstander er af te vegen en het poortje te openen. Deze doordachte zet bleek de juiste, de tegenstander had geen opklapper meer en zo konden we ons terug in de pot vechten en ook deze winnend afsluiten.” Een van de journalisten stelde de vraag of dat het Keez-spel meer geluk is dan tactiek. Damon: “Neje, geluk is met de domme. In wedstrijd 9 nam ik bijvoorbeeld risico door niet meteen te Boeren op een moment dat de tegenstander een pion voor

dat het regent, dan wordt deze verschoven naar de volgende vrijdag. Kijk in geval van twijfel op onze website. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom op het plein, maar wel graag rrrrrollend. Beste ouders; de veiligheid van de kinderen staat voorop. Daarom willen wij u erop attenderen dat het discoskaten plaats vindt op het St. Agathaplein. Er wordt geen toezicht gehouden op parkeerplaatsen, pleintjes of wegen in de buurt van het plein. Tot ziens! Schaats- & Skategroep Boekel 06-20430257, www.skeelergroep.nl

de wedstrijd had kunnen hebben, zij het niet zo dat ze een foutje maakten en hem op 11 zetten en dat gaat dus niet. Vervolgens ging ik roolen en kon de tegenstander zijn kaarten wegzwiepen. Dat was een bewuste tactische zet hoor!” Het andere Boekelse duo en sparringpartners van ‘4 meter pure ellende’ spelend onder de naam ‘Frans Ketelaars’ wist een succesvolle eerste dag (16e) geen vervolg te geven op dag 2 en eindigden als 98e, net voor Keez-iconen Bep en Wilma. Overigens moest het Boekelse duo Henny & Danny dit toernooi spijtig genoeg aan zich voorbij laten gaan. Door de overwinning van Bompa en Damon heeft het duo een ticket voor het NK Keezen op 10 november 2018. Meer informatie voor het bestellen van plaatsen in een van de supportersbussen volgt nog.

Bridge Instuif Boszicht Uitslag 9 maart: 1 J.Witlox - M.v.Dinteren 65,10% 2 J.v.d.Elzen - M.v.d.Nieuwenhof 57,29% 3 F.Kruter - B.Ceelen 56,25% 4 H.v.Houtum - L.Otten 53,13% 5 N.v.d.Burgt - M.Coolen 51,25% 6 C.v.Houtum - Helma v.Houtum 50,63% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.Algemeen

Het laatste interview van de D.O.P.-kandidaten is met onze nummer 5: Matt Kanters. Hij is met zijn vijftienjarige leeftijd de jongste kandidaat van Boekel (en omstreken).

‘De D.O.P. vond ik al snel heel interessant. Duidelijke taal, duidelijke standpunten. Vooral een zo leefbaar mogelijk leefklimaat vind ik belangrijk. We wonen met z’n allen in Boekel en ik hoop dat we dat lang kunnen doen in een gezonde omgeving. Dat is toch hartstikke belangrijk!’ ‘Zelf wil ik graag actief worden bij commissie bewonerszaken. Dat lijkt me een mooi thema om mee te beginnen. Ik ben vaak met verschillende partijleden in gesprek waar het precies allemaal over gaat en hoe dat dan gaat. Ik vind het hartstikke interessant en wil me er na de verkiezingen graag mee bezig zijn. Ook wil ik echt mijn rol als volksvertegenwoordiger vervullen: actief met mensen en organisaties in gesprek gaan.’ ‘Of ik te jong ben om aan de verkiezingen mee te doen? Dat vind ik niet. Ik probeer zoveel mogelijk kennis van zaken te krijgen over de thema’s in Boekel, wat steeds beter lukt. Misschien mis ik soms de ervaring van de gemeentepolitiek. Daarentegen kan ik met een ‘jeugdig perspectief’ naar de zaken kijken. Ik vind het erg leuk om te doen.’

De afgelopen weken zijn verschillende D.O.P. kandidaat-raadsleden aan u voorgesteld echter hebben we ook een kandidaat-wethouder: Ted van de Loo Al bijna 8 jaar is Ted namens de D.O.P. wethouder in Boekel. Hij beheert de portefeuille grondgebiedzaken waarin zoal opgenomen; woningbouw, milieu, openbare ruimte, buitengebied, verkeer en nog veel, veel meer. Een kort ‘keukentafel’ gesprek in het raadhuis van Boekel: ‘In april 2010 ben ik gestart in Boekel en daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Boekel is een uitdagende gemeente met een grote sociale samenhang in de gemeenschap en wat vooral belangrijk is, ondernemend! Niet alleen de inwoners van Boekel zijn ondernemend ook onze ambtenaren, de gemeenteraad en het college. Samen staan we aan de lat om Boekel, Boekel te laten zijn; een tikkeltje eigenzinnig, maar heel zelfbewust’ ‘De afgelopen twee periodes hebben we als D.O.P. samengewerkt met Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel en Boekels Welzijn. We werken goed samen, we kennen en vertrouwen elkaar waardoor onze verantwoordelijkheden goed tot uiting komen voor de gehele gemeenschap van Boekel, Venhorst en Huize Padua.’ ‘Ik ben van mening dat we de afgelopen jaren flinke stappen hebben gezet. Het financiële huishoudboekje is op orde, we hebben een groot aantal (betaalbare) woningen gebouwd, het grondbedrijf gesaneerd, bedrijventerreinen ontwikkeld, de randweg richting uitvoering gebracht en als een van de laatste besluiten, de ontwikkeling van de Zuidwand, het nieuwe bruisende boodschappenhart van Boekel.’ ‘Vooral ook in het buitengebied hebben we mooie prestaties geleverd die de vitaliteit van het buitengebied weer nieuwe impulsen gaan geven, Vitaal Buitengebied Boekel en het Omgevingsplan zijn hiervan

de voorbeelden. Daarnaast hebben we ook een paar knellende dossiers, maar ook daarbij proberen we vanuit het algemeen belang voor onze inwoners te handelen’ ‘Naar de toekomst toe zou ik graag gaan werken met een buitengebied manager, een man/vrouw die samen met onze ondernemers en inwoners uit het buitengebied op zoek gaat naar nieuwe mogelijkheden voor stoppende agrariërs en de aanpak van overbelaste gebieden.’ ‘Boekel ligt op stoom, de afgelopen jaren hebben we heel erg veel nieuwe woningen en bedrijventerrein uitgegeven, dat is goed voor Boekel, maar we moeten verder, verder om Boekel, Boekel te laten zijn, gastvrij en actief.’ ‘Beste mensen, ga in ieder geval op 21 maart stemmen, maak gebruik van uw stemrecht en als u vertrouwen heeft in de D.O.P. en mij als wethouder, dan is de keuze voor u lijst 1 D.O.P. ‘Bewust verder’.’

De Pionier in Venhorst iets voor u? In de Mennehof in Venhorst kan de oudere inwoner van Venhorst sinds kort op twee ochtenden terecht voor een gezellig samenzijn. Op maandag- en woensdagochtend staan een paar vrijwilligers voor u klaar om met u koffie te drinken en aansluitend een activiteit aan te bieden. Denk niet te snel dat het niets voor u is. De deelnemers die nu komen zijn heel tevreden en komen graag terug. Kom vrijblijvend eens een kopje koffie drinken en ervaar de gezelligheid. Vanaf 9.30 uur bent u van harte welkom. Aansluitend kan men gezamenlijk gebruik van een maaltijd, maar dat is niet verplicht. Hebt u interesse om vrijwilliger te worden? Dan zien we u ook graag komen. In de praktijk betekent het dat u ongeveer 1 x per maand een activiteitenochtend mee verzorgd. Op maandag hebben we nog enkele vrijwilligers nodig. Voor inlichtingen: José van Lankvelt, coördinator, tel: 06-24351059, depioniervenhorst@gmail.comSport

Boekel Sport 1 - Excellent 1 Gelukkig was het weer zover! Er kon gevoetbald worden. Uitgerekend Excellent uit Oploo, de ploeg waartegen Boekel Sport een enorme 5-0 nederlaag incasseerde, kwam op bezoek. En als dan na precies 40 seconden een prachtige voorzet van Tim Schuijers door Joris Polman feilloos wordt binnengekopt, dan moet het wel genieten worden. En uiteraard 3 punten bijschrijven. Daar dacht de ploeg uit Oploo net iets anders over. Al in de 10e minuut werd de bal vanaf links laag voorgegeven en was het Frans Cuppers die de gelijkmaker liet noteren. Een kwartier later bracht Niek Schuijers Merijn v.Haandel in stelling. Zijn schot was loeihard. De Excellent doelman wist de bal wel te stoppen, maar Tim Schuijers mocht het karwei in 2e instantie attent afmaken. Opnieuw op voorsprong: 2-1! Twee minuten later maakte Robin Gruyters een indrukwekkende oversteek.

Excellent met een verdient punt terug naar Oploo. In de buurt van de 16 kwam hij via een een-tweetje in scoringspositie. Nu was de keeper wel zeer alert. Een spectaculaire omhaal van Merijn v.Haandel ging net naast. Een mooie combinatie tussen de gebroeders Schuijers eindigde in een schot net over. In de 38e minuut moest Jesse Zwanenburg de bal van een Oploose schoen plukken om de voorsprong

Raaijmakers installatietechniek uit Boekel heeft de jonge talenten van Boekel Sport JO8-2 in nieuwe shirts gestoken. De voorjaarscompetitie strijden de spelers op zaterdagmorgen tegen Rhode, Venhorst, Mariahout, Odiliapeel, Avanti’ 31, Volkel, Erp, Handel, Udi ’18 en Boekel Sport JO8-3 en 4. Leiders Job v.Zutven en Roel v.Lankveld proberen met dit team van meiden en jongens de best mogelijk prestatie neer te zetten in de nieuw ingedeelde competitie. Zaterdag werden de shirts in ontvangst genomen en werd sponsor Jos Raaijmakers bedankt met een bosje bloemen. Behalve bordsponsor is Raaijmakers installatietechniek dus nu ook shirtsponsor.

te behouden. De tweede helft was nog maar 4 minuten oud of Joris werd weer gelanceerd. Zijn kopbal, na een mooie voorzet vanaf links van Tijn v.Lankvelt, ging net naast. Een ferme knal van Joris Polman werd een prooi voor de keeper. In de 70e minuut kreeg Tim Schuijers de bal aangespeeld van Sten Krol en trof zijn harde schot slechts de lat. In de 75e minuut een vrije trap voor Boekel Sport op een ideale afstand van de goal. In het uitvoerige overleg dat weer plaatsvond was niet besproken wie deze kans zou gaan benutten. Een van de Oploose verdedigers was al bij de bal toen die nog steeds genomen moest worden. Dat vond geen genade bij de goed leidende heer C.Kezer. In praktisch dezelfde minuut, na een corner van Excellent, manoeuvreerde Roel Verberk zich in scoringspositie en maakte de 2-2. Een handige actie van Tim Schuijers in de 86e minuut ging net over. Pim Wammes mocht zich ten slotte ook nog bewijzen, maar daar waren de 2 resterende minuten helaas te kort voor. Een thuisoverwinning had er in gezeten, maar een puntendeling was niet onterecht. Volgende week uit naar Boxmeer, waar Olympia ’18 de gastheer is. Graag tot dan!

Evenementenkalender 8 april: Koningschieten bij het gildehuis. 14 en 15 april: Venhorst Creatief


Sport HaBo ‘95 Uitslagen Wedstrijdverslagen zijn te lezen op www.habo95.nl. EHV D1 - D-jeugd 1 41-8 D-jeugd 2 - Helios '72 D2 5-26 Meisjes C2 - Helios '72 C2 25-22 Meisjes C1 - PSV Handbal C1 20-15 Meisjes B1 - PSV Handbal B1 11-22 Noav S1 - Dames 1 21-13 Lido 1 - Dames 3 19-38 Heren 2 - Taxandria 2 26-19 Handbal Someren DA1 - Dames A1 20-17 Groesbeeks Glorie DA1 - Dames A2 16-20 HVM B1 - Jongens B1 12-24 Hellas 3 - Heren 1 27-32 Handbal Someren 2 - Dames 2 22-11 Programma zaterdag EHV D1 - D-jeugd 2 11.50 u Tremeg C2 - Meisjes C2 12.50 u E-jeugd 2 - Bouwcenter E1 14.00 u D-jeugd 1 - Tremeg D2 14.55 u Swift B1 - Meisjes B1 17.45 u DOS '80 C1 - Meisjes C1 18.45 u Dames 1 - MHV '81 1 19.00 u Heren 1 - HV Quintus 3 20.45 u Programma zondag Jongens B1 - Delta Sport B1 10.00 u Dames 3 - EHV 2 11.00 u VHC '13 E1 - E-jeugd 3 11.30 u Dames 2 - DOS'80 2 12.15 u Blauw Wit 1 - Heren 2 12.20 u Dames A2 - RED-RAG/Tachos A2 13.30 u Dames A1 - MHV '81 A1 14.45 u

een knappe 25-21 setwinst. Maar in de 2e set verslapte de aandacht bij Unitas waardoor er niet altijd ‘in drieën’ werd gespeeld. Flamingo’s pakte de kans en won de set met 17-25. Dat lieten onze meiden echter niet op zich zitten en ze gingen er vol tegen aan. De 3e set was heel spannend tot 15-15, waarna Unitas het dankzij prima serveerwerk afmaakte met 25-19. Dit brak de tegenstand bij Flamingo’s volledig en de Boekelse meiden wonnen vervolgens ook de vierde set overtuigend met maar liefst 25-13 ! Een terechte 3-1 overwinning voor VC Unitas/Meisjes-C dat hiermee de derde plek op de ranglijst stevig in handen heeft

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 7 maart

Rutger van Herpenruiters Uitslagen Indoor Brabant Afgelopen weekend mochten een paar springruiters rijden op Indoor Brabant in ’s Hertogenbosch, wat een hele mooie ervaring is voor deze ruiters om op zo’n groot evenement te mogen rijden.

RIKKEN 1. Jan Emonds 2. Wim v.d.Broek 3. Jan Sleegers JOKEREN 1. Bets v.Kessel 2. Marietje v.d.Elzen 3. Toos Sleegers

72 pnt. 56 pnt. 46 pnt. 143 pnt. 80 pnt. 16 pnt.

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen Vespo DS1 - Saturnus DS1 Programma 17 maart: Programma Recreanten 2 - HV Zephyr1 Boekel, Recreanten 1 - Gemert Gemert, Heren 1 - Vetopeel Gemert, Programma 18 maart: De Sprint DS2 - Vespo DS1 Deurne, Programma 20 april: Seizoensafsluiting Boekel,

VC Unitas / ‘t Menneke Geweldig resultaat VC Unitas/Meisjes-C! Een week eerder werden tegen koploper Vollan nog 2 sets gepakt, deze week kwam de nummer 2 op de ranglijst Flamingo’s uit Gennep - op bezoek in Boekel voor de wedstrijd tegen het MeisjesC team van VC Unitas/’t Menneke. De Unitas meiden begonnen wat rommelig aan de wedstrijd en daardoor kon Flamingo’s een voorsprong opbouwen. Maar toen kwam de Boekelse vechtlust terug en punt na punt werd de achterstand weggewerkt en zelfs omgezet in

Fleur met haar paard Eyewish gewonnen. In de 1e ronde en jump-off beide o strafpunten en de snelste tijd gereden. De resultaten van de andere ruiters. L-DE 8e plaats Kim Martens met Zara, in de 1e ronde foutloos en in de jump-off 4 strafpunten M-DE 16e plaats Fleur v.Erp met Cameron, in de 1e ronde 1 strafpunt Z-DE 27e plaats Nikki Dekkers met Ochid’s Xantho Diego, in de 1e ronde 6 strafpunten

V E S P O

HANDBALVERENIGING

29-18

18.00 u 18.00 u 21.00 u

14.20 u 20.00 u

Evenementenkalender

En Fleur v.Erp heeft hier een super mooi resultaat neergezet. In de klasse M heeft

22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein. Vrijdag 27 april: Koningsdag, Boekel aanvang 09:30 uur, Venhorst aanvang 10:45 uur


Sport

Samen Sterk Libre A: Piet Wijers - Cor Vereijken Jaap Heesen - Gerrit v.Reybroek Wim v.d.Broek - Adrie v.d.Laar Rien Koolen - Bert Klokgieter Hans v.d.Ven - Jan Emonds Theo v.d.Ven - Corrie v.d.Laar Libre B: Piet v.d.Sanden - Jan v.Kilsdonk Albert Kerkhof - Arnold v.Dijk Frits Koolen - Jan Manders Piet Raaijmakers - Arnold v.Dijk Andries Emonds - Bert Donkers Toon Hoevenaars - Jan Sleegers Arnold v.Dijk - Andre v.Bergen Bandstoten: Adrie v.d.Laar - Martien v.d.Elzen Corrie v.d.Laar - Jan Emonds Jaap Heesen - Frits Koolen Corrie v.d.Laar - Adrie v.d.Laar Gerrit v.Reybroek - Rien Koolen Bert Thoonen - Andre v.Bergen Cor Vereijken - Adrie v.d.Laar Jan Emonds - Gerrit v.Reybroek Frits Koolen - Martien v.d.Elzen Piet v.d.Sanden - Cor Vereijken Driebanden: Adrie v.d.Laar - Jan Emonds Corrie v.d.Laar - Cor Vereijken Jaap Heesen - Geert v.d.Linden Frits Koolen - Adrie v.d.Laar

42-50 45-20 34-46 27-30 44-44 54-36 34-22 19-18 42-16 1-19 28-12 30-17 14-17 37-19 31-21 31-28 29-18 33-18 36-16 37-26 18-15 30-30 11-47 6-12 7-8 6-7 6-10

lekke band die tijdens de pauze gemaakt werd. Omdat er een stevige wind stond, moest het tempo toch af en toe wat naar beneden, zodat iedereen kon blijven volgen. Na de pauze bleef het gelukkig droog, slingerden we nog over mooie wegen rondom de Kraaijenbergse plassen bij Beers. Via Mill, Langenboom, ‘t Oventje, Volkel, reden we terug naar Boekel en werden om 12 uur de boekjes afgestempeld door toerleider Arno. Volgende week rijden we de Maasvalleitocht, de B-groep rijdt de St.Oedenrodetocht en de C-groep rijdt de Maastocht. Tot volgende week. Kijk ook eens op onze site www.wtcboekel.nl, daar vindt u ook een verslag van de B-groep. Tot volgende week. P.da Leuse

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 6, 7, 10 en 11 maart Oranje Wit (L) 3 - JES 3 9-5 Avanti (S) MW1 - JES MW1 16-06 DAKOS E4 - JES E2 8-1 De Peelkorf 3 - JES 3 10-10 Programma 17 maart JES E2 - Klimop (A) E2 De Horst Venhorst, 11.00 u JES F1 - Avanti (S) F1 De Horst Venhorst, 10.00 u JES E1 kampioen Op zaterdag 3 maart speelden de dames

van JES E1 hun laatste wedstrijd van de zaalcompetitie. Alle wedstrijden waren tot nu toe gewonnen en dus wilden ze de laatste wedstrijd ook winnend afsluiten. In het begin van de wedstrijd kwamen ze echter met 0-2, maar uiteindelijk hebben ze de wedstrijd met 7-3 gewonnen. Daarna kon het feestje losbarsten om het kampioenschap te vieren. Speelsters en trainsters/coaches van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!

KBO prijskaarten voor SENIOREN Uitslagen 5 maart 2018 RIKKEN 1. Toon v.d.Kamp 2. Theo v.d.Elzen 3. Jan v.d.Elzen 4. Truus Vondervoort 5. Anneke v.Hoof 6. Harrie Donkers 7. Jan Tielemans Poedelprijs Sjef Vondervoort JOKEREN 1. Bets van Kessel 2. Erna Verstegen 3. Jo Willems 4. Dora Dapperens 5. Ria van Doren Poedelprijs Zus Vesters

81 pnt. 79 pnt. 73 pnt. 64 pnt. 57 pnt. 47 pnt. 43 pnt. -97 pnt. 127 pnt. 89 pnt. 67 pnt. 47 pnt. 43 pnt. 121 pnt.

Wieler Toer Club Boekel Molentocht De Molentocht werd afgelopen zondag door 32 fietsers verreden. We hoopten dat we droog op de pauze aan zouden komen, maar we kregen toch een miezerbuitje. Hierdoor werden niet alleen onze fietsen erg smerig, maar ook de fietsertjes zagen er allemaal gespikkeld uit. Frans Vonk had de tocht wat vernieuwd en hij is erg mooi geworden. We missen alleen nu de molen van Gassel tijdens de Molentocht. Bij de Brouwketel stond de koffie al klaar en konden we even opdrogen. Er was voor de pauze een

Staand v.l.n.r.: Rianne Verbruggen (coach), Jonne Lodewikus, Nienke v.Delst, Moniek v.d. Heuvel en Lara v.Lieshout Zittend v.l.n.r.: Maud v.Eert (trainster), Sanne Timmers (trainster) en Sara Karazniewicz


el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Regiotoernooi Den Dungen Afgelopen zondag was alweer het 6e regiotoernooi van dit seizoen. Dit keer gingen 5 judoka's van Judoclub Boekel naar Den Dungen om daar, ieder op hun eigen niveau, mee te doen aan het judotoernooi. Ze hebben allemaal heel goed hun best gedaan en ze hebben de volgende resultaten behaald: 1: Floor v.Stiphout en Niels Putter 3: Jeroen Kuijpers, Nard Rombout en Jay Timmermans. Judoka's en coach Joris van harte gefeli-

citeerd met deze mooie resultaten! Voor meer info over Judoclub Boekel: kijk op www.judoclubboekel.nl of op onze facebookpagina.

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 11 maart Venhorst 1 - Heeswijk 1 2-1 SES 3 - Venhorst 2 3-2 Boekel Sport 4 - Venhorst 3 1-4 Boerdonk 2 - Venhorst 4 13-1 Venhorst 5 - Juliana Mill 6 2-1 Venhorst VR1 - Mierlo Hout VR1 0-10 Programma 18 maart Helvoirt 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 3 - DSV 4 11.00 u Venhorst 4 - Gemert 6 12.00 u Constantia 5 - Venhorst 5 11.30 u Volharding VR1 - Venhorst VR1 12.00 u Venhorst 1 - Heeswijk 1 2-1 De winter lijkt nu echt voorbij, de competitie komt in een beslissende fase en Venhorst heeft de punten keihard nodig. VV Heeswijk, de club van oud Venhorst trainer Marc v.d.Ven, komt vandaag op bezoek en is al jaren een sterke ploeg in de 2e klasse. In de kantine heeft scheidsechter Wiedemeijer de Venhorstse sponsors vanaf 12.00 uur plezierig vermaakt met een inkijkje in het leven van een topscheidsrechter, maar vanaf 14.30 uur is de aandacht gericht op het veld. De wedstrijd in Heeswijk was geëindigd in een 43 overwinning voor de thuisclub al had Venhorst daar zeker meer verdiend. Vandaag begonnen beide teams enigszins aftastend en waren er in de eerste helft weinig echt uitgespeelde kansen te noteren. Behalve in de 22e minuut, toen de scheidsrechter Venhorst een vrije trap toekende even buiten de 16 meter wegens het neerhalen van een doorgebroken speler: rood en Tom v.d.Boogaard achter de bal. Niet hard maar wel nauwkeurig verdween zijn inzet in de linker bovenhoek, 1-0. Hierna bleef het spel op en neer gaan zonder tot grote mogelijkheden te komen tot in de 45e minuut toen Venhorst een prima kans op de 2-0 niet wist te verzilveren. Na de thee probeerde Heeswijk van alles om, met 10 man, tot de gelijkmaker te komen en in de 65e minuut gebeurde dat ook. Een

fraaie kopbal in de kruising leverde de 11 op en Venhorst moest opnieuw beginnen. Een tandje erbij en Venhorst werd sterker en voerde de druk op het Heeswijkse doel op. Enkele goede aanvallen leverden nog geen doelpunt op, maar in de 77e minuut kwam Venhorst toch op 2-1. Een wegens hands toegekende penalty werd door Teun v.d.Putten onberispelijk binnen geschoten. Nadat een 2e Heeswijk speler wegens protesteren zijn 2e gele kaart ontving kreeg Venhorst nog meer ruimte, maar ondanks de kansen daartoe werd de score niet uitgebreid. Heeswijk bleef zelfs enkele keren gevaarlijk, maar tot een doelpunt kwam het niet. Na een paar ongelukkige wedstrijden hield Venhorst dit keer de punten in de eigen zak, precies op tijd om met vertrouwen naar de volgende wedstrijd te gaan: uit naar Helvoirt. Heeswijk trainer Marc v.d.Ven toonde sportiviteit door na afloop in de kantine de Venhorstse selectie “met pijn in zijn hart” op een rondje te trakteren: klasse! Voor Venhorst is de volgende wedstrijd in Helvoirt nu weer uitermate belangrijk, kom maar mee supporteren!

A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 65,83% 2. Dames Verbakel-Vijge 54,58% 3. Heren Manders-Otten 52,08% 4. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 52,08% 5. Mw.v.Berlo-Hr. v.d.Ven 51,25% B-lijn 1. Dames v.Kempen-Rooijakkers56,67% 2. Dames v.Dalen-Gerrits 56,25% 3. Dames v.Hees-v.d. Oord 55,00% 4. Heren v.Boxmeer-Reijnen 52,50% 5. Heren v.d.Burgt-Vogels 51,67% 6. Hr. en Mw.Aalbregt 51,67% 7. Dames v.d.Heijden-Onclin 50,83% 8. Dames Biemans-v.d.Elzen 50,42% 9. Dames v.d.Boom-Putter 50,00% C-lijn 1. Mw.Swarts-Hr.Derks 63,90% 2. Dames v.d.Burgt-Vogels 59,72% 3. Dames de Graaf-v.d.Velde 52,08% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) Sj. Donkers - R. Berens 45-30 Th. v. Alphen - A. v. Duijnhoven 49-25 34-41 H. v. Houtum - R. Willems L. Otten - G. Zomers 40-106 P. v. Hoof - H. v.d. Zanden 24-29 C. Sanders - B. v.d. Mortel 36-53 P. Koonings - M. Timmers 18-26 F. v. Boxtel - Chr. Coolen 26-25 H. v.d. Zanden - L. Otten 48-38 R. Willems - J. v. Zon 68-37 Libre B (20 beurten) A. v. Moorsel - A. Verstegen 39-32 H. v.d. Berg - M. v. Haandel 12-31 H. Arts - A. v.d. Kimmenade 55-51 L. v. Sleeuwen - H. Schepers 22-14

P. v. Doren - H. Coppens A. v. Asseldonk - M. v.d. Heijden B. v.d. Bosch - P. v. Duren J. Kusters - G. Verwegen J. Coolen - H. v. Duren J. v.d. Aa - M. v. Schijndel A. v. Moorsel - H. v.d. Berg P. v. Doren - M. v. Doren Libre C (20 beurten) W. v. Hees - J. v. Haare J. v. Duren - A. v.d. Kamp A. v.d. Burgt - W. Kroos F. v.d. Bosch - H. v. Melis J. v.d. Broek - J. Manders J. v. Asseldonk - J. v. Osch M. de Rijck - Cl. Aldenhuijsen H. v. Vorst - P. Raijmakers Bandstoten A (20 beurten) M.Timmers - G. Zomers H. v. Houtum - F. v. Boxtel A. v. Moorsel - J. v. Zon

23-33 42-27 11-39 28-29 26-25 43-47 44-10 22-32 26-34 12-15 18-27 18-9 12-29 13-28 12-5 31-26 23-66 30-17 28-41

A. v. Asseldonk - J. Kusters C. Sanders - R. Willems H. Schepers - G. Verwegen M. v. Doren - A. v. Duijnhoven Sj. Donkers - G. v. Exel J. Coolen - H. v.d. Heuvel H. Schepers - F. v. Boxtel Bandstoten B (20 beurten) P. v. Duren - T. v.d. Heijden Harrie v.d. Berg - J. v. Osch M. v.d. Heijden - H. v. Duren J. v. Duren - W. v. Hees P. Raijmakers - H. Arts B. v.d. Bosch - J. Manders H. v.d. Nieuwenhof - J. v. Berlo F. v.d. Bosch - W. Kroos L. v. Sleeuwen - A. Verstegen J. v. Haare - M. v. Haandel A. v.d. Burgt - A. v.d. Kamp M. v. Haandel - A. v.d. Kamp H. Arts - H. v. Duren

11-20 26-45 22-14 29-25 54-35 25-43 18-25 27-10 8-8 19-27 10-14 5-20 20-16 11-21 15-14 13-10 17-17 14-13 24-4 19-20

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 5 maart: Snackpoint LC - Mahobo 4-2 v.d.Boog./v.Sleeuwen - MVS Grootkeuken 9-2 Invorm Interieur - Planotec E-Diensten 7-2 v.d.Aa Klusbedrijf - Torpedo TUB 3-5 Midic. Stender - Porte de Provence 4-2 De Schutboom - Café Gij & Ik 5-2 TK ’t Stuupke - Heuveltraining/v.Hoff 1-2 Café LC/OOvB - v.Haandel Metaal 0-2 Stuc Force - Donkers / Claasse 7-5 Quick Hedge - Elreka Hekwerken 2-3 Programma 19 maart: Zaal A v.d.Aa Klusbedrijf - Quick Hedge 18.45 u Invorm Interieur - Snackpoint LC19.30 u v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Café Gij & Ik 20.15 u v.Haandel Metaal - Porte de Provence 21.00 u Donkers/Claassen - MVS Grootkeuken 21.45 u Zaal B Stuc Force - Midic Stender 18.45 u Café LC/OOvB - De Schutboom 19.30 u TK ’t Stuupkee - Mahobo 20.15 u Planotec E-Diensten - Elreka Hekwerken 21.00 u Torpedo TUB - Heuveltraining/v.Hoff 21.45 u


207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco

208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco

208 HB 1.2 VTI 5 Drs Airco

2008 SUV Blue Lion Airco

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 HB 1.6 HDiF Airco

308 SW 1.6 HDIF AIRCO

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

3008 2.0 Hdi Hybride 4

508 Sedan 1.6 THP Executive

5008 THP 7 Pers Airco

C1 Collection 5 Drs Airco/Led

C1 nieuw model 1.0 5D AIRCO

C3 1.4 Exclusive Airco

C3 Collection Airco

C4 1.6 16V Berline

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

2004

2002

2012

2015

2006

2015

2004

2015

2013

2010

2013

2013

2014

2014

2008

2007

2002

2002

2016

2017

2015

2009

2014

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

Ford C-max trend

Ford Fiesta style, 5drs,

Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Opel Combo 13CDTI, airco, schuifd.

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco

Opel Corsa 1.2 automaat, 3drs

Opel Astra H station 16i16V, airco

2005

2014

2011

2005

2011

2011

2003

2010

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nlAllerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De­rijschool­voor­uw rijbewijs:

*­auto *­aanhangwagen­(vanaf­â‚¬ 440,00) *­motor *­tractor *automaat *­medische­keuring

De­Vlonder­45­-­5427­DB­­Boekel 06-22123656­of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

VAN DER

WIJST LOK B.V.

RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl -----------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

Nieuwbouw­•­Verbouw­•­renovatie Wij verhuren stEigERmatERiaaL en RoLstEigERs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gEBRUiKtE stEigERpLanKEn tel:­06-22887186­/­06-23064406

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Jv

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor binnen en buiten

mEUBELs op maat & sfEER accEssoiREs

Arian­Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

B

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

Beregening PVC materiaal

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggen-

scharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

Bel voor een afspraak: Lia Tielemans-Vermeer

Alles­in­één­van­top­tot­teen! Voor­meer­info:­www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl­­& 0630651838

** NIEUW ** OPENINGSAANBIEDING Nieuwe set acrylnagels € 20,00 Nabehandeling € 15,00 Gellak op eigen nagels € 7,50

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Diëtist­voor­particulieren­en­bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl t: 06 36 141 282 samen op weg naar een mooi resultaat!

www.fannekedeleeuw.com 06-52 461 845 Gagelstraat 4 VenhorstAllerhande Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw­•­Verbouw­•­renovatie Wij verhuren stEigERmatERiaaL en RoLstEigERs tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gEBRUiKtE stEigERpLanKEn tel:­06-22887186­/­06-23064406

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

St. Petrus Ga de uitdaging aan, wordt vrijwilliger in Sint Petrus! Wat zoeken we?: Ondersteuning in het restaurant voor serveren op donderdagof vrijdagmiddag. Dagelijks genieten een 65 bewoners /buitenwijk van een heerlijke warme maaltijd in het restaurant Voor wat extra aandacht en ondersteuning tijdens de maaltijd zoeken we vrijwilligers. Het is leuk werk en er is tijd om in contact te komen met bewoners. Tijden zijn vanaf 11.45-13.30 uur en als afsluiting eten we gezamenlijk met de andere vrijwilligers nog een klein hapje. We verwachten van de vrijwilliger gastvrijheid en een positieve houding naar de

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Grote Baby- en Kinderbeurs Op dinsdag 10 april a.s. wordt er bij Nia Domo wederom een grote en gezellige baby-/kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden. In totaal zijn er zo'n 100 kramen met 2e hands spullen. De openingstijden zijn van 20.00-22.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid bij Nia Domo. Voor meer informatie: babybeurs@outlook.com

Evenementenkalender

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw 0492-322300

ouderen toe. Enige lichamelijke inspanning is ook een vereiste Heb je interesse en lijkt het je een leuke vrijetijds besteding kom dan even langs in Sint Petrus, of stuur een mail naar Renee.Lange@brabantzorg.eu of naar Elly.Janssen@brabantzorg.eu. Een belletje kan ook 06-23791156.

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

22 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein.


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

De Buitenhof

DIERENPENSION

maken in Boekel doe je bij the­reAD­ShoP aan het St.­Agathaplein­4a­in­Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Uw fietsenmaker. Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS al vanaf € 375,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.