32e jaargang nr 26, 3 januari '18

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 3 januari 2018

Boekel Venhorst 26 Nummer

Attentie: vervallen brengdagen 1e zaterdag/maand auw ijzer KPJ Vespo Per direct komen de brengdagen voor het Auw IJzer te vervallen i.v.vm gebrek aan vrijwilligers. De vaste adressen waar we elke maand komen, blijven wel bezocht worden. Daar verandert niets aan. Ook de grote ophaaldag, de laatste zaterdag van oktober, blijft intact en gaat dus door! Dringend verzoek om niet toch, naar de stort plaatst te komen en daar toch te storten aan of over het hek. Dit geeft grote praktische problemen Mocht u toch een partij > 250 kg willen brengen, dan kunt u altijd nog informeren voor een oplossing. Ook als u interesse heeft om een maandelijks of 2 maandelijks als vast adres bezocht te willen worden. Voor beide kunt u bellen naar Stan Kanters 0627273450 of Thijs Gerritsma 06 42668154.

KPJ/ Vespo begrijpt dat het even wennen wordt voor velen die met regelmaat de vereniging steunde d.m.v. het brengen van Auw IJzer. Daarom willen we deze mensen extra bedanken voor hun trouwe bijdrage aan een stukje extra leefbaarheid van de Venhorse KPJ jeugd. Een gelukkig nieuwjaar! KPJ Vespo

Uitnodiging Nieuwjaarsconcert 2018 Het bestuur van Harmonie Eendracht Maakt Macht nodigt u uit voor het Nieuwjaarsconcert op zondag 7 januari 2018 in

de Pleinzaal van Nia Domo te Boekel. Dit concert wordt u aangeboden als dank voor de steun die wij van u mogen ontvangen. Wij hopen dat het nieuwe jaar u veel geluk en gezondheid zal brengen. Aan u wordt een sfeervol concert aangeboden met optredens van: • Jeugdslagwerkgroep BATS o.l.v. Paul Schepers • Slagwerkgroep E.M.M. met combo, trompettist en zangeressen o.l.v. Paul Schepers. • Harmonie E.M.M. o.l.v. Bart v.Zutven Het concert vindt plaats in de Pleinzaal van Nia Domo. Aanvang concert 11.30 uur, zaal open 11.00 uur. U bent van harte welkom. Met vriendelijke groet, Harrie Beekmans, secretaris E.M.M. www.emm-boekel.nl

Kassabonnenactie bij Ambachtelijke Bakkerij Merks

Vul uw naam en telefoonnummer in op uw kassabon en aan het eind van de maand verloten wij 10 kadobonnen van € 25,Lever zoveel mogelijk kassabonnen in, des te groter is uw winkans. Voor de kinderen hebben wij iedere dag een gratis kinderbroodje. Ambachtelijke Bakkerij Merks

Alle goeds voor het nieuwe jaar! APK nu € 19.95

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.00-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel.

351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Beleef Gezonder: Lisa Coppens diëtist, Kennedystraat 17b, tel. 06-21401103, www.beleefgezonder.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733.

ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Welzorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-0400097. Open: ma t/m vr 9.0017.30 uur en za 10.00-17.00 uur. Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg ondersteuning in terminale situaties. Tel: 0413 820305, info@svptz.nl, www.vptz-uden-veghel.nl ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. D.v.d.Gevel, tel. 323534, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Ma. gesloten, di. + wo. 10.00-18.00 uur, do. t/m zo. 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: di. t/m vrij. 14.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 6 januari: 15.00 u Zorgcentrum Sint Petrus, m.m.v. het dameskoor Sint Agatha. Zondag 7 januari, Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen). 10.30 u Sint Agathakerk, m.m.v mannenkoor St. Agatha. Lucia v.Sleeuwen-v.Deursen; overleden ouders Harrie en Fien v.d.Veldenv.d.Horst; uit dankbaarheid voor het 60-jarig huwelijk van Piet en Toos v.Antwerpen-v.Eersel. Woensdag 10 januari: 19.00 u St.Petruskapel. Cor Tielemans (vwg. 1e jaargetijde); Arnold v.d.Tillaart (vwg.verjaardag).

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 7 januari, Hoogfeest: Openbaring des Heren (Driekoningen). 09.00 u m.m.v. Parochieel Gemengd Koor. Frans en Corry v.Lieshout.

OVERLEDEN: Venhorst: Corrie Vinkel-Lemmens Zeeland: Theo Schutjens Uden: Jan v.Doorn Willie Damen-v.Dijk Volkel: Fien v.Boxtel- Swinkels

laten verlopen, met name: alle koren, dirigenten en organisten; de bloemsiergroep; de kerststalopbouwers; de koperpoetsgroep; acolieten; lectoren; collectanten; begeleiders en begeleidsters van de communicanten; kosters; koffiezetsters en Hannie Hanenberg en André Tielemans voor de mooie muzikale opluistering van de laatste viering van het jaar. Ook dank aan Martien en Betsie v.Doren uit de Burgtstraat en de familie Manders uit Volkel voor het gratis beschikbaar stellen van de kerstbomen voor in de St Agathakerk. Parochiebestuur en pastoraatteam

Koninklijke onderscheiding. Afgelopen zondag 31 december heeft Cor v.d.Elsen door burgemeester Pierre Bos de koninklijke onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau opgespeld gekregen. Hij heeft deze onderscheiding mogen ontvangen voor zijn vele vrijwilligerswerk, jarenlang bestuurslid van het Boerenbondsmuseum in Gemert, medeoprichter en bestuurslid geweest van het gilde St. Agatha, senior-acoliet vanaf 2003 tot op heden in de St. Agathakerk. Beste Cor, Leni, kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding.

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Postzegels Postzegels! Wij worden er blij van en helpen hiermee diverse goede doelen. Wilt u ze bewaren? U mag ze inleveren of sturen naar; Loes den Dubbelden, de koekoeksbloem 3, 5428 PE te Venhorst of bij Loes Jacobs, Julianastraat 5, 5427 AT te Boekel. Alvast onze dank!

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsontmoeting Zondag 7 januari van 13.00-16.00 uur in de Perekker, Mezenlaan 22 in Boekel. Een Nieuwjaarsontmoeting om elkaar al het goede te wensen voor 2018. Wij zorgen voor een kop koffie of thee met wat lekkers en de overige consumpties zijn tegen geringe vergoeding te verkrijgen. Wij hopen op een gezellig samenzijn, en verheugen ons erop u te ontmoeten. Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting D’n Eik

AANBIEDINGEN van donderdag 4 t/m woensdag 10 januari

KOFFIEBROODJES VIKORNBROOD

PER STUK

MULTIVITAMINENBROOD

Dinsdag MARKTAANBIEDING

Opbrengst Adventsactie Boekel. De adventsactie die dit jaar bestemd was om de goede werken in Ghana te ondersteunen van diaken Patrick Owusa Aboagye heeft € 921,70 opgebracht. Een prachtig resultaat. Mede namens Patrick onze hartelijke dank hiervoor. Heel veel dank. Hartelijk dank aan de vele vrijwilligers die hebben meegewerkt om Kerstmis in Boekel en Venhorst goed en sfeervol te

10.00 25 € 1. 95 € 1. 00 € 12. €

BOEKELSE KERSENVLAAI

10 WORSTENBROOD

voor slechts

Wij wensen iedereen een goed 2018!

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Dansen in Boszicht Zaterdag 13 januari van 14.00 tot 17.00 uur. Entree € 1,50. Foxtrot, tango, wals afgewisseld met country.

Boekelse Lokale Omroep Kring Het bestuur en medewerkers van BLOK T.V wensen u voor het nieuwe jaar: Tijd om van de kleine dingen te genieten Rust om stil te staan bij mooie momenten Sterkte om tegenslagen te overwinnen Vriendschap om je hart te verwarmen Humor om wat somber is te kleuren Een glimlach om elke dag mee te beginnen Op 7 januari kunt u in de eerste BLOK T.V. uitzending van 2018 de volgende pro-gramma’s tegemoet zien: Hoe Bart v.d.Velden als kind al idolaat was van motoren en later daarin zijn roeping heeft gevonden als ondernemer, dat ziet u in deze aflevering van “Zaken doen in Boekel.” Zoals ieder jaar werd op 1 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis te Boekel. Burgemeester Bos en de wethouders van Boekel wisselden de nieuwjaarwensen uit met een ieder die de receptie bezochten. BLOK T.V. interviewde Burgemeester Bos, alsmede enkele

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

prominente inwoners van Boekel. Het Bloknieuws voorziet u weer van enkele wetenswaardigheden omtrent gebeurtenissen in Boekel, alsmede de ludieke bekendmaking wie er dit jaar met carna-

val als Boerenbruidspaar de kar mag trekken. BLOK T.V. Heel veel kijkplezier…..

Dankbetuiging

Wij danken u voor de vele blijken van steun en medeleven na het overlijden van moeder, oma en omi

Corrie Vinken - Lemmens

* Tilburg 17 februari 1930

† Boekel 19 december 2017

Daarnaast danken wij huisarts dr. De Bresser, de medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentrum Sint Petrus voor hun liefdevolle zorg voor haar. Familie Vinken

heemkundekring Sint Achten op Boeckel Op 14 december j.l. hebben wij afscheid genomen van ons lid:

Albert Verbakel Albert was vele jaren een trouw lid van onze Heemkundekring. Met zijn overlijden is een gewaardeerd lid heen gegaan. We verliezen in Albert een persoon die de activiteiten van onze Heemkundekring altijd van harte ondersteund heeft. Wij wensen zijn familie veel sterkte bij dit afscheid. Bestuur Heemkundekring Sint Achten op Boeckel.


Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 januari: GESCHNETZELTES (GEKRUIDE VARKENSREEPJES)

500 gram

HUISGEMAAKTE SLAVINKEN

4 stuks

MAGERE RUNDERLAPPEN

4 stuks

500 gram

375

4 SAUCIJZEN + 500 GRAM RUNDERGEHAKT samen voor

GEPANEERDE SCHNITSELS

4 stuks

(ovenschaaltje met biefstuk, tomaat en mozzarella) per stuk

€ €

795 695

Woensdag 10 januari: 500 gram

350

4 SAUCIJZEN + 500 GRAM RUNDERGEHAKT samen voor

GEPANEERDE SCHNITSELS

4 stuks

€ €

795 695

245

Uit eigen slagerij

BROODJE GEMAK per stuk

GEHAKT h.o.h.

595 400 795

CAPRESE AL FORNO

Maandag 8 en dinsdag 9 januari BRAADWORST h.o.h.

€ € €

225

Vleeswaren-trio 100 gram GEBRADEN KIPFILET 100 gram SNIJWORST 100 gram GEBRADEN GEHAKT samen voor

495

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling ODBN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 Verkiezing Gemeenteraad 2018 KANDIDAATSTELLING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boekel maakt het volgende bekend:

1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boekel plaatshebben. 2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Sint Agathaplein 2, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd. 3. De benodigde formulieren voor: o de lijsten van kandidaten (model H 1); o de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9); o de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1); o machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2) en o de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling bij het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. 4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overmaking van dit bedrag op IBAN nummer NL77BNGH0285001264 ten name van Gemeente Boekel, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de gemeenteraad een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van

kandidatenlijsten worden verstrekt door: Bureau verkiezingen Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel. Plaats: Boekel Datum: Dinsdag 2 januari 2018 De voorzitter voornoemd, P.M.J.H. Bos

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - De Ouderrraad Sint Corneliussschool te Venhorst voor het houden van een kerstboomverbranding op zondag 7 januari 2018 van 17:00 tot 20:00 uur op het Ponyclubterrein aan de Peelkensweg in Venhorst. Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Boekel, 2 januari 2018 De burgemeester van Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende ontheffing aan: - J.W.M. van Hees voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens het jeu de boules toernooi (verzenddatum 20 december 2017).

Afgewezen ontheffing aan: - Supercoop voor een ontheffing voor de parkeerzone bij St. Agathaplein voor onbepaalde tijd (verzenddatum 27 december 2017).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de


Gemeente Boekel

Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 2 januari 2017 De burgemeester van Boekel

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Verloren: - Blauwe wollige sjaal met cognackleurig randje - Sleutelbos: 4 sleutels aan een ring en toegangsdruppel nr. 190 - Bromfietscertificaat

Gevonden: - Sleutelbos met 5 sleutels, Christoffelmedaille, groen label met ‘voordeur tante Nelly’, supercooplabel en blauw labeltje - Bruin mapje met diverse winkelpasjes en pasje bedrijfshulpverlener.

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie van het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Autobedrijf Slegers B.V. voor het veranderen

KERSTBOOM WORDT SAMEN MET UW GFT-AFVAL INGEZAMELD U kunt uw kerstboom op maandag 8 januari tot en met vrijdag 12 januari 2018 bij uw gft-afval aanbieden. U mag de kerstboom dan naast de gft-container zetten op de dag dat deze wordt leeggemaakt. U kunt ook de boom in stukken in de gft-container stoppen.

Bekijk uw nieuwe afvalkalender op www.afvalaanbieden.nl/afvalkalender2018, die u voor het einde van het jaar in de brievenbus ontvangt, op welke dag uw kerstboom wordt ingezameld. Ook kunt u gebruik maken van de Afvalapp op uw smartphone of tablet. Deze is gratis te downloaden via de website www.afvalaanbieden.nl/huis-aanhuis/afvalapp

Voor het inzamelen van kerstbomen wordt een aparte ronde gereden. Het kan daarom voorkomen dat uw container al is leeg gemaakt en uw kerstboom nog niet is opgehaald. Of andersom.

Aanbieden van uw kerstboom U dient uw kerstboom op de juiste manier aan te bieden, volgens onderstaande aanbiedregels. Doet u dat niet dan neemt de inzamelaar uw kerstboom niet mee. Zorgt u er dus voor dat:

• de kerstboom vóór 7.00 uur op de inzameldag aan de openbare weg staat (de kerstboom mag niet vóór 22.00 uur de dag voorafgaand aan de inzameldag aan de openbare weg staan) • de kerstboom geen (plastic) pot bevat • er geen versiering meer in de kerstboom hangt • de kerstboom niet meer in het net zit waarin het verkocht is • de kerstboom niet is vastgemaakt aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal

van een autobedrijf op het adres Volkelseweg 3 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 2 januari 2018 Burgemeester en wethouders van Boekel

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een boerderijwoning Locatie: Hoekstraat 5a, Venhorst Verzenddatum: 22 december 2017 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het herbouwen van een bestaand bijgebouw Locatie: Langstraat 17, Venhorst Verzenddatum: 20 december 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waarte-


gen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevings-

vergunning hebben ontvangen: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het wijzigen van de hoogte van lichtmasten Locatie: Voskuilenweg 2a Datum ontvangst: 17 december 2017

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: uitbreiden champignonkwekerij Locatie: Burgt 4 Datum ontvangst: 19 december 2017

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een winkel

tot appartementen Locatie: Meidoornstraat 2 Datum ontvangst: 20 december 2017

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van 14 woningen Locatie: Julianastraat/Pinksterbloem Datum ontvangst: 21 december 2017

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 12 december jl. is o.a. aan de orde geweest:

INSTELLEN VAN EEN VERBOD VOOR HET AFSTEKEN VAN VUURWERK TIJDENS DE NIEUWJAARSSPRONG VAN DE VLAMMERS OP 1 JANUARI 2018 In verband met de veiligheid voor motorrijders en het publiek geldt tijdens de Nieuwjaarssprong van de Vlammers een verbod op het gebruik van consumentenvuurwerk voor het op de bijgevoegde kaart aangegeven gebied. Het verbod geldt van 31 december 2017 23:50 tot en met 1 januari 2018 00:40 uur. BELEIDSREGELS KOSTENDELERSNORM PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2017 Het college heeft de beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet, IOAW en IOAZ 2017 vastgesteld.

NIEUW ERFBEPLANTINGSPLAN W. PLUK, ZIJP 2A TE BOEKEL In samenspraak tussen hoveniersbedrijf en de familie Pluk is een erfbeplantingsenvonderhoudsplan opgesteld waarin het bijdragen aan een positieve uitstraling van het bedrijf, bedrijfshygiëne en onderhoudsvriendelijkheid centraal staan.

Berichten Do-(Y)In Yoga/Pilates en TACOYO Josine van Zutven-Sterken Even voorstellen… Als yogadocente ben ik gekwalificeerd door de Do-In Yoga school van Claudia Heijdel in Roelofarendsveen en Amsterdam. Daarnaast heb ik de opleiding Perfect Pilates trainer en TACOYO-trainer afgerond en ben ik bezig met de YIN Yoga opleiding. Ik integreer actieve, bewuste bewegingen, ademhaling en ontspanning in mijn yogalessen. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd om het fysieke, emotionele en energetische welzijn te verbeteren. In mijn yogalessen vind je een combinatie van Do-In Yoga, Pilates en Yin Yoga. Deze unieke, heerlijke combinatie zorgt voor een complete les. Mijn achtergrond is sport en wiskun-

de. Na ruim 15 jaar in het onderwijs als wiskunde- en gymdocente te hebben gewerkt, ga ik nu mijn hart volgen en start ik mijn eigen bedrijf: Sterkinbalans. Do-In Yoga/Pilates/Yin Do-in Yoga is een actieve vorm van yoga waarin het bewegen vanuit de Hara (buik) centraal staat. Om de energie in de meridianen door te laten stromen wordt gebruik gemaakt van speciale strekkingen, balansoefeningen, krachtoefeningen, mobiliserende oefeningen en behendigheid technieken. Deze worden gecombineerd met meditatie, aandacht en ademtechnieken. De Pilatesoefeningen zijn vooral gericht op ‘Core stability', body & mind, spieroefeningen, lenigheid en evenwicht. De Yin oefeningen worden op een ontspannen manier een aantal minuten vastgehouden. Fysiek zijn de houdingen vooral gericht op het versterken en versoepe-

len van het bindweefsel en de gewrichten. TACOYO TACOYO staat voor Training, Ademhaling, Conditie, Ontspanning, Yoga en Omgaan met stress. Het is een intervaltraining op muziek, waarbij intensief bewegen telkens wordt afgewisseld met bewuste ontspanningsmomenten. TACOYO is een combinatieles en maakt dankbaar gebruik van Pilates, Bodypump, Fitness, Core, Aerobics en oefeningen uit de fysiotherapie praktijk. Er worden geen pasjes of choreo gebruikt waardoor het zeer laagdrempelig is. Voor meer informatie: Josine van Zutven-Sterken, sterkinbalans@gmail.com, www.clubpt.nl/yoga, 06-41109584


Algemeen

boom wil hangen. De kinderen luisteren. Ik vertel dat ik afgelopen vrijdag met mijn moeder naar het ziekenhuis ben geweest. Doktoren hebben vlekjes op de longen

Omdat het er toe doet! We zijn in de laatste dagen van 2017 aanbeland. Nog even en dan is het kerstvakantie. Met onze school gaan alle groepen naar het Zorgcentrum in Boekel om iets te betekenen voor de mensen die daar wonen. Er zijn groepen die in groepjes gaan zingen. Weer een andere groep heeft lekkere koekjes gebakken. Groep 7/8 is spelletjes gaan spelen met de mensen die in het Zorgcentrum wonen. Omdat wij vinden dat deze mensen het verdienen. Omdat deze mensen er toe doen. Ook hebben we een boom met allemaal lichtjes op onze speelplaats. Onze wensboom. In de kring vertel ik in groep 5/6 dat de wensboom er is om iedereen de mogelijkheid te geven iets te wensen wat er echt toe doet. Ik vertel aan de kinderen dat ik wel weet wat ik in de wens-

SCOUTING BOEKEL Scout van de maand. Wij zijn Luuk en Teun en wij zijn Young Scouts bij Scouting Boekel. Vanavond hebben we verstoppertje gedaan rond de blokhut. Daarna zijn we kat en muis gaan doen. Ik, Luuk was de muis en ik moest zo snel mogelijk weg komen van de kat, Teun. Dit was wel een beetje moeilijk met de blinddoek en alle spullen die in de weg stonden.

Als afsluiting hebben we levend kwartet gedaan. Het was weer een supervette avond, aldus Teun. Ben jij in de leeftijd van 10 t/m 11 jaar en lijkt het jou supervet om met ons mee te doen? Kom dan ’s woensdag een keertje kijken van 18.45 tot 20.45 uur. Voor meer informatie kun je mailen naar ysboekel@gmail.com of bellen naar 0653852072. Groetjes van Teun en Luuk. Namens alle leden, leiding en bestuur van Scouting Boekel wensen wij U een uitdagend en kleurrijk 2018 toe.

gezien. Mijn moeder moet een PET-scan voor verder onderzoek. Ik hoop dat de uitslag meevalt. Dat wens ik. Omdat ik veel van haar houd. Zij doet er toe voor mij. Daarom wil ik deze wens in de boom hangen. In de kring ontstaat een mooi gesprek over wensen. Cherlyn wil graag dat haar oom en tante met de neefjes en nichtjes weer in Nederland komen wonen. Ze speelt zó graag met haar neefjes en nichtjes. Ze mist hen. Een ander kind wil graag dat de ruzie tussen een tante en oma stopt. Jill vertelt dat ze een hond heeft die al heel oud is. Ze wil graag dat deze hond nog lang bij haar mag blijven. Weer een ander kind hoopt dat papa en mama altijd bij elkaar mogen blijven. Allemaal wensen omdat ze er toe doen. De kinderen gaan op zelfgekozen plekken aan de slag om de wensen op te schrijven. Ze schrijven en maken mooie tekeningen bij de wens. Wanneer het klaar is wordt de wens gelamineerd. Op twee momenten deze week hangen we de wensen in de boom. Op woensdagochtend, de voorlaatste schooldag van dit kalenderjaar, krijgen we een telefoontje. De vader van Raff vertelt dat Raff vandaag niet naar school komt. Na ruim elf jaar blijkt hun hond zo ziek te zijn dat dit niet meer draaglijk is. Een spuitje moet de hond verlossen van zijn leed. We merken dat dit de vader raakt. En Raff is er zo verdrietig van dat hij thuis zijn verdriet met papa mag delen. Het verdriet om zijn hond, die er voor hem echt toe doet. Wanneer alle kinderen in de klas zijn vertel ik dit verhaal aan de kinderen. Ik herinner ze ook aan de wens die Jill twee dagen eerder nog met ons had gedeeld. Ik voel aan ieder kind dat ze met Raff meeleven. Na school komt Gian uit groep 7 naar mij toe. ‘Hé, Sjaak, mag ik het telefoonnummer van Raff van jou. Ik wil straks naar hem toe. Ik weet hoe gek Raff altijd was op zijn hond.’ Ik kijk hem aan en ben zo trots op hem. Gian gaat straks naar Raff. Omdat hij weet dat het er toe doet. Als ik iets wens voor 2018 is dat we samen met de kinderen en ouders weer veel momenten en ervaringen samen mogen delen. Ervaringen die er toe doen. Mede namens team Uilenspiegel.


Algemeen BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES De nieuwe Prins of Prinses van de Knöllekes Wie o wie wordt toch de nieuwe prins of misschien wel prinses van Boekel? Op zaterdag 13 januari weten we het. De eerste tips zijn al genoemd. Weet u ze nog? Raadpleeg de website voor het overzicht. De tips van deze week zijn: (5) Wat klein begon is tot grote hoogte gestegen; (6) Van koninklijke afkomst vechtend tegen windmolens.

Prinsenbal op zaterdag 13 januari Dit keer gaan we de avond iets anders aankleden. De gasten van deze avond die op tijd in de zaal zijn, krijgen een hoedje/kroon. Iedere sportclub die de afgelopen weken een of twee prins-kandidaten heeft afgevaardigd, krijgt een eigen kleur. Dus iedere kleur hoedje/kroon staat voor jouw sportclub. De sportclub die deze avond met de meeste hoedjes/kroontjes/sporters aanwezig is, ontvangt 111 potten bier. Dus laat deze kans niet liggen! Kom je club aanmoedigen op het prinsenbal, win misschien 111 potten bier en ben verzekerd van een leuke avond met een feestje onder leiding van de nieuwe sportieve prins van de Knöllekes. Zoals bekend zijn we op zoek naar een sportieve prins. Dit jaar kunnen sportverenigingen uit Boekel hun eigen kandidaten naar voren schuiven. Afgelopen keer waren het TC Boekel en HC Boekel die hun ideale prinskandidaten voorstelden. In de schijnwerpers staan de kandidaten van TC Boekel graag. Gedreven op de baan en zeker ook in de kantine. De prinsen namens Hockey Club Boekel weten hoe het is om met een stick in de hand rond te rennen, dus een scepter vast houden moet geen probleem voor deze ervaren mannen opleveren. Kortom, we

zijn onder de indruk van deze kandidaten doe tot nog te zijn voorgesteld. De verenigingen hebben wat dat betreft allemaal een oog voor detail! Deze week is het de beurt aan Habo’95. Zij vertellen hieronder waarom de nieuwe prins uit hun gelederen moet komen. En zij kiezen meteen een prins met bijpassende adjudant. Het zou zo maar eens het juiste feestduo voor dit jaar kunnen zijn! En tel voor de gein het aantal woorden maar eens na. Als dat geen toeval is! Prins Carnaval van Boekel namens Habo’95 Habo’95 heeft de perfecte kandidaat voor prins carnaval van de Knöllekes! Niemand minder dan Toine Donkers maakt van deze carnaval een onvergetelijk feest. Toine sluit op alle fronten perfect aan bij het niveau dat voor een Knölleke gevraagd is, een gangmaker pur sang die excelleert in onnavolgbare dansmoves! Ries v.Geffen wordt Adjudant, onafscheidelijke vriend sinds de basisschool! Ries blinkt uit in ongecoördineerde acties zonder enig doel of idee, eindresultaat altijd 100% amusement! Ries eet alles op wat hij tegenkomt, maar is allergisch voor DJ’s kleiner dan 1m50. Een schitterende carnaval met prins Toine en adjudant Ries, onder het motto: ‘Prins Toine en zijne maat doen dees Carnaval geen vlieg kwaad!’.

Save the date voor de Pronkzitting 2018 Zin in een avond genieten van alleen maar talenten van eigen bodem? In Boekel kunnen we trots zijn op deze artiesten, een

avondvullend programma met Muziek, Dans en volop Cabaret. Een avond luisteren en genieten van wat er zich allemaal weer heeft afgespeeld in en rondom ons mooie Boekel en wie wordt er dit jaar weer in de “bloemetjes” gezet voor haar of zijn inzet in ons prachtige Boekel? Dit wilt u toch niet missen? De pronkzittingen zijn op donderdag 25 januari (55+zitting) en op vrijdag / zaterdag 26 en 27 januari, en vrijdag / zaterdag 2 en 3 februari. De voorverkoop is op zaterdag 20 januari om 15.00 uur in Nia Domo à € 15,00 en na 22 januari zijn de kaarten verkrijgbaar bij Mode & Sport van Rijbroek à € 17,50. Ziekenbezoek tijdens carnaval 2018 op zaterdag 10 februari Traditiegetrouw denkt C.S. “De Knöllekes” ook aan hen die met de carnavalsdagen door een ongeval of soms langdurig ziek zijn, niet kunnen deelnemen aan de carnavalsactiviteiten. Op zaterdag 10 februari willen we de zieken, die thuis verpleegd worden, verrassen met bezoek en een presentje. Onze dorpsgenoten die in ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen verblijven, willen wij zeker niet vergeten. Omdat de ziekenhuizen c.q. verpleeghuizen te kennen hebben gegeven de bezoeken van de carnavalsverenigingen niet of steeds moeilijker kunnen plannen, willen wij voor deze mensen het carnavalspresentje graag bezorgen bij familie, vrienden of kennissen Via deze weg hopen wij onze zieke dorpsgenoten toch met ons carnavalspresentie te kunnen bereiken en een hart onder de riem te steken. Als u iemand weet die ziek is en prijs stelt op een afvaardiging van de C.S. “De Knöllekes”, verzoeken wij u dit door te geven aan de onderstaande personen. Henri v.d.Boogaard, Bovenstehuis 36, tel: 324610, Boogaard.boekel@gmail.com; Gerty Verhoeven, De Vlonder 23, tel: 323539, Gerty501@hotmail.com; Harriette Rovers, Laagveld 56, tel: 330255, pietrovers4@gmail.com Gevraagd juryleden optocht Ben jij de persoon die het kan waarderen dat Boekelaren met de optocht op een ludieke, creatieve, en/of carnavaleske manier Boekel opfleuren? Weet jij ze op hun waarde in te schatten en ben jij ouder dan 13 jaar? Dan zijn wij opzoek naar jou! Meld je dan bij de optochtcommissie via info@deknollekes.nl en dan nemen wij contact met je op!


Algemeen Aangeboden…. bouwlocatie carnavalswagen Wil jij met jouw (jeugdige) kornuiten een carnavalswagen bouwen en op die manier de Boekelse carnavalsoptocht verrijken met een geweldige creatie? Misschien kan de optochtcommissie dan iets voor jou betekenen. Meld je dan bij de optochtcommissie via info@deknollekes.nl en dan nemen wij contact met je op! Agenda C.S. de Knöllekes: Maandag 18 december: Loting jeugdraad in de lunchroom van Nia Domo Zaterdag 13 januari: Prinsenbal en Jeugdprinsenbal Zaterdag 20 januari: Kaartverkoop pronkzittingen Zondag 21 januari: Prinsenreceptie en Jeugdprinsenreceptie Donderdag 25 januari: 55+ pronkzitting Vrijdag 26 januari: Pronkzitting Zaterdag 27 januari: Pronkzitting Vrijdag 2 februari: Pronkzitting Zaterdag 3 februari: Pronkzitting Zaterdag 3 februari: Ouderenzitting in het bejaardenhuis Zondag 4 februari: Voorselectie Stuif es in Vrijdag 9 februari: Sleuteloverdracht Zaterdag 10 februari: Finale Stuif es in Zaterdag 10 februari: Carnaval Zondag 10 februari: Carnaval met o.a. de optocht Maandag 11 februari: Carnaval met o.a. het Klein Knöllekesbal Dinsdag 12 februari: Carnaval met o.a. een Kindermiddag

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst EHBO oefenavonden in januari: maandag 8 januari: lezing Dr Maes. Aanvang 19.00 uur. dinsdag 9 januari: herhaling lezing Dr Maes + brandwonden. Aanvang 19.30 uur. AED HERHALINGSCURSUS VOOR IEDEREEN UIT GEMEENTE BOEKEL Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus reanimatie te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Een herhalingscursus duurt ongeveer 2 uur.

Indien u bij uw sport- of buurtvereniging of bedrijf geen interne herhalingscursus kunt volgen dan is er de mogelijkheid om deze AED herhalingscursus te volgen bij onze EHBO-vereniging. Deze mogelijkheid bieden wij aan alle inwoners van Boekel en Venhorst op de volgende data: dinsdag 9 januari, aanvang 19.30 uur dinsdag 20 februari, aanvang 19.30 uur. De AED/Reanimatiecursus wordt verzorgd door onze instructeurs dhr. André Hoevenaars en mevr. Rieky FabrieBongers. Locatie: Boszicht, Bernhardstraat Boekel Kosten €10,= per persoon. Graag aanmelden bij secretariaat: ehbolidwina@gmail.com / 06-52547428 Met vriendelijke groet, bestuur EHBO Boekel-Venhorst

‘Januarfest’ mit die neues Königin Jawohl, am Samstag 20. januar gehts es richtig loss in das Café von die Peter.. Es ist sehr sicher das dieses tolle Fest eine moment gaben, was du nimmer soll vergessen. Weisen sie, die tolle Tüben von M4 haben zusammen mit die Peter und die Tina (du kanst sie vielleicht von die ‘Hey Tina, was kosten die ....?’) eine fabelhaftige Superstar gecontraktiert wer eine grandiose Show zal machen. Dér party DJ aus Deutschland, Otto Wunderbar soll eine großhärtige nehr setzen mit die größte

Schlagermusik die man sich kann vorstellen. Von Udo und Rex, nach Christian und der Freddy. Von Helene und unsere Jan, nach Rudi und der Silvie. Alle populäre Sänger und Sängerrinnen werden vorbei kommen. Du kanst man wel sagen das dieses Fest der größte Fest von Boekel wil sein. Auch soll auf dieses schöne Abend soll die neue Königin von die M4leute an das Publikum geschaut werden. Wir können noch nicht sagen, wem die neues Fraulein von die M4männer soll sein. Wohl konnen wir mitteilen das wir stolz sind und sehr glücklig mit dieses schöne Damen. Bei diese drei neue tips: 4) Nicht ‘blond, aber gezond’. 5) Unsere neues Königin ist eine echte Kneipetiger. 6) Keiner halt es trocken bei ihr. So, komm auf Samstag 20. januar nach M4’s Königinneparty2018 in Café La Compagnie in Boekel. Zusamen mit Den Fliegeschlagers, DJ André, Otto, M4 und die hübsche Königin und ihr sollen wir eine tolles Superfest machen. Jetzt geht loss! Anfang 20.30 Uhr und die Eingang ist frei! Für andere tips: schau in nächste Wochenschrift Boekel-Venhorst oder unsere Facebook pagina Kapel M Vier Boekel. Weißt du wer Unsere neues Königin ist? E-mail nach: pvdbiggelaar@gmail.com

Evenementenkalender 25 en 28 februari en 2 en 3 maart: Toneelclub Boekel


Algemeen Cursus Linedance voor beginners Heb je interesse om het linedance te leren, ben je boven de 50 jaar en lid van de bond van ouderen? Dit is je kans. We beginnen in januari. We dansen in Boszicht in Boekel. Info: Nelly v.Sinten, tel. 06-53734038.

St. Petrus nieuws In Sint Petrus zijn dagelijks activiteiten waarbij u van harte welkom bent. We willen deelname aan deze activiteiten voor de bewoners van St. Petrus en ouderen uit het dorp aantrekkelijker en eenvoudiger maken. Daarom hebben we een alles inclusief abonnement of de knipkaart. Het alles inclusief abonnement kost € 40,00 per maand. U mag dan aan alle activiteiten deelnemen met koffie/thee. U hoeft nooit bij te betalen en gebruik van duofiets en uitstapjes zijn gratis. U kunt ook kiezen voor de knipkaart. Deze is te koop bij de receptie. Voor 10 knippen betaalt u € 25,00. Hapjes, drankjes en de de activiteit worden hiermee betaald. ACTIVITEITEN JANUARI Maandag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Geheugentraining van 10.15-11.30 uur. 1e en 3e maandag van de maand van 14.30-16.30 uur natuurvereniging. Dinsdag: Van 09.30-11.00 uur samen kaarten

Januari is KASSABONNENACTIE bij Ambachtelijke Bakkerij Merks Vul uw naam en telefoonnummer in op uw kassabon en aan het eind van januari verloten wij 10 kadobonnen van € 25,-. Lever zoveel mogelijk kassabonnen in, des te groter is uw winkans. Voor de kinderen hebben wij iedere dag een GRATIS KINDERBROODJE.

maken voor verjaardagen, beterschap, feestdagen enz. Kienen van 14.30-16.30 uur. Aansluitend is onze friettent open en elke bezoeker van het kienen krijgt een gratis snack of friet. Woensdag: 1e en 3e woensdag van de maand van 10.00-11.30 uur mannenclub. Van 10.30-11.30 uur is de grootletterbibliotheek geopend. Muziekmiddag met live artiesten van 14.30-16.30 uur. Programma: 3 januari: Gezelligheidskoor Uden 10 januari: Ad Goossens 17 januari: Muziek Houdt Fit 24 januari: De Mircha’s 31 januari: Toontje Lager Donderdag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Creatief bezig zijn van 9.30-11.00 uur.

Van 14.30-16.30 de handwerk club. Vrijdag: 14.30-16.30 uur: quiz- of spelmiddag; sjoelen, barakken, rummikub spelen enz. Dagelijks biljarten vanaf 14.00 uur, gewoon voor de gezelligheid. Verder is er een fitnessruimte voor onbeperkt fitness of begeleid fitness vanaf 55 jaar en ouder. Ook is er een buiten beweegtuin waar iedereen kan deelnemen. Extra activiteiten in januari: Zaterdag 6 januari, 15.00 uur Heilige mis met dameskoor Sint Agatha Boekel. Zaterdag 13 januari, 14.30-16.15 uur dans/jukebox middag met wat lekkers. Zaterdag 27 januari, 14.00 uur carnavalsmiddag met de Vliegenmeppers in ’t Trefpunt. Maandag 29 januari, 14.00 uur in ’t Trefpunt presentatie van BrabantZorg Reizen. Mocht u meer informatie willen hebben bel gerust 0492-328328 en vraag naar Elly Janssen of Renée Lange.

Gezien: Kerstmusical KC De Regenboog. Het was weer smullen!! In een vol Nia Domo hebben donderdagavond 21 december velen weer kunnen genieten van een indrukwekkende Kerstmusical. Prachtig uitgevoerde dansjes door kinderen van groep 1 t/m 7, prima, bijna professioneel, acteerwerk van de ouders en mooie gezangen door de leerlingen van groep 8 waren de hoofd ingrediënten. Een goede licht en geluidsman, prima regisseuse, grimeurs met fantasie, een bevlogen dirigente en vele handen achter de schermen maakten het geheel compleet. Elk jaar weer staan zowel ouders en kin-

deren van KC De Regenboog tezamen garant voor een sfeervol schouwspel met een mooie achterliggende kerstgedachte. Dit keer: sluwe gemene rovers die hun leven gingen beteren!! Niet nemen maar juist geven!! We kunnen wederom trots zijn op onze kinderen en hun ouders. Allemaal bedankt voor deze mooie voorstelling en we zien alweer uit naar de volgende… maar voordat het zover is: Een gezond en leerzaam 2018!!! u toegewenst door alle leerkrachten en ondersteunend personeel van KC De Regenboog.


Algemeen Ingezonden Brief Waarom en met welke intentie? De afgelopen jaren, zeker het laatste jaar, is de agrarische sector systematisch en georganiseerd in een kwaad daglicht geplaatst door actiegroepen. Waarom? Recent zag ik op tv dat een bestuurslid van een plaatselijke antiboer actiegroep uit Deurne zich bedreigt voelt, zelfs suggererend dat ze aan een aanslag was ontkomen. Meteen daarop nuanceerde ze het een en ander maar ze had het toch maar even op tv gezegd. Met welke intentie? Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen vergelijkt in een schrijven de Nederlands veehouderij met holocaust. Deze Roos Vonk is verre van onbesproken gedrag. Ze is ondertussen al diverse keren publiekelijk tot de orde geroepen door de Universiteit. In 2011 publiceerde ze samen met Diederik Stapel (voormalig hoogleraar sociale psychologie en een van de grootste wetenschapsfraudeurs in de geschiedenis) een persbericht dat vleesliefhebbers wetenschappelijk bewezen asocialer, egoïstischer en minder geliefd en eenzamer zijn dan vegetariërs. Even later bleek dat ze dit alles uit hun duim hadden gezogen. Met welke intentie? Stapel werd ontslagen. Hoe lang mag Vonk de zaak nog blijven besodemieteren? De ons aller geliefde cabaretier Youp van ’t Hek noemt veehouders ‘dierenhitlers’. Waarom al die leugens, hetze en haatzaaien naar een bepaalde bevolkingsgroep? Deze uitspraken mogen allemaal in dit land, als het over de agrarische sector gaat. Als BN’ers zich zo mogen uiten en overheden zich hier niet van distantiëren voelen actiegroepen zich gesteund en zien de sector als vogelvrij. Het vernielen van duizenden kerst- en fruitbomen, het stuk snijden van afdekkingsmateriaal op voerkuilen, ijzer plaatsen in maisstengels om zoveel mogelijk schade toe te brengen aan hakselmachines en dieren als ze van deze mais vreten zijn hier voorbeelden van. Waarom? Nachtbrakers die inbreken in veestallen en zogenaamd filmen hoe slecht de dieren het wel niet hebben. De politici c.q. overheden geloven de filmpjes blindelings, vragen zich überhaupt niet af hoe men de stallen zijn binnengedrongen evenmin of de filmpjes zijn gemanipu-

leerd. Waarom niet? Dat zegt genoeg over onze volksvertegenwoordigers! De uitspraken van BN’ers worden gekopieerd door activisten. Zie maar eens op boerburgertweed en andere sites, waar boeren aan het woord zijn en laten zien waar ze mee bezig zijn, wat daar voor reacties op komen. Daar lusten de honden geen brood van. Schandelijk om veehouders te vergelijken met nazi’s, hun stallen met kamp Auschwitz en deportatie van joden in de tweede wereldoorlog. Met welke intentie? Dit zegt overigens uitdrukkelijk alles over degene die deze vergelijkingen maken! En de overheid hult zich in stilzwijgen. Alhoewel ook weer niet helemaal. Kijk maar eens wat de Provinciale Staten van Brabant afgelopen zomer heeft besloten aangaande de veehouderij, dat zegt genoeg. Met welke intentie? Ze zijn de agrariërs liever vandaag kwijt dan morgen! Diverse rapporten zijn er verschenen over veehouderij versus volksgezondheid. Het leek er zelfs op dat men zolang onderzoek wilde plegen tot aantoonbaar volksgezondheid negatief werd beïnvloed door vee. Uiteindelijk is er een rapport verschenen waarin staat dat er meer longontsteking voorkomt bij omwonende van veehouderijbedrijven dan elders in het land. Nou, dat bleek voer voor actiegroepen en activisten antiveehouderij. Ze rolde over elkaar heen met direct in hun spoor gretige overheden/politici van hoe ongezond de veehouderij wel niet was. In datzelfde rapport staat ook dat in de omgeving van veehouderijbedrijven minder astma, COPD en (kinder)allergieën voorkomen. Dat laatste zou iedereen enorm moeten aanspreken maar je hoort daar niemand over, ook geen overheden. Waarom niet? Het zal wel niet in hun straatje passen zeker! Gelukkig zijn de meeste mensen realisten en vertonen geen kuddegedrag. Steeds meer ouders vinden voor hun kinderen de weg naar agrarische kinderdagverblijven. Zorgboerderijen worden alsmaar populairder. Juist de meest kwetsbare in onze samenleving vinden hun “draai” op de boerderij. Waarom? Juist!! Tenslotte spreek ik de hoop/wens uit dat politici dit nieuwe jaar willen aangrijpen om de kloof met agrarische sector niet verder te verbreden maar juist te dichten, er te zijn voor de hele samenleving. Dit jaar eens niet te veel hun oor te luisteren leggen bij die, echt kleinere groep,

kabaalmakers. Gemeente Boekel staat bekent om hun voorlopers rol, prachtige gelegenheid om het op dit gebied te laten zien! Een vredig 2018. Vriendelijke groet, Ruud Gijsbers gijsbersruud@gmail.com

Gezellig Kerstconcert Echo der Peel Het werd een avond vol prachtige muziek verzorgd door Popkoor Zip en Echo der Peel. Ook de slagwerkgroep en de jeugdmuzikanten lieten zich van hun beste kant horen. De aansprekende muziek werd sfeervol begeleid aansprekende beelden achter het orkest. De nagenoeg volle concertzaal van De Horst beloonde de optredens met een daverend applaus. Traditiegetrouw was er voor elke bezoeker na afloop glühwein of chocolademelk. En het bleef nog lang gezellig druk in de foyer. Na het concert werd de uitslag van de loterij van de donateursactie bekend gemaakt. De gelukkige prijswinnaars zijn Piet v.d.Ven, Johan v.Duijnhoven en Martin v.Creij. Hilarisch was het dat Marja Rooijackers het streekpakket, beschikbaar gesteld door Theo Rooijackers, won. Spontaan schonk ze toen het pakket terug. Alle prijswinnaars hebben intussen hun prijs thuis gekregen.

Vanaf mei zijn wij alweer volop aan het oefenen op ons nieuwe blijspel ‘Edelweiss’. Ook dit belooft weer een heel komisch en mooi blijspel te worden! Onze datums van optreden zijn: zondag 25 februari 20:00 uur, woensdag 28 februari 14:00 uur, vrijdag 2 maart 20:00 uur en zaterdag 3 maart 20:00 uur. Graag zien wij u dan weer komen genieten! Natuurlijk is onze entree weer gratis! Toneelclub Boekel


Algemeen Cor v.d.Elsen sluit 2017 groots af De laatste dag van het jaar. De 77-jarige Cor v.d.Elsen uit Boekel vertrok deze dag niets vermoedend naar het Boerenbondsmuseum in Gemert om daar zijn laatste dag als penningmeester te volbrengen. De dag tot het einde daar doorbrengen ging echter niet lukken. Want terwijl hij de vele bedragen bij elkaar zat te schrij-

ven en tellen, verzamelden naaste familie, vrienden en Gilde zich om hem een bezoek te brengen. Samen met Burgemeester Bos want aan hem was het om Cor uit naam van de koning te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding viel hem ten deel voor zijn vele werkzaamheden als pen-

ningmeester van het Boerenbondsmuseum. Maar ook voor zijn bijdrage bij de heroprichting van Gilde St. Agatha in Boekel waar hij tevens 10 jaar als Dekenschatbewaarder de financiĂŤn onder zijn hoede had. Daarnaast is hij ook al jaren inzetbaar als acoliet bij uitvaarten, huwelijken of andere jubilea in onze St. Agathakerk.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 9 januari wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Sport

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Ben Loeffen Kersttoernooi Het Ben Loeffen- kersttoernooi was weer een succes. Jan v.Haandel werd de uiteindelijke winnaar van de felbegeerde wisselbeker. Zijn naam staat er nu al 3 keer op te pronken. Nellie v.Hees was de beste dame en werd dus ook gehuldigd. Hieronder de volledige uitslag.

Ook werd er tussen kerst en nieuwjaar weer het traditionele oliebollen toernooi gehouden. Hierbij ook de uitslag daarvan. Uitslag Kersttoernooi: 1 Jan v.Haandel; 2 Huub Bevers; 3 Henk v.Haandel; 4 Nellie v.Hees; 5 Jan Sleegers; 6 Betsie Vogels; 7 Jos Hoevenaars; 8 Ties v.d.Tillart; 9 Frans de Bruin; 10 Mari v.Haandel; 11 Nellie v. Moorsel; 12 Martien v.d.Elzen; 13 Grard School; 14 Anneke de Bruin; 15 Harrie Coppens; 16 Harrie v.Doren; 17 Maria Loeffen; 18 Jo Bijvelds; 19 Karin v.d.Ven; 20 Jan v.Kilsdonk; 21 Truus v.d.Vondervoort; 22 Mien v.Sleeuwen; 23 Truus de Klijn; 24 Jos Fabrie; 25 Jos v.Haare; 26 Tiny v.d.Elzen; 27 Alexander v.Asperen;

28 Martha v.Moorsel; 29 An v.Asseldonk; 30 Henk v.Vorst; 31 Pieta v.d.Velden; 32 Nellie v.Haare; 33 Theo Versteegden; 34 Jannie Bevers; 35 Wim v. Reijbroek; 36 Jac Osterloh; 37 Geert Verstraten; 38 Pieta v.d.Ven; 39 Riek Hurkmans; 40 Pieter v.Doren; 41 Bennie Vesters; 42 Wim v.Hees; 43 Tonny Thomas; 44 Toos Verhofstad; 45 Thea v.d. Wijst; 46 Anneke v.d.Elzen; 47 Johanna v.d.Elzen; 48 Sjaak v.d.Rijt; 49 Toon v.d. Boogaard; 50 Frans v.Schijndel; 51 Jan Kroos; 52 Betsie v.Doren; 53 Erna Verstegen; 54 Martien v.Doren; 55 Betsie Verbrugge; 56 Piet v.d.Wijst; 57 Cor Verbrugge; 58 Sjaan v.Doren; 59 Leen Emonds; 60 Dora v.Berloo; 61 Piet de Groot; 62 Jan Vogels; 63 Harrie Donkers; 64 Annie Peters; 65 Annie v.Haandel; 66 Annemie Osterloh; 67 Albert v.d.Loop; 68 Corry v.Dalen; 69 Sjef v.d.Vondervoort; 70 Trees v.Grinsven; 71 Maria School; 72 Lenie Schepers; 73 Lenie Cootjans; 74 Bennie v.Dalen. Uitslag Oliebollentoernooi: 1 Frans Vesters; 2 Sjan v.Zeeland; 3 Martien v.d.Elzen; 4 Harrie Coppens; 5 Truus v.d.Vondervoort; 6 Lenie Schepers; 7 Francien v.Helvoirt; 8 Jo Bijvelds; 9 Jan Kroos; 10 Sjef v.d.Vondervoort; 11 Theo Meulepas; 12 Lenie Cootjans; 13 Anneke Biemans; 14 Trees v.Grinsven; 15 Bert v.d.Wetering; 16 Grad School; 17 Jos v.Haare; 18 Theo Versteegden; 19 Henk v.Vorst; 20 Bert Schepers; 21 Jan v.Haandel; 22 Jan v.Kilsdonk; 23 Toos Verhofstad; 24 Piet de Groot; 25 Pieta v.d.Velden; 26 Anneke v.d.Elzen; 27 Betsie Vogels; 28 Corry v.Dalen; 29 Huub v.Helvoirt; 30 Jan v.d.Elzen; 31 Mien v.Sleeuwen; 32 Grad Melis; 33 Jan Sleegers; 34 Karin v.d.Ven; 35 Jos Fabrie; 36 Dora v.Berloo; 37 Sjaak v.d. Rijt; 38 Mientje Coppens; 39 Harrie v. Doren; 40 Anny Peters; 41 Jan Vogels; 42 Bennie v.Dalen; 43 Frans v.Schijndel; 44 Maria School; 45 Leen Emonds; 46 Huub Bevers; 47 Wim v.Hees; 48 Pieta v.d.Ven; 49 Annie Slits; 50 Alexander v.Asperen; 51 Harrie Donkers; 52 Tonnie v.Logten; 53 Mieke v.Gerwen; 54 Betsie Verbrugge; 55 Nellie v.Hees; 56 Nellie v.Doren; 57 An v.Asseldonk; 58 Wilhelmien v.d.Elzen; 59 Cor Verbrugge; 60 Jo Hendriks; 61 Wim v.Rijbroek; 62 Antoinette Swinkels; 63 Bert v.d.Heijden; 64 Tiny v.d.Elzen; 65 Jeanny Bevers; 66

Martha v.Moorsel; 67 Johanna v.d.Elzen; 68 Ties v.d.Tillart; 69 Bertus v.Duijnhoven; 70 Jan v.Berlo; 71 Jeanne Melis.

Uitslag Kerstdrive. 1. Hr. en Mw.v.d.Bosch 73,40% 2. Dames Huijbregts-v.d.Linden 62,07% 3. Heren Manxders-Otten 60,42% 4. Dames v.d.Boom-Schots 59,67% 5. Dames v.Delst-de Graaf 58,32% 6. Dames Putter-Vijge 56,81% 7. Dames v.Dinteren-v.Geffen 56,67% 8. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 55,65% 9. Dames Ceelen-v.d.Rijt 54,79% 10. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 54,47% 11. Dames v.Berlo-v.Dooren 52,43% 12. Heren v.Duijnhoven-Verbakel51,89% 13. Heren J. en Th.v.d.Ven 51,81% 14. Hr. en Mw.Vogels 51,16% 15. Hr. en Mw.Meulepas 51,03% 16. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 50,14% Uitslag Oliebollendrive. A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 62,50% 2. Dames Putter-Vijge 58,33% 3. Heren J. en Th.v.d.Ven 55,73% 4. Dames Raijmakers-Vissers 55,21% B-lijn 1. Dames v.d.Heijden-Onclin 59,38% 2. Dames Ceelen-Delisse 58,75% 3. Hr. en Mw.Verlangen 57,50% 4. Mw.Kremers-Hr.Derks 55,00% 5. Hr. en Mw.v.d.Burgt 51,25% C-lijn 1. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems 58,33% 2. Dames v.Hees-v.d.Oord 55,56% 3. Dames Biemans-v.d.Elzen 54,17% 4. Dames v.Kempen-Rooijakkers 51,39% De totale uitslag staat op onze site. Donderdag 4 januari gaan we weer gewoon door met de competitie. Voor informatie kunt u bellen naar Jeanne Witlox, tel. 0492 - 321893.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Heren 1 - Handbal Venlo 122-35 (beker) Wedstrijdverslagen zijn te lezen op www.habo95.nl. Schooltoernooi Op donderdag 4 is het scholentoernooi in Sporthal de Burcht. De kinderen uit de groepen 5-8 van de basisscholen spelen een handbaltoernooi tussen 10.00 en 17.00 uur. Op vrijdag 5 januari is er voor de jongste jeugd de spelletjesochtend ook in sporthal De Burcht. Programma Swift HB1 - Jongens B1 11.00 u PSV Handbal DB1 - Meisjes B1 17.30 u Groene Ster DA1 - Dames A2 19.40 u Heerle 1 - Heren 1 21.00 u Programma zondag E-jeugd 3 - Bedo E2 10.00 u Elshout DA1 - Dames A1 10.00 u E-jeugd 2 - Tremeg E1 10.55 u D-jeugd 2 - Bedo D1 12.45 u Apollo 2 - Dames 3 13.20 u D-jeugd 1 - MHV'81 D1 13.30 u HandbaL Venlo 2 - Dames 1 14.00 u Acritas 1 - Dames 2 14.10 u Meisjes 2 - Groesb. Glorie C1 14.15 u Heren 2 - ESZV Oktopus 2 15.15 u Habo ’95 in 2e ronde beker kansloos tegen eredivisionist Venlo 2e ronde beker: Habo 95 1 - Handbal Venlo 1: 22-35 (7-18) Na de laatste competitiewedstrijd stond er op woensdag 20 december nog een bekerduel op het programma, voordat de heren van Habo echt de winterstop in konden gaan. Voor de 2e ronde van de beker was een aansprekende tegenstander geloot. Eredivisionist Handbal Venlo kwam namelijk uit de koker en zou afreizen naar sporthal De Burcht. Ondanks dat deze tegenstander 2 divisies hoger actief is voor de heren van Habo, meteen een mooie gelegenheid om zich deze tegenstander te testen en voor het publiek natuurlijk een aansprekend wedstrijdaffiche om te komen kijken! Beide team begonnen voortvarend aan de wedstrijd en wisten snel hun eerste doelpunt te scoren. Het tempo in de wedstrijd lag hoog en Handbal Venlo wist met enkele doelpunten op rij al snel afstand te nemen van Habo. Het niveauverschil tussen beide teams was al snel zichtbaar. Het spel van Handbal Venlo was tech-

nisch en verzorgd. Bij Habo was de mate van balverlies groter en had men meer moeite met het creëren van uitgespeelde kansen. In de eerst helft kon Handbal Venlo zo makkelijk uitlopen naar een ruime voorsprong. De rust werd bereikt bij een stand van 7-18. Gezien de grote achterstand had Habo in de 2e helft niets meer te verliezen en kon het alle schroom van zich afgooien. Dit pakte nog niet eens zo verkeerd uit. Habo wist steeds gemakkelijker door de defensie van Handbal Venlo heen te komen en ook in verdedigend opzicht kreeg het steeds beter grip op de Limburgse opponent. In het 2e gedeelte van de 2e helft besloot Handbal Venlo nog even aan te zetten en werden een aantal technisch fraaie staaltjes tevoorschijn gehaald. Ondanks het niveauverschil was de wedstrijd voor het aanwezige publiek dus zeker het aanzien waard. Habo zou de 2e helft nog niet eens zo ver verliezen (15-17), wat resulteerde in een 22-35 eindstand. Handbal Venlo bekert door naar volgende ronde en Habo kan de winterstop in. Op de eerste seizoenshelft kan men helaas niet met volle tevredenheid terugkijken met een 8e plaats op de ranglijst. Verschillende malen werd namelijk onnodig puntverlies geleden. Na de winterstop begint in Habo in januari met een uitwed-

strijd tegen nummer-11 Heerle. Daarna staan er meerdere wedstrijden tegen tegenstanders uit ‘het rechterrijtje’ op het programma. Meteen dus een belangrijke maand voor Habo om afstand te nemen van de degradatiezone en de weg naar boven in te zetten. Voor nu wenst Handbalvereniging Habo ’95 iedereen een sportief en gezond 2018!

KBO kaarten voor SENIOREN Uitslagen 18 december 2017: RIKKEN 1. Mia van Berlo 111 pnt. 2. Truus Vondervoort 102 pnt. 3. Toon v.d. Kamp 58 pnt. 4. Nol Willems 51 pnt. 5. Ria Welten 46 pnt. 6. Gerrit Ophey 43 pnt. Poedelprijs Harrie Donkers -126 pnt. JOKEREN 1. Leen Emonds 124 pnt. 2. Zus Vesters 86 pnt. 3. Bets van Kessel 56.pnt. Poedelprijs Annie Hermes -106 pnt

Nieuw outfit voor zaalvoetbalteam La Compagnie / OOvB adviseurs en accountants Het team van La Compagnie / OOvB adviseurs en accountants is door haar sponsoren voorzien van een prachtig nieuw outfit waarin nog jaren kan worden meegestreden om de prijzen op het hoogste niveau. Namens het voltallige team hartelijk dank!


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST 7 januari Nieuwjaarsreceptie van 14.0019.00 uur in de kantine. Vanaf 15.00 uur wordt een aantal leden gehuldigd vanwege hun 25, 40 of 50-jarig lidmaatschap. Om 16.00 uur komt de KNVB ook nog binnen om een onderscheiding uit te reiken. We hopen vele leden, supporters en overige Venhorstenaren te mogen begroeten. Vrijdag 12 januari vanaf 19.30 uur: 12e Venhorstse Voetbalquiz. Opgeven kan nog tot 4 januari!!! Dus snel zijn. Donderdag 18 januari na de training is de kantine weer geopend.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Uitslagen 18-22 december: Libre A (15 beurten) H. v. Houtum - H. v.d. Zanden 32-34 P. Koonings - R. Willems 26-65 Chr. Coolen - G. Zomers 20-268 R. Berens - A. v. Duijnhoven 30-28 B. v.d. Heijden - Th. v. Alphen 79-27 P. v. Hoof - J. v. Zon 41-36 C. Sanders - L. Otten 33-43 R. Berens - B. v.d. Mortel 34-21 M. Timmers - C. Sanders 26-23 Libre B (20 beurten) H. Schepers - A. v. Moorsel 35-36 L. v. Sleeuwen - A. v.d. Kimmenade 25-31 B. v.d. Bosch - M. v. Doren 34-29 M. v. Schijndel - J. Kusters 8-42 A. v. Asseldonk - H. v. Duren 36-40 J. Donkers - J. Coolen 38-32 H.v.d. Berg - P. v. Doren 17-27 P. v. Duren - H. Arts 51-16 M. v. Haandel - G. Verwegen 29-20 J. v.d. Aa - H. Coppens 30-33 Bandstoten A (20 beurten) F. v. Boxtel - M.Timmers 38-35 H. v.d. Heuvel - Sj. Donkers 49-63 B. v.d. Mortel - R. Willems 43-36 A. v. Moorsel - H. v.d. Zanden 14-34 H. v.d. Heuvel - C. Coolen 43-24 M.Timmers - H. Schepers 18-26 J. Kusters - J. v. Zon 12-24

30-19 R. Berens - H. v. Houtum 15-20 C. Sanders - G. Verwegen 31-49 J. Coolen - G. v. Exel P. Koonings - A. v. Asseldonk 32-33 M. v. Doren - G. Zomers 23-116 F. v. Boxtel - P. v. Hoof 25-15 Bandstoten B (20 beurten) P. v. Duren - J. v. Duren 16-12 B. v.d. Bosch - T. v.d. Heijden 12-14 F. v.d. Bosch - M. v.d. Heijden 11-25 J. Manders - H. Arts 9-30 Harrie v.d. Berg - W. Kroos 18-19 H. v. Duren - M. v. Haandel 22-18 A. v.d. Burgt - W. v. Hees 12-12 J. v. Osch - A. Verstegen 8-17 A. v.d. Kamp - J. v. Berlo 10-12 H. v.d. Nieuwenhof - Cl. Aldenhuijsen 5-9 Harrie v.d. Berg - H. v.d. Nieuwenhof 12-8 Uitslagen 25-29 december: Libre C (20 beurten) H. v. Melis - F. v.d. Bosch 19-17 T. v. Sleeuwen - M. de Rijck 14-17 J. Manders - J. v. Berlo 12-26 H. v. Melis - J. v. Asseldonk 12-16 W. Kroos - F. v.d. Bosch 17-20 J. v.d. Broek - A. v.d. Kamp 12-12 Bandstoten A (20 beurten) M.Timmers - B. v.d. Mortel 18-25 H. v.d. Zanden - P. Koonings 16-23 H. v.d. Heuvel - R. Berens 32-24 A. v. Asseldonk - P. v. Hoof 17-41 C. Coolen - A. v. Duijnhoven 26-25 Sj. Donkers - G. Zomers 38-50 H. v. Houtum - J. v. Zon 13-37 H. Schepers - C. Sanders 20-35 F. v. Boxtel - G. v. Exel 22-29 J. Coolen - M. v. Doren 9-24 J. Kusters - R. Willems 15-46 P. Koonings - G. v. Exel 26-38 R. Berens - G. Verwegen 29-16 Bandstoten B (20 beurten) P. v. Rijbroek - P. Raijmakers 17-15 Harrie v.d. Berg - T. v.d. Heijden 17-26 H. Arts - A. v.d. Kamp 26-4 A. Verstegen - J. Manders 25-15 M. v.d. Heijden - J. v. Berlo 27-30 B. v.d. Bosch - W. v. Hees 12-14 F. v.d. Bosch - J. v. Haare 18-16 W. Kroos - Cl. Aldenhuijsen 14-3 P. v. Duren - H. v. Duren 25-14 M. v. Haandel - A. v.d. Burgt 28-11 Driebanden (20 beurten) P. v. Hoof - J. Kusters 8-9 J. Donkers - Sj. Donkers 6-24 P. v. Duren - N. v. Kessel 4-7 Sj. Donkers - J. Kusters 4-3 P. v. Hoof - H.v.Es 9-9 J. Kusters - H.v.Es 3-10

M.de Rijck - Sj. Donkers J. Coolen - M.de Rijck J. Coolen - J. Donkers P. v. Hoof - P. v. Duren

3-10 6-3 4-10 5-4

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 18 december: Stuc Force - Porte de Provence 9-2 Quick Hedge - Mahobo 2-2 TK ’t Stuupke - Snackpoint LC 4-2 Planotec E-Diensten - Torpedo TUB 0-15 Café LC/OOvB - MVS Grootkeuken 12-1 v.d.Aa Klusbedrijf - Elreka Hek 2-4 Midic. Stender - Café Gij & Ik 13-1 v.d.Boog./v.Sleeuwen - De Schutboom 1-7 v.Haandel Metaal - Donkers/Claasse 3-2 Invorm Interieur - Heuveltraining /v.Hoff 3-5 Programma 8 januari: Zaal A v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Café Gij & Ik 18.45 u Invorm Interieurbouw - Snackpoint LC 19.30 u Donkers/Claasse - MVS Grootkeuken 20.15 u v.d.Aa Klusbedrijf - Quick Hedge 21.00 u v.Haandel Metaal - Porte de Provence 21.45 u Zaal B TK ’t Stuupke - Mahobo 18.45 u Café LC/OOvB - De Schutboom 19.30 u Torpedo TUB - Heuveltraining/v.Hoff 20.15 u Stuc Force - Midic. Stender 21.00 u Planotec E-Diensten - Elreka Hekwerken 21.45 u

Januari is KASSABONNENACTIE bij Ambachtelijke Bakkerij Merks Vul uw naam en telefoonnummer in op uw kassabon en aan het eind van januari verloten wij 10 kadobonnen van € 25,-. Lever zoveel mogelijk kassabonnen in, des te groter is uw winkans. Voor de kinderen hebben wij iedere dag een GRATIS KINDERBROODJE.


207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco

207 SW 1.4

2008 SUV Blue Lion

306 Break 1.4

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 HB 1.6 HDiF Airco

308 SW 1.6 Vti Airco

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model

3008 2.0 Hdi Hybride 4

508 Sedan 1.6 THP Executive

Partner 1.6 Hdi 90 PK GRIJS KENTEKEN

C1 Collection 5 Drs Airco/Led

C1 nieuw model 1.0 5D AIRCO

C3 1.4 Exclusive Airco

C4 1.6 16V BERLINE

C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco

DS3 1.4 Chic Airco Two Tone

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

C5 Break 2.0 Hdi Diesel Autom

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Peugeot

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

2004

2002

2012

2015

2006

2004

2015

2013

2015

2013

2013

2014

2014

2010

2007

2002

2002

2001

2016

2007

2009

2014

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

108 HB 1.0 Vti 5drs Airco

Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

2005 2014

Iveco daily 35S15 L2H2

2014

2011

2010

Ford C-max trend

Ford Fiesta style, 5drs,

Opel Insignia Tourer Sport 16T, 60dkm

Opel Zafira 1.8i, luxe uitv, 79dkm

2005

2011

Opel Combo 13CDTI, airco, schuifd. Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

2011

2010

2017

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

Opel Karl Rocks

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


MENU PROVENCE Romige soep van bospaddenstoelen en truffel of Proeverij van uiensoepje, escargots en wildstoof of Charcuterie Paté, rilette, ham en garnituur ***

Gegrilde black angus steak met rode wijn sjalottensaus of Op de huid gebakken doradefilet met safraan hollandaise saus of Gebakken varkenshaas met knoflookchampignons en rode wijnsaus of Kabeljauwfilet met mosterdroomsaus en bieslook ***

Crème brullee of Vacherin van caramelo crunch ijs, brownie, meringues en slagroom of Selectie van Franse kazen

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Bekijk de uitgebreide à la carte kaartop onze website Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachel-

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

kit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62, Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------RENDERS DECORATIE voor verhuur en verkoop en wat hebben we niet. Bel 0492-352192 en kom gerust kijken in

Jv

B

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

onze 360 m2 voorraad. www.rendersdecoratie.nl -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

VERHUUR en VERKOOP van aanhangwagens

John Rambach Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Beregening PVC materiaal

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek 1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel. Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkel-

maaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------GITAARDOCENT/STUDENT gezocht voor in het team bij Gitarando Gitaaronderwijs Uden-Boekel. Meer informatie? info@gitarando.nl of 06-13199428 (Maaike). Gezelligheid met Kwaliteit!. -----------------------------------------------------GRATIS zand afhalen. Tel. 0492325176. ------------------------------------------------------

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren steigermateriaal en rolsteigers tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gebruikte steigerplanken Tel: 06-22887186 / 06-23064406

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

JOHN VESTERS

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * mdische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------SCHUIFWANDKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk

14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, Info@salonsilke.nl & 0630651838

Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------GEZOCHT oude gietijzeren vleessnijmachine met handvat. Tel. 06-23056889. ------------------------------------------------------Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880. ------------------------------------------------------

VROUWENGILDE BOEKEL Kienen Maandag 8 januari 20:00 uur in Nia Domo starten we het nieuwe jaar voor ons Gilde. We kienen voor het goede doel, voor pater André van Zon in Mozambique. Met leuke prijzen voor ons en we maken het lekker met eigen gebak. Graag tot ziens op deze gezellige avond. Met vriendelijke groet, Het bestuur

zijn via onze site of via een link als je naar facebook gaat. Dus ga snel naar www.cvdevliegenmeppers.nl of like ons op facebook via c.v.devliegenmeppers om als eerste op de hoogte te blijven. Tevens zullen wij de aankomende weken tips geven via deze krant. Tip 1; 7 plus 7 is 14. Tip 2; Goed dat hij gestopt is. Alaaf Vorstencommissie

KBO Bridge Boszicht Uitslag 22 december: 1 L.Otten-H.v.Houtum 65,83% 2 A.Staadegaard-M.Bouw 57,92% 3 A.Biemans-A.v.d.Elzen 56,67% 4 M.Swarts-G Swarts 54,17% 5 B.v.Hooff-D.Manders 51,67% 6 J.Witlox-M.v.Dinteren 50,83% 7 C.v.Houtum-B.Meulenmeesters 50,00% Uitslag 29 december 2017 1. Dames v.Dinteren-Witlox 67,71% 2. Dames v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 56,25% 3. Dames Aalbregt-Polman 55,21% 4. Dames v.Houtum-Meulemeesters 55,21% 5. Mw.Pluk-Hr.v.Houtum 53,47% 6. Dames Kruter-Ceelen 53,13% 7. Hr. en Mw.Wijchers 51,04% Voor informatie kan gebeld worden naar: Diny Polman, tel. 841800 of Leon Otten, tel. 321208 Aan- en afmelden vrijdag voor 11.00 uur

Voor binnen en buiten

meubels op maat & sfeer accessoires

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

CARNAVALSVERENIGING

DE VLIEGENMEPPERS Wij willen iedereen een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen. Op 19 januari is het zover, dan is het weer Vliegenvangen bij La Compagnie. Voor deze avond hebben we weer een supermooi programma geregeld. Tijdens deze avond hebben wij optredens van onze dansmariekes, tonproaters, cabaret, de mepper van het jaar, afscheid van Vorst Jarno en Lisette en rond de klok van 23.00 uur komt onze nieuwe Vorst op een spectaculaire manier tevoorschijn. Kaarten à € 12,50 voor deze avond zijn vanaf 4 januari te koop bij La Compagnie. Wees er wel snel bij want op is op. Tips betreffende onze nieuwe Vorst komen dit jaar via de filmpjes die te zien

Lezing over slaapstoornissen Datum: dinsdag 16 januari 2018. Aanvang: 20.00 uur. Waar: Nia Domo. Voor wie: alle leden, partners en introducés. Kosten: leden gratis / niet leden € 2.50 (dit is incl. 1 kopje koffie/thee). Interessante avond over een onderwerp dat een ieder aangaat. Iedereen heeft er wel eens last van, slecht slapen. Piet Maandonks van Kempenhaeghe geeft ons informatie over slaapstoornissen met tips. Bestuur Vrouwen Actief

Januari is KASSABONNENACTIE bij Ambachtelijke Bakkerij Merks Vul uw naam en telefoonnummer in op uw kassabon en aan het eind van januari verloten wij 10 kadobonnen van € 25,-. Lever zoveel mogelijk kassabonnen in, des te groter is uw winkans. Voor de kinderen hebben wij iedere dag een GRATIS KINDERBROODJE.


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

De Buitenhof

DIERENPENSION

maken in boekel doe je bij The ReAD ShoP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUKADOORSBEDRIJF

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

MOEILIJKER TER BEEN? Kijk op www.annywillemsen.nl. -----------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s,

tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700.

Uw fietsenmaker. Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Harmonie & Slagwerkgroep presenteren het

NIEUWJAARSCONCERT Met medewerking van

BATS Zondag 7 januari 2018 Pleinzaal Nia Domo Aanvang 11.30 uur Entree gratis

e s n e w j i W Druk- en zetfouten voorbehouden

8 1 0 2 d n o z e g n e g i k k u l e g n e e u n www.boekeldruk.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.