32e jaargang nr 18, 1 november '17

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 1 november 2017

Boekel Venhorst 18 Wij zijn er klaar voor. En hoe! Jarenlang was onze Wensboomster in Boekel en Gemert een vertrouwd gezicht tijdens de periode van 1 november tot eind december. Om aan te geven dat De Wensboom weer actief was. En nu, een jaar verder, staan de feestdagen weer bijna voor de deur. En gaan wij met frisse moed dit nieuwe seizoen weer aan de slag. Er is wel iets veranderd. Onze uitstraling heeft een grote verandering ondergaan. De ster heeft jarenlang trouwe dienst gedaan als blikvanger. Dit jaar blijft deze echter achter gesloten deuren. Er is namelijk een nieuwe blikvanger voor in de plaats gekomen. Een banier prijkt nu in Gemert op het Ridderplein en in Boekel staat hij op zo herkenbare plaats bij de molen. Met dank aan Paul Mangnus die geheel belangeloos tekende voor het ontwerp, onze nieuwe huisstijl. Waar we heel trots op zijn. Het idee van de Wensboom is simpel. Kinderen uit Gemert en Boekel die in relatieve armoede leven kunnen éénmalig maximaal 5 wensen indienen bij de Wensboom. Dit kan t/m 8 december. Andere kinderen (en hun ouders) kunnen

VOOR GOEDKOOP ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Nummer

deze wensen in vervulling laten gaan door speelgoed waar zij niet meer mee spelen, af te staan. Meer hierover is te lezen op onze website www.dewensboom, kijk onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’. Samen delen, een duurzame vorm van naastenliefde. De Wensboom wil graag kinderen bewust maken van het feit dat er leeftijdsgenootjes zijn die het minder goed hebben. Die misschien wel heel simpele wensen hebben die zij al kunnen vervullen. De kerngedachte is dus geven om elkaar. Zeker omdat armoede ver van ons lijkt af te staan. Maar in deze tijd is het dichter bij dan ooit. Leeftijd 2016 was een recordjaar. Maar liefst 179 jongens en meisjes uit 92 gezinnen, dienden 853 wensen in. 81 Vervullers zorgden ervoor dat er 497 van werden vervuld. Geweldig om te zien dat zoveel mensen proberen kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen te verblijden. Namens onze wensers heel hartelijk dank daarvoor. Maar ook aan alle bedrijven en instanties die belangeloos een steentje bijdragen, in welke vorm dan ook. Gezien de stijging afgelopen jaren van het aantal wensers zijn we nu echter genoodzaakt de leeftijdsgrens te wijzigen. De maximale leeftijd hebben we verlaagd van 16 naar 13 jaar. De Wensboom probeert minimaal 1

wens te vervullen. De ervaring in al die jaren laat zien dat kleine wensen eerder vervuld worden dan grote wensen. Maar grote wensen mogen gewoon ingediend worden. Wie niet waagt, wie niet wint! De gemeentes Gemert en Boekel zijn betrokken bij het gedachtegoed van de Wensboom. In verband met de Wet op de Privacy mogen zij geen namen geven. Gelukkig wijzen zij de doelgroep op het bestaan van de Wensboom. Kerstpakketten Om iets extra’s te betekenen voor de uitkeringsgerechtigden in onze gemeentes is er de kerstpakkettenaktie. In GemertBakel wordt hiervoor nauw samengewerkt met de stichting Kerstpakketten. Onze bijdrage is om de kinderen van deze doelgroep te verrassen met een cadeautje. In Boekel wordt dit initiatief geheel door de Wensboom gedragen. Zij is dan ook blij met elke financiële hulp door (Boekelse) verenigingen en bedrijven. Wonen er nog kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar thuis? Dan zorgt stichting de Wensboom voor een cadeautje. Wilt u dit jaar (weer) een steentje bijdragen aan het sinterklaas- en/of kerstgevoel van deze gezinnen? Kijk dan vanaf 1 november op onze website www.dewensboom.nl of op Facebook. We hopen zoveel mogelijk mensen te bereiken die iets voor de Wensboom kunnen betekenen. We hebben u namelijk keihard nodig! Tot ziens bij de Wensboom! Sandra, Chantal, Martine, Hassan en Arnie

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis.

Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Welzorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-0400097. Open: ma t/m vr 9.0017.30 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail: asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen

tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844.Open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 4 november: 15.00 u Zorgcentrum Sint Petrus. Overleden ouders Emonds-Manders; overleden ouders van Mierlo-Nooijen, overleden kinderen en familieleden. Zondag 5 november, 31e zondag door het jaar. 10.30 u misdienaar senior-acoliet, mmv. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Toon en Dina v.Berlo-Sanders (ter nagedachtenis); Toon v.d.Burgt en Marietje v.d.Burgt-v.Lankveld; Anny Kerkhof-Emonds; Mien en Joen v.d. Wijst-v.Hout; Antoon Jonkers en Fons en Hanneke Jansen-Jonkers; overleden leden seniorenkoor De Blijde Herfstklanken; Jan v.Sleeuwen en overleden familie; Miet Emonds- Mezenberg (vwg. jaargetijde); overleden ouders Sjef en Mia Verbeek-Jonkers; Cor Verbakel en Siska Verbakel-v.d. Rijt (vwg.verjaardag Siska); Martien v.d.Elzen. Woensdag 8 november: 19.00 u (Sint Petruskapel) Piet Cuppen (vwg. verjaardag); Willy Peters; overleden ouders v.d.Ven-Klokgieters en zonen; overleden ouders Rovers-Thomassen en familie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Donderdag 2 november: 19.00 u Piet Peters; Agnus v.EertTeurlings. Zondag 5 november, 31e zondag door het jaar: 9.00 u m.m.v. parochieel Gemengd Koor; Bert Janssen (vwg.sterfdag), Dien Janssen, André Bijvelds en zoon Wiljan en Jeroen Janssen.

OVERLEDEN: Boekel: Martien Hanenberg

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Boekelse zuster Cassiana Peters 75 jaar in klooster

Door Riky Meulemeesters

De Boekelse zuster Cassiana Peters (95) viert dit jaar in alle stilte dat ze 75 jaar in het klooster is. Ze heeft nog geen dag spijt gehad, vertelt ze op haar kamer in Oisterwijk. Cassiana, meisjesnaam Anna, werd in 1922 geboren op de boerderij Arendsnest 1 als 4e van de 11 kinderen van C.

Peters (1888-1975), beter bekend als Nilis van Hannes-Neel-Nullekes en E.v. Dooren (1887-1983). Samen met Ciska v.Kessel werd ze op 3 november 1942 op een bank op de vrachtwagen van Van Uden naar het klooster van de Franciscanessen in Oirschot gebracht. Haar eerste opdracht was voornamelijk visserskinderen te verzorgen in een pensionaat in Zaltbommel; later werkte ze in een hospitium in hetzelfde Zaltbommel. In 1975 koos ze voor het klooster in Gemert om van tijd tot tijd naar Boekel te fietsen om vaker bij haar familie te zijn en te helpen waar nodig was. Toen Gemert sloot, kon ze terecht in het klooster in Oisterwijk. Eenmaal samen met haar zus Juliana bezocht ze haar broer-missionaris Jan Peters in Guatemala. In 2007 kreeg ze een auto-ongeluk, waarvan ze redelijk is hersteld. Cassiana is van de 3e generatie Franciscanessen in de famile: eerst Paula en Juliana, zusters van Piet v.Dooren (exwethouder); vervolgens Egberta en Eulalia, zussen van haar moeder en tenslotte Cassiana en Juliana, die eerder overleed. Cassiana is één van de 17 nog in leven zijnde religieuzen uit de gemeente Boekel.

AANBIEDINGEN van donderdag 2 t/m woensdag 8 november:

SCHWARZWALDER KIRSCHVLAAI ELFZADENBROOD DINKELBERGER SPELT

PER STUK

PER PAKJE

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

10.00 95 € 1. 00 € 1. 00 € 12. €

voor slechts

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Apotheek Boekel Bloedsuikertestdag bij Apotheek Boekel op maandag 13 november Op 13 november organiseert Apotheek Boekel een bloedsuikertestdag. Iedereen kan op die dag van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur de apotheek binnenlopen en zijn of haar bloedglucosegehalte laten bepalen. Glucose wordt door de lichaamscellen gebruikt als brandstof. Om de glucose in de cellen te krijgen is insuline nodig. Bij diabetes komt onvoldoende glucose in de cellen binnen en is er te weinig insuline. Bij mensen met diabetes kunnen klachten ontstaan zoals vermoeidheid, dorst, veel plassen of wazig zien. Diabetes mellitus Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte die op de lange termijn ernstige complicaties kan geven zoals hart- en vaatziekten, oogproblemen, nieren zenuwaandoeningen. Een andere naam voor diabetes mellitus is suikerziekte. Een vroegtijdige herkenning en goede behandeling van diabetes vermindert gelukkig de kans op complicaties. Het aantal mensen met diabetes stijgt door verschillende oorzaken, onder andere doordat steeds meer mensen overgewicht hebben. Bloedsuikertestdag Naast de steeds groter wordende groep mensen bij wie diabetes is vastgesteld, zijn er ook veel mensen die diabetes hebben zonder het te weten. Door het bloedglucosegehalte te laten meten, kan men te weten komen of het bloedglucosegehalte normaal is. Door een klein prikje in de vinger wordt een druppeltje bloed verkregen. Hiermee wordt in een bloedglucosemeter het bloedglucosegehalte bepaald. Wanneer er een te hoge glucosewaarde

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

wordt gemeten, kan worden doorverwezen naar de huisarts. Alleen een arts kan vaststellen of iemand daadwerkelijk diabetes heeft. Voor iedereen Aanmelden voor deze bloedsuikertestdag is niet nodig. Wie benieuwd is of zijn of

haar bloedglucosegehalte normaal is en de waarde wil weten, kan op deze dag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur binnenlopen voor een gratis meting. U bent van harte welkom op 13 november in Apotheek Boekel.


Berichten Oude vrouwentraditie krijgt nieuw leven

Nada te turbe “Laat niets u verontrusten”

“Degene die ik lief heb verlaat ik, om degene die ik liefhad terug te zien…”

In alle rust is thuis ingeslapen onze vader, schoonvader, opa en ‘super opa’

Martien Hanenberg echtgenoot van

Anna Hanenberg – van Wanroij

† 2008

Hij overleed in de leeftijd van 99 jaar. Erp: Antoon en Ans Marian en Dorus Willem, Pieter Martin en Mirjam ™ Frank † René en Marieke Rob

Berlicum: Hilde en Wim Linda en Dennis Pleun, Guus Dorien en Harm Sem, Imme

Nistelrode: Wilna en Harrie Anne ™ en Joost Bart en Rianne Bram

Nijmegen: Egbert † en Bernadette Iepy Fedde Jip

Boekel:

Ria

Boekel:

José en Rob

Boekel:

Boekel:

Erp:

Titus en Karin Bas Teun Inge Alex en Wilma Tom en Michella Kim Sil Rik Marcel en Lia Ruud Nick Lars

26 oktober 2017 De Bosberg 9 5427 TC Boekel De uitvaartdienst heeft dinsdag 31 oktober jl. plaatsgevonden.

Vrouwen helpen om zichzelf te zijn zonder belemmeringen, zodat ze ook andere vrouwen inspireren om voor zichzelf te gaan staan. Dat is de missie van de 29jarige Debby van Boxtel. Zij organiseert een meditatie en vrouwencirkel, een oude traditie die ze nieuw leven in wil blazen door deze maandelijks te organiseren. Tijdens deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om samen levenslessen te delen en berusting te vinden in de erkenning en openheid. Debby gooide in korte tijd haar leven om. Van wereldreizigster terug naar Boekel, waar zij in het alleenstaand moederschap rolde terwijl ze herstelde van de vroeggeboorte van haar dochter. “Yoga en meditatie hielpen mij door deze donkere periode heen. Ik wil vrouwen ondersteunen bij hun persoonlijke ontdekkingsreis onderweg naar vrijheid. In mijn yogalessen merk ik dat er behoefte is aan het delen van ervaringen, maar er heerst vooral nog de gedachte dat we onze kwetsbaarheid niet mogen tonen. Vergeet niet dat kwetsbaarheid je kracht is.” Vrouwen hebben vaak het idee niet goed genoeg te zijn, waardoor ze genoegen nemen met minder. “Het wordt tijd om ons zusterschap weer aan te gaan en het vrouw zijn te omarmen. De vrouwencirkel is een besloten kring, een veilige plek die samen in vertrouwen wordt gecreëerd. Wat er in de cirkel wordt besproken, blijft in de cirkel.” Aanmelden De vrouwencirkel is toegankelijk voor elke vrouw, ongeacht leeftijd, geloof en afkomst. Je bent niets verplicht te delen als het niet goed voelt. Je mag iets persoonlijks meenemen, zoals een instrument, kaartenset of edelstenen. Aanmelden via debby@lunacircle.yoga. Locatie: Zorgcentrum St. Petrus te Boekel. Max. 12 personen. Zaterdag 25 november & zaterdag 23 december van 10:00-11:15 uur. Hatha yogalessen: maandag 20:0021:15 uur (bijna vol), vrijdag 09:0010:15 uur. Workshop Ontmoeten met je inner goddess 9 december te Eindhoven.


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 AGENDA voor de RAADSVERGADERING van donderdag 9 november 2017 om 16.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Spreekrecht voor burgers 4. Trekking van het stemnummer 5. Raadsvoorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2018, alsmede de meerjarenramingen 2019-2021 6. Rondvraag 7. Sluiting

Gewijzigd aanvangstijdstip In verband met de begrotingsbehandeling vangt de vergadering om 16.00 uur aan. Omstreeks 17.30 uur zal de vergadering worden geschorst, waarna de fracties in de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hun reactie gaan

voorbereiden. Omstreeks 19.00 uur zal de vergadering worden voortgezet.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 326806.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen Daarnaast kunt u de stukken raadplegen door gebruik te maken van dezelfde app als de gemeenteraad.

Gebruik dezelfde app als de gemeenteraad De gemeenteraad werkt digitaal. Alle agenda’s van raads- en commissievergaderingen met bijbehorende stukken worden hiervoor in een speciale vergaderapplicatie (app) geplaatst. Deze app is ook voor u beschikbaar. Hoe komt u bij deze vergaderapp Dat kan op twee manieren: 1. Ga op een PC naar www.ibabs.eu en


Gemeente Boekel

log daar in. Dat doet u door rechtsboven op deze site te klikken op ‘iBabs login’.

2. Gebruikt u een tablet of smartphone: download dan de iBabs-pro app in de App-store of de iBabs app in de Playstore. Na installatie opent u de app en klikt u eveneens rechtsboven op de site op ‘iBabs login’

Na het inloggen verschijnt er een scherm waarin wordt aangegeven: login met iBabs account. U vult daar de volgende gegevens in: Site (bovenste veld): boekel Emailadres: burger Wachtwoord: burger

Wat kunt u vinden in de app? • de openbare vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen • de mededelingen van het college van B&W aan de gemeenteraad (onder de knop ‘overzichten’) • de ingediende schriftelijke vragen van raadsleden en de antwoorden daarop van het college van B&W (onder de knop ‘overzichten’) • met de zoekfunctie kunt u openbare vergaderstukken vinden vanaf december 2013 BOOM KAPPEN? RAADPLEEG DE KAART BESCHERMDE BOMEN! De gemeenteraad heeft op 12 oktober 2017 besloten om de grenzen van de bebouwde kom Wet natuurbescherming aan

te passen. De grenzen van de bebouwde kom Wet natuurbescherming komen gelijk te liggen met de gemeentegrens. Op deze manier gelden in heel Boekel dezelfde regels.

Op de kaart ‘Beschermde bomen Boekel’ (www.boekel.nl/beschermdebomen) staan alle bomen en bosgebieden waarvoor regels gelden. De oranje en rode bolletjes op de website staan voor waardevolle en monumentale bomen en de groene bolletjes zijn alle gemeentelijke bomen. Voor alle bomen op deze kaart is een vergunning verplicht. De aanvrager kan bij de aanvraag kiezen tussen zelf herplanten of een herplantvergoeding betalen.

Voor de bosgebieden op deze kaart geldt een meldingsplicht. Indien het bosgebied in oppervlakte afneemt, dient hetzelfde aantal m2 terug geplant te worden. Dit moet aangrenzend aan hetzelfde bosperceel gebeuren. Op die manier blijft het totale oppervlakte van bossen in de gemeente Boekel gelijk. Via de kaart ‘Beschermde bomen Boekel’ kunt u ook direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

VAB-IMPULS EN VITAAL BUITENGEBIED BOEKEL Als u vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen heeft (VAB’s) en gebruik wilt maken van de VAB-Impuls, dan zal één van de vragen zijn: "Wat mag ik allemaal?"

In Boekel wordt het hergebruik van VAB’s geregeld via Vitaal Buitengebied Boekel. Het maakt vaak niet uit of u al gestopt bent of binnenkort wilt gaan stoppen. Deze beleidsregeling is in 2013 ingevoerd en biedt ruimte voor een heleboel verschillende activiteiten. Zonder dat daar keiharde grenzen aan gesteld worden. Het enige wat de gemeente vraagt is een tegenprestatie: op één of andere manier moet u de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Op onze website www.boekel.nl/vitaalbuitengebied kunt u deze regeling terugvinden.

Verder in dit Weekblad kunt u meer informatie vinden over de VAB-Impuls. Heeft u vragen over VAB-Impuls, dan kunt u bij het VAB-loket terecht: http://brabant.nl/subsites/vabimpuls.aspx Heeft u vragen over Vitaal Buitengebied Boekel, kijk dan op onze website of neem contact op met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Boekel.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “Bergstraat/Runstraat, Boekel (2)” Inleiding De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 12 oktober 2017 besloten om het bestemmingsplan “Bergstraat Runstraat, Boekel (2)” ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp.

Omschrijving bestemmingsplan Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het planologisch bestemmen van één woning ter plaatse van de overgang van de Bergstraat in de Runstraat. Op basis van een eerder doorlopen wijzigingsprocedure was hier al de bouw van een woning mogelijk. Door middel van het voorliggende plan worden dus geen extra woningen toegestaan.

Aangezien met initiatiefnemer een exploitatie- en een planschadeovereenkomst zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden opgesteld.

Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 2 november 2017 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BOEKBerRunstr-VA01).


Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boekel, 31 oktober 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Stichting Comité Boekel-Venhorst voor het organiseren van de Sinterklaasintochten in Boekel op 19 november 2017 en in Venhorst op 26 november 2017 (verzenddatum 23 oktober 2017)

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en

adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 31 oktober 2017 De burgemeester van Boekel.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “SINT JOSEPHPLEIN 35 VENHORST” Inleiding De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 12 oktober 2017 besloten om het bestemmingsplan ‘Sint Josephplein 35 Venhorst’ ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in officiële procedure gebrachte ontwerp.

Omschrijving bestemmingsplan Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de herbestemming van de locatie van ‘detailhandel’ naar ‘wonen’. In het pand van de voormalige supermarkt zullen appartementen ontwikkeld worden. Op de begane grond zullen vier appartementen worden gerealiseerd die verhuurd zullen worden onder de sociale huurgrens. De

twee appartementen op de bovenverdieping blijven behouden.

Aangezien met initiatiefnemer een exploitatie- en een planschadeovereenkomst zijn gesloten, is het kostenverhaal anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden opgesteld.

Inzage Het vaststellingsbesluit ligt met ingang van 2 november 2017 samen met de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het plan is ook digitaal raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHVENSiJoplein35-VA01).

Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Boekel, 31 oktober 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: - T.Y. van Popering, 29-12-1995, Statenweg 20 Datum voornemen: 24-10-2017


Gemeente Boekel

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 24 oktober 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Dutch Plantin B.V., voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend De Vlonder 212 te Boekel..

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 31 oktober 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een kantoor / ontvangstruimte Locatie: De Vlonder 61, Boekel Datum ontvangst: 14 oktober 2017 Activiteit: het vellen van een houtopstand

Onderwerp: het kappen van een eik Locatie: hoek Donkstraat en Grootveld, Boekel Datum ontvangst: 25 oktober 2017

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt. KENNISGEVING VOOR KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen Locatie: Zijp 7, Boekel Verzenddatum: 12 oktober 2017

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van vier haagbeuken Locatie: noordzijde van het plan Parkzicht, Boekel Verzenddatum: 30 oktober 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 1 november 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de intocht van Sinterklaas. In verband hiermee worden in Boekel op 19 november 2017 van 14.00 uur tot 15.15 uur en in Venhorst op 26 november 2017 van 10.30 uur tot 11.30 uur de straten grenzend aan de route van de optocht tijdelijk afgesloten.

De route van de optochten is als volgt: Boekel: Tuinstraat, Wilhelminastraat, Kerkstraat, rotonde, St. Agathaplein; Venhorst: kruising Daandelendennen/de Biezen, Zonnedauw, Dophei, Heikneuter, Hoogmenneke, Zanddelweg, St. Josephplein Boekel, 31 oktober 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 17 oktober jl. is o.a. aan de orde geweest:

COLLEGEVOORSTEL OMTRENT HET OPZEGGEN VAN EEN NOODNET-LIJN De gemeente Boekel behoudt één noodnetlijn. De overige worden opgezegd.

VERZOEK INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE 2017 KPJ TENNIS VENHORST Het college heeft het verzoek voor een instandhoudingssubsidie van KPJ Tennis Venhorst voor het jaar 2017 toegekend.

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO OVER 2016 Het College heeft kennisgenomen van de resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016. De uitkomsten zijn gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Cliënten krijgen de factsheet thuisgestuurd.


BEGROTING 2018

GEMEENTE BOEKEL HEEFT REËEL SLUITENDE BEGROTING De begroting 2018 laat ten opzichte van de voorjaarsnota 2017 opnieuw een positieve ontwikkeling zien. Daar is de D.O.P. als coalitiepartij trots op. Daarnaast laten de jaren 2019 tot en met 2021 ook betere en positieve resultaten zien. Dat betekent dat de gemeente Boekel een meerjarig sluitende begroting heeft. Let wel, een reëel sluitende begroting. Iets waar de Provincie streng op controleert!

D.O.P.

Naast een reëel sluitende begroting zien we dat het aantal mutaties in de begroting de laatste jaren minder wordt. Dat betekent simpelweg dat de gemeente Boekel de begrotingscyclus en de financiën goed op orde heeft. Dat is niet vanzelfsprekend en daarom mogen we daar best trots op zijn. Ander goed nieuws is dat komend jaar de woonlasten weer omlaag gaan in Boekel. Waar we de afgelopen jaren door onverwachtse overheidsbezuigingen genoodzaakt waren om de woonlasten te verhogen, kunnen we nu door het solide financieel beleid van de afgelopen jaren de woonlasten weer verlagen. De woonlasten gaan, uitgaande van een gelijkblijvende woz-waarde, met 10% omlaag. Eerlijkheidshalve moet hierbij wel worden opgemerkt dat in ieder individueel geval de daling afhankelijk is van de ontwikkeling van de woz-waarde. Elk jaar wordt de woz-waarde opnieuw vastgesteld.

Als coalitiepartij is de D.O.P. tevreden over het financiële beleid en de financiële situatie. Naar onze mening is de gemeente Boekel als kleine zelfstandige gemeente goed voorbereid op de toekomst die komen gaat. Voor vragen over de begroting 2018 of de gemeentelijke financiën kun je altijd bij een van onze raadsleden terecht. Ton van de Ven Antoinette Heunks Gerty Jansen Erik van Mierlo

SLUITENDE BEGROTING 2018 Het college geeft aan dat in 2018 de financiële ruimte is toegenomen. Dat zou mogelijkheden moeten bieden voor verbetering van de financiële positie en inzetten op vernieuwing van beleid.

Het CDA is de afgelopen jaren steeds erg kritisch geweest over de jaarlijkse OZB-aanpassingen, waardoor onze burgers met hogere lasten werden geconfronteerd t.o.v. burgers in de buurgemeenten. We zijn blij te CDA Boekel-Venhorst zien dat er nu een stap in de goede richting wordt gezet naar lastenverlaging. Maar dat is ons nog steeds niet genoeg. Het CDA wil voor onze inwoners een gemiddelde woonlast, ten opzichte van onze buurgemeenten. Wij concluderen dat dit in 2018 nog steeds niet wordt gerealiseerd. Dat betekent dat we nog steeds scherp moeten blijven kijken naar onze uitgaven. Organisatie Het CDA is voor een sterke, zelfstandige gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. Daar willen we mee doorgaan! Maar dat gaat niet vanzelf. Daar hebben we ook op het gemeentehuis, een goede organisatie voor nodig. De noodzaak blijft om na te denken over nieuwe mogelijkheden waardoor we slimmer en dus efficiënter kunnen werken. Wellicht zijn er mogelijkheden om, dit in combinatie met nieuwe inzet van ICT, deze uitdaging aan te gaan. Wanneer we daarmee tevens de communicatie met de burgers kunnen verbeteren, hebben we meteen een belangrijke dubbelslag geslagen.

Buitengebied en openbare ruimte Het CDA is trots op haar buitengebied. Onze, van nature agrarische, gemeente zorgt ervoor dat er bijzonder veel werkgelegenheid in deze sector is: zowel direct als indirect. Dat is van onschatbare waarde voor onze gemeente en dat koesteren we. Het CDA is kritisch over het nieuwe Omgevingsplan. Invoering ervan dient een belangrijke meerwaarde te hebben ten opzichte van de huidige onderliggende bestemmingsplannen. We moeten ervoor zorgen dat onze ondernemers in het buitengebied, de vrijheid behouden, om binnen reeds geldende landelijke én provinciale kaders te blijven ondernemen.

Voorzieningen en accommodaties Het CDA is trots op de aanwezigheid en kwaliteit van de vele voorzieningen in onze gemeente. De verenigingen en vrijwilligers zijn van onmisbaar belang en vormen het hart van de sociale gemeenschap. In 2019 zal volgens planning een nieuw kindcentrum worden gerealiseerd. Hierbij worden ook verenigingen betrokken die nu nog in het St. Jansgebouw of elders in Boekel gevestigd zijn. Dit vraagt een tijdige oriëntatie op herbestemming en gebruik van deze gebouwen. Het is belangrijk dat dit samen met de betrokken vrijwilligers en verenigingen wordt opgepakt.

Actief grondbeleid Wil Boekel een groeigemeente blijven, dan betekent dit, dat we in 2018 in Boekel en Venhorst, actief grond moeten gaan werven voor nieuwe bouwlocaties. Alleen zo zorgen we ook in de toekomst voor een vitale gemeente die ruimte kan bieden aan haar inwoners. Het CDA wil daartoe gronden in Venhorst en Boekel, die al in eigendom zijn, zo snel mogelijk ontwikkelen. Om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, moet er nu actief worden geïnvesteerd in nieuw te ontwikkelen locaties voor burgers en ondernemers. Fractie CDA Boekel-Venhorst: Harm de Bruin, Peter van Lankvelt, Marius Tielemans en Maria van den Broek


BEGROTING 2018

Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel heeft haar algemene beschouwingen op de begroting van 2018 gegeven. Hieronder beknopte weergave uit deze beschouwingen.

Verlaging OZB met 10% De begroting is sluitend met oplopende reserves & voorzieningen, afname van langlopende leningen en wederom een verlaging van de OZB. Dit keer met 10%. Het College heeft het huishoudboekje op orde, het coalitieprogramma is binnen de financiële mogelijkheden uitgevoerd en er is geïnvesteerd in leefbaarheid. Kortom een gunstige uitgangssituatie voor de coalitie die in de raadsperiode 2018 - 2022 aantreedt.

Investeren in leefbaarheid Financiële gevolgen van beoogde centrumontwikkeling en de effecten van actief grondbeleid zijn momenteel moeilijk te overzien. Het is van belang dat de gemeente Boekel over een vitaal boodschappencentrum, voldoende woningbouwkavels en bedrijfskavels beschikt. Uiteindelijk plukt iedereen hiervan de vruchten.

Accommodatiebeleid Het is gelukt om een geharmoniseerd accommodatiebeleid op te stellen. Een gevoelig onderwerp wat uiteindelijk bij de meeste verenigingen op draagvlak heeft kunnen rekenen. Deze harmonisatie is geen bezuinigingsmaatregel. De huuropbrengst wordt middels de verdeelsleutel “jeugdleden” uit de Subsidieverordening herverdeeld over verenigingen. Dit pakt voor twee verenigingen in Venhorst minder gunstig uit. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat op basis van de uitvoering van een leefbaarheidsonderzoek in samenwerking met Stichting Leefbaar Venhorst, moet worden onderzocht of er financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. Wat ons betreft blijft hiervoor financiële ruimte binnen de begroting van 2018. Wij zijn geen voorstander van het in rekening brengen van vervangingsinvesteringen van het verenigingsgebouw bij de verenigingen.

Groenbeheer Entente Florale gaat niet alleen over hoe “groen” een gemeente is maar over het onderhoud van het openbaar groen, recreatie en toerisme, burgerparticipatie, het beleid dat een dorp of stad voert op het gebied van groen en duurzaamheid en de betrokkenheid van de inwoners. Een waardering voor de inspanning van o.a. vrijwillige inzet door boeren, burgers en buitenlui. Dit betekent dat middelen t.b.v. groenonderhoud deze ambitie moeten ondersteunen. Vakkundig onderhoud van monumentale bomen kost mogelijk meer. Wij stellen voor dat eigenaren gebruik kunnen maken van een vergelijkbare regeling als voor monumentale panden (vergoeding van 25% van kosten, 1x per 10 jaar).

Fietspaden Regelmatig bereiken ons signalen over de veiligheid en begaanbaarheid van fietspaden. Er wordt veel (recreatief) gefietst. Daarnaast zien we een toename van elektrische fietsen. We pleiten er voor dat, naast goede wegen ook de fietspaden goed begaanbaar, onderhouden en verlicht zijn.

Zorgvoorzieningen Naast voorzieningen voor inwoners met een begeleidings- zorg- en verpleegbehoefte moet er ook voldoende ondersteuning en faciliteiten beschikbaar zijn voor inwoners met een psychische- of psychiatrische ondersteuningsvraag. GGZ- instelling Huize Padua heeft hierbij een belangrijke (regionale) functie. Eventuele uitbreiding van huisvestingsmogelijkheden op het instellingsterrein dienen veilig gesteld te worden en niet beperkt te worden door (milieu)ontwikkelingen uit de omgeving. Zie ook: www.gemeenschapsbelang.nl of onze facebookpagina

Fractie- en burgerleden Gemeenschapsbelang Venhorst - Boekel:

Jeanne van Eert Bart van den Hoogen Bart van Lieshout Axel de Wit Gert-Jan Donkers

BETREFT: BEGROTING 2018 Het zou heel erg mooi zijn als onze gemeente zelfstandig zou kunnen blijven. Ook wij als VVD zijn hier voorstander van. We hebben in Boekel een prachtig verenigingsleven. Ook het gemeenschapsgevoel in onze kernen is goed. Eigenlijk gaat er veel goed in onze gemeente. Echter VVD Boekel Venhorst is ook kritisch, zo is de financiële positie van Boekel zwak. Wist u bijBoekel-Venhorst voorbeeld dat Inwoners en bedrijven in Boekel gemiddeld de hoogste OZB tarieven ten opzichte van 20 omliggende gemeenten betalen? Boekel staat voorlaatste in het COELO onderzoek wanneer het gaat om de gemeente met de hoogste woonlasten voor éénpersoons huishoudens in de regio (een verdubbeling van de lasten in de laatste 6 jaar!) en scoort het op 4 na slechtste voor meerpersoons huishoudens. Ook zien we dat wanneer het gaat over belangrijke financiële kengetallen die het weerstandsvermogen van de gemeente onderbouwen deze vaak volgens de begroting niet voldoen. Dit moet echt beter, wat VVD Boekel Venhorst betreft is dit top prioriteit! Want wanneer we er niet in slagen om de financiën op orde te krijgen, dan zetten we zélf de zelfstandigheid van Boekel op het spel. Dan is het niet de vraag of we zelfstandig willen blijven, maar is het meer de vraag of we zelfstandig kúnnen blijven. Namens de fractie, VVD Boekel-Venhorst,

Martijn Buijsse Walter Manders.Algemeen Doe mee met Heel De Lage Beemden bakt Van 11 t/m 19 november is het Kookboeken7daagse. Bibliotheek De Lage Beemden organiseert i.s.m. Nia Domo Boekel een taartenwedstrijd én ‘Een heerlijk avondje’ op donderdag 16 november van 19.30 tot 21.00 uur met presentaties, demonstraties en proeverijen.

strijd jureren. Hoe heerlijk is het om schaamteloos tientallen taarten te mogen proeven! Taartenwedstrijd Bibliotheek De Lage Beemden daagt alle amateurtaartenbakkers van Gemert-Bakel, Laarbeek en Boekel uit om mee te doen aan de taartenwedstrijd. Deelnemers bakken thuis de taart en leveren deze in op de avond van 16 november. Daar wordt de taart geproefd en beoordeeld door de publieksjury. Insturen van het recept kan tot 15 november naar info@bibliotheekdlb.nl. Onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en leeftijd. In de week van 20 november kiest de jury een winnaar. De jury bestaat uit Floor v.Dinteren en Susan Verstraten. De winnende taart wordt maandspecial van december bij Nia Domo.

Pluktuin in Boekel

‘Een heerlijk avondje’ Floor v.Dinteren uit Handel presenteerde onlangs haar nieuwste boek ‘Aan tafel’. Zij noemt zichzelf chef, gastronoom, vinoloog, stylist en fotograaf. Ze presenteert haar werk en ze vertelt over haar inspiratie en de culinaire route die ze heeft afgelegd. Anne-Marie Huijbregts uit Boekel is consulent Balans voor kids. Op 16 november deelt ze haar passie op het gebied van voeding, gezondheid en algeheel welbevinden. Susan Verstraten woont in Boekel en is kok bij Nia Domo. Marga Brouwers is bibliotheekmedewerker in Aarle-Rixtel. Haar hobby is slow cooking. Tijdens ‘Het heerlijke avondje’ laat Marga ons proeven en ervaren hoe lekker deze manier van koken is en Susan maakt ter plekke de lekkerste patisserie en taarten. Kom proeven, luisteren, beleven en doe inspiratie op tijdens ‘Een heerlijk avondje’ op 16 november van 19.30 tot 21.00 uur in Nia Domo. Alle aanwezigen mogen op deze avond de taarten van de wed-

Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse boomplantdag van 2017, die plaats zal vinden op woensdag 22 november. Dit jaar worden de leerlingen uit groep 7 van de basisschool de ‘Regenboog’, hiervoor uitgenodigd. De locatie bevindt zich in woonwijk ‘De Donk’ te Boekel. Daar wordt een park aangelegd om de Wijstgronden in ons dorp zichtbaar te maken. Samen met de kinderen maken we hier een begin voor het GEOPARK door het planten van verschillende fruitbomen.

Programma: 09.00 u Ontvangst op school. Korte toespraak door de burgemeester en Bart van Sleeuwen, voorzitter Koepelorganisatie ‘D’n Eik’. 09.30 u Vertrek naar ‘De Donk’. Dit gebeurt met de fiets of lopend; de docent mag hierover beslissen. Voor

veiligheidshesjes wordt gezorgd. Uitleg direct na aankomst op de locatie. 11.00 u Traktatie leerlingen. 12.00 u Einde, terug naar school. We hopen op een gezellige, actieve ochtend. Wilt u meer weten: zie www.stichtingdneik.nl Met vriendelijke groet, Stichting D ’n Eik ZLTO Boekel/Venhorst Stichting Bomen Boekel

Slag om het Anker De verschillende sensationele optredens van de slagwerkgroep van EMM Boekel staan natuurlijk nog in menig geheugen gegrift. Op onze facebookpagina hebben we de afgelopen weken ook enkele beelden hiervan opnieuw vertoont. Denkt u eens aan de stoere bouwvakkers die van ladders afsprongen, blauwe mannen die met pvc buizen fantastische klanken konden creëren en Mr. Bean die overgevlogen was om u te vermaken! 4 november kunt u nogmaals van deze dynamische groep genieten tijdens ‘Slag om het Anker XL’, Pater Vogelsstraat 39 te Beek en Donk. Tijd 20:00 - 22:30 uur. Samen met de slagwerkgroep aldaar verzorgen zij een wervelende show, te vergelijken met menig promsconcert. Tijdens deze avond kunt u ook genieten van de zangkunsten van Boekels trots, Simone Slegers, Renkse Rijkers en Ilona van Deursen. Zij zullen u vermaken met hippe, vlotte nummers, waarbij beide slagwerkgroepen hen ritmisch en muzikaal zullen begeleiden. Het concert staat ook in het teken van de ‘Schilderijententoonstelling’. 10 schilderijen zullen muzikaal aan u voorgesteld worden. Beeld en geluid worden samengevoegd tot een sprankelend en fantastisch geheel. Kaarten voor dit unieke, eenmalige concert zijn te verkrijgen bij Jos Somers Tuinmachines, Tuinstraat 21a Boekel. Wilt u de kaarten liever online bestellen, stuurt u dan een mailtje naar giel.verstraten@hotmail.com.


Algemeen Ingezonden Brief Erp in Venhorst Toen op de slotavond van het Europese Platteland Parlement, Jeanne Versteden frontvrouw van het trio de ‘Golden Guitar Girls’ in de pauze van het fanfareorkest ‘Echo der Peel’ inzette met het meeslepende ‘On the Rivers of Babylon’ van Boney M, barstte de hele Horst uit in ‘community singing’. Even waande ik mij teruggeworpen in de tijd van het Bijbelse Babylon want om mij heen had ik mensen in allerlei talen horen spreken. Hoe hadden deze lieden 3 dagen lang met elkaar kunnen vergaderen over de problemen van de kleine kernen in de landen van de EU? Vanwege de afwezigheid van de pastoor wilde de H.Geest nu niet in Venhorst neerdalen om ervoor te zorgen dat de deelnemers hoewel ze verschillende talen spraken elkaar toch konden verstaan. Daarom was gekozen voor één voertaal: het Engels. Dit beheersten de deelnemers en ook vele vrijwilligers uit Venhorst beduidend beter dan onze burgemeester. Dat wilde tenminste verslaggever en columnist Hans van Alebeek van het BD ons doen geloven. In zijn hilarische column deed hij het voorkomen alsof Louis van Gaal de welkomstspeech voor Pierre Bos had geschreven. Maar Mister Wood, trek het u niet aan: Van Alebeek ‘always wants to be the funniest one at home’. Op de deurklink na dan, wel te verstaan. In Venhorst waren van 18 t/m 20 oktober zo’n 300 deelnemers uit 40 landen te gast om uit te vinden hoe de kleine kernen in de EU kunnen overleven in een snel veranderende wereld. De Horst was hun thuisbasis van waaruit diverse excursies werden ondernomen naar innovatieve bedrijven, instellingen, musea en landschapsparken. In de Horst zelf werden diverse workshops en presentaties gehouden, die uiteindelijk moesten leiden tot een ‘Declaration of Venhorst’. Die wordt overgebracht aan de achterbannen en dient als richtsnoer om verder te werken. Op de feestelijke slotavond waarvoor ook de plaatselijke bevolking was uitgenodigd deed zich een incidentje voor. Na het galadiner in de sporthal die was omgeto-

verd tot een sfeervol restaurant begaven de deelnemers zich naar de grote zaal waar de fanfare in orkestopstelling al een uur klaar zat voor een concert. Nadat eerst nog even de goedgemutste leden van de volksdansgroep Heidebloem hun beste beentjes hadden voorgezet kon de fanfare dan eindelijk laten horen waartoe zij onder de bezielende leiding van hun dirigent muzikaal in staat waren. Iedereen had echter verwacht dat zij zouden losgaan met daverende dansmuziek. Maar om de avond meer cachet te geven was een klassiek repertoire ingestudeerd. Tijdens het musiceren werd het Babylonische geroezemoes zo hinderlijk dat de dirigent zich plots omdraaide en bijna smeekte of de babbelaars hun mond wilden houden of naar een andere zaal gaan. Het misverstand was misschien ook te wijten aan de man die elk nieuw stuk in het Engels met een verhaaltje inleidde. Hij was wel te horen maar om een of andere reden niet te verstaan. Toen de rust was weergekeerd konden we weer genieten van een tot op het bot gemotiveerd fanfareorkest dat enkele uitdagende modern klassieke werken liet klinken. Overrompelend was het optreden van 3 zangeressen van eigen bodem. Onder begeleiding van het grote orkest zongen ze ieder apart een lustig lied en met zoveel overgave dat het de finale van The Voice leek. Het emotioneel hoogtepunt van de avond begon bij een bedeesde mondharmonicaspeler die in zijn uppie op het toneel stond. Op zijn nietige instrumentje blies hij het slotdeel van de 9de symfonie van Beethoven (Ode an die Freude). Allengs kwamen uit alle hoeken en gaten muzikanten zich één voor één bij hem voegen. Toen op een groot scherm de tekst van het Europese volkslied werd getoond en het hele toneel gevuld was met muzikanten ontspon zich een orgiastische samenzang. ‘Alle Menschen werden Brüder’ (maar dan in het Engels), werd in de ‘repeat modus’ zo lang gezongen dat het sommigen tot tranen toe ontroerde. Maar wat nu als ik u vertel dat het European Rural Parliament eigenlijk niet bestaat? Is er dan in Venhorst 3 dagen lang gebakken lucht verkocht? Neen, want in alle landen van de EU bestaan verenigingen van kleine kernen die voor hun belangen opkomen. In Ne-

derland hebben we het LVKK (landelijk) en bijv. het VKKNB (Brabant) waarvoor Driek van de Vondervoort zich zo heeft ingespannen. Om de 2 jaar komen vertegenwoordigers van alle landen ergens in de EU bijeen en vormen dan het zogenaamde Europese Rural Parliament (ERP). De keuze valt op de plaats die het aantrekkelijkste bidbook heeft ingediend. Het Parlement heeft geen politieke macht. Het kan alleen adviezen geven aan commissies in het Europese Parlement die de belangen van de kleinen kernen op de politieke agenda moeten zien te krijgen. In Brussel zal de “Declaration of Venhorst’ nog lang doorklinken en we zullen zien waartoe dat kan leiden. Zeker is wel dat de deelnemers zich het gigantische galadiner zullen blijven herinneren. Het werd verzorgd door Petter v.d. Ven met zijn zoevende zwarte brigade. Venhorst you did a great thing and be proud of it. Maar er gaat altijd wel iets mis. In de hectiek van de slotavond overhandigde Thijs Vonk van de Rabobank na zijn speech in de eetzaal een cheque van 5000 euro als beloning voor de inspanningen van de vele vrijwilligers, aan de verkeerde persoon. Het was de bedoeling dat het bestuur van Leefbaar Venhorst die cheque in ontvangst zou nemen, maar dat zat tijdens de speech van de heer Vonk nog rustig te antichambreren in de lounge van de Horst. Tja. Zaterdagmiddag werden de internationale gasten langdurig uitgezwaaid door de gilden van Gemert en Boekel. Wim Althuizen

Op dinsdag 7 november is er een achterbanbijeenkomst in de Horst van Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel. De avond begint om 20.00 uur . De begroting van de gemeente Boekel 2018 zal behandeld worden. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.


Algemeen R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst Red levens in jouw buurt. Leer reanimeren! In een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Je weet daarna hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Voor alle verenigingen (sport-, algemene of buurt) en bedrijven in de gemeente Boekel-Venhorst is er een mogelijkheid om de AED-cursus op locatie te volgen voor hun leden of medewerkers. Hiervoor is een passende maatwerk cursusprijs à € 25,= p.p. (voor inwoners van de gemeente Boekel kan een korting van € 10,= worden overeengekomen. Dit i.v.m. een subsidie regeling). Elk jaar een herhalingscursus Het is belangrijk elk jaar een herhalingscursus reanimatie te volgen, om alle vaardigheden weer eens goed te oefenen. Door herhalingslessen te volgen, blijft je kennis op peil en gaan de handelingen in een noodsituatie als vanzelf. Een herhalingscursus duurt ongeveer 2 uur. Indien u bij uw vereniging of bedrijf geen interne herhalingscursus kunt volgen dan is er de mogelijkheid om deze AED herhalingscursus te volgen bij onze EHBO vereniging. Deze mogelijkheid bieden wij aan aan alle inwoners van Boekel en Venhorst in het bezit van een geldig AED/reanimatie certificaat. De eerstkomende AED/reanimatie herhalingscursussen zijn op dinsdag 14

november en dinsdag 12 december, aanvang beide avonden om 19.30 uur. De cursussen worden verzorgd door instructeurs dhr. André Hoevenaars en mevr. Rieky Fabrie-Bongers Locatie: Boszicht, Bernhardstraat, Boekel. Kosten € 10,= per persoon. Heeft u interesse in een nieuwe 4 uur durende cursus neem contact op met EHBO Boekel-Venhorst. Aanmelden bij secretariaat: ehbolidwina@gmail.com / 06-52547428

D.O.P. Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018. Achter de schermen is een werkgroep druk bezig geweest om de D.O.P. weer klaar te stomen voor de komende raadsperiode. Waardige opvolgers vinden voor 3 ervaren raadsleden die hun afscheid hebben aangekondigd is een hele klus, maar de D.O.P. is hard op weg om deze klus met glans te klaren. We zijn blij dat raadslid Gerty Jansen heeft besloten om ook de komende raadsperiode beschikbaar te zijn voor een positie in de gemeenteraad. Ook erg gelukkig zijn we dat burgerlid Marcel Kanters bereid is om komende 4 jaar namens de D.O.P. in de gemeenteraad zitting te nemen. 2 cursisten van de cursus gemeentepoli-

tiek, de zeer ervaren bestuurder Joop van Lanen en het jeugdige politieke talent Matt Kanters, hebben inmiddels ook aan gegeven de komende raadsperiode beschikbaar te zijn voor de D.O.P. in een voor hen passende functie. Daarnaast zijn we nog in gesprek met enkele zeer enthousiaste Boekelnaren die hun interesse hebben getoond in de lokale politiek en in de D.O.P.. Daarover later meer. Last but not least willen we nog melden dat wethouder Ted v.d. Loo ook voor de komende raadsperiode onze kandidaatwethouder zal zijn. Gezien zijn prestaties in de afgelopen 2 raadsperiodes alsmede onze zeer prettige samenwerking zijn we daarmee uiteraard zeer content. Ben jij geïnteresseerd of ken je iemand die geïnteresseerd is in een rol binnen de D.O.P., schroom dan niet om contact met ons op te nemen. In een persoonlijk overleg lichten we graag de mogelijkheden toe. Namens bestuur en fractie, Erik van Mierlo, Voorzitter a.i. Ton van de Ven, Fractievoorzitter

Jos Jansen exposeert Jos Jansen exposeert aankomend weekend op de grote foto-expositie van de Fotoclub Veghel in de Hertoghof te Veghel. Zaterdag 4 november van 11.00-17.30 uur en zondag 5 november van 10.00-17.30 uur.

Discoskaten Niet vergeten, vrijdag 3 november weer discoskaten! Foto's staan op; www.skeelergroep.nl. Misschien sta jij er ook bij? Groetjes, tot skates, Schaats & Skategroep Boekel


Algemeen Aftrap traject Respect in Nia Domo Op maandagavond vond de aftrap plaats van het traject Respect in Boekel. Zo’n 160 belangstellenden uit de gemeente Boekel waren aanwezig om te praten en informatie te halen over het onderwerp “Respect”. Het was een initiatief van Kindcentrum Octopus, OBS Uilenspiegel, Kindcentrum De Regenboog, GOO voor opvang en onderwijs, Kinderdagverblijf Ministars, Stichting Binnensport Boekel, Boekel Sport, Tennisclub Boekel en de Rabobank Uden-Veghel. Gerard Nabuurs, lid van de normen en waardencommissie van Boekel Sport, en Berry v.d.Wetering, directeur KC Octopus trapten de avond af. Ze vertelden over hun eigen (persoonlijke) motivatie om deel te nemen aan het traject Respect. Vervolgens konden de aanwezigen 75 minuten lang genieten van een voorstelling waarbij hen een spiegel voorgehouden werd en ze bewust gemaakt werden van de negativiteit in de sport en ieders eigen rol hierin. Velen herkenden zich wel in sommige nagespeelde, realistische, situaties en dat zette hen aan het denken! Over de voorstelling In de voorstelling zag je een vader en zijn zoon. De vader, die ook de coach is van zijn zoon, vertelt over wat hij allemaal meemaakt bij de sportclub van zijn zoon maar ook thuis en rond school. De aanwezigen zagen onder andere dat de vader moeite heeft om zich in te houden langs de kant van het veld en wat dit doet met zijn zoon (en het team). Uit het publiek werden ook ‘gastspelers’ gehaald die mee mochten improviseren. Doel en vorm van de voorstelling De insteek van de voorstelling was een positieve en ontvanger gerichte: hoe kan je de prestaties verbeteren en de club nog sterker maken? Uit onderzoek is bekend dat in een

Foto: Frans v.d.Elzen

positief klimaat incidenten op en rond de sportvelden en scholen minder vaak voorkomen en ook de prestaties verbeteren. Door de vorm, een humoristische theatervoorstelling met een jeugdige acteur, voelde het publiek de boodschap tot in de buik. Dit stemde tot motivatie en tot nadenken. Een goede voedingsbodem voor waardevolle gesprekken na de voorstelling, was de ervaring. Uit deze gesprekken komen vaak goede ideeën voort die de clubleden zelf bedenken en waarmee ze aan de slag gaan. Na de voorstelling gaf burgemeester Pierre Bos nog een goede, treffende en duidelijke reflectie op deze avond. Vervolg In de komende twee weken is de betekenis van het woord “Respect” speerpunt binnen de scholen en de verenigingen. Diverse verenigingen hebben reeds aangegeven ook met dit initiatief aan de slag te willen gaan! Super! We gaan hen betrekken bij de verdere activiteiten die georganiseerd gaan worden. Vragen? Mail dan naar respectpuntboekel@gmail.com

HEEMKUNDEKRING

St.Achten op Boeckel Uw schooltijd In het weekend van 11en 12 november organiseert de heemkundekring St.Achten op Boeckel een hele speciale tentoonstelling met de titel: Uw schooltijd. Weet u nog veel uit uw eigen schooltijd? Alles wat we deden,wat we moesten leren en hoe dat dan ging? De vriendjes in de klas, de spelletjes en de “streken” die we uithaalden. Het is te zien en te beleven in de heemkamer aan het St. Janplein. Veel oude spulletjes, allemaal gebruikt in Boekel, zijn tentoongesteld. Ook kinderen en kleinkinderen vinden het vast leuk. De heemkamer is op zaterdag 11 november en zondag 12 november geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

VROUWENGILDE BOEKEL Beste Leden KVG! Op donderdag 9 november is de Provinciale Vrouwendag in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Altijd ‘n heel interessante, gezellige dag en het thema is dit jaar “Wat is gezond?” Het programma ziet er als volgt uit: 10.30 u ontvangst met koffie, aansluitend opening. Lezing door dr.Ir. Ellen Kampman, hoogleraar in Wageningen over voeding en ziekte. Hoe kun je gezondheidrisico’s verkleinen? Bob Hutten, cateraar, belicht het gebruik van voeding. 13.00 u lunch, met aansluitend lezing door drs. Chantal Walg, gezondheidswetenschapper over: Positieve gezondheid, van wens naar werkelijkheid. 15.15 u Afsluiting. Wilt u zich uiterlijk 2 november opgeven bij Bertheke Vloet St Agathaplein 61 met betaling van € 5,Vertrektijd vanaf parkeerplaats Le Gourmet (v.Uden) om 09.15 uur. Degenen die per auto willen rijden kunnen dat ook opgeven bij Bertheke Vloet. Wij wensen jullie een fijne, interessante middag. Groeten, Bestuur KVG


Algemeen CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Wie wordt het nieuwe Prinsenpaar? In de afgelopen 4 weken kregen jullie van ons al hints over de kentekens, telefoonnummers, straatnamen en huisnummers van onze 11 mogelijke prinsenparen. Voor degenen die er nog niet achter zijn wie de 11 mogelijke prinsenparen zijn, hebben we hieronder hun voornamen. Weet jij al wie het wordt? Breng dan nu je stem uit op onze site, www.cvdepeeltuuters.nl, of in de Winkel in Venhorst! Dit kan nog tot 4 november 12.00 uur. Onder degenen met de goede inzendingen wordt een cadeaubon van de Winkel verloot.

Wilbert & Monique

Jan & Kim

Luuk & Camily

Jan & Gerda

Johan & Nicole

Dave & Nancy

Peter & Marion

Geert & Marike

Het nieuwe prinsenpaar van de Peeltuu-

ters wordt a.s. zaterdag 4 november bekend gemaakt. Natuurlijk wordt er eerst afscheid genomen van prins Rick en prinses Anja, maar daarna wordt het echt spannend. Zorg dat u erbij bent, iedereen is vanaf 20.30 uur van harte welkom in gemeenschapshuis de Horst. Ter ere van ons nieuw prinsenpaar houden wij een receptie op zondag 12 november vanaf 13.30 uur, hiervoor is iedereen van harte uitgenodigd. Jeugdprinsenbal. Op Vrijdag 10 november is het jeugdprinsenbal van de carnavalsvereniging De Peeltuuters. Tijdens deze avond nemen we eerst afscheid van jeugdprins Jens, jeugdprinses Kiki, jeugdvorstin Wieke en de hele jeugdraad. Daarna wordt het spannend, want dan wordt de nieuwe jeugdraad aan jullie voorgesteld. Deze avond is voor alle kinderen van de basisschool vanaf groep 3 en voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. Het is natuurlijk wel leuk als je verkleed komt. Het jeugdprinsenbal wordt gehouden in de Horst van 19.00 uur tot 22.00 uur, maar de jongste kunnen uiteraard ook eerder opgehaald worden. Tijdens deze avond zijn er braskaarten te koop, deze zijn de gehele carnaval geldig, de entree is gratis. Wij houden voor de jeugdprins, jeugdprinses, jeugdvorst(in) een receptie op zondag 26 november, hier hoort u te zijner tijd nog meer over. Dus kinderen van Venhorst, ben je ook benieuwd wie de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses, jeugdvorst(in) wordt, zoek dan je carnavalskleding alvast op en kom op vrijdag 10 november naar de Horst.

Mathijs & Rianne

John & Lia

Arno & CarlaVABIMPULS

NIEUWE BESTEMMING VOOR UW LEGE STAL OF SCHUUR tijdelijke

subsidie regeling


Leegstand biedt geen perspectief.

Verwaarlozing en verloedering landschap

Aantrekken ongewenste activiteiten en criminaliteit

A

euro euro euro

€€€

Veiligheid en gezondheidsrisico’s

A

?

Kansen en mogelijkheden blijven onbenut

informeer naar uw kansen via www.vabimpuls.nl

Een nieuwe bestemming Een nieuwe toekomst! Deskundigen van VABIMPULS adviseren u. € Tijdelijke provinciale subsidieregeling: Met gesloten beurs een onafhankelijke deskundige aan tafel.

€ €

Oriëntatie, intake en verkenning. 100% subsidie, max. € 745,-

Verkenning, analyse haalbaarheid en ontwikkeling. 75% subsidie, max. € 1.395,-

Uitwerken van nieuwe plannen. 50% subsidie, max. € 1.860,-


VABIMPULS Van 2 oktober 2017 tot en met 9 januari 2018 kunnen eigenaren van lege stallen en schuren in Noord-Brabant een bijdrage krijgen in de advieskosten voor het bepalen van een nieuw toekomstperspectief voor hun gebouwen.

Voucher voor advies VABIMPULS bestaat uit een kennisplatform, een voucherregeling en een inspiratiebox met voorbeelden. De voucherregeling biedt eigenaren de mogelijkheid om een beroep te doen op deskundigen van VABIMPULS. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. Een voucher vertegenwoordigt een waarde van maximaal € 4.000,-. De eigenaar kan die inzetten voor ondersteuning en begeleiding in 3 fasen: oriëntatiegesprekken, verkenning en ontwikkeling en uitwerking van nieuwe plannen. Kennisplatform Het Kennisplatform van VABIMPULS, bundelt expertise en deskundigheid van verschillende partijen en stelt deze voor iedereen beschikbaar via www.vabimpuls.nl.

Aanvraag via puls.nl www.vabim vóór 18 9 januari 20


VABIMPULS werktuigcoรถperatie

pluktuin

call-center

zorg en wonen

glas in lood maken

naaiatelier

proeverij

kattenhotel

speelparadijs

kunst uitleen

recreatie

fietsenwerkplaats

cursusruimtes

trouwzaal

meubelreparatie

muziek oefen ruimte

ouderen zorg

natuurcentrum

leerbewerking

bijenproducten

school natuur

kinderopvang

fietscrossbaan

buurtopslagcabines

zonneparkje

escaperoom

kantoor

bedrijfsuitjes

verwenboerderij

vergader ruimtes

speeltuin

hondenkennel

uw idee

zorgboerderij

uw idee

boerderijterras

buurtmoestuin

theater

wandelpark

vlinderkwekerij

gereedschap uitleen punt

kunstatelier

museum

zonneenergie

ontwerpstudio

uw idee

www.vabimpuls.nl


Algemeen

Beste leden, Margriet Winter Fair is elk jaar weer een groot feest, en dit jaar wordt het helemaal speciaal. Het is de eerste keer dat een dergelijk groot vrouwenevenement plaatsvindt in

de Brabanthallen ’s-Hertogenbosch en het belooft wederom een sfeervol spektakel te worden boordevol inspiratie voor de decembermaand. Op vrijdag 17 november gaan we naar de Margriet Winterfair in Den Bosch. We vertrekken om 09.00 uur vanaf het Sint Janplein. De winterfair opent om 10.00 uur. Rond de klok van 17.00 uur vertrekken we weer naar Boekel.

Tevreden resultaten cliëntervaringsonderzoek Wmo

We gaan met eigen vervoer (auto). De kosten bedragen € 20.00 (dit is incl. entree en vervoer!) Je kunt je hiervoor opgeven vóór 3 november 2017 door betaling bij Francien in de bus. Betaling = opgave. Bij opgave doorgeven of je kunt rijden. (Ter informatie: chauffeurs ontvangen € 20.00, dit is incl. parkeergeld!) In verband met de koop van de entreekaarten, graag tijdig opgeven. We wensen jullie een gezellig dagje uit. Met vriendelijke groet, Bestuur VrouwenActief

Door de redactie

Onze gemeente is sinds 2015 verplicht om jaarlijks een kwaliteitsonderzoek te houden omtrent de maatschappelijke ondersteuning. Belangrijke aandachtspunten voortgekomen uit het onderzoek in 2015 waren voor 2016 de communicatieverbetering voor zowel het Dorpsteam Boekel als de onafhankelijke cliëntondersteuning. Doel hierbij was voor beide bekendheid te vergroten. Maar ook het bereik van de mantelzorgers moest worden vergroot. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat 84% van inwoners van onze gemeente in 2016 met hun hulpvraag aanklopten bij het Dorpsteam Boekel. Dit is 15% meer dan in 2015. Voor het aanvragen of melden van een hulpvraag kan onze inwoner kosteloos gebruik maken van cliëntondersteuning. Helaas was dit bij maar een klein percentage inwoners bekend, namelijk maar 28%. Vaker en liever neemt een cliënt een familielid, mantelzorger of andere begeleider mee naar een gesprek. Vaak omdat dit toch vertrouwder is. Het aantal geregistreerde mantelzorgers is gestegen naar 144 in 2016, een stijging van 12%. Voor 2017 verwacht men wederom een stijging, zo’n 21%. Er zijn ook een aantal mantelzorgers die om wat voor reden dan ook niet geregistreerd willen worden. Zij gaven wel aan het Dorpsteam te vinden als het nodig mocht zijn. Dit jaar werd besloten om de onderzoeksresultaten vergelijken met de regionaal samenwerkende gemeenten. Hier bleek dat Boekel tevreden mag zijn over de hulp door het Dorpsteam Boekel en de grote inzet van en door mantelzorgers. Zij scoorde hier dan ook hoger dan het gemiddelde. Wat het vergroten van de cliëntondersteuning betreft, lag dit lager dan het gemiddelde. Hopelijk kunnen we dat in 2017 ook ten positieve keren.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 7 november wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Carport nr. 2, Wit Gele Kruispad Boekel Huurprijs € 33,61 p.m.

te huuR

Eigenschappen:

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Beschikbaar vanaf heden

Opmerking: U hoeft niet ingeschreven te staan bij PeelrandWonen. Er gelden geen inkomenseisen. Heeft u interesse? Bel dan naar PeelrandWonen tel.: 0492-324405 of mail naar info@peelrandwonen.nlSport

VOETBALVERENIGING VENHORST

Jaarvergadering 23 november, 21.15 uur 1. Opening 2. Ingekomen stukken, afmeldingen 3. Verslag van jaarvergadering van 24 november 2016 (ter inzage in de bestuurskamer en op de website) 4. Mededelingen 5. Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Verslag kascontrolecommissie 8. Afscheid vrijwilligers 9. Bestuurszaken a. Volgens rooster is aftredend en herkiesbaar: Marianne van den Bosch. Volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar is Ties de Mol. Door het bestuur wordt Joost Timmers voorgedragen als nieuw bestuurslid. b. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich, voorzien van drie handtekeningen en een bereidheidverklaring van de kandidaat, tot 48 uur voor aanvang van de vergadering, schriftelijk melden bij de secretaris, Ties de Mol, Zanddelweg 8, 5428 NW Venhorst 10. Rondvraag 11. Pauze 12. Beantwoording Rondvraag 13. Sluiting Venhorst 1 - Helvoirt 1 Na het matige optreden vorige week tegen Volharding was het vandaag voor Venhorst tijd om beter voor de dag te

komen. De eerste kans in de eerste minuut echter was voor Helvoirt, maar Luuk v.d.Boogaard wilde van geen wijken weten. Het lange gras speelde hem parten en ongelukkigerwijs schoof hij de tegenstander onderuit: rood. Een slecht begin voor de mannen van Joost Janssen en nog 90 minuten te gaan met tien man. In de 3e minuut gaf Thijs v.Sleeuwen antwoord, kwam alleen voor de Helvoirtse doelman maar schoof de bal net naast. In de 13e minuut kwam Helvoirt uit de eerste goede kans op 0-1 en 2 minuten later was het al 0-2. Dat zag er niet best uit voor Venhorst. Typisch Venhorst ging er nog een tandje bij en na goed doorzetten van Thijs v.Sleeuwen kreeg Tom v.d.Boogaard de kans om de aansluitingstreffer binnen te tikken: 1-2. Dat was ook de ruststand. In de loop van de 2e helft kregen beide teams kansen om te scoren en ontspon zich een aantrekkelijke wedstrijd. In de 64e minuut kreeg Rob v.Dooren een prima kans, in de 70e minuut was Thijs v.Sleeuwen dichtbij met een kopbal en in de 82e minuut was het weer Rob v.Dooren die dichtbij de gelijkmaker was. Hij wilde er echter niet in en ook Thijs zag nog een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Na 80 minuten met 10 man was de pijp behoorlijk leeg voor het vechtende Venhorst en in de laatste minuten scoorde Helvoirt nog de geflatteerde 1-3 en 14. Ondanks de score een goede wedstrijd van Venhorst, waaruit we vertrouwen kunnen putten voor het vervolg. Uitslagen 29 oktober Venhorst 1 - Helvoirt 1 1-4 Gemert 6 - Venhorst 4 3-2

Op 15 oktober werden Johnny v.Lankveld en Petro Hoevenaars onderscheiden met de Zilveren speld van Waardering door de KNVB. Van harte gefeliciteerd.

3-2 Venhorst 5 - Constantia 5 2-5 Veteranen Venhorst - Avanti'31 Dames ZSV 30+ - Venhorst V0+ 0-7 Programma 4 november Veteranen Volkel - Venhorst 17.00 u Dames Venhorst 30+ - Bavos 30+ 17.00 u Programma 5 november Heeswijk 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 2 - SES 3 11.00 u Venhorst 3 - Boekel Sport 4 11.00 u Venhorst 4 - Boerdonk 2 12.00 u Juliana Mill 6 - Venhorst 5 10.00 u Dames Mierlo-Hout 1 - Venhorst 1 12.00 u JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 28 oktober JO19-1 - De Willy's JO19-1 2-3 MULO JO17-2 - JO17-1 0-9 JO17-2 - Festilent JO17-2 0-9 JO15-1 - Vianen Vooruit JO15-2 9-0 Odiliapeel JO15-1 - JO15-2 10-0 JO13-1 - Stormvogels'28 JO13-1 4-0 HRC'27 JO13-2 - JO13-2 1-6 MO13-1 - Juliana Mill JO13-1 5-4 Volkel JO11-1 - JO11-1 1-3 Blauw Geel'38 JO11-6 - JO11-2 1-7 JO11-3 - ST SSS'18 JO11-4G 2-0 Achilles Reek MO11-1 - MO11-1 3-6 ST Constantia/Menos JO9-1 - JO9-16-0 JO8-1G - De Willy's JO8-1 4-6 SV Milsbeek JO8-2 - JO8-2 2-6 Programma zaterdag 4 november JO17-1 - Milheezer Boys JO17-1 14.30 u Odiliapeel JO17-1 - JO17-2 vertrek 13.30 u, 14.30 u SES JO15-1 - JO15-1 vertrek 12.00 u, 13.00 u JO15-2 - UDI'19/CSU JO15-6 13.00 u VIOS'38 JO13-1 - JO13-1 vertrek 12.30 u, 13.30 u JO13-2 - Juliana Mill JO13-3 11.30 u Olympia'18 MO13-1 - MO13-1 vertrek 10.30 u, 11.30 u JO11-1 - SCMH JO11-1 09.00 u JO11-2 - ST. De Willy's JO11-109.00 u SIOL JO11-5G - JO11-3 vertrek 09.45 u, 10.45 u MO11-1 - Vianen Vooruit MO11-1 09.00 u JO9-1 - DSV JO9-1 10.15 u De Zwaluw JO8-1 - JO8-1G vertrek 09.10 u, 10.00 u Achilles JO8-1G- JO8-2 vertrek 08.00 u, 09.00 u


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Bedo 1 - Dames 2 13-7 Bouwcenter HVW - Meisjes C2 9-32 EHV/PSV B1 - Jongens B1 28-35 Bergeijk B1 - Meisjes B1 31-6 EMM/Olympus C1 - Meisjes C1 22-9 Heren 2 - EHV 1 30-26 VHC 2 - Dames 3 12-22 Taxandria A1 - Dames A2 16-30 Groesbeeks Glorie 2 - Dames 2 18-13 Witte Ster/Tachos 1 - Heren 1 25-25 BSAC 1 - Dames 1 23-19 Programma zaterdag Bergeijk E3 - E-jeugd 3 10.30 u Bergeijk E2 - E-jeugd 2 11.30 u Meisjes C2 - Lido C1 12.45 u Meisjes B1 - PSV Handbal B1 13.45 u Margraten 1 - Dames 1 20.30 u Swift 1 - Heren 1 20.45 u Programma zondag Olympia'89 D1 - D-jeugd 1 10.00 u White Demons 2 - Heren 2 12.30 u Jongens B1 - EMM/Olympus B112.45 u Dames 3 - Bouwcenter HVW 2 13.00 u Groene Ster C1 - Meisjes C1 14.10 u Dames 2 - Achilles '95 1 14.10 u Acritas E1 - E-jeugd 1 14.45 u Dames A2 - Achilles '95 A1 15.20 u Dames A1 - EMM/Olympus A1 16.30 u Habo speelt wisselvallig tegen BSAC Het begin van de wedstrijd was duidelijk voor HABO: vooral Myrne Donkers had het vizier op scherp staan. Ze begon met 3 strakke treffers, allemaal vanuit de hoek. BSAC kwam dan ook op een voor hen misschien onverwachte maar zeker verdiende achterstand. Ook Wilmie v.d. Elzen, nieuw in de selectie, liet zich goed zien met enkele fraaie treffers. Na 1-4 en 3-5 in het voordeel van Habo duurde het tot halverwege de eerste helft voordat BSAC de stand gelijk wist te trekken op 6-6. Gaandeweg kon BSAC het vertrouwde vlotte combinatiespelletje spelen, waar HABO niet echt het goede defensieve antwoord op had. En door goed gebruik te maken van enkele overtal situaties konden ze uitlopen van 9-6 via 118 naar een ruststand van 15-10. Met een hoofd vol tactische tips en boordevol energie begon HABO aan de 2e helft. Als het spel uit het eerste kwartier weer opnieuw gespeeld zou worden, kon er zeker nog van alles mogelijk zijn. Maar door weer enkele vervelende tijdstraffen kwam daar niets van terecht. HABO kwam zo’n

6 minuten lang met een speler minder te staan en BSAC wist daar wel raad mee. Ze liepen uit naar 21-11 tegen een verkrampt HABO, waarmee de wedstrijd verloren ging. Het pleit echter voor HABO dat ze toch in het laatste kwartier een groot deel van de achterstand weg wisten te werken. Onder aanvoering van Inge v.Lankveld die na een langdurige blessure voor het eerst weer mee deed, legde HABO het favoriete snelle spel met breaks op de mat. Ook de jonge keeper Jouke Manders liet opnieuw haar grote talent door niet alleen een 7 meter te keren, maar ook enkele vrije doelpogingen. Aan het einde stond er een 23-19 eindstand op het bord. HABO moet een beetje met dubbel gevoel terug kijken op deze wedstrijd: weliswaar was BSAC opnieuw het sterkste team en een terechte winnaar, maar als HABO het spel van het eerste kwartier en het laatste kwartier een uur lang had gespeeld, was het wellicht anders gelopen. Er had beslist meer ingezeten maar dat moet in het voorjaar dan maar eens rechtgezet worden in de thuiswedstrijd. Volgende week reist HABO af naar Margraten, opnieuw een tegenstander van formaat. Scores HABO: Myrne ), Inge 4, Alice 3, Wilmie 2, Iris 1, Lieke 1, Jesse 1. Habo ’95 geeft zege uit handen bij Witte Ster/Tachos Na een weekje rust stond afgelopen zondag de volgende competitiewedstrijd op het programma voor de heren van Habo ’95. Ditmaal reisde het af naar Waspik voor het uitduel bij Witte Ster/Tachos. Een onbekende tegenstander voor Habo. Op de ranglijst had deze ploeg één punt puntje meer behaald in deze spannende Tweede Divisie tot dusver. Habo zou deze wedstrijd Job v.Haandel (enkel) en Roel v.Haandel (elleboog) nog missen met blessures. In de openingsfase lieten beide ploegen zien te beschikken over 2 goede keepers. Habo creëerde enkele mooie kansen, maar stuitte steeds op de keeper die met enkele mooie reddingen zijn doel schoon hield. Aan de kant van Habo was het Ruud Verwijst die meteen 2 penalty’s onschadelijk wist te maken en zijn ploeg hiermee voor een achterstand behoede. Het was uiteindelijk Habo wat in de persoon van Twan Schwanen het eerste doelpunt van de wedstrijd wist te scoren. In de openingsfase bleven beide ploegen aan elkaar gewaagd. Habo liet goed spel

zien, steeds beter gewend aan de harsloze bal en halverwege de eerste helft raakte het echt op stoom. Bij de stand van 7-10 wist Habo een eerste gaatje te slaan, mede door een aantal goals van Twan Schwanen en Harold Verhoeven. Habo trok deze goede lijn door tot aan het rustsignaal. Een halve minuut voor tijd scoorde het de 10-13, het gaf kort hierop onnodig de 11-13 weg, maar toonde veerkracht en wist vlak voor het rustsignaal met een mooie aanval nog de 11-14 binnen te schieten. In de 2e helft was het Witte Ster/Tachos wat in zijn eerste aanval al meteen een doelpunt wist te scoren. Even later kwam het zelfs terug tot op één goal, Habo raakte echter niet van de wijs en bleef onverstoorbaar haar spelletje spelen. Kansen werden genoeg gecreëerd, de afronding liet alleen soms nog te wensen over. Desondanks liep Habo weer uit naar een tussenstand van 16-20. In de volgende fase raakte Habo korte tijd achter elkaar twee spelers kwijt met een twee-minuten tijdstraf. Witte Ster/Tachos wist van deze overtalsituatie te profiteren en het gaatje weer te verkleinen tot een achterstand van twee goals. De wedstrijd was dus nog niet gespeeld en het Waspikse publiek ging steeds meer achter hun ploeg staan. In de af en toe hectische slotfase was het Habo wat steeds aan de goede kant van de score bleef. Een penalty van Coen v.d.Horst leek Habo in veilige haven te schieten enkele minuten voor het eindsignaal. Witte Ster/Tachos wist vlak hierna weer iets terug te doen vanuit de rechterhoek. Kort hierna kreeg Habo ook weer een tijdstraf aan de broek. Door de offensievere dekking van Witte Ster/ Tachos maakte Habo enkele domme aanvallende fouten. Een halve minuut voor tijd kreeg Witte Ster/Tachos een penalty en wist deze ook in een doelpunt om te zetten, stand 24-25. Na wederom een aanvallende fout en het meenemen van de bal kreeg Habo in de slotseconden weer een penalty tegen. Ook deze ging binnen en gaf Habo de zege dus alsnog uit handen. Na afloop overheerste de teleurstelling over de slotfase maar kon Habo ook met vertrouwen terugkijken op wedstrijd die het gespeeld heeft. De beste wedstrijd van Habo in deze competitie tot dusver. Witte Ster/Tachos was ook wat net als Habo een team wat ook echt wilde handballen i.p.v. veel fysieke duels. Het goed leidende scheidsrechtersduo hielp ook zeker. Door al deze


Sport facetten kreeg het aanwezige publiek een aantrekkelijk duel voorgeschoteld wat dus ook nog tot aan de slotseconden ongelofelijk spannend bleef. Door dit gelijke spel staat Habo nu op de 8e plaats, doch echter maar 2 punten achter de koploper. Wat dus ook alles zegt over de geringe verschillen in deze 2e Divisie. Aanstaande zaterdag staat er wederom een uitduel op het programma, ditmaal dichter bij huis op bezoek bij streekgenoot Swift Helmond. Met o.a. oud Habokeeper Patrick Prijs in de gelederen. De heren hopen op veel Boekelse support als extra steun in de rug om de winst in deze derby hopelijk naar zich toe te kunnen halen!

VC Unitas / ‘t Menneke

Sterke pot van De Mennekes in Gimmert !! Tegenstander van het eerste herenteam van VC Unitas / ’t Menneke vorige week zaterdag was Were-Di/Heren-1 in Gemert. Were-Di stond slechts één punt onder Unitas, voor beide teams een belangrijke wedstrijd dus en bij voorbaat al een spannende pot. Unitas begon de wedstrijd niet sterk, het blok was ‘niet thuis’ (een bekend euvel bij onze heren) waardoor de tegenstander alles eenvoudig in kon slaan en Unitas al snel een achterstand van 5 punten opliep. Met behulp van een time-out wisten de Boekelse heren zich weer te herpakken en punt voor punt de achterstand weg te werken. Beide teams gingen min of meer gelijk op maar Were-Di kwam bij 24-23 het eerste op setpunt. Vechtend voor elke bal kon Unitas 24-24 maken en uiteindelijk zelfs na een superspannende ontknoping met 27-29 de set binnen slepen! Maar ook in set 2 begonnen De Mennekes slecht en liet men de tegenstander op voorsprong komen. Weer had coach Casper een time-out nodig om de heren bij de les te halen en met verhoogde inzet werd het spelniveau opgekrikt. Er werd een betere pass verzorgd en via de prima setups van Jeroen Janssen werd alles knalhard binnen geslagen. De set werd uiteindelijk alsnog overtuigend gewonnen door Unitas met 18-25. Met de spirit van de vorige set set begon Unitas zeer sterk aan het volgende bedrijf. Het Boe-

kelse blok sloot nu goed aan waardoor alles werd afgeblokt en een riante voorsprong werd opgebouwd (6-15). De buitenaanvallers Roel Gijsbers en Luc v.Hout waren niet te stoppen door de thuisploeg en ook deze set ging met 18-25 mee naar Boekel. Were-Di was vastbesloten dan toch zeker één wedstrijdpunt in Gemert te houden en wist zich nog op te laden voor de laatste set. Er werd goed gestreden voor de punten en Stef Peters sloeg in het midden de mooiste ballen binnen de lijnen, strak langs elk tweemans-blok. Wel werd er een aantal servicefoutjes gemaakt en het blok viel weer terug in de oude fout. Maar Unitas wist zich tijdig te herpakken en Were-Di van het lijf te houden; via 21-25 werd een knappe 0-4 overwinning geboekt! Overigens verdient ‘Gemertenaar in Boekelse dienst; Roy Hectors’ een bijzondere vermelding. Hij werd op cruciale momenten ingebracht door coach Casper om met zijn lastige service zijn plaatsgenoten onder druk te zetten. En dat deed Roy met verve! Zijn service leverde veel punten op voor Unitas en dat wist het team door moeilijke momenten te slepen.

Iedere dinsdag; na school één uur lang ‘Balplezier’ in Boekel!! Zit je in Boekel of Venhorst op de basisschool en ben je 5 jaar of ouder? Vind je het leuk om op een sportieve manier met een bal bezig te zijn? Dan kun je voortaan iedere dinsdag om 15:30 uur terecht in sporthal De Burcht te Boekel. Volleybalclub Unitas organiseert daar i.s.m. stichting Binnensport Boekel onder deskundige begeleiding allerlei activiteiten met ‘de bal’ als middelpunt. Sport en plezier komen hier samen en je zult op een heleboel manieren actief bezig zijn. Op leuke, speelse en sportieve wijze zal dit uur ‘Balplezier’ worden gevuld zodat je na afloop alweer verlangt naar de volgende dinsdag! Kom dus vrijblijvend eens meedoen, de eerste 4 keer kan dat sowieso gratis! Vergeet niet je sportkleren een gymschoenen en vooral… héél veel goeie zin!

Tot dinsdag om 15:30 uur in sporthal De Burcht bij ‘Balplezier’!! Meer weten? Mail naar marijn@vc-unitas.nl of naar luc_vanhout@hotmail.com

Hockeyclub Boekel Dames Fransen Optiek 1 - Oirshot 1 Op zondag 29 oktober stond de wedstrijd tegen de koploper op het programma. Boekel stond 3e op de ranglijst. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden. Na een goede voorbereiding waren de dames van Boeke klaar om te gaan knallen. Eerst mochten de mini’s van de maand Lis en Noor gaan scoren bij Oirschot. In de 13e minuut gaf Eline Tielemans een lange bal op Gitte Cornelissen. Gitte bereikte Bo en Bo passte door naar Elvere Rijkers die wist te scoren! Het goede samenspel werd benut want in de 19e minuut weet Manon Reijbroek een assist op Anne v.d.Bosch te spelen. Anne scoorde vanaf de stip en dit resulteerde in de 2-0. Het rustsignaal klonk. Oirschot had haar tactiek aangepast en na 5 minuten stond het 2-2 gelijk. 5 minuten daarna wist Oirschot op voorsprong te komen. De dames van Boekel werden goed wakker geschut en moesten het spel weer oppakken. Dit gebeurde ook want Boekel kreeg weer kansen. Marelke Rijkers had een schot op goal en die werd geblokt door de keeper. De rebound kwam terug bij Marelke die Sanne Reijbroek (alias Puck) kon bereiken. Het laatste tikje in de linkerbovenhoek. Oirschot voerde het tempo nog iets op waardoor zij weer kansen kregen. Oirschot scoorde in slotfase nog 3 maal waarvan 1 strafcorner. Het was een snelle mooie pot hockey waarbij beide teams kansen hadden! Volgende week speelt Boekel dames 1 uit tegen de Kromhouters in Tiel. De Kromhouters staan 1 plekje boven Boekel dus ook dit belooft een spannende pot te worden! Tot dan!

Evenementenkalender 11 en 12 november “Uw Schooltijd” tentoonstelling heemkundekring 19 november: Sinterklaasintocht Boekel 26 november: Sinterklaasintocht VenhorstSport

Boekel Sport 1 - Olympia ’18 1 In het duel met Olympia ’18 boekte Boekel Sport met veel inzet, beleving en passie haar eerste overwinning. Het verdiende resultaat van een sterke teamgeest. De opgepimpte kantine nadert inmiddels haar voltooiing, maar aan het bier mankeerde deze zondag niets. Smaakte zelfs veel beter dan voorgaande weken. De eerste corner, meteen al in de 1e minuut, was weliswaar voor Olympia ’18, daarna grossierde Boekel Sport in hoekschoppen. In de 13e minuut kon een vrije trap van Twan Merks met moeite tot corner verwerkt worden. De corner werd weggewerkt, maar de 2e bal was voor Twan Merks. Zijn mooie voorzet werd door Merijn v.Haandel koppend tussen de doelpalen gemikt. Na 14 minuten een 10 voorsprong! Boekel Sport wilde meer en bleef proberen met ongelooflijk veel inzet de tegenstander de baas te blijven. Meestal lukte dat, maar ook Olympia’18 toonde gaandeweg de nodige veerkracht. In de 25e minuut belandde een prachtig afstandsschot van Sten Krol keihard op de lat. De openingsfase van de tweede helft was geheel voor Boekel Sport. Binnen 1 minuut gaf Twan Merks een mooie voorzet, net voor langs, en een loeihard schot, net over. In de daaropvolgende minuut was zijn voorzet op Joris Polman de assist voor Boekels 2e treffer. Voor Olympia ’18 het signaal om alles uit de kast te halen. Dat leverde een aantal gevaarlijke situaties en vooral schoten net voor langs op. De beste kans op nog

HéHé eindelijk 2 - 0

een doelpunt voor Boekel Sport leverde slechts een corner op. In de 90e minuut bereikte een poging van Joris Polman, vanaf 35 meter, net niet de bedoelde eindbestemming. Niet veel later gaf scheidsrechter C.Kezer het eindsignaal. De eerste driepunter van dit seizoen was een feit. Boekel Sport liet zich het zoet der overwinning goed smaken! Volgende week zondag, 5 november, is Boekel Sport te gast bij Excellent uit Oploo. Supporters weer hartelijk welkom!

Wieler Toer Club Boekel Koppeltijdrit en Renner van het jaar. Een stormachtige zondag was het op 29 oktober. De hele nacht had het geregend en de wind was stormachtig. Dat beloofde wat voor de koppeltijdrit. De opkomst was best groot, 35 man wilde de laatste rit van het wegseizoen goed afsluiten. Voor een zestal mensen zat de kans erin dat ze nog Renner van het jaar konden worden. Arno Zomers had een mooie, niet al te moeilijke route op papier gezet. Elke minuut vertrok een koppel met de hoop dat de opgegeven snelheid zou kloppen op het einde van de rit. Die uitslag werd ’s middags bekend gemaakt tijdens onze feestbijeenkomst. De voorzitter deed nog een verslag over het afgelopen jaar, de activiteiten van Troost en Proost en de fiets- drie daagse. De voorzitter had ook een mooi zilveren fietsje voor de jubilarissen die 25 jaar lid zijn van de

club. Dat waren Ger v.Rijbroek, Huub v.d. Krieken, Tonnie de Groot, Theo Rovers, Wim Verkampen, Tijn Derks. Ook Wim v.d.Oord en Harrie v.d.Rijt zijn 25 jaar lid van de club, zij waren helaas niet aanwezig. Daarna werd bekend gemaakt wie de koppeltijdrit had gewonnen. Op de 3e plaats waren dat Wim Verkampen en Bert Scheepers, een 2e plaats was er niet want de winnaars hadden dezelfde seconden te snel gereden. Dat waren Wim Verkampen en Ben Krol, de dames Thea Versteegden en Will Coppens. De spanning steeg wat betreft de uitslag van de Renner van het jaar. Ben v.d.Berg was de uiteindelijke winnaar. Hij is de Renner van het Jaar 2017. Proficiat Ben. Na alle huldigingen werd er nog gezellig nagebuurt en sloten we de middag af met een Belgisch buffet, dat er goed in ging. Het was erg lekker. Ons wegseizoen zit erop. De B-groep blijft wel bij goed weer op de weg fietsen in de winter. Ze vertrekken iedere zondag om 9.00 uur vanaf het plein. Vele anderen gaan de mountainbiketochten in de buurt rijden. Onze eigen veldtoertocht is op zondag 3 december. De afstanden zijn dan 20 en 45 kilometer. Ons wegseizoen begint weer op de 1e zondag van maart 2018. Voor alle uitslagen van de koppeltijdrit verwijs ik u naar onze site: www.wtcboekel.nl P.da Leuse

KBO kaarten voor SENIOREN Uitslagen 23 oktober RIKKEN 1. Gerrit Ophey 2. Mia Vos 3. Piet v,d, Braak 4. Mari Schaap 5. Bertus v.Duijnhoven 6. Bertha Bevers 7. Ria Welten 8. Grarda v.d.Ven Poedelprijs An v.Asseldonk JOKEREN 1. Bets v.Kessel 2. Annie Hermes 3. Erna Verstegen 4. Dora v.d.Broek 5. Tonny v.Exel 6. Anita Holman Poedelprijs Zus Vesters

117 89 79 66 47 47 43 42 -115

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

131pnt. 124 pnt. 77 pnt. 70 pnt. 53 pnt. 50 pnt. -116 pnt.


Sport

lu b Ju do -c

el

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Regiotoernooi en clubkampioenschappen Op zondag 5 november vinden in sporthal De Burcht het jaarlijkse regiotoernooi en de clubkampioenschappen van Judoclub Boekel plaats. Tussen 09.30 uur en 13.00 uur zullen ongeveer 100 judoka’s uit de regio met elkaar de sportieve strijd aangaan. Natuurlijk zijn er ook judoka’s van Judoclub Boekel van de partij om zich te meten met judoka’s uit de regio. Vanaf 13.30 uur betreden de judoka’s van Judoclub Boekel de mat. Ze gaan in diverse categorieën de sportieve strijd met elkaar aan om het felbegeerde clubkampioenschap in hun eigen poule. Maar het gaat tijdens dit toernooi zeker niet alleen om de winst in de poule, ook de mooiste worp van deze middag wordt beloond met een leuke prijs! Publiek is natuurlijk van harte welkom om te judoka’s in actie te zien! Meer info over onze club vind je op de facebook pagina van Judoclub Boekel of op www.judoclubboekel.nl.

V E S P O

’t Veertje 1

Helaas met 2-6 verloren, ’t Veertje 1 merkt duidelijk dat de 3e divisie toch echt weer een klasse hoger is dan de vierde divisie en moet dit seizoen voor ieder puntje strijden. Uitslagen ’t Veertje 1 - Trilan 3 2-6 ’t Veertje 2 - Allouette 4 5-3 ’t Veertje U11 - Veghel U11/2 2-6

ek Bo

’t Veertje 1 speelt tegen Trilan 3 uit Landgraaf. Op zondag 29 oktober speelde ’t Veertje 1, dit jaar voor het eerst in de 3e divisie na het kampioenschap van vorig jaar tegen Trilan 3 uit Landgraaf. Trilan 3 staat momenteel 2e in de competitie. Tijdens de damesdubbel van Annabel v.Tilburg en Rebecca Verhofstadt werden in de 1e set veel fouten gemaakt, maar de dames wisten toch nog 16 punten te halen. In de 2e set werden er veel minder fouten gemaakt en er werd safer gespeeld, terwijl ze ervoor zorgden dat de tegenstander fouten maakten, wat resulteerde in een ruime overwinnen van 21-10. Halverwege de 3e set stonden de da-mes met 4-11 achter en ook in de 2e helft van de 3e set werden veel fouten gemaakt, waardoor de winst naar Trilan gaat. Gelijktijdig werd de herendubbel van Pim Verlangen en Tim Hectors gespeeld, ook hier net als bij de dames in de eerste set veel fouten, maar wel 19 punten. In de 2e set stonden de heren met 19-11 voor, maar lieten door eigen fouten de te-genstander terugkomen tot 19-16, maar wisten daarna de set te winnen. Ook de heren stonden in de 3e set met 4-11 achter en deze ging dan helaas ook verloren. Jammer van de beide dubbels, na het winnen van de we set en dus een 1-1 tussenstand in beide partijen werd gehoopt op een winst. In de herenenkel wist Pim het spannend te maken in de eerste set, er werden minder fouten gemaakt en de punten ge-lijkmatig verdeeld. Met 21-17 won Pim de 1e set.

In de 2e set wist hij een 10-7 voorsprong uit te bouwen naar 18-11. Pim liet door onnodige fouten de tegenstander ver terugkomen, maar wist uiteindelijk ook de 2e set knap te winnen met 21-17. Ook de eerste set van Rebecca ging gelijk op, 11-8, 16-15, 16-16 en toen pakte Rebecca door met 21-16. Rebecca hield de dame goed achterin tijdens deze set. In de tweede set gingen veel shuttles tegen de netrand. Met 4-11 achter kwam Rebecca goed terug, maar verloor toch met 15-21. In de 3e set werd er wel geknokt, maar niet scherp genoeg gespeeld dus met 11-21 verloren. Tim stond in zijn herenenkel scherp te spelen en de tegenstander kreeg geen vat op het spel van Tim. Vooral verdedigend was Tim super tot frustratie van de tegenstander. Met 21-10 en 21-15 haalde Tim een punt voor ’t Veertje binnen. Anne v.Leuken haar singel ging tot de 1111 gelijk op, maar daarna raakte ze geen bal ofwel shuttle meer en verloor dus met 11-21. Coach Job heeft tussen de sets door goed aanwijzingen gegeven, maar helaas speelde Anne in de 2e set meer tegen zichzelf dan tegen de tegenstander, dus ook deze set met 11-21 verloren. Met een 2-4 achterstand werd begonnen aan de gemengd dubbles. Pim en Anne stonden in de eerste set al zeer snel achter en wisten dit niet meer om te buigen tot winst. Ook in de 2e set was de inzet aanwezig, maar niet goed genoeg. Tim en Annabel speelden een goede 1e set, maar verloren net met 19-21. Ook in de 2e set was het spannend en ging het gelijk op. 17-17, 20-20 en in de verlenging 22-22. Helaas verloren met 22-24 en was een 3e set wel verdiend maar niet verkregen.

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 27 en 28 oktober Tremeg DS1 - Vespo DS1 21-21 Gemert 1 - Heren 1 24-16 Programma 4 november Recreanten 2 Bakel, 19.00 u Recreanten 1 - Helios’72 1 Boekel, 19.00 u Programma 5 november Aristos DS2 - Vespo Best, 13.30 u


Sport

A-lijn 1. Dms. v.d.Elzen-Meulemeesters 67,19% 2. Dames v.d.Linden-Vijge 63,75% 3. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 62,50% 4. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 53,13% 5. Heren v.Boxmeer-Reijnen 53,13% B-lijn 1. Dames v.d.Elzen-Polman 60,67% 2. Dames Kremers-v.Lieshout 60,33% 3. Hr. en Mw.v.d.Bosch 58,33% 4. Dames Raijmakers-Vissers 58,26% 5. Dames Coolen-v.d.Rijt 52,17% 6. Hr. en Mw.Aalbregt 51,42% C-lijn 1. Dames v.Kempen-Rooijakkers64,17% 2. Hr. en Mw.v.Schadewijk 61,67% 3. Hr. en Mw.Jansen 59,03% 4. Dames Biemans-v.d.Elzen 55,00% 5. Dames v.d.Boom-Schots 50,69% De totale uitslag staat op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) F. v. Boxtel - A. v. Duijnhoven F. v. Boxtel - R. Berens Th. v. Alphen - Chr. Coolen P. v. Hoof - M. Timmers B. v.d. Heijden - H. v.d. Zanden H. v. Houtum - C. Sanders P. Koonings - L. Otten J. v. Zon - A. v. Duijnhoven B. v.d. Mortel - G. Zomers Libre B (20 beurten) A. v. Asseldonk - P. v. Duren B. v.d. Bosch - H.v.d. Berg A. v. Moorsel - M. v. Haandel L. v. Sleeuwen - P. v. Doren J. Kusters - M. v.d. Heijden M. v. Schijndel - H. v. Duren J. Coolen - A. v. Asseldonk J. Donkers - G. Verwegen H. Coppens - H. Arts H. Schepers - P. v. Duren M. v. Doren - A. Verstegen J. v.d. Aa - A. v.d. Kimmenade

50-25 17-30 22-33 21-32 68-32 17-48 31-27 54-34 50-70 26-23 18-17 38-27 26-17 25-20 34-37 47-47 34-38 24-29 21-35 34-31 27-22

Libre C (20 beurten) 20-14 F. v.d. Bosch - J. v.d. Broek 17-25 W. Kroos - T. v. Sleeuwen 18-12 M. de Rijck - J. Manders H. v.d. Nieuwenhof - P. Raijmakers 11-33 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Osch 7-15 J. v. Haare - H. v. Vorst 27-18 A. v.d. Burgt - J. v. Berlo 28-19 Bandstoten A (20 beurten) F. v. Boxtel - C. Coolen 22-36 J. Coolen - R. Berens 18-26 M.Timmers - P. v. Hoof 36-35 H. Schepers - H. v. Houtum 27-21 Sj. Donkers - A. v. Asseldonk 64-27 J. Kusters - B. v.d. Mortel 24-23 H. v.d. Heuvel - G. Verwegen 24-29 H. v.d. Zanden - A. v. Duijnhoven 56-43 G. Zomers - A. v. Moorsel 68-22 P. Koonings - C. Sanders 24-24 J. v. Zon - M. v. Doren 36-44 P. Koonings - R. Willems 29-26 J. Kusters - H. Schepers 19-18 Bandstoten B (20 beurten) J. Manders - P. v. Duren 11-14 A. v.d. Kamp - J. v. Osch 5-7 W. Kroos - H. v.d. Nieuwenhof 12-5 A. Verstegen - M. v. Haandel 6-20 P. Raijmakers - T. v.d. Heijden 14-16 H. Arts - H. v. Duren 15-13 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Duren 4-5 L. v. Sleeuwen - W. v. Hees 24-30 Harrie v.d. Berg - J. v. Haare 17-11 J. v. Berlo - H. v. Duren 7-12 H. Arts - M. v. Haandel 17-17 J. v. Haare - Cl. Aldenhuijsen 9-7 Driebanden (20 beurten) P. v. Duren - J. v. Boerdonk 7-13 M.de Rijck - J. Heesen 5-7 P. v. Hoof - J. Coolen 11-7 J. Coolen - H.v.Es 5-13 J. Donkers - J. Heesen 1-7 J. Donkers - P. v. Duren 8-5

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 23 oktober Invorm Interieur - Snackpoint LC 4-2 Planotec E-Diensten - Elreka Hek 0-20 v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Café Gij & Ik 6-1 Donkers/Claasse - MVS Grootkeuken5-4 Stuc Force - Midicentrum Stender 2-4 Café LC/OOvB - De Schutboom 1-1 v.Haandel Metaal - Porte de Provence 6-3 TK ’t Stuupke - Mahobo 1-6

Torpedo TUB - Heuveltraining/v.Hoff 7-1 0-4 v.d.Aa Klusbedrijf - Quick Hedge Programma 6 november Zaal A Planotec E-Diensten - v.d.Aa Klusbedrijf 18.45 u MVS Grootkeuken - Midi Stender19.30 u Elreka Hek - Snackpoint C 20.15 u Donkers/Claasse - v.d.Boog./v.Sleeuwen 21.00 u Invorm Interieurbouw - Mahobo 21.45 u Zaal B v.Haandel Metaal - Stuc Force 18.45 u Heuveltr./v.Hoff - Quick Hedge 19.30 u Porte de Provence - De Schutboom 20.15 u Torpedo TUB - TK ’t Stuupke 21.00 u Café LC/OOvB - Café Gij & Ik 21.45 u

Samen Sterk Libre A: Cor Vereijken - Corrie v.d.Laar 58-42 Rien Koolen - Martien v.d.Elzen 40-48 Piet Wijers - Theo v.d.Ven 39-38 Theo v.d.Ven - Jaap Heesen 58-60 Wessel v.d.Ven - Adrie v.d.Laar 37-61 Jaap Heesen - Wim v.d.Broek 57-19 Libre B: Bert Thoonen - Jan v.Kilsdonk 68-18 Jan Sleegers - Jan Manders 19-17 Bert Donkers - Andre v.Bergen 22-19 Albert Kerkhof - Piet v.d.Sanden 16-30 Toon Hoevenaars - Arnold v.Dijk 29-9 Piet v.d.Sanden - Piet Raaijmakers 39-5 Andries Emonds - Albert Kerkhof 19-14 Driebanden: Gerard Trienekens - Geert v.d.Linden 14-9 Adrie v.d.Laar - Hans v.d.Ven 7-10 Corrie v.d.Laar - Jaap Heesen 1-11 Hans v.d.Ven - Cor Vereijken 8-4 Bandstoten: Corrie v.d.Laar - Rien Koolen 27-32 Jan Sleegers - Martien v.d.Elzen 5-25 Gerrit v.Reybroek - Adrie v.d.Laar 26-20 Andre v.Bergen - Cor Vereijken 9-33 Corrie v.d.Laar - Gerrit v.Reybroek 22-16 Cor Vereijken - Jan Sleegers 59-14 Adrie v.d.Laar - Corrie v.d.Laar 17-15 Frits Koolen - Piet v.d.Sanden 24-19


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

NIEUW

LOPEND BUFFET

NIEUW

Vanaf 1 juli ieder weekend (vrijdag, zaterdag en zondag)

WARM DOORLOPEND BUFFET (voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en fruit & ijs).

Het lopend buffet is voor iedereen toegankelijk en trekt ieder weekend veel gasten. Daarom graag tijdig reserveren via tel. 0492-322780. Van maandag tot en met donderdag een lopend buffet? Ook dat is mogelijk, voor groepen vanaf 15 personen. Vraag naar de mogelijkheden.

Volwassenen € 12,00 (12 jaar en ouder) - Kinderen 5 t/m 11 jaar € 6,00 Kinderen 0 t/m 4 jaar gratis

CHINESE TAPAS RESTAURANT

RODE LAMPION

Kerkstraat 48 - 5427 BE Boekel - T 0492-329998 / 322780


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkom-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

sten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. -----------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201.

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor *automaat * mdische keuring

De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ----------------------------------------------------TE HUUR mooie opslagruimtes van circa 120 m2 voor zowel zelfstandigen als particulieren. Goed afgesloten en met poort. Direct aanvaardbaar. Totaal te huur 1000 m2. Fam. Janssen, Grootven 3, 5428 NX Venhorst. Tel. 06-12962654. ----------------------------------------------------Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

Dansen in Boszicht Op 11 november is het in Boszicht weer dansen. Ook is er dan countrydansen. Op 9 december komt orkestje ‘t Spult... onze middag opluisteren. Deze middagen zijn van 14.00 tot 17.00 uur en de entree bedraagt € 1,50.

Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur Sloepie De volgende Sloepie avonden zijn op: 3 en 17 november, 1 en 22 december - Gelieve geen mobiel mee te nemen - De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

Sloepie

Kom gezellig naar ons toe……. Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 3 november Uur: 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

0653774800 En gratis advies over de gezondheid

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren sTEiGERmaTERiaal en ROlsTEiGERs tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUiKTE sTEiGERPlanKEn tel: 06-22887186 / 06-23064406

Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt

APPELS en PEREN o.a. TOPAZ, SANTANA en GOUDREINET Eieren, appelsap Open: vrijdag 14.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel 06-10258916

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------MOEILIJKER TER BEEN? Kijk op www.annywillemsen.nl.

FEESTJE of een ander UITJE? Wil je ook wel eens wat anders? Kijk op www.agathagilde.nl/uitje -----------------------------------------------------De december FEESTDAGEN komen er aan. Wij verhuren en verkopen decoratie. Servies, warmhoud schalen enz. Zie ook

TOPCARE

www.rendersdecoratie.nl of bel 0492352192 en kom kijken in onze 360 m2 toonzalen. -----------------------------------------------------DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

n agels t u d io w axs alon

•acryl nagels •Gel nagels •manicure behandeling •Gellak •nail-art •Bruidsnagels •Cadeaubon •French pedicure (teennagels) •Energetix magneet-sieraden •Harsen van alle lichaamsdelen• Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 samen op weg naar een mooi resultaat!

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ----------------------------------------------------GEVRAAGD tegen vergoeding: walnoten en tamme kastanjes. Elke avond en zaterdag inleveren, Spechtlaan 23, tel. 06-53791772. -----------------------------------------------------GEVRAAGD huishoudelijke hulp, Nederlandstalig. Enkele uren per week. Alle voorkomende werkzaamheden. Betaling middels PGB budget. Informatie: tel. 0638480647. -----------------------------------------------------KERSTBOMEN te koop. Bart de Wit, Hoeve 2, Boekel, 06-19499122 ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 25 oktober RIKKEN 1. Maria v.d.Ven 2. Tiny Welten 3. Ria Welten JOKEREN 1. Erna Verstegen 2. Leen Emonds 3. Willy v.Mierlo

70 pnt. 68 pnt. 59 pnt.

B.Meulenmeesters-L.Otten 61,67% 61,25% A.Biemans-A.v.d.Elzen 55,00% J.Witlox-M.v.Dinteren J.v.d.Elzen-M.v.d.Nieuwenhof 52,08% N.v.d.Burgt-M.Coolen 50,00% Voor informatie kan gebeld worden naar: Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.

133 pnt. 87 pnt. 42 pnt.

KBO Bridge Boszicht Uitslag 27 oktober: J.Aalbregt-T.Pluk

67,92%

maken in Boekel doe je bij the ReAD ShoP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

Beregening PVC materiaal

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

Voor binnen en buiten

mEUBEls OP maaT & sFEER aCCEssOiREs

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek

1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


OP VRIJDAG EN ZATERDAG

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.