32e jaargang nr 16, 18 oktober '17

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 18 oktober 2017

Boekel Venhorst 16 Energiecafé: collectief zonnepanelenproject in Boekel? Op donderdag 26 oktober organiseren wij weer een energiecafé voor leden en belangstellenden. Tijdens dit energiecafé willen we vertellen bij welke initiatieven voor collectieve zonnepanelenprojecten we als Boekel Energie betrokken zijn en inventariseren we of er behoefte is voor één of meerdere van dit soort collectieve projecten in de gemeente Boekel. Ook komt Peter Ketelaars, loco-dijkgraaf en lid van het algemeen bestuur bij Waterschap Aa en Maas, iets vertellen over de activiteiten van het waterschap op het

Nummer

gebied van klimaatverandering. We starten het energiecafé met de Algemene Ledenvergadering. Het energiecafé start om 20.00 uur en is in het lunchcafé in Nia Domo (het lunchcafé is vanaf 19.45 uur geopend). Het programma ziet er als volgt uit: - Algemene Ledenvergadering: we vertellen waar we het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest en wat daarvan de financiële aspecten waren, we doen een voorstel tot contributieverlaging en willen een nieuw bestuurslid aan de leden voordragen. - Collectief zonnepanelenprojecten: een collectief zonnepanelenproject is een project waarbij, bijvoorbeeld met behulp van de postcoderoos-regeling, gezamenlijk panelen op de grond dan wel op een groot dak worden geplaatst waarvan u stroom kunt afnemen dan wel waarin u kunt investeren. We willen

u graag informeren over de partijen waarmee we in contact zijn en tot welke concrete projecten dit wellicht zou kunnen leiden. Tevens willen we graag inventariseren of er behoefte bestaat aan een dergelijk collectief initiatief in de gemeente Boekel. - Waterschap en klimaatverandering: het waterschap ziet voor zichzelf een rol om de leefomgeving klimaatbestendig te maken en te verbeteren, gezien de steeds vaker en heviger voorkomende regenbuien gecombineerd met extreme hitte en droogte. De heer Ketelaars verteld dan ook graag wat het waterschap Aa en Maas hiervoor doet. Daarnaast krijgen we tips over hoe ook u een bijdrage te leveren aan het bestendiger maken van uw woonomgeving tegen klimaatverandering. Natuurlijk is het ook mogelijk om op deze avond, als belangstellende, lid van Boekel Energie te worden en zo van alle voordelen gebruik te kunnen maken. Hopelijk mogen wij u op 26 oktober verwelkomen in ons Energiecafé!

Evenementenkalender 18 t/m 21 oktober: European Rural Parliament 27 oktober: Andy Marcelissen - Gemeenschapshuis de Horst 28 oktober: kom mooie te laot vur skonne praot. Tonpraten La Compagnie

Woensdag 25 oktober a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

CITROEN SERVICE

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiocoaching Boekel: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, tel: 0492-321463. Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Welzorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-0400097. Open: ma t/m vr 9.0017.30 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail:

asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844.Open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 22 oktober, 29e zondag door het jaar. 10.30 u (St. Agathakerk) Twan. Samenzang. Lucia v.Sleeuwen-v.Deursen; overleden ouders Driek en Pieta Noijen-v.Dijk; Harrie en Fien v.d.Velden-v.d.Horst; Theo v.d.Laar; Cor v. Sleeuwen en Ellie v.Sleeuwen-Brands; Marinus Meulepas en Mien Meulepas-v.d.Broek; Annie v.Uden-de Wit (vwg. verjaardag); zuster Cunegundis v.Sleeuwen (vwg. haar verjaardag) en overleden familie; Johanna v.Lankveld en Martinus v.d.Burgt en overleden familieleden. Woensdag 25 oktober: 18.30 u (St. Petruskapel): Rozenkransgebed. 19.00 u Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; overleden fam.v.d.Aav.Haandel; Sjef v.Kessel, echtgenote Lies v.Kessel-v.d.Berg, schoonzoon Antoon vv.d.Berk en overleden familieleden; Toon vv.d.Aa; Mien en Joen v.d.Wijst-v.Hout.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 22 oktober, 29e zondag door het jaar. 09.00 u Samenzang. Intenties kerkgangers.

Allerzielenviering plaatsvinden in de Sint Agathakerk in Boekel en in de Sint Jozefkerk in Venhorst. Beide vieringen beginnen om 19.00 uur. Na de viering zullen de graven in zowel Boekel en Venhorst worden gezegend.

Tijdens de Eucharistieviering met gedachtenis van Allerzielen op donderdag 2 november a.s. om 19.00 uur is iedereen van harte welkom. Contactpersonen van overledenen die voor 1 oktober zijn gestorven hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Nabestaanden van overledenen na 1 oktober worden in 2018 uitgenodigd. We gedenken dan onze overledenen. We willen als parochiegemeenschap speciaal ons medeleven betonen aan u die afgelopen jaar afscheid hebt moeten nemen van een dierbare. Na de viering verzamelen we op het kerkplein en kunt u samen met priester en vrijwilligers van de avondwakegroep in processie mee naar het kerkhof gaan. Daar kunt u een fakkel plaatsen bij het graf van uw dierbare en zullen de graven van overledenen gezegend worden.”

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

“Elke dag een beetje spirit”

Gerarduskalender De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘Elke dag een beetje spirit!’ Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. Zie ook www.kloosterwittem.nl De kalender (inclusief schild) is voor € 7,00 euro verkrijgbaar bij mw. Logtens, Kerkstraat 20 in Boekel, tel.: 0492329150 of 06-21268349. Ook is deze te koop in het winkeltje van St.Petrus, dagelijks geopend van 9.30 tot 12.00 uur. Maar u kunt de kalender ook via de website bestellen of u kunt bellen naar klooster Wittem: tel. 043-4501741.

AANBIEDINGEN van donderdag 19 t/m woensdag 25 oktober:

BOEKELSE APPEL-KANEELVLAAI PUUR SPELT

PER STUK

CIABATTA TOMAAT Dinsdag MARKTAANBIEDING

Oktober-Rozenkransmaand. Ter gelegenheid van ‘Oktober -Rozenkransmaand- Mariamaand’ zal er elke woensdagavond voorafgaand aan de viering van 19.00 uur het rozenkransgebed worden gebeden. Aanvang 18.30 uur. U bent hier van harte bij uitgenodigd. Allerzielen: Op donderdag 2 november zal er een

10.00 50 € 1. 75 € 0. 00 € 12. €

10 WORSTENBROOD

voor slechts

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Dan kan er nog wat geregeld worden, want wij weten niet alle namen van de jubilarissen en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat niet toe dat de geJubilarissenconcert zondag 29 oktober Harmonie “Eendracht Maakt Macht� organiseert op zondag 29 oktober 2017 het Jubilarissenconcert in de Pleinzaal van Nia Domo te Boekel. Het Jubilarissenconcert wordt speciaal gegeven voor de Diamanten en Gouden Bruidsparen, Gedecoreerden en andere Jubilarissen dit jaar in Boekel. Tijdens dit concert worden zij door harmonie E.M.M. in het zonnetje gezet. Heeft u als jubilaris geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met Harrie Beekmans 06-23802163.

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 9 oktober 2017

XAVI Zoon van Christiaan en Janny v.d.Biggelaar Kennedystraat 11, Boekel

Geboren op 11 oktober 2017

PUK Zoon en broertje van Gijs & Marieke v.Bommel-Emonds Siep Veenmos 24, Boekel Geboren op 13 oktober 2017

JILL Dochter en zusje van Roy v.d.Linden & Eef Kuijpers Jadey Meeuwenlaan 34, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

meente deze namen verstrekt. We zijn een muziekvereniging die actief is en midden tussen de mensen wil blijven staan.

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de steun die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van ons moeder, schoonmoeder en lieve oma

Siska Verbakel-v.d.Rijt In het bijzonder bedanken wij Huisartsenpraktijk Boekel, team afdeling Bellefleur van St Petrus en Van Lokven Uitvaartzorg voor hun goede zorgen de afgelopen periode. Kinderen en kleinkinderen


Berichten Voor u speelt de Slagwerkgroep o.l.v. instructeur Paul Schepers met mooie ritmische werken en de Harmonie vervolgt het programma met gevarieerde muziekwerken o.l.v. dirigent Bart v.Zutven. Het wordt een afwisselend concert met mooie bekende melodieën. Aanvang concert 11.30 uur, zaal open 11.00 uur. Wij heten iedereen van harte welkom. Harrie Beekmans, secretaris E.M.M.

Vlooienmarkt Venhorst 29 oktober Op zondag 29 oktober houdt fanfare Echo der Peel weer een vlooienmarkt in De Horst van 10.00 tot 14.00 uur. We hebben reeds wat spullen voor u verzameld zoals een zeer gevarieerde voorraad goed leesbare boeken. Verder verwachten we een keur aan mooie en interessante spullen te kunnen aanbieden, waaronder enkele klassieke radio’s. Brengdag Op zaterdag 28 oktober is er gelegenheid om uw oude maar nog bruikbare spullen in te leveren. Daarvoor is De

Horst geopend van 9.00 tot 16.00 uur. In verband met onze beperkte opslagcapaciteit begrijpt u dat we kieskeurig moeten zijn met wat we kunnen aannemen. Wat kunnen we zoal gebruiken? Gouden sieraden, boeken, fietsen, speelgoed en ook goed werkende elektrische apparaten zijn zeer welkom. Wat zeker niet? Kapotte televisietoestellen, diepvriezen en koelkasten. Ook geen bankstellen en spaanderplaat kasten. Voor inlichtingen en afspraken kunt u terecht bij Walter Gerrits, telefoonnummer 0492-352364.

Sfeervolle Kerstmarkt TERREIN HUIZE PADUA De sfeervolle Kerstmarkt, die elk jaar op het terrein van Huize Padua plaatsvindt, is verplaatst naar het weekend. Op zaterdag 16 december bent u van 15.00 uur tot 19.00 uur van harte welkom bij GGZ Oost Brabant, locatie Huize Padua, Kluisstraat 2 in Boekel.

Op deze Kerstmarkt worden allerlei kerstdecoraties van hout, metaal en natuurlijke materialen verkocht. Deze zijn onder andere gemaakt door bewoners en activiteitenbegeleiding van GGZ Oost Brabant en externe particulieren. Daarnaast zijn er diverse leuke activiteiten voor jong en oud, gezellige eetkraampjes en is er volop muziek. Wilt u een kraam huren? Particulieren kunnen een kraam huren voor de markt om kerst- en/of sfeerartikelen aan te bieden. Kramen (1 kraam per reservering) kunt u van 18 tot 31 oktober a.s. reserveren via inschrijfformulier op ons internet www.ggzoostbrabant.nl/kerstmarkthp2017 De kraamhuur bedraagt € 30,00. Dit is incl. kraamverlichting en € 10,00 borg. Voor meer informatie: www.ggzoostbrabant.nl/kerstmarkthp2017

Evenementenkalender 18 t/m 21 oktober: European Rural Parliament 27 oktober: Andy Marcelissen in Gemeenschapshuis de Horst 28 oktober: kom mooie te laot vur skonne praot. Tonpraten La Compagnie. 28 oktober: brengdag vlooienmarkt Venhorst 29 oktober: Vlooienmarkt Venhorst 19 november: Sinterklaasintocht Boekel 26 november: Sinterklaasintocht Venhorst We ontvingen het verdrietige bericht dat

Wim van Hees

papa van Jens uit groep 6, Sjoerd en Maikel en partner van Alda overleden is.

In gedachten zijn we bij jullie…

Team kindcentrum de Regenboog Ouders en kinderen Medezeggenschapsraad Stichting GOO Gemert

k i n d c e n t r u m


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

VESTIGING VOORKEURSRECHT Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 12 oktober 2017 op grond van het bepaalde in artikel 2 juncto artikel 5 Wvg, heeft besloten de percelen, gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als “Centrum Boekel” aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op 14 oktober 2017 (één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant).

Gevolgen De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen percelen, wanneer deze die percelen respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Boekel te koop moeten aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan.

Ter inzage Het besluit van de gemeenteraad ligt samen met verdere bijbehorende bijlagen, bevattende de kadastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, met ingang van 16 oktober 2017 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis te Boekel.

Bezwaar en voorlopige voorziening Tegen het besluit tot aanwijzing kunnen belanghebbenden binnen 6 weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant, tegen voormeld besluit van de gemeenteraad een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kunt u tevens de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het European Rural Parliament in Venhorst.

In verband hiermee wordt van woensdag 18 oktober tot en met zaterdag 21 oktober een gedeelte rondom het St. Josephplein afgesloten voor verkeer en geldt er voor het andere gedeelte eenrichtingsverkeer. Ingang St. Josephplein is vanaf Statenweg. De organisatie zorgt voor voldoende (bewegwijzering naar) parkeergelegenheid. Boekel, 17 oktober 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - R.K.S.V. Venhorst voor het organiseren van het 60-jarig jubileum van 13 tot en met 15 oktober 2017 (verzenddatum 9 oktober 2017)

Verleende ontheffing aan: - M.M.M. de Mol voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens het 60-jarig jubileum van R.K.S.V. Venhorst (verzenddatum 9 oktober 2017). Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6


Gemeente Boekel

weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 17 oktober 2017 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis met bedrijfsruimte Locatie: Rosoliemolen 19 en 19a, Boekel Verzenddatum: 9 oktober 2017

vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis Locatie: Molenstraat 2, Boekel Verzenddatum: 5 oktober 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 oktober 2017 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven

tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Autoservice Elvro, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend De Vlonder 6 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 17 oktober 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 3 oktober jl. is o.a. aan de orde geweest:

FRAUDERISICOANALYSE De gemeentelijke organisatie heeft de afgelopen periode een frauderisicoanalyse herijkt. De resultaten hiervan zijn aangeboden aan het college. In de analyse is voor diverse frauderisico’s aangegeven welke beheersmaatregelen de organisatie uitvoert. Voor een deel wordt gevraagd het risico te accepteren in het licht van de bedrijfsfilosofie van verantwoordelijkheden laag in de organisatie beleggen en onderling vertrouwen. KOERSNOTA MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2017-2022 Het College heeft de regionale ‘Koersnota Maatschappelijke Opvang 2017-2022’ vastgesteld.

ONGEVRAAGD ADVIES LUMPSUMFINANCIERING WMO Het college heeft een reactie gegeven op het ongevraagd advies dat de Adviesraad Sociaal Domein heeft ingediend inzake de lumpsumfinanciering in de Wmo.


Nieuws voor Ouderen CURSUS ASSERTIVITEIT START IN OKTOBER Voor veel mensen is het moeilijk om hun eigen mening te geven en nee te zeggen, als iemand iets aan hen vraagt. Als ze kritiek krijgen worden ze daar onzeker van en ze vinden het moeilijk om hun grenzen aan te geven. Op 24 oktober start ONS welzijn in Veghel met een cursus Assertiviteit. In 12 wekelijkse bijeenkomsten op dinsdag van 13.30 uur tot 15.30 uur leren de deelnemers om op een goede manier te reageren op verschillende situaties. Voor meer informatie en om zich aan te melden kunnen belangstellenden contact opnemen met Hans Vermeltfoort. Dat kan telefonisch via telefoonnummer 088-3742525, vraag naar Hans Vermeltfoort of via het e-mailadres hans.vermeltfoort@ons-welzijn.nl. Deelname aan de cursus is gratis. Vertrouw op jezelf “Het woord assertiviteit heeft voor sommige mensen een negatieve bijklank,” zegt Hans Vermeltfoort, die de cursus samen met Suzanne Spierings van ONS welzijn verzorgt. “Maar in de cursus proberen wij de deelnemers alleen maar meer zelfvertrouwen te geven. En we leren hen vaardigheden, waarmee zij sterker in hun schoenen komen te staan.” In de cursus gaat het dan ook niet over “van je afbijten”. Wel over hoe je een gesprek kunt voeren en daarin bij je eigen standpunt kunt blijven, ook als je nee zeggen moeilijk vindt. Onderhandelen en om kunnen gaan met kritiek en waardering zijn daarin belangrijk; deze onderwerpen komen in de cursus dan ook aan de orde. Enkele lessen gaan over hoe je op jezelf en op de ander leert vertrouwen en over hoe je niet anderen napraat, maar vanuit je eigen gevoel kunt denken en handelen. Voordat de cursus begint, heeft Hans Vermeltfoort of Suzanne Spierings een kennismakingsgesprek met iedere deelnemer.

AANDACHT VOOR MANTELZORGERS Mantelzorgers van mensen met dementie krijgen regelmatig het advies om goed voor zichzelf te zorgen. Maar hoe doe je dat als de zorg voor je naaste toeneemt

en er steeds minder tijd voor jezelf overblijft? Hoe kun je dan fit, vitaal en op de been blijven? Deze en andere vragen komen aan de orde in het Alzheimercafé op 21 november in het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. Francien Habraken, preventiecoach bij Indigo Brabant, geeft uitleg en tips hoe mantelzorgers zich staande kunnen houden. Het Alzheimercafé opent zijn deuren om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur. Vrij entree.

CURSUS OM BETER TE LEREN SLAPEN Als je ’s nachts slecht slaapt, kan dat gevolgen hebben voor het functioneren overdag. Je kunt dan oververmoeid of prikkelbaar zijn, je moeilijk concentreren en moeite hebben om dingen te onthouden. ONS welzijn start op donderdag 26 oktober met de cursus “Slapen doe je zo!”. Die is bedoeld voor mensen die last hebben van slapeloosheid en willen leren om daar verandering in aan te brengen. Er kunnen 8 tot 12 personen aan deelnemen aan de 6 lessen, die steeds op donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur gegeven worden bij ONS welzijn, Volkelseweg 2 in Uden. Deelname is gratis. Belangstellenden kunnen voor informatie contact opnemen met Hans Vermeltfoort van ONS welzijn. Aanmelden kan tot 19 oktober, als de groep vol is, wordt een wachtlijst aangelegd voor de volgende groep. Dat kan tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-374 25 25 en via het e-mailadres hans.vermeltfoort@onswelzijn.nl. Ontdekken Er zijn heel veel mensen die slaapproblemen hebben. Dat varieert van moeite

hebben met inslapen of 's nachts wakker worden tot ’s morgens heel vroeg wakker zijn. In de cursus helpen de cursusleiders de deelnemers om te ontdekken wat voor slaapprobleem zij hebben en wat daar de oorzaak van kan zijn. Met dit inzicht kunnen deelnemers op zoek gaan naar oplossingen die aangereikt worden. ‘Slapen doe je zo!' is niet alleen een zoektocht naar hoe de deelnemers slapen, maar de cursisten leren ook vaardigheden om meer controle te krijgen over zaken die hun slaap negatief beïnvloeden; zij krijgen verschillende opdrachten mee, die ze thuis moeten doen. De cursus richt zich op het verminderen van bestaande slapeloosheid en op het voorkomen van chronische slaapproblemen.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. De Pionier (gezellige activiteiten voor ouderen): iedere woensdag, 9.30-13.30 uur, de Mennehof Kienen: elke vrijdag, 13.00-16.00 uur, De Horst (1e en 3e vrijdag), de Mennehof (overige vrijdagen) Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 32 83 83, maandag 13.0016.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur, inloopspreekuur Sint Petrus. Alzheimercafé: 17 oktober, 19.30 uur, Pieter BrueghelHuis, Veghel, thema: Wat is dementie?

COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. T. Bullens (KBO Boekel) (0492) 772337 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 ONS welzijn (088) 3742525 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar ONS welzijn, Iepenlaan 4, 5461 CS Veghel


Algemeen Boekelse Lokale Omroep Kring

Op 22 oktober kunt u weer een nieuw programma van BLOK.T.V. tegemoet zien met daarin de volgende onderwerpen: “Zaken doen in Boekel” is deze week te gast bij Snoopy. In Venhorst was het jaarlijks terugkerend Pleinfestijn, een sfeervolle impressie laat de diverse festiviteiten zien. BLOK T.V was aanwezig bij het “European Rural Parliament” waar vertegenwoordigers van 150 miljoen inwoners van plattelandsgemeenten in Europa, thema’s bespraken waar plattelandsgemeenten en kleine kernen mee worden geconfronteerd, meer dan 200 vertegenwoordigers uit 40 landen waren daarbij als gast in Venhorst aanwezig. BLOK T.V sluit de uitzending weer af met het BLOK-nieuws, waarin BLOK T.V u wetenswaardigheden laat zien omtrent ons mooie Boekel. Al onze uitzendingen zijn terug te zien op www.youtube.com/blokboekel BOLK T.V wenst u veel kijkplezier…

Revival to the 50&60 feest der herkenning Revival to the 50&60 was afgelopen zaterdag in de Nia Domo een feest der herkenning. Meer dan 300 enthousiaste Rock&Roll liefhebbers, variërend in leeftijd van twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers en zestigers, er was zelfs een 86 jarige aanwezig, namen bezit van de podiumzaal in de Nia Domo. Rock&Roll in al zijn facetten nodigde heel wat dansparen uit zich op de dansvloer te begeven. Velen hadden zich gekleed in de kleurrijke kleding die in de vijftiger en zestiger jaren werd gedragen. Dat de originele muziek via singeltjes uit die tijd ten gehore werd gebracht gaf een mede te bepalen belevenis aan het succes van de avond. The Boogie Academy uit Geldrop liet via het prachtig uitgelicht podium en belichting vanaf het balkon, de door hen gepresenteerde acts in al zijn glorie her-

leven. The Boogie Academy gaf wervelende shows van artiesten uit de jaren vijftig en begin jaren zestig. Vanaf het begin van de avond werd het publiek verrast door een show, zowel van de diskjockey (die ook over een goede zangstem leek te beschikken ) als van the Boogie Academy, die nog niet eerder in Boekel werd vertoond. De organisatoren mogen met recht trots zijn om dit gebeuren tot een avond te maken waar nog menig bezoeker met plezier aan zal terug denken. Of men dit volgend jaar opnieuw zal gaan organiseren is nu nog niet bekend, maar dat het een avond is geweest om nooit te vergeten, dat is zeker!

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT Op woensdag 25 oktober a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 28 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat u gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op www.kbo-boekel.nl van de KBO Boekel.

Fotofietstocht 2017 De fotofietstocht 2017 had evenveel deelnemers als in 2016. Door het aantal foto's (31 stuks) bleek de tocht aanmerkelijk moeilijker te zijn dan vorig jaar. Er zijn dan ook maar 46 formulieren ingeleverd, waarvan 38 met de

juiste foto volgorde. De juiste volgorde was:13=17=15=823=12=4=29=16=9=2=27=28=10=6 =5=1=30=18=19=7=22=3=25=24=1 4=20=31=26=21=11=. Uit de goede inzendingen zijn de volgende prijswinnaars getrokken; 1e prijs Dhr. G.v.Hout, Handelseweg 66, Handel; 2e prijs Albert en Mariet Verbrugge, Vale Peelweg 10, Venhorst; 3e prijs Ad Verbruggen, Vossenheuvel 5, de Mortel. Opvallend dat er geen prijswinnaar is uit Boekel. Afgelopen week zijn de prijzen bij de winnaars thuisbezorgd. Voor volgend jaar zullen wij het aantal foto's beperken tot 20 à 25 stuks. Wij danken u voor de deelname aan de fotopuzzeltocht en hopen dat u er veel plezier aan hebt beleefd. Fietsclub KBO Boekel en Venhorst

De Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst

Uitnodiging oktoberviering zaterdagmiddag 21 oktober in Handel Zonnebloem regio De Leijgraaf nodigt haar gasten uit op zaterdag 21 oktober om in de kerk van Handel de oktoberviering bij te wonen. De aanvang is om 14.00 uur Na afloop van de H. Mis nodigen wij u van harte uit om in Dorpshuis “De Bron” tegenover de kerk een gratis kopje koffie of thee te komen drinken met iets lekkers erbij. Wij nodigen de Zonnebloemgasten en alle vrijwilligers uit om deze viering bij te wonen en gezellig even samen te zijn. Er kunnen ook misintenties aangevraagd worden (Ada v.Gaal 0492-322425). Als u graag wil komen, iedereen is welkom, u hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Graag tot ziens op zaterdag 21 oktober in Handel. Namens Zonnebloem vrijwilligers regio “De Leijgraaf"


Algemeen THE

BASEMENT

Jeugdsoos Boekel Zaterdag 28 oktober van 19.30- 21.30 organiseren we een Halloween Party in jeugdsoos The Basement. Alle jongens en meiden uit groep 7 + 8 zijn van harte welkom. Kom in stijl in je Halloween griezel outfit, en we maken er samen een gezellige avond van. Entree: 1 euro. Garderobe: Gratis We zien jullie graag op zaterdag 28 oktober. Vrijwilligers team The Basement

RespectpuntBoekel Ben jij leider, trainer, bestuurslid, coach, vrijwilliger of op welke manier dan ook betrokken bij kinderen? En wil jij ook betere prestaties, minder incidenten, minder afhakers en meer plezier? Kom dan op maandag 23 oktober naar Nia Domo voor de gratis theatervoorstelling ‘dat schiet lekker op zo!’ Boekel Sport, Tennisclub Boekel en Stichting Binnensport Boekel hebben de handen ineengeslagen met KC Octopus, KC de Regenboog, OBS Uilenspiegel, Stichting GOO voor Opvang en Onderwijs en Rabobank Uden Veghel. Samen Samen maken wij ons hard voor respect in (en buiten) Boekel; een positieve en sportieve sfeer, een omgeving waar iedereen bij hoort, zich thuis voelt en met plezier speelt, sport en leert. Kinderen én volwassenen. We trappen af op maandag 23 oktober met een theatervoorstelling voor iedereen die met kinderen omgaat. Ook andere belangstellenden, zowel uit Boekel als Venhorst, die zich betrokken voelen, zijn uiteraard van harte welkom. Vanaf 19.30 uur ontvangen we u graag

met een kopje koffie/thee. We starten om 20.00 uur. Theatervoorstelling Over een vader en een zoon. Een vader die naast vader ook coach is van het team van zijn zoon. Hij maakt van alles mee bij de sportclub, thuis en rond school. Hij heeft moeite zich in te houden langs het veld en ziet wat dit doet met zijn zoon en het team. De voorstelling gaat over prestaties verbeteren en de club sterker maken en dat met een positieve en sportieve insteek. In een positief klimaat kunnen kinderen zich immers beter ontwikkelen, krijgen ze meer zelfvertrouwen en gaan ze dus ook beter presteren. Er wordt ons, met humor, een spiegel voorgehouden en het geeft stof tot nadenken en waardevolle gesprekken na afloop. Programma 19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee in de Pleinzaal van Nia Domo 20.00 uur: Aftrap door Gerard Nabuurs (Boekel Sport) en Berry v.d.Wetering (KC Octopus) 20.10 uur: Theatervoorstelling “Dat schiet lekker op zo!” 21.25 uur: Reflectie door burgemeester Pierre Bos 21.35 uur: Sluiting en gelegenheid om na te praten Respectpuntboekel Ook de 3 basisscholen starten direct na de herfstvakantie, op maandag 23 oktober, met het thema “Respect”. Gedurende 2 BOOST-weken leren kinderen respect te hebben voor zichzelf en voor de

ander. Ze leren elkaar nog beter kennen en dat draagt bij tot meer begrip voor elkaar. In februari 2018, na carnaval, komt het thema “Eerlijkheid” aan de orde. Bedoeling is dat deze thema’s, behalve op de scholen, ook aandacht krijgen op de (sport)clubs. Aanmelden In verband met de voorbereidingen aanmelden via respectpuntboekel@gmail.com. Vermeld a.u.b. in de mail om hoeveel personen het gaat en vanuit welke organisatie de aanmelding komt. We zien jullie heel graag op maandag 23 oktober!!! Namens projectgroep Respect: KC Octopus, KC de Regenboog, OBS Uilenspiegel, Stichting GOO voor Opvang en Onderwijs, Tennisclub Boekel, Voetbalvereniging Boekel Sport, Stichting Binnensport Boekel, Rabobank Uden Veghel

VROUWENGILDE BOEKEL Woensdag om 14.00 uur is in Nia Domo de lezing over hartziekten, diabetes en artrose. Is zeker een interessant onderwerp. Tot woensdag. Groeten Bestuur KVG-Boekel


Algemeen Iris Verloskunde start Echobureau Loek NU OOK PRETECHO’S BIJ DE VERLOSKUNDIGE Een pretecho laten maken bij je vertrouwde verloskundigenpraktijk? Sinds kort kan het bij de verloskundigen van Iris in Uden. Naast de medische echo’s die ze al vele jaren maken, gaan zij nu ook pretecho's maken onder de naam Echobu-

reau Loek. Ook aanstaande ouders die geen cliënt zijn bij Iris kunnen er terecht. Cathelijn Wagemakers, verloskundige en echoscopist bij Iris, is razend enthousiast: "We hebben een gloednieuw echoapparaat met de nieuwste technische

mogelijkheden. Daarmee kunnen we prachtige echo’s in 3D en 4D (bewegende beelden) maken, maar ook de allernieuwste ‘realistic view’. Realistic view laat de baby in mooie zachte kleuren zien.” Leuk zwangerschapscadeautje De verloskundigen vinden echo's maken een van de leukste onderdelen van hun vak. De aanstaande moeder kan familie of vrienden meenemen, dat maakt het extra bijzonder en gezellig. Cathelijn Wagemakers: “Vaak zien we de aanstaande opa's en oma's net zo genieten als de aanstaande ouders. We hebben speciale cadeaubonnen voor de pretecho’s; een leuk zwangerschapscadeautje!” Echo op de app Met de echo’s van Echobureau Loek krijg je je kindje te zien via duidelijke beelden. De filmpjes en foto’s kun je kosteloos via een speciale app rechtstreeks op je telefoon ontvangen. Zo heb je de beelden altijd bij je. ’s Avonds en in het weekend Echobureau Loek maakt de pretecho ook ’s avonds en in het weekend, zelfs op zondag! De prijzen variëren van 35 tot 80 euro, afhankelijk van het soort echo. Voor meer informatie en cadeaubonnen: www.echobureauloek.nl.

JEUGD HOBBY CLUB

Wanneer u bij uw bestelling geboortekaartjes de juiste geboortedatum opgeeft, ontvangt u van ons de geboortekaartjes helemaal gratis. Vraag naar de voorwaarden.

We hebben uw hulp nodig! De jeugdhobbyclub is op zoek naar vrijwilligers (m/v) die het leuk vinden kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar te begeleiden bij het uitvoeren van hobbywerkjes. Denk hierbij aan timmeren, verven, pitriet, naaien, schilderen en nog veel meer. Kortom er is altijd wel iets van uw gading bij. Indien u twijfelt kom gerust langs en probeer het een keertje. U vindt de Jeugdhobbyclub aan Kerkstraat 33b (vlakbij de huisartsenpraktijk), we zijn geopend op woensdag van 13:30-15:00 uur en donderdag van 18:30-20:00 uur. Voor meer informatie bel Maria Tielemans 0492-323792. We kunnen uw hulp hard gebruiken dus graag tot ziens! Bestuur Jeugdhobbyclub


Algemeen Stemmen voor medicijn ALS Er is een medicijn ontwikkeld in Japan, dat vertraging,cq lichte verbetering kan bieden bij ALS. Alleen is in Nederland dit middel nog niet toegestaan. Wij pleiten voor een snelle goedkeuring in Nederland,omdat je bij deze ziekte niet jarenlang kunt wachten tot er genoeg trials geweest zijn om het op de markt te brengen, zodat ook de ziektekostenverzekeraar het gaat vergoeden. Ga daarom naar de volgende link en stem aub op dit project! Dank U! https://frits-starter.nl/pitch/TinyRomviel/medicijn%20ALS

Groei en Bloeilezing “Vlinders in uw tuin” Lezing “De rol en betekenis van de tuin als biotoop voor vlinders” door Geert Jonkers. Dinsdag 24 oktober, aanvang 20.00 uur bij Dientje in Gemert. Voor leden en introducés. Geert Jonkers was werkzaam in de dierentuin in Emmen. Hij is de initiatiefnemer van de Vlindersafari aan de Groeskuilen 95 in Gemert. Sinds 2014 is hij daar actief en kan je een middag doorbrengen in de kassen tussen de vele schitterende vlinders. Vlindersafari is

een ‘uit de hand gelopen’ hobby van Geert Jonkers. Na meer dan 20 jaar zowel professioneel als hobbymatig gewerkt te hebben met tropische vlinders, werd zijn wens om de wonderlijke vlinderwereld voor iedereen meer toegankelijk te maken in 2014 gerealiseerd. “Er gaat zoveel meer schuil achter het rupsje dat in de moestuin op de venkel zit of de vlinder die de vlinderstruik in onze voortuin bezoekt; daarvan willen we onze bezoekers graag deelgenoot maken. Graag tot ziens op 24 oktober.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 24 oktober a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Berghoeve, KleinRondeel, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Veiligheid horecabezoekers hoog in het vaandel Door de redactie

Ergens een hapje uit eten of een drankje doen. Gezellig een avondje stappen, het klinkt zo gewoon. De horecabezoeker moet er vanuit kunnen gaan dat dit op een veilige manier kan. De diverse horecagelegenheden moeten zorgen dat er op het gebied van brandveiligheid, voedselveiligheid, arbeidsomstandigheden en andere wettelijke bepalingen de geldende regels op de juiste wijze worden nageleefd. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze regels ligt niet alleen bij de ondernemer, maar ook bij overheid c.q. gemeente. Om dit te controleren worden er op verzoek van de gemeente regelmatig controlebezoeken door politie, ODBN en andere instanties uitgevoerd. Zo ook eind september. Deze keer was de controle een grootscheepse aktie waaraan naast de Boekel ook de gemeentes Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Boxmeer, Sint Anthonis, Uden en Landerd deelnamen. Het basisteam Maas en Leijgraaf waartoe Boekel behoort, zette de actie uit. Er werd bij 19 horecagelegenheden gecontroleerd op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen en op de algemene vergunningsvoorwaarden. Zowerd gekeken naar de vergunningen, (brand-)veiligheid, rookverbod, openbare orde, openingstijden/arbeidstijden, bewoning van het pand etc. Op diverse vlakken werden her en der overtredingen geconstateerd. Bij de bezochte horecagelegenheden in Boekel werden volgens burgemeester Bos geen overtredingen gevonden.

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Wie wordt het nieuwe Prinsenpaar? Afgelopen weken kregen jullie van ons al hints over de kentekens en telefoonnummers van onze 11 mogelijke prinsenparen, maar vanaf vandaag kunnen jullie wat gerichter zoeken. Hieronder vinden jullie de straten waarin zij wonen. Woont het nieuwe prinsenpaar misschien bij jou in de straat of buurt? Als je al weet wie het nieuwe prinsenpaar 2017/2018 wordt, dan kun je vanaf nu je stem uitbrengen op onze site: www.cvdepeeltuuters.nl.


Sport

Stef van Doren wint eindklassement KNWU Topcompetitie en eindklassement BMX Zuid 2017

De laatste wedstrijden van het BMX seizoen 2017 zitten erop! Voor Stef van Doren vooral een goed seizoen. Ondanks enkele tegenvallers en valpartijen op het NK in Assen en het WK in Rock Hill heeft hij het seizoen goed af kunnen sluiten door zowel het eindklassement van de KNWU Topcompetitie te winnen als het eindklassement van BMX Zuid! KNWU Topcompetitie Zondag 8 oktober werd in Valkenswaard de 54 en tevens laatste Topcompetitiewedstrijd van dit jaar gereden. Door de hevige regenval van zaterdag was de baan behoorlijk nat en ook het starthek wilde niet echt meewerken waardoor de eerste manches pas 2 uur later van start gingen. Reden voor de wedstrijdleiding om te beslissen om in plaats van 3 manches maar 2 manches te rijden. Van Doren verscheen aan de start voor zijn Team TVE Oegema in de klasse boys 15 jaar. Met een voorsprong van 19 punten begon Stef aan deze laatste TC van het seizoen. De 2 manches en kwartfinale werden glansrijk gewonnen, dus door naar de halve finale. Met een zeer strakke en snelle race waarin hij weer als eerste finishte, kwalificeerde hij zich voor de finale. Door een iets minder snelle start kon de eerste bocht niet goed worden genomen en waren 2 andere rijders Stef te slim af waardoor hij zich met een 3e plek in deze finale tevreden moest stellen. Echter, met de ruime voorsprong, opgebouwd in de vorige vier wedstrijden

(1-2-1-1) bleef Stef de nummer 1 in het eindklassement. Een mooi resultaat van deze landelijke competitie waarin de beste Nederlandse rijders vertegenwoordigd zijn. BMX Zuid Afgelopen zondag vond op het BMX Circuit in het zonnige zuiden, in Oss, de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen plaats. Hier streden alle rijders uit de zuidelijke regio (Gelderland, Brabant en Limburg) om de titel van Kampioen BMX Zuid. Een competitie van 10 wedstrijden waarvan er minimaal 8 gereden moeten worden om mee te kunnen dingen naar het Kampioenschap. Hier kon het, gezien de puntenaantallen van de 3 koplopers nog spannend worden of Van Doren deze titel in de wacht zou kunnen slepen. Na de 3 manches (1-2-1) kon in de klasse boys 15 direct de finale worden gereden. Ook hier speelde een slechte start Van Doren parten waardoor hij ook in deze finale als 3e over de streep kwam. Stef moest hier zijn meerdere erkennen in Brian v.Eeuwijk (Zaltbommel) en zijn Boekelse maatje van het Talent BMX Team Ralf v.d.Broek, die resp. als 1e en 2e over de finish kwamen. Toch kon hij ook deze competitie, met 5 punten voorsprong op Van Eeuwijk, als winnaar afsluiten! Het seizoen is hiermee ten einde, een paar weken rust en dan weer volop aan de slag met de wintertraining om het volgend seizoen nog sterker terug te komen.

Wieler Toer Club Boekel Joe Manntocht. Op een na de laatste tocht reden we afgelopen zondag, de Joe Manntocht. We vertrokken met 20 man en gastrijder Pascal v.Os. Via Erp, Keldonk reden we richting Mariahout. In Mariahout stond een andere toerclub naast de kant. Een deelnemer van hun was door de zon verblind en had de stoeprand geraakt. Daardoor was hij gevallen en onwel geworden. Onze chauffeur Adri heeft het slachtoffer en zijn fiets naar huis gebracht, hij woonde in Nijnsel. Wij vervolgden onze rit richting Lieshout, Stiphout, Nuenen, Son. Met een flink tempo, wat wil je anders met zo’n heerlijk fietsweer, gingen we naar Best. Bij café Dokus was de koffiepauze. Een ontzettend gezellig kroegje, maar wij gingen toch liever buiten op het terras zitten. De waardin had alles al klaar gezet, dus zaten we zo aan ons kopje koffie. Na de pauze reden we richting Nijnsel. Daarna naar Veghel, Erp en weer terug naar Boekel. Pascal gaf toe dat hij blij was dat we er weer waren. Gelukkig kan hij de hele week weer uitrusten. Die wordt zeker lid van de club, want hij vond het wel “skon”. Volgende week dan echt de laatste rit van het seizoen. De A-groep rijdt de Op en afrit met pauze in de Kriekenput in Herpen, de B-groep rijdt de Hart van Brabanttocht met pauze in Son en Breugel, de C-groep rijdt de Somerentocht met pauze in Someren. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Evenementenkalender

Foto: Astrid Fotografie

18 t/m 21 oktober: European Rural Parliament 27 oktober: Andy Marcelissen in Gemeenschapshuis de Horst 28 oktober: kom mooie te laot vur skonne praot. Tonpraten La Compagnie. 28 oktober: brengdag vlooienmarkt Venhorst 29 oktober: Vlooienmarkt Venhorst


Sport

Uitslag 12 oktober 2017 Rode lijn 1. Heren J. en Th.v.d.Ven 65,42% 2. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 62,08% 3. Dames v.Hees-v.d.Oord 62,08% 4. Heren Manders-Otten 52,92% 5. Dames Coolen-v.d.Linden 50,42% Groene lijn 1. Hr. en Mw.Aalbregt 65,83% 2. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 61,67% 3. Hr. en Mw.v.d.Bosch 57,50% 4. Dames Biemans-v.d.Elzen 55,42% 5. Dames v.Dalen-Gerrits 54,17% 6. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 52,50% 7. Dames v.Dinteren-v.d.Heijden52,50% Volgende week beginnen we aan de tweede competitie-ronde. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492 - 321893.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Vlug en Lenig 2 - Dames 1 27-24 (beker) White Demons D1 - D-jeugd 1 29-12 Meisjes B1 - Apollo B1 18-10 DOS '80 D1 - D-jeugd 2 26-2 Dames 1 - Bevo HC 2 20-20 Heren 1 - DWS 1 21-29 Jongens B1- RED-RAG/Tachos B132-21 Olympia'89/DOS'80 3 - Heren 2 28-20 Dames 3 - De Sprint 3 27-14 HMC/HVM C2 - Meisjes C1 11-17 Dames 2 - Saturnus 2 7-9 Dames A2 - HVW DA1 17-11 Dames A1 - DOS'80/Olympia'89 A1 10-16 Programma zaterdag Bouwcenter C1 - Meisjes C2 14.45 u Habo ’95 thuis op waarde geklopt tegen DWS Na het gelijkspel vorige week tegen Gemini, stond afgelopen zaterdag weer een thuiswedstrijd op het programma. Het Schiedamse DWS was afgereisd naar sporthal De Burcht. Een nog vrij onbekende tegenstander voor Habo. Wel wist Habo dat ze 2 weken geleden ook gelijk gepeeld hadden tegen Gemini. Dus op

papier zouden beide teams aan elkaar gewaagd moeten zijn. Trainer Damir Josipovic kon voor deze wedstrijd ook weer een beroep doen op Twan Schwanen (schorsing) en Luuk v.d.Berg (teenblessure). Daar tegenover zou het Job v.Haandel helaas missen, hij moest afhaken met een enkelblessure. Het was Habo wat binnen 20 seconden al op voorsprong wist te komen, via een mooie goal vanuit de rechterhoek van Harold Verhoeven. DWS zou via een afstandsschot ook weer snel op gelijke hoogte komen 1-1. Beide teams lieten in de openingsfase mooi, attractief handbal en werden daarbij luidruchtig ondersteund door het aanwezige publiek. Ook vanuit Schiedam was namelijk veel publiek meegekomen naar Boekel. In de eerste 20 minuten ging het echt gelijk op, alleen wist Habo wel enkele 100% kansen vrij voor de keeper om zeep te helpen. Terwijl DWS toch iets nauwkeuriger was in de afronding. In de laatste 10 minuten was dit ook het verschil, bij Habo was de echte scherpte er even vanaf en gaf het enkele goals veel te makkelijk weg. Ook moest er 2 keer een speler af met een 2-minutentijdstraf en penalty tegen. DWS wist hier optimaal van te profiteren en sloeg een eerste gat naar 10-14 bij het rustsignaal. De tweede helft ging het op dezelfde wijze verder. Na wederom een 2 minutentijdstraf aan de kant van Habo en de offensieve manier van verdedigen van DWS werd het vrij chaotisch en was het DWS wat de zaakjes het beste op orde had. Begin tweede helft werd dan ook het beslissende gat geslagen en liep DWS uit naar 11-19. Bij Habo gingen de kopjes steeds meer hangen. Wanneer Habo er dan wel doorheen kwam was door ook nog de sterke Schiedamse keeper die met enkele knappe reddingen de achterstand niet kleiner liet worden. Op een gegeven moment was de achterstand zelfs even 11 goals. In een kwartier tijd wist Habo ook maar 3 keer te scoren, natuurlijk veel te weinig. De laatste gedeelte van de wedstrijd begon Habo toch weer te handballen en wilde het de stand een wat draaglijker aanzien geven. Martijn Kuipers in de tweede helft als keeper ingevallen, groeide steeds beter in de wedstrijd met enkele puike reddingen op rij. Daarnaast benutte Habo de ruimtes achter de offensieve verdediging van DWS goed en mede door enkele mooie tweede-fase-aanvallen liep

het puntje voor puntje weer in op DWS. De achterstand was echter te groot om het nog spannend te maken, de eindstand werd uiteindelijk bereikt bij een stand van 21-29 in het voordeel van DWS. Al met al een terechte nederlaag voor Habo. Vooral op agressiviteit en scherpte was DWS vandaag handballend een maatje te groot. Bovendien is door DWS door deze winstpartij de nieuwe koploper in de Tweede Divisie. Als men het spel van vandaag zo door blijft trekken, zal het in deze bovenste regionen ook zeker blijven hangen en kan het zich pretenderen als één van de titelkandidaten. Komende week is Habo een weekje vrij. De speelronde hierop speelt het op zondag 29 oktober een uitwedstrijd in Waspik tegen het combinatieteam Witter Ster/Tachos.

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 11 oktober RIKKEN 1. Jan Emonds 2. Jan Sleegers 3. Betsie Vogels JOKEREN 1. Erna Verstegen 2. Bets v.Kessel 3. Mia Vos

90 pnt. 73 pnt. 70 pnt. 98 pnt. 73 pnt. 29 pnt.

KBO Bridge Boszicht Uitslag 13 oktober: 1 H.v.Houtum-L.Otten 60,42% 2 J.Witlox-M.v.Dinteren 59,58% 3 N.v.d.Burgt-M.Coolen 57,92% 4 A.Biemans-A.v.d.Elzen 57,50% 5 M.KlompBueters-J.KlompBueters 57,08% 6 F.Kruter-D.Polman 50,83% 7 M.Swarts-G.Swarts 50,50% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Léon Otten tel. 321208. Aan- of afmelden voor vrijdag 11.00 uur.


Sport

DAW 1 - Boekel Sport 1 Zelfs een verdubbeling van het aantal voordoelpunten was vandaag niet genoeg om iets aan het puntenaantal te veranderen. Ook een onverdiende nederlaag levert immers geen wedstrijdpunten op. Boekel Sport begon goed aan de wedstrijd. In de 13e minuut kreeg het een enorme dreun te verwerken. Een corner

gen in, een einde aan gemaakt. In de 86e minuut. Hij wist, bijna op de achterlijn, Arne Bouwmans te omzeilen en met een prachtig schot uitblinker Jesse Zwanenburg kansloos te laten. Opnieuw geen winst en een zure nederlaag. Het mooie weer had veel Boekel Sport supporters naar Schaijk gelokt. Diezelfde supporters zijn a.s. zondag weer van harte welkom bij de Stormvogels uit Siebengewald. Daar hopen we onze eerste driepunter te behalen. Tot dan!

Debutant Gijs v Houtum en radioreporter Mario v Dinther. Helaas net niet.

van DAW kon niet goed afgewimpeld worden. Een passje van rechts bracht Bart Vos in scoringspositie. Zeer beheerst wist hij de bal uiterst rechts in de hoek te mikken: 1-0. Voor DAW werkte deze treffer bevrijdend, voor Boekel Sport verlammend. Na een half uur spelen moest aanvaller Teun Graat geblesseerd het veld verlaten. Als nieuwe aanvaller werd aanvoerder Jelle Bouwmans naar voren geschoven. Gijs v.Houtum was de nieuwe verdediger. In de 36e minuut werd een uithaal met links van Tim Schuijers door de DAW doelman nog net tot corner verwerkt. In de laatste minuut van de eerste helft kreeg een mooie voorzet van Tijs v.d.Elzen geen doeltreffend vervolg. Het begin van de 2e helft was niet alleen goed maar ook veelbelovend. Na een paar plaagstootjes was het Twan Merks die in de 52e minuut met rechts de 1-1 liet aantekenen. Vervolgens een kopbal van Robin Gruijters, een mooie actie van Rens v.d.Wijst, een lage schuiver van Niek Schuijers, een onvermoeibare Sten Krol en een bibberend DAW. Daar werd door Siem v.Merwijk, tegen de verhoudin-

La Compagnie nieuwe sponsor BS 2 Boekel Sport 2 heeft een nieuwe sponsor gevonden in La Compagnie. Eigenaar Peter v.Uden tekende eigenhandig het contract en kreeg daarna uit handen van voorzitter Paul v.d.Berg een bos bloemen uitgereikt. La Compagnie is geen vreemde voor de voetbalvereniging. Peter en Martina v.Uden zijn al vele jaren actief als sponsor van diverse elftallen in het verleden. Boekel Sport 2 promoveerde naar de eerste klasse reserve en doet het daar redelijk. Zondag lieten de spelers

aan dhr.v.Uden zien dankbaar te zijn voor het vertrouwen in het team want tegen Avanti ’31 2 werd met 3-3 gelijk gespeeld. Boekel Sport dankt La Compagnie voor het steun en wenst familie v.Uden en personeel nog vele mooie jaren toe.

VC Unitas / ‘t Menneke Prima wedstrijd VC Unitas/Dames-2! De thuiswedstrijd van VC Unitas/’t Menneke - Dames 2 tegen de gasten van Spirit was er één waar zowel speelsters, staf én publiek van hebben kunnen genieten. De meiden speelden echt de sterren van de hemel en dat kwam vooral door de fantastische samenwerking in het team. Iedereen ging er vol voor om elkaar te helpen en alle ballen te hebben. De servicedruk van Unitas was hoog en de tegenstander had er dan ook veel moeite mee om het eigen spel te kunnen spelen. Meer dan eens slaagden de Boekelse meiden er in om 10 punten achter elkaar te maken zonder dat Spirit een vuist kon maken. Hoewel iedereen een puike wedstrijd speelde moet vooral spelverdeelster Zite Arts hier genoemd worden. Ze ging voor alle ballen en gaf fantastische set-ups waardoor de smashes lekker hard over het net geknald konden worden. Zelfs wanneer de pass iets minder kwam loste ze dat simpel op en kon er alsnog gescoord worden. Unitas wist deze wedstrijd dan ook overtuigend met 4-0 te winnen, de meiden waren na afloop terecht héél trots op de geleverde prestatie. Als men deze focus vast kan houden kan het nog een bijzonder mooi seizoen worden…


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

veRAntwooRDing

juli, augustus en september 2017 Aantal-

Datum advertentie

Adres

1

2 juli

3

16 juli

2

4

5

16 juli

16 juli

6

9

10

11

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

12

13

Aantal punten

Mr. Mennehof 7

4

9

Mr. Mennehof 7 (2e)

4

33

Mr. Mennehof 3

Pinksterbloem 58

Kloosterlaan 68

3

11

Pinksterbloem 42

7 8

Aantal reacties

9

11

28

Pinksterbloem 44 Churchillstr.24c

Kerkpad 36

4

50

10 september

Kloosterlaan 49

7

63

17

12

10 september

Veenpluis 10

Kloosterlaan 1

Veenpluis 10 (2e)

Reden

geen kandidaat

geen advertentie woningruil

asiel

13 augustus

3 september

Aantal foutieve reacties

asiel

geen kandidaat geen advertentie


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) H. v.d. Heuvel - Th. v. Alphen 32-39 M. Timmers - L. Otten 31-36 C. Sanders - G. Zomers 32-229 H. v. Houtum - J. v. Zon 18-53 P. Koonings - H. v.d. Zanden 26-38 Sj. Donkers - Chr. Coolen 84-18 B. v.d. Heijden - R. Berens 22-44 Libre B (20 beurten) J. Donkers - B. v.d. Bosch 34-31 J. Coolen - H. Coppens 26-27 A. v. Asseldonk - P. v. Doren 20-16 L. v. Sleeuwen - M. v.d. Heijden 21-28 J. Kusters - H. Schepers 28-26 A. Verstegen - M. v. Haandel 22-42 M. v. Schijndel - A. v.d. Kimmenade 33-32 P. v. Duren - G. Verwegen 33-42 H. Arts - H. v. Duren 18-38 A. v. Moorsel - J. v.d. Aa 40-32 H.v.d. Berg - H. Coppens 33-24 Libre C (20 beurten) H. v. Vorst - J. Manders 20-12 J. v. Duren - J. v.d. Broek 14-4 T. v. Sleeuwen - J. v. Osch 23-49 F. v.d. Bosch - J. v. Haare 31-28 J. v. Asseldonk - A. v.d. Kamp 27-17 Cl. Aldenhuijsen - P. v. Rijbroek 8-10 P. Raijmakers - M. de Rijck 32-17 P. v. Rijbroek - T. v. Sleeuwen 1-10 Bandstoten A (20 beurten) H. v.d. Zanden - H. v. Houtum 28-31 J. Kusters - G. Verwegen 20-17 M.Timmers - A. v. Moorsel 20-19 H. v.d. Heuvel - A. v. Asseldonk 27-15 F. v. Boxtel - A. v. Duijnhoven 17-23 J. v. Zon - P. v. Hoof 29-29 G. v. Exel - R. Berens 30-15 C. Sanders - G. Zomers 29-53 H. Schepers - B. v.d. Mortel 26-26 C. Coolen - M. v. Doren 39-11 M.Timmers - C. Sanders 34-23 M.Timmers - G. Zomers 30-63 Bandstoten B (20 beurten) F. v.d. Bosch - H. v. Duren 15-17 B. v.d. Bosch - J. v. Duren 12-4 M. v. Haandel - J. v. Berlo 12-9 J. Manders - P. v. Rijbroek 7-3 W. v. Hees - H. Arts 9-23 P. Raijmakers - H. v.d. Nieuwenhof 14-5 L. v. Sleeuwen - W. Kroos 16-17 T. v.d. Heijden - A. Verstegen 16-23 P. v. Duren - J. v. Osch 15-16 Cl. Aldenhuijsen - M. v.d. Heijden 7-13 Driebanden (20 beurten)

J. Coolen - M.de Rijck P. v. Hoof - H.v.Es J. Donkers - H. v. Melis H.v.Es - J. Heesen J. Coolen - H. v. Melis Sj. Donkers - J. Kusters M.de Rijck - J. v. Boerdonk J. Heesen - J. v. Boerdonk P. v. Hoof - P. v. Duren Sj. Donkers - N. v. Kessel P. v. Duren - N. v. Kessel Sj. Donkers - J. Kusters J. Kusters - H.v.Es P. v. Hoof - H.v.Es Sj. Donkers - M.de Rijck

5-2 13-9 3-2 7-6 5-2 6-3 4-10 13-7 8-6 11-11 12-13 12-3 5-3 4-10 7-4

De kosten van deze dag zijn € 7,50. Daarvoor krijgen jullie een gezellige kaartdag, koffie/thee/fris voor en na de middag, tussen de middag een kop soep en 2 broodjes. Opgave met betaling in envelop kan tot maandag 23 oktober. Na afloop prijsuitreiking en om 17.00 uur sluiten de deuren. Wij zien jullie graag op de maratonnetjesdag zaterdag 28 oktober. Welkom vanaf 9.30 uur. Informatie tel. 323078. Organisatie: Leen, Jo en Gerrie.

ZAALVOETBALVERENIGING

KBO kaarten

W.A.C. Boekel

voor SENIOREN Uitslag 9 oktober: RIKKEN 1. Betsie v.Bakel 99 pnt. 2. Mia v.Berlo 95 pnt. 3. Toon v.d.Kamp 67 pnt. 4. Mia Vos 59 pnt. 5. Harrie v.Houtum 43 pnt. 6. Gerrit Ophey 38 pnt. 7. Mia v.Berlo 31 pnt. Poedelprijs Annie Jacobs -99 pnt. JOKEREN 1. Tonny v.Exel 131 pnt. 2. Antoinette Swinkels 116 pnt. 3. Ria Strijbosch 67 pnt. 4. Christa Dapperen 61 pnt. 5. Anneke v.d.Cruysen 56 pnt. 6. Bets v.Kessel 40 pnt. 7. Marietje v.d.Elzen 28 pnt. Poedelprijs Dora v.d.Broek -91 pnt. Voorjaarsmaratonnetje rikken & jokeren Voor alle leden van KBO Boekel-Venhorst die graag kaarten. Op zaterdag 28 oktober gaat kaartclub KBO een voorjaarsmaratonnetje rikken en jokeren in Boszicht. De rikkers spelen 2 rondes voor de middag en 2 na de middag, elke ronde is 20 spellen. De jokers spelen ook 2 rondes voor de middag en 2 na de middag elke ronde 13 spellen. Wij beginnen om 10 00 uur, binnenkomst vanaf 9.30 uur.

Uitslagen 9 oktober: Snackpoint LC - Mahobo 2-4 Invorm Interieur - Planotec E-Diensten 14-0 v.d.Aa Klusbedrijf - Torpedo TUB 2-5 v.d.Boog./v.Sleeuwen - MVS Grootkeuken 7-1 Midi Stender - Porte de Provence 4-2 De Schutboom - Café Gij & Ik 3-3 Café LC/OOvB - v.Haandel Metaal 1-1 Stuc Force - Donkers/Claasse 5-2 TK ’t Stuupke - Heuveltraining/v.Hoff T.W. 0-6 Quick Hedge - Elreka Hekwerken 3-2 Programma 23 oktober: Zaal A Invorm Interieur - Snackpoint C 18.45 u Planotec E-Diensten - Elreka Hekwerken 19.30 u v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Café Gij & Ik 20.15 u Donkers/Claasse - MVS Grootkeuken 21.00 u Stuc Force - Midi Stender 21.45 u Zaal B Café LC/OOvB - De Schutboom 18.45 u v.Haandel Metaal - Porte de Provence 19.30 u TK ’t Stuupke - Mahobo 20.15 u Torpedo TUB - Heuveltraining/v.Hoff T.W. 21.00 u v.d.Aa Klusbedrijf - Quick Hedge 21.45 u

-------------------------------Opgavestrook Voorjaarsmaratonnetje-------------------------------Voornaam ......................................................................................... O Rikken Achternaam ...................................................................................... O Jokeren a.u.b. aankruisen wat van toepassing is.


Sport

Dames 1 Franssen Optiek - Oosterbeek Afgelopen zondag vond het thuisduel tussen Boekel en Oosterbeek plaats. Boekel had nog nooit eerder tegen dit team gespeeld dus de dames hadden er erg veel zin in. Boekel begon fel aan de wedstrijd en er werd volop druk gezet Hierdoor werd direct in een van de eerste minuten al een grote kans gecreëerd. Helaas lukte het Boekel niet om de bal tussen de palen te krijgen. Gedurende de eerste helft liep de felheid van Boekel terug waardoor ook Oosterbeek een aantal kansen had, maar ook zij kwamen niet tot scoren toe. Dit resulteerde in een ruststand van 0-0. Ook in de tweede helft werd er van beide kanten hard geknokt. In de 47ste minuut wist Gitte Cornelissen vanuit de rebound van een strafcorner de 1-0 voor Boekel binnen de palen te tikken. 1-0 voor Boekel. Oosterbeek gaf echter niet op wat resulteerde in een zeer spannende eindfase. Twee minuten voor tijd wist Oosterbeek een strafcorner te creëren en helaas wisten zij hieruit te scoren. In de allerlaatste minuut wist Annenienke v.d.Ven nog een geweldig schot op goal te maken, maar deze bal kwam jammer genoeg niet meer in de goal terecht. De eindstand was daarmee 1-1. Beide teams hebben enorm hard gewerkt. Helaas wist Boekel niet de 3 punten te pakken.

Volgende week zal er geen competitiewedstrijd plaatsvinden, maar zullen er voor het eerst bekerwedstrijden gespeeld worden. 29 oktober zal de competitie weer hervat worden met een spannende wedstrijd tegen de nummer 1, Oirschot.

V E S P O

Hockeyclub Boekel

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen: Recreanten 2 - Helios'72 2 12-6 Handbal Someren - recreanten 1 25-9 SVVH DS1 -Vespo DS1 6-24 Programma 21 oktober: Veteopeel - Heren 1 Gemert, 21.00 u

Samen Sterk Libre A: Hans v.d.Ven - Jaap Heesen Wessel v.d.Ven - Rien Koolen Adrie v.d.Laar - Cor Vereijken Piet Wijers - Jaap Heesen Jan Emonds - Theo v.d.Ven Corrie v.d.Laar - Bert Klokgieter Wessel v.d.Ven - Piet Wijers

Jan Emonds - Hans v.d.Ven 85-42 Cor Vereijken - Martien v.d.Elzen 72-39 Libre B: Piet v.d.Sanden - Andre v.Bergen 41-27 Bert Thoonen - Piet Raaijmakers 68-5 Frits Koolen - Jan v.Kessel 27-13 Toon Hoevenaars - Jan Manders 13-10 Andries Emonds - Jan v.Kilsdonk 41-13 Jan Manders - Frits Koolen 11-47 Gerrit v.d.Cruijsen - Jan Sleegers 24-13 Arnold v.Dijk - Albert Kerkhof 18-23 Driebanden: Frits Koolen - Cor Vereijken 0-9 Hans v.d.Ven - Wessel v.d.Ven 6-6 Jaap Heesen - Frits Koolen 12-8 Gerard Trienekens - Corrie v.d.Laar 10-4 Cor Vereijken - Adrie v.d.Laar 9-5 Geert v.d.Linden - Jan Emonds 16-14 Bandstoten: Jan Sleegers - Jan Emonds 10-33 Rien Koolen - Gerrit v.Reybroek 26-15 Martien v.d.Elzen - Frits Koolen 20-25 Jan v.Kessel - Jan Sleegers 6-10 Jan Emonds - Jaap Heesen 30-23 Jan Emonds - Andre v.Bergen 35-17 Rien Koolen - Jan Emonds 19-29

83-59 65-49 59-64 41-28 21-46 31-20 28-44

Ook de meiden van de MA1 mochten op de foto.

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

MA1: Boven v.l.n.r.: Mees v.d.Vleugel, Marieke Oppers, Irene Bos, Sandra Bos, Eva v.d.Elzen, Lieke v.Alphen, Emke v.Lankveld, Willeke v.d.Berg, Dewi Bekkers, Coach Ludgera Teunissen. Onder v.l.n.r.: Sara Gerrits, Judith Buuts, Yvette Teunissen, Mara Beer, Sanne v.d.Tillart, Laura v.Sleeuwen, Isabeau v.d.Wijst.

Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com


Sport vogelvereniging

Kwekersgoud Vogelvereniging Kwekersgoud viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Dit is iets om niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Vandaar dat wij daarom dit jaar de kring tentoonstelling in Boekel mogen organiseren. Dat wil zeggen dat de vogelverenigingen die bij onze kring aan gesloten zijn in Boekel zullen strijden om de hoogste eer. En ook zal er gestreden worden om de fel begeerde kringbeker. Ook heeft het geheel een feestelijk tintje omdat wij dit jaar weer enkele jubilarissen in ons midden hebben waaronder een van de oprichters van onze vereniging. Het geheel zal plaats vinden op 1, 2 en 3 december in Nia Domo. Wij houden u uiteraard nog op de hoogte van dit feestelijk gebeuren.

JES D1 - Corridor D1 2-2 2-6 JES E2 - Emos E3 7-8 JES F1 - Emos F1 18-6 JES 1 - Diosa 1 JES 2 - Korloo 2 8-11 JES 3 - Diosa 2 3-6 Programma 22 oktober Odisco 2 – JES 2 Olland, 10.30 u Worstenbroodactie JES 21 oktober Jeugdleden van korfbalvereniging Jes uit Venhorst gaan zoals elk jaar weer rond in Venhorst met worstenbroodjes van Bakker van de Ven. Dit jaar op zaterdag 21 oktober vanaf 10.00 uur. Mocht je niet thuis zijn dan kun je ook bestellen via worstenbroodactie@hotmail.com.

VOETBALVERENIGING VENHORST Programma 21 oktober: Veteranen Prinses Irene - Venhorst Programma 22 oktober: Volharding 1 - Venhorst 1 14.30 r Venhorst 2 - Udi'19 6 11.00 u Venhorst 3 - Erp 5 11.00 u VCA 3 - Venhorst 5 11.00 u Dames JVC Cuijk 1 - Venhorst 1 10.30 u

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 9, 12, 14 en 15 oktober JES MW1 - De Horst MW1 12-8 JES E1 - Tovido E1 13-2 JES B1 - Flaminog’s (M) B1 4-3 JES C1 - Be Quick C3 6-2 JES E1 KAMPIOEN Staand vlnr: Lara v.Lieshout, Moniek v.d.Heuvel en Nienke v.Delst. Zittendvlnr: Rianne Verbruggen (trainster coach), Sanne Timmers (trainster), Sara Karazniewicz, Jonne Lodewikus en Maud v.Eert (trainster)

JES B1 KAMPIOEN PUPIL van de WEEK Jelke v.d.Sangen

vlnr: Roos Donkers, Mara Logtens, Mendy Lodewikus, Marly Jacobs, Lotte Bongers, Maud Verbrugge, Gina v.Rijsewijk, Noa Manders, Eline Meulepas, Theo Rooijackers (trainer/coach). Niet op de foto: Julie v.d.Elzen


Ben jij op zoek naar een leuke en goed betaalde bijbaan? Weet je van aanpakken? Dan zijn wij op zoek naar jou! ScholieRen / StuDenten

• Ter ondersteuning van het geautomatiseerd vullen van de champignonbedden; • Goede werksfeer met leuke collega’s; • Op vrijdag en / of zaterdag; • Minimale leeftijd 16 jaar. Heb je interesse? Stuur dan snel jouw CV en motivatie naar: Lizette@vanasseldonkchampignons.nl Kijk voor meer informatie op www.vanasseldonkchampignons.nl

te huuR

Beatrixlaan 12, Boekel Huurprijs € 490,34 p.m.

Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: Energielabel: Woonkamer: Keuken: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Doucheruimte: Bergruimte: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen: Voorrangsregel:

zondag 23 oktober 2017 begin november 2017 € 6,35 per maand Eengezinswoning C 24,69 m2 9,69 m2 11,23 m2 7,22 m2 2,15 m2 4,00 m2 1 á 2 personen tot € 36.165 1 persoon met inkomen tot € 22.200, 2 personen met inkomen tot € 30.150

• U dient bij elke reactiebon de meest recente inkomensverklaring, 3 loonstroken en/of een uitkeringspecificatie (bijv. WW/AOW/pensioen) van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43 of via www.belastingdienst.nl Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

REACTIEBOn

naam: ............................................................................................. Voorletters: ..............................................................................

Adres: ..................................................................................................................................................................................................

Postcode:........................................................................................ Plaats:.......................................................................................

Geboortedatum:............................................................................. Inschrijfnummer:......................................................................

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Aantal personen: .................................................................................................................................................................................

Telefoon:..............................................................................................................................................................................................

E-mail:.................................................................................................................................................................................................. O Beatrixlaan 12, Boekel - huurprijs € 490,34


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkom-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

sten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. -----------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201.

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor De vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ----------------------------------------------------Gitarando start Ukelele workshop. 5 lessen, 2 instapmomenten, in november en januari. Voor kinderen/jeugd/volwasse-

nen. Tip: leuk sinterklaaskado! info@gitarando.nl ----------------------------------------------------TE HUUR mooie opslagruimtes van circa 120 m2 voor zowel zelfstandigen als particulieren. Goed afgesloten en met poort. Direct aanvaardbaar. Totaal te huur 1000 m2. Fam. Janssen, Grootven 3, 5428 NX Venhorst. Tel. 06-12962654. ----------------------------------------------------GEVRAAGD walnoten, â‚Ź 2,00/kg. Peter v.d.Elzen, Bovenstehuis 2c, tel. 0610462087 of 09492-326246.

VAN DER

WIJST LOK B.V.

nieuwbouw • verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLAnKEn tel: 06-22887186 / 06-23064406

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt

APPELS en PEREN o.a. TOPAZ, SANTANA en GOUDREINET Eieren, appelsap Open: vrijdag 14.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel 06-10258916

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com Kwaliteit en service gegarandeerd

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------SCHUIFWANDKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblij-

vende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------FEESTJE of een ander UITJE? Wil je ook wel eens wat anders? Kijk op www.agathagilde.nl/uitje

TOPCARE

De december FEESTDAGEN komen er aan. Wij verhuren en verkopen decoratie. Servies, warmhoud schalen enz. Zie ook www.rendersdecoratie.nl of bel 0492352192 en kom kijken in onze 360 m2 toonzalen. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------

n agels t u d io w axs alon

Actie: gellak teennagels + voetreflex ontspannings massage nu € 30,• Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Gellak • nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon • French pedicure (teennagels) • Energetix Magneet-Sieraden • Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: www.topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ----------------------------------------------------GEVRAAGD tegen vergoeding: walnoten en tamme kastanjes. Elke avond en zaterdag inleveren, Spechtlaan 23, tel. 06-53791772. ------------------------------------------------------

Pasfoto’s

Seniorengitaarles bij Gitarando (50, 60, 70 plus) Groepsles. Nog enkele plaatsen vrij, geen leeftijd te hoog! Ga de gezellige uitdaging aan! info@gitarando.nl -----------------------------------------------------GEVRAAGD huishoudelijke hulp, Nederlandstalig. Enkele uren per week. Alle voorkomende werkzaamheden. Betaling middels PGB budget. Informatie: tel. 0638480647.

MOEILIJKER TER BEEN? Kijk op www.annywillemsen.nl. ------------------------------------------------------

Evenementenkalender 1 november: Theaterspoor - Meneer monster in Gemeenschapshuis de Horst 19 november: Sinterklaasintocht Boekel 26 november: Sinterklaasintocht Venhorst

maken in Boekel doe je bij the ReAD ShoP aan het St. Agathaplein 4a in Boekel. 6 pasfoto’s voor slechts € 8,95. Binnenlopen zonder afspraak en klaar terwijl u wacht.

Beregening PVC materiaal

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

Voor binnen en buiten

MEUBELS OP MAAT & SFEER ACCESSOIRES

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek

1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.