32e jaargang nr 12, 20 september '17

Page 1

Weekblad

32e Jaargang - 20 september 2017

Boekel Venhorst 12 Nummer

LEZING over kraanvogels door Cor Huijgens

Cor Huijgens is geboren in 1944 te Asten en opgegroeid in Made gemeente Drimmelen. Hij was werkzaam bij Rijkswaterstaat en is vanaf 1975 als “vogelaar” betrokken bij de natuurbescherming. In de jaren tachtig heeft hij kennis

gemaakt met de kraanvogels in Europa en sindsdien is dat voor hem en zijn vrouw een passie geworden waar hij u graag over vertelt. Kraanvogels maken altijd een geweldige indruk op mensen, één keer kraanvogels horen en zien en je vergeet ze nooit meer. Er ontstaat een verlangen om ze het volgend voor- of najaar weer te zien. Cor Huijgens en zijn vrouw Annelies hebben de kraanvogels vele malen opgezocht tij-

dens de voor- en najaarstrek, met name in Zweden, Duitsland en Frankrijk. Van dit alles is een prachtige PowerPoint presentatie gemaakt met beelden, geluiden en de indrukwekkende kraanvogeldansen. Tijdens zijn lezing komen niet alleen kraanvogels aan bod, maar ook wilde zwanen en ganzen. Het is ook een reisverslag wat gaat over mooie gebieden en diversen culturen.

Gilde St. Agatha Boekel 1530-2006 KOFFERBAKVERKOOP Op zondag 24 september is er van 9.00 tot 15.00 uur weer een grote kofferbakverkoop van gilde Sint Agatha op het evenemententerrein nabij het sportpark. Zo’n 150 verkopers hebben dan op het terrein hun spullen uitgestald. Voor de kinderen staat een luchtkussen klaar en zij mogen gratis naar binnen. Voor een staanplaats of andere inlichtingen zie: www.agathagilde.nl/kofferbakverkoop

Laat u meenemen op de vleugels van vervlogen tijden en van landen in het heden. Maandag 25 september, aanvang 20.00 uur, “De Perekker” Mezenlaan 22, 5427 SL Boekel. De toegang is gratis (echter een gift is van harte welkom), u komt toch ook! PR werkgroep de ”Perekker”

Woensdag 27 september a.s. verschijnt Weekblad Boekel Venhorst weer in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel.

CITROEN SERVICE

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiocoaching Boekel: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, tel: 0492-321463. Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Welzorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-0400097. Open: ma t/m vr 9.0017.30 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail:

asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com, www.vluchtelingenwerkboekel.nl. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844.Open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: open ma 10.00-18.00, di t/m do 09.0018.00, vrij 09.00-20.00, za 09.00-17.00 Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 24 september, 25e zondag door het jaar. 11.00 u BEDEVAART NAAR HANDEL!!!! (geen eucharistieviering in Boekel): Misdienaar: Senioracolieten. Samenzang Piet Linders en Toos Linders- Althuizen; Wim Rutten; Jan de Rijck (nms. de KBO); Albert v.d.Aa (vwg. verjaardag); Fons en Hanneke Jansen- Jonkers. Woensdag 27 september: 19.00 u (Sint Petruskapel): Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Johan v.Berlo; Marinus v.Haandel en Petronella v.Haandel-Raymakers; Gerard Overzier; Toon v.d.Aa.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zaterdag 23 september: 17.30 u GEEN H.Mis.

De Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst

Bent u lid van de Rabobank Uden-Veghel? Breng dan uw stem uit tijdens de Rabobank Clubkas Campagne en steun hiermee onze vereniging. Bij de Zonnebloem proberen we mensen die, door een lichamelijke beperking, in een sociaal isolement dreigen te komen bij de maatschappij te betrekken. Wij brengen mensen bij elkaar en proberen activiteiten voor deze mensen te verzorgen. Dit kan zijn een middagje kienen, gezellig koffie drinken met elkaar, een muziekmiddag, een bezoek aan Handel en ga zo maar door. Voor deze activiteiten is geld nodig en u kunt ons hiermee helpen door uw stem uit te brengen tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt van 4 t/m 24

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

oktober, 5 stemmen uit brengen. Van deze 5 stemmen kunt u er 2 aan onze afdeling geven en zo meehelpen om mensen bij elkaar te brengen en samen een fijne middag te hebben. Zonnebloem Boekel-Venhorst maakt wensen waar, dus stem op ons!!!! Alvast onze dank hiervoor

Dansen in Boszicht Op 14 oktober en 11 november is het in Boszicht weer dansen. Ook is er dan countrydansen. Op 9 december komt orkestje ‘t Spult... onze middag opluisteren. Deze middagen zijn van 14.00 tot 17.00 uur en de entree bedraagt € 1,50.

AANBIEDINGEN van donderdag 21 t/m woensdag 27 september:

RIJSTEVLAAI MET SLAGROOM TOMPOUCHE ZEEBONK

MET SLAGROOM

PER STUK

PITTIG MEERGRANENBROOD

HERFSTBOLLEN

6 HALEN = 5 BETALEN

Dinsdag MARKTAANBIEDING

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Antonio Geurrero

10 WORSTENBROOD

10.00 50 € 1. 95 € 1.

voor slechts

12.00

OVERLEDEN: Zeeland: Harrie v.Wiechen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173

Toer Mee 2017 Mede namens onze missionarissen en ontwikkelingswerkers hartelijk dank aan alle deelnemers en vrijwilligers die een steentje hebben bijgedragen aan Toer Mee 2017. Bestuur en vrijwilligers Stichting Missie en Ontwikkeling Boekel-Venhorst


Berichten Boekelse Lokale Omroep Kring 24 September zend BLOK TV een nieuw programma uit waarin u de volgende onderwerpen tegemoet kunt zien: Zaken doen in Boekel is deze week “In de wolken” en wordt gastvrij ontvangen door Joan van den Elzen. In een prachtige door BLOK TV gemaakte documentaire vertelt een echtpaar uit Boekel over hun belevenis omtrent uitgaan in de jaren 50 en laat u zien dat hun woning is ingericht zoals in de jaren 50. Hoe de kinderen uit Boekel als Keuken-bazen de kookwedstrijd beleven ziet u in deze aflevering van Keukenbazen. Deze BLOK uitzending sluiten wij weer af met het BLOK nieuws,

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 8 september 2017

GIES van HAL Zoon en broertje van Harm van Hal en Maureen Derks Semme en Joek Ringbaan 7, Venhorst

Geboren op 13 september 2017

FIEN SCHEPERS Dochter van: Inge van der Rijt & Ivan Schepers Randveld 22, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

waarin BLOK TV. u wetenswaardigheden laat zien omtrent ons mooie Boekel. Via www.youtube.com/blokboekel kunt u bij het klikken op “video’s” veel van de BLOK uitzendingen terug zien. BLOK TV wenst u veel kijkplezier.

Baby- en kinderbeurs Op dinsdag 3 oktober a.s. wordt er bij Nia Domo wederom een grote en gezellige baby- en kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden. In totaal zijn er zo'n 100 kramen met 2e hands spullen. De openingstijden zijn van 20.00-22.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid bij Nia Domo. Voor meer info: babybeurs@outlook.com

Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel Op dinsdag 26 september is er een achterbanbijeenkomst in de Horst, de avondbijeenkomst start om 20.00 uur. Agendapunten van de commissie grondgebiedszaken komen aan de orde. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.


Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 september: RUNDVLEES UIT EIGEN WEI

ENTRECOTE

100 gram

RUNDERLAPPEN

4 stuks

BOTERMALSE MAGERE

BEIERSE FRIKADEL SURPRISEROL (GEHAKTROL GEVULD MET PULLED PORC EN BARBECUESAUS)

€ €

229 795

elke 4e GRATIS 100 gram € 195

150 gram halen = 100 gram BETALEN

GEBRADEN GEHAKT

Vleeswaren-trio

UIT EIGEN KEUKEN

STAMPOTTEN, ERWTENSOEP, ROOKWORST, BALKENBRIJ, BAKBLOEDWORST. ER ZIJN WEER

EN NOG VEEL MEER AMBACHTELIJKE LEKKERNIJEN

100 gram CANADESE HAM 100 gram BOERENMETWORST 100 gram BOTERHAMWORST samen voor

495

Maandag 25 en dinsdag 26 september BRAADWORST h.o.h.

500 gram

KALFSSCHNITZEL (HEERLIJK MALS)

100 gram

DUITSE BIEFSTUKJES MET GRATIS BAKJE SAUS

4 stuks

SURPRISEROL (GEHAKTROL GEVULD MET PULLED PORC EN BARBECUESAUS)

100 gram

€ € € €

375 295 795 195

€ € € €

350 295 795 195

Woensdag 27 september: GEHAKT h.o.h.

500 gram

KALFSSCHNITZEL (HEERLIJK MALS)

100 gram

DUITSE BIEFSTUKJES MET GRATIS BAKJE SAUS

4 stuks

SURPRISEROL (GEHAKTROL GEVULD MET PULLED PORC EN BARBECUESAUS)

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

100 gram


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 Verkiezing Gemeenteraad 2018

AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING BOVEN EEN KANDIDATENLIJST

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boekel kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boekel op woensdag 21 maart 2018 wenst te laten registreren, moet een verzoek daartoe uiterlijk op woensdag 27 december 2017 schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van € 112,50 (honderdtwaalf euro en vijftig eurocent) worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan. Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd: a. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen; b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel; c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom; d. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau. Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van een politieke groepering worden ter gemeentesecretarie verstrekt door: Bureau verkiezingen Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel

Plaats: Boekel Datum: dinsdag 19 september 2017

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Boekel. P.M.J.H. Bos.

GEMEENTE BOEKEL - KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUWEN SLOOPAFVAL KLUISSTRAAT 3 TE BOEKEL Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Gebroeders Van den Brand & Van Oort B.V. aan de Koperslagerstraat 17 te Uden een kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 3.000 ton steenachtige materialen Bronsterkte mobiele breker: 110 dB(A) Verwachte startdatum: 25 september 2017 Werklocatie: Kluisstraat 3 te Boekel Kadastrale gegevens: Gemeente Boekel, sectie F, nummer 1.409

OPENBARE INFORMATIEAVOND OP DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2017 Aanvang: 20.00 uur Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 28 september 2017 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

Op deze avond zal aan de orde komen de technische toelichting op de begroting 2019.


Gemeente Boekel

Postcodegebied: 5427 EM Datum ingekomen: 2 september 2017

De kennisgeving is geldig vanaf 25 september 2017 tot uiterlijk 25 december 2017 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen. Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

GEMEENTE BOEKEL - KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- Z EN SLOOPAFVAL SCHUTBOOM 9 TE BOEKEL Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij van Gebroeders Van den Brand & Van Oort B.V. aan de Koperslagerstraat 17 te Uden een kennisgeving mobiel breken bouw- en sloopafval hebben ontvangen.

WEEKMARKT BOEKEL 50 JAAR! Er wordt weer massaal geschreven en ingeleverd voor de nieuwe weekprijs.

Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 2.500 ton steenachtige materialen Bronsterkte mobiele breker: 110 dB(A) Verwachte startdatum: 13 september 2017 Werklocatie: Schutboom 9 te Boekel Kadastrale gegevens: Gemeente Boekel, sectie M, nummer 30 Postcodegebied: 5427 PP Datum ingekomen: 23 augustus 2017 De kennisgeving is geldig vanaf 13 september 2017 tot uiterlijk 13 december 2017 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 5 werkdagen. Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden gemaakt.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Automobielbedrijf Ad van Haandel, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Julianastraat 55 te Boekel.

De tablet van Samsung, de Philips Airfryer XL en de PlayStation zijn de komende weken te winnen en op 3 oktober de 3 hoofdprijzen: we geven maar liefst 3 fietsen weg!!!

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Hengstenhouderij en KI station Q. van Erp, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Elzen 8a te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 19 september 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

De winnares van de goed gevulde boodschappentas is mevrouw Meulepas. Dames: van harte gefeliciteerd!

De winnares van de dinercheque van Nia Domo is mevrouw Arts.

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van zeven woningen Locatie: Boterweg 67 t/m 79, Boekel Verzenddatum: 14 september 2017


Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het plaatsen van een tuinhuis Locatie: De Gemeint 19, Boekel Verzenddatum: 13 september 2017

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis en bedrijfsruimte Locatie: Rosoliemolen 4, Boekel Verzenddatum: 14 september 2017

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 2 linden, 4 essen en 4 esdoorns Locatie: bij De Vlonder en de Tuinstraat, Boekel Verzenddatum: verzenddatum 15 september 2017 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 eik Locatie: achter Erpseweg 11c, Boekel Verzenddatum: 15 september 2017 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 berk Locatie: nabij Heiderik 6, Boekel Verzenddatum 15 september 2017

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het uitbreiden van een champignonkwekerij Locatie: Mutshoek 8, Boekel Verzenddatum: 15 september 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 20 september 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het beginnen van een bewegingsstudio Locatie: Burgemeester Schafratstraat 6a, Boekel Datum ontvangst: 7 september 2017 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het nieuw bouwen van een opslagloods Locatie: Scheidingsweg 13, Boekel Datum ontvangst: 8 september 2017 Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van vier bomen Locatie: nabij Bergstraat 55, Boekel Datum ontvangst: 11 september 2017

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 5 september jl. is o.a. aan de orde geweest:

VASTSTELLEN GRENZEN BEBOUWDE KOM WET NATUURBESCHERMING Het college heeft besloten om de zienswijzen die zijn binnengekomen op het ontwerpbesluit over de bebouwde kom Wet natuurbescherming voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal een definitief besluit nemen.

SNOEIWERKZAAMHEDEN 2017 Het college heeft besloten om een eenmalige verhoging van het snoeibudget ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Indien de gemeenteraad instemt worden de werkzaamheden eind 2017 nog uitgevoerd. Door deze (deels versnelde) grootschalige aanpak is ons gehele bomenbestand de afgelopen 3 jaar bekeken en onderhouden. We hebben daarmee een flinke inhaalslag achter de rug. Naar verwachting zullen de kosten voor dit snoeiwerk flink afnemen, waardoor meer budget resteert voor aanplant en opknappen.

STARTEN VAN PROCEDURE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DONKSTRAAT 5 Voor het perceel Donkstraat 5 te Boekel is het voornemen om daarop 3 geschakelde en 3 rijwoningen te bouwen. Daarvoor zal het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpplan wordt in procedure gebracht.

PARTIËLE WIJZIGING APV EN ACTUALISATIE LIJST WAARDEVOL GROEN Het college heeft besloten om de partiële wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en de actualisatie van de lijst waardevol groen ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.

AANGEPAST RAADSVOORSTEL (KOSTENDEKKING) AANPAK WATEROVERLAST BOVENSTEHUIS Het college stelt de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor een aanpak van de wateroverlast op de Bovenstehuis tussen de wegvakken Waterdelweg en Gewandhuis.


Algemeen

Kindcentrum Octopus start schooljaar ‘groen’ met Wecycle-inzamelactie

Kindcentrum Octopus trapt dit schooljaar ‘groen’ af met een duurzame inzamelactie. De leerlingen zamelen van 4 september tot en met 17 november kleine elektrische apparaten in voor het goede doel. Goed voor het milieu: want dit ewaste kan heel goed worden gerecycled. Ook draagt de school bij aan het goede doel stichting Jarige Job. De actie wordt georganiseerd door Wecycle. Wecycle organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in Nederland. Tijdens de actieperiode worden alle leerlingen en hun ouders aangemoedigd om zoveel mogelijk (oude) kleine elektrische apparaten in te leveren. Wecycle haalt deze apparaten op en zorgt ervoor dat ze op een duurzame manier worden gerecycled. Al het e-waste dat Wecycle inzamelt, wordt voor 97 procent nuttig toegepast, waardoor kostbare grondstoffen een tweede leven kunnen krijgen. De inzamelactie heeft dan ook een educatief ka-

rakter: de leerlingen krijgen aanvullend lesmateriaal in de vorm van een schoolkrant over het nut van recycling en het hergebruik van materialen. Maar liefst 209 basisscholen verspreid over heel Nederland doen mee. De deelnemende scholen ontvangen een actiepakket met 30 bouwplaten (voor een pennenbak) en hebben zelf ook profijt van de inzamelactie: als ze 75 kleine apparaten inzamelen, krijgen ze een beloning in de vorm van een boekenpakket of een digitale camera voor de klas en een Wecycle Recycle Certificaat voor de school. Als kers op de taart doneert Wecycle voor elke deelnemende school een verjaardagspakket aan stichting Jarige Job. Deze stichting zorgt ervoor dat ook kinderen uit minder bedeelde gezinnen hun verjaardag kunnen vieren met cadeautjes en traktaties. Belangrijke doelgroep Wecycle organiseert al jaren inzamelacties op basisscholen en met succes. “Scholen zijn voor ons een belangrijke

Gezien bij Kindcentrum Octopus! Met ingang van dit schooljaar is peuterwerk Octopus gevestigd in Kindcentrum Octopus. Kinderen en ouders zijn dan ook de eerste dag feestelijk ontvangen in hun nieuwe groepsruimte. Peuterwerk is spelend ontdekken, individueel of samen met vriendjes en vriendinnetjes. Een goede voorbereiding op school! Op dinsdag 26 september a.s. kunnen u en uw peuter vrijblijvend een kijkje komen nemen tijdens onze kijkavond tussen 18.00-19.30 uur. U kunt uw kind dan ook inschrijven. Uw kind mag al naar het peuterwerk vanaf 2 jaar en 3 maanden en inschrijven kan al vanaf 1,5 jaar. Tijdens de peuterperiode bent u vrij om uw kind bij de basisschool in te schrijven naar keuze. Adres: Parkweg 36 in Boekel. Voor openingstijden en tarieven zie www.stichtinggoo.nl

doelgroep”, vertelt Jan Vlak, directeur van Wecycle. Jong geleerd is oud gedaan, daarom vinden we het van belang om kinderen al jong iets te leren over het nut van afvalscheiding en van recycling.” Over Wecycle Wij zijn de stichting zonder winstoogmerk die in Nederland de inzameling en recycling van e-waste regelt. Dankzij onze inspanningen krijgen de materialen uit afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen een nieuw leven. Hiervoor werken we samen met 317 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 70 kringloopbedrijven, 170 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten. In onze Wecycle Service Centers verbinden we de circulaire met de sociale economie. Door apparaten te sorteren en demonteren, geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op een reguliere baan. We garanderen een optimale recycling met de modernste technieken. Grondstoffen voor nieuwe producten halen we uit oude producten. Zo hoeven we minder ’nieuwe' grondstoffen uit de natuur te halen. Schadelijke stoffen komen niet in het milieu terecht. De uitstoot van CO2 wordt vermeden. We voorkomen dat apparaten in de illegale export belanden. Daar zetten we ons dagelijks met hart en ziel voor in.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 26 september a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraatzuid, Berghoeve, KleinRondeel, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuinmarkthallen Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Algemeen SCOUTING BOEKEL Herfstwandeling scoutwalk 8 oktober Op zondag 8 oktober a.s. wordt door Scouting Boekel voor de 41e keer de scoutwalk georganiseerd. De scoutwalk is een herfstwandeling van 25 kilometer door de omgeving van Boekel, die drukke wegen zoveel mogelijk mijdt. Ieder jaar nemen zo’n 300 wandelaars deel aan de scoutwalk. Ook u bent van harte welkom om de scoutwalk te wandelen en te genieten van de mooiste plekjes rondom Boekel. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 10.30 uur in blokhut D’n Perekker aan de Mezenlaan 20 te Boekel. Het inschrijfgeld bedraagt 4,50 euro, alle versnaperingen onderweg zijn daarbij inbegrepen. Ook de jeugdleden van Scouting Boekel zullen deelnemen aan de scoutwalk en de nodige kilometers bij elkaar wandelen. Hiervoor gaan ze vanaf komend weekend langs de deuren in Boekel en Venhorst op zoek naar sponsors. U kunt ze een per

gewandelde kilometer of een vast bedrag sponsoren. In de week na de scoutwalk komen de leden het bij elkaar gewandelde bedrag bij u ophalen. Met uw sponsoring steunt u Scouting Boekel, uw bijdrage zal onder andere gebruikt worden voor de aanschaf van nieuwe spelmaterialen, tenten, pionierhout, touw, etc. Alvast bedankt voor uw medewerking en graag tot ziens op zondag 8 oktober! Info: www.scoutingboekel.nl of Teun v.d.Hei, 06 13462228.

Museum De Kluis nodigt u uit voor een bezoek Museum de Kluis is weer de laatste zondag van de maand geopend. Wij ontvangen u graag op 24 september van 13.00 tot 17.00 uur. In het museum maakt u kennis met de psychiatrie, Huize Padua, de broeders Penitenten en Coudewater. Zelf rondkijken kan, de tijdlijn en uitleg op de wand en schermpjes helpen u daarbij.

Een vrijwilliger kan wat meer achtergrondinformatie geven en vertellen over het dagelijkse leven van Huize Padua en zijn bewoners. Wilt u thuis nog eens wat nalezen dan kunt u gratis het boekje “Nadien” over de oude psychiatrie en het krantje van GGZ: “De Link”, over nieuwere behandelwijzen, meenemen. In de koffieruimte is nog meer informatie te vinden in de daar liggende tijdschriften. Ook deze mag u gratis meenemen Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28. Openingstijden: dinsdag van 14.00-16.00 uur, woensdag van 9.00-12.00 uur en iedere laatste zondag van de maand van 13.00-17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u rondleidingen afspreken. Er zijn verschillende mogelijkheden. Tijdens de openingsuren is het museum bereikbaar per tel.: 0492 846173 of per mail: kluis@ggzoostbrabant.nl of l.verstraatenjansen@chello.nl Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl. Een groot aantal museums en heemkundekringen presenteren zich daar met verhalen, waaronder ook museum de Kluis. Uw reacties zijn altijd welkom.

LIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT

BEDANKT Hierbij willen wij, mede namens onze kinderen en kleinkinderen, iedereen heel hartelijk danken voor de vele kaarten, bloemen en leuke attenties die wij mochten ontvangen tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest. Mede door uw grote belangstelling is het voor ons een fantastische dag geworden. Jan en Mientje Manders

Op woensdag 27 september a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.0016.00 uur in Boszicht. We gaan weer van start met een nieuw seizoen in de grote zaal van “Boszicht”. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 28 bekende liedjes samengesteld. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van de accordeonisten en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige meezing-middag! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat u gemakkelijk mee kunt zingen! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kboboekel.nl


Algemeen

Kinderen van basisschool Uilenspiegel komen in actie voor Sint Maarten. Afgelopen week raasde de orkaan ‘Irma’ over het eiland Sint Maarten en liet een vernietigend spoor achter. Als school zijn wij al jaren betrokken bij dit eiland. Tweemaal zijn we met een groep leerkrachten naar Sint Maarten afgereisd om scholen te ondersteunen. Carm, leerkracht in groep 7/8, heeft er een half jaar gewerkt en Juul, jarenlang leerkracht op onze school, besloot ruim 3 jaar geleden om samen met haar man Vincent en hun kinderen Peer, Loet en Suus naar Sint Maarten te vertrekken om daar in het onderwijs te gaan werken. Deze zomer kwamen zij weer terug in Nederland en de

kinderen zitten nu weer bij ons op school. De dag nadat de orkaan Sint Maarten voor een groot deel had verwoest kwamen zij dan ook aangeslagen aan op onze school. Samen met de kinderen van groep 5 t/m 8 zijn wij vorige week donderdag bij elkaar gaan zitten. We bekeken foto’s en lieten vooral Peer, Suus en Loet aan het woord. Ook kwamen er toen ideeën om Sint Maarten te helpen. Een sponsorloop, een flessenactie, een rommelmarkt en een loterij waren ideeën van de kinderen. Al deze acties willen we graag gaan bundelen en op vrijdag 22 september ten uitvoer brengen. Doordat de betrokkenheid van veel kinderen zo groot is zijn er al kinderen direct begonnen met flessenacties en worden er al koekjes te koop aangeboden. Peer, Loet en Suus hebben een presentatie gemaakt over Sint Maarten. Ze hebben die deze week in alle klassen van de onderbouw gepresenteerd. Samen met

Nuggers begeleid bij zoektocht naar betaalde baan

de kinderen wordt er ook een sponsorkaart gemaakt voor de sponsorloop. We starten vrijdag 22 september om 10:30 uur met het programma. Allereerst starten we met een sponsorloop voor de groepen 1 t/m 4. Op het schoolplein kunnen zij maximaal 10 rondes lopen. Daarna is het de beurt aan de bovenbouw. Zij lopen een grotere ronde. Na de sponsorloop gaan we over tot het houden van een rommelmarkt. Kinderen kunnen spullen meenemen die ze willen verkopen voor de wederopbouw van Sint Maarten. Er zijn ook kinderen die dan koekjes willen verkopen of gemaakte spullen te koop aanbieden. We hopen dat er veel ouders komen zodat we ons sterk kunnen maken voor Sint Maarten. Ook andere Boekelnaren zijn natuurlijk welkom om spulletjes te kopen of de kinderen aan te moedigen. U bent dus van harte welkom! Juul: ”Samen met veel oud leerkrachten, ouders en kinderen zijn we druk bezig om geld in te zamelen voor SKOS. Dat is de onderwijs stichting waarvoor ik werkte. Het is belangrijk dat de scholen snel weer enigszins kunnen functioneren omdat dat de plek is waar kinderen weer even kind kunnen zijn en samen hun trauma van de orkaan kunnen verwerken. Sint Maarten is verwoest maar we geven de kinderen een toekomst! Deze actie vindt ook plaats onder de noemer staystrongsxm.” Met Juul is afgesproken dat de kinderen een terugkoppeling krijgen waarvoor het geld is gebruikt, want zij gaat hiervoor uiteraard haar bestaande connecties met het eiland aanspreken. Helpt u mee? Samen zijn we sterk!!! Team Uilenspiegel

Door de redactie

Vanuit de Participatiewet heeft de gemeente een verplichting om niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende inwoners (Nuggers) te ondersteunen naar werk. Vanaf 1 oktober a.s. is er voor een groep van deze Nuggers een extra dienstverlening vanuit de gemeente. Deze Nuggers dienen wel als werkzoekenden te zijn ingeschreven bij het UWV. Daarnaast hebben zij een indicatie doelgroepenregister of behoren zij tot de groep kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar met of zonder indicatie doelgroepenregister. Deze dienstverlening omvat het inzetten van consumenten, klantmanagers en accountantmanagers. Ook re-integratievoorzieningen zoals o.a. loonkostensubsidie behoren tot de dienstverlening. De financiële middelen zullen komen vanuit het budget voor de participatiewet, en zal ± € 23.500 bedragen. De uitvoerende instantie zal vanuit Meijerijstad geregeld worden. Hoeveel nuggers er in Boekel zijn is onbekend, maar door dit beleid hoopt de gemeente hier inzicht in te krijgen. Het plan zal voor 1 jaar worden ingezet, waarna evaluatie zal volgen.

Samen Sterk Onze aanvangstijden bij het kienen zijn gewijzigd. We starten niet meer om 14.00 uur maar om 13.30 uur. De eerstvolgende kienmiddag is op 28 september, aanvang 13.30. Ons nieuwe telefoonnummer waarop we tijdens openingstijden zijn te bereiken is vanaf nu 06-45565800 Samen Sterk doet dit jaar ook weer mee aan Rabobank Club Campagne. Mogen wij jaar weer op uw stem rekenen? Alvast hartelijk dank!


Nieuws voor Ouderen SENIORENDAG 2017 Info en lachen De informatieve en vooral gezellige middag die op vrijdag 6 oktober plaatsvindt in De Horst in Venhorst is gratis toegankelijk voor alle 50+-ers uit Boekel en Venhorst, ook als ze geen lid zijn van een ouderenbond. In het kader van Senioren-dag 2017 hebben de KBO’s van Boekel en Venhorst een programma samengesteld, dat voor de pauze de bezoeker informeert en laat nadenken over zijn toekomst en na de pauze muzikale herinneringen oproept en de lachspieren prikkelt. Programma 13.00 u Koffie met vla 13.30 u GGD: Vitaal ouder worden, gezond genieten 14.45 u Pauze met koffie 15.00 u Kneut uit Grave, zingen en lachen (consumptie in de pauze) 17.00 u Sluiting seniorendag

Vitaal ouder worden Hoe zorg je ervoor dat je mee blijft doen, meebeweegt met het leven en dat je vitaal en gezond oud kunt worden? Samen met de bezoekers buigen twee deskundige medewerkers van de GGD, de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst, zich over deze vragen. De bezoekers worden ook uitgenodigd om mee te denken over verbeteringen die nog mogelijk zijn. En in een quiz kunnen zij testen wat zij weten over gezond leven. Een hoop flauwekul Negen mannen met een goede zangstem en een verkleedkist, ziehier Kneut. De groep brengt prachtige, meerstemmig

gezongen luisterliedjes en liedjes van vroeger. De zang wordt afgewisseld met waanzinnige verkleedpartijen, een grap of een vertelsel, een mooi gedicht of verhaal, dat mensen aanspreekt en herinneringen oproept. “Verder is het een hoop flauwekul en bijna niks is echt serieus,” zo laat Kneut alvast weten op zijn website.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 u, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. De Pionier (gezellige activiteiten voor ouderen): iedere woensdag, 9.30-13.30 u, de Mennehof Kienen, elke vrijdag, 13.00-16.00 uur, De Horst (1e en 3e vrijdag), de Mennehof (overige vrijdagen) Dorpsteam: dagelijks telefonisch bereikbaar (0492) 32 83 83, maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur, inloopspreekuur Sint Petrus. Alzheimercafé: 17 oktober, 19.30 uur, Pieter BrueghelHuis, Veghel, thema: Wat is dementie? COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. T. Bullens (KBO Boekel) (0492) 772337 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 ONS welzijn (088) 3742525 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar ONS welzijn, Iepenlaan 4, 5461 CS Veghel


Algemeen RABOBANK Clubkas campagne, laat uw stem niet verloren gaan! Door uw stem uit te brengen kan stichting d’n Eik in Boekel, het doel realiseren om een “Kabouterpad” aan te leggen bij de “Perekker”. Hoe gezellig is het om in het mooie natuurparkje samen met je kinderen en/ of kleinkinderen te wandelen en op zoek te gaan naar de kabouters. Vraag aan alle leden van de Rabobank Uden-Veghel Het is belangrijk voor d’n Eik om zoveel mogelijk stemmen te verkrijgen, om met de bijdrage van de Rabo Clubkas Campagne daadwerkelijk het “Kabouterpad” voor Boekel te kunnen realiseren. Uw stem is geld waard Leden van de Rabobank Uden-Veghel mogen hun stem uitbrengen vanaf dinsdag 3 oktober t/m dinsdag 17 oktober 2017. In totaal mag u 5 keer stemmen, waarvan maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging, stichting of club. Hoe meer stemmen op ons worden uitgebracht, hoe groter de inkomsten en hoe meer kans voor de realisatie van het “KABOUTERPAD”! Kijk voor meer informatie op; www.rabobank.nl/udenveghel Hartelijk dank, namens d’n Eik

Werk ook mee aan het European Rural Parliament in Venhorst! Van 18 t/m 21 oktober 2017 vindt in en rond Venhorst het ‘European Rural Parliament’ plaats. Een bijeenkomst met vertegenwoordigers van internationale ‘kleine kernen’. De naar verwachting ruim 300 vertegenwoordigers uit tientallen landen buigen zich die dagen over kwesties als natuur, voeding en energie in relatie tot mensen. Het centrum van alle activiteiten is Venhorst maar ook alle

omliggende plaatsen kunnen buitenlandse bezoekers verwachten. Elke 2 jaar wordt het ‘European Rural Parliament’ georganiseerd. Na de edities in Brussel (2013), het Oostenrijkse Schärding (2015) heeft onze regio, na een strenge selectieprocedure, de eer gekregen om het evenement dit jaar te organiseren. Heel bijzonder want het is niet ‘zomaar een bijeenkomst’. Uiteindelijk moet er, na het evenement, een aangepast manifest en een ‘Declaration of Venhorst’ op tafel komen. Deze stukken worden in heel Europa als aandachtspunt voor de ontwikkeling van het platteland gebruikt. Een belangrijk, internationaal evenement dus. Dat vraagt de nodige voorbereidingen. Gelukkig kan de organisatie rekenen op een (grote) groep vrijwilligers uit

Venhorst. Zij ontvangen alle buitenlandse gasten met open armen door, bijvoorbeeld, mee te werken met het vervoer, de catering, de aankleding en/of door het bieden van een slaapplaats! Omdat er veel gasten komen zijn er ook veel ‘handjes’ (en gastgezinnen) nodig … Dat betekent dat we voor vrijwel alle werkgroepen nog enthousiaste vrijwilligers kunnen gebruiken! Kijk eens op www.erp2017.nl welke werkgroepen er zijn? Er zit vast een groep bij waar jij bij past. Als je dan toch op die website bent: Meld je dan meteen aan? Samen maken we van het European Rural Parliament 2017 een onvergetelijk evenement en maken we Venhorst onvergetelijk voor heel Europa!

Heemkundekring Sint Achten op Boeckel Ook in 2017 heeft de heemkundekring weer een programma met verschillende lezingen gepland. De derde lezing in deze reeks wordt op dinsdag 26 september verzorgd door Ton Vogels uit Boekel en is getiteld ‘Boekel, natuurlijk’. Ton is al jarenlang actief in Boekel op het gebied van natuur en natuureducatie (o.a. Jeugdnatuurwacht en Stichting D’n Eik). ‘Boekel, natuurlijk’ Ton Vogels zal het een en ander vertellen over de natuur in Boekel en Venhorst. Mede door middel van foto’s en filmpjes zal hij laten zien dat er nog aardig wat mooie natuur in onze gemeente is te vinden. Verschillende verenigingen zetten zich ervoor in om de natuur in onze gemeente te beschermen of te versterken. Iedere leeftijd kan hier zijn of haar steentje aan bijdragen. Waar en wanneer We zien u graag op dinsdag 26 september om 20.00 uur in het Sint-Jangebouw aan het Sint-Janplein 20 in Boekel (ingang ‘Samen Sterk’). Zowel leden als niet-leden zijn welkom. De toegang is gratis, net als de eerste kop koffie/thee.


Algemeen Ad Bouw Wonen + Slapen klaar voor toekomst op nieuwe locatie Ad Bouw opende afgelopen week de nieuwe winkel aan de Loopkantstraat in Uden. ''We zijn een nieuwe weg ingeslagen en hebben een frisse, nieuwe woon- en slaapwinkel gecreëerd''. Je vindt er nu alles op het gebied van meubelen, relaxstoelen, vloeren, gordijnen en slapen. Veel mensen kennen de woonwinkel al 23 jaar, we zijn een betrouwbare naam die staat voor kwaliteit. ''We zijn klaar voor de toekomst, zijn gedreven en enthousiast'', vertelt Ad. “Op de oude locatie was er geen mogelijkheid om uit te breiden. Met de aankoop van deze prominente plek nabij de Woonboulevard hebben we een mooie zichtlocatie en kunnen we de komende jaren nog volop uitbreiden aan de achterzijde, vult Ruben Bouw aan. De Udense winkel biedt nu ook alles aan op het gebied van slapen. Er is bewust gekozen om alleen maar samen te werken met Nederlandse merken. Dat is uniek in Uden. ''We proberen altijd andere producten te laten zien dan je bij vergelijkbare

winkels ziet. Een veel gehoorde reactie na bijna een week open te zijn is dat er echt andere meubels staan dan op de rest van de Woonboulevard. “Een groter compliment kunnen we niet krijgen!'', vertellen de Udense ondernemers trots. Om de opening te vieren, is er een mooie actie: t/m 30 september krijgt iedereen 15 procent korting op alle boxsprings en matrassen van AVEK en Optisleep. Op de nieuwe winkel aan de Loopkantstraat 30 wordt enthousiast gereageerd. ''De eerste reacties waren formidabel, we zitten hier dan ook erg mooi'', aldus Ad. ''Dit

Het einde van het aardbeienseizoen nadert!! Onze aardbeien zijn verkrijgbaar t/m zaterdag 30 september. Daarna zullen wij onze winkel gaan sluiten.

Nu 35% KORTING op onze houdbare streekprodukten Begin april met de start van het aspergeseizoen staan wij graag weer voor U klaar!!

BOERDERIJWINKEL DE ZIJP Zijp 7, Boekel, 06 20364524 Geopend vrijdag 9.00 - 18.00 uur Zaterdag 9.00 - 17.00 uur

pand zag er eerst wat gedateerd uit. Met het Udense architectenbureau Arceau hebben we het een uitstraling gegeven die helemaal van deze tijd is. We zijn erg blij met het eindresultaat'', vertelt Ruben. ''We hoeven niet de grootste van Uden te zijn, maar willen uitblinken in service en echt mooie producten. We bieden goede service en we zijn bereid om dat stapje extra te zetten voor de klant.'' Kijk voor meer informatie op www.adbouw.nl of bezoek de winkel. Ook aanstaande zondag 24 september is Ad Bouw geopend van 12:00 - 17:00uur


Algemeen

Woensdag 20-9-2017 is er een masterclass bij kookstudio “creative culinary studios” aan de Bergstraat voor de groepjes die zich ingeschreven hebben voor de Keukenbazen Battle. Jurylid Hans Melis geeft samen met Marc v.Haandel de teams tips en aanwijzingen om zo het hoofdgerecht, nog vóór de definitieve inschrijving, zo goed mogelijk te presenteren. De teams kunnen

eventueel deze middag dan ook nog foto’s maken van hun gerecht. Er zijn op dit moment 3 groepjes aangemeld. Via mail houden wij deze kinderen en hun ouders op de hoogte. Je kunt je nog aanmelden voor de Keukenbazen battle 2017! Doe het wel snel want het kan tot en met 24 september 2017. Vergeet niet de beschrijving van jullie gerecht, de ingrediënten en

Informatie over veranderingen binnen Apotheek Boekel Apotheek Boekel gaat de organisatie Alphega per 01-10-2017 verlaten. Dit is een weloverwogen beslissing geweest. Dit heeft mede tot gevolg dat de naam van de apotheek verandert naar Apotheek Boekel. Ook de kenmerken van de Alphega formule zullen verdwijnen. Denk hierbij aan het logo, de website die er anders uit zal gaan zien en Boots producten die we niet meer kunnen leveren. We zullen er naar streven om de betrouwbaarheid van levering van medicijnen beter of in ieder geval op het oude niveau te brengen. Door deze verandering maken we geen deel meer uit van een grote internationale organisatie en gaan we meer landelijk en lokaal gericht werken. Tevens willen we bekend maken dat u een nieuw gezicht in de in de apotheek zult zien. Dit is apotheker Sander v.d.Bogert. Het verdere team blijft ongewijzigd. Heeft u vragen over deze veranderingen dan horen we deze graag. Met vriendelijke groet, Team Apotheek Boekel

Vacature

foto’s mee te sturen! Alle info kun je nog eens nalezen op www.keukenbazen.nl Zou jij graag meedoen aan de wedstrijd maar heb je geen andere teamleden kunnen vinden?? Neem dan zsm contact op met keukenbazen Boekel. Wie weet is er nog iemand anders die op zoek is naar een teamgenootje. Stuur een berichtje naar keukenbazen@boekel.nl Donderdag 28-9-2017 om 16.00 uur is de bekendmaking van de Boekelse finalisten in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze feestelijke bijeenkomst is alleen voor genodigden. Dit zijn de deelnemende teams en hun ouders, alle foodsuppliers uit Boekel en Venhorst.

Sloepie

Kom gezellig naar ons toe……. Plaats mfc de horst te venhorst Wanneer: vrijdag 22 september Uur: 18.30-20.30 Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur sloepie De volgende Sloepie avonden zijn op: 6 en 13 oktober, 3 en 17 november, 1 en 22 december - Gelieve geen mobiel mee te nemen - De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.

Wij zijn op zoek naar:

een INTERIEURVERZORGER/-STER voor onze bedrijfspanden in Boekel en Venhorst - werkzaamheden zijn schoonhouden van kantoren, kantines en sanitaire ruimtes - gemiddelde tijd ± 8 uur per week - dagen: zaterdagochtend van 08.00-12.00 uur en andere dag in overleg in te vullen.

1 of 2 PERSONEN VOOR HET SCHOONMAKEN van de productievloer en buitenterrein - dagen: zaterdagmorgen van 08.00-12.00 uur - leeftijd 14 tot max. 20 jaar

Voor verdere informatie 0492-351384 of 06-41147130. Vraag naar Tonnie.
Boekel-Venhorst DOORSTART VOOR VVD BOEKEL VENHORST? UITNODIGING OPENBARE BIJEENKOMST VOOR ALLE LIBERALEN UIT DE GEMEENTE BOEKEL GAST: ONNO HOES, Voorzitter VVD Zuid Nederland

TIJDSTIP: 26 september, 20 uur, inloop vanaf 19:30 uur LOCATIE: LA COMPAGNIE Boekel is bij de laatste landelijke verkiezingen blauw gekleurd. VVD had de meeste stemmen in onze gemeente. Gaat Boekel, met zoveel liberalen in haar midden, verder zonder lokale liberale partij? Denk mee, praat mee en doe mee! Het gaat over de toekomst van de inwoners van de gemeente Boekel.


Sport

Tennis in Venhorst Nog een paar weken wachten en dan is het zover: Begin oktober starten we met de aanleg van de tennisbanen in Venhorst! We hebben inmiddels 110 tennisleden en 100 obligaties mogen ontvangen. Iets waar we erg blij mee zijn, zonder deze opgaaf en steun was de oprichting niet mogelijk geweest. Ondanks dat zijn extra leden altijd welkom, we zitten namelijk nog iets onder onze prognose. Daarnaast is een financiële buffer natuurlijk welkom om de omgeving rond de tennisbanen mooi te kunnen aankleden. Denk hierbij aan bankjes rondom de velden, aankleding van het terras en wellicht een speeltuintje voor de jongste supporters. Wil je gaan tennissen of KPJ Tennis Venhorst een steuntje in de rug geven met een obligatie of een sponsoring? Stuur dan even een mail naar kpjtennisvenhorst@gmail.com. We nemen dan direct contact met je op. Alvast bedankt! Bestuur KPJ Tennis Venhorst

Iedere dinsdag; na school één uur lang ‘Balplezier’ in Boekel!! Zit je in Boekel of Venhorst op de basisschool en ben je 5 jaar of ouder? Vind je het leuk om op een sportieve manier met een bal bezig te zijn? Dan kun je voortaan iedere dinsdag om 15:30 uur terecht in sporthal De Burcht te Boekel. Volleybalclub Unitas organiseert daar i.s.m. stichting Binnensport Boekel onder deskundige begeleiding allerlei activiteiten met ‘de bal’ als middelpunt. Sport en plezier komen hier samen en je zult op een heleboel manieren actief bezig zijn. Op leuke, speelse en sportieve wijze zal dit uur

‘Balplezier’ worden gevuld zodat je na afloop alweer verlangt naar de volgende dinsdag! Kom dus vrijblijvend eens meedoen, de eerste 4 keer kan dat sowieso gratis! Vergeet niet je sportkleren een gymschoenen en vooral… héél veel goeie zin! Tot dinsdag om 15:30 uur in sporthal De Burcht bij ‘Balplezier’!! Meer weten? Mail naar marijn@vc-unitas.nl of naar luc_vanhout@hotmail.com

Tenslotte was er op vrijdagmiddag een softbalclinic voor de kinderen van groep 4 t/m 8 gegeven door vereniging GHSV uit Gemert. Het was een super leuke clinic en ze zoeken nog sportieve jongens en meiden die willen softballen. Graag bedanken we alle verenigingen en trainers voor hun bijdrage aan weer een geslaagde Nationale sportweek! Wij hebben genoten van de enthousiaste deelname van alle kinderen! Wij zien jullie graag bij onze volgende activiteiten! Houdt daarvoor onze website in de gaten: www.sporthaldeburcht.nl

KORFBALVERENIGING

JES Nationale sportweek 2017 Van zaterdag 9 t/m zondag 17 september was het weer nationale sportweek. Een ideale gelegenheid om het sporten extra onder de aandacht te brengen! Vele kinderen namen deel aan de diverse sportieve activiteiten georganiseerd door Stichting Binnensport Boekel. Op woensdag- en zaterdagochtend waren er diverse leuke activiteiten voor de allerkleinsten zoals het ballenfeest, klimkampioentjes en de klauter kabouters. Op woensdagmiddag was het weer tijd voor de traditionele clinicdag voor de basisschooljeugd, waarbij trainers van de Boekelse sportverenigingen Badmintonclub ’t Veertje, Handbalvereniging Habo ’95, Hockeyclub Boekel, Tennisclub Boekel en Volleybalvereniging Unitas de kinderen een leuke clinic aanboden.

Uitslagen 13, 16 en 17 september SkunK MW1 - JES MW1 7-5 JES B1 - Prinses Irene B2 6-4 Altior F1- JES F1 12-2 TOG 1 - JES 1 6-13 JES 2 - Odisco 2 15-5 Programma 23 september JES B1 - Flash B1 15.00 u JES C1 - Flamingo’s (M) C1 13.45 u JES D1 - Rosolo D3 12.30 u JES E1 - Rooi E2 11.15 u JES E1 - Klick’15/Miko’76 E1 11.15 u Programma 24 september JES 1 - Nas 1 13.00 u JES 3 - De Peelkorf 3 11.15 u Programma 27 september Avanti (S) MW1 - JES MW1 Schijndel, 20.00 u

Softbalclinic GHSV uit Gemert 15-09-2017


Sport Samen Sterk PRIJSKAARTEN 13 september RIKKEN 1. Betsie Vogels 2. Ria Welten 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Leen Emonds 2. Dora Dapperens 3. Erna Verstegen

79 pnt. 40 pnt. 7 pnt. 125 pnt. 33 pnt. 27 pnt.

Hockeyclub Boekel Dames 1 Franssen Optiek - Dommel Zondag 17 september was het dan zo ver, het seizoen voor HCBoekel Dames 1 ging weer van start. Na een felle voorbereiding en een gezellig teamweekend waren de dames helemaal klaar om het seizoen met een klapper te starten. De wedstrijd was pas 3 minuten van start en de eerste goal werd al gescoord door Manon Reijbroek. Een minuut later was het alweer raak, ditmaal uit een strafcorner die hard afgestraft werd door Annenienke v.d.Ven. In de 10e minuut scoorde Bo Boeien de 3-0. De rest van de eerste helft werd nog hard gestreden maar niet meer gescoord. Na een goede peptalk in de rust werd besproken dat het spelletje nog niet gespeeld was en er punten gepakt moesten worden. Vol goede moed gingen de dames weer het veld op en werd in de eerste minuut na een mooie voorzet van Sanne Reijbroek de 4-0 gescoord door Eline Tielemans. De 5-0 kwam 6 minuten later door een mooie

backhand van Sanne Reijbroek. De dames waren los en de goals bleven maar vallen. Zo scoorde ook Elvere Rijkers de 6-0 na een prachtige voorzet van Bo Boeien. 2 minuten hierna scoorde ook Marelke Rijkers een goal vanuit een strafcorner en stond het 7-0. In de 20e minuut van de 2e helft scoorde Sanne Reijbroek de 8-0 na een mooie voorzet van Gitte Cornelissen. Hierna werd het spelletje nog mooi uitgespeeld, Dommel had nog een paar goede kansen maar deze werden allemaal prachtig gehouden door keeper Lola v.d.Elzen. HCBoekel dames 1 heeft een goede start gemaakt en de dames zijn helemaal klaar voor de rest van het seizoen!

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Bedo C1 - Meisjes C2 6-15 Tremeg D1 - D-jeugd 2 12-7 Meisjes C1 - Helios '72 C1 17-24 Meisjes B1 - Bedo/KPJ DB1 11-7 D-jeugd 1 - EHV D2 8-28 Dames A2 - Taxandria DA1 28-12 Olympia'89/DOS'80 B1 - Jongens B1 36-24 Programma zaterdag Bedo E1 - E-jeugd 2 11.00 u EHV E1 - E-jeugd 1 11.45 u Programma zondag D-jeugd 2 - De Sprint D1 10.00 u D-jeugd 1 - Swift D1 10.45 u Bedo B1 - Jongens B1 11.00 u Dames A2 - RED-RAG/Tachos DA1 11.30 u Aristos DA1 - Dames A1 12.00 u PSV Handbal C1 - Meisjes C1 12.05 u

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 11 september: MVS Grootkeuken - TK ’t Stuupke 5-3 Café LC/OOvB - Elreka Hekwerken 7-0 Snackpoint LC - v.d.Aa Klusbedrijf 5-3 Heuveltraining/v.Hoff T.W. - Torpedo TUB 4-1 v.d.Boogaard/v.Sleeuwen - Quick Hedge 2-2 v.Haandel Metaal - Café Gij & Ik 4-0 Midi Stender - Donkers / Claasse 5-0 Porte de Provence - Invorm Interieur 5-5 Programma 25 september: Zaal A Donkers/Claasse - Invorm Interieurbouw 18.45 u Quick Hedge - v.d. Aa Klus 19.30 u Elreka Hekwerken - Planotec E-Diensten 20.15 u Stuc Force - Café Gij & Ik 21.00 u Zaal B Porte de Provence - Mahobo 18.45 u De Schutboom - Snackpoint LC 19.30 u Café LC/OOvB - TK ’t Stuupke 20.15 u v.Haandel Met. - Torpedo TUB 21.00 u

KBO Bridge Boszicht Uitslag 15 september: 1 H.v.Houtum-L.Otten 64,17% 2 J.v.d.Elzen-M.v-dNieuwenhof 62,50% 3 J.Witlox-M.v.Dinteren 58,33% 4 N.v.d.Burgt-M.Coolen 56,67% 5 T. de Rijt-W.v.d.Elzen 53,33% 6 J.Aalbregt-D.Polman 52,08% Voor informatie kan gebeld worden naar: Diny Polman 841800 of Léon Otten 321208. Aan- of afmelden voor Vrijdag 11.00 uur

ties para e r l uw oor a & v van k Oo ken n a m ke ch ctris de rollui e l e an het esta wering. b w u on en z


Sport

Competitie ’t Veertje van start Op zondag 17 september was de eerste competitiewedstrijd binnen de NBB competitie (Nederlandse Badminton Bond) en ook een groot aantal competitiespelers van ’t Veertje moesten deze zondag aan de bak. ’t Veertje 1 is vorig jaar kampioen geworden en daarmee gepromoveerd naar de 3e divisie. Deze zondag moesten ze tegen KEMBIT Roosterse uit Limburg. Met de damesdubbel en herendubbel werd goed gestart, beide dubbels werden in 2 sets gewonnen. De eerste singels werden niet zomaar gewonnen of verloren, zowel de heren als damessingel werd een driesetter, waarbij de punten eerlijk verdeeld worden. Ook in de tweede singels werden de punten eerlijk verdeeld, alleen nu in 2 sets. Vervolgens was het tijd voor de mixen, de eerste mix werd gewonnen en de tweede helaas verloren. Met een 5-3 overwinning een goede start van de competitie. ’t Veertje 2 had deze zondag nog vrij, maar goed ook met al die vakantiegangers in dit team. ’t Veertje U11 speelt dit jaar voor de tweede keer competitie, vorig seizoen moest het team er echt nog in komen en wennen aan wedstrijden spelen en werd er helaas in de hele competitie maar 3 partijen gewonnen en dus 3 punten gescoord. Vandaag gingen de dames vol goede moed weer van start en wisten ze in de eerste competitiewedstrijd al 2 partijen te winnen tegen Oss U11/2, dus de eerste 2 punten zijn binnen. Dames ga zo door! En als laatste team is er nog het gemengde team bestaande uit 2 dames van ’t Veertje en 4 spelers uit Lieshout. Deze zondagochtend werd de thuiswedstrijd gespeeld in Sporthal De Burcht, de overige thuiswedstrijden worden gespeeld in Lieshout. Dit team moest duidelijk nog even aan elkaar, de zaal en het niveau wennen. Helaas werd er dan ook met 08 verloren van BVC ’74 uit Cuijk. Uitslagen ’t Veertje 1 - EMBIT Roosterse 1 5-3 ’t Veertje U11 - Oss U11/2 2-6 ’t Veertje/Lieshout U15 - BVC ’74 0-8 Badmin(i)ton voor iedereen Badminton is er voor iedereen, dus ben jij

nog op zoek naar een sport, kom een paar keer meedoen en ervaar hoe leuk het is. Speciaal voor de allerjongsten onder ons (basisschool groep 1 t/m 3) hebben we op donderdag van 18.1519.00 uur bad-mini-ton, waar spelenderwijs wordt gewerkt aan racketvaardigheid en hand-oog coördinatie. Trek je sportkleren en schoenen aan en kom mee doen! Ook bij de volgende groep, de pupillen/aspiranten is er nog plaats voor nieuwe leden. Dus zit jij in groep 4 t/m 7 op de basisschool, dan ben je hier van harte welkom op donderdag van 18.15-19.15 uur. Ben je al wat ouder (groep 8 basisschool of middelbare school) dan ben je van harte welkom bij de junioren. Zij trainen op donderdag van 19.15-20.15 uur. En als laatste zijn er de volwassenen, zij kunnen op 2 dagen spelen. We hebben een woensdagochtendgroep van 9.0010.30 uur en een donderdagavond groep van 20.15-22.15 uur. Wil je meer informatie over ’t Veertje, kijk dan op www.bcveertje.nl. Wil je meer informatie over badmin(i)ton, neem dan contact op met Job van Zutven (tel. 0620128955).

Jeugd presentatiedag Boekel Sport Zondag begint voor Boekel Sport het nieuwe voetbalseizoen met een thuiswedstrijd tegen Hapse Boys uit Haps. Voorafgaande aan deze wedstrijd worden op het hoofdveld de jeugdteams gepresenteerd. Met deze presentatie wil Boekel Sport laten zien dat veel jongeren in de gemeente actief met deze sport bezig zijn maar het is ook een dankjewel naar de sponsoren. Iedereen is vanaf 11.30 uur welkom om de jeugdleden aan te moedigen. Na de jeugdpresentatie wordt ook de opgepimpte kantine heropend. Tijdens de zomermaanden hebben vrijwilligers het binnengedeelte van de kantine onderhanden genomen en zondag is het resultaat te zien. Daarna is de start van de voetbalcompetitie. Boekel Sport heeft drie bekerwedstrijden achter de rug waarin het ongeslagen bleef. In Boerdonk werd met 0-3 gewonnen en thuis werden Avesteijn uit

Dinther en Keldonk met respectievelijk 43 en 4-0 verslagen. Dus heeft het team van John Elbers zich geplaatst voor de knock-out fase. Iedereen is zondag welkom op Sportpark De Donk om de jeugd maar ook het team te steunen.

Uitslag 14 september A-lijn 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 61,25% 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 60,42% 3. Hr. en Mw.v.Berlo 56,25% 4. Dames Verbakel-Vijge 56,25% 5. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 55,42% 6. Mw.v.Dinteren-Hr.v.Boxmeer 53,33% 7. Dames Ceelen-Delisse 50,00% B-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Burgt 58,33% 2. Dames Koster-Verbeek 56,77% 3. Heren Manders-Otten 55,00% 4. Dames Huijbregts-v.d.Linden 54,17% 5. Mw. de Graaf-Hr.v.d.Heijden 53,65% 6. Dames v.Berlo-v.Dooren 53,13% C-lijn 1. Hr. en Mw.Verhoeven 64,58% 2. Hr. en Mw.Aalbregt 59,58% 3. Dames Biemans-v.d.Elzen 56,67% 4. Dames v.d.Elzen-Polman 53,33% 5. Dames v.d.Boom-Schots 51,67% De totale uitslag kunt U vinden op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

KBO kaarten voor SENIOREN Uitslagen 11 september 2017 RIKKEN 1. Anneke v.Hoof 82 pnt. 2. Ida v.Rooy 74 pnt. 3. Betsie Vogels 70 pnt. 4. Toos Verhofstad 68 pnt. 5. An v.Asseldonk 59 pnt. 6. Ria v.Stiphout 68 pnt. Poedelprijs Martha v.Moorsel -114 pnt. JOKEREN 1. Anneke v.d.Cruysen 179 pnt 2. Zus Vesters 93 pnt 3. Tonny v.Exel 34 pnt Poedelprijs Christien Dapperen -72 pnt.


KOFFERBAKVERKOOP

ZONDAG 24 september van 9.00 uur tot 15.00 uur op het EVENEMENTENTERREIN Waterval 3a www.agathagilde.nl

Entree: € 2,- kinderen t/m 12 jaar GRATIS. GRATIS PARKEREN BEWAARADVERTENTIE

Het BESTE onderhoud voor de BESTE prijs! REPARATIE, ONDERHOUD en SLIJPEN van alle soorten en merken TUINMACHINES en GEREEDSCHAPPEN. Wij repareren alle bekende merken met originele onderdelen zoals Etesia, Honda, Husqvarna, Masport, Metabo, Stihl, Superia enz.

Ook voor ZAAGKETTINGEN, MOTOROLIE, KETTINGOLIE, ASPEN 2-TAKT en 4-TAKT BENZINE en ONDERDELEN voor de doehetzelver. Alles voor uw hout- en kolenkachel zoals PIJPEN, BOCHTEN, REGENKAPPEN, GLASRUITEN, KIT, KOORD, VERF, VV LIIJM, MICA, KACHELPOETS enz. Ook verhuren wij HOUTKLOVER, VERTIKUTEERMACHINE, SPITFREES, HEGGENSCHAPREN, MOTORZEIS, GRONDBOOR enz. Vaste openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00-17.30 uur, zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Overige dagen op afspraak, bel dan 06-23446218

H.O. Willy van de Valk Bergstraat 62 - unit 2, Boekel DE MAN DIE OOK REPAREREN KAN

Van oudsher SPECIALIST in KOOIMAAIERS!


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 17 september Venhorst 1 - Venray 1 3-5 Venhorst 2 - Ondo 2 3-3 HBV 2 - Venhorst 3 4-1 Gemert 8 - Venhorst 4 3-6 Venhorst 5 - Excellent 4 5-0 Programma 23 september Veteranen SCMH - Venhorst Programma 24 september Venhorst 1 - Prinses Irene 1 14.30 u Eli 2 - Venhorst 2 11.30 u Sparta'25 6 - Venhorst 3 10.00 u Venhorst 4 - MVC 3 12.00 u VCO 3 - Venhorst 5 10.00 u Dames Venhorst 1 - Eli 1 11.00 u Venhorst 1 - SV Venraij 1 Zondag speelde Venhorst 1 thuis de bekerwedstrijd tegen 1e klasser SV Venraij. Het werd een aantrekkelijke wedstrijd, die door Venhorst verloren werd met 3-5. Venraij was efficiënter in het afmaken van de kansen maar qua veld-

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken - Raamdorpels - Deurlijsten - Vensterbanken - Muurafdekken - Deurdorpels - Keukenbladen etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!

www.koensterkennatuursteen.nl

Beekerheide 26 Beek en Donk Tel. 0618336668 ksterkennatuursteen@gmail.com

spel was er niet zoveel verschil te bespeuren. Volgende week begint het echte werk, de competitie, met een thuiswedstrijd tegen Prinses Irene. We herinneren ons nog wel de start 2 jaar geleden in de 2e klasse……. Met flinke steun van onze supporters wil Venhorst dit keer beter voor de dag komen. Succes gewenst mannen. Programma 60-jarig jubileum, vrijdag 13 oktober 2017 Zoals bekend spelen alle seniorenteams en JO19 op vrijdagavond een wedstrijd(je) tegen zelf uitgekozen tegenstanders. De wedstrijden duren 2 x 20 minuten en we beginnen om 19.00 uur. Na afloop 3e helft in de feesttent met DJ Max. Hieronder volgt het voorlopige schema: 19.00-19.40 u: JO19 - Hockey Dames Boekel Vrouwen2 - Oud-dames Venhorst 1 - C en D jeugd 19.45-20.25 u: Veteranen - Oud spelers Venhorst Venhorst 3 - Boeren Venhorst 20.30-21.10 u: Venhorst 5 - CV De Peeltuuters Vrouwen 1 - Ouders 21.15-21.55 u: Venhorst 2 - JES Venhorst 4 - Boekel Sport Dames Het lijkt voor de hand te liggen dat pas in de 3e helft de punten verdeeld gaan worden, maar de wedstrijden zelf zien er zo aantrekkelijk uit dat ze flink wat toeschouwers zullen trekken. Van harte welkom. Het programma voor zaterdag en zondag is te bekijken op de website. Voor de feestavond zaterdag met de band SPOT! zijn toegangskaarten te koop in de kantine van de voetbalvereniging en bij Plein 31; kosten € 10,00, inclusief 4 consumptiebonnen. Dat mag je niet missen! Volgende keer weer meer nieuws. Uitslagen 16 september Handel JO19-1 - Venhorst JO19-1 13-0 Venhorst JO17-1 - Toxandria JO17-1 14-1 Excellent JO17-3G - Venhorst JO17-2 1-3 VOW JO15-1 - Venhorst JO15-1 0-1 Venhorst JO15-2 - Boekel Sport JO15-2 2-12 De Zwaluw JO13-1 - Venhorst JO13-1 1-5 Venhorst JO13-2 - Achates JO13-4M 7-1 Venhorst MO13-1 - SES MO13-1 8-3 Venhorst JO11-1 - VIOS'38 JO11-2 16-0

Venhorst JO11-2 - ElsendorpJO11-1G 2-3 Venhorst JO11-3 - Elsendorp JO11-2 2-13 Venhorst JO9-1 - Juliana Mill JO9-3 12-7 SV Milsbeek JO8-2 - Venhorst JO8-2 1-9 Programma 23 september JVC Cuijk JO19-2 - Venhorst JO19-1 vertrek 13.30 u, 15.00 u Venhorst JO17-1 - Merselo JO17-1G 14.30 u Boekel Sport JO17-3 - Venhorst JO17-2 vertrek 14.00 u, 14.45 u Vitesse'08 JO15-1 - Venhorst JO15-1 vertrek 09.45 u, 11.00 u Venhorst JO15-2 - Juliana Mill JO15-3 13.00 u Venhorst JO13-1 - Vitesse'08 JO13-1 13.30 u SV Venray JO13-7 - Venhorst JO13-2 vertrek 07.45 u, 08.45 u Venhorst MO13-1 - DAW MO13-1 11.30 u FC de Rakt JO11-3 - Venhorst JO11-1 vertrek 09.00 u, 10.00 u Venhorst JO11-2 - Festilent JO11-3G 09.00 u Venhorst JO11-3 - SES JO11-309.00 u JVC Cuijk MO11-1 - Venhorst MO11-1 vertrek 09.00 u, 10.00 u JVC Cuijk JO9-3 - Venhorst JO9-1 vertrek 08.00 u, 09.00 u De Zwaluw JO8-2 - Venhorst JO8-1G vertrek 09.00 u, 10.00 u Venhorst JO8-2 - Achilles Reek JO8-1G 10.15 u Mini-pupillen 09.30 u

Dames sportclub Venhorst Dames uit Venhorst en Boekel. Heb je zin om op woensdagavond een uur te komen sporten met ons, kom dan eens vrijblijvend kijken/meedoen; aerobics, grondoefeningen, krachtoefeningen, bbb en spel. Dit alles onder leiding van een erkende sportinstructrice, die vanaf 27 september aanwezig is. Om 20.00 uur hebben we nog ruimte voor sportieve dames. Voor informatie bel Marianne Beekmans 0492 351532 of Tiny Hartjes 0492-351892.


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) Th. v. Alphen - J. v. Zon 44-45 B. v.d. Heijden - H. v. Houtum 42-31 Sj. Donkers - B. v.d. Mortel 43-37 C. Sanders - F. v. Boxtel 31-23 Th. v. Alphen - R. Willems 48-79 R. Berens - M. Timmers 35-26 L. Otten - Chr. Coolen 70-37 G. Zomers - J. v. Zon 168-65 P. Koonings - A. v. Duijnhoven 29-35 Libre B (20 beurten) J. Donkers - M. v. Haandel 49-35 M. v. Schijndel - H. Arts 36-23 J. Coolen - A. v.d. Kimmenade 33-31 J. Kusters - B. v.d. Bosch 27-28 A. v. Moorsel - H.v.d. Berg 56-23 P. v. Duren - M. v. Doren 48-34 J. v.d. Aa - A. Verstegen 40-20 P. v. Doren - H. v. Duren 22-31 M. v.d. Heijden - H. Coppens 32-28 Libre C (20 beurten) H. v. Melis - J. v. Haare 11-16 A. v.d. Kamp - W. Kroos 19-15 T. v. Sleeuwen - J. v. Berlo 23-30 Th. v.d. Burgt - J. v. Osch 7-21 P. v. Rijbroek - J. v.d. Broek 17-14 M. de Rijck - F. v.d. Bosch 12-33 J. v. Asseldonk - Th. Snijders 35-10 Cl. Aldenhuijsen - H. v. Vorst 8-18 P. Raijmakers - A. v.d. Burgt 15-12 W. Kroos - Th. v.d. Burgt 17-7 Bandstoten A (20 beurten) H. v. Houtum - G. v. Exel 20-50 H. v.d. Zanden - G. Zomers 25-78 J. v. Zon - R. Willems 50-31 A. v. Asseldonk - G. Verwegen 21-31 A. v. Moorsel - Sj. Donkers 26-38 P. Koonings - A. v. Duijnhoven 26-24 J. Kusters - M. v. Doren 20-22 B. v.d. Mortel - J. Coolen 30-23 M.Timmers - R. Berens 23-32 F. v. Boxtel - G. Verwegen 21-14 Bandstoten B (20 beurten) P. Raijmakers - H. Arts 19-26

H. v. Duren - M. v.d. Heijden H. v.d. Nieuwenhof - J. v. Berlo J. v. Osch - Harrie v.d. Berg J. Manders - B. v.d. Bosch A. v.d. Burgt - A. v.d. Kamp Cl. Aldenhuijsen - P. v. Rijbroek Th. v.d. Burgt - T. v.d. Heijden J. v. Haare - M. v. Haandel Driebanden (20 beurten) H. v. Melis - J. v. Boerdonk J. Kusters - J. v. Boerdonk Sj. Donkers - J. Heesen J. Coolen - N. v. Kessel H.v.Es - J. Donkers H. v. Melis - N. v. Kessel J. Coolen - J. Heesen

23-20 2-13 22-12 8-19 7-9 6-5 4-20 12-20 3-9 9-4 21-10 7-0 10-11 4-13 5-12

Samen Sterk Libre A: Jaap Heesen - Corrie v.d.Laar 40-47 Martien v.d.Elzen - Wim v.d.Broek36-56 Wessel v.d.Ven - Bert Klokgieter 68-32 Theo v.d.Ven - Adrie v.d.Laar 52-24 Theo v.Alphen - Cor Vereijken 61-54 Libre B: Frits Koolen - Toon Hoevenaars 34-43 Jan Manders - Andre v.Bergen 15-14 Jan Sleegers - Albert Kerkhof 11-17 Gerrit v.d.Cruijsen - Piet Raaijmakers 27-3 Bert Donkers - Andries Emonds 14-24 Jan v.Kilsdonk - Jan v.Kessel 10-13 Bert Donkers - Arnold v.Dijk 20-16 Bandstoten: Martien v.d.Elzen - Jan v.Kessel 30-9 Piet v.d.Sanden - Adrie v.d.Laar 15-26 Frits Koolen - Corrie v.d.Laar 28-19 Bert Thoonen - Jaap Heesen 68-24 Adrie v.d.Laar - Andre v.Bergen 36-15 Jan Emonds - Cor Vereijken 29-31 Corrie v.d.Laar - Martien v.d.Elzen18-13

Andre v.Bergen - Rien Koolen 3-23 14-37 Jan v.Kessel - Cor Vereijken Corrie v.d.Laar - Piet v.d.Sanden 17-19 41-52 Cor Vereijken - Bert Thoonen Driebanden: Corrie v.d.Laar - Wessel v.d.Ven 4-17 Frits Koolen - Jan Emonds 7-2 Cor Vereijken - Jaap Heesen 6-7 Adrie v.d.Laar - Gerard Trienekens 8-11

Wieler Toer Club Boekel Leudaltocht Een druk weekend voor WTC Boekel. Het was natuurlijk Toer Mee. Onze leden fietsten niet alleen de tocht, maar hebben ook meegeholpen door de posten te bemannen. Verder fietsten de B en de Cgroep hun tocht. Een gedelte van de Aen de B-groep vertrok om 7.00 uur in Boekel richting Roggel. Hier reden we een tocht van 100 kilometer in een gesloten peloton van 300 man. Een gigantische optocht door het Leudal. Deze tocht werd mede gesponsord door onze eigen mede kledingsponsor Asbest Sanering Het Zuiden. We werden verwelkomd met koffie en thee. Om 9.00 uur was de start en onze groep zat in de laatste gelederen en dat wil zeggen dat er af en toe flink gespurt moest worden. Na deze tocht, die perfect werd georganiseerd middels motoren en wegafzetters de echte Limburgse vlaai. Mooie ervaring, voor velen een intervaltraining. Verder werd er bij Maarten v.d.Cruijsen een Abraham gezet in zijn tuin. Maarten van harte proficiat en welkom bij de club der wijzen. Volgende week rijdt de A-groep de Dijkentocht, de B-groep de Wellse tocht en de C-groep de st.Oedenrodetocht. tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkom-

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

sten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. -----------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201.

volop 2e hands FIETSEN

John Rambach

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

BOUWSTOFFEN - HOUTHANDEL

VAN

DOOREN

MACHINALE HOUTBEWERKING

VENHORST 0492-351967

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Rijopleiding

JOHN VESTERS

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------

TE HUUR ruim appartement boven de Rabobank met een eigen garagebox op de begane grond. Appartement is goed bereikbaar met een lift. Tel:0653652058. ----------------------------------------------------HUISHOUDELIJKE HULP gezocht voor 3 uur per week in Venhorst te bevragen tel. 0413213300. Of via mail: kapiteinjip@hotmail.nl ----------------------------------------------------TE HUUR mooie opslagruimtes van circa 120 m2 voor zowel zelfstandigen als par-

VAN DER

WIJST LOK B.V.

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 06-22887186 / 06-23064406

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt

APPELS en PEREN Nu ook SANTANA en GOUDREINET Eieren, appelsap Open: vrijdag 14.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel 06-10258916

ticulieren. Goed afgesloten en met poort. Direct aanvaardbaar. Totaal te huur 1000 m2. Fam. Janssen, Grootven 3, 5428 NX Venhorst. Tel. 06-12962654. ----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com Kwaliteit en service gegarandeerd

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Renders decoratie voor verhuur en verkoop. Zie www.rendersdecoratie.nl of bel 0492-352192 en kom kijken in onze 360 M2 voorraad. ------------------------------------------------------

FEESTJE of een ander UITJE? Wil je ook wel eens wat anders? Kijk op www.agathagilde.nl/uitje -----------------------------------------------------MOEILIJKER TER BEEN? Kijk op www.annywillemsen.nl. ------------------------------------------------------

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

ACTIE: Gellak teennagels + voetreflex ontspannings massage nu € 30,• Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Gellak • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon • French pedicure (teennagels) • Energetix Magneet-Sieraden • Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

SCHUIFWANDSYSTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. ------------------------------------------------------Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------TE KOOP gevraagd nette eengezinswoning in de Donk, Vogelenzang of Dooleggen. Vraagprijs € 200.000,=. Bel 0618672301 -----------------------------------------------------GEVRAAGD huishoudelijke hulp, Nederlandstalig. Enkele uren per week. Alle voorkomende werkzaamheden. Betaling middels PGB budget. Informatie: tel. 0638480647. ------------------------------------------------------

Uw MOOIE HERINNERINGEN op DVD zoals videoband, mini DV en SVHS bandjes. Tel.06-51328558. -----------------------------------------------------GEVRAAGD tegen vergoeding: walnoten en tamme kastanjes. Elke avond en zaterdag inleveren, Spechtlaan 23, tel. 06-53791772. ------------------------------------------------------

Voorlichtingsbijeenkomst DIERENAMBULANCE HOKAZO Op 22 september a.s. houdt Stichting Hokazo een voorlichtingsbijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken op de dierenambulance. De bijeenkomst wordt gehouden bij Dierenopvangcentrum Hokazo in Uden en start

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Installatiemat.

om 19.00 uur. De dierenambulance haalt gevonden (wilde) dieren op en brengt ze naar de dierenarts (als ze gewond of ziek zijn) of naar een gespecialiseerd opvangcentrum. Het streven is een bereikbaarheid van 24/7. Nieuwe vrijwilligers zijn dan ook van harte welkom. Dierenambulance Hokazo maakt onderdeel uit van Stichting Hokazo. De stichting heeft, naast de dierenambulance, ook een eigen opvangcentrum voor honden en katten die zwervend worden aangetroffen of waarvan de eigenaar afstand doet. Zowel de ambulance als het opvangcentrum bedienen een gebied van 10 gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Meijerijstad en Uden.

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Voor binnen en buiten

MEUBELS OP MAAT & SFEER ACCESSOIRES

Arian Janssen

tel 06-12962654, info@sfeerhout.nl

www.sfeerhout.nl

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 0492-322300

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

ar Meer dan 50 ja k. er kw va in sterk

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur, zaterdag 08.00-15.00 uur. Zandhoek

1b, Boekel, tel. 321613. Milieustraat open op zaterdag van 09.00-13.00 uur op adres De Vlonder 110, Boekel.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


ACCOUNT MANAGER

account manager internet en marketing. buiten de deur om

• Bouw, denk en optimaliseer mee aan onze gloednieuwe website.

• Commerciële opleiding op MBO/HBO niveau; • Assertief, creatief en jezelf kunnen presenteren; • Spreekt de taal van de ondernemer; • Beschikbaar voor een fulltime functie (40 uur per week); Boekel. Kennis en/of werkervaring met • Commerciële activiteiten gericht op ondernemers; • Serviceverlening aan klanten; • Commerciële uitingen (nieuwsbrief, brochure);

• • • • • •

Een marktconform salaris Cursus tafelvoetballen Jonge en enthousiaste collega’s, naast het harde werken is het vaak lachen en brullen Golfen met de baas (op of buiten kantoor) Etc..

Voel je je aangesproken? Stuur je CV en motivatie naar

Druk- en zetfouten voorbehouden

.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.