31e jaargang nr 49, 14 juni '17

Page 1

Weekblad

31e Jaargang - 14 juni 2017

Boekel Venhorst 49 Feest op de Regenboog

WIE KENT HEM NIET? Jan v.d.Elzen de markante leraar van basisschool de Regenboog? Een man met uitstraling waar kinderen graag bij in de klas willen zitten. Een man waar ouders van kinderen graag mee te doen hebben. Een man op handen gedragen in de Boekelse gemeenschap en ver over de Boekelse grenzen. Een man die mensen verblijdt met zijn optredens in onvervalst dialect. Ja, deze man is 40 jaar leerkracht op basisschool de Regenboog. In 1977 start Jan als jong broekie zijn onderwijscarrière in zijn geboortedorp. Hij werkt als meester in een team met meer mannen dan vrouwen. In deze 40 jaar heeft hij in alle groepen les gegeven. Veel kinderen kennen zijn grappen en grollen en zij zullen bij het ophalen van herinneringen aan de basisschool hier zeker nog om lachen. Jan heeft veel in het onderwijs zien veranderen. Samen met collega’s, kinderen, ouders en de wereld maak je onderwijs. Jan heeft de kinderen veel geleerd. Hij heeft hard gewerkt. Hij brengt veel uren op school door, ook buiten schooltijd soms in gezelschap van zijn hazewindhond. Bergen werk heeft hij verzet. In zijn ogen veel wat er toe doet, maar ook veel wat er minder of niet toe doet. Een afschuwelijke hekel heeft hij aan registreren en allerlei andere werkzaamheden die van bovenaf worden opgelegd. Die hekel steekt hij niet onder schoolstoelen of schoolbanken en dat laat hij tijdens vergaderingen horen.

PEUGEOT SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Nummer

Daar staat tegenover dat hij ook vecht voor het behoud van de belangrijke schoolvakken: taal, rekenen, muziek, handvaardigheid en bewegingsonderwijs. Tijdens taallessen leert hij de kinderen het belang van de taal, ook het dialect “het mooie Boekels”. Kinderen genieten van niet meer gebruikte of vreemd uitgesproken woorden. Hij leert de kinderen luisteren naar muziek. Natuurlijk ook naar Het Boekels Kwartierke, de groep waarvan hij zelf de grote gangmaker is. Jan zingt, acteert en confereert met de toehoorders.

Andere sterke kanten van Jan zijn de handvaardigheidlessen. Altijd tot in de puntjes voorbereid en gebruikmakend van ouders. Tijdens deze lessen laat hij de kinderen kennismaken met diverse, niet alledaagse technieken, zoals solderen, timmeren, brandschilderen, macramé, enz. Ouders zijn zeer welkom voor ondersteuning. Het mooie is dat ouders de sfeer van de les kunnen proeven en kun-

nen zien hoe kinderen genieten in de groep. Een zwak heeft hij voor de muzieklessen. In de beginjaren van deze eeuw heeft hij als een terriër zich ingezet om de vakleerkracht voor muziek te behouden. Helaas moet er bezuinigd worden en “luxe” moet dan het eerste wegvallen. Dit heeft hem veel verdriet gedaan. Muziek maakt de wereld vrolijk en dat moet op de Regenboog ingeleverd worden. Kinderen die bij hem in de groep zitten blijven wel genieten van de muziek. Jan staat altijd klaar met zijn gitaar. Veel losse minuutjes worden opgevuld met muziek. Ook tijdens feesten is Jan de grote stimulator om de boel aan het zingen, dansen of bewegen te krijgen. Door collega’s wordt vaak een beroep op hem gedaan met kerst, carnaval, acties of jubilea. Jan vervult die wensen met verve en hij is tegelijkertijd trots en weet dan zeker dat het goed gebeurt. Hij heeft graag de touwtjes zelf in handen. Jan is ook een man die met de tijd meegaat: het digitale tijdperk levert hem veel voordelen op. Een druk op de knop en de wereld ligt aan je voeten tijdens lessen. Een nadeel voor hem is dat vanaf begin 2000 alles, maar dan ook alles, geregistreerd moet worden. Vervolg onder kerkberichten

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. ALPHEGA APOTHEEK: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiocoaching Boekel: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, tel: 0492-321463. Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail:

asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Geen vaste openingstijden, maar open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabantnoord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: openingstijden ma. t/m do. 09.00-18.00 uur; vrij. 09.00-20.00 uur; za. 009.00-17.00 uur Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 18 juni, 11e zondag door het jaar: Hoogfeest Sacramentsdag (van 15 juni): 11.00 u (St. Agathakerk) mmv. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken Misdienaars: Rosalyn en Emanuella Bamé. Intentie uit dankbaarheid t.g.v. een 50-jarig huwelijksjubileum; Marinus v.d.Ven en dochters Annie, Mia en Helga; Bert en Drieka v.d.ElzenEmonds; Wim v.d.Aa (vwg. jaargetijde 20 juni); Karel en Nel Gijsbers-Megens en overleden familie; Anna Verhoeven-Verbrugge; Cor Tielemans (vwg. vaderdag); Mathieu v.Duijnhoven; Toon v.d.Burgt en Marietje v.d. Burgt-v.Lankveld; Dennis Donkers; Piet v.d.Boogaard (namens KBO); Sjef en Lies v.Kessel-v.d.Berg; voor de zieke bestuursleden van seniorenkoor De Blijde Herfstklanken; Antoon v.d. Burgt (vwg. verjaardag) en Piet de zoon; Jan Biemans (vwg. vaderdag); Johan Verhoeven en Mien VerhoevenDonkers (vwg. jaargetijde) en Theo Verhoeven; overleden ouders Henricus Willems en Lamberdina WillemsDeenen. Woensdag 21 juni: 19.00 u (St. Petruskapel) Tonny Reijnders-Smits; Sjef v.Kessel, echtgenote Lies v.Kessel-v.d.Berg, schoonzoon Antoon v.d.Berk en overleden familie; Grard en Petronella Donkers-v.d.Elzen.

ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 18 juni, 11e zondag door het jaar: Hoogfeest Sacramentsdag (van 15 juni): 10.00 u Jo v.d.Ven-Kanters; Bert v. Sleeuwen en dochter Ineke; Hanneke v.Bergen-Tiebosch (vwg. verjaardag) en Janus v.Bergen.

OVERLEDEN: Boekel: Sjef Krol Pieta Noijen-v.Dijk

Misverstand Kapel Sint Petrus!!!!! De Sint Petruskapel aan de Burgtstraat in Boekel is niet ontrokken aan de eredienst, in tegenstelling tot wat in een artikel in het Brabants Dagblad van enkele weken geleden wel werd geschreven. In de kapel is nog elke week een H.Mis op woensdagavond en de kapel wordt regelmatig gebruikt voor uitvaarten waar niet meer mensen worden verwacht dan 100 personen. Ook doet de kapel nog dienst als dooplocatie. En zolang de kapel niet is verkocht zal dit niet veranderen.

1ste Communie en vormsel. De informatie avonden mbt de voorbereiding op de eerste heilige communie en het Vormsel zullen in alle kernen worden aangeboden. En wel op de volgende data: 22 juni Venhorst, 20.00 uur in de dagkapel van de kerk 23 juni Boekel, 19.00 uur in het Luciazaaltje naast de kerk Processie en Openluchtmis in Odiliapeel In 1995 is op de kruising WolfstraatTorenvalkweg een kapel gerealiseerd waar we sindsdien jaarlijks een openluchtmis vieren ter ere van de Heilige

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Odilia. Helaas kon de viering vorig jaar geen doorgang vinden in de open lucht vanwege het slechte weer. We rekenen erop dat de viering dit jaar weer op deze mooie locatie kan plaatsvinden. Op zaterdag 1 juli 2017 begint de openluchtmis om 19.00 uur bij de Odiliakapel. De processie naar het kapelletje start om 18.30 uur vanaf het kerkplein. Bij kans op slecht weer vindt de viering plaats in de kerk van H. Kruisvinding. Het Gemengd koor en Muziekvereniging St. Marcellus verlenen hun muzikale medewerking. Na afloop wordt er koffie geschonken op het bospad naast de kapel Tegenwoordig is een processie een redelijk unieke gebeurtenis. In de jaarlijkse processietocht naar de kapel worden de relikwieën van de plaatselijke patrones en het parochievaandel met de beeltenis van de H.Odilia meegedragen. In Odiliapeel vindt deze processie inmiddels al jaren plaats en deze traditie willen we graag in stand houden. Deelnemers zijn onder andere muziekvereniging St. Marcellus, misdienaars en vertegenwoordigers van diverse plaatselijke verenigingen met hun vaandels en vlaggen. Wij stellen het op prijs als zoveel mogelijk verenigingen en andere belangstellen-

AANBIEDINGEN van donderdag 15 juni t/m woensdag 21 juni: OOK VOOR ALLE VADERS

BOEKELSE AARDBEIENVLAAI SPELTBROOD

VAN 100% SPELTMEEL

12.50 50 € 1.

WIJ BAKKEN KIEM BROOD VAN IEDER GEBAKKEN BROOD GAAT € 0,75 NAAR KIKA EN ‘SAMENLOOP VOOR HOOP’. ZIE BERICHT IN DIT BLAD. Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten den bij deze processie aan willen sluiten. We hopen er een mooie viering van te maken en rekenen op veel bezoekers. Commissie Openluchtmis

door. Kinderen, ouders en team kunnen je nog lang niet missen. Een hele fijne feestdag aanstaande vrijdag met iedereen die je lief is.

Informatieavonden Busbedevaart naar Nevers en Lourdes Voor alle geïnteresseerden voor de bedevaart reis naar Lourdes van 13 t/m 21 oktober zullen er informatieavonden gehouden worden in het Parochiecentrum in Uden op woensdag 12 juli en in het Luciagebouw naast de kerk in Boekel op dinsdag 18 juli. Beide avonden bent u welkom vanaf 20.00 uur. Meer informatie bij Truus v.d.Loop 06-13936755 of Diny Welten 06-11807021.

Jan heeft met plezier gewerkt en werkt nog graag. Om later aan deze mooie tijd terug te denken en om alle kinderen niet te vergeten heeft Jan van alle groepen nog foto’s. Hij wil deze met iedereen delen en daarvoor nodigt hij ouders en oud-leerlingen uit om deze nog eens te bekijken. De school is hiervoor open op zaterdag 17 juni van 14.00 uur - 17.00 uur en op maandag 19 juni van 19.30 uur - 21.00 uur. Jan is uiteraard zelf ook aanwezig. Collega’s kindcentrum de Regenboog

Vervolg voorpagina

FEEST OP DE REGENBOOG Als je bij Jan in de klas binnenloopt word je meteen bij de les betrokken. Hij laat zien waar hij mee bezig is. Je proeft de sfeer en je ziet hoe hij met gemak kinderen die even afdwalen er weer bij betrekt. Het is voor de kinderen een genot om hem als leraar te hebben. Het is bijna een voorrecht om les van hem te krijgen, zeker nu hij de enige mannelijke leerkracht in het team is. 40 jaar lang, eerst vanaf de Kerkstraat en later vanaf de Burgemeester Schafratstraat naar de Kennedystraat of eerst naar de Dr.Ottowschool en later naar De Regenboog. Jan dank voor alle onderwijsjaren. Ga zo

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Achterban bijeenkomst Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel Op maandag 19 juni a.s. is er een volgende achterban in MFC de Horst in Venhorst, aanvang 20.00 uur. Dit schrijvende zijn er op de gemeente site nog geen onderwerpen geplaatst. Wel zal een memo besproken worden, die betrekking heeft op ontwikkelingen aan de Langstraat ongenummerd, dhr. Tielemans. Ieders aanwezigheid wordt op prijs gesteld.Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352 HET NUL-EFFECT! Er is een meting gedaan naar het effect van de campagne NUL verkeersdoden Brabant. De gegevens over 2016 en de jaren ervoor zijn binnen en wat blijkt? Er is al heel wat bereikt. Mét en dankzij vele Brabanders. Maar er blijft nog veel te leren en te verbeteren. Reden om ons samen onverminderd te blijven inzetten voor NUL verkeersdoden!

Eigen gedrag In 2016 noemen Brabanders voor het eerst het eigen gedrag het belangrijkste element van verkeersveiligheid. Maar liefst 48% geeft na het zien van de campagne aan, bewuster te zijn van dat eigen gedrag. Brabanders maken zich het meeste zorgen over roekeloos rijgedrag, smartphonegebruik en alcohol- en drugsgebruik. Dit sluit aan op het gekozen jaarthema van de campagne. Bekijk het complete NUL-effect op

https://www.nulverkeersdodenbrabant.nl/n ul-effect/

Organiseer een pubquiz! Wil jij je ook (blijven) inzetten voor NUL verkeersdoden? Ben je lid van een (sport) vereniging? Heb je misschien zelf een pub of ken je een gezellige locatie? Dan kun jij zélf op een leuke, gezellige manier aandacht vragen voor veilig gedrag in het verkeer. Hoe? Organiseer een pubquiz met een knipoog naar verkeersveiligheid! De pubquiz is kant en klaar te vinden op: www.nulverkeersdodenbrabant.nl/toolkit-2017

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden In de provincie Noord-Brabant werken gemeenten, provincie, politie, Rijkswaterstaat, en ook scholen gezamenlijk aan de verkeersveiligheid, onder het motto: Brabant gaat voor NUL verkeersdoden. Samen stimuleren we Brabanders alert te zijn in het verkeer. Dat is hard nodig, want in 90% van de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag; niet opletten, door rood rijden. Daar kun je dus zelf wat aan doen! BEKENDMAKING Vertrokken naar onbekende bestemming De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij als ingezetenen in de basisregistratie personen zijn opgenomen. Dit blijkt uit onderzoek. Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft besloten in de basisregistratie personen het adres op te heffen en als verblijfgege-


Gemeente Boekel

ven bij deze personen op te nemen ‘vertrek uit Nederland’. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven.

- K.J. Nawrocki, 25-03-1966, De Essen 17 Boekel. Datum besluit: 24-04-2017 - D.A. Cieślak, 05-10-1973, Rutger van Herpenstraat 2 Boekel. Datum besluit: 08-05-2017

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van deze publicatie bezwaar maken bij het college. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Tennisclub Boekel voor het organiseren van het jeugdkamp op 8 en 9 juli 2017 (verzenddatum 6 juni 2017).

Verleende ontheffing aan: - J.H.M. Jansen voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens de Kermis in Boekel (verzenddatum 7 juni 2017). - J.H.M. Jansen voor het inrichten van twee tappunten tijdens de Kermis in Boekel (verzenddatum 7 juni 2017).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit be-

zwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 13 juni 2017 De burgemeester van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een carport en bijgebouw en vervangen van garagepoortkozijn Locatie: Helfrichstraat 23, Boekel Verzenddatum: 07 juni 2017 Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een veranda Locatie: Beatrixlaan 19, Boekel Verzenddatum: 07 juni 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er

dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het aanleggen van tennisbanen Locatie: Voskuilenweg 2a, Venhorst Datum ontvangst: 4 juni 2017

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het verbouwen van een pand met horecagelegenheden en appartementen Locatie: Kerkstraat 1 Datum ontvangst: 07 juni 2017

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 30 mei jl. is o.a. aan de orde geweest:

BW REACTIE OP ONGEVRAAGD ADVIES VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN OVER DE TRANSFORMATIE JEUGDHULP Het College heeft een reactie opgesteld met betrekking tot het ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Boekel inzake de transformatie jeugdhulp.Algemeen De Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst

Onze vereniging is op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen voor een ander. Heb je tijd over en wil je vrijwilligerswerk doen waar je voldoening uit haalt, dan ben jij waarschijnlijk degene die we zoeken. Als vrijwilliger bij ons bezoek je mensen die het wat moeilijker hebben omdat ze lichamelijk een beperking hebben. Als je dit bericht leest en denkt dat het bij je past, reageer dan en neem contact op met de Zonnebloem Boekel-Venhorst. Zonnebloem Boekel-Venhorst

Weet u het nog???? Bericht in het Weekblad Boekel Venhorst, februari 2017 Vluchtelingenwerk Boekel ontvangt sponsorcheque van € 1000,= Vanaf 1 oktober tot december 2016 kon er met het inleveren van afgedankte kleine elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) bij de milieustraten punten worden verdiend voor een goed doel.

Dat is in Boekel massaal gedaan: Boekel heeft een 5e plaats behaald, dus € 1000,= verdiend voor het goede doel van die periode: Vluchtelingenwerk Boekel.

Toen rond 4 uur de friteskraam van Harm werd geopend, kon de middag niet meer stuk!!! Wat is er gedaan met dat geld?????? Op zaterdag 20 mei is er een gezellige ontmoetingsmiddag georganiseerd bij Jeu de Bouckles aan de Bernhardstraat. Bijna alle vergunninghouders die de afgelopen 3 jaar in Boekel zijn komen wonen, waren aanwezig. Ook de vrijwilligers die op diverse manieren voor begeleiding zorgen, waren erbij. De aanwezigheid van wethouder Henri Willems werd erg gewaardeerd. Het was prachtig weer en al snel werd er na een duidelijke uitleg petanque gespeeld. Sommigen hadden tijd om intussen gezellig te buurten, anderen waren heel fanatiek bezig! Voor de kinderen waren er tekenspullen en een springkussen .

Mensen uit Boekel: bedankt voor deze gezellige middag, die door jullie actieve inzameling mogelijk is gemaakt!!!!!

Boekel in oude tijden Een stukje nostalgie aan de Bernhardstraat in Boekel. Leo v.Sleeuwen is aan het hooiruiteren. Wilma en Bert v.d.Sande legden het op de gevoelige plaat vast.

Afsluitingsavond. Datum: donderdag 22 juni 2017. Aanvang: 18.30 uur vertrek vanaf het Sint Janplein. Voor wie: alle leden. Kosten: € 7.50 Opgeven vóór 15 juni door betaling bij Francien in de bus. We sluiten het jaar af met een fietstocht met na afloop het welbekende broodje kroket. Diegenen die niet mee kunnen fietsen, maar graag na afloop even gezellig willen samenzijn onder het genot van een kopje koffie met een broodje kroket zijn ook van harte welkom. Kosten zijn dan € 7.00 Met vriendelijke groet, Bestuur Vrouwen Actief


Algemeen Samen Sterk Fietsen in juni Onze volgende fietstocht is weer op donderdag 22 juni, we vertrekken zoals altijd om 13.30 bij Samen Sterk voor op het St. Janplein. Op 7 juli zijn we te gast bij Jeu de Bouckles en gaan spelen om de Fam.Kanters Trofee. Opgeven kan nog tot 30 juni bij Samen Sterk aan de bar met betaling van 5,- per persoon. Let wel op er kunnen maximaal 65 personen meedoen met de wedstrijden en vol is vol. Dagreis Op 28 juni hebben we onze dagreis. Deze keer gaan we naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom waar we ontvangen worden met koffie en gebak, daarna krijgen we een mooie rondleiding. Rond de klok van 12.00 uur vertrekken we naar Emst waar we onze lunch hebben en aansluitend gaan de mannen naar de forellenkwekerij en de dames gaan zelf kaarsen maken die ze ook mee naar huis mogen meenemen. Om 16.00 uur gaan we naar Voorthuizen waar we om 17.00 uur een onbeperkt koud en warm buffet incl. drankjes krijgen voorgeschoteld. De inschrijving voor deze dagtocht is inmiddels gesloten. Omdat er nog enkele plaatsen in de bus vrij zijn, is er de mogelijkheid voor wie gezellig een dag met ons op reis wil om zich alsnog aan te melden. De prijs voor deze compleet verzorgde dag is 70,- per persoon. Opgeven kan aan de bar bij Samen Sterk tegen betaling van het verschuldigde bedrag tot 16 juni, daarna niet meer. Wees welkom. Bestuur Samen Sterk

Ingezonden Brief ONS GROENE HART EN DE NIEUWE INVULLING VAN BERGSTRAAT 28 Het zal toch niet gebeuren dat er weer aan ons mooie bos wordt geknaagd! Het college van de gemeente Boekel lijkt alweer mee te werken (zie Weekblad Boekel Venhorst van 7 juni: geen inspraakprocedure nodig!?). Wat is het jammer dat vandaag de dag het grote geld (projectontwikkelaars) meer ruimte krijgt dan

onze mooie natuur. Het gaat wel over het groene middelpunt van Boekel waar vele generaties vermaak beleefden. Men speelde er op de Bosberg en in het bos, men hield er schietoefeningen aan het begin van de vorige eeuw, in de winter skiede men op eigen gemaakte ski’s, de scouting had hier zijn gloriedagen en nog steeds is het een geliefd wandelgebied voor jong en oud. Onze mooie Bosberg! Jammer genoeg had men in het verleden niet het besef hoe waardevol dit stukje natuur voor Boekel was toen men de berg voor een groot deel heeft afgegraven voor de aanleg van wegen en de fundering van de kerk. Maar ik hoop dat ons college in 2017 toch een wijzer besluit neemt en dit nieuwe bouwplan niet zover in het bos toelaat! College van gemeente Boekel: kijk hier eens serieus naar en niet alleen vanaf het bureau en aan de hand van het omvangrijke voorgelegde plan. Ga a.u.b. zelf kijken in ons mooie bos hoe ingrijpend dit plan zal zijn. Want het gevolg zal zijn dat

de berg nog verder wordt afgegraven en er nog meer bomen moeten wijken voor het broodnodige daglicht. Dit zou niet nodig zijn als wordt vastgehouden aan de huidige bebouwing. Het bouwoppervlak leent zich niet voor een dergelijk groot aantal nieuwe huizen. Naar ons gevoel worden er steeds meer besluiten genomen die voorbij gaan aan de geschiedenis en de beleving van Boekel. Deze bouwlocatie zou er veel meer bij gediend zijn wanneer mensen kunnen wonen aan het bos, maar niet erin. Er blijft anders echt geen bos meer over. Haal niet alle rendement ten koste van het bos maar geniet van ons groene hart. Joop van Lankvelt, met ondersteuning van vele omwonenden en wandelaars

Evenementenkalender 17-18 juni: Beach Soccer Event

25 juni:Boekels Boules kampioenschap

Jeugdnatuurwacht “de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, op 3 juni zijn we op zoek gegaan naar insecten. Met een hark werd er aan boomtakken getrokken zodat de beestjes naar beneden vielen op een wit laken. Eerder die dag had het geregend en daarom vielen er minder beestjes uit de struiken. Wel zagen we nog allerlei beestjes op bladeren en struiken. Op 17 juni komt de bijenhouder vertellen en wat laten zien over deze nuttige beestjes. We beginnen daar om 15.00 uur. Leiding Jeugdnatuurwacht de Knokert


Algemeen

Leerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen deelnemen aan spannende en leerzame activiteiten “on stage”. Telkens staat een ander product uit de voedselketen centraal in een workshop. Tijdens de workshop leren kinderen alles over de verschillende producten; hoe ze groeien, de verzorging, het oogsten en de verwerking. Maar ook hoe je een product het beste kan schoonmaken, snijden, bakken, grillen en niet te vergeten proeven.

Kinderen ervaren de gehele voedselketen letterlijk van grond tot mond, onder het motto “we are food”. Op deze manier kunnen ze zich voorbereiden op hun eigen bedachte recept voor de Keukenbazen Batlle 2017. Er zijn 12 foodsuppliers in onze gemeente en daarom maar liefst 12 verschillende workshops. De workshops zijn afzonderlijk te volgen. Allemaal mag natuurlijk ook, maar ze moeten zich wel voor elke workshop op-

Brabant Zorg Sint Petrus sponsort HABO team Brabant Zorg Sint Petrus is al sinds 2016 sponsor van het HABO Herenteam. De dames van HABO team B1 kwamen als blijk van waardering hulp bieden tijdens de avond wandel 4 daagse van Boekel. Ze hebben 3 avonden met plezier rolstoelers geduwd en begeleid tijdens de wandelingen. Trots, met de nieuwe shirts en logo van BrabantZorg. We willen jullie bedanken voor de hulp en veel succes in jullie teams bij HABO.

nieuw aanmelden. Sommige productthema’s zijn seizoensgebonden. Waar dit niet het geval is en de belangstelling voor de workshop is groot dan gaan we hem herhalen zodat we zo min mogelijk kinderen teleur hoeven stellen. Het thema van de zesde workshop is: vlees. Komt de biefstuk van het varken of van de koe? Wat is marineren? Kies je voor bakken, braden of barbecueën?? Hoe maak je zelf een lekkere hamburger? Heb je zelf nog veel meer vragen…… Je mag ze stellen aan keurslager Gerry van Exel, kerkstraat 11 Boekel op dinsdag 20 juni om 16.00 uur. Aanmelden: keukenbazen@boekel.nl Vermelden: Naam, telefoonnummer, emailadres en aan welke workshop je wil deelnemen • Uiterste datum aanmelden 18 juni. • Aantal leerlingen in overleg Het aantal deelnemers aan de workshops groeit. Het wordt steeds leuker maar we missen toch echt nog JONGENS, en dat terwijl de meeste TOP-koks mannen zijn. Dusszzzz Zit jij in groep 6 of 7? Kom je uit Boekel of Venhorst. Of zit je in Boekel of Venhorst op school? Doe dan mee met Keukenbazen on Stage! Volg ook Keukenbazen - Boekel op Facebook.

Boekelse Lokale Omroep Kring 18 juni kunt u de volgende programma’s bij de BLOK verwachten: In “Zaken doen in Boekel” is Alexander met zijn team te gast bij Boekeldruk. In “De Keukenbazen Battle” leren leerlingen uit groep 6 en 7 tijdens een workshop telkens een ander product uit onze voedselketen kennen. In deel 3 gaan ze op bezoek bij het champignonbedrijf van Peter van de Berg op de Vosdeel. In deel 4 gaan de kinderen een kijkje nemen bij de landbouwbedrijf Emonds in Venhorst en telen asperges. We zoeken een mooi onderwerp uit ons Blokarchief. We sluiten af met het Bloknieuws. BLOK T.V. wenst u veel kijkplezier.


2+1 GRATIS aktie geldig van 15 juni t/m 2 juli

VAN

DE

VEN

Lingerie

KERKSTRAAT 21 - BOEKEL - TEL. 322503

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl


Algemeen Beachvolleybal-toernooi voor Boekelse en Venhorstse bedrijven! Op vrijdag 23 juni organiseert volleybalclub Unitas op sportpark De Donk in Boekel een beachvolleybaltoernooi voor bedrijventeams. Volleybal-ervaring is niet vereist; gezellig en actief bezig zijn staat voorop, daarnaast is er ook alle gelegenheid om te buurten onder het genot van een hapje en een drankje; de inwendige mens zal niets te kort komen. Er wordt op zand gespeeld in teams van 4 spelers, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen dames-, heren- of mixteams. Het toernooi start aan het einde van de werkdag, om 17.30 uur en uiteraard staat dan - na een dag hard werken - het eten al klaar! Het evenement zal rond

22.00 uur afgelopen zijn, er is voldoende omkleed- en douchegelegenheid. Voor inschrijving of voor meer informatie kunt u contact opnemen via een email naar: bedrijventoernooi@vc-unitas.nl.

BBK: Boekels Boules Kampioenschap zondag 25 juni 2017 “Boekels Boules Kampioen” worden????? Dat is zeker mogelijk. Maar voor ons ben je al een kampioen als je mee doet aan ons Boekels Boules Kampioenschap. Want meedoen dat telt. Op 25 juni a.s. kun je weer meedoen aan deze sportieve, gezellige, spannende sport. Geef je dan wel op met een team om mee te doen.

Wij zouden het in ieder geval fijn vinden als veel sportieve mensen uit onze gemeente mee zouden doen aan dit gezellige toernooi. En breng gerust supporters mee of nog beter haal ze over om mee te doen. Een inschrijfformulier kun je downloaden via www.jeudebouckles.nl Of kom het ophalen in ons clubgebouw. Het formulier volledig ingevuld inleveren met € 10,00 in ons clubgebouw aan de Bernhardstraat. Dat kan tijdens de openingstijden (dinsdag- en donderdagmiddag en dinsdag- en donderdagavond, zondagmorgen). Meer informatie?: www.jeudebouckles.nl of mail naar info@jeudebouckles.nl . Team: bestaat uit 3 personen. Maximaal 1 lid van een Petanque vereniging, maximaal 1 lid buiten Boekel. (om mee te doen moet je de basisschool hebben verlaten) Opgeven: voor 18 juni 2017. Organisatie: Petanquevereniging “Jeu de Bouckles”

Stratenloop 2017

Gastvrij en actief: dat is Boekel altijd, maar zéker op 20 augustus. Dan wemelt het in Boekel weer van de hardlopers. Jong en oud, getraind en wat minder getraind, de stratenloop is een gezellig familiegebeuren waar iedereen vanaf 6 jaar aan mee kan doen. Afstanden Voor de jongste jeugd zijn er lopen over een afstand van 700 of 1400 meter over de Kerkstraat. Natuurlijk staan daar alle ouders en opa’s en oma’s om hen aan te moedigen. De oudere jeugd (vanaf 13 jaar) en volwassenen kunnen kiezen uit 2,5, 5 of 10 kilometer. Starttijden Zoals elk jaar gaat de jeugd als eerste van start. Vanaf 10.15 uur rennen zij over de Kerkstraat. Om 11.00 uur is het startschot voor iedereen vanaf 13 jaar. Kosten De kosten? Zoals elk jaar kunnen alle kinderen gratis meedoen aan de jeugdloop. Deelname aan de andere lopen is € 5,-. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website www.stratenloopboekel.nl.Algemeen SCOUTING BOEKEL Kijkdagen bij Scouting Boekel. Laat je uitdagen en ontdek Scouting! Al vanaf 4 jaar is er bij Scouting Boekel heel veel te beleven. In en om de blokhut spelen kinderen binnen en buiten, ravotten in het bos, doen spelletjes, sportwedstrijden en speurtochten. Soms mag je varen op de visvijver, een kampvuur maken en jaarlijks gaan we in de zomer op kamp. Hoe ouder je bent, hoe groter en uitdagender het avontuur. Bij Scouting Boekel maak je vooral samen plezier. Lijkt het jou leuk om dit zelf te ervaren,

dan ben je van harte welkom op de kijkdagen!! Zaterdag 17 en 24 juni Bevers, 13.3015.30 uur: Bevers zijn jongens en meisjes van 4 t/m 7 jaar (groep 1 t/m 3). Zaterdag 17 juni Welpen, ochtendgroep 09.00-11.00 uur, middaggroep: 13.3015.30 uur: Welpen zijn jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar (groep 4 t/m 6). Woensdag 21 juni Young Scouts, 18.4520.45 uur: Young Scouts zijn jongens en meisjes van 10 en 11 jaar (groep 7). Maandag 19 juni Gidsen, 18.45-20.45 uur: Gidsen zijn meisjes van 11 t/m 14 jaar (groep 8 en ouder). Vrijdag 16 juni Verkenners, 19.3021.30 uur: Verkenners zijn jongens van 11 t/m 14 jaar (groep 8 en ouder).

Aanmelden is niet nodig. Info:www.scoutingboekel.nl, tel. 0492323202 of 06-20198619

Uniek Kiembrood Ambachtelijke Bakkerij Merks steunt KWF Kankerbestrijding en KIKA Bakkerij Merks in Boekel verkoopt tot eind juni uniek Kiembrood. Van elk verkocht brood gaat â‚Ź 0,75 naar Kika en KWF. Het geld wordt gebruikt voor kankeronderzoek. De actie is een samenwerking van KWF, Koopmans Meel en ambachtelijke bakkers. Doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Deelnemende bakkers steunen met de verkoop van Kiembrood hun eigen regionale SamenLoop voor Hoop. SamenLoop voor Hoop is voor iedereen die met kanker te maken heeft of heeft gehad. Tijdens de 24-uurs wandelestafette wordt stilgestaan bij kanker, wordt het leven gevierd ĂŠn geld ingezameld voor KWF. Koop je een Kiembrood bij Bakkerij Merks , dan steun je direct KWF. Kiembrood is smakelijk en zit boordevol tarwekiemen. Het wordt gemaakt van speciaal kiemmeel, ontwikkeld door Koopmans Meel. Van de opbrengst van elke verkochte zak kiemmeel doneert Koopmans Meel ook 25% aan KWF.

Huisartsenpraktijk Elsendorp VAKANTIESLUITING In verband met onze zomervakantie is Huisartsenpraktijk Elsendorp gesloten van maandag 7 augustus t/m vrijdag 25 augustus. Voor klachten die niet kunnen wachten tot na onze vakantie en voor spoedgevallen kunt u terecht bij Dr. de Bresser in Handel, telefoonnummer: 0492-321227 De praktijk is alleen te bezoeken op afspraak. Wij wensen iedereen een prettige vakantie toe! Met vriendelijke groeten, Team Huisartsenpraktijk Elsendorp.


Vishandel Henk Bos Onze aanbiedingVAN voor deze week: AANBIEDINGEN DEZE WEEK: Ze zijn er weer

Hollandse maatjes haring nieuwe vangst 2017 per stuk €

2,25 3 stuks € 6,50 5 stuks € 10,00 botermals en lekker fris van smaak!!!

Gebakken lekkerbekken naturel of gekruid, per stuk €

2,75

3 stuks €

7,50

Vishandel Henk Bos Iedere vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur op het St. Agathaplein in Boekel, donderdag van 14.00 tot 18.00 uur op het Gerardusplein in Gemert en zaterdag van 10.00 tot 16.30 op het Pastoor Poelplein in Gemert. VISHANDEL HENK BOS Waarborg voor kwaliteit en het omrijden waard!

NIEUWBOUWPLAN VENHORST

Momenteel onderzoeken wij de ontwikkelingsmogelijkheden voor een nieuw woningbouwplan in Venhorst. Graag betrekken wij u hier als inwoners van Venhorst bij om met ons mee te denken over de mogelijke invulling van het woningbouwplan. Wij nodigen u graag uit op de informatiebijeenkomst op woensdag 21 juni om 19:30 uur in Gemeenschapshuis de Horst. Op deze avond presenteren wij onze plannen voor een nieuwbouwplan in Venhorst. Wij bieden u graag de mogelijkheid om met ons mee te denken en komen graag in contact met u om te polsen wat u van onze ideeën vindt. We zien u graag woensdag 21 juni om 19.30 uur in Gemeenschapshuis de Horst.


Sport

Sporters van Doele Willem III behalen prijzen op landelijk nivo.

Naar aanleiding van de goed behaalde resultaten op de rayon kampioenschappen in de discipline 25 mtr 1 pijl, mochten een aantal sporters door naar de bondskampioenschappen. Deze werden georganiseerd door Landmans Unie in Schijndel. Hier streden de beste sporters uit Nederland ieder in hun eigen klasse tegen elkaar. Theo Zomers kwam uit in de klasse 3 recurve maar kwam niet in aanmerking voor een medaille, in de klasse 2 Junior recurve haalde Wendy v.d.Zanden hierbij de tweede plaats maar zij moest haar clubgenote Nikki Jilesen voor laten gaan die dus een gouden mediale mee naar Boekel bracht. Het 1e team 25 mtr. moest op zondag 11 juni aantreden in de A-klasse. Het zou een spannende dag worden. Het team bestaande uit Stephan Vogels, Emiel v.d. Broek, Henk Vogels, Wouter Vogels, Nikki Jilesen en Wendy v.d.Zanden, wist uiteindelijk de hoogste score neer te zetten en mag zich het beste team van Nederland noemen in de A klasse. Inmiddels is ook de interne competitie afgerond. Een competitie binnen de vereniging van Doele Willem III waarbij alle schutters jong en oud aan kunnen deelnemen. Bij aanvang van de laatste wedstrijd stond Brian aan de leiding. Het zou spannend worden maar uiteindelijk bleek zijn voorsprong voldoende zodat Brian

Ouwersloot zich de winnaar mag noemen van onze interne competitie.

Beach Soccer Event Op zaterdag 17 en zondag 18 juni vindt op het St Agathaplein in Boekel voor de 4e keer het “Beach Soccer Event” plaats. De inschrijvingen zijn inmiddels afgeslo-

ten en we hebben een record aantal teams. Met maar liefst 20 volwassene en 23 jeugdteams gaan we er een geweldig toernooi van maken. Op de zaterdag vindt vanaf 20.30 uur onze beachparty plaats waarbij dit jaar het muzikale gedeelte verzorgd wordt door de geweldige!! feestband “Beat The Stones”. Stel je eens voor: Guns N Roses, Queen, Faithless, Bon Jovi, Green Day, AC/DC, Prodigy, Coldplay, Rolling Stones, Deadmau5, Lenny Kravitz, Beatles, Bob Marley, Zombie Nation, Kings of Leon en Nirvana in een grote blender gemixt tot één machtige muzikale mash-up! Herkenning voor jong en oud, gepresenteerd met een energieke live performance waar menig dansvloer u tegen zegt! Deze 6-koppige kwajongens band laat geen kans onbenut om van iedere feesttent, club of festival een knalparty te maken. Zo stond zij al op Festyland en 7th-Sunday, bracht een spektakel in de 013 en deelde het podium met o.a. de Golden Earring en BZB,. De pauze en na het optreden wordt ingevuld door gast DJ Triesto!! Ook hij heeft al op diverse feesten in de regio bewezen de voeten van de vloer te krijgen, kortom een feest om niet te missen!! Op zondag na de finales krijgen we de prijsuitreiking tijdens de afterparty. Heb je niet ingeschreven? Niet getreurd want ook voor de toeschouwers en kinderen is er voldoende vermaak en worden de allerkleinsten onder ons ook niet vergeten ! zij kunnen zich vermaken in een mega grote zandbak, springkussen of stormbaan. Met sportieve groet, de commissie

KORFBALVERENIGING

JES Koppelschieten bij JES Op zaterdag 17 juni vindt weer het jaarlijkse koppelschieten plaats. Het altijd gezellige evenement van korfbalvereniging JES waarbij duo’s om beurten gaan proberen om te scoren op een korf, start om 19.00 uur bij op sportveld ’t Venster in Venhorst. Aan het eind van de avond zullen we dan weten wie dit jaar de 1e prijs behaald in de categorie JES-koppel, buurt-koppel en overige-koppel.


Sport HANDBALVERENIGING lu b Ju do -c

36-31 7-35 15-8 19.00 u 10.00 u 10.00 u 10.00 u 10.50 u

el

Uitslag slotdrive 2017. Rode lijn 1. Dames Ceelen-Delisse 63,99% 2. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 60,71% 3. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 56,85% 4. Dames v.Berlo-v.Dooren 55,95% 5. Dames v.Hees-v.d.Oord 54,76% 6. Hr. en Mw.v.Helvoirt 51,79% 7. Dames Huijbregts-v.d.Linden 50,30% Groen lijn 1. Heren J. en Th.v.d.Ven 64,24% 2. Hr. en Mw.v.d.Bosch 58,68% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 58,33% 4. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 57,29% 5. Hr. en Mw.Jansen 57,29% 6. Dames Kremers-v.Lieshout 55,21% 7. Dames Koster-Verbakel 55,21% Donderdag 15 juni begint de zomercompetitie. We beginnen om 19.30 uur. Alle bridgers, ook niet-leden zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.

Uitslagen DOS '80 B1 - Jongens B1 D-jeugd 2 - EHV D1 Dames A2 - HCB '92 A1 Programma woensdag EHV C1 - Meisjes C1 Programma zaterdag Aristos C1 - Meisjes C2 Programma zondag Meisjes B1 - Bergeijk B1 D-jeugd 1 - Tremeg D1 Meisjes C3 - Tremeg C2

ek Bo

HaBo ‘95

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Afgelopen zondag hebben 9 judoka's van Judoclub Boekel meegedaan aan het regiotoernooi in Uden. Tijdens deze warme dag hebben de judoka’s de volgende resultaten behaald: 1. Jeroen Kuijpers en Sjoerd v.d.Vondervoort; 2. Jay Timmermans en Niels Putter; 3. Giel Jagers, Devin v.Grinsven, Sieta Nabuurs, Yfke v.Dijk en Sven v.Dijk Proficiat judoka's en coach Joris met dit deze mooie resultaten! Meer info over judoclub Boekel is te vinden op www.judo-

GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht Clubkampioenschappen 2017 Op zaterdag 17 juni vinden in sporthal ‘De Burcht’ te Boekel de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats van Turnvereniging Veerkracht. De deelnemende kinderen tonen dan hun vorderingen van het afgelopen jaar aan hun ouders, broers, zusjes, opa’s en oma’s, op onderdelen als brug, trampoline, lange mat of tumblingbaan, ringen en balk. Iedereen die wil komen kijken is van harte welkom. Programma: 11:30-12:30 uur: trainingsgroepen dinsdag en donderdag 17.15-18.15. 12:30-12:45 uur: demonstratie springgroep. 13:00-14:00 uur: trainingsgroepen dinsdag en donderdag 18.15-19.15. 14:00-14:15 uur: demonstratie springgroep. Wij wensen alle deelnemers veel succes, maar vooral ook veel plezier toe!

Kadotip voor vaderdag: Verras vader met een leuk kadopakket met streekprodukten!!

Ze zijn er weer: NIEUWE AARDAPPELEN, PEULEN en heerlijke AARDBEIEN, alles dagvers van eigen land!!! NIEUW: Onze verkoopautomaat is buiten openingstijden gevuld met verse AARDBEIEN, ASPERGES en SCHARRELEIEREN OPENINGSTIJDEN; maandag t/m donderdag 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur

Boerderijwinkel de Zijp, Zijp 7, Boekel, tel 06 20364524


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Nacompetitie en promotie: Venhorst Stormvogels Toen Venhorst in 2015 na een geweldige serie wedstrijden kampioen in de 3e klasse werd dachten we “gekker zal het niet meer worden”. Een seizoen in de 2e klasse leverde uiteindelijk nacompetitie om klassenbehoud op, waarbij de laatste beslissende wedstrijd net te lang duurde en Venhorst alsnog afdaalde naar de 3e klasse. Het binnen halen van de 1e periode betekende na een matige 2e seizoenshelft toch weer nacompetitie met als inzet promotie naar de 2e klasse. Oranje Zwart werd met een 6-0 totaalscore aan de kant gezet. De beslissing moest vallen tegen Stormvogels ’28. De uitwedstrijd werd met 3-2 verloren, waarna Venhorst thuis op De Voskuilen met 2 doelpunten verschil moest winnen om te promoveren. Volop publiek, mooi weer en sfeer zorgden voor gespannen verwachtingen toen de wedstrijd begon. Voor de rust ging het redelijk gelijk op wat in het voordeel was voor de bezoekers, want Venhorst moest winnen. Op slag van rust kwam Stormvogels toch op voorsprong, 0-1, een domper natuurlijk. Volgens onze wedstrijdsecretaris speelt Venhorst echter altijd sterker in de 2e helft, dus even afwachten nog maar. In de 48e minuut kwam Stormvogels op 0-2 en ging het Siebengewaldse dak er bij wijze van spreken al af. Venhorst moest nog 4 doelpunten maken en dat leek wel wat veel. Mark v.Sleeuwen gaf de thuisploeg toch weer wat hoop door fraai de 1-2 te maken. In de 89e minuut wilde Ruud Gijsbers naar huis gaan toen Luuk v.d.Boogaard de 2-2 maakte. Terwijl we dachten: “gekker zal het niet meer worden” liet Thijs v.Sleeuwen De Voskuilen ontploffen door meteen hierna de 3-2 op het scorebord te zetten. Dat betekende 2 keer 15 minuten verlengen. Steeds meer spelers liepen op hun tandvlees, maar Venhorst ging er nog eens extra tegen aan. De ingevallen Rens v.Sleeuwen kopte in de laatste minuut van de 1e verlenging de beslissende? 4-2 binnen. Het dak van het terras ging er nu in Venhorst af. De 2e helft van de verlenging zat er bijna op toen Stormvogels alsnog op 4-3 kwam en dat bete-

kende penalty’s. De afscheid nemende Luc Peters stopte de 1e penalty prima en keek de 2e over en naast; Thijs v.Sleeuwen, Teun v.d.Putten en Rob v.Dooren zetten Venhorst op voorsprong. Luc Peters bracht de spanning nog even terug….. De laatste en beslissende, spannend zeg……, nam aanvoerder Tom v.d.Boogaard en ook die ging er onhoudbaar in. Vuurwerk, tranen, bloemen, lachen, bier en lawaai. Een ongekend spannende en bizarre wedstrijd leverde Venhorst promotie op naar de 2e klasse. Een mooi afscheidscadeau voor Luc Peters en Joost Timmers en natuurlijk ook voor Willem v.d.Burgt, die na een aantal “tropenjaren” bij Venhorst even rust gaat nemen. Bedankt mannen voor jullie inzet en iedereen van harte gefeliciteerd. Een dank je wel aan het kantinepersoneel is ook wel op zijn plaats, net als aan de “maandagploeg”, die op dinsdag flink aan de slag moest om alles weer netjes te krijgen. Ook een compliment aan onze supporters, die volgens het prima leidende scheidsrechterstrio op een fantastische manier achter de ploeg gingen staan. Zoals een ervaren supporter na de wedstrijd zei: “Pinksteren heeft nu een heel andere betekenis gekregen”.

Wieler Toer Club Boekel Berg en Daltocht. Alweer een mooie tocht, afgelopen zondag; de Berg en Daltocht. Er gingen 19 deelnemers mee, die graag een stukje wilde klimmen. Via Venhorst, Landhorst, Wanroij, Oeffelt, Gennep, reden we naar Milsbeek. Hier was de eerste klim, de St.Jansberg. In Groesbeek moesten we een stukje om vanwege een wegafsluiting. Daar reden we de Stekkenberg op, om via de derde baan weer richting de Wylerbaan te fietsen. Net over de grens kregen we de Duitse klim, om daarna via Tivoli verder te gaan. Daarna een mooie afdaling en achter de St.Maartenskliniek nog een steile klim en ook nog eens kasseien. Via Sionshof, Dekkerswald, reden we naar de koffie bij de oude Molen. Hier konden we op het terras genieten van een lekker bakkie, maar ook van de overheerlijke cake die jarige Jan v.d.Elzen

trakteerde. Na de pauze reden we via Malden, Linden, Beers, Mill, Odiliapeel, Volkel, weer terug naar Boekel. Om 10 voor twaalf stonden we weer op het plein. Er was onderweg een lekke band voor ondergetekende, die vandaag de pechprijs dus kreeg. Volgende week, met vaderdag, rijdt de Agroep de Blaktroute, de B-groep rijdt de Dijkentocht en de C-groep de Maashorsttocht. Vorige week met de knooppuntenroute was Jos Biemans de grote winnaar, de 2e prijs was voor Peter v.Duijnhoven en de 3e prijs was voor Arno Zomers. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Hockeyclub Boekel Dames 1 Heesch - Franssen Optiek De laatste uitwedstrijd van het seizoen stond op het programma. De dames mochten aantreden tegen de hekkensluiter Heesch. Toch altijd een kunst, om dat niet te onderschatten. Na een strakke warming-up, begon Boekel fel en in de 7e minuut gaf Marelke Rijkers de bal voor op Sanne Reijbroek, die hem met een backhand slag binnen schoof. Daarna zakte het spel een beetje in, maar gelukkig wist Marelke middels een strafcorner de 2-0 op het scorebord te zetten. Het lukte de dames niet om deze stijgende lijn voort te zetten: vlak voor rust scoorde Heesch de aansluitingstreffer. De tweede helft kwam Heesch er niet meer echt aan te pas, en van de vele kansen wist Boekel er nog 2 te benutten. Anne v.d.Bosch scoorde met een mooie tip-in. Na een prachtige solo-actie van Sanne Reijbroek wist Sanne Havermans de eindstand te bepalen op 4-1. Volgende week staat de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. Om kwart voor 1 spelen de dames tegen Bemmel. Hopelijk tot langs de lijn!

Evenementenkalender 17-18 juni: Beach Soccer Event

25 juni:Boekels Boules kampioenschap 4 t/m 6 juli: Fiets-3-daagse BoekelAllerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201.

Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan! Open do./vrij

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

John Rambach Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

MAATWERK & PLAATSING

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ----------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor â‚Ź 8.85. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.15 tot 19.15 uur. Voor â‚Ź 11.00 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie en reservering kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328 ----------------------------------------------------FEESTJE of een ander UITJE? Wil je ook wel eens wat anders? Kijk op www.agathagilde.nl/uitje

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402. -----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Renders decoratie voor verhuur en verkoop. Zie www.rendersdecoratie.nl of bel 0492-352192 en kom kijken in onze 360 M2 voorraad. -----------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

naar minder uitgaven. Of meer inkomsten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. ------------------------------------------------------

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com Kwaliteit en service gegarandeerd

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl

Rijopleiding

JOHN VESTERS

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor De Vlonder 45 - 5427 DB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------KASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635.Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl.

Concert in Venhorst Evenementenkalender Dweilorkest Ok Moi & muziekgroep Variozo 17-18 juni: Beach Soccer Event

Dweilorkest Ok Moi uit Venhorst en muziekgroep Variozo uit Mariaheide organiseren hun jaarlijks concert op donderdag 15 juni a.s. bij minicamping De Noordkant, Noordstraat te Venhorst. Het concert begint om 19.30 uur, waarbij wij jullie van harte uitnodigen om gezellig te komen luisteren. De entree is uiteraard gratis. Wij kijken graag naar jullie komst uit en gaan er een muzikale en gezellige avond van maken. Tot dan, namens muziekgroep Variozo en dweilorkest Ok Moi. TOPCARE

25 juni:Boekels Boules kampioenschap 4 t/m 6 juli: Fiets-3-daagse Boekel 25 augustus Avond van de Poëzie

n agels t u d io w axs alon

ACTIE: Gellak teennagels + voetreflex ontspannings massage nu € 30,• Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Gellak • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon • French pedicure (teennagels) • Energetix Magneet-Sieraden • Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

NATUURLIJK INZICHT

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

IN JEZELF

Diëtist voor particulieren en bedrijven E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Fitnessclub voor hoofd & hart

www.drukkemoeders.nl 06-51172282


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------BUNGALOWTENT. Wie helpt ons aan een bungalowtent (die je zelf niet meer nodig hebt). Wij willen er in de zomer in spelen. Kinderdagveblijf ‘t Stappertje, 088-0088532. -----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------MOEILIJKER TER BEEN? Kijk op www.annywillemsen.nl. Wij zijn per direkt op zoek naar VAKANTIEKRACHTEN die voor enkele maanden beschikbaar zijn om mee te helpen in de produktie / op projecten. Neem contact op met: Jan van Houtum, tel. 0492-322437. R&R Systems Vliet 17, Gemert www.energieverdieners.nl

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

KBO Bridge Boszicht Uitslag 9 juni: 1 Brp. v.d.Elzen-v.d.Nieuwenhof 64,17% 2 Brp. Swarts 56,94% 3 Brp. Wijchers 53,33%

4 Brp. Leenen-v.d.Elzen 50,00% Voor informatie kan gebeld worden met Diny Polman tel. 841800 of Bep Ceelen tel. 322428. Aan- of afmelden graag voor vrijdag 11.00 uur.

ASPERGES (ook geschild)

Fam. Emonds

Gagelstraat 6a, Venhorst T 0492-352922 • M 06-22529408 (volg de borden)

Pianoles volgen vanaf het volgende seizoen 2017-2018? Dat kan bij René van de Laar, docent piano bij CvMB. Schrijf nu in voor pianoles via ww.cvmb.nl of vraag een proefles aan! Tot 18 jaar met subsidie van gemeente Boekel (www.boekel.nl). Vragen? info@cvmb.nl of 06 2895 7468 Zangles volgen vanaf het volgende seizoen 2017-2018? Dat kan bij Lieke Beirnaert, docent zang bij CvMB. Schrijf nu in voor zangles via ww.cvmb.nl of vraag een proefles aan! Tot 18 jaar met subsidie van gemeente Boekel (www.boekel.nl). Vanaf het nieuwe seizoen ook duo-les mogelijk! Check de website. Vragen? info@cvmb.nl of 06 5374 9351 Drumles volgen vanaf het volgende seizoen 2017-2018? Dat kan bij Theo Piepenbrock, docent drums bij CvMB. Schrijf nu in voor drumles via ww.cvmb.nl of vraag een proefles aan! Tot 18 jaar met subsidie van gemeente Boekel (www.boekel.nl). Vanaf het nieuwe seizoen ook duo-les mogelijk! Check de website. Vragen? info@cvmb.nl of 06 5151 0342 Gitaarles volgen vanaf het volgende seizoen 2017-2018? Dat kan bij Rolf van Meurs, docent gitaar bij CvMB. Schrijf nu in voor gitaarles via ww.cvmb.nl of vraag een proefles aan! Tot 18 jaar met subsidie van gemeente Boekel (www.boekel.nl). Vanaf het nieuwe seizoen ook duo-les mogelijk! Check de website. Vragen? info@cvmb.nl of 06 3097 0710 Nieuw in Boekel! My Dancestudio gaat lesgeven bij CvMB! Houd jij van dansen? Kom dan een gratis proefles doen! Leuke lessen van Soazic Mickers-Reek voor alle leeftijden: klassiek, modern, streetdance, musical en meer... Hoop jullie te ontmoeten bij My Dancestudio! Check de website www.mydancestudio.nl of bel 06-2962 1720


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

Beregening PVC materiaal

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 20 juni wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten

die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden,

Zijp 13a 5428 GZ Venhorst

Elektra

Tel. 0492 322 383

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

0492-322300

BOND

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50 Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!! Alle dagen geopend, woensagmiddag gesloten.

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRuIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 0622887186


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00-13:00. Bevers Contai-

nertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. ------------------------------------------------------

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Wederom een groot succes, de tweede editie van de avond4vierdaagse Boekel-Venhorst! Wat een opkomst! Ruim 1200 wandelaars liepen vier dagen lang de routes van 3, 5 of 10 kilometer.

uiteraard was dit niet mogelijk geweest zonder alle vrijwilligers die zich geheel belangeloos in hebben gezet op de posten en oversteekplaatsen. Heel hartelijk dank voor jullie hulp!

De avond4daagse is mede mogelijk gemaakt door: Korfbalvereniging J.E.S. Boekeldruk KWBN v.d. Bosch Electro v.d. Lee Metaal Brabant Zorg M4 Brasserie de Mouthoeve Ok Moi De Donderjagers Pantein Donkers Springkussen-attractieverhuur Peelhoven Venhorst EHBO Henk van Dooren Rabobank Familie Janssen, Venhorst Renske en Eva Familie van Elst, Venhorst van Rijbroek sport & mode Familie Strijbos, Boekel Sambanda Fotograaf DorethÊ van Helvoirt ’t Spult Gemeente Boekel Stichting Binnensport Boekel Gemeenschapshuis de Horst Venhorst Supercoop Boekel Huize Padua Tielemans Groentekwekerij Keurslager van Exel Vlonder Plaatwerk Kindcentrum Octopus v.d.Zanden Verhuur Kindcentrum de Regenboog Kindcentrum St. Cornelius Wij danken onze sponsors voor hun bijdragen!

Voor degene die afgelopen vrijdag hun medaille niet op hebben kunnen halen: Dit kan op donderdag 15 juni 2017 tussen 19.30-20.30 uur in Sporthal de Burcht. Let op: Alleen kinderen t/m 12 jaar krijgen bij 3 dagen lopen een medaille

We kunnen terug kijken op vier geweldige dagen! Alle deelnemers bedankt voor jullie enthousiasme, we zien jullie graag volgend jaar weer!!

Namens Werkgroep Avond4daagse Boekel-Venhorst Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.