31e jaargang nr 43, 3 mei '17

Page 1

Weekblad

31e Jaargang - 3 mei 2017

Boekel Venhorst 43 Nummer

Lintje grote verrassing voor Mario

Koningsdag 2017 zit er weer op; afgelopen donderdag werd in heel Nederland een wel heel speciale verjaardag gevierd. Koning Willem-Alexander zag namelijk Abraham. Ook in Boekel en Venhorst was er weer een mooi programma voor de basisschoolkinderen opgezet door Comité Boekel-Venhorst. Op het St. Agathaplein werd iedereen welkom geheten door burgemeester Bos en voorzitter Jan v.d. Broek van Comité Boekel-Venhorst. Hierna werden de vele rode, witte, blauwe of oranje ballonnen door de aanwezige kinderen het luchtruim ingestuurd. Nadien trok een bonte stoet van fietsen en trapkarren onder begeleiding van muzikale noten van harmonie EMM via Zorgcentrum St. Petrus richting St. Janplein. Na afloop werd er deelgenomen aan de diverse activiteiten op en rond het St. Agathaplein. In het weekblad van volgende week vindt u een foto terugblik en de uitslagen.

De dag voor Koningsdag was voor één inwoner van onze gemeente een speciale dag. Mario v.Dinther was naar Nia Domo gelokt om verslag te doen van de Lintjesregen in Boekel. Wat hij niet wist

was dat hij dit jaar zelf de versierselen kreeg opgespeld. Onder toeziend oog van zijn familie, verenigingsleden, eerder gedecoreerden en het college van B en W ontving hij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In het dagelijks leven rap van tong o.a. als verslaggever voor o.a. Blok en commentator bij de wedstrijden van Boekel Sport, viel Mario dit keer toch wel eventjes stil. Maar dat het verslaggeven hem in het bloed zit, bleek op het eind van de bijeenkomst toen Mario zelf de microfoon ter hand nam voor een dank je wel aan iedereen die om hem heen staat. Namens Weekblad Boekel Venhorst van harte gefeliciteerd.

Voor goedkoper onderhoud Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. ALPHEGA APOTHEEK: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiocoaching Boekel: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, tel: 0492-321463. Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail:

asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Geen vaste openingstijden, maar open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabantnoord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: openingstijden ma. t/m do. 09.00-18.00 uur; vrij. 09.00-20.00 uur; za. 009.00-17.00 uur Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 6 mei: 15.00 u viering zorgcentrum St. Petrus mmv. dameskoor St. Agatha. Voor de leden en overleden leden van het dameskoor Sint Agatha; overleden ouders v.Mierlo-Nooijen, overleden kinderen en overleden familie. Zondag 7 mei, 4e zondag van Pasen: 11.00 u Gildemis t.g.v. het Koningschieten, mmv. mannenkoor St. Agatha. Misdienaar: senior acoliet. Jan v.Doren (vwg. sterfdag); Toos Peters-Spierings; Wim v.d.Aa (vwg. verjaardag 4 mei); Ties v.Duijnhoven en Dina v.Duijnhoven-v.Melis; Toon en Dina v.Berloo-Sanders (vwg. trouwdag); Theo Vonk; Anna v.Lieshout-v.Lankveld (nms. de KBO); overleden ouders Donkers-Nooijen en overleden kinderen; Johannes en Maria v.d.BergGoossens en overleden familie; Harrie v.Thiel (vwg. verjaardag) en Drica v. Thiel-Geerts; Miet v.Sleeuwen-Schepers (vwg. verjaardag) en Johannes v.Sleeuwen en overleden familie; Sif v.d.Valk-v.d.Broek (vwg.haar verjaardag en sterfdag); Jan Biemans; Yvonne Buijs (vwg. jaargetijde). Woensdag 10 mei: 18.30 u (St. Petruskapel): Rozenkransgebed. 19.00 u Cato en Antoon VerhoevenHeerkens en zoon Anton; Gerarda Vesters-Bijvelds; Gerrit v.Deursen en Koos v.d.Ven. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 7 mei, 4e zondag van Pasen: 09.30 u mmv. parochieel gemengd koor; Drika v.d.Rijt-v.Lankveld; Dien Nooijen-v.Zon.; Annie Habraken-v.Bakel; Jeanne Fokker; Jan de Mol en Bertha de Mol-Althuizen; Peter Rovers en Danique Rovers.

Rozenkransmaand: In de gehele maand mei zal er op woensdag om 18.30 uur, voorafgaande aan de H.Mis van 19.00 uur, weer het Rozenkransgebed gebeden worden. U bent van harte hierbij uitgenodigd.

Vastenactie: De vastenactie in Boekel heeft € 1206,17 opgebracht, dit is inclusief de € 342,00 van de vastenmaaltijd. Mede namens pater André v.Zon onze hartelijke dank hiervoor. Roepingenzondag: Op zondag 7 mei a.s. is het weer de jaarlijkse Roepingenzondag. In alle kerken we-reldwijd wordt dan gebeden voor nieuwe roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. Ter ondersteuning van de opleidingen is er een deurcollecte. Hiervoor staan achter in de kerk de oranje bussen waar u uw bijdrage in kunt deponeren. KBO-bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel: Op woensdag 10 maart vindt de jaarlijkse KBO-bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel plaats. Voorganger is Z.E.H. pastoor Theo van Osch. Om 14.00 uur is de H.Mis met aansluitend het Plechtig Lof (aanbidding van het Allerheiligste). St.Cornelius bedevaart te Zeeland: Zoals gewoonlijk vindt op de 1e zondag van mei

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

in de St. Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland de H. Corneliusbedevaart plaats, dus dit jaar op 7 mei. De H.Missen zijn om 07.00 uur en om 09.30 uur. Tijdens de H.Mis van 09.30 uur zal ook de kinderzegen plaatsvinden. Verder is de kerk open tot 15.00 uur. St. Cornelius is de beschermheilige voor vallende ziekte, epilepsie, zenuwziektes, overspannenheid, burn-out, onrust en stress. Ook voor jicht, oorkwalen, stuipen, kinkhoest en andere kinderziektes. Daarnaast is hij ook de beschermheilige van het hoornvee.

Huldiging Jubilaris Dameskoor Op 1 mei 2017 is Ria van der Burgt 40 jaar lid van het Dameskoor Boekel. Zij heeft in die 40 jaren lidmaatschap gedurende 33 jaar diverse bestuursfuncties bekleedt. Nu is zij voorzitster en alweer 15 jaar dirigent van het dameskoor. Wij willen dit jubileum dan ook graag vieren op zaterdag 6 mei a.s. met een H.Mis om 15.00 uur in het Trefpunt van het Zorgcentrum St. Petrus te Boekel. Na de H. Mis is in het Trefpunt gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

AANBIEDINGEN van donderdag 4 t/m woensdag 10 mei:

BOEKELSE ANANASVLAAI AARDBEIENSCHELPJES VIKORN

PER STUK

MULTIVITAMINENBROOD

MAISTRIANGELS

PER STUK

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

10.00 50 € 1. 95 € 1. 75 € 0. 12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Dodenherdenking 2017 Programma: 19.30 u Kerkklokken luiden als eerbetoon aan de gevallenen 19.35 u Herdenking gevallenen bij het monument: Sint Janplein 20.00 u Twee minuten stilte Speciaal aandacht is er voor de nabestaanden van de gevallenen uit onze gemeente. Kinderen van kc”Sint Cornelius” leggen bloemen en dragen hun teksten voor. De herdenking wordt waardig opgeluisterd door harmonie E.M.M. en het gilde St. Agatha. Wij nodigen u van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Comité Boekel-Venhorst

Auw IJzer KPJ-VESPO Zaterdag 6 mei a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan dan tussen 13.00 en 15.00 uur weer klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op het Ponyclubterrein aan de Peelkensweg te Venhorst. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

- middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Koelkasten en diepvriezen kunnen we helaas niet meer innemen. Hiervoor

wordt uw begrip gevraagd. Voor meer info bel Stan Kanters 06 27273450 of Hans v.d.Vondervoort 06 22464021. Alvast hartstikke bedankt.

Wij willen u allemaal hartelijk bedanken voor de manier waarop wij samen met u afscheid hebben genomen van onze vader, opa en opa Piet

Piet Gijsbers

Uw oprechte belangstelling, kaarten, bloemen en bijzondere bijdrage aan zijn afscheid hebben ons heel goed gedaan. Onze speciale dank gaat uit naar alle mensen die hem in de voorbije jaren omringd hebben met hun kundigheid en liefdevolle zorg. Kinderen en (achter-)kleinkinderen


Donderdag 4, vrijdag 6 en zaterdag 6 mei: HAMBURGERS

4 stuks voor

GEMARINEERDE PROCUREURLAPJES

4 stuks voor

GEMARINEERDE SPEKLAPPEN

4 stuks voor

GEMARINEERDE FILETLAPJES

4 stuks voor

MAGERE RUNDERLAPPEN

4 stuks voor SPECIAL VAN DE WEEK

FILETLAPJES À LA MINUTE 8 stuks voor

CHEVAPCHICHI BURGER

500

(zacht pittig gekruid rundergehakt) 100 gram

135

€ € € € €

400 695 495 695 795

Vleeswaren-trio 100 gram LEVERKAAS 100 gram BOERENMETWORST 100 gram GRILLWORST samen voor

495

Maandag 8 en dinsdag 9 mei: BRAADWORST h.o.h.

500 gram

GEMARINEERDE KIPFILETREEPJES

500 gram

HUISGEMAAKTE SJASLIEKS BELLE HÉLÈNE

4 stuks

(VARKENSSCHNITZEL MET EEN VULLING VAN PEER, MONCHOU EN KANEEL)

100 gram

€ € € €

350 595 695 180

€ € € €

325 595 695 180

Woensdag 10 mei: GEHAKT h.o.h.

500 gram

GEMARINEERDE KIPFILETREEPJES

500 gram

HUISGEMAAKTE SJASLIEKS BELLE HÉLÈNE

4 stuks

(VARKENSSCHNITZEL MET EEN VULLING VAN PEER, MONCHOU EN KANEEL)

Kids-menu p.p. € 4,95 - hamburger - bbq worst - kinderspies - marsmallowspies

Menu populair p.p. € 5,75 - hamburger - worst of speklap - kipspies voorgegaard - 2x varkenssaté

Zomermenu p.p. € 6,35 - hamburger - shaslick - filetlapje - 2x varkenssaté

Nieuw... ruim assortiment verse soepen uit eigen keuken

100 gram

Menu van het huis p.p. € 7,25 - hamburger - filetlapje - kipfilet - worst of speklap - 2x varkenssaté

De soepen hebben we in glazen potten verpakt. Keurmenu p.p. € 8,90 Menu chic p.p. € 9,75 Garnituur pakket p.p. € 6.95 Buiten - kipfilet de koeling houdbaar. - entrecoté - huzarensalade - 2 soorten rauwkost Keuze soepen. - filetlapjeuit ± 15 soorten - kipfilet - aardappelsalade - stokbrood - 2x varkenssaté - mixed grill - shaslick

- 2x varkenssaté - mixed grill - filetlapje

Vleesschotel Variatie € 6,50 p.p. 4 stuks vlees per persoon, maak zelf een mix varkenssate 2x kip tuinkruiden Griekse karbonade speklappen gem. hamburger shaslick Italiaans filetlapje bbq. worst kipsate 2x Eventueel aan te vullen met garnituurpakket

- sausjes - satésaus

- kruidenboter

Vleesschotel Variatie luxe € 9,50 p.p. 4 stuks vlees per persoon, maak zelf een mix varkenssaté 2x pepersteak kipsate 2x shaslick hamburger speklappen gem. Italiaans filetlapje kip tuinkruiden garnalenspies varkenshaasspies pangafilet in alu bakje Eventueel aan te vullen met garnituurpakket

We hebben voor u ook een All in barbecue menu extra € 13,95 p.p. en een barbecue menu de luxe € 16,95 p.p. Compleet verzorgd, alles erbij en wij doen de afwas voor u. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

Locatie: Helfrichstraat 41, Boekel Verzenddatum: 25 april 2017

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer P.J.W.M. Cornelissen, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Lekerseweg 2 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 2 mei 2017 Burgemeester en Boekel

wethouders

van

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een erker

BEVRIJDINGSDAG VRIJDAG 5 MEI

ZIJN WIJ GESLOTEN

Activiteit: bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van 12 woningen Locatie: De Gemeint 33 t/m 39, Wijstgrond 12 t/m 18 en Kraanvogel 1 t/m 7, Boekel Verzenddatum: 26 april 2017 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Geweigerde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van drie esdoorns Locatie: nabij Voskuilenweg 8, Boekel Verzenddatum: 1 mei 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit


Gemeente Boekel

waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit

Nederland’ Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verbijfplaats van:

- K.J. Nawrocki, 25-03-1966, De Essen 17 Datum voornemen: 24-04-2017

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovenge-

Boekel, 2 mei 2017 Burgemeester en Boekel

wethouders

van

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Sambanda Supercussie voor het organiseren van Samba Cinco op 9 juli 2017 (verzenddatum 24 april 2017). - Stichting Binnensport Boekel voor het organiseren van de wandel4daagse van 6 tot en met 9 juni 2017 (verzenddatum 24 april 2017). - GGZ Oost Brabant voor het organiseren van de zomermarkt op 11 juni 2017 (verzenddatum 24 april 2017).

Verleende ontheffing aan: - J.J.W.M. van der Spank voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens Samba Cinco op 9 juli 2017 (verzenddatum 24 april 2017).

MANTELZORGAVOND VRIJDAG 19 MEI IN NIA DOMO

Burgemeester en wethouders nodigen alle mantelzorgers en vrijwilligers uit de gemeente Boekel uit voor een feestelijke avond op vrijdag 19 mei 2017 om 19.30 uur in Nia Domo in Boekel.

Na het welkomstwoord is er een avondvullend programma met Theatergroep Mooi Weer. Zij spelen voor u de voorstelling “Op het terras”. Muziek klinkt op het zonnige terras van Café Mooi Weer, in de zwoele atmosfeer van een zomerse namiddag. Rustig, landerig bijna, totdat Vivi ten tonele verschijnt. Een wervelend schouwspel ontspint zich, waarvan u getuige bent als u plaats neemt 'Op het terras'. Behalve mede-terrasbezoekers spelen nostalgische zomerliedjes en een spannende kruiswoordpuzzel de hoofdrol in dit warmbloedige zomerspektakel.

Kaartjes Bent u mantelzorger en/of vrijwilliger, dan bent u van harte welkom! U kunt tot en met 18 mei a.s. gratis kaartjes ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. OP=OP

Vragen? Telefoonnr.: 0492-326800 Mail: college@boekel.nl

noemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen.

GEMEENTE BOEKEL

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Herto-genbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 2 mei 2017 De burgemeester van Boekel


ZATERDAG 6 MEI LAATSTE KEER GRATIS COMPOST OP MINIMILIEUSTRAAT OPHALEN

Vanaf 15 april kon u iedere zaterdag gratis compost krijgen op de minimilieustraten. Zaterdag 6 mei is de laatste dag dat u hiervoor op de minimilieustraten terecht kunt.

De minimilieustraat in de gemeente Boekel vindt u aan De Vlonder 110 te Boekel (terrein fa. Bevers). Deze is iedere zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Op 6 mei kunt u hier nog terecht voor gratis compost. Houd er rekening

mee dat de compost los wordt verstrekt en dat u zelf een schop meeneemt om de compost in te kunnen laden. Per keer mag u 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen.

GROENSTRAAT HAPS u kunt ten alle tijden, tijdens openingstijden, terecht op de groenstraat in haps voor gratis compost. het adres van de groenstraat is beijersbos 1 in haps.

Openingstijden: Maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur Woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur Vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur Zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS Op eikenbomen in Boekel kan men in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Hieronder treft u informatie aan hoe u de eikenprocessierups kunt herkennen, hoe u de aanwezigheid kunt melden en tot slot advies hoe u het ongemak van de brandhaartjes kunt beperken. Van rups naar vlinder De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Eind april komen de rupsen tevoorschijn. Na een aantal vervellingsstadia zijn ze in juli volgroeid. Na de derde vervelling krijgen de rupsen brandharen. Dit gebeurt tussen half mei en eind juni. In juli verpoppen de rupsen zich tot vlinder, waarna de vrouwtjes hun eitjes leggen. Daaruit verschijnen volgend jaar weer jonge rupsen. Hoe kun je zien dat er processierupsen in een eikenboom zitten? De rupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Vanuit hun nesten gaan de rupsen ’s nachts in processie op zoek naar voedsel. Zichtbaar gevolg zijn kaalgevreten eikenbomen. Klachten door brandharen Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid in de periode dat de eikenprocessierupsen brandharen hebben (half mei-juli). Met hun weerhaakjes dringen de pijlvormige haren bij aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en luchtwegen. Stoffen die daarbij vrijkomen roepen reacties op die lijken op ‘allergische’ reacties. Bij iemand die vaker met de brandharen in contact komt, kunnen die veel sterker zijn. De reacties kunnen zeer sterk van persoon tot persoon verschillen. De huidirritaties die binnen acht uur optreden zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk, die tot twee weken kan aanhouden. Als de brandharen in de ogen komen, kan binnen enkele uren een rode, pijnlijke en jeukende zwelling en irritatie optreden. Inademing van de brandharen kan leiden tot irritaties en ontstekingen van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF Van grof tuinafval, wat u gratis naar de minimilieustraat in uw gemeente of groenstraat Haps kunt brengen, worden twee producten gemaakt, namelijk compost en een houtachtige biobrandstof. Compost is een goede bodemverbeteraar. Door compost te gebruiken in uw (moes)tuin, wordt het tuinafval op een nuttige manier hergebruikt en is de cirkel rond. Lever het grof tuinafval zo schoon mogelijk aan op de minimilieustraat of de groenstraat Haps. SYMPANY HAALT TEXTIEL AAN HUIS OP Binnenkort haalt Sympany gratis textiel aan huis op. De exacte datum staat op de speciale zakken die u binnenkort in uw brievenbus krijgt.

Twee keer per jaar zamelt Sympany gratis textiel aan huis in. De rest van het jaar kunt u uw textiel kwijt in de textielcontainer bij u in de buurt of op de milieustraat in Haps. Textiel dat voor hergebruik geschikt is, kunt u ook gratis inleveren bij de kringloopwinkels van Stichting Actief. Kijk voor openingstijden op www.afvalaanbieden.nl/kringloopwinkels. Helaas komt er nog te veel bruikbaar textiel terecht in de blauwe afvalzakken.

Wat is textiel? Textiel is niet alleen die fijne zomerjurk die op is of dat spijkerjasje dat uit de mode is. Textiel is alles wat is gemaakt van stof en is geweven of gebreid. Dus ook badlakens, een vaatdoekje, kussenhoezen en gordijnen. Niet alleen wat nog gedragen kan worden, maar ook wat kapot en versleten is. Naast textiel zijn ook schoenen/laarzen, accessoires (riemen, tassen, hoeden/petten) en knuffels welkom. Wat niet tot textiel behoort, zijn matrassen, tapijten, kussen, vloerbedekking en ernstig vervuild of nat textiel.

Een tweede leven Het ingezamelde textiel wordt gesorteerd. Goede kleding en schoenen kunnen opnieuw gedragen worden. Maar liefst 80% van het ingezamelde textiel wordt door iemand anders gedragen of gebruikt. De overgebleven 20% wordt tot losse vezels verwerkt voor nieuwe producten, zoals garen, paardendekens, isolatiemateriaal en kunstobjecten. Kle-


Gemeente Boekel

ding die geschikt is voor Afrika wordt verscheept naar Angola, DR Congo, Malawi en Zambia. De lokale ontwikkelingsorganisaties verkopen de kleding via hun eigen tweedehands kledingwinkels of via geselecteerde agenten.

ZET UW AFVAL VÓÓR 7.00 UUR AAN DE STRAAT Voorkom dat u uw afval weer naar binnen moet halen en zet uw afval op tijd buiten. Op tijd is vóór 7.00 uur op de inzameldag of na 22.00 uur de dag ervoor. De inzamelaar start om 7.00 uur met het

inzamelen van huishoudelijk afval. Omdat sinds 1 februari de routes veranderd zijn, is het belangrijk dat u zorgt dat het afval vóór 7.00 uur aan de straat staat. Als u het te laat buiten zet en de inzamelaar is al geweest dan komen zij niet terug om het alsnog op te halen. Dan zult u de gft-container en afvalzakken weer in uw garage, schuurtje of bijkeuken moeten zetten. Omdat niet iedereen zo’n vroege vogel is, mag u het afval ook de avond ervoor ná 22.00 uur aan de straat zetten.

dat een hoop nare luchtjes voorkomt! Want juist dat afval dat voor die nare luchtjes zorgt, zoals etensresten en ander keukenafval (theezakjes, schillen, koffiedrab) hoort in die gft-container. De afvalzak met plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons wordt één keer per twee weken opgehaald en de blauwe tariefzak met restafval komen we één keer per 4 weken inzamelen. Zo werken we samen aan 100% afvalscheiding in 2030!

SAMEN WERKEN AAN 100% AFVALSCHEIDING IN 2030 Vanaf 1 februari 2017 komen we iedere week het gft-afval bij u ophalen, omdat

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 18 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

BEVINDINGEN INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OMGEVINGSRECHT 2016 Het college informeert de raad over de bevindingen van het interbestuurlijk toezicht omgevingsrecht 2016.

INKOOP PROJECTLEIDER ONDERMIJNING Een projectleider ondermijning voert regie op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Sinds medio 2016 wordt deze rol uitgevoerd voor de 8 gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf. De inzet wordt in 2018 voortgezet.

INHUUR BOA'S Er wordt gestart met een proef waarbij de gemeente Boekel boa-capaciteit inhuurt bij de gemeente Uden. Als de proef naar tevredenheid verloopt, wordt de totale boa-capaciteit ondergebracht bij de gemeente Uden.

BEHOUDEN ONDERGRONDWAARDE BIJ VAB-LOCATIES IN HET OMGEVINGSPLAN Om VAB-locaties van stoppers uit het besluit Huisvesting tegemoet te komen bij herontwikkeling via Vitaal Buitengebied zal het college de ondergrondwaarde baseren op de omvang van het bouwvlak uit het BP Buitengebied 2005. Hiervoor moet er wel voor 1 maart 2019 een volledig uitgewerkt plan voor herontwikkeling zijn ingediend.

Berichten Samen Sterk Onze eerste fietstocht gaat van start op donderdag 4 mei. We vertrekken om 13.30 uur bij Samen Sterk voor aan het Sint Janplein 20. Onze voorrijders Jan Emonds en Jan Sleegers hebben weer een leuke route uitgezet van ongeveer 30 km. Zin om mee te gaan? Lid of geen lid? U bent welkom, zorg wel dat je voor 13.30 uur aanwezig bent. Op woensdag 10 mei gaan we weer klootschieten. Dit keer gaan we naar de

bossen tussen Erp en Boerdonk. Vertrek is bij Samen Sterk. We fietsen om 13.30 uur aan. De kosten zijn € 3,- per persoon en iedereen die graag mee wil doen mag zich opgeven, lid of geen lid Opgeven kan vanaf nu tot 8 mei bij Samen Sterk aan de bar, Sint Janplein 20 in Boekel. Woensdag 24 mei gaan we weer op de fiets op Bedevaart, dit keer gaan we naar Aarle Rixtel. Het vertrek is om 10.00 uur bij Samen Sterk als je op de fiets meegaat. Zijn er leden die met de auto mee willen, zij vertrekken om 10.30 uur.

Opgeven kan vanaf nu tot 17 mei aan de bar bij Samen Sterk. Leden op de fiets € 17.50, niet-leden 20.00, met de auto € 22.50 De bedragen zijn incl. lunch en de gift aan het klooster.

Evenementenkalender 4 mei: Dodenherdenking 16 mei: Toertocht scootmobielgroep 4 t/m 6 juli: Fiets-3-daagse Boekel


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

De Platanen 5, Boekel Huurprijs € 495,35 p.m.

te huur

eigenschappen:

tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: energielabel: Woonkamer: Keuken: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Doucheruimte: Bergruimte: Zolder: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen:

zondag 7 mei 2017 begin juni 2017 € 0,91 Kleine gezinswoning c 24,06 m2 7,97 m2 11,27 m2 8,87 m2 3,48 m2 5,53 m2 geen 1 tot 3 personen bij 1 persoon: minder dan € 22.200. Bij 2 of 3 personen: minder dan € 30.150.

Let op: per 1 juli 2017 is de huurprijs: € 499,31 + € 0,91

• Woningzoekende dienen bij PeelrandWonen te zijn ingeschreven. • Reacties kunnen alleen ingediend worden via de reactiebon. • Passend toewijzen: uw gezamenlijk jaarlijks bruto inkomen en uw gezinssamenstelling bepalen voor welke woning u in aanmerking komt. Huishoudsamenstelling: inwonende kinderen tellen wel mee voor de grootte van het huishouden. Bijvoorbeeld een moeder met kind telt dus net zoals een man en een vrouw als tweepersoonshuishouden. Het bruto jaarlijks huishoudinkomen: inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen. • U dient bij elke reatiebon een kopie van de verklaring geregistreerd inkomen van het afgelopen jaar (2015) en 3 recente loonstroken van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 - 05 43. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

ReactieBOn

naam: ..................................................................................................... Voorletters: .........................................................................................

adres:......................................................................................................................................................................................................................

Postcode:................................................................................................ Plaats:.................................................................................................. Geboortedatum:..................................................................................... inschrijfnummer:.................................................................................

aantal personen: ....................................................................................................................................................................................................

telefoon:.................................................................................................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................................................................................... O De Platanen 5, Boekel - huurprijs € 495,35


Algemeen 15-jarig bestaan Stg. D’n Eik

Stg. D’n Eik viert 15-jarig bestaan op zondag 21 mei van 11.00-16.00 uur. Historie Stichting d’n Eik viert op zondag 21 mei haar 15 jarig bestaan, alle reden om even terug te kijken naar het verleden. In 2000 kreeg de jeugdnatuurwacht van de gemeente de goedkeuring om een braak liggend stukje grond nabij de bossen te gebruiken voor hun activiteiten. Ook de bijenhoudervereniging, kreeg toestemming van de gemeente om hier een bijenkast neer te zetten. Om niet in elkaars vaarwater te komen werd een gesprek georganiseerd met de toenmalige wethouder Jan Biemans. Hier werd het voorstel neergelegd om een Overkoepelende Organisatie te realiseren, voor alle verenigingen die verwantschap hadden met de natuur- en de landschapscultuur van Boekel. Opstartgroep In 2001 ging een groep enthousiastelingen met ervaring in natuur- en landschapscultuur aan de slag met de voorbereidingen, Rien Reijbroek, Leo Bijvelds, Frans v.d.Aa, Peter Raaymakers en Bart v.Sleeuwen. Het bleek nog niet zo’n eenvoudige klus, allerlei doelstellingen, onderlinge afspraken en statuten moesten de revue passeren. Officieel bestuur in 2002 Na een jaar van voorbereidingen werd

het officiële bestuur benoemd Theo de Mol penningmeester, Twan Driesen secretaris, Bart v.Sleeuwen voorzitter en leden Tonny v.d.Boom, Peter Raaymakers, Henk vLankveld en Jan v.Rooij. Stichting d’n Eik, Koepelorganisatie Natuur en Landschapsbeheer De stichting herbergt verenigingen en organisaties die op het gebied van natuur- en landschapscultuur actief zijn in Boekel. De verengingen hebben hun gemeenschappelijk belangen bij de stichting ondergebracht. Die belangen worden behartigd richting gemeente en andere maatschappelijke organisaties. De stichting stelt zich ten doel, het verbeteren van het Boekelse en Venhorstse Landschap, voorlichting geven over flora en fauna, gebruik maken van elkaars kennis en kunde, activiteiten ten aanzien van natuurontwikkeling stimuleren en uit voeren, onderhoud van over eigen en toegewezen gronden. PR Werkgroep de “Perekker”

Kabouter gesignaleerd in de Perekker! De hele week ben ik iedere dag heel vroeg opgestaan om te gaan wandelen. Natuurlijk in de hoop dat ik het kleine kaboutertje Pikkeltje weer zou zien. Dagen gingen voorbij maar ik zag het kleine kabou-

tertje maar niet, zou het bang geworden zijn van mij? Dat kan ik me ook wel voorstellen, want weet je Pikkeltje is niet groter dan mijn pink en dan lijk ik natuurlijk wel een reus. Maar wat gebeurde er gisteren al om zes uur in de morgen, ik was in het gras gaan liggen en keek goed om me heen. Ik was nu ook klein en heel stil, ik lag bij de vijver van de Perekker en plotseling, daar kwam hij weer aangelopen. Het mandje had hij weer bij zich en hij zag mij wel liggen, maar rende gelukkig niet weg voor mij. Met een heel zacht stemmetje zei ik “Goedemorgen Pikkeltje, waar kom jij zo vroeg vandaan”? “Ik kom van het kabouterpad, ginds zie je wel en daar wonen nog meer kabouters, maar wij zijn druk aan het werk en niemand mag ons storen”. “Waarom zijn jullie dan zo druk, wat is er aan de hand dat de kabouters vandaag de dag zo hard moeten werken”?. “Nou ja weet je dat dan niet, op 21 mei is hier een feestdag en wij mogen voor de versiering met bloemetjes zorgen, wat dom zeg dat je dat niet weet”! Hij rende heel hard weg en riep nog over zijn schoudertje, ”als ik je weer zie dan zal ik nog wel meer vertellen, maar nu heb ik geen tijd meer, ik ben al erg laat”. Hij was zomaar opeens verdwenen. Nu weet ik zeker dat hij mij nog iets meer wilde vertellen maar wat? Volgende week ga ik weer extra vroeg op pad en wie weet zie ik hem dan weer! Lieve groetjes, ook van kabouter Pikkeltje

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 9 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951


Algemeen Bouwbedrijf Versteegden huldigt jubilaris Joop van Berlo Joop van Berlo is pas 42, maar werkt deze week al 25 jaar bij Bouwbedrijf Versteegden, dat de bescheiden bouwvakker voor de gelegenheid graag eens in het zonnetje zet. Joop van Berlo was 25 jaar geleden de eerste knecht die bij Jan Versteegden in dienst kwam. Het jaar daarvoor was Jan zijn bouwbedrijf gestart. “Het werd steeds drukker. Tijd voor iemand die het vak wilde leren. De vader van Joop vroeg me net op dat moment of ik Joop niet onder mijn hoede wilde nemen. Hij is nooit meer weggegaan ;-)” Leergierig metselaar De jonge Joop, die liever al met de handen werkte dan in de schoolbanken zat, bleek een leergierig metselaar, die het vak metselen snel onder de knie kreeg. Joop groeide met het bedrijf mee. Inmiddels heeft het bouwbedrijf dagelijks zo’n 50 mensen aan de gang en zet Joop vaak de lijnen mee uit. Ook op grote projecten, zoals onlangs in Utrecht, waar Versteegden het metselwerk deed van nieuwbouwwijk Zijdebalen en Joop iedere dag twintig metselaars aanstuurde. “Joop wordt hier gewaardeerd om wie hij is en wat hij kan. Een goede metselaar, een bescheiden vent en iemand die ge-

daagse Opleiding tot Monteur Steigerbouw. “Onze supersteigerbouwer noemen we hem hier. Als Joop ergens plezier in heeft, dan gaat hij er voor en dan zal het hem lukken ook.” Uniek Op 27 april was het precies 25 jaar geleden dat Joop van Berlo, die in Erp opgroeide maar in Boekel woont, in dienst trad. Op zondag 7 mei geeft het bedrijf hem een feest cadeau, waar ook collega’s, vrienden en kennissen voor zijn uitgenodigd. “Hij is pas 42 en nu al 25 jaar bij ons in dienst. En ja, hij kan de 50 jaar dienstverband halen. Dat zou helemaal uniek zijn. Ik hoop het. Mensen als Joop zijn fijn voor je bedrijf.”

vrijdag 25 augustus 2017

makkelijk met mensen omgaat. Met collega’s, maar ook met jonge jongens. Zo is Joop officieel leermeester en leert hij jongens het vak van metselaar.” ‘Onze supersteigerbouwer’ Hoe mensen kunnen veranderen als ze goed op hun plek zitten, bleek ook onlangs nog maar eens. Waar Joop als tiener niet naar school te krijgen was, volgde hij in maart nog met plezier de vijf-

Poëzieavond in Boekel komt er weer aan Maar voor het zover is… laat de pret vast beginnen! Ga nú met brainstormen en schrijven om deel te nemen aan de poëzieavond in Boekel. Vorige week heeft u het al kunnen zien in het weekblad en op de site van de bibliotheek, de kinderen hebben al hun best gedaan. Een gedicht aan de hand van het thema ‘humor’ inzenden is het enige dat we van u verwachten. En dan hebben we voor u een heerlijke avond in het vooruitzicht. Gevuld met poëzie van eigen bodem, bijpassend muzikaal optreden, prominenten, ook met hun zelfgeschreven gedicht en een babbel in en na de pauze. Wilt u graag meedoen denk dan aan het volgende. Een gedicht mag maximaal een A-4 lang zijn en moet minimaal 6 regels bevatten. De inleverdatum is 1 juni 2017. Het kan digitaal ingeleverd worden op avondvandepoezie@gmail.com of anders bij de bibliotheek in Boekel. Wilt u het persoonlijk in de bieb afgeven, denk er dan aan dat er alleen in de middaguren een medewerker aanwezig is. De Avond van de Poëzie zelf is op vrijdag 25 augustus 2017. Geen inspiratie? Bezoek deze sites eens: www.poezieweek.com en www.poeziepaleis.nl voor schrijftips. En misschien kan de afgelopen koningsdag u wel op leuke ideeën brengen voor een onderwerp. Heb plezier met schrijven, we zien uw gedicht graag tegemoet.


Algemeen

Leerlingen uit de groepen 6 en 7 kunnen deelnemen aan spannende en leerzame activiteiten “on stage”. Telkens staat een ander product uit de voedselketen centraal in een workshop. Tijdens de workshop leren kinderen alles over de verschillende producten; hoe ze groeien, de verzorging, het oogsten en de verwerking. Maar ook hoe je een product het beste kan schoonmaken, snijden, bakken, grillen en niet te vergeten proeven. Kinderen ervaren de gehele voedselketen letterlijk van grond tot mond, onder het motto “we are food”. Op deze manier kunnen ze zich voorbereiden op hun eigen bedachte recept voor de Keukenbazen Batlle 2017. Er zijn 12 foodsuppliers in onze gemeente en daarom maar liefst 12 verschillende workshops. De workshops zijn afzonderlijk te volgen. Allemaal mag natuurlijk ook, maar ze moeten zich wel voor elke workshop opnieuw aanmelden. Sommige productthema’s zijn seizoensgebonden. Waar dit niet het geval is en de belangstelling voor de workshop is groot dan gaan we hem herhalen zodat we zo min mogelijk kinderen teleur hoeven stellen. Het thema van de eerste workshop is: MELK Vind jij het leuk om een keer mee de koeien te melken? Wil je graag meer weten over de weg van de melk ? Heb je zin om zelf pannenkoeken te bakken en een lekker toetje te maken? En daarna… genieten van de eigen gemaakte gerechten? Je bent welkom op melkveebedrijf “De

Rietbunder”, Het Goor 9 Boekel op vrijdag 12 mei, van 18.00 tot 20.00 uur. Aanmelden: keukenbazen@boekel.nl Vermelden: Naam, telefoonnummer, emailadres en aan welke workshop je wil deelnemen • Uiterste datum aanmelden 9 mei. • Maximaal 4 leerlingen • Deelname op volgorde van aanmelding, vol=vol Zit jij in groep 6 of 7 ? Kom je uit Boekel of Venhorst. Of zit je in Boekel of Venhorst op school? Doe dan mee met Keukenbazen on Stage! Volg ook Keukenbazen - Boekel op Facebook.

OPROEP voor nieuwe pleeggezinnen! Omdat het kittenseizoen nu echt van start is gegaan, komen er steeds meer drachtige poezen en complete gezinnetjes binnen op Hokazo. Omdat we alle katjes het beste willen geven, proberen we ze zoveel mogelijk in pleeggezinnen te plaatsen. In een pleeggezin hebben moederpoes en haar kroost veel meer rust dan op het asiel en worden ze gesocialiseerd en lopen ook minder risico op infecties. Kortom, in een pleeggezin krijgen ze de aandacht die ze verdienen en de gelegenheid om in alle rust op te groeien totdat ze er klaar voor zijn om naar hun eigen huisje te gaan. Op dit moment hebben we diverse pleeggezinnen maar deze stromen snel vol. Dus zijn we nog altijd op zoek naar nieuwe mensen die ons en de katjes kunnen

en willen helpen. Interesse en lijkt de pleegzorg voor katjes je wel wat? Aarzel niet langer en stuur een mailtje naar begeleiding@hokazo.nl Ons team Begeleiding Pleegzorg kan je uitleggen wat het allemaal inhoudt als je pleeggezin voor ons wilt zijn. Het is voor ons vooral belangrijk dat je binnen een straal van ± 15 kilometer van Uden woont, eigen vervoer en aparte kamer hebt.

We zijn altijd op zoek naar pleeggezinnen, maar momenteel vooral naar mensen die behalve kittens ook volledige nestjes, dus inclusief mamapoes willen opnemen. Onze katten en wij zelf zijn je zeer dankbaar. Door jouw hulp krijgen zij een prima basis waar ze de rest van hun leven alleen maar profijt van zullen hebben! Help ons de katjes helpen zodat zij een goede toekomst krijgen!

Beste solexvrienden, De organisatie is weer druk bezig met het organiseren van de sputtertocht voor 2017, de tocht zal zijn op zaterdag 12 augustus. Wij zien jullie graag verschijnen bij de start op de camping De Noordkant Venhorst. Alles wordt nog t.z.t. bekend gemaakt op de Blokkrant en in Weekblad Boekel Venhorst Voor diegenen die wel mee willen rijden maar geen solex hebben, is de mogelijk aanwezig voor huren van een solex. Als wij dit tijdig weten, kunnen we zorgen voor de solexen. Voor vragen kunt u contact opnemen met; Henk van Dooren, tel. 06-10358669 of e-mail hevado@live.nl Met vriendelijke groet, het Bestuur


Algemeen Gilde St. Agatha Boekel Koningschieten zondag 7 mei Zondag 7 mei wordt de oudste historie uit Boekel weer herkenbaar gemaakt. De oudste middeleeuwse vereniging, nl. het gilde( 1530), gaat weer strijden om de beste schutter die dan Koning wordt. De gilden hadden vroeger een streekeigen ontwikkeling waarin de sociale gemeenschappelijkheid en belangen van de bevolking zich verenigden. Maar het historisch doel was: huis en have verdedigen tegen kwaadwillenden. Daartoe werden ongehuwde en weerbare mannen opgeroepen tot heervaart (dienstplicht) om in het gilde te dienen. Dezen verrichtten dan wacht en waakdiensten op torens en langs wegen. En soms werden wegen afgesloten. Deze taken voor ons gilde zijn verdwenen, maar hulpvaardigheid en sociale sympathie zijn nog kenmerkende eigenschappen van ons gilde. Het gilde begint de dag van het koningschieten met een plechtige H. Mis in de parochiekerk van St. Agatha. Tijdens de viering met plechtig “Homisse” d.w.z. vaandelgroet, offeren op de trom en de zegening van de koningsvogel. Na de H. Mis wordt op het Agathaplein de vendelgroet gebracht voor Koning, God en vaderland, waarin het gilde de eed van trouw aflegt aan kerk en staat. Hierna begeeft het gezelschap zich naar

het gildehuis aan de Waterval nabij het sportpark. Na de lunch zal de Overdeken van het gilde, Pierre Bos, een plaquette onthullen van de eerstesteenlegging van de verdere afbouw van het gildehuis.

den) met stompe pijlen op de vogel geschoten. Wie het laatste stukje van de vogel naar beneden schiet is de nieuwe Koning. Volgens de maker van de vogel is dit na zo’n 130 à 150 rake schoten. Iedereen wordt uitgenodigd om dit, voor Boekel historisch gebeuren, mee te maken. Tot ziens bij het gildehuis op zondagmiddag 7 mei aan de Waterval! Op maandagavond 15 mei, vanaf 20.00 uur, is er in het gildehuis gelegenheid om de nieuwe Koning en Koningin te feliciteren

VROUWENGILDE BOEKEL Daarna zal de schutsboom worden bevrijd. Dit is een oud ritueel, stammend uit de tijd van de middeleeuwen, en van nog vroeger uit Keltisch bijgeloof. De heersende Koning en Koningin, Gerrit Janssen en zijn echtgenote Maria, worden van de ko-ningsattributen ontdaan. Zij schenken als dank, en als herinnering aan hun koningschap, een zilveren koningsschild. Na deze ceremonie begint de strijd: wie wordt de nieuwe Koning 2017 van gilde Sint Agatha. Er wordt een (namaak) vogel op de schietmast gehesen tot een hoogte van 12 meter. Met de kruisboog wordt door de gildebroeders en gildezusters (ook vrouwen kunnen Koning wor-

KVG avondfietstocht 9 mei Hebben jullie ook zo’n zin om er samen op uit te trekken met de fiets? Op dinsdag 9 mei vertrekken we om 18.30 uur vanaf het Agathaplein. De eigen bijdrage van € 5,- kun je dan meebrengen. Een mooie route brengt ons naar de ‘picknick’ plek, waar we gastvrij ontvangen worden met koffie/thee en iets lekkers. Daarna vervolg fietsroute richting Boekel voor een gezellige en smakelijke afsluiting. Opgeven t/m 8 mei bij Mia 322308, Anneke 323312, Lenie 322439 of Christien 322315. Groetjes van de fietscommissie.

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie


Algemeen Boekelse Lokale Omroep Kring Zondag 7 mei is er weer een uitzending van BLOK T.V. waarbij wij u de volgende onderwerpen laten zien: “Zaken doen in Boekel” is deze keer te gast bij Kapsalon van Zutphen, waarin de presentator wel een héél bijzondere metamorfose ondergaat. BLOK T.V. laat u genieten van een item uit het roemrijke archief. Op 4 mei staan ook wij even stil bij de dodenherdenking. Het Bloknieuws informeert u weer over enkele gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in Boekel. Heel veel kijkplezier….. BLOK T.V. is terug te zien op ons YouTube kanaal.

KBO bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel Op woensdag 10 mei vindt weer de jaarlijkse K.B.O.-bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel plaats. Het is alweer enkele jaren de gewoonte dat de K.B.O.’s van onze parochie Sint Petrus gezamelijk naar Handel op bedevaart gaan. De organisatie dit jaar is in handen van K.B.O. Boekel.

De H.Mis is om 14.00 uur. met aansluitend een Plechtig Lof. Voorganger is de Z.E.H. pastoor Theo v.Osch. Het geheel wordt muzikaal verzorgd door seniorenkoor De Blijde Herfstklanken uit Boekel. Na deze plechtigheden is er natuurlijk volop tijd voor het nuttigen van een kop koffie/thee of iets anders. Iedereen reist op eigen gelegenheid naar Handel toe. Dit kan natuurlijk met de auto, maar met de fiets of te voet maakt u er een echte pelgrimage van. Alle leden van de K.B.O.’s Boekel, Venhorst, Volkel, Odiliapeel, Zeeland en Uden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Lente wandeling. Datum: donderdag 18 mei 2017. Aanvang: 13.30 uur, gezamenlijk vertrek met de fiets vanaf het Sint Janplein. Waar: De Boswachter, Gemertsedijk 10, 5469 NH Erp. Voor wie: alle leden, partners en introducés. Kosten: voor eigen rekening. Met de fiets gaan we naar het startpunt bij de Boswachter in Erp waar we een

Heerlijke ASPERGES diverse sorteringen (ook geschild) dagelijks vers van eigen land

Maak bij ons uw maaltijd compleet met een SAUSJE, KRIELTJES, SCHARRELEIEREN en ambachtelijke PEELHAM

OPENINGSTIJDEN; maandag t/m donderdag 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel, Tel 06 20364524

wandeltocht van 5 km gaan maken. Na afloop koffie met iets lekkers in het Boswachtershuis, voor eigen rekening. Met vriendelijke groet, Vrouwen Actief Boekel

JEUGD HOBBY CLUB Nieuws van Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst We hebben inmiddels het seizoen 20162017 weer afgesloten. Ruim 260 kinderen uit Boekel en Venhorst hebben ook dit jaar weer plezier beleefd aan hun knutselactiviteiten. Na de grote vakantie is alles weer schoon gemaakt en opgeruimd en starten we weer met een nieuw seizoen. Begin september maken we weer de start data bekend van het nieuwe seizoen. Voor straks iedereen een fijne zomer en vakantieperiode gewenst en tot ziens! Bestuur en vrijwilligers van Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst

Rondleiding Ecodorp Boekel We vinden het gezellig om jou een rondleiding te geven, vandaar deze herinnering. Zaterdag 6 mei om 3 uur nodigen we je graag uit voor een kopje koffie/thee en een rondleiding door Ecodorp Boekel. We geven elke eerste zaterdag van de maand om 3 uur een rondleiding, dus je kunt ook volgende maand komen. Groetjes van de ecodorp leden.

Dansmiddag bij de KBO Boekel Op zaterdag 20 mei is er van 14.00 tot 17.00 uur weer een dansmiddag in Boszicht. Entree € 1,50. De foxtrot, tango, wals worden afgewisseld met country. Deze middag is i.s.m. orkest ‘t Spult.


1 jaar bij Mies

Wij vieren feest en u viert mee

20% korting

OP VOORRADIGE ARTIKELEN Geldig van 4 t/m 6 mei

Tot ziens bij Mies!

Buskensstraat 1 Boekel 0492-330452

www.bijmies.com


Sport

Volkel 1 - Boekel Sport 1 Zonovergoten “stadion”, perfecte (kunst-) grasmat, koninklijk onderscheiden reporter Mario v.Dinther, heel veel publiek, uitmuntende scheidsrechter N.Slavenburg, 2 teams die lekker wilden voetballen. Kortom alle ingrediënten voor een fraaie wedstrijd waren ruimschoots aanwezig. Het overwicht van koploper Volkel werd in de 10e minuut uitgedrukt in een simpel kopdoelpunt van Rens v.Lanen uit een prima genomen corner van Stijn v.Cuijk. Twee minuten later had Joris Polman, op aangeven van Tim Schuijers, de kans op de gelijkmaker. In de 19e minuut viel die alsnog. Een mooi opgezette aanval eindigde in de Volkelse verdedigingstrechter, en uiteindelijk voor de voeten van Jan Tielemans: 1-1. Een toegekende vrije trap werd boven uit de rechterhoek tot corner getikt door keeper Jesse Zwanenburg. De Volkelse corners waren steeds levensgevaarlijk. Boekel Sport kreeg via Tim Schuijers nog een kansje, en een onverwachte Volkelse kans was een prooi voor de Boekelse keeper. Niet onvermeld mag blijven dat Volkel aanvoerder Ruud Verstegen zijn 350e wedstrijd voor Volkel 1 speelde. Door een schorsing en door een vakantie had Jesse Zwanenburg een ander centraal duo voor zich. Pim Wammes en Niek Schuijers, geflankeerd door Merijn v.Haandel en Tijn v.Lankvelt. Er werd prima verdedigd en gevoetbald,

Mooie 1 – 1 bij buurman Volkel

maar de Boekelse verdediging kon niet voorkomen dat Volkel grossierde in grote kansen. Door die kansen niet te benutten, of door vakkundig ingrijpen, bleef de Volkelse teller op 1 doelpunt staan. In de 72e minuut had Boekel Sport de 1-2 kunnen en moeten scoren. Een minuut later had Volkel op 2-1 kunnen en moeten komen. Het bleef zeer spannend. Boekel kreeg enkele kansjes, Volkel kreeg vele kansen. Maar ze bleven allemaal onbenut. De ruststand was ook de eindstand. En daarmee behaalde Boekel Sport haar tweede gelijke spel dit seizoen. Volkel behield door de gunstige andere uitslagen de koppositie. Volgende week tegen Avanti ’31 SV de laatste thuiswedstrijd. Wij rekenen op mooi weer, ontelbare supporters en een prachtige wedstrijd.

Om het kampioenschap zondag 7 mei 11:30 Boekel Sport 2 – Rhode 3

Beach Soccer Event Op zaterdag 17 en zondag 18 juni vindt voor de 4e keer het Beach Soccer Event plaats. Het gaat weer een waar strandfeest worden waarbij sport en feest gecombineerd worden. Op zaterdag beginnen we met de jeugd van 11 t/m 15 jaar (op tijd inschrijven, dit kan niet meer op zaterdagochtend!!) waarna we de dag vervolgen met de eerste ronde’s voor de senioren profs. Zij gaan strijden om de grote Boekelse bokaal welke nu weer in bezit is van Burkina Faso < 19. Dit duurt tot ± 19.00 uur. Daarna heeft iedereen tijd om zich op te frissen en voor te bereiden op de grootse entreevrije beachparty. Hier-bij hebben we een optreden van de Vol-kelse band “Beat The Stones”. Zij worden afgewisseld door onze gast DJ. Zondag beginnen we met de senioren recreanten. Er wordt om en om gespeeld door recreanten en profs (senioren). Ook is er op zondag nog een muzikale verrassing. De grote “Beachbokaal” wordt aan de winnaar overhandigd tijdens de prijsuitreiking op de afterparty, meteen na afloop. Kortom, één groot feest voor iedereen. Want de allerkleinsten onder ons kunnen zich vermaken in een immens grote zandbak en een gigantisch klim- en springkussen Een evenement om niet te missen, dus wacht niet te lang met inschrijven (via www.cvdevliegenmeppers.nl) voordat je te laat bent.


Sport

Vrijdagmiddag 28 april was weer de prijsuitreiking van de biljartcompetities bij Samen Sterk wat de volgende eindstanden opleverde Libre A: 1. Jaap Heesen; 2. Adrie v.d. Laar; 3. Wessel v.d.Ven. Libre B: 1. Frits Koolen; 2. Andries Emonds; 3. Piet v.d.Sanden. Libre C: 1. Gerrit v.d.Cruijsen; 2. Andre v.Bergen; 3. Jan Sleegers. Driebanden: 1. Corrie v.d.Laar; 2. Geert v.d.Linden; 3. Adrie v.d.Laar Bandstoten: 1. Jan v.Kessel; 2. Frits Koolen; 3. Bert Thoonen. Verder werd door de Libre kampioenen gespeeld om de Hans Wijdeven Wisselbeker. Na een spannende strijd mag Frits Koolen zich de winnaar van de wisselbeker noemen. Alle prijswinnaars gefeliciteerd. Samen Sterk Boekel-Venhorst

Wieler Toer Club Boekel Maaslandtocht 2017. Afgelopen zondag vertrokken we met 17 man voor de Maaslandtocht. Een tocht die tot de pauze steeds langs de Maas loopt. Je komt dan langs hele mooie dorpjes, zoals Dieden, Megen, Marcharen, Lithoijen. De pauze hadden we in Lith op het terras bij Hertog Jan. Hier werden we door de jarige Adri Beekmans getrakteerd op heerlijke oranje soezen. Ook een ander clubje fietsers werd getrakteerd. En net toen Adri nog een tweede maal wilde trakteren, liet hij de doos met soezen op de grond vallen, zonde, want ze waren heerlijk. Na de pauze hadden we te maken met een sterke oostenwind, de voorrijders hadden de zware taak om ons toch weer om 12 uur terug in Boekel op het plein te krijgen. Het werd stil in de groep en vele hoofden kleurden rood van inspanning. Via Geffen, Heesch, Nistelrode, Erp richting Boekel. Net voor twaalf uur werden de boekjes door de toerleidster afgestempeld.

V E S P O

Samen Sterk

Ook werd er zondag door een zestal leden de tocht Klimmen-Banneux- Klimmen gereden. Ook de nieuwe leden Randy en Maurice hebben de tocht meegereden. Ze hebben het af en toe zwaar gehad, maar ze hadden deze tocht echt niet willen missen. Volgende week rijdt de A-groep de Walricktocht, de B-groep rijdt de Oirschotsetocht en de C-groep rijdt het Maria’s ommetje.. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Afgelopen vrijdag hebben wij ons 25-jarig bestaan gevierd als handbalvereniging, de KPJ bestaat natuurlijk al langer. Maar in 1992 is de vereniging als officiële handbalvereniging bij het NHV gestart onder de naam Vespo. Tijdens de officiële opening werden er enkele leden in het zonnetje gezet. Deze leden zijn dan ook al 25 jaar lid van de vereniging. Ton v.Rossum, Harrie v.d.Aa, Rudi Janssen en Wim Huijgens. Laatst genoemde is ook al 24 jaar scheidsrechter voor onze vereniging. Ook volgend seizoen heeft hij beloofd om ons te fluiten en dit vonden we toch zeker wel heel bijzonder. Vandaar dat we voor Wim nog een extra trofee hebben als (bijna) 25 jaar scheidsrechter. Er waren vele huidige maar ook oud-leden aanwezig. Na heel wat bijkletsen, oude foto’s bekijken, herinneringen ophalen en

een leuke kwis, barstte het feest los. Iedereen bedankt voor deze geweldige en onvergetelijke avond.

VC Unitas / ‘t Menneke

28 mei; beachvolleybal voor recreanten in Boekel! Op 28 mei a.s. organiseert volleybalclub Unitas in Boekel jaar jaarlijkse beachvolleybal-toernooi voor recreanten op de beachvelden op sportpark De Donk te Boekel. Aanvang van het toernooi is om 10.00 uur, na afloop - in de namiddag - vindt de prijsuitreiking plaats. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld in de klassen heren, dames en mix. Een mixteam moet minimaal 2 dames in het veld hebben. Inschrijven kan tot 18 mei a.s. via beachvolley@vc-unitas.nl. Vermeld bij aanmelding de teamnaam, in welke klasse het team wil spelen, en de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per team, te voldoen op rekeningnummer NL52RABO0108008231, direct te voldoen bij inschrijving. Zie ook de website van VC Unitas: www.vc-unitas.nl

Op de foto van links naar rechts Ton v.Rossum, Harrie v.d.Aa, Rudi Janssen. Ontbrekend Wim Huijgens


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen veldcompetitie EHV D1 - D-jeugd 2 35-11 Bergeijk C1 - Meisjes C1 9-27 Meisjes B1 - Helios '72 B1 24-15 Meisjes C3 - Meisjes C2 21-39 HCB '92 A1 - Dames A2 8-19 D-jeugd 1 - Aristos D1 11-26 Jongens B1 - DOS '80 B1 35-24 Programma dinsdag 2 mei (beker) Swift DA1 - Dames A1 19.30 u Programma zaterdag Tremeg D1 - D-jeugd 1 09.00 u Tremeg C2 - Meisjes C3 10.50 u Bergeijk B1 - Meisjes B1 12.00 u Dames A2 - Blauw Wit A1 10.00 u Programma zondag D-jeugd 2 - HCB '92 D1 10.00 u Meisjes C2 - Aristos (B) C1 10.50 u Dames A1 - Swift DA1 11.15 u Meisjes C1 - EHV C1 11.55 u

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 24 april: De Schutboom - Dakdekkers Jacobs 3-8 Snackpoint LC - v.d.Aa Klusbedrijf 13-1 TK ’t Stuupke - Invorm Interieur 4-3

MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 2-4 13-2 Café LC - Midicentrum Stender Café Gij & Ik - Heuveltraining/v.Hoff 6-6 Donkers/v.Lankveld - Donkers/Claasse 3-7 Stuc Force - BoekelFit 6-0 De Drie kronen - Planotec E-Diensten 8-4 Porte de Provence - Torpedo TUB 8-0 Café La Compagnie/OOvB kampioen; Elreka Hekwerken gedegardeerd. Porte de Provence kampioen. Maandag 1 mei worden de laatste wedstrijden gespeeld in de competitie, daarna volgen de finalewedstrijden van de Bekerronde. Voor informatie en wedstrijdprogramma, zie www.wacboekel.nl

KBO kaarten voor SENIOREN Uitslagen 25 april 2017: RIKKEN 1. Mia Vos 2. Betsie Vogels 3. Tiny Welten 4. Annie v.Duren 5. Harrie Donkers 6. Grarda v.d.Ven Poedelprijs Annie Jacobs

80 pnt. 67 pnt. 41 pnt. 38 pnt. 27 pnt. 25 pnt. -77 pnt.

ZONDAG 7 MEI

BOEKEL SPORT 1 AVANTI ‘31 1

SPORTPARK DE DONK AANVANG 14.30 UUR

JOKEREN 1. Erna Verstegen 2. Anneke v.d.Broek 3. Dora v.d.Broek 4. Ria v.Doren Poedelprijs Tonny v.Exel

126 pnt. 93 pnt. 36 pnt. 25 pnt. -73 pnt

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 11 t/m 20 april JES C1 - De Korfrakkers C3 5-1 Rooi MW2 - JES MW1 3-8 SCMH D1 - JES D2 9-3 TOG F1 - JES F1 9-11 JES 2 - Rooi 3 6-10 JES 1 - Astrantia/ONA 1 6-10 SCMH A1 - JES A1 14-5 Programma 3 mei Avanti (S) MW1 - JES MW1 Schijndel, 20.00 u Programma 6 mei Be Quick E3 - JES E1 Nuland, 10.30 u De Korfrakkers D3 - JES D1 Erp, 10.45 u JES F1 - Heumen F1 11.30 u Altior C2 - JES C1 Heeswijk-Dinther, 12.00 u Merselo D2 - JES D2 Merselo, 12.00 u Flash A1- JES A1 Den Dungen, 13.00 u Programma 7 mei Prinses Irene 4 - JES 2 Nistelrode, 10.30 u Odio 1 - JES 1 Millingen a/d Rijn, 13.00 PUPIL van de WEEK: Nienke v Delst


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 30 april St Michielsgestel 1 - Venhorst 1 2-1 Toxandria 2 - Venhorst 2 4-0 Venhorst 3 - Constantia 3 4-2 Venhorst 4 - Odiliapeel 4 3-2 Elsendorp 2 - Venhorst 5 2-0 Dame SVEB 1 - Venhorst 1 0-6 Programma 6 mei Veteranen Keldonk - Venhorst 17.00 u Programma 7 mei Venhorst 1 - Margriet 1 14.30 u Venhorst 2 - Milsbeek 2 11.00 u De Willy's 2 - Venhorst 3 12.00 u Gemert 7 - Venhorst 4 12.00 u Venhorst 5 - Hapse Boys 7 10.00 u Dames Venhorst 1 - Venraij 3 11.00 u St Michielsgestel – Venhorst 1 Naarmate de competitie vordert komt er elke week een rekenmachine aan te pas om de kansen, boven en onder op de ranglijst, te berekenen. Om daar een einde aan te maken moest Venhorst vandaag punten ophalen bij St. Michielsgestel. Venhorst begon goed, in de 3e minuut al zette Stefan v.Haandel op de rechterflank goed door en gaf perfect voor. Sam v.Lieshout knikte de bal onhoudbaar in de benedenhoek, 0-1. Hierna ontspon zich een spannende wedstrijd, met kansen aan beide kanten. Rob v.Dooren ging op snelheid alleen op de doelman af, helaas zonder de juiste finish. Even later schiep Jaap Kanters op inzet een kans voor zichzelf, maar ook helaas. Ruststand 0-1. De tweede helft begon zoals de eerste, waarbij Rob v.Dooren een verre bal het beste inschatte en weer alleen voor de keeper opdook. Ook dit keer kon hij net niet afronden. Uit de tegenaanval kwam de bal bij Luuk v.d. Boogaard tegen zijn arm: penalty. Bijna had Luc Peters hem, maar bijna telt hier niet, 1-1. Beide ploegen bleven op zoek naar de winnende, er kwam meer ruimte op het veld en in de 62 minuut maakte St. Michielsgestel met een uitval de 2-1. Even later kreeg Mark v.Sleeuwen nog een goede kans, maar ondanks alle inzet bleef de gelijkmaker uit. Komende zondag komt Margriet naar De Voskuilen en wil Venhorst zich veilig spelen, met hulp van de 12e man. Komt dat zien. Zondag 7 mei: Clubbarbecue, 3e interne periode, kantineverlenging.

Vrijdag 9 juni: Slotfeest in de kantine. Deelnemende groepen kunnen zich opgeven op de poster in de kantine Zondag 11 juni: Buurtvoetbaltoernooi 2017, opgeven bij Peter van Deursen, tel 0620840723 60 vragen over 60 jaar RKSV Venhorst (13, 14 en 15 oktober 2017). Om iedereen op te warmen voor het 60 jarig bestaan van de vereniging houden we de komende maanden een kwis over 60 jaar RKSV Venhorst. Bij het begin van elke maand van april t/m september stellen we steeds 10 vragen. Tot het einde van elke maand kun je de antwoorden van die maand insturen. Je hebt dus steeds een maand de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Je mag de antwoorden overigens ook later inleveren. Beantwoorden kan via email: info@rksvvenhorst.nl of op papier in de Stipbus in de kantine of buiten de kantine in de brievenbus. Bij beantwoording vermelden: Je naam, het nummer van de vraag en het antwoord. In het feestweekend op zondagmiddag 15 oktober worden de prijzen bekend gemaakt en uitgereikt. We hebben o.a. als eerste prijs een ballonvaart voor 2 personen. Vragen mei: 1. Noem twee vrouwen die ooit lid zijn geweest van het bestuur van de voetbalclub. 2. Op 26 mrt 2017 won Venhorst 1 met 5-2 van Nulandia. Wie maakte(n) de Venhorstse doelpunten? 3. In 2000 speelden er zes broers Van der Horst in Venhorst 6 (dat haalde zelfs het Br Dagblad). Noem hun voornamen! 4. Op 19 maart 2017 verloor Venhorst in Boekel van Boekel Sport met 1-0. Wat was de uitslag in de thuiswedstrijd? 5. We hebben twee teams (1 senioren en 1 jeugdteam) die gesponsord worden door onze agrarische sector: Welke tekst staat op de shirts? 6. Wie was het 400e lid van de voetbalvereniging? 7. Elke maandag wordt door een aantal vrijwilligers het sportpark schoon gemaakt, door de zg. maandagploeg. Noem drie vaste leden van deze ploeg. 8. Noem 3 bedrijven die minimaal 25 jaar shirt- of hoofdsponsor van de voetbalvereniging zijn. 9. In 2015 won Venhorst enkele prijzen op de Kliksport Awards Verkiezing. Wie

werd daar Speler van het Jaar? 10. Op 9 juni 2014 won Venhorst de beslissende nacompetitiewedstrijd om handhaving in de 3e klasse tegen Bavos met 4-1. Welke 2 spelers sloten hierbij hun carrière als speler van Venhorst 1 officieel af? JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 29 april 2017 Someren JO19-3 - Venhorst JO19-13-6 Venhorst JO17-1 - Rhode JO17-3 5-2 Venhorst JO15-1 - Bavos JO15-1 5-0 Venhorst JO11-2 - Gemert JO11-4 5-2 Festilent MO11-1 - Venhorst MO11-1 3-8 Venhorst JO9-2 - Erp JO9-4 1-0 Programma zaterdag 6 mei 2017 Venhorst JO19-1 - WEC JO19-2 14.30 u NWC JO17-4 - Venhorst JO17-1 vertrek 13.30 u, 14.45 u Milh. Boys JO15-1G - Venhorst JO15-1 vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst JO15-2 - Gemert JO15-7 13.00 u Venhorst MO15-1 - Juliana Mill MO15-1 13.00 u Venhorst JO13-1 - DVG JO13-111.30 u Stiphout V. JO13-4G - Venhorst JO13-2 vertrek 09.30 u, 10.45 u Avanti'31 JO11-3G - Venhorst JO11-1G vertrek 08.30 u, 09.30 u Venhorst JO11-2 - Boekel Sp. JO11-2G 09.00 u Venhorst JO11-3 - Milh. Boys JO11-1G 09.00 u Venhorst JO9-1G - DVG JO9-2 10.15 u Boekel Sport JO9-5 - Venhorst JO9-2 vertrek 08.45 u, 09.30 u Venhorst JO9-3G - Rhode JO9-7G 10.15 u Boekel Sport JO9-8 - Venhorst JO9-4G vertrek 08.50 u, 09.30 u Mini-pupillen 09.30 u

Fiets-3-daagse Boekel Van 4 juli tot en met 6 juli 2017. De afstanden zijn 30, 45 of 60 km per dag. Starten vanaf 9.30 uur t/m 11.30 uur, rustplaats sluit om 14.30 uur. Eindcontrole om 17.00 uur. Inschrijving, start en finish zijn bij “NiaDomo”, St. Agathaplein 6 te Boekel. Info/organisatie: Wtc Boekel


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201. ------------------------------------------------------

Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan! Open do./vrij

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

John Rambach Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

MAATWERK & PLAATSING

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ----------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor â‚Ź 8.85. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.15 tot 19.15 uur. Voor â‚Ź 11.00 inclusief 1 consumptie. U bent van harte

welkom! Voor meer informatie en reservering kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328 ----------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkom-

voor eethuis. Leeftijd v.a. 16 jaar. info: 0413-274222 of eethuisdebuurman@home.nl

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

JOHN VESTERS

de rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf â‚Ź 440,00) * motor * tractor de vlonder 45 - 5427 dB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Kwaliteit en service gegarandeerd

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht.

GevraaGd

medewerker/ster

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

Rijopleiding

sten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. ------------------------------------------------------

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402.

SCHUIFWANDSYSTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. ----------------------------------------------------FEESTJE of een ander UITJE? Wil je ook wel eens wat anders? Kijk op www.agathagilde.nl/uitje ------------------------------------------------------

TE KOOP (geplastificeerd) siergaas, ± 15 meter lang, 2 meter hoog, in diverse stukken; vogelgaas, div. afmetingen; hondenbench, lengte 76cm, hoog 52cm; verwarmingselement voor kuikens; vervoerskisten voor kippen enz. Tel. 325176. ------------------------------------------------------

ASPERGES (ook geschild)

Fam. Emonds

Gagelstraat 6a, Venhorst T 0492-352922 • M 06-22529408 (volg de borden)

NATUURLIJK INZICHT IN JEZELF

diëtist voor particulieren en bedrijven e: info@ankevoedingendieet.nl i: www.ankevoedingendieet.nl t: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Fitnessclub voor hoofd & hart

www.drukkemoeders.nl 06-51172282

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

aCtIe: Gellak teennagels + voetreflex ontspannings massage nu € 30,• acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Gellak • nail-art • Bruidsnagels • cadeaubon • French pedicure (teennagels) • energetix Magneet-Sieraden • Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: www.topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Wat denkt u dat de vraagprijs is voor het huis Wilhelminastraat 46. SMS uw antwoord vóór 8 mei naar 06 22919968. Eén van de goede schatters ontvangt een gratis Staatslot.

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

TE HUUR appartement boven Supercoop in Boekel. Tel: 06-53652058 -----------------------------------------------------Renders decoratie voor verhuur en verkoop. Zie www.rendersdecoratie.nl of bel 0492-352192 en kom kijken in onze 360 M2 voorraad. -----------------------------------------------------Verse ASPERGES te koop op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De Mouthoeve, Erpseweg 2, Boekel, bij ‘t Haske. ------------------------------------------------------

KBO Bridge Boszicht Uitslag 28 april: 1 Brp. Witlox-v.Dinteren 68,33% 2 Brp. Kruter-v.Helvoirt 59,17% 3 Brp. Aalbregt-Vogels 56,67% 4 Brp. Polman H.-v.Houtum 54,58% 5 Brp. Polman D.-v.d.Nieuwenhof 52,08% Voor informatie kan gebeld worden met Diny Polman tel. 841800 of Bep Ceelen tel. 322428. Aan- of afmelden graag vrijdag voor 11.00 uur

peGASsus GASFLESSEN: nieuw of omruilen BP Light 5 kg of 10 kg Propaangas 5 kg of 10.5 kg PeGASsus Burgt 13, Boekel, 06-43024984

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw 0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Nieuwbouw • verbouw • renovatie Wij verhuren SteiGeRMateRiaaL en ROLSteiGeRS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GeBRUiKte SteiGeRPLanKen tel: 0622887186


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00-13:00. Bevers Contai-

nertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. ------------------------------------------------------

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


the Read Shop Boekel bestaat dit jaar alweer 5 jaar! en dat vieren we! Hiep hiep hoera! Van maandag 8 mei tot en met zaterdag 13 mei 2017 vieren wij dit jubileum met een paar LeUKe actieS - PaSFOtO’S: van € 9,95 voor € 7,50 - Bij aankoop van: 3 tijDScHRiFten of 3 HaLLMaRK WenSKaaRten of 3 eDDinG PRODUcten: de GOedkOOPste GratIs!

Deze feestweek kunt u, zolang de voorraad strekt, een leuke attentie verwachten wanneer u voor minimaal € 10,00 koopt.

We hebben ook een KLeURWeDStRijD voor kinderen. We hebben hier voor 4 leeftijdscategorieën (t/m 4 jaar, t/m 6 jaar, t/m 8 jaar en t/m 10 jaar) een leuke prijs klaarliggen. Kleurplaten zijn vanaf 3 mei 2017 verkrijgbaar in de winkel en u kunt deze inleveren t/m woensdag 17 mei 2017. Wanneer u vanaf maandag 8 mei t/m woensdag 10 mei 2017 bij ons staatsloten koopt voor de trekking van 10 mei, dan maakt u kans op een straatje 1/5 loten met XL. in totaal hebben we 3 straatjes 1/5 loten met XL beschikbaar voor trekkingsdatum 10 juni 2017. Op 13 mei zullen we de prijswinnaars trekken.

Op woensdag 10 mei van 13.30 tot 16.30 uur hebben we een StaBiLO KLeURDeMOnStRatie voor jong en oud. Zie ook de aparte aankondiging hieronder. Deze middag staat onder begeleiding van een expert van Stabilo, dus u bent in goede handen! Reden genoeg om deze week eens extra langs te komen bij The Read Shop Boekel. Wij verwelkomen u graag in onze winkel om het 5-jarig bestaan mee te vieren. Wij danken u voor uw klandizie in de afgelopen 5 jaar en hopen u nog vaak te mogen zien in onze winkel!

Willeke en Paul, the Read Shop Boekel

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.