31e jaargang nr 40; 12 april '17

Page 1

Weekblad

Boekel Venhorst Koningsdag 2017 DONDERDAG 27 APRIL

Programma Boekel. 09.30 uur: Verzamelen voor de versierde optocht op het St. Agathaplein en uitdelen van de ballonnen. De kaartjes worden niet op school uitgedeeld, maar zijn te krijgen op het St. Agathaplein. 10.00 uur: Opening door de Burgemeester en de voorzitter van het Comité Boekel-Venhorst. Daarna wordt door harmonie E.M.M. het Wilhelmus gespeeld, waarna door de kinderen de ballonnen worden opgelaten. Wij gebruiken milieu vriendelijke ballonnen. Aansluitend is de start van de versierde optocht groep 1 t/m 8 Er zijn drie categorieën waaraan je kunt meedoen. Namelijk wandelen, fietsen of een wagen. Je wordt per leeftijdsgroep gejureerd dus het maakt niet uit hoe je komt als het maar mooi is. Bij je leerkracht op school kan je vragen naar je deelname nummer. Dit nummer moet zichtbaar zijn in de optocht voor de

GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

beoordeling door de jury. Wil je meedoen aan de versierde optocht en ga je buiten Boekel naar school, dan kun je bellen voor een deelname-nummer naar Truus v.d.Ven, tel. 0492-322997. De route is dit jaar gewijzigd, omdat we de bewoners van Zorgcentrum St. Petrus willen laten meegenieten van deze mooie optocht. Deze is daarom als volgt: St. Agathaplein, via rotonde, Rutger van Herpenstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Wit-Gele Kruispad, Bernhardstraat, Kerkstraat, St. Agathaplein. Einde optocht. 11.00 uur: Start activiteiten.. Op het Sint Agathaplein is er een vrije markt voor alle kinderen van de basisschool. Er zijn springkussens, diverse knutselactiviteiten, stoepkrijten. Ook is hier de EHBO te vinden. Bij Nia Domo is er een groot buitenterras, is er een live band en een dj. op het grasveld achter Nia Domo zijn Scouting activiteiten en is Ponyclub “Rutger van Herpen” aanwezig. Op de Mr. van Hooffstraat (afgesloten voor alle verkeer) is een grote stormbaan

springkussen en de rommelmarkt. 15.15 uur: Uitslag en prijsuitreiking van de versierde optocht 16.00 uur: Einde programma Koningsdag en vrije markt !9.00 uur: Einde muziekprogramma Nia Domo Opgave voor de vrijemarkt kan via inschrijving bij Nia Domo. Dit kan op: 8, 9, 15 of 16 april. Programma Venhorst 10.45 uur: Verzamelen voor de versierde optocht en uitdelen van de ballonnen voor de ballonnenwedstrijd bij Plein 31 11.15 uur: officiële opening door Burgemeester P. Bos. Fanfare “Echo der Peel” speelt het Wilhelmus 11.30 uur: Oplaten van de ballonnen op de rotonde Mennehof 11.40 uur: Start versierde optocht. De route is als volgt: St. Josephplein, Ringbaan, Koekoeksbloem, Zonnedauw, De Bieze, Hoog Menneke, Zandelweg, St. Josephplein, Mennehof. Einde optocht. 12.15 uur: Prijsuitreiking versierde optocht door Burgemeester P. Bos 12.30 uur: Middagprogramma bij “Plein 31”. Optreden “”Mini Stars” 13.00 uur Ook kan men tegels schilderen, stoepkrijten, straatvoetbal (kunstgras), er zijn knutseltafels, reuze lego blokken en springkussens. Deelname aan de activiteiten op Koningsdag zijn zowel in Boekel als in Venhorst geheel onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de ouders.

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. ALPHEGA APOTHEEK: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiocoaching Boekel: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, tel: 0492-321463. Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl

Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur. Adviesraad Sociaal Domein, secretariaat: Statenweg 49 Boekel, Tel: 06-11180705, e-mail:

asdboekel@gmail.com, www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-gemeente-BoekelGGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk evr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Geen vaste openingstijden, maar open op afspraak. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabantnoord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: openingstijden ma. t/m do. 09.00-18.00 uur; vrij. 09.00-20.00 uur; za. 009.00-17.00 uur Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Donderdag 13 april, Witte Donderdag: 19.00 u (St. Agathakerk) m.m.v. mannenkoor Sint Agatha Vrijdag 14 april, Goede Vrijdag: 15.00 u (St. Agathakerk): Kruisweg mmv. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken 20.30 u Concert ‘Voortdurend Verlangen’ - Kamerkoor Capella Brabant Zaterdag 15 april: 15.00 u: Viering Zorgcentrum St. Petrus Zaterdag 15 april. Paaswake: 21.00 u (St. Agathakerk) mmv. mannenkoor Sint Agatha. Antoon en Mien Tielemans, Petra de dochter en overleden fam.Tielemans-Wassenberg. Zondag 16 april, Hoogfeest van Pasen 1e Paasdag: 11.00 u (St. Agathakerk) mmv.mannenkoor Sint Agatha. Bert en Drieka v.d. Elzen-Emonds; Cato v.Santvoort-v.d. Tillaer; Anna Verhoeven-Verbrugge; Cor Tielemans; ouders v.LankveltMeulenmeesters, Jo en Miet Berents en Jan v.Lankvelt; Wim Rutten; Jan Ceelen (vwg. sterfdag) en overleden familie; Gerarda Vesters-Bijvelds (nms. de KBO); Johan en Henk v.Hout (vwg. verjaardag); Martinus v.d. Burgt, echtgenote Johanna v.Lankvelt en overleden familieleden. Maandag 17 april, Octaaf van Pasen - 2e Paasdag) 11.00 u (St. Agathakerk) mmv. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Woensdag 19 april, Octaaf van Pasen: 19.00 u (St. Petruskapel) Tien v.d.Cruijsen; Jan v.d.Aa. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 16 april, Hoogfeest van Pasen 1e Paasdag: 09.30 u Viering communiecanten/kinderen mmv. parochieel Gemengd Koor.

Theodor Emonds (vwg. jaargetijde), overleden fam.Emonds-Kanters en fam.v.Hoof-Dapperen; Martien v. Roosmalen (vwg. sterfdag); Uit dankbaarheid en een bijzondere intentie; Henricus v.d.Aa; fam.v.d.Wetering, fam.Smits en fam.v.d.Wijst; Jeroen Janssen (vwg. sterfdag), Bert en Dien Janssen en André en Wiljan Bijvelds.

OVERLEDEN: Uden: Sjaan v.Kuijk-de Vissher Vastenmaaltijd: De vastenmaaltijd, waaraan is deelgenomen door 51 personen, heeft een netto bedrag opgeleverd van € 342,=. Dit bedrag is bestemd ter ondersteuning van het werk van pater André van Zon in Mozambique. Allen hartelijk dank voor uw deelname. Ook dank aan het zorgcentrum Sint Petrus voor de gastvrijheid die wij hebben mogen ontvangen. Dank aan de mensen van de keuken en de bediening het was allemaal perfect. De appels voor het nagerecht zijn geschonken door “de Boerderijwinkel” van het Agathaplein. Ook hiervoor onze dank. Pastoor wordt kluizenaarsmonnik. Monseigeur de Korte heeft in een gesprek met onze pastoor aangegeven hem te steunen in zijn wens om kluizenaars-

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

monnik te worden in het zuid-Franse plaatsje Montbrun des Corbrières. Dat betekent naar alle waarschijnlijkheid dat pastoor van Osch per 1 september afscheid zal nemen van onze parochie. Wie de nieuwe pastoor zal worden is nog niet bekend. Op de parochiepagina van het Udens Weekblad van komende week leest u een toelichting van de pastoor zelf. Hij vraagt maar één ding. (Mgr. Mutsaerts) Een onschuldige man die liefde en vergeving preekt. Hij wordt midden in de nacht gearresteerd en voor een op wraak beluste menigte gebracht die alle bewijzen negeert en Hem ter dood veroordeelt. Ze slaan Hem aan gort, met een zweep met metalen weerhaken, trekken zijn kleren uit, spijkeren Hem vast aan een dwarsbalk, zetten Hem recht overeind zodat het volk Hem kan uitjouwen en ondertussen wijkt intens pijnlijk en tergend langzaam het leven uit Hem weg. Dit horen we op Goede Vrijdag. Als er één woord niet op zijn plaats is, is het wel het woord ‘goed’. Het was een afschuwelijke vrijdag. Twee dagen in de mensengeschiedenis werd die dag ‘weerzin-wekkende vrijdag’ genoemd. Totdat het zondag werd want dan horen we de rest van het verhaal. Jezus’ dood was

AANBIEDINGEN van donderdag 13 april t/m woensdag 19 april:

BOEKELSE AARDBEIENVLAAI PAASGEBAK

PER STUK

SPELT PUUR DINKELBERGER SPELT

PER PAKJE

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

12.50 50 € 1. 50 € 1. 00 € 1.

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten niet het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het behoorde tot Gods plan. Zijn dood was het genoegdoenend offer voor onze zonden. Paaszondag wordt het verhaal voltooid. Jezus heeft de dood overwonnen, en Hij belooft ons - als we Hem geloof schenken - hetzelfde. Alleen door de lens van de verrijzenis, kunnen we zien dat Goede Vrijdag inderdaad ‘goed’ was. Ik heb gelezen over de Passion, die in Heerenveen plaatsvindt. Of het nu Hugo Metsers is of Daan Blom, allemaal vinden ze de gebeurtenissen van die bewuste vrijdag aangrijpend. Maar bij allemaal houdt het verhaal ook op en volgt er geen zondag. Dat is iets voor gelovigen. Geen wonder dat één fragment altijd ontbreekt: Petrus die het oor van de soldaat met zijn zwaard afslaat. Daarna geschiedt het wonder: Jezus geneest de soldaat. Ze vinden het eigenlijk maar raar van die gelovigen dat ze geloven dat die kruisdood nog maar het halve verhaal is. Mochten er onder u zijn die menen dat na Goede Vrijdag het “amen, afgelopen, einde verhaal” klinkt, dan rest u niets anders dan naar huis te gaan en de rest van uw leven te gaan somberen. Want dan is die vrijdag met geen mogelijkheid ‘Goede Vrijdag’ te noemen. Mattheus zou geen letter aan het papier hebben toevertrouwd over die dag. Bach zou er niet over gepiekerd hebben er één noot aan te wijden. Johannes, zou in het geheel geen evangelie hebben geschreven. De apostelen zouden hun oude baantje weer oppikken: visserij. Paulus is al helemaal duidelijk: als Jezus niet verrezen is en je noemt jezelf toch een gelovige, dan ben je echt een heel zielige figuur. Nee, verrijzenis gaat niet over beeldspraak, maar over een dode die verrijst, ècht leeft, uiteindelijk eeuwig leeft. Dat mag je letterlijk nemen zoals ik het zeg en dáárom is die kruisdood aangrijpend. Het gaat namelijk over u, over jou, over mij. Het is zo vreselijk herkenbaar wat er toen gebeurde. Kijk maar eens naar de omstanders. Als jij er bij was geweest, op wie zou je dan het meeste lijken? Op de Farizeeën die zich gelovig noemen maar wel tot alles wat slecht is in staat waren? Op Pilatus, die ziet dat Jezus onschuldig is, maar laf is en kiest voor populariteit? Op de soldaten, die alle schuld afschuiven: “Befehl ist Befehl?” Op de menigte, die met alle winden meewaait: “Hosanna” op Palmzondag en even later: “kruisig Hem!”? Op Judas die, belust op geld, onschuldig

bloed verraadt? Of op Petrus die domweg zwak is. Hij beseft het als de haan kraait. Kijk ondertussen naar Jezus zelf. Lijdzaam, verdraagzaam, vergeving vragend voor zijn beulen, minzaam, zwijgend. Hij laat ons zien dat de enige manier om het kwaad te overwinnen is, door goed te doen. Hij hield stervensveel van ons. Letterlijk. Vandaar de lijdzaamheid en de verdraagzaamheid. Jezus wil maar één ding: geloof! Hoe moeizaam ging dat niet? Hij deed wondertekenen, maar dat

leidde vaak alleen maar tot sensatiezucht, tot nieuwsgierigheid. Wat Hij zei en deed raakte de mensen, maar wekte ook de jaloezie van anderen. Hij vraagt geloof, en alleen maar dat. Waar-om? Als je Hem gelooft, zal je Hem ook vertrouwen. Als je Hem vertrouwt, zal je doen wat Hij vraagt. Geloof leidt tot daden van geloof en als je Hem navolgt, leidt die tot meer medemenselijkheid, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, een betere wereld en het geluk

DANKBETUIGING Wij willen u allemaal hartelijk bedanken voor de warme blijken van medeleven die wij van u hebben mogen ondervinden na het plotselinge overlijden van onze zoon, broer, zwager, oom en peetoom

Christian Rijkers Uw bloemen, kaarten en condoleances zijn een grote steun voor ons in deze dagen.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Pastoor Rombauts, Dr. Antonides en Uitvaartzorg Waterhof Gemert. Familie Rijkers Hesselereind 11 5469 AS Erp Erp, april 2017.


Berichten waartoe elke mens geschapen is. Zozeer heeft Jezus elke mens lief, dat Hij er alles voor over heeft gehad opdat wij maar zouden geloven! Van ons vraagt Hij maar één ding: overweeg het lijden van de Mensenzoon; geef geloof een kans en maak een ommekeer ten goede. Als je zijn woorden niet gelooft, kijk dan naar zijn daden! Aanschouw het kostbaar kruis waaraan de redder heeft gehangen.

Paasviering Venhorst Op zondag 16 april, 1e Paasdag, is er om 09.30 uur in de kerk in Venhorst een paasviering. Deze viering zal verzorgd worden door de communicanten uit Venhorst én het Parochieel Gemengd Koor. We nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn!

STICHTING LEEFBAAR VENHORST Uitnodiging aan alle inwoners van Venhorst Praat u met ons mee over de toekomst van ons kerkgebouw in Venhorst? Noteer dan in uw agenda: Datum: woensdag 19 april 2017 Lokatie: MFC De Horst Tijd: 20.00 – 22.00 Tips en ideeën zijn ook welkom op het volgende mailadres: behouddorpshartvenhorst@outlook.com Mogen we op uw steun blijven rekenen

voor het groot onderhoud van ons kerkgebouw op korte termijn? Uw bijdrage is welkom op rekeningnummer NL65 RABO 0314 4507 69 o.v.v. “behoud dorpshart”. Graag tot ziens! Stichting Leefbaar Venhorst en leden van de klankbordgroep Kerkenvisie

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 18 april wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Zomermarkt Huize Padua Op zondag 11 juni vindt voor de 16e keer een zomermarkt plaats op het mooie en

BEDANKT

50 Jaar

Wij willen, mede namens onze kinderen en kleinkinderen iedereen heel hartelijk danken voor de vele kaarten, bloemen en andere attenties die wij mochten ontvangen tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest. Mede door uw grote belangstelling is het voor ons een onvergetelijke dag en feest geworden.

Gijs & Ida van Duijnhoven

sfeervolle terrein van Huize Padua in Boekel. Van 10.00 uur tot 16.00 uur worden er vanuit ca. 200 verkooppunten tweedehands spulletjes, brocante, plantjes en originele zelfgemaakte artikelen aangeboden. Er zijn leuke kinderattracties en er is veel live muziek en dans. Ook kunt u genieten op een van de gezellige terrasjes waar van alles te eten en te drinken is. Wilt u een kraam huren of een grondplaats reserveren voor deze markt …… dat is (alléén) mogelijk via onze website www.ggzoostbrabant.nl/zomermarktHP tot en met vrijdag 5 mei 18.00 uur. U kunt dus niet telefonisch of via mail reserveren! Kosten voor een kraam bedragen € 25,00 en € 15,00 voor een grondplaats. U kunt maximaal 1 kraam of 1 grondplaats reserveren en wij vragen € 10 borg. Deze borg krijgt u na afloop van de markt contant terug. De markt is bedoeld voor hobbyisten en particulieren, dus handelaren worden niet toegelaten! Werkgroep Zomermarkt Huize Padua 2017

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 6 april 2017

BENTE Dochter van Paul & Kirsten Smink Wollegras 26, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 20.30 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

AGENDA AFVALINZAMELING Voor meer informatie - Bekijk de website: www.afvalaanbieden.nl - Download de AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg op Twitter: @BCA_LvCB - Bel de Afvalinfolijn: (0485) 338 352

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. MILIEUSTRAAT EN GROENSTRAAT HAPS GESLOTEN OP TWEEDE PAASDAG Op maandag 17 april, Tweede Paasdag, zijn de milieustraat en de groenstraat in Haps gesloten. De eerstvolgende dag dat u hier terecht kunt is woensdag 19 april van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, bij de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 05-04-2017 Verloren - portemonnee zwart met div. pasjes, rijbewijs, foto’s - herenportemonnee, kleur: rood met zwart, vierkant, inhoud: ID-kaart, € 20,00 - autosleutel Citroën en huisdeursleutel merk: Willemse - portemonnee, kleur: bruin, inhoud: pasjes, rijbewijs, kentekenbewijs

Gevonden - zwart rugzakje, merk: Newfeel, inhoud: balletschoentjes - omafiets, kleur: zwart, merk: Classic Limet - zwartgrijze sjaal zilverkleurig kettinkje met ring en hartje met diamantjes

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte

Vier zaterdagen gratis compost op minimilieustraat Op zaterdag 15, 22 en 29 april en 6 mei kunt u bij de minimilieustraat in Boekel gratis compost ophalen. Deze compost is alleen bestemd voor particuliere huishoudens. Houd er rekening mee dat de compost los wordt verstrekt en dat u zelf een schop meeneemt om de compost in te kunnen laden. Per keer mag u 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen. De minimilieustraat vindt u aan De Vlonder 110 te Boekel (terrein fa. Bevers). Deze is ’s zaterdags van 9.00 - 13.00 uur geopend.

U kunt te allen tijde, tijdens openingstijden, terecht op de groenstraat in Haps voor gratis compost. Het adres van de groenstraat is Beijersbos 1 in Haps. AANPASSING ROUTE BUSLIJN 321 Met ingang van 11 december jl. is een nieuwe dienstregeling ingegaan die gebaseerd is op de nieuwe Openbaar Vervoer concessie Zuidoost Brabant.

Goede Vrijdag 14 april t/m Tweede Paasdag 17 april zijn wij gesloten Wij wensen u fijne dagen!


Gemeente Boekel

Conform deze concessie hoefde de voormalige lijn 121 alleen nog maar tussen Eindhoven en Gemert te worden aangeboden. Tussen Gemert en Uden moest Hermes een streeklijn aanbieden, bij voorkeur gekoppeld aan een doorgaande lijn naar Helmond. Deze lijn wordt door Hermes dan ook met de vereiste frequenties aangeboden. Gedachte hierachter was dat reizigers vanuit Uden sneller met lijn 305 via de A50 naar Eindhoven reizen dan met lijn 321. Reizigers vanuit Boekel moesten in de visie van de Provincie overstappen in Gemert op de lijnen naar Eindhoven.

Hermes wilde lijn 321 toch doortrekken naar Boekel. Probleem hierbij was dat lijn 321 moest keren in Boekel. De voorkeur van Hermes was om op de rotonde in Boekel te keren. Hierdoor zou de halte aan de Kerkstraat ten noorden van de rotonde niet aangedaan worden. Omdat dit een belangrijke halte is voor Boekel heeft de gemeente er op aangedrongen om deze halte wel aan te doen.

Omdat er weinig ruimte in de dienstregeling was moest de halte Kerkstraat via een zo kort mogelijke route aangedaan worden. De kortste route loopt via de Rutger van Herpenstraat-Burgtstraat-Bernhardstraat-Kerkstraat. In eerste instantie is daarom voor deze route gekozen.

In de praktijk blijkt deze route lastig te zijn. Gelet hierop en doordat er toch meer ruimte in de dienstregeling van buslijn 321 blijkt te zijn wordt met ingang van 8 april een andere route gereden door buslijn 321. De nieuwe route loopt via Sint AgathapleinKennedystraat-Wilhelminastraat-Kerkstraat. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Ge-

GEMEENTE BOEKEL

GEEF UW MENING OVER DE WMO Gemeente Boekel doet elk jaar onderzoek naar de ervaringen van inwoners die zorg of een voorziening hebben op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Heeft u in 2016 zorg of een voorziening vanuit de Wmo gebruikt? Dan heeft u onlangs een brief ontvangen met een vragenlijst. Deze vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. Bij het onderzoek gaat het om uw ervaringen over het contact met het Dorpsteam Boekel. Daarnaast kunt u uw ervaring met de zorgverlener(s), de kwaliteit en het resultaat van de zorg of voorziening delen in de vragenlijst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau BMC en wordt anoniem verwerkt.

Dienstverlening verbeteren door uw ervaringen Laat ons weten wat uw ervaringen zijn door de vragenlijst in te vullen. Wellicht zijn er dingen die u graag anders wilt. Uw ervaringen gebruikt de gemeente Boekel om de dienstverlening, de zorg en voorzieningen in de toekomst voor u - en voor anderen te verbeteren. Heeft u vragen over de vragenlijst of heeft u ondersteuning nodig bij het invullen hiervan? Neem dan contact op met BMC via telefoonnummer 070 310 3800 op werkdagen van 10:00 tot 15:00 uur.

meente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het vestigen van een kleinschalig metaalbedrijf Locatie: Neerbroek 8, Boekel Verzenddatum: 4 april 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 april 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 28 maart jl. is o.a. aan de orde geweest:

ONDERHOUD GROENSINGEL TUSSEN HET GOOR 5 EN HET GOOR 7 Het college heeft besloten om de kwaliteit van de groensingel tussen Het Goor 5 en Het Goor 7 te verbeteren. De huidige bomen worden gerooid en de onderbeplanting opgeschoond. De groensingel wordt opnieuw ingericht met knotwilgen en struweel om zo de zichtbaarheid van de waterloop te vergroten.


De barbecuefolder is weer klaar We hebben voor u ook een ALL IN BARBECUE MENU EXTRA € 13,95 p.p. en een BARBECEUE MENU DE LUXE € 16,95 p.p. Compleet verzorgd, alles erbij en wij doen de afwas voor u. En natuurlijk nog veel meer barbecuevlees. Voor meer informatie, neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

Donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 april: GEPANEERDE KIPSCHNITZELS

4 stuks

PAASHAASJES (GEVULDE VARKENSHAAS, IN DIVERSE SOORTEN)

100 gram

VOGELNESTJE (GEHAKT GEVULD MET EITJE, OMWIKKELD MET SPEK)

per stuk

ZALM IN BLADERDEEG

per stuk

KIPFILET GEVULD MET VERSE ASPERGES EN HAM

100 gram

€ € € € €

695 199 245 295 179

Voor een heerlijke paasbrunch

Lekker en gezellig tafelen met de Pasen

Paassalade, broodje beenham, quiche bakjes heerlijk gevuld paasrollades in diverse soorten, ruim assortiment luxe vleeswaren

Ruim assortiment gourmetvlees Compleet te maken met rauwkosten, sausje, stokbrood, kruidenboter etc.…

PULLED PORC MET 6 MINI BROODJES ssamen voor

695

SPECIAL VAN DE WEEK

CRISPY HAASJE varkenshaas met een vulling van roomkaas en walnoten 100 gram

225

Vleeswaren-trio 100 gram PAASHAASWORST 100 gram LENTE HAM 100 gram GEBRADEN GEHAKT samen voor

495

Maandag 17 april gesloten, dinsdag 18 april de gehele dag geopend: BRAADWORST h.o.h.

500 gram

CORDON BLEUS (VARKENSVLEES GEVULD MET HAM EN KAAS) MALSE

KALFSSCHNITSELS

3 voor 4 voor

ROLL ON (MEDAILLONS VAN KALFSGEHAKT, HEERLIJK GEVULD)

100 gram

€ € € €

350 695 795 195

€ € € €

325 695 795 195

Woensdag 19 april: GEHAKT h.o.h.

500 gram

CORDON BLEUS (VARKENSVLEES GEVULD MET HAM EN KAAS) MALSE

KALFSSCHNITSELS

4 voor

ROLL ON (MEDAILLONS VAN KALFSGEHAKT, HEERLIJK GEVULD)

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

3 voor

keurslager

100 gram


Algemeen

Donderdag 13 april: Ouderavond Ellen Emonds op kc de Regenboog voor alle ouders van Boekel en Venhorst.

‘Pedagogische Tact: het juiste doen op het goede moment, óók in de ogen van de kinderen’ Terwijl ik voor het eerst met mijn dochter van één in zo’n typische binnenspeeltuin speel, valt mijn oog op een meisje van een jaar of tien. Ze hangt op een bankje en eet een zakje chips. Ze kijkt wat verveeld om zich heen, wat ik wel begrijp aangezien er alleen maar hele jonge kinderen zijn. In het stuk waar ik speel met mijn dochter is het speciaal bedoeld voor kinderen tot 2 jaar. Ik ga met haar het luchtkussen op waar mijn dochter wat onwennig op zit. Ineens is daar het meisje van tien. Ze komt ook op het luchtkussen en begint te springen. Een seconde denk ik: hé, dit is niet voor jou. Maar direct zie ik het plezier in de ogen van mijn dochter die op haar knieën de sprongen van het meisje na probeert te doen. ‘Ze vindt het leuk met jou erbij,’ zeg ik tegen het meisje. ‘Ja,’ antwoordt ze. ‘Maar eigenlijk mag ik er niet op.’ Ik zeg niets, kijk alleen naar haar en het plezier van mijn kind. Na een paar minuten stopt ze, aait mijn dochter over haar hoofd en stapt het luchtkussen af om zich te begeven naar de afdeling voor ‘grote kinderen’. Als ze de hoek om is, zwaait mijn dochter haar na.

geen methodiek of protocol. Die momenten laten zich niet voorbereiden. Die momenten vragen om tact. Tact vraagt om een open houding van de opvoeder, loskomen van oordelen en aannames, jezelf zien als actor en je enige instrument. Ellen Emonds (1983) was jarenlang leerkracht in het basisonderwijs en vroeg zich daar elke dag af wie nou de leraar was en wie de leerling. Op dit moment is zij als docent Pedagogische Tact verbonden aan het Nivoz (Nederlands instituut voor onderwijs en opvoedingszaken). Met de geboorte van haar dochters is er een nieuwe inspiratiebron aangeboord. Ellen vertelt kleine verhalen met een grote boodschap. www.nivoz.nl Tijdens deze ouderavond gaat Ellen in op het fenomeen pedagogische tact. We willen hierbij alle ouders van Boekel/Venhorst uitnodigen om naar de verhalen van Ellen te komen luisteren. Heeft u interesse, laat dit even weten via info@regenboogboekel.nl. U bent van harte welkom! Donderdag 13 april van 20.00 uur tot 21.30 uur (inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur), Kennedystraat 3 in Boekel Kindcentrum de Regenboog

Sfeervol Paasconcert GGZ Oost Brabant Huize Padua

Tact laat zich het beste vangen in verhalen. De cruciale momenten voor het laten ontstaan van een emotionele band tussen de kinderen en de opvoeder, kennen

GGZ Oost Brabant Huize Padua organiseert op donderdagavond 13 april een sfeervol Paasconcert in zaal Brouwershof aan de Kluisstraat 2 te Boekel. Tijdens het concert zullen Blaasorkest de ‘Muziekvrienden’ van Huize Padua en de ‘het Seniorenorkest’ uit Uden zorgen voor de muzikale noot. Tevens zal er een paasloterij gehouden worden, waarvan de opbrengst bestemd is voor het zomeruitstapje van cliënten naar Scheveningen. U bent van harte welkom, het concert start om 19.00 uur in zaal Brouwershof. De zaal is geopend vanaf 18.45 uur. Toegang is gratis.

Open Dag DE PEREKKER met kindertekeningen Zondag 23 april van 11.00-16.00 uur, toegang gratis. Tijdens de open dag is er een expositie van schilderijen in olieverf en aquarel te zien van Greet v.Viegen afkomstig van de Veluwe. “De Perekker” Mezenlaan 22, 5427 SL Boekel: Educatief Natuur Centrum, een bijzondere locatie gelegen aan een prachtig natuurparkje.

Greet v.Viegen is geboren en getogen op de mooie Veluwe. De natuur is een grote bron van inspiratie voor haar schilderijen. Ze werkt hoofdzakelijk met olieverf en aquarel, dit alles wordt realistisch weergeven in natuurtinten, met vooral de nadruk op detail. De onderwerpen zijn veelal vogels en de natuur om ons heen. Een opleiding aan de kunstacademie heeft ze niet gehad, wel vele lessen en workshops van diverse leermeesters en heeft zich nadien autodidactisch verder ontwikkeld. Veel kijkplezier bij deze kleine collectie van haar werk. Voor meer schilderijen kijk op www.greetvanviegen.com. De toegang is gratis, u komt toch ook! PR werkgroep “De Perekker”,


Algemeen VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING Weidevogelbescherming April is de maand dat de weidevogelbeschermers weer in het veld verschijnen om de nesten voor de weidevogels op te zoeken. De eerste nesten zijn al eind maart weer gevonden. Rond april komen er steeds meer nesten bij en begint ook het werk op de velden. De gevonden nesten worden in mandjes gelegd om ze op te kunnen pakken als er geïnjecteerd, geploegd en gezaaid moet worden, zodat het werk kan doorgaan. Nadien nemen de vogels gewoon hun plaats in op hun nest en broeden ze weer door. Na 25 dagen komen de jongen uit het ei. Ze moeten direct zelf eten gaan zoeken samen met de ouder vogels, Ze nemen de jongen regelmatig onder de vleugels om warm te blijven. Het eten zoeken doen ze niet op het veld waar ze gebroed hebben, want daar is op dat moment nog niets te halen. De oudervogels lokken de kuikens naar de randen en stroken waar bloemen en planten staan met insecten zoals vliegjes, slakjes, spinnetjes en dergelijke. De kuikens moeten hiervan de eerste weken leven. Deze randen en stroken met bloemen en planten zijn een goede schuilgelegenheid voor de kuikens om zich te verstoppen tegen roofvogels, kraaien en dergelijke. Ongeveer 80% van de nesten komen uit, maar daarna sneuvelen er teveel kuikens. Voor de instandhouding van de soort hoeft maar 1 kievit van 1 nest over te blijven om de soort in stand te houden. Dit wordt zelfs niet gehaald. Hoe kunnen we de achteruitgang van het kieviten bestand stoppen ? Het helpt onder andere bij: • Verlaat maaien van randen waar mogelijk. • Niet maaien langs sloten en greppels rond de velden • Niet maaien van slootranden voor half juli De jonge vogels kunnen dan opgroeien en schuilen in deze stroken. Ook voor de kleinere vogels zoals graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik zijn dit goede broedplaatsen. Het is ons gezamenlijk belang (weidevogelbescherming en grondeigenaren) dat er meer weidevogels vlieg-vlug worden zodat de achteruitgang van weidevogels gestopt kan worden

Oproep aan hondenbezitters! Het buitengebied van de Gemeente Boekel met zijn akkers, weilanden en bossen nodigt uit tot een mooie wandeling. De wegen langs de boerderijen, de wandelpaden langs de velden, akkers en weilanden met grazend vee vormen een uitgelezen gebied om een frisse neus te halen voor wandelaars en eventueel hun trouwe viervoeter. Voor uw huisdier is het natuurlijk het mooist als hij vrij rond kan rennen, maar helaas kan dat niet overal. Honden spelen een belangrijke rol bij het overbrengen van Neospora-infecties onder koeien. De parasiet Neospora caninum geldt wereldwijd als een belangrijke veroorzaker van abortus onder koeien, waarbij de vrucht in de baarmoeder wordt afgestoten. De hond fungeert als gastheer voor deze parasiet. De hond wordt er niet ziek van, maar brengt de parasiet wel via zijn ontlasting over op de koeien. Door het

eten van gras of kuilvoer dat vervuild is met ontlasting van honden nestelt de parasiet zich in de koe en veroorzaakt daardoor het verwerpen van het ongeboren kalfje. Deze wetenschap leidt tot toenemende bezorgdheid en schade bij rundveehouders wanneer u uw huisdier vrij laat spelen op hun weilanden en akkers. Zonder dat u het weet en zonder dat u dat wil brengt u hun veestapel in gevaar. Wij als ZLTO vragen mede namens onze rundveehouders hierbij dringend uw medewerking om het besmettingsgevaar te voorkomen. Dit kan door: • uw hond aan te lijnen in het buitengebied !!! • geen ontlasting achter te laten in de weilanden !!! Let op: ook in weilanden waar geen dieren lopen dient u uitwerpselen op te ruimen! Het gras wordt immers gemaaid en als voer gebruikt in de winter. De rundveehouders danken u alvast voor uw medewerking.

Jeugdnatuurwacht de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Na een wandeling over de Perekker met de verrekijker gaan we nu op zoek naar weidevogels. Deze fraaie vogels worden bedreigd doordat hun broedgebied verdwijnt. Ze houden van akkers en weilanden waar ze hun nest maken en insecten vinden voor hun jonkies. In Boekel zijn nog enkele plekken waar met name kieviten broeden. Je kunt ze nu nog spotten op de Kiesbeemd; dit gebied wordt straks doorsneden door de nieuwe randweg. Ook aan het Goor en de Koesmacht zie je nog wel scholeksters en kieviten. Met wat geluk zie en hoor je ook nog de wulp. Jullie worden op zaterdag 15 april om 15.00 uur verwacht aan de Kiesbeemd 5. Leiding Jeugdnatuurwacht de Knokert


Algemeen Zorgpark St. Petrus zoekt vrijwilliger Gezocht: vrijwilliger voor vervoer cliënten op en rondom het terrein van Zorgpark Sint Petrus “Vrijwilligers zorgen voor gemak en Welzijn” In Sint Petrus zijn ruim 250 vrijwilligers werkzaam op allerlei werkvelden. Sommige taken van een vrijwilliger vallen ook buiten de muren van Sint Petrus zo ook het vervoer van cliënten. 5 dagen per week worden mensen met onze Boekelse bus en vriendenexpress (golfkarretje) vervoerd over het terrein. Nu zijn we met spoed op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om op vrijdag op 2 momenten met de bus cliënten te vervoeren. We starten vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur en om 13.00 uur om nog enkele cliënten van restaurant t Trefpunt naar huis brengen. Heb je tijd en affiniteit met ouderen, geldig rijbewijs en lijkt het je een leuke uit-

daging neem dan contact op met Elly Janssen 0492 328 328 of stuur me een mail Elly.Janssen@brabantzorg.eu Ik nodig je graag uit voor een gesprek om het verder toe te lichten. Elly Janssen

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst EHBO bij sportongevallen Bent u begeleider/coach van een team en u wil graag eerste hulp verlenen bij sportblessures, meld u dan aan voor deze cursus waarin veel geoefend wordt aan de hand van praktijk voorbeelden. In 2 lesavonden leren de cursisten de specifieke behandeling zoals die bij sportletsels gebruikelijk is. De cursus wordt gegeven door een erkend instructeur op dinsdag 8 mei en donderdag 11 mei, aanvang 19.00 uur. Locatie: Boszicht te Boekel

Fietsroutes met prieeltjes 2e Paasdag weer geopend ! Stichting d’n Eik, koepelorganisatie voor natuur en landschapscultuur heeft in samenwerking met de ZLTO afdeling Boekel-Venhorst een drietal “Fietsroutes met prieeltjes” gerealiseerd. Elke route voert u naar diverse agrarische bedrijven waar houten prieeltjes zijn geplaatst. Door middel van een bord met een bepaalde tekst, wordt u uitgenodigd om naar binnen te gaan en een DVD op te starten, zodat u het productieproces van het bedrijf kunt bekijken. Ontginningsroute 40 km, Monumentenroute 30 km, Buurtschappen 40 km. De routes hebben als begin- en eindpunt: Educatief Natuurcentrum de “Perekker”

Mezenlaan 22 Boekel (volg de borden “Perekker” vanuit het centrum) Elke route heeft een eigen kleur borden, maar van elke route is ook een kleurrijke folder uitgegeven met alle bezienswaardigheden die u onderweg zult tegenkomen. De routefolders zijn gratis verkrijgbaar bij o.a.: bibliotheek Boekel, Camping Boekels Ven, La Compagnie Boekel, d’n Hoenderhof Venhorst, de Perekker, VVV Gemert en Boerenbondmuseum Gemert. Routes zijn ook te downloaden via www.stichtingdneik.nl of www.uitinboekel.nl. Stichting d’n Eik en de ZLTO wensen u veel fietsplezier.

Je kunt je aanmelden bij via ehbolidwina@gmail.com. Als de cursus met goed gevolg wordt afgelegd, ontvangt elke deelnemer een certificaat van Het Oranje Kruis. Kosten voor cursus, boek en certificaat € 75,=. Bij veel aanvullende zorgverzekeringen krijgt u het cursusgeld geheel of gedeeltelijk terug. Informeer hiervoor bij uw eigen zorgverzekeraar.

Scootmobielgroep Boekel We nodigen alle scootmobielrijders in Boekel, Venhorst en Huize Padua, uit voor een toertocht die we gaan rijden op dinsdag 18 april We maken een mooie tocht door de omgeving van Boekel. Er fietsen begeleiders mee, die helpen met het samen oversteken van wegen. Tijdens de tocht van ± 30 km. lassen we een pauze in voor een drankje. We vertrekken om 13.30 uur bij de hoofdingang van zorgcentrum St. Petrus aan de Burgtstraat. Sluit u aan en beleef een gezellige middag met lotgenoten in een ontspannen sfeer! Zorg wel voor een goed opgeladen accu! Aanmelden niet nodig. Voor informatie: Toos Gijsbers tel. 323219 of 06-22025785 of Tonny v.Bergen tel. 06-22644298

VOLKSTUINVERENIGING

“d’heuverij” Bij de volkstuinvereniging d’Heuverij gelegen aan Kerkenekkerpad in Boekel staat het nieuwe tuinseizoen voor de deur. Op dit moment heeft onze vereniging rond de 50 tuinders. Onze leden telen diverse groentes, fruitsoorten, bloemen en planten. Nu is het tijd om een volkstuin voor het nieuwe seizoen klaar te maken. We kunnen nog enkele mensen aan een tuin helpen. Heeft u belangstelling gekregen dan kunt u contact opnemen met Mevr. A. Groot tel. 0492 321978. Gaarne aanmelden voor 23 april.Algemeen Prijswinnaars Techtown Boekel Zaterdag 1 april was de derde en wederom zeer geslaagde editie van Techtown Boekel! Wij willen alle bezoekers bedanken voor hun komst en enthousiasme!

De prijswinnaars van de stempelkaartactie zijn: Jurre v.Lankvelt (6); Amber v.d.Berg (7); Stijn Heinrich (17); Tivian Engel (15); Tycho Manders (13); Lizzy Arts (9); Celine v.Melis (11). Prijzen zijn vanaf dinsdag 11 april op te halen bij Verbrugge Koeltechniek aan De Vlonder 216 te Boekel (op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur).

PeelrandWonen is een ambitieuze en sociaal betrokken woningcorporatie in de gemeente Boekel. Vanaf het begin richt PeelrandWonen zich vooral op het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen.

Per 31 december 2017 treden twee leden van de Raad van Commissarissen af en zijn statutair niet herkiesbaar. Daarom zijn wij op zoek naar een:

commissaris met een Maatschappelijk profiel commissaris met een Financieel Economisch profiel

Heeft u interesse? Op onze website www.peelrandwonen.nl vindt u een uitgebreide beschrijving van de vacatures.

HEEMKUNDEKRING

‘St. Achten op Boeckel’ Ook in 2017 heeft de heemkundekring weer een programma met verschillende lezingen gepland. De tweede lezing in deze reeks wordt op maandag 24 april verzorgd door Hanneke v.Alphen uit Uden. Zij is lid van Heemkundekring Uden en al 20 jaar een actief lid van de Werkgroep Archeologie. Archeologie Veel van ons verre verleden ligt verrassend dichtbij. Onder onze voeten. In de bodem. En in onze omgeving vaak al op zo’n 50 centimeter diepte. Ook in Boekel zijn in de loop der jaren verscheidene archeologische vondsten gedaan. Vondsten uit de steentijd, de ijzertijd, bronstijd en uit de middeleeuwen. Zowel toevalsvondsten door particulieren als vondsten bij professionele opgravingen zoals eind 2003 aan de Parkweg. Hanneke v.Alphen zal ons meenemen in de archeologie. De volgende onderwerpen komen aan de orde: kennis en actief deelnemen; hoe gaan we met archeologie om, wat wordt bewaard en hoe kunnen we het bestuderen; samenwerken. En misschien zijn er na afloop van de lezing leden en/of niet-leden geïnteresseerd om onze werkgroep archeologie, die niet meer echt actief is, weer nieuw leven in te blazen? Bijvoorbeeld te beginnen met een te organiseren bezoek aan het Erfgoedhuis Eindhoven? Waar en wanneer We zien u graag op maandag 24 april in het Sint-Jangebouw aan het Sint-Janplein 20 in Boekel (ingang ‘Samen Sterk’). De Jaarvergadering voor de leden van de heemkundekring begint om 19:30 uur. Na een korte pauze begint de lezing om 20:30 uur en zal ongeveer een uur duren. Daarna is er nog gelegenheid om eventuele meegebrachte archeologische vondsten te laten beoordelen. Zowel leden als niet-leden zijn welkom en de toegang is gratis.

Evenementenkalender 18 april: scootmobiel-tocht door het buitengebied van Boekel 22 en 23 april: Venhorst Creatief 27 april: Koningsdag 23 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein


Moeke’s Vlinder Thee - Tuin Moekes Vlinder-Theetuin gaat open

Moekes Vlinder-Theetuin gaat open op Tweede Paasdag. Op deze paasmaasdag kunt u bij ons tussen 9.00 uur en 11.00 uur een OnTbijTje nuTTigen voor maar 3 euro. graag opgeven voor vrijdag 14 april op onderstaand telefoonnummer. ‘s Middags van 13.00 uur tot 16.00 uur voor u graTis een gebakje bij een kopje koffie of thee en voor uw kinderen een gratis ijsje. Wilt u lekker genieten van de rust in de Vlinder Thee-Tuin, onder het genot van: Cappuccino, Café Latte, koffie of thee met gebak, diverse soorten schep- en verpakt ijs, dan bent u van harte welkom op ons terras voor mens, dier en fiets. Ook kunt u bij ons terecht voor {Champagne} ontbijt,warm en koud buffetjes en barbecues. Tevens verkoop van diverse soorten zomerplanten.

u kunt ons vinden aan de statenweg 53 in Venhorst. Voor info kunt u contact opnemen met Mary kanters, tel. 06-30602937

Moeke’s Vlinder Thee-Tuin | statenweg 53 | Venhorst | Tel: 06-30602937


Algemeen THE

BASEMENT

Jeugdsoos Boekel Disco avond Jeugdsoos The Basement Zaterdag 22 april van 19.30-21.30 voor alle jongens en meiden vanaf groep 7.

41 jaar Venhorst Creatief Dit jaar is het 41 jaar geleden dat Venhorst Creatief door vrijwilligers is opgericht. Er werd een tentoonstelling georganiseerd met werkstukken die de inwo-

ners van Venhorst gemaakt hadden. Zo vindt ook dit jaar weer een tentoonstelling plaats. Veel deelnemers hebben zich opgegeven en laten hun werk van het afgelopen jaar graag zien. Leerlingen van groep 8 van de basisschool in Venhorst hebben een tekening gemaakt. Ze hebben erg hun best gedaan. De tekeningen krijgen een mooie plek om bezichtigd te worden. Door een vakkundige jury zijn er drie geselecteerd, die worden ingelijst. Er is een mogelijkheid om vrijblijvend deel te nemen aan een creatieve activiteit. Op zaterdag van 15.00 tot ong. 17.00 uur, op zondag van 11 tot ong. 13 uur. Kortom, het is ook dit jaar weer de moeite waard om de tentoonstelling te bezoe-

Zelfstandigheid gemeente Boekel positief onderschreven door Provincie Door de redactie

Boekel wil graag gastvrij en actief op weg naar 2030. Hiervoor is een fundament gelegd middels diverse besluitvormingen zoals o.a. het Buitengebied, Kindcentrum en Randweg. Deze besluitvormingen kunnen nu uitgevoerd worden. Dit zal voor en samen met de inwoners van onze gemeente moeten gebeuren. Daarvoor is het belangrijk dat ook raad en overheid goed blijven functioneren, om samen handen en voeten te kunnen geven aan onderwijs, agrifood capitel, cultuur enzovoort. Zodat wonen werken en leven Boekel vorm zal blijven geven. De strategische visie Gastvrij en Actief naar 2030 is ook door de Provincie NoordBrabant beoordeeld. Vanuit deze overheid zijn onlangs de complimenten ontvangen voor het doorlopen traject en de ontwikkelde visie. De uitgebreide onderbouwing van de Boekelse keuze voor zelfstandigheid wordt hierin gerespecteerd en geaccepteerd. Wel blijft het van belang dat de begrotingen op orde blijven. Op dit moment ziet deze er bijzonder rooskleurig uit. De leenpositie is flink teruggebracht, er is minder lastendruk voor de inwoners. Het is gebleken dat Boekel financieel haar mannetje staat. Indien er vanuit de overheid naar evt. schaalvergroting getracht wordt, dan is het volgens de provincie wel van belang om met een van de buurgemeenten naar eigen keuze partner te worden. Het college is hier echter geen voorstander van. Zelfstandigheid ten top. Het college is trots op de ontvangen brief. Een groter compliment vanuit de provincie om onze zelfstandigheid te kunnen en mogen behouden, kunnen we niet krijgen, volgens burgemeester Bos.

In verband met Pasen artikelen en advertenties aanleveren tot vrijdag 14 april 22.00 uur. Wij wensen u

fijne en zonnige Paasdagen

ken en u te verbazen over de creativiteit die Venhorst te bieden heeft. De tentoonstelling vindt plaats in gemeenschapshuis “De Horst” en is geopend op zaterdag 22 april van 15.00 tot 20.00 uur en zondag 23 april van 11.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis, kinderen graag onder begeleiding. Comité Venhorst Creatief

Boekelse Lokale Omroep Kring Op 16 april kunt u de uitzending van BLOK T.V. tegemoet zien met daarin de volgende onderwerpen: “Zaken doen in Boekel” is deze week te gast bij Van der Aa Blaasinstrumenten. In een reportage ziet u dat de geliefde Prieeltjes-route (2017) met Pasen weer open zijn. In deze uitzending wordt eindelijk ook bekend gemaakt hoe u mee kunt doen aan het oplossen van de prijsvraag, waardoor u € 10,00, € 50,00 of misschien wel € 100,00 kunt winnen. Het Bloknieuws informeert u over bijzondere gebeurtenissen in Boekel. Heel veel kijkplezier. Na de uitzending is BLOK T.V. terug te zien op ons You-Tube kanaal.

Fiets-3-daagse Boekel Van 4 juli tot en met 6 juli 2017. De afstanden zijn 30, 45 of 60 km per dag. Starten vanaf 9.30 uur t/m 11.30 uur, rustplaats sluit om 14.30 uur. Eindcontrole om 17 uur. Inschrijving, start en finish zijn bij “NiaDomo”, St. Agathaplein 6 te Boekel. Inschrijfgeld voor 3 dagen € 8,00 voor volwassenen, voor kinderen tot 12 jaar: € 3,50. U kunt ook per dag betalen: € 3,50, voor kinderen tot 12 jaar: € 2,00. Bij vertrek ontvangt u een uitgebreide routebeschrijving en een versnapering. De route is overigens geheel uitgepijld. Voor overnachtingen zijn er diverse campings en B&B’s in Boekel en naaste omgeving. Info/organisatie: Wtc Boekel 0492 323488, www.wtcboekel.nl


Brasserie Bike & Bite dicht?? Langer open zal je bedoelen!!!

Vanaf vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) kunt u wekelijks genieten van ons WEEKEND-SPECIAL!

Dit weekend:

Asperges met beenham, ei en gekookte krieltjes € 17,50 Asperges met gerookte wilde zalm, ei en gekookte krieltjes € 20,50 Fles lichte Rosé Le Provencal 2013 normaal € 23,00 dit weekend € 17,50!!!! Onze nieuwe openingstijden: Dinsdag t/m donderdag 09:30-18:00 uur Vrijdag t/m zondag 09:30-20:00

Tevens zijn wij alle aankomende feestdagen geopend. Peelstraat 22, 5427 EG BOEKEL (naast Boekelsven)


Algemeen

Boeiende techniek dag op basisschool Uilenspiegel. Naast de wekelijkse ateliers, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan techniek, organiseren wij ook jaarlijks op onze school een techniekdag. Vorige week was het alweer zo ver: Techniekdag 2017. Veel ouders en ook Boekelse bedrijven hielpen ons om hier een mooie dag van te maken. Er was volop bedrijvigheid in én buiten onze school. Pikkedonker In het pikkedonker kwamen de kinderen één voor één binnendruppelen in de foto

studio. Het directiekantoor was hiervoor helemaal geblindeerd. Met gekleurde lampjes werd er geschilderd in de lucht. De camera met een lange sluitertijd legde de prachtige lichttekeningen vast. Timmeren Twee lokalen verder klonk er getimmer en gezaag. Onder begeleiding van ouders en opa’s timmerden de kinderen een tafel in elkaar. Met trots lieten zij hun zelfgemaakte meubels zien. Gesloten stroomkring Vanaf nu is er geen bel meer nodig om de kinderen te laten weten dat de pauze voorbij is... Ze hebben zelf een alarmsysteem gemaakt. Dit bleek alleen mogelijk als ze een gesloten stroomkring creëerden. Ook werd er geëxperimenteerd met lampjes en verschillende soorten schakelingen. Ook tijdens dit atelierblok werd er

vol enthousiasme gewerkt. Programmeren Bibliotheek Boekel maakte het mogelijk dat kinderen in de onderbouw kennis maakten met programmeren. Op tablets gingen ze aan de slag. Groep 5 t/m 8 gingen tijdens een heuse workshop nog dieper in op het programmeren: zij mochten op hun laptop experimenteren met het maken van een eigen softwareprogramma. Ongelooflijk hoe snel sommige kinderen hier handigheid in krijgen. Repair café Tijdens de Uilenspiegel Techniekdag was er ook een Repair Café. Onder begeleiding van vrijwilligers van Repair Café Uden gingen kinderen aan de slag met oude afgedankte apparatuur. Er werd onderzocht wat er mis was en vervolgens werd geprobeerd om het apparaat weer te repareren. Stop-motion Wist je dat het middels een stop-motion film mogelijk is om met Playmobil een animatiefilmpje te maken? De kinderen kregen het voor elkaar. Super om te zien. Techno promo De bovenbouw trok er op uit! In de ochtend gingen zij naar Techno Promo. Er werd samen een huis gebouwd. Van stratenleggen tot dakbedekken. Van het aanleggen van elektra tot loodgieterswerk. Boekelse bedrijven De Boekelse bedrijven zijn we ook enorm dankbaar. Zij lieten onze kinderen kennis maken met verschillende technieken. We willen Van Doren, Van Boxtel, Flying Kiwi, Boerderij Verstraten en Quick Hedge enorm bedanken voor jullie medewerking en gastvrijheid. Zonder jullie was onze techniek dag niet zo geslaagd geweest. Bedankt dat jullie de deuren openden voor onze kinderen. Daarnaast willen we natuurlijk ook alle ouders en opa's bedanken die deze dag hun kwaliteiten en tijd hebben ingezet voor de kinderen. Mede door jullie kunnen we terugkijken op een geweldige dag. De resultaten en foto’s zijn te bekijken op www.uilenspiegel.nl. OBS Uilenspiegel werkt samen met Peuterplezier en Uilennest vanuit één visie onder één dak Team Uilenspiegel


THEATERBEZOEKERS, KOMT DAT ZIEN!

Werkgroep Theater De Horst heeft een SPIKSPLINTERNIEUW PROGRAMMA voor u samengesteld voor het najaar van 2017 en voorjaar 2018. De inkt is nog nat, zeg maar gerust!

Het belooft een aantal gevarieerde voorstellingen te worden...voor jong en oud. Kijk dus vliegensvlug op www.dehorstvenhorst.nl en mis niets. Zeg nou zelf, wat gaat er boven een heerlijk avondje (of middag) uit in eigen dorp/buurt.


Sport

Na afloop van de jaarlijkse clubkampioenschappen van badmintonclub ’t Veertje is oud voorzitter Jan v.d.Broek onverwacht nog even in het zonnetje gezet.

Door zijn jarenlange inzet in het bestuur en 24 jarig voorzitterschap (van 1983 t/m 2016) is hij genomineerd voor een erepenning. Namens Badminton Nederland werd op zondag 2 april jl. deze bronzen erepenning voor verenigingsverdienste met de daarbij behorende oorkonde aan hem uitgereikt.

Programma 15 april SCMH D1 - JES D2 Mariaheide, TOG F1 - JES F1 Overlangel, Programma 17 april JES 2 - Rooi 3 JES 1 - Astrantia/ONA 1

10.45 u 10.00 u 11.15 u 13.00 u

Nulandia 1 - Boekel Sport 1 Een half jaar geleden was het herfstzonnetje van de thuiswedstrijd tegen Nulandia een van de vele pluspunten. Het schitterende lenteweer van de uitwedstrijd was het enige pluspunt. Heel zwartwit gezien. Echte kansen waren er tijdens de eerste helft nauwelijks te noteren. Pas in de 22e minuut nam Boekel Sport zijn eerste corner. Nulandia deed dat in de 33e minuut. In de 4e minuut mocht Geert Korsten van heel ver komen met een meer dan aardige solo. Een goed schot ontbrak aan die actie. Een mooie pass op Luuk v.d.Doelen werd vakkundig onderschept door Jesse Zwanenburg. Door een blessure moest Teun Graat zich al in de 36e minuut laten vervangen door Matt Bevers. Ten koste van een corner kon de Boekelse keeper een Nulandse voorsprong voorkomen. Een prima, lange pass van Pim v.Zutven op Tim Schuijers leverde slechts een buitenspelvlagsignaal op. In de 47e minuut

bracht Tim Schuijers Joris Polman bijna in stelling. Een Nulandse verdediger was net iets sneller. Merijn va.Haandel wist bij een gevaarlijke aanval de schade knap te beperken tot een corner. In de 54e minuut raakte Juul Ruys na weer een corner met zijn kopbal de lat. Bij een onbestrafte overtreding op Tim Schuijers raakte Tim dusdanig geblesseerd dat Jesse v.Moorsel het in de 60e minuut mocht gaan overnemen. Boekels derde wissel, Pim Wammes, werd linksachter geposteerd zodat Tijn v.Lankvelt de Boekelse aanvallen wat dreigender kon laten worden. Matt Bevers kon door goed doorzetten de bal bij Joris Polman krijgen. Het schot ging naast. In de 44e minuut kwam Jesse uitstekend uit om de nul nog een keertje met succes te verdedigen. In de 45e minuut werd een ingooi van Nulandia met het hoofd verlengd en kwam Tom v.d.Ven in scoringspositie. En hij faalde niet: 1-0. In blessuretijd probeerde Boekel Sport nog vlug even langszij te komen. Dat leverde Nulandia een mislukte doelpoging op. Nulands vreugde was er niet te minder om, immers de eerste thuisoverwinning van het seizoen was een feit. In het Paasweekend wordt door Boekel Sport niet gevoetbald. Op 23 april komt Margriet op bezoek. Een ideale gelegenheid om zich te revancheren op de 1-0 nederlaag van vandaag en de 1-0 nederlaag destijds in Oss. Met u als publiek en prachtig lenteweer moet dat lukken. Graag tot dan!

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 3, 8 en 9 april JES MW1 - Blauw Wit MW1 12-8 Prinses Irene A1 - JES A1 6-9 Avanti (S) C2 - JES C1 8-7 Avanti (S) D2 - JES D1 5-1 Rooi E3 - JES E1 6-6 JES 1 – De Horst 1 5-10 Programma 12 april Rooi MW2 - JES MW1 St Oedenrode, 19.30 u

“Op naar het volgende seizoen” Nulandia – Boekel Sport 1 - 0


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 9 april Veteranen Bl - Geel'39 - Venhorst 12-2 Venhorst 1 - Handel 1 1-1 Venhorst 2 - Estria 2 3-1 Udi'19 10 - Venhorst 3 1-12 Volkel 8 - Venhorst 4 9-2 Venhorst 5 - Juliana Mill 7 4-0 Dames Venhorst 1 - SJVV 1 2-5 Programma 17 april HBV 2 - Venhorst 2 11.30 u Dames Venhorst 1 - HBV 1 11.00 u 60 vragen over 60 jaar RKSV Venhorst (13, 14 en 15 oktober 2017). Om iedereen op te warmen voor het 60 jarig bestaan van de vereniging starten we met een kwis over 60 jaar RKSV Venhorst. Bij het begin van elke maand van april t/m september stellen we steeds 10 vragen. (Zie ook website, Facebook, kantine). Op het einde van elke maand moeten de antwoorden binnen zijn. Je hebt dus steeds een maand de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Beantwoorden kan via email: info@rksvvenhorst.nl, of op papier in de Stipbus in de kantine of buiten de kantine in de brievenbus. Bij beantwoording vermelden: Je naam, het nummer van de vraag en het antwoord. In het feestweekend op zondagmiddag 15 oktober worden de prijzen bekend gemaakt en uitgereikt. We hebben o.a. als eerste prijs een Ballonvaart voor 2 personen.. Vragen april: 1. Wie stopte op 9 mei 2011 in Venhorst 1, na bijna 20 jaar in Venhorst 1 gespeeld te hebben? 2. In welk jaar werd voor de eerste keer de Venhorstse voetbalkwis gehouden? 3. Vanaf 1973-1993 werd in Venhorst jaarlijks een groot toernooi gehouden met een flink aantal voetbalverenigingen uit de omgeving. Hoe heette dat toernooi? 4. De kampioenswedstrijd van Venhorst 1 op 3 mei 2015 tegen Berghem Sport eindigde in een 5-0 overwinning. Sam v.Lieshout (2x), Tom v.d. Boogaard en Thijs v.Sleeuwen scoorden; wie maakte het andere doel-

punt? 5. Wie is de langst-dienstdoende jeugdleider van de vereniging? 6. De lijnen op de velden groeien daar niet, maar worden door een vrijwilliger getrokken. Wie doet dit voor ons? 7. In welk jaar werd Venhorst 2 voor het laatst kampioen? 8. Wie is tegenwoordig de wedstrijdsecretaris van de jeugd? 9. In juni 2016 koos de Club van 50 weer de speler en speelster van het jaar. Wie werden dit? 10. Wat was de naam van ons vorige sportpark, gelegen aan de Zanddelweg? 18 april: Extra ledenvergadering over nieuwe accommodatiebeleid en over het plaatsen van zonnepanelen; aanvang 21.15 uur. 21 april: Avond voor werkende leden en shirtsponsors. Als het goed is heeft iedereen via mail een uitnodiging ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn dan ben je bij deze alsnog uitgenodigd. Voor meer nieuws ga je naar onze website.

JEUGNDIEUWS Uitslagen zaterdag 8 april 2017 Venhorst JO17-1 - Rood Wit'62 JO17-5 0-3 Venhorst JO15-1 - S.V. Brandev.JO15-2 9-1 Nijnsel JO15-1 - Venhorst JO15-2 3-0 Venhorst MO15-1 - Achates MO15-1 7-3 MULO JO13-2 - Venhorst JO13-1 0-3 Venhorst JO13-2 - ASV'33 JO13-3 1-2 Schijndel JO11-5 - Venhorst JO11-25-1 VOW JO11-2 - Venhorst JO11-3 3-5 Venhorst MO11-1 - Constantia MO11-1 7-3 Venhorst JO9-1G - Mariahout JO9-1G 2-1 Venhorst JO9-2 - Sparta'25 JO9-3 1-0 Blauw G.'38 JO9-16 - Venhorst JO9-3G 1-0 VOW JO9-3M - Venhorst JO9-4G 1-1 Programma zaterdag 15 april 2017 Lierop JO13-2 - Venhorst JO13-2 vertrek 09.15 u, 10.30 u Irene JO9-2 - Venhorst JO9-2 vertrek 08.45 u, 10.00 u


el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Regiotoernooi Den Dungen Afgelopen zondag hebben 9 judoka's van Judoclub Boekel meegedaan aan het regiotoernooi in Den Dungen. De judoka’s hebben er een leuk toernooi van gemaakt met mooie judowedstrijden. Met de volgende resultaten zijn de judoka’s huiswaarts gekeerd: 1: Nicole v.d.Tillaart en Yfke v.Dijk. 2: Sieta Nabuurs, Jay Timmermans, Daan v.Oorschot, Jeroen Kuijpers en Sven v.Dijk. 3: Mischa Jonkers en Bram v.Zutven Proficiat judoka's en trainer/coach Fred met deze mooie resultaten! Meer info over judoclub Boekel is te vinden op www.judoclubboekel.nl. Geen training op 14 april Ivm goede vrijdag is het vrijdag 14 april geen judotraining.

Visclub De Boekhorst Hierbij nodigen wij alle leden van HSV de Boekhorst uit voor de voorjaarsvergadering van Visclub de Boekhorst. Deze zal worden gehouden op donderdag 13 april 2017 in ENC De Perekker aan de Mezenlaan 22 te Boekel. Aanvang.19:30 uur Tevens worden alle controleurs en vrijwilligers verwacht. Vragen en opmerkingen kunt u alvast doormailen, zodat wij deze tijdens de vergadering kunnen behandelen. Het Bestuur

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 5 april RIKKEN 1. Ria Welten 2. Mia Vos 2. Jan Sleegers JOKEREN 1. Marietje v.d.Elzen 2. Willy v.Mierlo 3. Phili Santegoeds

119 pnt. 45 pnt. 45 pnt. 87 pnt. 65 pnt. 17 pnt.


MENU PROVENCE Aspergesoep op Brabantse wijze of Kruidige salade met garnalen, zalm, mosselen en lentegarnituur of Kalfscarpaccio met pesto en Parmaham of Salade met krokante kip, zoetzuur, groentechips en sojamayonaise ***

Scholfilet met gamba’s en safraan-hollandaise of Steak van Black Angus rund geserveerd met pepersaus of Varkenshaas met ibericokroketje en saus van Pedro Ximenez of Gebakken doradefilet en ‘sauce antiboise’ ***

Proeverij van diverse nagerechtjes of Kaasplateau Selectie van 3 kaassoorten of Aardbeienparfait met chocolade, cantuccini en slagroom

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

We serveren weer heerlijke BRABANTSE ASPERGES

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Hockeyclub Boekel Dames 1 Franssen Optiek - Apeliotes Afgelopen zondag mochten de dames het in Nijmegen opnemen tegen de koploper Apeliotes. Na een goede bespreking waarin afgesproken werd dat Apeliotes geen centimeter vrije ruimte zou krijgen gingen de dames vol goede moed het veld op. De dames van Boekel deden wat er was afgesproken. Helaas lukte het Apeliotes toch om na 4 minuten te scoren. Maar Boekel gaf zich niet gewonnen! In de 31e minuut gaf Manon Reijbroek een strakke pass op Marelke Rijkers. Waardoor Marelke 1 tegen 1 met de

keeper kwam te staan en de bal hard door de benen van de keeper heen kon slaan! 1-1!! Het zat erin, Boekel maakte het Apeliotes niet gemakkelijk en had in de eerste helft echt de overhand. De scheidsrechter had Boekel al een paar keer geattendeerd op hakken. In de laatste minuut van de eerste helft vond de scheidsrechter dat dit resulteerde in een strafbal. Boekel ging met 2-1 de rust in. Tijdens de rust werd nog een keer benadrukt hoe goed Boekel wel niet bezig was tegen de koploper! De tweede helft verslapte Boekel. Apeliotes kreeg alle ruimte en dat resulteerde in de eerste minuut van de tweede helft al in een tegengoal. 3-1. De dames van Boekel bleven doorzetten, maar Apeliotes was hen te sterk.

Ondanks dat Boekel nog een aantal strafcorners en kansen had in de cirkel werd er niet meer gescoord door de Boekelse dames. Uiteindelijk werd het 6-1 voor Apeliotes. Graag nog een extra applaus voor Emmie v.d.Elzen, A1 speelster die ons enorm hielp in de strijd tegen Apeliotes en de Boekelse keepster Lola v.d.Elzen, die ondanks de uitslag heel veel doelkansen heeft weten tegen te houden. Dames 1 is nu 3 weken vrij, we zien jullie graag weer 7 mei om 12:45 langs de lijn wanneer we de strijd aan gaan tegen HOCO!

Kom maar op met de lente! De lentekriebels beginnen te komen, bij jou ook? Wij kunnen in ieder geval niet wachten totdat het zonnetje echt gaat schijnen! Wij helpen jou graag met het kiezen van de juiste zonnebril. Kom gerust eens bij ons langs, voor een persoonlijk advies. Franssen Optiek Kerkstraat 11a, 5427 BA Boekel Tel. 0492 - 32 10 29 info@franssenoptiek.nl www.franssenoptiek.nl


sporten in de Meivakantie!

Maandag 24 april 2017:

1. beestenbende (peuter- en kleutergym)

Ben jij zo snel als een luipaard, of sterk als een beer? Kun je springen als een kangoeroe of klimmen als een aap? Laat het ons dan zien tijdens de verschillende dierenspelletjes die we deze dag gaan doen!

2. bootcamp

Tijdens deze activiteit gaan we buiten je spierkracht en uithoudingsvermogen op de proef stellen én verbeteren! Wil jij graag sterker worden of zou je nóg sneller willen rennen? Dan is deze bootcamp echt iets voor jou! Als het geen mooi weer is, trainen we binnen.

Tijd 09.45 – 10.45 11.00 – 12.00

Wat Beestenbende Bootcamp

Dinsdag 25 april 2017:

Tijd 13.00 - 15.30

Voor wie 3 t/m 5 jaar Groep 3 t/m 8

1. buitenspeeldag

Ook dit jaar organiseren we weer een grote buitenspeeldag. Alle basisschoolkinderen zijn welkom! Bij mooi weer zullen we veel waterspellen spelen, zorg dus dat je kleren aandoet die nat mogen worden! Hiernaast zal er dit jaar ook een luchtkussen aanwezig zijn! Deze activiteit vindt plaats op het schoolplein van de Octopus. Mocht het weer erg tegenvallen, zal er binnen een alternatief programma zijn.

Wat Buitenspeeldag

Voor wie Groep 1 t/m 8

LeT OP: aanmelden voor bovengenoemde activiteiten is verplicht en kan t/m maandag 17 april ‘17! Aantal activiteiten Kosten

1 activiteit € 2,00

2 3 4 5 activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten € 3,50

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

Indien er meerdere kinderen uit uw gezin aan de activiteiten deelnemen, kunt u het aantal activiteiten van uw kinderen bij elkaar optellen. aanmelden kan via sport@sporthaldeburcht.nl / 0492-322222 o.v.v. naam, leeftijd, groep op school en activiteit.


Sport

Uitslag 6 april 2017. A-lijn 1. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 64,78% 2. Dames Ceelen-Delisse 60,58% 3. Dames Huijbregts-v.d.Linden 56,33% 4. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 55,42% 5. Dames v.d.Heijden-Onclin 55,17% 6. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 50,25% 7. Hr. en Mw.v.d.Bosch 50,25% B-lijn 1. Dames v.Hees-v.d.Oord 57,50% 2. Heren v.Boxmeer-Reijnen 57,50% 3. Dames Raijmakers-Vissers 54,17% 4. Hr. en Mw.v.Berlo 52,50% 5. Hr. en Mw.v.d.Burgt 51,39% C-lijn 1. Heren Manders-Otten 61,98% 2. Hr. en Mw.Verlangen 58,33% 3. Mw.Swarts-Hr.Derks 57,81% 4. Hr. en Mw.Jansen 56,25% 5. Dames v.Dalen-Gerrits 52,60% De totale uitslag kunt u vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Wieler Toer Club Boekel Rondom de IJzeren Man tocht. Zon, zon,zon. Vanaf het begin van de tocht hebben we volop zon gehad. Dat was wel prettig voor de 27 deelnemers was dit erg aangenaam. We reden de Rondom de IJzeren mantocht van 95 kilometer lang. Een mooie tocht met veel wegen achteraf, dus autoluw. Met een strak tempo reden we richting Vught, hier maakten we een tochtje rondom het water de IJzeren Man. Hier was het druk met wandelaars en trimmers. Ook veel fietsgroepen kwamen we tegen. Zo af en toe al in de korte broek. Die was er bij ons nog maar een voor de pauze, maar na de pauze werden vele beenstukken in de achterzak gestopt en het bruinen kon beginnen. In den Dungen bij Boer Goossens was de koffiepauze en wie zat daar al op het terras? Adri Beekmans. Was hij nou door Doremi met de auto gebracht? Wij denken van wel, maar Adri zei dat hij

helemaal alleen met de fiets was gekomen. En de reden? Verslapen. Ja, Adri, ’s avonds grote man dan ’s morgens ook grote man zijn. We zaten heerlijk op het terras en toen kwam Jan v.d.Elzen hinkelend het terras op. Waarschijnlijk te uitbundig gedanst bij de Sence of Harmony. Zijn achillespees was ontzettend pijnlijk en daarom ging hij na de pauze gezellig bij Adri en zijn kleinzoon in de volgwagen zitten. Tijdens de pauze werden ook twee nieuwe leden voorgesteld: Randy v.Venrooy en Maurice Emonds. Na de pauze waren we na een dik uur fietsen alweer in Boekel. Met een lekke band voor Ronnie, die vandaag de pechvogel was. Lambèr Merks was eigenlijk graag naar Kevelaer gefietst, maar hij zocht dat niet alleen. Even geduld Lambèr, in mei gaan we met zijn allen. Volgende week 1e Paasdag is er een vrije tocht naar Berg en Dal, vertrek om 8.00 uur op het plein. Op tweede Paasdag rijen alle groepen hun tocht: De A-groep rijdt de Reichswaldroute met pauze in Groesbeek, de B-groep rijdt de Walricktocht met pauze in Overasselt en de Cgroep rijdt de van Goghtocht met pauze in Son. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) P. Koonings - Sj. Donkers H. v.d. Zanden - R. Willems F. v. Boxtel - L. Otten C. Sanders - J. v. Zon B. v.d. Mortel - Chr. Coolen H. v. Es - H. v. Houtum G. Zomers - M. Timmers P. Koonings - B. v.d. Heijden H. v.d. Heuvel - Th. v. Alphen P. v. Hoof - Th. v. Alphen Chr. Coolen - C. Sanders Sj. Donkers - L. Otten H. v. Houtum - R. Willems H. v.d. Zanden - C. Sanders Libre B (20 beurten) H. v. Duren - J. v.d. Aa A. Verstegen - G. Verwegen P. v. Doren - P. v. Duren H. Arts - M. v. Schijndel M. v. Haandel - M. v. Doren

45-59 23-45 38-55 40-55 31-32 23-30 221-45 19-71 26-30 42-71 47-42 62-33 19-53 46-35 34-40 29-48 22-42 32-11 39-39

A. v. Moorsel - B. v.d. Bosch 46-38 11-18 L. v. Sleeuwen - F. v.d. Aa 14-27 A. v. Asseldonk - H. Schepers 35-54 J. Coolen - J. Kusters L. v. Sleeuwen - A. Verstegen 28-20 M. v. Schijndel - G. Verwegen 21-29 Libre C (20 beurten) H. Coppens - W. v. Hees 29-18 M. de Rijck - P. v. Rijbroek 12-12 J. v.d. Broek - W. Kroos 9-10 H. v.d. Nieuwenhof - Cl. Aldenhuijsen 10-12 T. v. Sleeuwen - P. Raijmakers 27-23 J. v. Osch - Th. Snijders 14-16 J. v. Duren - J. v. Haare 12-12 J. v. Asseldonk - H. v. Melis 21-15 A. v.d. Burgt - H. v.d. Kamp 19-21 J. Manders - J. v. Berlo 31-25 Bandstoten A (20 beurten) M. v. Schijndel - C. Sanders 15-25 Sj. Donkers - M. v. Doren 39-17 P. Koonings - H. v.d. Zanden 13-25 J. Kusters - R. Willems 25-29 A. v. Moorsel - G. Verwegen 24-18 P. v. Hoof - J. v. Zon 7-49 F. v. Boxtel - H. v.d. Heuvel 27-34 M. Timmers - B. v.d. Mortel 31-26 J. Coolen - C. Coolen 25-16 Bandstoten B (20 beurten) A. v. Asseldonk - M. v. Haandel 18-25 A. Verbakel - M. v.d. Heijden 16-11 P. v. Duren - J. v. Berlo 10-14 F. v.d. Bosch - H. v. Duren 12-16 H. v.d. Nieuwenhof - P. Raijmakers 6-10 A. v.d. Burgt - Th. v.d. Burgt 4-5 L. v. Sleeuwen - T. v.d. Heijden 18-11 Cl. Aldenhuijsen - J. v. Osch 9-19 J. Manders - P. v. Rijbroek 6-7 B. v.d. Bosch - J. v. Duren 19-3 H. v.d. Nieuwenhof - F. v.d. Bosch 9-21 Cl. Aldenhuijsen - T. v.d. Heijden 7-10 A. v.d. Burgt - W. v. Hees 11-14 L. v. Sleeuwen - J. v. Osch 15-19 Bent u lid van KBO en biljart u ook graag, meld u dan aan bij de Albert van Duijnhoven via e-mail AlbertvanDuijnhoven@gmail.com of 0492-326064 of 06-81047490.

Evenementenkalender 18 april: scootmobiel-tocht door het buitengebied van Boekel 22 en 23 april: Venhorst Creatief 23 april: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerrein


C1 NIEUW MODEL 1.0 5D AIRCO C1 NIEUW MODEL 1.0 5D AIRCO C3 1.6 Vti Excl. Airco/Leder etc C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco DS3 1.4 Chic Airco Two Tone C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen 2014 2015 2012 2015 2012 2002

2012 2014 2009 2011 2012 2012 2002 2002 2007 2007 2010 2013 2014 2014 2013 2006 2013

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

107 HB 1.0 5 drs Active Airco Led 108 HB 1.0 Vti 5 drs Airco 207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco 207 SW 1.4 Vti Airco/Navi 208 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav 208 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.6 HDiF Airco 308 HB 1.6 Vti Airco 308 SW 1.6 Vti Airco 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 3008 2.0 Hdi Hybride 4 407 1.6 HDIF SW XT Diesel Airco 508 Sedan 1.6 THP Executive

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

B OVAG

Boekel

Tel (0492) 322601

De Opel-specialist in uw regio

Autobedrijf Slegers

SAMENWERKENDE

2011 2005 2000 2014 2003 2012

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Citroen Berlingo 19D Hyundai i10, 5drs, airco Mazda Premacy 1.8 , airco, 5drs Suzuki Swift 12i16v GT comfort+, airco, 5drs

2010

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

Opel Combo 13CDTI, airco, schuifd.

2007

Ford Focus 2.0i, 5drs

2011

2012

Ford C-max 16i titanium

Opel Corsa 1.3CDTI, 5drs, airco

2013

Ford B-max titanium

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!


Zaterdag 15 april

Ze zijn er weer!! onze heerlijke ASPERGES diverse sorteringen dagelijks vers van het land (ook geschild)

Maak bij ons uw maaltijd compleet met een SAUSJE, KRIELTJES, SCHARRELEIEREN en ambachtelijke PEELHAM Vanaf vrijdag 7 april gelden onze VERRUIMDE OPENINGSTIJDEN weer; maandag t/m donderdag 13.00 - 18.00 uur, vrijdag 9.00 – 18.00 uur, zaterdag 9.00 – 17.00 uur Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel, Tel 06 20364524

Bulldog l.t. unplugged in

café ‘t Menneke aanvang 21.00 uur toegang gratis

Café ‘t MENNEKE Kerkstraat 26, Boekel Tel. 0492-321278

De essen 8, Boekel Huurprijs € 633,97 p.m.

Te huur

eigenschappen:

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: Soort woning: energielabel: Woonkamer: Keuken: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Slaapkamer 3: Doucheruimte: Bergruimte: Zolder: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen: Voorrangsregel:

maandag 17 april 2017 begin mei 2017 € 0,91 eengezinswoning D 23,22 m2 8,71 m2 12,57 m2 9,18 m2 7,94 m2 2,73 m2 6,25 m2 met vlizotrap 10,65 m2 2 of meer personen Bij 2 personen: tussen € 30.150 - € 36.165. Bij 3 of meer personen: minder dan € 30.150 gezinnen met kind(eren)

• Woningzoekende dienen bij PeelrandWonen te zijn ingeschreven. • Reacties kunnen alleen ingediend worden via de reactiebon. • Passend toewijzen: uw gezamenlijk jaarlijks bruto inkomen en uw gezinssamenstelling bepalen voor welke woning u in aanmerking komt. Huishoudsamenstelling: inwonende kinderen tellen wel mee voor de grootte van het huishouden. Bijvoorbeeld een moeder met kind telt dus net zoals een man en een vrouw als tweepersoonshuishouden. Het bruto jaarlijks huishoudinkomen: inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen. • U dient bij elke reatiebon een kopie van de verklaring geregistreerd inkomen van het afgelopen jaar (2015) en 3 recente loonstroken van u en uw evt. partner bij te voegen. De inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 - 05 43. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

ReAcTIeBOn

naam: ..................................................................................................... Voorletters: .........................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................................................

Postcode:................................................................................................ Plaats:.................................................................................................. Geboortedatum:..................................................................................... Inschrijfnummer:.................................................................................

Aantal personen: ....................................................................................................................................................................................................

Telefoon:.................................................................................................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................................................................................... O De essen 8, Boekel - huurprijs € 633,97


Allerhande KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402. -----------------------------------------------------Wij verhuren prof. vertikuteermachine, houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open

Jv

B

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.0012.00 / 13.00-16.00 uur.

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974 Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

MAATWERK & PLAATSING

Voor al uw ELEKTRO werkzaamheden in de woning- en utiliteitsbouw: • Nieuwbouw en renovatie • Domotica • Service en onderhoud Voor meer informatie: Van Helmond elektrotechniek Venhorst info@vanhelmondelektrotechniek.nl www.vanhelmondelektrotechniek.nl tel: 06-29008932


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ----------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8.85. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

VERHUUR en VERKOOP

17.15 tot 19.15 uur. Voor € 11.00 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie en reservering kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328 -----------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00-13:00. Bevers Con-tainertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -----------------------------------------------------FEESTJE of een ander UITJE? Wil je ook wel eens wat anders? Kijk op www.agathagilde.nl/uitje -----------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG: Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

John Rambach

peGASsus GASFLESSEN: nieuw of omruilen BP Light 5 kg of 10 kg Propaangas 5 kg of 10.5 kg PeGASsus Burgt 13, Boekel, 06-43024984

Heb je interesse om het linedance te leren? En ben je boven de 50 jaar en lid van de bond van ouderen? Dit is je kans. Er start binnenkort een groep in het ouderengebouw Boszicht in Boekel. Info: Nelly v.Sinten, tel. 0653734038.

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

van aanhangwagens

Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Cursus Linedance voor beginners

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren STeIGeRMATeRIAAL en ROLSTeIGeRS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GeBRUIKTe STeIGeRPLAnKen Tel: 0622887186

TE HUUR in Venhorst: mooie bedrijfsruimte van 225 m2, ingericht als werkplaats, garage, compleet met inboedel. Voorzien van kantoorunit, verwarming, alarm en loopkraan van 3200 kg en gereedschappen. Dit pand komt eind juni vrij. Geschikt voor diverse ondernemers of ZZP-ers. Inlichtingen bij J. Verstegen, 06-21871816.

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------TE KOOP MS broedmachine, 35 eieren, automatische kering. Tel. 0402-325176.

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201. -----------------------------------------------------Mooie decoratie artikelen nodig ook meubels enz. Totale opslag 340 m2. www.rendersdecoratie.nl of kom kijken. Bel even 0492-352192

ASPERGES

SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------TE HUUR appartement boven Supercoop in Boekel. Tel: 06-53652058

(ook geschild)

Fam. Emonds

Gagelstraat 6a, Venhorst T 0492-352922 • M 06-22529408 (volg de borden)

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

NATUURLIJK INZICHT IN JEZELF

Fitnessclub voor hoofd & hart Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

www.drukkemoeders.nl 06-51172282

alles in één van top tot teen! Voor meer info: www.salonsilke.nl, info@salonsilke.nl & 0630651838

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.LankveldAllerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Verse ASPERGES te koop op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De Mouthoeve, Erpsewg 2, Boekel, bij ‘t Haske. -----------------------------------------------------Gevraagd cultuur technisch medewerker. Technisch inzicht is een pré. In het bezit van rijbewijs B-E en VCA. Geen 9 tot 5 mentaliteit. Paulusgroen groenvoorzieningen, tel. 06-20440384.

Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan! Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

KBO kaarten

4. Annie v.Duren 5. Jan v.d.Elzen 6. Antoon v.d.Kamp 7. Piet v.d.Braak Poedelprijs Mia Vos JOKEREN 1. Marietje v.d.Elzen 2. Ria Strijbosch 3. Ria v.Doren 4. Erna Verstegen Poedelprijs Anita Holman

47 32 32 29 -89

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

83 63 52 42 -110

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

ONS welzijn zoekt tuinmannen en -vrouwen

voor SENIOREN Uitslagen 3 april 2017: RIKKEN 1. Toos Verhofstad 2. Anneke v.d.Elzen 3. Henk Jacobs

108 pnt. 94 pnt. 74 pnt.

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw 0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

JOHN VESTERS

De rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor De Vlonder 45 - 5427 Db boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Klussendienst van ONS welzijn kan wel merken dat de lente is aangebroken. Er komen veel vragen binnen voor een voorjaarsbeurt voor tuintjes. Die vragen komen van (veelal oudere) mensen die zelf het grove onderhoud niet kunnen doen en die niemand in hun omgeving hebben die dat wil doen. ONS welzijn heeft niet genoeg vrijwilligers om aan alle vragen voor tuinonderhoud te voldoen. Onze vrijwilligers werken in principe met het gereedschap van de eigenaren en hoeven het tuinafval niet af te voeren. En we gaan er van uit dat het karwei in een halve dag gedaan moet kunnen worden. Mensen die het leuk vinden om dit werk te doen, kunnen zich aanmelden bij ONS welzijn. Dat kan telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088-3742525 en via e-mail: klussendienst@ons-welzijn.nl.


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. ------------------------------------------------------

Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkomsten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Akoestische plafonds

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62,

Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.