31e jaargang nr 29; 25 januari 17

Page 1

Weekblad

31e Jaargang - 25 januari 2017

Nummer

Boekel Venhorst 29 Op 30 november mocht Stichting De Speeltrein een cheque in ontvangst nemen van de Rabobank. De Speeltrein kreeg de cheque ter waarde van € 1.134,56 van de Rabobank Clubkas Campagne. Middels het uitbrengen van stemmen werd het geld bij elkaar verzameld en resulteerde dit uiteindelijk in dit mooie bedrag. Met deze bijdrage kunnen we weer mooie dingen realiseren in Boekel en Venhorst. Namens de gehele stichting willen wij iedereen bedanken die een (of meerdere) stem(men) heeft uitgebracht en uiteraard een woord van dank aan de Rabobank. Nieuwe werkjassen voor De Speeltrein Stichting De Speeltrein wil de (anonieme) sponsor ontzettend bedanken voor het beschikbaar stellen van nieuwe werkjas-

sen voor onze gehele reparatie & onderhoudsgroep. Een duidelijke blijk van waardering voor de inzet van deze vrijwilligers. Er zijn nog diverse speeltuintjes die moeten worden opgeknapt, dus misschien ziet U ze binnenkort bij U in de buurt. Sponsor, bedankt!!!

Open Dag DE PEREKKER zondag 19 februari Expositie: van schilderijen van 11.00 tot 16.00 uur De “Perekker” Mezenlaan 22 5427 SL Boekel: Educatief Natuur Centrum, een bijzondere locatie gelegen aan een prachtig natuurparkje. Expositie: voor de tweede keer geeft Rien v.d.Elzen uit Boekel in de ‘Perekkker’

een expositie van zijn prachtige schilderwerken. Rien vertelt: “Al sinds mijn twaalfde jaar teken en schilder ik. Ik ben autodidact, oftewel, ik heb het mezelf aangeleerd. In de eerste jaren schilderde ik fantasie- en Anton Pieck-achtige figuren, nu vooral vogels, dieren en landschappen vaak in combinatie van acryl en olieverf. Foto’s vormen dikwijls de basis waarop ik aan een schilderij begin, ik schilder niet op locatie, maar kijk naar de foto. Je hoeft niet ver te reizen om iets moois te zien, je moet er oog voor hebben. Neem nou de ‘Perekker’, een prachtig natuurgebied wat ieder seizoen weer iets nieuws te bieden heeft, dat inspireert mij. Tijdens deze expositie laat ik van alles zien, o.a. ook een aantal nieuwe werken. Hopelijk ontmoeten we mekaar op 19 februari”. Groeten, Rien van den Elzen De toegang is gratis, u komt toch ook! Wilt u meer weten van De Perekker in Boekel: zie www.stichtingdneik.nl PR werkgroep “De Perekker”

Info Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad. AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135 HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. ALPHEGA APOTHEEK: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiocoaching Boekel: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, tel: 0492-321463. Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel.

0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Mevr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Het loket kent geen vaste openingstijden, maar is op afspraak voor uw geopend. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: openingstijden ma. t/m do. 09.00-18.00 uur; vrij. 09.00-20.00 uur; za. 009.00-17.00 uur Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. Telekabel UPC: Storingen tel. 0900-1580


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 29 januari, 4e zondag door het jaar: 11.00 u (Sint Agathakerk): Misdienaar: Senior acoliet. Samenzang. Johan v.Berlo en Mien v.Berlo-Oosterholt; Piet Linders en Toos LindersAlthuizen; Grada v.d.Ven (nms. de KBO); Han v.Doren; Jan v.Sleeuwen (nms. bedevaart Hakendover); Johanna v.d.Broek-v.d.Heijden en overleden familie. Woensdag 1 februari: 19.00 u (Sint Petruskapel): Voor de zieken van onze parochie. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zaterdag 28 januari, 4e zondag door het jaar: 17.30 u Overleden ouders Derks-Adriaans, kleinzoon Tijn en Joop Derks; Jan Vinken (vwg. zijn verjaardag) en zus Riet Vinken. Inleveren misintenties Venhorst Deze moeten op vrijdag voor 17.00 uur bij de winkel zijn ingeleverd voor het daarop volgende weekend, dus een week later. SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Philene Rutteman Thijs Kanters

tot gevolg dat het voor de parochies steeds moeilijker wordt om u als parochiaan van dienst te zijn bij het juiste verwerken van gegevens, en dus ook allerlei onzorgvuldigheden hiervan het gevolg kunnen zijn rondom overlijden, informatieverstrekking en pastorale zorg. Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie. U kunt dus reageren op dit voornemen van de politiek! Met SILA blijft u namelijk in beeld bij de parochie. De Kerk heeft een waardevolle bijdrage aan de samenleving en SILA helpt dat mee mogelijk maken! Wij vragen u serieus mee te doen, want het betreft ook onze dienstverlening aan u! Vindt u het dus ook belangrijk dat u in beeld blijft bij de parochie? Doe mee aan de internetconsultatie op overheid.nl. Want reageren kan maar tot 3 februari 2017.

Passie concert ST. AGATHAKERK BOEKEL Op Goede Vrijdag, 14 april a.s., wordt er in de St. Agathakerk een Passieconcert georganiseerd door Capella Brabant o.l.v. Marc Versteeg. Uitgevoerd worden:

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

Jesu meine Freude J.S.Bach, Da Jacob vollendet hatte Schein en Unser leben ist ein Schatten J.Bach Aanvang 20.30 uur. U bent van harte welkom

Reumapatiëntenvereniging VEGHEL-UDEN E.O. De Reumapatiëntenvereniging VeghelUden e.o. wil een Tai Chi Qigong beweeggroep starten, waarschijnlijk in februari 2017. Bewegen wordt voor iedereen geadviseerd, is goed voor lichaam en geest. Tai Chi Qigong is een eenvoudige manier om rust te vinden door middel van beweging. Deelnemers die de oefeningen regelmatig doen geven aan zich beter te kunnen concentreren, maar vooral fitter en meer ontspannen te voelen. U mag altijd 1 proefles meedoen alvorens u beslist om deel te nemen, daarna is het lidmaatschap van RPV VeghelUden e.o. verplicht. Wij proberen de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden, deze zijn afhankelijk van het aantal deelnemeres.. Inlichtingen en aanmelden: Diny SomersVogels secretaris, tel: 0413-211844.

AANBIEDINGEN van donderdag 26 januari t/m woensdag 1 februari:

BOEKELSE ANANASVLAAI MOKKA CRÈMEGEBAK ZEEBONK

PER STUK

PITTIG MEERGRANENBROOD

TARWEBOLLEN

10 VOOR

Dinsdag MARKTAANBIEDING

Omwille van uw belangen! In het huidige politieke en sociale klimaat in ons land wordt het publieke domein van gedeelde geloofsovertuiging steeds verder terug gedrongen tot het privédomein. Dit gaat inmiddels zo ver, dat de overheid een eind wil maken aan de samenwerking van het BRP (Basisregistratie Personen) met SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie). Dit heeft

10 WORSTENBROOD

voor slechts

10.00 50 € 1. 95 € 1. 00 € 3.

12.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten Lekker doorstappen met IVN Zin om lekker door te stappen? Op zondag 29 januari organiseert IVN een lange afstandswandeling van ongeveer 5 uur. Het wordt lekker struinen door het Peelse landschap van Odiliapeelse bossen en de Venhorstse Voskuilenheuvel. We zien verschillende landschappen, zoals bossen, veen en vennen, heidevelden en akkers. Vertrek om 09.00 uur (!) vanaf het kerkplein in Odiliapeel, Oudedijk 43, 5409AA Odiliapeel. Vergeet uw lunchpakket niet! Het is een wandeling om lekker door te stappen, die mét de rustpauze ongeveer vijf uren zal duren. We vertrekken vanaf de kerk in Odiliapeel en lopen dan door de Odiliapeelse bossen en langsontgonnen akkers die begin vorige eeuw aan het Peellandschap werden onttrokken. We zien dat vroegere landschap even later terug in het Peellandschap Voskuilenheuvel nabij Venhorst. Na de pauze met koffie/thee daar in de buurt, komen we via het buitengebied van Venhorst en

Odiliapeel en de bossen weer terug op het kerkplein. Daar zijn we door ons vroege vertrek om 09:00 uur, mooi op tijd terug, zodat u ook nog iets aan de zondagmiddag heeft! Deelname is zoals altijd gratis. Voor informatie Giel Biemans, tel. 0620029615

Museum De Kluis nodigt u uit voor een bezoek Op zondag 29 januari is Museum De Kluis van 13.00 tot 17.00 uur geopend. De vrijwilligers van het museum ontvangen u graag met een praatje en of rondleiding om u weg wijs te maken in het

museum zodat u wat meer te weten te komt over de geschiedenis van de psychiatrie, Huize Padua, de broeders Penitenten en Coudewater. Een tijdlijn geeft de bijzondere data van deze geschiedenis aan en op schermpjes kunt u kijken en luisteren naar de verhalen van patiënten die hun ervaringen opgeschreven hebben. Voor meer informatie kunt u ook het boekje “Nadien”en het krantje “De Link”van GGZ gratis meenemen voor informatie over de nieuwere behandelwijze van GGZ Oost-Brabant. In de koffieruimte kunt u even rustig zitten voor Koffie of thee en de tijdschriften inzien. Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28 en is geopend op dinsdag van 14.00-16.00 uur, op woens-

Na een leven wat in het teken stond van hard werken, paarden en de dagelijkse bezoeken naar zijn vrouw is hij thuis in het bijzijn van zijn dierbaren rustig ingeslapen. Dag lieve pap & opa van de paardjes ™

FRANS VAN BOXTEL

30-11-1927

18-01-2017

Anna van Boxtel - van de Valk

Henk

Walter en Johanna Bart en Mieke

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad. Geboren op 19 januari 2017

BRENT Zoon van Leon Gijsbers en Beppie Baggerman De Vonder 63, Boekel Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Corr. adres: Waterdelweg 2, 5427 LS Boekel

Astrid Jaylin en Kian

De crematie heeft reeds in besloten kring plaats gevonden.


Berichten dag van 9.00-12.00 uur en iedere laatste zondag van de maand van 13.0017.00 uur. Het museum is op 29 en 30 december gesloten. Tijdens de openingsuren is het museum bereikbaar per tel.: 0492 846173 of per mail: kluis@ggzoostbrabant.nl of l.verstraatenjansen@chello.nl Groepsbezoeken zijn altijd mogelijk op afspraak. Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl en laat u verrassen door de vele verhalen van de musea en heemkundekringen waaronder

museum de Kluis. Uw reacties zijn altijd welkom.

Regio-orkest OostBrabant Concert zaterdag 28 januari in De Horst, Venhorst Het Regio-orkest Oost-Brabant viert dit jaar het tien-jarig bestaan met een aantal concerten die gratis toegankelijk zijn.

Via deze weg willen wij al diegenen bedanken die het afscheid van

Lucia van Sleeuwen- van Deursen mede zo bijzonder gemaakt hebben.

Ook onze speciale dank voor alle goede zorgen van; Dr. de Bresser, wijkteam Gemert Zorgmed, Keyserinnedael Helmond, Uitvaartzorg Waterhof Gemert en voor Diaken van Thiel als voorganger in de uitvaartdienst. "Het gemis zal blijven maar door jullie betrokkenheid en warmte wordt het verdriet dragelijker."

Als symbolische klap op de vuurpijl werden ook onze twee, op 23-10-1968 geboren en overleden, meisjes geëerd en werden hun namen bekend gemaakt;

Roos en Lucy

Eén van die concerten is op zaterdag 28 januari in De Horst in Venhorst. Onder leiding van dirigent Bart v.Zutven wordt een gevarieerd muziekprogramma geboden. De toegang is gratis. Het concert begint om 20.00 uur. Voor het eerst in het tien-jarig bestaan van het orkest is een repertoire ingestudeerd voor een avondvullend programma. Het orkest bestaat uit muzikanten uit de regio Gemert/Boekel/Uden/Zeeland, uit het Land van Cuijk en uit de regio Nijmegen. Dirigent Bart v.Zutven is vanaf de start van het orkest de muzikale leider. Er zijn dit jaar twee uitvoeringen, behalve die in Venhorst ook een middaguitvoering op zondag 29 januari om 14.30 uur in Riche in Boxmeer. Voor deze locaties is gekozen om zoveel mogelijk mensen uit de regio Oost-Brabant in de gelegenheid te stellen de concerten bij te wonen. Mede door bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB fonds en regionale sponsors zijn de concerten gratis te bezoeken. Hierdoor kan het Regio-orkest haar jubileumconcerten als een cadeau aan de regio aanbieden. Voor meer informatie: www.regioorkest.nl Zaterdag 28 januari: “De Horst”, Sint Josephplein 14, Venhorst. Aanvang 20.00 uur. Zondag 29 januari: “Riche”, Steenstraat 51, Boxmeer. Aanvang 14.30 uur.

Namens Piet en alle kinderen en kleinkinderen. Op maandag 16 januari heeft de crematieplechtigheid plaatsgevonden van onze moeder en zus

Trudy Trienekens

(1 februari 1948 – 11 januari 2017)

Geboren en getogen in Boekel keerde zij een aantal jaren geleden weer in haar dorp terug. Ze vond het fijn om vanuit het Sint Janplein aan het leven daar te kunnen deelnemen. Wij zijn dankbaar dat zij in die korte tijd zoveel contacten heeft kunnen leggen. Hartelijk dank voor uw medeleven.

Barwaut Verhoeven, Tjark Verhoeven Willem en Annelies Trienekens-Pietersen, Mieke en Anton Penninx-Trienekens, Gerard en Mia Trienekens-Coppens, Ied Trienekens, Francis en Joop van Lankvelt-Trienekens

heemkundekring Sint Achten op Boeckel Op 10 januari j.l. hebben wij afscheid genomen van ons lid:

Cor Tielemans Cor was vanaf de oprichting lid van onze Heemkundekring. Met zijn overlijden verliezen wij een gewaardeerd lid. Cor was een persoon die altijd geïnteresseerd en betrokken was bij wat er in ons dorp gebeurde. Wij wensen zijn familie veel sterkte bij dit afscheid. Bestuur Heemkundekring Sint Achten op Boeckel


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 21.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING Kijk voor meer informatie op: http://www.afvalaanbieden.nl

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Boekel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

B. MONDELINGE AANVRAAG 1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 14 maart 2017, 12.00 uur de stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. 2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. 3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij

verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door: Bureau verkiezingen Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel Plaats: Boekel Datum: dinsdag 24 januari 2017 De burgemeester voornoemd, P.M.J.H. Bos.

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal STEMMEN BIJ VOLMACHT

De burgemeester van Boekel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 15 maart 2017 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2017 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2017 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2017 als kiezer zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.


Gemeente Boekel

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel Plaats: Boekel Datum: dinsdag 24 januari 2017 De burgemeester voornoemd, P.M.J.H. Bos.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Mondzorgvoorkids JTV Oss, voor het innemen van een incidentele standplaats voor tandheelkundige zorg voor kinderen van 2-18 jaar op woensdag 25 januari 2017 op het Sint Josephplein in Venhorst (verzenddatum 18 januari 2017); - J.P. Jansen voor het innemen van een

-

-

-

-

vaste standplaats voor de verkoop van aardappelen groente en fruit op maandagmiddag op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 18 januari 2017); T.H. Vu voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van Vietnamese producten op woensdagmiddag op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 19 januari 2017); H. Bos voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van vis en visproducten op vrijdagochtend op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 18 januari 2017); W.J.W.M. Tonies voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van vis en visproducten op vrijdagmiddag op het Sint Josephplein in Venhorst (verzenddatum 19 januari 2017); J.P. Jansen voor het innemen van een vaste standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit op vrijdagmiddag op het Sint Josephplein in Venhorst (verzenddatum 19 januari 2017).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit be-

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 10 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

REGIOKEUZE BESCHERMD WONEN Het College is voornemens ook na 01-01-2020 de samenwerking ten aanzien van Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang voort te zetten in de regio Brabant Noordoost Oost.

SOLIDARITEIT EN VEREVENING JEUGDHULP NOORDOOST-BRABANT 2016 EN VERDER Het college heeft ingestemd met de binnen de regio Noordoost-Brabant ontwikkelde systematiek van solidariteit en verevening voor de kosten van de inkoop van specialistische jeugdhulp voor 2016 en verder.

NOTITIE ACCOMMODATIEBELEID Het college heeft de notitie accommodatiebeleid vastgesteld. Doel van het accommodatiebeleid is om verborgen subsidies transparant te maken, een gelijk speelveld te creëren voor het gebruik van maatschappelijk vastgoed en samenwerking en krachtenbundeling te stimuleren middels huur. Om dit gerealiseerd te krijgen wordt voor het gebruik van maatschappelijk vastgoed een kostprijsdekkende huur in rekening gebracht. Om de huur te verlagen krijgen de verenigingen de mogelijkheid om zelf onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De extra huurinkomsten die gemeente Boekel ontvangt worden middels een aanpassing van de subsidieverordening terug gegeven aan de verenigingen. Hierbij wordt ingezet op jeugdsubsidies.

EERSTE WIJZIGING ‘ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2014 GEMEENTE BOEKEL’ Als gevolg van het accommodatiebeleid heeft het college een aantal wijzigingen in de 'Algemene subsidieverordening 2014 gemeente Boekel' vastgesteld. Een aantal subsidiebedragen zijn aangepast waarbij vooral wordt ingezet op jeugdsubsidies. De wijzigingen in de subsidieverordening worden ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

ZIENSWIJZE SCHEIDING DAEB EN NIET-DAEB BRABANTWONEN (VERVOLG) Gemeente Boekel en Brabantwonen hebben onderhandeld over de prestatieafspraken voor 2017. De gemeente stemt in met de voorgelegde afspraken.

DIERENPENSION GROTE BAAN 4, VENHORST Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de mogelijkheid tot het starten van een dierenpension bij een bestaande veehouderij aan de Grote Baan. Wel moet het plan nader uitgewerkt worden en voldoen aan enkele voorwaarden.


zwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U kunt dan een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 24 januari 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Onderwerp: het bouwen van een kantoor Locatie: Kerkstraat 16d, Boekel Verzenddatum: 17 januari 2017

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het uitbreiden van een bedrijfsruimte Locatie: De Vlonder 203, Boekel Verzenddatum: 19 januari 2017

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 25 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30

tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief STRAKS OOK KLEINERE EN GOEDKOPERE TARIEFZAKKEN TE KOOP Per 1 februari 2017 verandert het aantal keer dat wij bij u aan huis de verschillende soorten afval ophalen. Omdat u niet zoveel restafval meer heeft en u de tariefzak vier weken thuis heeft, zijn er straks ook kleinere tariefzakken te koop. Deze kunt u eerder dichtbinden en wegzetten.

De huidige grote tariefzakken van 60 liter kunt u ook gewoon nog steeds kopen. Deze kosten € 12,50 per rol van 10 stuks. De kleine tariefzakken zijn de helft kleiner (30 liter) en dus ook de helft goedkoper: € 6,25 voor een rol van 10 stuks.

Inzameling per 1 februari 2017 Vanaf 1 februari komen wij iedere week uw gft-afval ophalen. Eens per twee weken worden de zakken met plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons opgehaald. En één keer per vier weken worden de blauwe tariefzakken met restafval ingezameld.

Nieuwe Afvalkalender Rond 21 januari heeft u een envelop in uw brievenbus gevonden met daarin onder andere de nieuwe Afvalkalender. Deze loopt van 1 februari t/m 31 december 2017. Kijkt u vanaf 1 februari goed op uw Afval-kalender om te zien wanneer u welk afval aan de straat mag zetten. Wanneer u onze AfvalApp download heeft u altijd de meest actuele informatie bij de hand. U kunt bovendien zelf instellen dat De AfvalApp een melding weergeeft op uw telefoon de avond voorafgaand of de ochtend van de inzameldag met welk afval u aan de straat mag zetten. Heel erg handig! Voor meer informatie Bekijk onze website: Download onze AfvalApp: Stuur ons een e-mail: Volg ons op Twitter: Bel onze Afvalinfolijn:

www.afvalaanbieden.nl www.deafvalapp.nl info@afvalaanbieden.nl www.twitter.com/BCA_LvCB (0485) 338352


Gemeente Boekel

OFFICIËLE BEKENDMAKING

Hieronder kunt u kennis nemen van de officiële bekendmaking van het ontwerp omgevingsplan buitengebied 2016 en de plan-MER welke vanaf 25 januari a.s. voor u ter inzage liggen.

Ontwerp Omgevingsplan buitengebied 2016 en plan-MER ter inzage

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat het Ontwerp Omgevingsplan “Buitengebied 2016” en de bijbehorende milieueffectrapportage (planMER) met ingang van 25 januari 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage liggen. Het plan-MER is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd en ligt tevens ter inzage.

Crisis- en herstelwet Het gaat om een actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 2005 en het verbreden van dit bestemmingsplan naar een Omgevingsplan ofwel “bestemmingsplan met verbrede Reikwijdte”, zoals bedoeld in de Crisisen herstelwet, artikel 7c van het daarbij behorende Besluit uitvoering Crisisen herstelwet, 11e tranche. De 11e tranche van het besluit is op 14 juli 2016 in werking getreden.

Plangebied Het plangebied wordt grofweg gevormd door het grondgebied van de gemeente Boekel, met uitzondering van de vigerende komplannen (Kom Boekel, beheersverordening Kom Venhorst, De Run - MOB complex, De Donk, Bedrijventerrein De Vlonder en De Vlonder-west, fase 3, bestemmingsplan De Driedaagse, het (ontwerp) bestemmingsplan Randweg). Ook vallen een gebied ten westen van de Bergstraat – Runstraat, een landbouwperceel aan de Langstraat, camping Boekels Ven e.o. en het tracé van de randweg buiten het plangebied in verband met andere planprocedures.

Inhoud van het Omgevingsplan Het doel van het Omgevingsplan is

een goede en gezonde fysieke leefomgeving. Hiervoor zijn onder meer regels voor de achtergrondbelasting geur en fijnstof, een depositie stand still ammoniak, een verbod op omschakeling van veehouderijen en diverse andere regels opgenomen. Ook zijn de regels uit de Verordening ruimte en diverse gemeentelijke beleidsregels vertaald in het Omgevingsplan. De beleidsregels zijn gekoppeld aan het gebruik, het bouwen of het ontwikkelen van locaties. Ze vormen daarmee een concreet toetsingskader. Een plan of aanvraag kan hierop worden getoetst en vergund óf geweigerd. Met dit alles moet een beter milieu, een betere gezondheid voor mens en dier en een verantwoorde veehouderij worden gerealiseerd. Maar ook een flexibeler en uitvoerbaar plan dat kan inspelen op de actuele wensen en dynamiek in het gebied.

Zoals opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening moet het omgevingsplan ook voorzien in een actueel (planologische) regiem: geldende rechten voor functies en bouwen worden overgenomen. Daarnaast worden op 14 locaties de functies en regels aangepast voor nieuwe ontwikkeling: de meelifters. En anders dan in het voorontwerp opgenomen, is op enkele veehouderijlocaties die onder het gedoogbeleid van het Besluit huisvesting vallen, alsnog het bouwblok verkleind. De gemeente voorziet op deze locaties geen reële doorontwikkeling meer.

Milieueffectrapportage Voor het nieuwe Omgevingsplan is ook een plan-MER opgesteld. Het MER geeft inzicht in de potentiële milieugevolgen van het plan en de maatregelen die de gemeente neemt in het plan om deze gevolgen te beperken. In de passende beoordeling die bij het MER hoort zijn de effecten op Natura2000-gebieden in beeld gebracht. In het Omgevingsplan wordt gemotiveerd op welke wijze is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het plan-MER en de passende beoordeling. Het plan-MER inclusief passende

Deze pagina is een bijlage van Weekblad Boekel Venhorst, d.d. 25 januari 2017

beoordeling zijn als bijlage bij het Ontwerp Omgevingsplan opgenomen.

Raadplegen Omgevingsplan Het Ontwerp Omgevingsplan is door de bredere reikwijdte niet meer analoog raadpleegbaar. Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl, identificatiecode NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016ON01. Voor een beter raadpleegbare versie verwijzen wij naar de digitale raadpleegomgeving: http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/, ook te benaderen via www.boekel.nl/omgevingsplan.

Het plan en bijbehorende stukken, inclusief het plan-MER, liggen gedurende de inzagetermijn bij de publieksbalie op het gemeentehuis van Boekel, St Agathaplein 2 te Boekel. Dit met uitzondering van de verbeelding. Deze is alleen digitaal raadpleegbaar. Gedurende de inzagetermijn kunnen de stukken eventueel ook op afspraak ’s avonds worden ingezien. Neem hiervoor eerst contact op met de balie.

Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie van het Omgevingsplan is de digitale versie doorslaggevend.

Zienswijze indienen Gedurende de genoemde inspraaktermijn kan iedereen zijn/haar reactie geven op het Omgevingsplan of het plan-MER. Deze reactie richt u aan de gemeenteraad van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Uw schriftelijke reactie moet voorzien zijn van uw naam, adres, locatie waar het over gaat en dagtekening. Als onderwerp geeft u “zienswijze Omgevingsplan / plan-MER Buitengebied” aan. Om een mondelinge reactie in te dienen moet u binnen de inzagetermijn een afspraak maken met onze medewerkers. Hiervan wordt verslag gemaakt. Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur schriftelijk. Boekel, 24 januari 2017 Burgemeester en wethouders van Boekel


Algemeen VRIJWILLIGE WEIDEVOGELBESCHERMING De weidevogels komen eraan! Met het weidevogelseizoen in aantocht zijn de voorbereidingen op het nieuwe seizoen weer begonnen. Ondanks de goede inzet van de agrariërs en vrijwilligers, zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wij vragen mensen die het leuk vinden om zich in het voorjaar in te zetten voor de weidevogels dan ook te melden. Uw hulp is hard nodig om de unieke aantallen kieviten, scholeksters en wulpen, die ons gebied rijk is te behouden! Ervaring is niet noodzakelijk, door mee te lopen met ervaren vrijwilligers wordt u de fijne kneepjes van het vak snel bijgebracht en er zijn cursussen bij het Brabants Landschap. Op 13 februari is onze opstartavond in

het Perekker gebouw. Aanvang 20.15 uur. Kom gerust eens luisteren. Wilt u er ook lekker tussenuit, regelmatig het veld in om nesten te zoeken, neem dan contact op met weidevogelcoördinator Harrie Tielemans: tel. 06 20 12 30 31 of tielemans.kuipers@gmail.com. Wie heeft interesse? Vrijwillig Weidevogelbeheer Boekel-Venhorst beschermt al een kleine 20 jaar de weidevogels in onze gemeente. De coördinatie gebeurt door een kleine begeleidingsgroep van maximaal 5 personen. Inclusief de opstart- en afsluitavond voor de lopers, heeft de werkgroep een vijftal bijeenkomsten. Voor aanvulling in de begeleidingsgroep zoeken wij een secretaris (M/V). Mocht je interesse gewekt zijn of wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Antoon Vermeer, tel 06 30 25 60 05 of vermeer@vermeer-boekel.nl.

Opening de Pionier Op 7 januari werd onder grote belangstelling de Pionier in Venhorst officieel geopend. Nadat iedereen voorzien was van een kopje koffie of thee en een heerlijk stukje Pioniergebak, ging men over tot het officiële gedeelte. Werkgroepslid Jeanne v.Eert gaf een korte uitleg over het initiatief en het ontstaan van de Pionier. Wethouder Henri Willems verrichtte na zijn toespraak samen met Jo v.Grinsven, die de naam bedacht, de openingshandeling door het bord bij de ingang te onthullen. Elke woensdagochtend komen ouderen uit Venhorst bij elkaar om gezamenlijk koffie te drinken, een activiteit te doen en de maaltijd te gebruiken. Dit alles wordt ondersteund door een groep enthousiaste vrijwilligers. Hebt u interesse om zo’n gezellige ochtend bij te wonen of lijkt het u leuk om vrijwilligerswerk te doen? Neem dan contact op met José v.Lankvelt, coördinator van de Pionier, tel: 06-24351059.

Chocolade workshop bij ijssalon De Verleiding. Datum: dinsdag 14 februari 2017. Aanvang: 19.00 uur. Waar: De Verleiding, Commandeur 9, 5421 LK Gemert. Voor wie: Alle leden. Kosten: € 22.50 (incl. koffie / thee, frisdrank en wijn + alle eigengemaakte chocolade t.w.v. ± € 14,00 ) Maximaal 16 personen, bij voldoende aanmeldingen is er een tweede workshop op woensdag 15 februari. Opgave vóór 1 februari door betaling bij Francien in de brievenbus o.v.v. naam en adres. We worden ontvangen met koffie / thee en een chocoladeproeverij van bonbons. Daarna krijgen we uitleg over het product chocolade en gaan we zelf aan de slag met het maken van vormbonbons, diverse chocolade flikjes of pindarotjes. Alle chocolade die u zelf maakt mag u mee naar huis nemen. Natuurlijk mooi verpakt. Met vriendelijke groet. Bestuur VrouwenActief

Sloepie

Kom gezellig naar ons toe……. Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: vrijdag 27 januari Uur: 18.30-20.30 Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar Entree: 1 euro Organisatie: leiding en bestuur sloepie Ter info: • Gelieve geen mobiel mee te nemen • De bedragen waarvoor ze een lekkernij kunnen kopen zijn maar klein. Dus bij deze vragen wij, om uw kind niet meer dan 3.50 euro mee te geven.


Algemeen Kledingbank GEMERT-BAKEL E.O. 12 februari 2012 opende Kledingbank Gemert de deuren. Nu, 5 jaar later, staan deze opnieuw voor u open op zondag 12 februari van 13.00-16.00 uur. U bent welkom om samen met ons onder het genot van een hapje en drankje dit te vieren. Stichting Kledingbank Gemert-Bakel e.o., Industrieweg 66, 5422 VK Gemert.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 31 januari wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels en de grote container. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

CDA op werkbezoek bij Zorgpark . Petrus Ruim tien jaar geleden werd het nieuwe Zorgpark Sint Petrus in gebruik genomen. Iedere Boekelnaar wandelt, fietst of rijdt Sint Petrus wel eens voorbij, maar lang niet altijd trekken de mooie faciliteiten en activiteiten die er zijn onze aandacht. Dat was voor het CDA reden genoeg om Sint Petrus te bezoeken. Het CDA vindt dat een goede leefomgeving voor ouderen enorm waardevol is voor de samenleving. Actief in gesprek gaan met ouderen en met medewerkers binnen de ouderenzorg vinden we dan ook enorm belangrijk. Het werkbezoek van 18 januari jl. geeft daar mooie invulling aan. Fijn en veilig leven Allereerst werden we voorzien van een

zeer heldere presentatie door BrabantZorg over het reilen en zeilen van Zorgpark Sint Petrus. Daaruit bleek dat niet gedacht wordt vanuit kwetsbaarheid, maar veeleer vanuit het bieden van een prettige en veilige omgeving, zodat de ouderen een zo zelfstandig mogelijk en fijn leven kunnen lijden. Veel activiteiten Het is dan ook mooi om te zien dat er een breed scala aan faciliteiten en activiteiten is. Het is te veel om op te noemen, maar u kunt denken aan: begeleid fitness, geheugentraining, muziekmiddag, spelletjesavond, schilderen en ga zo nog maar even door. In gesprek met bewoners bleek hun grote waardering voor dit enorme aanbod aan activiteiten.

Trots op medewerkers en vrijwilligers Uiteraard kon ook een rondleiding door het gebouw niet ontbreken. Het werkbezoek werd afgesloten met een heerlijke maaltijd in het restaurant. We hebben enorme waardering voor de 170 medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor onze ouderen. Ook gaat onze bewondering uit naar de 250 (!) vrijwilligers die dagelijks de professionele zorg ondersteunen: dat is uniek en daar kunnen we enorm trots op zijn! Met dank aan medewerkers van BrabantZorg die dit werkbezoek vorm en inhoud hebben gegeven. Benieuwd naar meer foto’s? Kijk gerust eens op onze Facebookpagina: https:// www.facebook.com/cda.boekel.venhorst/


Algemeen

Nationale Voorleesdagen Van woensdag 25 januari t/m zaterdag 4 februari vinden de Nationale Voorleesdagen 2017 plaats. Het Prentenboek van het Jaar ‘De kleine walvis’, geschreven en geïllustreerd door Benji Davies, staat centraal in deze voorleesdagen. In de vestigingen van Bibliotheek De Lage Beemden wordt heel veel voorgelezen en worden diverse activiteiten georganiseerd. Voor alle kinderen tot en met 6 jaar die lid worden van de bibliotheek ligt een kleine verrassing klaar.

Langens van Logope-diepraktijk Videler aanwezig. Zij geeft uitleg over de taalontwikkeling en het belang van lezen en zal ingaan op vragen van ouders. Poppenkastvoorstelling Op woensdag 1 februari om 15.00 uur komt het poppentheater van Frank Peters naar Bibliotheek De Lage Beemden in het dorpshuis in Lieshout. Samen met Vierbinden organiseert de bibliotheek deze gratis poppenkastvoorstelling in Bibliotheek Lieshout. Alle kinderen t/m 6 jaar uit de gemeenten Laarbeek, Gemert/ Bakel en Boekel zijn van harte welkom.

St. Petrus nieuws

Voorlezen, workshop voor ouders en kleurwedstrijd In samenwerking met Firma Wijn in Gemert, The Read Shop in Boekel en Van Helvoort Boek en Kantoor in Beek en Donk organiseert Bibliotheek De Lage Beemden een kleurwedstrijd. In Bibliotheek Boekel en Aarle-Rixtel wordt op woensdag 25 januari om 15.30 uur voorgelezen uit het Prentenboek van het Jaar. Op woensdag 1 februari doen we dat in Bibliotheek Beek en Donk, Gemert en Bakel. In Bibliotheek Gemert is dan tevens logopediste Laura

ACTIVITEITEN DECEMBER We willen deelname aan activiteiten voor de bewoners van St. Petrus en ouderen uit het dorp aantrekkelijker en eenvoudiger maken. Daarom hebben we een alles inclusief abonnement of de knipkaart. Alles inclusief abonnement - deze kost € 40,00 per maand. U mag dan aan alle activiteiten deelnemen met koffie/thee. U hoeft nooit bij te betalen en gebruik van duofiets en uitstapjes zijn gratis. Maar u kunt ook kiezen voor de knipkaart. Deze is te koop bij de receptie. Voor 10 knippen betaalt u € 25,00. Hapjes, drankjes en de activiteit worden betaald met deze kaart. Vaste activiteiten: Maandag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Geheugentraining van 10.15-11.30 uur. 1e en 3e maandag van de maand van 14.30-16.30 uur natuurvereniging.

Samen met SanaSlank Snel zichtbaar resultaat

Start nu! Maak een afspraak bij: Mooi4me - Els van den Hoven Tel. 0486-436011 of 06-55321594 Op locatie of Brugstraat 5, Grave www.mooi4me.nl 250 heerlijke eiwitrijke en koolhydraatarme producten

Dinsdag: Van 09.30-11.00 uur samen kaarten maken voor verjaardagen, beterschap, feestdagen enz. Kienen van 14.30-16.30 uur. Aansluitend is onze friettent open en elke bezoeker van het kienen krijgt een gratis snack of friet. Woensdag: Van 10.30-11.30 uur is de grootletterbibliotheek geopend. 1e en 3e woensdag van de maand van 10.00-11.30 uur mannenclub. Muziekmiddag met live artiesten van 14.30-16.30 uur. 1 februari: Toon op z’n Brabants 8 februari: Seniorenkoor Levenslust Handel 15 februari: de Osse Notenkrakers 22 februari: Het Bont Gezelschap Donderdag: 09.30-10.30 uur en 10.45-11.45 uur bewegen op een stoel. Afsluiting met gezamenlijk koffie /thee drinken. Creatief bezig zijn van 9.30 - 11.00 uur. Van 14.30 - 16.30 de handwerk club. Vrijdag: 14.30-16.30 uur: quiz- of spelmiddag; sjoelen, barakken, rummikub spelen enz. Dagelijks biljarten vanaf 14.00 uur, geen competitiestrijd maar voor de gezelligheid. Verder is er een fitnessruimte voor onbeperkt fitness of begeleid fitness vanaf 55 jaar en ouder. Ook is er een buiten beweegtuin waar iedereen kan deelnemen. Extra activiteiten in februari: Zaterdag 4 februari om 15.00 uur Heilige mis met dameskoor. Zaterdag 11 februari om 14.00 uur Carnavalsmiddag met CV De Vliegenmeppers uit Boekel. Zondag 12 februari om 14.30 uur Carnavalsmiddag met CV De Peeltuuters uit Venhorst. Donderdag 16 februari om 14.30 uur Boerenbruiloft. Zaterdag 18 februari van 14.30 - 16.30 uur dans/jukebox middag met een borreltje en hapje erbij. Dinsdag 21 februari om 18.30 uur Carnavalsavond met CV De Knöllekes uit Boekel. Maandag 27 februari om 14.30 uur Carnavalsmiddag met orkest ‘Seniorenexpress’. Mocht u meer informatie willen hebben omtrent activiteiten in Sint Petrus bel gerust 0492-328328 en vraag naar Elly Janssen of Renée Lange.Algemeen BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

DE KNÖLLEKES Laatste tips over de nieuwe prins Nog een paar dagen en dan zijn de opvolger van Prins Rick d’n Urste en Adjudant Coen bekend. Wie zal het worden? Er zijn al verschillende tips geweest. Hieronder volgt een opsomming: 1. Het past perfect; 2. Dan weer wel, dan weer niet, dan weer wel, ….; 3. Een warming-up voor de start is niet nodig; 4. Anderhalve keer 500 miles… dan kom je toch in Dubin uit; 5. Waar het eerst bol was, is het nu bal; 6. Zelfs waar je het niet zou verwachten kun je hem toch tegenkomen; 7. De kunst is: Op het juiste moment uitstappen en weer instappen; 8. Het is opvallend dat hij steeds meer gaat kiezen voor het menu van de dag; 9. Je zou het niet zeggen, maar eerst was het echt geen lieverdje...; 10. De collage van de verschillende straten in Boekel is als eerste tip vrijgegeven. Eén ding is zeker, onze nieuwe prins komt in ieder geval niet uit één van de volgende straten: Arendstraat, Kennedystraat, Koesmacht, Bezuidenhout, Gemertseweg, Kwartellaan, De Bosberg, Kievitlaan, Dotterbloem, De Burgt of Bernhardstraat; 11. Hij woont namelijk op de Veenmos, op het Torenveld, op de Berkhoek, op de Statenweg of op de Zandhoek. Heeft u enig idee wie het is, kijk dan op

de website (nieuws) of de Facebookpagina van de Knöllekes en stuur uw inzending in. Onder degenen met de juiste inzending worden twee kaartjes voor de pronkzitting verloot. Uitnodiging Prinsenbal Kom zaterdag 28 januari naar Nia Domo en zie met eigen ogen wie de nieuwe Prins van Boekel wordt. Het belooft een gezellige avond te worden waarbij het vanaf 19:00 uur eerst de beurt is aan de jeugd van Boekel. De nieuwe jeugdprins(es) en vorst(in) worden dan bekend gemaakt. Vervolgens is het tijd om officieel afscheid te nemen van Prins Rick d’n Urste en Adjudant Coen. Na dit officiële tintje wordt het tijd om de nieuwe heerser van Boekel te laten stralen. Samen met zijn adjudant zal hij D’n Doom om zunne kop zetten. Onder de muzikale begeleiding van de DJ moet dit geen probleem zijn. Dus ben erbij op zaterdag 28 januari!! Voorverkooop Pronkzittingen In Boekel zijn we trots op al ons talent! Ook met de pronkzittingen dit jaar kunnen we weer genieten van het vele talent wat Boekel rijk is. In onderstaande agenda staan de dagen vermeld waarop de zittingen worden gehouden. Op zaterdag 4 februari is de voorverkoop van de pronkzittingen. De kaartverkoop vindt plaats in Nia Domo. De kaartverkoop start tussen 14.00-16.00 uur. Een kaartje kost in de voorverkoop € 15,-. Na de voorverkoop zijn de kaarten verkrijgbaar bij Van Rijbroek Mode en Sport voor de prijs van € 17,50. Inschrijving activiteiten Je kunt je vanaf heden inschrijven voor deelname aan de optocht, de buurtver-

siering en de deelname voor de jeugd aan Stuif es In. Dit kan men doen via de website www.deknollekes.nl bij inschrijfformulieren. Let op de einddatum van inschrijving ! Agenda C.S. de Knöllekes 2017: • Zaterdag 28 januari: Jeugdprinsenbal (van 19.00-21.00 uur) • Zaterdag 28 januari: Prinsenbal (vanaf 21.00 uur) • Zaterdag 4 februari: Kaartverkoop pronkzittingen • Zondag 5 februari: Jeugd- en Prinsenreceptie • Donderdag 9 februari: 55+ pronkzitting • Vrijdag 10 februari: Pronkzitting • Zaterdag 11 februari: Pronkzitting • Vrijdag 17 februari: Pronkzitting • Zaterdag 18 februari: Pronkzitting • Zondag 19 februari: Voorselectie Stuif es in • Zaterdag 25 februari: Stuif es in; Carnavalsbal m.m.v. Tilt! • Zondag 26 februari: Carnavalsbal m.m.v. Fragment en DJ Guus • Maandag 27 februari: Klein Knöllekesbal m.m.v. DJ Guus Carnavalsbal m.m.v. Broadway en DJ Guus •Dinsdag 28 februari: Koepel-Kindermiddag Daarnaast is er voor de 18- jeugd van zaterdagavond tt/m dinsdagavond een DJ in de Koepelzaal die zorgt voor een supervet carnavalsbal. Dat wil je toch niet missen! Op 1 februari start de voorverkoop bij Nia Domo en een kaartje kost € 6,-. Aan de dagkassa tijdens de carnaval kost een kaartje € 7,50.

Aan onze trouwe gasten, van toen en nu Aan onze dierbare familie Aan onze geweldige vrienden en kennissen Aan onze loyale collega’s, van toen en nu Aan iedereen die zich hier in in kan vinden, maar ons toch graag wil feliciteren

La Compagnie viert 50 jaar een familiebedrijf

Vanaf 15.00 uur kunt u samen met ons het glas heffen en genieten van amusement. 5 februari 2017

Receptie 15.00-20.00 uur

Met vriendelijke groet, Peter, Martina & Sanne van Uden Kerkstraat 52 | 5427 BE Boekel | 0492-321273


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Nu ook in ons assortime ent: ACCU CCU’SS, SCHOOTSKLEDEEN, WINDSCHERMEEN, BANDJES en SPIEGELTTJJES

Gemertseweg 2 | 5427 ET Boekel | Teel. 0492 321976 of 06 52663488 Anny Willemsen medisch speciaalzaak | info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl


Algemeen CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Bonte avonden Na het succes van de Bonte Avonden van vorig jaar was er een hoge verwachting voor dit jaar. En de toeschouwers werden niet teleurgesteld! Met ruim 120 deelnemers en 12 stukken is de avond dan ook goed gevuld. De presentatie was wederom in handen van Huub en Adje. Het programma van de avond werd ge-opend door de dansmariekes die hun showdans lieten zien. Hierna kwam Talent Genoeg met “Auditie” onder leiding van Peter v.Eerdt. Peter bracht met zijn stuk Echo der Peel en Ok Moi bij elkaar op het podium, begeleid door zangers. Samen brachten zij het Europees Volkslied ten gehore. Peter laat met dit stuk zien dat er nog heel veel verborgen talent in Venhorst zit! De KPJ bracht de gebeurtenissen van DeMentenhof op het podium. Tijdens de Bingo werden de gebeurtenissen van het heden en verleden van Venhorst doorgenomen. De Raad van 11 had creatief papier gebruikt en bracht hiermee een mooie muzikale act op het podium. Gelukkig was er nog tijd voor “Tijd Over” Culinair Prepareren van Levensmiddelen met Bo Ter Ham en Yvette Kiep. Hierna Henk Tielemans en Geert Manders alias “de Galliërs” met Peeltuuter-Lingo en leuke filmpjes. Ze sloten af met een ode aan Echo der Peel. Na een hele korte pauze de grote dansmariekes met hun showdans. Hierna brachten Tamara en Bianca een bezoek aan een beautyfarm. De Venhorstse gebeurtenissen van het afgelopen jaar werden tijdens dit bezoek besproken. De grijze duifjes brachten een bezoek aan Corrie, die jarig is. Onder het genot van een bakske koffie en wat cake werden de dagelijkse beslommeringen van deze dames op leeftijd doorgenomen. Speciaal voor prins Rick hebben zij nieuwe klompen aangeschaft om samen met hem hun klompendans kunsten te showen aan het publiek. 2x Niks en 3x Minder, dit jaar zonder Prins Rick, met een zeikstuk. Het wel en wee van 2 toiletdames met de nodige bezoekers leverde de nodige grappen op. De vrienden van het prinsenpaar als “CV de Lultuuters” speelden een prachtig sprookje, waar ze door de nodige spraakverwarringen de lachers op de hand kregen. Johny en de snelle sneetjes

met stukjes muziek, cabaret en typetjes sloten de Bonte Avonden geweldig af. Kei van Venhorst Op zaterdagavond is Rien Kanters tot KEI van Venhorst gekozen. Hij heeft deze titel zeer verdiend voor het vele vrijwilligerswerk wat Rien al jaren doet.

Vooral het filmen van allerlei activiteiten, zo staat Rien al 19 jaar achter de camera om alles van CV de Peeltuuters vast te leggen, en daarna is hij nog een hele tijd bezig om het te monteren. Ook heeft hij jarenlang de communievieringen, vormselvieringen en de schoolmusicals gefilmd. Verder heeft hij diverse toneelopvoeringen en ook voor de Blok gefilmd. Hij zit in de organisatie van het pleinfestijnen en ook daar wordt alles door Rien op film vastgelegd. Rien staat nooit op de voorgrond, vaak achter zijn camera, maar Rien deze keer mag jij op de voorgrond staan en dat is zeer zeker dik verdiend. Jeugd bonte middag Afgelopen zondag 22-1 hadden wij de 2e editie van onze jeugd bonte middag. Onder leiding van Jeugdprins Jens, Jeugdprinses Kiki en jeugdvorstin Wieke was het één groot feest op het podium! De middag was goed gevuld met vele leuke optredens van de Venhorstse jeugd. Zo hebben wij diverse dansoptredens gezien van o.a. de dansmariekes van CV de Peeltuuters en dansvereniging de Swifters. Naast deze grote groepen wa-

ren er ook enkele hiphopsters en hiphoppers aanwezig om hun danskunsten te vertonen. Naast dans werd er ook gezongen door de Powergirls. Waren er de twee jonge mannen van de moppentrommel om de lachspieren te trainen en hadden de kleinste telgen van de dag namens Buurtvereniging de Peelhorst een Nijntje dans ingestudeerd voor het AAAAAHHHeffect. De voltallige jeugdraad was de laatste act van deze middag. Met het Peeltuuterlied werd de zaal op zijn kop gezet. Daarna was het tijd om de ± 110 deelnemers te bedanken met het uitreiken van de medailles. Hierna werd de middag gezamelijk afgesloten onder leiding van Prinses Anja en de Jeugd Bonte middag commissie met een ware Dapp dans op het podium. Alle deelnemertjes Kei bedankt voor jullie inzet!! Het was een geweldige middag en hopelijk zien we jullie volgend jaar weer terug! Nagenieten Bonte Avonden Mocht je nog eens willen nagenieten van deze mooie bonte avonden, dan is er de mogelijkheid om een dvd hiervan te bestellen a €8.- bij KEI, Rien Kanters, Tel: 352274 of 06-30602937. Of bekijk de vele foto`s op onze site www.cvdepeeltuuters.nl.

Belastingbiljet invullen FNV leden kunnen hun belastingbiljet gratis laten invullen. U kunt hiervoor op internet een afspraak maken vanaf 1 februari en 9 april via www.afspraakmakenfnv.nl of telefonisch. Voor de plaatsen in de regio Veghel: op maandag t/m vrijdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Aanmeldpunt: Anneke Hoekstra, tel. 06 13373943. Invulavonden dinsdag en donderdag 7 maart t/m 11 april. Invullocatie: ROC "De Leijgraaf ", Muntelaar 10 Veghel. Lokaal ALC M&M Voor de plaatsen Uden en omstreken: op maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Aanmeldpunt: Louis Schuylenburch tel. 06 13203105. Invuldagen: maandag en woensdag 6 maart t/m 10 april. Invullocatie: Udens College, De Rode school ingang Schepenhoek 101.


Algemeen De Mouthoeve is er helemaal klaar voor In veertien maanden tijd is een oude langgevelboerderij omgebouwd tot een prachtig multifunctioneel centrum . De kantoorruimtes, het atelier en de winkelruimtes zijn al enige tijd in gebruik. Nu ook de Brasserie klaar is werd zondag het hele complex feestelijk geopend. door Ria van Tiel Met de onthulling van een wegwijzerbord op het binnenplein door burgemeester Pierre Bos en Peter Bongers werd de Mouthoeve zondag officieel geopend. Tussen de 600 en 800 mensen zijn, verdeeld over de dag, een kijkje komen nemen in het nieuwe mini centrum van Boekel. Ze konden er rondneuzen in de gezellige winkelstraat en de sfeervolle brasserie, en genieten van warme hapjes en drankjes. “Wij zijn Peter en Joyce hartstikke dankbaar dat wij hier als jonge ondernemers onze droom kunnen verwezenlijken,” sprak Anja Goorts namens de ondernemers van de Mouthoeve haar dank uit. Peter Bongers gaf aan vooral heel trots te zijn op het resultaat. Na 14 maanden keihard aanpakken heeft hij zijn droom kunnen realiseren. Hij gaf verder aan blij te zijn met het resultaat en bedankte iedereen voor de medewerking. Ook burgemeester Bos was vol lof over

de nieuwste aanwinst van Boekel. “Wij doen ons uiterste best om in Boekel alle voorzieningen op niveau te houden. Als we dan in Boekel over mensen beschikken die een bepaald beeld voor ogen hebben en het dan ook nog waar weten te maken, zijn wij daar heel erg blij mee. Ik denk dat het een hele mooie aanvulling kan zijn voor Boekel.” De Brasserie, die gerund wordt door Astrid en Mark v.Haandel en Arian v.Schadewijk en Maartje v.Kessel, biedt ruimte aan 60 personen. Het is tevens een officiële trouwlocatie, maar ook gewoon geschikt voor een kopje koffie, een smakelijke lunch ,een lekker biertje, sfeervol diner of een gezellig feestje. Vanaf dinsdag t/m donderdag is de Brasserie geopend van 11.00-22.00 uur. Vrijdag t/m zondag van 10.0023.00 uur De winkeltjes zijn geopend van woensdag t/m zaterdag van 10.0017.00 uur. Daarbij aangetekend dat niet alle winkeltjes op woensdag open zijn. Donderdag is het koopavond tot 20.00 uur. Komende zondag is de Mouthoeve in winterse sferen tijdens de Winterfair. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn er verschillende workshops waar u zo bij aan kunt schuiven, staan er ook kraampjes van ondernemers van buiten de Mouthoeve, kunnen er marshmallows of broodjes geroosterd worden boven een vuurtje, en zijn alle winkeltjes open. Zeker de moeite waard om even een kijkje te komen nemen. Een verzoek; kom zoveel mogelijk op de fiets of te voet. Electrische fietsen kunnen worden opgeladen bij de Mouthoeve. Wij wensen Peter, Jacqueline en alle andere ondernemers van de Mouthoeve heel veel succes toe.

CARNAVALSVERENIGING

DE VLIEGENMEPPERS De voorbereidingen lopen als een trein, en over enkele weken is het zover Carnaval 2017. Maar voor het zover is moet eerst de nieuwe vorst onthuld worden. De nieuwe vorst zal tijdens de 34e editie vliegenvangen bekend worden gemaakt. Natuurlijk wordt er al druk gespeculeerd via social media wie dit jaar de scepter zal gaan zwaaien, om jullie het een beetje makkelijker te maken hier weer twee extra tips: 5e tip Allein in Boekel He´k den Aord! 6e tip Drie keer is scheepsrecht

Playback je gek Kom op carnavals maandagavond naar La-Compagnie en doe mee met deze knotsgekke playback wedstrijd. Het mag best wel fout zijn als je maar plezier hebt. Afgelopen jaar was dit een enorm succes alleen hebben we toen verschillende mensen moeten teleurstellen omdat zij te laat waren met inschrijven. Wacht dus niet te lang en schrijf je in voor deze geweldige avond via onze site www.devliegenmeppers.nl en voor het beste, gekste of origineelste optreden hebben we weer een leuke hoofdprijs klaarliggen!!!

Valentijnstaartje: Wil jij graag je Valentijn verrassen met een heerlijk, mooi, lekker en bovendien een helemaal zelf gemaakt taartje! Dan is dit de workshop voor jou! We gaan een cake/biscuit in de vorm van een hart bekleden met fondant en romantisch afwerken met bloemetjes en een persoonlijke tekst. Datum: Maandag 13 februari 19.00 uur Prijs: € 25,00 p/p

Basis cursus: Altijd al willen weten hoe je zelf zo'n mooie taart kunt maken? Tijdens deze cursus leer je fondant te verwerken en te kleuren. Er word uitgelegd hoe je een taartkapsel maakt en vult. Als finishing touch ga je zelf je taart versieren en leer je diverse decoratie technieken.

Datum: Zaterdag 11 maart 14.00 uur Prijs: € 32,50 p/p


Algemeen Kindcentrum Cornelius breidt peuterwerk en opvang uit.

Met ingang van het nieuwe jaar biedt kindcentrum Cornelius ook op maandagmiddag peuterwerk en kinderopvang aan. Daarmee is de baby- en peutergroep van maandag t/m donderdag geopend. Kleinschalig met een groot aanbod! Het veelzijdige aanbod, de mooie ruimte,

de flexibiliteit van de combinatie peuterwerk én opvang alsmede de goede aansluiting op het basisonderwijs maakt dat veel ouders kiezen voor ons kindcentrum. Voor ouders het gemak dat alles onder één dak is… voor kinderen een vertrouwde omgeving met vele mogelijkheden en

een gevarieerd aanbod! Zo wordt de speelplaats samen met de groepen 1 en 2 gedeeld en wordt er regelmatig in de speelzaal van de basisschool geklommen en geklauterd. En wat is er leuker dan af en toe samen met je grote broer of zus kunnen spelen, boeken voor thuis uit de schoolbieb lenen, muziekles krijgen van de vakleerkracht van de basisschool of samen activiteiten ondernemen? Het maakt dat kinderen met heel veel plezier ons kindcentrum bezoeken! Verruimde openingstijden Kindcentrum Cornelius wordt bezocht door kinderen uit Venhorst, maar ook uit Landhorst en enkele andere gemeentes uit de regio. Graag willen we alle inschrijvingen meteen kunnen plaatsen, daarom hebben we de openingstijden met de maandagmiddag verruimd én gaan we de mogelijkheid onderzoeken om ook op vrijdagochtend een groep te starten . Kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden mogen deelnemen aan het peuterwerk. De kinderdagopvang is van 0 tot 4 jaar en kinderen van de basisschool kunnen gebruik maken van de voor- tussen- en naschoolse opvang. Bent u op zoek naar peuterwerk of dagopvang voor uw kind? Wilt u gebruik maken van de verruimde openingstijden? Maak dan gerust een vrijblijvende afspraak voor meer informatie. U kunt hiervoor contact opnemen met Helmi Maas, directeur van het Kindcentrum, tel 0492359036 of met de coördinator opvang, Mirjam de Mol tel: 06-30609192. We staan u graag te woord!


OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED

OMGEVINGSPLAN BUITEN GEBIED 2016 TER INZAGE – JANUARI 2017 Het college van B&W van Boekel heeft op 20 december 2016 het Ontwerp Omgevingsplan buitengebied 2016 vastgesteld. In februari en maart 2016 heeft het voorontwerp van dit plan ter inzage gelegen voor inspraak. Hierop zijn meer dan honderd reacties ingekomen. Ook hebben betrokken overheden, organisaties en belangenvertegenwoordigers hun vooroverlegreacties ingediend. De afgelopen maanden zijn deze inhoudelijk beoordeeld en is het Ontwerp van het Omgevingsplan opgesteld. Omdat het een nieuwe planvorm is heeft het college ook veel tijd een aandacht besteed aan de vormgeving en formulering van regels. DIGITALE VORMGEVING Op grond van ervaringen met het voorontwerp, ingekomen reacties en het gebruik van de speciaal ontwikkelde viewer voor het Omgevingsplan (zie http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl) heeft de gemeente deze viewer verbeterd. De vormgeving is behoorlijk veranderd, met name gericht op een verbeterd gebruik door de burger. De nieuwe viewer heeft een vraag gestuurde ingang: na het aanklikken van een locatie kun je met vragen als “1. Welke functies zijn hier toegestaan?” of “4. Wat mag ik op deze locatie bouwen?” zien welke regels daarvoor gelden. De regels zijn nu ook te printen en de meetfunctie is ook uitgebreid.

Net als bij het voorontwerp blijft het Omgevingsplan via de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl wel raadpleegbaar en vormt deze het juridisch bindende plan. De gemeente verwijst echter nadrukkelijk naar de eigen viewer. Deze is wel leesbaar en veel beter te interpreteren. TUSSENTIJDS ADVIES COMMISSIE M.E.R. In het kader van deze pilot Omgevingsplan heeft de commissie voor de milieueffect rapportage (commissie m.e.r.) in de zomer van 2016 een tussentijdsadvies over het voorontwerp kunnen geven. Na overleg met en een werkbezoek aan Boekel heeft de commissie een constructief en over het algemeen positief advies aan de gemeente gegeven. Hierin zaten drie hoofdpunten: 1. Beschrijf de huidige situatie en autonome ontwikkelingen beter en specifieker; 2. Beschrijf de ambities en vertaal deze in streefwaarden voor omgevingskwaliteit; 3. Neem een monitorings- en evaluatiesysteem op in het plan-MER

Dit heeft tot diverse aanvullingen in het plan-MER en het Omgevingsplan geleid. Het hoofdstuk “Gezondheid” is onder andere verder uitgewerkt. Er wordt ingegaan op de huidige gezondheidssituatie van Boekel, de mogelijke gevolgen door het Omgevingsplan en de knoppen in het Omgevingsplan waaraan gedraaid kan worden. Voor de monitoring en evaluatie van de situatie op termijn is in het Omgevingsplan een set van criteria beschreven en een voorstel gedaan voor de wijze en frequentie van monitoring. In ieder geval ligt er kort na 2020 een goed moment voor monitoring van de ontstane situatie en eventuele bijsturing van het Omgevingsplan op basis van de ambities.


OMGEVINGSPLAN BUITENGEBIED

OMGEVINGSPLAN BUITEN GEBIED 2016 TER INZAGE AANPASSINGEN IN HET ONTWERP In het Ontwerp Omgevingsplan zijn diverse inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd voor diverse onderwerpen. Het gaat te ver om deze hier allemaal te benoemen. De voornaamste en meest ingrijpende inhoudelijke aanpassingen zijn kort samengevat en te raadplegen op www.boekel.nl/omgevingsplan.

INSPRAAKNOTA De ingekomen inspraakreacties en het vooroverleg met betrokken partijen is samengevat in de Nota van inspraak en vooroverleg. Per reactie is aangegeven hoe het college is omgegaan met de reactie en of het al dan tot aanpassing van het plan heeft geleid. In hoofdstuk 2 van deze nota zijn algemene zaken besproken. Iedereen wordt geadviseerd om deze nadrukkelijk ook te lezen en te relateren aan een eventuele individuele reactie. Hoofdstuk 3 bevat de vooroverlegreacties en hoofdstuk 4 de individuele inspraakreacties. In hoofdstuk 5 zijn enkele ambtshalve aanpassingen opgenomen. Indieners worden niet allemaal afzonderlijk geĂŻnformeerd, maar ontvangen een algemene brief met een verwijzing naar de digitale Nota van inspraak en vooroverleg. Via de inhoudsopgave is de beoordeling per locatie / inspreker te raadplegen.

VERVOLGPROCEDURE Het besluit van het college van 20 december jl. houdt in dat het Ontwerp Omgevingsplan Buitengebied 2016 op korte termijn wordt gepubliceerd. De formele publicatie staat deze week op de gemeentepagina in dit weekblad en op de wettelijk voorgeschreven plaatsen. Tegelijk met het Ontwerp Omgevingsplan wordt het plan-MER ter inzage gelegd en wordt hiervoor het toetsingsadvies bij de commissie m.e.r. opgevraagd. U kunt deze stukken in ieder geval vinden via onze website www.boekel.nl/omgevingsplan. Op 9 februari om 20.00 uur is er een openbare informatieavond in Nia Domo. Op grond van artikel 3.3 van de Wabo geldt na publicatie van het Ontwerp Omgevingsplan een beschermende werking: bouwaanvragen en werken/werkzaamheden die aan het geldende bestemmingsplan voldoen kunnen alleen worden vergund als deze ook voldoen aan het Ontwerp Omgevingsplan (anticiperen). Is dat niet het geval, dan moet de bouwaanvraag worden aangehouden.

Globale planning 25-01-2017

Publicatie Ontwerp Omgevingsplan

26-01 2017 t/m 09-03-2017

Inzagetermijn en mogelijkheid om zienswijzen in te dienen

9 feb. 2017, 20.00 u

Openbare informatieavond in Nia Domo

8+10 mei / 7+8 juni 2017

Hoorzittingen indieners zienswijzen door gemeenteraad

Rond de zomer 2017

Vaststelling Omgevingsplan door gemeenteraad

Op www.boekel.nl/omgevingsplan kunt u de documenten raadplegen die bij dit onderwerp horen. Vragen? Stel ze gerust aan Arthur Hermans, beleidsmedewerker RO, via arthur.hermans@boekel.nl of 0492-326800.


VITA Thuiszorg is op zoek naar jou:

Ben jij die leuke collega die ons team wil komen versterken? Stuur dan jouw cv naar info@vitathuiszorg.nl t.a.v. Anita van der Wijst. Wij zijn op zoek naar Verzorgende - Verzorgende IG.

Werkdagen en tijden zijn in goed overleg. Ons werkgebied is Boekel - Uden e.o. Voor meer informatie kunt je ons bereiken op tel. 0413-335041.


Sport Tennisclub Boekel 50+ dag vrijdag 31 maart 2017 Word u dit jaar 50 of bent u de 50 jaar al gepasseerd, dan bent u van harte welkom op onze senioren tennis dag op vrijdag 31 maart. We spelen 4 rondes, maar indien u minder wilt spelen, is dat natuurlijk ook mogelijk. Er wordt met eigen ballen gespeeld. U kunt zich opgeven via www.toernooi.nl We starten de dag met een kopje koffie, waarna we om 9.45 uur starten met de wedstrijden. Om 12.00 uur is er een heerlijke lunch die bij de prijs is inbegrepen. Om 13.00 starten we met de 2 laatste rondes. Eventuele consumpties tussendoor zijn voor eigen rekening. De dag is omstreeks 16.00 afgesloten. Voor deze leuke, actieve en sportieve dag vragen we een bijdrage van € 8,00 per persoon, te voldoen bij aankomst. Met sportieve groet, Technische Commissie TC Boekel TC Boekel organiseert haar 5e Open Jeugdtoernooi. Beste jeugdige tennissers, Voor het vijfde jaar organiseert TC Boekel een open jeugdtoernooi en wel van zaterdag 11 t/m zondag 19 maart 2017. Dit jeugdtoernooi is bedoeld voor alle tennisjeugd van 6 t/m 17 jaar, dus iedereen kan weer meedoen. De inschrijving is alweer geopend, dus wacht niet langer met inschrijven. Het toernooi kent de volgende onderdelen: rood, oranje en groen tennis en 10 t/m 12, 10 t/m 14 en 11 t/m 17. Je kunt meedoen met het enkel- of dubbelspel en/of het mixdubbelspel. Meer informatie over deze categorieën en het bijbehorende reglement vind je op www.toernooi.nl. Ons open jeugdtoernooi is voor alle jeugd altijd een goede opwarmer voor het nieuwe tennisseizoen, wat voor velen begint met de externe competitie. Daarnaast is het ook leuk om wedstrijden te spelen tegen kinderen van je eigen leeftijd en op je eigen niveau. Ook dit jaar hebben we naast de wedstrijden weer leuke activiteiten op ons park en in de kantine. Omdat we ons eerste lustrum vieren, hebben we natuurlijk iets speciaals. Voor de finalisten hebben we op de finaledag leuke prijzen klaar staan. Ons toernooi

wordt steeds groter en bekender en dus kun je niet achterblijven. Genoeg redenen dus om mee te doen met het open jeugdtoernooi van TC Boekel. Inschrijven is mogelijk t/m zondag 26 februari 2017. Hopelijk mogen wij ook jou begroeten op ons tennispark. Bij vragen kun je contact opnemen met Bas Leijten via 0621935550 of via jeugdcommissie@tcboekel.nl. Graag tot in maart! Met sportieve groet, Toernooicommissie jeugd TC Boekel

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 21 en 22 januari JES A1 - Mosa’14 A1 JES C1 - Altior C2 JES D1 - Blauw Wit (H) D1 JES D2 - Gazelle D1 JES E1 - Vios (O) E1 JES F1 - DDW F1

10-9 8-2 3-3 1-9 2-5 14-20

Boekel Sport heeft zondag vriendschappelijk gespeeld tegen Sparta'18 uit Sevenum. De Spartanen spelen ook in de 3e klasse maar dan meer met ploegen uit Helmond en Limburg. Op een goed be-

De Horst 1 - JES 1 Mosa ’14 1 - JES 2 Programma 25 januari Avanti (S) D3 - JES D1 Schijndel, Programma 28 januari JES A1 - Miko’76 A1 Boekel, JES C1 - Flamingo’s (M) C1 Boekel, JES D1 - Alico D1 Boekel, JES D2 - VVO D2 Venhorst, JES E1 - Alico E1 Venhorst, JES F1 - DKB F1 Venhorst, Programma 29 januari JES 1 - Heumen 1 Boekel, JES 2 - De Kangeroe 2 Boekel, Programma 31 januari JES MW1 - Memac MW1 Boekel,

14-6 12-7

18.30 u 12.15 u 11.15 13.20 12.05 11.05 10.05

u u u u u

14.40 u 13.15 u

20.00 u

Evenementenkalender 5 t/m 9 april: 55-Jarig jubileum CV De Peeltuuters

speelbaar veld werd het een 2-1 nederlaag voor de ploeg van trainer Ruud Vermeer. Robin Gruijters scoorde voor Boekel Sport. Komende zondag start de tweede helft van de competitie en reist Boekel Sport naar Berghem Sport waar men zal trachten het kunstgrasveld speelklaar te maken.

We zijn weer gestart in het nieuwe jaar


Sport Samen Sterk PRIJSKAARTEN 18 januari RIKKEN 1. Mia Vos 2. Betsie Vogels 3. Martha v.Moorsel JOKEREN 1. Willy v.Mierlo 1. Erna Verstegen 3. Leen Emonds

116 pnt. 53 pnt. 10 pnt. 94 pnt. 94 pnt. 9 pnt.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A (15 beurten) H. v. Houtum - H. v.d. Zanden 21-30 Sj. Donkers - R. Willems 65-60 F. v. Boxtel - G. Zomers 30-201 B. v.d. Heijden - C. Sanders 31-54 H. v. Es - M. Timmers 22-40 Chr. Coolen - H. v.d. Zanden 23-33 P. v. Hoof - B. v.d. Mortel 40-46 P. Koonings - H. v. Houtum 27-27 H. v.d. Heuvel - L. Otten 72-48 Libre B (20 beurten) H. v. Duren - P. v. Duren 38-33 A. v. Asseldonk - H. v. Duren 24-38 P. v. Doren - G. Verwegen 30-24 A. Verstegen - A. v. Asseldonk 18-14 J. Coolen - M. v. Schijndel 15-19 J. v.d. Aa - F. v.d. Aa 43-23 P. v. Duren - M. v. Haandel 18-37 L. v. Sleeuwen - B. v.d. Bosch 14-17 A. v. Moorsel - M. v. Doren 39-25 H. Schepers - J. Donkers 15-31 J. Kusters - P. v. Doren 37-27 G. Verwegen - H. Arts 29-44 Libre C (20 beurten) H. v. Lankveld - T. v. Sleeuwen 12-35 H. v.d. Nieuwenhof - P. v. Rijbroek 16-15 P. Raijmakers - J. v. Osch 25-25 W. v. Hees - J. v. Berlo 11-24 J. Manders - M. de Rijck 21-3 J. v. Duren - J. v.d. Broek 17-11 H. Coppens - A. v.d. Burgt 31-14 W. Kroos - Th. Snijders 8-11 J. v. Haare - F. v.d. Bosch 27-15 J. v. Asseldonk - J. v.Helvoirt 19-22 Bandstoten A (20 beurten) P. Koonings - M. Timmers 19-29 H. v. Houtum - G. Verwegen 27-18 J. Kusters - M. v. Schijndel 31-19

P. v. Hoof - R. Willems Sj. Donkers - C. Coolen H. v.d. Zanden - H. v.d. Heuvel F. v. Boxtel - M. v. Doren A. v. Moorsel - H. Schepers J. Kusters - G. Verwegen P. Koonings - G. Zomers Bandstoten B (20 beurten) J. v. Osch - W. Kroos P. Raijmakers - T. v.d. Heijden H. Arts - J. v. Duren M. v.d. Heijden - P. v. Rijbroek A. v. Asseldonk - H. v. Duren J. Manders - H. v.d. Nieuwenhof L. v. Sleeuwen - J. v. Haare B. v.d. Bosch - A. v.d. Burgt A. Verstegen - P. v. Duren Cl. Aldenhuijsen - F. v.d. Bosch

26-35 52-38 21-50 27-13 11-21 19-16 17-75 27-10 4-13 26-8 13-6 26-30 12-2 12-12 17-9 15-21 4-12

A. v. Asseldonk - P. v. Duren P. v. Duren - A. v.d. Burgt Driebanden (25 beurten) F. v. Boxtel - H. v. Houtum J. Coolen - P. v. Hoof J. Donkers - P. v. Duren N. v. Kessel - G. Zomers J. Heesen - P. v. Duren

18-18 16-10 15-12 7-12 5-8 8-11 18-9

Evenementenkalender 3 februari: Stencil en Kivits, theater De Horst 17 en 18 maart: Toneelvereniging Open Doek 24 maart: Begijn Le blue, theater De Horst. 5 t/m 9 april: 55-Jarig jubileum CV De


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST Programma 29 Januari 14.30 u Volkel 1 - Venhorst 1 Elsendorp 2 - Venhorst 3 11.00 u Dames EVVC 1 - Venhorst 1 11.00 u Nog meer RKSV Venhorst nieuws Nieuwjaars-receptie 2017 Naast de huldiging van Tinus v.d.Wetering door de KNVB werd ook een aantal leden in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange lidmaatschap. 25 jaar lid: Marion v.d.Sangen, Gerard v.d. Horst, Jeroen Emonds en Rens v.Oort. 40 jaar lid: Martin v.Creij, Harrie Jagers en Peter v.Deursen 50 jaar lid: Rob v.d.Bosch, Bert v.Sleeuwen, Arno v.d.Horst, Frans v.Boxtel en de niet aanwezige Mari Bijvelds. Mooi

dat niet meer actieve voetballers toch lid blijven van de vereniging, hulde! En namens de vereniging allemaal van harte gefeliciteerd. Vrijdag 27 januari is het eindelijk weer zo ver: Tijd voor de 11e Venhorstse Voetbalkwis. Om 19.30 uur gaat de kantine open en stipt om 20.30 uur starten we met vraag 1. Spannend: want wie wordt de opvolger van de winnaar van vorig jaar, FC Loco??? Of gaan Tom v.d.Boogaard en Hans Versteden weer met de hoofdprijs aan de haal? Dat lijkt ons sterk..... Deelnemers, zorg dat je op tijd aanwezig bent en neem voor de zekerheid een pen mee! Natuurlijk zijn supporters, liefhebbers en nieuwsgierigen ook van harte welkom. En zondag 29 januari wordt de competitie hervat, als de weergoden het toelaten, met de uitwedstrijd van Venhorst 1 in en tegen Volkel 1. Dan kan meteen de toon gezet worden voor de 2e competitiehelft!!

Te koop VrIjsTAAnde wonInG spechTlAAn 4 Boekel

Bouwjaar 1971 - Perceel opp. ± 420 m2 - CV ketel 2006 Dient gemoderniseerd te worden. Vraagprijs € 235.000,- k.k.

Info tel. 06-12064727 na 18.00 uur

JEUGDNIEUWS Programma zaterdag 28 januari 2017 Venhorst JO19-1 - Boekel Sport JO19-3 14.30 u Someren JO17-4 - Venhorst JO17-1 vertrek 13.45 u, 15.00 u Erp JO11-3 - Venhorst JO11-1G 9.15 ? Venhorst JO11-3 - Gemert JO11-7 09.00 u Venhorst JO9-1G - Schijndel JO9-2 10.15 u Irene JO9-2 - Venhorst JO9-2 10.00 u Venhorst JO9-3G - Blauw Geel JO9-15 10.15 u Schijndel JO9-5 - Venhorst JO9-4G vertrek 08.10 u, 09.00 u

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen Bouwcenter A1 - Dames A1 (beker) 7-26 Helios '72 C1 - Meisjes C3 31-14 Tremeg C2 - Meisjes C2 14-28 Meisjes C1 - Swift C1 17-22 D-jeugd 1- Acritas D1 10-8 D-jeugd 3 - Bedo D1 6-11 Noav 1 - Dames 1 21-16 AHV Achilles 1 - Heren 1 18-17 Jongens B1 - Manual B1 18-35 Heren A1 - Swift A1 30-18 Rapiditas DA1 - Dames A1 18-14 RED-RAG/Tachos B1 - Meisjes B1 15-7 Tremeg 2 - Dames 3 15-20 Programma zaterdag: Meisjes C3 - Tremeg C2 14.00 u (S: Aniek Wijdeven) Sittardia B1 - Jongens B1 15.00 u Meisjes C2 - Handbal Someren C1 (S: Aniek Wijdeven) 15.05 u Aristos D1 - D-jeugd 1 15.10 u Jupiter '75 2 - Heren 2 18.45 u Dames 1 - BSAC 1 19.00 u Heren 1 - Havas 1 20.45 u Programma zondag: Acritas D2 - D-jeugd 3 10.05 u MHV '81 B1 - Meisjes B1 11.15 u BFC A1 - Dames A1 12.10 u Dames A3 - Aristos A1 16.00 u (S: Kim Klokgieters) Swift 2000 A1 - Heren A1 16.15 u Dames 3 - Helios '72 2 17.15 u (S: Kim Klokgieters)


Wilhelminastraat 3, Boekel, tel. 0492-321727


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Maandtoernooi januari 2017 1 Toos Verhofstad; 2 Tonny Thomas; 3 Sjef v.d.Vondervoort; 4 Henk v.Haandel; 5 Lenie Cootjans; 6 Mientje Coppens; 7 Frans de Bruin; 8 Sjaan v.Doren; 9 Tiny v.d.Elzen; 10 Jan Kroos; 11 Henk v. Vorst; 12 Toon v.d.Boogaard; 13 Jan v. Kilsdonk; 14 Jacq Osterloh; 15 Martien v.d.Elzen; 16 Pieta v.d.Velden; 17 Truus v.d.Vondervoort; 18 Tonnie v.Logten; 19 Cor Constant; 20 Sjan v.Zeeland; 21 Jan v.d.Elzen; 22 Mien v.Sleeuwen; 23 Fien Geerts; 24 Jos Fabrie; 25 Jo Bijvelds; 26 Jan v.Berlo; 27 Pieter v.Doren; 28 Leen Emonds; 29 Thea v.d.Wijst 30 Nellie v.Haare 31; Jo Hendriks; 32 Mia v. Berlo; 33 Gerarda v.d.Ven; 34 Frans v.Schijndel; 35 Joke Peters; 36 Harrie v.Doren; 37 Nellie v.Hees; 38 Jo v.d. Braak; 39 Harrie Coppens; 40 Piet v.d.

Wijst; 41 Wim v.Hees; 42 Frans v.d. Laar; 43 Ties v.d.Tillart; 44 Jos v.Haare; 45 Maria School; 46 Dinie Houtman; 47 Dora v.Berloo; 48 Karin v.d.Ven; 49 Martha v.Moorsel; 50 Sjan Kanters; 51 Mieke v.Gerwen; 52 Antoinette Swinkels; 53 Sjaak v.d.Rijt; 54 Piet v.d.Braak; 55 Erna Verstegen; 56 Trees v.Grinsven; 57 Grard School.

3-Banden Kampioenschap Boekel 2017 Ieder voorjaar worden in zaal Salut de biljarts geplaatst voor de Boekelse Driebandenkampioenschappen. Alleen inwoners van de gemeente Boekel kunnen hier aan deelnemen. De wedstrijden gaan van start op zondag 12 maart, de finales zijn op zaterdag 18 maart.

Valentijnstaartje: Wil jij graag je Valentijn verrassen met een heerlijk, mooi, lekker en bovendien een helemaal zelf gemaakt taartje! Dan is dit de workshop voor jou! We gaan een cake/biscuit in de vorm van een hart bekleden met fondant en romantisch afwerken met bloemetjes en een persoonlijke tekst. Datum: Maandag 13 februari 19.00 uur Prijs: â‚Ź 25,00 p/p

Basis cursus: Altijd al willen weten hoe je zelf zo'n mooie taart kunt maken? Tijdens deze cursus leer je fondant te verwerken en te kleuren. Er word uitgelegd hoe je een taartkapsel maakt en vult. Als finishing touch ga je zelf je taart versieren en leer je diverse decoratie technieken.

Datum: Zaterdag 11 maart 14.00 uur Prijs: â‚Ź 32,50 p/p

Vorig jaar hadden we in de hoogste klasse een verrassende winnaar. Bert v.d. Heijden bleef alle favorieten de baas. Maar ook buiten de vaste groep deelnemers zijn er anderen die beslist heel aardig kunnen driebanden. Misschien lukt het u wel om met de besten te strijden om de beker. Vorig jaar waren we met 66 deelnemers op het maximale aantal deelnemers. Enkele weken voor de wedstrijden volgt in dit weekblad het gebruikelijke aanmeldingsbericht met aanmeldcoupon. Om teleurstelling te voorkomen kunt u zich vanaf nu aanmelden op driebandenboekel@gmail.com.

KBO Bridge Boszicht Uitslag 20 januari. 1. Brp. Witlox-v.Dinteren 65,63% 2. Brp. Leenen-v.d.Elzen 60,07% 3. Brp. Vogels-v.d.Burgt 57,29% 4. Brp. Staadegaard-Bouw 56,25% 5/6 Brp. vd Nieuenhof-v.d.Elzen 53,13% 5/6 Brp. Leenders-Biemans 53,13% Voor informatie kan gebeld worden met Diny Polman tel. 841800 of Bep Ceelen tel. 322428. Aan-/ afmelden graag voor vrijdag 11.00 uur.


Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Al meer dan 25 jaar begrip in de regio. VOOR MEER INFORMATIE: 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

WWW.LIETON.COM bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

WIJ ZAGEN EEN STUK VAN DE PRIJZEN AF! HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN MODEL 236 al voor € 199,MODEL 435 van € 479,- voor € 399,MODEL 455 RANCHER CLASSIC van € 709,- voor € 639,STAAT UW GRASMACHINE AL IN DE SCHUUR? Klaar met uw gazon? Kan de grasmaaier enige tijd in de schuur? Ga voor een ONDERHOUDSBEURT naar uw geautoriseerde dealer en voorkom ergernis in het voorjaar. Voor het ophalen van uw machine kunt u bellen 0492-322300 of mail: info@JosSomersTuinmachines.nl Het GOEDKOOPSTE adres voor Aspen/Husqvarna alkilaat benzine in de REGIO!

AKTIE!!!!! Overjarige nieuwe grasmachines met HOGE KORTINGEN !!!!! KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN

Jos Somers Tuinmachines Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300 Voor openingstijden zie:

www.jossomerstuinmachines.nl

Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Hanekampseweg 7 T 0485-478527 e lankbens@wxs.nl

5445 NN Landhorst F 0485-478317 I www.vanlankveldbens.nl

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar


Sport KBO kaarten voor SENIOREN Uitslagen 16 januari 2017 RIKKEN 1. Tiny Welten 2. Anneke Biemans 3. Dora v.Berloo 4. Theo v.d.Elzen 5. Jan v.d.Crommenacker 6. Gerrit Ophey 7. Betsie v.Bakel JOKEREN 1. Anneke v.d.Cruysen 2. Marietje v.d.Elzen 3. Ria Strijbosch 4. Annie Hermes Poedelprijs: Betsie v.Kessel

108 101 79 72 51 43 42

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

123 74 71 59 -104

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

Uitslag 19 januari 2017. A-lijn 1. Dames v.Dinteren-v.Geffen 57,92% 2. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 55,00% 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 54,17% 4. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 53,75% 5. Hr. en Mw.v.d.Bosch 52,50% 6. Dames Verbakel-Vijge 51,25% 7. Dames Ceelen-Delisse 50,83% B-lijn 1. Dames Polman-de Graaf 56,25% 2. Dames v.d.Boom-Schots 55,42% 3. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 54,58% 4. Heren v.Boxmeer-Reijnen 52,50% 5. Dames v.Hees-v.d.Oord 52,08% 6. Hr. en Mw.Verlangen 50,42%

7. Dames v.Berlo-v.Dooren 50,00% C-lijn 1. Hr. en Mw.v.Schadewijk 67,08% 2. Hr. en Mw.Aalbregt 55,83% 54,58% 3. Hr. en Mw.Kuipers 53,33% 4. Mw.Gerrits-Hr.v.d.Velde 5. Dames Kremers-v.Lieshout 52,92% 51,67% 6. Mw.Swarts-Hr.Derks De totale uitslag en de stand vindt u op onze site. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Donkers/Claasse - Midicentrum Stender 19.30 Dakdekkers Jacobs - Elreka Hek 20.15 Café Gij & Ik - Porte de Provence 21.00 Snackpoint LC - De Drie Kronen 21.45

Samen Sterk

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel Uitslagen 16 januari: Heuveltraining/v.Hoff - v.d.Aa Klusbedrijf 13-1 De Schutboom - BoekelFit 7-3 Donkers/v.Lankveld - v.Haandel Metaal 5-3 TK ’t Stuupke - Torpedo TUB 4-2 De Drie Kronen - Quick-Hedge 2-7 Dakdekkers Jacobs - Donkers/Claasse 3-3 Café Gij & Ik - Invorm Interieurbouw 1-4 Snackpoint LC - Planotec E-Diensten 4-3 Stuc Force - Midicentrum Stender 1-2 MVS Grootkeuken - Elreka Hek 7-3 Programma 30 januari: ZAAL A BoekelFit - v.Haandel Metaal 18.45 v.d.Aa Klusbedrijf - Torpedo TUB 19.30 Heuveltraining / v. Hoff - Quick-Hedge 20.15 De Schutboom - Café LC/OOvB 21.00 Donkers/v.Lankveld - MVS Grootkeuken 21.45 ZAAL B Invorm Interieur - Planotec E-Diensten 18.45

Libre A: Bert Thoonen - Cor Vereijken 126-77 Adrie v.d.Laar - Karel v.Grinsven 59-26 Jaap Heesen - Jan Emonds 36-46 Jacky v.Berkel - Rien Koolen 26-11 Hans v.d.Ven - Bert Thoonen 70-148 Wessel v.d.Ven - Cor Vereijken 86-59 Libre B: Bert Klokgieter - Martien v.d.Elzen 22-20 Piet v.d.Sanden - Corrie v.d.Laar 60-41 Grad Verwegen - Christ v.Casteren 19-26 Arie v.d.Kimmenade - Andries Emonds 54-19 Wim v.d.Broek - Antoon Hoevenaars 26-18 Theo v.d.Ven - Gerrit Reybroek 23-40 Libre C: Harrie v.Lankveld - Gerrit v.d.Cruijsen 14-24 Jan v.Kilsdonk - Jan v.Kessel 16-15 Albert Kerkhof - Piet Raaijmakers 22-7 Bert Donkers - Andre v.Bergen 19-20 Jan Sleegers - Arnold v.Dijk 18-10 Bandstoten: Corrie v.d.Laar - Jaap Heesen 10-24 Karel v.Grinsven - Gerrit Reybroek29-14 Frits Koolen - Gerrit Reybroek 20-25 Adrie v.d.Laar - Jan v.Kessel 10-8 Frits Koolen - Jaap Heesen 18-50 Driebanden: Arie v.d.Kimmenade - Corrie v.d.Laar 4-4 Hans v.d.Ven - Adrie v.d.Laar 12-12 Wessel v.d.Ven - Geert v.d.Linden 15-10 Karel v.Grinsven - Jan Emonds 3-9

Evenementenkalender 17 en 18 maart: Toneelvereniging Open Doek 5 t/m 9 april: 55-Jarig jubileum CV De PeeltuutersAllerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz.? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -----------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201. ------------------------------------------------------

Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan! Open do./vrij

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. ------------------------------------------------------

John Rambach Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

VAN DEURZEN T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

MAATWERK & PLAATSING

Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt

APPELS en PEREN Puur appelsap, bio eieren Open: vrijdag 14.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel, 06-10258916


Allerhande Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor ₏ 8.75. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

17.15 tot 19.15 uur. Voor â‚Ź 11.00 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie en reservering kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328 -----------------------------------------------------Meegenomen uit vliegtuig 2 sloffen Malboro light, helaas is de ontvanger

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

gestopt met roken, dus te koop 2 sloffen = 20 pakjes voor 85,=. Graag even bellen 0492-351870 -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. ------------------------------------------------------

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO Kwaliteit en service gegarandeerd

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO

Massief houten vloeren www.pdebhoutenvloeren.nl

PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN

Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

SCHUIFWANDSYSTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------TE HUUR appartement boven Supercoop in Boekel. Tel.: 06-53652058. Ricus van Leuken

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

3 februari: Stencil en Kivits, theater De Horst 17-18 maart: Toneelvereniging Open Doek 24 maart: Begijn Le blue, theater De Horst. 5 t/m 9 april: 55-Jarig jubileum CV De Peeltuuters

De Bosberg 44 5427 TA Boekel Praktijkadres: v.d.Horststraat 2b 5427 CP Boekel

Ricare BV Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

Evenementenkalender

Praktijk voor: - acupunctuur - medisch shiatsu - sportmassage

T 0492 32 21 11 M 0655 86 88 82 E info@ricare.nl I www.ricare.nl

NATUURLIJK INZICHT IN JEZELF

diëtist voor particulieren en bedrijven

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

E: info@ankevoedingendieet.nl I: www.ankevoedingendieet.nl T: 06 36 141 282 Samen op weg naar een mooi resultaat!

Fitnessclub voor hoofd & hart

www.drukkemoeders.nl 06-51172282

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

• Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Gellak • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon • French pedicure (teennagels) • Energetix Magneet-Sieraden • Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl - 06-43085124Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkomsten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. -----------------------------------------------------Wij verhuren houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grond-

boor, motorbezem enz. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel, 0623446218. Open do/vrij 13.00-17.30 uur; za 10.00-12.00/13.00-16.00 uur. -----------------------------------------------------Renders decoratie. Wij decoreren feesten en partijen met onze uitgebreide collectie van feestdecoratie en stijlvolle accessoires. Zowel verhuur als verkoop en koopjeshoek. www.rendersdecoratie.nl / tel. 0492-352192. -----------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

ar Meer dan 50 ja k. er sterk in vakw

Maak 0653774800 online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 0622887186

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

Fransepad 7, 5427 CT Boekel 06-20426955 mailjurgenrutten@gmail.com Rijopleiding

JOHN VESTERS

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

de rijschool voor uw rijbewijs:

* auto * aanhangwagen (vanaf € 440,00) * motor * tractor de Vlonder 45 - 5427 dB Boekel 06-22123656 of

www.johnvesters.nl


Allerhande Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -----------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUIS-

ZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Nieuwbouw Plan De Donk: TE KOOP / TE HUUR. Twee-onder-één-kap woning met garage. Voor info tel. 06-53752477. -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 ------------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

- Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

ICT ondersteuning voor iedereen Onderhoud van netwerken - servers - werkstations - printers Internet - PC (her)Installatie - MS office - virus/mallware problemen

T 0492 32 62 62

info@geb.nl

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, accu’s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, electronika, fietsen, witgoed, zink, lood etc. Geen koel-vrieskasten. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00-13:00. Bevers Contai-

nertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. ------------------------------------------------------

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.