31e jaargang nr 24, 14 december '16

Page 1

Weekblad

31e Jaargang - 14 december 2016

Boekel Venhorst 24 Nummer

Afscheid van de buurtbus

Met de bus van Boekel naar Venhorst of naar Elsendorp zit er sinds deze week niet meer in. Afgelopen donderdag was er in het gemeentehuis een afscheidsbijeenkomst.

door Ria vanTiel Na 37 jaar is er, voor onze gemeente, deze week definitief een einde gekomen

Vermeld uw

aan de buurtbus van lijn 468. De belangrijkste reden om ermee te stoppen is het gebrek aan belangstelling voor deze buslijn. Met gemiddeld 2 passagiers per maand was de lijn echt niet meer rendabel. En dus waren donderdag chauffeurs, vrijwilligers, vervoerder, provincie en gemeente in het gemeentehuis samengekomen om afscheid van elkaar te nemen. Met een fotowand over de afgelopen 37 jaar en beelden uit die tijd op een scherm werden herinneringen opgehaald aan tijden toen er nog wel veel mensen gebruik maakten van de buslijn.

“Wij zijn jullie dankbaar voor jullie inzet en willen jullie graag vandaag in het zonnetje zetten,” sprak wethouder Ted van de Loo in zijn openingswoord. “Al die jaren hebben jullie gezorgd voor landelijk openbaar vervoer met een sociaal tintje. Hoewel Stichting Leefbaar Venhorst zich erg inzet om met alternatieven te komen heeft Venhorst nu helemaal geen openbaar vervoer meer. Als blijk van waardering voor hun jarenlange inzet kregen alle chauffeurs een gegraveerde pen. En voor vrijwilligers van het eerste uur Toon Verbruggen (72) uit de Mortel en Venhorstenaar Harrie van den Heuvel ( 69) was er ook nog een oorkonde en een bloemetje. Het hoogwaardig openbaar vervoer netwerk waar momenteel zoveel over te doen is komt maar tot Uden, en niet tot onze gemeente. En dus moeten mensen die er gebruik van willen maken daar wel kunnen komen. Mogelijk dat er in de toekomst gebruik gemaakt kan worden van vervoer op afroep. Of, zoals in Boerdonk, van de dorpsauto. “ We moeten ons hard maken voor de mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en het niet zelf kunnen organiseren,” zo gaf burgemeester Pierre Bos aan. “En toch vind ik het jammer dat het gedaan is,” merkte voorzitter van de buurtbusvereniging Toon Kanters wat spijtig op.

Kerst- en Nieuwjaarswens

in onze speciale

KERSTUITGAVE

welke op woensdag 21 december a.s. verschijnt. Opgave t/m vrijdag 16 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Huize Padua, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel.

VOOR GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Info

Weekblad Boekel Venhorst is een uitgave van Boekeldruk BV De Vlonder 10, Boekel, T. 0492 322140, E. info@boekel-venhorst.nl I. www.boekeldruk.nl

Oplage: 4500 exemplaren in Boekel, Venhorst en Huize Padua 6650 exemplaren in Boekel, Venhorst, Huize Padua, Odiliapeel, Handel, Landhorst en Elsendorp (laatste woensdag van de maand) Inleveren copy en advertenties: - copy tot zaterdag 12.00 uur - advertenties tot maandag 10.00 uur.


Tot uw dienst ALARMNUMMER: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad.

AED locaties: Boekel, 24 uur/dag beschikbaar - Asseldonk Champignons v., Vosdeel 5 - Brandweer via 112, eerste uitrukvoertuig - Fam.Fabrie, Irenestraat 4, carport - Fam.Koster, Raadstraat 4 - Fam.v.Logten, Goudsbloem 6, carport - Fam.Tielemans, Donkstraat 27, carport - Gemeentehuis, St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) - Tuinmarkthallen, Gemertseweg 9a - Rabobank Agathaplein, entree hal - Zorgpark Sint Petrus, Burgtstraat Boekel, beschikbaar tijdens openstelling - BoekelFit, Kennedystraat 17b - Boszicht, Bernhardstraat, entree hal - Jeu de Boulevereniging, Bernhardstraat 74 - Praktijk Wolbert, St. Janplein 2 - Sporthal de Burcht, Bernhardstraat 11, entree hal - Sportpark, Boekel Sport + Tennisclub - vanBoxtel, Kerkstraat 4 en 14, De Vlonder 58 Venhorst, 24 uur/dag beschikbaar: - Fam v.Dooren, Ringbaan 26, achter huis - Fam.v.Duijnhoven, St. Josephplein 15 - Sportpark Voskuilen, entreehokje voetbalvereniging Venhorst, beschikbaar tijdens openstelling - Andusta, Statenweg 135

HUISARTSEN & APOTHEEK: Huisartsenpraktijk Boekel: Wit-Gele Kruispad 2, tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur). Receptenlijn tel. 329240. Weekenddienst Huisartsenpost HOV: Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp: Pater Rossaertstraat 15, tel. 352043. Dkt. M. de Bresser: Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. ALPHEGA APOTHEEK: Kerkstraat 35, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden: RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. TROMBOSE- EN BLOEDAFNAMEDIENST: Diagnostisch Centrum Bernhoven: Nistelrodese-weg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 uur, di. avondopenstelling 17.30-19.30 uur. Prikposten: Huize Padua ma. t/m vrij 08.0008.45; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.3009.00; Mennehof Venhorst do. 10.15-10.45 uur. FYSIOTHERAPIE: Fysiocoaching Boekel: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, tel: 0492-321463. Fysiotherapie Boekel: Kennedystraat 17b, tel.

0492-323156, www.fysioboekel.nl Fysiotherapie Michiel Knibbe: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl. Ook aan huis. Fysiotherapie Venhorst: Voskuilenweg 7, tel. 351511, info@fysiotherapievenhorst.nl Praktijk Wolbert: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492-714590, info@wolbert-fysio.nl

GEZONDHEIDSZORG diverse: Anny Willemsen medische speciaalzaak: Gemertseweg 2, tel. 0492-321976 of 0653831484, info@annywillemsen.nl Anke Neijts Voeding & Dieet: tel. 0636141282, info@ankevoedingendieet.nl, www.ankevoedingendieet.nl Diëtistenpraktijk Dianne v.Duijnhoven: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 06-16710806, www.dietistedianne.nl, info@dietistedianne.nl, Logopediepraktijk Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, tel. 0492-324583 of 0623532706, logopedieboekel@gmail.com. Podozorg Boekel: Kennedystraat 17b, tel. 0612768000. Psychologenpraktijk Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MINDFULNESS: Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Origin Boekel, mindfulness & coaching praktijk, tel: 06-20050021, www.origin-boekel.nl Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215, www.trendflow.nl VERLOSKUNDE: IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St. Petrus, tel: 0413-268499 / 0625492326, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk Carus, Irenestraat 38, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. ZORG: Brabant Zorg zorgcentrum St. Petrus: tel. 328328. - Klantenservice: Info over intramurale zorg, ma. vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412622678, www.brabantzorg.eu. - Thuiszorg Sint Petrus: info voor al uw zorgvragen thuis. Tel. 06-12890682 dagelijks bereikbaar tussen 07.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu - Dagbesteding Donkzicht: dagbesteding voor mensen met een hulpvraag. Info 06-12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Thuiszorg Pantein Boekel-Venhorst: tel. 0623148455 (07.00-23.00 uur) of tel. 0900-8803 (23.00-07.00), www.thuiszorgpantein.nl. Vita Thuiszorg: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, www.vitathuiszorg.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. ZORG & WELZIJN: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG): Burgtstraat 34, tel. 0800-2540000. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. Dorpsteam Boekel: Burgtstraat 34 (in Zorgcentrum Sint Petrus). Tel. 0492-328383, www.dorpsteamboekel.nl. Voor vragen op het gebied van zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorg, Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur, donderdag 09.00-12.00 uur.

GGD Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen tot 19 jaar: Burgtstraat 34. Informatie en spreekuurtijden: www.ggdhvb.nl/mijnkind of 0900-4636443. ONS welzijn: tel. 088-3742525, www.ons-welzijn.nl. Maatschappelijk werk, informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking. Servicediensten zoals klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp. Ouderenadviseurs: J.v.Dalen tel. 321226; R. v.Hees tel. 322462; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; A.Knight tel. 323070; H.Lodewikus tel. 06-12857320; T.de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord tel. 322394; B.v.Oort tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; W.v.Zutven tel. 323207. Platform Gehandicapten Overleg: dhr. T. v.d.Velde, tel. 324578. Vluchtelingenwerk Boekel: mw. M.v.d.Eijnden, tel. 322419, vluchtelingenwerkboekel@gmail.com. Vrienden van de Hartstichting afd. BoekelVenhorst / Stichting Hart & AA’s reanimatie en AED onderwijs: contactpersoon Mw. A. Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Mevr. E van Gestel tel: 322476 DIERENARTSEN: Dierenkliniek Erp e.o.: Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur of op afspraak. Dierenartsencentrum De Peelhorst: tel. 0485-477555 of 0413-251159 Dierenkliniek Landhorst: tel. 351140. Behandeling op afspraak. Dierenambulance: tel. 06-53707111 Brandweer Boekel: tel. 0880 20 8171 Bibliotheek: tel. 323244, www.bibliotheeklagebeemden.nl. Maandag gesloten, dinsdag + woensdag: 10.00-18.00 uur, donderdag t/m zondag 10.00-19.00 uur. Bibliotheekmedewerker aanwezig: dinsdag t/m vrijdag: 14.00-17.00 uur, zaterdag: 10.00-13.00 uur Gemeentehuis: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Heemkamer: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur Politie: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Het loket kent geen vaste openingstijden, maar is op afspraak voor uw geopend. Afspraak maken? Bel 0900-8844. Ook voor voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie Postnl servicepunt: tel. nummer 0492321024: openingstijden ma. t/m do. 09.00-18.00 uur; vrij. 09.00-20.00 uur; za. 009.00-17.00 uur Provinciaal Stanknummer: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. Stichting PeelrandWonen: R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak.


Kerkberichten ST. AGATHAKERK BOEKEL Contactpersonen: - Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 - Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 18 december, 4e zondag van de Advent: 11.00 u (Sint Agathakerk): Misdienaar: Rosalyn en Emanuella Bamé. Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Antoinette v.Dooren-v.d.Rijt; Corrie Valentijn Quicken (vwg. 10e jaargetijde); Toon v.d.Broek (vwg. verjaardag); Wim Jansen; overleden ouders Harrie en Fien v.d.Velden-v.d.Horst. Woensdag 21 december: 19.00 u (Sint Petruskapel): Piet Verstraten; Liza Peters en Corrie v.Alphen-Keijzers. ST. JOZEFKERK VENHORST Contactpersonen: - Frans van de Wiel tel: 0492-351560 - Riky Janssen tel: 0492-351271

Zondag 18 december, 4e zondag van de Advent: 09.30 u m.m.v. parochieel gemengd koor; Danique Rovers (vwg. jgt.), Peter Rovers, Driek en Dina v.d.Elzen; Christ Michiels (vwg. verjaardag) en zoon Maarten. SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Boekel: Jesse Verbeek OVERLEDEN: Volkel: Jo v.d.Heijden-Verstraten H.Communie thuis in Boekel en Venhorst. Kunt u met Kerstmis (dit geldt trouwens voor alle zondagen door het jaar) niet naar de kerk komen om eucharistie te vieren en wilt u toch de H.Communie ontvangen neem dan contact op met diaken van Thiel tel: 06-50476049. Aanvang vieringen met Kerstmis en Ouden Nieuwjaar Boekel: 24 december: Zorgcentrum Sint Petrus:

15.00 u m.m.v. dameskoor St. Agatha Kerstavond (Sint Agathakerk): 18.00u m.m.v. koor Jaïr uit Odiliapeel 20.00u m.m.v. koor Imémato 22.00u m.m.v. mannenkoor St. Agatha 1e kerstdag (Sint Agathkerk): 11.00 u m.m.v. seniorenkoor de Blijde Herfstklanken 12.30 u Kindjewiegen met zang voor en met de kleintjes, begeleidt door accordeonnist. 2e kerstdag(Sint Agathakerk): 11.00 u m.m.v. mannenkoor St. Agatha Woensdag 28 december 19.00 u (Sint Petruskapel) Oudjaarsdag: géén viering. Nieuwjaarsdag (Sint Agathakerk): 11.00 u m.m.v. mannenkoor St. Agatha Woensdag 4 januari: 19.00 u (Sint Petruskapel)

Venhorst: Kerstavond: 20.00 u gezinsviering m.m.v. kinderkerstkoortje (communicanten samen met andere kinderen uit Venhorst) in samenwerking met het parochieel gemengd koor 2e kerstdag: 09.30 u m.m.v. parochieel gemengd koor Oudjaarsdag: géén viering Nieuwjaarsdag:

St. Petrusparochie Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl

09.30 u m.m.v. parochieel gemeng koor Attentie parochianen van Venhorst!! In de maand januari afwijkende mistijden De H.Missen in januari: zondag 1 januari 09.30u zondag 8 januari 09.30u zaterdag 14 januari 17.30u zondag 22 januari 09.30u zaterdag 28 januari 17.30u Kerstconcert. Op zondag 18 december geeft het St. Caeciliakoor samen met het koor Laudate Deo een kerstconcert in de St. Petruskerk in Uden. Het concert begint om 15.00 uur en zal ruim een uur duren. De toegang is gratis. Boeteviering en mogelijkheid Biecht voor Kerst. Op dinsdag 20 december om 19.00 uur zal er (alleen) in de St. Petruskerk in Uden een boeteviering zijn. In –en– na die viering is er ook de mogelijkheid om persoonlijk het sacrament van vergeving, ofwel de biecht te ontvangen. Langzaam maar zeker stijgt de belangstelling voor dit sacrament dat een tijd lang in onbruik is geweest. Overigens kunt u ook altijd zelf een afspraak maken met een van de priesters om dit sacrament te ontvangen.

AANBIEDINGEN van donderdag 15 t/m woensdag 21 december: ROOMBOTER KLEINE

KERSTSTOL

MET ZUIVERE AMANDELSPIJS

BOEKELSE BOSVRUCHTENVLAAI

4.00 9.50

Bij inlevering van uw Kerst bestellijst een overheerlijke KANEELCAKE GRATIS. De Kerstbestellijst vind je midden in dit blad of bij ons in de winkel.

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Berichten liedjes te berde gebracht. Het feestvierende koor werd ook nog in de gelegenheid gesteld een aantal vragen van de Boekelse Kwis te beantwoorden. Als het koor zich officieel had ingeschreven voor de vierde editie van de Boekelse Kwis, hadden ze beslist hoge ogen gegooid naar de wisselbeker. Het geplande sluitingsuur moest met drie kwartier verlaat worden, zo gezellig was het. En zo gezellig is het praktisch altijd bij het Boekels Mannenkoor. Vandaar deze oproep: mannen uit Boekel die graag zingen wees zeer welkom bij ons koor. Voor alle informatie die u nog wilt hebben, voordat u het verstandige besluit neemt het er maar eens op te wagen, moet u bij onze voorzitter Bart v.Sleeuwen zijn. Maar de liefhebbers van een gezellig Ceciliafeestje moeten om dat feestje te vieren, nog een jaartje geduld hebben. Wij verwelkomen u graag!

Viering Kerstavond Venhorst Dit jaar is er op kerstavond een viering in de kerk om 20.00 uur. In deze viering zal er voorgelezen worden door communicanten. De zang zal verzorgd worden door een kinder-kerstkoortje ĂŠn door het Parochieel Gemengd koor. Op deze manier hopen we er een mooie viering van te maken voor heel Venhorst, van jong tot oud! We nodigen dan ook iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij deze viering!

PAROCHIEEL MANNENKOOR Op zondag 20 november verzorgde het Boekels mannenkoor een plechtige heilige Mis in de St.Agathakerk. Een kritisch toehoorder zou na afloop hebben kunnen zeggen dat het Cecilialied niet gezongen werd. En dat was inderdaad het enige minpuntje. Immers we vierden het feest van St.Cecilia, de patrones van ons zangkoor. Maar helaas hadden we voor dit pittige vierstemmige lied niet voldoende oefentijd gekregen. Nog belangrijker die dag was het gouden koorjubileum van Jan Melis. Nadat Jan bij de paters Kapucijnen al 11 jaar trouw koorlid was geweest, maakte hij de over-

Familieberichten Plaats uw GEBOORTE-, HUWELIJKSof JUBILEUMAANKONDIGING in dit blad.

stap naar het Kerkkoor in Boekel. En op deze zondag 20 november was Jan 50 jaar officieel lid. Geoefend zanger of niet, bij het kerkkoor was je eerst minimaal een jaar aspirant zanger. Als je alle zangersjaren van Jan optelt dan kom je al gauw tot een jaartje of 62. Na de mooi gezongen mis was er voor de bijna 200(!) aanwezige kerkgangers de gelegenheid de jubilaris te feliciteren met zijn mijlpaal. Na deze staande receptie was er voor de familie in het parochiezaaltje nog een lekker kopje koffie. Op zaterdag 26 november vierden de leden van parochieel mannenkoor St.Agatha in de lunchroom van Nia Domo hun eigen Ceciliafeestje. Op dit feest werd, ongeoefend, alsnog het Cecilialied aangeheven. En een prachtige Jubilate. Speciaal voor de jubilaris werden er nog twee

"Muziekleerlingen geven concert in de Horst" Leerlingen van het Centrum voor muziekeducatie Boekel (www.cvmb.nl) geven aanstaande zondag 18 december om 11 uur een voorstelling in theater de Horst in Venhorst. Er zijn verschillende optredens door leerlingen op piano, gitaar, zang en accordeon. Er is zelfs een gitaarorkest. Het concert staat onder leiding van de docenten van het cvmb, de Boekelse muziekschool. Entree is gratis. Voor meer informatie kunt u op de website kijken.

Na alle fijne jaren samen, hebben we thuis afscheid genomen van mijn Frans, ons pap en onze lieve opa

Geboren op 21 november 2016

KEES Zoon van Ed v.d.Berg & Sofie de Vaan

Frans Wijdeven Echtgenoot van Lies Wijdeven-van den Berg * 23 juli 1939

†6 december 2016

Bernhardstraat 11, Boekel

Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

We hebben op 13 december afscheid genomen van Frans in het crematorium in Uden Lies, kinderen en kleinkinderen


INLEVERDATUM VOOR UW KERSTBESTELLIJST t/m dinsdag 20 december OPENINGSTIJDEN VOOR maandag en dinsdag woensdag t/m vrijdag zaterdag

DE KERSTDAGEN van 08.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur van 08.00 - 18.00 uur van 07.45 - 16.00 uur

Maak kennis met de kerstspecialiteiten van Keurslager Gerry van Exel en kom naar de proeverij. Zie persbericht in dit weekblad. De kerstfolder met ideeën voor uw kerstdiner is verkrijgbaar in de winkel. Zijn er vragen bel of vraag het aan ons, wij staan graag klaar voor u. De kerstfolder staat ook op www.vanexel.keurslager.nl

KERST TOPPERS Varkenshaas in bladerdeeg Kip in bladerdeeg Zalm in bladerdeeg Biefrolletjes gevuld Kipfilet ananas Kipfilet Napoli Kipfilet bosui

KERST TOPPERS Varkenshaas kruiden crème en bosui Varkenshaas notentapenade Varkenshaas krokant Varkenshaas zontomaat

Bieslookkogels Hamtaartbakjes Gegrilde producten Broodje beenham Broodje pulled porc Vleeswaren specials Diverse pate’s Diverse salades Filet American

FEESTELIJKE BRAADSTUKKEN Italiaans gebraad Kerstgebraad Spaans gebraad Noelle gebraad Kalfsgebraad

FEESTELIJK GROOTVLEES Engelse ham Canadese ham Bourgondische rib FEESTELIJKE KOUDE SCHOTELS Compleet opgemaakt Standaard en luxe

Rundvleesragout Kippenragout Champ. Vleesragout Varkenshaas in saté Indisch stoofpotje Worstenbroodjes Carpaccio en nog veel meer specialiteiten

FEESTELIJKE ROLLADES Feestrollade Kalkoenrollade Runderrollade gevuld met varkenshaas, Runderrollade naturel Entrecoterollade Kiprollade

CREATIEF TAFELEN Gourmet Gourmet extra Gourmet culinair Gourmet de luxe Gourmet express Boekelse partypan Indoor barecue

IEDEREEN EEN SMAKELIJK EN GELUKKIG 2017 gewenst namens het hele team

Let o-----p! Dinsdag 27 december en maandag 2 januari zijn wij de GEHELE DAG GESLOTEN.

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 21.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 070 - 37 00 939: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

0492 - 326800: (milieu)overlast van bedrijven 073 - 6812821: milieuklachtencentrale (buiten kantooruren)

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 16 december: Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafvalvrijdag vrijdag 23 december: GFT-afval / Groenbak AGENDA voor de RAADSVERGADERING van 15 december 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 3. Spreekrecht voor burgers 4. Trekking van het stemnummer 5. Raadsvoorstel inzake beschikbaarstelling financiële middelen en garantstelling t.b.v. aanleg tennisvelden Venhorst* 6. Raadsvoorstel inzake analyse resultaten BUIG-budget 2016* 7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota lokaal gezondheidsbeleid 20172020 8. Raadsvoorstel inzake sociale paragraaf Woonvisie 2016* 9. Raadsvoorstel inzake aanvullend krediet Omgevingsplan Buitengebied 2016 10. Raadsvoorstel inzake uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot randweg Boekel 11. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de grondprijzen en de fondsen voor 2017* 12. Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Boekel* 13. Raadsvoorstel inzake Wegbeheerplan gemeente Boekel 2017-2021* 14. Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2016 15. Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2017 16. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2017 17. Raadsvoorstel inzake vastgestelde begroting Brabants Historisch Informatie Centrum 18. Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 19. Vaststelling notulen raadsvergadering van 12 en 27 september, 13 oktober en 10 november 2016 20. Mededelingen en ingekomen stukken 21. Rondvraag 22. Sluiting

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier via margie.philipse@boekel.nl of via telefoonnummer 0492 - 326806. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu > Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen gemeenteraad Inleveractie kleine elektrische apparaten bijna ten einde SPAAR IN DE MAAND DECEMBER NOG MEE VOOR VLUCHTELINGENWERK BOEKEL Nog tot en met 31 december 2016 kunt u afgedankte kleine elektrische apparaten of spaarlampen (e-waste) inleveren bij de minimilieustraat in Boekel. Als u op de milieustraat bent, kunt u gratis punten sparen voor Vluchtelingenwerk Boekel én kans maken op prijzen.

Als onze gemeente bij de beste 25 gemeenten eindigt, ontvangt Vluchtelingenwerk Boekel een sponsorcheque van € 1.000,- van Wecycle. De tussenstand kunt u bekijken op www.wecycle.nl/inleveren. Wecycle verloot ook tijdens de hele actieperiode 80 nieuwe elektrische apparaten.

Zo werkt het U scoort punten als u op de milieustraat in Haps of minimilieustraat in Boekel e-waste inlevert. Op de minimilieustraat kan dat één keer per maand. Voor de exacte data kijkt u op www.afvalaanbieden.nl/milieustraten/minimilieustraten. Als u op de milieustraat bent, wordt dat herkend via GPS. Via uw smartphone kunt u de punten verzilveren. U surft naar www.wecycle.nl/inleveren en klikt op de button ‘Ik wil inchecken’. De actie loopt nog tot en met 31 december 2016.

Enquête U kunt ook meedoen aan het tevredenheidonderzoek over de lokale milieustraat. Hiermee verdubbelt u direct de punten voor het goede doel.


Gemeente Boekel

MILIEUSTRAAT GESLOTEN MET KERST Tweede Kerstdag, maandag 26 december, zijn de milieustraat en groenstraat in Haps gesloten. Voor meer informatie - Bekijk onze website: www.afvalaanbieden.nl - Download onze AfvalApp: www.deafvalapp.nl - Stuur ons een e-mail: info@afvalaanbieden.nl - Volg ons op Twitter: www.twitter.com/BCA_LvCB - Bel onze Afvalinfolijn: (0485) 338 352

FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS 2017 Ook dit jaar is een fotowedstrijd georganiseerd voor de gemeentegids van 2017. Hieronder de winnaars van de fotowedstrijd met hun winnende foto.

1. Dorethé van Helvoirt

2. Koen van Dooren

De gemeentegids 2017 heeft u intussen in uw brievenbus gehad. Heeft u geen gids ontvangen? Dan kunt u deze gratis afhalen aan de balie van het gemeentehuis.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: J.H.M. Jansen voor het hebben van een kansspelautomaat in Café ’t Menneke in 2017 (verzenddatum 8 december 2016).

Bezwaren: Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 13 december 2016 De burgemeester van Boekel.

BEKENDMAKING Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Vertrek uit Nederland’. Dit betekent dat deze persoon niet meer als ingezetene in de basisregistratie personen is opgenomen, omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van: T.A. Linzer, 15-03-1988, Kerkstraat 16b Datum voornemen: 02-12-2016

2. Inge Manders

Een eventuele wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkenen. Wij verzoeken daarom

een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde persoon, de medewerkers van de afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 13 december 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer A.J. van de Vossenberg voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Hoekstraat 9 te Venhorst. • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van V.O.F. de Noordkant, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Noordstraat 15 te Venhorst. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 13 december 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN MUTSHOEK 8 BOEKEL Beschrijving Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het Wijzigingsplan Mutshoek 8 Boekel gewijzigd is vastgesteld ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpplan. Dit plan regelt de uitbreiding van de champignonkwekerij aan Mutshoek 8 te Boekel.

De ambtshalve wijzigingen betreffen een wijziging van de regels, waarbij de omschakeling naar veehouderij wordt uitgesloten, en een kleine aanpassing van het bouwblok, waardoor de bouw van een 16e cel mogelijk wordt. Wettelijk gezien bestaat de verplichting om alle kosten die gepaard gaan met het onderhavige plan te verhalen. Aangezien er met de eigenaar van de gronden een anterieure overeenkomst is gesloten, is besloten om te verklaren dat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Inzage Het besluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 15 december 2016 gedurende zes weken ter inzage bij


de publieksbalie van het gemeentehuis te Boekel tijdens openingstijden. Het besluit is ook raadpleegbaar via de landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPWBGmutshoek8VA01).

Beroepsmogelijkheid Belanghebbenden die aan kunnen tonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest (tijdig) zienswijzen bij ons college naar voren te brengen, alsmede diegenen, die bezwaar hebben tegen de vastgestelde wijzigingen, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Boekel, 13 december 2016.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 paardenkastanje Locatie: nabij Peelkensweg 1, Venhorst Verzenddatum: 8 december 2016

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: het kappen van 1 es Locatie: aan de Waterval tegenover Sportpark De Donk in Boekel Verzenddatum: 12 december 2016

Vergunde balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk Onderwerp: het bouwen van een woonhuis Locatie: Runstraat 9a, Boekel Verzenddatum: 1 december 2016

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Deels vergunde en deels geweigerde omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen deel hebben vergund en deels hebben geweigerd:

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 december 2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Activiteit: vellen van een houtopstand Onderwerp: vergunning verleend voor het kappen van 4 inlandse eiken, 1 iep, en 1 tamme kastanje en vergunning geweigerd voor het kappen van 1 meelbes Locatie: aan de Irenestraat Verzenddatum: 12 december 2016

REIZEN VAN A NAAR B MET WWW.IKWILVERVOER.NL Provincies Sinds 2015 is www.ikwilvervoer.nl het enige digitale platform waarop landelijke, regionale en lokale vervoersmogelijkheden zijn ondergebracht. Inmiddels is de website met de planner van GoAbout doorontwikkeld. Naast de Provincie Noord-Brabant zijn ook de Provincies Gelderland en Overijssel toegetreden tot www.ikwilvervoer.nl.

Toegankelijk en compleet Reizigers hebben met 2 klikken toegang tot alle informatie om van A naar B te reizen. Het digitale platform is toegankelijk voor iedereen met een smartphone, laptop, computer of tablet. De reisplanner van GoAbout geeft een compleet overzicht van de vervoersmogelijkheden op ieder gewenst moment, of het nu gaat om openbaar vervoer, buurtbus, trein, OV-fiets, huur-of deelauto, Regiotaxi, vrijwilligersvervoer, kleinschalig vervoer, eigen auto of taxi. De reiziger ziet naast de reismogelijkheden ook de vertreken reistijden en de kosten.

Voor wie is www.ikwilvervoer.nl? Iedereen heeft toegang tot de website en de informatie. De Provincies die al aangesloten zijn, hebben voor hun inwoners ook alle lokale en vrijwillige vervoersmogelijkheden toegevoegd. In diverse regio’s is het openbaar vervoer sterk teruggelopen en wordt steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligersinitiatieven, deelauto’s en dergelijke.

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk en het oprichten en het in werking hebben van een inrichting Onderwerp: het bouwen van een ligboxenen melkstal Locatie: Noordstraat 21, Venhorst Type: integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 december 2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.


Gemeente Boekel

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch.

Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch.

De beroepstermijn loopt van 14 december 2016 tot 24 januari 2017. Boekel, 13 december 2016 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 29 november jl. is o.a. aan de orde geweest:

ZIENSWIJZE SCHEIDING DAEB EN NIET-DAEB BRABANTWONEN Door BrabantWonen is aan de gemeente een zienswijze gevraagd m.b.t. de scheiding van het bezit in een DAEB (diensten van algemeen economisch belang) en een niet-DAEB-deel en m.b.t. de overheveling van een aantal zorgwoningen van het DAEB- naar het niet-DAEB-deel. Burgemeester en wethouders hebben besloten aan BrabantWonen een voorstel voor te leggen over prestatieafspraken.

NIEUW BESLUIT OP BEZWAAR: HANDHAVINGSVERZOEK ILLEGALE BEWONING BEDRIJFSWONING NEERBROEK 27 Er is in 2015 een verzoek om handhaving ingediend tegen de illegale bewoning van de bedrijfswoning aan de Neerbroek 27 te Boekel. Dat is door ons college afgewezen. Het daartegen ingestelde beroep is gegrond verklaard en er moet een nieuwe beslissing op bezwaar worden genomen. Ons college heeft besloten om het verzoek om handhaving opnieuw af te wijzen. Inmiddels is er een ontwerp-bestemmingsplan in procedure gebracht dat de bewoning van de bedrijfswoning door derden toe moet laten. Er is nu dus zicht op legalisatie.

KC Cornelius op bezoek bij de burgemeester Namens alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben Ayla v.d.Ven en Luuk Geene een bedankje overhandigd aan de burgemeester omdat hij zo’n interessante les over respect heeft gegeven tijdens de projectweken van ‘Je bent een Kei’. Ze werden

hartelijk ontvangen in het raadhuis en kregen daar zelfs een rondleiding van de burgemeester. Hij was heel vereerd met het bezoek van Ayla en Luuk en die waren op hun beurt zichtbaar onder de indruk van de ontvangst door de burgemeester.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 20 december wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk . Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: B.v.d.Heijden, tel. 0492-322951

Evenementenkalender 17 december Feestavond Boekelse KwisAlgemeen Boekel-Venhorst

Het CDA Boekel-Venhorst nodigt u van harte uit om met ons het glas te heffen op een goed 2017. Onder het genot van koffie en glĂźhwein, en met een vuurtje op de achtergrond, gaan wij graag met u in gesprek op het Sint-Agathaplein tijdens de Open Winkelmiddag op zondag 18 december. Mooie onderwerpen om eens met elkaar van gedachten over te wisselen zijn bijvoorbeeld het nieuwe accommodatiebeleid, de aanleg van de randweg en het nieuwe omgevingsplan. Het CDA Boekel-Venhorst is zeer benieuwd naar uw kijk op deze of andere zaken. De kerstmarkt begint om 12:00 uur en wij staan er vanaf 13:00 uur. Graag tot 18 december!

terklaas een goed gevulde schoen krijgen. De Wensboom heeft aandacht voor deze speciale groep inwoners. Vanaf september is Arnie, samen met haar groep vrijwilligers, vele uren in de weer om alle aangeboden spullen op de juiste bestemming te krijgen. De komende weken zijn zij nog erg druk met de vele kerstpakketten. Respect! Dank en waardering voor alle vrijwilligers! Achterban, bestuur en fractie CDA Boekel-Venhorst

Samen Sterk

vindt vrijwilligers de kampioenen van ons allemaal! Daarom werd op deze Dag van de Vrijwilliger, Arnie v. Duijnhoven door het CDA in het zonnetje gezet. Ze ontving uit handen van fractieleider Maria v.d. Broek een mooie bos bloemen, als waardering voor al het werk wat ze al vele jaren verricht voor stichting De Wensboom. Het is niet vanzelfsprekend dat alle kinderen in onze gemeente, met Sin-

Uitslag loterij De winnaars van de volgende loten (trekking 26 november) hebben hun prijs nog niet opgehaald: 2342 - 855 - 826 1560 - 223 - 1980 U kunt uw prijs afhalen op Laagveld 16. Bel van te voren even met nummer 0647598059 voor een afspraak. Alle winnaars gefeliciteerd met uw prijs. Bestuur Samen Sterk, Anita en Geert v.d.Linden [organisatie Jubileumjaar]

Maak kennis met de kerstspecialiteiten van Keurslager Gerry van Exel en kom naar de proeverij.

7 december, Dag van de Vrijwilliger Wat het CDA betreft een prima aanleiding om heel nadrukkelijk onze waardering uit te spreken voor al die inwoners van onze gemeente, die belangeloos onze samenleving draaiende houden. Van de bestuurder van de sportclub tot de mantelzorger. Van de buurman die boodschappen doet voor zijn buurvrouw, tot de leesouders op school: zonder hun inzet, betrokkenheid en liefde zouden veel inwoners het nog zwaarder hebben. Vrijwilligers maken het verschil! Veel vrijwilligerswerk valt niet op: pas als het wegvalt zie je wat je mist. Het CDA

Op zaterdag 17 december is bij keurslager Gerry van Exel een kerstproeverij. In de winkel is een ruim assortiment kerstspecialiteiten ten toon gesteld. U kunt diverse kerstspecialiteiten proeven en eventueel ideeĂŤn opdoen voor een heerlijk kerstdiner. Buiten staat een kraampje waar u heerlijke erwtensoep uit eigen keuken kunt proeven. U kunt de kerstspecialiteiten proeven van 11.00 uur tot 15.00 uur. De winkel is gewoon geopend als u uw kerstspecialiteiten of andere heerlijke producten wilt kopen. We zien iedereen graag op zaterdag 17 december in de winkel van Keurslager Gerry van Exel.Algemeen DE BOEKELSE KWIS 2016 (voor Boekel en Venhorst) Oliebollenactie Warme bakker Ruud van de Ven bakt ook in 2016 voor ons overheerlijke oliebollen. U kunt ze bestellen bij fanfare Echo der Peel in Venhorst. Hiermee steunt u onze vereniging. We hebben in de aanbieding: oliebollen, oliebollen met rozijnen (10 stuks voor € 6,98, per stuk € 0,85) en appelbeignets (€ 1,50 per stuk). Op oudjaar is uw bestelling af te halen op het pekplein (hoek Ringbaan - Zanddelweg) in Venhorst. Informatie: Jo v.Grinsven tel. 352151 of e-mail jovangrinsvenvenhorst@gmail.com Bestellingen afhalen: zaterdag 31 december 11.00-16.00 uur. In Venhorst worden in week 51 nog bestelformulieren huis aan huis bezorgd. Deze kunt u tot donderdag 29 december inleveren bij: Walter Gerrits, Ringbaan 31a, Venhorst.

Christmas in Concert Op zondag 18 december om 19.00 uur is De Horst in Venhorst weer omgetoverd tot een muzikaal winterwonderland. De entree is gratis en na afloop zal er voor iedereen een glaasje glühwein (of warme chocolademelk) klaar staan. Dus aarzel niet en kom gerust eens luisteren naar ons muzikaal programma met drie zangeressen en een rijke variatie aan muziek in kerstsfeer. Ook onze slagwerkgroep en jeugdmuzikanten zijn te horen.

Over een paar dagen zal bekend worden gemaakt wie van de deelnemende teams zich mag ontfermen over de imposante wisselbeker van De Boekelse Kwis. Wie mag zich de ware Boekelse Kwiskampioen 2016 gaan noemen. Het vinden en fotograferen van de snelle Sint was voor praktisch alle groepen een eitje. Toch liepen de groepen Kwissikhetmar en D’n Egelantier hierdoor meteen forse schade op. Laatstgenoemde groep wist dat met de antwoorden op de nieuwsvragen bij de pubquiz aardig te herstellen. Ook Het Raadhuis raakte bij deze categorie de goede snaar. Bij Muziek waren er indrukwekkende scores voor de Restantjes, Ties Cobussen en De Wijzen uit het Oosten. De vragen van de sponsoren leverden nauwelijks problemen op voor BV Galaxy, Zuutjes An en De Uiltjes. De wijzen uit het Oosten en Zuutjes an hielden het lokale nieuws net iets minder in de gaten dan Exellent en de Boevense Limmeriks. Wie het allemaal precies wil weten, en wie wil dat nou niet, moet a.s. zaterdag 17 december gewoon om uiterlijk 20.30 uur in Nia Domo zijn. De avond kent (minimaal) 3 grote hoogtepunten. Twee van die hoogtepunten worden gevormd door 2 muzikale sets van niemand minder dan The Bandits. Een 100% live allround feestband, bestaande uit Boekelse Ilona plus Twan, Gerald, Marc en John. Ze spelen bekende hits van toen en nu, van Nederlandstalig tot Spaans en van Engels tot Duits. Het 3e hoogtepunt is de prijsuitreiking van de 4e editie van de Boekelse Kwis. Op welke plek eindigen de reeds genoemde groepen met hun mooie resultaten? En welke plek is voor De Flonkerende Herders, Gewoonscoutingboekel, buurtvereniging Neerbroek-Lage Raam, Kidsday, De Matte Herders, Masterminds United, Tutti d Capo en Making Boekel Great Again. Of waren Altijd goed! en Op goed geluk! niet zomaar teamnamen? Of dit jaar toch de hoogste eer voor Ineminemato? Om het te weten moet je er gewoon bij zijn! Heel graag tot a.s. zaterdag in Nia Domo! Alle deelnemers, alle sponsoren, alle achterbannen hartelijk dank voor jullie gezellige deelname!

KerstOpenDag zondag 18 december De Perekker in kerstsfeer met muzikale opluistering en een expositie van kerstgroepen van Jo en Maria Smits uit Weurt. Glühwein en een worstenbroodje zal niet ontbreken. Gedurende deze tentoonstelling zingt Anneke v.Lankveld uit Odiliapeel terwijl ze zichzelf begeleidt op haar accordeon. Daarna brengen enkele leden van het mannenkoor uit Boekel, onder begeleiding van 3 accordeonisten, passende kerstliederen ten gehore. Op deze dag kunt u met Jo en Maria Smits in gesprek gaan over hun verzameling van inmiddels meer dan 1150 verschillende kerstgroepen. Het echtpaar heeft kerstgroepen uit alle continenten van de wereld zoals uit Afrika, Madagaskar, Nigeria, de Verenigde Staten. Verder een aantal uit Zuid-Amerika o.a. Peru en Mexico en natuurlijk ook uit Nederland.

Na een (korte) wandeling is het goed vertoeven in het warme, gezellige Perekkergebouw. Iedereen is welkom. Het natuurcentrum is aan de Mezenlaan 22 in Boekel en geopend van 11.00 – 16.00 uur. Wilt u meer weten: www.stichtingdneik.nl


Algemeen Hartverwarmende Kerststerren Actie VakantieXperts Boekel viert de december feestmaand Je vader, oma, een goede vriend of misschien wel de buurvrouw? Wie draag jij een warm hart toe en gun je een heerlijke vakantie? Onder het mom ‘Wie is jouw ster in deze donkere dagen’ komt. VakantieXperts Boekel met een hartverwarmende Kerststerren actie waarbij je een dierbare kans laat maken op een VakantieXperts Giftcard ter waarde van € 500. Een kleine boodschap van jou kan een waardevol stukje vakantie opleveren voor een belangrijk persoon in jouw leven. Kerststerren actie Meedoen aan de kerststerren actie van VakantieXperts Boekel is heel eenvoudig. Kom gezellig langs in onze winkel op Kerkstraat 32, schrijf op een kerstster wie je een warm hart toedraagt en lever de ster in bij de desbetreffende winkel. Alle inzendingen vormen samen een kerstslinger, die gedurende de hele actie-

periode in de VakantieXperts winkel te zien zal zijn. De winnaar van de Giftcard wordt voor 15 januari bekend gemaakt. Een Giftcard voor iedereen Wil je het heft in eigen handen nemen en zelf iemand verrassen met een Giftcard van VakantieXperts? Dat kan, want dit ‘stukje vakantie’ is het hele jaar verkrijgbaar en daarmee ook ideaal als cadeau voor een jubileum, verjaardag, honeymoon of andere speciale gebeurtenis zoals de kerst. Het is bovendien een flexibel geschenk, want hoeveel vakantie je cadeau geeft, bepaal je helemaal zelf. Elk ‘vakantietegoed’ is mogelijk. Het aankopen en verzilveren van de Giftcard gebeurt op het reisbureau. En omdat het aanbod zo breed is bij VakantieXperts kunnen vrijwel alle reizen én vliegtickets ermee worden geboekt. Bovendien kun je je cadeau nóg specialer maken, want de Reisadviseur heeft een speciale geschenkverpakking voor de giftcard. Over VakantieXperts VakantieXperts maakt van elke vakantie een ontdekking. De ReisXperts overtreffen alle verwachtingen en zoeken nét dat

ene speciale hotel, die unieke treinreis of dat bijzondere, onontdekte plekje dat de vakantie tot een ware ontdekking maakt. Bij VakantieXperts vind je de vakantie die precies bij je past én je verrast!

De Zonnebloem afd. Boekel-Venhorst

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken die op onze vereniging heeft gestemd bij de Rabobank Clubkas Campagne. Door jullie stemmen hebben we een bedrag van 621 euro mogen ontvangen van de Rabobank. Tevens willen we langs deze weg de Rabobank bedanken voor hun gulle gave. Met dit bedrag kunnen wij wensen waar maken.

NATIONAAL OUDERENFONDS BOEKEL

BENT U ALLEEN? Bent u alleen met de kerst doordat de kinderen ver weg wonen of met vakantie zijn. Het ouderenfonds organiseert een feestelijk diner voor alleenstaanden die de kerstdagen anders alleen moeten doorbrengen op 28 december om 13.00 uur in Nia Domo. Deelname bijna gratis (2,50 euro), wel even aanmelden tel. 0492-329523 of briefje met naam en adres afgeven op Kennedystraat 6 Boekel. In deze tijd van het jaar waarin bij iedereen de hoop opbloeit dat er weer tijden komen waarin men minder eenzaam is, geeft het ouderenfonds Boekel voor deze alleenstaanden dit feest. Maar de deelname is beperkt. Dus graag snel opgeven (telefonisch of met briefje) Ouderenfonds Boekel


Algemeen

Tennisclub in Oprichting Venhorst (T.O.V.). Dat is TOF! Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel is zeer verheugd met het initiatief van Tennisclub Venhorst (TC Venhorst) om in samenwerking met korfbalclub JES en KPJ/ Vespo 3 tennisbanen te realiseren. Een initiatief welke we van meet af aan hebben ondersteund omdat deze bijdraagt aan de leefbaarheid, sociale cohesie en een aanvulling en versterking is op de aanwezige sportvoorzieningen in Venhorst. Middels TOV’s (Tennis Obligatie Venhorst) hebben inwoners kunnen aangegeven dat zij achter het initiatief staan en bereidt zijn daaraan een financieel steentje bij te willen dragen. Het is TOF dat ook de leden van KPJVespo dit initiatief financieel ondersteunen en als vereniging geld lenen aan TC

Venhorst. Het is TOF dat middels zelfwerkzaamheid van vrijwilligers de kosten zo laag mogelijk kan worden gehouden. Het is Tof dat door samenwerking tussen tennisvereniging en korfbalclub JES de levensvatbaarheid wordt versterkt. Het is Tof dat de tennisvereniging een Stichting Sport Venhorst gaat oprichten wat de samenwerking tussen meerdere sportverenigingen in Venhorst mogelijk maakt en wellicht win-win kan opleveren. Het is dan ook niet meer dan logisch

maar toch TOF dat dit goed uitgewerkt en professioneel plan unaniem gesteund wordt door de gemeenteraad. Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel wenst de initiatiefnemers van TC Venhorst en de betrokken vrijwilligers veel succes met de verdere uitwerking van dit plan zodat medio 2017 de banen bespeeld kunnen worden. Dat zou TOF zijn!!. Bestuur en fractie Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel

KBO kaarten Jeugdnatuurwacht de Knokert Beste natuurvrienden en vriendinnen, Kerstmis is weer in zicht. Ook dit jaar gaan we weer naar RenĂŠ Tielemans aan het Bovenstehuis 15 om kerststukjes te gaan maken. Je mag zelf groen of ander materiaal meebrengen om het stukje op te leuken. Jullie worden daar op 17 december om 15.00 uur verwacht. Tegen 16.30 uur is het afgelopen. Zaterdag 3 december zijn er nestkasten schoongemaakt. Er bleken veel minder kasten bewoond te zijn dan andere jaren en dat geldt ook voor Voskuilenheuvel. Hierbij een foto van een van de jeugdleden met een nest waarin nog veel eitjes lagen. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

voor SENIOREN Uitslagen 5 december 2016: RIKKEN 1. Cor Verbake 2. Jan v.d.Elzen 3. Henk Jacobs 4. Martha v.Moorsel 5. Dora v.Berloo 6. Harrie v.Lankveld JOKEREN 1. Nellie v.Moorsel 2. Pieta v.Eerd 3. Toos Manders Poedelprijs Annie Hermes

78 72 65 59 59 51

pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt.

108 52 26 -143

pnt. pnt. pnt. pnt.

KBO Bridge Boszicht Uitslag 9 december: 1 Brp. Kruter-v.Helvoirt 74,58% 2/3 Brp. Staadegaard-Bouw 57,08% 2/3 Brp. Otten-v.d.Rijt 57,08% 4 Brp. Witlox-Biemans 52,08% 5 Brp. v.d.Nieuwenhof-v.d.Elzen 50,42% 6 Brp. Biemans-Leenders 50,00% Voor informatie kan gebeld worden met Diny Polman tel: 841800 of Bep Ceelen tel: 322428. Aan- of afmelden graag vrijdag voor 11.00 uur.


Algemeen JEUGD HOBBY CLUB Nieuws van de Jeugd hobbyclub BoekelVenhorst. Het is al jarenlang een traditie om bij de jeugdhobbyclub op de woensdagmiddag voor kerst een kerststukje te maken. Dit jaar gaan we wat anders doen. Iedereen mag 1 houten kerstboompje kopen voor het luttele bedrag van 1 euro. Dit boompje mag je naar eigen wens versieren. Dus kom op woensdagmiddag 21 december naar de jeugdhobbyclub en knutsel aan je eigen kerstboompje. Op donderdagavond 22 december is er geen hobbyclub activiteit. Tevens willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor jullie stem bij de Raboclubkas actie. Dank zij de 301 stemmen krijgen we van de Rabobank een mooi bedrag dat we kunnen besteden aan de knutselactiviteiten van de Boekelse jeugd. Langs deze weg willen wij, bestuur en vrijwilligers, iedereen fijne feestdagen en

een creatief 2017 wensen. De deuren van de jeugdhobbyclub gaan op woensdagmiddag 11 Januari 2017 weer open . Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS Vrienden van de Peeltuuters: Sinds een aantal jaren hebben wij onze donateuractie nieuw leven ingeblazen onder de naam Vrienden van de Peeltuuters. Wat houdt dit in? Iedereen kan zich aanmelden voor deze actie en doormiddel van een gift betaal je aan de carnavalsvereniging het bedrag van € 33,33, waarmee je ons helpt er weer een hele gezellige carnaval van te maken en je krijgt hiervoor de voorkeur om 2 gratis kaartjes voor de Bonte Avonden op 20 of 21 januari te bestellen. Je bent dus ver-

zekerd van plaatsen en je hoeft niet in de rij te staan!! Eenmaal ingeschreven ontvang je automatisch ieder jaar weer een geheel vrijblijvende herinnering of je lid wil blijven. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres j.duijnhoven@chello.nl (o.v.v. naam – adres en telefoonnummer) of op telefoonnummer 352171 (Natascha) / 324524 of 06-13952419 (Lizet). Hierna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met verdere informatie. Kaartverkoop bonte avond De kaartverkoop voor de bonte avond vindt plaats op zondag 8 januari, t.z.t. hierover meer. ALAAF namens “De Peeltuuters”.

Spaart u mee! Gebruikte postzegels. Gooi ze niet weg maar lever ze in bij Loes den Dubbelden, de Koekoeksbloem 3 in Venhorst. Zij maakt er verschillende goede doelen blij mee.

Na het grote succes van vorig jaar zal CV de Peeltuuters ook dit jaar weer een jeugd boNte middag organiseren. Wanneer: zondag 22 januari 2017 Waar: theaterzaal in mFC de Horst Wie: alle jeugd uit Venhorst t/m 16 jaar Vind jij het leuk om mee te doen? geef je dan snel op!! Vul onderstaand briefje in, en lever dit voor vrijdag 16 december 2016 in bij de balie op school, of in de brievenbus bij Kerkpad 50! Hopelijk tot dan!! Naam: ............................................................................................................................................................................. Soort act ........................................ samen met of alleen: ........................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... eventueel liedje: .............................................................................................................................................................. Zit in groep: ..................................................................................................................................................................... Contactgegevens ouders (mail / telefoonnummer): .........................................................................................................................................................................................


Algemeen R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst Jeugd-EHBO Octopus. De groepen 8 van basisschool Octopus hebben een toets gedaan voor JeugdEHBO. Van de meester en de juffen leerden ze over de bloedsomloop, de botten, de spijsvertering en het hele lichaam. Ze oefenden de praktijk met vrijwilligers van EHBO-vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst: Anke, Ans, MariĂŤtte en Tonny en hulp van ouders: Edith, Yvonne en Natasja. Aan de orde kwamen onder andere: hoe je een verband aanlegt, wat je doet bij ongelukjes rondom huis, hoe je een slachtoffer gerust moet stellen en de stabiele zijligging. Rieky Fabrie heeft een demonstratie van

een AED-apparaat gegeven en Tonny v.Logten heeft laten zien hoe een lotus wondjes maakt. Na hard leren en veel oefenen kwam de spannende toets. De toets stond onder toezicht van kaderinstructrice Rieky, die controleerde of alles volgens de regeltjes gebeurde. Het resultaat was dat iedereen een certificaat heeft gekregen, waarop 8 verschillende onderdelen getoetst werden. Er werd beoordeeld op: 5 belangrijke punten, bewustzijn en ademhaling, ernstig (actieve bloeding, shock, vergiftiging), wonden (schaaf-, snij- en splinterwonden, brandwonden), bewegen (kneuzingen, botbreuken, ontwrichtingen), kleine ongevallen, temperatuur (oververhitting, onderkoeling, bevriezing) en hulpmiddelen. We feliciteren:

Groep 8a, klas van meester Harm: Mischa, Sanne, Nico, Lars, Niek, Niels, Nino, Sven, Juul, Laura, Ela, Janne, Tim, Rob, Fintan, Mauro, Fleur, Maud, Sem, Thijs, Meike, Puck, Duke, Siep en Silke. Groep 8b, klas van Juf Phebe: Emma, Jorn, Marijn, Anoek, Bram, Hugo, Thijme, Britt, Bente, Kai, Lars, Flo, Eelkje, Tara, Kim, Thor, Luuk, Danae, Vera, Isa, Carmen, Roy en Patrick. Proficiat allemaal!!! Op maandag 8 mei 2017 heeft de EHBOvereniging een buitenoefen-avond, waar al deze kinderen aan deel mogen nemen. EHBO Octopus 2016 Het begon allemaal op een woensdag dat we de eerste les van EHBO hadden. Allebei de klassen kregen les van 3 vrouwen. De eerste dag begonnen we gelijk met het aanleggen van verband. Tijdens andere lessen leerden we ook de stabiele zijligging, de rautekgreep en de heimlich greep. Het was heel leerzaam allemaal. Ook kregen we bijna elke week wat huiswerk mee. We lazen dan een paar bladzijden door en soms moest je ook wat opschrijven. Dit keken we dan de woensdag weer na. Twee weken voor het examen kwam er een meneer die lotus was en hij maakte allemaal nep wondjes van bepaalde materialen bijvoorbeeld een nagel die los zat of een snee. Het zag er wel gaaf uit. Die woensdag daarna kwam Rieky met een AED apparaat. Ze liet zien wat je er mee moet doen en had daarvoor een pop bij. Het was erg interessant en op het eind mochten we nog wat vragen stellen. De week daarna hadden we examen en dus las iedereen het boekje nog een paar keer door. Op de dag van het examen moest je met je tweetal het examen maken. Uiteindelijk had iedereen het examen gehaald. Iedereen kreeg een certificaat en we waren dik tevreden. Bedankt aan iedereen die mee heeft gewerkt, want wij hebben er veel van geleerd! Groetjes groep 8a en 8b van Kindcentrum Octopus

Evenementenkalender 16 december: Rob Scheepers, theater De Horst 17 december Feestavond Boekelse Kwis 14, 18, 20 en 22 januari: Toneelclub Boekel, 20.00 uur


Boekel 18 december

KOOPZONDAG 18 DECEMBER. Winkels open van 12.00 - 17.00 uur. Lever je kerstkleurplaat voor 16.00 uur in in het kraampje op het plein. Om 16.30 uur worden de prijswinnaars op het plein bekend gemaakt. Naam:....................................................................................................................................................................Leeftijd:...........

Adres + woonplaats:...................................................................................................................................................................


Sport

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 11 december Venhorst 1 - Fc Uden 1 3-1 Jvc Cuijk 3 - Venhorst 3 2-2 Venhorst 4 - Fc de Rakt 5 5-3 Venhorst 5 - Boerdonk 4 5-2 Dames Venhorst 1 - Constantia 1 2-4 Programma 18 december De Willy's 3 - Venhorst 5 10.00 u Dames Venhorst 1 - Baarlo 1 11.00 u Venhorst 1 – FC Uden 1 3-1 De laatste wedstrijd voor de winterstop ontving medekoploper Venhorst het onderaan staande FC Uden. Aangezien in deze klasse iedereen van iedereen kan winnen was het zeker geen uitgemaakte zaak dat Venhorst de 3 punten in eigen huis zou houden (onze pupil van de week Kyran Janssen voorspelde overigens een 3-1 uitslag). Dat de wedstrijd al om 14.15 uur begon en niet om 14.30 uur was sommige toeschouwers ontgaan en een aantal spelers van Venhorst blijkbaar ook! In de 41e seconde lag de bal al achter keeper Luc Peters, 0-1. Kort hierna kreeg FC Uden nog een goede kans, maar vanaf 14.30 uur deed Venhorst ook mee. In de 18e minuut kwam Venhorst zo aan de 1-1, toen Luuk v.d.Boogaard met zijn

bekende hoofd de bal binnen kopte. Hierna ging de wedstrijd redelijk gelijk op. In de 38e minuut redde de Udense doelman spectaculair met zijn been op een inzet van Rob v.Dooren. Ruststand 1-1. Het eerste deel van de 2e helft probeerde FC Uden Venhorst onder druk te zetten, maar de Venhorstse verdediging hield de tent gesloten. Geleidelijk aan schiep Venhorst zich meer kansen en in de 75e minuut resulteerde dit in de 2-1. Een scherpe vrije trap van Tom v.d.Boogaard vanaf links, à la Sam Larssson Heerenveen, werd door Thijs v.Sleeuwen net aangeraakt en verdween in het doel. Hierna creëerde Venhorst nog een paar goed uitgespeelde kansen en in de 87e minuut knalde Rob v.Dooren uit de rebound de bevrijdende 3-1 binnen na een combinatie tussen Tom v.d.Boogaard en Thijs v.Sleeuwen. Uiteindelijk een verdiende overwinning voor Venhorst dat zo met een lekker gevoel de feestdagen tegemoet kan zien. Kalender: • Wo. 28 dec. Oudejaarskienen, vanaf 20.00 uur • Zo. 8 jan. Nieuwjaarsreceptie, vanaf 14.30 uur • Vr. 27 jan. Venhorstse Voetbalkwis JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 10 december Venhorst JO17-1 - ST ElsendorpJO17-1 1-4

Nutherma schenkt RKSV Venhorst JO9-2 nieuwe shirts Mooi nieuws voor jeugdteam JO9-2: shirtsponsor NUTHERMA steekt het team in prachtige nieuwe shirts. Namens het team en de voetbalvereniging hartelijk dank!

Handel JO15-1 - Venhorst JO15-1 0-8 SV Venray JO13-2G - Venhorst JO13-1 2-1 Venhorst JO13-2 - Rhode JO13-5G 2-0 Venhorst JO9-2 - MVC JO9-1G 0-1 Venhorst F4G - ASV'33 JO9-5 1-0 Programma zaterdag 17 december Sparta'25 JO9-2 - Venhorst JO9-2 vertrek 08.15 u, 09.15 u

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 6, 10 en 11 december JES MW1 - Blauw Wit (H) MW1 11-10 Corridor C1 - JES C1 3-5 Prinses Irene D2 - JES D1 0-10 De Peelkorf E1 - JES E1 15-4 Corridor F2 - JES F1 10-6 Dakos 1 - JES 1 16-8 Programma 14 december Avanti (S) MW1 - JES MW1 Schijndel, 21.15 u Programma 17 december JES C1 - Tovido C1 Boekel, 14.15 u JES D2 - Kraanvogels D1 Venhorst, 11.00 u JES E1 - SCMH E1 Venhorst, 10.05 u Programma 18 december JES 1 - Bladella 1 Boekel, 15.10 u JES 2 - Oranje Wit (L) 4 Boekel, 13.45 u Programma 20 december JES MW1 - Flash MW2 Boekel, 20.00 u

Samen Sterk PRIJSKAARTEN 7 december RIKKEN 1. Betsie Vogels 2. Bert vd Biggelaar 3. Maria vd Ven Jokeren 1. Toos Sleegers 2. Willy v Mierlo 3. Leen Emonds

20 pnt. 19 pnt. 4 pnt. 101 pnt. 41 pnt. 10 pnt.


Sport

Boekel Sport 1 – Handel 1 De activiteitencommissie had de organisatie voor de tweede editie van Super Sunday weer dik voor mekaar. Het enige wat ontbrak waren de 3 punten voor het vaandelteam. Een overwinning tegen buurman Handel was een prachtige afsluiting geweest van de eerste seizoenshelft. Een gelijkspel zou zeer verdiend zijn geweest. Het werd een nederlaag. Het grootste gedeelte van de eerste helft speelde zich af op de helft van Handel. De aanvallen van Handel werden door de Boekelse verdediging met speels gemak opgevangen. Rondom de 30e minuut waren er 3 momenten dat de Boekelse aanhang aan een doelpunt mocht denken.

Helaas Teun kon het verschil niet maken “Boekel Sport – v.v.Handel “0 - 1

Een puntertje ging net naast. Een mooie omhaal ging net over. Een fraaie aanval vanaf de linkerkant had ook niet het ge-

Winterkampioenen Boekel Sport (deel 2) Vorige week schreven we al, dat Boekel Sport maar liefst vier winterkampioenen heeft, namelijk de JO9-1 (F1), de JO11-1G (E1), de JO15-3G (C3) en de JO15-4 (C4). Elke week zetten we in het Weekblad een team in het zonnetje. Deze week gaat de aandacht uit naar de JO9-1. Even leek het erop, dat het een spannende wedstrijd zou worden tegen UDI’19. Aanvankelijk werden paal en lat wel geraakt, maar het eerste doelpunt liet nog op zich wachten. Toen eenmaal het eerste doelpunt viel, bleek alle spanning overbodig te zijn. Er kwamen namelijk nog zes doelpunten achteraan. Na deze hartstikke mooie 7-0 overwinning op UDI’19 kon ook voor de JO9-1 het dak eraf! De JO9-1 wist maar liefst acht van de negen gespeelde wedstrijden te winnen en één werd er gelijk gespeeld. Er werd in deze reeks veel gescoord: 84 keer (gemiddeld zo’n negen doelpunten per wedstrijd). Slechts zes doelpunten kreeg het tegen. Een mooi resultaat dat zich heeft uitbetaald in een welverdiend najaarskampioenschap! Het jeugdbestuur van Boekel Sport is trots op jullie en wenst jullie alvast alle goeds toe voor de tweede seizoenshelft.

wenste resultaat. Vervolgens waren er een tiental minuten waarop vooral de eigen helft flink gebruikt werd. In de laatste minuut raakte Niek Schuijers vanuit een bijna onmogelijke hoek nog de lat. In de 54e minuut werd Teun Graat gelanceerd door Tim Schuijers. De goed uitkomende Jan v.Grinsven maakte de hoek dusdanig klein, dat Teun niet kon scoren. Van een klein misverstand aan de linkerzijlijn wist de Handelse Jan Roosjen handig te profiteren. Meer dan een corner leverde dat niet op. Bij een tweede corner stond Jesse Zwanenburg precies goed om een geplaatste kopbal onschadelijk te maken. In de 62e minuut haalde Rob Manders met rechts goed uit. Jesse Zwanenburg kon het schot nog net uit de uiterste rechterhoek keren. Tegen het schot van de inkomende Mark de Waard was niets meer te doen: 0-1 voor Handel. Op een paar gevaarlijke acties van Handel na, waaronder weer zo’n lepe kopbal, was de rest van de wedstrijd opnieuw voor Boekel Sport. Maar nu was het Handel dat “met speels gemak” de meeste aanvallen wist te pareren. Ook de 3 verse Boekelse krachten die in de 72e minuut ingebracht werden, konden jammer genoeg de score niet draaglijker maken. Na 90 minuten hard gewerkt te hebben, dat gold ook voor tegenstander Handel, werd toch het onvermijdelijke eindsignaal gegeven. De jeugdige scheidsrechter T.Schelsema had er een prima wedstrijd opzitten. Voor de liefhebbers was er, vanwege Super Sunday, nog een afterparty met muziek, eten, drank, maar vooral gezelligheid. Vanaf deze plek voor iedereen, maar vooral de supporters, straks sfeer-


el

Ju do -c

ek Bo

volle Kerstdagen, een rustige jaarafsluiting en een sportief en gezond 2017 toegewenst. De competitie voor Boekel Sport 1 start weer op zondag 29 januari 2017 in Berghem bij Berghem Sport. Graag tot dan! Boekel Sport wandelt voor ALS Op donderdag 5 januari gaat voetbalvereniging Boekel Sport wandelen om geld in te zamelen voor de stichting A.L.S. Voor zowel leden als niet leden is er de mogelijkheid om mee te doen. Aanvang wandeling (3 of 5 km) is 18:30 uur en starttijd is tot 19.00 uur. Inschrijfgeld: Kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding) € 1,50. Kinderen vanaf 12 jaar/volwassenen (3 km) € 3,- of (5 km) € 5,Vooral de Jeugd wordt opgeroepen om mee te doen. Als je als team deelneemt (ook leiders) betaal je 1 euro p.p. voor de jeugd t/m JO 11. Bij terugkomst is er soep voor de deelnemers. Begin het jaar goed en steun met ons ALS. Aansluitend om 20:30 uur is onze nieuwjaarsreceptie in de kantine van v.v. Boekel Sport.

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Regiotoernooi Berlicum Afgelopen zondag heeft een groep judoka's van Judoclub Boekel meegedaan aan het laatste regiotoernooi van 2016. De uitslagen zijn als volgt: 1e plaats: Sara Welten en Fiene v. Kilsdonk

2e plaats: Mischa Jonkers, Dani v. Sinten, Sieta Nabuurs, Wouter v.d.Berg, Sjoerd v.d.Vondervoort en Niek Pepers 3e plaats: Jeroen Kuijpers, Janne v. Kilsdonk, Sven v.Dijk en Wout Kusters. We feliciteren de judoka's en coach Joris v Lankveld met de behaalde resultaten!

Boekeldruk heeft wat u zoekt! De tijd is gekomen om uw relaties te bedanken voor een prettige samenwerking. En de wens uit te spreken om deze in de toekomst op dezelfde voet voort te zetten. Hoe kan dat beter dan met een mooie, stijlvolle kaart uit een van onze kerstkaarten-

collecties, waarbij u een keuze kunt maken uit diverse stijlen: klassiek, modern, stijl-/sfeervol, kleurrijk of een kaart waarbij u een goed doel steunt. Er is nu nog volop keuze. Maak snel een afspraak om de boeken te reserveren.


Sporten in de Kerstvakantie!

Donderdag 29 december 2016

1. Winterwonderland (peuter- en kleuterdag) Het klimrek wordt deze ochtend omgetoverd tot een ijs-rots en de trefballen veranderen in sneeuwballen. in het winter wonderland staat alles in het thema van de winter. 2. Supertrefbal Supertrefbal is een razendsnel spel waarbij trefbal wordt gecombineerd met handbal en basketbal. Naast mikken op kegels kunnen er namelijk ook punten worden behaald door de bal in de grote goal of in de basket te gooien.

Tijd 10.00 – 11.00 13.30 – 15.00 15.15 – 16.45

Wat Winter wonderland Supertrefbal Supertrefbal

Voor wie 3 t/m 5 jaar groep 3 t/m 5 groep 6 t/m 8

Dinsdag 3 januari 2017

1. Apenkooi XXL Het spel apenkooi kent natuurlijk iedereen. deze keer wordt er niet alleen gebruik gemaakt van een gymzaal…. maar zal de hele sportzaal worden omgebouwd tot een grote jungle!

Tijd 13.30 – 14.30 14.45 – 16.00

Wat apenkooi XXL apenkooi XXL

Voor wie groep 3t/m 5 groep 6 t/m 8

LET OP: Aanmelden voor bovengenoemde activiteiten is verplicht en kan tot en met dinsdag 20 december ‘16! aantal activiteiten Kosten

1 activiteit € 2,00

2 3 4 5 activiteiten activiteiten activiteiten activiteiten € 3,50

€ 5,00

€ 6,00

€ 7,00

indien er meerdere kinderen uit uw gezin aan de activiteiten deelnemen, kunt u het aantal activiteiten van uw kinderen bij elkaar optellen. Aanmelden kan via sport@sporthaldeburcht.nl / 0492-322222 o.v.v. naam, leeftijd, groep op school, activiteit, telefoonnummer


Sport ’t Veertje U13/1 - Gilze U13 ’t Veertje U13/2 - Shot U13 ’t Veertje U11 - Geldrop U11/2 ’t Veertje U13/2 speelt spannende wedstrijden ’t Veertje U13/2 speelde op zondag tegen Shot U13/1 uit Dongen. ’t Veertje U13/2 bestaat uit een vijftal meiden die het onderling erg gezellig hebben, wel spelen ze dit jaar in een gemengde competitie. Wat betekent dat ze meestal tegen een team moeten met 2-3 jongens en 2-3 meiden in dezelfde leeftijdsklasse. Daarnaast is het ook nog eens het eerste jaar in deze klasse, dat maakt dat ’t Veertje U13/2 het soms erg zwaar heeft. Deze zondag waren de meeste wedstrijden wel spannend en gingen de wedstrijden gelijkop, waarbij er diverse keren meer dan 15 punten werden gehaald. Britt Rutten wist in haar enkelspel de eerste set te winnen. Jammergenoeg wist ze na 3 sets niet te winnen. Het was ook heel spannend toen Evy Westhoff en Baukje Arts moesten dubbelen. De eerste set werd net met 21-18 gewonnen en ook in de tweede set ging het gelijk op, maar de Boekelse meiden wisten met 21-16 te winnen. Ook de overige meiden, Daantje v.d.Broek en Lynn van Bommel, hebben deze zondag goed hun best gedaan. De meiden wilden nog kwijt dat het sportieve tegenstanders waren en iedereen goed zijn best heeft gedaan. Uitslagen ’t Veertje 1 - Olympia 3 6-2 ’t Veertje 2 - Oosterhout 3 4-4

’t Veertje U13/2 vooraan: Baukje Arts en Evy Westhoff, achteraan: Britt Rutten, Daantje v.d.Broek en Lynn van Bommel

2-6 1-7 0-8

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 HABO wint thuis opnieuw van ESC. Afgelopen zaterdag speelde HABO in sporthal de Burcht tegen het Limburgse ESC uit Stein. In de laatste weken slaagt HABO er steeds beter in om zelf een goede partij te spelen zonder dat dit altijd resulteert in punten. Drie weken geleden kwam HABO tegen de koploper Margraten ondanks het gelijkwaardige spel net tekort om de buit binnen te halen. Vorige week was het verschil met nummer twee LimMid wel groter, maar ook toen bleef HABO heel lang in het spoor en had bij vlagen zelfs het betere spel. Tijd dus om deze keer tegen ESC, de nummer drie op de ranglijst, wel de buit binnen te slepen. HABO was tot in de diepste vezels gemotiveerd. De start was voortvarend: voordat ESC wist waar ze waren stonden ze al met 40 achter. Met een paar snelle breaks van Myrne Donkers en Lieke v.Sleeuwen en een mooie passeerbeweging van Linda Prijs boekte HABO opvallend eenvoudig resultaat. Het aanvalsspel van ESC -heel dicht op de dekking van HABO, die vandaag stond als een huis- zit het risico van balverlies en HABO wist dit de hele wedstrijd door genadeloos af te straffen. Maar nadat de dames van 4-0 doorgestoomd waren naar 8-3 kreeg HABO weer last van een bekende kwaal: heel veel slordigheden slecht aanspelen, simpel balverlies en gemiste open doelkansen. In plaats van een niet te overbruggen voorsprong liet HABO ESC toch weer terugkomen in de wedstrijd. Van 10-6 werd het 10-9 en op slag van rust wist Iris Donkers er 11-9 van te maken: een psychisch belangrijk voordeeltje. Nadat in de rust alle gemaakte afspraken nog eens doorgenomen waren over de dekking en de breaks, ging het in de eerste vijf minuten nog gelijk op: van 11-9 kwam ESC terug naar 12-11, maar vanaf dat moment wist HABO definitief de touwtjes in handen te nemen. Met een knappe goal van Linda Prijs en drie op een rij van Alice v.d.Horst wist HABO een gat te slaan. De dekking van HABO gaf niets meer

weg, veroverde vaak eenvoudig de bal, gevolgd door een scherpe break. ESC liep achter de feiten aan, moest dan ook vaak de noodrem hanteren en kreeg daarvoor van de uitstekend fluitende scheidsrechter de rekening gepresenteerd in de vorm van tijdstraffen en zelfs een directe rode kaart. Met 18-11 en nog 15 minuten te spelen zou de wedstrijd eenvoudig binnengehengeld moeten worden, maar ESC wist in een periode van 5 minuten de stand terug te brengen tot 20-16. Maar toen ging onze rots in de branding in de defensie Lieke v.Sleeuwen aan de haal met de bal en gooide de wedstrijd definitief op slot: 21-16. De wedstrijd kwam aan zijn einde op 23-19 met een laatste treffer van Iris Donkers. HABO heeft een uitstekende wedstrijd gespeeld en kan met vertrouwen afreizen naar Deurne, waar tegen De Sprint de opgaande lijn doorgetrokken kan worden. Scores HABO: Alice 7, Myrne 4, Iris 4, Linda 4, Lieke 2, Jesse 1, Moniek 1. Uitslagen Dames 1 - ESC'90 1 23-19 Meisjes C3 - HCB '92 C1 11-7 Meisjes C2 - MHV'81 C2 14-23 D-jeugd 3 - DOS '80 D3 9-17 D-jeugd 1 - Helios '72 D1 13-16 E-jeugd 1 - Bouwcenter E1 3-26 Dames 3 - Lido 2 30-16 Swift HA 1 – Heren A1 26-26 Targos Bevo A1 – Dames A1 23-21 Dames A3 - Tremeg A1 24-18 Groene Ster C1 – Meisjes C1 17-15 Programma zaterdag MHV'81 C2 - Meisjes C3 09.00 u Meisjes C1 -Witte Ster C1 13.00 u (S: Loes Penninx) MBDE/De Sprint DS1 - Dames 119.20 u Programma zondag Jongens B1 - AES Arnhem B1 10.00 u (S:Jesse Peters) Heren 2 - Blauw Wit 2 11.05 u (S:Jesse Peters) Dames A1 - LimMid A1 12.20 u 9.00 uZephyr D1 - D-jeugd 3 Groesb. Glorie E1 - E-jeugd 1 09.00 u KPJ Beek en Donk DC1 - Meisjes C2 10.00 u Olympia '89 DA1 - Dames A3 10.20 u HCB '92 2 - Dames 3 12.00 u Quintus 2 - Heren 1 12.15 u The Flyers D1 - D-jeugd 1 14.40 u Desk - Meisjes B1 14.50 uSport

Samen Sterk Libre A: Hans v.d.Ven - Piet Wijers Jan Emonds - Bert Thoonen Jacky v.Berkel - Adrie v.d.Laar Cor Vereijken - Jan Emonds

32-44 58-113 64-52 63-58

Karel v.Grinsven - Theo v.Alphen 56-90 63-52 Bert Thoonen - Jaap Heesen 48-62 Rien Koolen - Wessel v.d.Ven 43-89 Piet Wijers - Hans v.d.Ven Karel v.Grinsven - Hans v.d.Ven 46-68 Libre B: Gerrit Reybroek - Corrie v.d.Laar 26-13 Frits Koolen - Antoon Hoevenaars 43-10 Arie v.d.Kimmenade - Piet v.d.Sanden 45-36 Christ v.Casteren - Martien v.d.Elzen 25-14

Bert Klokgieter - Gerrit Reybroek 37-28 Corrie v.d.Laar - Grad Verwegen 33-35 Driebanden: 7-7 Corrie v.d.Laar - Karel v.Grinsven Arie v.d.Kimmenade - Hans v.d.Ven 3-10 Hans v.d.Ven - Gerard Trienekens 10-2 Hans v.d.Ven - Jaap Heesen 10-6 Bandstoten: Frits Koolen - Bert Thoonen 18-49

VC Unitas / ‘t Menneke

Voor ons bedrijf mestdistributie albers bV zijn wij op zoek naar een

TRANSPORTPLANNER / COMMERCIEEL MEDEWERKER

Functieomschrijving: in deze functie ben je verantwoordelijk voor de continuïteit van de handel- en transportorganisatie. je draagt zorg voor het telefonisch inkopen en verkopen van meststoffen en bent verantwoordelijk voor de dagelijkse transportplanning en voor het efficiënt inzetten van mensen en materieel. tevens behoren het verzorgen van vervoersdocumenten en het controleren en bewaken van rit-resultaten tot de taken.

Profiel: • agrarische of logistieke opleiding met mbo/Hbo werk- en denkniveau of logistieke opleiding transportplanner • Werkervaring is gewenst • goede sociale en communicatieve vaardigheden in Nederlands en duits (Franse taal is een prè) en je bent klantgericht • je bezit leidinggevende capaciteiten, overtuigingskracht en bent besluitvaardig • je bezit goede commerciële vaardigheden en hebt een resultaatgerichte instelling • je bent stressbestendig en kunt anticiperen op veranderingen. • je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent flexibel.

Wij bieden een uitdagende baan waarin je zelfstandig kunt werken en waarin je een actieve bijdrage kunt leveren aan de ontwikkelingen van het bedrijf. je krijgt een prima salaris afhankelijk van je kennis en ervaring. Enthousiast? Stuur je sollicitatiebrief en CV naar: marielle@albersbv.nl of neem telefonisch contact op met mariëlle Hurkmans-albers, tel. 0485-478609.

30 December; “Zaklampen-wandeltocht” voor jong en oud! Volleybalclub Unitas uit Boekel bestaat dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal organiseert de club dit jaar tal van activiteiten waaronder op vrijdag 30 december een sfeervolle ‘Zaklampenwandeltocht’. Jong en oud kan dan in het donker op pad -gewapend met een zaklamp- voor een verfrissende en misschien zelfs spannende wandeltocht over de mooiste Boekelse paden. Zelfs voor mensen die Boekel goed kennen zal het wandelen bij het schijnsel van een zaklantaarn toch een bijzondere ervaring zijn, zeker met de donkere dagen rond de feestdagen als achtergrond. Iedereen is welkom, de tocht is geschikt voor jong en oud (je kunt kiezen uit twee leuke routes van 5 of 10 km) waarbij onderweg zeker aan de inwendige mens zal worden gedacht! Beide routes starten bij de kantine van de beachvolleybalvelden op het sportpark in Boekel (adres: Waterval 1, 5427 CE). De beachvolleybalvelden bevinden zich tussen het evenemententerrein en het hockeyveld, aan de noordzijde van het sportpark. Op het sportpark is ruime parkeergelegenheid aanwezig. Tussen 18.00 en 19.30 uur kun je inschrijven en starten, het inschrijfgeld bedraagt slechts € 2,- per persoon. De tocht eindigt wederom bij de beachvolleybalvelden waar je in winterse sferen nog kunt nagenieten en (zonodig) opwarmen onder het genot van een hapje en een drankje. Meer informatie over de overige Unitasjubileumactiviteiten vind je op www.vcunitas.nl/jubileum/. Tot ziens op vrijdag 30 december en vergeet je zaklamp niet!


C1 NIEUW MODEL 1.0 5D AIRCO C3 1.2 Vti Tendance automaat Airco C3 1.6 Vti Excl. Airco/Leder etc C4 Cactus 1.2 Vti Nav/Airco C4 Grand Picasso 1.6 THP nw model DS3 1.4 Chic Airco Two Tone C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

Excel 1.3 Twingo 1.2 16V Airco Megane Coupe 1.6 Megane Scenic 1.6 16V

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Hyundai Renault Renault Renault 1999 2003 1997 2003

2015 2013 2012 2015 2014 2012 2002

2012 2009 2011 2012 2012 2002 2002 2005 2007 2010 2013 2014 2014 2011 2006 2012

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

107 HB 1.0 16V 5 Drs Airco 207 HB 1.6 HDiF Diesel 5 drs Airco 207 SW 1.4 Vti Airco/Navi 208 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav 208 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 HB 1.4 16V 5 drs Airco 307 HB 1.6 HDiF Airco 308 SW 1.6 Vti Airco 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 308 HB 1.2 Vti 5 Drs Airco/Nav nw model 3008 1.6 THP Airco/Nav 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco 508 Sed. 2.0 HDI Hybride

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

SAMENWERKENDE B OVAG

2012

2007

Ford Focus 2.0i, 5drs

Suzuki Swift 12i16v GT comfort+ , 5drs

2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

1998

2011

Opel Combo 13CDTI, airco, schuifd.

Peugeot 406 18i

2010

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!


Sport

Uitslag 8 december A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 60,83% 2. Dms. v.Dinteren-v.Geffen 57,08% 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 56,25% 4. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 53,33% 5. Dames Huijbregts-v.d.Linden 51,67% 6. Heren J. en Th.v.d.Ven 51,25% 7. Dames Koster-Verbeek 50,00% B-lijn 1. Dames v.Berlo-v.Dooren 64,93% 2. Dames Raijmakers-Vissers 59,38% 3. Heren Manders-Otten 57,99% 4. Heren v.Boxmeer-Reijnen 54,86% 5. Dames Polman-de Graaf 53,82% 6. Hr. en Mw.v.d.Burgt 51,39% 7. Hr. en Mw.Vogels 51,39% C-lijn 1. Hr. en Mw.Verhoeven 59,17% 2. Dames Peters-de Winter 55,42% 3. Mw.Swarts-Hr.Derks 54,17% 4. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Willems 53,33% 5. Hr. en Mw.v.Schadewijk 52,08% 6. Hr. en Mw.Meulepas 51,25% 7. Dames Kremers-v.Lieshout 51,25% 8. Hr. en Mw.Kuipers 50,83% De totale uitslag kunt u vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) Th. v. Alphen - B. v.d. Heijden H. v.d. Zanden - C. Sanders F. v. Boxtel - H. v. Houtum Th. v. Alphen - H. v. Es M. Timmers - R. Willems P. v. Hoof - Chr. Coolen G. Zomers - L. Otten Sj. Donkers - H. v.d. Heuvel Libre B (20 beurten) L. v. Sleeuwen - A. v. Moorsel P. v. Duren - M. v.d. Heijden F. v.d. Aa - M. v. Haandel J. Donkers - J. v.d. Aa J. Coolen - M. v. Doren

66-77 36-47 37-25 66-48 28-37 16-26 177-83 63-58 23-35 45-23 15-46 23-28 37-31

P. v. Duren - H. Arts B. v.d. Bosch - P. v. Doren M. v.d. Heijden - G. Verwegen A. Verstegen - J. Kusters H. Schepers - M. v. Schijndel Libre C (20 beurten) M. de Rijck - J. v. Berlo H. v. Lankveld - W. v. Hees Cl. Aldenhuijsen - H. v.d. Kamp A. v.d. Burgt - P. Raijmakers J. Manders - J. v. Haare H. v. Melis - J. v. Duren H. Coppens - H. v.d. Nieuwenhof J. v.d. Broek - P. v. Rijbroek T. v. Sleeuwen - J. v. Asseldonk J. de Rijck - F. v.d. Bosch Th. v.d. Burgt - P. v. Rijbroek Bandstoten A (20 beurten) M. Timmers - J. v. Zon G. Verwegen - G. Zomers H. v.d. Zanden - R. Willems H. Schepers - C. Coolen Sj. Donkers - B. v.d. Mortel F. v. Boxtel - M. v. Schijndel H. v. Houtum - H. v.d. Heuvel A. v. Moorsel - M. v. Doren P. Koonings - G. v. Exel J. Coolen - C. Sanders

30-40 39-29 31-40 11-18 25-36 10-20 9-23 18-16 26-28 12-17 15-8 21-19 22-7 22-19 15-13 19-13 32-40 23-46 32-40 21-24 56-44 39-14 31-29 24-24 30-35 31-24

F. v. Boxtel - B. v.d. Mortel 25-43 Bandstoten B (20 beurten) 8-10 Th. v.d. Burgt - T. v.d. Heijden 28-15 P. v. Duren - J. v. Haare J. v. Duren - W. v. Hees 11-22 P. Raijmakers - A. v. Asseldonk 18-19 J. v. Osch - J. v. Berlo 13-10 M. v. Haandel - Cl. Aldenhuijsen 27-4 M. v.d. Heijden - H. v. Duren 27-17 F. v.d. Bosch - J. Manders 16-13 A. v.d. Burgt - W. Kroos 13-12 B. v.d. Bosch - H. v.d. Nieuwenhof 16-9 L. v. Sleeuwen - A. Verbakel 17-12 L. v. Sleeuwen - J. v. Berlo 15-9 P. v. Duren - M. v.d. Heijden 25-19 B. v.d. Bosch - W. Kroos 17-10 Driebanden (25 beurten) G. Zomers - J. Donkers 9-9 H. v. Houtum - J. Kusters 10-8 Sj. Donkers - F. v. Boxtel 16-18 P. Koonings - N. v. Kessel 16-8

Evenementenkalender 17 december Feestavond Boekelse Kwis 14, 18, 20 en 22 januari: Toneelclub Boe-


Allerhande Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -----------------------------------------------------Wij verhuren houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier,

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

grondboor, motorbezem enz. Bel 0623446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. TE HUUR Gemert, 190 m2 verwarmde opslagruimte met grote roldeur, op afgesloten terrein. Tel. 06-50411666. ------------------------------------------------------

Jv

B

TARIEF: € 2,50 voor 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 5,00. Opgave tegen contante betaling: De Vlonder 10, Boekel.

Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00-13:00. Bevers Con-tainertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. ------------------------------------------------------

JOS VAN BOXTEL AANHANGWAGENS

REPARATIE & ONDERHOUD IN- & VERKOOP PEELSTRAAT 4A 5427 EG BOEKEL 0492 324710 06 53175974

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

MAATWERK & PLAATSING

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

VERHUUR en VERKOOP van aanhangwagens

John Rambach Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl


Allerhande Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8.75. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.15 tot 19.15 uur. Voor € 11.00 inclusief 1 consumptie. U bent van harte

welkom! Voor meer informatie en reservering kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328 -----------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -----------------------------------------------------Renders decoratie. Wij decoreren feesten en partijen met onze uitgebreide col-

lectie van feestdecoratie en stijlvolle accessoires. Zowel verhuur als verkoop en koopjeshoek. www.rendersdecoratie.nl / tel. 0492-352192. -----------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. ------------------------------------------------------

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren SteigermateriaaL en roLSteigerS tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gebruiKte SteigerPLaNKeN Tel: 0622887186

rijoPLeidiNg

Aanhangwagen rijles E achter B. informeer naar de mogelijkheden: 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

ICT ondersteuning voor iedereen Onderhoud van netwerken - servers - werkstations - printers Internet - PC (her)Installatie - MS office - virus/mallware problemen

T 0492 32 62 62

info@geb.nl

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Zonnepanelen Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221


Allerhande Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 06-20156201. -----------------------------------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende

offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -----------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

GRATIS proefles

NLP in de NATUUR

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

www.drukkemoeders.nl 06-51172282 * medisch pedicure

* gezichtsbehandelingen

Boekel’s Welzijn

* Lichaamsbehandelingen * massages

Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

* Harsen

* Cadeaubonnen

Silke van Boxtel, tel. 06-30651838

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

KADOTIP voor DECEMBER Mooie KADO PAKKETTEn met sTREEKPRODuKTEn voor elk bedrag naar eigen wens samen te stellen. Verras hiermee familie, vrienden, oppas en personeel!! Ondernemers opgelet: Vers fruit bezorgd op de werkplek of in de kantine?! op bestelling of abonnement. informeer naar de mogelijkheden!

BOERDERIjwInKEl DE ZIjP zijp 7, boekel, tel 06 20364524 open: maandag 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uurAllerhande Heeft u zegels over van de AH PANNENAKTIE? Ik ben er heel erg blij mee. Tel. 06-81990690. -----------------------------------------------------Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan! Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

Vervoersdienst Venhorst In het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is voor Venhorst door Leefbaar Venhorst en Mennehof een vervoersdienst (taxi) opgericht. Deze taxi-dienst is opgezet en bedoeld voor 65-plussers en mensen met een beperking die geen beroep kunnen doen op mantelzorg of familie. Ook vluchtelingen kunnen met deze dienst vervoerd worden naar Boekel.

De vergoeding voor de chauffeurs van de taxidienst bedraagt € 0,25 per kilometer. Wilt u van de hiervan gebruik maken dan kun u bellen met coördinator Toos v.Lankveld, Meidoornstraat 29, tel.: 351394. De opdrachtgever rekent zelf af met de rijdende vrijwilliger. Omdat er steeds meer een beroep wordt gedaan op onze dienst hebben we graag ook nog een paar vrijwilligers die voor ons willen rijden. Opgeven kan bij Jo v. Grinsven tel. 352151 of Huub v.Oort tel. 351430.

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

ar Meer dan 50 ja k. er kw sterk in va

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

KERSTBOMEN TE KOOP € 8,00 per stuk.

Burgtstraat 49, Boekel 0492-321356


Allerhande Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -----------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een email naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------------

KERSTBOMEN TE KOOP

Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkomsten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492-323875 of 0655817660. -----------------------------------------------------Nieuwbouw Plan De Donk: TE KOOP / TE HUUR. Twee-onder-één-kap woning met garage. Voor info tel. 06-53752477..

De Buitenhof

DIERENPENSION

vanaf € 5,00 per stuk.

Henk en Ceta Schepers

Neerbroek 2, Boekel 0492-321830

Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

KERSTBOMEN TE KOOP

met of zonder kluit. Volkelseweg 31, Boekel 0492-323035 - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Fruit met de smaak van vroeger biologische teelt TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

APPELS en PEREN o.a. Sterappel, Goudreinet, Santana, Topaz APPELSAP nieuwe oogst

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

De Vlonder 27, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

Open: vrijdag 14.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur www.hoevedeheivelden.nl Het Goor 4, Boekel, 06-10258916

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019


Allerhande Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlon-der 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Bergstraat 62,

Boekel, tel. 06-23446218. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur.

rijoPLeidiNg Voor AUTO-MOTOR en TRACTOR RIJBEWIJS. Ook AANHANgWAgEN RIJLES E achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

Uw fietsenmaker. Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.