30e jaargang nr 45, 11 mei '16

Page 1

30e Jaargang nr. 45 - 11 mei 2016

De vrijheid omarmd - Bevrijdingsdag 2016

Afgelopen donderdag herdachten we in Nederland de dag dat Nederland werd bevrijd in 1945. De avond daarvoor alle slachtoffers van die Tweede Wereldoorlog. Maar ook alle gevallen oorlogsslachtoffers daarna. Ook Boekel kent een aantal oorlogslachtoffers en zij worden dus ook elk jaar herdacht bij het monument bij de St. Janschool. Door het Comité Boekel-Venhorst, het college van B & W, familieleden, gilde St. Agatha, Harmonie EMM en vele Boekelnaren In zijn speech memoreerde burgemeester Bos aan het recht dat ieder mens heeft om rechten te hebben. Zoals dit is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), in het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (1950) en het Vluchtelingenverdrag (1951). Deze rechten zijn nog steeds van belang, zeker omdat er nog steeds gemarteld wordt, er nog steeds aanslagen zijn en

massamoorden worden gepleegd. Door dit geweld is het aantal vluchtelingen gestegen naar 60 miljoen, sinds de Tweede Wereldoorlog het hoogste aantal. Maar het grote aantal vluchtelingen zorgt voor angst en boosheid onder onze eigen bevolking. Want: ‘zitten onder de vluchtelingen geen vijanden’? En ‘krijgen zij geen voorkeursbehandeling? Voorrang op huizen’ enz.? Wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, mag niet weer gebeuren. Want ook deze mensen hebben recht om te leven als een volwaardig persoon. En indien nodig moeten wij ze bescherming bieden. Elk jaar wordt een van de overleden soldaten uit Boekel herdacht. Dit jaar was dit Ben van de Vorle, hij overleed op 11 mei 1940 in de leeftijd van 27 jaar. Nadat de burgemeester en zijn vrouw een krans hadden gelegd was er gelegenheid voor aanwezige familie van de slachtoffers om bloemen te leggen. Na de Last

Post door André Tielemans en de vendelgroet was het aan de kinderen van De Uilenspiegel om tekeningen en verhalen bij het monument neer te leggen. Dit nadat hun leraar een verhaal had voorgedragen wat door de kinderen was gemaakt. Na de afsluiting door EMM werden alle belangstellenden uitgenodigd voor een samenzijn met elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee in Nia Domo. Uit de speech van burgemeester Bos: “We mogen ons vrij-zijn niet laten afbakenen door degenen die de vrijheid tarten, of door emoties. Dat is onze waarden onwaardig. Wie zijn principes meteen inruilt als ze daadwerkelijk worden getest, heeft ze nooit gehad. In plaats daarvan moeten we steeds opnieuw nadenken over de wijze waarop de vrijheid zo goed mogelijk beschermd is. Elke jaar weer, elke dag weer. Het behoud van onze vrijheid ligt in het afwijzen van haat en in rotsvaste toewijding aan de principes van onze democratische rechtsstaat. Als de vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten we haar nog steviger omarmen”.

VOOR GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, Pater Rossaertstraat 15, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Asseldonk Champignons v. Vosdeel 5 Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag BoekelFit Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur Boszicht Entreehal tijdens openstelling Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Raadstraat 4 Fam. Koster Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.Logten Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Gemeentehuis St. Agathaplein 2 (tussen ingang gemeentehuis en politiebureau) altijd bereikbaar Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden St. Janplein 2 tijdens openstelling Praktijk Wolbert Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Rabobank Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is vanBoxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam.v.Duijnhoven Andusta Statenweg 135 tijdens openstelling Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. ALPHEGA APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: route 10, Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 u, di. avondopenstelling 17.3019.30 u. Prikposten:Huize Padua ma. t/m vrij 08.00-08.45 u; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00 u; Venhorst Mennehof donderdag 10.15 u-10.45 u. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): Burgtstraat 34 (St. Petrus, naast consultatiebureau), tel. 0800-2540000 (gratis), info@cjggeeftantwoord.nl, www.cjggeeftantwoord.nl. Informatie en openingstijden: www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl

u w

d i e n s t

FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis PRAKTIJK WOLBERT: fysio-, manuele therapie en sportrevalidatie, St. Janplein 2, tel. 0492 714590 e info@wolbert-fysio.nl FYSIOCOACHING BOEKEL: praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f.: medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 Trendflow Powerful Way Of Life - logotherapie. Caroline v.d.Aa, 06-51216215 trendflow57@gmail.com, www.trendflow.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. Thuiszorg Brabantzorg Sint Petrus: info voor al u zorgvragen thuis: 06- 12890682 dagelijks bereikbaar tussen 7.00-23.00 uur, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu Dagbesteding Brabantzorg Donkzicht: dagbesteding voor alle mensen met een hulpvraag. Info 06- 12890682, thuiszorgboekelplanning@brabantzorg.eu ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: T. v.d.Velde, tel. 324578. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207; A. Knight tel 323070. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Maria van den Eijnden, tel. 0492-322419 MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-321024: openingstijden ma. t/m do. 09.00-18.00 u; vrij. 09.00-20.00 u; za. 009.00-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 06-22410417, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 14 mei: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus. Zondag 15 mei, Hoogfeest Pinksteren. 11.00u u M.m.v. mannenkoor Sint Agatha. Misdienaar: Rosalyn en Emanuella Bamé. Bert en Driek v.d.Elzen-Emonds; Antonia Manders (vwg. verjaardag 13 mei); Antoinette v.Dooren-v.d.Rijt; Johan v.Berlo; overleden ouders v.d. Elzen-v.d.Broek; Willy de Wit (vwg. sterfdag), Anny en Martien de Wit; Bert v.Doren (vwg. verjaardag); Mina Kuijpers-v.Lankveld (nms. de KBO). Maandag 15 mei, 2e Pinksterdag: 11.00 u Samenzang. Woensdag 18 mei: 18.30 u Rozenkransgebed 19.00 u Carl v.Haandel (vwg. zijn 50e verjaardag).

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Isabel en Esmee Kleijngeld Volkel: Wiebe v.Rhijn Zeeland: Kiro en Fem Verstegen; Querann va.Boxtel

OVERLEDEN: Boekel: Gerrit v.Deursen Piet Swinkels

Rozenkransgebed: De gehele maand mei zal voor de H.Mis op woensdagavond het Rozenkransgebed worden gebeden. Aanvang 18.30u.

Nacht zonder dak voor tieners. De nacht van vrijdag 13 naar zaterdag 14 mei zal door een aantal tieners worden doorgebracht in de buitenlucht, achter het Parochiecentrum in Uden. Zij willen daarmee de ervaring benaderen van de talloze daklozen in de wereld. De tieners nemen niet zelf hun eten mee, maar ze willen zoals de straatjongeren zichzelf overleveren aan de goedheid van de mensen en erom “bedelen". Daarvoor willen we de parochianen vragen om die avond gewoon eten te komen brengen zoals “de Heer hen ingeeft”.

MOMmy-Tour. Op zondagmiddag 22 mei en/of zondagmiddag 29 mei zal kapelaan Peter Hagenbeek een MOMmy-Tour rijden. MOMmy staat voor Maria Op de Moter. De tocht

zal langs verschillende Maria-bedevaartsplaatsen gaan waar we natuurlijk even afstappen. Dit natuurlijk onder de voorwaarde van mooi weer. We vertrekken vanaf het kerkplein om 13.00 uur. Tussen 17.00u en 18.00 uur zijn we weer terug in Uden. Motorrijders dia aan willen sluiten op één van beide zondagen kunnen zich met naam, email en telefoonnummer opgeven bij het secretariaat of bij P.hagenbeek@parochiesintpetrus.nl

Stichting Marijn neemt op zaterdag 21 mei a.s. deel aan de garage-sale die gehouden wordt in de Wilhelminastraat van 17.00 tot 20.00 uur. Standplaats Stichting Marijn ter hoogte van huisnummer 42. Wij verkopen mooie gebruikte spullen voor het goede doel. Deze keer o.a. lappen stof, sieraden, handtassen, olifanten en nog veel meer. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze kraam. Voor informatie over de Stichting Marijn gaat u naar www.stichtingmarijn.nl Vriendelijke groeten Ellen Romviel en Loes Verkuylen

AANBIEDINGEN van donderdag 12 mei t/m woensdag 18 mei:

BOEKELSE VRUCHTENVLAAI DIVERSE

BAVAROISE PUNTEN

ZEEBONK PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Contactpersonen: Frans van de Wiel: 0492-351560 Riky Janssen: 0492-351271

Zondag 15 mei, Hoogfeest Pinksteren: 09.30 u Cor Bevers en Peter Verberk; Cor v.d.Elzen (vwg. zijn verjaardag).

PER STUK

PITTIG MEERGRANENBROOD

RONDE BROODJES

10 VOOR

Dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

voor slechts

9.50 1.35 1.90 3.00

11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Buurtgaragesale Wilhelminastraat

Achterbanvergadering dinsdag 24 mei in de Horst, aanvang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom,

Contractpensions

Op donderdag 19 mei wordt de documentaire ‘Contractpensions’ van Hetty Naaijkens vertoond in de Cacaofabriek aan de Cacaokade 1, 5705 LA Helmond. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en voor een (Indisch) hapje en een drankje. Op deze middag hebben wij een primeur! Er zal een korte trailer vertoond worden van de documentaire waar Hetty Naaijkens nu aan werkt over Indische en Molukse muzikanten en hun muziek. De middag is van 14.00 tot 17.30 uur. Entree: € 5,00, inclusief 1 consumptie. De zaal is open om 13.30 uur. Info: tel. 06-21873041

KBO kaarten voor SENIOREN

Uitslagen 2 mei 2016: RIKKEN: 1. Grarda v.d.Ven 2. Piet v.d.Braak 3. Antoon v.d.Kamp 4. Anneke v.Hoof 5. Betsie v.Bakel JOKEREN: 1. Erna Verstegen 2. Zus Vesters 3. Ida v.Rooy 4. Toos Manders

119 pnt. 95 pnt. 79 pnt. 65 pnt. 58 pnt.

79 pnt. 58 pnt. 51 pnt. -107 pnt.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging Voor meer informatie: WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Oop 21 mei a.s. wordt er een gezellige buurtgaragesale gehouden in de Wilhelminastraat in Boekel. U bent welkom tussen 17.00 en 20.00 uur. Graag tot dan.

Fotopuzzeltocht Boekel 2016

De fietsclubs van KBO Boekel en Venhorst hebben weer een leuke fotofietstocht uitgezet. Startpunt en finish bij Nia Domo te Boekel. Langs de route zijn een aantal (21) foto’s genomen. Het is de bedoeling om de gemaakte foto’s op de juiste volgorde op het deelnemersformulier in te vullen. De deelname is voor iedereen, jong of oud, groot en klein. De kosten zijn € 2,- per deelnameformulier. Deze zijn af te halen bij: - Boszicht, Bernhardstraat 72 Boekel; - Supercoop St. Agathaplein Boekel (service-balie);

- De winkel, St.Josephplein Venhorst. De deelname staat open van 15 mei tot 18 september. U mag de route meerdere malen fietsen of onderbreken. Uiterlijke inleverdatum is 18 september bij Boszicht in Boekel of bij Fr.v.d.Wiel, St.Josephplein 33 te Venhorst. De uitslag zal hierna bekend worden gemaakt in Weekblad Boekel & Venhorst in week 39. De gewonnen prijzen zullen bij de winnaars thuis worden bezorgd. Doet u ook mee aan deze foto-puzzeltocht?!! Het is beslist de moeite waard. Fietsclub KBO Boekel en Venhorst

Evenementenkalender 21 mei: buurtgarage sale in Wilhelminastraat 29 mei: Open dag bij het gilde 7 t/m 10 juni: Avond4Daagse 26 juni: Boekels Boules Kampioenschap 11 en 12 juni: Beachsoccer St. Agathaplein 5-6-7 juli: Fiets-3-daagse Boekel 17 juli: muziekfestival Samba Cinco op het St. Agathaplein

Haar voordeur stond altijd open, maar vanaf nu is hij gesloten…

Anna Schepers - van Summeren * Gassel, 26 juli 1919

† Uden, 08 mei 2016

Weduwe van

Marinus Schepers Leo en Maria Ivan en Inge Grietje en Henri

Peter en Marianne Nikki en Rob Jan en Jenny

Correspondentieadres: Kloosterlaan 50, 5427 BX Boekel

Ons moeder is thuis, Kloosterlaan 50. Er is gelegenheid voor een persoonlijk afscheid op donderdag 12 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

De afscheidsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 13 mei om 15.30 uur in de Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 44 te Uden.


Kids-menu Menu populair Zomermenu p.p. € 4,95 p.p. € 5,75 p.p. € 6,35 - Hamburger - Hamburger - Hamburger - Bbq worst - Worst of speklap - Shaslick - kinderspies - Drumsticks - Filetlapje soepen hebben we- 2inSatéstokjes glazen potten verpakt. -De marsmallowspies - 2 Satéstokjes

Menu van het huis p.p. € 7,25 - Hamburger - Filetlapje - Kipfilet - worst of speklap - 2 Satéstokjes

Nieuw... ruim assortiment verse soepen uit eigen keuken Buiten de koeling houdbaar.

Keurmenu chic Keuze uit ± 15 soortenMenu soepen. p.p. € 8,90 p.p. € 8,90 - Kipfilet - Entrecoté - Filetlapje - Kipfilet - 2 satéstokjes - 2 satéstokjes - Mixed grill - Mixed grill - Shaslick - Filetlapje

Garnituur pakket p.p. € 6.95 - Huzarensalade - Kartoffelsalade - Sausjes - Satesaus

Vleesschotel Variatie € 6,50 p.p. 4 stuks vlees per persoon, maak zelf een mix Varkenssate 2x Kip tuinkruiden Griekse karbonade Speklappen gem. Hamburger Shaslick Italiaans filetlapje Bbq. worst Kipsate 2x

Vleesschotel Variatie luxe € 9,50 p.p. 4 stuks vlees per persoon, maak zelf een mix Varkenssaté 2x Kipfilet spies Kipsate 2x Mixed grill Hamburger Speklappen gem. Italiaans filetlapje Zalmspies Garnalenspies Shaslick Kip tuinkruiden Peperstaeks Eventueel aan te vullen met garnituurpakket

Eventueel aan te vullen met garnituurpakket

-2 soorten rauwkost - Stokbrood - Kruidenboter

We hebben voor u ook een All in barbecue menu extra € 13,95 p.p. en een barbecue menu de luxe € 16,95 p.p. Compleet verzorgd, alles erbij en wij doen de afwas voor u. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vanexel.keurslager.nl

Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 mei: magere RUNDERLAPPEN

4 stuks

elke 5e

SPIESENFEEST diverse soorten GEPANEERDE VARKENSSCHNITSEL

GRATIS

€ 100 gram €

650 225

495

500 gram €

350

4 stuks

SLA-HARTJE

795

(smakelijk varkensvlees met pittige sla, knapperige walnootjes en lekkere spekjes)

VLEESWAREN-TRIO (ontbijtcervelaat, gebraden gehakt + couburgerham) Dinsdag 17 mei: BRAADWORST h.o.h.

elke 4e

BLIJEDIJE SPIESEN (KIP) HUISGEMAAKTE

500

500 gram €

325

4 voor

elke 4e

BLIJEDIJE SPIESEN (KIP) HAMBURGERS

GRATIS

4 voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

GRATIS €

HAMBURGERS

Woensdag 18 mei: GEHAKT h.o.h. HUISGEMAAKTE

3x 100 gram

keurslager

500


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 21.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (kies voor melding openbare ruimte). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 13 mei: GFT-afval / Groenbak vrijdag 20 mei: Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval NOG ÉÉN ZATERDAG GRATIS COMPOST OP MINIMILIEUSTRAAT Vanaf 23 april kon u iedere zaterdag gratis compost krijgen op de minimilieustraten. Zaterdag 14 mei is de laatste dag dat u hiervoor op de minimilieustraten terecht kunt.

De minimilieustraat in de gemeente Boekel vindt u aan De Vlonder 110 te Boekel (terrein fa. Bevers). Deze is iedere zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Op 14 mei kunt u hier nog terecht voor gratis compost. Houd er rekening mee dat de compost los wordt verstrekt en dat u zelf een schop meeneemt om de compost in te kunnen laden. Per keer mag u 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen.

GROENSTRAAT HAPS Op de groenstraat in Haps kunt u tijdens openingstijden altijd terecht voor gratis compost. Het adres van de groenstraat is Beijersbos 1 in Haps. Deze is iedere maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur, iedere vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en iedere zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur geopend.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF U kunt uw grof tuinafval gratis naar de Minimilieustraat in uw gemeente of groenstraat Haps kunt brengen. Hiervan worden

Tweede Pinksterdag maandag 16 mei

twee producten gemaakt: compost en een houtachtige biobrandstof. Compost is een goede bodemverbeteraar. Door compost te gebruiken in uw (moes)tuin, wordt het tuinafval op een nuttige manier hergebruikt en is de cirkel rond. Lever het grof tuinafval zo schoon mogelijk aan op de Minimilieustraat of de groenstraat Haps. AFVAL SCHEIDEN LOONT; LAND VAN CUIJK EN BOEKEL ZIJN TOPPERS! Het goede voorbeeld voor andere gemeenten Uit landelijk onderzoek en op basis van cijfers uit 2014 blijkt dat Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel tot de top van Nederland behoort. In 2014 is per inwoner gemiddeld slechts 70 kilogram restafval per inwoner ingezameld. Alle inwoners verdienen waardering en complimenten! Wezenlijke factoren voor de succesvolle afvalscheiding zijn met name het gebruik van de blauwe tariefzak en de mogelijkheden voor het gratis aanbieden van recyclebaar afval, zoals groente-, fruit- & tuinafval en plastic, blik en drankkartons.

MILIEUSTRAAT EN GROENSTRAAT GESLOTEN OP TWEEDE PINKSTERDAG Op Tweede Pinksterdag, zijn de milieustraat en groenstraat in Haps gesloten. De milieustraat en groenstraat zijn de rest van het Pinksterweekend wel op de gebruikelijke openingstijden open. Ook de minimilieustraten zijn geopend op zaterdag 14 mei.

Overzicht van de openingsdagen en -tijden de komende periode Milieustraat en groenstraat Haps Minimilieustraten Wo 11 mei Geopend van 13.00 tot 17.00 uur Gesloten Vr 13 mei Geopend van 9.00 tot 16.30 uur Gesloten Za 14 mei Geopend van 9.00 tot 15.00 uur Geopend van 9.00 tot 13.00 uur Ma 16 mei Gesloten Gesloten Wo 18 mei Geopend van 13.00 tot 17.00 uur Gesloten Vr 20 mei Geopend van 9.00 tot 16.30 uur Gesloten Za 21 mei Geopend van 9.00 tot 15.00 uur Geopend van 9.00 tot 13.00 uur Meer informatie Bekijk onze website: Download onze AfvalApp: Stuur ons een e-mail: Volg ons op Twitter: Bel onze Afvalinfolijn:

www.afvalaanbieden.nl www.deafvalapp.nl info@afvalaanbieden.nl @BCA_LvCB (0485) 338 352


Gemeente Boekel

Complimenten VANG - Huishoudelijk Afval (Van Afval Naar Grondstof) complimenteerde onlangs de deelnemende gemeenten. Zij worden aangemoedigd om deze doeltreffende en enthousiaste aanpak voor het inzamelen van huishoudelijk afval door te zetten. De landelijke doelstelling is om in 2020, 100 kilogram restafval per inwoner per jaar over te houden. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel haalt dit doel sinds jaren al ruimschoots. Hiermee zijn de gemeenten van het Land van Cuijk en Boekel een voorbeeld voor andere gemeenten.

Toekomst Het doel is om in de toekomst steeds verder te gaan in het scheiden van afval. Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel heeft de ambitie om in 2021 nog maar zo’n 20 kilogram restafval per inwoner over te houden en in 2030 zelfs helemaal afvalloos te zijn. Hierdoor heeft u nog minder tariefzakken nodig. Samen zorgen we er dan voor dat waardevolle grondstoffen niet worden verbrand, maar juist hergebruikt in nieuwe producten. KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? Tijdens de lintjesregen van 26 april jl. zijn weer 5 personen die actief en betrokken zijn bij de gemeenschap van Boekel en Venhorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Kent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met 'ja' beantwoorden. Want in Boekel en Venhorst zetten vele mensen zich voor vele doelen in.

Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar

TROUWEN? VERHUIZEN? GEBOORTE? UITTREKSEL NODIG? Sinds deze week kunt u de gemeente daar snel en gemakkelijk online over informeren. De gemeente Boekel maakt namelijk als 50e gemeente in Nederland gebruik van speciale apps voor alle grote veranderingen in uw leven; iBurgerzaken. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week op www.boekel.nl aangifte doen van een huwelijk of geboorte, een verhuizing doorgeven of een uittreksel aanvragen.

Een moderne, efficiënte en betrouwbare oplossing, waarmee onze afdeling Burgerzaken klaar is voor de toekomst. Gemeente Boekel heeft de apps in recordtempo ingevoerd, namelijk 3 maanden. Andere gemeenten hebben daar een half jaar tot een jaar voor nodig gehad.

Als inwoner hoeft u dus niet meer voor een aangifte naar het gemeentehuis. Dat scheelt veel tijd en moeite. Het enige dat u nodig heeft is internet. Bovendien vindt er een automatische controle van de persoonsgegevens bij de GBA plaats. De geboorteakte en uittreksel GBA hoeven dus niet meer te worden overlegd. U mág natuurlijk nog wel naar het gemeentehuis komen. Maar dan bent u afhankelijk van de openingstijden en kan het voorkomen dat u even moet wachten.

voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.

Wie komt in aanmerking? Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer: - iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving - op een manier die uitstijgt boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden.

Iemand voordragen? Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat van de gemeente Boekel. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan.

Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de burgemeester.

Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde “lintjesregen” wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 1 juli 2016 uw voorstel. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester sturen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja van der Aa. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0492-326808.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 26 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

JAARVERSLAG HANDHAVING 2015 Er is wettelijk bepaald dat de in het uitvoeringsprogramma handhaving opgenomen activiteiten jaarlijks moeten worden getoetst. Uit het jaarverslag blijkt dat de gestelde doelen en prioriteiten voor 2015 zijn gehaald.

HERGEBRUIK KASSEN NEERBROEK 23 ALS CARAVANSTALLING Het college besluit om medewerking te verlenen aan een caravanstalling bij een glastuinbouwbedrijf aan de Neerbroek. Dit wordt geregeld via het nieuwe Omgevingsplan. De initiatiefnemer moet hiervoor een tegenprestatie leveren, welke zal worden afgestemd op de realisatie van de randweg.

VERPLAATSEN VAN WONING GROOTVEN 2 TE VENHORST Het college heeft besloten dat de woning aan Grootven 2 te Venhorst mag worden herbouwd buiten de bestaande fundamenten. Dit is in strijd met de geldende regels uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005’ Maar in datzelfde bestemmingsplan is een afwijkingsmogelijkheid, waarmee toch aan het verzoek tegemoet kan worden gekomen.

AANGAAN VAN ANTERIEURE OVEREENKOMST MET V.A.C. VASTGOED B.V. INZAKE MUTSHOEK 8 V.A.C. Vastgoed B.V. is eigenaar van de champignonkwekerij aan Mutshoek 8 te Boekel. Ten behoeve van uitbreiding van het bedrijf wordt een overeenkomst gesloten.


MENU PROVENCE Mosterdsoep of Combinatie van aspergesoep, zalmtartaar en gamba’s pil pil of Salade met lamsham, asperge en lentegarnituur of Combinatie van kalfscarpaccio, pastrami, Parmezaanse kaas, pesto ***

Gebakken filet van dorade geserveerd met aïoli en pesto of Steak van Black Angus rund geserveerd met rode wijnsaus of Gegrilde hoenfilet, runderfilet en varkenshaas met pepersaus of Gebakken filet van kabeljauw, kroket van Stellendamse garnalen, kreeftenjus ***

Luchtig ijs van vanille met lente fruit of Kaasplateau Selectie van 3 kaassoorten of Crème brûlée van mokka, gekaramelliseerd met suiker

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Vitrines rijkelijk gevuld met VIS- en VLEESSPECIALITEITEN Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Wie gaat er mee met de PolderExpress op zondag 22 mei?? Er even “lekker” tussenuit!! Op zondag 22 mei vieren wij, met “Lekker” op de fiets, het 10 jarig bestaan van Fietsroutes met prieeltjes. Wij zouden het fijn vinden als iedereen deze dag mee komt vieren. Onder u zijn beslist mensen die niet in de gelegenheid zijn om zelf te fietsen, vanwege een beperking of vanwege hun hoge leeftijd, maar die er wel graag “lekker” tussenuit zouden gaan. Door een bijdrage vanuit het sociaalfonds van ZLTO kunnen we speciaal voor hen de “PolderExpress” inzetten. Hierin zijn stoelen met armleuningen geplaatst voor een comfortabele zit en ook is het mogelijk om rolstoelen goed vast te zetten voor veilig vervoer. “De PolderExpress” rijdt 2 of 3 keer afhankelijk van het aantal gegadigden hiervoor. Vertrektijden in overleg: 10.00 uur 12.00 uur en 14.00 uur. Vertrek en aankomst: Groentekwekerij Tielemans, Neerbroek 23a Boekel. Het ritje zal ongeveer anderhalf uur duren.

“NORMAAL GEZIN” Op 5 mei stond de Familie Machine samen met de Heemkundekring op Boekel Ronduit. Het weer was heerlijk en de bezoekers talrijk. Terwijl de Heemkundekring met de bezoekers sprak over het verleden, bracht de Familie Machine de gezinnen van het heden in kaart. Zoals de Familie Machine vermoedde heeft Boekel/Venhorst een breed scala aan familiestructuren. Er was slechts 1 “normaal” gezin (geen scheidingen, aangenomen kinderen, e.d.) De Familie Machine kan concluderen dat “normaal” het nieuwe bijzonder is.

Er wordt een stop gemaakt bij het prieeltje op de Zijp van fam.v.d.Broek en fam. Pluk. De inzittenden worden daar getrakteerd. Bij fam.Vermeer rijden we door de koeienstal. 1 á 2 begeleiders/ familieleden mogen ook meerijden. Om teleurstellingen te voorkomen graag even aanmelden bij: Carla Hanenberg, fam.hanenberg@gmail.com

werken aan jouw raarste beest. Die komen dan te staan en hangen in een bos, het zgn. Jeroen Bosch Bos.

Boekel-Venhorst JEROEN BOSCH BOS: Oproep voor creatieve scholieren (vanaf groep 3) om mee te weken aan een Jeroen Bosch Bos! In het atelier van Hanny gaan we nog 3 woensdagmiddagen werken aan een bos vol enge, rare vreemde beesten. Prachtig knutselmateriaal ligt daar klaar en onder leiding van enkele kunstenaars mag je Nieuwe Dilemma’s Wanneer je samen een familie in kaart brengt komen er nieuwe dilemma’s naar boven. De Familie Machine bracht samen met een dame haar familie in kaart. Ze was weduwe met kinderen, kleinkinderen en zelfs een achterkleinkind. Toen de familie in kaart was gebracht vroeg de Familie Machine wie de man was die belangstellend mee stond te luisteren. Dit was haar vriend. Ze hadden ruim 10 jaar een lat-relatie. Hij stond niet op de kaart maar hoorde er wel bij. De Familie Machine vraagt zich af of er een speciaal symbool moet komen voor een lat relatie?

Geef je op, het kan nog, maar wees snel want vol is vol bij Hanny Verbrugge, tel: 06 30118048 of Mariska Aldenhuijsen, tel: 06 20724180 We zien je graag! was die met een zwangere vrouw. Haar man kwam uit Nicaragua en daar zitten families complex in elkaar. “In Nicaragua is abortus verboden en anticonceptie niet voor iedereen beschikbaar, dus je ziet veel jonge meiden die zwanger zijn. Het is ook niet vreemd dat kinderen uit een gezin verschillende vaders hebben.” Ze vertelde ook dat hele families in een huis wonen. Opa, oma, broers, zussen en hun kinderen. Stel dat de Familie Machine in Nicaragua stond, zou deze dan een boom moeten maken enkel van de bewoners in een huis of tellen alle andere halfbroers en -zussen ook mee?

De Familie Machine bespreekt deze In het buitenland Een heel bijzondere ontmoeting en andere vragen graag met u op de weekmarkt in Boekel. Tevens zijn we op zoek naar grote families om te interviewen. Mail annet.nooijen@gmail.com voor meer informatie of een afspraak. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en heemkundekring Sint Achten op Boekel.


JEUGDNATUURWACHT

de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Na een lange pauze is het weer tijd om wat leuks doen in het veld. Dit keer gaan we nestkasten nakijken en wateronderzoek doen in een klein natuurgebied tussen Boekel en Venhorst. Het is gelegen aan de Wanroyseweg langs een zandpad. Als je vanuit Boekel via de Statenweg naar Ven-

horst gaat moet je de 1e weg linksaf na de Heru. Daarna het 1e zandpad rechtsaf. Dit is de Wanroyseweg. Dit pad volgen tot aan een splitsing en daar rechts aanhouden. Na 50 meter is de ingang aan de linkerkant. Wij vertrekken om 14.45 uur per fiets bij de Perekker. Wie liever gebracht wordt of als je in de buurt woont moet je daar om 15.00 uur zijn. Zorg dat je laarzen aan doet. Tot ziens op zaterdag 14 mei. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

Goede Doelen Week Boekel en Venhorst OPBRENGST

Alzheimer Nederland â‚Ź 2429.91 Amnesty International 1008.34 1035.32 Ango Nederl. Brandwonden Stichting 1612.70 Diabetes Fonds 1522.22 Epilepsiefonds 1252.22 Fonds Verstand. Gehandicapten 1476.77 Nederlandse Hartstichting 3415.72 Hersenstichting 1773.97 Jantje Beton 990.63 KWF Kanker Bestrijding 4859.66 Kinderhulp 1115.87 Longfonds 1710.44 Nationaal MS-Fonds 1516.53 Nierstichting 2081.37 Prins Bernhard Cultuurfonds 595.57 Reuma fonds 2067.82 Het Rode Kruis 1940.23 -------------Totaal â‚Ź 32405.29 ======== Opmerking: Ango is inmiddels opgeheven. De Ango opbrengst gaat dit jaar voor de helft naar Gehandicapten Platform, de andere 50% is bestemd voor Samen Sterk (voor ieder 517,66 euro). Volgend jaar wordt niet meer voor Ango gecollecteerd.

Wilhelminastraat 3, Boekel, tel. 0492-321727


Reünie Boekos

Chronologisch overzicht geschiedenis Boekos deel 2 1969, 11 okt. Feestavond personeel BOEKOS. 1970, mei Aantal werknemers 80 en 3500 varkens per week. 1972. Van de 135 werknemers komt 80% uit Boekel en 20% uit de naaste omgeving. Daarvan is de helft jonger dan 20 jaar en de vakopleiding is in Boxmeer en Helmond. Er werd in dit jaar 2,5 miljoen kg vlees verwerkt.

1972, 28 apr. Was de mestersavond met 600 deelnemers. 1976- Toon Bouw levert het 50.000e varken. 1976. Bouw van noodslachtplaats en nieuw logo op eigen vrachtwagen. In dit jaar waren er 160 werknemers en werd 70.000 kg vleeswaren gemaakt. Er werden ook 300/400 varkens per dag geslacht. 1976, mrt. Biljarttoernooi in café Hermans met als winnaar hr. Steijaart. 1976, nov. Henk van Thiel was bij de diploma uitreiking van de SVO de beste van Nederland. 1977, jan. Jan Ulijn en Tonnie van Sinten

12,5 jaar bij Boekos. 1977, sep. Bertje van Berlo 12,5 jaar bij Boekos. 1977, mei. Noodslachtplaats in gebruik genomen. 1978, aug. Meer dan 2500 varkens in één week geslacht. 1980- Toon Bouw levert het 100.000e varken. Opgeven voor de reünie kan via www.bloggen.be/natuurzaam of als je geen gebruik maakt van internet via 0636051060.

VROUWENGILDE BOEKEL

1978

Niet geruimde graven inzichtelijk op kaart brengen Door de redactie

Na verloop van jaren verstrijken grafrechten op onze begraafplaats. Er kan dan door nabestaanden c.q. familie besloten worden om nieuwe grafrechten te kopen of om het graf te laten ruimen. In de jaren 70 zijn een heleboel graven geruimd, maar werd niets gemeld over grafkelders (niet geruimde graven waarvan rechten zijn verstreken). In 2014 stuitte men tijdens het delven van een graf op zo’n keldergraf. De Heemkundekring wilde graag weten of deze kelder historische en archeologisch gezien interessant is. Onder toeziend oog van senior archeoloog Fokke Kortlang hebben vrijwilligers toen de stoffelijke resten opgegraven, een historisch onderzoek gestart en begonnen met een rapportage. Ook is er een inventariserend radaronderzoek uitgevoerd. Er is toen gebleken dat er waarschijnlijk nog meer grafkelders aanwezig zijn. Om meer zekerheid te krijgen waar deze grafkelders dan liggen zal aanvullend radaronderzoek worden uitgevoerd en een inventarisatielijst worden opgesteld. Naar aanleiding van dit onderzoek kan men overgaan tot twee mogelijkheden: 1. vooral alle locaties die gevonden zijn preventief uitgraven of 2. uitgraven op het moment dat er een nieuw graf gedolven moet worden. Deze tweede optie komt overeen met de werkwijze die nu reeds uitgevoerd wordt, echter is men nu dan op de hoogte van een eventuele grafkelder. De kosten van het totale project zullen maximaal € 2500,- mogen bedragen. Hieronder vallen dan radaronderzoek, plan van aanpak, het samenstellen van een werkbare GIS-kaart, het opstellen van de procedure en implementeren in een gemeentelijk GIS systeem, de coördinatie van de werkzaameden en het uitbrengen van een advies. In een later stadium komen er vervolgkosten voor het ruimen van de eventueel gevonden grafkelders, maar dit zijn kosten die horen bij het ruimen van graven. GIS = geografisch informatiesysteem

Genietend van het mooie lenteweer beginnen de fietskriebels weer op te komen, dus wordt het tijd voor onze avond fietstocht. Op dinsdag 17 mei vertrekken we om 18.30 uur vanaf het St. Agathaplein voor een mooie route. Natuurlijk stoppen we onderweg op een mooi plekje voor koffie /thee met iets lekkers. Bij terugkomst in Boekel wacht ons dan nog een drankje met een smakelijk hapje. De financiële bijdrage van € 5,- kun je betalen bij vertrek. Aanmelden voor deze fietstocht kan t/m 16 mei bij Mia 322308, Lenie 322439, Christien 322315 of Anneke 323312. Groetjes van de Fietscommissie.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 17 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem en alle straten die daar tussen liggen en gehele wijk de Donk. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein va n de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


te huur

Nul-Op-de-Meter woningen Boekweit, Boekel

Huurprijs € 586,68 p.m.

Advertentienummer: Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: energieprestatievergoeding: Soort woning: entree en toilet: Woonkamer keuken: Trapkast: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Slaapkamer 3: Doucheruimte: Buiten berging: Zolder: Totaal gebruiksoppervlak: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen: Voorrangsregel:

Bij reactiebon toevoegen:

2016.05.0001 Maandag 16 mei 2016 Oktober 2016 € 0,91 € 130,00 (circa) Grote eengezinswoning 6,2 m2 31 m2 3 m2 13 m2 10 m2 7 m2 4,6 m2 (met 2e toilet) 5 m2 29 m2 (met vaste trap) 111 m2 2 personen Tot € 30.000 Onze huurders met een eengezinswoning van 2 of meer slaapkamers die willen doorstromen krijgen voorrang Uw inkomensverklaringen en de laatste 3 loonstroken

Huurprijs € 628,76 p.m.

Advertentienummer: Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: energieprestatievergoeding: Soort woning: entree en toilet: Woonkamer keuken: Trapkast: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Slaapkamer 3: Doucheruimte: Buiten berging: Zolder: Totaal gebruiksoppervlak: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen: Voorrangsregel: Bij reactiebon toevoegen:

2016.05.0002 Maandag 16 mei 2016 Oktober 2016 € 0,91 € 130,00 (circa) Grote eengezinswoning 6,2 m2 31 m2 3 m2 13 m2 10 m2 7 m2 4,6 m2 (met 2e toilet) 5 m2 29 m2 (met vaste trap) 111 m2 3 of meer personen Tot € 30.000 Onze huurders met een eengezinswoning van 2 of meer slaapkamers die willen doorstromen krijgen voorrang Uw inkomensverklaringen en de laatste 3 loonstroken

PeelrandWonen bouwt 19 Nul-Op-de-Meter woningen. De woningen zijn "all-electric" (er is geen gasaansluiting), zijn extreem goed geïsoleerd, hebben drievoudige beglazing, overal vloerverwarming, een warmtepomp met boiler, CO2 gestuurde balansventilatie en een warmteterugwininstallatie. Op de voorzijde geheel en aan de achterzijde gedeeltelijk voorzien van zonnepanelen. Door al deze maatregelingen wekt de woning zijn eigen energie op. Hierdoor heeft de huurder de beschikking over electriciteit die nodig is voor het dagelijks gebruik. Hiervoor betaalt de huurder een maandelijkse energieprestatievergoeding aan PeelrandWonen. Afhankelijk van het bewonersgedrag heeft de bewoner geen extra kosten voor het energieverbruik.

Deze unieke grote eengezinswoningen worden in verschillende huurprijzen, inkomensgrenzen en doelgroepen toegewezen.

Heeft u interesse in deze woningen, dan kunt u de onderstaande reactiebon inleveren bij PeelrandWonen, Rutger van Herpenstraat 35 te Boekel. Reageren online via www.peelrandwonen.nl mag ook, graag zelfs. Voorwaarden: • Woningzoekende dienen bij PeelrandWonen te zijn ingeschreven. • Reacties kunnen alleen ingediend worden via de reactiebon. • Passend toewijzen: uw gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen en uw gezinssamenstelling bepalen voor welke woning u in aanmerking komt. Huishoudsamenstelling: inwonende kinderen tellen wel mee voor de grootte van het huishouden. Bijvoorbeeld een moeder met kind telt dus net zoals een man en een vrouw als tweepersoonshuishouden. Het bruto jaarlijks huishoudinkomen: inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen. • U dient bij elke reactiebon een kopie van de verklaring geregistreerd inkomen van het afgelopen jaar van u en uw evt. partner bij te voegen. Deze inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43. Tevens dient u de 3 meest recente loonstroken van u en uw evt. partner toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

ReACTieBON

Naam: ..................................................................................................... Voorletters: .........................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................................................

Postcode:................................................................................................ Plaats:.................................................................................................. Geboortedatum:..................................................................................... inschrijfnummer:.................................................................................

Aantal personen: ....................................................................................................................................................................................................

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Telefoon:.................................................................................................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O NOM woningen Boekweit huurprijs € 586,68 Advertentienr: 2016.05.0001 O NOM woningen Boekweit huurprijs € 628,76 Advertentienr: 2016.05.0002 O NOM woningen Boekweit huurprijs € 660,00 Advertentienr: 2016.05.0003 O NOM woningen Boekweit huurprijs € 710,68 Advertentienr: 2016.05.0004


te huur

Nul-Op-de-Meter woningen Boekweit, Boekel

Huurprijs € € 660,00 p.m.

Advertentienummer: Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: energieprestatievergoeding: Soort woning: entree en toilet: Woonkamer keuken: Trapkast: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Slaapkamer 3: Doucheruimte: Buiten berging: Zolder: Totaal gebruiksoppervlak: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen: Voorrangsregel:

Bij reactiebon toevoegen:

2016.05.0003 Maandag 16 mei 2016 Oktober 2016 € 0,91 € 130,00 (circa) Grote eengezinswoning 6,2 m2 31 m2 3 m2 13 m2 10 m2 7 m2 4,6 m2 (met 2e toilet) 5 m2 29 m2 (met vaste trap) 111 m2 2 of meer personen Tussen € 30.000 en € 35.739 Onze huurders met een eengezinswoning van 2 of meer slaapkamers die willen doorstromen krijgen voorrang Uw inkomensverklaringen en de laatste 3 loonstroken

Huurprijs € 710,68 p.m.

Advertentienummer: Reactietermijn t/m: Beschikbaar vanaf: Servicekosten: energieprestatievergoeding: Soort woning: entree en toilet: Woonkamer keuken: Trapkast: Slaapkamer 1: Slaapkamer 2: Slaapkamer 3: Doucheruimte: Buiten berging: Zolder: Totaal gebruiksoppervlak: Huishoudsamenstelling: Gezam. bruto inkomen: Voorrangsregel: Bij reactiebon toevoegen:

2016.05.0004 Maandag 16 mei 2016 Oktober 2016 € 0,91 € 130,00 (circa) Grote eengezinswoning 6,2 m2 31 m2 3 m2 13 m2 10 m2 7 m2 4,6 m2 (met 2e toilet) 5 m2 29 m2 (met vaste trap) 111 m2 2 of meer personen Tussen € 35.740 en € 39.784 Onze huurders met een eengezinswoning van 2 of meer slaapkamers die willen doorstromen krijgen voorrang Uw inkomensverklaringen en de laatste 3 loonstroken

PeelrandWonen bouwt 19 Nul-Op-de-Meter woningen. De woningen zijn "all-electric" (er is geen gasaansluiting), zijn extreem goed geïsoleerd, hebben drievoudige beglazing, overal vloerverwarming, een warmtepomp met boiler, CO2 gestuurde balansventilatie en een warmteterugwininstallatie. Op de voorzijde geheel en aan de achterzijde gedeeltelijk voorzien van zonnepanelen. Door al deze maatregelingen wekt de woning zijn eigen energie op. Hierdoor heeft de huurder de beschikking over electriciteit die nodig is voor het dagelijks gebruik. Hiervoor betaalt de huurder een maandelijkse energieprestatievergoeding aan PeelrandWonen. Afhankelijk van het bewonersgedrag heeft de bewoner geen extra kosten voor het energieverbruik.

Deze unieke grote eengezinswoningen worden in verschillende huurprijzen, inkomensgrenzen en doelgroepen toegewezen.

Heeft u interesse in deze woningen, dan kunt u de onderstaande reactiebon inleveren bij PeelrandWonen, Rutger van Herpenstraat 35 te Boekel. Reageren online via www.peelrandwonen.nl mag ook, graag zelfs. Voorwaarden: • Woningzoekende dienen bij PeelrandWonen te zijn ingeschreven. • Reacties kunnen alleen ingediend worden via de reactiebon. • Passend toewijzen: uw gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen en uw gezinssamenstelling bepalen voor welke woning u in aanmerking komt. Huishoudsamenstelling: inwonende kinderen tellen wel mee voor de grootte van het huishouden. Bijvoorbeeld een moeder met kind telt dus net zoals een man en een vrouw als tweepersoonshuishouden. Het bruto jaarlijks huishoudinkomen: inwonende kinderen tellen niet mee voor het huishoudinkomen. • U dient bij elke reactiebon een kopie van de verklaring geregistreerd inkomen van het afgelopen jaar van u en uw evt. partner bij te voegen. Deze inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst telefoonnummer 0800 - 05 43. Tevens dient u de 3 meest recente loonstroken van u en uw evt. partner toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor de gevraagde woning in aanmerking.

ReACTieBON

Naam: ..................................................................................................... Voorletters: .........................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................................................

Postcode:................................................................................................ Plaats:.................................................................................................. Geboortedatum:..................................................................................... inschrijfnummer:.................................................................................

Aantal personen: ....................................................................................................................................................................................................

Tel 0492 32 44 05 peelrandwonen.nl

Telefoon:.................................................................................................................................................................................................................

e-mail: ..................................................................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O NOM woningen Boekweit huurprijs € 586,68 Advertentienr: 2016.05.0001 O NOM woningen Boekweit huurprijs € 628,76 Advertentienr: 2016.05.0002 O NOM woningen Boekweit huurprijs € 660,00 Advertentienr: 2016.05.0003 O NOM woningen Boekweit huurprijs € 710,68 Advertentienr: 2016.05.0004


BOEKEL ROND UIT 2016


Sport Kom jij mee badmin(i)tonnen? Badminton is er voor iedereen, dus ben jij nog op zoek naar een sport, kom een paar keer meedoen en ervaar hoe leuk het is. Speciaal voor de allerjongsten onder ons (basisschool t/m groep 3, vanaf 4 jaar) hebben we op donderdagavond van 18.1519.00 uur bad-mini-ton, waar spelenderwijs wordt gewerkt aan racketvaardigheid en hand-oog coördinatie. Daarnaast vinden wij het belangrijk om lekker te bewegen, dus doen we spelletjes als tikkertje en wasknijpersjatten, maar spelen we ook graag met de bal, hoepels, touw, pittenzakjes of banken. Trek je sportkleren en schoenen aan en kom mee doen om te ervaren hoe leuk het is! Ook bij de volgende groep, de pupillen/aspiranten is er nog plaats voor nieuwe leden. Dus zit jij in groep 4 t/m 6 op de basisschool, dan ben je hier van harte welkom op donderdagavond van 18.15-19.15 uur. Deze groep gaat echt badmintonnen, dus leert opslaan, over-

Berichten

slaan, mikken, zodat ze na een tijdje wedstrijdjes kunnen gaan spelen. Heb je interesse? Trek je gymkleren aan en kom in mei en juni gratis mee doen. Tot de zomervakantie mag je een racket van de club lenen. Als je je aanmeld krijg je in het nieuwe seizoen een racket gratis van ons (kinderen t/m 12 jaar). De kinderen uit groep 7 (na de zomervakantie groep 8) mogen volgend seizoen mee trainen met de junioren, net als de competitiespelers van de basisschool. Ook hier ligt er een racket voor je klaar om te komen proberen. De middelbare schooljeugd groep ofwel de andere junioren groep zit redelijk vol, maar heb je interesse, informeer dan even naar de mogelijkheden. En als laatste zijn er de volwassenen, zij kunnen op twee dagen spelen. We hebben een woensdagochtendgroep van 9.00-10.30 uur en een donderdagavond groep van 20.15-22.15 uur. Kom vrijblijvend proberen. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt die je een paar keer kunt lenen. Wil je meer informatie over ’t Veertje, kijk dan op www.bcveertje.nl. Wil je meer informatie over badmin(i)ton, neem dan contact op met Job van Zutven (tel. 0620128955).

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 6 mei: Brp. Otten-v.Houtum 60,42 % Brp. Klomp-Bueters-de Ruijter 59,03% Brp. Witlox-Ceelen 54,17 % Brp. Delisse-v.Houtum 51,39 % Voor informatie kan gebeld worden met Diny Polman tel: 841800 of Bep Ceelen tel: 322428. Aan- of afmelden graag vrijdag voor 11.00 uur.

Hockeyclub Boekel

Mini van de Maand Jans

Ballonnen hooghouden tijdens bad-mini-ton.

ASPERGES (ook geschild)

Fam. Emonds

Gagelstraat 6a, Venhorst T 0492-352922 • M 06-22529408 (volg de borden)

Hieronder het verslag van de mini van de maand mei. Foto staat in de bijlage. Alvast bedankt! 'Toen ik te horen kreeg dat ik mini van de maand mocht zijn, was ik super blij. Zondag 1 mei was het zover. We begonnen met de team bespreking. Daarna mocht ik mee inlopen en mee inspelen. Toen iedereen klaar was voor de wedstrijd, had ik samen met Marelke bij de tegenpartij gescoord. Daarna begon de wedstrijd. Het was heel spannend. In de rust was het nog 0-0, maar uiteindelijk gewonnen met 2-0! Na de wedstrijd mocht ik de beste speelster uitkiezen en daarmee op de foto. Na afloop kreeg ik nog een bal met handtekening en een mini van de maand t-shirt. Toen was het alweer voorbij. Het was echt super leuk!! Groetjes Jans '


LANGER ZELFSTANDIG WONEN IN BOEKEL

THEMAPAGINA LANGER ZELFSTANDIG WONEN - MEI 2016 Bent u op leeftijd en gezond? Dan kunt u zelfstandig wonen met relatief weinig zorg. Maar als u gezondheidsklachten krijgt, kunnen aanpassingen in uw woning of extra ondersteuning en zorg nodig zijn. Het is belangrijk dat u zélf op tijd nadenkt over hoe u straks wilt wonen. Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, heeft twee mogelijkheden: • het aanpassen van de huidige woning of deze comfortabeler maken door nieuwe technologieën; • tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase. Het is belangrijk dat u zelf tijdig nadenkt waar u wilt wonen en hoe u dit mogelijk kunt maken. Badkamer renoveren? Denk na over een inloopdouche op de begane grond, stroeve-tegels en rolstoeldoorgankelijke deuropeningen. Ook verhuizen naar een geschiktere woning is een overweging en prettiger als u het zelf nog kunt regelen. Senioren blijven mee doen Deelnemen aan het Boekelse leven betekent dat iedereen, net als ieder ander: • mensen kan ontmoeten; • contacten kan onderhouden; • boodschappen kan doen; • aan maatschappelijke activiteiten kan deelnemen. Ook als iemand een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft.

Het Dorpsteam Boekel geeft advies en informatie De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. En mee blijven doen in de Boekelse samenleving, waar we naar elkaar omkijken. Via het Dorpsteam verzorgt de gemeente de toegang tot zorg en ondersteuning in Boekel. Natuurlijk samen met andere zorgpartners. Het Dorpsteam stimuleert de Boekelse inwoners om regie over het eigen leven te houden. Hierdoor blijft comfortabel wonen ook op latere leeftijd mogelijk. Redt u het niet meer alleen of met inzet van uw omgeving? Dan denkt het Dorpsteam Boekel graag met u mee over mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning of andere zorgvormen. Denk hierbij aan een rolstoel, huishoudelijke verzorging, dagbesteding of individuele begeleiding zodat u thuis kunt blijven wonen. U kunt altijd bij het Dorpsteam terecht voor informatie of advies over langer zelfstandig wonen.

Langer thuis wonen met een Wlz-indicatie Mensen die de hele dag zorg of toezicht nodig hebben, hebben recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat dan om zware zorg voor kwetsbare senioren en gehandicapten. Zij krijgen deze zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) met een Wlz-indicatie. U kunt een Wlz-indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ): www.ciz.nl. Thuis (blijven) wonen met een Wlz-indicatie kan ook. Dit kan alleen als deze zorg verantwoord is en de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. Het CIZ beoordeelt uw mogelijkheden tot thuis wonen met Wlz-zorg tijdens de indicatiestelling.


LANGER ZELFSTANDIG WONEN IN BOEKEL

THEMAPAGINA LANGER ZELFSTANDIG WONEN - MEI 2016 Langer thuis wonen dankzij wijkverpleegkundigen Met een levensloopgeschikte woning kunt u lang in uw vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Zeker als u mogelijkheden heeft voor medische zorg in de thuissituatie. Vanuit de Zorgverzekeringswet kunt u medische zorg thuis krijgen, zoals verpleegkundige zorg. Ook persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het douchen, wordt vanuit het basispakket vergoed. Een wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg nodig is. Samen stelt u een zorgplan op. Heeft u deze zorg nodig? Dan kunt u kiezen welke organisatie uw wijkverpleegkundige zorg mag gaan leveren. Toegang tot deze zorg kunt u zelf regelen via de verschillende zorgaanbieders. Maar u kunt ook contact opnemen met het Dorpsteam.

Langer thuis wonen dankzij welzijnsdiensten en technische oplossingen Er komen steeds meer voorzieningen en ‘gemaksdiensten aan huis’ waardoor u langer thuis kunt blijven wonen. Zoals boodschappendiensten, maaltijdvoorzieningen, sociale alarmering en de tijdelijke uitleen van rolstoelen. Ook de mogelijkheden van technische oplossingen nemen toe. Bijvoorbeeld het automatisch aan- en uitschakelen van het licht, ondersteuningscontact via videocommunicatie (beeldschermzorg), etc. Dit soort technische toepassingen heten domotica.

Boekel zorgt voor elkaar Een andere Boekelse aanpak is zorgen voor elkaar. Gaat dit niet vanzelf of weet u niet wie u kunt vragen? Kijk dan eens op www.samsamboekel.nl. SamSam is de digitale marktplaats voor diensten. Als buurtbewoners kunnen we veel voor elkaar betekenen. De ĂŠĂŠn is een fantastische oppasmoeder, de ander repareert moeiteloos lekkende kranen. De ĂŠĂŠn heeft vaak tijd over, de ander kookt graag voor een ander. Misschien zoekt u iemand voor een gezellig gesprek? Of deelt u graag uw kennis als huiswerkbegeleider? SamSam heeft een aparte marktplaats voor Venhorst en ĂŠĂŠn voor Boekel. Zo kunt u dichtbij iemand helpen, of dichtbij iemand vinden die voor u iets kan betekenen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? U kunt hiermee terecht bij het Dorpsteam Boekel. www.dorpsteamboekel.nl info@dorpsteamboekel.nl

0492-328383 Bereikbaar: maandag t/m donderdag 09.00-17.00 uur, vrijdag tot 15.00 uur Sint Petrus, Burgtstraat 34 (volg de bewegwijzering) - Inloopspreekuren: maandag van 13.00-16.00 uur / donderdag van 09.00-12.00 uur


Sport Boekel Sport is bezig aan een goede reeks. Dit keer was Margriet uit Oss het slachtoffer. Door doelpunten van Joris Polman 2 x, Tim Schuijers, Sten Krol en Teun Graat werd maar liefst met 5-2 gewonnen. Het was nog lang gezellig op sportpark de Donk.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Het biljartseizoen 2015-2016 is zaterdag 7 mei afgesloten met de huldiging van de kampioenen. De eindstand is geworden: Libre A-klasse: 1 Leon Otten; 2 Henri v.d.Heuvel; 3 Rien Berens333 pnt. Libre B-klasse: 1 Christ Coolen; 2 Gerard Verwegen; 3 Harrie v.Houtum. Libre C-klasse: 1 Tonny v.Sleeuwen; 2 Jan v.Berlo; 3 prijs Martien de Rijck. Bandstoten A-klasse: 1 Ruud Willems ; 2 Henri v.d.Heuvel ; 3 Albert v.Duijnhoven. Bandstoten B-klasse: 1 Bart v.d.Bosch; 2 Jan v.Sleeuwen; 3 Harrie v.d.Berg. Driebanden: 1 Piet v.Hoof; 2 Noud v.Kessel; 3 Jan Donkers. Biljart u ook graag” Dat kan bij de KBO biljartclub. Meld u dan voor 1 juli aan bij Albert van Duijnhoven (0492-326064 of AlbertvanDuijnhoven@gmail.com) om mee te spelen in de competitie die in september weer start.

Berichten

Heeswijk 1 - Venhorst 1 Vorig seizoen -wie weet het nog??- moest Venhorst de laatste wedstrijd winnen om zeker te zijn van het kampioenschap. Dat lukte… Gepromoveerd naar de 2e klasse, zou Venhorst er als eerste wel weer uitvliegen, hoorden we links en rechts. Intussen heeft Venhorst 25 punten bij elkaar gespeeld, maar dat is niet genoeg! Vandaag speelde Venhorst uit tegen VV Heeswijk, dat vocht voor nacompetitie voor promotie. Na een enerverende wedstrijd qua spanning stond na 90 minuten de 2-2 eindstand op het scorebord. In de 6e minuut kreeg Venhorst een strafschop tegen, 1-0. Een domper zo vroeg in de wedstrijd al, maar Venhorst rechtte de rug en ging op zoek naar de gelijkmaker. Na een half uur was het zover toen Thijs v.Sleeuwen attent en scherp doorzette en de 1-1 liet aan tekenen. De gevaarlijke Wouter v.Dijke bezorgde de Venhorstse achterhoede wel wat problemen, maar hij werd steeds beter bespeeld, terwijl Venhorst gevaarlijk bleef door snelle uitvallen. De thee werd zodoende genuttigd bij een 1-1 stand. De 2e helft leverde aanvankelijk niet veel gevaarlijke situaties op, maar in de 73e minuut kwam Heeswijk op 2-1 na wat ongelukkige situaties in de Venhorstse verdediging. In de 78e minuut liet Thijs v.Sleeuwen zich weer van zijn beste kant zien en maakte de gelijkmaker, 2-2. Een stand waar beide teams eigenlijk niet genoeg aan hebben om het komend weekend met een gerust gevoel aan de laatste wedstrijd te beginnen. Venhorst moet thuis

winnen tegen Helmondia om niet rechtstreeks te kunnen degraderen en zich mogelijk zelfs veilig te spelen. En wat doen de concurrenten dan???, dat speelt ook mee. Afijn, kei spannend tot de laatste wedstrijd, een mooi moment om even terug te denken aan die laatste wedstrijd van vorig seizoen en aan de “voorspellingen” voor dit seizoen! We gaan uit van massale steun uit heel Venhorst op 2e Pinksterdag en een mooi feestje na afloop!!! Buurtvoetbaltoernooi: zondag 29 mei, geef je op bij Peter v.Deursen. Slotfeest: vrijdag 3 juni in de kantine, voor alle senioren leden en A-junioren, supporters, sponsors en liefhebbers, met huldigingen door Club van 50, een verrassende tonprater en muziek van een top DJ. Zorg dat je er bij bent, want dit maak je nooit meer mee!!! RABO Schoolvoetbaltoernooi Op zaterdag 28 mei organiseert de voetbalclub weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool, dus groep 1 t/m 8. Natuurlijk mogen ook Venhorstse kinderen die buiten Venhorst op een basisschool zitten hieraan deelnemen. Aanvang 14:00 uur, alle deelnemers dienen uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te zijn. Gezien het grote aantal deelnemers hebben wij ook dringend behoefte aan ouders die op deze dag een team willen begeleiden. Wil je hieraan deelnemen of als ouder een team begeleiden, lever het opgavestrookje dan uiterlijk donderdag 19 mei in bij Ronnie v.Deursen, Zanddelweg 7.

Ik wil deelnemen aan het schoolvoetbaltoernooi:

Naam:…………………………………………………………………………………….

Groep…………………………………. Jongen/Meisje Ik ben bereid op die dag een team te begeleiden:

Naam:…………………………………………………………………………………......

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 8 mei Veteranen Volkel - Venhorst 5-4 Heeswijk 1 - Venhorst 1 2-2 Venhorst 2 - Volkel 3 2-4 Venhorst 3 - Gassel 2 2-2 Boekel Sport 7 - Venhorst 5 5-0 Venhorst 6 - Boekel Sport 6 8-1 Dames SJVV 1 - Venhorst 1 5-5 Dames Sparta ‘18 5 - Venhorst 3 1-9 Programma 14 mei Veteranen Venhorst - Bavos 17.30 u Programma 16 mei Venhorst 1 - Helmondia 1 14.30 u

Ze zijn er weer: onze heerlijke aardbeien van de vollegrond!!! Verschillende sorteringen asperges dagvers van eigen land!! Geschild en ongeschild Om uw maaltijd compleet te maken hebben wij ambachtelijke peelham en lekkere krieltjes, scharreleieren en diverse sauZen. nu ook heerlijke salades, rauwkosten en echte boerenkaas vers van het mes!! Dagelijks geOpenD: maandag t/m donderdag 13.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur boerderijwinkel de Zijp, Zijp 7, Boekel, tel 06 20364524


Sport KORFBALVERENIGING

JES JES D1 KAMPIOEN Afgelopen zaterdag zijn de dames van JES D1 kampioen geworden.

Berichten

Speelsters en trainsters/coaches van harte gefeliciteerd met deze mooie prestatie! Uitslagen 7 en 8 mei JES A1 - Celeritas (S) A1 5-3 3-4 JES B1 - Celeritas (S) B1 JES C1 - Quick Up C1 14-3

2-1 JES D1 - Alico D1 JES F1 - De Horst F1 12-12 SCMH 3 - JES 2 7-6 SCMH 1 - JES 1 9-8 Programma 11 mei 20.00 Avanti (S) MW1 – JES MW1, Schijndel

Wieler Toer Club Boekel Betuwetocht, 8 mei 2016. Met ruim 20 man vertrokken we afgelopen zondag voor de 120 kilometer lange Betuwetocht. Het was moederdag, maar de meeste moeders wilden echt wel even wachten op hun kadootje. De temperatuur was al meteen boven de 20 graden om half acht. Dan is het heerlijk fietsen, zeker bij deze tocht. We reden naar Hernen, waar de Giro een dag ervoor nog de doortocht had. Er was nog veel roze te zien onderweg. Bij Ewijk gingen we de brug over om daarna aan de andere kant richting Dodewaard te fietsen. Het was genieten op de dijk die we 20 kilometerlang volgden voor we aan de volgende brug, die bij Beneden-Leeuwen ligt. Omdat we op de dijk de wind gunstig hadden, kon iedereen volop rond kijken naar de mooie omgeving langs het water. In Beneden-Leeuwen was de koffiepauze. Na de koffie vervolgden we onze route. Bij Lith gingen we met het pont over de Maas. Rond de klok van 12.00 uur waren we weer terug in Boekel, 2 lekke banden waren er onderweg geweest. Volgende week rijden alle groepen op 2e Pinksterdag. De A-groep gaat op bedevaart naar Kevelaer, De B-groep rijdt de Oirschotse tocht en de C-groep rijdt de St.Walricktocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Ook voor het verzorgen van uw kopieerwerk zoals programmaboekjes, flyers, misboekjes etc. staan wij voor u klaar. Zowel op A4- als op A3-formaat, in zwart-wit of kleur, enkel- of dubbelzijdig. Oplage vanaf 1 exemplaar, maar grotere aantallen zijn natuurlijk ook geen probleem. U bent bij ons voor uw digitale printwerk ook aan het juiste adres. Wij verwerken uw opdracht tot formaat SRA3 met een gramsgewicht variĂŤrend van 60 grams tot 300 grams, ook in zwart-wit of kleur, enkel- of dubbelzijdig.

Evenementenkalender 21 mei: buurtgarage sale in Wilhelminastraat 29 mei: Open dag bij het gilde op het St. Agathaplein 7 t/m 10 juni: Avond4Daagse 11 en 12 juni: Beachsoccer St. Agathaplein 21 augustus: Stratenloop 18 september;Toermee 25 september: Kofferbakverkoop gilde op evenemententerreinLever deze kleurplaat op 22 mei in bij een prieeltje en maak kans op een lekkere prijs!

EĂĂŵ Adres Tel. E-mail

>ĞĞŌŝũĚ


Berichten

Sport PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef

Afgelopen weekend waren weer een aantal leden actief. Op vrijdag 6 mei was er in Castenray een SGW (Samengestelde wedstijd). Hier deed Nikki Dekkers met haar D-pony Tiësto aan mee. Zij behaalden een 4e plaats. Proficiat, Nikki en Tiësto. Silvia Rijkers reed met haar E-pony Pabian 7 mei in Beers op de hinnikdagen 2 oefendressuurproeven in de klasse-B. Dit was zeer leerzaam en leuk met de extra mondelinge toelichting van de jury. Voor beide proeven behaalden zij 190,5 pnt. Maak gebruik van de tips en op naar de volgende wedstrijd. Silvia en Pabian. Esmee Klijs heeft op 8 mei in Beers met de hinnikdagen meegedaan. Maar dan in wedstijdverband. Zij reed met haar Dpony Exel 2 proeven in de klasse-B. De eerste proef was goed voor 185 punten, ondanks dat Exel dacht over de rand van de ring te moeten springen. Esmee heeft dat keurig opgelost, hun eerst behaalde winstpunt is dan ook een mooi resultaat en een 4e plaats. Tijdens de tweede proef was er veel wind en was het voor Esmee moeilijk om de voorlezer te horen. En dan ben je gespannen en ga je twijfelen, met het gevolg dat de proef niet helemaal volgens protocol gereden werd. Voor de rest zeker goed gereden, Exel en Esmee behaalden 170 pnt. met deze proef. Gefeliciteerd met jullie eerste winstpunt, Esmee en Exel. Succes met een volgende wedstrijd. Op 8 mei was Nikki Dekkers met 2 pony’s actief op de springwedstrijd in Sint Oedenrode. Zo sprong ze met D-pony Classic in de klasse-B haar debuut. En dan zo maar de 1e plaats behalen. Met geweldige punten voor de stijl, nl. 2 9-ens en een

8. Toppie gedaan, Classic en Nikki. Volhouden zo. Met D-pony Diego deed Nikki eveneens mee. Ze gingen door naar de barrage. Daar een balk eraf gesprongen, helaas. Wel de 5de plek behaald. Een beste prestatie. Nikki en Diego. Er zullen nog veel wedstrijden volgen dit outdoor seizoen. Wij doen ons best om u op de hoogte te houden van de prestaties van onze leden. Wij wensen onze leden dan ook heel veel succes en plezier dit

VC Unitas / ‘t Menneke Unitas-Mini’s twee keer kampioen in één seizoen!! Het team van VC Unitas/Mini’s 6.1 kan terugkijken op een gezellig en super sportief seizoen. Het is voor het eerst dan een jeugdteam van Unitas in één seizoen tweemaal achter elkaar kampioen wordt in hun

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

zomer-seizoen. Wil jij deelnemen aan paardensport? Dit in clubverband samen met andere liefhebbers, dat kan. Vraag naar de mogelijkheden binnen onze club via mail: psvvenhorst@gmail.com. Wij beantwoorden ze dan zo spoedig mogelijk. Onze oefenavonden zijn dinsdag en donderdag van 18:15 tot 19:15 uur aan de Peelkensweg 2 te Venhorst. Kom gerust een keer een kijkje nemen! Tot ziens poule. Maar Team VC Unitas/Mini’s 6.1 heeft dit geflikt!! Twee keer in een seizoen kampioen worden is een super prestatie!! Hulde dus voor de speelsters Iris v.Oosterwijk, Isa v.d. Boogaard, Carmen v.d.Wijst en Janne v.Berlo maar natuurlijk ook voor coach Hedda v.Oosterwijk en trainers Lisanne Polman & Bart Schmeits. Een TOP-prestatie, van harte gefeliciteerd!!

ties para e r l uw oor a & v van k Oo aken en m h isc uik lectr nde roll e t e a h esta ring. uw b n zonwe e


Sport Samen Sterk

Op woensdagmorgen 4 mei hebben we weer onze prijsuitreiking van het biljarten van onze onderlinge competities. De eindstanden in de diverse poule’s zijn als volgt:

Berichten

Driebanden: 1. Jaap Heesen; 2. Corrie v.d. Laar; 3. Karel v.Grinsven. Bandstoten: 1. Mari v.d.Heijden; 2. Frits Koolen; 3. Karel v.Grinsven. Libre C: 1. Frits Koolen; 2. Jan v.Kessel; 3. Jan Sleegers. Libre B: 1. Arie v.d.Kimmenade; 2. Corrie v.d.Laar; 3. Wim v.d.Broek. Libre A: 1. Jacky v.Berkel; 2. Theo v.d. Ven; 3. Karel v.Grinsven. Door de kampioenen van het Libre werd alweer voor de 4e keer gestreden om de

VACATURE

Heb je een achtergrond binnen de elektrotechniek? Ben je secuur, klantgericht, oplossingsgericht en zie jij het als een uitdaging om bij onze klanten nieuwe installaties te monteren en aan deze installaties onderhoud te plegen? Dan word jij wellicht onze nieuwe technicus! Pegassus Wij installeren en onderhouden elektronische slagbomen, poorten en toegangssystemen voor zowel grote organisaties, bedrijven als particulieren.

Hans Wijdeven Wisselbeker. Na afloop bleek dat Jacky v.Berkel ongeslagen winnaar is geworden en voor een jaar de wisselbeker mee naar huis mag nemen. Voor onze nieuwe competitie die op 5 september begint kunnen we altijd nog nieuwe biljarters gebruiken. Hebt u interesse loop dan gewoon een keer bij ons binnen of bel met Karel 321659 of Geert 325602. U bent van harte welkom. Biljartcommissie Samen Sterk

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Uitslag Kind-Kleinkindtoernooi 6 t/m 8 jarigen: 1 Meike v.Grinsven; 2 Marijn Vissers; 3 Bas Loeffen; 4 Willem v.Berlo; 5 Sydny v.Grinsven; 6 Joes Tielemans; 7 Niels Thijssen; 8 Reineke v.Dijk; 9 Liam Verbrugge; 10 Benthe v.d.Laar; 11 Rick Loeffen.

Waar word je verantwoordelijk voor? Je bent dagelijks zelfstandig onderweg en verantwoordelijk voor het installeren en het probleemloos laten functioneren van onze installaties. Als eerste aanspreekpunt voor onze klanten ben je een belangrijke factor in het realiseren van de klanttevredenheid. Een belangrijke succesfactor voor ons bedrijf!

G

Wat verwachten we van jou? - je hebt een afgeronde opleiding richting elektrotechniek niveau 3 - je hebt minimaal 1 jaar werkervaring binnen de techniek TGG G G ͌ G Gpj{G - je bent fulltime beschikbaar en je vindt het geen probleem om storingsdiensten te draaien - je bent in het bezit van een B-rijbewijs - je bent woonachtig in regio Gemert - je ziet problemen als een uitdaging Wat bieden we je? We zijn een jong en dynamisch bedrijf wat nog volop in ontwikkeling is. We vallen onder de CAO klein-metaal met een marktconform salaris. Zodra je zelfstandig functioneert heb je direct de beschikking over een compleet ingerichte werkbus, om zo onze klanten perfect te kunnen bedienen! o G G ¡ G G G G ͌ fGk G G G G je in contact! Je sollicitatie ontvangen we graag via info@pegassus.nl Wil je meer informatie ontvangen? Bezoek onze website: www.hekwerk-en-omheining.nl / www.pegassus.nl of bel na 18:00 uur.

9 t/m 12 jarigen: 1 Jessy de Groot; 2 Tom v.Berkel; 3 Pim v.Grinsven; 4 Jorg de Klijn; 5 Kim Donkers; 6 Juul Emonds; 7 Giese v.Berlo; 8 Janneke v.d.Aa; 9 Mienke Straatman; 10 Niek v.d.Rijt; 11 Day v.d.Wetering; 12 Steef v.Dijk; 13 Rozan v.Erp; 14 Lotte de Klijn; 15 Gino Verbrugge; 16 Jorg Loeffen; 17 Lara v.d.Rijt; 18 Kiki v.Hek; 19 Roos Tielemans; 20 Finn v.Hek; 21 Isabeau v.Erp; 22 Janne v.Berlo; 23 Lisan v.Berkel; 24 Lotte Jacobs; 25 Jelle Vissers.


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor â‚Ź 8.75. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.15 tot 19.15 uur. Voor â‚Ź 11.00 inclu-

sief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie en reservering kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328 -------------------------------------------------Samen met u armoede bestrijden, zonder inzage van bankafschriften. Zoeken naar minder uitgaven. Of meer inkomsten. Bewaar CAK-papieren. Vrijwilliger Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel. Tel. 0492323875 of 0655817660. --------------------------------------------------

RijOPleiDiNG

• Service op locatie • Landbouwtechniek • Hydrauliek

• Aandrijftechniek • Montage • Onderdelen

Maarten Melis - 0610559833 info@memaservice.nl Noordstraat 6 - 5428 NR Venhorst

Voor auto-motor en tractor rijbewijs. ook aanhangwagen rijles e achter b. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 rj boekel 06-22123656

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT� door uw Nefitdealer!

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Voor al uw stucwerken Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren STeiGeRMATeRiAAl en ROlSTeiGeRS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GeBRUikTe STeiGeRPlANkeN tel: 0622887186 RijOPleiDiNG

aanhangwagen rijles e achter b. informeer naar de mogelijkheden: 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 rj boekel

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Goed en goedkoop: slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen en handgereedschappen. Ook voor zaagkettingen, Aspen benzine, kettingolie, motorolie, maaidraad enz. Bel voor afspraak 06-23446218, H.O. Willy van

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e de Valk, Bergstraat 62, Boekel. De man die ook repareren kan! Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.0016.00 uur. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

Maatwerkinterieurs - Solid surface - Keukens

Venhorst - Uden T. 06-30968157

T: 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen

VAN DEURZEN INTERIEURBOUW.NL

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

MAATWERK & PLAATSING

Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIĂ‹LE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZIËN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE HUUR in het centrum van Boekel: vrijstaande woning met carport en berging. De woning is gestoffeerd en gemeubileerd. Tel. 0492-322988. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e TE HUUR zwarte galapakken, smokings voor schoolfeest, gala, diploma-uitreiking. Voor meer informatie en/of afspraak 0648526578. -------------------------------------------------GEVRAAGD tuinman. Wie kan mijn tuin bijhouden? Tijden in overleg. Tel. 0492323373. --------------------------------------------------

GEZOCHT medewerker/ster

voor vakantie en weekeinden. Leeftijd vanaf 16 jaar. Info: eethuisdebuurman@home.nl of 0413-274222. Werktijden in overleg.

Kwaliteit en service gegarandeerd

TE HUUR woning in centrum van Boekel. Begane grond; woonkamer/keuken en seperate berging. 1e verdieping; badkamer en 2 ruime slaapkamers. 2e verdieping; 2 slaapkamers. Info 06-53447897 of info@evanhoutum.eu -------------------------------------------------TE KOOP jonge legkippen. Tel. 0612104402.

www.drukkemoeders.nl 06-51172282

TE HUUR gevraagd woonruimte in buitengebied of aan rand van Boekel. Voor 1 à 2 personen. Info: 06-22976032

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Organiseert u een feest of evenement waarbij een frietwagen een uitkomst kan bieden? Dan kunt u bij ons terecht. Kerkstraat 31 5427 BB Boekel tel. (0492) 32 41 31, www.denhijzelaar.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------TE HUUR opslagruimte 225m², toegang dmv een loopdeur en roldeur van ± 4.80 m, evt. voorzien van alarm, via afgesloten terrein bereikbaar. Voor info 0653752477. -------------------------------------------------GRATIS af te halen tuinhuisje met glijbaan en trampoline. Tel. 0492-323373. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e KBO kaarten voor SENIOREN

Uitslagen 2 mei 2016: RIKKEN: 1. Grarda v.d.Ven 2. Piet v.d.Braak 3. Antoon v.d.Kamp 4. Anneke v.Hoof 5. Betsie v.Bakel JOKEREN: 1. Erna Verstegen 2. Zus Vesters 3. Ida v.Rooy 4. Toos Manders

119 pnt. 95 pnt. 79 pnt. 65 pnt. 58 pnt.

Buurtgaragesale Wilhelminastraat

Oop 21 mei a.s. wordt er een gezellige buurtgaragesale gehouden in de Wilhelminastraat in Boekel. U bent welkom tussen 17.00 en 20.00 uur. Graag tot dan.

79 pnt. 58 pnt. 51 pnt. -107 pnt.

Evenementenkalender 17 juli: muziekfestival Samba Cinco op het St. Agathaplein

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

Voorjaarsactie: nieuwe set gel- of acrylnagels normaal € 50,- nu voor maar € 30,-

Bartafel NJOJ voor feestje huren? (indoor/outdoor) Info? 0492-361330 of info@vanderloohoveniers.nl www.vanderloohoveniers.nl

KOSMO (aangesloten bij ANBOS)

permanent make up!! 10% KORTING in de maand mei

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

www.topcarenagelstudio.nl - 06-43085124

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

Schoonheidsstudio

Altijd verzorgd met

• Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Gellak • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon • French pedicure (teennagels) • energetix Magneet-Sieraden • Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie:

Dagbesteding,

Workshops, Kinderfeestjes:

28 mei: Workshop potje schilderen en bloemen plukken. Vanaf juni is de bloemenpluktuin weer elke zaterdag geopend. 9 juni: OPEN DAG

Karin van der Aa Zijp 2d Boekel tel. 06 11428047 www.gasthoevedezijp.nl

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.LankveldTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

woonproject te Helmond. Voor maximaal 3 personen. Voor cliënten met een ZZP GGZ of LVG. Leeftijd vanaf 30 jaar. Huur vanaf 360,00 Euro per maand (inclusief). Ook voor begeleiding individueel. Autisme en psychiatrie. PGB Zorgbureau Aanbieder BV, tel. 06-55715933. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------KAMERS TE HUUR voor begeleid/ beschermd wonen binnen een kleinschalig

Boekel ‐ Venhorst 7 t/m 10 juni 2016

ASPEN ALKILAATBENZINE of HUSQVARNA ALKILAATBENZINE 5 liter 2-takt € 18,55 - 5 liter 4-takt € 18,25 incl. btw

0492-322300

Grote hoeveelheden nog voordeliger: 15 liter voor € 52,50

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

Koop bij uw dealer die het ook repareren kan!!!

ar Meer dan 50 ja k. er kw sterk in va

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

S

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Intex opbouw zwembaden Solar verwarmingsmatten Eco Warmtepompen Intex Jacuzzi’s Trampolines - Randkussens Speeltoestellen Hondenkennels Bevers Elsendorp 06-38408781 www.beverselsendorp.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl ------------------------------------------------Wij verhuren houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor, motorbezem enz. Bel 06-23446218.

Beregening PVC materiaal

Zijp 13a

H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. Open do./vrij 13.00-17.30 uur; za. 10.00-12.00 / 13.00-16.00 uur. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

5 kg aardappels € 2,50

5428 GZ Venhorst

Uw fietsenmaker.

Elektra

Tel. 0492 322 383

Voor al uw FIETSEN en ONDERHOUD. Gemertseweg 6, Tel. 0492-325370

Pompen

Fax 0492 324 747

Installatiemat.

www.nutherma.nl

verse grOente en fruit streekprODucten Zijp 7, Boekel, tel 06 20364524 Open: maandag t/m donderdag 13.00-18.00, vrijdag 9.00-18.00, zaterdag 9.00-17.00 uur

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel •

e

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

Rombout

bestratingen

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Remedial Teaching: ondersteuning leerlingen basisonderwijs/voortgezet onderwijs met leerproblemen, gedragsproblemen, huiswerkbegeleiding, voorbereiding citotoets/examen. Individueel € 35, groepsbegeleiding € 15. www.heroremedialteaching.nl. --------------------------------------------------

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.