29e jaargang nr 37; 11 maart '15

Page 1

29e Jaargang nr. 37 - 11 maart 2015

Jo Marcic kan wel een boek schrijven over het schrijven van het boek ‘Boekel Bijzonder’ Boekel 700, wie herinnert zich dit feestjaar in 2013 met zijn activiteiten niet? “Op een prettige manier kan elke inwoner van onze gemeente terugkijken op een buitengewoon plezierig verlopen feestjaar”, memoreerde burgemeester Bos afgelopen donderdag. Op deze dag was de laatste directe activiteit rondom Boekel 700; de presentatie van het boek wat ter gelegenheid van het jubileum uitgegeven zou worden. Dit in aanwezigheid van het college, de schrijvers Ton Thelen en Lauran Toorians, de stuurgroep Boekel 700, oud-leden van het college B & W en leden van de Heemkundekring. “Een grote pluim moet er zijn voor Jo

Marcic”, volgens burgemeester Bos, “voor telkens weer al die vragen die hij kreeg wanneer het boek dan toch eens af zou zijn”. Het was geen sinecure, dit boek speciaal ter gelegenheid van het 700 jarig bestaand. In aanvang zou het boek geschreven worden door Jean Coenen. Voordat er een echt begin werd gemaakt, stierf de auteur. Hierna werden de heren Thelen en Toorians aangesteld om de klus te klaren. Een jaar gaven zij zich om zich in te lezen. Een grote onbekende vlek, volgens Lauran Toorians. Het was zijn niet alleen zijn eerste bezoek aan Boekel, het was tevens zijn eerste kennismaking met ons dorp. Een

spannende tijd, maar het zag er goed uit. En toen werd Ton Thelen ziek. En kwam alles weer op een lager pitje. Maar nu was het dan toch af. Het deed de schrijvers deugd het eerste boek te mogen overhandigen aan Jo Marcic, afgevaardigde voor de opdrachtgever, gemeente Boekel. Zijn volmondig “‘t Is er, eindelijk” gaf wel aan wat voor een monsterklus het is geweest. Alle perikelen rondom het boek zouden voor hem aanleiding kunnen zijn er een boek over te schrijven. “Maar misschien is het ook wel goed zo. Het feestjaar is even verlengd. Het boek krijgt nu de aandacht die het verdient en was toen misschien wel in het feestgedruis ten onder gegaan. Er is van de nood een deugd gemaakt en er is geschreven over de dingen waar nog niet veel over geschreven was”. Hierna overhandigde hij aan de heren Kessels, Van Zutven en Van Hoof van de stuurgroep Boekel 700 de eerste drie exemplaren. Bij inschrijving zijn er 600 boeken verkocht, zij worden binnenkort thuisbezorgd. De overige 1400 zijn te koop bij Readshop Boekel.

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Jo Marcic ontving het eerste exemplaar uit haden van Ton Thelen (midden) en Lauran Toorians (rechts).

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Rabobank Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging vanBoxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Burgtstraat blijft zoals het is Zorgpark Sint Petrus Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. ALPHEGA APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: route 10, Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 u, di. avondopenstelling 17.3019.30 u. Prikposten:Huize Padua ma. t/m vrij 08.00-08.45 u; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00 u; Venhorst Mennehof donderdag 10.15 u-10.45 u. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis FYSIOCOACHING BOEKEL praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele

u w

d i e n s t

lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.0017.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, Caroline v.d.Aa, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BRABANTZORG THUISZORG St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Annette v.Soest tel. 0492-322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Boekel: Gijs v.Dijk

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 15 maart, 4e zondag van de Vasten: 11.00 u mmv. mannenkoor Sint Agatha. Misdienaars: Irisa Heinrich en Janiek Somers. Drieka Tielemans-Verbruggen (mnd. ged.); Jaan v.Lankveld-Bevers en Andries v.Lankveld (jaargetijde Jaan); Cornelis Donkers (vwg. jaargetijde 13 maart); Dina v.d.Broek; Karel en Nel Gijsbers-Megens en kleinzoon Dennis; Mien v.Berlo-Oosterholt; Harrie en Miet Tielemans-v.Kessel en overleden familie; Harrie Quicken (vwg. 3e jaargetijde); Ria v.d.Mortel-Geerts; Joss Kandelaars. Woensdag 18 maart: 19.00 u Martien v.Doren; Marinus v. Haandel en Petronella Raijmakers de echtgenote; ouders v.Lankvelt-Meulenmeesters, Jo en Miet Berents en Jan v.Lankvelt; Josefien Megens-Rademaker (vwg. verjaardag); Koos Megens en zonen Eric en Paul. Donderdag 19 maart: 11.00 u Eucharistieviering K.B.O. t.g.v. het hoogfeest van patroonheilige Sint Jozef.

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE Missie Vakantie Potje

IBAN: NL47RABO0108007642

Dank U namens onze missionarissen

OVERLEDEN: Uden: Hermine Hefti Miet v.Cuijk-v.Vugt

VASTENMAALTIJD Boekel: Op donderdag 19 maart a.s. wordt weer een vastenmaaltijd georganiseerd in het Trefpunt van zorgcentrum Sint Petrus. Aanvang 18.00 uur en is rond de klok van 20.00 uur afgelopen. De opbrengst van deze vastenmaaltijd komt ten goede aan het project in Sri Lanka. Er wordt u een sobere maar wel heerlijke driegangenmaaltijd aangeboden voor de prijs van € 11,= p.p. U bent allen van harte welkom. U kunt nog aanmelden t/m zondag 15 maart. Aanmelden en verder informatie bij Dhr. Joep Trienekens, telefoon 0492-322439,of per email: j.trienekens1@chello.nl

VASTENAKTIE: Deze week zijn de enveloppen van de vastenaktie bij Weekblad Boekel & Venhorst bijgevoegd. Hier kunt u uw eventuele bijdrage voor de vastenaktie indoen. U kunt deze enveloppe in de collectebussen achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie(wordt elke avond geleegd) deponeren.

The Passion. Voor de komende uitvoering van het “The Passion”, dit jaar op 2 april in Enschede, organiseert de parochie ook weer een busreis. The Passion is uitgegroeid tot een groots muzikaal en inspirerend evenement waarin je wordt uitgenodigd deel te nemen aan het Paasmysterie op een unieke en eigentijdse manier. Meer informatie op de website of de posters en flyers achter in de kerk.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 14 maart 19.00 u + Zondag 15 maart 10.00 u: Vader Kanters (vwg. zijn verjaardag) en zijn vrouw Hanneker en verdere overledenfamilielieden; Nolda v.d.Horst; voor de zieken van Venhorst; Jan en Joke Bouwmans en Guus v.Strijp. Donderdag 19 maart, Feest van St. Jozef.

AANBIEDINGEN van donderdag 12 t/m woensdag 18 maart

ADVOKAATVLAAI ROOMBOTER KERSENFLAPPEN

€ MET SLAGROOM per stuk

ZONNEBOLLEN TOSCAANSE BOLLEN

per stuk

6 halen 5 betalen

Dinsdag MARKTAANBIEDING:

10 worstenbrood

€ €

9.50 1.35 1.50

voor slechts

11.00

Bestel nu uw paaseieren uit onze eigen chocolaterie. We maken ze in alle soorten en maten, met of zonder logo Ook kunt u zich nog inschrijven voor onze workshop ‘Maak je eigen paasei’. Bel voor info 0492-322173

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Zaterdag 21 maart: 15.30 u Mis t.g.v. .50 jaar KBO St. Anna. Zondag 22 maart: 10.00 u Gildemis Acolythen: Zoals gewoon.

Lectoren: Gert-Jan Donkers. vrijdag 29 augustus 2015

“Het duurt nog eventjes Voor het zover is Maar het begint al te kriebelen Daarboven in mijn hoofd Woorden

Woorden Woorden lopen rond te springen Willen er graag uit En laten horen Wat ik zeggen wil…”

“Er komen al zoveel woorden in me op, probeer ze als een gedicht te vormen. Wist ik maar alvast wat het thema voor de ko-

mende Avond van de Poëzie zal zijn. Dan kan ik uit al die woorden de juiste kiezen en aan het puzzelen gaan.” Door het dorp lopende merk ik dat dit toch al bij diverse mensen leeft. Wat je noemt het lentegevoel van de taal: er zit van alles in de knop, klaar om elk moment te ontspringen. Wel, voor ieder die een gokje wagen gaat: ‘De Voorbijganger’ is het thema waarmee je in 2015 aan de slag kan. We wensen u voor nu alvast veel plezier met het zoeken van woorden en zinnen, die bij u opkomen als u aan ‘De Voorbijganger’ denkt. In de loop van komende weken kan deze puzzel zich dan tot een mooi geheel vormen. Alvast succes! Stichting Avond van de Poëzie

KBO "St. Anna”

KBO “St Anna 50 jaar In 1965 bestonden er in Venhorst veel verenigingen voor met name de jeugd. Dit bracht Jan Bevers en Anna v.Lankveld op het idee om ook iets voor de ouderen (toen nog 65-plussers) te organiseren. Van het één kwam het ander en zo is KBO “St Anna” Venhorst ontstaan.

Na inspanning van diverse bestuurssamenstellingen is de huidige KBO uiteindelijk 50 jaar geworden! Met een bestand van om en nabij 200 leden zijn ze er trots op dat er nog zoveel belangstelling is voor de vereniging. De leeftijdsnorm is inmiddels bijgesteld naar 50 plus om de “jonge” ouderen erbij te betrekken. Deze en de vitale ouderen zorgen voor een goed vrijwilligers bestand. Ook kent de vereniging veel activiteiten zoals gym voor de fysiek sterke ouderen en stoelengym voor de fysiek zwakkere ouderen. Maar ook een volksdansgroep, een vrolijk zangkoor, bingo en een bloeiende biljartclub zijn voorhanden. Er is ook een jeu de boules-club en een fietsclub die wekelijks actief zijn. Jaarlijks hebben we een bedevaart in Handel, een middag voor de vrijwilligers, een dagtocht ergens in het land, bijv. naar Scheveningen, een kerstviering enz. enz. In verband met het 50-jarig bestaan is er op vrijdag 20 maart a.s. een receptie voor zowel genodigden als niet-genodigden. Deze is van 18.00 uur tot 19.30 in M.F.C. “de Horst” te Venhorst. Voor de leden is er een feestdag op zaterdag 21 maart 2015. Op naar de 60 jaar KBO “St Anna” Venhorst!!

DANKBETUIGING Bedankt voor de lieve kaarten, mooie bloemen, troostende woorden en uw aanwezigheid bij het overlijden van ons mam, schoonmoeder, oma hartje en super-oma:

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 6 maart 2015

Anna Rovers - Van Dijk Een speciaal woord van dank aan het personeel/vrijwilligers van zorgcentrum St. Petrus en iedereen die, op welke wijze dan ook, ons mam tot steun is geweest. Kinderen en (achter)kleinkinderen Rovers - Van Dijk

KERKBALANS 2015

Lola

Dochter van Matthijs en Rieneke

Veenmos 65, 5427 HN Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Doe van harte mee met de kerkbijdrage voor uw eigen parochie! Zo blijft ook onze kerk een kerk van blijvende waarde! Secr. Parochie Sint Petrus: tel. 0413-263154


WIJ HEBBEN ER ZIN IN!! JIJ OOK? Voor onze slagerij zijn wij op zoek naar een gemotiveerde MEDEWERKER(STER) voor zaterdag en vakanties. Ben jij onderscheidend, creatief en hou je ook nog eens van aanpakken, dan zijn wij op zoek naar jou! Leeftijd minimaal 15 jaar. Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart

4 uienburgers + 4 gehaktballen Runderriblappen Kipsaté

samen voor

(RUNDVLEES UIT EIGEN WEI)

(VOORGEGAARD)

500 gram 4 stuks

Uit eigen keuken

Belle Hélène

SPARE RIBS

varkensschnitsel gevuld met monchou en peertjes

heerlijk gekruid en gegrild in de oven.

100 gram

€ 180

€ 695 € 695 € 500

VLEESWARENTRIO 100 gr. champignonworst 100 gr. boerenmetworst 100 gr. schouderham samen voor

€ 395

Maandag 16 en dinsdag 17 maart

Vinken

DIVERSE SOORTEN

Braadworst h.o.h.

elke 4e GRATIS 500 gram

€ 325

Woensdag 18 maart:

Vinken

DIVERSE SOORTEN

Gehakt h.o.h.

elke 4e GRATIS 500 gram

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager

€ 295


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.00 uur

AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 13 maart: Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 20 maart: GFT-afval / Groenbak

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 4-3-2015 Verloren: - autosleutel - zonnekapje van telelens - Batavus jongensfiets - zwarte zonnebril merk Elle - sleutelbos met fietssleutel aan blauwe riembevestiger - huissleutels aan ringetje Gevonden: - crossfiets - 3 huisdeursleutels aan een ringetje - Batavus herenfiets 2x - blauwe jas - Batavus damesfiets 2x - BSP damesfiets - Bambler damesfiets - Ranger omafiets - Union damesfiets

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

HAS HOGESCHOOL START ONDERZOEK NAAR AGRIFOODSECTOR IN BOEKEL De agrosector is volop in beweging. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Door het rumoer dat daaromheen ontstaat willen we nog wel eens voorbij gaan aan de waarde die de sector voor onze gemeenschap heeft. Boekel is een van oorsprong agrarische gemeente. Nog steeds is de agrarische sector en zijn (in)directe spin-off van grote waarde. Maar hoe groot is die betekenis nou? Dat is nog nooit cijfermatig aangetoond.

De HAS Hogeschool in Den Bosch heeft ervaring met het onderzoeken en in beeld brengen van de agrarische sector. Voor de gemeente is dit aanleiding geweest om de HAS Hogeschool te vragen hiernaar onderzoek uit te voeren. Deze vraagstelling heeft geleid tot een opdracht die dit voorjaar voor Boekel verder wordt uitgewerkt. Speerpunten van die opdracht zijn: • Bekijken hoe ONS Boekel in relatie staat tot de omgeving. Aandacht moet worden geschonken aan de bestaande regionale relaties en de kansen die daar liggen in de nabije toekomst. • Nadrukkelijk kijken naar de (in)directe werkgelegenheid die voortkomt uit de agrosector. Veel bedrijven uit Boekel doen zaken gerelateerd aan de agrarische sector. Deze dwarsverbanden worden in beeld gebracht. • Het onderzoek wordt uitgevoerd door de HAS. Een partij die vertrouwd is bij agrarische ondernemers en ook dezelfde taal

Voorlichtingsbijeenkomst over vergeetachtigheid en dementie in Boekel

Dinsdag 24 maart 2015 om 19.30 uur in Nia Domo, Sint Agathaplein 6 te Boekel U bent welkom! Toegang gratis.


Gemeente Boekel

spreekt. De gemeente is opdrachtgever maar blijft nadrukkelijk op de achtergrond. • Het onderzoek wordt in nauwe samenspraak met de lokale ZLTO en lokale ondernemers uitgevoerd. • Onderdeel van het onderzoek is dat de toekomstvisie van de sector wordt getoetst aan (gemeentelijke) beleidskaders voor de (middel)lange termijn.

Het resultaat van het einddocument moet de agrarische ondernemers helpen bij het maken van strategische keuzes. Mocht u als ondernemer de komende weken door de onderzoekers van de HAS Hogeschool benaderd worden dan weet u waarom. Uw medewerking helpt u en uw collega’s om dit project te laten slagen waardoor u een goed beeld van het toekomst perspectief voor de agrarische sector krijgt. OFFICIËLE OVERHANDIGING BOEK “BOEKEL BIJZONDER” In 2012 heeft de gemeente Boekel de opdracht gegeven aan de schrijvers Ton Thelen en Lauran Toorians om een boek over de historie van de gemeente Boekel te schrijven. Dit in verband met het 700jarig jubileum van Boekel.

Het heeft even op zich laten wachten maar het eindresultaat mag er dan ook zeker

zijn: het boek “Boekel Bijzonder“ is gereed. Op donderdag 5 maart vond de officiële overhandiging van het boek plaats.

De schrijvers Ton Thelen en Lauran Toorians hebben het boek overhandigd aan de opdrachtgever, gemeente Boekel, waarna het via de Stuurgroep Boekel 700, in de personen van Piet Kessels, Wim van Zutven en Toon van Hoof, aan de inwoners van Boekel werd overhandigd.

Binnenkort wordt gestart met het leveren van de boeken bij iedereen die tijdens het jubileumjaar het boek besteld heeft. Zij krijgen het boek thuis bezorgd.

Het boek is vanaf 5 maart voor € 17,50 verkrijgbaar bij Readshop Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 24 februari jl. is o.a. aan de orde geweest:

Collegevoorstel Actualisatie risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant-Noord De Wet veiligheidsregio’s geeft aan dat het bestuur van de veiligheidsregio een risicoprofiel vaststelt na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten. Het risicoprofiel geeft een overzicht van risicovolle situaties, een overzicht van de aard, omvang en effecten van eventuele calamiteiten en een inschatting van de mogelijke gevolgen daarvan. Na vaststelling van het risicoprofiel kan het beleidsplan voor de komende vier jaren worden opgesteld. Omdat over enige tijd een nieuwe methodiek wordt ingevoerd om de risico’s te bepalen, heeft de veiligheidsregio er voor gekozen geen nieuw risicoprofiel op te stellen, maar het profiel van 2011 te actualiseren. Er zijn geen nieuwe risico’s bij gekomen. Wel worden accenten verlegd. Ook is een gemeentelijk blad toegevoegd waarop de gemeente specifieke risico’s beschreven zijn. Huurovereenkomst Nia Domo Met stichting Nia Domo is een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van gemeenschapshuis Nia Domo.

Voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Het college legt de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Hierin wordt voorgesteld om een positieve zienswijze te geven over de Voorjaarsnota 2016 van de GGD. Beleidskader 2016 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (RBL BNO) Het beleidskader 2016 van het Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Collegevoorstel zienswijzeverzoek Beleidskader 2016 en 3e wijziging programmabegroting 2015 veiligheidsregio BrabantNoord Vooruitlopend op de programmabegroting 2016 zendt de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) het Beleidskader 2016 toe aan de deelnemende gemeenten met het verzoek hun zienswijze daarover kenbaar te maken. In het Beleidskader worden voor de 3 onderdelen van de VR, nl. BBN (Brandweer Brabant-Noord), GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) en GMC (gemeenschappelijk Meld Centrum) geen voorstellen gedaan voor nieuw beleid; wel worden aan de deelnemende gemeenten extra middelen gevraagd in verband met de regionalisering van de Bevolkingszorg.


OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: Skate- en skeelergroep Boekel voor het houden van een discoskate op het St. Agathaplein in Boekel op 20 en 27 maart 2015 (verzenddatum 3 maart 2015). Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: KPJ Vespo voor het organiseren en houden van een playbackavond op 23 mei 2015 en een zeskamp op 25 mei 2015 (verzenddatum 2 maart 2015).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 10 maart 2015 De burgemeester van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor:

activiteit bouwen; het bouwen van een luchtwasser met -kanaal Locatie: De Aa 5a, Boekel Datum ontvangst: 26 februari 2015 Voor:

activiteiten bouwen; het tijdelijk plaatsen van 10 woonunits, een werkplaats en opslag, 6 ZZPunits, een groentekas en een fietsenstalling ten behoeve van fase 1 van het realiseren van een Ecodorp Locatie: Klein Rondeel ongenummerd, Boekel Datum ontvangst: 27 februari 2015 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor:

activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het oprichten van een evacuatiepunt (camping) Locatie: Het Goor 10, Boekel Verzenddatum: 3 maart 2015

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Topper-Verkiezing

Vol trots heeft Daniëlle Nabuurs het jasje van Minister Bussemaker mogen maken wat deze droeg tijdens Prinsjesdag. Door deze opdracht is Daniëlle genomineerd voor de Topper-verkiezing van het Summa College. U kunt op haar stemmen via www.summasterren.nl/topper-verkiezing Minister Bussemaker werd van top tot teen aangekleed door studenten, zowel van het Summa Fashion (Eindhoven) als het Sint Lucas (Boxtel). De outfit bestond uit een hoed, tas, schoenen, broche, japon en het jasje wat Daniëlle heeft mogen maken. “Het was een bijzondere en leerzame ervaring. En tot mijn verbazing was het zelfs internationaal nieuws.’’ Het maken van kleding zat er al vroeg in. Toen ze 15 jaar was is ze met een snuffelstage binnengekomen op het atelier van Van Tilburg mode & sport in Nistelrode. Na haar stage mocht ze hier beginnen als weekendhulp en vakantiekracht. Hier heeft ze de basis van het vak geleerd en leert ze nog steeds ontzettend veel!

Een schooljaar later begon ze met de mode-opleiding op het Summa Fashion in Eindhoven. Hier heeft ze haar diploma allround medewerker mode/maatkleding, DETEX-diploma en een certificaat voor ondernemerschap behaald. Op dit moment is Daniëlle druk bezig met de afronding van haar studie, specialist mode/ maatkleding. En tussendoor mag ze samen met een klasgenoot de bruidsjurk van een docent maken! Tijdens haar opleiding heeft ze in verschillende bedrijven stage mogen lopen. Bij Bruidsboutique van de Wetering, Prestige Ilze’s modestudio, BON-Floor, Dajé couture maar ook bij modeontwerper Addy van den Krommenacker. “Na de afronding van mijn studie ga ik me focussen op het opzetten van mijn eigen bedrijf. Op 23 augustus open ik mijn atelier met een expositie en een modeshow. Iedereen is welkom! Graag zie ik jullie dan allemaal, maar eerst de Topper-verkiezing proberen te winnen. Stemt u ook op mij?’’ Dat kunt u zoals gemeld doen via www.summasterren.nl/topper-verkiezing.

Te huur kantoor- c.q. praktijkruimte. Ook voor andere doeleinden te gebruiken. In kom van Boekel. Met parkeerruimte. Tel. 0492-325176

Boomfeestdag 2015

De leerlingen van groep 7 van de basisschool ‘De Regenboog’ hebben in de herfst van 2014 een haag geplant rondom de speeltuin op De Donk. Daarom is het nu tijd voor een feestje. Op woensdag 18 maart 2015 wordt in ons land de 59e editie van de Boomfeestdag gevierd. We hebben dan een gezellige ochtend voor de leerlingen in petto. Het eerste deel van ochtend vindt plaats op school; burgemeester Bos komt op bezoek. Het tweede deel van de ochtend vindt plaats bij de familie Wassenberg aan het Goor te Boekel. Hier wordt biologisch fruit geteeld met de smaak van vroeger. Er wordt uitleg gegeven over de wijze van telen. Stichting De Eik, ZLTO Boekel/Venhorst, Stichting Bomen Boekel

ScOUTINg BOEKEL Zet de bloemetjes buiten in…… potgrond van Scouting Boekel. Bij het aanbreken van de nieuwe lente wil iedere tuinliefhebber zijn tuin weer perfect in orde hebben. Fleurige lentebloeiers horen daar natuurlijk ook bij. En er zijn aantal kuipplanten die een grotere pot nodig hebben. De potgrond, waarmee Scouting Boekel op zaterdag 21 maart tussen 10.00 en 15.00 uur bij u aan de deur komt, zorgt voor een seizoenlang groei- en bloeiplezier. De Legro potgrond kost 4,60 euro voor de eerste zak en 3 zakken kosten 13,00 euro. In een zak zit 50 liter potgrond van goede kwaliteit. De zakken worden meteen bij u afgeleverd. Naast alle straten in de bebouwde kom van Boekel komen wij ook in een aantal straten in het buitengebied. Dit jaar komen we ook weer in Venhorst rond. We komen door alle straten binnen de bebouwde kom. Hierover volgt in de komende weken nog meer info. Dus zet binnenkort uw bloemetjes buiten in potgrond van Scouting Boekel. Met uw bijdrage steunt u de jeugd- en jongerenactiviteiten van Scouting Boekel. Vanaf nu is het ook mogelijk om de potgrond via onze, geheel vernieuwde, website: hyperlink http://www.scoutingboekel.nl www.scoutingboekel.nl te bestellen. Graag tot ziens op 21 maart a.s. Info: Thijs v.d.Oord, tel. 06 2250 0898.Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 1 tot en met 6 juni

De werkgroep collectanten is momenteel samen met de wijkhoofden begonnen aan de taak om alle collectanten uit Boekel en Venhorst in te delen en de routes uit te zetten. Vooral medio mei is voor hen een drukke tijd, de bussen en enveloppen moeten op de goede plek terecht komen. De werkgroep Financiën buigt zich over een huishoudelijk reglement en hoe de incassering precies en integer gaat gebeuren. Tal van vrijwilligers zijn bezig om de Goede Doelen Week tot een succes te maken. Iedereen hoopt op een goede wisselwerking met alle bewoners uit Boekel en Venhorst. Daarom geef met gulle hand!!! Het is maar één keer per jaar. PR werkgroep samenwerkende goede doelen

Het Nationaal Reumafonds houdt in de week van 16 t/m 21 maart de jaarlijkse landelijke collecte. Dit wordt met radio en tv spotjes ondersteund, onder het motto ‘Samen kunnen we reuma verslaan’. In Boekel hebben we echter afgesproken om zoveel mogelijk goede doelen met het CBF-Keur (Centraal Bureau Fondsenwerving) in een gezamenlijke collecteweek op te halen, waardoor niet iedere week een andere collecte bij U aan de deur komt. Het Boekel-Venhorst comité van het Reumafonds steunt dit initiatief en daarom is de collecte dit jaar niet in maart maar de eerste week van juni, van maandag 1 t/m zaterdag 6 juni 2015. In Nederland leven ongeveer 2 miljoen mensen met Reuma, wat vaak niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar, maar erg zinvol. Daarom is uw bijdrage hard nodig. Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid, beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte. Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte.

Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren, en is bewegen pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoening en kan jong en oud overkomen. Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma, nu en in de toekomst. Dit gebeurt door het geven van voorlichting, ondersteunen van patiënte activiteiten en opkomen voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. Veel gaat naar het financieren van onderzoek naar de oorzaak en de betere behandelmethoden van reuma. Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die hieraan bijdraagt. Namens het Boekel-Venhorst comité Harrie v.Sleeuwen. Namens De Goede Doelen week Boekel Hennie Bos

NIEUWSBRIEF We zijn door de opstartfase heen. Ruim een jaar levert CanalDigitaal nu diensten op ons netwerk. Sinds een half jaar zijn er twee nieuwe aanbieders bij. De keuze is dus aan u. Met deze nieuwsbrief geven we inzicht in de ontwikkelingen van dit moment. Onze nieuwe aanbieders doen het goed: Sinds een half jaar hebben we twee nieuwe aanbieders van tv diensten op ons netwerk. Dat zijn PLINQ en Trined. Van abonnees horen wij goede berichten. De klantvriendelijkheid en de service van deze twee blijken goed te scoren. Bent u geïnteresseerd dan kunt u binnenlopen bij Wim vd Broek. Op vrijdagmorgen staan daar mensen van Trined. Op vrijdagmiddag en woensdagmiddag zijn daar mensen van PLINQ. Zij kunnen u helpen met deskundig advies. Uiteraard kunt u zich ook via de websites laten informeren.

Een cadeau van CanalDigitaal: Het IP-tv product van Canal Digitaal is sterk verbeterd. De storingen in het beeld zijn door een gezamenlijke aanpak flink verminderd. Ook de echt interactieve diensten lopen nu veel beter. Omdat ook Canal Digitaal onderkent dat er sprake is geweest van een ontwikkeling heeft men besloten IP-tv nog eens 6 maanden langer gratis aan te bieden. Ook is het product uitgebreid met meer opnamemogelijkheden en sinds 1 februari is de functie “begin gemist” toegevoegd. Dat gecombineerd met het (gratis) uitgebreide zenderpakket maakt dat we kunnen spreken van een cadeau van CanalDigitaal. Sluit uw IP-tv box aan en laat u overtuigen. Concurrentie op ons netwerk: Vanaf het begin hebben wij gezegd dat we streven naar een open netwerk. Op dit moment kunt u kiezen uit 3 aanbieders. BoekelNet is actief om dit aantal uit te breiden. Idee daarachter is dat meer aanbieders elkaar scherp houden op het gebied van kwaliteit en prijs. Op dit moment voeren we gesprekken met een grote landelijke aanbieder. Binnen enkele weken hopen we daarmee rond te komen en dat zal leiden tot een verdubbeling van het aanbod. Wij houden u op de hoogte. Interesse vanuit de regio: Zowel de regio Brabant Noordoost als de provincie Noord-Brabant hebben interesse in ons concept. Het blijkt dat onze keuzes goed zijn geweest. Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven geweest in het land maar tot op heden zijn we de enige gemeente waar een gebiedsdekkend netwerk ligt. Informatie: De ontwikkelingen bij BoekelNet gaan snel kijk op onze website voor de laatste informatie. Voor informatie aangaande CanalDigitaal: www.canaldigitaal.nl/boekel/ Voor informatie aangaande Plinq: www.plinq.nl Voor informatie aangaande Trined: www.trined.nl Voor meer algemene informatie en laatste nieuws gaat u naar www.BoekelNet.nl.

kofferbakverkoop boekel

ZONDAG 26 APRIL

Aanmelden of info: www.agathagilde.nl


Rick v.d.Horst nieuwe voorzitter van ZLTO Boekel-Venhorst Rick v.d.Horst (25) is de nieuwe voorzitter van de Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie afdeling Boekel-Venhorst. Hij nam op 3 maart de voorzittershamer over van Gerard Nabuurs. Rick studeerde aan de Christelijke Agrarische Hogeschool in Dronten. Hij is werkzaam als Intern Accountmanager Food & Agri Flexpool bij Rabobank Oss Bernheze ĂŠn in maatschap bij zijn ouders op het melkveebedrijf. Hij werd in 2014 in het bestuur van ZLTO Boekel-Venhorst gekozen. Na een jaar meegedraaid te hebben binnen het bestuur mag hij zich nu volledig richten op de voorzitterstaken. Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd afscheid genomen van Gerard Nabuurs, hij kwam in 2002 in het bestuur van ZLTO. Hij was 13 jaar bestuurslid waarvan de laatste 5 jaren als voorzitter. Naast zijn grote inzet op de portefeuille water heeft hij ook altijd de samenwerking opgezocht met andere verenigingen in het Boekelse. Hij staat bekend om zijn sociale betrokkenheid die verder reikt dan de leden van ZLTO. Tevens werd er afscheid genomen van Geert-Jan v.Veen, bestuurslid sinds 2006. Hij heeft zich ingezet op het gebied van Ruimtelijke Ordening. Het Log-gebied, het Geurbeleid en Randweg waren moeilijke en tijdrovende dossiers waaraan hij heeft bijgedragen. Een belangenbehartiger die vastberaden en vasthoudend is en met de nodige feitenkennis zijn portefeuille mocht beheren.

Ook werd afscheid genomen van Antoon Vermeer die nog 5 jaar, na zijn afscheid als voorzitter, de portefeuille water heeft ondersteund bij projecten als GGOR de Leijgraaf en het Waterbeheerplan. Gerard, Geert-Jan en Antoon, een drievoudig DANK JE WEL voor jullie inzet en voor Rick heel veel succes bij deze nieuwe uitdaging!

Onderonsje Boekel

Tips en fit terwijl je zit in Onderonsje Boekel Bewegen is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Maar veel mensen worden minder mobiel naarmate hun leeftijd vordert. Maar zelfs als lopen niet meer lukt, is het mogelijk om aan je conditie te werken. Zittend kun je nog talloze oefeningen doen om fit te blijven. Op woensdag 18 maart van 14.00 tot 15.00 uur vertelt Thea v.d. Ven in ouderenhome Boszicht tijdens het Onderonsje in Boekel wat voor oefeningen mensen zoal kunnen doen. Thea heeft talloze tips verzameld die het leven gemakkelijker maken als de mobiliteit afneemt. Die tips deelt ze graag met de bezoekers van het Onderonsje. Dat is gratis toegankelijk, alleen de consumpties moeten de bezoekers zelf betalen.

Koffie-met-thema in Venhorst

Koffie-met-thema in Venhorst over zelf gekozen onderwerpen Zoals op elke laatste vrijdag van de maand

is er ook op vrijdag 27 maart van 10.00 tot 11.00 uur in De Mennehof in Venhorst een koffie-met-themaochtend. De bezoekers kunnen deze keer met elkaar praten over zelf gekozen onderwerpen. De oorlog in OekraĂŻne en de spanningen in het Midden-Oosten kunnen op tafel komen. Maar evengoed kan het over veel plezieriger onderwerpen gaan. Nieuws uit de media kan besproken worden, maar ook gebeurtenissen in de eigen kring kunnen aanleiding zijn voor een goed gesprek. De koffie-met-thema-ochtenden zijn een initiatief van de Stichting Steunpunt Mennehof. De leiding is in handen van twee vrijwilligers die als gastheer optreden en de gesprekken in goede banen leiden als dat nodig is. De toegang is gratis.

KPJ Zeskamp

KPJ Venhorst organiseert weer haar jaarlijkse zeskamp. Net zoals andere jaren is dit weer in het Pinksterweekend. Speciaal aan deze editie is dat KPJ Venhorst 70 jaar bestaat. Zaterdag 23 mei wordt er gestreden om wie de beste playbackact heeft. Deze avond begint om 19.00 uur. Maandag 25 mei is dan het zeskamp waar de teams gaan strijden om de felbegeerde wisselbeker. Het zeskamp begint om 10.00 uur. Na afloop zal het nog een gezellig feestje worden met discotheek Fantasy. Alle evenementen zullen plaatsvinden op het evenemententerrein aan de Voskuilenweg in Venhorst.

18, 19, 20 & 21 augustus Joepiedagen 2015

Vrijwilligers gezocht!! Op zaterdag 21 maart organiseert NL Doet van het oranjefonds een vrijwilligersdag. Wij van stichting Joepie! hebben ons ook aangemeld. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons op deze dag willen helpen met o.a. het herstellen van de spelmaterialen, schilderen en diverse hand en span diensten. Ben jij diegene die ons wil helpen kijk dan op www.nldoet.nl of stuur even een emailtje naar zutphen.boekel@gmail.com en meld je aan voor deze dag. Alvast bedankt en wellicht tot 21 maart. Werkgroep Joepie! Kindervakantieweek Boekel


Open Dag DE PEREKKER Zondag 15 maart, houtskool tekenkunstenaar op De Perekker in Boekel. Tijdens de open dag in maart komt Hein Aldenhoven uit Beers met zijn tekenwerk in natuurcentrum De Perekker. Hein is een veelzijdig kunstenaar en tekent en schildert vanaf zijn vroegste jeugd. Hij heeft geen enkele opleiding gevolgd op tekengebied. De verfijnde techniek die hij gebruikt heeft hij zichzelf meester gemaakt. Zijn tekeningen zijn gemaakt van houtskool en conte-potloden. Ze zijn met een verbluffende beheersing van de techniek gemaakt. Zodanig zelfs dat het vaak moeite kost de toeschouwers ervan te overtuigen dat het geen sfeervolle foto's zijn, maar tekeningen. Zijn tekenwerk, waarin hij de perfectie wil nastreven, kan tot een vorm van ‘Realistic Art’ gerekend worden, waarbij de onderwerpen tot in de kleinste details zijn weer-

gegeven. Hij tekent met oneindig veel geduld en werkt gemiddeld 3 à 4 maanden aan een tekening. Bij de keuze van zijn onderwerpen is naast de natuur, de mens een grote inspiratiebron. Vaak markante persoonlijkheden maar ook hoe het vroegere boerenleven eruit zag. Hij heeft de afgelopen decennia al vele malen mogen exposeren. Tijdens de expositie geeft Hein tekenworkshops. U kunt vrij binnenlopen tussen 11.00 en 16.00 uur en koffie/thee is verkrijgbaar. Adres: Mezenlaan 22 in Boekel. www.stichtingdneik.nl

Rondleiding/presentatie bij Vanboxtel in control of logistics, Boekel. Datum: 17 maart 2015. Aanvang: 19.30 uur Waar: Vanboxtel in control of logistics, De Vlonder 58, Boekel. Voor wie: Alle leden en hun partner en introducés. Kosten: Leden gratis, niet leden € 5,00 We gaan een kijkje nemen achter de schermen bij Vanboxtel in control of logistics. Vanboxtel is een familiebedrijf, dat met 160 medewerkers sinds 1989 actief is in de automatisering van met name logistieke processen. Deze avond krijgen we een presentatie en een rondleiding door het bedrijf. We worden ontvangen op De Vlonder in Boekel met een lekker kopje koffie met wat lekkers. De nieuwbouw biedt de mogelijkheid om de innovatieve technieken en processen te demonstreren. Het belooft een heel interessante avond te

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

worden. Je kunt je hiervoor opgeven vóór 10 maart bij Maria, tel. 0492-322623 of via e-mail: info@vrouwen-actief.nl Graag tot ziens. Met vriendelijke groet, VrouwenActief

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 17 maart wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutel-bloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

THE

BASEMENT

Jeugdsoos Boekel

Disco avond met dj Bjorn Nabuurs en Johnny de Mol! Zaterdag 4 april is er van 19.30 - 21.30 uur een disco avond in The Basement met DJ Bjorn Nabuurs. De opbrengst van deze avond komt geheel ten goede voor De wens van Bjorn. Bjorn zal de hele avond verzoekjes draaien, voor 1 euro kun je een verzoekje aanvragen. Johnny de Mol had er graag bij willen zijn, maar kreeg het vanwege zijn drukke werkagenda niet ingepland. Wel heeft Johnny een videoboodschap gemaakt, speciaal voor Bjorn. Deze boodschap zal de hele avond te zien zijn. Dus kom op jongens en meiden vanaf groep 7 t/m 15 jaar, deze avond gaan we met zijn allen uit ons dak met en voor Bjorn. Entree : € 1.00 Frisdrank en snoep: € 1.00Heeft het waterschap nog nut?

OPINIE – Erik Geene 26 januari 2015 Op 18 maart as. zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen. Vreemd genoeg doen niet alle grote landelijke partijen mee aan de waterschapsverkiezingen. Er zijn namelijk partijen, waaronder D66, die vinden dat de waterschappen afgeschaft kunnen worden. Volgens hen is het waterschap een overbodige bestuurslaag die alleen maar veel geld kost. Veilig, voldoende en schoon Waterschappen bestaan reeds meer dan 700 jaar en zijn gevormd door slimme

boeren die door hadden dat je de strijd tegen het water niet alleen kunt winnen, de strijd tegen het water moet je samen doen. Intussen zijn na honderden fusies grote waterschappen ontstaan die niet alleen de afvoer van het water regelen maar ook zorg dragen voor het schoonmaken van ons rioolwater. Eigen belastingstelsel In onze buurlanden Engeland en Duitsland zijn recent nog grote overstromingen geweest met miljarden euro’s schade. Zowel in Duitsland als Engeland bleek dat veroorzaakt te zijn door achterstallig onderhoud aan dijken en uitgestelde baggerwerkzaamheden. Om dat te voorkomen zijn in Nederland waterschappen opgericht. Om de veiligheid voor water ook in tijden van slechte conjunctuur te garanderen mogen zij zelf belastingen heffen en innen. Inmiddels is duidelijk dat het afschaffen van deze bestuurslaag geen financieel voordeel oplevert. In het buitenland wordt de discussie daarover niet begrepen. Daar nemen ze ons stelsel als voorbeeld. Bewustwording Uit recent onderzoek bleek dat veel mensen niet beseffen dat zij onder de zeespiegel leven. Ook buiten die gebieden zijn mensen zich niet bewust van de risico’s van hoog water. Door wel te gaan stemmen maakt u duidelijk dat de waterschappen er nog steeds toe doen. Erik Geene - lid van het algemeen bestuur Waterschap Aa en Maas

Budget starterslening op

Als het aan het college van B en W ligt wordt er weer een nieuw budget van € 100.000,beschikbaar gesteld om startersleningen te kunnen verstrekken. Met een starterslening kan een woningzoekende een hypotheek financieel aantrekkelijk aanvullen. Over een starterslening hoeft de eerste drie jaar geen rente te worden betaald. Daarna geldt er een marktconform rentetarief. Door het verstrekken van deze leningen hoopt de gemeente de doorstroming op de lokale woningmarkt te stimuleren en op positieve effecten voor de bouwsector en werkgelegenheid. Voorwaarde is dan wel dat de grond of de nieuwbouwwoning waarvoor de lening bedoeld is gekocht is van de gemeente. Op deze manier hoopt de gemeente het risico wat er gelopen wordt beheersbaar te maken. Omdat de provincie per 1 november is gestopt met haar bijdrage en de rijksoverheid binnenkort gaat stoppen zullen nieuwe aanvragen voortaan volledig opgehoest moeten worden door de gemeente. In 2013 werd ook al een ton beschikbaar gesteld. Daarvan konden toen nog veertien startersleningen worden verstrekt en zijn er nog twee in behandeling. Omdat het Rijk en de provincie niet meer meebetalen zullen er nu met hetzelfde bedrag maar maximaal 5 leningen van 20.000 euro mogelijk zijn. Door toch de mogelijkheid van startersleningen te blijven bieden hoopt de gemeente jongeren die tussen de wal en het schip dreigen te vallen toch aan woonruimte te kunnen helpen. Ze kunnen vaak niet genoeg lenen bij een bank en komen ook niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Wethouder Ted van de Loo sluit dan ook niet uit dat hij, als ‘de pot’ weer leeg is, opnieuw zal vragen om geld beschikbaar te stellen. In de raadsvergadering van 2 april beslist de gemeenteraad over het al dan niet doorgaan van dit voorstel.

Body-Well houdt Open Dag

Actief werken aan je gewicht en fitheid. In een studio. Aangepast op jouw doelen. En onder professionele begeleiding. Dat is het concept van Body-Well. Om iedereen eens kennis te laten maken met de studio en het effectieve 4-stappen plan om af te vallen, houdt zij een open dag op zaterdag 14 maart, van 10.00 tot 16.00 uur. De studio aan de Bussele 16 in Erp bestaat al vier jaar en heeft een grote klantenkring in de regio rondom Erp. “Klanten zijn met name enthousiast over de combinatie die ze hier vinden”, vertellen eigenaressen Marga Pepers en Hanny v.d.Broek: “Het is heel persoonlijk en vriendelijk, maar wel degelijk ook hard werken.” Klanten zijn met name vrouwen vanaf een jaar of dertig. Vrouwen die af willen van hun overtollige kilo’s die er ‘stiekem’ aan zijn gekomen; en vrouwen die met overgewicht kampen en via de combinatie van beweging en voedingsadvies heel gericht af willen vallen. Het programma bestaat uit 4 stappen: er vindt een figuuranalyse plaats, waarbij te behalen doelen worden bepaald, je krijgt voedingsadvies, doet oefeningen in een warmtecabine die op jouw persoonlijke doelen zijn afgestemd en sluit iedere training af met een kwartiertje relaxen in een ozoncabine. “Wil je weten wat het precies inhoudt, kom dan eens kijken op zaterdag 14 maart.”

Beach Soccer Event

De carnaval is nog maar net voorbij en C.V. de Vliegenmeppers is alweer volop bezig met het volgende evenement, en wel het 2de Beach Soccer Event. Na een succesvol verlopen editie van afgelopen jaar gaan we het dit jaar organiseren op 30 en 31 mei op het St. Agathaplein dus benader je teammaten, collega’s, buurtgenoten of familie om deel te nemen aan dit 2 daags spektakel. Op zaterdagochtend beginnen we met de jeugd van 11 t/m 15 jaar (iedereen mag meedoen). a Wacht niet te lang met inschrijven om teleurstelling te voorkomen. Inschrijven o.v.v. je teamnaam is mogelijk via beacheventboekel@gmail.com.


Een eigen (t)huis in Venhorst Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel zet zich in voor de leefbaarheid. Het behouden van de jeugd in de dorpskernen is hierbij erg belangrijk. Samen met de gemeente Boekel, Rabobank en PeelrandWonen, organiseren wij een avond waar je vragen kunt stellen en je wensen over wonen of bouwen in Venhorst, kenbaar kunt maken. Op deze avond is iedereen welkom die nu of in de nabije toekomst in Venhorst een eigen huis wil huren, kopen en/of bouwen. Diverse plannen zullen door de gemeente inzichtelijk gemaakt worden. Het wordt een interactieve bijeenkomst waarbij jij centraal staat. Wil je een eigen (t)huis? Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel bouwt hier aan mee. We ontmoeten je graag op 16 maart om 19.30 uur (zaal open) start bijeenkomst 20.00 uur bij Plein 31 te Venhorst. Iedereen is welkom!! Meld je aan via info@gemeenschapsbelang.nl. Info: Bart v.d.Hoogen tel: 0492 352214. Tevens maken we van de gelegenheid gebruik onze volgende achterbanbijeenkomst te vermelden. De achterban van het gemeenschapsbelang is op dinsdag 17 maart in de Horst, aanvang 20.00. Ook hier ontmoeten wij U graag.

Boekel-Venhorst

Achterbanvergadering Buitengebied Boekel blijft in ontwikkeling De toekomst van het buitengebied van Boekel stond de afgelopen weken volop in de belangstelling. Hoe moet planmatig deze ruimte worden ingedeeld, zodat boeren en burgers in de toekomst in harmonie naast elkaar kunnen wonen, werken en recreëren? Door aanname van Notitie Bestemmingsplan Buitengebied en Notitie Naar een verantwoorde veehouderij, zijn de kaders uitgezet, waarin ondernemingen zich in het buitengebied kunnen ontwikkelen en vestigen. Het buitengebied is niet alleen voor agrariërs, maar moet volgens het

CDA wel volop kansen bieden voor passende initiatieven. Boeren moeten bij hun bedrijfsuitoefening rekening houden met hun omgeving, door een palet van regelgeving op landelijk, provinciaal en ook lokaal opgelegd, ter borging van gezondheid en leefmilieu. In Boekel hebben we de kaders opnieuw uitgezet. Absurde grootschalige mestverwerking zal geen plaats vinden in onze gemeente. Het CDA is echter van mening dat je vernieuwende technieken niet moet uitsluiten en door te strakke regelgeving dat zelfs onmogelijk maken. Ook heeft het CDA tijd gevraagd om de beperking op aanwezige “latente ruimten” voor agrariërs, nog eens opnieuw de bekijken en deze niet op voorhand te schrappen. Nieuwe initiatieven en bedrijfsontwikkelingen moeten de tijd en ruimte krijgen. Veiligheid van burgers goed regelen Tijdens de Commissie Algemene Zaken is de aandacht gericht op de Veligheidsregio NO-Brabant, waarin de rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweerzorg

zijn samengebracht. Voor het CDA zijn dit zeer actuele aandachtsgebieden, welke goed geregeld moeten zijn voor de burgers van Boekel. In de Commissie Grondgebiedzaken is de combinatie Startersleningen en Rapportage Grondbedrijf een gelegenheid om de positieve ontwikkelingen in woningbouw verder te stimuleren. Tijdens de commissie Bewonerzaken staat de focus natuurlijk op Zorg en Gezondheid. Maar ook de Leerplicht en het Collectief Kleinschalig Vervoer komen aan de orde. CDA Achterbanvergadering Wilt u meepraten over bovenstaande ontwikkelingen in onze gemeente en wat dit betekent voor u als inwoner van Huize Padua, Venhorst of Boekel? Tijdens onze achterbanvergaderingen kunt u uw stem laten horen. U bent daarom van harte welkom. Maandag 16 maart 2015, Nia Domo 20.00 uur. CDA Boekel-Venhorst

Zomermarkt Huize Padua

Kraam reserveren voor zomermarkt Huize Padua Op zondag 7 juni 2015 vindt de zomermarkt plaats op Huize Padua. Van 10.00 uur tot 16.00 uur staan er ruim 130 kramen en 60 grondplaatsen met tweedehands spullen, plantjes en originele zelfgemaakte artikelen opgesteld op het sfeervolle terrein van Huize Padua. Voor de kinderen zijn er diverse kermisattracties, er is veel live muziek, verschillende oude ambachten, gezellige terrasjes en natuurlijk volop lekker eten. Wilt u een kraam huren of een grondplaats reserveren voor deze markt …… dat is alléén mogelijk via onze website www.ggzoostbrabant.nl/zomermarktHP vanaf vrijdag 6 maart 18.00 uur tot vrijdag 27 maart 18.00 uur. Het is dus niet mogelijk om telefonisch of via de mail te reserveren! Kosten voor een kraam bedragen € 22,50 en voor een grondplaats betaalt u € 12,50. U kunt maximaal 1 kraam of 1 grondplaats reserveren en wij vragen € 10 borg. Deze borg krijgt u na afloop van de markt terug.


Museum de Kluis heropent

Na een feestelijke bijeenkomst op 5 maart in Brouwershof, opent Museum de Kluis weer de deuren voor bezoekers. In aanwezigheid van o.a. het bestuur van GGZ, het college van BW van Boekel, afvaardigingen van de heemkundekring Gemert en

Boekel en vele andere genodigden, gaven Lidwien Verstraaten-Jansen, beheerder van het Museum en Hans Weijmans, voorzitter van de bestuurscommissie, een overzicht van de werkzaamheden en de herinrichting van het museum. Burgemeester P.Bos maakte van de gelegenheid gebruik om Oscar Dekker, voorzitter van het GGZ bestuur, het nieuwe boek over Boekel te overhandigen. Huize Padua en de Kluis

krijgen een grote plaats in dit boek. Ook de schrijvers Ton Thelen en Lauran Toorians waren aanwezig. Ad Otten deed, op zijn eigen hele ludieke manier, een mysterie uit de doeken over de Kluis en de broeders. Het museum sloot een ½ jaar voor onderhoud. Binnen en buiten werd geschilderd, er kwam nieuwe verlichting, een andere vloer en een wand met vitrines, teksten en touch screen. De ontwerpen werden gemaakt door de Firma Rever en Maartje van Laarhoven, museologe. De officiële opening werd verricht door Mart Witlox, binnen zong het koor van Huize Padua: “Krek zo as ’t guh” in pij en toog de sterren van de hemel. De vele gasten waren enthousiast over het zich zelf vertellende museum. Vanaf nu is het museum weer geopend op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur en op de laatste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen kunnen buiten deze tijd een afspraak maken: tel. 0492 846173 of via de mail: kluis@ggzoostbrabant.nl of l.verstraatenjansen@chello.nlHet inleveren van oude geneesmiddelen, spuiten en naalden in de apotheek: • kan alleen als de doosjes of andere omverpakkingen verwijderd zijn. Dus alleen losse strips, tubes enz. • dit alles dient te zitten in een doorzichtig plastic zak • spuiten en naalden alleen in een speciaal daarvoor bestemde naaldencontainer. Verkrijgbaar in de apotheek Als aan bovenstaande voorwaarden niet is voldaan worden de oude geneesmiddelen, spuiten en naalden niet ingenomen. Oude geneesmiddelen Het is belangrijk dat u van tijd tot tijd eens kritisch kijkt naar uw voorraad medicijnen. Deze kunnen namelijk bederven. Let daarom op de houdbaarheidsdatum die op de verpakking of het etiket staat. Als u twijfelt over de houdbaarheid van een geneesmiddel, neem dan gerust contact met ons op. Ook medicijnen die u op voorschrift van de dokter heeft gekregen, en niet heeft opgemaakt kunt u het beste inleveren. Het is niet verstandig om deze op een later tijdstip op eigen initiatief te gaan gebruiken. Als de medicijnen niet meer bruikbaar zijn, gooi ze dan niet in de vuilnisbak. Dit is niet goed voor het milieu, en kan gevaarlijk zijn voor kinderen wanneer ze op straat belanden. Medicijnen zijn schadelijk voor het milieu, spoel ze dus ook niet door het toilet. Geef ze af bij de gemeentewerf, of lever ze in bij de apotheek. Op deze manier worden ze op een verantwoorde wijze vernietigd. Let u daarbij wel op het volgende: vloeistoffen zoals aceton, alcohol en wasbenzine, kwikthermometers en batterijen kunt u NIET bij de apotheek inleveren. Privacy Lever de oude medicijnen in zonder verpakking. Dus losse strips, tubes enz. Etiketten die op tubes of potjes blijven zitten worden niet door de apotheek verwijderd. Indien u dit bezwaarlijk vindt dient u deze etiketten zelf te verwijderen alvorens u de oude medicijnen inlevert in de apotheek. U bent zelf verantwoordelijk voor uw privacy. Tevens willen wij nog eens benadrukken dat ongebruikte medicijnen onder geen enkele voorwaarde door de apotheek opnieuw in de handel mogen worden gebracht. Geneesmiddeldonaties van oude en ongebruikte medicijnen aan derde wereldlanden zijn tegenwoordig wettelijk verboden.

Spuiten en naalden Spuiten en naalden kunnen alleen ingeleverd worden in speciale naalden containertjes. Deze zijn gratis verkrijgbaar in de Alphega-apotheek Boekel indien u spuiten en naalden af neemt van de apotheek. De spuiten en naalden kunnen uitsluitend worden ingeleverd als ze in dit containertje zijn verpakt. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden vraag ons gerust om advies, we zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen.

boekel-Venhorst Gedeputeerde Pauli bezoekt gemeente Boekel Gedeputeerde van Economische Zaken en Bestuur en VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen Bert Pauli bezoekt op 12 maart de gemeente Boekel. Pauli wordt om 18:15 uur welkom geheten door Walter Manders, fractievoorzitter van de VVD Boekel en kandidaat voor de Provinciale Staten. Na een korte introductie door Bert Wezenberg bezoekt het gezelschap de VAB-locatie van Henri Wijdeven. Zijn vrijgekomen agrarische

bebouwing is op zeer duurzame wijze omgezet in een paardenbedrijf. Na de rondleiding door het bedrijf en de daarbij horende toelichting van Wijdeven wordt de dag informeel afgesloten.

Ingezonden Brief

HEERLIJK, dat geluid, van het gezang van de strijdende motoren op het circuit Bezuidenhout, dat via de bossen, over de velden naar mij toe wordt gedragen. DAN WEET IK, DAT IK THUIS BEN!! Vr. groett, A. Kuipers-Bouw

TONEELVERENING

Open Doek

Toneelverening Open Doek speelt dit jaar een stuk dat zich afspeelt in een verzorgingshuis. Een avond waar u heerlijk kunt genieten. Reserveer nu de kaarten voor vrijdag 13 maart of zaterdag 14 maart 2015 bij: Ingrid Logtens 0492-322307 of Agnes Vogels erikenagnes3@gmail.com 0620383752. Entreekaarten zijn € 8,50 inclusief consumptie.

Jeugdnatuurwacht de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Het paddenscherm staat er. Hoeveel padden zouden er dit jaar overgezet kunnen worden? Graag even laten weten wanneer je deze dieren hebt overgezet en hoeveel stuks. Zaterdag 14 maart gaan we naar groenteteler Renee Tielemans. Daar gaan we op bezoek en bekijken wat er nu geteeld wordt. Ook krijgen we uitleg over de manier waarop dat tegenwoordig gebeurd. Om 15.00 uur wordt je verwacht op de Neerbroek 23a. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert


Vanaf 6 maart 2015 bent u weer welkom om te genieten van ons ambachtelijk bereid Italiaans ijs (1,10/bolletje), chocolade en leuke betaalbare cadeaus! Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 14.00-20.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00-20.00 uur. de Boekelse Verleiding


Gerard en Will Coppens uit Venhorst Lente wandeling op weg naar AlpeD’HuZes. De zon lokt, de eerste lammetjes dartelen

Op 3 en 4 juni is de Alpe d’huez weer de berg van de Nederlanders. Er zullen weer duizenden landgenoten de berg bevolken. En allemaal komen ze met hetzelfde doel: Geld bij elkaar brengen voor het KWF. Dit doen ze door te fietsen of te lopen. En niet te vergeten al die vrijwilligers die zich voor 100% inzetten om alles in goede banen te leiden. Tijdens deze week is de saamhorigheid heel groot. Dat is niet vreemd; iedereen die hier deze week is kent wel iemand die met de vreselijke ziekte kanker te maken heeft of heeft gehad, of zelf het gevecht levert of heeft geleverd om deze ziekte te overwinnen. Ook wij, Gerard en Will hebben het in onze nabijheid meegemaakt. En dat is zo heftig. Je staat machteloos, je wilt helpen en je kunt het niet. Maar wat wij wel kunnen is proberen geld op te halen zodat deze ziekte tenminste chronisch wordt. Want iedereen heeft recht op een morgen.

Ook voor het verzorgen van uw print- en kopieerwerk zoals programmboekjes, flyers, misboekjes etc. staat Boekeldruk voor u klaar. Zowel op A4- als op A3-formaat, in zwart-wit of kleur, enkel- of dubbelzijdig, van 60 grams tot 300 grams. Oplage vanaf 1 exemplaar, maar natuurlijk zijn grotere aantallen ook geen probleem.

Daarom gaan wij in juni naar Frankrijk. Op 3 juni fietst en loopt Will de berg op. Op 4 juni wil Gerard voor de derde keer 6x omhoog fietsen. Wij dragen deze dagen het fietsshirt van AlpeD’HuZes. Op dit shirt worden namen gedrukt van mensen die met deze ziekte te maken hebben of hebben gehad. U kunt ook een naam op ons shirt laten zetten dmv sponsoring. U betaalt 10 euro voor een naam en deze naam dragen wij mee naar boven. Wilt u ons steunen ga dan naar www.opgevenisgeenoptie.nl. Hier kunt u ons op naam zoeken en doneren. Moeilijk? Neem dan contact met ons op en wij helpen u hiermee. Mail naar willcoppens@hotmail of bel 0652140441. Alvast onze hartelijke dank. Gerard en Will Coppens

in de wei en vrolijke bloemetjes zijn weer zichtbaar. Tijd om naar buiten te gaan! Ga je mee? Lifecoach Marielle van der Burgt wandelt zondagochtend 22 maart in Natuurpark de Maashorst in Uden. Het is een wandeling van ongeveer 3,5 km in een rustig tempo. Bewust genieten van het voorjaar, tot jezelf komen, de zondag fit en vitaal beginnen. We starten om 9.00 uur, nemen de tijd voor een midfulness-oefening, een deel lopen we in stilte en na afloop drinken we nog wat in het Natuurcentrum. Kosten € 5,-. Aanmelden kan via marielle@elkedageendansje.nl.

VERKIEZINGSKOORTS BIJ

“Dorpsgenot”

Uw werk kan direct gebruiksklaar geleverd worden. Zo kan er gekozen worden voor afwerking tot een boekje ingebonden worden middels plastic inbindringen of wire-o-binding. En voor een langere levensduur kan het print- of kopieerwerk na afloop geplastificeerd of gelamineerd worden.

Toneelvereniging Dorpsgenot speelt op woensdag 25, zaterdag 28 en zondag 29 maart in Partycentrum Nia Domo de komedie “Van je familie moet je het hebben” van Carl Slotboom. Hoofdpersoon is Peter van Engelen, een vooraanstaand politicus van onbesproken gedrag, die op het punt staat partijleider te worden. Vlak voor de verkiezingen breekt de hel los…. Allereerst komt onverwachts zijn, erg opdringerige, schoonmoeder logeren. Zijn beste vriend verdenkt hem van een verhouding met de beste vriendin van zijn vrouw en als klap op de vuurpijl duikt er plotseling een onbekende zoon op uit een vroegere relatie. En hij komt niet alleen……! Als de vriendin van zijn vrouw ook nog begint met verdachtmakingen, wordt het hem allemaal te machtig. Zijn politieke carrière hangt nu wel aan een héél dun draadje. Een bijzonder hilarisch en doldwaze komedie met verrassende wendingen, maar zeker ook een erg actueel toneelstuk. Toegangsprijs = € 5,-- in de voorverkoop en € 6,50 aan de zaal. Aanvang alle avonden om 20.00 uur. Kaartverkoop: Frank Tielemans, Donkstraat 13, tel: 323775, 06-23282030 (na 18.00 uur), e-mail: frank.tielemans@hotmail.com of bij Jos Biemans, Burg. Schafratstraat 14, tel: 323488, 06-30252823, email: j.biemans15@gmail.com Graag tot ziens op één van onze avonden!


Sport Uitslag 5 maart 2015. A-lijn 1 Dames v. Dinteren-v.Geffen 62,50% 2 Heren J en Th v.d.Ven 59,17% 3/4 Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 57,29% 3/4 Heren v.Duijnhoven-Verbakel 57,29% 5 Dames Verbakel-Vijge 56,60% 6 Mw. de Koning-Hr.Verbakel 52,08% 7 Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 51,04% 8 Dames Biemans-v.d.Elzen 50,00%

Berichten

B-lijn. 1 Hr. en Mw.Verlangen 63,33% 2 Dames Altena-Ruesink 61,67% 3 Dames v.d.Heijden-Onclin 60,00% 4 Hr. en Mw.v.d.Burgt 56,25% 5 Hr. en Mw.v.Schadewijk 55,42% 6 Dames v.Berlo-v.Dooren 53,33% 7 Mw.Polman-Hr. de Groot 50,83% C-lijn 1 Dames Kremers-v.Lieshout 60,42% 59,17% 2 Hr. en Mw.Verhoeven 3 Dames Peters-de Winter 56,67% 4 Mw.v.d.Elzen-Hr.v.d.Goor 56,25% 5 Hr. en Mw.Meulepas 54,17% 6 Mw. Swarts-Hr.Derks 52,92% 7 Dames Koster-Verbeek 51,67% Voor in formatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

ANGO PRIJSKAARTEN 4 maart

RIKKEN 1. Andre v Bergen 2. Wim vd Broek 3. Tiny Vesters JOKEREN 1.Erna Verstegen 2.Marietje vd Elzen 3.Anneke vd Cruijsen

Advertentienr. 2015.08.002

Kenmerken Energielabel Doelgroep

Kenmerken

Huurprijs Beschikbaar Overige

45 pnt. 25 pnt. 11 pnt.

Wit-Gele Kruispad 1 + Carport 1, Boekel

Grootveld 53, Boekel Advertentienr. 2015.08.001

Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder

65 pnt. 13 pnt. 11 pnt.

Eengezinswoning C 2 personen of 2 personen met 1 kind of 1 persoon met 1 kind 24,97 m2 8,44 m2 10,00 m2 6,47 m2 4,43 m2 4,27 m2 5,15 m2 met vlizotrap 9,75 m2 € 652,06 + € 0,91 servicekosten begin april 2015 Bij gescheiden gezinnen vragen wij de officiële documenten van de omgangsregeling

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging Huurprijs Beschikbaar Overige

Seniorenwoning, etagewoning begane grond incl. carport nr 1 C 1 á 2 personen vanaf 55 jaar 24,16 m2 13,70 m2 4,48 m2 2,49 m2 5,99 m2 € 510,93 inclusief carport + € 8,24 servicekosten begin april 2015 kader op foto is desbetreffende woning.

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.911,-2 U dient het IBRI-D of -E of -F of -V formulier van 2013 van u en uw eventuele partner in te leveren. Zodra het IBRI van 2014 beschikbaar is dient u deze in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IBRI formulier(en) als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 15 maart 2015

Reactiebon Naam: .........................................................................................................................Voorletters: ................................................. Adres: ............................................................................................................................................................................................... Postcode: ....................................................................................................................Plaats: .......................................................... Geboortedatum:.............................................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ............................................................................................................................................................................. Aantal personen: ............................................................................................................................................................................. Telefoon:.......................................................................................................................................................................................... E-mail: .............................................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Grootveld 53, Boekel O Wit-Gele Kruispad 1 + Carport 1, Boekel Uiterste inleverdatum: 15 maart 2015


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 8 maart: Vet. Venhorst - Erp 1-3 Venhorst 1 - Avanti ‘31 1 2-0 Vianen Vooruit 2 - Venhorst 2 1-4 Venhorst 3 - Mierlo-Hout 4 0-2 Venhorst 4 - Volkel 6 2-5 Venhorst 5 - Boerdonk 4 2-3 Dames Heeswijk 1 - Venhorst 1 1-0 Dames Hapse Boys 1- Venhorst 2 2-1 Programma 14 maart: Vet. Handel - VenhorstV 17.00 u Programma 15 maart: Juliana Mill 3 - Venhorst 2 12.00 u Venhorst 3 - Fiducia 2 11.00 u Dames Achates 1 - Venhorst 2 10.00 u Venhorst 1 - Avanti 1 2-0 Venhorst doet het na de winterstop best wel goed met overwinningen tegen Volkel en Boekel Sport. Vandaag volgde een nieuwe wedstrijd tegen het hoog geplaatste Avanti, dat -net als Venhorst- goed uit de winter was gekomen. De eerste helft ging redelijk gelijk op, maar Venhorst schiep zich wel de beste kansen. Zo kreeg Luuk v.d.Boogaard een goede kopkans, maar hij vergat de bal te raken, waarna Sam v.Lieshout op de doelman schoot. Vijf minuten later snelde Thijs v.Sleeuwen tussen 2 Schijndelse verdedigers door en schoot beheerst de 1-0 binnen. Beide teams kregen hierna wel enkele mogelijkheden, soms zelfs goede, bijvoorbeeld voor weer Thijs v.Sleeuwen, maar mede dankzij de keepers werd er niet meer gescoord. Tot de 44e minuut dan toen na een scherpe aanval de bal bij Tom v.d.Boogaard kwam, die fraai aflegde naar Thijs v.Sleeuwen, die beheerst de 2-0 binnen tikte. De tweede helft was van minder ni-

Berichten

veau, maar de Venhorstse strijdlust hield Avanti van goede kansen af. In de 64e minuut kreeg Luuk v.d.Boogaard zijn 2e gele kaart, dus rood, en dat deed vooral de Venhorstse toeschouwers geen goed. Een paar wisselingen en na 10 minuten ook een Schijndelse rode kaart leverden Venhorst weer wat meer controle op, al kwam het zelf niet meer tot uitgespeelde kansen. En wanneer het nodig was stond keeper Luc Peters natuurlijk weer zijn mannetje, zoals o.a. in de 73e minuut, toen hij een gevaarlijke kopbal over de lat tikte. En de Venhorstse invallers lieten zien dat we op hen kunnen rekenen wanneer het nodig is. In blessuretijd eindigde een Avanti-vrije trap nog op de paal, maar gescoord werd er niet meer. Al met al een geweldige reeks van Venhorst dat in de laatste 3 wedstrijden 9 punten pakte. Volgende week een vrij weekend en dan uit tegen Avesteyn. We hopen dan met de steun van onze trouwe supporters weer een goed resultaat te behalen. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 7 maart Venhorst A1 - ASV ‘33 A1 2-2 TOP B2 - Venhorst B1 5-0 Venhorst B2 - Mifano B4 1-5 Venhorst C1 - Blauw Geel ‘38 C9 4-3 DVG D1 - Venhorst D1 2-1 Venhorst D2 - Boekel Sport D5G 0-5 FC de Rakt MD1 - Venhorst MD1 2-3 Venhorst E1 - Schijndel E2 5-1 Avanti ‘31 E3G - Venhorst E2 6-5 Erp E6 - Venhorst E3G 4-0 Venhorst F1 - Boekel Sport F1G 1-2 Venhorst F2G - Boekel Sport F3G 1-3 SCMH F1 - Venhorst F3 3-2 HVCH F13 - Venhorst F4G 1-0 Hapse Boys F3M - Venhorst F5G 0-1 Programma zaterdag 14 maart Venhorst A1 - MULO A1 14.30 u Venhorst B1 - UDI ‘19 B3 14.30 u Venhorst B2 - Rhode B4 14.30 u

13.00 u Venhorst C1 - Avanti'31 C3 SC Helmondia D1 - Venhorst D1 vertrek 10.15 u, 11.15 u Venhorst D2 - Blauw Geel ‘38 D411.30 u RKOSV Achates MD1 - Venhorst MD1 vertrek 10.30 u, 11.30 u 09.00 u Venhorst E1 - Gemert E2 Rood Wit ‘62 E3 - Venhorst E2 vertrek 08.00 u, 09.00 u Venhorst F1 - Schijndel F2 09.00 u Venhorst F2G - Sparta ‘25 F2G 10.15 u Schijndel F4 - Venhorst F3 vertrek 08.00 u, 09.00 u Volkel F3 - Venhorst F4G vertrek 08.15 u, 09.00 u Venhorst F5G - Festilent F4G 10.15 u Mini-pupillen 09.30 u

Wieler Toer Club Boekel Molentocht, 8 maart 2015. Afgelopen zondag reden we de Molentocht. En die tocht begon wel heel speciaal, er werd een groepsfoto van de hele club gemaakt bij de Boekelse molen. De hemel was al blauw, er stond een zonnetje en wij gingen allemaal in onze mooie outfits op de foto. Daarna splitsten alle groepen en vertrokken wij richting de tweede molen, die van Volkel. Daarna volgde er nog vele. Denk maar aan Mill, Gassel, Wanroy, ’t Oventje. In Escharen was de koffiepauze. De waard was druk bezig en vergat dat wij wel 2 kopjes koffie hadden gelust. Daarom vertrokken we maar weer om via Escharen, Gassel, Mill, Langenboom, ’t Oventje, Volkel, de Biesthoek richting Boekel te rijden. We moesten wel tempo minderen vanwege een aantal lekke banden. Ger Somers maakte het helemaal fraai, die reed 2 maal lek binnen een kilometer. Vorige week was hij ook al de sigaar. Toen moest hij op het plein zelf zijn bandje wisselen en ook dit keer kreeg hij geen hulp van zijn vaste fietsmaatjes. Wat een tobberd, we hadden er bijna medelijden mee. Om 12.00 uur waren we weer terug op het plein. Alle 43 deelnemers hadden genoten van de tocht. Volgende week rijdt de A-groep de Maasvalleitocht, de B-groep rijdt de St. Oedenrodetocht en de C-groep rijdt de Maastocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.


Sport Rutger van Herpenruiters

Nk Ermelo 2015! Wendy v.Diessen was met haar Evanel’s Blackie afgevaardigd naar de Nederlandse kampioenschappen te Ermelo. Na een fantastische seizoen in de ZZ-Licht werd Wendy met haar Painted Black zoon 4e van Nederland met 65.52% en met haar Kur op muziek scoorde ze zelfs 70.33%! Fantastisch resultaat! Ook de kleinsten van onze club zijn op pad geweest, naar een Bixie wedstrijd in Haps. Dit is een dag helemaal gericht op de echte beginnertjes die nog geen “echte” wedstrijdjes rijden. Jillis Timmers, Indy v.d.Broek. Han v.Doren en Sophie Rossbender hadden een prachtige dag beleefd en waren supertrots op hun prijsjes! Proficiat en nog heel veel plezier met de ponysport. Dan was Priscilla Faas en haar Casanova nog gestart in de L1 klasse te Heeze. Ze behaalde daar een 4e plaats/198 pnt en een 1e plaats/204 pnt . Ook Mellanie Robben was naar Heeze geweest en wel in de L2 met Figaro R, ze behaalde 2x een 1e plaats met 211/209 punten. Zoals jullie zien sportieve prestaties genoeg, maar stel dat u interesse heeft of u hebt een kind wat super graag wil ponyrijden, kom dan eens kijken bij onze ponyclub of bij de volwassenen. U bent van harte welkom op onze oefenavonden. De paarden oefenen op woensdagavond vanaf 18.30 en onze ponyruiters zitten op de donderdagavond. Voor de allerkleinsten wordt er geoefend op de zaterdagochtenden vanaf 10.00 uur. De koffie is vers gezet!

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Bouwcenter 3 - Heren 4 Meisjes B1 - HCB ‘92 B1 Meisjes B2 - Jupiter '75 B1 HVW C1 - Meisjes C1 Roef D1 - D-jeugd 2 D-jeugd 3 - Tremeg D3 E-jeugd 1 - Lido E1 E-jeugd 2 - RED-RAG/Tachos E1 F-jeugd 2 - DOS ‘80 F2 F-jeugd 1 - Groesbeeks Glorie F2

29-29 34-1 17-10 10-16 6-12 13-14 15-0 10-11 8-17 6-7

Berichten

34-29 Snelwiek 1 - Heren 1 Heren 2 - Taxandria 1 20-34 16-27 Bouwcenter 1 - Dames 1 Bouwcenter 2 - Dames 2 26-17 Heren A1 - Flyers A1 16-29 Avanti A1 - Dames A2 19-17 Programma zaterdag Heren 1 - Swift 2000 1 20.45 u Dames 1 - E.M.M. 1 19.00 u Dames 2 - Apollo 1 19.00 u 10.50 u Jongens C1 - Tremeg C1 Meisjes C1 - Apollo C1 11.50 u D-jeugd 2 - Tremeg D2 10.00 u Tremeg F2 – F-jeugd 2 14.00 u Programma zondag PSV Handbal A1 - Heren A1 13.30 u Dames A2 - DOS ‘80 A1 12.30 u Dames A1 - Apollo A1 13.45 u RAC B1 – Meisjes B2 11.50 u Niobe D1 – D-jeugd 1 09.00 u MBDE/De Sprint D1 – D-jeugd 3 10.00 u handbalshop.nl/Witte Ster E1 - E-jeugd 2 10.00 u The Flyers E1 - E-jeugd 1 12.10 u Groesbeeks Glorie F1 - F-jeugd 1 11.05 u Dames HABO’95 aan kop na uitstekende pot tegen HVW In de eerste helft van de competitie leden de dames van Habo 2 keer een nederlaag, een keer tegen Helios uit Uden en een week later tegen HVW uit Wanroij. Werd vorige week al sportief revanche genomen op de belangrijkste concurrent voor de titel Helios met een fraaie 26-23 overwinning, deze week was HVW aan de beurt om bij Habo over de spreekwoordelijke knie te gaan. Het sterkste punt van HVW ligt zeker op het mentale vlak. Ze geven gewoon nooit op: een niet te onderschatten tegenstander dus. Maar juist op dat mentale vlak heeft ook Habo in de laatste wedstrijden veel gewonnen. Nu de competitie in een beslissende fase gekomen is, is de wedstrijdbeleving er beslist op vooruit gegaan. En omdat in de race naar de titel het doelsaldo plotseling heel belangrijk geworden is, moet er niet alleen gewonnen worden, maar liefst ook nog heel ver. Het duurde even voordat de score geopend werd. Beide teams wilden vooral geen risico lopen in de defensie en opereerden een beetje afwachtend. Maar toen Habo eenmaal de opening gevonden had, was er ook meteen geen houden meer aan. De stand liep soepel op naar 0-4, waarbij met name Inge v.Lankveld het vizier op scherp gezet had. In de volgende 10 minuten wist HVW nog terug te komen tot 3-5, maar als vervolgens Alice v.d.Horst de penalties gaat nemen, wordt het duidelijk dat Habo vandaag het sterkste is. Het was vooral in

de dekking, waar Habo het verschil wist te maken. Onder de sterke regie van Jesse Peters werd de defensie strak georganiseerd; er was voor HVW geen doorkomen aan en als er al iets doorkwam was dat een prooi voor doelvrouw Kim Klokgieter die vandaag andermaal een degelijke prestatie afleverde. De stand liep dan ook snel op. Op een zeker moment was er zelfs een verschil van 10 doelpunten en met de rust stond er 7-15 op het bord. In de tweede helft veranderde het beeld van de wedstrijd niet. Terwijl de breaks maar bleven lopen, werd er achter niets weggegeven. Op een kleine periode na waarin de concentratie even wat minder was en er wat slordigheden inslopen, was Habo vandaag oppermachtig. En toen aan het einde van de wedstrijd Kristel v.Sleeuwen nota bene als invaller ook nog 2 doelpunten meepikte mocht de conclusie zijn dat Habo in uitstekende doen is. Een dik verdiende overwinning met de eindstand 16-27, waarmee ook het doelsaldo een flinke oppepper krijgt. En toen het bericht binnenkwam dat concurrent Helios tegen Someren de punten had laten liggen, kon het op deze prachtige zondag helemaal niet meer stuk. Met nog 4 wedstrijden te gaan staat Habo alleen aan kop. Wie had dat pakweg een maand geleden durven denken? Volgende week komt EMM uit Middelburg naar Boekel. Habo kan uw ondersteuning goed gebruiken. Scores HABO: Inge 12, Alice 5, Linda 5, Iris 2, Kristel 2, Myrne 1.

Prijskaarten BOND van OUDEREN

Prijskaarten 2 maart: RIKKEN 1 Mia Vos 2 Mia v.Berlo 3 Anneke v.Hoof 4 Annie Verwegen 5 Maria v.d.Heuvel 6 Jan v.d.Elzen JOKEREN 1 Leen Emonds 2 Erna Verstegen 3 Pieta v.Eerdt

119 pnt 94 pnt 72 pnt. 43 pnt 32 pnt. 29 pnt.

99 pnt. 66 pnt. 52 pnt


Sport

Berichten

Boekel Sport niet voorbij Avesteyn In de thuiswedstrijd tegen Avesteyn heeft Boekel Sport wederom averij opgelopen. De Boekelnaren kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de bezoekers uit Dinther. Door het puntverlies zakt de ploeg naar de 8e plaats in de 3e Klasse D.

niet. Avesteyn had moeite om aan het voetballen te komen en zocht de oplossingen veelal via de lange bal. Na een half uur stichtten de bezoekers gevaar in het doelgebied van keeper Bart Verhagen. Spits Lars v.Lee kwam net te kort om een voorzet binnen te werken. Enkele minuten later was het Noud v.Stiphout die namens Boekel gevaarlijk was. De spits profiteerdebijna van een slippertje van Tjeu Adank maar keeper Buermans redde stijlvol. In

Voor Boekel Sport was het zaak om een einde te maken aan een reeks van mindere resultaten. De thuisploeg begon voortvarend en kwam na 5 minuten spelen al op voorsprong. De verdedigers van Avesteyn werden verrast door een verre inworp van Lars v.d.Elzen en ook keeper Glenn Buermans greep niet adequaat in. Teun Wiendels reageerde attent en kopte zijn ploeg op voorsprong, 1-0. Het spectaculaire begin kreeg geen vervolg. De wedstrijd kabbele voort en kansen waren schaars. Boekel Sport probeerde het initiatief te nemen maar echt gevaarlijk werd de thuisploeg

de rust moest trainer Ruud Vermeer noodgedwongen wisselen. De geblesseerde Tijn v.Lankvelt keerde in de tweede helft niet meer terug en werd vervangen door Rik Beekmans. In de tweede helft startte Boekel in een formatie met 3 verdedigers. Met de omzetting hoopte de thuisploeg de voorsprong uit te breiden maar het spel was te slordig om Avesteyn in grote problemen te brengen. Halverwege de tweede helft verliet Youri v.d.Steen het veld voor Sten Krol. Niet veel later was Tim Schuijers gevaarlijk, de doelpoging van de aan-

La Compagnie steekt Boekel Sport 3 in het nieuw De mannen van het derde werden zondag door La Compagnie verrast met nieuwe shirts. Boekel Sport bedankt de trouwe sponsor en wens het derde veel succes in de kledij.

valler eindigde op het dak van het doel. Door Marijn v.Haandel binnen de lijnen te brengen voor Teun Wiendels maakte Vermeer gebruik van zijn laatste wisselmogelijkheid. Met nog 10 minuten te spelen was de spanning op de Boekelse tribune voelbaar. De thuisploeg was weliswaar niet in grote problemen gekomen maar de voorsprong was nog altijd minimaal. Avesteyn zette aan voor een slotoffensief en werd in de 83e minuut beloond. Robin Gruijters maakte een overtreding en scheidsrechter De Wit wees naar de stip. Bjorn v.d.Berg benutte het buitenkansje en zette de bezoekers op 1-1. De gelijkmaker schudde de thuisploeg wakker maar de tijd drong. In de resterende minuten slaagde Boekel er niet meer in de winnende treffer te forceren. Wel liep Jelle Bouwmans tegen een rode kaart aan. De aanvoerder werd van het veld gestuurd na een trappende beweging. Door het puntverlies zakt Boekel Sport naar de 8e plaats. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen DAW, de nummer negen. Overige uitslagen: Boekel Sport 2 - Nijnsel 2 3-1 Boekel Sport 3 - ZSV 3 2-3 NWC 5 - Boekel Sport 4 0-1 FC de Rakt 5 - Boekel Sport 5 1-3 Erp 5 - Boekel Sport 6 2-1 Boekel Sport 7 - SCMH 4 3-1 Boekel Sport 8 - Gemert 12 5-1 ELI 5 - Boekel Sport 9 1-3 Dames VCB 1 - Boekel Sport 1 0-0 Dames Boerdonk 1 - Boekel Sport 2 3-0

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Afgelopen zondag, 8 maart maakten Renske Verhoeven en A-pony Marion hun debuut als combinatie bij het springen tijdens het bixie springen te Sevenum, klasse-A. En niet zonder resultaat, ze hebben de 4e plaats behaald. Kei goed, goed begin is het halve werk. Ga zo door, Renske en Marion. Mocht je meer willen weten over ons als pony-club en wat de mogelijkheden zijn voor jou en je pony of paard binnen onze club? Mail dan gerust je vraag naar psvvenhorst@gmail.com. Wij zullen dan spoedig antwoord geven. Graag tot ziens bij PSV Sint Jozef te Venhorst.


nu ook vanaf Nia Domo Boekel


Sport KORFBALVERENIGING

JES 5-15 10-7 4-6 7-1

5-5 Odisco E2 - JES E1 JES 2 - Be Quick 6 8-9 9-3 JES 1 - Oxalis 1 Programma 14 maart Eendracht (M) D2 - JES D2 Overasselt, 11.00 u JES C1 KAMPIOEN Zaterdag 7 maart konden de meiden van de C1 kampioen worden. Ze moesten

daarvoor gelijk spelen of winnen. De eerste helft verliep prima. Met doelpunten van Isis, Imke, Femke(2) en Kim gingen ze met 5-0 de rust in. Na de rust kwamen de Flamingo’s goed terug en werd het een spannende tweede helft. Met nog een doelpunt van Lisa werd de eindstand uiteindelijk 6-4 voor Jes. Meiden en coaches gefeliciteerd met het behaalde kampioenschap en veel succes in de tweede helft van de buitencompetitie!

V E S P O

Uitslagen 4, 7 en 8 maart Rooi MW3 - JES MW1 Korloo A1 - JES A1 Flamingo’s (M) C1 - JES C1 JES D1 - Prinses Irene D2

Berichten

Team C1: Imke Vogels, Ilse Manders, Isis Brandts, Nikki v.d.Wetering, Maud v.Eert, Pleun v.d.Wijst, Femke Bevers, Lisa v.Eerdt, Anouk Bongers, Britt v.d.Wetering, Kim v.d.Laar. Trainsters/coaches Hilde Timmers, Rianne Verbruggen, Sandra Verbruggen

handbalvereniging KPJ

VESPO

Uitslagen 7 en 8 maart: Jupiter ‘75 HS2 - Heren 2 24-9 Eerde - Dames 2 7-15 Apollo HS2 - Heren 1 13-26 Apollo DS1 - Dames 1 25-20 Programma 15 maart: Dames 1 - EHV DS1 Boekel, 10.00 u Heren 2 - United Breda HS2 Boekel, 11.15 u Heren 1 - Bedo HS2 Boekel, 12.30 u VENHORST

Hockeyclub Boekel

Dames 1 Franssen Optiek - Meerssen Vandaag weer de eerste competitiewedstrijd na de winterstop. De wedstrijd tegen meersen stond op het programma. Na duidelijke instructies van de coach begon iedereen scherp aan de wedstrijd. Van goed overspel, mooie combinaties en prachtige individuele acties kon het publiek aan de zijlijn genieten. Boekel kreeg vele kansen maar deze konden helaas niet benut worden. Na een peptalk in de rust begon Boekel weer fel. Dit resulteerde in een strafcorner en die werd geslagen door Marieke Buuts, Daniek v.d.Wijst kon uiteindelijk de rebound binnen tikken. 1-0! Hierna begon Meerssen meer druk te zetten en kregen een aantal strafcorners. Nicole v.Sleeuwen wist hem 2x van de lijn af te halen. Uit een volgende corner wist Meerssen helaas te scoren. 1-1. Na de goal volgden er nog een aantal grote kansen, deze werden helaas niet benut. Volgende week staat de uitwedstrijd tegen Apeliotus op het programma. Tot langs de lijn!


Sport VOLLEYBALVERENIGING

Terraveen Forzato Combinatie

Zit je in groep 3 t/m 8 van de basisschool en heb je zin om te volleyballen?? Kom dan naar volleybalvereniging Terraveen Forzato combinatie in Terra Victa in Odiliapeel en doe mee!!! Voor groep 3 en 4 maandag 23 maart van 16:30 tot 18:00 uur. Voor groep 5 en 6 dinsdag 24 maart van 18:00 tot 19:30 uur. Voor groep 7 en 8 woensdag 25 maart van 18:00 tot 19:30 uur. Voor de jongens is er smashbal op dinsdag 24 maart van 16:30 tot 18:00 uur. Je mag 4 keer gratis meedoen, vooral veel plezier hebben en lekker volleyballen. Voor meer informatie bel of mail naar: Karin Meggelaars 0413-274215 jeugdbestuur@terraforza.nl

Vc Unitas / ‘t Menneke VC Unitas/Dames-1 speelde thuis tegen het nagenoeg gelijk geklasseerde Shock uit Cuijk. Dat team had in de eerdere ontmoeting dit seizoen op het nippertje (2-3) verloren van Unitas en was nu duidelijk vastbesloten om wel met de winst aan de haal te gaan. Shock begon - fanatiek aangemoedigd door de meegereisde fans - fel aan de wedstrijd, bouwden een kleine voorsprong op en de Boekelse dames hadden moeite om bij te blijven. Het was zeker niet zo dat Unitas volleyballend de mindere was, het ontbrak gewoon aan beleving en agressie; men speelde te gelaten

Berichten

en straalde het geloof in eigen kunnen niet uit. Dat mentale aspect maakte het verschil in de eerste 2 sets die met klein verschil (22-25 en 23-25) door Shock gewonnen werden. Maar toen in de derde set Juultje v.Dijk werd ingebracht, kantelde de wedstrijd volledig. Haar inzet en felheid trokken de rest van het team over de streep; het vertrouwen kwam terug en de handrem ging er af. Wat volgde was een prima staaltje volleybal, de servicedruk werd opgevoerd en blokkerend werd menige Shock-aanval gesmoord. Ook bracht spelverdeelster Corine Gijsbers de goedlopende middenaanval regelmatig in stelling, Unitas overtuigde en trok met 2513 en 25-14 de stand gelijk. Weer moest dus een vijfde set de beslissing brengen en die verliep in stijl. Beide teams gingen gelijk op tot 13-13 en toen lieten de Boekelse dames zien het hoofd koel te kunnen houden door met 15-13 weer 3 wedstrijdpunten te kunnen bijschrijven. Ook VC Unitas/Heren-1 speelde tegen een team uit Cuijk; Shock staat momenteel op de tweede plaats en is vastbesloten om in de laatste fase van de competitie naar de kampioenspositie door te stoten. Daarvoor moest dan wel van Unitas gewonnen worden en hoewel de Boekelse heren in de middenmoot staan, hadden ze in de eerste seizoenshelft wel met 2-3 van Shock gewonnen. De heren uit Cuijk wisten dus dat ze Unitas niet konden onderschatten. Dat bleek al meteen in de eerste set; Unitas speelde een keurig verzorgd spelletje, maakte nauwelijks fouten en pakte na een spannende finale met 25-22 het eerste wedstrijdpunt. Maar toen in de tweede set voor een andere opstelling werd gekozen raakte de organisatie even helemaal weg en dat gaf Shock de kans via 13-25 weer gelijk te komen. Coach Henk greep daarom in de derde set terug op de basisopstel-

ling uit de eerste set maar het duurde toen weer even voordat de heren het eerdere niveau terug gevonden hadden. Omdat Shock inmiddels een ruime voorsprong had opgebouwd kwam de inhaalrace van Unitas te laat (19-25). Maar vanaf het eerste fluitsignaal in de vierde set stonden de Boekelse heren er wel weer en er ontspon zich een gelijkopgaande strijd. Unitas pakte zelfs een 23-19 voorsprong en leek af te stevenen op een vijfsetter. Enkele kleine foutjes bij Unitas en een sterke fase van Shock brachten de teams echter weer langszij en toen ging de winst alsnog naar het team met de meeste ervaring; 28-30 voor Shock. Dat was jammer, met een beetje meer geluk had Unitas er meer uit kunnen halen maar al met al heeft men tweeënhalve set prima volleybal laten zien, met één wedstrijdpunt als resultaat. Man van de wedstrijd was ongetwijfeld libero Roy Hectors die vrijwel onzichtbaar zijn werk deed en daarbij nagenoeg foutloos speelde.

BOEKEL & VENHORST

Libre A: G.v.d.Linden - H.v.d.Ven A.v.d.Laar - R.Koolen J.Heesen - T.v.d.Ven R.Koolen - H.v.d.Ven Libre B: M.v.d.Elzen - J.Biemans C.v.d.Laar - G.Verwegen W.v.d.Broek - A.Emonds C.v.d.Laar - M.v.d.Elzen G.v.Reybroek - M.v.d.Heijden Libre C: J.Manders - F.Koolen A.Kerkhof - P.Raaymakers A.v.Dijk - A.v.Bergen B.Donkers - A.Kerkhof Driebanden: F.Koolen - J.Emonds H.v.d.Ven - J.Heesen G.v.d.Linden - K.v.Grinsven Bandstoten: K.v.Grinsven - A.v.d.Laar J.Emonds - A.v.d.Laar B.Donkers - A.Emonds B.Donkers - G.v.Reybroek C.v.d.Laar - G.v.Reybroek C.v.d.Laar - A.Emonds A.v.Bergen - A.Emonds

89-48 32-48 38-34 50-66

39-38 38-44 51-43 23-21 16-29

15-36 14-6 14-22 46-16 6-10 8-7 12-5

8-30 42-28 6-22 21-19 24-28 22-14 12-13


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) L.Otten - A.v.Duijnhoven A.Berens - J.v.Zon G.v.Exel - H.v.d.Mortel Fr.v.Boxtel - Th.v.Alphen M.Timmers - S.Donkers R.Berens - H.v.d.Mortel B.v.d.Heiden - A.v.Duijnhoven B.v.d.Heiden - H.v.d.Zanden M.v.Doren (b) - J.v.Boerdonk P.v.Hoof - L.Otten Libre B (20 beurten) A.v.d.Velden - L.Verbakel A.v.Asseldonk - C.Coolen P.v.Doren - H.Arts H.Schepers - C.Coolen J.Donkers - J.v.d.Aa A.v.Asseldonk - G.Verwegen J.Kusters - J.v.Osch A.v.Moorsel - J.v.Dooren (k) P.Koonings - J.v.Sleeuwen Libre C (20 beurten) W.Kroos - L.v.Sleeuwen H.L.Coppens - J.v.Lankveld Fr.v.d.Bosch - J.v.d.Broek Th.v.d.Burgt - B.v.d.Bosch P.Raijmakers - Fr.v.d.Bosch J.v.Duren - H.v.Melis A.v.d.Burgt - Ph.v.Zuijlen T.v.d.Ven - J.v.d.Broek W.Kroos - B.v.d.Bosch A.Verstegen - Th.v.d.Burgt M.de.Rijck - J.v.Duren H.v.Melis - J.v.Dijk Th.Snijders - Cl.Aldenhuijsen Bandstoten A (20 beurten) G.v.Exel - J.v.Zon H.v.d.Heuvel - R.Berens H.v.d.Mortel - C.Sanders

56-35 23-83 52-39 35-74 51-110 38-27 49-25 43-26 38-13 21-40

31-24 23-27 28-45 17-36 34-52 24-38 26-20 35-36 30-19

17-31 27-20 12-34 19-41 14-22 7-17 19-28 25-12 8-41 26-9 7-9 9-19 16-10

40-39 45-37 26-22

Berichten

A.Berens - C.Coolen H.v.Houtum - A.v.Duijnhoven H.v.d.Zanden - Fr.v.Boxtel P.Koonings - M.Timmers S.Donkers - A.v.Moorsel G.Verwegen - G.v.Exel J.Kusters - J.v.Zon P.v.Hoof - A.v.Duijnhoven M.v.Haandel - M.v.Schijndel H.Schepers - H.v.Duren A.v.Asseldonk - M.v.Doren (b) Bandstoten B (20 beurten) J.v.Dijk - A.Verstegen Th.v.d.Burgt - T.v.d.Heiden A.v.d.Velden - H.Arts A.Verbakel - J.v.Lankveld Fr.v.d.Bosch - P.Rijbroek H.v.d.Berg - J.v.Asseldonk J.v.Duren - T.v.d.Heiden L.v.Sleeuwen - J.v.Sleeuwen W.v.Hees - P.v.Duren Ph.v.Zuijlen - J.v.Osch B.v.d.Bosch - C.v.Sleeuwen P.Raymakers - W.Kroos A.v.d.Burgt - J.Manders P.v.Duren - T.v.d.Ven

39-21 43-43 28-34 16-41 39-17 20-41 10-65 38-20 20-19 19-34 29-17

12-23 6-17 11-19 19-11 22-10 17-13 4-23 15-18 9-39 11-20 16-18 10-14 23-14 17-10

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 2 maart werden wederom de wedstrijden van de competitie gespeeld. Ook nu weer een avond met veel spanning, mooie doelpunten en verrassende uitslagen. In Poule-B was de topper tussen koploper Elreka Hekwerken en de nummer twee MVS Grootkeukentechniek. Lang bleef het spannend en ging de strijd gelijk op. Maar na het laatste fluitsignaal was het toch het team van MVS Grootkeukentechniek die de wedstrijd met 1-0 wist te

winnen en de drie punten mee naar huis nam. Elreka Hekwerken staat dan nog wel bovenaan, maar met een wedstrijd meer gespeeld. Gezien MVS Grootkeukentechniek een veel beter doelgemiddelde heeft, gaan de beste kansen om het kampioenschap toch naar de nummer twee. Maar ook Porte de Provence ligt nog op de loer. Er is aldus nog van alles mogelijk in deze poel. In de hoogste klasse leek het alsof het team van De Schutboom/v.Dijk de strijd om het kampioenschap definitief hebben opgegeven, zij gingen verrassend met maar liefst 7-2 onderuit tegen het team van Stuc Force. Koploper Donkers/v.Lankveld was vrij en hoefde deze avond niet aan te treden. Ook waren er enkele uitschieters deze avond; Dakdekkers Jacobs wist Invorm Interieurbouw met maar liefst 16-3 te verslaan en TK ’t Stuupke boekte een 12-4 overwinning op v.Rijbroek Sport & Mode. Vol spanning kijken we uit naar de komende wedstrijden. Op www.wacboekel.nl kunt u alle informatie vinden over de teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en bestuursgegevens. Uitslagen 2 maart: De Schutboom/v.Dijk - Stuc Force 2-7 Autocentrum - Asbest Het Zuiden 2-3 Porte de Provence - Torpedo TUB 5-3 v.d.Aa Klusbedrijf - Café Gij & Ik 2-2 v.Haandel Metaal - Midicentrum Stender 0-2 OOvB - Heuveltraining/v.Hoff 0-9 MVS Grootkeuken - Elreka Hek 1-0 Dakdekkers Jacobs - Invorm Interieur 16-3 Donkers/Claasse - BoekelFit 1-2 Snackpoint LC - Quick-Hedge 5-1 TK ’t Stuupke - v.Rijbroek Sp&M 12-4 Programma 16 maart: Zaal A: Midicentrum Stender - Donkers/Claasse 18.30 u Café LC - Dakdekkers Jacobs 19.15 u Café Gij & Ik - Snackpoint LC 20.00 u Torpedo TUB - v.d.Aa Klusbedrijf2 0 . 4 5 u Stuc Force - Donkers/v.Lankveld 21.30 u Zaal B: v.Rijbroek Sp&M - De Drie Kronen 18.30 u Quick-Hedge - TK ’t Stuupke 19.15 u Invorm Interieur - Autocentrum 20.00 u Asbest Het Zuiden - De Schutboom/v.Dijk 20.45 u Elreka Hek - Porte de Provence 21.30 u Heuveltr./v.Hoff - MVS Grootkeuken 22.15 u


1997 2007 2009 2012 2002 2002 2004 2005 2005 2010 2004 2005 2006 2013 2008 2012 1998 2005 2010 2011 2010 2002 2004 1999 2005 1998

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Te koop gevraagd gebruikte Peugeot Citroen maximaal 140000 km.

Peugeot 106 HB 1.6 Gti Peugeot 207 1.6 Cabrio Peugeot 207 HB1.4 Vti 5 Drs Airco Peugeot 208 HB 1.2 5 Drs Airco Peugeot 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco Peugeot 307 HB 1.4 3 Drs Airco Peugeot 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO Peugeot 307 Break 2.0 HDI DIESEL AIRCO Peugeot 307 SW 1.6 Airco Peugeot 308 SW 1.6 Vti Airco Peugeot 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco Peugeot 407 2.0 HDI SEDAN XS Peugeot 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Peugeot Partner 1.6 Hdi Bestel Citroen C1 Ambiance 5 drs Airco Citroen C1 Collection 5 drs Airco LED Citroen Xsara 1.9 Diesel Citroen Xsara Picasso 1.8 16V Airco Citroen Xsara Picasso 1.6 16V Airco Citroen C3 1.4 Ligne Business Airco Citroen C4 Picasso 1.6 THP Automaat Airco Citroen C5 2.0 Ligne Prestige Automaat Ford Fiesta 1,3 5 drs Airco MERCEDESA 160 Renault Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Suzuki Baleno 1.3 sedan

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

2010 2008 2008 2007 2005 2012 2012 2011 2010 2010 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2013 2004 2002 2001 2013 2014 2012 2008 2014

2012 2008 2007 2014 2012 2012 2010 2007 2013 2012

B OVAG

OPEL AGILA 1.0I EDITION 41810 KM OPEL AGILA 1.2I EDITION AUTOMAAT 37696 KM OPEL AGILA 1.2I TEMPTATION 94557 KM OPEL CORSA 1.2I EDITION 16585 KM OPEL CORSA 1.2I LPG G3 COLOR EDITION 55478 KM OPEL CORSA 1.3CDTI 5 DEURS 111 EDITION 61494 KM OPEL CORSA 1.0I 5DRS 111 EDITION 62271 KM OPEL CORSA 1.6I TURBO OPC 120701 KM OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO SPORTS TOURER EDD. 28225 KM OPEL ASTRA-J 1.4- 5DRS DESIGN EDITION 47181 KM OPEL ASTRA 1.4I OPEL ASTRA 1.8I 111 EDITION STATIONCAR 134100 KM OPEL ASTRA 1.7CDTI BISS.EDD. NAVI 108110 KM OPEL ASTRA 1.9CDTI COSMO STAT.AUTOMAAT 120585 KM OPEL ASTRA 16I GTC SPORT 103003 KM OPEL ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR 123091 KM OPEL INSIGNIA 2.0CDTI 5DRS BISS.EDD. NAVI 94549 KM OPEL MERIVA-B 1.4I TURBO COSMO 54803 KM OPEL MERIVA-B 1.4I EDITION 40548 KM OPEL MERIVA-B 1.4I EDITION 78024 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 34120 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 61000 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I TEMPTATION 45313 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I BISS. EDD. 138135 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I COSMO 104584 KM OPEL ZAFIRA-B 18I TEMPTATION 120323 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I BUSS. EDITION 123452 KM FIAT 500C CABRIO AUTOMAAT 44880 KM HYUNDAI GETZ 1.3 AUTOMAAT 112382 KM KIA RIO 1.3 SEDAN 104581 KM MERCEDES A 160 169587 KM HYUNDAI IX 35 STYLE NAVIGATIE 20409 KM MITSUBISHI SPACE STAR 1.2 INTENSE+ 10251 KM PEUGEOT 5008 1.6I BLUE LEASE VTI 71167 KM PEUGEOT 207 1.4I STATIONCAR 96818 KM RENAULT CAPTUR EXSPR. INITIALE NAVI 19184 KM

SAMENWERKENDE

Opel Corsa 1.4 16V 5D Blitz, 6dkm, luxe uitv. Citroen C1 ambiance, airco, er, cv, 36dkm

Opel Manta A automaat, in goede staat

Opel Kadett A Coupe, in goede staat

1972

1963

Peugeot Partner 19D, nieuwe apk Classics:

2011 1998

Ford Transit Connect 18TDCI, 27dkm, th

Bedrijfsauto's

nieuw model, 27dkm

2013

2014 2010

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Toyota Yaris aspiration, 5drs, luxe uitv,

2010 2005

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 cJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

TANK NU ESSO BRANDSTOF MET 8 cENT KORTINg!!!

VW Polo, 3-drs. ..................................................................................1997 Suzuki Alto..........................................................................................2011

VW Golf Cabrio stuurbekrachtiging ....................................................1995

Opel Astra stationwagen 1.6i..............................................................1999

Ford Ka 1.3i stuurbekrachtiging..........................................................1998

Ford S-max 2.0-16v panoramadak.....................................................2006

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl

• Unieke technieken, zoals een Low Energy cvpomp en zelflerende software • Optimale balans tussen comfort en energiebesparing • Makkelijk te bedienen via de Easy app, waar u ook bent • Nu met € 100,- tot € 350,- retour!

PROFITEER NOG VAN DEZE ACTIE t/m 31 maart!!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

A l l e r h a n d e t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8,50. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

rijopleiding

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren steigermateriaal en rolsteigers tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gebruikte steigerplanken Tel: 0622887186

Nieuw E achter B vanaf 1-12-2014

Voor opgave 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

machinale houtbewerking boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer! Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS advies door vrijwilliger met ervaring en 100% zwijgplicht. Voor minder uitgave of meer inkomsten. A.Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660.

Van Deurzen

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880.

- Siergrindvloeren

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

- Marmerstone vloeren - Troffelvloeren

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON witgoedservice Boekel uitslag op alle bestratingen. is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

- Gietvloeren - Coatingvloeren

ronald van Tol Tel. 06-11882537 info@vantolvloeren.nl www.vantolvloeren.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

ROLLUIKEN - SCREENS uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen, op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl.

A l l e r h a n d e Lunchroom Nia Domo “LENTE ACTIE”: Heerlijk kleintje lentesoep met lentetosti voor € 4,95 -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

TOPCARE

na gelstudio waxsalon

Aktie: combinatie behandeling wenkbrauwen + bovenlip harsen NU € 12,50 acryl nagels • gel nagels • manicure behandeling gellak • nail-art • bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) energetix magneet-sieraden Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: www.Topcarenagelstudio.nl, 06-43085124

TE KOOP eiken opal hoekkeuken. Inclusief (RVS) apparatuur w.o. geïntegrerde vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Boekel’s Welzijn

>Ƶ ŶĐŚƌŽŽ ŵ Voor iedereen gewoon, Žǁů ŝŶ Ő WĂƌƚLJĐĞŶ ƚƌƵ ŵ gewoon voor iedereen. sĞƌŐĂĚ ĞƌĐĞŶ ƚƌƵ ŵ

www.boekelswelzijn.nl

^ŝ Ŷƚ ŐĂƚŚĂƉ ůĞŝŶ ϲ ͮ ϱϰϮϳ ŽĞŬĞů dĞů͗ ϬϰϵϮͲϯϮϭ ϰϱϮ ͮ /Ŷ ĨŽΛŶŝ ĂĚŽ ŵŽ͘Ŷ ů

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

PAASWORKSHOPS: Volwassenen 28 & 31 maart. Kinderen 25 maart & 1 april.

Zijp 2d Boekel tel. 32 21 69 www.gasthoevedezijp.nl, info@gasthoevedezijp.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

TE HUUR nieuwbouw woning op plan Donk 2 te Boekel. Vanaf medio april 2015. Voor inl. 06-21222771. -------------------------------------------------Lunchroom Nia Domo “LENTE ACTIE”: Heerlijk kleintje lentesoep met lentetosti voor € 4,95

A l l e r h a n d e TE HUUR bedrijfsruimte/opslag, elektr. bed. overhead deur, verwarming en toilet. 300 m2 in Boekel / 90 m2 en 200 m2 in Gemert. E.v.Houtum, 06-53447897, info@ericvanhoutum.eu -------------------------------------------------TEKENEN en SCHILDEREN. Inlooplessen: woensdag 09.30-12.00 uur; dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur. Hanny Verbrugge, Elzen 7, 5427 RC Boekel, tel.0630118048, hannyverbrugge@live.nl

Professioneel advies bij de keuze van BACHBLOESEMS. Breng je emoties weer in evenwicht bij angst, onzekerheid, examenstress, verdriet, slaapproblemen enz. Bachbloesempraktijk Gaia in Venhorst, tel: 0610642226.

GaraGeBOxeN te huur/te koop Verse GROENTEN en heerlijk FRUIT BOERDERIJZUIVEL, ambachtelijke KAAS en IJS Leuke kadopakketten met streekprodukten

Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel. Tel 06 20364524

Maandag, woensdag en vrijdag 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00

De esseN BOekel Vloeroppervlak variërend van 30 m2 tot 40 m2, doorrijbreedte 3 m, doorrijhoogte 2.40 m. Combineren van garageboxen mogelijk. Meer info: T. 06-53231210 of info@witlox.nl

rijopleiding

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Voor AUTo-moToR en TRAkToR RiJBEwiJs. Vanaf 1-12-2014 ook E achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les! Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUcADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Ook voor uw kozijnen en deuren incl. montage.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GEVRAAGD cafetaria-restauranthulp. Voor 1 dag in het weekeind en evt. vakanties. Eervaring graag maar niet vereist, leeftijd vanaf 18 jaar. Eethuisdebuurman@home.nl of 0413-274222.

John Rambach

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------BROODJES BUFFET, div. frietkramen, shoarma- en kebabkraam, eieren in Bourgondisch pan, buffetten in stijl. Party Service Jos Renders, bel 0492-352192 of zie www.partyservicejosrenders.nl --------------------------------------------------

KINDERATELIER

vanaf 25 februari Tekenen en schilderen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Woensdag van 14.00-16.00 uur. Inclusief materiaal € 10,=. Hanny Verbrugge, Elzen 7, tel. 06-30118048, hannyverbrugge@live.nl

Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

Rombout

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Brabant Design

VENHORST fax 0492-352257

Websites - Hosting - Hardware

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANITAIR • gAS cENTRALE VERWARMINg

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.