29e jaargang nr 25; 17 december '14

Page 1

29e Jaargang nr. 25 - 17 december 2014

Nieuw plan voor verdere invulling Donk fase 2 Ze hebben er zin in, de mensen van Bouwcombinatie Trienekens Boekel en Hendriks Gemert. Want nog voordat de koopovereenkomst vorige week dinsdag tussen de gemeente en de bouwcombinatie was ondertekend stond het bouwbord er al. Een goede invulling in de Donk fase 2 was het idee. Dus zullen er 23 woningen worden gebouwd op de westhoek. Hiervan zijn er 3 vrijstaande woningen, 12 tweeonder-een-kapwoningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen. Te koop vanaf 165.000,= v.o.n.

Voor het bouwplan waren 5 ontwerpen aangevraagd door de gemeente. Hierop kwamen 3 plannen binnen. Een van deze was van de hiervoor opgerichte bouwcombinatie Trienekens en Hendriks. Zij diende het plan Burgste Heide, van de hand van het Erpse Architectenburo van Houtum, in. Het Erpse buro ontwierp een plan wat gebaseerd is op het beeld van de Rutger van Herpenstraat, zodat huizen ofwel met de kopse kant ofwel evenwijdig aan de straat worden gebouwd. Eenvoudig maar boven-

al leuk ogend, zodat het aantrekkelijk zou zijn om te wonen. Mede doordat het financieel goed haalbaar is om er te wonen. Hierdoor kan het hopelijk zowel jongeren uit onze gemeente, maar ook van buitenaf aantrekken. Voor de uitvoering en realisering is er een speciale bouwcombinatie gevormd door de bouwbedrijven Trienekens uit Boekel en Hendriks uit Gemert. Beide bedrijven willen het hele plan samen uitvoeren, voor de duur van twee jaar. Er zal gebouwd worden in twee fasen, zodat men op korte termijn aan de slag zal en kan gaan, indien mogelijk mei/jui van het volgend jaar. De vergunningsaanvraag is al ingediend. Als alles meezit kunnen begin 2016 de eerste woningen in gebruik worden genomen door de toekomstige eigenaren. Bent u ge誰nteresseerd of hebt u belangstelling? 23 december bent u welkom tijdens de inloopavond in Nia Domo. Leuk detail: de naam Burgste Heide werd gekozen omdat heel vroeger op dit punt vele schapen graasde op de hier gelegen heide. -

PEUGEOTSERVICE foto: Hanneke Dam

Vermeld uw

Kerst- en Nieuwjaarswens in

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST in de speciale KERSTUITGAVE welke op woensdag 24 december a.s. verschijnt Opgave t/m 19 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel.

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Rabobank Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging vanBoxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Burgtstraat blijft zoals het is Zorgpark Sint Petrus Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis FYSIOCOACHING BOEKEL praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.0017.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, Caroline v.d.Aa, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BRABANTZORG THUISZORG St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Annette v.Soest tel. 0492-322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439 Zaterdag 20 december: 19.00 uur: Concert in Kerstsfeer

Zondag 21 december, 4e zondag van de Advent: 11.00 u m.m.v.mannenkoor St. Agatha. Misdienaars: Pricilla Faas, Maarten v.d.Ven, Irisa Heinrich. Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Han v.Lankveld en Jaan v.LankveldEgelmeers; Piet Verstraten (vwg. verjaardag); Corrie Valentijn-Quicken (vwg. 8e verjaardag); ouders v.d.Boogaard-Schepers, zoon Richard en Toon Hendriks; overleden leden Petanque vereniging Jeu de Bouckles; Arnold Steegs(namens de KBO). Woensdag 24 december, Vigilie van Kerstmis: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus. Helmus v.d.Valk, Arnoldina v.d.Valk, overleden fam.v.Boerdonk, Drea en Frans v.Zeeland en Joëlle; Martien v.Roosmalen. Sint Agathakerk: 18.00 u Gezinsviering. Samenzang met 1e communiekanten. Jan Daniëls (vwg. verjaardag 23 december); Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Martien v.d.Elzen; Wil-

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

IBAN: NL47RABO0108007642

Dank U namens onze missionarissen

lem Verbrugge (vwg.verjaardag) en Mina Verbrugge-v.d.Elsen; Piet Slits. 20.00 u Eucharistieviering m.m.v koor Karakter Ties v.Duijnhoven en Dina v.Duijnhoven-v.Melis; Antonius v.d.Burgt en Maria v.d.Burgt-v.Lankveld; Jan Penninx en Annie Penninx-v.Dongen; Hans v.d.Rakt; Ton Mikkers (vwg. sterfdag); Wim Nikkelen, Marie Nikkelen-v.Berlo, Pieta Voorhuis, Wim Nikkelen jr, Theo Nikkelen en Kees Nikkelen; Piet en Tooi Smitsv.d.Valk en overleden familie; Harrie Biemans en overleden familie; overleden ouders v.d.Linden-Coolen en overleden familieleden; Jan Emonds en Bertha Emonds-v.d.Vorle en kleinkind Marloes; overleden ouders v.Gerwen-Manders en Riny. 22.00 u Eucharistieviering m.m.v. mannenkoor St. Agatha. Adrianus en Hanneke v.Hoey-Zanders en zoon Ben; Anna Hanenberg- Donkers; Jan Vogels; Toon Reijnen; overleden ouders Reijnen-Goossens en Stahl-Honings; Henk en Johan v.Hout; Sjaantje en Jan v.Doren-v.d.Leem-putten. Donderdag 25 december, 1e Kerstdag, Hoogfeest: Geboorte van Jezus. 11.00 u Eucharistieviering m.m.v. seniorenkoor De blijde Herfstklanken. Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer; Antoon v.d.Burgt en zoon Piet; overleden

familie Sjef Hoevenaars-v.d.Elsen; Henk Felen; Gerda Pompen- Rutten (vwg. sterfdag); Albert v.d.Aa; fam. Coppens- Melis; Frans v.d.Burgt, zoon Wim en verdere familie; Vrijdag 26 december, 2e Kerstdag, Feest: H.Stephanus, eerste Martelaar. Antoon en Nelly v.Lankveld-v.d.Tillaart; Sjan Sanders-Timmers(vwg. verjaardag); Miet Timmers-v.Lankveld; overleden fam.v.d.Tillaart-Bijvelds; Annie en Mia v.d.Ven, Helga v.Eerdtv.d.Ven. OVERLEDEN: Boekel: Dina v.d.Broek Toon v.d.Broek Volkel: Harrie de Groot Cor v.d.Venne Zeeland: Jan v.Deijne

ADVENTSACTIE 2014. Onder het motto “Groot denken, klein doen”, gaat komend weekend de jaarlijkse Adventsactie weer van start. Dit jaar willen we een initiatief steunen in Vietnam, waar de zorg voor eenzame ouderen broodnodig verbeterd dient te worden. Daartoe zullen gedurende de hele adventtijd de oranje bussen achter in de kerk staan. ‘CONCERT IN KERSTSFEER’ zaterdag 20 december 19.00 uur (entree gratis) Het is inmiddels een traditie geworden:

AANBIEDINGEN donderdag 18 t/m woensdag 24 december:

Hazelnootvlaai Speltbrood

9.50 50 € 1. €

Haal nu uw kerstbestellijst. Wij wensen u fijne feestdagen.

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


‘Concert in Kerstsfeer’ georganiseerd door blaasorkest De Muziekvrienden uit Huize Padua in de Sint Agathakerk te Boekel. Dit doen zij wederom in samenwerking met het koor ‘Krek zoals ’t geh’ uit Huize Padua en koor ‘Primavera’ uit Lieshout. Het belooft ook dit jaar weer een mooi en sfeervol concert te worden. Op de aankondiging kunt lezen dat de entree gratis is. Wel zal er, zoals voorgaande jaren, na afloop aan de toehoorders van het concert een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. Deze bijdrage zal besteed worden aan het fonds van progeriapatient Bjorn Nabuurs uit Boekel dat als doel heeft het organiseren van een bijeenkomst in Nederland van Progeriapatienten vanuit heel Europa. U bent allen van harte uitgenodigd.

Aanmelden Lourdes-bedevaart. Voor de bedevaart naar Lourdes, komend voorjaar van 8 t/m 13 mei liggen informatiefolders en aanmeldingsformulieren achter in de kerk. Meer informatie bij Truus v.d.Loop (contactgegevens zie informatiefolder).

Acolythen en lectoren: Zaterdag 20 december 19.00 u + Zondag 21 december 10.00 u: Zoals gewoon

Kerstviering 2014 H. JOZEFKERK te VENHORST

Wij willen iedereen maar in het bijzonder alle opa's, oma's, ooms, tantes, neefjes, nichtjes van de aanstaande communicanten uitnodigen voor de kerstviering op 24 december 2014. De viering begint om 19.00 uur in de H. Jozefkerk te Venhorst. De viering wordt voor het grootste deel verzorgd door de communicanten die op 26 april 2015 hun communie gaan doen. De communicanten zingen in de mis de liedjes en lezen stukjes voor. De communicanten worden rond 18.45 uur verwacht in de dagkapel, zodat ze samen naar de kerk kunnen gaan. Iedereen is van harte welkom. Communiewerkgroep: Hilde, Daphne, Jenny en Marianne

LIEDERENKRANsjE ZINgT IN BOsZIchT

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 20 december 19.00 u + Zondag 21 december 10.00 u: Christ Michiels en zijn zoon Maarten; Bert v.Sleeuwen; Agnes v.Eert-Teurlings.

Op woensdagmiddag 24 december a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.0016.00 uur in Boszicht. Kerstliedjes Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 25 bekende liedjes samengesteld. Geert Donkers heeft het programma samengesteld. We zingen gezellige Nederlandstalige liedjes en natuurlijk staat er ook een aantal

Kerstliedjes op ons repertoire. Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van keyboard, een drietal accordeons en onze voorzangers, (aangevuld met Peter Smits), wordt dit weer een gezellige middag!! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat u gemakkelijk mee kunt zingen!! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kboboekel.nl

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 23 december a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENhORsT De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


OPENINGSTIJDEN VOOR DE KERSTDAGEN maandag 22 december dinsdag 23 december woensdag 24 december Let op....zaterdag 27 december gehele dag

van 08.00 - 18.00 uur van 08.00 - 18.00 uur van 07.45 - 16.00 uur gesloten

De kerstfolder met ideeën voor uw kerstdiner is verkrijgbaar in de winkel. Zijn er vragen bel of vraag het aan ons, wij staan graag klaar voor u. De kerstfolder staat ook op www.vanexel.keurslager.nl

FEESTELIJK GROOTVLEES Engelse ham Canadese ham Bourgondische rib Lamsvlees Kalfsvlees

truffelkogels Saltufo bieslookkogels Mousse de canard diverse paté’s diverse salades filet Americain ruim assortiment

vleeswaren

Carpaccio rundvleesragout kippenragout hazenpeper champignon-vleesragout worstenbroodjes rauwkosten uit eigen keuken

FEESTELIJKE BRAADSTUKKEN Italiaans gebraad Kerstgebraad Verrassings gebraad Rundergebraad Spaans gebraad Noelle gebraad

CULINAIRE TOPPERS kalkoen Noëlle kerstpakketje kerstgeschenk zalm in bladerdeeg kersthaas brie varkenshaas en croute kip abricote en nog veel meer

VLEESWARENTRIO slagersham snijworst kerstboomworst 3x 100 gram samen voor

€ 4.95 OPENINGSTIJDEN OUD OP NIEUW Maandag 29 december van 08.00 Dinsdag 30 december van 08.00 Woensdag 31 december van 08.00 Donderdag 1 januari gesloten Vrijdag 2 januari van 08.00 Zaterdag 3 januari van 07.45

FEESTELIJKE ROLLADES varkens, kalkoen, kip, runderrollade gevuld met varkenshaas, runderrollade entrecote

CREATIEF TAFELEN gourmet, gourmet extra gourmet culinair gourmet de luxe gourmet express boekelse partypan indoor barecue

SMAKELIJK 2015 gewenst namens het hele team

- 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur - 16.00 uur en 13.30 - 18.00 uur - 16.00 uur - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur - 16.00 uur

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 19 december Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval ZATERDAG 27 december GFT-afval / Groenbak

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL

Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08.

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl. KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 0610476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Verloren: twee huisdeursleutels aan ringetje met geel en groen hoesje/zak met kleding

Gevonden: heren vingerhandschoen (merk Keylar)

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

Het gemeentehuis is gesloten op woensdag 24 december vanaf 12.30 uur donderdag 25 en vrijdag 26 december woensdag 31 december vanaf 12.30 uur donderdag 1 en vrijdag 2 januari maandag 5 januari tot 10.30 uur

IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN IS HET DORPSTEAM BOEKEL GESLOTEN van 23 december 2014 tot 5 januari 2015 Heeft u zorg die per 1 januari naar de gemeente Boekel komt? Tot einde van uw indicatie geldt er een overgangsrecht. U mag er dus op vertrouwen dat u vanaf 1 januari gewoon zorg blijft ontvangen zoals u gewend bent. OP WEG NAAR EEN NIEUW BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED Het buitengebied van Boekel is een gebied waar mensen wonen, werken en recreëren. Wat er ruimtelijk mogelijk is in het buiten-


Gemeenteberichten gebied, is vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied. Het huidige plan is in 2006 vastgesteld. Inmiddels is er bijna 10 jaar verstreken en is er heel wat veranderd. Bij de gemeente, bij de provincie en het Rijk, maar zeker ook in de bedrijfsvoering van de agrarische sector en andere gebruikers van het buitengebied. Ook is de wettelijke houdbaarheidstermijn van het huidige bestemmingsplan buitengebied bijna verstreken. Tijd voor een nieuw bestemmingsplan dus. Aan het woord wethouder Ted van de Loo:

Wanneer moet het nieuwe bestemmingsplan gereed zijn? “De voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied in 2016 zijn gestart. Er is een kadernota geschreven waarin beleidskeuzes worden gemaakt die richting geven aan het nieuwe bestemmingsplan. Deze kadernota wordt in februari in de gemeenteraad besproken.”

Wie zijn er naast de gemeente nog meer bij betrokken? “Er is een klankbordgroep samengesteld. Daarin zitten vertegenwoordigers van de ZLTO, Stichting D’n Eijk, OV Boekel. Stichting Bomen Boekel, de BMF en de GGD zijn op de achtergrond betrokken. Verder is er een werkgroep uit de gemeenteraad samengesteld waar ook gedurende het hele traject nauwe samenspraak mee is. Door een brede vertegenwoordiging uit het Boekelse al in het voortraject te betrekken hoop ik dat we samen tot een goed plan kunnen komen. Omdat betrokkenen vanuit een andere rol tegen zaken aankijken kan dat de kwaliteit alleen maar ten goede komen.”

Waarom is die betrokkenheid zo belangrijk? “Het buitengebied is enorm in beweging. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. Er zijn agrarische ondernemers die stoppen, doorgaan of het nog niet weten. Ik vind het belangrijk dat er economische perspectief blijft bestaan. Daarom vragen we nu in aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan aan ondernemers om over hun toekomst na te denken. Samen met de andere instrumenten die we hebben, zoals de notitie ‘Op weg naar een verantwoorde veehouderij’ en ‘Vitaal buitengebied Boekel,’ kunnen we zorgen dat de ondernemingskracht van Boekel ook in de toekomst behouden blijft.”

Kunt u wat concreter maken wat er dan zo anders is dan het huidige bestemmingsplan? “We willen graag dat de komst van het nieuwe bestemmingsplan ook aangegrepen wordt om nieuwe mogelijkheden te benutten. Op die manier krijgt je een verbreed bestemmingsplan buitengebied. Ruimte, milieu, gezondheid voor mens en dier zijn daarbij kernbegrippen. We zoeken naar een combinatie waardoor de samenhang wordt versterkt. Bijvoorbeeld de vestiging van een zorgboerderij of een architectenbureau in het buitengebied. Stoppende boeren kunnen zo meeliften en aan de slag gaan met een alternatief voor hun agrarisch bedrijf. Voorheen was een bestemmingsplan vooral een ruimtelijk toetsingskader.”

Binnenkort leest u hier meer over de voortgang. Heeft u vragen? Of heeft u al een concreet idee waarvan u denkt

dat het misschien mee zou kunnen worden genomen in het nieuwe bestemmingsplan? Dan kunt u contact opnemen met Arthur Hermans, via arthur.hermans@boekel.nl of 0492-326800. BOEKEL BLIJFT VOLOP BOUWEN De gemeente Boekel is een levendige en gastvrije gemeente. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven heeft Boekel sinds zo’n jaar of 10 ingezet op woningbouw. Ook de komende jaren kan er volop gebouwd worden in Boekel. Met de ondertekening van een tweetal overeenkomsten is er weer een mooie uitbreiding op het woningbouwaanbod in Boekel.

Burgtse Heide Met de bouwcombinatie Bouwbedrijf Trienekens B.V. en Bouwbedrijf Hendriks Gemert B.V. is een overeenkomst getekend voor de bouw van 24 woningen in de westhoek van de Donk. Het plan heeft de naam ‘Burgtse Heide’ gekregen. Er zullen 3 vrijstaande woningen, 12 twee-onder-een-kapwoningen, 4 hoekwoningen en 5 tussenwoningen gebouwd worden. Voor meer informatie: http://www.burgtseheide.nl.

La Dolce Villa Boekel Daarnaast is met BL Huisvesting een overeenkomst gesloten voor de bouw van 18 woningen in de stijl van de Amsterdamse School op het voormalige MOB-terrein aan de Bergstraat. In dit plan (la Dolce Villa) zullen zowel vrijstaande als twee-onder-een-kapwoningen verrijzen. Voor meer informatie: http://www.dolcevillaboekel.nl.


Gemeenteberichten BUURTPREVENTIE GING ‘DE WIJKEN IN’ Op dinsdagavond 9 december 2014 gingen een aantal leden van de buurtpreventie, de boa’s en de politie de wijken in. Er waren veel aanmeldingen en daarom konden drie wijken in Boekel bezocht worden. Op de Donk, de Dooleggen en Lage Schoense ging een groepje de straat op en keek of er onveilige situaties waren die het een inbreker gemakkelijk zouden maken om toe te slaan. Als een onveilige situatie werd aangetroffen werd de inwoner hiervan op de hoogte gesteld. Dit gebeurde persoonlijk als de bewoner thuis was, maar ook via een formulier en een voetstap. Mocht u afgelopen dinsdag dus een voetstap in uw niet afgesloten auto of achter een poortdeur hebben aangetroffen, dan heeft u kunnen lezen dat dit van de buurtpreventie was.

De meeste mensen die we spraken reageerden positief op de suggesties. Hieronder vindt u wat tips om uw woning goed te beveiligen. - Poort afsluiten - Auto afsluiten - Fietsen op slot en aan kabel vast - Kliko’s vastzetten zodat deze niet als opstap gebruikt kunnen worden

OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 december 2014 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

* Belastingverordeningen 2015: - Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2015; - Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015; - Verordening op de heffing en invordering van graf- en begrafenisrechten op de algemene begraafplaatsen van de gemeente Boekel 2015; - Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015; - Verordening op de heffing en invordering van leges 2015: - Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2015.

Deze verordeningen zijn op verzoek in te zien bij de centrale balie van de gemeente Boekel. Ook zijn deze te raadplegen via www.overheid.nl.

Bovenstaande verordeningen treden in werking met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking, tenzij in de verordening anders vermeld.

De datum van ingang van de heffing is, voor zover van toepassing, 1 januari 2015. Boekel, 16 december 2014. Burgemeester en wethouders van Boekel.

OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 december 2014 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

- Belastingverordening 2015 - Verordening Onroerende Zaakbelasting 2015 - Verordening ex artikel 212, 213, 213a Deze verordeningen zijn op verzoek in te zien bij de centrale balie van de gemeente Boekel. Ook zijn deze te raadplegen via www.overheid.nl.

Bovenstaande verordeningen treden in werking met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking, tenzij in de verordening anders vermeld.

De datum van ingang van de heffing is, voor zover van toepassing, 1 januari 2015. Boekel, 16 december 2014. Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 2 december jl. is o.a. aan de orde geweest:

3e Wijziging mandaatregister 2014 In de mandaatregeling en het mandaatregister wordt vastgelegd welke mandaten het college aan de directeuren en behandelend ambtenaren geeft. Het werken met e-Herkenningsmiddelen vormt de aanleiding voor aanpassing van het mandaatregister.

Verzoek tot legaliseren van gedoogde bewoning aan Millseweg 7a te Venhorst door opleggen van een woonbestemming Het college heeft besloten om voorlopig nog geen besluit te nemen over het bestemmen van een gedoogde woning aan de Millseweg. Het college wil eerst de inventarisatie in het kader van bestemmingsplan Buitengebied 2016 afwachten en algemene uitgangspunten voor alle gevallen afwachten. Daarna wil ze

een algemeen standpunt innemen. Wel zal de milieuvergunning van het gestopte bedrijf worden ingetrokken in het kader van het besluit Huisvesting.

Ondertekening anterieure overeenkomst en start bestemmingsplanprocedure MOB complex Er is een concreet plan voor de invulling met woningbouw van het MOB-complex. Voor dit plan blijkt grote belangstelling te bestaan. Tussen gemeente en BL Huisvesting is een overeenkomst voor de bouw gesloten. Deze wordt door wethouder Ted van de Loo en Bas van de Laar van BL Huisvesting ondertekend.


Gemeenteberichten ning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit bouwen; het uitbreiden van een bestaand bedrijf Locatie : De Vlonder 211b, Boekel Datum ontvangst : 8 december 2014

: activiteit bouwen; het verbouwen van een woonhuis Locatie : Arendnest 16, Boekel Datum ontvangst : 9 december 2014 Voor

Voor

: activiteit bouwen; het wijzigen van de situering van de woningen Locatie : Julianastraat 78 en 80, Boekel Datum ontvangst : 10 december 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

BOEKEL

1959

cARNAVALssTIchTINg

DE KNöLLEKEs

De eerste tips! Traditiegetrouw geven we de eerste tips over de nieuwe prins en zijn adjudant net voor de Kerst. Dan worden er tenminste écht inhoudelijke gesprekken tijdens het kerstdiner gevoerd. Zoals “wie worrut di jaor?”. De opvolgers van Prins Max en Adjudant Leon staan te popelen, maar ze zullen toch echt moeten wachten tot zaterdag 17 januari, dan worden ze onthuld. Maar voor de nieuwsgierigen, dit zijn de eerste tips: • Hij bakt ze bruin en geeft ze weg; • De prins is een wereldreiziger.

Op de foto staan attributen die betrekking hebben op de prins en zijn adjudant. Op onze website www.deknollekes.nl is nog een extra tip beschikbaar. Ook kun je de foto daar in groter formaat bekijken.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van L.A.M. Sanders Beheer B.V., voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Kraaiendonk 44 te Venhorst. • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van de heer J.M. Kanters, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Noordstraat 2b te Venhorst. • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Mts. Van Berlo, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Erpseweg 22 te Boekel. Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 16 december 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Jeugdraad 2015 Hallo groep 8-ers. Vorige week heeft iedereen een brief meegekregen op school, waarop staat hoe je jezelf kunt aanmelden voor de jeugdraad. Dat is jouw kans op een supervet carnavalsjaar! Doordat er een informatieavond is bij het Commanderij college is de loting voor de jeugdraad verzet naar woensdag 7 januri, aanvang 19:00 uur. Wil je graag een speciaal carnavalsjaar als jeugdraad meemaken, stuur dan de volgende gegevens voor maandag 5 januari 20:00 uur naar ons op via email: je naam, adres, telefoonnummer (+mobiel), emailadres(sen), school! Heb je nog vragen? Bel dan Piet Rovers: 06-53544989 of mail naar jeugd@deknollekes.nl Agenda C.S. de Knöllekes: Woensdag 7 januari Loting jeugdraad Zaterdag 17 januari Prinsenbal Zondag 18 januari Jeugdprinsenbal Zaterdag 24 januari Kaartverkoop pronkzittingen Zondag 25 januari Prinsenreceptie Donderdag 29 januari 55+ pronkzitting Vrijdag 30 januari Pronkzitting Zaterdag 31 januari Pronkzitting Vrijdag 6 februari Pronkzitting Zaterdag 7 februari Pronkzitting Zondag 8 februari Voorselectie Stuif es in Zaterdag 14 februari Stuif es in 14 t/m 17 februari Carnaval 2015

Kerstboomverbranding Venhorst

Als afsluiting van de kerstperiode willen we op zaterdag 10 januari 2015 weer een kerstboomverbranding houden voor de kinderen uit Venhorst. Op deze zaterdag kunnen de kerstbomen worden gebracht op het ponyclubterrein in Venhorst tussen 10.00 en 12.30 uur. Voor elke ingeleverde kerstboom krijgt men 2 loten waar je mooie prijzen mee kunt winnen tijdens de loterij. Op deze zaterdag zullen de lampionnen om 17.15 uur in de St. Corneliusschool worden uitgedeeld en natuurlijk wordt er nog iets lekkers aan toegevoegd. Van daaruit vertrekken we gezamenlijk onder begeleiding van de brandweer met onze lampionnen naar het ponyclub terrein. Hier zal het prinsenpaar het vuur ontsteken. De jeugdprins en -prinses zullen de trekking verrichten van de loterij met de door ondernemers gesponsorde prijzen. Leden van de ponyclub zullen ervoor zorgen dat er wat te eten en drinken is. Dus lever op zaterdag 10 januari 2015 zoveel mogelijk bomen in zodat we een prachtige stapel kunnen maken en op deze avond een mooie kerstboomverbranding hebben. Het motto van deze dag is: Hoe meer bomen des te meer kans op leuke prijzen. Succes. Ouderraad St. Corneliusschool Venhorst


8Z HHUVWH KXLV NRSHQ"

.RP QDDU RQV ,QORRSVSUHHNXXU

(HQ JRHGH K\SRWKHHN EHJLQW PHW EHWDDOEDUH PDDQGODVWHQ 2S ]DWHUGDJ YDQ WRW XXU JHYHQ RQ]H H[SHUWV JHKHHO YULMEOLMYHQG DQWZRRUG RS XZ K\SRWKHHNYUDJHQ 8 NULMJW LQ]LFKW LQ XZ WRHNRPVWLJH PDDQGODVWHQ HQ RQWGHNW KRH X ]LFK RQOLQH JRHG NXQW RUL«QWHUHQ :H KHOSHQ X JUDDJ YHUGHU

NLMN RS UDEREDQN QO XGHQYHJKHO 6DPHQ VWHUNHU


jEUgD hOBBy cLUB

Afgelopen zondag hebben vele kinderen in de tent op het plein een kerstversiering gemaakt. Zie het geweldig resultaat in de kerstboom op het plein. De ondernemersvereniging had 10 prijzen voor degene die de mooiste, creatiefste en liefste kerstwens had gemaakt. De winnaars zijn: Stan Wassenberg, Caroliene; Max v.d.Zanden; Anoek Hoevenaars; Liz Westhof; Lucas Demuyt; Jort; Mara Grozema; Tessa v.d.Heijden; Janne v.Berlo. De kinderen mochten de zelf gemaakte versieringen in de boom hangen. Om zelfs het topje van deze enorme grote kerstboom te kunnen versieren was Joan v.d. Elzen bereid gevonden met zijn verreiker bij deze klus te helpen. Onder begeleiding van Henk en Sjors konden de kinderen zelfs tot op grote hoogte de boom versieren. Hierna reikte de Kerstman persoonlijk de

prijzen uit aan de winnaars. Bij deze willen wij de Ondernemersvereniging, Fam.v.Rijbroek, Gerard Krol, Harm v.d.Zanden, Johan v.d.Elzen Verreikerverhuur en de vrijwilligers van de Jeugdhobbyclub hartelijk danken voor het doen slagen van deze middag. Rest ons nog iedereen fijne feestdagen toe te wensen en een creatief 2015! Bestuur en vrijwilligers van jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst

Boekelse Lokale Omroep Kring BLOK rechtstreekse TV uitzending, woendag 17 december. De volgende BLOK TV uitzending is een rechtstreekse TV-uitzending vanuit Nia Domo, op woensdag 17 december van 20.00 tot 22.00 uur. In deze uitzending zal Mario met diverse personen in gesprek gaan over de onderwerpen Buurtpreventie, benefietconcert

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

voor Bjorn, samenwerkingsverband omroepen en het dorpsteam. We zorgen voor een mooie muzikale afwisseling van Boekelse grond tijdens deze uitzending. U kunt de uitzending digitaal bekijken op het glasvezelnetwerk van BoekelNet (kanaal 47) of analoog op het UPC-netwerk. Helaas zitten we nog niet op het interactieve netwerk IPTV van BoekelNet maar daar wordt wel aan gewerkt. De uitzending wordt daarna van zaterdag tot en met vrijdag elke dag herhaald van 20.00 tot 22.00 uur. Zoals misschien al is opgevallen maakt de BLOK elke week een aflevering van Bloknieuws, deze uitzending van ± 5 minuten wordt de hele week door herhaald op het volle uur als onderdeel van de Blokkrant. Kijk voor een actueel overzicht deze week naar onze vernieuwde Blokkrant. Bij de Blok zit u al bijna 30 jaar op de 1e rang, veel kijk-plezier toegewenst. Ga voor uitzending gemist naar: www.bloktv.nl

cARNAVALsVERENIgINg

DE PEELTUUTERs

Kaartverkoop Bonte Avond. Onze jaarlijkse bonte avonden vinden dit jaar plaats op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari 2015. Ook dit jaar hebben we weer een gevarieerd programma in elkaar kunnen zetten met medewerking van alle artiesten. Hierbij het programma voor deze avonden: Dansmariekes - Showdans KPJ - De verhuizers Raad van elf - Er komt een raadslid bij.. 100% puber Pauze 65+ers - Crisis in de zorg B.A. team - Hello Goodbye 3x niks, 3x minder - De Helpdesk Ome Henk is back! Dit wil je natuurlijk niet missen, kom dus je kaartjes halen tijdens de kaartverkoop op zondag 21 december van 11.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Horst. De zaal is open vanaf 10.30 uur. De kaartjes kosten deze morgen € 9.- per stuk, als men later nog kaartjes wil bestellen dan kosten ze € 11.- per stuk. Tevens wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2015. Wij hopen jullie ook allemaal te zien tijdens de nieuwjaarsreceptie in de Horst op 1 januari vanaf 14.30 uur. Alaaf, CV de Peeltuuters


Nieuws voor Ouderen FILMDINER Geen zin om te koken op de zondag tussen de feestdagen? Ga dan naar De Pul In Uden voor een heerlijke ontspannen zondag. Op 28 december kan iedereen daar terecht voor een filmdiner. Om 15.30 uur draait de film “Hector and the search for happiness” en ’s avonds om 20.00 uur “Bon Dieu?”. Daar tussenin wordt een uitgebreid diner van 5 internationale gerechten geserveerd. Voor € 30,= een genoeglijke middag en avond. Het diner kan ook gecombineerd worden met een van de 2 films. In de film Hector and the search for happiness begint de excentrieke psychiater Hector aan een kleurrijke, exotische, gevaarlijke en hysterische reis om er achter te komen of echt geluk wel bestaat. De komedie Bon Dieu? gaat over een echtpaar dat niet gelukkig is met de partnerkeuze van hun 3 oudste dochters. Hun hoop is nu gevestigd op hun jongste dochter, die een brave katholieke jongen heeft ontmoet. VOEDING EN GEZOND LEVEN BIJ DEMENTIE Dat bewegen goed is voor mensen is al lang bekend. Het belang van goede voeding ook. Maar bij mensen die dementie hebben kunnen zowel bewegen als goed eten een probleem gaan worden. In het Alzheimercafé in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat in Uden komt dit op dinsdagavond 20 januari om 19.30 uur aan de orde. Bewegen vertraagt het dementieproces en verbetert de omstandigheden, omdat ook de hersenen in beweging komen. Daarmee kun je de dementie niet stoppen maar wel vertragen en de omstandigheden verbeteren. Gezonde voeding is van belang om

en een 2015 waaraan u goede herinneringen overhoudt

vitaal te blijven. Een fysiotherapeut en diëtiste geven de bezoekers daar de nodige informatie over. Zij leggen ook uit hoe je er voor kunt zorgen dat mensen met dementie genoeg eten en drinken en voldoende bewegen. Bovendien krijgen de bezoekers de kans om te ervaren hoe fijn het is om samen te bewegen. Het Alzheimercafé is elke 3e dinsdag van de maand open voor inwoners van de gemeenten Boekel, Uden, Landerd, Veghel, Bernheze en Sint-Oedenrode, die iets met dementie hebben. De toegang is altijd gratis. Er zijn elke maand verschillende professionals aanwezig om vragen te beantwoorden TIEN TIPS VOOR NAASTEN VAN MENSEN MET DEMENTIE Ook mensen met dementie moeten steeds langer thuis blijven wonen. Voor partners, kinderen of vrienden van mensen met dementie schreef Olivia Ames Hoblitzelle een tips in haar boek Onze laatste jaren van vreugde en verdriet. Een aantal daarvan zijn ook nuttig voor buurtgenoten en familieleden. Hoblitzelle was 58 jaar, toen zij te horen kreeg dat haar man Harrison aan Alzheimer leed. Haar boek is mede gebaseerd op haar ervaring als psychotherapeut. 1 Accepteer de ziekte en de veranderingen die zij met zich meebrengt, hoe beangstigend dit ook kan zijn. Het helpt je om het verdriet beter te dragen. 2 Isoleer je niet, maar vraag steun aan familieleden, vrienden, dementiegerelateerde organisaties, geestelijk verzorgers of therapeuten. 3 Herinner je de positieve dingen in de relatie die je voorheen met de dementerende had. Die liefdevolle momenten vormen de draad die je met elkaar verbindt. 4 Verplaats je in degene die aan dementie lijdt. Stel je voor hoe verontrustend het moet zijn om zo veel te verliezen. Die openheid en mededogen verbindt je met elkaar. 5 Zoek een uitlaatklep om heftige emoties als frustratie, boosheid en verdriet te kunnen ventileren. Het helpt je om je gevoelens op een constructieve manier te kanaliseren. 6 Blijf lachen. Humor verlicht de moeilijke momenten. 7 Blijf de dementerende bij gesprekken betrekken en besef dat jij degene bent die de gesprekken zal moeten begin-

nen. Aanraken is daarbij een van de liefste manieren om iemand ergens bij te betrekken. 8 Pas je ritme aan aan dat van de dementerende. Dat levert voor allebei meer rust op. 9 Omdat dementiepatiënten voortdurend dingen kwijtraken, is het belangrijk om ze iedere keer gerust te stellen en te zeggen dat ze het goed doen. 10 Vertel leuke en positieve verhalen uit het verleden. Jij bent de schatbewaker van zijn of haar verleden geworden. (bron: http://theoptimist.nl) Met vragen over dementie kunnen inwoners van Boekel en Venhorst terecht bij de dementieconsulent, tel.nr. (0412) 622678. Die biedt begeleiding aan mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers. U kunt ook contact opnemen met het Dorpsteam Boekel en Venhorst via tel.nr. (0492) 328383. Dat kan u de weg wijzen naar instanties die u kunnen bijstaan. AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, 12.30 uur, iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Dorpsteam: maandag, 13.00-16.00 u, donderdag 9.00-12.00 u, Sint Petrus, (0492) 328 383. Seniorenfilm: 28 december, 10.00 uur, De Pul, Uden: filmdiner. Koffie met thema: in december geen Koffie met thema in Venhorst. Alzheimercafé: 20 januari, 19.30 uur, Eigen Herd, Uden, thema: Voeding en gezond leven bij dementie. Onderonsje: 21 januari, 14.00 uur, Boszicht, thema: Klassieke homeopathie COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. Chris Selten (KBO Boekel) (0492) 322575 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


Ingezonden Brief

HET IS STIL IN VENHORST. Een brief die 19 november in heel Venhorst huis aan huis bezorgd is werden we weer gewezen op de oprichting van mestverwerking Mace in Landhorst en een bijeenkomst hieromtrent. Op zich goed als je je bezorgdheid over leefbaarheid deelt met je omgeving. Zo zouden we met elkaar om moeten gaan. Maar de brief doorlezend weet ik niet zo precies wat men daar nu echt mee wil! Het wordt ons als inwoners van Venhorst blijkbaar kwalijk genomen dat ons dorp niet meegaat met de felle discussies die in Landhorst wel gevoerd worden. Zelfs zo erg dat daar een sociale ontwrichting dreigt, zo schrijft men althans. Maar beste schrijvers; Als wij geen sociale ontwrichting willen is dat toch onze

zaak! Laat het op dat gebied maar stil zijn in Venhorst. Inwoners van Venhorst zijn best in staat om voor hun welzijn op te komen, laat ze zelf bepalen hoe men daarmee omgaat. Landhorst levert dus een voorbeeld hoe het niet moet, er blijven alleen maar verliezers over met een ontwrichte samenleving. Wie wil daar nu aan meewerken? Wat ons verder nog in de brief verweten wordt is dat we niet massaal aanwezig waren bij de (politieke) informatieavond in Boekel. Dat zint de briefschrijvers absoluut niet, men vindt het te stil in Venhorst. In Weekblad Boekel & Venhorst van 3 dec. wordt het nog eens dunnetjes overgedaan met een oproep aan inwoners van oa Venhorst: Wat voor onhel ons staat te wachten als het stil blijft in Venhorst. Van alles en nog wat wordt erbij gehaald: Stank, stof, verkeers-

Reactie op ingezonden brief van vorige week Er zijn meerdere reacties binnengekomen over de ingezonden brief van vorige week, die ondertekend werd met ‘Anoniem’. Een brief kan anoniem geplaatst worden. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. De schrijver dient bekend te zijn bij de redactie. Eventuele reacties over de inhoud worden naar schrijver toe overgebracht en indien gewenst worden reageerder en schrijver met elkaar in contact gebracht. De inhoud van de brief mag niet kwetsend naar personen toe zijn. Verder willen wij u er op attenderen dat de redactie op geen enkele wijze verantwoordelijk is over en voor de inhoud van het geschrevene.

Realisatie La Dolce Villa Boekel op MOB-complex officieel een feit

Gemeente Boekel en BL Huisvesting ondertekenen samenwerkingsovereenkomst De gemeente Boekel en BL Huisvesting hebben op 11 december 2014 de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van het MOB-complex aan de Bergstraat in Boekel. Dit houdt in dat de realisatie van de woningen in het plan La Dolce Villa Boekel officieel een feit is. Fantastisch wonen in het groen La Dolce Villa Boekel wordt gerealiseerd in de bosrijke omgeving van het voormalig MOB-complex in Boekel. Daarmee krijgt het gebied een passende en fraaie bestemming als heerlijk woon- en leefgebied. De verkoop van de vrijstaande en halfvrijstaande woningen verloopt zeer voorspoedig. Er zijn dan ook nog slechts enkele woningen beschikbaar. Dit succes is voor een belangrijk deel te danken aan de fraaie architectuur die deels is geïnspireerd op de markante bouwstijl van de Amsterdamse School en deels een klassieke bouwstijl kent. Stijlvolle woningen die toekomstige bewoners uitermate veel keuzevrijheid bieden als het gaat om het ontwerp, de grootte, indeling, extra’s en de afwerking van de woningen. Daarbij maakt ook de ligging in het groen dat La Dolce Villa Boekel erg in trek is net als de scherpe koopprijzen: een vrijstaande woning is er al vanaf € 263.000,-, een halfvrijstaande woning al vanaf € 209.000,-. Start bouw medio 2015 Naar verwachting start de bouw nog voor de zomervakantie 2015. Wie belangstelling heeft voor een vrijstaande of halfvrijstaande woning vindt alle informatie op www.dolcevillaboekel.nl.

overlast, tankwagens met zwavelzuur/chemicaliën, waterlozing, Q-koorts, (heeft niets met varkensmest te maken) waardedaling van huizen enz. enz. We kunnen het wel schudden, ons dorp wordt onleefbaar, het wordt een spookdorp. Althans de ondertekenaars van het artikel willen ons dat doen geloven. Afgelopen tijd is er al meerdere malen geschreven over dit onderwerp en men blijft er maar op hameren dat we bezwaar moeten indienen en een vuist moeten maken tegen deze ontwikkeling. Waar is het bij mij misgegaan dat ik me geen duidelijk beeld kan vormen wat er op ons afkomt? Andere echter pretenderen het precies te weten gezien hun reacties. Geef gefundeerde argumenten waarom hierin meegegaan moet worden! Met al dat geschreeuw en drogredenen kan ik niets, kom met onderbouwde feiten. De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met kleine minderheden die hun wil aan de massa opdringt. Met wat voor intentie? Ondertussen ben ik naar enkele bijeenkomsten geweest waar gesproken werd over de mestverwerking. Hoe andere het hebben ervaren weet ik niet, maar voor mij is het niet duidelijker geworden. Na enige uitleg wordt her en der wat geroepen, men praat langs elkaar heen en als je naar huis gaat weet je feitelijk nog minder dan toen je kwam. Als voorbeeld het aantal dieren: Bij iedere bijeenkomst wordt steeds geroepen dat dit toeneemt, andere beweren dat het niet zo is gezien de dierrechten, en daar blijft het dan bij. De organisatie van de avond voelt zich blijkbaar niet geroepen om helderheid te verschaffen. Over verkeersbewegingen idem dito, veel gegoochel met getallen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Zo blijft men over en weer praten over tal van onderwerpen zonder duidelijkheid. Er zou een veel helderder beeld moeten komen wat er daadwerkelijk gebeurd met harde cijfers, gepresenteerd door een onafhankelijke instantie. Alle vragen zouden direct beantwoordt moeten kunnen worden. Zoals het nu gaat kunnen er tig bijeenkomsten gehouden worden zonder enig resultaat. Schep duidelijkheid, dat verkort waarschijnlijk de procedures en voorkomt processen. Daar is iedereen mee gebaat en men kan elkaar recht in de ogen blijven kijken. Alstublieft geen Landhorst toestanden in Venhorst maar in goede harmonie verder. Degene die het hardst roept heeft niet altijd gelijk. Vriendelijke groet, Ruud Gijsbers, ruudgijsbers@gmail.comBetrokken zorg van kleinschalig wijkteam Pantein

De zorg verandert. Dat komt enerzijds door kabinetsplannen en bezuinigingen, maar ook door de veranderende wensen van mensen. Zij vinden het vaak prettig zelf de inhoud van de zorg te bepalen. De wijkteams waarmee Pantein werkt, sluiten hier goed op aan. In Boekel en Venhorst wordt gewerkt in een klein vast wijkteam. Een kleine groep medewerkers komt bij de klanten thuis, waardoor zij elkaar over en weer goed kennen. Zorg dichtbij Verpleegkundige Corinne Feenstra: “Op deze manier is de zorg heel dichtbij georganiseerd. We staan dicht bij onze klanten. We regelen zelf de planning en zijn daardoor heel flexibel, aldus Corinne”. Ze vindt het fijn een band op te kunnen bouwen met haar klanten. “Doordat je dicht bij ze staat is er veel meer mogelijk. Alles is bespreekbaar. We bieden altijd zorg op maat. Klanten willen vaak zo zelfstandig mogelijk blijven. Die zelfstandigheid ondersteunen wij met de zorg die nodig is. Dat stemmen we uiteraard af met familie en/of mantelzorger. Doordat we de klanten goed kennen, signaleren we bovendien snel of er iets aan de hand is, of er meer zorg nodig is of dat we dat juist zorg af kunnen bouwen. Ook blijven we door het veelvuldige contact goed op de hoogte hoe een klant zich voelt.”

Vertrouwd gezicht Thuiszorg Pantein is een vertrouwd gezicht in Boekel en Venhorst. Medewerkers weten wat er in de wijken speelt, hebben contact met huisartsen, vrijwilligers en andere hulpverleners. Doordat Pantein een gevarieerd aanbod in zorg aanbiedt, kunnen medewerkers voor klanten echt van betekenis zijn bij de zorg die zij wensen. Mensen kunnen zo langer thuis wonen met de zorg die ze nodig hebben. Contact Voor informatie en advies kunt u het wijkteam bellen via 0900-8803, of mailen boekel-venhorst@pantein.nl Thuiszorg Pantein, team Boekel-Venhorst

Twee Zonnebloemregio’s fuseren

De Zonnebloem, waar ruim 42.000 vrijwilligers actief zijn, streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking vanzelfsprekend kunnen deelnemen. De Zonnebloem richt zich, meer nog dan in het verleden, op deze doelgroep. We bezoeken mensen regelmatig thuis, of gaan een middagje samen winkelen of naar de schouwburg. Maar het kan ook door een busdagtocht, een dagje varen over de Maas of zelfs een vakantie die de lichamelijk gehandicapten zonder de Zonnebloem vrijwilligers niet meer zouden kunnen maken. 1 januari 2015 Regio De Meierij en Midden Peel slaan de handen ineen Om het Zonnebloemwerk mogelijk te maken heeft vrijwel elke plaats in Nederland een eigen afdeling met een eigen zelfstandig bestuur. Deze afdelingen zijn weer verenigd binnen regio’s. Het blijkt steeds moeilijker om bestuurders te vinden. Dat is één van de redenen dat de twee regio’s, De Meierij en Midden Peel, besloten hebben om te fuseren. Vanaf 1 januari 2015 gaan ze op in één bestuurlijke Zonnebloemregio onder de naam ‘Regio De Leijgraaf’. Het nieuwe bestuur is inmiddels vrijwel op sterkte.

Hallo! inwoners van Landhorst, Venhorst en omstreken……

Blijven we blije inwoners van onze Peeldorpen? Of… worden we droeve eigenaren van stank- en fijnstofoverlast ?

Laat uw stem horen nu het kan! www.stopmestfabriek.nl

De nieuwe regio ‘De Leijgraaf’ De nieuwe regio zal vanaf 1 januari een 8tal afdelingen omvatten waarbinnen 380 vrijwilligers actief zijn. Zij zien kans om ruim 1.400 Zonnebloemgasten uit de regio regelmatig een fijne middag of een fijne dag te bezorgen. De zelfstandige Zonnebloem-afdelingen die onder de nieuwe regio gaan vallen zijn de afdelingen: Veghel-Eerde-MariaheideZijtaart, Uden-Volkel-Odiliapeel, Heeswijk-Dinther-Loosbroek-Vorstenbosch, Erp-Keldonk-Boerdonk, Zeeland, Gemert-Handel-de Mortel, Boekel-Venhorst, Veel mensen denken nog steeds dat je lid moet zijn van de Zonnebloem om in aanmerking te komen voor een regulier huisbezoek, of om mee te kunnen met een dagje uit. Maar dat is niet zo. De Zonnebloem staat open voor iedereen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem kent trouwens geen leden maar wel donateurs die het verenigingswerk een warm hart toedragen en die de vereniging jaarlijks financieel ondersteunen. Inlichtingen: Wilt je ook vrijwilliger worden of behoort je tot de Zonnebloem-doelgroep en zou je ook wel eens een dagje weg willen of graag bezoek ontvangen, meld je aan bij het regionaal secretariaat: Annemieke Vermulst, tel 06 1096 99 49 of stuur een mail naar annemiekevermulst@gmail.com of kijk eens op onze website: www.zonnebloem.nl

Sponsorloop

Jeugd Boekel Sport en carnavalsvereniging de Knöllekes organiseren sponsorloop voor Bjorn Nabuurs. Op zaterdagmiddag 17 januari 2015 houdt Boekel Sport in samenwerking met carnavalsvereniging de Knöllekes een sponsorloop. Een sponsorloop door de jeugd van Boekel Sport en de jeugdgeleding van de Knöllekes. De opbrengst van deze sponsorloop gaat naar Bjorn Nabuurs. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Volgende week ontvangt u meer informatie.

Evenementenkalender 20 december: Concert in kerstsfeer 27 december: Prijsuitreiking Boekelse Kwis


Boekelse Kwis COMPILATIE

Een kleine beeldende compilatie van de Boekelse Kwis afgelopen vrijdag 12 december. Het is onmogelijk om alle afbeeldingen hier te tonen. Op de website en op Facebook kun je alle foto’s en filmpjes bekijken. We hebben als organisatie ontzettend genoten deze avond. Uit de reacties van het evaluatieformulier blijkt dat jullie ook hebben genoten. Daar doen we het per slot van rekening ook voor: een gezellige, breinbrekende, avondvullende kwisavond in de gemeente Boekel. FEESTAVOND met de uitslag van de Boekelse Kwis 2014: Graag willen we jullie nog herinneren aan volgende week zaterdag 27 december, voor de feestavond met de uitslag van de Boekelse Kwis 2014. Tijdens deze avond zal de Kwisavond nog deels te zien zijn middels ingezonden filmpjes & afbeeldingen en filmfragmenten van BLOK. Tot de 27e.


Jubileumconcert in Kerstsfeer. Harmonie Eendracht Maakt Macht Boekel heeft zaterdagavond 13 december het 125jarig Jubileumjaar afgesloten met een Jubileumconcert in Kerstsfeer. De Pleinzaal van Nia Domo was door de commissie 125 volledig in Kerstsfeer aangekleed. Onder grote belangstelling van de Vrienden van EMM, familie en vele andere bezoekers werd er door de muzikanten een heerlijk concert neergezet. De Slagwerkgroep opende het concert met One short image en speelde heel toepasselijk Last Christmas. Zij sloot af met Funny sticks. Een mooie act van een lange rij drummers op het randje van het podium. Voorzitter Toon v.d.Laar had het genoegen om 5 jonge muzikanten te huldigen voor 12,5 jaar muzikant: Evi v.d.Vondervoort, Marloes Rovers, Paul v.Boerdonk, Jolijn v.Sleeuwen en Chiara Somers.

jubilarissen te huldigen n.l. Karel Bijvelds (60 jaar), Carla Nijhuis en René v. Schijndel (25 jaar); Ton v.d.Burgt en Theo Janssen (40 jaar), Kees v.Gerwen (60 jaar muzikant).

zikale begeleiding van de harmonie. Terwijl de bezoekers de jubilarissen feliciteerden zorgde DJ Mario voor een gezellige After Party.

Bond van Alleengaanden

De Harmonie vervolgde het programma met sfeervolle kerstmuziek. Vooral Russian Christmas Music sprak het publiek bijzonder aan. De voorzitter had nog een tweede groep

De harmonie vervolgde het concert. Zangeres Simone Slegers vertolkte op voortreffelijke wijze de nummers: Samen zijn, Avond, Have yourself a merry little Christmas en White Christmas onder mu-

Hallo! inwoners van Landhorst, Venhorst en omstreken…… Mace = 208 boeren regionaal! Maar waar…. staan onze rechten en belangen in dit verhaal?

Laat uw stem horen nu het kan! www.stopmestfabriek.nl

Bond van Alleengaanden Kring Uden, Is op zoek naar nieuwe leden. Wij zijn een vereniging waarvan de meeste leden weduwe of weduwnaar zijn in de leeftijd van 60 jaar of ouder. Onze leden komen uit Uden en Veghel en de dorpen daar om heen. De vereniging bestaat al ruim 30 jaar en is ontstaan uit de ZLTO. Ieder maand, behalve in de 2 zomermaanden, organiseren we iets zoals een uitstapje, een bowlingmiddag of een brunch en nog veel meer. Wij zijn al een gezellige vereniging maar toch zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Bent u alleenstaand en lijkt het u iets om bij een vereniging van alleenstaanden te zijn, bel dan naar een van de onderstaande personen Tenslotte willen wij u nog vertellen dat we geen datingclub zijn en dat de contributie slechts € 5 ,- per jaar bedraagt. Graag horen wij iets van je. Voor meer informatie of lid worden kunt u bellen met, Diny v.d.Burgt in Boekel tel. 0492-322143, Toon v.Berlo in Boekel Tel. 0492-321733, Henk v.d.Ven uit Zijtaart tel.0413-365242, Harrie v.d.Meerakker uit Heeswijk-Dinther tel. 0413-291689, Thea Donkers uit Boerdonk tel. 0492-465653Algemene Nederlandse gehandicapten Organisatie

Kerstkienen bij de Ango Op donderdag 18 december organiseerdt de Ango Boekel-Venhorst een speciale kerstkienmiddag met mooie kerstprijzen. Iedereen die graag een gezellige middag wil komen kienen is van harte welkom. St. Janplein 20 Boekel, aanvang 13.30 uur. Graag tot 18 december. Jo, Toos en Jan Kerststallententoonstelling zondag 21 december

Welkom op onze Opendag op zondag 21 december, waarop het natuurcentrum in een kerstsfeer is gebracht. Van 11.0016.00 uur, zijn er weer vele kerststallen en -groepen te bewonderen, van zeer klein tot groot van de heren Senders en Slegers. Gratis entree. De familie Senders is er met haar kerststalletjes en -groepen, verzamelt vanuit de hele wereld, weer andere dan vorig jaar. Ze zijn er in vele uitvoeringen, van groot tot heel klein. Dit jaar is er een nieuwe kerststal uit Spanje en eentje van houtsnijwerk uit Bethlehem. In Duitsland is de muur 25 jaar geleden afgebroken, in Israël weer opgebouwd. Er is zelfs een kerststal te bezichtigen uit die scheidingsmuur. Een bijzondere verzameling komt van Jan en Christien Slegers uit Nederweert. Jan heeft als hobby pompoenen en kalebassen kweken wat hij al meer dan 15 jaar doet. Sinds 5 jaar houden ze zich ook bezig met het schoonmaken en drogen van kalebassen. Uit het drogen van kalebassen zijn weer veel ideeën en creaties ontstaan waaronder het maken van kerststalletjes van gedroogde kalebas. Net als vorig jaar willen zij weer graag enkele van hun kerststalletjes van gedroogde kalebas laten zien aan de mensen in Boekel. Kinderen en vol-

wassenen zullen zich verbazen over de verscheidenheid van kerststallen/-groepen. De dag wordt met live muziek opgeluisterd door enkele leden van het Boekels mannenkoor. Natuurlijk ontvangen wij u graag op deze dag met glühwein, worstenbrood, warme of koude dranken. Tot ziens op 21 december in ons gezellig ingericht natuurcentrum De Perekker, Mezenlaan 22 in Boekel van 11.00-16.00 uur. Bestuur van Koepelorganisatie D’n Eik, Natuur- en Landschapscultuur Boekel. www.stichtingdneik.nl

Comité Boekel-Venhorst

Gevraagd: Enthousiaste leden werkgroep Sinterklaasintocht. Het Comité Boekel-Venhorst zorgt elk jaar dat Sinterklaas in Boekel een warm onthaal krijgt. Als je ideeën hebt om de intocht voor de kinderen en Sinterklaas nog leuker te maken, dan ben je van harte welkom als lid van de werkgroep. Neem contact op met Truus v.d.Ven, secretaris Comité Boekel-Venhorst, tel. 0492-322997, mail. tven47@yahoo.com cARNAVALsVERENIgINg

DE VLIEgENMEPPERs

Carnavalsvereniging De Vliegenmeppers; Op 23 januari 2015 wordt weer het vliegenvangen georganiseerd door de CV de Vliegenmeppers bij “La Compagnie”. Kaarten voor deze avond zijn te koop voor €12,50 vanaf 3 januari bij ‘La Compagnie” aan de Kerkstraat 52 in Boekel. Het programma van deze avond ziet er als volgt uit: Welkomstwoord door Adjudant Pascal, de Dansgarde met garde- en showdans, Cabaret Spoit Elluf, Buut Rob Schepers, Mepper van het jaar, Cabaret Duo Vreemd, Buut Ton Brekelmans, Zanger Danny Robben. Op deze avond zal onze

Hallo! inwoners van Landhorst, Venhorst en omstreken…… 500.000 ton mestverwerking om de kosten te drukken? Hoeveel….. leveren wij daarop in op gezondheid en welzijn?

Laat uw stem horen nu het kan! www.stopmestfabriek.nl

Vorst Johan d’n vierde en zijn vriendin Myrna aftreden. Zij hebben super genoten van het afgelopen jaar, onder het motto “Di slu alles”. Rond de klok van 23.00 uur komt natuurlijk onze nieuwe Vorst voor de dag die er nu al heel veel zin in heeft. Volgende week volgen de eerste tips, dan kan het raden beginnen. Kijk ook regelmatig op onze website, www.devliegenmeppers.nl . Agenda CV de Vliegenmeppers; 03 januari Onthulling boerenbruidspaar 23 januari Vliegenvangen 24 januari Onthulling Koningin M4 31 januari Ouderenbal Zorgcentrum 01 februari Receptie Vorst ??? 08 februari Kansplus bal Venhorst 13februari Sleuteloverdracht 14 februari Minimeppers bal, carnavalsmis, opening Carnaval, tiroleravond 15 februari Optocht aansluitend carnavalsbal 16 februari Boerenbruiloft aansluitend carnavalsbal ,foute avond 17 februari Kroegentocht aansluitend carnavalsbal en afsluiting carnaval 18 februari Askruisje halen. Wij wensen jullie allemaal veel plezier met raden en zorg dat je op tijd bent voor kaarten voor het vliegenvangen want vol = vol. Alaaf CV de Vliegenmeppers.

jEUgD hOBBy cLUB

OPROEP: Mannen gevraagd! Bent u een beetje handig met een hamer en met een zaag? Dan zijn wij de jeugdhobbyclub op zoek naar u. Vooral op de woensdag van 13.15-15.00 uur zijn wij op zoek naar enkele mannen die ons timmerteam komen versterken om de kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar te helpen met hun knutsel werkstukjes. Al kunt u niet iedere woensdagmiddag, dat is niet erg, iedere middag is meegenomen. Ons seizoen loopt van september tot eind april en in de schoolvakanties is het ook geen Hobbyclub. Twijfel? Kom eens een middagje proef draaien, U bent van harte welkom! (Ons clubgebouw is gelegen naast de apotheek in Boekel).Kippenvel… én het kerstgevoel, dát krijg je ervan… Van het concert ‘An a Capella Christmas’ van Vocalgroup Just Us op zondag 21 december in Nia Domo in Boekel. Vocalgroup Just Us bestaat uit 16 enthousiaste zangeressen en zangers en heeft haar ‘roots’ in Brabant.

Kippenvel is een veel gehoord effect van het theaterprogramma van Just Us. Zeker tijdens het kerstprogramma met naast een diversiteit aan kerstmuziek ook sfeervolle juweeltjes uit het reguliere repertoire. Just Us bestaat al 20 jaar en de 16 vocalisten gebruiken enkel hun stem om de meest ingewikkelde nummers te brengen. Just Us is in de wereld van ‘Close Harmony’ geen onbekende heeft de afgelopen jaren een aantal nationale en internationale successen behaald. De meest uiteenlopende muziekstijlen komen voorbij; geestige folksongs, ingetogen ballads, knallende bigband jazz en klassiekers, allemaal in een close Harmony arrangement. Moeite-

loos wordt gewisseld tussen Mozart en Duke Ellington maar ook Michael Bublé en John Legend. Naast eigen arrangementen en bewerkingen brengt Just Us ook werken van professionele close harmony groepen zoals de Swingle Singers en Pentatonix. Just Us laat u op het puntje van uw stoel zitten en genieten van begin tot eind met af en toe… kippenvel! Wilt u meer weten over Just Us of een ander concert willen bezoeken, kijk dan op onze site: www.vocalgroup-just-us.nl zondag 21 december in Nia Domo in Boekel. Entree € 10,00. Aanvang 20.15 uur. Voorverkoop Nia Domo, tel 0492 321 452, www.niadomoboekel.nl www.vocalgroup-just-us.nl Dit mag een vocal-liefhebber niet missen! Wij hopen u binnenkort te mogen ontroeren.

Spaart u mee!

Gebruikte postzegels. Gooi ze niet weg maar lever ze in bij Loes den Dubbelden, de Koekoeksbloem 3 in Venhorst. Zij maakt er verschillende goede doelen blij mee.

Iets te vieren?

GALA concert Gitarando Gitaaronderwijs

Laat de stemming niet drukken door een slechte aankondiging! Een aankondiging voor een feestelijke gebeurtenis vraagt om mooi, maar ook persoonlijk drukwerk. Voor elke gelegenheid heeft Boekeldruk een passende oplossing. Denk aan originele geboortekaartjes, stijlvolle trouw- of jubileumkaarten, nette misboekjes of feestgidsen etc. Uiteraard kunt u kiezen uit een uitgebreid aanbod van leuke en ontroerende ontwerpen.

Wilt u even bedenktijd? Geen probleem. U krijgt van ons vanzelfsprekend de kans om enkele boeken thuis

Op zondagavond 21 december geeft Gitarando in de Pul in Uden een GALA concert. Van 19.30-22.00 uur hebben we prachtige solo en duo optredens. Rockende riffs van onze electrische gitaristen. Sfeervolle optredens van onze jeugd en volwassen groepen. Gratis entree. Voor meer info: www.gitarando.nl en volg ons op facebook.

op uw gemak te bekijken.

Wilt u uw aankondiging een origineel en persoonlijk tintje geven? En zelf een ontwerp aanleveren? Ook dan zorgt Boekeldruk voor perfect drukwerk.

De Vlonder 10

www.boekeldruk.nl

Bel ons gerust!

5427 DC Boekel

info@boekeldruk.nl

0492 322140

Kledingbank Gemert

Sluiting i.v.m. Kerst en Nieuwjaar In verband met Kerst en Nieuwjaar zijn wij gesloten van woensdag 24 t/m woensdag 31 december. Zaterdag 3 januari bent u weer van harte welkom. Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2015.


NEEM EN ST E ALVA E OP J KIJKPrijskaarten BOND van OUDEREN Uitslagen 8 december: RIKKEN 1 Harrie Donkers 2 Cor Verbakel 3 Riek Janssen 4 Gerrit Opheij 5 Piet v.d.Braak 6 Betsie v.Bakel 7 Jan v.d.Elzen JOKEREN 1 Marietje v.d.Elzen 2 Pieta v.Eerdt 3 Tonny v.Exel

117 pnt. 83 pnt. 60 pnt. 46 pnt. 44 pnt. 36 pnt. 31 pnt.

121 pnt. 58 pnt. 45 pnt.

Sfeervol Kerstconcert in Boekel

In de Sint Agatha Kerk te Boekel wordt op zaterdagavond 20 december om 19.00 uur een sfeervol Kerstconcert ten gehore gebracht. Blaasorkest de ‘Muziekvrienden’, Zangkoor ‘Krék zo ás ’t Gúh’ en gemengd koor ‘Primavera’ zullen in de Boekelse Sint Agatha kerk een diversiteit aan kerstliederen ten gehore brengen. De collecte van deze avond gaat naar Stichting Bjorn & Progeria. Bjorn wil in de zomer van 2015 in Nederland graag een bijeenkomst organiseren voor een 25-tal progeria families uit Europa. www.bjorn.progeria.nu U bent allen van harte welkom, de entree is gratis. De kerk is vanaf 18.30 uur geopend.

Thuiszorgwinkel VIERT 20-JARIG JUBILEUM

Het is alweer 20 jaar geleden dat in Oss de eerste Pantein Thuiszorgwinkel haar deuren opende. Om dat te vieren kunnen bezoekers in de maanden december, januari en februari profiteren van jubileumkorting op 20 producten. Deze producten helpen de zelfredzaamheid te vergroten en ondersteunen mantelzorgers in hun (ver)zorgende rol. Op de website van de thuiszorgwinkel staat een overzicht op welke producten korting wordt gegeven. Bij Pantein Thuiszorgwinkel kunnen men-

sen terecht voor het lenen, huren en kopen van hulpmiddelen en verpleegartikelen in de winkels in Boxmeer, Uden, Oss en het servicepunt in Cuijk. Ook kunnen ze artikelen in de webshop kopen.

Wireless Brabant bereikt nieuwe straalverbinding

klanten

met

Wireless Brabant voorziet een steeds groter gebied in de regio van snel internet en telefonie. Met de realisatie van een tweede zendmast in De Mortel, naast die in Erp, profiteren nog meer klanten van breedbandinternet via een straalverbinding. Vooral voor particulieren en ondernemers in het buitengebied betekent dit een flinke stap vooruit. De tweede zendmast van Wireless Brabant zorgt voor meer aansluitmogelijkheden in een groter gebied. “Dat geldt ook voor woningen en bedrijfspanden die we eerder nog niet konden bereiken met onze straalverbinding”, vertelt Bart Jaminon, een van de initiatiefnemers. Inmiddels

profiteren de eerste nieuwe klanten van het breedbandnetwerk van Wireless Brabant. De komende weken volgen nog meer adressen in de gemeenten GemertBakel, Laarbeek, Veghel, Boekel, SintOedenrode en Uden. Beveiligde straalverbinding De straalverbinding van Wireless Brabant biedt ondernemers, agrariërs en particulieren in het buitengebied een bandbreedte tot 30 Mb/s. “Snelheden die met een ADSL-aansluiting onbereikbaar zijn”, aldus Jaminon. “Via glasvezelverbindingen komt het signaal bij een van onze zendmasten terecht en wordt vervolgens draadloos doorgestuurd naar het adres van de klant. Daar plaatsen onze monteurs een kleine schotel om de beveiligde straalverbinding op te vangen. Een vaste kabel leidt het internetsignaal naar een modem die we op elke gewenste plek kunnen monteren.” Om het afzetgebied nog verder te vergroten, onderzoekt Wireless Brabant de mogelijkheid om volgend jaar een derde en vierde zendmast te realiseren in de regio.

RLT 4 filmt bij Autobedrijf Arjan van Houtum

Op maandag 15 december heeft RTL 4 opnames gemaakt bij Autobedrijf Arjan van Houtum in Boekel. Er is 3 uur lang gefilmd waarbij alle aspecten van het bedrijf belicht zijn. Onderwerpen waren o.a. short-lease, full-service, onderhoudscontracten, huur en importservice…..kortom alles waar de klant behoefte aan heeft. De opnames zullen worden uitgezonden in het programma “RTL-Wintertijd” op zondag 21 december om 10.50 uur. De herhaling vindt plaats op zaterdag 27 december op dezelfde tijd.


Sport Vc Unitas / ‘t Menneke

Vorig seizoen werd VC Unitas/Dames-1 2e in de Eerste Klasse en kon dankzij de nacompetitie promoveren naar de Promotieklasse. In de competitie werd 2 keer verloren van Pegasus uit Reusel, dat kampioen werd en rechtstreeks promoveerde. Beide teams treffen elkaar - nagenoeg ongewijzigd - dit seizoen dus weer en de eerste ontmoeting stond geagendeerd voor zaterdag 13 december in Reusel. Unitas kwam wat traag uit de startblokken en legde te weinig fanatisme aan de dag. Daar kon Pegasus wel een solide vechtlust tegenover zetten en het thuisteam pakte dan ook meteen een kleine voorsprong en hield die goed vast. Aan Boekelse kant wilde het niet echt gaan lopen, de servicedruk was onder de maat terwijl Pegasus daarmee juist een sterk wapen had. Met 25-19 ging de set dan ook naar de dames uit Reusel. En als het in de 1e set al niet goed ging dan begon de 2e set al helemaal dramatisch. Echt helemaal niets lukte en binnen een paar minuten stond Unitas met 9-0 achter! Toen kwam echter langzaamaan het geloof in eigen kunnen terug, een paar goeie acties betekenden het keerpunt en de dames stroopten de mouwen weer op. Punt voor punt werd teruggepakt en bij 14-14 was de stand weer gelijk. Maar omdat goed spel werd afgewisseld met slordige persoonlijke fouten kon Pegasus bij blijven zodat het tot het einde spannend bleef. Nu trok Unitas echter aan het langste eind en trok met 23-25 de stand weer gelijk. Pas in de 3e set begon Unitas direct sterk en legde weer meer druk op de bal waarmee de Pegasus-passing veel moeite had. Het initiatief bleef bij de gasten uit Boekel en met 18-25 ging ook deze set naar de Boekelse dames. Unitas was niet van plan om het op een 5e set aan te laten komen dus was het zaak alles te geven. Maar ondanks dat goede voornemen was de start weer niet sterk; de pass was niet goed genoeg waardoor de aanvalsmogelijkheden niet optimaal waren. Pegasus pakte een 8-3 voorsprong en er moest dringend een tandje bijgeschakeld worden aan Boekelse kant. De achterstand werd verkleind tot 20-18 en toen werd de laatste time-out aangegrepen om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit pakte goed uit, er werden geknokt voor elke bal, Pegasus werd net voor de eindstreep alsnog voorbijgegaan en via 21-25 werd toch een (moeizame) 13 overwinning geboekt!

Berichten

VC Unitas/Heren 1 speelde de laatste wedstrijd van 2014 in het Limburgse Sevenum. Na enig onderzoek bleek dat het Sevenumse Athos nooit eerder geweest in de roemrijke historie van de Boekelse heren tegen Unitas gespeeld had, het team was dus volstrekt onbekend. Maar Unitas was gemotiveerd afgereisd naar Sevenum, er op gebrand om de al succesvolle eerste competitiehelft positief af te sluiten. Toch was er sprake van een valse start want door wat veranderingen in de basiszes stond de organisatie in de 1e set niet helemaal goed, en door onnodige communicatiefouten ging die set met 25-22 naar Athos. In de 2e set herpakten de Boekelse heren zich volledig en werd Athos met bijna speels gemak met 11-25 aan de kant gezet. Het directe gevolg van goede servicedruk, hard werken in het achterveld en zorgvuldigheid aan het net. Daar had Athos geen antwoord op. De volgende 2 sets werden iets spannender maar een klinkende zege kwam eigenlijk nooit in gevaar. Opnieuw sterk verdedigingswerk, pittige services van met name Stef en Luc en aan het net werd het blok steeds meer solide. Aanvallend kon Athos geen potten meer breken en Unitas speelde verzorgd en slim. Met 22-25 en 21-25 werd daarmee de eindstand bepaald op 1-3. Na de winst van vorige week was VC Unitas/Dames-2 van plan om de goede lijn door te zetten en om nog meer punten te gaan pakken. Tegenstander was het team van Peter Peters in Schaijk. Dames 2 begon de wedstrijd heel erg goed. Met een goede servicedruk werden er vele punten gemaakt, waardoor de eerste set bijzonder gemakkelijk werd gewonnen met 9-25. De dames waren gemotiveerd om dit goede spel door te zetten maar er werd echter te snel gejuicht. Het bleek in de 2e set namelijk meteen al een stuk moeilijker om punten te maken. Peter Peters kwam duidelijk beter in het spel en ook werden er aan Boekelse kant wat onnodige foutjes gemaakt. De Schaijksen namen de voorsprong deze keer en Unitas kwam niet meer in het spel. De servicedruk werd minder en ook verdedigend moest er het een en ander gebeuren. Na een goede time-out werd het spelniveau beter, het was alleen te laat om de grote achterstand nog in te halen. Peter Peters won deze set met 25-17. De 3e set werd ingegaan met versterkte vechtlust, er werd goed gespeeld en de setstand liep gelijk op. Zowel Unitas als Peter Peters lieten goed spel zien. Na een gelijke stand van 17-17 was het echter Unitas die het voortouw nam.

De set werd met 21-25 gewonnen. Het was duidelijk dat een vijf-setter niet nodig was, maar dit moesten de dames in de vierde set dan nog wel eventjes waarmaken. Met goed spel en enthousiasme werd er meteen een kleine voorsprong opgebouwd. Er werden mooie punten gemaakt met de service, waardoor de voorsprong vastgehouden kon worden. Peter Peters was echter ook niet van plan om de 4e set af te geven en liet dit duidelijk merken. De setstand liep gelijk op en het werd 21-20. Maar met mooi spel werd de set toch gewonnen door Unitas met een setstand van 22-25. Dit betekent dat Dames 2 weer een wedstrijd had gewonnen en weer tevreden terug naar Boeke kon gaan. De jonge speelsters van VC Unitas/Dames-3 keerden zaterdag met lege handen huiswaarts na een teleurstellende wedstrijd tegen koploper Flamingo’s uit Gennep. En dat ondanks de steun van vele meegereisde supporters. De tegenstander bracht meer ervaring, kracht en wedstrijdgogme in de strijd en dat brak de Boekelse ploeg op. Met de setstanden 25-13, 25-14, 25-10 en 25-18 werd het verschil snel duidelijk gemaakt en kon de ploeg van coach Sjaak v.Hoeij na 5 kwartier al gaan douchen. De dames van Unitas deden zich in de wedstrijd te kort; ze waren te angstig, te lief en legden zo het hoofd gewillig op het slachtblok. Met wat meer lef, vooral bij het serveren, hadden ze de slimme maar ook oude en inmiddels al wat trage ploeg van Flamingo's meer onder druk kunnen zetten. Dat gebeurde allemaal niet zodat de koploper met groot gemak alle services en aanvallen verwerkte en zelf juist Unitas verraste met lepe balletjes in de hoeken van het Boekelse veld. Unitas werkte wel hard, werd daar ook toe gedwongen maar was zelf niet efficiÍnt en niet slim genoeg. Geen schande natuurlijk, het zijn allemaal jonge meiden die nog de nodige ervaring en routine missen en van dit soort wedstrijden wordt dan ook veel geleerd. De eerste helft van de competitie zit erop, de ploeg staat toch nog op een gedeelde derde plaats en mag daar best wel trots op zijn want daar had bijna niemand op gerekend. De meiden gaan nog een spannende 2e competitiehelft tegemoet waarbij alle andere toppers (Flamingo's, MVC en Saturnus) in Boekel op bezoek moeten komen, juist aan het slot van de competitie. De messen worden geslepen..............


Maandmenu DECEMBER 2014 Gebonden preisoep met gerookte zalm of PatĂŠ van livar varken met cranberrycompote

~~~~~~ Snoekbaarsfilet met mosterdsaus of Boeuf bourguignon, een stoofpotje van rundvlees

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

â‚Ź 19.75 Schade? Ga naar de specialist.

Alle gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

U kunt reserveren voor Eerste en Tweede Kerstdag voor ons kerstkeuze menu. Aanvang 17.00 uur.

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 321526 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.00 uur


Boekel Sport buigt het hoofd opnieuw voor Volkel RKSV Volkel heeft ten koste van Boekel Sport de eerste periodetitel in de 3e Klasse D gepakt. In een beslissingswedstrijd waren de Volkelnaren met 2-1 voor de tweede achtereenvolgende keer te sterk voor de concurrent uit Boekel. Sportpark Molenbroek in Gemert was zaterdagavond het toneel voor de beslissingswedstrijd voor de eerste periode in de 3e Klasse D. Boekel en Volkel hadden na 8 wedstrijden hetzelfde puntenaantal en ook het doelsaldo was gelijk. Een directe confrontatie moest uitsluitsel bieden. De Boekelnaren waren uit op revanche na de 4-0 competitienederlaag tegen Volkel van vorige week. Trainer Ruud Vermeer toverde een tactische verrassing uit de hoge hoed. Het vertrouwde 4-3-3 systeem werd aan de kant geschoven voor een 3-5-2, de tactiek waarmee het Nederlands elftal afgelopen zomer hoge ogen gooide. Noud v.Stiphout keerde ten koste van Joris Pol-

Berichten

man terug in de basiself. De ploeg van Vermeer begon voortvarend aan de wedstrijd. Boekel greep vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief en was direct dreigend. Na goed onderscheppen van Teun Wiendels kreeg Tim Schuijers de eerste kans, hij kwam niet tot een schot. Volkel was wellicht verrast door de tactische omzetting van de tegenstander en had moeite om het goede spel van vorige week een vervolg te geven. Het eerste wapenfeit van Volkelse kant kwam van Stijn v.Cuijk. Keeper Bart Verhagen redde een gevaarlijk schot van afstand. Na een kwartier spelen was het raak. Jelle Bouwmans verstuurde een lange bal naar Noud v.Stiphout, de aanvaller kopte richting Wiendels en onder druk van de lopende middenvelder werkte een Volkelse verdediger de bal in eigen doel, 1-0. De eerste 25 minuten was Boekel heer en meester, de voorsprong gaf de ploeg zichtbaar vleugels. Door een fase met veel slordig balverlies van Boekelse zijde keerde Volkel even later terug in de wedstrijd. Aanvoerder Ruud Verstegen zette zijn ploeg op gelijke hoogte met een afstandschot onder in de hoek, 1-1. Nog voor rust liep de schade voor Boekel op. Balverlies van de

geelzwarten werd door Volkel meedogenloos afgestraft. Luuk v.d.Elzen verstuurde een splijtende steekpass op Van Cuijk. Oog in oog met de keeper faalde de aanvaller niet, 1-2. Direct na rust besloot Vermeer de tactiek wederom te wijzigen, Boekel ging in een 4-4-2 systeem opzoek naar de gelijkmaker. Al vrij snel in de tweede helft kreeg de ploeg wederom een domper te verwerken. Doelman Verhagen verliet geblesseerd het veld na een botsing, hij werd vervangen door Michiel Merks. De Boekelnaren drukten naar voren, maar de Volkelse defensie gaf geen krimp. Met Jan Tielemans en Pieter Donkers ten koste van Wiendels en Niek Schuijers bracht Vermeer vers bloed in het veld. De beste kans op de gelijkmaker was een kwartier voor tijd voor Rens v.d.Wijst. Tijn v.Lankvelt stelde hem met een goede voorzet in staat om de scoren, maar hij kopte naast. Volkel hield stand en sleepte de periode binnen dankzij een 2-1 zege. De mannen van Vermeer mogen genieten van een welverdiende winterstop zodat Boekel de tweede seizoenshelft weer fris kan beginnen. Overige uitslagen: Odiliapeel 4 - Boekel Sport 8 2-5 Dames Erp 2 - Boekel Sport 2 2-4 Jeugd: Oss ‘20 A1 - Boekel Sport A1 2-2 Stiphout V. C3 - Boekel Sport C3 8-0 Blauw Geel D3 - Boekel Sport D3G 8-2

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 12 en 13 december: Helios ‘72 DS1 - Dames 1 (beker) 28-25 Recreanten 1 - Bedo 8-12 Nederpeel - Dames 2 7-14 Aristos DS1 - Dames 1 20-30 Programma 20 december: Recreanten 1 - MHV'81 Boekel, 19:00 u Programma 21 december: Dames 1 - MHV DS2 Boekel, 10:00 u Heren 2 - Saturnus HS2 Boekel, 11:15 u Programma 3 januari: Brengdag auwijzer 10:00 tot 13:00 u

Evenementenkalender 20 december: Concert in kerstsfeer 27 december: Prijsuitreiking Boekelse Kwis


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen BFC 1 - Heren 1 29-19 Roef - D-jeugd 3 7-3 Meisjes B2 - DOS ‘80 B2 7-6 EHV C1 - Meisjes C1 25-22 6-17 D-jeugd 3 - MHV ‘81 3 D-jeugd 1 - KPJD D1 10-12 Elshout D1 – D-jeugd 2 3-11 F-jeugd 2 - Niobe F1 2-11 Heren 2 - Avanti 1 23-22 Achilles ‘95 2 - Heren 4 20-25 Elshout 1 - Dames 1 14-28 Heren A1 - MHV '81 A1 25-13 Achilles ‘95 A1 - Dames A1 8-19 Dames 1 - Apollo 1 Beker, 42-21 Heren 2 - ESZV Oktopus 1 Beker, 38-26 Jeugdtoernooien! In week 49, 50 en 51 geven trainers van Habo ’95 gastlessen op de basisscholen van Boekel en Venhorst. Als afsluiting hiervan organiseren we ook dit jaar weer 2 leuke toernooien in de kerstvakantie. Deze toernooien zijn op maandag 29 december (groep 5 t/m 8) en vrijdag 2 januari (groep 1 t/m 4). Iedereen die op de basisschool zit mag hier aan mee doen. Lijkt het je leuk om mee te doen? Geef je dan nu op voor één van deze toernooien! Opgaves voor het toernooi op maandag lopen via de scholen. Opgeven voor de vrijdag kan tot 24 december bij Wilma van de Elzen (0492-324041, info@habo95.nl). Op www.habo95.nl is meer informatie te vinden over onze handbalvereniging. Programma zaterdag: Heren 1 - Swift 1 20.45 u ESZV Oktopus 1 - Heren 2 19.00 u Dames 1 - Bergeijk 1 19.00 u Meisjes C1 - Bergeijk C1 10.40 u D-jeugd 2 - MHV '81 2 09.45 u Roef D1 - D-jeugd 3 10.00 u Swift D1 - D-jeugd 1 11.00 u BSAC E2 - E-jeugd 1 11.20 u Swift F1 - F-jeugd 1 09.30 u Swift F2 - F-jeugd 2 10.15 u Programma zondag: Heren 4 - BSAC 3 16.15 u Dames 2 - Aristos 1 15.00 u VHC 1 - Heren A1 15.20 u Dames A2 - Bergeijk A1 12.30 u Dames A1 - Bedo A1 13.45 u Jupiter ‘75 B1 - Meisjes B2 09.40 u MHV ‘81 B1 - Meisjes B1 11.05 u Blauw Wit E1 - E-jeugd 2 10.20 u Dames Habo’95 zeer doeltreffend in drukke handbalweek In het midden van de week moesten de dames van Habo voor de eerste ronde in

Berichten

de beker aantreden tegen Apollo, de koploper van de 2e klasse, voor beide teams een ontmoeting met een onbekende tegenstander. Meteen vanaf het begin werd een hoog tempo gespeeld vanuit de gedachte dat de break toch het sterke wapen is van Habo en dat je in zo’n wedstrijd eens wat kunt uitproberen wat in een competitiewedstrijd vaak wat moeilijker gaat. Het werd een heerlijk avondje prijsschieten. Al snel stond het 6-2 in het voordeel van Habo. Enige minpuntjes waren de slordigheden in de dekking, waardoor Apollo nog best vaak wist te scoren met goede individuele acties. Maar het klassenverschil was toch te groot voor een spannende wedstrijd. Met de rust stond er al 22-12 op het bord en werd er afgesproken dat de dekking toch vooral beter moest. Na de hervatting werd de weerstand van Apollo effectief gebroken: van 22-13 liep Habo in één lange sprint uit naar 33-15 om te eindigen op een eindstand van 42-21. Een goede boost voor het moraal van het team. Op zondag stond de uitwedstrijd tegen middenmoter Elshout op het programma. Habo ging een beetje zenuwachtig van start. Elshout kreeg de kans om het initiatief naar zich toe te trekken en liep vlot uit naar een 4-1 voorsprong door goede acties die vanuit de opbouwrij ingezet werden. Maar eenmaal een beetje in het wedstrijdritme begonnen de acties van Habo te lopen. Van 4-1 achter ging het in één vloeiende beweging naar 6-9 voor, waarbij met name de combinaties met Inge v.Lankveld op de cirkel weer als vanouds waren. De dekking van Habo werd steeds beter, daarbij gesteund door prima keeperswerk van Kim Klokgieter. Met de rust stond er een fraaie 9-12 voorsprong op het bord. Na de rust kwam Habo met de versnelling. Terwijl de defensie intact bleef liep de aanval als een tierelier: in een goed kwartier werd Elshout volledig van de mat gespeeld en liep Habo uit naar een 10-20 voorsprong. En terwijl de tegenstander een beetje gefrustreerd raakte en op elkaar en op de scheidsrechter (die uitstekend floot) begon te mopperen, hield Habo het hoofd koel en stoomde door. Met 14-28 als eindstand kon Habo terugzien op een van de beste wedstrijden van dit seizoen en in deze vorm kan het in de competitie nog best wel spannend worden. In 8 dagen tijd heeft Habo meer dan 100 keer gescoord: zie hier een gretig team. Volgende week staat de 2e plaats op de ranglijst op het spel tegen de directe concurrent Bergeijk. Uw steun is daarbij van harte welkom. Scores tegen Apollo: Irene (9), Inge (8),

Myrne (7), Moniek (5), Miriam (5), Alice (2), Iris (2), Linda (2), Jesse (2). Scores tegen Elshout: Inge (8), Irene (8), Alice (4), Moniek (2), Iris (2), Linda (1), Jesse (1), Myrne (1), Miriam (1).

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Weer een actief weekend voor een groot aantal van onze combinaties. Zo reed Isa Wintjes met Chantal van Wilgenhoeve, 2 dressuurproeven klasse-B in Panningen, een HTC-wedstrijd. Zij behaalde 179 en 178 pnt. Alle 2 proeven 1e plaats. Netjes gedaan, Isa en Chantal. In Overasselt de dressuur selectie-wedstrijden: Cat.D, klasse-L2: Nikki Dekkers met Tiësto, 188 pnt. Dat is een winstpunt Cat.A, klasse-B: Renske Verhoeven met Marion, 189 pnt. Eveneens een winstpunt. Cat.D, klasse-B: Silvia Rijkers met Silver, 172 pnt. Dit was de laatste officiële wedstrijd van deze combinatie. Met een goed gevoel weer een fase afgesloten samen. Sanne Christiaans met Isolde, 171 pnt. Kleine vergissing van ruiter kostte 2 pnt. Jammer, maar heel goed rustig gebleven en de proef netjes gereden. Cat.E, klasse-B: Sharon v.d.Velden, 188 pnt. Winstpuntje erbij. Silvia Rijkers met Pabian, 166 pnt. Dit was het debuut in het wedstrijdgebeuren voor deze combinatie. Heel spannend allemaal. Steeds meer ervaring op doen leert samen het best. Zet ‘m op, Silvia en Pabian. Alle combinaties goed gewerkt, ga zo door met veel plezier. Daymen Biemans heeft een stormconcour gehad met 2 pony’s in Zeeland. Met apony Amy, klasse-B. Foutloos, door naar de barage. Daar raakte ze de weg kwijt en reed een hindernis voorbij. Uiteindelijk 8 strafpunten. Met C-pony Domingo, klasse-B. Foutloos en ook de barage foutloos 67.5 stijlpunten. Een mooie 4 de plaats. Knap werk Daymen, Amy en Domingo. Mocht je meer willen weten over ons als pony-club en wat de mogelijkheden zijn binnen onze club, mail dan gerust je vragen naar psvvenhorst@gmail.com. Oefenavonden zijn dinsdag en donderdag van 18:15 tot 19:15 uur aan de Peelkensweg 2 te Venhorst. Kom een keer een kijkje nemen?!


el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Regiotoernooi Berlicum Op zondag 14 december werd het Regiotoernooi door judoclub Berlicum in Middelrode georganiseerd. Namens judoclub Boekel namen 4 judoka’s deel aan dit toernooi, namelijk Niek v.d.Rijt, Sjoerd v.d. Vondevoort, Nicole v.d.Tillaart en debutant Dani v.Sinten. Als eersten waren deze ochtend Sjoerd en Niek aan de beurt, zij zaten allebei in een andere poule. Sjoerd begon erg fel, misschien wel te fel aan zijn eerste partij, waardoor zijn tegenstander hem naar de grond werkte en Sjoerd in een houdgreep belandde. Sjoerd probeerde er nog onderuit te komen, maar helaas lukte dit niet. De volgende 2 partijen was Sjoerd wat rustiger op de mat en liet hij zijn tegenstander foutjes maken waar hij in beide partijen van wist te profiteren. Met 2 overtuigende houdgrepen wist hij deze partijen te winnen. Voor Niek was er wisselend succes. Zijn eerste en derde partij wist hij in winst om te zetten, maar zijn tweede en vierde partij verloor hij helaas. Aan zijn felheid heeft het niet gelegen, maar Niek mag af en toe iets slimmer en meer wachtend zijn. Even later was het de beurt aan Nicole, zij was ingedeeld in een zware poule met allemaal sterke meiden. Dit leverde mooie partijen op, waarin Nicole veel weerstand bood. Uiteindelijk verloor Nicole 3 partijen en wist er een in winst om te zetten. Als laatste deze ochtend was het de beurt aan Dani, het was zijn debuut op de mat, maar hij leek helemaal niet nerveus. Zijn eerste 2 partijen won Dani dan ook overtuigend met goede houdgrepen. Bij zijn laatste 2 partijen was de tegenstand groter en wist hij helaas niet te winnen. Maar tijdens zijn

Berichten

eerste toernooideelname heeft Dani laten zien dat de concurrentie voortaan rekening met hem dient te houden. De uitslagen zijn als volgt: 2e plaats Niek v.d.Rijt en Sjoerd v.d. Vondevoort; 3e plaats Dani v.Sinten; 4e plaats Nicole v.d.Tillaart.

We willen onze judoka’s bedanken voor hun sportieve inzet en feliciteren met de behaalde resultaten. Kerstvakantie De laatste trainingsavond van dit kalenderjaar is aanstaande vrijdag 19 december. Daarna is het 2 weken Kerstvakantie, waardoor de eerste trainingsavond van 2015 op vrijdag 9 januari zal zijn. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.judoclubboekel.nl of op onze Facebookpagina www.facebook.com/Judoclubboekel. Het bestuur Dani van Sinten, 3e plaats

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.com Koen Sterken natuursteen

Haverkamp 7a • 5742 PN Beek en Donk • 06-18336668

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 14 december Venhorst 4 - Menos 2 3-0 Venhorst 5 - Constantia 5 4-1 Dames Venhorst 1 - Pr. Irene 2 4-1 Programma 21 december Keldonk 3 - Venhorst 3 11.30 u Venhorst 4 - Handel 3 13.00 u Boerdonk 4 - Venhorst 5 10.30 u Dames Gassel 1 - Venhorst 1 11.00 u Met nog enkele inhaalwedstrijden op het programma maken we ons alvast op voor de mentale voorbereiding op de 2e seizoenshelft. Die begint op dinsdag 30 december met een kienavond voor iedereen die een gezellige afsluiting van het jaar voor ogen heeft. Met tientallen schitterende kado’s hoeft niemand met lege handen naar huis. Kantine open om 20.00 uur en om 20.30 uur begint het spektakel: welkom. Op zondag 4 januari houden we de traditionele Nieuwjaarsreceptie, waarvoor iedereen bij deze van harte uitgenodigd is. De KNVB is aanwezig om een onderscheiding uit te reiken aan een bijzonder waardevol lid. Tevens wordt een aantal leden in het zonnetje gezet vanwege hun 25, 40 of 50 jarig lidmaatschap. We beginnen om 14.00 uur en sluiten dan om 20.00 uur. Ook onze andere Venhorstse verenigingen zijn natuurlijk welkom. Dat moet ook weer een mooie middag worden met allerlei mooie wensen. Op vrijdag 30 januari houden we onze jaarlijkse voetbalkwis. Opgeven kan bij Marco v.Dijk of in de bus in de kantine. Hierbij willen we iedereen ook een mooie jaarwisseling toewensen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 12 december: 1 Brp. Biemans 58.13% 2 Brp. W.v.d.Elzen-Manders 55.00% 3 Brp. Leenen-A.v.d.Elzen 54.17% 4 Brp. Bouw-v.d.Oord 53.65% 5 Brp. v.Houtum-v.d.Rijt 53.13% 6 Brp. v.d.Burgt-Vogels 51.88% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel.322132. Aan- of afmelden dient te gebeuren voor vrijdag 11.00 uur.Sport ANGO PRIJSKAARTEN 10 december

RIKKEN 1. Jan Sleegers 2. Ria Strijbosch 3. Harrie v Lankveld JOKEREN 1.Willy v Mierlo 2.Erna Verstegen 3.Antoinet Swinkels

78 pnt. 53 pnt. 25 pnt. 67 pnt. 61 pnt. 36 pnt.

Hockeyclub Boekel

Drie kampioensteams Alle teams van hockeyclub Boekel hebben het veldseizoen inmiddels afgesloten. Voor de meeste teams betekent dit geen winterstop, maar de start van het zaalhockeyseizoen. Meisjes A1, Meisjes C2 en Meisjes D1 gaan met een extra goed gevoel de zaal in. Zij werden herfstkampioen! Meisjes C2 wist in de laatste wedstrijd van

Berichten

het seizoen met 7-2 van Nuenen te winnen en werd daardoor kampioen. Ze vierden een feestje in de kantine met een taart waarop de teamfoto stond én gingen met een carnavalswagen door het dorp! Ook meisjes D1 haalde het kampioenschap binnen.

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Uitslagen 8 december: Donkers/v.Lankveld - Stuc Force 6-3 De Schutboom/v.Dijk - Asbest Het Zuiden 4-1 Snackpoint LC - Café Gij & Ik 0-3 v.d. Aa Klusbedrijf - Torpedo TUB 2-4 Donkers/Claasse - Midic. Stender 1-3 De Drie Kronen - v.Rijbroek Sp&M 7-1 TK ’t Stuupke - Quick-Hedge 0-3 Autocentrum - Invorm Interieurbouw 4-0 Dakdekkers Jacobs - Café LC 4-3 Porte de Provence - Elreka Hek 4-4 MVS Grootkeuken - Heuveltr./v.Hoff 2-1 TUSSENSTAND Poule A: 1. Donkers/v.Lankveld 24 pnt.;

Meisjes A2

DAMES 1: Boven v.l.n.r. Annenienke v.d.Ven, Bo Boeijen, Gitte Cornelissen, Elvere Rijkers, Sanne Havermans, Eline Tielemans, Merel Klaassen, Nicole v.Sleeuwen, Liselot v.Zandvoort, coach Rob Hubertus. Onder v.l.n.r. Maartje v.Oort, Sanne Reijbroek, Noortje v.Lankveld, Viola de Bie, Marlous v.Schijndel, Marieke Buuts, Lisa Goossens, Susan Biemans, Marelke Rijkers.

2. v.Haandel Metaal/‘t Grifke 18 pnt.; 3. Stuc Force 18 pnt.; 4. De Schutboom/ v.Dijk 17 pnt.; 5. Dakdekkersbedrijf Jacobs 17 pnt.; Poule B: 1. Porte de Provence 22 pnt.; 2. Elreka Hekwerken 21 pnt.; 3. QuickHedge 17 pnt.; 4. MVS Grootkeukentechn. 15 pnt.; 5. TK ‘t Stuupke 13 pnt. Programma 22 december: Zaal A: Torpedo TUB - Elreka Hekwerken 18.30 u Café Gij & Ik - Heuveltraning/v.Hoff 19.15 u Quick-Hedge - OOvB 20.00 u v. Rijbroek Sp&M - MVS Grootkeuken 20.45 u De Drie Kronen - Porte de Provence 21.30 u Zaal B: Café La Compagnie - BoekelFit 18.30 u Invorm Interieur - Midic. Stender 19.15 u Asbest Het Zuiden - v.Haandel Metaal 20.00 u Stuc Force - Donkers/Claasse 20.45 u De Schutboom/v.Dijk - Dakdek.Jacobs 21.30 u TK ’t Stuupke - v.d. Aa Klus 22.15 u

Meisjes C2

DAMES 2: Boven v.l.n.r. coach Nanda v.d.Velden, Annelieke v.d.Linden, Kim Smits, Babs Dickhaut, Dide Christiaans, Yoerike Rijkers, Sally Koort, Carlijne v.d.Velden, Anke Kluijtmans. Onder v.l.n.r. Linda v.Bommel, Babs Janssen, Carolijn Jansen, Lisa Ketelaars, Linda v.Mierlo, Milou v.d.Ven. Niet op de foto: Anja Driessens, Juul Cramer, Greetje Manders, Imke Arts, Joyce v.d.Velden


Sport

Berichten

KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 13 en 14 december 2-8 JES D1 - RoDeBo D1 Avanti (S) C1 - JES C1 5-4 De Korfrakkers E7 - JES E1 9-0 JES 1 - Celeritas (S) 1 18-10 Programma 20 december SCMH D1 - JES D2 Veghel, 11.00 u JES A1 - Korloo A1 Boekel, 09.45 u JES C1 - Flamingo’s (M) C1 Boekel, 11.00 u Prinses Irene D2 - JES D1 Nistelrode, 12.00 u JES E1 - Odisco E2 Venhorst, 11.00 u Programma 21 december Be Quick 6 – JES 2 Geffen, 11.30 u Oxalis 1 – JES 1 Sevenum, 14.05 u Programma 3 januari JES D2 - Eendracht (M) D2 Venhorst, 11.00 u PUPIL VAN DE WEEK

Feij is 10 jaar en speelt bij de D2 het 4korfbal. Ze heeft het erg naar haar zin in dit groepje van 6 meiden. Feij is een fijne meid om te coachen en te trainen. Ze is een speelster die rustig blijft in het spel en haar kansen pakt wanneer ze zich voordoen. Hierdoor heeft ze dan ook al de nodige puntjes gescoord. Feij scoort meestal met een mooi afstandsschot. Deze heeft ze ook al erg goed onder de knie. Maar ook de doorloopbal gaat al prima. Dus ook vandaag op de grote korf maakte Feij een mooi doelpunt. Als laatste wenst Feij de dames nog veel succes met de volgende wedstrijden.

’t Veertje 2 behaalt eindelijk weer een overwinning Net als vele andere teams moest ’t Veertje 2 zondag 14 december thuis spelen tegen Geldrop, en wel het 8e team van Geldrop. De vorige keer werd er met 7-1 verloren, maar had er zeker meer ingezeten, dus tijd voor revanche. In de herendubbel hadden Arno v.Dommelen en Bart Peters technisch goede en jonge tegenstanders. De eerste set verliep moeizaam, maar na een flinke achterstand werd toch nog op de valreep de winst binnengehaald met 2118. In de tweede set speelde het veertje aanvallender en deze werd ruimer gwonnen met 21-10. Gelijktijdig werd op de andere baan de damesdubbel van Anne v.d.Ven en Astrid v.Duijnhoven gespeeld. De eerste set ging gelijk op, maar de dames uit Geldrop wisten telkens een paar punten voor te blijven, deze set werd dan ook verloren na een verlenging. In de tweede en derde set werd het spel van ’t Veertje een beetje aangepast waardoor deze beide sets naar ’t Veertje gingen. Hierna werden de singles gespeeld. Bij de eerste herenenkel ging de eerste set van Arno moeizaam maar werd gewonnen. In de tweede set kwam Arno aan conditie tekort. Dus er werd een derde set gespeeld, Arno stond ver achter maar kwam goed terug. Helaas werd deze set met 21-19 verloren. In de damesenkel had Anne een sterke tegenstander tegenover zich, die goed diep wist te spelen en hiermee Anne overspeelde. In de tweede set wist Anne in het begin goed weerstand te bieden, maar helaas was de tegenstander te sterk. De tweede singels werden gespeeld door

Britt Coolen en Nico Langerak. Nico stond na 5 minuten al erg ver achter door een slechte timing bij het slaan van de shuttle. Na deze 5 minuten kwam Nico beter in de wedstrijd en wist de eerste set alsnog in zijn voordeel te beslissen met 21-15. In de tweede set bleef het tot het einde toe spannend, maar de winst was voor Boekel. Britt begon goed aan haar enkel partij en won dan ook de 21e set. In de tweede set en derde set wist de tegenstander de wedstrijd naar hand te zetten en deze twee sets gingen dan ook naar Geldrop. Met een 3-3 tussenstand werd begonnen aan de gemengddubbels. Deze week zat er eindelijk een winst of op zijn minst een gelijkspel aan te komen. Deze punten heeft ’t Veertje 2 hard nodig na weken van verlies. Nico en Brit wisten hun gemengddubbelpartij in twee sets te winnen. In de gemengddubbel van Astrid en Bart werd er in de eerste set goed gespeeld, maar ging de set na verleging naar Geldrop. In de tweede set werd er gewonnen. In de tussentijd ging de partij van Nico en Britt snel en werd deze gewonnen In de tweede sets. Met een 4-3 tussenstand en 11 in sets werd begonnen aan de laatst en beslissende set van de mix van Astrid en Bart, ook deze set werd gewonnen. Na lang wachten en hard strijden was er dan eindelijk weer een overwinning voor ’t Veertje 2. Uitslagen 14 december: ’t Veertje U19 - Geldrop U19/2 2-6 ’t Veertje U15/1 - Geldrop U15/1 5-3 ’t Veertje U15/2 - Geldrop U15/2 0-8 Ehv U13 - ’t Veertje U13 8-0 ’t Veertje 1 - Bavel 4 7-1 ’t Veertje 2 - Geldrop 8 5-3

’t Veertje 2 vlnr Britt Coolen, Anne v.d. Ven, Maartje Elbers, Astrid v.Duijnhoven, Bart Peters en Arno v.Dommelen (ontbrekend: Nico Langerak)


Sport BOEKEL & VENHORST

Libre A: A.v.d.Laar - G.v.d.Linden H.v.d.Ven - B.Thoonen K.v.Grinsven - T.v.d.Ven H.v.d.Ven - P.Wijers Libre B: W.v.d.Broek - C.v.d.Laar A.Hoevenaars - A.Emonds Libre C: J.Manders - H.v.Lankveld P.Raaymakers - J.v.Kessel A.v.Bergen - H.v.Lankveld J.v.Kessel - J.Kanters Bandstoten: F.Koolen - A.v.d.Laar J.Heesen - M.v.d.Elzen G.vd.Linden - K.v.Grinsven G.Verwegen - J.Heesen J.v.Kessel - J.Kanters B.Donkers - A.v.Bergen M.v.d.Heijden - A.Emonds A.Emonds - J.v.Kessel

38-82 46-101 49-46 51-44

49-21 24-15

21-23 18-20 14-12 17-19

14-33 38-24 44-51 24-33 11-21 20-15 21-12 13-14

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) M.v.d.Elzen - L.Otten J.Mezenberg - C.Sanders J.v.Zon - G.v.Exel

37-54 33-40 43-84

Berichten

40-291 J.v.Boerdonk - G.Zomers Th.v.Alphen - R.Willems 111-104 61-11 A.Berens - M.v.Doren (b) B.v.d.Heiden - S.Donkers 48-40 Fr.v.Boxtel - R.Berens 54-27 P.v.Hoof - H.v.d.Zanden 39-15 37-28 J.Mezenberg - A.v.Duijnhoven H.v.d.Mortel - C.Sanders 37-34 Libre B (20 beurten) Th v.Rooy - C.Coolen 35-29 45-18 A.v.Moorsel - L.Verbakel J.Kusters - P.v.Doren 39-30 H.v.d.Berg - J.v.Dooren (k) 28-62 A.v.d.Velden - Jac.Coolen 34-30 P.Koonings - G.Verwegen 55-22 J.Donkers - L.Verbakel 35-31 J.v.d.Aa - H.Arts 34-28 M.v.Haandel - J.v.Sleeuwen 29-52 A.v.Asseldonk - H.v.Duren 25-45 H.Schepers - J.v.Osch 13-16 A.v.Moorsel - J.v.Asseldonk 24-39 Libre C (20 beurten) T.v.d.Ven - J.v.Duren 18-16 W.v.Hees - H.v.Melis 23-9 Fr.v.d.Bosch - P.Rijbroek 21-8 J.v.d.Broek - J.v.Dijk 19-20 J.Manders - H.v.Lankveld 13-12 Th.v.d.Burgt - P.Raijmakers 14-18 Bandstoten A (20 beurten) G.v.Exel - A.v.Asseldonk 46-27 M.v.Haandel - J.v.Zon 14-49 S.Donkers - H.v.Duren 36-24 Jac.Coolen - M.Timmers 34-32 H.Schepers - A.Berens 21-24 J.Kusters - H.v.d.Heuvel 25-25 H.v.d.Zanden - G.Zomers 39-111 A.v.Duijnhoven - M.v.Schijndel 28-27 J.Mezenberg - A.v.Moorsel 27-22 C.Coolen - R.Berens 30-30 P.v.Hoof - P.Koonings 30-24 G.v.Exel - M.v.Doren (b) 62-26

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

Bandstoten B (20 beurten) Fr.v.d.Bosch - P.Raymakers P.Raymakers - J.v.Osch J.v.Sleeuwen - A.v.d.Burgt J.Manders - A.Verbakel H.v.Lankveld - P.v.Duren Ph.v.Zuijlen - J.v.Lankveld A.v.d.Velden - Fr.v.d.Bosch L.v.Sleeuwen - J.v.Dijk T.v.d.Heiden - H.v.d.Berg Cl.Aldenhuijsen - P.Rijbroek W.Kroos - J.v.Duren C.v.Sleeuwen - Th.v.Rooy Driebanden (20 beurten) J.Donkers - A.Verbakel H.v.Es - N.v.Kessel J.Donkers - J.Mezenberg A.v.d.Velden - R.Berens P.v.Duren - R.Berens Jac.Coolen - P.v.Duren H.v.Houtum - J.Heesen G.Zomers - J.Kusters

17-9 6-26 19-5 6-23 13-19 20-14 20-14 15-15 14-15 3-18 17-2 14-26

5-3 8-12 5-3 1-3 7-6 12-7 6-11 13-8

Uitslag 11 december 2014. A-lijn 1. Dames Biemans-v.d.Elzen 60,42% 2. Dames Putter-Willems 59,23% 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 56,85% 4. Dames Verbakel-Vijge 56,25% 5. Mw.Ceelen-Hr.v.d.Heijden 54,76% 6. Hr. en Mw.v.d.Bosch 54,46% 7. Hr. en Mw.Vogels 53,27% 8. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 52,38% 9. Heren J. en Th.v.d.Ven 50,00% B-lijn 1. Hr. en Mw.v.Schadewijk 58,68% 2. Hr. en Mw.Jansen 56,94% 3. Hr. en Mw.Aalbregt 54,51% 4/5. Dames Coolen-v.d.Rijt 54,17% 4/5. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 54,17% 6. Heren Manders-Otten 53,47% 7. Mw.v.d.Boom-Hr.Willems 52,78% C-lijn 1. Hr. en Mw.v.Helvoirt 70,83% 2. Dames Kremers-v.Lieshout 60,83% 3. Dames Cr端ts-Vissers 57,50% 4. Mw.Polman-Hr.Muselaers 55,00% 5. Dames v.Delst-de Graaf 53,75% 6. Hr. en Mw.Meulepas 51,67% Donderdag 18 december is het Kerstdrive. De eerst volgende competitie-avond is 8 januari. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Xsara Picasso 1.8 16V Airco

C5 2.0 Ligne Prestige Automaat

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat

Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco

Baleno 1.3 sedan

Citroen

Citroen

Ford

Renault

Suzuki

1997

1998

2005

2002

2002

2005

1998

2012

2011

2006

2005

2004

2005

2004

2002

2002

2000

2012

2009

2007

2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Te koop gevraagd gebruikte Peugeot Citroen maximaal 140000 km.

C1 Collection 5 drs Airco LED

Xsara 1.9 Diesel

Citroen

Citroen

407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

107 5 deurs Airco

Peugeot

Peugeot

407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco

407 2.0 HDI SEDAN XS

Peugeot

Peugeot

307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO

307 Break 2.0 HDI DIESEL AIRCO

Peugeot

Peugeot

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

307 HB 1.4 3 Drs Airco

Peugeot

Peugeot

208 HB 1.2 5 Drs Airco

306 BREAK 1.9 DIESEL

Peugeot

Peugeot

207 1.6 Cabrio

207 HB1.4 Vti 5 Drs Airco

Peugeot

Peugeot

106 HB 1.6 Gti

207 HB 1.4 Vti 16V Airco

Peugeot

Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.heijden & slegers

AUTOBEDRIjF

2012 2011 2007 2003 2013 2012 2008 2006 2006 2004 2013 2012 2010 2010 2008 2008 2008 2008 2006 2002 2006 2012 2010 2009 2008 2008 2008 2007 2006 2011 2006 2004 2006 2008 2008

B OVAG

OPEL AGILA 1.0I EDITION-TREKHAAK 22005 KM OPEL AGILA 1.2I EDITION AUTOMAAT 49055 KM OPEL AGILA 1.2I TEMPTATION 94557 KM OPEL AGILA 1.2I COMFORT 104087 KM OPEL CORSA 1.2I 5DRS ANIVERSUM-EDITION 12258 KM OPEL CORSA 1.2I LPG G3 COLOR EDITION 55478 KM OPEL CORSA 1.2I 5DRS ENJOY 70363 KM OPEL CORSA 1.2I 5DRS SILVERLINE 142755 KM OPEL COMBO 1.3 DIESEL TOUR 160370 KM OPEL CORSA 1.2I FULL RYTHEM 135240 KM OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO SPORTS TOURER EDD. 28225 KM OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER EDITION 73138 KM OPEL ASTRA-J 1.6I SPORT AUTOMAAT 33123 KM OPEL ASTRA 1.8I 111 EDITION STATIONCAR 134100 KM OPEL ASTRA 1.8I TWINTOP COSMO AUTOMAAT 60210 KM OPEL ASTRA 1.6I TEMPTATION AUTOMAAT 116433 KM OPEL ASTRA 1.9CDTI COSMO STAT.AUTOMAAT 120585 KM OPEL ASTRA 1.6I TEMPTATION STATIONCAR 140066 KM OPEL ASTRA 1.8I GTC COSMO-NAVI 144940 KM OPEL ASTRA 2.2I COUPE AUTOMAAT 184084 KM OPEL ASTRA 1.8I GTC COSMO 144940 KM OPEL MERIVA-B 1.4I TURBO COSMO 61982 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 34120 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 61000 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 102310 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I TEMPTATION 45313 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8 BISS. EDD. 138135 KM OPEL ZAFIRA-B 18I TEMPTATION 120323 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I BUSS. EDITION 123452 KM CHEVROLET ORLANDO 1.8I LTZ 7 ZITPLAATSEN 59005 KM CIROEN CI 3DRS SUNROOF 85897 KM HYUNDAI GETZ 1.3 AUTOMAAT 112382 KM MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 120448 KM PEUGEOT BIPPER 1.4HDI AIRCO 102210 KM PEUGEOT 207 1.4I STATIONCAR 96818 KM

SAMENWERKENDE

2010

ipv kerstkaarten doneren wij aan KWF kankerbestrijding

EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

WIJ WENSEN IEDEREEN FIJNE FEESTDAGEN

Ford Transit Connect 18TDCI, 27dkm, th

2011

2010

Toyota Aygo, 5drs, ac,er,cv Bedrijfsauto's:

2010 2006

Renault Megane 2.0-16V RS sport, 131dkm, luxe uitv.

2005

2005 Citroen C1 ambiance, airco, er, cv, 36dkm

Opel Tigra twintop 18i 16V, ac,lmv, cabrio

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDysTRAAT 32, 5427 cj BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

Het is weer tijd voor de WINTERCONTROLE 9.95 euro!!!!!! Doffe koplampen? polijsten vanaf 25 euro!!

Suzuki Alto 1.0 5drs............................................................................2001

Ford Mondeo 1.8 TDCi airco 5drs ......................................................2000

Ford Focus 1.4-16v airco 5 drs ..........................................................2000

Ford Ka 1.3i stuurbekr.......................................................................1998

Ford Ka 1.3i-16v airco stuurbekr. .......................................................2003

Ford S-max 2.0 panoramadak............................................................2006

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------In verband met vakantie zijn wij van 19 december t/m 2 januari gesloten. Milieustraat op zaterdag is gewoon open. Wij

A l l e r h a n d e wensen iedereen hele fijne feestdagen en veel geluk in het nieuwe jaar. Bevers Containertransport De Vlonder 110 Boekel -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woens-

dagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

rijopleiding

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren steigermateriaal en rolsteigers tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij gebruikte steigerplanken Tel: 0622887186

Nieuw E achter B vanaf 1-12-2014

Voor opgave 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. machinale houtbewerking boekel

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer! Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Van Deurzen

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERs van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor sLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BEsTRATINgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON witgoedservice Boekel uitslag op alle bestratingen. is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------BINNEN- en BUITENDEUREN met kor`

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

A l l e r h a n d e ting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

verse champignons TE KOOP

24 en 31 december van 09.00-14.00 uur Ook oesterzwammen, eieren en champi-minute. Muchamp, Mutshoek 2a, tel. 0492-321263, 06-38031375. Bestellen ook mogelijk.

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

organiseert:

KERSTSHOW

2e kerstdag van 10.00 - 17.00 uur. * NIEUWE MODELLEN 2015 * OLDTIMERS * Vele AANBIEDINGEN * Hoge KORTING De koffie staat klaar op Bovenstehuis 17 Boekel

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

KADOTIP” Voor de feestdagen hebben wij leuke KADOPAKKETTEN en RELATIEGESCHENKEN met streekprodukten. Verse groenten en heerlijk fruit Boerderijzuivel, ambachtelijke kaas en ijs

Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel. Tel 06 20364524

Maandag, woensdag en vrijdag 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

TE KOOP / HUUR vrijstaande woning

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Beatrixlaan 23a, per direct. Tel. 06-51822829


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TEKENEN en SCHILDEREN. Inlooplessen: woensdagochtend 09.30-12.00

A l l e r h a n d e uur; donderdagavond 19.30-22.00 uur. Hanny Verbrugge, Elzen 7, 5427 RC Boekel, tel.06-30118048 -------------------------------------------------Hulp bij thuisadministratie. Huiselijk geweld, uitbuiting, ouderenmishandeling of eenzaamheid. Vrijwilliger A.Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660. --------------------------------------------------

TOPCARE

nagelstudio waxsalon

AkTiE: Gellak op de natuurlijke nagels >Ƶ ŶĐŚƌŽŽ ŵ NU VOOR MAAR € 15,- Blijft 3 à 4 weken mooi! acryl nagels • gel nagels • manicure behandeling Žǁů ŝŶ Ő gellak • nail-art • bruidsnagels • Cadeaubon WĂƌƚLJĐĞŶ ƚƌƵ ŵFrench pedicure (teennagels) energetix sĞƌŐĂĚ ĞƌĐĞŶ ƚƌƵ ŵmagneet-sieraden Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: ^ŝ Ŷƚ ŐĂƚŚĂƉ ůĞŝŶ ϲ ͮ ϱϰϮϳ ŽĞŬĞů 06-43085124 www.Topcarenagelstudio.nl dĞů͗ ϬϰϵϮͲϯϮϭ ϰϱϮ ͮ /Ŷ ĨŽΛŶŝ ĂĚŽ ŵŽ͘Ŷ ů

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen.

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

www.boekelswelzijn.nl Dagrecreatie ‘t Staertje uiterst geschikt voor: Familliedagen, vrijgezellenfeesten, personeelsuitjes of gewoon een gezellig dagje uit! www.staertje.nl 0485 478801 / 06 514 198 18

MEULENMEESTERS MEUBELEN Nieuwe meubelen voor een scherpe prijs. 2e kerstdag open van 11.00-16.00 uur. Openingstijden: vrijdag 13.00-20.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur De Vlonder 102 - Boekel

TE HUUR per direct Hoogveld 24, Boekel

Ruime twee-onder-één-kapwoning. Voor foto’s of meer informatie: www.huisportaal.nl 06 47406636 of 06 22464021Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------BROODJES BUFFET, div. frietkramen, shoarma- en kebabkraam, eieren in Bourgondisch pan, buffetten in stijl. Party Service Jos Renders, bel 0492-352192 of zie www.partyservicejosrenders.nl

A l l e r h a n d e Stichting Boerenbruiloft Boekel

Het is bijna weer zover. Wij gaan op zaterdag 3 januari 2015 ons nieuwe bruidspaar voor 2015 bekend maken op ons, ieder jaar terugkerende avond, “’t Boerefistâ€?. Dit is een avond vol met tonpraoters, zang en dans. Medewerking wordt verleend door: Bruidpaar 2014 Jan en Mirelle Timmers; tonproaters; Cees als “Dokter Kiskeâ€?, Alex als “De ConciĂŤrge’’ en Hans als

“Bolletje pretvet�; zang- en dansgroep “Brabants bont�. En natuurlijk waar het die avond om draait ons nieuwe boerenbruidspaar 2015. Na afloop een geweldig feest tot in de kleine uurtjes. Toegang is gratis. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur. Adres zaal “La Compagnie�, Kerkstraat 52, 5427 BE Boekel. Tot ziens op 3 januari 2015. Bestuur Stichting Boerenbruiloft Boekel

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

AANBIEDING AUTO 35 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen normaal â‚Ź 2007,50 nu voor â‚Ź 1850,00 Betaling in termijnen mogelijk Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

sTUcADOORsBEDRIjF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

rijopleiding Voor AUTO-MOTOR en TRAkTOR RiJBEwiJs. Vanaf 1-12-2014 ook E achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

John Rambach

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

ar Meer dan 50 ja k. er kw va sterk in

Maak online een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIjF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900.

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

bestratingen

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------TE HUUR zwarte smokings/galapakken voor het kerstgala enz. Voor meer info 0648526578 / 321181.

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

Brabant Design

VENHORST fax 0492-352257

Websites - Hosting - Hardware

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIs OPgEhAALD EN ThUIsBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • sANITAIR • gAs cENTRALE VERWARMINg

NEERBROEK 15 - 5427 Ps BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERhOUD

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.