29e jaargang nr 12; 17 september '14

Page 1

29e Jaargang nr. 12 - 17 september 2014

35e ToerMee 21 SEPTEMBER

De Toer-Mee is een sponsorfietstocht van ongeveer 50 kilometer met als doel geld bijeen te brengen ter ondersteuning van de Boekelse en Venhorstse missionarissen en ontwikkelingswerkers, maar zeker ook is het de bedoeling dat u een ontspannen prettige dag beleeft. Misschien vindt u 50 kilometer erg ver, maar dat valt reuze mee want om de 5 kilometer moet u even afstappen om te stempelen en bovendien kunt op de 15, 25 en 40 kilometer post, tegen een zeer redelijke vergoeding, iets te eten of drinken kopen. En om het nog gezelliger te maken is er op de 25 kilometer pauzeplaats live muziek.

De opbrengst van de Toer-Mee komt volledig ten goede aan onze dorpsgenoten die elders in de wereld geheel belangeloos werkzaam zijn om onze medemensen een menswaardiger bestaan te bieden. Deze dorpsgenoten, onze missionarissen en ontwikkelingswerkers, verdienen onze steun. In de loop der jaren is het aantal missionarissen afgenomen, maar daar tegenover staat dat er steeds meer dorpsgenoten zijn die zich met projekten in de derde wereld belangloos inzetten om vooruitgang te brengen in het leven van onze medemensen. Naast de missionarissen en ontwikkelingswerkers hebben ook 3 Boekelse jongeren zich afgelopen jaar belangeloos ingezet voor de kinderen in Midden Amerika. Zo heeft Nicole v.Haandel een half jaar in Nicaragua gewerkt, werkt Debby v.Boxtel daar nog steeds, en is Lisanne Polman

onlangs voor een half jaar naar Costa Rica vertrokken. Nicole van Haandel vertelt: Het was een hele ervaring voor mij, maar zeker ook voor de kinderen daar. De kinderen in Nicaragua hebben niet dezelfde kansen als de kinderen hier, maar mede door de organisatie en alle deelnemers van de Toer-mee heb ik het afgelopen half jaar de situatie in Nicaragua toch een heel klein stapje vooruit kunnen helpen. Door alle sportactiviteiten hebben we vele kinderen het plezier van sport kunnen laten ervaren. Vorige week heeft u kunnen lezen hoe Debby v.Boxtel haar ontwikkelingwerk beleeft en begin volgend jaar kunt u meer lezen over de ervaringen van Lisanne Polman. Het missiecomitテゥ heeft alle voorbereidingen voor een mooie Toermee getroffen en hoopt u als deelnemer van de Toermee op 21 september te kunnen begroeten. U kunt starten tussen 10.30 en 13.00 uur vanuit Nia Domo in Boekel, of tussen 10.30 en 12.30 uur vanuit de Horst in Venhorst. Missiecomitテゥ Boekel/Venhorst

CITROテ起 SERVICE

Woensdag 24 september a.s. is er een regio-uitgave van

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Sporthal de Burcht Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Entreehal tijdens openstelling Boszicht Beschikbaar LOCATIE AED’s Venhorst Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijdenK kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, aaaaaawebsite: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.0021.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline v.d.Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Ver-straaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL. Contactpersoon Annette v.Soest tel. 0492322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.3012.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zondag 21 september, 25e zondag door het jaar: 11.00 u Misdienaars: Vayaan, Roselyn en Emanuella Bamé m.m.v. mannenkoor Sint Agatha. Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Martien Verheyen (vwg.verjaardag) en Dina Verheyen-v.Haandel (vwg. sterfdag); Antoon v.d.Elzen en Mia v.d. Laar-v.d.Elzen de dochter; Dora Jansv.d.Aa; Helm v.Bergen; Anna v.Doren-Michiels (nms. Bedevaart Hakendover). Woensdag 24 september: 19.00 u Grad en Petronella Donkersv.d.Elsen; Petronella Raymakers (vwg. verjaardag) en voor Marinus v.Haandel haar echtgenoot; Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Albert v.d.Aa (vwg. verjaardag); Wilhelmus en Cato v.Lankveld-v.d.Broek en zoon Theo; Wim Klijs (vwg. sterfdag); Fien v.Schijndel-v.d.Aa; overleden ouders Dapperen-v.Hees, overleden kinderen en overleden kleinkinderen.

WERELDDIERENDAG 4 oktober, zegening van de dieren. Ilse Winter uit Brno, Tsjechië, schreef in mei 1927 een brief aan Margeret Ford,

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

voorzitster van de wereldvereniging van de dierenbescherming, waarin ze voorstelde om één dag per jaar speciaal aan dieren te denken. Margeret vond het een super idee en beide dames waren het er overeens dat 4 oktober, de feestdag waarop de Katholieke Kerk de H.Franciscus van Assisi herdenkt, een goede datum zou zijn voor dierendag. Tijdens een internationaal congres van verenigingen tot bescherming van dieren in 1929 in Wenen werd 4 oktober uitgeroepen tot Werelddierendag.

H. Franciscus de dierenvriend. Franciscus’ houding tot de dieren komt mooi naar voren in een citaat dat aan hem wordt toegeschreven: ‘Alle schepselen op aarde voelen als wij.... God wenst dat wij dieren bijstaan als zij hulp nodig hebben... wij hebben een hogere opdracht ze van dienst te zijn wanneer ze ons nodig hebben.... mensen die enig schepsel Gods uitsluiten van hun compassie en medelijden zullen op soortgelijke wijze handelen tegenover hun medemensen’. Over Franciscus wordt verteld dat hij kon praten met de dieren. Zo is er een verhaal over een preek van Franciscus voor een groep vogels. In plaats van weg te vliegen luisteren ze aandachtig naar de woorden van Franciscus. Nog beroemder is het verhaal over een wolf die de inwoners van het dorp Gubbio voortdurend aanvalt. Franciscus gaat het gesprek aan met de wolf en laat hem belo-

ven dat hij geen mensen meer zal aanvallen. In ruil hiervoor zullen de inwoners van Gubbio hem iedere dag te eten geven. De wolf gaat akkoord met Franciscus’ voorstel en de wolf en de dorpsbewoners leven voortaan in vrede met elkaar.

Ook wij gedenken in onze parochie de feestdag van de H.Franciscus, en daarbij willen wij tevens aandacht schenken aan werelddierendag. Dit willen wij doen door de zegen van onze Lieve Heer te geven aan alle dieren die op zaterdag 4 oktober naar de kerken in onze parochie komen. Dus, heb je een huisdier en wil je het laten zegenen, kom dan op zaterdag 4 oktober naar de kerk in je woonplaats om de zegen voor je (geliefde) huisdier. Hieronder vindt je de tijden en plaatsen van de dierenzegeningen. 14.00 uur tot 15.00 uur: Sint Petruskerk, Uden 14.00 uur tot 15.00 uur: Sint Jacobuskerk, Zeeland 14.00 uur tot 15.00 uur: Kerk van de H.Kruisvinding, Odiliapeel 14.00 uur tot 15.00 uur: Sint Agathakerk, Boekel 16.00 uur tot 17.00 uur: Sint Antonius Abtkerk, Volkel

35e ToerMee 21 SEPTEMBER

AANBIEDINGEN donderdag 18 t/m woensdag 24 september

Christoffelvlaai Roomboter kersenflappen Vikorn

per stuk

MULTIVITAMINENBROOD

Herfstbollen

6 halen = 5 BETALEN

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

9.50 1.25 1.85

11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 20 september 19.00 u + Zondag 21 september 10.00 u: Bert v.Sleeuwen; Piet Bevers (vwg. verjaardag); Piet v.Doren, kleinkinderen Hilde en Luuk, schoonzoon Koos, achterkleinzoon Ronny en een ziek familielid.

Acolythen en lectoren: Zaterdag 20 september 19.00 u + 19.00 u Theo Hoogeveen Mw.v.Zon Zondag 7 september 10.00 u: 10.00 u Willy v.Oort Hr.Donkers

Sep is nu gedoopt.

Informatieavond communie Venhorst

Op zondag 26 april 2015 wordt in Venhorst de eerste communie gehouden. Voor kinderen uit groep 4 is er de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Op woensdag 1 oktober aanstaande geven wij om 20.00 uur in de dagkapel een informatieavond om jullie te informeren over de eerste communie. Tijdens deze avond geven wij uitleg over het project “Gods Grootste Geschenk” wat wij gebruiken om de kinderen voor te bereiden op hun eerste communie. Het programma van deze avond: - Welkom door de communiewerkgroep - Uitleg door Monseigneur van Velthoven - Presentatie van het project Gods Grootste Geschenk

- Uitleg over de kindbijeenkomsten - Gelegenheid voor het stellen van vragen. Je kunt je kind op deze avond ook al opgeven voor de eerste communie. De kosten voor de diverse materialen zijn € 25,00. Dit is een algemene informatieavond en is vrijblijvend of je kind wel of niet de eerste communie doet. Wij hopen op uw komst! De Communiewerkgroep Jenny, Hilde en Marianne

berichten

Naar aanleiding van een onderzoek is een 27 jarige verdachte uit Veghel aangehouden terzake betrokkenheid bij een 2-tal diefstal fietsen en een poging daartoe gepleegd te Boekel. Na dit onderzoek heeft de dagvaarding Bverdachte E Reen IC H Tontvangen EN van de Officier van Justitie om zich hierover te verantwoorden bij de rechter." Tussen vrijdag 22 augustus 2014 te 22.00 uur en zaterdag 23 augustus 2014 te 11.00 uur heeft er op de Burgtstraat te Boekel een poging inbraak aanleunwoning plaats gevonden. Hierbij werd de achterdeur uit zijn geheel verwijderd uit de sponning. De achterdeur van deze woning is gelegen aan de Rutger van Herpenstraat. Indien u hierover info heeft bel dan met de politie: 0900-8844 of anders Meld Misdaad Anoniem:0800-7000. Met vriendelijke groet, P.A.T. Mouwen, wijkagent Boekel, Venhorst en Huize Padua

35e ToerMee 21 SEPTEMBER

OPGAVE STROOKJE

Naam.................................................................................................................................... wil op zondag 26 april 2015 zijn/haar eerste communie doen.

Email adres: .........................................................................................................................

Allergieën: Ja / Nee ............................................................................................................ Zo ja, welke .........................................................................................................................

Dit strookje kun je inleveren op maandag 1 oktober of anders voor 19 oktober bij Hilde v.d.Wiel, Hoogmenneke 5, Venhorst.

Sloepie

Kijk op de nieuwe website van Sloepie, voor alle info, foto's, berichten enz. Heb je leuke ideeën dan zijn deze altijd welkom, bijvoorbeeld een bepaalde activiteit die je graag op de Sloepie avond zou willen doen, laat het ons weten ! Welkom op www.sloepie.info Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Nieuw Lees vanaf nu hier al het nieuws, wijzigingen en vooral: bekijk hier de foto’s van de geweldig, gezellige Sloepie avonden! De nieuwe data zijn ook al bekend, zet ze alvast in je agenda: 28 september, 12 oktober, 26 oktober, 9 november, 23 november, 14 december, 28 december (eindejaarsavond) Let op, het is altijd mogelijk dat er nog data gewijzigd worden, houdt daarom de site in de gaten Voor alle Sloepie avonden geldt: Plaats: MFC de Horst Tijd: 18.30 uur - 20.30 uur Wie: alle kinderen uit Venhorst en Boekel vanaf groep 6 t/m 13 jaar Kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,--, kom op tijd, vol is vol, eenmaal binnen is niet voor sluitingstijd buiten Organisatie: leiding en bestuur Sloepie Info: 0492-352326.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 8 september 2014

Gijs

Zoon en broertje van Robert en Anke van Dijk Janne en Job

Molenwijk 1, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 september

Bij aankoop van 2 kalfschnitsels

GRATIS truffelmayonaise

Heksenkaasschnitsels

4 stuks

Ribstick

6 stuks

HEERLIJK GEKRUIDE SPIES MET MINI SPEKLAPJES

Cajun pakket

500 GRAM CAJUNVLEES, 5 BROODJES + SAUS SPECIAL VAN DE WEEK

Bij aankoop van 100 gram Parmaham krijgt u 100 gram Mortadella

GRATIS

Funghi porcini verrassende smaakcombinatie van mager gehakt en een lekkere truffelsmaak

100 gram

€ 175

samen voor

VLEESWARENTRIO 100 gr. boterhamworst 100 gr. snijworst 100 gr. casslerrib samen voor

Maandag 22 en dinsdag 23 september

Braadworst h.o.h.

500 gram voor

Bij aankoop van 500 gram sukadelapjes

500 gram voor

Bij aankoop van 500 gram sukadelapjes

€ 325

€ 295

GRATIS kruidenbouquet

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 395

GRATIS kruidenbouquet

Woensdag 24 september

Gehakt h.o.h.

€ 600 € 500 € 695

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 19 september GFT-afval/Groenbak vrijdag 26 september Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

OPENBARE INFORMATIEAVOND op dinsdag 23 september 2014 Aanvang: 20.00 uur Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 23 september 2014 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent. De volgende onderwerpen komen op deze avond aan de orde: 20.00 uur Technische toelichting op de begroting 2015 ±20.45 uur Korte inleiding over de veranderende rol tussen gemeente en woningstichting, gevolgd door een presentatie van Stichting PeelrandWonen over hun toekomstvisie. NIEUW DorpsTeam Boekel Voor elkaar

Wat verandert er in de zorg? De manier waarop de zorg in Nederland is geregeld verandert. Dat is nodig om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Vanaf 1 januari 2015 draagt de landelijke overheid verschillende zorgtaken over aan de gemeenten. Zorg die eerst centraal werd geregeld, wordt nu door de gemeente, dichtbij u geregeld.

Wat betekenen deze veranderingen voor Boekel? Voor u als inwoner betekent deze verandering dat ook in Boekel mensen langer thuis blijven wonen en dat alle ondersteuning in de thuissituatie bij elkaar ondergebracht is in een DorpsTeam Boekel. Net zoals de huisarts de toegangspoort is voor ziekenhuiszorg, wordt het DorpsTeam Boekel de toegangspoort tot Wmo-ondersteuning en Jeugdzorg. De huisarts blijft uw vertrouwde aanspreekpunt voor uw algehele (medische) gezondheid. Wel gaan zij veel samenwerken met de professionals uit het DorpsTeam. Met de komst van het DorpsTeam verdwijnt het vertrouwde Wmo-loket in het gemeentehuis. Het DorpsTeam is namelijk gevestigd in Sint Petrus, nabij het consultatiebureau. Het Centrum voor Jeugd en Gezin is hiervoor omgebouwd naar een breed dorpsloket voor ondersteuning en zorg voor alle leeftijden.

Wie werken er in het DorpsTeam Boekel? In het DorpsTeam werken verschillende professionals samen om ondersteuning en zorg te bieden in de thuissituatie: de consulent Zorg & Welzijn, een maatschappelijk werker, een Wmo-consulent en een wijkverpleegkundige. Deze combinatie maakt het mogelijk om met voldoende deskundigheid de onderlinge hulp in het dorp te bevorderen en uw ondersteunings- en zorgvragen in samenhang op te pakken. Met welke vragen kan ik er terecht? U kunt met al uw vragen en problemen op het gebied van ondersteuning en zorg terecht bij het DorpsTeam. Denk hierbij aan vra-


Gemeenteberichten gen op het gebied van: opgroeien en opvoeden, mobiliteitsproblemen, mantelzorgondersteuning, eenzaamheid, een luisterend oor, wanneer u zich zorgen maakt over uw buren, een familielid of bekende, vrijwilligersinitiatieven, begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, etc. etc.

Hoe kan ik het DorpsTeam bereiken? Het makkelijkst zijn wij te bereiken via een telefoontje of via email. U wordt dat zo snel mogelijk terug gebeld/gemaild voor het maken van een afspraak. U hoeft zich geen zorgen te maken over de afstand: wij komen gewoon naar u toe. Natuurlijk bent u ook altijd welkom bij het loket in Sint Petrus. Op maandag van 13.00 en 16.00 en op donderdag van 09.00 tot 12.00 uur is er altijd iemand aanwezig. Feit is dat wij veel bij mensen thuis komen en daardoor ook vaak ‘op pad’ zijn. Dat is goed, want wij willen ondersteuning bieden in de thuisistuatie en niet van achter een bureau.

ken te bepalen en de schaduw van gebouwen en bomen te modelleren. Zo maakt de Zonnescan een inschatting over hoeveel zonnepanelen op een dak passen en hoeveel elektriciteit deze kunnen opwekken. Inwoners van Brabant krijgen snel een indicatie of zonnepanelen interessant voor hen zijn.

Duurzame energie Door de stijging van de wereldwijde vraag naar energie, raken olie- en gasreserves op. En om de klimaatverandering tegen te gaan moet de uitstoot van broeikasgassen worden beperkt. Daarom investeert de provincie in de groei van duurzame energie. Met de Zonnescan hoopt de provincie de inwoners van Brabant te motiveren over te stappen op zonne-energie.

Wanneer gaat deze verandering in? Op 1 oktober kunt u niet meer terecht bij het Wmo-loket in het gemeentehuis. Heeft u vragen over ondersteuning en zorg, dan kunt u vanaf 1 oktober 2014 terecht bij het DorpsTeam Boekel. DorpsTeam Boekel Telefoonnummer: 0492 - 32 83 83 Emailadres: info@dorpsteamboekel.nl Inlooptijden: Maandag: 13.00-16.00 uur Donderdag: 09.00-12.00 uur Locatie: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus volg de bewegwijzeringsbordjes of vraag het de receptioniste

Volgende week kunt u in een losse folder die bij de weekbladen zit meer lezen over de veranderingen op het gebied van zorg, jeugd en werk in onze gemeente.

BENIEUWD OF ZONNEPANELEN OOK VOOR U INTERESSANT ZIJN? DOE DE ZONNESCAN! Wilt u weten of uw dak geschikt is voor zonnepanelen? Maak dan gebruik van de Zonnescan Brabant, een initiatief van de provincie Noord-Brabant.

Ga naar www.zonnescanbrabant.nl en zoek op de digitale kaart uw adres op. Vervolgens krijgt u informatie over de hoeveelheid energie die zonnepanelen op uw dak kunnen opwekken, de kosten van zonnepanelen en hoeveel geld u kunt besparen op de energierekening. Zonnescan Brabant is de eerste online tool die de voordelen van zonnepanelen voor de gehele provincie in kaart brengt. Zonnepanelen op het dak zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Direct na plaatsing merkt u een maandelijkse besparing op uw energierekening. De hoogte van dit bedrag hangt af van de ligging van het dak.

Hoe werkt de Zonnescan? Om wateroverlast en overstromingen te voorkomen is de hoogte van de provincie nauwkeurig in kaart gebracht met lasermetingen uit vliegtuigen. Deze gegevens worden nu voor de Zonnescan Brabant gebruikt om de helling en richting van de Brabantse da-

INVENTARISATIE CULTUURHISTORISCH WAARDEVOLLE OBJECTEN Ons college van Burgemeester en wethouders heeft besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de cultuurhistorische waarden van meerdere objecten binnen onze gemeente. In dit kader zal in week 39 een medewerker van Monumentenhuis Brabant meerdere panden observeren vanaf de openbare weg en foto’s maken. Haar naam is Elke de Rooij en zij is beleidsmedewerker monumentenzorg en waardesteller. Desgevraagd kan zij zich legitimeren. Op het moment dat u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met Gijs Klop, beleidsmedewerker monumentenzorg van de gemeente Boekel. OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: Buurtvereniging Grootveld voor het houden van een burendag op 27 september 2014 van 10:00 uur tot 18:30 uur op het Grootveld 5-7.

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Boekel, 16 september 2014 De burgemeester van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:


Gemeenteberichten • het verzoek d.d. 5 september 2013, aangevuld op 24 april 2014 en 7 juli 2014 van Maatschap Melis voor een eerste fase omgevingsvergunning, zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 en artikel 2.6 (revisievergunning) van de Wabo. De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en uitbreiden van een varkens-en pluimveehouderij. De inrichting is gelegen aan Noordstraat 17 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummers 2725 en 2726. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 21593.

Het college heeft de vergunning verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

INWERKINGTREDING BESLUIT Het besluit omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

INZAGE Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 17 september 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

BEROEP Tegen het besluit omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit; Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. De beroepstermijn loopt van 17 september 2014 t/m 28 oktober 2014.

VOORLOPIGE VOORZIENING Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Er kan ook een voorlopige voorziening digitaal worden aangevraagd bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, 16 september 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het herbouwen van een akkerbouwloods Locatie : Noordstraat 19, Venhorst Verzenddatum : 4 september 2014

Voor

: activiteit bouwen; het nieuw bouwen van een bijgebouw Locatie : Wanroijseweg 2, Boekel Verzenddatum : 8 september 2014

Voor

: activiteit bouwen; het uitbreiden van een huisartsenpraktijk Locatie : Wit-Gele Kruispad 2, Boekel Verzenddatum : 10 september 2014

Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van drie bomen (1 eik en 2 essen) Locatie : Nabij Molenbrand (houtsingel no. 80), Boekel Verzenddatum : 15 september 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 17 september 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethou-

UW EVENEMENT IN DE GEMEENTEGIDS? In 2015 zal er weer een agenda opgenomen zijn in de gemeentegids. Organiseert u in 2015 een evenement waarvan u graag een vermelding heeft in de gemeentegids? Geef dit dan voor 1 oktober a.s. door via hanneke.dam@boekel.nl.


Gemeenteberichten ders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; het wijzigen van

een reeds vergunde garage Locatie : Burgt 5, Boekel Datum ontvangst : 5 september 2014

Voor

: activiteit bouwen; het verbouwen van een woning : Molenwijk 3, Boekel Locatie Datum ontvangst : 5 september 2014

Voor

: activiteit bouwen; het uitbreiden van een champignonkwekerij met een Fustopslagruimte Locatie : Mutshoek 2a, Boekel Datum ontvangst : 5 september 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 2 september jl. is o.a. aan de orde geweest

Jaarverslag en jaarrekening Stichting Binnensport Boekel 2013 Het college van B&W heeft kennis genomen van de jaarrekening en het jaarverslag 2013 van Stichting Binnensport Boekel.

Beleidsplan, Verordening en Centrumregeling Jeugdhulp Het college van B&W heeft ten behoeve van de transitie jeugdzorg de volgende stukken vastgesteld: Beleidsplan Jeugdhulp Gemeente Boekel 2015-2018, Verordening Jeugdhulp Gemeente Boekel 2015, Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015. Deze stukken worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 In de Transitie Wmo worden taken overgeheveld van de AWBZ naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als gevolg van nieuwe wetgeving is er ook een nieuwe Verordening Wmo nodig. Deze verordening regelt het verstrekkingenbeleid van de Wmo in de gemeente Boekel. Het college heeft de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015’ vastgesteld.

Visiedocument PeelrandWonen 2014 - 2017 Door corporatie PeelrandWonen zijn de ambities voor de perio-

Koningsdag 2015

Het lijkt nog zover weg maar toch zijn wij, als Comité Boekel-Venhorst al druk aan de slag om in 2015 er een geweldige dag van te maken. Afgelopen jaar was het een zeer geslaagde zonnige Koningsdag op het St. Agathaplein met allerlei activiteiten voor de jeugd van Boekel. Er was van alles te doen: van panna-voetbal tot een vrije markt. Wil je als (sport)vereniging je laten zien

de 2014 - 2107 vastgelegd in een Visiedocument. Omdat dit document van invloed is op het gemeentelijk beleid wordt hiervan kennisgenomen.

Vaststelling hogere geluidwaarden Centrum-Oost In het bestemmingsplan Centrum-Oost, bestemd voor woningbouw, zijn twee woningen gepland binnen de geluidszone wegverkeerslawaai van de Julianastraat. Voor deze woningen stelt het college een hogere toegestane geluidsbelasting op de gevel vast. Het geluidsniveau binnen de woningen dient wel aan de geluidsnormen te voldoen.

Jaarrekening 2013 en Ontwerpbegroting 2015 - 2018 ODBN (2) Het college legt de jaarrekening 2013 en de begroting 2015 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het college gaat hierbij akkoord met de jaarrekening 2013, maar wil met betrekking tot de begroting 2015 de ODBN vragen om te komen met een concrete invulling van de bezuinigingstaakstelling. Daarnaast wil het college er bij de ODBN op aandringen om een marktconform gemiddeld uurtarief te hanteren in de begroting 2015.

deze dag middels een leuke activiteit, laat het ons dan weten. Wij willen graag de verenigingen deel laten nemen aan deze dag om het zo tot een geweldig feest te laten worden. Heb je een idee wat je als vereniging zelf uit wilt voeren neem dan contact op met Truus v.d.Ven, tel. 0492-322997.

Maatschappelijke Stage iets voor jou?? Elk jaar mag jij als leerling van de middelbare school een maatschappelijke stage doen……wat is er nu leuker dan deze

stage te doen met en voor de kinderen van gemeente Boekel. Wij, als Comité Boekel-Venhorst willen jou helpen met deze stage. Voor Koningsdag 2015 zoeken wij enthousiaste leerlingen die deze dag mee willen helpen. Een dag waarin jij van allerlei verschillende taken mag doen voor de jeugd van Boekel. Heb je interesse of vragen bel dan met Truus v.d.Ven, tel. 0492-322997 Comité Boekel-VenhorstLIEDERENKRANSJE ZINGT IN BOSZICHT

Op woensdagmiddag 24 september a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.0016.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 25 bekende liedjes samengesteld.

Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van keyboard, een drietal accordeons en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige middag!! De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat U gemakkelijk mee kunt zingen!! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom!

Jeugdnatuurwacht de Knokert

Er is nog steeds plaats bij de jeugdnatuurwacht in Boekel. Je kunt je opgeven via het aanmeldingsformulier op www.bloggen.be/natuurzaam. Ook kun je op 20 september om 15.00 uur eerst komen kijken bij de Perekker, of het je wat lijkt. We beginnen met zoeken naar paddenstoelen. Hier zie je enkele paddenstoelen op een boomstronk.

Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kboboekel.nl

Gezellige speelgoedbeurs Venhorst

Op zondag 12 oktober houdt Echo der Peel in MFC De Horst in Venhorst een gezellige beurs voor speelgoed en kinderkleding. Door het grote aantal deelnemers wordt de beurs verspreid over de theaterzaal en het muziekhuis zodat alle kramen goed bereikbaar zijn. De sfeer belooft als vanouds supergezellig te worden. Zoals in andere jaren verwachten we een keur aan kinderkleding. Maar we hebben vooral veel en uitstekend speelgoed in de aanbieding. Omdat de deelnemers ook van ver buiten Boekel en Venhorst komen, verwachten we een grote verscheidenheid aan spullen. De zaal gaat open om 11.00 uur, om 13.00 uur vertrekken de verkopers weer. De kraamhuur is € 5,-. Entree € 1,50. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Van de opbrengst worden de instrumenten en de uniformen van fanfare Echo der Peel op peil gehouden. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Jo van Grinsven, telefoonnummer 0492 352151, e-mail jovangrinsvenvenhorst@gmail.com.

Uitnodiging Jaarvergadering Beste VrouwenActief leden, hierbij nodigen we jullie uit voor de algemene ledenvergadering van VrouwenActiefBoekel op maandag 22 september 2014 om 20.15 uur in Nia Domo. Na de pauze komen mensen van de WensAmbulance Brabant uitleg geven over het werk wat zij doen. Mensen hebben in de eindfase van hun leven soms “relatieve kleine” wensen die door hun lichamelijke beperkingen helaas moeilijk uitvoerbaar zijn. WensAmbulance biedt daarvoor de mogelijkheid en geeft ons daarover informatie. Belangstellende vrouwen zijn natuurlijk van harte welkom om op deze avond kennis te komen maken met VrouwenActief. Met vriendelijke groeten, Bestuur VrouwenActief


Nieuws voor Ouderen BASISCURSUS KOKEN VOOR MANNEN Sint Petrus organiseert in samenwerking met Vivaan en KBO voor de mannelijke 55-plussers uit de gemeente Boekel een leuke cursus Basis Koken. Op zes maandagen van 17.00 tot 20.00 uur leert horecakok Angela Jansen de cursisten hoe zij op eenvoudige wijze een smakelijke en gezonde warme maaltijd op tafel kunnen zetten. De cursus wordt gegeven in de keuken van Sint Petrus. De bereide gerechten worden elke lesdag aan het einde van de les opgegeten door de cursisten in ’t Trefpunt. Er kunnen maximaal 6 cursisten meedoen. De cursus, inclusief de ingrediënten, kost € 90,00. Aanmelden kan tot 30 september bij de receptie van Sint Petrus. Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht bij Elly Janssen, via het telefoonnummer van Sint Petrus (0492) 328 328 en via e-mail: elly.janssen@brabantzorg.eu.

Sint Petrus, KBO’s Boekel & Venhorst, Rode Kruis, Zonnebloem en Vivaan zijn altijd op zoek naar VRijwilligeRS die graag een ander helpen. Man en vrouw met beperkingen kunnen niet meer koken. Kant-en-klaarmaaltijden zijn geen oplossing. Wie vindt het leuk om samen met hen te koken, eventueel voor een paar dagen ineens? Bel Vivaan: (0413) 367309 of mail esther.de.bie@vivaan.nl

ZORGVERLENING VIA EEN BEELDSCHERM? Om onnodig op en neer rijden door verschillende personeelsleden te voorkomen, werkt thuiszorgorganisatie Pantein sinds kort met beeldzorg. Door middel van een tabletcomputer maakt een verpleegkundige contact met cliënten die thuis wonen. Een kort gesprekje, een vraag over bijvoorbeeld het medicijngebruik, dit soort contacten kunnen veel tijd besparen als ze via een beeldscherm plaats kunnen vinden. Tijdens de koffie-met-themaochtend op vrijdag 26 september komt Corrine Feenstra van Pantein met de bezoekers over de beeldzorg praten. Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp krijgt van 10.00 tot 11.30 uur dan de nodige uitleg en kan al zijn vragen stellen. Deze vorm van hulpverlening is niet geschikt voor alle cliënten waarmee Pantein te maken heeft. Als mensen zorg aan huis nodig hebben, dan krijgen ze die ook. NATUURGENEESKUNDIGE IN ONDERONSJE BOEKEL Op woensdag 15 oktober komt Paul v.d.Walle in het Onderonsje in Boszicht in Boekel uitleggen wat hij als natuurkundig genezer doet. Van 14.00 tot 15.00 uur kunnen de bezoekers luisteren naar zijn verhaal en zelf vragen stellen. In de natuurgeneeskunde staat het zelfgenezend vermogen van het lichaam centraal. Naarmate mensen ouder worden, kan hun lichaam moeilijker zelf kwalen oplossen. Natuurgeneeskunde is een van de manieren om het lichaam daarbij te ondersteunen. SENIORENFILM In de Pul in Uden draait op vrijdagochtend 26 september om 10.00 uur de film Zwei Leben. Katrine is opgegroeid in Oost-Duitsland en woont al 20 jaar in Noorwegen. Ze is het kind van een Duitse soldaat en een Noorse vrouw die een relatie hadden tijdens WO II. Na haar geboorte werd Katrine in een weeshuis geplaatst. Jaren later weet ze de DDR te ontvluchten en vindt ze haar moeder terug in Noorwegen. Wanneer een advocaat haar niet lang na de val van de muur vraagt om te getuigen in naam van de ‘kinderen van de schaamte’ in een rechtszaak tegen de Noorse staat, weigert Katrine dit: ze heeft er geen enkel

belang bij in haar verleden te duiken. Geleidelijk komen haar donkere geheimen naar boven en wordt duidelijk dat de Stasi, de geheime dienst van de DDR, een grote rol gespeeld heeft in het leven van deze kinderen.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, 12.30 uur, iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Ouderenadviseur: elke maandag, 12.3016.30 uur, Sint Petrus. Op afspraak, (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: eens in de twee weken, donderdagmiddag. Aanmelden: elke werkdag bij Sint Petrus, (0492) 328 328. Seniorenfilm: 26 september, 10.00 uur, De Pul, Uden: Zwei Leben (2012). Koffie met thema: 26 september, 10.00 uur, de Mennehof, thema: Beeldzorg. Onderonsje: 15 oktober, 14.00 uur, Boszicht, Boekel. Thema: Natuurgeneeskunde. Alzheimercafé: 21 oktober, 19.30 uur, Eigen Herd, Uden, thema: Een dementievriendelijke gemeente COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. Chris Selten (KBO Boekel) (0492) 322575 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


KWF KANKERBESTRIJDING

De jaarlijkse collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in totaal € 3658,18 opgebracht waarvan € 2846,37 in Boekel en €811,81 in Venhorst. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden. Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling Boekel en Venhorst bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte, ook alle collectanten bedankt voor jullie goede inzet.

Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op www.kankerbestrijding.nl of bellen naar 08000226622.

Kaartverkoop Venhorst Klinkt! op volle kracht

De verkoop van kaarten van Venhorst Klinkt! loopt gesmeerd. Ze zijn te bestellen via de website van De Horst en van fanfare Echo der Peel. Deze kaartjes kunnen worden afgehaald in De Horst op dinsdag 16 en 23 september van 20.00 uur tot 22.00 uur. Ook mensen die niet met de computer werken, of bestellen via de website te omslachtig vinden kunnen dan een entreebiljet kopen. Wie al eerder via Mari v.d.Wetering kaarten heeft gereserveerd, heeft daarover een bericht gekregen. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0492 351994. Op de avonden van de voorstelling is er ook nog kaartverkoop aan de zaal. Gereserveerde kaarten kunnen afgehaald worden tot een half uur voor de voorstel-

ling begint. Voor de Try Out op zondag 21 september om half vier in De Horst zijn kaarten te koop aan de zaal voor € 5,- en daar zit dan een consumptiebon bij. Deze voorstelling is speciaal bedoeld voor 55-plussers en mensen met een beperking. Alleen op deze dag beschikken we over zitplaatsen. Namens Echo der Peel, Jo v.Grinsven

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 23 september a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Goed bevallen

We hebben inmiddels heel wat bevallingen begeleid maar zijn nog iedere keer getroffen door het persoonlijke en unieke van een geboorte. Het is en blijft het mooiste wat er is! We werken met z’n vieren heel hecht samen. Op die manier staan we voor u klaar als het ertoe doet, dag en nacht. Voor deskundig advies en enthousiaste begeleiding, maar soms ook om alleen even te luisteren. Vanaf de prille kinderwens tot een bezoekje tijdens het kraambed. We zijn goed getraind in de echoscopie en hebben al jaren uitstekende contacten met het ziekenhuis, de huisarts en de kraamzorg. Kijk op www.irisverloskundigen.nl om te zien hoe het anderen beviel of bel gewoon voor een afspraak.

Spreekuur in Boekel: Burgstraat 34 (in Zorgpark Sint Petrus) Spreekuur in Uden: Hoogzoggel 1, ook avondspreekuur T 0413 268 499 | M 06 254 923 26

Marieke Valkenburg

Carmen Duijs

Cathelijn Wagemakers

Wendie VerhallenStand van zaken MACE mestverwerking

Beste lezer hierbij in het kort de stand van zaken tot op dit moment. Op 29 augustus is voor de eerste keer de klankbordgroep bij elkaar geweest, hier hebben we indringend en constructief met elkaar gesproken. We hebben het in deze bijeenkomst vooral gehad over het vervolg van de procedure en hoe op een constructieve manier het overleg met elkaar te voeren. Een van de acties welke tijdens het overleg zijn afgesproken is dat we, naast de procedure van de aanvraag van MACE mestverwerking een bijeenkomst zullen gaan houden over het onderwerp cumulatie in onze regio. Dit overleg heeft op 3 september plaatsgevonden en hierbij waren aanwezig: Nicole Smits, Willy Smits, Giel Dekkers, Mientje Emons en Huub Rijkers namens burgers Landhorst en Nico Donkers en Johan v.Duijnhoven namens burgers Venhorst. Tevens waren aanwezig Jack v. Dijck en Geert Verstegen namens Netwerk de Peelhorst / urgentieteam. Het was een zeer goede bijeenkomst en de gemaakte afspraken zijn: 1. De burgers uit Landhorst en Venhorst die nu in de klankbordgroep zitten blijven er op een constructieve manier in zitten. Zij nemen deel aan de klankbordgroep bijeenkomsten. Zij zijn niet principieel tegen mestverwerking. Zij zien deze vorm van mestverwerking als een stap richting meer duurzame technieken. Zij blijven in de klankbordgroep zitten vanuit de houding: “nee, tenzij”. Zij zullen de “tenzij” met MACE en de overheden gaan invullen. Op deze manier willen zij hun zorgen over de mestverwerking een plek geven. Als de “tenzij” kan worden ingevuld zullen zij de mestverwerking als door MACE aangevraagd aanvaarden. 2. De mensen die vanuit Landhorst en Venhorst deelnemen aan de klankbordgroep vinden dat zij een rol hebben in het overbrengen van de informatie naar de achterban. Het urgentieteam zal hun daarbij ondersteunen. De overdracht richting achterban gebeurt op een feitelijke/objectieve manier. Bij elke klankbordgroep bijeenkomst staan we stil bij de vraag hoe gecommuniceerd gaat worden naar de achterbannen. Voor Landhorst wordt tevens gebruik gemaakt van informatie verstrekking via de site van dorpsraad Vereniging Peelbelang Landhorst. 3. De mensen uit Landhorst en Venhorst zijn het meest bezorgd over de huidige cumulatie van geur, fijnstof en verkeer. Tevens maakt men zich zorgen over de mo-

gelijke aanzuigende werking die MACE met zich mee zou kunnen brengen in het gebied. De zorgen van cumulatie gaat niet over MACE als zodanig en daarom dient dit een apart traject te worden. 4. Het zal duidelijk zijn dat de burgers vinden dat er een traject dient te worden gevolgd dat het mogelijk maakt dat er randvoorwaarden worden gesteld aan de eventuele mestverwerking van MACE. Deze randvoorwaarden dienen dan ook middels een juridische overeenkomst te worden vast gelegd. 5. Tevens dienen er afspraken gemaakt te worden over hoe boeren en overheden omgaan met de huidige overlast die door burgers uit Landhorst en Venhorst ervaren wordt. 6. De klankbordgroep leden uit Landhorst en Venhorst vinden dat hun rol als klankbordgroep lid niet vermengd kan en mag worden met het eventueel oppakken van acties op een ander vlak. 7. Als er mensen uit Landhorst, Venhorst of omgeving zijn die vinden dat er op een andere manier actie gevoerd moet worden dan organiseren zij dit zelf. Dit kan mogelijk met Stichting Mens, Dier & Peel uit Gemert (email: secretaris@mensdierenpeel.nl) of met Milieu Vereniging Land van Cuijk (email: secretariaat@mlvc.nl). Dit gaat dan dus niet via de site van de dorpsraad Vereniging Peelbelang Landhorst. 8. De klankbordgroep leden zijn verantwoordelijk voor het aandragen van informatie welke door dorpsraad Vereniging Peelbelang Landhorst op hun site geplaatst wordt. Tot zover de stand van zaken. Namens Werkgroep MACE mestverwerking Landhorst Huub Rijkers, voorzitter

Workshopdag Vrijwilligers College Vivaan

Woensdag 8 oktober 2014 is er voor alle vrijwilligers in het werkgebied van Vivaan weer een nieuwe Workshopdag georganiseerd in het kader van het Vrijwilligers College. Vrijwilligers verzorgen dan workshops voor vrijwilligers. Er staat een gevarieerd programma op de agenda met tussendoor een buffet en tot slot nog de mogelijkheid wat na te babbelen en ervaringen uit te wisselen. De eerste Workshopdag 5 juni was een groot succes en

was de interesse voor enkele workshops zelfs zo groot dat deze nu weer opgenomen zijn in het programma om zo alle geïnteresseerde vrijwilligers de mogelijkheid te geven deel te nemen. Deelname is gratis. Tot 22 september kunnen belangstellenden zich aanmelden. De vrijwilliger is niet meer weg te denken binnen onze maatschappij en daar waar handen en vermogen tekort reiken zorgt de vrijwilliger er vaak voor dat toch alles optimaal functioneert. Vrijwilligers zijn inmiddels in vrijwel alle sectoren van de maatschappij actief waarbij de taken ook steeds belangrijker worden. Voor het optimaal uitvoeren van die taken is een goede ondersteuning nodig in de vorm van scholing. Met de juiste ‘know how’ zal de vrijwilliger zich gesterkt voelen in de uitvoering van het werk, wat weer bijdraagt tot enthousiasme en een goede motivatie. Het Vrijwilligers College Vivaan (VCV) is in het leven geroepen om die mogelijkheid te bieden. Het initiatief is ontwikkeld vanuit de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en Movisie en door Skanfonds zijn uiteindelijk tien Vrijwilligerscentrales geselecteerd waaronder Vivaan. In essentie gaat het om bevordering van de deskundigheid door en voor vrijwilligers. Door koppeling van vraag en aanbod binnen het vrijwilligerscircuit kan alle kennis, ervaring en talent daarbinnen benut worden door deze met elkaar te delen. Zo kan er scholing aangereikt worden in de vorm van een cursus of training. Niet alleen binnen het netwerk van vrijwilligers, maar ook daarbuiten kan iemand met een bepaalde vaardigheid of een bepaald talent zich aanmelden. Zo kan men vervolgens als train(st)er of cursusleid(st)er aan de slag als vrijwilliger. Speciale talentenscouts gaan in de regio op zoek naar deze talenten. De Workshopdag van 8 oktober zal weer een aantal trainingen en cursussen bieden die de vrijwilliger voldoende instrumenten en handgrepen aanreikt om goed te kunnen functioneren. Zo zijn er o.a. trainingen gespreksvaardigheid, mentale fitheid, communicatievaardigheden en intervisie. De locatie van de Workshopdag is in het gebouw van MEE Noordoost Brabant aan de Volkelseweg 2 in Uden en zal zijn van 15:30 tot 20:30 uur. Voor meer informatie en aanmelden mailen naar vrijwilligerscollege@vivaan.nl en/of bellen met Nezahat Akbal 06 14342408 of Mary v.Egmond 06 14342411.


SCOUTING BOEKEL

Hallo jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar ! Houd jij van spannende avonturen en leuke spelletjes doen? Dan is Scouting iets voor jou ! Je komt dan bij de Bevers, dat zijn kinderen van 5 tot 7 jaar die knutselen, spelletjes doen, koken, in het bos spelen en nog veel meer leuke dingen ondernemen. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens “meedraaien”, om dit zelf te ervaren! We hebben een ochtendgroep van 9.00 tot 11.00 uur en een middaggroep van 13.30 tot 15.30 uur.

Graag vooraf aanmelden bij Ron Goossens, tel. 06-53325159. Voor meer informatie kijk dan op www.scoutingboekel.nl

De Winkel

Wij willen graag iedereen bedanken voor alle lovende woorden, ideeën, tips, adviezen en giften voor De Winkel in Venhorst. Dit steunt ons enorm om het initiatief met veel enthousiasme vorm te gaan geven. We kunnen nu gaan schilderen, poetsen, meubels verzamelen en producten inkopen.

Dit gaat een aantal weken duren. We laten u zo snel mogelijk de openingsdatum van De Winkel weten. Tot die tijd is er nog de mogelijkheid om een strippenkaart t.w.v. 10 euro te kopen (in te leveren voor gratis actieproducten). Of u kunt Vriend worden van De Winkel. Voor 50 euro kunt u een broodplankje kopen, waarop u uw naam, logo of een leuke spreuk kunt vermelden. Deze broodplankjes krijgen een mooi plekje in De Winkel. Lijkt het u leuk om als vrijwilliger in de winkel te komen helpen, ook dat kan. Voor strippenkaart, broodplankje of vrijwilliger kunt een bericht sturen naar ons emailadres: dewinkelvenhorst@gmail.com Wij nemen dan contact met u op. Wordt vervolgd…. Werkgroep De Winkel

Theater De Horst presenteert: SCHUDDEN

Schudden speelt Perrongeluk: Perron Geluk is een halte in het midden van niets. Het is er een komen en gaan van alleenstaanden, meelopers, hemelbestormers, gelukzoekers, doemdenkers en vluchters. Ze verplaatsen zich tussen verleden en toekomst, tussen gevoel en verstand en hemel en aarde. Tussen het overdonderende Niets en het nietige Al. Perron Geluk is niet makkelijk te vinden. Je komt er bij toeval. Schudden (Emiel de Jong en Noël van Santen) gaat een ultieme poging doen dit perron te vinden, deze wonderlijke halte met tijdreizigers. U kunt mee op deze Express als u in het bezit bent van een geldig plaatsbewijs. Schudden - Perrongeluk: 10 oktober 2014, 20.00 uur. Voor kaartverkoop zie www.dehorstvenhorst.nl Cabaretduo Schudden heeft al vele cabaret prijzen gewonnen. Ze is regelmatig op tv te zien bij de VARA en op Humortv.

Najaars Planten ruilbeurs

Zonnepanelen kopen? Natuurlijk bij Van der Laar!

Van der Laar installaties

St. Josephplein 41, Venhorst, T 0492-351221 - E info@vanderlaarinstallaties.nl I www.vanderlaarinstallaties.nl

Alle soorten planten kan men ruilen, o.a. stekken en zaden. Iedereen is welkom van 10.00 tot 12.00 uur op zaterdag 27 september 2014. Kom gerust. De koffie/thee is gratis. Waar: bij Riet en Mathieu v.Duijnhoven, Donkstraat 1, Boekel, tel. 0492-322360. Groet, Riet en Mathieu


Rode Kruis HENRI DUNANT BOOT

De Rode Kruis boot Henri Dunant vaart door Nederlandse wateren met aan boord?? Wie weet bent u dat wel. Ouderen of gehandicapten uit Boekel en Venhorst mogen meevaren op uitnodiging van het Rode Kruis, die een gedeelte van de reiskosten zal vergoeden. Begin december is onze afdeling aan de beurt om passagiers te werven voor een bootreisje van 5 dagen. U kunt zich ook als echtpaar opgeven. Heeft u interesse? Voor opgave: Henny Bos, tel. 322038.

Bert van der Heijden ontvangt Paul van Loon

Zaterdag 20 september komt kinderboekenschrijver Paul van Loon, bekend van ‘Dolfje weerwolfje’ en ‘De griezlbus’ naar Boekhandel Bert van der Heijden in Uden. De aanleiding voor zijn bezoek is de verbouwing/verhuizing van de kinderboekenafdeling. De kinderboeken kunnen zich nog steeds verheugen in een groeiende belangstelling. Achter in de winkel krijgen ze nu de ruimte die ze nodig hebben en daar is weer een heuse kinderboekenhoek ontstaan. Ook staat de kinderboekenweek weer voor de deur ( 1 tot 12 oktober ). Kortom, tijd voor een feestje! En dat wordt het met Paul van Loon. Hij zingt, speelt gitaar, leest voor en signeert zijn boeken. Komt dat zien, vanaf half twee, de toegang is uiteraard gratis.

CARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

Talenten gezocht!! Nu de vakanties en de kermissen weer achter de rug zijn, zijn wij alweer begonnen met de voorbereidingen voor het carnavalsseizoen 2014-2015. Ook zijn er in januari weer onze jaarlijkse bonte avonden waarvoor wij nog talenten zoeken, Dus ben jij diegene die ook wel eens op het podium wil staan en voor ons een optreden wil verzorgen, houd je dan vooral niet in en neem contact op met Ilvy via ilvyvanlieshout@hotmail.com. Je mag natuurlijk ook reageren als je hierover vragen hebt of informatie wil hebben. Hierbij tevens de datums voor de komende carnavalsactiviteiten zodat je deze alvast in je agenda kan noteren. Prinsenbal zaterdag 8 november Jeugdprinsenbal vrijdag 14 november Prinsenreceptie zondag 23 november Jeugdprinsenreceptie zondag 7 december Bonte avonden vrijdag 16 en zaterdag 17 januari

Uitnodiging Op vrijdag 19 september viert Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel haar 25-jarig bestaan! De vrijwilligers en het bestuur willen dit graag met u vieren. De openbare receptie vindt plaats in gemeenschapshuis de Horst, St. Josephplein 14 te Venhorst van 17:30-19:30 uur. Alweer 25 jaar beheren de vrijwilligers van stichting Voskuilenheuvel met veel

Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524

Het aardbeienseizoen loopt ten einde…….. tot en met zaterdag 20 september hebben wij nog heerlijke aaRdBeien. daarna blijft U bij ons terecht kunnen voor verse gROenten, heerlijk fRUit, ambachtelijke ZUiVel en KaaS Open: Maandag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur

liefde een prachtig stukje oud peellandschap in Venhorst. Tijdens de receptie bieden wij u een kijk in de voorbije jaren. Met stands die aandacht geven aan historie en de bijzondere biodiversiteit van het gebied, en wat er bereikt is in samenwerking met gemeente Boekel. Ook willen we een kijkje nemen in de toekomst met een visie op het park en met name op de recreatieve en educatieve doelstellingen van het park. Voor meer informatie zie: www.voskuilenheuvel.nl Namens vrijwilligers en bestuur heten wij u graag welkom op 19 september.

14-15-16 november: FEESTWEEKEND de Knöllekes! Afgelopen carnaval heeft iedereen het kunnen merken, de Knöllekes bestaan dit jaar 55 jaar en dat wordt gevierd! Daarom wordt tijdens de start van het nieuwe carnavalsseizoen een feestweekend georganiseerd met verschillende activiteiten. Dit feestweekend is op 14, 15 en 16 november. Uiteraard is Prins Max met zijn gevolg het hele weekend van de partij, hij heeft aangegeven dit jubileum groots te willen vieren. Dat doen we als volgt: Op vrijdag 14 november in samenwerking met Backstage een gezellige avond met DJ voor de jeugd. Op zaterdag 15 november dit jaar geen knollenskoeffelen, maar een grootste feestavond voor de inwoners van Boekel. Beide zalen van Nia Domo worden dan benut, met in de ene zaal een van de beste coverbands van Nederland “de fik erin”. Deze band stookt het vuurtje flink op, dat wordt volop dansen, meezingen en buurten natuurlijk. In de andere zaal verzorgen DJ’s van SLAM FM de avond. SLAM FM is het landelijke jongerenstation van Nederland met een mix van dance en urban. Met deze DJ’s gaat het dak er vanaf! Voor de feestavond op zaterdag worden kaarten verkocht, deze zijn verkrijgbaar vanaf begin oktober. Zondag 16 november wordt er een middag georganiseerd speciaal voor de leden en oud-leden van CS de Knöllekes om nog even stil te staan bij de voorgaande 55 jaar. Zet de data maar vast in je agenda! Meer info volgt nog in de lokale weekbladen, social media en www.deknollekes.nl.


Dansactiviteiten

Ook in het nieuwe seizoen start Stichting Binnensport Boekel weer met diverse reeksen danslessen.

Streetdance/hip-hop Kids

Tijdens deze lessen wordt er een mix gegeven tussen streetdance en hip-hop. Hierbij komen er verschillende stijlen naar voren zoals het tuttig, locking, house, hiphop fast, enz. Deze lessen worden gestart met een warming-up waarna de choreografie aangeleerd wordt. Daarnaast wordt er ook tijd besteed aan het leren dansen op een ritme, ontwikkelen van creativiteit en het leren freestylen. Top 40, R&B en hip-hop muziek staan hierbij centraal.

Zumba - Volwassenen

Zumba combineert exotische ritmes van Latijns-Amerikaanse muzieksoorten met effectieve fitness oefeningen. Hierbij dans je in muziekstijlen zoals salsa, merengue, cumba, samba, reggeaton en hip-hop. Door de swingende muziek en de leuke bewegingen heb je niet door dat je bezig bent met een zeer effectieve body-workout. Zumba is leuk voor iedereen; jong, oud, man en vrouw. Bij zumba moet niets en alles mag! Alle cursussen bestaan uit lessen van een uur en worden op de onderstaande dag en tijdstippen gegeven: Maandag:

- 17.30-18.30 - 18.30-19.30 - 19.30-20.30

Streetdance/hip-hop kids van 8 tot 12 jaar Streetdance/hip-hop kids v.a. 12 jaar Zumba volwassenen v.a. 15 jaar

Maandag 29 september 2014 vindt er, bij voldoende opgaven, voor alle groepen een gratis proefles plaats!

Lijkt één van de danslessen je leuk geef je dan vóór woensdag 24 september 2014 op voor een proefles!

Deze dag staat vast maar de genoemde tijden zijn onder voorbehoud. Mochten bepaalde groepen vanwege te weinig opgaven niet van start gaan dan kan er met de tijden van andere groepen geschoven worden.

Voor meer informatie, kosten en/of het aanmelden kunt u contact opnemen met Stichting Binnensport Boekel, Alyssa Zomers / Ruud Lange / Anke van Haandel E-mail: sport@sporthaldeburcht.nl / Telefoon: 0492-322222

De SportBoeVenkar

Wist u dat Stichting Binnensport de verhuur van de SportBoeVenkar op zich genomen heeft?! In deze speciale kar zitten allerlei leuke sport- en spelmaterialen voor jong en oud. Te gebruiken voor kinderfeestjes, buurtfeesten, sport- en speldagen, kampen en nog veel meer!

Ga naar www.sporthaldeburcht.nl en kijk bij het kopje Activiteiten → SportBoeVen om te zien welke pakketten wij allemaal aan bieden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via sport@sporthaldeburcht.nl / 0492-322222.


RUUW jongerenplatform regio Uden-Veghel Het jongerenplatform RUUW is op 2 september bij elkaar gekomen in de Afzakkerij aan de Noordkade in Veghel voor het feestelijk inluiden van stichting RUUW. Notaris Bram v.d.Boogaart kwam speciaal naar het industriële galeriecafe om samen met het bestuur van RUUW de akte te tekenen. RUUW is een initiatief van Rabobank Uden-Veghel en opgericht om jong volwassenen en bedrijven in de regio te verbinden en inspireren op een laagdrempelige manier. Stichting RUUW Een mix van 15 ruwe, jonge en onbevangen mannen en vrouwen, met alle opleidingsniveaus en achtergronden qua werk, willen met het platform anderen de mogelijkheid bieden zich te ontplooien. Door het organiseren van zowel grote als kleine evenementen wordt een brug geslagen tussen jong volwassenen en bedrijven. De oprichting van de stichting betekent dat RUUW vanaf nu zelfstandig deze doelen gaat realiseren, waarop externe partijen

mogen toezien door zich beschikbaar te stellen voor de Raad van Advies. Save-the-date! RUUW organiseert op donderdagavond 13 november van dit jaar haar eerste event in de indrukwekkende locatie CHV Noordkade in Veghel. Nationale sprekers en ondernemers uit de regio zullen gedurende de avond invulling geven aan het thema ‘Talent krijgt vorm’. Jong volwassenen uit de regio zijn daarom van harte welkom om zich te laten inspireren en verbinden, waarbij een gezellige borrel niet wordt gemeden. Meer informatie? De feestelijke inluiding werd bijgewoond door Rianne Hermes van Rabobank UdenVeghel en Jac Zuidendorp Directeur VGS Communicatie. Beide geloven in het succes van RUUW en nemen graag plaats in de eerder genoemde Raad van Advies. Wil jij als geïnteresseerde meer informatie over, of in contact komen met RUUW? Ga naar www.RUUW.nl.

De Boekelse Kwis 2014 (nu ook in Venhorst) De aanmeldingen druppelen binnen, de ‘knappe koppen’ zitten bij elkaar om de vragen te creëren, de locaties worden besproken, de website zal eind van de maand in de lucht zijn… oftewel… de Boekelse Kwis (nu ook in Venhorst) 2014 begint al weer te bruisen! Wat is er dit jaar nieuw aan De Boekelse Kwis (nu ook in Venhorst): • Niet alleen via Facebook en Weekblad Boekel&Venhorst, maar ook via de website www.boekelsekwis.nl zullen er hints worden gegeven. • Ook zullen we de site tijdens de kwisavond en feestavond gaan gebruiken om foto’s/filmpjes te kunnen uploaden/ downloaden d.m.v. een inlogomgeving. • Én de winnaar van de Boekelse Kwis 2014 zal een héél jaar lang op de homepage te zien zijn! • Ook kun je op de homepage van het interactief platform: #Boekelsekwis volgen van o.a. twitter en facebook. • Iedere deelnemer zal een polsbandje ontvangen om de grandioze feestavond van 27 december (met prijsuitreiking) bij te kunnen wonen. Schrijf jouw team vandaag nog in: via info@boekelsekwis.nl. Let op: Je kunt je opgeven tot 1 december. - Kwisavond: vrijdag 12 december 2014 - Feestavond/Uitslag: zaterdag 27 december 2014 - Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer. - Maximum aantal deelnemers per team is 25. - Deelname voor alle inwoners van gemeente Boekel. Stel je kennisclub zo slim mogelijk samen want er komen vragen over Boekel én Venhorst. - Meld je tijdig aan om teleurstelling te voorkomen via info@boekelsekwis.nl

Evenementenkalender 19 september: receptie 25-jarig bestaan Stichting Voskuilenheuvel 21 september: Toermee 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel 28 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein. 28 september: Open zondag Jeu de Bouckles


Helemaal Esso

en echt voordelig!

Vanaf 1 augustus jl. is het esso tankstation “Autocentrum Boekel” aan de Kennedystraat 32 verder gegaan als onbemand tankstation. Voor u betekent dit lagere pompprijzen terwijl u toch de kwaliteit van Esso brandstoffen ervaart. U kunt de brandstoffen veilig en snel afrekenen bij de betaalautomaat. fLinKe KORTinG Op De BRAnDSTOf Door het onbemand worden, kunnen er geen Esso Extra’s punten meer gespaard worden op het tankstation. Hiervoor in de plaats geven we u een flinke korting op de brandstof. U kunt uw punten niet meer bij ons verzilveren maar wel bij een ander Esso verkooppunt.

OnZe SHOp BLijfT Open Verder willen we u mededelen dat onze shop open blijft (met gewijzigde openingstijden), zodat we u kunnen blijven voorzien van sigaretten, frisdrank en kleine cadeau-artikelen. Er kan alleen geen brandstof meer worden afgerekend. Voor u betekent dit dus alléén maar voordeel: goedkoop tanken met behoud van het aanbod! VOORDeLen die esso u biedt • Verhoogde brandstof efficiëntie • Verminderde uitstoot • Verbeteren van de motorprestaties • Reiniging van injectoren en inlaatkleppen • Allemaal tegen een scherpe prijs

VOORDeLiG TAnKen TeGen De BeSTe KWALiTeiT Kortom, u tankt echt voordelig tegen de beste kwaliteit, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Indien gewenst, kunnen wij u assisteren tijdens de openingstijden van het naastgelegen autobedrijf/shop. GeWijZiGDe OpeninGSTijDen van de shop:maandag t/m vrijdag zaterdag

7.30-19.00 uur 8.00-13.00 uur

TEAM AUTOCENTRUM BOEKEL / ESSO BOEKEL Kennedystraat 32, Boekel, tel. 0492-323030, www.autocentrumboekel.nl

Komt u een kijkje nemen in onze VeRnieUWDe KADOSHOp!!


Sport ‘Muziek vergeet je niet’

Regio viert Wereld Alzheimer Dag met ‘muzikaal feestje’ op zondag 21 september Het moet vooral een feestje worden. Een muzikaal feestje welteverstaan. In het kader van Wereld Alzheimer Dag (WAD) houden ‘Dementievriendelijke gemeente’ (DVG) Veghel en Alzheimer Nederland afdeling Uden-Veghel op zondag 21 september de muziekmiddag ‘Muziek vergeet je niet!’ in de popzaal van de CHV aan de Noordkade in Veghel. Medewerking wordt verleend door Muziekvereniging Frisselstein. De gratis toegankelijke middag is bedoeld voor iedereen uit de regio die het thema een warm hart toedraagt. Op en rond 21 september wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de ziekte dementie en de impact daarvan op alle betrokkenen. Als themalied voor WAD 2014 koos Alzheimer Nederland voor het bijzondere nummer van Ramses Shaffy ‘Wij zullen doorgaan’. Dit lied is toepasselijk omdat Alzheimer Nederland doorgaat tot er een oplossing is voor de ziekte dementie. Muziek blijkt immers een sleutel te zijn tot een wereld aan herinneringen. Een paar tonen van een liedje zijn vaak al genoeg om gevoelens en herinneringen op te roepen. Muziek kan helpen bij het omgaan met dementie. Drie orkesten Afdelingsvoorzitter Fer v.Campen vond bij de Veghelse muziekvereniging Frisselstein enthousiast gehoor om samen met DVG en Alzheimer Nederland mee te denken hier een mooie invulling aan te geven. Het resultaat is een muzikale middag waaraan 3 orkesten van Frisselstein meewerken: het Groot Harmonieorkest, het Opstaporkest en orkest Eigenwijs. Het

Berichten

muzikale programma wordt afgewisseld met gedichten door Miriam Storck, stadsdichter van Veghel. Dementievriendelijk De komende jaren zal het aantal mensen met dementie flink toenemen. Het ideaal is dat mensen met dementie en hun families een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden en kunnen meedoen, zo lang als dat mogelijk is. ‘Muziek vergeet je niet’ is op zondag 21 september van 14.00 tot 17.00 uur in de Popzaal in CHV Noordkade aan de NCB-laan 52 A in Veghel. De zaal gaat open om 13.00 uur (vol is vol). Toegang is gratis.

In actie voor weeskinderen in Zuid-Afrika

‘Samen bouwen aan een nieuwe toekomst voor weeskinderen’ Ellen Nelissen en Chantal Hermes zijn van 18 t/m 27 oktober in het Zuid-Afrikaanse Pomeroy. De twee medewerkers van Fides Kinderopvang steken hun handen uit de mouwen om via HomePlan weeskinderen aan onderdak te helpen. “Tot die tijd zamelen we zo veel mogelijk geld in voor de bouw van deze woningen”, vertellen ze. “Bijvoorbeeld door muffins te verkopen op de jaarmarkt in Gemert.” Samen hebben Zicht Primair Onderwijs en Fides Kinderopvang het afgelopen jaar hard gewerkt aan de ontwikkeling van kindcentra in deze regio. “Op alle locaties van Zicht en Fides kunnen onze kinderen terecht voor onderwijs en professionele opvang”, zegt Ellen Nelissen. “Een veilige plek waar ze de ruimte krijgen zich te ontwikkelen. Hoe anders is de situatie voor

veel van hun leeftijdgenoten in ZuidAfrika. Vooral weeskinderen hebben er nauwelijks een dak boven hun hoofd. Via HomePlan zet ik me samen met Chantal in voor huisvesting van de allerarmste kinderen in Pomeroy.” Veilige woonomgeving Pomeroy ligt in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu Natal. Een bijzonder arm gebied dat zwaar is getroffen door het hiven aidsvirus. “Veel kinderen zijn wees geworden en staan er helemaal alleen voor”, legt Chantal uit. “Zonder hulp hebben ze weinig kans op een goede toekomst. Samen met lokale partnerorganisaties bouwt HomePlan woningen voor deze weeskinderen. Stenen huizen met een eigen watertank, waar 6 weeskinderen veilig kunnen wonen, spelen en huiswerk maken. Een plek waar ze gewoon kind mogen zijn.” Inzamelacties De reis- en verblijfskosten betalen Ellen Nelissen en Chantal Hermes zelf. Voor het bouwen van een nieuwe woning willen zij vooraf zo veel mogelijk geld inzamelen. “Op alle locaties van Zicht en Fides gaan kinderen inzameldozen versieren voor donaties”, vertelt Ellen. “Daarnaast gaan ze bijv. heerlijke muffins bakken, die ze vervolgens verkopen aan ouders en bekenden. Fides doneert de ingrediënten voor deze muffins.” Ellen Nelissen en Chantal Hermes zijn nog volop in voorbereiding voor hun vertrek naar Zuid-Afrika. Op http://fideszicht.waarbenjij.nu staat meer informatie over hun voorbereidingen en de verschillende inzamelacties. Wie meer wil weten over het bouwproject van HomePlan, kan terecht op www.homeplan.nl.

Evenementenkalender 19 september: receptie 25-jarig bestaan Stichting Voskuilenheuvel 21 september: Toermee 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel 28 september: Receptie fanfare Echo der Peel 28 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein. 28 september: Open zondag Jeu de Bouckles 5 t/m 12 oktober: Biljartkampioenschappen 30 november 2014: WTC Rabo veld tourtochtSport

Berichten

Talent BMX Team bij 4-nations BMX Cup

In Zolder (België) werd afgelopen weekend de 3e fietscrosswedstrijd verreden om de 3-Nations BMX Cup, een competitie tussen Duitsland, België en Nederland,. Bij deze wedstrijd was het Talent BMX Team voltallig aanwezig. Harm v.Brussel, uitkomend in de Cruiser-klasse 30/39 jaar en in de klasse Men 30+, wist zowel op zaterdag als op zondag alle manches winnend af te sluiten en werd winnaar in beide klassen. Finn v.Brussel (Boys 8 jaar en jonger) reed op zaterdag naar een 5e plaats in de manches en op zondag bereikte een 7e plaats. Guus v.d.Eijnden werd op zaterdag door een valpartij in de achtste finale uitgeschakeld maar bereikte op zondag de

6e plaats in de halve finale. Ralf v.d.Broek presteerde ook heel goed. Hij behaalde op zaterdag de 7e plaats en op zondag werd hij 6e. Een heel goed resultaat voor Ralf in de klasse Boys 11/12 jaar. Pieter v.Lankveld reed als 13-jarige bij de Boys 13/14 jaar. Hij wist zich op beide dagen te plaatsen voor de finale. Pieter behaalde op zaterdag een 2e en op zondag een 3e plaats in de finale. De 15-jarige Matthew v.Dam was beide dagen actief bij de Boys 15/16 jaar. Na goede klasseringen in de manches, reed hij op zaterdag naar een 6e plaats en op zondag naar een 5e plaats in de kwartfinales. Mike v.Mierlo, Chiel Claesen en Renz v.Haandel waren deelne-

mers in de Klasse Men 17/29 jaar, een klasse die alleen op zondag werd verreden. Mike moest na de manches (2e, 3e en 1e!) met een 6e plaats in de kwartfinale afscheid nemen. Chiel en Renz deden het uitstekend en plaatsten zich allebei met 1e, 2e en 3e plaatsen in de manches, kwartfinale en halve finale voor de allesbeslissende grote finale. Renz kwam als 2e over de finish. Grote pechvogel was Chiel, hij was betrokken bij de valpartij en dat was voor hem het einde van de 3-Nations BMX Cup. De volgende grote wedstrijd is de BMXTopcompetitie op 21 september in Luijksgestel. Zaterdag 20 september is de 3e interclub-wedstrijd (Schijndel-Erp-Volkel) die verreden wordt in Volkel.

De Sparren 16, Boekel

De Hazelaars 36, Boekel

Advertentienr. 2014.18.001

Advertentienr. 2014.21.002

Kenmerken

1e etagewoning met lift

Kenmerken

Eenpersoonswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

A Een of twee personen 21,83 m2 12,45 m2 6,03 m2 7,37 m2 2,88 m2 7,61 m2

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer Keuken Douche Berging Zolder

C Een persoon 17,67 m2 11,13 m2 2,40 m2 2,64 m2 4,26 m2 zonder vaste trap 9,14 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 566,00 + € 27,91 servicekosten per direct

Huurprijs Beschikbaar

€ 469,74 + € 0,91 servicekosten medio oktober 2014

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.678,-2 U dient uw Inkomensverklaring 2013 IBRI-D of E of F van u en uw eventuele partner in te leveren. Deze (voorheen IB60) is vanaf juli 2014 bij de Belastingdienst op te vragen. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw verklaring(en) als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 21 september 2014

Reactiebon

Naam:..........................................................................................................................Voorletters:.................................................. Adres:................................................................................................................................................................................................ Postcode:.....................................................................................................................Plaats:........................................................... Geboortedatum: .............................................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: .............................................................................................................................................................................. Aantal personen:.............................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O De Sparren 16, Boekel O De Hazelaars 36, Boekel Uiterste inleverdatum: 21 september 2014


Sport Wieler Toer Club Boekel

Maaslandtocht,14 september. Heerlijk fietsweer was het afgelopen zondag. En zo dachten de 31 deelnemers ook over. Pauzeplaats zou in Lith zijn. Om daar op het terras te komen reden we eerst een mooie tocht langs de Maas. We waren nog in Boekel toen we voorzichtig moesten rijden op de Vosdeel. Reden hiervan was een hert dat op zijn gemakje over de weg slenterde. Later langs de Maas moesten we inhouden voor een haan die met zijn harem hennen ook lekker over de dijk scharrelden. Het was genieten op de dijk en dat vonden heel veel mensen, het was druk op de route. Ook op de pauzeplaats streken 3 toerclubs neer, lekker buiten. Bij het wegrijden van de pauzeplaats stond de band van Jos slap. Even wisselen en we konden weer vertrekken. In een vlot tempo werd om 12.00 uur Boekel bereikt. Volgende week is de Toer Mee. Die staat voor alle groepen op de kalender. Starttijd is 11.00 uur vanaf Nia Domo. In de route zitten nogal wat onverharde paden in, dus voor de racefiets niet zo geschikt. Maar een beetje fietser weet altijd weer een weggetje te vinden om op de verschillende pauzeplaatsen te komen. Tot volgende week. P.da Leuse. www.wtcboekel.nl

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Gladiolen verkoop voor PSV Sint Jozef. Met dit schrijven willen wij als club iedereen in Venhorst die in de gelegenheid was om mee te doen aan onze verkoop van de gladiolen heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Helaas hebben wij niet alle mensen de kans kunnen geven. Dankzij het enthousiasme van onze jeugdige leden waren de bloemen op een gegeven moment allemaal verkocht en er was nog niet bij alle huizen aangebeld. Onze excuses hiervoor. Volgend jaar gaan we beslist weer rond en doen we ons best om alle inwoners van Venhorst een kans te geven en zo onze club op een fleurige manier te steunen. Nogmaals bedankt namens de leden van PSV Sint Jozef te Venhorst.

Berichten

Boekel Sport boekt felbevochten overwinning tegen FC Uden Boekel Sport heeft 3 punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen FC Uden. In een evenwichtige wedstrijd waren de kansen voor beide ploegen schaars. Het was Joris Polman die met de enige treffer van de middag Boekel Sport de 3 punten bezorgde. Boekel Sport reisde naar Uden af met de opdracht om de 3-0 thuiszege op

Rhode een vervolg te geven. FC Uden speelde vorige week gelijk in en tegen Volkel en hoopte op de eerste overwinning van het seizoen. Beide ploegen begonnen scherp aan het duel en zetten vroeg druk. Kansen bleven uit, maar door het hoge tempo ontpopte zich een vermakelijke wedstrijd. Door de felle strijd moest scheidsrechter Van Munster enkele keren handelend optreden. Veel gevaar leverden de vrije trappen echter niet op. Vlak voor rust kreeg Boekel Sport bij toeval een goede mogelijkheid. Keeper Dennis v.Ballegooij van FC Uden werkte een

Studio Monique steunt Boekel Sport Dames 1 De voetbalsters van het eerste dameselftal van Boekel Sport kunnen dit seizoen op de steun van Studio Monique rekenen. De naam van de Boekelse onderneming siert op de nieuwe shirts van het elftal. De dames willen de sponsornaam komend seizoen op sportieve wijze extra glans geven. Boekel Sport sluit de nieuwe sponsor graag in de armen en is blij met de support.

De Bergven sponsort Boekel Sport D6 Het logo De Bergven prijkt dit seizoen op de shirts van Boekel Sport D6. Het jeugdelftal heeft in het champignonbedrijf van Jeroen en Kitty v.d.Berg een sponsor gevonden. De jongens en meisjes van de D6 gaan hun uiterste best doen om hoge ogen te gooien in de nieuwe shirts. Boekel Sport is blij met de steun van de nieuwe sponsor.


hoge bal ongelukkig weg en de bal leek voor de voeten van Polman te vallen. De aanvaller probeerde zijn ploeg op voorsprong te zetten, maar kwam hard in aanraking met linksback Rik v.d.Boom. De verdediger van FC Uden viel ongelukkig en zijn elleboog schoot uit de kom. Hij keerde niet meer terug op het veld en ging naar het ziekenhuis. In de rust voerde trainer Vermeer 2 wissels door. Juul Hurkmans kwam in de plaats van de uit voorzorg gewisselde Robin Gruijters. Tim Schuijers is terug van een schorsing en verving Pieter Donkers in de 2e helft. Schuijers toonde zich gretig en stichtte direct het nodige gevaar. Uit een corner van de invaller kopte Teun Wiendels net naast. Even later was het toch raak voor de bezoekers. Polman sneed naar binnen en zocht de combinatie met Schuijers. Laatstgenoemde gaf de bal op maat terug aan zijn collega-aanvaller. De rechtsbuiten aarzelde niet en schoof de bal van dichtbij in de hoek. Met zijn 3e treffer van de competitie tekene Polman voor de 0-1. Na de openingstreffer brak een sterke fase van FC Uden aan. De thuisploeg ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Het offensief van FC Uden resulteerde in een aantal kansen, maar de Boekelse verdedigers waren bij de les. Aan de andere kant kreeg Boekel Sport de kans om de wedstrijd te beslissen. Na een vloeiende combinatie brak Wiendels door het hart van de Udense verdediging. Sluitpost Van Ballegooij was alert en neutraliseerde het gevaar. Met nog 10 minuten te spelen bracht trainer Vermeer een verse kracht in het veld, Dailan v.d.Maarel verving doelpuntenmaker Polman. De tijd voor de thuisploeg begon te dringen en de Udenaren voerden de druk dan ook op. De Boekelse verdedigers waren genoodzaakt om enkele corners weg te geven, maar de defensie boog niet.

Berichten

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd leek het dan toch nog gelijk te worden. De beste aanval van FC Uden eindigde echter met een schot net naast. In de blessuretijd kreeg de thuisploeg een laatste mogelijkheid om een punt uit de brand te slepen. Een harde vrije trap eindigde op de vuisten van doelman Verhagen. De heer van Munster maakte met het laatste fluitsignaal een einde aan een vermakelijke en gelijkopgaande wedstrijd. Boekel Sport keerde met 3 felbevochten punten huiswaarts en krijgt zondag 21 september bezoek van Volkel. Aan trainer Vermeer en zijn mannen de taak om voort te bouwen op de uitstekende seizoensstart.

Scoren voor de club VV BOEKEL SPORT

Inmiddels loopt de actie van V.V. Boekel Sport ”scoren voor de club” al bijna twee weken. Alle leden hebben een zogenaamde kraskaart uitgereikt gekregen. Het is de bedoeling dat onze leden hun ouders vrienden en/of bekenden vragen of die een vakje op de kraskaart weg willen krassen. Dat kost € 1,- tot maximaal € 2,50 per weggekrast vakje. Iedereen die mee krast krijgt een leuke kortingskaart met daarop een aantal kortingsbonnen voor attractieparken in Nederland. Deze actie is bedoeld om geld op te halen voor de herinrichting van onze accommodatie na de realisering van de nieuwbouw. Verschillende leden van Boekel Sport hebben al heel goed hun best gedaan. Er zijn verschillende leden die al gevraagd hebben naar een tweede kaart.

Voor zowel individuele leden als voor elk team zijn er hele leuke prijzen winnen. Daarom kras, kras en nog eens kras. Groeten, Wim v.Zutven, secretaris Boekel Sport

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ

VESPO

De trainingen zijn van start gegaan, zaterdag is de eerste wedstrijd . Ook voor de andere activiteiten wordt de draad weer opgepakt. Vanaf 29 september zullen de mini’s/welpen (groep 3 t/m groep 8) weer om de week boven in de Horst zitten om spelletjes te spelen, knutselen etc. Op 29 september is een kijkavond, waar je kan komen kijken of je het leuk vindt. Dit keer zitten we in de gymzaal, dus denk aan je gymspullen. Voor het Dakje (groep 7 t/m 16 jaar) is er een geheel nieuwe leiding, deze dames hebben er veel zin in en zullen 3 à 4 activiteiten per jaar gaan organiseren. Denk aan de opgave voor het oktoberfest te Arcen. Meer info vind je op de site www.kpj-vespo.nl Programma 17 september: Niobe - Dames 1 (oefen) Asten, 20.00 u Programma 20 september: Dames 2 - Nederpeel Boekel, 18.00 u Programma 27 september: BMH ‘95 - Recreanten 1 Gemert, 18.00 u Programma 28 september: Dames 1 (Taxandria toernooi) 09.30 u Programma 29 september: mini’s/welpen (gymspullen)18.30-19.30 u Programma oktober: 18 oktober, Dak Oktoberfest, opgeven voor 21 september 24 oktober, Dakje uitstapje naar ............ 25 oktober, Auw ijzer ophaaldag 27 oktober, Jaarvergadering 20.00 u VENHORST

Prijskaarten BOND van OUDEREN

Boekel Sport viert de openingstreffer van Joris Polman.

RIKKEN 1 Cor Verbakel 2 Jos v.Dijk 3 Riek Janssen 4 Mia v.Berlo 5 Gerrit Opheij JOKEREN 1 Tonny v.Exel 2 Lies v.d.Aa 3 Anneke v.d.Cruijsen

110 pnt.. 95 pnt. 90 pnt. 70 pnt. 54 pnt. 135 pnt. 71 pnt. 43 pnt.


Biljartkampioenschappen 2014 in Boekel van 5 t/m 12 oktober In zaal “La Compagnie” worden voor de 32e keer de Biljartkampioenschappen georganiseerd in de A-, B-, C- D- en E klasse. Dames zullen worden ingedeeld in de diverse klassen. Er zal op 5 biljarts gespeeld worden. Inschrijven is mogelijk vanaf 17 augustus t/m 21 september 2014.

Inleveren inschrijving tegen betaling € 6, = is mogelijk op de volgende adressen: “La Compagnie” Kerkstraat 52; Tini Rijbroek Logt 4; Piet v.d.Aa Spechtlaan 13; Jan v.Lankveld Kennedystraat 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik geef mij op voor deelname aan biljartkampioenschappen 2014. Naam: .........................................…………………………………..

Adres: .........................................…………………………………..

Telefoonnummer: .........................................………………….. Partijgemiddelde:.....................…………………..

Voldaan € 6,=

Voornamen: ...........................................................................

Woonplaats: ...........................................................................

Dit is alleen van toepassing voor hen die de eerste keer meedoen.

Ik heb wel / geen interesse om enkele wedstrijden in overleg te tellen.


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 13 en 14 september: Vet. Venhorst - Handel 2-2 Berghem Sport 1 - Venhorst 1 0-2 Venhorst 2- JVC Cuyk 3 7-0 0-2 Venhorst 3 - Blauw Geel ‘38 6 VCO 1 - Venhorst 4 6-1 SES 6 - Venhorst 5 4-6 SCV ‘58 1 - Venhorst 1 0-3 Dames Venhorst 2 - SSS ‘18 3 3-2 Programma 20 september: Vet. Blauw-Geel ‘38 - Venhorst 17.00 u Programma 21 september: Venhorst 1 - Nulandia 1 14.30 u Estria 2 - Venhorst 2 12.00 u Fiducia 2 - Venhorst 3 11.00 u Venhorst 4 - Constantia 3 12.00 u Venhorst 5 - Hapse Boys 7 10.00 u Dames Venhorst 1 - Volkel 1 11.00 u Dames SES 2 - Venhorst 2 10.00 u Berghem Sport 1 - Venhorst 1 0-2 Afgelopen week startte Venhorst 1 mooi met een thuisoverwinning op Margriet en vandaag moest het naar Berghem om dat resultaat echt te verzilveren. Met Bart v.d. Vossenberg als invaller-linksback zagen de Venhorstse toeschouwers de wedstrijd met vertrouwen tegemoet. Ene “vos’, zelfs met gebroken ribben, laat zich nooit in het pak doen! De rest van het team trok zich daaraan op. De eerste helft verliep redelijk gelijk opgaand, waarbij het wel opviel dat het kunstgras voor wat onzekerheid zorgde. De ruststand was dan ook 0-0. Ook na de thee duurde het even voordat er wat tekening in de wedstrijd kwam. Venhorst kwam steeds wat beter en gevaarlijker in het spel. Thijs v.Sleeuwen verscheen zo o.a. vrij voor de keeper en even later werd nog een inzet van de Berghemse doellijn

Berichten

gehaald. In de 67e minuut was het wel raak toen Thijs vanaf de rand keepersgebied fraai binnen schoot. Venhorst bleef gevaarlijker dan Berghem en in de 80e minuut zagen we een mooie combinatie, opgezet vanuit het middenveld. Mark v.Sleeuwen gaf de bal mee aan Thijs v.Sleeuwen, die het overzicht behield en Tom v.d.Boogaard bediende. Die schoot onberispelijk de 0-2 binnen. Hiermee was de wedstrijd gespeeld, al zetten Berghem Sport nog wel even aan. De Venhorstse achterhoede gaf echter geen krimp en trok de 0-2 over de streep. Een mooi resultaat! Volgende week komt mede-koploper Nuland in Venhorst op bezoek. Komt dat zien!! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 13 september Venhorst A1 - Bavos A1 4-1 Venhorst B2 - Erp B3 2-13 Milheezer Boys C1 - Venhorst C1 10-0 Venhorst D1 - Fiducia D1 16-0 MVC D2M - Venhorst D2 2-0 Venhorst MD1 - Festilent MD1 1-11 MVC E1 - Venhorst E1 0-17 Venhorst E2 - ELI E2 12-2 Handel E2 - Venhorst E3G 15-1 Venhorst F1 - Fiducia F1 14-0 Venhorst F2G - Gemert F8 11-0 Mariahout F3G - Venhorst F3 0-8 Gemert F10 - Venhorst F4G 1-6 Venhorst F5G - Boekel Sport F6 1-10 Programma zaterdag 20 september Venhorst A1 - Herpinia A1 14.30 u Venhorst B1 - TOP B2 14.30 u Erp B3 - Venhorst B2 14.45 13.30 Boekel Sport C2G - Venhorst C1 vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst D1 - ELI D1 11.30 u Gemert D8 - Venhorst D2 vertrek 10.45 u, 11.45 u SCMH MD2 - Venhorst MD1 vertrek 10.30 u, 11.30 u Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.com Koen Sterken natuursteen

Haverkamp 7a • 5742 PN Beek en Donk • 06-18336668

09.00 u Venhorst E1 - Avanti'31 E2 Blauw Geel ‘38 E6 - Venhorst E2 vertrek 08.15 u, 09.15 u Schijndel E8G - Venhorst E3G vertrek 08.00 u, 09.00 u Venhorst F1 - Avanti ‘31 F2 10.15 u Rhode F4 - Venhorst F2G vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F3 - Rhode F6 10.15 u Venhorst F4G - WEC F3G 09.00 u Nijnsel F2G - Venhorst F5G vertrek 09.00 u, 10.00 u Mini-pupillen 09.30 u

ANGO PRIJSKAARTEN 10 september

RIKKEN 1.Toos Sleegers 2.Andre v.Bergen 3.Jan Sleegers JOKEREN 1.Erna Verstegen 2.Willy v.Mierlo 3.Leen Emonds

52 pnt. 42 pnt. 10 pnt.

94 pnt. 25 pnt. 6 pnt.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95 Uitslagen veldcompetitie DOS ‘80 A1 - Heren A1 22-20 Olympia ‘89 B1 - Meisjes B2 5-20 EHV E1 - E-jeugd 1 13-0 Olympia ‘89 F1 - F-jeugd 2 13-5 DOS ‘80 F1 - F-jeugd 1 12-1 Blauw Wit D1 - D-jeugd 1 12-9 Blauw Wit D2 - D-jeugd 2 14-3 Programma zaterdag MHV’81 C1 - Jongens C1 11.50 u MBDE/De Sprint B1 - Meisjes B110.50 u Programma zondag Heren A1 - MHV ‘81 A1 12.40 u Achilles ‘95 DA1 - Dames A1 10.30 u MHV ‘81 A1 - Dames A2 11.00 u Meisjes C1 - MHV ‘81 C1 11.40 u D-jeugd 2 - Avanti D1 10.50 u D-jeugd 1 - Bergeijk D1 11.40 u D-jeugd 3 - Tremeg D3 12.30 u E-jeugd 1 - Olympia ‘89 E1 10.00 u Acritas E1 - E-jeugd 2 12.50 u F-jeugd 2 - DOS ‘80 F2 10.00 u F-jeugd 1 - Aristos F1 10.50 u


Sport Recreantenteam café ‘t Menneke

Ook dit jaar zijn we weer van de partij in Gemert met het recreantenvolleybal. We hebben weer een fijn jaar gehad, dankzij onze sponser Joep van ’t Menneke. De afsluiting van het vorige seizoen was erg spannend. We moesten tegen een team die evenveel punten had als wij. Helaas voor ons gaf het setgemiddelde de doorslag en werden we geen kampioen. Wel zijn we naar de 2e klasse doorgeschoven en proberen weer veel wedstrijden te winnen met ons team dat dit jaar 25 jaar samenspeelt. De trainingen op dinsdagavond zijn ook variërend. Elke week worden we verrast

Berichten

met nieuwe spel technieken. Dit seizoen heeft Joep ons weer gesponserd , we zijn hem hiervoor erg dankbaar. Recreantenteam café ‘t Menneke

Rutger van Herpenruiters

Een mooi zonnig weekend voor de ponyruiters van onze club, ponykamp 2014! Op de “Tienmorgen” in Beers, waar onze club al vaker kwam, hebben ze met zijn allen een gezellig kampavontuur gehad. Buitenritjes, spelletjes, kampvuur en spannende verhalen, moe maar voldaan, allemaal weer tevreden naar huis!

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Larissa v.Lankveld en Bonfire zijn vrijdagavond op wedstrijd geweest in de Mortel, waar ze in de L1 een hele mooie 5de plaats heeft behaald met 192 punten. Ook Sonja Meulenpas-v.Heerebeek startte vorige week in de Mortel met Eldorado, voor het eerst in de L2, wat meteen een mooi resultaat gaf, ze werden 5e met 191 punten.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 10, 11, 13 en 14 september Rooi MW3 - JES MW1 6-4 JES C1 - Emos C3 4-0 JES A1 - Korloo A1 4-4 JES D1 - Prinses Irene D2 9-7 JES E1 - Blauw Wit (H) E1 2-9 Zigo 1 - JES 1 10-10 Corridor 3 - JES 2 13-10 Programma 20 septemberFlamingo’s (M) A1 - JES A1 Mariahout, 12:30 u Flamingo’s (M) C1 - JES C1 Mariahout, 10:30 u Tovido D1 - JES D1 Esch, 10:30 u Eendracht (M) D1 - JES D2 Mook, 10:45 u Blauw Wit (H) E1 - JES E1 Handel, 10:00 u Programma 21 september JES 1 - SVOC’01 1 Venhorst, 13:00 u JES 2 - Rooi 3 Venhorst, 11.15 u Programma 23 september Tovido 1 - JES 1 (bekerwedstrijd) Esch, 20.00 u Programma 24 september BMC MW1 - JES MW1 Berlicum, 20:00 u

ties para e r l uw oor a & v van k Oo ken n a m ke ch ctris de rollui e l e an het esta wering. b w u on en z


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Inloop-zondag Jeu de Boules vereniging “Jeu de Bouckles”, zondag 28 september 2014 Onze Petanque vereniging “Jeu de Bouckles” bestaat 25 jaar. 25 jaar geleden begonnen enkele jeu de boulers achter Nia Domo met het spelen

Berichten

van Petanque op de banen aldaar. Deze pioniers hebben Petanque vereniging “Jeu de Bouckles” opgericht. Het aantal leden is in de loop der jaren flink gegroeid. Onze huidige accommodatie aan de Bernhardstraat is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van veel vrijwilligers binnen onze bloeiende vereniging. Op zaterdag 27 september houden wij een sportieve dag voor onze leden en genodig-

den. Ben jij ook nieuwsgierig hoe het ons de laatste 25 jaar is vergaan dan ben je van harte welkom op onze inloopdag op zondag 28 september 2014. Van 10.00 uur tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom. Onder het motto: Van achter Nia Domo via de Bergstraat naar de Bernardstraat! Je kunt dan een tentoonstelling bekijken, aan de hand van foto’s onze geschiedenis mee beleven of gewoon lekker wat buurten. En misschien kom je nog wel iemand tegen waarmee je een butje wilt opgooien en een partijtje wilt spelen. Petanque vereniging “Jeu de Bouckles”, Bernhardstraat 74, 5427 AN Boekel, info@jeudebouckles.nl Inlichtingen: Jan Cornelissen, tel. 0492322762.

BOEKEL & VENHORST

All4Logistics is een jonge en dynamische groothandel, welke zich richt op de inkoop- en verkoop van logistieke verbruiksartikelen. Hiervoor bieden wij een compleet assortiment aan de eindgebruiker of wederverkoper dat volledig aansluit bij de eisen en wensen van de moderneen vooruitstrevende ondernemingen binnen de logistiek. Wij werken dagelijks met 20 gemotiveerde medewerkers welke actief zijn met onze 9 webshops.

Wij zijn op zoek naar een

MAGAZijnMeDeWeRKeR (full-time) 40 uur per week

Werktijden van 8.30 uur tot 17.30 uur

(medio 2015 wisseldiensten 8.30 – 17.30 en 12.00 – 21.00 uur)

• • • • • •

Heftruckcertificaat is een pré. Zelfstandig kunnen werken. Ervaring met computersysteem (voorraadbeheer) Enthousiast. Geen 9-5 mentaliteit. In bezit van rijbewijs B (liefst ook E)

Wij zien met belangstelling uw reactive tegemoet. Deze kunt u, liefst per e-mail, sturen naar Bart Sanders: bart@all4logistics.nl All4Logistics BV

Kraaiendonk 44, 5428 NZ Venhorst Tel. 085 2734999, www.all4logistics.nl

Libre A: Theo v.Alphen - Geer.tv.d.Linden Piet Wijers - Jan Emonds Karel v.Grinsven - Jaap Heesen Hans v.d.Ven - Rien Koolen Libre B: C.v.Casteren - J.Biemans G.v.d.Cruijsen - W.v.d.Ven T.v.Rooy - W.v.d.Broek C.v.d.Laar - A.Emonds G.Verwegen - P.v.d.Sanden Libre C: H.v.Lankveld - J.Sleegers P.Raaymakers - J.Manders T.v.d.Ven - A.Kerkhof J.v.Kessel - J.v.Kilsdonk F.Koolen - B.Donkers J.Kanters - A.v.Dijk Driebanden: J.Heesen - Tv.d.Ven H.v.d.Ven - A.Emonds J.Heesen - G.Trienekens F.Koolen - Gv.d.Linden K.v.Grinsven - T.v.d.Ven C.v.d.Laar - C.v.Casteren Bandstoten: R.Koolen - J.Emonds K.v.Grinsven - G.vd.Linden A.v.d.Laar - F.Koolen J.Heesen - G.Verwegen A.v.Bergen - B.Donkers J.Sleegers - C.v.d.Laar J.v.Kessel - A.Emonds J.Kanters - J.Sleegers

132-86 31-75 43-31 70-35

37-48 8-34 26-20 33-26 20-49 8-15 11-22 4-16 9-21 33-19 27-16 4-1 10-7 8-13 5-8 3-4 4-6

31-34 34-38 18-18 24-15 18-21 8-7 10-21 12-10


Maandmenu SEPTEMBER 2014 Nacho’s met rul gehakt en salsa soep of Paprika soep

~~~~~~ Vissersvreugde of Bouquet van rund met saus naar keuze

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

â‚Ź 19.75 Alle gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A (15 beurten) M.v.d.Elzen - G.v.Exel C.Sanders - R.Willems B.v.d.Heiden - M.v.Doren (b) R.Berens - L.Otten Fr.v.Boxtel - H.v.d.Mortel P.v.Hoof - J.v.Zon J.Mezenberg - H.v.d.Zanden A.v.Duijnhoven - A.Berens Th.v.Alphen - G.Zomers Libre B (20 beurten) A.v.Asseldonk - J.v.Dooren (k) H.v.d.Berg - A.v.Moorsel Jac.Coolen - H.Arts A.v.d.Velden - G.Verwegen P.Koonings - H.v.Duren Th v.Rooy - P.v.Doren M.v.Haandel - A.v.Asseldonk J.v.d.Aa - H.Schepers E.v.Doren - J.v.Osch J.v.Asseldonk - C.Coolen Libre C (20 beurten) W.v.Hees - P.Rijbroek A.v.d.Burgt - P.Raijmakers Th.v.d.Burgt - Fr.v.d.Bosch P.Rijbroek - J.v.Lankveld L.v.Rooy - W.Kroos J.Manders - J.v.d.Broek A.Verstegen - J.v.Dijk

20-42 37-33 59-28 22-35 31-27 22-45 25-28 44-41 79-123

36-44 33-34 46-27 25-53 51-44 21-27 18-28 19-33 22-30 22-35

11-16 21-24 20-17 12-12 14-16 16-14 29-29

Berichten

L.v.Sleeuwen - J.v.Duren M.de.Rijck - W.v.Hees B.v.d.Bosch - Cl.Aldenhuijsen T.v.d.Ven - H.v.Melis Bandstoten A (20 beurten) P.Koonings - J.Mezenberg M.v.Haandel - A.Berens C.Coolen - H.v.d.Mortel C.Sanders - M.v.Doren (b) P.Koonings - R.Berens H.v.Houtum - H.v.d.Zanden H.Schepers - A.v.Duijnhoven M.Timmers - H.v.Duren A.v.Asseldonk - J.v.Zon M.v.Haandel - S.Donkers G.v.Exel - G.Zomers Fr.v.Boxtel - M.v.Schijndel Jac.Coolen - A.Berens P.v.Hoof - A.v.Moorsel Bandstoten B (20 beurten) W.v.Hees - J.v.Lankveld A.Verstegen - L.v.Rooy A.v.d.Burgt - B.v.d.Bosch A.Verbakel - P.Rijbroek A.v.d.Velden - A.v.d.Burgt P.v.Duren - Cl.Aldenhuijsen B.v.d.Bosch - W.Kroos H.v.Lankveld - A.Verstegen J.v.Sleeuwen - J.v.Duren J.Manders - H.v.d.Berg Fr.v.d.Bosch - H.Arts P.Raymakers - J.v.Dijk Th.v.d.Burgt - J.v.Osch L.v.Rooy - J.v.Asseldonk

34-10 13-19 28-6 16-12

30-25 15-31 40-25 31-36 35-27 27-22 14-47 37-27 15-36 16-29 44-59 39-31 24-44 29-17

20-11 17-9 20-16 27-13 6-13 20-8 9-15 9-8 23-0 7-17 13-24 14-31 5-13 10-20

J.v.Berlo - Ph.v.Zuijlen L.v.Sleeuwen - T.v.d.Ven A.Verbakel - Th.v.d.Burgt H.v.Lankveld - J.v.Osch Driebanden (20 beurten) Jac.Coolen - J.Mezenberg P.Koonings - S.Donkers P.v.Hoof - L.v.Rooy A.Verbakel - R.Berens N.v.Kessel - H.v.Melis A.v.d.Velden - P.Koonings S.Donkers - G.Zomers P.v.Duren - H.v.Es L.v.Rooy - J.Heesen

22-16 14-15 17-6 16-11

6-7 11-11 10-5 5-5 11-4 4-9 5-10 7-5 0-11

A-lijn 1. Dames Altena Ruesink 58,85% 2. Dames Delisse-Janssen 57,81% 3. Dames Verbakel-Vijge 57,29% 4. Dames Verbeek-v.Berlo 52,60% 5. Dames v.d. Elzen-Meulemeesters 51,25% B-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Bosch 64,06% 2. Dames Biemans-v.d.Elzen 61,98% 3. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 58,59% 4. Heren Manders-Otten 57,29% 5. Mw. Ceelen-Hr.v.d.Heijden 56,77% 6. Dames v.Dinteren-v.Geffen 55,73% 7. Mw. de Koning-Hr. Verbakel 53,13% 8. Dames v.d.Elzen-Leenen 51,30% 9. Mw. Polman-Hr. Muselaers 50,78% C-lijn 1. Dames v.d.Berg-Nieuwenhuis 60,83% 2. Dames v.Delst-de Graaf 58,00% 3. Hr. en Mw.Meulepas 57,50% 4. Dames Kremers-v.Lieshout 53,00% 5. Hr. en Mw.Verlangen 52,08% 6. Dames v. Hees-v.d.Oord 51,67% De totale uitslag kunt U bekijken op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen naar Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

A l l e r h a n d e Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

-------------------------------------------------RIjOPLEIDING

nieuwe theoriecursus Start 17-9-2014 Voor opgave 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 Rj Boekel

voor FEESTEN & PARTIJEN

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

info: www.tstuupke.nl

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor â‚Ź 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA-

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

Het is nu tijd voor een ONDERHOUDSBEURT aan uw gazonmaaier of andere tuinmachine. Bel voor afspraak of gRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635.Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl.

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

A l l e r h a n d e Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192 -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. --------------------------------------------------

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Oploo - Elsendorp Rolstoelen, rollators, krukken Tena en Lille producten

www.lemarhulpmiddelen.nl

Tel. 0485-385858 Mob: 06-22816841

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Op zoek naar een betrouwbare hulp om uw admininistratie bij te houden of te ordenen! Tweedejaars studente Accoun-

A l l e r h a n d e tancy biedt zich aan. U kunt mailen naar Linda_van_den_bosch@hotmail.com of bellen naar 06-41665678. -------------------------------------------------Wie kan mij af en toe voor enkele uren per week helpen met allerlei tuinwerkzaamheden. Beloning in overleg. Tel. 322272. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413-

335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

Evenementenkalender 19 september: receptie 25-jarig bestaan Stichting Voskuilenheuvel 21 september: Toermee 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel

Bij de zorgboerderij kunnen op afspraak nog bloemen geplukt worden. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

AKTie: Gellak op de natuurlijke nagels nU VOOR MAAR € 15,- Blijft 3 à 4 weken mooi! Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling Gellak • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: 06-43085124 www.Topcarenagelstudio.nl

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: €6,00 0 t/m 4 jr knippen 5 t/m 12 jr knippen € 8,00

Dagrecreatie ‘t Staertje Uiterst geschikt voor: Familliedagen, vrijgezellenfeesten, personeelsuitjes of gewoon een gezellig dagje uit! www.staertje.nl 0485 478801 / 06 514 198 18

ACTiViTeiTen

- 22 september workshop: Ontmoeting met je gids (vol) - 29 oktober workshop: Kennis maken met spiritualiteit. - 10, 17, 24 november en 1 december: cursus Intuïtieve en Spirituele ontwikkeling. In januari start de opleiding Mediumschap en Trance Healing deel I

Voor meer info: www.coachingdevlinder.com Tel: 06-52 461 845 Mail: fannekedeleeuw@live.n

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------HeRo Remedial Teaching: ondersteuning leerlingen basisonderwijs/voortgezet onderwijs met leerproblemen, gedragsproblemen, huiswerkbegeleiding, voorbereiding citotoets/examen. Individueel € 35, groepsbegeleiding € 15. www.heroremedialteaching.nl.

TE KOOP eiken opal hoekkeuken. Inclusief (rvs) apparatuur w.o. integreerbare vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864. --------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAL en ROLSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRUIKTE STEIGERPLANKEN Tel: 0622887186

GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Voor mantelzorg, boodschappen doen, uitzoeken om € 1000 of meer te verdienen via de thuisadministratie, 100% zwijgplicht. Vrijwilliger Schoenmakers, tel. machinale houtbewerking boekel of 06-55817660. 0492-323875 --------------------------------------------------

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Schilderwerken Beglazing Behangwerk

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

5427 EJ Boekel Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

PETER BROOS STUCADOORSBEDRIJF

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524 verse aardbeien, nieuwe aardappels van eigen land groente, fruit, zuivel, kaas, boerderij-ijs let op nieuwe openingstijden; Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 -17.00 uur

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 35 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

normaal € 2007,50 nu voor € 1850,00 Betaling in termijnen mogelijk Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192 -------------------------------------------------Wij slijpen uw huishoudscharen, tafelmessen, keukenmessen en electrische en handgereedschappen en HSS-cirkelzagen. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano,

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

Brabant Design

VENHORST fax 0492-352257

Websites - Hosting - Hardware

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.