29e jaargang nr 10; 3 september '14

Page 1

29e Jaargang nr. 10 - 3 september 2014

35e ToerMee 21 SEPTEMBER

Al voor de 35e keer vindt zondag 21 september de Toer-Mee plaats. De Toer-Mee is een sponsorfietstocht van ± 50 kilometer met als doel geld bijeen te brengen ter ondersteuning van de Boekelse en Venhorstse missionarissen en ontwikkelingswerkers, maar zeker ook is het de bedoeling dat u een ontspannen prettige dag beleeft. Misschien vindt u 50 kilometer erg ver, maar dat valt reuze mee want om de 5 kilometer moet u even afstappen om te stempelen en bovendien kunt op de 15, 25 en 40 kilometer post, tegen een zeer redelijke vergoeding, iets te eten of drinken kopen. Ook worden er gratis versnaperingen verstrekt, en om het nog gezelliger te maken is er op de 25 kilometer pauze-

plaats live muziek De opbrengst van de Toer-Mee komt volledig ten goede aan onze dorpsgenoten die elders in de wereld geheel belangeloos werkzaam zijn om onze medemensen een menswaardiger bestaan te bieden. Deze dorpsgenoten, onze missionarissen en ontwikkelingswerkers, verdienen onze steun. In de loop der jaren is het aantal missionarissen helaas afgenomen, maar daar tegenover staat dat er steeds meer dorpsgenoten zijn die zich met projekten in de derde wereld belangloos inzetten om vooruitgang te brengen in het leven van onze medemensen. Met zijn deel van de opbrengst van de Toer-Mee van vorig jaar heeft u het mogelijk gemaakt dat ontwikkelingswerker Peter Biemans binnen zijn projekt Pikaspon in Sri Lanka een huisje kon laten bouwen. Het huisje heeft de de naam “Missiecomite Nederland” gekregen. Alsnog allen hartelijk dank hiervoor.

Deze week bezoekt Emmy Tielemans de lagere scholen om de kinderen enige uitleg te geven over haar werkzaamheden voor de derde wereld. Wij hopen dat deze uitleg kinderen enthousiast maakt om sponsors te zoeken. Op school worden de sponsorkaarten uitgereikt. Meer sponsorkaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Readshop. Het missiecomité hoopt dat u degenen die bij u aan de deur komen om zich te laten sponsoren spontaan steunt, en dat velen van u aan de Toermee deelnemen. Mocht u niet kunnen meefietsen en ook niet in de gelegenheid zijn geweest om kinderen te sponsoren dan is uw ondersteuning ook welkom op rek. NL47RABO0108007642 tnv “Stichting Missie en Ontwikkeling Boekel/Venhorst”. Wij hopen u als deelnemer van de ToerMee op 21 september te kunnen begroeten. U kunt starten tussen 10.30 en 13.00 vanuit Nia Domo in Boekel, of tussen 10.30 en 13.00 vanuit de Horst in Venhorst. Missiecomité Boekel/Venhorst

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Rabobank Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Brandweer via 112 BoekelFit Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur Raadstraat 4 Fam. Koster Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Sportpark Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling vanBoxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Entreehal tijdens openstelling Boszicht Beschikbaar LOCATIE AED’s Venhorst St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam.v.Duijnhoven Andusta Statenweg 135 tijdens openstelling Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijdenK kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline v.d.Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Ver-straaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL. Contactpersoon Annette v.Soest tel. 0492322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.3017.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 6 september: 15.00 u Eucharistieviering in het zorgcentrum Sint Petrus. m.m.v. het dameskoor Sint Agatha. Antoon Pool; Martien v.Roosmalen (vwg. trouwdag). Zondag 7 september, 23e zondag door het jaar: Bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel. 10.00 u Eucharistieviering in het processiepark met aansluitend de kruisweg. Haske Noyen (vwg. jgt.); Fien Beversv.Delst; Harrie v.Moorsel; Anna v.Doren-Michiels (mnd. ged.); Hanneke Jansen-Jonkers (mnd. ged.) en Fons Jansen de echtgenoot; Frans v.Zeeland (vwg. jgt.); Annie en Theo v.d.Biggelaar-Le Blanc; Marietje v.d.Aa-Bijvelds (vwg. sterfdag 6 september); Mariet Cornelissen-v.Creij. Woensdag 10 september: 19.00 u Han v.Lankveld en Jaan v.Lankveld-Egelmeers; Dennis en Veerlo Gijsbers, opa en oma Gijsbers en opa Ceelen; Piet v.Geffen (vwg. verjaardag); Frits v.d.Ven, Adrie v.d.VenCoolen en overleden familie. Vrijdag 12 september: Sint Petruskapel. 13.30 u Huwelijksinzegening van Mark v.Boxtel en Claudia v.d.Rijt.

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Volkel: Tess Verwegen Uden: Casper en Louise Duyck Odiliapeeel:Daynne en Dylan de Groot

OVERLEDEN: Uden: Hermien v.Diepenbeek-v.d. Heuvel Volkel: Joke Manders-v.Hooff

BEDEVAART naar O.L.V. van Handel A.s zondag 7 september 2014, zal vanuit de parochie Sint Petrus de bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel plaatsvinden. De H. Mis is bij goed weer in het processiepark (bij slecht weer in gemeenschapshuis De Bron).Aanvang 10.00 uur!!!!! Het gemengd koor Sint Caecilia uit Volkel/Odiliapeel zal tijdens de Eucharistieviering de gezangen verzorgen, en de drie gilden uit onze parochie hebben hun medewerking toegezegd aan deze bedevaart. Aansluitend aan de eucharistieviering zal de kruisweg plaatsvinden langs de kruiswegstaties in het park. Alle parochianen uit Zeeland, Volkel, Venhorst, Uden, Odiliapeel en Boekel zijn van harte uitgenodigd om aan deze parochiebedevaart deel te nemen. Een mooi moment om samen te bidden en te zingen bij O.L.Vrouw van Handel en daarbij de onderlinge saamhorigheid en eenheid in onze parochie te versterken.

De H.Mis van 11.00 uur in Boekel komt hiermee te vervallen!!!!

GEWIJZIGDE OPENSTELLING Parochiesecretariaat. Het parochiesecretariaat is wegens vakantie van vrijdag 29 aug. t/m vrijdag 19 sept. geopend van 09.00 tot 13.00 uur.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 6 september 19.00 u + Zondag 7 september 10.00 u: Bert v.Sleeuwen.

Acolythen en lectoren: Zaterdag 6 september 19.00 u + Zondag 7 september 10.00 u: Willy v.Oort-Theo Hoogeveen Hr.Donkers-Mw.v.Zon

Voor volgende zondag: Zalig Pleinfestijn. Mgr. v.Velthoven

AANBIEDINGEN donderdag 4 t/m woensdag 10 september

€ 9.50 50 Aardbeienschelpjes per stuk € 1. € 1.85 Boekels meergranen donker Boekelse kersenvlaai

Traditiegetrouw beginnen wij het eerste weekend van september met het bakken van de allerlekkerste

ANIJSKROLLEN Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Lobby voor zorgeloos met diabetes naar school Verandering van de Nederlandse wetgeving zodat basisscholen kinderen met diabetes goed kunnen begeleiden. Dat wil de coalitie ‘Zorgeloos met diabetes op school’ – bestaande uit Voluit!, het Diabetes Fonds en Diabeter – bereiken. Een onderzoek onder ouders zal helpen om bij de overheid aan te kloppen. Diabetes heb je 24 uur per dag. Kinderen met diabetes hebben daarom ook onder schooltijd adequate hulp nodig om de bloedsuiker te meten en insuline toe te dienen. Niet elke school kan of wil dat doen. Daarom wil de coalitie ‘Zorgeloos met diabetes naar school’ de huidige wet- en regelgeving laten aanpassen, net zoals dat in Engeland en Zweden al eerder is gebeurd. Schrijnende situaties Lydia Braakman (Voluit!), initiatiefnemer en moeder van twee jonge dochters met diabetes: “Schrijnende situaties zie je vooral bij de jongste leerlingen die de meeste zorg nodig hebben. Meestal wordt er dan van de ouders verwacht dat zij binnen tien minuten op school kunnen zijn om insuline toe te dienen, of er ligt een taak bij de thuiszorg.” Aansprakelijkheid De coalitie ‘Zorgeloos met diabetes op school’ bestaat uit Voluit!, het Diabetes Fonds en Diabeter. Dries Hettinga, adjunct-directeur van het Diabetes Fonds: “We hebben een onderzoek uitgezet om de lobby kracht bij te zetten. Bij scholen is het niet alleen een kwestie van onwetendheid, maar ook van angst voor aansprakelijkheid. Als er met insuline toedienen iets mis gaat, is de school bang om aansprake-

lijk te zijn. Deze angst is met de nieuwste hulpmiddelen onterecht. Samen hopen we met de lobby te bereiken dat scholen wettelijk verantwoordelijk zijn voor goede diabeteszorg tijdens schooluren en daar ook toe worden uitgerust.” Vragenlijst Als onderdeel van de lobby roepen de drie organisaties alle ouders van kinderen met diabetes die naar de basisschool gaan op om een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst is te vinden op: https://nl.surveymonkey.com/s/diabetesschool

Alzheimercafé

Wat is dementie en hoe stel je dit vast? Op dinsdag 16 september wordt vanaf 19.30 uur in het Alzheimercafé in de Blauwe Kei in Veghel uitleg gegeven over de ziekte dementie en hoe de diagnose wordt gesteld op een geheugenpoli. Bij dementie denken we vaak aan de ziekte van Alzheimer, maar dementie is de verzamelnaam waar verschillende ziektebeelden onder vallen. De ziekte van Alzheimer is het meest voorkomende ziektebeeld. Mevrouw Dijkshoorn, klinisch geriater bij de GGZ Uden/Veghel zal de bezoekers van het Alzheimercafé informeren over de ziektebeelden die we dementie noemen en hoe we de symptomen kunnen herkennen. Zij zal ook ingaan op het verschil met normale vergeetachtigheid. Veel

mensen blijven lang rondlopen met zorgen omtrent hun geheugen. Wat te doen als er sprake is van een dergelijk niet-pluisgevoel? Hoe ver staat het met onderzoek naar behandelmogelijkheden van dementie? Is dementie te behandelen? Dit zijn vragen die in het eerste deel van de avond beantwoord worden. Daarna vertelt Alex Maas, sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Uden/Veghel over de werkwijze van de geheugenpoli. Hoe verloopt het onderzoek en hoe stelt men daar vast of er sprake is van dementie? Voor de bezoekers van het Alzheimercafé is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Het belooft een interessante avond te worden. Niet alleen voor mensen met dementie en hun naasten, maar ook voor professionals die in hun werk met dementie te maken hebben. Het Alzheimercafé is elke derde dinsdag van de maand gratis toegankelijk voor iedereen die iets met dementie heeft.

Evenementenkalender 7 september: Pleinfestijn Venhorst 19 september: receptie 25-jarig bestaan Stichting Voskuilenheuvel 21 september: Toermee 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel 28 september: Receptie fanfare Echo der Peel 28 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein.

Zonder ons vader is alles anders..... Voor de warme woorden en blijken van steun en medeleven danken wij u van harte. Janette en Marlène Hoevenaars

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 augustus

Grootmoeders gehaktballen Kipfilet

elke 4e GRATIS

GEMARINEERD OF NATUREL

Speklappen

4 halve

HEERLIJK GEMARINEERD

4 stuks

Rundvleesfrietjes

100 gram

Gevuld stokbrood 150 gram slagersachterham

Bij aankoop van

100 gram eiersalade GRATIS

per stuk SPECIAL VAN DE WEEK

Carpaccio rosso laagjes rundvlees afgewisseld met een pittig zoete pesto en zachte mozzarella

100 gram

€ 245

VLEESWARENTRIO 100 gr. Couburgerham 100 gr. schouderham 100 gr. boterhamworst samen voor

Maandag 8 en dinsdag 9 september

Braadworst h.o.h. Bij aankoop van mini kiprollade

500 gram voor

500 gram voor

€ 325

€ 295

GRATIS ketjapsaus

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 395

GRATIS ketjapsaus

Woensdag 10 september

Gehakt h.o.h. Bij aankoop van mini kiprollade

€ 600 € 395 € 209 € 225

keurslager


Gemeenteberichten --AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 5 september GFT-afval/Groenbak vrijdag 12 september Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

OPEN MONUMENTENDAG 2014 – HISTORISCHE TRAMRIT DOOR BOEKEL Na het overweldigende succes van de historische tramrit van afgelopen jaar, hebben wij ervoor gekozen om de rit dit jaar nog enkele malen te organiseren in het kader van de Open Monumentendag. Het nationale thema dit jaar luidt “Op reis” en de rit past hier natuurlijk prima binnen. De ritten worden georganiseerd op vrijdag 12 en zaterdag 13 september 2014. Deze dagen wijken enigszins af van de officiële landelijke data. Met de nagebouwde ‘Goede Moordenaar’ (tram) uit Gemert gaan wij met u op een ontdekkingstocht van 3 uur door ons prachtige dorp (inclusief koffiepauze). De route verhaalt over het historisch verleden van Boekel waarbij ook het landschap en geologie aan bod komen. In de tram, die een maximale snelheid kent van 25 km/uur, hangt een groot scherm waarop allerlei historische kaarten, foto’s, filmfragmenten e.d. tijdens de rit worden getoond, die het ingesproken verhaal illustreren en ondersteunen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden aan de balie van het gemeentehuis alwaar de inschrijving plaatsvindt. U dient wel direct contant de inschrijvingskosten te voldoen, eerder wordt u niet ingeschreven. Bij de inschrijving moet u verder de dag en het tijdstip aangeven. Voor de geïnteresseerden die eerder deelgenomen hebben; de route is identiek aan die van vorig jaar. De tram rijdt op de onderstaande data/tijdstippen en vertrekt en eindigt op het Sint Agathaplein. In- en uitstappen kan alleen op het Sint Agathaplein en niet tijdens de rit. Datum

Tijdstip

Vrijdag 12 september 10:00-13:00 uur 14:00-17:00 uur Zaterdag 13 september 10:00-13:00 uur 14:00-17:00 uur

Max. aantal Inschrijvingspassagiers kosten p.p. (incl. 1x koffie of thee) 20 20

20 20

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00

De tocht is voor iedereen in Boekel interessant: zij die er geboren zijn om hun kennis ‘op te frissen’ en nieuwe achtergronden te leren en degenen die in Boekel zijn komen wonen kunnen zo meer van hun woonomgeving ontdekken. De inhoud en de lengte van deze tocht zijn niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.

Op het moment dat er vragen hierover bestaan dan kunt u contact opnemen met: Gijs Klop (gemeente Boekel) 0492-326800 Walter Corssmit (heemkundekring) 0492-322225

Schrijf u dus snel in bij de balie van het gemeentehuis. U ontvangt dan een opstapbewijs en wij zien u te zijner tijd in de tram zodat we er een gezellige leerzame dag van kunnen maken.


Gemeenteberichten WERKZAAMHEDEN LAGE SCHOENSE De gemeente Boekel gaat het trottoir, rijbaan en parkeervakken in de Pinksterbloem en een trottoir in de Goudsbloem in de wijk Lage Schoense aanleggen. Het werk wordt aangelegd door Rombout bestratingen uit Boekel. De aannemer zal volgens planning op woensdag 10 september beginnen met de werkzaamheden.

In de Pinksterbloem wordt een gedeelte van de straat woonrijp aangelegd, de aansluiting met de Molenstraat wordt nog niet gemaakt. De werkzaamheden gaan circa 3 weken duren. Tijdens de werkzaamheden zult u enige overlast hebben van een opgebroken weg. De wijk Lage Schoense is gedurende de werkzaamheden niet te bereiken via de Pinksterbloem (Texaco station). Het verkeer wordt omgeleid via de Beatrixlaan middels bebording. Wij zullen de overlast tot een minimum beperken maar vragen hiervoor wel uw begrip. HERDENKING ‘OPERATION MARKET GARDEN’ Via een snelle opmars vanaf de Belgische grens via Eindhoven naar Nijmegen en Arnhem moesten geallieerde troepen in het najaar van 1944 over land en in de lucht terrein heroveren op de Duitse bezetters. Binnen enkele maanden zou Nederland dan bevrijd zijn. Dan kon opgerukt worden naar het Ruhrgebied (het hart van de Duitse oorlogsindustrie) en Berlijn. Maar het liep dramatisch anders.

De opmars langs de weg van Son naar Grave - later vanwege de gevechten omgedoopt tot ‘Hell’s Highway’ - verliep moeizamer dan de geallieerden hadden gedacht. Ondanks een van de grootste luchtlandingsacties ooit - bij Arnhem, Groesbeek en Eindhoven - bleek de Duitse verdediging erg sterk. Nijmegen werd op 20 september bevrijd, maar bleef in de frontlinie liggen. Op 25 september 1944 stokte Operation Market Garden tijdens de verwoestende slag om Arnhem, met veel slachtoffers en een stad in puin. Honderdduizenden burgers en soldaten leefden nog maanden in erbarmelijke omstandigheden, tot de bevrijding van Nederland op 5 mei 1945 een feit was.

Herdenking In het kader van de herdenking van deze historische gebeurtenis maken 200 historische legervoertuigen op 17 september a.s. een tocht van Veghel naar Grave. Zo’n 50 van deze voertuigen doen tussen 12.00 uur en 13.00 uur het St. Agathaplein in Boekel aan. De stoet komt binnen via de Erpseweg, Wilhelminastraat, Kerkstraat richting het St. Agathaplein.

Tentoonstelling Heemkunde In de Heemkamer zal er rondom deze herdenking een tentoonstelling te zien zijn. Deze is ook op 17 september tussen 12.00 uur en 17.00 uur te bezoeken.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN Buitengebied, herziening Statenweg 35-37, Venhorst De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 3 juli 2014 besloten om het bestemmingsplan “Buitengebied 2005, herziening Statenweg 35-37, Venhorst” vast te stellen.

Beschrijving Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van de plantenkwekerij die nu op de locatie is gevestigd. Dit is nodig voor de continuïteit van het bedrijf in de toekomst wat onder andere ook naar voren komt uit het advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB). Het aanwezige agrarische bouwblok wordt vergroot met enkel en alleen de aanduiding ‘teeltondersteunende voorzieningen’.

Met initiatiefnemer is een exploitatie- en planschadeovereenkomst gesloten waardoor het kostenverhaal anderszins verzekerd is en er geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld.

Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005, herziening Statenweg 35-37, Venhorst’ met bijhorende planstukken vanaf 4 september 2014 gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de Centrale balie op het gemeentehuis van Boekel tijdens kantooruren. Gedurende deze termijn zijn de planstukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. (IDN-code NL.IMRO.0755.BPHBGStatenweg35.VA01).

Beroep instellen Belanghebbenden die aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest (tijdig) zienswijzen bij het college naar voren te brengen, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het beroep schort de werking van het vaststellingsbesluit niet op. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij degene die beroep instelt een verzoek om een voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het bestemmingsplan treedt in dat geval niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Boekel, 2 september 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde meldingen van: - Buurtvereniging De Kastanjes voor het houden van een buurtfeest op 27 september 2014 van 19:00 uur tot 01:00 uur en een burendag op 28 september 2014 van 11:00 uur tot 18:00 uur op het speelterrein Kastanjes; - De Tuinen van Boekel voor het houden van een buurtbarbecue op 13 september 2014 van 15:00 uur tot 00:00 uur op het veldje van de Tuinen van Boekel. Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.


Gemeenteberichten Verleende vergunning aan: - Go for Africa voor het organiseren en houden van een kofferbakverkoop op 7 september 2014 (verzenddatum 26 augustus 2014).

- Op 25 maart 2014 is een vergunning verleend aan MC Boekel voor het houden van motorcrosswedstrijden op 11 mei 2014. Deze wedstrijden zijn een paar keer verplaatst. In verband met de slechte weersomstandigheden de afgelopen week worden de wedstrijden nu niet op 31 augustus, maar op 12 oktober gehouden. MC Boekel heeft hierover de omwonenden geïnformeerd.

Verleende ontheffing aan: - G.L.C.M. van den Bosch voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken tijdens het buurtfeest en burendag van De Kastanjes op 27 en 28 september 2014.

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 2 september 2014 De burgemeester van Boekel.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 19 augustus jl. is o.a. aan de orde geweest

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Boekel 2014 De regeling wordt op de gebruikelijke wijze ter inzage gelegd en gepubliceerd.

Concept-Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 In de Transitie Jeugd worden taken overgeheveld van Rijk, provincie en AWBZ naar gemeenten. Als gevolg van nieuwe wetgeving is er een Beleidsplan Jeugd nodig. In dit beleidsplan staan de kaders voor de uitvoering van de jeugdhulp vanaf 2015. Het college heeft besloten het Concept-Beleidsplan 2015-2018 vrij te geven voor inspraak van de WMO-adviesraad.

Tussenevaluatie eerste half jaar pilot social return De gemeente Boekel is in januari gestart met de pilot social return. Het eerste half jaar is onlangs geëvalueerd.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het uitbreiden van een champignonkwekerij Locatie : Mutshoek 2a, Boekel Verzenddatum : 27 augustus 2014

Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; het bouwen van een bijgebouw en uitbreiding woning Locatie : Heiderik 11, Boekel Verzenddatum : 28 augustus 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 september 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening: het bouwen van een bijgebouw Locatie : Elzen 6, Boekel Datum ontvangst : 22 augustus 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.


Fotoshoot winnaars de gevoelige plaat vastgelegd

Velen weten het al: ieder jaar valt er bij gewichtscoach Ingrid een fotoshoot te winnen. Degenen die een coachingstraject bij Ingrid zijn ingegaan en op 30 juni het persoonlijk streefgewicht hebben gehaald maken kans op het winnen van een professionele fotoshoot, verzorgd door Patrick v.Lieshout van Groinwood Photography uit Venray. Dit jaar waren er 18 kanshebbers. Door middel van loting is er een winnaar uit de bus gekomen. Deze keer was er een bijzondere winnaar, namelijk niet 1 maar 2 mensen hebben gewonnen! Moeder Pauli en zoon Danny Vrancken uit Best hebben als duo gewon-

nen. Samen hebben zij de fotoshoot gewonnen. Zij zijn beiden een traject bij Ingrid ingegaan omdat ze hun overtollige kilo’s zat waren. Danny heeft een eigen schildersbedrijf in Best maar ondanks het vele klimmen op ladders lukte het hem niet af te vallen. Ook Pauli lukte het niet alleen maar met hulp van Ingrid hebben ze een verbluffend resultaat geboekt. Beiden zijn ruim 25 kilo per persoon afgevallen. Danny is nu op zijn gezonde gewicht, Pauli heeft nog een paar kilo’s te gaan maar ook die gaan eraf, dat weet ze zeker! Op 27 augustus was het zover, de fotoshootdag! Eerst werd door Jade v.d.Zanden het kapsel en de make up verzorgd. Daarna toog het gezelschap maar de Sonse heide waar de fotoshoot van ruim 1 uur heeft plaats gevonden. Danny en Pauli vonden het een super ervaring en kijken uit naar de foto’s! Danny en Pauli, nogmaals van harte gefeliciteerd en geniet van jullie mooie foto’s!

Expositie

beeldhouwwerken en keramiek bekijken. Hanny Verbrugge schildert met sterke streken mensen in hun dagelijkse omstandigheden. Mariska Aldenhuijsen laat cirkels, ballen en ballonnen op het schilderij tuimelen. Clementine Gerhardt exposeert met haar schilderijen maar laat ook haar grafische werk zien. Gerrit Staal schildert koppen, door hem neergezet in krachtige ferme lijnen. Maria Verschuren gebruikt warme kleuren in haar schilderijen die vaak geïnspireerd zijn op de natuur. Wilma Jacobs schildert realistisch en vooral portretten hebben haar voorkeur. Marjan Jansen maakt uniek beeldhouwwerk, haar eigen stijl is modern en weinig gedetailleerd. Diny Timmers maakt keramiek, abstracte en figuratieve vormen, karakteristieke beelden met aardse kleuren. U bent welkom, de toegang is gratis. Twee zondagen, 7 en 14 september van 11.00 tot 17.00 uur. Adres: Daniël de Brouwerstraat 8, 5427 EL Boekel Er staan borden die verwijzen naar de ingang van de expositieruimte.

in voormalige bedrijfspand

Op 7 en 14 september a.s. tonen 8 personen hun werk op een unieke locatie. Bezocht u al eerder een expositie in een voormalige champignonkwekerij? Kom kijken en laat u verrassen. De expositie wordt gehouden in het leegstaande bedrijfspand van de Gebr. Coppens in Boekel. U kunt er schilderijen, grafische werken,

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 9 september wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

S T I C H T I N G

MARIJN

Zondag 7 september is Stichting Marijn aanwezig op de rommelmarkt op de Zijp 1A in Boekel. Stichting Marijn staat voor hulp aan kinderen in Nicaragua, kijk eens op www.stichtingmarijn.nl. Kom eens langs bij onze kraam, wij verkopen mooie gebruikte spullen. De markt duurt van 10.00 tot 16.00 uur.Uw oude bank of fauteuil weer als nieuw? U bent zeer gehecht aan uw bestaande meubelen. Uw bank, fauteuil, relaxstoel of eetkamerstoelen voldoen nog prima. Alleen is het tijd voor een nieuwe bekleding. Bezoek dan eens de sfeervolle showroom in Uden waar u keuze heeft uit honderden stoffen en ledersoorten in diverse kleuren en kwaliteiten waardoor uw bestaande meubelen weer als nieuw eruit zullen gaan zien. Al bijna twintig jaar staat Ad Bouw in Uden bekend om zijn kwaliteit en service. Als het gaat om herstofferen dan bent u bij ons aan het juiste adres. Is uw huidige bank, fauteuil of de eetkamerstoelen toe aan een nieuw jasje? Is de stof of het leder versleten maar wilt u geen afscheid nemen van het meubel. Onze vakbekwame meubelstoffeerders maken het weer als nieuw! Zijn alléén de kussens versleten of zakt u steeds dieper weg in uw huidige fauteuil? Wij geven u graag advies over de mogelijkheden die er wel degelijk zijn om voor een goede prijs weer voor jaren prima zitcomfort te verkrijgen. Herstofferen is een bijzonder vak. Vaak zijn mensen erg gehecht geraakt aan de zitmeubels in huis. Bepalend is dan ook de juiste keuze van stof of leder, wij adviseren u graag. Wij hebben een zéér uitgebreide collectie meubelstoffen van alle bekende merken en daarnaast de lederdessins van de beste lederleveranciers zoals Hulshof, Ohmann, Verotex en Ad Hulst. Vraag daarom naar de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Bent u van plan onze showroom te bezoeken voor herstoffering? Maak dan even een foto van het huidige bestaande meubel en breng die mee tijdens uw bezoek. Zo kunnen wij u nog beter van dienst zijn. De ervaren meubelstoffeerders van Ad Bouw zorgen ervoor dat uw bank of fauteuil een totale metamorfose ondergaat. U

kunt rekenen op een goede kwaliteit en een geweldig eindresultaat. Ad Bouw Thuis in Wonen, Bitswijk 10A, Uden, tel. 0413-256916, www.adbouwwonen.nl

AD BOUW IN UDEN: DE SPECIALIST IN ALLE HERSTOFFERINGEN

Na Boecult mag de gemeente Boekel zich opmaken voor het volgende dorpsfeest. Deze keer is het dorpsplein van Venhorst aan de beurt. Het St. Josephplein zal voor de allerkleinsten aanvoelen als één grote speeltuin. Stoepkrijten diverse springkussens, base jump, de Hoenderhof express en de snoepstraat zullen hier zeker aan bijdragen. Op het grote Pleinfestijn podium is een breed scala aan muzikanten te zien en te horen. Wat te denken van feestzanger Gerjo Gielen. Deze Boekelnaar treed sinds vele jaren weer op op misschien wel een bomvol plein. Tevens krijgt ons eigen dweilorkest Ok Moi ruim baan op de buhne. Zij doen dit vol overgave en voor de 15e keer. Hulde!! De muzikale finale is in handen van The Square Roots. Deze band bestaande uit diverse Venhorstenaren, zal net als tijdens Boekel Ronduit werkelijk alle aandacht voor zich opeisen. Muziek voldoende dus, maar er is meer. De Horst en Plein 31 zullen er zorg voor dragen dat U aan niks ontbreekt, voor de inwendige mens. Valt er ook nog wat te zien? Natuurlijk wel want er wordt door een onderlinge strijd van plaatselijke ondernemers uitgemaakt wie er aan de haal gaat met de

Pleinfestijn trofee. Dit jaar jaar komt het aan op behendigheid en snelheid. Mattuh op het Plein is dit jaar uitgeroepen tot het bedrijvenspel van deze jubileum editie. 1 balk en 2 kussens zullen de belangrijke hulpmiddelen zijn voor het nog altijd populaire kussen vechten. Voor de allerkleinsten hebben we ook nog een verrassing in petto, maar dat zie je zondag wel. Kortom september is begonnen en dan moet je op de 1e zondag in Venhorst zijn. De aanvang is 14.00 uur en natuurlijk is de entree gratis.

Dames gymclub 40+

Dames kom gezellig met ons bewegen op donderdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur. De volgende onderdelen komen aan de orde: warming-up, cardio-oefeningen, reken strekoefeningen, ook aandacht voor de houding. Iedereen is wekom om te komen kijken. We beginnen op 4 september in de Horst. Pieta v.d.Akker, tel. 0492-351469.

Auw IJzer KPJ-VESPO

6 september a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info bel naar Mari Melis tel. 06 51062701 of Hans v.d.Vondervoort tel. 06 22464021. Auw IJzer KPJ-Vespo

Hoera.....Geslaagd

Aan de universiteit van Tilburg slaagde Maikel Zomers aan de opleiding Master in LAW. Van harte gefeliciteerd.


Vanaf 1 september start het nieuwe seizoen. ROOSTER 2014/2015 MAANDAG: 09:00-10:00 PILATES volwassenen 18:00-19:00 KLASSIEK 7-8 jaar 20:00-21:00 ZUMBA volwassenen 21:00-21:30 BBB volwassenen DINSDAG: 18:00-19:00 STREETDANCE 8-9 jaar MODERN 13-15 jaar 19:00-20:00 WOENSDAG: 17:00-18:00 STREETDANCE 6-7 jaar 18:00-19:00 STREETDANCE 9-10 jaar 19:00-20:00 JAZZ 18+ 20:00-20:30 BBB volwassenen 20:30-21:30 ZUMBA volwassenen DONDERDAG: 18:00-19:00 BREAKDANCE 10+ 19:00-20:00 STREETDANCE 13-15 jaar 20:30-21:30 PILATES volwassenen VRIJDAG: 16:00-17:00 KIDS-MIX 7-8 jaar 17:00-18:00 KIDS-MIX 6-7 jaar 18:00-19:00 STREETDANCE 10-11 jaar 19:00-20:00 MODERN 12-14 jaar ZATERDAG: 11:00-11:45 KLEUTERDANS 4-5 jaar

dansstudiolaura@live.nl, 06-29604240

kofferbakverkoop Waar:

Zondag 7 september 2014

Locatie: Zijp 1, 5427 Hk boekel

entree: volwassenen â‚Ź 1,50 kinderen t/m 12 jaar gratis! Tijd:

Info: Tel:

10.00 tot 16.00 uur

Leo Steinbach 06-26320824

opbrengst gaat volledig naar de stichting Go voor africa. voor meer informatie kijk op www.goforafrica.nl


vrijdag 29 augustus 2014

Zo, de capriolen zijn eruit! Wat een heerlijke poëzieavond is het weer geweest! Nadat Tijl en Pipi met hun streken de vele gasten hadden binnengeleid kon de avond beginnen. Het openingswoord door Geja Olijnsma, directeur van de bibliotheek, werd gevolgd door een memoriam aan Will Pijnenburg. Ze is één van de oprichters van de Avond van de Poëzie, en heeft negen jaar lang erg kunnen genieten van het gebeuren rondom de avond. Will is helaas begin dit jaar overleden; ze heeft in de loop der jaren een avond opgebouwd om trots op te zijn. Bedankt Will! 4 kinderen en 14 volwassenen hebben vervolgens hun gedichten voorgedragen. Onder de volwassenen maar liefst 6 debutanten! Voor een volle zaal ging Isa v.Berlo uit groep 8 als eerste van start en sloot Coby v.Zon als laatste dichteres af bij de volwassenen. Als eerste het podium op is spannend, maar tot het laatste te moeten wachten tot je het podium op mag valt ook niet mee, complimenten voor hen! De eigen wijze waarop alle dichters hun ‘kunstwerk’ voor hebben gedragen was waar genot voor het publiek: er waren serieuze, lichtvoetige maar ook grappige bij.

Stunten met de step Iedereen roept tillwip tillwip Ik denk yolo! Multi Backflip Ho is jonge ik ga op mijn bek Iedereen roept die is gek Doet er iemand mee Tripple tillwip van a naar b Kei vet Dikke pret Mel van Lankveld

Een mooie mix dat de vele kanten van poëzie maar weer eens laat zien. Tijdens juryberaad en in de pauze heeft zowel Jeroen Kant’s muziek met af en toe pittige teksten, als Mark van de Veerdonk met zijn dichterlijke optreden het publiek van doodse stilte tot lachens toe kunnen bewegen.

De capriolen van een geleidenhond Nooit heeft hij kunnen zien, ook niet als klein kind. Blind moet hij er op vertrouwen, dat hij zijn weg wel vindt. Soms zag hij in het leven, alleen de droefenis Maar als je hem tegenwoordig zoekt, weet dan dat hij in de wolken is. Zij is een godsgeschenkje, ze staat steeds voor hem klaar. Zelfs de gekste capriolen, zijn niet te dol voor haar. Als hij gaat verdwalen, wijst zij hem de weg. En lopend in de supermarkt, vindt zij zijn broodbeleg Ik raak geheel ontroerd, kijkend naar dit tafereel. Dat een hond dit leren kan…, een brok schiet in mijn keel. Zijn hand gaat door haar zachte haren, een lik over zijn mond. Ook zij krijgt een brokje in haar keel, machtig……, zo’n geleidenhond! Petra van der Aa, 2014

De Schooldichter van 2014 is geworden Mel v.Lankveld van bs de Octopus, met zijn gedicht ‘Stunten met de step’. Bij de volwassenen heeft Petra v.d.Aa De Koepelprijs 2014 in de wacht gesleept met ‘De capriolen van een geleidehond’. Beide krijgen nu een eigen plaats in de poëzie-

route Boekel-Venhorst. De jury vond dat Mel dan eigenlijk wel persoonlijk bij zijn gedichtenpaaltje moet gaan staan om het voor te lezen, zo gedreven droeg hij het voor! Daan v.Dijk en Sanne Boogerd hebben als kunstenaars dit jaar de prijzen voor de winnaars ontworpen en gemaakt: een originele schemerlamp voor de 4 kinderen en voor Petra. Opnieuw leuk om te zien wat er toch aan creativiteit op dat gebied in de gemeente huist. Sanne heeft als ode aan de winnaar, en voor de dichters die ons de hele avond vermaakt hebben, een gedicht voor hén voorgedragen. Verrassing voor iedereen! Deze avond heeft mede plaats kunnen vinden door Nia Domo, Bibliotheek De Lage Beemden, Fred & Marie, Franssen Optiek, Vlonder Plaatwerk, Jos v.d.Horst, OOVB, Alphega Apotheek, Vanboxtel, de Kinderburgt, Van Lankveld Interieurbouw, Slecoma, Rabobank en Tielemans Groentekwekerij. Dank hiervoor. En na een afsluitend woord van Bas Mermans kunnen we op deze 10e editie met veel plezier terug kijken. Tot volgend jaar!

Caprioolse gedichtenbundel Voor ieder die graag de gedichten die voorgedragen zijn op de Avond van de Poëzie 2014 nog eens wil nalezen: ze zijn in de bibliotheek van Boekel en Venhorst te koop, á € 3,- vanaf maandag 1 september. Ook vindt u daar de folder van de Poëzieroute die u lopen kunt. Deze is gratis mee te nemen. Veel plezier met beide!

Reumapatiëntenvereniging VEGHEL-UDEN e.o.

De Reumapatiëntenvereniging VeghelUden e.o. organiseert een informatiebijeenkomst op donderdag 18 september in het Dienstencentrum van de Peppelhof, Wilgenstraat 15 te Veghel. Aanvang 19.30 uur, sluiting om ± 21.45 uur. Een gezondheidsvoorlichter van Remedica komt een lezing verzorgen met als thema “Cholesterol & Diabetes wat is het verband?“. Remedica maakt zich samen met apothekers en huisartsen in Nederland sterk voor het terugdringen van hart- en vaatziekten. Ook wordt gestreefd naar een betere zelfredzaamheid onder de patiënten. Zij zullen hierover uitleg geven, ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen. Iedereen die belangstelling heeft is op deze avond van harte welkom. De toegang is gratis.


Te Koop Leeuweriklaan 29 5427 SM Boekel

Vraagprijs â‚Ź 289.000,00

In een mooie rustige straat in de kindvriendelijke woonwijk Vogelenzang gelegen half vrijstaande woning. Dichtbij het bos en de Perekker. Grote woonkeuken met inbouwapparatuur -aanbouw (2009)- met mogelijkheden opbouw bovenverdieping (badkamer). Ruime woonkamer met eikenhouten vloer en aansluiting voor gashaard. 1e verdieping: 3 slaapkamers en badkamer met wastafel, ligbad, douche en toilet. 2e verdieping bereikbaar via vaste trap: voorzolder met dakraam en ruime 4e slaapkamer met 2 dakramen. Inpandige garage/berging, bereikbaar via portaal. Verrassende grote kindvriendelijke tuin.

Inhoud 521 m3 Perceel 445 m2

Meer informatie via telefoon: 06 - 51 999 883


JEUGD HOBBY CLUB

Ouders en kinderen van Boekel en Venhorst opgelet Op woensdagmiddag 10 september en op donderdagavond 11 september opent de jeugdhobbyclub weer haar deuren. Bij de hobbyclub zijn welkom: Alle basisschoolkinderen vanaf 7 jaar die woonachtig zijn in Boekel of Venhorst. Jongere kinderen worden absoluut niet toegelaten in verband met het risico in het omgaan met gereedschappen ed. Wordt uw kind in de loop van het seizoen 7 jaar dan is deze van harte welkom de week na zijn/haar verjaardag. Het hobbyclubgebouw (naast de apotheek) is open: Woensdag van 13.30 uur tot 15.00 uur, Donderdag van 18.30 uur tot 20.00 uur, Met uitzondering van de schoolvakanties. Jaarabonnement: Dit kost slechts € 10,00 voor ieder kind. Voor dit bedrag mag je gedurende het gehele seizoen zo vaak komen als je wilt. Dat is in totaal ongeveer 40 keer. Losse toegangsbewijzen: Voor 4 kaartjes betaalt men € 3.00. Losse kaartjes kosten € 0,80. Deze kaartjes zijn iedere woensdag en donderdag te koop. Aanmelding: We starten dit seizoen op woensdag 10 september. Zorg dat je een pasfoto bij je hebt als je een jaarabonnement wenst,

(indien mogelijk gepast) geld en een volledig ingevuld aanmeldingsstrookje. Als je pasje gemaakt is kun je meteen beginnen met knutselen. Belangrijk: Om een goed overzicht te hebben van het aantal kinderen dat per keer in het gebouw aanwezig is, krijgen deze een lidmaatschapkaart met de ingevulde gegevens. Bij binnenkomst wordt deze ingeleverd en als men naar huis gaat neemt men deze weer mee. Voor meer informatie: Maria Tielemans tel. 0492-323792.

Basis koken voor mannen vanaf 55 jaar

Heeft u altijd al willen koken, maar is het er nooit van gekomen, dan is dit voor u een leuke en leerzame cursus. Ook als u al kunt koken, maar het leuk vindt om uw techniek verder te verbeteren bent u van harte welkom. Afgelopen jaar zijn er een 4 tal cursussen geweest om mannen lekker smakelijk te laten koken. Een groot succes, enthousiaste cursisten die samen leerden lekker te koken en veel gezelligheid hadden met elkaar. Het eten opdienen en uitserveren en daarna smakelijk eten was elke keer een waar uitje voor de cursisten. U hebt al een cursus gevolgd en wil graag nog meer koken? Ook dan bent u van harte

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsstrookje (in te leveren op 10 september bij het hobbyclubgebouw)

Naam....................................................................................................................................

Adres.................................................................................................................................... Postcode + Woonplaats: ......................................................................................................

Tel.nummer................................................................. Geb.datum ....................................

welkom. Na afloop van de cursus heeft u de basis van de kooktechnieken geleerd en kunt u de gerechten voor uzelf of voor anderen klaarmaken. Natuurlijk kunt u aan de hand van recepten ook andere gerechten gaan klaarmaken De cursus wordt georganiseerd door horeca kok Angela Janssen in de keuken van Sint Petrus in samenwerking met Vivaan en de K.B.O. De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten op maandag van 17:00-20.00 uur (6 oktober - 10 november). De bereide gerechten van die dag eten we gezellig samen op in ’t Trefpunt. Er kunnen 6 personen deelnemen, dus geef u snel op! U kunt zich aanmelden tot 30 september De kosten zijn voor 6 lessen € 90,00 (inclusief ingrediënten) Graag vooraf betalen bij de receptie (liefst pinbetaling). Bij vragen mailt u naar Elly.Janssen@brabantzorg.eu Wij wensen u alvast smakelijk eten!

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Ango Nieuws Fietstocht: op de 1e en 3e donderdag. We vertrekken om 13.30 uur bij ons Ango gebouw. Op woensdag 3 september werd begonnen met het prijskaarten, verder iedere woensdagmiddag aanvang 13.30 uur. Bij deze activiteit mogen ook niet leden gewoon deelnemen. Op donderdag 11 september gaan we weer beginnen met het kienen, verder iedere 2e en 4e donderdag van de maand, aanvang 13.30 uur. Ook bij deze activiteit mogen niet-leden deelnemen. Ango Klootschieten Op vele verzoek gaan we in september nog een middag klootschieten op dinsdag 9 september, vertrek om 13.30 uur bij de Ango. Opgave voor deze middag kan vanaf nu aan de bar en is gratis. Bij slecht weer gaan we een week later, dus 16 september ook vertrek 13.30 uur.

Evenementenkalender 28 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein. 5 t/m 12 oktober: Biljartkampioenschappen 30 november 2014: WTC Rabo veld tourtocht


Damessportclub Venhorst

Dames uit Venhorst, Boekel en omstreken, Wilt u sporten? Kom dan vrijblijvend kijken/meedoen. Aerobics/circuit/grondoefeningen/krachtoefeningen/b.b.b./spel. Dit alles onder leiding van een ervaren sportinstructrice. Elke woensdag van 19.30-20.30 uur / 20.30-21.30 uur. We beginnen op woensdag 3 september in MFC De Horst in Venhorst. Voor informatie Mariet Verbrugge tel. 0492 322761 of Tiny Hartjes tel. 0492 351892.

Venhorst klinkt! 2014

De voorbereidingen voor de uitvoering van Venhorst Klinkt! 2014 op vrijdag 26 en zaterdag 27 september liggen op volle stoom. Met een nimmer aflatende inzet heeft dirigent Pieter Poels de fanfare op scherp gezet om tot een onvergetelijk gebeurtenis te komen. Dat het korps al 50 jaar oud is, blijkt nergens uit. Geen vastgeroeste muziek en tot op het bot gemotiveerde musici. Wel moet alles uit de kast getrokken worden om de niet altijd gemakkelijke nummers overtuigend naar voren te brengen. De zangers Toon v.d.Heuvel en Michel v.Eert hebben op repetities laten horen goed in vorm te zijn en de zangeressen Susanne Brans en Marianne v.d.Ven zijn er helemaal klaar voor. De danseressen van Studio Laura hebben al van zich laten zien en het presentatie-

team is druk in de weer om de avond mede gestalte te geven. Het goed afstemmen van gitaren, extra slagwerk en toetsenist zijn nog een puntje van aandacht, maar wij vertrouwen erop dat ook dat helemaal goed komt. De kaartjes van € 12,50 per stuk zijn te bestellen via de website van De Horst (www.dehorstvenhorst.nl/). Op de avonden van de voorstelling kosten aan de kassa van De Horst € 15,-.

Té assertief???

Heel vaak wordt mij gevraagd waar de grens ligt bij assertiviteit. Men spreekt nogal eens over “té assertief zijn”. Men bedoelt dan: verbaal agressief. Maar verbale agressie is géén assertiviteit. Boos worden kán en onderdeel zijn van assertiviteit, maar vaak is het pure agressie. Brutaliteit is geen assertief gedrag. Het is ontspoord gedrag, men denkt dat men alles maar mag zeggen. Kinderen die assertief zijn, zijn helemaal niet brutaal, maar durven op een nette manier zelfs een volwassene te corrigeren: als een volwassene door rood rijdt: “dat mag niet! ” Brutale kinderen kennen geen grenzen en beseffen dus niet dat je niet zo maar alles mag roepen. Je zou kunnen zeggen dat assertiviteit tussen sub-assertiviteit (bang/verlegen) en agressie (brutaliteit/onvriendelijk) in zit. Het is als een slinger van de klok: aan de ene kant is men verlegen (sub-assertief), aan de andere kant is men onbeschoft (agressief) en er tussenin is assertief. En natuurlijk kun je zeggen dat bepaald gedrag op het ene moment agressief kan

worden genoemd, terwijl je het in een andere situatie “assertief” zou noemen. Als je assertief bent is er vaak minder noodzaak om agressief te worden. In een goede assertiviteitscursus komt ook aan de orde dat agressief gedrag niets met assertiviteit te maken heeft en dat assertiviteit ook hoffelijkheid (bijna antiek woord) en vriendelijkheid inhoudt. Dus als het goed is (maar perfectie bestaat niet) dan gaat zo iemand niet over die grens want dat is niet assertief maar agressief. En niemand is altijd assertief, iedereen staat wel eens met de mond vol tanden, en iedereen is ook wel eens onredelijk, boos, etc. En zelf ben ik het ook niet.... maar ik blijf het wel proberen. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

34e Peel-Missie-Tour

Op zondag 7 september vindt alweer de 34e Peel-Missie-Tour plaats. Die dag probeert men door middel van een gezellige fietstocht voor het hele gezin geld in te zamelen voor 2 goede doelen, te weten een school in Mhandarume, Zimbabwe en een weeshuis in Homa Bay, Kenia. Start en finish van de fietstocht zijn ook dit jaar weer bij het Peelhonk aan de Oudedijk, naast de basisschool in Odiliapeel. Inschrijven kan tussen 10.30 en 13.00 uur à € 3,00 per persoon (t/m 12 jaar gratis). Men kan kiezen uit een route van 30 of 50 kilometer. Onderweg zijn er diverse posten, waaronder de pannenkoekenpost met overheerlijke (spek-)pannenkoeken! Bij de finish wacht een gratis lot, een lekkere hamburger, een koel drankje, een springkussen en een hoop gezelligheid. Het belooft bij het Peelhonk weer een gezellige middag en avond te worden, met medewerking van feestband Dusty Road . Niet alleen leuk voor fietsers, ook nietfietsers mogen dit festijn absoluut niet aan zich voorbij laten gaan. Het is voor het goede doel en het is nog gezellig ook!

35e ToerMee 21 SEPTEMBER


KBO - PC-DoeMee Venhorst

Opleidingen 2014 - 2015 Bij voldoende deelname starten wij ook dit seizoen weer met een aantal computeropleidingen zoals o.a.: Windows 8.x, Word, PowerPoint, Fotobewerken (met Picasa). Begin september starten we weer met één of meer cursussen Windows 8.1 van start. Door het wegvallen van Windows XP zijn veel mensen overgestapt naar Windows 8.1. De grote veranderingen in dit besturingssysteem roepen veel vragen om hulp op. Ook willen we dit seizoen aandacht besteden aan opleidingen voor Tablets en Smartphones. Voor de I-Pad (van Apple) zijn contacten gelegd met de opleidingen in Boekel. Voor tablets met Android besturing (bijv. Samsung Galaxy) zijn we bezig een passende cursus aan te bieden. Beide opleidingen geven ook informatie om met een smartphone om te kunnen gaan. De opleidingen worden gegeven onder auspiciën van SeniorWeb en staan open voor alle oudere inwoners van Venhorst en omstreken.

Bent u geïnteresseerd, wilt u verdere informatie of zich opgeven voor een opleiding, dan kunt u contact opnemen met: Jan Vogelzang, Noordstraat 2, 5428 NR Venhorst, tel: 06 12902898/ 0492 324855. e-mail: jmvogelzang@outlook.com of Theo Theunissen, tel: 0492 352323

Krijgt Boekel Sport uw steun? Voetbalvereniging Boekel Sport is een van de grootste verenigingen in de gemeente Boekel. Veel (jeugd-)leden beleven elke week plezier in hun sport. Om dit te realiseren heb je een groot sportpark nodig met faciliteiten. Om die aan te kunnen kleden heb je weer veel geld nodig en daarom organiseert Boekel Sport een inzamelingsactie om de aankleding van het sportpark te bekostigen. ‘Scoren voor de Club’ heeft deze actie mee gekregen. Van 25 augustus t/m 20 september 2014 kloppen leden van de voetbalvereniging bij familie en vrienden aan om te vragen of u een donatie zou willen doen door middel

van het krassen van loten. U heeft de mogelijkheid om vakjes open te krassen en het geldbedrag wat u tevoorschijn krast betaalt u aan het Boekel Sport lid. Dit bedrag varieert van 1 euro tot maximaal 2,50 euro onder het vakje wat u open krast. De opbrengst gaat rechtstreeks in de clubkas. Wat krijgt u er voor terug? Per open gekrast vakje ontvangt u kortingsbonnen op entree van attractieparken of andere zaken. Altijd weer plezier voor een dagje uit. Door deze donaties geeft u uw steun aan Boekel Sport en kunnen wij als vereniging zorgen dat de accommodatie er voor iedereen picobello uit blijft zien en onze gasten waardig worden ontvangen. Boekel Sport al bijna zestig jaar actief binnen de gemeente mogen wij op uw steun rekenen?

Evenementenkalender 7 september: Pleinfestijn Venhorst 19 september: receptie 25-jarig bestaan Stichting Voskuilenheuvel 21 september: Toermee 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel

Speciaal voor het 5-jarig bestaan een unique kans voor een kleurupdate! Kapsalon Unique in samenwerking met Antoinette Styling

meeste dames doen ’s ochtends wat aan hun uiterlijk. 10%Opmaken, kortingharen De doen etc. Wil jij weten hoe make-up en haardracht je uiterlijk versterken? en een leuk cadeautje in september & oktober

Vo oel e l jje e tthu huis b bii j K a p ppe perij U Un nique

Zonder meer moeite maar met meer resultaat?

Wij bieden een dag aan waarin we door middel van kleurdoeken en haarstukken basics laten zien over kleuren die jou mooi staan. Aan de hand hiervan wordt er een dag make-up aangebracht, welke je naderhand gemakkelijk zelf toe kan passen.

Kapperij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok.

Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je je thuis bij Kapperij Unique. We werken op afspraak om te zorgen dat we alle tijd voor je hebben.

In een gezellige en ontspannen sfeer zoeken we samen met jou naar het kapsel van je dromen. Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel. Mannen kunnen ook zonder afspraak binnen komen lopen.

Daarnaast krijg je advies bij welk haar model jou gezicht het mooist uitkomt.

Kom K o m gerust g e r u s t een e e n keertje keertje b binnenlopen innenlopen Groetjes Jody van Rijbroek Van der Horststraat 2a 5427 CP Boekel 0492-325 566 www.kapperijunique.nl

Kinderen t/m 5 jaar Kinderen t/m 1 1 jaar Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar krijgen het gehele jaar 10% korting.

Dit alles is mogelijk op 6 september voor € 15,00 pp. Wil je zeker zijn van een plaats, maak dan snel een afspraak.

Er bestaat ook de mogelijkheid om je haren meteen in de geadviseerde kleur te verven en in het model te knippen. De prijs daarvan is afhankelijk van je gemaakte keuze. Kapperij Unique - v.d.Horststraat 2a, Boekel, 0492-325566, www.kapperijunique.nl.

Met & zonder afspraak - Gratis parkeren


2014

Foto’s: Hanneke en Carla van DulmenSport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen DOS ‘80 B2 - Meisjes B2 6-18 RED-RAG/Tachos B1 - Meisjes B1 11-11 Acritas D1 - D-jeugd 1 5-9 F-jeugd 1 - Swift F1 13-1 Programma zaterdag Helios ‘72 C1 - Jongens C1 10.50 u Bergeijk DA1 - Dames A1 18.00 u MBDE/De Sprint DC1 - Meisjes C1 12.00 u MBDE/De Sprint D2 - D-jeugd 3 09.40 u Helios ‘72 E1 - E-jeugd 2 09.10 u DOS ‘80 E1 - E-jeugd 1 16.50 u Programma zondag Dames A2 - Achilles ‘95 A1 12.00 u Meisjes B2 - handbalshop.nl/Witte Ster B1 10.00 u Meisjes B1 - Swift B1 11.00 u D-jeugd 2 - handbalshop.nl/Witte Ster D2 10.50 u

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Er is veel nieuws. Onze leden zijn heel actief geweest op veel verschillende gebieden binnen de paardensport In het weekend van 21-22-23 augustus was de Nationale Tentoonstelling van de KVTH in de Den Bosch. Dit jaar speciaal want ze vierde het 100-jarige bestaan. Hier deed Isa Wintjes mee bij de dressuur met het Belgisch trekpaard Chantal van Wilgenhoeve. Zij behaalde een 16e plaats van de 21. Een mooie prestatie voor zo’n jonge amazone. Super Isa en Chantal. Op 23 augustus zaterdag sprong Nikki Dekkers met haar D-pony Tiësto, klasse L, mee in Eindhoven. Zij behaalde mooi de 3e plaats. Zondag 24 augustus was er een dressuurwedstrijd in Uden. Hier reed Nikki Dek-kers met D-pony Tiësto 2 proeven in Klas-se-L1. Bij de 1e proef 189 pnt., 4e plaats. 2e proef 191 pnt., 2e plaats. Knap werk, Nikki en Tiësto! Op zaterdag 30 augustus dressuurde deze combinatie in Boxmeer. Een schitterde 2e plaats met 196 pnt. Dit alles in cat.D, Klasse L1. Vervolgens stoomden ze door naar zondag 31 augustus om in de Mortel mee te doen aan een springwedstrijd, cat.D, Klasse L.

Berichten

Het ging heel goed, tot op de laatste hindernis een balk viel. Des al niet te min, goed gedaan. In Heesch was op deze zondag een bixiedag. Hier namen 4 combinaties van onze club aan deel, Renske Verhoeven met Apony Marion, Esmee Klijs met D-pony Excel, Tessa Wolbeer met D-pony Swieber en Silvia Rijkers met D-pony Silver. Allemaal goed hun best gedaan en elkaar goed aangemoedigd. Esmee en Excel reden een nette dressuurproef B1. Dat het oefenen helpt was duidelijk te zien, ga zo door, Esmee en Excel. Tessa en Swieber hadden niet dezelfde mening over de richting die gereden moest worden, op het eind van de proef B1 was er weer harmonie. Silvia en Silver reden heel relaxed de proef B1. Renske en Marion reden een ontspannen proef A. Natuurlijk ieder de eerste prijs voor de dressuurproef. Bij het behendigheidsspel behaalde Silvia Rijkers met D-pony Silver de snelste tijd en werd eerste. Proficiat Silvia en Silver. Bij de stoelendans had Renske een eervolle 2e plaats. Ook proficiat Renske. Tessa liet bij de kennisquiz zien dat ze er aardig wat van wist. Met naar het juiste bordje rijden ging ze zelfs achterste voren op Swieber, Zo ook Silvia op Silver. Ook Renske liet haar kunnen goed zien, wat dacht je van de dameszit. Knap hoor, Renske. De KNHS heeft in samenwerking met Boerenbond-Welkoop ook dit jaar de fotowedstrijd “Paardenkanjer van het jaar” georganiseerd. Renske Verhoeven en Sharon v.d.Velden, leden van onze club, deden hier spontaan aan mee door een leuke foto in te sturen met de aanvulling van “Ik ben paardekanjer van het jaar, omdat.....”Uit de 698 inzendingen zijn 10 finalisten gekomen. Sharon is er één van. Zij ging op zaterdag 30 augustus naar Ermelo om aan de finale mee te doen. En met succes. Er werden 3 spellen gedaan en een quiz. Bij het spel rijbroekhangen was Sharon eerste. Het volgende spel staartprikken werd ze wederom eerste. Hoefijzergooien was iets minder en bij de quiz ging het ook kei goed. Al met al een schitterde 2e plaats. Een echte paardenkanjer! Een belevenis die niet verloren zal gaan. Gefeliciteerd, Sharon. De foto’s vind je op www.paardenkanjer.nl: Renske staat op de 1e pagina, onderste rij, 2e van links. Sharon staat als 3e afgebeeld bij de 10 finalisten. Het indoorseizoen gaat over een tijdje ook weer van start. Zet hem op en oefen met goede zin om een kans te maken in de

kampioenschappen voor welke discipline dan ook. Gladiolen verkoop PSV Sint Jozef. Op donderdag 11 september gaan onze leden rond met gladiolen in Venhorst, met als doel voor u een fleurige bos in huis en een financiële bijdrage voor de club om buitenverlichting te kunnen bekostigen. Zodat de ruiters optimaal gebruik kunnen maken van het terrein in de wintermaanden en lekker kunnen genieten van de buitenlucht tijdens de lessen.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 30 en 31 augustus SCMH D1 - JES D2 8-6 De Korfrakkers E6 - JES E1 8-6 DOT (V) 1 - JES 1 10-10 Emos 3 - JES 2 14-1 Programma 6 september De Korfrakkers A2 - JES A1 Erp, 13:50 u SCMH C1 - JES C1 Mariaheide, 11:30 u BMC D2 - JES D1 Berlicum, 10:00 u JES D2 - RoDeBo D1 Venhorst , 11:15 u JES E1 - Altior E4 Venhorst, 10:00 u Programma 7 september JES 1 - NDZW 1 Venhorst, 13:00 u JES 2 - Celeritas (S) 4 Venhorst, 11:15 u Programma 10 september Rooi MW3 - JES MW1 St Oedenrode, 20.30 u,

Prijskaarten BOND van OUDEREN

Uitslagen 25 augusteus: RIKKEN 1 Jan v.d.Elzen 2 Pieta v.Dijk 3 Anny v.Duren 4 An v.Asseldonk 5 Mia v.Berlo 6 Riek Janssen JOKEREN 1 Zus Vesters 2 Leen Emonds 3 Erna Verstegen

116 pnt. 56 pnt. 55 pnt. 54 pnt. 51 pnt. 43 pnt. 152 pnt. 36 pnt. 34 pnt.

Evenementenkalender 7 september: Pleinfestijn Venhorst 19 september: receptie 25-jarig


Sport Boekel Sport verliest 3 keer in beker Er was voor Boekel Sport dit jaar geen eer te behalen in de poulewedstrijden voor de districtsbeker. Er werd 3 keer verloren van ploegen uit Helmond. Mulo en Oranje Zwart versloegen het team van trainer Ruud Vermeer met 3-1 en bij SC Helmondia werd met 4-0 verloren. De voorbereiding kende veel blessuregevallen en de vakanties gooide voor de trainer ook nog roet in het eten. Toch zal de jonge selectie van Boekel Sport er zondag moeten staan bij het begin van de nieuwe voetbalcompetitie. De klasse waarin het staat is hetzelfde als vorig seizoen. Wel is het aantrekkelijk geworden met een aantal derby’s. Boekel Sport sloot het seizoen 2013-2014 af op een derde plaats en speelde nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. Het zag Sjoerd Vogels vertrekken naar een lager elftal maar 2 jongelingen vanuit de A-junioren komen. Rens v.d.Wijst en Robin Gruijters werden toegevoegd. Zondag wordt begonnen met een thuiswedstrijd tegen Rhode uit Sint Oedenrode aanvang 14.00 uur. Het competitieschema staat op de website boekelsport.nl onder de button Boekel Sport 1. Met 32 jeugd teams waaronder 4 meidenteams wordt op zaterdag gevoetbald evenals de veteranen. Verder heeft Boekel Sport op zondag 2 dames- en 9 herenteams in actie. Vrijwilligers kan de vereniging op alle vlakken gebruiken in zo’n organisatie en kan men vrijblijvend hiervoor het bestuur benaderen. Via diverse mediakanalen gaan wij u zeker op de hoogte houden van de verrichtingen binnen de club. Voor uitslagen en programma van het jeugd en senioren voetbal verwijzen wij u naar de website www.boekelsport.nl.

VOETBALVERENIGING VENHORST

JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 30 augustus Venhorst A1 - ASV ‘33 A1 Handel B1 - Venhorst B1 Venhorst B2 - Gemert B4 MVC C1 - Venhorst C1 Venhorst D1 - ELI D1

2-4 0-4 0-21 4-2 16-1

Berichten

Milheezer Boys D2G - Venhorst D2 2-2 St Fiducia/Elsend. MD1 - Venhorst MD1 2-19 Bavos E1G - Venhorst E1 1-6 ASV'33 E3 - Venhorst E2 0-13 Venhorst E3G - Erp E5 4-3 Venhorst F1 - SCMH F1 10-3 VOW F2 - Venhorst F2G 2-6 Venhorst F3 - MVC F2 21-0 2-9 Venhorst F4G - Boekel Sport F5 St Elsend.p/Fiducia F2 - Venhorst F5G 9-0 Programma zaterdag 6 september Milheezer Boys A1 - Venhorst A1 vertrek 13.15 u, 14.30 u Venhorst B1 - Boekel Sport B2 14.30 u Boekel Sport B4 - Venhorst B2 vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst C1 - Bavos C1 13.00 u Boerdonk D1G - Venhorst D1 vertrek 10.45 u, 12.00 u Venhorst D2 - Boekel Sport D5 11.30 u Venhorst MD1 - Rhode MD1 11.30 u Venhorst E1 - Boekel Sport E1 09.00 u Venhorst E2 - Gemert E4 09.00 u Boekel Sport E5 - Venhorst E3G vertrek 10.00 u, 10.30 u Boerdonk F1 - Venhorst F1 vertrek 10.00 u, 11.00 u Venhorst F2G - Blauw Geel ‘38 F7 10.15 u ASV ‘33 F4 - Venhorst F3 vertrek 08.15 u, 09.15 u ASV ‘33 F5 - Venhorst F4G vertrek 08.15 u, 09.15 u Venhorst F5G - Gemert F11 10.15 i Mini-pupillen 09.30 u

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles 25 jaar Jeu de Bouckles De regen die toch bijna de hele dag aanwezig was kon de stemming onder de 100 jeu de boulers niet bederven. Zij vieren tenslotte het feit dat hun petanque vereniging “Jeu de Bouckles” 25 jaar bestaat. Het feestelijk toernooi speelde zich af op diverse jeudeboules-baantjes die Boekel rijk is. Met de fiets werden de baantjes aangedaan. Het spelen op een andere baan en in een andere omgeving was een leuke afwisseling en met een nieuwe rugzak met inhoud kwam niemand wat te kort. Op het eind van de dag liet de BBQ zich goed smaken. De dag werd afgesloten met het bekend maken van onze clubkampioen. Afgelopen zomer werd er gestreden in 2 poules om de titel Clubkampioen “Jeu de

Bouckles”. In de B-poule was de winnaar Geert Verstraten en bij de dames Miet v.Dijk zij promoveren naar de A-poule en kunnen daar volgend jaar meestrijden om het clubkampioenschap. In de A-poule ging de eerste prijs dames naar Lenie Cootjans en bij de heren was het Jan v. Haandel. Met de meest gewonnen wedstrijden van de a-poule werd Jan v.Haandel tevens clubkampioen. Proficiat.

De volledige uitslag kun je lezen op onze website. Op naar het volgende feestelijke evenement? Op zondag 28 september houden wij een open dag. Iedereen is dan welkom in ons clubgebouw aan de Bernhardstraat. Petanque vereniging “Jeu de Bouckles”

Evenementenkalender 7 september: Pleinfestijn Venhorst 19 september: receptie 25-jarig bestaan Stichting Voskuilenheuvel 21 september: Toermee 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel 28 september: Receptie fanfare Echo der Peel 28 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein.


van helvoort makelaardij B.V. BEMIDDELING BIJ: AAN- EN VERKOOP ◆ TAXATIES ◆ BEHEER

BOEKEL, IRENESTRAAT 5

Op een mooie, rustige woonlocatie aan het centrum van Boekel is deze uitgebouwde, vrijstaande woning met inpandige garage en royale achtertuin gelegen. Hal met meterkast en trapopgang. Toegang tot slaap-/annex hobbykamer, woonkamer en keuken. De eetkeuken heeft een keukenuitrusting in wandopstelling. Grenzend aan de keuken is de praktische bijkeuken gelegen met wastafel, wasmachine-aansluiting en toegang tot een toilet, badkamer, tuinkamer en de inpandige garage. Overloop op 1e verdieping naar 3 slaapkamers, badkamer en separaat toilet. Vanuit de 3e slaapkamer toegang tot ruime zolderverdieping met cv-opstelling (Nefit HR 2010). Vanuit de badkamer is middels een vaste trap de 2e verdieping bereikbaar. Op deze ruime verdieping bestaat de mogelijkheid om eventueel extra slaapkamers te realiseren. Diepe achtertuin op de zonzijde gelegen, verdeeld in een siertuin en een groentetuin.

VRAAGPRIJS € 299.000,- K.K. Type: vrijstaand

Inhoud: ± 560 m3

Perceel: 724 m2

BOEKEL, WILHELMINASTRAAT 35

Volledig geïsoleerd, uitgebouwd vrijstaand woonhuis met garage/hobbyruimte, carports en overdekt terras. Gelegen op een ruim en privacy biedend hoekperceel op korte afstand van het centrum van Boekel. Hal met meterkast en toegang tot hobbykamer en eetkeuken. Vanuit de keuken zijn de woonkamer en de aanbouw bereikbaar. De woonkamer is belegd met een laminaatvloer en heeft een stucwerk plafond met sierlijsten en ornamenten. Aan de achterzijde is de woning uitgebouwd met een tuinkamer en zijn de badkamer en het toilet gelegen. De overloop op de 1e verdieping geeft toegang tot 3 slaapkamers, een vaste kast en toiletruimte. In een tussenkamer is een vaste trap aanwezig naar de bergzolder op de 2e verdieping. De achtertuin is gelegen op de zonzijde en heeft een overdekt terras, achter-om naar de oprit met 2 carports en een extra (groente)tuin, gelegen naast de oprit. Geïsoleerde garage.

VRAAGPRIJS € 349.000,- KK Type: vrijstaand

Inhoud: ± 450 m3

Perceel: 615 m2

Ridderplein 5, 5421 CV Gemert, St. Agathaplein 33, 5427 AA Boekel, Tel. (0492) 37 11 90 Kijk ook op www.vanhelvoortgroep.nl


Sport Wieler Toer Club Boekel

Berendoncksetocht. De weersvoorspellingen hadden weinig indruk gemaakt op de 35 fietsers die van start gingen voor de Berendoncksetocht, afgelopen zondag. Wat we nog niet wisten was, dat we een erg nat pak zouden gaan halen. En dat gebeurde al na zo’n 20 kilometer. In de buurt van Oss reden we recht de bui in. Voor een van onze leden was dat een reden om af te draaien en richting huis te koersen. De rest vervolgde de tocht richting de Berendonck. Dit natuurgebied

Berichten

ligt in de buurt van Wychen en Alverna. Bij de Walrick hadden we de pauze. Of ze ons graag binnen zagen komen in ons nat pak weet ik niet, we werden wel in een apart zaaltje ontvangen. Tijdens de pauze kwam er nog een flinke bui met onweer. Na de pauze was het nagenoeg droog. Met een flink tempo werd er richting huis gekoerst. We passeerden Linden, Beers, Mill en Odiliapeel. Net voor de klok twaalf sloeg waren we weer terug op het plein. Lag dat plein ’s morgens nog vol plastic bekers van de avond ervoor, om twaalf uur zaten er veel mensen die de H. mis bijwoonden. Omdat er tochten zijn geruild, fietst de Agroep volgende week de Reichswaldroute,

Op donderdag 11 september 2014 is ons kantoor wegens omstandigheden vanaf 12.00 uur gesloten.

de B-groep fietst de Donzeltocht en de Cgroep fietst de Graaftocht. Tot volgende week. P.da Leuse. www.wtcboekel.nl

Tennisclub Boekel

45+ toernooi 4 t/m 12 oktober. Ook dit jaar organiseert TC Boekel een 45+ toernooi en wel van 4 t/m 12 oktober. Heb je dit jaar de respectabele leeftijd van 45 jaar bereikt of word je dit jaar nog 45, dan mag ook jij deelnemen aan dit toernooi. Het toernooi is KNLTB erkend. Dus de punten tellen mee voor je ranking. Er worden mix- en dubbelwedstrijden gespeeld in de categorieën 4-5-6-7 en 8. In de eerste ronde wordt er in poules gespeeld met daarna een afvalschema. Opgeven kan via www.toernooi.nl. We hopen op een grote deelname, zodat we er weer een gezellige, sportieve week van kunnen maken op ons vernieuwde tennispark. Indien u niet mee tennist, nodigen wij u toch van harte uit om te komen kijken naar onze accommodatie en de wedstrijden van de deelnemers uit Boekel en omstreken. Technische commissie TC Boekel

Hockeyclub Boekel

Loterij met spectaculaire prijzen bij hockeyclub Boekel! Hockeyclub Boekel viert zondag 7 september feest. Die dag wordt het semiwaterveld feestelijk geopend met clinics, wedstrijden van dames 1 en heren 1 en een borrel. Ook vindt een grote loterij plaats waar iedereen aan kan deelnemen! De sponsoren van hockeyclub Boekel hebben deze loterij mogelijk gemaakt. Zo worden spectaculaire prijzen verloot, zoals een week naar Landal Greenparks Salztal voor 4 tot 6 personen, een Samsung Tab 4 (7"), een hockeystick en nog veel meer! De lootjes worden 7 september op de hockeyclub verkocht en kosten 5 euro. De uitreiking van de loterij is om 17:00 uur. Zorg dat je erbij bent om een van de prachtige prijzen te bemachtigen!


Advertentienr. 2014.18.001

De Sparren 16, Boekel

Kenmerken

1e etagewoning met lift

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

A Een of twee personen met een leeftijd van 35 jaar of ouder. 21,83 m2 12,45 m2 6,03 m2 7,37 m2 2,88 m2 7,61 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 566,00 +€ 27,91 servicekosten eind augustus 2014

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.678,-2 U dient uw definitieve Inkomensverklaring 2013 van u en uw eventuele partner in te leveren. Deze (voorheen IB60) is vanaf juli 2014 bij de Belastingdienst op te vragen) Mocht u deze nog niet ontvangen, dan kunt u deze maand nog uw IB60 2012 inleveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw verklaring(en) als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 7 september 2014

Reactiebon

Naam:..........................................................................................................................Voorletters:.................................................. Adres:................................................................................................................................................................................................ Postcode:.....................................................................................................................Plaats:........................................................... Geboortedatum: .............................................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: .............................................................................................................................................................................. Aantal personen:.............................................................................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................................................................................................................... E-mail: ............................................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O De Sparren 16, Boekel Uiterste inleverdatum: 7 september 2014

Biljartkampioenschappen 2014 in Boekel van 5 t/m 12 oktober In zaal “La Compagnie” worden voor de 32e keer de Biljartkampioenschappen georganiseerd in de A-, B-, C- D- en E klasse. Dames zullen worden ingedeeld in de diverse klassen. Er zal op 5 biljarts gespeeld worden. Inschrijven is mogelijk vanaf 17 augustus t/m 21 september 2014.

Inleveren inschrijving tegen betaling € 6, = is mogelijk op de volgende adressen: “La Compagnie” Kerkstraat 52; Tini Rijbroek Logt 4; Piet v.d.Aa Spechtlaan 13; Jan v.Lankveld Kennedystraat 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik geef mij op voor deelname aan biljartkampioenschappen 2014. Naam: .........................................…………………………………..

Adres: .........................................…………………………………..

Telefoonnummer: .........................................………………….. Partijgemiddelde:.....................…………………..

Voldaan € 6,=

Voornamen: ...........................................................................

Woonplaats: ...........................................................................

Dit is alleen van toepassing voor hen die de eerste keer meedoen.

Ik heb wel / geen interesse om enkele wedstrijden in overleg te tellen.


Sport Eerste training al geweest. De basissschool gaat alweer ruim een week naar school, dus ook badmintonclub ’t Veertje is vorige week alweer begonnen met de trainingen. Ook dit seizoen komt badmintonclub ’t Veertje uit in de regionale competitie van de NBB. Dit seizoen zijn er 2 senioren teams en 4 jeugdteams die uitkomen voor ’t Veertje. ’t Veertje 1 is vorig jaar kampioen geworden en weer gepromoveerd naar de hoofdklasse. Ook ’t Veertje 2 heeft promotie aangevraagd en komt dit jaar uit in de 1e klasse. Bij de jeugd hebben we dit jaar één nieuw team in de U13 en daarnaast nog twee teams in de U15 en één team in de U19. Op onze site www.bcveertje.nl kun je de teamsamenstelling zien. Er staat ook een link op onze site naar toernooi.nl zodat je kunt zien tegen wie je moet spelen. De competitie begint in het weekend van 21 september met een uitwedstrijd. Zondag 28 september spelen we de eerste thuiswedstrijd om 10.00 uur in sporthal de Burcht. Wij zouden het erg leuk vinden als er bij de thuiswedstrijden enkele toeschouwers aanwezig zijn, kijk op de site voor de speeltijden van de thuiswedstrijden. Kom jij meedoen bij ’t Veertje? Weet jij nog niet welke sport je wilt gaan doen? Kom dan een kijkje nemen bij ’t Veertje. In de maand september kun je drie keer gratis mee komen trainen. Er is nog plaats bij de diverse groepen. Trek je sportschoenen aan en kom naar sporthal de Burcht. Wij zorgen dat er rackets en shuttles klaar liggen! De jongste groep (basisschool groep 1 t/m 3) leren iedere donderdag van 18.15-19.00

Berichten

uur spelenderwijs hun coördinatie te verbeteren en zijn lekker veel aan het bewegen. De pupillen en aspiranten (basisschool groep 4 t/m groep 8) trainen op donderdag van 18.15-19.15 uur en leren spelender wijs badmintonnen. Als je besluit lid te worden en je bent nog geen 12, dan krijg je een gratis racket van de club. Daarna trainen de junioren (middelbare schooljeugd) van 19.15 tot 20.15 uur, hier wordt er serieuzer gespeeld, de meeste junioren nemen namelijk ook deel aan de regio competitie. En als laatste op de donderdag trainen de recreanten en senioren competitiespelers. De recreanten trainen indien gewenst van 20.15 tot ca. 21.00 uur en hebben daarna de mogelijkheid tot 22.15 uur om zelf wedstrijdjes te spelen. De recreanten woensdag spelen van 9.00-10.30 uur. Zij spelen met name voor de gezelligheid en hebben ieder jaar een interne competitie van het begin tot het einde van het seizoen.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Wil je meer informatie? Neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job van Zutven (tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje!

Einde seizoen dinsdagavond skaten. De zomer loopt weer op zijn eind, de avonden worden korter. Dat betekent dat er ook een weer een einde komt aan het dinsdagavond skaten. Op dinsdag 9 september is het alweer de laatste SCHAATSavond. & SKATEGROEP BOEKEL Deze sluiten we af met een rondje Boekel van ongeveer een uur met nadien nog een uurtje napraten op het terras van La Compagnie. In het volgende seizoen, op de 2e dinsdag van april 2015 gaan we dan weer van start

aties epar r w al u voor van k & o O ken n a m ike sch ectri nde rollu l e t a he e s ta ring. uw b n zonwe e

SS B


Maandmenu SEPTEMBER 2014 Nacho’s met rul gehakt en salsa soep De St. Voortgezet Onderwijs Gemert

of

en omstreken (bekend als het

Paprika soep

Commanderij College) zoekt:

Twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht Voor meer informatie zie:

www.commanderijcollege.nl

~~~~~~ Vissersvreugde of Bouquet van rund met saus naar keuze

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

€ 19.75 Alle gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat:

Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl

een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


Sport

Berichten

Hockeyclub Boekel opent nieuw veld op feestelijke wijze

Het oude kunstgrasveld van Hockeyclub Boekel was 18 jaar oud en dringend aan vervanging toe. Omdat een semi- waterveld sneller en soepeler is dan een zandkunstgrasveld werd voor deze optie gekozen. Een semi- waterveld is gemaakt van korte polyetyleenvezels en de mat is half gevuld met een dunne zandinstrooilaag. Doordat de vezel licht krult wordt het zand vrijwel volledig afgedekt. door Ria van Tiel

“In de afgelopen 5 jaar is onze vereniging met zeker 40 leden gestaag gegroeid. We hebben nu 250 leden waaronder 150 jeugdleden. Samen vormen ze 19 teams. Het oude kunstgrasveld is dus gewoon heel intensief gebruikt. Het is dan ook geen wonder dat het na 18 jaar trouwe dienst versleten was,” zo legt voorzitter

Maurice Franssen uit. In nauwe samenwerking met de gemeente Boekel, eigenaar van het veld, werd afgelopen seizoen besloten om de ondergrond te vervangen. En in de afgelopen zomerstop is keihard gewerkt om het nieuwe veld te realiseren. Eerst werd de toplaag van de oude mat verwijderd, een ondergrond van lava-rubbersteentjes gemaakt en een drainage aangelegd. Daarna werden de lagen en de randen rondom hersteld. Zodra de onderlaag goedgekeurd was kon de nieuwe mat uitgerold worden en het zand ingestrooid zodat de mat op zijn plek blijft. Verder is ook nog het hekwerk vervangen, zijn er twee bassins met watervoorraad aangebracht en een algendoseringssysteem aangelegd. Eén keer per week wordt het veld hiermee besproeid. Tot slot zijn er nieuwe netten aangebracht om de ballen te vangen. Het resultaat is een top-infrastructuur als voor-

beeld voor de ontwikkeling van de hockeysport in Boekel. “Wij zijn erg blij met het resultaat en hopen hier weer minstens tien tot vijftien jaar mee vooruit te kunnen. Met één veld kan het best wel eens lastig zijn om het schema zo in elkaar gepuzzeld te krijgen dat iedereen kan spelen. Soms moeten we misschien uitwijken naar de accommodatie van Stichting Buitensport maar dat rechtvaardigt zeker geen tweede veld. Onze vereniging bewijst dat gezelligheid en prestatie heel goed samen kunnen gaan”, zo vertelt de voorzitter trots. Belangstellenden die graag eens willen zien hoe een semi -waterveld eruit ziet zijn van harte welkom op zondag 7 september op Sportpark De Donk. Het programma begint om 09.30 uur met de RABO-trainersclinic, om 11.00 uur gevolgd door een clinic voor de jeugd. Beide workshops zijn rond het thema 3D-hockey op water en WK-Skills. Om 12.30 uur is de officiële opening door wethouder Henri Willems. Daarna wordt het publiek getrakteerd op twee bijzondere hockeywedstrijden. Vanaf 12.45 uur speelt dames-1 tegen de dames van Vlijmen. Daarna is het de beurt aan Heren-1. Zij nemen het op tegen het vaandelteam van Bakel.

Uitslag 28 augustus 2014. Rode lijn 1. Dames v. Dinteren -Verbeek 68,38% 2. Dames Janssen-Verbakel 63,75% 3. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 54,54% 4. Hr. en Mw.v.d.Burgt 54,26% 5. Hr. en Mw.Verhoeven 53,33% 6. Dames v.d.Linden-v.Ras 52,69% 7. Dames v.d. Elzen-Biemans 51,99% 8. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 51,62% Groene lijn 1. Heren J. en Th.v.d.Ven 69,44% 2. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 63,89% 3. Hr. en Mw. Aalbregt 62,78% 4. Mw. Witlox-Hr. Bergmans 59,44% 5. Hr. en Mw. Verlangen 53,89% 6. Dames Polman-Vissers 50,56% Donderdag 4 september begint de wintercompetitie. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

A l l e r h a n d e Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------TE HUUR appartement ± 215 m² (gestoffeerd) boven Rabobank in centrum Boekel. 3 slaapkamers, kookruimte, grote woonkamer, badkamer met douche en bad, kantoorruimte, spoel-/strijk- bergruimte, buitenterras en garagebox op de begane grond. Appartement is met lift bereikbaar en goed toegankelijk voor rol-

voor FEESTEN & PARTIJEN

John Rambach Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

rijopleiding

Nieuwe theoriecursus Start 17-9-2014 voor opgave 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De vlonder 45 - 5427 rJ boekel

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

info: www.tstuupke.nl

Het adres voor uw aanhangwagen

stoelgebruikers. Tel: 06-53652058. --------------------------------------------------

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor â‚Ź 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA-

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

Het is nu tijd voor een ONDERHOUDSBEURT aan uw gazonmaaier of andere tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

INTERIEURKASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl.

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

A l l e r h a n d e Per 1-9 Kamer(s) TE HUUR. Binnen een kleinschalig en nieuw op te zetten woonproject te Helmond.Voor maximaal 3 personen. Voor cliënten met een ZZP GGZ of LVG. Voor beschermd/ begeleid wonen. Huur 325,00 Euro per maand. ook voor begeleiding individueel. PGB Zorgbureau Aanbieder BV, tel. 06-55715933. --------------------------------------------------

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Oploo - Elsendorp Rolstoelen, rollators, krukken Tena en Lille producten

AANBIEDING: Rollator MDH VCBK222B Inklapbaar aluminium frame. In hoogte verstelbaar. Wandelstokhouder. Hand- en parkeerremmen in één.

€ 89,90

www.lemarhulpmiddelen.nl

Tel. 0485-385858 Mob: 06-22816841

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192

A l l e r h a n d e Op zoek naar een betrouwbare hulp om uw admininistratie bij te houden of te ordenen! Tweedejaars studente Accountancy biedt zich aan. U kunt mailen naar Linda_van_den_bosch@hotmail.com of bellen naar 06-41665678. -------------------------------------------------GEVRAAGD een zelfstandige hulp in de huishouding voor alle voorkomende werkzaamheden (liefst met ervaring). Uren, tijd en beloning in overleg!! Reacties onder nummer 2014.10.01 van dit blad. -------------------------------------------------TE HUUR bedrijfsruimte, 300 m2 in Boekel, 90 m2, 220 m2 en 250 m2 in Gemert. Info: E. van Houtum, tel 06-53447897. -------------------------------------------------Bent u op zoek naar een ERVAREN huishoudelijke hulp die niet te duur is? Bel dan 06-19474977 / 06-33340970.

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: €6,00 0 t/m 4 jr knippen 5 t/m 12 jr knippen € 8,00

TEKENEN EN SCHILDEREN VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN.

Tekenen en schilderen in klein groepsverband in een groot atelier in een landelijke omgeving. De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Nieuwe Akademie te Utrecht: een vijf-jarige opleiding en graag wil ik mijn passie, kennis en techniek overbrengen op anderen. Lessen worden gegeven in blokken van 2,5 uur. Woensdag van 9.30 tot 12.00 uur. donderdag van 19.30 tot 22.00 uur. Inlooplessen, aanvang 10 en 11 september a.s. Workshops met lunch of diner voor bijvoorbeeld vrijgezellenfeestjes, teambuilding een familiedag enz. Voor meer informatie bel of mail me: Hanny Verbrugge, Boekel 06-30118048 hannyverbrugge@live.nl

• 10% KORTING v.a. 4 personen

TOPCARE

Voor info/afspraken bel 06-51718152

n agels t u d io w axs alon

akTIe: Gellak op de natuurlijke nagels NU voor Maar € 15,- blijft 3 à 4 weken mooi! Acryl nagels • gel nagels • Manicure behandeling gellak • nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) energetix Magneet-Sieraden Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: 06-43085124 www.Topcarenagelstudio.nl

Er kan op afspraak nog bloemen geplukt worden op de zorgboerderij. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

KOSMO

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl Deuren Plafonds Bouwstoffen

Van Dooren

VENHORST • 0492-351967

www.dooren.nl

dakramen raamdecoratie Ook montage mogelijk

GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Voor mantelzorg, boodschappen doen, uitzoeken om € 1000 of meer te verdienen via de thuisadministratie, 100% zwijgplicht. Vrijwilliger Schoenmakers, tel. 0492-323875 of 06-55817660.

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Schilderwerken VAN DER WIJST Beglazing BOUWWERKEN B.V. Behangwerk

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

Nieuwbouw • verbouw • renovatie 5427 EJ Boekel Br. Hogardstraat 30 Wij verhuren SteigerMAteriAAl 0492 368222 0653774800 en rolSteigerS tegen voordelige prijzen. ook verkopen wij machinale houtbewerking boekel geBruikte SteigerplAnken Tel: 0622887186

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS STUCADOORSBEDRIJF

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524 verse aardbeien, nieuwe aardappels van eigen land Groente, fruit, zuivel, kaas, boerderij-ijs Let op nieuwe openingstijden; Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 9.00 -17.00 uur

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 35 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

normaal € 2007,50 nu voor € 1850,00 Betaling in termijnen mogelijk Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser vice Derks & Van Do oren

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192 -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900.

Rombout

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

van der Ven

Brabant Design

VENHORST fax 0492-352257

Websites - Hosting - Hardware

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Kapperij Unique bestaat 5 jaar!!

1 t/m 6 september Feestweek! DINS Deze DAG 2 se pt d gehe ag krijgt ember u le be hand op uw eling

ber 1 septem MAANDAG op Bij aanko ar keuze na t c u prod van een dag e z e d krijgt u

5,00 Korting!

5,00 Ko rti

Kind er f e WO EN SD

AG 3s ep tem be r

est!

De h de ele d k a ge kni inde g kri j pt wo ren d gen rde i ne e en !

snoe

! g a d e m a Orifl

ber septem 4 G A ERD DOND

pzak

ctie's uke a e l e cten ben w g heb me produ k a d e z a De rifl t u oo van O uurlijk kun men. t o en na ies langsk v d a voor

ng!

Verwen dag! VRIJDAG 5 september

Maak voor deze dag een afspraak voor een arrangement en ontvang

5,00 korting!

g! a d s e i v d a n e Kleur ber 6 septem G A D R E ZAT

r! van kleu et teken h ling y in t t S a ette g sta in o t n A Deze da met y SE nwerking este KLEURANAL In same b k e o d l o toe ij u eventuee r! geven w e z e d ij u nw f haarkle en passe ake-up o 92-325566 m w u in el 04 er info b Voor me e te reserveren! Geliev

v.d.Horststraat 2a, Boekel, 0492-325566, www.kapperijunique.nl Met & zonder afspraak - Gratis parkeren

10% korting

Druk- en zetfouten voorbehouden

en een leuk cadeautje in september & oktober


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.