29e jaargang, nr 44; 29 april '15

Page 1

29e Jaargang nr. 44 - 29 april 2015

Jong en oud vierde Koningsdag

Koningsdag 2015 zit er weer op; afgelopen maandag werd in heel Nederland de verjaardag van Koning Willem-Alexander gevierd. Zo ook in Boekel en Venhorst. Ook nu had het Comité Boekel-Venhorst weer een mooi pogramma in elkaar gezet. Op het St. Agathaplein werd iedereen welkom geheten door burgemeester Bos en voorzitter Jan v.d.Broek van Comité Boekel-Venhorst. Hierna lieten de aanwezige kinderen vele rood, wit, blauw of oranje ballonnen opstijgen. Daarna trok een bonte stoet van fietsen, steppen en trapkarren vergezeld door de muzikale noten van harmonie EMM door de Boekelse straten, richting St. Janplein. Na afloop werd er deelgenomen aan de diverse activiteiten op en rond het St. Agathaplein. Verderop

in dit weekblad een foto terugblik. Voor vijf inwoners van onze gemeente kreeg deze Koningsdag wel een heel speciaal gouden randje. Afgelopen vrijdag waren zij naar Nia Domo gelokt om daar eens speciaal in het zonnetje gezet te worden voor de vele vrijwilligerswerkzaamheden die zij de afgelopen jaren voor onze mede-inwoners hebben verricht. Tijdens een formele bijeenkomst kregen zij daar, in bijzijn van familie, vrienden en clubleden, door burgemeester Bos de versierselen behorende bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Na afloop waren de toast en vele felicitaties voor de gedecoreerden. Namens Weekblad Boekel & Venhorst en haar lezers van harte gefeliciteerd.

vrijdag 28 augustus 2015

Thema Avond van de Poëzie: ‘De Voorbijganger’. Het gedicht: minimaal 6 regels, max. 1 A 4-tje. Inleveren bij de bibliotheek in Boekel, of digitaal op avondvandepoezie@gmail.com tot 15 juni 2015. De Avond zelf is op 28 augustus.

Evenementenkalender 10 mei: Kofferbakverkoop op het evenemententerrein 30 en 31 mei: Beach Soccer Event 6 juni Racketlontoernooi in sporthal De Burcht 6 september: Pleinfestijn Venhorst 20 september: Toermee 1 november vrije markt Nia Domo

PEUGEOT-SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

De vijf gedecoreerden samen met burgemeester Bos, v.l.n.r. Jo van Zon, Tiny van Zon, Annie Jagers, Ton Biemans, Tonnie van den Boom.

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,


To t HUISARTSEN: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, spoed tel. 321828, afspraak tel. 323777 (08.30-10.15 /10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), receptenlijn: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. Huisartsenpraktijk Elsendorp, Pater Rossaertstraat 15, Elsendorp, afspraak tel. 352043. Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. Beschikbaar LOCATIE AED’s Boekel Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Fam. Tielemans Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Rabobank Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 08.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging vanBoxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Burgtstraat blijft zoals het is Zorgpark Sint Petrus Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Statenweg 135 tijdens openstelling Andusta Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer van uw klacht te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. ALPHEGA APOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: route 10, Nistelrodeseweg 10, Uden, ma. t/m vrij 07.30-17.30 u, di. avondopenstelling 17.3019.30 u. Prikposten:Huize Padua ma. t/m vrij 08.00-08.45 u; Zorgcentrum Sint Petrus ma. t/m vrij 07.30-09.00 u; Venhorst Mennehof donderdag 10.15 u-10.45 u. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492-772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijden kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492-323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. FYSIOTHERAPIE MICHIEL KNIBBE: Voskuilenweg 10B, Venhorst, tel. 06-53716989, info@fysiotherapiemichielknibbe.nl, ook aan huis

u w

d i e n s t

FYSIOCOACHING BOEKEL praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/ 06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN Boekel-Venhorst: tel. 06-23148455 van 07.00-23.00 uur, van 23.00-07.00 uur tel. 0900-8803. E-mail: boekel-venhorst@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, tel. 0900-8803. Open: ma t/m vr 9.00-21.00 uur en za 10.0017.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). DORPSTEAM BOEKEL: Burgtstraat 34, in Zorgcentrum Sint Petrus. Inlooptijden: maandag 13.00-16.00 uur en donderdag 09.00-12.00 uur. www.dorpsteamboekel.nl, info@dorpsteamboekel.nl, tel. 0492-32 83 83 TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, Caroline v.d.Aa, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl ORIGIN BOEKEL, Mindfulness & coaching praktijk, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice BRABANT ZORG: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.00-12.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BRABANTZORG THUISZORG St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. ZONNEBLOEM afdeling Boekel-Venhorst: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL contact Annette v.Soest tel. 0492-322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.30-14.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Maandag t/m vrijdag van: 09.30-12.30 en van 13.30-17.30 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.3017.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 2 mei: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus. Fien Kanters-Bevers (namens bewoners Kloosterlaan 67-89) Zondag 3 mei, 5e Zondag van Pasen: 11.00 u Gildemis t.g.v. het koningschieten, m.m.v. mannenkoor Sint Agatha. Misdienaars: Gildebroeders. Anna v.Doren-Michiels (mnd. ged.); Antoon Delisse; Wim v.d.Aa (vwg. verjaardag 4 mei); Ties v.Duijnhoven en Dina v.Duijnhoven-v.Melis; André en Riek Daniëls-v.d.Aa (vwg. trouwdag); Mien v.Lankveld-v.d.Wetering (vwg. verjaardag); Adrianus en Hanneke v.Hoey-Zanders en zoon Ben (vwg. sterfdag Ben); Theo en Anna v.d.Heuvel-v.Lankveld en dochter Tonnie; Sif v.d.Valk-v.d.Broek (vwg. verjaardag en sterfdag) en echtgenoot Toon v.d. Valk; Johannes en Maria v.d.BergGoossens en overleden familie; Mina Verhoeven-Donkers (vwg. verjaardag), Johan Verhoeven en Theo Ver-hoeven; Harrie en Drica v.Thiel- Geerts; Has en Jo v.Berlo-v.d.Burgt (vwg. trouwdag); Harrie Jacobs (vwg. zijn verjaardag). Woensdag 6 mei: 18.30 u Rozenkransgebed.

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

IBAN: NL47RABO0108007642

Dank U namens onze missionarissen

19.00 u overleden fam.v.Sinten-Vogels; overleden ouders v.d.Ven-Klokgieters en zonen; Maria v.d.Steen-Peters. Vrijdag 8 mei: (Sint Petruskapel) Berry 16.15 u Huwelijksinzegening Meulenmeesters en Amanda Salomons

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Boekel: Tijn v.Duren

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 2 mei 19.00 uur en zondag 3 mei 10.00 uu: Nolda v.d.Horst-Verhoeven; Martien v.Roosmalen; Fien Kanters-Bevers; Harry Kaelen; Guus v.Strijp

OVERLEDEN: Boekel: Marion Rijkers-Emonds Odiliapeel: Harrie van Dijk

Bedevaart St. Cornelius in de H. Jacobus de Meerderekerk Zeeland. Zondag 3 mei vindt de jaarlijkse bedevaart naar St. Cornelius in Zeeland plaats. Op deze dag worden ter ere van hem 2 H. Missen gevierd om 07.00 en 09.30 uur. Tot 12.00 uur is er gelegenheid om de kinderzegen te ontvangen. Tot 15.00 uur is er gelegenheid in de St. Corneliuskapel (achter in de kerk) voor een moment van stilte, gebed of het branden van een kaarsje bij St. Cornelius.

Acolythen en lectoren: Zoals gewoon

1e Communie: Mijn hartelijke dank aan al diegenen die meegewerkt hebben aan een geslaagde 1e Heilige Communieviering.

Evenementenkalender

In de maand mei zal elke woensdag voor de H. Mis van 19.00 uur in de Sint Petruskapel om 18.30 uur het Rozenkransgebed gebeden worden.

10 mei: Kofferbakverkoop op het evenemententerrein 30 en 31 mei: Beach Soccer Event

STEMPELKAART van donderdag 30 april t/m woensdag 6 mei: Knip deze advertentie uit, vul uw naam, adres en telefoonnummer in en neem hem mee naar onze winkel. Bij AANKOOP VAN 4 VAN DEZE PRODUCTEN dingt u mee naar de prachtige reis of een van de 10 taarten.

CREME BRULLEE 50 VLAAI €

9.

LENTEBOLLEN 6 halen = 5 BETALEN

KWARKBOL 50

1.

BROOD NAAR KEUZE

Desem CIABATTA SPELT PUUR overheerlijk speltbrood olijf of tomaat 75 50 per stuk

0.

1.

Naam: .............................................................................................................................. Adres: ............................................................................................................................. Telefoonnr.: ...................................................................................................................

U maakt nog tot Moederdag kans op die prachtige reis naar Oostenrijk Dinsdag Marktaanbieding:

10 WORSTENBROOD

11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Auw IJzer

Doe maar gewoon

KPJ-VESPO

ZORGCENTRUM SINT PETRUS

Zaterdag 2 mei a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor info: Mari Melis tel. 06 51062701 of Hans v.d.Vondervoort tel. 06 22464021.

Bevolkingsonderzoek borstkanker Op 8 mei start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Boekel. Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd. Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoekscentrum staat tot medio juni 2015 op het parkeerterrein Mr. v. Hooffstraat/hoek de Raadstraat in Boekel. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Vrijwilligers gezocht voor de functie van gastheer/ gastvrouw Binnen Sint Petrus zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de functie gastheer/gastvrouw. In het “Doe maar gewoon”-gebouw, buiten het zorgcentrum van Sint Petrus, nuttigen de bewoners elke dag van 17:00-18:00 uur samen de warme maaltijd in een huiskamer. De bewoners vinden het heel fijn

Je was een rots in de branding en koerste recht door zee Je trotseerde storm en golven alleen… je had de wind niet mee Verdrietig willen wij u mededelen dat ondanks haar enorme vechtlust, na een oneerlijke strijd, zacht en kalm op 47-jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, (schoon)dochter,(schoon)zus en tante

Marion Rijkers – Emonds * 04-11-1967

Geboren op 22 april 2015

Luuk

Zoon en broertje van Hilde en Frits de Wit Janne

Korenbloem 1, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

† 25-04-2015

echtgenote van

Richard Rijkers Boekel:

Boekel:

Amsterdam: Erp:

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

om samen de warme maaltijd te gebruiken maar kunnen dit niet alleen. De vrijwilliger helpt bij het uitserveren van warme maaltijden en ondersteunt en be-geleidt de bewoners. Op deze manier kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en het gezellig hebben met elkaar. We zoeken minimaal 5 vrijwilligers op maandag t/m vrijdag, zodat we op toerbeurt kunnen helpen. Ben jij de vrijwilliger die graag dit leuke eetproject wil begeleiden, mail of bel dan naar elly.janssen@brabantzorg.eu of 0492-328328 voor het maken van een afspraak.

Erp:

Nistelrode: Erp:

Richard Rijkers Renske, Jasper

Jan en Diny Emonds

Daniëlle en Cor Abbring Youri, Fenne

Cor en Maria Rijkers

Christian Rijkers

Ruud en Corine Rijkers Jop, Pleun

Erwin Rijkers

Hoogveld 2 5427 JN Boekel Marion is thuis waar u persoonlijk afscheid van haar kunt nemen op woensdagavond 29 april van 18.30 uur tot 22.00 uur.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdagmorgen 1 mei om 09.30 uur in de Sint Agathakerk, Kerkstraat 39 te Boekel. Vervolgens wordt Marion in besloten kring begeleid naar het crematorium in Heeze.

In plaats van bloemen vragen wij u een bijdrage voor VPTZ UdenVeghel, deze vrijwilligersorganisatie geeft zorg aan mensen in de laatste levensfase. Hiervoor zijn collectebussen achter in de kerk aanwezig. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.


Donderdag 30 april, vrijdag 1 en zaterdag 2 mei

Kipschnitzels

4 stuks

EEN HEERLIJKE DELICATESSE:

varkenswangetjes

100 gram

Gegrilde kipspiesen

4 stuks

Magere runderlappen

4 stuks

Italiaanse bollen

Dinsdag 5 mei zijn wij de gehele dag GESLOTEN

een heerlijk bladerdeeg product

per stuk

€ 225

VLEESWARENTRIO 100 gr. gebraden gehakt 100 gr. slagersham 100 gr. snijworst

€ 395

samen voor

Maandag 4 mei

Braadworst h.o.h.

500 gram

Kogelbiefstukken

3 stuks

Woensdag 6 mei

Gehakt h.o.h.

500 gram

Kogelbiefstukken HET GROTE CLUB MENU € 10,95 p.p. Vlees (kies 4 stuks vlees per persoon, u mag zelf mixen) Bbqworst ........ stuks Countrysteak Hamburger ........ stuks Saté 2x Filetlapje gem. ........ stuks Speklap gem. Kipspies gaar ........ stuks Kipfilet gem.

€ 695 € 149 € 600 € 695

3 stuks (vanaf 20 personen) inclusief ........ stuks koude schotel ........ stuks sausjes ........ stuks satésaus ........ stuks barbecue + gas

€ 325 € 750 € 295 € 750

stokbrood kruidenboter rauwkosten barbecuebestek

Let op!! niet standaad inbegrepen. Dit is wel te bestellen borden, bestek en servetten p.p. € 1,00 vuil terug schoonmaakkosten € 20,00 per barbecue bezorgkosten Boekel, Venhorst € 10,00 - Erp, Handel, Gemert, Volkel € 15,00 - overige plaatsen in overleg

ALL IN BARBECUE MENU EXTRA € 13,95 p.p. Uw barbecue compleet verzorgd vanaf 15 personen. Kies per persoon 4 stuks vlees voorbeeld: besteld u voor 15 personen mag u 60 stuks vlees uitkiezen (minimaal 5 verschillende soorten) Hamburger ........ stuks Shaslick ........ stuks Varkenssaté 2x ........ stuks Speklap gem. ........ stuks Filetlapje gem. ........ stuks Countrysteak ........ stuks Bbqworst ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks Juniorspies ........ stuks Kipspies gaar ........ stuks Inclusief garnituur: koude schotel grof / fijn 3 soorten sausjes stokbrood + kruidenboter satésaus

3 soorten rauwkost fruitsalade

Inclusief borden en bestek (porselein) servetten barbecue met gas barbecue gereedschap bezorgen en ophalen (max. 15 km anders in overleg) alles mag vuil retour, wij doen de afwas voor u. We hebben voor u ook een All in barbecue de luxe € 16,95 p.p. en nog veel meer variaties. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.van.exel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


pige voorziening digitaal worden aangevraagd bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 28 april 2015 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT WABO Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• Het verzoek d.d. 7 maart 2013 van Van de Vondervoort BV een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een luchtwasser en het milieuneutraal veranderen van een inrichting zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 juncto 3.10, lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De aanvraag heeft betrekking op een varkenshouderij. De inrichting ligt aan Gemertseweg 10 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie O, nummers 538 en 539 (beide gedeeltelijk). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 19902 (OLO-nummer 701785).

Het college is besluit de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 29 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van

09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

BEROEP Tegen het besluit omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit;

Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. De beroepstermijn loopt van 29 april 2015 t/m 9 juni 2015. Boekel, 28 april 2015 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• Een aanvraag, d.d. 22 augustus 2014 van Maatschap F.H.M.J. Schapendonk en R.A.J.M. Emonds om een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of het veranderen van

de werking en het in werking hebben van een inrichting. De inrichting ligt aan Gagelstraat 1 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummers 2747 en 2987. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 26308.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 29 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Boekel, 28 april 2015 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders In de vergadering van 14 april jl. is o.a. aan de orde geweest:

Locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting; raadsmemo In december 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot een verkenning nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel. Het eerste onderdeel daarvan is de locatiekeuze. Samen met de scholen is een afwegingskader opgesteld waarin de voor- en nadelen van de verschillende opties in beeld zijn gebracht. Op grond hiervan wordt er voor gekozen de onderwijshuisvesting in de kern Boekel bij elkaar te brengen op één locatie aan de Parkweg: een goede beschikbare plek voor alle kindvoorzieningen.

Beoordeling zorgvuldige dialoog Elzen 10a in het kader van de Verordening Ruimte 2014 en opstellen protocol voor een zorgvuldige dialoog Het college heeft besloten een omgevingsvergunning voor het bouwen van een aardappelloods aan Elzen 10A te verlenen. Daarnaast heeft het college kennis genomen van de conceptregels om te komen tot een zorgvuldige dialoog en deze te laten verwerken in een definitief protocol voor de beoordeling van het voeren van een zorgvuldige dialoog als bedoeld in de Verordening ruimte.


Informatie gemeente Boekel

Wij werken op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch (0492) 326800 of aan de receptie van het gemeentehuis.

Openingstijden Gemeentehuis: - maandag t/m vrijdag 09.00 - 12.30 uur - woensdag 13.30 - 19.00 uur

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 - 10.00 uur of op afspraak.

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of één van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 326808. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etc. kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl.

Voor vragen en opmerkingen over deze gemeentepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 326800 of info@boekel.nl. Klachten of meldingen Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgeven via onze website www.boekel.nl (direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u uw klacht of melding telefonisch doorgeven:

0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke.

0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering

0485 - 33 83 52: info afvalinzameling OBDN

AGENDA AfVALINzAMELING Vrijdag 1 mei: GFT-afval / Groenbak Vrijdag 8 mei: Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval BURGERSERVICENUMMER (BSN) – PUBLICATIE Vanuit de overheid wordt regelmatig naar uw persoonsgegevens gevraagd. Het Burgerservicenummer (BSN) staat daarbij centraal. We merken op dat er nog enige onduidelijkheid heerst over het BSN. Via deze publicatie willen we u hier graag over informeren.

Wat is het Burgerservicenummer? Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw BSN staat onder andere op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer en bestaat uit dezelfde reeks cijfers.

Eenmalig gegevens verstrekken Het BSN ondersteunt de foutloze uitwisseling van gegevens door overheidsorganisaties. Het nummer wordt gebruikt in de Basisregistratie personen (BRP). Met het BSN kunnen die overheden zelf uw gegevens opzoeken en hoeft u ze niet bij elke overheidsorganisatie opnieuw aan te leveren. Het voordeel voor u is dus dat u niet iedere keer al uw NAW gegevens hoeft door te geven. Uw BSN is voldoende. U heeft geen ander nummer dan uw BSN nodig voor uw contacten met de overheid. Alleen als het gebruik van een ander nummer bij wet is vastgelegd, hoeft een overheidsorganisatie het BSN niet te gebruiken.

BSN voorkomt identiteitsfraude Het BSN is strikt persoonlijk. Uitwisseling

Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei

van Burgerservicenummers is wettelijk niet toegestaan. Het BSN is veiliger tegen identiteitsfraude (zich voordoen als een andere persoon, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het BSN van die ander) dan het oude sofinummer. Het BSN is namelijk een uniek persoonsnummer, terwijl een sofinummer dat daarentegen niet is. Op een sofinummer kunnen ook groepen van personen geregistreerd zijn. Het risico op identiteitsfraude is daardoor groter.

BSN aanvragen Het BSN hoeft u niet speciaal aan te vragen. Wie zich inschrijft in de BRP via de gemeente en geen sofinummer heeft, ontvangt een BSN bij inschrijving. Bijvoorbeeld bij de aangifte van een pasgeboren kind, of als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Heeft u (nog) geen document waarop het BSN van uw kind staat? De gemeente kan u een uittreksel geven met hierop het BSN van uw kind. Is uw kind niet ingeschreven in de BRP maar heeft het wel een sofinummer, dan kunt u een verklaring verkrijgen bij de Belastingdienst.

Meer informatie? Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens of neem contact op met uw gemeente. RECTIfICATIE In de gemeentegids Boekel van 2015 is aangegeven dat Stichting Actief grof afval ophaalt voor € 11,- per 1/2m3. Dit is echter niet juist, Stichting Actief komt grof afval ophalen voor € 13,- per 1/2m3. UITGIfTE BOUWGROND IN PLAN “PEELHORST” TE VENHORST

Verkaveling De Raad heeft besloten akkoord te gaan met de herverkaveling in plan “Peelhorst” te Venhorst. De mogelijkheid bestaat dat er nu meer halfvrijstaande kavels uitgegeven kunnen worden. Op de tekening is te zien waar de halfvrijstaande kavels zijn gesitueerd. Zoals u ziet zijn de locaties 1, 2 en 3 niet verdeeld in kleinere kavels. Het is mogelijk dat een aantal geïnteresseerden zich aanmelden en samen met ons willen brainstormen hoe we deze locaties kunnen invullen. De maten van de locaties zijn te verkrijgen op het gemeentehuis.

In plan “Peelhorst” te Venhorst ligt de grond bouwrijp, dus er kan meteen gebouwd worden.


Gemeente Boekel

Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. In januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl onder formulieren. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels.

Halfvrijstaand Halfvrijstaand Vrijstaand

Categorie Halfvrijstaand Halfvrijstaand

Informatie Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen

De volgende kavels/locaties zijn beschikbaar: Nummer K34 K35

Oppervlakte ± 541 m2 ± 545 m2

Grondprijs Rijwoning/starter

K54 K55 K31 Locatie 1 Locatie 3

± 346 m2 ± 311 m2 ± 480 m2 ± 2.357 m2 ± 2.363 m2

€ 180,00 per m2 exclusief BTW Halfvrijstaand € 210,00 per m2 exclusief BTW Vrijstaand/geschakeld € 240,00 per m2 exclusief BTW

en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving rij-, halfvrijstaande of vrijstaande kavels Peelhorst”. Bij uw reactie graag uw voorkeur voor welke kavel aangeven, uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer vermelden. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen (0492-326800). UITVOERING HUISHOUDELIjKE HULP TOELAGE IN DE REGIO OSS In 2015 en 2016 bestaat de landelijke regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Die is bedoeld om werkgelegenheid voor huishoudelijk werk te behouden nu ondersteuning via Wmo veranderd is. Met HHT krijgen inwoners hulp voor een kleine eigen bijdrage per uur. De colleges van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Oss, St. Anthonis, Sint-Oedenrode en Veghel hebben op dinsdag 21 april 2015 een besluit genomen over de uitvoering van HHT in deze regio.

Welke inwoners kunnen HHT aanvragen? Om in aanmerking te komen voor HHT moeten inwoners aan één van deze voorwaarden voldoen: - de inwoner is 75 jaar of ouder; - de inwoner heeft recht op huishoudelijke hulp via de Wmo, maar maakt daar geen gebruik van vanwege de hoge eigen bijdrage; - de inwoner maakt gebruik van een voorziening via Wmo, WLZ of ziektekostenverzekering zoals verpleging, verzorging, woningaanpassing, rolstoel, vervoer, begeleiding of huishoudelijke verzorging; - de inwoner is wekelijks actief als mantelzorger in de ondersteuning van mensen.

Inwoners kunnen HHT aanvragen bij een zorgaanbieder in hun gemeente die ook huishoudelijke hulp via de Wmo verzorgt. Met die zorgaanbieder sluit de inwoner een contract voor HHT.

Wat kost HHT voor inwoners? Een inwoner krijgt maximaal 3 uur HHT per week. Dat is 150 uur per jaar. De gemeente betaalt € 15 per uur aan de zorgaanbieder. De eigen bijdrage hangt af


van het uurtarief van de zorgaanbieder. Een voorbeeld: het uurtarief van de zorgaanbieder is € 22,50. Daarvan vergoedt de gemeente € 15,00. De eigen bijdrage voor de inwoner is € 7,50 per uur. KENNISGEVING VOOR BEDRIjfSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van P. Rovers, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Arendnest 14 te Boekel.

De melding en de maatwerkvoorschriften liggen met ingang van 29 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur, op woensdag van 13:30 tot 19:00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt u verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 28 april 2015 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING Ambtshalve opneming adresgegevens Het College van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding ‘Land Onbekend’ omdat uit een ingesteld onderzoek tot zover geen uitsluitsel is verkregen omtrent de verblijfplaats van:

Besluitdatum: 21-04-2015 - J.H.A. Beckers, 08-02-1956, v o o r n e men tot ambtshalve uitschrijving - D. Horváth, 14-02-1994, voornemen tot ambtshalve uitschrijving - N. Horváth, 29-08-1986, voornemen tot ambtshalve uitschrijving - R. Gergely, 24-08-1982, voornemen tot ambtshalve uitschrijving

GEEN AVONDBUS MEER IN HET WEEKEND? De provincie is bezig met het nieuwe Ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer van de regio Zuidoost Brabant. Op basis van actuele reizigersinformatie heeft de provincie een voorstel gemaakt. Voor Boekel betekent dit voorstel voorlopig dat voor lijn 121 (Uden-Eindhoven) de avondbus in het weekend en op zon- en feestdagen geschrapt kan worden. Op dit moment staat het Ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding open voor inspraak. Potential vervoerders, gemeenten, reizigersorganisaties en andere belanghebbenden kunnen tot en met 18 mei 2015 reageren op het Ontwerp Programma van Eisen. LAAT UW STEM HOREN! De gemeente Boekel wil voor 18 mei een zienswijze indienen, maar is benieuwd welke studenten of bezoekers in het weekend na 18.00 uur de bus gebruiken.

Komt u door het mogelijk schrappen van de avondbus in het weekend en op feestdagen in de problemen? Laat het ons weten of stuur zelf een reactie naar de Provincie! U kunt een exemplaar van het ontwerp Programma van Eisen raadplegen en downloaden op de site www.brabant.nl/OVZuidoost.

Tot en met maandag 18 mei 2015 kan een officiële schriftelijke inspraakreactie ingediend worden via ovaanbesteding@brabant.nl.

- D.R. Pawlik, 21-09-1972, voornemen tot ambtshalve uitschrijving - T.K. Sebesta, 21-02-1976, voornemen tot ambtshalve uitschrijving - D.A. Kavaldzhiev, 07-07-1959, voornemen tot ambtshalve uitschrijving - T.G. Ziᶒć, 06-09-1983, voornemen tot ambtshalve uitschrijving

Een eventuele ambtshalve wijziging kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Wij verzoeken daarom een ieder, die op de hoogte is van het huidige adres van bovengenoemde personen, de medewerkers van afdeling Burgerzaken hiervan op de hoogte te stellen. Boekel, 28 april 2015 Burgemeester en wethouders van Boekel.

VASTSTELLING MANDAATREGISTER 2015 Op 21 april 2015 hebben burgemeester en wethouders van Boekel besloten, onder intrekking van het mandaatregister zoals vastgesteld op 2 december 2014, het mandaatregister 2015 van de gemeente Boekel vast te stellen. Het mandaatregister ligt vier weken ter inzage bij de centrale balie van de gemeente Boekel en treedt op de dag na bekendmaking in werking. Boekel, 28 april 2015 Burgemeester en wethouders van Boekel.

OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEffINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - GGZ Oost Brabant, voor het uitoefenen van het horecabedrijf op het adres Kluisstraat 2 in Boekel (Huize Padua; verzenddatum 16 april 2015); - R.K.S.V. Venhorst voor het houden van een jeugdkamp op het sportpark De Voskuilen van 15 tot en met 17 mei 2015 (verzenddatum 23 april 2015). Verleende ontheffing aan: - Voetbalvereniging Boekel Sport voor de schenktijden zoals genoemd in de APV voor 3 mei, 19 juni en 20 juni (verzenddatum 23 april 2015).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en


Gemeente Boekel

adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 28 april 2015 De burgemeester van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.33, lid 2 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning in te trekken van de heer J. van Lankveld voor de inrichting op het adres Millseweg 7a te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummer 2565.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 29 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit Beroep aantekenen. Het beroepschrift

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en on-dertekend zijn. Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank te ’s-Her-togenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-bosch.

Heeft u een spoedeisend belang? Het beroepschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het beroepschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt ook dit verzoek aan de rechtbank te ’sHertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 28 april 2015 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• het verzoek ontvangen in het kader van een aanvraag om een eerste fase omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 1 en 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een varkenshouderij. De inrichting is gelegen aan de Biesthoek 1a te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nummer 431.

Het college heeft de vergunning verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Als gevolg van ingediende zienswijzen is

fRIS jE VERKEERSKENNIS OP! Vanaf nu kan iedereen in Nederland eenvoudig zijn of haar verkeerskennis testen via een online verkeerstest op vvn.nl/opfriscursus.

Korte en uitgebreide verkeerstest In Nederland onderhouden we nauwelijks onze verkeerskennis na het behalen van het rijbewijs. Dit is eigenlijk vreemd. Veel mensen realiseren zich niet dat in de afgelopen 15 jaar 40% van de verkeersregels is gewijzigd. Via een korte verkeerstest van 8 vragen of een uitgebreide test van 24 vragen merk je in enkele minuten hoe je er voor staat. Ook krijg je inzicht in de categorieën waarop jouw verkeerskennis mogelijk niet meer helemaal up-to-date is.

het besluit omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerp op enkele punten gewijzigd, dan wel aangevuld. Deze aanvullingen betreffen: Naar aanleiding van een ontvangen akoestische onderzoekrapport hebben wij de tekst in het hoofdstuk Geluid uit de bijlage Toetsingsdocumenten gewijzigd. De wijzigingen hebben geen gevolg voor de conclusie wat betreft het aspect geluid. Tevens hebben wij er voor gekozen om enkele extra woningen op te nemen in de geurberekeningen.

INWERKINGTREDING BESLUIT Het besluit omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

INZAGE Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 28 april 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

BEROEP Tegen het besluit omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit.

Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. De beroepstermijn loopt van 29 april 2015 t/m 9 juni 2015.

VOORLOPIGE VOORZIENING Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’sHertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Er kan ook een voorlo-


Een veilige leefomgeving voor kinderen

Bij Nia Domo in Boekel vond 8 april de aftrap plaats van het Respect-project. Afgevaardigden van (sport)verenigingen en het onderwijs uit Boekel en Venhorst waren daarbij aanwezig. Zij lieten zich bijpraten over het initiatief van de ledenraad van Rabobank Uden Veghel om bij te dragen aan een veilige leefomgeving voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Respect voor elkaar staat daarbij centraal. Kinderen willen allemaal hetzelfde: Erbij horen. Onder leiding van onderwijsdeskundige Marcel v.Herpen, gingen het onderwijs en

de clubs met elkaar in gesprek over hoe zij willen bijdragen aan een veiligere leefomgeving voor hun kinderen. ‘Kinderen willen bovenal veilig zijn,’ vertelt Van Herpen. ‘Of het nu in de klas, op straat of op het sportveld is, een kind mag er nooit alleen voor staan. Daarom is dit een unieke kans om een statement te maken met z'n allen en dat ook uit te dragen. Kinderen willen allemaal hetzelfde: Erbij horen. Niemand buitensluiten, dat moeten we samen willen, alleen dan kun je echt wat veranderen.’ Iedereen wil dat het goed gaat Astrid Kraayvanger uit Boekel is leden-

Lente in de Dierenweide Boekel

Ook in de dierenweide Boekel is het volop lente. Er zijn ondertussen 10 jonge geitjes geboren. Het huppelt en het dartelt al vrolijk door de wei. Het is elk jaar toch weer een mooi gezicht om dat kleine grut te zien. Dus kom gerust eens naar onze dierenweide gewandeld om te genieten. Hadden we vorig jaar heel wat problemen met wat de mensen de dieren voerden, op dit moment gaat het goed. Laat de kinderen gerust een sneetje brood aan de geiten of schapen voeren. Maar bedenk wel dat het geen grote hoeveelheden mogen zijn. Geef de dieren verder niets anders. Misschien zijn er wel mensen die ons graag komen helpen. Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die een paar uur in de week de dieren willen verzorgen. Neem even contact op met Gerard v.d.Ven, tel: 06-29404089.

raadslid van Rabobank Uden Veghel: ‘Altijd goed dat de Rabobank haar betrokkenheid op deze manier laten zien. Goed voor de jeugd en dus voor onze toekomst. De goed bezochte avond verliep uitstekend. Veel geboeide luisteraars die zich allemaal herkende in het verhaal van Marcel. Er waren kritische vragen en beren op de weg. Het vraagt toch extra inspanning van vrijwilligers die al veel op hun bordje hebben liggen. Ik vergelijk het met het verhaal van de man die bomen omhakt met een botte bijl omdat hij geen tijd heeft hem te scherpen. Af en toe moet je de tijd nemen om je te verbeteren waar het kan. Hoe, dat kan iedereen zelf invullen. Het doel is hetzelfde: alle kinderen moeten goed in hun vel kunnen te zitten. Iedereen wil dat het goed gaat, daar waren we het allemaal over eens’. Meer kinderen écht helpen. Tijn v.Lankvelt van Stichting Binnensport in Boekel: ‘Het was voor mij een interessante bijeenkomst die je aan t denken zet. Een mooi leidraad die richtingen én handvatten geeft op het pedagogische vlak. Het is nu zaak om met verenigingen en scholen te proberen op één lijn te komen. Zo kunnen we samen vorm geven aan het streven meer kinderen echt te helpen en vooral niemand meer buiten te sluiten.’ We moeten een keer ergens beginnen. Walter Groenendaal, leerkracht St. Corneliusschool in Venhorst. ‘Het was een goede avond voor iedereen die het beste voor heeft met onze kinderen. Er liggen kansen om echt wat voor onze jeugd te doen en daar ben ik blij mee. We hebben ideeën uitgewisseld en gediscussieerd hoe deze weg in te zetten in dit project. En hoe leiders en trainers te bereiken. We moeten een keer ergens beginnen. De bijzonder inspirerende avond was wat mij betreft daarbij een hele goede start. Fijn om zo, met hulp van de Rabobank, samen aan de slag te kunnen.’ De deelnemers van de avond zetten de ideeën en vragen nu verder uit bij hun club of school. Daarna inventariseert de Rabobank of er een hulpvraag is om die ideeën uit te voeren. En op welke manier de Rabobank bij het beantwoorden van die vraag een rol kan spelen.

grote kofferbakverkoop

ZONDAG 10 MEI EVENEMENTENTERREIN WATERVAL 3A, BOEKEL

Aanmelden of info: 06-48816693 - www.kofferbakverkoopboxmeer.nlDodenherdenking (MAANDAG 4 MEI)

Elk jaar worden op 4 mei onze oorlogsslachtoffers herdacht. Op die dag zullen om 20.00 uur twee minuten stilte ons herinneren aan wat vrijheid betekent. Het algemene thema is: ‘Vrijheid geef je door’. Om 18.00 uur wordt de vlag aan alle openbare gebouwen halfstok gehangen. Inwoners worden gevraagd om dit ook te doen. Met zonsondergang dient de vlag weer gestreken te worden. Om 20.00 uur wordt iedereen genodigd om twee minuten stilte in acht te nemen. Wij vragen eenieder om dit te respecteren. Heemkundekring Boekel organiseert dit jaar in het kader van de 5-jaarlijkse viering van Bevrijdingsdag een tentoonstelling over Boekel in de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling WOII is in de Heemkamer. Op 4 mei van 18:00 tot 21:00 uur en op 5 mei van 11:00 tot 17:00 uur. Programma Dodenherdenking maandag 4 mei: 19.30 u Kerkklokken luiden als eerbetoon aan de gevallenen 19.35 u Herdenking gevallenen bij het monument Burgemeester P. Bos gaat in op het jaarthema 2015: ‘Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst’ Burgemeester en echtgenote leggen een krans namens de inwoners van de gemeente Boekel 20.00 u Twee minuten stilte Speciaal aandacht is er voor de nabestaanden van de gevallenen uit onze gemeente. Kinderen van basisschool ‘De Regen-

boog’ leggen bloemen en dragen hun teksten voor. De herdenking wordt waardig opgeluisterd door harmonie E.M.M. en het gilde St. Agatha. Wij nodigen u van harte uit om aan deze herdenking deel te nemen. Comité Boekel-Venhorst

Nationale Zonnebloem afd. BOEKEL-VENHORST

Nationale Zonnebloemloterij van start. Vrijwilligers van Zonnebloemafdeling Boekel-Venhorst maken zich op voor de Zonnebloemloterij 2015. Tussen 22 april en 13 september gaan zij met Zonnebloemloten langs deuren in Boekel en Venhorst. Of u komt hen tegen tijdens Boekel Rond Uit. De loten kosten twee euro per stuk. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Een deel van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan projecten, aangepaste vakanties en dagactiviteiten die de Zonnebloem landelijk organiseert. Een van die projecten is de Zonnebloemauto, een aangepaste rolstoelauto, te huur voor mensen met een rolstoel of scootmobiel. Ook gaat een belangrijk deel van de opbrengst naar de activiteiten in en rond Boekel en Venhorst. Naast kans op leuke geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van € 15.000,- heeft de Zonnebloem dit jaar een leuk extraatje voor iedereen die een lot koopt. Namelijk een Denksport puzzelboek, met 96 puzzels. Het puzzelboek is gratis aan te vragen via de website van de Zonnebloem.

MOEDERDAG ACTIE!!

Kom zaterdag 9 mei samen met je moeder naar de kapper en ontvang allebei 25% KORTING op je behandeling!! Alleen op afspraak, Wees snel vol = vol!! Reserveren via

Van der Horststraat 2a

5427korting CP Boekel 10% 0492-325566

V o e l je j e thui t hwww.kapperijunique.nl uis b bii j Ka K a ppe p p e r ij ij U Unique nique en een leuk cadeautje in september & oktober

Kapperij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok.

Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je e thuis bij Kapperij Unique.

We werken op afspraak om te zorgen dat we alle tijd voor je hebben.

0492-325566 www.kapperijunique.nl

De trekking van de loterij vindt plaats op 26 oktober 2015. In de prijzenpot zitten meer dan 5.000 geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van € 15.000,-. Zonnebloemloten à € 2,- zijn tot half oktober ook te bestellen op www.zonnebloem.nl/loterij. Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al 65 jaar. We zetten alles op alles om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken we altijd in oplossingen. Er kan zoveel meer dan je denkt.

Oefent u een oud ambacht uit?

Wij zijn voor onze Auwerwetse Boekelse Oogstdag op zoek naar mensen uit Boekel en omgeving die een oud ambacht uitoefenen. Vindt u het leuk om dit aan een breder publiek te laten zien, laat het ons dan even weten en we regelen een mooi plekje op onze Oogstdag op 9 augustus a.s. Op onze site (www.boekelseoogstdag.nl) vindt u foto’s van de afgelopen jaren waardoor u een duidelijk beeld krijgt van onze “Auwerwetse Boekelse Oogstdag”. Heeft u interesse? Stuur dan even een mail naar info@boekelseoogstdag.nl of bel met 06-22949359. Wij horen graag van u en wij hopen u in ieder geval op onze Oogstdag op zondag 9 augustus te mogen begroeten. Bestuur Oogstdag

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER In verband met Bevrijdingsdag 5 mei wordt er op woensdag 6 mei oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.v. Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823Goede Doelen Week BOEKEL & VENHORST 1 tot en met 6 juni

Het collecte gebeuren in Boekel en Venhorst verandert dit jaar. In plaats van 17 keer komt de collectant slechts één keer aan de deur. De jaarlijkse collecteweek is vastgesteld van 1 tot 6 juni. De aanleiding is omdat het steeds moeilijker wordt om collectanten te vinden. Eénmaal per jaar collecteren geeft veel voordelen: geen ergernis aan de deuren van alweer een collecte en de goede doelen kunnen toch hun donaties ontvangen. Wat gaat er gebeuren? Eind mei wordt aan elke deur gebeld. Een collectant overhandigt een enveloppe. In die enveloppe is een lijst aanwezig van de deelnemende goede doelen en een uitleg brief. Het is de bedoeling dat de bewoners aankruizen aan welk goed doel een donatie gegeven wordt. Het bedrag wordt opgeteld en in de enveloppe gedaan. In de collecteweek wordt die enveloppe weer opgehaald door 2 collectanten, die zich kunnen identificeren. In Nia Domo wordt het geld verzameld en geteld. Door middel van een berichtje in het weekblad worden de giften bekend gemaakt. Wees ervan overtuigd dat het geld op de juiste plek zal belanden. Behoorlijk veel vrijwilligers doen hun best om alles in goede banen te leiden. Hoe het resultaat zal zijn, is afhankelijk of iedereen in Boekel en Venhorst zal meewerken. We duimen ervoor. PR. werkgroep stichting samenwerkende goede doelen.

Steun het Nationaal Multiple Sclerose Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter leven voor mensen met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven nu én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. Het Nationaal MS Fonds gelooft in de kracht van mensen in beweging. We stimuleren mensen met MS om zowel fysiek als mentaal in beweging te blijven. Kijken naar mogelijkheden Niemand is vooruit gegaan van thuis zitten, wachten totdat de ziekte erger wordt. Beweging is mensen activeren om te kijken naar mogelijkheden in plaats van naar beperkingen. Het Nationaal MS Fonds stimuleert mensen vanuit deze visie om niet bij voorbaat alles op te geven. Can Do Het Can Do behandelprogramma is uniek, omdat de patiënt zich niet voegt naar een bestaand behandelplan, maar andersom. Het behandelplan vormt zich naar de individuele situatie en de mogelijkheden van de patiënt. Met een multidisciplinair team, bestaande uit een psychiater, neuroloog, nurse Practitioner, fysiotherapeute en ervaringsdeskundige, gaan mensen met MS in een behandelweekend actief op zoek naar mogelijkheden. Zij worden ondersteund door het team. Het Can Do behandelprogramma bevordert de autonomie van mensen met MS en neemt hierin ook de rol van de partner mee die vaak de mantelverzorger is.

E I L

À V L E

Basisbehandeling Hydradermie behandeling Beauté Neuve behandeling Liftosome behandeling Aromatic behandeling Huidoneffenheden verwijderen

Definitieve ontharing IPL Manicurebehandelingen Gelcolornagellak Verfbehandelingen Harsbehandelingen

Behandeling voor jong en oud, man of vrouw ook duo-behandeling mogelijk. Deze schoonheidsbehandelingen ondergaat u in een bosrijke omgeving, voor uw rust en privacy. Rietven 9, 5427 LP Boekel, 0492 - 324244, www.elvalie.nl

Activiteiten In alle activiteiten van het MS Fonds staat die beweging centraal. Zo organiseert het Nationaal MS Fonds jaarlijks zeilweekenden, een zeilmidweek en de MS Contact- week voor mensen met MS die meer beperkingen ervaren in het dagelijks leven. De accommodaties en activiteiten zijn volledig aangepast, waardoor mensen met MS alle ruimte hebben om grenzen te verleggen. Nationale MS Dag In november organiseert het Nationaal MS Fonds ieder jaar de Nationale MS Dag. Op deze dag worden diverse workshops gegeven en de nieuwste ontwikkelingen op MS gebied worden door (inter)nationale neurologen, professoren en onderzoekers gepresenteerd. Voor meer informatie www.nationaalmsfonds.nl Coördinator Edith Janssen

Steun de Nierstichting De oorspronkelijke collecte voor de Nierstichting zou zijn van 20 t/m 26 september. Wij als organisatoren van de collecte in Boekel en Venhorst vinden het belangrijk dat we een samenwerkende goede doelen week gaan starten omdat we de laatste jaren steeds minder collectanten hebben en we horen dat steeds meer mensen zich stoorden aan de vele collectes waarvoor aangebeld werd. Door de samenwerkende goede doelen week komen de collectanten nog één keer per jaar aan de deur en kunnen toch alle goede doelen gesteund worden. De Nierstichting zet alles op alles om de wachtlijst te verkorten. Het leven van een nierpatiënt staat in het teken van wachten, tot het bloed is gespoeld (3x per week 4 uur), tot er een donornier is of…. tot het te laat is. De wachttijd voor een donornier is gemiddeld vier jaar. Na de transplantatie is er altijd een risico dat de donornier wordt afgestoten. Als we zorgen dat er minder donornieren worden afgestoten hebben minder mensen een tweede (of derde) niertransplantatie nodig en wordt de wachtlijst korter. Daarom financiert de Nierstichting onderzoek dat daar aan bijdraagt. En de Nierstichting werkt samen met gerenommeerde wetenschappelijke instituten en bedrijven aan een doorbraak van een draagbare kunstnier zodat nierpatiënten kunnen leven in plaats van overleven. De Nierstichting is volledig afhankelijk van giften daarom is de collecte van groot belang!!! Coördinatoren Nierstichting: Ties de Mol en Maria Ossendrijver


De Boekelse Weekmarkt Voor de kinderen:

De Ballonnen Clown Gezichten schmink springkussen

Bevrijdingsdag 5 mei

van 8:00 tot 13:00 uur

Feestmarkt!

Voor uzelf: mister X deelt maar liefst 120 waardebonnen uit van â‚Ź 2,50.

Op de markt te besteden.

De Boekelse Weekmarkt. Al bijna 50 jaar een begrip. Komt u ook gezellig langs?


Nieuw programma Theater de Horst!

Na twee theaterseizoenen kan geconcludeerd worden dat Theater de Horst een groot succes is. De voorstellingen zijn steevast uitverkocht en de huiselijke sfeer en gezellige nazit zijn uniek. Mede hierdoor weten steeds meer mensen de weg naar Theater de Horst te vinden. Afgelopen week is het nieuwe theaterprogramma voor het seizoen 2015/2016 gepresenteerd. De werkgroep heeft weer een mooi en afwisselend programma weten samen te stellen. De kindervoorstelling ‘Fantastische meneer Vos’ bijt op 14 okto-

ber het spits af, op 16 oktober gevolgd door de voorstelling ‘Regels zijn regels’ van Silvester Zwaneveld. Op 13 november komt oude bekende Mark van de Veerdonk met zijn voorstelling TOF! naar Venhorst. Vervolgens komt op 12 maart 2016 Peter Pannekoek naar Theater de Horst. Peter is bekend van zijn wekelijkse conference in De Wereld Draait Door. Het seizoen wordt op 1 april afgesloten door The Blue Stars. Cabaret met een zweem van vroeger en een knipoog naar vandaag. Om de bezoekers nog beter van dienst te zijn is het online reserveringssysteem volledig vernieuwd. Bezoekers kunnen op stoelnummer reserveren, hierna kan direct online betaald worden. De kaarten worden vervolgens per e-mail verzonden.

Er is nog meer goed nieuws uit Venhorst te melden. OOvB adviseurs en accountants heeft zich voor 3 jaar als sponsor aan de Horst verbonden. OOvB is al vele jaren actief als huisaccountant van de Horst. Om de samenwerking te onderstrepen is de theaterzaal omgedoopt tot OOvBtheaterzaal. Jo Marcic, voorzitter van de Horst: ‘Door de inzet van vrijwilligers en de financiële steun van onder andere OOvB is het gelukt om wederom een aantrekkelijk theaterprogramma samen te stellen en de entreeprijzen laag te houden. Alle voorstellingen voor volwassenen kosten 15 euro, inclusief een consumptie. Daarnaast zijn we verder geprofessionaliseerd door het aanpassen van het reserveringssysteem. Het wordt nu nog eenvoudiger om kaarten te reserveren. Wees er daarom snel bij, afgelopen seizoen hebben we ook een aantal keer ‘nee’ moeten verkopen.’ Tijdens de presentatie van het theaterprogramma is het sponsorcontract met de OOvB adviseurs en accountants officieel getekend. Voor meer informatie: www.dehorstvenhorst.nl/voorstellingen.

VROUWENGILDE BOEKEL

meer leren in minder tijd…………. Wie wil dat niet?

Minder tijd besteden aan je huiswerk en betere schoolresultaten door efficiënt leren.

In 6 lessen van 1 uur leer je de volgende studievaardigheden: 2 tot 4 keer sneller lezen, meer en makkelijker onthouden, beter plannen en organiseren, samenvatten met mindmaps en geheugentechnieken. Je gaat meer gemotiveerd aan je huiswerk beginnen en je bent helemaal klaar voor de laatste proefwerkweek. Voor wie? Leerlingen van VMBO-t, Mavo, Havo, VWO.

start volgende cursus: Zondag 22 februari 2015 om 14.30u en woensdag 25 februari 2015 om 18.30u

Voor aanmelden en/of meer informatie: Willion Rijkers, 06-48828327 www.leerrijkboekel.nl

FIETSTOCHT DINSDAG 12 MEI Zon, regen, warmte, soms toch weer vrieskou. De natuur heeft het er maar druk mee. Alles groeit, knoppen worden gevormd, blaadjes en bloemknoppen kleuren in tuinen en velden. Tijd om er heerlijk op uit te gaan! Wandelen of fietsen ? Picknick of terrasje? In ieder geval heerlijk genieten van alles wat de natuur ons te bieden heeft. Dus hoog tijd voor onze fietstochten! Op dinsdag 12 mei onze avondfietstocht: Vertrek 18.30 uur, St. Agathaplein. Eigen bijdrage € 5,- (koffie met iets lekkers, na afloop een hapje en een drankje) graag betalen bij vertrek. Aanmelden t/m 11 mei bij: Anneke tel. 323312, Christien tel. 322315, Lenie tel. 322439, Mia tel. 322308. Noteer ook al vast op je kalender: Dagfietstocht woensdag 10 juni 2015 Groetjes van de Fiets Werkgroep

Evenementenkalender 10 mei: Kofferbakverkoop op het evenemententerrein


Ontvang nu bij elke kleurbehandeling een Color shampoo (300 ml) t.w.v. 9,50 GratIs. St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, telefoon (0492) 323843 www.kapsalonvanzutphen.nl www.facebook.com/kapsalon.vanzutphen

Boekhoudingen Belastingzaken adviesverlening

Hanekampseweg 7 t 0485-478527 e lankbens@wxs.nl

5445 NN Landhorst F 0485-478317 I www.vanlankveldbens.nl

al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u. Actie geldig van maandag 20 april t/m zaterdag 9 mei as., zolang de voorraad strekt

St. Agathaplein 51, 5427 AA Boekel, tel. 0492-323843 www.kapsalonvanzutphen.nl, www.facebook.com/kapsalon.vanzutphen

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar


St. Corneliusschool in Venhorst brengt de bieb dichterbij!

De “bieb op school” in de Corneliusschool heeft bijna zijn definitieve vorm, maar wordt inmiddels al flink gebruikt! Dankzij de nieuwe leesboeken én de boeken van “De Horst” beschikt de school over een zeer grote collectie boeken! En dat is fijn… want lezen is leuk! En wie goed kan lezen heeft het niet alleen op de basis-

school makkelijker, maar heeft er ook voordeel van in zijn latere carrière. Een kind dat goed kan lezen en dat dat met plezier doet, bouwt een taalvoorsprong op die het zijn leven lang behoudt. Maar veel kinderen willen niet alleen op school lezen, maar ook thuis lekker in een boek wegduiken! Daarvoor kun je bij de

Welkom in de wereld van peuters.

openbare bibliotheek in Boekel terecht. Dat wordt dus voor veel kinderen fietsen óf wachten tot de ouders de tijd hebben om mee te gaan! Niet echt ideaal voor de fervente lezers! Daarom wil de Corneliusschool een inlever- en ophaalservice aanbieden voor alle kinderen van 0 tot 13 jaar die thuis boeken willen lezen uit de bibliotheek! Hoe gaat dat in zijn werk? Alle kinderen van het peuterwerk/dagopvang en basisschool hebben een pasje van de bieb gekregen. Daarmee kunnen zij via de schoolsite boeken reserveren. Dit boek komt dan mee naar school waar de kinderen het op kunnen halen én daarna weer in kunnen leveren. Handig toch? Direct na de meivakantie gaan we hiermee van start! Voor alle kinderen die op ons kindcentrum zitten (dus ook voor onze kinderen uit Landhorst, Odiliapeel en Oploo) … maar zeker ook voor de peuters uit Venhorst die géén gebruik maken van ons peuterwerk! Want met boeken lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen… en daar willen wij graag bij helpen! Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met de school: 0492-359036 Wij wensen alle kinderen veel leesplezier en tot ziens ! Team St. Corneliusschool

Op OBS Uilenspiegel wordt al een aantal jaren een aanbod voor peuters verzorgd onder de naam Peuterplezier. Peuters spelen van nature. Ze kijken, luisteren, voelen, bewegen en ontdekken. Bij Peuterplezier zijn wij vooral gericht bezig met deze basisbehoeften, in een jasje van fantasie en herkenning. Een fijne groepsruimte, uitdagende materialen, vriendjes en vertrouwde begeleidsters. De basis om heel veel plezier te hebben. Peuterplezier is elke woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Alle peuters zijn van harte welkom bij Peuterplezier. Tijdens uw opvang bij Peuterplezier bent u vrij in het kiezen van een basisschool.

Ook nieuwsgierig?

Kom gerust een keer kijken. Jolanda en Vivian ontvangen je graag en nemen je mee in de wereld van peuters. Je kunt vrijblijvend een afspraak maken met Kim van Buel 0641588331 of Jolanda Althuizen 0492-324980. Peuterplezier, Parkweg 10 te Boekel. Voor meer informatie kijk op onze website www.bsouilennest.nl.Ingezonden Brief

GEEF KINDEREN RUIMTE OM ZICH TE ONTWIKKELEN. Boekel staat voor een belangrijke keuze. Nieuwbouw voor twee scholen. Dat is een keuze waar goed over nagedacht moet worden. Voor een jaar of dertig, veertig zullen we gebruik gaan maken van dit gebouw. Niet alleen over het gebouw zelf moeten we goed nadenken maar ook over de locatie. Wat is een goede plek? Waar kunnen we de komende decennia vooruit? Ontwikkelingen van de afgelopen jaren moeten meegenomen worden in dit plan. Zo zien we steeds meer voorschoolse en

naschoolse opvang en samenwerking met externe instanties. Iets wat pakweg twintig jaar geleden nog niet aan de orde was. Het is dus goed om een locatie te kiezen waar kinderen de ruimte gaan krijgen zich goed te kunnen ontwikkelen. En dat is volgens mij juist wat er mis is met de huidige plannen voor realisatie nieuwbouw; ruimte! Op een relatief dicht bij elkaar liggend oppervlak zouden alle scholen gebouwd moeten worden. Logistiek houd ik mijn hart vast. Dit wordt een waar verkeersinfarct in de vroeg ochtend en bij het naar huis gaan. Moeten de kinderen hier straks bij voor- en naschoolse opvang spelen tussen betonnen kolossen? Het lijkt wel of

Succes voor Daniëllle Nabuurs

Tijdens een feestelijke avond op 21 april in het Parktheater in Eindhoven is de Boekelse Daniëlle Nabuurs uitgeroepen tot dé Topper van het Summa College. Naast deze titel en eeuwige roem leverde het haar de gouden Spotlighttrofee en € 500,- op. Met deze titel op zak is ze niet alleen ambassadeur van het Summa College, maar maakt ze ook nog kans om ambassadeur van het beroepsonderwijs te worden. Ze mag namelijk meedoen aan de landelijke uitblinkerverkiezing van de MBO Raad.

GEVRAAGD: Scholier/teeltmedewerker, leeftijd vanaf 16 jaar voor zaterdag van 10.30-17.00 uur Mushoek 8, Boekel

Stuur je C.V. naar michelle@vanasseldonkchampignons.nl

met deze plannen een nieuw loggebied uit de grond getrokken wordt. Nee, mijn keuze is het niet. Kinderen horen, zoals ik al zei, ruimte te krijgen om zich te ontwikkelen. Kijk dan niet star naar de twee huidige locaties waar nu basisschool Uilenspiegel en Regenboog gehuisvest zijn, maar verdiep je ook serieus in andere mogelijkheden. Kinderen die gebruik maken van voor- en naschoolse opvang, peuters en kleuters moeten ook de mogelijkheid hebben om buiten te kunnen spelen. Kijk eens wat voor mogelijkheden er liggen nabij de volkstuintjes. Kinderen kunnen zowaar spelen in het bos, gebruik maken van de prachtige nieuwe speeltuin. Wat te denken van een heerlijk potje slagbal op het evenemententerrein. Tijdens de gym zijn er wellicht mogelijkheden van samenwerking met Stichting Buitensport en de andere sportverenigingen. Wat voor een feest moet het hier zijn voor de kinderen om zich te kunnen ontladen en daarna weer aan de slag te kunnen met de meer cognitieve vakken. Ook de sporthal is dan op loopafstand. Natuurlijk is het ook goed om naar samenwerking te kijken. Een centrale schoolbieb voor Regenboog en Uilenspiegel kan een meerwaarde zijn. Een gezamenlijke sportdag wellicht. Aan de andere kant is het ook goed dat de ouders binnen Boekel op gebied van onderwijs wat te kiezen hebben. Welke vorm van onderwijs en opvang past het beste bij hun kind. Dit is een groot goed wat we moeten bewaken. Gezamenlijk kijken naar mogelijkheden met daarbij maar één doel. Wat is het beste en het fijnste voor de kinderen. Want daarvoor ben ik in het onderwijs gegaan. De recente berichtgeving gaat mij zo aan het hart dat ik op persoonlijk titel wel in de pen moet klimmen. B&W, laat het werkveld meedenken. Dat was ook de insteek een jaar of vier geleden tijdens een startvergadering over kindcentra in Nia Domo. Laten we zorgvuldig zijn bij het maken van een goede keuze. Nu het nog kan. De kinderen zijn het meer dan waard. Sjaak van Moorsel

Evenementenkalender 10 mei: Kofferbakverkoop op het evenemententerrein 30 en 31 mei: Beach Soccer Event 6 september: Pleinfestijn Venhorst 20 september: Toermee 1 november vrije markt Nia DomoRestaurant Asteria viert eerste lustrum.

In 5 jaar tijd is Grieks restaurant Asteria een begrip geworden in Boekel en wijde omtrek. En dat willen Sabine en Vasileios Adamopoulos niet onopgemerkt laten. Op vrijdag 26 juni wordt het vijfjarig bestaan op grootse wijze gevierd. Kaarten voor het jubileumfeest zijn verkrijgbaar in het restaurant. door Ria van Tiel

Ze voelen zich in hun restaurant aan de Volkelseweg 7 als een vis in het water. Sabine, Vasileios, Merel en Boyd. Beter dan ze ooit hadden durven dromen. Hollandse Sabine leerde haar Griekse man kennen in een Grieks restaurant in Eindhoven waar

Vasileios chef-kok was en Sabine in de bediening werkte. Samen droomden ze van een eigen zaak. Toen de gelegenheid zich voordeed besloten ze de sprong in het diepe te wagen. Met weinig middelen, maar met hulp van ouders, familie en vrienden, begonnen ze op 1 juli 2010 restaurant Asteria. “Ik zie nog al die auto’s aan komen rijden; de een na de ander. We zijn ons echt rot geschrokken. Al die mensen die hier afdraaiden,” zo herinnert Sabine zich. “In het begin is er best wel eens iets misgegaan, maar daar hebben we van geleerd.” Naast het echtpaar Adamopulos werken er tegenwoordig 11 mensen bij Asteria. Het stel zit vol plannen voor de toekomst. Zo is vanaf 1 mei tot en met augustus het restaurant van half twaalf tot half vier open voor een drankje of een lunch; uiteraard met een Mediterrane kaart. Sabine mikt daarbij op de vele fietsers die het restaurant in de zomermaanden passeren. Verder is het restaurant vanaf 6 juli tot en met 24 augustus iedere dag geopend. En alsof dat nog niet genoeg is wil het ‘golden team’ in het najaar het restaurant aan een grondige metamorfose onderwerpen. “We zijn hier destijds begonnen met de spullen die er waren, en vinden het nu tijd om het naar onze eigen smaak te maken,” zo vertelt Sabine. Naast het restaurant is bij Asteria ook afhalen en catering mogelijk. Ook kleine bruiloften, vrijgezellenfeesten of personeelsfeesten kunnen in Asteria worden gehouden. En iedere maand serveren ze een wisselend 3-gangenmenu voor een hele scherpe prijs. Asteria staat garant voor kwaliteit en persoonlijke aandacht. Iedereen is van harte uitgenodigd om het jubileum mee te komen vieren. Vanaf 19.00 uur worden de gasten begroet met een glaasje bubbels. Daarna kunnen ze smullen van een feestelijk BBQ buffet,

Op 18 mei 2015 zijn wij 50 jaar getrouwd. Dat willen wij samen met familie en vrienden vieren op zaterdag 16 mei in Zaal Plein 31 te Venhorst. Gelegenheid tot feliciteren , tijdens de receptie, van 14.30 tot 16.30 uur.

Frans en Mariet van de Wiel Sint Josephplein 33, 5428GL Venhorst

gevolgd door een ‘verleidelijk ’dessert. Het entreebewijs is tevens lot voor de loterij met mooie prijzen. Het feest wordt niet alleen opgeluisterd door een Griekse band, maar ook door een van onze lokale helden. Wilt u zeker zijn van een sfeervolle Griekse avond, zorg dan dat u erbij bent. Entreekaarten zijn verkrijgbaar in het restaurant en kosten € 50,- pp. Dat is inclusief drank, uitgebreid buffet, barbecue, dessert en loterij. U bent meer dan welkom. Maar wees er wel snel bij; want vol=vol.

Boekel-Venhorst

ATELIERROUTE Kunstgroep Boekel-Venhorst wil graag een kunstroute organiseren in het weekend van 12 en 13 september. Hiervoor zijn wij op zoek naar creatieve mensen die, op welke manier dan ook, hun atelier, tuin, werkplaats open willen stellen voor belangstellenden. De bezoekers fietsen dan een route om de verschillende plaatsen te bezoeken om zo kennis te kunnen maken van hetgeen door u gemaakt wordt. Dit mag van alles zijn en hoeft heus geen hoogdravende kunst te zijn, een kunstzinnige hobby, kunstnijverheid enz. enz. Het zou mooi zijn een gevarieerde route te kunnen samenstellen met voor elk wat wils. Schroom niet en doe mee. U kunt zich opgeven bij onze leden: Mariska Aldenhuijsen tel: 06-20724180, Jo v.Gemert tel: 323844, Miranda Gijsbers-v.d.Heuvel tel: 324677, Marion v.d.Horst tel: 0653748816, Louise v.Lankvelt tel: 323296, Hanny Verbrugge tel: 06-30118048.

KBO kaarten voor SENIOREN

Uitslagen 20 april RIKKEN: 1 Mari Schaap 2 Anneke v.Hoof 3 Gerrit Ophey 4 Mia v.Berlo 5 Nolda v.d.Elzen JOKEREN: 1 Pieta v.Eerdt 2 Tonny v.Exel 3 Ida v.Rooy

115 pnt 90 pnt. 75 pnt. 68 pnt. 35 pnt 64 pnt. 58 pnt. 55 pnt.


Konings


dag 2015


Gecertificeerd leverancier van therapeutische elastische kousen, borstprothesen, bandages, loophulpmiddelen en incontinentiemateriaal

Nieuw:

ELECTROSCOOTERS - in 12- en 15-km uitvoeringen - verschillende kleuren - gunstige prijs - directe levering - pech hulp mogelijk.

Gemertseweg 2 | 5427 ET Boekel | Tel. 0492 321976 | info@annywillemsen.nl | www.annywillemsen.nl


Gilde St. Agatha Boekel Uitnodiging koningschieten Zondag 3 mei is het jaarlijkse koningschieten van gilde Sint Agatha Boekel bij het gildehuis op het evenemententerrein nabij het sportpark. Bovenop de schutsboom wordt een houten vogel gemonteerd die er, met behulp van kruisbogen, helemaal afgeschoten moet worden. De gildebroeder of -zuster die het laatste stukje van de houten vogel afschiet is de Koning van gilde Sint Agatha 2015.

Indien een gildezuster het laatste stuk van de vogel afschiet wordt ook zij Koning, maar kiest dan een Gemaal. Thijs Sanders is de huidige Koning van het gilde. Momenteel zijn er zo’n 12 actieve schutters binnen het gilde die veel geoefend hebben met het kruisboogschieten. Dit zal borg staan voor een sportieve strijd waar de beste schutter met het nodige geluk als winnaar zal zegevieren. Voorafgaande aan het koningschieten zullen de vrienden van het gilde schieten voor de titel “Baron(es)”. Deze vrienden van het gilde zijn mensen die gilde St. Agatha een warm hart toedragen en jaarlijks een geldelijke bijdrage doneren.

Programma: 11.00 u: Gildemis in de St. Agathakerk. Iedereen is bij deze viering van harte welkom. Vanaf 13.00 u: Koningschieten op het evenemententerrein. Kom zondagmiddag eens kijken naar het koningschieten, wij zorgen voor een gezellig terras. U bent van harte welkom! De entree is gratis. Op maandagavond 11 mei zal in het gildehuis aan de Waterval een receptie worden gehouden voor de nieuwe Koning en de nieuwe Baron(es).

TE HUUR

Advertentienr. 2015.13.001

De Koekoeksbloem 41, Venhorst

Kenmerken Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging

Eengezinswoning C Gezinnen 23,90 m2 13,57 m2 11,57 m2 7,04 m2 9,79 m2 3,55 m2 5,76 m2

Huurprijs Beschikbaar Voorwaarden

€ 649,40 + € 0,91 servicekosten per eind mei 2015 Bij gescheiden gezinnen vragen wij de officiële documenten van de omgangsregeling

Advertentienr. 2015.13.002 Kenmerken Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging Zolder

Seniorenwoning C Senioren (vanaf 55 jaar) 20,84 m2 11,04 m2 4,57 m2 5,60 m2 4,40 m2 met vaste trap 46,55 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 668,90 + € 0,91 servicekosten per medio 2015

Mr. Mennehof 8, Venhorst Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.911,-2 U dient het IBRI-D of -E of -F of -V formulier van 2013 van u en uw eventuele partner in te leveren. Zodra het IBRI van 2014 beschikbaar is dient u deze in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IBRI formulier(en) als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 3 mei 2015

Reactiebon Naam:.......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres:...................................................................................................................................................................

INFORMATIE

Postcode:..................................................................................................Plaats:.................................................

PeelrandWonen t 0492 32 44 05

Inschrijfnummer: .................................................................................................................................................

Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Aantal personen:................................................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O De Koekoeksbloem 41 te Venhorst O Mr. Mennehof 8 te Venhorst Uiterste inleverdatum: 3 mei 2015


Slijpen, reparatie en onderhoud van alle merken gazonmaaiers, Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen, handgereedschappen enz.

Bel voor afspraak

06-23446218

H.O. Willy van de Valk Bergstraat 62 - Unit 2 Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Boekel de man die ook repareren kan!

Wij zijn op zoek naar een: Productiemedewerker gietmortelcentrale te Uden (m/v)

Vloerenbedrijf van Rijbroek BV is een toonaangevend vloerenbedrijf. Sinds 2005 zijn zij in bezit van een unieke gietmortelcentrale: GIMOC BV. Je bent als productiemedewerker in een fulltime functie werkzaam in en om onze productiehal in Uden, waar de op- en overslag van zand en bindmiddel plaats vindt.

Binnen de productie kun je op verschillende functies worden ingezet: – Vullen van Big Bags – Assisteren bij laden van vrachtauto’s – Diverse werkzaamheden op de centrale – Daarnaast wordt je ingezet bij het aanbrengen van dekvloeren Voor meer informatie:

rijbroekvloeren.nl/vacatures of Bel 0413 – 26 50 55


Woningtype Esdoorn

start s ta r t bbouw o uw eer eerste s t e fase! fase ! nog n o g en enkele k el e woningen w o n i n g en te t e koop! ko o p !

Wonen Wonen iinn hhet et ppark ark in het ccentrum entrum van vvaan boekel boekel het In Plan Parkzicht worden 10 schitterende multifunctionele eengezinswoningen ontwikkeld. De woningen zijn royaal van opzet en gesitueerd op grote percelen. Type Esdoorn is op de begane grond standaard voorzien van een ruime leefkeuken aan de voorzijde van de woning e n e en royale woonkamer met o penslaande tuindeur naar het terras en de tuin met fietsenberging. Ook heef t de woning een grote inpandige berging met aansluitingen voor wasmachine en wasdroger.

Op de verdieping bevinden zich 2 slaapkamers en een complete badkamer met douche, wastafel en 2e toilet. Optioneel kan er gekozen worden voor een slaapkamer en badkamer op de begane grond, waardoor deze woningen bijzonder geschik t zijn voor senioren. De bouw van de eerste fa fase van Plan Park zicht gaat van star t! Er zijn nog enkele woningen beschikbaar, dus wees er snel bij!

w w w.pa rk z ic h t boe k e l .nl


Multifunctionele eengezinswoning Inhoud van circa 365 tot 460 m3 Woonoppervlakte van circa 100 tot 117 m2 Kaveloppervlakte van circa 140 tot 253 m2 Ruime woonkamer met open keuken Grote inpandige berging 2 Slaapkamers op de verdieping Mogelijkheid voor slaap- en badkamer op de begane grond Koopsommen vanaf â‚Ź 196.000,- v.o.n.

Woningtype Esdoorn e ng e z i n s wo n i ng e n 10 10 m multifunctionele ult i f u nc t i o n e l e eeengezinswoningen

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

BERNHARDSTRAAT

in i n pplan l a n parkzicht pa r k z i c h t ttee boekel boekel


W Woningt o n i ngt y p e e sdoorn sdoorn eeee ng ngee z inswoning i n s wo n i ng

l e v e nsl oop oo p bbee ste st e nndige d i g e woning woning

1e verdieping

1e verdieping

begane grond

ko k o sste t e l oze op t ie s


Interieurimpressie woningtype Esdoorn Zijp

in m

Boekel stra hard Bern

al Waterv

el

Parkweg

ilh W

tr as

t aa

aat kstr K er

Volop genieten in een groene omgeving op een steenworp afstand van het centrum van Boekel. Parkzicht bevindt zich dicht bij het centrum van Boekel, tussen de Julianastraat, Kerkstraat en Parkweg.

at

Venh o k Don

t straa Irene

eghel

fra Scha Burg.

tstraa

str

aat

eg Statenw

t

Ar en

dn

es

t

Vogelvluchtimpressie

Ontwikkeling & realisatie

verkoop & informatie

Bernheze makelaars & adviseurs

Derks Makelaardij

T 0413 243 818

T 0413 244 222

www.bernheze.nl

www.derksmakelaardij.nl

w w w.pa rk z ic h t boe k e l .nl

rs t


Ecodorp Boekel ondertekent overeenkomst met gemeente

“Een uniek, inspirerend Brabant voorbeeld voor duurzaam leven in verbinding”. Dat is wat we met Ecodorp Boekel voor ogen hebben. Wie zijn ‘wij’? Een coöperatie met op dit moment 15 (aspirant-)leden. In een Ecodorp wil men een duurzame toekomst creëren waarin iedereen bewust omgaat met de natuur, elkaar en zichzelf. Hoe willen wij dit gaan doen? Door te bouwen met duurzame, milieuvriendelijke bouwmaterialen; woningen,

maar ook een buurthuis, werkplaats, kantoor, en ondernemingen als een educatiecentrum en een Boomhuttenhotel. Ja, dat lees je goed: kom jij straks overnachten in een unieke Boomhut, ontworpen door een kunstenaar? Ook willen wij milieuvriendelijk en ecologisch in ons voedsel gaan voorzien door middel van o.a. een Permacultuurtuin en Voedselbos, en willen we in onze eigen energie voorzien en waterzuivering. Toen ik dit verhaal ongeveer een half jaar geleden tegenkwam, en ik weet niet eens meer hoe of waar, was ik meteen ‘om’. Samen met anderen duurzaam, milieuvriendelijk en zelfvoorzienend in een ecodorp te gaan wonen en leven, en zo laten zien

Koningsspelen St. Corneliusschool

Vrijdag 24 april was de St . Corneliusschool oranje gekleurd! Na een heerlijk ontbijt in de klas hebben we buiten de Koningsspelen gezamenlijk geopend met een dans. Daarna werden er allerlei spelletjes gespeeld op het zonovergoten plein in Venhorst en op de speelplaats. 's Middags hebben de groepen 5 t/m 8 in de sporthal een trefbaltoernooi gespeeld en bovendien werden de beentjes en heupen losgegooid tijdens een workshop dans van oud-leerling Tatum Botos! Het was een heerlijke dag! Wij bedanken iedereen die ons geholpen heeft!

Muzikale Theaterproductie Landhorst “Geluiden uit de Peel” met toneel, muziek en dans.

Het script, geschreven door Harry Jacobs, gaat over het ontstaan van de eerste peeldorpen rond het jaar 1900. Hierbij heeft Ruud Merx (Trombonist bij André Rieu) de muziek geschreven. Ruim 100 acteurs, muzikanten, dansers en vrijwilligers werken aan deze productie mee.

De voorstellingen worden gespeeld op 8, 9, 14, 15 en 16 mei 2015 om 20.30 uur in de openlucht op het evenemententerrein achter de basisschool in Landhorst.

Zie voor meer informatie: www.geluidenuitdepeel.nl

hoe het ook kan. Coöperatief in plaats van 'ieder voor zich en God voor ons allen'. En wie schetst mijn verbazing, toen ik zag dat dit alles gaat plaatsvinden in Boekel, het Brabantse durp aan de rand van de Peel waar ik 43 jaar geleden ben geboren en 18 jaar opgegroeid. Voor mij kon deze combinatie van factoren meteen al niet meer stuk. Om nu, op deze manier, terug te gaan naar Boekel had ik zelf niet kunnen bedenken. Nu zijn we dan zo ver dat we dinsdag 28 april de intentieverklaring / gebruikersovereenkomst met de gemeente Boekel getekend hebben. Ben je benieuwd, wil je meer weten of heb je interesse om mee te doen? Kijk dan eens op www.ecodorpboekel.nl, voor meer achtergrondinformatie en de laatste ontwikkelingen. Of kom naar onze eerstvolgende infomiddag in Nia Domo, op zondag 3 mei van 13.00-17.00 uur. Wij willen dit graag samen doen, dus wees van harte welkom! Heidi Coolen

In Volkel wordt al weken hard gerepeteerd voor de ‘Sound of Music’, 2 avonden met muziek, zang en dans door jeugdig talent uit Boekel en Volkel. De harmonieorkesten uit beide dorpen werken al jaren samen in de vorm van opleidingsorkest Enjoy wat sinds 2011 onder leiding staat van dirigent Jesse v.Lankveld. Hij heeft het idee opgevat om met Enjoy een heus promsconcert te presenteren in het Muziekhuis in Volkel. Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni kunt u het resultaat zien van de repetities! Maar liefst 8 zangeressen werken aan dit project mee, te weten Liz Silverenberg, Loes v.Sleeuwen, Suzan Toonen en Julianne Manders uit Volkel en Renske Rijkers, Ilona v.Deursen, Pascal Selten en Suuz v.Bommel uit Boekel. Zij worden vakkundig begeleid door zangcoach Simone Sleegers uit Boekel. De kaartverkoop is inmiddels gestart, kijk hiervoor op de facebooksite van Sound of Music, maar wacht niet te lang, want VOL = VOL!Sport KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 25 en 26 april JES A1 - Flash A1 8-7 JES C1 - Corridor C1 3-1 JES D1 - De Korfrakkers D1 3-9 JES D2 - De Boemerang D2 5-10 JES E1 - De Korfrakkers E8 1-5 5-8 JES F1 - Alico F1 JES 1 - Celeritas (S) 1 13-7 Programma 29 april Nijnsel MW2 - JES MW1Nijnsel, 201.5 u Programma 3 mei Avanti (S) 3 – JES 2 Schijndel, 11.00 u KOPPELSCHIETEN bij JES: Op zaterdag 6 juni zal het jaarlijkse Koppelschieten weer worden georganiseerd door korfbalvereniging JES uit Venhorst. Op deze avond hopen we dat net als vorig jaar weer veel deelnemers welkom te mgen heten uit Venhorst en omgeving. Deze avond is natuurlijk bedoeld voor veel onderlinge gezelligheid en om meerdere mensen bekend te maken met deze vereniging. Want een grotere bekendheid geeft meer herkenning en aansluiting vanuit Venhorst en ook graag van daar buiten. Ook de Rabobank ziet hiervan het belang in. Zij maken deze activiteit voor JES mede mogelijk door te sponsoren. Zoals de naam zich laat raden, kunnen deelnemers zich als duo opgeven om te strijden door te doelen op de korf.

Berichten

U kunt zich opgeven als: BUURT-koppel, (hierin spelen geen actieve JES- leden); OVERIGE koppel, (hierin spelen geen actieve JES-leden) JES-koppel. Dus een activiteit voor iedereen! De inschrijfkosten zijn € 2.50 per koppel. De activiteit begint om 19.00 uur, we vragen u om zich te melden om 18.45 uur bij de wedstrijdleiding, op de accommodatie “het Venster” van JES. Voor info en inschrijvingen met gelijktijdige betaling kunt u tot 17 mei terecht bij Jannie v.d.Wetering, Zonnedauw 45, Venhorst, tel 0492- 351994. Info via de website van JES www.korfbalclub-jes.nl

schitterende beker. Heel goed gedaan Daymen, Amy en Domingo! Zie je wel, oefenen geeft resultaat. Proficiat met de behaalden prijzen.

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Op Concours Hippique te Mierlo was onze ruiter Daymen Biemans actief met 2 pony’s, A-pony Amy en C-pony Domingo. Zij sprongen allebei de B-klasse. Hele mooie foutloze parcours gesprongen. Daymen en Amy verdiende de 3e plaats en daarmee in de prijzen gevallen. Ook met Domingo werd Daymen 3e en weer een

Foto boven: Daymen met C-pony Domingo Foto onder: Daymen met A-pony Amy

Mocht je meer willen weten over ons als pony-club en wat de mogelijkheden zijn binnen onze club, mail dan gerust je vragen naar psvvenhorst@gmail.com. Oefenavonden zijn dinsdag en donderdag van 18:15 tot 19:15 uur aan de Peelkensweg 2 te Venhorst. Kom een keer een kijkje nemen!Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Enerverende slotweek brengt de dames van Habo uitschakeling voor de beker en promotie naar de Hoofdklasse. Wie gedacht mocht hebben dat de dames van Habo na het behalen van het kampioenschap een beetje freewheelend het seizoen zouden kunnen afsluiten, had het volledig mis. Op dinsdag stond de halve finale in de beker op het programma tegen het Helmondse Swift. Voor Swift geldt dat zij hun beste wedstrijden spelen juist tegen sterke tegenstanders. Blijkbaar hebben zij dat nodig om zichzelf volledig te kunnen opladen. En met stevige ondersteuning van het thuispubliek kunnen ze dan tot grote hoogte stijgen. Het begin van de wedstrijd was overduidelijk voor Swift dat vrij vlot kon weglopen naar 7-3, voordat Habo wakker schrok en aan een inhaalrace begon die beide ploegen bij 10-10 weer naast elkaar bracht. Vanaf dat moment ontstond er een boeiend cupduel, waarbij beide teams elkaar geen duimbreed toegaven en waarin de spanning te snijden was. Na 13-12 met de rust leek het er in het eerste kwartier van de 2e helft heel even op dat Habo zou doorpakken. Bij 15-18 was het maximale verschil in het voordeel van Habo bereikt. Maar dit keer wist Swift met een tomeloze inzet het verschil weer weg te werken. Door slordigheden en veel gemiste kansen -onder andere 5 penalty’s-

Berichten

verzuimde Habo de buit binnen te halen. Na de reguliere speeltijd stond er 25-25 op het bord en dat betekende 10 minuten verlenging. Swift rook zijn kans en wist de overwinning op een steeds wankelmoediger Habo uit het vuur te slepen. Met het kleinst mogelijke verschil 29-28 wisten zij zich te plaatsen voor de finale. Op zondag moest Habo in Duiven opdraven om in een poule van 4 teams te strijden om 3 plaatsen in de hoofdklasse. Op het oog geen onmogelijke opdracht, maar de werkelijkheid was toch wel even iets anders. Tegenstanders waren Vlug en Lenig DS2, Margraten en Westlandia. Omdat Vlug en Lenig waarschijnlijk voor elke tegenstander een maatje te groot zou zijn, was het zaak om vooral tegen de 2 andere teams toe te slaan. De openingswedstrijd was tegen Margraten en opnieuw wist Habo zichzelf weer flink in de nesten te werken. Slechte controle, slordig balverlies en altijd maar weer het missen van uitstekende kansen. En ook nu was daar weer het penaltyspook waardoor maar liefst 6 van de 7 pingels gemist werden door 6 verschillende spelers. Aan het eind had Habo een doelpuntje minder dan de tegenstander (12-13) en moest er even stevig bijgepraat worden. Het herstel kwam in de volgende wedstrijd tegen Vlug en Lenig. Weliswaar ging deze wedstrijd verloren, maar toch kon Habo uit deze wedstrijd moed putten. Het had stevig partij gegeven en laten zien dat ze wel degelijk een

Barbecue aanbieding:

Compleet verzorgd vanaf 20 personen. Inclusief barbecue, gas en schoonmaakkosten

€ 13,50 per persoon.

Voor meer informatie:

www.partyservicemanders.nl of

tel: 0413-273993

0413-273993

www.partyservicemanders.nl

potje kunnen ballen. Alles kwam tenslotte aan op de laatste wedstrijd tegen Westlandia, dat net als Habo tegen Margraten de wedstrijd uit handen had gegeven. Het werd een spannend potje waarbij tot 8-8 het verschil nooit meer dan één goal bedroeg en beide teams steeds stuivertje wisselden. In de 2e helft wist Habo uit te lopen naar 12-9 en leek het de wedstrijd binnen te halen. Maar opnieuw wist Westlandia de achterstand goed te maken en zelfs op voorsprong te komen op 13-12. Op dat moment kwam de ommekeer met een paar prachtige passeerbewegingen van Linda Prijs, een break van Alice v.d.Horst en een penalty van Moniek Peters, in wie Habo een nieuwe penaltykiller gevonden heeft. De eindstand was 16-14 in het voordeel van Habo en promotie naar de hoofdklasse een feit. De ontlading was bijzonder groot. Uitslagen veldcompetitie (Beker) 29-28 Swift 1 - Dames 1 42-27 Tremeg C1 - Jongens C1 20-4 Helios ‘72 D1 - D-jeugd 3 24-24 Heren A1 - Avanti HA1 14-12 Dames A2 - Dames A1 27-12 Meisjes B2 - DOS '80 B2 Meisjes B1 - RED-RAG/Tachos B1 12-8 20-1 D-jeugd 1 - Acritas D1 2-10 Swift E1 - E-jeugd 1 5-18 F-jeugd 2 - Swift F2 Swift F1 - F-jeugd 1 21-3

NK C-jeugd handbal groot succes

Zondag 26 april was het een gezellige drukte tijdens het 1e NK C-jeugd handbal in de sporthal van Boekel. 10 teams uit heel Nederland streden om de titel landskampioen C-jeugd handbal Jongens in de leeftijdscategorie 13-15 jaar. Aan het einde van de dag was het team van Olympia ‘'89 uit Oss de terechte winnaar. Tijdens het toernooi hebben zij alle wedstrijden gewonnen en ook de finale wonnen zij van Achilles uit Apeldoorn met het minimale verschil van 6-5. De organisatie bedankt alle deelnemende teams, de scheidsrechters en de tijdwaarnemers van Habo ‘95 voor hun bijdrage aan dit evenement


Een nieuwe lente, een nieuw geluid, met goed gereedschap is dit het HALVE WERK!

Tuinstraat 21a, uw vertrouwde adres! Ook voor verhuur van verticuteer- en beluchtingsmachines

Husqvarna RIDER

Husqvarna AUTOMOWER

Deze frontmaaier is efficiënt, veelzijdig en plezierig in gebruik.

de slimste manier om altijd van een mooi gazon te kunnen genieten.

al v.a. €

2699,- incl btw.

al v.a. €

1499,- incl btw.

Door het aan de voorzijde gemonteerde maaidek en de unieke achterwielbesturing is de Rider een extreem wendbare zitmaaier met uitstekend zicht op uw werk. Zo heeft u minimale tijd nodig voor afwerking van het gazon. Voor medium grote tot zeer grote gazons (vanaf ca. 600 m ). Ook zijn er diverse accessoires te verkrijgen waardoor deze machine voor meerdere doeleinden te gebruiken is.

Deze automatische maai oplossing is het ultieme voorbeeld van innovatie die ons leven gemakkelijker maken. Deze robotmaaiers maaien zelfstandig en energiezuinig het gazon en besparen u zo veel kostbare tijd. Door het minimale gewicht en de luisterstille werking kunnen ze op elk uur van de dag en onder alle weersomstandigheden hun werk doen. Geen maairesten dankzij het ultieme mulchconcept. Het resultaat? 7 dagen per week, 24 uur per dag een mooier gazon dan u ooit heeft gehad en meer tijd voor uzelf, uw gezin en uw hobby’s. Wist u dat bijna 20.000 tevreden gebruikers in de Benelux nooit meer iets anders willen?

MASPORT KOOIMAAIERS uw gazon als een biljartlaken!!

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT:

Al v.a. €

ARIENS, de professionele maaier. Ook voor de particulier!

1275,- incl btw.

De rasor 21” loopmaaier

Kies een kooimaaier als u van uw gazon een biljartlaken wilt maken. De unieke “twin drive” bediening zorgt voor een onafhankelijke inschakeling van de snijcilinder en de aandrijving van de wals.

al voor €

829,-

LM21 loopmaaier met zwenkwielen voor €

1329,De Ariens tuintrekker van € 6920,-

MASPORT CIRKELMAAIERS kwaliteitsmachine uit Nieuw-Zeeland v.a. €

voor € 5720,20% korting

365,De stilste maaier in zijn soort, vangt altijd, raakt nooit verstopt.

Koop bij de man die het ook repareren kan

Jos Somers Tuinmachines Tuinstraat 21a, 5427 PR BOEKEL, t. 0492-322300, www.JosSomersTuinmachines.nl Woensdag na de middag gesloten


Sport Boekel Sport en Rhode houden elkaar in evenwicht In Sint-Oedenrode zijn Rhode en Boekel Sport niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Door het puntverlies hebben de Boekelnaren de titel niet meer in eigen hand. Met nog één wedstrijd te gaan is Venhorst de enige koploper. De inzet was zondagmiddag hoog in SintOedenrode. Voor de thuisploeg was de wedstrijd tegen Boekel de laatste kans om

Berichten

aanspraak te maken op het kampioenschap en de bezoekers wilden er alles aan doen om de koppositie te behouden met nog 2 wedstrijden te spelen. De spanning was voelbaar op de tribune en ook op het veld waren de zenuwen zichtbaar. Op een lastig bespeelbare grasmat waren de kansen schaars in de beginfase. De ploegen tastten elkaar af en hadden moeite om echt dreigend te worden. Na een klein half uur was de eerste kans voor Boekel. Tim Schuijers gaf voor op Rens v.d.Wijst maar hij kreeg zijn schot niet tussen de palen. Aan de andere kant was Rhode gevaarlijk uit een corner. Even later werd de doelman van de thuisploeg aan het werk gezet

GEVRAAGD: teeltmedewerker voor 40 uur per week Van Asseldonk Champignons Vosdeel 5 // Mutshoek 8 Boekel

Kijk voor meer informatie over ons bedrijf op: www.vanasseldonkchampignons.nl Uw sollicitatie graag via e-mail sturen naar

michelle@vanasseldonkchampignons.nl

door Noud v.Stiphout. De spits probeerde het van afstand maar stuitte op de keeper. Het laatste wapenfeit in de eerste helft was voor de thuisploeg maar de kopkans ging verloren. Ook na rust was de wedstrijd in evenwicht. Wederom was Van Stiphout de man die aan Boekelse zijde gevaarlijk was. Zijn schot vanaf de rand van de zestien ging net naast. Beide ploegen hadden weinig aan een gelijkspel en namen met nog een half uur te spelen steeds meer risico's. De ruimtes werden groter en het tempo werd opgevoerd. De beste kansen waren in die fase voor de thuisploeg. Joep v.d.Mortel kwam oog in oog met doelman Bart Verhagen maar zijn schot raakte via de keeper de lat. Niet veel later maakte Tijn v.Lankvelt ternauwernood een counter onschadelijk. Een kwartier voor tijd was het alsnog raak voor de thuisploeg. Roel Smeets zette zich achter een vrije trap aan de rand van de zestien en schoot zuiver binnen, 1-0. De Boekelse titelkansen dreigden in duigen te vallen en de bezoekers moesten alles op alles zetten om nog minimaal een gelijkspel uit de brand te slepen. De ploeg speelde alles of niets in de laatste 10 minuten. In de 88e minuut werden de aanvallende intenties beloond. Een schot van Tim Schuijers viel voor de voeten van Van Stiphout en de clubtopscorer tekende voor de 1-1. In de slotminuten waren de ruimtes gigantisch maar de stand bleef onveranderd. Door het puntverlies en de uitslagen op andere velden zakt Boekel Sport naar de wd plaats. De buren uit Venhorst nemen de koppositie over en hebben aan een overwinning tegen Berghem genoeg om de fel bestreden titel in te grijpen. Boekel neemt het op de laatste speeldag in eigen huis op tegen FC Uden. De Boekelnaren moeten hopen op puntverlies van buurman Venhorst. Mocht Venhorst kampioen worden en Boekel haalt een goed resultaat in de laatste thuiswedstrijd, dan gaan de geelzwarten wel nog aan de haal met de laatste periode. Het blijft spannend in de Derde Klasse D. Overige uitslagen: 2-3 HVCH 3 - Boekel Sport 2 9-0 Boekel Sport 3 - Mariahout 3 2-2 Heeswijk 6 - Boekel Sport 5 8-1 VOW 3 - Boekel Sport 6 1-0 Boekel Sport 7 - Fiducia 3 1-2 Boekel Sport 8 - Odiliapeel 4 0-3 Sparta ‘25 9 - Boekel Sport 9 Dames Boekel Sport 1 - De Willy’s 1 6-1 1-1 Dames Boekel Sport 2 - Erp 2 Kijk voor de uitslagen van de jeugdwedstrijden en het volledige programma op www.boekelsport.nl.


Banden Service Boekel

* 2e hands banden

vanaf € 15,=

winter/zomer sets banden zeer goede kwaliteit A-merken sets van 4, 2 aan 2, losse banden (aanhangers, personenauto’s, bussen)

* nieuwe banden

winter/zomer

alle merken leverbaar voor inkoopprijs. * Winter/zomer opslag De Vlonder 35a - Boekel - 06-51949160 Maandag t/m zaterdag open van 09.00-18.00 uur, ‘s avonds op afspraak.


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 26 april Veteranen Venhorst - Boekel sport 2-0 1-2 Margriet 1 - Venhorst 1 2-1 Venhorst 2 - Achates 3 3-2 Venhorst 3 - Elsendorp 2 1-1 Menos 2 - Venhorst 4 8-6 Constantia 5 - Venhorst 5 Dames Prinses Irene 1 - Venhorst 1 0-1 2-4 Dames Venhorst 2 - Achates 1 Programma 2 mei 17.00 u Veteranen Udi'19 - Venhorst Programma 3 mei 14.30 u Venhorst 1 - Berghem Sport 1 11.00 u J.V.C. Cuijk 3 - Venhorst 2 12.00 u Bl-Geel'38 6 - Venhorst 3 12.00 u Venhorst 4 - V.C.O. 1 10.00 u Venhorst 5 - S.E.S. 6 Dames Venhorst 1 - S.C.V. ‘58 1 10.30 u Margriet 1 - Venhorst 1. Gekker zal het toch niet worden??? Venhorst moest vandaag naar Oss om Margriet te bestrijden, waar een schitterend nieuw complex op Venhorst lag te wachten. Margriet had nog een puntje nodig om de nacompetitie om degradatie te voorkomen, terwijl Venhorst de punten nodig had om in de top mee te blijven doen. Een mooie uitgangspositie om een mooie spannende wedstrijd te verwachten. Nou spannend werd het. Al in de eerste minuut verscheen Thijs v.Sleeuwen alleen voor de Margrietkeeper, maar dat leverde geen doelpunt op. Venhorst bleef echter goed bij de les en was de betere ploeg.

Berichten

Onder anderen Mark v.Sleeuwen, Tom v.d.Boogaard en Jaap Kanters verschenen nog in kansrijke positie voor het Margriet doel, maar gescoord werd er niet. Zo ging de ruststand met 0-0 in. En dan blijft het toch afwachten hoe het verder gaat. Na de rust kwam al snel het antwoord, toen weer - Thijs v.Sleeuwen attent reageerde op een verkeerde bal van de Margriet verdediging en beheerst de 0-1 op het scorebord zette. De massaal aanwezige Venhorstse supporters begonnen met de wave, maar Margriet gaf zich nog niet gewonnen. In de 65e minuut werd het stil op de tribune, toen een twijfelachtige vrije trap van Margriet in -ook volgens Margrietbuitenspelpositie binnen werd gekopt, 1-1. Venhorst gaf zich niet gewonnen en in de 71e minuut leek de 1-2 binnen, maar de vrije trap van Thijs v.Sleeuwen belandde via de paal op de penaltystip, waar hij door Tom v.d.Boogaard net niet binnen gekopt kon worden. Naarmate de wedstrijd vorderde zagen we steeds meer spelers aan beide kanten, die naar adem hapten, maar in de 89e minuut kreeg Venhorst loon naar werken. Een voorzet van de ingevallen Jeroen Emonds kwam terecht voor de voeten van de eveneens ingevallen Tom Leenders, die de verdiende en bevrijdende 1-2 binnen schoot. Na afloop hebben we de overige uitslagen bekeken en daaruit bleek dat Venhorst volgende week zondag wel eens kampioen zou kunnen worden van de 3e klasse. Zou dat kunnen voor het volgens het Brabants Dagblad “boven zijn stand levende Venhorst”? Wie weet, komt dat mee maken? Sinds de varkenspest is Venhorst niet meer zo in de publiciteit geweest. En een

keer positief is ook wel eens mooi. Graag tot zondag thuis tegen Berghem Sport. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 25 april 2015 1-5 Venhorst A1 - Mariahout A1 2-0 Boekel Sport B4 - Venhorst B2 2-1 Venhorst C1 - SCMH C1 2-7 Venhorst D1 - Gemert D2 2-1 Venhorst D2 - Rhode D5 2-5 JVC Cuijk MD1 - Venhorst MD1 1-2 Blauw Geel ‘38 E2 - Venhorst E1 2-3 VOW E2 - Venhorst E2 0-5 Venhorst E3G - Irene E2 1-4 MVC F1 - Venhorst F1 3-5 Venhorst F2G - Gemert F6 2-3 Nijnsel F1 - Venhorst F3 0-1 DAW F8 - Venhorst F4G 0-1 Venhorst F5G - Boekel Sport F8G Programma zaterdag 2 mei 2015 SCMH A1 - Venhorst A1 vertrek 13.15 u, 14.30 u 14.30 u Venhorst B2 - Someren B5G Schijndel C4 - Venhorst C1 vertrek 10.30 u, 11.45 u Blauw Geel ‘38 D3 - Venhorst D1 vertrek 10.30 u, 11.30 u Erp D4 - Venhorst D2 vertrek 11.15 u, 12.15 u 11.30 u Venhorst MD1 - Gemert MD1 09.00 u Venhorst E1 - Mierlo Hout E2 Gemert E11 - Venhorst E3G vertrek 08.30 u, 09.15 u 10.15 u Venhorst F1 - DVG F1 WEC F2G - Venhorst F2G vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F3 - Boekel Sport F2G 10.15 u JVC Cuijk F7 - Venhorst F5G vertrek 08.00 u, 09.00 u 09.30 u Mini-pupillen

Varkensboerderij Keizersven

Fam. H.T. van Kaathoven Keizersven 35, 5424 SJ Elsendorp www.varkensboerderijkeizersven.nl

Vrij en (H)eerlijk vlees

Vrij Pakket gemengd € 55,00 voor 10 kilo Pakket verse worst € 30,00 voor 5 kilo (H)eerlijk, ook los verkrijgbaar. Alles is diepvries klaar en verpakt per 2 stuks. Bel even Marjon als U langskomt: 06-22 49 77 17Sport Hockeyclub Boekel

Dames 1 Franssen Optiek - Nuth: 8-0 Afgelopen zondag speelde Dames 1 van Hockeyclub Boekel een degradatieduel tegen Nuth Dames 1. Nadat coach Rob Hubertus iedereen op scherp had gezet, begonnen we bloedfanatiek aan deze wedstrijd. En met resultaat! Direct vanaf het startsignaal werd Nuth onder druk gezet. Dit resulteerde in een heel aantal kansen. Al snel scoorde Marelke Rijkers met een verwoestend schot vanuit een strafcorner. Waar we eerder nog wel eens het baltempo lieten zakken wanneer we op voorsprong stonden, speelden we nu des te feller en fanatieker door, op jacht naar het

Berichten

tweede doelpunt. Een aantal schitterende aanvallen over zowel de rechter als de linker flank werden helaas niet beloond met een doelpunt. Totdat de veelvuldig vanuit de achterhoede opstormende Bo Boeijen Sanne Reijbroek wist te vinden en deze scoorde de 2-0. Bo kreeg vervolgens enkele minuten later zelf alle ruimte op rand cirkel en strafte dit genadeloos af met een loeihard schot in de verre hoek: 3-0. Elvere Rijkers joeg hierna de bal hoog in de netten vanuit een rebound van een strafcorner. Zo konden we met een comfortabele 4-0 voorsprong de rust in gaan. Direct na rust scoorde de in bloedvorm verkerende Sanne Reijbroek de 5-0 na een fantastische voorzet van Maartje v.Oort vanaf de linker flank. Enkele minuten later was het wederom Bo Boeijen die scoorde, ditmaal

Team groep 5 van St. Corneliusschool Brabants kampioen van het scholenvolleybal

Op 22 april heeft een team van groep 5 meegedaan met de Brabants kampioenschappen scholenvolleybal. Hierbij zijn zij zeer succesvol op de 1e plaats geëindigd en mogen zich nu Brabants kampioen noemen! Proficiat Luuk v.Lieshout, Eric v.Helvoirt, Ties v.Gerwen, Jade Derks en Harm Jagers. Een geweldige prestatie! Op 20 juni gaan zij de provincie Brabant vertegenwoordigen op de Nederlandse kampioenschappen in Houten. Wij wensen hen alvast heel veel succes met deze sportieve uitdaging.

tobahonden Landhorst Hondenschool met de mogelijkheid tot: • Puppycursus- beginnerscursus. • Gevorderdencursus. • Behendigheid. • Speuren met de hond.

Voor meer informatie: www.tobahonden.nl, info@tobahonden.nl of bel 0651603684.

vanuit een strafcorner. Keepster Marlous v.Schijndel hield intussen haar doel keurig leeg. De verdediging, met Lisa Goossens sturend centraal achterin en met Susan Biemans, Annenienke v.d.Ven en Marieke Buuts op de flanken, gaf nauwelijks kansen weg. Het middenveld, met als centrale aanjaagster Viola de Bie en op de flanken Gitte Cornelissen, Nicole v.Sleeuwen en Noortje v.Lankveld, won nagenoeg alle duels. Marelke Rijkers zette uiteindelijk de 7-0 op haar naam en haar zus Elvere tikte de 8-0 binnen. Zo kunnen we tevreden terugkijken op een fantastische wedstrijd. Over twee weken hopen we dit spel voort te zetten in de uitwedstrijd tegen HOD dames 1.

Wieler Toer Club Boekel

Walricktocht. Met 29 man vertrokken we voor de Walricktocht. Een tocht die ons via Odiliapeel, Mill, Reek, Keent, Grave, Ballegoij, Wychen, Alverna, Berendonck naar de pauze leidde. De pauzeplaats zat binnen no time vol met fietsers en wandelaars, kortom een gezellige boel. Na de pauze reden we door het mooie natuurgebied de Walrick, daarna rondom de Kraaijenbergse plassen, Beers, Haps, Mill, Wilbertoord, Venhorst. In Boekel hadden we nog een kleine wegomleiding vanwege de kofferbakverkoop van het gilde. Net na twaalf uur waren we weer terug in Boekel. Twee lekke banden waren er onderweg en Jan heeft de hele tocht gefietst met een slappe band. Dus die heeft goed getraind. Intussen waren er ook 7 man afgereisd naar Klimmen om met behulp van GPS de tocht Klimmen-Banneux-Klimmen te fietsen. Omdat de weersvoorspelling niet zo goed was hadden ze getwijfeld om te gaan. Maar omdat het geen watjes zijn, zijn ze toch gegaan en met een enkel buitje hebben ze een schitterende dag gehad. Volgende week rijdt de A-groep de Betuwetocht, de B-groep rijdt de Walricktocht en de C-groep rijdt de Oirschottocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nlSport

Berichten

Zondag 3 mei 9e as. VHM BENECUP Supermoto in Boekel!! Na de succesvolle eerste wedstrijd om de BeNeCup in Zelhem wordt op zondag 3 mei de tweede wedstrijd verreden op circuit de Vlonder in Boekel. De snelheden liggen hoog op het industrieterrein van Boekel maar toch worden de mannen van de jongens onderscheiden op het technische offroad gedeelte waarop een foutje snel gemaakt is. Het circuit in Boekel is geheel herzien en heeft behalve een aantal snelle asfaltgedeelten ook weer een uitdagend stuk onverhard! Devon Vermeulen komt als leider in de

prestige klasse naar Boekel. De rijder uit Eindhoven wist in Zelhem beide manches en de superfinale winnend af te sluiten. Toch kreeg hij het niet geheel cadeau want de Duitser Andre Plogmann had zijn zinnen gezet op de winst in de superfinale en gaf hem tot aan de finish partij. Zoals altijd mogen we de Belgen Romain Kaivers, Kevin Vieillevoye en Sebastian Bouillon niet onderschatten. Kaivers en Bouillon werden tweede en derde in Zelhem maar Kevin Vieillevoye is belust op revanche. Alles wat tegen kon zitten zat

Wielerclub de Vette Ketting

Hierbij willen wij café ‘t Menneke bedanken voor het schenken van onze prachtige nieuwe wielertenue’s . Joep, namens je fietsmaten van “de Vette Ketting” nogmaals - Bedankt!

Foto: Fotografie Ine

tegen in Zelhem. In de eerste manche kreeg hij te kampen met een mechanisch probleem waardoor hij puntloos bleef en in de tweede manche kwam hij in de kopgroep rijdend ten val waardoor er niet meer inzat dan een zevende plaats. Door deze tegenslag kwam hij niet verder dan een dertiende plaats in het dagklassement en kijkt hij nu al tegen een achterstand aan van 36 punten op leider Devon Vermeulen in de strijd om de titel. Ook good old Marcel v.Drunen mag niet uitgevlakt worden. De meervoudig Nederlands Kampioen heeft het meeste ervaring van iedereen en liet in de superfinale in Zelhem zien dat hij nog goed mee kan in de top drie. Met wat meer ritme in zijn zak als in Zelhem, zal van Drunen zeker een gooi gaan doen naar het podium! Verder komen Romain Requier (euro), Ryad Fodil (Nationalen Nederland) en Jordan Ameys (Nationalen Belgie) als leiders in hun klasse naar Boekel. Alleen Ameys wist in de Belgische nationale klasse beide manches winnend af te sluiten. In alle andere klassen zagen we in Zelhem telkens een andere winnaar wat betekent dat het deelnemersveld goed aan elkaar gewaagd is en we in Boekel zeker spannende gevechten mogen verwachten. Een rijder die ook weer voor de nodige sensatie zal zorgen in Boekel is Ruurd v.Roozendaal. Op een Honda 500cc 2-takt ging hij vol gas over de lange rechte stukken en je kunt je voorstellen dat de toerentallen van de machine hierbij flink omhoog schoten. Aan het einde van de dag is de superfinale het hoogtepunt van de dag voor het publiek. De snelste rijders staan hierbij achteraan op de startgrid en moeten gedurende de wedstrijd door het veld terug naar voren komen! Hierbij worden er vele inhaalmanoeuvres geforceerd, wat voor het publiek te gek is om te zien! De entree is € 7,00 voor volwassenen en € 3,00 voor kinderen tot 16 jaar. Kinderen tot 12 jaar gratis! Hiervoor krijgt u een hele dag motortopsport van de bovenste plank! De trainingen beginnen om 09:00 uur en de eerste wedstrijd zal rond de klok van 12:00 uur van start gaan. Voor meer informatie kunt u kijken op http://www.macmova83.nl/

Evenementenkalender 30 en 31 mei: Beach Soccer Event 6 september: Pleinfestijn Venhorst


E l e c t r o s e r v i c e

Sint Agathaplein 51a 5427 AA Boekel tel. 0492 321 396

OPhEffinGSuitVERkOOP

20% - 50% kORtinG ze zijn er weer !!

ASPERGES

heerlijke (ook geschild) dagvers van ons eigen land om uw aspergemaaltijd compleet te maken hebben we nog meer heerlijke produkten zoals amBachtelijke peelham medio half mei verwachten we de AARDBEiEn vers van ons eigen land Voor verse groenten en heerlijk frUit, zUiVel, kaas, Boerderij-ijs, streekprodUcten en kadopakketten Boerderijwinkel de zijp, zijp 7, Boekel tel 06 20364524 maandag t/m donderdag 13.00-18.00 uur vrijdag 09.00-18.00 uur zaterdag 9.00 – 17.00 uur

MENU PROVENCE

Tomaten- Paprikasoep met pistou of Carpaccio van zalm met lentegarnituur, citroenmayonaise en knoflookcroutons of Salade met Parmaham, gegrilde Provençaalse groenten, Parmezaanse kaas en balsamico of Pannetje met slakken en gamba’s in kruidenolie en chorizo *** Gebakken zeebaarsfilet met Provençaals garnituur of Gebakken kalfsmedaillon en lamsrib met rozemarijnsaus of Gebakken schol- en zalmfilet met gamba en kreeftensaus of Steak van Black Angus rund met rode wijn-sjalottensaus

*** Chocolade delice of Kaasplateau Selectie van 3 kaassoorten of Trifle van Irish coffee crème, gekarameliseerde banaan en vanilleschuim

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Vitrines rijkelijk gevuld met vis en vleesspecialiteiten

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport ANGO PRIJSKAARTEN 22 maart

RIKKEN 1. Mari v.d.Heijden 2. Andre v.Bergen 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN 1.Toos Sleegers 2. Leen Emonds 3. Erna Verstegen

91 pnt. 85 pnt. 47 pnt.

102 pnt. 15 pnt. 14 pnt.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier 2014-2015 (20 apr - 24 apr) Libre A (15 beurten) M.v.d.Elzen - J.v.Boerdonk R.Willems - G.Zomers M.v.Doren (b) - R.Willems Libre B (20 beurten) J.Donkers - A.v.Asseldonk

34-39 32-200 26-19 19-55

Berichten

P.v.Duren - H.v.d.Berg P.v.Doren - J.v.Asseldonk M.v.Haandel - J.Donkers J.v.d.Aa - J.v.Dooren (k) A.v.d.Velden - H.v.Duren P.v.Doren - H.v.d.Berg J.Kusters - A.v.Asseldonk P.Koonings - A.v.d.Velden Jac.Coolen - J.v.d.Aa P.v.Duren - C.Coolen A.v.Moorsel - J.v.Osch P.Koonings - J.v.Dooren (k) P.Koonings - H.Arts Bandstoten A (20 beurten) Jac.Coolen - G.v.Exel A.v.Duijnhoven - J.Kusters M.Timmers - M.v.Doren (b) P.Koonings - M.v.Haandel A.v.Asseldonk - H.v.Duren H.Schepers - J.v.Zon H.v.d.Mortel - S.Donkers R.Berens - H.v.d.Mortel P.Koonings - C.Sanders H.v.d.Heuvel - C.Coolen H.v.d.Zanden - P.v.Hoof A.v.Moorsel - Fr.v.Boxtel S.Donkers - M.v.Schijndel A.Berens - G.Verwegen

www.pdebhoutenvloeren.nl

Massief houten vloeren PARKET • ONDERHOUD • TIMMERWERKEN Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel, tel. 0413-273881

24-17 34-34 38-34 37-31 33-24 14-32 39-36 34-39 27-26 31-32 44-33 31-30 26-31

28-59 32-29 51-36 23-18 23-16 28-58 30-45 38-36 18-23 31-27 36-20 17-28 27-11 47-28

Wilt U ook graag biljarten bij de K.B.O. neem dan contact op met de secretaris van de biljartclub Ruud Willems. Ruud is te bereiken onder 06-10041079 of via Emailadres libandrie21@gmail.com Als u zich voor 1 juli opgeeft kunt u vanaf 1 september met de nieuwe competities meedoen.

Racketlontoernooi ter ere van 35-jarig bestaan Badmintonclub ’t Veertje bestaat 35 jaar. Onlangs hebben we daarom met de jeugdleden een gezellige bowlingavond gehad en voor de volwassenen volgt er nog een feestavond. We willen dit jubileum niet alleen vieren met onze eigen leden, daarom wordt er door enkele leden van ’t Veertje een racketlontoernooi georganiseerd. Het racketlontoernooi bestaat uit de volgende onderdelen: Badminton, Tafeltennis en Alternatieve Squash. Aan het toernooi kan iedereen deelnemen, leden, niet-leden, Boekelnaren, maar ook als je niet in Boekel woont ben je van harte welkom. Vorm een team van 3 of 4 personen en geef je op. Het toernooi vind plaats op zaterdag 6 juni in sporthal de Burcht. Voor de jeugd (12 t/m 16 jaar) zal dit zijn van 13.00 uur tot ongeveer 16.00 uur en bedragen de kosten € 15,00 per team incl. 7 consumpties. Het toernooi voor de volwassenen (vanaf 17 jaar) begint aansluitend aan het jeugdtoernooi en zal tot ongeveer 22.00 uur duren, waarna afgesloten wordt met een DJ. Voor de volwassenen bedraagt het inschrijfgeld € 25,00 inclusief 10 consumpties. Je kunt je opgeven door een mail te versturen naar racketlonboekel@gmail.com. Verzin een originele teamnaam. Ook voor meer informatie kun je hier terecht. Opgeven kan nog tot 15 mei. Er geldt vol = vol, dus zorg dat jij bij de 36 teams hoort die mee kunnen doen. Graag tot 6 juni in sporthal de Burcht.

Evenementenkalender 10 mei: Kofferbakverkoop op het evenemententerrein 30 en 31 mei: Beach Soccer Event 6 september: Pleinfestijn Venhorst 20 september: ToermeeSport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Het seizoen 2014-2015 zit er weer op. De laatste wedstrijden in de competitie zijn gespeeld en de punten zijn bekend. Er werd door 25 teams, verdeeld in 2 verschillende poules (klassen), sportief en zo nu en dan pittig gestreden om het kampioenschap. Het was een zeer spannende competitie, de teams waren zeer aan elkaar gewaagd, met name in de B-Poule en dit is dan ook terug te zien in de eindstand. In de hoogste klasse, de A Poule, werd ook lang gestreden om de koppositie op de ranglijst. Vanaf de eerste wedstrijd nam Donkers/v.Lankveld de leiding en heeft deze ook niet meer afgestaan. Stuc Force bleef de koploper de gehele competitie uitstekend volgen met als resultaat een uitstekende welverdiende tweede plaats. Voor het team van De Schutboom/v.Dijk verliep dit seizoen relatief moeizaam en zij liep verschillende verliespunten op, maar wist uiteindelijk toch een derde plaats te behalen. Ook werd er in deze klasse lang gestreden om van degradatie te ontkomen. Voor Invorm Interieurbouw viel het doek al vroegtijdig. Om de tweede degradatieplaats is tot de laatste wedstrijd gestreden, maar is het doek uiteindelijk gevallen voor Donkers/Claasse, die op een negatief doel-

Berichten

saldo de voorlaatste plaats bezette. Hopelijk hebben zij het volgende seizoen in de B-Poule meer geluk en strijden zij mee om het kampioenschap en promotie naar de A-Poule. In de B-Poule bleef het tot de allerlaatste wedstrijd spannend omtrent het kampioenschap. Lange tijd vormde zich een top 3 die zeer aan elkaar gewaagd was. Elreka Hekwerken stond vanaf het begin lange tijd bovenaan, maar moest het op het laatst toch ontgelden. Daarna bleek de strijd te gaan tussen Porte de Provence en MVS Grootkeukentechniek. Het was uiteindelijk MVS Grootkeukentechniek die aan het langste eind trok en het kampioenschap binnen haalde. Wel promoveren zij volgend seizoen beide naar de A-Poule. Terugkijkend op het afgelopen seizoen mogen we concluderen dat er door veel teams moedig, enthousiast en af en toe hard werd gestreden. Een competitie met veel spannende wedstrijden en verrassende uitslagen en veel mooie goals. Hierna volgen nog de finalewedstrijden van de bekerronde. In de achtste finales van de beker zijn nog 16 teams vertegenwoordigt. Zowel Donkers/v.Lankveld als MVS Grootkeukentechniek komen nog in deze finales uit en kunnen de Dubbel nog winnen, Kampioen en Beker. De finale van de bekerronde zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei, waarna onder het

genot van een hapje en een drankje met, na verwachting ruim 150 aanwezigen, de prijzen worden uitgereikt en het seizoen met een feestelijk tintje wordt afgesloten. Terugkijkend kunnen we concluderen dat het een mooi en sportief seizoen is geweest met mooie en spannende momenten. Het bestuur wil dan ook alle mensen van de organisatie en scheidsrechters bedanken voor hun inzet ! Uitslagen 20 april: 3-1 Café LC -Midicentrum Stender Invorm Interieur - v.Haandel Metaal uitgest. v.Rijbroek Sp&M - Porte de Provence 6-8 3-7 Quick-Hedge - MVS Grootkeuken De Schutboom/v.Dijk - Autocentrum 2-1 3-3 TK ’t Stuupke - Snackpoint LC De Drie Kronen - v.d.Aa Klusbedrijf 3-3 Asbestsan. Het Zuiden - Donkers/Claasse 2-4 Donkers/v.Lankveld - Dakdekkers Jacobs 5-7 3-5 Café Gij & Ik - OOvB Torpedo TUB - Heuveltraining/v.Hoff3-2 Donkers / v. Lankveld kampioen klasse A, MVS Grootkeukentechniek kampioen in klasse B. Eindstand seizoen 2014-2015: Poule A: 1. Donkers/v.Lankveld 57 pnt.; 2. Stuck Force 54 pnt.; 3. De Schutboom/v.Dijk 43 pnt.; 4. van Haandel Metaal/‘t Grifke 40 pnt.; 5. Midicentrum Stender 37 pnt. Poule B: 1. MVS Grootkeukentechniek 63 pnt.; 2. Porte de Provence 59 pnt.; 3. Elreka Hekwerken 58 pnt.; 4. Heuveltraining/v.Hoff 41 pnt.; 5. Quick-Hedge 36 pnt. MVS Grootkeukentechniek en Porte de Provence gepromoveerd naar Poule A, Invorm Interieurbouw en Donkers/Claasse gedegradeerd naar Poule B. Topscorer Poule A: K.v.d.Laar - BoekelFit 39 goals. Topscorer Poule B: J.v.Muyen - MVS Grootkeukentechniek - 67 goals.

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

テ禿適 VOOR AL UW INSTALLATIEMATERIALEN

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Zelf een computer samenstellen en op maat laten maken. Wij doen het nog steeds. Alles in een computer, tablet of notebook. Alleen maar de beste merken, Asus en Lenovo, de meest bekroonde in hun soort. Voor meer informatie en voorwaarden bel, mail of kom eens aan. En dat alles al meer dan 25 jaar! U vindt ons aan de Lorkenweg 4-A te Odiliapeel.

WWW.LIETON.COM

VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar


Sport VC Unitas / ‘t Menneke En ook VC Unitas/Mini’s 5.2 is KAMPIOEN geworden ! Dit team, bestaande uit Carmen, Loes, Lotte en Iris, heeft het altijd heel gezellig onder elkaar. Dit begint al in de auto op weg naar de verschillende Mini-toernooien. Er wordt volop gekletst op de achterbank en van alles besproken. Ook voorafgaande aan de wedstrijden zijn de dames al lekker met elkaar aan het ballen. Je ziet dat ze veel plezier hebben in het spelletje en gedurende het seizoen zijn ze ook steeds beter gaan spelen. En het resultaat

Berichten

hiervan is dan ook dat ze het volleybalseizoen als KAMPIOEN hebben afgesloten! Proficiat meiden, en dat geldt natuurlijk ook voor jullie coach, Hedda van Oosterwijk, die een belangrijke rol heeft gehad in dit prachtige teamresultaat.

Rutger van Herpenruiters Dit weekend zijn de selectie wedstrijden voor de klasse ZZ- Licht van start gegaan in de Mortel.

Wendy v.Diessen behaalde daar met haar Evanel’s Blackie W een keurige 4e prijs met 64,57%. Priscilla Faas en Casanova hebben dit weekend in Heesch hun debuut in het L2 gemaakt. Zij behaalde 2x een 1e prijs met 203 en 199 punten! Ook Carolien v.Bladel met Exantos startte in Heesch, zij behaalde in de klasse M1 ook een mooie 1e prijs met 194 punten! Larissa v.Lankveld en Bonfire kwamen dit weekend aan de start in de Mortel, zij behaalde een 6e plaats in de DL2 met 182 punten. Jarno Duiker kwam dit weekend met zijn pony Springtime aan de start bij Jumping Vorstenbosch. Jarno is sinds kort actief bij de paarden en behaalde dan ook een keurige 2e prijs in de klasse B met 74 punten voor stijl ! Aankomend weekend gaan de selectie wedstrijden voor de dressuurpaarden weer van start in Langenboom, wij wensen iedereen alvast veel succes !

Uitslag 232 april 2015. A-lijn 1. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 63,89% 2. Heren J. en Th.v.d.Ven 55,21% 3. Dames v.Geffen-v.d.Heijden 54,86% 4. Dames Verbakel-Vijge 53,47% 5. Mw. de Koning-Hr.Verbakel 52,50% 6. Dames Altena-Ruesink 51,04% B-lijn 1. Mw.Ceelen-Hr.v.d.Heijden 57,50% 2. Hr. en Mw.v.d.Burgt 57,08% 3. Dames v.d.Boom-Schots 56,25% 4. Hr. en Mw.Vogels 54,17% 5. Mw.Polman-Hr.Muselaers 51,67% 6. Hr. en Mw.v.Schadewijk 51,25% C-lijn 1. Hr. en Mw.Aalbregt 64,17% 2. Dames Bouw-Raijmakers 61,67% 3. Hr. en Mw.Verhoeven 57,08% 4. Dames v.Dalen-Gerrits 52,92% 5. Hr. en Mw.Kuipers 50,42% De totale uitslag kunt u vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS advies door vrijwilliger met ervaring en 100% zwijgplicht. Voor minder uitgave of meer inkomsten. A.Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660.

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

Nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren SteIGeRMAteRIAAL en ROLSteIGeRS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GeBRUIkte SteIGeRPLANkeN tel: 0622887186

A l l e r h a n d e TE HUUR nieuwbouw woning op plan Donk 2 te Boekel. Vanaf medio april 2015. Voor inl. 06-21222771. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen menu voor € 8,50. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte wel-

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Zonnepanelen kopen natuurlijk bij Van der Laar Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT” door uw Nefitdealer!

uitslag op alle bestratingen.

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

kom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328.

Build to last longer

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

A l l e r h a n d e VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Van Deurzen

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS

fax 0492-323063

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: info@roelvanzutven.nl

Nico van Deurzen

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM t M T t M T JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

Slijpen, reparatie en onderhoud

van alle merken van gazonmaaiers, handmaaiers, kettingzagen, heggenscharen enz. Bel 06-23446218

H.O. Willy van de Valk

Bergstraat 62, Boekel. de man die ook repareren kan! URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO

open: donderdag en vrijdag:13.00-17.30 uur, zaterdag: 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur.

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------n

UW KAPSTER AAN HUIS VOOR MAN EN VROUW

Spaar uw korting bij Flair for hair. Bij iedere besteding van € 10,= krijgt u 1 stempel. Bij 12 stempels krijgt u € 5,= KORTING

A l l e r h a n d e INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. --------------------------------------------------

WONING TE HUUR in centrum van Boekel. Inhoud 550 m3. Voor info: E. van Houtum, tel. 06-53447897 of info@ericvanhoutum.eu -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140.

Flair for Hair geeft ook vlechtwordkshops

T 06-30886874 E info@flairforhair.nl W www.flairforhair.nl

Flair-for-hair

RIJOPLeIDING

Nieuw e achter B vanaf 1-12-2014

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

Voor opgave 06-22123656 of

www.johnvesters.nl

De Vlonder 45 - 5427 rJ Boekel

Voor afspraak: tel. 06-17962288 • erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! UW PEDICURE LAAT UW VOETEN WEER LACHEN!

Gonny, uw PEDICURE AAN HUIS voor € 17.50 per behandeling. Tel. 06-55102166. Gezonde voeten.... van levensbelang.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zon-

A l l e r h a n d e nebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Op korte termijn WONING TE HUUR GEVRAAGD in Boekel, voor langere periode. Voor net gezin, 4 kinderen en ouders. Tel. 06-20246734. --------------------------------------------------

Verse GROENTEN en heerlijk FRUIT BOERDERIJZUIVEL, ambachtelijke KAAS en IJS Leuke kadopakketten met streekprodukten

Boerderijwinkel de Zijp Zijp 7, Boekel. Tel 06 20364524

Maandag, woensdag en vrijdag 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00

voor FEESTEN & PARTIJEN TOPCARE

info: www.tstuupke.nl

Hair-Care! Uw kapster aan huis Kijk voor behandelingen en prijzen op:

www.haircare-sharon.nl

Sharon van de Laar 06-13300806

n agels t u d io w axs alon

mooie verzorgde teennagels: French pedicure of gellak! Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling Gellak • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) energetix Magneet-Sieraden Harsen van alle lichaamsdelen Voor meer informatie: www.topcarenagelstudio.nl, 06-43085124

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Oploo - Elsendorp Rolstoelen, rollators, krukken. Ook verhuur

Jazz S 50 € 179,=

www.lemarhulpmiddelen.nl

voor al uw herstel- en verstelwerkzaamheden of aanpassingen. Voor particulieren, bedrijven, verenigingen en zorginstellingen. Arendnest 10, Boekel, 06 519 67 650 m.elzen@telfort.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

Wij verhuren houtklover, spitfrees, motorzeis, heggenscharen, dompelpomp, bladblazer, cirkelmaaier, zitmaaier, grondboor,

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zijp 13a

5428 GZ Venhorst

motorbezem enz. Bel 06-23446218. H.O. Willy van de Valk, Bergstraat 62, Boekel. -------------------------------------------------Solex Verhuur Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Te Koop ASPERGES

Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

- Siergrindvloeren - Marmerstone vloeren

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN

- Troffelvloeren - Gietvloeren - Coatingvloeren

Ronald van tol tel. 06-11882537 info@vantolvloeren.nl www.vantolvloeren.nl

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

(ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

r dan 50 jaar

Mee 5427 EJ Boekel k. erk in vakwer Maak Br. Hogardstraatst30 0492 368222 0653774800 online

een afspraak voor uw cv-onderhoud op www.vanderlaarinstallaties.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS STUCADOORSBEDRIJF

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------RIJOPLeIDING

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------TE HUUR bedrijfsruimte/opslag, elektr. bed. overhead deur, verwarming en toilet. 300 m2 in Boekel / 90 m2 en 200 m2 in Gemert. E.v.Houtum, 06-53447897, info@ericvanhoutum.eu --------------------------------------------------

De Buitenhof

DIERENPENSION

Henk en Ceta Schepers Kanaalweg 2, 5445 NE Landhorst T 0492-352461 - M 06-13690150 E post@dierenpensiondebuitenhof.nl I www.dierenpensiondebuitenhof.nl

Voor aUtO-mOtOr en traktOr rIJBeWIJs. Vanaf 1-12-2014 ook e achter B. www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 rJ Boekel 06-22123656

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN Rietven 1b • 5427 LP Boekel

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den •

Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

• INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

NIEUW!! Haal binnen één dag je AANHANGWAGEN RIJBEWIJS voor € 450,00! Nu ook voor automaat les!

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op.

elektrotechniek

Rik van den Berg

Het Goor 10, Voor al uw bitumineuze 5427 PH Boekel daken & daksingels. T 0492-322520 Ook voor VERKOOP M 06-50463633 DAKMATERIALEN

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------BROODJES BUFFET, div. frietkramen, shoarma- en kebabkraam, eieren in Bourgondisch pan, buffetten in stijl. Party Service Jos Renders, bel 0492-352192 of zie www.partyservicejosrenders.nl --------------------------------------------------

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

bestratingen

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032. -------------------------------------------------Remedial Teaching: ondersteuning leerlingen basisonderwijs/voortgezet onderwijs met leerproblemen, gedragsproblemen, huiswerkbegeleiding, voorbereiding citotoets/examen. Individueel € 35, groepsbegeleiding € 15. www.heroremedialteaching.nl. --------------------------------------------------

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

Brabant Design

VENHORST fax 0492-352257

Websites - Hosting - Hardware

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering machinale houtbewerking boekel

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

WATER • SANITAIR • GAS CENTRALE VERWARMING

NIEUWBOUW • VERBOUW ONDERHOUD

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.