28e jaargang nr 09; 28 augustus 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 9 - 28 augustus 2013

Verhalen van vroeger en nu luisteren

Op een bank zitten en humoristische, sterke, gewone, lieve en historische verhalen beluisteren, dat kan nu in Boekel. In het kunstwerk “Banken met Boekelse Ziel’’ zitten al die verhalen van vroeger en heden verborgen. Ze worden verteld door gewone burgers, boeren, pastoors of notabelen. Op de tafel is de plattegrond van de gemeente Boekel aangebracht. Afgelopen vrijdag werd het kunstwerk bij zorgcentrum Sint Petrus onder grote belangstelling onthuld. Daarmee ook de opening van de Boekel 700 festiviteiten. “De verhalen verbinden ons in het vroeger, het heden en de toekomst. Het staat op een centrale plek dichtbij een weg, fietspad en het centrum.” vertelde Piet Kessels, die samen met de burgemeester Pierre Bos de opening verrichtte. “Wat is de Boekelse ziel?” vroeg de burgemeester zich af. “Bij een Boekelnaar staat familie en gezin voorop, heeft een sterke wil om zelf iets te organiseren, is direct, open en duidelijk. En gaat samen iets organiseren om de

onderlinge band te versterken. Het Boekel 700 feest, voor en door Boekelnaren, is een groot succes.” aldus de burgemeester. De twee Boekelse kunstenaars Marion van der Horst en Marleen Rijvers hebben niet alleen de banken bedacht, gemaakt en geplaatst maar ook de 95 mooie verhalen verzameld. Onder elk lichtpuntje is een verhaaltje te horen. Als openingsact kwam onder een knop het verhaal van Bertha Verstraten te voorschijn. Voor iedereen hoorbaar. Het ging over de plek van het kunstwerk. Dat was vroeger een kloostertuin en een varkenswei. “Zij was de eerste die reageerde. Door een aanpassing kunnen we nog meer verhalen laten horen.” vertelde Marleen Rijvers, nadat twee dansers een bevallige act hadden gedanst rondom de tafel. “Het is gemaakt van gekleurd beton en roestvrij staal, we hebben er een klein jaartje aan gewerkt en de laatste drie maanden nogal hard.” aldus Marion van der Horst. PR. commissie Boekel700, Henny Bos

8 SEPTEMBER

Pleinfestijn Venhorst

Na al het kermisplezier in Boekel en Venhorst, komt langzamerhand het Pleinfestijn weer in beeld. De organisatie trekt wederom alle registers open om van dit jaarlijks dorpsfeest voor jong en oud weer voldoende vermaak aan te bieden. Voor de kinderen is er weer van alles te doen op het St. Josephplein. Ze kunnen hun hart weer ophalen met diverse attracties en spelletjes, weer naar hartenlust, klimmen, klauteren en rennen. Zo is er weer een superlange stormbaan en een Banana klimwand. Voor de allerkleinsten zijn er weer van allerhande spelletjes en natuurlijk de Hoenderhof Express. Ook de inmiddels bekende snoepstraat is er ook weer, net zoals live muziek. Dit jaar betreedt de band Strike 2 keer het podium om hun wervelende sound door het Venhorstse te laten klinken. Vervolg na gemeenteberichten

PEUGEOT SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 31 augustus: 17.30 u Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Jans v.Sinten (vwg. verjaardag 30 augustus); Harrie Quicken (vwg. verjaardag) Zondag 1 september, 22e zondag door het jaar. 10.30 u!!!!!: m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. André en Riek Daniëls-v.d.Aa (vwg. verjaardag André); Hannie CillekensPeters (mnd. ged.); Cato v.Santvoortv.d.Tillaer (mnd. ged.); Annie v.d.Biggelaar-Le Blanc; Theo en Anna v.d. Heuvel-v.Lankveld en dochter Tonnie; Anna Swinkels-v.Sleeuwen (vwg. trouwdag) en overleden familie; Antoon v.Berlo en Wilhelmina Swinkels de echtgenote; alle overleden familieleden van de familie Timmers. Maandag 2 september: 19.00 u fam.Schlamann-Staring; Jo Dijsselbloem; Bert v.Wanrooij en zoon Marjo Woensdag 31 juli: 19.00 u voor de zieken van onze parochie.

SACRAMENT van het HuWELIJK ontvangen: uden: 30/8 Roy v.d.Elzen en Pamela v.Doren OVERLEDEN: Boekel: 30/8 Dien Strijbosch-Meulensteen 93 jaar uden: 20/8 Zuster Odette 83 jaar Volkel: 19/8 Cor Christiaans 84 jaar

Zondag 1 september Aanvangstijd H.Mis op 1 september: 10.30 uur!!!

Bedevaart naar O.L.V. van Handel Op zondag 8 september, Feest van Maria Geboorte, zal vanuit de parochie Sint Petrus wederom de bedevaart naar O.L. Vrouw van Handel plaatsvinden. Deze bedevaart wordt dus voor de gehele parochie georganiseerd. Deze traditie van pelgrimage naar O.L. Vrouw van Handel, die al vanaf 1917 plaatsvindt, wordt voortgezet vanuit de vorige parochie Sint Agatha uit Boekel. Gilde Sint Barbara en Sint Lucia uit uden, gilde Sint Jacobus uit Zeeland en gilde Sint Agatha uit Boekel hebben hun medewerking toegezegd. Het initiatief en organisatie zijn in handen van de parochie Sint Petrus en wordt hierin bijgestaan door leden van het Gilde Sint Agatha uit Boekel. In tegenstelling tot andere jaren zal er, door te weinig belangstelling, géén processie plaatsvinden vanaf Huize Padua. De gilden stellen zich nu op voor het huis rechts van de kerk en trekken vanaf hier naar de sacristie om de geestelijkheid op te halen en daarna te begeleiden naar het processiepark waar de eucharistieviering zal plaatsvinden. Aanvang 10.00 uur !!! Aansluitend aan deze viering zal de kruisweg plaatsvinden langs de monumentale, in brons gegoten staties, opgesteld in het prachtige processiepark. Daarna gaat ieder zijn weg. Bij slecht weer zal de eucharistie plaatsvinden in gemeenschapshuis “De Bron”.

Vertrek kapelaan Holvoet. Naar het zich laat aanzien zal kapelaan Alain Holvoet tegen het einde van dit jaar onze parochie gaan verlaten om in ons naburige bisdom dichter in de buurt van zijn geboortegrond een nieuwe benoeming te aanvaarden. Tot die tijd zal kapelaan Holvoet blijven wonen in de pastorie van Zeeland. Er is door ons bisdom toegezegd dat er dan voor onze parochie een nieuwe kapelaan benoemd zal worden.

Koorschool Uden van start. Op 10 september a.s. start ‘Koorschool uden’. De afgelopen jaren heeft musicus Marcus de Haard voor de St. Petrusparochie met succes diverse cursussen, workshops en studiedagen gegeven om o.a. de (amateur-)koorzang te stimuleren en te bevorderen. De Koorschool staat open voor alle leeftijden, stijlen en niveaus. uiteraard staan hierbij kinderen boven aan het verlanglijstje, maar ook de geoefende zanger is welkom. In lessen van 30 minuten wordt gewerkt aan diverse aspecten van: blad zingen, houding- en ademhalingstechniek, gehoortraining, etc. Dit alles wordt ondersteund met een geïntegreerde blokfluit en/of pianocursus (enkele andere instrumenten zijn ook mogelijk). Ook ouders die overwegen hun kinderen op deze wijze muziekonderwijs te willen aanreiken zijn van harte welkom om hun kinderen aan te melden. De lessen worden gegeven op dinsdagmiddagen tus-

AANBIEDINGEN donderdag 29 aug. t/m woensdag 4 sept.:

€ 9.

50

Boekelse kersenvlaai Diverse vruchtenschelpjes

per stuk

€ 1.

35

Vikorn multivitaminenbrood

€ 1.

Notenbol

€ 2.

80 50

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


sen 16.00 en 18.00 uur, elke 14 dagen, in het Parochiecentrum van uden. De koorschool wordt geleid door vakmusici. Als adviseur is musicus Jan de Laat uit uden aangetrokken. Hij zal vanuit zijn ervaring en expertise de koorschool bijstaan en ondersteunen. Op zaterdag 31 augustus is er een “Open dag” om een indruk te krijgen van de koorschool. Voor aanmelding en de (gratis) folder: muziek@parochiesintpetrus.nl, tel. 06 57 208 908 (Marcus de Haard)

Mgr. Jan Bluyssen; Mgr. Tiny Muskens; jgt. Arnoldus v.Duijnhoven en Helena v.Duijnhoven-Verhoeven. Donderdag 5 september: 19.00 u Intenties parochianen

FINANCIëN: Doop, bedrag niet vastgesteld; huwelijk, oninteressant. Jubileumviering veel te veel! uitvaart: betaalt de verzekering. Collectes: ‘n schijntje!

ACOLyTHEN EN LECTOREN: Zaterdag 31 augustus: 19.00 u Mark Hoogeveen Mw.Willems-Mw.v.Zon Zondag 1 september: 10.00 u Niels Hoogeveen Hr.v.d.Wiel-Hr. Donkers Donderdag 5 september: 19.00 u Martinese

zondag 15 september 2013

TOER MEE

DANKBETuIGING

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 31 augustus 19.00 uur + Zondag 1 september 10.00 uur: mnd. ged. Riek Versteden-Bayens;

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

RECTIFICATIE Geboren op 8 augustus 2013 Zoon van

Broertje van

Pepijn

Martin en Frieke v.Ansem-v.Lanen Puk

Geboren op 21 augustus 2013

Beau

Zoon en broertje van Arjan van Tiel en Inge Manders Fay Zanddelweg 13, Venhorst

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van

Trien Hanegraaf-Raymakers

uw aanwezigheid en andere blijken van belangstellling zijn ons tot steun geweest.

Familie Hanegraaf

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 29, vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus

2 kogelbiefstukken Houthakkersteaks (boekelnaartjes) Kipsaté schnitzels

Bij aankoop van

Broodje beenham

kruidenboter

SPECIAL VAN DE WEEK

Slaatjes

Pollo Italiano gevuld kippendijtje met een plakje hartig Italiaans spek

€ 195

€ 595 4 stuks voor € 500 4 stuks voor

350 gram vlees, 4 pistolets + beenhamsaus samen voor

UIT EIGEN KEUKEN

per stuk

GRATIS

100 gram

€ 160

VLEESWARENTRIO 100 gr. slagersham 100 gr. katenspek 100 gr. palingworst

€ 395

samen voor

Maandag 2 en dinsdag 3 september

Braadworst h.o.h. Ambachtelijke gehaktballen Gemarineerde kipreepjes

500 gram voor

elke 4e

500 gram voor

€ 595

500 gram voor

€ 295

elke 4e

GRATIS

500 gram voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 325

GRATIS

Woensdag 4 september

Gehakt h.o.h. Ambachtelijke gehaktballen Gemarineerde kipreepjes

€ 795

keurslager

€ 595


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING Restafval/tariefzak & vrijdag 30 augustus Plastic verpakkingsafval vrijdag 6 september GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen. Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) Vanwege de Wet Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG) moeten alle gemeenten basisgegevens over alle aanwezige gebouwen en adressen verzamelen en bijwerken. De gemeente Boekel is momenteel bezig om de kwaliteit van het BAG-bestand op peil te houden en te verbeteren.

Controle In september en oktober 2013 worden ruim 800 onroerende zaken in de gemeente bezocht. Het betreft gebouwen welke niet als woning worden aangemerkt. Denkt u hierbij aan bedrijfspanden. Ter plaatse wordt gecontroleerd of de bij de gemeente geregistreerde oppervlakte klopt. Daarvoor is het meestal noodzakelijk dat de inspecteur de situatie van de onroerende zaak ook aan de achter- en binnenzijde bekijkt.

Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud De controle wordt uitgevoerd door Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud uit Oosterhout. De inspecteur van dit bureau kan zich legitimeren. Zijn/haar persoonlijke gegevens en de gegevens van zijn/haar auto zijn bij de gemeente en politie bekend. De inspecteur werkt niet volgens afspraak. De inspecteur probeert zijn/haar werk goed en zo snel mogelijk te doen. Wij vragen u daarom om uw medewerking. Vragen? Meer informatie over de BAG is te vinden op de website van het ministerie van VROM. Hebt u verder nog vragen? u kunt contact opnemen met de gemeente via tel. (0492) - 326800.

TOEKENNING STRAATNAMEN DOORGANGEN De Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd in het kader van de viering van Boekel 700 straatnamen toe te kennen aan de doorgang tussen het oude en het nieuwe gemeentehuis en aan de doorgang tussen het nieuwe gemeentehuis en de daarnaast gelegen appartementen.

Hoewel er geen huisnummers aan deze doorgangen aanwezig zijn is het toch nuttig om deze doorgangen te benoemen. Er vindt namelijk landelijke registratie plaats, zodat deze plekken voor de hulpdiensten dan gemakkelijk te vinden zijn. De straatnamen worden als volgt: Voor de doorgang tussen het oude en het nieuwe gemeentehuis: Doorgang 1313. Deze naam verwijst naar de verkoop van een groot stuk woeste grond aan de inwoners van Boekel.

Voor de doorgang tussen het nieuwe gemeentehuis en de appartementen: De Ghebueren. Dit betekent “medeburgers” en deze naam staat symbool voor al die mensen die vóór en na 1313 het dorp Boekel hebben opgebouwd. Boekel bestond natuurlijk al lang vóór 1313.

Omdat de straatnamen worden toegekend in het kader van Boekel 700 wordt dit ook op de straatnaamborden vermeld.

Feestelijke onthulling van de straatnaamborden heeft eind augustus plaatsgevonden.


Gemeenteberichten Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van publicatie van het besluit door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Boekel, 27 augustus 2013.

CURSUS GEMEENTEPOLITIEK

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een bedrijfswoning Locatie : Schepersdijk 4, Venhorst Datum ontvangst : 17 augustus 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Buurtvereniging Veenmos voor het houden van een zeskamp en barbecue op 24 augustus van 14:00 uur tot 1:00 uur; - Buurtvereniging De Kastanjes voor het houden van een jaarfeest op 7 september 2013 van 19:00 uur tot 01:00 uur; - Buurtvereniging De Kastanjes voor het houden van een buurtdag op 22 september 2013 van 9:00 uur tot 16:00 uur.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: - A. Iftikhar voor het exploiteren van Shoarma-Pizzeria Taba, Kerkstraat 25A (verzenddatum 15 augustus 2013); - BrabantZorg locatie Sint Petrus voor het organiseren en houden van een fancyfair op 6 oktober 2013 (verzenddatum 19 augustus 2013); - BrabantZorg locatie Sint Petrus voor het organiseren van een loterij waarvan de trekking op 6 oktober 2013 is (verzenddatum 19 augustus 2013);

Verleende ontheffing aan: - H.H.T.H. Verhoeven voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de Toermee op 15 september 2013 op het adres De Vlonder 141 (verzenddatum 20 augustus 2013); - Nia Domo voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens BoeCult op 25 augustus 2013 (verzenddatum 22 augustus 2013).

Bezwaren: Tegen de loterijvergunning kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Tegen de overige besluiten kan binnen diezelfde periode bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogen-


Gemeenteberichten bosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 27 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUWEN SLOOPAFVAL Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat hebben ontvangen:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Wouters Odiliapeel b.v., Reigerweg 7, 5409 TD Odiliapeel, in verband met het verrichten van sloopwerkzaamheden op Zandhoek 7a te Boekel.

De werkzaamheden beginnen donderdag 5 september 2013 en zullen vier werkdagen in beslag nemen.

Tegen de publicatie van de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene landelijke voorwaarden (o.a. geluid) opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval.

De melding en bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 28 augustus 2013 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De melding en bijbehorende stukken Poëzieroute BoekelVenhorst

Zondag 1 september a.s. is de Grote Finale van de De Avond van de Poëzie. Jawel, dit jaar heeft deze Avond nog een staartje, speciaal vanwege het 700-jarig bestaan van Boekel! Op die dag wordt door burgemeester Pierre Bos een heuse “Poëzieroute” geopend: een route waarlangs de gedichten te lezen zijn van alle personen die de grote eer hebben gehad Schooldichter of Dichter van

zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Boekel, 27 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 9 juli jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Principeverzoek aanleg inrit buiten bouwblok Peelstraat 11 Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het aanleggen van een inrit aan Peelstraat 11 te Boekel buiten het geldende bouwblok. Er zijn voldoende alternatieven aanwezig om binnen het bouwblok een ontsluiting te realiseren.

Principeverzoek voor VAB-ontwikkeling aan de Schutboom 9 te Boekel Het college heeft in principe medewerking toegezegd aan het vestigen van een transportbedrijf op de locatie van het varkensbedrijf aan de Schutboom 9. Hiervoor heeft het college enkele aandachtspunten in het kader van Vitaal Buitengebied Boekel meegegeven aan de initiatiefnemer.

Venhorst en Boekel te zijn in de afgelopen 9 jaren. Er komen zowel in Boekel als in Venhorst gedichten te staan; vereeuwigd in het centrum van je eigen dorp, genieten dus! Het is de bedoeling dat de route elk jaar wordt uitgebreid met nieuwe gedichten van de winnaars. Natuurlijk kunnen ook de kersverse winnaars van 2013, Schooldichter Isa v.Berlo van bs de uilenspiegel en Koepelprijswinnaar Henk v.Thiel een plaat(s)je tegemoet zien! Vanuit deze plaats heel veel dank aan Vlonder Plaatwerk en de gemeente, die door een bijdrage de uitvoering van deze route mogelijk hebben gemaakt. Het is een mooi cadeau geworden voor jong en oud in Venhorst en Boekel dat beklijft. Leuk als u er bent op 1 september, om 14.00 uur op het St. Agathaplein in Boekel. Stichting Avond van de Poëzie

Pleinfestijn Venhorst

En natuurlijk ontbreekt ons eigen Dweilorkest ôk Moi niet, ze staan dit jaar alweer voor het 14e jaar op rij op ons eigen PleinVervolg voorpagina

festijnpodium. Als dat geen prijs verdient. Over een prijs gesproken, de OVV bokaal staat ook weer klaar. Deze is nu nog in bezit van ANDuSTA die hem 2 jaar op rij in de wacht sleepte. uiteraard zullen alle andere deelnemers alles in de strijd gooien, om te voorkomen dat deze felbegeerde bokaal definitief naar de Statenweg gaat. Dit jaar staat voor de Venhorste ondernemers, het Bumperz Bubble Voetbal op het programma. Ongetwijfeld zorgt dit voor de nodige humor en vermaak. De aanvang voor dit gezellige dorpsfeest is 14.00 uur en de toegang is weer gratis. Tot 8 september. Team Pleinfestijn

Evenementenkalender 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi


Programma Feestweek Boekel 700 jaar: Kom, bekijk, luister of doe mee met deze activiteiten, de laatste van de tien-daagse festiviteiten. 26, 29 en 30 augustus: rondrit tram Met de tram De Goede Moordenaar een ritje langs mooie plekjes in Boekel. Tijdens de rit wordt over vele historische zaken verteld. In de tram hangt een groot scherm waarop kaarten, foto’s en filmpjes worden getoond. Opstappen kan om 10.00 en 13.00 uur op het Sint Agathaplein en kost 700 eurocent. 28 augustus: creatieve workshops Speciaal bedoeld voor alle basisschoolkinderen uit de gemeente Boekel. De kinderen gaan op diverse plekken in Boekel schilderen, potten bakken, dansen, gedichten maken, brood bakken. Kinderen van groep 1 tot met 3 krijgen een optreden van een clown. De workshops zijn van 10.00 uur tot 12.30 uur. 28 augustus: AVATAR film Kunstgroep Boekel draait in Nia Domo de film AVATAR. De film is toegankelijk voor de leeftijd van 12 jaar en ouder. Aanvang is om 19.30 uur. Korte inhoud: Een held tegen wil en dank. Een episch avontuur. Een keuze tussen het leven dat hij achterliet en de spectaculaire nieuwe wereld waar hij zich thuis is gaan voelen. Beleef James Cameron’s Avatar. Het groot-

ste avontuur allertijden. 29 augustus: film De verdwijning van Rutger Het is de spannende film uit 1999 over de geschiedenis van Boekel, gezien door de ogen van Rutger van Herpen en vier schoolkinderen. Veertien jaar later nog zeker de moeite waard om deze film op groot scherm te gaan bekijken in Nia Domo. Deze film is voor jong en oud. Bovendien ontzettend leuk om een stukje Boekelse nostalgie te ervaren en uiteraard te ontdekken hoe het dorp Boekel in veertien jaar tijd veranderd is. De film vertelt de geschiedenis van Boekel vanaf 1313 tot zo'n 15 jaar geleden en is voor jong en oud. Erg leuk om te gaan kijken, aangezien er in die tijd aardig wat veranderd is, maar vooral omdat er zo’n 300 Boekelnaren aan meegewerkt hebben als acteur/ actrice, (zoals Driek v.d.Vondervoort) figurant of als speurend basisschool kind. (Inmiddels dikke twintigers...) Dus schuif gezellig in Nia Domo. Aanvang film 20:00 uur zaal open vanaf 19:30 uur. Daarna nog gelegenheid om gezellig na te kletsen. 30 augustus: Local Heroes DJ’s Het Boekel700 plein wordt omgetoverd tot een heus DJ arena. Een avond voor de jeugd van 16 jaar en ouder. Met verschillende DJ’s vol gezelligheid en een spectaculaire lichtshow. Zorg dat je deze avond niet mist. 30 augustus: Vossenjacht Alle schoolkinderen gaan op zoek naar

4 Generaties in Boekel

Met de geboorte van Maaike op 26 juli jl. heeft Boekel wederom een 4e generatie. Op de foto: overgrootoma Riek, oma Marga, mama Sharon en dochtertje Maaike.

figuren ( vossen) uit de Boekelse geschiedenis. Deze actieve zoektocht vindt plaats in het centrum van Boekel. De vossenjacht is van 9.00 uur tot 13.00 uur. 31 augustus: Carmina Burana Doe mee of kom luisteren naar de uitvoering van het operastuk Carmina Burana gezongen door koor Karakter. De uitvoering begint om 20.30 uur op het Sint Agathaplein. 1 september: Boergondisch Boekel Als afsluiting is een barbecuebuffet voor alle bewoners op het Sint Agathaplein. Op het menu staan gerechten gemaakt van producten van Boekelse bodem. Een boergondische braskaart kan gekocht worden voor 700 eurocenten om aan te schuiven. Het eetfestijn is van 14.00 tot 20.30 uur. Tijdens het eten wordt de Boekelse top 700 allertijden bekend gemaakt Daarvoor is een persoonlijke top 5 door bewoners ingevuld. Kijk voor meer informatie www.Boekel700.nl of het informatieblad Boekel700.

Boergondisch Boekel

Meer dan 2000 kaarten werden de afgelopen weken verkocht. De grand finale van de XL feestweek. Zondag 1 september gaan we met zijn al-len aan tafel. u bent welkom vanaf 14.00 uur. Voor de vroege bezoekers staat een lekker welkomstdrankje klaar. Om 15.00 uur zal Burgemeester Bos het buffet openen. Daarna mag iedereen die in het bezit is van een braskaart zélf zijn gerechten afhalen bij de verschillende buffetten. u zult genieten van muziek, dans, cabaret en de Boekelse top 700. De kinderen kunnen zich vermaken op het kinderplein met een poppentheater waarbij ze zelf ook actief bezig zijn. Clown Desalles is kunstig met ballonnen. Er wordt geschminkt en er is een springkussen. Op het kinderplein staat ook de kraam waar kinderen met een braskaart zelf hun gerechtjes op kunnen halen. Geen braskaart? Wel welkom!!!! Helaas zijn er voor u geen lekkere hapjes ☹. Wel is er voldoende drank ☺ Munten voor de consumpties koopt u ter plekke aan de kassa. Om 19.00 uur sluiten de buffetten maar we gaan nog niet naar huis, nog lange niet nog lange niet…… We gaan nog niet naar huis want…Heel Boekel is niet thuis.Huidoneffenheden verleden tijd en in handomdraai weg bij Schoonheidssalon Elvàlie

Huidoneffenheden zoals wratten, steelwratjes, bloedblaasjes, spinnaevi (spinvormige verwijde haarvaatjes) en ouderdomsvlekken kunnen bij schoonheidssalon Elvàlie met de spotaway in een handomdraai weggehaald worden. Volgens eigenaresse Elly van der Linden is dit een schitterende techniek om deze ongewenste plekjes te behandelen (laat ouderdomsvlekken wel eerst medisch beoordelen door een arts). In de meeste gevallen worden we geboren met een mooi egaal zacht babyhuidje. Naarmate we ouder mogen worden komen de steelwratjes, bloedblaasjes enzovoorts tevoorschijn. Dit kan te maken hebben met onze levenswijze; roken, te veel eten en te weinig beweging. Maar ook ons kli-

maat zorgt ervoor dat onze huid te lijden heeft. Zijn we de dertig eenmaal gepasseerd, zien we ze komen, de plekjes en vlakjes op ons gezicht en lichaam. Meestal zijn ze onschuldig maar worden wel als cosmetisch storend ervaren. Bij Schoonheidssalon Elvàlie kunt u daar iets aan laten doen. De Spotaway werkt op basis van hoogfrequente wisselstroom. Door middel van warmte wordt de huid aangestipt met een klein staafje. Hierdoor worden bepaalde huidaandoeningen op de huid gecoaguleerd en verwijderd. De behandeling is, afhankelijk van de individuele pijngrens, nagenoeg pijnloos en er zijn geen bijwerkingen. Neem contact op voor een analyse van uw huid om te kijken

ALLE ONgEWENSTE HAREN WEg d.m.v. de nieuwste

Voor

Na

Voor

Na

technologie met lichtflits Bovenlip € 20,Kin € 20,Oksels € 35,Bikinilijn € 35,Onderbenen € 150,Rug € 120,-

Bel voor een gratis consult: ScHOONHEiDSSALON

Elvàlie

tel. 0492-324244 Rietven 9, Boekel

of deze behandeling mogelijk iets voor u is. Schoonheidssalon Elvàlie, Elly van der Linden, Rietven 9, Boekel, tel. 0492324244, e-mail elly@elvalie.nl, internet www.elva-lie.nl.

Yoga Meditatie, Ontspanning, Ademtherapie

Steeds meer mensen zoeken tegenwoordig naar manieren om zich te ontspannen en gezond te blijven. Herken je dit? Dan is yoga misschien iets voor jou. In het leven van de moderne mens is de balans tussen lichaam en geest vaak verstoord. yoga biedt oefeningen die het evenwicht herstellen. Het maakt lichaam en geest levendig en flexibel. Door yoga leer je te luisteren naar je eigen lichaam. Doordat je meer bewust wordt van je lichaam, volgt ook geestelijke bewustwording en omgekeerd. yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet speciaal lenig voor te zijn of op je hoofd te saan. Lichamelijke-, adem- en ontspanningsoefeningen werken in yoga samen om bewust en diep te ontspannen. yoga beoefenen houdtje lichaam soepel en verkrachtig. Daarnaast werkt yoga ook heel ontspannend. Door de oefeningen kun je heel bewust in het “hier en nu” zijn. Veel mensen voelen zich na een les dan ook ontspannen en verkwikt. yoga is geschikt voor jong en oud. Er zijn speciale yogavormen voor ouderen, mensen met een beperking of mensen met gewrichts- en ademklachen. Wij zijn ook gespecialiseerd in les geven aan mensen met kanker of herstellende daarvan. Een keer per maand op vrijdagavond en zondagmorgen wordt er medidatie gegeven (zie website). De lessen worden gegeven door gediplomeerde yogadocenten met jarenlange ervaring en jaarlijkse bijscholingen. We zijn aangesloten bij de Verenigingyogadocenten Nederland, Lid van de Europese yoga unie. Het centrum staat onder leiding van Nelleke Blom en bestaat al 35 jaar. De lessen beginnen op 3 september. Ben je geïnteresseerd, bekijk dan de website www.yogacentrumnellekeblom.nl. yogacentrum Nelleke Blom, Pater Petrusstraat 23a, Handel naast klooster De Weyst, tel. 0492-323802.


Zorg nodig thuis?

LOOKING GOOD HAS NEVER FELT SO GOOD.

gold-Zack • gütermann Opti • Prym • DMc

VAN

DE

VEN

Lingerie

KERKSTRAAT 21 - BOEKEL - TEL. 322503

Het thuiszorgteam Sint Petrus staat graag voor u klaar! Ons werkgebied is Boekel, Venhorst, Erp, Boerdonk, Keldonk en Odiliapeel.

uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur op nummer: 06-12890682


R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Hallo EHBO-ers van Boekel en Venhorst. Na allemaal weer uitgerust te zijn van een welverdiende vakantie willen we weer starten met een nieuw EHBO seizoen. We gaan dit zoals gebruikelijk doen met een buitenoefening. Deze wordt gehouden bij Loonbedrijf van de Broek, op het adres Runstraat 11 in Boekel. We willen op tijd starten en wel om 19.30 uur. Ook hopen we dan onze nieuwe leden te verwelkomend die afgelopen jaar hun diploma haalden. zie bijgaande foto. Wilt u ook een e.h.b.o of a.e.d cursus volgen? Let dan op de volgende editie van dit weekblad voor verdere uitleg. Wilt u gewoon eens een kijkje nemen dan kan dat. Kom dan naar de oefenavond en vraag naar het bestuur. u krijgt dan ter plekke de uitleg. Het Bestuur R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Easy Home Test, nieuwe lijn zelftesten, eenvoudig en betrouwbaar! Vanaf nu verkrijgbaar bij Kring-apotheek Boekel Bent u al in de menopauze, hebt u een hoog cholesterol of misschien de ziekte van Lyme? Het liefst wilt u snel weten of er iets aan de hand is. Easy Home Test is speciaal ontwikkeld om dit thuis te testen. Easy Home Test introduceert een compleet assortiment aan zelftesten die geschikt zijn voor de thuismarkt. Het assortiment bestaat uit 9 zeer diverse zelftesten, waaronder een Menopauze-, Blaasontstekings-, Cholesterol- en de unieke Lyme– Tekenbeet test. Alle testen zijn zeer betrouwbaar, CE-gecertificeerd als thuistest en voorzien van een bijsluiter waarop stap voor stap wordt uitgelegd hoe de test is uit te voeren. De uitslag is al binnen enkele minuten af te lezen. Afhankelijk van de uitslag en/of klachten aanhouden is het raadzaam om

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

contact op te nemen met de huisarts om zo een verder behandelplan te bepalen. De zelftesten die Kring-apotheek Boekel op voorraad heeft zijn: • Allergie • Cholesterol • Blaasontsteking en urineweginfectie • Pfeiffer • Syfilis • Candida • Menopauze • Bloedgroep • Lyme-tekenbeet

KWF KANKERBESTRijDiNg

Grootste collecte ooit blijft nodig; KWF start collecteweek op 2 t/m 7 september Op maandag 2 september gaat de grootste collecte van Nederland weer van start. In deze week staan 120.000 vrijwilligers op tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een enorme operatie die van levensbelang is. Immers hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter de opbrengst is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing. Kanker is een vreselijke ziekte die ons allemaal raakt. Eén op de drie Nederlanders krijgt gedurende zijn leven kanker, per jaar ruim 91 duizend mensen. Er sterven jaarlijks bijna 42-duizend mensen als gevolg van kanker. De ziekte is hiermee doodsoorzaak nummer één in Nederland. Miljoenen mensen delen een droom: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt. We doen er alles aan dit waar te maken. Wereldwijd werken wetenschappers naar die dag toe. Zo snel als zij kunnen. Zo snel als wij hen in staat stellen. We kunnen kanker onder controle brengen. Wij willen niet accepteren dat er zoveel mensen aan kanker lijden en er al te vaak aan overlijden. Ons doel: Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Sta daarom vandaag nog op en help mee in de strijd tegen kanker . De collectant van KWF Kankerbestrijding komt in de week van maandag 2 t/ m 7 september weer bij u aan de deur. KWF Kankerbestrijding is te herkennen aan het rood-wit-blauwe logo met de krab en aan het Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Wie de collectant mist, kan een gift overmaken op giro 26000. Inf. KWF Boekel tel. 321589 en KWF Venhorst 351895


0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl


Vraagt u zich dit wel eens af? - De overheid zegt: “Meer eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid”. Maar wat betekent dit nu of in de toekomst voor mij? - De overheid houdt voor: “Gemeentelijke schaalvergroting verbetert de dienstverlening aan burgers, draagt bij aan behoud van voorzieningen en houdt de kosten laag.” Moet ik dit geloven of

zijn er andere mogelijkheden? - De gemeente zegt: “De gebruiker en de vervuiler betaald.” En daar ben ik het helemaal mee eens of misschien toch niet? - De gemeente streeft naar een balans tussen mens, natuur en economie. Heb ik dat gevoel ook? - De gemeente ziet graag dat jong volwassenen zich vestigen binnen de gemeente. Is dat duidelijk in het beleid terug te zien? Herkenbaar? Kom dan naar onze thema avond “Ge-

meenschapsbelang Venhorst in gesprek” op 11 september om 20.30 uur in MFC De Horst. Gemeenschapsbelang Venhorst wil zich aan de hand van enkele thema’s laten informeren over wat er bij onze inwoners leeft. We willen uw belangen vertegenwoordigen. Om dat goed te kunnen doen hebben we ook uw inbreng nodig. uw aanwezigheid en inbreng zijn van belang voor de toekomst van Venhorst en Boekel. u bent van harte uitgenodigd! Bestuur en fractie Gemeenschapsbelang Venhorst

Isa v.Berlo, van basisschool Uilenspiegel, wint de jeugd poëzie prijs tijdens de poëzie avond in Nia Domo. In een bomvol Nia Domo presenteerde Isa zonder plankenkoorts haar gedicht. Met mooie bewegingen, passende stiltes en een duidelijk stemgeluid presenteerde Isa haar dames- & herenkapsalon gedicht in een muisstil Nia Domo. Een daverend applaus kwam uit de zaal toen ze haar gedicht had voorgedragen. Isa, de en een leuk cadeautje in september & oktober jongste deelnemer, had haar gedicht geschreven nadat ze eerst een woordweb had gemaakt. Daarna kwamen de zinnen vanzelf aldus Isa. Het schrijven van verhalen en gedichten doet ze erg graag. De jury Kapperij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok. koos uiteindelijk het gedicht van Isa als het beste. Na haar uitverkiezing mocht ze Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je een mooie prijs in ontvangst nemen en je thuis bij Kapperij Unique. haar gedicht nogmaals voordagen. Bij aankoop van 2 producten krijgt u We werken op afspraak om te zorgen dat we alle tijd voor je hebben. Het is feest in mijn pen. Ieder nacht geef ik een feest In een gezellige en ontspannen sfeer zoeken we samen met jou naar het kapsel van je dromen. Iedereen feest dan als een beest. Dat feest vier ik in mijn pen. Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel. Het feest begint pas als ik er ben en onder alleafspraak mensen diekomen in de maand september Ik ga ernaar toe door een magische opeMannen kunnen ook zonder binnen lopen. ning producten hebben gekocht verloten we Die alleen opengaat door mijn ring ook nog 2 mooie föhns!! En als mijn moeder naar boven gaat Tikt de muziek in de pen netjes op maat Groetjes Jody van Rijbroek Buiten de pen hoor je altijd muziek met en zonder afspraak! U kunt ook online uw afspraak maken! Mijn feestjes vinden veel mensen super erg Kinderen t/m 5 jaar Van deropeningstijden Horststraat 2a uniek Kinderen t/m 1 1 jaar 5427 CP Boekel maandag 13.00-17.30 uur donderdag 09.30-20.30 uur Ik word moe…. 0492-325 566 Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar dinsdag 09.30-20.30 uur vrijdag www.kapperijunique.nl krijgen het gehele jaar 10% korting. 09.00-17.30 uur Zelfs zo moe dat ik midden in het feest woensdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-14.00 uur mijn ogen toe doe Het is donker in mijn pen, gratis parkeren Dat komt omdat ik niet meer binnen ben.

10% korting Hiep hoera!! Vo oel e l jje e t huis h u hiep i s b iijj K a ap pp per e r i j Un U n i que que Kapperij Unique bestaat 4 jaar! en dat gaan we vieren met u.

GRATIS een Pupa Crack of Magnetic nagellak

Kom binnenlopen K o m gerust g e r u s t een e e n keertje keertje b innenlopen

KAPPERIJ UNIQUE, Van der horststraat 2a, 5427 Cp Boekel 0492-325566, www.kapperijunique.nl, www.webshopunique.nl

Isa we zijn erg trots op jouw prestatie. Proficiat. Team uilenspiegel


Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar


jEUgD HOBBY cLUB

- donderdag van 18.30 uur tot 20.00 uur, met uitzondering van de schoolvakanties. Jaarabonnement : Dit kost slechts € 10,00 voor ieder kind. Voor dit bedrag mag je gedurende het gehele seizoen zo vaak komen als je wilt. Ouders en kinderen van Boekel en Dat is in totaal ongeveer 40 keer. Venhorst opgelet Losse toegangsbewijzen: Op woensdagmiddag 4 september en op Voor 4 kaartjes betaalt men € 2.50. Losse donderdagavond 5 september opent de kaartjes kosten € 0,80. Deze kaartjes zijn jeugdhobbyclub weer haar deuren. Bij de iedere woensdag en donderdag te koop. hobbyclub zijn alle basisschoolkinderen Aanmelding: vanaf 7 jaar die woonachtig zijn in Boekel We starten dit jaar op woensdag 4 septemof Venhorst welkom. ber. Zorg dat je een pasfoto bij je hebt als Jongere kinderen worden absoluut niet je een jaarabonnement wenst en indien toegelaten in verband met het risico in het mogelijk gepast geld en een volledig ingeomgaan met gereedschappen ed. vuld aanmeldingsstrookje. Wordt uw kind in de loop van het seizoen Als je pasje gemaakt is kun je meteen 7 jaar dan is deze van harte welkom de beginnen met knutselen. week na zijn/haar verjaardag. Belangrijk: Het hobbyclubgebouw (naast de apoOm een goed overzicht te hebben van het theek) is open: aantal kinderen dat per keer in het gebouw - woensdag van 13.30 uur tot 15.00 uur, aanwezig is, krijgen deze een lidmaat--------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmeldingsstrookje (in te leveren op 4 september bij het hobbyclubgebouw)

Naam.................................................................................................................................... Adres....................................................................................................................................

Postcode + Woonplaats: ......................................................................................................

Tel.nummer................................................................. Geb.datum ....................................

YOGACENTRUM Nelleke Blom, Handel YOGALESSEN - MEDITATIES ADEMTHERAPIE - ONTSPANNINGEN

Vanaf 3 september beginnen de lessen weer. de lessen worden gegeven in handel, pater petrusstraat 23a.

schapkaart met de ingevulde gegevens. Bij binnenkomst wordt deze ingeleverd en als men naar huis gaat neemt men deze weer mee. Voor meer informatie : Maria Tielemans tel. 0492-323792

Gymclub 2 Venhorst

Dames en heren, wij willen maandag 9 september om 13.30 uur weer met frisse moed beginnen met de gym. Tot dan. Truus Gerrits

Schilderijenexpositie in Huisartsenpraktijk Boekel

Gerard Krop (1928) exposeert momenteel een aantal van zijn werken in de Huisartsenpraktijk te Boekel. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor beeldende kunsten Den Haag en heeft les gegeven in tekenen en kunstgeschiedenis aan diverse scholen. Gerard was actief als voorzitter van de kunstgroep Boekel en gaf les aan de Volksuniversiteit Boekel. De schilderijen zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Huisartsenpraktijk, gevestigd aan het Wit-gele Kruispad 2 te Boekel, geopend van 8.00-17.00 uur.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OuD PAPIER Op dinsdag 3 september wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Molenstraat Praktijk voor psychsociale hulpverlening en bureau Praktijk voorvoor coaching, psychsociale mediation hulpverlening en reïntegratie en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie Praktijk voor psychsociale hulpverleningWinkel en bureau voorCAV, coaching, mediation en reïntegratie tot Grieks restaurant Asteria. Binnenkort start weer de Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het cursus assertiviteit te Veghel papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Gratis Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er 8 dinsdagavonden van 19.30 - 22.00 uur welkomstoud papier gebracht worden bij de contaiKosten € 245,00* per persoon. pakket ner op het terrein van de Waterval tegen* laatste keer voor deze prijs over het Sportpark. Vraag de folder aan (info@interpunctie.nl) of lees meer Dank namens Bond van Ouderen. op www.stress-hulpverlening.nl/assertiviteitscursus.html. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823 M wK.Nellie N.Timmerm ans-van de derKamp Kamp mermans-van der amp Mw. N.Timmermans-van der Kamp Mw. Timmermans-van

opgave tel. 0492-323802 of via de website www.yogacentrumnellekeblom.nl

NO!

67 CA VeSmient ghel, tdonk el. 0 15467 3-54 310 6CA 77 CA Veghel, 215t9 el2.4035 413-(privé) 310795 0621592435 Smientdonk 24-2, Veghel - 0413-310795 of of 06-21.59.24.35 Smient 67 CA Veghel, tel. 0413-3107 info@interpunctie.nl relatieproblemen.n ww .hu l lpbijrelatieproblemen.nl ww.hulpbijrelatieproblemen.nl

21592435


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Biljartkampioenschappen 2013 in Boekel van 6 t/m 13 oktober in zaal “la Compagnie” worden voor de 31e keer de Biljartkampioenschappen georganiseerd in de a-, B-, C- d- en e klasse. dames zullen worden ingedeeld in de diverse klassen. er zal op 5 biljarts gespeeld worden. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 augustus t/m 22 september 2013.

inleveren inschrijving tegen betaling € 6, = is mogelijk op de volgende adressen: “la Compagnie” kerkstraat 52; jos v.d.tillaart Bernhardstraat 28; tini rijbroek logt 4; piet v.d.aa spechtlaan 13; jan v.lankveld kennedystraat 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ik geef mij op voor deelname aan biljartkampioenschappen 2013. naam: .........................................…………………………………..

adres: .........................................…………………………………..

telefoonnummer: .........................................………………….. partijgemiddelde:.....................…………………..

Voldaan € 6,=

Voornamen: ...........................................................................

Woonplaats: ...........................................................................

dit is alleen van toepassing voor hen die de eerste keer meedoen.

ik heb wel / geen interesse om enkele wedstrijden in overleg te tellen.


zondag 15 september 2013

TOER MEE De groeten van Toon van Kessel Allerbeste mensen van Boekel. Het is al weer 2 jaar geleden dat ik in Boekel mijn 50 jarig priesterfeest heb mogen vieren. Sindsdien hebben jullie waarschijnlijk niets meer van mij gehoord. Dat wil niet zeggen dat ik jullie niet enorm dankbaar ben voor alles wat jullie in die 51 jaar dat ik hier in Chili ben voor mij hebben gedaan.

Ik zit nog steeds volop in het werk. Over gezondheid heb ik niet te klagen en ondanks mijn 78 jaren run ik mijn enorme parochie nog altijd alleen. 23 Jaar geleden nam ik een uitdaging aan om in deze afgelegen uithoek van de wereld (in het zuiden van Chili) een nieuwe parochie op te bouwen. Eerlijk gezegd is het moeilijker geweest dan ik toen dacht. Ook hier voelen we de crisis in de kerk en de grote veranderingen op de wereld. En dat terwijl de materiële omstandigheden ver achter liggen. We hebben wel internet maar geen meter verharde weg. Het land is zoge-

THE READSHOP Boekel, St. Agathaplein 4A, tel. 0492-321906

Wist u dat.....

- wij ook postzegels verkopen?

- wij uw officiële pasfoto’s maken voor slechts € 9,95?

- wij een OV-oplaadpunt in onze winkel hebben?

- auteur Josha Zwaan in onze winkel een lezing geeft op donderdag 5 september ?

Josha Zwaan is bekend van haar boeken Parnassia en Zeevonk. Josha Zwaan debuteerde in 2010 met de roman Parnassia (over de strijd na 1945 over de joodse onderduikkinderen) waarvan meer dan 75.000 exemplaren verkocht zijn. Naast romans schrijft ze essays voor o.a. Trouw en tijdschrift Volzin. Voor de roman Zeevonk putte ze uit de ervaringen van haar moeder die geboren is in Indonesië en uit haar eigen ervaring: in 1967 reisde Zwaan op de Achille Lauro met haar geëmigreerde ouders terug naar Nederland. www.joshazwaan.nl

De lezing start om 19.30 uur. Toegang gratis! Graag vooraf even laten weten of u ook naar deze boeiende lezing komt. U kunt zich opgeven in de winkel of even bellen naar 0492-321906. Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 4 september.

naamd rijk maar dat komt maar aan 10% van de bevolking toe, de overige 90% is en blijft arm..... Het maandloon voor die mensen is ongeveer 300 euro, terwijl de prijzen even hoog zijn als in Europa. Maar we werken met geloof en optimisme. We zitten op het ogenblik diep in de herfst met regen, storm en kou, maar we hadden een mooie zomer. Onlangs had ik 6 begrafenissen in verschillende kapellen. De kilometers opgeteld om daar te komen en weer thuis te komen waren er ongeveer 700, allemaal binnen de parochie en zonder harde wegen. Ik heb nu 25 kapellen en het dorp (het centrum) dat toen ik hier kwam 400 inwoners had heeft er nu 4500, terwijl de parochie in zijn geheel er ongeveer 10.000 heeft. Ik wens jullie nog heel veel succes bij de Toer-Mee op 15 september. Veel geluk, zegen en groeten voor allemaal. Toon van Kessel

Gilde St. Agatha Boekel Goed idee! Om zelf je overbodige spullen, zoals speelgoed e.d. te gaan verkopen tijdens de kofferbakverkoop op zondag 29 september. Deze wordt georganiseerd door gilde Sint Agatha Boekel. Hoe gaat dit in zijn werk? Je reserveert een plaats (10 x 5 meter), rijdt ’s morgens vóór 9.00 uur met de auto (met of zonder aanhangwagen) op het evenemententerrein en stalt je spullen uit. Handig is enkele schragen of een grondzeil mee te nemen. Een plaats kost slechts € 10,- ; te betalen bij het inrijden. Inschrijven bij Jan Leenders: e-mail jmleenders@hetnet.nl of tel. 0492-322825. Nadere informatie op www.agathagilde.nl


2013MAAK KORTE METTEN MET HOGE HEGGEN EN LANG GRAS Husqvarna motor trimmer v.a. € Husqvarna accu trimmer met accu en lader v.a. € Husqvarna motor bosmaaier v.a. € Husqvarna motor heggenschaar v.a. € Husqvarna elektrische heggenschaar v.a. € Husqvarna accu heggenschaar met accu en v.a. €

195,00

459,00 369,00 399,00 185,00 lader 489,00

Aspen benzine voor particulier en professionals

5 liter kan 4-takt € 18,25 5 liter kan 2-takt € 18,50 ook verkrijgbaar in 25, 60 en 200 liter verpakking

FREUND de beste heggenscharen voor hovenier en particulier. Voor betaalbare prijzen: enkel snijdend v.a. € 120,00 dubbel snijdend v.a. € 299,00 accu gras-buxusschaar € 69,95 optie: telescoopgreep € 28,75 METABO heggenschaar onderdelen op voorraad.

koop Bij de man die het ook repareren kan

Jos Somers Tuinmachines

Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300 www.jossomerstuinmachines.nl Woensdag na de middag gesloten

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Samen met Lieton kunt u ook zelf boekhouden onder de knie krijgen.

Meld u aan via www.lieton.com voor de bijeenkomst ”Boekhouden kan echt leuk zijn” en zie wat SnelStart voor u kan betekenen. Data in overleg en bij voldoende aanmeldingen. SnelStart voor als het Snel Simpel en gebruiksvriendelijk moet zijn.

VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar WWW.LIETON.COM

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

ÓÓK VOOR AL UW iNSTALLATiEMATERiALEN


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Programma zaterdag: Bedo B1 - Jongens B1 08.30 u 09.00 u HCB ‘92 C1 - Meisjes C3 Helios ‘72 D1 - D-jeugd 1 09.10 u MBDE/De Sprint DB1 - Meisjes B1 12.30 u 18.40 u DOS ‘80 DA1 - Dames A1 Meisjes B2 - HCG B1 13.00 u E-jeugd 1 - MHV ‘81 E1 13.30 u Meisjes C2 - Swift C1 14.05 u Jongens C1 - MBDE/De Sprint C114.25 u Meisjes C1 - MHV'81 C1 15.10 u Programma zondag: Acritas E1 - E-jeugd 2 10.00 u

Berichten

Swift E2 - E-jeugd 3 Swift F1 - F-jeugd 1

13.30 u 10.30 u

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Mia v.Berlo 2 Jo v.d.Braak 3 Mia Vos 4 An v.Asseldonk 5 Anneke v.d.Elzen 6 Pieta v.Dijk JOKEREN 1 Anny Hermes

113 pnt. 86 pnt. 84 pnt. 64 pnt. 63 pnt. 49 pnt. 96 pnt.

2 Tonny v.Exel 3 Anneke v.d.Cruijsen

56 pnt. 51 pnt.

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Boekel - Bonheide: 26-34 Elk jaar vindt er een uitwisseling plaats tussen de Petanque vereniging uit Bonheide (België) en onze eigen Jeu de Bouckles. Zo om en om spelen we thuis en uit. Afgelopen zaterdag kwamen onze vrienden uit Bonheide, met een hele bus vol spelers en supporters, naar Boekel. Zij brachten ook de wisselbeker mee die wij vorig jaar aan hun moesten laten. Het moest vooral weer een gezellige dag worden en dat werd het ook. Ook al gooide de regen een klein beetje roet in het eten door ons te dwingen de laatste wedstrijd binnen af te werken. Alle spelers deden hun best om de wedstrijden binnen te halen voor hun vereniging. Ook deze keer weer bleken de Belgen aan het kortste eind te trekken of beter gezegd lagen de ballen van de Belgen korter bij het butje. Zij namen de wisselbeker weer mee naar huis. Voor ons zit er niets anders op dan volgend jaar weer naar Bonheide te gaan om die beker weer terug te halen.

Evenementenkalender 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerreinEerste bekerwinst Boekel Sport Boekel Sport heeft de eerste van drie bekerwedstrijden in een overwinning om gezet. Pieter Donkers maakte in de tweede helft een prachtige goal en bracht hiermee FC uden een 1-0 nederlaag toe. Na drie vriendschappelijke wedstrijden in de voorbereiding tegen Gemert 2(1-0

Berichten

overwinning) uit bij Nulandia in Nuland (2-1 verlies) en uit bij Festilent in Zeeland (3-2 overwinning) moest het team er nu een heel eind staan. De jongelingen van trainer Ruud Vermeer kwamen er in deze wedstrijd redelijk goed van af. Nog niet iedereen stond goed te ballen maar de contouren worden zichtbaar. Toch was het geen gemakkelijk duel tegen het gepromoveerde FC uden Ze maakte het Boekel Sport knap lastig en keeper Bart Verhagen hield met goede

reacties de thuisploeg in de race. In de tweede helft werd een goede aanval met Pieter Donkers door hemzelf knap afgerond. Een lobje over de udense doelman betekende de voorsprong. Die werd niet meer af gegeven. Dinsdag speelt Boekel in Loosbroek bij WHV om 20.00 uur en zaterdag is men gast in Grave bij GVV ‘57 om 18.00 uur

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ

VESPO

Agenda 07-09 Dames-Aristos te Best 19.00 u 08-09 Dames toernooi te Oisterwijk 11.00 u 22-09 Heren 1-Niobe te Boekel 10.00 u 23-09 start mini’s/welpen 18.30-19.30 u 29-09 Heren 1-HCG 1 te Boekel 12.15 u 26-10 Jaarlijkse grote auwijzer ophaaldag 22-11 Jaarvergadering VENHORST

BROOD VAN DE DAG AANBIEDINGEN Maandag

TARWEBROOD

3 voor €

Dinsdag

VOLKOREN/GELDERS

3 voor €

Woensdag

WITBROOD

3 voor €

Donderdag

SMURF WIT of BRUIN

3 voor €

Vrijdag

WALDCORNBROOD

3 voor €

Zaterdag

SESAM TARWEBROOD

3 voor €

Proef ook ons overheerlijke

DESEMBROOD

5.40 5.40 5.40 5.40 6.15 5.40

Onze nieuwe sportaccommodatie aan Waterval 5 te Boekel is klaar!! Dankzij een gezamenlijke inspanning van de sportverenigingen Habo’95 en unitas, bouwpartners, het bedrijfsleven, en de gemeente, staat er nu een accommodatie waar we met recht trots op kunnen zijn. Handbalvereniging Habo'95 en volleybalvereniging VC-unitas zijn de eerste verenigingen die gebruik gaan maken van de nieuwe velden, maar er is meer mogelijk. Naast handbal en volley is ook tennis, voetbal, hockey, tafeltennis en jeu de boules mogelijk. Beweging en ontmoeting voor jong en oud. Om het gebruik van de nieuwe velden feestelijk te openen willen we u graag uitnodigen op zaterdag 31 augustus. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom op Waterval 5 te Boekel. Om half twee is de officiële opening en gedurende de dag zijn er diverse sportwedstrijden van Habo ‘95 en VC-unitas te zien. Graag zien we u terug op zaterdag 31 augustus. Met hartelijke groet, Bestuur Stichting Buitensport Boekel


Celavita minikriel en oma’s opbakaardappeltjes Bijv.: minikrieltjes 2 zakken à 450 gram 2e GRATIS van 2,24 voor

1,12

AH Aardappelen iets kruimig van 7,38 voor

3,69

Bijv.: Italiaanse lasagne bolognese 2 dozen à 195 gram 2e GRATIS van 4,24 voor

2,12

2 zakken à 3 kilo 2e GRATIS

Alle Knorr

Alle Unox knaks Bijv.: knaks knakworsten 2 blikken à 400 gram 2e GRATIS van 2,42 voor

1,21

UIT HET VRIESVAK:

Alle Aviko aardappelschotels Bijv.: Zwitserse schotel 2 zakken à 450 gram 2e gratis van 3,54 voor

1,77

Lotus vochtvangers keukenrollen 2 pakken à 8 rollen 2e GRATIS van 13,98 voor

6,99

Bavaria bier 3 kratten à 12 flessen van 16,47 voor

Hartevelt Jonge jenever 1 liter

van 12,59 voor

9,99 9,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 26 augustus t/m 1 september 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep, basilicum en room of Proeverij van tomatensoep, gamba´s pil pil en salade ´Caesar´ of Salade met gerookte zalmfilet, gamba’s & citrus of Zomerse salade met parmaham, meloen en sherrydressing *** Grillade van varkenshaas, kipfilet en lamskotelet of Gebakken roodbaarsfilet met ‘sauce Antiboise’ of Gebakken sliptongen met remouladesaus of Steak met rode wijnsaus *** Tiramisu van aardbeien, Licor 43 & lange vingers of Kaasplateau of Dame blanche, vanille ijs met chocoladesaus

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 25 augustus: Venhorst 1 - Elsendorp 1 3-0 Eli 3 - Venhorst 2 3-2 1-8 Handel 4 - Venhorst 4 Venhorst 5 - Olympia ‘18 7 1-8 Programma 29 augustus: Venhorst 2 - MC 2 18.45 u Programma 31 augustus: Venhorst 1- Merselo 1 18.00 u Programma 1 september: Boekel Sport 3 - Venhorst 2 11.00 u Venhorst 3 - Toxandria 4 11.00 u Gemert 9 - Venhorst 5 12.00 u Dames Hapse Boy 1 - Venhorst 1 10.30 u Venhorst 1 - Elsendorp 1 3-0 De eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen speelde Venhorst 1 voor de beker tegen buurman Elsendorp 1. Met enkele nieuwelingen in het team, die zich goed presenteerden, nam Venhorst in de eerste helft al afstand en ging met 2-0 naar de thee. In de tweede helft ging Venhorst goed door, al bleek dat niet uit de eindstand, 3-0. Minpuntje was de scherpte voor het doel, waardoor een aantal goede kansen niet benut werden en de score aan de lage kant bleef. Dinsdagavond uit naar Handel en a.s. zaterdag thuis tegen Merselo zijn de volgende wedstrijden op het bekerprogramma.

Berichten

Rabobank Uden Veghel sponsort maatschappelijke activiteiten RKSV Venhorst Onlangs heeft Rabobank uden Veghel haar sponsorovereenkomst met voetbalvereniging Venhorst met 3 jaar verlengd. “We zijn bijzonder blij met de substantiële bijdrage van de Rabobank, een welkome aanvulling op de steun van onze lokale sponsors. Op deze manier maakt de bank ook weer waar dat zij betrokken is bij lokale maatschappelijke activiteiten”. aldus Candy v.uden, voorzitter van RKSV Venhorst. “Als bank vinden wij het belangrijk om sport mogelijk te maken voor iedereen. Ook zetten we graag in op talentontwikkeling voor de jeugd.” licht Cindy v.d.Akker, verantwoordelijk voor sponsoring bij Rabobank uden Veghel toe. “Bij RKSV Venhorst ligt de komende jaren ligt het zwaartepunt van de sponsoring bij activiteiten, die de voetbalvereniging organiseert, op zo breed mogelijk terrein, zoals het schoolvoetbaltoernooi en het buurtvoetbaltoernooi. Activiteiten dus, waaraan ook niet-leden mee kunnen doen.” JEUGDNIEUWS: Uitslagen zaterdag 24 augustus Mariahout A1 - Venhorst A1 3-3 Venhorst B1 - Boekel Sport B2 2-2 Venhorst MB1 - Herpinia MB1 8-2 Venhorst C1 - Bavos C1 6-4 Hemert C4 - Venhorst C2 15 - 0 Programma zaterdag 31 augustus Keldonk A1 - Venhorst A1

laat in de gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

vertrek13.15 u, 14.30 u Sparta B2 - Venhorst B1 vertrek 13.00 u, 14.30 u Venhorst MB1 - FC de Rakt MB113 15.u MVC C1 - Venhorst C1 vertrek 11.15 u, 12.30 u 13.00 u Venhorst C2 - Elsendorp C1 Venhorst D1 toernooi in Boerdonk vertrek 08.30 u Venhorst D2G toernooi in Boekel vertrek 09.15 u Venhorst E1 toernooi in Elsendorp vertrek 09.00 u Venhorst E2 toernooi in Aarle-Rixtel vertrek 09.00 u Venhorst E3G toernooi in Handel vertrek 09.15 u Venhorst F1 toernooi in Boerdonk vertrek 08.45 u Venhorst F2 toernooi in Aarle-Rixtel vertrek 09.00 u Venhorst F3 toernooi in Venhorst aanwezig 09.15 u Venhorst F4 toernooi in Venhorst aanwezig 09.15 u Venhorst F5 toernooi in Mariahout vertrek 08.45 u Programma maandag 2 september Venhorst A1 - Nijnsel A1 19.30 u Programma woensdag 4 september Venhorst C1 - ASV C2 18.30 u Boekel Sport C3 - Venhorst C2 vertrek 18.00 u, 18.30 u

KORFBALVERENIGING

JES Programma 31 augustus JES A1 - Altior A1 Venhorst, 15.30 u JES A2 - Celeritas (S) A1 Venhorst, 13.45 u JES C1 - Altior C2 Venhorst, 12.30 u Odisco D1 - JES D1 Olland, 12.30 u Altior E3 - JES E1 Heeswijk-Dinther, 09.00 u Programma 1 september JES 2 - Flash 2 Venhorst, 11.30 u Programma 4 september De Kangeroe MW1 - JES MW1 Veghel, 20.00 u

Evenementenkalender 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst 15 september ToermeeSport POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Afgelopen weekend waren er 2 vluchten te weten Isnis jonge duiven en Isnis oude duiven. De deelname jonge duiven bedroeg 404. Deze werden gelost om 07.35 uur met een kalme ozo-wind. De eerste duif werd geklokt om 09.23.00 uur. De uitslag was als volgt: 1, 2, 3, 4 E.Diepeveen (mee 53 duiven/26 pr.); 5, 6, 7, 9 J. v.d.Putten (mee 36 duiven/31 pr.); 8 M. Reybroek (mee 26 duiven/10 pr.); 10, 11 A.Engelen (mee 16 duiven/7 pr.); 18 Comb.v.d.Vossenberg (mee 13 duiven/5 pr.); 13 P.Smits (mee 30 duiven/10 pr.); 24 M.v.Melis (mee 20 duiven/8 pr.; 31 R.v.d.Wassenberg (mee 17 duiven/5 pr.); 39 P.Pennninx (mee 12 duiven/6 pr.); 40 Comb.de Vocht (mee 26 duiven/0 pr.); 53 H.v.Dijk (mee 17 duiven/4 pr.); 57, 61 L.Terluin (mee 8 duiven/2 pr.); 65 M.v. Dooren (mee 5 duiven/1 pr.); 66 C.v.d. Heuvel (mee 15 duiven/4 pr.); 68 W.Michiels (mee 37 duiven/7 pr.). Oude duiven Isnis afstand 140 km., lostijd 07.35 uur. Deelname 116 duiven. Eerste

Berichten

duif geklokt om 09.22.00 uur, laatste prijsduif 09.50.00 uur. De uitslag: 1, 2, 3, 4, 5, 7 E.Diepeveen (mee 45 duiven/17 pr.); 6, 8 A.Engelen (mee 35 duiven/16 pr.); 9, 10 C.v.d.Heuvel (mee 10 duiven/5 pr.); 13 M.van Melis (mee 5 duiven/1 pr.). Komend weekend op programma Orleans jonge duiven en Laon jong en oude duiven.

52,60% 9. Hr. en Mw.v.Helvoirt 10. Hr. en Mw.v.Duijnhoven 52,50% 11. Dames v.d.Linden-Huijbregts 50,83% 12/13. Dames de Koning-v.Ras 50,42% 50,42% 12/13. Hr. en Mw.Vogels 14. Hr. en Mw.Jansen 50,00% 29 augustus jaarvergadering en 5 september begint de nieuwe competitie. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Wieler Toer Club Boekel 1/2. Dames Ceelen-v.Dinteren 57,50% 1/2. Dames v.d.Heijden-Onclin 57,50% 3. Dames v.d. Boom-Schots 57,29% 4. Dames Verbakel-Vijge 57,08% 5. Hr. en Mw.Aalbregt 55,00% 6/7/8. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 53,75% 6/7/8. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,75% 6/7/8. Hr. en Mw.v.d.Burgt 53,75%

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

Zondag 25 augustus 2013, De Niederrheinroute. Een verzameling van 25 rijders maakten zich om 07,30 uur op voor de 125 km waarvan een groot gedeelte door Duitsland. Weliswaar geen zon maar wel vrijwel windstil weer en droog ondanks de nevel en laaghangende bewolking. Hoe anders dan vorig jaar. Toen waren er op deze Boekelse Cultuurzondag zondvloedachtige regenbuien en dropen wij, druipend van de regen weer huiswaarts. Vandaag was het genieten. Genieten van een mooie route, genieten van het heerlijke fietsweer, genieten van een “goei bakske koffie” in Phalsdorf, genieten van een lekker pittig tempo. Dit laatste ondanks dat twee van onze voorrijders (B&B) gisteravond op het plein, (naar eigen zeggen) toch alleen wat glazen cola genuttigd hadden (uw verslaggever is echter niet overtuigd van de juistheid dezer informatie). Feilloos werden wij door hen naar en door Duitsland geleid waar wij over nagenoeg autovrije weggetjes tussen, afwisselend weiland, mais- en aardappelvelden de landstreek tussen Goch en Kleef doorkruisten. Afgezien van enkele (4) lekke banden slechts onderbroken doordat een van onze rijders in een grindbak terecht kwam en omviel, en een 25 tal eenden die ons de weg versperde. J.v.d.E. moest vanwege een lekke band in de volgwagen plaatsnemen, maar die heeft dan ook geen echte racefiets. Kortom een mooie fietsochtend waar we om ongeveer 12.15 uur van terug waren en verwelkomd werden door de muzikale klanken van Imémato. Volgende week rijden we naar de Berendonk (bij Nijmegen) We vertrekken om 08.00 uur. Ook de B. groep vertrekt om 08.00 uur maar gaan richting Welschap (bij Eindhoven). P. da leur


Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2002 1997 2002 2005 2005 1998

1998 2005 1998 2001 2001 2006 2009 2004 1996 1996

2002 2010 2006 2000 2002 2002 2004 2007 1994 2001 2004 2006 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.4 Multispace Airco Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C8 2.0 7 persoons Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Accent 1.1 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) HB 1.4 5 DRS Airco BREAK 1.9 DIESEL HB 1.4 XS 3 DRS Airco HB 1.4 3 Drs Airco SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 1.8 GTX sedan 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 1.6 HDI SW XT Diesel Airco 2.0 16V Sedan

106 107 206 306 307 307 307 308 405 406 407 407 407

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRijF

KM 2011 KM 2004 KM 2003 KM 2011 KM 2011 KM 2007 KM 2008 KM 2006 KM 2011 KM 2009 KM 2007 KM 2006 KM 2002 KM 2012 KM 2009 KM 2010 KM 2006 KM 2006 KM 2005 KM 2004 KM 2008 KM 2003 KM 2011 KM 2009 KM 2004 KM 2008 KM 2000 KM 2012 KM 2003 KM 2004 KM 2005 KM 2005 1995/1997 87997 KM 2008 222305 KM 2006 70059 KM 2007

26397 72497 92107 74131 53652 129440 75234 64352 67010 39905 81483 93484 189867 22152 71320 41074 81174 79279 96293 102891 120320 195620 38210 97148 99975 56092 162530 12881 116684 172510 79239 135823

B O V A G

OPEL AGILA 1.0I EDITION OPEL AGILA 1.2I MAXX OPEL AGILA 1.2I ENJOY OPEL CORSA 1.3CDTI 5DRS EDITION OPEL CORSA 1.2I EDITION 5 DRS OPEL CORSA 1.7CDTI SPORT 5DRS. OPEL COMBO 1.3CDTI COMFORT OPEL CORSA-D 1.2I NJOY 3DRS OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER OPEL ASTRA 1.8I EXCLUSIVE STATIONCAR OPEL ASTRA 1.6I GTC TEMPTATION OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO OPEL ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR OPEL INSIGNIA 1.4ECOFLEX 140PK TOUR OPEL INSIGNIA 1.8I COSMO OPEL MERIVA 16I COSMO OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO OPEL MERIVA 1.6I TEMPATION OPEL MERIVA 1.6I ENJOY AUTOMAAT OPEL MERIVA 1.8I MAXX-COOL OPEL VECTRA 1.8I GTS ELEGANCE AUTOMAAT OPEL VECTRA 1.8I GTS OPEL ZAFIRA 1.6I 111 EDITION OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE BMW 316I SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT FORD KA 1.3I 12-TH- EDITION MITSUBISHI SPACE STAR 1.3I AIRCO NISSAN PIXO PEUGEOT 307 1.6I XR PEUGEOT 206 1.4I 3 DRS RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 2 X VOLVO 850 – 940 SEDAN OPEL ANTARA 2.4I ENJOY HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 SUZUKI SX4

SAMENWERKENDE

1997 1998

Toyota Yaris 13i 16v s-line, airco, luxe uitv, 5drs Volkswagen Passat station, 16i Volvo V40, 18i16V, th, station

bedrijfsauto's & campers

voor alle merken personen- en

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

2008 2002

Peugeot Partner 16HDI, airco, th, schuifd Mercedes ML 270CDI, airco, th, 5drs

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg, 2004

bedrijfsauto's

2010 2005

Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv

2005 2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Chervrolet Tacuma 16i 16V, airco, th

2010 1997

Opel astra H station 16i16V 111edit, airco Opel Corsa 14i, 3drs

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 cj BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

Nu HANDDOEKEN voordelig sparen met ESSO EXTRA SPAARPAS!!

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TD-Ci VAN wagon .....................................................2003 Peugeot 107, 5-deurs .........................................................................2012

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. - Verhuur van PUiN- & AFVALcONTAiNERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNg van diverse soorten ZAND. - BESTRATiNgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Verzekerd van een NIEUW: speciale dooikorrels voor correcte installatie

gladheidsbesrijding zonder corrosieve Het adres voor beregeningspompen en/of aanleg van complete installaties. uitslag op alle bestratingen. Tevens slaan wij waterbronnen.

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout,

vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUcADOORSBEDRijF

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486-411481, Mob. 0651-888371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl

Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź 9,25 inclusief 1 consumptie. u bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. --------------------------------------------------

t: 0492-776228 / 06-23563141 e: rvanzutven@hotmail.com

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. de man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

u kunt bij ons terecht voor: PASFOTO’s en POSTKANTOOR. Drogisterij Wijnen, Oudedijk 51, Odiliapeel, 0413-272934, www.wijnendegroot.nl (dinsdags gesloten). --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, uden, tel. 0413 330635.Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl.

A l l e r h a n d e TEKENEN & SCHILDEREN, woensdag 9.30-12.00 uur / 19.30-22.00 uur; donderdagmiddag. Start 11 & 12 september 2013. € 10,- per les. Voor meer info: Hanny Verbrugge, Elzen 7, Boekel, hannyverbrugge@live.nl, 06-30118048. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BuDGET bel dan VITA-

THuISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------AuTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl --------------------------------------------------

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Kom gewoon eens op de koffie.”

Woensdag 4 sept. 09.30-11.30 uur Zijp 2d, Boekel, tel. 322169

schakelplein 13, 5408 aW Volkel 0413 - 27 53 32 e-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

ThUIS feeSTeN!? Wij verzorgen u feest compleet!

www.vanderzandenverhuur.nl

verhuur van: tenten | partybenodigdheden | koelwagens toiletwagens | drank | catering/ partyservice | frietwagens

\

Van Der Zanden Verhuur Boekel - 06-15387790 Wij maken vrijblijvend een passende offerte


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRuKWERK naar BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Concert Vrouwenkwartet Cantantes

Op zondag 8 september a.s.verzorgt vrouwenkwartet Cantantes een concert in het Religieus Museum in uden. Een van de leden van dit kwartet is de Boekelse Hannie Hanenberg-van Doren. Het concert begint om 15.00 uur en voor bezoekers van het museum is het concert gratis toegankelijk. Het ensemble zingt

werken uit alle windstreken en stijlperioden. De fraaie uitgebalanceerde samenklank van de Cantantes raakt de toehoorder tot in de ziel.

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

KOSMO

21 augustus t/m 18 september

Zomeraktie

Nieuwe set nagels Gel of Acryl (inclusief verlenging). Normaal € 50,= nu € 30,=

Voor meer informatie: 06-43085124

Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Het aardbeienseizoen loopt bijna ten einde! Tot en met zaterdag 14 september hebben we nog onze heerlijke AARDBEIEN AMBACHTELIJKE KAAS en BOERDERIJZUIVEL AARDAPPELS

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

OPENINGSTIJDEN: Op zondag open; alleen aardbeien (zelfbediening) ma t/m vrij 13.00-18.00 uur/ za 09.00-17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

Jeanne van der Laar Fotografie start in oktober 2013 met een nieuwe BASISCuRSuS FOTOGRAFIE. Voor informatie over deze cursus of aanmelding ga naar www.jeannevanderlaarfotografie.nl of bel 06 22541925 --------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRuK, tel. 322140. -------------------------------------------------Op zoek naar THuISZORG bel dan VITA THuISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Schilderwerken Beglazing Behangwerk

VAN DER5427 POL EJ Boekel

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

E L E K T R Br. O T E C H N I E K Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

machinale houtbewerking boekel

service • installatie • onderhoud

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie

Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e Dames Gymclub 40+

Dames kom gezellig met ons bewegen op donderdag van 14.30 tot 15.30 uur. De volgende onderdelen komen aan de orde: warming-up, cardio-oefeningen, rek- en strekoefeningen. Ook is er aandacht voor de houding en als afsluiting is er een balspel. Iedereen is welkom om vrijblijvend te komen kijken. We beginnen op 5 september in de Horst. Info: Pieta v.d.Akker, tel. 351469

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRijF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATiS OPgEHAALD EN THUiSBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboormachine, palenhamer, kloofmachine,

A l l e r h a n d e bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MAcHiNALE HOUTBEWERKiNg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.