28e jaargang nr 07; 14 augustus 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 7 - 14 augustus 2013

Erik Termeer wil jongeren de helpende hand bieden

Jongeren die het binnen het reguliere onderwijs niet redden kunnen sinds kort terecht in ‘ de Looz Corswarem Hoeve’ in Heeswijk-Dinther. Erik Termeer uit Boekel is er locatiemanager. door Ria van Tiel

Op een steenworp afstand van het kasteel van Heeswijk-Dinther ligt de Looz Corswarem Hoeve. De prachtige witte langgevelboerderij dateert uit 1830 en dankt haar naam aan Prinses Manuela de Looz Corswarem. Al jarenlang is de Hoeve bij velen bekend als vakantieboerderij voor mensen met een beperking. Sinds kort is er een nieuwe functie bijgekomen als leerwerk boerderij voor jongeren. Zo snijdt het mes aan twee kanten want de opzet is om jongeren die in het reguliere onderwijs buiten de boot vallen te leren omgaan met alle werkzaamheden die komen kijken bij het runnen van een vakantieboerderij. Voor locatie-manager Erik Termeer (42) een prachtige uitdaging. De, met riet gedekte, leerwerkboerderij ligt in een oase van groen en maakt deel uit van stichting ‘De witte Hoeve’ uit Oploo. Per dagdeel is er ruimte voor 12 tot 15 jongeren op de leerwerkafdeling. Binnen ‘de Looz Corswarem Hoeve’ wordt het zogenaamde AKA (Arbeids-

markt Gekwalificeerd Assistent)-traject aangeboden. Jongeren kunnen kiezen uit de opleiding assistent medewerker groen of assistent medewerker zorg en welzijn. Op deze ma-nier hopen Erik en zijn medewerkers een brug te zijn naar de reguliere arbeidsmarkt. Naast leren en werken is er ook volop ruimte voor ontspanning, sport en spel. Het leerwerkaanbod loopt van maandag tot en met vrijdag en jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 30 jaar uit de wijde regio zijn welkom. “Wij proberen jongeren met een licht verstandelijk handicap, psychotisch of depressief weer in een ritme te krijgen. Te denken valt dan aan het verzorgen van de maaltijden, wan-

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

delen met rolstoelgasten of misschien een boodschapje doen. Wij huren het pand van ‘Brabants Landschap’ en zitten rondom in het groen wat allemaal bijgehouden moet worden. Misschien gaan we wel thee en koffie schenken in de boomgaard. Ik weet zeker dat we voor die groep iets kunnen betekenen,” zo vertelt Erik enthousiast. Jongeren kunnen naar ‘de Looz Corswaremhoeve’ doorverwezen worden door school of door gezondheidsinstanties, maar ook rechtstreeks door de ouders. De financiering kan via een PGB (persoons gebonden budget) of via Zorg in Natura. Hoewel er in de afgelopen maanden al heel hard is gewerkt moet er nog veel gebeuren. Erik wil er graag zijn schouders onder zetten maar kan ook nog heel veel hulp gebruiken. Zodra alles klaar is komt er een Open Dag. Vrijwilligers en jongeren zijn nu al van harte welkom. Voor meer info: 06-10461467 of info@loozcorswaremhoeve.nl. Een kijkje nemen op de site kan ook: www.loozcorswaremhoeve.nl

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 176b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 17 augustus: 17.30 u Bert en Drieka v.d.ElzenEmonds; Ida Jonkers-v.Bakel (vwg. verjaardag). Zondag 18 augustus, 20e zondag door het jaar. 11.00 u Samenzang. Piet v.Moorsel, ouders Lambertus en Allegonda Maria v.Moorsel-de Wit, broer Noud en echtgenote Riet v.Moorsel-Kanters. Maandag 19 augustus: 19.00 u Antoon Coolen en overleden familie; overleden ouders Harrie en Bertha v.d.Rijt-Habraken (vwg. verjaardag vader). 19.30 u in de St. Agatha-kerk: repetitie van het Groot Boekels Koor als voorbereiding op de openluchtmis bij de opening van BoeCult 2013. Woensdag 21 augustus: 15.00 u In de kapel van zorgcentrum St. Petrus: H. Mis t.g.v. het 50-jarig huwelijk van Jan en Betsie Jansen 19.00 u Petronella Raymakers (vwg. sterfdag) en echtgenoot Marinus v.Haandel. Donderdag 22 augustus: 14.00 u In de St. Agatha-kerk: H. Mis uit dankbaarheid t.g.v. het 50-jarig huwelijk van Arnold en Sjaan VerstegenSchepers

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

ATTENTIE!!!! Bedevaart naar Kevelaer. In 2013 is het 125 jaar geleden dat de broederschap Ravenstein e.o. de bedevaart naar Kevelaer startte. Wij zijn verheugd dat monseigneur Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, heeft toegezegd om in dit jubileumjaar met ons mee te gaan. Met het thema ”In geloof gaan wij onze weg” gaan we op zaterdag 31 augustus 2013 naar Kevelaer. We vertrekken om ca. 8.00 uur per bus bij de kerk in Zeeland. Aanmelden kan via de inschrijfformulieren, die in de folderbak in het kerkportaal liggen. Opgeven kan tot en met 16 augustus 2013.

Geen koffie na de hoogmis in augustus Vanwege het grote aantal activiteiten en de gewijzigde aanvangstijd van de hoogmis, zal er op de zondagen in augustus géén koffie worden geschonken in het Lucia-gebouw.

Groot Boekels Koor repeteert Op maandag 19 augustus zal het Groot Boekels Koor vanaf 19.30 uur in de kerk repeteren voor het opluisteren van de openluchtmis op 25 augustus bij de start van BoeCult 2013.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 17 augustus 19.00 uur + Zondag 18 augustus 10.00 uur: jgt. Dora v.d.Hoven-Hilhorst; mnd. ged. Christ Gerrits; Paul v.d.Aa (vwg.sterfdag); Christ Michiels en Maarten zijn zoon. Donderdag 22 augustus: 19.00 u Intenties kerkgangers.

ACOLYTHEN EN LECTOREN: Zaterdag 17 augustus: 19.00 u Mark en Niels Hoogeveen Mw.Rooijakkers-Mw.Kanters Zondag 18 augustus: 10.00 u Jordi en Willy v.Oort Hr. Donkers-Hr.v.d.Wiel Donderdag 22 augustus: 19.00 u Martinese

GEDOOPT: Faas v.Oort. Ook de ouders proficiat! AANBIEDINGEN donderdag 15 t/m woensdag 21 augustus:

Rijstevlaai met slagroom

€ 9.

Oogstbrood

€ 1.

Roomboter appelflap

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

50 50

per stuk

€ 1.

25

€ 11.

00

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Hoi jongens en meisjes uit Boekel en Venhorst, De vakantie is voorbij, de eerste schooldagen weer acher de rug. En dus gaat het kinderkoor weer beginnen. Komende vrijdag komen we om 15.45 uur bij elkaar op de Vlonder 10. Ben je verhinderd, laat dit dan even weten op 0492-322140 of per email info@boekeldruk.nl. Natuurlijk zijn ook nieuwe kinderen welkom om mee te komen zingen. Vind je het leuk om te zingen en kun je al een beetje lezen kom dan op vrijdag eens kijken tijdens de repetitie van 15.45 tot 16.45 uur op bovenstaand adres. Meer informatie over het kinderkoor: Elke vrijdagmiddag (behalve in de vakanties) komen een groep jongens en meisjes tussen de 7 en 12 jaar bij elkaar om samen te zingen. Een keer in de maand zingt het koor tijdens de gezinsviering op zondag om 10.30 uur. Ook zingen we tijdens de presentatieviering, naviering en de Communieviering. Daarnaast treden we ook wel eens ergens op. Dit jaar nemen we bijzondag 15 september 2013

TOER MEE

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 5 augustus 2013

Danique

Dochter van Marijn en Lieke Emonds

Volkelseweg 21, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

voorbeeld deel aan het grote optreden van Koor Karakter op 31 augustus. Ook staat er een optreden op het programma, samen met de danseresjes van Dansstudio Laura. Deelname is gratis, je hoeft geen contributie te betalen. Ook jongens zijn van harte welkom. Wil je meer informatie of heb je een vraag, neem gerust contact op met Arnie, tel. 0492-322140 of kom op vrijdag eens kijken op de Vlonder 10.

Goederen- en Dienstenveiling 2013 Carnavalsvereniging De Peeltuuters en Dweilorkest Ôk Moi uit Venhorst willen op zaterdag 12 oktober een goederen- en dienstenveiling organiseren. Het evenement wordt gezamenlijk georganiseerd door . De opbrengsten zullen ten goede komen aan het continueren en evt. uitbreiden van de carnavalsactiviteiten zoals, kuikenbal, 50+bal, ziekenbezoek, kansplusbal, de jeugdraad met jeugdprins en jeugdprinses, optocht, enz.

Om de veiling tot een succes te brengen hebben we de steun van de Venhorstse ondernemers en de bedrijven die in Venhorst mede hun werkgebied hebben zeer hard nodig. Maar natuurlijk mogen er ook particulieren hun goederen of diensten aanbieden, dit maakt het allemaal nog leuker en gevarieerder. Wanneer er door u goederen of diensten ter beschikking worden gesteld kunnen we er een leuke veiling van gaan maken met muziek en een aantal veilingmeesters. Wij willen hierbij vragen uw gedachten te laten gaan of u eventueel aan het initiatief mee wilt gaan werken in welke vorm dan ook. Mocht u als particulier hieraan mee willen werken, dan kun je dit laten weten bij Peter v.Lieshout, 0620397438. Wij hopen op uw medewerking.

Evenementenkalender 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 15 september Toermee 8 september Pleinfestijn Venhorst

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 augustus

Hamburgers Boekelse ham-kaas burgers Varkenshaas Kreta

elke 4e GRATIS € 600 100 gram voor € 179 4 stuks voor

Carpaccio Rosso

Maffia Rolletjes

Rundvlees met pesto en zachte mozzarella

Heerlijke special in bladerdeeg

VLEESWARENTRIO 100 gr. couburgerham 100 gr. grillworst 100 gr. snijworst

perEvenementenkalender

samen voor

100 gram

€ 245

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 9,95 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 10,45 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten Inclusief barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING Restafval/tariefzak & vrijdag 16 augustus Plastic verpakkingsafval vrijdag 23 augustus GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen. Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS 2014: UW MOOISTE BOEKEL 700-FOTO De gemeentegids maken we niet alleen vóór u, maar ook met u. Daarom organiseren we een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids 2014. De wedstrijd heeft als thema ‘Boekel 700’. Stuur uw mooiste foto van één van de Boekel 700-activiteiten daarom voor 5 september a.s. in!

Prijzen De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De beste foto wordt bovendien geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids.

Hoe doet u mee? Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met donderdag 5 september uw foto(‘s) sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids 2014’, uw naam en adresgegevens.

Waar moeten de foto’s aan voldoen? Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd u dan rekening met de volgende criteria: Alléén inwoners van de gemeente Boekel kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd. Medewerkers van de gemeente Boekel zijn uitgesloten van deelname.

De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.

De gemeente Boekel kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera. Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s.

De winnaars krijgen schriftelijk bericht. De winnende foto’s worden in september 2013 bekend gemaakt in de weekbladen en op de website.Heeft u nog vragen?

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de gemeentegids 2014? Pak dan uw camera en maak de winnende foto!


Gemeenteberichten VERKOOP STARTERSWONING IN PLAN “LAGE SCHOENSE” In het plan Lage Schoense, fase 2 aan de Sleutelbloem in Boekel zijn 6 jaar geleden starterswoningen gebouwd. Nu wordt één woning te koop aangeboden. De woning wordt verkocht onder de toepassing van KoopGarant.

Wie komt in aanmerking De uitgifte van de koopwoning gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze woningen komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor starterswoningen. Toewijzing van de woning gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst.

Informatie Voor informatie over KoopGarant kunt u zich wenden tot PeelrandWonen, de heer S. Canjels, tel. 0492-324405 . Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten, tel. 0492 - 326800. Informatie woning Sleutelbloem 34 Rijwoning Bouwjaar : 2007 Perceel: 133 m2 Inhoud: 367 m3 Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing (begane grond en 1e etage) Vloer-, spouw- en dakisolatie aanwezig.

Omschrijving: Hal met meterkast, open keuken compleet met apparatuur, portaal met toiletruimte, L-vormige woonkamer met trapkast en open keuken. De keuken is voorzien van een gaskookplaat, afzuigkap, combi-oven en koelkast. 1e verdieping: 3 slaapkamers met wastafelaansluiting en de badkamer met inloopdouche, toilet, wastafel en witgoedaansluitingen. De bergzolder is bereikbaar via een vlizotrap. Op de bergzolder is de cv-installatie (Nefit Smartline basis) en de mechanische ventilatie aangebracht.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor starterswoningen en belangstelling heeft voor de aangeboden woning, dan kunt u zich tot 20 augustus aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving tussenwoning Sleutelbloem 34”. HISTORISCHE TRAMRIT BOEKEL In de maand augustus worden op drie dagen historische tramritten door Boekel georganiseerd. De monumentencommissie en de heemkundekring hebben in het kader van Boekel 700 een route voor u samengesteld, die verhaalt over het historisch verleden van Boekel waarbij ook het landschap en de geologie aan bod komen. Met de nagebouwde ‘Goede Moordenaar’ (tram) uit Gemert gaan wij met u op een ontdekkingstocht van 2,5 uur door ons prachtige dorp. In de tram, die een maximale snelheid kent van 25 km/uur, hangt een groot scherm waarop allerlei historische kaarten, foto’s, filmfragmenten e.d. tijdens de rit worden getoond, die het ingesproken verhaal illustreren en ondersteunen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden aan de balie van het gemeentehuis alwaar de inschrijving plaatsvindt. U dient wel direct contant de inschrijvingskosten te voldoen eerder wordt u niet ingeschreven. Bij de inschrijving moet u verder de dag en het tijdstip aangeven. Op het moment dat alle ritten zijn volgeboekt dan kunt u op zich een reservelijst laten registreren zodat we, indien nodig, in september nog enkele keren de route kunnen rijden.

De tram rijdt op de onderstaande data/tijdstippen en vertrekt en eindigt op het St. Agathaplein. In- en uitstappen kan alleen op het St.Agathaplein en niet tijdens de rit. Datum

Maandag 26 augustus

Donderdag 29 augustus

Vrijdag 30 augustus

Tijdstip

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

Max. aantal passagiers

25 25

25 25

25 25

Inschrijvingskosten p.p.

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00

Wij denken dat deze tocht voor iedereen in Boekel interessant is: zij die er geboren zijn om hun kennis ‘op te frissen’ en nieuwe achtergronden te leren en zij die in Boekel zijn komen wonen en zo meer van hun woonomgeving ontdekken. De inhoud en de lengte van deze tocht zijn niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar. Heeft u vragen neem dan contact op met:

De woning is beschikbaar per 1 januari 2014 Koopprijs:

€ 145.750,00 k.k.

Gijs Klop (gemeente Boekel) 0492-326800 Walter Corssmit (Heemkundekring) 0492-322225

Kortom, schrijf u snel in bij de balie van het gemeentehuis. U ontvangt dan een opstapbewijs en wij zien u te zijner tijd in de tram zodat we er een gezellige leerzame dag van kunnen maken!


Gemeenteberichten APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Handboogvereniging Doele Willem III voor het organiseren en houden van het EVM-toernooi op 24 en 25 augustus 2013 (verzenddatum 1 augustus 2013); - Boekel 700 werkgroep facilitair voor het organiseren en houden van een feestweek in het kader van Boekel 700 van 23 augustus 2013 tot en met 1 september 2013 (verzenddatum 7 augustus 2013); - Stichting Pleinfestijn Venhorst voor het organiseren en houden van het Pleinfestijn op het St. Josephplein in Venhorst op 8 september 2013 (verzenddatum 7 augustus 2013).

Verleende ontheffing aan: - H.J.M. Opsteen voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens diverse activiteiten tijdens de feestweek in het kader van Boekel 700 (verzenddatum 7 augustus 2013).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 13 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een inlandse eik Locatie : aan de Kiesbeemd en De Aa Verzenddatum : 12 augustus 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 15 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet be-

stuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met diverse activiteiten in de feestweek van Boekel 700.

In verband hiermee worden diverse wegen in het centrum van Boekel tijdelijk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Het St. Agathaplein, St. Janplein, Mr. van Hooffstraat en de Kennedystraat (vanaf basisschool De Regenboog tot de rotonde) zullen op zondag 25 augustus 2013 worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.

Daarnaast wordt de Kennedystraat vanaf de Rabobank/Nia Domo tot de rotonde afgesloten op zaterdag 24 augustus 2013 vanaf 19.00 uur tot 03.00 uur, vrijdag 30 augustus 2013 vanaf 17.00 uur tot 03.00 uur en zaterdag 31 augustus 2013 van 18.00 uur tot 23.00 uur, alle zoveel langer als nodig is of korter als mogelijk.

Boekel, 13 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het Pleinfestijn in Venhorst op 8 september 2013.

In verband hiermee zal het St. Josephplein van zaterdag 7 september 2013 8.00 uur tot zondag 8 september 2013 22.00 uur worden afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede wegafzetting.

Boekel, 13 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 9 juli jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Voortgang IDOP Boekel juli 2013 De gemeenteraad van de Gemeente Boekel is middels een memo op de hoogte gesteld van de voorgang over het Integraal Dorps Ontwikkelingsprogramma (IDOP) Boekel.


Winnaar winteractie Gewichtscoach Ingrid op gevoelige plaat vastgelegd

Op woensdag 7 augustus was het eindelijk zover: Sigrid v.Deursen uit Venhorst kreeg haar fotoshoot en werd door Patrick v.Lieshout van Groinwood Photography op de gevoelige plaat gezet. Sigrid is vanaf februari 2013 bezig om samen met gewichtscoach Ingrid balans te brengen in haar eet-, drink- en beweeggewoontes. Ze wilde graag behoorlijk wat kilo’s afvallen. Omdat ze in de winter startte met het traject was ze automatisch deelnemer aan de winteractie die Gewichtscoach Ingrid samen met fotograaf Patrick v.Lieshout (beiden

afkomstig uit Venhorst) gestart waren: het winnen van een professionele fotoshoot. Degenen die op 30 juni hun persoonlijk, reeel streefgewicht behaald hadden maakten kans op het winnen van de fotoshoot. Tijdens deze fotoshoot maakt Patrick v. Lieshout een uur lang op een mooie locatie vele foto’s van je en je krijgt 3 professionele foto’s digitaal! 6 Cliënten van Gewichtscoach Ingrid hebben hun persoonlijke streefgewicht bereik. Middels een loting kwam Sigrid als winnaar uit de bus. Net als alle andere kandidaten heeft Sigrid het fantastisch gedaan en was op het moment van de fotoshoot 25 kilo afgevallen, een resultaat waar ze erg trots op kan zijn!! Vorige week was het eindelijk zover! Na ’s ochtends vroeg eerst mooi opgemaakt te zijn door Maartje Opsteen van Dittis Design uit Gemert vond de fotoshoot plaats op de voskuilenheuvel in Venhorst. Fotograaf Patrick heeft 1 uur lang vele foto’s van Sigrid gemaakt en Sigrid krijgt 3 professionele foto’s. Sigrid, van harte gefeliciteerd! Heel veel plezier gewenst met je foto’s en je slanke nieuwe ik natuurlijk!

Scootmobielgroep Boekel

We nodigen alle scootmobielrijders uit voor de toertocht die we gaan rijden op dinsdag 20 augustus Ook tijdens de vakantietijd maken we een mooie tocht door de omgeving van Boekel. Er fietsen begeleiders mee, ze helpen met het samen oversteken van wegen. Tijdens de tocht van ongeveer 30 km. las-

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

sen we een pauze in voor een drankje. We vertrekken steeds om 13.30 uur bij de hoofdingang van zorgcentrum St. Petrus aan de Burgtstraat. Sluit u aan en beleef een gezellige middag met lotgenoten in een ontspannen sfeer! Zorg wel voor een goed opgeladen accu! Voor informatie en aanmelden: Tom v.d. Velde tel. 324578 of Jan Biemans tel. 321588.

Koffie met thema in Venhorst

OVER PEELRANDWONEN Zoals op elke laatste vrijdag van de maand is er ook op vrijdag 30 augustus van 10.00 tot 11.30 uur in de Mennehof in Venhorst een koffie-met-themaochtend. Deze keer komt Sjraar Canjels naar Venhorst met een presentatie over PeelrandWonen. Vooral de vraag hoe je in aanmerking komt voor een woning van PeelrandWonen leeft onder de wat oudere medemens. Sjraar kan hierover als geen ander voorlichting geven. De leiding is in handen van twee vrijwilligers die als gastheer optreden en zorgen voor een gastvrij onthaal. Iedereen die de leeftijd van 55+ heeft bereikt en interesse heeft is welkom. De toegang is gratis, voor de koffie wordt een kleine vergoeding gevraagd. Jo v.Grinsven

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 20 augustus wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


22 september

SPUTTERTOCHT. Info volgt. 0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl


ScOUTINg BOEKEL

Aanstaande vrijdag 16 augustus opening van Scouting seizoen 2013-2014 Heb jij zin om een hike te maken, zelf een kamp organiseren of zelfs een reis naar het buitenland te maken? Of vind je het gewoon super leuk om samen met je vriendjes en vriendinnetjes lekker buiten te spelen? Dan is Scouting Boekel echt wat voor jou! Aanstaande vrijdag is de opening van het Scoutingseizoen. We beginnen om 19.00 uur met een gezamenlijk spel waar alle speltakken aan mee doen. Voor sommige leden is het daarna tijd om afscheid te nemen van de huidige speltak en over te vliegen naar de volgende speltak. Het overvliegen is elk jaar weer een groots spektakel en begint om 20.00 uur. Wil je komen kijken of meedoen, dan ben je bent van harte welkom. De weken hierna draait elke speltak op de onderstaande tijden hun programma. Bevers, jongens en meisjes van 5 t/m 7 jaar (groep 1 t/m 3): - morgengroep zaterdag van 9.00-11.00 uur - middaggroep zaterdag van 13.30-15.30 uur Welpen, jongens en meisjes van 7 t/m 10 jaar (groep 4 t/m 6): - morgengroep zaterdag van 9.00-11.00 uur - middaggroep zaterdag van 13.30-15.30 uur

1973

Young Scouts, jongens en meiden van 10 t/m 11 jaar (groep 7): - woensdag van 18.45-20.45 uur Gidsen, meiden van 11 t/m 14 jaar (groep 8 en ouder): - maandag van 18.45-20.45 uur Verkenners, jongens van 11 t/m 14 jaar (groep 8 en ouder): - vrijdag van 19.30-21.30 uur Explorers, jongeren van 14 t/m17 jaar - vrijdag van 20.00-22.00 uur Stam, jongeren vanaf 17 jaar: - donderdag van 20.00 -22.00 uur Wil je lid worden of informatie over Scouting Boekel kijk dan op www.scoutingboekel.nl Je kunt ook eens komen kijken bij een van de bovenstaande speltakken op de aangegeven tijden. Graag tot ziens op vrijdag 16 augustus. Info: Peter v.d.Krieken, tel. 06-53619520 www.scoutingboekel.nl vrijdag 23 augustus 2013

Als start voor de Feestweek van Boekel 700 staat alweer de 9e editie van De Avond van de Poëzie voor de deur! Dit jaar hebben veel kinderen en volwassenen mooie gedichten ingestuurd voor deze Avond, met als thema “het is feest in mijn pen”; dit met een knipoog naar Boekel 700. Voor deze speciale editie hebben zelfs enkele ‘welbekende’ Boekelnaren op ver-

40 jaar

Op 16 juli is het 40 jaar geleden dat onze medewerker

2013

de heer Mat van Ooijen bij ons in dienst is getreden.

Derhalve bieden wij hem op vrijdag 30 augustus a.s. een receptie aan. U heeft dan de gelegenheid om hem te feliciteren bij Partycentrum Nia Domo, Sint Agathaplein 6 in Boekel, van 19.00 uur tot 20.30 uur. Namens de Directie van John Deere Fabriek Horst B.V.

zoek spontaan een gedicht ingeleverd. Om een tipje van de sluier op te lichten: de enige echte ”campinggast” van Boekel, de ‘vader’ des burgers, een ‘kwart’ van het welbekende ‘’Kwartierke”, en unne koster! Al deze gedichten zullen door de deelnemers zelf ten gehore worden gebracht. De aftrap is voor de schooldichters (dus klasgenoten, vriendjes/vriendinnen, ben er op tijd voor de aanmoediging van jullie dichter!), de volwassenen volgen hierna. Een deskundige jury, onder leiding van Jan v.Dijk, zal bepalen wie de Koepelprijs 2013 krijgt. Voor de schooldichters is een “aanmoedigingsprijs” ter beschikking gesteld. En: uiteraard is de presentatie weer in vertrouwde handen van Bas Mermans!

Deze Avond geniet u van een tweetal optredens van Wim Daniels! Een duizendpotige taalvirtuoos: een genot om naar te luisteren. Misschien kent u hem? Hij heeft wekelijks een gesproken column in het radioprogramma “Spijkers met Koppen” op zaterdagmiddag en hij schuift ook nu en dan aan bij Pauw en Witteman. Ook zijn mening over het ‘koningslied’ zal menigeen bekend zijn… Ook is er muzikaal vertier: Jesse van den Elsen, “De Lichte Dichter” treedt op met zijn 5-koppige band. Zij brengen poëtische Nederpop van eigen hand. De sound is melodieus en overwegend akoestisch. De songs hebben een romantische invloed en passen uitstekend in het programma. De Avond van de Poëzie, een samenwerking van de bibliotheek en Nia Domo, wordt gehouden op vrijdag 23 augustus 2013 in de Koepelzaal van Nia Domo, en begint om 19.30 uur. Het zal een waar ‘feest’ zijn deze gedichten te komen luisteren, we zien iedereen dan ook graag komen! De toegang is gratis.


Wilhelminastraat 3, 5427 CC Boekel, Tel. 0492 - 32 17 27

BEHANG- & VERFSPECIAALZAAK

GLAS- & SCHILDERSBEDRIJF


BOEKEL IN OUDE KRANTEN Bron: Sint Achten op Boeckel Uit: Zuidwillemsvaart Boekel, woensdag 4 juli 1934 Gisteravond omstreeks tien uur werd een negenjarig meisje verdwaald aangetroffen. Bij onderzoek bleek dat het meisje was genaamd H. en woonachtig te Beek en Donk. Het meisje was met haar elf jarig zusje naar de Gemertsche kermis gegaan en zij waren elkander door de drukte vermist. Op last van de Burgemeester alhier werd het kind naar hare ouders in Beek en Donk terug gebracht.

Kijk voor meer oude nieuwtjes: www. Boekel700.nl

NIET VERGETEN DEZE WEEK * Een boergondische braskaart kopen bij bakker Merks, slager Van Exel of bij de Supercoop. * Geel/blauwe vlaggetjes aanschaffen. * Deze zijn te koop bij The Read Shop * Of je kunt ze bestellen via de mail sponsering@ boekel700.nl

MUZIEK VOOR DE JEUGD Heb je zin in een leuk muziekfeestje om je lekker uit te leven op de dansvloer. Dan moet je op zaterdag 17 augustus de ‘Back To School Party’ gaan. Het is een feest voor de jeugd in Boekel van 12 t/m 16 jaar. Het feest is in Nia Domo en het duurt van 19:00 tot 23.30 uur. Deze gezellige avond vol muziek vindt plaats in het weekend voordat de school weer begint. SAMEN CARMINA BURANA ZINGEN Toon karakter en zing mee met Koor Karakter uit Boekel. Het koor zingt met 700 zangers het operastuk Carmina Burana van Carl Orff op het St. Agathaplein om op deze manier feestelijk en muzikaal uiting te geven aan het 700-jarig bestaan van Boekel. De samenzang is op zaterdag 31 augustus 2013. Het wordt onder begeleiding van een groot orkest uitgevoerd en staat onder muzikale en artistieke leiding van Lex Wiersma, dirigent van koor Karakter. Componist Orff beeldt het lot uit als een soort rad van avontuur waaraan de mens is onderworpen. Het streefgetal van 700 zangers is momenteel nog niet bereikt. “We zoeken nog solisten of koren die mee willen zingen. Wat zal het leuk zijn als heel veel bewoners uit Boekel, Venhorst en uit de regio zich opgeven om samen op het plein al zingend het bestaansfeest te vieren. Belangstellenden kunnen bij onze repetitie woensdag avond aansluiten om alvast te oefenen,” aldus Els v.d.Ven. Meer info: Els v.d.Ven, tel. 0492 323705, 06 10631075 of thels3@hotmail.com. Kijk ook op website: www.carminalive.nl OPENING VAN BOEKEL 700 Op 23 augustus wordt het startschot gegeven voor de 10 dagen pleinfeesten op het Sint Agathaplein. Dat gebeurt met de onthulling van het kunstwerk ‘banken met Boekelse ziel.’ De 2 kunstenaars Marion v.d.Horst en Marleen Rijvers hebben een

Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers Mentale coaching & counseling voor hulp bij: • gewichtsproblemen (specialisatie) • relatieproblemen • burn-out • psychosomatische klachten De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed door meerdere zorgverzekeraars in de aanvullende verzekering. Tel: 06-23204542 -

www dimphyelbers.nl

grote tafel bedacht met 6 banken. In het blad van de tafel is het stratenplan van Boekel, Venhorst en Huize Padua verwerkt. Het is ook voorzien van luidsprekers. Als iemand op een knop aan de zijkant van het tafelblad drukt, krijgen be-langstellenden een verhaal te horen uit het verleden van Boekel. Rondom de tafel en banken zijn mensfiguren gemaakt van buizen. Boekelse families staan hierbij centraal. De gemeente gaat het kunstwerk plaatsen op het grasveld aan de Bernhardstraat, tussen zorgcentrum Sint Petrus en ontmoetingscentrum Boszicht. De officiële opening begint om 18.00 uur met een ontvangst van genodigden in het Vriendenhuis van zorgcentrum Sint Petrus. Daarna is om 18.30 uur de onthulling van het kunstwerk met een mooie kunstzinnige act. Bij de onthulling is iedereen uit de gemeente Boekel welkom om daar aanwezig te zijn. De eerste activiteit van de 10 feestelijke dagen is De Avond van de Poëzie in Nia Domo, die om 19.30 uur begint. CREATIEVE ATELIERS EN VOSSENJACHT Belangrijke mededeling voor ouders, opa's, oma's en vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te helpen met de creatieve ateliers op 28 augustus en/of de vossenjacht op 30 augustus. Op 20 augustus is er een informatieavond in Nia Domo. Tijdens deze avond wordt er uitleg gegeven over beide activiteiten. Aanvang: 20:00-21:00 uur informatie creatieve ateliers en om 21:00-22:00 uur informatie vossenjacht. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Bent u verhinderd en wilt u verdere informatie stuur dan een mail naar www.boekel700.nl button contact werkgroep onderwijs en educatie.

Schilderijenexpositie in Huisartsenpraktijk Boekel

Gerard Krop (1928) exposeert momenteel een aantal van zijn werken in de Huisartsenpraktijk te Boekel. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor beeldende kunsten Den Haag en heeft les gegeven in tekenen en kunstgeschiedenis aan diverse scholen. Momenteel is Gerard nog actief als voorzitter van de kunstgroep Boekel en geeft les aan de Volksuniversiteit Boekel. De schilderijen zijn te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Huisartsenpraktijk, gevestigd aan het Wit-gele Kruispad 2 te Boekel, geopend van 8.00-17.00 uur.Boergondisch Boekel

WIST U DAT: * De braskaarten voor Boergondisch boekel alleen verkrijgbaar zijn in de voorverkoop!!! * de voorverkoop loopt tot 16 augustus * een voorverkoop nodig is om iedereen te kunnen voorzien van eten en drinken * de organisatie graag zorgvuldig in wil kopen * de koks het liefst zien dat alle pannen tot op de bodem leeg raken * wij liever geen voedsel weggooien * een voorverkoop ook nodig is voor een vlotte bediening * een kaart voor volwassenen 700 cent kost * U met deze kaart 3 gerechten en 2 drankjes krijgt . * een kinderkaart slechts 350 cent kost * niet alleen de prijs is aangepast maar ook de gerechten * er op 1 september dus écht geen kaarten meer verkocht worden. * de kaarten te koop zijn bij slager v.Exel, Bakker Merks en de SuperCoop. * 1 september de afsluiter van de feestweek XL is. * Boergondisch Boekel een eetfestijn is waarbij iedereen uit Boekel mag aanschuiven * dit evenement bovenaan stond op het wensenlijstje dat door de inwoners van Boekel werd aangedragen als onderdeel voor de invulling van een feestweek. * we feesten van 14.00 tot 20.30 uur * er een barbecuebuffet voor u klaar zal staan op het Agathaplein. * op het menu overheerlijke gerechten staan die gemaakt zijn van producten van Boekelse bodem. * deze gerechten met veel zorg voor u bereid worden! * wij ook charmante serveersters gecontracteerd hebben. * onze obers echte Knöllekes zijn * zij graag de munten voor de drank van u in ontvangst nemen. * de munten wél te koop zijn op het plein. * de munten die over zijn van BoeCult ook bij ons gebruikt kunnen worden. * er ook diverse optredens zijn o.a. zang en dans door talenten uit eigen dorp. * entertainers u zullen vermaken terwijl u langs de gereedstaande buffetten loopt. * Dj Mario het feest compleet maakt met o.a. de bekendmaking van de Top 10 uit de door u samengestelde Top Boekel 700 * er een heus kinderplein is waar kinderen

*

* *

*

*

zich de hele middag kunnen vermaken met clowns, poppenkast, schminken en nog veel meer. de eetkraam voor de kinderen ook op dit kinderplein te vinden is. u er geen kind aan zult hebben. wij met de kermis gehoord hebben dat U er heel veel zin in heeft. wij verwachten dat u nu met grote spoed braskaarten gaat kopen u Boergondisch Boekel niet mag missen!

JEUGDNATUURWACHT

De Knokert

Jongens en meisjes. De jeugdnatuurwacht probeert haar leden interesse bij te brengen voor de natuur, of deze interesse verder te ontwikkelen. Om dit te bereiken worden diverse activiteiten georganiseerd zoals plantenwortels bekijken, paddestoelen zoeken en op naam brengen; vogels bekijken en beluisteren; knoppenwandeling; nestkasten maken, ophangen en bijhouden; braakballenonderzoek; wateronderzoek; grondonderzoek; natuurfotografie; kerststukjes maken, wilgen knotten en insecten bekijken. Verder beschikken we over eigen dvd’s met prachtige opnames over de natuur. Veel van deze activiteiten vinden plaats op of rond de Perekker. De laatste activiteit is het uitstapje. In totaal hebben we zo’n 20 activiteiten. Wij streven naar zo’n 25 kinderen; wie het eerst komt, het eerst maalt. Leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van alle basisscholen in Boekel en Venhorst kunnen zich opgeven als lid; ook als je afgelopen seizoen al lid was moet je je opnieuw aanmelden. Ook kinderen in dezelfde leeftijdsgroep, die bijzonder onderwijs volgen kunnen zich aanmelden. De contributie bedraagt € 15,- per jaar en

we hebben om de 14 dagen, op zaterdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur, een activiteit; tijdens de vakanties is er geen activiteit. Ook kinderen die het voortgezet onderwijs volgen zijn welkom. Voel je wat voor de natuur, en heb je rond dat tijdstip geen andere bezigheden, kun je jezelf aanmelden middels onderstaand formulier. Dit formulier kun je, samen met € 15,- contributie, in de bus doen bij Ton Vogels, Julianastraat 47 te Boekel Onze eerste activiteit is op 14 september 2013. Om 15.00 uur verzamelen bij het natuureducatiecentrum op de Perekker in Boekel, bij de schaatsvijver. Info: 0492-322239.

THE

BASEMENT

Jeugdsoos Boekel

Nieuws van Jeugdsoos The Basement Beste jongens en meiden, wij hopen dat jullie een leuke vakantie achter de rug hebben. We gaan weer van start met ons nieuwe programma, iedere maand een middag, een avond en natuurlijk met carnaval ons speciale feestkelder programma. Woensdagmiddag 4 september van 14.00 -16.00 zal de eerste middag plaatsvinden voor alle jongens en meiden uit groep 7 en 8. Zit je niet in Boekel op school, maar wil je graag met je leeftijdsgenootjes plezier maken, dan ben je natuurlijk van harte welkom. Zaterdag 14 september van 19.30-21.30 uur is onze eerste “saterday night disco”, voor alle jongens en meiden vanaf groep 7 t/m 15 jaar. Het laatste nieuws kun je volgen op onze website: www.thebasementboekel.nl “See you in The Basement”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDINGSFORMULIER

Ik geef mij op als lid van jeugdnatuurwacht “de Knokert”. (invullen in blokletters)

Voornaam ..................................................... jongen / meisje

Achternaam................................................... Geboortedatum...........................................

Adres............................................................. E-mail adres: .............................................. Postcode + Woonplaats ................................................. Telefoon ....................................

Naam school ................................................. Groep.......................................................... oud / nieuw lid (wegstrepen wat niet van toepassing is).

Handtekening ouders of voogd ...........................................................................................


MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep, basilicum en room of Proeverij van tomatensoep, gamba´s pil pil en salade ´Caesar´ of Salade met gerookte zalmfilet, gamba’s & citrus of Zomerse salade met parmaham, meloen en sherrydressing *** Grillade van varkenshaas, kipfilet en lamskotelet of Gebakken roodbaarsfilet met ‘sauce Antiboise’ of Gebakken sliptongen met remouladesaus of Steak met rode wijnsaus *** Tiramisu van aardbeien, Licor 43 & lange vingers of Kaasplateau of Dame blanche, vanille ijs met chocoladesaus

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Kom gewoon eens op de koffie.

Onlangs is de tussenruimte in “de schuur” aan de Zijp 2d omgetoverd tot een gezellige huiskamer. In Boekel inmiddels bekend als de zorgboerderij van Karin. Aan de weg staat het bord met “Gasthoeve de Zijp”. Omdat de mensen die de zorgboerderij bezoeken aangesproken worden met “Gasten”. De belangrijkste doelgroep zijn (jonge) mensen met een geheugenstoornis. Maar natuurlijk zijn mensen met een andere soort zorgvraag ook bijzonder welkom. Persoonlijke aandacht in een voorlopig heel kleinschalige (tot max. 4 gasten) zorgboerderij, dichtbij de mensen uit Boekel en directe omgeving. Het ritme van de dag, het ritme van de natuur is waar veel aandacht aan besteedt wordt. Het geeft houvast. De zonnebloemen vertellen ons dat het nu zomer is…

Tevens zijn er ook mogelijkheden voor thuisbegeleiding. Is de stap nog te groot om te zetten naar de zorgboerderij dan kan begeleiding in uw vertrouwde omgeving een mooie tussenstap zijn, mede voor de mantelzorger of partner. Nieuwsgierig geworden? Kom gewoon eens op de koffie! Voor de komende maanden staat elke eerste woensdag van de maand de koffie klaar tussen 9.30 en 11.30 uur. U kunt dan op uw gemak ook eens rondkijken. De eerstvolgende mogelijkheid hiervoor is op woensdag4 september a.s.

van 11.00 uur tot 15.00 uur in de manege van de Rutger van Herpenruiters te Boekel. 15 euro per tafel (+10 euro borg) 7.50 voor een grondplaats (10 euro borg) Wilt u een tafel of grondplaat reserveren, reageer dan snel. Mail naar rommelmarkt-boekel@hotmail.nl voor verdere informatie!

Rommelmarkt

Bijpraatavond ZLTO Boekel-Venhorst Het bestuur van ZLTO Boekel-Venhorst nodigt haar leden graag uit voor een bijpraatavond. Datum: Maandag 19 augustus 2013. Locatie: Nia Domo, Sint Agathaplein 6 te Boekel. Ontvangst: 20.00 uur. Aanvang: 20.15 uur. Agenda: • Opening en mededelingen. • Voorstellen relatiebeheerder Anke de Brouwer. • Huisvesting arbeidsmigranten. De gemeente is momenteel bezig met een discussienota over huisvesting van arbeidsmigranten. Het bestuur wil graag weten hoe leden tegen de huisvesting van hun werknemers aankijken. Hoe omgaan met tijdelijke, danwel permanente arbeidskrachten? Wat zou er geregeld moeten worden? En hoe kan dit dan vertaald worden in een (nieuw) bestemmingsplan buitengebied? • Toekomst van de veehouderij. Zoals u wellicht bekend is, hebben boeren, na uitlatingen van wethouders in het Brabants Dagblad, de dialoog tussen boeren en burgers voortijdig beëindigd. Door zowel het College van B&W, discussieleider Bas Verbruggen (van bureau BugelHajema) als de burgers is ons verzocht de dialoog voort zetten. We zijn benieuwd naar uw mening: “Wel of niet opnieuw aanschuiven?” Burgemeester Pierre Bos heeft zijn medewerking toegezegd en zal aan de hand van een aantal vragen de discussie met ons aangaan. • Sluiting. U bent van harte welkom.

Rutger van Herpenruiters

Na het grote succes vorig jaar, gaan we dit jaar wederom een grote Indoor Rommelmarkt organiseren op zondag 27 oktober

GRATIS 2 lessen TFM en 2 keer Ozon bij het afsluiten van een Body-well kuur.


Zorg nodig thuis?

Het thuiszorgteam Sint Petrus staat graag voor u klaar! Ons werkgebied is Boekel, Venhorst, Erp, Boerdonk, Keldonk en Odiliapeel.

Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur op nummer: 06-12890682


el

lu b Ju do -c

ek Bo

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Start seizoen 2013-2014 Hopelijk heeft iedereen genoten van de welverdiende zomervakantie, maar dat kan haast niet anders met het prachtige weer dat we gehad hebben. Na de zomervakantie is de tijd gekomen dat de scholen weer begonnen zijn, wat betekent dat het verenigingsleven weer van start gaat. Ook de trainingen bij judoclub Boekel gaan deze week beginnen op de gebruikelijke vrijdag. De eerste trainingsavond is dus aanstaande vrijdag 16 augustus, en de aanvangstijden zijn als volgt: groep 1: 17.30 uur groep 2: 18.30 uur groep 3: 19.30 uur Zorg dat je ongeveer een kwartier van te voren aanwezig bent in verband met het omkleden. Naast het volgen van trainingen bestaat er natuurlijk ook weer de mogelijkheid om aan wedstrijden mee te doen en zal er twee keer per jaar een judo-examen gehouden worden. We hopen dat jullie er net als wij weer ontzettend veel zin in hebben en dan zal het vast weer een sportief en fanatiek judoseizoen worden. Lid worden? Nog geen lid van judoclub Boekel, maar judo is misschien wel iets voor u of uw zoon of dochter? Een paar keer vrijblijvend meetrainen kan altijd, maar laat van te voren natuurlijk wel even iets weten. Groep 1 met de jongste judoka's is goed bezet, in groep 2 en 3 daarentegen is nog wel plek. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: www.judoclubboekel.nl of mailen naar judoclubboekel@live.nl Het bestuur

De toekomst van Nia Domo

Ook u kunt meepraten! Als ik dit schrijf, is de kermis net begonnen en de vooruitzichten zijn prachtig: goed weer en dus een goed bezochte kermis en volle terrassen in Boekel. Maar na de kermis zullen we vol aan de slag gaan met het maken van de volgende stappen voor Nia Domo. Ondanks dat we afgelopen 2 maanden zonder echte leiding hebben gewerkt, is alles prima verlopen. In de toekomst willen we echter een aantal verbeteringen inzetten, die er toe kunnen leiden dat Nia Domo in de toekomst op eigen

benen kan blijven staan. Het bestuur krijgt een steeds beter idee hoe de toekomst het beste ingevuld kan worden, maar een aantal keuzes moet nog gemaakt worden. We nodigen iedereen uit om uw mening te geven. We zouden het fijn vinden als u met ideeën komt, die kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Dit geldt natuurlijk ook voor verenigingen. Hoe zou Nia Domo beter bezet kunnen zijn? Feesten voor de jeugd, meer culturele activiteiten? Hoe gaat dit dan georganiseerd worden? Staan er mensen op die dit mee zouden willen organiseren? Hoe kunnen de kosten verlaagd worden? Zijn verenigingen bereid om bv meer vrijwilligers in te zetten? Moet er anders huur gevraagd gaan worden voor de zalen? Blijven we dan nog wel voldoende gastvrij? Hoe kan het lunchcafé beter bezet worden? Moet dit ook als restaurant ingezet gaan worden? Zijn er nog andere activiteiten die op dit moment te weinig plaats vinden? Wat wij belangrijk vinden is dat Nia Domo een goede rol vervult in de Boekelse samenleving. Boekel: actief en gastvrij, ook in Nia Domo! U, als inwoner van Boekel, bent hierbij dan ook van harte uitgenodigd om op donderdag 15 augustus 2013 20.00 uur in Nia Domo mee te praten over de toekomst van ons gemeenschapshuis. Namens het bestuur van Nia Domo, Marius Tielemans, voorzitter

Of iemand maakt een vervelende opmerking (“Wat zie jij er idioot uit....”) De ander is volledig uit het veld geslagen en kan niet antwoorden. De stilte is oorverdovend. Vaak gaan mensen in de omgeving dan wat lopen grinniken, terwijl ze eigenlijk voor de ander hadden willen opkomen. Stiltes kunnen erg lastig zijn. Bedenk maar eens dat je in een schoenenzaak interesse toont in een paar schoenen en na het horen van de prijs een lange stilte laat vallen…. De verkoper voelt zich onbehaaglijk en begint meteen te kletsen: de kwaliteit is bijzonder goed, er zit garantie op, iedereen is er enthousiast over, ze verhelpen rugklachten. Ik heb wel eens gehoord dat men dit als tactiek gebruikte om te onderhandelen over de prijs…. Stiltes zijn soms functioneel: men gaat meer nadenken. Als je soms eens bewust een stilte laat vallen gebeurt er vaak veel. Mensen vertellen meer dan ze in eerste instantie van plan waren. Maar het verhaal krijgt meer diepgang. Er wordt meer inhoud toegevoegd aan het verhaal waardoor het gesprek meer waarde krijgt en waardoor je elkaar beter leert kennen. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

Vrijwilligers gevraagd En toen werd het stil…. in Sint Petrus (OVER COMMUNICATIE)

Ik hoor vaak van mensen hoe onbehaaglijk een stilte kan zijn. Men zit op een feestje en regelmatig valt er een stilte. Bijna altijd zijn er wel mensen in de buurt die daar niet tegen kunnen en die beginnen te praten. Soms de grootst mogelijke onzin, maar toch. Je wordt er onzeker van een langdurige stilte. Je voelt je verplicht “iets” te zeggen. Een heel andere stilte kan zijn dat je iemand uitnodigt voor iets leuks en je vervolgens niks hoort. Een gevoel van afwijzing is het gevolg. Je haalt je van alles in je hoofd halen (“hij/zij moet me niet meer”, “ik heb iets fout gedaan”, etc.) Je weet echter niet wat de ander denkt. Soms blijkt dat er een misverstand in het spel is. De uitnodiging is niet aangekomen, men moet nog even nakijken of men wel kan en communiceert dat niet, waardoor de ander zich afgewezen voelt.

We zoeken 3 gastmannen of -vrouwen die graag eten willen serveren in ‘t Trefpunt om 12.00 uur, voor de dinsdagmiddag een vacature en voor de vrijdagmiddag 2 vacatures. U komt met de ouderen in contact en heeft ook tijd om een praatje te maken. Elke middag werken 3 vrijwilligers samen met een gastvrouw en koks aan een gezellige smakelijke sfeervolle maaltijd. De werktijden zijn van 11.00-13.30 uur. Nadien is er tijd om samen een hapje te eten. Heeft u affiniteit met ouderen en bent u gastvrij en actief neem dan zeker contact met ons op. Wilt u graag meer informatie of een gesprekje, bel even en vraag naar Elly Janssen of Winni v.d.Eerden, tel. 0492 328328. Wij staan graag voor u klaar!De 3 wegen naar een blijvend slank gewicht

Als we besluiten om ons gewicht te verminderen gaan we vaak een soort dieet volgen om een houvast te hebben. Dat kan een dieet zijn met gewone voedingsmiddelen, zoals bv Sonja Bakker en Weight Watchers of een dieet waar je sneller bij afvalt zoals bv een proteïnedieet met shakes en maaltijdvervangers. Wanneer je je eraan houdt gedurende een periode, hebben alle manieren resultaat. Je gewicht gaat omlaag, je voelt je gezond en

wordt helemaal happy met je lijf. Dat noem ik de linkerweg: de weg van lijnen waarop je het helemaal goed doet en die je een heel goed gevoel geeft; je bent sterk, gedisciplineerd en je hebt resultaat. Op deze weg hebben we met zijn allen al vaak gezeten en we kukelen er even vaak ook weer vanaf. Het is (te) moeilijk om altijd maar gedisciplineerd en sterk te zijn. Als we dat al een tijdje volhouden, raken we soms ook gefrustreerd en snakken we

Heerlijk genieten van de kermis

De vakantie is achter de rug. Langzaamaan vindt het dagelijkse leven weer zijn draai. In Venhorst bleef het zomergevoel nog even tijdens de vier dagen kermis. En al waren de weergoden niet altijd positief aanwezig, genoten werd er van de diverse kermisattracties en de bijpassende lekkernijen.

Foto: Carla van Dulmen

naar iets lekkers!!! Wanneer we dat dan ook pakken, dan kruipt er daarna een schuldgevoel naar boven; “eigenlijk mocht ik dat niet….stom van mezelf….hè weer niet volgehouden….morgen doe ik het weer goed….want ik kan het wel…. dan pak ik er nu nog eentje….en nog eentje….dan eten we vanavond ook nog maar een keertje gebakken aardappeltjes….en eet ik nu ook nog maar die reep chocola want morgen mag ik dat niet meer….morgen….of maandag….of….dan begin ik weer! En dan zitten we op de rechterweg: de weg van teveel eten omdat we morgen beginnen en vandaag dus nog pakken wat we straks niet meer mogen….want vandaag is toch verloren…. Deze twee wegen kennen we allemaal; de weg van afvallen en aankomen. Deze twee wegen maken dat 95% van de mensen die gewicht verliezen, blijven jojo’en….we hoppen van uiterst links naar uiterst rechts…..omdat we de middenweg niet (meer) kennen en/of er niet op durven vertrouwen. Wat is die middenweg? Dat is de weg waarop we onszelf iets lekkers gunnen, het onszelf niet kwalijk nemen als we het ook pakken en daarna niet doorslaan met eten. De weg naar een blijvend slank gewicht is een combinatie van de linkerweg en de middenweg waarop we ook mogen zitten. Als je af wilt vallen is elke dag dat je op de linkerweg zit oké want dan bereik je je doel. Maar soms wil je gewoon iets eten wat niet op die weg past; dat kan een directe aanleiding zijn, zoals een feestje, maar ook soms iets psychisch; je móet iets eten. Dan is het goed om op de middenweg te gaan zitten; je neemt iets lekkers, misschien nog iets meer…en je neemt jezelf dat niet kwalijk. Dit is ook goed, het wil helemaal niet zeggen dat je geen wilskracht hebt. Iedereen heeft soms behoefte aan ongezond lekkers! De kunst is om niet door te slaan! Verbied jezelf om op de rechterweg te gaan zitten; de middenweg is helemaal oké!Veel succes!! Dimphy Elbers, www.dimphyelbers.nl

Evenementenkalender 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 15 september Toermee 8 september Pleinfestijn Venhorst 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerreinSport VOETBALVERENIGING VENHORST

Programma 15 augustus: Venhorst 2 - SJVV 2 19.30 u Programma 17 augustus: Volharding 1 - Venhorst 1 18.00 u Programma 18 augustus: Avesteijn 2 - Venhorst 2 12.00 u JEUGDNIEUWS: Start trainingen Vanaf woensdag, 14 augustus, na Venhorst kermis beginnen we weer met trainen. Het is alleen trainen voor diegenen die de rest van het seizoen ook op die avond trainen. Dus de E2, E3, D2 en C2 trainen pas dinsdag 20 augustus voor de eerste keer. De mini’s beginnen vanaf zaterdag 7 september weer om 9.30 uur, iedereen die voor of op 31-12-2013 vijf jaar is geworden mag dan op zaterdagochtend een uurtje mee trainen. Zaterdag 24 augustus bekerwedstrijden Mariahout A1 - Venhorst A1 14.30 u Venhorst B1 - Boekel Sport B2 14.30 u Venhorst MB1 - Herpinia MB1 13.15.u Venhorst C1 - Bavos C1 13.00 u Gemert C4 - Venhorst C2G 11.45 u

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Lianne v.Sleeuwen, Myrne Donkers en Nina Claasse presteren goed in Zweden Ook dit jaar weer aan ons de eer om met de Brabantse selectie af te reizen naar Gotenburg (Zweden). Na 14 uur reizen kwamen we met 4 meisjes teams, en 4 jongens teams aan in Zweden. Lianne v.Sleeuwen, Myrne Donkers en Nina Claasse van Habo ‘95 wisten een plaats te bemachtigen in de selectieteams. Op het toernooi speelde 108 teams uit 30 verschillende landen. Het blijft een bijzondere ervaring om tegen Kenia of India en dergelijke landen te spelen. We begonnen goed en werden 1e in de poule. Volgende dag 2 wedstrijden gewonnen en de 3e dag verloren, dus lagen we eruit. Uiteindelijk een mooie 16e plaats. Wederom een hele ervaring om deel te nemen aan dit geweldige toernooi. Lianne, Myrne en Nina We gaan weer handballen! Nu is het natuurlijk nog vakantie, maar het

Berichten

duurt niet lang meer of we gaan weer handballen! In de week van maandag 12 augustus starten we met de trainingen op onze nieuwe buitenaccommodatie. Wil je zien wat je trainingstijden zijn, of in welk team je volgend jaar speelt, kijk dan op onze website: www.habo95.nl. Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag gaan handballen, stuur dan een mailtje naar info@habo95.nl.

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Zaterdag 10 augustus vlucht jonge duiven vanaf Sezanne, deelname 16 duiven. Uitslag: 1 t/m 5 J.v.d.Putten. Oude duiven Sezanne, deelname 33 duiven, gelost om 07.00 uur voor een afstand van 352 kilometer. Eerste duif geklokt om 11.32.20 uur, laatste om 11.52.30 uur. Uitslag: 1, 4, 5, 6 E.Diepeveen; 2, 3, 7, 8, 9, 10 A.En-gelen. Zondag 11 augustus Oude duiven vanaf Hannut, over 110 kilometer. Deelname 89 duiven, gelost om 08.20 uur. Eerste duif geklokt om 09.20.07 uur, laatste om 09.26.04 uur. Uitslag : 1, 3, 9, 10 E.Diepeveen; 2, 4, 5 A. Engelen. 6, 7, 8 C.v.d.Heuvel; 29 M.v. Melis. Jonge duiven vanaf Hannut. Deelname 456 duiven, gelost om 08.20 uur. Eerste duif geklokt om 09.20.04 uur, laatste om om 09.42.07 uur. Uitslag: 1, 2 E.Diepeveen; 3 t/m 10 J.v.d.Putten; 11 C.v.d.Heuvel; 14, 15 A.Engelen; 16 R.v.d.Wassenberg; 20, 21 Comb.vd.Vossenberg; 26 M. Reijbroek; 27 M.v.Melis; 28. P.Smits; 29 H.v.Dijk; 31 A.v.Alphen; 40 M.v.Dooren; 60 Comb. de Vocht; 75, 76 W.Michiels.

Rutger van Herpenruiters Zaterdag 10 augustus ging de eerste dag van de Brabantse Kampioenschappen pony’s van start. 10 van onze ponyruiters waren hiervoor afgevaardigd en behaalden de volgende resultaten: Elise Duiker met Mousse, klasse AB, 13e met 175 en 175 punten. Lisanne Robben met Florus, klasse DB, 12e plaats met 202 en 167 punten. Jammer dat de jury het totaal niet eens was met elkaar. Met pony Siepke’s Benthe klasse

DL1 werd ze 17e met 182 en 180 punten. Evy v.Mensvoort met Luka K, klasse DB, 18e met 180 en 181 punten. Marlou Verkeij met Dookie, klasse EB, behaalde een podiumplaats! en een startbewijs voor zondag, ze werd 3e met 203 en 193 punten. Anouk Vermeulen met Birthday, klasse DE-L2, 16e met 180 en 183 punten. Zij kwam met dezelfde pony ook aan start in de klasse DE-L springen, hier had ze 19 strafpunten en een 64e plaats. Sabrine Vermeulen met Cleopatra, klasse DE-M1, 8e met 195 en 188 punten. Ook zij behaalde hiermee een startbewijs voor zondag. Priscilla Faas met Melle-aajke, Klasse DE-M2, ook een 8e plaats en ook door naar zondag. De zussen Britt en Fleur v.Erp springen klasse DB. Voor Britt een keurig foutloos rondje met Lorenzo en voor Fleur een prachtige 2e plaats met haar Celvin. Ook zij mochten allebei terug komen op zondag. Jarno Duiker met Fleur, klasse DL, springen jammer 1 weigering wat resulteerde in een 54e plaats. Voor Britt v.Erp met Sunny, klasse CM, helaas een paar weigeringen, waardoor ze het parcours niet af konden maken. Zondag 11 augustus de strijd voor afvaardiging naar de Nederlandse Kampioenschappen. Hier de uitslagen dressuur: Marlou Verkleij met Dookie, klasse EB, 7e plaats met 193 en 195 punten. Sabrine Vermeulen met Cleopatra, klasse DE-M1, 10e plaats met 197 en 191 punten. Priscilla Faas met Melle-aajke, klasse DEM2, 9e plaats met 169 en 193 punten. Jammer voor Priscilla net geen afvaardiging naar de NK. Voor Evy v.Mensvoort met Kantje’s Dusty zat het helaas niet mee, waardoor ze haar proefje heeft moeten beëindigen. Uitslag van het springen op zondag: Fleur v.Erp, klasse DB, met Celvin helaas en balkje en een 25e plaats. Toch werd ze uiteindelijk heel netjes 14e van Brabant. Britt v.Erp, klasse DB, met Lorenzo weer foutloos en een 19e plaats. Hierdoor werden ze 24e. Volgende week 17/18 augustus zijn de Brabantse Kampioenschappen paarden in Wouw. Hier zullen 6 van onze leden aan de start verschijnen. Wij wensen Lynn Boeijen, Carolien v.Bladel, Annemiek v.Berlo, Marleen Sevenster, Yvette v.d. Ven en Wendy v.Diessen heel veel succes.


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Biljartkampioenschappen 2013 in Boekel van 6 t/m 13 oktober In zaal “La Compagnie” worden voor de 31e keer de Biljartkampioenschappen georganiseerd in de A-, B-, C- D- en E klasse. Dames zullen worden ingedeeld in de diverse klassen. Er zal op 5 biljarts gespeeld worden. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 augustus t/m 22 september 2013.

Inleveren inschrijving tegen betaling € 6, = is mogelijk op de volgende adressen: “La Compagnie” Kerkstraat 52; Jos v.d.Tillaart Bernhardstraat 28; Tini Rijbroek Logt 4; Piet v.d.Aa Spechtlaan 13; Jan v.Lankveld Kennedystraat 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik geef mij op voor deelname aan biljartkampioenschappen 2013. Naam: .........................................…………………………………..

Adres: .........................................…………………………………..

Telefoonnummer: .........................................………………….. Partijgemiddelde:.....................…………………..

Voldaan € 6,=

Voornamen: ...........................................................................

Woonplaats: ...........................................................................

Dit is alleen van toepassing voor hen die de eerste keer meedoen.

Ik heb wel / geen interesse om enkele wedstrijden in overleg te tellen.


Stratenloop in Boekel Stratenloop Boekel voor jong en oud Het is bijna zover: op 18 augustus wordt door de Stichting Stratenloop Boekel de tweede editie van de stratenloop in Boekel gehouden. Iedereen vanaf 6 jaar kan aan deze gezellig recreatieve loop meedoen. Voor de jeugdige deelnemers is er een speciale jeugdronde uitgezet. Iedereen vanaf 13 jaar kan kiezen uit 5 of 10 kilometer. Vanwege het 700-jarig bestaan van Boekel is er dit jaar een ook een speciale estafetteloop. Stratenloop Evenals vorig jaar is er voor elk wat wils. Jeugd van 6 tot en met 12 jaar (géén inschrijfgeld!) loopt een kleine ronde. De kinderen van 6 t/m 9 jaar starten om 10.15 uur. Een kwartier later gaan de 10- t/m 12jarigen van start. Lopers vanaf 13 jaar kunnen kiezen uit vijf of tien kilometer. De start hiervan is om 11.00 uur. Alle jeugdige deelnemers die finishen ontvangen in elk geval een leuke attentie én een verkoelende versnapering. Daarnaast is er een prijs voor de snelste loper in de leeftijdscategorie 6 t/m 9 jaar en in de categorie 10 t/m 12 jaar. Voor de deelnemers aan de vijf en tien kilometer zijn er voor de snelste drie mannen en vrouwen prijzen. Estafetteloop Boekel bestaat 700 jaar: reden om een speciale activiteit aan de stratenloop toe te voegen. Daarom wordt er op de Kerkstraat - tussen La Compagnie en café ’t Menneke - 4 x 700 meter gelopen.

Berichten

Een estafette voor Boekelse, maar ook niet-Boekelse bedrijven, sportverenigingen, vriendengroepen, buurtverenigingen. Deze estafette, die om 13.00 uur begint, belooft een sfeervol spektakel te worden waarbij meedoen en gezelligheid voorop staat. Er is niet alleen een prijs te winnen door het team dat de 4 x 700 meter als snelste aflegt, maar ook voor het meest ludiek geklede team van vier lopers ligt een leuke prijs te wachten. Tot en met 17 augustus kan via www.stratenloopboekel.nl worden ingeschreven. Voor meer informatie: www.stratenloopboekel.nl

Onze nieuwe sportaccommodatie aan Waterval 5 te Boekel is klaar!! Dankzij een gezamenlijke inspanning van de sportverenigingen Habo ’95 en Unitas, bouwpartners, het bedrijfsleven en de gemeente, staat er nu een accommodatie waar we met recht trots op kunnen zijn. Handbalvereniging Habo ‘95 en volleybalvereniging VC-Unitas zijn de eerste verenigingen die gebruik gaan maken van de nieuwe velden, maar er is meer mogelijk. Naast handbal en volley is ook tennis, voetbal, hockey, tafeltennis en jeu de boules mogelijk. Beweging en ontmoeting voor jong en oud. Om het gebruik van de nieuwe velden

feestelijk te openen willen we u graag uitnodigen op zaterdag 31 augustus. Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom op Waterval 5 te Boekel. Om half twee is de officiële opening en gedurende de dag zijn er diverse sportwedstrijden van Habo'95 en VC-Unitas te zien. Graag zien we u terug op zaterdag 31 augustus. Met hartelijke groet, Bestuur Stichting Buitensport Boekel

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ

VESPO

Het nieuwe seizoen gaat weer van start! De vakantie is weer voorbij, de kermis is weer achter de rug, en de school is ook alweer aan de gang. Tijd voor een nieuw seizoen KPJ en Vespo. De jeugdtrainingen gaan starten op 20 augustus van 18.00-19.00 uur. De trainingen worden verzorgd door Ton Wolfs en zullen plaatsvinden in de sporthal van “de Horst”. We hebben op 20, 27 augustus en 3 september de oefentrainingen. Hiervoor is iedereen van harte welkom. De senioren zullen gaan trainen op 21 augustus in de sporthal de Burcht in Boekel, en wel in hal A. De trainingstijden zijn voor zowel de heren als de dames van 21.00 tot 21.30 uur (dit i.v.m. de beperkte mogelijkheden van de sporthal). Ook de KPJ-activiteiten gaan weer van start. De mini’s-welpen zullen weer gaan starten op maandag 24 september. Tevens is dan de kijkdag dus kom gerust naar “de Horst” (Sloepie-ruimte) om een kijkje te komen nemen. Wat doen we allemaal: knutselen, speurtochten, spelletjes, kerstukjes maken, bakken, uitstapje etc. De leeftijd dat je hieraan mee mag doen is van groep 3 tot en met groep 8. Ook het Dakje, Young one’s en het Dak zullen binnenkort weer de draad op gaan pakken om activiteiten te gaan organiseren voor jullie. Wil je lid worden kun je je aanmelden via <http://www.kpj-vespo.nl> www.kpj-vespo.nl, <mailto:bestuur@kpj-vespo.nl> bestuur@kpj-vespo.nl of bij Danielle v.Gog 0492-352524. Agenda 20 augustus: 1e trainingen jeugd 21 augustus” start trainingen senioren 23 september: start mini’s-welpen 22 november: jaarvergadering VENHORST


AH Komkommers 2e GRATIS 2 stuks

van 1,38 voor

0,69

Zespri kiwi groen Per 500 gram 30% KORTING van 1,99 voor

1,39

AH Puur & Eerlijk mosselen Schaal 2 kilo 50% KORTING van 7,99 voor

3,99

AH Braadworst Schaal 4 stuks 35% KORTING van 3,00 voor

1,95

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Pistolets

AH Bolchrysanten

MEERGRANEN, BOULOGNE, WIT of BRUIN 5 stuks naar keuze van 1,75 voor

Diverse kleuren Per stuk 2 EURO KORTING van 4,99 voor

1,40

2,99

AH Limburgse vlaaien Keuze uit: APPELKRUIMEL, PUDDINGKRUIMEL, of KERSEN Per hele vlaai van 5,49 voor

3,49

Hartevelt Jonge Jenever 1 liter

van 12,59 voor

9,99

AH Goudse kaas 25% KORTING Bijv.: Jong 48+ Stuk 500 gram van 4,85 voor

3,64

Johnnie Walker red label whisky 1 liter

van 23,49 voor

17,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 12 t/m 18 augustus 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur


Sport

Berichten

Electroworld Skate- & Skeelertocht 17 augustus

In navolging van 2012, waar de deelnemers zeer lovend waren over de tocht, met name het parcours, de kwaliteit van het wegdek, en de goede verzorging tijdens de tocht, gaan we er wederom een mooie tocht van maken. Boekel is op 17 augustus klaar voor deze tocht door het mooie Brabantse Peellandschap. Er zijn 3 te rijden afstanden: 50 - 75 - 100 kilometer. Om 10.00 uur wordt het startsein gegeven voor de pelotonstochten. Deze tochten worden gereden in groepen onder begeleiding van ervaren voorrijders. Zij houden de eerste 18 km. tot de eerste pauze, een gemiddelde snelheid aan van 19 km/uur. Na 18 km. volgt de eerste afsplitsing voor de 50 km rijders. Het peloton met de 75 en 100 km rijders gaat verder met een gemiddelde snelheid van 21 km/uur. Het peloton wordt begeleid door verkeersregelaars in de vorm van motoren en fietsers, een geluid- en bezemwagen. Om de 20 km is er een verzor-

gingspost waar sportdrank, fruit en een versnapering wordt aangeboden. Op de grote centrale verzorgingspost te Rijckevoort, wordt een lunch verzorgd. Hier kunnen de deelnemers de keuze maken om verder te gaan met de 75 of 100 km. en wordt het peloton voor de tweede keer opgesplitst. Bij terugkomst op sportpark de Donk kan men onder genot van een hapje en een drankje de verloren calorieën weer aanvullen en samen terugkijken op een sportieve en gezellige dag. Inschrijving van 8.30 tot 09.45 uur op Tenniskantine Sportpark de Donk. Inschrijfgeld: volwassenen € 7,50 - licentiehouders € 5,00 - jeugd van 12-16 jaar € 4,00 (geboren op of na 01-01-96) jeugd tot 12 jaar € 1,50 voor de verzekering tijdens de tocht. Protectiemiddelen zijn zeer aan te bevelen, helm is verplicht. Voor meer info: Gerard Krol 0620430257 of: www.skeelergroep.nl.

Wieler Toer Club Boekel

Via Romana, 11 augustus. Afgelopen zondag werd met 21 man onze eigen klassieker gefietst. Deze tocht is maar liefst 145 kilometer lang en ken vele klimmetjes. Deze klimmetjes zijn te vinden rondom Berg en Dal, net over de grens in Duitsland. Een mooie tocht die in deze tijd van het wegseizoen voor iedereen te doen is. De pauze werd gehouden bij Oomen in Groesbeek. Om half een was de groep weer terug in Boekel. Geen lekke banden, dus ook geen werk voor chauffeur Adri, die wel de foto maakte bij de pauzeplaats. Volgende week rijden we de Grote Peeltocht met pauzeplaats Mijl op Zeven in Ospel. Lengte van de tocht is 120 kilometer. De B-groep rijdt de slingerpad/Herpenduin met pauzeplaats Herpen. Hun tocht heeft een lengte van 90 kilometer. Vertrektijden zie het toerboekje. Verder bereikte ons het nieuws dat clublid Wim v.d.Boom tijdens een val van een trap een ruggenwervel heeft gebroken. Momenteel ligt hij nog in het ziekenhuis, maar hoopt vlug weer thuis te zijn. We wensen Wim een voorspoedig herstel toe. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

GYM- & TURNVERENIGING

Veerkracht

Start turnlessen Turnvereniging Veerkracht Boekel Wij gaan weer beginnen met de turn- en tumblinglessen. In week 34 gaan we starten, op 19, 20 en 22 augustus. Wil je jezelf nog opgeven, neem dan contact op met Nancy v.Exel, 0492-329514 of mail naar g.exel@planet.nl, onder vermelding van naam + geboortedatum kind, adres, tel.nr. en e-mailadres. Wil je eerst kijken of turnen iets voor je is, dan zijn er gratis proeflessen in week 35, 36 en 37 Voor de tijden waarop de lessen plaatsvinden, kijk op onze website www.turnvereniging veerkracht.nl.

GYM- EN TURNVERENIGING

VEERKRACHT

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.com Koen Sterken natuursteen

Haverkamp 7a • 5742 PN Beek en Donk • 06-18336668Sport Trainingen gaan weer beginnen. Op woensdagochtend 14 augustus en/of donderdagavond 15 augustus kan er weer worden gebadmintond bij badmintonclub ’t Veertje. Voor de competitiespelers kan er in totaal 5 keer getraind worden voordat de competitie begint. Het eerste competitieweekend is in het weekend van 15 september en is voor alle teams een thuiswedstrijd. Een link naar de indeling van de competitie staat op onze site, www.bcveertje.nl. Er staat ook een link naar de speelsleutelschema, dus dan kun je zelf alvast puzzelen wanneer je uit en thuis speelt en tegen welke tegenstander. Ieder team ontvangt zo snel mogelijk de papieren met daarop de data en tijden en routebeschrijving. Wij wensen iedereen dit seizoen veel sportplezier met leuke, gezellige en sportieve partijen. Trainingstijden: Recreanten woensdag 09.00-10.30 uur Mini’s donderdag 18.15-19.15 uur Pupillen donderdag 18.15-19.15 uur Aspiranten donderdag 18.15-19.15 uur

Berichten

19.15-20.15 uur Junioren donderdag Senioren 20.15-21.45 uur Vrij spelen donderdag 21.00-22.15 uur De pupillen en aspiranten trainen de eerste paar weken gezamenlijk, na enkele trainingen wordt een indeling gemaakt voor de rest van het seizoen. Lid worden? Weet jij al welke sport je na de vakantie gaat doen? Misschien is badmintonnen iets voor jou. De sport badminton is niet te vergelijken met het campingbadminton. Wist je dat een badmintonspeler in een wedstrijd soms meer dan 6 km aflegt? En dat een smash met een veren shuttle een snelheid van 300 km/h kan halen? Dan kun je bedenken dat het een fysiek zware sport is en je een snel reactievermogen moet hebben. Natuurlijk leer je eerst de basisslagen en bouw je je conditie en reactiesnelheid op. Wil je zelf eens de proef op de som nemen en eens vrijblijvend een shuttle komen slaan? Geen probleem, op donderdagavonden in augustus is er de gelegenheid om te komen kijken of badminton iets voor jou is. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. De mini’s, pupillen en aspiranten (basisschoolgroep 3 t/m 8) trainen van 18.15 – 19.15 uur. Ben je nog geen 12 jaar? Dan krijg je een gra-

tis racket bij één jaar lidmaatschap. Ook als je niet in Boekel of Venhorst woont ben je van harte welkom, we hebben inmiddels diverse jeugdleden uit Erp en Boerdonk, die iedere week fanatiek mee komen doen. Dus denk jij, badminton is iets voor mij, maar er is geen badmintonclub bij mij in het dorp, kom dan kijken bij ’t Veertje in Sporthal De Burcht. Natuurlijk is badminton er niet alleen voor de schoolgaande jeugd! Alle volwassenen die na het lezen van dit artikel bij zichzelf denken: “Badminton zou best wel eens mijn sport kunnen zijn” zijn welkom op de donderdagavond in sporthal de Burcht te Boekel vanaf 20.15 uur. Er wordt eerst ongeveer een uur getraind en daarna is er volop de gelegenheid om vrij te spelen tot 22.15 uur. Op de woensdagmorgen speelt er een groep recreanten van 9.00 tot 10.30 uur. Ook daar kun je altijd eens een kijkje komen nemen. Naast het geven van trainingen organiseert ’t Veertje diverse andere leuke dingen zoals de jaarlijkse clubkampioenschappen. Ieder lid kan hier aan meedoen. Verder worden er in de vakantie hutseltoernooien gehouden voor de volwassenen. Wil je meer informatie? Neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje!

Uitslag 8-8-2013. 1. Dames Crüts-Vissers 65,63% 2. Dames v.d.Heijden-Rutten 64,38% 3. Mw. de Koning-Hr. v. Berlo 63,13% 4. Hr. en Mw.v.d.Burgt 61,25% 5. Dames Ceelen-v.Dinteren 59,38% 6. Mw. v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 58,85% 7. Hr. en Mw.Verlangen 58,75% 8. Dames de Koning-Witlox 56,77% 9. Dames Verbakel-Vijge 54,17% 10 Hr. en Mw.Aalbregt 52,60% 11. Dames v.d.Boom-Schots 50,00% In de zomermaanden zijn nog steeds alle bridgers, ook niet-leden, van harte welkom. Wij spelen op donderdagavond in Partycentrum Nia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


306 307 307 307 308 405 406 407 407 407

Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.4 Multispace Airco Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace

C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C8 2.0 7 persoons Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

Citroen Citroen Citroen Citroen

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2002 1997 2002 2005 2005 1998

2006 2009 2004 1996 1996

1998 2005 1998 2001

2000 2002 2002 2004 2007 1994 2001 2004 2006 2006

2002 2010 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

BREAK 1.9 DIESEL HB 1.4 XS 3 DRS Airco HB 1.4 3 Drs Airco SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 1.8 GTX sedan 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 1.6 HDI SW XT Diesel Airco 2.0 16V Sedan

106 Accent 1.1 107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco

Peugeot Peugeot Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

AGILA 1.0 SELECTION AGILA 1.2I MAXX CORSA 1.2I EDITION 5 DRS CORSA 1.4I COSMO 5DRS CORSA-D 1.2I COSMO 3DRS CORSA 1.2I SILVERLINE ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER ASTRA 1.8I EXCLUSIVE STATIONCAR ASTRA 1.7 D ECO STATIONCAR BUSINESS ASTRA 1.6I TEMPTATION ASTRA 1.6I GTC TEMPTATION ASTRA 1.8I NJOY STATIONCAR LPG G3 ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR + 5DRS

B O V A G

37852 KM 2010 72497 KM 2004 53652 KM 2011 88065 KM 2008 64352 KM 2006 81724 KM 2006 67010 KM 2011 39905 KM 2009 155579 KM 2009 88461 KM 2008 81483 KM 2007 235000KM 2006 93484 KM 2006 136309 KM 2003/2001 OPEL INSIGNIA 1.4ECOFLEX 140PK TOUR 22152 KM 2012 OPEL MERIVA 1.4I TURBO COSMO NAVI 11567 KM 2010 OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO 81174 KM 2006 OPEL MERIVA 1.6I TEMPATION 79279 KM 2006 OPEL MERIVA 1.6I ENJOY AUTOMAAT 96293 KM 2005 OPEL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE 59182 KM 2008 OPEL VECTRA 1.8I GTS ELEGANCE AUTOMAAT 120320 KM 2008 OPEL VECTRA 1.8I GTS 195620 KM 2003 OPEL ZAFIRA 1.6I 111 EDITION 38210 KM 2011 OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE 213631 KM 2004 OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE 97148 KM 2009 OPEL VIVARO 2.5 CDTI L2 H1 DUBB. CABINE 134520 KM 2007 BMW 316I SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT 99975 KM 2004 FORD KA 1.3I 12-TH- EDITION 56092 KM 2008 FORD TRANSIT DIESEL 125PK L2X H2X 152774KM 2001 MITSUBISHI SPACE STAR 1.3I AIRCO 162530 KM 1999/2000 NISSAN PIXO 12881 KM 2012 PEUGEOT 307 1.6I XR 116684 KM 2003 PEUGEOT 206 1.4I 3 DRS 172510 KM 2004 RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS 79239 KM 2005 SEAT TOLEDO 1.6I AUTOMAAT 183969 KM 2000 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 135823 KM 2005 2 X VOLVO 850 – 940 SEDAN 1995/1997 HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 222305 KM 2006 HYUNDAI TUCSON 2.0 I STYLE 123420 KM 2005 OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION 65595 KM 2008 SUZUKI SX4 70059 KM 2007

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

SAMENWERKENDE

1998

bedrijfsauto's & campers

voor alle merken personen- en

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

2008 2002

Peugeot Partner 16HDI, airco, th, schuifd Mercedes ML 270CDI, airco, th, 5drs

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg, 2004

bedrijfsauto's

1997

Volkswagen Passat station, 16i Volvo V40, 18i16V, th, station

2010 2005

Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv Toyota Yaris 13i 16v s-line, airco, luxe uitv, 5drs

2005 2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Chervrolet Tacuma 16i 16V, airco, th

2010 1997

Opel astra H station 16i16V 111edit, airco Opel Corsa 14i, 3drs

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 cJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Motor: HARLEY-DAVIDSON!! Heritage softtai......................................................................1993

Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TD-Di Wagon airco....................................................2000 Ford Focus 1.8 TD-Ci VAN.................................................................2003 Citroën C2 1.4 exclusive edition, 3-deurs...........................................2004

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. - Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Verzekerd van een NIEUW: speciale dooikorrels voor correcte installatie

gladheidsbesrijding zonder corrosieve Het adres voor beregeningspompen en/of aanleg van complete installaties. uitslag op alle bestratingen. Tevens slaan wij waterbronnen.

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout,

vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUcADOORSBEDRIJF

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486-411481, Mob. 0651-888371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl

Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. --------------------------------------------------

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------INTERIEURKASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Levensboek in Alzheimer zomercafé

In de zomermaanden is het maandelijkse Alzheimercafé voor Uden, Veghel e.o. wat luchtiger van aard. Op dinsdag 20 augustus vanaf 19.30 uur krijgen de bezoekers in de Blauwe Kei in Veghel uitleg over het maken van een levensboek. Een levensboek is een zelfgemaakt boek met foto’s, teksten en knipsels waarin iemand zijn herinneringen aan zijn of haar leven vastlegt. Dat kan een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen zijn, maar mensen kunnen er ook in laten zien hoe ze het leven hebben ervaren. In een levensboek is in principe alles mogelijk. Som-

mige mensen zijn ware schrijvers, anderen doen meer met foto’s, citaten of teksten van anderen. Vanaf september wordt er weer iedere maand een bepaald aspect van de ziekte dementie behandeld. Het Alzheimercafé verhuist dan weer voor twee jaar naar Uden. De avonden zijn altijd vrij toegankelijk.

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de

A l l e r h a n d e Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Uw KAPSTER aan huis voor jong en oud. Hairstyle Diana, tel. 06-50892601.

GARAGEVERKOOP i.v.m. zolderopruiming: huisraad en kleding. Zondag 18 augustus van 10.00-16.00 uur. Molentiend 30, Erp. --------------------------------------------------

Gel nagels • Acryl nagels • French Pedicure • Manicure behandeling • Nail-art • Kinderfeestje • Cadeaubonnen Voor meer informatie:

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen

06-43085124

• komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van hoofdpijn of duizeligheidsklachten? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

www.dantianacupunctuur.nl

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413Nog tot ongeveer eind september hebben wij AARDBEIEN vers van het land, ambachtelijke BOERDERIJZUIVEL & KAAS, AARDAPPELS Openingstijden: ma t/m vrij 13.0018.00 uur / za. 09.00-17.00 uur Op zondag open: alleen aardbeien (zelfbediening)

Evenementenkalender 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 31 augustus meezing Carmina

Burana op het plein 15 september Toermee 8 september Pleinfestijn Venhorst 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

VAN DER POL E L E K T R O T E C H N I E K

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4

SCHILDERSBEDRIJF service • installatie • onderhoud F. JANSSEN

i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

Theo & Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Zeelandsedijk 18 5427 EJ Boekel 5424 TL Elsendorp Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800 Tel. / Fax 0492 368222 Bitumeuze dakbedekkingen M 06 53774800 Nieuwbouw Bergstraat 24 machinale houtbewerking boekel Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655 Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e

Voor informatie: Mariet Verbrugge 0492 322761 of Tiny Hartjes 0492 351892.

Damessportclub Venhorst.

Wilt u sporten? Kom vrijblijvend kijken/meedoen. Aerobics, circuit, krachtoefeningen, grondoefeningen,B.B.B., spel. Dit alles onder leiding van een ervaren sportinstructrice. We beginnen op woensdag 21 augustus om 19.30-20.30 uur en om 20.30-21.30 uur in MFC. De Horst in Venhorst. TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900.

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKINg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.