28e jaargang nr 06; 7 augustus 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 6 - 7 augustus 2013

Gilde St. Agath a Boekel

Venhorst kermis ‘losschieten’, doe mee! Op zaterdag 8 augustus a.s. zal gilde Sint Agatha uit Boekel, naar oud gebruik, de kermis in Venhorst gaan ‘losschieten’. Dit gebeurt op het evenemententerrein aan de Voskuilenweg; aanvang 14.00 u. De winnaar (een inwoner van Venhorst) zal dan worden uitgeroepen tot Kermis-

koning van Venhorst. Er wordt geschoten met een kruisboog op de wip, zoals dat bij gilde St. Agatha gebruikelijk is. Wij roepen u op om een team (of meerdere) van 3 personen te vormen en zich aan te melden bij onze Hoofdman Sjef v.Zon. Iedereen van 12 jaar en ouder mag meedoen, ook inwoners van Boekel of een andere gemeente. Er wordt geschoten in 3 categorieën: A: jeugd van 12 tot 18 jaar. B: van 18 tot 100 jaar, geoefende schut-

Zomers weer zorgt mede voor geslaagde kermis Het zit er weer op, de kermis in Boekel. 4 dagen lang kon jong en oud genieten van de diverse kermisattracties die stonden opgesteld op het St. Agathaplein. Door de zomerse weersomstandigheden was het daarnaast goed toeven op een van de terrassen op het plein of aan de Kerkstraat. Komend weekend staan een aantal van de attracties opgesteld op het St. Josephplein in Venhorst, zodat we daar ook nog enkele dagen kunnen genieten van de kermis. Veel plezier toegewenst.

ters, bekend met een vizier. C: van 18 tot 100 jaar, ongeoefende schutters. Inschrijfgeld: jeugd € 3,- per team en volwassenen € 6,- per team. Aanmelden voor deelname: tel 0492321626 of e-mail sjefvanzon@albatross.nl of vóór de wedstrijden op het terrein.

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 176b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 10 augustus: 17.30 u Martina v.d.Aa-v.Melis (vwg. verjaardag); Harrie Donkers; Ria v.d. Mortel-Geerts; Marijke Croymansv.Alphen (vwg. sterfdag en verjaardag); Henk v.d.Boom en dochter Marion. Zondag 11 augustus, 19e zondag door het jaar: 11.00 u Samenzang. Nellie Donkers-Penninx (vwg. sterfdag); Johannes v.Sleeuwen en Miet v. Sleeuwen-Schepers en overleden familie. Maandag 12 augustus: 19.00 u Ad v.Haandel (vwg. verjaardag). Woensdag 14 augustus: 19.00 u Mien v.Berlo-Oosterholt; Johannes en Maria v.d.Berg-Goossens en overleden familie; Han v.Lieshout en Christina v.Lieshout-v.d.Burgt (i.v.m. verjaardag en jaargetijde). OVERLEDEN Boekel: 21/7 Carl van Haandel 24/7 Henk van den Boom Odiliapeel: 26/7 Anna van Dijk-de Groot Uden: 22/7 Jan van Oort 25/7 Bart van Hezewijk 26/7 Mia Timmers-van Tienen Zeeland 24/7 Henk Hendriks 26/7 Jan van Lankveld

voor de 74e keer gehouden in gemeenschapshuis Terra Victa in Odiliapeel op dinsdag 3, woensdag 4 en donderdag 5 september. Degenen die wensen deel te nemenen en zich nog niet aangemeld hebben, worden verzocht zich vóór 10 augustus aan te melden. Het contactadres vindt u op de aankondiging op het mededelingenbord achter in de kerk.

Bedevaart naar Kevelaer. In 2013 is het 125 jaar geleden dat de broederschap Ravenstein e.o. de bedevaart naar Kevelaer startte. Wij zijn verheugd dat monseigneur Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, heeft toegezegd om in dit jubileumjaar met ons mee te gaan. Met het thema ”In geloof gaan wij onze weg” gaan we op zaterdag 31 augustus 2013 naar Kevelaer. We vertrekken om ca. 8.00 uur per bus bij de kerk in Zeeland. Aanmelden kan via de inschrijfformulieren, die in de folderbak in het kerkportaal liggen. Opgeven kan tot en met 16 augustus 2013.

Geen koffie na de hoogmis in augustus Vanwege het grote aantal activiteiten en de gewijzigde aanvangstijd van de hoogmis, zal er op de zondagen in augustus géén koffie worden geschonken in het Lucia-gebouw.

Groot Boekels Koor repeteert Op maandag 19 augustus zal het Groot Boekels Koor vanaf 19.30 uur in de kerk repeteren voor het opluisteren van de openluchtmis op 25 augustus bij de start van BoeCult 2013.

Parochiecentrum Het parochiecentrum in Uden is op vrijdag 9 augustus na de middag gesloten.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Donderdag 8 augustus: 19.00 u Bertha de Mol-Althuyzen (vwg. verjaardag) en haar Jan. Zaterdag 10 augustus 18.00 uur + zondag 11 augustus 10.00 uur: mnd. ged. Marie-Thérèse Raymakers; Danique Rovers; Jeroen Janssen en Frank v.Dommelen; Johannes Cornelis v.Velthoven (vwg. verjaardag). Donderdag 15 augustus: 19.00 u Intenties kerkgangers.

AANBIEDINGEN donderdag 8 t/m woensdag 14 augustus:

APPEL SPECIAALVLAAI MET SLAGROOM EN KANEELGRANULES

TOMPOUCEN

MET SLAGROOM

ELFZADENBROOD

per stuk

€ 9.50 € 1.25 € 1.80

Aanstaande zondag op de BOEKELSE OOGSTDAG bakken wij overheerlijk OOGSTBROOD in onze hout gestookte oven Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

€ 11.00

SACRAMENT van de ZIEKENZALVING Boekel: 3/8 Mevr. An van den Elzen-Verbossen

ATTENTIE!!!! Ziekentriduüm Odiliapeel Het ziekentriduüm wordt dit jaar weer

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Acolythen en Lectoren: Zaterdag 10 augustus: 18.00 u Tim en Mark Hoogeveen Mw.Rooyakkers Zondag 11 augustus: 10.00 u Hr.v.d.Wiel Donderdag 15 augustus: 19.00 u Martinese Terwijl ik dit schrijf, worden wij getracteerd op het lawaai van veel tractoren, die ter verhoging van de feestvreugde de zondagsrust van deze middag komen verstoren! Ze waren vandaag niet in de kerk, om te horen dat ik als onheilsprofeet (beter dan elke weerprofeet) al had voorspeld: dwaas!! Alleen: ‘t ebt nu al weg, terwijl de al zo lang voorspelde regen nog steeds niet komt.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende steun en belangstelling, de lieve woorden, de vele berichten en kaarten die we hebben ontvangen na het ongeluk en het overlijden van mijn man, onze vader, zoon en broer,

Carl van Haandel Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacties voor ons een troost zijn bij de verwerking van dit grote verlies. Familie van Haandel Boekel, 7 augustus 2013

zondag 15 september 2013

TOER MEE

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 25 juli 2013

Sanne

Dochter van Mark en Linda Kanters Kievitlaan 27, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus

Malse runderspiesen 4 hamburgers + 4 gehaktballen Gegrilde kuikenbouten Lollypop stokje van varkensvlees, chorizo en zoete abrikoosjes

100 gram

€ 285

Ruim assortiment BARBECUEVLEES

elke 4e GRATIS € 695 4 stuks voor € 600 samen voor

VLEESWARENTRIO 100 gr. schouderham 100 gr. gebraden gehakt 100 gr. boerenmetworst samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten Inclusief barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 9 augustus GFT-afval/Groenbak vrijdag 11 augustus Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ...................................................................................................................... Adres....................................................................................................................... Plaats........................................................................................................................ Telefoon (overdag) .............................................................................................. Meldingsdatum ...................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden ................................. O verstopte straatkolken................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil ............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc..................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen.............................. O niet branden van straatverlichting............................................................... O aangereden straatlantaarn ............................................................................. O overige ...............................................................................................................

OPENINGSTIJDEN ZOMERPERIODE Vanaf maandag 15 juli t/m vrijdag 9 augustus is het gemeentehuis alleen in de ochtend van 9.00 - 12.30 uur geopend. Er is in deze periode geen middag- en avondopenstelling. Voor het maken van een afspraak voor balieproducten vindt u meer informatie op onze website www.boekel.nl UW EVENEMENT IN DE GEMEENTEGIDS VAN 2014? De gemeentegids van 2014 wordt in een kalendervorm uitgegeven. Heeft uw vereniging een evenement in 2014 dat u graag in de gemeentegids opgenomen heeft? Geef dan de naam van het evenement en de datum voor 5 september a.s. door. Dit kunt u doen door te mailen naar info@boekel.nl o.v.v. vermelding evenement gemeentegids 2014. FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS 2014: UW MOOISTE BOEKEL 700-FOTO De gemeentegids maken we niet alleen vóór u, maar ook met u. Daarom organiseren we een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids 2014. De wedstrijd heeft als thema ‘Boekel 700’. Stuur uw mooiste foto van één van de Boekel 700 activiteiten daarom voor 5 september a.s. in!

Prijzen De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De beste foto wordt bovendien geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids.

Hoe doet u mee? Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met donderdag 5 september uw foto(‘s) sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids 2014’, uw naam en adresgegevens.

Waar moeten de foto’s aan voldoen? Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd u dan rekening met de volgende criteria: Alléén inwoners van de gemeente Boekel kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd. Medewerkers van de gemeente Boekel zijn uitgesloten van deelname.

De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JPEG/JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB. De gemeente Boekel kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de


Gemeenteberichten fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera.

Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s.

De winnaars krijgen schriftelijk bericht. De winnende foto’s worden in september 2013 bekend gemaakt in de weekbladen en op de website. Heeft u nog vragen?

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de gemeentegids 2014? Pak dan uw camera en maak de winnende foto! WIJZIGINGEN RECHTSPOSITIE GEMEENTEAMBTENAREN Naar aanleiding van diverse wijzigingen, aanvullingen en vervallen artikelen heeft het college onderstaande veranderingen in de CAR/UWO vastgesteld;

1. Hoofdstuk 19, Lbr. 13/014 CvA/LOGA 13/07 en Lbr 13/012 LOGA/ECCvA 13/06; 2. Hoofdstuk 9, Lbr. 13/018 CvA/LOGA 13/08; 3. Hoofdstukken 2, 6, 7, 8, 9 en 10 Lbr. 13/036 CvA/LOGA 13/11; 4. Hoofdstuk 6a, Lbr. 13/030 LOGA/ECCvA 13/10

Inwerkingtreding: 1. Wijzigingen gaan in met ingang van 1 januari en 1 april 2013 2. Wijziging gaat in met ingang van 1 januari 2013 3. Wijzigingen gaan in met ingang van 1 juli 2013 4.Wijziging gaat in met ingang van 1 januari 2013.

Terinzagelegging Het besluit tot vaststelling van bovenstaande wijzigingen ligt tot zes weken na bekendmaking ter inzage op het gemeentehuis van Boekel bij de afdeling Personeel en Organisatie. HISTORISCHE TRAMRIT BOEKEL In de maand augustus worden op drie dagen historische tramritten door Boekel georganiseerd. De monumentencommissie en de heemkundekring hebben in het kader van Boekel 700 een route voor u samengesteld, die verhaalt over het historisch verleden van Boekel waarbij ook het landschap en de geologie aan bod komen.

Met de nagebouwde ‘Goede Moordenaar’ (tram) uit Gemert gaan wij met u op een ontdekkingstocht van 2,5 uur door ons prachtige dorp. In de tram, die een maximale snelheid kent van 25 km/uur, hangt een groot scherm waarop allerlei historische kaarten, foto’s, filmfragmenten e.d. tijdens de rit worden getoond, die het ingesproken verhaal illustreren en ondersteunen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden aan de balie van het gemeentehuis alwaar de inschrijving plaatsvindt. U dient wel direct contant de inschrijvingskosten te voldoen eerder wordt u niet

ingeschreven. Bij de inschrijving moet u verder de dag en het tijdstip aangeven. Op het moment dat alle ritten zijn volgeboekt dan kunt u op zich een reservelijst laten registreren zodat we, indien nodig, in september nog enkele keren de route kunnen rijden.

De tram rijdt op de onderstaande data/tijdstippen en vertrekt en eindigt op het St.Agathaplein. In- en uitstappen kan alleen op het St.Agathaplein en niet tijdens de rit. Datum

Maandag 26 augustus

Donderdag 29 augustus

Vrijdag 30 augustus

Tijdstip

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

10:00 - 12:30 uur 13:00 - 15:30 uur

Max. aantal passagiers

25 25

25 25

25 25

Inschrijvingskosten p.p.

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00

€ 7,00 € 7,00

Wij denken dat deze tocht voor iedereen in Boekel interessant is: zij die er geboren zijn om hun kennis ‘op te frissen’ en nieuwe achtergronden te leren en zij die in Boekel zijn komen wonen en zo meer van hun woonomgeving ontdekken. De inhoud en de lengte van deze tocht zijn niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar. Heeft u vragen neem dan contact op met:

Gijs Klop (gemeente Boekel) 0492-326800 Walter Corssmit (heemkundekring) 0492-322225

Kortom, schrijf u snel in bij de balie van het gemeentehuis. U ontvangt dan een opstapbewijs en wij zien u te zijner tijd in de tram zodat we er een gezellige leerzame dag van kunnen maken!

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Gebr. Regter V.O.F. voor het organiseren van de kermissen in Boekel en Venhorst (verzenddatum 31 juli 2013); - Stichting Auwerwetse Boekelse Oogstdag voor het organiseren en houden van de Auwerwetse Boekelse Oogstdag op 11 augustus 2013 (verzenddatum 31 juli 2013); - Stichting Stratenloop Boekel voor het organiseren en houden van een stratenloop in Boekel op 18 augustus 2013 (verzenddatum 31 juli 2013). Verleende ontheffing aan: - Nia Domo voor het, tijdens de kermisdagen inrichten van een terras, grenzend aan Nia Domo (verzenddatum 25 juli 2013); - Nia Domo voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken op het in te richten terras tijdens de kermis in Boekel van 3 tot en met 6 augustus 2013 (verzenddatum 25 juli 2013); - P.A.H.M. van den Berg voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de Auwerwetse Boekelse Oogstdag op 11 augustus 2013 (verzenddatum 31 juli 2013).


Gemeenteberichten Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

de cv-installatie (Nefit Smartline basis) en de mechanische ventilatie aangebracht.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 6 augustus 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

VERKOOP STARTERSWONING IN PLAN “LAGE SCHOENSE” In het plan Lage Schoense, fase 2 aan de Sleutelbloem in Boekel zijn 6 jaar geleden starterswoningen gebouwd. Nu wordt één woning te koop aangeboden. De woning wordt verkocht onder de toepassing van KoopGarant.

Wie komt in aanmerking De uitgifte van de koopwoning gebeurt weer volgens de gebruikelijke methode, zoals al enkele jaren wordt toegepast. Voor deze woningen komen diegenen in aanmerking, die op de gemeentelijke lijst staan ingeschreven voor starterswoningen. Toewijzing van de woning gebeurt daarna op volgorde van de plaats op de gemeentelijke inschrijvingslijst.

Informatie Voor informatie over KoopGarant kunt u zich wenden tot PeelrandWonen, de heer S. Canjels, tel. 0492-324405 . Voor informatie over de procedure kunt u zich wenden tot de gemeente Boekel, mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten, tel. 0492 - 326800.

Informatie woning Sleutelbloem 34 Rijwoning Bouwjaar : 2007 Perceel: 133 m2 Inhoud: 367 m3 Hardhouten kozijnen met dubbele beglazing (begane grond en 1e etage) Vloer-, spouw- en dakisolatie aanwezig.

Omschrijving: Hal met meterkast, open keuken compleet met apparatuur, portaal met toiletruimte, L-vormige woonkamer met trapkast en open keuken. De keuken is voorzien van een gaskookplaat, afzuigkap, combi-oven en koelkast. 1e verdieping: 3 slaapkamers met wastafelaansluiting en de badkamer met inloopdouche, toilet, wastafel en witgoedaansluitingen. De bergzolder is bereikbaar via een vlizotrap. Op de bergzolder is

De woning is beschikbaar per 1 januari 2014

Koopprijs:

€ 145.750,00 k.k.

Aanmelding Wanneer u staat ingeschreven voor starterswoningen en belangstelling heeft voor de aangeboden woning, dan kunt u zich tot 20 augustus aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving tussenwoning Sleutelbloem 34”.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen; het bouwen van twee woningen Locatie : Korenbloem 1 en 3, Boekel Verzenddatum : 1 augustus 2013 Voor

: activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen; het bouwen van vier woningen Locatie : Buntgras 1, 3, 5 en 7, Boekel Verzenddatum : 1 augustus 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 8 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.


Gemeenteberichten Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: omgevingsvergunning beperkte milieutoets; het veranderen van een inrichting Locatie : Hoekstraat 9, Venhorst Datum ontvangst : 25 juli 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de Auwerwetse Boekelse Oogstdag aan Mutshoek in Boekel.

In verband hiermee geldt op zondag 11 augustus 2013 van 10.00 uur tot 20.00 uur een parkeerverbod aan beide zijden van Mutshoek tussen de Gemertseweg en De Beemd. Daarnaast geldt voor Mutshoek gedurende deze tijd eenrichtingsverkeer.

Aan de organisatie is opgedragen voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen. Boekel, 31 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de stratenloop in Boekel.

In verband hiermee worden op 18 augustus 2013 van 8.00 uur tot 14.00 uur diverse straten afgesloten. Dit zijn een gedeelte van de Kerkstraat, Wilhelminastraat, een gedeelte van de Erpseweg, Irenestraat, Buskensstraat en Helfrichstraat. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven. Boekel, 31 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

6de Auwerwetse Boekselse Oogstdag

Na het vieren van het eerste lustrum vindt ook dit jaar op de 2e zondag van augustus op het oogstterrein aan de Mutshoek te Boekel de Auwerwetse Boekelse Oogstdag plaats. Op deze zondag, 11 augustus, zullen tussen 11.00 en 17.00 uur vele oude oogstwerkzaamheden, ambachten en tractoren te bewonderen. Net als voorgaande jaren is tijdens de oogstdag te zien hoe men vroeger het graan, de mangels en de aardappels met de hand oogstte. Ook gaan de (getrokken combines) aan het werk. Niet alleen het oogsten van gewassen wordt gedemonstreerd. Ook zal er met het geoogste graan vers brood gebakken worden, kunt u een heerlijke pannenkoek laten bakken én ziet u hoe de smid, de koperslager, de ganzendrijver, de touwdraaier en vele anderen vroeger te werk gingen. Tijdens de gehele dag worden er rondom het oogstterrein vele oude tractoren, stationaire motoren en werktuigen tentoon-

gesteld. Kinderen kunnen genieten van de graan- en zandbak, het broodbakken en het schminken. Dus of u zelf herinneringen komt ophalen, komt genieten van de

muziek óf gewoon nieuwsgierig bent, we zien u graag op de Auwerwetse Boekelse Oogstdag. Vele sponsoren maken het mogelijk dat entree en parkeren geheel gratis zijn!


Goed bevallen

We hebben inmiddels heel wat bevallingen begeleid maar zijn nog iedere keer getroffen door het persoonlijke en unieke van een geboorte. Het is en blijft het mooiste wat er is! We werken met z’n vieren heel hecht samen. Op die manier staan we voor u klaar als het ertoe doet, dag en nacht. Voor deskundig advies en enthousiaste begeleiding, maar soms ook om alleen even te luisteren. Vanaf de prille kinderwens tot een bezoekje tijdens het kraambed. We zijn goed getraind in de echoscopie en hebben al jaren uitstekende contacten met het ziekenhuis, de huisarts en de kraamzorg. Kijk op www.irisverloskundigen.nl om te zien hoe het anderen beviel of bel gewoon voor een afspraak.

Spreekuur in Boekel: Burgstraat 34 (in Zorgpark Sint Petrus) Spreekuur in Uden: Hoogzoggel 1, ook avondspreekuur T 0413 268 499 | M 06 254 923 26

Marieke Valkenburg

ming!

Carmen Duijs

Cathelijn Wagemakers

Wendie Verhallen

Kunnen wij nog iets voor u betekenen?

Heeft u nog voldoende (dag) lenzen en contactlensvloeistoffen? Zocht u nog een fijne zonnebril of wilde u Bij aankoop van complete gewoon uween bril nog eens na laten kijken, het kan allemaal. Maar in de week van 5 tot en met 10 augustus bril inclusief dezelf glazen gaan wij met voldoende lenzen, een fijne zonnebril en een goed afgestelde bril er even tussenuit. Onze winkel is in de (kermis)week korting op het montuur van 5 tot en met 10 augustus GESLOTEN Wij wensen u nog een fijne vakantie!

50%

Wacht niet te lang, nu is er nog volop keuze.

Kerkstraat 11a, Boekel, tel. 0492-321029

Kerkstraat 11a, 5427 BA Boekel Telefoon 0492-321029


VLAGGETJES TE KOOP BIJ READ SHOP De bomen in Boekel en Venhorst zijn al versierd, nu nog de straten en huizen. Verschillende Boekelse bewoners willen ook hun huizen en/of straten versieren omdat Boekel feest viert. Dat is nu mogelijk. Vlaggetjes in de Boekelse kleuren blauw en geel kunnen besteld worden om het dorp een feestelijke aanblik te geven. Elke vlaggenlijn is ongeveer tien meter lang. De prijs is 1.50 euro per vlaggenlijn. Heb je interesse om je huis te versieren, de buurt of sportvereniging? Daarvoor kan gemaild worden naar: sponsoring@boekel700.nl. Geef daarbij duidelijk op hoeveel vlaggenlijnen en welke kleuren je wilt ontvangen. De vlaggenlijnen worden daarna zo spoedig mogelijk bezorgd. Nieuw: De vlaggetjes kunnen nu ook gekocht worden bij The Read Shop. TAKENLIJSTJE BOEKEL700 O Huis en/of straat versieren met vlaggetjes O Postzegels Boekel700 kopen

O Fotopuzzeltocht fietsen O Back to school party niet vergeten (jeugd ) O Eind augustus veel naar het plein gaan O Start: onthulling kunstwerk willen zien O Avond van de Poëzie bezoeken O Naar Local Heroes luisteren O Alles van BoeCult bekijken O Ritje met de tram maken O KBO seniorendag bijwonen O Creatief atelier niet vergeten (kinder activiteit) O Kinderen naar AVATAR film sturen O Ook naar film Verdwijning van Rutger O Naar Local Heroes DJ spektakel gaan (jeugd) O Kinderen naar Vossenjacht sturen O Carmina Burana meezingen O Met zijn allen eten op het plein O Naar top Boekel700 luisteren O In oktober: Boekel live luisteren O December: Met de Boekelse kwis meedoen O Rock around the Clock bezoeken O Tenslotte afsluiting met prijsuitreiking Boekelse Kwis O En veel met Boekels Blond proosten O Kijk voor data informatieblad Boekel700 PR. commissie Boekel700, Henny Bos

BOEKEL IN OUDE KRANTEN Bron: Heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Udensche Courant Boekel, Woensdag 2 Maart 1932 Onder leiding van pastoor J. de Raad vond in het patronaatsgebouw een vergadering plaats van het Wit Gele Kruis voor huismoeders. Het groote punt waarover het ging was dat de uitgaven grooter zijn dan de inkomsten omdat een vaste kraamvrouw is aangesteld die door de vereniging wordt gesalarieerd wat eerst niet was toen Mie nog leefde (Met Mie werd bedoeld de baakster Mie van Lankvelt - van den Broek) Veel lof en dank werd hier nog van haar verkondigd. Mie was nu al ruim twee jaar dood, maar zoals het bleek op deze geanimeerde vergadering, nog niet vergeten. Dien lof en hare bekende zelf opofferingsliefde voor moeder en kind is verdiend, maar het gemis wordt dubbel gevoeld. Kijk voor meer oude nieuwtjes: www. Boekel700.nl

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredyna-

Boergondisch Boekel

KAARTVERKOOP Kaarten waarvoor? Braskaarten om deel te nemen aan het Boergondisch Barbecuebuffet op 1 september. Waar te koop? Keurslager v.Exel, Ambachtelijke bakker Merks en SuperCoop. Kost dat? 700 cent en voor kinderen 350 cent Wat krijgen we daarvoor? 2 consumpties en 3 heerlijke gerechtjes Is dat alles? Daar bovenop serveren we een mix van optredens: zang, muziek en dans én de Top 700. Zijn er nog kaarten? Nóg wel….. maar op=op en geen kaart=geen eten. Om iedereen van al dat lekkers te kunnen voorzien moeten er voorbereidingen getroffen worden. Het is echt nodig dat wij weten op hoeveel grote en kleine mensen we mogen rekenen. Wacht niet langer en koop die kaarten!

Goederen- & Dienstenveiling 2013 Carnavalsvereniging De Peeltuuters en Dweilorkest Ôk Moi uit Venhorst willen op zaterdag 12 oktober een goederen- en dienstenveiling organiseren. De opbrengsten zullen ten goede komen aan het continueren en evt. uitbreiden van de carnavalsactiviteiten zoals, kuikenbal, 50+bal, ziekenbezoek, kansplusbal, de jeugdraad met jeugdprins en jeugdprinses, optocht, enz. Om de veiling tot een succes te brengen hebben we de steun van de Venhorstse ondernemers en de bedrijven die in Venhorst mede hun werkgebied hebben zeer hard nodig. Maar natuurlijk mogen er ook particulieren hun goederen of diensten aanbieden, dit maakt het allemaal nog leuker en gevarieerder. Wanneer er door u goederen of diensten ter beschikking worden gesteld kunnen we er een leuke veiling van gaan maken met muziek en een aantal veilingmeesters. Wij willen hierbij vragen uw gedachten te laten gaan of u eventueel aan het initiatief mee wilt gaan werken in welke vorm dan ook. Mocht u als particulier hieraan mee willen werken, dan kunt u dit laten weten bij Peter v.Lieshout, 0620397438. Wij hopen op uw medewerking.


0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl


BOEKEL KERMIS


Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl


Muziekgroep Imémato weer in actie! Na een ontspannende, zonnige vakantie, staan de leden van Imémato weer te popelen om in actie te komen. Een vroege seizoensstart dit jaar, omdat er al op korte termijn meerdere optredens zijn gepland. Tijd voor actie dus! Maar voordat we echt van start gaan, hebben we een vraag aan jou! Lijkt het jou leuk om met ons mee te zingen? Laat dan van je horen! Wij verwelkomen met plezier nieuwe leden, waarbij we vooral een oproep doen aan de jeugd uit Boekel en omgeving. Zing je graag? Vanaf 12 jaar kun je je al aanmelden als lid van Imémato. Ook kunnen onze mannen nog versterking gebruiken! Voor ons combo zijn wij op zoek naar een enthousiaste tenorsaxofonist(e.) Aarzel niet, want wat is er nu leuker dan samen muziek maken?! Neem voor meer informatie contact op met Tonny: 0492-329297 of kom gewoon eens kijken en luisteren tijdens een repetitie. Op donderdag 8 augustus a.s. is de eerste repetitie in Basisschool De Octopus om 19:30 uur. Kijk voor meer informatie ook op www.imemato.nl Wil je liever eerst eens een kijkje komen nemen tijdens een optreden om Imémato ‘in actie’ te zien?! Dat treft, want lang hoef je niet te wachten en een verre reis is ook niet nodig, want direct na de vakantie staat Imémato twee keer op de ‘Boekelse planken!’ Op zondag 11 augustus 2013 laten wij van ons horen, tijdens de oogstviering bij aanvang van de Auwerwetse Boekelse Oogstdag. Het belooft een gezinspiratievolle viering te worden, met bijzondere ontmoetingen, aldus de organisatie ZLTO Boekel-Venhorst. De viering “In het hooi met..” zal beginnen om 11:30 uur bij

Champignonkwekerij familie Donkers, Mutshoek 10 in Boekel. (Bij slecht weer is de viering in Nia Domo). Op zondag 25 augustus 2013 staat Imémato op het hoofdpodium van BoeCult. Tijdens deze bijzondere editie in het jaar dat Boekel 700 jaar bestaat, komen wij muzikaal in actie van 12:00 uur tot 13:00 uur. In dit uur brengen we een gevarieerd programma, waar zeker onze laatste ‘Sensetoppers’ niet zullen ontbreken, dus kom kijken, kom luisteren!

Gebrek aan assertiviteit of zieke schoonmoeder?

Over conflicten met een psychiatrisch zieke schoonmoeder Elke had zich aangemeld voor de cursus assertiviteit, maar wilde voor de zekerheid toch een gesprek vooraf. Ze vertelde dat ze zich zekerder wilde gedragen t.o.v. haar schoonmoeder. Schoonmoeder was regelmatig opgenomen in de psychiatrie, dreigde vaak met zelfmoord, was meestal redelijk tegen haar zoon maar ronduit onredelijk tegen Elke. De voorbeelden waren verschrikkelijk en bijzonder onredelijk. Ik vroeg haar om een keer samen met Patrick, haar vriend, te komen. Dit zou waarschijnlijk beter helpen dan een cursus assertiviteit. Want assertief zijn is altijd goed, maar van deze schoonmoeder kon weinig verwacht worden. In het gesprek met Patrick erbij, vertelde deze dat hij altijd gedaan had wat moeder wilde, omdat hij bang was dat ze zelfmoord zou plegen. Moeder was echt ziek! Daarom heb ik hem geadviseerd om samen met Elke te bekijken hoe ze schoonmoeder grenzen konden stellen, zonder haar volledig af te wijzen of aan haar lot over te laten. Tenslotte was mevrouw ziek en kon ze het niet helemaal helpen, aan de

NO!

Praktijk voor psychsociale hulpverlening en bureau Praktijk voorvoor coaching, psychsociale mediation hulpverlening en reïntegratie en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie

andere kant kun je juist door alles maar goed te vinden, haar nog meer “ziek gedrag” aanleren. Uiteraard zul je altijd last hebben van zo iemand, want zij kan het ook niet helpen, helaas, en het is wenselijk dat zo iemand niet volledig in de steek wordt gelaten, maar aan de andere kant kun je niet àlles goed vinden. Ik heb daarna nog twee gesprekken gehad met Elke en Patrick, waardoor zij steeds beter wisten hoe ze hun grenzen konden aangeven. Omdat Patrick zich altijd had ingeleefd in anderen en nooit aan zichzelf had gedacht, heeft hij een van de laatste keren een cursus assertiviteit gevolgd, waardoor hij ook meer leerde voelen dat hij zelf recht had op eigen gevoelens. Dit kwam tevens de relatie met Elke ten goede, omdat zij vaak vond dat schoonmoeder harder moest worden aangepakt dan hij aandurfde, en ook dan hij echt van binnen wilde. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 13 augustus wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Evenementenkalender

Praktijk voor psychsociale hulpverlening en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie

10 augustus: Kermis losschieten op sportpark Venhorst cursus assertiviteit te Veghel Gratis 17 augustus: Electroworld Skate- & 8 dinsdagavonden van 19.30 - 22.00 uur welkomstSkeelertocht Kosten € 245,00* per persoon. pakket 31 augustus meezing Carmina * laatste keer voor deze prijs Burana op het plein 15 september Toermee Vraag de folder aan (info@interpunctie.nl) of lees meer 8 september Pleinfestijn Venhorst op www.stress-hulpverlening.nl/assertiviteitscursus.html. 29 september: kofferbakverkoop op M wK.Nellie N.Timmerm ans-van de derKamp Kamp mermans-van der amp Mw. N.Timmermans-van der Kamp Mw. Timmermans-van evenemententerrein 67 CA VeSmient ghel, tdonk el. 0 2, 13-54 310 677-CA Veghel, 215t9 el2.4035 413-(privé) 310795 0621592435 Smientdonk 245467 CA Veghel - 0413-310795 of of 06-21.59.24.35 Smient 67 CA Veghel, tel. 0413-3107 21592435 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioeninfo@interpunctie.nl relatieproblemen.n ww .hu l lpbijrelatieproblemen.nl ww.hulpbijrelatieproblemen.nl schappen Binnenkort start weer de


TOT-RIT 2013


De toekomst van Nia Domo: ook u kunt meepraten!

Als ik dit schrijf, is de kermis net begonnen en de vooruitzichten zijn prachtig: goed weer en dus een goed bezochte kermis en volle terrassen in Boekel. Maar na de kermis zullen we vol aan de slag gaan met het maken van de volgende stappen voor Nia Domo. Ondanks dat we afgelopen 2 maanden zonder echte leiding hebben gewerkt, is alles prima verlopen. In de toekomst willen we echter een aantal verbeteringen inzetten, die er toe kunnen leiden dat Nia Domo in de toekomst op eigen benen kan blijven staan. Het bestuur krijgt een steeds beter idee hoe de toekomst het beste ingevuld kan worden, maar een aantal keuzes moet nog gemaakt worden. We nodigen iedereen uit om uw mening te geven. We zouden het fijn vinden als u met ideeën komt, die kunnen helpen om de juiste keuzes te maken. Dit geldt natuurlijk ook voor verenigingen. Hoe zou Nia Domo beter bezet kunnen zijn? Feesten voor de jeugd, meer culturele activiteiten? Hoe gaat dit dan georganiseerd worden? Staan er mensen op die dit mee zouden willen organiseren? Hoe kunnen de kosten verlaagd worden? Zijn verenigingen bereid om bv meer vrijwilligers in te zetten? Moet er anders huur gevraagd gaan worden voor de zalen? Blijven we dan nog wel voldoende gastvrij? Hoe kan het lunchcafé beter bezet worden? Moet dit ook als restaurant ingezet gaan worden? Zijn er nog andere activiteiten die op dit moment te weinig plaats vinden? Wat wij belangrijk vinden is dat Nia Domo een goede rol vervult in de Boekelse samenleving. Boekel: actief en gastvrij,

ook in Nia Domo! U, als inwoner van Boekel, bent hierbij dan ook van harte uitgenodigd om op donderdag 15 augustus 2013 20.00 uur in Nia Domo mee te praten over de toekomst van ons gemeenschapshuis. Namens het bestuur van Nia Domo, Marius Tielemans, voorzitter

Gratis GGD opvoedcursus Peuter in Zicht

Op woensdag 21 augustus start de GGD Hart voor Brabant in Boekel met de opvoedcursus Peuter in Zicht. De GGD organiseert deze cursus in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De cursus is bedoeld voor ouders en opvoeders van peuters van 2 en 3 jaar. Een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige van de GGD begeleidt de cursus. Deelname is gratis. Uitgangspunt van deze avonden is u te informeren over de ontwikkelingsfase van uw kind, herkenbare situaties te schetsen en in groepjes te bespreken. Daarnaast reikt de jeugdverpleegkundige u handvatten aan om het gedrag van uw kind te sturen. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Waar en wanneer? Consultatiebureau Boekel, Burgtstraat 34. 21 en 28 augustus, 4 en 11 september van 20.15-22.15 uur. Kosten: geen

Vooraf aanmelden Aanmelden kan tot 15 augustus. Neem hiervoor contact op met het bedrijfsbureau jeugdgezondheidszorg (JGZ) via 09004636443. Aanmelden kan ook via cbboekel@ggdhvb.nl of via kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

weekend 23-24-25 augustus 2013

Win een Meet & Greet met Keet! op BoeCult Nadat muziekgroep Imémato het start signaal van BoeCult 2013 heeft gegeven mag Keet! als eerste de spits afbijten. Keet! is hét gezicht van RTL Telekids en heeft al meerdere hits op haar naam. Keet! is een frisse jongedame die al van jongs af aan bezig is geweest met zingen, dansen en entertainen. Dus vaders, moeders en kids, komt dat zien op zondag 25 augustus op het St. Agathaplein in Boekel.

En voor de échte fans heeft de Rabobank wat leuks in petto. Je kunt namelijk een Meet & Greet met Keet! winnen!!! Wil jij kans maken op één van de drie Meet & Greets voor twee kinderen en een volwassene? Kijk snel op www.rabobankudenveghel.nl voor deelname en actievoorwoord en wie weet sta jij de laatste zondag van augustus oog in oog met Keet! Naast Keet! hebben wij nog veel meer leuks op het programma… Wat dacht u van Pater Moeskroen, Nielson, De Kraaien en Sandra van The Voice of Holland? En ook in en rondom Nia Domo is weer van alles te zien en te beleven op het gebied van (straat)theater, cultuur, entertainment en kunst. Kortom: voor iedereen -jong én oud- wat wils! Voor meer informatie over het programma of over het gehele het festival bekijk de website: www.boecult.nl. Nodig ook uw vrienden uit via onze BoeCult Facebook pagina.


Zorg nodig thuis?

Het thuiszorgteam Sint Petrus staat graag voor u klaar! Ons werkgebied is Boekel, Venhorst, Erp, Boerdonk, Keldonk en Odiliapeel.

Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorg team bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur op nummer: 06-12890682


Sport POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Dit weekend was het erg druk voor onze duiven, er stonden 6 wedvluchten op het programma voor zowel oude als jonge duiven. De 2 marathonvluchten vanaf Bergerac (850 km.) en Dax (ruim 1000 km.) Deelname voor Bergerac 79 duiven. Uitslag: 1, 3, 5, 6, 8 P.Smits; 2, 4, 9 Comb. de Vocht; 7. L.Terluin; 25 A.Engelen.

Berichten

Uitslag Nat.Dax, deelname 50 duiven. 1, 3, 8, 9 P.Smits; 2, 10 Comb.de Vocht; 4 E.Diepeveen; 5, 6, 7. L.Terluin; 12 W.Michiels. Uitslag Epernay oude duiven, deelname 65 duiven, afstand 312 km. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 E.Diepeveen; 7, 20 C.v.d.Heuvel; 8 A.Engelen; 11 M.Reybroek. Uitslag Epernay jonge duiven, deelname 35 duiven. 1 t/m 10 J.v.d.Putten. Hasselt Oude duiven, deelname 98 duiven, afstand 78 km. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

THE READSHOP Schoolcampus The Read Shop Boekel

De welverdiende vakantie is alweer op z’n eind. Het nieuwe schooljaar staat alweer op het punt van beginnen.

Heb je nog niet al je schoolbenodigdheden ingeslagen,

dan krijg je nu je herkansing bij The Read Shop Boekel, tegen een aantrekkelijke prijs.

The Read Shop Boekel wil u graag nogmaals

de gelegenheid geven om de benodigde schoolspullen met een aantrekkelijke korting van maar liefst

15%

aan te schaffen. De korting is vanzelfsprekend

niet van toepassing op schoolboeken en woordenboeken. Op de volgende dagen kunt u uw schoolspullen aanschaffen tegen de kortingsprijs:

Vrijdag 9 augustus 2013, van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag 10 augustus van 09.00 tot 17.00 uur.

Wij zien u graag komen op een van deze 2 dagen!

E.Diepeveen; 5 C.v.d.Heuvel; 9. A.Engelen; 17 M.v.Melis. Hasselt jonge duiven, deelname 385 duiven. 1 J.v.d.Putten; 2, 3, 4, 6, 8 R.v.d.Wassenberg; 5, 7, 9 Comb.v.d.Vossenberg; 10 E.Diepeveen; 18 A.Engelen; 26 Comb. de Vocht; 34 H.v.Dijk; 50 P.Smits; 58 M.v. Melis; 59 M.Reybroek; 87 C.v.d. Heuvel.

Rutger van Herpenruiters

Afgelopen weekend zijn Maria v.d.Rijt en Wendy v.Diessen op wedstrijd geweest. Het ging goed, Maria reed in Uden een 3e (199 pnt.) en 6e (188 pnt.) plaats bij elkaar, met Hamee’. Wendy was naar Heijen geweest met Evanel’s Blackie W, in de Z1 een mooie 1e plaats (217 pnt.!) Dan was bekend geworden dat Lisanne Robben met haar Florus ook afgevaardigd was naar de Finale Divoza KHNS Kampioenschap voor jonge dressuur pony’s. Door haar eerdere gereden selectiewedstrijd in de Mortel zijn ze bij de beste 20 afgevaardigden van de 4-jarige pony’s gekomen. Ze stonden op een mooie 8e plek en genoeg om dus mee te doen aan de uiteindelijke finale in Kootwijk op 17 augustus. Ook willen we onze afgevaardigde ponyruiters (Elise Duiker, Evy v.Mensvoort met 2 pony’s, Lisanne Robben met 2 pony’s, Marlou Verkleij, Sabrine Vermeulen, Priscilla Faas in de dressuurring en Fleur v.Erp en Britt v. Erp met 2 pony’s, Jarno Duiker en Anouk Vermeulen in de springring) heel veel succes wensen op de Brabantse kampioenschappen te Wouw het aanstaande weekend!

Damessportclub Venhorst

Wilt u sporten? Kom vrijblijvend kijken/meedoen. Aerobics, circuit, krachtoefeningen, grondoefeningen, B.B.B., spel. Dit alles onder leiding van een ervaren sportinstructrice. We beginnen op woensdag 21 augustus om 19.30-20.30 uur en om 20.30-21.30 uur in MFC De Horst in Venhorst. Voor informatie: Mariet Verbrugge 0492 322761 of Tiny Hartjes 0492 351892.


Sport Wieler Toer Club Boekel

Alweer een mooie route afgelopen zondag. We reden met 28 man en een gastrenner( die heel graag lid wil worden van onze club) de 120 kilometer lange klompenroute. De naam klompenroute komt van de dorpjes die we passeren zoals Liempde (waar het kermis was), Boxtel, Lennisheuvel, de dorpen waar de klompen werden gemaakt. Iedereen had er zin in. Ook de kermisgangers die hun bed maar nauwelijks hadden gezien. De pauzeplaats was in Oisterwijk bij de Gerritshoeve, een boerencamping met een mooi terras. Na de pauze reden we via mooie weggetjes die ons langs Best, Nijnsel, Keldonk, Erp, weer naar huis stuurde. Om 12 uur waren we weer terug in Boekel. Eindstation was dit keer op het terras van Bakker Merks. Verder konden we niet, want het was kermis in Boekel. Ook de TOT-rit passeerde net toen wij aankwamen. We hebben de vele bijna milieuvriendelijke trekkers nog kunnen zien. Volgende week gaan we het niet redden om dan om 12 uur thuis te zijn. We rijden dan de Via Romana tocht. Die is 145 kilometer lang. Dus zeg thuis maar dat de soep pas om kwart voor een warm hoeft te zijn. We vertrekken om 7.00uur. De B- groep rijdt de Vresseltocht. Zij vertrekken om 8.00uur. Tot volgende week. P.da Leuse. www.wtcboekel.nl

PC Sint Jozef

Afvaardigingen voor Brabantse kampioenschappen 2013 Het afgelopen outdoor-seizoen heeft goed gelopen. Onze leden hebben mooie prestaties geleverd. Met het viertal CDE-L zijn de dames 4e geworden van de kring en mogen naar de Brabantse Kampioenschappen. Sharon v.d.Velden met Rocky, Cat. C, Klasse-B, werd 4e bij de kringkampioenschappen en is afgevaardigd naar de Brabantse Kampioenschappen. In de Cat. D, Klasse-B springen is Nikki Dekkers met Tiësto 5e van de kring en zij mag ook naar de Brabantse Kampioenschappen. Ook behaalde zij een dubbel kampioenschap met A-pony Marion. Zij zijn kringkampioen springen Klasse-B en Kringkampioen dressuur Klasse-L1 geworden. Met dit resultaat gaat ook Nik-

Berichten

ki met Marion naar de Brabantse op 10 en 11 augustus 2013 te Wouw. Allemaal gefeliciteerd met deze mooie prestaties en heel veel succes op de Brabantse Kampioenschap in Wouw!

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

We gaan weer handballen! Nu is het natuurlijk nog vakantie, maar het duurt niet lang meer of we gaan weer handballen! In de week van maandag 12 augustus starten we met de trainingen op onze nieuwe buitenaccommodatie. Wil je zien wat je trainingstijden zijn, of in welk team je volgend jaar speelt, kijk dan op onze website: www.habo95.nl. Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag gaan handballen, stuur dan een mailtje naar info@habo95.nl.

Electroworld Skate& Skeelertocht

Op zaterdag 17 augustus staat de Boekelse Electroworld Skate- en Skeelertocht genoteerd. Er zijn 3 te rijden afstanden: 50 - 75 - 100 kilometer. Om 10.00 uur wordt het startsein gegeven. Er wordt gereden in groepen onder begeleiding van ervaren voorrijders. Na 18 km. volgt de eerste afsplitsing voor de 50 km rijders. Het peloton met de 75 en 100 km rijders gaat verder met een gemiddelde snelheid van 21 km/uur. Het peloton wordt begeleid door verkeersregelaars in de vorm van motoren en fietsers, een geluid- en bezemwagen. Om de 20 km is er een verzorgingspost waar sportdrank, fruit en een versnapering wordt aangeboden. Op de grote centrale verzorgingspost te Rijckevoort, wordt een lunch verzorgd. Hier kunnen de deelnemers de keuze maken om verder te gaan met de 75 of 100 km. en wordt het peloton voor de tweede keer opgesplitst. Bij terugkomst op sportpark de Donk kan men onder genot van een hapje en een drankje de verloren calorieën weer aanvullen en samen terugkijken op een sportieve en gezellige dag. Inschrijving van 8.30 tot 09.45 uur. Tenniskantine Sportpark de Donk. Inschrijfgeld: volwassenen € 7,50 - licen-

tiehouders € 5,00 - jeugd van 12-16 jaar € 4,00 (geboren op of na 01-01-96) jeugd tot 12 jaar € 1,50 voor de verzekering tijdens de tocht. Protectiemiddelen zijn zeer aan te bevelen, helm is verplicht. Voor meer info: Gerard Krol 0620430257 of: www.skeelergroep.nl.

Evenementenkalender 10 augustus: Kermis losschieten op sportpark Venhorst 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein

Pieter van Lankveld

wil onderstaande sponsoren bedanken die het mede mogelijk gemaakt hebben om aan het Wereld Kampioenschap BMX in Nieuw-Zeeland deel te nemen:

Nouvion BV Volkel Prima Bad Veghel Mieke en Frits Zwanenberg Café Salut v.Boxtel Assurantie & Financiering Jan van den Elzen Edtech Venhorst Raadhage Makelaardij Veghel Van der Broek loonwerken Frans Egelmeers Tonny en Maria Verhoeven XL Meubel Uden Berry Verstegen Ton van de Elzen Timmerwerken Jos van Lankveld Betonwerken Doseertechniek Dielissen Arie en Suzan v.Lankveld. Allemaal bedankt en het feestje zit er aan te komen.

Groetjes, Pieter van Lankveld W2


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Kermistoernooi 2013 Jeu de Bouckles. Het was weer een gezellige boel op ons jaarlijks kermistoernooi. Prachtig weer, ruim 70 leden, gezellige medespelers/gasten waarvan er al velen heel veel jaren terugkomen. Ook al gaat het om de gezelligheid er komt toch altijd een winnaar om de hoek kijken. In de finale troffen de poulewinnaars elkaar. Winnaar werd tenslotte het team Jan v.Kilsdonk/Ruud Verhofstad; 2. team Jan v.Haandel/Wim Verkampen; 3. team Tonnie Vesters/Nico Tielemans; 4. team Huub Bevers/ Ria Ashman. Allen proficiat. Alle deelnemers gingen voldaan naar huis met… een enveloppe met wat muntjes en kaartjes van kermisat-

De winnaars

MvH

Berichten

tracties.Hieronder de volledige uitslag. Zwarte poule: 1 Jan v.Haandel/Wim Verkampen; 2 Huub Bevers/Ria Ashman; 3 Frans de Bruin/Christa de Bruin; 4 Wim v.Hees/Christ v.Haandel; 5 Jos Fabrie/ Mar-tin Eijsbouts; 6 Frans v.Schijndel/Luke v.Schijndel; 7 Tonny Thomas/Piet v. Haandel; 8 Pieter v.Doren/Tiny v.Sleeuwen; 9 Frans Vesters/Twan Maas; 10 Cor Constant/Wim v.d.Broek; 11 Jan v.Berlo/ Bas Donkers; 12 Jan Vogels/Dennis Vogels; 13 Betsie Vogels/Rene Thijssen; 14 Leni Cootjans/Rene Mickers; 15 Karin v.d.Ven/Bob Houtman; 16 Leo Peters/ Theo v.Gastel; 17 Rieky Fabrie/Marga Eijsbouts; 18 Johanna v.d.Elzen/Sjaak Janssen; 19 Leen Emonds/Piet Dapperen; 20 Gerarda v.d.Ven/Jan v.d.Ven; 21 Mia v.Berlo/Theo v.Berlo; 22 Sjaan v.Doren/ Mia v.Sleeuwen; 23 Harrie Donkers/Yvon Donkers; 24 Janny Bevers/Jan v.d.Donk; 25 Miet v.Dijk/Willie Schaap; 26 Erna Verstegen/Fien v.Haandel; 27 Christ Coolen/Maria Coolen; 28 Sjaak v.d.Rijt/Huub Verbruggen; 29 Antoinette Swinkels/Ria Swinkels; 30 Jo v.d.Braak/Addy v.Kessel; 31 Theo Meulepas/Tiny v.d.Pol; 32 Pieta v.d.Velden/Frank v.d.Velden; 33 Piet v.d. Braak/Eddy Kater; 34 Anny Peters/Door Dapperen; 35 Martien v.d.Elzen/Dave Bullens; 36 Nellie v.Moorsel/Wilhelmien Donkers. Rode poule: 1 Jan v.Kilsdonk/Ruud Verhofstad; 2 Tonnie Vesters/Nico Tielemans; 3 Benny Vesters/Jeroen Vesters; 4 Jan v.Dijk/Bart Schaap; 5 Henk Vesters/ Harrie Marinussen; 6 Johan v.Berloo/Bas Mermans; 7 Jan Kroos/Joost Donkers; 8 Henk v.Vorst/Gerard Bouwe; 9 Jan Sleegers/Andre v.Bergen; 10 Sjef v.d.Vonder-

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

voort/Gerda v.d.Broek; 11 Maria v.Vorst/ Ans Bouwe; 12 Henk v.Haandel/Marco v.Haandel; 13 Gerard v.d.Ven/Maarten Heijmeriks; 14 Truus v.d.Vondervoort/ Hans v.d.Vondervoort; 15 Jos Hoevenaars/Ria Hoevenaars; 16 Nellie v.Hees/ Cathrien v.Haandel; 17 Piet v.d.Heuvel/ Ad v.Boxtel; 18 Grard School/Tiny Dekkers; 19 Mieke v.Hees/Arie v.Lankveld; 20 Maria School/Christien Dekkers; 21 Bertha Bevers/Anja Cuppen; 22 Tiny v.d.Elzen/Mariska Bullens; 23 Martien Timmers/Angelique v.d.Zwaan; 24 Jo Bijvelds/Martha Verbruggen; 25 Nellie v. Dooren/Leo v.Sleeuwen; 26 Annie v. Haandel/Betsie Verkampen; 27 Piet v. Haandel/Patrick v.Rijbroek; 28 Harrie Coppens/Theo Bekkers; 29 Tonny Timmers/Kim v.d.Zwaan; 30 Fien Geerts/ Willy Verhagen; 31 Feli v.Haandel/Jan Schepers; 32 Pieta v.d.Ven/Theo Donkers; 33 Dinie Houtman/Hans de Bruin; 34 Jan v.d.Elzen/Petra v.d.Elzen; 35 Mientje Coppens/Ine v.Dooren.

VOLLEyBALVERENigiNg

UNiTAS

VC Unitas begint weer in de zaal !! Inmiddels is de maand augustus weer aangebroken en dat betekent voor alle leden van VC Unitas dat de volleybaltrainingen in de zaal weer gaan beginnen. In week 33, te beginnen op maandag 12 augustus, vinden de eerste trainingen plaats voor alle teams. Zoals altijd erg spannend met veel nieuwe team-samenstellingen, nieuwe trainers en een ander speelniveau !! De trainingstijden zijn per team terug te vinden op Unitas-website: http://www.vcunitas.nl, klik op het kopje “Trainingstijden ‘13-‘14”, linksboven. Uiteraard wensen we iedereen weer een sportief, succesvol en vooral plezierig volleybalseizoen toe ! NB: Heb je belangstelling om te komen volleyballen bij VC-Unitas, dat kan van 5 tot 75 jaar ! Je kunt altijd vrijblijvend een aantal keren gratis meetrainen om te bekijken of deze mooie teamsport iets voor je is. Loop een keer tijdens één van de trainingen de sporthal binnen en spreek de trainer even aan. Je kunt ook contact opnemen met één van de bestuursleden (telefoonnummers zijn te vinden op de site) of via de email-adressen info@vc-unitas.nl of marien@vc-unitas.nl.Sport Nieuwe seizoen van badmintonclub ’t Veertje gaat weer van start. De vakantie is bijna voorbij, ook bij badmintonclub ’t Veertje gaan de trainingen weer beginnen. De woensdagochtendgroep recreanten beginnen op 14 augustus om 9.00 uur. De andere groepen beginnen op donderdagavond 15 augustus weer met

Berichten

hun trainingen. Wij wensen iedereen dit seizoen veel sportplezier met leuke, gezellige en sportieve partijen. Trainingstijden: Recreanten woensdag 09.00-10.30 uur 18.15-19.15 uur Mini’s donderdag Pupillen donderdag 18.15-19.15 uur Aspiranten donderdag 18.15-19.15 uur Junioren donderdag 19.15-20.15 uur 20.15-21.45 uur Senioren Vrij spelen donderdag 21.00-22.15 uur

De pupillen en aspiranten trainen de eerste paar weken gezamenlijk, na enkele trainingen wordt een indeling gemaakt voor de rest van het seizoen. Lid worden? Zit je in groep 3 of ben je 99 jaar, of zit je ergens daartussen en wil je zelf graag een keer een shuttle slaan, kom dan op donderdagavond meedoen in sporthal De Burcht. Kom de eerste vier trainingen gratis trainen en beslis dan of je lid wordt. Er is nog plaats bij de mini’s, pupillen en aspiranten (basisschool groep 3 t/m groep 8) en bij de senioren (volwassenen). Ook nieuwe leden die niet in Boekel of Venhorst wonen zijn van harte welkom. Ben je nog geen 12 jaar? Dan krijg je een gratis racket bij één jaar lidmaatschap. Voor meer informatie kijk op www.bcveertje.nl of bel Job van Zutven (tel. 06-45746662).

Uitslag 1 augustus 2013. 1. Dames Ceelen-v. Dinteren 60,00% 2. Dames v.d.Heijden-Rutten 58,75% 3. Dames Delisse-Janssen 55,63% 4. Hr. en Mw.v.Helvoirt 53,75% 5. Dames Huijbregts-v.d.Linden 53,13% 6. Mw. v.d. Vondervoort-Hr. de Groot 51,88% 7. Hr. en Mw.v.Duijnhoven 51,04% In de zomermaanden zijn alle bridgers welkom. We spelen iedere donderdagavond in PartycentrumNia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN

Zondag 6 oktober gaan we voor de 31e keer van start, met de Boekelse en Venhorstse biljartkampioenschappen 2013 in “La Compagnie” te Boekel. Inschrijven is mogelijk vanaf 18 augustus t/m zondag 22 september. Het inschrijfformulier vindt u de komende weken afgedrukt in Weekblad Boekel en Venhorst.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geo-

A l l e r h a n d e

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

pend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Rik van den Berg

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

Verzekerd van een correcte installatie

Het adres voor beregeningspompen en/of aanleg van complete installaties. Tevens slaan wij waterbronnen.

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486-411481, Mob. 0651-888371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP i.v.m. zolderopruiming: huisraad en kleding. Zondag 18 augustus van 10.00-16.00 uur. Molentiend 30, Erp.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren

- Verhuur van pUiN- & AfVALcONTAiNERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOp- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNg van diverse soorten zAND. - BESTRATiNgEN met of zonder materiaal.

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

VAN DER POL E L E K T R O T E C H N I E K

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen. ◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Uw KAPSTER aan huis voor jong en oud. Hairstyle Diana, tel. 06-50892601. --------------------------------------------------


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------John Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------`

Wilhelminastraat 26- 5427 CE Boekel

GESLOTEN van 20 juli t/m 13 augstus Voor afspraak: tel. 06-17962288 Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

A l l e r h a n d e Vrijwilligers gevraagd in St. Petrus

In Sint Petrus zijn vele vrijwilligers met plezier werkzaam op allerlei werkplekken. We zijn trots op en blij met zoveel vrijwilligers. Werken met ouderen is leuk en het geeft veel voldoening in tijden van zware bezuinigingen en mensen die noodgedwongen thuis zijn is dit misschien een leuke afleiding voor u. Na de vakantieperiode 15 augustus zijn er 3 vacatures in te vullen in het restaurant van Sint Petrus. We zoeken 3 gastmannen of -vrouwen die graag eten willen serveren in ‘t Trefpunt

om 12.00 uur. U komt met de ouderen in contact en heeft ook tijd om een praatje te maken. Elke middag werken 3 vrijwilligers samen met een gastvrouw en koks aan een gezellige smakelijke sfeervolle maaltijd. Voor de dinsdagmiddag is een vacature en voor de vrijdagmiddag zijn er 2 vacatures. De werktijden zijn van 11.00-13.30 uur. Nadien is er tijd om samen een hapje te eten. Heeft u affiniteit met ouderen en bent u gastvrij en actief neem dan zeker contact met ons op. Wilt u graag meer informatie of een gesprekje, bel even en vraag naar Elly Janssen of Winni v.d.Eerden, telefoon 0492-328328. Wij staan graag voor u klaar! Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Vouwwagen of caravanstalling, niet groter dan 5 meter. Brieven onder nummer 13.06.01 van dit blad. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Evenementenkalender 10 augustus: Kermis losschieten op sportpark Venhorst 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 8 september Pleinfestijn Venhorst

15 september Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van hoofdpijn of duiziligheidsklachten? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping

A l l e r h a n d e Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Voor al uw computer-problemen

APPELS & PEREN

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

www.brabantdesign.nl

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1200,00

Voor inlichtingenmachinale en/of aanmeldingen houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUcADOORSBEDRijf Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503.

A l l e r h a n d e Evenementenkalender 10 augustus: Kermis losschieten op sportpark Venhorst 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 31 augustus meezing Carmina Burana op het plein 15 september Toermee 8 september Pleinfestijn Venhorst 29 september: kofferbakverkoop op

evenemententerrein 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRijf

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATiS OpgEHAALD EN THUiSBEzORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboor-

Rombout

machine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOffEN- HOUTHANDEL mAcHiNALE HOUTBEWERKiNg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 pS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Wegens VAKANTiE gESLOTEN van 13 juli t/m 11 augustus


‘Niet de grootste, wel de goedkoopste!’ Zaterdag 10 augustus t/m dinsdag 13 augustus St. Josephplein Venhorst PROGRAMMA: Woensdag 7 t/m vrijdag 9 augustus: opbouwen kermis (St.Josephplein afgesloten!) *** Zaterdag 10 augustus *** Openingstijden 19.00 uur tot 1.00 uur 18.00 uur openingsmis 19.00 uur opening kermis m.m.v. fanfare Echo der Peel *** Zondag 11 augustus *** Openingstijden 14.00 uur tot 1.00 uur *** Maandag 12 augustus *** Openingstijden 14.00 uur tot 1.00 uur ± 15.00 uur ballonnenwedstrijd met gratis kaartje m.m.v. Wethouder Willems *** Dinsdag 13 augustus *** Openingstijden 14.00 uur tot 1.00 uur ± 21.30 uur Prijsuitreiking kermisloterij

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.