28e jaargang nr 51; 25 juni 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 51 - 25 juni 2014

Samen zorgen voor veilige woonomgeving

Buurtpreventie? Helaas maar waar, het is nog steeds nodig. Ook in Boekel. En daarom is er het buurtpreventieproject waarbij bewoners samen met de politie proberen er voor te zorgen dat dieven, inbrekers en vernielers minder makkelijk slagen. En dat kan op een simpele manier, namelijk door extra op te letten. Onze gemeente heeft al vele jaren het buurtpreventieproject. Hiervoor zetten 18 buurtcoördinatoren zich in diverse wijken in. Met als doel dat iedereen wat meer oplet en alerter is op verdachte situaties. Buurtpreventie kan voor een veilige woonomgeving zorgen. Maar uzelf als bewoner van een huis of eigenaar van een bezit bent als eerste verantwoordelijk voor

uw eigendommen. Dat begint al bijvoorbeeld door goed hang- en sluitwerk te plaatsen en deze dan ook te gebruiken of waardevolle bezittingen te merken. Vorige week dinsdag trokken enkele buurtcoördinatoren samen met boa’s Wim Arts en Peter Jans en agente Josine Kluijtmans door wijk de Bosberg. Bij verschillende woningen en brandgangen werden deuren en ramen gecontroleerd. Ook naar afgesloten auto’s en fietsen werd gekeken. Indien van toepassing werd de eigenaar middels een ‘voetstap’ geattendeerd op een onveilige situatie. Ook werden tips uitgedeeld om deze om te buigen naar een veilige omgeving. Niet alleen deze controle hoort bij de

taken van de buurtcoördinatoren. Door het overleg wat regelmatig tussen de buurtcoördinatoren, politie en gemeente plaats vindt kunnen ook be-paalde (preventieve) maatregelen verricht worden zoals betere straatverlichting, onderhoud van groenvoorzieningen, onderhoud wegen en fietspaden enzovoort. Dit alles om een veiligere woonomgeving te creëren door o.a. het aantal inbraken en diefstallen terug te dringen. Wilt u meer informatie over het buurtpreventieproject? Neem dan contact op met Rianne Freijters van de gemeente Boekel (0492-326800) of met een van onze wijkagenten Peter Mouwen, (Peter.Mouwen@Brabant-Noord.Politie.nl) of Corine van Delst, (Corine.van.Delst@BrabantNoord.Politie.nl). Wilt u meer informatie over het voorkomen van inbraken in uw woning of auto? Kijk dan eens op www.politiekeurmerk.nl Want een veilige woonomgeving, we zijn er zelf verantwoordelijk voor.

PEUGEOT SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Agente Josien Kluijtmans deelt enkele tips met Tiny en Lia Nuyen

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodese-weg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Sporthal de Burcht Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Entreehal tijdens openstelling Boszicht Beschikbaar LOCATIE AED’s Venhorst Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Fam v.Dooren Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijdenK kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline v.d.Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Ver-straaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL. Contactpersoon Annette v.Soest tel. 0492322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.3017.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten uden:

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 28 juni: 15.00 u Eucharistieviering uit dankbaarheid b.g.v. het 50 jarig huwelijksjubileum van Toon en Bets v.d.Boogaardv.Goor. 17.30 u Misdienaars: Vayaan, Rozelijn en Emanuella Bamé. Anna Hoevenaars-v.d.Elsen; Drieka Tielemans-Verbruggen (nms. de buurt); overleden fam.v.d.Aa-v.Haandel; Albert v.d.Aa; Driek en Dina v.d. Elzen en kleindochter Danique. Zondag 29 juni, 13e zondag door het jaar. Hoogfeest: H.H.Petrus en Paulus, Apostelen. 10.30 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha. Misdienaars: Janiek Somers en Maarten v.d.Ven. Bart Loomans (nms. de K.B.O.); Anna v.Doren-Michiels (nms. de K.B.O.); Annie Tielemans-Jonkers en Heintje Tielemans. Maandag 30 juni: 19.00 u iet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Wim en Mies Swarts en zoon Hemmy Swarts; Doris Ivits, José, Ad en Elly; overleden ouders Harrie v.d.Rijt en Bertha v.d.Rijt-Habraken (vwg. sterfdag vader 27 juni). Woensdag 2 juli: 19.00 u Tiny Hoevenaars- Geerts (vwg. verjaardag). SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Odiliapeel: Julia v.d.Linden

SACRAMENT van het HuWELIJK ontvangen: Boekel: Jeroen v.Stiphout en Mariska v.d.Horst OVERLEDEN: Boekel: Jan Vogels

Kees Sondag Jo de Wild-Spierenburg Stien v.Doren

H.MISSEN KOMEN TE VERVALLEN: De H. Missen op zaterdag 17.30 uur in de Sint Agathakerk en op maandagavond om 19.00 uur in de Sint Petruskapel komen per 1 juli 2014 te vervallen i.v.m. het chronisch priestertekort in onze parochie. Door het uitvallen van Mgr. van Velthoven is het pastoraatteam samen met het parochiebestuur tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is om de tijden van de H.Missen in onze parochie aangepast moeten worden en dat er in sommige kernen in het weekend en door de week minder H.Missen worden opgedragen. Met het nieuwe rooster is er in alle kernen op zaterdagavond of op zondagmorgen een H.Mis. uden: Zaterdag 18.30 u. Zondag 09.00 u. en 10.30 u. Door de weekse dagen elke dag om 19.00 u. Boekel: Zondag 11.00 u. Woensdag 19.00 u (Sint Petruskapel) Odiliapeel: Zaterdag 17.00 u. Volkel: Zaterdag 19.00 u. Maandag 19.00 u. Venhorst: Zaterdag 17.30 u. Zeeland: Zondag 09.30 u. Vrijdag 19.00 u. De gevraagde misintenties verschuiven

zodoende van zaterdag naar de H.Mis van zondag daaropvolgend en de misintenties van maandag verschuiven naar de H.Mis van woensdag daaropvolgend. Wilt u dat uw misintentie(s) op een andere datum moeten worden afgelezen dan moet u contact opnemen met een van de contactpersonen van Boekel.

PROCESSIE en OPENLuCHTMIS ODILIAPEEL De traditionele openluchtmis ter ere van de Heilige Odilia zal dit jaar plaatsvinden op vrijdagavond 4 juli. De processie naar het kapelletje op de kruising van de Wolfstraat en de Torenvalkweg start om 18.30 uur vanaf het kerkplein en de openluchtmis begint om 19.00 uur. Bij slecht weer zal de viering plaatsvinden in de kerk van H. Kruisvinding. Het Koor Levensvreugde en de Mu-ziekvereniging St. Marcellus zullen op muzikale wijze medewerking verlenen. Na afloop wordt er koffie geschonken op het bospad naast de kapel. VORMSELWERKGROEP Beste Ouders, De zomervakantie staat voor de deur. Tijd van rust en ontspanning in het vooruitzicht. Eind augustus keren we weer terug in ons dagelijks patroon. In september starten

AANBIEDINGEN donderdag 26 juni t/m woensdag 2 juli

Boekelse abrikozenvlaai Aardbeienschelpjes OVERHEERLIJK

speltbrood

per stuk

€ 9.50 € 1.50 € 1.50

Roomboter krentenbollen

6 halen = 5 BETALEN

ZATERDAG WORDEN DE WINNAARS BEKEND VAN ONZE WK ZOMERAKTIE. Lever dus de volle stempelkaart in voor zaterdag Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

€ 11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


alle voorbereidingen. Zo ook die van het vormsel. Enkele weken geleden hebben een aantal enthousiaste leden, na jarenlange inzet, afscheid genomen van de vormselwerkgroep. De parochie kijkt dankbaar terug op al hun werk. Voor het nieuwe seizoen ben ik, namens het pastoraat team, op zoek naar nieuwe enthousiaste leden. Zowel voor de praktische als de inhoudelijke ondersteuning bij de vormselvoorbereiding. Mocht u inte-

resse hebben om samen met andere invulling te geven aan deze werkgroep nodig ik u van harte uit om contact met mij op te nemen. Mailt u uw contactgegevens, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Dit kunt u doen via p.hagenbeek@parochiesintpetrus.nl. Fijne vakantie! Kapelaan Peter Hagenbeek

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van mijn man, onze papa en bonpa

Harry Coppens

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Sint-Oedenrode, 17 juni 2014

Helma Marijke, Martijn en Dibbe Eefje, Kenroy en Ezaya

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 28 juni 19.00 uur + Zondag 29 juni 11.00 uur: Intenties alle kerkganger; voor al mijn vrienden. Acolythen en lectoren: Zaterdag 29 juni: 19.00 u Willy v.Oort Mw.v.Zon Zondag 29 juni: 11.00 u Theo Hoogeveen Hr. Donkers

Dank je wel aan iedereen die er voor zorgt dat, ondanks mijn invaliditeit, alles kan doorgaan.

Op een mooie zonnige donderdagochtend… hebben wij afscheid genomen van

Harrie van Helvoort Wij voelen ons zeer gesteund door veel lieve mensen die in moeilijke dagen om ons heen stonden familie, buurtgenoten, vrienden, bekenden, thuiszorg team Boekel Pantein, dokter Maes, dokter Weber, diaken Henk van Thiel, Claassen uitvaartverzorging Voor alle kaarten, prachtige bloemstukken, telefoontjes, troostende woorden, een luisterend oor… BEDANKT Lies van Helvoort-van Bakel, Jeanne en Wilma †

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 12 juni 2014

Jolien

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen bedanken die steun en troost hebben gegeven bij het plotseling overlijden van mijn vrouw, onze lieve mama, onze dochter, zus en schoonzus

Claudia van Hintum-Vissers Een speciaal woord van dank voor begravenisonderneming Claassen, popkoor Zichzelf, de Horst, Beeld & Geluid en Plein 31. Ook al uw warme woorden, de vele kaarten, bloemen en Uw aanwezigheid tijdens de uitvaart zijn een grote steun voor ons geweest en helpen dit enorme gemis een plekje te geven. Peter, Jarno en Luc Familie Vissers Familie van Hintum

Dochter van Jochem de Bruin en Alice Oomen

Burg.Schafratstraat 9, Boekel Geboren op 14 juni 2014

Gijs

Zoon van Jos en Sigrid Verbeek

Wanroijseweg 7, Venhorst


Open dag Voskuilenheuvel 29 juni 2014 Peellandschapspark Voskuilenheuvel bestaat dit jaar 25 jaar. Dat willen we vieren samen met u. Op zondag 29 juni as. houden we open dag op Voskuilenheuvel aan de Schepersdijk te Venhorst. De open dag is van 11:00 tot 17:00 uur. De open dag staat in het teken van natuur, cultuur en educatie. Er worden door diverse gidsen natuurwandelingen gegeven

door het park. Voor kinderen is er een speciale waterexcursie en een speurtocht. Daarnaast zijn er diverse demonstraties op het park. Er is een schaapsherder met hond aanwezig, die laat zien hoe in vroeger jaren een kudde over de heide werd geleid. Verder zaagt een mobiele houtzagerij boomstammen tot planken. Wie interesse heeft kan de vers gezaagde planken kopen. Naast Stichting Voskuilenheuvel zijn er diverse andere organisaties aanwezig die zich presenteren zoals Stichting D’n Eik, Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst, Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius en het

Achter tranen van verdriet schuilt een glimlach aan de herinneringen.

Ondanks zijn intense wil om met ons verder te leven, zijn we samen toegegroeid naar het definitieve afscheid van mijn lieve man, geweldige vader en allerliefste opa

Jan Vogels dierbare man van

Riek Vogels-Versteegden

Slabroek, 3 november 1939

Slabroek, 22 juni 2014

Riek Vogels-Versteegden

Anja - Ron en Beerend Patrick en Daan Meester van Hooffstraat 24, 5427 CA Boekel Jan is thuis. U bent welkom tussen 14.00 en 16.00 uur.

Op zaterdag 28 juni bent u vanaf 10.30 uur thuis welkom om nog een keer samen bij Jan koffie te drinken, waarna we Jan lopend zullen begeleiden naar de kerk.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden om 12.30 uur in de parochiekerk St. Agatha, Kerkstraat te Boekel, waarna Jan in bijzijn van zijn gezin wordt bijgezet bij zijn ouders.

Bloemen zijn mooi maar verwelken snel. Onze voorkeur gaat uit naar een vrijwillige bijdrage voor een blijvende herinnering aan Jan. Daarvoor staat zijn eigen melkbus achter in de kerk.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen, dan kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

ZLTO. Daarnaast zijn er diverse kunstenaars in het park aanwezig die hun creaties, geïnspireerd op de natuur aan u tonen. Speciale gast is Jeugdnatuurwacht De Knokert uit Boekel. Zij bestaat dit jaar al 40 jaar. Zij laat kinderen de natuur beleven. In deze stand kunnen kinderen onder andere plankjes beschilderen en nestkasten maken. De innerlijke mens kan zich ook versterken op Voskuilenheuvel. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan het park. Voor meer informatie over het park of de open dag, kijk op www.voskuilenheuvel.nl. Noteer zondag 29 juni alvast in uw agenda. Tot ziens op de open dag van Voskuilenheuvel.

Koffie-met-thema IN VENHORST

over zelf gekozen onderwerpen Zoals op elke laatste vrijdag van de maand is er ook op vrijdag 27 juni van 10.00 tot 11.00 uur in De Mennehof in Venhorst een koffie-met-themaochtend. Deze keer is er echter geen speciale gast uitgenodigd. De bezoekers kunnen deze keer met elkaar praten over zelf gekozen onderwerpen. Omdat dit de laatste bijeenkomst van het seizoen is, kan het aardig zijn om terug te blikken op het afgelopen jaar. En misschien alvast nadenken over onderwerpen voor het volgende seizoen. Als daar tenminste nog tijd voor is na het bespreken van de plannen in de naderende vakantieperiode. vrijdag 29 augustus 2014

Dichters gezocht voor de avond van de poëzie! Laat je fantasie gaan en dicht aan de hand van het thema “Capriolen!”

Evenementenkalender 3 augustus: TOT-rit, Boekel kermis 16 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 7 september: Pleinfestijn Venhorst 21 september: Toermee 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel


Ziekentriduüm Uden en omgeving 75 jaar

Als mensen in de komende tijd weer lezen over het Ziekentriduüm lijkt dat een prozaïsche, nuchtere mededeling: dit jaar zal het Ziekentriduüm gehouden worden op dinsdag 2 september, woensdag 3 september en donderdag 4 september in “Terra Victa” in Odiliapeel Op heel veel plaatsen in Brabant is er op dit moment geen Ziekentriduüm meer. Voor uden en omstreken is er dit jaar voor de 75ste keer een Ziekentriduüm… en gezien de belangstelling van de mensen zullen we deze goede traditie voortzetten. Het ziekentriduüm is oorspronkelijk begonnen in de kapel van de Kruisheren… het waren drie retraitedagen… dagen van bezinning voor de zieken en de ouder wordende en eenzame mensen. Later werd in uden dat ziekentriduüm jarenlang gehouden in de “Schouw”, het theater van uden. Toen dat in 1996 werd afgebroken is het Ziekentriduüm (tijdelijk dacht men toen) verplaatst naar Odiliapeel. De goede accommodatie van “Terra Victa” is zeker de reden dat ook in de toekomst het Ziekentriduüm daar zal blijven. Aanvankelijk kwamen udenaren naar het Ziekentriduüm… later mensen uit het dekenaat uden. Vandaag is de kring weer groter geworden. Mensen die door de “vaste” gasten van het Triduüm hoorden van de drie mooie dagen in Terra Victa kunnen zich opgeven… van Boekel tot Schaijk… van Nistelrode tot Zeeland, iedereen is welkom waar ook vandaan. Een ziekentriduüm organiseren is een heel karwei … want je ontvangt 450-500 mensen en biedt hen in grootmoedige gastvrijheid drie dagen een goede 3 gangen maaltijd aan en een drankje en een hapje tussendoor. Een grote groep dames-vrijwilligsters is druk in de weer om de mensen te helpen en te verzorgen. Elk jaar wordt een priester gezocht (een pater of een pastoor) om de vieringen te leiden en de conferenties te houden. Dat bezinnende karakter van deze drie dagen is vanaf het begin sterk aanwezig geweest. En de gasten van het ziekentriduüm zouden niet anders willen, Wat is nu de kracht van dit ziekentriduüm? of … waarom blijft de belangstelling van dit triduüm zo groot ? Niet zo gemakkelijk te zeggen. Van de gasten hoor je vaak: “Het zijn voor ons prachtige vakantiedagen !” “Wij zijn vaak alleen… maar in deze dagen hebben we contact met vele anderen; dat samen

eten wordt ook heel bijzonder gewaardeerd; vele gasten eten het hele jaar thuis alléén”. Tegenover de ernst van de momenten van bezinning staat ook de luchtigheid van ontspannende muziek en cabaret. Dit jaar zal kruisheer Pierre-Paul Walraet de conferenties verzorgen. Dinsdag 2 september zal Mgr. A. Hurkmans voorgaan in de Eucharistieviering. De algehele leiding van het ziekentriduümis in handen van Noud v.d.Heijden (0620538318) ook voor aanmelden of bij: Mevr. D.v.d.Wijst, Speelweide 23 in uden (0413-268684). Aanmelden kan tot 1 augustus 2014. Verantwoordelijk voor de inhoud en de pastorale zorg van het Ziekentriduüm is pastoor L. de Bonth.

berichten

NEPMAIL CJIB (Centraal Justitieel Incasso-bureau) Er is een nieuwe variant op de nepmail van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) in omloop. Afgelopen maandag waarschuwde nog N voor B E RdeIFraudehelpdesk CHTE een mail waarin staat dat de ontvanger € 155,- moest betalen. Dit keer gaat het om

Toon

een bedrag van € 149,99. Verkeersvoorschift Deze mail, waarop het logo van het CJIB prijkt, heeft als onderwerp ‘Verkeersvoorschrift! Openstaande bedrag’. Het bedrag moet online worden betaald via ukash of 3V. Het geld moet voor 19 juni binnen zijn. De oplichters dreigen namelijk met een blokkade van de rekening en registratie bij het BKR (Bureau Krediet Registratie). Advies Betaal de rekening niet en negeer de links in de mail. Het incassobureau van justitie verstuurt nooit mails met een verzoek om te betalen. Daarnaast is aan het vage emailadres te zien dat het bericht niet van de organisatie komt. Verder is de mail geschreven in slecht Nederlands. Ook ontbreekt een persoonlijke aanhef. VOSDEEL Op donderdag 19 juni 2014 omstreeks 23.47 uur lagen er diverse plastic afvalzaken en de inhoud van omgetrapte kliko's verspreid over de gehele Vosdeel te Boekel. Hierbij zijn 2 jongens gezien op de fiets die vermoedelijk van het sportpark af kwamen. Heeft iemand hier informatie over bel dan de politie: 0900-8844 of via MMA 0800-7000. Politie Oost Brabant District Maas en Leijgraaf, afd. Veghel

1964 - 2014

Bets

Op vrijdag 20 juni 2014 waren wij 50 jaar getrouwd. Dit willen wij graag vieren op zaterdag 28 juni a.s. Om 15.00 uur zal er een plechtige H.Mis uit dankbaarheid opgedragen worden in de kerk van de Heilige Agatha te Boekel. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.30 tot 22.30 uur in Partycentrum “Nia Domo”, St. Agathaplein te Boekel.

Toon en Bets van den Boogaard-van Goor Kinderen en kleinkinderen


Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Kipsaté voorgegaard (8 stokjes in een magnetronbeker met satésaus) Beef wellington (in bladerdeeg) Bij

Picanha (rund)

€ 695 25 per stuk € 2 voor

GRATIS BBQ Rub

Oranje gehaktballen

WK Oranje schnitsels

5 stuks voor

4 stuks voor

€ 500

€ 600

Kippiggeit

Broodje beenham

mals kippenvlees in een plakje ontbijtspek gevuld met kaas, amandelen en honing

350 gram vlees, 4 pistolets + saus samen voor

100 gram voor

€ 795

VLEESWARENTRIO 100 gr. schouderham 100 gr. palingworst 100 gr. ontbijtcervelaat

Shoarmapakket 500 gram vlees, 5 broodjes + saus naar keuze

samen voor

€ 180

€ 695

samen voor

Maandag 30 juni en dinsdag 1 juli

Braadworst h.o.h. Bij aankoop van 2 kogelbiefstukken

500 gram voor

500 gram voor

€ 295

brunschettaboter GRATIS

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 325

brunschettaboter GRATIS

Woensdag 2 juli

Gehakt h.o.h. Bij aankoop van 2 kogelbiefstukken

€ 395

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 27 juni GFT-afval/Groenbak vrijdag 4 juli GFT-afval / Groenbak / Restafval / Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten.

Vrijdag 27 juni is het gemeentehuis gesloten

DE VERANDERINGEN IN HET SOCIAAL DOMEIN Participatiewet Er gaat veel veranderen in het sociale domein vanaf 2015. De gemeente wordt verantwoordelijk voor meerdere, nieuwe zorgtaken die eerst door het Rijk en de Provincie werden uitgevoerd. Lang is onduidelijk geweest wélke taken naar de gemeente gaan, wat men er mee hoopt te bereiken en wat de randvoorwaarden zijn. We kunnen nog steeds niet alle vragen beantwoorden, maar wát we weten gaan we delen.

Wat houdt de Participatiewet in? Het kabinet wil één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Deze regeling heet de Participatiewet. In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd.

Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken. Jongeren die nu al een Wajong uitkering hebben, behouden hun oude rechten. • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij reïntegratie en/of een uitkering. • De WSW wordt afgesloten voor nieuwe werknemers. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen. Personen die nu werkzaam zijn via de WSW behouden hun oude rechten.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

Afspraken met werkgevers De overheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een beperking aan werk te helpen. Werkgevers hebben beloofd de komende jaren voor meer banen te zorgen. In 2014 zijn dat 5.000 banen voor heel Nederland. Deze banen zijn bedoeld voor mensen met een beperking, die zonder ondersteuning niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Ook de overheid gaat zorgen voor extra banen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen vrijkomen.

Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08.

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

Wat betekent de Participatiewet voor mensen met Wajong? De groep mensen die nu Wajong heeft, blijft die rechten behouden. Het uWV blijft verantwoordelijk voor deze groep. Alle mensen in de Wajong worden wel herkeurd. Mensen die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn behouden een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon (WML). De mensen die minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn, krijgen een uitkering van 70% WML. Om aan deze situatie te wennen, komt er een overgangsregeling.


Gemeenteberichten Ook is afgesproken dat iedereen ten minste het minimumloon verdient, ook wie hier vanwege een beperking eigenlijk niet toe in staat is.

Hoe geeft de gemeente Boekel invulling aan de Participatiewet? De gemeente Boekel is momenteel bezig uit te werken hoe ze vorm gaan geven aan de Participatiewet. Zodra er meer over bekend is zullen wij u langs deze weg informeren. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de stratenloop in Boekel.

In verband hiermee worden op 17 augustus 2014 van 08.00 uur tot 14.00 uur diverse straten afgesloten. Dit zijn een gedeelte van de Kerkstraat, Wilhelminastraat, een gedeelte van de Erpseweg, Irenestraat, Buskensstraat en Helfrichstraat.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting. Omleidingen zullen door borden worden aangegeven. Boekel, 17 juni 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor : activiteit bouwen; het nieuw bouwen van een kleedaccommodatie Locatie : Waterval 9, Boekel Datum ontvangst : 12 juni 2014

Voor : activiteit bouwen; het bouwen van een loods Locatie : Bovenstehuis 24, Boekel Datum ontvangst : 12 juni 2014 Voor

: activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; het oprichten van een bijbouw Locatie : Bernhardstraat 72, Boekel Datum ontvangst : 13 juni 2014 BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 10 juni jl. is o.a. aan de orde geweest

Eenmalige aanwijzing trouwlocatie De Statenweg 49 in Venhorst is eenmalig aangewezen voor het voltrekken van een huwelijk op vrijdag 18 juli 2014.

Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een berging : De Gemeint 34, Boekel Locatie Datum ontvangst : 13 juni 2014

Voor

: activiteit bouwen; het nieuw bouwen van een werktuigenloods Locatie : Noordstraat 25, Venhorst Datum ontvangst : 14 juni 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het plaatsen van 14 lichtmasten Locatie : Peelkensweg 2, Venhorst Verzenddatum : 16 juni 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 25 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. u kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Boekel Sport voor het uitoefenen van het horecabedrijf op het adres Waterval 9 in Boekel (verzenddatum 13 juni 2014); - Stichting Stratenloop Boekel voor het organiseren en houden van een stratenloop op 17 augustus 2014 (verzenddatum 17 juni 2014).


Gemeenteberichten Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. u kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 24 juni 2014 De burgemeester van Boekel

BEKENDMAKING BESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • het verzoek 29 januari 2014, aangevuld op 1 april 2014, van V.O.F. Melkveebedrijf Het Rietven, Rietven 1a te Boekel voor een omgevingsvergunning zoals bedoel in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 (veranderingsvergunning) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het veranderen van een melkrundveehouderij. De inrichting is gelegen aan Rietven 1a te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L1, nummer 50 (ged.). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 23773.

Het college heeft de vergunning verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

INWERKINGTREDING BESLuIT Het besluit omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

INZAGE Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 25 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. BEROEP Tegen het besluit omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door: • een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit;

• een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit; Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. De beroepstermijn loopt van 25 juni 2014 t/m 5 augustus 2014.

VOORLOPIGE VOORZIENING Tegelijkertijd met of na indiening van een beroepsschrift kan voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Wanneer een voorlopige voorziening wordt gevraagd treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Er kan ook een voorlopige voorziening digitaal worden aangevraagd bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Boekel, 24 juni 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel de secretaris de burgemeester

BEKENDMAKING BESLUIT INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt: • Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning in te trekken van V.O.F. Peters-van den Broek voor de inrichting op het adres Millseweg 1-1a te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummers 2831, 2832 en 3224 (allen ged.). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 25371.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 25 juni 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. u kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.


Gemeenteberichten u kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 24 juni 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel de secretaris de burgemeester

PIZZERIA TABA PER DIRECT DICHT De gemeente sluit Pizzeria Taba per direct. Dat besluit heeft burgemeester Bos genomen.

JEUGDNATUURWACHT

de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op zondag 15 juni hebben we van 13.00 tot 17.00 uur ons 40-jarig bestaan gevierd. Op de Perekker was er een overzicht van de afgelopen 40 jaar met veel foto’s en men kon verslagen inzien uit die periode.

De politie heeft dinsdagavond bij pizzeria Taba in de Kerkstraat in Boekel drie mannen aangehouden. Zij zijn vermoedelijk betrokken bij drugshandel. In de pizzeria is beslag gelegd op 7,5 kilo heroïne. Bij doorzoeking in Boxtel en Veghel van twee woningen en een garagebedrijf is nog eens 4 kilo heroïne aangetroffen en beslag gelegd op 25.000 euro contant geld en twee personenauto's.

De verdachten komen uit België, Boxtel en Engeland. Zij zijn na hun aanhouding in verzekering gesteld.

Helaas was er weinig belangstelling, maar onze medewerkers hebben met enkele kinderen fluitjes gemaakt, een oeverzwaluw uitgeknipt en in elkaar gezet en zonnewijzers gemaakt. Op 21 juni was het uitstapje voor de jeugdleden. Met 24 kinderen zijn we per bus naar de IJzeren Man in Weert geweest. Vóór de middag zijn we bezig geweest in het natuurcentrum van het IVN

en na de middag bij een zwemparadijs. Dit was de laatste activiteit van dit seizoen. Op 29 juni viert Voskuilenheuvel dat zij 25 jaar bestaat. Daar zal ook de jeugdnatuurwacht aanwezig zijn met genoemde foto’s. Ook gaan we nestkasten maken en onderkomens voor insecten; kunnen er plankjes geschilderd worden. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

Na Lowlands en Pinkpop dit jaar BoeCult voor BZB

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus barst het feest weer los! Dit jaar zal ook BZB zijn opwachting maken tijdens BoeCult. Zorg dus dat je dit niet mist! BZB is een rasechte Brabante band uit Volkel. Met hits als Koning Pintenman, ‘k Mag Niet Klagen en Echte Vrienden maken de mannen overal een feestje van. De combinatie tussen theater, gekkigheid en leuke acts zorgt voor onvergetelijke optredens. Zing mee met hun hits en geniet van de combinatie tussen metal en meligheid die zorgt voor de unieke sound van BZB. Vergeet ook niet een kijkje te nemen bij de vele straattheateracts in het park achter Nia Domo. Laat je verrassen door de geheimzinnige en kunstige actuers die hun best doen om je te verbazen! Ook de kunstmarkt is niet weg te denken bij BoeCult. Op deze markt kun je verschillende vormen van kunst vinden. Denk aan beelden, sierraden en schilderijen. Benieuwd naar alles wat je tijdens BoeCult kunt vinden? Kijk voor meer informatie op www.boecult.nl of houdt onze Facebook pagina in de gaten.


Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening KEUZEMENU €24.50 P.P. Keuzemenu is niet geldig tijdens Griekse livemuziek-avonden.

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

Garnalen in knoflookolie of Klassieke carpaccio van ossenhaas of Grieks verrassings proeverijtje **** Zalmfilet uit de oven of Mixed grill met souvlaki kophaas, kipfilet, gyros en tzaziki of Lasagne met feta kaas en spinazie **** Baklava of Bolletje vanille-ijs, overgoten met chocoladelikeur of Mix van vanille-ijs, brownie, merengue, slagroom en caramelsaus

Wij verzorgen catering op ieder gewenste locatie.

****

Wij stellen BBQ-pakketten samen.

Grieks restaurant Asteria Volkelseweg 7, Boekel


De Boekelse kwis 2014 (nu ook in Venhorst Mogen wij ons even voorstellen: Het nieuwe team van De Boekelse Kwis.

Foto: Margo van Drunen

Bert, Hein en Bert zijn de bekende gezichten van vorig jaar. Mario en Michelle zijn er dit jaar niet bij. Mario heeft i.v.m. drukte het stokje doorgegeven. Voor Michelle was de Boekelse Kwis 2013 een eenmalig studieproject, dat ze overigens tevreden en met een voldoende heeft afgesloten. De nieuwe gezichten zijn Harrie, Bart en Bou-ke. Hiermee denken we een complete commissie te hebben. Hoe deze club bij elkaar is ‘verzameld’, dat is misschien belangrijk voor jullie om te weten. Inschrijven kan vanaf nu! Vanaf heden kun je jouw team aanmelden via info@boekelsekwis.nl. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. Let op: Je kunt je opgeven tot 1 december. Hierbij nogmaals belangrijke informatie: - Let op de hints! - Kwisavond: vrijdag 12 december 2014

- Feestavond/uitslag: zaterdag 27 december 2014 - Het inschrijfgeld bedraagt € 1,- per deelnemer. - Iedere deelnemer ontvangt een polsbandje waarmee je naar de grandioze feestavond kunt op 27 december waar tevens de prijsuitreiking plaats vindt. - Maximum aantal deelnemers per team is 25. - Deelname voor alle inwoners van de gemeente Boekel. Stel je kennisclub zo slim mogelijk samen want er komen vragen over Boekel én Venhorst. - Meld je tijdig aan om teleurstelling te voorkomen via info@boekelsekwis.nl

NATIONAAL EPILEPSIEFONDS

Opbrengst collecte € 1799,66 De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Boekel en Venhorst € 1799,66 (in Boekel € 1102,66 en in Venhorst € 697,35) opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Van 2 t/m 7 juni gingen ruim 30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren voor het Epilepsie-fonds. Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie en 30 procent van deze mensen blijft veel last houden van aanvallen. Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet bekend. Er is dus geld nodig voor onderzoek. Maar zeker ook voor voorlichting: veel mensen weten niets over de aandoening epilepsie. Naast het subsidiëren van onderzoek en het geven van voorlichting, organiseert het Epilepsiefonds vakanties voor mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige mogelijkheid om met vakantie te gaan. Ook verleent het fonds individuele hulp aan mensen met epilepsie. Hebt u de collectant gemist? Maak dan een bijdrage over op IBAN NL83 INGB 0000 2221 11) t.n.v. het Epilepsiefonds te Houten of sms EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2,–). Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven aan de collectant.Op 12 juni heeft VrouwenActief de afsluitingsavond gehad van het activiteitenjaar 2013-2014. Na een mooie fietstocht met

gezellige pauzes onderweg zijn we geëindigd op het terras bij van uden. In september starten we weer met de nieuwe activiteiten. VrouwenActief is een vereniging waarin vrouwen elkaar ontmoeten. Onze activiteiten bestaan onder andere uit: informatie avonden, ontspanningsavonden, excur-

sies, workshops, fiets- of wandeltochten, creatief enz. VrouwenActief draagt haar steentje bij voor de gemeenschap Boekel. Wij zijn actief met Boecult, hebben onze bijdrage geleverd bij Boekel700 en veel van onze leden zijn actief als vrijwilliger. Voor inlichtingen kun je bellen naar Francien tel: 0492-322924 of stuur een berichtje naar info@vrouwen-actief.nl Voor meer informatie kijk op: www.vrouwen-actief.nl Kom gerust een kijkje nemen bij een van onze activiteiten. Nieuwe leden zijn van harte welkom. We wensen al onze leden een fijne vakantie en graag tot ziens. Met vriendelijke groeten, bestuur VrouwenActief vrijdag 29-08-2014

CAPRIOLEN

U heeft tóch nog even de tijd.... …om mee te doen met de 10e, feestelijke editie van de Avond van de Poëzie. Het is elk jaar weer een genot te mogen luisteren naar zoveel moois dat op die avond voorgedragen wordt! Voor een gevarieerde avond zijn er ook dit jaar twee artiesten gevraagd de avond luister bij te zetten. Het muzikale optreden dit jaar wordt verzorgd door Singer-Songwriter Jeroen Kant uit Heusden. Met de woorden ‘Je laat een ander jouw tranen voor jou huilen, je laat ze janken en dat doe je met een lach’ raakt hij een gevoelige snaar. De vrolijke noot op deze avond zal ook niet ontbreken: het thema ‘capriolen’ heeft op zich zelf al iets vrolijks. Daar komt nog een optreden van Mark van de Veerdonk uit uden bij! Kortom de moeite waard uzelf aan het schrijven te zetten, en deze avond deel te nemen. We zien u graag komen! Praktische info: Het gedicht kan minimaal 6 regels, maximaal 1 A-4 zijn. u kunt het inleveren tot 27 juni 2014, via e-mail: avondvandepoezie@gmail.com of op papier bij de bibliotheek of Nia Domo. De Avond van de Poëzie 2014 is op vrijdagavond 29 augustus 2014 in Nia Domo. Voor meer informatie: Bab van Lankveld, tel. 0492-321759.

Rutger van Herpenstraat 53 | Boekel | T 0492-32 13 28 E info@vandervenwonen.nl | www.vandervenwonen.nl

Evenementenkalender 8 t/m 10 juli: WTC Boekel Fiets 3 daagsePrijswinnaars MOEKES VLINDER-THEE-TUIN

Zaterdag 14 juni was het de dag van de vlinders. Moekes Vlinder-Thee-Tuin heeft hier ook de aandacht aan geschonken. De kinderen konden onder het genot van iets lekkers een kleurplaat van vlinders inkleuren, waarbij ze een prijsje konden

winnen. De ouders konden genieten van de diverse vlinderstruiken en bloemen. Er waren vele mooie kleurplaten. De winnaars zijn: 1e prijs Hannah v.Kessel (midden) uit Boekel; 2e prijs Noor Jagers (rechts) uit Venhorst; 3e prijs Suze v.Rijswijk (links) uit Venhorst. Zij kregen een strippenkaart voor heerlijke Italiaans ijs van Moekes Vlinder-Thee-Tuin.

Voor onderstaande busreis zijn nog enkele plaatsen vrij. Busreis naar Zuid-duitsland en OOstenrijk van 19-24 augustus 2014 Op het programma staat o.a.: • de populaire stad München. • excursie naar de top van de Grossglockner. • Het Bergbaumuseum in Muhlhausen, • schnapsbrennerei • Bezoek winkel dirndl jurken. • Het meer van Zell am see • de spelonken van de lamprechtshöhle. • Picknick op de alm. • Mercedes museum in stuttgart.

kortom een reis met veel natuurschoon afgewisseld met interessante excursies.

Prijs: 785 euro per persoon o.b.v. een tweepersoonskamer Inbegrepen: • Reis per luxe 30-persoonstouringcar • Overnachtingen in goed gelegen hotels. • Alle maaltijden, dus volpension • Alle excursies, gids in München en alle entreegelden zijn inbegrepen. • Alle drankjes in de bus zijn gratis • Reis- en annuleringsverzekering inbegrepen. • Reisleiding

Hebt u interesse in deze reis of wilt u meer informatie: Jeanne Verhagen-van der Aa Statenweg 13, 5427 HB Boekel Tel. 06-22012534, of 0492-323256 www.opreismetjeanne.nl, info@opreismetjeanne.nl

Wilt u ook lekker genieten van de rust, kom dan een kijkje nemen aan de Statenweg 53 te Venhorst. De koffie is bruin. Openingstijden bij mooi weer vanaf 11.00 uur. Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-30602937.

Spetterend zomeravondconcert EMM op St. Agathaplein De zomer komt eraan en harmonie en slagwerkgroep EMM gaan u dat in dit jubileumjaar van EMM op een speciale manier laten horen en voelen. Op dinsdagavond 8 juli vindt er op het St. Agathaplein een groots zomeravondconcert plaats. Dit concert is voor iedereen gratis toegankelijk. Tijdens dit concert brengen harmonie en slagwerkgroep EMM u in zomerse sferen met aanstekelijke muziek. Dirigent Bart van Zutven van de harmonie en instructeur Paul Schepers van de slagwerkgroep hebben er weer hun hele ziel en zaligheid ingelegd om Boekel in dit EMM-jubileumjaar te laten smullen van een onvergetelijke muzikaal zomeravondconcert. Ook kunt u genieten van een optreden van het opleidingsorkest van harmonie èn slagwerkers en zult u horen hoe talentvol deze toekomstige korpsleden van harmonie en slagwerkgroep EMM nu al klinken. Maar er zijn tijdens dit muzikaal spektakel ook fantastische gastoptredens. Zo zullen de zonnige klanken van slagwerkgroep Sambanda u in gedachten meenemen naar de Braziliaanse sfeer op de stranden van Copacabana en Ipanema, waar rond die tijd hopelijk nog steeds de ‘Oranjekoorts’ heerst. Ook kan Boekel zich op dinsdagavond 8 juli opmaken voor een spetterend optreden van het jachthoorn- en trompetterkorps uit Gemert dat een weergaloze mini taptoe zal verzorgen. Alle reden dus om op 8 juli massaal naar het St. Agathaplein te komen voor een swingend en luisterrijk zomeravondconcert. Aanvang 19.30 uur. u bent van harte welkom!

Evenementenkalender 4, 5 en 6 juli: VolleybalBal HOTTUBSelect, evenemententerrein Venhorst 8 t/m 10 juli: WTC Boekel Fiets 3 daagse


Advertentienummer

2014.12.0001

Kenmerken Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

Eén-tweepersoonswoning C één of twee personen 15,89 m2 9,17 m2 12,11 m2 8,06 m2 2,49 m2 5,73 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 532,68 + € 0,91 servicekosten medio juli 2014

Donkstraat 14, Boekel

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.678,-2 U dient het IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Vanaf juli vragen wij het IB60 van 2013. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 29 juni 2014

Reactiebon Naam: .......................................................................................................Voorletters: ........................................ Adres:.................................................................................................................................................................... Postcode: ..................................................................................................Plaats: ................................................. Geboortedatum: .................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: .................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................................................................. E-mail: ................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O Donkstraat 14, Boekel

VAN DEURSENPlEIN 14 - DE RIPS Uiterste inleverdatum: zondag 29 juni 2014

OPEN HUIS:

N 18.00-19.00 uur WOENSDAG 25 JUNI VA 10.00-11.00 uur ZATERDAG 28 JUNI VAN

- Goed ingedeeld 3-kamerappartement van 90 m2.

- Gebouwd in 2007, dus volledig geïsoleerd!

- Servicekosten bedragen € 90,inclusief verzekering, onderhoud, etc.

- Zeer complete keuken met lichtkoepel.

- Op loopafstand van schitterend natuurgebied.

- Mogelijkheid tot ruilen, vraag naar de voorwaarden.

€ 169.500,00 k.k.

Elisabethplaats 4 5421 lC GEMERT 0492-363038 www.woonplezier.nl


Juul v. Sleeuwen-Aldenhuijsen en Mais Evers gaan nieuwe uitdaging aan

Juul en Mais zijn twee vaste krachten op basisschool uilenspiegel. Na jarenlang op onze school te hebben gewerkt zijn zij nu toe aan een nieuwe uitdaging.

de fijne samenwerking en beiden ook veel succes en vooral geluk toewensen bij de nieuwe uitdaging die ze aangaan. Op donderdag 26 juni nemen we met de kinderen afscheid van deze twee kanjers tijdens een maandsluiting die in het teken staat van het afscheid van Mais en Juul. Aansluitend is er om 15.00 uur gelegenheid voor ouders om Juul en Mais een hand te schudden. Ook oud-ouders en kinderen zijn natuurlijk van harte welkom. Na de laatste schooldag nemen wij als collega’s afscheid van Juul en Mais. Juul en Mais het ga jullie goed. Team uilenspiegel

Jongeren DE TOEKOMST, DROMEN EN DE RABOBANK

Juul v.Sleeuwen-Aldenhuijsen

Juul heeft meer dan 13 jaren op basisschool uilenspiegel gewerkt als juf. Ze heeft de groepen 1 tot en met 8 onder haar hoede gehad. We kunnen haar dus met recht een allround leerkracht noemen. Juul gaat met haar man Vincent en drie kinderen voor drie jaar naar Sint Maarten. Daar gaat zij full time in het onderwijs werken.

Mais Evers

Mais kwam twaalf jaar geleden bij uilenspiegel binnen vliegen. Ze kreeg hier een baan als r.t.-er. Later kwamen hier steeds meer taken als intern begeleider bij. Ook zij zoekt een nieuwe uitdaging. Mais gaat op twee andere scholen binnen stichting Oog werken. We willen beide collega’s bedanken voor

Ongeveer 100 jongeren tussen 18 en 28 jaar bezochten woensdag 11 juni de Ideeënfabriek in uden. Zij volgde verschillende inspirerende en interactieve workshops, georganiseerd door Rabobank uden Veghel. Van het kopen van je eerste eigen huis, tot het maken van een wereldreis of het starten van een eigen bedrijf. Na een welkomstdrankje opende Mirjam Giesbers, directeur Particulieren, de avond en heette zij de jongeren van harte welkom. Daarna gingen zij, onder begeleiding van een groot aantal jonge Rabobankmedewerkers, in groepjes uiteen voor diverse workshops. Anne Koolen (21) uit Erp was enthousiast over het aanbod: “Ik ga binnenkort op reis met een vriendin. De workshop over het maken van een droomreis én de workshop over verzekeringen kwamen voor mij precies op tijd. Ik had een checklist en die heb ik

nog een keer na kunnen lopen. Dankzij de tips van de Rabobank ga ik een stuk geruster op reis.” Betrokken tot in de kern Mirjam Giesbers vertelt waarom de bank deze bijeenkomst heeft georganiseerd: “Jongeren zijn belangrijk voor de maatschappij. Zij zijn de toekomst! Ze zitten vaak boordevol ambities en dromen. Wat mist is de know how hoe deze dromen waar te maken. Neem bijvoorbeeld het starten van je eigen bedrijf, hoe pak je dat aan? Wij helpen jongeren daar graag bij op een laagdrempelige en informele manier. Óók dat is een belangrijke taak van een bank die betrokken tot in de kern wil zijn.” “Een levenspad waar jij optimaal gelukkig van wordt” Teun Meulemeester (21) uit Venhorst heeft ook het nodige opgestoken van de bijeenkomst. “We hebben veel bruikbare tips gehad. Het was een leuke avond met een hapje en een drankje. Ik sta er altijd voor open om wat te leren, zeker hier, het gaat immers om belangrijke zaken in het leven, dus als je er dan wat van opsteekt heb je genoeg verdiend op zo’n avond. Een prima initiatief van onze bank, mooi dat ze ook dichtbij zijn voor jongeren.” Het slotwoord was voor zanger, acteur en presentator Chris Zegers. "Sommige mensen dromen van dingen die ze kunnen zien. Ik droom liever van dingen die ik nog niet zie", aldus Zegers, die vermakelijk verhaalde over zijn reisprogramma, zijn leven, de stappen die hij maakte en hoe hij zijn dromen wist te realiseren. “De kunst van het leven is dat je een levenspad voor je ziet, waar jij optimaal gelukkig van wordt.” Meer weten over acties, bijeenkomsten en activiteiten die Rabobank uden Veghel organiseert? Kijk dan eens op rabobank.nl/udenveghel.

Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524

Verse aardbeien, nieuwe aardappelen en peulen vers van het land. Nieuw: heerlijke kersen. Verder kunt u bij ons ook terecht voor verse groeNte, heerlijk fruit, ambachtelijke ZuiVel en kaas. open: Maandag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur


NIEUWS VAN Inmiddels is de omzetting naar CanalDigitaal geheel afgerond. Ook de levering van het IP-tv product is uitgerold en binnen veel huizen actief. Op 10 juni hebben we een druk bezochte info avond gehad. In deze nieuwsbrief vertellen we over deze ontwikkelingen Druk bezochte info avond op 10 juni Op 10 juni hebben we een druk bezochte info avond gehouden in Nia Domo. Doel van de avond was met name de uitleg van het nieuwe IP-tv product van CanalDigitaal. Daarover verderop meer. Voordat we daaraan toe kwamen hebben we echter diverse vragen over het lopende product moeten beantwoorden. Hieronder een korte samenvatting: • Nu komt IP-tv, ik heb vorig jaar een Humax box gekocht, werkt die zometeen nog? Ja. De Humax boxen werken op het analoge Coax signaal. Het analoge signaal blijven we leveren. u kunt dus via de Humax box blijven kijken en opnemen, ook in HD. Wel is het zo dat de extra zenderpakketten niet meer via de Humax boxen geleverd gaan worden. De extra pakketten lopen via de IP-tv box. • CanalDigitaal is slecht bereikbaar met het 0900 nummer en ik moet daar ook nog flink voor betalen, kan dat niet anders? De servicedesk is afgelopen week uitgebreid zodat meer klanten te woord kunnen worden gestaan. De wachttijd wordt continue bijgehouden en blijft gemiddeld binnen de norm. Wel zal de wachttijd op piekmomenten hoger zijn. De kosten zijn vanaf 1 juli maximaal € 1,-per gesprek en daar komen dan de normale belkosten nog bij. • De facturatie loopt niet goed, ik maak afspraken via de telefoon en ontvang een andere factuur dan afgesproken, hoe kan dat? Als dit gebeurt is dat niet goed. Levering van diensten via een glasvezelnetwerk is voor CanalDigitaal een nieuw onderdeel. De telefonische helpdesk en de facturatie zitten nog niet altijd op één lijn. Dat is erg vervelend en hier wordt aan gewerkt. • Waarom worden door CanalDigitaal ook belkosten in rekening gebracht als ik bellen binnen Nederland heb afgekocht? CanalDigitaal biedt de mogelijkheid belkosten binnen Nederland af te kopen voor € 5,-- per maand maar rekent daarbij een starttarief van € 0,11 per gesprek.

Dat is anders dan de oorspronkelijke aanbieding van Glashelder. BoekelNet en CanalDigitaal zijn daarover in gesprek. Vanuit BoekelNet wordt aangedrongen op het laten vervallen van het starttarief. In het weekend van 21 juni zal CanalDigitaal met een eigen nieuwsbrief komen waarin op veel van de gestelde vragen zal worden ingegaan. De introductie van het IP-tv pakket. Het tweede deel van de informatie avond stond in het teken van de introductie van het IP-tv product. Bijna de helft van de abonnees heeft ervoor gekozen een IP-tv box te bestellen. Op onze website staat een handleiding hoe de box aan te sluiten. Op dit moment zijn nog niet alle functies actief. In de loop van de zomer zullen functies worden toegevoegd. Tijdens de informatieavond is daarover het volgende gezegd: 1. Pauzeren en doorspelen van een programma: Na de update van de software op 21 juni is deze functie beschikbaar.

2. Kijken van de HD zenders via de tablet: Na de update van de software op 21 juni is deze functie beschikbaar. 3. BLOK zichtbaar via IP-tv: Na de update van de software op 21 juni is deze functie beschikbaar. 4. Met Videoland films huren: Deze functie komt uiterlijk augustus beschikbaar. Daarbij wordt meteen gekeken of het mogelijk is meerdere video aanbieders via het IP-tv signaal te gaan leveren. 5. TV gemist gebruiken: Dit is afhankelijk van het overleg met de aanbieders. Zeer waarschijnlijk zal medio augustus ook dit product actief zijn. Informatie: De ontwikkelingen gaan snel kijk op onze website voor de laatste informatie. Voor informatie aangaande de IP-tv producten kijkt u op Zie www.canaldigitaal.nl/boekel/ Voor meer algemene informatie en laatste nieuws gaat u naar www.BoekelNet.nl.


Hoera...Geslaagd

Op MBO Horeca De Rooi Pannen in Eindhoven is Vivian Lips geslaagd voor de opleiding Horecaondernemer/-manager. Aan ROC Ter Aa in Helmond slaagde Axel de Wit voor de opleiding medewerker sociale zekerheid. Gefeliciteerd namens pa, ma, Rosalie, Maikel en Daisy.

ken , dan wel te helpen in het beheer van de kar, dan horen we dat graag. Voor meer info bel Ruud Lange, 0492-322222 of Gerben v.Boxtel, 06-48786754. We houden u op de hoogte!

DIERENOPVANGCENTRUM

Hokazo zoekt dringend pleeggezinnen

Dat is hem dan! Afgelopen vrijdag onthulden Burgemeester Bos en wethouder Willems de SportBoeVenkar tijdens de Sporthuldiging in Sporthal De Burcht. De laatste weken is er hard gewerkt door bouwer Hans v.d.Goor en spuiter Ted Cranen en het resultaat mag er zijn. Het streven is om de kar met materialen snel in actie hebben, maar daarvoor moeten er nog enkele zaken geregeld worden. Mocht u interesse hebben om mee te den-

Dierenopvangcentrum Hokazo in uden is op zoek naar mensen die thuis moederloze kittens, zwangere poezen en/of poezen met kittens kunnen opvangen. Ieder jaar opnieuw wordt het asiel overspoeld met kittens. Honderden hulpeloze kleintjes. Soms met moeder, vaak zonder. Omdat de moeder is overleden of omdat de kleintjes gewoon harteloos zijn gedumpt. In het asiel krijgen de kittens niet de aandacht en de zorg die ze nodig hebben en verdienen. Een pleeggezin is dan een ideale uitkomst. Belang van een pleeggezin Kittens die in huis opgroeien wennen aan huiselijke geluiden, eventuele andere huisdieren en de aandacht van mensen. Ze worden veel socialer en aanhankelijker en

vinden daardoor veel gemakkelijker een liefdevol, blijvend thuis. In een pleeggezin komen de kittens bovendien nauwelijks in aanraking met virussen van buitenaf. Het infectiegevaar is veel kleiner en de overlevingskans dus veel hoger. Voor veel kleintjes betekent een pleeggezin echt het verschil tussen leven en geen leven. Zeker in de piekperiode, waarin meer dan 200 katten in het asiel wonen en de infectiedruk (ondanks alle voorzorgsmaatregelen) erg hoog is. Voorwaarden Een pleeggezin woont bij voorkeur niet meer dan 25 km van uden en heeft een aparte kamer beschikbaar. Vooral voor hoogzwangere of net bevallen poezen en de kleinste kittens is dat laatste erg belangrijk. Daarnaast is het verstandig dat eventuele eigen katten zijn ingeënt. u kunt zelf kiezen waarvoor u zich beschikbaar stelt: moederpoezen met kittens, moederloze kittens vanaf 5 weken of jonge moederloze kittens. De allerkleinste kittens, die zonder moeder binnenkomen, vragen de meeste tijd en zorg. Zij moeten om de paar uur geflest worden, ook ’s nachts. Kittens vanaf een week of vijf oud eten over het algemeen zelfstandig. Alle kosten komen natuurlijk voor rekening van Dierenopvangcentrum Hokazo. u krijgt alles wat u nodig heeft, zoals kattengrit en voer. u investeert alleen tijd, zorg én liefde! Wilt u Dierenopvangcentrum Hokazo helpen en een belangrijk verschil maken in het leven van veel kittens? Neem dan, voor meer informatie of om u aan te melden, contact op met Hokazo (tel. 0413260546 of e-mail admin@hokazorg.nl). uw hulp is echt van harte welkom!

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OuD PAPIER Op dinsdag 1 juli wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


TE KOOP Venhorst, Dennenhof 6

Ruime vrijstaande woning, met vrijstaande garage met carport. Gelijkvloers wonen mogelijk, alle voorzieningen zijn op de begane grond aanwezig. Bouwjaar 1968 perceeloppervlak 599 m2 inhoud woning 540 m3 inhoud garage 75 m3 Vraagprijs: € 242.000,00

Voor meer informatie: 06-22223857

TE KOOP Hoekstraat 5 Venhorst (INRUIL MOGELIJK)

Deze woonboerderij met diverse bijgebouwen is gelegen tussen Boekel en Venhorst op een royaal perceel in een unieke landelijke omgeving. De woning is netjes bewoont en biedt volop mogelijkheden. Een ideaal object wanneer u rust, ruimte en privacy ambieert. Perc.opp: 4000 m2 (meer grond bespreekbaar) Inhoud boerderij: 1325 m3 Vraagprijs: € 475.000,-- k.k.

GEERTS Makelaars-Taxateurs Binderseind 1 5421 CG Gemert tel: 0492-392498 www.geertsmakelaardij.nl


Sport Rutger van Herpenruiters

uitslagen selectie wedstrijd Veghel voor de pony combinaties! Elise Duiker met Jawah klasse BB 5e/175 pnt en klasse ABC/L1/L2 met Mousse 7e/ 184 pnt. Klasse B/D Larissa v.Lankveld met Bonfire 3e/197 pnt en 7e/181 pnt; Mirte v.Mensvoort met Damian K 20e/180 pnt. Klasse DE/L1 Evy v.Mensvoort en Luca K 14e/187 pnt en in de klasse DE/L2 met Kantje’s Dusty 13e/184 pnt. Klasse DE/L2 Michelle Bongers en Wanta 2e/191 pnt en 5e 195 pnt. Klasse D/M1 Lisanne Robben en Florus 8e/178 en 10e met 177 pnt. Springen! Jarno Duiker en Fleur klasse DE/L een 8e plaats. In Mariaheide werd vorige week ook voor de selectie gesprongen, de uitslagen waren als volgt: Isabeau v.Erp en Amigo 1e plaats klasse A/B; in de klasse C/B Evy v.Mensvoort met Luca K een 6e plaats; in de klasse

Berichten

C/LM Fleur v.Erp met Sunny 5e plaats; in de klasse DE/L Britt v.Erp met Lorenzo een 11e plaats. Fleur met Celvin Klasse D/L en Anouk Vermeulen in de Klasse M hadden iets minder geluk deze dag! Dan was Mellanie Robben nog gestart in Veghel met Figaro R, in de klasse L1 werden ze 1e met 196 punten en 3e met 195 punten. Proficiat allemaal!

Wieler Toer Club Boekel Niersroute 2 In het verleden heeft ons clublid Tonnie de Groot, die momenteel in Den Dungen woont, heel wat mooie tochten op papier gezet. Afgelopen zondag reden we met 30 man een van deze tochten: De Niersroute 2 met een lengte van 115 kilometer. Via vele achterafweggetjes reden we richting Gennep, om zo de grens over te steken

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

naar Duitsland. Onderweg hadden we een ooievaar gezien, waarschijnlijk de bewoner van het nest in het centrum van Gennep. Na zo’n 70 kilometer kwamen we in Hassum bij de pauzeplaats aan. Het terras was erg klein en al voor een groot gedeelte bezet, dus werd het binnen koffie drinken. Na de pauze reden we richting Sambeek, hier staken we met het pont de Maas over. Op het pont was nog een klein bidonwatergevecht tussen Jan en Will. Niet erg, want het droogde snel weer op (echt een onderwijzer vol kattenkwaad). Bij St.Anthonis kwam de volgwagen weer bij de groep en dat was precies op tijd. Adrie Beekmans had lek gereden. Richting Elsendorp dachten we dat we fans langs de weg zagen staan voor ons, echter zij kwamen voor het profpeloton van de ZLMkoers die daar voorbij zou razen. Om 10 over twaalf waren we terug in Boekel. Hier werd al fanatiek gespeeld bij het Jeu de boulestoernooi op het plein. Volgende week hebben we ons feestweekend. We vertrekken op zaterdag vanuit Boekel naar Beekbergen en komen dan op zondag terug. Dan sluiten we het weekend af met een heerlijk hapje bij de chinees. De partners die meegaan, gaan in Beekbergen ook een tocht fietsen. De ervaren dames hierbij zorgen voor een mooie tocht met natuurlijk ook de bijbehorende terrasjes. Omdat Nederland dat weekend ook moet voetballen, is het wel leuk om ook iets van oranje in je koffer te stoppen. De thuisblijvers kunnen gewoon op zondag fietsen. De B-groep rijdt de Strabrechtseheidetocht en de C-groep rijdt de Nijnseltocht. Allemaal veel plezier dat weekend. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

Evenementenkalender 4, 5 en 6 juli: VolleybalBal HOTTUBSelect, evenemententerrein Venhorst 8 t/m 10 juli: WTC Boekel Fiets 3 daagse 10 juli: inschrijven TOT-rit 3 augustus: TOT-rit, Boekel kermis 16 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 7 september: Pleinfestijn Venhorst 21 september: Toermee Bij voorbaat dank. 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel 28 september: Receptie fanfare Echo der Peel


bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

テ禿適 VOOR AL UW INSTALLATIEMATERIALEN

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening

Microsoft stopt op 8 april met de ondersteuning van Windows XP. Dit kan gevolgen voor u hebben m.b.t. de beveiliging van uw systeem en data. Geef internet criminele niet de kans om uw systeem te kraken en laat uw computer upgraden naar Windows 7 of Windows 8.1 Wij checken gratis voor u welke mogelijkheden er zijn. Een nieuwe computer kan natuurlijk ook.

Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan!

Voor meer informatie bel, mail of kom eens aan. U vindt ons aan de Lorkenweg 4-A te Odiliapeel. VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

WWW.LIETON.COM


Sport Op een zonovergoten sportpark de Donk waren de ruim 1000 toeschouwers getuigen van een enerverend duel. Boekel Sport ging vanaf de aftrap voortvarend van start wat resulteerde in enkele kleine kansjes. Nadat in de 24 minuut Tim Schuijers met een rode kaart van het veld werd gestuurd, kwam Helmondia enigsinds uit hun schulp. De Boekelse aanval werd hierdoor behoorlijk verzwakt. Helmondia kon hierdoor hun geliefde countervoetbal gaan spelen, wat in de 40 minuten resulteerde in een prachtig doelpunt voor de gasten 0-1. Ondanks dat Boekel Sport met 10 man het beste van het spel had, was Helmondia in de omschakeling toch steeds gevaarlijk. uiteindelijk lukte het Boekel Sport om na de diverse vrije trappen binnen de beruchte lijnen via een handsbal, en de daarop volgende toegekende strafschop de 1-1 door Sjoerd Vogels op het scorebord te brengen. Doordat de gelijke stand na 90 minuten zo bleef, werd er verlengd. In deze verlenging werd er veel gevraagd van vooral de 10 mannen van Boekel Sport. De ruimtes werden groter waar Helmondia in de 98 minuten uiteindelijk handig gebruik maakte 1-2. In een alles of niets offensief haalde Boekel Sport alles uit de kast om een gelijkspel uit het vuur te slepen. Helaas mocht dit niet baten. En blijft volgend seizoen Boekel Sport in de 3e klasse.

Tennisclub Boekel Clubkampioenschappen jeugd : De clubkampioenschappen werden gespeeld van 13 t/m 22 juni. 71 kinderen speelden dit toernooi om een 1e en 2e plaats. Er werden maar liefst 144 wedstrijden gespeeld.

Berichten

Rood tenniskids enkel: 1 Didi v.Lanveld; 2 Tjeu Smits. Oranje tennis enkel: 1 Pieter Franssen; 2 Jill v.d.Munckhof. Groen tennis enkel: 1 Julian Pluk; 2 Kim Donkers. Groentennis dubbel: 1 Dana Donkers en Lisa v.d.Munckhof; 2 Diem v.d.Elzen en Isis Huijbregts. JE 12: 1 Luuk Willems; 2 Jelle v.d.Burgt. ME 12: 1 Sam v.Lankveld; 2 Rachel v.Grinsven. JD/MD 12: 1 Julian Pluk en Luuk Willems; 2 Jelle v.d.Burgt en Pim v.Kessel. JE 14: 1 Dirk Pluk; 2 Aaron v.Berlo. MD 14: 1 Demi v.Grinsven en Rosie Meulenmeesters; 2 Sam v.Lankveld en Femke Willems. ME 14-16: 1 Demi v.Grinsven; 2 Rosie Meulenmeesters. JE 17: 1 Kevin v.Kessel; 2 Mathij Nooijen. JD 17: 1 Mathij Nooijen en Dirk Pluk; 2 Guus Abbenhuis en Luc v.d.Ven. Clubkampioenen 2014: Demi v.Grinsven en Kevin v.Kessel. Allemaal van harte gefeliciteerd!

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Jongens van de Uilenspiegel treden aan op het NK scholenhandbal Nadat de jongens van de uilenspiegel drie weken geleden Brabants kampioen werden in Dongen, mochten ze afgelopen zaterdag aantreden op het Nederlands Kampioenschap. Ditmaal was Emmen de plaats waar zij de strijd in het scholenhandbal mochten gaan voeren met alle andere provinciale kampioenen. Al snel bleek echter dat het niveau in de noordelijke provincies een stuk hoger ligt. Na een gelijkspel tegen Friesland lukte het niet meer om punten te pakken tegen de andere tegenstanders. uiteindelijk restte ons niets anders dan de laatste plaats in de

poule, wat ook meteen het einde van het toernooi betekende. Maar onze jongens zijn wel een ervaring rijker, en mogen zich nog steeds kampioen scholenhandbal van Brabant noemen!

KORFBALVERENIGING

JES Loterij 2014 korfbalvereniging JES HOOFDPRIJZEN Francken & partner, Samsung Galaxy Tab 3.0 lot 1030 n'Stijl Kapsalon Kappersbon t.w.v. € 50,00 lot 1285 Marieke van Wanroij fotografie Fotoshoot t.w.v. € 50,00 lot 988 Distri Culinair Pakket t.w.v € 50,00 lot 1433 OVERIGE PRIJZEN The Readshop Verjaardagkalender lot 749; Van Rijbroek Sport &Mode Rugzak met inhoud lot 145; Van der Ven Wonen & Slapen Fotolijst lot 1949; Kapsalon Me & You Verrassingspakket lot 1503; Bakker v d Ven Waardebon slagroon taart lot 23; Schoonheidscentrum Monique Tielemans Kadobon lot 5; Van Rijbroek Sport &Mode Bidons + Handdoek lot 1989; Porte de Provence Dinerbon lot 542; Pedicure Nelly Bijvelds Verrassingspakket lot 996; The Read Shop Verjaarsdagkalender lot 218; De Verleiding Strippenkaart lot 1061; Nagelstudio Just Inge Verrassingspakket lot 1407; van de Ven Juweliers Sieraad lot ; Schoonheidssalon Neeltje Gezichtsbehandeling lot 1248; Karin van Sleeuwen Bloemen &Meer 2 vaasjes + Tijdschrift lot 423; Electroworld Wim v.d.Broek Vergrootspiegel lot 1317; Typefouten onder voorbehoud. Wij feliciteren natuurlijk alle prijswinnaars en we bedanken de sponsoren van harte voor hun gulle gaven!

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655Sport

Berichten

Electroworld Skate– & Skeelertocht 2014

Op zaterdag 16 augustus staat de welbekende jaarlijkse Electroworld tocht op het programma. Vanuit het hele land zullen enthousiaste sportmensen de mooie rondrit door de Peel gaan rijden waarbij men een keuze kan maken uit een tocht van 50, 75 of 100 kilometer Ook uit Boekel en omstreken verwachten wij skaters aan de start. Immers, wekelijks wordt er op dinsdagavond getraind en vertrekt men vanaf het St. Agathaplein met een groep, waarbij de

te rijden route elke week wordt verlengd. Wilt u graag eens mee rijden met de tocht op 16 augustus, maar denkt u niet getraind te zijn voor een lange afstand, dan is de route van 50 kilometer waarschijnlijk toch zeer geschikt. Op deze afstand is de snelheid aangepast en er zijn voldoende rustmomenten. En natuurlijk bent u ook welkom op de dinsdagavonden. Vertrek om 19.00 uur vanaf het St. Agathaplein. Schaats en Skategroep Boekel, info: 0620430257

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Op vrijdag 20 juni was er in Veghel bij Sint Lambertus een ponyspel-avond. 2 jonge combinaties van onze club deden daar aan mee. Zo reed Renske met A-pony Marion en Esmee Klijs met D-pony Excel. Zij hebben er een heel plezierige avond gehad en lekker op een speelse wijze met de ponies bezig geweest. Ze hebben een dressuur proefje van bixie gereden. Een parcours geoefend met springen. En behendigheids-spel gedaan. Dit zijn leuke activiteiten voor de jeugd leden van ponyclubs. Dat deze nog vaak georganiseerd mogen worden. Lijkt het jou leuk om te gaan pony rijden of een paard? Kom gerust een kijkje nemen op de club gelegen aan de Peelkensweg 2 te Venhorst. Wij trainen op dinsdag- en donderdag van 18:15 uur tot 19:15 uur. Je bent van harte welkom, graag tot ziens.

1. Mw. de Koning-Hr. v. Berlo 62,76% 2. Dames v.Dinteren-v. Geffen 60,42% 3. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 58,85% 4. Hr. en Mw.v.d.Burgt 56,25% 5. Dames Verbakel-Vijge 54,43% 6/7. Dames de Koning-v.Ras 52,34% 6/7. Dames Crüts-Vissers 52,34% 8. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 51,56% 9. Heren v.d.Ven-Verbakel 51,30% 10. Dames v.d.Elzen-Raijmakers 50.00% Iedere donderdagavond vrij bridgen in Boekel. We spelen in partycentrum Nia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn i.v.m. inschrijving. Voor informatie kunt u bellen met Jeanne Witlox tel. 0492 - 321893.

Evenementenkalender 4, 5 en 6 juli: VolleybalBal HOTTUBSelect, evenemententerrein Venhorst


Thuis feesten!?

Wij verzorgen u feest compleet! Trouwfeest , bedrijfsopening, andere feesten

www.vanderzandenverhuur.nl verhuur van:

tenten | partybenodigdheden koelwagens | toiletwagens drank | catering/partyservice | frietwagens

06-15387790 Van Der Zanden Verhuur Boekel Wij maken vrijblijvend een passende offerte

Tijdens het WK voetbal op oranje machines*

10% korting

geldig voor op voorraad zijnde oranje machines

MAAK KORTE METTEN MET HOGE HEGGEN EN LANG GRAS

Husqvarna motor trimmer v.a. € 195,00 Husqvarna accu trimmer met accu en lader v.a. € 459,00 Husqvarna motor bosmaaier v.a. € 369,00 Husqvarna motor heggenschaar v.a. € 399,00 Husqvarna elektrische heggenschaar v.a. € 185,00 Husqvarna accu heggenschaar met accu en lader v.a. € 489,00

Aspen benzine voor particulier en professionals

5 liter kan 4-takt € 18,25 5 liter kan 2-takt € 18,50 Ook verkrijgbaar in 25, 60 en 200 liter verpakking

FREUND de beste heggenscharen voor hovenier en particulier. Voor betaalbare prijzen: Enkel snijdend v.a. € 120,00 dubbel snijdend v.a. € 299,00 Accu gras-buxusschaar € 69,95 Optie: telescoopgreep € 28,75

KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN

Jos Somers Tuinmachines Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300 www.jossomerstuinmachines.nl Woensdag na de middag gesloten

Maandmenu JUNI 2014 Asperges omwikkeld met parmaham gemarineerd met bieslookroomkaas

~~~~~~ Heldere kippensoep met vermicelli

~~~~~~ Gebakken rode mulfilet met Hollandaise saus of

Gebakken hoenderfilet met pancetta

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

€ 19.75 Alle gerechten worden geserveerd met bijpassend garnituur en asperges

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Het 6e pleintoernooi van Jeu de Bouckles weer een succes. Meer dan 150 enthousiaste Jeu de Boulers genoten op het plein van het weer en de sportieve bezigheden; m.a.w. het was goed toeven op het plein. Na een finale en troostfinale was de uitslag als volgt. Kampioen: Rick v.Oorschot-Niels Swinkels en Marco Verbruggen. Op de 2e plaats : Mieke v.Hees-Ari v.Lankveld en Patrick Rijbroek. De troostfinale werd gewonnen door: Henk v.Haandel-Marco v.Haandel en Wim Manders Proficiat. De volledige uitslag hieronder: Poule A: 1 Mieke v.Hees-Ari v.Lankveld-Patrick Rijbroek 2 Henk v.Haandel-Marco v.Haandel-Wim Manders 3 Paul v.d.Elzen-Lars v.d.Elzen-Roy v.d. Sande 4 Jan Kroos-Joost Donkers-Jo v.Lieshout. 5 Frans v.Schijndel-Ralph v.SchijndelLuke v.Schijndel. 6 Wim v.Hees-Marieke CornelissenMarianne Nijkamp. 7 Toos Verhofstad-Paul Wolters-Tinus Brouwers. 8 Jochem de Bruin-Rene v.d.Ven-Marc Arts. 9 Jan v.Berlo-Robin Rijper-Gerard v.Berlo. 10 Gerard Melis-Anja Melis-Sierke Klein koerkamp. 11 Gerarda v.d.Ven-Jan v.d.Ven-Mike v.d. Ven. 12 Harrie Donkers-Arnold Verstegen-

Berichten

Theo Donkers. 13 Ad Houtman-Berry Houtman-Christa de Bruin. 14 Sjaak v.d.Rijt-Huub Verbruggen-Rien Dekkers. 15 Jo Bijvelds-Martha VerbruggenDimphy Dekkers. 16 Frans Vesters-William van Berlo-Hans de Bruin. 17 Jeanne Melis-Rene Arts-Mia Arts. 18 Martien v.d.Elzen-D.Bullens-M. Bullens. 19 Dinie Houtman-Brigit HoutmanJeanne Verwijst. 20 Mia v.Berlo-Theo v.Berlo-Jan de Wit. 21 Matthijs v.Boxtel-Mark v.d.Elzen-Roel Vulders. 22 Jarno v.Haandel-Rick v.d.Laar-Peter Jacobs. 23 Nelly v.Moorsel-Riky Coolen-Maria v.Lankveld. 24 Yolanda v.Eerdt-Lidia Klijn-Paul Elbers. 25 Anny Peters-Piet Dapperens-Door Dapperens. 26 Martha v.Moorsel-Sjaak Coolen-Karin v.Moorsel. Poule B: 1 Rick v.Oorschot-Niels Swinkels-Marco Verbruggen. 2 Frans de Bruin-Hein v.d.Elzen-Twan v.d.Wijst. 3 Christ Coolen-Maria Coolen-Dortje Donkers. 4 Henk Vesters-Rene Soetekouw-Jurgen Rutten. 5 Karin v.d.Ven-Bob Houtman-Rikie v.d. broek. 6 Ruud Hoffmans-David v.GrinsvenMathieu v.d.Ven. 7 Theo Meulepas-Tiny.v.d.Pol-Wout Cobussen. 8 Jos Manders-Andre Tielemans-Toon v. Boekel. 9 Piet v.d.Wijst-Roland v.d.Wijst-Stefan

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Welten. 10 Alexander v.Asperen-Herman Straatman-Ton Jans. 11 Peter Peijnenburg-Stefan KetelaarsRene Spierings. 12 Tonny Thomas-Ad v.Haandel-Piet v.Haandel. 13 Jos Hoevenaars-Rob v.Boxmeer-Henk Pennings. 14 Twan Maas-Ivery Klein-Patrick v.Wijk. 15 Pascal v.Os-Hariette v.Os-Myrna Linders. 16 Marina v.d.Burgt-Ton v.d.VossenbergWilly Verstraten. 17 Jose Vesters-Esther Rutten-Marloes Vesters. 18 Annelies v.d.Aa-Peter v.d.Aa-Patrick v.Moorsel. 19 Marcel v.d.Cruijsen-Ivan TimmersDennis Vogels. 20 Tiny v.Sleeuwen-Maria v.SleeuwenLuuk v.d.Berg. 21 Bennie Vesters-Frans Broekhuis-Mario v.Dinther. 22 Mien Rutten-Maria Bissels-Leny Biemans. 23 Bart Schaap-Johan Swarts-Dave Rijper. 24 Ties v.d.Tillart-Maria v.d.Tillart-Sanne v.d.Tillart. 25 Ton v.d.Burgt-Irma v.d.VossenbergDirk v.d.Heijden. 26 Helma v.d.Heijden-Anouk v.d.PuttenEvi v.d.Heijden.

Evenementenkalender 43 augustus: TOT-rit, Boekel kermis 16 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 7 september: Pleinfestijn Venhorst 21 september: Toermee

ties para e r l uw oor a & v van k Oo ken n a m ke ch ctris de rollui e l e an het esta wering. b w u on en z


Menu PrOVenCe

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Minestrone met pasta, zomergroenten en pesto of Proeverij van paprikasoepje, Gamba´s pil pil en mousse van Pata negra of Fuiksalade van zalmfilet, haring, forel en gamba met citroenmayonaise of salade met meloen en Parmaham geserveerd met sherrydressing *** Gebakken hoenfilet met gamba´s en aioli of Gebakken doradefilet ‘nicoise’ met garnituur van tomaat, olijf, ansjovis en ei of Gebakken scholfilet met Champagne-botersaus of steak van Black angus rund met rode wijn-sjalottensaus *** Parfait van limoncello met zomerfruit of kaasplateau selectie van 3 kaassoorten of aardbeientiramisu met licor 43

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Tuinterras geopend. Vitrines rijkelijk gevuld met vis en vleesspecialiteiten

Brasserie Porte de Provence erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport

Berichten

Beachvolleybal in Boekel: helemaal top!!

Afgelopen week organiseerde volleybalvereniging unitas beachvolleybal-trainingen voor de basisscholen in Boekel op de nieuwe accommodatie van Stichting Buitensport Boekel. De kinderen waren meteen al erg enthousiast en vermaakten zich

al in het zand terwijl de training nog moest beginnen. Sommige kinderen waren al bekend met de volleybalsport, voor anderen was dit een eerste kennismaking. Bij volleybal gaat het er om, om de bal bij de tegenstander op de grond te krijgen en dat

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.com Koen Sterken natuursteen

Haverkamp 7a • 5742 PN Beek en Donk • 06-18336668

werd dus ook fanatiek geprobeerd. Aan het einde van de training waren de kinderen moe en voldaan, met rode wangen en zand in de haren was het hoog tijd om lekker te gaan douchen. Vond jij de beachtraining ook zo gaaf en lijkt het je leuk om te gaan volleyballen? Neem dan nu contact op met VC unitas en train de eerste vier weken gratis mee! Stuur een mailtje naar Lotte Verbrugge, haar mailadres is lotte@vc-unitas.nl. Wie weet zien we je binnenkort! En na deze beginnende volleyballertjes waren de experts aan de beurt om het Boekelse strandzand te testen. Op 21 en 22 juni organiseerde VC unitas een nationaal eerste divisie toernooi voor dames en heren. Na afloop kon de organisatie terugzien op een perfect verlopen toernooi met spannende wedstrijden onder een stralende zon. Bij de dames zag het podium er na afloop als volgt uit: 1: Stubbe/v.d.Velde; 2: Gommans/Hullegie; 3: v.d.Pal/Reinders. Bij de heren verdeelden de volgende combinaties de eerste drie plekken: 1: Bouter/v.d.Ham; 2: Akse/v.Lunzen; 3: Lems/Vreeke.

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Anny Verwegen 2 Toos Verhofstad 3 Thea v.Osch 4 An v.Asseldonk 5 Harrie Donkers JOKEREN 1 Erna Verstegen 2 Anneke v.d.Cruijsen

83 pnt. 66 pnt. 59 pnt. 49 pnt. 46 pnt.

56 pnt. 44 pnt.

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 6 juni 1Uitslag 20 juni: 1 Bep. Kruter-Polman 58.75% 2 Brp. v.d.Vondervoort-Leenen 57.50% 3 Brp. Biemans-v.d.Elzen 53.00% 4 Brp. v.d.Burgt-Aalbregt 52.50% 5 Brp. Leenders-Biemans 51.25% Voor informatie kan gebeld worden naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel.322132. Aan- of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZIëN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------SOLEx VERHuuR Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl --------------------------------------------------

Voor uw vakantie uw voeten verzorgd, maak op tijd een afspraak. Pedicure Agnes v.d.Valk De Vlonder 57, Boekel, Tel. 0492-323352 Diabetische / Reumatische voet

A l l e r h a n d e OPENSTELLING

Museum De Kluis

Op zondag 29 juni is Museum de Kluis geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28. Museum de Kluis is het oudste gebouw van Huize Padua. De tentoonstelling “Van klooster naar Museum” laat zien hoe het eerste klooster van de broeders Penitenten een nieuwe bestemming kreeg. Van een gebouw van turfsteen bestreken met leem en kalk veranderde het in een prachtig gerestaureerd museum waar een stuk geschiedenis van de broeders Penitenten, de psychiatrie en Huize Padua te zien is. Op de buurtbank kunt u verhalen beluisteren over de ontwikkeling en geschiedenis van Huize Padua en de psychiatrie, verteld door oud medewerkers aan de hand van foto’s en voorwerpen. Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk ook thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl en laat u verrassen door de vele verhalen van de musea en heemkundekringen. uw reacties

zijn altijd welkom. Voor een bezoek aan het museum kunt u op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht. Voor een groepsbezoek kunt u bellen met 0492 846173 tijdens openingsuren of een mailtje sturen naar: l.verstraatenjansen@chello.nl. of kluis@ggzoostbrabant.nl om een afspraak te maken.

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

TE KOOP nieuwe Frieslander aardapplen.

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

Mari en Francien v.Dooren, Zandhoek 13, Boekel

Elzen 4, 5427 RC Boekel, tel. 0492-321103

En gratis advies over de gezondheid en het welzijn van uw hond! Graag tot ziens, Ria v.Lankveld

Dagrecreatie ‘t Staertje uiterst geschikt voor: Familliedagen, vrijgezellenfeesten, personeelsuitjes of gewoon een gezellig dagje uit! www.staertje.nl 0485 478801 / 06 514 198 18


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e TE HuuR in Boekel opslagruimte 225m2, toegang dmv een loopdeur en roldeur van ± 4.80 m, evt. voorzien van alarm, via afgesloten terrein bereikbaar. Voor info 06-53752477. -------------------------------------------------Onbekend is onbemind. Heb 24 jaar vrijwilligers werk en thuis administratie gedaan in Hilvarenbeek. Later overal in Nederland. Vrijwilliger A.Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660.

Grote boekverkoop bibliotheek Boekel Vanaf maandag 23 juni start de bibliotheek in Boekel weer met de verkoop van afgeschreven boeken. Zoekt u nog leuke boeken voor de vakantie? Kom dan gerust eens binnen bij de bibliotheek om te kijken of er iets voor u bij zit. Voor openingstijden kunt u terecht op www.bibliotheeklagebeemden.nl

Onze maandelijke koffie inloop Woensdag 2 juli van 9.30 - 11.30 uur Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00

FRENCH PEDICURE (teennagels) € 20,blijft 6 à 8 weken mooi. Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden • Zachte hars/Casette-Roller/Spatel • Harde hars/Filmhars•Full Body Wax Voor meer informatie: 06-43085124

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zijp 13a

A l l e r h a n d e KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRuK, tel. 322140. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------GASVuLLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukrege-

laars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Het is nu tijd voor een ONDERHOUDSBEURT aan uw gazonmaaier of andere tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

10,75 inclusief 1 consumptie. u bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------TE KOOP zonnehemel, 10 lampen. Weinig gebruikt. Tel. 06-20283864.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QOTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

TE KOOP tekentafel op voet, met lichtbak, 100x70, traploos verstelbaar in hoogte en schuinte, verstelbare linealen. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THuISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRuK, tel. 322140. -------------------------------------------------Bent u op zoek naar een zelfstandige HuLP in de huishouding?. Bel dan 0633340970.

Wijst bouWWerken b.v. van der

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEiGERMATERiAAl en ROlSTEiGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRuikTE STEiGERplANkEN Tel: 0622887186

AuTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: r.debie2@hotmail.nl.

Te Koop ASPERGES (ook geschild) R.Emonds

SCHILDERSBEDRIJF Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 F. JANSSEN (volg de borden) Schilderwerken Beglazing Behangwerk

Deuren Plafonds Bouwstoffen

Van Dooren

5427 EJ Boekel Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

VENHORST • 0492-351967

www.dooren.nl machinale houtbewerking boekel

veranda, carport & terrasoverkapping

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS STUCADOORSBEDRIJF

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRuK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------RijOplEiDiNG Voor AUTO- en MOTORRIJBEWIJS Vanaf 1-1-2015 ook TRACTOR Vanaf nu ook lESPAKKETTEN www.johnvesters.nl De Vlonder 45 - 5427 RJ Boekel 06-22123656

A l l e r h a n d e TE KOOP eiken opal hoekkeuken. Inclusief (rvs) apparatuur w.o. integreerbare vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest.

Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192 --------------------------------------------------

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 35 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

normaal € 2007,50 nu voor € 1850,00 Betaling in termijnen mogelijk Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRuK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BuDGET bel dan VITATHuISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.