28e jaargang nr 45; 14 mei 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 45 - 14 mei 2014

Uitnodiging voor groot finalefeest! Mede dankzij uw stem doet BoekelVenhorst het nog steeds goed in de race om winnaar te worden van de Dorpenderby 2014. We staan immers voor de 4e achtereenvolgende week op de 1e plek! We laten hiermee in ieder geval zien dat we een serieuze kandidaat zijn, maar‌.. we zijn er zeker nog niet. Uiteindelijk gaat het er toch om op 7 juni definitief als eerste uit de bus te komen. Dan zouden we natuurlijk eeuwige roem, maar ook een hoofdprijs van ₏ 25.000,- toebedeeld krijgen. En dat laatste is zeker heel mooi te gebruiken in nog meer originele en aparte

sport- en spelmaterialen. Om nog meer stemmen binnen te halen, hebben we enkele schitterende borden geplaatst in Boekel en Venhorst. Door de medewerking van Verstegen reclame en belettering uit Gemert, Schutboom Bouwmaterialen, Hans v.Goor en de inzet van Jan Biemans en enkele kleinzonen is deze mooie reclame mogelijk gemaakt. Bedankt! Hoe nu verder? De stemmen die inmiddels zijn verworven tellen zeker mee en kunnen ons naar de finale leiden. Ook zal een jurybeoordeling deel uit maken van de weg naar de overwinning. Komende woensdag zullen 2 werkgroepleden afreizen naar Loon op Zand om daar middels een betoog en vraaggesprek de jury enthousiast te krijgen voor de SportBoeVenkar. Verder wordt er momenteel hard aan de SportBoeVenkar gewerkt. De kar is nagenoeg klaar, maar moet nog gespoten en bestickerd worden. Verder zijn diverse spelmaterialen besteld. De uitslag van de publieksstemmen op internet bepaalt tezamen met de uitslag van een deskundige jury wie in de top 3 komt. Dit wordt tijdens de live tv-finale op zaterdag 7 juni bekend gemaakt. Wie gaat er mee naar het grote finalefeest in Oisterwijk? We nodigen jullie graag uit om op 7 juni mee te gaan naar dit grote feest. We zijn in totaal met 50 personen

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

welkom. We zullen rond 16.00 uur vertrekken vanuit Boekel met een door de provincie beschikbaar ge-stelde touringcar. Daar aangekomen krijgen we eerst een heerlijke barbecue aangeboden, waarna de live uitzending vervolgens om 20.00 uur van start gaat. Tijdens de uitzending zal de top 3 van de finalisten bekend worden gemaakt. Tussen 20.45 uur en 21.09 uur kan er dan weer gestemd worden per sms en telefoon op deze 3 finalisten. De ontknoping volgt dan rond 21.30 uur. Hierna wordt er door de provincie aan alle aanwezigen nog een grandioos Brabants feest aangeboden. Dit zal duren tot 23.30 uur, waarna we weer met de bus huiswaarts keren. Ga jij ook mee? Je bent van harte welkom!! Meld je snel aan op info@sportboevenkar.nl.

Evenementenkalender 17 en 18 mei: Beach Soccer Event 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodese-weg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Sporthal de Burcht Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Entreehal tijdens openstelling Boszicht Beschikbaar LOCATIE AED’s Venhorst Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Fam v.Dooren Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijdenK kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline v.d.Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Ver-straaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL. Contactpersoon Annette v.Soest tel. 0492322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.3017.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 17 Mei: 17.30 u m.m.v. het K.V.O. koor misdienaars: Vayaan en Christopher Bamé. Bertha en Drieka vv.d.Elzen-Emonds; Joke en Wim Donkers en hun dochter Maria; Drieka Tielemans- Verbruggen (mnd. ged.); Willy de Wit (vwg. sterfdag), dochter Annie de Wit en Martien de Wit. Zondag 18 mei, 5e zondag van Pasen: 10.30 u m.m.v. het mannenkoor Sint Agatha misdienaars: Pricilla Faas en Rick v.d.Ven. Piet Verstraten; Harrie en Miet Tielemans-v.Kessel en overleden familie; uit dankbaarheid voor het gouden bruidspaar Jan en Nellie v.Grinsvenv.Lankvelt en voor de overleden familie v.Grinsven en de overleden familie v.Lankvelt; Dina v.Lankveld- Bevers (nms. de K.B.O.); Jeanne VestersVerhofstad (nms. de K.B.O.). Maandag: 19 mei 18.30 u Rozenkransgebed 19.00 u Carl v.Haandel; Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Dora Jansv.d.Aa (nms. de vriendinnen van de Rummikub); Mina en Willem Verbrugge-v.d.Elsen (vwg. verjaardag Mina) en overleden familie. Woensdag 21 mei: 18.30 u Rozenkransgebed. 19.00 u André en Riek Daniëls-v.d.Aa (vwg. sterfdag André).

H. Missen op 24 en 25 mei komen te vervallen!!!! In verband met het geloofsfeest van de parochie en het feest van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Theo van Osch is besloten om de H.Missen in de andere kernen van de parochie te laten vervallen zodat elke parochiaan de gelegenheid heeft om aan de feestelijkheden in Uden deel te nemen. Degenen onder u die een misintentie hebben ingediend kunnen deze laten staan. Deze worden dan afgelezen in de Sint Petruskerk. Wilt u dit niet dan kunt u de intentie laten verzetten. U kunt dan contact opnemen met een van de contactpersonen van de parochie in Boekel. Als u geen vervoer hebt en toch graag de feestelijkheden in Uden wilt bijwonen kunt u dat melden, eveneens bij bovenstaande contactpersonen van onze St Agathakerk.

Rozenkransgebed: In de maand mei zal voorafgaand aan de H.Mis in de kapel, dus op maandag- en woensdagavond om 18.30 uur het rozenkransgebed worden gebeden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Activiteiten Samen Het Honk. Op zondag 18 mei is er weer een themaavond voor alle tieners van de parochie: iedereen vanaf ongeveer 12 jaar is deze avond van harte welkom voor een gezellig

samenzijn op Het Honk. Je bent welkom vanaf 18.45 uur en het duurt ongeveer tot 20.30 uur! Het Honk is op de bovenste verdieping van het Parochiecentrum in Uden.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Donderdag 15 mei: 14.00 u BEDEVAART naar HANDEL Zaterdag 17 mei 19.00 uur + Zondag 18 mei 10.00 uur: jgt. Christ Gerrits en overleden fam. Gerrits-v.Uden; Tinus v.d.Wetering; Jan v.Gerwen; Marietje Donkers-v.Bakel en zuster Justina. Donderdag 22 mei: 19.00 u Intenties kerkgangers. Acolythen en Lectoren: Zaterdag 17 mei: 19.00 u Maaike v.Oort Mw.v.Zon

AANBIEDINGEN donderdag 15 t/m woensdag 21 mei:

Nougatinevlaai Appelpunten

MET SLAGROOM

MET SLAGROOM

Elf-zadenbrood Roomboter krentebollen

6 halen

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

€ 9.50 € 1.50 € 1.85 5 betalen

€ 11.00

Let op uw brievenbus. Onze wk zomeraktie komt eraan samen met Keurslager Gerry van Exel

Sacrament van het Doopsel ontvangen: Boekel: Lotte Michels Overleden: Volkel: Gerda Hendriks-v.Dijk Zeeland: Jan Bongers

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Zondag 18 mei: 10.00 u Jordi v.Oort Hr.Donkers Donderdag 22 mei: 19.00 u Martinese

BEDEVAART HANDEL. Donderdag 15 mei bedevaart naar Handel. Aanvang mis om 14.00 uur.

Lopend Vuur

Op zaterdag 24 mei om 14.15 uur vertrekken we lopend vanuit de kerk van Venhorst naar de St.Petruskerk in Uden. Iedereen kan/mag meelopen. Voor diegenen die Venhorst-Uden te ver vinden, kunnen in de pauze bij het kapelletje in Volkel mee verder lopen. Wanneer we in Uden aankomen kunnen we om 18.30 uur aansluiten bij een eucharistieviering. Er wordt voor eten en drinken gezorg. Zelf zorgen voor een flesje water, zeker ibj warm weer. Info en opgave bij Marja Rooijackers tel. 351193 of Wilma Vinkel tel. 775544.

NIEUWS VAN

Boekel, 9 mei 2014 We zitten weer in een stroomversnelling. CanalDigitaal heeft haar digitale pakket aangekondigd en we zijn definitief rond met een tweede aanbieder voor de particuliere markt. Vandaar deze nieuwsbrief. Het interactieve pakket van CanalDigitaal gaat live Alle gebruikers van het TV pakket van CanalDigitaal hebben een schrijven gehad waarin de uitlevering van de interactieve

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

TV ontvanger wordt aangekondigd. Alle klanten krijgen deze box gratis toegestuurd! Er hoeft echter niets te veranderen, dat is uw keuze. Als u tevreden bent met uw huidige pakket kunt u de interactieve TV ontvanger in de kast zetten en uw huidige pakket loopt door. Gaat u wel gebruik maken van de interactieve tv ontvanger dan zult u echt de voordelen van ons supersnelle glasvezelnetwerk ervaren. Dan kunt u ook gebruik gaan maken van live tv pauzeren, tv kijken via smartphone, tablet of computer, videoland on demand enzovoort. Kijk op de Boekel site van CanalDigitaal voor de specificaties en de bijhorende kosten van echt interactief kijken. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, voor slechts â‚Ź 4,-- meer kijkt u echt interactief; www.canaldigitaal.nl/boekel/ Extra zenderpaketten via CanalDigitaal CanalDigitaal biedt nu extra zenderpaketten aan zonder interactieve televisie. In de nieuwe situatie vanaf 1 juni is dat mogelijk anders. Met CanalDigitaal zijn we daarover in overleg. In elk geval zullen we u uitgebreid op de hoogte laten brengen van de mogelijkheden. Tweede aanbieder particuliere markt We hebben definitief overeenstemming met een tweede aanbieder voor de particuliere markt. Dat wordt PLINQ. Op korte termijn zullen wij u nader informeren over de aanbieding van PLINQ. Hiermee wordt de openheid van ons netwerk onderstreept en zullen de aanbieders elkaar scherp gaan houden in prijs/kwaliteit. En dat is weer gunstig voor de eindklant, u dus. Er lopen nog gesprekken met meerdere aanbieders die ook op ons netwerk willen gaan leveren. Zo gauw we daar uit zijn zullen we met die partijen u daarover informeren. Gratis WIFI in het centrum Ook hier zal de komende maand uitvoering aan worden gegeven! Nog voor 1 juni zullen op het gemeentehuis en bij Nia Domo antennes worden geplaatst waarmee

we het St. Agathaplein van een WIFI netwerk voorzien. Daarmee is de eerste aanzet gedaan naar een centrumgebied dat geheel is voorzien van WIFI dekking. En dat is uniek voor de regio! Informatie De ontwikkelingen gaan snel, kijk op onze website www.BoekelNet.nlvoor de laatste informatie. Daar staat ook de contactinformatie van Canal-Digitaal.

Aangeboden: workshop voor muzikaal talent! Is het tijd voor een nieuwe uitdaging? Heb jij de muzikaliteit in je en zou jij ook wel (weer) eens muziek willen maken samen met een orkest? Dat kan! Kom dan naar onze workshopmiddag of open repetitie. Harmonie EMM geeft op zaterdag 24 mei van 15:00 uur tot 17:00 uur een muzikale workshop in de Basement in Boekel. Op deze middag kun je kennis maken met de verschillende instrumenten. Jong en oud is welkom en er is zeker de gelegenheid om ook al eens te oefenen op een instrument naar keuze. Vind jij naast muziek maken het orkest interessant? Dan nodigen we je graag uit op dinsdag avond 27 mei op onze open repetitie. Vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar en kun jij al je vragen over de harmonie aan onze eigen leden stellen. Op deze avond gaan we met onze harmonie repeteren en kun jij eens bekijken hoe het er tijdens een repetitie aan toe gaat. Kijk voor meer informatie over onze vereniging op www.emm-boekel.nl of voor vragen kun je mailen naar info@emmboekel.nl. Deelname is kosteloos.


Donderdag 15, vrijdag 16 en zaterdag 17 mei:

Blije dijen spiesen (kip)

elke 4e GRATIS (MET GRATIS KANSLOT)

€ 650 25 per stuk € 2 00 4 stuks € 6

4 speklapjes + 500 gram gehakt h.o.h.

samen voor

Italiaanse bollen (BLADERDEEG) Italiaanse kipburger Indian ribroast heerlijk gegrild kipvlees

100 gram

€ 169

Mexicaanse

VLEESWARENTRIO

vleesrollen

100 gr. leverkaas 100 gr. grillworst 100 gr. ontbijtcervelaat

2 stuks

€ 300

€ 395

samen voor

Maandag 19 en dinsdag 20 mei

Braadworst h.o.h. Huisgemaake shaslicks

500 gram voor

elke 4e GRATIS

Woensdag 21 mei

Gehakt h.o.h. Huisgemaakte shaslicks HET GROTE CLUB MENU € 10,95 p.p. Vlees (kies 4 stuks vlees per persoon, u mag zelf mixen) Bbqworst ........ stuks Countrysteak Hamburger ........ stuks Saté 2x Filetlapje gem. ........ stuks Speklap gem. Kipspies gaar ........ stuks Kipfilet gem.

€ 325

500 gram voor

€ 295

elke 4e GRATIS (vanaf 20 personen) inclusief ........ stuks koude schotel ........ stuks sausjes ........ stuks satésaus ........ stuks barbecue + gas

stokbrood kruidenboter rauwkosten barbecuebestek

Let op!! niet standaad inbegrepen. Dit is wel te bestellen borden, bestek en servetten p.p. € 1,00 vuil terug schoonmaakkosten € 20,00 per barbecue bezorgkosten Boekel, Venhorst € 10,00 - Erp, Handel, Gemert, Volkel € 15,00 - overige plaatsen in overleg

ALL IN BARBECUE MENU EXTRA € 13,95 p.p. Uw barbecue compleet verzorgd vanaf 15 personen. Kies per persoon 4 stuks vlees voorbeeld: besteld u voor 15 personen mag u 60 stuks vlees uitkiezen (minimaal 5 verschillende soorten) Hamburger ........ stuks Shaslick ........ stuks Varkenssaté 2x ........ stuks Speklap gem. ........ stuks Filetlapje gem. ........ stuks Countrysteak ........ stuks Bbqworst ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks Juniorspies ........ stuks Kipspies gaar ........ stuks Inclusief garnituur: koude schotel grof / fijn 3 soorten sausjes stokbrood + kruidenboter satésaus

3 soorten rauwkost fruitsalade

Inclusief borden en bestek (porselein) servetten barbecue met gas bartbecue gereedschap bezorgen en ophalen (max. 15 km anders in overleg) alles mag vuil retour, wij doen de afwas voor u. We hebben voor u ook een All in barbecue de luxe € 16,95 p.p. en nog veel meer variaties. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.van.exel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 16 mei GFT-afval/Groenbak vrijdag 23 mei Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

AGENDA VOOR DE RAADSVERGADERING d.d. 14 mei 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Trekking van het stemnummer 4. Onderzoek geloofsbrief en toelating als lid van de raad van de heer J.M. van Duijnhoven 5. Beëdiging van de heer J.M. van Duijnhoven 6. Vervolgens zullen de deuren worden gesloten en zal de raad in beslotenheid vergaderen over de aanbeveling m.b.t. de herbenoemingsprocedure van de burgemeester

Na heropening van de deuren komt aan de orde:

6a. Bekendmaking aanbeveling m.b.t. de herbenoemingsprocedure van de burgemeester 7. Rondvraag 8. Sluiting

AGENDA VOOR DE RAADSVERGADERING d.d. 15 mei 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Trekking van het stemnummer 4. Initiatiefvoorstel tot benoeming van nieuwe wethouders - onderzoek vereisten wethouderschap door commissie uit de raad - benoeming leden stembureau door de voorzitter - schriftelijke stemmingen - beëdiging Onder voorbehoud: schorsing t.b.v. het benoemen van lid/leden van de raad. (Toelichting: worden onder agendapunt 4 wethouders benoemd die thans lid zijn van de gemeenteraad, dan worden zij bij aanneming van de benoeming geacht ontslag te hebben genomen als lid van de raad en kan door de voorzitter van het centraal stembureau in de ontstane vacature worden voorzien door benoeming van een daarvoor in aanmerking komende kandidaat/kandidaten. 5. Onder voorbehoud: onderzoek geloofsbrieven en toelating van het/de nieuw benoemde lid/leden van de raad 6. Onder voorbehoud: beëdiging nieuw lid/leden van de raad 7. Rondvraag 8. Sluiting Verkiezing Europees Parlement 2014 STEMMEN BIJ VOLMACHT De burgemeester van Boekel maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:


Gemeenteberichten A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS 1. Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op maandag 19 mei 2014, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 8 april 2014 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen. 3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 8 april 2014 als kiezer zijn geregistreerd. 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS 1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. 2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. 4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. 5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. 6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen van de Gemeente Boekel. Plaats: Boekel Datum: 13 mei 2014

De burgemeester voornoemd, P.M.J.H. Bos.

MANTELZORGER, MAAR NU EVEN NIET? Op donderdag 22 mei a.s. organiseert De Mantelzorgwinkel van 14.30 uur tot 16.00 uur een ontspannende en informatieve ont-

moeting voor mantelzorgers bij het Zorghotel Veghel, Stadhuisplein 3 te Veghel.

Tijdens deze ontmoeting met als thema Respijtzorg krijgt u een rondleiding door en uitleg over het Zorghotel. Verder is er informatie over respijtzorg beschikbaar. En onder het genot van een kopje koffie of thee krijgt u de gelegenheid om met elkaar en de consulenten van De Mantelzorgwinkel te praten. Bent u mantelzorger uit gemeente Boekel, Landerd, Uden of Veghel? Dan bent u op donderdag 22 mei a.s. van 14.30 uur tot 16.00 uur van harte welkom bij het Zorghotel aan Stadhuisplein 3 te Veghel.

Meldt u zich vooraf wel even aan bij De Mantelzorgwinkel via info@demantelzorgwinkel.nl of per telefoon: 0413-33 47 80.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN ZANDHOEK RUNSTRAAT TER INZAGE Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan ter plaatse van Zandhoek 1B en Runstraat 4 in Boekel te herzien. Hiervoor is het ontwerp bestemmingsplan “Zandhoek - Runstraat” opgesteld.

Beschrijving Het plangebied wordt gevormd door de locaties Zandhoek 1B (voormalig kippenbedrijf Jorinbo) en Runstraat 4 (voormalige varkenshouderij) te Boekel met de omliggende agrarische gronden. Het plan heeft tot doel om de definitieve sanering en herbestemming van twee veehouderijen te regelen. Het plan maakt hierdoor mogelijk dat er een groot loonwerkbedrijf wordt verplaatst vanuit het woningbouwplan De Run naar dit plangebied. Hiermee wordt enerzijds de geuroverlast door beide veehouderijen op de omgeving weggenomen, anderzijds kan de woningbouwlocatie De Run tot ontwikkeling worden gebracht.

Exploitatie Aangezien het kostenverhaal is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening liggen het ontwerpbestemmingsplan “Zandhoek - Runstraat” en de bijhorende stukken vanaf 14 mei 2014 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage bij de centrale balie op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn is het ontwerpbestemmingsplan ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. (IDN-code: NL.IMRO.0755.BPHBGZandhkrunstrON01)

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende de termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken. Vermeld dan “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zandhoek – Runstraat” op de zienswijze. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met Arthur Hermans, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw


Gemeenteberichten schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan Verhagen Horse Service V.O.F. voor de inrichting op het adres Rietven 4 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie L, nummer 244 (ged.). De aanvraag is geregistreerd onder nummer 24394.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 14 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 13 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - MAC Mova ’83 voor het organiseren en houden van classic demoraces op Burgt - Bovenstehuis op 22 juni 2014 (verzenddatum 6 mei 2014); - Terraveen Forzato Combinatie voor het organiseren en houden van een volleybalbal van 4 t/m 6 juli 2014 (verzonden 6 mei 2014); - Van Asseldonk Champignons voor het organiseren en houden van open dagen op 30 en 31 mei 2014 (verzenddatum 7 mei 2014).

Verleende ontheffing aan: - MAC Mova ’83 voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de demoraces op 22 juni 2014 (verzenddatum 6 mei 2014); - S.A.L.C. van Ras voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het volleybalbal van 4 t/m 6 juli 2014 (verzenddatum 6 mei 2014); - P.W.J.M. van Asseldonk voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de open dagen bij Van Asseldonk Champignons op 30 en 31 mei 2013 (verzenddatum 7 mei 2014).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt van een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 13 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het aanbouwen van een garage Locatie : Aan de Loop 18, Boekel Datum ontvangst : 2 mei 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Verhagen Horse Service V.O.F. varkens-en paarden-


Gemeenteberichten houderij, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Rietven 4 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 13 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het wijzigen van de ligging van 17 woningen Locatie : De Gemeint 34 t/m 48 en Wijstgrond 20 t/m 36, Boekel Verzenddatum : 1 mei 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 14 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onver-

wijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de open dagen bij Van Asseldonk Champignons.

In verband hiermee geldt op 30 en 31 mei 2014 van 13.00 uur tot 20.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - eenrichtingsverkeer van Peelsehuis richting Scheidingsweg. Op Vosdeel geldt gedurende deze tijden een parkeerverbod. De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven.

Boekel, 13 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de classic demoraces op het tijdelijke circuit Burgt - Bovenstehuis.

In verband hiermee wordt op 22 juni 2014 van 06.00 uur tot 21.00 uur - of zoveel korter als mogelijk is - een gedeelte van Bovenstehuis, een gedeelte van Zijp en de gehele Burgt afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Voor de Burgtstraat en Beatrixlaan geldt gedurende het evenement een parkeerverbod. Een omleiding wordt met borden aangegeven.

Boekel, 13 mei 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 29 april jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Organisatie en inkoop cliëntondersteuning in 2015 Het College van de gemeente Boekel heeft besloten om 85% van de te verwachten MEE gelden (cliëntondersteuning) 2015 aan MEE te garanderen. Daarnaast wordt 100% van het budget Integrale Vroeghulp aan MEE toegezegd. Met dit besluit is voldaan aan de verplichting vanuit VWS, VNG en MEE Nederland om vóór 1 mei 2014 afspraken te hebben gemaakt over de continuïteit van ondersteuning en welk bedrag bij MEE besteed gaat worden. Zienswijzen en raadsvoorstel ter vaststelling van het bestemmingsplan “Zandhoek - Kiesbeemd” Het bestemmingsplan “Zandhoek - Kiesbeemd” kan worden vastgesteld. De ingediende zienswijze vormt geen aanleiding

om het plan aan te passen. Er zijn wel wijzigingen doorgevoerd door veranderingen in beleid. Deze veranderingen zitten vooral in de Toelichting. Het college zal de raad voorstellen om het plan gewijzigd vast te stellen.

Collegeadvies voor ontheffing op het bestemmingsplan voor legalisatie van een bijgebouw aan Heiderik 11 Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan een ontheffing voor het oprichten van een bijgebouw aan de Heiderik. Hierbij wordt het bijgebouw aan de bestaande woning gebouwd en wordt toegestaan dat de bouwhoogte met maximaal 10% wordt overschreden. De maximale bouwhoogte bedraagt 6,60 meter. De dakhelling is steiler dan normaal toegestaan.


Gemeenteberichten THEMA-AVOND “DIE VAN ONS DOET DÊ NIE” Jongeren en groepsdruk Het “CJGgeeftantwoord” organiseert samen met de GGD Hart voor Brabant en Novadic Kentron een thema-avond voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar én hun ouders. Op een interactieve manier worden de onderwerpen alcohol, drugs en social-media besproken. Theatergroep Helder zal u door middel van pakkende sketches aan het denken zetten. Wanneer: Dinsdag 20 mei 2014

Fotopuzzeltocht Boekel 2014

De fietstocht is voor iedereen, jong of oud, groot of klein. Start en finish bij gemeenschapshuis NiaDomo te Boekel Reglement en deelnameformulieren te verkrijgen in Boszicht, Bernhardstraat 72 in Boekel en vanaf 21 mei ook bij de Supercoop Agathaplein. Langs de fietsroute zijn een aantal (21) foto’s genomen. De juiste volgorde van deze foto’s moet genoteerd worden op het deelnameformulier en voor 16 september ingeleverd zijn. De route kan gefietst worden tot en met 15 september 2014 en zo vaak als men wil. Deelnameformulieren inleveren bij Boszicht in Boekel en/of bij Frans v.d. Wiel, St. Josephplein 33, Venhorst. Kosten: 2 euro per deelnameformulier. Prijsuitreiking: zaterdag 20 september, deze wordt daarna gepubliceerd in Weekblad Boekel&Venhorst. Wij wensen u veel plezier en succes met deze foto-puzzeltocht. Fietsclub KBO Boekel en Venhorst

De Zonnebloem afd. BOEKEL-VENHORST

Gratis tijdschriften bij loten van de Zonnebloem Vrijwilligers van Zonnebloem afdeling Boekel-Venhorst maken zich op voor de Zonnebloemloterij 2014. Van 23 april tot 14 september gaan zij met loten langs deuren in Boekel en Venhorst. Of u komt hen

Tijd: Van 20.00 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) Waar: Nia Domo, Boekel Geen Kosten: Extra: Neem svp uw smartphone mee Voor informatie en/of aanmelding: Bent u geïnteresseerd in deze thema-avond dan kunt u zich tot uiterlijk 15 mei 2014 aanmelden. Dit kunt u doen door te bellen naar onderstaand nummer of een email te sturen naar info@cjggeeftantwoord.nl met uw gegevens, het aantal deelnemende personen én de leeftijd van de jongeren. We verzoeken u om uw bevestigingsmail mee te nemen.

tegen op de Boekel Rond Uit of tijdens andere evenementen. De loten kosten twee euro per stuk. Met de opbrengst organiseert de Zonnebloem activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking, zodat ook zij voluit van het leven kunnen genieten. Een deel van de opbrengst van de loterij wordt besteed aan aangepaste vakanties en dagactiviteiten die de Zonnebloem landelijk organiseert. Maar een belangrijk deel gaat naar de activiteiten in en rond Boekel en Venhorst. Tijdschrift cadeau Naast kans op leuke geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van € 15.000,- heeft de Zonnebloem dit jaar een leuk extraatje in petto voor de lotenkoper. Iedereen die een lot koopt, kan namelijk gratis kennismaken met een tijdschrift naar keuze. Daarvoor heeft de Zonnebloem afspraken kunnen

maken met de uitgevers van Plus Magazine, ZIN!, Dolfje Weerwolfje, Auto Week, Fabulous Mama, REIZEN magazine, Nouveau, Inkie en J/M Ouders. Het tijdschrift is aan te vragen via de website van de Zonnebloem of via een coupon op het lot. Trekking De trekking van de loterij vindt plaats op 27 oktober 2014. In de prijzenpot zitten meer dan 5.000 geldprijzen, waaronder de hoofdprijs van € 15.000. Zonnebloemloten à 2 euro zijn tot half oktober ook te bestellen op www.zonnebloem.nl/loterij. Over de Zonnebloem Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al 65 jaar. We zetten alles op alles om mensen met een fysieke beperking een onvergetelijke dag te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denken we altijd in oplossingen.

Vier generaties op één foto

Vier generaties op één foto met overgrootmoeder Anna van der Burgt-Tielemans (89). Samen met haar achterkleinkind Kiki Dam (geboren op 7 april 2014), kleinkind Hanneke Dam-Coppens (32) en dochter Will Coppens-van der Burgt (56) zijn ze op de gevoelige plaat vastgelegd.


Provincie maakt mooie sier met geuroverlast Het provinciebestuur heeft eind april een brief naar staatssecretaris Mansveld (Milieu, PvdA) gestuurd, waarin wordt aangegeven dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van het rekenmodel waarmee de geuroverlast van veehouderijen wordt berekend. Stichting Mens, Dier & Peel en andere milieugroepen in de Peelregio zijn verbaasd over dit standpunt. In een gezamenlijke brief aan de staatssecretaris geven zij aan dat de fouten in het rekenmodel al sinds 2007 bekend zijn en bij diverse gelegenheden onder de aandacht zijn gebracht. Dat is niet het enige. Zo wordt in de Wet Geurhinder en Veehouderij de geurbelasting van melkveebedrijven, nertsenfarms, mestfabrieken en het uitrijden van mest helemaal niet meegeteld. Raar maar waar. Verder zijn de berekeningen gebaseerd op de uitstoot van één bedrijf en wordt géén rekening gehouden met de geuruitstoot van meerdere bedrijven (cumulatie) in een bepaald gebied. Daar komt bij dat de normen voor ammoniak en fijnstof op diverse plaatsen in de Peelregio stevig worden overschreden. Over bovenstaande problemen wordt in de brief van de provincie met geen woord gerept. De uitstoot van fijnstof vormt een risico op de verspreiding van ziekteverwekkende bacteriën en virussen (zoönosen). Dit risico wordt volgens een rapport van het RIVM versterkt door drie factoren: veedichtheid, de omvang van veebedrijven en de mix van dieren (varkens en kippen) op korte afstand van elkaar. Deze drie factoren zijn alle aanwezig in de Peelregio. Op de eerste plaats heeft onze regio de aller-

hoogste veedichtheid van Europa. Op de tweede plaats staan hier de meeste megabedrijven. En op de derde plaats is sprake van een ongezonde mix van pluimvee en varkens. Uit berekeningen van Mens, Dier & Peel en Milieuvereniging Land van Cuijk blijkt dat 91 procent van de pluimveebedrijven en 69 procent van alle varkensbedrijven in Brabant binnen 1.000 meter van elkaar zijn gevestigd. Het RIVM adviseert een afstand van minimaal 1 tot 2 km aan te houden. Een motie in Provinciale Staten om geen vergunningen meer te verlenen aan veebedrijven binnen een straal van 1.000 meter werd februari van dit jaar weggestemd. Des te vreemder is het dat de provincie nu in de brief aan de staatssecretaris melding maakt van fouten in het rekenmodel en daarbij een casus opvoert in Elsendorp. Het gaat om een recent geboud pluimveebedrijf aan de Paradijs 40 met 200.000 mestkuikens verdeeld over vier stallen. In de directe omgeving van dit bedrijf worden al ruim 20.000 varkens en 165.000 leghennen gehouden. Bezwaarschriften tegen deze risicovolle mix van dieren zijn simpelweg afgewezen, met het argument dat aan de wet is voldaan. Dat de provincie nu ineens aandacht vraagt van de staatssecretaris voor (al lang bekende) fouten in een rekenmodel zonder werk te maken van veel grotere hiaten in de regelgeving, komt niet echt geloofwaardig over. Dat geldt eveneens voor een door de provincie uitgevoerd onderzoek, waaruit zou blijken dat ‘driekwart van de bedrijven in Noord-Brabant bereid is op de één of andere manier omwonenden te betrekken bij hun milieuprestaties’. Het blijkt te gaan om de uitkomsten van een vragenlijst onder 23 bedrijven en 2.000 omwonenden met als doel ‘de onderlinge contacten te verbeteren en het ambtelijk apparaat te ontlasten’. Qua omvang is dit nauwelijks ‘een onderzoek’ te noemen; eerder een steekproef. Om de uitkomst vervolgens 1

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

op 1 te vertalen naar ‘driekwart van de bedrijven in Noord-Brabant’ is tamelijk gewaagd. Verder vermeldt het bericht niet wie het onderzoek heeft uitgevoerd en wanneer en waar het heeft plaatsgevonden. Bovendien is de boodschap wel erg vrijblijvend: ‘… bedrijven willen omwonenden op de één of andere manier betrekken bij hun milieuprestaties’. De wens lijkt hier eerder de vader van de gedachte. En nog belangrijker: wat heeft het voor zin om in gesprek te gaan als de onderliggende wet- en regelgeving aan alle kanten rammelt of niet wordt nageleefd? Meer informatie: www.knakdeworst.nl Mens, Dier & Peel, Postbus 43, 5420 AA Gemert.

NIEUW OP TE RICHTEN

Fotogroep KBO-Boekel

Bij voldoende interesse is de KBO voornemens om in het najaar te starten met een nieuwe onderafdeling “de Fotogroep”. Doelstelling is om het fotograferen op een hoger peil te brengen. Dit kan o.a. door elkaars foto’s te bekijken en eventueel van commentaar te voorzien. Bij voldoende belangstelling zal er eerst een informatiemiddag/avond georganiseerd worden om nader uit te leggen wat precies de bedoeling is van zo’n fotogroep. Het geheel zal begeleid worden door Jos Jansen. Heb je interesse neem dan contact op met Jos Jansen tel. 322496.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 20 mei wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


Boekel Energie, goed voor milieu en portemonnee

Energie besparen en zelf energie opwekken is goed voor het milieu en voor je portemonnee. Denk er alvast over na om lid te worden van de coöperatie Boekel Energie en profiteer van een keur aan tips om in huis energie en geld te besparen en van de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Zo’n 60 Boekelse vrijwilligers zijn nu in verschillende werkgroepen aan het samenwerken om met een aanbod te komen voor Boekelse inwoners en organisaties. Dat aanbod voor de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen wordt tijdens de oprichtingsbijeenkomst dit najaar bekend gemaakt. Energie besparen is de start daarvoor, want hoe minder je verbruikt, hoe minder je hoeft op te wekken. Een groot voordeel van energiebesparing is dat je voor weinig geld vaak veel energie en dus geld bespaart. Je investering heb je vaak binnen een jaar al terugverdiend en daarna blijf je elk jaar geld besparen. Boekel Energie helpt je daarbij met allerlei tips, een bespaarkoffer waarmee je o.a. kunt meten hoeveel energie je apparaten verbruiken en een energiecafé. In het café kun je je energierekening vergelijken met andere Boekelse mensen en is er advies voorhanden met betrekking tot energiebesparing. Boekel Energie komt ook met een aanbod van zonnepanelen die geselecteerd zijn door experts met ruime ervaring in het collectief inkopen, die worden geleverd en geïnstalleerd door (zo mogelijk Boekelse) bedrijven. Het aanbod is exclusief geldig voor leden van Boekel Energie en op een later tijdstip komt er hoogstwaarschijnlijk nog een apart aanbod voor stichtingen, verenigingen en bedrijven. Ligt je dak min of meer op het zuiden en valt er geen schaduw van bomen op, dan is het geschikt voor zonnepanelen. Normaal verliest het energiebedrijf energie in het transport van de energiebron naar het stopcontact. Zelf energie produceren is dus efficiënter, beter voor het milieu en goedkoper. We zullen het allemaal uitleggen tijdens de voorlichtings- en oprichtingsbijeenkomst. Voor mensen wiens dak niet in de goede richting staat, gaat Boekel Energie proberen gebruik te maken van de energie die geproduceerd wordt op andere daken in de gemeente Boekel. Hoewel iets minder rendabel liggen wellicht ook hier kansen. Boekel Energie is inmiddels aan het brainstormen met enkele Boekelse scholen om de kinderen bekend te maken met energie opwekken en besparen. Door praktische

opdrachten zullen zij te weten komen wat (duurzame) energie is. Het is nog even wachten, maar dit najaar wordt het aanbod van Boekel Energie bekend gemaakt, het is tevens de oprichtingsbijeenkomst van de coöperatie en de start van een nieuw tijdperk in Boekel van zelfgeproduceerde, duurzame energie.

Thema avond: “Uw zorg, Onze zorg” Op dinsdag 20 mei 2014 a.s. houdt Gemeenschapsbelang Venhorst- Boekel een thema-avond die toegankelijk is voor alle belangstellenden uit Venhorst, Boekel en Huize Padua. Thema-avond: “Uw zorg, Onze zorg” begint om 20:30 uur. Vera v.Moorsel; beleidsambtenaar WMO zal u informeren over de stand van zaken en de praktische gevolgen van de veranderingen in de WMO. Ook vertelt ze over de ontwikkelingen van het wijkteam. Vervolgens zal Anja v.d.Heijden namens

initiatiefgroep Stichting Leefbaar Venhorst, toelichten wat de huidige stand van zaken is, welke stappen er gezet zijn en gezet gaan worden in Venhorst. Tijdens deze avond bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen maar ook suggesties aan te dragen. Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van ontwikkelingen en de praktische gevolgen. Wij vinden het belangrijk dat burgerkracht, eigen initiatief, vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund zodat zorg en voorzieningen beschikbaar en toegankelijk blijven. Wij nodigen belangstellenden en betrokkenen dan ook van harte uit. Themabijeenkomst “Uw zorg, Onze zorg” Datum: dinsdag 20 mei om 20:30 uur Plaats: MFC de Horst in Venhorst Graag tot dan. Bestuur en fractie Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel www.gemeenschapsbelang.nl info@gemeenschapsbelang.nl

Evenementenkalender 17 en 18 mei: Beach Soccer Event 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit 4 juni: Backstage kaartverkoop 7 juni: KPJ zeskamp playbackavond

Hanny Verbrugge door naar zomerexpo

248 werken uit een selectie van 3000 werken, vervaardigd door 1745 kunstenaars, komen in de periode van 29 mei tot 31 augustus in het Gemeentemuseum van Den Haag te hangen. Voor deze expositie is ook werk van Hanny Verbrugge uitgekozen. Meer hierover tijdens de uitzendingen van Kunstuur op 11, 18 en 25 mei a.s. om 18.50 uur op Nederland 2.


BoeCult 2014: DE VOORBEREIDINGEN ZIJN IN VOLLE GANG!

Op zaterdag 30 & zondag 31 augustus is het zover, dan is Boecult 2014! Dit jaar uitgebreid met op zaterdag Local DJ’s. Na het succes van vorig jaar konden we niet achterblijven en is ervoor gekozen om ook op zaterdag voor een spetterend programma te zorgen! Op zaterdag 30 augustus zullen een aantal lokale helden hun beats laten horen. Op zondag 31 augustus is het weer BoeCult als vanouds! Naast het spetterende straattheater zullen er ook dit jaar weer een aantal artiesten op het podium van Boecult optreden. Zo ook Nielson… Na zijn afzegging van vorig jaar gaat hij dit jaar knallen! Vorig jaar kon hij wegens stemproblemen helaas niet optreden en heeft Simone een knallend optreden verzorgd. Dit jaar is Nielson helemaal hersteld en gaat hij zeker optreden tijdens BoeCult. Nielson brak door in 2012 na zijn deelname aan ‘De beste singer-songwriter van Nederland’. Hij scoorde grote

hits met de nummers Beauty & De Brains, Hoe en Mannenharten. Ben jij er ook bij? Kijk voor meer artiesten en voor het volledige programma op www.boecult.nl of like onze Facebook pagina!

Boekelse Lokale Omroep Kring Extra Live BLOK TV uitzending. Op dinsdag 20 mei om 20.30 uur kunt u kijken naar een rechtstreekse BLOK TV uitzending vanuit Nia Domo. Gasten zijn deze keer de fractieleiders van de lokale politieke partijen. Gastheer en presentator Mario v.Dinther bespreekt met hun de nieuwe coalitie, hoe is die tot stand gekomen en wat gaat er veranderen in Boekel of juist niet? Verder schuift ook Frans Meulenmeesters van MACE en een vertegenwoordiger van een milieubeweging aan. Zij gaan met elkaar in discussie over de plannen rondom de bouw van de omstreden mestver-

Op 20 mei 2014 zijn onze ouders, opa en oma

werkingsfabriek tussen Landhorst en Venhorst. Voor reacties of vragen omtrent de onderwerpen en als u de live uitzending wilt bijwonen kunt u contact opnemen met redactie@bloktv.nl. De uitzending wordt in het opvolgende weekend 24/25 mei een paar keer per dag herhaald, voor actuele tijden en programma aanpassingen volg de Blokkrant. Bij de Blok zit u al bijna 30 jaar op de 1e rang, veel kijk-plezier toegewenst. Ga voor uitzending gemist naar: www.bloktv.nl

Over de schutting

Onlangs liet onze wethouer Ted van der Loo optekenen dat de provincie nogal wat zaken ‘over de schutting’ kieperde. Dit in verband met aanwijzen urgentiegebieden. Dit over de schutting gooien is een bekend fenomeen. Op dit moment wil de Mest Afvoer Centrale Elsendorp (MACE) liefst 500.000 ton mest in Landhorst over de schutting kieperen met alle nadelige gevolgen voor ons milieu en leefgenot van dien. A.J. van Duijnhoven

Jan en Nellie v.Grinsven-v.Lankvelt

50 jaar getrouwd. Deze heuglijke dag vieren wij samen met familie, vrienden en bekenden. Kinderen en kleinkinderen

Agenda Partycentrum Nia Domo

Do 15 mei Bridge Vr 16 mei OVA Do 22 mei Bridge Vr 23 mei OVA Do 29 mei Briljant (Hemelvaart) Vr 30 mei OVA Het festivalseizoen is van start! In samenwerking met Soloud Events blazen wij ditmaal het seizoen rijkelijk in met BRILJANT! Tijdens Hemelvaart zul je Nia Domo wederom zien shinen en neemt TeamXVI jullie mee op hun briljante reis van 2014! Samen stonden ze op events als Extrema Outdoor en Majestic Dance Event. Als resident waren ze te vinden in Club Bermuda Eindhoven en draaide ze de afgelopen zomer non-stop in Sunny Beach Bulgarije Hemelvaart 29 mei 2014, Nia Domo Boekel. Leeftijd: >18 jaar, entree € 5,Voor meer informatie kijk op: www.niadomo.nl


Maandmenu MEI 2014 Huisgemarineerde gravad laks op een groene sla of

Kerrie preisoep met reepjes ham

~~~~~~ Vissersgeluk of Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen.

Speenvarkenkoteletjes met een asperge en portsaus

U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

€ 19.75 Alle gerechten met bijpassend garnituur

Vanaf heden aspergegerechten

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


JEUGDNATUURWACHT

de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Vanwege het slechte weer is de activiteit van 10 mei uitgesteld. Nu gaan we op 17 mei het stukje natuur bekijken van Jo v.Haandel en Jet v.d.Elzen aan de Wanroyseweg. Daar gaan we ook nestkasten

controleren en de vijver onderzoeken. We vertrekken om 15.00 uur per fiets vanaf de Perekker. Kinderen uit Venhorst kunnen rechtstreeks naar de plek gaan. Je komt daar door op de Voskuilenweg de afslag Voskuilenweg 9, 11, 13 te nemen. Aan het eind van deze weg begint een fietspad dat voorbij het natuurgebiedje loopt; het ligt op een tip. Je kunt er ook komen vanaf de Statenweg.

Vanaf Boekel ga je voorbij de Heru linksaf. Daarna de eerste weg, een zandweg, rechtsaf en het fietspad volgen tot aan de tip. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

Kofferbakverkoop

Er zijn dit jaar nog een paar leuke kofferbakverkopen zoals op op 8 en 9 juni (Pinksteren). Deze zijn van 09:00 tot 15:00 uur. Er wordt dan een groot parkeerterrein ingericht in Boxmeer, compleet met een gezellig terras met verse koffie, snacks en een toiletwagen. De kofferbakverkoop van Boxmeer is populair bij zowel de bezoeker als deelnemer. Van heinde en verre melden standhouders zich aan voor een oergezellige dag vol Brabantse gemoedelijkheid. Bezoekers komen in grote getale, genieten van de leuke koopjes en het mensen kijken vanaf het terras. Niet voor niets is het de gezelligste markt van de regio. Voor alle informatie en inschrijven kijk op www.koffererbakverkoopboxmeer.nl. U kunt ook bellen voor een staanplaats naar 06-48816693Sport Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Mari Schaap 2 Gerrit Opheij 3 Anneke v.Hoof 4 Thea v.Osch 5 Betsie v.Bakel JOKEREN 1 Toos Manders 2 Leen Emonds

115 pnt. 97 pnt. 64 pnt. 53 pnt. 49 pnt.

94 pnt. 91 pnt.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Dames HABO ’95 komt net tekort in spannende finale tegen PSV2 In de laatste wedstrijd van het seizoen was er voor HABO nog een prijs te halen en wel de beker. Tegenstander was een oude bekende: PSV2, in het vorige seizoen nog spelend in de eerste klasse en dit jaar op een 6e plek geëindigd in de hoofdklasse. En waar HABO dit jaar een sterke verjonging kende, zijn er in het team van PSV2 nauwelijks personele wijzigingen geweest. Een ervaren ploeg, en HABO zou dus alles uit de kast moeten halen. De wedstrijd begon van beide kanten een beetje onzeker, alsof het er om ging om toch maar vooral geen fouten te maken. De eerste scores waren voor PSV, maar HABO wist al snel beter in het spel te komen en trok vanaf 2-2 heel licht het initiatief naar zich toe. Via 4-2 werd het 6-4

Berichten

met name door een sterk spelende Inge v.Lankveld en prima keeperswerk van Kim Klokgieter. De verdediging stond prima, en ook als er vóór onnodige foutjes gemaakt waren en er te snel afgerond werd, dan was er een gedreven HABO in actie, dat er vol voor ging. Met de rust stond er 9-8 in het voordeel van HABO op het bord, waarbij de marge nooit groter dan 2 doelpunten was geweest. Na de rust wist PSV toch stukje bij beetje de overhand te krijgen. Na 10-10 kwam PSV voor het eerst na het begin van de wedstrijd weer op voorsprong en liep zelfs uit naar 13-10 onder andere door een paar fraaie goals vanuit de hoeken. Toch was HABO niet van plan de handdoek in de ring te gooien. Mooie combinaties op Inge v.Lankveld en een prachtige schijnbeweging van Alice v.d.Horst hielden HABO in de race, en tenslotte gooide Desi Tielemans het gat weer helemaal dicht op 1414. Het publiek kon volop genieten van een spannende finale. Maar vanaf dat moment steeg de rechter opbouwspeelster van PSV tot grote hoogte. Zij wist het de verdediging van HABO knap lastig te maken en haar inbreng zou van doorslaggevende betekenis blijken. Vijf van de laatste 7 goals van PSV waren van haar hand, en ondanks een ijzersterke invalbeurt van Rieneke v.d.Boom die binnen de kortste keren 3 keer wist te scoren, moest HABO toch zijn meerdere erkennen in PSV. De eindstand werd 19-21 in het voordeel van PSV. Jammer voor HABO, maar het team kan toch terugzien op een uitstekende wedstrijd en volgend seizoen zal HABO weer zeker zijn partijtje meeblazen.

Dat zal dan niet gelden voor Meike Vermeer, die na 10 jaar bij HABO haar handballoopbaan afsluit, en voor Desi Tielemans, die bij BEVO een grote sportieve stap omhoog gaat maken. Ook voor Gerard Slegers was dit de laatste wedstrijd als coach van de dames van HABO. En omdat hij eenmaal bezeten is van het handbalvirus, zal hij ongetwijfeld volgend seizoen weer actief zijn bij een andere club. Alle 3 bedankt voor jullie inzet en veel succes in jullie verdere carrières. Wij blijven jullie volgen. Scores HABO: Inge (5), Desi (5), Rieneke (3), Irene (3), Alice (2), Linda (1). Programma zaterdag: Tremeg HB1 - Jongens B1 12.05 u DOS ‘80 E2 - E-jeugd 2 14.50 u DOS ‘80 F1 - F-jeugd 1 13.55 u Programma zondag: Jongens C1 - MHV ‘81 C1 11.40 u MHV ‘81 B1 - Meisjes B1 10.30 u Meisjes C3 - PSV Handbal C2 10.40 u Meisjes C2 - Handbal Someren C111.40 u Meisjes C1 - Olympia ‘89 C1 12.40 u D-jeugd 1 - Tremeg D1 10.50 u E-jeugd 1 - DOS ‘80 E1 10.00 u Sport- en speldag voor de Boekelse jeugd Zaterdag 24 mei organiseert handbalvereniging Habo ‘95 een sportieve dag, speciaal voor de jongste jeugd van Boekel en Venhorst (4 t/m 8 jaar). Op onze nieuwe accommodatie op sportpark de Donk zijn van 13.30 tot 16.00 uur diverse leuke balspelen en activiteiten te doen. Ouders kunnen ondertussen genieten van een drankje op ons zonovergoten terras. Toegang is vrij voor iedereen, meld je kind van te voren wel even aan via info@habo95.nl, of bij Wilma v.d.Elzen (0492-324041). Meer info volgt op onze website www.habo95.nl. Habo ‘95 Jeugdkamp Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 augustus is het weer zover, het jaarlijkse Habo ‘95 jeugdkamp! Het kamp belooft weer een fantastisch weekend te worden met volop activiteiten en gezelligheid. Alle jeugdleden tot en met de B-jeugd zijn welkom, en natuurlijk wil ook jij hierbij zijn! Opgeven kan binnenkort via onze website www.habo95.nl. De inschrijving is compleet nadat het kampgeld (€ 40,-) is voldaan op rekening 1080.25.608 t.n.v. Habo ‘95, onder vermelding van je naam. Meer informatie volgt, maar geef je nu alvast op, voordat het te laat is! Groeten, Habo ‘95 Jeugdkampcommissie


Combineer 3 of meer Jackpot producten en pak

33% korting AH Mager rundergehakt 3 schalen à 500 gram Met 33% JACKPOTKORTING van 12,00 voor

8,00

AH Braadworst 4 stuks 3 pakken Met 33% JACKPOTKORTING van 7,50 voor

5,00

AH Zaanse snijder Wit, bruin of meergranen 3 hele broden Met 33% JACKPOTKORTING van 4,05 voor

2,70

VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Pistolets Wit, bruin of boulogne 3 stuks Met 33% JACKPOTKORTING van 0,90 voor

0,60

Optimel drink literpakken Alle varianten 3 stuks Met 33 JACKPOTKORTING van 3,45 voor

2,30

Milner in plakken Bijv.: extra gerijpt 3 pakken à 175 gram Met 33% JACKPOTKORTING van 8,67 voor

5,78

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 12 mei t/m 18 mei

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

MENU PROVENCE Provençaalse tomatensoep of Proeverij van aspergesoepje, Gamba’s Pil Pil en tartaar van zalm of Kalfscarpaccio met pesto, garnituur van witte asperge en Parmezaanse kaas of Frisse salade met gemarineerde gerookte zalmfilet met ei en citrus

*** Spies van gegrilde Gelderse hoenfilet en varkenshaas met saus van truffell of Gebakken filet van kabeljauw met sauce Antiboise of Gebakken dorade- & roodbaarsfilet met saus van gestoofde paprika of Steak van Black Angus rund met Saus van rode wijn *** Combinatie van vanille-ijs, aardbeien, slagroom en meringue of Kaasplateau Selectie van 3 kaassoorten of Proeverij van chocolademousse, panna cotta en schuim van Baileys

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website Naast de kaart tevens diverse vis- en grillspecialiteiten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport KBO Bridge Boszicht

Uitslag 9 mei 1 Brp. v.d.Vondervoort-Leenen 56.25% 52.08% 2 Brp. Kruter-v.d.Burgt 2 Brp. Leenders-Biemans 52.08% 2 Brp. Pluk-Polman 52.08% 5 Brp. Vogels-Aalbregt 50.69% Voor inf. bellen naar Diny Polman tel. 841800 0f Miep Leenen tel.322132. Aanof afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

Rutger van Herpenruiters Onze ponyruiters hadden ook hun eerste dressuurselectie wedstrijd gereden en wel in Neerbosch. Hun uitslagen zijn: Klasse D/B Mirte v.Mensvoort en Damian K 16e/180 pnt. De D/L1 Evy v.Mensvoort en Luca K 8e/180 pnt. Klasse DE/L2 Michelle Bongers en Wanta 12e/174 pnt en 11e/176 pnt.; Evy v. Mensvoort en Dusty 4e/192 pnt Klasse D/M1 Lisanne Robben en Florus 3e/200 pnt en 7e/180 pnt. Verdere uitslagen van gereden wedstrijden door Yvette v.d.Ven en Chaina, hun debuut in de Z1 werd beloond met een 1e plaats met 65.9%. Ook in Velddriel, het afgelopen weekend een 1e plaats met 66.7% en 227 pnt! Caroline v.Bladel en Exantos zijn afgelopen weekend naar Uden geweest, haalden ze een mooie 2e plek met 199 punten in de klasse L2. Proficiat!

VOETBALVERENIGING VENHORST

Buurtvoetbaltoernooi 18 mei Deelname voor iedereen van 14 jaar en ouder, mannen en vrouwen!! Je mag alleen meedoen met de buurt, waarin je woont. Zorg aub ook voor een leider/vlagger en dat je op tijd aanwezig bent. Hieronder volgt de indeling en het 1e deel van het programma. Poule A: Peelhorst; Akkers; Kraaijendonk; Noordstraat.

Berichten

Poule B: Plan Noord; Voskuilen; Biezen; Westerdeel. Poule C: Statenweg Dorp; Zonnedauw; Ringbaan West; Koekoeksbloem. 10.30 u Wedstrijd Peelhorst - Akkers Plan Noord - Voskuilen Statenweg dorp - Zonnedauw Wedstrijd 10.55 u Kraaijendonk - Noordstraat Biezen - Westerdeel Ringbaan West - Koekoeksbloem Vrijdag 6 juni: Slotfeest in café van Plein 31, met o.a. bekendmaking speler/speelster van het jaar en Clubman/clubvrouw van het jaar, verzorgd door de Club van 50. Dat mag je niet missen! Toegang voor alle senioren leden en A-junioren.

Uitslagen zaterdag 10 mei 2014 Nijnsel A1 - Venhorst A1 2-3 Venhorst B1 - Rood Wit ‘62 B3 2-4 Venhorst C1 - Schijndel C3 9-0 1-2 Bavos C3G - Venhorst C2G Blauw Geel ‘38 D3 - Venhorst D1G 2-0 0-2 Venhorst D2G - SJVV D3M DVG E2G - Venhorst E1 1-3 Schijndel E5 - Venhorst E2 4-5 Venhorst E3 - Gemert E5 5-3 S.V. Brandevoort F3 - Venhorst F1 3-4 Venhorst F2 - Gemert F5 8-1 Erp F3 - Venhorst F3 1-3 Blauw Geel ‘38 F12 - Venhorst F4G 6-9 Venhorst F5 - Rhode F9G 4-3 Programma zaterdag 10 mei 2014 Venhorst B1 - ZSV B2 11.30 u Venhorst C1 - MULO C2 11.30 u

RKSV Venhorst F5 Kampioen! F5 van RKSV Venhorst is zaterdag (10-5) kampioen geworden. Na een spannende wedstrijd werd er uiteindelijk gewonnen met 4-3 van Rhode F9 en kon het kampioenschap gevierd worden. Spelers, leiders en sponsor “Janssen Klauwverzorging Venhorst” van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

RKSV Venhorst C1 Kampioen! Ook de C1 van RKSV Venhorst is afgelopen weekeinde kampioen geworden. De titel werd binnengehaald na een 9-0 overwinning tegen Schijndel/de Wit C3. Spelers, leiders en sponsor van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!


Sport Kom jij een shuttle slaan? Doe mee bij ’t Veertje. Ben jij op zoek naar een nieuwe sport? Misschien is badmintonnen iets voor jou. De sport badminton is niet te vergelijken met het campingbadminton. Wist je dat een badmintonspeler in een wedstrijd soms meer dan 6 km aflegt? En dat een smash met een veren shuttle een snelheid van 300 km/h kan halen? Dan kun je bedenken dat het een fysiek zware sport is en je een snel reactievermogen moet hebben. Natuurlijk leer je eerst de basisslagen en bouw je je conditie en reactiesnelheid op. Wil je zelf eens de proef op de som nemen en eens vrijblijvend een shuttle komen slaan? Geen probleem, op donderdagavonden in mei en juni is er de gelegenheid om te komen kijken of badminton iets voor jou is. Wij zorgen dat er een racket voor je klaar ligt. Pupillen en aspiranten Deze groep is voor voor kinderen die in groep 4 t/m 8 zitten van de basisschool. Iedere donderdag wordt er van 18.1519.15 uur gebadmintond. Ben je nog geen 12 jaar? Dan krijg je, na de zomervakantie, een gratis racket bij één jaar lidmaatschap. Naast de trainingen hebben we bijna iedere maand een extra activiteit. Er wordt ongeveer 5x per jaar een interne competitie georganiseed, hierbij worden diverse onderdelen georganiseerd waarbij gekeken wordt wie de beste is, bijv. wie is het snelste, kan het beste de shuttle hooghouden of gericht serveren. Daarnaast is er jaarlijks een ouder-kind toernooi. Op donderdag 5 juni is de laatste interne competitie en mag je mee doen, zodat je zelf ziet hoe leuk dat is. Deze interne competitie en overige extra activiteiten zijn zoveel mogelijk onder de gewone trainingstijden. Bad-mini-ton Sinds een aantal weken heeft badmintonclub ’t Veertje een nieuwe trainingsgroep. Deze groep is voor kinderen die op de basisschool in groep 1 t/m 3 zitten. Zij zitten bij bad-mini-ton en doen diverse spelletjes, oefeningen met de shuttle op het racket. Deze groep traint iedere donderdag van 18.15-19.00 uur. Ook hier is plaats voor nieuwe leden, dus heb jij zin om lekker in beweging te zijn? Trek je gymkleren aan en kom mee doen. Junioren en senioren Natuurlijk is badminton er niet alleen voor de basisschool jeugd! Alle middelbare

Berichten

schooljeugd en volwassenen die na het lezen van dit artikel bij zichzelf denkt: “Badminton zou best wel eens mijn sport kunnen zijn” zijn welkom op de donderdagavond in sporthal de Burcht te Boekel. De basisschool jeugd van 19.15-20.15 uur (junioren) en de volwassenen vanaf 20.15 uur (senioren). Voor de volwassenen is er ook een woensdagmorgengroep 9.00 tot 10.30 uur. Naast het geven van trainingen organiseert ’t Veertje diverse andere leuke dingen zoals de jaarlijkse clubkampioenschappen. Ieder lid kan hier aan meedoen. Verder worden er in de vakantie hutseltoernooien gehouden voor de volwassenen. Wil je meer informatie? Neem een kijkje op onze site: www.bcveertje.nl of neem contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662). Tot ziens bij ’t Veertje!

Tennisclub Boekel

Clubkampioenschappen juni 2014 Sportief en gezellig! Tennisclub Boekel organiseert ook dit voorjaar weer de clubkampioenschappen. Dit toernooi wordt gehouden van 14 t/m 22 juni 2014. Er wordt gespeeld in de categorieën gemengd dubbel, heren enkel en dames enkel. Gezellig en leerzaam voor zowel de ervaren als de beginnende tennisser om in wedstrijdverband tegen eigen clubleden te tennissen. De clubkampioenschappen voor de jeugdleden vinden in dezelfde week plaats. Vind je het leuk om mee te doen. Schrijf je dan voor 31 mei in via de site www.toernnooi.nl Ook wanneer je geen dubbelpartner hebt

en toch graag mee wil doen, kun je inschrijven. Wij proberen dan een match te maken met een tennisspeler van ongeveer hetzelfde niveau! Meer informatie? Mail naar technischecommissie@tcboekel.nl

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 10 en 11 mei Blauw Wit (Ha) A1 - JES A2 7-6 Avanti (S) C3 - JES C1 1-4 JES D1 - SCMH D1 2-1 Celeritas (S) E1 - JES E1 6-0 Klimroos 1 - JES 1 11-5 Programma 17 mei JES A1 - Rooi A1 15.30 u ’t Venster Venhorst JES A2 - Rooi A2 13.45 u ’t Venster Venhorst JES C1 - Celeritas (S) C1 12.15 u ‘t Venster Venhorst De Korfrakkers D5 - JES D1 11.00 u Watermolenweg Erp JES E1 - Korloo E2 11.00 u ’t Venster Venhorst Programma 18 mei: JES 1 - Bladella 1 13.00 u ’t Venster Venhorst JES 2 - Celeritas (S) 3 11.30 u ’t Venster Venhorst

Evenementenkalender 4 juni: Backstage kaartverkoop 7 juni: KPJ zeskamp playbackavond 9 juni KPJ zeskampspellen. 13 juni: Backstage oranjeparty 14 juni: KPJ Zomerfeest Venhorst

Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524

Ze zijn er weer; heerlijke

aardbeien vers van het land!

Dagelijks verse asperges (ook geschild) Om uw maaltijd compleet te maken hebben wij heerlijke peelham en peelrib Voor uw verse groente, fruit, zuivel en kaas kunt u ook bij ons terecht. Open: Maandag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur


Sport F4 kampioen Zaterdag is Boekel Sport F4 kampioen geworden door de beslissende wedstrijd in het hol van de leeuw tegen de directe concurrent Blauw-Geel ’38 F6 in Veghel met 1-2 te winnen. In een zinderende wedstrijd wisten de matadors van Boekel Sport ondanks de slechte weersomstandigheden en de zware tegenstander toch met 0-2 voor te komen. Het werd nog even spannend omdat Blauw-Geel ’38 in de laatste minuten toch nog 1-2 wist te maken. Maar de resterende tijd was te kort om Boekel Sport F4 van het kampioenschap af te houden. Na het laatste fluitsignaal barste het kampioensfeest los. Alle spelers van de F4: Ruud, Kamil, Ruben, Siem, Jorg, Senna, Just, Luuk, Mees en Tjeu, bedankt voor dit mooie seizoen. De leiders zijn trots op jullie.

Berichten

Dames in finale beker Boekel Sport dames 1 heeft een zeer goed seizoen 2013-2014 gedraaid. Het kampioenschap werd behaald en in de Omroep Brabant cup werden de vrouwen uit Boekel gestopt door hoofdklasser DSE uit Ettenleur. Rest nog één finale en dat is komende zondag. Om 11.00 uur op het sportpark van Volharding in Vierlingsbeek is Brevendia uit Stramproy de tegenstander in de bekerfinale. Boekel Sport wenst de dames en begeleiding veel succes. Uitslagen 10 en 11 mei Mierlo Hout A2 - Boekel Sport A2 5-3 Boekel Sport A3 - Stiphout Vooruit A2 2-4 Boekel Sport B2 - ELI B2 5-3 Someren B4G - Boekel Sport B3 4-3 Boekel Sport C2 - Gemert C3 0-2 DVG C2G - Boekel Sport C3 2-1 Boekel Sport C4 - DVG C3 3-6 Bruheze D1 - Boekel Sport D1 4-1 Boekel Sport D2G - Blauw Geel ‘38 D4 2-2

7-3 Boekel Sport D4G - Gemert D4 Gemert D6 - Boekel Sport D6G 9-1 Boekel Sport E2 - Mierlo Hout E5 4-5 Boekel Sport E3 - Blauw Geel ‘38 E7 2-2 Blauw Geel ‘38 E6 - Boekel Sport E4 3-8 Boekel Sport E5 - RKVV Keldonk E1G 6-3 Milheezer Boys E2G - Boekel Sport E6G 3-3 Gemert E11 - Boekel Sport E7G 1-4 Boekel Sport F2 - Irene F1 0-4 Mierlo Hout F4 - Boekel Sport F3 12-0 Blauw Geel ‘38 F6 - Boekel Sport F4 1-2 Boekel Sport F5 - Blauw Geel ‘38 F7 4-2 Boekel Sport F6 - Gemert F8 5-3 ASV ‘33 F5G - Boekel Sport F7 2-0 Boekel Sport F8 - Rhode F10 2-2 Boekel Sport MA1 - OSS ‘20 MA1 1-2 Hapse Boys MC1 - Boekel Sport MC1 3-2 Boekel Sport MC2 - ST SSS ‘18/Holthees MC1 1-2 HVCH MD1 - Boekel Sport MD1 12-2 ASV 2 - Boekel Sport 4 1-1 Erp 8 - Boekel Sport 8 3-3 Programma 13 mei: Boekel Sport E6G - ELI E2 18:30 u Boekel Sport E1 - Bruheze E1 18:30 u xBoekel Sport D4G - Irene D1 18:30 u Programma 14 mei: Boekel Sport E5 - Handel E3 18:30 u Boekel Sport MD1 - JVC Cuijk MD2 18:30 u Boekel Sport C3 - Gemert C4 19:00 u Boekel Sport D5 - Avanti ’31 D3 19:30 u Boekel Sport A3 - NWC A3 20:00 u Programma 17 mei: Boekel Sport A1 - Sportclub Irene A1 14:30 u Boekel Sport A2 - Avanti ‘31 A2 15:00 u Boekel Sport B2 - Ollandia B1 14:45 u HVCH MC1 - Boekel Sport MC1 14:45 u Erp F1 - Boekel Sport F1 18:30 u Erp C4 - Boekel Sport C4 12:15 u Blauw Geel ‘38 F14 - Boekel Sport F8 10:15 u Vet. Sparta ‘25 - Boekel Sport 16:15 u Programma 18 mei Helmondia - Boekel Sport 14.30 u Nacompetitie Boekel Sport 4 - ASV 2 11.00 u Dames Boekel Sport 1 - Brevendia 1 11.00 u finale beker in Vierlingsbeek

Evenementenkalender 17 en 18 mei: Beach Soccer Event 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond UitSport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Het Kind-kleinkindtoernooi was weer een succes. Jammer dat de regen spelbreker was en we binnen moesten spelen. Toch werd er fanatiek gebould want het willen winnen zit er bij de jeugd ook al in. Bij de 6 t/m 8 jarigen moest een finale de beslissing brengen. Hieronder de volledige uitslag. Kind-kleinkindtoernooi 9-12 jaar 2014: 1 Kim Donkers; 2 Tijn Straatman; 3 Nick v.d.Vondervoort; 4 Shidi Houtman; 5 Merle v.Doren; 6 Gijs v.d.Zanden; 7 Dana Donkers; 8 Marit v.Os; 9 Jesse v.d.Ven; 10 Gitte v.Os; 11 Ize Houtman; 12 Lisan v.Berkel; 13 Lieke Bouw; 14 Noah Houtman; 15 Senna Houtman; 16 Keje Bindels; 17 Tom v.Berkel; 18 Thijme v.Os; 19 Iris v.d.Elzen; 20 Isa v.d.Boogaard; 21 Lotte de Klijn; 22 Janneke v.d.Aa; 23 Bobby Verwegen; 24 Bo Emonds; 25 Rozan v.Erp; 26 Janne v.Berlo; 27 Daan v.d.Boogaard; 28 Gina v.d.Boom; 29 Juul Emonds.

Berichten

Kind-kleinkindtoernooi 6-8 jaar 2014: 1 Jorg de Klijn; 2 Noor v.d.Berg; 3 Didi v.d.Boom; 4 Giese v.Berlo; 5 Dim Houtman; 6 Teun v.d.Boogaard; 7 Juul v.d. Berg; 8 Jelle Vissers; 9 Isabeau v.Erp; 10 Laura v.d.Tillart; 11 Mienke Straatman; 12 Max v.d.Zanden.

Wieler Toer Club Boekel

Betuwetocht. Een stormachtige Moederdag was het afgelopen zondag. Waarschijnlijk moesten er heel veel ontbijtjes op bed worden gebracht, want we gingen maar met 17 man van start voor de 120 kilometer lange Betuwetocht. Al snel vielen de eerste lekke banden. Alle twee de Mario’s waren de pechvogels. Tot Ewijk ging het met gemak. Daarna de brug over en toen 17,5

kilometer tegen de wind richting BovenLeeuwen. De voorrijders moesten hard werken om het tempo vol te houden. Er was op de dijk ook nog een lekke band voor Will, die ter plekke gerepareerd moest worden omdat de volgwagen hier niet kon komen. De groep werd steeds stiller en toen we weer over de Waal gingen, moesten we toch tempo terug nemen. In Boven-Leeuwen hadden we de pauze. Lekker even opwarmen, maar wat een pech: het begon te regenen en die regen zou niet meer ophouden voor we in Boekel terug waren. Meteen na de pauze reed Mario v.Sleeuwen weer lek en het duurde even voor hij weer terug in de groep was. Het was hard werken voor iedereen. Toch, toen we om half een terug kwamen in Boekel, had iedereen een voldaan gevoel. Och, het was een goede training zullen we maar zeggen. Volgende week rijdt de Agroep de Berg en Daltocht, de B-groep rijdt ook de Berg en Daltocht en de Cgroep rijdt de Noord-Limburgtocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

A-lijn 1. Mw. Verbakel-Hr.v.d.Ven 73,33% 2. Mw. Wilems-Hr.Verbakel 60,42% 3. Hr. en Mw.v.d.Bosch 56,25% 4. Dames Ceelen- v.Dinteren 54,17% 5. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 52,08% 6. Dames v.Berlo-v.Dooren 50,83% B-lijn 1. Dames Polman-v.d.Vondervoort 61,88% 2. Mw.v.d.Vossenberg-Hr.Otten 55,21% 3.Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 54,27% 4. Dames CrĂźts-Vissers 53,96% 5. Dames de Koning-v.Ras 52,81% 6. Dames v.d.Elzen-Leenen 50,52% C-lijn 1. Hr. en Mw.Verlangen 64,80% 2. Hr. en Mw.Jansen 60,92% 3. Dames v.Hees-v.d.Oord 58,40% 4. Dames Peters-de Winter 54,00% 5. Hr. en Mw.Kuipers 53,08% 6. Dames Bouw-v.d.Velde 51,58% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 0492-321893.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zijp 13a

A l l e r h a n d e KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukrege-

laars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

Meer dan 50 jaar

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Het is nu tijd voor een ONDERHOUDSBEURT aan uw gazonmaaier of andere tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------TE KOOP tekentafel op voet, met lichtbak. Tel. 06-20283864.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE KOOP zonnehemel, 10 lampen. Weinig gebruikt, € 150,=. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------TE HUUR zwarte smokings voor gala, diploma-uitreiking, schoolfeest of andere feestelijke gelegenheid. Tel. 06-48526578 / 321181 --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Onderonsje IN BOEKEL

Jeanne Raijmakers vertelt over voeding voor je brein Iedere derde woensdag van de maand van 14.00 - 15.00 uur kunnen Boekelse mensen van 55 jaar en ouder in Boszicht terecht voor een goed gesprek tijdens het zogeheten Onderonsje. Op 21 mei komt Jeanne Raijmakers met de bezoekers praten over het belang van goede voeding voor de werking van onze hersenen. Zij heeft een praktijk voor Psychosociale geneeskunde in Veghel, waar zij diverse cursussen en workshops verzorgt. Ons

voedsel bevat niet alleen de energie om ons lichaam te laten werken, maar ook de bouwstenen waarmee ons lichaam gebouwd is. Een ingewikkeld bouwwerk als ons lichaam heeft veel onderhoud nodig en wat we eten is daar heel belangrijk voor. Jeanne Raijmakers zal uitleg geven over verschillende voedingsstoffen en de manier waarop die volgens haar werken. Speciale aandacht zal er zijn voor de voedselbestanddelen die invloed hebben op de werking van onze hersenen. Voor bezoekers van ’t Onderonsje is er volop gelegenheid om mee te praten. De toegang is zoals altijd gratis, de consumpties niet.

te huur 6 pers. vakantiehuis op park in bosrijke omgeving, 7 km van Maastricht. Speciaal voor te fietsen en te wandelen. Vanaf € 50,00 per dag. Tel. 0492-326194

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

WIJST BOUWWERKEN B.V. VAN DER

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren steigermateriaal en rOlsteigers tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij geBruikte steigerplanken Tel: 0622887186

MEULENMEESTERS MEUBELEN

nieuwe meubelen voor een scherpe prijs

Open: vrijdag 13.00 - 20.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur De VlOnDer 102 - BOekel


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

TE HUUR in Boekel opslagruimte 225 m2, toegang d.m.v. een loopdeur en roldeur van ± 4.80 m, evt. voorzien van alarm, via afgesloten terrein bereikbaar. -------------------------------------------------GRATIS uitleg nut van thuisadministratie en onderwerp vertrouwen. A.Schoenmakers, De Beuken 11, Boekel, tel. 0492323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: r.debie2@hotmail.nl. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413-

A l l e r h a n d e 335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

HEEMKUNDEKRING

St.Achten op Boeckel

Nieuws van de Heemkundekring. Heemkundekring St.Achten op Boeckel opent op dinsdagmorgen haar deuren voortaan om 9.00 uur. Er is zo nu meer tijd om bezoekers te ontvangen en te werken aan heemkundige taken. Het gebouw is voortaan dus geopend van 9.00-12.00 uur. Tijdens Boekel Ronduit is de heemkamer ook geopend. Naast het opnieuw ingerichte tentoonstellinglokaal willen we in ons werklokaal nieuwe aanwinsten laten zien die door inwoners van Boekel en Venhorst

aan de heemkundekring zijn geschonken. Voorwerpen, boeken etc. teveel om op te noemen en de moeite waard om eens te bekijken. In het ”filmlokaal” is een doorlopende voorstelling van oude en nieuwere films over gebeurtenissen in de gemeente Boekel. Natuurlijk is er ook tijd voor een gesprek, herinneringen ophalen en een kopje koffie of thee. We heten u van harte welkom aan het St. Janplein.

hiep hiep hOera

dennis raijmakers 25 jaar!

Feliciteer hem op: www.facebook.com/dennis.raijmakers heeft u een hekel aan die steeds terugkerende strijk?

Dan kan ik u de oplossing bieden. Voor een vergoeding kom ik uw was strijken. Dat kan bij u thuis of ik neem hem mee en u krijgt hem gestreken en gevouwen weer terug. Bel voor meer informatie naar maria kuipers tel. 06 51388066

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

Open Dag - Opening nieuwe salon jubileum TOpcare 3 jaar 18 mei 2014 * 13.30-16.00 uur ~ speciale acties/kortingen ~ Hapje en Drankje ~ energetix sieraden ~ gratis goodiebag ~ Demonstratie sportmassage "s. melis" ~ Demonstratie kapster "Hair-Care" maak kans op gratis harsbehandelingen, gratis nieuwe set of gratis nabehandeling gel of acryl nagels kom je ook? neem gezellig iemand mee! topcare nagelstudio, waxsalon irenestraat 64, 5427 CZ Boekel, 06-43085124

Zorgboerderij. Volop activiteiten in de tuin met veel ruimte voor ontspanning. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------TE HUUR appartement ± 215 m² boven Rabobank in centrum Boekel. 3 slaapkamers, kookruimte, grote woonkamer, badkamer met douche en bad, kantoorruimte, spoel-/strijk- bergruimte, buitenterras en garagebox op de begane grond. Appar-

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------TE KOOP eiken opal hoekkeuken. Inclusief (rvs) apparatuur w.o. integreerbare

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Schilderwerken Agro Jansen Beglazing Agrarische bedrijfsverzorging Behangwerk

tement is met lift bereikbaar en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tel: 0653652058. --------------------------------------------------

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655 Deuren Zeelandsedijk 18 Plafonds 5424 TL Elsendorp Bouwstoffen

Schapenscheren Br. Hogardstraat 30

Van Dooren

5427 EJ Boekel

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

0492 368222

0653774800

Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

VENHORST • 0492-351967

machinale houtbewerking boekel www.dooren.nl

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192 -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45,

Boekel, tel. 06-22123656. --------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en theorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboor-

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

Te Koop ASPERGES (ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

APPELS & PEREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

machine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900.

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.