28e jaargang nr 43; 30 april 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 43 - 30 april 2014

Eerste Koningsdag naar volle tevredenheid verlopen

De eerste officiële Koningsdag zit er op; afgelopen zaterdag vierde heel Nederland de verjaardag van Koning WillemAlexander. Dus ook de inwoners van Boekel en Venhorst. Voor de eerste keer Koningsdag, reden om het jaarlijkse programma in Boekel aan te passen. Dit jaar vonden alle activiteiten op en rondom het St. Agathaplein plaats. Natuurlijk was daar allereerst het oplaten van de ballonnen door de Boekelse schoolkinderen. Vergezeld door vrolijke muzikale noten van de jubilerende harmonie EMM kleurden vele rood, wit, blauw

of oranje ballonnen het luchtruim. Maar niet voordat burgemeester Bos en voorzitter Jan v.d.Broek van het Oranjecomité iedereen welkom hadden geheten. Daarna trok een bonte stoet van fietsen, steppen en trapkarren door de Kerkstraat, Wilhelminastraat, Luciusstraat, Mr.van Hooffstraat richting St. Janplein. Daar aangekomen werden de diverse vervoersmiddelen vlug aan de kant gezet om deel te nemen aan de diverse activiteiten. Er werd gretig gebruik gemaakt van de springkussens, er werd geschminkt, gestreden om de eer op de twee panna voet-

balveldjes of deelgenomen aan de workshop frisbee werpen. De jonge ondernemertjes onder ons verkochten met ziel en zaligheid allerlei speelgoed tijdens de vrije markt. Soms met hulp of onder het toeziend oog van een ouder. Ondertussen genoten andere ouders op het terras van Nia Domo van het heerlijke voorjaarsweer. Voor zes inwoners van onze gemeente had deze eerste Koningsdag wel een heel speciaal tintje. Zij waren namelijk de dag ervoor naar Nia Domo gelokt om daar eens speciaal in het zonnetje gezet te worden voor de vele vrijwilligerswerkzaamheden die zij de afgelopen jaren voor onze mede-inwoners hebben verricht. Tijdens een formele bijeenkomst kregen zij daar, in bijzijn van familie, vrienden en clubleden, door burgemeester Bos de versierselen behorende bij de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nas\sau opgespeld. Na afloop waren de toast en vele felicitaties voor de gedecoreerden. Namens Weekblad Boekel & Venhorst en haar lezers van harte gefeliciteerd. Elders in dit blad meer foto’s van de Koningsdag activiteiten.

CITROËN SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Voorste rij v.l.n.r. dhr. Jan Vogelzang, mw. Pieta v.d.Akker-Gerrits en Burgemeester Bos. Achterste rij v.l.n.r. Theo Leenen, Peter Raijmakers, Harrie Beekmans en Jos Biemans

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodese-weg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Sporthal de Burcht Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Entreehal tijdens openstelling Boszicht Beschikbaar LOCATIE AED’s Venhorst Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Fam v.Dooren Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijdenK kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline v.d.Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Ver-straaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL. Contactpersoon Annette v.Soest tel. 0492322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.3017.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten Boekel: Max Meulenmeesters Jurre Leenders

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 3 mei, H.H. Philippus en Jacobus Apostelen: 15.00 u in Zorgcentrum St.Petrus; Antoon Pool; Anna Hanenberg-Donkers; Antoon v.d.Elzen (nms. Kloosterlaan nrs 67-89); overleden ouders v.MierloNooijen overleden kinderen en overleden familie. 17.30 u misdienaars: Vayaan en Rick V Ties v.Duijnhoven en Dina v.Duijnhoven-v.Melis; André en Riek Danielsv.d.Aa (vwg. trouwdag); overleden ouders Donkers-Nooijen, kinderen en familie. Zondag 4 mei, 3e zondag van Pasen: 10.30 u Misdienaars: Maarten en Berend Wim v.d.Aa (vwg. verjaardag); Mien v.Lankveld-v.d.Wetering (vwg. verjaardag op 1 mei); Hanneke JansenJonkers (mnd. ged.) en Fons Jansen haar echtgenoot; Annie v.d.Biggelaar Le Blanc; Nolda Cissen-v.d.Berg (nms. KBO); Mina Verhoeven- Donkers (vwg. verjaardag); Johan Verhoeven en Theo Verhoeven. Maandag 5 mei: 19.00 u Adrianus v.Hoeij-Zanders en zoon Ben (vwg. sterfdag Ben); Marietje v.Dijk-Ruijs; overleden ouders v.d.Ven-Klokgieters en zonen Tien en Driek. Woensdag 7 mei: 19.00 u Trien Hanegraaf-Raymakers (vwg. trouwdag vader en moeder); Riek v.d.Aa-Brouwers (vwg. jgt.); Johannes en Maria v.d.Berg-Goossens en overleden familie; overleden fam. Ivits-Bongers.

SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Ryan Bongers Joss Lentjes Thomas en Jasper v.d.Berghe Jonah Zwinkels.

OVERLEDEN: Sjef Coenen Uden: Ria v.d.Boom Boekel: Toon Trienekens Martina Kanters-Verbruggen Dora Jans-v.d.Aa Will Pijnenburg-v.d.Pas Zeeland: Piet v.Hinthem

Verandering mistijd op zondag. Vanaf 1 juli is de aanvang van de eucharistie op zondag om 11.00 uur. Op deze manier kan de priester de H.Mis om 09.30 uur in Zeeland en daarna de H.Mis van 11.00 uur in Boekel opdragen. De reden hiervoor is helaas het tekort aan priesters in onze parochie.

H. Missen op 24 en 25 mei komen te vervallen!!!! In verband met het geloofsfeest van de parochie en het feest van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Theo van Osch is besloten om de H.Missen in de andere kernen van de parochie te laten vervallen zodat elke parochiaan de gelegenheid heeft om aan de feestelijkheden in Uden deel te nemen. Degene onder u die een misintentie hebben ingediend kunnen deze laten staan. Deze worden dan afgelezen in de Sint Petruskerk. Wilt u dit niet dan kunt u de

intentie laten verzetten. U kunt dan contact opnemen met een van de contactpersonen van de parochie in Boekel. Als u geen vervoer hebt en toch graag de feestelijkheden in Uden wilt bijwonen kunt u dat melden, eveneens bij bovenstaande contactpersonen van onze St. Agathakerk. Rozenkransgebed: In de maand mei zal voorafgaand aan de H.Mis in de kapel, dus op maandag- en woensdagavond om 18.30 uur het rozenkransgebed worden gebeden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Woensdag 7 mei om 20.00 uur zal journalist-auteur Anton de Wit in het Parochiecentrum een lezing geven over Paus Franciscus en zijn nieuwe elan voor de wereldkerk. Graag even aanmelden bij het Parochie-secretariaat.

Kerktelevisie Kerk online; vieringen volgen via internet. De nieuwe internet-kerkradio/televisie vanuit de St. Petruskerk te Uden is sinds kort in gebruik genomen; vanaf nu zijn alle kerkdiensten te volgen via de telefoonlijn of online, via internet. Dank zij een gulle sponsor en de samenwerking met huize St. Jan heeft de parochie dit kunnen realiseren. Ideaal voor mensen die slecht ter been zijn, verhuisd naar een andere plaats, ver-

AANBIEDINGEN donderdag 1 t/m woensdag 7 mei:

Boekelse abrikozenvlaai Vruchtenschelpjes Speltbrood Kandijbrood

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

4 voor

€ € € €

9.50 5.50 1.50 1.95

€ 11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


blijven op een ander(vakantie)adres ,of voor verre familieleden die toch een uitvaart mee willen beleven; zo kan men op deze manier toch alle vieringen vanuit onze kerk bijwonen. Mensen die belangstelling hebben om een viering thuis te volgen, kunnen dat op verschillende manieren doen. Allereerst via een telefoonlijn waarvoor een speciale ontvanger te huur is, daarnaast via de computer, tablet of smartphone; ook is er de mogelijkheid om met een drongel de uitzendingen te volgen op een smart TV. Uitgezonden vieringen worden opgeslagen en zijn ook nadien te zien c.q. te beluisteren en te downloaden. Het radiosysteem is al enkele jaren operationeel in Zeeland. U kunt het volgen via de site, www.kerkomroep.nl en daar eventueel de app downloaden. Voor meer informatie, kunt u zich wenden tot ons parochiesecretariaat, of bellen met nummer: 0642101690.

Alle zegen komt van boven! Ook de regen op de Eerste Communiedag. Maar ook de zon brak door. Heel veel dank aan de werkgroep en aan allen die deze dag hebben doen slagen.

Zondag 4 mei: 10.00 u Mark Hoogeveen Hr.Donkers Donderdag 8 mei: 19.00 u Martinese

De warme belangstelling en de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, ons pap en allerliefste opa

Grard Timmers hebben ons troost en kracht gegeven. Voor de vele kaarten en persoonlijke aanwezigheid zijn wij u veel dank verschuldigd. In het bijzonder danken wij de diaken, de huisarts en het verplegend personeel van De Watersteeg. Tonny Timmers-Zomers kinderen en kleinkinderen

Vorige week bereikte ons het bericht dat

Will Pijnenburg - van de Pas was overleden. We hebben Will, in de vele jaren dat zij lid was van de D.O.P., leren kennen als een zeer betrokken, sociale en warme vrouw.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 3 mei 19.00 uur + Zondag 4 mei 10.00 uur: Tinus v.d.Wetering; Martien v.Roosmalen; Toon Verhofstad; Mgr. Bluyssen, Josepha v.Velthoven-Bergstein (vwg. verjaardag). Donderdag 8 mei: 19.00 u Peter Rovers en Danique.

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 3 mei: 19.00 u Tim Hoogeveen Mw.v.Zon

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

We zullen haar erg missen. We wensen haar kinderen, kleinkinderen, overige familieleden en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies. Boekel, april 2014 Leden en bestuur D.O.P.

IN MEMORIAM Onlangs bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van

Martien van Roosmalen Martien hoorde tot een kleine groep van medewerkers die de verzorging van de schapen op zich nam. Zo heeft hij in de winterkoude lammetjes opgewarmd en in de schaapskooi gebracht. Zonder zijn inbreng zouden deze het niet gehaald hebben. Ook voor andere hand- en spandiensten zette hij zich volledig in. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Catho en zijn kinderen en kleinkinderen. Bestuur en medewerkers VoskuilenHeuvelGemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 2 mei GFT-afval/Groenbak vrijdag 9 mei Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT? Tijdens de lintjesregen van 25 april jl. zijn weer 6 personen die actief en betrokken zijn bij de gemeenschap van Boekel en Venhorst benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Kent u ook iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want in Boekel en Venhorst zetten vele mensen zich voor vele doelen in. Maar dan moeten deze mensen daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen. Want iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje. Wie en hoe?

Wie komt in aanmerking? Personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op maatschappelijk gebied kunnen worden voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Van bijzondere verdiensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar verwacht mag worden.

Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Daarna kan het verzamelen van alle benodigde gegevens beginnen. Het voorstel wordt vervolgens ingediend bij de burgemeester. Dien het voorstel op tijd in! De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" wordt uitgereikt? Dan ontvangt de burgemeester graag vóór 20 juni 2014 uw voorstel. Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan dient u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester sturen. Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manja de Visser van het bestuurssecretariaat. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 0492- 326808.

WET GELUIDHINDER Ontwerp-besluit hogere grenswaarden Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij voornemens zijn voor 2 geprojecteerde woningen in het bestemmingsplan Centrum-Oost, wat betreft de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de gevel van de woningen in de nieuwe situatie, een hogere grenswaarde vast te


Gemeenteberichten stellen dan genoemd in artikel 82 van de Wet geluidhinder. Voor de geprojecteerde woningen wordt een hogere waarde verzocht van 61 dB(A).

Het ontwerp-verzoek, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 1 mei 2014 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Centrale balie van het gemeentehuis.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de termijn contact opnemen met A. van der Vleuten of G. Klop. Boekel, 30 april 2014. Burgemeester en wethouders van Boekel.

UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “DE DONK, FASE 2” TE BOEKEL De kavels voor de bouw van vrijstaande woningen zijn met € 15,- per m² excl. BTW verlaagd in plan “De Donk, fase 2” in 2014! Extra korting alleen in 2014 voor particulieren: • 25% korting op leges van de bouwvergunning • indien u in 2014 bouwgrond koopt bij de gemeente Boekel, een woning duurzaam bouwt, u voldoet voor 1 januari 2017 aan de regels van duurzaam bouwen door middel van een energielabel A+++, dan ontvangt u 10% van de bouwgrondprijs terug.

Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. In januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Verkaveling Sinds 2013 is gestart met de uitgifte in plan De Donk, fase 2. De straat “Wijstgrond” is bouwrijp, dus daaraan kan meteen gestart worden. De kavels aan de straat “Boekweit” zijn in mei 2014 bouwrijp en de kavels aan de straat “De Gemeint” zijn november 2014 bouwrijp. Het bestemmingsplan is flexibel. Wilt u een bredere of smallere kavel of een kavel voor de bouw van een vrijstaande woning wijzigen in een tweekapper of andersom geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.

De volgende kavels zijn beschikbaar: Categorie Nummer Halfvrijstaand KT7 Halfvrijstaand KT8 Halfvrijstaand KT15 Halfvrijstaand KT16 Halfvrijstaand KT21 Halfvrijstaand KT22 Halfvrijstaand KT23 Halfvrijstaand KT24 Halfvrijstaand KT25 Halfvrijstaand KT26 Halfvrijstaand KT27

Oppervlakte ± 224 m2 ± 228 m2 ± 231 m2 ± 210 m2 ± 387 m2 ± 381 m2 ± 394 m2 ± 336 m2 ± 347 m2 ± 348 m2 ± 347 m2

Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand

Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

KT28 KT29 KT30 KT31 KT32 KT33 KT34 KT35 KT36

Nummer KV5 KV7 KV8 KV12 KV13 KV14 KV15 KV16 KV17 KV18 KV19 KV20 KV21 KV22 KV23 KV24 KV25

± 343 m2 ± 241 m2 ± 256 m2 ± 267 m2 ± 279 m2 ± 369 m2 ± 367 m2 ± 458 m2 ± 443 m2

Oppervlakte ± 385 m2 ± 473 m2 ± 392 m2 ± 411 m2 ± 420 m2 ± 508 m2 ± 478 m2 ± 435 m2 ± 470 m2 ± 461 m2 ± 625 m2 ± 505 m2 ± 510 m2 ± 393 m2 ± 397 m2 ± 283 m2 ± 322 m2


Gemeenteberichten Grondprijs: Halfvrijstaande woning Vrijstaande woning

€ 230,00 per m2 exclusief btw € 260,00 per m2 exclusief btw

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 14 mei 2014 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of emailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavel De Donk, fase 2”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer vermelden.

ONTWERPBESLUIT DRANK- EN HORECAVERGUNNING De burgemeester van Boekel maakt bekend dat hij op basis van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voornemens is een dranken horecavergunning te verlenen aan Voetbalvereniging Boekel Sport uit Boekel.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 april 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Boekel. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over het voornemen kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wenst te maken, dan kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met mevrouw R. Freijters. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Boekel, 29 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN CENTRUM-OOST Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat met ingang van donderdag 1 mei 2014 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Centrum-Oost’ tijdens openingstijden ter inspraak ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Beschrijving Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de bouw van 49 wo-ningen op de locatie, omsloten door de Julianastraat/Kerkstraat, Bernhardstraat, Parkweg en Boterbloem in Boekel. De detailhandelsvestiging zal daarmee, op termijn, verdwijnen.

Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp bestemmingsplan “Centrum-Oost” met bijhorende stukken vanaf 1 mei 2014 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage ligt bij de centrale balie op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de bijhorende stukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende deze termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Centrum-Oost”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met André van der Vleuten of Gijs Klop, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 29 april 2014. Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het tuigpaarden- en hackneyconcours. In verband hiermee geldt op 15 juni 2014 van 08.00 uur tot 22.00 uur een parkeerverbod voor de Waterval. Boekel, 29 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - W.J.W.M. Tonies voor het innemen van een vaste standplaats op de vrijdagmiddagen in 2014 van 13.00 uur tot 19.00 uur op het Sint Josephplein in Venhorst voor de verkoop van vis, friet en diverse broodjes (verzenddatum 17 april 2014); - H. Bos voor het innemen van een vaste standplaats op de vrijdagochtenden in 2014 van 08.00 uur tot 13.00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel voor de verkoop van vis en aanverwante producten (verzenddatum 17 april 2014); - T.H. Vu voor het innemen van een vaste standplaats op de woensdagmiddagen in 2014 van 13:00 uur tot 19:00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel voor de verkoop van Vietnamese etenswaren (verzenddatum 22 april 2014); - A. Klaus en G.L.R.M.J. Klaus-Kortmann voor het innemen van een vaste standplaats op de zaterdagochtenden in 2014 van 08:00 uur tot 13:00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel voor de verkoop van brood, koek en banket (verzenddatum 22 april 2014); - KPJ Venhorst voor het organiseren en houden van een playbackavond en zeskamp op het evenemententerrein in Venhorst op respectievelijk 7 en 9 juni 2014 (verzenddatum 22 april 2014); -HSV Rutger van Herpenruiters voor het organiseren en houden van een tuigpaardenconcours op 15 juni 2014 (verzenddatum 24 april 2014).

Verleende ontheffing aan: - F. van Lieshout voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de playbackavond en zeskamp op 7 en 9 juni 2014 (verzenddatum 22 april 2014); - H.H.M. van de Rijt voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens het tuigpaardenconcours op 15 juni 2014 (verzenddatum 24 april 2014).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum


Gemeenteberichten van het besluit bezwaar maken. Voor de eerste vier besluiten kunt u dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt. Als het gaat om de andere vier besluiten kunt u een brief sturen naar de burgemeester van Boekel.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders of de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen. Boekel, 29 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van A.F. de Wit, voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Hoeve 2 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 29 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot:

• Het verzoek d.d. 29 januari 2014, aangevuld op 1 april 2014, voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 (veranderingsvergunning) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een melkrundveehouderij. De inrichting is gelegen aan Rietven 1a te Boekel, kadastraal bekend als gemeente Boekel, sectie L1 nummer 50 (ged.). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 023773. Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 30 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt.

Boekel, 29 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit bouwen; het wijzigen van het dak van een reeds vergunde woning Locatie : Wollegras 36, Boekel Datum ontvangst : 17 april 2014

Voor

: activiteit bouwen; het uitbreiden van een woonhuis Locatie : Zijp 2a, Boekel Datum ontvangst : 23 april 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 15 april jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Passend Onderwijs Op 17 april 2014 vindt op overeenstemming gericht overleg plaats tussen gemeenten en het Samenwerkingsverband passend onderwijs Primair Onderwijs van de regio HelmondPeelland 30-08, ter bespreking van het ondersteuningsplan 2014-2018.

Beslissing op bezwaarschrift tegen intrekking bouwvergunning De Vliegberg Bezwaar is gemaakt tegen de intrekking van de oude bouwvergunning voor recreatiewoningen op De Vliegberg voor wat betreft vier recreatiewoningen. Dit bezwaarschrift is door burgemeester en wethouders gemotiveerd ongegrond verklaard.


Moeke’s Vlinder Thee - Tuin Moekes broodjes koerier in Venhorst, nu ook met Vlinder Thee -Tuin.

*Diverse soorten koffie, thee en boerenappeltaart * frisDrank * Diverse soorten belegDe brooDjes * soep * overheerlijk schep ijs * high tea party’s (bij de Vlinder thee -tuin) * (champagne) ontbijt * Verzorgen van lUnches * op locatie kunnen wij uw party verzorgen.

info en bezoekaDres: Mary kanters | statenweg 53 | Venhorst | tel: 06-30602937

MOEDERDAG ACTIE!!!

Kom zaterdag 10 mei samen met je moeder naar onze kapsalon en ontvang allebei 50% KORTING op je behandeling!! Wees snel want vol = vol!! Reserveren via

0492-325566 www.kapperijunique.nl Van der Horststraat 2a 5427 CP Boekel 0492-325566 en een leuk cadea utje in september & oktober www.kapperijunique.nl

10% korting

o e l jje e th t h u is is b bij i j Ka K a p p er e r i j Un U n i qu que

rij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok.

mfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je s bij Kapperij Unique.


Landhorst eist terecht duidelijkheid over megamestfabriek De zaal puilde uit, woensdag 16 april in Land-horst. Niet vreemd als je verneemt dat de Mest Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE) op korte afstand van de dorpskernen van Landhorst en Venhorst een van de grootste mestfabrieken van Nederland wil gaan bouwen met een capaciteit van 500.000 ton varkensmest per jaar. Woordvoerder Frans Meulenmeesters deed zijn uiterste best om het plan zo positief mogelijk te presenteren. Maar uit de reacties en kritische vragen in de zaal viel op te maken dat hij daar niet echt in slaagde. De bewoners zouden volgens hem niet of nauwelijks hinder ondervinden van de mestfabriek, want er waren geen plannen voor een mestvergister zoals eerder in Gemert. Zo is het de bedoeling dat alle mest straks wordt verwerkt met een gesloten systeem in een hal met onderdruk. De kans op stankoverlast zou daardoor tot een minimum beperkt blijven. Verder beweerde Meulenmeesters dat er veel vraag is

naar de ingedikte mest in het buitenland. Hij dacht aan export naar Polen, Hongarije en zelfs China. Dat in de meeste EU-landen inmiddels ook sprake is van een stikstofoverschot bleef onvermeld. Inwoners niet overtuigd Nog voordat het informatieve deel van de avond was verstreken, barstte de zaal al los met kritische vragen. De inwoners van Landhorst en Venhorst waren allerminst overtuigd van de geschetste geurcontouren rondom de mestfabriek en verwezen daarbij naar de stank van andere mestfabrieken in de regio. De woordvoerder van MACE gaf aan dat vraagstukken rondom volksgezondheid lastig zijn te beantwoorden. “We denken dat het gezond is, maar we weten het niet voor honderd procent zeker. Virussen en bacteriën zijn door verhitting in het proces nagenoeg weg.” Mocht uit onderzoek van de GGD blijken dat het systeem niet voldoet, dan zal dit worden aangepast. MACE heeft hiervoor 5 ton gereserveerd, zo meldde Meulen-meesters. De aanwezigen in de zaal waren allerminst gerustgesteld. Hoe zit het met de uitstoot van fijnstof door alle extra vrachtverkeer? Gelet op de hoeveelheid mest zal de mestfabriek naar schatting minimaal 33.000 aan- en afrijdende vrachtwagens per jaar gaan trekken. MACE stelt dat die voornamelijk via de Middenpeelweg zullen

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

komen en vertrekken. Een aantal bewoners zag de bui al hangen. Ze vrezen waardevermindering van hun woning. “Gaat MACE die planschade straks ook betalen?” Meulenmeesters antwoordde met “Ja”. Sprookjes De zaal reageerde met hoongelach. “Het lijkt de Efteling wel. Er worden hier sprookjes verteld.” Een ander merkte op dat industrieterrein Moerdijk een betere locatie is voor een mestfabriek. Dat was volgens MACE economisch niet haalbaar, vanwege de hoge transportkosten. “Dat is ons probleem niet. Waarom ga je dan niet naar Helmond?”, reageerde een ander. “Het enige belang dat hier speelt is winst. Mensen geloven deze verhalen niet meer.” Meulenmeesters probeerde de technische kant nog een keer toe te lichten. “De werkelijk is altijd heel anders. Het stinkt hier al lang genoeg”, was een boze reactie in de zaal. Meulenmeesters stelde dat het aantal dagen met overlast beperkt zou blijven tot circa vijf per jaar. Anders is volgens hem sprake van een calamiteit. “We willen het concept in de praktijk toepassen om te zien of de theorie klopt. Als dat niet zo is, dan breken we de installatie weer af.” Het hoongelach in de zaal zwol verder aan. Géén oplossing Uit bovenstaande bloemlezing blijkt dat de plannen voor de mestfabriek tussen Landhorst en Venhorst op evenveel verzet stuit als drie eerdere pogingen van MACE om een mestfabriek te bouwen in Elsendorp (Gerele Peel), Handel (De Fuik) en Gemert (bedrijventerrein Wolfsveld). Mens, Dier & Peel kan zich deze bezorgdheid goed voorstellen. Naast directe gevolgen voor de omgeving (risico stankoverlast en toename vrachtverkeer) lossen mestfabrieken het mineralenoverschot helemaal niet op. Het enige wat mestfabrieken doen is het lozen van overtollig water (in dit geval op het Defensiekanaal) om te besparen op de transportkosten. Nog belangrijker is dat mestfabrieken een ongezond grote veestapel in standhouden. Uit statistische bronnen blijkt dat de Peelregio de allerhoogste veedichtheid van Europa heeft en een mestoverschot van 6 miljoen ton per jaar. Dat is niet alleen slecht voor het milieu en de leefbaarheid, maar die enorme veestapel vormt tevens een reëel risico voor de volksgezondheid. Daarom pleiten Mens, Dier & Peel en andere bewoners- en milieugroepen in de Peel al jaren voor structurele verkleining van de veestapel. Meer informatie is te vinden op www.knakdeworst.nl Mens, Dier & Peel Postbus 43, 5420 AA Gemert


Basisschool Uilenspiegel combineert jaarlijkse sportdag met koningsspelen. Een vroeg ochtendzonnetje doet zijn best om tevoorschijn te komen. Organiserende ouders zijn op sportpark ‘De Donk’ druk in de weer met de voorbereidingen. De temperatuur gaat boven de 20 graden uitkomen. Het programma wordt aangepast. Buikschuiven komt als vast onderdeel op het programma te staan. De kinderen en ouders druppelen rond de klok van half negen het sportpark binnen. Spreekstal vrouw Inge v.Boxmeer opent deze bijzondere dag. Plots klinkt het Wilhelmus en met elegante schreden komt Maxima het sportveld opgelopen. Zij heet iedereen van harte welkom en heeft voor

alle kinderen een cadeau bij. De tjoep. Na dit welkom start de sportdag. Kinderen vermaken zich met onderdelen zoals spijkerbroekhangen, tractor trekken, ringsteken, touwtrekken en nog veel meer. Tijdens de pauze kunnen ze gebruik maken van het luchtkussen. Elke groep strijdt tijdens de marathonrun om de eerste plek. In de middagpauze genieten de kinderen van de koningslunch en een heerlijk ijsje. De dag wordt afgesloten met de estafette tussen de leerkrachten, de ouders, groep 7 en groep 8. Groep 7 komt dit jaar als eerst over de finish. We genieten samen van een fantastische dag. Deze dag was niet mogelijk geweest zonder de hulp van alle ouders. Zelfs oma’s en opa’s hielpen mee. We willen ook Boekel Sport hartelijk danken voor hun medewerking in het bijzonder Jolanda v.d.Elzen en Toon v.Hout. Basisschool Uilenspiegel

B o e k e l

Uitnodiging meimaandviering, Kring Datum: dinsdag 13 mei 2014. Plaats : in de kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming in Handel. Aanvang: 19.30 uur. Wie: Voor alle KVO-leden en andere belangstellenden. Organisatie: Afdeling Boekel. Dit is de laatste meimaandviering van de Kring, wij willen deze viering op een bijzondere manier samen met jullie afsluiten. Met vriendelijke groet. Bestuur KVO Boekel

Auw IJzer KPJ-VESPO

3 mei a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info bel naar Mari Melis tel. 06 51062701 of Hans v.d.Vondervoort tel. 06 22464021 Auw IJzer KPJ-Vespo

Schoonheidssalon

À V L E

ELVÀLIE Elly van der Linden

Gezichtsbehandelingen Huidoneffenheden verwijderen Harsbehandelingen Definitieve ontharing IPL

I L

Verfbehandelingen Manicurebehandelingen Gelcolornagellak Afslankcoach Kyalin Het plaatsen van WIMPEREXTENSIONS

Behandeling voor jong en oud, man of vrouw ook duo-behandeling mogelijk. Deze schoonheidsbehandelingen ondergaat u in een bosrijke omgeving, voor uw rust en privacy. Rietven 9, 5427 LP Boekel, 0492 - 324244, www.elvalie.nl

KATHOLIEKE VROUWEN GILDE

ST. ANNA

Avondfietstocht dinsdag 13 mei Ook al zo genoten van het heerlijke voorjaar? Dan komen bij jullie de fietskriebels toch zeker ook weer opzetten! We gaan op ontdekking in de natuur op mooie verrassende fietspaden. Met onderweg natuurlijk iets lekkers en als afsluiting een gezellig hapje en een drankje. Aanmelden t/m 11 mei bij Mia 322308, Anneke 323312 en Lenie 322439. De onkosten à € 6,- kun je op die avond voldoen. Vertrek vanaf het St.Agathaplein, bij Nia Domo, om 18.30 uur.


Wmo adviesraad Boekel intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de zorg! Het kan u niet ontgaan zijn. Er zijn momenteel veel veranderingen en ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Gemeenten zien door diverse wetswijzigingen een steeds grotere verantwoordelijkheid naar zich toe komen. Dat is ook voor de gemeente Boekel het geval. Naast hulpmiddelen en huishoudelijke verzorging komen daar vanaf 2015 taken bij op het gebied van de jeugdzorg, individuele begeleiding, dagbesteding en kort-

durend verblijf. Daarnaast krijgt de gemeente nog meer dan nu de verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat meer mensen met een beperking een betaalde baan kunnen krijgen. De leden van de Wmo adviesraad van de gemeente Boekel steken veel energie in het lezen van alle informatie en het op peil houden van haar kennis en vaardigheden. Zodat wij het college van B & W en de Gemeenteraad kunnen voorzien van een

goed advies rondom alle veranderingen en wetswijzigingen. Ons uitgangspunt is uw belang; het belang van de burgers van de gemeente Boekel. Over de stichting Wmo adviesraad gemeente Boekel: De Wmo adviesraad geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De Wmo adviesraad bestaat uit een afvaardiging van betrokken burgers en vertegenwoordigt een grote achterban van lokale organisaties. Wilt u meer lezen over de werkzaamheden van de Wmo adviesraad? U kunt de adviezen lezen op de website www.boekel.nl of bij de stukken van de gemeenteraad in de bibliotheek. Het Jaarverslag 2013 van de Wmo adviesraad ligt ter inzage bij de bibliotheek, het gemeentehuis en op de site van de gemeente Boekel (www.boekel.nl). De Wmo adviesraad vergadert elke eerste vrijdag van de maand in de Raadzaal van het gemeentehuis van 9.00 tot 11.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

36 jaar Venhorst Creatief

1e rij vlnr: Henny v.Boxtel, Willemien v.Haandel, Dora Gijsbers. 2e rij vlnr: Bets Verhallen, Elly v.Gestel, Maria Vos, Susanne v.d.Vondervoort, Alex Maas. 3e rij vlnr: Jan Vogelzang, Hendrik v.Schijndel, Marij Versantvoort, Petra v.Lieshout, Joseph v.Cuijck.

Op vrijdag 9 mei 2014 zijn onze ouders, grootouders en overgrootouders

Grard en Drika v.d.Rijt-v.Lankveld 65 jaar getrouwd. We brengen de dag door in Plein 31, St. Josephplein 31 in Venhorst. Gelegenheid tot feliciteren van 18.00 tot 19.30 uur. Tot ziens op 9 mei a.s.

Hun dankbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Alweer voor de 36e keer wordt de tentoonstelling Venhorst Creatief gehouden. Zoals gezegd is dit een tentoonstelling van inwoners uit Venhorst met werkstukken van uiteenlopende aard die ze het afgelopen jaar gemaakt hebben. Er zijn dit jaar weer verschillende nieuwe deelnemers waaronder veel kinderen, waar we erg trots op zijn. Leerlingen van groep 8 van Sint Corneliusschool in Venhorst hebben weer een tekening gemaakt. Ze hebben erg hun best gedaan en ook deze krijgen een mooie plek om ze te bezichtigen. Door een vakkundige jury zijn er 3 geselecteerd en deze worden ingelijst. Kortom, het is ook dit jaar weer zeer de moeite waard om de tentoonstelling te bezoeken en u te verbazen over de creativiteit die Venhorst dit jaar weer opnieuw te bieden heeft. De tentoonstelling vindt plaats in het Multifunctionele Gemeenschapshuis “De Horst” en is geopend op zaterdag 10 mei van 15.00 tot 20.30 uur en zondag 11 mei van 10.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis, kinderen graag onder begeleiding. Comité Venhorst CreatiefTeam SportBoeVen op pole-positon! Terwijl het hightech Formule 1 seizoen alweer begonnen is en er in de regio alweer voorzichtig nagedacht wordt over technische hoogstandjes in de Dakarrally van 2015, wordt in het geheim door constructeur en headdesigner Hans v.Goor druk gewerkt aan de bouw van de Sportkar van Boekel en Venhorst. Dit team zet echter niet in op pure snelheid. Kwaliteiten als laadvermogen, efficiënte ruimte-indeling, rijplezier, praktisch gebruik, verkeersveiligheid en een trendy design staan voorop bij het technische team. Daarom onderwierp Team SportBoeVen de SK-1 aan een uitvoerige test. Volgens de richtlijnen van de NCAP en de ADAC werd onder toezicht van Omroep Brabant TV de SK-1 blootgesteld aan extreme verkeerssituaties. Aquaplaning, acceleratievermogen, bochtenwerk, de remproef, het kwam allemaal voorbij. Niemand minder dan de enige echte The Stig uit het bekende tv-programma TopGear reisde af naar Boekelcentrum om de SK-1 flink aan de tand te voelen. Zoals verwacht doorstond het proto-type de test met glans. De weinig spraakzame Stig leek vanachter zijn donkere vizier met een brede glimlach rond te lopen. Een opgestoken duim sprak boekdelen. Inmiddels wordt de SK-1 afgewerkt door middel van de laatste finetuning, spuitwerk en bestickering. De uitzending met daarin de test en een demo Speedbadminton in Venhorst is te bekijken op zondag 18 mei bij Omroep Brabant TV. Foto's zijn nu al te bekijken op www.sportboevenkar.nl. Bent u ook geïnteresseerd om uw bedrijfsnaam te koppelen aan dit unieke project,

neem dan snel contact met ons op. Dit kan via: www.sportboevenkar.nl of 06-48786754. Wij bieden u logoplaatsing op de kar en uw logo op onze website, met daarin een doorverwijzing naar uw eigen website. We horen graag van u! Verder willen we The Stig, Brandweer Boekel, Marco v.Delst, Job v.Zutven, Willy v.Oort en alle vrijwilligers uit Venhorst bedanken voor hun bijdrage aan de opnames. En.... nog steeds staat de SportBoevenkar op 1 in de tussenstand van de stemronde in de Dorpenderby. Stemmen kan nog tot 2 juni. Dank voor uw stem! Team SportBoeVenkar

Beach Soccer Event

Nog even wachten en dan is het zover, op het Agathaplein in Boekel gaat het 1e “Beach Soccer Event” van start. De voorbereidingen zijn bijna klaar en de inschrijvingen in volle gang. Het belooft een waar strandfeest te worden waarbij sport en feest gecombineerd gaan worden. Op zaterdag ochtendbeginnen we met de jeugd van 13, 14 en 15 jaar (C en B jeugd) waarna we de dag vervolgen met de eerste ronde’s voor de senioren. Dit duurt tot ± 20.00 uur. Dan heeft iedereen tijd om zich even op te frissen en voor te bereiden op de grootse entreevrije beachparty. Daar gaan dj’s Franky en zijn maatje aftrappen, ze worden in de 2e helft gewisseld voor de Boekelse formatie “The Skills. Deze top coverband brengt vele soorten muziek, welke varieert tussen jaren ’50 rock en roll, tot hits van dit moment, en van Duitse popklassiekers tot surfmuziek uit de USA, wat op deze avond natuurlijk super tot zijn recht komt.

Wanneer deze muzikanten het podium gaan verlaten en zich gaan mengen met de menigte op strand en in de tent, gaan DJ Franky en zijn maatje nog even door en gaan iedereen weer vermaken met hun opzwepende muziek tot in de late uurtjes. Als het laatste fluitsignaal heeft geklonken gaan de feestgangers weer huiswaarts en liggen de topsporters natuurlijk allang weer te rusten voor het programma van de volgende dag. Deze zondag gaan we beginnen met de jeugd van 11, 12 en 13 jaar (D-jeugd) waarna we de dag vervolgen met de volgende rondes van de senioren, om deze te vervolgen met de grote finale. Voor dat deze finale gespeeld gaat worden krijgen we nog een muzikaal optreden van de geweldige percussieband “Sambanda”. Deze swingende en dolenthousiaste band krijgt bij jong en oud de heupen los, dit bewijzen zij al sinds 2010 met hun sambafestival Samba Sinco, wat ook dit jaar weer op het plein te bewonderen is. Wanneer de trillingen van Sambanda weer zijn weggevloeid gaan we over naar de grote finale, met als einddoel de grote Beachsoccer bokaal in ontvangst te nemen. Deze wordt aan de winnaar overhandigd tijdens de prijsuitreiking op de afterparty welk meteen na afloop wordt gehouden. Kortom één groot feest voor iedereen. Ook de allerkleinsten onder ons worden natuurlijk niet vergeten, zij kunnen zich vermaken in een immens grote zandbak die door ons geplaatst wordt. Een evenement om niet te missen dus wacht niet te lang met inschrijven voor dat je te laat bent.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 6 mei wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


boekhoudingen belastingzaken adviesverlening KEUZEMENU €24.50 P.P. Keuzemenu is niet geldig tijdens Griekse livemuziek-avonden.

al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

thuis feesten!?

Wij verzorgen u feest compleet! Trouwfeest , bedrijfsopening, andere feesten

www.vanderzandenverhuur.nl verhuur van:

tenten | partybenodigdheden koelwagens | toiletwagens drank | catering/partyservice | frietwagens

06-15387790 Van Der Zanden Verhuur Boekel Wij maken vrijblijvend een passende offerte

Bruschetta. of Garnalen in knoflookolie. of Klassieke carpaccio van ossenhaas. **** Gegrilde doradefilet. of Mixed grill van Souvlaki, souzouki en gyros. of Gefrituurde inktvisringen, geserveerd met tzaziki. **** Monchou taartje. of Griekse Dame Blanche. of Mix van vanille-ijs, brownie, merengue, slagroomen en caramelsaus.

10 MEI GRIEKSE LIVE-MUZIEK ****

HEMELVAARTSDAG GEOPEND Gelieve tijdig te reserveren.

Grieks restaurant Asteria Volkelseweg 7, Boekel 0492-774341


Op woensdag 4 juni is de kaartverkoop van de Bacstage Oranjeparty. Deze wordt gehouden op vrijdag 13 juni. Meer info volgt binnenkort.

NIEUWS VAN Het is weer even geleden dat u van ons heeft gehoord. Door de overgang naar CanalDigitaal zijn we in rustiger vaarwater gekomen. Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de voortgang achter de schermen. Overgang naar CanalDigitaal afgerond Sinds 1 februari maken al onze abonnees gebruik van de diensten van CanalDigitaal. Ook de telefoondiensten zijn begin april omgezet. In feite merkt de klant weinig van deze overgang. Het geleverde product blijft hetzelfde tegen dezelfde prijs. Inmiddels gaat CanalDigitaal aan de slag met de tweede ronde van versturen van de facturen en heeft men grip op het klantenbestand. In mei komt het interactieve pakket van CanalDigitaal. Zoals we in februari al hebben aangegeven is het huidige product niet het echte eindproduct van CanalDigitaal. In mei zal CanalDigitaal haar eigen interactieve pakket gaan uitleveren. Dan kunt u echt de voordelen van ons supersnelle glasvezelnetwerk ervaren. Op onze site vindt u de specificaties van het pakket met bijbehorende prijsstelling zoals dat medio mei geleverd gaat worden. Vanaf midden mei zal CanalDigitaal bij alle klanten de interactieve box gaan uitleveren! Uiteraard kunt u ook

gebruik blijven maken van het huidige pakket. Zie www.canaldigitaal.nl/boekel/ voor meer info. Andere aanbieders: Er lopen gesprekken met meerdere aanbieders die ook op ons netwerk willen gaan leveren. Inmiddels hebben we van twee partijen een concreet aanbod ontvangen. Daar wordt nog over onderhandeld. Zo gauw we daar uit zijn zullen we met die partijen u daarover informeren. Informatie: De ontwikkelingen gaan snel kijk op onze website voor de laatste informatie. Daar staat ook de contactinformatie van Canal Digitaal. Onze website: www.BoekelNet.nl

Op de koffie met Koskoier en Imémato Koskoier uit Gemert en Muziekgroep Imémato uit Boekel slaan de muzikale handen ineen, tijdens een bijzonder koffieconcert op zondag 18 mei 2014 van 11:00 uur tot 13:00 uur in ’t Ridderhof in Gemert. Beide koren zullen deze ochtend eigentijdse muziek ten gehore brengen. Pop, swing, ballads, het zal allemaal voorbijkomen, tijdens dit gezellig muzikaal samenzijn. Stelt u zich eens voor: Het publiek komt ‘t Ridderhof binnen, op zondagmorgen 18 mei, fit, het rommelt een kwartiertje, voordat iedereen lekker zit. Hier en daar wat lachend groeten, even zwaaien naar elkaar. Dan valt de grote stilte want Koskoier en Imémato staan al klaar. Dirigenten, Stijn en Petra, nemen ook hun plaats in, met de rug naar het publiek, daar moet je ook maar niet op letten, want het gaat om de muziek. En na een-twee-

DijsselbloeM traMpolines

traMpolines springDoeken bescherMranDen

elke werkdag na 16.00 uur tot 20.00 uur. zaterdags van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Dealer van etan trampolines: Marjo hol-Dijsselbloem zandhoek 24 boekel www.dijsselbloemtrampolines.nl 0492-321156 / 06-15384505

drie-vier tellen, klinkt de eerste melodie en ’t gegoochel met de noten, do-re-mi-fasol-la-si! Iedereen raakt in vervoering deint mee op de maat, als het is afgelopen, hoor je later op straat: “Dit zou ik niet willen missen zo bijzonder wat mooie muziek met me doet.” “Dirigenten, muzikanten en de zangers waren net als de koffie, heel erg goed!” Daar wilt u toch bij zijn?! Toegangskaarten voor het concert kosten € 2,50 per stuk. Tevens is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een lunchbuffet na afloop van het concert. Een aanvullende lunchkaart kost € 7,50 per stuk, deze zijn tot en met 8 mei te bestellen. Kaarten kunnen worden gereserveerd via www.imemato.nl en zullen worden uitgegeven op volgorde van aanvraag. Gereserveerde kaarten zijn tegen contante betaling af te halen tijdens repetities van Muziekgroep Imémato op donderdagen 1, 8 en 15 mei om 19:15 uur en 21:30 uur tot 21.45 uur, op basisschool Octopus, Parkweg 36 in Boekel. Indien er nog kaarten voorradig zijn, zijn deze aan

berichten

Diefstal vrachtauto ingericht voor paardentransport.

BERICHTEN

Tussen vrijdag 18 april 2014 te 18.30 uur en dinsdag 22 april 2014 te 07.00 uur is er vanaf een bedrijventerrein op Kraaiendonk te Venhorst een vrachtauto, ingericht voor paardentransport, kenteken BG-ZJ95, weggenomen.

Diefstal fiets en een poging diefstal fiets. Op zaterdag 26 april 2014(Koningsdag) tussen 13.15 uur en 13.45 uur heeft er een diefstal van een fiets en een poging diefstal van een fiets plaatsgevonden op het St. Agathaplein te Boekel. Indien iemand over een van beide zaken info heeft bel de politie: 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.


Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524

Dagelijks verse ASPERGES ook geschild. Moederdagtip; Verras moeder met heerlijke asperges of een leuk kaDopakket van de boerderijwinkel Volgende week verwachten wij dat onze heerlijke aarDBeien van de volle grond weer rijp zijn! Voor uw verse groente, fruit, ZuiVel en amBachtelijke kaas kunt u ook bij ons terecht open: maandag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Het gras gaat weer groeien. Jonsered frontzitmaaiers

Stiga frontzitmaaiers

Wij bieden u een compleet programma aan van • loopmaaiers, • zitmaaiers en • robotmaaiers

- voor PARTICULIER, INDUSTRIE of BOUW - ook REPARATIES en ONDERHOUD - verhuur Eliet verticuteer en versnipperaar

Alko cirkelloopmaaiers

Alko tuintractoren

Stiga tuintractoren

Wiper maairobots

donkers landbouwmechanisatie boekel tuin & park

de vlonder 14, 5427 dc boekel, tel. 0492-323900


Koningsdag zaterdag 26 april 2014


Maandmenu MEI 2014 Huisgemarineerde gravad laks op een groene sla of

Kerrie preisoep met reepjes ham

~~~~~~ Vissersgeluk of Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen.

Speenvarkenkoteletjes met een asperge en portsaus

U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

€ 19.75 Alle gerechten met bijpassend garnituur

Vanaf heden aspergegerechten

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


V E S P O

Sport handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 25 april: Dames 1 - Habo ‘95 DS1

(beker) 14-29

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen halve finales Brabantse beker Heren 2 - Olympia ‘89 2 23-32 Vespo/Tremeg 1 - Dames 1 14-29 De bekerfinale is op 11 mei in sporthal De Rusheuvel in Oss. HABO ’95 plaatst zich eenvoudig voor de finale van de beker Een beetje als toetje na het afgesloten competitieseizoen, waarin HABO een tweede plek behaald heeft, komt nu nog de afronding van de beker. In de eerste 3 wedstrijden behaalde HABO alleen maar grote uitslagen: 27-19 in de eerste ronde tegen Tachos, vervolgens 28-14 tegen GHV en tenslotte 40-26 tegen Internos 2. Afgelopen vrijdag stond heel verrassend streekgenoot Vespo tegenover HABO in de halve finale. Het zou een eerste klas stunt zijn als zij er in zouden slagen om HABO uit de beker te spelen. De wedstrijd begon heel moeizaam. Vespo nam de leiding met 1-0 en via 1-2 voor HABO stond er na 15 minuten spelen nog steeds geen verschil op het bord: 3-3. Het werd tijd voor HABO om toch het klasseverschil te laten gelden. Het sterke wapen van HABO is toch altijd de snelheid en dan druk zetten: binnen 8 minuten stond er 5-11 op het bord en vanaf dat moment was het duidelijk dat er voor Vespo -behalve de eer- weinig te winnen viel. Ook doelvrouw Yvette v.Dommelen droeg met degelijk keeperswerk haar steentje bij. Met de rust stond het de teller op 6-13. Na de rust werd het allemaal erg eenvoudig. Ondanks een aantal nogal simpele missers bleef de score oplopen. Een opvallende rol was er weggelegd voor Myrne Donkers, die in haar debuutwedstrijd voor het eerste team een stel bijzonder fraaie doelpunten op haar naam schreef. Ze gaf hiermee een fraai visitekaartje voor volgend seizoen af. Aan het einde bleek de stand opgelopen te zijn naar 14-29, waarmee de plek in de finale een feit is. Tegenstander in de finale wordt een oude bekende: PSV2 dat vorig jaar uit de eerste klasse promoveerde. HABO zal er op ge-

Berichten

brand zijn om juist tegen deze tegenstander alles uit de kast te halen. De finale is op 11 mei in Oss en de dames kunnen de steun van de supporters goed gebruiken. Scores Habo: Desi Tielemans (7), Inge v.Lankveld (4), Myrne Donkers(4), Rieneke v.d.Boom (3), Meike Vermeer (2), Alice v.d.Horst (2), Moniek Peters (2), Jesse Peters (2), Iris Donkers (2), Lianne v.Sleeuwen (1). Programma vrijdag PSV Handbal DA2 - Dames A1 19.30 u Sport- en speldag Zaterdag 24 mei organiseert handbalvereniging Habo ‘95 een sportieve dag, speciaal voor de jongste jeugd van Boekel en Venhorst (4 t/m 8 jaar). Op onze nieuwe accommodatie op sportpark de Donk zijn van 13.30 tot 16.00 uur diverse leuke balspelen en activiteiten te doen. Ouders kunnen ondertussen genieten van een drankje op ons zonovergoten terras. Toegang is vrij voor iedereen, meld je kind van te voren wel even aan via info@habo95.nl, of bij Wilma v.d.Elzen (0492-324041). Meer info volgt op onze website www.habo95.nl.

Dinsdagavond skate Boekel Wekelijks wordt er vanaf het St. Agathaplein een dinsdagavondrondje op de skates gemaakt. Heb je zin om aan te sluiten, start dan nu! De afstand wordt wekelijks opgebouwd en SCHAATS& SKATEGROEP BOEKEL er wordt rekening gehouden met beginners, vanaf het begin meedoen is zeker aan te bevelen. Elke dinsdag om 19.00 uur vertrekken we

SS B

onder begeleiding vanaf het St. Agathaplein in Boekel. Ben je erbij volgende week? Protectiemiddelen zijn aan te raden, een helm is verplicht. Voor info: www.skeelergroep.nl of 06204430257.

A-lijn 1. Dames v.d.Elzen-v.d.Heijden 60,94% 2. Dames Ceelen-v.Dinteren 60,52% 3. Dames Verbakel-Vijge 55,63% 4. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 53,23% 5. Dames Delisse-Janssen 52,08% 6. Mw. Witlox-Hr.Bergmans 50,73% 7. Dames Koster-Verbeek 50,21% 8. Dames Huijbregts-v.d.Linden 50,00% B-lijn 1. Mw.Polman-Hr.Muselaers 62,50% 2/3. Dames de Koning-v.Ras 60,00% 2/3. Hr. en Mw.v.Schadewijk 60,00% 4. Dames Putter-Willems 59,58% 5. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 51,67% 6/7. Heren Manders-Otten 50,00% 6/7. Hr. en Mw.v.Helvoirt 50,00% C-lijn 1. Hr. en Mw.Jansen 62,2% 2. Dames Coolen-v.d.Rijt 61,94% 3. Hr. en Mw.Verlangen 60,00% 4. Dames Peters-de Winter 59,31% 5. Hr. en Mw.Meulepas 57,36% 6. Hr. en Mw.Verhoeven 55,38% 7. Hr. en Mw.Kuipers 53,62% 8. Heren Huijbregts-Willems 53,26% 9. Dames v.Hees-v.d.Oord 50,69% 10. Heren v.d.Goor-Pepers 50,66% De totale uitslag kunt U vinden op


AH Verse zalmfilet Schaal 300 gram van 7,00 voor Met 10%-joker 4,20

4,90

Alle AH Yorkham 25% korting Bijv.: Yorkham gegrild Per 100 gram van 2,19 voor Met 10%-joker 1,42

1,64

VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Roomboter appeltaart Per stuk van 4,29 voor Met 10%-joker 2,57

2,99

Plak een dreft-joker op één dreft-product en ontvang 50% korting op alle dreft-producten die u koopt. Bijv.:

All-in-one original vaatwastabletten Zak 33 stuks Met 50% DREFT-JOKER van 9,99 voor

4,99

Plak een AH excellent-joker op een AH Excellent product en ontvang 10% korting op dit AH Excellent-product. Bijv.:

AH Excellent perla espresso bonen Zak 1 kilo Met 10% AH EXCELLENT-JOKER van 11,99 voor

10,79

Plak een zonnebrand-joker op één zonnebeschermingsjoker naar keuze en ontvang 50% korting op alle zonnebeschermingsproducten die u koopt. Bijv.: Nivea kids sunspray factor 30 Fles 200 ml. Met 50% ZONNEBRAND-JOKER van 15,99 voor

7,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 28 april t/m 4 mei

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

MENU PROVENCE Provençaalse tomatensoep of Proeverij van aspergesoepje, Gamba’s Pil Pil en tartaar van zalm of Kalfscarpaccio met pesto, garnituur van witte asperge en Parmezaanse kaas of Frisse salade met gemarineerde gerookte zalmfilet met ei en citrus

*** Spies van gegrilde Gelderse hoenfilet en varkenshaas met saus van truffell of Gebakken filet van kabeljauw met sauce Antiboise of Gebakken dorade- & roodbaarsfilet met saus van gestoofde paprika of Steak van Black Angus rund met Saus van rode wijn *** Combinatie van vanille-ijs, aardbeien, slagroom en meringue of Kaasplateau Selectie van 3 kaassoorten of Proeverij van chocolademousse, panna cotta en schuim van Baileys

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website Naast de kaart tevens diverse vis- en grillspecialiteiten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Festilent met 0-3 verslagen Boekel Sport heeft de uitwedstrijd bij Festilent in Zeeland met 0-3 gewonnen. Een revanche op het spel in de thuiswedstrijd die verloren werd door Boekel maar ook werd klasse-behoud veilig gesteld en ligt er misschien nog nacompetitie in het verschiet. De 2 ploegen begonnen zenuwachtig met zeker het eerste kwartier goede mogelijkheden voor Schuijers en Tielemans van Boekel Sport en Van Rooij voor Festilent. Op het half uur kwam Boekel Sport op voorsprong. Sjoerd Vogels bediende Tim Schuijers die met een lobje doelman De Louw verschalkte. En goed leidende scheidsrechter Van Heugten liet de 3 ploegen voetballen en wees voor de 2e keer naar de middenstip nadat Jan Tielemans een knappe rush van Tim Schuijers binnen tikte 0-2. Met deze stand ging men rusten. Gezien de andere ruststanden kon er nog van alles gebeuren dus moest Boekel ook in de 2e helft op blijven letten. Van Rooij van Festilent deed nog een test of keeper Verhagen wakker was. Gezien zijn reactie op het schot bleek dat ook het geval te zijn. Boekel Sport wist nog eenmaal doel te treffen. Sjoerd Vogels gaf doelman de Louw met een bekeken lob

Berichten

over ruim 30 meter het na kijken en bracht de 0-3 over het bord. Trainer Vermeer bracht de jongelingen Krol, Van der Wijst en Gruijters nog in en met de 16-jarige Bart Penninx als reservedoelman blijkt dat de jeugd de toekomst heeft bij Boekel Sport. Volgende week de laatste competitiewedstrijd en dan komt Venhorst naar sportpark De Donk. Felicitiatie dames Boekel Sport en Heren 2 Dames 1 van Boekel Sport heeft zondag onverwacht het kampioenschap in de vierde klasse behaald. Zelf won het van VOW Dames 1 met 0-6 en concurrent SVEB uit Broekhuizervorst ging met 3-1 onderuit bij Resia. Een mooi succes voor trainer /coach Mireck v.d.Burgt en zijn staf. Volgende week komen we er op terug. Heren 2 speelt na de 2-4 overwinning op Gemert 4 nacompetitie voor promotie. Uitslagen 22, 23 en 27 april: Boekel Sport F1 - Rhode F2 2-2 Boekel Sport MC1 - Gassel MC1 1-8 Blauw Geel ‘38 A3 - Boekel Sport A20-4 Schijndel E4 - Boekel Sport E3 1-3 SCMH F2 - Boekel Sport F5 5-2 Boekel Sport E1 - JVC E1 0-9 Festilent 1 - Boekel Sport 1 0-3 Gemert 4 - Boekel Sport 2 2-4 DVG 2 - Boekel Sport 3 3-0 Boekel Sport 4 - DVG 3 1-2 Boekel Sport 6 - DVG 6 2-1

Jan Tielemans en Roel van Zutven schenken shirtjes Boekel Sport 2 heeft dankzij 2 jonge Boekelse ondernemers sinds de winterstop een nieuwe shirtsponsor. Stucadoorsbedrijf Roel van Zutven en tegelzetter Jan Tielenmans maakten samen deel uit van dit team. Gezamenlijk namen ze het voortouw om ‘ut Twidde’ van nieuwe shirts te voorzien. Mag zeggen dat de prestaties van de jongens ook goed zijn te noemen want ze hebben zich geplaatst voor de nacompetitie. Boekel Sport dankt de 2 jonge ondernemers voor hun steun aan de club en wenst hen veel succes met de bedrijfsvoering.

3-1 Boekel Sport 7 - Avanti ‘31 8 Boekel Sport 8 - Heeswijk 5 3-1 Blauw Geel ‘38 21 - Boekel Sport 9 ?? Dames VOW 1 - Boekel Sport 1 0-6 5-1 Dames VOW 2 - Boekel Sport 2 Programma 3 mei 14:45 u Boekel Sport A2 - Deurne A3 Boekel Sport B1 - Deurne B1 13:00 u Boekel Sport B3 - NWC B4 14:45 u Boekel Sport C1 - MULO C1 13:00 u 13:00 u Boekel Sport C3 - Gemert C4 Boekel Sport MC1 - Festilent MC1 13:00 u Boekel Sport D1 - Lierop D1 11:45 u Boekel Sport D6G - Blauw Geel ‘38 D7 11:45 u Boekel Sport MD1 - MVC MD1 10:30 u Boekel Sport E7G - Boerdonk E1G 10:30 u Boekel Sport F3 - Rhode F6 09:30 u Boekel Sport F6 - Rhode F8 09:30 u Boekel Sport F7 - Rood Wit ‘62 F6 09:30 u Someren A1 - Boekel Sport A1 15:00 u Someren A3G - Boekel Sport A3 15:00 u Schijndel B3 - Boekel Sport B2 13:15 u Schijndel C3 - Boekel Sport C2 15:00 u Rhode E3 - Boekel Sport E2 10:30 u Rhode E5 - Boekel Sport E3 09:15 u Sparta ‘25 E6 - Boekel Sport E4 09:15 u Sparta ‘25 F5 - Boekel Sport F2 10:30 u Rhode F7 - Boekel Sport F4 10:30 u Mariahout F5 - Boekel Sport F8 11:15 u Programma 4 mei: Boekel Sport 1 - Venhorst 1 14:30 u Boekel Sport 2 - OSS ‘20 3 11:30 u Boekel Sport 3 - Rhode 3 11:00 u VOW 2 - Boekel Sport 4 11:30 u Boekel Sport 5 - Boerdonk 2 11:00 u Boerdonk 3 - Boekel Sport 6 12:00 u Ollandia 3 - Boekel Sport 7 11:00 u Blauw Geel ‘38 18 - Boekel Sport 8 10:00 u Boekel Sport 9 - UDI ‘19/ 12 10:00 u Dames Boekel Sport 1 - RESIA 1 11:30 u Dames Boekel Sport 2 - Boerdonk 1 12:00 u

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 21, 22 en 27 april JES MW1 - Korloo MW1 10-8 KV Rooi A2 - JES A1 7-10 Bladella 1 - JES 1 14-11 Programma 3 mei Altior A1 - JES A1 14.00 u Droevenaal Heeswijk-DintherSport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Na een geslaagd fiets- en bouletoernooi tijdens Koningsdag kon Petanque vereniging Jeu de Bouckles € 1650,00 overhandigen aan De Wensambulance Brabant. Het resultaat van alle opbrengst van die dag door leden en gasten opgebracht. Wij wensen de Wensambulance veel succes met hun mooie werk. Het toernooi werd gewonnen door Maria v.Vorst. Zij mocht de wisselbokaal mee naar huis nemen. De volledige uitslag: 1 Maria v.Vorst; 2 Jan v.Kilsdonk; 3 Mientje Coppens; 4 Tiny v.d.Elzen; 5 Jo Hendriks; 6 Annie v.Lankveld; 7 Martha v.Moorsel; 8 Harrie Coppens; 9 Bep Ceelen; 10 Riet v.d.Wijst; 11 Annie Slits; 12 Toon v.d.Bogaard; 13 Sjef v.d.Vondervoort; 14 Leen Emonds; 15 Truus v.d. Vondervoort; 16 Johanna v.d.Elzen; 17 Erna Verstegen; 18 Maria School; 19 Jo Bijvelds; 20 Jan v.Haandel; 21 Loes v.Duynhoven; 22 Henk v.Haandel; 23 Jos v.Haare; 24 Grard Verwegen; 25 Frans Vesters; 26 Toon v.d.Velden; 27 Piet v.d. Wijst; 28 Harrie Donkers; 29 Lenie Cootjans; 30 Jan Kroos; 31 Bert v.d.Wetering; 32 Wim v.Reybroek; 33 Huub v.Helvoort; 34 Tiny Vesters; 35 Jan Kanters; 36 Jan Slegers; 37 Karin v.d.Ven; 38 Gerarda v.d. Ven; 39 Cor Verbrugge; 40 Frans de Bruin; 41 Jan v.Asseldonk; 42 Henk v. Vorst; 43Arjan Sleegers; 44 Trees v. Grinsven; 45 Betsie Verbrugge; 46 Jan v.d.Elzen (Nbr); 47 Martien v.Doren; 48 Jan Vogels; 49 Annie Swinkels; 50 Lenie Schepers; 51 Piet v.d.Linden; 52 Jan v. Dijk; 53 Pieta v.d.Velden; 54 Harrie v.Doren; 55 Maria Coolen; 56 Truus de Klijn; 57 Wim v.Lankveld; 58 Frans v.Schijndel; 59 Berta Bevers; 60 Thea v.d.Wijst; 61

Berichten

Feli v.Haandel; 62 Miet v.Dijk; 63 Annie Peters; 64 Huub Bevers; 65 Janny Bevers; 66 Betsie v.Doren; 67 Piet v.Haandel; 68 Jos Hoevenaars; 69 Chris Coolen; 70 Bertus v.Duynhoven; 71 Pieta v.d.Ven; 72 Dora v.Berloo; 73 Martien v.d.Elzen; 74 Bettie v.Zoggel; 75 Jan v.Berlo; 76 Annie v.Haandel; 77 Kees de Klijn; 78 Annie Verwegen; 79 Mien v.Sleeuwen; 80 Dinie Houtman; 81 Betsie Vogels; 82 Sjan Kanters; 83 Fien Geerts/Bert v.d.Heyden; 84 Nellie v.Moorsel; 85 Grard School; 86 Nellie v.Haare; 87 Bernadette v.d.Linden; 88 Tonny Thomas; 89 Riek Hurkmans; 90 Annie Cuppen; 91 An v.Asseldonk; 92 Anneke v.d.Elzen; 93 Francien v.Helvoort; 94 Piet Swinkels.

Wieler Toer Club Boekel Dat onze koning één worst geofferd aan Clara was wel te merken. Op Koningsdag hadden we stralend weer en kon iedereen buiten genieten. Maar op de dag dat hij jarig was, kwam de regen met bakken uit de hemel gevallen. Voor onze koning niet erg, hij vierde zijn feestje wel binnen. Voor ons was het echter wel erg, wij wilden heel graag de Walricktocht gaan fietsen, ook met de zon erbij. Helaas, het was afgelopen zondag triest gesteld met dat weer. Slechts 3 man van de A- en 3 man van de B-groep waren naar het plein gekomen. Hierbij was ook onze net geridderde Jos Biemans. Hij had de volgwagen vol gebak gestopt om te trakteren dat ook hij een lintje had gekregen. Maar er werd niet gestart voor de mooie tocht, die de pauzeplaats heeft op de Walrick. Dit is een mooi natuurgebied gelegen in de buurt van

Wychen en Alverna. Gelukkig had Jos een goede oplossing voor al dat gebak. Hij liet de ouderen van Boekel ook mee genieten dat hij was onderscheiden door onze burgermeester uit naam van onze koning. Jos, nog van harte gefeliciteerd namens ook allen. Ook de man van ons clublid Dineke Vogelzang ontving een lintje. Zo had dit weekend voor onze club een mooi oranje tintje. Volgende week gaan we weer op bedevaart in Kevelaer. De B-groep rijdt de Walricktocht (met hopelijk beter weer) en de C-groep rijdt de Oirschottocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

BOEKEL & VENHORST

Ango prijsuitreiking biljarten Op vrijdagmiddag 25 april was weer de prijsuitreiking bij de Ango van de biljartcompetities. Door de kampioenen van de Libre Klasse werd weer gespeeld om de Hans Wijdeven Wisselbeker. De kampioen van de C-Klasse Jacky v.Berkel verloor alle 2 zijn wedstrijden en werd dus 3e. Jan Emonds als kampioen van de AKlasse won 1 partij en verloor er 1 en dus werd de kampioen van de B-Klasse Christ v.Casteren de trotse bezitter van de Wisselbeker. De eerste 3 spelers van alle klassen: Libre A: 1. Jan Emonds; 2 Jaap Heesen; 3 Jan Biemans. Libre B: 1 Christ v.Casteren; 2 Wessel v.d.Ven; 3 Gerrit v.Reybroek. Libre C: 1 Jacky v.Berkel; 2 Albert Kerkhof; 3 Jan Manders. Bandstoten A: 1 Jan Emonds; 2 Rien Coolen; 3 Martien v.d.Elzen. Bandstoten B: 1 Corrie v.d.Laar; 2 Jan Kanters; 3 Piet v.d.Burgt. Driebanden: 1 Hans v.d.Ven; 2 Corrie v.d. Laar; 3 Wessel v.d.Ven. Alle winnaars gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Zijn er nog liefhebbers om met onze onderlinge biljartcompetities Libre, Bandstoten enof Driebanden mee te doen, opgeven kan tot 1augustus. Neem dan contact op met Jan Biemans tel. 321588.


bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

テ禿適 VOOR AL UW INSTALLATIEMATERIALEN

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening

Microsoft stopt op 8 april met de ondersteuning van Windows XP. Dit kan gevolgen voor u hebben m.b.t. de beveiliging van uw systeem en data. Geef internet criminele niet de kans om uw systeem te kraken en laat uw computer upgraden naar Windows 7 of Windows 8.1 Wij checken gratis voor u welke mogelijkheden er zijn. Een nieuwe computer kan natuurlijk ook.

Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan!

Voor meer informatie bel, mail of kom eens aan. U vindt ons aan de Lorkenweg 4-A te Odiliapeel. VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

WWW.LIETON.COM


Sport Rutger van Herpenruiters

De afgelopen weken is weer fanatiek door getraind en gestart op diverse wedstrijden! Aan deze uitslagen is te zien dat er aankomend zomerseizoen wel degelijk weer rekening gehouden moet worden met Boekel in diverse klasse! Plezier staat voorop, dat is wel te zien aan ons nieuw samengesteld viertal paarden! (Silvie Verbeek, Marleen Sevenster, instructrice Ester Achterstraat en Hanneke v.d.Velde, onder leiding van commandante Maria v.d.Rijt.) Hartstikke fanatiek aan het oefenen,om in Mei hun debuut te maken in de M klasse!! De uitslagen zijn als volgt. Larissa v.Lankveld met haar Bonfire werd keurig 7e met 196 punten in de Mortel afgelopen weekend! Een week eerder is Mellanie Robben gestart in Asten met Figaro R in de B, 2 x 1e 198/199 pnt. Ook was ze nog in de Mortel gestart, resultaat een 4 de plaats met 193 punten. Haar zus Lisanne met pony Florus, klasse DM1 waren afgelopen weekend in Heesch. Resultaat 1e proef 3e met 176 punten, 2e proef 2e met 186 punten. Ook Caroline v.Bladel heeft nog een wedstrijd gehad en wel in Berghem met een mooi resultaat! Een 1e plaats behaald met Exantos in de L2 met 207 punten . Hanneke v.d.Velden is weer gestart met Diva na een paar maanden rust, maandag 2e Paasdag wedstrijd in Zijtaart. 2x 1e met 194 en 199 p in de klasse M1.! Wendy v.Diessen met haar Blackie W 1e plaats klasse Z2 met 231 punten. Het ging om een kwalificatiewedstrijd voor deelname aan de finale van de Outdoor Gelderland Trofee tijdens Outdoor Gelderland.

Berichten

De winnaar van elke kwalificatiewedstrijd mag aan deze finale deelnemen, dus hiermee heeft Wendy haar ticket in ieder geval binnen! Dan bij de pony’s zijn Evy en Mirte v.Mensvoort ook op pad geweest en wel naar Asten Heusden. Met Luca K werd ze 2x 1e in de D/L1 met 204/197 pnt! Met Kantje’s Dusty werd ze 2e met 176 en een keer 2e met 180 pnt. Op 2e Paasdag heeft Mirte gereden in Grave in de D/B met Damian K, ze behaalde 174/180 pnt. Evy heeft die dag ook gesprongen in de B/B en werd daar 1e met 80 pnt ! Dan nog alvast een belangrijke datum, voor de eerste keer in 21 jaar wordt ons Tuigpaardenconcours georganiseerd op een zondag! Noteer alvast in uw agenda zondag 15 Juni

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 27 april: Venhorst 1 - Achates 1 0-2 Venhorst 2 - Milsbeek 2 1-1 Keldonk 3 - Venhorst 3 3-2 Venhorst 4 - Rhode 6 2-2 Venhorst 5 - VCO 4 2-4 Dames Bavos 1 - Venhorst 1 2-1 Dames De Willy’s 2 - Venhorst 2 2-7 Programma 3 mei: Vet. Udi ‘19 - Venhorst 17.00 u Programma 4 mei: Boekel Sport 1 - Venhorst 1 14.30 u JVC Cuijk 4 - Venhorst 2 11.00 u Venhorst 3 - Gemert 7 11.00 u Schijndel 7 - Venhorst 4 10.00 u Boerdonk 5 - Venhorst 5 10.30 u

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

Dames Venhorst 1 - Olympia ‘18 1 11.00 u Dames Venhorst 2 - Juliana Mill 1 10.00 u Venhorst 1 - RKSOV Achates 1 Venhorst moest vandaag punten halen tegen concurrent Achates om niet in degradatieproblemen te komen. Onze F 1 opende de middag tegen de F1 van Achates en dat beloofde veel. Helaas wisten de mannen van trainer Willem v.d.Burgt hieraan geen vervolg te geven. De spanning speelde misschien een rol, want Venhorst kwam niet echt in de wedstrijd. De 1e helft leverde wel wat kansen op voor Venhorst, o.a. voor Thijs v.Sleeuwen na 15 minuten en Tom v.d.Boogaard in de 22e minuut, maar gescoord werd er niet. Tussendoor verloor Venhorst zowel Wout Kanters als Ron Emonds met op het oog serieuze blessures. Hopelijk valt dit mee. De 2e helft begon slecht, want na een fout in de achterhoede kwam Achates op 0-1 met een bekeken schot in de bovenhoek. De rest van de 2e helft probeerde Venhorst wel van alles, maar de finesse ontbrak, waardoor het aantal kansen beperkt bleef. Tom v.d.Boogaard ontsnapte nog een keer aan zijn bewakers en verscheen alleen voor de keeper, maar zijn schot verdween aan de verkeerde kant van de paal. In de laatste minuut kwam Achates nog op 0-2, maar dat was alleen voor de statistieken van belang. Volgende week moet Venhorst in en tegen Boekel Sport winnen om zich veilig te spelen en zich te verzekeren van een vervolg in de 3e klasse. We hopen op massale steun van onze supporters. Buurtvoetbaltoernooi. Let op: opgeven kan nog tot 8 mei bij Peter v.Deursen, tel. 06- 20840723. JEUGDNIEUWS Programma zaterdag 3 mei 2014 Venhorst A1 - SSE A1 14.30 u Olympia Boys B1 - Venhorst B1 vertrek 13.30 u, 15.00 u Venhorst D2G - ZSV D3 12.00 u Venhorst E1 - VOW E1 10.00 u Venhorst E2 - Blauw Geel ‘38 E8 10.00 u ST Fiducia/Elsendorp E2 - Venhorst E3 vertrek 10.45 u, 11.30 u MVC F1 - Venhorst F1 vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F2 - DVG F2 11.15 u Venhorst F3 - Schijndel/ F5 11.15 u MULO F8 - Venhorst F4G vertrek 08.00 u, 09.00 u Blauw Geel ‘38 F7 - Venhorst F5 vertrek 09.30 u, 10.15 u Mini-pupillen 09.30 u


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

Beregening

PVC materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Zijp 13a

A l l e r h a n d e KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00

- 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

5428 GZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

Meer dan 50 jaar

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Boekel - tel. 0492-325790 / 06-13026185 - e-mail v.Lankvelt@gmail.com

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

TE KOOP tekentafel op voet, met lichtbak. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------SOLEX VERHUUR Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328.

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Het is nu tijd voor een ONDERHOUDSBEURT aan uw gazonmaaier of andere tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Zeer complete THUISKROEGINRICHTING met o.a. bar met achterwand met 4x krukken, 2x lange tafels met 4x banken, 12x caféstoelen met armleuningen, wijnvatstatafel, bierpullen, vele muurattributen en lichtreclames enz.enz. Teveel om op te noemen. Alles in zeer nette staat. In een koop. Info 06-46497663, Boekel.

A l l e r h a n d e INTERIEURKASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE KOOP zonnehemel, 10 lampen. Weinig gebruikt, € 150,=. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------TE KOOP 9 hardhouten binnendeuren met messing beslag, deels met glas. Tel. 0492-352307.

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Wijst bouWWerken b.v. van der

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren sTeigermaTeriaal en rOlsTeigers tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij geBruikTe sTeigerplanken tel: 0622887186

MeulenMeesters Meubelen

nieUwe MeUbelen voor een scherpe prijs

Open: vrijdag 13.00 - 20.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur De VlOnDer 102 - BOekel

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TE HUUR appartement ± 215 m² boven Rabobank in centrum Boekel. 3 slaapkamers, kookruimte, grote woonkamer, badkamer met douche en bad, kantoorruimte, spoel-/strijk- bergruimte, buitenterras en garagebox op de begane grond. Appartement is met lift bereikbaar en goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tel: 0653652058.

heeft u een hekel aan die steeds terugkerende strijk?

Dan kan ik u de oplossing bieden. Voor een vergoeding kom ik uw was strijken. Dat kan bij u thuis of ik neem hem mee en u krijgt hem gestreken en gevouwen weer terug. Bel voor meer informatie naar maria kuipers tel. 06 51388066

A l l e r h a n d e Agenda Partycentrum Nia Domo

Bridge Do 1 mei Vr 2 mei OVA Do 8 mei Bridge Vr 9 mei OVA Rommelmarkt Zo 11 mei Do 15 mei Bridge OVA Vr 16 mei Do 22 mei Bridge Vr 23 mei OVA Do 29 mei Briljant (Hemelvaart) Vr 30 mei OVA Voor meer informatie kijk op: www.niadomo.nl

Evenementenkalender 17 en 18 mei: Beach Soccer Event 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit 4 juni: Backstage kaartverkoop 7 juni: KPJ zeskamp playbackavond 9 juni KPJ zeskampspellen. 13 juni: Backstage oranjeparty 21 juni brengdag vlooienmarkt Venhorst 22 juni: pleintoernooi Jeu de Boules

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152 Onze maandelijkse KOFFIE INLOOP woensdag 7 mei van 09.30-11.30 uur Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

Moederdagaktie: nieuwe set acryl- of gelnagels normaal € 50,00 nu € 30.00 acryl nagels • gel nagels • manicure behandeling • nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) energetix magneet-sieraden • Zachte hars/Casette-roller/spatel • Harde hars/Filmhars•Full Body Wax Voor meer informatie: 06-43085124

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Last van spanning, nervositeit, hyperventilatie?

Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de acupunctuurbehandeling.

0492-773286 / 06-30017114

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

gen, belasting, taxi, wmo enz. 100% zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 0492-323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------TE KOOP eiken opal hoekkeuken. Inclusief (rvs) apparatuur w.o. integreerbare vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864. --------------------------------------------------

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS HULP bij mantelzorg, thuisadministratie, uitleg alle soorten besparin-

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: r.debie2@hotmail.nl.

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Schilderwerken Agro Jansen Beglazing Agrarische bedrijfsverzorging Behangwerk

Deuren Zeelandsedijk 18 Plafonds 5424 TL Elsendorp Bouwstoffen

Schapenscheren Br. Hogardstraat 30

Van Dooren

5427 EJ Boekel

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

0492 368222

0653774800

Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

VENHORST • 0492-351967

machinale houtbewerking boekel www.dooren.nl

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------TE KOOP vitrinekast en tv-kast. Kan ook afzonderlijk worden gekocht. Tel. 0492352307. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192

JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en theorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

Te Koop ASPERGES (ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

APPELS & PEREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.