28e jaargang nr 42; 23 april 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 42 - 23 april 2014

Smeedwerk op de Perekker in Boekel

Open dag, zondag 27 april in natuurcentrum De Perekker De laatste Open dag van dit seizoen: Jos de Graaf en Niek Eikelenboom, 2 excellente vaklieden op het gebied van siersmeden komen met hun mobiele smederij naar het ENC de Perekker. U krijgt van Jos een uitgebreid verhaal te horen, met beelden ondersteund, over de geschiedenis van de productie van het ijzer van de laatste 3000 jaren. Ook is er een tentoonstelling over dit onderwerp ingericht. Jos is jaren hoefsmid geweest en doceerde in het technisch onderwijs. Verbonden aan het MIK Pieter Brueghel, waar hij lessen (kunst)geschiedenis van de smeedkunst

verzorgde, heeft hij diverse prijzen gewonnen in binnen- en buitenland. Niek is docentsmid bij MIK Pieter Brueghel en werkt al jaren bij Museum Eindhoven. Als middeleeuws smid laat hij mensen in het museum genieten van zijn kunsten en als educatief medewerker verricht hij met name achter de schermen veel werk rondom erfgoed/ambachteducatie. Niek heeft ook een eigen smederij: Black Oak. Niek zal tijdens de Open dag buiten in zijn mobiele smederij gaan smeden, zodat het ambacht echt in beeld gebracht wordt. Om 11.30 uur en 13.30 uur zijn er wandelingen met een gids. De gids voert u mee door het natuurgebiedje met zijn bijzondere wijstverschijnselen. De aanwezige breukenlijnen in de aardkorst zijn een zeldzaam verschijnsel. Het water is vaak honderden jaren oud en daardoor schoon en bijzonder van samenstelling.

Boekel en Venhorst vieren Koningsdag Vorig jaar werd Willem Alexander tot koning der Nederlanden gekroond. En dus vieren we dit jaar voor het eerst Koningsdag. Willem Alexander wil deze dag eigenlijk vieren op zijn eigen verjaardag, 27 april. Maar omdat Koningsdag nooit op een zondag valt, wordt dit jaar uitgeweken naar de dag ervoor, namelijk 26 april In het midden van dit weekblad vindt u op de inmiddels bekende oranje pagina het programma van deze dag. Rest ons nog u een fijne dag toe te wensen.

Woensdag 30 april a.s. is er een regio-uitgave van

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

Ook zijn op de Perekker een aantal aanpassingen gedaan omtrent de loop van het water. De gidsen zullen u er graag over informeren. Het natuurcentrum vindt u aan de Mezenlaan 22 in Boekel. De openingstijden van de Opendag zijn 11.00-16.00 uur. Voor informatie: www.stichtingdneik.nl

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 29 april wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels en de grote container. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, Wit-Gele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.30-10.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodese-weg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselman-laan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Sporthal de Burcht Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Fam. v.d.Hoogen Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Fam.Fabrie Gemertseweg 9a 24 uur/dag Life en garden Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur BoekelFit Raadstraat 4 Fam. Koster Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij vanBoxtel 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Entreehal tijdens openstelling Boszicht Beschikbaar LOCATIE AED’s Venhorst Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Fam v.Dooren Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Mis-daad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistel-rodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. GGD JEUGDGEZONDHEIDSZORG: voor álle kinderen tot 19 jaar. GGD consultatiebureau Boekel: Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel. Informatie en spreekuurtijdenK kijk op www.ggdhvb.nl/mijnkind, of bel 0900-463 64 43. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG): informatie en openingstijden van de vestiging in Boekel op www.cjggeeftantwoord.nl. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463

u w

d i e n s t

ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline v.d.Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabant-zorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.00-17.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactper-soon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Ver-straaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. VLUCHTELINGENWERK BOEKEL. Contactpersoon Annette v.Soest tel. 0492322872. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensen-enmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, e-mail info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 26 april, Octaaf van Pasen: 17.30 u misdienaar: Rick Smits Toon Verhofstad; Fien Bevers-v.Delst; Sif v.d.Valk-v.d.Broek, echtgenote van Toon v.d.Valk (vwg. haar verjaardag en sterfdag Toon); Drieka Tielemans-Verbruggen (nms. de buurt); overleden fam.v.d.Aa-v.Haandel. Zondag 27 april, 2e Zondag van Pasen (Beloken Pasen): 10.30 u Samenzang. Misdienaars: Pricilla Faas en Irisa Heinrich Theo en Anna v.d.Heuvel-v.Lankveld en dochter Tonnie; Anna HanenbergDonkers (nms. de K.B.O.); Johanna v.d.Broek-v,d,Heijden en overleden familie. Maandag 28 april: 19.00 u Wilma v.Helvoort, overleden ouders v.Bakel-de Wit en overleden familie. Woensdag 30 april: 19.00 u Henriette v.Lankvelt (vwg. verjaardag 29 april); Anna Hoevenaarsv.d.Elsen; Martien v.d.Elzen. SACRAMENT van het DOOPSEL ontvangen: Uden: Ryan Bongers

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Joss Lentjes Thomas en Jasper v.d.Berghe Jonah Zwinkels. Boekel: Max Meulenmeesters Jurre Leenders

OVERLEDEN: Uden: Sjef Coenen Ria v.d.Boom Boekel: Toon Trienekens Martina Kanters- Verbruggen Dora Jans-v.d.Aa Zeeland: Piet v.Hinthem Verandering mistijd op zondag. Vanaf 1 juli is de aanvang van de eucharistie op zondag om 11.00 uur. Op deze manier kan de priester de H.Mis om 09.30 uur in Zeeland en daarna de H.Mis van 11.00 uur in Boekel opdragen. De reden hiervoor is het tekort aan priesters in onze parochie. H. Missen op 24 en 25 mei komen te vervallen!!!! In verband met het geloofsfeest van de parochie en het feest van het 25-jarig priesterjubileum van pastoor Theo van Osch is besloten om de H.Missen in de andere kernen van de parochie te laten vervallen zodat elke parochiaan de gelegenheid heeft om aan de feestelijkheden in Uden deel te nemen.

Degenen onder u die een misintentie hebben ingediend kunnen deze laten staan. Deze worden dan afgelezen in de Sint Petruskerk. Wilt u dit niet dan kunt u de intentie laten verzetten. U kunt dan contact opnemen met een van de contactpersonen van de parochie in Boekel.

Rozenkransgebed: In de maand mei zal voorafgaand aan de H.Mis in de kapel, dus op maandag- en woensdagavond om 18.30 uur het rozenkransgebed worden gebeden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 26 april 19.00 uur + Zondag 27 april 10.00 uur: Tinus v.d.Wetering; Opa Jan (nms. Fleur, ome René; Ellen Manders; Harrie Jansen, opa van Ize; Jan v.Hin-

AANBIEDINGEN donderdag 24 t/m woensdag 30 april

CARAMELVLAAI ZEEBONK

€ €

ECHT OVERHEERLIJK

PITTIG MEERGRANENBROOD

9.50 1.85

Zaterdag 26 april zijn wij GESLOTEN Iedere dinsdag MARTKAANBIEDING:

10 WORSTENBROOD

voor slechts

11.00

Binnenkort start onze WK zomeraktie. Let op uw brievenbus.

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


thum (nms. Tijn); Tien v.Roosmalen; Jan Peters; Henriette Jagers en Luuk; Martien v.Duijnhoven, opa van Jarno. Donderdag 1 mei: 19.00 u Intenties kerkgangers. Acolythen en Lectoren: Zaterdag 26 april: 19.00 u Jordi v.Oort-Tim Hoogeveen Mw.v.Zon Zondag 27 april: 10.00 u Mark Hoogeveen Hr.Donkers Donderdag 1 mei: 19.00 u Martinese Prettige Koningsdag!

Eerste Communie Venhorst

Zondag 27 april is in de H. Jozefkerk te Venhorst om 10.00 uur een viering waarbij de eerste heilige communie wordt gedaan. Wij nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn. Wij wensen de communicantjes en hun

ouders een fijne viering en een hele fijne dag toe. Mgr. v.Velthoven en de communiewerkgroep Hilde, Jenny, Jolanda en Marianne

Koffie-met-thema IN VENHORST

Eigen inbreng voor bezoekers Koffiemet-thema in Venhorst Zoals op elke laatste vrijdag van de maand is er ook op vrijdag 25 april van 10.00 tot 11.00 uur in De Mennehof in Venhorst een koffie-met-themaochtend. De bezoekers kunnen deze keer met elkaar praten over zelf gekozen onderwerpen. Krant en televisie kunnen inspiratiebron zijn voor een goed gesprek. Maar een voorval in het dorp kan ook een boeiende gedachtewisseling op gang brengen. Het kan er tijdens deze ochtenden serieus aan toe gaan, maar er is zeker ook ruimte voor een royale lach. De koffie-met-thema-ochtenden zijn een initiatief van de Stichting Steunpunt Mennehof. De leiding is in handen van twee vrijwilligers die als gastheer optreden en de gesprekken in goede banen leiden als dat nodig is. De toegang is gratis.

Koningsdag 2014

Maatschappelijke stage-uren nodig??? Of wil je gewoon helpen?? Wij zoeken nog vrijwilligers om gezellig te helpen met deze dag op het St. Agathaplein in Boekel. Er is deze dag van alles te doen en we hebben graag jouw hulp daarbij. Geef even een belletje en jij kunt die dag uren maken voor je maatschappelijke stage. Ook andere mensen die het leuk lijkt om die dag aanwezig te zijn en een handje te helpen zijn van harte uitgenodigd. Laat het even weten, graag voor 16 april!! Namens ComitĂŠ Boekel-Venhorst: Truus v.d.Ven secretaris, De Bosberg 74, tel. 0492-322997.

Evenementenkalender 27 april: kofferbakverkoop Gilde St. \Agatha 17 en 18 mei: Beach Soccer Event 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit 7 juni: KPJ zeskamp playbackavond 9 juni KPJ zeskampspellen.

Wij willen iedereen VAN HARTE BEDANKEN die in het mooie, lange leven van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

AGNES VAN LANKVELD - SMITS

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 16 april 2014

Melle

Zoon en broertje van Peter en Linda van Lankvelt Jurre en Siem Mezenlaan 12, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

bevriend, betrokken, samengewerkt, ondersteund en/of geholpen heeft. DANK JE WEL. Kinderen en kleinkinderen van Agnes van Lankveld - Smits


Let op!!! zaterdag 26 april koningsdag zijn wij de gehele dag GESLOTEN. Donderdag 24 en vrijdag 25:

€ 650 50 4 stuks voor € 6 00 5 stuks voor € 5

Konings kipschnitsels

4 stuks voor

Konings varkensoesters Konings gehaktballen Huisgemaakte hamburgers

elke vierde GRATIS

HEERLIJK

SPECIAL VAN DE WEEK

VLEESWARENTRIO

broodje gemak

Kalfskaaskop

100 gr. boerensnijworst 100 gr. leverkaas 100 gr. gebraden gehakt

per stuk

€ 225

mager kalfsgehakt met chorizo, knapperige groenten en zachte kaas

100 gram

€ 160

samen voor

Maandag 28 en dinsdag 29 april

Braadworst h.o.h. Bij 2 runder-entrecotes

500 gram voor

500 gram voor

€ 295

GRATIS pepersaus

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 325

GRATIS pepersaus

Woensdag 30 april

Gehakt h.o.h. Bij 2 runder-entrecotes

€ 495

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 25 april Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 2 mei GFT-afval/Groenbak

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 16-04-2014 Verloren: 2 huissleutels aan sleutelhanger met apenkop kleur bruin rood groen Gevonden: huissleutel en autosleutel (waarschijnlijk Hyundai), afstandsbediening garage gebreide muts autosleutel Opel 305 en eurolockssleutel en deursleutel

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website wwvv.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis) dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) - 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. NIEUWE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING 2014 De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 26 maart 2014 de nieuwe ‘Algemene subsidieverordening gemeente Boekel 2014’ vastgesteld. In de nieuwe subsidieverordening is zoveel mogelijk eenheid gecreëerd tussen de verschillende subsidievormen. Daarnaast bevat de verordening nog minder regels en is de aanvraagprocedure zoveel mogelijk vereenvoudigd. Op www.boekel.nl staat een samenvatting van de verordening. De complete verordening is terug te vinden op www.overheid.nl. U kunt de verordening ook digitaal ontvangen door een e-mail te sturen naar info@boekel.nl. Met vragen kunt u per e-mail contact opnemen met Ralf van der Heijden via ralf.vanderheijden@boekel.nl. UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “DE DONK, FASE 2” TE BOEKEL De kavels voor de bouw van vrijstaande woningen zijn met € 15,- per m² excl. BTW verlaagd in plan “De Donk, fase 2” in 2014! Extra korting alleen in 2014 voor particulieren: • 25% korting op leges van de bouwvergunning • indien u in 2014 bouwgrond koopt bij de gemeente Boekel, een woning duurzaam bouwt, u voldoet voor 1 januari 2017 aan de


Gemeenteberichten regels van duurzaam bouwen door middel van een energielabel A+++, dan ontvangt u 10% van de bouwgrondprijs terug.

Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. In januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

KV23 KV24 KV25

± 397 m2 ± 283 m2 ± 322 m2

Verkaveling Sinds 2013 is gestart met de uitgifte in plan De Donk, fase 2. De straat “Wijstgrond” is bouwrijp, dus daaraan kan meteen gestart worden. De kavels aan de straat “Boekweit” zijn in mei 2014 bouwrijp en de kavels aan de straat “De Gemeint” zijn november 2014 bouwrijp. Het bestemmingsplan is flexibel. Wilt u een bredere of smallere kavel of een kavel voor de bouw van een vrijstaande woning wijzigen in een tweekapper of andersom geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.

De volgende kavels zijn beschikbaar: Categorie Nummer Halfvrijstaand KT7 Halfvrijstaand KT8 Halfvrijstaand KT15 Halfvrijstaand KT16 Halfvrijstaand KT21 Halfvrijstaand KT22 Halfvrijstaand KT23 Halfvrijstaand KT24 Halfvrijstaand KT25 Halfvrijstaand KT26 Halfvrijstaand KT27 Halfvrijstaand KT28 Halfvrijstaand KT29 Halfvrijstaand KT30 Halfvrijstaand KT31 Halfvrijstaand KT32 Halfvrijstaand KT33 Halfvrijstaand KT34 Halfvrijstaand KT35 Halfvrijstaand KT36

Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer KV5 KV7 KV8 KV12 KV13 KV14 KV15 KV16 KV17 KV18 KV19 KV20 KV21 KV22

Oppervlakte ± 224 m2 ± 228 m2 ± 231 m2 ± 210 m2 ± 387 m2 ± 381 m2 ± 394 m2 ± 336 m2 ± 347 m2 ± 348 m2 ± 347 m2 ± 343 m2 ± 241 m2 ± 256 m2 ± 267 m2 ± 279 m2 ± 369 m2 ± 367 m2 ± 458 m2 ± 443 m2

Oppervlakte ± 385 m2 ± 473 m2 ± 392 m2 ± 411 m2 ± 420 m2 ± 508 m2 ± 478 m2 ± 435 m2 ± 470 m2 ± 461 m2 ± 625 m2 ± 505 m2 ± 510 m2 ± 393 m2

Grondprijs: Halfvrijstaande woning Vrijstaande woning

€ 230,00 per m2 exclusief btw € 260,00 per m2 exclusief btw

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 14 mei 2014 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of emailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavel De Donk, fase 2”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer vermelden. BELEIDSREGEL RUIMTE VOOR RUIMTE WONINGEN IN WERKING Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van Boekel op 26 maart 2014 de beleidsregel “Ruimte voor Ruimte woningen, gemeente Boekel” heeft vastge-


Gemeenteberichten steld. De beleidsregel treedt met ingang van de dag volgend op deze publicatie in werking.

De beleidsregel is door de gemeente vastgesteld om een concrete kwaliteitsverbetering in de gemeente Boekel te waarborgen bij het toevoegen van nieuwe woningen in het buitengebied van Boekel. Los van het reguliere woningbouwprogramma. Het bouwen van “aangekochte bouwkavels” in Boekel is hiermee begrensd. Deze beleidsregel geldt als aanvulling op de reguliere beleidsregeling “Ruimte voor Ruimte” van de provincie uit 2006.

In het kort komen de aanvullende voorwaarden op het volgende neer: 1. Bij het oprichten van Ruimte voor Ruimte woningen of woningen op basis van Vitaal Buitengebied worden de voorwaarden uit de eigenlijke RvR-regeling, Verordening Ruimte, het woningbouwprogramma en het erfbeplantingsbeleid gerespecteerd; 2. Een bouwtitel voor een woning moet zijn oorsprong hebben in concrete kwaliteitsverbetering binnen Boekel. Eventueel kan aankoop van een RvR-kavel bij de gemeente Boekel plaatsvinden. 3. Ingezette dierproductierechten moeten in Boekel in gebruik zijn geweest. Ten minste voor drie jaar. 4. Gesloopte stallen of dierproductierechten mogen slechts beperkt worden aangevuld van buiten de gemeente Boekel. 5. De te bouwen woning(en) zijn burgerwoningen met de daarbij horende standaard omvang van 600 m3 en 100 m2 bijgebouw. Eventueel kan op basis van de beleidsvisie Vitaal Buitengebied Boekel een grotere inhoud of oppervlakte worden geregeld.

De beleidsregel kan worden ingezien via onze website via de rubriek “structuurvisie en bestemmingsplannen”. De beleidsregel is geldend totdat de gemeenteraad de beleidsregel in te trekken. Meer informatie kunt u inwinnen via de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaar via ons algemene telefoonnummer.

BESPAAR NA KONINGSDAG MET OVERGEBLEVEN APPARATEN Op Koningsdag zullen veel kinderen weer oude spullen te koop aanbieden op de vrijmarkt. Maar mochten er na afloop toch nog elektrische apparaten niet verkocht zijn, gooi ze dan niet weg! Lever ze gratis in op de milieustraat in Haps of de minimilieustraat in Boekel. Of bij de KCA wagen die eens per maand op de minimilieustraten staat. Zo zorgen we er samen voor dat deze worden gerecycled. De snelle inleveraars die vanaf 28 april oude elektrische apparaten en/of spaarlampen inleveren bij één van de milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel, krijgen gratis het spannende jeugdboek ‘Schaduw over Koningsdag’! Ook worden er kanskaarten uitgedeeld, met kans op een uitje voor het hele gezin. Op = op! Dus wees er wel snel bij!

Op koningsdag zelf zijn alle milieustraten gesloten!

Meer informatie Voor alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op onze website www.afvalaanbieden.nl. U kunt voor vragen ook bellen met de Afvalinfolijn: 0485-338352.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS

Op eikenbomen in Boekel kan men in de maanden mei, juni en juli eikenprocessierupsen aantreffen. Deze rupsen gaan groepsgewijs (in processie) op zoek naar voedsel (eikenblad). Na contact met de haren van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.

Wat doen we eraan? De gemeente Boekel bestrijdt de processierups in de openbare ruimte. Dit gebeurt in mei preventief met een bacteriepreparaat. Dit kan elke dag, 24 uur per dag zijn, afhankelijk van het weer. Op plekken waar weinig mensen komen wordt volstaan met het plaatsen van waarschuwingsborden. Op particuliere percelen wordt de eikenprocessierups door de gemeente niet bestreden.

Meer informatie? Op de websites van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (www.rivm.nl) of van de GGD (www.ggdhvb.nl) vindt u meer informatie. Voor gezondheidsvragen kunt u terecht bij Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD via telefoonnummer 0900- 3686868. Voor informatie over de bestrijding door de gemeente Boekel kunt u contact opnemen op nummer 0492-326800of via email: info@Boekel.nl.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: J.P.T.F.W. Janssen voor het innemen van een vaste standplaats op de vrijdagmiddagen in 2014 van 13.00 uur tot 19.00 uur op het Sint Josephplein in Venhorst en op de maandagmiddagen in 2014 van 13.00 uur tot 19.00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel voor de verkoop van aardappelen, groenten en fruit (verzenddatum 18 april 2014).

Bezwaren: Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 22 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gemeenteberichten KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

: activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening: het oprichten van een theetuin Locatie : Statenweg 53, Venhorst Verzenddatum : 16 april 2014 Voor

Voor

: omgevingsvergunning 1e fase met de activiteit het wijzigen van een monument; het plaatsen van verplaatsbare glaspanelen Locatie : Kerkstraat 26, Boekel Verzenddatum : 15 april 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 23 april 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een Amerikaanse eik Locatie : aan de Gagelstraat (5e boom vanaf de Statenweg). Verzenddatum : 15 april 2014. Voor

: activiteit het vellen van 9 bomen (1 inlandse eik, 1 Amerikaanse eik, 2 essen en 5 haagbeuken) Locatie : Sportpark “De Donk”, aan De Waterval te Boekel Verzenddatum : 22 april 2014.

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 23 april 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit bouwen; het uitbouwen van een bestaande woning Locatie : Kluisstraat 1, Boekel Datum ontvangst : 10 april 2014 Voor

: activiteit bouwen; het aanbouwen van een garage Locatie : Aan de Loop 18, Boekel Datum ontvangst : 11 april 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 8 april jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Voortzetting procedure bestemmingsplan Centrum-Oost Het bestemmingsplan Centrum-oost heeft eerder de vooroverlegfase doorlopen. De ontvangen reacties zijn verwerkt en het plan is aangepast. De Boerenbondwinkel zal (op termijn) verdwijnen en in plaats daarvan zullen extra woningen worden gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan zal in procedure worden gebracht.


26 APRIL KONINGSDAG

OPSTAPDAG

Uw fietsenmaker

Gratis proeffietsen op allerlei elektrische fietsen. Oo k de peuters ku nnen pro ef fietsen op de loopfiets, op een voor hu n speciale loop fietsbaan.

Gemertseweg 6, Boekel, 0492-325370 op d e weg van Boekel n aar Gemert www.verh oevenwheels.nl

jOUW E-BIKE


Boekel is weer een beetje veiliger

In zaal La Compagnie waren dinsdagmiddag 137 kinderen uit groep 7 van de vier basisscholen in Boekel en Venhorst bijeen voor de uitreiking van de verkeersdiploma’s.

Een beetje gespannen zijn ze wel; de 137 kinderen, waaronder 3 uit het speciaal onderwijs. Ze hebben verleden week allemaal hun uiterste best gedaan voor een zo goed mogelijk resultaat. De voorbereidingen begonnen eerder al: op 31 maart was er een fietscontrole. Drie agenten en 4 vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland waren een dag lang in de weer om alle 137 fietsen te controleren. Twintig procent van de fietsen werd in eerste instantie afgekeurd. Behalve aan verlichting ontbrak het vaak ook aan deugdelijke sloten en remmen. Gelukkig bleek bij de meesten bij de herkeuring de fiets wel in orde en kon iedereen met een fiets die voldoor Ria van Tiel.

ledig voldeed aan alle veiligheidseisen aan de verkeersproef op 10 april beginnen. In de ochtend was eerst het theoretisch gedeelte, ‘s middags werd de praktijk getoetst. Om een oogje in het zeil te houden en te controleren werden er 30 vrijwilligers ingezet. Behalve de rotonde waren ook enkele drukke oversteken en gevaarlijke punten in de route opgenomen. Vandaag zou eindelijk bekend worden of de geleverde inspanningen voldoende waren geweest voor het felbegeerde papiertje. Aan wethouder Ted van de Loo van onder meer Verkeer en Vervoer de taak om de 4 leerlingen die het maximum aantal van 20 punten bij de theorie hadden behaald namens de gemeente een mooie pen te overhandigen. Deze eer viel te beurt aan: Bjorn Dekkers, Guus Delisse, Gijs Wassenberg en Job Engelen. Twee kinderen hadden zowel de theorie- als de praktijkproef subliem gedaan. Ruud Penninx uit Boekel en Wout v.Dooren uit Venhorst

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

waren met 8+ punten voor het praktijkgedeelte en 18 punten voor theorie de beste deelnemers van het examen. Voor hen was er een echte ‘kampioensschaal’. Opmerkelijk was wel dat dit keer alleen maar jongens in de prijzen vielen. Volgens de wethouder was dat echter gewoon toeval. Van de Loo bedankte ook de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland: Tiny Biemans en Cor Vissers voor hun inspanningen om Boekel weer een beetje veiliger te maken. Verder zegde hij toe zich in te zullen gaan spannen om het parcours van het verkeersexamen permanent van borden te laten voorzien zodat de kinderen nog vaker kunnen oefenen.

OPENSTELLING

Museum De Kluis

Op zondag 27 april is Museum de Kluis geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Het museum is gelegen op het terrein van Huize Padua aan de doorgaande weg van Boekel naar Handel, tegenover Dan. De Brouwerstraat 28. Museum de Kluis is het oudste gebouw van Huize Padua en heeft een bewogen geschiedenis. Dit willen we laten zien met een fototentoonstelling: “Van klooster naar Museum”. In 1742 kwamen de broeders Penitenten naar Boekel en bouwden daar een eenvoudig klooster van turfsteen bestreken met leem en kalk, het werd in 1990 gerestaureerd en vijf jaar later ingericht als museum. In het museum is in woord en beeld de geschiedenis van de Broeders Penitenten, Huize Padua en de algemene psychiatrie te zien. Op de buurtbank kunt u verhalen beluisteren over de ontwikkeling en geschiedenis van Huize Padua en de psychiatrie, verteld door oud medewerkers aan de hand van foto’s en voorwerpen. Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk ook thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl en laat u verrassen door de vele verhalen van de musea en heemkundekringen. Uw reacties zijn altijd welkom. Voor een bezoek aan het museum kunt u ook op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur terecht. Voor een groepsbezoek kunt u bellen met 0492 846173 tijdens de openingsuren of een mailtje sturen naar: l.verstraatenjansen@chello.nl. Of kluis@ggzoostbrabant.nl om een afspraak te maken.


Apotheek gaat in de week van 12 t/m 18 mei over op nieuw computersysteem Het advies is om uw herhaalmedicatie ruim op tijd te bestellen en niet in deze week. In verband met deze overgang zullen de wachttijden langer zijn. Voor spoedrecepten kunt u uiteraard terecht. Voor de overige medicatie vragen we u vriendelijk om deze op een ander moment te bestellen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Excuses voor de overlast. Kringapotheek Boekel wordt Alphega apotheek Vanaf week 17 is Apotheek Boekel één van de vele zelfstandige Kring-apotheken in Nederland, die de overstap naar Alphega maakt. Het is de bedoeling dat alle aangesloten zelfstandige Kring-apotheken als Alphega apotheek verder gaan. Voor u als cliënt veranderd er echter niets. Door deze wijziging en een op termijn ruimer handverkoop assortiment hopen we u nog beter van dienst te zijn. Eerste uitgifte apotheek € 6,Voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt, geldt een apart tarief voor de zorg die de apotheker heeft verleend. Dit heet het ‘eerste uitgiftetarief’. Vanaf 1 januari vindt u dit tarief apart terug op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Dit heeft de overheid bepaald. Het eerste uitgiftetarief geldt al sinds 2009, maar vanaf dit jaar staat het bedrag dus apart vermeld in het declaratieoverzicht. U bent niet duurder uit voor uw medicijnen door deze wijziging in de manier van declareren. Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt, de zogenoemde ‘eerste uitgifte’, doet uw apotheek het volgende voor u: • een gesprek met u voeren over het gebruik en werking van het medicijn • nagaan of u andere medicijnen gebruikt • kijken of het medicijn geschikt is voor u, bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor • beoordelen of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen • zo nodig contact opnemen met uw voorschrijvend arts • uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten • gebruik, werking en eventuele bijwerkingen aan u uitleggen • de schriftelijke uitleg van het medicijn meegeven, meestal is dit de bijsluiter. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn goed en veilig kunt gebruiken. Twijfelt u over de (bij)werking of het ge-

bruik, of heeft u vragen of problemen, neem dan gerust contact met uw apotheker op. Veelgestelde vragen: * Moet ik iedere keer als ik naar de apotheek kom, of een vraag stel € 6,- betalen? Nee dit is alleen als u een nieuw geneesmiddel ontvangt waar meer uitleg en controle bij nodig is. Dit is niet anders dan voorgaande jaren. Alleen is het bedrag dat betaald wordt door uw zorgverzekering uit elkaar gehaald in een medicijngedeelte en een apotheekgedeelte. Wat meer duide-

lijkheid geeft in wat u waarvoor betaalt. * Moet ik de € 6,- altijd zelf betalen? Nee het bedrag wordt vergoed door uw zorgverzekering, echter zolang uw eigen risico niet vol is, betaalt u zelf voor de geneesmiddelen en o.a. de zorg vanuit het ziekenhuis. * Ik wil geen controle kan dat ook? Nee, de apotheek is wettelijk verplicht om bovenstaande controles uit te voeren, zodat u veilig geneesmiddelen kunt gebruiken.

Ons bereikte het droeve bericht, dat ons oud-bestuurslid

Toon Trienekens is overleden. Van 1973 tot 1990 was hij secretaris/penningmeester en van 1990 tot 2004 secretaris van ons bestuur. Hij heeft in deze functies en door zijn persoonlijke betrokkenheid zich op een zeer bijzondere wijze ingezet voor het functioneren van gemeenschapshuis en partycentrum Nia Domo. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Het Bestuur van Stichting Nia Domo

In de vroege morgen van vrijdag 11 april 2014, is rustig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Martien van Roosmalen * Heesch, 28 augustus 1926

† Boekel, 11 april 2014

Catho van Roosmalen - van Duijnhoven Catho Peter en Christine Mark, Chris Helma Alexander Angelé en Gert-Jan Sanne, Anoek, Rik De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op woensdag 16 april jl. vanuit de parochiekerk van St. Agatha te Boekel. Aansluitend hebben wij Martien begeleid naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof te Venhorst. Voor alle blijken van medeleven, steun en warme betrokkenheid na het overlijden van mijn man, ons pap en opa, onze oprechte dank. Correspondentieadres: Zusterstraat 5, 5374 AK Schaijk


Mantelzorger, MAAR NU EVEN NIET?

Het mooie weer komt eraan, mensen om je heen maken vakantieplannen. En uzelf? Kunt u weg? Een weekendje naar zee, een

weekje met de kinderen… Als mantelzorger herkent u het wel. De langdurige zorg voor uw naaste kan af en toe teveel worden. Naast werk, huishouden, kinderen en andere taken, blijft er weinig tot geen tijd meer over om aan ontspanning te denken. Mantelzorgers hou-

Wij namen kennis van het overlijden van de heer

A.H.M. (Toon) Trienekens Van oktober 1961 tot augustus 2000 was de heer Trienekens werkzaam bij de gemeente Boekel. Zijn inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel laten een blijvende herinnering bij ons achter. Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Burgemeester en wethouders van Boekel, de secretaris, J.G. Marcic

de burgemeester, P.M.J.H. Bos

Zondag 13 april bereikte ons het nieuws dat

Toon Trienekens Ex-prins en medewerker van cs de Knöllekes is overleden. Wij zijn dankbaar voor alle mooie momenten die wij samen hebben mogen beleven en zijn inzet binnen cs de Knöllekes. Wij wensen zijn vrouw Hanny, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. Bestuur en medewerkers cs de Knöllekes

Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van

Toon Trienekens Toon was een graag geziene vrijwilliger in Sint Petrus. Hij had een goede band met de bewoners van Sint Petrus. Toon vervulde 13 jaar naar volle tevredenheid de rol van penningmeester voor de Vrienden van Sint Petrus en heeft veel bijgedragen aan het welzijn van de bewoners en bezoekers van Sint Petrus. Hij kwam graag in Sint Petrus en voelde zich daar thuis. Toon, we zullen je missen in Sint Petrus. Je was een warme persoonlijkheid die met humor en eenvoud aanwezig was en altijd een luisterend oor had voor ons allemaal. Wij wensen Hanny, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus

den de zorg langer vol als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie opdoen. Respijtzorg Bij respijtzorg kunnen de gebruikelijke zorgtaken (tijdelijk) overgenomen worden. Dit kan incidenteel zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld elke week een dagdeel of elke maand een weekend. Thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar, de AWBZ of de Wmo. Zodoende kan de mantelzorger even ‘op adem komen’, om daarna de zorg weer op zich te nemen. Professionals of vrijwilligers Respijtzorg door beroepskrachten kan bij u thuis plaatsvinden. Maar ook buitenshuis, waarbij de persoon waarvoor u zorgt dan tijdelijk naar een logeeradres op dagopvang gaat. Sommige vormen van vervangende zorg door beroepskrachten worden betaald uit de AWBZ na een indicatiestelling door het CIZ. Ook is het mogelijk vervangende zorg in te kopen met een PGB. Overname van de zorg door vrijwilligers kent globaal 2 varianten, namelijk voor een dagdeel of voor een aaneengesloten periode. Voor de overname van zorg voor een dagdeel kan men terecht bij bijvoorbeeld organisaties voor vrijwillige thuishulp. Vervanging voor een mantelzorger die op vakantie gaat wordt geleverd door Handen-in-Huis, voor meer informatie; www.handeninhuis.nl. Er zijn dus verschillende manieren om respijtzorg in te vullen. U kunt deze terugvinden op de website van Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. www.mezzo.nl Financiering De kosten voor respijtzorg zijn per voorziening erg verschillend. Respijtvoorzieningen worden lang niet altijd vergoed. U moet dan de kosten voor eigen rekening nemen. Vakanties komen meestal voor eigen rekening. Informatie over de mogelijkheden om respijtzorg te financieren staat op www.respijtwijzer.nl. Ontmoeting en meer informatie Om u persoonlijk meer informatie over respijtzorg te kunnen geven, organiseert De Mantelzorgwinkel op donderdag 22 mei a.s. van 14.30 uur tot 16.00 uur een ontmoetingsbijeenkomst voor mantelzorgers. Deze bijeenkomst wordt gehouden bij Zorghotel Veghel aan Stadhuisplein 3 te Veghel. Daar krijgt u de gelegenheid om in het hotel rond te kijken en onder het genot van een kopje koffie of thee nader met elkaar van gedachten te wisselen. Meldt u zich vooraf wel even aan via info@demantelzorgwinkel.nl of tijdens kantooruren op tel. 0413 - 334780.Moe zijn is zo ..

Het is vaak lastig te begrijpen, voor gezonde mensen, hoe iemand als ik zich voelt na (zeer lichte) inspanning.

Het voelt als een griep; Een zwaar en pijnlijk lijf, spierpijn, geen kracht in je spieren, bibberen, een bonzend hoofd, buikpijn, gevoelige keel en snel koud. Het voelt alsof je flink aangeschoten bent; Niet helder na kunnen denken, emotioneler zijn dan anders, normaal bewegen is een grote uitdaging, niet op de juiste woorden kunnen komen, alles uit je handen laten vallen of juist omgooien.

Het voelt als je ergste kater; Niet vooruit te branden, barstende koppijn, totaal geen energie om iets te ondernemen, misselijk, geen eetlust, even geen behoefte aan gezelschap, nauwelijks licht en geluid kunnen verdragen.

Het voelt alsof je net je eerste marathon uit hebt gelopen; Brandende spieren, een hoge hartslag, volledig buiten adem, zweten, geen kracht meer hebben om nog iets te ondernemen, ook al heb je genoeg adrenaline of mentale kracht.

En dit voel ik meestal allemaal tegelijkertijd. Het grote verschil met een gezond persoon is; Ik heb geen griep. Ik heb niet teveel gedronken. Ik heb geen kater. Ik heb niet net mijn eerste marathon uitgelopen.

De ellende begint soms al bij het opstaan en verergert met elke activiteit. Elke dag een boodschap, even naar de markt, gezellig op een terrasje of zelfs een doodgewone verjaardag. Pijnstillers helpen niet (zorgen er alleen voor dat ik mijn grens niet voel). De pijn en vermoeidheid gaan niet weg als ik ontspan, de verzuring en verkramping in mijn spieren houdt uren en soms zelf dagen aan en slapen verandert weinig tot niks aan de uitputting.

Waarom ik dan toch zo optimistisch ben? Omdat ik kan kiezen; me hele dagen hondsberoerd en ellendig voelen, of me hele dagen hondsberoerd voelen én genieten, gelukkig zijn en plezier hebben. Ik kies voor de tweede optie. Dit lukt me niet elk moment van de dag, maar toch zéker elke dag een moment! Kitty Reijbroek

Algemene Kennisgeving Met grote bewondering en respect, hebben we je afstand zien doen van alles wat je lief en dierbaar was....

Dankbaar dat we zo lang haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ontvangen, delen we u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, in het bijzijn van haar dochter is overleden, ons mam, mijn schoonmoeder, onze trotse oma en overgrootmoeder

Martina Kanters - Verbruggen * Erp, 8 oktober 1916. † Boekel, 15 april 2014 echtgenote van

Martien Kanters † Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres: Julianastraat 48 9686 NR Beerta

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Onze dank gaat uit naar het personeel en alle vrijwilligers van Brabant Zorg St. Petrus, door wie ons mam liefdevol is verzorgd. Een speciaal woord van dank aan huisarts dr. Arts.

NEDERLANDSE HARTSTIcHTINg

Boekel en Venhorst, bedankt!!! De collecte tijdens de Nationale Hartweek van 6 t/m 12 april heeft € 2778,90 in Boekel en € 778,43 in Venhorst opgebracht. De Nederlandse Hartstichting strijdt al bijna 40 jaar tegen hart- en vaatziekten. Gelukkig kunnen door deze inspanningen steeds meer levens worden gered. Zo zorgt de Hartstichting ervoor, dat veel Nederlanders kunnen reanimeren. En investeert zij in wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van patiëntenzorg en voorlichting over een gezonde levensstijl. Wij willen dit werk graag voortzetten om nog meer levens te redden. Dit kan alleen dankzij uw steun, want de Nederlandse Hartstichting is geheel afhankelijk van giften uit de samenleving. Wij willen daarom iedereen bedanken, die aan het welslagen van de collecte heeft bijgedragen. Een extra bedankje aan allen die belangeloos enkele uren van hun vrije tijd beschikbaar hebben gesteld om te collecteren. Zonder de steun en inzet van de vele vrijwilligers zou dit resultaat niet bereikt zijn. Nogmaals onze hartelijke dank.


Boekelse Lokale Omroep Kring BLOK TV uitzending. De volgende BLOK TV uitzending is te zien op zaterdag en zondag 26 en 27 april. U kunt de uitzending digitaal bekijken op het glasvezelnetwerk van BoekelNet (kanaal 47) of analoog op het UPC-netwerk. De uitzending start zaterdagnamiddag, daarna kunt u tot maandagochtend 10.00 uur elk uur naar de herhaling kijken. In deze uitzending onder andere BoeVenKar, Gemeentepolitiek, actualiteiten rondom de BLOK organisatie en natuurlijk het Bloknieuws. Kijk voor een actueel overzicht deze week naar onze vernieuwde Blokkrant. Bij de Blok zit u al bijna 30 jaar op de 1e rang, veel kijk-plezier toegewenst. Ga voor uitzending gemist naar: www.bloktv.nl.

SportBoeVenKar vooralsnog in leidende positie! Het gaat lekker met de Boekel-Venhorstse inzending van de Dorpenderby. Volgens de laatste tussenstand van de stemronde staat de SportBoeVenkar op nr.1! Heeft u gestemd op dit project, dan danken wij u hartelijk! Ook is het geweldig om te horen en te zien dat velen van u enthousiast berichten doorsturen via Facebook, e-mail, apps en Twitter. Zelfs onze coach Yuri van Gelder heeft zijn volgers op Twitter opgeroepen tot stemmen. Maar we zijn er nog niet... Heeft u nog niet de kans gehad om te stemmen of heeft u nog meerdere mailadressen, dan kunt u ons helpen de 1e positie te behouden. Stemmen is heel eenvoudig en kost u nog geen minuut. Ga naar www.sportboevenkar.nl. Klik op ‘stem hier’ en vul uw emailadres in. Open je mailbox en bevestig via de binnengekomen link. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de kar en begint deze beetje bij beetje steeds meer vorm te krijgen. Materialen zijn inmiddels besteld en gedeeltelijk geleverd. De kar komt er! Dat is zeker. Maar mocht dit project de eerste prijs winnen, dan zijn de mogelijkheden tot de aanschaf van spectaculaire gymmaterialen, hulpmidde-

len en digitale spelinstructies veel groter. Maar natuurlijk ook de eer om deze competitie te winnen is de ultieme kick. En als iedereen ons helpt, dan moet dit lukken! Dank voor uw steun en enthousiasme. Meer info op: www.sportboevenkar.nl,

www.brabant.nl/dorpenderby, facebook.com/sportboevenkar, twitter.com/sportboevenkar en 27 april op Omroep Brabant. Stem nu meteen en dan is de SportBoeVenkar er straks voor iedereen!


CAPRIOLEN In het vorige bericht heeft u kunnen lezen wat het thema van de volgende Avond van de Poëzie is: ‘Capriolen’. Maar wat zijn of wat is dat nu eigenlijk? Na wat rondsnuffelen vonden we van alles. Woordenboeken leverden het volgende op: Ca-pri-olen; zelfst.naamw.; rare bewegingen die je maakt, malle streek. Voorbeeld: ‘de capriolen van een clown maken’, capriolen uithalen (rare, riskante dingen doen) Synoniemen van capriolen: bokkensprong, luchtsprong, malligheid, kattesprong, strapatsen. In de 17de eeuw: een bepaalden dans, een kuitenflikker maken; ook wel cabriolen genoemd (frans cabriole), een afleiding van het italiaanse capriola, bokkesprong. Maar er is nog meer! In ons dagelijks le-

ven zit het in allerlei dingen die we doen verweven. Er is ‘capri-jolige’ muziek: Capriolen van Peter Kreuder en de ‘Philharmonische Capriolen’ van Camillo Öhlberger (iTunes Store). Er is op kunstgebied een traject voor midden- en bovenbouw: ‘Kunstenaars Capriolen’. Wat dacht je van deze boeken: Wiskundige Capriolen van J.S. Meyer, de verzamelde capriolen Vroeger was alles beter, behalve de tandarts van Jean Pierre Rawie en Capriolen van Godfried Bomans? Ook de radio blijft niet achter: Walter Capiau met zijn populaire programma met Capriolen, (telefoongrappen) leverde hem in 1972 de Radio Oscar op. Voor computerfreaks: de MD5-hash van het woord is 7858dc34c1eee3d3bbf6b6839e61d2e5 (doe er je voordeel mee…) Er is zelfs een site: www.capriolen.com! Je ziet het, met dit thema kun je alle kanten uit! Dit kan dan weer tot een mooi gedicht leiden, waarmee je dan weer mee kunt doen tijdens de Avond van de Poëzie!

Wereldrecordpoging op Octopus

Komende vrijdag vindt op een groot aantal scholen de Koningsspelen plaats. Natuurlijk is Octopus daarbij. Zeer speciaal is dat de openingsdans dit jaar inzet is van een wereldrecordpoging. Om exact 9.30 uur zullen 1000-den kinderen in heel Nederland tegelijk deze dans gaan doen. Daarmee willen we een vermelding in het Guinness book of world records proberen binnen te halen. Laura van Deursen zal de kinderen van Octopus voorgaan in het lied “Doe de Kanga” van Kinderen voor Kinderen. Daarna zullen de kinderen de rest van de dag uitgedaagd worden in leuke en actieve spelletjes en sporten. Uiteraard zal het Oudhollandse zaklopen de revue passeren, maar ook zal er een heuse kleutermarathon georganiseerd worden, waarbij de kinderen zowel binnen als buiten de school mogen rennen. In de middag gaan de bovenbouwers met elkaar de strijd aan in o.a. voetbal, trefbal, hockey en estafetteracen. Wilt u de sfeer proeven en de recordpoging bijwonen, dan bent u van harte welkom!!

Nog even alles op een rijtje: De Avond van de Poëzie 2014 is op vrijdagavond 29 augustus 2014. Voor meer informatie: Bab v.Lankveld, tel. 0492321759. Gedichten insturen kan via e-mail avondvandepoezie@gmail.com, of op papier worden ingeleverd bij de Bibliotheek of Nia Domo. Dit kan tot 20 juni 2014. Overigens: heten de inwoners van Capri niet ook ‘Capriolen’?

VOGELWERKGROEP BOEKEL/VENHORST

VroegeVogelWandeling op de Perekker door leden van de vogelwerkgroep Boekel-Venhorst. Om 7 uur in de vroege ochtend van zondag 27 april start een wandeling vanaf de ingang bij de Perekker. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Als veel mensen op zondagochtend nog op één oor liggen, zijn de vogels al enorm actief. De vogels zingen al vroeg uit volle borst hun ‘ochtendsong’. Zo vroeg in de ochtend heeft ook veel zin, want dan zijn de andere geluiden nog minimaal. Hierdoor hebben de vogels dus een groter en beter bereik. Dat is belangrijk, want de vogels zingen met hun gezang soortgenoten toe, zodat die weten waar het leefgebied is van de zingende vogel. In de vroege ochtend kun je dus veel verschillende vogelgeluiden horen. In het bosgebied bij de Perekker leven onder meer Spechten en Ransuilen. De opnieuw ingezaaide bloemenweide is straks mogelijk een broedplaats voor de Torenvalk en Steenuil. Ga je mee om te genieten van al die mooie vogelgeluiden? Ervaren vogelliefhebbers leiden de wandeling. Tot ziens op zondag 27 april, Mezenlaan 22 in Boekel. Vogelwerkgroep Boekel-Venhorst

Hoera....Geslaagd

Aan Tilburg University heeft Sabine Kranenbroek haar master fiscale economie afgerond en daarmee de academische graad Master of Science verkregen. Van harte gefeliciteerd.


Verantwoording toewijzingen Verantwoording 2014 - januari, februari & maart Datum

Adres

Aantal reacties

Aantal punten

Aantal foutieve reacties

12-jan

Meidoornstraat 5

2

59

1

De Sparren 24

7

40

3

Wit Gele Kruispad 17

3

56

1

De Kastanjes 55

5

28

1

26-jan

De Hazelaars 16

8

23

3

2-feb

De Kastanjes 25

5

40

2

Reden

Kloosterln.54

40

urgentie

Doe Maar Gewoon

Kloosterln.58

23

urgentie

Doe Maar Gewoon

16-feb

De Platanen 5a

13

40

4

2-mrt

De Hazelaars 18

5

16

3

16-mrt

De Beuken 2

6

45

3

23-mrt

De Wilgen 12

4

19

1

MOEDERDAG ACTIE!!!

Kom zaterdag 10 mei samen met je moeder naar onze kapsalon en ontvang allebei 50% KORTING op je behandeling!! Wees snel want vol = vol!! Reserveren via

0492-325566 www.kapperijunique.nl Van der Horststraat 2a 5427 CP Boekel 0492-325566 en een leuk cadea utje in september & oktober www.kapperijunique.nl

10% korting

o e l jje e th t h u is is b bij i j Ka K a p p er e r i j Un U n i qu que

rij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok.

mfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je s bij Kapperij Unique.


Thema-avond MEE: ZELF ZORG ORGANISEREN & VRIJE TIJD

Op woensdag 7 mei 2014 organiseert MEE 2 themabijeenkomsten voor mensen met een beperking en hun naasten. Deze keer over zelf je zorg organiseren en het invullen van vrije tijd. Kies één van de thema’s en meld u aan via www.meenob.nl/schuifaanbijMEE (of telefoon 0413 33 47 33). Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur op het kantoor van MEE Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 in Uden. Zelf je zorg organiseren Door de bezuinigingen is betaalde zorg niet meer vanzelfsprekend en zullen we meer een beroep op onze naasten moeten doen. Hoe ziet uw netwerk (uw familie, vrienden en bekenden) eruit? Wie kan iets voor u betekenen en hoe organiseert u dat? Wat kan MEE daarin betekenen? Hoe vul je je vrije tijd in Wat kun je allemaal doen in je vrije tijd? Iets alleen of samen met anderen? Iets actiefs of juist iets rustigs? Wat vind je leuk om te doen en hoe vind je een activiteit die bij je past? Samen zoeken we een antwoord op deze vragen. De eerste woensdagavond van de maand (met uitzondering van vakanties) organiseert MEE ‘Schuif aan bij MEE’. Dit zijn 2 themabijeenkomsten die plaatsvinden in kleine groepen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, dat te maken heeft met meedoen met een beperking. Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ informeert een

medewerker van MEE Noordoost Brabant u over het gekozen thema. Ook is er ruimte voor uw vragen en het uitwisselen van ervaringen rond het thema met de andere aanwezigen.

Gratis Bibliotheek Wise app bij de bibliotheek Nieuwe app: overal uw bibliotheekzaken regelen De bibliotheek heeft een nieuwe app ontwikkeld, waarmee leden altijd en overal toegang hebben tot hun bibliotheek. De ‘Bibliotheek Wise’ app geeft toegang tot de online catalogus, leden kunnen direct reserveren, verlengen en zien welke materialen ze in huis hebben. Gebruik De ‘Bibliotheek Wise’ app is er voor iOS en Android en is gratis te gebruiken door iedereen die lid is van een openbare bibliotheek in Nederland. Na het starten van de app kiest de gebruiker via de plaatsnamenlijst zijn of haar eigen bibliotheek. Inloggen kan met gebruikelijke gebruikersnaam/pasnummer en wachtwoord/pincode. In de app kan de lezer onder andere eigen gegevens wijzigen, zoeken in de catalogus, reserveringen plaatsen en mate-

rialen verlengen. Lastig om een keuze te maken uit het aanbod van de bibliotheek? De klant wordt geholpen met aanwinstenoverzichten, (persoonlijke) lees- en luisteradviezen. Ook is te zien hoe anderen titels hebben gewaardeerd. Ter vervanging Er bestond al een bibliotheekapp met ongeveer dezelfde functionaliteiten (app ‘De Bibliotheek’), maar die gaf te veel problemen. De nieuwe ‘Bibliotheek Wise’ app is op dit moment naast de bestaande app ‘De Bibliotheek’ te gebruiken. Naar verwachting zal in de zomer app ‘De Bibliotheek’ niet meer functioneren. Een belangrijk verschil met de oude app is de techniek die wordt gebruikt om met het bibliotheeksysteem te communiceren. Verlengen voor anderen Met de app kunnen ook materialen voor anderen worden verlengd, bijvoorbeeld voor gezinsleden. Daarvoor kan een machtiging worden ingesteld. Na inloggen door de gemachtigde is van alle gekoppelde personen te zien wat verlengd kan worden. Verlengen kan direct, onder dezelfde inlog. Downloaden Meer informatie (ook over e-books en andere apps van de bibliotheek) staat op: http://www.bibliotheeklagebeemden.nl/co llectie/apps Er is een app voor iOS (downloaden via https://itunes.apple.com/nl/app/bibliotheek-wise/id814323040?mt=8) en voor Android (downloaden via https://play.google.com/store/apps/details ?id=com.bicat.wise.androidapp).

Evenementenkalender

OOK VOOR AL UW PRINTS

Kopieëren | Printen in kleur en zwart/wit mogelijk tot A3 formaat in diverse gramsgewichten

De Vlonder 10 | 5427 DC Boekel | 0492-322140 | info@boekeldruk.nl

27 april: kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 17 en 18 mei: Beach Soccer Event 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit 7 juni: KPJ zeskamp playbackavond 9 juni KPJ zeskampspellen. 21 juni brengdag vlooienmarkt Venhorst 22 juni: pleintoernooi Jeu de Boules 22 jui: vlooienmarkt Echo der Peel 10 juli: inschrijven TOT-rit 3 augustus: TOT-rit, Boekel kermis 7 september: Pleinfestijn Venhorst 26 en 27 september: Venhorst Klinkt, Echo der Peel 28 september: Receptie fanfare Echo der PeelGilde St. Agatha Boekel Zondag grote kofferbakverkoop. Op zondag 27 april is er van 9.00 uur tot 15.00 uur een grote kofferbakverkoop op het evenemententerrein in Boekel, georganiseerd door gilde Sint Agatha. Er komen zo’n 160 standhouders om hun meegebrachte spullen te verkopen.

In het nieuwe gildehuis en op het gezellige terras is allerlei drank en eten verkrijgbaar. Voor de kinderen staat er een luchtkussen klaar. De entree is slechts € 2,- (incl. lot voor loterij); kinderen t/m 12 jaar gratis. Het adres is: Waterval 3a te Boekel; postcode 5427 HL (nabij het sportpark). De route is met pijlen aangegeven en parkeren is gratis. Fietsen kunnen op het terrein worden geplaatst. Gilde ontvangt jeugd. Leerlingen van groep 7 van de Corneliusschool uit Venhorst werden vorige week door gilde St. Agatha in het gildehuis ont-

vangen. Zij hebben op school een project “Daor hedde de Guld” gedaan; speciaal ontwikkeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De afsluiting van dit project was bij het gildehuis van gilde St. Agatha. Door de opdrachten, ontwikkeld door enkele gildebroeders, maakten de leerlingen kennis met de gebruiken en activiteiten van het gilde. De vragen over de schilden op het koningsvest waren te beantwoorden door de tekst op de schilden te lezen en de afbeel-

dingen te bekijken. Zoals: “Wat was het beroep van de Gildekoning uit 2008?”. Hoofdvendelier Peter v.d.Ven liet buiten zien hoe je moet vendelen en gaf opdracht aan de leerling om zelf te vendelen. Elke leerling kreeg van hem een cijfer voor de geleverde prestatie. Zijn broer Rick v.d. Ven deed hetzelfde met de gildetrom. Er werd ook met veel overgave getrommeld. Gildebroeder Frits Koolen liet bij een schietmast zien hoe een kruisboog er uit ziet en schoot enkele keren op de wip. Hoe hoog is de mast waar de wip (schijf van 8 cm) op ligt? Na een lekker glas limonade en snoep werd de groep buiten opgesteld. In optocht, met 2 tamboers en bazuinblazer Peter v.Hees voorop, werd het jonge gezelschap door het gilde uitgeleide gedaan. De hoogste score van alle opdrachten werd behaald door Lucas Strijbosch. Hij werd Scholenkoning en mocht een echt schildje met oorkonde in ontvangst nemen. Op zondag 11 mei is hij met zijn ouders uitgenodigd, als speciale gast, aanwezig te zijn tijdens het koningschieten van gilde Sint Agatha.

Op zoek naar een leuke invulling als vrijwilliger?

‘Doe maar gewoon’, geschikt voor samenwonende paren waarvan een persoon behoefte heeft aan deskundige en professionele begeleiding, is een complex van 12 appartementen op het zorg park Sint Petrus te Boekel. ‘Doe maar gewoon’ heeft 2 huiskamers waar dagelijkse activiteiten worden georganiseerd voor bewoners en bezoekers. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met de verschillende activiteiten. Bent u enthousiast geworden en hebt u mogelijkheden dan nodigen wij u van har-te uit om contact op te nemen met een van de teamleden; tel. 06-13773804.


Programma Koningsdag Programma Boekel & Venhorst Dit jaar vieren we de eerste Koningsdag. Na vele jaren op 30 april de verjaardag te hebben gevierd van nu Prinses Beatrix, viert Koning Willem Alexander zijn verjaardag op 27 april. Alleen, omdat zijn verjaardag op zondag valt, vieren we hem dit jaar een

Programma Boekel 09.30 uur: VERZAMELEN voor de versierde optocht op het St. Agathaplein en uitdelen van de ballonnen. De kaartjes worden niet op school uitgedeeld, maar zijn te krijgen op het St. Agathaplein. 10.00 uur: OPENING. Opening door Burgemeester Pierre Bos en de voorzitter van het Comité Boekel-Venhorst. Daarna wordt door harmonie EMM het Wilhelmus gespeeld, waarna door de kinderen de ballonnen worden opgelaten. Aansluitend: Start VERSIERDE OPTOCHT groep 1 t/m 8 Er zijn drie categorieën waaraan je kunt meedoen. Namelijk wandelen, fietsen of een wagen. Je wordt per leeftijdsgroep gejureerd dus het maakt niet uit hoe je komt als het maar mooi is. Op school krijg je te horen wat je nummer is. De route is als volgt: St. Agathaplein, via rotonde links Kerkstraat, links Wilhelminastraat, links Luciusstraat, links St. Jansplein. Einde optocht. 11.00 uur: Start ACTIVITEITEN op het St. Agathaplein. Er worden verschillende leuke activiteiten georganiseerd zoals: • Vrije Markt voor alle kinderen van de basisschool

• • • • •

Pannavoetbal Toernooi Frisbee Workshop Schminken Springkussens NIA DOMO Terras geopend Snoep en ranja kraampje Kraampje met diverse snacks

15.15 uur: UITSLAG en PRIJSUITREIKING van de versierde optocht en het Pannavoetbaltoernooi 15.30 uur: EINDE programma Koningsdag 2014.

Programma Venhorst 10.45 uur: VERZAMELEN van de versierde fietsen voor de optocht enz. en het uitdelen van de ballonnen bij “Plein 31”. De kaartjes worden uitgedeeld bij “Plein 31”. 11.15 uur: OPENING door Burgemeester Pierre Bos. Daarna zal het Wilhelmus gespeeld worden door fanfare Echo der Peel, waarna de ballonnen door de kinderen worden opgelaten op de rotonde bij het “Mennenhof”. 11.30 uur: Start VERSIERDE FIETSOPTOCHT. Kom met je mooist versierde fiets, drie

Kinderen die buiten Boekel naar school gaan zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan bovenstaande activiteiten. Wil je meedoen aan de versierde optocht dan kun je bellen voor een nummer naar Truus van de Ven, tel. 0492-322997 / 06-33612436.

Wij wensen iedereen op deze feestelijke dag


zaterdag 26 april 2014 dag eerder, namelijk op zaterdag. Comité Boekel-Venhorst heeft ook dit jaar weer een programma georganiseerd voor de basisschool kinderen. Hieronder vindt u het programma.

wieler, bolderkar etc. meedoen. De mooiste versieringen winnen een prijs. De route is als volgt: St. Josephplein, Ringbaan, Koekoeksbloem, Zonnedauw, De Bieze, Hoog Menneke, Zandelweg, St. Josephplein. Einde optocht. 12.00 uur: Start STRAATVOETBAL De gehele middag is er straatvoetbal, geef je hiervoor op bij “Plein 31”.

Ons volkslied Het Wilhelmus is het Nederlandse volkslied sinds 10 mei 1932. Tot dan was het lied "Wien Neêrlands bloed" het volkslied, maar de jonge koningin Wilhelmina had al bij haar inhuldiging in 1898 haar voorkeur voor het Wilhelmus te kennen gegeven. In de voorbereiding naar haar 25-jarig regeringsjubileum werd dit officieel vastgelegd door de Nederlandse regering. Van het Wilhelmus wordt meestal het eerste couplet gezongen, soms gevolgd door het zesde, dat in de Tweede Wereldoorlog erg populair was. Hieronder de tekst.

12.15 uur: PRIJSUITREIKING versierde optocht. Vanaf 12.30 uur: Een gezellig middagprogramma bij “Plein31”. Verder is er: • Korfbal (Koppelschieten) • Schminken • Grote zandbak ( bij mooi weer ) • Twee luchtkussens • Stoepkrijten • Tegels schilderen • Reuze legoblokken 13.00 uur: OPTREDEN DANCING KIDS

Vlaggen: Ook dit jaar zouden wij weer een extra feestelijk tintje kunnen geven aan deze speciale dag. Wij hopen dan ook dat zo veel mogelijk mensen in Boekel en Venhorst de vlaggen uit zullen hangen en dat we zo veel mogelijk inwoners van Boekel en Venhorst mogen begroeten op onze festiviteiten.

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt

Deelname aan de activiteiten op Koningsdag is geheel onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de ouders.

prachtig weer en heel veel plezier toe. Weekblad Boekel & VenhorstKnipoog pure rock KAARTVERKOOP VAN START

Zaterdag 7 juni, in het Pinksterweekend, gaat weer als vanouds een onvergetelijk rockfeest worden. Het festivalterrein achter café Salut is zaterdag 7 juni, weer the place to be voor liefhebbers van rockmuziek. En dit jaar alweer de 10e editie. Tijdens deze tiende editie van Knipoog pure rock maken, verdeeld over 2 podia, liefst 12 rockbands hun opwachting. Er wordt op het buitenpodium om 14.00 uur gestart met The Pretty Faces. Verder staan er in het programma, RAW, Note to Amy, Bang Bang Bazooka, the Pheromones, Free Beer, Helldriver en Baby Face Nelson. Afsluiters op het buitenpodium zijn Navarone en Prinz Klauz, binnen komt

Black Bone en de afterparty wordt vanaf 24.00 uur verzorgd door Twenty Sicks. Kaarten zijn in de voorverkoop te halen bij Guitar King en cafe Salut in Boekel en ook online te bestellen. Voorverkoop € 15,- en aan de dagkassa € 20,-. Check de website www.knipoogpurerock.nl of onze facebook pagina voor alle info.

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Mia v.Berlo 2 Thea v.Osch 3 Henny Lindelauff 4 Betsie v.Bakel

113 pnt. 91 pnt. 77 pnt. 37 pnt.

JOKEREN 1 Leen Emonds 2 Erna Verstegen 3 Lies v.d.Aa

103 pnt. 61 pnt. 51 pnt.

Evenementenkalender 27 april: kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 17 en 18 mei: Beach Soccer Event 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit 7 juni: KPJ zeskamp playbackavond 9 juni KPJ zeskampspellen. 21 juni brengdag vlooienmarkt Venhorst 22 juni: pleintoernooi Jeu de Boules 22 juni: vlooienmarkt Echo der Peel

Burgtstraat 14, Boekel

De Wilgen 2, Boekel

Advertentienummer

2014.08.001

Advertentienummer

2014.08.002

Kenmerken Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging

Seniorenwoning E Senioren, 55 plus 21,96 m2 13,67 m2 6,43 m2 2,46 m2 6,41 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 503,06 + € 0,91 servicekosten eind april 2014

Kenmerken Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging

Eengezinswoning C Gezinnen \19.49 m2 13.81 m2 5.94 m2 5.94 m2 6.69 m2 1.11 m2 5.28 m2

Huurprijs € 569,70 + € 0,91 servicekosten Beschikbaar eind april 2014 Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.678,-2 U dient het IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning.

U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 27 april 2014

Reactiebon Naam: .......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres: ................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: .................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Burgtstraat 14, Boekel

O De Wilgen 2, Boekel

Uiterste inleverdatum: zondag 27 april 2014


Beregening

PVc materiaal

Elektra

Pompen

Installatiemat.

Maandag

Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

Vrijdag & zaterdag Zondag

5428 gZ Venhorst Tel. 0492 322 383

Fax 0492 324 747

www.nutherma.nl

Openingstijden

Dinsdag & woensdag Donderdag

Zijp 13a

gesloten

vanaf 09.00 uur

vanaf 13.00 uur

vanaf 09.00 uur

gesloten

www.vanhaandelschadeherstel.nl www.v www .vanhaandelschadeherstel.nl

Scouting Boekel is op zoek naar……… Scouting Boekel is een actieve club en staat voor uitdaging. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meisjes en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Het Bestuur van Scouting Boekel is op zoek naar……….. • Een penningmeeSter M/V • Een SecretariS M/V

Voor beide functie’s is enige affiniteit cq. ervaring gewenst, daarnaast is een dosis enthousiasme ook belangrijk. VOG (Verklaring omtrent Gedrag) is verplicht voor bestuursleden. Het betreft vrijwilligerswerk.

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging en heb je zin om voor Scouting Boekel wat te betekenen, dan zijn wij op zoek naar jou! Wil je graag meer informatie over de inhoud van beide functie’s, kijk dan op www.scoutingboekel.nl en bel gerust naar Peter van de Krieken tel. 06-53619520


Hoge consumentenwaardering voor VakantieXperts met 2 Zoover Awards

Tijdens een feestelijke uitreiking in het Krant Café bij de Telegraaf heeft VakantieXperts de 2 belangrijkste Zoover Awards voor reisorganisaties in ontvangst mogen nemen. In de categorieën voor beste online reisbureau en meest populaire reisbureauketen van Nederland eindigde VakantieXperts als hoogste in de landelijke verkiezing. De Zoover Awards voor reisorganisaties zijn in 2010 in het leven geroepen als erkenning voor consumentvriendelijke organisaties die service hoog in het vaandel hebben staan. De prijzen worden vergeven op basis van consumentenbeoordelingen die gedurende zeven weken in een online stemronde op zooverawards.nl zijn gegeven. Consumenten konden in 27 categorieën hun stem en waardeoordeel geven aan de partij van hun keuze. De landelijke reisbureauketen VakantieXperts behaalde voor 2014 de allerhoogste beoordelingen van alle genomineerden. Met name op het onderdelen persoonlijke service (9,44) en meerwaarde ten opzichte van online boeken (9,2)

beloonde de Nederlandse consument hen met een bovengemiddeld rapportcijfer. “Een geweldige beloning voor ons team van reisspecialisten dat dagelijks in ons reisbureau zowel fysiek, als via onze persoonlijke website, de leukste vakanties en reizen adviseren. Graag willen wij dan ook iedereen die gestemd heeft bedanken voor deze awards!!”, aldus Anke Manders, filiaalmanager VakantieXperts. Voor een deskundig reisadvies staat bij ons altijd de koffie klaar. Kom langs op Kerkstraat 32 te Boekel of bezoek ons op www.vx.nl/boekel.

12, 13, 14 & 15 augustus joepiedagen 2014

Hallo allemaal. Op vrijdag 16 mei is er een aanmeldingsavond voor de Joepiedagen van 2014 bij de St. Jan van 18.00-21.00 uur. Op deze

KOFFerBaKVerKOOp

ZOnDag 27 april

van 9.00 uur tot 15.00 uuur op het EVENEMENTENTERREIN (bij het sportpark) Entree: € 2,- (incl. gratis lot voor loterij) Kinderen t/m 12 jaar GRATIS. GRATIS PARKEREN

avond kunnen kinderen en vrijwilligers zich aanmelden door het inschrijfformulier wat je op school hebt gekregen in te vullen en af te geven. Op 12 mei worden deze op school uitgedeeld. Ook dit jaar is het mogelijk om het inschrijfformulier uit te printen vanaf de website. Mocht je op deze avond niet aanwezig kunnen zijn dan kun je het ingevulde inschrijfformulier ook van te voren of tot 1 juni afgeven met gepast geld in een envelop bij Elise v.Zutphen, de Wilgen 1. Het vrijdagprogramma is weer net zoals voorgaande jaren. Deze dag is ‘s morgens van 9.00 tot 12.00 uur en ‘s avonds van 18.00 tot 21.30 uur met als afsluiting een avond voor alle vrijwilligers. LET OP!! Door organisatorische redenen hebben wij besloten dat de aanmelding tot 1juni is. Tot kijk op 16 mei!! Werkgroep Joepie! Kindervakantieweek boekel, www.joepiedagen.nl en www.facebook.com Denk eraan! Aanmelden kan daarna tot 1 juni.


Sport KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 14, 15, 19 en 20 april 13-4 De Kangeroe A1 - JES A2 Prinses Irene MW1 - JES MW1 9-15 Klimroos A1 - JES A1 7-10 JES D1 - Rooi D2 0-4 De Horst 1 - JES 1 3-10 De Korfrakkers 6 - JES 2 5-11 Programma 27 april Bladella 1 - JES 1 13.00 u De Smagtenbocht Bladel Programma 28 april JES A2 - De Kangeroe A1 19.00 u ’t Venster Venhorst

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Het seizoen 2013-2014 zit er weer op. De laatste wedstrijden in de competitie zijn gespeeld en de punten zijn bekend. Er werd door 25 teams, verdeeld in 2 verschillende poules (klasse), sportief en zo nu en dan pittig gestreden om het kampioenschap van de Rabobank-Cup. Het was een zeer spannende competitie, de teams waren zeer aan elkaar gewaagd, met name in de B-Poule en dit is dan ook terug te zien in de eindstand. In de hoogste klasse, de A Poule werd ook lang gestreden om de koppositie op de ranglijst. Dakdekkersbedrijf Jacobs en Stuc Force konden lange tijd bij blijven, maar de laatste wedstrijden gingen tussen de teams van De Schutboom en Donkers/ v.Lankveld. Met nog enkele wedstrijden te spelen werd voor De Schutboom/v.Dijk blijkbaar de spanning te hoog en sloegen de zenuwen in de benen, want deze laatste wedstrijden liepen zij tegen enkele gevoelige en onverwachte nederlagen aan. Hierdoor werd Donkers/v.Lankveld met 10 punten verschil ruim voor het einde van de competitie kampioen in de hoogste klasse. Ook werd er in deze klasse lang gestreden om van degradatie te ontkomen. Voor Tielemans Groentekwekerij viel het doek al vroegtijdig. Door blessures en veel pech konden zij de strijd niet bijbenen en eindigde zij met slechts 4 punten als hekkensluiter onderaan de ranglijst. Hopelijk hebben zij het volgende seizoen in de BPoule meer geluk en strijden zij mee om het kampioenschap en promotie naar de A-Poule. Om de voorlaatste plaats ging de

Berichten

strijd lange tijd tussen V&T Metaal en MVS Grootkeukentechniek. Uiteindelijk wist V&T Metaal met enkele punten meer en een veel beter doelgemiddelde de dans te ontspringen en viel ook voor MVS Grootkeukentechniek het doek in deze klasse. In de B-Poule bleef het tot de allerlaatste wedstrijd spannend omtrent het kampioenschap. Lange tijd vormde zich een top 5 die zeer aan elkaar gewaagd waren. Betech B.V en Torpedo TUB wisselde samen met het team van De Drie Kronen steeds met elkaar omtrent de derde plaats. Het waren uiteindelijk Midicentrum Stender en Biemans Komkommers die wegliepen van uit deze top 5 en samen het gevecht aangingen omtrent het kampioenschap. Lange tijd stond Biemans Komkommers bovenaan, maar met een wedstrijd meer gespeeld. Vlak voor het einde van de competitie wist Midicentrum Stender de inhaalwedstrijd winnend af te sluiten en namen hiermee de koppositie over. Echter één wedstrijd voor het einde werd de spanning voor het jonge team toch iets te veel en liepen zij geheel onverwacht tegen een gevoelige nederlaag aan. Nu had Biemans Komkommers met één puntje voorsprong alle touwtjes weer in handen. In de allerlaatste wedstrijd moest de beslissing vallen. Midicentrum Stender moest aantreden tegen Snackpoint La Compagnie en ging vanaf het eerste fluitsignaal direct in de aanval. Dit resulteerde al vrij snel in een voorsprong die zij verder in de wedstrijd wist uit te breiden. Met een 6-2 overwinning haalde zij de 3 punten binnen en was voor dit team de competitie gespeeld. Nu was het wachten op de wedstrijd tussen de nummer 3 De Drie Kronen en Biemans Komkommers. De Drie Kronen nam al vrij snel het initiatief in de wedstrijd en liet zien dat ze zich niet zo maar gewonnen gaf. Biemans Komkommers kwam niet in het spel en kon niet tot scoren komen, waardoor het tot de laatste minuut spannend bleef. Het was de nummer 3 die de enige treffer wist te scoren en met deze winst er voor zorgde dat het kampioenschap uiteindelijk ging naar Midicentrum Stender. Biemans Komkommers was diep teleurgesteld, gezien ze zich al geheel had voorbereid op een kampioensfeestje. Wel promoveert zij het volgende seizoen naar de A-Poule. Terugkijkend op het afgelopen seizoen mogen we concluderen dat er door veel teams moedig, enthousiast en af en toe hard werd gestreden. Een competitie met veel spannende wedstrijden en verrassen-

de uitslagen en veel mooie goals. Hierna volgen nog de finalewedstrijden van de bekerronde. In de achtste finales van de beker zijn nog 13 teams vertegenwoordigt, waarvan 10 teams uit de A-Poule en 3 teams uit de BPoule. Zowel Donkers/v.Lankveld als Midicentrum Stender komen nog in deze finales uit en kunnen de dubbel nog winnen; Kampioen en Beker. De finale van de bekerronde zal plaatsvinden op maandag 19 mei, waarna onder het genot van een hapje en een drankje met, naar verwachting ruim 150 aanwezigen, de prijzen worden uitgereikt en het seizoen wordt afgesloten. Terugkijkend kunnen we concluderen dat het een mooi en sportief seizoen is geweest met mooie en spannende momenten. Het bestuur wil dan ook alle mensen van de organisatie en scheidsrechters bedanken voor hun inzet ! Uitslagen 14 april: MVS Grootkeuken - v.Haandel Metaal 5-9 Café La Compagnie - BoekelFit 3-5 Snackpoint LC - Midicentrum Stender2-6 TK ‘t Stuupke - Elreka Hekwerken 2-4 Donkers/v.Lankveld - DakJacobs 11-2 Café Gij & Ik - OOvB 8-3 v.d.Aa Klusbedrijf - Betech B.V. 1-3 Stuc Force - V&T Metaal 6-6 De Schutbom/v.Dijk - Autocentrum 3-1 De Drie Kronen - Biemans komkommers 1-0 v.Rijbroek Sp&M - Torpedeo TUB 2-5 Programma 28 april, 1/8 finales beker: Zaal A: AVB Asbestverwijdering - Quick-Hedge 19.15 u Tielemans Groente - Stuc Force 20.00 u Autocentrum - De Drie Kronen 20.45 u De Schutboom/v.Dijk vrijgeloot Zaal B: BoekelFit - V&T Metaal . 19.15 u Midicen. Stender - Dakdekkers Jacobs 20.00 u Donkers/v.Lankveld - v.Haandel Metaal 20.45 u EINDSTAND: Poule A: 1. Donkers/v.Lankveld 57 pnt.; 2. De Schutboom 47 pnt.; 3. Stuck Force 44 pnt.; 4. Dakdekkersbedrijf Jacobs 42 pnt.; 5. Café La Compagnie 41 pnt. Poule B: 1. Midi Centrum Stender 58 pnt.; 2. Biemans Komkommers 56 pnt.; 3. De Drie Kronen 46 pnt.; 4. Betech B.V. 44 pnt.; 5. Torpedo TUB 42 pnt.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Programma vrijdag 25 april, halve finales Brabantse beker: 20.00 u Heren 2 - Olympia ‘89 2 Vespo/Tremeg 1 - Dames 1 20.00 u De bekerfinales zijn op 11 mei in sporthal De Rusheuvel in Oss. Sport- en speldag voor de Boekelse jeugd Zaterdag 24 mei organiseert handbalvereniging Habo ‘95 een sportieve dag, speciaal voor de jongste jeugd van Boekel en Venhorst (4 t/m 8 jaar). Op onze nieuwe accommodatie op sportpark de Donk zijn van 13.30 tot 16.00 uur diverse leuke balspelen en activiteiten te doen. Ouders kunnen ondertussen genieten van een drankje op ons zonovergoten terras. Toegang is vrij voor iedereen, meld je kind van te voren wel even aan via info@habo95.nl, of bij Wilma v.d.Elzen (0492-324041). Meer info volgt op onze website www.habo95.nl.

Berichten

hadden de eer om die rugzak vol met eitjes te dragen. Lambèr en Anja, onze hartelijke dank voor al dat lekkers. We reden deze tocht met 39 man, toch nog veel voor zo’n lang weekend. We zijn onderweg weer veel mooie gebieden tegen gekomen, denk maar eens aan Griendsveen, met zijn mooie peelkanaaltjes. In Panningen moesten we even omrijden, hier was een grote paasmarkt georganiseerd. In Helden was de pauzeplaats bij Henk Verwegen, die hier samen met zijn vrouw een mooie camping runt. De lekke band die er voor de pauze was, kon hier mooi gerepareerd worden. Ondanks het mindere mooie weer, konden we toch buiten op het overdekt terras zitten. Na de pauze was het goed opletten, het was al behoorlijk druk op de weg en fietspaden. Rond de klok van twaalven waren we weer terug in Boekel. Lekker onder de douche en misschien mochten er nog wel enkele mee naar de meubelboulevard. De rest zou wel even uit willen rusten, want we hadden toch weer een mooi maar strak tempo gefietst. Volgende week rijdt de A-groep de Walricktocht, de B-groep rijdt de Grote Meijerijtocht en de C-groep rijdt de Schootsedijktocht. Tot volgende week. P.da Leuse. www.wtcboekel.nl

Wieler Toer Club Boekel

Op 2 Paasdag reden alle groepen hun tocht. En voor iedere groep had onze ambachtelijke bakker Lambèr Merks een blik vol paaseitjes geschonken. Dus dat werd heerlijk snoepen met de pauze. De A-groep heeft dan geluk dat ze een volgwagen bij hebben, zij hoeven de eitjes zelf niet te dragen. De andere twee groepen hadden een rugzakje bij en de toerleiders

Uitslagen 19 april Mariahout A1 - Boekel Sport A2 Boekel Sport A3 - Sparta ‘25 A2 Boekel Sport C2 - Mariahout C1 MULO C2 - Boekel Sport C2 Rhode C2 - Boekel Sport C3

5-0 0-8 1-0 5-2 4-1

2-1 Boekel Sport C4 - Boskant C2 Blauw Geel ‘38 C5 - Boekel Sport C4 13-2 Boekel Sport D1 - Blauw Geel ‘38 D2 2-2 Boekel Sport D2G - MVC D1G 2-5 Blauw Geel ‘38 D6 - Boekel Sport D3G 5-0 MULO D5 - Boekel Sport D6G 1-11 Boekel Sport E2 - Boskant E1 6-3 0-5 Boekel Sport E3 - Erp E2 Boekel Sport E4 - Bavos E3 4-1 Boekel Sport E5 - Avanti ‘31 E4G 2-4 RKPVV E2 - Boekel Sport E5 3-4 Blauw Geel ‘38/ E14 - Boekel Sport E6G 0-7 Boekel Sport E7G - ST Fiduciap E2 3-3 Boekel Sport F1 - ASV ‘33 F1 1-10 Boekel Sport F1 - Sparta'25 F2 6-0 Stiphout Vooruit F2 - Boekel Sport F33-2 Boekel Sport F4 - Sparta ‘25 F4G 4-1 Nijnsel F2 - Boekel Sport F5 5-1 Boekel Sport F6 - Mariahout F3G 1-2 MVC F2 - Boekel Sport F7 6-2 Boekel Sport F8 - Schijndel F7 0-12 Vianen Vooruit MA1 - Boekel Sport MA1 0-2 Boekel Sport MC1 - Olympia ‘18 MC1 1-2 Boekel Sport MC1 - Gemert MC1 0-5 Avesteyn MC1 - Boekel Sport MC2 4-2 Programma 23 april: Boekel Sport F1 - Rhode F2 18:30 u Boekel Sport MC1 - Gassel MC1 19:00 u Blauw Geel ‘38 A3 - Boekel Sport A2 20:00 u Schijndel E4 - Boekel Sport E3 18:45 u SCMH F2 - Boekel Sport F5 18:30 u Programma 27 april: Festilent 1 - Boekel Sport 1 14:30 u Gemert 4 - Boekel Sport 2 10:00 u DVG 2 - Boekel Sport 3 12:00 u Boekel Sport 4 - DVG 3 11:00 u Boekel Sport 6 - DVG 6 11:00 u Boekel Sport 7 - Avanti ‘31 8 10:30 u Boekel Sport 8 - Heeswijk 5 10:30 u Blauw Geel ‘38 21 - Boekel Sport 9 10:00 u Dames VOW 1 - Boekel Sport 1 11:30 u Dames VOW 2 - Boekel Sport 2 10:00 u

Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524

Dagelijks vers: heerlijke ASPERGES ook geschild. Om uw maaltijd compleet te maken hebben wij heerlijke Peelham! Verder kunt u bij ons terecht voor heerlijk fruit, Verse grOente en amBachtelijke ZuiVel en kaas Open: maandag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur / zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Evenementenkalender 27 april: kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 17 en 18 mei: Beach Soccer Event 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit 7 juni: KPJ zeskamp playbackavond 9 juni KPJ zeskampspellen.


Maandmenu APRIL 2014 AH Rundergehakt 1,50 KORTING Schaal 1 kilo

4,00

van 5,50 voor Met 10% joker voor 3,45

Frisse zomerbieren Diverse varianten 25% KORTING Bijv.: Amstel Radler Set 6 blikjes à 0,33 liter van 3,99 voor Met 10% joker 2,59

Flats champignons gevuld met gekruid gehakt en kaas of

Zaanse mosterdsoep met spekjes en appel

2,99

Plak een A-merk joker op een product van dat A-merk en pak korting op alle producten die u van dit merk koopt, bijvoorbeeld de Nivea-joker

Nivea bodymilk douche MET 50% NIVEA JOKER Fles 250 ml van 5,99 voor

2,99

~~~~~~ Gebakken rode poonfilet met peterselie en vissaus of

Gegrilde varkensfilet met rode wijnsaus

Plak een AH Puur & Eerlijk-joker en pak 10% korting op een AH biologisch product naar keuze, bijvoorbeeld:

AH Puur & Eerlijk rundergehakt MET 10% PUUR & EERLIJK-JOKER Schaal 400 gram van 3,50 voor

3,15

Plak een Koffiecapsule-joker en pak 30% korting op alle gekochte koffiecapsules voor Nespressomachines, bijvoorbeeld:

AH Excellent Perla espresso MET 30% KOFFIECAPSULES-JOKER Pak 10 stuks van 2,79 voor

1,95

Plak een 10% oranje-joker en pak 10% korting op een AH oranjeproduct, bijvoorbeeld:

AH Oranje tompoucen Doos 4 stuks Normale prijs 3,19 BONUSPRIJS MET 10% ORANJE-JOKER 1,67

1,99

Zaterdag 26 april, Koningsdag zijn wij geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur. Zondag 27 april zijn wij geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 21 april t/m 27 april

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

~~~~~~ Keizersbol of Koffie

€ 19.75 Alle gerechten met bijpassend garnituur

Vanaf heden aspergegerechten

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


Sport VOLLEyBALVERENIgINg

UNITAS

De reguliere volleybalcompetitie zit er inmiddels op voor VC Unitas/Dames-1 maar toch kan het team niet op de lauweren gaan rusten. Niet alleen moeten op 3 mei nog de beslissende play-offs gespeeld worden om een plek in de promotieklasse te veroveren, ook is het team nog volop in de race voor de nationale bekercompetitie. Op zaterdag 19 april moest daarvoor in Dordrecht de halve finale gespeeld gaan worden tegen nota bene Pegasus, het team dat in de competitie Unitas van het kampioenschap af had gehouden en waarvan allebei de competitiewedstrijden waren verloren. Maar de Unitas-dames waren vastbesloten het deze tegenstander zo moeilijk mogelijk te maken, en wie weet; het spreekwoord zegt immers ‘Driemaal is scheepsrecht’. De 1e set begon direct sterk en lang ging het gelijk op. Unitas wist zelfs los te komen van de tegenstander en met 5 punten voorsprong het beste uitzicht op setwinst te bereiken. Maar net zoals in de laatste thuiswedstrijd tegen Pegasus werd de focus langzaam minder en dat bood Pegasus de kans om op gelijke hoogte te komen en zelfs met 26-24 alsnog de set te pakken. Dat was een bittere teleurstelling voor de Boekelsen; met zo’n voorsprong mag je de winst gewoon niet meer uit handen geven. Dat besef dreunde door in de 2e set waarin Unitas - ook als gevolg van een ingrijpend gewijzigde opstelling - erg rommelig uit de startblokken kwam. Men kwam geen mo-

Berichten

ment in een goed ritme en het initiatief lag volledig bij Pegasus. Resultaat; een jammerlijk 25-12 verlies en Pegasus leek de wedstrijdwinst voor het grijpen te hebben. Geen kans meer om je te verstoppen dus, in de bekercompetitie gaat het om 3 gewonnen sets dus om de finale te halen mocht in ieder geval de 3e set niet verloren worden. Coach Rudi gaf de meiden nog wat nuttige adviezen mee en het team betrad vastberaden het speelveld. Het spelbeeld was vergelijkbaar met de 1e set, beide teams speelden sterk en gaven elkaar weinig toe. Unitas pakte ook nu een kleine voorsprong maar slaagde er niet in Pegasus op een serieuze achterstand te zetten. In de beslissende fase - boven de 20 - nam Pagasus een kleine voorsprong en Unitas moest alles geven om zich de kaas niet van het brood te laten eten. De meegereisde supporters schreeuwden zich de kelen schor en dat hielp! Unitas hield de rug recht en pakte nu met het kleinst mo-gelijke verschil (24-26) de setwinst. Dus nog een set te spelen en dus nog steeds kans op een overwinning. Set 4 begon slecht; Pegasus scoorde sterk en bouwde een voorsprong op. Maar een goeie servicebeurt van Unitas zorgde dat het Boekelse team weer aan kon haken en die lijn werd doorgetrokken. Weer gingen beide teams gelijk op en weer had Unitas op het nippertje de langste adem. Pegasus verslapte iets op het eind, Unitas profiteerde en trok via 23-25 de stand in sets gelijk. Dat maakte dus een beslissende 5e set noodzakelijk. Het was duidelijk dat de dames van Pegasus hun seizoen niet alleen met het competitiekampioenschap af wilden sluiten maar ook met de NoVoBobeker. Ze begonnen namelijk furieus en

In Dordrecht werd een knappe overwinning geboekt!

pakten een 5-1 voorsprong. In een set die maar tot de 15 gaat is dat een flink gat maar de Boekelse dames knokten zich terug in de wedstrijd en kwamen met 5-5 langszij. Toen was het weer de beurt aan Pegasus om het initiatief terug te pakken. Sterk spelend werd weer een gat van 4 punten geslagen (9-5). Een Boekelse time-out was nodig en wakkerde het laatste restje energie en vechtlust aan. Punt voor punt kwam Unitas terug en bij 12-12 was de stand weer gelijk. Door een slim via het blok geslagen punt pakte Unitas voor het eerst in deze laatste set een voorsprong maar prompt scoorde Pegasus het volgende punt. Helemaal in de sfeer van de wedstrijd werd het ook nog 14-14 maar toen bleek Unitas het team dat het sterkste in de schoenen bleef staan en de overwinning pakte met 14-16!! Team en supporters waren door het dolle heen en zelfs coach Rudi werd betrapt op een vreugdesprong(etje)! Een geweldige prestatie want dit betekent dat de Boekelse dames op He-melvaartsdag 28 mei in de finale staan van de NeVoBobekercompetitie en dit heeft nog geen Unitas-team ooit weten te presteren!

Uitslag Paasdrive. 1. Dames Verbakel-Vijge 66,41% 2. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 60,63% 3. Dames v.Berlo-v.Dooren 59,77% 4. Dames v.d.Elzen-v.d.Vossenberg 58,72% 5. Dames Ceelen-v.Dinteren 57,81% 6. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 57,42% 7. Dames Delisse-Janssen 55,60% 8. Heren Pepers-v.d.Goor 55,47% 9. Mw.Polman-Hr.Muselaers 55,34% 10. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 55,16% 11. Hr. en Mw.v.d.Bosch 54,82% 12. Hr. en Mw.v.Schadewijk 53,65% 13. Mw. v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 52,34% 14/15. Dames de Koning-v.Ras 51,17% 14/15. Heren v.Boxmeer-Reijnen 51,17% 16. Heren Huijbregts-Willems 50,78% 17. Heren v.Duijnhoven-Verbakel50,52% 18. Dames Huijbregts-v.d.Linden 50,00% De totale uitlag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.


Sport PONYSPORTVERENIGING

St. Jozef Aan alle inwoners van Venhorst: Iedereen die ons gesteund heeft met de eieractie op woensdag 16 april, willen wij heel hartelijk bedanken namens alle leden van onze club.

VOETBALVERENIGING VENHORST Uitslagen 19 april: De Zwaluw 2 - Venhorst 2 4-2 Handel 4 - Venhorst 5 0-2 Vet. Keldonk - Venhorst 0-2 Programma 27 april: Venhorst 1 - Achates 1 14.30 u Venhorst 2 - Milsbeek 2 10.30 u Keldonk 3 - Venhorst 3 11.30 u Venhorst 4 - Rhode 6 13.00 u Venhorst 5 - VCO 4 10.00 u Dames Bavos 1 - Venhorst 1 10.00 u Dames De Willy’s 2 - Venhorst 2 10.00 u Vrijdagavond begon Venhorst met de voorbereiding op de wedstrijd van volgende week, op 27 april thuis tegen RKOSV Achates. Een drukbezochte avond voor al onze werkende leden en shirtsponsors, die hiermee bedankt werden voor hun bijdragen aan het seizoen. Jacqueline v.d.Bosch en Arjan Janssen sloegen de spijker op de kop en gingen met schitterende prijzen de paasdagen in! Donderdag 24 april 21.30 uur hebben we eerst nog onze jaarlijkse ledenvergadering, waarvoor we van harte iedereen uit willen nodigen. Kijk voor meer informatie op onze website. Zondag 27 april volgt dan de laatste thuiswedstrijd van Venhorst voor de competitie tegen Achates. Een heel belangrijke wedstrijd, waarin Venhorst minstens 3 punten wil halen. Voorafgaand aan de wedstrijd speelt Venhorst F1 tegen Achates F1 een voorwedstrijd, die begint om 13.15 uur. Het is voor die mennekes natuurlijk geweldig als hierbij een grote hoeveelheid toeschouwers aanwezig is. Van harte welkom iedereen dus! Op deze zondag houden we ook onze jaarlijkse barbecue, waaraan iedereen deel kan nemen, vanaf 13.00 uur. Heb je trek dan

Berichten

bestel je gewoon wat en onze “koks” zorgen er voor. Verder ook nog de uitreiking van de prijzen van de interne periode 2 en 3. Met ook thuiswedstrijden van Venhorst 2, 4 en 5 om te bewonderen dus redenen genoeg naar wij dachten om een bezoekje aan Sportpark De Voskuilen te brengen. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 19 april 2014 Nijnsel C1 - Venhorst C1 3-6 Gemert D3 - Venhorst D1G 3-1 DVG D3G - Venhorst D2G 7-0 Venhorst E1 - S.V. Brandevoort E4 4-1 Venhorst F1 - Avanti ‘31 E2 8-2 Gemert F7 - Venhorst F3 7-3 ASV ‘33 F5G - Venhorst F4G 0-11 Venhorst F5 - DAW F6 7-1 RABO Schoolvoetbaltoernooi Venhorst 17 mei Aanvang 14.00 uur Op zaterdag 17 mei organiseert RKSV

Venhorst weer het jaarlijkse RABO Schoolvoetbaltoernooi. Dit toernooi is bedoeld voor alle kinderen die niet voldoen aan de leeftijdsgrens van het buurtvoetbaltoernooi. Dit betekent dat je minimaal in groep 1 van de basisschool zit en op 17 mei nog geen 14 jaar bent. Natuurlijk mogen ook Venhorstse kinderen die aan de leeftijdsgrens voldoen, maar buiten Venhorst op school zitten, hieraan deelnemen. Alle deelnemers dienen uiterlijk om 13.30 uur aanwezig te zijn. Gezien het grote aantal deelnemers hebben wij ook dringend behoefte aan ouders die op deze dag een team willen begeleiden. Wil je hieraan deelnemen of als ouder een team begeleiden, lever het opgavestrookje dan uiterlijk donderdag 8 mei in bij Ronnie v.Deursen, Zanddelweg 7 te Venhorst.

Ik wil deelnemen aan het RABO Schoolvoetbaltoernooi.

Naam....................................................................................................................................

Groep:...........................................................................................................Jongen/Meisje

Ik ben bereid op die dag een team te begeleiden.

Naam:...................................................................................................................................

gezocht: DaghanDelaar agF

Voor onze opdrachtgever in de Kempen zijn wij op zoek naar een Daghandelaar/ Trader in de AGF. In deze functie word je in vijf jaar opgeleid tot vak volwassen medewerker. Je houdt je bezig met de inkoop van AGF producten en de verkoop aan middel- tot (zeer) grote afnemers. Je ontwikkelt verkoopstrategieën en volgt ontwikkelingen in de branche op de voet. Je behaalt je verkoopdoelstellingen waarbij je al je commerciële talent benut. Op zoek naar een baan met doorgroeimogelijkheden bij een informele organisatie? Dan kan dit weleens een mooie uitdaging zijn. geboden: - Afwisselende functie met doorgroeimogelijkheden; - Werken bij een relatief kleine maar internationale speler in de markt; - Een goed salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden; - Na detacheringsperiode uitzicht op een vast dienst verband.

Functie eisen: - Aantoonbare affiniteit AGF; - HBO diploma bij voorkeur afgestudeerd aan de HAS; - Commerciële instelling; - Je spreekt de taal van de leverancier maar ook de afnemer in zowel het Nederlands als het Duits. geïnteresseerd? Mail je CV aan eindhoven@werktalent.com op bel direct via 040 30 30 980. Contactpersoon: Edgar de Jong, Partner WerkTalent Eindhoven.


V E S P O

Sport handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen Acritas - Vetr 1 19-12 14-19 Bedo - Dames 2 Agenda Dames 1 - Habo ‘95 DS1 beker, 20.00 u Pinksterweekend Zeskamp 14-06 Zomerfeest

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Meer dan honderd boulers gaan spelen voor de Wensambulance. Ons Paastoernooi was een opmaat voor het toernooi dat we spelen op Koningsdag. We fietsen dan door het Brabantse land en leggen onderweg 2 keer aan om te boulen. Om 15.00 uur keren we terug naar ons clubgebouw om daar het toernooi af te maken. De opbrengst van deze dag gaat naar de Wensambulance (inschrijfgeld, kantine, loterij en vrije giften). Iedereen is vanaf

Berichten

15.00 uur van harte welkom om (na het toernooi) een balletje mee te gooien of te genieten op ons terras. www.wensambulancebrabant.nl De uitslag van ons paastoernooi: 1 Frans de Bruin; 2 Henk v.Haandel; 3 Truus v.d.Vondervoort; 4 Tiny Vesters; 5 Mari v.Haandel; 6 Erna Verstegen; 7 Sjef v.d.Vondervoort; 8 Wim v.Hees; 9 Pieta v.d.Ven; 10 Frans Vesters; 11 Tonnie Thomas; 12 Jan v.Kilsdonk; 13 Tonnie Vesters; 14 Cor Constant; 15 Sjaan v.Doren; 16 Fien Geerts; 17 Grard School; 18 Jo Hendriks; 19 An v.Asseldonk; 20 Jos v.Haare; 21 Mientje Coppens; 22 Bert v.d.Mortel; 23 Harrie v.Doren; 24 Pieter v.Doren; 25 Toos Verhofstad; 26 Bennie Vesters; 27 Maria School; 28 Tiny v.d.Elzen; 29 Gerard v.d.Ven; 30 Johanna v.d. Elzen; 31 Lenie Cootjans; 32 Toon v.d. Boogaard; 33 Jo v.d.Braak; 34 Martien v.d.Elzen; 35 Harrie Donkers; 36 Willemien v.d.Elzen; 37 Martien v.Doren; 38 Arjan Sleegers; 39 Nellie v.Hees; 40 Frans v.d.Laar; 41 Jan v.Berlo; 42 Mieke v. Hees; 43 Sjaak v.d.Rijt; 44 Jan v.d.Elzen Sp.; 45 Tinnie v.Logten m.; 46 Jan v.d. Elzen Nbr.; 47 Gerarda v.d.Ven; 48 Jan v.Dijk; 49 Frans v.Schijndel; 50 Piet v.d.

Braak; 51 Karin v.d.Ven; 52 Bertus v.Duynhoven; 53 Toon Peters; 54 Ties v.d.Tillart; 55 Truus de Klijn; 56 Dinie Houtman; 57 Miet v.Dijk; 58 Wim v.Reybroek; 59 Kees de Klijn; 60 Leen Emonds; 61 Harrie Coppens; 62 Betsie v.Doren; 63 Annie Peters; 64 Jo Bijvelds.

HSV De Boekhorst

VOORJAARSVERGADERING Hierbij nodigen wij alle leden van HSV de Boekhorst uit voor de voorjaarsvergadering van Visclub de Boekhorst. Deze zal worden gehouden op dinsdag 29 april in ENC De Perekker aan de Mezenlaan 22 te Boekel. Aanvang.19:30 uur Tevens worden alle controleurs & vrijwilligers verwacht. De controleurs krijgen een nieuwe controleurs pas en alle vrijwilligers krijgen een presentje. ROTTE APPELS HSV de Boekhorst te Venhorst is een bloeiende vereniging in Boekel, met meer dan 500 leden, die zich zeer goed aan de regels houden. Toch zijn er ook enkele leden die denken dat alles mag en kan. Ondanks dat alle weten, dat nachtvissen verboden is doen zij dat wel, daarbij maken ze ook nog een kampvuur en laten veel rotzooi en rommel achter. De personen die dit doen zijn GEEN vissers, en hebben geen recht op een visvergunning en/of vispas. Indien wij constateren/ horen dat deze personen toch menen dat zijn mogen nachtvissen, schorsen wij die personen voor de komende jaren. Verder hebben wij de mogelijkheid om u via Sportvisserij Nederland te schorsen voor alle viswateren (zij mogen dan aan geen enkel openbaar viswater en/of visvijver in Nederland vissen). U bent dus gewaarschuwd. Stand van zaken in 2013: 4 leden zijn voor 1 jaar geschorst ivm. nachtvissen. 1 lid is voor 1 jaar geschorst ivm het uitgeven van de vispas aan derden. Verder zijn er nog 13 Processen verbaal uitgedeeld, met een totaalbedrag van â‚Ź 1.710,00. In 2014 zullen we doorgaan met deze nieuwe vorm van controleren. U bent dus gewaarschuwd. Het bestuur


2010

1998

2005

2009

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Baleno 1.3 sedan

Suzuki

2000

Zafira 2.0 Diesel

Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco

Opel

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat

Ford

Renault

2002

C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco

Citroen

2001 2001

Berlingo 1.8 Multispace

Xsara Picasso 1.8

Citroen

1998

1998

2006

2005

2004

2001

2004

2002

2002

2000

2007

2007

2006

Citroen

Berlingo 1.8 Multispace

Xsara 1.9 Diesel

Citroen

Citroen

407 2.0 HDI SEDAN XS

407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

Peugeot

Peugeot

406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco

407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco

Peugeot

Peugeot

307 HB 1.4 3 Drs Airco

307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO

Peugeot

Peugeot

306 BREAK 1.9 DIESEL

307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco

Peugeot

Peugeot

207 HB 1.4 Vti XS Pack 5 drs

207 1.6 Cabrio

Peugeot

Peugeot

107 Sublime 5 drs Airco

206 HB 1.4 5 DRS Airco

Peugeot

Peugeot

2005 2011 2011 2007 2004 2013 2013 2013 2011 2008 2008 2002 2008 2013 2011 2010 2009 2006 2005 2004 2010 2012 2010 2007 2003 2006 2008 2007 2006 2007 2007 2012 2009 2008 2004

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIjF

111064 KM 14646 KM 27026 KM 45244 KM 90727 KM 10942 KM 12258 KM 20696 KM 86173 KM 28865 KM 101410 KM 181681 KM 75234 KM 27021 KM 67010 KM 57102 KM 69089 KM 192236 KM 112707 KM 103931 KM 83605 KM 40200 KM 85210 KM 97156 KM 128521 KM 87120 KM 69800 KM 88828 KM 92197 KM 88218 KM 73973 KM 17620 KM 45202 KM 89232 KM 151099 KM

B OVAG

BMW M6 COUPE OPEL AGILA 1.0I EDITION OPEL AGILA 1.0I SELECTION OPEL AGILA 1.2I TEMPTATION OPEL AGILA 1.2I NJOY-AIRCO OPEL CORSA 1.4I 5DRS COSMO AUTOMAAT OPEL CORSA 1.2I 5DRS ANIVERSUM-EDITION OPEL CORSA 1.2I 5DRS BERLIN OPEL CORSA 1.3CDTI 5 DRS.COSMO OPEL CORSA 1.2I 5DRS EDITION OPEL CORSA 1.2I 16V EDITION PANORAMADAK OPEL CORSA 12.I 3DRS ELEGANCE OPEL COMBO 1.3CDTI COMFORT OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO COSMO OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER OPEL ASTRA-J 1.6I EDITION OPEL ASTRA 1.6I BUSINESS EDITION OPEL ASTRA 1.3 CDTI STATIONCAR BUSINESS OPEL ASTRA 1.4I GTC BUSINESS OPEL ASTRA-H 5DRS 1.6I SPORT OPEL INSIGNIA 1.6I 16V SPORTS TOUR COSMO OPEL MERIVA-B 1.4I TURBO 120PK COSMO OPEL MERIVA-B 1.4I TURBO EDITION OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION OPEL MERIVA 1.6- COSMO OPEL TIGRA 1.8I LINEA ROSSO OPEL VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE OPEL ZAFIRA-B 1.6I TEMPTATION OPEL ZAFIRA-B 16I 16V TEMTATION OPEL ANTARA 3.2IV6 COSMO LPG G3 OPEL VIVARO 2.0CDTI 66W L1H1 FORD C-MAXX 1.6 CDTI ECO TREND FORD KA 1.2 TITANIUM NISSAN QUASHQAI 1.6I VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI AUTOMAAT

SAMENWERKENDE

2010 1997

Volkswagen Passat station, 16i

voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

2008

Toyota Aygo, 3drs, zwart, 36dkm

2007

1998

2009

Ford Kuga 2.0TDCI, th, airco, 5drs

Mitsubishi Outlander 2.0i, th,ww

Peugeot 306 18i, 4drs

Peugeot 206+ XS 14i airco

2011

2010 2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Peugeot 107, luxe uitv, 5drs, lmv, airco, 30dkm

2001

Opel Corsa 12i16V elegance, 3drs, airco, th Opel astra H station 16i16V 111edit, airco

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDySTRAAT 32, 5427 cj BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

APK terwijl u wacht!!! Diverse cadeau-artikelen in onze vernieuwde shop!!

Ford Ka 1.3i 5th edition airco .............................................................2001 Ford Escort 1.6i-16v 5-drs hatchback ................................................1994 Alfa Spider 2.0-16v cabrio ..................................................................1997 Alfa 147 1.6-16v 5-drs hatchback.......................................................2002 Daewoo Matiz 1.0 5-drs......................................................................1999 Citroen C1 5-drs .................................................................................2011 Peugeot 207 1.4i 5-drs .......................................................................2009

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende

• Shortlease vanaf 3 maanden mogelijk

• Nieuwe auto's uit voorraad leverbaar

• Ruim aanbod jong gebruikte VW's en Audi's op voorraad

Autobedrijf Arjan van Houtum B.V. De Vlonder 7-9, 5427 DB Boekel T 0492-327300 / F 0492-327309 E info@autohoutum.nl I autohoutum.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor €

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

A l l e r h a n d e 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

TE KOOP tekentafel op voet, met lichtbak. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Wijst bouWWerken b.v.

Agro Jansen

van der

Agrarische bedrijfsverzorging

nieuwbouw • Verbouw • renovatie Wij verhuren STEIGERMATERIAAl en ROlSTEIGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRuIKTE STEIGERPlANKEN tel: 0622887186

Schapenscheren Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS Deuren Plafonds Bouwstoffen

Van Dooren

VENHORST • 0492-351967

www.dooren.nl

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Van Deurzen

A l l e r h a n d e GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON witgoedservice Boekel uitslag op alle bestratingen. is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------SOLEX VERHUUR Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl --------------------------------------------------


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een FEESTELIJKE KAART bij uit collekties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------SCHUTTINGEN - POORTEN op maat, ook van hardhout, desgewenst door ons geplaatst, bezorgservice, vrijblijvende `

heeft u een hekel aan die steeds terugkerende strijk?

Dan kan ik u de oplossing bieden. Voor een vergoeding kom ik uw was strijken. Dat kan bij u thuis of ik neem hem mee en u krijgt hem gestreken en gevouwen weer terug. Bel voor meer informatie naar Maria Kuipers tel. 06 51388066

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

A l l e r h a n d e offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE KOOP eiken opal hoekkeuken. Inclusief (RVS) apparatuur w.o. integreerbare vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------TE KOOP mooie jonge leghennen, € 7,50. Tel. 06-12104402. --------------------------------------------------

Beach Soccer Event

Op zaterdag 17 en zondag 18 mei organiseert C.V. De Vliegenmeppers het 1e “Beach Soccer Event” Op het Agathaplein wordt dan een dikke laag zand gestort om het echte “beach” effect na te bootsen, Na afloop houden we een heuse beachparty, Zo rond de klok van half 9 gaan “local”

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

D.J.’s Franky S. en zijn maatje het publiek alvast opwarmen, waarna een live optreden van The Skills volgt. Hierna nemen Franky en zijn maatje het podium weer over om vervolgens deze avond swingend af te sluiten. Lijkt het je leuk om mee te doen, dit kan met je eigen team maar natuurlijk ook met je collega’s, vrienden, buurtgenoten, familie of een vereniging, iedereen kan meedoen. Wil je meer weten over dit evenement kijk dan op www.cvdevliegenmeppers.nl en schrijf je in voor dit spektakel !!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TE KOOP in Erp: vrijstaand woonhuis op 620 m2 grond, Pentelstraat 16, Biedingen vanaf € 250.000,= nemen wij serieus. Info: 06-23979609. -------------------------------------------------GEVRAAGD huishoudelijke hulp voor het schoonhouden van onze vakantiewoning, ± 6 uur per week in overleg. Tel. 0620029615

Onze maandelijkse KOFFIE INLOOP woensdag 7 mei van 09.30-11.30 uur Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

A l l e r h a n d e BOEKEL

1959

cARNAVALSSTIcHTINg

DE KNÖLLEKES

Fotoverkoop carnaval 2014 We gaan alweer richting Pasen, het is al weer even geleden dat we middenin het carnavalsfeest zaten met Prins Max, adjudant Leon, jeugdprins Wessel en jeugdvorst Youri. Veel activiteiten, leuke momenten en creatieve outfits kwamen voorbij. Onze hoffotograaf André maakt er zijn missie van om zoveel mogelijk vast te leggen op de gevoelige plaat. Van de duizenden foto's die zijn geknipt is een USB stick met de foto’s beschikbaar. Deze stick is via de Knöllekes verkrijgbaar voor € 10,= per stuk. Op deze stick staan foto’s van de carnavalsdagen en activiteiten, maar bijvoorTOPCARE

beeld ook van Stuif es in, de pronkzittingen of het jeugdprinsenbal. Wil je nog nagenieten van carnaval 2014? Bestel dan de USB stick! Dit kan door een mail te sturen naar secretaris@deknollekes.nl

na gelstudio waxsalon

moederdagaktie: nieuwe set acryl- of gelnagels normaal € 50,00 nu € 30.00 Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden • Zachte hars/Casette-Roller/Spatel • Harde hars/Filmhars•Full Body Wax Voor meer informatie: 06-43085124

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Last van spanning, nervositeit, hyperventilatie?

Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de acupunctuurbehandeling.

0492-773286 / 06-30017114

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

A l l e r h a n d e KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TE KOOP zonnehemel, 10 lampen. Weinig gebruikt, â‚Ź 150,=. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Agenda Partycentrum Nia Domo Do 24 april Vr 25 april Vr 25 april

Bridge Dansavond OVA Lintjesregen Rock Night Koningsnacht Za 26 april Koningsdag Voor meer informatie kijk op: www.niadomo.nl

meulenmeesters meubelen

nieuwe meuBelen voor een Scherpe prijS

Open: vrijdag 1300 - 20.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur DE VlONDER 102 - BOEKEl machinale houtbewerking boekel

STUcADOORSBEDRIjF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. --------------------------------------------------

John Rambach Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIjF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192 --------------------------------------------------

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie, e-mail r.debie2@hotmail.nl, tel. 0492-326032.

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Te Koop ASPERGES (ook geschild) R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

Brabant Design

FIETS KAPOT!

Websites - Hosting - Hardware

Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.