28e jaargang nr 39; 2 april 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 39 - 2 april 2014

Weg met de wegmisére

De Statenweg, verbinding tussen Boekel en Venhorst. Van oorsprong bedoeld ‘als pad naar de beschaving’. Tenminste, dat was de vraag in 1933-1934 vanuit Dorpsbelang, een groepering uit Venhorst. Want Venhorst moest uit zijn isolement komen. Het dorp was niet bereikbaar, wat voor sommigen reden was om niet in Venhorst te willen wonen. Het lukt maar moeizaam om dit pad, deze weg, aan te leggen. In 1935 kwam er zelfs ondersteuning vanuit de provincie en ook de bisschop gaf zijn steun. Er worden 115 handtekeningen verzameld om de verbinding tussen Boekel en Venhorst tot stand te krijgen. Ook groot voorstander van de Statenweg was toenmalig burgemeester Schafrat. Veel steun van Boekelse raadsle-

den kreeg hij echter niet. Toch werden op 31 maart 1937 de vele pleidooien beslecht; de weg kon gerealiseerd worden. In juni 1938 werd groot feest gevierd. De nieuwe weg werd geopend. Als dank voor de financiële steun door Provinciale Staten krijgt de weg de naam Statenweg.* En nu, 26 maart jl., is er wederom een opening. De Statenweg is hernieuwd. Wethouder Ted van der Loo verricht deze opening, samen met Gedeputeerde Ruud van Heugten. Onder toeziend oog van Hetty Tindemans, verkeersveiligheidsambassadeur van de regio Noordoost-Brabant. Want het aantal (vaak eenzijdige) verkeersongevallen, waarbij een aantal met dodelijke afloop, en de hoge snelheid waarmee gereden wordt baarde zorgen.

Daarom werden eind vorig jaar een aantal verkeersveiligere maatregelen toegepast. Zo werd de bestaande asmarkering verwijderd en vervangen van kantmarkering. Er werden (schijn-)plateaus en drempels aanglegd. De geleiderail is vervangen door een houten geleiderail en een aantal bochtchildjes geplaatst. 143 bomen werden gekapt (ter compensatie worden nieuwe bomen geplant op Voskuilenheuvel). En de snelheidslimiet werd verlaagd van 80 naar 60 kilometer. Als openingshandeling was het aan de heren Van der Loo en Van Heugten om het nieuw geplaatste matrixbord te onthullen. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de Statenweg een veilige weg wordt. Maar de grootste maatregel moet komen van de weggebruiker zelf. Want deze zal zijn of haar verkeersgedrag aan moeten passen. Want, zoals Hetty Tindemans verwoordde, dan pas kunnen we ervoor zorgen dat het verkeer veiliger is en kunnen we samen verkeerveiligheidsambassadeur zijn. * informatie uit “Venhorst en de Peel”

Gespecialiseerd in PEUGEOT

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,


To t --HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar LOCATIE BOEKEL: Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Fam. v.d.Hoogen Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Life en garden Gemertseweg 9a 24 uur/dag Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag BoekelFit Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur Fam. Koster Raadstraat 4 Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling vanboxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl.

u w

d i e n s t

THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 5 april 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus. Wim Klijs (vwg.verjaardag); Antoon v.d.Elzen (nms. Kloosterlaan 67-89); Anna Hanenberg-Donkers (nms. Kloosterlaan 67-89); Gidus en Antoon Hanenberg, Jo v.Rijbroek en overleden fam. Hanenberg en fam.Donkers; Helmus v.d.Valk, Arnoldina v.d.Valk, overleden fam.v.Boerdonk, Drea en Frank v.Zeeland en Joëlle; Antoon Pool. 17.30 u misdienaars: Rick Smits en Vayaan Bamé Bertus en Drieka Tielemans-Verbruggen. Zondag 6 april, 5e zondag van de Vasten: 10.30 u samenzang m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Misdienaars: Beerend Klomp en Pricilla Faas Mien v.Lankveld-v.d. Wetering (vwg. sterfdag 3 april); overleden fam.Coppens-v.Grinsven; Hanneke JansenJonkers (mnd. ged.) en Fons Jansen haar echtgenoot; Annie v.d.BiggelaarLe Blanc; uit dankbaarheid en de overleden fam.v.Hoof-Brugmans; Henk en Daat Ossendrijver; Jan Penninx (nms. K.B.O.); Piet Hoevenaars (nms. Bedevaart Hakendover). Maandag 7 april: 19.00 u Gerrit Vos (vwg. verjaardag) en overleden fam.Vos-Crooijmans; Doris Ivits, Ad, Jose en Elly. Woensdag 9 april: 19.00 u Jans v.d.Wetering; Jeanette Baayens.

Vastenaktie! Aan de vastenaktiemaaltijd, gehouden in het Trefpunt van zorgcentrum Sint Petrus, hebben in totaal 35 personen deelgenomen. De netto opbrengst hiervan is € 229,= die geheel ten goede komt aan het vastenaktieproject in Sierra Leone. Onze dank gaat uit naar zorgcentrum Sint Petrus voor hun gastvrijheid, naar de kok voor het sobere maar uitermate lekkere diner, naar het serverend personeel voor de goede en vriendelijke bediening en naar de Supercoop voor het gratis fruit. Deze week vindt u bij Weekblad Boekel & Venhorst een enveloppe van de vastenaktie. Deze kunt u met uw donatie in de brievenbus van de pastorie(wordt elke avond geleegd) of in de oranje bussen achter in de kerk deponeren. Ga mee naar ‘The Passion’ in Gronin-

gen! Jij kunt er dit jaar zelf bij zijn en alles live meemaken! Het bisdom, biedt ons deze reis aan voor een ‘all-in’ prijs van slechts € 17,50 p.p. Het aantal plaatsen is beperkt dus geef je snel op via www.vnbreizen.nl reisnummer NL1402 en/of kijk op de site van de parochie voor meer informatie.

Wensenboek pastoor. Voor het 25-jarig jubileum van pastoor van Osch zouden we het leuk vinden als zoveel mogelijk mensen een persoonlijke wens, anekdote maar ook foto’ voor de pastoor willen opsturen. De mooiste inzendingen worden gebundeld en aan pastoor van Osch aangeboden op het jubileumfeest op 25 mei 2014. Iedereen, van 0-100 jaar, mag zijn bijdrage leveren om er iets prachtigs van te maken. Je kunt je

AANBIEDINGEN donderdag 3 t/m woensdag 9 april:

Chipolatavlaai

MET SLAGROOM

Chocoladebollen Speltbrood Paasbrood

400 GRAM

KLEIN

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

9.50 € 1.50 € 1.50 € 3.75 00 € 11. €

per stuk

SACRAMENT van het DOOPSEL: Uden: Marley Raaijmakers OVERLEDEN: Uden: Thijs Lommerse Boekel: Agnes v.Lankveld-Smits Zeeland: Antoon v.Asseldonk

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


inzending, maximaal A4-formaat, opsturen naar info@parochiesintpetrus.nl of afgeven/opsturen naar het Parochiecentrum. Reacties zijn welkom tot 10 april.

H. Missen op 24 en 25 mei komen te vervallen!!!! In verband met het geloofsfeest van de parochie en het feest van het 25 jarig priesterjubileum van pastoor Theo van Osch is besloten om de H.Missen in de andere kernen van de parochie te laten vervallen zodat elke parochiaan de gelegenheid heeft om aan de feestelijkheden in Uden deel te nemen. Degenen onder u die een misintentie heb-

ben ingediend kunnen deze laten staan. Deze worden dan afgelezen in de Sint Petruskerk. Wilt u dit niet dan kunt u de intentie laten verzetten. U kunt dan contact opnemen met een van de contactpersonen van de parochie in Boekel.

Lopend Vuur

Aan alle parochianen en inwoners van Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland, Wij als gezamenlijke Parochie St. Petrus willen er een goede gewoonte van maken

om ook dit jaar vanaf elke parochie te wandelen met een lopend vuur en dat gezamenlijk aan te steken in de St. Petruskerk. Onze oproep is dan ook om ’s middags zoveel mogelijk lopers van elk kerkdorp bij elkaar te krijgen op 24 mei 2014. De heilige mis begint om 18.30 uur. Men kan zich opgeven bij een van de volgende parochies: Uden, Boekel, Odiliapeel, Venhorst, Volkel en Zeeland. Opgave kan ook centraal op het parochiecentrum St. Petrus in Uden, tel. 0413-263154 of email: info@parochiesintpetrus.nl Nadere informatie volgt bij opgave.

Boekels Mannenkoor zingt zondag 6 april in St.-Elisabethkerk van Grave

Het Parochieel Mannenkoor St.-Agatha verzorgt op zondag 6 april om 11.00 uur in de Graafse St.-Elisabethkerk te Grave tijdens de hoogmis de liturgische gezangen. Dit mannenkoor heeft in de loop van zo’n 200 jaar een indrukwekkend repertoire en een gedegen zangniveau opgebouwd. Na de langspeelplaat “Attende Domine” vertaalt zich dit vandaag de dage in een cd “Cantate Domine”, benefietconcerten voor het Lilianefonds en een tiental passieconcerten. Zijn uitvoering van gregoriaanse gezangen krijgt, naast meerdere meerstemmige missen en een scala aan liederen van velerlei componisten, alom alle lof. Deze 5e zondag van de Veertigdagentijd staat dit Boekels Mannenkoor met ruim 20 leden als altijd onder leiding van dirigent Norbert Bartelsman. Hanny Hanenberg-v.Doren begeleidt dit koor al vele jaren op het orgel.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 5 april 19.00 uur + Zondag 6 april 10.00 uur: John Kanters (vwg. sterfdag); mnd. ged. Nelleke v.Bakel-Bijvelds; Maarten Michiels (vwg. sterfdag) en zijn vader Christ; Hendrikus en Lamberdina Willems-Deenen; Paul v.d.Aa; Cor v.d.Elzen (vwg. sterfdag). Donderdag 10 april: 19.00 u Intentie kerkgangers.

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 5 april: 19.00 u Tim Hoogeveen Mw.Kanters Zondag 6 april: 10.00 u Mark Hoogeveen-Maaike v.Oort Hr.Donkers Donderdag 10 april: 19.00 u Martinese

DANKBETUIGING Wij willen u hartelijk bedanken voor de enorme belangstellling, steun en blijken van medeleven na het overlijden van Rob, ons pap

Familieberichten Geboren op 20 maart 2014

Rob Claesen Al die warme woorden, de vele kaarten, bloemen en uw aanwezigheid tijdens de uitvaart zijn een grote steun voor ons geweest en helpen dit enorme gemis een plekje te geven. Marli Bart, Joep en Chiel

Milou

Dochter en zusje van Perry en Kristel Bijvelds-Emonds Dide Peelsehuis 9, Boekel


Tot en met 19 april ontvangt u bij iedere besteding van € 10,00 een stempel. Bij een volle stempelkaart ontvangt u GRATIS een heerlijke

SLAGROOMTAART voor ± 8 personen. Graag een dag van tevoren bestellen)

Donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 april

Bij aankoop van lamskoteltjes

GRATIS verse pesto

€ 600 95 3 stuks € 5 00 4 stuks € 5

Boekelse ham-kaas burgers

4 stuks

Cordon bleu’s (VAN VARKENSFILET) Hamburgers

Kipsaté aan stok gegaard + GRATIS SATÉSAUS 4 stuks

€ 600

SPECIAL VAN DE WEEK

VLEESWARENTRIO

Lentehaasje

100 gr. champignonworst 100 gr. snijworst 100 gr. Couburgerham

varkenshaas met courgette, lente-ui en tomaat in een fris sausje

100 gram

€ 245

samen voor

Maandag 7 en dinsdag 8 april

Braadworst h.o.h. Huisgemaakte vinken

500 gram voor

500 gram voor

Huisgemaakte vinken

€ 295

elke 4e GRATIS

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 325

elke 4e GRATIS

Woensdag 9 april

Gehakt h.o.h.

€ 395

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 4 april GFT-afval/Groenbak vrijdag 11 april Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN t/m 19-03-2014 Verloren: fietstas zwart sleutel garagedeur grijze doorgestikte jas met ceintuur herenfiets Gazelle Impala met 7 versnellingen deursleutel 2x met sleutelhanger Leontienladiesride Gevonden: damesfiets Gazelle Esprit, donker blauw twee fietssleutels met opener fietssleutel met opschrift Hendriks Veghel bril, blauw bril, bronskleurig bruin leren jas sportfiets Kenosha damesfiets, Puch herenfiets Camelion, type Avantgarde damesfiets Flowergirl

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “DE DONK, FASE 1” TE BOEKEL De kavels voor de bouw van vrijstaande woningen zijn met € 35,- per m² excl. BTW verlaagd in plan “De Donk, fase 1” in 2014!

Extra korting alleen in 2014 voor particulieren: • 25% korting op leges van de bouwvergunning • indien u in 2014 bouwgrond koopt bij de gemeente Boekel, een woning duurzaam bouwt, u voldoet voor 1 januari 2017 aan de regels van duurzaam bouwen door middel van een energielabel A+++, dan ontvangt u 10% van de bouwgrondprijs terug.


Gemeenteberichten Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. In januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Verkaveling In plan “De Donk, fase1” ligt de grond bouwrijp, dus er kan meteen gebouwd worden. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd. Wilt u een bredere of een smallere kavel, geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is.

De volgende kavels zijn beschikbaar: Categorie Nummer Vrijstaand KV4 Vrijstaand KV6 Vrijstaand KV7 Vrijstaand KV7a Vrijstaand KV8 Vrijstaand KV8a Vrijstaand KV15

Oppervlakte ± 664 m2 ± 678 m2 ± 513 m2 ± 517 m2 ± 521 m2 ± 719 m2 ± 1.218 m2

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 9 april 2014 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of emailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande kavel De Donk, fase 1”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer vermelden.

DE VERANDERINGEN IN DE ZORG Er gaat veel veranderen in de zorg vanaf 2015. De gemeente Boekel wordt verantwoordelijk voor meerdere, nieuwe zorgtaken die eerst door het Rijk werden uitgevoerd. Lang is onduidelijk geweest wélke taken naar de gemeente gaan, wat de regering er mee hoopt te bereiken en wat de randvoorwaarden zijn. We kunnen nog steeds niet alle vragen beantwoorden, maar wát we weten gaan we delen. Daarom ontvangt u vanaf nu regelmatig meer informatie over de veranderingen in de zorg. Nut en noodzaak van regionale samenwerking in de Transitie (= verandering) AWBZ

Aanleiding Vanaf 2015 worden er taken vanuit het Rijk overgedragen naar de gemeente. Dit zijn taken zoals begeleiding en ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan het bieden van structuur, hulp bij de organisatie van het huishouden of dagbesteding. Deze taken gaan gepaard met een bezuiniging van 25% ten opzichte van de kosten die het Rijk op dit moment maakt.

Het Rijk is van mening dat deze taken beter uitgevoerd kunnen worden door de gemeente. De gemeente kent de burger, kan voor ontschotting tussen beleidsterreinen zorgen (één loket) en kan de burger motiveren om naar elkaar om te kijken en voor elkaar klaar te staan.

Mogelijke effecten Uiteraard gaan veranderingen gepaard met risico’s: we vinden het onverstandig als alle gemeenten het wiel zelf uit gaan vinden, als er grote verschillen in zorgverlening in onze regio ontstaan of als de zorg duurder wordt.

Grondprijs nu in 2014: € 240,00 per m2 exclusief btw Vrijstaande woning

Het nut van regionale samenwerking Al jaren werkt de gemeente Boekel naar tevredenheid samen met buurgemeenten Landerd, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De samenwerking is op het gebied van zorg en welzijn dus niet nieuw. Wel is de samenwerking rondom de nieuwe zorgtaken uitgebreid van vijf naar twaalf gemeenten. Boekel werkt nu samen met Bernheze, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Veghel. Deze samenwerking is gestart in 2012, o.a. door het organiseren van bijeenkomsten voor zorgaanbieders die betrokken zijn bij de voorbereiding op de nieuwe taken. Dit betreft maar liefst 200 zorgorganisaties.


Gemeenteberichten Regionale samenwerking op sommige onderwerpen is belangrijk. De redenen hiervoor zijn: ▪ Behoud van opgebouwde expertise bij (zorg)aanbieders ▪ Financiële risicospreiding bij inkoop van specialistische zorg ▪ Borging van keuzevrijheid van burgers ▪ Schaalvoordeel ▪ Beperking van administratieve lasten ▪ Effectief en efficiënt inkopen

Wij halen niet alleen voordelen, maar hebben ook iets te geven als Boekel. In regionale samenwerking ligt de Boekelse kracht bij: de kritische noot, de sturing aan de voorkant, de lokale borging (wat heeft de burger er aan),het overzicht over de verschillende transities en het verbinden van beleidsterreinen en gemeentelijke taken.

Uitgangspunten voor de regionale samenwerking: De gemeente Boekel hanteert de volgende uitgangspunten bij regionale samenwerking rondom de Transitie AWBZ: ▪ De basisstructuur van de transitie moet lokaal tot uiting komen: Wat heeft de Boekelse inwoner er aan? Hoe waarborgen we het principe van één gezin/één plan? Waar liggen de kansen in Boekel? ▪ De toegang en het vangnet van ondersteuning voor de burger wordt lokaal geregeld: in een Wijkteam Boekel. U moet uw vraag hier kunnen stellen, niet ergens anders. ▪ Er moet toegang voor lokale zorgaanbieders zijn bij inkooptrajecten, tenzij zij echt niet aan de gestelde inkoopeisen kunnen voldoen. ▪ Een belangrijke winst is te behalen met het gezamenlijk inkopen van zorg, maar wel per inkooptraject af te wegen.

Verkaveling In plan “Peelhorst” te Venhorst ligt de grond bouwrijp, dus er kan meteen gebouwd worden. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd. Wilt u een andere, bredere of een smallere kavel, geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is. De volgende kavels zijn beschikbaar: Nummer Categorie Vrijstaand KV4 Halfvrijstaand K37 Halfvrijstaand K38 Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer K22 K23 K24 K31 K32 K33 K34 K40 K45 K47 K48 K49 K53

Oppervlakte ± 664 m2 ± 360 m2 ± 361 m2

Oppervlakte ± 641 m2 ± 603 m2 ± 607 m2 ± 480 m2 ± 774 m2 ± 688 m2 ± 707 m2 ± 657 m2 ± 1243 m2 ± 714 m2 ± 674 m2 ± 563 m2 ± 506 m2

Vanaf nu verschijnt er regelmatig meer informatie over de veranderingen in de zorg. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Vera van Moorsel via info@boekel.nl. UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “PEELHORST” TE VENHORST De grondprijzen voor kavels voor de bouw van rijwoningen en halfvrijstaande woningen zijn met € 20,- per m2 excl. BTW verlaagd en de kavels voor de bouw van vrijstaande/geschakelde woningen zijn met € 35,- per m2 excl. BTW verlaagd in plan “Peelhorst” in 2014!

Extra korting alleen in 2014 voor particulieren: • 25% korting op leges van de bouwvergunning • indien u in 2014 bouwgrond koopt bij de gemeente Boekel, een woning duurzaam bouwt, u voldoet voor 1 januari 2017 aan de regels van duurzaam bouwen door middel van een energielabel A+++, dan ontvangt u 10% van de bouwgrondprijs terug.

Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. In januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Grondprijs nu in 2014: Rijwoning/starter

€ 180,00 per m2 exclusief btw


Gemeenteberichten Halfvrijstaand/hoekwoning Vrijstaand/geschakelde woning

€ 210,00 per m2 exclusief btw € 240,00 per m2 exclusief btw

Informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 9 april 2014 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavels Peelhorst”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer vermelden.

DE GEMEENTE HEEFT GELD VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN: MAAK ER GEBRUIK VAN! De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om mensen met weinig geld financieel te ondersteunen. Met wat extra ondersteuning kunt u voor uw kinderen misschien een computer kopen of kunt u lid worden van een vereniging of de peuterspeelzaal betalen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende regelingen van het Participatiefonds. De uitvoering van deze regeling is opgedragen aan Optimisd, de Intergemeentelijke Sociale Dienst, Frisselsteinstraat 6 in Veghel.

Wie kan extra geld krijgen? Mensen met een laag inkomen, bijv. een uitkering of alleen AOW. Maar ook werkenden met een laag inkomen kunnen extra geld krijgen. De precieze inkomensgrenzen staan op de website van Optimisd. U mag niet te veel vermogen hebben. Maximaal € 11.700,- voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders, en €5.850,als u alleenstaand bent. Vermogen is bijvoorbeeld: een bank- of girosaldo, een auto, caravan, vorderingen, spaarbrieven, enzovoort. Hebt u een eigen woning, maar daarnaast geen ander vermogen, dan kunt u vaak ook in aanmerking komen, als u een laag inkomen hebt.

Waarvoor kunt u extra geld krijgen? Sommige van onderstaande regelingen zijn speciaal voor ouders met kinderen. Andere regelingen zijn bedoeld voor iedereen met een laag inkomen.

Voorbeelden van kosten waarvoor een tegemoetkoming kan worden aangevraagd - Sportieve, culturele en sociale activiteiten o.a. abonnementen en seizoenkaarten voor zwembaden, schouwburg, bioscoop, bibliotheek en musea, contributies voor o.a. sport-, zang-, ouderen- en buurtverenigingen, hobbyclubs en kosten sportattributen, ouderbijdragen voor peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisschool, eenmalige activiteiten zoals schoolreisjes, dag uitstapjes, en voor personen van 65 jaar en ouder: de kosten van het telefoonabonnement en abonnementen op kranten en tijdschriften.

- Schoolkosten voor ouders met schoolgaande kinderen van 12 tot 18 jaar, zoals kosten voor aanschaf van boeken, boekentas/rugzak, regenkleding, aanschaf of reparatie van een fiets.

- Zwemlessen voor een kind tussen 5 en 7 jaar, die nog geen zwemdiploma A heeft, zoals kosten verbonden aan het behalen van zwemdiploma A en reiskosten. - Computer voor schoolgaande kinderen van 12 tot 18 jaar.

De vergoedingen worden uitbetaald nadat er is aangetoond dat de kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn (declaratiebasis).

Bij bepaalde noodzakelijke kosten kan daarnaast een beroep op individuele bijzondere bijstand worden gedaan. Kijk voor de voorwaarden op de website van Optimisd. Huishoudens (van mensen onder de 65 jaar) die langdurig moeten rondkomen van een minimuminkomen, kunnen daarnaast in aanmerking voor een Langdurigheidstoeslag.

Waar kunt u terecht met vragen? Wilt u weten of u voor extra geld in aanmerking komt, kijk dan op de website www.optimisd.nl of neem contact op met de Optimisd. Kent u mensen die misschien in aanmerking komen voor een bijdrage ? Wijs hen dan ook op de mogelijkheden.

Het aanvraagformulier voor het Participatiefonds is verkrijgbaar bij de receptie van de Gemeente Boekel en bij Optimisd of te downloaden via de website www.optimisd.nl). U kunt ook bellen met Optimisd,, telefoonnummer (0413) 75 03 90 (op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur). Of kom langs bij het Minimaloket van Optimisd tussen 9.00 tot 12.00 uur of op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur. BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1 en 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan V.O.F. Fokvarkensbedrijf Zijp voor de inrichting op het adres Zijp 1 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummers 142(ged.), 718 en 719. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 23025.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 2 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Gemeenteberichten Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 1 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Stichting Comité Boekel-Venhorst voor het organiseren van de viering van Koningsdag op 26 april 2014 (verzenddatum 24 maart 2014); - MC Boekel voor het organiseren en houden van motorcrosswedstrijden op 11 mei 2014 (verzenddatum 25 maart 2014). Verleende ontheffing aan: - P. van Uden voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de motorcrosswedstrijden op 11 mei 2014 (verzenddatum 25 maart 2014); - J. Jansen voor het verlengen van het sluitingsuur van café ’t Menneke op 5 april 2014 (verzenddatum 25 maart 2014).

Bezwaren Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 1 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van V.O.F. Fokvarkensbedrijf Zijp, voor een inrichting op

het perceel plaatselijk bekend Zijp 1 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 1 april 2014 Burgemeester en we

thouders van Boekel INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: omgevingsvergunning eerste fase activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; het bouwen van een woonhuis Locatie : Aan de Loop 20, Boekel Datum ontvangst : 24 maart 2014

Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van negen bomen Locatie : Waterval 9, Boekel Datum ontvangst : 25 maart 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Voor: het uitbreiden van een zorgkwekerij bestaande uit de activiteit bouwen, de activiteit het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en de activiteit brandveilig gebruiken Locatie : Neerbroek 23c te Boekel Type : integraal

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 april 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.


Gemeenteberichten Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling bouwen (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 1 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: omgevingsvergunning eerste fase activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; het bouwen van een woonhuis Locatie : Aan de Loop 20, Boekel Verzenddatum : 26 maart 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 2 april 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de viering van Koningsdag.

In verband hiermee worden op 26 april 2014 de wegen waar de optocht gebruik van maakt in Boekel tussen 10.00 uur en 11.00 uur en in Venhorst tussen 11.30 uur en 12.30 uur tijdelijk afgesloten. Boekel, 1 april 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.Fietsen voor de kinderen in Nicaragua!

Inmiddels alweer een tijdje terug in Nederland na een fantastische tijd in Nicaragua! En nog regelmatig dagdromend over alle ervaringen van het afgelopen half jaar, zo ook wanneer ik dit stukje schrijf. Het was een hele ervaring voor mij, maar zeker ook voor de kinderen daar. Zoals ik in augustus al schreef hebben de kinderen in Nicaragua niet dezelfde kansen als de kinderen hier, maar mede door de organisatie en alle deelnemers van de Toer-mee heb ik het afgelopen half jaar de situatie in

Nicaragua toch een heel klein stapje vooruit kunnen helpen. Door alle sportactiviteiten hebben we veel kinderen het plezier van sport kunnen laten ervaren en is er weer een groep kinderen met een zwemdiploma. Voor de zwemlessen zijn we zelfs begonnen met het opleiden van jonge assistenten zodat in de toekomst wellicht grotere groepen kunnen deelnemen aan de zwemles. Dit om het gehele project een duurzamer karakter te geven en zodat het in de

BEDANKT ALLEMAAL Maandag 3 maart 2014 zijn wij in een “onecht” huwelijk getreden. Wat een feest. Bedankt voor de schitterende dag! We hebben er volop van genoten, dankzij jullie aanwezigheid Stichting boerenbruiloft bedankt voor de geweldige organisatie. Jan en Mirelle Mendy en Kim Timmers

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

toekomst volledig kan worden overgenomen door de lokale bevolking. In december is er een week een cursus gegeven voor 5 kinderen uit San Carlos. Deze kinderen hebben eerder deelgenomen aan de zwemlessen en mochten nu zelf mee zwemles gaan geven. Als voorbereiding hadden ze een instructieboekje gekregen met alle oefeningen en tips. Helemaal goed voorbereid begonnen ze met lesgeven en lieten ze ons keer op keer versteld staan hoe goed en professioneel ze dit aanpakten. Erg voorzichtig hielpen ze de kinderen en gaven tips en complimentjes. Doordat deze kinderen nu nog vrij jong zijn kunnen ze de komende jaren fungeren als assistenten waarna ze in de toekomst zelf het project kunnen voortzetten. Voor het begin van de voetbalschool die dit voorjaar daadwerkelijk van de grond gaat komen zijn we het afgelopen half jaar al beetje bij beetje begonnen met voetbal trainingen. Verder hebben we met het ingezamelde budget dug-outs laten plaatsen. Welke al direct ontzettend veel gebruikt zijn om te schuilen tegen de zon en als de zon er niet was wel tegen de regen. Ook heeft er nog een fantastisch voetbal toernooi plaatsgevonden. Het hele veld versierd en met in totaal ruim 40 kinderen hebben we een zaterdagochtend lekker gevoetbald. En uiteindelijk de winnende teams blij gemaakt met voetbalshirts van Boekel Sport welke ik via Henk en Gerda v.Sleeuwen van Slecoma mee mocht nemen. En ook al waren de shirts voor veel kinderen nog veel te groot, ontzettend trots gingen ze deze thuis showen! Naast deze verhalen heb ik nog zo veel meer meegemaakt waar ik keer op keer weer aan terug denk. Deze ervaring zou ik zeker niet willen missen. Zoals ik in augustus schreef was het wel even een shock toen ik aankwam in San Carlos, maar na verloop van tijd raakte ik steeds meer gehecht aan de mensen en het stadje. Zo is het ook wel ontzettend leuk om te horen dat mijn gastfamilie van daar mij nog steeds mist en vraagt wanneer ik weer terugkom. Ik zou iedereen die de kans heeft zo’n avontuur aan te gaan dit ook zeker aanraden!! Stichting ISOP (www.isop.nl) en Stedenband Groningen - San Carlos (www.groningensancarlos.nl) zijn elk half jaar weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Nicole v.Haandel

Evenementenkalender 9,12 en 13 april Toneelvereniging Dorpsgenot


ZORG NODIG THUIS?

Het thuiszorgteam Sint Petrus staat graag voor u klaar! Ons werkgebied is Boekel, Venhorst, Erp, Boerdonk, Keldonk en Odiliapeel. Uw zorg wordt gegeven vanuit een klein wijkteam en is afgestemd op uw persoonlijke wensen. Voor al uw vragen kunt u rechtstreeks het thuiszorgteam bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 16.00 uur op nummer: 06-12890682


Vrije markt op Koningsdag voor de kinderen van Boekel

Op Koningsdag, 26 april, willen we jullie, kinderen van Boekel een kans geven om een eigen vrije markt houden. Jij mag als schoolgaand kind t/m groep 8 een plekje hebben op het plein om jouw spullen te

verkopen. Deze vrije markt is van 11.00 uur tot 15.00 uur op het St. Agathaplein waar nog van allerlei leuke en gezellige dingen meer gedaan worden.

-----------------OPGAVE-FORMULIER VRIJE MARKT KONINGSDAG-----------------

Voornaam: ........................................................................................................................... Achternaam:.........................................................................................................................

Straatnaam: .......................................................................................................................... Leeftijd: ............................................................................................................................... Naam basisschool: ............................................................................................................... E-mailadres:......................................................................................................................... Dit formulier kun je inleveren bij Truus v.d.Ven, de Bosberg 74 in Boekel. Op 7 april 2014 zijn onze ouders en grootouders

Anneke & Piet van Hoof-Brugmans 50 jaar getrouwd. Wij vieren dit op 11 april a.s. in De Koksehoeve, Koksedijk 25 te Gemert. U bent welkom op de receptie van 18.00 tot 19.30 uur.

Kinderen en kleinkinderen

Op 3 april zijn onze ouders en grootouders

HARRY EN ANNIE JAGERS - VAN DEN HEUVEL

50 jaar getrouwd

Wij vieren dit op zaterdag 5 april. Iedereen die hen wil komen feliciteren is van harte welkom op de receptie van 15.00 tot 16.30 uur bij zaal “Plein 31” te Venhorst. Jenny & Maickel Marijn - Wouter - Luuk Rick & Anja Harm - Giel

Ga op zoek naar allerlei leuke spulletjes, zelfgemaakte dingen die je kunt verkopen die dag. Samen met een vriendje of vriendinnetje kan natuurlijk ook!!! Je mag niet zelf kiezen wat je verkoopplekje wordt, op volgorde van opgave krijg je een plek toebedeeld. Na afloop neem je alle, niet verkochte spullen mee naar huis!! We vragen een borg van € 10,= per plekje: te betalen ’s morgens bij aanvang vrije markt. Als je het plekje netjes achterlaat krijg je de borg meteen na afloop weer terug. Dus geef je snel op want……degene die het snelste opgeeft krijgt ook het beste plekje op het plein. Allemaal tot ziens op Koningsdag, Comité Boekel-Venhorst

Grote Baby- en Kinderbeurs

Op dinsdag 8 april a.s. wordt er bij Nia Domo wederom een grote en gezellige baby- en kinderkleding en speelgoedbeurs gehouden. In totaal zijn er 100 kramen met 2e hands spullen. De openingstijden zijn van 20.00-22.00 uur. De entree is € 2.00. Er is voldoende parkeergelegenheid bij Nia Domo. Voor informatie: www.babybeurs@outlook.com

Fanfare Echo der Peel

Zaterdag 21 juni brengdag voor de vlooienmarkt in Venhorst. Alle nog goed bruikbare spullen kunnen dan ingeleverd worden in MFC De Horst. Wij ontvangen u graag van 9.00-16.00 uur. Organisatie Echo der Peel. Inlichtingen 0492 352151. Zondag 22 juni vlooienmarkt van 10.0015.00 uur in MFC De Horst. Organisatie Echo der Peel. Inlichtingen 0492 352151. Vrijdag 26 september en zaterdag 27 september Venhorst Klinkt in MFC De Horst in het kader van het gouden bestaan van Echo der Peel. Het wordt weer een fantastisch muziekspektakel, zo mogelijk nog gezelliger en indrukwekkender dan in 2012. We werken met muzikaal talent uit ons eigen dorp. Zondag 28 september receptie van de gouden fanfare Echo der Peel in MFC De Horst.


BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 8 april wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

de Boekelse inbreng in de Dorpenderby. Graag nodigen we ook u uit om deze unieke ervaring mee te maken. Helaas zijn de publieksplaatsen niet onbeperkt. De clinic/demo zal plaatsvinden van 16.30 tot ± 17.30 uur. Om 16.15 uur gaan de deuren van de sporthal open. Kom op tijd, want…. vol = vol!!! En… de zaal mag alleen betreden worden met schone gymschoenen of op sokken. Houd daar rekening mee!! SportBoeVenkar op tv Inmiddels zijn de uitzendingen van de Dorpenderby via Omroep Brabant in volle gang. Elke zondag wordt aandacht geschonken aan enkele deelnemende dorpen. Op zondag 6 april, 27 april en 18 mei zal

het Boekelse project voorbij komen. Inmiddels kan er ook gestemd worden op het Boekelse project. Dit kan via www.brabant.nl/dorpenderby. Daar is ook meer info te vinden over deze geweldige derby en natuurlijk via de Facebookpagina van SportBoeVenkar. Binnenkort zal ook de website van SportBoeVenkar gelanceerd worden. Helpt u ons mee Brabants kampioen te worden? Stem dan op SportBoeVenkar!!

12, 13, 14 & 15 augustus Joepiedagen 2014 Hoi allemaal Jullie hebben natuurlijk al op de kalender genoteerd dat de Joepiedagen dit jaar op 12, 13, 14 en 15 augustus zullen zijn. Om weer mee te kunnen doen aan deze dagen kun jij je aanmelden op vrijdag 16 mei tussen 18.00 en 21.00. Meer informatie hierover volgt binnenkort. Joepie! Kindervakantieweek Boekel, www.joepiedagen.nl - www.facebook.com

Yuri van Gelder in de Boekelse ringen In het kader van de Boekels-Venhorstse deelname aan de Dorpenderby van de provincie Noord-Brabant zal de aan dit project verbonden teamcoach Yuri v.Gelder voor een select gezelschap op donderdagmiddag 3 april een spectaculaire demo verzorgen aan de ringen van sporthal de Burcht. Afgelopen week behaalde hij nog de finale tijdens een wereldbekerwedstrijd in Qatar, deze week zal hij schitteren in de sportarena van Boekel! Eregasten deze middag zijn de jeugdleden van Turnvereniging Veerkracht. Naast een demo aan de ringen zal Yuri deze kinderen tijdens een clinic begeleiden aan de diverse toestellen. Een cameraploeg van Omroep Brabant zal deze middag opnames maken voor een van de uitzendingen over

Bent u de betrokken, enthousiaste, innovatieve directeur die gaat voor kwaliteit? Dan is kindcentrum Mr. Iven in Elsendorp op zoek naar u! Voor informatie en sollicitatie kijk op: www.zichtpo.nl www.ivenschool.nl www.fideskinderopvang.nl


Verjongd Dorpsgenot speelt “Gedoe in de Kangoeroe”.

Toneelvereniging Dorpsgenot speelt op woensdag 9, zaterdag 12 en zondag 13 april in Partycentrum Nia Domo de klucht “Gedoe in de Kangoeroe”. We hebben dit jaar maar liefst 2 (jonge) debutanten dus kunnen we terecht spreken

Bedankt!

van een verjongd Dorpsgenot. Het is een moderne vlotte klucht en ook bijzonder actueel, zeker in Boekel. Het stuk gaat namelijk over het samenwonen van ouders bij hun kinderen, (bijwonen op zijn Boekels) het z.g Kangoeroe

D.O.P.

wonen. En wat is er nu mooier? Een jong stel samen met hun ouders (of schoonouders) onder een dak. Relatief goedkoop, zorg en oppas aan huis, lekker gezellig, noem maar op. Maar wat als: • De bijwonende ouders een (v)echtpaar blijken te zijn. • De ex van de schoonzoon plotseling ten tonele verschijnt. • De klusjesman heel wat meer doet dan klussen. • De aantrekkelijke Maud van de woninginrichting moeder de gordijnen in jaagt. • En last but not least de jammerende klaagmuur van een buurvrouw om de haverklap komt binnenvallen? Ja, dan vliegen de vonken er regelmatig af, of te wel is er volop Gedoe in de Kangoeroe. Aanvang 20:00 uur. Kaartverkoop:vanaf 15 maart bij Gerrie Verhoeven, de Sparren 3, tel. 323078 en Jos Biemans, Burg.Schafratstraat 14, tel. 323488/06-30252823, e-mail j.biemans15@gmail.com. Toegangsprijs € 5,00- in de voorverkoop en € 6,50 aan de zaal.

Vrouwenharten 2014

Beste kiezers, Dankzij de stem van maar liefst

1251 kiezers, zijn wij wederom

de grootste partij geworden in Boekel. Wij willen iedereen die ons

het vertrouwen heeft geschonken, heel hartelijk bedanken.

Wij beloven u de komende 4 jaar

weer ons uiterste best te gaan doen.

Daar mag u ons altijd op aanspreken!

Ladies Night dinsdag 8 april - Café ‘t Hart Handel Loop binnen vanaf 19.00 uur en laat je verwennen met exclusieve TASSEN - SHAWLS & SIERADEN HOME - WELLNESS & LIFESTYLE VERZORGING & COSMETICA - NAGELSTYLISTE

Een glaasje Prosecco staat voor je klaar!

Bestuur en fractie D.O.P.Boekel-Venhorst

CDA Boekel-Venhorst: Kiezers, bedankt voor jullie stemmen !!! CDA Boekel Venhorst zal de komende 4 jaar met 4 personen de inwoners belangen vertegenwoordigen in de Boekelse gemeenteraad. Een raadszetel meer dan voorheen. Dit is een geweldig resultaat van een duidelijke campagne, waaraan onze jongeren een belangrijke bijdrage hebben geleverd. Wij zijn daar heel trots op!!! Dat betekent dat onze kiezers heel duidelijk gekozen hebben voor verjonging in de Boekelse politiek. Uit de verkiezingsuitslag blijkt dat het CDA haar wortels heeft onder een brede schare van kiezers. Wij zijn als CDA Boekel-Venhorst een echte lokale partij. De verkiezingen hebben dat bevestigd. Duidelijk is dat onze slogan “Samen kunnen we meer”, zich in de uitslag vertaald heeft. Onderstaand overzicht geeft u inzicht in de verkiezingsuitslag van 19 maart j.l.. Verkiezingsuitslag Gemeente Boekel-Venhorst 2014 2010 2014 Groei tov 2010 DOP 25,8% 27,6% 7% GBV 25,1% 22,4% -11% BW 13,3% 8,6% -35% CDA 24,3% 26,8% 10% VVD 11,5% 14,6% 27% 100,0% 100,0%

Wij danken iedereen voor het in ons gestelde vertrouwen en de stem die u ons

gegeven heeft. Op een positieve wijze, zullen wij proberen de komende 4 jaren uw belangen te behartigen. Met onze brede CDA-achterban hebben wij daar veel vertrouwen in. Of we dat vanuit een situatie van coalitie of oppositie gaan realiseren, is nu nog niet duidelijk, de onderhandelingen daartoe zijn nog gaande. Wilt u ons volgen, dat kan via www.cda.boekelvenhorstcda.nl of via Facebook. CDA Boekel-Venhorst: Kiezers bedankt !! Samen kunnen we meer.

Nationaal Fonds Kinderhulp

Kinderhulpop zoek naar vrijwilligers: Samen maken we meer geluk mogelijk! Steeds meer kinderen in ons land worden de dupe van financiële problemen thuis, in de jeugdzorg en daarbuiten. Kinderhulp wil er zijn voor al deze kinderen en daarvoor is veel geld nodig. De landelijke collecte 2014 van het Nationaal Fonds Kinderhulp wordt gehouden van 13 t/m 19 april. We hopen op gulle giften, maar hebben ook hulp nodig. Vrijwel overal in Nederland is nog dringend behoefte aan extra collectevrijwilligers. Misschien iets voor u? Nationaal Fonds Kinderhulp Een fiets, een weekje kamperen, zwemles, sporten of een Sinterklaascadeautje. Dingen die zo gewoon lijken, maar voor een grote groep kinderen in Nederland niet zijn weggelegd. In (pleeg-)gezinnen met financiële problemen of jeugdzorginstellingen is hiervoor vaak geen geld. Natio-

naal Fonds Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook kinderen die opgroeien in probleemsituaties moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en aansluiting kunnen houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook de kans om gewoon kind te zijn en even de zorgen opzij te zetten. Loopt u ook mee? Helpt u ook mee om geluk mogelijk te maken voor kinderen met minder kansen? Heeft u een paar uurtjes tijd? Word dan collectant voor Kinderhulp. Collecteren hoeft echt niet veel tijd te kosten. U bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt besteden. Samen met de plaatselijke coördinator in uw wijk of woonplaats overlegt u welke straat/straten u voor uw rekening wilt nemen. Aanmelden kan bij: Emmy Tielemans, zorgkwekerij MeMo mensen & mogelijkheden tel. 0492-326546 of emmy@mensenenmogelijkheden.nl Aanmelden via e-mail kan ook: info@kinderhulp.nl. Voor nadere informatie kunt u bellen met de bovengenoemde plaatselijke coördinator van de collecte.

B o e k e l

BEZOEK POLITIEBUREAU Veghel, dinsdag 15 april 2014. Aanvang 13.30 uur, Politiebureau bureau Veghel, Stadshuisplein 4, 5461 KS Veghel. Kosten: gratis. Ook niet-leden/mannen zijn van harte welkom. Wijkagent Peter Mouwen heet ons welkom en vertelt over zijn beroep als politieagent. Daarna een rondleiding door het politiebureau. Met onder andere de cellen, het apparaat om alcohol te controleren, de speciale wc, de verhoorkamers, de ruimte waar opnames worden gemaakt van verhoren enz. U kunt zich opgeven tot 12 april door een e-mail te sturen naar boekel@kvo.nu of te bellen naar Maria v.Berlo, tel. O492322623. We vertrekken gezamenlijk om 13.00 uur vanaf het St. Janplein. Met vriendelijke groet, Bestuur KVO Boekel

Evenementenkalender De volgende 4 CDA-ers hebben inmiddels zitting genomen in de nieuwe gemeenteraad, Marius Tielemans, Peter v.Lankvelt, Harm de Bruin en Maria v.d.Broek. De installatie vond afgelopen donderdagavond plaats op het gemeentehuis.

27 april: kofferbakverkoop Gilde St. Agatha


‘Ameezing Boekel wordt kers op de taart van 125 jaar EMM’

Dirigent Bart v.Zutven van 125-jarige harmonie EMM verwacht meezingconcert zonder weerga De doorgaans stevige repetities van harmonie en slagwerkgroep EMM worden steeds pittiger. De dag waar met spanning naar toegeleefd wordt, komt immers met rasse schreden dichterbij. Tijdens de repetities op dinsdag en de extra repetities peppen de leden elkaar op om tot het uiterste te gaan. 12 april 2014 om 20.30 uur moet het gebeuren: Ameezing Boekel. In een bomvolle sporthal ‘De Burcht’ met op het podium harmonie EMM en de Boekelse band ¿Qué Pasa zingt Boekel mee met alle grote hits van de laatste 40 jaar. Iedereen kan uit volle borst alle teksten meezingen, want de hits worden niet alleen gezongen en gespeeld op het podium, maar zijn ook te zien op 2 mega-schermen in sporthal ‘De Burcht’. De hoogste tijd voor een gesprek met de man die dit grootste meezingfeest van Boekel in2014 gaat leiden en harmonie EMM in de laatste 10 jaar tot het huidige niveau heeft gebracht: dirigent Bart v.Zutven. De jonge dirigent uit Beek en Donk voor wie kwaliteit voor alles gaat en die niet gauw complimenten geeft als ze niet echt verdiend zijn, laat zijn hart spreken als het gaat over ‘zijn EMM’. “EMM is een hele enthousiaste vereniging. Harmonie betekent samenklank en homogeniteit hoort daarbij en als er iets in Boekel is dan is het dat wel. Eendracht maakt macht, dat maken ze hier ook echt waar.” Over de overgang van fanfare naar harmonie, de opleving van het korps en de muzikale vorderingen is de maestro bepaald

niet ontevreden. “Het is voor mij fantastisch om die revival mee te maken dat je met een heel klein clubje fanfare in een hele lage afdeling, waarvan sommigen het niet meer zagen zitten, in zo’n korte tijd zoveel progressie kunt boeken. Om dat mee te maken is gewoon fantastisch. We zaten in het begin per repetitie op 25 man. Nu zitten we elke repetitie met ruim 6o muzikanten.” Adèle en Coldplay De dirigent zag de gemiddelde leeftijd van EMM-leden de laatste 10 jaren door de komst van veel jeugd enorm dalen. Maar het nieuwe élan van de jeugd leidt er niet toe dat Bart v.Zutven zijn muzikale principes wijzigt. “Ook de jeugdleden moeten leren dat er meer muziek is, dan alleen de moderne muziek. Klassieke muziek, filmmuziek; er zijn zo ontzettend veel verschillende soorten muziek. Ook die muziek kan jongeren aanspreken, maar je moet ze die muziek eerst wel laten ontdekken en ervaren. Wie de grote hits uit de popmuziek goed kent en vervolgens luisterend een rondreis maakt door de klassieke muziek zal snel ontdekken dat er in de klassieke muziek veel thema’s en ‘loopjes’ zitten die in de grote hits van nu zijn verwerkt of bewerkt. Muziek maken is ook een kwestie van opvoeden. Natuurlijk houd je wel iets rekening met de muziek van de jeugd. Je speelt een keer vaker Adèle of Coldplay. Dat is het mooie van een harmonieorkest; de veelzijdigheid. Je kunt van alles spelen.” Ameezing Boekel Bart v.Zutven is inmiddels al iets meer dan 10 jaar dirigent van EMM en heeft

alle 3 de uitvoeringen van The Sense of Harmony geleid. Hoe kijkt hij terug op de laatste Sense of Harmony in 2013? “Het was een zeer geslaagd optreden. Boven alle verwachtingen. Organisatorisch, muzikaal en ook sociaal, als je ziet hoe heel Boekel daarmee omgaat. Dat was genieten en ik heb er ook heel veel leuke reacties op gehad.” Op 12 april staat Van Zutven voor een totaal andere uitdaging: een meezingconcert met alleen maar grote hits en een publiek dat massaal meezingt á la de concerten van ‘De Toppers’ of de ‘De vrienden van Amstel’. Wat kan Boekel verwachten? “De mensen kunnen van Ameezing Boekel een hoog meezinggehalte verwachten, want iedereen zal de nummers onmiddellijk herkennen en meezingen. Als je de tekst vergeten bent, is dat geen probleem. Op grote schermen worden de liedteksten geprojecteerd. Zelfs zonder bril raak je de tekst niet kwijt,” aldus Bart. De weg van voorbereiding naar Ameezing Boekel is volgens de EMM-dirigent niet veel anders dan die naar The Sense of Harmony. “We hebben een iets minder lange voorbereiding dan voor The Sense of Harmony, maar het is verbazingwekkend om te zien hoe goed de muziek van al die grote hits nog in het geheugen zit bij de muzikanten en hoe rap de nieuwe ‘instroomjeugd’ het meteen oppikt. Daarnaast is mijn collega-dirigent, Paul Scheepers, samen met zijn slagwerkgroep bezig met een sensationele act voor ‘Ameezing Boekel’”. Volgens de EMM-dirigent hoeft hij zijn muzikanten niet te vragen om er een extra schepje bovenop te doen. “Nee, er wordt altijd hard en enthousiast gewerkt bij EMM. Voor het nieuwjaarsconcert hadden we een veel klassieker repertoire, maar ook daaraan werd met grote inzet gewerkt. Die enthousiaste manier van werken zet zich eigenlijk gewoon voort. De leden van EMM zijn heel kritisch op zichzelf.” ¿Qué Pasa? Als Bart v.Zutven gevraagd wordt naar zijn persoonlijke verwachtingen van ‘Ameezing Boekel’ verschijnt er een brede lach op zijn gezicht. “Ik heb geen idee, maar Boekel kennende zal het ongetwijfeld een leuk feestje worden. Sterker nog; dit is de mooiste gelegenheid om als harmonie en slagwerkgroep samen met de gemeenschap waar je het allemaal voor doet je jubileum te vieren. Ameezing Boekel wordt de kers op de taart van 125 jaar EMM!” Naast het dirigeren van harmonie EMM zwaait maestro Bart tijdens Ameezing Boekel ook de muzikale scepter over ¿Qué Pasa?, de Boekelse band die met hun muzikanten, zanger en zangeressen samen met EMM het publiek zullen


uitdagen om massaal mee te zingen. Bart: “ Ik werk nu met ¿Qué Pasa?. Dat is een inspirerend muzikaal gezelschap dat op zichzelf al heel actief is. Zij moeten nu weer even wennen aan een dirigent en ik aan hen. Samen moeten we tot een eenheid zien te komen. Dat is een uitdaging, maar ik heb er alle vertrouwen in. De ge-zamenlijke repetities klinken al veelbelovend.” Een ‘handelskenmerk’ van dirigent Bart v.Zutven is dat je tijdens zijn dirigeren aan zijn gezicht en zijn lichaamshouding precies kunt zien wat de muziek met hem doet. Op het moment dat het zowel vóór hem als achter hem een grote muzikale happening zal worden, lijkt de kans groot dat de EMM-dirigent qua expressie ‘uit zijn muzikale dak zal gaan’. Bart lacht fijntjes: “Ik weet niet of ik uit mijn dak ga, geen idee. Maar als het gebeurt, zal ik in ieder geval genoeg getuigen hebben, die dat kunnen bevestigen.” Mooie toekomst De EMM-dirigent voorziet een mooie toekomst voor harmonie en slagwerkgroep EMM. “Boekel blijft mij verbazen en niet alleen mij. Ik merk aan alles dat EMM nog steeds vooruit wil gaan. Dat er ook veel nieuwe jeugd bij het korps komt en dat het niveau nog steeds groeiende is. Het doet

mij deugd en ik kom ook elke week met veel plezier naar Boekel toe. EMM loopt als een goed geoliede machine. We hebben een goed bestuur met een prima voorzitter en…actieve leden. Ik denk dat de Boekelse harmonie, als muziekvereniging, een voorbeeldfunctie heeft voor de rest van Nederland. De leden kunnen onderling goed met elkaar overweg. Men pakt met elkaar de opdrachten aan en zet de schouders eronder. Het is letterlijk ‘Een-dracht Maakt Macht’. Ik denk dat als we deze weg doorzetten er een hele mooie toekomst weggelegd is voor EMM, ook samen met mij, want de chemie tussen EMM en mij is nog steeds niet uitgewerkt. Soms denk ik wel eens: houdt het dan nooit op? Maar elke keer weer zie je dat het nog een stapje hoger kan. Wat ik ook bijzonder boeiend vind, is hoe de Boekelse gemeenschap meeleeft met EMM. Iedereen praat over ‘onze harmonie’ en de mensen dragen dat ook uit bij The Sense. Ik hoop dat er veel mensen komen meezingen bij ‘Ameezing Boekel’ en dat het echt een muzikaal feest wordt van harmonie en slagwerkgroep EMM én de Boekelse bevolking samen, want daarvan ga ik pas echt ‘uit mijn dak’.” Toegangskaarten voor ‘Ameezing Boekel’

Thuis feesten!?

Wij verzorgen u feest compleet! Trouwfeest , bedrijfsopening, andere feesten

www.vanderzandenverhuur.nl verhuur van:

tenten | partybenodigdheden koelwagens | toiletwagens drank | catering/partyservice | frietwagens

06-15387790 Van Der Zanden Verhuur Boekel Wij maken vrijblijvend een passende offerte

op 12 april in sporthal ‘De Burcht’ zijn voor de jubileumprijs van slechts 10 euro verkrijgbaar bij de Supercoop in Boekel.

Sloepie Disco!!!

Zondag 6 april, met DJ Jesse. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 tot en met 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 18.30 Plaats: mfc de Horst te Venhorst Wanneer: zondag 6 april van 18.30-20.30 uur Wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar Kaartjes: geen voorverkoop,aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten.! Discotheek: dj Jesse Speciaal: lekker chillen Organisatie: leiding en bestuur Sloepie Info: 0492-352326 Kalender: 6 april Denk nog aan de dvd van Sloepie Got Talent, deze kunt u nog altijd bestellen


Stem a.s. vrijdag op Fenne uit Boekel


Koninklijke onderscheiding voor Marius Cornelissen

De verkiezingen zijn alweer twee weken achter de rug, net als de laatste raadsvergadering van de voormalige gemeenteraad. Het laatste agendapunt was voor 6 raadsleden echt het laatste punt. Hun afscheid kwam snel dichterbij. Voor allen had burgemeester Pierre Bos een korte terugblik. Hij dankte Toon Biemans (VVD), Sharon de Bruin (Boekels Welzijn), Riannette Timmers (Ge-meenschapsbalang Venhorst-Boekel), Inge van Boxmeer (D.O.P.), Peter Ketelaars (CDA) en Marius Cornelissen (CDA) voor hun inzet gedurende een of meerdere regeerperiodes. Een speciaal woord van dank was er voor Marius Cornelissen die 13 jaar na-mens het CDA deel uitmaakte van de gemeenteraad. Zijn tomeloze inzet was voor de Koning reden om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Marius gaf in zijn slotwoord aan getroffen te zijn door deze blijk van waardering, welke hij

beschouwde als een compliment voor de verrichte werkzaamheden tijdens zijn raadsperiode.

Expositie Anita Aldenhuijsen

Deze Pasen toe aan wat creativiteit? Dan bent u op zondag 20 en maandag 21 april van harte welkom op de expositie van Maria de Bruin en Anita Aldenhuijsen in de Mariahoeve (Hoogzoggel 2) in Uden. Deze expositie bestaat uit beelden van Maria de Bruin en schilderijen van Anita Aldenhuijsen. Van 12.00 tot 17.00 uur heeft u de mogelijkheid alle schilderijen en beelden te bezichtigen. Dus komt dat zien! Deze 2 creatievelingen hebben zowaar een kleine kunsthistorie. Zo maakt Maria haar

beelden al enige tijd vanuit de Mariahoeve. Om haar creativiteit te uiten is zij op zoek gegaan naar een kunstvorm die bij haar past en daarom startte Maria met het maken van kleine keramieke beelden onder begeleiding van Jaqueline v.Lieshout (in Odiliapeel) en later bij Pieter Breugel (in Veghel). Het maken van keramieke beelden verschoof naar de achtergrond toen de techniek tot het gieten van bronzen beelden aan bod kwam. De passie voor deze kunstvorm leidde tot enkele beelden die u tijdens de tentoonstelling kunt bewonderen. De expositie bestaat uit 2 werken van kunstenaressen. Naast Maria, toont Anita Aldenhuijsen haar schilderijen. Anita heeft een andere weg bewandeld. Zij startte op advies van haar schoonvader met tekenen en schilderen. Om de techniek van het schilderen onder de knie te krijgen heeft zij lessen gevolgd bij Ton v.d.Hoogen in Boekel. Daarna heeft ze de overstap gemaakt naar CKVU in Uden en heeft daar lessen gevolgd bij Henk Arnoldussen en Henk v.d.Heijden. Vooral Henk v.d.Heijden heeft haar de techniek van acrylverf en het model schilderen bijgebracht. De laatste jaren is zij haar eigen weg ingeslagen en schildert zij bij AteljĂŠ 90 in Uden. Een groep deelnemers die tweewekelijks bij elkaar komen om het tekenen en schilderen van naakt samen uit te oefenen. Kortom, 2 creatieve duizendpoten die samen hun beelden en naaktportretten tentoonstellen tijdens Pasen. Op 20 en 21 april bent u van harte welkom in de Mariahoeve aan de Hoogzoggel 2 in Uden. Dus, komt dat zien, komt dat zien!

Agenda Partycentrum Nia Domo

Zijp 7, Boekel, tel. 06-20364524

Heerlijke ASPERGES ook geschild. Dagelijks vers!! Daarnaast breiden wij ons assortiment uit met diverse groentes en fruit. natuurlijk kunt u bij ons ook nog terecht voor de amBacHtelijke Zuivel en kaas open: maandag t/m vrijdag 13.00-18.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Do 3 april Bridge Vr 4 april Dansavond OVA Di 8 april Baby en kinderbeurs Wo 9 april Toneel Dorpsgenot Do 10 april Bridge Vr 11 april Dansavond OVA Za 12 april Toneel Dorpsgenot Zo 13 april Toneel Dorpsgenot Do 17 april Bridge Vr 18 april Dansavond OVA Zo 20 april Rommelmarkt Do 24 april Bridge Vr 25 april Dansavond OVA Vr 25 april Koningsnacht Za 26 april Koningsdag Voor meer informatie kijk op: www.niadomo.nlDiscoskaten op het Boekelse plein

Het voorjaar is super van start gegaan met twee heel geslaagde discoskate avonden. Dank je wel iedereen en tot de volgende keer. Foto’s van beide avonden staan op onze website: www.skeelergroep.nl Schaats- en Skategroep Boekel

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Hallo EHBO-ers Na een drukbezochte lezing over de ziekte van Lyme gaan we naar de volgende oefenavond. Wilt u meer info over dit onderwerp dan kunt u naar de site van de lyme vereniging gaan: www.lymevereniging.nl R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Maar heel graag willen we jullie weer uitnodigen voor de laatste oefenavonden binnen. Zoals gewoonlijk natuurlijk in Boszicht in Boekel. We gaan het dan hebben over diverse letsels. Starten doen we zoals gewoonlijk om 19.30 uur en wel op 7 en 10 april. Wilt u als niet-lid gewoon eens een kijkje nemen dan kan dat kom dan naar de oefenavond. Wij kunnen u dan alles vertellen over de A.E.D en EHBO-vereniging. Het Bestuur

Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Ango fietstochten Op donderdag 3 april beginnen we weer met onze fietstochten bij de Ango, verder elke 1e en 3e donderdag van de maand. Bij slecht weer schuift de tocht automatisch een week op. Vertrek is altijd om 13.30 bij ons verenigingsgebouw. We hopen op een goede opkomst. Groet, Bestuur Ango Boekel-Venhorst


Zaterdag 5 april staat hij weer voor de deur, de smakelijkste actie van het jaar, de worstenbroodjesactie!!!

Vanaf 10.00 uur komen we in Boekel langs de deur om dit kwaliteitsproduct van Bakkerij Merks en Keurslager van Exel aan de man te brengen. Een zak worstenbroodjes van 5 stuks kost € 5,50 en de inkomsten van deze actie komen ten goede aan de jeugd van Habo’95. Graag hopen we op jullie medewerking. Tot de 5e!

Bakkerij Merks

Handbalvereniging Habo’95

Keurslager van Exel


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Agenda Naast belangrijke wedstrijden komt er ook weer een aantal andere activiteiten aan. 18 april: avond voor werkende leden en shirtsponsors, aanvang 20.30 uur 27 april: barbecue vanaf 13.00 uur 17 mei: rabo schoolvoetbaltoernooi 18 mei: rabo buurtvoetbaltoernooi 23 en 24 mei: jeugdtoernooien A, B en F. 30 mei- 1juni: jeugdkamp 6 juni: Slotfeest in Plein 31 Voor meer gegevens kijk op onze website www.rksvvenhorst.nl. Venhorst 1. Zondag weer een belangrijke wedstrijd, thuis tegen Avesteyn 1. Komt dat meemaken!! Shirtsponsors Dit seizoen mocht de vereniging weer enkele nieuwe shirtsponsors verwelkomen. Een aantal varkenshouders sloeg, in navolging van de melkveehouders, de handen in elkaar en besloot tot shirtsponsoring van het meisjesteam B1 met als slo-

Berichten

gan “Varkens zijn Cool”. Bovendien schonken zij 500 euro ten bate van het KWF Kankerfonds. Martin van Creij Timmer- en Onderhoudsbedrijf treedt vanaf dit seizoen op als shirtsponsor van de D1 en zorgde eveneens voor prachtige nieuwe shirts. Zowel de teams als de voetbalvereniging willen beiden van harte bedanken voor hun ondersteuning. Uitslagen 29 en 30 maart: 0-2 Vet. Boerdonk - Venhorst Udi ‘19 8 - Venhorst 3 3-1 Venhorst 4 - Sparta ‘25 7 0-2 Juliana Mill 7 - Venhorst 5 2-0 Dames Erp 1 - Venhorst 1 3-1 Dames HBV 1 - Venhorst 2 3-2 Programma 5 april: Vet. Sparta ‘25 - Venhorst 16.15 u Programma 6 april: Venhorst 1 - Avesteijn 1 14.30 u Volkel 4 - Venhorst 3 10.00 u Venhorst 4 - Gemert 8 13.00 u Volkel 7 - Venhorst 5 10.00 u Dames Venhorst 1 - Erp 1 11.00 u Dames Venhorst 2 - Hapse Boys 110.00 u JEUGDNIEUWS: Uitslagen zaterdag 29 maart 2014 Venhorst A1 - ASV ‘33 A1 4-1 Mierlo Hout B3 - Venhorst B1 4-3

Berghem Sport MB1 - Venhorst MB1 1-2 Handel C1 - Venhorst C1 0-7 Venhorst C2G - Sparta ’25 C4G 0-4 Venhorst D1G - Rhode D3 7-0 4-0 Gemert D6 - Venhorst D2G Blauw Geel ‘38 E3 - Venhorst E1 7-4 2-5 Venhorst E2 - Gemert E3 Gemert E11 - Venhorst E3 4-9 Venhorst F1 - Schijndel F2 12-0 Schijndel F3G - Venhorst F2 1-4 5-0 VOW F2 - Venhorst F3 Venhorst F4G - ELI F3G 5-5 DVG F4 - Venhorst F5 3-0 Programma zaterdag 5 april 2014 ONDO A1 - Venhorst A1 vertrek 13.00 u, 14.30 u Venhorst B1 - MULO B3 14.30 u Venhorst MB1 - ST GVV ‘57 MB1 13.15 u S.V. Brandevoort C3G - Venhorst C2G vertrek 13.45 u, 15.00 u MVC D1G - Venhorst D1G vertrek 10.45 u, 11.45 u Venhorst D2G - Mierlo Hout D6G 12.00 u Venhorst E1 - Boskant E1 10.00 u Venhorst E2 - Avanti'31 E3G 10.00 u Venhorst E3 - Schijndel E9 09.00 u Sparta ‘25 E5 - Venhorst F1 vertrek 09.40 u, 10.30 u Venhorst F2 - ELI F1G 11.15 u Venhorst F3 - Boekel Sport F4 11.15 u Boekel Sport F7 - Venhorst F4G vertrek 08.50 u, 09.30 u Boekel Sport F5 - Venhorst F5 vertrek 09.00 u, 9.30 u Mini-pupillen 9.30 u

Ponyclub St. Jozef

Team MB1, Varkens zijn Cool.

Team D1 Martin van Creij Timmer- en Onderhoudsbedrijf

Daymen heeft afgelopen weekendhard gewerkt. Met up en downs, ja met vallen en opstaan moet je het leren. Bij het in rijden had Daymen 3 valpartijen, maar hij is een doorzetter. Hij reed met twee ponies 2 proeven. Met A pony Amy behaalde hij in de eertse proef 183 pnt en bij de tweede 185 pnt. De B-pony Toshy had er zin in bij de eerste proef 3de met 186 pnt. Tijdens de tweede proef waren ze op weg naar het vierde winstpunt van die dag, toen besloot Toshy daar een stokje voor te steken en bokte net voor het einde van de proef Daymen eraf. Dat was minder leuk. Maar niet te min 3 winstpunten voor Daymen en zijn droom gaat in vervulling, hij mag gaan springen. Wij houden u op de hoogte van al dit gebeuren binnen onze club.


VENHORST

VESPO

Dames Vespo/Tremeg 1 nog een maand samen, en door naar de halve finale. Afgelopen vrijdag speelde de dames Vespo/Tremeg de kwartfinale voor de beker tegen Raamsdonkveer. Het zou de laatste wedstrijd zijn in deze samenstelling, ook het trainen zou na deze avond stoppen. Toch ging deze avond iets anders als verwacht. Er stond een goed, krachtig team, wat na een jaar gezelligheid goed op elkaar ingespeeld begint te raken. De tegenstander dacht even makkelijk de winst binnen te gaan halen, maar na een spannende partij was daar het eind signaal en is de winst er voor de dames van Vespo/Tremeg! Uitslagen 28 maart: Dames 1 - Raamsdonkveer (beker) 19-18 Programma 5 april: Veteranen 1 - Helios '89 Boekel, 18.00 u Dames 2 - Vur Sles Bakel, 19.00 u

ZAALVOETBALVERENIGING

el

Donkers/v.Lankveld kampioen!!! Met nog vier wedstrijden te gaan moest op maandag 24 maart de nummer 2 De Schutboom/v.Dijk aantreden tegen het team van Van Handel Metaal/’t Grifke. Voor Van Haandel Metaal/’t Grifke stond er niets meer op het spel en zij kon vrij uit voetballen. De Schutboom/v.Dijk daar tegenover moest deze wedstrijd winnen willen zij nog kans maken op het kampioenschap. Met 7 punter achter de koploper, maar met een wedstrijd minder gespeeld, was er alles aan gelegen om de 3 punten binnen te halen. Na de gevoelige nederlaag vorige week tegen AVB Asbestverwijdering zal het wel erg moeilijk worden en is men afhankelijk van de koploper. De Schutboom/v.Dijk begon erg slap aan de wedstrijd, alsof zij de moed al hadden opgegeven. Dit resulteerde al vroeg in de wedstrijd in een achterstand, waarna de nummer 2 het hoofd helemaal liet hangen. Van Haandel Metaal/’t Grifke profiteerde hier optimaal van en scoorde er lekker op los. Met een 6-1 nederlaag ging de nummer 2 ten onder. Dit was voor de koploper de kans op het kampioenschap. Donkers/v.Lankveld stond tegenover het

1-10 MVS Grootkeuken - Stuc Force Tielemans Groente - AVB Asbest 3-4 Biemans Komkommers - Café Gij & Ik 4-1 Torpedeo TUB - v.d.Aa Klusbedrijf 5-3 V&T Metaal - Dakdekkers Jacobs 4-3 1-7 v.Rijbroek Sp&M - TK ‘t Stuupke Programma 7 april: Zaal A: Dakdekkersbedrijf Jacobs - Autocentrum 18.30 u De Schutboom/v.Dijk - V&T Metaal 19.15 u AVB Asbest - BoekelFit 20.00 u Stuc Force - v.Haandel Metaal 20.45 u Café LC - Tielemans Groente 21.30 u Zaal B: OOvB - Betech B.V. 18.30 u Café Gij & Ik - Midicentrum Stender 19.15 u v.d.AaKlusbedrijf - Elreka Hek 20.00 u Snackpoint LC - Biemans Komkommers 20.45 u TK ‘t Stuupke - Torpedeo TUB 21.30 u De Drie Kronen - Quick-Hedge 22.15 u

ek Bo

W.A.C. Boekel

team van BoekelFit. Zoals altijd ging de koploper in hoog tempo in de aanval. BoekelFit bood goed weerstand en gaf zich niet zo maar gewonnen, maar kon toch niet voorkomen dat met 6-4 de winst naar de koploper ging. Deze overwinning betekent dat Donkers/v.Lankveld kampioen is in de hoogste klasse voor het seizoen 2013-2014. In deze zelfde klasse moest de nummer laatst op de ranglijst, Tielemans Groentekwekerij, het opnemen tegen AVB Asbestverwijdering. De strijd ging gelijk op en werd er aan beide kanten gescoord. Maar het gehele seizoen wordt Tielemans Groentekwekerij achtervolgd door pech en blessures. Ook deze avond was het geluk niet aan hun zijde, met 4-3 ging de winst naar AVB Asbestverwijdering. Voor Tielemans Groentekwekerij is met deze 18e nederlaag voor hen definitief het doek gevallen. Zij degradeert het volgende seizoen naar de B-Poule. In deze B-Poule werd de avond gestart met de wedstrijd tussen koploper Midicentrum Stender en OOvB. Bij winst zou promotie naar de hoogste klasse definitief zijn, gezien de voorsprong op de nummer 3 De Drie Kronen dat 10 punten bedraagt met nog 3 wedstrijden te gaan. Het werd voor de koploper geen gemakkelijke wedstrijd. Betech B.V. is altijd een lastige tegenstander en bood goed weerstand. Maar toen de koploper het tempo iets omhoog gooide nam zij de wedstrijd in handen en wist 3 keer te scoren. Wel moest zij nog een tegengoal incasseren, maar met deze 3-1 overwinning was promotie naar de APoule een feit. Om het kampioenschap moet men nog enkele weken strijden gezien de voorsprong op de nummer 2 Biemans Komkommers slechts 2 punten bedraagt. Met nog slechts 4 wedstrijden te spelen in de competitie kan nu elke week een belangrijke beslissing vallen omtrent kampioenschap en degradatie. Kortom, in beide klasse blijft het enorm spannend en kijken we vol spanning uit naar de volgende wedstrijden. Op www.wacboekel.nl kunt u alle informatie vinden betreffende de teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Uitslagen: Midi Centrum Stender - Betech BV 3-1 Elreka Hekwerken- OOvB 4-5 v.Haandel Metaal - De Schutboom/v.Dijk 6-1 BoekelFit - Donkers/v.Lankveld 4-6 Quick-Hedge - Snackpoint LC 8-2

lu b

handbalvereniging KPJ

Berichten

Ju do -c

V E S P O

Sport

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Op zondag 30 maart werd het Regiotoernooi in Den Dungen gehouden. Dit keer waren er 6 judoka’s (waarvan 2 voor de eerste keer) die deelnamen. Het toernooi was druk bezocht en op verschillende matten vonden partijen plaats, goed opletten dus voor de toeschouwers. Onze judoka's hebben zich weer van hun beste kant laten zien en hebben tot de laatste partij gestreden. De 2 debutanten stalen echter de show, zij gingen er uiteindelijk met een 1e en 2e prijs van door, echt heel knap van Luuk en Tygo! De uitslagen zijn als volgt: 1e plaats: Luuk v.d.Berg 2e plaats: Tygo Brandts en Roel Spierings 3e plaats: Janne v.Kilsdonk, Sven v.d. Zanden en Ruud Schepers We willen alle judoka’s feliciteren met de behaalde prestaties en bedanken voor hun sportieve inzet. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.judoclubboekel.nl Het bestuur


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen zaalcompetitie PSV - Heren 1 30-23 26-23 White Demons 1 - Dames 1 Worstenbroodjesactie Zaterdag is het zover; onze jaarlijkse worstenbroodjesactie!!! Op zaterdag 5 april gaan we met z'n allen bij u langs de deur om dit kwaliteitsproduct van bakkerij Merks en slagerij van Exel aan de man te brengen.

Hockeyclub Boekel

Dames 1 Franssen Optiek - HC Deurne Afgelopen zondag stond voor de dames van Boekel de belangrijke wedstrijd tegen Deurne op het programma. De eerste 3 wedstrijden na de winterstop werden allemaal verloren en Boekel was toe aan een overwinning. Boekel startte dan ook fel en zette de dames van Deurne goed onder druk. Dit resulteerde in de eerste helft tot een aantal kansen en strafcorners, waarbij net de scherpte ontbrak om de voorsprong te pakken. Deurne wist de eerste helft maar een aantal keer gevaarlijk te worden en ook zij mistten net die laatste scherpte. In de tweede helft pakte Boekel het goede spel uit de eerste helft op met een uitblinkende Merel Klaassen in de spits die continu aanspeelbaar was en voor veel gevaar zorgde. Eline Tielemans wist met een slimme actie de cirkel in te komen en de bal op een voetje te leggen. De hieruit volgende strafcorner werd met een mooi uitgespeelde variant benut door Sanne Havermans. Boekel hield de druk vast en niet veel later kwam de bal opnieuw in de cirkel, waarbij Sanne Reijbroek het laatste zetje wist te geven en de 2-0 binnen schoot. Even later sloeg Carlijne v.d.Velden hard en geplaatst een volgende strafcorner binnen en hiermee leek de wedstrijd beslist. In de laatste 10 minuten werd het echter nog spannend toen Deurne eerst de aansluitingstreffer scoorde uit een terecht gegeven strafbal en vervolgens ook nog de 3-2 maakte toen de Boekelse verdediging uit positie was. De laatste 3 minuten speelde Boekel solide uit en echt spannend werd het niet meer. Hiermee is de eerste winst na de winterstop weer binnen voor de dames. Vol-

Berichten

gende week wacht Nova in Heerlen en over 2 weken spelen de dames weer een belangrijke thuiswedstrijd tegen Berlicum. Ze hopen op net zoveel publiek als deze week en gaan uiteraard weer voor de volle winst!

Boekel 1 niet in actie Voor de selectie van Boekel Sport was het een vrij weekend. De accu kon weer een opgeladen worden onder heerlijke temperaturen. Vanaf zondag wachten nog 4 loodzware finales in 3 D. In deze klasse kan iedereen van iedereen winnen. Boekel Sport reist naar DAW in Schaijk. Die zullen ongetwijfeld de grote nederlaag in Boekel niet vergeten zijn. Afijn een gewaarschuwd mens telt voor twee. Uitslagen 29 en 30 maart Boekel Sport A1 - OSS ‘20 A1 2-1 Erp A2 - Boekel Sport A2 3-1 SV Venray B1 - Boekel Sport B1 1-1 Boekel Sport B2 - Avanti ‘31 B2 2-2 MULO B4 - Boekel Sport B3 2-3 ZSV C1 - Boekel Sport C1 8-2 Boekel Sport C3 - Erp C3 3-3 Boekel Sport C4 - ELI C2 1-0 Mariahout D1 - Boekel Sport D1 6-2 Gemert D3 - Boekel Sport D2G 0-0 Boekel Sport D3G - Irene D2 6-4 Handel D1G - Boekel Sport D4G 2-0 Boekel Sport D5 - Mariahout D2G 0-5 Boekel Sport E1 - Sparta ‘25 E1 1-6 Boekel Sport E2 - DVG E2G 2-0 Mierlo Hout E3 - Boekel Sport E3 0-6 Boekel Sport E4 - Schijndel E6 8-3 Mariahout E1G - Boekel Sport E5 2-3 Boekel Sport E6G - Avanti ‘31 E5 2-5 MULO E9 - Boekel Sport E7G 2-1 Gemert F2 - Boekel Sport F1 0-1 Boekel Sport F2 - Rhode F4 1-4 Erp F4 - Boekel Sport F3 3-4 Boekel Sport F4 - Irene F2 5-1 Mariahout F4G - Boekel Sport F5 1-0 Avanti ‘31 F5 - Boekel Sport F6 2-3 Gemert F11 - Boekel Sport F7 13-0 Boekel Sport MA1 - Estria MA1 3-0 Nulandia MC1 - Boekel Sport MC1 6-1 Sparta ‘25 MC1 - Boekel Sport MC2 3-3 SSS ‘18 MD1 - Boekel Sport MD1 2-3 Boekel Sport 4 - Blauw Geel ‘38 7 0-0 Erp 5 - Boekel Sport 5 0-0 Boekel Sport 6 - Nijnsel 4 1-4 Gemert 12 - Boekel Sport 7 0-1

2-0 Gemert 13 - Boekel Sport 8 Handel 5 - Boekel Sport 9 1-3 Dames Boekel Sport 1 - Berghem Sport 1 5-1 Programma 5 april Boekel Sport A2 - Ollandia A1 14:45 u Boekel Sport B1 - Geldrop B1 14:45 u Boekel Sport B3 - S.V. Brandevoort B2 14:45 u Boekel Sport C1 - Sparta ‘25 C1 13:00 u Boekel Sport D1 - Rhode D1G 11:45 u Boekel Sport D2G - SCMH D1 11:45 u Boekel Sport D6G - SJVV D3M 11:45 u Boekel Sport MD1 - WEC MD1 10:30 u Boekel Sport E3 - Gemert E6 10:30 u Boekel Sport E5 - Gemert E9 10:30 u Boekel Sport E7G - Rhode E9G 10:30 u Boekel Sport F1 - Blauw Geel ‘38 F2 09:30 u Boekel Sport F3 - DVG F3 09:30 u Boekel Sport F5 - Venhorst F5 09:30 u Boekel Sport F6 - Sparta ‘25 F6G 09:30 u Boekel Sport F7 - Venhorst F4G 09:30 u Avanti ‘31 A1 - Boekel Sport A1 14:30 u JVC Cuijk MA1 - Boekel Sport MA1 15:30 u SCMH B1 - Boekel Sport B2 14:30 u ST Fiducia/Elsend. C1 - Boekel Sport C2 14:00 u Sparta ‘25 C3 - Boekel Sport C3 13:00 u Ollandia C1G - Boekel Sport C4 13:00 u Schijndel MC1 - Boekel Sport MC2 11:45 u ELI D2 - Boekel Sport D3G 12:30 u VOW D1 - Boekel Sport D4G 11:30 u Rhode D5 - Boekel Sport D5 11:30 u JVC Cuijk E1 - Boekel Sport E1 09:00 u Sparta ‘25 E4 - Boekel Sport E2 09:15 u MULO E5 - Boekel Sport E4 10:00 u ASV ‘33 E4 - Boekel Sport E6G 10:30 u Blauw Geel ‘38 F3 - Boekel Sport F2 10:15 u Venhorst F3 - Boekel Sport F4 11:15 u WEC F4 - Boekel Sport F8 10:30 u Programma 6 april DAW 1 - Boekel Sport 1 14:30 u Prinses Irene 3 - Boekel Sport 2 12:00 u Bavos 2 - Boekel Sport 3 12:15 u Boekel Sport 4 - Sparta'25 4 11:00 u Boekel Sport 5 - ELI 4 11:00 u Rhode 7 - Boekel Sport 6 12:00 u Boekel Sport 7 - Boskant 6 10:30 u Mariahout 5 - Boekel Sport 8 10:30 u Boekel Sport 9 - Handel 5 10:30 u Dames Boekel Sport 1 - Wittenhorst 1 12:00 u Dames Boekel Sport 2 - Erp 2 12:00 u


AH Komkommers 3 stuks

van 2,07 voor

0,99

AH Mager rundergehakt 500 GRAM AH filetlapjes à la minute mediterraan 350 GRAM AH runderbraadworst 4 STUKS 3 schalen naar keuze 2+1 GRATIS van 12,00 voor

8,00

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Zaden- & pittenbrood Bijv.: Boulogne meergranen 2e HALVE PRIJS 2 hele broden van 4,18 voor

AH Grillworst Per 100 gram

van 1,39 voor

3,13 0,99

Lay’s chips 225 GRAM Alle varianten Per zak van 1,22 en 1,29 voor

0,99

Hooghoudt dubbele jenever 1 liter

van 14,39 voor

10,49

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 31 maart t/m 6 april

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep of Proeverij van mosterdsoepje, steak tartaar en rollade van gerookte eendenborst of Klassieke garnalencocktail met romige cocktailsaus of Salade met Parmaham, gegrilde groenten en Parmezaanse kaas *** Gebakken hoenfilet met bospaddenstoelen en een saus van truffel of Gebakken doradefilet met Provençaalse kruiden en Pistou of Gebakken scholfilet en sliptong met remoulade en citroen of Steak van Black Angus rund met rode wijn-sjalottensaus *** Creme Brûlée of Kaasplateau Selectie van 3 kaassoorten of Parfait, luchtig ijs van vanille, chocolade en seizoensfruit

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de kaart tevens diverse vis- en grillspecialiteiten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Rutger van Herpenruiters

Rutger van Herpenruiters Boekel feliciteren Fleur van Erp en Sunny met hun prachtige kampioenstitel! Fleur en Sunny hebben een schitterend seizoen achter de rug. Na een kringkampioenschap en een keurige 2e plek op de Brabantse kampioenschappen hebben ze het winterseizoen schitterend afgesloten met hun kampioenstitel in de C/L. Van harte Fleur!

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Uitslag Winteravond competitie 2014. 1 Geert Verstraten; 2 Tonnie v.Logten; 3 Jan Cornelissen; 4 Jos Fabrie; 5 Henk v. Haandel; 6 Harrie Coppens; 7 Frans de Bruin; 8 Jan v.Haandel; 9 Truus v.d.Vondervoort; 10 Bertus v.Duijnhoven; 11 Betsie Verbrugge; 12 Jan v.Kilsdonk; 13 Jan v.Berlo; 14 Martien v.d.Elzen; 15 Jan v.d.

Berichten

Elzen Sp.; 16 Cor Constant; 17 Ties v.d. Tillart; 18 Piet de Groot; 19 Mientje Coppens; 20 Toon Constant; 21 Theo Versteegden; 22 Anneke de Bruin; 23 Jos v.Haare; 24 Maria School; 25 Lenie Cootjans; 26 Henk v.Vorst; 27 Jan Vogels; 28 Henk Vesters; 29 Kees de Klijn; 30 Grard School; 31 Miet v.Dijk; 32 Antoinette Swinkels; 33 Tonnie Vesters; 34 Cor Verbrugge; 35 Bert v.de Wetering; 36 Jan v. Dijk; 37 Jan Kroos; 38 Corry v.Dalen; 39 Harrie Donkers; 40 Karin v.d.Ven; 41 Wim v.Hees; 42 Pieta v.d.Velden; 43 Mia v.Berlo; 44 Betsie Vogels; 45 Gerarda v.d. Ven; 46 Dinie Houtman; 47 Nellie v.Hees; 49 Truus de Klijn; 50 An v.Asseldonk; 51 Nelly v.Moorsel; 52 Toos Verhofstad; 53 Tiny v.d.Elzen; 54 Frans v.d.Laar; 57 Bert v.d.Mortel. Uitslag opening zomerseizoen 29 maart: 1 Piet v.d.Braak; 2 Bert v.d.Heijden; 3 Grard School; 4 Frans Vesters; 5 Mari v.Haandel; 6 Wim v.Hees; 7 Jo Bijvelds; 8 Erna Verstegen; 9 Bert v.Duijnhoven; 10 Henk Vesters; 11 Christ Coolen; 12 Mientje Coppens; 13 Martien v.Doren; 14 Jos Hoevenaars; 15 Pieta v.d.Ven; 16 Maria School; 17 Lenie Cootjans; 18 Bert v.d. Wetering; 19 Ties v.d.Tillart; 20 Cor Constant; 21 Toon Constant; 22 Harrie Donkers; 23 Henk v.Vorst; 24 Cor Verbrugge; 25 Jan Kanters; 26 Bert v.d.Mortel; 27 Piet v.Haandel; 28 Huub Bevers; 29 Christ Donkers; 30 Jan v.Dijk; 31 Gerarda v.d. Ven; 32 Piet v.d.Linden; 33 Harrie Coppens; 34 Jo v.d.Braak; 35 Frans de Bruin; 36 Mien v.d.Zanden; 37 Jan Kroos; 38 Jan Vogels; 39 Anneke v.d.Elzen; 40 Dinie Houtman; 41 Ad v.Dijk; 42 Mieke v.Hees; 43 Jacques Osterloh; 44 Sjaak v.d.Rijt; 45 Harrie v.Doren; 46 Pieta v.d.Velden; 47 Piet de Groot; 48 Theo Versteegden; 49 Tonnie v.Logten m; 50 Jo Hendriks; 51 Jan v.Kilsdonk; 52 Johanna v.d.Elzen; 53 Berta Bevers; 54 Wilhelmien v.d.Elzen; 55 Nellie v.Doren; 56 Truus v.d.Vondervoort; 57 Tonny Thomas; 58 Truus de Klijn; 59 Toon v.d.Boogaard; 60 Jan v.d.Elzen Nbr; 61 Antoinette Swinkels; 62 Sjan Kanters; 63 Nellie v.Hees; 64 Wim

v.Rijbroek; 65 Mien v.Sleeuwen; 66 Dora v.Berloo; 67 Fien Geerts; 68 Miet v.Dijk; 69 Betsie v.Doren; 70 Tiny v.d.Elzen; 71 Feli v.Haandel; 72 Bets v.Kessel; 73 Jeanny Bevers; 74 Loes v.Duynhoven; 75 Jan v.Berlo; 76 Jan v.d.Elzen; 77 An v.Asseldonk; 78 Cor v.d.Zanden; 79 Karin v.d. Ven; 80 Bets Verbrugge; 81 Bep Ceelen; 82 Sjef v.d.Vondervoort; 83 Marta v. Moorsel; 84 Pieter v.Doren; 85 Anny Peters; 86 Betsie Vogels; 87 Toos Verhofstad; 88 Riek Hurkmans; 89 Annemie Osterloh; 90 Jos v.Haare; 91 Bennie v.Dalen; 92 Martien v.d.Elzen; 93 Mia v.Berlo; 94 Sjaan v.Doren.

A-lijn 1. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 58,75% 2. Dames Verbakel-Vijge 55,00% 他. Dames Delisse-Janssen 54,58% 他. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 54,58% 5. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 54,17% 6. Dames Ceelen-v.Dinteren 52,50% B-lijn 1. Dames v.d.Heijden-Onclin 64,00% 2. Dames v.d.Elzen-Leenen 58,50% 3. Mw.Polman-Hr.Muselaers 54,17% 4/5. Dames Biemans-v.d.Elzen 52,00% 4/5. Hr. en Mw.Vogels 52,00% 6. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 51,67% C-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Burgt 62,50% 2. Hr. en Mw.Verlangen 59,58% 3. Dames v.d.Boom-Schots 57,08% 4. Dames Peters-de Winter 54,17% 5. Mw. v.d.Berg-Hr.v.d.Heijden 53,33% 6. Heren v.d.Goor-Pepers 51,25% Donderdag 3 april is een vrije speelavond. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Sport KBO Bridge Boszicht

Uitslag 28 maart 1 Brp. Biemans-Leenders 62.92% 2 Brp. v.d.Vondervoort-Leenen 52.92% 2 Brp. Kruter-v.Gerwen 52.92% 2 Brp. Lans - Polman 52.92% 5 Brp. v.d.Niewenhof-Broekhuizen 50.42% 6 Brp. v.d.Linden-Coolen 50.00% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre C H.v.Lankveld - Ph.v.Zuijlen A.v.d.Burgt - T.v.d.Ven J.v.d.Broek - Cl.Aldenhuijsen L.v.Rooy - W.v.Hees J.v.Lankveld - J.v.Berlo Th.v.d.Burgt - P.Raijmakers A.v.Sleeuwen - J.v.d.Broek P.Rijbroek - J.v.Dijk J.Manders - Ph.v.Zuijlen W.Kroos - L.v.Sleeuwen A.v.d.Burgt - A.Verstegen J.v.Duren - B.v.d.Bosch P.v.Duren - H.v.Melis Fr.v.d.Bosch - T.v.d.Heijden M.de.Rijck - Cl.Aldenhuijsen Bandstoten A M.v.Haandel - R.Berens P.v.Hoof - M.v.Doren (s) H.v.d.Zanden - M.Timmers P.Koonings - Fr.v.Boxtel G.Verwegen - A.v.Duijnhoven H.v.Houtum - J.v.Zon M.v.Schijndel - G.Zomers S.Donkers - A.v.Moorsel H.v.d.Zanden - Fr.v.Boxtel M.Timmers - C.Coolen R.Berens - H.v.d.Mortel S.Donkers - G.Verwegen M.v.Haandel - C.Sanders J.v.Sleeuwen - J.Kusters Bandstoten B J.v.Dijk - W.v.Hees W.Kroos - Cl.Aldenhuijsen L.v.Sleeuwen - A.Verstegen Th.v.d.Burgt - H.Arts J.v.Osch - J.v.Berlo L.v.Rooy - A.Verbakel C.v.Sleeuwen - J.v.Lankveld

16-18 10-12 18-12 22-29 33-18 10-15 6-12 13-18 15-30 15-13 11-11 13-7 24-9 11-15 10-12

28-27 34-16 24-26 20-26 21-36 25-46 28-73 48-37 21-31 33-28 19-27 33-15 32-28 14-30

14-14 18-6 14-12 12-22 17-16 13-23 12-20

Berichten

H.Schepers - J.v.Dijk A.Verstegen - T.v.d.Ven W.Kroos - J.v.Asseldonk Cl.Aldenhuijsen - P.Rijbroek Fr.v.d.Bosch - J.v.Duren A.v.Asseldonk - Th.v.d.Burgt H.v.Lankveld - H.v.d.Berg J.v.Berlo - A.v.d.Velden T.v.d.Heijden - L.v.Sleeuwen W.v.Hees - Ph.v.Zuijlen

23-14 15-14 12-23 13-7 20-9 18-4 13-6 16-20 7-6 12-18

Wieler Toer Club Boekel

Afgelopen weekend werd de klok verzet. De meesten hadden dat wel in de gaten, want we vertrokken toch met 37 man. Ditmaal stond de Turfstreektocht. Voor Maarten was het de eerste tocht die hij voor ging rijden. Zijn fietsmaatje was ziek en dus zocht hij versterking. En dat lukte met Petro, Leo en Gerard als assistenten. Omdat we dus in feite een uur eerder op pad gingen, was de temperatuur nog niet erg hoog. 7 graden is nog niet echt het weer voor de korte broek, maar er waren er toch al enkelen die het aandurfden hun benen te showen. Het rondje ging via Handel, Elsendorp, Westerbeek, Overloon, Ijsselstein, Deurne. In de Zeilberg was de pauze. De waard had alles al netjes klaar staan, dus zaten we al snel aan ons kopje koffie. Een groepje zat al lekker buiten op het terras, de rest zat binnen in de discotheek. Na de pauze maakten we nog een mooie ronde door de Peel, met onderweg nog een kleine valpartij. Gelukkig niks ernstigs. In Helmond moest de route verlegd worden omdat op het industrieterrein een gedeelte was afgesloten. We waren

ruim voor 12.00 uur weer terug op het plein, zonder lekke banden. Gelukkig maar, want door een misverstand hadden we dit keer geen volgwagen. Een vast groepje ging nog even naar ‘t Menneke. Hier werden we door Joep getrakteerd op een gekookt eitje. Al is het over 3 weken pas Pasen, de eitjes gingen er goed in. Volgende week rijdt de A-groep de Rondom de IJzerenmantocht, de B-groep rijdt de Venraijtocht en de C-groep rijdt de Rondje Stiphout tocht. Tot volgende week. P.daleuse

Start seizoen dinsdagavond skaten Op dinsdag 8 april 2014 wordt gestart met de wekelijkse skate/skeeler avonden onder begeleiding van de Schaats- & Skategroep Boekel. Verzamelen 18.45 uur op St.Agathaplein SCHAATSSKATEGROEP te Boekel; vertrek&om 19.00 uur. BOEKEL Bij voldoende deelname wordt gestart met 3 groepen; beginners, geoefende en gevorderden, waarbij de afstand en het tempo aan de groep worden aangepast. We proberen elke week weer een andere route te kiezen op zoveel mogelijk glad asfalt. Iedereen is van harte welkom, deelname is gratis. Protectiemiddelen zoals knie/polsbescherming wordt ten zeerste aanbevolen, een helm is verplicht! Deelname is op eigen risico. Voor meer info: Gerard Krol 0620430257

SS B


Sport VOLLEYBALVERENIGING

UNITAS

VC Unitas/Dames-1 speelt nu enkele jaren bovenin de eerste klasse en is toe aan een stap hoger. Rechtstreekse promotie via het kampioenschap zat er niet in, doelstelling is nu om als 2e te eindigen en daarmee via de nacompetitie alsnog promotie af te dwingen. Rechtstreekse concurrent voor de 2e plaats is Havoc uit Haps en uitgerekend in de laatste wedstrijd van het seizoen (12 april) treffen beide teams elkaar in Haps voor de - waarschijnlijk beslissende - wedstrijd. Tot die tijd is er wekelijks sprake van een zenuwenoorlog om in de resterende wedstrijden geen puntverlies te lijden. Afgelopen zaterdag speelde Unitas in Kaatsheuvel tegen het als 9e geklasseerde Condor. Doordat basisspeelster Steffie v.Lankveld door een blessure is geveld beschikt het team nog maar over één wisselspeelster, om geen enkel risico te lopen werden daarom 2 speelsters van Meisjes-B1 meegevraagd. Unitas begon dominant aan de wedstrijd met direct veel servicedruk waar de thuisploeg weinig vat op kreeg. Maar in een wedstrijd tegen een laaggeklasseerd team komen de ballen vaak op onvoorspelbare wijze terug, het Boekelse achterveld moest dus continu op alles verdacht blijven. Door goed en geconcentreerd samenspel hield Unitas voortdurend het initiatief. De ene sterke aanvalster bij Condor werd door een sterke blokkering van met name Jule v.Hout het scoren erg moeilijk gemaakt. In de laatste set werd het nog even spannend maar uiteindelijk gingen alle 5 punten verdiend mee naar Boekel (19-25,16-25,16-25, 22-25). De voorsprong op Havoc is slechts 2 punten maar met nog 2 wedstrijden te gaan; 5 april thuis tegen Nuvoc en op 12 april zoals gezegd tegen concurrent Havoc, heeft Unitas alles nog in eigen hand ! De mannen van VC Unitas/Heren-1 hebben de laatste tijd moeite om het niveau te benaderen dat ze in de 1e competitiehelft hebben laten zien. Enige tijd geleden stonden ze nog riant op de 2e plaats, een positie waarmee via P/D-wedstrijden promotie naar de 1e klasse af te dwingen is. De mindere resultaten van de laatste tijd hebben er echter voor gezorgd dat het gat met de nummer 3 kleiner werd, zaak is nu om de laatste 3 wedstrijden niet teveel steken meer te laten vallen. Tegen het lager geklasseerde Polaris begonnen de heren

Berichten

sterk. Maar het Helmondse thuisteam was niet van plan zich gemakkelijk aan de Boekelse zegekar te laten binden en bood verbeten tegenstand. Het betere van het spel was echter voor Unitas en dat vertaalde zich in een 22-25 setwinst. In de 2e set was Unitas helemaal ‘los’. Sterk spelend en met veel servicedruk werd de angel uit het spel gehaald bij Polaris. De tegenstander stond met de rug tegen de muur en kreeg geen kans het initiatief over te nemen. Een ruime 15-25 setwinst was het resultaat. Maar in de 3e set keerden de kansen. Unitas raakte de weg kwijt; de servicedruk zakte weg en Polaris zag kansen om het voortouw te nemen. Het thuisteam pakte met 25-19 de set en ging met hernieuwde motivatie de 4e set in. Die verliep voor het Boekelse team ronduit dramatisch. Het grote aantal persoonlijke fouten was tekenend voor deze set; de service was zwak en de blokkering slecht. Doordat de eigen aanvallers niet goed bespeeld konden worden werd het de thuisploeg nauwelijks moeilijk gemaakt. Een confronterend 25-12 verlies was het gevolg. Om je na zo’n klap nog op te richten is niet eenvoudig en dat lukte dan ook niet. De beslissende set ging ook naar Polaris (15-10). Door dit verlies bedraagt de voorsprong van Unitas op de nummer 3 nog maar 5 punten. Met nog 2 wedstrijden te gaan is het zaak dat de heren daarin wel laten zien dat ze in de 1e klasse thuishoren want dat was in Helmond in de laatste 3 sets bepaald niet het geval… VC Unitas/Dames-2 speelde een hele spannende wedstrijd tegen Skunk-1 in Veghel. De 1e set liet vanaf het begin zien dat beide teams aan elkaar gewaagd waren. Unitas begon met een voorsprong maar Skunk kwam dichterbij. Het onderlinge verschil was gering maar Unitas was net niet scherp genoeg en verloor de 1e set met 26-24. Maar de 2e set ging beter; de beleving kwam er meer in bij Unitas en er werd meer afgewisseld in de aanval. De Boekelse dames wonnen die set vervolgens ruim met 25-16. In de 3e set kwam Skunk weer beter terug en beide teams moesten hard vechten voor de punten. Nu was de thuisploeg de sterkste en de Veghelsen haalden met 25-20 de set binnen. Het publiek van Skunk werd luider maar daar was Unitas tegen bestand; goed georganiseerd spelend en met veel vechtlust was het nu de beurt aan Unitas om met 2025 te winnen. Er moest dus een beslissende 5e set aan te pas komen om de winnaar aan te wijzen. Unitas was vastberaden om te winnen maar de thuisploeg natuurlijk ook. Skunk nam aanvankelijk een kleine

voorsprong maar die werd door de Boekelse dames weer ongedaan gemaakt. Tegen het einde van de set kropen beide teams weer naar elkaar toe maar met een verbeten eindsprint trok Unitas met 13-15 aan het langste eind. Een knappe overwinning voor Ut Twid, dat daarmee de keurige vijfde plek in de ranglijst effectief versterkte. Op 5 april spelen de Unitas-teams hun laatste thuiswedstrijd van het seizoen; zorg dat je erbij bent!!

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Mari Schaap 2 Jos v.Dijk 3 Riek Jansen 4 Dora v.Berloo 5 Henny Lindelauff JOKEREN 1 Leen Emonds 2 Marietje v.d.Elzen 3 Tonny v.Exel

88 pnt. 84 pnt. 61 pnt. 38 pnt. 44 pnt.

148 pnt. 144 pnt. 58 pnt.

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 26, 29 en 30 maart Avanti (S) MW1 - JES MW1 7-10 JES A1 - SVSH/KSV A1 2-9 JES A2 - Blauw Wit (H) A1 4-5 JES C1 - De Korfrakkers C3 8-2 SCMH D1 - JES D1 3-2 JES E1 - Celeritas (S) E1 0-8 JES 2 - Emos 3 5-16 JES 1 - Flamingo’s (M) 1 3-7 Programma 5 april BMC A1 - JES A1 15.30 u De Brand Berlicum Rooi A2 – JES A2 14.00 u De Kienehoef St Oedenrode De Kangeroe C1 - JES C1 11.30 u Hockeyclub Geel Zwart Veghel JES D1 - De Korfrakkers D5 11.00 u ’t Venster Venhorst Korloo E2 - JES E1 11.30 u De Hoef Loosbroek Programma 6 april SCMH 3 - JES 2 10.00 u Spoorzicht Mariaheide SVSH/KSV 1 - JES 1 13.00 u De Plagge – Someren-Heide


Maandmenu APRIL 2014 Flats champignons gevuld met gekruid gehakt en kaas of

Zaanse mosterdsoep met spekjes en appel

~~~~~~ Gebakken rode poonfilet met peterselie en vissaus of

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Gegrilde varkensfilet met rode wijnsaus

~~~~~~

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Keizersbol of Koffie

€ 19.75 Alle gerechten met bijpassend garnituur

Vanaf heden aspergegerechten Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


Sport Clubkampioenschappen bij ’t Veertje Afgelopen donderdag 27 maart hebben de junioren de aftrap gegeven voor de clubkampioenschappen 2014 van badmintonclub ’t Veertje. Om 19.15 uur werd er begonnen met de damesenkel en herenenkel voor de U15 en U17. De jongens en meiden van de U13 begonnen de avond met een dubbelpartij. Een uurtje later begonnen ook de clubkampioenschappen voor de senioren. Dit jaar met 2 nieuwe categoriën, namelijk de herenenkel recreanten en damesenkel recreanten. Een leuke sportieve uitdaging voor deze groep, want vooral de dames zijn niet gewend om te enkelen. De mini’s en aspiranten spelen dit jaar alleen op zondag, dus zij moeten nog een week wachten, al vonden ze dat erg jammer. Op donderdag 3 april spelen de meeste junioren en senioren nogmaals enkele wedstrijden, zodat op zondag 6 april niet in alle vroegte hoeft te worden begonnen om de wedstrijden allemaal enigzins op tijd gespeeld te hebben. Ben jij benieuwd wie er dit jaar de clubkampioenen worden? Kom dan zondag 6 april kijken in sporthal de Burcht. We beginnen even voor 10 uur en als alles volgens planning gaat staan de finales in het enkelspel rond 16 uur gepland. Bad-mini-ton voor iedereen uit groep 1, 2 en 3 Op donderdag 3 april start ’t Veertje met bad-mini-ton. Bad-mini-ton is er speciaal voor iedereen die in groep 1, 2 of 3 zit (vanaf 4 jaar) en vindt plaats op donderdag van 18.15 uur tot 19.00 uur in sporthal de Burcht. Wat gaan we doen tijdens bad-mini-ton? We beginnen met een warming-up mid-

Berichten

dels een spelletje, daarna gaan we diverse oefeningen doen om aan onze conditie te werken, oog-hand coördinatie te ontwikkelen en als het goed gaat pakken we ook nog een racket vast om alvast een beetje gevoel te krijgen hoe het is om echt te badmintonnen. De kinderen uit groep 1, 2 en 3 van basisschool de Regenboog, de Octopus en de Uilenspiegel krijgen deze week een gymles bad-mini-ton. Denk jij nu, dit is misschien wel iets voor mij? Of ben je enthousiast geworden na de gymles? Trek dan je gymkleren en gymschoenen aan en kom 3 keer gratis proberen. Neem ook je vriendjes of vriendinnetjes mee, dan maken we er leuke, sportieve en gezellige avonden van. Na 3 keer proberen willen we graag weten of je vanaf dan elke donderdagavond komt. De kosten tot de zomervakantie zijn 10 euro, incl 2,50 euro inschrijfgeld. Wil je meer informatie over ’t Veertje, kijk dan op www.bcveertje.nl. Wil je meer informatie over bad-mini-ton, neem dan contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662).

BOEKEL & VENHORST

Libre A: A.v.d.Laar - R.Koolen P Wijers - M.v.Doren K.v.Grinsven - G.v.d.Linden J.Emonds - J.Biemans Libre B: G.Verwegen - C.v.d.Laar T.v.Rooy - C.v.Casteren G.v.d.Cruijsen - T.Hoevenaars W.v.d.Ven - P.v.d.Sanden

30-64 24-40 31-42 44-36

31-39 28-26 28-19 17-31

M.v.d.Heijden - W.v.d.Broek C.v.Casteren - C.v.d.Laar D.Emonds - G.v.Reybroek M.v.d.Elzen - G.Verwegen Libre C: A.v.Bergen - H.v.Lankveld T.v.d.Ven - J.Manders J.Kanters - A.v.Dijk J.Sleegers - J.v.Berkel Driebanden: C.v.d.Laar - G.v.d.Linden J.Heesen - A.v.Bergen A.v.d.Laar - J.Emonds Bandstoten: R.Koolen - M.v.d.Elzen M.v.Doren - A.v.d.Laar G.Verwegen - K.v.Grinsven A.v.Bergen - M.v.d.Heijden J.v.Kilsdonk - C.v.d.Laar B.Donkers - J.Sleegers J.Kanters - G.v.d.Cruijsen

31-37 29-30 30-31 50-30

21-15 6-17 29-12 19-56 7-15 7-3 6-12

22-16 32-16 24-23 5-17 13-14 12-11 13-14

ANGO PRIJSKAARTEN 26 maart

RIKKEN: 1. Harrie v.Lankveld 2. Jan Sleegers 3. Wim v.d.Broek JOKEREN: 1. Marietje v.d.Elzen 2. Jo Bijvelds 3. Mia Vos

74 pnt. 46 pnt. 34 pnt.

112 pnt. 86 pnt. 56 pnt.

Motor-Lenterit MTC DE BOEKANIERS

Beste Motorrijders, De lente is begonnen, de motoren kunnen weer uit de schuur. Tijd voor onze jaarlijkse motor-lenterit op zondag 6 april. De tocht is ± 180 kilometer en gaat door de kop van Limburg en een stukje door Duitsland. De uitzetters hebben er alles aan gedaan om de motorrijders een prettige dag te bezorgen. De route is op GPS en Word. Wil je hem op GPS ontvangen dan graag een mail naar j.verwegen@hotmail.com of 0653969342 Inschrijven vanaf 10.00 uur bij “La Compagnie”, Kerkstraat 52 Boekel. Met vriendelijke motorgroet, Jan Verwegen


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

A l l e r h a n d e KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00

- 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALCONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

Meer dan 50 jaar

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUCADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------SOLEX VERHUUR Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------TE KOOP tekentafel op voet, met lichtbak. Tel. 06-20283864.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Ben je op zoek naar brei- of haakgaren? Kom kijken naar het mooie garen van Drops, Zpagetti, eco-katoen en fijn haakkatoen bij wol-studio in Venhorst. Voor info wol-studio.nl of 06-13835037. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e TE KOOP zonnehemel, 10 lampen. Weinig gebruikt, € 150,=. Tel. 06-20283864. -------------------------------------------------TE HUUR nette woonruimte in buitengebied van Gemert. Voor 1 à 2 personen. Geen huisdieren. Tel. 06-50411666. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

TEKENEN en SCHILDEREN. Inlooplessen woensdagmorgen en donderdagavond. Worshop 29 maar, dikke vrouwen schilderen. Meer info: Hanny Verbruggen, tel. 06-30118048 --------------------------------------------------

Te Koop ASPERGES (ook geschild) Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

R.Emonds Gagelstraat 6a, Venhorst, tel. 0492-352922 of 06-22529408 (volg de borden)

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

LeeuwerikLaan 13 - BoekeL

kom zaterdag kijken zonder afspraak van 11.00 tot 15.00 uur. meer info: jonkers lukassen makelaarsgroep (0492) 392426

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------U kunt bij ons ook terecht voor: PASFOTO’s en POSTKANTOOR. Drogisterij Wijnen-de Groot, Odiliapeel -------------------------------------------------TE KOOP solexen, 1 velo solex type S 3800, 1 Black’n Roll S4800D. Verbrugge, Elzen 7 5427 RC Boekel, tel 0630118048. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

A l l e r h a n d e Auw IJzer KPJ-VESPO

5 april a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noord-straat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugd-

leden - middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info bel naar Mari Melis tel. 06 51062701 of Hans v.d.Vondervoort tel. 06 22464021

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00

ZORGBOERDERIJ waarbij het buitenleven belangrijk is. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

TOPCARE

n agels t u d io w axs alon

AKTIE: combinatiebehandeling wenkbrauwen + bovenlip harsen NU € 12,50 Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden • Zachte hars/Casette-Roller/Spatel • Harde hars/Filmhars•Full Body Wax Voor meer informatie: 06-43085124

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Last van hooikoorts? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de acupunctuurbehandeling.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantia na cupunctuur.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

samen te kletsen en te breien/haken: 11-4, 21-4. Voor info: www.wol-studio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------TE KOOP eiken opal hoekkeuken. Inclusief (rvs) apparatuur w.o. integreerbare vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864. --------------------------------------------------

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Data voor het breicafé. Op de volgende ochtenden kan je aanschuiven om gezellig

MEUlENMEEsTErs MEUbElEN

WIjsT boUWWErKEN b.v. vAN dEr

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEiGERMATERiAAl en ROlSTEiGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRuiKTE STEiGERPlANKEN Tel: 0622887186

GRATIS HULP bij mantelzorg, thuisadministratie, uitleg alle soorten besparingen, belasting, taxi, wmo enz. 100% zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 0492-323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: r.debie2@hotmail.nl. --------------------------------------------------

NiEUwE MEUBElEN voor een sCHERPE PRijs

Open: vrijdag 13.00 - 20.00 uur, SCHILDERSBEDRIJF zaterdag 09.00-16.00 uur F. JANSSEN DE VlONDER 102 - BOEKEl Schilderwerken Agro Jansen Beglazing Agrarische bedrijfsverzorging Behangwerk

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

5427 EJ Boekel Schapenscheren Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800 Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800 machinale houtbewerking boekel

TorenveLd 4 - BoekeL

kom zaterdag kijken zonder afspraak van 11.00 tot 15.00 uur. meer info: jonkers lukassen makelaarsgroep (0492) 392426

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl van Party Service Jos Renders of bel 0492352192 -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45,

Boekel, tel. 06-22123656. --------------------------------------------------

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158 TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en theorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MACHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Vragen over uw maandlasten?

Kom naar ons Inloopspreekuur.

Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten. Op 5 april 2014 van 12.00 uur tot 16.00 uur geven wij u graag vrijblijvend antwoord op uw hypotheekvragen. U krijgt inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekt hoe u zich online goed kunt oriĂŤnteren. U bent van harte welkom op ons kantoor aan de Verlengde Velmolen 1 in Uden.

kijk voor meer info op rabobankudenveghel.nl Samen sterker

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.