28e jaargang nr 37; 19 maart 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 37 - 19 maart 2014

Afscheid als secretaris bij ANGO

Dinsdag 11 maart, tijdens onze goed bezochte jaarvergadering, zijn 3 leden van onze vereniging gehuldigd voor het 25jarig lidmaatschap. De heren Theo v.Alphen, Jo Manders en Mari v.d.Valk werden in het bijzijn van hun vrouw en kinderen gehuldigd met de gouden speld van de Ango, uitgereikt door de voorzitter van het hoofdkantoor, dhr. Fini de Paauw. Verder werd afscheid genomen van Jo v.Lankveld als bestuurslid en secretaresse van de Ango. Jo werd met mooie woorden toegesproken door voorzitter Jan Biemans en bedankt voor haar inzet met een mooie bos bloemen, een eetbon en ook werd Jo verrast

met een door eigen leden vervaardigd boekwerk met leuke teksten van onze leden erin, wat haar erg ontroerde.

Uitnodiging maatschappelijke stage

Het comitĂŠ Boekel-Venhorst organiseert op 26 april a.s. allerlei activiteiten voor de viering van Koningsdag. De activiteiten vinden plaats op het St. Agathaplein in Boekel. Het programma begint om 9.30 uur en eindigt rond 15.00 uur. Voor alle kinderen van de basisscholen proberen we er een gezellige dag van te maken. Wil je iets leuks doen voor je maatschappelijke stage, meld je dan aan. Voor informatie over het programma van die dag en aanmelding kun je contact opnemen met Truus v.d.Ven tel. 0492-322997 / 06-33612436 ComitĂŠ Boekel-Venhorst

Woensdag 26 maart a.s. is er een regio-uitgave van

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

Als klap op de vuurpijl nam dhr. Fini de Paauw nog het woord en werd Jo ook door het hoofdkantoor in het zonnetje gezet doormiddel van een oorkonde en een gouden speld. Jubelarissen en Jo van harte gefeliciteerd. De taken van Jo als secretaris van de Ango Boekel-Venhorst zijn per direct overgenomen door dhr. Geert v.d.Linden. Geert succes. Bestuur Ango Boekel-Venhorst

Evenementenkalender 21 en 23 maart: uitvoering Toneel Open Doek 21 en 28 maart: discoskaten St. Agathaplein 23 t/m 29 maart: Boekelse Driebandkampioenschappen 27 april: kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit 7 september: Pleinfestijn Venhorst

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar LOCATIE BOEKEL: Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Fam. v.d.Hoogen Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Life en garden Gemertseweg 9a 24 uur/dag Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag BoekelFit Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur Fam. Koster Raadstraat 4 Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling vanboxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl.

u w

d i e n s t

THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 22 maart 17.30 u misdienaar: Rick Smits Piet Strijbosch en Dien StrijboschMeulensteen; Piet Verstraten; Marinus v.Haandel (vwg. verjaardag) en Petronella Raymakers zijn echtgenote; Fien Bevers-v.Delst; Frans Ketelaars (vwg. verjaardag); Bertus Tielemans en overleden fam.Tielemans-Verbruggen; Dina v.d.Elzen (vwg. jaargetijde), Driek v.d.Elzen en kleinkind Danique; Josefien Megens-Rademaker (vwg. verjaardag) en voor Koos Megens. Zondag 23 maart, 3e zondag van de Vasten: 10.30 u m.m.v. kinderkoor DoReMi, gezinsviering. Misdienaars: Janiek Somers Willy en Thea v.d.Berg (nms. de buurt); Piet v.Moorsel (vwg. verjaardag); ouders v.Lankvelt-Meulenmeesters, Jo en Miet Berents en Jan v.Lankvelt; Wim Janssen, Hanneke JanssenVerstraten en kleinkind Sandra; Jo v.d.Kamp, fam.v.d.Kamp-Weemen en Mimie Kanters-Weemen; Jan Bergmans (vwg. verjaardag); Jan v.Boxel; Theo Verhoeven (vwg. sterfdag), Johan Verhoeven en Mina VerhoevenDonkers; Tonia v.d.Berg-v.Lankveld (nms. de K.B.O.).

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Maandag 24 maart: 19.00 u Martien Bevers en overledenen van de fam.Bevers en fam.Biemans. Woensdag 26 maart: 19.00 u Overleden ouders Wim Swarts en Mies Swarts-v.Dongen en de overleden broer Hemmy Swarts (sterfdag Hemmy); Ties en Riek v.Doorenv.Weert (vwg. sterfdag Riek)

SACRAMEnT van het DOOPSEL ontvangen: Zeeland: 16/3Mels v.Deijne 16/3 Eva Heijnen OVERLEDEn: Uden: 15/3 Reggie v.Donzel 15/3 Theo Strik 11/3 Zuster Laureata (Retraitehuis) Boekel: 13/3 Drieka Tielemans-Verbruggen 15/3 Sjaan v.Lankveld- Bevers VASTEnMAALTiJD!!!! Even minderen voor een ander… De parochie organiseert in samenwerking met zorgcentrum Sint Petrus een vastenmaaltijd in Boekel. De opbrengst van deze maaltijd komt ten goede aan het project van de vastenactie.

Met deze solidariteitsmaaltijd willen we samen zijn, samen eten, samen bezinnen en ons verbonden weten met onze noodlijdende medemens in Sierra Leone; de kosten bedragen € 11,- per persoon. De maaltijd bestaat uit: - Runderragout met rijst en/of - Kippenragout met rijst - daarbij rauwkost salade - fruit met koffie/thee na. Er wordt géén drank bij geserveerd, alleen water (we houden het sober) U bent van harte welkom op 27 maart a.s. in ‘Het Trefpunt’ van het zorgcentrum Sint Petrus te Boekel; eveneens van 18.00uur tot 20.00 uur. Aanmelden bij Dhr. Joep Trienekens, telefoon 0492322439 of per email: j.trienekens1@chello.nl (opgeven kan t/m 24 maart)

Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

Komende zondag is er om 10.30 uur weer een gezinsviering. We gaan dan naar een verhaal luisteren over Jezus en kinderkoor DoReMi wil samen met jullie enkele liedjes zingen. Alle kinderen van de basisschool en hun ouders zijn dan weer hartelijk welkom. Werkgroep Gezinsviering, tel. 322140

AANBIEDINGEN donderdag 20 t/m woensdag 26 maart:

€ Vruchtenschelpen per stuk € € Zeebonk PITTIG MEERGRANENBROOD Ronde broodjes 10 stuks € Kersenvlaai

MET SLAGROOM

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

9.50 1.35 1.85 2.95

€ 11.00

Aanstaande vrijdag bij 3 WALDCORNBROOD

gratis tapasschaaltjes

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Lopend Vuur

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 22 maart 19.00 uur + Zondag 23 maart 10.00 uur: jgt. Jan Jansen-v.d.Bungelaar, zoon Harrie en overleden familie; Kees v.Creij (vwg. verjaardag); Mgr. Jan Bluyssen; Huub v.Velthoven. Donderdag 27 maart: 19.00 u intentie kerkgangers. Acolythen en Lectoren: Zaterdag 22 maart: 19.00 u Jordi en Maaike v.Oort Mw.v.Zon Zondag 23 maart: 10.00 u niels en Mark Hoogeveen Hr.Donkers Donderdag 27 maart: 19.00 u Martinese

Vorig jaar zijn we gezellig pratend met brandende fakkels naar de St. Petruskerk in Uden gelopen. Dat gaan we op zaterdag 24 mei in de middag weer doen! iedereen kan/mag meelopen. Voor diegenen die Venhorst-Uden te ver vinden, kunnen in de pauze bij het kapelletje in Volkel mee verder lopen. Wanneer we in Uden aankomen kunnen we aansluiten bij een eucharistieviering. info en opgave bij Marja Rooijackers tel. 351193 of Wilma Vinken tel. 775544.

De Zonnebloem AFD. BOEKEL-VENHORST

OPROEP Wij zijn op zoek naar vrijwilligers met een zorgachtergrond die bij activiteiten onze gasten kunnen assisteren o.a bij zorgvraag van onze gasten tijdens een dagje uit, boottocht, winkelochtend, theatermiddag etc. Voor meer informatie: Theo v.d.Burgt, tel. 322809 of 06-22438958 of mail theovdburgt@-gmail.com

DANKBETUIGING Het heeft ons erg goed gedaan, zoveel warmte en steun te hebben mogen ontvangen na het plotselinge overlijden van onze Theo.

Theo van de Laar Onze speciale dank gaat uit naar Joep Jansen, personeel en vrienden van Café ‘t Menneke, Jeanne Kohlmann, de buren en La Compagnie. De mooie afscheidsdienst, bloemen, kaarten en andere blijken van medeleven zijn een grote steun voor ons. Bedankt. Familie van de Laar

DANKBETUIGING

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven bij het overlijden van onze pa, opa en overgrootvader

Piet Hoevenaars

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Rommelmarkten Boekel

Ook dit jaar zijn er leuke rommelmarkten in nia Domo en Sporthal de Burcht. De eerste rommelmarkt is op zondag 20 april in nia Domo van 10.00 tot 16.00 uur. Op 22 juni en 31 augustus zijn de volgende markten in Sporthal de Burcht, ook van 10.00 tot 16.00 uur, De entree is telkens € 1,50 per persoon en kinderen tot 132 jaar hebben gratis toegang. De markten worden georganiseerd in samenwerking met kofferbakverkoop Boxmeer. Meer informatie over andere rommelmarkten of indien u een staanplaats wilt hebben: www.kofferbakverkoopboxmeer.nl of bel 06-48816693.

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 10 maart 2014 Dochter van en

Lucie

Melanie Leenders Martijn Buijsse

Broeder Hogardstraat 26, Boekel Geboren op 12 maart 2014

Jens

Zoon en broertje van Erwin en Marion v.d.Sangen Jelke en Lars Ringbaan 26c, Venhorst

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Tot en met 19 april ontvangt u bij iedere besteding van € 10,00 een stempel. Bij een volle stempelkaart ontvangt u GRATIS een heerlijke

SLAGROOMTAART voor ± 8 personen. Graag een dag van tevoren bestellen)

Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 maart

Bij 2 sukadelapjes

GRATIS flesje oud bruin bier

Bij 4 kipschnitsel ham-kaas

GRATIS zak echte frieten

Varkensfiletlapjes (EVENTUEEL GEMARINEERD) Kipkluifjes

(HEERLIJK GEGRILD)

€ 600 95 10 stuks € 3 4 stuks

Bij aankoop van 150 gram gebraden kipfilet 100 gram kipsalade GRATIS NIEUW

SPECIAL VAN DE WEEK

VLEESWARENTRIO

Broodje gemak

Kipstrudel

100 gr. Couburgerham 100 gr. schouderham 100 gr. boterhamworst

pakketje bladerdeeg met kip, ananas, chilliesaus en ham

per stuk

€ 225

100 gram

€ 175

samen voor

Maandag 24 en dinsdag 25 maart

Braadworst h.o.h. Gekruide gehaktballen

500 gram voor

500 gram voor

Gekruide gehaktballen

€ 295

elke 4e GRATIS

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 325

elke 4e GRATIS

Woensdag 26 maart

Gehakt h.o.h.

€ 395

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 21 maart GFT-afval/Groenbak vrijdag 28 maart Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur

UITSLAGENAVOND GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN Op woensdag 19 maart a.s. worden in de Pleinzaal van nia Domo in Boekel de uitslagen van de op deze dag gehouden gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt.

Vanaf 21.30 uur bent u van harte welkom om uit de eerste hand te vernemen hoe de gemeenteraad de komende 4 jaren zal zijn samengesteld. Deze avond is vanaf 22.00 uur ook te volgen via een rechtstreekse uitzending van de Blok.

En vergeet u vooral niet om op 19 maart te gaan stemmen! Want elke stem telt mee!

Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak.

Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

INVLECHTING SOCIALE ZAKEN BOEKEL BIJ OPTIMISD AFGEROND Op 12 maart hebben wethouder Willems van gemeente Boekel en de heer Mathijssen, voorzitter van het dagelijks bestuur Optimisd de Uitvoeringsafspraken Sociale zaken 2014 ondertekend. Hiermee wordt het proces rondom de invlechting van Sociale zaken Boekel afgerond en de uitvoeringspraktijk bekrachtigd. Vanaf november is met beide organisaties hard gewerkt om de overdracht Sociale zaken vanuit de gemeente Gemert-Bakel goed en tijdig af te ronden. nu, ruim twee maanden na de start van de uitvoering, ervaart Boekel de dienstverlening door Optimisd als professioneel. De communicatie met klanten is helder en leidt in het algemeen niet tot extra vragen of klachten. En mochten er startproblemen zijn, dan worden ze snel opgelost.


Gemeenteberichten Dhr. Willems: ”ik ben blij dat we de uitvoering van sociale zaken bij een professionele instelling hebben kunnen onderbrengen waarbij de aandacht voor de klant voorop staat.” UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “DE DONK, FASE 1” TE BOEKEL De kavels voor de bouw van vrijstaande woningen zijn met € 35,- per m² excl. BTW verlaagd in plan “De Donk, fase 1” in 2014!

Extra korting alleen in 2014 voor particulieren: • 25% korting op leges van de bouwvergunning • indien u in 2014 bouwgrond koopt bij de gemeente Boekel, een woning duurzaam bouwt, u voldoet voor 1 januari 2017 aan de regels van duurzaam bouwen door middel van een energielabel A+++, dan ontvangt u 10% van de bouwgrondprijs terug. Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. in januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Verkaveling in plan “De Donk, fase1” ligt de grond bouwrijp, dus er kan meteen gebouwd worden. Op de onderstaande, beschikbare

kavels kan worden gereageerd. Wilt u een bredere of een smallere kavel, geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is. De volgende kavels zijn beschikbaar: Categorie Nummer Oppervlakte KV4 ± 664 m2 Vrijstaand Vrijstaand KV6 ± 678 m2 KV7 ± 513 m2 Vrijstaand Vrijstaand KV7a ± 517 m2 Vrijstaand KV8 ± 521 m2 Vrijstaand KV8a ± 719 m2 Vrijstaand KV15 ± 1.218 m2 Grondprijs nu in 2014: € 240,00 per m2 exclusief btw Vrijstaande woning

informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 9 april 2014 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of emailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving vrijstaande kavel De Donk, fase 1”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer vermelden.

BOEKEL VERSTREKT EERSTE STARTERSLENING Afgelopen week heeft de gemeente Boekel de eerste Starterslening voor de aankoop van een woning verstrekt. Wethouder Ted van de Loo feliciteerde namens de gemeente de heer Wesley van der Burgt met zijn eigen woning en de Starterslening. De gemeente hoopt dit jaar veel meer starters te kunnen ondersteunen met een Starterslening en zo tevens een extra impuls te geven aan de woningmarkt.

Met de Starterslening probeert de gemeente koopwoningen bereikbaar te maken voor starters. De lening is een tweede hypo-


Gemeenteberichten theek met gunstige voorwaarden, die het starters mogelijk maakt een huis te kopen dat eerst onbetaalbaar was. Wethouder Ted van de Loo: “De Starterslening kan een eigen woning bereikbaar maken voor starters, maar ook voor huurders die graag willen kopen of bouwen. ik hoop dan ook dat na deze eerste Starterslening meer aanvragen zullen volgen. Daarom nodig ik iedereen uit de mogelijkheden te bekijken”.

Voorwaarden Startersleningen worden namens de gemeente verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting nederland (SVn). Voor een Starterslening komt iemand in aanmerking, die nog niet eerder eigenaar is geweest van een woning en voor het eerst koopt of bouwt. Dat betekent dat niet alleen jongeren als starters worden gezien, maar ook alleenstaanden en gezinnen die nu huren en willen kopen of bouwen. De Starterslening is een tweede hypotheek voor een bestaande of nieuwbouwwoning met een prijs van maximaal € 245.000. De lening is niet meer dan 20% van de koopprijs en bedraagt maximaal € 20.000. De lening is de eerste 3 jaar rente- en aflossingsvrij, waardoor de maandlasten beduidend lager zijn.

Categorie Vrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand

Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer KV4 K37 K38 Nummer K22 K23 K24 K31 K32 K33 K34 K40 K45 K47 K48 K49 K53

Oppervlakte ± 664 m2 ± 360 m2 ± 361 m2 Oppervlakte ± 641 m2 ± 603 m2 ± 607 m2 ± 480 m2 ± 774 m2 ± 688 m2 ± 707 m2 ± 657 m2 ± 1243 m2 ± 714 m2 ± 674 m2 ± 563 m2 ± 506 m2

Meer informatie Kijk op www.svn.nl of neem contact op met uw makelaar of financieel adviseur. UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “PEELHORST” TE VENHORST De grondprijzen voor kavels voor de bouw van rijwoningen en halfvrijstaande woningen zijn met € 20,- per m2 excl. BTW verlaagd en de kavels voor de bouw van vrijstaande/geschakelde woningen zijn met € 35,- per m2 excl. BTW verlaagd in plan “Peelhorst” in 2014!

Extra korting alleen in 2014 voor particulieren: • 25% korting op leges van de bouwvergunning • indien u in 2014 bouwgrond koopt bij de gemeente Boekel, een woning duurzaam bouwt, u voldoet voor 1 januari 2017 aan de regels van duurzaam bouwen door middel van een energielabel A+++, dan ontvangt u 10% van de bouwgrondprijs terug.

Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst is per 1 januari 2014 vervallen. in januari 2014 is dit gepubliceerd en ook hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels retour kunt ontvangen. Het formulier hiervoor staat op de site www.boekel.nl. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot.

Verkaveling in plan “Peelhorst” te Venhorst ligt de grond bouwrijp, dus er kan meteen gebouwd worden. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd. Wilt u een andere, bredere of een smallere kavel, geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk is. De volgende kavels zijn beschikbaar:

Grondprijs nu in 2014: Rijwoning/starter Halfvrijstaand/hoekwoning Vrijstaand/geschakelde woning

€ 180,00 per m2 exclusief btw € 210,00 per m2 exclusief btw € 240,00 per m2 exclusief btw

informatie: Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.


Gemeenteberichten Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 9 april 2014 aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel of e-mailen naar info@boekel.nl onder vermelding van “inschrijving halfvrijstaande of vrijstaande kavels Peelhorst”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer vermelden. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor : activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een eik Locatie : nabij Hoekstraat 2a, Venhorst Verzenddatum : 17 maart 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

FINANCIËLE HULP VOOR ZELFSTANDIGEN Ondernemersloket Werkplein Frisselstein Ook voor ondernemers met financiële problemen bestaat er bijstand. De bijstandsregeling voor zelfstandigen staat in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz kent diverse mogelijkheden voor (tijdelijke) financiële ondersteuning van beginnende en gevestigde zelfstandigen. Optimisd in Veghel voert de zelfstandigenregeling Bbz en ioaz uit voor (startende) ondernemers die woonachtig zijn in de ge-meenten Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Veghel en Boekel. Informatie Voor vragen of informatie over het Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen kunt u zich melden bij Optimisd, Werkplein Frisselstein, Frisselsteinstraat 6 te Veghel. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 0413

-750 390. U kunt ook zonder afspraak langskomen. Ook Udense inwoners/zelfstandigen kunnen sinds kort op het Werk-plein terecht voor vragen over financiële hulp. Dit als gevolg van een samenwerking tussen Optimisd en Sociale Zaken Uden. De vragen komen dan concreet bij de klantmanagers Bbz, mevr. J. Schakenraad (Uden) en mevr. L. Santegoets (Optimisd) binnen.

Voor wie? Verschillende categorieën zelfstandigen kunnen een beroep doen op het Bbz. Het gaat om: • startende zelfstandigen; • gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen; • oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf; • zelfstandigen die hun bedrijf moeten beëindigen.

Startend ondernemer Bent u werkloos of dreigt u werkloos te worden en ligt uw (gezamenlijke) inkomen beneden bijstandsniveau en heeft u geen vermogen, dan biedt het Bbz u de mogelijkheid om een eigen bedrijf te starten. Dit geldt tevens voor uw partner. Dat kan alleen als u bedrijf levensvatbaar wordt geacht, en u uw plannen vooraf hebt besproken. Als beginnende zelfstandige kunt u een lening aanvragen tot maximaal € 35.130,-- en een periodieke uitkering voor levensonderhoud gedurende maximaal drie jaar. Gevestigd ondernemer Bent u een gevestigde ondernemer en heeft u tijdelijk onvoldoende middelen om in het bestaan te voorzien? Heeft u behoefte aan een bedrijfskrediet, en kunt u hiervoor geen financiering krijgen bij (bijvoorbeeld) een bank, en uw onderneming is na bijstandsverlening levensvatbaar? Ook dan kunt u een beroep doen op het Bbz.

Oudere ondernemer Als oudere zelfstandige vanaf 55 jaar, met een niet levensvatbaar bedrijf, kunt u een aanvulling op uw inkomsten krijgen tot aan de jaarnorm die op u van toepassing is. Dat kan zolang u uw bedrijf voortzet, maar uiterlijk totdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. U kunt: • een periodieke uitkering aanvragen in de vorm van een maandelijkse lening; • bedrijfskapitaal ontvangen van maximaal € 9.541,--.

Beëindigende ondernemer Ook wanneer u uw bedrijf noodgedwongen moet beëindigen, omdat het niet meer levensvatbaar is, kunt u een beroep doen op het Bbz. Als u onvoldoende inkomsten heeft gedurende de periode van liquidatie van uw bedrijf, kunt u gedurende maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen voor de noodzakelijke kosten van het bestaan. Binnen die periode moet u uw bedrijf definitief sluiten en tevens moet u alvast moeite doen om ander werk te krijgen. neem wel eerst contact op voordat u uw bedrijf stopzet.

Inkomensvoorziening voor oudere gewezen zelfstandigen (Ioaz) De Wet inkomensvoorziening oudere gewezen zelfstandigen (ioaz) geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal


Gemeenteberichten minimum aan oudere en gewezen zelfstandigen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet 55 jaar of ouder zijn, u heeft tenminste 10 jaar rechtmatig uw bedrijf of beroep uitgeoefend en uw inkomsten zijn de laatste 3 jaar gemiddeld lager dan € 21.861,-- geweest. U moet een aanvraag indienen voordat u tot bedrijfsbeëindiging besluit.

Meer weten De klantmanagers van Optimisd en Uden kunnen u informeren over aanvullende voorwaarden, en kunnen u ook adviseren. Kom langs of maak een afspraak als u financiële hulp nodig heeft. Kijk ook op de website www.optimisd.nl of www.uden.nl. BEKENDMAKING BESLUIT INTREKKEN INTREKKINGSBESCHIKKING Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders hebben op 12 maart 2014 besloten, gelet op het verzoek van de heer R.H.L. Gijsbers, d.d. 3 maart 2014 en een onzorgvuldige voorbereiding als bedoeld in artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, de beschikking d.d. 4 februari 2014 tot het intrekken van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets verleend op 3 november 1987 voor de inrichting gelegen aan de noordstraat 12 te Venhorst, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie D, nummer 3251 in te trekken. Het verzoek is geregistreerd onder nummer 24280.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 18 maart 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift

moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 18 maart 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit bouwen; het plaatsen van dakplaten en zonnepanelen Locatie : Vale Peelweg 2, Venhorst Datum ontvangst : 9 maart 2014 Voor

Locatie Datum

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening: het bouwen van negen huurwoningen : Boekweit ongenummerd (De Donk 2e fase), Boekel : 10 maart 2014

ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 25 februari jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Concept Beleidsplan ‘Transformatie van AWBZ naar Wmo’ Deel II Het tweede deel van het ‘Transformatieplan van AWBZ naar Wmo’ is door het college vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Hierin geven de 12 samenwerkende gemeenten in de Transitie AWBZ aan hoe zij het sociale domein en de Wmo in willen richten. Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het college heeft op 25 februari 2014 de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld waarbij diverse ambtenaren zullen worden getraind om deze problematiek te signaleren en op welke acties ondernomen moeten worden bij eventuele signalering.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant Het college heeft besloten de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap noordoostBrabant in verband met een uitbreiding van het aantal leden in het Dagelijks Bestuur, te wijzigen. Dit besluit zal middels een voorstel aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden worden. Verkeerssituatie kruising Kerkpad-Sint Josephplein Het college informeert de raads- en burgerraadsleden middels een memo over de aanpassingen ter verbetering van de verkeerssituatie op het kruispunt Kerkpad-Sint Josephplein.


Gemeenteberichten APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Politiehondenvereniging Dennenlust voor een uitwisseling van verschillende politiehondenverenigingen op het motorcrossterein op 5 april 2014; - OBS Uilenspiegel voor het organiseren van een AnWB Streetwise op 16 mei 2014 van 8:50 uur tot 11:00 uur op de Parkweg.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt. Verleende vergunning aan: - Stichting Peelpop voor het organiseren en houden van Peelpop op 15 maart 2014 (verzenddatum 10 maart 2014); - L.J.H. Hoffmans voor het organiseren en houden van rommelmarkten in nia Domo op 16 maart 2014, 20 april 2014 en 26 december 2014 en in sporthal de Burcht op 22 juni 2014 en 31 augustus 2014 (verzenddatum 10 maart 2014); - MAC Mova ’83 voor het organiseren en houden van een classic motocross op circuit Bezuidenhout op 13 april 2014 (verzenddatum 11 maart 2014).

Verleende ontheffing aan: - J.M. Heeren voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens Peelpop op 15 maart 2014 (verzenddatum 10 maart 2014); - MAC Mova ’83 voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijdens de classic motocross op circuit Bezuidenhout op 13 april 2014 (verzenddatum 11 maart 2014).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet be-

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RiKKEn 1 Riek Janssen 2 Toos Verhofstad 3 An v.Asseldonk 4 Anny Verwegen JOKEREn 1 Erna Verstegen 2 Tonny v.Exel 3 Anny Hermes

70 pnt. 68 pnt. 50 pnt. 38 pnt. 79 pnt. 66 pnt. 33 pnt.

Evenementenkalender 21 en 23 maart: uitvoering Toneel Open Doek 21 en 28 maart: discoskaten St. Agathaplein 23 t/m 29 maart: Boekelse Driebandkampioenschappen

stuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 18 maart 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met het muziekfestival Peelpop.

in verband hiermee zal op zaterdag 15 maart 2014 van 18.00 uur tot en met zondag 16 maart 2014 01.00 uur een parkeerverbod gelden aan de gehele Vlasven en de Scheidingsweg aan beide zijden van de weg. Aan de organisatie is opgedragen voor voldoende parkeergelegenheid te zorgen.

Boekel, 18 maart 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

28 maart: Theater de Horst, cabaretier Arnout v.d.Bossche 27 april: kofferbakverkoop Gilde St. Agatha

Gratis digitale prentenboeken lezen met Bereslim Bibliotheek De Lage Beemden maakt het (voor)lezen aan kinderen extra aantrekkelijk met de actie Bereslim. Hiermee krijgt u gratis toegang tot digitale prentenboeken, speciaal geschikt voor kinderen van 2 tot 7 jaar. in de vestigingen van Bibliotheek De Lage Beemden ligt een bon klaar met een toegangscode tot Bereslim (www.bere-

slim.nl). Met die code heeft u 3 weken lang gratis toegang tot digitale prentenboeken, waarmee u (samen met uw kind) naar verhaaltjes kunt kijken en luisteren. De toegangscode kunt u ook online verkrijgen, via de link op de website van de bibliotheek. na drie weken kunt u desgewenst een nieuwe toegangscode ophalen. Of de papieren versie van het boek lenen, bij de bibliotheek! Op tijd beginnen met voorlezen: leuk en belangrijk Door een kwartier per dag voor te lezen, leert een kind 1000 extra woorden per jaar. Dat geeft een voorsprong! Spelenderwijs met boeken bezig zijn kan al vanaf de babytijd: naar knisperboekjes kijken en luisteren, rijmpjes vertellen en samen liedjes zingen. Plaatjes kijken en samen praten over de inhoud van (prenten)boeken is goed voor de taalontwikkeling én de woordenschat. Meer informatie: www.bibliotheeklagebeemden.nl


Advertentienummer

2014.07.001

Kenmerken Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

etagewoning C één persoon 18,00 m2 10,00 m2 5,00 m2 5,00 m2 2,00 m2 3,00 m2

Huurprijs Beschikbaar Overige

€ 375,21 + € 1,36 servicekosten begin april 2014 in dit complex bevindt zich géén lift

De Wilgen 12, Boekel Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.678,-2 U dient het IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 23 maart 2014

Reactiebon Naam: .......................................................................................................Voorletters: ........................................ Adres:.................................................................................................................................................................... Postcode: ..................................................................................................Plaats: ................................................. Geboortedatum: .................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: .................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................................................................. E-mail: ................................................................................................................................................................... Heeft interesse in de woning: O De Wilgen 12, Boekel Uiterste inleverdatum: zondag 23 maart 2014


Friet, wijn en bier worden duurzaam varkensvoer in de nieuwe toekomstgerichte varkensstal van familie van den Elzen in Venhorst

Boeren en burgers welkom tijdens open dag Tijdens de open dag op 21 maart bij familie van den Elzen in Venhorst is goed te zien hoe oude stallen in noord-Brabant plaats maken voor een nieuwe manier van vee houden. Familie van den Elzen bouwde een nieuwe vleesvarkensstal met veel licht, ruimte en speelgoed voor de dieren. Voor de natuur en de buurt investeerde de familie in een luchtwasser die ammoniak, geur en stof uit de stallucht filtert. Bijzonder aan hun nieuwe stal is de duurzame manier waarop zij hun varkens gaan voeren. Ze kopen waardevolle resten uit voedingsfabrieken om er zelf gezond en lekker voer voor varkens van te maken. Zo geven ze overgebleven grondstoffen een tweede leven. Veel licht, ruimte en speelgoed om het de varkens naar de zin te maken De nieuwe stal van familie van den Elzen is licht, ruim en met speciaal varkensspeelgoed om het de dieren echt naar hun zin te maken. in de stal is een grote lichtstraat van zonwerend glas te zien, die de stal overdag aangenaam verlicht zonder

dat de varkens en hun verzorgers last hebben van de zon. in de stal is een slimme vloerverwarming aangebracht die de vloer bij de jonge biggen lekker verwarmd met zelf opgewekte warmte uit houtafval. Daardoor genieten de jonge biggen van extra comfort zonder dat daar gas of elektra voor nodig is. in de stallen heerst ’s zomers en ’s winters een aangename temperatuur met veel frisse lucht voor de dieren. Daarvoor zorgt een speciaal computergestuurd klimaatsysteem. De nieuwe stal is verder voorzien van een biologische luchtwasser die 85% van alle ammoniak, stof en geur uit de stallucht filtert. Daardoor is de stal niet belastend voor haar omgeving. Duurzaam varkensvoer van overgebleven voedselstromen Bijzonder aan het bedrijf van familie Van den Elzen is de manier waarop ze hun varkens gaan voeren. Bij de friet-, bier- en wijnfabriek, koopt ze overgebleven aardappelschillen, graan- en druivenresten. Reststromen die wel geschikt zijn als var-

kensvoer maar niet door mensen gegeten kunnen worden. Bovendien verbouwt ze zelf maïs voor haar varkens. in haar nog te bouwen brijvoerkeuken maakt de familie straks, van al deze duurzame ingrediënten, gezond en lekker voer voor haar varkens. Dat is overigens nog wel een specialistisch werkje dat kennis van voedingsstoffen, ingrediënten en voer samenstellen vergt. Door precies de juiste verhoudingen, vitaminen, mineralen en andere voedingsstoffen te gebruiken, krijgen alle dieren in de stal het voer dat exact voldoet aan hun eisen, wensen en smaak. Zo groeien ze voorspoedig op en blijven ze in topconditie. Speciale rondleidingen en gezellige activiteiten voor bezoekers Tijdens de open dag bij de familie Van den Elzen is nadrukkelijk iedereen welkom. Er zijn veel toeleveranciers en PeetJan en Suzanne zelf die bezoekers graag vertellen over de nederlandse varkenshouderij. Tijdens de open dag zijn er varkens om te knuffelen en een springkussen. Er zijn speciale rondleidingen voor volwassenen en kinderen. Kinderen kunnen er zelfs een boerenknechtdiploma halen. Wie wil mag op de foto met een biggetje. De nieuwe brijvoerkeuken is nog niet te zien. Die wordt later in het jaar geopend. De open dag aan de Langstraat 15a in Venhorst duurt op vrijdag 21 maart van 16.00 tot 21.00 uur.

LIEDERENKRANSjE ZINGT IN BOSZIcHT

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

Op woensdagmiddag 26 maart a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. Dit keer zingen we zeemansliederen, dank zij de liedjes die Stef Roothans voor ons heeft uitgekozen. Voor de zangliefhebbers van het nederlandstalig lied hebben we een mooi programma van 25 bekende liedjes samengesteld. De teksten worden op het grote scherm geprojecteerd, zodat U gemakkelijk mee kunt zingen!! Samen naar hartelust zingen met de toppers van toen en nu!! Onder begeleiding van keyboard, een drietal accordeons en onze voorzangers wordt dit weer een gezellige middag!! KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kboboekel.nl


Nieuws voor Ouderen DE DEUR UIT, MAAR HOE? Even een boodschap doen, op bezoek bij de kinderen, naar het theater, op controle bij een arts of even een ommetje maken. Je pakt je de fiets, de auto, je loopt of je gaat met het openbaar vervoer. Als je jong en fit bent en een behoorlijk inkomen hebt, dan denk je er niet bij na. Je doet dat gewoon. Die vanzelfsprekendheid verdwijnt als mensen wat ouder worden en minder goed ter been of als de auto de deur uit is gedaan. in de eerste instantie is het van belang om dan na te gaan of je een beroep kunt doen op je kinderen, familie of buren. Als je de vraag durft te stellen zal het vaak geen probleem zijn. Maar als blijkt dat het niet mogelijk is om terug te vallen op mensen die je kent dan is het goed om te weten dat er mogelijkheden zijn. De Regiotaxi haalt mensen thuis op en brengt hen naar elke gewenste bestemming tot ongeveer 20 kilometer van huis. Je reist vaak samen met andere mensen. Valys is taxivervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking, die voor familiebezoek of uitjes meer dan vijf openbaar vervoerzones moeten reizen. Vraag het de ouderenadviseur Wie meer wil weten over vervoersmogelijkheden kan een beroep doen op de vrijwillige ouderenadviseurs. Dat kan ook als je geen lid bent van een ouderenbond. Hun namen en telefoonnummers staan op de tweede pagina in dit weekblad. Je kunt ook op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen naar Vivaan in Veghel (0413) 367309. ALS HET THUIS NIET MEER GAAT Het Alzheimercafé op dinsdag 15 april stelt de vraag hoe het is als iemand met dementie niet langer thuis kan blijven wonen. Ondanks alle steun is opname in een verpleeghuis vaak onvermijdelijk. Een zeer ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Wachtlijstbeheerders uit de regio Uden-Veghel belichten de verschillende mogelijkheden van opname in een woonvorm voor mensen met dementie. Zij schetsen ook hoe een opname in zijn werk gaat. Het café is, zoals elke derde dinsdag van de maand, vanaf 19.00 uur geopend in de Eigen Herd, Rooijsestraat 32 in Uden. De toegang is gratis. Voor bezoekers is er alle

gelegenheid om ervaringen en tips uit te wisselen en er zijn diverse professionals aanwezig om vragen te beantwoorden. SENIORENFILM Op 28 maart om 10.00 uur vertoont De Pul in Uden de nederlandse film Hemel op Aarde. Die speelt zich af in een Limburgs dorp en vertelt over de 13-jarige Bart, die tot over zijn oren verliefd wordt op de oudere, stadse en uiterst verleidelijke Moniek. Zij is net bij hem in het dorp komen wonen. Als blijkt dat ze ziek is, besluit hij haar te gaan redden. Scenarioschrijver Edward Stelder en regisseur Pieter Kuijpers maakten een heel persoonlijke film, doortrokken van de geur van wierook en verse vlaai en gekruid door Limburgs dialect. Met Huub Stapel als dorpspastoor. Hun terugblik op de late jaren zeventig is herkenbaar voor iedereen die deze tijd bewust heeft meegemaakt.

In het voorprogramma van de seniorenfilm draait “Cold Rush” een korte film van de Boekelse filmmaker Tim Manders. ONDERONSJE BOEKEL OVER REGIOTAXI in het maandelijkse Onderonsje in Boszicht is op woensdag 16 april van 14.00 tot 15.00 uur René v.Lieshout van Regiotaxt te gast. Voor mensen waarvoor een eigen auto en de Buurtbus geen oplossing zijn, kan Regiotaxi een prima manier van reizen zijn in de regio. Veel mensen kennen dit vervoer nog onder de naam Taxihopper. René v.Lieshout legt uit hoe mensen daar gebruik van kunnen maken. De toegang is gratis, de koffie en thee niet. KOFFIE MET THEMA VENHORST IN TEKEN VAN GOEDE STOELGANG De maandelijkse koffie-met-themaochtend in De Mennehof in Venhorst staat op vrijdag 28 maart van 10.00 tot 11.30 uur in

het teken van een goede stoelgang. Mariet Rutten bespreekt met de bezoekers hoe problemen met de stoelgang voorkomen kunnen worden. Daarnaast gaat zij met de bezoekers in gesprek over andere gezondheidsadviezen. Uitgangspunt is voor haar dat mensen het beste gebaat zijn bij oplossingen die in hun manier van leven passen. Bezoekers kunnen volop meepraten en de toegang is gratis. AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, 12.30 uur, iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Ouderenadviseur: elke maandag, 12.3016.30 uur, Sint Petrus. Op afspraak, (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: eens in de twee weken, donderdagmiddag. Aanmelden: elke werkdag bij Sint Petrus, (0492) 328 328. informatieavond: 25 maart, 19.00 uur, Sint Petrus, thema: omgaan met dementie. Koffie met thema: 28 maart, 10.00 uur, de Mennehof, Venhorst, thema: een goede stoelgang. Seniorenfilm: 28 maart, 10.00 uur, de Pul, Uden. Hemel op aarde (2013). Alzheimercafé: 15 april, 19.30 uur, Eigen Herd, Uden, thema: als het thuis niet meer gaat. Onderonsje: 16 april, 15.00 uur, Boszicht, Boekel, thema: Regiotaxi.

COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. Chris Selten (KBO Boekel) (0492) 322575 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 en Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


Gilde St. Agatha Boekel Inschrijven kofferbakverkoop Kom op zondag 27 april zelf je overbodige spullen verkopen , zoals speelgoed, zolderopruiming e.d., tijdens de kofferbakverkoop op het evenemententerrein. Deze wordt georganiseerd door gilde Sint Aga0tha Boekel. Hoe gaat dit in zijn werk? Je reserveert een plaats (8 x 5 meter), rijdt ’s morgens vóór 9.00 uur met de auto (met of zonder aanhangwagen) op het evenemententerrein en stalt je spullen uit. Handig is enkele schragen of een grondzeil mee te nemen. Een plaats kost slechts € 10,- ; te betalen bij het inrijden. inschrijven bij Jan Leenders: e-mail jmleenders@hetnet.nl of tel. 0492322825. nadere informatie op www.agathagilde.nl

Ja, dan vliegen de vonken er regelmatig af, of te wel er is volop Gedoe in de Kangoeroe. Kaartverkoop vanaf 15 maart bij Gerrie Verhoeven, de Sparren 3, tel. 323078 en Jos Biemans, Burg. Schafratstraat 14, tel. 323488/06-30252823, e-mail j.biemans@gmail.com. Toegangsprijs = € 5,00 in de voorverkoop en € 6,50 aan de zaal.

ScOUTING BOEKEL Bel de potgrondtelefoon en………. Op afspraak wordt de potgrond gratis thuis bezorgd. Potgrondtelefoon: 06-12137439. Ook kunt U de potgrond bestellen via www.scoutingboekel.nl.

Zondag 23 maart, met dj Bram. Entreeprijs € 1,00. iedereen vanaf groep 6 tot en met 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 18.30 uur. plaats: mfc de horst te venhorst zondag 23 maart wanneer: van 18.30-20.30 uur wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten! discotheek: dj Bram speciaal: lekker swingen. organisatie: leiding en bestuur sloepie info: 0492-352326 kalender: 23maart, 6 april en 13 april afsluitavond van het seizoen Denk nog aan de dvd van Sloepie Got Talent, deze kunt u nog altijd bestellen.

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEn OUD PAPiER Op dinsdag 25 maart a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Toneelvereniging Dorpsgenot

Verjongd Dorpsgenot speelt “Gedoe in de kangoeroe”. Toneelvereniging Dorpsgenot speelt op woensdag 9, zaterdag 12 en zondag 13 april in Partycentrum nia Domo de klucht “Gedoe in de kangoeroe”. We hebben dit jaar maar liefst 2 (jonge) debutanten dus kunnen we terecht spreken van een verjongd Dorpsgenot. Het is een moderne vlotte klucht en ook bijzonder actueel, zeker in Boekel. Het stuk gaat namelijk over het samenwonen van ouders bij hun kinderen, (bijwonen op zijn Boekels) het z.g Kangoeroe wonen. En wat is er nu mooier? Een jong stel samen met hun ouders/schoonouders onder een dak. Relatief goedkoop, zorg en oppas aan huis, lekker gezellig, noem maar op. Maar wat, als: • De bijwonende ouders een (v)echtpaar blijkt te zijn. • De ex van de schoonzoon plotseling ten tonele verschijnt • De klusjesman heel wat meer doet dan klussen. • De aantrekkelijke Maud van de woninginrichting moeder de gordijnen in jaagt. • En, last but not least, de jammerende klaagmuur van een buurvrouw om de haverklap komt binnenvallen?

Sloepie Disco!!!

De Legro potgrond kost 4.60 euro en 3 zakken voor 13 euro. in een zak zit 50 liter potgrond van goede kwaliteit. naast alle straten in de bebouwde kom van Boekel en een aantal straten in het buitengebied, komt Scouting Boekel op zaterdag 22 maart tussen 10.00 uur en 15.00 uur ook rond in Venhorst. Een verkoopwagen rijdt door alle straten binnen de bebouwde kom. De leden van de Scouting uit Venhorst brengen de potgrond graag bij U thuis. Met Uw bijdrage steunt U de jeugd- en jongerenactiviteiten van Scouting Boekel. Graag tot ziens op 22 maart. info: Thijs v.d.Oord, tel. 06-22500898.

B o e k e l

Volksdansavond Kring Dinsdag 25 maart Volksdansavond in Ontmoetingscentrum Ter Aa, Den Uil 1a in Erp. Aanvang van deze avond is 20.00 uur. Deze avond is voor alle belangstellende KVO-leden. Kosten: gratis. KVO bestuur Boekel


Drie generaties Van der Burgt al 112,5 jaar lid van EMM

“Wij hopen dat de eendracht van EMM blijft bestaan”

Het is een muzikale happening als ze allemaal thuis zijn bij (o)pa Toon v.d.Burgt in zijn appartement aan de Bernardstraat. Drie generaties Van der Burgt gaven en geven hun beste muzikale krachten aan harmonie en slagwerkgroep Eendracht Maakt Macht (EMM) die dit jaar haar 125-jarig jubileum viert. En.. dat willen ze weten, want het EMM-gevoel zit diep, héél diep. Hans (19) is al 10 jaar lid. Jan (21) is al ruim 12,5 jaar bij EMM, vader Ton (51) is al 40 jaar lid en opa Toon (91) is al 50 jaar van de partij bij EMM. Als het om de vraag gaat wie de fanatiekste muzikant is, wijzen Ton, Jan en Hans direct naar opa Toon. “Hij speelt zo mooi, dat de buren in het appartementencomplex soms stiekem op de gang komen luisteren.” Ton: “Op zich zijn wij alle drie wel fanatieke leden. Bij alle repetities en serenades zijn wij paraat, maar ook in de bardienst, bij het rondbrengen van kranten en bij schilderwerkzaamheden voor de EMM staan we klaar voor onze vereniging.” Gebit Opa, zoon en kleinzonen bespelen allemaal een ander instrument. Jan: “ik speel bij de slagwerkgroep en ik sla op alles waar geluid uitkomt.” Toon: ”ik ben begonnen met een bugel en later speelde ik op bariton. De keuze van het instrument had vooral met mijn gebit te maken.” Ton: ik startte op een bugel. Twintig jaar geleden ben ik geswitcht naar een bariton. Het ‘zware (blaas)werk’ vind ik heel mooi in een harmonie en fanfare. Onze vader, onze

Piet en ik zaten daar het ‘zware werk’ te verzorgen.” Hans: “ik speel klarinet, dat was een mooi klein instrument, want ik zag ons pap altijd sjouwen met zo’n zware bariton.” Vader Ton knikt: “ik heb nog tegen hem gezegd: ‘ Als je kiest voor bariton moet je met een 10 meter koperen pijp sjouwen, dat moet je niet doen jongen!” Leuke vriendengroep De Van der Burgt-muzikanten weten nog goed waarom ze bij EMM wilden spelen. Hans: “Bij de harmonie krijg je goed les. Je wordt daar opgeleid tot een goede muzikant, de rest van de familie zat al bij EMM, ik ben dus gewoon aangesloten. Ton: “Ze hebben het mij met de paplepel ingegeven. ik leerde eerst mama zeggen, daarna papa en toen…EMM. Dat ging automatisch. Mijn hele vriendengroep was erbij en is er altijd bij gebleven. Dat was een goede stimulans.” Toon: “ik was al lid van een korps in de Mortel. Toen wij in Boekel kwamen wonen, voelde ik mij verplicht om me meteen aan te sluiten bij EMM, want mijn kinderen speelden ook al bij deze vereniging.” Jan: “ik ben erbij gegaan, omdat ons pap er ook bij zat. ik ging altijd al mee naar concerten toen ik zelf nog geen EMM-lid was. Anton Gruyters was mijn eerste instructeur. Dat zat dus wel snor. Onze slagwerkgroep is een leuke vriendengroep en dat is ook een reden om er bij te blijven.” Verenigingsmens De heren willen zich wel even wagen aan een profielschets van een goed EMM-lid. Jan: “Je moet een verenigingsmens zijn en

van gezelligheid houden. natuurlijk is muzikaliteit belangrijk, maar die hoeft niet direct van de bovenste plank te zijn.” Toon: “Een goed EMM-lid is ook iemand die opbouwende kritiek kan geven en een ander kan respecteren.“ Ton: “De slechtste muzikant kan bij ons dus in principe het beste lid van de vereniging zijn.” ‘Jackpot’ Al die jaren bij EMM hebben bij de muzikanten van familie Van der Burgt onuitwisbare herinneringen achtergelaten. Ton; “Wij liepen een keer met de fanfare door de Burgemeester Schafrathstraat en we gingen rechtsaf. Gerrit, onze basblazer, had vlak daarvoor zijn AVRO-bode gepakt en liep in zijn eentje lezend en blazend rechtdoor naar huis! in de Luciusstraat sloeg onze bekkenslager de bekkens een keer zo hard tegen elkaar, dat ze kapot gingen en door de voortuintjes rolden.” Toon v.d.Burgt schiet ook nog een ‘gouden moment’ te binnen: “Het was carnaval en bij een EMM-lid kwam er plotseling geen geluid meer uit de bas. iemand had stiekem zijn carnavalsjas in de bas gestopt en dan kun je blazen totdat je een ons weegt, maar dan komt er echt geen geluid uit. “ Ook de intocht van Sinterklaas blijft bij EMM altijd een bron van inspiratie voor leuke anekdotes. Ton: “ De Sint reed op zijn schimmel achter de harmonie aan, maar toen zijn paard een paar keer steigerde is de Goedheiligman in een jeep van André v.Delst gesprongen en reed er dus plotseling een jeep in plaats van een paard achter ons aan.” Ton ligt in een deuk als hij terugdenkt aan een andere EMM-herinnering. “We stonden een keer met de fanfare achter in de kerk te wachten. Toen kwam er een collectant voorbij met zo’n collectezak die bevestigd was aan een lange stok. Toen die collectezak tussen de muzikanten hing, pakte plotseling iemand die collectezak stevig vast, zei: ‘Ja, ik heb hem’ en liet ‘m niet meer los. Aan de andere kant van de stok trok de collectant keihard om de collectezak weer terug te veroveren. Maar ons EMM-lid hield die ‘jackpot’ stevig vast.” Overgang naar harmonie De overgang van fanfare naar harmonie had veel impact. Ton: “Wat er de laatste tien jaren is gebeurd, is niet te vergelijken met zoals het vroeger ging. We hebben een zeer actieve activiteitencommissie, de dames van die commissie zijn allemaal super fanatiek en trekken iedereen mee. Er is vernieuwing, veel jeugd en vooral veel


enthousiasme. Daardoor hebben we muzikaal gezien ook meer mogelijkheden gekregen.” Jan: “De jeugd wil ook wat anders; moderne muziek, maar ook eens een weekendje weg met de harmonie en…. geen uniformen.” Jan: “Als slagwerker maakt het niet veel uit. Alleen de naam veranderde van fanfare in harmonie. De slagwerkgroep was vroeger vooral straatmarsen met een trommeltje, terwijl we tegenwoordig op veel verschillende slagwerkinstrumenten spelen.” Ton: “Onze dirigent, Bart v.Zutven streeft naar een goed functionerende harmonie. Concoursen komen bij hem op de tweede plaats. Wat de jeugd wil, dat gebeurt. The Sense of Harmony en dan binnenkort weer Ameezing Boekel, een zomerconcert op het plein en een concert

in kerstsfeer, dat zijn fantastische evenementen die EMM met alle Boekelaren wil delen. Daar loopt jong en oud bij EMM helemaal warm voor.” Leo en Annie Desgevraagd willen de heren muzikanten wel aangeven wat hun beste jaren bij EMM waren. Hans: “Dat was rond de tweede Sense of Harmony. ik was er net bij en een half jaar later zat ik live ‘on stage’ bij de tweede Sense of Harmony. ik voelde me net een popster.” Ton: “De tijd dat wij in de oude Tuinbouwschool repetities hadden, beleefden wij met onze leden Leo en Annie, die daar de bardienst verzorgden, geweldige tijden. Daar werd samenhang gekweekt. na de repetitie bleven er altijd mensen kaarten en biljarten. Het was één grote familie met Leo en Annie

Bennie Arts 40 jaar in dienst bij Beekmans Transport

Zaterdag 7 maart herdacht Bennie Arts uit Boekel, samen met zijn collega Peter Goossens, dat hij 40 jaar in dienst is bij Beekmans Transport uit Erp. Bennie Arts heeft altijd op de vrachtwagen gezeten. De eerste jaren reed hij groente en fruit, daarna volgende een lange periode waarin hij grondstoffen vervoerde, onder andere voor Sondag Mengvoeders, en de laatste jaren is hij weer ‘terug bij af’, terug bij de groenten en fruit. “nog steeds klim ik iedere dag met heel veel plezier op de vrachtwagen”, vertelt hij. “Ja, echt waar, ik geniet nog echt van mijn werk.” Dat Beekmans Transport een heel ‘menselijk’ bedrijf is, heeft vooral Bennie Arts aan den lijve ervaren. De Boekelaar is verschillende jaren uit de running geweest: “Maar de mensen van Beekmans hebben me altijd op alle mogelijke manieren gesteund. Geweldig is dat. Dat zorgt ervoor dat je als het ware met elkaar verstrengeld raakt. ik ben blij dat ik hier zo lang heb mogen werken en hier nog steeds werk.” Dat die betrokkenheid en het respect wederzijds is, maakte Beekmans Transport duidelijk met het feest dat het voor de jubilarissen hield. niet alleen alle collega’s, maar ook familie en vrienden waren zaterdag van harte uitgenodigd om in de tot ‘ballroom’ ingerichte loods te proosten op de veertigjarige relatie, die als het aan alle aanwezigen lag ongetwijfeld nog enige jaren zal voortduren.

Eén veertigjarige jubilaris is tegenwoordig al een zeldzaamheid. Twee tegelijk is helemaal een unicuml links Peter Goossens, rechts Bennie Arts.

achter de bar en … supergezellig!” Toon heeft de beste herinnering aan de kwaliteitsverbetering van de muziek die EMM doormaakte: “We zijn binnen 20 jaar van de laagste afdeling in de hoogste afdeling (Uitmuntendheid) beland. Een prachtige prestatie. Dat was een echt hoogtepunt.” Jan lacht: “Ons hoogtepunt is voorlopig nog niet bereikt. We verleggen steeds onze grenzen. Bij de slagwerkgroep kunnen we eindeloos doorgaan, maar het moet wel allemaal bedacht worden.” Eendracht De EMM-muzikanten durven wel even in de glazen bol van de toekomst te kijken en te voorspellen hoe EMM er over 10 jaar uit zal zien. Hans: “We hebben veel leerlingen, dus ik denk dat EMM van nu af aan alleen maar groter en beter wordt en nog meer mooie concerten zal geven. Ton: “Er zitten veel vriendengroepen bij EMM en als je die vast kunt houden, kom je een heel eind. Voor de toekomst is het belangrijkste dat de sfeer goed blijft, dan komt de rest vanzelf.” Toon: “ik schat dat EMM over tien jaar nog minstens is, wat ze nu is en ik hoop dat ik dat nog mag beleven, want dan ben ik de 100 voorbij.” Jan: “ik hoop dat er bij de slagwerkgroep geen mensen zullen afhaken, voordat ze er echt van geproefd hebben. Als dat gebeurt, beleven wij over tien jaar nog steeds volop bloei.” De laatste wens komt van de oudste muzikant van familie Van der Burgt. Toon: “ik hoop dat we een mooie vereniging blijven. Eendracht Maakt Macht is onze naam en ik hoop vooral dat die eendracht blijft, want dan kunnen we nog jaren voorruit.” Kaarten voor ‘Ameezing Boekel’ Entreekaarten voor het grootste meezingfestijn van Boekel in 2014 zijn nu te koop bij de Supercoop in Boekel. Voor de jubileumprijs van slechts 10 euro ben jij er live bij op zaterdag 12 april in sporthal ‘De Burcht’. Mis deze unieke kans dus niet en zorg dat jij samen met 1000 andere Boekelaren helemaal uit je dak gaat en meezingt met alle bekende hits die harmonie en slagwerkgroep EMM en de Boekelse band ¿Qué Pasa? gaan spelen en zingen. Het meezingfestijn ‘Ameezing Boekel’ is het grote muzikale cadeau van de 125-jarige harmonie EMM aan alle Boekelaren, dus zorg dat je erbij bent!


Decoratie en kado

Wegens succes zijn wij op zoek naar versterking van ons keukenteam. Wil jij werken in een jong, informeel, gezellig en humorvol bedrijf? Reageer dan op onderstaande functie.

Zelfstandig werkend kok Fulltime dienstverband Interesse? Beschik je over enige ervaring in de keuken? Reageer dan per mail of neem contact op met Jan Megens onder telefoonnummer 0492-325005 Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 info@portedeprovence.nl

Kerkstraat 34, Boekel, 0492-392779, www.rodanthedecoratie.nl, info@rodanthedecoratie.nl

Totale leegverkoop nu alles -50% op = o p OPENINGSTIJDEN: Maandag: gesloten Dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur Vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-20.00 uur Zaterdag 9.30-16.00 uur


Uw stem telt 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenten krijgen steeds meer te zeggen over hoe de (jeugd)zorg en ondersteuning wordt ingevuld en op welke wijze uw leefomgeving aantrekkelijk blijft. Uw stem heeft invloed. Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel zet zich in voor de leefbaarheid. Wij willen de sociale cohesie met bijbehorende gemeenschappelijke voorzieningen, zelfredzaamheid, vrijwilligers, openbaar vervoer, goed wonen, lokale economie met daarbij een aantrekkelijk leefomgeving, ondersteunen, faciliteren en versterken. Wij vinden dat dit het beste tot zijn recht komt als de gemeente Boekel zelfstandig blijft. Dit kan met een goed financieel beleid. Afgelopen 4 jaar heeft het college

van B&W binnen de afgesproken begrotingen aan de leefbaarheidsdoelstellingen kunnen werken en wettelijke verplichtingen kunnen nakomen. ieder jaar heeft het

Fenne Manders bij Everbody Dance Now

Fenne Manders (13) uit Boekel is vrijdag 14 maart te zien in de 4e uitzending van het RTL4 programma Everybody Dance now. Fenne danst samen met 5 andere meisjes. Zij vormen samen de groep Dance2Move. Het zestal danst nu de show van de Ranking. Twee weken geleden waren ze ook in de show en kleurde de dansvloer groen, dat betekende dat ze door waren naar de volgende ronde. Toen dansten ze de act “Tease”. Jurylid Jan Kooijman vond dat het de act “stond als een huis”. Aanstaande vrijdag gaat de groep “de Verkoopster” laten zien. Een hiphop act waarin de etalage-poppen in een sportwinkel tot leven komen. Het is al voor de tweede seizoen dat Fenne doordringt tot de televisie ronde met Lieke v.Lexmond, Dan Karaty en Jan Kooijman in de jury en Chantal Janzen als presentatrice. En dat met zo’n 5000 aanmeldingen. Vorig jaar danste ze met Dirkje v.d.Linden uit Gemert. Spannend of de vloer wéér groen wordt. Zo ja, gaat ze door naar de live-show!

college geld weten over te houden. Daarnaast is er 5 miljoen euro afgeboekt op het grondbedrijf vanwege de grote grondvoorraad ten op zichte van de huidige behoefte. Ook heeft de gemeente afgelopen 4 jaar 1,6 miljoen weten om te buigen. Stemmingmakerij over de financiële situatie van de gemeente Boekel vanwege de langlopende schulden vinden wij zeer ongepast en onzinnig. De gemeente kan haar financiële verplichtingen nakomen en heeft ook nog kunnen investeren in o.a. het glasvezelnetwerk, vernieuwbouw sporthal de Burcht, podiumzaal nia Domo en daarnaast de huidige voorzieningen in stand weten te houden. Zelfs gedeputeerde Statenlid Bert Pauli van de provincie, vindt dat gemeente Boekel het goed voor elkaar heeft en er geen reden is om de zelfstandigheid ter discussie te stellen. Wilt u een gemeentebestuur die verantwoord met uw belangen om gaat, zich inzet voor de leefbaarheid, investeert in kansen die bijdragen aan de lokale economie en dit realiseert met financieel verantwoord beleid? Stem Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel. Ook uw belang, www.gemeenschapsbelang.nl Uitnodiging achterbanvergadering Graag nodigen we u uit op onze achterbanvergadering dinsdag 25 maart om 20.00 uur in MFC de Horst in Venhorst. De volgende onderwerpen komen aan bod: - Beleidsregel Ruimte voor Ruimte - Kleedlokalen Boekel Sport - Herbenoemingsprocedure burgemeester

Reumapatiëntenvereniging Veghel-Uden e.o.

De Reumapatiëntenvereniging VeghelUden e.o. organiseert een voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 10 april in het Dienstencentrum van de Peppelhof, Wilgenstraat 15 te Veghel. Aanvang 19.30 uur, sluiting om ± 21.45 uur Op deze avond komen Mevr. Jacqueline Verstraten, verpleegkundige osteoporosezorg en Mw. dr. A.C. Heijckmann, internist endocrinoloog allebei verbonden aan ziekenhuis Bernhoven, een lezing geven met als thema Osteoporose. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. iedereen die belangstelling heeft is op deze avond van harte welkom. De toegang is gratis.


NEDERLANDSE HARTSTIcHTING

Collecteweek Van 12 t/m 16 april vindt de jaarlijkse collecteweek plaats van de nederlandse Hartstichting. Laat uw hart spreken en help ook mee in de strijd tegen hart- en vaatziekten. Tijdens deze Hartweek vraagt de Hartstichting financiële steun voor het bestrijden van hart- en vaatziekten. Ook dit jaar gaan weer zo’n 75.000 collectanten op pad om geld in te zamelen. Ook in Boekel en Venhorst zijn meer dan 100 collectanten bereid om enkele uurtjes van hun vrije tijd beschikbaar te stellen. Ze doen dit omdat ze het werk ban de nederlandse Hartstichting belangrijk vinden en omdat ze, soms uit ervaring, weten hoe belangrijk juiste en snelle hulp is wanneer je hartproblemen krijgt. De Hartstichting zet zich in voor het voorkomen en bestrijden van hart- en vaatziekten in nederland. Jaarlijks sterven ongeveer 45.000 mensen door een hartinfarct, beroerte of andere hart- of vaatziekte. Help ook!

De Hartstichting doet haar werk zonder financiële steun van de overheid en is volledig afhankelijk van de nederlandse bevolking. Uw steun is hierbij dus van groot belang! Mocht u meer informatie willen of u opgeven als collectant dan kunt u contact opnemen met mevr. Jagers, tel. 351215.

Bennie Jolink speelt in Boekel

“Jij hebt helemaal geen hobby's, jij doet alles altijd even fanatiek”, voegde de lieftallige echtgenote Bennie Jolink toe. Ze had het over de jacht, waar Jolink de hele herfst en winter vrij druk mee was. Hij mompelde als antwoord dat jacht ook geen hobby was, maar iets waar je mee geboren wordt en dus in je genen zit. En 10.000 jaar geleden in de genen van alle mannen. En dus maakte Jolink, samen met stropersmaat Tolkamp, in 2010 een cd als ode aan de jacht (Hubertus & Diana). En soms, heel soms doet het duo jachtgezelschappen aan zoals deze avond aan de Route

Discoskaten op 21 en 28 maart

Op vrijdag 21 en 28 maart gaan we weer discoskaten op het plein. Ons koek- en snoepiekraampje gaat weer open, muziek en licht erbij en we kunnen van start,…maar niet zonder jullie! Kom meedoen in Boekel op het St.Agathaplein op vrijdagavond 21 en 28 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Gratis toegang natuurlijk! Mocht één van de avonden uitvallen omdat het regent, dan wordt deze verschoven naar vrijdag 4 april. Kijk in geval bij twijfel op onze website. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom op het plein, maar we zien jullie wel graag op wieltjes. info: www.skeelergroep.nl, Gerard Krol tel. 06-20430257 Tot ziens! Schaats- & Skategroep Boekel

605. Een intiem en uniek luisterconcert waarbij stilte, net zoals bij de jacht, een groot gemeengoed is. Geluisterd moet er worden, naar wonderschone liedjes als Gruun Gruun Voederbietel en 2 Reebruine Ogen. Om met de woorden van Jolink te spreken: “Jagen is nuttig, noodzakelijk en normaal”. Donderdag 3 april in café Tielemans in Boekel, aanvang: 21.00 uur Voorverkoop reeds begonnen.

BeachSoccer Event Boekel

Zaterdag 17 en zondag 18 mei organiseert CV de Vliegenmeppers een Beach voetbal toernooi op het St. Agathaplein in Boekel. Tijdens dit weekend zal het plein worden gevuld met zand om zo een echt strand na te bootsen. Er zal worden gestreden met teams van 5 spelers. Op zaterdagochtend beginnen we met de B, C en D jeugd oftewel kinderen van 11 t/m 15 jaar (iedereen mag meedoen) vervolgens gaan we verder met de senioren, deze spelen eerst voorrondes en op zondag worden de rest van de wedstrijden gespeeld. Zaterdagavond Beachparty, vanaf 20.30 uur feesten en genieten van Boekelse bands en DJ’s. Op zondag hebben we na de finales nog de prijsuitreiking met afterparty. noteer deze data alvast in je agenda en benader vrienden, collega’s en voetbalmakkers zodat je dit spektakel niet mist, En niet te vergeten, ook de dames zijn van harte welkom. Voor verdere informatie zie www.devliegenmeppers.nl “Activiteiten”

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 14 maart 1 Brp. R.de Koning-v.Berlo 62.50% 2 Brp. Coolen-v.d.Linden 55.73% 3 Brp. Biemans -A.v.d.Elzen 54.69 % 4 Brp. Kruter-van Gerwen 52.08 % 4 Brp. v.d.Rijt-Polman 52.08% 6 Brp. Broekhuizen-v.d.nieuwenhof 51.04% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


Gilde St. Agatha Boekel Gilden kring Peelland te gast in Boekel. Wat konden de omwonenden van het St. Agathaplein te Boekel op zaterdag 15 maart jl. om 09.45 uur zien? Een bonte stoet van afgevaardigden van 22 gilden uit kring Peelland van de Brabantse Federatie van Schuttersgilden. Gilde St. Agatha uit Boekel was voor deze kringbijeenkomst de gastheer; of moet er van “gastvrouw” gesproken worden omdat St. Agatha toch een vrouw was? nia Domo was de plaats van ontvangst. Het gilde dat ‘s zomers de kring-gildedag heeft georganiseerd, dat was mei 2013 in Boekel, dient in het jaar daaropvolgend de voorjaarsvergadering te organiseren. Aanwezigen zijn dan afgevaardigden van de verschillende gilden en leden van allerlei commissies die op regioniveau functioneren, waaronder de schietcommissie waarvan o.a. Arie v.Kimmenade uit Boekel deel uitmaakt. Zo’n vergadering gaat traditiegetrouw vooraf met een H. Mis; dus ging de stoet van nia Domo naar de kerk. De H. Mis werd voorgegaan door pastoor v.Osch van parochie St. Petrus geassisteerd door kringpastor Paul Jansen uit Deurne en de eigen diaken Henk v.Thiel. Het geheel werd muzikaal begeleid door het Boekels Parochieel Mannenkoor. Zoals gebruikelijk zaten op het altaar eveneens het Koningspaar Jan van Sleeuwen met zijn echtgenote, de voorzitter van de Kring Peelland Henk de

Hair uit Aarle Rixtel en de Hoofdman van gilde St Agatha Sjef v.Zon. na de H. Mis vertrok de kleurrijke stoet weer naar nia Domo om een smaakvolle broodmaaltijd te gebruiken en aldaar ook hun vergadering te houden. Deze heeft als agenda allerlei praktische zaken waaronder informatie over de volgende kringgildedag die op zondag 1 juni 2014 in Lierop gehouden gaat worden. Deze wordt dan georganiseerd door het St.Antoniusabtgilde aldaar. Ook gilde St. Agatha zal daar aanwezig zijn.

Agenda PARTYCENTRUM NIA DOMO

Wo 19 maart Live uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Do 20 maart Bridge Vr 21 maart Dansavond OVA Do 27 maart Bridge Vr 28 maart Dansavond OVA Meer informatie, kijk op www.niadomo.nl

ANGO PRIJSKAARTEN 12 maart

RiKKEn 1.Mari vd Heijden 2.Toos Sleegers 3.Ria Strijbosch JOKEREn 1.Anneke vd Cruijsen 2.Willy v Mierlo 3.Lies vd Aa

152 pnt. 35 pnt. 28 pnt. 85 pnt. 77 pnt. 11 pnt.

Peelpop

De 6e editie van Peelpop was wederom een super geslaagd muziekfeest. En voor de 4e keer op rij kon het bord uitverkocht van stal worden gehaald. Om 18.00 uur begon Beat the Stones met een mix van the Beatles en the Rolling Stones en de zaal stroomde al snel vol. Rond 19.30 uur werd het stokje over genomen door noekje, die met een uitgebalanceerde set al snel het publiek naar de hand zette. Black Pearl bracht op zeer overtuigende manier de allerbeste nummers van Pearl Jam ten gehore en dat viel bij de vele rockers in de goede smaak. Lesley Williams bewees tijdens Peelpop een geweldige André Hazes imitator te zijn, samen met begeleidingsband Summerland pakte hij de gehele zaal in en kwamen de beentjes massaal van de vloer. Afsluiter the Unforgiven bracht de gehele zaal in extase. De goeie oude rocktijd herleefde weer helemaal in Manege de Rietvenne wat resulteerde in een groot feest en er werd flink mee gebangt vooraan, bij het podium. De organisatie kan terugkijken op een geslaagde editie met een uitstekende sfeer, geweldig publiek, vele hardwerkende vrijwilligers en 5 super bands en we zien iedereen graag weer terug op zaterdag 28 februari 2015.

wederom groots muziekfeest

De nieuwe Deken van het gilde St Agatha is Gerrit Janssen van de minicamping aan de Noordstraat in Venhorst.

OOK VOOR AL UW PRINTS

Kopieëren | Printen in kleur en zwart/wit mogelijk tot A3 formaat in diverse gramsgewichten

De Vlonder 10 | 5427 DC Boekel | 0492-322140 | info@boekeldruk.nl


25 jaar keurslagerij Gerry van Exel

25 jaar geleden nam Gerry van Exel de slagerij over van zijn ouders. Deze is inmiddels van een dorpswinkel uit gegroeid naar een eetwinkel voor de hele regio. De slagerij is altijd een ambachtelijk bedrijf gebleven. U geniet elke dag weer van eerste klas rund en varkensvlees. De runderen komen van een vaste leverancier

en hij kan dan ook wekelijks zorgen voor eerlijk Hollands rundvlees. Vele soorten vleeswaren, maaltijden, specialiteiten en soepen worden dagelijks in de slagerij bereid. Daarnaast is de slagerij gespecialiseerd in barbecue, partypan en gourmet. Door de hele regio heen worden de barbecue en partypan partijen bezorgd.

Een aantal jaren geleden is de slagerij volledig verbouwd volgens de eisen van deze tijd. Samen met hun medewerkers zorgen ze hier iedere dag weervoor smaak en kwaliteit. Historie in 1920 is de winkel gebouwd door Grard van Exel en hij startte er een café en bakkerij. in 1929 werd de winkel omgebouwd tot slagerij die gerund werd door Grard en Anna van Exel. Enkele jaren later werd de slagerij uitgebreid met een vleeswarenbedrijf. Toen Grard van Exel na een kort ziekbed in 1955 overleed runde Anna nog 2 jaar de slagerij met dochter Ria en zoon Gerrit. in 1957 werd de slagerij overgenomen door Gerrit en Tonny van Exel. Zij runden samen 32 jaar de slagerij totdat hun zoon Gerry in 1989 samen met nancy als derde generatie de slagerij weer overnam. De slagerij bestaat na 3 generaties inmiddels alweer 85 jaar! Om dit te vieren starten we deze week met een stempeltaart actie. Tot en met 19 april ontvangt u bij iedere besteding van € 10,00 een stempel. Bij een volle stempelkaart ontvangt u een heerlijke slagroomtaart gratis. Gerry, nancy en medewerkers willen iedereen bedanken voor het vertrouwen de afgelopen al die jaren en we hopen u nog vaak te mogen begroeten.

cARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

Stichting Boerenbruiloft Boekel bedankt iedereen, sponsor en vrijwilliger, voor de bijdrage aan carnaval 2014. Wij hopen dat hun bijdrage voor volgend jaar weer net zo groot is. Een speciaal dankwoord aan ons bruidspaar 2014 Jan en Mirelle Timmers, kinderen en buurtschap Neerbroek/Lage Raam.

Bestuur en leden Stichting Boerenbruiloft Boekel boerenbruiloftboekel.nl

Carnaval 2014 is al weer enkele weken achter de rug. Willen jullie nog eens nagenieten van alle carnavalsactiviteiten van het afgelopen jaar? Dat kan want er zijn heel veel foto`s gemaakt, deze foto`s hebben we allemaal geplaatst op onze website, www.cvdepeeltuuters.nl, hier kun je ze dan zelf kopiëren. Ook is alles gefilmd, wil je dit allemaal nog eens bekijken, dat kan ook want dan bent U nu in de gelegenheid om een film dvd te bestellen. Er is een algemene dvd gemaakt of een speciale voor de jeugd waaronder de verkiezing, jeugdprinsenreceptie, sleuteloverdracht etc. Een film dvd kunt u bestellen bij Rien Kanters, tel: 352274 of 06-30602937. De film dvd kost € 10,00. Bestuur en leden C.V. De Peeltuuters


Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie

Agenda maart iedere morgen van 09.00 tot 12.00 Biljarten. 19 maart invullen Belasting aangifte volgens schema 19 maart Kaarten 20 maart Creatieve Middag 26 maart Kaarten 27 maart Kienen Aanvangstijden Kaarten, Kienen en Creatieve Middag is 13.30 uur Graag tot ziens bij de Ango.

Omgaan met dementie

INFORMATIEAVOND Er komen steeds meer mensen met een vorm van de ziekte dementie. Deze mensen wonen steeds langer thuis in hun eigen

omgeving. Op een bepaald moment hebben zij hulp nodig van mantelzorgers. Dat zijn gewoonlijk de partner of directe familieleden. Maar ook de mensen in de buurt komen er mee in aanraking. Voor al deze mensen is het plezierig om te weten hoe je met iemand om kunt gaan die dementie heeft. Daarom organiseren de KBO’s van Boekel en Venhorst, Vivaan en Brabantzorg op dinsdag 25 maart een informatieavond in ’t Trefpunt in zorgcentrum Sint Petrus in Boekel. De avond begint om 19.00 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over dit onderwerp. De dementieconsulenten Carla v.d.Zanden en Femke Goorsenberg vertellen om te beginnen hoe je dementie kunt herkennen. Ook geven zij uitleg waar je met verschillende vragen terecht kunt. Wat is de rol van de huisarts, van een geheugenpoli en van dementieconsulenten; wanneer kun je bij hen terecht? Winni v.d.Eerden, consulent belevingsgerichte zorg, gaat met de bezoekers in gesprek over de vraag hoe je het beste om kunt gaan met mensen die

KRAAM OF GRONDPLAATS RESERVEREN VOOR

Zomermarkt Huize Padua

Bij Huize Padua in Boekel vindt op zondag 25 mei 2014 een Zomermarkt plaats. Van 10.00 uur tot 16.00 uur staan er ruim 130 kramen en 70 grondplaatsen met tweedehands spullen, plantjes en originele zelfgemaakte artikelen opgesteld op het sfeervolle terrein. Er is veel live muziek en entertainment, verschillende gezellige terrasjes en natuurlijk volop lekker eten. Voor de kinderen zijn er diverse kermisattracties. Een kraam of grondplaats reserveren voor deze markt kan uitsluitend via de website www.ggzoostbrabant.nl/zomermarktHP tot vrijdag 28 maart om 18.00 uur a.s. Het is dus niet mogelijk om telefonisch te reserveren! De kosten voor een kraam bedragen € 22,50 en voor een grondplaats betaalt u € 12,50. U kunt maximaal 1 kraam of 1 grondplaats reserverenen en de organisatie vraagt € 10 borg. Deze borg krijgt u na afloop van de markt terug.

dementie hebben. De bezoekers van de informatieavond krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en om hun ervaringen met elkaar te delen. Mensen die geen vervoer hebben, kunnen door de “Boekelse bus” opgehaald en thuisgebracht worden, ook als ze van een rolstoel gebruik maken. Een telefoontje naar de receptie van Sint Petrus, telefoonnummer (04192) 328328, is voldoende om het vervoer te regelen. Belangstellenden die nu al een vraag over of voor de informatieavond hebben, kunnen die via het emailadres winni.vandereerden@brabantzorg.eu kenbaar maken.

Boekel Rond Uit komt eraan

De organisatie van Boekel Rond Uit is momenteel druk doende om weer een mooie dag te realiseren op Hemelvaartsdag. Op 29 mei is in het centrum van Boekel weer van alles te beleven. Toch moeten er diverse zaken goed geregeld worden. De eerste aanmeldingen van standhouders zijn al binnen en ook zal de kinderrommelmarkt weer plaats vinden. Daaromheen is er veel vermaak voor de kinderen geregeld. Maurik van den Heuvel was deelnemer aan de Dakarrally dit jaar. Zijn truck zal onder meer te zien zijn maar ook nog veel andere zaken. Kortom mocht u een kraam willen huren of wil jij je aanmelden voor de kinderrommelmarkt meldt je dan aan via onze website boekelronduit.nl. Hou ook deze site in de gaten voor de attracties die er komen.

Venhorst Creatief

Dit jaar zal Venhorst Creatief, bij voldoende deelname voor de 36ste keer een tentoonstelling houden in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 mei. Bij deze doen we een oproep aan alle Venhorstse creatievellingen om weer alles uit de kast te halen om je werkstuk op tijd af te krijgen, je aan te melden en zeker de datum te noteren. En vergeet niet, jou werkstuk wil altijd gezien worden. Er zijn al enkele opgaves binnen maar nog niet voldoende om er zeker van te zijn dat het doorgaat. Dus schroom niet, neem contact op en geef je op bij; Marian Hoogeveen tel: 0492-351514 of Christien v.d.Horst tel. 0492-351325. Comité Venhorst Creatief


TE KOOP Unit De Vlonder 217i Op industrieterrein DeVlonder te Boekel in een bedrijfverzamelgebouw. Geheel afgewerkte unit van 2x 90m2

Unit bestaande uit werkplaats/opslagruimte +/- 90m2

Kantoorruimte op eerste verdieping: - Kantoor 1 +/- 30m2 - Kantoor 2 +/- 9m2 - Kantine/spreekkamer +/- 30m2 - Toiletruimte - Keukenblokje met boiler - Bergkast Eventueel is er nog een verdieping te maken boven de kantine van ongeveer 30m2

Koopprijs op aanvraag Voor vragen bel naar Laurens Verbruggen Tel: 06-54288112 www.verbruggenschilderwerken.nl

Donkstraat 44 • 5427 HA Boekel T 0492-323658 • F 0492-329767 E info@verbruggenschilderwerken.nl • I www.verbruggenschilderwerken.nl


Sport Uitslag 13 maart 2014. A-lijn 1. Dames v.Berlo-v.Dooren 57,50% 2. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 55,83% 3. Dames Huijbregts-v.d.Linden 54,17% 4. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 53,33% 5. Heren J. en Th.v.d.Ven 52,50% 6. Dames de Koning-v.Ras 51,25% B-lijn 1. Dames v.d.Heijden-Onclin 62,15% 2. Hr. en Mw.Vogels 58,68% 3. Hr. en Mw.v.Helvoirt 53,82% 4. Heren Manders-Otten 53,47% 5/6. Dames Koster-Verbeek 53,13% 5/6. Hr. en Mw.Jansen 53,13% 7. Dames Biemans-v.d.Elzen 50,35% 8. Mw.Polman-Hr.Muselaers 50,00% C-lijn 1. Hr. en Mw.v.Berlo 56,25% 2. Hr. en Mw.v.d.Burgt 55,31% 3. Hr. en Mw.Kuipers 53,65% 4. Mw.Pluk-Hr.Pepers 53,13% 5. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 52,40% 6. Dames Kremers -v.Lieshout 51,04% 7. Dames v.d.Boom-Schots 50,83% De totale uitslag kunt U vinden opwww.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 10 maart werden weer wedstrijden van de competitie gespeeld. De wedstrijd tussen De Schutboom en Dakdekkersbedrijf Jacobs werd uitgesteld i.v.m. het overlijden van dhr. C.Jacobs. Alle overige wedstrijden begonnen met een minuut stilte ter nagedachtenis. Aangezien de competitie zijn einde nadert moeten sommige teams meer risico nemen om nog enkele belangrijke punten te pakken, want de spanning om promotie en om degradatie is groot. in de B-poule moest koploper Biemans het opnemen tegen v.Rijbroek Sport en Mode. Biemans ging zoals altijd direct in de aanval, wat resulteerde in een vroege voorsprong. Van Rijbroek Sport en Mode bood nog wel enige tegenstand en wist ook een paar keer te scoren, maar kon niet voorkomen dat met een 6-3 overwinning de 3

Berichten

punten naar de koploper gingen. Later op de avond was het de beurt aan de nummer 2 Midicentrum Stender om de 3 punten binnen te halen. Midicentrum Stender was zeer gemotiveerd en ging vanaf het eerste fluitsignaal direct in de aanval. Tegenstander TK ’t Stuupke kon het hoge tempo niet volgen en ging met 72 onderuit. nummer 3 in deze poule De Drie Kronen wist wel overtuigend te winnen van Elreka Hekwerken, maar het verschil met de nummer 2 is maar liefst 7 punten en hierdoor komt zij voor de inhaalrace op promotie waarschijnlijk te laat. in poule A kwamen de nummers 1 tot en met 4 niet in actie. Koploper Donkers/ v.Lankveld en Stuc Force waren vrij en door het overlijden van Dhr. C.Jacobs werd de wedstrijd tussen de nummer 2 en de nummer 4 De Schutboom.v. Dijk en Dakdekkersbedrijf Jacobs uitgesteld. Deze wedstrijd zal gespeeld worden op maandag 31 maart om 22.15 uur in zaal A. nummer 5 uit deze poule Café La Compagnie kwam wel in actie tegen V&T Metaal. Eerder behaalde Café La Compagnie al belangrijke punten tegen Donkers/v.Lankveld en De Schutboom.v. Dijk. Ook nu haalde ze verwoest uit tegen het team uit Venhorst. Met maar liefst 113 werd zij verslagen. Echter de strijd voor het kampioenschap komt ook voor dit team te laat, gezien de achterstand op de nummer 1 maar liefst 10 punten bedraagt. Wat betreft degradatie uit de hoogste klasse is de strijd ook nog in volle gang. Vier teams staan nog in de gevarenzone en moeten knokken voor elk puntje. Voor het team van Tielemams Groentekwekerij lijkt het doek nu voorgoed gevallen. Zij wordt dit seizoen gevolgd door pech en door blessures. Ook deze avond leek de pech te achtervolgen. Vol strijd om punten binnen te halen begon zij aan de wedstrijd tegen v.Haandel Metaal. Tielemans wist keer op keer de voorsprong te pakken, maar keer op keer wist v.Haandel Metaal de gelijkmaker te scoren. in de allerlaatste minuut van de wedstrijd, met een strak hard schot aan de binnenkant van de paal ging zelfs de overwinning met 5-4 naar v.Haandel Metaal en stond Tielemans Groentekwekerij wederom met lege handen. Zij staat nu met slechts één overwinning en één gelijkspel met 4 punten onderaan de ranglijst. De achterstand op de nummer 10 op de ranglijst is nu opgelopen naar 8 punten. Er werd deze avond maar liefst 80 keer gescoord, met uitslagen als; 11-3, 8-0, 7-2 en 5-5 was het een echt doelpuntenfestijn.

Kortom, in beide klasse blijft het enorm spannend welk team kampioen zal worden. Vol spanning kijken we uit naar de volgende wedstrijden. Op de website www.wacboekel.nl kunt u alle informatie vinden betreffende de teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Uitslagen 10 maart: 3-1 Quick-Hedge - Torpedeo TUB v.Rijbroek Sp&M - Biemans Komkommers 3-6 Café LC - V&T Metaal 11-3 MVS Grootkeukentechniek - BoekelFit 2-1 Snackpoint LC - Betech B.V. 1-8 De Schutboom/v.Dijk - Dakdek Jacobs Uitgest. AVB Asbest - Autocentrum 8-0 De Drie Kronen - Elreka Hek 4-1 TK ‘t Stuupke - Midic. Stender 2-7 Tielemans Groente - v.Haandel Metaal 4-5 v.d.Aa Klus - OOvB 5-5 Programma 24 maart: Zaal A: Midic Stender - Betech B.V. 18.30 u Elreka Hek - OOvB 19.15 u v.Haandel Metaal - De Schutboom/v.Dijk 20.00 u BoekelFit - Donkers/v.Lankveld 20.45 u Quick-Hedge - Snackpoint LC 21.30 u Zaal B: MVS Grootkeuken - Stuc Force 18.30 u Tielemans Groente - AVB Asbest 19.15 u Biemans Komkommers - Café Gij & ik 20.00 u Torpedeo TUB - v.d.Aa Klus 20.45 u V&T Metaal - Dakdek Jacobs 21.30 u v.Rijbroek Sp&M - TK ‘t Stuupke22.15 u

Rutger van Herpenruiters

Lisanne Robben en Florus gaan goed op het moment! na vorige week een 1e plaats in Berghem met 200 punten behaald te hebben waren Lisanne en Florus deze week ook goed op dreef! 2x een 2 e plaats voor Lisanne met Florus klasse DL2. Vrijdag in de Mortel werden ze 2e met 185 punten en zondag in nistelrode behaalde dit tweetal weer een 2e plaats met 193 punten. Proficiat!


AH Wokgroente 400 gram van 4,98 voor

2,49

Schaal 125 gram van 0,99 voor

0,69

Alle varianten 2e GRATIS

AH Taugé

AH Half-om-halfgehakt 30% KORTING Schaal 500 gram van 2,50 voor

1,75

AH Verse pangasiusfilet 25% KORTING Per 100 gram

van 1,39 voor

1,04

VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Kaiserbroodjes naturel 3+1 GRATIS

van 1,16 voor

0,87

UIT DE DIEPVRIES:

Dr. Oetker pizza tradizionale Alle varianten 2e HALVE PRIJS 2 dozen van 5,98 voor

4,48

AH Tulpen 1 EURO KORTING Bos 10 stuks van 2,99 voor

1,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 17 maart t/m 23 maart

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep of Proeverij van mosterdsoepje, steak tartaar en rollade van gerookte eendenborst of Klassieke garnalencocktail met romige cocktailsaus of Salade met Parmaham, gegrilde groenten en Parmezaanse kaas *** Gebakken hoenfilet met bospaddenstoelen en een saus van truffel of Gebakken doradefilet met Provençaalse kruiden en Pistou of Gebakken scholfilet en sliptong met remoulade en citroen of Steak van Black Angus rund met rode wijn-sjalottensaus *** Creme Brûlée of Kaasplateau Selectie van 3 kaassoorten of Parfait, luchtig ijs van vanille, chocolade en seizoensfruit

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de kaart tevens diverse vis- en grillspecialiteiten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport Boekel Sport doet zich tekort in de thuiswedstrijd tegen nummer laatst Stormvogels uit Siebengewald heeft Boekel Sport zichzelf geen goede dienst bewezen. Met de 2-2 gelijke stand waande de gasten zich overwinnaar. Het veld lag er slecht bij en dat was in het voetbal ook terug te zien. na luttele seconden hadden de gasten al voor kunnen staan. Een foutje in de verdediging werd niet afgestraft door goed keeperswerk van Bart Verhagen. Een puntertje van Tim Schuijers leverde even later geen gevaar op. Verder waren er weinig spannende momenten in de eerste helft. Bart Verhagen redde goed op een vrije trap van Bart Seegers van Stormvogels. Een rush van Tijn v.Lankveld over bijna het hele veld werd door Sjoerd Vogels bijna in een goal om gezet. De rust kwam in zich en vele toeschouwers waren op naar de kantine toen Boekel Sport een penalty kreeg. Scheidsrechter Hooglugt uit Lierop zag een overtreding op Jan Tiele-mans in de zestien en deze kans liet Sjoerd Vogels zich niet ontnemen 1-0. De gasten kwamen veel feller uit de kleedkamer en de gelijkmaker kon niet uitblijven. Loyd Kooiman kon zo doorlopen naar het Boekelse doel en scoorde 1-1. De thuisploeg kwam met 10 man te staan na een overtreding van Pieter v.Dongen hij blesseerde zichzelf en kreeg zelfs een rode kaart. Met tienen ging Boekel beter voetballen en kreeg kansen op een voorsprong. Die kwam er ook. na 83 minuten kreeg noud v.Stiphout een niet te missen kans van Sjoerd Vogels die hij ook benutte. Stormvogels probeerde het tij te keren en speelde alles of niets. Het werd door Kevin Peeters vlak voor tijd 2-2 waar Stormvogels heel blij mee was. Volgende week komt Rhode uit Sint Oedenrode naar sportpark de Donk. in 3D is alles nog mogelijk vanaf plaats 3 tot en met 12. Dus punten zijn belangrijk de komende weken. Uitslagen 15 en 16 maart: BBoekel Sport A1 - Holthees/SSS ’18 A1 4-1 Boekel Sport A2 - RKVV Keldonk A1 0-3 SVSH A2 - Boekel Sport A3 4-1 Schijndel B1 - Boekel Sport B1 1-1 Boerdonk B1G - Boekel Sport B2 2-0 Boekel Sport B3 - Bruheze B2 3-2 Boekel Sport C1 - Mifano C1 0-2 Handel C1 - Boekel Sport C2 4-3

Berichten

Boekel Sport C3 - Mierlo Hout C3 0-4 ASV ‘33 C3 - Boekel Sport C4 0-3 OnDO D1 - Boekel Sport D1 4-0 Blauw Geel ‘38 D3 - Boekel Sport D2G 4-0 Boekel Sport D3G - Blauw Geel ‘38 D9 1-3 Rhode D2 - Boekel Sport D4G 3-2 Boekel Sport D5 - Erp D2 1-4 Boekel Sport D6G - Deurne D3 3-0 7-0 Bruheze E1 - Boekel Sport E1 S.V. Brandevoort E4 - Boekel Sport E2 8-3 Stiphout Vooruit E2G - Boekel Sport E3 2-2 Boekel Sport E4 - Ollandia E2G 2-9 Sparta ‘25 E5G - Boekel Sport E5 2-4 Boekel Sport E6G - Mierlo Hout E9 3-1 Venhorst E3 - Boekel Sport E7G 2-3 Boekel Sport E7G - Erp E5 2-1 Mariahout F1G - Boekel Sport F1 3-8 Boekel Sport F2 - Avanti ‘31 F2 1-7 Boekel Sport F3 - Boerdonk F1 1-4 Boekel Sport F4 - Schijndel F6 6-0 Blauw Geel ‘38 F11 - Boekel Sport F5 0-7 S.V. Brandevoort F10 - Boekel Sport F6 0-5 Boekel Sport F7 - ELi F3G 2-7 Erp F6 - Boekel Sport F8 8-0 Volkel MA1 - Boekel Sport MA1 0-1 SSS ‘18 MC1 - Boekel Sport MC2 2-1 JVC Cuijk MD1 - Boekel Sport MD1 9-0 Boekel Sport 1 - Stormvogels ‘28 1 2-2 Boekel Sport 2 - Erp 3 2-0 Avesteyn 2 - Boekel Sport 3 3-2 Boekel Sport 4 - RKVV Keldonk 2 3-1 Boekel Sport 5 - Vorstenbossche Boys 4 3-2 Boskant 5 - Boekel Sport 6 1-2 Rhode 10 - Boekel Sport 8 2-1 Boekel Sport 9 - FC de Rakt 3 1-1 Dames RESiA 1 - Boekel Sport 1 0-2 Dames Boerdonk 1 - Boekel Sport 2 6-2 Programma 22 maart Veteranen Boekel Sport - DAW 17:00 u Boekel Sport A2 - Avanti ‘31 A2 14:45 u Boekel Sport MA1 - nLC ‘03 MA1 14:45 u Boekel Sport B1 - H.B.S.V. B1 14:45 u Boekel Sport B3 - Mifano B3 14:45 u Boekel Sport C1 - HVCH C1G 13:00 u Boekel Sport MC1 - JVC Cuijk MC1 13:00 u Boekel Sport MC2 - Avesteyn MC1 13:00 u Boekel Sport D1 - DVG D1G 11:45 u Boekel Sport D2G - Schijndel D3 11:45 u Boekel Sport D4G - Sparta ‘25 D3 11:45 u Boekel Sport MD1 - Koningslust MD1 10:30 u

10:00 u Boekel Sport E1 - ELi E1G Boekel Sport E3 - Blauw Geel ‘38 E5 10:30 u Boekel Sport E5 - Rhode E7 10:30 u Boekel Sport E7G - DVG E4G 10:30 u Boekel Sport F1 - WEC F1 09:30 u 09:30 u Boekel Sport F3 - Handel F1 Boekel Sport F5 - ASV ‘33 F4 09:30 u Boekel Sport F6 - Blauw Geel ‘38 F10 09:30 u 9:30u Boekel Sport F7 - MULO F8 Sparta ‘25 A1 - Boekel Sport A1 14:30 u MULO A2 - Boekel Sport A3 15:00 u irene B1G - Boekel Sport B2 14:30 u Venhorst C1 - Boekel Sport C2 13:00 u VOW C1 - Boekel Sport C3 13:00 u Avanti ‘31 C4G - Boekel Sport C4 13:00 u SCMH D2 - Boekel Sport D3G 11:30 u S.V. Brandevoort D5 - Boekel Sport D5 12:30 u Gemert D7M - Boekel Sport D6G11:30 u VOW E1 - Boekel Sport E2 09:30 u Rhode E6 - Boekel Sport E4 09:15 u Gemert E7 - Boekel Sport E6G 09:15 u Rhode F3 - Boekel Sport F2 10:30 u S.V. Brandevoort F9G - Boekel Sport F4 10:00 u irene F3 - Boekel Sport F8 10:30 u Programma 23 maart: Boekel Sport 1 - Rhode 1 14:30 u Boekel Sport 2 - nijnsel 2 11:30 u Boekel Sport 3 - Mariahout 2 13:00 u UDi ‘19 5 - Boekel Sport 4 13:00 u Rhode 8 - Boekel Sport 5 10:00 u Boekel Sport 6 - Blauw Geel ‘38 16 11:00 u Boerdonk 4 - Boekel Sport 7 13:00 u Boekel Sport 8 - nijnsel 6 10:30 u Volkel 6 - Boekel Sport 9 10:00 u Dames Toxandria VR1 - Boekel Sport 1 10:00 u Dames FC de Rakt 1 - Boekel Sport 2 10:00 u

KORFBALVERENIGING

JES Programma 23 maart Altior 5 - JES 2 10:00 u Droevendaal Heeswijk-Dinther Prinses irene 1 - JES 1 13:00 u De Schellen nistelrode Programma 26 maart Avanti (S) MW1 - JES MW1 20:00 u De Leemput Schijndel


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

V E S P O

Uitslagen: Heren 2 - HMC Raamsdonksveer 1 25-23 Beker Sittardia - Heren 1 35-21 Jupiter ‘75 2 - Heren 3 37-20 MHV ‘81 B1 - Jongens B1 19-27 23-24 Jongens C1 - Swift C1 Meisjes B1 - Acritas B1 27-7 Meisjes C3 - Jupiter ‘75 C1 10-16 HCB ‘92 D1 - D-jeugd 1 2-17 Bergeijk E1 - E-jeugd 2 7-9 PSV Handbal E1 - E-jeugd 1 5-13 F-jeugd 1 - DOS '80 F1 4-5 Heren 2 - Bedo 1 23-26 Heren 4 - Tremeg 2 22-29 Helios ‘72 1 - Dames 1 20-20 Dames 2 - Vespo/Tremeg 1 22-23 Dames 3 - Tremeg 2 16-17 MBDE/De Sprint 2 - Meisjes B2 11-36 Achilles ‘95 C1 - Meisjes C1 10-19 Programma vrijdag, beker: Dames 1 - internos 2 20.30 u Programma zaterdag: Heren 1 - SOS-Kwieksport 1 20.45 u Dames 1 - Swift 1 19.00 u Lido B1 - Meisjes B1 11.00 u Meisjes B2 - Achilles ‘95 B1 13.20 u EHV C1 - Meisjes C3 11.40 u Meisjes C1 - MHV ‘81 C1 14.25 u D-jeugd 1 - MHV ‘81 D1 12.30 u E-jeugd 3 - Zephyr E1 10.00 u E-jeugd 1 - Saturnus E1 10.50 u E-jeugd 2 - PSV Handbal E1 11.40 u DOS ‘80 F2 - F-jeugd 1 15.45 u Programma zondag: Oranje Wit 1 - Heren 2 10.00 u Heren 3 - Bouwcenter 2 13.00 u EHV 1 - Dames 2 10.00 u Acritas DS1 - Dames 3 12.40 u niobe 1 - Jongens C1 10.20 u Helios ‘72 A1 - Dames A1 17.00 u Jupiter C1 - Meisjes C2 10.30 u

handbalvereniging KPJ

VESPO

Uitslagen 15 en 16 maart Bouwcenter Centen HVW - Dames 2 14-10 Habo DS2 - Dames 1 22-23 Blauw Wi HS1 - Heren 1 22-15 Bouwcenter Centen HVW HS3 - Heren 2 26-17 Programma 22 maart: MHV ‘81 - Veteranen 1 Gemert, 19.00 u VENHORST

Berichten

Programma 23 maart: Heren 1 - Bedo 3 Boekel, 12.15 u Dames 1 - Bergeijk 2 Boekel, 13.30 u Heren 2 - Bedo 4 Boekel, 14.45 u Seizoensafsluiting bij cafe d’n Tieleman te Boekel, 16.00 u Habo Dames 2 tegen Vespo Dames 1 Vandaag was de dag dat Habo tegen Vespo ging strijden. Habo was zeer gebrand op een overwinning, na het verlies in de eerste helft van de competitie. Het ging mooi gelijk op en beide partijen hebben een mooie, sportieve en fanatieke strijd laten zien. Elke keer een paar puntjes verschil. De ruststand was in het voordeel van de dames van Habo. Maar 3 minuten voor het eindsignaal stonden de Dames van Vespo voor met 3 punten. De dames wisten nog 2 punten te maken, en gelukkig was daar het eindsignaal 22-23 in het voordeel van Vespo. Dames top gedaan!

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 16 maart: Venhorst 1 - Margriet 1 0-1 Venhorst 2 - Volkel 3 1-3 Venhorst 3 - Avesteijn 3 1-5 Venhorst 4 - Udi ‘19 9 3-0 Menos 3 - Venhorst 5 1-2 Dames Olympia ‘18 1 - Venhorst 1 1-0 Dames Juliana Mill 1 - Venhorst 2 1-2 Programma 22 maart: Vet. Venhorst 17.00 u Programma 23 maart: Herpinia 1 - Venhorst 1 14.30 u Constantia 2 - Venhorst 2 12.30 u Venhorst 3 - Fiducia 2 11.00 u Blauw Geel ‘38 13 - Venhorst 4 10.00 u Venhorst 5 - FC de Rakt 6 10.00 u Dames SSS ‘18 3 - Venhorst 1 09.45 u Venhorst 1 - Margriet 1 niet alleen dit weekend, de hele week stond in het teken van het overlijden en het afscheid van Christ Jacobs. Op een indrukwekkende manier vond vrijdag de uitvaartdienst plaats in De Horst. Ook vandaag, zondag, werd op een gepaste, mooie manier het overlijden van Christ herdacht. Het was zoals trainer Willem v.d.Burgt afgelopen week al zei: voetbal staat nu op de tweede plaats. Desondanks wilde Venhorst 1 vandaag graag winnen en dat nog wel tegen de koploper Margriet. De ploeg uit Oss was gedurende de eerste helft de betere ploeg, maar het zag er naar uit dat

0-0 de ruststand zou worden. Tot in de laatste minuut uit een voorzet vanaf links de spits van Margriet de bal ineens achter keeper Luc Peters knalde. De tweede helft begon Venhorst beter en schiep zich enkele kansen, maar een doelpunt zat er niet in. na verloop van tijd kreeg Margriet weer meer grip op de wedstrijd maar ook dat leverde verder geen doelpunten op. De 01 was een terechte uitslag, maar dat betekent wel dat Venhorst volgende week uit tegen Herpinia punten zal moeten halen. Daar vertrouwen we op en we hopen dan ook weer op de steun van onze supporters. Agenda: Vrijdag 18 april: Avond voor werkende leden en shirtsponsors Donderdag 24 april: Ledenvergadering Zondag 18 mei: Rabo Buurtvoetbaltoernooi. Opgeven kan vanaf nu bij Peter v.Deursen, 06- 20840723. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 15 maart 2014 Venhorst A1 - ELi A1 5-0 nWC B3 - Venhorst B1 3-0 FC De Rakt MB2 - Venhorst MB1 3-4 RKVV Keldonk C1G - Venhorst C1 1-3 Venhorst C2G - Bruheze C3 2-0 Venhorst D1G - ASV ‘33 D1 0-5 Gemert E4 - Venhorst E1 3-5 Venhorst E2 - Blauw Geel ‘38 E9 1-2 Blauw Geel ‘38 E11 - Venhorst E3 6-2 Venhorst F1 - Rhode F4 1-1 SCMH F1 - Venhorst F2 2-4 Venhorst F3 - irene F2 2-5 Venhorst F4G - S.V. Brandevoort F135-4 ASV ‘33 F4 - Venhorst F5 1-2 Programma zaterdag 22 maart 2014 RKPVV A1 - Venhorst A1 vertrek 13.00 u, 14.30 u Venhorst B1 - Gemert B5 14.30 u Venhorst MB1 - UDi ‘19 MB2 13.15 u Venhorst C1 - Boekel Sport C2 13.00 u Gemert C6 - Venhorst C2G vertrek 12.15 u, 13.15 u Blauw Geel ;38 D4 - Venhorst D1G vertrek 10.15 u, 11.30 u Venhorst D2G - Blauw Geel ‘38 D7 12.00 u Venhorst E1 - WEC E1 10.00 u Schijndel E7 - Venhorst E2 vertrek 08.00 u, 09.00 u Venhorst E3 - Boerdonk E1G 10.00 u Blauw Geel ‘38 F3 - Venhorst F1 vertrek 09.25 u, 10.15 u Venhorst F2 - Blauw Geel ‘38 F4 09.00 u Venhorst F3 - Rhode F7 11.15 u Blauw Geel ‘38 F13 - Venhorst F4G vertrek 09.30 u, 10.15 u Venhorst F5 - Mariahout F4G 11.15 u Mini-pupillen 09.30 u


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre C J.v.d.Broek - P.v.Duren J.v.Duren - P.Rijbroek Th.Snijders - B.v.d.Bosch H.v.Lankveld - A.Verstegen W.v.Hees - J.v.Berlo L.v.Rooy - Ph.v.Zuijlen P.Raijmakers - Fr.v.d.Bosch L.v.Sleeuwen - J.v.d.Broek J.v.Lankveld - T.v.d.Heijden M.de.Rijck - B.v.d.Bosch Th.Snijders - J.v.Duren A.v.d.Burgt - J.v.Duren P.v.Duren - W.Kroos Cl.Aldenhuijsen - H.v.Melis B.v.d.Bosch - H.v.Melis Th.v.d.Burgt - T.v.d.Heijden Bandstoten A Fr.v.Boxtel - M.v.Doren (s) Jac.Coolen - J.v.Dooren (k) A.v.Moorsel - G.Zomers C.Sanders - R.Berens H.v.d.Heuvel - J.Mezenberg S.Donkers - H.v.Houtum P.Koonings - M.Timmers A.v.Duijnhoven - A.Berens P.v.Hoof - J.v.Zon H.v.d.Mortel - M.v.Doren (b) Jac.Coolen - L.v.Haandel A.v.Duijnhoven - P.v.Hoof J.v.Dooren (k) - H.v.Duren M.v.Schijndel - M.v.Haandel Bandstoten B J.v.Lankveld - J.v.Dijk J.v.Duren - A.v.d.Burgt Ph.v.Zuijlen - T.v.d.Ven C.v.Sleeuwen - A.Verbakel W.v.Hees - H.v.d.Berg H.Schepers - H.Arts

24-33 10-16 8-12 11-24 11-10 22-18 10-15 10-20 15-11 9-11 11-5 12-6 18-10 8-7 21-12 2-17

18-25 18-17 39-57 22-48 25-24 40-14 29-40 39-28 14-34 32-21 22-17 39-29 21-19 7-22

20-26 7-11 9-11 22-15 9-18 19-13

Berichten

A.v.Asseldonk - P.Raymakers J.v.Berlo - J.v.Duren H.v.Lankveld - Cl.Aldenhuijsen P.v.Duren - T.v.d.Heijden J.Manders - Fr.v.d.Bosch P.v.Duren - P.Rijbroek Th.v.d.Burgt - W.Kroos Fr.v.d.Bosch - J.v.Asseldonk

34-14 15-7 10-12 11-8 9-15 25-9 14-13 13-19

Een ziek mens heeft maar één wens

iedereen heeft in zijn of haar directe omgeving wel familie of vrienden die strijden tegen kanker. We voelen ons machteloos, want je kunt je familielid of goede vriend niet zomaar genezen, hoe graag je dat ook zou willen. Toch hoop ik samen met u iets te doen tegen deze vreselijke ziekte. Samen kunnen we ervoor zorgen dat kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Als fanatiek wielrenner en lid van WTC Boekel ben ik, Gerard Coppens uit Venhorst, in 2013 met het team ‘Gimmert goes Alpe d’Huzes’ de uitdaging aangegaan om de Alpe d’Huez 6 keer te beklimmen en hiermee zo veel mogelijk sponsorgeld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Dat is me gelukt! Ook dankzij uw steun! nu wil ik dat in 2014 opnieuw gaan proberen. Ondanks dat Alpe d’HuZes afgelopen jaar niet altijd in een positief daglicht heeft gestaan ben ik er van overtuigd dat mijn inzet wel degelijk een bijdrage kan leveren. Wanneer je bedenkt dat één op de 3 mensen met deze vreselijke ziekte te maken krijgt, dan kan het niet zo zijn dat ik me, door iets wat niet goed ging, uit het veld moet laten slaan. Anders zijn onze dierbaren (slachtoffers van kanker) de Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.com Koen Sterken natuursteen

Haverkamp 7a • 5742 PN Beek en Donk • 06-18336668

dupe hiervan. ik ben juist nu dubbel gemotiveerd om er vol voor te gaan. Dus ook in 2014 wil ik me volledig inzetten om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. Hoe? ik wil weer zoveel mogelijk mensen vinden die mij willen sponsoren voor minimaal € 10,- iedereen die € 10,00 sponsort mag een naam van iemand die hij/zij kent en/of lief heeft en aan kanker lijdt of heeft geleden, op mijn shirt laten drukken. Op deze manier wil ik al deze namen weer ‘mee naar boven fietsen’. Ga naar http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/gerardcoppens/gerard-coppens/ en je kunt rechtstreeks doneren. Vergeet niet de naam van uw dierbare(n) te vermelden! Met mijn en uw dierbaren op de ‘bagagedrager’ gaat het me op 5 juni zeker lukken om de Alpe d’Huez 6 keer te bedwingen! Bedankt voor uw steun, Gerard Coppens Meidoornstraat 12, Venhorst

Wieler Toer Club Boekel Afgelopen zondag stond de Molentocht op de kalender. Om 9.00 uur vertrokken we met 43 fietsers om te genieten van de fraaie molens die we onderweg tegen zouden komen. Voor de pauze hadden we de wind lekker in de rug. iedereen genoot, ook werden de molens geteld. De pauze was in Escharen, bij de Brouwketel. De uitbater hiervan viert dit jaar zijn zilveren jubileum als eigenaar van deze mooie locatie. na de pauze waren er 2 pechvogels die een lekke band reden. Ook een frame dat rare fratsen had. Bij het eindpunt bleek dat dit zelfs gebroken was. De eigenaar van deze fiets had wel voor iedereen een mooi Groen zadeldekje bij (hoezo onpartijdig?) maar dat hielp voor zijn frame niet. Het tempo werd goed strak gehouden zodat we om 11.45 uur weer terug waren in Boekel. Daar wel enkele rode hoofdjes gesignaleerd. Dus voor sommigen was het wel een trainingsritje geweest. Volgende week rijdt de A-groep de Dorp aan de riviertocht; de B-groep rijdt de Ericatocht en de C-groep rijdt de Maastocht. Voor vertrektijden kijk je in je toerboekje. Wat wel voor elke groep telt: Starten bij het beeld van Leontien. Het wordt anders te gevaarlijk bij de start. Tot volgende week. P.da Leuse


Maandmenu MAART 2014 Salade met gebakken zalmtartaar of

Bouillonsoep

~~~~~~ 3 Sliptongetjes met kruidengarnalensaus of

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming.

Biefstuk op z’n Hollands met gegratineerdeoude kaas en kruiden

Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen.

~~~~~~

U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Keizersbol met slagroom Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

of Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Koffie

€ 19.75 Alle gerechten met bijpassende garnituur

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


Sport Badmintonclub ’t Veertje start met bad-mini-ton Zit jij in groep 1, 2 of 3 van de basisschool?? in april gaat badmintonclub ’t Veertje van start met bad-mini-ton. Bad-mini-ton is er speciaal voor iedereen die in groep 1, 2 of 3 zit (vanaf 4 jaar) en vindt plaats op donderdag van 18.15 uur tot 19.00 uur in sporthal de Burcht. Wat gaan we doen tijdens bad-mini-ton? We beginnen met een warming-up middels een spelletje, daarna gaan we diverse oefeningen doen om aan onze conditie te werken, oog-hand coördinatie te ontwikkelen en als het goed gaat pakken we ook nog een racket vast om alvast een beetje gevoel te krijgen hoe het is om echt te badmintonnen. Denk jij nu, dit is misschien wel iets voor mij? Trek je gymkleren en gymschoenen aan en kom 3 keer gratis proberen. neem ook je vriendjes of vriendinnetjes mee, dan maken we er leuke, sportieve en gezellige avonden van. De eerste bad-mini-ton avond is op donderdag 3 april. na 3 keer proberen willen we graag weten of je vanaf dan elke donderdagavond komt. De kosten tot de zomervakantie zijn 10 euro, incl 2,50 euro inschrijfgeld. Wil je meer informatie over ’t Veertje, kijk dan op www.bcveertje.nl. Wil je meer informatie over bad-mini-ton, neem dan contact op met Job v.Zutven (tel. 0645746662). Denk je nu, ik wil ook wel leren badmintonnen, maar zit je al in groep 4 tot 8, op de middelbare school of ben je al volwassen? Ook jij bent van harte welkom. Zit je

Berichten

in groep 4-8 dan ben je welkom van 18.15-19.15 uur. Zit je al op de middelbare school dan begint de training om 19.15 uur en de volwassenen beginnen om 20.15 uur. Ook is er nog een groep volwassenen die elke woensdagochtend badmintonnen. neem even van te voren contact op met Job v.Zutven (tel. 06-45746662) om te overleggen welke datum je kunt instromen. Clubkampioenschappen Op zondag 6 april zijn de jaarlijkse clubkampioenschappen van ’t Veertje. in verband met het aantal banen en de tijd worden er een aantal wedstrijden al tijdens de voorrondes gespeeld op donderdag 27 maart en 3 april. Deze wedstrijden vinden zoveel mogelijk plaats onder de eigen trainingstijden. De kinderen die niet mee doen of geen wedstrijden hebben kunnen deze avonden gewoon trainen. Ben jij benieuwd met wie je speelt, hoe laat je moet spelen of tegen wie? Houd dan de site www.bcveertje.nl in de gaten. Het is voor de spelers leuk als ouders, broertjes, zussen of kennissen komen kijken naar de wedstrijden, dus kom op zondag 6 april gezellig naar sporthal de Burcht en bekijk de badmintonvaardigheden van onze jeugdleden en volwassenen.

Hockeyclub Boekel

Dames 1 Franssen Optiek 1 - Blerick Afgelopen zondag stond de wedstrijd tegen Blerick op het programma. Blerick staat momenteel 3e in de competitie, dus een pittige tegenstander voor Boekel. Boekel en Blerick begonnen beide sterk aan de wedstrijd. Waar Blerick 2 doelpunten wist te scoren, kon Boekel het doel van

Blerick niet vinden. Met een ruststand van 0-2 ging Boekel weer vol aan de slag. Echter slaagde Boekel er niet in om de pit van de eerste helft vast te houden. De wedstrijd resulteerde in een 0-7 voor Blerick. Wij willen ondanks deze nederlaag toch onze supporters bedanken. Volgende week staat een wedstrijd uit tegen Meerssen op het programma en gaan we ervoor om de stand positief in het voordeel van Boekel om te zetten!

BOEKEL & VENHORST

Libre A: M.v.Doren - H.v.d.Ven J.Emonds - A.v.d.Laar T.v.d.Ven - K.v.Grinsven H.v.d.Ven - J.Biemans M.v.Doren - T.v.Alphen P.Wijers - J.Heesen H.v.d.Ven - R.Koolen M.v.Doren - J.Emonds Libre B: T.Hoevenaars - M.v.d.Heijden M.v.d.Elzen - W.v.d.Ven G.v.Reybroek - P.v.d.Sanden G.v.d.Cruijsen - M.v.d.Heijden T.Hoevenaars - G.Verwegen C.v.d.Laar - T.v.Rooy Libre C: J.v.Berkel - J.v.Kilsdonk H.v.Lankveld - P.Raaymakers J.Sleegers - A.v.Bergen J.Kanters - A.Kerkhof J.v.Berkel - B.Donkers Driebanden: C.v.d.Laar - J.Emonds J.Heesen - K.v.Grinsven A.v.d.Laar - J.Manders W.v.d.Ven - J.Emonds G.v.d.Linden - A.v.Bergen J.Emonds - H.v.d.Ven Bandstoten: J.Biemans - J.Emonds K.v.Grinsven - J.Emonds R.Koolen - A.v.d.Laar J.Emonds - G.Verwegen K.v.Grinsven - J.Heesen M.v.Doren - J.Biemans M.v.d.Heijden - P.v.d.Burgt G.v.d.Cruijsen - G.v.Reybroek P.v.d.Burgt - J.Kanters B.Donkers - M.v.d.Heijden J.v.Kilsdonk - J.Sleegers G.v.Reybroek - G.v.d.Cruijsen

27-42 58-52 36-39 76-58 26-93 64-84 95-18 28-36

23-23 59-68 52-33 23-18 34-42 39-33

31-28 19-10 29-24 23-12 34-19

6-3 7-13 7-4 5-9 15-7 4-15

20-36 24-44 20-22 41-33 33-26 27-20 12-23 14-13 18-11 9-14 19-9 32-16


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATiS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

A l l e r h a n d e KOPiEER- en PRinTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00

- 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

Meer dan 50 jaar

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUcADOORSBEDRIjF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------SOLEx VERHUUR Rooi Sint-Oedenrode. Met familie, buurt of zomaar met

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e vrienden? 0413 475355 of 06 20069586, www.solexverhuurrooi.nl -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 8,25. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------TE KOOP tekentafel op voet, met lichtbak. Tel. 06-20283864.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Wij zijn op zoek naar een hulp voor de zaterdag en één morgen in de week voor diverse poetswerkzaamheden. Voor informatie: bel 0492322173 en vraag naar Anja.

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

A l l e r h a n d e DEUREn, KOZiJnEn, RAMEn desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------BiJLES wiskunde of rekenen nodig? ik help je graag! Bel 06-41109584. J. Sterken; docente wiskunde. -------------------------------------------------Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje? Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Zoekt u zelfstandige ervaren huishoudelijke hulp? Bel dan 06-33340970. -------------------------------------------------Wol kopen? Kom kijken naar het mooie garen van Drops, Zpagetti, eco-katoen en fijn haakkatoen bij wol-studio in

Venhorst. Voor info wol-studio.nl of 0613835037. -------------------------------------------------TE KOOP zonnehemel, 10 lampen. Weinig gebruikt, € 150,=. Tel. 06-20283864. --------------------------------------------------

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Dagrecreatie ‘t Staertje uiterst geschikt voor: Familliedagen, vrijgezellenfeesten, personeelsuitjes of gewoon een gezellig dagje uit! www.staertje.nl 0485 478801 / 06 514 198 18


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw handels drukwerk naar Boekeldruk, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Mooie productieruimte te huur in Boekel!

A l l e r h a n d e GRATiS HULP bij mantelzorg, thuisadministratie, uitleg alle soorten besparingen, belasting, taxi, wmo enz. 100% zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 0492-323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------U kunt bij ons ook terecht voor: PASFOTO’s en POSTKAnTOOR. Drogisterij Wijnen-de Groot, Odiliapeel

Perfect geschikt voor catering, kookstudio of het bereiden van eten en/ of drank. ca 345 m2, voorzien van alle faciliteiten, incl. kantoor. Voor meer info kunt u bellen met: M.Toonen, T 0492-321409 M 06-23301913

VERS FRUIT heerlijke BOERDERIJZUIVEL en ambachtelijke KAAS van de Petrushoeve. AARDAPPELS, EIEREN en UIEN Winteropeningstijden: vrijdag 13.00-17.00 zaterdag 9.00-17.00 Boerderijwinkel “de Zijp” Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00

Onze maandelijkse KOFFIE INLOOP woensdag 2 april van 09.30-11.30 uur. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

TOPCARE

• 10% KORTinG v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

n agels t u d io w axs alon

AKTIE: combinatiebehandeling wenkbrauwen + bovenlip harsen NU € 12,50 Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden • Zachte hars/Casette-Roller/Spatel • Harde hars/Filmhars•Full Body Wax Voor meer informatie: 06-43085124

Ook in 2014: 3 uur dieetadvies in het basispakket. Daarnaast mogelijk-heden in aanvullende verzekering.

Gevestigd in Kring-Apotheek Boekel: Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven Kerkstraat 35 te Boekel. Persoonlijk dieetadvies op maat

Telefoon: 0485-213899 Mobiel: 06-16710806 Email: info@dietistedianne.nl Website: www.dietistedianne.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Last van rug- en nekklachten? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de acupunctuurbehandeling.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantia na cupunctuur.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: r.debie2@hotmail.nl. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOOnSGEBOnDEn BUDGET bel dan ViTATHUiSZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Data voor het breicafé. Op de volgende ochtenden kan je aanschuiven om gezellig samen te kletsen en te breien/haken: 21-3,

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------AUTORiJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de

MEUlENMEEsTErs MEUbElEN

WIjsT boUWWErKEN b.v. vAN dEr

Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie Wij verhuren STEiGERMATERiAAl en ROlSTEiGERS tegen voordelige prijzen. Ook verkopen wij GEBRuiKTE STEiGERPlANKEN Tel: 0622887186

31-3, 11-4, 21-4. Voor info: www.wolstudio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------TE KOOP eiken opal hoekkeuken. inclusief (rvs) apparatuur w.o. integreerbare vaatwasser, combi-magnetron, afzuigkap, inductie kookplaat, alle merk Miele. Voorzien van halogeen spots. Prijs nader over een te komen. Tel. 06-20283864.

NiEUwE MEUBElEN voor een sChERPE PRijs

Open: vrijdag 13.00 - 20.00 uur, SCHILDERSBEDRIJF zaterdag 09.00-16.00 uur F. JANSSEN DE VlONDER 102 - BOEKEl

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

Schilderwerken Agro Jansen Beglazing Agrarische bedrijfsverzorging Behangwerk

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

5427 EJ Boekel Schapenscheren Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800 Broek 2a 5446 PS Wanroij 06-13460434

Zeelandsedijk 18

voor 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 FEESTEN & PARTIJEN M 06 53774800 info: www.tstuupke.nl machinale houtbewerking boekel

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------nieuw voor uw catering feestje. Gezond voor de vrouw en vet voor de man. natuurlijk ook bij Party Service Jos Renders. Bel 0492-352192 of www.partyservicejosrenders.nl -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor

info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor al uw bestratings werkzaamheden, tuin-, terras ,-inrit-, erfverharding, -sierbestrating of onderhoud. E. van Gennip Bestratingen Erp 0413-213209 of 06-51631158

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en theorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIjF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------ViTA THUiSZORG levert THUiSZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboormachine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

VEnHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.