28e jaargang nr 32; 12 februari 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 32 - 12 februari 2014

Dit slu alles bij de Vliegenmeppers met Vorst Johan d’n vierde

Bij de Knöllekes was al een week bekend dat Prins Max d’n Urste over hen zou regeren. Afgelopen vrijdag maakten de Vliegenmeppers met hun heerser kennis. Een overvol bezet La Compagnie moest echter nog tot de klok van twaalven wachten voordat het zover was. Om de tijd te overbruggen was er een overvol programma voor het aanwezige publiek. Nadat Adjudant Pascal eenieder welkom had geheten werden de dames Asram en Gundez (Maaike en Hariette) uitgenodigd om naar boven te komen. Als onderdeel van hun inboergeringscoersus zorgden zij ervoor dat de vele artiesten op een waardige manier naar en van het podium werden begeleid. Natuurlijk brachten zij als eerste

de Dansmariekes naar boven. Deze 7 jonge danseresjes showden tijdens hun gardedans en showdans waar zij afgelopen jaar voor geoefend hadden. Daarna was het de beurt aan Belgische buur Freddy van de Elzen, die als circusdirecteur Bolle Tinie toch wel het nodige meemaakt, zeker als je dierenstal bestaat uit dangeroes en hooligans. Vorst word je voor een jaar. Dus komt er een tijd van afscheid nemen. Zo ook voor nog regerend Vorst Dave d’n Urste. Hij kan terugzien op een zeer geslaagde regeerperiode. Waarschijnlijk zullen de Vliegenmeppers de vele liters tomatensoep niet snel vergeten. Aan de familie was de taak om Dave, zijn vrouw en kin-

deren weer in hun midden op te nemen, nadat eerder burgemeester Bos de Sleutel van Boekel en voorzitter Roland de versierselen al hadden ingenomen. Blijk van waardering was er voor Mari Wijdeven. Voor al zijn bijdragen, geleverd aan en voor de Vliegenmeppers werd hij tot Mepper van het Jaar benoemd. Kweek uit eigen Kas, ofwel M5. Leden van de Vliegenmeppers hadden een druk onderonsje op het toilet. Diverse Boekelse aangelegenheden gingen over de tong. Daarna werd de ton voor de tweede keer op het podium gezet. Dit keer voor Cees d’n Dröge die ons trakteerde op allerlei spitsvondigheden. Cabaret Qukske dur bai nam ons mee terug naar onze tienerjaren. Vele bekende tv-programma’s en liedjes van vroeger werden de zaal voorgeschoteld. Het hoogtepunt van de avond brak daarna aan. Onder luid tromgeroffel kwam Percussieband Sambanda binnen. Onder hen bevond zich de toekomstige Vorst: Johan d’n vierde (Johan Swarts) zal carnaval 2014 voorgaan onder het motto “Dit slu alles”. Gezien zijn binnenkomst en opkomen zal dat wel lukken.

Tank en win € 250,aan BRANDSTOF

AD VAN HAANDEL Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar LOCATIE BOEKEL: Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Fam. v.d.Hoogen Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Life en garden Gemertseweg 9a 24 uur/dag Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag BoekelFit Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur Fam. Koster Raadstraat 4 Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling vanboxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl.

u w

d i e n s t

THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email info@nazorgdeweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 15 februari 17.30 u m.m.v. het K.V.O. koor. misdienaars: Vayaan en Christephor Bamé. Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Grada v.d.Burgt-Christiaans; Piet Strijbosch en Dien Strijbosch-Meulensteen; Wilma v.Helvoort; Piet Verstraten (Broederschap Hakendover); Jan v.d. Boomen (vwg. verjaardag) en overleden familie; Tiny Danen-Toonen en Sjaak Danen; Harrie Habraken en overleden fam.Habraken-v.Bakel. Zondag 16 februari, 6e zondag door het jaar: 10.30 u m.m.v.mannenkoor Sint Agatha Misdienaars: Pricilla Faas en Rick v.d.Ven. Martien v.d.Boogaard (vwg. sterfdag); Han v.Lankveld (nms. de K.B.O.); Piet v.Eerdt (vwg. verjaardag 13 februari); Maria v.Sleeuwen-v.Boxmeer. Maandag 17 februari: 19.00 u overleden ouders Willems-v.d. Boogaard (vwg. sterfdag ); Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Han v. Lankveld; Piet en Cis v.d.Burgt-Dapperen en overleden familie; Johan v. Lieshout (vwg. jaargetijde) en Christina v.Lieshout-v.d.Burgt; Johan en Albert Verhoeven.

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Woensdag 19 februari: 19.00 u Karel Reybroek en overleden familie; Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (vwg. verjaardag 20 februari); Ties en Riek v.Dooren-v.Weert (vwg. verjaardag en sterfdag Ties); overleden ouders Nabuurs-Verbruggen; Tien v.d. Cruijsen (vwg. sterfdag); Frans en Wim v.d.Burgt en verder familie.

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden: 9/2 Milou en Roel Nooyen en Naomi Bergmans

OVERLEDEN: Uden: 6/2 Willy Brouwers, 89 jaar Zeeland: 1/2 Ciska Beekmans- Verbruggen, 88 jaar 1/2 Joop Merx, 88 jaar

TRAININGSDAG ROCK SOLID. Op zaterdag 22 februari is het in het Parochiecentrum in Uden een trainingsdag vanuit Youth for Christ over Rock Solid. Dit is een project waarmee gewerkt wordt bij het tiener/jongeren werk in de parochie. Het is een actieve dag waarmee meer kennis gemaakt wordt hoe het beste met zo'n programma gewerkt kan worden. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd die zich geroepen voelt tot tiener- en jongerenwerk in de parochie, of die er graag kennis mee

wil maken. De dag duurt van 10 tot 15 uur en is kosteloos. Voor meer info en aanmelding graag contact opnemen met Corné Timmers door middel van een email naar corne67@hotmail.com.

ACTIE KERKBALANS 2014; waarvoor? * Voor onderhoud van het gebouw, waar u zich in rust, samen met anderen, kunt bezinnen op het geloof en het leven van alledag. * Voor verlichting van het gebouw, zodat u ook in donkere dagen een heldere kijk op het leven en het geloof kunt behouden. * Voor verwarming van het gebouw, zodat het samenzijn in de kerk niet verstoord wordt door kou en ongemak. * Maar ook voor het behoud van de dienstverlening in onze kerk; niet alleen in de weekeinden, maar ook bij bijzondere momenten voor de hele parochiegemeenschap, of voor u persoonlijk.

Doet u in 2014 wéér mee of óók mee; hartelijk dank voor uw onmisbare steun!! Secr. Kerkbalans, Burg. Schafratstr. 36 tel. 322171

AANBIEDINGEN donderdag 13 t/m woensdag 19 februari

BOEKELSE ABRIKOZENVLAAI

9.50 35 € 1. 25 € 1. 35 € 1. 00 € 11. €

APFELSTRUDEL

per stuk

SPELTBROOD

400 gram

(VAN 100% GEMALEN SPELT)

FRIKANDELBROODJES Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

per stuk

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Werkgroep ‘Parochiebijdrage Boekel’ over de actie ‘Kerkbalans’

‘De kerk heeft een waarde die niet in geld is uit te drukken, maar die niet zonder geld kan bestaan!’ De werkgroep ‘Parochiebijdrage’ van de St. Agathakerk in Boekel is een hechte club, die qua aantal ‘dienstjaren’ best een lintje verdient. Ton v.Boxel en Jeanne Bosman zijn al ruim 40 jaar bij deze werkgroep betrokken en José Wassenberg en Maarten v.d.Bosch houden zich ook al weer ruim 20 jaar met de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’ bezig. De leden van de werkgroep zijn erg gemotiveerd. Jeanne Bosman: ‘Een kerk kan nog zoveel inbrengen, maar er is ook geld nodig, voor al die dingen die de kerk op zich heeft genomen. Dat motiveert.’ José: ‘Je weet waar je je voor inspant; het werk is heel praktisch!’ Maarten: ‘Ik vond het vooral interessant om met de computer iets voor de kerk te doen. Tot die tijd werd alles met de hand geschreven en dat was natuurlijk heel intensief. We hebben het parochiebestand op een van de eerste Apple computers gezet en toen mijn vader stopte als lid van deze club, ben ik hem opgevolgd.’ Ton v.Boxel knikt: ‘Daar waren wij heel blij mee, want wij waren niet zo’n computerfreaks.’ Gerichter werken De werkgroep heeft dit jaar voor een nieuwe aanpak gekozen. Ton: ‘We hebben altijd heel hard gewerkt, maar we doen het dit jaar wat anders. Elk jaar verhuist 10% van de parochianen en sinds 1 januari van dit jaar mag de gemeente de lijst met de hoofdbewoner van elk huis niet meer aan ons verstrekken. Dan kun je op goed geluk

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

de adressen van vorig jaar gebruiken, maar dan heb je kans, dat je een aantal mensen niet bereikt. Daarom hebben we besloten om de actie ‘Kerkbalans’ dit jaar wat anders te organiseren. We hebben twee groepen betalers: ‘automaten’, die automatisch betalen en parochianen die ieder jaar opnieuw een inschrijfformulier invullen en aan ons terugsturen. Dit jaar krijgen de ‘automaten’ een brief zoals ze gewend zijn en van de andere parochianen benaderen we dit jaar alleen degenen, die vorig jaar zelf ingeschreven hebben. Met de overigen proberen we in contact te komen via paginagrote advertenties en publicaties in Weekblad Boekel & Venhorst.’ Een derde deel van de parochianen behoort tot de ‘trouwe betalers’ De werkgroep ‘Parochiebijdrage’ is niet groot. Ton: ‘Wij zijn met z’n vieren en soms krijgen we hulp van Gerard Jansen.’ José: ‘Wij zijn van begin november tot eind maart vrij intensief bezig met de parochiebijdragen. In januari zijn we altijd met een grote groep enthousiaste vrijwilligers actief om alle brieven in de enveloppen te doen, zodat ze rondgebracht kunnen worden.’ Volgens de werkgroep neemt ongeveer een derde deel van de Boekelse parochianen deel aan de actie ‘Kerkbalans’. ‘Daar zijn we heel blij mee!’ Ton: ‘Tot het moment dat onze laatste pastoor stopte, hadden we zelfs nog een stijgende lijn in de opbrengsten. Toen gebeurden er allerlei dingen tegelijkertijd. Er kwam o.a. een fusie van parochies. En de kerk was soms negatief in het nieuws.

Je kunt niet precies zeggen waar het aan lag, maar feit is wel, dat de inkomsten sinds die tijd wat gedaald zijn. Volgens José zijn de dalende opbrengsten ook te wijten aan een natuurlijk verloop. ‘Een aantal trouwe betalers zijn overleden. Het aantal mensen dat kerkelijk betrokken is, daalt; dat is een landelijke tendens.’ Ton knikt instemmend. ‘De binding met de kerk is minder geworden. Kerkelijke begrafenissen zijn er minder. Hetzelfde geldt voor huwelijksvieringen en jubileummissen. Van de andere kant, met een avondwake kan het bijvoorbeeld wel enorm druk zijn in de kerk; dan komt jong en oud.’ Reacties Toch zal er iets moeten gebeuren om de balans tussen inkomsten en uitgaven meer in evenwicht te krijgen. Maarten: ‘Eigenlijk is het te gek dat we vroeger met veel minder mensen, die over weinig geld beschikten, een kerk konden bouwen en onderhouden en dat we nu met veel meer mensen, die over meer geld beschikken, dat blijkbaar niet meer kunnen.’ Jeanne heeft wel een concreet idee om de opbrengst van de parochiebijdrage op te vijzelen. ‘Het zou goed zijn als de nieuwe paus, die weer meer mensen weet te motiveren en inspireren, een keer nadrukkelijk de parochiebijdrage zou aanbevelen.’ De werkgroep probeert parochianen te overtuigen van de noodzaak om mee te doen aan de parochiebijdrage, want: ‘De kerk heeft een waarde die niet in geld is uit te drukken, maar die niet zonder geld kan bestaan’! Meer aandacht voor geld vanaf de preekstoel vinden de leden van de werkgroep echter geen goed middel. ‘Het Pastorale team moet de pastorale taken zo goed mogelijk doen. Het is niet aan hen om het


over geld te hebben. Mensen geven meestal alleen als ze nog een bepaalde binding met de kerk hebben. Dáár ligt ieders belangrijkste taak!’ Toekomst De toekomst van de parochiebijdrage is voor de vier leden van de werkgroep nog even koffiedik kijken. Zij benadrukken echter dat ze heel blij zijn met alle deelnemers aan de actie ‘Kerkbalans’ en óók dat ze de inzet van zo veel vrijwilligers, die zich inzetten voor de Boekelse parochie, erg waarderen!!!

Donderdag 20 februari: 19.00 u Danique Rovers en Peter Rovers.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 15 februari 19.00 uur + Zondag 16 februari 10.00 uur: Marie-Thérèse Raijmakers en haar dochter Fanneke; mnd. ged. Christ Gerrits; Jas v.d.Ven (vwg. verjaardag).

Onderonsje Boekel

DANKBETUIGING Voor de warme en liefdevolle wijze waarop u allen met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van

Fien Bevers-van Delst betuigen wij onze oprechte dank. Familie Bevers Familie J.Mezenberg Boekel, februari 2014

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 15 februari: 19.00 u Maaike v.Oort-Tim Hoogeveen Mw.v.Son Zondag 16 februari: 10.00 u Niels Hoogeveen Hr.Donkers Donderdag 20 februari: 19.00 u Martinese

Bijzonder landschap Hoog gelegen grond is droog en lage grond is nat. Maar soms, heel soms, op slechts een paar plekken op de wereld is dat anders. Langs de Peelrandbreuk, die in de omgeving van Uden in het landschap duidelijk zichtbaar is, komen zogenoemde wijstgronden voor. Daar zijn de hoge gronden natter dan de lage gronden. Heel apart. In het Boekelse Onderonsje in Boszicht op woensdag 19 februari van 14.00 tot 15.00 uur komt Bert v. Sleeuwen met de bezoekers praten over deze rare frats van moeder natuur. Door de breuk in de bodem kan het grondwater in het lage deel niet doorstromen. Voor de breuk komt het dan als kwelwater omhoog. Op de wijstgronden komt ook een bijzondere plantengroei voor. Ook bij Handel liggen wijstgronden, maar alleen bij Uden bepaalt het verschijnsel de plantengroei. Het Onderonsje in Boekel is vrij toegankelijk voor alle Boekelse 55+-ers.

Venhorst Creatief

Dit jaar zal Venhorst Creatief, bij voldoende deelname voor de 36e keer een tentoonstelling houden in het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 mei. Bij deze doen we een oproep aan alle Venhorstse creatievellingen om weer alles uit de kast te halen om je werkstuk op tijd af te krijgen, je alvast aan te melden en zeker de datum te noteren. En vergeet niet, jouw werkstuk wil altijd gezien worden. Bij eventuele vragen of opgave kun je contact opnemen met Marian Hoogeveen Tel: 0492-351514 / Christien v.d.Horst 0492-351325 Comité Venhorst Creatief


Kan de Gemeente Boekel nog zelfstandig blijven? Er wordt al jaren gesproken of de gemeente Boekel wel of niet zelfstandig kan blijven. Blijkbaar is het met name interessant voor de media om hierover te schrijven en reacties los te weken bij bewoners en politieke partijen. Bij ons is niet bekend wat de voordelen zouden zijn voor onze inwoners wanneer onze gemeente zich zou samenvoegen met één van de buurtgemeenten? Wat zijn de financiële en/of democratische voordelen voor onze burgers? Wij kennen ze niet. Wij denken dat het voor de democratie een nadeel is aangezien de beslissingen op een afstand genomen worden door een bestuurlijk orgaan wat minder binding heeft met onze gemeenschap. Het zou anders zijn als Boekel zich zou onthouden van regionale samenwerking en zichzelf zou afzonderen van de omliggende gemeenten. Maar hiervan is geen sprake. De gemeente Boekel zit in diverse samenwerkingsverbanden om kosten te besparen en om de verplichte taken die vanuit de overheid worden opgelegd goed uit te voeren ten behoeve van onze inwoners. Ook de provincie beseft heel goed dat een kleine gemeente als Boekel voor behoud van zelfstandigheid gaat. In het Brabants Dagblad van 7 januari jl doet de VVD gedeputeerde van de provincie dhr. Bert Pauli (portefeuille ruimtelijke ordening en bestuur) de volgende uitspraak met betrekking tot herindeling: “Ik zie geen urgentie, Boekel heeft zijn zaken goed voor elkaar”. Dit zegt meer dan tal van inhoudsloze discussies. Voorlopig willen wij dus ook geen energie en geld verspillen aan allerlei discussies en onderzoeken over herindeling of samenvoeging. Dat wil niet zeggen dat Boekels Welzijn koste wat het kost baas in eigen huis wil blijven en de burgers wil opzadelen met veel hogere jaarlijkse lasten. Nee, op het moment dat het aantoonbare voordelen oplevert in geld en/of dienstverlening zullen we een keuze moeten maken in het belang van de inwoners. Maar dit is op dit moment nog niet aan de orde. Kortom, goede samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten in de regio juichen we toe. Denk maar eens aan de

uitvoering van de transities van de Jeugdzorg, AWBZ en participatie wet. Niet iedere gemeente moet opnieuw het wiel uitvinden, samen kunnen we elkaar aanvullen. Daarnaast hoort er nog ruimte over te blijven om invulling te geven aan de zaken die we lokaal belangrijk vinden. Verder willen we baas zijn in eigen huis en zelf kunnen beslissen over de invulling van lokale accenten. Denk hierbij aan; wel of geen glasvezel in het buitengebied, invulling van gemeenschapshuizen, Energie Coöperatie Boekel en Stichting Speeltrein om maar eens een paar voorbeelden te noemen. Uiteindelijk ligt de keuze in welke richting we moeten gaan bij de inwoners. Uw stem is op 19 maart mede bepalend. Boekels Welzijn; Jan v.Duijnhoven - Sharon de Bruin

mooi voor uit zijn boeken. In de pauze werd veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het kopen van boeken in een kraam van de plaatselijke ReadShop. Natuurlijk moesten die ter plekke gesigneerd worden door de schrijver! Na de pauze was er ook de gelegenheid om vragen te stellen. De kinderen kwamen met heel diverse en goede vragen. De slotvraag werd met een grote lach ontvangen: Wat verdient Jacques Vriens nu met het schrijven van zijn boeken? Het leuke was dat deze vragensteller gewoon een eerlijk antwoord kreeg van de schrijver! Het was voor jong en oud een geweldige ontmoeting met deze kinderboekenschrijver en vanuit De Regenboog weer een extra stimulans voor de leesbevordering van onze kinderen.

Jacques Vriens op Agenda PARTYCENTRUM NIA DOMO De Regenboog

Donderdag 6 februari was kinderboekenschrijver Jacques Vriens te gast op basisschool De Regenboog. Tijdens de informatieavond van de MR las hij voor uit zijn boeken, vertelde over zijn leven en beroep als schrijver en bracht vooral ook het plezier in het (voor)lezen tot uiting. De vele ouders en kinderen uit de groepen 6 t/m 8 luisterden ademloos naar zijn verhalen. Klokslag zeven uur trapte Jacques Vriens af. Hij vertelde hoe hij zelf opgroeide in Den Bosch, waarbij de Sint-Jan hem later inspireerde tot het schrijven van zijn boek ‘De Kathedraal’. Later verhuisde hij met zijn ouders naar een hotel in Helmond, wat herkenbaar is in zijn boeken over ‘De bende van de Korenwolf’. Het was erg leerzaam om te horen hoe zijn boeken tot stand komen. Jacques Vriens las ook heel

Programma februari: Do. 13-2 55+ Pronkzitting Vrij. 14-2 Pronkzitting Za. 15-2 Pronkzitting Vrij. 21-2 Pronkzitting Dansavond OVA Za. 22-2 Pronkzitting Zo. 23-2Voorselectie Stuif Es In Programma maart: Za. 1-3 Stuif Es In ‘Ik hou van Holland’ Knöllekesbal Zo. 2-3 Optochtbal Ma. 3-3 Klein Knöllekesbal Neonparty! Bier Bladen Bingo!! Di. 4-3 Clown Frodie Alaaf Show! Voor meer informatie kijk op: www.niadomo.nl


Donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 15 februari

HOLLANDS RUNDVLEES UIT EIGEN WEI

Houthakkers Steaks

Magere runderlappen

(BOEKELNAARTJES)

€ 595

4 stuks voor

Goude plakken elke 4e GRATIS

Kipstrudel

UIT EIGEN KEUKEN

pakketje bladerdeeg met kip, ananas, chilisaus en ham

Gegrilde kuikenbouten

per stuk

100 gram casslerspek + 100 gram zalmsalade

€ 325

samen voor

€ 695

4 stuks voor

Maandag 17 en dinsdag 18 februari

Braadworst h.o.h. Blinde vinken Bij 3 kampioenssteaks Woensdag 19 februari

Gehakt h.o.h. Blinde vinken Bij 3 kampioenssteaks

€ 175

4 stuks

VLEESWARENTRIO

100 gr. kalfsgehakt 100 gr. gebraden kipfilet 100 gr. grillworst

€ 395

samen voor

€ 325 00 4 stuks voor € 5

500 gram voor

GRATIS stroganoffsaus € 295 00 4 stuks voor € 5

500 gram voor

GRATIS stroganoffsaus

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 500

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 14 februari Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 21 februari GFT-afval/Groenbak

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u een klacht of een melding, dan kunt u dit doorgegeven via onze website www.boekel.nl (Direct naar > klachten en meldingen). Als dat niet mogelijk is, dan mag u bellen naar één van de onderstaande nummers en kunt u de klacht of melding telefonisch doorgeven: 0800 - 2400 100 (gratis): voor klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, overhangende begroeiing en dergelijke 0800 - 888 9999 (gratis, tijdens kantooruren) of 06-10476352 (buiten kantooruren): als het gaat over openbare verlichting 06 - 531 392 97: voor calamiteiten openbare werken 0492 - 32 14 05: storing drukriolering 0485 - 33 83 52: informatie afvalinzameling ODBN

BESTE INWONERS, Het gemeentebestuur zet de hoed af voor de vrijwilligers van Boekel 700. Zij hebben van 2013, het 700-jarige jubileum van Boekel, een onvergetelijk feest gemaakt. Namens alle inwoners van de gemeente Boekel spreek ik mijn diepe bewondering uit voor datgene wat er gedaan en bereikt is. Boekel een familie laten zijn, ieder hoort erbij, ieder doet mee, met zijn allen samen feest vieren. Samen laten zien wat een “familie” voor elkaar kan betekenen. Met vereende kracht een programma opzetten, met vereende kracht de activiteiten organiseren en uitvoeren en genieten van de geweldige belangstelling. De vrijwilligers van Boekel 700 zijn de kern van dit succes. Het is mensenwerk en zij hebben ziel en zaligheid hierin gelegd. Ik wil alle vrijwilligers maar ook alle inwoners danken voor het stevige fundament dat voor de komende jaren is gelegd. Inwoners hebben elkaar leren kenen en verenigingen zijn met elkaar in contact gekomen.

Jullie zullen begrijpen dat ook voor mij persoonlijk het feestjaar een bijzonder jaar is geweest. Ik besef heel goed dat ik een bevoorrecht persoon ben burgemeester te mogen zijn van de gemeente Boekel. Ik ben dankbaar dat ik één van jullie mag zijn. Zo’n mooi jaar zal ons altijd bij blijven.

Op 3 februari jl. sloten we het jubileumjaar af tijdens een bijeenkomst voor de vrijwilligers van Boekel 700. Mijn mooie Boekel 700-schoenen heb ik overgedragen aan de Heemkundekring. Hopelijk kunnen daar via alle foto’s, artikelen en andere herinneringen nog vaak terugblikken op een geweldig jubileumjaar! Pierre Bos, Burgemeester

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Publicatie tot en met 4-2-2014

Verloren - Volkswagen klapsleutel zwart - leesbril onderzijde glas/rest zwart in ivoorkleurig doosje van Hans Anders - sleutel aan sleutelhanger met een rondje eraan


Gemeenteberichten Gevonden - leesbril met etui (Rodenstock) - sleutelbos met 6 sleutels - zilveren kettinkje met naam Dapne

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website.

Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. LANDELIJKE OPSCHOONDAG 2014: DOET U MEE?! Op 29 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. In heel Nederland gaan vrijwilligers de straat op om zwerfafval op te ruimen. In het Land van Cuijk en Boekel doen we daar natuurlijk ook weer aan mee. We organiseren de Landelijke Opschoondag en twee Opschoondagen voor scholen. Doet u ook mee?!

Op zaterdag 29 maart trappen we af met de Landelijke Opschoondag. Heel Nederland is dan aan de slag met het opruimen van zwerfafval en dat doen we in het Land van Cuijk en Boekel ook. Dit jaar hebben we ook weer een vergoeding voor verenigingen die meedoen! Voor verenigingen die meedoen met minimaal vijf leden is er een vergoeding van € 20,- per vereniging. Voor verenigingen die meedoen met tien leden of meer is er een vergoeding van € 40,- per vereniging.

Opschoondagen voor scholen De scholen zijn de week erna aan de beurt. Op dinsdag 1 en donderdag 3 april kunnen leerlingen van basisscholen en middelbare scholen in het Land van Cuijk en Boekel weer meedoen. Samen met de klas de buurt rondom de school schoonmaken is leuk en leerzaam. Natuurlijk hebben we een leuke beloning voor alle leerlingen! De 2e-jaars leerlingen van de middelbare scholen in het Land van Cuijk en Boekel zijn in november 2012 vorig jaar gestart met het project No WaYste! No WaYste! gaat over zwerfafval en hoe we dat samen zoveel mogelijk kunnen voorkomen. Gaan jullie op 1 en 3 april ook voor No WaYste!? www.facebook.com/nowayste of www.nowayste.nl.

Meedoen! Wilt u ook de handen uit de mouwen steken tijdens de Landelijke Opschoondag of de Opschoondagen voor scholen in het Land van Cuijk en Boekel? Surf dan nu naar de website en meld u aan! www.afvalaanbieden.nl/lod

OPROEP VOOR VERENIGINGEN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET CULTUUR EN NATUURBEHOUD

De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die elk jaar in mei of juni plaatsvindt. In deze week gaan tienduizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur en natuurbehoud in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen: voor bijvoorbeeld de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, of voor een cabaretof muziekfestival.

Wie mag collecteren? Leden van verenigingen die zich bezighouden met cultuur en natuurbehoud mogen collecteren voor de Anjeractie. Dit zijn leden van bijvoorbeeld koren, harmonieën, fanfares, dans- en toneelverenigingen, etc. Eenderde van de opbrengst mag de collecterende vereniging houden voor de eigen clubkas. De overige tweederde komt ten goede aan de vele culturele projecten in de provincie waar de opbrengst is opgehaald. Wanneer? De Anjeractie vindt in 2014 plaats van 11 t/m 17 mei.

Wilt u met uw vereniging collecteren voor het Prins Bernhard Cultuurfonds? Neemt u dan contact op met Manja de Visser, 0492-32 68 08 of manja.devisser@boekel.nl Wilt u weten of de activiteit/project van uw vereniging in aanmerking komt voor ondersteuning uit het Cultuurfonds? Meer informatie vind u op www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

GROEP 6B VAN DE OCTOPUS WINT REGIONALE FIETSVERLICHTINGSACTIE De regionale fietsverlichtingsactie is weer ten einde. Dit jaar stond de volgende vraag centraal: hoe kun je ervoor zorgen dat ook anderen hun fietsverlichting aandoen?

Verkeerswethouder Van de Loo: “Als iedereen z’n fietslicht gebruikt in het donker, dan is het een stuk veiliger op de weg. Jij ziet waar je fietst en zeker zo belangrijk: anderen zien jou. Of die anderen nu te voet, in de auto, een vrachtwagen of op een brommer aan het verkeer deelnemen, met het fietslicht aan zijn fietsers zichtbaar. Maar hoe krijgen we het voor elkaar dat iedereen zijn licht aandoet?” Wedstrijd om gouden idee Vandaar de oproep aan verlichte geesten: ‘Bedenk het gouden idee om Brabant verlicht te laten fietsen’. De wedstrijd begon op woensdag 23 oktober en eindigde met de kerstvakantie. In totaal


Gemeenteberichten werden er in de regio Noordoost-Brabant 51 gouden ideeën ingestuurd.

met ingang van donderdag 13 februari 2014, gedurende zes weken ter inzage tijdens openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

Nul verkeersdoden Wethouder Van de Loo: “Iedereen kon aan de actie meedoen. We hebben een adreslijst samengesteld waar naartoe we actiepakketten hebben gestuurd. Ook alle scholen werden voorzien van actiepakketten. De scholen hebben dit jaar vooral lessen verzorgd en/ of fietsverlichtingscontroles uitgevoerd. De burgers werden opgeroepen met ideeën te komen zodat ‘de ander de fietsverlichting aan gaat doen’. Met als lokale winnaar: Groep 6B van basisschool De Octopus. Deze groep heeft een zestal promotieposters gemaakt voor het gebruik van fietsverlichting. De prijs: een cadeaubon ter waarde van 100 euro. In de komende weken bepaalt de regio uit alle lokale winnaars wat hét gouden idee van de hele regio Noordoost-Brabant is geworden. De bedenkers van dat idee ontvangen een prijs ter waarde van 500 euro” BESLUIT AANWIJZING ARENDNEST 16 TOT GEMEENTELIJK MONUMENT Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij op 4 februari 2014 hebben besloten om met toepassing van artikel 3 van de "Erfgoedverordening Boekel 2010", de boerderijwoning Arendnest 16 aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Het aanwijzingsbesluit ligt tezamen met de bijbehorende stukken BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 28 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

Toekennen van een straatnaam in bestemmingsplan Centrum-Oost De bestemmingsplanprocedure voor het plan Centrum-Oost is gestart. In dit plan komt een nieuwe weg, die voorzien moet worden van een straatnaam. Hierover is advies uitgebracht door de Straatnamencommissie van Heemkundekring Sint Achten op Boeckel. Gekozen wordt voor de straatnaam Boterweg.

• een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van W.J.M. van Hees, Wanroijseweg 4 te Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Wanroijseweg 4 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 11 februari 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de volgende vergunning in te trekken op verzoek van de inrichtinghouder. Het betreft de op 16 februari 2005 verleende revisievergunning krachtens de Wm, thans omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de inrichting op het adres Zijp 1a te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie M, nummers 484, 525 (ged.), 606, 607 en 608. De intrekking is geregistreerd onder nummer 20976.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 12 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaar-


Gemeenteberichten schrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 11 februari 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan W.J.M. van Hees voor de inrichting op het adres Wanroijseweg 4 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummers 185 en 186. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 23152.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 12 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 11 februari 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT INTREKKEN VERGUNNING WET MILIEUBEHEER Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een ontwerp van een beschikking heeft opgesteld

met betrekking tot:

• het verzoek d.d. 15 december 2013 van de heer E. van Houtum voor het intrekken van de op 15 januari 2008 verleende, maar nog niet in werking getreden, revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer. De inrichting is gelegen aan de Zijp 1a te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel sectie M, nummers 484, 525 (ged.), 606, 607 en 608. De intrekking is geregistreerd onder zaaknummer 20976.

Het ontwerpbesluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 12 februari 2014 ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan met ingang van 12 februari 2014 schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Boekel, 11 februari 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de volgende vergunning in te trekken op verzoek van de inrichtinghouder. Het betreft de op 11 januari 1994 verleende revisievergunning krachtens de Wm, thans omgevingsvergunning beperkte milieutoets in te trekken voor de inrichting op het adres Gemertseweg 2 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie O, nummers 391 en 586 (ged.) in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder nummer 20976.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 12 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.


Gemeenteberichten Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 11 februari 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Verleende balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het bouwen van een carport Locatie : Goudsbloem 9, Boekel Verzenddatum : 31 januari 2014 Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het uitbreiden van een woonhuis Locatie : Bovenstehuis 1, Boekel Verzenddatum : 4 februari 2014 Voor

: activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het uitbreiden van een woonhuis Locatie : Daniël de Brouwerstraat 5, Boekel Verzenddatum : 6 februari 2014

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 februari 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehoren-

de stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit milieuneutraal veranderen; het uitbreiden van een opslagloods Locatie : Hoekstraat 1a, Venhorst Datum ontvangst : 30 januari 2014

Voor

: activeit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het uitbreiden van een woonhuis Locatie : Daniël de Brouwerstraat 5, Boekel Datum ontvangst : 5 februari 2014

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.


M4’s Koninginneparty 2014

D.O.P.-KANDIDATEN STELLEN ZICH NADER AAN U VOOR.

Anne-Marie Brouwer Motto ‘Respect voor mens en omgeving’ Hallo, mijn naam is Anne-Marie Brouwer nummer 4 op de kandidatenlijst van de D.O.P. bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Als lid van de D.O.P. wil ik me de komende raadsperiode sterk maken voor de inwoners van Boekel waarbij voor mij het welbevinden van iedereen in Boekel in zijn omgeving centraal staat. Ik wil me inzetten zodat iedereen mee wil en kan doen en de middelen die daarvoor zijn zo effectief mogelijk benutten. We moeten in de komende periode met minder financiële ruimte de leefbaarheid behouden, daar wil ik in samenwerking met andere partijen vorm aan geven. Om dit te kunnen realiseren is jouw stem op 19 maart a.s. meer dan welkom! Alvast bedankt. Anne-Marie Brouwer

Gerty Vallee-Jansen Motto: ‘Kennismaking en beleving van Kunst en Cultuur voor alle kinderen in de gemeente Boekel’ Hallo, mijn naam is Gerty Vallee-Jansen en ik ben nummer 8 op de kandidatenlijst van de D.O.P. bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Veel mensen zullen mij kennen als de dochter van oudgemeentesecretaris Jansen en als dansdocente in Boekel van 1982 t/m 1992. Door mijn opleiding/werk wil ik als lid van de D.O.P. de komende raadsperiode o.a. extra aandacht vragen voor kunst en cultuur voor alle kinderen op de basisschool in de gemeente Boekel. Er zijn al vele studies gedaan naar de positieve effecten van Kunst en Cultuur in het onderwijs op de resultaten van de reguliere vakken. Ik heb zelf via mijn werk ondervonden hoe kinderen zich ontwikkelen en meer zelfvertrouwen krijgen tijdens het beoefenen van een van deze vakken. Ook het respect naar elkaar en het samen werken komen dan ruimschoots aan bod. Om dit te kunnen realiseren is jouw stem op 19 maart a.s. meer dan welkom! Gerty Vallee-Jansen

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

Op zaterdag 8 februari jl. namen we in een bomvolle zaal afscheid van Koningin Saskia. Ze heeft een geweldig jaar gehad. Saskia bedankt hiervoor. Ondertussen stond de nieuwe Koningin al in de startblokken om te voorschijn te komen. Wie o wie zou het zijn. Onder begeleiding van kapel M4 (Burchtkapel) werd ze op een riante troon de zal binnen gedragen. Na een spetterde onthulling kwam ze tevoorschijn. Dit jaar is Koningin der M4 Koningin Renee d’n Urste. Wie had dat gedacht? Renee Donkers uit de Burgtstraat. Dochter van Mari en Hennie Donkers. Deze slimme koningin van 24 jaar is een huisje aan het bouwen met haar gemaal Jelle v.d.Aa op de Donk. Ze is werkzaam bij zorgboerderij Japara in Erp. Ze is vrolijk, actief, behulpzaam, enthousiast, sportief en creatief. Na de onthulling werd er op de muziek van de Bergtoeters uit Handel en Dj Andre flink op los gefeest met de Koningin en diverse hoogheden uit de regio. Het was een geweldige avond. En alles onder het moto van Koningin Renee: “Met Renee aan de Macht heeft carnaval in Boekel nog meer kracht.”

© Foto: Jeanne van der Laar Fotografie

D.O.P.


Gegevens gezondheid Geachte mevrouw/heer,

Als er iets met de gezondheid niet in orde is komt u door de week bij de eigen huisarts. Het kan gebeuren dat u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend, als de praktijk van de eigen huisarts is gesloten, ziek wordt of een ongeval krijgt. U zult dan naar de huisartsenpost of de spoedeisende hulp moeten gaan. De verpleegkundigen en artsen weten minder van u dan de eigen huisarts.

Om er voor te zorgen dat er toch informatie over u te vinden is, bestaat de mogelijkheid om via de computer gegevens op te vragen over uw gezondheid. Dat mag niet zo maar door iedereen gedaan worden. Er zijn goede regels voor gemaakt zodat niet iedereen kan zien wat er met uw gezondheid aan de hand is.

Als uw gegevens worden geraadpleegd, dan wordt aan de eigen huisarts doorgegeven dat er door iemand in uw gegevens is gekeken. Verder wordt doorgegeven door wie en waar, en wanneer dat heeft plaatsgevonden.

De huisartsen en apotheker in Boekel en Handel vinden het voor uw gezondheid van belang dat uw gezondheidsgegevens zoals welke medicijnen u gebruikt , alleen als het nodig is, goed beschikbaar zijn. Om de gegevens over u te mogen inzien, moet door u toestemming gegeven worden. Als u eenmaal toestemming heeft verleend kunt u die natuurlijk altijd weer intrekken. De toestemming kunt u verlenen door een formulier bij de huisarts of bij de apotheek in te vullen. U kunt de toestemming ook via internet geven via de site www.ikgeeftoestemming.nl. Als u de toestemming weer wilt intrekken kan dat weer bij de huisarts of de apotheek of via de site van Vereniging van Zorgaanbieders voor de Zorgcommunicatie (www.vzvz.nl). U moet wel aan huisarts en apotheek apart toestemming verlenen.

Bent u het met ons eens dat uw geneeskundige gegevens door andere zorgverleners in te zien zijn als het nodig is, dan willen wij u vragen toestemming te geven. Voor vragen kunt u bij de huisartsenpraktijk of de apotheek terecht. Huisartsen en apotheker Boekel en Handel


TOESTEMMINGSFORMULIER

ELEKTRONISCH UITWISSELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS ○ JA

Ik geef toestemming aan Huisartsenpraktijk Boekel/Handel en Apotheek Boekel om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere zorgverleners zoals in de brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen?’ is aangegeven.

○ NEE

Ik geef geen toestemming aan Huisartsenpraktijk Boekel/Handel en Apotheek Boekel Boekel om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere zorgverleners zoals in de brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen?’ is aangegeven. MIJN GEGEVENS volledig invullen ACHTERNAAM + VOORLETTERS:............................................................................................................m/v ADRES:.......................................................................................................................................................... POSTCODE EN PLAATS ................................................................................................................................. GEBOORTEDATUM: ...................................................................................................................................... E-MAIL: ......................................................................................................................................................... TELEFOONNUMMER: ................................................................................................................................... DATUM:................................... HANDTEKENING: ...................................................................................... HEEFT U KINDEREN? • Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming. • Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. • Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Hiervoor kan het kind zelf een formulier invullen of onderstaand een paraaf achter zijn/haar naam zetten. GEGEVENS VAN MIJN KINDEREN

handtekening kind 12 tot 16 jaar ○ JA ○ NEE VOOR- EN ACHTERNAAM: ........................................................................................................ GEBOORTEDATUM: ......................................................................................................................................

○ JA ○ NEE VOOR- EN ACHTERNAAM: ........................................................................................................ GEBOORTEDATUM: ......................................................................................................................................

○ JA ○ NEE VOOR- EN ACHTERNAAM: ........................................................................................................ GEBOORTEDATUM: ......................................................................................................................................

○ JA ○ NEE VOOR- EN ACHTERNAAM: ........................................................................................................ GEBOORTEDATUM: ...................................................................................................................................... Dit formulier inleveren bij uw huisarts of apotheek.


Autobedrijf Ad van Haandel vanaf 1 februari lid van de PCA!

Leon Ewalts, eigenaar van Autobedrijf Ad van Haandel, heeft na het afwegen van verschillende garageconcepten besloten dat het merkspecialisten concept van de PCA hem het best past. Voldoende vrijheid en toch met de mogelijkheid om mee te doen met activiteiten die je zelf niet geregeld hebt, dat samen met gelijkgestemde collega's. Het bedrijf heeft al vele jaren ervaring met de merken Peugeot/ Citroen en zocht naar "gelijkdenkenden" om de problemen van vandaag de dag mee te delen en samen op te lossen. Ook al ben je nog zo actief bezig, alleen is maar alleen en uiteindelijk heb je te weinig tijd om over alle actuele zaken voldoende na te denken, of actie te nemen. Na enkele bezoeken van een PCA delegatie was Leon “om” en het resultaat is dat Autobedrijf Ad van Haandel vanaf 1 februari de PCA vlag(gen) hoog in top voert. Het nieuwe briefpapier is onderweg, de aanpassing op het gebouw zal ook op korte termijn plaatsvinden, maar de vlaggen wapperen reeds fier! Autobedrijf Ad van Haandel is aangesteld als PCA merkspecialist voor Peugeot en Citroën voor de regio Uden / Gemert / Veghel. Er wapperen dan ook 2 kleuren PCA vlaggen bij de oprit... PCA merkspecialisten vereniging: De leden hiervan zijn allen gespecialiseerd in de merken Peugeot en/of Citroën. Deze merkenspecialisten vereniging bestaat al

meer dan 11 jaar en levert haar leden informatie en opleidingen over de actuele (fabrieks) techniek, acties en koopt gezamenlijk in, waardoor voor de klant duidelijke voordelen ontstaan! Het devies van de PCA is dan ook om gewoon goed te zijn in alles wat je doet! Met een goede (voor de klant gunstige) prijsstelling en een goede kwaliteit. PCA; gewoon goed! www.pcadealer.nl

cARNAVALSVERENIgINg

DE PEELTUUTERS

50+ bal in Venhorst Op vrijdag 21 februari nodigen wij alle Peeltuuters en Peeltuuterinnen van 50 jaar en ouder uit om samen het 50+ bal tot een gezellige avond te maken. Natuurlijk gaan wij dit doen met ons prinsenpaar Prins Rens en Prinses Marjolein. Ook de Raad van Elf en dweilorkest OK MOI zorgen voor de carnavalsstemming. Opa’s en Oma’s kunnen weer genieten van de optredens van onze dansmariekes. De conferencier is weer een echte Peeltuuter. Onder leiding van een discotheek kan er volop gedanst en gehost worden. Wij hopen alle 50+-ers te ontmoeten op deze gezellige avond waar we beginnen

BINNENKORT NAAR DE HALVE PROVINCIALE FINALE:

Lucas Strijbosch winnaar lokale voorleeswedstrijd

In een spannende finale is op donderdag 30 januari Lucas Strijbosch van de Corneliusschool in Venhorst gekozen tot winnaar van de lokale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd 2014. Lokale finale Aan de lokale finale, die werd gehouden in de Horst in Venhorst, deden de 4 schoolkampioenen van de gemeente Boekel mee. Voor de jury was de moeilijke taak weggelegd om te kiezen welke van deze 4 kanjers zich dé voorleeskampioen van de gemeente Boekel mag noemen. Halve provinciale finale Lucas las een fragment voor uit ‘Het leven van een loser’ van Jeff Kinney. Door de jury werd hij tot winnaar gekozen. Hij mag op 8 maart de gemeente Boekel vertegenwoordigen tijdens de halve provinciale finale in Goirle.

met een koffietafel om 18.30 uur in De Horst. Voor diegenen die niet kunnen deelnemen aan de koffietafel, het programma volgt om 20.00 uur. Tot ziens op vrijdag 21 februari om 18.30 uur in De Horst Kuikenbal Op zondag 23 februari wordt het Kuikenbal georganiseerd door carnavalsvereniging De Peeltuuters. Dit bal wordt gehouden in De Horst van 10.00 tot 12.00 uur. Alle kinderen vanaf 0 jaar t/m groep 2 zijn hiervoor van harte uitgenodigd, natuurlijk zijn ook jullie ouders van harte welkom, het is dan natuurlijk wel leuk als jullie ouders ook in carnavalskleding komen. Er is een heel leuk programma voor de kleinste peeltuuters en peeltuuterinnekes. Samen met Prins Rens, Prinses Marjolein, Jeugdprins Roel, Jeugdprinses Mirte, Jeugdvorstin Eline, de jeugdraad, de raad van elf en onze dansmariekes maken we er een leuke ochtend van. Dus trek je carnavalskleren alvast aan en kom op 23 februari naar De Horst. Graag tot dan!! Ziekenbezoek Ook dit jaar willen prins Rens, prinses Marjolein en Vorst Guus namens CV de Peeltuuters een bezoek brengen aan de zieken van Venhorst. Om te voorkomen dat we zieke mensen overslaan willen we vragen om deze mensen op te geven. Als u iemand weet die ziek is, en het leuk zal vinden dat onze Prins en Prinses samen met de Vorst een bezoekje komen brengen, verzoeken wij u dit te laten weten, graag voor 25 februari bij vorst Guus Leenders, tel. 0642989431. Opgave optocht Op carnavalsmaandag organiseren we in Venhorst weer onze jaarlijkse carnavalsoptocht. Om organisatorische redenen willen we vragen of iedereen die deel wil nemen aan onze optocht zichzelf op wil geven, dit kan via onze website www.cvdepeeltuuters.nl en dan ga je naar optocht en dan inschrijven. Graag opgeven voor 23 februari. In verband met de nieuwe alcoholwet is in overleg met de gemeente, politie en CS de Knollekes besloten dat de optochten in de gemeente Boekel geheel alcoholvrij zijn. Alvast bedankt voor de medewerking. DVD bonte avond! Mocht je nog eens willen nagenieten van onze mooie bonte avonden, dan is er de mogelijkheid om hiervan een d.v.d. te bestellen à € 8.- bij Rien Kanters, tel: 352274 of 06-30602937. CV de Peeltuuters


Carnavalskleding/ koopjesmarkt

Deze werd voor de 3e keer gehouden op 26 januari jl. Wij kijken terug op een geslaagde dag. Volgend jaar willen wij dit wederom gaan organiseren. En hopen zo ieder jaar groter en groter te worden. Ook willen wij via deze weg de standhouders bedanken en hopen deze volgend jaar weer terug te zien. Voor tips, ideeën en aanmeldingen: koopjesmarkt-opdonders@outlook.com. Wij wensen iedereen een fijne carnaval en tot volgend jaar! De Opdonders

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 18 februari wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten?

Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Boswachter Frans Kapteijns in Boekel

Zondag 16 februari in natuurcentrum De Perekker tijdens de maandelijkse Opendag. Van 11.00-16.00 uur kunt u luisteren naar verhalen en een praatje maken met, wellicht de bekendste boswachter van Nederland, Frans Kapteijns een ras verteller. Hij is werkzaam bij Natuurmonumenten. Het lievelingsnatuurgebied is ‘zijn’ Kampina, maar de boswachter is ook regelmatig te vinden in de Loonse en Drunense Duinen en in de Oisterwijkse bossen en vennen. In Limburg wandelt hij over de Brunssummerheide, de Sint-Pietersberg en de Sint-Jansberg. Als je hem ziet en je hebt een vraag, stel hem gerust! Hij zal altijd de tijd nemen om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij noemen hem wel eens een wandelende natuurencyclopedie. En dat is de media ook niet ontgaan! In het veld vertelt Frans graag over natuur,

Huisarts Sandy Maes bevallen van zoontje Torben Haan

Hoera! Op zondagavond 26 januari ben ik, 2 weekjes voor de uitgerekende datum, bevallen van mijn zoontje Torben. Hij is erg licht uitgevallen met zijn 2380 gram bij 48 cm, maar desondanks doet hij het super!! Hij drinkt goed en het is een erg tevreden mannetje. Ook met mij gaat het uitstekend. Ik geniet vooral heel erg van ons minimensje. En dat zal ik de komende maanden ook vooral blijven doen. Alvast bedankt aan iedereen die met me meegeleefd heeft en alle aardige attenties die ik al heb mogen ontvangen. Ik kom snel een keertje naar Boekel om mijn lieverdje te showen. Groeten, Sandy Maes

maar ook in de studio weet hij de natuurbeleving over te brengen. Bij Omroep Brabant is hij wekelijks op de radio te horen. In ‘Lekker Geen Wekker’ heeft Frans de column Stuifmail en beantwoordt hij vragen van kijkers en luisteraars. In Brabant Leeft spreekt hij in het dialect over de natuur. Hij trad als vaste boswachter op bij KoffieMax en hij schrijft op de website van Natuurmonumenten zijn tweewekelijkse column die hij voor het Brabants Dagblad schrijft. Natuurpark De Perekker is uiteraard ook een prachtige plek waar u kunt genieten van de waterval, stroomversnelling en ander natuurelementen. Binnen staat de koffie/thee klaar terwijl u kunt luisteren naar de verhalen van boswachter Frans, een veelzijdig natuurmens. Tot ziens op 16 februari, Mezenlaan 2, Boekel. Info: www.stichtingdneik.nl

Vrijwilligers gezocht

Op zaterdag 22 maart organiseert NL Doet van het Oranjefonds een vrijwilligers dag. Wij van stichting Joepie! hebben ons ook aangemeld. Nu zijn wij op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met o.a. het maken van kleding, schilderen van spelmateriaal en nog meer hand- en spandiensten. Ben jij diegene die ons wil helpen kijk dan op www.nldoet.nl of stuur een email naar zutphen.boekel@gmail.com en meld je aan voor deze dag. Alvast bedankt en tot 22 maart. Werkgroep Joepie!! Kindervakantieweek Boekel


Overgang naar Canal Digitaal Zoals wij in ons bericht van 1 februari al aangaven is BoekelNet gestopt met Glashelder. Wij kregen van onze abonnees veel meldingen over slechte dienstverlening en fouten. Vervolgens kwam daar nog bij dat de facturatie erg slecht was dat onze partners niet betaald kregen. Daarom hebben wij dit stevige besluit moeten nemen. Voor ons (en dus voor u !) is Glashelder vanaf 1 februari geen partner meer. Mocht u toch nog herinneringen en/of mails van Glashelder ontvangen dan mag u ons daarvoor inschakelen. Wij nemen dat van u over.

Vanaf 1 februari worden de diensten op ons netwerk verzorgd door Canal Digitaal. Zij nemen het complete pakket van Glashelder tegen dezelfde voorwaarden over. Dit gaat echter helaas niet automatisch. Voor een goede administratieve vastlegging is het van belang dat u het overgangsformulier invult. Dat is huis aan huis verstuurd. U kunt het ook downloaden op de speciale Canal Digitaal pagina over Boekel, www.canaldigitaal.nl/boekel of u kunt het ophalen bij Wim v.d.Broek.

Technisch geen overstap Canal Digitaal gaat met dezelfde diensten en techniek verder die u gewend was. Dat betekent dat er in huis niets verandert. Indien u kiest voor Canal Digitaal hoeft uw mailadres en telefoon dan ook niet omgezet te worden. Daarmee wordt de overgang redelijk eenvoudig.

Waarom overgaan?? Velen stellen zich deze vraag. Waarom zou u overgaan van Glashelder naar Canal Digitaal? Velen denken eraan om weer terug te gaan naar UPC. Wij van BoekelNet zijn daar helder in. De reden is nu niet anders dan toen u 1,5 jaar geleden voor BoekelNet koos. Onderstaand geven wij de redenen: • Het is goed voor Boekel omdat uw geld voor een groot deel in Boekel blijft. Er ligt een netwerk dat voor 40% eigendom is van Boekel en dat alleen door BoekelNet gehuurd mag worden. Dat betekent dat een groot deel van uw abonnementsgeld in Boekel blijft. Wij zijn een stichting, rendement komt ten gunste van de Boekelse gemeenschap ! • Het is goed voor Boekel omdat er lokale diensten ontwikkeld worden: BoekelNet wil een rol spelen in het op gang brengen van lokale diensten. Denk aan de Blok, denk aan kerkdiensten, denk aan de kabelkrant maar ook aan toekomstplannen als een centrumdekkend wifi, deelname van sportverenigingen, een lokaal digitaal marktplein etc. Dit soort initiatieven worden echt niet ondersteund door UPC of KPN. • Superieur netwerk. Wij hebben het enige glasvezelnetwerk in Boekel. Up- en downloaden met een standaard snelheid van 60 Mbps. Die ook echt gehaald wordt !! Deze snelheid is relatief eenvoudig te verhogen. Glasvezel heeft echt de toekomst. • Lokale service. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening gaat u in eerste instantie naar de aanbieder (nu Canal

Digitaal). Komt u er daar niet uit dan kunt u lokaal terecht bij Wim v.d.Broek of bij onze service desk. Het is tijdens de perikelen met Glashelder gebleken dat dit lokale netwerk van belang is en vrijwel altijd in staat is problemen snel op te lossen. • Goede dienstverlener in Canal Digitaal. Wij zijn er van overtuigd dat we met Canal Digitaal een uitstekende dienstaanbieder in huis hebben gehaald. Een grote partij die in Nederland 1,5 miljoen klanten bedient. In 2011 en 2012 uitgeroepen tot aanbieder met de beste HD kwaliteit. Verder heeft CanalDigitaal een uitstekend eigen pakket aan diensten waarmee men vanaf deze lente Boekel gaat bedienen. We denken dan aan een echt interactief platform met onder andere kijken op tablet en smartphone.

10 meest gestelde vragen Op dit moment krijgen we heel veel vragen over de overgang naar Canal Digitaal. Die vragen komen voornamelijk bij onze eigen service desk en bij Wim v.d.Broek. Vragen die wij nu het vaakst horen zijn:

1. Moet ik nu in huis weer alles veranderen? Nee, de huidige techniek zal langdurig worden ondersteund. In huis hoeft u bij overgaan naar Canal Digitaal niets te veranderen.

2. Moet ik me nu opnieuw voor een jaar binden? Ja, Canal Digitaal kent een “standaard” contractperiode van 2 jaar. Wij hebben deze ingekort naar 1 jaar maar dat is dan ook echt het minimum.

3. Als ik overga, hoe zit het dan met mijn borg? Indien u overgaat gaat uw borg mee. Wij zorgen ervoor dat aan het einde van uw contractduur er een bedrag beschikbaar is voor terugbetaling van de borgstelling. Indien u niet overgaat maar uitstapt dient u uw borg zelf op Glashelder te verhalen.

4. Hoe zit het met de prijsgarantie van het Glashelder contract? Canal Digitaal neemt de langdurige prijsgarantie niet over. BoekelNet zal haar netwerk echter ook voor andere aanbieders open stellen. Daarmee zal de prijs van Canal Digitaal door marktwerking blijvend laag zijn.

5. In mijn oude contract betaalde ik € 55,87. Nu wordt dat € 56,50. Waarom is dat? De prijs van € 56,50 is voor nieuwe klanten. Heeft u zich opgegeven voor 1 oktober 2013 dan krijgt u € 0,63 korting per maand en betaalt u dus uw “oude” prijs.

6. Moet ik nu opnieuw mijn telefoonnummer omzetten? Nee. Canal Digitaal neemt de telefoon mee over, u merkt hier niets van (sterker nog, u belt vanaf 1 februari al met Canal Digitaal). Ook de voorwaarden blijven hetzelfde als bij Glashelder.

Ik ondersteun BoekelNet want BoekelNet brengt ons verder en samen brengen wij BoekelNet verder. Pierre Bos


Overgang naar Canal Digitaal Zoals wij in ons bericht van 1 februari al aangaven is BoekelNet gestopt met Glashelder. Wij kregen van onze abonnees veel meldingen over slechte dienstverlening en fouten. Vervolgens kwam daar nog bij dat de facturatie erg slecht was dat onze partners niet betaald kregen. Daarom hebben wij dit stevige besluit moeten nemen. Voor ons (en dus voor u !) is Glashelder vanaf 1 februari geen partner meer. Mocht u toch nog herinneringen en/of mails van Glashelder ontvangen dan mag u ons daarvoor inschakelen. Wij nemen dat van u over.

Vanaf 1 februari worden de diensten op ons netwerk verzorgd door Canal Digitaal. Zij nemen het complete pakket van Glashelder tegen dezelfde voorwaarden over. Dit gaat echter helaas niet automatisch. Voor een goede administratieve vastlegging is het van belang dat u het overgangsformulier invult. Dat is huis aan huis verstuurd. U kunt het ook downloaden op de speciale Canal Digitaal pagina over Boekel, www.canaldigitaal.nl/boekel of u kunt het ophalen bij Wim v.d.Broek.

Technisch geen overstap Canal Digitaal gaat met dezelfde diensten en techniek verder die u gewend was. Dat betekent dat er in huis niets verandert. Indien u kiest voor Canal Digitaal hoeft uw mailadres en telefoon dan ook niet omgezet te worden. Daarmee wordt de overgang redelijk eenvoudig.

Waarom overgaan?? Velen stellen zich deze vraag. Waarom zou u overgaan van Glashelder naar Canal Digitaal? Velen denken eraan om weer terug te gaan naar UPC. Wij van BoekelNet zijn daar helder in. De reden is nu niet anders dan toen u 1,5 jaar geleden voor BoekelNet koos. Onderstaand geven wij de redenen: • Het is goed voor Boekel omdat uw geld voor een groot deel in Boekel blijft. Er ligt een netwerk dat voor 40% eigendom is van Boekel en dat alleen door BoekelNet gehuurd mag worden. Dat betekent dat een groot deel van uw abonnementsgeld in Boekel blijft. Wij zijn een stichting, rendement komt ten gunste van de Boekelse gemeenschap ! • Het is goed voor Boekel omdat er lokale diensten ontwikkeld worden: BoekelNet wil een rol spelen in het op gang brengen van lokale diensten. Denk aan de Blok, denk aan kerkdiensten, denk aan de kabelkrant maar ook aan toekomstplannen als een centrumdekkend wifi, deelname van sportverenigingen, een lokaal digitaal marktplein etc. Dit soort initiatieven worden echt niet ondersteund door UPC of KPN. • Superieur netwerk. Wij hebben het enige glasvezelnetwerk in Boekel. Up- en downloaden met een standaard snelheid van 60 Mbps. Die ook echt gehaald wordt !! Deze snelheid is relatief eenvoudig te verhogen. Glasvezel heeft echt de toekomst. • Lokale service. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening gaat u in eerste instantie naar de aanbieder (nu Canal Digitaal). Komt u er daar niet uit dan kunt u lokaal terecht bij Wim v.d.Broek of bij onze service desk. Het is tijdens de perikelen met Glashelder gebleken dat dit lokale netwerk van belang is en vrijwel altijd in staat is problemen snel op te lossen. • Goede dienstverlener in Canal Digitaal. Wij zijn er van overtuigd dat we met Canal Digitaal een uitstekende dienstaanbieder in huis hebben gehaald. Een grote partij die in Nederland 1,5 miljoen klanten bedient. In 2011 en 2012 uitgeroepen tot aanbieder met de beste HD kwaliteit. Verder heeft CanalDigitaal een uitstekend eigen pakket aan diensten waar-

Ik blijf bij BoekelNet want samen staan we sterker, uiteindelijk gaan we de voordelen merken voor onszelf en onze gemeenschap. (jammer van de valse start) Dorremie Beekmans – Van Rijbroek Ik blijf bij Boekelnet en ga over naar CanalDigitaal omdat ik destijds uit solidariteit besloten had om mee te doen en solidariteit eindigt niet na opstartproblemen. Boekelnet krijgt van ons een tweede kans. Gerard Krol Ik blijf bij Boekelnet want ik zie voordelen in gezamenlijke inkoop, en goede mogelijkheden voor lokale informatievoorziening.

Paul van den Berg

Ik blijf bij BoekelNet want glasvezel heeft de toekomst en ik heb vertrouwen in BoekelNet. Niek vd Rijt Ik blijf bij BoekelNet omdat BoekelNet waar maakt wat ze heeft beloofd, namelijk opkomen voor haar abonnees en zich inspant om de kwaliteit af te dwingen die is beloofd. Ze grijpen in als deze niet op orde is. Dat geeft mij vertrouwen. Jeanne van Eert Ik blijf bij Boekelnet want: een gemeentedekkend netwerk, dus ook voor het buitengebied, is belangrijk voor het leggen en onderhouden van sociale contacten. Welzijn en Zorg en aandacht voor elkaar zijn hiermee gebaat. Maria Vos

Ik blijf bij boekelnet want een mooi Boekels initiatief kan, ondanks een ‘valse’ start, nog steeds uitgroeien tot een waardevol bezit voor geheel Boekel! Karin van Sleeuwen Ik blijf natuurlijk bij Boekelnet want ik ben ervan overtuigd dat BoekelNet nu, en in de toekomst voor ons klaarstaat. Ik wil ze dat graag laten bewijzen. Bas Mermans Ik blijf bij BoekelNet want door samen te werken hebben we nu in “mijn” buitengebied glasvezel. BoekelNet is -in tegenstelling tot Glahelder- altijd snel geweest in reageren op problemen, Ties de Mol Ik blijf bij BoekelNet want het feit dat UPC nu lagere prijzen aanbiedt is toe te rekenen aan ons eigen succes. Laat je niet voor de gek houden !! kies voor ons eigen netwerk!! Rene Tielemans Ik blijf bij BoekelNet want ik wil die club het vertrouwen geven dat ze verdienen. Ze zijn er in geslaagd een netwerk uit te laten rollen waar menig Gemeente jaloers op kan zijn. Ook nu er problemen zijn stellen ze zich daadkrachtig op. Carla Hanenberg


Boekel-Venhorst

Senioren leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving Het CDA Boekel-Venhorst presenteert in een artikelenreeks haar verkiezingsprogramma. Deze week hebben de senioren onze aandacht. Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen van alle leeftijden betrokken zijn met elkaar. Senioren maken een belangrijk deel uit van onze samenleving. Het CDA sluit graag aan bij de kracht van mensen, dus ook bij de zelfredzaamheid die we bij ouderen ervaren. Het CDA erkent de rol van ouderenbonden en seniorenorganisaties en wil deze actief betrekken bij de voorbereiding van nieuw beleid.

gemeente dient hierbij rekening te houden met mogelijke stapeling van kosten voor ouderen. Initiatieven van ouderenorganisaties om mensen te helpen die door wijzigingen binnen de AWBZ buiten de boot vallen, verdienen onze maximale ondersteuning. Dit geldt ook voor initiatieven voor het oprichten van een nieuw zorgnetwerk. Nieuwe technologie en ICT Het CDA ondersteunt ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technologie en Domotica (automatisering in huis) in de zorg en de thuissituatie. Zij kunnen bijdragen aan een volwaardiger leven in en rondom huis. Bij het inrichten van een digitaal plein voor de zorg wordt ingezet op ondersteuning aan senioren hoe hiermee om te gaan. Seniorvriendelijk en veilig wonen Alleen een veilige en toegankelijke woonomgeving voor senioren en mensen met een functiebeperking biedt mogelijkheden om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het bouwen van levensloopbestendige

woningen en facilitering van bouwkundige aanpassingen in huis maken zorg en hulp door vrijwilligers beter mogelijk. Het CDA pleit voor veilige wandelroutes, drempelvrije winkels en openbare gebouwen. De woonomgeving moet veilig en leefbaar zijn. Het CDA wil zich inzetten voor zichtbare en aanspreekbare wijkagenten. Dit heeft ook een preventieve werking. De oudere burger moet zich ook in huis veilig weten. Wijkpreventie is daarbij een belangrijk instrument. Lees meer informatie of reageer: www.boekelvenhorstcda.nl, facebook: www.facebook.com/cda.boekel.venhorst, twitter: www.twitter.com/cdaboekel

Evenementenkalender 11 maart: viering Internationale Vrouwendag. 23 t/m 29 maart: Boekelse Driebandkampioenschappen

jeugdnatuurwacht de Knokert

Connie Aarden nr 5 CDA-lijst

Zelfredzaamheid en mobiliteit behouden Geen zelfredzaamheid zonder zorg voor elkaar! De samenhang tussen de maatschappelijke organisaties en welzijnsvoorzieningen wil het CDA ondersteunen. De wijkverpleegkundige gaat daarbij een belangrijke rol vervullen. Huishoudelijke hulp en dagopvang moeten mogelijk blijven. Ondersteuning van de buurtbus en andere initiatieven voor personenvervoer dragen bij aan de mobiliteit van senioren. Venhorst is daarbij een belangrijk punt van aandacht. Ontwikkelmogelijkheden door aanbod van cursussen speciaal voor ouderen zijn belangrijk, maar ook preventieve programma’s zoals beter bewegen en valpreventie. Voldoende middelen voor ouderen De WMO als participatiewet moet voor alle senioren worden waargemaakt. De

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Bij het zoeken naar sporen in de natuur op 25 januari zijn heel veel sporen gevonden. Opvallend waren de poepsporen van honden die je overal ziet liggen. Verder lagen er op sommige plekken veel afgeknaagde dennenappels bij elkaar. Daar zag je de lege pitjes van de zaden waar de eekhoorn zo gek op is; je ziet op de foto ook de vliesjes waar de pitjes aanvast hebben gezeten. In neergevallen bomen zaten veel gaatjes van boktorren die uitgevlogen waren. Ook nesten in bomen zijn sporen. In diverse dode bomen daten spechtengaten. Aan de knaagsporen op takken die op de grond lagen kon je zien dat er ook konijnen in dit gebied leven. Zaterdag 15 februari om 15.00 uur worden we bij RenĂŠ Tielemans aan de Neerbroek 23a verwacht. Op de groentenkwekerij gaan we kijken waar die lekkere tomaatjes en komkommers vandaan komen. Jullie moeten daar op eigen gelegenheid naar toe. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert


Geweldige opbrengst voor Stichting de Wensboom

Geweldig!! We zijn er helemaal beduusd van. Wat hebben de kinderen van basisschool Octopus hard gewerkt om van hun kerstmarkt in december vorig jaar een succes te maken. Ze knutselden, fröbelden en waren op donderdag 18 december in grote getale aanwezig om aan de bezoekers hun waren te verkopen. De opbrengst was

bestemd voor Stichting de Wensboom Boekel-Gemert. Ook wij zelf waren op deze avond aanwezig en onder de indruk van de vele bezoekers. Op deze avond vulden wij ons emailbestand aan met diverse adressen. Mensen die zich, zoals vele voorgangers, komende jaren ook een steentje bij willen

dragen aan de wensen die door kinderen uit onze doelgroep ingestuurd worden. Vorige week dinsdag werden Sandra en Arnie van de Stichting uitgenodigd op de Octopus. Zij werden ontvangen in de aula, waar de kinderen al vol spanning zaten te wachten. Want daar werd het bedrag wat bij elkaar is gebracht bekend gemaakt en overhandigd aan de Stichting. En daar waren wij allemaal van onder de indruk: maar liefst € 1405,73. Dit mooie bedrag wordt op het einde van het jaar bestemd om wensen van onze doelgroep kinderen te vervullen. Nogmaals onze hartelijke dank aan alle kinderen, leraren, ouderraad van basisschool Octopus en de bezoekers van de kerstmarkt.

Backstage Boekel Presents: Carnaval Zaterdag 1 maart van 20.30-00.30 in Café Salut. Kaartverkoop: vrijdag 14 februari van 18.00-20.00 uur in Café Salut. www. backstageboekel. nl Kenmerk Advertentienummer

eengezinswoning 201404001

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging

C een/twee personen 24,20 m² 11,27m² 8,85 m² 7,99m² 3,48 m² 5,47 m²

Huurprijs Beschikbaar Voorwaarden

€ 588,32 + € 0,91servicekosten begin maart 2014 een/twee personen

U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 16 februari 2014

De Platanen 5a, Boekel Voorwaarden: 1. Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.678,-2. U dient een IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze webside www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt inleveren, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 2012 toe te voegen als bijlage. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning.

Reactiebon Naam: .......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres: ................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: .................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O De Platanen 5a, Boekel Uiterste inleverdatum: zondag 16 februari 2014


VLIEGENVA


NGEN 2014Leefbaarheid heeft uw stem nodig Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel kijkt tevreden terug op de afgelopen 4 jaren. Samen met onze coalitiepartners DOP en Boekels Welzijn hebben we invulling kunnen geven aan ons coalitieprogramma. Een samenwerking waarover we heel tevreden zijn en waarvoor we onze coalitiepartners willen bedanken. Ook de uitvoering van het programma is voortvarend opgepakt en grotendeels gerealiseerd in prettige samenwerking met het college

van burgemeester en wethouders. We hebben kunnen uitvoeren wat we hebben afgesproken ondanks de financiële taakstelling die er lag, namelijk te komen tot een sluitende begroting in 2013. We zijn in staat geweest om 1,6 miljoen euro om te buigen door samen te werken met burgers en ondernemers en hierbij slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan. Denk hierbij onder andere aan Stichting de Speeltrein, BoekelNet, BoekelEnergie, Stichting Leefbaar Venhorst, Stichting d’n Eik , sport-, muziek- en culturele verenigingen en zorg- en welzijn partners. Hierdoor zijn we ook in staat geweest om uitvoering te geven aan andere begrootte programmaonderdelen op het gebied van wonen, werken, recreëren, economie, ruimtelijke ordening, milieu en financiën. In onze volgende artikelen gaan we hier inhoudelijk verder op in. Als coalitie heb je de verantwoordelijkheid en wordt er van je verwacht dat je besluiten neemt in het belang van alle inwoners van Boekel. Je hebt te maken met reeds lopende zaken en allerlei nieuwe ontwikkelingen. In de praktijk krijg je te maken met voor- en tegenstanders, allen bepleiten hun gelijk. Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel respecteert tegengestelde belangen maar evengoed moet er een werkbare beslissing komen. Dit doen we door naar mensen te luisteren maar ook door deskundigen te raadplegen. We stellen ons kritisch op en gaan op onderzoek uit. We gaan niet over één nacht ijs. We horen en luisteren wat er leeft onder de mensen. Dit doen we onder andere door middel van themabijeenkom-

Decoratie en kado

Kerkstraat 34, Boekel, 0492-392779, www.rodanthedecoratie.nl, info@rodanthedecoratie.nl

TOTALE P O O K R E L EE GV OPENINGSTIJDEN: Maandag: gesloten | Dinsdag t/m donderdag 9.00-12.30 / 13.30-17.30 uur Vrijdag 9.00-12.30 / 13.30-20.00 uur | Zaterdag 9.30-16.00 uur

sten en onze achterbanvergaderingen. Waarbij we ons realiseren dat samenspraak ook kan leiden tot tegenspraak. Zeker als belangen uiteen lopen. Om tot een verantwoorde afweging te komen stellen we ons kritisch op. Dit doen we met alle thema’s die de leefbaarheid fundamenteel raken. Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel zet zich in voor het waarborgen van de leefbaarheid zoals een gezonde en prettige woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen, met goede voorzieningen, een actief verenigingsleven en mogelijkheden voor ondernemerschap. Leefbaarheid heeft uw stem nodig. Stem Gemeenschapsbelang VenhorstBoekel, dat is ook uw belang!

Boekelse Lokale Omroep Kring Rechtstreekse BLOK TV uitzending. Op woensdagavond 12 februari kunt u kijken naar een rechtstreekse TV uitzending van de BLOK vanuit Nia Domo. Stichting BoekelNet zal tijdens deze uitzending uitleg geven betreffende de overstap van Glashelder naar Canal Digitaal en zal tevens vragen beantwoorden van de aanwezigen in de zaal. Middels deze rechtstreeks BLOKTV uitzending willen wij u als kijker op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen betreffende ons Boekels glasvezelnetwerk. De uitzending start woensdag om 20.00 uur, digitaal op Boekelnet (kanaal 47) en analoog op het netwerk van UPC. Tijdens het weekend van 15/16 februari zullen we een aantal keren deze uitzending herhalen. Bij de Blok zit u al bijna 30 jaar op de 1e rang, veel kijk-plezier toegewenst. Ga voor uitzending gemist naar: www.bloktv.nl

JEUgD HOBBy cLUB

Attentie, Aanstaande donderdagavond 13 februari is er GEEN hobbyclub avond. Dit in verband met de pronkzitting voor de ouderen. Op woensdag middag zijn jullie natuurlijk van harte welkom! Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst


Maandmenu FEBRUARI 2014 Broccolisoep met zalmsnippers of

Huisgemaakte ganzenpatĂŠ met sinaasappelsaus

~~~~~~ Kalfsoesterpuntjes met saus naar keuze of

Kabeljauwfilet met witte wijnsaus Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl

~~~~~~ Keizersbol met slagroom of

Koffie

â‚Ź 19.75 Zo bijzonder is Keizersberg Ook voor al uw feesten en partijen

HOTEL

RESTAURANT

Keizersberg Zeelandsedijk 45 - Elsendorp tel 0492-351610 - info@restaurantkeizersberg.nl www.restaurantkeizersberg.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 06.30 t/m 00.00 uur, zaterdag/zondag 10.00 t/m 22.00 uur keuken geopend: maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur zaterdag/zondag t/m 21.0 uur


Ziekenbezoek Traditigetrouw denken de Knöllekes ook aan hen die niet kunnen deelnemen aan de carnaval door een ongeval of langdurige ziekte. Wilt u graag iemand die langdurig ziek is en daardoor geen carnaval kan vieren een hart onder de riem steken? Deze mensen bezoeken wij graag met het ziekenbezoek om hen te verassen met een presentje. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de volgende personen: - Bep Delisse, tel 32 22 43 - Rob van Duren, tel 32 94 10 robvanduren72@hotmail.com - Helma vd Ven, tel 32 39 51 helma.vande.ven@chello.nl - Hariëtte Rovers, tel 330255 pietrovers4@gmail.com - Agnes vd Velden, tel 32 25 60 agnes@vdveldenboekel.nl

Laatste kaarten pronkzittingen! Er zijn al heel veel kaartjes verkocht van de pronkzittingen. Maar er zijn nog enkele kaarten beschikbaar! Dus grijp je kans om te genieten van al dat lokaal talent en koop snel nog een kaartje! De kaartjes zijn te koop bij Sport & Mode v.Rijbroek. Liefhebbers van cabaret, muziek en dans komt zeker aan hun trekken. Zorg dat je er snel bij bent, want op is op! Een kaartje kost € 17,50. Enkele van de artiesten: - Mina van de platte buunder; - Vurrekkes; - Goei Raod.

Dienst van woord en gebed Voordat Boekel zich vol in het carnavalsgedruis stort is het tijd voor bezinning. Maar dan wel met een ludieke knipoog: de carnaval kan pas echt van start na de bijeenkomst in de Agathakerk. Dit jaar verzorgt Diaken Henk van Thiel een dienst van woord en gebed. Hierbij krijgt hij ondersteuning van Imemato en de Donderjagers. De aanvangstijd van deze dienst is 19.30 uur, daarna storten we ons samen met Prins Max en Adjudant Leon volop in het carnavalsgedruis.

Jubileum carnavalskrant 2014 In verband met het 55-jarig bestaan brengen we dit jaar een extra dikke carnavalskrant uit. In deze krant is naast de aandacht voor de komende carnaval ook ruimte voor een terugblik. In het bijzonder de laatste 11 jaar, maar ook verder terug. Via deze weg willen we iedereen die hulp heeft verleend bij het samenstellen van

Deelnamekaart bierbladenbingo!

deze krant bedanken. In het bijzonder de adverteerders die met hun bijdrage de gratis huis-aan-huis verspreiding mogelijk maken. Na het doorlezen van de carnavalskrant ben je direct helemaal in de stemming voor het komende feest! Veel leesplezier met de carnavalskrant!

Inschrijven optocht en buurtversiering Wil je meedoen met de optocht? Of wil je de buurt inschrijven voor de wedstrijd buurtversiering? Inschrijven kan via onze website. Kies in het hoofdmenu voor ‘inschrijven’. Let op: voor maandag 24 februari moet je zijn ingeschreven. Heb je vragen over de deelname aan de optocht of buurtversiering? Neem dan contact op met Ben v.Dooren: 0492 - 321826

Inschrijven Stuif es in Via onze website kun je jezelf inschrijven voor de Stuif es in. Maar als je mee wilt doen moet je wel snel zijn! Uiterlijk aanstaande donderdag 13 februari moet je inschrijving binnen zijn. Bij de voorselectie op zondag 23 februari kunnen dan je Ouders, opa’s en oma’s kijken naar je optreden.

Doe mee met de bierbladenbingo! Deze carnavalsmaandag organiseren de Knöllekes samen met Nia Domo de Bierbladenbingo. Iedere ronde van een uur kun je als deelnemer een bingokaart kopen voor 50 cent, waarop 6 carnavals-

hits staan. De DJ begint uit zijn playlist waar de nummers op staan willekeurig te draaien. Hoor je in één uur alle nummers van je kaart? Dan win je een vol blad bier! Per ronde zijn er 5 bladen bier te winnen. Bovenstaand zie je een voorbeeld. Let op: deelname 18+ Agenda C.S. De Knöllekes

do 13 februari: Pronkzitting 55+ vr 14 februari: Pronkzitting

za 15 februari: Pronkzitting

vr 21 februari: Pronkzitting

za 22 februari: Pronkzitting zo 23 februari: Voorselectie Stuif es in

vr 8 februari: Sleuteloverdracht za 1 maart: zo 2 maart:

ma 3 maart: di 4 maart:

Ziekenbezoek, Stuif es in, CARNAVAL Optocht, CARNAVAL CARNAVAL CARNAVAL

www.deknollekes.nl www.facebook.com/knollekes @Knollekes


AH Perssinaasappelen 1+1 GRATIS 2 netten à 2 kilo

van 5,98 voor

2,99

van 0,99 voor

0,69

AH IJsbergsla Per stuk

AH Komkommer Per stuk

van 0,85 voor

AH Cherrytomaten Bakje 250 gram

van 1,29 voor

0,69 0,99

AH Iets kruimige aardappelen Zak 3 kilo

van 2,49 voor

1,49

Wij wensen u een gelukkige Valentijn Op Valentijnsdag serveren wij onderstaand menu Dit menu serveren wij naast Menu Provence en de à la carte kaart

MENU VALENTIN 2014 Valentijnsproeverij

Gamba’s Pil Pil, Carpaccio en zalmtartaar om samen te delen ***

AH Conference peren Per kilo

van 1,59 voor

Rumpsteak

0,99

Gegrilde Rumpsteak van het Rangers Valley rund geserveerd met truffeljus of

Zeetong

AH Elstar Per kilo

van 1,69 voor

1,29

Geheel op graat gebakken Noordzeetong (300 gram) met Gamba’s ***

Parfait

Uw boodschappen online bestellen? Kijk eens op www.aherp.nl De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 10 februari t/m 16 februari

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

Luchtig ijs van frambozen met chocolade of

Kaas

Selectie van 3 soorten kaas

€ 26,50 Brasserie Porte de Provence

Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 3 februari werden wederom de wedstrijden van de competitie gespeeld. Alle koplopers in de B-Poule en in de APoule deden wat ze moesten doen, winnen en de 3 punten binnen halen. Bij Donkers/v.Lankveld en De Schutboom/v.Dijk, beide uit de hoogste klasse, ging het van een leien dakje. Donkers/ v.Lankveld wist V&T Metaal met een eenvoudige 6-0 te verslaan. De Schutboom/v.Dijk had weinig moeite met de nummer 5 BoekelFit. Zij wist 8 keer te scoren, maar kon niet voorkomen om toch 3 tegentreffers te incasseren. Met dit verlies van BoekelFit is voor hen definitief het doek gevallen als het gaat om aansluiting aan te top op de ranglijst, gezien nummer 3 Stuc Force ook de 3 punten binnen haalde. Al ging dit niet eenvoudig. Tielemans Groentekwekerij bood goed weerstand, maar ging nipt met 4-3 ten onder tegen de nummer 3 die nog steeds aansluiting heeft op de nummers 1 en 2. Zij hebben een wedstrijd minder gespeeld. Als zij deze inhaalwedstrijd weten te winnen staan zij slechts één puntje achter De Schutboom/v.Dijk en 2 puntjes achter koploper Donkers/v.Lankveld. In Poule B had koploper Biemans Komkommers het moeilijk met v.d.Aa klusbedrijf. Beide gaven elkaar geen duim breed

Berichten

toe. Er werd aan beide kanten stevig verdedigd, maar v.d.Aa Klusbedrijf kon niet voorkomen dat de koploper het enige doelpunt van de wedstrijd wist te scoren en zo toch de 3 punten mee naar huis nam. Midicentrum Stender wist met fanatiek en aanvallend voetbal vrij eenvoudig te winnen van OOvB. Met een wedstrijd minder gespeeld blijven zij op een 2e plaats staan op de ranglijst. Als zij de inhaalwedstrijd weet te winnen neemt zij de kop over van Biemans Komkommers en komt 2 punten los te staan van de nummer 2. De nummers 3 en 4, De Drie Kronen en Torpedo TUB, wisten allebei vrij gemakkelijk de overwinning binnen te halen en houden enigszins aansluiting aan de top op de ranglijst, hetzij met 6 en 7 punten achterstand op de nummer 2. Voor v.d.Aa Klusbedrijf is na deze nederlaag zo goed als zeker het doek gevallen gezien de achterstand op de nummer 2 welke is opgelopen naar 10 punten. Kortom, in beide klasse blijft het enorm spannend welk team kampioen zal worden. Vol spanning kijken we uit naar de volgende wedstrijden. Op www.wacboekel.nl kunt u alle informatie vinden betreffende teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Uitslagen 3 februari: De Drie Kronen - v.Rijbroek Sp&M 4-1 TK ‘t Stuupke - Quick-Hedge 4-2

Rijopleiding

De Vlonder 45

5427DB

Boekel

AANBIEDING AUTO NU EERSTE 10 RIJLESSEN (60MIN) € 385,VOOR MEER INFORMATIE: 06-22123656 WWW.JOHNVESTERS.NL

2-4 AVB Asbest. - v.Haandel Metaal Stuc Force - Tielemans Groente 4-3 2-1 Café Gij & Ik - Elreka Hekwerken Donkers/v.Lankveld- V&T Metaal 6-0 De Schutboom/v.Dijk - BoekelFit 8-3 Snackpoint LC - Torpedeo TUB 3-9 v.d.Aa Klusbedrijf - Biemans Kom. 0-1 Café LC- MVS Grootkeukentechn. 13-0 OOvB - Midicentrum Stender 4-7 Programma 17 februari: Zaal A: Biemans Komk. - Elreka Hek 18.30 u Torpedeo TUB - Midicentrum Stender 19.15 u MVS Grootkeuken. - Dakdekkers Jacobs 20.00 u Tielemans Groente - Autocentrum20.45 u De Drie Kronen - Café Gij & Ik 21.30 u Zaal B: Stuc Force - De Schutboom/v.Dijk 18.30 u Café LC - Donkers/v.Lankveld 19.15 u Quick-Hedge - Betech B.V. 20.00 u v.Rijbroek Sp&M - OOvB 20.45 u BoekelFit - V&T Metaal 21.30 u TK ‘t Stuupke - v.d.Aa Klus 22.15 u

Een super mooi resultaat voor Fleur v.Erp en haar Sunny! In de C/L springen werd dit tweetal maar liefst reservekampioen van Brabant!! Met dit prachtige resultaat mag Fleur ook deelnemen aan het NK in Ermelo op 22 maart. Super gedaan Fleur. Met haar andere pony Celvin in de D/L behaalde Fleur een 20e plek, terwijl haar grote zus Britt samen met Lorenzo 4 strafpunten reed en daarmee een 28e plaats behaalde in het D/B. Dan de kleinste klasse (en tevens van fam v.Erp!) de A/B Isabeau en haar Amigo een wel hele mooie 5e plaats van Brabant. Super gedaan zusjes, proficiat. Dan nog een uitslag van Lisanne Robben, ze was naar Overasselt geweest. Met haar Siepke’s Benthe werd ze 4e met 183 punten terwijl ze met Florus een mooie 1e plek mee naar huis nam met 194 punten, beide in het L1.

Evenementenkalender


Sport 44-159 82-35 27-19 12-40 36-124 32-51 75-40

10-17 34-28 17-21 29-16 23-14 13-8 4-28 13-19 7-30 14-9 20-17 15-18 13-10 10-11

39-57 23-36 17-19 11-30 21-30 24-47 37-21 26-32 40-21 27-25 18-30 24-25 19-25 24-26

22-9 20-16 15-5

el

22-29 25-17 36-14 32-15 15-20 21-24 16-30 16-24 30-30 22-41 18-20 12-31 22-21

ek Bo

Libre A: R.Berens - G.Zomers Th.v.Alphen - J.Mezenberg H.v.d.Mortel - P.Koonings M.v.Doren (s) - J.v.Boerdonk F.v.Boxtel - G.Zomers C.Sanders - F.v.Boxtel S.Donkers - M.Timmers Libre B: J.v.Dooren (k) - C.Coolen A.v.Asseldonk - M.v.Schijndel Jac.Coolen - Th.v.Rooy L.Verbakel - J.v.Osch A.Emonds - J.v.Asseldonk J.v.Sleeuwen - A.v.Asseldonk L.Verbakel - H.v.d.Berg J.Donkers - J.v.d.Aa L.v.Haandel - H.v.Duren M.v.Haandel - M.v.Doren (b) M.v.Schijndel - A.v.Moorsel P.v.Doren - H.Schepers M.v.d.Elzen - H.Arts Libre C: M.de.Rijck - J.v.Lankveld P.v.Duren - W.v.Hees A.Verstegen - A.v.Sleeuwen L.v.Sleeuwen - Ph.v.Zuijlen A.Verstegen - P.Raijmakers A.v.Sleeuwen - T.v.d.Ven M.de.Rijck - Fr.v.d.Bosch J.Manders - Th.Snijders Cl.Aldenhuijsen - J.v.Lankveld W.Kroos - J.v.d.Broek A.v.d.Burgt - B.v.d.Bosch Th.v.d.Burgt - H.v.Melis H.v.Lankveld - P.Rijbroek J.v.Duren - L.v.Rooy Bandstoten A: M.Timmers - S.Donkers M.v.Schijndel - A.Berens J.v.Dooren (k) - H.v.d.Mortel L.v.Haandel - M.v.Doren (s) P.v.Hoof - H.v.d.Mortel M.v.Haandel - A.Berens P.Koonings - H.v.Duren R.Berens - H.v.Houtum H.v.d.Zanden - J.v.Dooren (k) Jac.Coolen - C.Coolen L.v.Haandel - J.v.Zon M.v.Schijndel - G.Verwegen J.Kusters - C.Sanders A.v.Moorsel - M.v.Doren (b) Bandstoten B: Ph.v.Zuijlen - A.v.d.Velden A.Verbakel - H.v.d.Berg A.Verstegen - J.v.Duren

lu b

Voor Ons Plezier

W.Kroos - T.v.d.Ven J.v.Osch - J.v.Dijk Cl.Aldenhuijsen - J.v.Lankveld P.Raymakers - H.v.Lankveld J.v.Asseldonk - J.v.Berlo A.v.Asseldonk - L.v.Sleeuwen Th.v.d.Burgt - W.v.Hees J.Manders - T.v.d.Heijden P.v.Duren - H.Arts A.v.d.Burgt - C.v.Sleeuwen H.Schepers - P.Rijbroek

Ju do -c

BILJARTCLUB

Berichten 10-15 19-31 5-10 14-7 15-14 15-19 9-21 16-14 22-14 12-22 22-16

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Regiotoernooi Sint-Michielsgestel Zondag 2 februari hebben 6 judoka’s deelgenomen aan het Regiotoernooi in SintMichielsgestel. Zoals altijd hebben de judoka’s hun beste beentje voorgezet en dat resulteerde in mooie wedstrijden, vaak met goede afloop. Natuurlijk werden er ook partijtje verloren, maar alle 6 mogen ze trots en tevreden zijn met hun prestaties. De uitslagen zijn als volgt: 1 Niek

v.d.Rijt, Romy Smits en Rick Smits; 3 Fiene v.Kilsdonk en Nicole v.d. Tillaart. Proficiat met de behaalde resultaten en bedankt voor jullie sportieve inzet! Uitreiking banden en slippen, diploma's en oorkondes + kijkles Op vrijdag 7 februari zijn de band- en slipexamens afgenomen en om die reden worden op vrijdag 14 februari de behaalde banden en slippen uitgereikt met bijbehorend diploma of oorkonde. Tijdens deze trainingsavond is het tevens kijkles, dus de ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's van onze judoka’s zijn van harte welkom, een ideale gelegenheid om wat leuke kiekjes te maken. Carnaval Op vrijdag 28 februari is er geen normale trainingsavond, maar wordt er carnaval gevierd bij Judoclub Boekel. We doen dit in de vorm van apenkooi, iets wat al vele jaren een succesformule is gebleken. Kom dus niet in je judopak, maar in een origineel carnavalsoutfit naar de gymzaal. Nadere informatie volgt. Jullie worden om 18.30 uur verwacht en het zal duren tot ca. 19.45 uur. Voor meer informatie kunt u terecht op www.judoclubboekel.nl

d ,K' tK Ͳt Z ǀŽŽƌ Ƶǁ Z/:&^D d/' s ^d'K ͍

Ğ ũĂĂƌůŝũŬƐĞ tK Ͳ ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ ŚĞĞŌ ƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐ ĨŽƌƐĞ ĮŶĂŶĐŝģůĞ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƟĞƐ͘ ĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ Ƶǁ ƐŝƚƵĂƟĞ͕ ĞŝŐĞŶĚŽŵ ŽĨ ŚƵƵƌ͕ ŚĞĞŌ ĚĞ tK ͲǁĂĂƌĚĞ ĚŝƌĞĐƚĞ ŐĞǀŽůŐĞŶ ǀŽŽƌ ŽŶĚĞƌ ĂŶĚĞƌĞ ĚĞ ǀŽůŐĞŶĚĞ ďĞůĂƐƟŶŐĞŶ͗ Ͳ ŽŶƌŽĞƌĞŶĚĞ njĂĂŬ ďĞůĂƐƟŶŐ͖ Ͳ ŝŶŬŽŵƐƚĞŶďĞůĂƐƟŶŐ͖ Ͳ ǀĞƌŵŽŐĞŶƐďĞůĂƐƟŶŐ͖ Ͳ ĮƐĐĂůĞ ĂĨƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ͘

sKKZ ^> ,d^ Φ ϭϱϬ͕ϬϬ y >͘ dt <hEE E t/: E tK Ͳ^ E D < E ĬĂŶŬĞůŝũŬ ǀĂŶ ĚĞ ƵŝƚŬŽŵƐƚ ŬƵŶŶĞŶ ǁŝũ ŶĂŵĞŶƐ Ƶ ĚĞ ďĞnjǁĂĂƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ŽƉƐƚĂƌƚĞŶ͘ Ğ ƉƌĂŬƟũŬ ůĞĞƌƚ ĚĂƚ ĞĞŶ ŐŽĞĚ ŐĞŵŽƟǀĞĞƌĚĞ ďĞnjǁĂĂƌƉƌŽĐĞĚƵƌĞ ǀĞĞůĂů ůĞŝĚƚ ƚŽƚ ĞĞŶ ǀĞƌůĂŐŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ǁĂĂƌĚĞ ǀĂŶ ŚĞƚ ďĞĚƌŝũĨƐŽďũĞĐƚ͘ > d K W͗ Z DK d /EE E ϲ t < E E KEds E'^d s E ^ ,/<</E' t Z ' D <d tKZ E͘ DĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍ EĞĞŵ ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ ŽŶƐ ŽƉ͘ ŝũŬĞŵĂŶƐ dĂdžĂƟĞͲ Θ ĚǀŝĞƐďƵƌĞĂƵ ϬϰϵϮ ʹ ϯϳ ϭϯ ϯϬ ŝŶĨŽΛĞŝũŬĞŵĂŶƐ͘Ŷů ǁǁǁ͘ĞŝũŬĞŵĂŶƐ͘Ŷů


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 9 februari: Venhorst 1 - Avanti ‘31 1 2-5 Venhorst 2 - Udi ‘19 4 2-0 De Willy’s 2 - Venhorst 3 1-1 0-5 Venhorst 5 - Constantia 5 Programma 16 februari: Festilent 1 - Venhorst 1 14.30 u Venhorst 3 - Sparta ‘25 8 11.00 u Venhorst 4 - Avesteijn 4 13.00 u Juliana Mill 7 - Venhorst 5 10.00 u Dames Excelent 1 - Venhorst 1 09.30 u Dames HBV 1 - Venhorst 2 11.00 u Venhorst 1 - Avanti 1 2-5 Een door de onstuimige wind lastig te controleren wedstrijd eindigde in een nederlaag voor Venhorst. Al in de 7e minuut kwamen de bezoekers uit Schijndel op 0-1 toen de bal, gedragen door de wind, onhoudbaar in de linkerbovenhoek verdween. De rest van de 1e helft had Avanti het betere van het spel, maar beide teams slaagden er niet in goede doelkansen te scheppen. Na 7 minuten in de 2e helft schoot Tom v.d.Boogaard met links de bal onhoudbaar over en achter de Avanti doelman, 1-1; een bewuste poging al zal niet iedereen het daarmee eens zijn! Helaas voor Venhorst werd 1 minuut later een vrije trap direct binnen geschoten, zodat de inhaalrace opnieuw moest beginnen. Venhorst werd geleidelijk aan wel sterker, zonder tot goede doelkansen te komen, en in de 65e minuut werd uit een aanval over links de 13 binnen getikt. Met enkele wissels pro-

Berichten

beerde Willem v.d.Burgt het tij nog te keren. Tom v.d.Boogaard schoot uit een penalty de anschlusstreffer en dus de hoop nog binnen, maar opnieuw kwam Avanti binnen een paar minuten op een voorsprong van 2 doelpunten na een scrimmage voor het Venhorstse doel, 2-4. Venhorstse aanvallen leverden nog een paar grote kansen op, maar scoren lukte niet meer. Twaalf minuten voor tijd werd de wedstrijd definitief beslist toen een fout in de Venhorstse verdediging leidde tot de 2-5. Smet op de wedstrijd was de rode kaart voor Bart v.d.Vossenberg, die aan het einde van de wedstrijd, ook volgens de tegenstander ten onrechte, van het veld werd gestuurd. Uiteindelijk was het overigens wel een verdiende overwinning voor Avanti. Volgend weekend uit tegen Festilent willen we Venhorst weer zien vechten voor 3 punten. Komt dat zien!! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 8 februari WEC A1 - Venhorst A1 0-2 Venhorst B1 - Someren B5 3-4 Venhorst D2G - Gemert D7M 0-2 Irene E1 - Venhorst E2 1-2 Programma zaterdag 15 februari Venhorst A1 - Someren A2 14.30 u TOP MB1 - Venhorst MB1 vertrek 11.15 u, 12.30 u Mariahout C1 - Venhorst C1 vertrek 11.45 u, 13.00 u Venhorst C2G - Mariahout C2G 13.00 u Venhorst D1G - SCMH D1 12.00 u Rhode E3 - Venhorst E1 vertrek 08.15 u, 09.15 u Venhorst E2 - Handel E2 10.00 u MULO E9 - Venhorst E3 vertrek 08.15 u, 09.00 u

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

10.00 u Venhorst F1 - Avanti ‘31 F2 Stiphout Vooruit F3 - Venhorst F2 vertrek 08.30 u, 09.30 u Venhorst F3 - Schijndel F6 11.15 u Venhorst F4G - Gemert F12 11.15 u WEC F3G - Venhorst F5 vertrek 09.45 u, 10.30 u

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen zaalcompetitie E-jeugd 1 - Tremeg E1 9-5 Jongens C1 - MBDE/De Sprint C1 19-17 Dames 1 - ESZV Oktopus 1 37-21 Heren 1 - Heerle 21-21 Jupiter '75 E1 - E-jeugd 2 9-7 Programma zaterdag WHC 1 - Heren 1 20.50 u PSV Handbal HC1 - Jongens C1 13.30 u Meisjes B2 - Bouwcenter 1 13.55 u Meisjes B1 - Apollo DB1 14.55 u Meisjes C3 - PSV Handbal C2 11.45 u Olympia ‘89 C1 - Meisjes C1 12.05 u Meisjes C2 - Overpelt VZW C1 12.50 u Bedo D1 - D-jeugd 1 10.00 u E-jeugd 2 - Swift E1 11.00 u Jupiter ‘75 E1 - E-jeugd E1 18.10 u MHV ‘81 F1 - F-jeugd 1 10.00 u Programma zondag Bouwcenter 1 - Heren 2 14.20 u Heren 4 - Swift 3 10.00 u Bouwcenter 1 - Dames 1 13.10 u Bouwcenter 2 - Dames 2 12.00 u HCG 1 - Dames 3 14.10 u Apollo 1 - Jongens B1 10.00 u MBDE/De Sprint E1 - E-jeugd 3 09.00 u

Tennisclub Boekel

2e Open Jeugdtoernooi 2014 TC Boekel 8 t/m 16 maart 2014 Open jeugdtoernooi op tennispark “De Donk” voor enkel, dubbel en mix speelsterkte. Jeugd t/m 10, 12, 14 en 18 jaar Inschrijven via www.toernooi.nl Inschrijfgeld is 6 euro per persoon per onderdeel. Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 21 februari 2014. Loting is op maandag 24 februari 2014. Bondsgedelegeerde is J.A.J. Wijdeveld. Toernooileider is Bas Leijten met e-mailadres activiteiten@tcboekel.nl. Goedgekeurd door de KNLTB.


Sport

Berichten

KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 5, 8 en 9 februari 5-18 De Kangeroe MW1 - JES MW1 JES A1 - SCMH A1 8-10 JES A2 - Korloo A1 4-12 JES C1 - Avanti (S) C2 7-8 JES D1 - VG/Er/Od/Wh D1 3-17 JES E1 - Celeritas (S) E1 0-8 Blauw Wit W1 - JES W1 05-0 JES 1 - Oranje Wit (L) 1 14-13 JES 2 - Blauw Wit (Ha) 2 16-9 Programma 15 februari Rooi A1 - JES A1 15.10 u De Streepen St. Oedenrode Rooi A2 - JES A2 14.00 u De Streepen St. Oedenrode Altior C2 - JES C1 13.45 u De Zaert Heeswijk-Dinther Swift (V) D2 - JES D1 09.00 u De Visgraag Velden Altior E3 - JES E1 09.45 u De Zaert Heeswijk-Dinther JES W1 - Be Quick W1 11.00 u De Horst Venhorst Programma 16 februari De Horst 1 - JES 1 13.15 u Heuvelland Groesbeek De Korfrakkers 6 - JES 2 11.00 u Ter Aa Erp Programma 19 februari Avanti (S) MW1 – JES MW1 19.00 u De Burcht Boekel

Pupil van de Week Fleur Peeters Fleur korfbalt in bij JES E1. Ze is een sportieve meid die van gezelligheid houdt en in het korfballen veel plezier heeft. Fleur doet goed mee op de trainingen. Ze mocht een doorloopbal nemen p een grote korf voor de wedstrijd van JES1 Oranje Wit 1. Daarna mocht ze de wedstrijd vanaf de reservebank volgen. Wij wensen haar veel succes bij JES E1.

ANGO PRIJSKAARTEN 5 februari

RIKKEN 1. Bert v.d.Biggelaar 2. Jan Sleegers 3. Marie v.d.Elzen JOKEREN 1. Lies .d.Aa 2. Leen Emonds 3. Erna Verstegen

63 pnt. 54 pnt. 52 pnt.

21 pnt. 13 pnt. 12 pnt.

Boekel Sport vroegtijdig afgelast De overvloedige regenval heeft er dit weekend voor gezorgd dat veel voetbalwedstrijden werden afgelast. Bij de junioren gingen er slechts twee door en bij de senioren vier. Boekel Sport heren 1 kwam niet in actie. Komende zondag wacht een zware dobber tegen Nooit Gedacht uit Geffen. Daar speelde Boekel Sport een goede wedstrijd en bracht de 3 punten mee naar huis. Grote vraag is of men die zondag in eigen huis kan houden. Hoog Boekel Sport gehalte carnaval Boekel Boekel Sport levert dit jaar een groot aandeel in het carnaval. Bij de Knollekes heersen Prins Max en adjudant Leon beide speler van Boekel Sport 7. Bij de Vliegenmeppers is Vorst Johan IV die de scepter zwaait. Hij is speler van het zesde. Tenslotte werd René Donkers koningin van M4 en zij is actief bij de dames van Boekel Sport. Dit belooft een mooie carnaval 2014 te worden. Donderdag 27 februari is het een carnavalsbal in de kantine want de Geelzwarten nemen afscheid van Captain Dailan kiezen een wie o wie wordt zijn opvolger. Zijne dorstlustige hoogheden en de Queen zijn hierbij van harte welkom. Uitslagen 8 en 9 februari: Nulandia A1 Boekel Sport A1 0-6 Helmondia C1 Boekel Sport C1 2-3 Rest jeugd afgelast Avanti ‘31 2 - Boekel Sport 2 1-5 Erp 4 - Boekel Sport 4 4-0 Dames Wittenhorst 1 - Boekel Sport 10-3 Dames Erp 2 - Boekel Sport 2 2-2 Rest afgelast

Programma 15 februari: Boekel Sport A1 - Avesteyn A1 14:45 u 14:45 u Boekel Sport B3 - SSE B2 Boekel Sport C1 - Rhode C1 13:00 u Boekel Sport C3 - Schijndel C4 13:00 u Boekel Sport MC1 - Nooit Gedacht MC1 13:00 u Boekel Sport MC2 - Schijndel MC1 13:00 u Boekel Sport D1 - Blauw Geel ‘38 D2 11:45 u Boekel Sport D3G - Gemert D5 11:45 u Boekel Sport D6G - ZSV D3 11:45 u Boekel Sport E1 - JVC Cuijk E1 10:00 u Boekel Sport E4 - Bavos E3 10:30 u Boekel Sport E6G - Erp E4 10:30 u Boekel Sport E7G - ST Fiducia E2 10:30 u Boekel Sport F1 - Sparta ‘25 F2 09:30 u Boekel Sport F3 - Avanti ‘31 F4G09:30 u Boekel Sport F4 - Sparta ‘25 F4G 09:30 u Boekel Sport F7 - SV Brandevoort F13 09:30 u Helenaveen A1 - Boekel Sport A314:30 u Vianen Vooruit MA1 - Boekel Sport MA1 14:30 u Mierlo Hout B1 - Boekel Sport B1 14:30 u Erp B2 - Boekel Sport B2 14:45 u Rhode C3G - Boekel Sport C2 13:00 u Blauw Geel’38 C5 - Boekel Sport C4 13:00 u WEC D1G - Boekel Sport D2G 11:45 u SC Helmondia D3 - Boekel Sport D4G 11:15 u Schijndel D4 - Boekel Sport D5 11:45 u Hapse Boys MD2 - Boekel Sport MD1 11:00 u Blauw Geel ‘38 E3 - Boekel Sport E2 09:15 u SV Brandevoort E5 - Boekel Sport E3 11:00 u RKPVV E2 - Boekel Sport E5 11:00 u MVC F1 - Boekel Sport F2 10:30 u Nijnsel F2 - Boekel Sport F5 10:00 u Erp F5 - Boekel Sport F6 10:30 u Blauw Geel ‘38 F14 - Boekel Sport F8 10:15 u Programma 16 februari: Boekel Sport 1 - Nooit Gedacht 1 14:30 u Boekel Sport 2 - Boskant 2 11:30 u SC Helmondia 2 - Boekel Sport 3 11:00 u Boekel Sport 4 - Blauw Geel ‘38 7 11:00 u Boekel Sport 5 - Handel 3 13:00 u ELI 5 - Boekel Sport 6 11:15 u Boekel Sport 7 - Irene 2 10:30 u Erp 8 - Boekel Sport 8 13:15 u Boekel Sport 9 - De Willy’s 3 10:30 u Dames Boekel Sport 2 - Elsendorp 1 12:00 u


Uitslag 6 februari 2014. A-lijn 1. Dames Huijbregts-v.d.Linden 2. Dames Ceelen-v.Dinteren 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 4. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 5. Dames v.d.Heijden-Onclin 6. Dames Verbakel-Vijge B-lijn 1. Heren Huijbregts-Willems 2. Hr. en Mw.Vogels 3. Dames Biemans-v.d.Elzen 4. Hr. en Mw.v.Schadewijk 5. Mw. Polman-Hr.Muselaers 6. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 7. Hr. en Mw.v.Helvoirt C-lijn 1. Dames Kremers-v.Lieshout 2. Hr. en Mw.Verhoeven 3. Dames v.d. Elzen-Leenen 4. Dames v.d. Boom-Schots 5/6 Hr. en Mw.v.Berlo 5/6 Hr. en Mw.Kuipers

57,29% 56,77% 55,10% 51,56% 50,83% 50,10%

60,00% 59,50% 57,83% 57,17% 56,58% 55,25% 53,25%

57,99% 57,64% 56,60% 55,90% 53,13% 53,13%

Berichten

50,35% 7/8 Hr. en Mw.v.d.Burgt 7/8 Dames Peters-de Winter 50,35% Donderdag 13 februari is het een vrije speelavond. Als je niet kunt komen wil je mij dat tijdig laten weten: Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BOEKEL & VENHORST

Libre A: J.Heesen - G.v.d.Linden K.v.Grinsven - J.Biemans T.v.d.Ven - M.v.Doren P.Wijers - J.Emonds T.v.Alphen - R.Koolen Libre B: D.Emonds - M.v.d.Elzen G.v.d.Cruijsen - C.v.d.Laar T.v.Rooy - P.v.d.Sanden C.v.Casteren - M.v.d.Elzen D.Emonds - W.v.d.Broek M.v.d.Heijden - G.Verwegen W.v.d.Ven - G.v.Reybroek

66-78 43-41 38-27 25-47 93-31

21-39 16-44 39-40 37-43 22-34 31-48 52-31

Libre C: J.Sleegers -T.v.d.Ven J.Kanters - J.v.Berkel A.Kerkhof - J.Manders A.v.Bergen - J.v.Kilsdonk Driebanden: C.v.d.Laar - K.v.Grinsven J.Heesen - H.v.d.Ven W.v.d.Ven - A.v.Bergen A.v.d.Laar - G.v.d.Linden J.Emonds - J.Manders Bandstoten: G.Verwegen - M.v.Doren R.Koolen - K.v.Grinsven J.Emonds - J.Heesen C.v.d.Laar - A.v.Bergen J.Kanters - J.Sleegers G.v.d.Cruijsen - C.v.d.Laar C.v.d.Laar - B.Donkers P.v.d.Burgt - J.v.Kilsdonk G.v.Reybroek - M.v.d.Heijden B.Donkers - J.v.Kilsdonk

18-16 13-36 14-14 15-23 8-10 10-8 13-3 7-8 8-4

34-46 20-16 38-29 29-11 16-6 10-19 29-9 17-10 12-13 11-13

BILJARTVERENIGING

De Vriendenkring

Uitslagen Libre: 1 Frans Verbeek 44 pnt. 2 Toon v.Uden 39 pnt. 3 Rien de Mol 38 pnt. Uitslagen Driebanden: 1 Henri v.d.Heuvel 2 Jos v.d. Wijst 3 Piet v.d. Ven Wij zoeken enkele nieuwe leden; heb je zin om op dinsdagavond in competitieverband te biljarten? Info of opgave tel. 06-53178492 Henri v.d.Heuvel.

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 9 februari Heren 2 - Swift HS3 11-29 Programma 15 februari: Saturnus - Veteranen 1 Boekel, 19.00 u Programma 16 februari: Heren 1 - Witte ster Boekel, 10.00 u Dames 1 - TSHV Camelot DS1 Boekel, 11.15 Programma 17 februari: KPJ Beek en Donk - Dames 2 Beek en Donk, 20.15 u


Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Zafira 2.0 Diesel Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen

Ford Opel Renault Suzuki

2002 2000 2005 1998

1996 1996

1998 2002 1998 2001 2001 2009

2010 2006 2007 2007 2000 2002 2002 2004 2007 2001 2004 2005 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.9 Diesel Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) HB 1.4 5 DRS Airco HB 1.4 5 DRS AIRCO 1.6 Cabrio BREAK 1.9 DIESEL HB 1.4 XS 3 DRS Airco HB 1.4 3 Drs Airco SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 2.0 HDI SEDAN XS 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

107 206 207 207 306 307 307 307 308 406 407 407 407

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

2010 2010 2004 2011 2009 2008 2007 2002 2008 2012 2011 2009 2008 2007 2006 2004 2012 2011 2012 2010 2007 2006 2007 2008 2012 2013 2007 2006 2007 2007 2012 2012 2002 2004 2004 2011

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

43494 45651 35074 82154 40122 48521 119949 80527 75234 28748 67010 73035 143436 142381 93484 121364 44366 112320 41200 85210 97156 87120 135260 69800 39743 20320 88828 153341 73973 81902 30444 17620 91622 61190 151099 21320

B OVAG

OPEL AGILA 1.2I EDITION 2x OPEL AGILA 1.0 ESSENTIA-TREKHAAK OPEL AGILA 1.2I COMFORT OPEL CORSA 1.3CDTI 5DRS EDITION OPEL CORSA 1.4I WHITE EDITION OPEL CORSA 1.2I BUSINESS 5DRS OPEL CORSA 1.2I NJOY OPEL CORSA 12.I 3DRS OPEL COMBO 1.3CDTI COMFORT OPEL ASTRA-J 1.4I BUSINESS NAVIGATIE OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER OPEL ASTRA 1.6I GTC TEMPTATION OPEL ASTRA 1.7 CDTI STATIONCAR TEMPTATION OPEL ASTRA 1.8I STATION TEMPTATION NAVI OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO OPEL ASTRA 1.4I NJOY OPEL INSIGNIA 1.4I TURBO SPORTS TOUR BISS. OPEL INSIGNIA 1.4I TURBO HATCHBACK OPC OPEL MERIVA-B 1.4I EDITION OPEL MERIVA-B 1.4I TURBO EDITION OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION OPEL TIGRA 1.8I LINEA ROSSO OPEL VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE OPEL VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE OPEL ZAFIRA-TOURER 1.4 TURBO 120PK OPEL ZAFIRA-B 1.8I 111 EDITION OPEL ZAFIRA-B 1.6I TEMPTATION OPEL ZAFIRA-B 1.9CDTI BUSINESS OPEL VIVARO 2.0CDTI 66W L1H1 DAIHATSU MATERIA 1.3I DVVT FORD FIESTA 1.4I TREND AUTOMAAT FORD C-MAXX 1.6 CDTI ECO TREND FORD FOCUS 1.4I STATIONCAR HYUNDAI ATOS 1.1 VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI AUTOMAAT VOLKSWAGEN GOLF PLUS 1.2TSI AUTOMAAT

SAMENWERKENDE

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

1997

2010

Ford Kuga 2.0TDCI, th, airco, 5drs Volkswagen Passat station, 16i

1998 2008

Peugeot 306 18i, 4drs Toyota Aygo, 3drs, zwart, 36dkm

2011 2009

Peugeot 107, luxe uitv, 5drs, lmv, airco, 30dkm Peugeot 206+ XS 14i airco

2010 2005

Opel astra H station 16i16V 111edit, airco Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

2001 1995

Opel Corsa 12i16V elegance, 3drs, airco, th Opel Corsa 14i, 3drs

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


€ 9.99 incl. BTW

Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDySTRAAT 32, 5427 cJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

NU: wintercheck

Is uw auto al klaar voor de winter?

Ford Ka 1.3i stuurbekrachtiging..........................................................1998 Ford S-Max 2.0i 16V .........................................................................2006 Opel Corsa 1.0 5-deurs ......................................................................2008 Suzuki Alto 3-deurs ............................................................................2000

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

SCHUIFWANDKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------U kunt bij ons ook terecht voor: PASFOTO’s en POSTKANTOOR. Drogisterij Wijnen-de Groot, Odiliapeel -------------------------------------------------GEZOCHT: Oppas doordeweeks van 05.00-07.30 uur, dit betreft voor 1 à 2 dagen per week in de ochtenden (Handel). 0492-347153/ r_zijlmans@hotmail.nl -------------------------------------------------Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. `

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

A l l e r h a n d e

21.30 uur en is voor alle jongens en meiden uit groep 7 en 8 uit Boekel en Venhorst. Zondag 2 maart en maandag 3 maart is iedereen vanaf groep 7 t/m 15 jaar welkom. De avonden duren dan van 19.3022.00 uur. Op alle dagen is de entrée gratis. www.thebasementboekel.nl

Feesten met Carnaval in de Feestkelder Vrijdag 28 februari trappen we af met onze Jeugdprins Wessel, jeugdvorst Youri en natuurlijk de raad van 11. De avond begint om 19.00 en duurt tot

Evenementenkalender 27 april: kofferbakverkoop Gilde St. Agatha

VERS FRUIT heerlijke BOERDERIJZUIVEL en ambachtelijke KAAS van de Petrushoeve. AARDAPPELS, EIEREN en UIEN Winteropeningstijden: vrijdag 13.00-17.00 zaterdag 9.00-17.00 Boerderijwinkel “de Zijp” Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Voor afspraak: tel. 06-17962288

Ben jij tussen 9 en 12 jaar?

En heb je soms ook zo’n ‘’vol’’ hoofd, moeite met concentreren, voel je je wel eens onzeker of slaap je slecht?

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding kan je hierbij helpen.

Nieuwsgierig? Meld je aan voor een gratis proefles! Donderdag 13 maart start een nieuwe reeks kinderyoga lessen. Voor informatie: Angelique Biemans, 06-41830020

Yogacentrum Nelleke Blom Pater Petrusstraat 23a Handel


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS HULP bij mantelzorg, thuisadministratie, uitleg alle soorten besparingen, belasting, taxi, wmo enz. 100% zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 0492-323875 of 06-55817660.

“Dagbesteding in het bijzonder voor jonge mensen met dementie.” Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

A l l e r h a n d e GEZOCHT: op dinsdagmorgen 4 februari ben ik ‘s morgens om 06.30 uur op de Gemertsweg tegen een boom gereden. Graag wil ik in contact komen met de jogeman die mij als eerste uit de auto haalde. Het enige wat ik weet is dat hij bij de DAF in Eindhoven werkt. Graag contact opnemen met Maarten, tel. 324089. --------------------------------------------------

OPPASSEN

Wij, Alice en Sien, zijn beiden 13 jaar en zoeken samen een LEUK OPPASADRES.

Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------BIJLES wiskunde of rekenen nodig? Ik help je graag! Bel 06-41109584. J. Sterken; docente wiskunde. -------------------------------------------------TE KOOP Welfair bedtopper, 200x90, zo goed als nieuw. Vraagprijs € 100,00. Tel. 0492-322143. --------------------------------------------------

Heeft u interesse? mail aliceensienoppassen@live.nl TOPCARE

na gelstudio waxsalon

*Nu ter introductie 30% kOrTiNg op alle harsbehaNDeliNgeN!* Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden • Zachte hars/Casette-Roller/Spatel • Harde hars/Filmhars•Full Body Wax Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen. www.boekelswelzijn.nl

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Ook in 2014: 3 uur dieetadvies in het basispakket. Daarnaast mogelijk-heden in aanvullende verzekering.

Gevestigd in Kring-Apotheek Boekel: Diëtistenpraktijk Dianne van Duijnhoven Kerkstraat 35 te Boekel. Persoonlijk dieetadvies op maat

Telefoon: 0485-213899 Mobiel: 06-16710806 Email: info@dietistedianne.nl Website: www.dietistedianne.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Last van migraine / hoofdpijn? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de acupunctuurbehandeling.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

A l l e r h a n d e GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON witgoedservice Boekel uitslag op alle bestratingen. is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 8,25.

A l l e r h a n d e Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Zondag 9 maart organiseert PC Jeanne d’Arc een overdekte

rommelmarkt

aan de Nieuwveldstraat 4 in Zeeland. Open van 10.00 tot 15.30 uur.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor kraamhuur: Ellen Dekkers, tel. 06-22616835

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

voor FEESTEN & PARTIJEN

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

info: www.tstuupke.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

Brabant Design

A l l e r h a n d e KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------KAMER TE HUUR binnen een kleinschalig woonproject te Helmond voor maximaal 3 personen. Voor cliĂŤnten met een ZZP GGZ of LVG. Voor beschermd/ begeleid wonen. Huur 325,00 euro per maand. Ook voor begeleiding individueel. Autisme en psychiatrie. PGB Zorgbureau Aanbieder BV, 06-55715933. --------------------------------------------------

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Wol kopen? Kom kijken naar het mooie garen van Drops, Zpagetti, eco-katoen en fijn haakkatoen bij wol-studio in Venhorst. Voor info wol-studio.nl of 0613835037. --------------------------------------------------

Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUcADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

machinale houtbewerking boekel

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Wil je leren haken of breien? Geef je dan op voor een workshop in Venhorst bij wol-studio.nl, kosten € 15,=. Voor info: www.wol-studio.nl of 06-13835037. --------------------------------------------------

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Nieuw voor uw catering feestje. Gezond voor de vrouw en vet voor de man. Natuurlijk ook bij Party Service Jos Renders. Bel 0492-352192 of www.partyservicejosrenders.nl

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: r.debie2@hotmail.nl.

Rombout

Wij slijpen uw huishoudscharen, tafelmessen, keukenmessen en electrische en handgereedschappen en HSS-cirkelzagen. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKINg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Beste inwoners van de gemeente Boekel, U en ik willen een veilige omgeving, een financieel gezonde gemeente en ruimte voor mensen die willen ondernemen. Zelf kunnen we ook veel doen. Dat scheelt in de kosten en op die manier houden we de lasten laag. En zo houdt u geld .. over in uw portemonnee. Bepaalde groepen mensen financiele voordelen geven, bv voor een ecodorp, is in onze ogen verkeerd. Als onze eigen inwoners gewoon grond moeten kopen om bijvoorbeeld een huis te bouwen, dan betekent dat in mijn ogen dat deze ecodorpers deze grond ook gewoon moeten kopen. Gelijke monniken, gelijke kappen. De gemeente mag op deze manier geen toekomstige inkomsten weggeven. Belastinggeld is geen geld van de gemeente, maar van u. En dat betekent dat iedere euro die de gemeente uitgeeft, goed moet worden besteed. De VVD pakt liever onveilige plekken of achterstallig onderhoud aan dan dat uw belastinggeld wordt uitgegeven aan praatclubjes, commercieel gekleurde subsidies en uitgebreide onderzoekstrajecten. Zo vindt .. ik dat de gemeente Boekel de commerciele activiteiten van Nia Domo niet behoort te ondersteunen. Het ondersteunen van de podiumzaal is in mijn ogen wel een goede zaak. Het moet in onze gemeente makkelijk zijn om een winkel of bedrijf te openen. Mijn visie .. is dat Boekel een aantrekkelijk boodschappencentrum moet hebben. De gemeente creeert daarbij geen banen, maar dat doen de mensen zelf. Ondernemers moeten gewoon aan de slag kunnen, zonder een stortvloed aan regeltjes en stapels papierwerk. En ik wil dat de gemeente dat stimuleert. Dat zorgt voor banen vlak bij u thuis en daar worden we allemaal beter van. Voor mij is het heel eenvoudig: stemt u op VVD, dan kiest u voor lokale liberalen uit uw eigen Boekel en Venhorst. VVD’ers kennen onze eigen gemeente door en door en laten u zoveel mogelijk ruimte om gewoon uw leven te leiden. Wij willen hetzelfde als u: een schone, veilige en prettige buurt zonder daarbij de belastingen te verhogen. Zo doet de VVD recht aan Huize Padua, Venhorst en Boekel. Stem daarom 19 maart op de VVD! Walter Manders, Boekelnaar

Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.