28e jaargang nr 30; 29 januari 2014

Page 1

28e Jaargang nr. 30 - 29 januari 2014

SPORTBOEVENKAR OP TV Onlangs bracht een team van Omroep Brabant wederom een bezoek aan Boekel. Dit in het kader van de finaleplek van Boekel-Venhorst in de Dorpenderby van de Provincie Noord-Brabant. De filmploeg was zeer geïnteresseerd in de ontwerpen die de kinderen zowel op tekening als in 3d hadden uitgevoerd van de nog te bouwen SportBoeVenkar. De werkgroep is namelijk ontzettend benieuwd naar de ideeën van de kinderen en daarom kregen alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van de gemeente de kans deel te nemen aan de ontwerpwedstrijd. Presentator Rogier v.Oosterhout vroeg enkele kinderen van De Regenboog en De Uilenspiegel naar hun ideeën en zienswijzen over dit project en was zeker zeer enthousiast over de creativiteit van deze leer-

lingen. Op dit moment wordt het filmpje gemonteerd en we zijn natuurlijk zeer benieuwd naar het resultaat van de vele filmminuten. Op www.brabant.nl/dorpenderby is het eerste promotiefilmpje te bekijken wat eerder opgenomen is in de sporthal van Boekel. Beide filmpjes worden vanaf 30 maart op tv uitgezonden bij Omroep Brabant. Wij houden u op de hoogte!!

D.O.P.

Met enorme trots presenteert de D.O.P. de definitieve kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart a.s. Maar liefst 8 nieuwe kandidaten mogen we verwelkomen. De D.O.P. wil een brede lokale partij zijn die opkomt voor de belangen van alle in-

woners van de gemeente Boekel. We zijn dan ook zeer verheugd dat we 29 mensen, met zeer diverse achtergronden, bereid hebben gevonden om zich kandidaat te stellen. Definitieve Kandidatenlijst D.O.P. 2014: 1. Ton v.d.Ven; 2. Antoinette Heunks; 3. Erik v.Mierlo; 4. Anne-Marie Brouwer (nieuw); 5. Inge van Boxmeer; 6. Ad van Haandel; 7. Marcel Kanters (nieuw); 8. Gerty Vallee (nieuw); 9. Paul v.Zantvoort (nieuw); 10. Jeanneke Franssen; 11. Toon Bullens (nieuw); 12. Heleen Verbrugge (nieuw); 13. Twan Hurkmans; 14. Moira v.Alphen (nieuw); 15. Piet v.d.Broek; 16. Hanita Wiendels; 17. Sjaak v.Moorsel; 18. Henny v.Boxtel; 19. Jan Oerlemans; 20. Willemien v.d.Broek; 21. Els Biemans; 22. Will Verkuylen (nieuw); 23. Riny Kuijpers; 24. Loes Munsters; 25. Sander Oerlemans; 26. Annette v.Soest; 27. Thea v.Sleeuwen; 28. Will Pijnenburg; 29. Cootje Kroon.

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’s Boekel Beschikbaar LOCATIE BOEKEL: Fam. Tielemans Donkstraat 27, carport 24 uur/dag Sporthal de Burcht Bernhardstraat 11, entree hal tijdens openstelling Fam. v.d.Hoogen Goudsbloem 6, carport 24 uur/dag Rabobank Agathaplein, entree hal 24 uur/dag Fam.Fabrie Irenestraat 4, carport 24 uur/dag Life en garden Gemertseweg 9a 24 uur/dag Brandweer via 112 eerste uitrukvoertuig 24 uur/dag BoekelFit Kennedystraat 17b 8.00 - 21.00 uur Fam. Koster Raadstraat 4 Sportpark Boekel Sport + Tennisclub tijdens openstelling Jeu de Boulevereniging Bernhardstraat 74 tijdens openstelling vanboxtel Kerkstraat 4 en 14 ma t/m vrij 08.30-17.30 uur Zorgpark Sint Petrus Burgtstraat blijft zoals het is Boszicht Entreehal tijdens openstelling LOCATIE AED’s Venhorst Beschikbaar Fam.v.Duijnhoven St. Josephplein 15 24 uur/dag Fam v.Dooren Ringbaan 26, achter het huis 24 uur/dag Sportpark Voskuilen Entreehokje voetbalvereniging 24 uur/dag PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Erik Vogels, Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511 of 06-12135747 info@fysiotherapievenhorst.nl. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl.

u w

d i e n s t

THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: locatie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0492-714053 www.psychologica.net. Dagelijks tel. spreekuur tussen 12.00-13.00 uur. MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel: 06-50476049 Toon Hoevenaars tel: 06-33588735 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 1 februari 15.00 u Eucharistiviering in het zorgcentrum Sint Petrus m.m.v. dameskoor Sint Agatha. Antoon Pool; Han Bevers. 17.30 u misdienaars: Rick v.d.Ven en Vayaan Bamé. Anna Verbrugge- Klaassen. Zondag 2 februari, 4e zondag van het jaar. Feest: Opdracht van de Heer in de Tempel. 10.30 u Gildemis t.g.v. Sint Achtendagh: mmv. mannenkoor Sint Agatha. Misdienaars: Gildebroeders. Hanneke Jansen-Jonkers (mnd. ged.) en Fons Jansen haar echtgenoot.; Annie v.d.Biggelaar-Le Blanc; Martien v.d.Wijst (nms. de K.B.O.); Haske Noyen (vwg.verjaardag); overleden fam.v.Dijk-v.d.Heijden; Theo v.Kessel (vwg. verjaardag 31 januari); Dina v.Berloo-Sanders (vwg. sterfdag); voor de leden en vrienden en overleden vrienden van Gilde Sint Agatha. Maandag 3 februari: 19.00 u Jans v.d.Wetering; Jeanette Baaijens. Woensdag 5 februari: 19.00 u Wilhelmus en Cato v.Lankveldv.d.Broek, zoon Theo en overleden familie (vwg.verjaardag); overleden ouders Timmers-v.d.Velden. OVERLEDEN: Boekel: 22/1 Jan Penninx 83 jaar 24/1 Harrie v.Moorsel 76 jaar Uden: 17/1 Tonnie v.Lanen- v.Beek 85 jaar 18/1 Maria v.Duijnhoven-Thijssen 76 jaar 20/1 Tonny Gerrits 75 jaar Zeeland: 18/1 Gina v.d.Boom- Bongers.

Lourdesfilm. Donderdag 30 januari zal in het Parochiecentrum de laatste film over Lourdes vertoond worden. De entree, € 5,- is voor het Lourdesfonds. Aanvang 20.00 uur. Graag aanmelden bij het Parochiesecretariaat.

Pastoor Theo van Osch met Leo Fijen in gesprek op tv. Afgelopen donderdag is er een televisieopname gemaakt van een geloofsgesprek dat Leo Fijen heeft gehad met onze pastoor. Het gesprek gaat over de bedevaart van het bisdom Den Bosch naar Lourdes, waarvan hij hoofdaalmoezenier is, en over zijn priesterroeping die hij in Lourdes heeft gehad. Uitzending op zondag 2 februari vanaf 10.10 uur op Nederland 2.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 1 februari 19.00 uur + Zondag 2 februari 10.00 uur: jgt. Janus v.Bergen en overleden familie; uit dankbaarheid en voor de ernstige zieken uit Venhorst; Pastoor Ad de Wert en overleden familie; mnd. ged.

KERKBALANS 2014

Doe van harte mee met de kerkbijdrage voor uw eigen parochie! Zo blijft ook onze kerk een kerk van blijvende waarde! Secr. Kerkbalans: tel. 322171 AANBIEDINGEN donderdag 30 januari t/m woensdag 5 februari

BOEKELSE SINAASAPPELVLAAI DIVERSE

BAVAROISEPUNTEN

PANDA DUBBEL DONKER MUESLYBOLLEN

€ 4 voor € €

9.50 5.50 1.85

6 halen = 5 BETALEN

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD

11.00

1 hele liter vers geperst SINAASAPPELSAP voor slechts € 2,50

Bij aankoop van € 5,00

Neem uw lege fles schoon mee terug en het scheelt u bij uw nieuwe aankoop. Goed voor het milieu en uw portemonnee

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Nelleke v.Bakel-Bijvelds; v.Velthoven. Donderdag 6 februari: 19.00 u Intenties kerkgangers

Huub

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 1 februari: 19.00 u Tim Hoogeveen Zondag 2 februari: 10.00 u Maaike v.Oort Hr.v.d.Wiel-Hr.Donkers Donderdag 6 februari: 19.00 u Martinese

Ons bereikte het bericht, dat ons oud-bestuurslid

Jan Penninx is overleden. Van 1983 tot 2012 was hij een zeer gewaardeerd lid van ons bestuur en heeft hij zich op een bijzondere manier ingezet voor het functioneren van gemeenschapshuis en partycentrum Nia Domo. Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Het Bestuur van Stichting Nia Domo

Comité Boekel-Venhorst NODIGT U UIT

Comité Boekel-Venhorst organiseert met vele vrijwilligers jaarlijks Koningsdag en de intocht van Sint Nicolaas in Boekel en in Venhorst. Daarnaast is het Comité verantwoordelijk voor de organisatie van de Dodenherdenking op 4 mei in Boekel. Wij zijn op zoek naar creatieve, enthousiaste mensen die met ons deze evenementen willen organiseren. Wij staan open voor nieuwe ideeën. U bent, vrijblijvend, welkom op een van onze vergaderingen. Heeft u belangstelling dan graag uw reactie mailen naar tven47@yahoo.com of telefonisch no. 0492 322997.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Harry van Moorsel Harry was medeoprichter van Stichting Wielerronde Boekel. Hij heeft jaren in het bestuur gezeten. Men kon altijd op Harry rekenen. Ons medeleven gaat uit naar Martha, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen heel veel sterkte om dit grote verlies te verwerken. Namens bestuur Stichting Wielerronde Boekel

DANKBETUIGING Wij willen iedereen bedanken voor de steun die wij mochten ontvangen bij het overlijden van ons vader, schoonvader en opa

Han van Lankveld Een speciaal woord van dank aan het zorgteam van St. Petrus, dokter Arts en diaken Raaijmakers. Uw belangstelling en medeleven heeft ons goed gedaan. Familie van Lankveld

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Donderdag 30 januari, vrijdag 31 januari, zaterdag 1 februari

4 saucijzen + 4 slavinken

Kipfilet NATUREL of GEMARINEERD

€ 650

samen voor

Kipsaté aan stok gegaard + GRATIS SATÉSAUS

€ 600

4 stuks voor

€ 600

4 halve voor

Souvlaki Gehaktsteaks

€ 600

4 stuks voor

UIT EIGEN KEUKEN

Italiaanse biefstukrol

Boerenkoolstamp Wortelenstamp

RAUWE HAM MET VULLING VAN GEHAKTE BIEFSTUK EN ZONGEDROOGDE TOMAATJES

€ 295

500 gram voor

150 gram filet american + 100 gram vleessalade

€ 295

samen voor

€ 195

100 gram voor

VLEESWARENTRIO

100 gr. Couburgerham 100 gr. schouderham 100 gr. boerenmetworst

€ 395

samen voor

Maandag 3 en dinsdag 4 februari

Braadworst h.o.h. 4 stroganoffburgers + 4 gehaktballen Woensdag 5 februari

Gehakt h.o.h. 4 stroganoffburgers + 4 gehaktballen

€ 325 50 samen voor € 6

500 gram voor

€ 295 50 samen voor € 6

500 gram voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 31 januari Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 7 februari GFT-afval/Groenbak

INFORMATIE GEMEENTE BOEKEL Bezoekadres: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf:

maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak

Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overige telefoonnummers Informatie afvalinzameling RMB (0485) 33 83 52 (tijdens kantooruren) calamiteiten gemeentewerken 06 53 13 92 97 storing drukriolering (0492) 32 14 05 storing openbare verlichting 0800 - 888 99 99 (tijdens kantoor-uren; gratis) of 06 - 10 47 63 52 (buiten kantooruren) Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten etcetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl

Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl. KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing? Bel dan (gratis) 0800 - 888 99 99 (openbare verlichting) of (gratis) 0800 240 01 00 of meld het via het formulier op www.boekel.nl (via de link op de homepage).

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Publicatie tot en met 21-01-2014

Verloren - kleine bruine herenportemonnee met knoopjes/inhoud: pasjes en sleutels - zwarte portemonnee met diverse pasjes en klein geldbedrag - haarbandje met poezenoortjes en los poezenstaartje Gevonden - sleutel aan metalen voetbalsleutelhanger - fietssleutel aan automerk-etuitje - sleutelbos waaronder autosleutel Opel

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Bent u een waardepapier zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart verloren, dan kunt u hiervan gelijktijdig aangifte doen op het gemeentehuis bij de aanvraag van een nieuw document. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, aan de receptie van het gemeentehuis of via onze website. Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

WACHTLIJSTEN VOOR BOUWGROND IN DE GEMEENTE BOEKEL PER 1 JANUARI 2014 VERVALLEN De gemeenteraad heeft besloten om de gemeentelijke inschrijvingslijst voor bouwgrond in de Gemeente Boekel per 1 januari 2014 te laten vervallen.

Het vervallen van de wachtlijsten houdt onder andere in dat voortaan iedereen per uitgifte kan reageren op aangeboden bouwkavels (www.boekel.nl). Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. De loting zal door de burgemeester gedaan worden in het bijzijn van de gegadigden.

Degenen die staan ingeschreven op de wachtlijst, kunnen zich laten uitschrijven. Hierdoor ontvangen zij hun waarborgsom van € 100,--/FL 200,-voor woningbouw of € 150,--/FL 300,-- voor bedrijfskavels retour. Hoe kan dat? Vul onderstaand formulier in en stuur naar: Gemeente Boekel Sint Agathaplein 2 5427 AB Boekel Of vul het formulier digitaal in op www.boekel.nl.


Gemeenteberichten Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

U ontvangt geen ontvangstbevestiging van het uitschrijfformulier. In het 2e kwartaal van 2014 wordt het bedrag op uw rekening gestort.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. van Bergen (0492 - 326800). Uitschrijfformulier bouwgrond/starterswoning

Ik wil graag de waarborgsom terug van mijn inschrijving op de lijst voor bouwgrond / inschrijflijst voor starters/bedrijfskavels. Mijn gegevens zijn:

Naam: ......................................................................................... Adres: ......................................................................................... Postcode: .................................................................................... Woonplaats:................................................................................ Telefoonnummer: ....................................................................... Geboortedatum:.......................................................................... Datum inschrijving:.................................................................... IBAN-nummer: .......................................................................... Evt. oude adresgegevens op moment van inschrijving:

Ik sta ingeschreven voor de volgende categorie(ën):

O Vrijstaand

O Halfvrijstaand

O Hoek/tussenwoning

O Appartement

O Starterswoning O Senioren

O Bedrijfskavel

Boekel,...........................................................................(datum) Handtekening:

ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN JE SCHOOL OF VERENIGING? Wij helpen graag! De gemeente Boekel neemt deel aan het project “Zonnepanelen op scholen en sportverenigingen”. Het project is erop gericht om de plaatsing van zonnepanelen op daken van scholen en sportverenigingen te stimuleren. Dat doen we door gedegen informatie te geven over de wijze waarop de plaatsing voorbereid, gerealiseerd en gefinancierd kan worden en door met je mee te denken. Maak daar gebruik van! Zonnepanelen zorgen voor een besparing op het energieverbruik en dus de energiekosten. Naast geldbesparing kan ook de voorbeeldfunctie die je als school of vereniging wilt vervullen een rol

spelen bij de beslissing om zonnepanelen aan te schaffen. Zonnepanelen vragen echter om een geldinvestering alvorens je kunt gaan besparen. Wij kunnen helpen!

Wat hebben we al gedaan! Tijdens een tweetal informatie avonden in november 2013 is uitgebreid informatie gegeven over technische en financiële vraagstukken. Landelijke praktijkvoorbeelden laten zien dat met enige creativiteit financiering toch vaak mogelijk is, ondanks dat subsidies vrijwel verdwenen zijn. Er was veel belangstelling en nu is het zaak de volgende stap te zetten!

Wat kunnen we nog voor je doen? Scholen en sportverenigingen ondersteunen we graag bij het zoeken van financieringsmogelijkheden en oplossingen voor technische vraagstukken. Dat is het doel van dit project: jullie verder helpen om het plaatsen van zonnepanelen te realiseren. Zet dus nu die volgende stap! Regionaal project Het project “Zonnepanelen op scholen en sportverenigingen” is een gezamenlijk project van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Landerd, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis en Veghel. De projectleiding en uitvoering gebeurt door de Omgevingsdienst Brabant Noord (www.odbn.nl). Meer info Neem voor meer informatie contact met Marcel de Wagt door een mail te sturen naar mdewagt@odbn.nl of te bellen: 0485-338 322.

Voor meer informatie over dit project, andere projecten op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid in de regio of handige energiebesparingtips surf je naar www.brabantsgroen.nl. Groen doen gaat het beste als je dichtbij huis begint. Dat is het geheim van Brabants Groen.

BENOEMING RUUD VAN DEN TILLAAR ALS NIEUWE DIRECTEUR OPTIMISD Het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Optimisd heeft besloten om de heer Ruud van den Tillaar per 13 januari 2014 te benoemen als nieuwe directeur.

Ruud van den Tillaar was vanaf 1994 werkzaam bij de gemeente Weert. In deze periode is hij 10 jaar directeur geweest van de sector Sociale Zaken. Daarnaast is hij actief in de vereniging voor directeuren van Sociale Diensten (Divosa). Hij is daar onder andere algemeen bestuurslid, voorzitter van de regio Zuid en voorzitter van het platform Vakmanschap. Optimisd is de intergemeentelijke sociale dienst van Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Veghel. Vanaf 1 januari 2014 heeft de gemeente Boekel besloten dienstverlening in te kopen bij ISD Optimisd. Optimisd werkt aan het ondersteunen van burgers bij het bereiken


Gemeenteberichten van economische en sociale zelfredzaamheid. Het verkrijgen van werk staat hierin centraal. Optimisd werkt vanuit het Werkplein Frisselstein te Veghel samen met onder andere het UWV, werkgevers, onderwijs, welzijnsinstellingen en sociale werkplaatsen.

De dienstverlening van Optimisd beslaat het terrein van werk, participatie, inkomen, schuldhulpverlening en minimavoorzieningen. Optimisd zet mensen in hun kracht! INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een Amerikaanse eik Locatie : nabij Hoekstraat 2a, Venhorst Datum ontvangst : 16 januari 2014 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een Amerikaanse eik Locatie : nabij Gagelstraat, Venhorst Datum ontvangst : 16 januari 2014 Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een aangebouwde garage Locatie : Wijstgrond 3, Boekel Datum ontvangst : 17 januari 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: : activiteit bouwen; het plaatsen van een dakkapel Locatie : Daniël de Brouwerstraat 5 Verzenddatum : 21 januari 2014

Voor

Voor

: activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen; het uitbreiden van een loods Locatie : Noordstraat 10 Verzenddatum : 21 januari 2014 Voor

: activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het bouwen van een garage Locatie : Ringbaan 9 Verzenddatum : 22 januari 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het colle-

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 14 januari jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Beleid officier van dienst bevolkingszorg In het Regionaal Crisisplan wordt sinds 2013 gewerkt met een officier van dienst bevolkingszorg. Deze opgeleide ambtenaren rampenbestrijding draaien piket en vertegenwoordigen in de hele veiligheidsregio Brabant-Noord de gemeente in het Copi (commando plaats incident). Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat de officier van dienst Bevolkingszorg namens de getroffen gemeente uitgaven doet. In de beleidslijn wordt vastgelegd hoe dit wordt verantwoord.

Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2013 In het Regionaal Crisisplan wordt sinds 2013 gewerkt met een officier van dienst bevolkingszorg. Deze opgeleide ambtenaren rampenbestrijding draaien piket en vertegenwoordigen in de hele veiligheidsregio Brabant-Noord de gemeente in het Copi (commando plaats incident). Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat de officier van dienst Bevolkingszorg namens de getroffen gemeente uitgaven doet. In de beleidslijn wordt vastgelegd hoe dit wordt verantwoord.

Budgetsubsidie alcoholvrije uitgaanslocatie 12t/m 17-jarigen Boekel Het college van B&W van de gemeente Boekel heeft besloten om € 2.000,- opstartsubsidie te beschikken aan vereniging The Basement voor het organiseren van alcoholvrije feesten voor jeugd (tot 18 jaar) in Café Salut in Boekel.

Principeverzoek voor herzien bestemmingsplan voor het herbouwen van de boerderij De Aa 5 Het college heeft besloten om in principe mee te werken aan het herbouwen van de boerderij aan De Aa 5. Hiervoor heeft het college voorwaarden geformuleerd. Het bestemmingsplan ter plaatse moet worden herzien.

Raadsvoorstel voor behandeling zienswijzen en vaststelling bestemmingsplan “Zandhoek 7-9, Boekel” Het college heeft besloten om het bestemmingsplan “Zandhoek 7-9, Boekel” verder in procedure te brengen en te laten vaststellen door de gemeenteraad. De ingediende zienswijzen zijn deels gegrond en deels ongegrond. Het plan is hier op aangepast.


Gemeenteberichten ge van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend:

Voor

Locatie Type

: het uitbreiden van een bestaand melkveehouderij bestaande uit de activiteiten het bouwen van een bouwwerk en het veranderen van een (milieu)inrichting (revisie) : Rietvenseweg 4, Boekel : integraal

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 29 januari 2014 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een

beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door: • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking. • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp beschikking. • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Sector Bestuursrechtspraak van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. De beroepstermijn loopt van 29 januari 2014 tot en met 11 maart 2014. Boekel, 28 januari 2014 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Stichting Marijn erg blij met opbrengst van de Kerstmarkt in OBS Uilenspiegel

Bestuursleden van Stichting Marijn hebben op donderdag 23 januari tijdens de maandafsluiting van de school een cheque in ontvangst mogen nemen van de opbrengst van de Kerstmarkt in OBS Uilen-

spiegel. Een cheque van maar liefst € 953,75. Een prachtig bedrag en zeker als je weet dat dit bedrag meer is dan het gemiddelde jaarsalaris van een Nicaraguaan. Het Kerstproject stond geheel in het teken

van Stichting Marijn. Stichting Marijn zet zich in voor kansarme kinderen en jongeren in Puerto Cabezas in Nicaragua. Wij zullen te zijner tijd laten weten wat er met het geld gedaan is en waaraan het besteedt is. Het voorjaar komt ons zo langzamerhand weer tegemoet en breekt de tijd van opruimen weer aan. Mocht u toevallig nog wat mooie spulletjes hebben die u weg wilt doen dan houden wij ons aanbevolen. Vrijwilligers van onze stichting gaan regelmatig naar “rommelmarkten” om die te verkopen. Heeft u nog iets voor ons wilt u dan bellen met 06-23630527, Loes Verkuylen of 06-23198552, Ellen Romviel. Alvast dank je wel.

Evenementenkalender 27 april: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond UitDe allerlaatste tips! Aanstaande zaterdag worden onze jubileumprins en adjudant dan eindelijk onthuld. Er worden vele namen genoemd, op facebook kun je actief meeraden: www.facebook.com/deknollekes. De nieuwe fototip van deze week staat hieronder afgebeeld. Deze week ook nog 2 extra tips: 1. Geld moet rollen, maar het tellen hiervan is geen hobby. 2. Beatrix, Ronald Reagan, Anton Pieck en Paus Johannes Paulus 1 hebben allemaal iets met ons prinselijk paar en de adjudant en zijn ega.

Fototip 4

De overige tips zijn: 1. Mannen van adel of...mannen van de bouw (en dan met hout en rubber) 2. Warm, water of koud ze zijn er niet vies van. Ze volgen elkaar op 3. Een roos of een champignon is niet

vreemd voor hen. Beide zijn ze zeer genadig. De andere fototips staan ook nog op onze webiste. Het prinsenbal is aanstaande zaterdag. De zaal is open om 20.00 uur, entree is gratis! Voorverkoop pronkzittingen In Boekel mogen we trots zijn op al ons talent. Want ook dit jaar met de pronkzittingen zijn alle artiesten van eigen bodem. En het zijn niet de minste. Dit jaar doet onder andere “Ut kan wa leije”mee, kunnen we genieten van de grappen en grollen van Mina van de platte buunder, Vurrekkes brengt de zaal aan het swingen en “Goed Road” heeft net ginne medley nei. Op zaterdag 8 februari is de voorverkoop van de pronkzittingen. De kaartverkoop vindt plaats in de pleinzaal van Nia Domo. De zaal is open vanaf 13.00 uur en de kaartverkoop start om 15.00 uur. Eenmaal binnen mag je de zaal niet meer verlaten. Per persoon mogen er maximaal 6 kaarten worden gekocht. Een kaartje kost in de voorverkoop € 15,00. Na de voorverkoop € 17,50. Jeugdprinsenbal Nadat zaterdag de prins en zijn adjudant zijn bekend gemaakt is het zondagmiddag de beurt aan de jeugd. Eerst nemen we afscheid van Prins Koen, vorstin Lara en de jeugdraad. Daarna doen we samen “ik hou van Boekel” en dan volgt de bekendmaking van de jeugdprins(es) en vorst(in) 2014 samen met de nieuwe jeugdraad. De

Entree is gratis, locatie is de Basement. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zijn welkom. Inschrijven optocht en buurtversiering Tot zondag 23 februari kan er worden ingeschreven voor de optocht en wedstrijd buurtversiering 2014. Inschrijven kan enkel via onze website. Heb je vragen over de deelname aan de optocht of buurtversiering? Neem contact op met Ben v.Dooren: 0492-321826. Ziekenbezoek Wilt u graag iemand die langdurig ziek is en daardoor geen carnaval kan vieren een hart onder de riem steken? Deze mensen bezoeken wij graag met het ziekenbezoek om hen te verassen met een presentje. U kunt hiervoor contact opnemen met een van de volgende personen: Bep Delisse, tel 322243; Rob v.Duren, tel 329410 robvanduren72@hotmail.com; Helma v.d.Ven, tel 323951 helma.vande.ven@chello.nl; Hariëtte Rovers, tel 330255 pietrovers4@gmail.com; Agnes v.d.Velden, tel 322560 agnes@vdveldenboekel.nl Agenda C.S. De Knöllekes za 1 februari: Prinsenbal zo 2 februari: Jeugdprinsenbal za 8 februari: Voorverkoop pronkzittingen zo 9 februari: Prinsenreceptie do 13 februari: Pronkzitting 55+ vr 14 februari: Pronkzitting za 15 februari: Pronkzitting vr 21 februari: Pronkzitting za 22 februari: Pronkzitting zo 23 februari: Voorselectie Stuif es in vr 8 februari: Sleuteloverdracht za 1 maart: Ziekenbezoek, Stuif es in, Carnaval zo 2 maart: Optocht, Carnaval ma 3 maart: Carnaval di 4 maart: Carnaval www.deknollekes.nl

cARNAVALSVERENigiNg

DE PEELTuuTERS

Nagenieten Bonte Avond In het weekend van 17 en 18 januari zijn in Venhorst de bonte avonden geweest. Het was een groot succes Mocht je nog eens willen nagenieten van deze mooie bonte avonden, dan is er de mogelijkheid om hiervan een dvd te bestellen a € 8.- bij Rien Kanters, tel: 352274 of 06-30602937. Of bekijk de vele foto’s op onze site www.cvdepeeltuuters.nl.


125-jarige EMM trakteert Boekel op gigantisch meezingspektakel

“‘Ameezing Boekel’ barst van de muziek en de gezelligheid”

Na de succesvolle ‘Sense of Harmony’ in 2013 stort EMM-voorzitter Toon v.d.Laar zich samen met tientallen vrijwilligers op de voorbereiding van hét grote meezingevenement van 2014. Vanachter zijn laptop ontvouwt hij zijn plannen. De ambitie en de voorpret spatten ervan af, want de 125jarige jubilaris EMM gaat flink uitpakken voor de Boekelse bevolking. Toon v.d.Laar: “Op zaterdag 12 april organiseren we in sporthal ‘De Burcht’ een jubileumconcert in samenwerking met de bekende Boekelse band Qué Pasa?. Dat wordt een groots muzikaal evenement waarbij we veel Boekelse mensen hopen te mogen begroeten. Het wordt een ‘sing-along’ zoals dat zo mooi heet. Wij hebben het spektakel ‘Ameezing Boekel’ gedoopt en we hopen daar samen met zo’n 1000 Boekelaren de sterren van de hemel te zingen. De muzikale leiding is in handen van Bart v.Zutven, die ook de muzikale leiding had van ‘The Sense of Harmony’. Er is een sterke band tussen EMM en Qué Pasa?, omdat een aantal leden van EMM deel uitmaakt van Qué Pasa?. Er is ook al een lang gekoesterde wens om als EMM en Qué Pasa? samen iets te doen. Bij Ameezing Boekel heeft het publiek de hoofdrol. Aan 2 kanten van het podium komen grote schermen te staan met de teksten van de liederen, zodat het publiek uit volle borst kan meezingen. Ook staat er een fantastische act van de slagwerkgroep van EMM op het programma. Er zijn geen zitplaatsen bij Ameezing Boekel. Iedereen staat, zingt en swingt mee. Het moet één groot gezellig mee-

zinggebeuren worden met het publiek in de hoofdrol. Op zijn Boekels gezegd: “Borst vurraut en aolling zingen!” Gezellig meezingen ‘Ameezing Boekel’ is bedoeld voor de hele Boekelse bevolking. Iedereen is welkom. De mensen kunnen populaire herkenbare meezingmuziek verwachten. Toon v.d.Laar legt de lat hoog. “Ik ben tevreden als we achteraf evenveel complimenten krijgen als bij ‘The Sense of Harmony’. Ons streven is om er kwalitatief een sterke avond van te maken, die weer heel anders zal zijn dan bij ‘The Sense of Harmony’. Dit wordt het grootste meezingspektakel van Boekel in 2014. We werken in de voorbereiding met ruim 40 mensen aan ‘Ameezing Boekel’. In het weekend zelf zullen we met nog veel meer mensen aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. We hebben wederom gekozen voor sporthal ‘De Burcht’ vanwege de geweldige samenwerking met Anke v.Haandel en het personeel van de sporthal, die voor een groot deel bepalend zijn geweest voor de perfect verlopen ‘Sense of Harmony’ in 2013.” Volgens de EMMvoorzitter zullen er bij ‘Ameezing Boekel’ uitsluitend populaire liedjes te horen zijn . “Een liedje wat je al kent, zing je eigenlijk automatisch mee. Gezelligheid wordt het kernwoord. We willen heel Boekel laten meedelen in het 125-jarig bestaan van Harmonie en slagwerkgroep EMM. En natuurlijk zal er na het concert weer volop ruimte zijn voor een gezellig samenzijn.” Jumbo Jeugdmuziekfestival In datzelfde weekend vindt op zondag 13

april in sporthal ‘De Burcht’ ook het Jumbo Jeugdmuziekfestival plaats. In het kader van 125 jaar EMM is dat festival dit jaar toegewezen aan Boekel. Toon v.d. Laar: “Wij mogen dat als jubilerende vereniging organiseren en faciliteren. Op dat Jumbo Jeugdfestival komen 250 jeugdige muzikanten uit de regio. Die gaan samen met Qué Pasa? workshops houden en ’s middags is er dan een indrukwekkend afsluitend concert.” Maar er staat in dit jubileumjaar van EMM nog meer op het programma. Toon v.d. Laar: “In juli gaan we een groots opgezet zomerconcert geven. Voor de leden van EMM is er een speciaal weekend in september gepland. Ook wordt dit jaar het meespelen bij de harmonie bij de schooljeugd gepromoot onder het motto ‘Koper op de rode loper’. Daarnaast proberen we ‘herintreders’ warm te maken om weer bij EMM te komen spelen.” Ook over het sluitstuk van het jubileumjaar is goed nagedacht. Toon v.d.Laar: “Voor de afsluiting van ons 125-jarig jubileum presenteren wij Boekel een stemmig concert in kerstsfeer, waarvan de voorbereidingen al in volle gang zijn, maar eerst gaan we voluit bij ‘Ameezing Boekel’…. en ik hoop heel Boekel met ons.”

Joepiedagen 2014 12, 13, 14 en 15 augustus

Hoi jongelui van Boekel en Venhorst Hebben jullie ook al weer zo’n zin in de Joepiedagen!! Wij wel. We zijn alweer druk doende met de voorbereidingen om er weer een verrassend programma van te maken. Dit jaar gaat Joepie naar de Jungle!! Het worden weer gezellige dagen. Schrijf de datum alvast op de kalender, in je agenda of sla het op in je mobiel, zodat jij er weer zeker bij kunt zijn. Kijk ook eens op onze website www.joepiedagen.nl en www.facebook.com De aanmeldingsavond zal dit jaar plaats gaan vinden op vrijdag 16 mei. Tot dan!! De werkgroep van de Joepie

Evenementenkalender 27 april: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit


R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Hallo EHBO-ers Op 3 en 6 februari zijn onze volgende oefenavonden. We gaan dan verder in op de reanimatie en gebruik van de aed. Dat dit een belangrijk onderwerp is in de ehbo moge duidelijk zijn. Onlangs hebben we de aed situatie in Boekel nog aangepast. Dus hopen we jullie op deze data te ontmoeten om 19.30 uur in Boszicht. En wilt u als niet-lid gewoon eens een kijkje nemen dan kan dat. Kom dan naar de oefenavond en vraag naar het bestuur. Wij kunnen u dan alles vertellen over de A.E.D en EHBO vereniging. Het bestuur R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

KBO St. Anna Venhorst

Voorlichting ‘Veilig Thuis’ De KBO-Afdeling Venhorst organiseert een voorlichtingsbijeenkomst ‘Veilig thuis’. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 februari om 14.00 uur in Gemeenschapshuis de Horst te Venhorst. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, helaas ook als ze kwetsbaarder worden. In 2011 woonde nog maar 14% van de 80-plussers (!) intramuraal en dat percentage zal nog verder dalen. Bij jongere leeftijdsgroepen is het percentage aanzienlijk lager. Het overheidsbeleid is er op gericht senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De meeste ouderen willen natuurlijk ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Het is daarom juist nu van belang te weten wat u als oudere zélf kunt doen om uw eigen veiligheid in en om het huis te bevorderen. De bijeenkomst ‘Veilig Thuis’ gaat over

de volgende onderwerpen: • Inbraakpreventie • Woningoverval • Babbeltruc • Ontspoorde zorg / financiële uitbuiting Deze bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor KBO-leden, maar ook andere geïnteresseerde senioren kunnen zich vóór 7 februari aanmelden bij secretaris Jan Vogelzang tel. 0492 324855 e-mail; jmvogelzang@outlook.com, of één van de andere bestuursleden. De voorlichting is interactief en wordt ondersteund met een presentatie. Inspelend op de lokale actualiteit op dit terrein worden deelnemers aan het denken gezet over hun eigen rol ten aanzien van de veiligheid thuis. Caroline v.Iersel, voorlichter “Veilig Thuis” van KBO-Brabant zal deze bijeenkomst voor ons verzorgen. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Ook is er een Vrijwillige ouderenadviseur van de Afdeling aanwezig. Tot ziens op 11 februari, het bestuur

B o e k e l

Dans avond KVO 85 jaar. Maandag 3 februari 2014 in Nia Domo, aanvang: 19.30 uur. Kosten gratis (eventuele consumpties zijn voor eigen rekening ) Vanwege het 85-jarig bestaan van de KVO als organisatie, krijgen wij vanuit het gewest een avond aangeboden. Wij gaan voor een avondje “Dans je mee?” door Universe of Dance. Tijdens deze supergezellige avond gaan we aan de slag met 2 soorten dans! Voor

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

de pauze gaan we line dancen, na de pauze is Bollywood. Hierbij nodigen wij u uit voor de line dance en bollywood avond, ons aangeboden door het KVO Gewest. U kunt zich hiervoor opgeven tot 29 januari bij Maria v.Berlo, tel. 0492- 322623 of via e-mail naar boekel@kvo.nu. Het belooft een gezellige avond te worden. Graag tot ziens. KVO Kring: Leden ontmoetingsavond met oud-tafeltennisster, journaliste en schrijfster Bettine Vriesekoop. Woensdag 5 februari 2014 in Ontmoetingscentrum Ter Aa, Den Uil 1a, 5469 CG Erp. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Voor alle KVO-leden en andere belangstellenden. Kosten: € 5,00 voor leden incl. koffie/ thee. Niet leden betalen € 7,50. Bettine Vriesekoop was ruim 25 jaar het gezicht van het Nederlands tafeltennis en beoefende deze sport op zeer hoog niveau, ze werd 2 maal Europees kampioen en maar liefst 14 keer Nederlands kampioen. Over haar ervaringen schreef ze in de loop van de jaren 4 succesvolle boeken waarvan “Duizend dagen in China” het meest recent is. Slager van Exel, Tapas avond. Dinsdag 11 februari 2014, In Nia Domo. Aanvang: 19,30 uur. Kosten: € 5,00. Een avondje tapas bereiden en proeven, Slager van Exel laat ons zien hoe je heerlijke tapashapjes kunt maken. Gelieve van te voren niet teveel te eten. Opgeven voor deze avond kan d.m.v. een envelop met je naam en het geld bij Francien in de brievenbus te doen, dit kan tot donderdag 6 februari. Bestuur KVO Boekel

Al een uitdaging voor 2014??

Fitness in St. Petrus!!

Als u nu lid wordt van de Sint Petrus Fitness club mag u in de maanden februari en maart gratis onbeperkt sporten. Voor meer informatie over de fitness mogelijkheden in Sint Petrus, inclusief het sporten onder begeleiding, kunt u terecht tijdens de Open Middag op maandag 3 februari, van 13:30 tot 16:00. Voor elke bezoeker van de Open Middag hebben we een leuke attentie. Meer informatie bij Ingrid Weusten ingrid.weusten@brabantzorg.eu of Caroline Biemans caroline.biemans@brabantzorg.eu U komt toch ook!!


29 mei is het weer zover: Boekel Ronduit ons jaarlijks evenement in het centrum van Boekel. Gratis vermaak voor jong en oud. Elk jaar geven wij alle clubs en verenigingen uit Boekel en Venhorst de gelegenheid om hun activiteiten aan het massaal toegestroomd publiek te presenteren. Dit in combinatie met een door u georganiseerde loting, wedstrijd of andere leuke manier om de clubkas wat te spekken. Zeker in deze tijd, dat subsidies worden gekort of zelfs zijn afgeschaft, een prima gelegenheid om de aandacht op het verenigingsleven in onze gemeente te vestigen. Deelname aan de jaarlijkse braderie door uw club of vereniging zullen wij als bestuur van Boekel Ronduit op alle mogelijke manieren ondersteunen. Heeft u een leuk idee waarmee u zich als vereniging wilt presenteren tijdens Boekel Ronduit neem dan gerust contact op met ons bestuurslid verenigingen Toine v.d. Donk, overdag te bereiken op telefoonnummer 0413-310135. Met hem kunt u overleggen over uw eventuele wensen voor deelname aan Boekel Ronduit. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld een marktkraam, een grondplaats, stroom voor evt. geluidinstallatie enz. Natuurlijk is deelname aan een evenement vaak gekoppeld aan de bereidwilligheid van uw vrijwilligers, maar is deelname aan Boekel Ronduit tevens een prima manier om juist die vrijwilliger die u zoekt voor uw club of vereniging eens kennis te laten maken met uw activiteiten. Meld u dus aan via onze website of neem contact op met Toine v.d. Donk. www.boekelronduit.nl


samenwerking tussen en met onze achterbanleden kunnen we kansen creëren en resultaten tot stand brengen.

Boekel-Venhorst

Lijst CDA Boekel-Venhorst sterk vernieuwd. Het CDA in Boekel heeft 21 januari op haar Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Het CDA gaat de komende gemeenteraadsverkiezingen in met nieuwe gezichten, een combinatie van jong en oud, enthousiasme, ervaring en deskundigheid. Met Maria v.d.Broek als lijsttrekker en Harm de Bruin, een nieuwkomer in de Boekelse politiek, als tweede op de lijst is er een verrassende vernieuwing doorgevoerd. Op nummer drie staat het ervaren raadslid Peter v.Lankvelt. In de Top-10 zijn maar liefst 3 twintigers te vinden , Rosanne Bevers, Rob Biemans en Sjef Hanenberg. Ook de 17-jarige Robin Gruijters, plaats 12, geeft aan dat het CDA veel Boekelse en Venhorstse jongeren weet aan te spreken. Met PeetJan v.d.Elzen op plaats 11, is een goede kandidaat uit Venhorst vertegenwoordigd. Lijsttrekker Maria v.d.Broek: “In het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in jongeren en dit werpt nu zijn vruchten af. Als lijsttrekker van dit CDA, ben ik trots dit team te mogen aansturen”. Alleen door

Maria v.d.Broek is afgelopen jaren namens het CDA het gezicht geweest binnen de Commissie Bewonerszaken, waar vooral de ontwikkelingen in de WMO en de Transities in de Zorg de aandacht vroegen. In het dagelijks leven is zij werkzaam als opleidingscoördinator en docent Financiële Beroepen op het Koning Willem I College in Den Bosch.

Nationale Voorleesdagen van start

Stichting Boerenbruidspaar Boekel met hun bruidspaar Jan en Mirelle Timmers opende op 22 januari de Nationale Voorleesdagen 2014 op basisschool De Regenboog. Het thema van de Voorleesdagen is dit jaar “Voorlezen elke dag een feest” en duren van 22 januari tot 1 februari. Het doel is om het voorlezen te stimuleren.

Harm de Bruin heeft zijn sporen reeds verdiend in Odiliapeel waar hij zich heeft ingezet voor de jongerenraad en de voetbalclub. Harm woont inmiddels ruim 2 jaar in Boekel en is actief als scheidsrechter bij de KNVB en als speler bij Boekel Sport 5. Hij werkt op de marketingafdeling van Raboank Uden Veghel. Na de cursus gemeentepolitiek heeft Harm zich aangesloten bij CDA Boekel-Venhorst. “Samen kunnen we meer.” In Boekel en Venhorst ontstaan alleen nieuwe kansen, als wij die zelf creëren. Dat betekent dat we meer en beter moeten samenwerken. CDA Boekel-Venhorst gaat met een positieve kijk op gemeentelijke ontwikkelingen aan de slag. Duurzame kansen creëren vraagt om het activeren van mensen op het sociale vlak, samenwerking vanuit vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid durven nemen. Elk individu moet binnen onze gemeente een passende en veilige plaats kunnen vinden. Samenleven betekent rekening houden met elkaar en opkomen voor elkaar. Dat is ook de visie van het CDA. Wij willen niet denken in hokjes en afzonderlijke belangengroepen, maar juist verbinden met elkaar. En daarom is het CDA een partij voor iedereen! “Samen kunnen we meer.” CDA Boekel-Venhorst www.cdaboekelvenhorst.nl

BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING BLOK TV uitzending De volgende BLOK TV uitzending is te zien op zaterdag en zondag 1 en 2 februari 2014. U kunt de uitzending bekijken op het nieuwe digitale glasvezelkanaal 47 van BoekelNet en via het analoge UPCkanaal van de Blokkrant. De uitzending start zaterdagnamiddag, daarna kunt u tot maandagochtend 10.00 uur elk uur naar de herhaling kijken. Onder andere de volgende onderwerpen vullen de uitzending; Nieuwjaarsreceptie, Ecodorp Boekel, Blokje Venhorst en Bloknieuws. Wijzigingen voorbehouden. Bij de Blok zit u op de 1e rang en veel kijk-plezier toegewenst. Ga voor uitzending gemist naar: www.bloktv.nl

Evenementenkalender 27 april: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha


Piet v.d.Besselaar beste ambachtelijke slager van Nederland

Boekelaar Piet v.d.Besselaar (49), een van de 4 ambachtelijke slagers bij Slagerij Van den Tillaart uit Erp, is vorige week maandag uitgeroepen tot beste Meester Worstmaker van Nederland. Turner Epke Zonderland reikte hem de prijs uit. De titel Meester Worstmaker is het hoogst haalbare niveau dat je als ambachtelijk slager kunt halen. Van den Besselaar volgde daartoe het afgelopen jaar een intensieve training, waaraan slechts een select gezelschap van slagers deel mag nemen. Het afgelopen jaar werd de slager, die al ruim 12 jaar in Erp werkt, 6 keer beoordeeld op een grote variëteit aan vers bereide vleeswaren. Daarnaast bracht een jury een onaangekondigd bezoek aan de slagerij, waarbij willekeurige vleeswaren werden meegenomen om op bereiding, smaak, kleur, enz. te worden beoordeeld. Van alle deelnemende slagers, behaalde Van den Besselaar de hoogste score. Afgelopen maandag werd hij daarvoor tijdens een bijeenkomst van de Gildeslagers,

waar ruim 400 slagers aanwezig waren, onderscheiden als beste Meester Worstmaker van Nederland. Misleidend “De term ‘worstmaker’ is eigenlijk een tikkeltje misleidend”, vertelt de kersverse kampioen. “Veel mensen denken dan dat het om verse worst gaat. Dat is niet zo. Het gaat om alle ambachtelijke worst- en vleeswaren, zoals hammen, kookworsten, leverworsten, enz. Het is een beloning voor een stuk vakmanschap. Dat maakt deze prijs voor mij zo waardevol. Ik ben er echt ontzettend trots op.” Bevestiging Voor Wim v.d.Tillaart is de prijs een bevestiging dat hij de juiste koers vaart met zijn slagerij: “Wij spannen ons al jaren in om onze klanten goed en gezond vlees aan te bieden. Echte kwaliteit dus. Vlees zoals vlees bedoeld is om te zijn. Dat betekent wat ons betreft: vlees dat ambachtelijk is bereid. Dat doen steeds minder slagers, dat weet ik. En dat begrijp ik deels ook wel,

hoor: het ambachtelijk bereiden van vlees kost veel kennis en vooral ook: veel tijd en energie. Maar dat is wel juist de reden dat klanten juist bij ons in de winkel komen. Het is het vlees, de eerlijke bereiding en smaak, wat ons onderscheidt. Die kracht koester ik graag.”

Kinderboekenschrijver Jacques Vriens leest voor bij de Regenboog in Boekel Op donderdag 6 februari is Jacques Vriens te gast op basisschool de Regenboog. De ouderavond wordt georganiseerd door de MR en niet alleen de ouders van de school zijn welkom, maar ook de kinderen van de groepen 6 t/m 8. Jacques Vriens is een van de bekendste kinderboekenschrijvers van ons land. Hij zal vertellen over hoe hij zelf een lezer werd, zijn schrijverschap en hoe zijn jeugd in het hotel van zijn ouders en zijn jaren als “meester” daarbij een grote rol spelen. Natuurlijk zal hij ook voorlezen en ingaan op de achtergronden van zijn boeken en wat hij belangrijk vindt als auteur. Daarnaast zal hij het zeker ook hebben over het belang van lezen en voorlezen en wat te doen als een kind geen lezer is en daarvoor handige tips geven. Het bezoek van de schrijver past prima in het thema van de nationale voorleesdagen.

BOND

Massagepraktijk waar alles draait om aandacht

Cunera Pennings De Koekoeksbloem 31, 54278 PE Venhorst 0492-351912 / 06-20280834

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 4 februari wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


cARNAVALSVERENigiNg

DE VLiEgENMEPPERS

Wie wordt de nieuwe Vorst van CV de Vliegenmeppers? Tjonge jonge de namen vliegen al in het rond in Boekel, maar wie o wie wordt toch die nieuwe Vorst van CV de Vliegenmeppers. Al die filmpjes van afgelopen weken op Youtube worden over heel de wereld zelfs bekeken, er zijn zelfs mensen in de United States of America die al denken te

weten wie de nieuwe is. Maar ook daar, zitten ze er nog heel ver vanaf (letterlijk dan zullen we maar zeggen). Helaas dat het Vliegenvangen al een week volledig uitverkocht is. Maar ja dat is natuurlijk niet gek, want iedereen vraagt zich af, wie zit er nu achter dat Abraham masker. Wie!, dat kunnen we nu natuurlijk nog niet zeggen. Wel kunnen we vertellen dat ook hij zich er ontzettend op verheugd om dat ding van zijn hoofd af te halen, en jullie te mogen begroeten. Maar weet je wat, we doen er gewoon nog wat tips boven op.

Keuzemenu €24.50pp

Tomatensoep met gehaktballetjes. of Wijnbladeren gevuld met rijst en gehakt, overgoten met citroensaus. of In boter gebakken coquilles, met een zachte smaak van kerrie, gember en knoflook. *******************

2 gegrilde kipspiezen, gyros, rijst en tzaziki. of Gegrilde doradefilet geserveerd met een olijf/balsamico dressing en rijst. of Ovengerecht, bestaande uit een laagje aardappel, courgette, aubergine, gehakt en bechamel, gegratineerd met kaas. *******************

Fris sorbetijs met vers fruit en slagroom. of Vanille-ijs met chocoladesaus en slagroom. of Créme brûlée

Tijdens uw hoofdgerecht kunt u gebruik maken van onze saladebar. GrIeKs MedITerraans resTauranT

asteria

Volkelseweg 7 Boekel

reserveren is wenselijk 0492-774341

Hier volgen nog eens twee tips en natuurlijk zoals gebruikelijk een filmpje op Youtube via onze QR Code. Tip 5. De vijf is belangrijk voor ze Tip 4. Hij heeft een speciale band met Douwe Egberts

We hopen dat het weer wat duidelijker is geworden en wensen jullie weer succes met het verder raden naar de nieuwe Vorst. Kijk ook regelmatig op www.cvdevliegenmeppers.nl Alaaf CV de Vliegenmeppers.

‘Geef om vrijheid’ AMNESTY INTERNATIONAL

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt dit jaar voor de 12e keer een landelijke collecte. Amnesty International strijdt voor naleving van de mensenrechten in alle landen, is onpartijdig en onafhankelijk en wordt voornamelijk gefinancierd door giften van leden en donateurs. Dankzij deze bijdragen, inclusief die we tijdens de collecte ophalen, wordt het werk van Amnesty blijvend mogelijk gemaakt. Ook in 2013 is weer gebleken hoe nodig deze organisatie nog steeds is. Er zijn helaas nog veel landen waar mensenrechten dagelijks worden geschonden en waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. Overduidelijk is de huidige situatie in Syrië. Om daar iets aan te doen hebben we uw steun hard nodig. In de week van 2 t/m 8 februari is de huis aan huiscollecte en gaan in Boekel en Venhorst 25 collectanten de straat op. Een goede opbrengst is ontzettend belangrijk. Daarmee kan de inzet voor mensenrechten met kracht worden voortgezet. Namens Amnesty International, Annemiek Ketelaars, coördinator Boekel-Venhorst

Evenementenkalender 27 april: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uitberichten

1. Op donderdag 16 janauari 2014 tuussen 07.29 uur en 11.48 uur heeft er een radarsnelheidscontrole plaats gevonden op de Statenweg te Boekel. Hierbij zijn 1130 passanten gecontroleerd, waarbij 101 overtredingen De B E R Izijn C geconstateerd. HTEN hoogst gemeten snelheid was 95 km/h. 2. Op zondag 19 januari 2014 tussen 13.30 en 14.30 uur is er van een geparkeerd staande auto op de Julianastraat te Boekel, ter hoogte van perceel 54 een achterruit van een personenauto, Volkswagen Polo, kleur blauw, vernield. Gezien de schade aan de auto, is deze mogelijk veroorzaakt door een fietser. 3. Op zondag 19 januari 2014 tussen 20.30 en 22.30 uur is er aan de achterzijde van een woning aan de Burgtstraat te Boekel met een steen een ruit vernield. 4. Op maandag 20 januari 2014 tussen 00.15 uur en 08.00 uur heet men een aanhanwagen, met daarop diverse goederen, vanaf de oprit van een woning aan de Mouthoefsestraat te Boekel, weggenomen. De aanhangwagen was toen voorzien van het kenteken 67-JG-HG. 5. In de nacht van 21 op 22 januari 2014 is er tweel maal ingebroken in personenauto's, op de Sparren en de Prof. Van de Veldenstraat te Boekel. Van beide auto's werd de zijruit vernield. Diverse apparatuur werd weggenomen. Indien iemand van zaak 2 t/m 5 iets heeft gezien of gehoord bel dan de politie: 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

THEMABIJEENKOMSTEN BIJ

MEE

Over Curatele, bewind en mentorschap en Lekker in je vel zitten Op woensdag 5 februari organiseert MEE twee themabijeenkomsten voor mensen met een beperking en hun naasten. Deze keer over curatele, bewindvoering en mentorschap en lekker in je vel zitten. Kies één van de thema’s en meld u aan via www.mee-nob.nl/schuifaanbijMEE (of telefoon 0413 33 47 33). Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn van 19.3021.00 uur op het kantoor van MEE Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 in Uden.

Curatele, bewindvoering en mentorschap Iedereen vanaf 18 jaar is voor de wet meerderjarig en daarmee in staat zelf zijn belangen te behartigen. Als iemand dit niet (volledig) kan, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking, dan kan de rechter iemand aanwijzen die dit voor de persoon kan doen. Er zijn 3 soorten maatregelen: curatele, bewindvoering en mentorschap. Laat u informeren over wat deze maatregelen inhouden, welke verschillen en overeenkomsten er zijn en wanneer en hoe kunt u deze regelen. Lekker in je vel! Het valt niet altijd mee om positief te blijven als dingen tegen zitten. Bijvoorbeeld als je beperking je leven te veel beïnvloedt. Of als het mantelzorgen je zwaar valt. Hoe kun je ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen? Wat kun je doen om in spannende situaties rustig te blijven? Hoe kun je beter voor jezelf opkomen? De bijeenkomst ‘Lekker in je vel!’ informeert je over hoe je meer grip op je leven krijgt door rekening met jezelf te houden. De eerste woensdagavond van de maand organiseert MEE ‘Schuif aan bij MEE’. Dit zijn 2 themabijeenkomsten die plaatsvinden in kleine groepen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, dat te maken heeft met meedoen met een beperking. Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ informeert een medewerker van MEE Noordoost Brabant u over het gekozen thema. Ook is er ruimte voor uw vragen en het uitwisselen van ervaringen rond het thema met de andere aanwezigen. Ondersteuning bij leven met een beperking MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van hun netwerk te benutten.

Dit vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk. Kijk op www.mee-nob.nl voor meer informatie.

Gilde St. Agatha Boekel Het gilde viert zondag Sint Achtendagh. Gilde St. Agatha viert op zondag 2 februari Sint Achtendagh; de feestdag van hun patroonheilige, de Heilige Agatha. Om 10.30 uur is er in de kerk een gildemis waar iedereen welkom is. Na de H. Mis is er op het Agathaplein een vendelgroet voor de kerkelijke en wereldlijke (B & W) overheid. Daarna zal in het gemeentehuis de erewijn wordt geschonken voor alle gildebroeders en gildezusters. In de namiddag wordt door het voltallige gilde de Nieuwe Deken aan huis opgehaald. Het gilde zal de teerdag afsluiten met een feestavond in het gildehuis aan de Waterval. Wie wordt dit jaar de Nieuwe Deken van gilde St. Agatha? Elk jaar zoekt het gilde een man of vrouw uit Boekel of Venhorst om als gastlid enkele jaren binnen het gilde mee te draaien. De Hoofdman en de regerende Koning zoeken de nieuwe Deken binnen de gemeente Boekel. Wie dit jaar de Nieuwe Deken zal worden is, ook voor de gildebroeders en gildezusters, een volkomen verrassing! Als u zondagmiddag in uw buurt de trommen van het gilde hoort, kijk dan goed waar ze naar toe gaan. Misschien is het uw buurman of buurvrouw wel, wie weet.


Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl Kenmerken Advertentienummer

bovenwoning 1ste etage zonder lift 201403001

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging Zolder

C één persoon 22,00 m² 12,00 m² 6,00 m² 5,00 m² 3,00 m² 27,28 m² zonder vaste trap

Huurprijs Beschikbaar Voorwaarden

€ 472,74 + € 0,91 servicekosten eind februari 2014 één persoon

U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 2 februari 2014

De Kastanjes 25, Boekel Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.678,-2 U dient het IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandownen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 als bijlage toe te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning.

Reactiebon Naam: .......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres: ................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: .................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O De Kastanjes 25, Boekel Uiterste inleverdatum: zondag 2 februari 2014


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 20 januari van het nieuwe jaar werden wederom wedstrijden van de competitie gespeeld. In de B-poule gaat het er enorm spannend aan toe. De koppositie wordt bezet door Midicentrum Stender, gevolgd op 2 punten door Biemans Komkommers. Midicentrum Stender moest aantreden tegen de nummer 4; De Drie Kronen. Het werd een spannende wedstrijd en beide teams waren zeer gewaagd aan elkaar. Het tempo lag zeer hoog en beide teams gingen voor de winst. Het was de koploper die de score opende en zorgde voor een 1-0 ruststand. In de 2e helft wist zij de score uit te breiden naar 2-0. Binnen enkele minuten maakte De Drie Kronen de aansluittreffer. Dit zorgde er voor dat de laatste 6 minuten van de wedstrijd zeer spannend verliepen, met kansen aan beide kanten. Maar Midicentrum Stender hield de deur dicht en wist met de 3 gewonnen punten de koppositie in handen te houden. Nummer 2 Biemans Komkommers moest aantreden tegen het team van Quick-Hedge. Biemans Komkommers moest deze wedstrijd winnen wilde bij de koppositie blijven. Vanaf het eerste fluitsignaal werd volop aanvallend gespeeld. Quick-Hedge kon het hoge tempo niet belopen en een 4-1 nederlaag niet voorkomen. Met het verlies van De Drie Kronen hebben de nummers 1 en 2 een gaatje weten te slaan met de subtop. En strijden beide teams voor promotie naar de hoogste klasse. In deze klasse stond nummer 3 Dakdekkersbedrijf Jacobs uit Venhorst tegenover

Berichten

AVB Asbestverwijdering. Het team uit Venhorst moest hier 3 punten halen voor de koppositie. Beide teams gaven niets weg, wat uiteindelijk resulteerde in een 33 gelijkspel en verdeling van de punten. Later op de avond was de klapper tussen de nummer 1 Donkers/v.Lankveld en nummer 2 De Schutboom/v.Dijk. Omdat de koploper 4 punten los staat moest De Schutboom/v.Dijk winnen, wilde zij kans maken op het kampioenschap. Onder leiding van scheidsrechter Arie Wassenberg zette de nummer 2 vanaf de eerste minuut in hoog tempo de aanval in. Donkers/v. Lankveld had het er erg moeilijk mee. De beste kansen waren dan ook voor De Schutboom/v.Dijk, wat in de 1e helft een 1-0 voorsprong opleverde. In de 2e helft werd door Sjoerd Vogels de 2-0 gescoord. Donkers/v.Lankveld zette een tandje bij, wat even later de aansluittreffer opleverde. Maar de vreugde was van korte duur. Omdat de koploper de aanval over wilde nemen vielen er gaten in de defensie, waardoor kort voor het einde van de wedstrijd de beslissende 3-1 werd gescoord. Met deze winst van De Schutboom/v.Dijk is de strijd weer helemaal open en de spanning terug in de strijd om het kampioenschap, omdat het verschil nu slechts één puntje is. Gevolgd op 3 punten door Dakdekkersbedrijf Jacobs. Kortom, in beide klassen blijft het enorm spannend welk team kampioen zal worden. Op www.wacboekel.nl. kunt u alle informatie vinden over teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Uitslagen 20 januari: Café Gij & Ik - v.d.AaKlusbedrijf 0-3

OOvB - Snackpoint La Compagnie 5-2 Autocentrum Boekel - Stuc Force 0-5 3-3 Dakdekkers Jacobs - AVB Asbest Elreka Hek - v.Rijbroek Sp.&M 3-8 BoekelFit - Tielemans Groente 5-5 V&T Meataal - MVS Grootkeuken 2-4 6-2 Betech BV - TK ‘t Stuupke Midicentrum Stender - De Drie Kronen 2-1 Donkers/v.Lankv. - De Schutboom/v.Dijk 1-3 Biemans Komk. - Quick-Hedge 4-1 Programma 3 februari: Zaal A: De Drie Kronen - v.Rijbroek Sp&M 18.30 u TK ‘t Stuupke - Quick-Hedge 19.15 u AVB Asbest - v.Haandel Metaal 20.00 u Stuc Force - Tielemans Groente 20.45 u Café Gij & Ik - Elreka Hek 21.30 u Zaal B: Donkers/v.Lankveld - V&T Metaal 18.30 u Schutboom/v.Dijk - BoekelFit 19.15 u Snackpoint LC - Torpedo TUB 20.00 u v.d.Aa Klus - Biemans Komk. 20.45 u Café LC- MVS Grootkeuken 21.30 u OOvB - Midicentrum Stender 22.15 u

VOLLEYBALVERENigiNg

uNiTAS

Jeugdvolleybal bij Unitas, kei vet!! Volleybal is voor jongens én meisjes een prachtige en veelzijdige sport, het bevordert de beweeglijkheid, conditie, motoriek, kracht en samenwerkings-vaardigheden. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om te doen !! Voor kinderen tussen 5 en 8 jaar die op zoek zijn naar een leuke sport, organiseert volleybalclub Unitas 4 kennismakingstrainingen met als afsluiting een toernooi. De trainingen worden gegeven vanaf 28 januari t/m 18 februari op iedere dinsdagavond van 18.00 tot 19.15 uur. Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 22 februari van 10.00 tot 12.00 uur. Deelname is helemaal gratis, en na het toernooi krijgt iedereen een Volleybal-diploma plus een leuke verrassing !! Heb je zin om een mee te doen of wil je meer informatie, mail dan naar: rosanne@vc-unitas.nl Tot dinsdag!! www.vc-unitas.nl


KeuKen | BadKaMer | GarderOBe

kvik Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt Ekkersrijt 4147 | 5692 DD Son en Breugel Tel.: 0499-763880 | www.kvik.nl 7 dagen per week geopend


Sport Tennisclub Boekel

Dames 2 TC Boekel uniek kampioenschap wintercompetitie KNLTB Dit jaar heeft een record aantal teams van TC Boekel deelgenomen aan de KNLTB competitie. Deze competitie wordt in 3 periodes gespeeld; voorjaar, najaar en winter. In elke periode hebben meer teams dan voorgaande jaren meegedaan en daarbij hebben we in iedere periode ook kampioenschappen behaald. De winter competitie 2013 is een bijzonder editie geworden; 2 damesteams hebben aan deze competitie meegedaan en zich van hun beste kant laten zien. Misschien denk u; twee teams, dat is niet erg veel. Op zich is dat ook zo, maar als u bedenkt dat deze wedstrijden gewoon buiten worden gespeeld, dan begrijpt u vast

Berichten

dat het animo tijdens de wintermaanden altijd minder is. Er zijn echter teams, die doorgaan met competitie spelen. Dit zijn de echte liefhebbers. Op zaterdag hebben Dames 1, 1e klasse, en Dames 2, 2e klasse, deze competitie meegespeeld. Vanaf de eerste dag was duidelijk dat het Dames 2 team goed mee kon en speelde het bovenin de poule mee. De tegenstand was wat wisselend, maar binnen het eigen team liep alles gesmeerd. De laatste dag was de voorsprong zo groot dat nog maar twee wedstrijdpunten nodig waren voor het kampioenschap. Alle 6 dames van dit team vertrokken naar Berkel-Enschot. De stemming was opperbest. Tijdens de wedstrijden is het kampioenschap geen moment in gevaar gekomen en werd er met een zeer goede 3-1 uitslag gewonnen. Marion Pluk, Kitty v.d.Berg, Ans Nooijen, Christel Janssen, Jolanda Cornelisse en de aanvoerster Jolanda v.d.

Ven wensen wij van harte proficiat met deze goede prestatie. Alweer een kampioenschap binnen gehaald. Binnen onze tennisclub is dit een unicum. In 2013 hebben we in alle competitie rondes kampioenschappen behaald. Daarom hebben alle aanwezige leden, tijdens de Algemene Ledenvergadering, op maandag 27 januari, dit fantastische team in de bloementjes gezet. Inschrijven Open Jeugdtoernooi TC Boekel 2014. Vanaf heden is het weer mogelijk om je in te schrijven voor het 2e Open Jeugdtoernooi van TC Boekel. Dit toernooi wordt gespeeld van 8 t/m 16 maart 2014 op de kunstgrasbanen van TC Boekel. Inschrijven kan in de categorieĂŤn groen 1, groen 2, 11 t/m 12, 11 t/m 14, 11 t/m 16 en 11 t/m 18. Onderdelen zijn het enkelspel, het dubbelspel en het gemengd dubbelspel. De inschrijving is geopend tot en met 21 februari 2014, maar hoe eerder je jezelf inschrijft, hoe beter! Natuurlijk is het voor jezelf een goede warming-up voor het nieuwe tennisseizoen en de wedstrijden die je wint, tellen natuurlijk mee voor je algemene rating. Voor de finalisten hebben wij ook weer leuke prijzen klaarstaan. Genoeg redenen dus, om mee te doen! Na het zeer geslaagde toernooi van vorig jaar,zal deze editie ook gegarandeerd een succes worden. Inschrijven kan via www.toernooi.nl. De link is ook te vinden op onze website: www.tcboekel.nl. Je mag met maar liefst 3 onderdelen meespelen. Op dezelfde website is ook ons toernooireglement te vinden. Probeer bij de inschrijving je verhinderingen zo goed mogelijk door te geven, zodat wij rekening kunnen houden met je speeltijden. Wij proberen weer ons best te doen om er een sportief en gezellig toernooi van te maken. Graag zien we jullie inschrijvingen tegemoet. Toernooicommissie jeugd TC Boekel. Contactpersoon: Bas Leijten, bas_leyten_12@msn.com, 06-21935550 Obligaties De obligaties welke nog niet zijn ingeleverd kunnen bij de penningmeester worden aangeboden en verzilverd worden. Indien de naam en het bankrekeningnummer op de obligatie worden vermeld, zal het bedrag zo spoedig mogelijk worden overgemaakt. Wij danken iedereen die de obligaties aan de tennisclub heeft geschonken. Tennisclub Boekel Penningmeester J.v.Zutven


Sport Geslaagd ouder-kind toernooi bij de mini’s van ‘t Veertje Net als voor de aspiranten een paar weken geleden heeft badmintonclub ’t Veertje ook voor de mini’s een ouder-kind toernooi georganiseerd. Deze vond afgelopen donderdag 23 januari plaats. Er deden twee mama’s en drie papa’s mee aan het ouder-kind toernooi. Telkens waren er vier kinderen met hun ouder aan het dub-

Berichten

belen en het vijfde koppel probeerde samen zo vaak mogelijk over te slaan. Hieronder de reactie van JoëlleTimmers en haar vader na afloop: “We vonden het toernooi erg leuk. We hebben eerst een spelletje gedaan om warm te worden. We hadden 2 wedstrijden gewonnen en 2 wedstrijden verloren, toch hadden we de 2de prijs. We hadden als prijs ieders een zakje chips gekregen. Ik vond het wel een beetje spannend.” Uitslagen competitie Tilburg 5 - ’t Veertje 1 0-8 Tilburg 6 - ’t Veertje 2 3-5

Thuis feesten!?

Ouder-kind toernooi mini’s

Wij verzorgen u feest compleet! Trouwfeest , bedrijfsopening, andere feesten

www.vanderzandenverhuur.nl verhuur van:

tenten | partybenodigdheden koelwagens | toiletwagens drank | catering/partyservice | frietwagens

06-15387790 Van Der Zanden Verhuur Boekel Wij maken vrijblijvend een passende offerte

5-3 Robad U17 - ’t Veertje U17 Tilburg U15/2 - ’t Veertje U15/1 0-8 Veghel ‘67 U15/2 - ’t Veertje U15/2 6-2 Geldrop U13/3 - ’t Veertje U13/1 6-2 Nieuwe leden welkom Zoals je hierboven kunt opmaken zijn er dit jaar relatief weinig mini’s (groep 3 t/m 5), dit betekent dat er nog plaats is voor nieuwe kinderen. Ook bij de andere groepen is er nog plaats voor nieuwe leden. Er wordt door de basisschooljeugd (groep 3 t/m 8) iedere donderdag getraind van 18.15 tot 19.15 uur. De middelbare schooljeugd traint daarna tot 20.15 uur en de senioren sluiten de avond af. Bij alle groepen is er plaats voor nieuwe leden. Denk jij, “badmintonnen is misschien iets voor mij”, kom dan gezellig mee doen. Het maakt niet uit of je uit Boekel, Venhorst, Volkel, Erp, Boerdonk, Gemert of ..... komt, bij ’t Veertje ben je van harte welkom. De eerste paar keer ligt er een racket voor je klaar. Besluit je om lid te worden en ben je nog geen 12 jaar oud, dan krijg je een racket van de club. Wil je meer info, kijk op onze site www.bcveertje.nl of bel met Job van Zutven tel. 0645746662.

UITVERKOOP!! Nog enkele op voorraad

HETELUCHTKANONNEN OP = OP Euro model OK-20 van € 545,= voor € 425,= Axe model Gallaxy 20C van € 840,= voor € 695,= Axe model Gallaxy 25C AP met rookgas afvoer van € 1.455,= voor € 1.155,=

Tielburger veegmachine DEMO model TK 48 PRO van € 2.785,= voor € 2.300,= Enkele overjarige GRASMAAIERS met extra KORTING. HUSQVARNA, MASPORT, WEIBANG Gebruikte kooi- en cirkelmaaiers met 3 maanden GARANTIE.

KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN

Jos Somers Tuinmachines Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300, www.jossomerstuinmachines.nl woensdagmiddag gesloten


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Avanti DA1 - Dames A1 23-19 (beker) 28-22 Heren 1 - Snelwiek 1 DOS ‘80 2 - Heren 4 5-0 Dames 1 - Bergeijk 1 23-20 Olympia ‘89 B1 - Jongens B1 24-25 Jongens C1 - Olympia ‘89 C1 15-36 Meisjes B2 - Tremeg B1 26-15 Meisjes B1 - Blerick B1 16-4 Meisjes C3 - Meisjes C2 9-22 Meisjes C1 - Bouwcenter C1 16-4 D-jeugd 1 - MBDE/De Sprint D1 10-14 Olympia ‘89 E1 - E-jeugd 3 16-6 PSV Handbal E1 - E-jeugd 2 1-15 Tremeg F1 - F-jeugd 1 11-2 Olympia ‘89 2 - Heren 2 28-14 TSHV Camelot S1 - Dames 2 20-18 MHV ‘81 3 - Dames 3 13-15 Programma zaterdag E-jeugd 3 - Helios ‘72 E1 10.00 u DHC Overpelt VZW (B) DC1 - Meisjes C3 10.00 u Swift C1 - Meisjes C2 10.00 u E-jeugd 2 - E-jeugd 1 10.50 u Neerpelt (B) DB1 - Meisjes B2 11.30 u D-jeugd 1 - EHV D1 11.40 u Handbal Someren DB1 - Meisjes B1 11.50 u Jongens B1 - MBDE/De Sprint B1 12.35 u F-jeugd - Olympia ‘89 F1 15.00 u Bouwcenter 3 - Dames 3 19.15 u

Berichten

Bouwcenter 3 - Heren 4 20.20 u 20.45 u Swift 2000 - Heren 1 Programma zondag Elshout 1 - Dames 1 10.00 u Dames 2 - Aristos 1 12.15 u 12.40 u Blauw Wit HC1 - Jongens C1 Heren 2 - E.S.Z.V. Oktopus S1 13.30 u Heren S3 - Lido 1 14.45 u Tremeg DA1 - Dames A1 15.00 u Dames Habo winnen opnieuw van Bergeijk Na de nederlaag tegen De Sprint vorige week is het zaak voor HABO om de gelederen te sluiten en de weg naar boven weer te vinden. Daarvoor is een wedstrijd tegen Bergeijk misschien wel een prima gelegenheid. Bergeijk heeft uit de laatste 5 wedstrijden maar liefst 9 punten gehaald en zit dus duidelijk in een flow. Vorige keer wist HABO met ruime cijfers te winnen, mede door de nogal offensieve dekking van Bergeijk, waardoor er veel ruimte ontstond op de cirkel. Deze keer koos Bergeijk voor een gesloten dekking. Zij wilden duidelijk niet nog een keer recht in het mes lopen. De wedstrijd begon furieus. Binnen 60 seconden zuivere speeltijd stond het al 2-1 voor HABO en binnen 5 minuten was de teller al opgelopen naar 44. Met name Desi Tielemans kon zich in deze fase van harte uitleven. Zij wisselde in deze wedstrijd ongelukkige momenten af met hele sterke fases waarin ze liet zien hoe belangrijk ze is voor HABO. In het

BalIeVerGunnInG in gemeente Boekel

In samenwerking met geregistreerd architectenbureau Denkkamer architectuur & onderzoek kunnen we ook de balievergunning prijstechnisch gunstig aanbieden. U krijgt hiermee een onder architectuur ontworpen woning of verbouwing van uw woonhuis. Het bouwkundig tekenwerk, de bouwbesluit en epc berekeningen en de communicatie verlopen via Bouwkundig Bureau Berg. Door deze manier van werken kunnen we u een aantrekkelijk aanbod doen voor de complete aanvraag. Wellicht maken de betrokkenheid van een architect, de snelheid van vergunnen en de sterk gereduceerde legeskosten deze werkwijze ook interessant voor uw bouwplan. Graag lichten we een en ander vrijblijvend toe in een persoonlijk gesprek.

www.bouwkundigbureauberg.nl

middelste deel van de eerste helft werd het scoringstempo wat normaler. Er kwam aan beide zijden wat meer rust in de verdediging en de stand bleef in evenwicht tot 7-7. Er waren een paar fraaie scores bij met supersnelle breaks. Daarna kreeg HABO weer last van een bekende kwaal in de laatste wedstrijden: de bal raakt heel veel hout, maar wil er maar niet in. Het gaf Bergeijk de gelegenheid om zelfs uit te lopen naar een voorsprong van 7-11. Maar nog voor rust trok HABO de zaken weer recht. In 5 sterke minuten werd de achterstand omgebogen naar een 13-12 voorsprong onder andere door een paar prima scores van Iris Donkers. De tweede helft was duidelijk minder spectaculair. Het pluspunt was dat de verdediging stond als een huis: Bergeijk kreeg geen enkel moment het idee dat er iets te winnen was. Het minpunt was dat HABO in de aanval niet veel meer liet zien met uitzondering van een paar fraaie breaks. Via 17-14 en 21-17 liep de wedstrijd naar een 23-20 eindstand. Geen wedstrijd om lang te onthouden maar de punten zijn weer binnen en daarmee kan HABO de achtervolging voortzetten. Volgende week gaan we op bezoek in Elshout en ook daar zal weer gewerkt moeten worden voor de punten. Scores Habo: Desi Tielemans (6), Linda Prijs (4), Iris Donkers (4), Inge v.Lankveld (3), Meike Vermeer (3), Jesse Peters (1), Moniek Peters (1), Rieneke v.d.Boom (1).

Ponyclub St. Jozef

Rik van den Berg Berkhoek 8 5427 ES Boekel T. 06 54247285

Afgelopen indoor-seizoen was een goed seizoen voor onze club. Er zijn veel leuke wedstrijden gereden, zoals het clubkampioenschap. Komend weekend, 1-2 februari, is het Brabants indoor Kampioenschap en daar mogen twee combinaties van P.S.V. St. Jozef naar toe. Dit zijn Sharon v.d.Velden met haar Cpony Rocky. Zij rijden dressuur Klasse-B. Sharon heeft de tweede plaats bemachtigd van kring Uden met Rocky. Ook gaat Nikki Dekkers met haar D-pony Tiësto erheen. Nikki en Tiësto staan op de derde plaats van kring Uden. Dames, jullie hebben al een knap resultaat neergezet. Nu op naar het Brabants indoor Kampioenschap met veel goede moed. Geniet ervan, meedoen is al kei leuk. Veel succes!


Daniël De BrouwersTraaT 41 - Boekel

- Prachtige woonomgeving met veel groen. Op 5 minuten van Boekel en Gemert.

- Goede ligging op de 2e verdieping met fraai uitzicht. - 62 m2 woonoppervlakte, luxe afwerking en instapklaar! - In 2004 gebouwd en perfect onderhouden.

- Servicekosten bedragen € 124,- p/maand incl. verzekering, schilderwerk en diverse reserveringen.

€ 149.500,00 k.k.

elisabethplaats 4 5421 lC GeMerT 0492-363038 www.woonplezier.nl

heikneuTer 13 - venhorsT

- Vrijstaand geschakeld woonhuis.

- Hoog afwerkingsniveau!

- Zeer goed ingedeeld met 5 slaapkamers en een extra werkkamer.

- Volledig voorzien van kunststof kozijnen, paneeldeuren met architraven, glas-in-lood, isolatie en degelijk hang- en sluitwerk.

- Door het gebruik van duurzame en smaakvolle materialen is deze woning een lust voor het oog.

- Inhoud: 760 m3, perceel: 247 m2, bouwjaar: 2008.

Bieden vanaf € 299.000,00 k.k.

elisabethplaats 4 5421 lC GeMerT 0492-363038 www.woonplezier.nl


Sport Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Riek Janssen 2 Jos v.Dijk 3 Dora v.d.Broek 4 Mari Schaap 5 Anneke v.d.Elzen 6 Gerrit Opheij JOKEREN 1 Wies v.Geffen 2 Tonny v.Exel 3 Leen Emonds

189 pnt. 111 pnt. 47 pnt. 40 pnt. 38 pnt. 35 pnt.

122 pnt. 113 pnt. 68 pnt.

Apotheek Boekel sponsort 2 verbanddozen Boekel Sport Mijn opdracht is met succes behaald!! Dit kon Linn Venneman met trots zeggen nadat ze een sponsor heeft gevonden voor haar eigen sportvereniging. Apotheek Boekel stelt 2 EHBO koffers ter waarde van € 200,00 ter beschikking aan V.V. Boekel Sport. “Ik zit in het eerste leerjaar van de ondernemers academie op het Koning Willem I College. Iedere week starten wij aan een nieuwe ondernemende opdracht. Zo koos

Berichten

ik ervoor om op zoek te gaan naar een sponsor voor mijn eigen sportvereniging. Het was een leuke opdracht om aan te werken, al was het niet gemakkelijk. Ik ben bij dat ik niet alleen mezelf hieraan heb kunnen helpen, maar ook de voetbalclub”. Programma 1 februari NWC A1 - Boekel Sport A1 15:00 u Boekel Sport A2 - SCMH A1 14:45 u Boekel Sport B1 - ZSV B1 14:45 u 15:00 u Gemert B3 - Boekel Sport B2 Boekel Sport B3 - WEC B2 14:45 u Boekel Sport C1 - Olympia ‘18 C1 13:00 u MULO C2 - Boekel Sport C2 13:00 u Erp C4 - Boekel Sport C4 12:15 u Boekel Sport MC1 - Gemert MC1 13:00 u Avesteyn MC1 - Boekel Sport MC2 13:00 u Boekel Sport D1 - S.V. Brandevoort D1 15:00 u Rhode D3 - Boekel Sport D2G 15:00 u Boekel Sport D3G - Rhode D4 11:45 u Boekel Sport E4 - Nijnsel E1 10:30 u Boekel Sport E7G - Schijndel E9 10:30 u Boekel Sport F1 - VOW F1 09:30 u Boekel Sport F3 - Gemert F9 09:30 u Boekel Sport F4 - Schijndel F5 09:30 u Boekel Sport F7 - Gemert F12 09:30 u Programma 2 februari Blauw Geel ‘38 2 - Boekel Sport 1 12:00 u Blauw Geel ‘38 - Boekel Sport 2 10:00 u Hapse Boys 3 - Boekel Sport 3 11:30 u

VV Boekel Sport is op zoek naar een enthousiaste: Technisch Jeugd Coördinator (TJC):

Taken: • Uitvoering geven aan het voetbalbeleids - en ontwikkelingsplan (20142019) aangaande de jeugdafdeling. • Coördineren, analyseren en evalueren van technische, wedstrijd - en overige zaken. • Initiëren van bijeenkomsten met (nieuwe) trainers,leiders en coördinatoren van A, B, C, D, E en F. • Regelmatig bezoeken van trainingen en wedstrijden van jeugdteams, prestatief en recreatief. • De Technisch Jeugd Coördinator (TJC) maakt deel uit van de Technische Commissie. • De Technisch Jeugd Coördinator (TJC) is gemiddeld 2 á 3 avonden per week en veelal op zaterdag aanwezig.

interesse? Graag zien wij uw spontane reactie binnen 14 dagen tegemoet, via E-mail h.rijt45@upcmail.nl of neem contact op met Harrie van de Rijt, voorzitter van de Technische Commissie (tel. 06-22938371).

Boekel Sport 6 - VV Boskant 4 13:00 u Boekel Sport 5 - Gemert 9 11:00 u 10:30 u Boekel Sport 7 - Erp 7 Gemert 13 - Boekel Sport 8 10:00 u Vriendschappelijk Boekel Sport 9 - RKVV Keldonk 4 10:30 u Dames Boekel Sport 1 - Toxandria 1 10:30 u Dames Boekel Sport 2 - FC de Rakt 1 12:00 u

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 22, 25 en 26 januari De Korfrakkers MW1 - JES MW1 10-8 JES A2 - Celeritas (S) A1 6-7 JES D1 - Blauw Wit (Ha) D1 1-4 JES E1 - Blauw Wit (Ha) E1 0-1 De Korfrakkers W1 - JES W1 12-0 Olympia (O) 1 - JES 1 18-14 Programma 1 februari Altior A1 - JES A1 14.35 u De Zaert Heeswijk-Dinther Altior A2 - JES A2 13.20 u De Zaert Heeswijk-Dinther Winty C1 - JES C1 10.00 u De Kemmer Oirschot De Korfrakkers E3 - JES E1 09.55 u Ter Aa Erp De Korfrakkers W2 - JES W1 10.00 u Hazenpot Boerdonk Programma 2 februari JES 1 - Rooi 1 12.55 u De Burcht Boekel JES 2 - Be Quick 5 11.30 u De Burcht Boekel Programma 5 februari De Kangeroe MW1 - JES MW1 21.00 u Zwijsen College Veghel

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 24 januari: 1 Brp. R.de Koning-v.Berlo 62.50% 2 Brp. v.d.Burgt-Vogels 57.50% 3 Brp. Leenders-A.Biemans 55.42% 4 Brp. v.Delst-Leenen 53.33% 5 Brp. Biemans-A.v.d.Elzen 50.42% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


Sport VOLLEYBALVERENigiNg

uNiTAS

Gesteund door Mini van de Maand Lotte Jacobs ontving VC Unitas/Dames-1 het laaggeklasseerde team van VCH Schijndel. In de jacht naar promotie kunnen de dames zich geen puntverlies veroorloven

Berichten

tegen laagvliegers, het was dus zaak om goed geconcentreerd te blijven en om zelf het initiatief te houden in de wedstrijd. En hoewel het zeker niet de beste wedstrijd van de Boekelse dames werd, werden de gasten uiteindelijk toch overtuigend met 4-0 verslagen (25-14, 25-17, 25-17 en 2520). Met die uitslag behouden de dames de 2e plek, de achterstand op koploper Pegasus bedraagt 4 punten terwijl Unitas 3 verliespunten minder heeft dan de num-

Mini van de Maand Lotte Jacobs als stralend middelpunt van hetMet winnende mer 3 Havoc. nog 8team! wedstrijden

te

gaan, waaronder de wedstrijden tegen Pegasus en Havoc hebben de dames dus alles nog in eigen hand. VC Unitas/Heren-1, de nummer 2, speelde tegen het op de derde plaats staande Particolare. Het was van groot belang dat de Boekelse heren deze wedstrijd zouden winnen om het gat met de achtervolgers te vergroten. Omdat 2 van de Boekelse spelers op het punt staan (weer) vader te worden, is de kans groot dat beide spelers in de nabije toekomst enkele wedstrijden gaan missen. Daarom had het team Roy Hectors, speler bij Heren-2, gevraagd om het team te versterken als libero en alvast te wennen aan die positie voor het geval dat Heren-1 binnenkort met een personeelstekort komt te kampen. In de eerste set gingen de teams gelijk op en werden vele ballen van de grond gehaald waardoor er enkele mooie en lange rally’s gespeeld werden. Tijdens de time-outs gaven coach Henk, trainer Casper en hulpcoach Daan aanwijzingen over de zwakke plekken van het team uit Den Dungen. De heren volgde deze aanwijzingen prompt op waardoor de set gewonnen werd met 25-20. De winning spirit van de 1e set werd doorgezet in de 2e set. Door zeer sterk te serveren op de libero van Particolare konden de sterke Dungense aanvallers maar sporadisch goed in stelling worden gebracht. Ook het Boekelse blok begint wedstrijd na wedstrijd beter te draaien. De middenspelers slagen er steeds vaker in om strak aan te sluiten bij de buitenblokkering en dat levert het team veel punten op. Al met al werd de 2e set eenvoudig met 25-13 gewonnen, met als gevolg dat men wat te overmoedig begon aan de 3e set. Het gebrek aan focus werd door de gasten uit Den Dungen behoorlijk afgestraft, met als gevolg dat Unitas de set af gaf met 21-25. Gelukkig pakten de Boekelse heren de wedstrijd weer goed op in de vierde set. Men begon weer servicedruk uit te oefenen op de libero. Deze bezweek onder die druk waardoor hij zelfs terug werd gewisseld. De laatste set werd vervolgens redelijk gemakkelijk gewonnen met 25-17. Weer 4 punten toegevoegd aan het totaal, de heren staan nu comfortabel op de 2e plek met 11 punten voorsprong op de nummer 3.

Evenementenkalender 27 april: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit


Sport BiLJARTVERENigiNg

’T MENNEKE

Vrijdag 24 januari stonden in biljarttempel ’t Menneke 2 halve bekerfinales gepland. R.Kerkhof moest het opnemen tegen M.Christiaans, voor S.Willems was B.v.d. Burgt de tegenstander. M.Christiaans kwam scherp uit de startblokken, maar zag in de 6e beurt zijn tegenstander met een serie van 16 behoorlijk ver weglopen. In de 11e beurt maakte R.Kerkhof met een zeer stevige stoot zijn aantal van 33 vol. Uit de nabeurt maakte M.Christiaans weliswaar nog een knappe carambole, maar de finaleplaats van R.Kerkhof kwam daardoor absoluut niet meer in gevaar. S.Willems begon goed aan zijn partij, maar B.v.d.Burgt nog beter. Na 2 beurten was Bart al over de helft, mede door een serie van 8 in die 2e beurt. Die tik probeerde Sjors nog wel te pareren, maar echt lukken deed dat niet. In de 12e beurt maakte B.v.d.Burgt een einde aan de partij. De datum van de finale stond aanvankelijk al gepland op vrijdag voor carnaval, maar

Berichten

dat kan niet doorgaan. Uiteraard wordt u van de finaledatum nog tijdig op de hoogte gebracht, zodat u uw supportersplekje weer in kunt nemen. Voorlopig is alleen bekend dat de finale zal gaan tussen R.Kerkhof en B.v.d.Burgt.

VOETBALVERENIGING VENHORST

Programma 2 februari: Gemert 2 - Venhorst 1 11.00 u De Zwaluw 2 - Venhorst 2 11.00 u Venhorst 3 - Elsendorp 2 11.00 u Venhorst 4 - Volkel 5 13.00 u Handel 4 - Venhorst 5 10.30 u Dames Venhorst 1 - SSS’18 3 11.00 u Dames Venhorst 2 - HRC ‘27 1 10.00 u Venhorstse Voetbalkwis 2014 Op vrijdag 31 januari houden we weer onze jaarlijkse voetbalkwis, met specialisten, kenners en gewoon liefhebbers. Wie houdt de kampioenen van vorig jaar, Hans

Piet de Bruin

Versteden en Tom v.d.Boogaard, af van een nieuwe triomf?? Een van de bekende “oude” sterren of staat er weer een nieuwe kampioen op?? Komt dat zien!!! Kantine open vanaf 20.00 uur; stipt om 20.30 uur start de kwis, dus zorg dat je op tijd aanwezig bent, met een PEN en goeie zin. Supporters en belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom!! JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 25 januari Venhorst A1 - Boekel Sport A2 2-1 Venhorst B1 - De Zwaluw B2 12-0 DAW MB1 - Venhorst MB1 2-1 Venhorst C2 - ZSV C5 4-3 De Zwaluw F1 - Venhorst F1 4-5 Venhorst F3 - De Zwaluw F2 0-1 Programma zaterdag 1 februari Venhorst A1 - Neerkandia A1 14.30 u SPV B1 - Venhorst B1 vertrek 13.00 u, 14.30 u Venhorst MB1 - Prinses Irene MB1 13.15 u Gemert C3 - Venhorst C1 vertrek 12.15 u, 13.15 u Venhorst C2G - Someren C5G 13.00 u Venhorst E1 - Sparta ‘25 E4 10.00 u Venhorst E2 - Erp E3 10.00 u Erp E5 - Venhorst E3 vertrek 08.30 u, 9.15 u Venhorst F1 - Boekel Sport F2 9.00 u WEC F2 - Venhorst F2 vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F3 - Sparta ‘25 F4G 11.15 u Venhorst F4G - Rood Wit'62 F6 11.15 u Gemert F10 - Venhorst F5 vertrek 09.45 u, 10.30 u Mini-pupillen 09.00 u

Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

V E S P O

Massief houten vloeren handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 26 januari: Dames 1 - EHV DS1 21-23 Heren 2 - Oranje Wit HS2 7-30 Heren 1 - White Demons 24-22 Programma 1 februari: Helios ‘72 1 - Veteranen 1 Boekel, 18.00 u Programma 2 februari: Tremeg HS1 - Heren 2 Gemert, 12.30 u Helios ‘72 HS1 - Heren 1 Schijndel, 14.20 u Programma 8 februari Commissiefeest verzamelen plein Venhorst om 15.15 uur


OPRUIMING! DE GEMAKKELIJKSTE MANIER VAN BOODSCHAPPEN DOEN IS VIA www.aherp.nl 24/7 online boodschappen doen! Maak gebruik van deze service en bespaar veel tijd. Vandaag voor 12.00 uur besteld is dezelfde dag ophalen na 18.00 uur. Vandaag na 18.00 uur besteld is de volgende dag ophalen na 12.00 uur en de boodschappen die u vandaag na 12.00 uur bestelt kunt u morgen vóór 12.00 uur ophalen. Heeft u uw boodschappen liever thuis gebracht, ook dat kan bij ons. Voor meer informatie kijk op www.aherp.nl

AH Handsinaasappelen 2e GRATIS 2 netten à 2 kilo

van 5,98 voor

2,99

AH Sla- of rundervinken Diverse varianten bijv.: rundervinken 2 stuks 25% KORTING - per schaal van 2,09 voor

1,57

AH Verse pizza’s Diverse varianten, bijv.: al prosciutto 1 EURO KORTING - per stuk van 5,50 voor

4,50

Alle AH Zaanlander 48+ kaas Bijv.: jong belegen 25% KORTING Stuk 500 gram

van 5,70 voor

4,28

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Roomboter kers- of appelflappen 4 stuks

van 3,96 voor

2,99

Honig mixen, sauzen en soepen 2+1 GRATIS Alle varianten, combinaties mogelijk Bijv.: mix voor macaroni/spaghetti 3 pakjes à 52 gram van 2,82 voor

1,88

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie!

SHOWROOM MODELLEN LEDIKANT YORK blank eiken, 180x200 met 2 nachtkastjes van € 1980,- voor

BOXSPRINGSET VERMEER vlak zwart kunstleer 180x200

€ 950,00

van € 4440,- voor

€ 2000,00

van € 3795,- voor

€ 1900,00

van € 2890,- voor

€ 1400,00

BOXSPRINGSET TIMELESS SORRENTO electrisch 160x200 BOXSPRINGSET NORDIC EXPLORE vlak 180x200

COMMODE met 4 laden en spiegel eiken olie

STAANDE PASSPIEGEL donker eiken Diverse DEKBEDOVERTREKKEN

1 pers. en lits-jumeaux

Diverse WOONACCESOIRES Coupons GORDIJNSTOFFEN

€ 400,00 € 100,00 -/- 50% -/- 70%

per meter

€ 2,50

diverse maten vanaf

€ 5,00

Coupons VINYL

Let op! Deze kortingen gelden voor geselecteerde artikelen. JOHNNIE WALKER RED LABEL BLENDED

Scotch whisky 6 EURO KORTING 1 liter

van 23,99 voor

17,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 27 januari t/m 2 februari

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

Rutger van Herpenstraat 53 | Boekel T 0492-32 13 28 | E info@vandervenwonen.nl

www.vandervenwonen.nl


Sport

el

Ju do -c

lu b

C-lijn 1. Heren v.Boxmeer-Reijnen 72,92% 57,08% 2. Dames v. Delst-de Graaf 3. Hr. en Mw.v.Berlo 56,67% 4. Hr. en Mw.Verhoeven 51,67% 5. Hr. en Mw.Jansen 50,83% 50,42% 6. Dames v.d.Elzen-Leenen De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

ek Bo

Uitslag 23 januari 2014. A-lijn 1. Dames Ceelen-v.Dinteren 61,67% 2. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 61,25% 3. Dames Huijbregts-v.d.Linden 57,50% 4. Heren v.Duijhoven-Verbakel 54,17% 5. Dames Putter-Willems 52,92% 6. Hr. en Mw.v.d.Bosch 51,67% B-lijn 1. Dames de Koning-v.Ras 62,20% 2. Hr. en Mw.v.Helvoirt 58,63% 3. Hr. en Mw.v.Schadewijk 57,14% 4. Heren v.d.Heijden-Reuvekamp 55,06% 5. Dames Delisse-Janssen 54,46% 6. Heren v.d.Goor-Pepers 54,17% 7. Mw.Polman-Hr.Muselaers 50,89% 8. Dames Crüts-Vissers 50,60%

Berichten

Judoclub Boekel

doorgaans aan meedoen zijn bedoeld voor beginnende judoka’s, op dit toernooi daarentegen hebben de judoka’s vaak al meer ervaring en zijn meer wedstrijdgericht, waardoor het niveau een stuk hoger is. Het was goed om te zien dat onze judoka’s prima partij konden bieden, er werd hard gestreden en dat leverde zowel winst- als verliespartijen op. Uiteindelijk lukte het alleen Romy Smits om het podium te halen, zij werd heel knap tweede. We willen niet alleen Romy maar ook Rick Smits, Roel Spierings en Joris v.Lankveld feliciteren met de behaalde resultaten en bedanken voor het sportieve inzet.

NIEUWS VAN DE MAT

JBN-toernooi Gemert Op zondag 19 januari heeft een viertal judoka's van Judoclub Boekel deelgenomen aan het JBN-toernooi in Gemert. De regiotoernooien waren onze judoka’s

Grasmaaien! Het is nu tijd voor een Winterbeurt aan uw gazonmaaier. Voor onderhoud en slijpen van alle merken kOOimaaiers en cirkelmaaiers, met 3 maanden garantie! Voor bOdemprijzen. Bel voor een afspraak of gratis ophalen 0492-325900 (let op nieuw telefoonnummer) of e-mail info@willyvandevalk.nl

H.O. Wily van de Valk, Burgt 13, boekel

De man die ook repareren kan Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.30 uur zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

Band- en slipexamen Het band- en slipexamen zal op vrijdag 7 februari worden afgenomen op de normale trainingstijden en is niet toegankelijk voor publiek. Uitreiking banden, slippen en oorkondes Op de trainingsavond van vrijdag 14 februari zullen de banden, slippen en oorkondes worden uitgereikt die op 7 februari behaald zijn. Deze avond is het ook kijkles en ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's zijn dan ook van harte welkom, een ideale gelegenheid om foto’s te maken. Voor meer informatie kunt u terecht op onze site: www.judoclubboekel.nl of mailen naar judoclubboekel@live.nl . Het bestuur

Evenementenkalender 27 april: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha


Boekhoudingen Belastingzaken adviesverlening

al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Microsoft stopt op 1 april met de ondersteuning van Windows XP. Dit kan gevolgen voor u hebben m.b.t. de beveiliging van uw systeem en data. Geeft internet criminelen niet de kans om uw systeem te kraken en laat uw computer upgraden naar Windows 7 of Windows 8.1. Wij checken gratis voor u welke mogelijkheden er zijn. Een nieuwe computer kan natuurlijk ook. Heeft u misschien interesse in een Smart TV dan ben u hier op het juiste adres. Wij kunnen u al een Philips 32” Smart TV leveren vanaf € 339,= Voor meer informatie bel, mail of kom eens aan. U vindt ons aan de Lorkenweg 4-A te Odiliapeel. VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

WWW.LiETON.cOM

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

ÓÓK VOOR AL uW iNSTALLATiEMATERiALEN


Sport BOEKEL & VENHORST

Libre A: P.Wijers - A.v.d.Laar T.v.d.Ven - J.Heesen G vd Linden - R.Koolen J.Emonds - T.v.Alphen Libre B: C.v.d.Laar - T.Hoevenaars C.v.Casteren - W.v.d.Ven M.v.d.Elzen - T.v.Rooy G.v.d.Cruijsen - D.Emonds W.v.d.Broek - P.v.d.Sanden G.v.Reybroek - G.Verwegen Libre C: J.v.Berkel - T.v.d.Ven J.v.Kilsdonk - P.Raaymakers H.v.Lankveld - J.Manders J.Kanters - A.v.Bergen J.v.Berkel - A.v.Dijk T.v.d.Ven - B.Donkers Driebanden: A.v.d.Laar - C.v.d.Laar J.Emonds - J.Heesen H.v.d.Ven - G vd Linden W.v.d.Ven - J.Manders K.v.Grinsven - A.v.Bergen Bandstoten A: J.Emonds - A.v.d.Laar M.v.d.Elzen - J.Biemans M.v.Doren - J.Heesen R.Koolen - G.Verwegen

45-67 32-78 62-50 67-89

39-32 25-62 13-21 21-25 29-47 34-42

42-14 20-5 15-24 23-16 51-22 17-17

8-9 18-8 20-10 8-1 5-4

54-19 26-26 23-28 27-26

Berichten

Bandstoten B: J.Kanters - B.Donkers G.v.Reybroek - C.v.d.Laar A.v.Bergen - P.v.d.Burgt G.v.d.Cruijsen - A.v.Bergen

9-15 16-18 13-17 14-5

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A L.Otten - S.Donkers J.Mezenberg - H.v.d.Mortel M.v.Doren (s) - H.v.Es J.v.Zon - A.Berens H.v.d.Zanden - P.Koonings H.v.Es - G.Verwegen P.v.Hoof - R.Berens J.v.Boerdonk - H.v.d.Mortel J.Mezenberg - M.v.Doren (s) A.v.Duijnhoven - G.Zomers Libre B Jac.Coolen - J.Kusters E.v.Doren - H.v.Duren C.Coolen - M.v.d.Elzen H.Schepers - J.v.Asseldonk H.v.d.Berg - J.v.Osch A.Emonds - J.v.Sleeuwen J.v.d.Aa - L.Verbakel L.v.Haandel - P.v.Doren M.v.Haandel - A.v.d.Velden J.v.Dooren (k) - A.v.Moorsel

rijopleiding

32-63 38-54 22-34 53-25 29-17 33-35 14-35 26-32 52-35 22-67

29-33 22-38 37-28 20-11 17-19 24-20 38-19 27-30 40-22 26-23

Th.v.Rooy - M.v.Doren (b) Libre C J.v.Lankveld - H.v.Melis A.Verstegen - L.v.Sleeuwen Cl.Aldenhuijsen - Ph.v.Zuijlen T.v.d.Ven - P.v.Duren A.v.Sleeuwen - J.v.Dijk Th.v.d.Burgt - J.v.d.Broek W.Kroos - Fr.v.d.Bosch H.v.Lankveld - B.v.d.Bosch L.v.Rooy - P.Rijbroek M.de.Rijck - W.v.Hees Th.Snijders - J.v.Berlo J.Manders - A.v.d.Burgt Bandstoten A J.Mezenberg - J.v.Dooren (k) J.v.Sleeuwen - A.v.Duijnhoven Fr.v.Boxtel - H.v.d.Mortel J.Mezenberg - H.v.Duren H.v.d.Heuvel - M.v.Haandel M.Timmers - G.Zomers R.Berens - P.v.Hoof P.Koonings - Jac.Coolen C.Sanders - C.Coolen H.v.Houtum - M.v.Doren (b) S.Donkers - H.v.Duren A.v.Moorsel - G.Verwegen M.v.Doren (s) - J.v.Dooren (k) J.Kusters - H.v.d.Zanden Bandstoten B P.Rijbroek - J.v.Lankveld Th.v.d.Burgt - T.v.d.Ven P.Raymakers - W.v.Hees L.v.Rooy - T.v.d.Heijden H.v.d.Berg - A.v.d.Velden P.v.Duren - A.v.Asseldonk Fr.v.d.Bosch - C.v.Sleeuwen A.v.d.Burgt - J.v.Dijk H.Arts - J.v.Osch H.Schepers - H.v.Lankveld

16-19

4-10 18-15 13-21 20-25 9-21 11-16 12-13 9-23 19-11 5-12 5-27 16-14

29-19 27-28 32-30 32-17 39-17 39-87 39-23 31-23 21-23 31-25 53-17 36-26 28-24 20-28

8-15 16-15 13-13 10-14 12-12 28-16 19-11 12-15 20-18 20-15

ANGO De vlonder 45

5427DB

Boekel

aanBieDinG auTo nu eersTe 10 riJlessen (60Min) â‚Ź 385,voor Meer inForMaTie: 06-22123656 www.JohnvesTers.nl

PRIJSKAARTEN 22 januari

RIKKEN: 1. Mari v.d.Heijden 2. Jan Sleegers 3. Bert v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Willy v.Mierlo 2. Erna Verstegen 3. Ria Strijbosch

76 pnt. 22 pnt. 14 pnt.

82 pnt. 77 pnt. 39 pnt.

Evenementenkalender 27 april: Kofferbakverkoop Gilde St. Agatha


107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207 HB 1.4 5 DRS AIRCO 207 1.6 Cabrio 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 2.0 HDI SEDAN XS 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.9 Diesel Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0 Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Zafira 2.0 Diesel Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Baleno 1.3 sedan

2010 2006 2007 2007 2000 2002 2002 2004 2007 2001 2004 2005 2006 1998 2002 1998 2001 2001 2006 2009 1996 1996 2002 2000 2005 1998

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Ford Opel Renault Suzuki 2007 2012 2012 2004 2010 2005 2006 2004

2008 2007 2007 2006 2004 2011 2009 2012 2010 2007 2006 2007 2008 2012 2013 2007 2010 2007

KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

2010 2010 2011 2009 2008 2007 2008 2007 2011

KM KM KM KM KM KM KM KM KM

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AuTOBEDRiJF

81902 30444 17620 61190 59009 79239 181210 151099

AGILA 1.2I EDITION 2x 43494 AGILA 1.0 ESSENTIA-TREKHAAK 45651 CORSA 1.3CDTI 5DRS EDITION 82154 CORSA 1.4I WHITE EDITION 40122 CORSA 1.2I BUSINESS 5DRS 48521 CORSA 1.2I NJOY 119949 COMBO 1.3CDTI COMFORT 75234 COMBO 1.4I BASIS 123818 ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER 67010 ASTRA 1.7 CDTI STATIONCAR TEMPTATION 143436 ASTRA 1.6I STATIONCAR TEMPTATION 84138 ASTRA 1.8I STATION TEMPTATION 142381 ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO 93484 ASTRA 1.4I NJOY 121364 INSIGNIA 1.4I TURBO HATCHBACK OPC 112320 INSIGNIA 1.6I TURBO SPORT TOURER 70788 MERIVA-B 1.4I EDITION 41200 MERIVA-B 1.4I TURBO EDITION 85210 MERIVA 1.6I TEMPTATION 97156 TIGRA 1.8I LINEA ROSSO 87120 VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE 135260 VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE 69800 ZAFIRA-TOURER 1.4 TURBO 120PK 39743 ZAFIRA-B 1.8I 111 EDITION 20320 ZAFIRA-B 1.8I TEMPTATION 88828 VIVARO 2.5CDTI 107KW L2 H1 91670 VIVARO 2.0CDTI 66W L1H1 73973

B OVAG

DAIHATSU MATERIA 1.3I DVVT FORD FIESTA 1.4I TREND AUTOMAAT FORD C-MAXX 1.6 CDTI ECO TREND HYUNDAI ATOS 1.1 MITSUBISCHI ASX 1.6 EDITION RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS SUZUKI SX4 1.6 EXCLUSIVE VOLKSWAGEN TOURAN 2.0 TDI AUTOMAAT

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

SAMENWERKENDE

2010 1997

Ford Kuga 2.0TDCI, th, airco, 5drs Volkswagen Passat station, 16i

voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

1998 2008

Peugeot 107, luxe uitv, 5drs, lmv, airco, 30dkm Peugeot 206+ XS 14i airco Peugeot 306 18i, 4drs

2011 2009

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv

Toyota Aygo, 3drs, zwart, 36dkm

2010 2005

Opel astra H station 16i16V 111edit, airco

2001 1995

Opel Corsa 12i16V elegance, 3drs, airco, th Opel Corsa 14i, 3drs

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


€ 9.99 incl. BTW

Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 cJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AuTOcENTRuMBOEKEL.NL

NU: wintercheck

Is uw auto al klaar voor de winter?

Ford Ka 1.3i stuurbekrachtiging..........................................................1998 Ford S-Max 2.0i 16V .........................................................................2006 Opel Corsa 1.0 5-deurs ......................................................................2008 Suzuki Alto 3-deurs ............................................................................2000

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 8,25.

A l l e r h a n d e Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 10,75 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

voor FEESTEN & PARTIJEN

De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 06-53651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

info: www.tstuupke.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er w sterk in vak

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

A l l e r h a n d e GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PuiN- & AFVALcONTAiNERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNg van diverse soorten ZAND. - BESTRATiNgEN met of zonder materiaal.

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

Build to last longer made in Sweden gladheidsbesrijding zonder corrosieve HEDON witgoedservice Boekel uitslag op alle bestratingen. is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------INLOOPKASTEN op maat, bij u geplaatst, gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635. Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------GEZOCHT iemand die bijles wil geven in wiskunde op VMBO-niveau, 2e leerjaar. 1 of 2 maal per week in Boekel. Tel. 0611180110. `

Zondag 9 maart organiseert PC Jeanne d’Arc een overdekte

rommelmarkt

aan de Nieuwveldstraat 4 in Zeeland. Open van 10.00 tot 15.30 uur.

Voor kraamhuur: Ellen Dekkers, tel. 06-22616835

A l l e r h a n d e Wil je leren haken of breien? Geef je dan op voor een workshop in Venhorst bij Wol-studio.nl in Venhorst, kosten € 15,00. Voor info: wol-studio.nl of 0613835037. -------------------------------------------------U kunt bij ons ook terecht voor: PASFOTO’s en POSTKANTOOR. Drogisterij Wijnen-de Groot, Odiliapeel --------------------------------------------------

Rutger van Herpenruiters Het afgelopen weekend zijn de Brabantse kampioenschappen dressuur verreden in Schijndel. Caroline v.Bladel kwam daar in de L1 aan de start met haar grote jonge vosruin Exantos (v.Apache). Deze combinatie heeft een super seizoen achter de rug met mooie scores. Een kampioenschap blijft spannend voor paard en ruiter, deze com-

binatie haalde ondanks de spanning maar met een mooie proef een 18e plaats van Brabant! Dan verder met de M1, Silvie Verbeek met haar Dinky Dherma (v. San Remo), een combinatie waar het vertrouwen vanaf straalt, maar ook Dinky is nog jong en ontzettend looplustig! Dit brak wat op in haar verder foutloze proef,wat hun toch een keurige 10e plaats van Brabant opleverde. Dan de M2 klasse, Yvette v.d.Ven en Chaina (v.Sir Donnerhall), een prachtige proef gereden. Chaina, over 2 weken is ze uitgerekend dus met een behoorlijke dikke buik, deed wel wat ze moest doen. Ze liepen een prachtige 3e plaats bij elkaar van Brabant waarmee deze combinatie afgevaardigd werd naar de NK Ermelo op 8-9 Maart. Hopelijk houdt Chaina de uitgerekende datum aan, dan gaat dat helemaal lukken! Proficiat allemaal.

VERS FRUIT heerlijke BOERDERIJZUIVEL en ambachtelijke KAAS van de Petrushoeve. AARDAPPELS, EIEREN en UIEN Winteropeningstijden: vrijdag 13.00-17.00 zaterdag 9.00-17.00 Boerderijwinkel “de Zijp” Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------GRATIS HULP bij mantelzorg, thuisadministratie, uitleg alle soorten besparingen, belasting, taxi, wmo enz. 100% zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 0492-323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------BIJLES wiskunde of rekenen nodig? Ik help je graag! Bel 06-41109584. J. Sterken; docente wiskunde.

“Kom eens op bezoekdag” Woensdag 5 februari van 9.30-11.30 uur Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 11,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen €6,00 5 t/m 12 jr knippen € 8,00 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Boekel’s Welzijn

A l l e r h a n d e Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. --------------------------------------------------

Auw IJzer

- laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info bel naar Mari Melis tel. 06 51062701 of Hans v.d.Vondervoort tel. 06 22464021

KPJ-VESPO

1 februari a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noord-straat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: TOPCARE

na gelstudio waxsalon

*Nu ter introductie 30% KortINg op alle harsbEhaNDElINgEN!* Acryl nagels • Gel nagels • Manicure behandeling • Nail-art • Bruidsnagels • Cadeaubon French pedicure (teennagels) Energetix Magneet-Sieraden • Zachte hars/Casette-Roller/Spatel • Harde hars/Filmhars•Full Body Wax Voor meer informatie: 06-43085124

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding

KOSMO

Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd

Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

www.boekelswelzijn.nl Uw adres voor PC & laPtoP: • advies • Virussen • opschonen • Internetproblemen

J.aarden tel. 0634562428 Mail: justin@jaarden.nl

Last van astma / bronchitis? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de acupunctuurbehandeling.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

Brabant Design

A l l e r h a n d e TE HUUR bedrijfsruimte; 250 m2 met elektrische roldeur en seperate toegangsdeur, verwarming en toilet. Tel. 0653447897. -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl

Wol kopen? Kom kijken naar het mooie garen van Drops, Zpagetti, eco-katoen en fijn haakkatoen bij wol-studio in Venhorst. Voor info wol-studio.nl of 0613835037. --------------------------------------------------

Evenementenkalender 29 mei, Hemelvaarstdag: Boekel Rond Uit

Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STucADOORSBEDRiJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

machinale houtbewerking boekel

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Data voor het breicafé. Op de volgende ochtenden kan je aanschuiven om gezellig samen te kletsen en te breien/haken: 14-2 en 24-2. Voor info: www.wol-studio.nl of 06-13835037. --------------------------------------------------

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOuWBEDRiJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Nieuw voor uw catering feestje. Gezond voor de vrouw en vet voor de man. Natuurlijk ook bij Party Service Jos Renders. Bel 0492-352192 of www.partyservicejosrenders.nl

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATiS OPgEHAALD EN THuiSBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl

Rombout

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOuWSTOFFEN- HOuTHANDEL MAcHiNALE HOuTBEWERKiNg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.