28e jaargang nr 25; 18 december 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 25 - 18 december 2013

tu s n e w

Inleveren: copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave Boekeldruk BV, De Vlonder 10, Boekel, T 0492 322140 I www.boekeldruk.nl, E info@boekel-venhorst.nl info@boekeldruk.nl

e g i t t pre dagen t n s r e k en ee g i k k u l e g d n o z & ge 2014


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 21 december: 17.30 u misdienaars: Vayaan en Mozes Bamé. Bert en Drieka v.d.Elzen-Emonds; Harrie Donkers; Piet Verstraten; Maria v.Duren-Klerkx (vwg.sterfdag op 18 december); bijzondere intentie. Zondag 22 december, 4e zondag van de Advent: 10.30 u Samenzang, misdienaar: Pricilla Faas. Maria v.Duren-Klerkx (vwg. sterfdag op 18 december); overleden leden van Petanque vereniging Jeu de Bouckles; Martien van Kessel. Maandag 23 december: 19.00 u Jan Daniëls (vwg. verjaardag); Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk; Trien Hanegraaf-Raymakers (vwg. sterfdag vader). Dinsdag 24 december, Vigilie van Kerstmis: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum Sint Petrus. m.m.v. dameskoor Sint Agatha. Helmus v.d.Valk, Arnoldina v.d.ValkPenninx, overleden famv.Boerdonk, Drea en Frans v.Zeeland en Joëlle. 18.00 u: Gezinsviering m.m.v. kinderkoor Do ReMi. Misdienaars: Rick Smits en Pricilla Faas. Grada v.d.Burgt-Christiaans; Tiny v.Zutphen-Smits; Jan Ketelaars en Toos Ketelaars-Rijnen; Willem en Mina Verbrugge-v.d.Elsen en Piet Slits; Johnny v.Asseldonk en fam.v.Asseldonk-Peters; Johanna v.d.Broek-v.d. Heijden en overleden familie. 20.30 u Nachtmis m.m.v. koor Karakter. Misdienaars: Rick en Maarten v.d. Ven. Ties v.Duijnhoven en Dina v.Duijnhoven-v.Melis; Willy en Thea v.d.Bergv.d.Heijden; Carl v.Haandel; Wim

Nikkelen, Marie Nikkelen-v.Berlo, Pieta Voorhuis, Wim Nikkelen jr., Theo Nikkelen en Kees Nikkelen; Harrie Biemans; Piet en Miet v.d. Valk-v.Eijck; Piet en Tooi Smits- v.d. Valk; fam.Schepers-Brouwers en kinderen, fam.Bijvelds-v.Mierlo, Piet Bijvelds, Tonny Bijvelds-Janssen en Rob, Riek v.d.Aa-Brouwers, Els v.d.Boogaard-v.d.Pol, Theo Barten en Jo Jonkers-Verhoeven; ouders ReijnenGoossens en Stahl-Honings; overleden fam.v.d.Linden-Coolen; Ton Mikkers (vwg. sterfdag); Michaël en Jans v.d. Elsen-Martens en zoon Theo; Jan en Bertha Emonds-v.d.Vorle en kleinkind Marloes; Toon en Marietje v.d.Burgtv.Lankveld. 22.30 u Nachtmis m.m.v.mannenkoor Sint Agatha. Misdienaars: Beerend Klomp en Janiek Somers. Adrianus en Hanneke v.Hoey-Zanders en zoon Ben; Martien v.d.Elzen; Jan en Sjaantje v.Doren-v.d.Leemputten. Woensdag 25 december, 1e Kerstdag, Hoogfeest: Geboorte van Jezus.-Kerstmis: 10.30 u m.m.v.mannenkoor Sint Agatha. Misdienaars: Vayaan en Mozes Bamé en Irisa Heinrich. Jans v.Sinten; Cato v.Santvoort-v.d. Tillaer; Henk v.d.Boom en dochter Marion; Joke en Wim Donkers en hun dochter Maria; Tiny Hoevenaars-

Geerts; overleden ouders Wim Swarts en Mies Swarts-v.Dongen en overleden broer Hemmy Swarts; Grerda Pompen-Rutten; Fien v.Schijndel-v.d. Aa; overleden ouders v.OorschotKlokgieters, overleden ouders KrahéVogels, Marinus v.Oorschot en Frans Herlings. 12.00 u Kindje Wiegen voor de allerkleinsten van onze parochie. Donderdag 26 december, 2e Kerstdag, feest: H. Stefanus, eerste martelaar: 10.30 u m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken. Misdienaars: Rick en Maarten v.d.Ven en Beerend Klomp. Antoon en Nelly v.Lankveld-v.d.Tillaart; Miet Timmers-v.Lankveld; Jeanne Sanders-Timmers; Sjef en Gerda Rijken-de Groot; Anna en Mia v.d.Ven en Helga v.Eerdt-v.d.Ven; Piet v.Eerdt en zoon Wim; Frans v.d.Burgt en zoon Wim. Zaterdag 28 december: 17.30 u misdienaar: Rick Smits Thea v.d.Valk-Mezenberg (vwg. verjaardag 31 december). Zondag 29 december, feest H.Familie, Jezus, Maria en Jozef. Toewijding van het huisgezin: Samenzang: misdienaars Beerend Klomp en Maarten v.d.Ven. Ouders v.d.Laar-Althuizen, dochter Willemien en Riet v.d.Laar-v.Bronswijk.

Lever uw kerstbestellijst in voor zondag 22 dcember. Op vrijdag 27 december zijn wij geopend van 09.00-12.00 uur. Wij bakken dan alleen KLEINBROOD en GEBAK. Op 30 en 31 december bakken wij wee de allerlekkerste OLIEBOLLEN en APPELBEIGNETS. Op 2 januari zijn wij gesloten, Vanaf 3 januari staan wij weer voor u klaar met ons overheerlijk brood en gebak.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2014

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Maandag 30 december (kapel): 19.00 u Piet en Miet v.d.Valk-v. Eyck. Dinsdag 31 december, Oudjaar (Sint Agathakerk): 19.00 u: samenzang. Woensdag 1 januari, Nieuwjaar. Hoogfeest: Heilige Moeder Gods Maria. 11.00 u!!!!: samenzang SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Boekel: Sophie Jonkers Uden: Rihanna en Shimano Genissen

OVERLEDEN Volkel: 10/12 Tonia Somers- van de Graaf 92 jaar Zeeland: 6/12 Peter van Dongen 56 jaar

ADVENTSACTIE voor Angelique van Zeeland. Dit jaar zal de opbrengst van de Bisschoppelijke adventsactie ten goede komen aan een project van de Zeelandse Angelique van Zeeland in Porto Alegre, Brazilië. Zij werkt daar al jaren en wil met onze hulp verbeteringen aanbrengen in de loods van de papierophalers aldaar. Achter in de kerk zijn oranje bussen geplaats waar u de gehele adventstijd uw giften in kunt deponeren. KERSTCONCERTEN in onze parochie: Op zaterdagavond 21 december om half 8 in de St. Agathakerk in Boekel m.m.v. Muziekvrienden en koor Krek Zoals ’t Guh van Huize Padua en het koor Imémato uit Boekel. Op zondagavond 22 december om half 7 in de St. Petruskerk in Uden m.m.v. het

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 12 december 2013

Finn

Zoon van Roel Bos & Nicky de Veer

Veenmos 67, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Mondriaan Klarinetensemble Uden, Sint Caeciliakoor Volkel-Odiliapeel en het Jongerenkoor Deux Bornes Uden.

Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

Aanstaande zondag is de 4e Adventsviering. Tijdens deze adventsviering bereiden we ons dan in de kindernevendienst voor op Kerstmis. Het thema voor dit jaar is “In donkere dagen”. Het verhaal gaat over Carlijn diein het ziekenhuis ligt. Elke

week komt juf op bezoek en vertelt haar een verhaal over Maria en Jozef. Zal juf komende zondag ook weer bij Carlijn op bezoek komen? En zal ze het verhaal verder vertellen. Kom luisteren tijdens de H.Mis van 10.30 uur. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom. Tot dan! GEZINSVIERING op Kerstavond De afgelopen adventsweken hebben we ons voorbereid op het Kerstfeest. En nu is het dan eindelijk zover. We vieren het feest van Jezus’ geboorte tijdens de gezinsviering op dinsdag 24 december,

DANKBETUIGING Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven bij het plotseling overlijden van ons mam en oma

Hanneke Jansen-Jonkers De overweldigende belangstelling, de lieve reacties, bloemen, kaartjes en bezoekjes hebben ons enorm geholpen in deze moeilijke tijd. Familie Jansen

DANKBETUIGING Het heeft ons bijzonder goed gedaan zoveel blijken van belangstelling te mogen ontvangen na het overlijden van

Anna Verbrugge-Klaassen Te weten hoe gewaardeerd zij werd tijdens haar leven en te voelen al deze vriendschap is voor ons een grote steun en troost. Speciaal woord van dank aan de verzorging van zorgcentrum “St Petrus” voor hun goede zorgen. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen


Kerstavond. Jullie zijn welkom om 18.00 uur. Kinderkoor DoReMi zal tussendoor voor ons kerstliederen zingen. Jullie zijn allemaal van harte welkom. Werkgroep KND, tel. 322140

PEUTERS EN KLEUTERS OP WEG NAAR DE STAL

Op 1e Kerstdag is er in de kerk om 12.00 uur een korte Kerstviering, speciaal voor peuters en kleuters. Natuurlijk zijn ook papa, mama, broers en zussen van harte welkom. We gaan dan, samen met het kinderkoor, gezellig Kerstliedjes zingen en we luisteren naar een mooi Kerstverhaal. Na afloop is er nog gelegenheid de Kerststal te bezichtigen. Jullie komen toch zeker ook? Werkgroep Kindernevendienst, contactadres tel. 322140.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 21 december 19.00 uur + Zondag 22 december 10.00 uur: Jan en Door v.d.Bosch-v.d.Burgt; Jan v,Sleeuwen; Christ Michiels (vwg. verjaardag) en Maarten zijn zoon. Dinsdag 24 december, 19.00 + 21.00 uur: Jan de Mol (vwg. sterfdag) en zijn Bertha; mnd. ged. Riek Versteden-Bayens; Dien Janssen (vwg. sterfdag) en Bert Janssen en Wiljan Bijvelds en Jeroen Janssen; Jan v.Sleeuwen; Danique Rovers en Peter Rovers. Woensdag 25 december 10.00 uur + Donderdag 26 december 10.00 uur: Overleden ouders v.Oort-Zegers en Mieke en Pieter Gommans; Hanneke Kantes-Nooijen en Toon Kanters en haar dochter Riek; Peter Rovers en Danique Rovers; mnd. ged. MarieThérèse Raijmakers; overleden ouders Antoon en Dora v.d.Hoven-Hilhorst; Opa Jan, opa Cor, ome René en Elke Manders. Zaterdag 4 januari: 19.00 u mnd. ged. Piet Bevers.

Kerstviering 2013 H. JOZEFKERK VENHORST

Wij willen iedereen uitnodigen voor de kerstviering op 24 december 2013. De viering begint om 19.00 uur in de H. Jozefkerk te Venhorst. De viering wordt dit jaar verzorgd door de communicanten die op 27 april 2014 hun communie gaan doen. De communicanten zingen in de mis de liedjes en lezen stukjes voor. De communicanten worden rond 18.30 uur verwacht in de dagkapel, zodat ze samen naar de kerk kunnen gaan. Iedereen is van harte welkom. De communiewerkgroep Hilde, Jolanda, Jenny en Marianne

jaar. Onder leiding van Wim Camps verzorgt dit koor samen met een combo zowel binnen Huize Padua als elders diverse optredens. Muziekgroep Imémato heeft een rijke historie, welke ruim 40 jaar terug gaat in de tijd. Ontstaan als tienerkoor ging dit koor later verder als Jongeren Koor Boekel. Onder de deskundige en enthousiaste leiding van Petra v.d.Biggelaar worden tot de dag van vandaag vele nieuwe uitdagingen op muzikaal en vocaal gebied aangegaan en is Imémato uitgegroeid tot een koor met combo dat staat voor muzikaliteit, kwaliteit, meerstemmigheid, gezelligheid en enthousiasme! Blaasorkest “De Muziekvrienden” nodigt u graag uit dit gratis toegankelijke Concert in Kerstsfeer bij te wonen en wenst u veel luisterplezier.

Concert in Kerstsfeer ST. AGATHAKERK BOEKEL

Na erg succesvolle Concerten in Kerstsfeer de afgelopen jaren, organiseert blaasorkest “De Muziekvrienden” voor de derde maal zo’n concert in de St. Agathakerk te Boekel op zaterdag 21 december om 19.30 uur. Nadat blaasorkest “De Muziekvrienden” op 27 augustus een muzikale bijdrage heeft geleverd aan de seniorenmiddag in het kader van Boekel 700, wil het dit Concert in Kerstsfeer in het teken plaatsen van het jubileumjaar Boekel 700 en zo 2013 mede voorzien van een gouden randje. Naast blaasorkest “De Muziekvrienden”, al 66 jaar onlosmakelijk verbonden met Huize Padua, zullen “Zangkoor Krèk zo as ut gûh” en "Muziekgroep Imémato” hun medewerking verlenen aan dit concert. Zangkoor Krèk zo as ’t gûh, het huiskoor van Huize Padua, bestaat inmiddels 11

Oliebollenactie ECHO DER PEEL

Ook in 2013 kunt u overheerlijke oliebollen, gebakken door bakker Ruud van de Ven, bestellen bij fanfare Echo der Peel in Venhorst. We hebben in de aanbieding: oliebollen, oliebollen met rozijnen (10 voor € 6,98) en appelbeignets (€ 1,30 per stuk). Op oudjaar is uw bestelling af te halen op het pekplein (hoek RingbaanZanddelweg) in Venhorst. Jo v.Grinsven tel. 0492 352151 of e-mail: jovangrinsvenvenhorst@gmail.com Bestellingen afhalen: dinsdag 31 december 11.00 uur-16.00 uur. In Venhorst worden in week 51 nog bestelformulieren huis aan huis bezorgd. Deze kunt u tot 29 december inleveren bij: Walter Gerrits, Ringbaan 31a, Venhorst


Boekel-Venhorst finalist Dorpenderby 2014

De Dorpenderby is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, waarin dorpskernen een strijd aangaan om subsidie voor hun project binnen te slepen. De 4 basisscholen uit ons dorp zijn samen met Stichting Binnensport Boekel en een aantal enthousiastelingen deze uitdaging aangegaan en … we zijn doorgedrongen tot de finale! De finale betekent: Boekel hoort bij de laatste 9 finalisten van de in totaal 82 ingezonden projecten. Daarmee is sowieso al een startbedrag van € 10.000,gewonnen!! In het tijdperk van tv, internet en You Tube komen de kinderen steeds vaker in aanraking met sport- en spelvormen uit de hele wereld. Natuurlijk wordt in ons dorp veel aandacht besteed aan de reguliere sporten, maar er is zoveel meer.... Daarom gaan we een kar ontwikkelen met extra en vooral bijzondere spelmaterialen. De kar zal gevuld worden met diverse leskisten, zoals bijvoorbeeld materiaal om lacrosse te spelen, frisbees, éénwielers, honkbalhandschoenen, het croquetspel, etc. Zowel binnen de scholen als daarbuiten zullen deze leskisten gebruikt kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan sportverenigingen, buurtverenigingen, dorpsactiviteiten en particuliere initiatieven. Onder de naam “SportBoeVenkar” (BoeVen verwijst hier naar Boekel en Venhorst) zal deze kar zeker een begrip worden in ons dorp. Op zaterdag 14 december klonk het startschot voor de finaleronde. Een delegatie uit Boekel reisde af naar de Kick-off in StGeertruidenberg. Daar presenteerden de 9 finalisten zich aan elkaar en aan de jury en kregen zij de € 10.000,- overhandigd.

Verder werd voor de camera van Omroep Brabant ook een bekende Brabantse sporter als coach aan de dorpen gekoppeld. Via loting werd niemand minder dan Yuri v.Gelder aan het Boekelse team toegevoegd! Dat St-Anthonis gesteund gaat worden door oud-Boekels Leontien v. Moorsel bracht de lachers op de hand. In Boekel en Venhorst gaan ze dus het komende jaar flink aan de slag. Omroep Brabant zal regelmatig aandacht aan het project besteden. Op 7 juni is de finale. Wordt vervolgd!! Voor meer info: www.brabant.nl/dorpenderby

Kerstboomverbranding VENHORST

Als afsluiting van de Kerstvakantie willen we op zaterdag 11 januari 2014 weer een kerstboomverbranding houden voor de kinderen uit Venhorst. Op deze zaterdag kunnen de kerstbomen tussen 10.00 en 12.30 uur worden gebracht op het ponyclub terrein in Venhorst. Voor elke ingeleverde kerstboom krijgt men 2 loten waar je mooie prijzen mee kunt winnen tijdens de loterij. Op deze zaterdag zullen de lampionnen om 17.15 in de St. Corneliusschool worden uitgedeeld en natuurlijk wordt er nog iets lekkers aan toegevoegd. Van daaruit vertrekken we gezamenlijk onder begeleiding van drumband en brandweer met onze lampionnen naar het ponyclubterrein. Hier zullen Prins Rens en Prinses Marjolein het vuur ontsteken. De jeugdprins en -prinses zullen de trekking verrichten van de loterij met de door ondernemers gesponserde prijzen. Leden van de ponyclub zullen ervoor zorgen dat er wat te eten en drinken is. Dus lever op

1963

-

zaterdag 11 Januari 2014 zoveel mogelijk bomen in zodat we een prachtige stapel kunnen maken en op deze avond een mooie kerstboomverbranding hebben. Het motto van deze dag is: Hoe meer bomen des te meer kans op leuke prijzen. Succes! Ouderraad St. Corneliusschool

Kerstmarkt ST.CORNELIUSSCHOOL

Op donderdagavond 19 december is er van 18.00 tot 20.00 uur een kerstmarkt in de St.Corneliusschool. De kinderen hebben van alles gemaakt om te kunnen verkopen. De opbrengst gaat gedeeltelijk naar het goede doel van de school: onze zusterschool in Apetina in Suriname. Dit is een klein schooltje, dat voornamelijk wordt be-zocht door kinderen van indianenstammen. Wij hebben hier al eerder acties voor gedaan. Een andere deel van de opbrengst wordt bestemd voor de verbetering van de speelplaatsen en buitenspeelgoed. Behalve leuke dingen kopen kunt u ook genieten van optredens. Elke groep zal een optreden verzorgen. De Ouderraad zal weer haar overheerlijke appelflappen en oliebollen verkopen. De versiergroep verkoopt oude versierspulletjes en hoopt met deze opbrengst weer nieuwe versieringen te kunnen aanschaffen waardoor onze school weer erg leuk versierd gaat worden. Liefhebbers van oude schoolmaterialen zoals landkaarten, woordenboeken en echt oude leerboeken komen aan hun trekken. We hopen op een grote opkomst op onze gezellige kerstmarkt.

1e Kerstdag 12.00 uur

Kindje Wiegen

23 november

ST. AGATHAKERK

-

2013

Hartelijk dank aan iedereen die ons 50-jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt. Het was hartverwarmend.

Johan en Mientje van der Burgt


OPENINGSTIJDEN VOOR DE KERSTDAGEN zondag 22 december van 12.00 - 16.00 uur maandag 23 december van 08.00 - 18.00 uur dinsdag 24 december van 07.45 - 16.00 uur Let op....vrijdag 27 december gehele dag gesloten De kerstfolder met ideeën voor uw kerstdiner is verkrijgbaar in de winkel. Zijn er vragen bel of vraag het aan ons, wij staan graag klaar voor u. De kerstfolder staat ook op www.vanexel.keurslager.nl

FEESTELIJK GROOTVLEES Engelse ham Canadese ham Bourgondische rib Lamsvlees Kalfsvlees

FEESTELIJKE BRAADSTUKKEN Italiaans gebraad Kerstgebraad Rundergebraad Feestgebraad Salades, Patés Wildpaté

FEESTELIJKE ROLLADES varkens, kalkoen, kip, entrecote gevulde rollade met cranberrysaus runderrollade

CULINAIRE TOPPERS kalkoen Noëlle kerstpakketje kip mango kerstgeschenk kersthaas brie varkenshaas en croute

CREATIEF TAFELEN gourmet, gourmet extra gourmet culinair gourmet de luxe fondue/steengrill gourmet express boekelse partypan

truffelkogels Saltufo peppadew champignon gevuld met kaas peertjes in rode wijnsaus appeltjes met veenbessen

Carpaccio rundvleesragout kippenragout hazenpeper champignon-vleesragout worstenbroodjes rauwkosten uit eigen keuken

VLEESWARENTRIO slagersham snijworst kerstboomworst 300 gram samen voor

€ 4.95

SMAKELIJK 2014 gewenst namens het hele team

OPENINGSTIJDEN OUD OP NIEUW Maandag van 08.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur Dinsdag van 08.00 - 16.00 uur Donderdag 2 januari zijn wij de gehele dag gesloten.

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 20 december Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 27 december GFT-afval/Groenbak

HET GEMEENTEHUIS IS GESLOTEN OP:

Informatie gemeente Boekel Bezoekadressen: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel

dinsdag 24 december vanaf 12.30 uur woensdag 25 t/m vrijdag 27 december dinsdag 31 december vanaf 12.30 uur woensdag 1 januari donderdag 2 januari tot 10.30 uur

Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur, woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overige telefoonnummers Informatie afvalinzameling, RMB (0485) 33 83 52 (tijdens kantooruren) calamiteiten gemeentewerken 06 53 13 92 97 storing drukriolering (0492) 32 14 05 storing openbare verlichting 0800 – 888 99 99 (tijdens kantooruren; gratis) of 06 - 10 47 63 52 (buiten kantooruren) Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten et cetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing? Bel dan (gratis) 0800 - 888 99 99 (openbare verlichting) of (gratis) 0800 240 01 00 of meld het via het formulier op www.boekel.nl (via

UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE Op woensdag 1 januari 2014 vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Boekel weer plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel nodigen u van harte uit om tussen 11.30 uur en 13.00 uur nieuwjaarswensen met hen uit te wisselen en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar! Wij hopen u op de eerste dag van het nieuwe jaar te mogen begroeten.

Tot slot wensen wij u fijne feestdagen toe, een prettige jaarwisseling en alvast de allerbeste wensen voor 2014! GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 27-11-2013 Verloren: - 2 damesfietsen - donkerbruine herenportemonnee - Peugeot-sleutel

Gevonden: - diverse sleutels - brillenglas

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal) Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

VASTSTELLING NIEUWE MANDAATREGELING Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 10 december 2013 hebben besloten, onder intrekking van de mandaatregeling 2012, de mandaatregeling 2014 van de gemeente Boekel vast te stellen.


Gemeenteberichten De mandaatregeling ligt vier weken ter inzage bij de centrale balie van de gemeente Boekel. De mandaatregeling 2014 treedt op 1 januari 2014 in werking. Boekel, 10 december 2013, Burgemeester en wethouders van Boekel.

UITGIFTE BOUWGROND IN PLAN “DE DONK, FASE 2” Nu met de grondprijzen voor 2014!

DE GRONDPRIJS VOOR VRIJSTAANDE KAVELS MET € 15,- PER M2 VERLAAGD!

Sinds 2013 is gestart met de uitgifte in plan De Donk, fase 2. De straat “Wijstgrond” is bouwrijp, dus daaraan kan meteen gestart worden. De kavels aan de straat “Boekweit” zijn in april 2014 bouwrijp. Het bestemmingsplan is flexibel. Wilt u een bredere of smallere kavel of een kavel voor de bouw van een vrijstaande woning wijzigen in een tweekapper of andersom geef het aan in uw reactie, dan kunnen wij kijken of dit mogelijk voor u is. Op de onderstaande, beschikbare kavels kan worden gereageerd.

Wachtlijst De gemeentelijke inschrijvingslijst komt per 1 januari 2014 te vervallen. In januari 2014 volgt een aparte publicatie over de vervallen wachtlijst en hoe u de waarborgsom voor inschrijving bouwkavels kunt terug ontvangen. Het vervallen van de wachtlijst houdt in dat iedereen kan reageren op deze kavels. Indien er meerdere personen in één kavel zijn geïnteresseerd wordt er geloot. Verkaveling De volgende kavels zijn beschikbaar: Categorie Nummer Rijwoning KR1 Rijwoning KR2 Rijwoning KR3 Rijwoning KR4 Categorie Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Halfvrijstaand Categorie Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand Vrijstaand

Nummer KT7 KT8 KT15 KT16 KT17 KT18 KT19 KT20 KT21 KT22 KT23 KT24

Nummer KV2 KV5 KV7 KV8 KV9 KV10 KV11

Oppervlakte ± 159 m2 ± 130 m2 ± 134 m2 ± 171 m2

Oppervlakte ± 224 m2 ± 228 m2 ± 231 m2 ± 210 m2 ± 227 m2 ± 253 m2 ± 411 m2 ± 405 m2 ± 387 m2 ± 381 m2 ± 347 m2 ± 332 m2

Oppervlakte ± 373 m2 ± 385 m2 ± 376 m2 ± 383 m2 ± 594 m2 ± 393 m2 ± 356 m2

Grondprijs Rijwoning Halfvrijstaande woning Vrijstaande woning

€ 200,00 per m2 exclusief btw € 230,00 per m2 exclusief btw € 260,00 per m2 exclusief btw

Informatie Voor informatie over de bouwvoorschriften kunt u zich wenden tot de afdeling Bouwen en Wonen. Voor informatie over de verkoop kunt u zich wenden tot mevrouw J. van Bergen of de heer A. van der Vleuten.

Aanmelding Wanneer u belangstelling heeft, dan kunt u zich tot 15 januari aanstaande schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel onder vermelding van “inschrijving rij/hoekkavel, halfvrijstaande of vrijstaande kavels De Donk, fase 2”. Bij uw reactie graag uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer vermelden.

In januari 2014 worden de kavels in plan “Peelhorst” te Venhorst met de verlaagde grondprijzen gepubliceerd. KEURINGSLEEFTIJD VOOR RIJBEWIJZEN VERHOOGD Automobilisten en motorrijders met respectievelijk een rijbewijs B en A moeten zich op dit moment vanaf de leeftijd van 70 jaar elke 5 jaar laten keuren als zij hun rijbewijs verlengen. Vanaf 1


Gemeenteberichten januari 2014 gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Ook zijn dan rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar langer geldig. Een nieuw rijbewijs is dan 10 jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar. Na hun 70ste verjaardag is de geldigheidsduur 5 jaar. Nu ligt die grens bij 65 jaar. Hieronder de veelgestelde vragen hierover:

1. Vraag: Voor wie geldt de verhoging van de keuringsleeftijd? Antwoord: Het geldt voor automobilisten (rijbewijs B, BE) en motorrijders (rijbewijs A). 2. Ik ben tussen de 70 en 75 jaar, mijn rijbewijs verloopt. Hoe word ik geïnformeerd over de wijzigingen? Antwoord: Vier maanden voordat uw rijbewijs verloopt krijgt u een herinneringsbrief van de RDW. Daarin staat wat u moet doen. 3. Ik ben tussen de 70 en 75 jaar, mijn rijbewijs verloopt in 2013. Wat moet ik doen? Antwoord: Om uw rijbewijs tijdig te verlengen zult u in ieder geval een Eigen verklaring moeten invullen en moet u een medische keuring ondergaan. 4. Ik ben tussen de 70 en 75 jaar, mijn rijbewijs verloopt in 2013. Kan ik wachten tot 2014 met het vernieuwen van mijn rijbewijs? Antwoord: Nee, dat kan niet als u in het bezit wilt zijn van een geldig rijbewijs. Een geldig rijbewijs is nodig om te rijden. Als u ervoor kiest om toch te wachten, is dat uw verantwoordelijkheid. Het betekent namelijk dat u tijdelijk geen geldig rijbewijs hebt. U mag niet rijden tot u het nieuwe rijbewijs hebt. U kunt een boete krijgen als de politie u aanhoudt en u geen geldig rijbewijs kunt laten zien. 5. Ben ik verzekerd als ik met een verlopen rijbewijs rijd? Antwoord: Dat leest u in uw verzekeringspolis of kunt u bij uw verzekeraar navragen. 6. Ik ben tussen de 70 en 75 jaar, mijn rijbewijs verloopt begin 2014. Mag ik ook pas in januari 2014 mijn rijbewijs verlengen? Antwoord: Het is belangrijk om te controleren of uw medische indicator bij de gemeente op ‘Ja’ staat (bij de vorige rijbewijsvernieuwing hebt u een Eigen verklaring opgestuurd naar het CBR): • Is dat zo, dan hoeft u in 2014 alleen een door u ingevulde Eigen verklaring (vragenlijst) op te sturen naar het CBR. Een keuring door een arts is niet nodig. • Staat uw medische indicator bij de gemeente op ‘Nee’? (u hebt bij de vorige verlening van uw rijbewijs géén Eigen verklaring naar het CBR opgestuurd?) Dan kunt u tot 2014 wachten met het vernieuwen van het rijbewijs. Een Eigen verklaring of een keuring zijn namelijk niet nodig. U kunt uw rijbewijs gewoon via de gemeente vernieuwen. 7. Hoe weet ik of mijn medische indicator bij de gemeente op ‘Ja’ staat? Antwoord: de klantenservice van het CBR kan u daarover informeren. Onze medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 8 tot half 6 uur ’s middags. Het telefoonnummer is: 0900 0210. 8. Ik ben tussen de 70 en 75 jaar en mijn rijbewijs verloopt begin 2014, maar ik heb een beperkte geldigheidsduur. Antwoord: U moet in 2013 een Eigen verklaring met geneeskundig verslag naar het CBR sturen, zodat u op tijd een geldig rijbewijs hebt. Het kan namelijk zijn dat er meer informa-

tie nodig is van een medisch specialist, of u moet een rijtest doen. Als u wacht tot 2014 loopt u het risico uw rijbewijs niet op tijd te kunnen verlengen. 9. Ik ben tussen de 70 en 75 jaar op het moment dat mijn rijbewijs verloopt medio 2014. Ik heb een beperkte geldigheidsduur. Wat moet ik doen? Antwoord: U kunt wachten tot u in 2014 de brief van de RDW krijgt. Om uw rijbewijs te verlengen stuurt u een Eigen verklaring (alleen de vragenlijst) naar het CBR. Een keuring is voor u niet nodig. Soms is er meer informatie nodig. Bijvoorbeeld van een medisch specialist. Of u moet een rijtest doen. Het CBR informeert u daar dan per brief over. 10. Ik ben tussen de 70 en 75 jaar, mijn rijbewijs verloopt eind 2014. Volgens de nieuwe regels hoef ik geen seniorenkeuring te ondergaan, maar ik twijfel of ik wel veilig kan rijden omdat mijn lichamelijke gezondheid is veranderd. Wat moet ik doen? Antwoord: Als u twijfelt aan uw geschiktheid om veilig te rijden, kunt u dat altijd aan het CBR laten weten. Dat doet u door een Eigen verklaring in te vullen. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen verklaring kopen en invullen. 11. Ik heb ook rijbewijs voor vrachtauto of bus (CDE). Wat nu? De verhoging van de keuringsleeftijd naar 75 jaar geldt voor automobilisten en motorrijders. Er is afgesproken dat daarmee de hele systematiek 5 jaar opschuift. Dit betekent dat bestuurders met de categorieën CDE (vrachtwagen, bus, aanhanger) tot hun 75e een reguliere CDE keuring moeten ondergaan bij een bedrijfsarts of arts van een gecertificeerde arbodienst. Zij kopen dan het formulier ‘Eigen verklaring CDE’. Op formulier staat: in te vullen door bedrijfsarts of arts van arbodienst. Bestuurders met CDE-categorieën, die ouder zijn dan 75 jaar op het moment dat hun VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 VASTGESTELD Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december 2013 de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014’ heeft vastgesteld.

Deze verordening is op verzoek in te zien bij de publieksbalie van de gemeente Boekel. Ook is deze te raadplegen via www.overheid.nl. De verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

NADERE REGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2014 VASTGESTELD Op 17 december 2013 heeft het College van burgemeester en wethouders de ‘Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2014’ vastgesteld.

De Nadere Regels treden in werking op 1 januari 2014 en zijn op verzoek in te zien bij de publieksbalie van de gemeente Boekel.

EÉN REGIONALE INZAMELAAR VOOR TEXTIEL Vanaf 1 januari 2014 is er in het Land van Cuijk en Boekel één regionale inzamelaar voor huishoudelijk textielafval: Stichting Humana. Deze inzamelaar verzorgt de textielinzameling in alle zes gemeenten van het Land van Cuijk en Boekel.


Gemeenteberichten Wat verandert er voor u als inwoner? Er verandert alleen iets aan de inzamelcontainers voor textielafval. De bestaande kledingcontainers krijgen een ander formaat en een andere kleur. Ook kunnen er op enkele plaatsen containers bij worden geplaatst. Op andere plekken kan een container worden weggehaald. Verder verandert er niets voor u.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 3 december jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Vervanging kunstgrasveld Hockeyclub Boekel De vervanging van het kunstgrasveld bij Hockeyclub Boekel wordt door de vereniging uitgevoerd. Hiervoor stelt de gemeente een bijdrage van maximaal € 200.000,-- beschikbaar. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Stichting Peellandschapspark Voskuilenheuvel, voor het houden van een levende kerststal in het Peellandschapspark Voskuilenheuvel op 29 december 2013 van 17.00 uur tot 19.00 uur; - Ouderraad St. Corneliusschool Venhorst, voor het houden van een kerstboomverbranding op het Ponyclub terrein op 11 januari 2014 van 17.30 uur tot 20.00 uur.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: - W.J.J. Yarar-Pompe, voor het hebben van twee kansspelautomaten in de horeca-inrichting op het adres Sint Agathaplein 4 in Boekel (verzenddatum 5 december 2013); - P.C.H. Felen, voor het hebben van twee kansspelautomaten in de horeca-inrichting op het adres Julianastraat 7 in Boekel (verzenddatum 10 december 2013); - ORT de Vlammers voor het organiseren en houden van een nieuwjaarssprong op 1 januari 2014 (verzenddatum 12 december 2013).

Bezwaren: Tegen deze besluiten kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 17 december 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

OPENBARE BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 12 december 2013 de volgende verordeningen heeft vastgesteld: * * * * -

-

-

-

Winkeltijdenverordening Gemeente Boekel Algemene Plaatselijke Verordening 2014 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014 Belastingverordeningen 2014: Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2014; Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014; Verordening op de heffing en invordering van graf- en begrafenisrechten op de algemene begraafplaatsen van de gemeente Boekel 2014; Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014; Verordening op de heffing en invordering van leges 2014: Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2014.

Deze verordeningen zijn op verzoek in te zien bij de centrale balie van de gemeente Boekel. Ook zijn deze te raadplegen via www.overheid.nl.

Bovenstaande verordeningen treden in werking met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking, tenzij in de verordening anders vermeld. De datum van ingang van de heffing is, voor zover van toepassing, 1 januari 2014. Boekel, 18 december 2013.

BEKENDMAKING PARAMETERS EN UURTARIEVEN WMO 2014 Voor een aantal voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK legt deze eigen bijdrage aan u op. Bij de berekening van deze eigen bijdrage wordt gekeken naar de kosten van uw Wmovoorziening en naar uw inkomen.

Tarieven huishoudelijke verzorging 2014 In de gemeente Boekel gelden in 2014 de volgende tarieven voor huishoudelijke verzorging. Het gaat hier om het tarief dat de gemeente aan de zorgaanbieder betaalt. Zorgaanbieder Zorgjaar Product Tarief Actief Zorg 2014 Uurtarief HH1 € 20,16 Actief Zorg 2014 Uurtarief HH2 € 20,16 Dichterbij 2014 Uurtarief HH1 € 20,16 Dichterbij 2014 Uurtarief HH2 € 20,16 BrabantZorg 2014 Uurtarief HH1 € 20,16 BrabantZorg 2014 Uurtarief HH2 € 20,16 Breederzorg Thuiszorg 2014 Uurtarief HH1 € 20,16 Breederzorg Thuiszorg 2014 Uurtarief HH2 € 20,16 Gemeente Boekel 2014 Uurtarief HH1 € 20,16 Gemeente Boekel 2014 Uurtarief HH2 € 20,16 Interzorg Thuiszorg 2014 Uurtarief HH1 € 20,16 Interzorg Thuiszorg 2014 Uurtarief HH2 € 20,16 Huishoudelijke Hulp Pantein BV 2014 Uurtarief HH1 € 20,16


Gemeenteberichten Huishoudelijke Hulp Pantein BV Thuiszorg Service Nederland (TSN) Thuiszorg Service Nederland (TSN) Tzorg Tzorg

2014

Uurtarief HH2

€ 20,16

2014 2014 2014

Uurtarief HH2 Uurtarief HH1 Uurtarief HH2

€ 20,16 € 20,16 € 20,16

2014

Uurtarief HH1

€ 20,16

Parameters CAK 2014 In onderstaande tabel staan de parameters voor de eigen bijdrageberekening door het CAK die gelden voor 2014. De eigen bijdrage bedraagt per periode het bedrag als genoemd onder A. Als het inkomen hoger is dan gemeld onder B wordt 15% van het verschil tussen het feitelijk inkomen en het bedrag onder B, gedeeld door 13, per periode aan het bedrag onder A toegevoegd. A B C Gezinssamenstelling Eigen bijdrage Startpunt Percentage Niet-pensioengerechtigd ongehuwd € 19,00 € 23.295 15% Pensioengerechtigd ongehuwd € 19,00 € 16.456 15% Niet-pensioengerechtigd gehuwd € 27,20 € 29.174 15% Pensioengerechtigd gehuwd € 27,20 € 22.957 15%

Een voorbeeld: Als alleenstaande van 60 jaar met een inkomen van € 20.000 betaalt u een maximale eigen bijdrage van € 19,00 per 4 weken. Zelf uw eigen bijdrage uitrekenen? Als u wilt weten hoeveel uw eigen bijdrage ongeveer bedraagt, kunt u de rekentool van het CAK gebruiken. U vindt deze rekentool op: www.hetcak.nl (klik in het menu op ‘Wmo’ en daarna op ‘bereken uw eigen bijdrage’). INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit bouwen; het vergroten van een woning Locatie : Julianastraat 68, Boekel Datum ontvangst : 6 december 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. BESTEMMINGSPLAN BOEKELS VEN De gemeenteraad van Boekel heeft in de vergadering van 3 oktober 2013 besloten het bestemmingsplan “Boekels Ven” (IDNcode: NL.IMRO.0755.BPHBoekelsVen-VA01) vast te stellen.

Beschrijving Het betreffende bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van camping Boekels Ven en de aangrenzende bosgebieden. De

bestaande camping wordt herontwikkeld tot een recreatieterrein met circa 170 recreatiewoningen. Ten zuiden van de weg de Vliegberg wordt een zorg-/recreatiecomplex gerealiseerd. Er wordt geïnvesteerd in natuurwaarden in de verdere boszone tussen Boekel en Handel. Het gehele gebied wordt toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Inzage Conform artikel 3.8, lid 4 Wro maken burgemeester en wethouders bekend dat het bestemmingsplan “Boekels Ven” met bijhorende stukken vanaf 19 december 2013 gedurende 6 weken tijdens kantooruren ter inzage ligt bij de Centrale balie op het gemeentehuis van Boekel. U kunt het plan desgevraagd ook buiten kantooruren inzien. Gedurende deze termijn is het plan ook beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Exploitatieplan: De gemeenteraad heeft tevens besloten geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het kostenverhaal anderszins is geregeld.

Beroep instellen Gedurende de genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag, door diegenen die zich tijdig met een zienswijze tot ons college hebben gewend, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om (tijdig) zienswijzen in te brengen. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking tot op een dergelijk verzoek is beslist. Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte kunt u contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Boekel, 17 december 2013.

ONTWERP VERKEERSBESLUIT Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maakt bekend dat zij besloten heeft de volgende verkeersmaatregel te treffen:

Het afsluiten van de Goudsbloem ter hoogte van de kruising met de Sleutelbloem voor gemotoriseerd verkeer.

Deze afsluiting wordt fysiek vormgegeven en wordt aangeduid door het plaatsen van het verkeersbord L08 (doodlopende weg) met onderbord OB54 (uitgezonderd (brom)fietsers) overeenkomstig bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf donderdag 19 december gedurende 6 weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan eenieder schriftelijk zijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 17 december 2013.


“VRAGEN ZIJN BEST PITTIG.” Veel Boekelse huiskamers, ruimtes en kantines lijken afgelopen vrijdagavond op een soort crisiscentrum. Liefst 108 teams zijn zwoegend en ploeterend bezig om de 100 Boekelse Kwis vragen in te vullen. Met rode konen wordt geconcentreerd, koortsachtig getuurd op allerlei beeldschermpjes zoekend naar antwoorden. In druk geroezemoes klinken allerlei reacties en oplossingen. Halverwege de avond trekken de 108 captains naar zaal La Compagnie gewapend met passer, het weekblad, zaklamp en een pen. Alleen dat laatste blijkt nodig. Het Boekels Kwis team glimlacht om het misverstand. Het Boekels volkslied vermeld in het boek Boekel 650 jaar moet foutloos opgeschreven worden. Onder doodse stilte leest Bert v.d.Heijden het dialect voor, waarna als eerbetoon het staand wordt gezongen. Daarna weer snel naar huis; naar de vragen. Die waren best pittig was de algemene conclusie. “Echter, ook de uitdaging,” meent deelnemer Gerard Krol, die zijn complete benedenverdieping in beslag laat nemen door de 19 leden van zijn team De Knöllekes. “Wie is bezig met Skon Boekel, vraag 9?“ roept Peetie Krol als coördinator vanuit haar domein, de keuken, waar ze alle vragen verzamelt, waarvan ze een kopie heeft gemaakt om te verspreiden. “ En wie is Toon koffie?” Bij rubriek sport en spel probeert een teamlid, een vreemde taal te vertalen. “Het is in het Russisch, Italiaans en IJslands.” weet hij inmiddels. Boeken met als titel Boekel zoas het vruger waor liggen op de tafel, tegenover een andere deelnemer, die een moeilijke sudoko probeert op te lossen. Een paar man zijn buiten de deur geweest. “We zijn naar het sportpark gegaan

om te ontdekken welke sleutel op het slot van de foto past. Verder hebben we een foto moeten maken van het kunstwerk en zijn naar de Tuinstraat gereden om huisnummers op te tellen. Het is prachtig. We hebben meegedaan met Beek en Donk en Gemert. Deze vragen zijn moeilijker dan Gemert. We halen het zeker, we zitten op de helft, het is nu 21.00 uur.” vertelt Gerard Krol. “Weg jij.” wordt luidkeels geroepen, als de deur opengaat. “Dat is een concurrent.” is de uitleg. In de inrit stapt een teamlid vanaf de fiets met in zijn hand een aantal boerenbondfolders. “Die moeten we ook verzamelen.” en rent weg. Tijd kost invullen van antwoorden. ROCK AROUND THE CLOCK Het muzikaal rondje rondom de kerktoren op zaterdag 21 december is het laatste evenement van het feestjaar, waarin Boekel 700 jaar bestaat. De vijf Boekelse bands The Cube, Fatburger, JAWA, Aplous en Square Roots maken een muzikaal kroegenrondje langs 5 cafés. De bezoekers van cafés La Compagnie, ’t Menneke, ’t Stuupke, Salut en Plein 31 kunnen in hun stamcafé blijven zitten, want de muzikanten verkassen zelf. Eventueel kun je ook met je favoriete band mee verhuizen. Bandinformatie over de samenstelling, repertoire en formatie heeft organisator Toon v.d.Heuvel in vorige artikelen uit de doeken gedaan. Over de laatste band Aplous weet Toon het volgende te vertellen: “De knotsgekke formatie Aplous zal een knotsgekke muzikale show geven, ondermeer met de Boekelse jongens Harrie v.d. Aa, Corné Donkers, David Bullens, Marijn Raaijmakers, Roland Janssen en Edwin Janssen. Het lied ter ere van Boekel 700 jaar ‘haal men hier nooit meer weg’ werd goed ontvangen en zal zeker ook deze avond te horen zijn.” Welke band speelt in jouw favoriete café of waar speelt jouw lievelingsband? Of wil je aanwezig zijn om het feestjaar swin-

gend of gezellig naar muziek luisterend afsluiten. Dit is het programma: La Compagnie: om 20.00 uur The Cube, 22.00 uur JAWA en 24.00 uur Fatburger. ’t Menneke: om 20.00 uur JAWA, 22.00 uur Aplous en 24.00 uur Square Roots. ‘t Stuupke: om 20.00 uur Fatburger, 22.00 uur The Cube en 24.00 uur Aplous. Salut: om 20.00 uur Square Roots, 22.00 uur Fatburger en 24.00 uur JAWA. Plein 31: om 20.00 uur Aplous, 22.00 uur Square Roots en 24.00 uur The Cube. PRIJSUITREIKING Boekelse Kwis Wie is het slimste team van Boekel? Antwoord op die vraag wordt op vrijdag 27 december gegeven. In Nia Domo wordt om 20.30 uur de prijsuitreiking gehouden. In 2 zalen worden foto’s en films getoond, ook is muziek te horen. Alleen degenen die een polsbandje bezitten hebben toegang. Die zijn van te voren aan de deelnemers uitgereikt. Een officiële afsluiting van het Boekel 700 jaar staat niet gepland. Met de evenementen Boekelse Kwis en Rock around the clock wordt het jubileumjaar afgesloten. Het was een jaar om niet meer snel te vergeten. Een feestjaar voor en door alle inwoners uit de gemeente Boekel. Gebruik makend van ieder talent was te zien dat de onderlinge saamhorigheid aanwezig was om gezamenlijk aan te pakken wat als doel gesteld werd. Namelijk dat 2013 een organisatorisch, goed geslaagd Boekel 700 jaar zou worden, waarbij iedereen betrokken zou worden. Dat is gelukt. PR. commissie Boekel700, Henny Bos

cARNAVALSVERENiGiNG

DE PEELTuuTERS

Kaartverkoop Bonte Avond. Onze jaarlijkse bonte avonden vinden dit jaar plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014. De kaartverkoop vindt plaats op zondag 22 december van 11.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Horst. De zaal is open vanaf 10.30 uur. De kaartjes kosten deze morgen € 9.- per stuk, als men later nog kaartjes wil bestellen dan kosten ze € 11.- per stuk. Wilt u zeker zijn van een plaatsje tijdens een van deze bonte avonden kom dan op zondag 22 december u kaartjes kopen. Tevens willen wij graag iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2014 toewensen! Bestuur en leden CV De PeeltuutersPRETTIGE KERSTDAGEN en een VOORSPOEDIG 2014 wordt U toegewenst door

VAN DER

Elzen 4, 5427 RC Boekel tel. 0492-321103

BOEKEL

1959

CARNAVALSSTICHTING

De Knöllekes

Van toepassing zijn de algemene leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 1992 (ALIB’92). Indien de opdrachtgever consument is, zijn de Algemene Voorwaarden Consumentenwerk Installerende Bedrijven van toepassing. Vastgesteld door Uneto. Deze liggen bij ons en bij de Griffie van de arrondisementsrechtbank te Den Haag onder nummer 162/1992 ter inzage en worden op verzoek onverwijld en kostenloos toegezonden.

Lid van

UNETO -VNINIEUWS VAN Nieuwsbrief december 2013 (2) Op dit moment zijn we volop in het nieuws. Op dinsdag 10 december hebben we de stand van zaken en onze aanpak uitgelegd in een openbare informatie avond. Daar gaat deze nieuwsbrief over. Problemen: Tijdens de informatieavond zijn we met de gebruikers in gesprek gegaan over de gerezen problemen. Zoals wij eerder al aangaven blijkt het dat de problemen voornamelijk administratief van aard zijn. De techniek is goed en levert bijna altijd wat we ervan verwachten. Met name het aansluitproces loopt echter verre van vlekkeloos. We zien problemen met afspraken die niet worden nagekomen, fouten bij de telefoonomzetting en fouten in het overstappen. Deze zijn veel te talrijk. Mede door de inzet van onze eigen hulplijn slagen we erin de klachten te doen afnemen en krijgen we langzaam weer grip op het proces. Voor BoekelNet is de maat echter vol en we hebben maatregelen genomen. Maatregelen: De belangrijkste maatregel is al enige tijd actief, onze eigen hulplijn. Met onze partners hadden we afgesproken dat klanten die onvoldoende worden geholpen als laatste uitweg contact op kunnen nemen met onze eigen hulplijn. De laatste tijd blijkt deze echter zo vaak gebeld te worden dat er in feite sprake is van de eerste lijn. Klanten geven aan dat men door onze hulplijn tenminste echt wordt geholpen. Onze lijn blijft actief: 0492-747399 Daarnaast gaan we nu een stap verder. Met 3 maatregelen denken wij dat we het vertrouwen in BoekelNet weer helemaal terug te winnen. Die maatregelen zijn: 1. Aanpassingen bij Glashelder Voor de aansturing van dit project is bij Glashelder een nieuwe manager aangesteld. Hij moet ervoor zorgen dat Glas-

helder grip krijgt op het proces en dat afspraken worden nagekomen. Ook binnen de servicedesk van Glashelder hebben personele wisselingen plaatsgevonden met het doel de klant beter van dienst te zijn. Gevolg van deze maatregelen moet zijn dat klanten bij Glashelder een goed product wordt geboden. 2. Eigen merk voor nieuwe klanten Wij zijn van mening dat er dusdanig slecht is gepresteerd dat de exclusiviteit van Glashelder vervalt. Nieuwe klanten die vanwege de problemen niet met Glashelder in zee willen en daarom geen gebruik maken van ons glasvezelnetwerk willen we zo toch meekrijgen. Zij kunnen gebruik te maken van ons “eigen merk” BoekelNet. Bij deze klanten wordt de schakel Glashelder er tussenuit gehaald. Men wordt rechtstreeks klant bij BoekelNet en service zal ook plaatsvinden via BoekelNet. Glashelder zal zich op korte termijn moeten gaan bewijzen als een goede aanbieder. Lukt dat niet dan gaat dit eigen merk ook de overstap van bestaande klanten mogelijk maken. 3. Interesse uit de markt Vanuit de markt is er interesse om diensten aan te bieden op ons netwerk. Een grote speler uit de telecom markt wil graag een compleet pakket aanbieden. Daarin zal ook een goed interactief abonnement zitten voor de interactieve klanten. Wij zijn hiermee in overleg en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. We leveren wat we hebben beloofd: Waar wij in elk geval voor staan is dat er uiteindelijk geleverd wordt wat we hebben beloofd. De kwaliteit en het zenderaanbod moet worden zoals we dat hebben aangeboden. Ook de overstapservice moet (als u tijdig uw gegevens aanlevert) werken zoals wij hebben toegezegd, dus geen dubbele contracten. Heeft u daar klachten over en komt u met onze partners niet verder bel dan gerust tijdens werkdagen onze eigen hulplijn, 0492-747399. Eerste facturen:

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

De komende weken zullen ook veel abonnees hun eerste factuur gaan ontvangen. Die kan hoger zijn dan wat u standaard zou verwachten. Dat is het gevolg van de borg op het modem en eventuele extra bestellingen die zijn gedaan. Die worden met de eerste factuur in rekening gebracht. Ook zitten er nog enkele onduidelijkheden in de facturering. Zo is er BTW berekend over de modems, dat kan natuurlijk niet. Dat zal door Glashelder bij de volgende factuur worden hersteld. Via onze website houden we u hierover op de hoogte. Kijk voor meer info op onze website: www.boekelnet.nl.

Eerste stap richting de oprichting van Boekel Energie gezet Na de goed bezochte publieksavond van Boekel Energie op 19 november, vond op 10 december jl. de tweede bijeenkomst in Nia Domo plaats. Van de 175 aanwezigen op 19 november, meldden meer dan 110 mensen zich aan als aspirant lid van de energiecoöperatie. Bijna 50 mensen gaven aan zich als actieve vrijwilliger in te willen zetten. Met deze vrijwilligers zijn tijdens deze tweede avond de werkgroepen gevormd, die de coöperatie zijn vorm moet gaan geven. Onderweg naar de oprichting In de plenaire aftrap gaf Paul v.Zantvoort (voorzitter van de stuurgroep) aan wat er te doen staat. De deelnemers gingen vervolgens uiteen om de verschillende werkgroepen te vormen, een woordvoerder te kiezen en vervolgafspraken te maken. De volgende werkgroepen werden opgericht: Reductie - Productie (1) - Productie (2) Organisatie, Communicatie & Educatie. De verschillende werkgroepen gaan aan de slag om concrete activiteiten en aanbiedingen voor de toekomstige leden voor de coöperatie te verzinnen en nader uit te werken. Hierbij kan gedacht worden aan collectieve inkoop van energie, voorlichting op het gebied van energiebesparing, een energiecafé, voordelen voor de leden bij de aanschaf van energiebesparende en/of producerende maatregelen, enzovoort. Het streven is om voor de zomervakantie de coöperatie op te richten, en dan meteen een goed aanbod klaar te hebben om mensen over de streep te trekken lid te worden van Boekel Energie.


Kerstmarkt

Donderdag 19 december Basisschool Octopus van 17.30 uur tot 19.00 uur

• Verkoop van werkjes van de kinderen • Op de foto met de Kerstman • Levende kerststal • Kinderkoor • Verkoop van erwtensoep, worstenbroodjes en rookworst • Verkoop koffie, thee en glühwein • Gezellige sfeer! De opbrengst van deze kerstmarkt komt geheel ten goede aan Stichting de Wensboom Boekel/Gemert

Tot ziens allemaal op donderdag 19 december op basisschool Octopus, Parkweg 36 Boekel Ingang via de speelplaats!

wenst allen een

gelukkig kerstfeest en alle goeds voor 2014

SPEciALE KERSTSHOW Eindejaar occasion knallers

vanaf 20 december t/m 4 januari Bij aankoop occasion boven 4500 euro een GRATiS DiNERBON voor 2 personen. Op zon- en feestdagen gesloten. 31 december vanaf 15.00 gesloten. U bent van harte welkom in ons geheel verbouwde bedrijf. www.autoheijden.nl

AuTOBEDRijf

v.d.Heijden & Slegers

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl


Schoonheidssalon

ELVÀLIE Elly van der Linden

ELVÀLIE

Basisbehandeling

Hydradermie behandeling Beauté Neuve behandeling Liftosome behandeling Aromatic behandeling Ve r f b e h a n d e l i n g e n

Afslankcoach Kyalin

Definitieve ontharing IPL Harsbehandelingen

Manicurebehandelingen Gelcolornagellak

Schoonheidssalon Elvàlie wenst u prettige kerstdagen en een stralend 2014

Rietven 9 5427 LP Boekel 0492 - 324244 w w w. e l v a l i e . n l Behandeling voor jong en oud, man of vrouw ook duo-behandeling mogelijk. Deze schoonheidsbehandelingen ondergaat u in een bosrijke omgeving, voor uw rust en privacy.BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 24 december a.s. wordt oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Op dinsdag 31 december wordt oud papier opgehaald bij alle winkels en de grote container. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Carnavalskledingen Koopjesmarkt

Op zondag 26 januari 2014 organiseren de Opdonders een carnavalskleding- en koopjesmarkt in Nia Domo te Boekel. Als u een stand wil huren vul dan onder-

staand aanmeldingsformulier in en stuur dit naar Roel v.d.Elzen, Bovenstehuis 10a, 5427 RM Boekel of mail naar koopjesmarkt-opdonders@outlook.com. Kramen zijn te huur vanaf € 4,- per strekkende meter. Heeft u nog vragen mail ons dan op koopjesmarkt-opdonders@outlook.com of bel Ruud Beekmans 06-51649361, Karin Kuipers 06-51420400 of Roel v.d.Elzen 06-5311741346.

Boekel-Venhorst

Hobbyclub gaat uit de verkoop. De gemeenteraad heeft unaniem een motie aangenomen om het gebouw van de hobbyclub uit de verkoop te halen. De club krijgt weer de tijd om de dingen te doen waarvoor ze is opgericht. Knutselplezier. De hobbyclub is al ruim 40 jaar gehuisvest in het pand Kerkstraat 33b te Boekel. Al die jaren heeft de hobbyclub met inzet van veel enthousiaste vrijwilligers Boekelse kinderen knutselplezier bezorgd. Met deze activiteit worden juist ook kinderen bereikt die niet deelnemen aan enig ander verenigingsverband.

Naam:...................................................................................................................................

Tel: ....................................................... Mail:...................................................................

Gewenst te huren .................................................................................................................

Een nieuwe start voor je lijn!! Ben je op zoek naar compleet iets anders? Is vertrouwen in je lijf een uitdaging? Zowel innerlijk als uiterlijk?

Ga met ons die uitdaging aan en ervaar de eenvoud daarvan, in onze workshop “Een figuur om van te houden”.

Data: donderdag 9 / 16 januari 2014 - 13 februari 2014 Aanvang: 19:00 uur Investering € 35,00 pp minimaal 4 personen/maximaal 8 personen Inschrijven via website, email of mobiel.

Imagostyliste & kleurentolk

www.Antoinettestyling.nl info@antoinettestyling.nl 06 51 05 59 39

Cadeautip voor de kerst! Fijne feestdagen!

www.dimphyelbers.nl info@dimphyelbers.nl 06 23 20 45 42

Opbrengst verkoop weegt niet op tegen gevolgen sluiting. Het gemeentelijk pand Kerkstaat 33b is inmiddels in de verkoop gebracht. Tot op heden is het niet gelukt om een dusdanige vervangende accommodatie te vinden voor de hobbyclub, waarin de activiteiten op gelijke voet kunnen worden voortgezet. Naast de hobbyclub maken ook diverse andere verenigingen zoals Joepi en de carnavalsclubs gebruik van het pand aan de Kerkstraat en is er feitelijk sprake van multifunctioneel gebruik. De mogelijke sluiting van de hobbyclub heeft veel maatschappelijke onrust teweeg gebracht. Mede omdat de mogelijke sluiting kan leiden tot het stoppen van de alom gewaardeerde inzet van vrijwilligers. Het is duidelijk dat dit alles niet opweegt tegen de beperkte opbrengst die de verkoop zal genereren. We hebben het immers over een gedateerd, enkel-steens gebouw dat geen enkel modern comfort biedt. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Bovenstaande tekst is gehaald uit de motie die werd ingediend door Boekels Welzijn en DOP. De argumenten sluiten naadloos aan bij de onderbouwing van de motie die het CDA een maand geleden heeft ingediend. Die motie werd toen niet ondersteund door de andere partijen. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Zo kunnen alle leden en vrijwilligers toch nog genieten van een gelukkig nieuw jaar. CDA Boekel-Venhorst: Peter Ketelaars, Marius Cornelissen, Peter v.Lankvelt www.cdaboekelvenhorst.nl

Evenementenkalender 26 Januari 2014: Carnavalskleding/koopjesmarkt


Nieuws voor Ouderen WAT BRENGT 2014 ONS? Het heeft weinig zin om daar moeilijk over te doen, maar 2014 dreigt voor ons een saai jaar te worden. Dat kan bijna niet anders na een bruisend feestjaar, waarin de projectgroep Boekel 700 en honderden vrijwilligers zich energiek en enthousiast en met een overweldigend resultaat hebben ingespannen om ons, inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua, bezig te houden met muziek toneel en zang, met sport, met kunst en cultuur, met heden en verleden en met eten en drinken. En wat brengt 2014 ons? Ja, ja. Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Zullen we ons daar ook eens met zijn allen energiek en enthousiast voor inspannen om tot een overweldigend resultaat te komen? Laat ons dat eens doen!! Misschien krijgen we dan wel een initiatiefrijke, innoverende en met energie bezwangerde gemeenteraad met een groot probleemoplossend vermogen. En als we dan zelf wat zuiniger worden met kritiek, wat guller met complimentjes, wat blijer met wat we hebben en als we ons hart alleen maar luchten wanneer het dringend nodig is, dan kan 2014 een heel mooi jaar worden. Dat vooral, maar ook een goede gezondheid en fijne feestdagen wenst de redactie u van harte toe. OP STAP MET DE BUURTBUS De Buurtbus is een onderdeel van de Hermes Groep NV. Lijn 468 rijdt van Boekel via Venhorst-Elsendorp-Gemert-Mortel-

Bakel (Sint Jozefheil en Jan de Wit) naar Milheeze en Deurne. En weer terug. Het vervoerbewijs is de OV-chipkaart, een vervoerbewijs voor bus, tram, metro en trein. Dit is een pasje zoals je bankpas. Je houdt deze pas voor de kaartlezer als je instapt en ook bij het uitstappen. Zo worden je vervoerskosten afgeschreven. Heb je geen OV-chipkaart dan kun je een kaartje kopen bij de chauffeur. Maar de bedoeling is dat iedereen met een chipkaart reist. Op zich is dat veel goedkoper, zeker voor de 65-plussers als je de korting bij de oplaadpunten (Albert Heijn in Gemert of de Readshop in Boekel) er op laat zetten. Dan reis je voor ongeveer € 0,85 naar Boekel vanaf Venhorst. De Buurtbus rijdt van halte naar halte, maar als je tussen de haltes je hand duidelijk opsteekt, dan stopt de chauffeur; hetzelfde bij het uitstappen. In de bus liggen reisboekjes met de halteplaatsen en rijtijden. Er liggen ook boekjes in het gemeentehuis en bij het VVV-kantoor. Verder kun je op het internet de dienstregeling bekijken op http://www.hermes.nl. Inlichtingen:Toon Kanters, Elsendorp, telefoon 0492-351546. FILM EN DINER Wie tussen de feestdagen wat moeite heeft om de zondag door te komen, kan op 29 december terecht in De Pul in Uden. Daar wordt ’s middags om 15.00 uur en ’s avonds om 20.00 uur de Japanse TV-serie Shokuzai vertoont. Tussen de twee delen kunnen de bezoekers genieten van een Japans driegangen diner. Kaarten à € 27,50 voor dit film + diner kunnen alleen op donderdagavond aan de kassa van het filmhuis worden gekocht. De film van vier en een half uur gaat over vier vrouwen, die als schoolkind een klasgenootje hebben gevonden, nadat het verkracht en vermoord is; de vier hebben de dader gezien, maar zeggen zich niet te herinneren hoe die eruit ziet. De moeder van het slachtoffer laat de vier meisjes beloven dat ze boete zullen doen voor hun

PRETTIGE KERSTDAGEN en een

VOORSPOEDIG 2014

stilzwijgen. Vijftien jaar later gaan ze nog steeds gebukt onder die belofte. Regisseur Ku-rosawa schetst in vijf op zichzelf staande episodes de levens van de vier vrouwen en hoe ze als volwassene weer in contact komen met de moeder van het slachtoffer.

AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 u, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, 12.30 uur, iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Ouderenadviseur: elke maandag, 12.3016.30 u, Sint Petrus. Op afspraak, (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: eens in de twee weken, donderdagmiddag. Aanmelden: elke werkdag bij Sint Petrus, (0492) 328 328. Filmdiner: 27 december, 14.00 uur, de Pul, Uden. Shokuzai (2012) Koffie met thema: 27 december, 10.00 uur, de Mennehof, Venhorst, geen thema Alzheimercafé: 21 januari, 19.30 uur, Eigen Herd, Uden, thema: ondersteuning van de mantelzorger Onderonsje: 15 januari, 14.00 uur, Boszicht, thema: mensen en mogelijkheden COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. Chris Selten (KBO Boekel) (0492) 322575 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 en Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


HUSQVARNA BLADBLAZERS

SPEciALE OPENiNGSTijDEN zondag 22 december, Tweede Kerstdag, zondag 29 december open van 11.00 - 17.00 uur

Benzine blazen/zuigen vanaf € 189,00 Ruggedragen bladblazers vanaf € 400,00 Elektrisch blazen/zuigen vanaf € 72,50 BILLY GOAT WIELBLAZER de meest krachtigste en stilste in zijn soort Model F 601 S nu € 1000,00

Actie HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN model 236 bedrijfsklaar geleverd voor € 199,00 model 135 bedrijfsklaar met 2e zaagketting voor € 275,00 model 455 Rancher 3/8 zaagketting 45 cm zaagblad en gereedschapsloze kettingspanner bedrijfsklaar geleverd voor € 585,00 Bent u klaar met uw gazon en kan de grasmaaier in de schuur voor enige tijd!! Met een onderhoudsbeurt voorkomt u ergernis in het voorjaar. Wij zijn er klaar voor om uw kostbare machine te ontvangen voor onderhoud. Voor het ophalen van uw machine kunt u bellen 0492machinale houtbewerking boekel 322300 of mail: info@JosSomersTuinmachines.nl

KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN

Jos Somers Tuinmachines Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300, www.jossomerstuinmachines.nl woensdagmiddag gesloten

Hoe veilig is uw huis? Zorg dat u 2013 goed afsluit! Laat uw feestdagen niet verpesten door dit soort ongewenste gasten. Wij willen u graag veiligheid bieden door uw ramen en deuren in en rondom uw huis te controleren. Daarnaast kunnen wij u adviseren en indien nodig voorzien van hang- en sluitwerk dat voldoet aan politiekeurmerk veilig wonen. Wij wensen u veilige en gezellige feestdagen!

www.mahobo.nl info@mahobo.nl 06 23 54 38 93

DAMES- & HERENKAPSALON

10% korting

Gelukskorting je th uis bij K Ka apperij koffie!! de bijhui

en een leuk cadeautje in september & oktober

Voe Voel

U Uniq niqu ue e

KapperijOpen Unique je is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl op van Barok. kans en maak gelukskoekje

VERZORGINGSPAKKET een COMPLEET Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je je thuis bij of Kapperij nique. of 25% korting op een 15, U20 naar We werken op Goldwell afspraak omproduct te zorgen dat we keuze! alle tijd voor je hebben.

In een gezellige en ontspannen sfeer zoeken we samen met jou naar het kapsel van je dromen. Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel. Mannen kunnen ook zonder afspraak binnen komen lopen.

U kunt ook online uw afspraak maken!!

Kom K o m gerust g e r u s t een e e n keertje k e e r t j e binnenlopen binnenlopen Groetjes Jody van Rijbroek

t/m 5 jaar Wij wensen uKinderen een Gekleurd & Geknipt 2014!!! Kinderen t/m 1 1 jaar

Van der Horststraat 2a 5427 CP Boekel 0492-325 566 www .kapperijunique.nl Kapperij Unique

gehele jaar 10% korting. -krijgen Vanhet der Horststraat 2a, 5427 CP Boekel 0492-325566, ww.kapperijunique.nl Volg ons ook via Facebook!! Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaarCarbid schieten in Boekel.

Bij een feestelijk jaar als Boekel 700 kan het carbid schieten niet ontbreken. Op dinsdag 31 december van 12.00 uur tot 15.00 uur zullen de kanonnen weer knallen op het schietterrein van Doele Willem III aan de Waterval 8 te Boekel. Op dit moment worden een aantal kanonnen in stelling gebracht. Een van de deelnemers is bezig om zijn kanon te voorzien van een elektronische ontsteking. Ook bij dit Oudhollands gebeuren gaat de technische ontwikkeling verder. Maar de basis van het carbid schieten blijft. De kunst om met behulp van de juiste hoeveelheid water, voldoende gas uit een blok carbid te krijgen . vervolgens zoeken naar de goede verhouding met zuurstof en dan op het juiste moment de vonk laten overspringen. Het lijkt wel een liefdesspel. Voor veel deelnemers is dit dan ook. Om er een kick van te krijgen. Is uw belangstelling gewekt om dit ook eens te proberen, schroom niet, neem een melkbus, koop wat carbid, neem een beetje water en zorg voor een vonk, het resultaat zal knallen. Deelname staat open voor

iedereen. De regels zijn volgens de APV. Deelname is op eigen risico. Aanmelden is niet verplicht wel wenselijk. Maar wilt u zien hoe andere het er van af brengen dan bent u natuurlijk van harte welkom op oudjaarsdag bij Doele Willem III. De vereniging zal zorgen dat de koek en zopie gereed is en onze burgemeester, Pierre Bos, is uitgedaagd om het ook eens te proberen. Om ca 15.00 uur zal hij het laatste schot van 2013 verrichten. Voor info Theo.Zomers@gmail.com

jEuGD HOBBy cLuB

Kerststukje maken bij de hobbyclub Het is een leuke traditie om tegen de Kerst kerststukjes in elkaar te knutselen. Op woensdag 18 december zijn de kinderen hiervoor in de gelegenheid.

De kosten bedragen € 1,00 per kerststukje (vooraf betalen). Er mogen meerdere stukjes gemaakt worden à € 1,00. Zorg wel dat je het hobbyclubpasje bij hebt! Op donderdag 19 december is het gewoon hobbyclub. Ouders let op: heeft uw kind zijn stukje klaar dan mag hij/zij naar huis. Dit is tevens de laatste Hobbyclub van dit jaar. De hobbyclub opent de deuren weer op woensdag 8 januari 2014 Wij wensen U fijne feestdagen en een gezond 2014 Bestuur en begeleiders

Postzegels voor de Derde Wereld Jammer als oude postzegels weggegooid worden. Wij verzamelen deze, samen met jullie. Alle postzegels zijn welkom, ook kerstzegels. Het hele jaar kan men ze deponeren in de brievenbus op Donkstraat 1. De Zusters Franciscanessen ontvangen ze graag van ons. Bestemming is uiteindelijk Brazilië. Vorig jaar hebben we met z’n allen ± 70.000 postzegels verzameld. Hartelijk dank voor de te nemen moeite en prettige feestdagen toegewenst. Tjeu en Riet v.Duijnhoven

Sloepie Disco!!!

Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers Mentale coaching & counseling voor hulp bij: • gewichtsproblemen (specialisatie) • relatieproblemen • burn-out • psychosomatische klachten De kosten worden geheel of gedeeltelijk vergoed; onder alternatieve zorg in de aanvullende verzekering van verschillende zorgverzekeraars. Reden wellicht om NU uw verzekering daarop aan te passen?

www dimphyelbers.nl - Tel: 06-23204542

Zondag 29 december, afsluiting 2013, film avond. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 19.00 uur (i.v.m. activiteit op de Voskuilenheuvel) (het is om 21.00 uur afgelopen). plaats: mfc de horst te venhorst wanneer: zondag 29 december 19.00-21.00 uur wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar kaartjes: geen voorverkoop,aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten.! discotheek: geen speciaal: film avond. organisatie: leiding en bestuur sloepie info: 0492-352326 kalender:Let op 29 december speciale afsluitavond. Denk nog aan de dvd van sloepie got talent, deze kunt u nog altijd bestellen.


KEUKEN | BADKAMER | GARDEROBE

betalen wij de BTW

Van 15 tot en met 31 december 2013

Kvik Eindhoven Meubelplein Ekkersrijt Ekkersrijt 4147 | 5692 DD Son en Breugel Tel.: 0499-763880 | www.kvik.nl 7 dagen per week geopend


Met de bus naar Hallo Toneelliefhebbers. Volgend jaar kan je weer genieten van ons blijspel “ Kontakt met Kootje”. We zijn druk bezig met oefenen, de laatste puntjes worden op de i gezet. Wij hebben er zin in, maar eerst nog de feestdagen. De Toneelclub Boekel wenst daarom iedereen een fijne kerstdagen en gelukkig en gezond 2014. Een nieuw jaar met goede voornemens. Doe eens gek en laat één van je goede voornemens zijn: Ik ga kijken naar de Toneelclub Boekel. De data zijn zondag 19 januari 20.00 uur, woensdag 22 januari 14.00 uur, vrijdag 22 januari 20.00 uur en zondag 26 januari 20.00 uur in Nia Domo te Boekel. Entree gratis. De toneelgroeten, Toneelclub Boekel

Black Pearl en Best of Foo

Zaterdag 28 december spelen Black Pearl en Best of Foo in de Pul te Uden. Black Pearl is een nieuwe vijfmansformatie uit de regio Boekel. Met Toon v.d.Heuvel op zang, Jim v.d.Burgt bas, Koen Jonkers drums, Jos de Groot en Arie Rijbroek op de gitaren. Na een flinke tijd hard werken gaat deze band de podia bestormen met een tribute to Pearl Jam. In Best of Foo hebben 5 gelouterde muzikanten elkaar gevonden. Makkelijk schakelend tussen stijlen brengt het vijftal een schat aan podiumervaring bij elkaar. De in Doncaster, Engeland, geboren Andrew Elt (Gin on the Rocks, Sleeze Beez) werd getipt als zanger bij Van Halen. Met drummer Lambert v.d.Munckhof (Pure Cult, Action in

Heerlijk VERS FRUIT

ambachtelijke boerderij ZUIVEL en KAAS

SCHARRELEIEREN, AARDAPPLS en UIEN OPEN: vrijdag 13.00 - 18.00 zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

BLOEMEN EN PLANTEN VOOR LAGE PRIJZEN!! - Kerststukken vanaf € 4,95 € 1,25 - Mini kerststerren - Rozen per bos € 2,50 Verkoop iedere zaterdag van 9.00 – 17.00 uur BERGSTRAAT 20, BOEKEL

DC), bassiste Natasja 'Pebbles' Thijssen (OXX-Band, Purple Haze) en de gitaristen Erik v.d.Ven (Bodine) en Tom Verstegen (Atomic Rock) benadert Best of Foo de sound van de Foo Fighters ‘as close as you can get’. Allebei de bands spelen een set van 1,5 uur en Black Pearl zal om 21.00 beginnen. Kaarten in de voorverkoop kosten € 10,- en zijn verkrijgbaar via de Pul, alwaar ze aan de dagkassa € 15,- kosten. Liefhebbers voor deze avond kunnen ook met een bus mee naar de Pul en weer terug. Black Pearl organiseert een rit en vertrekt om 20.00 vanuit Gemert via Boekel naar Uden en om 01.30 weer terug. Kaarten kosten € 17,50 incl entree. Kaarten liggen bij Guitar King in Boekel of telefonisch te reserveren bij Toon v.d.Heuvel 06-22424531. En ook Best of Foo zal een bus gaan regelen, deze zal vertrekken vanuit Haps richting de Pul en weer terug. Contactpersoon is Angelien v.d.Heuvel, telefoon: 06-46041111.

‘t Boerefist BEKENDMAKEN VAN BOERENBRUIDSPAAR 2014

Met medewerking van: bandparodist Berry v.d.Dungen; tonpraoters bruidje Christel v.d.Dungen en boer Cees Coolen, Bruidspaar 2013 Henk en Betsie, Zang en dans en d.j. Mario van Dinther. Feest tot in de kleine uurtjes!! Zaterdag 4 januari 2014, zaal La Compagnie. Gratis entree. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

Op 29 december is er van 17.00 tot 19.00 uur weer een levende kerststal op Voskuilenheuvel. Er zijn diverse zangroepen uit de regio en natuurlijk een echte baby in de kribbe. Daarnaast zijn er ook trompetters en worden gasten door onze herders begeleid langs de verlichte paden in het park. Voor alle aanwezigen is gratis drinken en een versnapering. Het belooft een gezellig en sfeervol evenement te worden. De toegang is gratis. We hopen u te ontmoeten. Stichting Peellandschapspark


Te Koop

Kerkpad 26, Venhorst 06-53316208

Meulenmeesters Meubelen Tweede Kerstdag open van 11.00 tot 16.00 uur.

Ruime onderhoudsvriendelijke tussenwoning, bj 2005 Woonopp. 100m², externe berging 8m² 2 Ruime slaapkamers, mogelijkheid tot 3e Vaste trap naar zolder Prijs op aanvraag

Meulenmeesters Meubelen De Vlonder 102, Boekel


EMM-nieuws december Dinsdag 10 december werd Truus v.Kilsdonk in het bijzijn van haar man tijdens de repetitie van de harmonie EMM Boekel benoemd tot Erelid van de vereniging. Truus is in 1956 als jong meisje bij de harmonie begonnen. Zij was een zeer actief lid. Vele jaren heeft zij naast het muziekmaken diverse andere taken bij de vereniging gedaan. Ze verzorgde o.a. de muziekbibliotheek en ging met een attentie de zieke leden bezoeken enz. enz. Wij zijn haar heel dankbaar hiervoor. Helaas kan ze om gezondheidsredenen niet meer mee spelen in het harmonieorkest. Ze is samen met Jan een trouwe bezoeker van onze concerten. Zaterdag 14 december werd de Voorspeelmiddag in The Basement gehouden. De zaal zat vol met familieleden, vrienden en kennissen van de leerlingen van onze

eigen opleidingen. De jonge leerlingen lieten horen wat ze geleerd hebben en speelden solo of in groepjes leuke liedjes voor het enthousiaste publiek. Diverse instrumenten kwamen aan bod, klarinet, dwarsfluit, saxofoon, xylofoon, trommen en andere percussie instrumenten. De laatste week van de donateursactie. Men kan deze week nog een bedrag overmaken op rek.nr. NL21RABO010800207 o.v.v. Donateursactie 2013. De prijswinnaars worden tijdens het Nieuwjaarsconcert bekend gemaakt. Zondag 5 januari wordt om 11:30 uur het Nieuwjaarsconcert in de Pleinzaal van Nia Domo gehouden. We gaan in het nieuwe jaar voor 100% EMM. Alle muzikanten, ook de allerjongste leerlingen, geven zondag 5 januari 2014 het startsein van ons Jubileumjaar. Harmonie EMM 125 jaar. U wordt van harte uitgenodigd voor onze activiteiten. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en tot ziens.

D.O.P.

ook voor u!

Wij wensen alle inwoners van de gemeente Boekel

fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2014 toe,

met veel aandacht voor elkaar en voor onze omgeving! Bestuur en fractie D.O.P.

berichten

Op dinsdag 10 december tussen 18.00 en 20.30 uur heeft de politie samen met wijkbewoners (buurtpreventie), BOA’s van de gemeente Boekel, een preventieve actie gehouden in de wijken “De Donk” en “Dooleggen”. BERICHTEN Deze preventieve actie maakt onderdeel uit van het najaarsoffensief woninginbraken. In het kader van de campagne ‘Samen tegen Inbrekers’ zijn ook burgers betrokken bij de actie. Zij informeren hun wijkgenoten over het doel en leggen uit hoe burgers kunnen helpen de inbrekers een halt toe te roepen. Het donkere dagen offensief Inbrekers blijken vooral in de donkere maanden, als de avonden vroeg vallen, toe te slaan. De politie is de komende maanden dan ook extra alert op woninginbrekers. Dit omvat onder andere het extra in de gaten houden van de bij de politie bekende inbrekers en het houden van extra surveillances in wijken waar veel wordt ingebroken. Tevens is er meer aandacht voor straatrovers en overvallers. Oproep aan inwoners De politie doet een oproep aan alle inwoners om te helpen bij het voorkomen van woninginbraken. Bewoners worden opgeroepen verdachte personen, vreemde auto’s of situaties die zij niet vertrouwen direct te melden bij de politie via 112. Daarnaast kunnen burgers preventieve maatregelen nemen zoals het zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en de woning goed afgesloten achterlaten als zij weggaan. DIEFSTAL BEDRIJFSAUTO Tussen 12 december 2013 te 22.00 uur en 13 december 2013 te 09.30 uur heeft er een diefstal van een bedrijfsauto, merk Mercedes-Benz, kleur wit, kenteken 49BV-XK, plaatsgevonden op de Wilhelminastraat te Boekel. Indien men hier info over heeft bel dan met de politie: 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. P.A.T. Mouwen, wijkagent Boekel, Venhorst en Huize Padua

1e Kerstdag 12.00 uur

Kindje Wiegen ST. AGATHAKERK


Kerstboom op het plein vrolijk bont versierd Afgelopen zondag werd de kerstboom op het plein aangekleed. De versierselen hiervoor waren door vele kinderen bij de hobbyclub gemaakt. Nadien werden de kleurrijke tekeningen

en andere creatieve versierselen tussen de groene takken de kleurrijke kerstdecoraties opgehangen. Speciale hulp kwam uit handen van de kerstman en een hoogwerker.

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Dora v.Berloo 2 Anneke Biemans 3 Jos v.Dijk 4 Anneke v.Hoof 5 Jan v.d.Elzen 6 Piet v.d.Braak 7 Marie Schaap JOKEREN 1 Tonny v.Exel 2 Erna Verstegen 3 Anny Hermes

Spaart u mee!

111 pnt. 62 pnt. 41 pnt. 39 pnt. 34 pnt. 32 pnt. 31 pnt.

154 pnt. 67 pnt. 32 pnt.

Gebruikte postzegels. Gooi ze niet weg maar lever ze in bij Loes den Dubbelden, de Koekoeksbloem 3 in Venhorst. Zij maakt er verschillende goede doelen blij mee.

Thuis feesten!?

Wij verzorgen u feest compleet! Trouwfeest , bedrijfsopening, andere feesten

www.vanderzandenverhuur.nl verhuur van:

tenten | partybenodigdheden | koelwagens | toiletwagens drank | catering/ partyservice | frietwagens

06-15387790

Van Der Zanden Verhuur Boekel Fijne Feestdagen en een goed 2014!


Kerstmarkt basisschool Uilenspiegel. Vorige week kon u een uitgebreid artikel lezen over de kerstmarkt op basisschool Uilenspiegel. Uitgebreid werd er stilgestaan bij de stichting Marijn. Tijdens de kerstmarkt gaan wij ons inzetten voor deze stichting. De kinderen starten donderdag 19 december om 17.00 uur met een sfeervol kerstdiner in de verschillende klassen. Om 18.30 uur start de kerstmarkt. Deze duurt tot 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Bezoek de onze kerstmarkt. Aanvang: 18.30 uur.

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

AANPASINGEN A.E.D. Beste mensen van Boekel en Venhorst. Als EHBO-vereniging willen wij het even met u hebben over de A.E.D. apparaten. Zoals u weet hangen op diverse locatie’s in onze gemeente A.E.D. apparaten. Voor in dit weekblad onder de titel Tot uw Dienst vindt u de adressen. Vanaf volgende week vindt u hier een nieuwe up-date. Misschien dacht u dat de A.E.D. belangrijk is maar belangrijker is dat u start met reanimatie. U kunt een cursus volgen bij ons!! Als inwoner van Boekel en Venhorst krijgt u daar ook nog een korting op. Denk niet mij of ons over komt het niet, iedereen kan er mee te maken krijgen. Als u dan weet hoe u moet handelen is de eerste stap gezet. Dus hebt u een paar uur over en hebt u interesse vraag vrijblijvend info. Ook kunt u als buurt of andere vereniging of club dit samen doen. Hiervoor kunt u bij ons altijd de nodige info krijgen. Ook onze Vrienden van de Hartstichting geven deze cursussen. We kunnen het u niet genoeg vertellen hoe belangrijk het is als u kunt reanimeren. Ook zij die reeds de cursus gevolgd hebben kunnen u dit vertellen. Hebt u de cursus met goed gevolg afgelegd meld u dan aan op de site www.hartslagnu.nl. Op deze site vindt u veel informatie over dit onderwerp. Dus ga gerust eens kijken. Hebt u de cursus met goed gevolg gedaan meld u dan

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

aan als burger hulpverlener. Samen kunnen we veel betekenen en doen. Wilt u informatie stuur even een mail; ehbolidwina@gmail.com Bestuur EHBO ver. St. Lidwina

Examen Jeugd-EHBO de Octopus. Op dinsdag 10 en donderdag 12 december hebben de groepen 8 van basisschool de Octopus examen gedaan voor JeugdEHBO. Van meester Harm en juffrouw Gerda leerden ze over de bloedsomloop, de botten en het hele lichaam. Ze oefenden de praktijk van vrijwilligers van EHBOvereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst, te weten Lucy, Tonnie, Edith, Ans, Anke, Petra en Jozef. Zoals hoe je bijv. een verband aanlegt, wat je doet bij ongelukjes rondom huis, hoe je een slachtoffer gerust moet stellen en de stabiele zijligging. Rieky Fabrie heeft een demonstratie van een AED-apparaat gegeven en André Hoevenaars heeft laten zien hoe een lotus met het oefenen wondjes maakt. Na hard leren, verschillende toetsen en oefenen kwam het spannende examen. Het examen stond onder toezicht van kaderinstructrice Rieky, die controleerde of alles volgens de regeltjes gebeurde. Het examen werd afgenomen door Annemie, Willemien, Marijke, André en Vera. Gelukkig was iedereen geslaagd! We feliciteren: Tivian, Irisa, Bart, Ruud, Judith, Mechteld, Gijs, Ruud, Tijn, Bram, Fenne, Kimberley, Jordi, Matthijs, Jorg, Leon, Sara, Vera, Daan, Dennis, Juul, Tjeu, Dana, Sam, Pien, Manon, Jos, Amelia, Lisanne, Julia, Mats, Sander, Levi, Yanick, Mart, Jaimy, Eli, Kevin, Sam, Gagik, Wessel, Jesse, Kyla, Tessa, Juul, Fleur, Wilke, Manon, Roy, Rick, Haico, Dirk, Tim, Carine, Bo en Charlotte. Proficiat allemaal!!! EHBO-vereniging St. Lidwina bedankt Rabobank Uden Veghel voor haar gulle gift ten bate van de Jeugd-EHBO. Hieronder een verslagje van de kinderen.

“Op dinsdag 10 december heeft groep 8 van basisschool Octopus EHBO-examen gehad. Het viel mee. Het was een leuke dag. Je moest langs 5 onderdelen met ieder een examinator of 2. Bij nummer 1 moest je brandwonden omschrijven en de rautekgreep uitvoeren. Bij 2 een aantal vragen beantwoorden over kleine dingen b.v. voorwerp in oor en over giftige stoffen. Ook vroegen ze wat je moest doen bij verslikkingen. Bij tafel 3 moest je elleboogverband aanleggen en ook weer vragen beantwoorden. Bij 4 moest je twee verschillende snelverbanden kiezen en een wonddrukverband aanleggen en bij 5 de stabiele zijligging met een echte lotus en ze vroegen ook een aantal plaatsen een AED-apparaat is. Je was met zijn tweeën dus je kon om hulp vragen aan je persoontje. Daarna met zijn allen in de aula voor de uitreiking. Iedereen was geslaagd. Je kreeg een diploma voor twee jaar, een speldje met EHBO erop. Vier kinderen van onze klas en vier kinderen van de andere klas moeten nog omdat ze ergens heen moesten.” Groetjes, Tessa en Jesse, groep 8a. “De groepen 8 hebben 10-12-’13 hun EHBO-examen gehaald. Er waren 5 onderdelen: de stabiele zijligging, verband aanbrengen en vragen beantwoorden over bloedneus en wonden. Het examen zelf was niet zo moeilijk, als je tenminste goed geleerd had. De meeste waren wel zenuwachtig, maar dat had niet gehoeven. Na het einde van het examen was iedereen geslaagd. Je had elke woensdag van de week les van EHBO. Als je van de les veel had meegenomen, kwam je er zeker. Na de lessen hebben we praktijk en theorie gehad. Toen was het examen daar. Iedereen was geslaagd en dat moest gevierd worden. Wij willen graag de EHBO helpers bedanken; Ans, Anke, Jozef, Petra en de rest natuurlijk!!!” Groetjes, 8b.


HANDBALVERENiGiNG HABO

Habo ’95 wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig en sportief 2014.

Wij bedanken onze sponsors: - Vanboxtel - Foederer - Garage Ad van Haandel - Van Rijbroek Sport & Mode - Tibaco internet media bv - Bouwbedrijf Trienekens bv - La Compagnie - Slecoma bv - Elvro autoservice - Van Kessel rundveepedicure - Café D’n Tieleman + Tielemans paardenhandel - Biemans komkommers - Merks brood en banketbakkerij - Nijhuis & te Winkel Administratie en Belastingadvies - Tielemans groentekwekerij _ Snoopy hondentrimsalon - Jos van Sleeuwen + Henri van Sleeuwen veehouderij

-

Loonbedrijf Van de Broek Wijdeven wand-en dakbeplating Braks kunststoffen bv Smits ICT Van Lankveld Keuken & Interieurbouw Gerrit van de Rijt Tekenbureau Edwin Melis Tuintechniek Verhoeven wheels Fysius rugexperts Van den Heuvel transport Van Boxtel Assurantie & Financiering BV

Habo’95: - 210 handballende leden - 50 vrijwilligers - 28 vrienden van Habo ’95

donderdag 2 januari 2014 schooltoernooi in sporthal De Burcht en vrijdag 3 januari 2014 kennismakingstoernooi in sporthal De Burcht


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 14 december 2013 UDI ‘19 A2 - Venhorst A1 3-0 Nijnsel C1 - Venhorst C1 0-4 0-8 Odiliapeel D1 - Venhorst D1G Odiliapeel D2 - Venhorst D2G 3-0 Venhorst E1 - Sparta ‘25 E4 5-3 Venhorst E2 - Gemert E5 5-2 ASV ‘33 F3G - Venhorst F4G 14-0 VENHORST E2 KAMPIOEN!! Afgelopen zaterdag moest het er dan eindelijk van komen. Na een teleurstellende nederlaag vorige week moesten we nu echt de 3 punten pakken in de laatste thuiswedstrijd tegen Gemert. We begonnen sterk aan de wedstrijd en liepen snel uit naar een comfortabele 3-0 bij rust. Geen wolkje aan de lucht maar geheel tegen de verhouding in kwam Gemert te-

Berichten

rug naar 3-2. Gelukkig wisten we het hoofd koel te houden en scoorden we nog 2 keer. Dit betekent dat we kampioen zijn. Daarop volgde een knalfeest met champagne, chips, ranja en frietjes bij Petter, gevolgd door een luid toeterende zegetocht door Venhorst. Superleuk! Nu gaan we ons opmaken voor de tweede seizoenshelft. We gaan er weer voor! De voetbal-groeten van Venhorst E2 Spelers, leiders en sponsor “De Wit Zonweringen en Rolluiken” van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

Tennisclub Boekel

Tennissen een geweldige sport voor jong en oud! Wist u dat tennissen een heerlijke sport is, om tot op hoge leeftijd te beoefenen! Jong

Voorste rij vlnr: Ivo Brands, Bou Manders, Willem Donkers, Cas v.Melis, Justin Rullens, Lars v.Sleeuwen, Krijn de Groot, Wouter v.d.Berg en Juul v.d.Wiel. Achterste rij Trainers/Leiders: Wilco v.Sleeuwen, Paul v.d.Wiel, Mauk Brands

Nu bij ons ook verkrijgbaar

E sigaret assortiment Automobielbedrijf Ad van Haandel Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

geleerd, oud gedaan hierop echt van toepassing is! Tennissen altijd buiten is. Dat dit erg fijn is, ook in de winter! Ons jongste lid 6 jaar, ons oudste lid 88 jaar. Zij beiden actief tennissen. Wij dit geweldig vinden. Wist u dat TC Boekel, een zeer gezonde, gezellige en actieve vereniging is, waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Wij er het komende jaar weer hard tegenaan gaan, met trainingen voor junioren en senioren. Tennis wel een sport is, die je door het volgen van trainingen moet leren. Dit uitstekend verzorgd wordt door onze Tennisschool WiTStennis uit Uden. Je nooit te oud bent om dit te leren. Tennis ook een leuke familiesport is, waarbij je met het hele gezin een balletje kunt slaan. Ons park 365 dagen per jaar ter beschikking staat van al onze leden. Wij meer dan 80 vrijwilligers hebben, die het hele jaar door klaar staan, om van alles te organiseren. Dat zij dit meer dan uitstekend doen. Spreekt dit u aan, meld u zich dan aan als lid, en kom een serie trainingen volgen. Inschrijven voorjaar trainingen Op maandag 27 januari 2014 start TC Boekel met de nieuwe serie voorjaarstrainingen. Deelnemers, die door willen gaan met trainen hoeven niets te doen en worden automatisch doorgepland. Deelnemers, die willen stoppen met trainen, moeten dit voor 22 december 2013 doorgeven via ons e-mail adres. Nieuwe deelnemers kunnen zich voor de trainingen aanmelden. Het is mogelijk om twee keer per week te trainen. Geef dit dan duidelijk aan bij uw inschrijving. Tevens wordt er voor beginnende junioren vanaf 6 jaar weer TOP tennis gegeven. TOP staat voor Tennis Op Proef. Tijdens 15 trainingen maken junioren kennis met de tennissport. Tijdens deze trainingen worden de kinderen nog geen lid van de club en betalen enkel voor de training. Tijdens deze serie kunnen de kinderen een tennisracket van de club gebruiken. Voor informatie over trainen en het inleveren van het inschrijfformulier stuurt u een mail naar trainingscommissie@tcboekel.nl. De trainingscoördinatoren nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Alle informatie en het inschrijfformulier kunt u vinden op onze site: www.tcboekel.nl. Alle nieuwe aanmeldingen moeten binnen zijn voor 6 januari 2014. Een week voor aanvang van de trainingen ontvangt u bericht van de trainingscommissie met de indelingen.


Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en de beste wensen voor een gezond 2014

cARNAVALSVERENiGiNG

DE VLiEGENMEPPERS wenst iedereen

Fijne Feestdagen Gezond Voorspoedig EN EEN

EN

2014

Decoratie en kado

Kerkstraat 34, Boekel, 0492-392779 www.rodanthedecoratie.nl, info@rodanthedecoratie.nl

wenst iedereen

prettige feestdagen en het beste in het nieuwe jaar

Gilde St. Agatha Boekel wenst iedereen

prettige Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar

KOSMO

Schoonheidsstudio Lia Tielemans-Vermeer

wenst u fijne feestdagen en een geweldig 2014

wenst u

Fijne Feestdagen EN EEN

stralend 2014


Sport Rutger van Herpenruiters

Er zijn alweer enkele selectiewedstrijden verreden. Hier volgen de uitslagen: 9/10 november pony’s dressuur Overasselt Klasse DEL1: Lisanne Robben met Florus 2e met 190 punten en met Siepke’s Benthe 9e met 185 punten. Marlou Verkleij met Dookie 11e met 184 punten. Evy v.Mensvoort met Luka K 16e met 182 punten. Klasse BCL2: Evy v.Mensvoort met Kantje’s Dusty 4e 178 punten. Klasse DEL2: Michelle Bongers met Wanta 14e 175 punten. Klasse DZ1: Pricilla Faas met Melle-aajke 3e 182/201 punten. 30 november/1 december pony’s dressuur Uden Klasse ABB: Elise Duiker met Jawah 4e 192 punten en met Mousse 10e met 182 punten. Klasse DB: Larissa v.Lankveld met Bonfire 9e 191 punten. Mirte v.Mensvoort met Damian K 15e 170 punten. Klasse DEL1: Lisanne Robben met Florus 1e met 195 punten en met Siepke’s Benthe 10e 179 punten. Marlou Verkleij met Dookie 4e met 185 punten. Klasse DM2: Sabrine Vermeulen met Cleopatra 4e 172/170 punten. Klasse DEZ1/Z2: Pricilla Faas met Melleaajke 10e 207/184 punten. 14/15 december pony’s dressuur Nistelrode Klasse ABB: Elise Duiker met Jawah 3e met 193 punten en met Mousse 4e 192 punten. Klasse DB: Larissa v.Lankveld met Bonfire 8e met 195 punten. Mirte v.Mensvoort met Damian K 14e met 181 punten. 24 november pony’s springen Nistelrode Klasse ABB: Isabeau v.Erp met Amigo 2x foutloos en een 2de plaats. Klasse DB: Britt v.Erp met Lorenzo 20e met 4 strafpunten. Klasse ABCL: Fleur v.Erp met Sunny 5e met 4 strafpunten. Klasse DEL: Jarno Duiker 2x foutloos en een 6e plaats. Fleur v.Erp met Celvin 8e met 4 strafpunten en Lisanne Robben met Siepke’s Benthe 24e met 16 strafpunten. Klasse DEM: Anouk Vermeulen 16e met 4 strafpunten. 15-17 december paarden dressuur Wanroy Klasse M1: Sylvie Verbeek met Dinky Dherma 4e met 204/185 punten.

Berichten

Klasse M2: Yvette v.d.Ven met Chaina 1e met 196/196 punten. Marleen Sevenster met Cyra 11e met 174/186 punten. Klasse Z1: Els Boeijen-v.Doren met Amaretto 14e met 194/210 punten. Klasse Z2: Wendy v.Diessen-v.d. Boogaard met Evanel’s Blackie W 3e met 213/225 punten. Wij wensen namens het bestuur van de Rutger van Herpenruiters iedereen alvast prettige feestdagen en een heel goed nieuwjaar.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Heren 2 - DOS '80 1 25-15 (beker) Heren 1 - Sittardia 27-34 Swift 1 - Dames 1 21-23 Jongens C1 - Niobe C1 26-9 Meisjes B1 - Lido B1 22-9 Meisjes C2 - Jupiter ‘75 C1 4-16 Meisjes C3 - EHV C1 4-10 MHV ‘81 C1 - Meisjes C1 8-21 MHV ‘81 D1 - D-jeugd 1 23-13 Swift E1 - E-jeugd 2 12-9 E-jeugd 1 - Jupiter ‘75 E1 1-6 Heren 2 - Oranje Wit 1 21-28 Bouwcenter 2 - Heren 3 31-24 Dames 2 - EHV 1 27-24 Dames 3 - Acritas 1 16-10 Achilles ‘95 B1 - Meisjes B2 13-19 Zephyr E1 - E-jeugd 3 9-4 F-jeugd 1 - DOS ‘80 F2 4-4 Programma woensdag, beker: Heren 1 - OCI/LIONS 2 20.45 u Bij deze bekerwedstrijd MOETEN we entree heffen; de entree bedraagt € 3,vanaf 16 jaar. Programma donderdag, beker: RED-RAG/Tachos 1- Dames 1 19.00 u Programma vrijdag: SOS-Kwieksport 1 - Heren 1 21.15 u Schoolhandbal en kennismakingstoernooi Ook dit jaar heeft Habo ‘95 weer diverse gastlessen op de basisscholen van Boekel en Venhorst gegeven, dit jaar ook voor de eerste keer aan groep 1 en 2! Vond je deze gastlessen leuk, en ben je nog op zoek naar een leuke en snelle sport? Dan is ons kennismakingstoernooi op vrijdag 3 januari iets voor jou! Speciaal voor groep 1, 2, 3 en 4 organiseren wij deze dag waarbij je allerlei leuke spelletjes kan doen. Tevens bestaat de

mogelijkheid om enkele keren gratis mee te trainen. Wil je meedoen met dit toernooi, of een keer langskomen op de trainingen? Geef je dan nu op! Opgeven kan via info@habo95.nl, of via Wilma v.d.Elzen (0492-324041). Het schoolhandbaltoernooi is op donderdag 2 januari.

Ponyclub St. Jozef

Op zondag 24 november vond er in Nistelrode een selectiewedstrijd springen plaats. Nikki Dekkers sprong hier aan mee met Tiesto, Cat.D-Klasse L. Kort verslag: Een foutloze eerste werd gereden. Op naar de barage, in eerste instantie de snelste tijd neergezet. Maar helaas wel een balk laten vallen, waardoor ze niet in de prijzen vielen. De tijd was echter zo snel dat ze uiteindelijk maar door een 2 combinaties “geklopt” werden die een nog snellere tijd reden. Jammer van die balk, kei goed gesprongen. Houd deze spirit vast, Nikki en Tiësto. Op zondag 1 december was er een selectiewedstrijd dressuur in Uden. Een tweetal combinaties van onze club deden hier aan mee. Sharon v.d.Velden met Rocky, Cat. CB-dressuur behaalde de 4e plaats met 176 pnt. Netjes gedaan, Sharon en Rocky! Nikki Dekkers met Tiësto, Cat. DB-dressuur behaalde een schitterde score van 220 pnt. en met een ruime voorsprong op nr 2 een geweldige 1e plaats. Maar liefst 3 winstpunten tegelijk binnen gesleept. Heel knap gedaan, Nikki en Tiësto! Op zaterdag 14 december is er een dressuurwedstrijd geweest in Nistelrode. Hieraan deed Sharon v.d.Velden met Rocky mee, Cat-C-Klasse B. Zij behaalde een 5e plaats met een mooie score van 186 pnt. Weer een winstpunt verdient. Goed gereden, Sharon en Rocky. Op zondag 15 december is er een springwedstrijd geweest in Overasselt. Nikki Dekkers reed mee met Tiësto, Cat. DKlasse L. Helaas werden ze na 3 weigeringen uitgebeld. Houd moed, dan komt het goed, Nikki en Tiësto. Extra mededeling: Op zaterdagavond 11 januari is er op het oefenterrein van van de ponyclub de kerstboomverbranding. Dit in samenwerking met de Oudervereniging van basisschool St. Cornelius te Venhorst.Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

0413-273993 Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

DAMES- & HERENKAPSALON

Openingstijden Feestdagen!

10% korting en een leuk cadeautje in september & oktober

Voe Vo el je th hui u i s b i j Ka K a p p e r i j Uniq Un i q u ue e Maandag 23 december open van 9:00 t/m 17:30 uur

Dinsdag 24 december open van 9:30 t/m 16:00 uur Woensdag 25 december GESLOTEN Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je 26 december GESLOTEN je thuis bij KapperijDonderdag Unique. Maandag 30 december open van 13:00 t/m 17:30 uur We werken op afspraak om te zorgen dat we alle tijd voor je hebben. Dinsdag 31 december open van 9:30 t/m 16:00 uur Kapperij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok.

U kunt ook online uw afspraak maken!!

In een gezellige en ontspannen sfeer zoeken we samen met jou naar het kapsel van je dromen. Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel.

Vanaf maandag 9 december krijgt iedere klant Kom K o m gerust g e r ueen s t presentje een e e n keertje k emee e r tnaar j e huis. binnenlopen binnenlopen Ben er snel bij want OP=OP!!

Mannen kunnen ook zonder afspraak binnen komen lopen.

Groetjes Jody van Rijbroek

t/m 5 jaar Wij wensen uKinderen een Gekleurd & Geknipt 2014!!!

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Van der Horststraat 2a 5427 CP Boekel 0492-325 566 www .kapperijunique.nl Kapperij Unique

Kinderen t/m 1 1 jaar Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar gehele jaar 10% korting. -krijgen Vanhet der Horststraat 2a,

5427 CP Boekel 0492-325566, ww.kapperijunique.nl Volg ons ook via Facebook!!


Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Microsoft stopt op 1 april met de ondersteuning van Windows XP. Dit kan gevolgen voor u hebben m.b.t. de beveiliging van uw systeem en data. Geeft internet criminelen niet de kans om uw systeem te kraken en laat uw computer upgraden naar Windows 7 of Windows 8.1. Wij checken gratis voor u welke mogelijkheden er zijn. Een nieuwe computer kan natuurlijk ook. Heeft u misschien interesse in een Smart TV dan ben u hier op het juiste adres. Wij kunnen u al een Philips 32” Smart TV leveren vanaf € 339,= Voor meer informatie bel, mail of kom eens aan. U vindt ons aan de Lorkenweg 4-A te Odiliapeel. VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

WWW.LiETON.cOM

bouwbedrijf trienekens bv

Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

ÓÓK VOOR AL uW iNSTALLATiEMATERiALEN


Sport Boekel Sport wint van Herpinia uit Herpen Met een 3-1 overwinning op Herpinia uit Herpen heeft Boekel Sport zichzelf een goede dienst bewezen. Het was de gehele wedstrijd de betere echter goede kansen werden niet benut. Zeker de eerste helft was er een legio aan kansen. Boekel Sport nam na 12 minuten de leiding. Een prachtige pass van Lars v.d.Elzen belandde in de voeten van Pieter Donkers die met een lob keeper Van Griensven kansloos liet. Kansen kregen de 2 ploegen zeker. Echter wisten zij zich daar geen raad mee. Onverwacht kwam Herpinia op gelijke hoogte. Een vrije trap van Luc v.Zuijlen belandde zo maar in het Boekelse doel. Wel of niet buitenspel, er werd niet adequaat gereageerd door verdediging en doelman. In de tweede helft bleven de 2 teams strijden voor de overwinning. Herpinia zag keeper Verhagen een goede mogelijkheid stoppen. Boekel kreeg ook goede kansen. Sjoerd Vogels bracht Boekel op voorsprong na een mooie genomen vrijetrap. Tim Schuijers bracht in blessuretijd aan alle onzekerheid een einde toen hij een

Berichten

goede combinatie met Sjoerd Vogels tot een goed einde bracht. Belangrijke punten voor de thuisploeg. Volgende week wacht Avanti in Schijndel. Het is de laatste wedstrijd voor de winterstop. Peeters en Beekmans winnen Bavaria Quiz Na een spannende finale, waarin het winnende duo alle vragen juist wist te beantwoorden, hebben Ron Beekmans en Niek Peeters bewezen over de meeste voetbalkennis te beschikken. Zij kroonden zich voor de tweede maal tot winnaars van de Bavaria Quiz en spelen binnenkort een regionale finale. Daarin maken zij kans op het winnen van een voetbaltrip naar de wedstrijd Borussia Mönchengladbach Hamburger SV! Uitslagen 14 en 15 december: Boekel Sport A1 - Gemert A1 2-0 Boekel Sport D2G - Mariahout D1 0-4 Boekel Sport MD1 - JVC Cuijk MD2 1-5 Boekel Sport E3 - Irene E1 3-2 Boekel Sport F2 - Rhode F3 2-3 Boekel Sport F4 - Handel F1 0-2 SV Budel MA1 - Boekel Sport MA1 2-6 Udi ‘19 D2 - Boekel Sport D2G 1 2-2 Rhode F2 - Boekel Sport F1 4-3 Boekel Sport 1 - Herpinia 1 3-1 Boekel Sport 2 - Sparta ‘25 2 3-3

Boekel Sport 3 - Schijndel 3 3-2 Handel 2 - Boekel Sport 4 afg Boekel Sport 5 - Avanti ‘31 6 6-0 Avanti ‘31 7 - Boekel Sport 6 7-2 Boekel Sport 7 - Nijnsel 5 4-4 Irene 3 - Boekel Sport 8 1-3 Boekel Sport 9 - FC Uden 6 3-3 Dames Boekel Sport 1 - Olympia ‘18 3-1 Dames VOW 2 - Boekel Sport 2 2-2 Programma 21 december: Nooit Gedacht C1G - Boekel Sport C1 13:00 u Boekel Sport MC1 - UDI ‘19 MC1 13:00 u Programma 22 december: Avanti ‘31 1 - Boekel Sport 1 10:30 u Boekel Sport 4 - WEC 2 10:30 u Boekel Sport 6 - Erp 6 10:30 u Boekel Sport 7 - DVG 7 10:30 u Boekel Sport 8 - Avanti ‘31 9 10:00 u Boekel Sport 6 - Erp 6 10:00 u Handel 5 - Boekel Sport 9 10:00 u Dames Boekel Sport 1 - SVEB 1 10:30 u

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 11, 14 en 15 december Rooi MW3 - JES MW1 9-9 JES A1 - Rooi A1 7-13 JES A2 - Rooi A2 3-2 JES C1 - Altior C2 2-4 JES D1 - Swift (V) D2 4-6 JES E1 - Altior E3 0-2 Be Quick W1 - JES W1 1-2 JES 1 - De Horst 1 10-16 JES 2 - De Korfrakkers 6 12-4 Programma 21 december Emos A1 - JES A1 17.50 u De Eeght Schaijk De Korfrakkers A2 - JES A2 15.45 u Ter Aa Erp De Korfrakkers C3 - JES C1 13.30 u Ter Aa Erp Avanti (S) E2 - JES E1 10.00 u Dioscuren Schijndel JES W1 - De Korfrakkers W1 11.00 u De Horst Venhorst Programma 22 december SVSH/KSV 1 - JES 1 17.40 u De Postel Someren Flash 2 - JES 2 10.30 u De Misse Den Dungen

Evenementenkalender 26 Januari 2014: Carnavalskleding/koopjesmarkt


AH Klassieke varkenshaas Met CHAMPIGNONROOMSAUS Per 500 gram

5,49

AH Mals Kalkoengebraad

5,99

Met COPPAHAM Per 500 gram

AH Gerookte zalmfilet Pak 200 gram 25% KORTING van 6,00 voor

4,50

Coca Cola 1,5 literflessen Per 4-pack

van 6,92 voor

5,59

Lindeman’s Bin Australië 2,50 EURO KORTING Bijv.: Bin 45 Cabernet Sauvignon Fles 0,75 liter van 6,49 voor

3,99

AH Mandarijnen 2 netten à 1 kilo 2e GRATIS

van 3,98 voor

1,99

OPENINGSTIJDEN: Zondag 22 december van 12.00 uur tot 18.00 uur Maandag 23 december van 8.00 uur tot 21.00 uur Dinsdag 24 december van 7.00 uur tot 19.00 uur 1e kerstdag & 2e kerstdag gesloten

Namens alle medewerkers van Albert Heijn Kanters wensen wij u Prettige Feestdagen en een gezond 2014 De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 16 t/m 22 december 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

MENU PROVENCE

Franse Uiensoep met Gruyere kaas of Proeverij van gerookte eendenborst met truffel, paddenstoelensoepje en paté of Hertencarpaccio met Reypenaer of Duo van zalmtartaar en garnalencocktail *** Gebraden varkenshaas met knoflookc hampignons of Vispalet van zalm-, kabeljauw- en scholfilet met botersaus of Black angus steak met rode wijnjus of Doradefilet met paprikasaus en pistou

*** Trendy creme brullee of Nougatineparfait met karamel-amarettosaus of Diverse kazen

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nlVERHUURSERVICE

VAN DOREN De Vlonder 206 - 5427 DH Boekel tel. 0492-324267 - fax 0492-325748

wij wensen u Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2014

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoeding 2014!

VERHUUR / VERKOOP VAN MACHINES & GEREEDSCHAPPEN

AuTOBEDRijf

W. van Lankveld

Molenwijk 2, Boekel, tel. 0492-323569 www.autobedrijfvanlankveld.nl

wenst iedereen

prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar

OLIEBOLLEN & APPELBEIGNETS OVERHEERLIJKE

te koop op Oudjaarsdag, 31 december, van 09.00 tot 17.00 uur op het St. Agathaplein. Voor bestelling kunt u bellen met 0492-324688. Inlichtingen bij P.v.d.Biggelaar, Beatrixlaan 56

De opbrengst is ten bate van M4 Tevens wensen wij u een

muzikaal 2014


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 9 december werden wederom de wedstrijden van de competitie gespeeld. Er werd deze avond door menige teams weer actief gestreden om de punten binnen te halen. In de B-poule was koploper Biemans Komkommers vrij en hoefde niet te spelen. Er werd daarom fel, maar toch sportief gestreden door de nummers 2 t/m 5 om aansluiting te houden aan de koppositie. TK ’t Stuupke kwam tegen Café Gij & Ik niet verder dan een gelijk spel en kon slechts één puntje bijschrijven op de ranglijst. Het team van Midicentrum Stender daar tegenover wist met aanvallend spel een 4-1 overwinning te boeken tegen Quick-Hedge. De nummer 2 Torpedo TUB ging min of meer verrassend onderuit tegen het fel strijdende team van Elreka Hekwerken. Hierdoor werd de wedstrijd tussen OOvB en de nummer 3 De Drie Kronen extra interessant. De Drie Kronen, een sterk verjongd team met goede vooruitzichten, deed wat het moest doen en sleepte met een 5-1 overwinning de 3 be-

Berichten

langrijke punten binnen. Met deze overwinning hebben zij nu de koppositie overgenomen van Biemans Komkommers, die naar de 2e plaatst zakt. Midicentrum Stender schuift door naar de 3e positie en Torpedo TUB zakt, na deze nederlaag van een 2e naar een 4e plaats. Kortom, was het deze avond stuivertje wisselen voor poule B op de ranglijst. Dit belooft nog een spannende strijd om het kampioenschap en promotie naar de hoogste klasse. Dat Café La Compagnie een lastige tegenstander is hebben zij de laatste weken wel laten zien. Zo kreeg AVB Asbestverwijdering een 5-1 nederlaag te verwerken, evenals V&T Metaal die met 5-2 onderuit ging. De Schutboom/v.Dijk kwam niet verder als een 3-3 gelijk spel en koploper Donkers/v.Lankveld wist met heel veel moeite een 2-0 achterstand in de laatste minuut van de wedstrijd om te buigen naar een 3-2 winst. Nu was het de beurt aan de nummer 2 Dakdekkersbedrijf Jacobs uit Venhorst. Een gewaarschuwd mens telt voor 2 ging hier niet op, want ook Dakdekkersbedrijf Jacobs kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel en moest met één puntje tevreden zijn. Donkers/v.Lankveld en De

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

Schutboom/v.Dijk deden wat ze moesten doen. Beide wedstrijden werden respectievelijk met 5-1 en 5-2 gewonnen. Dit betekend dat Donkers/v.Lankveld de koppositie in handen blijft houden. De Schutboom/v.Dijk is door de overwinning terug naar de 2e plaats en Dakdekkersbedrijf Jacobs door dit puntverlies teruggezakt naar de 3e plaats op de ranglijst, op de hakken gevolgd door BoekelFit en Stuc Force. Doordat sommige teams jongere spelers in het team hebben opgenomen zijn de onderlinge verschillen een stuk kleiner geworden en zijn veel teams aan elkaar gewaagd. De teams van Tielemans Groentekwekerij en Van Haandel Metaal/’t Grifke, beide normaal te vinden in de top 5 op de ranglijst, hebben het hier duidelijk moeilijk mee. Zij bezetten momenteel de 10e en de voorlaatste plaats op de ranglijst en zitten in de gevarenzone van degradatie. Ook in deze poule van de hoogste klasse zal het nog een spannende en interessante competitie worden wie er kampioen wordt en wie er gaat degraderen. Vol spanning kijken we uit naar de volgende wedstrijden. Op www.wacboekel.nl kunt u alle informatie vinden betreffende de teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Uitslagen 9 december: De Schutboom/v.Dijk - AVB Asbestverw. 5-2 Donkers/v.Lankveld - Stuc Force 5-1 OOvB - De Drie Kronen 1-5 Betech BV - v.Rijbroek Sp&M 2-1 V&T Metaal - v.Haandel Metaal 1-5 v.d.Aa Klusbedrijf - Snackpoint LC 2-1 Café Gij & Ik - TK ‘t Stuupke d4-4 Dakdekkersbedrijf Jacobs - Café LC 1-1 Autocentrum - MVS Grootkeuken 5-1 Midicentrum Stender - Quick-Hedge 4-1 Elreka Hekwerken - Torpedo TUB 2-1 Programma 23 december: Zaal A: v.Rijbroek Sp&Mode - Quick-Hedge 18.30 u De Drie Kronen - Torpedo TUB 19.15 u TK ‘t Stuupke - Biemans Komk. 20.00 u Snackpoint LC - Hekwerken 20.45 u v.d.Aa Klus - Midic. Stender 21.30 u Zaal B: MVS Grootkeuken- Tielemans Groente 18.30 u Café LC - v.Haandel Metaal 19.15 u Stuc Force - BoekelFit 20.00 u AVB Asbestverw. - V&T Metaal 20.45 u Donkers/v.Lankveld - Autocentrum 21.30 u Café Gij & Ik - Betech B.V. 22.15 uPrettige Kerstdagen en een

Voorspoedig Nieuwjaar

wordt U toegewenst door

APOTHEEK BOEKEL Kerkstraat 35, Boekel. Tel. 323805, fax 322814.

jEuGD HOBBy cLuB

STUKADOORSBEDRIJF Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

CAFÉ-ZAAL-CAFETARIA

Peter, Martina en Sanne v.Uden Kerkstraat 52 - Boekel

Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 06-30216798


AUTORIJSCHOOL VOGELZANG Tel./Fax 0492-322217, internet http://www.speek.nl

Wij wensen iedereen een

voorspoedig en verkeersveilig 2014

Schepersdijk 28, Venhorst, tel. 0492 – 323278

wenst u

prettige Kerstdagen en een

gezond en gelukkig 2014

MANEGE RUTGER VAN HERPEN wenst alle paarden- en ponyvrienden, sponsors en begunstigers

Fijne Feestdagen Gezond Voorspoedig EN EEN

EN

2014


Sport VOLLEyBALVERENiGiNG

uNiTAS

VC Unitas/Dames-1 (plaats 3) speelde tegen hekkensluiter Nuvoc en wellicht was het ranglijstverschil er de oorzaak van dat de Boekelsen ietwat nonchalant volleyballend aan de wedstrijd begonnen. Nuvoc kwam fel uit de startblokken en liet meteen merken niet van plan te zijn de punten te gemakkelijk weg te geven. Het thuisteam nam een kleine voorsprong en hield die goed vast. Nuvoc gooide alles in de strijd en dwong daarmee ook het geluk af wat ervoor zorgde dat de ballen net goed vielen. Unitas probeerde nog bij te schakelen maar kon niet voorkomen dat de wedstrijd met 25-21 een valse start kende. Deze tegenvaller schudde de dames hardhandig wakker waardoor de focus bij de start van de tweede set helemaal terug was. De servicedruk werd beter en Unitas nam de regie in handen. Er werden alsnog 4 wedstrijdpunten behaald, één punt bleef verdiend in handen van Nuvoc. Ook VC Unitas/Heren-1 haalde in de wedstrijd tegen Saturnus in Uden niet het eigen niveau. De blokkering was niet degelijk genoeg en dat bracht de verdediging regelmatig in de problemen. Er moest hard gewerkt worden om de Udensen te bedwingen en vanzelfsprekend ging het allemaal niet. Positief punt van deze wedstrijd was het puike verdedigende werk van Jeroen Kuipers die in het achterveld goed bij de les was. Uiteindelijk ging de overwinning verdiend met 1-3 naar Unitas. VC Unitas/Dames-2 speelde ook in Uden en omdat het verschil op de ranglijst maar 2 plaatsen was (Saturnus op plek 3 en Unitas 5) beloofde het een spannende wedstrijd te worden. De 1e set liep echter iets anders dan verwacht. Het spelletje zelf liep niet slecht maar aan de Boekelse kant van het net ontbrak de beleving en de vechtlust. Saturnus liet zich wel gelden en overklaste de Boekelse dames volledig (25-11). Unitas was niet van plan zich in het vervolg van de wedstrijd te gemakkelijk gewonnen te geven en kwam beter in het spel. Maar Saturnus was vastbesloten om de punten in Uden te houden en bouwde alsnog een voorsprong op. Door voor elke bal te gaan wisten de Boekelse dames de aansluiting te houden maar helaas was het niet genoeg en de set ging met 25-21 naar de thuisploeg. Na een peptalk van coach Bjorn v.Ras ontspon zich een spannende 3e set. Beide teams gingen voortdu-

Berichten

rend gelijk op maar in de eindfase nam Saturnus afstand en 25-20 was het resultaat. De wedstrijd was daarmee weliswaar verloren maar de gasten waren zeker niet van plan om met lege handen naar huis te gaan en spraken het laatste restje energie aan voor de laatste set. De opstelling werd omgegooid en dat bleek het wondermiddel; Saturnus werd daar duidelijk door verrast en liet de Boekelsen een kleine voorsprong nemen. Maar tegen het einde van de set kwam het Udense team weer terug, waardoor er uiteindelijk een stand van 24-24 op het scorebord kwam te staan. Gelukkig hield Unitas het hoofd koel en wist de laatste punten binnen te slepen. Via een setuitslag van 29-27 werd dus een eindstand van 3-1 bereikt, Dames-2 kon daarmee één wedstrijdpunt bijschrijven. Een week eerder wist het team van VC Unitas/Meisjes-B1 al het kampioenschap te veroveren in de Hoofdklasse B maar deze week moest nog de laatste poulewedstrijd gespeeld worden tegen Havoc in Haps. In feite stond er niets meer op het spel, de promotie naar de B-Topklasse was immers al een feit. Toch waren de meiden heel gemotiveerd om de Hoofdklasse-competitie in stijl af te sluiten. De 9 voorgaande wedstrijden waren immers zonder ook maar één set te verliezen afgesloten en als dat ook nu lukte zou het team een ongelofelijk aantal van 50 punten uit 10 wedstrijden hebben behaald. Het begon voortvarend met een afgetekende 11-25 setwinst. Maar zoals elke keer als het heel gemakkelijk gaat wordt er vervolgens een héél klein beetje gas terug genomen. Dat gaf Havoc de kans zich op te richten en het gat niet te groot te laten worden. Aanvallend was Jule v.Hout gelukkig prima op dreef en mede door haar onhoudbare smashes waren ook nu de Boekelse meiden 2 keer met 19-25 de sterksten zodat in de laatste set het unieke 50e punt behaald kon worden. Dat besef maakte dat er toch wat spanning zichtbaar werd in het Unitasspel en Havoc profiteerde daarvan door gelijk op te blijven gaan met de gasten uit Boekel. Zoals al een paar keer eerder dit seizoen kwam er een 23-23 stand op het scorebord, wat betekende dat de koelbloedigste met de setwinst zou gaan lopen. En alweer was dat de kampioen uit Boekel die met 23-25 de totaaloverwinning binnenhaalde en aldus een unieke serie van 50 punten uit 10 wedstrijden realiseerde. We zijn benieuwd welk Unitas-team deze prestatie in de komende jaren zal weten te evenaren of verbeteren!! De laatste wedstrijd van de 2013-competitie moest VC Unitas/Meisjes-B2 op be-

zoek bij koploper Argos te Oefelt. Bij het inslaan was al te zien waarom Argos koploper was maar toen de wedstrijd begon zag je wat nervositeit bij de thuisploeg vanwege het belang van de wedstrijd. Unitas begon supergemotiveerd, dat was een voorwaarde om niet weggespeeld te worden. De Boekelse meiden speelden de 1e set misschien wel de beste set van de gehele competitie en de sleutel lag bij het blok, dat zeer goed verzorgd was en waar de toch sterke aanval van Argos grote moeite mee had. Toch kon niet voorkomen worden dat de eerste set naar Argos ging met 25-20. De 2e set gaf een zelfde beeld, weer prima gespeeld door Unitas maar toch ging de set naar Argos met 2519. In de 3e set lukte bij Argos alles en bij Unitas niet veel, de in-spanningen van de eerste 2 sets eisten zijn tol. Dat kwam tot uiting in de 25-9 uitslag. De 4e set ging redelijk gelijk op in het be-gin maar een tempoversnelling van Argos in het tweede gedeelte bracht 25-14 op het bord. Conclusie: als het spel van de eerste 2 sets kan worden meegenomen in de nieuwe competitie en als er nog gewerkt wordt om de service te verbeteren, dan liggen er zeker mogelijkheden in 2014.

Rode lijn 1. Dames Putter-Willems 62,50% 2. Dames v.d.Elzen-Polman 60,42% 3. Dames Ceelen-v.Dinteren 55,21% 4. Dames Coolen-v.d. Rijt 2,78% 5. Mw. Witlox-Hr. Bergmans 52,08% 6. Hr. en Mw.Vogels 51,74% 7. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 51,04% 8. Hr. en Mw.Verhoeven 50,69% Groene lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Burgt 58,04% 2. Dames Delisse-Janssen 56,85 3. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 56,55% 4. Heren v.d.Heijden-Reuvekamp 55,65% 5. Mw.v. Helvoirt-Hr.v.d.Ven 55,36% 6/7. Dames Verbakel-v.d.Vondevoort 54,76% 6/7. Hr. en Mw.v.Schadewijk 54,76% 8. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,87% 9. Dames Koster-Verbeek 52.38% De totale uitslag vindt u op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen net Jeanne Witlox, 0492 - 321893.


’t Veertje 3 wint met veel drie setters Op zondag 15 december speelde ’t Veertje 3 tegen BCH 6 uit Den Bosch. Er werd begonnen met de herendubbel: Arno v. Dommelen en Mathieu v.d.Velden tegen Iloyd en Erland. De eerste set moesten de Boekelse heren helaas afgeven, maar in de tweede set zijn ze hard teruggekomen en ook de derde set werd gewonnen. In alle sets was de eindstand 21-16 danwel 16-21. Vervolgens werd de damesdudbbel van Britt Coolen en Anne v.d.Ven tegen Anouschka en Amber gespeeld. De eerste set werd in de verlenging gewonnen door Anouschka en Amber. De tweede set kwamen Britt en Anne sterk terug en wonnen ze met 21-15. Ook de derde set werd gewonnen door Britt en Anne met 21-19. Met een 2-0 voorsprong werd begonnen aan de singels. De eerste herenenkel werd gespeeld door Arno tegen Erland. De eerste set werd

Berichten

gewonnen door Erland met 19-21. De tweede set door Arno met 21-14. Ook hier was een derde set nodig om tot een winnaar te komen. De derde set werd door Arno verloren met 16-21. De tweede herenenkel was de wedstrijd tussen Mathieu en Iloyd. Mathieu wist in een mooie wedstrijd beide set te winnen met 21-9. Ook tijdens de eerste damesenkel tussen Anne en Anouschka was het spanned. De eerste set ging makkelijk naar Den Bosch, maar in de tweede set kwam Anne goed terug en won uiteindelijk in de verlenging met 27-25. Ook hier dus een derde set beslissend. Deze werd gewonnen door Anne met 21-9. De tweede damesenkel ging tussen Britt en Amber. De eerste set wist Britt overtuigend te winnen met 21-7, de tweede set was spanneder, maar werd ook door Boekel gewonnen emt 21-18. Met een 5-1 tussenstand werd begonnen aan de laatste partijen. Britt en Arno wonnen de eerste set gemakkelijk, de tweede set ging iets moeizamer maar werd ook gewonnen met 21-17. In

de tweede mix was Den Bosch te sterk voor Anne en Mathieu, deze partij werd dan ook helaas in twee sets verloren. Met een 6-2 eindstand ging ’t Veertje met de winst er vandoor. Uitslagen alle wedstrijden ’t Veertje 1 - B.C.H. 5 7-1 ’t Veertje 2 - Geldrop 9 5-3 ’t Veertje 3 - B.C.H. 6 6-2 2-6 ’t Veertje U17 - Geldrop U17/2 ’t Veertje U15/1 - Gilze U15/2 7-1 ’t Veertje U15/2 - BCBH U15 3-5 ’t Veertje U13 – Ehv U13/2 7-1

V E S P O

Sport

KPJ

VENHORST

handbalvereniging

VESPO

Uitslagen 12, 14 en 15 december: Sprint - Heren 1 (Beker) 30-17 MHV ‘81 - Veteranen 1 18-7 Dames 2 - BMH ‘95 16-19 Bergeijk DS2 - Dames 1 10-23 Bedo HS3 - Heren 1 14-23 Bedo HS4 - Heren 2 28-14 Programma 17 december: Aristos - Dames 1 (beker) Best, 19.15 u Programma 21 december: Eerde - Vespo Boekel, 18.00 u Vur Sles - Dames 2 Boekel, 18.00 u Programma 11 januari: Jaarvergadering aansluitend Hallofeest 20.00 u Op 12 januari gaan the Young one's (16 tot 25-jarigen) weer een uitstapje maken. Dit keer wordt het rije of toch glije. Opgeven voor 20 december. Verzamelen half 2 bij Plein 31. Voor meer informatie kun je terecht op www.kpj-vespo.nl of bij Thijs Gerritsma.

’t Veertje 3 vlnr Mathieu v.d.Velden, Britt Coolen, Arno v.Dommelen en Anne v.d. Ven

Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc. Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u!

Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.com Koen Sterken natuursteen Haverkamp 7a • 5742 PN Beek en Donk • 06-18336668

KBO Bridge Boszicht

Uitslag:13 december 1 Brp. R. de Koning-v.Berlo 61.25% 2 Brp. Leenders-Biemans 58.33% 3 Brp. v.Gerwen-Pluk 57.50% 4 Brp. Lans-Polman 56.67% 5 Brp. v.Houtum 55.00% 6 Brp. Staadegaard-Bouw 52.08% 7 Brp. v/d.Elzen-Manders 50.83% 8 Brp. de Graaf-v.Delst 50.42% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur. ATTENTIE: vrijdag 20 december gaan wij bridgen in Nia Domo.


Voor Ons Plezier 34-62 49-40 34-59 53-44 44-39 31-30 47-38 46-24 32-83 30-21 60-19 18-43

17-39 14-3

96-13 27-22 35-30 21-16 12-25 31-20 47-44 49-20 36-27 27-16 16-16 39-28 30-20 27-31

12-14 8-9 14-8 14-8 9-15 13-23 17-12 23-6 23-19

L.v.Rooy - J.v.Dijk W.v.Hees - L.v.Sleeuwen P.Raymakers - A.Verbakel J.v.Berlo - Ph.v.Zuijlen A.v.d.Velden - Th.v.d.Burgt Fr.v.d.Bosch - H.v.d.Berg Driebanden J.Donkers - L.v.Rooy S.Donkers - Jac.Coolen G.Zomers - E.v.Doren P.v.Hoof - Fr.v.Boxtel J.Heesen - R.Berens M.v.Doren (s) - N.v.Kessel H.v.Houtum - P.Koonings J.Tielemans - J.Kusters

el

26-21 46-29 17-13 23-35 16-23 15-21 26-22 19-26 30-15 18-28 23-20 14-27 25-17

1-19 16-8 6-10 15-10 11-20 9-15 15-19 17-10 9-16 24-18

ek Bo

Libre A P.Koonings - S.Donkers F.v.Boxtel - L.Otten C.Sanders - A.Berens H.v.d.Zanden - R.Willems J.v.Zon - P.Koonings R.Willems - H.v.d.Mortel H.v.Es - J.Mezenberg A.v.Duijnhoven - J.v.Boerdonk C.Sanders - L.Otten H.v.d.Zanden - J.Tielemans H.v.Es - J.v.Boerdonk R.Berens - M.Timmers Libre B M.v.Schijndel - M.v.Doren (b) J.Donkers - H.v.Duren P.v.Doren - M.v.d.Elzen A.v.Asseldonk - M.v.Doren (b) J.v.Asseldonk - M.v.Haandel J.v.d.Aa - H.Arts L.v.Haandel - M.v.Schijndel Th.v.Rooy - J.v.Osch J.v.Sleeuwen - E.v.Doren H.v.d.Berg - C.Coolen Jac.Coolen - A.Emonds J.Kusters - L.Verbakel A.v.Moorsel - A.v.d.Velden Libre C Cl.Aldenhuijsen - J.v.Dijk M.de.Rijck - J.v.Duren

M.de.Rijck - A.Verstegen T.v.d.Ven - H.v.Melis L.v.Sleeuwen - J.v.Duren P.Raijmakers - P.Rijbroek J.v.d.Broek - W.v.Hees A.v.Sleeuwen - Th.Snijders H.v.Lankveld - J.v.Berlo Th.v.d.Burgt - J.v.Lankveld J.Manders - L.v.Rooy B.v.d.Bosch - Fr.v.d.Bosch Bandstoten A G.Zomers - H.v.Duren M.v.Schijndel - Jac.Coolen L.v.Haandel - H.v.d.Mortel J.v.Sleeuwen - M.v.Haandel L.v.Haandel - R.Berens M.Timmers - M.v.Doren (b) C.Sanders - A.Berens J.v.Zon - C.Coolen S.Donkers - Jac.Coolen Fr.v.Boxtel - A.v.Moorsel H.v.d.Heuvel - G.Verwegen M.v.Doren (s) - P.Koonings H.v.d.Zanden - J.Mezenberg H.v.Houtum - P.v.Hoof Bandstoten B A.Verstegen - L.v.Rooy J.v.Duren - W.Kroos A.v.d.Burgt - Cl.Aldenhuijsen C.v.Sleeuwen - W.v.Hees P.Rijbroek - J.v.Osch J.Manders - A.v.Asseldonk J.v.Asseldonk - T.v.d.Ven P.v.Duren - H.v.Lankveld H.Schepers - J.v.Lankveld

lu b

BILJARTCLUB

Berichten

Ju do -c

Sport

10-21 21-15 19-19 14-7 13-18 18-7 8-4 12-13 10-4 3-4 10-8 7-10 7-6 9-6

Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Op zondag 8 december hebben 5 judoka’s deelgenomen aan het Regiotoernooi in Berlicum. Natuurlijk was iedereen er weer op gebrand om goede wedstrijden te draaien en om een podiumplek te halen. De judoka’s mogen dan ook trots zijn op de behaalde resultaten, want ze hebben zich van hun beste kant laten zien. De resultaten zijn als volgt: 1e plaats Ruud Schepers; 2e plaats Rick Smits en Nicole v.d.Tillaart; 3e plaats Niek v.d.Rijt en Romy Smits

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

We willen deze 5 judoka’s feliciteren met de behaalde resultaten en bedanken voor hun sportieve inzet. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.judoclubboekel.nl Het bestuur Rick en Romy Smits

1e Kerstdag 12.00 uur

Kindje Wiegen ST. AGATHAKERK


Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Zafira 2.0 Diesel Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen

Ford Opel Renault Suzuki

2002 2000 2005 1998

1996 1996

1998 2002 1998 2001 2001 2006 2009

2010 2006 2007 2007 1999 2000 2002 2002 2004 2007 2001 2004 2005 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.9 Diesel Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) HB 1.4 5 DRS Airco HB 1.4 5 DRS AIRCO 1.6 Cabrio BREAK 1.6 BREAK 1.9 DIESEL HB 1.4 XS 3 DRS Airco HB 1.4 3 Drs Airco SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 2.0 HDI SEDAN XS 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

107 206 207 207 306 306 307 307 307 308 406 407 407 407

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

autobedrijf

2004 2012 2012 2012 2006 2004 2006 2005 2006 2004 2005

2011 2010 2011 2011 2010 2008 2007 2008 2007 2012 2011 2006 2004 2004 1999 2007 2006 2007 2012 2013 2009 2007 2007 2003 2012 2010 2007

B OVAG

OPEL AGILA 1.0 EDITION 55778 KM OPEL AGILA 1.2I EDITION AUTOMAAT 44005 KM OPEL CORSA 1.3CDTI 5DRS EDITION 82154 KM OPEL CORSA 1.2I EDITION 5 DRS 53652 KM OPEL CORSA 1.3CDTI 111 EDITION 57305 KM OPEL CORSA 1.2I BUSINESS 5DRS 48521 KM OPEL CORSA 1.7CDTI SPORT 5DRS. 129440 KM OPEL COMBO 1.3CDTI COMFORT 75234 KM OPEL COMBO 1.4I BASIS 123818 KM OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO COSMO 120PK 40305 KM OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER 67010 KM OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO 93484 KM OPEL ASTRA 1.7DTL BUSINESS 5DRS 176664 KM OPEL ASTRA 1.4I NJOY 121364 KM OPEL ASTRA 1.6I SEDAN AUTOMAAT 114231 KM OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 97156 KM OPEL TIGRA 1.8I LINEA ROSSO 87120 KM OPEL VECTRA 2.2I GTS EXECUTIVE 135260 KM OPEL ZAFIRA-TOURER 1.4 TURBO 120PK 39743 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I 111 EDITION 15320 KM OPEL ZAFIRA-B 2.2I TEMPTATION DAKSPOILER 60357 KM OPEL ZAFIRA-B 1.8I TEMPTATION 88828 KM OPEL ZAFIRA-B1.8I COSMO 146065 KM OPEL ZAFIRA 1.8I ELEGANCE 116520 KM OPEL INSIGNIA 1.4I TURBO HATCHBACK 15230 KM OPEL INSIGNIA 1.6I TURBO TOURER 70230 KM DAIHATSU MATERIA 1.3I DVVT 81902 KM PEUGEOT 307 SW DIESEL 136 PK GRIJS KENTEKEN 167163 KM FORD FOCUS ECO-B 125PK 5DRS TREND SPORT 37374 KM FORD FIESTA 1.4I TREND AUTOMAAT 30444 KM FORD C-MAXX 1.6 CDTI ECO TREND 17620 KM HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 222305 KM HYUNDAI ATOS 1.1 61190V KM KIA SORENTO EX DIESEL 114231 KM RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS 79239 KM SUZUKI SX4 1.6 EXCLUSIVE 181210 KM SSANGYOUNG REXTON RX290 HR VAN 150270 KM VOLKSWAGEN TOURAN 1.6I 135823 KM

SAMENWERKENDE

2011

2008

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

verwacht Peugeot 107, luxe uitv, zwart, 5drs, lmv, airco

bedrijfsauto's Volkswagen Caddy TDI, luxe uitvoering, th, ac, lmv

Ford Mondeo 2.0 hatchb 1993 Hyundai Trajet 2.7 autom., airco 2005 Opel astra H station 16i16V 111edit, airco 2010 Opel Corsa 12i16V elegance, 3drs, airco, th 2001 Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Peugeot 206+ XS 14i airco 2009 Peugeot 306 18i, 4drs 1998 Suzuki Alto automaat, weinig km 1998 Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv 2010 Volkswagen Passat station, 16i 1997

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


€ 9.99 incl. BTW

Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.VerweGen aPK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, reparatie & schadeverwerking KennedyStraat 32, 5427 Cj boeKel, tel. 0492-323030 www.autoCentrumboeKel.nl

NU: wintercheck

Is uw auto al klaar voor de winter?

Ford S-Max 2.0i 16V ..........................................................................2006 Fiat Punto 1.2i 5-deurs, stuurbekrachtiging........................................2003 Citröen C3 1.4i, climatronic airco........................................................2004 Toyota Aygo 1.0, 18.233 km, 3-deurs ................................................2011 Opel Astra 1.6 Wagon ........................................................................2006

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------RADIATORWEBBINGS op maat, diverse modellen. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a,

A l l e r h a n d e Uden, tel. 0413 330635. Kijk voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Nieuw voor uw catering feestje. Gezond voor de vrouw en vet voor de man. Natuurlijk ook bij Party Service Jos

Renders. Bel 0492-352192 of www.partyservicejosrenders.nl -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl

Vanaf 1 december sparen om heerlijk te kunnen genieten van een voetenbadje. Ook pedicure kadobonnen verkrijgbaar. Leuk voor onder de kerstboom

Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Pedicure Agnes v.d.Valk De Vlonder 57, Boekel, Tel. 0492-323352 Diabetische / Reumatische voet

PEUGEOT SERVICE

Fijne kerstdagen en de beste wensen voor 2014 Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw handels drukwerk naar Boekeldruk, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

TE KOOP

A l l e r h a n d e GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------TE HUUR appartement boven de Supercoop. tel. 06-53652058 --------------------------------------------------

dagverse champignons

24 december van 09.00-14.00 uur Bestellen ook mogelijk John & Mariëtte Donkers, Mutshoek 2a, tel. 0492-321263 of 324798

Versomaat 24 uur per dag open.

’T KNIPDURSKE

Kerstaktie

nieuwe set nagels gel of acryl

€ 30,=

(inclusief verlenging)

Normaal € 50,= nu

Voor meer informatie: 06-43085124

Sandra Janssen

wenst iedereen hele gezellige feestdagen en een voorspoedig 2014

Voor info/afspraken bel 06-51718152

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Last van spanning, nervositeit of hyperventilatie? Dantian acupunctuur Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunc tuur.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Bergstraat 24 Renovatie 5427 EC Boekel Dakisolatie 06-20393655

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van PuiN- & AfVALcONTAiNERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNG van diverse soorten ZAND. - BESTRATiNGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve uitslag op alle bestratingen.

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

ar Meer dan 50 ja k. er w k sterk in va

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STucADOORSBEDRijf Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------GRATIS hulp door betrouwbare man, 65+, met ervaring voor onmisbaar thuisadministratie, aanvraag taxi, zorg of hulpmiddelen. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875. --------------------------------------------------

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QOTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

schoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------TE KOOP 9 hardhouten binnendeuren met messingbeslag, waarvan 6 met glas. Serivieskast en tv-meubel. Tel. 0492352307.

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorij-

TE KOOP

dagverse champignons

24 december van 09.00-14.00 uur Bestellen ook mogelijk John & Mariëtte Donkers, Mutshoek 2a, tel. 0492-321263 of 324798

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Versomaat 24 uur per dag open. Schilderwerken Beglazing Behangwerk

VAN DER5427 POL EJ Boekel

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800 E L E K T R O T E C H N I E K

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

machinale houtbewerking boekel

service • installatie • onderhoud

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Betaal minder belasting of meer geld overhouden door een goede thuisadministratie, voorlichting burenhulp of mantelzorg.

100% zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875 of 06-55817660. --------------------------------------------------

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en theorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser vice Derks & Van Do oren

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOuWBEDRijf

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATiS OPGEHAALD EN THuiSBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

VENHORST fax 0492-352257

BOuWSTOffEN- HOuTHANDEL MAcHiNALE HOuTBEWERKiNG

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Superco op v.d.T illaart Keursla g Van de V erij van Exel Ambach elden Installatie telijke B Van Rijb akkerij M s roek Sp erks ort & Porte de Mode / Schoen en Prov Van der Ven Won ence en & S De Wit Z onwerin lapen gen Kapperij Unique

Claassen Uitvaartverzorging Van Hoof Uitvaartverzorging Albert Heijn Kanters Installatiebedrijf v.d.Horst CSB Computer Service Bureau Van de Laar Dakbedekkingen Schoonheidssalon Elvalie Van de Ven Lingerie Bouwbedrijf Trienekens Van de Laar Dakbedekkingen v.d.Wijngaard badkamerdesign

Wij wensen u een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig 2014

Elvro Garage ekel trum Bo Autocen er Velden d Auto van Ad v.Haandel rs edrijf n-Sleege Garageb e d ij e .H tel rijf v.d adehers Autobed h c S l e d n mers Van Haa s Jos So e in h c a ies Tuinm Installat s r e k a lers Raaijm Tweewie n e h lp A Van


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.