28e jaargang nr 24; 11 december 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 24 - 11 december 2013

Op 29 december is er van 17.00 tot 19.00 uur weer een levende kerststal op Voskuilenheuvel. Er zijn diverse zangroepen uit de regio en natuurlijk een echte baby in de kribbe. Daarnaast zijn er ook trompetters en worden gasten door onze herders begeleid langs de verlichte paden in het park. Voor alle aanwezigen is gratis drinken en een versnapering. Het belooft een gezellig

en sfeervol evenement te worden. De toegang is gratis. We hopen u te ontmoeten. Stichting Peellandschapspark

Kerstboom versieren

Ondernemersverening Boekel en Kunstgroep hebben de handen in elkaar geslagen om tot een gezellige invulling te ko-

men van de koopzondag op 15 december. De winkels zijn van 12.00-17.00 uur open. Hier winkels staan grabbeltonnen waarin je na een aankoop een greep mag doen naar een van de lootjes. Een lot geeft recht op een cadeautje, op het lot is vermeld in welke winkel je dit kunt ophalen. De Kerstman is in het centrum aanwezig om iedereen te begroeten. Op het plein worden drankjes en zelfgebakken lekkernijen verkocht. Met de opbrengst daarvan wordt een project van de Boekelse studenten Sabine en Merlijnn gefinancierd die in BosniĂŤ vrijwilligerswerk willen verrichten. Leden van de Kunstgroep zijn op het plein om eventueel gemaakte kerstboomversieringen in ontvangst nemen en deze samen met jou in de boom hangen. Wanneer je nog geen versiering hebt maar die wel wil maken kan dat in het lokaal van de Hobbyclub waar begeleiders met materiaal aanwezig zijn. Vanaf 16.00 uur is er een hoogwerker aanwezig waarin je onder begeleiding zelf je versiering hoger in de boom kunt hangen. Ondernemersvereniging en Kunstgroep Boekel

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD Vermeld uw

Kerst- en Nieuwjaarswens in

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST in de speciale KERSTUITGAVE welke op woensdag 18 december a.s. verschijnt Opgave t/m vrijdag 13 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel: 06-50476049 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 14 december: 17.30 u Cato en Antoon VerhoevenHeerkens en zoon Anton; Antoon v.Berlo en echtgenote Wilhelmina v. Berlo-Swinkels; Frans v.Zeeland; Piet Strijbosch en Dien Strijbosch-Meulensteen; Toon v.d.Broek (vwg. verjaardag); Jan v.Lankveld (vwg. jaargetijde). Zondag 15 december, 3e zondag van de Advent: 10.30 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha. Voor de zieken van onze parochie. Maandag 16 december: 19.00 u Martien de Wit (vwg. sterfdag). Woensdag 18 december: 11.00 u Kerstviering van de K.B.O. 19.00 u Joke en Wim Donkers en hun dochter Maria; Hendrikus en Maria v.d.Biggelaar-v.Alphen, Gradus v.d. Biggelaar, Bertus Verbrugge en Andries v.d.Elzen. SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden 8/12 Julie Augenbroe OVERLEDEN 1/12 Francien v.d.Boogaard-v.Heessel ADVENTSACTiE voor Angelique v.Zeeland. Dit jaar zal de opbrengst van de Bisschoppelijke adventsactie ten goede komen aan een project van de Zeelandse Angelique v.Zeeland in Porto Alegre, Brazilië. Zij werkt daar al jaren en wil met onze hulp verbeteringen aanbrengen in de loods van de papierophalers aldaar. Achter in de kerk zijn oranje bussen geplaats waar u de gehele adventstijd uw giften in kunt deponeren.

ViERiNGEN tijdens KERSTMiS en JAARWiSSELiNG: 24 december: 15.00 u Zorgcentrum Sint Petrus m.m.v. dameskoor Sint Agatha Kerstavond, 24 december: 18.00 u kinderkoor DoReMi 20.30 u koor Karakter 22.30 u mannenkoor Sint Agatha 1e Kerstdag: 25 december: 10.30 u mannenkoor Sint Agatha 12.00 u kindje wiegen m.m.v.kinderkoor DoReMi 2e Kerstdag, 26 december: 10.30 u seniorenkoor De Blijde Herfstklanken Oudjaaravond, 31 december: 19.00 u samenzang Nieuwjaarsdag,1 januari: 11.00 u!!!: samenzang

Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

Aanstaande zondag is de 3e Adventsviering. Tijdens deze adventsviering bereiden we ons in de kindernevendienst voor op Kerstmis. Het thema voor dit jaar is “in donkere dagen”. Carlijn ligt nog steeds in het ziekenhuis. Ze vindt het niet leuk. Gelukkig komt juf Anne weer op bezoek en vertelt weer een

stuk van het verhaal over Maria die aan Jozef vertelde dat ze in verwachting was. Jozef was hierdoor een beetje verdrietig. Hij wist niet wat hij nu moest doen. Kon hij nog wel met Maria trouwen. Zal juf nu weer komen? Of stopt ons verhaal. Kom luisteren tijdens de H.Mis van 10.30 uur. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 van harte welkom. Tot dan! Werkgroep gezinsviering, tel: 322140.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 14 december 19.00 uur + zondag 15 december 10.00 uur: overleden fam.Manders-Derks; mnd. ged. Piet Bevers; mnd. ged. Christ Gerrits; Jan v.Sleeuwen; Danique Rovers (vwg. sterfdag) en Peter Rovers. Donderdag 19 december: 19.00 u intenties kerkgangers; Theodorus de Groot en Maria Tiebosch.

AANBIEDINGEN donderdag 12 t/m woensdag 18 december:

SCHWARZWALDER KIRSCH VLAAI Roomboter KERSTBROOD

KLEIN

KERSTBROODJES MET SPIJS

per stuk

9.50 00 € 4. 00 € 1. €

Let op uw brievenbus voor onze kerstbestellijst

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Stichting Leefbaar Venhorst

Wat als…… - Je zelf je sokken niet meer aan kunt doen… - De sportverenigingen geen teams meer kunnen vormen…. - Oma voorlees moeder is…. in 2003 heeft PON in opdracht van de gemeente Boekel de toekomstvisie van Venhorst beschreven. De uitkomst is dat we in Venhorst een Multi functioneel gemeenschapshuis, sportaccommodaties en bouwkavels hebben. Maar daarmee is niet op alle leefbaarheidsvragen een antwoord gegeven. Het overheidsbeleid is gericht op burgerschap en redzaamheid. Men spreekt over eigen kracht, burgerparticipatie en van burgers wordt verwacht dat ze in eerste instantie een beroep doen op het eigen netwerk. Klinkt logisch en eenvoudig, maar is dit in ook zo gemakkelijk in te vullen? Dat kan als we ons samen blijven inzetten voor de leefbaarheid van Venhorst. Denk hierbij aan het behoud van het verenigingsleven, het leveren van zorgdiensten, behoud school, behoud steunpunt. Dat je als jongere hier wilt blijven wonen, dat je

oud kunt worden in je dorp, dat verenigingen kunnen blijven bestaan. iedereen heeft zo zijn eigen leefbaarheidswensen. Wij, een initiatiefgroep vanuit Stichting Leefbaar Venhorst, willen samen met u met deze leefbaarheidswensen aan de slag. Wij willen alle inwoners van Venhorst jong en oud - oproepen hun leefbaarheidswensen kenbaar te maken. Dit kan door het invullen van “leefbaarheid-wenskaarten”. De kaarten liggen in MFC de Horst. U kunt zoveel kaarten als u wilt invullen en deponeren in de daarvoor bestemde bus. Ook kinderen roepen we op kaartjes in te vullen of hier een mooie tekening op te maken. Op dinsdagavond 21 januari 2014 vindt er een bijeenkomst plaats waarbij wij samen met u aan de slag gaan met de ingeleverde leefbaarheidswensen. Ook komen een tweetal sprekers vertellen over hun praktijkvoorbeeld. Nadere informatie hierover volgt. Kortom: schroom niet, vul in het belang van de toekomstige leefbaarheid van Venhorst uw leefbaarheidswens(en) in!! Want wat als Leefbaarheidswensen toch uit gaan komen!

De leden van de initiatiefgroep danken u hartelijk voor uw medewerking. Heeft u vragen? Neem contact op met een van leden van de initiatiefgroep: Huub v.Oort, Frans v.d.Wiel, Wilma Vinken, Willemien ten Haaf, Anja v.d. Heijden, Jan Manders, Marjan Vermeer, Bart v.d.Hoogen en Jeanne v.Eert.

‘t Boerefist BEKENDMAKEN VAN BOERENBRUIDSPAAR 2014

Met medewerking van bandparodist Berry v.d.Dungen; tonpraoters bruidje Christel v.d.Dungen en boer Cees Coolen, Bruidspaar 2013 Henk en Betsie, Zang en dans, en d.j. Mario van Dinther. Feest tot in de kleine uurtjes!! Zaterdag 4 januari 2014, zaal La Compagnie. Gratis entree. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.

DANKBETUIGING Bij deze willen wij iedereen “dank je wel” zeggen voor de belangstelling in de vorm van bloemen, kaarten of bezoek, wat wij mochten ontvangen bij het overlijden van ons pap

Jan van Sleeuwen

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 2 december 2013

Mario

Zoon van Marga Verbrugge en Piëtro Lopetuso Dominicaanse Republiek Kleinzoon van Arie en Mieke Verbrugge Elzen 5a, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Een speciaal woord van dank aan Thuiszorg Pantein, Huisartsenpraktijk Boekel, Dagopvang “de Kern”, Ziekenhuis Bernhoven, Pastor Wim v.Sleeuwen, Avondwakegroep, RKSV Venhorst en Uitvaartverzorging Waterhof. Het deed ons goed. Herinnerend aan vaders bekende woorden “Nogmaals bedankt” Familie van Sleeuwen Venhorst


Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 december

Slavinken Magere runderlappen Kipkado kipfilet met groenten verpakt in spek

€ 500 00 4 stuks voor € 6 80 100 gram voor € 1 5 stuks voor

Vleeswarentrio

voor

€ 395

100 gram ontbijtcervelaat, 100 gram schouderham, 100 gram gebraden gehakt Maandag 16 en dinsdag 17 december

€ 325 4 stuks voor € 500

Braadworst h.o.h. Hamburgers

500 gram voor

Woensdag 18 december

€ 295 4 stuks voor € 500

Gehakt h.o.h. Hamburgers

500 gram voor

Let op uw brievenbus. De kerstfolder wordt huis aan huis bezorgd met ideeën voor uw kerstdiner. Ook verkrijgbaar in de winkel. Zijn er vragen, wij staan voor u klaar. De kerstfolder staat ook op www.vanexel.keurslager.nl

FEESTELIJK GROOTVLEES Engelse ham Canadese ham Bourgondische rib Rundercarpaccio Lamsvlees Kalfsvlees

FEESTELIJKE BRAADSTUKKEN Italiaans gebraad Kerstgebraad Rundergebraad Feestgebraad Salades, Patés Wildpaté

FEESTELIJKE ROLLADES varkens, kalkoen, kip, entrecote gevulde rollade met cranberrysaus runderrollade

CULINAIRE TOPPERS kalkoen Noëlle kerstpakketje kip mango kerstgeschenk kersthaas brie varkenshaas en croute

CREATIEF TAFELEN gourmet, gourmet extra gourmet culinair gourmet de luxe fondue/steengrill gourmet express boekelse partypan

Carpaccio rundvleesragout kippenragout hazenpeper champignon-vleesragout worstenbroodjes rauwkosten uit eigen keuken

truffelkogels Saltufo peppadew champignon gevuld met kaas peertjes in rode wijnsaus appeltjes met veenbessen

SMAKELIJK 2014 gewenst namens het hele team

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 13 december GFT-afval/Groenbak vrijdag 20 december Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel Bezoekadressen: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur, woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overige telefoonnummers Informatie afvalinzameling, RMB (0485) 33 83 52 (tijdens kantooruren) calamiteiten gemeentewerken 06 53 13 92 97 storing drukriolering (0492) 32 14 05 storing openbare verlichting 0800 – 888 99 99 (tijdens kantooruren; gratis) of 06 - 10 47 63 52 (buiten kantooruren) Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten et cetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing? Bel dan (gratis) 0800 - 888 99 99 (openbare verlichting) of (gratis) 0800 240 01 00 of meld het via het formulier op www.boekel.nl (via de link op de homepage).

HET GEMEENTEHUIS IS GESLOTEN OP: dinsdag 24 december vanaf 12.30 uur woensdag 25 t/m vrijdag 27 december dinsdag 31 december vanaf 12.30 uur woensdag 1 januari donderdag 2 januari tot 10.30 uur

AGENDA VOOR DE RAADSVERGADERING d.d. 12 december 2013 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 1. Opening. 2. Vaststellen van de agenda. (de voorstellen gemarkeerd met een * hebben een unaniem positief advies van de betreffende commissie en worden voorgedragen als hamerstuk) 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Trekking van het stemnummer. 5. Raadsvoorstel inzake regionale samenwerking ‘Naar een excellente AgriFood regio in Noordoost Brabant’.* 6. Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2014. 7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening Gemeente Boekel.* 8. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014. 9. Raadsvoorstel inzake behandelen bezwaarschriften. 10. Raadsvoorstel inzake het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014.* 11. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2013.* 12. Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol Accountants- controle Jaarrekening 2013. * 13. Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2013. 14. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005, herziening Zandhoek 12’.* 15. Raadsvoorstel inzake herziene vaststelling bestemmingsplan Burgt 6, ruimte voor ruimte.* 16. Raadsvoorstel inzake de Nota Grondbeleid 2013.* 17. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en de fondsen voor 2014. 18. Raadsvoorstel inzake initiatieven Buskensstraat. 19. Raadsvoorstel inzake beleidsplan ‘Transformatie van AWBZ naar Wmo’.* 20. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014. 21. Raadsvoorstel tot vaststelling van het minimum basistarief huishoudelijke verzorging.* 22. Raadvoorstel inzake Ondernemingsplan Nia Domo. 23. Vaststelling notulen raadsvergadering 3 en 31 oktober 2013. 24. Mededelingen en ingekomen stukken. - concept brief aan Provinciale Staten inzake proces randweg - lijst van ingekomen stukken


Gemeenteberichten 25. Rondvraag. 26. Sluiting.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers? Ten aanzien van de meeste agendapunten kunt u gebruik maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u zich tot uiterlijk 24 uur voor de raadsvergadering aanmelden bij de griffier. Daarbij s.v.p. aangeven over welk onderwerp dat op de agenda staat u het woord wilt voeren.

Wilt u stukken inzien? Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar naast de voorstellen, ook achterliggende stukken voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken in het onderdeel Bestuur en organisatie › Gemeenteraad › Agenda en notulen

Minder rompslomp, meer service Deze nieuwe werkwijze is voor inwoners een belangrijke verbetering. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de politie en de betrokken gemeenten hebben zich samen sterk gemaakt om deze vorm van dienstverlening ook juridisch mogelijk te maken. De combinatie van aangifte doen en het aanvragen van een nieuw document vereenvoudigt de noodzakelijke procedure aanzienlijk voor de betrokkenen. De verklaring van vermissing is verplicht, als men geen nieuw document wil aanvragen. Ook dan is het gemeentehuis het aangewezen loket.

De verklaring van vermissing moet persoonlijk gebeuren. Dit kan niet digitaal of per telefoon.

WERKTERREIN SOCIALE ZAKEN BOEKEL VERHUIST NAAR OPTIMISD Op dinsdag 12 november 2013 heeft het college van de gemeente Boekel besloten dat de uitvoering Sociale Zaken per 1 januari 2014 overgaat naar Optimisd. Optimisd is de sociale dienst van de gemeenten Veghel, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Bernheze. Boekel en Optimisd hebben besloten op het gebied van sociale zaken langdurig te gaan samenwerken. Boekel treedt vooralsnog niet toe tot de GR Optimisd.

Gevolgen voor inwoners Optimisd, gevestigd in Veghel aan de Frisselsteinstraat 6, gaat alle werkzaamheden uitvoeren, die tot nu toe door Gemert-Bakel worden uitgevoerd. Hier wordt het Participatiefonds aan toegevoegd. De maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wordt door Optimisd rond de tiende van de maand betaald. De eerste keer zal zijn op 10 februari 2014. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op de websites van de gemeente Boekel (www.boekel.nl) en van Optimisd (www.optimisd.nl). Alle klanten worden ook persoonlijk geïnformeerd met een brief in december en met een informatiemap begin januari. Ook de ketenpartners worden apart nader geïnformeerd.

AANGIFTE VERMISSING PASPOORT, IDENTITEITSKAART OF RIJBEWIJS BIJ GEMEENTE Vanaf 1 december niet meer bij de politie Als een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is gestolen of zoekgeraakt is het niet meer nodig om daarvoor bij de politie aangifte te doen. Bij de aanvraag van het nieuwe document bij de gemeente, wordt de verklaring van vermissing van het oude document direct meegenomen. Met ingang van 1 december 2013 nemen alle gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland de aangifte van een reisdocument over van de politie.

Een pilot met een aantal gemeenten in de regio West-Brabant en Zeeland is dermate succesvol dat deze werkwijze nu in de hele provincie Noord-Brabant en Zeeland wordt toegepast.

Nieuwe aanvragen voor een (bijstands)uitkering gaan via www.werk.nl.

Net zoals nu kunnen inwoners na 1 januari bij de gemeente Boekel terecht voor Wmo vragen (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, hulpmiddelen) en vragen over schulden en schuldhulpverlening. Ook kunnen zij bij de gemeente terecht voor het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2005, HERZIENING ZIJP 2-4, 2012’ Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2013 besloten om het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2005, herziening Zijp 2-4, 2012”, ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het eerder in procedure gebrachte ontwerpplan.


Gemeenteberichten Beschrijving Het plangebied is gelegen op de locatie Zijp 2-4. Het ontwerpwijzigingsplan heeft tot doel om het bouwvlak van vorm te veranderen waardoor het laden en lossen efficiënter plaats kan vinden. De aanleiding hiertoe is het feit dat het bedrijf in de huidige situatie een beperkte doorgang heeft tot de brijvoerkeuken.

Met eigenaar is een exploitatie- en planschadeovereenkomst gesloten waardoor het kostenverhaal anderszins verzekerd is en er geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld.

Inzage Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Buitengebied 2005, herziening Zijp 2-4’ met bijhorende planstukken vanaf 12 december 2013 gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de Centrale balie op het gemeentehuis van Boekel tijdens kantooruren. Gedurende deze termijn zijn de planstukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep instellen Belanghebbenden die aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat zijn geweest (tijdig) zienswijzen bij het college naar voren te brengen, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het beroep schort de werking van het vaststellingsbesluit niet op. Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij degene die beroep instelt een verzoek om een voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. Het bestemmingsplan treedt in dat geval niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Zowel voor het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

de regels ruimtelijke ordening; het plaatsen van drie stacaravans voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten Locatie : Neerbroek 23a, Boekel Verzenddatum : 4 december 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 11 december 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Boekel, 10 december 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

Voor

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor

Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met

: activiteit bouwen; het plaatsen van een dakkapel Locatie : Daniël de Brouwerstraat 5, Boekel Datum ontvangst : 3 december 2013 : activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten Locatie : Mutshoek 2a, Boekel Datum ontvangst : 4 december 2013

ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 26 november jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Plaatsing verkiezingsborden politieke partijen Het college heeft besloten om de aanplakborden voor de verkiezingen te vergroten zodat er meer ruimte is voor verkiezingsposters.

Budgetsubsidies 2013 Het college heeft besloten om middels de hardheidsclausule de budgetsubsidies met een vast bedrag die in 2013 niet zijn uitgekeerd te repareren.


Inleveren van oude geneemsmiddelen, spuiten en naalden Wijziging: “oude” geneesmiddelen voortaan inleveren zonder verpakkingsmateriaal. Meer info zie kopje “Privacy”. Oude geneesmiddelen Het is belangrijk dat u van tijd tot tijd eens kritisch kijkt naar uw voorraad medicijnen. Deze kunnen namelijk bederven. Let daarom op de houdbaarheidsdatum die op de verpakking of het etiket staat. Als u twijfelt over de houdbaarheid van een geneesmiddel, neem dan gerust contact met ons op. Ook medicijnen die u op voorschrift van de dokter heeft gekregen en niet heeft opgemaakt kunt u het beste inleveren. Het is niet verstandig om deze op een later tijdstip op eigen initiatief te gaan gebruiken. Als de medicijnen niet meer bruikbaar zijn, gooi ze dan niet in de vuilnisbak. Dit is niet goed voor het milieu en kan gevaarlijk zijn voor kinderen wanneer ze op straat belanden. Medicijnen zijn schadelijk voor het milieu, spoel ze dus ook niet door het toilet. Geef ze af bij de gemeentewerf, of lever ze in bij de apotheek. Op deze manier worden ze op een verantwoorde wijze vernietigd. Let u daarbij wel op het volgende: vloeistoffen zoals aceton, alcohol en wasbenzine, kwikthermometers en batterijen kunt u NiET bij de apotheek inleveren. Privacy Lever de oude medicijnen in zonder verpakking. Dus losse strips, tubes enz. We stellen het op prijs als u zelf de verpakkingen bij het oud papier inlevert en de etiketten van de verpakking verwijderd indien u dit wenst. Zo blijft u zelf verantwoordelijk voor uw privacy. Etiketten die op tubes of potjes blijven zitten worden niet door de apotheek verwij-

derd. indien u dit bezwaarlijk vindt dient u deze etiketten zelf te verwijderen alvorens u de oude medicijnen inlevert in de apotheek. Nogmaals, u bent zelf verantwoordelijk voor uw privacy. Tevens willen wij nog eens benadrukken dat ongebruikte medicijnen onder geen enkele voorwaarde door de apotheek opnieuw in de handel mogen worden gebracht. Geneesmiddeldonaties van oude en ongebruikte medicijnen aan derde wereldlanden zijn tegenwoordig wettelijk verboden. Spuiten en naalden Spuiten en naalden kunnen alleen ingeleverd worden in speciale naaldencontainertjes. Deze zijn gratis verkrijgbaar in de Kring apotheek indien u spuiten en naalden afneemt van de apotheek. De spuiten en naalden kunnen uitsluitend worden ingeleverd als ze in dit containertje zijn verpakt. Let hierop als u oude medicijnen afgeeft in de apotheek. Zorg ervoor dat hier geen oude spuiten en naalden tussen zitten. We kunnen oude medicijnen waar ook naalden en spuiten tussen zitten niet aannemen in de apotheek. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden vraag ons gerust om advies, we zullen u zo goed mogelijk proberen te helpen.

Donateursconcert te Venhorst

Fanfare Echo der Peel nodigt u allen van harte uit voor haar donateursconcert op zondag 15 december a.s. om 15.00u in MFC De Horst te Venhorst. Tijdens dit concert worden onder andere de nummers Skyfall, A tribute to Frank Sinatra en Feeling Good gespeeld die worden gezongen door Marianne v.d.Ven. Tijdens dit concert zal de trekking plaatsvinden van de loterij van de donateursac-

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

tie van Echo der Peel. Uw donaties zijn nog steeds welkom op bankrekeningnummer 15.37.00.386. De eerste prijs bestaat uit een Brood- en banketbon t.w.v. € 75,00 te besteden bij Bakker Van de Ven. De tweede prijs bestaat uit een Streekpakket Lekker Culinair t.w.v. € 50,00 te besteden bij Distri Culinair en de derde prijs bestaat uit een Fietsreparatiebon t.w.v. € 25,00 te besteden bij Van Sleeuwen Tweewielers. We hopen jullie allemaal te zien tijdens ons donateursconcert. Chantal Roodbeen, secretaris

KATHOLiEKE VROuWEN GiLDE

ST. ANNA

Je eigen originele kerststuk! Hebt U ook graag een stemmig kerststuk en zelf gemaakt? Dat kan: maandag 16 december om 14:00 uur in de Vinkenlaan 11 te Boekel. Je creëert je eigen kerststuk o.l.v. Mia Arts en Lenie Verbakel. Wel even opgeven bij Mia, uiterlijk zaterdag 14 december; tel. 322308. Dan weet je wat ervoor nodig is. Denk tevens aan onze kerstviering, ook maandag 16 december om 18.00 uur, zie de uitnodiging. Tot ziens, het bestuur

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPiER Op dinsdag 17 december wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823Koffie-met-thema IN VENHORST

over zelf gekozen onderwerpen Zoals op elke laatste vrijdag van de maand is er ook op vrijdag 27 december van 10.00 tot 11.00 uur in De Mennehof in Venhorst een koffie-met-themaochtend. Deze keer is er geen speciale gast uitgenodigd. De bezoekers kunnen deze keer met elkaar praten over zelf gekozen onderwerpen. Kerstmis is dan net achter de rug en het nieuwe jaar in aantocht. Dit alleen al kan voldoende stof opleveren om een aangenaam uur met elkaar door te brengen. Uitbuikend van Kerstmis is er voor de bezoekers volop ruimte om terug te kijken op 2013 en het met elkaar te hebben over de verwachtingen voor 2014. En misschien levert het nieuws van de dag gespreksstof. De koffie-met-thema-ochtenden zijn een initiatief van de Stichting Steunpunt Mennehof. Elke laatste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.00 uur kunnen alle mensen van 55 jaar en ouder uit Venhorst in De Mennehof terecht om met elkaar te praten over alledaagse onderwerpen, onder het genot van een kopje koffie. De leiding is in handen van twee vrijwilligers die als gastheer optreden en de gesprekken in goede banen leiden als dat nodig is. De toegang is gratis.

KBO St. Anna Venhorst

Beste leden en belangstellenden: De maand december is bij uitstek de tijd om terug te zien op het afgelopen jaar. Dit jaar heeft weer veel verandering gebracht. Niet alleen in het verenigingsleven maar ook in uw persoonlijke omgeving. Het waren mooie, maar ook soms droevige zaken of ervaringen. Wij wensen u de kracht toe om hiermee om te gaan. Ook is het een tijd om vooruit te zien naar een nieuw jaar, waarin wij u en de uwen het beste wensen en hopen met de KBO u weer veel te kunnen bieden. Koninklijk Mannenkoor ‘La Bonne Esperéance’: Dit koor geeft 22 december in de stadskerk St. Cathrien te Eindhoven een uitvoering. Entree voor KBO leden € 4,00/p.p. inclusief consumptie. info en opgave voor 15 december via website KBO-Brabant/ KBO-Venhorst of het secretariaat. Openbaar vervoer: Door het op termijn teruglopen van de mogelijkheden van o.a. de regiotaxi, vesti-

gen we uw aandacht op de mogelijkheden van de Buurtbus, een onderdeel van de Hermesgroep. Deze rijdt 3 keer per dag v.v. van Boekel naar Deurne en komt ook door Venhorst. U kunt mee met uw OVkaart of een kaartje kopen. Toch een voordelige manier om ergens naar toe te gaan of aansluiting te krijgen op verder openbaar vervoer. inlichtingen buurtbus 0492 351546. Ziektekosten verzekering: Via de KBO organisatie zijn er verschillende mogelijkheden een ziektekostenverzekering met collectiviteitskorting af te sluiten. Via het iAK/VGZ, CZ of ZilverenKruis/Achmea. Er is verschil in pakketten, prijzen en kortingspercentages. informatie site KBO-Brabant of bestuur. PC-DoeMee: Wij kunnen, bij voldoende deelname, allerlei cursussen verzorgen zoals; Windows 7 en 8, Fotobewerking, PowerPoint, Excel , etc. Voor een cursus Word zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanvang: januari 2014. Bij voldoende belangstelling starten we in het nieuwe jaar enkele instructie avonden voor tablets. De lessen staan open voor iedereen vanaf ± 50 jaar, dus niet alleen voor KBO leden. informeer

voor alle mogelijkheden bij Jan Vogelzang, 324855 of Theo Theunissen 352323. Senioren Expo 2014: Deze beurs wordt elke jaar gehouden in de Koningshof te Veldhoven. Dit jaar van dinsdag 14 t/m zondag 19 januari. Er is veel te zien en te beleven, zoals diverse standjes, optredens van lokale artiesten met op 14 januari een optreden van onze volksdansgroep ‘de Heidebloem’. Wij willen voor deze dag busvervoer organiseren naar de Senioren Expo. Vertrek vanuit Venhorst: 9.00 uur en terugreis vanuit Veldhoven om 16.00 uur. Kosten inclusief entree € 6,00/p.p. afrekenen in de bus. Opgave voor 24 december. We hebben max. 60 plaatsen. Consumptie prijzen: Per 1 september j.l. zijn de consumptieprijzen in ‘de Horst’ verhoogd. Een consumptie, koffie, thee, bier of frisdrank kost nu € 1,70. De prijs voor een pot koffie of thee is nu € 8,50. Dit heeft tot gevolg dat de prijs van een KBO-consumptiebon is verhoogd naar € 1,10/stuk. Deze verhoging gaat in op 1 januari 2014. Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014.

Jeugdnatuurwacht de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Met een groot aantal kinderen zijn afgelopen zaterdag nestkasten schoongemaakt. Dat gebeurde op Dooleggen, op de Perekker, bij de Bosberg, in de trimbossen en op Voskuilenheuvel. Er is ook een aantal nieuwe kasten neergehangen; sommigen waren fraai opgeschilderd. Zaterdag 14 december is het weer tijd om kerststukjes te maken. Dat doen we nu al omdat op 21 december de kerstvakantie al begonnen is. Als je kunt breng dan maar wat groen of versieringen mee; je mag ook een bakje of schaaltje meebrengen. Verder is een kniptang heel handig. De leiding zorgt zelf voor groen, oases en bakjes; er is natuurlijk ook wat te drinken. Jullie worden om 15.00 uur verwacht bij Groentenkwekerij Tielemans aan de Neerbroek 23a. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert


cARNAVALSVERENiGiNG

DE PEELTuuTERS

Kaartverkoop Bonte Avond. Onze jaarlijkse bonte avonden vinden dit jaar plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014. De kaartverkoop vindt plaats op zondag 22 december van 11.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Horst. De zaal is open vanaf 10.30 uur. De kaartjes kosten deze morgen € 9.- per stuk, als men later nog kaartjes wil bestellen dan kosten ze € 11.- per stuk. Wilt u zeker zijn van een plaatsje tijdens een van deze bonte avonden kom dan op zondag 22 december u kaartjes kopen. Vrienden van de Peeltuuters Wil je zeker zijn van kaartjes voor je favoriete avond, dan kun je ook lid worden van onze donateursactie ‘Vrienden van de Peeltuuters’. Wat houdt dit in? iedereen kan zich aanmelden voor deze actie en door middel van een gift betaal je aan de carnavalsvereniging het bedrag van € 33,33, waarmee je ons helpt er weer een hele gezellige carnaval van te maken en je krijgt hiervoor de voorkeur om 2 gratis kaartjes voor de Bonte Avonden van de avond van jouw keuze te bestellen. Je bent dus verzekerd van plaatsen en je hoeft niet in de rij te staan!! Eenmaal ingeschreven ontvang je automatisch ieder jaar weer een geheel vrijblijvende herinnering of je lid wil blijven. Je kunt je aanmelden voor 20 december via het e-mailadres j.duijnhoven@chello.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of op telefoonnummer 352171 (Natascha) / 324524 (Lizet), hierna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met verdere informatie. Bestuur en leden CV De Peeltuuters

B o e k e l

Kerstviering dinsdag 17 december Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Kersviering op. Dinsdag 17 december 2013 in Nia Domo, wij beginnen om 19.00 uur met een gebedsviering Voorgegaan door Henk van Thiel met zang door het KVO-koor. Aansluitend wordt de avond voortgezet met een mooi toneelstuk “Nooit meer een

kerstboom” door vrouwenvereniging Nuenen-Gerwen. Wij wensen u een fijn Kerstfeest en de beste wensen voor 2014. Kerststukjes maken 18 december. Woensdag 18 december gaan we onder begeleiding van Annie v.d.Boogaard een Kerststukje maken. Aanvang 19.00 uur bij Nellie v.d.Aa, De Aa 2, de kosten zijn ± € 17,50. Opgeven hiervoor kan bij Mieke tot vrijdag 13 december Tel: 0492- 322392. Zelf mee brengen een draadtang, mesje en een snoeischaartje. Graag tot ziens. bestuur KVO Boekel

Open Dag in Kerstsfeer op DE PEREKKER Zondag 15 december 11-16 uur, Mezenlaan 22 in Boekel • Vernieuwde tentoonstelling van kersttallen en kerstgroepen. • Levende kerstmuziek met zang en een accordeonist. • Glühwein, warme chocomel, kerstbrood. in de feestmaand december is een bezoek aan het Educatief NatuurCentrum De Perekker in Boekel extra aantrekkelijk. Het sfeervolle interieur is dan in kerstsfeer aangekleed. U kunt er zondag 15 december van 11.00-16.00 uur genieten van een kerststallententoonstelling. Dit jaar is er een geheel nieuw aanbod van verzamelingen en deze zijn, zoals voorgaande jaren, zeer divers. Vervaardigd met verschillende materialen, zelfs geborduurde kerstgroepen. Familie Slegers uit Nederweert heeft een verzameling kerststalletjes van gedroogde

kalebassen. Zij willen u laten zien welke mooie creaties met gedroogde kalebas mogelijk zijn. Familie Senders uit Helmond verzamelt al vele jaren kerststallen uit alle delen van de wereld, bv. uit Peru, Mexico. Duitsland, Afrika, België, Tsjechië en uit Nederland. Middels de kerstallenexpositie kun je kennis maken met de gehele wereld. Voor jonge ouders een perfecte gelegenheid voor mooie verhalen bij de kerststal. Tijdens de tentoonstelling kunt u luisteren naar kerstliederen gezongen door Dirk, Wim en Bart, bijgestaan door accordeonmuziek van Anneke. Koepelorganisatie stichting D’n Eik, Natuur en Landschapscultuur Boekel heet u van harte welkom. Voor info: www.stichtingdneik.nl

OPBRENGST COLLECTE

Multiple Sclerose

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 974 in Boekel, met 15 collectanten opgehaald. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds zich inzetten voor onderzoek naar MS en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis! Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met Pamela Zaat, tel. 010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl


Veel animo voor Boekelse Kwis De Boekelse Kwis teller is blijven steken op deelname van 106 teams, wat een geweldige score is. Dat betekent dat meer dan 1500 Boekelse bewoners op vrijdagavond 13 december in touw zijn om de honderd vragen zo goed mogelijk in te vullen. De hersencellen zullen op die avond op volle toeren werken. Door een onderlinge taakverdeling bij de teams kan ieders talent aangeboord worden. Wie heeft veel parate kennis, kan goed goochelen op de computer of is goed met de praktijkvragen. Ook door de onderlinge verbondenheid om alles tot een goed resultaat te brengen kan tot veel succesvolle antwoorden leiden. Welk team heeft de hoogste score gehaald en mag zich als slimste team van Boekel noemen? Het antwoord op die vraag wordt op vrijdagavond 27 december gegeven. in Nia Domo worden in 2 zalen om 20.30 uur alle deelnemers verwacht voor de feestelijke prijsuitreiking. Rock around the clock Fan van JAWA, The Cube, Fatburger, Aplous of van Square Roots? Of is jouw

favoriete stamcafé, ‘t Menneke, Salut, La Compagnie, ‘t Stuupke of Plein 31? Je favoriete band op de voet volgen met een kroegenrondje kan op zaterdag 21 december. Blijf je liever knus zitten in je vertrouwde stamcafé? Of gewoon het laatste evenement van Boekel 700 als een gezellig, muzikaal swingend avondje-uit willen afronden. Dat is allemaal mogelijk. Rock around the clock is een muzikaal, mobiel rondje rondom de kerkklok. Elke band speelt 2 uur in een café en verkast daarna naar een ander café. Fatburger speelt om 20.00 uur in ’t Stuupke, om 22.00 uur in Salut en om 24.00 uur in La Compagnie. Volgens Toon v.d.Heuvel bestaat Fatburger al bijna 25 jaar en vanaf het eerste uur met zanger Toon. “Na ruim een jaar stilte met de nieuwe bassist Peter Verstegen brengt deze viermans-formatie rockklassiekers met een vette knipoog naar de jaren 70.” Square Roots is aanwezig om 20.00 uur in Salut, Om 22.00 uur in Plein 31 en om 24.00 uur in ’t Menneke. “Square Roots is een jonge band, zowel het bestaan van de band als hun leeftijd. Met de Boekelse jongens Jesse Rooijakkers, Pascal Selten, Niels Hoogeveen, Rob v.d.Hoogen en Theun Sterken in hun gelederen brengen ze rockcovers en met

een mooi randje mede dankzij hun zangeres.” aldus Toon v.d.Heuvel. Het volledige programma staat vermeld op website www.Boekel700.nl. Volgende week meer informatie over dit mobiel muzikaal rondje rond de kerkklok. PR. commissie Boekel700, Henny Bos

Hallo Toneelliefhebbers. Nog ongeveer 1 maand en dan is het zover: de primaire van ons blijspel “Kontakt met Kootje”. Samen met Dorpsgenot en Open Doek brachten we in het weekend van 15-16 juni een zeer geslaagde opvoering 3 aparte toneelstukken buiten op het plein. Dit was voor ons een geweldige ervaring en we waren trots dat ook wij een steentje konden bijdrage aan de feestactiviteiten ter gelegenheid van Boekel 700. Noteer de data maar vast in je agenda: zondag 19 , vrijdag 22 en zondag 26 januari telkens om 20.00 uur, woensdag 22 januari om 14.00 uur. Entree is gratis Toneelgroeten, Toneelclub Boekel

DAMES- & HERENKAPSALON

10% korting

Gelukskorting je th uis bij K Ka a p p e r iijj koffie!! de bijhui

en een leuk cadeautje in september & oktober

Voe Voel

U Uniq niqu ue e

KapperijOpen Unique je is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl op van Barok. kans en maak gelukskoekje

VERZORGINGSPAKKET een COMPLEET Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je je thuis bij of Kapperij nique. of 25% korting op een 15, U20 naar We werken op Goldwell afspraak omproduct te zorgen dat we keuze! alle tijd voor je hebben.

In een gezellige en ontspannen sfeer zoeken we samen met jou naar het kapsel van je dromen. Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel. Mannen kunnen ook zonder afspraak binnen komen lopen.

U kunt ook online uw afspraak maken!!

Kom K om g gerust e r u s t een e e n keertje k e e r t j e binnenlopen binnenlopen Groetjes Jody van Rijbroek

t/m 5 jaar Wij wensen uKinderen een Gekleurd & Geknipt 2014!!! Kinderen t/m 1 1 jaar

Van der Horststraat 2a 5427 CP Boekel 0492-325 566 www .kapperijunique.nl Kapperij Unique

gehele jaar 10% korting. -krijgen Vanhet der Horststraat 2a, 5427 CP Boekel 0492-325566, ww.kapperijunique.nl Volg ons ook via Facebook!! Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar


KOOPZONDAG 15 DECEMBER 12.00 – 17.00 UUR

ONZE SALE IS VAN START MET

KORTINGEN TOT WEL 50% Op deze koopzondag

10% extra kassakorting op het totaal aan afgeprijsde artikelen.


Hoe nu verder met NIA DOMO? Nia Domo verkeert in zwaar weer! Al enkele jaren gaat het bergafwaarts, mede als gevolg van onrendabele investeringen, hoge kapitaalslasten en te weinig inkomsten. Reguliere financiers haken af met als gevolg dat het stichtingsbestuur van Nia Domo het probleem bij de gemeente en dus de gemeenschap neerlegt. Nu is het de vraag hoe moeten we nu verder? Wat hebben we er voor over? Wie neemt de verantwoording? Wat willen we als gemeenschap met Nia Domo? Dit zijn geen eenvoudige vragen waar direct een antwoord op te vinden is. Wat is het dilemma? Alle gebouwen (opstallen) van Nia Domo zijn in eigendom van de Stichting Nia Domo, waar de gemeente in principe niets over te vertellen heeft. Stichting Nia Domo kan doen en laten wat hun goeddunkt, mitsmachinale ze hun eigen financiering rond kunhoutbewerking boekel nen krijgen. Bij een eventueel faillissement komt de gemeente direct in beeld vanwege afspraken en garantstelling uit het verleden, de onderliggende grond en de functie die Nia Domo heeft als gemeenschapshuis. Wat nu? Boekels Welzijn is van mening dat we de functie van Nia Domo terug moeten bren-

gen naar hetgeen waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. Dat is in de jaren verwaterd. Men is zich meer en meer gaan richten op commerciële activiteiten om gedane investeringen te kunnen bekostigen. En daar is het fout gegaan. Wanneer Nia Domo wordt gesaneerd en het de exploitatie van het gebouw over een andere boeg gooit, kan het zich weer gaan richten op de functie van gemeenschapshuis. Saneren (lagere kapitaalslasten) kan alleen als de opstallen van Nia Domo in eigendom komen van de gemeente. Dit gebeurt automatisch wanneer Nia Domo failliet gaat. Op het moment van eigendom kan de gemeente zelf beslissen hoe we verder gaan. • De gemeente wordt eigenaar (voor kortere en/of langere tijd ). • De gemeente verhuurt aan particuliere ondernemers de commerciële activiteiten: 1. bowlingbar, bowlingbaan + parkzaal 2. lunchcafé + keuken Huurders zijn verplicht om de inventaris van het gehuurde over te kopen. Wij geloven heilig in het principe dat wanneer iemand er met eigen geld in zit hij er alles zal uithalen wat mogelijk is om van het gehuurde een succes te maken. Ook dit zal bijdragen tot meer levendigheid in het centrum en Nia Domo. • De opbrengsten van de inventaris worden gebruikt om de leningen af te lossen. • De pleinzaal en 1 of 2 vergaderzalen moeten beschikbaar blijven voor de gemeenschap. Dat wil niet zeggen dat ze

Hoe veilig is uw huis? Zorg dat u 2013 goed afsluit!

Laat uw feestdagen niet verpesten door dit soort ongewenste gasten. Wij willen u graag veiligheid bieden door uw ramen en deuren in en rondom uw huis te controleren. Daarnaast kunnen wij u adviseren en indien nodig voorzien van hang- en sluitwerk dat voldoet aan politiekeurmerk veilig wonen.

Wij wensen u veilige en gezellige feestdagen!

www.mahobo.nl info@mahobo.nl 06 23 54 38 93

niet gebruikt/gehuurd kunnen worden door anderen wanneer er geen activiteiten vanuit de gemeenschap zijn. • Alle andere ruimtes die geen gemeenschappelijk doel hebben kunnen worden verhuurd naar behoefte. • Feesten en partijen / carnaval kunnen gewoon blijven doorgaan. Dit zou in samenspraak met de “nieuwe huurders” heel goed kunnen worden ingevuld. Dit is de richting die we moeten inslaan om te voorkomen dat we verder in de put zakken zonder dat daar eigendom tegenover staat. Op deze manier hebben we tevens de commerciële en niet commerciële activiteiten voor een groot deel gescheiden en kunnen we elke lokale ondernemer en burger recht in de ogen kijken en uitleggen wat we doen en voor wie. Boekels Welzijn is ook van mening dat uiteindelijk het kostenplaatje voor de gemeente gunstiger uitvalt. Wij staan niet achter het voorstel van het stichtingsbestuur Nia Domo en het college omdat we dan op de oude voet blijven doorgaan waarbij er geen zekerheden zijn voor de toekomst. Door Nia Domo met regelmaat financieel te steunen, steunen we ook de commerciële activiteiten en dat kunnen wij de belastingbetaler niet uitleggen. Boekels Welzijn zal er daarom voor pleiten dat de bovenstaande uitwerking verder onderzocht gaat worden. indien u een reactie wenst te geven op dit artikel kunt u een email sturen naar onderstaande fractieleden. Fractie Boekels Welzijn: Jan van Duijnhoven e-mail: vanduijnhovenjan@gmail.com Sharon de Bruin e-mail: sharon.debruin27@gmail.com

Sloepie Disco!!!

Zondag 15 december, met medewerking van Jess. Entreeprijs € 1,00 iedereen vanaf groep 6 tot en met 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom Let op aanvang 18.30 uur plaats mfc de horst te venhorst wanneer zondag 1 december 18.30-20.30 uur wie iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar kaartjes geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten! discotheek dj Jesse speciaa lekker swingen organisatie leiding en bestuur sloepie info 0492-352326 kalender 15 december let op 29 december speciale afsluitavond


Accordeonmiddag en Open Podium

in samenwerking met Trio Buddiger organiseren wij op zondag 15 december a.s. in Café-Zaal Salut in Boekel een Accordeonmiddag / Open podium. Het Trio Buddiger organiseert met regelmaat sfeervolle muziekmiddagen, een open podium waar voor ieder plaats is en altijd wel met muzikale verrassingen! Tijdens deze muzikale middag laten accordeonisten uit diverse delen van het land hun muzikale talent horen. Als u zelf accordeon speelt mag u meedoen! U kunt zich van te voren opgeven bij Dirk v.d.Heijden, telefoon 0618610709 of per email: dirktoets@gmail.com Wij verwelkomen u graag op deze middag en kom luisteren naar allerlei soorten accordeonmuziek en laat u verrassen. Tot ziens in Café-Zaal Salut Julianastraat 7, Boekel, telefoon 0492-325066. Zondag 15 december, 12:00-17:00 uur. Toegang gratis.

Kerstmarkt OBS Uilenspiegel in teken van Stichting Marijn Op donderdag 19 december is er in OBS Uilenspiegel een kerstmarkt waarvan de opbrengst altijd ten goede komt aan een goed doel. Dit jaar is dat Stichting Marijn. Stichting Marijn is ontstaan in 2001, toen Jet v.Os uit Mariaheide voor ontwikkelingswerk naar Nicaragua ging. Jet ontmoette daar haar man Milton, die zich als straatwerker inzette voor kinderen in de sloppenwijken van Managua, de hoofdstad van het land. inmiddels wonen ze samen met hun 2 kinderen in Puerto Cabezas aan de Caribische kust. De ouders van Jet, die regelmatig een bezoek brachten aan hun dochter, zagen dat zorg, onderwijs en hygiëne van zeer laag niveau waren. Marijn v.Os, de moeder van Jet, begon thuis geld in te zamelen om het werk van haar dochter te ondersteunen. in 2006, op de terugweg van een bezoek aan

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

Nicaragua, overleed Marijn plotseling. Familie en vrienden zetten het werk voort en richten in september 2007 een stichting op die uit eerbetoon naar haar vernoemd werd. De Stichting Marijn werkt in Bilwi, gemeente Puerto Cabezas, een stadje met 54.000 inwoners, gelegen aan de Noordelijke Caribische Kust van Nicaragua. Bilwi ligt aan de Atlantische kust van Nicaragua op zo´n 500 km afstand van de hoofdstad Managua. De regio ligt erg geisoleerd van de rest van het land. Vijfhonderd kilometer aan slechte, meestal onverharde wegen scheiden Bilwi van hoofdstad Managua. Stichting Marijn zet zich in voor een beter leven van kinderen en jongeren. Onze belangrijkste doelstelling is toekomstperspectieven bieden aan inheemse kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Dit doen we door duurzame projecten uit te voeren waarin de kinderen en hun families het middelpunt zijn. De projecten worden gerealiseerd door een Nicaraguaanse stichting met dezelfde naam; Fundación Marijn. De activiteiten van de Fundación Marijn zijn allemaal gebaseerd op het idee dat goed onderwijs de sleutel is voor de ontwikkeling van kinderen én daarmee de ontwikkeling van de samenleving. in de korte tijd dat de stichting bestaat is er al veel gerealiseerd. Zo hebben we een multifunctioneel centrum gebouwd om alle activiteiten van de Fundación Marijn onder te brengen. Er is een bibliotheek waar kinderen boeken kunnen lezen, een computerruimte om informatie op te doen en computerlessen te volgen, een keuken voor kooklessen, lokalen voor buitenschoolse opvang en voorlichting aan ouders van de kinderen en nog veel meer. Ook hebben we het “Help een kind naar school” project. Een programma waarin op dit moment 80 kinderen zitten die van-

uit Nederland financieel gesteund worden zodat zij gekleed en geschoeid naar school kunnen. Kinderen moeten een schooluniform dragen als zij naar school gaan maar heel veel ouders kunnen dat niet betalen. De kinderen die in dit programma zitten zijn verplicht deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Kinderen gaan of in de ochtend of in de middag naar school dus hebben ze veel tijd over. Ook de ouders/verzorgers worden verplicht deel te nemen aan voorlichtingsactiviteiten. Steeds meer kinderen en ouderen vinden hun weg naar het MFA van Fundación Marijn. Een team van medewerkers staat daar dagelijks klaar om alles in goede banen te leiden. Wordt uw belangstelling gewekt door dit korte verhaal kijk dan eens op onze website; www.stichtingmarijn.nl of volg ons op facebook https://www.facebook.com/ StichtingMarijnNicaragua, hier vindt u alles over Stichting Marijn. Wilt u onze Stichting steunen dan kan dat op NL68RABO 0113419864 t.n.v. Stichting Marijn te Veghel. De markt is van 17.00 tot 19.00 uur en de school is te vinden op Parkweg 10 in Boekel. U bent van harte welkom! Ellen Romviel en Loes Verkuylen

Moordende concurrentie bij de Boekelse Kwis. Onder meer de volgende teams zullen vrijdag de strijd met elkaar aanbinden: Altijd preis!, ‘k wis ’t nie, Kwinnie, Kwis da’k t wis, Kwisniks, Kwizhetnetnog, kwou dat ‘kwist, ik kwist ut, it’s lonely at the top, waiwetenutmeskien, witte wij veul!, exellent, ’t kos kojer, Boekelse kwiswinners, witte geiut en oh ja. Verder een zestiental buurten, een vijftal carnavalsgezelschappen, een tiental families en een tigtal vriendengroepen. in totaal 106 opgegeven teams. Voor welk team wordt vrijdag 13 december de dag dat alle vragen beantwoord kunnen worden. En is het nog van belang of je als eerste werd ingeschreven: ik kwist ut, of heel erg toevallig als laatste: Het Raadhuis? Vanaf deze veilige plek wordt iedereen veel kwisplezier toegewenst! Tot vrijdag 18.30 uur! De kwiscommissie


Energiescan.nu: UW BESPARING BEGINT HIER!

Het zuinig omspringen met energie is een bijzonder actueel thema. Of u nu vanuit milieuoverwegingen of uit financiële motieven wilt besparen op uw energieverbruik: De mogelijkheden zijn legio! Er zijn zelfs zoveel aanbieders en opties dat veel particulieren en bedrijven ‘door de bomen het bos’ niet meer zien. Om toch snel, goedkoop en concreet inzicht te krijgen in uw besparingsmogelijkheden maakt u gebruik van Energiescan.nu: De nieuwe online module die u snel, objectief en volledig inzicht geeft in uw huidige energieverbruik en alle mogelijke besparingen daarop. Hoe werkt Energiescan.nu? Via de website (www.energiescan.nu) ontvangt u, na betaling van een bescheiden bedrag, een inlogcode voor de scan. in een volledig beveiligde omgeving vult u vervolgens een praktische vragenlijst in over uw huidige energieverbruik en de energiebesparende maatregelen die u mogelijk al heeft getroffen. Vervolgens berekent Energiescan.nu uw mogelijke besparingen en stelt daarvan een gedegen en praktisch rapport op. Deze rapportage ont-

vangt u al binnen 3 werkdagen via mail. Daarna kan het besparen voor u beginnen! Energiescan.nu is volledig onafhankelijk van energieleveranciers en andere belanghebbenden en kan daardoor objectief en onpartijdig adviseren. Vaak beperkt een besparingsadvies zich namelijk tot alleen isoleren of het plaatsen van zonnepanelen. Dankzij Energiescan.nu heeft u eindelijk het totaaloverzicht van uw mogelijkheden tot het besparen van energie en mogelijk zelfs het opwekken daarvan! Energiescan-Plus Wilt u een nog duurzamer en uitgebreider besparingsvoorstel? Maak dan gebruik van de Energiescan-Plus: Dan wordt bij u thuis (of uw bedrijf) bekeken welke energiebesparende en opwekkende mogelijkheden er voor u zijn. Hiervan wordt een overzicht van eventuele investeringen en de bijbehorende terugverdienperioden opgesteld. Natuurlijk ontvangt daarbij u ook een advies over eventuele subsidiemogelijkheden. Voor meer informatie over de Energiescan-Plus kunt u ook terecht op www.energiescan.nu. Met Energiescan.nu wordt besparen voor iedereen mogelijk en duidelijk!

Carbid schieten in Boekel

Bij een feestelijk jaar als Boekel 700 kan het carbid schieten niet ontbreken. Op dinsdag 31 december van 12.00 uur tot 15.00 uur zullen de kanonnen weer knallen op het schietterrein van Doele Willem iii aan de Waterval 8 te Boekel. Ook u kunt deelnemen, er zijn wel enkele regels. Zo mag het kanon niet groter zijn als 120 ltr en het projectiel moet een bal zijn. Uit veiligheids overwegingen mag er niet met deksels geschoten worden. De opening afdekken met een folie of dergelijke is ook toegestaan. Het ontsteken van het kanon is geheel naar uw eigen inzichten en deskundigheid. Meer veiligheidsregels en voorschriften zijn te vinden in de APV. Deelname is geheel op eigen risico. U dient wel een verklaring hiervoor te tekenen bij aanvang. Aanmelden voor deelname is niet verplicht maar wij stellen het wel op prijs. Hiervoor kunt u terecht via e mail Theo.zomers@gmail.com

Woensdag 18 december

Kerstmarkt

Basisschool de Regenboog van 18.00 uur tot 20.30 uur • Levende kerststal • Envelop trekken • Lolly trekken

• Verkoop werkjes van kinderen • Cake-sale

• Sfeervolle muziek en nog veel meer

Kom en laat je verrassen

op basisschool de Regenboog Kennedystraat 3 Boekel

DAMES- & HERENKAPSALON

Openingstijden Feestdagen!

10% korting en een leuk cadeautje in september & oktober

Voe Vo el je th hui uis bij K Ka a p p e r iijj U Uniq niqu ue e Maandag 23 december open van 9:00 t/m 17:30 uur

Dinsdag 24 december open van 9:30 t/m 16:00 uur Woensdag 25 december GESLOTEN Met comfortabele stoelen, sfeervolle decoratie en een lekker kopje koffie of thee, voel je 26 december GESLOTEN je thuis bij KapperijDonderdag Unique. Maandag 30 december open van 13:00 t/m 17:30 uur We werken op afspraak om te zorgen dat we alle tijd voor je hebben. Dinsdag 31 december open van 9:30 t/m 16:00 uur Kapperij Unique is een sfeervolle kapsalon met alles in de stijl van Barok.

U kunt ook online uw afspraak maken!!

In een gezellige en ontspannen sfeer zoeken we samen met jou naar het kapsel van je dromen. Wat wij willen is dat jij de deur uit gaat met een supergevoel en een super leuk kapsel.

Vanaf maandag 9 december krijgt iedere klant

Kom K om g gerust e r ueen s t presentje een e e n keertje k emee e r tnaar j e huis. binnenlopen binnenlopen

Mannen kunnen ook zonder afspraak binnen komen lopen.

Ben er snel bij want OP=OP!!

Groetjes Jody van Rijbroek

t/m 5 jaar Wij wensen uKinderen een Gekleurd & Geknipt 2014!!!

Van der Horststraat 2a 5427 CP Boekel 0492-325 566 www .kapperijunique.nl Kapperij Unique

Kinderen t/m 1 1 jaar Jongeren vanaf 12 t/m 21 jaar gehele jaar 10% korting. -krijgen Vanhet der Horststraat 2a,

5427 CP Boekel 0492-325566, ww.kapperijunique.nl Volg ons ook via Facebook!!Team Marcel zet zich in voor MS

Met véél informatie, ideeën voor acties, sporttenues passen en aan het einde van de avond voor iedereen een spaarvarkentje ging dinsdagavond in het clubgebouw van Habo ‘95 in Boekel Team Marcel van start. Bijna 70 lopers en fietsers uit deze regio beklimmen op 9 juni 2014, Tweede Pinksterdag, de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor MS (Multiple Sclerose). Het lokale initiatief ontstond nadat Marcel Kanters uit Boekel in maart jl de diagnose MS kreeg. Marcel Kanters is 44 jaar. Hij is geboren en opgegroeid in Keldonk en werkzaam bij Waterschap Aa en Maas. Momenteel woont hij samen met Yvonne en hun kinderen Matt en Liz in Boekel. Op 20 maart kreeg hij de diagnose primair progressieve MS.

mee kunnen doen met Klimmen tegen MS. Samen de Mont Ventoux op voor het goede doel.” Yvonne hoopte met die woorden enkele van hun vrienden zover te krijgen om mee te doen. Maar op 31 augustus kon ze haar man verrassen met maar liefst 50 familieleden, vrienden, vriendinnen, collega’s en buurtgenoten, die zich graag willen inzetten voor MS. Allemaal zeiden zij volmondig ‘ja’ tegen 2 uitdagingen: de fysieke inspanning om 1, 2 of 3 keer - lopend of fietsend - de Mont Ventoux te beklimmen en de financiële inzet om daarvoor 500 euro bijeen te vergaren. Team Marcel was daarmee een feit. De teller loopt nog steeds op en staat inmiddels op 68. Afgelopen dinsdag was de kick-off en werden de deelnemers ruim geïnformeerd over het hoe en waarom van het landelijke initiatief Klimmen tegen MS, over hoe het Nationaal Fonds MS het geld besteedt én over praktische zaken als vervoer en verblijf. Er werden ideeën uitgewisseld om geld in te zamelen. De avond werd afgesloten met een spaarvarkentje voor iedere deelnemer. Marcel Kanters overhandigde het symbolische eerste exemplaar aan zijn oom Harrie Kanters uit Erp, die met zijn 67 jaar de oudste is van de deelnemers. Wie meer informatie wil kan een kijkje nemen op facebookpagina Team Marcel.

Blink biedt vrijwilligers intensieve ondersteuning, speciale scholing en zoekt samen met de vrijwilliger naar de juiste combinatie. Jory vijf jaar vrijwilliger Het was Jory’s ideaal om maatje te worden van een jong iemand. Nu is ze vijf jaar actief als vrijwilliger van Judith (1987). Jory (1984) is nog steeds enthousiast over de passende match. ‘De eerste ontmoeting met hulpvrager Judith was bijzonder. Ze bleek me te kennen van de naschoolse opvang jaren geleden. Daar liep ik toen stage. Van meet af aan waren we blij met elkaar. Haar vader was bij de kennismaking en ook dat klikte. De volgende dag belde ik direct naar Blink om te zeggen dat ik het deed.’ (Uit: nieuwsbrief oktober 2013). Vacatures Op de website www.blinkuit.nl staan alle vacatures, gerubriceerd per regio. Ook zijn alle nieuwsbrieven er te downloaden. Vacatures zijn tevens te vinden op: www.schitterendemensen.nl van Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorg. Verhalen Blink werkt aan een nieuwe site waar de kleurrijke ervaringsverhalen centraal staan. Ook krijgen Facebook en Twitter (@blinkuit) hier een plaats. Voor vragen of voor directe aanmelding: info@blinkuit.nl of 088 7540400

Blink ZOEKT VRIJWILLIGERS

Nog maar een paar jaar geleden fietste Marcel zelf de Mont Ventoux op voor Stichting Lucai. Dat bracht zijn vrouw Yvonne op een idee. “Marcel hééft iets met ‘die bult’ in Zuid-Frankrijk. Wat zou het leuk zijn als we met een paar mensen

Blink zoekt in Het Land van Cuijk nieuwe, inspirerende vrijwilligers. Betrokken en betrouwbare mensen die een deel van hun tijd willen schenken aan een hulpvrager. Het kan hierbij gaan om kinderen en volwassenen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, chronische ziekte, ADHD of autisme én hun mantelzorgers.

Marcel Kanters (wit shirt) tussen familieleden, vrienden, vriendinnen, collega’s en buurtgenoten. Foto: Daniëlle Verhoeven, Zijtaart.

berichten

Inbraak in schuur Tussen 29 november 2013 te 10.00 uur en 30 november 2013 te 09.30 uur is er op de Dennemark te Boekel in een schuur/berging ingebroken waarbij diverse tuingereedschappen weggenomen. MenN trof B E Rzijn IC HTE de toegangsdeur van de schuur/berging open aan. Diefstal damesfiets Op 3 december 2013 tussen 20.00 en 22.30 uur is er op de Kennedystraat te Boekel een damesfiets weggenomen. De fiets was afgesloten en was voorzien van fietstassen. indien men iets over genoemde zaken gezien of gehoord heeft bel dan met 09008844 of MMA 0800-7000 Met vriendelijke groet, P.A.T. Mouwen,Wijkagent Boekel, Venhorst en Huize Padua


Eén regionale inzamelaar voor textiel

Vanaf 1 januari 2014 is er in het Land van Cuijk en Boekel één regionale inzamelaar voor huishoudelijk textielafval: Stichting Humana. Deze inzamelaar verzorgt de textielinzameling in alle 6 gemeenten van het Land van Cuijk en Boekel. Wat verandert er voor u als inwoner? Er verandert alleen iets aan de inzamelcontainers voor textielafval. De bestaande kledingcontainers krijgen een ander formaat en een andere kleur. Ook kunnen er op enkele plaatsen containers bij worden geplaatst. Op andere plekken kan een container worden weggehaald. Verder verandert er niets voor u. Waarom één regionale inzamelaar? Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel streeft in alles wat zij doet naar een optimale balans tussen kosten, milieu en dienstverlening. De afvalstoffenheffing in het Land van Cuijk en Boekel is één van de laagste van Nederland. Dat kunnen we zo houden door dit soort keuzes te maken. in dit geval betekent de keuze voor één regionale inzamelaar een hogere inzamel-

vergoeding voor textiel. Door te kiezen voor één regionale inzamelaar kan bovendien de inzameling efficiënter ingericht worden. Daardoor kan meer textiel ingezameld worden en verdwijnt er minder bij het restafval. Dit betekent dat er meer gerecycled wordt en er minder restafval ontstaat dat de vervuilende verbrandingsovens in hoeft. Daarnaast is bij de zoektocht naar één regionale inzamelaar de eis gesteld dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet voor deze opdracht. Door de ingezamelde kleding, vodden en schoenen te laten verwerken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt voor deze doelgroep weer werkgelegenheid gecreëerd. Wilt u meer weten over Stichting Humana kijkt u dan op hun website www.humana.nl. Meer informatie Voor alle informatie over de afvalinzameling kijkt u op de website van Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel: www.afval.rmb.nl. U kunt ook bellen met de Afvalinfolijn: 0485-338352.

Kerstmarkt basisschool de Regenboog

Op woensdag 18 december houdt basisschool de Regenboog een kerstmarkt. Tussen 18.00 en 20.30 kunt u genieten van een levende kerststal en sfeervolle muziek. Er zijn allerlei spulletjes te koop welke door de kinderen zelf zijn gemaakt zoals olielampjes, dennenappels enz. Verder is er een cake-sale waar u heerlijke lekkernijen kunt kopen voor de aankomende feestdagen. Er zijn spelletjes voor de kinderen zoals lollytrekken, sneeuwbal gooien en nog meer. Ook kunt u envelop trekken en leuke prijsjes winnen. Dit alles natuurlijk onder het genot van een kopje koffie, thee, glühwein of chocomelk. Wij nodigen u van harte uit om onze kerstmarkt te bezoeken. De ingang van de kerstmarkt is via de poort aan de Raadstraat.

Evenementenkalender 26 Januari 2014: Carnavalskleding/koopjesmarkt


Zijn herinneringen erfelijk??

ik las een onderzoek waarbij men constateerde dat angstige herinneringen erfelijk zijn. Kinderen zouden (volgens dit onderzoek) belast kunnen worden met de angst van hun ouders door erfelijkheid. Of het nu in de genen zit of niet, het is wél duidelijk dat ouders hun eigen angsten kunnen overbrengen op hun kinderen. Moeders die bang zijn voor onweer (of voor muizen of spinnen) brengen deze angst vaak over op hun kinderen. Nu is dat nog wel verklaarbaar. De kinderen zien/ voelen de angst van hun moeder en worden op hun beurt ook angstig. Maar wat met een moeder die seksueel misbruikt is als kind? En daar een grote angst voor heeft ontwikkeld? Wanneer deze vrouw later kinderen krijgt, weten die toch van niks?? Toch zijn er veel vrouwen (en natuurlijk ook mannen) die hun eigen angst op hun kinderen projecteren. Moeders die hun dochters overdreven waarschuwen (en daardoor bang maken) voor jongens en mannen. Maar het lijkt erop dat ook wanneer er nooit over gesproken is, kinderen toch intuïtief aanvoelen (of is het erfelijkheid??) als ouders iets angstigs hebben meegemaakt. De manier om je kinderen zo min mogelijk te belasten is om te leren er zelf zo goed mogelijk mee om te gaan. Soms zal dit op daarvoor geschikte momenten rustig praten zijn over het gebeurde en andere keren zal men er waarschijnlijk beter aan doen om niets te laten merken (hoewel dat waarschijnlijk niet helemaal zal lukken).

Als dit voor angst geldt, zal dit ook wel voor andere emoties en gevoelens gelden. En het daaruit voortvloeiende gedrag. ik ken veel mensen waarbij bv. de zoon altijd gezegd heeft nooit zo autoritair en onredelijk te zullen worden als zijn vader, maar het uiteindelijk wél is. Vaak hoor je van hun partner: hij is precies zijn vader, of zij lijkt op haar moeder, maar als ik dat zeg is het oorlog! Het is moeilijk te begrijpen dat je vaak juist degene wordt die je niet wilt zijn. Dat heeft ermee te maken dat je nog iets af te werken hebt met de betrokken ouder(s). Vaak zegt men dan: dat ga ik nu niet meer tegen mijn vader/moeder zeggen, nu ze zo oud zijn. Dat hóeft ook niet altijd. Maar wél belangrijk is te onderzoeken wat ermee te maken heeft, hoe je je erbij gevoeld hebt. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, interpunctie, Smientdonk 2, Veghel, tel. 0413310795 of 06-21592435, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

Alzheimercafé

‘Doolhof’ over dementie Het Alzheimercafé in Uden van december wordt een bijzonder café. Familieleden, mantelzorgers en mensen met dementie verzorgen dan een voorstelling. in korte fragmenten laten zij op verschillende manieren zien hoe zij dementie beleven. Na afloop is er voor de bezoekers gelegenheid om met de makers en de uitvoerenden in gesprek te gaan. De deuren van het Alzheimercafé in De Eigen Herd aan

de Rooijsestraat in Uden gaan om 19.00 uur open. De voorstelling begint om 19.30 uur, de toegang is gratis. in september startte Mik Pieter Brueghel, in nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland, afdeling Uden-Veghel het project “Doolhof”. Mensen uit de regio die iets met dementie hebben werden uitgenodigd om deel te nemen aan 8 workshops bij Pieter Brueghel. Onder begeleiding van cabaretière Kiki Schippers hebben zij hun eigen ervaringen met en beleving van dementie onderzocht en er vorm aan gegeven. Tijdens de voorstelling worden hun verhalen op verschillende creatieve manieren getoond. Het resultaat is wat de makers noemen een fragmentarische kleinkunstvoorstelling. Een indrukwekkende en fascinerende verbeelding van de impact die de ziekte dementie heeft op mensen die ermee te maken hebben.

Spaart u mee!

Gebruikte postzegels. Gooi ze niet weg maar lever ze in bij Loes den Dubbelden, de Koekoeksbloem 3 in Venhorst. Zij maakt er verschillende goede doelen blij mee.

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

Kerst- en Nieuwjaarswens in WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST

Vermeld uw

in de speciale

KERSTUITGAVE

welke op woensdag 18 december a.s. verschijnt Opgave t/m vrijdag 13 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel.


Open Podium / Accordeonmiddag met Trio Buddiger in

Zondag 15 december organiseert cafĂŠ-zaal Salut i.s.m. het Trio Buddiger een accordeonmiddag. Het Trio Buddiger organiseert met regelmaat sfeervolle muziekmiddagen, een open podium waar voor ieder plaats is en altijd wel met muzikale verrassingen! Tijdens deze muzikale middag laten accordeonisten uit diverse delen van het land hun muzikale talent horen. Als u zelf accordeon speelt mag u meedoen! U kunt zich van te voren opgeven bij Dirk van der Heijden, telefoon 0618610709 of per email: dirktoets@gmail.com Julianastraat 7, 5427 AT Boekel, tel. 0492-325066 Zondag 15 december, 12:00-17:00 uur. Toegang gratis.


Sport ’t Veertje U15/1 speelt spannende wedstrijd met veel drie-setters tegen BC Shot Op 8 december werd door ’t Veertje U15/1 tegen BC Shot in Dongen gespeeld. De vorige wedstrijd tegen BC Shot werd gelijk gespeeld en ’t Veertje U15/1 hoopte deze keer wel te kunnen winnen. Als eerste werden de damesdubbel en de herendubbel gespeeld. De damesdubbel werd gespeeld door Dorathé v.Duijnhoven en Marieke v.d.Broek. Deze wedstrijd werd verloren met 16-21 en 17-21. De herendubbel werd gespeeld door Lars Verstraten en Rick v.d.Ven, ook deze dubbel werd helaas verloren met 18-21 en 1621. Na deze 2 dubbels werden 3 enkels gespeeld door Roos Verhoeven (21-11 en 21-8), Rick v.d.Ven die net wist te winnen

Berichten

in de derde set (21-15 , 19-21 en 21-16) en Lars Verstraten die ook zijn enkel won (21-18 en 21-11). Na de drie enkels werd de laatste enkel gespeeld door Marieke v.d.Broek het ging lang gelijk op (20-22 en 21-16 waren de eindstanden van de eerste en tweede set) maar de drie setter werd op het laatst verloren met 19-21. Toen was de gemengddubbel van Roos Verhoeven en Lars Verstraten aan de beurt, ook deze werd in een drie setter verloren. Als laatste was de gemengd dubbel van Dorathé v.Duijnhoven en Rick v.d.Ven. Als deze wedstrijd werd gewonnen zou het gelijk komen te staan maar deze wedstrijd werd ook in een drie setter verloren en was de stand 3-5 voor BC Shot. Uitslagen weekend 8 december Smash 1 - ’t Veertje 1 8-0 Lieshout 1 - ’t Veertje 3 7-1 Reeshof U17 - ’t Veertje U17 4-4 Shot U15 - ’t Veertje U15/1 3-5 Lieshout U13 - ’t Veertje U13 2-6

’t Veertje U15/1 vlnr Dorathé v.Duijnhoven, Marieke v.d.Broek, Roos Verhoeven, Lars Verstraten en Rick v.d.Ven

KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 3, 7 en 8 december 16-5 JES MW 1 - De Kangeroe MW1 SCMH A1 - JES A1 8-6 Korloo A1 - JES A2 9-4 Avanti (S) C2 - JES C1 2-2 VG/Er/Od/Wh D1 - JES D1 19-1 Celeritas (S) E1 - JES E1 niet gespeeld JES W1 - Blauw Wit W1 1-0 Oranje Wit (L) - JES 1 16-8 Blauw Wit (Ha) 2 - JES 2 13-6 Programma 11 december Rooi MW3 – JES MW1 21.00 u De Streepen, St. Oedenrode Programma 14 december JES A1 - Rooi A1 16.50 u De Burcht, Boekel JES A2 - Rooi A2 15.30 u De Burcht, Boekel JES C1 - Altior C2 14.30 u De Burcht, Boekel JES D1 - Swift (V) D2 13.30 u De Burcht, Boekel JES E1 - Altior E3 12.30 u De Burcht, Boekel Be Quick W1 - JES W1 09.00 u De Geer, Geffen Programma 15 december JES 1 - De Horst 1 15.15 u De Burcht, Boekel JES 2 - De Korfrakkers 6 16.35 u De Burcht, Boekel Programma 17 december JES MW1 - Avanti (S) MW1 20.00 u De Burcht, Boekel Pupil van de Week Gaby v.d.Heuvel Gaby korfbalt in de E1 en doet daar goed haar best. Ze komt met plezier naar de wedstrijden en trainingen. En natuurlijk wil ze ook winnen met de wedstrijden. Gaby mocht bij de wedstrijd van JES 1 een doorloopbal nemen op de grote korf en daarna plaatsnemen op de reservebank.


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen BFC - Heren 1 27-21 24-18 Dames 1 - Helios ‘72 1 Jongens B1 - MHV ‘81 B1 24-12 Swift C1 - Jongens C1 39-16 Meisjes B2 - MBDE/De Sprint B2 19-8 12-7 Meisjes C1 - Achilles ‘95 C1 HV Arena VZW (B) DC1 - Meisjes C2 44-4 D-jeugd 1 - HCB ‘92 D1 7-8 E-jeugd 2 - Jupiter ‘75 E1 6-9 Tremeg E1 - E-jeugd 1 7-5 DOS ‘80 F1 - F-jeugd 1 9-2 Heren 3 - Jupiter ‘75 2 22-32 Tremeg 2 - Heren 4 35-22 VESPO 1 - Dames 2 22-16 Tremeg 2 - Dames 3 18-15 Acritas B1 - Meisjes B1 10-9 Jupiter ‘75 C1 - Meisjes C3 15-2 Programma beker woensdag Heren 2 - DOS ‘80 1 20.45 u Programma zaterdag Heren 1 - Sittardia 20.45 u Swift 1 - Dames 1 19.00 u Jongens C1 - Niobe C1 15.45 u Meisjes B1 - Lido B1 16.50 u Meisjes C2 - Jupiter ‘75 C1 13.45 u Meisjes C3 - EHV C1 14.45 u MHV ‘81 C1 - Meisjes C1 14.45 u MHV ‘81 D1 - D-jeugd 1 12.15 u Swift E1 - E-jeugd 2 11.00 u E-jeugd 1 - Jupiter ‘75 E1 13.00 u Programma zondag Heren 2 - Oranje Wit S1 12.30 u Bouwcenter 2 - Heren 3 12.00 u Dames 2 - EHV 1 11.15 u Dames 3 - Acritas 1 13.45 u Achilles ‘95 B1 - Meisjes B2 14.20 u Zephyr E1 - E-jeugd 3 11.30 u F-jeugd 1 - DOS ‘80 F2 10.00 u Schoolhandbal en kennismakingstoernooi Ook dit jaar heeft Habo ‘95 weer diverse gastlessen op de basisscholen van Boekel en Venhorst gegeven, dit jaar ook voor de eerste keer aan groep 1 en 2! Vond je deze gastlessen leuk en ben je nog op zoek naar een leuke en snelle sport? Dan is ons kennismakingstoernooi op vrijdag 3 januari iets voor jou! Speciaal voor groep 1, 2, 3 en 4 organiseren wij deze dag waarbij je allerlei leuke spelletjes kan doen. Tevens bestaat de mogelijkheid om enkele keren gratis mee te trainen. Wil je meedoen met dit toernooi, of een keer langskomen op de trainingen? Geef je dan nu op! Opgeven kan via info@ha-

Berichten

bo95.nl, of via Wilma v.d.Elzen (0492324041). Slordig Habo doet zichzelf tekort in Beek: BFC 1 - Habo ’95 1: 27-21 (14-12) Na de mooie thuisoverwinning vorige week thuis tegen UDi ’96 (28-19), stond ditmaal weer een duel tegen een directe concurrent op het programma. Er werd koers gezet richting het Zuid-Limburgse Beek, waar het aan mocht treden tegen BFC. Een ploeg die zich 2 punten onder Habo op de ranglijst bevond. Een maand geleden speelde Habo in de landelijke beker nog tegen BFC. Thuis werd toen ternauwernood met 21-19 gewonnen. Beide teams zijn dus aan elkaar gewaagd en het zou zeker geen gemakkelijke wedstrijd worden voor Habo. Positief nieuws was er vanuit de ziekenboeg. Ondanks dat ze beiden nog niet helemaal de oude waren, achtten Harold Verhoeven en Frank Donkers zichzelf in ieder geval weer in staat minuten te kunnen maken. Het was BFC wat het beste uit de startblokken kwam. Habo oogde in de verdediging nog niet geheel scherp en BFC vond te makkelijk de vrije man op de cirkel of wist een openingen te creëren waarbij de verdedigers van Habo steeds net een stapje te laat waren. Na 10 minuten stond het dan ook 5-3 in het voordeel van BFC. Hierna was het rechteropbouwer Harold Verhoeven die met enkele loepzuivere afstandsschoten, zijn team op sleeptouw nam. Habo kwam gelijk en ging vrolijk door. Ook Toine Donkers vond de ruimte enkele malen doeltreffend uit te halen en Habo draaide het beeld van de wedstrijd volledig om. Vijf minuten voor het rustsignaal stond het 9-11 in Boekels voordeel. Habo kreeg nog enkele dotten van kansen, maar ging hier veel te nonchalant mee om. Een 2-minutentijdstraf bracht Habo in moeilijkheden en plots was het BFC wat het heft weer in handen nam. in de aanval bleef Habo slordig spelen en uiteindelijk was het BFC wat met een 14-12 voorsprong de rust in ging. in de beginfase van de 2e helft hielden beide teams elkaar in evenwicht. Habo wist BFC nog te naderen tot op één doelpunt, maar een gelijke stand zou helaas niet meer worden afgedwongen. Kansen waren er genoeg, maar steeds was de sterke keeper van BFC een te grote sta-in-deweg voor de aanvallers van Habo. Wanneer zelfs de meest opgelegde kansen gemist werden, was het andere kant vaak wel raak. Ondanks dat keeper Alex v.Boxtel nog indruk maakte met enkele knappe reddingen, was er op een gegeven moment ook voor hem geen eer meer aan te behalen. Habo bleef rommelig spelen. in plaats

van de bal goed rond te spelen, werd er veel te individualistisch gehandbald. De wedstrijd was dan ook vroegtijdig beslist en Habo kon met een 27-21 nederlaag op zak, huiswaarts keren. Door deze nederlaag komt BFC op evenveel (6) punten als Habo op de ranglijst. Doordat Habo een iets beter doelsaldo heeft, staat het wel één positie hoger genoteerd. Komende zaterdag speelt Habo wederom een wedstrijd tegen een directe concurrent. Sittardia, wat tot op heden ook op 6 punten staat, komt dan namelijk op bezoek in sporthal de Burcht. Wederom een belangrijk duel voor Habo om zich wat steviger in de middenmoot te vestigen. Supporters zijn meer dan welkom! Supporters die zich vervelen en niet kunnen wachten tot zaterdag, kunnen aanstaande woensdag (20.45 uur) al warmdraaien. Dan staat namelijk voor de Heren 2 in de regionale beker een thuisduel op het programma tegen DOS ‘80 uit Heesch. HABO ook dit keer te sterk voor Helios Deze week is het Udense Helios op bezoek in sporthal de Burcht om de dames van Habo het vuur aan de schenen te leggen. De jaarlijkse derby’s zijn vaak sensationeel en beide ploegen weten elkaar altijd extra te inspireren. Voor Helios is het zaak om na een dramatische nederlaag tegen EMM de draad weer op te pakken om niet de aansluiting met de top te verliezen. Habo kan iets gemakkelijker aan de wedstrijd beginnen in de wetenschap dat zelfs een verloren wedstrijd niet fataal hoeft te zijn. Maar ook Habo is er alles aan gelegen om de serie winstpartijen nog wat te verlengen. Het zelfvertrouwen is groot en de gedrevenheid om te presteren niet minder. De opening was voor Habo via de beide hoeken en vanaf de cirkel op 3-1. Maar Helios was niet gekomen om zich zomaar aan de kant te laten zetten. Terwijl Habo even een wat slordige fase doormaakte rechtte Helios de rug: de achterstand werd weggewerkt via 4-4 en 6-6 en zelfs omgebogen naar een 6-8 voorsprong. Maar met een paar fraaie afstandsschoten en een doelpunt vanaf de cirkel trok Habo de zaak weer in evenwicht op 9-9. Toch wist Helios in de laatste seconden voor de rust tot 2 keer toe te profiteren van enkele slordigheden van Habo: de rust kwam op een stand van 9-11. Na de rust liet Habo zien waarom ze bovenaan staan in de eerste klasse. Eerst werd rap de achterstand weggewerkt naar 11-11 en vervolgens werd het tempo behoorlijk opgeschroefd. Met name de watervlugge Lianne v.Sleeuwen liet in een prachtige serie breaks zien


Sport

waartoe zij in staat is. Een keer liep ze zelfs in ondertal de verdedigers van Helios voorbij alsof ze er niet stonden. Helios had in deze fase de pech dat de eerste doelvrouw met een knullig opgelopen, maar bijzonder pijnlijke blessure uitviel. Het maakte er hun spel niet beter op, maar ook conditioneel kwamen ze tekort tegen een ontketend Habo dat achter de zaak steeds beter op slot had en vóór met een hoog baltempo wist te spelen. Vanaf 14-15 ging het in één ruk door naar 22-15 en daarmee was de wedstrijd gelopen. De wedstrijd kwam ten einde op een stand van 24-18. Habo kan terugzien op een prima pot waarin ze niet van de wijs gebracht werden door de achterstand in het begin en waarin ze op het juiste moment de buit binnenhaalden. Volgende week staat het Swift uit Helmond op het programma. Scores HABO: Lianne (5), Alice (4), Desi (4), irene (3), iris (2), Rieneke (2), Meike ermeer (1), Linda (1), inge (1), Myrne (1).

VOLLEyBALVERENiGiNG

uNiTAS

VC Unitas/Meisjes-B1 is bezig aan een geweldig seizoen. Spelend in de Hoofdklasse-Meisjes B werd in de eerste 8 wedstrijden van het seizoen telkens een 4-0 overwinning geboekt. Met nog geen enkele set verloren kon afgelopen zaterdag tijdens de thuiswedstrijd tegen Peter Peters/ TSR het kampioenschap in de poule al veilig gesteld worden. Het massaal opgekomen thuispubliek had tot verrassing van de meiden gezorgd voor een geweldig

Berichten

kampioensdoek en de zaal was verder aangekleed met spandoeken en de prachtige ‘team-sjaals’. Met zo’n fanatieke supporters achter zich konden de meiden niet anders dan hun beste volleybal laten zien. Ze begonnen dan ook verbeten aan de eerste set en door veel service- en aanvalsdruk op te bouwen werd Peter Peters/TSR direct met de rug tegen de muur gezet. De gasten slaagden er niet in het initiatief in handen te nemen, men had het te druk met het verwerken van de goed geslagen Unitas-aanvallen. Punt voor punt liep Unitas uit op de tegenstander en al snel werd de eerste set onbedreigd winnend afgesloten (25-11). De dames vierden die setwinst alsof de wedstrijd al gewonnen was, maar dat was allerminst het geval. in de 2e set viel de druk van Unitas-kant namelijk wat weg en Peter Peters/TSR richtte zich weer op en kon zelf weer tot een serieuze aanvalsopbouw komen. ineens moest de Boekelse verdediging alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de ballen aan Boekelse kant op de grond vielen. Mooi was het volleybal niet meer; er moest hard gewerkt worden om de gasten achter zich te houden. Dankzij een geweldige service van Kelly Jacobs werd de set alsnog - maar op het nippertje - met 25-23 gewonnen waarna de dankbare teamgenoten Kelly op een ‘team-knuffel’ trakteerden. Ook in de 3e set lieten de gasten uit Schaijk zien dat ze wel degelijk een aardig potje konden volleyballen. Ook nu kreeg Unitas de punten niet voor niets. Jilke v.Boxtel demonstreerde dat ze van week tot week beter wordt, met name verdedigend was ze goed bij de les en wist ze menig tegenpunt te voorkomen. Langzaamaan trokken de Boekelse meiden het initiatief weer naar zich toe. Marieke v.d.Berg zette enkele foutloze servicebeurten neer en mede

Kelly, Kim, Jilke, Kirsten, Linde, Marieke, Jule, Femke, Loes, coach Ans en trainers Rudi en Renske; van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie en veel succes in de B-Top Klasse!! ….en alle foto’s die van de wedstrijd, de huldiging en het kampioensfeest zijn gemaakt, kun je bekijken via de Unitas-website: http://www.vc-unitas.nl

daardoor kon er weer een voorsprong genomen worden. Nu bleef de setwinst met 25-19 in Boekel, daarmee was de wedstrijd gewonnen maar de meiden wilden natuurlijk ook de vierde set winnen om het kampioenschap in stijl te vieren. En dat lukte ! Unitas speelde zoals het een kampioen betaamt; dominant en agressief. Kirsten de Rijck was sterk in de passing waardoor de spelverdeelsters de aanvalster goed en gevarieerd konden aanspelen. Kim de Zwaan, Linde v.d.Berg en Jule en Loes v.Hout sloegen de punten trefzeker binnen de lijnen en Femke Hoevenaars pakte blokkerend menig punt mee. Met een overtuigende 25-11 setwinst was de negende 4-0 overwinning op rij een feit en het kampioenschap zeker. Voor de meeste meiden was het de eerste keer in hun jonge leven dat ze kampioen werden en dat moest natuurlijk uitgebreid gevierd worden. Eerst met een spontane ‘receptie’ in de zaal waar de meiden door alle supporters/ouders en andere Unitassers gefeliciteerd werden. Bloemen en (kinder-)champagne werden uitgedeeld en de ouders hadden als verrassing voor de meiden en voor coach Ans v.d.Broek prachtige kampioens-shirts laten maken. Trainer Rudi kwam op de proppen met de (beloofde) taart zodat het feestgedruis vervolgens in de kantine uitbundig voortgezet kon worden. En natuurlijk was er daarna onder de douche nog een ‘spetterende’ afterparty!! (foto)

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 6 december 1 Brp.R.de Koning-v.Berlo 68.75% 2 Brp. Bouw-Staadegaard 65.18% 3 Brp.Vogels-Aalbregt 58.93% 4 Brp.v.Gerwen-Otten 57.74% 5 Brp.v.d.Burgt-B.de Koning 55.95% 6 Brp.v.Delst-de Graaf 52.68% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.


AH Ambachtelijke feeststol Met 100% amandelspijs 50% KORTING Doos 750 gram van 3,99 voor

1,99

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Boulognebrood 2 hele broden van 4,18 voor

2,99

AH Kipfilet voordeelpak Pak 1 kilo

van 7,00 voor

5,00

AH Pangasiusfilet 25% KORTING Per 250 gram

van 3,48 voor

2,61

Mona Gezinspuddingen Per beker

van 1,26 en 1,55 voor

1,00

AH Kerstster groot 2 EURO KORTING Per stuk

van 6,99 voor

4,99

Ook dit jaar verkopen we weer DECEMBERZEGELS Bij aankoop van 3 velletjes Ă 20 decemberzegels ontvangt u een GRATIS thuisagenda

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 9 t/m 15 december 2013

Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Dat menige teams aan elkaar gewaagd zijn was 2 december te zien in de uitslagen, met enkele interessante verrassingen. Van Rijbroek Sport & Mode stond tegenover de koploper van Poule B, het team van Biemans Komkommers. De laatste jaren liet Van Rijbroek Sport & Mode zien dat zij een echte middenmoter is in de competitie, wat voor Biemans Komkommers betekende dat dit een makkie zou moeten zijn. Maar het tegendeel was waar. Van Rijbroek Sport & Mode heeft een nieuwe speler aangetrokken met zeer veel voetbaltalent. Deze nieuwe aanwinst maakte het verschil, waar Biemans niet echt van terug had. Het was dan ook zeer verrassend dat na het laatste fluitsignaal met een 2-1 stand de winst naar van Rijbroek ging. Door dit verlies bestond de mogelijkheid voor de nummer 2 in Poule B, TK ’t Stuupke, om aansluiting te krijgen in de koppositie op de ranglijst. Zij waren echter niet opgewassen tegen het jonge team van Midicentrum Stender. Met een kansloze 7-2 nederlaag ging TK ’t Stuupke onderuit. Nummer 3, Torpedo TUB, wist met een zwaar bevochten wedstrijd nipt te winnen van het team van Quick-Hedge, waarmee zij 3 belangrijke punten binnen halen. Het jonge team van De Drie Kronen had minder moeite met Elreka Hekwerken. Met 9-1 werd Elreka verslagen. Met deze uitslagen staat het team van Biemans Komkommers nog steeds bovenaan de ranglijst, gevolgd door Torpedo TUB en De Drie Kronen, beide met één puntje minder. Op de 4e plaats staat nu het team van Midicentrum Stender. TK ’t Stuupke is door deze nederlaag van plaats 2 naar plaats 5 gezakt. Ook zeer verrassend was de wedstrijd tussen Tielemans Groentekwekerij en Van Haandel Metaal/’t Grifke. Tielemans had de 7 voorgaande wedstrijden, mede door veel blessures, allemaal verloren wat resulteerde in 49 tegengoals. Voor Van Haandel Metaal/ ’t Grifke zou dit een makkelijke avond gaan worden had men gedacht. Maar deze gedachte kwam hen duur te staan. Met een 3-2 overwinning ging de overwinning naar Tielemans Groentekwekerij, waarmee zij haar eerste 3 punten binnenhaalde. in poule B zijn veel teams aan elkaar gewaagd en kan alles zo maar veranderen. Dit betekent dat het in deze poule zeer spannend blijft welke teams op het einde van de competitie zullen promoveren naar de hoogste klasse. Koploper Donkers/

Berichten

v.Lankveld was vrij en hoefde deze avond niet te spelen. Dit betekende voor het team van De Schutboom/v.Dijk dat zij de koppositie weer kon overnemen. Maar dan moest er wel gewonnen worden van de nummer 3, Dakdekkersbedrijf Jacobs. De Schutboom had gedacht deze klus wel even te klaren. Maar deze onderschatting kwam hen duur te staan. Want lang ging de strijd gelijk op, maar het was Dakdekkersbedrijf Jacobs die met de winst aan de haal ging. Hierdoor zijn zij nu gestegen naar een gedeelde 1e plaats op de ranglijst, samen met Donkers/v.Lankveld. De Schutboom/v.Dijk is met deze pijnlijke nederlaag gezakt naar de 3e plaats met 2 punten achterstand op de koplopers. Ook het team van BoekelFit wist wederom de 3 punten binnen te halen en bezet nu samen met het team van Stuc Force een gedeelde vierde plaats, met slechts één puntje achter De Schutboom/v.Dijk. Café La Compagnie doet ook nog steeds mee om de titel, daarna valt er een behoorlijk gat naar de subtop in deze poule, die het voetbalgeweld niet helemaal kunnen bijbenen. Er zal dan ook flinke strijd geleverd moeten worden door deze subtop om aan het eind van de competitie niet te degraderen. Uitslagen 2 december: Torpedo TUB - Quick-Hedge 2-1 Biemans Komk. - v.Rijbroek Sp.& M 1-2 V&T Metaal - Café La Compagnie 2-5 Autocentrum - AVB Asbest 1-4 Betech BV - Snackpoint LC 3-0 v.Haandel Metaal - Tielemans Groente 2-3 BoekelFit - MVS Grootkeuken 4-3 Elreka Hekwerken - De Drie Kronen 1-9 Midicentrum Stender - TK ‘t Stuupke 7-2 Dakdek. Jacobs - De Schutboom/v.Dijk 3-2 OOvB - v.d. Aa Klusbedrijf 4-7 Programma 16 december: Zaal A: Betech BV - Midicentrum Stender18.30 u

19.15 u OOvB - Elreka Hekwerken De Schutboom/v.Dijk - v.Haandel Metaal 20.00 u AVB Asbest. - Tielemans Groente 20.45 u Snackpoint LC - Quick-Hedge 21.30 u Zaal B: Dakdekkersbedrijf Jacobs - V&T Metaal 18.30 u Donkers/v.Lankveld - BoekelFit 19.15 u Café Gij & ik - Biemans Komkommers 20.00 u v.d.Aa Klusbedrijf - Torpedo TUB 20.45 u Stuc Force - MVS Grootkeuken 21.30 u TK ‘t Stuupke - v.Rijbroek Sp&M22.15 u

Hockeyclub Boekel

Zaalhockeyclinic voor trainers hockeyclub Boekel Het zaalhockeyseizoen ging zaterdag 30 november voor de trainers van hockeyclub Boekel van start met een speciale clinic. Annenienke v.d.Ven, een ervaren zaalhockeyster uit dames 1 van Boekel, leerde hen de kneepjes van het vak. Door deze clinic kunnen de trainers de oefeningen weer overbrengen op de groepen waaraan zij leiding geven. Rabobank Uden Veghel verlengde begin dit jaar het sponsorcontract met hockeyclub Boekel met drie jaar en zet daarbij in op de ontwikkeling van jeugdtrainers en jeugdleden. Zo worden in het nieuwe hockeyseizoen 3 Rabo Train de Trainer clinics per seizoen gegeven aan de jeugdtrainers van hockeyclub Boekel. Door deze clinics doen de trainers kennis op om de jongste hockey(st)ers te leiden, waardoor het niveau en spelplezier van de jeugd wordt verhoogd.


Sport Prijskaarten BOND van OUDEREN

RiKKEN 1 Marie Schaap 2 Grarda v.d.Ven 3 Gerrit Opheij 4 Jos v.Dijk 5 Anneke v.Hoof 6 Toos Verhofstad 7 Toon v.d.Ven JOKEREN 1 Erna Verstegen 2 Riek Dijselbloem 3 Lies v.d.Aa

80 pnt. 73 pnt. 68 pnt. 55 pnt. 52 pnt. 47 pnt. 40 pnt.

57 pnt. 39 pnt. 35 pnt.

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 7 en 8 december: Venhorst 1 - Rhode 1 2-2 Venhorst 2 - Vianen Vooruit 2 5-3 Elsendorp 2 - Venhorst 3 1-5 Volkel 5 - Venhorst 4 1-7 Venhorst 5 - Handel 4 5-3 Dames Venhorst 1 - VOW 1 1-7 Dames Venhorst 2 - Juliana Mill 1 5-2 Veteranen Gemert - Venhorst 5-4 Programma 15 december: DAW 1 - Venhorst 1 14.30 u Excellent 2 - Venhorst 2 12.30 u Venhorst 3 - Blauw Geel ‘387 12 11.00 u Elsendorp 3 - Venhorst 5 11.00 u Dames Toxandria 1 - Venhorst 1 11.00 u Dames Volharding 1 - Venhorst 2 12.00 u Venhorst 1 - Rhode 1 Na de fraaie overwinning tegen Boekel Sport speelde Venhorst vandaag thuis tegen koploper Rhode. Rhode begon sterk en was vanaf het begin beter bij de les dan Venhorst. in de 4e minuut kwamen de bezoekers op 0-1 toen Venhorst niet scherp genoeg was bij een hoekschop. Het duurde een half uurtje totdat Venhorst het betere van het spel kreeg en in de 43e minuut leverde dat resultaat op. Joost Timmers ver-

Berichten

schalkte de Rhode doelman met een bekeken boogbal na slecht wegwerken van een afgeslagen Venhorstse aanval. Na de thee speelde Venhorst beter en kreeg enkele goede kansen, o.a. door Thijs v.Sleeuwen, maar de Rhode doelman liet geen doelpunt toe. Ook Rhode bleef ge-vaarlijk en in de 63e minuut werd een voorzet van links bij de verre paal ingekopt.1-2. Vijf minuten later bereikte een mooie pass van Luuk v.d.Boogaard broer Tom, die bekwaam in de verre benedenhoek binnen schoot, 2-2. Hierna kregen beide teams nog wel enkele mogelijkheden, maar aan de stand veranderde niets meer. Een resultaat waarmee beide teams konden leven. Keeper Luc Peters werd gekozen tot man van der wedstrijd. Volgende week is de laatste wedstrijd voor de winterstop, uit tegen DAW. Voor Ven-horst belangrijk gezien de stand, dus ho-pen we weer op de steun van onze trouwe supporters. Activiteitenkalender: Donderdag 12 december, Snerttraining, voor iedereen die deze avond traint, had willen trainen of nooit wil trainen. Allemaal hartelijk welkom Vrijdag 27 december, Kienen en/of Bingo, voor iedereen die dat wel of niet leuk vindt, met verrassende en mooie prijzen; iedereen is welkom en de koffie staat klaar vanaf 20.00 uur.

Zondag 5 januari Nieuwjaarsreceptie, aanvang 14.00 uur. JEUGDNIEUWS Uitslagen 7 december 2013 ONDO A1 - Venhorst A1 2-1 SES MB1 - Venhorst MB1 1-4 1-6 Schijndel C3 - Venhorst C1 Venhorst D1G - UDi ‘19 D6 18-0 Venhorst D2G - UDi ‘19 D9 0-11 Rhode E6 - Venhorst E2 1-0 6-2 Gemert F2 - Venhorst F2 Venhorst F3 - Boekel Sport F6 9-0 UDi ‘19 F11G - Venhorst F5 2-7 Programma 14 december 2013 UDi ‘19 A2 - Venhorst A1 vertrek 13.45 u, 14.45 u MVC B1 - Venhorst B1 vertrek 13.15 u, 15.00 u Nijnsel C1 - Venhorst C1 vertrek 11.45 u, 13.00 u UDi ‘19 C6 - Venhorst C2G vertrek 12.00 u, 13.00 u Odiliapeel D1 - Venhorst D1G vertrek 10.30 u, 11.30 u Odiliapeel D2 - Venhorst D2G vertrek 10.30 u, 11.30 u Venhorst E1 - Sparta ‘25 E4 10.00 Venhorst E2 - Gemert E5 10.00 Venhorst E3 - Zaalvoetbal Bakel vertrek 11.30 u, 12.30 u ASV ‘33 F3G - Venhorst F4G vertrek 08.15 u, 09.15 u

Shirtsponsors Vorige week werden Plein 31 en Dakdekkersbedrijf W. Jacobs officieel gepresenteerd als de nieuwe hoofdsponsors van RKSV Venhorst. Venhorst 1 is vanaf nu te bewonderen in nieuwe shirts,nieuwe trainingspakken, warmloopshirts en tassen en ook de trainingsstaf is in het nieuw gestoken. Beide hartelijk bedankt! Venhorst 3 kreeg een nieuwe sponsor: De gezamenlijke melkveehouders uit Venhorst met de slogan “Winnaars drinken Melk”! Meisjes B1 wordt vanaf dit seizoen gesponsord door de gezamenlijke varkensbedrijven uit Venhorst “Varkens zijn Cool”; hiermee laten de Venhorstse agrarische bedrijven zien dat zij midden in de gemeenschap staan. Samen staan we sterk en niet, zoals wel eens gesuggereerd in de media, tegenover elkaar. Wat de voetbalvereniging betreft een mooi voorbeeld hoe het ook kan, nee, hoe het zou moeten, bedankt! Volgende keer weer meer.


Sport Margriet verslaat Boekel Sport Ondanks de 3-1 nederlaag tegen koploper Margriet in Oss heeft Boekel Sport een goede wedstrijd gespeeld waarin weer strijd was te zien. De eerste kans was voor Margriet. Joey Schuurmans’ poeier werd door verdediger Lars v.d.Elzen tot corner verwerkt. De thuisploeg nam na 25 minuten een voorsprong door Ferhet Coskun. Hij wist doeltreffend af te ronden na een schot wat door keeper Verhagen gekeerd werd maar bij de linksbuiten voor de voet belandde. De gelijkmaker liet niet lang op zich wachten. Na een aantal felle duels op het middenveld was het Niek Schuijers die broer Tim goed bediende die alleen op doelman De Natris af kon gaan. Beheerst ronde Tim af. Daarna schoot Ooms van Margriet de bal net naast het Boekelse doel. De 2e helft kreeg Pieter Donkers na een goede aanval over rechts de bal net niet voor zijn goede voet en kon Martijn v.Lankvelt alleen op de Margriet doelman af. Beiden miste jammerlijk. Bart Verhagen pareerde met zijn voeten een schot van Rick v.Rodijnen. Jelle Bouwmans had na een goede solo net niet meer de kracht om de bal voor te geven. De thuisploeg kwam na een scrimmage voor het Boekelse doel op 2-1. Uit een corner werd de bal niet goed weg gewerkt. Nadat hij van de

Berichten

lijn was gehaald wist Luuk Haas de bal wel in het net te krijgen. Boekel vocht voor wat het waard was maar Joey Schuurmans strafte slecht uitverdedigen van Boekel af met de 3er goal. Helaas zat er niet meer in. De A-junioren Merijn v.Haandel en Robin Gruijters kregen van trainer Vermeer nog speeltijd. Ruud Vermeer heeft zijn contract met een jaar verlengd zo liet de technische commissie vol trots weten. Volgende week is Herpinia uit Herpen gast op Sportpark de Donk. Uitslagen 7 en 8 december: Boekel Sport A1 - Schijndel A1 4-0 Boekel Sport A2 - ST Fiducia/Elsend. A1 4-2 Bekkerveld B1 - Boekel Sport B1 4-1 Blauw Geel ‘38 B3 - Boekel Sport B2 afgelast Nooit Gedacht C1G - Boekel Sport C1 afgelast Boekel Sport C3 - Erp C2 7-1 ASV'33 D1 - Boekel Sport D1 3-9 MVC D1G - Boekel Sport D2G 3-3 Boekel Sport D3G - VOW D1 2-1 Boekel Sport D4G - Handel D1G 2-0 Mariahout D2G - Boekel Sport D5 3-2 Boekel Sport D6G - Gemert D6 3-5 Boekel Sport E1 - JVC Cuijk E1 2-9 Blauw Geel ‘38 E4 - Boekel Sport E3 8-1 Mariahout E1G - Boekel Sport E4 1-5 Boekel Sport E6G - Ollandia E2G 1-8 MVC F1 - Boekel Sport F2 2-1 Erp F3 - Boekel - Sport F3 4-0

Hoofdsponsor jeugd schenkt C1 trainingspakken Championkwekerij van Asseldonk heeft Boekel Sport C1 in nieuwe trainingspakken gestoken. De familie van Asseldonk is hoofdsponsor van de jeugdafdeling binnen Boekel Sport en heeft vorig jaar Boekel Sport B1 al in het nieuw gestoken. De C1 is deze ondernemer zeer dankbaar en liet dat gelijk blijken met goede resultaten. Het team van Rens Verhoeven en Jasper v.d.Rijt heeft het zwaar in de hoofdklasse maar kan toch de punten bij elkaar sprokkelen. Met deze nieuwe kleding zien deze jongeren er verzorgd uit. Het Jeugdbestuur is ook deze Boekelse ondernemer zeer dankbaar voor het grote vertrouwen in onze sportvereniging.

1-15 Boekel Sport F5 - irene F2 Venhorst F3 - Boekel Sport F6 9-0 Hapse Boys MC1 - Boekel Sport MC1 afgelast Boekel Sport MC2 - Schijndel MC1 0-9 Boekel Sport MD1 - Hapse Boys MD1 2-11 Margriet 1 - Boekel Sport 1 3-1 Margriet 2 - Boekel Sport 2 2-1 Heeswijk 3 - Boekel Sport 3 1-0 2-3 Boekel Sport 4 - Ollandia 2 Gemert 9 - Boekel Sport 5 0-8 Erp 7- Boekel Sport 7 2-6 Boekel Sport 8 - Gemert 13 0-3 RKVV Keldonk 4 - Boekel Sport 9 5-5 Dames SSS ’18 3 - Boekel Sport 1 0-9 Dames SCMH 1 - Boekel Sport 2 1-8 Programma 14 december Boekel Sport A1 - Gemert A1 Beker, 14:00 u Boekel Sport D2G - Mariahout D1 10:30 u Boekel Sport MD1 - JVC Cuijk MD2 10:30 u Boekel Sport E3 - irene E1 10:30 u Boekel Sport F2 - Rhode F3 9:30 u Boekel Sport F4 - Handel F1 9:30 u SV Budel MA1 - Boekel Sport MA1 14:30 u Udi ‘19 D2 - Boekel Sport D2G 111:30 u Rhode F2 - Boekel Sport F1 10:30 u Programma 15 december Boekel Sport 1 - Herpinia 1 14:30 u Boekel Sport 2 - Sparta ‘25 2 11:30 u Boekel Sport 3 - Schijndel 3 11:00 u Handel 2 - Boekel Sport 4 11:30 u Boekel Sport 5 - Avanti ‘31 6 11:00 u Avanti ‘31 7 - Boekel Sport 6 12:00 u Boekel Sport 7 - Nijnsel 5 10:30 u irene 3 - Boekel Sport 8 12:00 u Boekel Sport 9 - FC Uden 6 10:30 u Dames Boekel Sport 1 - Olympia ‘18 1 10:30 u Dames VOW 2 - Boekel Sport 2 10:00 u irene 3 - Boekel Sport 8 12:00 u

ANGO PRIJSKAARTEN 4 december

RiKKEN 1. Wim v.d.Broek 2. Mari v.d.Heijden 3. Jan Sleegers JOKEREN 1. Ria Strijbosch 2. Erna Verstegen 3. Leen Emonds

Punten 62 pnt. 51 pnt. 35 pnt.

54 pnt. 35 pnt. 30 pnt.BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A H.v.d.Mortel - A.v.Duijnhoven Th.v.Alphen - G.Zomers P.Koonings - A.v.Duijnhoven M.v.Doren (s) - J.v.Zon S.Donkers - H.v.d.Mortel F.v.Boxtel - G.Verwegen R.Willems - J.Mezenberg H.v.Es - H.v.d.Zanden A.v.Duijnhoven - M.Timmers R.Berens - A.Berens Libre B M.v.Schijndel - Jac.Coolen A.v.d.Velden - H.v.Duren J.Donkers - A.v.Asseldonk A.Emonds - M.v.d.Elzen P.v.Doren - M.v.Doren (b) A.v.Moorsel - L.Verbakel M.v.Schijndel - J.v.Asseldonk M.v.Haandel - H.Arts L.v.Haandel - E.v.Doren J.v.d.Aa - Th.v.Rooy J.v.Osch - C.Coolen

51-29 93-252 14-27 28-33 92-37 31-28 33-20 61-16 39-32 21-45

34-24 31-31 15-26 27-17 12-22 23-24 35-27 27-24 23-19 41-19 24-39

Berichten

Jac.Coolen - H.Schepers J.v.Sleeuwen - J.v.Dooren (k) J.Kusters - H.v.d.Berg Libre C P.v.Duren - J.v.Duren T.v.d.Heijden - P.Rijbroek M.de.Rijck - J.v.Dijk A.Verstegen - H.v.Melis A.v.Sleeuwen - P.Rijbroek L.v.Sleeuwen - Th.Snijders H.v.Lankveld - T.v.d.Heijden Ph.v.Zuijlen - J.v.d.Broek Fr.v.d.Bosch - J.v.Lankveld Th.v.d.Burgt - W.v.Hees J.Manders - J.v.Berlo A.v.d.Burgt - T.v.d.Heijden Th.Snijders - T.v.d.Heijden L.v.Rooy - B.v.d.Bosch P.Raijmakers - A.v.d.Burgt W.Kroos - T.v.d.Ven Bandstoten A M.v.Schijndel - C.Coolen S.Donkers - J.Kusters A.v.Duijnhoven - C.Coolen H.v.d.Zanden - J.v.Zon Fr.v.Boxtel - G.Verwegen A.v.Moorsel - M.Timmers M.v.Haandel - L.v.Haandel

28-20 19-30 24-33

23-4 34-13 5-28 18-11 16-9 14-11 19-13 23-19 15-21 10-18 18-14 12-11 6-17 17-26 12-15 11-21

24-23 42-16 44-28 30-48 36-20 21-44 14-13

J.v.Sleeuwen - R.Berens H.v.Duren - H.v.d.Mortel P.v.Hoof - A.Berens C.Sanders - M.v.Doren (s) H.v.Houtum - H.v.d.Heuvel P.Koonings - J.Mezenberg Bandstoten B P.Rijbroek - C.v.Sleeuwen L.v.Rooy - P.Raymakers L.v.Sleeuwen - A.v.d.Burgt A.v.Asseldonk - Ph.v.Zuijlen H.Arts - H.v.d.Berg A.v.d.Velden - J.v.Asseldonk A.v.d.Burgt - W.Kroos J.v.Duren - P.Rijbroek Fr.v.d.Bosch - A.v.Asseldonk L.v.Rooy - Ph.v.Zuijlen Th.v.d.Burgt - J.v.Osch C.v.Sleeuwen - J.v.Asseldonk J.v.Berlo - H.Arts P.Raymakers - P.v.Duren H.Schepers - L.v.Sleeuwen T.v.d.Ven - J.v.Lankveld Driebanden J.Tielemans - P.Koonings J.Heesen - H.v.Houtum S.Donkers - J.Kusters J.Tielemans - M.v.Doren (s) P.v.Hoof - R.Berens J.Donkers - G.Zomers Jac.Coolen - E.v.Doren Fr.v.Boxtel - L.v.Rooy

V E S P O

Sport

35-25 30-51 26-22 44-20 25-41 28-23

7-23 11-12 9-10 10-15 14-17 21-18 9-13 6-9 17-29 8-13 12-26 11-26 13-17 18-18 17-12 23-13 7-15 10-5 13-7 18-7 5-4 6-18 8-5 6-4

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 8 december: Dames 1 - Habo DS2 22-16 Heren 1 - Blauw-witHS1 22-23 Heren 2 - Bouwcenter Centen HVW HS3 16-29 Programma 12 december: Sprint - Heren 1 (Beker) Deurne, 20.30 u Programma 14 december: MHV ‘81 - Veteranen 1 Boekel, 19.00 u Dames 2 - BMH ‘95 Gemert, 19.00 u Programma 15 december: Bergeijk DS2 - Dames 1Bergeijk, 13.45 u Bedo HS3 - Heren 1 Aarle Rixtel, 13.50 u Bedo HS4 - Heren 2 Aarle Rixtel, 16.10 u Programma 16 december: Mini’s/Welpen 18.30 u Programma 17 december: Aristos - Dames 1 (beker) Best, 19.15 u Programma 11 januari: Jaarvergadering aansluitend Hallofeest 20.00 u


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 9,25 TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

A l l e r h a n d e inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Betaal minder belasting of meer geld overhouden door een goede thuisadministratie, voorlichting burenhulp of mantelzorg. 100% zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875 of 06-55817660. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout,

vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATiS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PuiN- & AFVALcONTAiNERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNG van diverse soorten ZAND. - BESTRATiNGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

A l l e r h a n d e GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL

gladheidsbesrijding zonder corrosieve E L E K T R O T E C H N I E K

uitslag op alle bestratingen.

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Het is nu tijd voor een WINTER-BEURT aan uw gazonmaaier of ander tuinmachine. Bel voor afspraak of GRATIS ophalen, tel. 0492-325900. Let op nieuw telefoonnummer.

WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Op zoek naar THUiSZORG bel dan ViTA THUiSZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------PARKET - LAMiNAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------TE HUUR zwarte smokings voor kerstgala of schoolfeest. Ook voor boerenbruiloftskleding, Voor meer info: tel. 0648526578. -------------------------------------------------`

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

A l l e r h a n d e To n e e l v e r e n i g i n g Open Doek - Venhorst

De plaatselijke toneelvereniging “Open Doek” is erg druk met het instuderen van een nieuw te spelen blijspel/komedie die gespeeld zal worden in gemeenschapshuis De Horst te Venhorst. Afgelopen zomer deden leden van Open Doek mee met een openlucht spel dat een mijlpaal genoemd kan worden in de korte geschiedenis van deze vereniging. Bedoeld spel werd geschreven door Jan Smeets maar pas na bewerking van Louis ingestudeerd en met groot succes op de planken gebracht op het St. Agathaplein tijdens Boekel 700. Nu is de totale groep, dus spelers, inspeciënt, decorontwerpers en regisseur bezig met een nieuwe productie Quick Quick Show die eind maart 2014 opgevoerd wordt in gemeenschapshuis de Horst in Venhorst. De inhoud is echt wel actueel met een flukse crisis in de dansschool van Henk die het eigenlijk niet meer zitten, de rekeningen die op deurmat vallen nopen

Henk tot husselen met zijn bankrekening, vandaag deze rekening morgen de andere en dan maar hopen dat vrouwlief van dit handelen niets merkt. En dan als laatste hoop zoek je iemand à la Herman den Blijker die de hele handel weer op de rails moet krijgen. Als een regisseur een garantie kan zijn op succes dan is het de groep waar die regisseur op kan vertrouwen, volgens Louis Volleberg die een hoge pet op lijkt te hebben van de spelers en de speelgroep Open Doek. We staan op de kerstmarkt in Boekel en in Handel dus als je een kerst kado wil dan kun je hier alvast kaartjes kopen. Open Doek Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPiEER- en PRiNTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan ViTATHUiSZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656.

Heerlijk VERS FRUIT, ambachtelijke boerderij ZUIVEL en KAAS Nieuwe oogst AARDAPPELS en UIEN KADOTIP voor de decembermaand en voor uw relatiegeschenken; LEUKE PAKKETTEN met ambachtelijke produkten. Informeer naar de mogelijkheden, graag vooraf bestellen OPEN: vrijdag 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00 Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50

• 10% KORTiNG v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Boekel’s Welzijn

A l l e r h a n d e GRATiS hulp door betrouwbare man, 65+, met ervaring voor onmisbaar thuisadministratie, aanvraag taxi, zorg of hulpmiddelen. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875. --------------------------------------------------

Vanaf 1 december sparen om heerlijk te kunnen genieten van een voetenbadje. Ook pedicure kadobonnen verkrijgbaar. Leuk voor onder de kerstboom

Pedicure Agnes v.d.Valk De Vlonder 57, Boekel, Tel. 0492-323352 Diabetische / Reumatische voet

Kom binnen en ontdek dat de feestmaand niet altijd duur hoeft te zijn! Voor cadeaus, kerstversiering en speelgoed kunt u ook bij ons terecht! De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 0653651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Kerstaktie

nieuwe set nagels gel of acryl

€ 30,=

(inclusief verlenging)

Normaal € 50,= nu

Voor meer informatie: 06-43085124

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Last van spanning, nervositeit of hyperventilatie? Dantian acupunctuur

Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen.

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

www.boekelswelzijn.nl

0492?773286 / 06? 30017114 www.dantianacupunctuur.nl

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

veranda, carport & terrasoverkapping

A l l e r h a n d e Sfeervolle Kerstmarkt GGZ Oost-Brabant Huize Padua

GGZ Oost Brabant Huize Padua houdt donderdag 12 december van 18.00 tot 21.00 uur haar jaarlijkse kerstmarkt in het sfeervolle park op het terrein van Huize Padua aan de Kluisstraat 2 te Boekel. Op de markt worden door de cliĂŤnten, activiteitenbegeleiding, diverse GGZ locaties, instellingen uit de omgeving en particulieren een gevarieerd aanbod aan kerst-

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Voor al uw computer-problemen

APPELS & PEREN

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

decoraties van hout, metaal en natuurlijke materialen verkocht. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor jong en oud, eetkramen een gezellig terras met muziek, tevens zijn er enkele goede doelen vertegenwoordigd. De muzikale opluistering tijdens de markt wordt dit jaar verzorgd door ‘Krek zo as ‘t Guh’ uit Huize Padua, Muziekgroep ‘internos’, Vrouwenband ‘Permanent’ en Orkest ‘La Banda’. De entree bedraagt â‚Ź 2,- voor volwassene, kinderen t/m 12 jaar gratis.

www.brabantdesign.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen machinale houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STucADOORSBEDRiJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140.

A l l e r h a n d e Kerstmorgen Zonnebloem 2013

De Zonnebloem Boekel-Venhorst nodigt U uit op woensdag 11 december a.s. in het Boekels tuincentrum voor een Winkelmorgen in Kerstsfeer. De morgen duurt van 10.00 tot 12.00 uur. We hopen er een gezellige morgen voor u van te maken onder het genot van een

kopje koffie of thee met iets lekkers. U kunt winkelen met live muziek en de sfeer van de Kerst proeven. U bent van harte welkom. Dit wordt u aangeboden door Boekels tuincentrum fam. Weren Bestuur en Vrijwilligers Zonnebloem Boekel - Venhorst

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOuWBEDRiJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATiS OPGEHAALD EN THuiSBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORiJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Rombout

Wij slijpen uw huishoudscharen, tafelmessen, keukenmessen en electrische en handgereedschappen en HSS-cirkelzagen. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

info@romboutbestratingen.nl Spechtlaan 25 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOuWSTOFFEN- HOuTHANDEL MAcHiNALE HOuTBEWERKiNG

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.