28e jaargang nr 23; 4 december 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 23 - 4 december 2013

Boomplantdag in Boekel

Op 27 november zijn bij prachtig weer bomen geplant in het kader van Boomplantdag door leerlingen van groep 7 van basisschool Octopus uit Boekel. Aan de Parkweg bij de school werd Veldesdoorn Acer geplant en in de wijk Doolleggen aan het Torenveld Krentenbomen, Amelanchier.

Voorzien van warme jas, laarzen en het nodige gereedschap togen de kinderen aan het werk. Burgemeester Bos had op school het startsein gegeven. Met een flinke dosis samenwerking plantte de kinderen de bomen voorzien van boompalen, waterdrain en flinke hoeveelheid zand. Spitten, boom vasthouden, aanstampen en boomband knippen, allemaal heel verantwoordelijk werk. De genodigden: mensen van Stichting Bomen Boekel, ZLTO Boekel-Venhorst, stichting D’n Eik en gemeente wa-

ren erg enthousiast door zoveel gemotiveerde leerlingen. Bomen planten is zwaar werk, dus werd iedereen getrakteerd op een heerlijk broodje met warme worst en chocomel, koffie en speculaas verzorgd door buurtbewoners uit de Parkweg en Torenveld. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag waarbij iedereen op een positieve manier heeft meegeholpen met het mooier maken van de eigen buurt- en/of schoolomgeving. www.stichtingdneik.nl

Wij wensen jong en oud een heel fijn Sint Nicolaasfeest!

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD Vermeld uw

Kerst- en Nieuwjaarswens in

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST in de speciale KERSTUITGAVE welke op woensdag 18 december a.s. verschijnt Opgave t/m vrijdag 13 december 17.00 uur. Informatie: tel. 322140. Verspreidingsgebied: Boekel, Venhorst, Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten JONGERENCOLLECTE: De opbrengst van de jongerencollecte in Boekel bedraagt € 33,80. Onze hartelijke dank hiervoor.

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 7 december: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum St.Petrus, m.m.v. dameskoor St.Agatha. Anna v.d.Elzen- Verbossen. 17.30 u Helm v.d.Rijt (vwg. jaargetijde); Marinus v.Haandel (vwg. sterfdag) en Petronella Raymakers zijn echtgenote; Noud v.Deursen; overleden ouders Willem v.Boekel en Hanneke Verbruggen; Harrie Gijsbers (vwg. verjaardag); Harrie Habraken (jgt.) en overleden fam.Habrakenv.Bakel. Zondag 8 december, 2e zondag van de Advent: 10.30 u m.m.v.seniorenkoor De Blijde Herfstklanken Johannes v.Sleeuwen (vwg. verjaardag) en Miet v.Sleeuwen-Schepers en overleden familie; bijzondere intentie voor fam.Gerrits- Logtens. Maandag 9 december, Hoogfeest onbevlekte ontvangenis van Maria (van 8 december). 19.00 u Wilhelmus en Cato v. Lankveld, zoon Theo en overleden familie (vwg. jaargetijde vader); overleden ouders v.d.Elzen-v.d.Wijst en overleden familie; overleden ouders Rovers-Thomassen en familie. Woensdag 11 december: 19.00 u Huub v.d.Horst (vwg.trouwdag 12 december); overleden ouders Timmers-v.d.Velden; Jan v.d.Boomen en overleden familie.

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Boekel: 1/12 Tijs van der Lee

OVERLEDEN Boekel: 30/11 Tonia de Bruin-Constant, 96 jaar Uden: 27/11 Tonnie Janssen-Steenbergen, 87 jaar

ADVENTSACTIE voor Angelique van Zeeland. Dit jaar zal de opbrengst van de Bisschoppelijke adventsactie ten goede komen aan een project van de Zeelandse Angelique v.Zeeland in Porto Alegre, Brazilië. Achter in de kerk zijn oranje bussen geplaatst waar u de gehele adventstijd uw giften in kunt deponeren.

HETE HANGIJZERS. In het kader van de maandelijkse inloopcatechese met als thema “Hete Hangijzers’ zal woensdagavond 11 december de bekende cultuur theoloog Frank Bosman een lezing geven. Op deze avond stipt hij deze hete hangijzers aan en bespreekt ze kritisch. Frank Bosman is verbonden aan de Faculteit van de Theologie van de Universiteit van Tilburg en in mei 2011 uitgeroepen tot Theoloog van het jaar en schrijver van o.a. het boek ‘God houdt wel van een geintje.’ Deze lezing wordt van harte aanbevolen.

KERSTBINGO Parochie Sint Petrus 12 december 2013. Een gezellig avondje Bingo spelen tijdens de donkere dagen tussen Sinterklaas en kerst met mooie kerstprijzen is mogelijk op donderdag 12 december. Kaarten zijn te koop voor € 5,- per stuk, voor koffie en

koek wordt gezorgd. De gehele opbrengst van deze avond komt ten goede aan de Lourdesbedevaart in 2014. Iedereen is welkom in het Parochiecentrum, Kerkstraat 25 Uden, 20.00-22.00 uur.

RESTAURATIE Kerkorgel St. Agathakerk Het is geruime tijd geleden dat de eerste fase van de revisie van het orgel heeft plaats gevonden. Er waren hiervoor precies voldoende gelden aanwezig. Deze fase omvatte de complete vernieuwing van contacten en bekabeling in de speeltafel en orgel met een nieuwe digitale sturing. Tevens zijn alle magneten voor de aansturing van lucht naar de pijpen vervangen. Deze omvangrijke revisie was noodzakelijk omdat juist dit gedeelte van het orgelsysteem zeer frequent tot storingen leidde en voortdurend voor de reparaties hiervan stevige nota’s opleverden. Bij deze revisie en bij het stemmen van het orgel zijn tevens een aantal zwaar vervuilde pijpen gereinigd en o.a. enkele luchtlekkages gedicht. Het totale eindresultaat stemt ons en gebruikers zeer tevreden. Het uitvoeren van fase 2, waarbij o.a. alle 1800 orgelpijpen schoon gemaakt zouden worden en alle ventielen zouden moeten worden vervangen, is gelet op dit resultaat, niet meer noodzakelijk. We kunnen dit aanduiden als een stevige meevaller. De commissie “restauratie kerkorgel” heeft derhalve besloten fase 2 niet meer te laten uitvoeren en daarom het inzamelen van de benodigde financiën niet meer

AANBIEDINGEN donderdag 5 t/m woensdag 12 december

Victoriavlaai

MET SLAGROOM

Zonnebol Harde broodjes

€ 9. 00 € 1. 00 3 VOOR € 1. 50

Spektakels

WORSTENBROOD MET SPEK bekend van radio en televisie vrijdag 6 en zaterdag 7 december slechts

€ 1.50

Nieuw! Chocola in 8 verschillende smaken Dinsdag 10 december laatste MARKTAANBIEDING 2013

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


noodzakelijk is. Daarom zullen binnenkort de pijpen welke op de torenwand zijn aangebracht worden verwijderd. Na het bereiken van dit resultaat rest ons een woord van dank voor alle personen en instellingen die bijgedragen hebben om dit mogelijk te maken en gezorgd hebben dat dit unieke electrisch/pneumatisch kerkorgel behouden kan blijven. Dank, nogmaals dank. Commissie retauratie kerkorgel St. Agathakerk Boekel

Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

Aanstaande zondag is de 2e Adventsviering. Tijdens deze adventsviering bereiden we ons dan in de kindernevendienst voor op Kerstmis. Het thema voor dit jaar is “In donkere dagen”. Vorige week hebben we gehoord dat Carlijn, die in het ziekenhuis ligt, bezoek kreeg van haar juf. Zij vertelde toen een verhaal over Maria en de engel. Juf Anne komt ook deze week even op bezoek. Zal ze nu ook een verhaal vertellen? Kom luisteren tijdens de H.Mis van 10.30 uur. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom. Tot dan! Werkgroep gezinsviering, tel: 322140.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 7 december 19.00 uur + Zondag 8 december 10.00 uur: mnd. ged. Marie-Therèse Raijmakers; overleden fam.Manders-Derks; Piet Bevers; Jan .vSleeuwen; Danique Rovers (vwg. sterfdag) en Peter Rovers; Jan en Door v.d.Bosch-v.d.Burgt; Huub v.Velthoven; Toon Verhofstad. Donderdag 12 december: 19.00 u Intenties kerkgangers ACOLYTHEN EN LECTOREN: Zaterdag 7 december: 19.00 u Tim en Niels Hoogeveen Mevr.Kanters Zondag 8 december:

10.00 u Willy v.Oort Hr.v.d.Wiel Donderdag 12 december: 19.00 u Martinese

OVERLEDEN: Jan v.Sleeuwen. Moge hij rusten in vrede!

Heeft u nog coniferengroen over of een coniferenboom voor het opsieren in de kerk van Venhorst met Kerst laat het dan even weten aan Frans v.d.Wiel tel. 351560 of aan Jan Manders tel. 351811.


Donderdag 5, vrijdag 6 en zaterdag 7 december

Gourmetschaal 2 personen Gepaneerde schnitsels Runderschnitsel à la minute

150 gram saus GRATIS

€ 595 19 100 gram voor € 2 4 stuks voor

SPECIAL VAN DE WEEK

HEERLIJKE

Kipkado

gehaktballetjes in satésaus

zacht kippenvlees met groenten, verpakt in spek

100 gram

€ 180

100 gram

€ 099

VLEESWARENTRIO 100 gr. slagersham 100 gr. grillworst 100 gr. snijworst samen voor

Maandag 9 en dinsdag 10 december

Braadworst h.o.h. Slavinken

€ 325 00 5 voor € 5

500 gram voor

Woensdag 11 december

Gehakt h.o.h. Slavinken

€ 295 00 5 voor € 5

500 gram voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 395

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 6 december Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 13 december GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel Bezoekadressen: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur, woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overige telefoonnummers Informatie afvalinzameling, RMB (0485) 33 83 52 (tijdens kantooruren) calamiteiten gemeentewerken 06 53 13 92 97 storing drukriolering (0492) 32 14 05 storing openbare verlichting 0800 – 888 99 99 (tijdens kantooruren; gratis) of 06 - 10 47 63 52 (buiten kantooruren) Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten et cetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing? Bel dan (gratis) 0800 - 888 99 99 (openbare verlichting) of (gratis) 0800 240 01 00 of meld het via het formulier op www.boekel.nl (via

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 27-11-2013 Gevonden: - mobiele telefoon - paraplu met rood/blauwe/takjes - klein sleuteltje V 61 0148 - jas, groene mouwen, voor- en achterkant van zwart leer en beige sjaal - kinder-fiets/crosshandschoen maat XS4, merk: shift - zilveren ring - kunststof bankje Verloren - 3 fietsensleuteltjes (los) Trelock - zwarte afstandsbediening, voorzijde klein display met daaronder 4 bedieningstoetsen, volumetoets en een kleine antenne

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal) Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53 70 71 11. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel. INZAMELDAGEN EN/OF -TIJDEN VERANDEREN IN 2014 Vanaf 1 januari 2014 wordt al uw huishoudelijk afval ingezameld door Van Kaathoven. Een andere inzamelaar betekent in dit geval ook een andere inzameldag of inzameltijd! Raadpleeg daarom heel goed uw Afvalwijzer 2014, de AfvalApp of onze website.

Voor veel inwoners zal de dag waarop het rest-, gft- en plastic verpakkingsafval wordt ingezameld veranderen. Het systeem blijft wel hetzelfde: dat betekent dat de ene week de tariefzak en de Plastic Heroes afvalzak wordt ingezameld en de andere week de gft-container wordt geledigd.

Zet uw afval op tijd buiten U moet ervan uitgaan dat de tijd waarop het huishoudelijk afval wordt ingezameld sowieso verandert, omdat de routes anders worden gereden. Zorg er daarom dus voor dat u het afval op de inzameldag vóór 7.00 uur aan de openbare weg heeft staat. U mag het afval ook de dag voor de inzameldag na 22.00 uur al aan de openbare weg zetten.

Afvalkalender belangrijker dan ooit! Omdat er veel verandert aan de afvalinzameling in 2014 is de Afvalkalender belangrijker dan ooit. Deze is op verschillende manieren te raadplegen. Alle particuliere huishoudens krijgen de


Gemeenteberichten Afvalwijzer 2014 met de afvalkalender vóór het einde van 2013 in de brievenbus. U kunt ook de AfvalApp van het Land van Cuijk en Boekel downloaden op uw smartphone of tablet. De App is gratis te downloaden en te vinden in de AppStore of Google Play Store onder DeAfvalApp. Daarnaast kunt u uw afvalkalender downloaden op onze website (www.afval.rmb.nl) door het invoeren van uw postcode en huisnummer.

Geen inzameling op 1 januari 2014 Op woensdag 1 januari 2014, Nieuwjaarsdag, wordt geen huishoudelijk afval ingezameld. In plaats daarvan wordt het afval op zaterdag 4 januari ingezameld. Dit geldt voor geheel Grave (inclusief centrum), Velp, Escharen, Gassel, Katwijk, Linden, Mill, Langenboom en Sint Hubert. Bekijk straks dus heel goed uw Afvalkalender van 2014!

Inzameling kerstbomen na 6 januari 2014 Na Drie Koningen wordt ook weer een ronde gereden voor de inzameling van kerstbomen. Dit gebeurt door SITA op 7, 8, 9, 10 en 13 januari 2014. De kerstboom wordt op dezelfde dag ingezameld als uw huishoudelijk afval. Dus ook hier: kijk goed op uw Afvalkalender 2014!

Meer informatie Voor alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling: www.afval.rmb.nl. U kunt voor vragen ook bellen met de Afvalinfolijn: 0485-338352. KEURINGSLEEFTIJD VOOR RIJBEWIJZEN VERHOOGD Automobilisten en motorrijders met respectievelijk een rijbewijs B en A moeten zich op dit moment vanaf de leeftijd van 70 jaar elke 5 jaar laten keuren als zij hun rijbewijs verlengen. Vanaf 1 januari 2014 gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar. Ook zijn dan rijbewijzen voor bestuurders tussen de 60 en 70 jaar langer geldig. Een nieuw rijbewijs is dan 10 jaar geldig voor bestuurders tot 65 jaar. Na hun 70ste verjaardag is de geldigheidsduur 5 jaar. Nu ligt die grens bij 65 jaar.

Vanaf 1 januari 2014 betekent dit voor bestuurders: Jonger dan 60 jaar Wordt het rijbewijs verlengd nog voor het 60ste levensjaar dan is het rijbewijs 10 jaar geldig en hoeft niet gekeurd te worden.

Tussen 60 en 65 jaar Bij verlenging van het rijbewijs is dit 10 jaar geldig. De medische keuring is niet nodig.

Tussen 65 en 70 jaar Het nieuwe rijbewijs is geldig tot 75 jaar. Een medische keuring is niet nodig.

Tussen 70 en 75 jaar Het verlengde rijbewijs is 5 jaar geldig. Er hoeft alleen medisch gekeurd te worden als het oude rijbewijs verloopt op de 75ste verjaardag of daarna.

75 jaar of ouder Het rijbewijs is 5 jaar geldig en een medische keuring is verplicht in alle gevallen Medische keuring Voor de groep mensen van wie het rijbewijs korter dan 10 jaar geldig is vanwege een medische aandoening of medicijngebruik,

blijft de rijbewijskeuring voor het rijbewijs wel verplicht bij verlenging van het rijbewijs. Voor brom- en snorfietsers verandert er niets door de verhoging van de keuringsleeftijd. Voor de categorieën C1, C, D1, D en de bijbehorende E is altijd een medische keuring nodig.

Keuring rijgeschiktheid Bij een rijbewijskeuring moeten automobilisten een Eigen verklaring invullen. De Eigen verklaring is nodig om de “rijgeschiktheid” voor het rijbewijs te beoordelen. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente en bij veel rijscholen. Ook kunt u deze kopen via www.MijnCBR.nl, dit gaat met DigiD. De kosten voor een Eigen verklaring zijn € 25,80 (tarief 2014). Wilt u de Eigen verklaring via uw gemeente kopen dan dient u hiervoor een afspraak te maken. Dit kan via www.boekel.nl of telefonisch via 0492-326800.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat: • een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van Van Grinsven Car Cleaning, Volkelseweg 41A te Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Volkelseweg 41a te Boekel. Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 3 december 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure (Artikel 3:11 Wabo en 3:41/3:44 Awb) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Voor

: het nieuw bouwen van een rundveestal bestaande uit de activiteit bouwen en de activiteit het veranderen van een milieu-inrichting Locatie : Rietvenseweg 4, Boekel Type : integraal Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 december 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Een ieder die het met dit besluit niet eens is, kan binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, schriftelijk zijn zienswijze(n) tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99,


Gemeenteberichten 5427 ZH Boekel. Schriftelijke zienswijze(n) moeten zijn voorzien van uw handtekening, naam en adres. Bovendien moet u aangeven om welk ontwerpbesluit het gaat en waarom u het er niet mee eens bent. Een ieder wordt tijdens voornoemde periode op afspraak in de gelegenheid gesteld om zijn zienswijze(n) mondeling naar voren te brengen. Hiervoor dient binnen vier weken na publicatiedatum een afspraak te worden gemaakt met de afdeling milieu (0492-326800). De vergunningaanvrager wordt in de gelegenheid gesteld daarbij aanwezig te zijn. Van mondeling ingebrachte zienswijze(n) wordt een verslag gemaakt. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Boekel, 3 december 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het bouwen van 17 woningen Locatie : Wijstgrond 20 t/m 36 en De Gemeint 34 t/m 48 Verzenddatum : 28 november 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van 1 beuk Locatie : aan de Langstraat, ter hoogte van Langstraat 17 Verzenddatum : 2 december 2013

Voor

Locatie

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van 1 beuk : aan de Langstraat, ter hoogte van de splitsing met de Hoogstraat

Verzenddatum : 2 december 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 december 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit omgevingsvergunning beperkte milieutoets; het veranderen van een inrichting Locatie : Zijp 1, Boekel Datum ontvangst : 26 november 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 19 november jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Welzijn Nieuwe Stijl in 2014 Het college heeft kennis genomen van de toekomstige veranderingen in het welzijnsbeleid. In 2014 worden er veranderingen doorgevoerd om de nieuwe taken van de Transities op te kunnen vangen. De kosten hiervoor worden in 2014 eenmalig gedekt vanuit het ‘Invoeringsbudget Transitie AWBZ’. Vivaan krijgt voor 2014 een subsidie toegekend van € 47.249 voor het ouderenwerk. Dit is hetzelfde subsidiebedrag als in andere jaren.

Gedoogbeschikking Vliegberg 9 De recreatiewoning Vliegberg 9 wordt reeds jaren bewoond. Gelet op de voorgeschiedenis wil het college aan de eigenaar /bewoner een persoonlijke gedoogbeschikking geven voor bewoning van de recreatiewoning. De voorgeschreven procedure daartoe zal worden doorlopen.

Ondernemingsplan Nia Domo Op 27 juni 2013 heeft de raad besloten een lening ad. € 93.000 aan Nia Domo te verstrekken. Hieraan is destijds de voorwaar-

de verbonden dat het stichtingsbestuur tot een nieuwe opzet van de bedrijfsvoering komt. Als invulling hiervan heeft het stichtingsbestuur een ondernemingsplan opgesteld. In dit ondernemingsplan vraagt het stichtingsbestuur Nia Domo aan de gemeente om een lening van € 156.000.

Het college heeft respect en waardering voor de inzet van het huidige stichtingsbestuur. Het college is kritisch op een aantal keuzes, aannames en prognoses in het ondernemingsplan. Met een aangepaste bedrijfsvoering en een meer realistische omzetgroei verwacht het college dat een lening van € 113.000 voldoende moet zijn om in 2017 tot een positief exploitatieresultaat te komen. Het college van B&W stelt daarom voor aan de gemeenteraad om onder voorwaarden een lening van € 113.000 aan het stichtingsbestuur van Nia Domo beschikbaar te stellen. Op 12 december 2013 neemt de gemeenteraad hierover een besluit.


B o e k e l

Kerstviering dinsdag 17 december Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de Kersviering op dinsdag 17 december in Nia Domo. Wij beginnen om 19.00 uur met een gebedsviering voorgegaan door Henk v.Thiel met zang door het KVOkoor. Aansluitend wordt de avond voortgezet met een mooi toneelstuk “Nooit meer een kerstboom” door vrouwenvereniging Nue-

nen- Gerwen. Wij wensen u een fijn Kerstfeest en de beste wensen voor 2014. Graag tot ziens. Kerststukjes maken 18 december. Woensdag 18 december gaan we onder begeleiding van Annie v.d.Boogaard een Kerststukje maken. Aanvang 19.00 uur bij Nellie v.d.Aa, De Aa 2. De kosten zijn ± € 17,50. Zelf mee brengen een draadtang, mesje en een snoeischaartje. Opgeven hiervoor kan bij Mieke tot vrijdag 13 december Tel: 0492- 322392. Met vriendelijke groet, bestuur KVO Boekel

Superchefs 2013

Ook dit jaar hebben 12 kinderen hun “Superchefs diploma” in ontvangst mogen nemen. In samenwerking met Gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, medewerkers van het GGD en vrijwilligers van The Basement hebben de kinderen in de afgelopen weken op een leerzame manier heerlijke gerechten bereid. Woensdag 27 november hebben ze een heerlijk buffet mogen aanbieden, aan familieleden en zelfs aan de meester. Beste kinderen het was bijzonder leuk met jullie, waarvoor onze dank, ook dank aan Dhr v.d.Tillaart van Supercoop voor alle lekkere ingrediënten.

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

Randweg

Nu de randweg om Boekel is opgeschort moet de provincie op zoek naar een alternatief tracé. Het geplande tracé van de randweg begint aan de Gemertseweg t.h.v. Tuincentrum Boekel en komt weer op de Volkelseweg t.h.v. huisnummer 1. Daarna zou het verkeer verder gaan via de Volkelseweg, Brabantstraat en Zeelandsedijk naar de provinciale weg N264 (rondweg Volkel). Op de nieuwe randweg zou geen langzaam verkeer mogen komen; dus geen fietsers en tractoren. Op de Volkelseweg en Brabantstraat mag dit weer wel. Bij de Tsplitsing Brabantstraat-Zeelandsedijk is een rotonde gepland; het doorgaande verkeer zou dan rechtsaf richting Hemelrijk moeten. Vorig jaar echter is de Zeelandse-dijk, vanaf Hemelrijk, door de gemeente Uden ingericht als 60 km-weg met gelijkwaardige kruisingen. Dit is dan de ontsluitingsweg voor Boekel naar Uden en de A50! Volgens het gepubliceerde plaatje bij het artikel in het Brabants Dagblad van 19 november jl. komen er nu al 8600 voertuigen per etmaal over de Volkelseweg. De geplande randweg zal nog meer verkeer aantrekken, dus zal het aantal voertuigen nog meer worden. Buurtbewoners aan deze weg hebben al in 2008 een handtekeningenactie gehouden om ook de situatie van de Volkelseweg bij het m.e.r.-onderzoek over de randweg te betrekken. Dit verzoek is toen door het gemeentebestuur afgewezen. In een projectplan “OMBOUW EN WEGDEKSANERING N605” (9 december 2005) van de provincie wordt gesproken over 2 fasen van ombouw van de N605. De eerste fase is het opknappen van de bestaande weg. Dit is enkele jaren geleden reeds gerealiseerd. De tweede fase, die nog gepland staat, is het aanleggen van parallelwegen en het aanbrengen van een dubbele ononderbroken as markering. Parallelwegen aan de Volkelseweg!? Hoeveel woningen moeten er dan worden gesloopt? Het is vrijwel onmogelijk om van de noordzijde van de N605 een goede ontsluitingsweg te maken. Dus prima dat de randweg, zoals hij nu gepland was, voorlopig niet doorgaat. Het gemeentebestuur van Boekel kijkt teveel naar de problemen van de kom en het industrieterrein, maar niet naar de verdere ontsluiting van de N605. Niet het gemeentebestuur van Boekel, maar het provinciebestuur zal daarom een andere (lees betere) oplossing moeten vinden voor het tracé van de provinciale weg N605: niet door het centrum van Boekel maar ook niet over de Volkelseweg! Jan Leenders, Volkelseweg


Wie jarig is, trakteert!

Iris bestaat 10 jaar en dat vieren we graag met een leuk cadeautje voor alle zwangeren. Kom je langs?

Regio Uden - Boekel - Landerd www.irisverloskundigen.nl T 0413 268 499 | M 06 254 923 26

Marieke Valkenburg

Carmen Duijs

Cathelijn Wagemakers

Wendie Verhallen


ROCK AROUND THE CLOCK De muziekcommissie gaat het laatste evenement van het Boekel 700 jaar muzikaal afsluiten. Bij Rock around the clock staan 5 bands met een Boekels tintje centraal, die op zaterdag 21 december in 5 cafés in Boekel en Venhorst hun muzikale talenten laten horen.

Toon v.d.Heuvel heeft de bands JAWA, The Cube Fatburger, Aplous en Square

Roots gevraagd om een muzikaal rondje rondom de kerktoren te spelen. De bands spelen in cafés ’t Menneke, ’t Stuupke, La Compagnie, Salut en Plein 31. In elk café verzorgen 3 verschillende bands eenmalig een optreden. Dat betekent dat de muzikanten om de 2 uur verhuizen naar een ander café. JAWA speelt om 20.00 uur in café ’t Menneke, om 22.00 uur in La Compagnie en tenslotte om 24.00 uur in café Salut. Volgens Toon is JAWA een eigenzinnige blues rockcover band, dat een geweldige keuze van nummers heeft gemaakt. De band bestaat uit Frans v.Dommelen, John Althuizen en Jan Petersen uit Boekel. The Cube is aanwezig om 20.00 uur in La Compagnie, om 22.00 uur in ’t Stuupke en om 24.00 uur in Plein 31. The Cube heeft volgens Toon specifieke kenmerken. “Het is een relatief jonge band met Jeroen Manders en Paul v.Crey uit Boekel. Mede dankzij dat ze een zanger en een zangeres in hun gelederen hebben, krijg je als toehoorder een boeiende set voorgeschoteld, eigenwijs en rock.” Het volledige programma staat vermeld op website www. Boekel700.nl. Volgende week meer info over dit muzikale kroegen rondje. Boekelse Kwis record deelname De werving voor deelname aan de Boe-

kelse Kwis verloopt behoorlijk voorspoedig. Op dit moment hebben 99 teams zich aangemeld. “En hopelijk komt deze week de 100e binnen. Wij vinden dit helemaal geweldig en totaal boven onze verwachtingen. We gokten op 80 teams.” aldus Michelle Verhoeven, die samen met het Boekelse Kwisteam op vrijdagavond 13 december in La Compagnie de captains zal ontvangen. Om vervolgens aan hen de 100 vragen te overhandigen. Volgens Michelle hebben diverse bedrijven van werknemers het verzoek gekregen een halve dag vrij te mogen nemen. “Alleen maar met de bedoeling zo fit mogelijk aan de kwis te kunnen beginnen. Immers, vanaf 18.30 uur wordt er een beroep gedaan op alle werkende hersencellen. Wij wensen iedereen veel succes en geluk.” Na afloop om 23.30 uur is iedereen van welkom op de afterparty. “Iedereen kan zijn ervaringen uitwisselen met andere deelnemers. Mocht werkelijk iedereen gebruik maken van de afterparty, dan is een extra jas meenemen wel aan te raden. Want er gaan veel makke schapen in een hok, maar geen duizend.” Wie wordt het slimste team van Boekel? Eind december worden de uitslagen bekend gemaakt tijdens de afsluiting van het feestjaar Boekel 700 jaar. PR. commissie Boekel700, Henny Bos


TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCH UITWISSELEN VAN MEDISCHE GEGEVENS

JA Ik geef toestemming aan Huisartsenpraktijk Boekel/Handel en Apotheek Boekel om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere zorgverleners zoals in de brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen?’ is aangegeven.

NEE Ik geef geen toestemming aan Huisartsenpraktijk Boekel/Handel en Apotheek Boekel om mijn gegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging door andere zorgverleners zoals in de brochure ‘Uw medische gegevens elektronisch delen?’ is aangegeven.

MIJN GEGEVENS volledig invullen ACHTERNAAM: VOORLETTERS:

.m/v .

ADRES: .

POSTCODE EN PLAATS:

.

GEBOORTEDATUM: .

E-MAIL:

..

.

.

. .

TELEFOONNUMMER: DATUM:

.

HANDTEKENING:

.

.

HEEFT U KINDEREN? Voor kinderen tot 12 jaar geeft de ouder/voogd toestemming. Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt, dat zowel de ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Hiervoor kan het kind zelf een formulier invullen of onderstaand een paraaf achter zijn/haar naam zetten.

GEGEVENS VAN MIJN KINDEREN handtekening kind 12 tot 16 jaar JA NEE VOOR- EN ACHTERNAAM: GEBOORTEDATUM: JA NEE VOOR- EN ACHTERNAAM: GEBOORTEDATUM: JA NEE VOOR- EN ACHTERNAAM: GEBOORTEDATUM: JA NEE VOOR- EN ACHTERNAAM: GEBOORTEDATUM:

Dit formulier inleveren bij uw huisarts of apotheek.

....


Gegevens gezondheid

Geachte mevrouw/heer, Als er iets met de gezondheid niet in orde is komt u door de week bij de eigen huisarts. Het kan gebeuren dat u ’s avonds, ’s nachts of in het weekend, als de praktijk van de eigen huisarts is gesloten, ziek wordt of een ongeval krijgt. U zult dan naar de huisartsenpost of de spoedeisende hulp moeten gaan. De verpleegkundigen en artsen weten minder van u dan de eigen huisarts. Om er voor te zorgen dat er toch informatie over u te vinden is, bestaat de moge-

lijkheid om via de computer gegevens op te vragen over uw gezondheid. Dat mag niet zo maar door iedereen gedaan worden. Er zijn goede regels voor gemaakt zodat niet iedereen kan zien wat er met uw gezondheid aan de hand is. Als uw gegevens worden geraadpleegd, dan wordt aan de eigen huisarts doorgegeven dat er door iemand in uw gegevens is gekeken. Verder wordt doorgegeven door wie en waar en wanneer dat heeft plaatsgevonden. De huisartsen en apotheker in Boekel en Handel vinden het voor uw gezondheid van belang dat uw gezondheidsgegevens Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf, ‘t is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe, maar op ‘n keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. Het was fijn om dit samen voor je te mogen doen. Vandaag is overleden onze lieve moeder, oma en super oma

Tonia de Bruin-Constant Antonia Maria weduwe van THijs de Bruin Zij overleed in de leeftijd van 96 jaar.

Feli en Piet Antoon en riek Cees en jeanne ria en steffan Annie en Frans † Frans en Anneke Dinie en Ad Thieu en Antonet Hans en Christa Kleinkinderen en achterkleinkinderen 30 november 2013 Burgtstraat 34 Kamer 112, Boekel Correspondentieadres: Middendorpstraat 22, 5045 jC Tilburg De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 6 december om 10.30 uur in de parochiekerk st. Agatha, Kerkstraat te Boekel, gevolgd door de begrafenis op de algemene begraafplaats Boekel, De raadstraat te Boekel. samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. Moeder is op haar eigen kamer opgebaard. u kunt afscheid nemen op woensdag 4 december tussen 14.00 en 16.00 uur en 19.00 en 20.00 uur.

zoals welke medicijnen u gebruikt, alleen als het nodig is, goed beschikbaar zijn. Om de gegevens over u te mogen inzien, moet door u toestemming gegeven worden. Als u eenmaal toestemming heeft verleend kunt u die natuurlijk altijd weer intrekken. De toestemming kunt u verlenen door een formulier bij de huisarts of bij de apotheek in te vullen. U kunt de toestemming ook via internet geven via de site www.ikgeeftoestemming.nl. Als u de toestemming weer wilt intrekken kan dat weer bij de huisarts of de apotheek of via de site van Vereniging van Zorgaanbie-ders voor de Zorgcommunicatie (www.vzvz.nl). U moet wel aan huisarts en apotheek apart toestemming verlenen. Bent u het met ons eens dat uw geneeskundige gegevens door andere zorgverleners in te zien zijn als het nodig is, dan willen wij u vragen toestemming te geven. Voor vragen kunt u bij de huisartsenpraktijk of de apotheek terecht. Huisartsen en apotheker Boekel en Handel

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 10 december wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Kerstmorgen Zonnebloem 2013

De Zonnebloem Boekel-Venhorst nodigt U uit op woensdag 11 december a.s. in het Boekels tuincentrum voor een Winkelmorgen in Kerstsfeer. De morgen duurt van 10.00 tot 12.00 uur. We hopen er een gezellige morgen voor u van te maken onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. U kunt winkelen met live muziek en de sfeer van de Kerst proeven. U bent van harte welkom. Dit wordt u aangeboden door Boekels tuincentrum fam. Weren Bestuur en Vrijwilligers Zonnebloem Boekel - VenhorstMeer weten over poëzie? Poëziecursus in de bibliotheek In januari 2014 start Bibliotheek De Lage Beemden een cursus poëzie. Neerlandicus Wout de Vries gaat deze cursus verzorgen in de bibliotheek in Gemert. De poëzie cursus is bedoeld voor mensen die niet alleen graag gedichten lezen, maar

die er ook meer over willen weten. Verspreid over zes avonden leren de cursisten over de theorie, de historie en de analyse van gedichten. Het is nog niet bekend op welke avonden de poëzie cursus gaat plaatsvinden; dat is afhankelijk van de opgave van de deelnemers. Interesse? Heeft u interesse, geeft u zich dan voor 15 december 2013 op bij Charlotte Tulp (charlottetulp@bibliotheekdlb.nl of 0492– 361675). Vermeld daarbij op welke doordeweekse avond(en) u kunt, want de cursus wordt gegeven op de meest gekozen

Twee robijnen jubilarissen, één erlelid.

Bij het Boekelse mannenkoor werden op zondag 17 november tijdens de Hoogmis van het Ceciliafeest, 2 robijnen jubilarissen in het zonnetje gezet. Piet Brouwers en Hendrik v.Schijndel zijn al 40 jaar lang zeer trouwe koorleden. Piet Brouwers zingt bijna het hoogste lied bij de tweede tenoren, Hendrik v.Schijndel zingt steeds het laagste lied bij de bassen. Of zoals een van zijn eigen “supporters” zegt: Hendrik zingt niet, Hendrik bulkt. Tijdens zijn zangerscarrière is bij Piet jarenlang het secretariaat in zeer deskundige geweest. Op zondag na de Mis was er voor kerkgangers en familie de gelegenheid beide jubilarissen te feliciteren. Daarna kon er nog gekoffied worden in het parochiezaaltje. Op zaterdag 23 november waren alle koorleden van het Boekelse parochiële mannenkoor uitgenodigd bij La Compagnie. Daar werd het jaarlijkse Ceciliafeest gevierd voor alle leden en hun partners. Ook op dit feest werd op diverse manieren aandacht besteed aan de 2 jubilarissen. Tevens werd op deze avond bekend gemaakt, dat Walter Corssmit de titel ERELID heeft gekregen. Na al zijn jaren van inzet voor het zangkoor werd hem deze titel vergund. Met zingen is Walter door diverse omstandigheden gestopt, maar regelmatig is hij nog van de partij, en onmisbaar, als dirigent, met name bij uitvaarten. Het Boekelse mannenkoor hoopt nog lange tijd te kunnen rekenen op de goede stemmen van beide robijnen jubilarissen en op de hulp en inzet van het nieuwe erelid. Walter, Hendrik, Piet: Proficiat en ga zo door!

avond van 20.00 tot 21.30 uur in de bibliotheek in Gemert. De kosten voor deelname bedragen € 40,00. Informatie Mocht u vooraf informatie wensen over de poëzie cursus, dan kunt u per mail contact opnemen met Wout de Vries (devrieswagm@gmail.com).

Auw IJzer KPJ-VESPO

7 december a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. Clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie Noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KPJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info: Mari Melis 06-51062701 of Hans v.d.Vondervoort 06-22464021

Hallo toneelliefhebbers. In het weekend van 15-16 juni hebben we een zeer geslaagde opvoering gehad op het plein. Samen met Dorpsgenot en Open Doek brachten we 3 aparte toneelstukken buiten op het plein. Dit was voor ons een geweldige ervaring en we waren trots dat ook wij een steentje konden bijdrage aan de feestactiviteiten ter gelegenheid van Boekel 700 jaar. Het was een zeer geslaagd weekend met in totaal wel ± 1300 bezoekers. Nu zijn we alweer enkele maanden bezig met de repetities voor januari 2014. We hopen natuurlijk dat al deze 1300 bezoekers nu ook weer naar ons komen kijken. De titel van het blijspel is “Contact met Kootje”, maar daar later meer over. Noteer de data maar vast in je agenda: zondag 19 januari 20.00 uur, woensdagmiddag 22 januari 14.00 uur, vrijdag 22 januari 20.00 uur en zondag 26 januari 20.00 uur. Entree is gratis Toneelgroeten, Toneelclub BoekelcarnavalsvereniGinG

De vlieGenmePPers

28 jaar oud clubvaandel terug. Carnavalsvereniging De Vliegenmeppers heeft een 28 jaar oude clubvaandel teruggevonden en gaat met dit vaandel jaarlijks het carnavalsseizoen openen. Het vaandel kwam kortgeleden tevoorschijn tijdens het opruimen van een zolder en viel meteen op bij enkele leden. Zij vonden het jammer dat het vaandel niet meer gebruikt werd. Al snel kwam het idee dat dit vaandel een prominente plek zou moeten krijgen bij La-Compagnie aan de Kerkstraat in Boekel, de residentie van c.v. De Vliegenmeppers. 28 jaar geleden werd het vaandel gemaakt door de moeder van Ex Vorst Johan v.Berloo en geschonken aan de club tijdens het 22-jarige jubileum. Nu 28 jaar later dus zal deze weer pronken in onze residentie tijdens het carnavals seizoen.

Afgelopen zondag 24 november is dit vaandel voor opgehangen in de huidige residentie van c.v. De Vliegenmeppers. Peter v.Uden heeft een prachtige plek beschikbaar gesteld voor dit vaandel. In het bijzijn van de raad van elf, hun vrouwen en kinderen, kapel M4, Peter v.Uden en adjudant Pascal is het vaandel voor het eerst opgehangen door Vorst Dave d’n 1e. Agenda 2014 Vliegenvangen, bekendmaking vorst 2014 7 februari Koninginnefeest, bekendmaking koningin zaterdag 8 februari (gratis entree) Ouderenbal 15 februari Receptie Vorst??? 16 februari Kans Plus bal 23 februari Sleuteloverdracht 28 februari Tiroler party 1 maart carnavals zaterdag Optocht + bal 2 maart carnavals zondag Boerenbruiloft + surprise party 3 maart carnavals maandag Kroegentocht afsluitbal 4 maart carnavals dinsdag

carnavalsvereniGinG

De Peeltuuters

Jeugdprinsenreceptie Zondag 8 december a.s. houden wij van 14.00-16.00 uur onze Jeugdprinsenreceptie voor jeugdprins Roel, jeugdprinses Mirte en jeugdvorstin Eline in Gemeenschapshuis de Horst . Wij willen graag iedereen uitnodigen om deze receptie te bezoeken, we maken er een gezellig feest van. Kaartverkoop Bonte Avond Onze jaarlijkse bonte avonden vinden dit jaar plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18 januari 2014. De kaartverkoop vindt plaats op zondag 22 december van 11.00 tot 12.00 uur in gemeenschapshuis De Horst. Mocht je nog vrienden van de Peeltuuters willen worden dan kan dit ook nog. De kosten hiervoor zijn â‚Ź 33,33 maar je krijgt hiervoor 2 gratis kaartjes voor de bonte avond naar jou keuze. En je ondersteunt hiermee natuurlijk onze vereniging. Je kunt zich aanmelden via het e-mailadres j.duijnhoven@chello.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of op telefoonnummer 352171 (Natascha) / 324524 (Lizet), hierna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met verdere informatie. CV De Peeltuuters

Carbid schieten in Boekel

Bij een feestelijk jaar als Boekel 700 kan het carbid schieten niet ontbreken. Op dinsdag 31 december van 12.00 uur tot 15.00 uur zullen de kanonnen weer knallen op het schietterrein van Doele Willem III aan de Waterval 8 te Boekel. Ook u kunt deelnemen, er zijn wel enkele regels. Zo mag het kanon niet groter zijn als 120 ltr en het projectiel moet een bal zijn. Uit veiligheids overwegingen mag er niet met deksels geschoten worden. De opening afdekken met een folie of dergelijke is ook toegestaan. Het ontsteken van het kanon is geheel naar uw eigen inzichten en deskundigheid. Meer veiligheidsregels en voorschriften zijn te vinden in de APV. Deelname is geheel op eigen risico. U dient wel een verklaring hiervoor te tekenen bij aanvang. Aanmelden voor deelname is niet verplicht maar wij stellen het wel op prijs. Hiervoor kunt u terecht via e mail Theo.zomers@gmail.com


Achterban vergadering 10 december Op 10 december houdt Gemeenschapsbelang Venhorst haar achterbanvergadering ter voorbereiding van de raadsvergadering van 12 december. Het is een volle agenda met onderwerpen die u zullen aanspreken. Nia Domo Gemeenschapshuis Nia Domo is niet weg te denken uit de Boekelse gemeenschap. Tegelijkertijd is het op dit moment een zorgenkindje. Iedereen die de geschiedenis heeft gevolgd, heeft verklaringen hoe dit zo ver heeft kunnen komen. Het heeft geen zin om daarover te “zwarte pieten”. Immers; gedane zaken nemen geen keer. Er leven diverse meningen over hoe het nu verder moet. Voor Gemeenschapsbelang Venhorst geldt dat we aan de hand van het aangereikte ondernemingsplan een inschatting zullen maken in hoeverre de geldlening die gevraagd wordt, te verantwoorden en verantwoord is. Het gaat hierbij niet alleen om een belangenafweging maar ook om een financiële afweging. Gemeenschapsbelang Venhorst is van mening dat de gebruikers van de Nia Domo ook een van de sleutels zijn die bij kunnen dragen aan de financiële continuïteit en bestaansrecht van Nia Domo. Grondbeleid en grondprijzen De nota grondbeleid is geactualiseerd en sluit naar onze mening beter aan bij het tijdsbeeld. Dit geldt ook voor de voorgestelde grondprijzen. Ook worden extra stimuleringsmaatregelen voor de grondverkoop in 2014 voorgesteld zoals 25% korting op de leges en 10% korting op de grondprijs indien er voor gekozen wordt om duurzaam te bouwen. Een goede zaak vinden wij. WMO beleid=> de Kanteling=> zwabberend kabinet Dachten we dat het langzaam maar zeker duidelijk is wat de gevolgen zijn van de transities en verschuiving van de AWBZ naar de WMO, gooit het kabinet zelf roet in het eten. Gemaakte afspraken worden door het Rijk met voeten getreden. Het wordt de gemeenten erg moeilijk gemaakt om aan burgers uit te leggen wat de precieze gevolgen zijn. Toch is het van belang om inwoners te informeren over de achterliggende gedachte en wat de woorden zelfredzaamheid, eigen kracht en inzet eigen netwerk, betekenen. Want ondanks dat nog niet alles duidelijk is, kan over zaken die wel duidelijk zijn informatie

worden gegeven. We zien u graag op onze achterbanvergadering op 10 december om 20.00 uur in MFC de Horst te Venhorst. U kunt de raadsstukken vinden op http://www.boekel.nl/bestuur-en-organisatie Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst

r.K. vereniging st. lidwina Boekel-venhorst

Hallo EHBO-ers Op 9 en 12 december zijn onze volgende oefenavonden. Nadat we de afgelopen maand een leerzame avond hadden in ziekenhuis Bernhoven gaan we nu weer aan de slag in Boszicht. Dit keer gaan we brandwonden en elektriciteitletsels behandelen. Let wel op: we starten op maandag 9 december om 19.00 uur omdat bij deze les Dr. Maes aanwezig is R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

R.K. Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Op donderdag 12 december gaan beginnen om 19.30 uur. En wilt u als niet-lid gewoon eens een kijkje nemen dan kan dat. Kom dan naar de oefenavond en vraag naar het bestuur. Wij kunnen u dan alles vertellen over de EHBO vereniging. Bestuur

St. Nicolaasbezoek Venhorst

Hallo lieve kinderen van Venhorst, Wat was het weer een gezellig samenzijn tijdens de intocht van Venhorst. De fotopiet heeft dan ook weer hele mooie foto’s gemaakt van vele kinderen, ouders en leuke momenten in “de Horst”. Als jullie het leuk vinden kun je deze foto’s terugkijken op mijn album.nl Door de volgende link te gebruiken zie je de foto’s nog een keer: http://www.mijnalbum.nl/Album=4KJFIVEQ Groeten Sinterklaas en zijn Pieten

R.K. VERENIGING ST. LIDWINA BOEKEL-VENHORST Vereniging St. Lidwina Boekel-Venhorst

Jeugdnatuurwacht de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Zaterdagmiddag 23 november heeft de jeugdnatuurwacht nestkasten gemaakt bij de Perekker. Met hulp van de vogelwerkgroep, een ouder en enkele medewerkers werden een flink aantal kasten gemaakt. Hiervoor werden diverse soorten hamers meegebracht. Enkele waren wel erg klein en andere hamers waren erg zwaar. In de kelder konden de kasten worden opgeschilderd. Op zaterdagmiddag 7 december is het weer tijd om nestkasten schoon te maken. Als het nodig is worden er ook nieuwe opgehangen. Kinderen uit Venhorst kunnen naar rechtstreeks naar Voskuilenheuvel gaan om daar de kasten na te kijken. De anderen komen om 15.00 uur bij de Perekker. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert


Afvallen zonder lijnen

Het jaar is al weer bijna rond. Waar sta je nu? Is het je gelukt om kilo’s te verliezen of heb je misschien je streefgewicht al bereikt? Of is het juist andersom en heeft het voor geen meter voor je gewerkt? Is er wellicht een reden geweest waarom je het steeds uitstelt om er opnieuw voor te gaan of waarom het niet gelukt is? Waar je nu

ook staat, we gaan in ieder geval allemaal de decembermaand weer in en dat is een maand die vaak met spanning tegemoet gezien wordt. Voor veel mensen om diverse andere redenen, maar voor mensen die met slank worden bezig zijn, vooral omdat december de eetmaand is! Wat ervaren we een frustratie en gevecht. Het is allemaal lekker, die pepernoten, chocola, kerstkransjes en de lekkere

Jubileumactie Topline kappers en Karin van Sleeuwen bloemen & meer..

Ter gelegenheid van ons gezamenlijk 10-jarig jubileum hebben wij in de maand november wekelijks een mooi boeket bloemen en een Q-zone föhn verloot onder onze klanten. Afgelopen zaterdag zijn de laatste winnaars bekend gemaakt. Mevr. Gijsberts won de Q-zone föhn en Mevr.v.d.Heijden werd verrast met een prachtig boeket bloemen. Gefeliciteerd!

diners, maar altijd weer dat stemmetje in ons achterhoofd…..dat het eigenlijk niet mag! Herken je het? Hoe kan dat nu eens anders? Door opnieuw het woord keuzes!! Keuzes maken in wat je wel en niet pakt. Voordat je kleine, specifieke keuzes per situatie maakt, is het voor de lange termijn effectiever om eerst algemene en vaste keuzes te maken. Zoals: 1. Hou je van zoet of hartig? Vaak zeggen we snel; “Allebei”. Toch heb je als je zou móeten kiezen altijd een voorkeur, denk maar eens goed na. Heb je een voorkeur voor hartig? Laat dan voortaan het gebak en andere zoete dingen staan! Andersom geldt ook; hou je van zoet laat dan de hartige dingen staan. Maak daar jouw rode draad van die je steeds blijft volgen,ook op feestjes en feestdagen. 2. Neem alleen wat je écht lekker vindt! Als je jezelf wilt trakteren neem dan alleen wat je het allerlekkerst vindt. Eet niet om maar te eten. 3. Bedenk wat je nooit op wilt geven. Dat kan chips, chocola, een wijntje, frites of wat dan ook zijn, maar kies voor één ding waar je echt van kunt genieten en wat in je eetpatroon mag blijven om jezelf te verwennen. 4. Eet je juist vaak teveel als je in je eentje bent? Als je alleen al het besluit neemt om dat niet meer te doen en alleen nog in gezelschap te eten, kun je voor jezelf een grote verandering teweeg brengen t.a.v je gewicht. 5. Eet je steeds op eenzelfde tijdstip van de dag teveel? Als het je lukt om alleen die gewoonte al te doorbreken en afleiding te zoeken op dat moment, boek je al veel winst.. Zonder echt op dieet te gaan, kun je door middel van deze keuzes toch afvallen. En door deze keuzes kun je ook in december op gewicht blijven. Als je daarbij ook nog bedenkt dat er van de 32 dagen in die maand er uiteindelijk maar 6 een feestdag zijn, wordt de decembermaand minder bedreigend voor je lijn. 6 dagen van de middenweg met daarin jouw eigen keuzes! Veel succes en gezelligheid!! Reageren? Graag! www.dimphyelbers.nl, 06-23204542

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl


Zaterdag 14 december opent in Boekel

Meulenmeesters Meubelen Nieuwe mooie gerestaureerde meubels voor een zeer scherpe prijs. Direct mee te nemen. Meulenmeesters Meubelen De Vlonder 102, Boekel OPEN: woensdag en donderdag 13.00-17.00 uur, vrijdag 13.00-20.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur


NIEUWS VAN Nieuwsbrief december 2013 De modems zijn geplaatst, het aansluiten loopt op zijn einde. Dit is de periode dat er veel gebeurt. Daarom nu alweer een volgende nieuwsbrief. Problemen: Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al hebben aangegeven loopt het aansluitproces niet vlekkeloos. Mede door de inzet van onze eigen hulplijn slagen we erin de klachten te doen afnemen en krijgen we langzaam weer grip op het proces. De problemen zijn voor het grootste deel administratief van aard. De techniek blijkt in veruit de meeste gevallen te leveren wat er van wordt verwacht. Tijdens onze informatie avond van 10 december aanstaande zullen we hier nader op ingaan. Interactieve televisie werkt niet goed: In onze vorige nieuwsbrief hebben we al geconstateerd dat het product interactieve televisie niet goed werkt. Wij van BoekelNet denken niet dat de huidige aanbieder daar op korte termijn voldoende verbetering in kan aanbrengen. Daarom komen wij met een alternatief. Klanten met interactieve televisie van Glas-helder worden op de hoogte gesteld zo gauw onze oplossing definitief is. Willen deze abonnees helemaal van hun interactieve pakket af en terug naar “standaard” televisie dan maken wij dat mogelijk. We leveren wat we hebben beloofd: Waar wij in elk geval voor staan is dat er uiteindelijk geleverd wordt wat we hebben beloofd. De kwaliteit en het zenderaanbod moet worden zoals we dat hebben aangeboden. Ook de overstapservice moet (als u tijdig uw gegevens aanlevert) werken zoals wij hebben toegezegd, dus geen dubbele contracten. Heeft u daar klachten over en komt u met onze partners niet verder bel dan gerust tijdens werkdagen onze eigen hulplijn, 0492.747399 Eerste facturen: De komende weken zullen ook veel abonnees hun eerste factuur gaan ontvangen. Die kan hoger zijn dan wat u standaard zou verwachten. Dat is het gevolg van de borg op het modem en eventuele extra bestellingen die zijn gedaan. Die worden met de eerste factuur in rekening gebracht. Kerkdiensten via het BoekelNet kanaal: Afgelopen weken hebben we definitieve afspraken gemaakt met de parochie en het zorgcentrum. Daardoor kunnen we het leveren van de kerkbeelden op ons netwerk nu definitief gaan maken. De komende

maand zullen technische aanpassingen verricht moeten worden en dan zullen we in de loop van januari de kerkbeelden via ons BoekelNet kanaal uitzenden. Het zorgcentrum wordt in zijn geheel aangesloten: Met het zorgcentrum zijn nu definitief afspraken gemaakt over aansluiting. Eerder hebben we dat niet gedaan omdat het deelname percentage in het zorgcentrum achterbleef. Nu hebben met onze partners en het zorgcentrum maatwerk afspraken kunnen maken zodat het gehele centrum wordt aangesloten op de toekomst. Nieuwe aanbieder voor de zakelijke markt: Anders dan voor particulieren is ons netwerk al direct open voor concurrentie op de zakelijke markt. Vanaf november is Signet actief klanten aan het werven in Boekel. We zijn blij met Signet, het is een grote speler met dienstverlening speciaal voor zakelijke klanten. U betaalt iets meer maar daar staat een uitstekende dienstverlening tegenover. Bent u ondernemer en heeft u interesse kijk op www.signet.nl waar een aparte pagina voor Boekel is aangemaakt. En dit is nog maar het begin. Medio december denken we de tweede zakelijke dienstverlener te kunnen contracteren. Dat is weer een stap in de richting van een echt open netwerk. Informatieavond op 10 december: Zoals we eerder al hebben aangekondigd gaan we een openbare informatieavond houden. Daarin zullen we ingaan op de problemen van de afgelopen maanden. Wat wij belangrijker vinden is dat we ook aangeven hoe we uit deze problemen gaan komen. Tijdens deze avond zullen wij onze oplossingen voor de toekomst presenteren. Deze avond houden wij op 10

december en start om 20.00 in Nia Domo. Kijk voor meer info op onze website: www.boekelnet.nl

Een Boekelse CD

Tiny de Leest, winnaar van de Boekelse top 700, liep al jaren rond met het idee om het “Jubilate“ op cd te zetten. Tijdens de seniorendag op 27 augustus trad het koor op in Nia Domo. Tiny nam kort daarna contact op met de koorbesturen en zo werd in korte tijd een cd samengesteld. In de repetitieruimte van Boszicht werden door hem de liederen digitaal opgenomen. Op de cd zijn te horen seniorenkoor “de Blijde Herfstklanken” met het lied “Boekel al 700 jaar” en uiteraard het “Jubilate deo omnis terra”. Het KVO koor zingt “Oh Agathaplein”. Ton Vogels, lid van “de Blijde Herfstklanken”, zingt 2 liedjes over Boekel. Het ene is getiteld “Boekel un skon dörpke” met tekst van zijn broer Jan, die na 10 jaar in Chili gewerkt te hebben weer terugkeerde in Boekel. Het lied “Ode aan de Perekker” kwam tot stand na jarenlang, bijna dagelijks rondstruinen op de Perekker. Ton Vogels zingt hier in zijn eigen woorden over zijn mooiste plekje van Boekel. Kortom, een mooie cd met 5 liederen van eigen bodem en daarbij passende zeer mooie teksten. De cd kost € 5,- en is te koop bij de Readshop, de Supercoop of Boszicht. Heel veel luisterplezier. Werkgroep Boekelse cdSport Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Gerrit Opheij 2 Harrie v.Houtum 3 Piet v.d.Braak 4 Anny v.Duren 5 Toon v.d.Ven 6 Pieta v.Dijk JOKEREN 1 Anneke v.d.Cruijsen 2 Erna Verstegen 3 Leen Emonds

106 pnt. 86 pnt. 85 pnt. 82 pnt. 62 pnt. 46 pnt.

122 pnt. 73 pnt. 52 pnt.

vOlleYBalvereniGinG

unitas

VC Unitas/Dames-1 reisde af naar Zaltbommel om daar de strijd aan te binden tegen Phoenix. Doordat spelverdeelster Corine Gijsbers ontbrak moesten er enkele noodgrepen in de opstelling toegepast worden en Eline Lange, normaal gesproken de libero van het team, nam de set-ups voor haar rekening. Vanwege deze ongewone opstelling moest iedereen extra geconcentreerd zijn en de normale patronen even opzij zetten. De eerste 2 sets lukte dit goed, onder andere vanwege wat hulp van tegenstander Phoenix werd het 2 keer 2512 voor Unitas. Maar in de derde en vierde set zakte de concentratie bij Unitas wat weg waardoor Phoenix meer in het spel

Berichten

kon komen. Maar de Boekelse dames bleven op karakter doorgaan en dat had 2 keer een zwaarbevoschten setwinst, beide keren pet 26-24, tot gevolg. Al met al een prima resultaat, ondanks de geïmproviseerde opstelling. Toch maar mooi weer 5 punten binnengehaald waarmee Unitas de derde plaats op de ranglijst bekleedt. VC Unitas/Heren-1 staat op de tweede plaats en speelde in Uden tegen koploper Saturnus. De Udense heren zijn totnogtoe een klasse apart in de competitie; het team had nog maar één set verloren in 8 wedstrijden. Unitas was echter niet van plan zich gemakkelijk opzij te laten zetten en er ontspon zich direct een mooie en spannende pot. Tot 23-23 gingen de teams gelijk op, toen vond de Udense scheidsrechter het tijd geworden om met enkele dubieuze beslissingen de thuisploeg te helpen; 2624 voor Saturnus. Daarna slaagden de Boekelsen er niet in hetzelfde niveau te bereiken; door teveel slordigheidjes en persoonlijke fouten gingen er enkele punten te gemakkelijk naar de thuisploeg die aanvallend meer in te brengen had dan de gasten. Blokkerend was Unitas niet attent genoeg en dan wordt het verdedigend erg lastig. Met 25-19 en 25-17 gingen set 2 en 3 ook naar Saturnus. Maar in de vierde set was de strijd weer gelijkwaardiger, helaas ging nu ook de winst nipt (25-23) naar de Udense heren. Dat was jammer want minimaal 1 setwinst was verdiend geweest, ook volgens het Udense publiek dat de Boekelsen complimenten gaf over het vertoonde spel. Eindelijk een wedstrijd waarbij Saturnus voluit moest gaan om te winnen! Met dit resultaat is het gat tussen de nummers 1 en 2 groter geworden maar

Unitas heeft nog steeds de tweede plek stevig in handen. Kampioenswedstrijd Meisjes-B1 VC Unitas/Meisjes-B1 gaat ongeslagen aan kop in de Hoofdklasse B-poule en heeft nog 2 wedstrijden te spelen alvorens de hoogstgeklasseerde teams uit de verschillende Hoofdklasse-poules bij elkaar worden gezet in een B-Top poule. Met een goed resultaat aanstaande zaterdag tegen Peter Peters/TSR uit Schaijk zijn de Boekelse meiden voortijdig al verzekerd van het kampioenschap in de huidige poule en dus van promotie naar de Topklasse. Daarbij rekenen ze natuurlijk wel op de nodige steun en aanmoedigingen van het thuispubliek dus zorg dat u er bij bent ! Zaterdag 7 december om 15.00 uur in de Boekelse sporthal !!

HSV de Boekhorst

Het jaar is bijna om, dus kunnen alle leden, die geen automatische incasso hebben, de contributie voor 2014 betalen. Bij diegenen die de contributie betalen voor 31 december zal de vergunning thuis gebracht worden. De contributie bedraagt als volgt: Jeugdvergunning (jeugd tot 14 jaar) € 5,00 (het eerste jaar € 2,50) Jeugdvispas (jeugd tot 14 jaar) € 12,50 Vispas (14 jaar of ouder) € 25,00 Vispas 65+, WAO/WAJONG € 22,50 Extra vispas (14 jaar of ouder) € 15,00 Abonnement “Het Visblad” € 8,00 Voor meer informatie zie onze site www.hsvdeboekhorst.nl Wordt de contributie na 31 december betaald, dan zal deze verhoogd worden met € 5,00 administratiekosten. Ook moet de vergunning zelf afhalen bij Gerrit van Rossum, Statenweg 55 te Venhorst. De ouderen onder ons, die alle informatie op papier willen kunnen bellen met Willem Manders 06-30411036 of Rick Bevers 06-38408781. Groeten Het bestuur. PS. Alle gevangen Snoek, gevangen aan één van de vijvers van HSV de Boerhorst, weer terugzetten in hetzelfde viswater.

Evenementenkalender 26 Januari 2014: Carnavalskleding /koopjesmarkt


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Heren 1 - UDI ‘96 1 28-19 RED-RAG/Tachos DS1 - Dames 1 18-24 Jongens C1 - Jupiter ‘75 C1 17-27 Helios ‘72 B1 - Meisjes B2 6-12 Meisjes B1 - PSV Handbal B1 14-7 20-12 Meisjes C2 - PSV Handbal C2 PSV Handbal DC1 - Meisjes C1 16-15 Meisjes C3 - HV Arena VZW (B) DC1 2-41 DOS ‘80 D1 - D-jeugd 1 10-13 E-jeugd 1 - E-jeugd 2 14-5 Tremeg E2 - E-jeugd 3 11-2 F-jeugd - Bouwcenter F1 5-5 Zephyr 1 - Heren 2 29-19 Swift 4 - Heren 3 28-25 Heren 4 - Oranje Wit 2 15-17 Apollo 1 - Dames 2 23-14 Dames 3 - DOS ‘80 2 20-18 Avanti 1 - Jongens B1 27-24 Dames A1 - Tremeg DA1 11-19 MHV ‘81 C1 - Jongens C1 25-18 Programma zaterdag BFC - Heren 1 20.30 u Bedo 1 - Heren 2 20.40u u Dames 1 - Helios ‘72 1 19.00u u Jongens B1 - MHV ‘81 B1 13.50u u Swift C1 - Jongens C1 12.00 u Meisjes B2 - MBDE/De Sprint B212.00 u Meisjes C1 - Achilles ‘95 C1 10.55 u HV Arena VZW (B) DC1 - Meisjes C2 17.00 u D-jeugd 1 - HCB ‘92 D1 10.05 u E-jeugd 2 - Jupiter '75 E1 09.15 u Tremeg E1 - E-jeugd 1 11.45 u DOS ‘80 F1 - F-jeugd 1 15.45 u Programma zondag Heren 3 - Jupiter ‘75 2 11.15 u Tremeg 2 - Heren 4 15.00 u VESPO 1 - Dames 2 10.00 u Tremeg 2 - Dames 3 12.30 u Acritas B1 - Meisjes B1 12.50u u Jupiter ‘75 C1 - Meisjes 3 09.40 u Heren boeken fraaie thuisoverwinning: Habo ’95 1 - UDI ’96 1: 28-19 Afgelopen zaterdag stond een belangrijk duel voor Habo ’95 op het programma. Het Arnhemse UDI ’96 kwam op bezoek in sporthal de Burcht en was op dat moment de nummer-6 van de ranglijst. Eén punt en een positie daaronder stond Habo ’95 geklasseerd. UDI ’96 is vorig seizoen gepromoveerd en maakt tot op heden een sterke indruk met enkele knappe resultaten. Vergeleken met 2 seizoenen terug hebben ze ook enkele goede jeugdspelers erbij die de Arnhemse selectie er een stuk breder op maakt. Habo ’95 zelf beleeft

Berichten

momenteel een wisselvallige competitiestart. Mede door de vele blessures is het af en toe echt puzzelen voor coach Werner Reinacher. De vorige thuiswedstrijd tegen koploper WHC Den Haag ging Habo ’95 lange tijd goed mee. Het laatste kwartier was er net één teveel. Vergeleken met WHC had deze coach veel meer wisselmogelijkheden en brak dit Habo uiteindelijk op. De eindstand van 20-29 was dan ook licht geflatteerd te noemen. In de beginfase waren beide teams aan elkaar gewaagd en ging het gelijk op tot en met 3-3. Daarna nam Habo de touwtjes wat steviger in handen en liep het uit naar een 7-3 voorsprong halverwege de eerste helft. De verdediging zat goed dicht en in de aanval werden makkelijk gaten gecreëerd in de Arnhemse defensie. Het tweede kwartier kwam UDI wat beter in de wedstrijd en wist het terug te komen tot 9-8. De slotminuten waren gelukkig weer voor Habo. De verdediging stond wederom als een huis en mede door slordigheden in de Arnhemse aanval kon Habo via de breakout enkele malen profiteren. Minpuntje aan het einde van deze eerste helft was het uitvallen van Jeroen Verhoeven. Na een heldhaftige poging een break-out te onderscheppen, kwam hij bij de landing hard en ongelukkig op zijn pols terecht en was het helaas einde wedstrijd voor hem. Beide teams gingen de rust in met 12-9 tussenstand. De beginfase van de tweede helft was erg belangrijk om te zien welk team de wedstrijd over de streep zou gaan trekken. Het was UDI wat in deze beginfase erg slordig was in de passing. Habo wist hier optimaal van te profiteren en via enkele onderscheppingen liep het snel uit naar 15-10. De verdediging stond wederom erg stabiel en ook keeper Marius Tielemans, die in de tweede helft Alex v.Boxtel verving, hield zijn ploeg op de been met enkele knappe reddingen. Halverwege de tweede helft stond het 22-15. Habo drukte door en UDI moest hierdoor steeds vaker aan de noodrem trekken, wat weer ten koste ging van enkele 2-minutentijdstraffen. Uiteindelijk zou Habo nog uitlopen naar een mooie 28-19 eindstand. Door deze overwinning gaat Habo UDI voorbij op de ranglijst. Komende zaterdag staat een lastige uitwedstrijd op het programma. Het reist dan namelijk af naar het Limburgse Beek om te spelen tegen BFC. Wederom een directe concurrent en dus een belangrijk duel voor Habo. Onlangs speelde Habo in de beker nog tegen BFC. Thuis werd toen met 21-19 gewonnen, na een redelijk gelijkopgaande wedstrijd. Habo zal dus wederom aan de bak moeten.

Support is altijd welkom! Dames Habo’95 vervolgen serie overwinningen. Deze week gingen de dames van Habo op bezoek bij RedRag Tachos. Om meerdere redenen was Habo er op gebrand om vandaag goed voor de dag te komen. Ten eerste was er nog de herinnering aan de nederlaag tegen Tachos in het vorige seizoen, waardoor Habo af moest haken in de spannende titelrace. Ten tweede is de huidige coach van Tachos niemand minder dan Peter v.d.Vloet, de trainer die vorig jaar nog het team van Habo onder zijn hoede had en de speelsters dus door en door kent. Tachos heeft in dit seizoen niet de meest flitsende start gekend, maar in het zeer jeugdige team lopen een stel snelle en technisch begaafde speelsters rond. Het team is in opbouw en zal in de toekomst nog zeker van zich laten horen. De openingstreffer kwam van Linda Prijs, die een solide wedstrijd zou spelen. Na 5 minuten stond er 1-3 op het bord voor Habo. Maar gedurende de gehele eerste helft zou Habo er nauwelijks in slagen afstand te nemen. Via 3-3, 6-6 en 9-9 stond er met de rust 9-11 op het bord. De pluspunten van de eerste helft waren enkele sterke fases van individuele speelsters in de aanval en een redelijk goed collectief in de verdediging. Minpuntje was dat er niet genoeg gescoord werd in de aanval. Meteen na de hervatting zette Habo even een snelle tussensprint in, waardoor de stand vlot opliep naar 11-17 en 12-18. Met name een gedreven Rieneke v.d.Boom wist vanaf de cirkel het vijandelijke doel te vinden. De wedstrijd was daarmee in feite beslist, mede doordat Tachos niet gelijkwaardige wisselspelers kan inzetten, zoals Habo dat wel kan. Even verslapte de concentratie bij Habo, waardoor Tachos de gelegenheid kreeg om de achterstand terug te brengen tot 3 goals. Maar onder andere door 3 goals van Inge v.Lankveld in de slotfase en een stevige poeier van Kristel v.Sleeuwen die haar eerste speelminuten kreeg in het eerste team, kon Habo de wedstrijd in de boeken schrijven met de eindstand van 18-24. Het was daarmee niet de meest briljante, maar wel een degelijke overwinning voor Habo, dat volgende week aantreedt voor de derby tegen Helios, een van de directe concurrenten van Habo voor de titel. Het belooft een spannende wedstrijd te worden en Habo kan uw steun daarbij goed gebruiken. Scores HABO: Linda (7), Rieneke (4), Inge (4), Irene (3), Desi (3), Mirjam (1), Myrne (1), Kristel Sleeuwen (1).


Sport Uitslagen 30 november en 1 december Boekel Sport A1 - Someren A1 3-0 Mariahout A1 - Boekel Sport A2 9-1 WEC A2 - Boekel Sport A3 3-0 Deurne B1 - Boekel Sport B1 4-3 Boekel Sport B2 - ELI B1 5-2 Mariahout B2 - Boekel Sport B3 4-0 MULO C1 - Boekel Sport C1 4-0 Boekel Sport C2 - Blauw Geel ‘38 C4 1-0 Schijndel C3 - Boekel Sport C3 1-1 Boekel Sport D1 - Schijndel D2 3-0 Sparta ‘25 D2G - Boekel Sport D2G 2-3 Blauw Geel ‘38 D5 - Boekel Sport D3G 2-2 Boekel Sport D4G - Blauw Geel ‘38 D6 3-0 Blauw Geel ‘38 D9 - Boekel Sport D55-0 Boekel Sport D6G - Blauw Geel ‘38 D10 0-4 Erp E1 - Boekel Sport E1 15-2 Boekel Sport E2 - Schijndel E3 1-6 Boekel Sport E3 - Blauw Geel ‘38 E6 5-3 RKVV Keldonk E1G - Boekel Sport E4 1-9 Boekel Sport E5 - Rhode E6 2-5 Avanti ‘31 E5 - Boekel Sport E6G 1-5 Boekel Sport E7G - Rhode E9G 1-2 Boekel Sport F1 - Erp F1 7-0 Erp F2 - Boekel Sport F2 1-5 Boekel Sport F3 - Gemert F6 0-15 Boskant F1 - Boekel Sport F4 4-0 Blauw Geel ‘38 F7 - Boekel Sport F5 0-0 Boekel Sport F6 - Blauw Geel ‘38 F10 0-1 Boekel Sport MA1 - GFC ‘33 MA1 3-3 Erp MC1 - Boekel Sport MC1 2-4 RKOSV Achates MD1 - Boekel Sport MD1 1-13 Veteranen Boekel Sport - S.C.M.H. 2-4 Venhorst 1 - Boekel Sport 1 3-0 OSS ‘20 3 - Boekel Sport 2 3-2 Rhode 3 - Boekel Sport 3 2-2 Boekel Sport 4 - VOW 2 5-0 Boerdonk 2 - Boekel Sport 5 2-2 Boekel Sport 6 - Boerdonk 3 6-2 Boekel Sport 7 - Ollandia 3 0-1 UDI ‘19 12 - Boekel Sport 9 3-0 Dames Boekel Sport 1-Venhorst 1 1-0 Dames Boekel Sport 2 - FC de Rakt 1 2-3 Venhorst 1 - Boekel Sport 1. Evenals vorige week bij Stormvogels speelde Boekel Sport ver onder de maat. Het met name veel fellere Venhorst kwam goed uit de startblokken met snel en variërend aanvalsspel. Dit resulteerde al na 10 minuten in de 1-0 voorsprong, Tom v.d. Boogaard liet Lars v.d.Elzen zijn hakken

Berichten

zien waarna ook Bart Verhagen het nakijken had. Nadat Venhorst nog een handvol om zeep had gebracht, was het uiteindelijk Teun v.d.Putten (42 min.) die met een vrije trap vanaf 20 meter de 2-0 liet aantekenen. Daar kon Boekel Sport niets tegenover stellen, om in de rust wellicht het tij te keren. In de tweede helft trachtte Boekel Sport de bakens enigszins te verzetten, maar echt uitgespeelde kansen kwamen er niet of nauwelijks. Nadat Teun v.d.Putten in de 54 min. een dot van kans om zeep bracht stelde Boekel Sport daartegenover een mooie kopbal van Noud v.Stiphout (70 min.) welke door een van de verdedigers van de doellijn werd gehaald. Daarentegen kon Venhorst naar hartelust counteren, het spelletje wat Venhorst uitstekend beheerst. Het slotakkoord van Venhorst kwam in de 82 min. van invaller Sam v.Lieshout die beheerst afwerkte en de dik verdiende 3-0 overwinning nog extra glans gaf. Volgende week, naar koploper Margriet, zal er uit een ander vaatje getapt moeten worden. Programma 7 december: THUISWEDSTRIJDEN V.V. La Compagnie - Inter HA 15:30 u Boekel Sport A1 - Schijndel A1 14:45 u Boekel Sport A2ST Fiducia/Elsendorp A1 14:45 u Boekel Sport C3 - Erp C2 13:00 u Boekel Sport MC2 - Schijndel MC1 13:00 u Boekel Sport D3G - VOW D1 11:45 u Boekel Sport D4G - Handel D1G 11:45 u Boekel Sport D6G - Gemert D6 11:45 u Boekel Sport MD1 - Hapse Boys MD1 10:30 u Boekel Sport E1 - JVC Cuijk E1 10:00 u Boekel Sport E6G - Ollandia E2G10:30 u Boekel Sport F5 - Irene F2 09:30 u Boekel Sport 4X4 Teams 09:30 u Overige teams zijn vrij UITWEDSTRIJDEN Bekkerveld B1 - Boekel Sport B1 15:30 u Blauw Geel ‘38 B3 - Boekel Sport B2 14:30 u Nooit Gedacht C1G - Boekel Sport C1 13:00 u Hapse Boys MC1 - Boekel Sport MC1 12:30 u ASV ‘33 D1 - Boekel Sport D1 12:30 u MVC D1G - Boekel Sport D2G 11:45 u Mariahout D2G - Boekel Sport D5 11:15 u Blauw Geel ‘38 E4 - Boekel Sport E3 09:15 u Mariahout E1G - Boekel Sport E411:15 u MVC F1 - Boekel Sport F2 10:30 u Erp F3 - Boekel Sport F3 10:30 u

Venhorst F3 - Boekel Sport F6 11:15 u Programma 8 december Margriet 1 - Boekel Sport 1 14:30 u Margriet 2 - Boekel Sport 2 11:00 u 12:00 u Heeswijk 3 - Boekel Sport 3 Boekel Sport 4 - Ollandia 2 11:00 u 12:00 u Gemert 9 - Boekel Sport 5 Erp 7 - Boekel Sport 7 12:00 u RKVV Keldonk 4 - Boekel Sport 9 11:30 u Dames SCMH 1 - Boekel Sport 2 11:00 u

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 27, 30 november, 1 december Celeritas MW1 - JES MW1 6-15 JES A2 - Altior A2 4-8 JES E1 - De Korfrakkers E3 2-1 JES A1 - Altior A1 7-11 JES W1 - De Korfrakkers W2 2-9 Rooi 1 - JES1 10-7 Be Quick 5 - JES 2 8-7 Programma 7 december SCMH A1 - JES A1 14.20 u De Bunders, Veghel Korloo A1 - JES A2 11.00 u De Zaert, Heeswijk-Dinther Avanti (S) C2 - JES C1 17.00 u Dioscuren, Schijndel VG/Er/Od/Wh D1 - JES D1 12.00 u De Kruisweide, Sevenum Celeritas (S) E1 - JES E1 12.00 u Dioscuren, Schijndel JES W1 - Blauw Wit (Ha) W1 11.00 u De Horst, Venhorst Programma 8 december Oranje Wit (L) - JES 1 11.15 u De Wetteling, Venray Blauw Wit (Ha) 2 - JES 2 12.00 u De Beek, Bakel Programma 11 december Rooi MW3 - JES MW1 21.00 u De Streepen, St Oedenrode HART VOOR JES Vanaf volgend jaar 2014 start korfbalclub JES uit Venhorst met een actie “Hart voor JES”. Het doel hiervan is om financiële middelen bij elkaar te brengen om extra faciliteiten voor JES te kunnen realiseren. Voor € 25,00 per jaar kan iedereen meedoen die JES een warm hart toedraagt. Dit kan vanaf nu. Mocht je interesse en meer informatie willen hebben kun je bellen naar 0492-367 127 (Jacqueline v.Zeeland) of mailen naar: hartvoorjes@korfbalclub-jes.nl. Ook kun je kijken op www.korfbalclub-jes.nl


Hockeyclub Boekel

Dames 1 Franssen Optiek - Boxmeer De laatste wedstrijd voor de winterstop was de wedstrijd tegen Boxmeer. In de uitwedstrijd hadden de dames van Franssen Optiek er een knap gelijkspel uit weten te slepen, dus ze hadden er weer zin in. Al direct in het begin van de wedstrijd werd het duidelijk dat de teams aan elkaar gewaagd waren. Toch was het Boxmeer die via een knap uitgespeelde aanval in de 15e minuut wist te scoren. De dames van Boekel gaven niet op en bleven vechten.... Helaas kreeg Boxmeer een strafbal in de 24e minuut die ze wisten te scoren. Nog net voor rust scoorde ze ook nog de 0-3. In de rust was het duidelijk dat het spel goed was, maar dat er een tandje bij moest wat betreft het afronden op goal. De tweede helft speelde Boekel erg goed, en had Boxmeer moeite met de mooie aanvallen. Ondanks de vele prachtige kansen, ging de bal er maar niet in. Eindstand 0-3. Tijd voor de dames om van de winterstop te genieten, in de zaal of lekker thuis op de bank. In maart gaan we er weer met frisse moed tegenaan!

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 30 november + 1 december: Venhorst 1 - Boekel Sport 1 3-0 Venhorst 2 - JVC Cuyk 4 1-2 Gemert 7 - Venhorst 3 5-2 Venhorst 4 - Schijndel 7 1-4 Venhorst 5 - Boerdonk 5 5-1 Dames Boekel Sport - Venhorst 1 1-0 Veteranen Venhorst - DAW 5-1 Programma 7 december: Veteranen Gemert - Venhorst 15.00 u Programma 8 december: Venhorst 1 - Rhode 1 14.30 u Venhorst 2 - Vianen Vooruit 2 11.00 u Elsendorp 2 - Venhorst 3 11.00 u Volkel 5 - Venhorst 4 10.00 u Venhorst 5 - Handel 4 10.00 u Dames Venhorst 1 - VOW 1 12.00 u Dames Venhorst 2 - Juliana Mill 1 12.00 u Venhorst 1 - Boekel Sport 1 Twee wedstrijden zijn belangrijk voor Venhorst. De eerst volgende en die tegen

Berichten

Boekel Sport. Vandaag was die tegen Boekel Sport en het was toch al een bijzondere dag voor de hele voetbalvereniging. In een mooie ambiance werd eerst afscheid genomen van erelid Jan v. Sleeuwen sr., die afgelopen donderdag op 85-jarige leeftijd overleden is. Verder werden de nieuwe hoofdsponsors vandaag in het zonnetje gezet: Dakdekkersbedrijf W. Jacobs en Plein 31 hebben gezamenlijk de sponsoring van Venhorst 1 op zich genomen. Schitterende nieuwe shirts, trainingstenues en sporttassen werden voor de wedstrijd geshowd. Ook een aantal andere teams kon vandaag hun nieuwe shirts bewonderen. Volgende week hierover meer. Terug naar de wedstrijd. Pupil van de week Krijn de Groot zette de wedstrijd in gang, samen met Ward v.Sleeuwen, achterkleinkind van Jan v.Sleeuwen sr. Dankzij de welwillende medewerking van de scheidsrechter en van Boekel Sport werd dit al een mooi begin van de derby tussen Boekel en Venhorst. De F5 van Venhorst speelde tevoren tegen de F6 van Boekel Sport de openingswedstrijd en hierna namen de “grote mannen” het over. Venhorst begon sterk aan de partij en creëerde binnen 10 minuten al een paar kansen. In de 11e minuut bereikte een lange pass van Luuk v.d.Boogaard zijn broer Tom, die vanaf links knap binnen schoof, 1-0. In de 17e, 26e en 39e minuut kreeg Venhorst opgelegde kansen om de score uit te breiden, maar het duurde tot de 43e voor Venhorst de verdiende 2-0 op het scorebord zette. Teun v.d.Putten schoot uit een vrije trap vanaf 32 meter raak in de rechter bovenhoek. Tijd voor de thee. Na de rust verdween geleidelijk aan het overwicht van Venhorst, maar echt gevaarlijk werd Boekel Sport niet. Enkele goede wissels leverden al snel resultaat op. De net ingevallen Mark v.Sleeuwen kopte een bal van de doellijn, waarna een andere invaller, Sam v.Lieshout, de wedstrijd op slot gooide door diagonaal de 3-0 binnen te schieten. Eigenlijk was het hele team vandaag Man van de Wedstrijd, maar de staf koos voor Wout Kanters, die na een lange blessureperiode voor het eerst weer in de basis stond. Allemaal proficiat, maar volgende week is dus die andere belangrijke wedstrijd: de eerstvolgende, thuis tegen Rhode. We hopen dan weer op net zoveel steun van onze supporters als vandaag . JEUGDNIEUWS Uitslagen 30 november 2013 WEC A1 - Venhorst A1 1-0 Venhorst B1 - Boskant B1 0-6 Venhorst C1 - VOW C1 14-1

Blauw Geel ‘38 C7 - Venhorst C2G 6-0 Venhorst D1G - Irene D1 3-0 Erp D3 - Venhorst D2G 6-1 Venhorst E1 - ASV ‘33 E2G 10-0 8-0 Venhorst E2 - Nijnsel E2G ELI E3 - Venhorst E 7-2 12-0 ASV ‘33 F1 - Venhorst F1 Venhorst F2 - SCMH F1 6-2 Venhorst F3 - Handel F1 3-1 Boerdonk F1 - Venhorst F4G 16-1 0-9 Rhode F10G - Venhorst F5 Programma 7 december 2013 ONDO A1 - Venhorst A1 vertrek 13.00 u, 14.30 u SES MB1 - Venhorst MB1 vertrek 12.00 u, 13.00 u Schijndel C3 - Venhorst C1 vertrek 13.45 u, 15.00 u Venhorst D1G - UDI ‘19 D6 12.00 u Venhorst D2G - UDI ‘19 D9 12.00 u Rhode E6 - Venhorst E2 vertrek 08.15 u, 9.15u Gemert F2 - Venhorst F2 vertrek 10.00 u, 10.30 u Venhorst F3 - Boekel Sport F6 11.15 u UDI ‘19 F11G - Venhorst F5 vertrek 08.15 u, 9.00 u

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 30 november en 1 december Veteranen 1 - Acritas 11-12 KPJ Beek en Donk - Dames 2 winst Beek en Donk Heren 1 - Olympia ‘89 HS3 30-22 Heren 2 - PSV Handbal HS4 21-22 Dames 1 - HVW DS2 15-25 Programma 8 december Dames 1 - Habo DS2 Gemert, 10.00 u Heren 1 - Blauw-witHS1 Boekel, 11.15 u Heren 2 - Bouwcenter Centen HVW HS3 Boekel, 12.30 u Programma 11 januari: Jaarvergadering aansluitend Hallofeest 20.00 u

Evenementenkalender 26 Januari 2014: Carnavalskleding /koopjesmarkt

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl


Sport Tennisclub Boekel

Tennissen een geweldige sport voor jong en oud! Wist u dat tennissen een heerlijke sport is, om tot op hoge leeftijd te beoefenen! Jong geleerd en oud gedaan, hierop echt van toepassing is! Tennissen altijd buiten is. Dat dit erg fijn is, ook in de winter! Ons jongste lid 6 jaar en ons oudste lid 88 jaar is. Zij beiden actief tennissen. Wij dit geweldig vinden. Wist u dat TC Boekel, een zeer gezonde, gezellige en actieve vereniging is, waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Wij er het komende jaar weer hard tegenaan gaan, met trainingen voor junioren en senioren. Tennis wel een sport is, die je door het volgen van trainingen moet leren. Dit uitstekend verzorgd wordt door onze Tennisschool WiTStennis uit Uden. Je nooit te oud bent om dit te leren. Tennis ook een leuke familiesport is, waarbij je met het hele gezin een balletje kunt slaan. Ons park 365 dagen per jaar ter beschikking staat van al onze leden. Wij meer dan 80 vrijwilligers hebben, die het hele jaar door klaar staan, om van alles te organiseren. Dat zij dit meer dan uitstekend doen. Spreekt dit u aan, meld u zich dan aan als lid, en kom een serie trainingen volgen. Inschrijven voorjaarstrainingen Op maandag 27 januari 2014 start TC Boekel met de nieuwe serie voorjaarstrainingen. Deelnemers, die door willen gaan met trainen hoeven niets te doen en worden automatisch doorgepland. Deelnemers, die willen stoppen met trainen, moeten dit voor 22 december 2013 doorgeven via ons e-mail adres. Nieuwe deelnemers kunnen zich voor de trainingen aanmelden. Het is mogelijk om twee keer per week te trainen. Geef dit dan duidelijk aan bij uw inschrijving. Tevens wordt er voor beginnende junioren vanaf 6 jaar weer TOP tennis gegeven. TOP staat voor Tennis Op Proef. Tijdens 15 trainingen maken junioren kennis met de tennissport. Tijdens deze trainingen worden de kinderen nog geen lid van de club en betalen enkel voor de training. Tijdens deze serie kunnen de kinderen een tennisracket van de club gebruiken. Voor informatie over trainen en het inleveren van het inschrijfformulier stuurt u een mail naar trainingscommissie@tcboekel.nl. De trainingscoördinatoren nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Alle informatie en het inschrijfformulier

Berichten

kunt u vinden op onze site: www.tcboekel.nl. Alle nieuwe aanmeldingen moeten binnen zijn voor 6 januari 2014. Een week voor aanvang van de trainingen ontvangt u bericht van de trainingscommissie met de indelingen. .

’t Veertje 2 wint van Goirle 2 Op zondag1 december vond de competitiewedstrijd tussen ’t Veertje 2 en Goirle 2 plaats. De vorige wedstrijd dat ze elkaar troffen was in Goirle. Toen werden de eerste 4 partijen verloren en werd er aan het eind een inhaalslag gemaakt waardoor ’t Veertje met een gelijkspel huiswaarts keerde. ’t Veertje hoopte vooraf deze zondag een paar wedstrijden meer te winnen en zo boven in de competitie mee te blijven doen. ’t Veertje 2 stond voor aanvang 3e met 2 punten achterstand op de nummer 2 (Geldrop). Bart Peters en Nico Langerak begonnen dan ook goed aan hun herendubbel en wonnen beide sets relatief makkelijk met 21-14 en 21-12. Bij de damesdubbel was het spannender, Belinda Ooiman en Astrid v.Duijnhoven stonden met 19-16 voor in de 3e set, maar de tegenstander wist op gelijke hoogte komen tot 20-20 en 21-21, maar uiteindelijk was de winst met 23-21

voor de Boekelse dames. De 2e set ging lang gelijk op, maar ging uiteindelijk ook met 21-16 naar Boekel. De 2e gewonnen damesdubbel van dit seizoen was binnen. Nico speelde de eerste herensingel, in de 1e set ging het gelijk op en wist Nico net op het einde de winst te pakken. In de 2e set wist Nico hoe hij kon winnen van de tegenstander. Gelijktijdig speelde Astrid haar singel, tijdens de uitwedstrijd werd deze partij kansloos verloren. Winst zat er ook deze keer niet, maar in het begin van de 2e set bleef het lang gelijk op gaan. De tegenstander van Bart tijdens de herensingel was een inval heer en Bart was duidelijk sterker en won dan ook gemak deze partij. Ook Belinda speelde in haar singel tegen een dame die al een tijdje uit de roulatie was en door geconcentreerd te blijven wist zij ook makkelijk te winnen. Met een 5-1 tussenstand werd begonnen aan de mixen. Zowel Bart en Astrid als Nico en Belinda wisten de 1e set te winnen. Maar de spelers uit Goirle gaven niet zomaar op en wisten in beide gevallen de 2e set weer te winnen. Er was dus een 3e set nodig voor beide mixen om te bepalen hoe de punten verdeeld zouden worden. Nico en Belinda wisten deze overtuigend te winnen met 21-14. De andere gemengd dubbel werd helaas verloren. Met een 6-2 eindstand kon ’t Veertje 2 tevreden zijn. Uitslagen ’t Veertje 1 - Geldrop 7 5-3 ’t Veertje 2 - Goirle 2 6-2 ’t Veertje 3 - Oss 2 5-3 ’t Veertje U17 - Oss U17 1-7

’t Veertje 2 vlnr Nico Langerak, Astrid van Duijnhoven, Bart Peters en Belinda OoimanSport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A F.v.Boxtel - Th.v.Alphen G.Zomers - H.v.d.Mortel S.Donkers - J.Mezenberg M.Timmers - J.v.Boerdonk G.Zomers - P.Koonings J.Tielemans - H.v.Es J.v.Zon - H.v.d.Mortel G.Verwegen - C.Sanders L.Otten - R.Berens P.v.Hoof - Th.v.Alphen Libre B M.v.Schijndel - M.v.d.Elzen A.v.d.Velden - A.v.Asseldonk A.Emonds - M.v.Doren (b)

42-44 148-43 49-26 50-54 39-31 31-31 32-28 35-15 31-24 34-67 34-23 8-49 36-44

Berichten

J.v.Sleeuwen - Jac.Coolen J.Donkers - P.v.Doren L.Verbakel - H.v.Duren J.v.Asseldonk - H.Arts M.v.Schijndel - E.v.Doren M.v.Haandel - Th.v.Rooy J.v.d.Aa - C.Coolen J.Kusters - J.v.Osch H.Schepers - M.v.d.Elzen J.v.Dooren (k) - L.v.Haandel Libre C Cl.Aldenhuijsen - J.v.Duren H.v.Melis - J.v.Dijk L.v.Sleeuwen - P.Rijbroek Th.Snijders - P.v.Duren J.v.d.Broek - T.v.d.Ven W.Kroos - A.Verstegen A.v.Sleeuwen - A.v.d.Burgt H.v.Lankveld - P.Raijmakers J.v.Lankveld - B.v.d.Bosch

24-20 33-26 25-36 16-33 33-20 18-28 29-37 41-21 15-26 21-31

9-6 9-23 21-20 8-18 11-29 5-22 24-17 5-11 17-20

L.v.Rooy - J.v.Berlo Fr.v.d.Bosch - W.v.Hees Ph.v.Zuijlen - Th.v.d.Burgt Bandstoten A Fr.v.Boxtel - A.Berens S.Donkers - C.Coolen J.v.Dooren (k) - M.v.Schijndel M.v.Haandel - H.v.Duren Jac.Coolen - G.Zomers M.Timmers - G.Verwegen H.v.d.Heuvel - A.Berens Fr.v.Boxtel - H.v.Houtum A.v.Duijnhoven - H.v.d.Zanden P.Koonings - J.v.Zon P.v.Hoof - C.Sanders M.v.Schijndel - J.v.Sleeuwen J.Mezenberg - M.v.Doren (s) Bandstoten B H.v.d.Berg - L.v.Rooy Cl.Aldenhuijsen - J.Manders Ph.v.Zuijlen - Th.v.d.Burgt P.Raymakers - J.v.Osch P.v.Duren - W.v.Hees L.v.Rooy - H.Arts A.Verbakel - H.Schepers P.Raymakers - A.v.d.Velden C.v.Sleeuwen - A.Verstegen T.v.d.Heijden - J.v.Dijk T.v.d.Ven - L.v.Sleeuwen J.v.Lankveld - J.v.Asseldonk J.Manders - W.Kroos A.v.d.Burgt - P.Rijbroek Fr.v.d.Bosch - Cl.Aldenhuijsen Th.v.d.Burgt - J.v.Duren H.v.d.Berg - J.v.Berlo Driebanden P.Koonings - N.v.Kessel P.v.Hoof - H.v.Houtum J.Kusters - E.v.Doren N.v.Kessel - J.Heesen S.Donkers - M.v.Doren (s) Jac.Coolen - G.Zomers Fr.v.Boxtel - J.Donkers R.Berens - L.v.Rooy

11-26 15-13 38-7

24-19 36-22 24-13 20-20 13-40 35-31 23-21 40-30 16-37 25-38 42-34 20-18 22-13

19-22 5-16 15-6 25-21 21-11 7-22 18-24 11-9 25-18 11-17 26-12 14-18 8-11 16-13 19-6 11-10 16-9

14-7 9-7 2-1 7-16 14-10 10-11 11-12 6-2

ANGO PRIJSKAARTEN 27 november

RIKKEN 1. Ria Srijbosch 2. Harrie v.Lankveld 3. Marie v.d.Elzen JOKEREN 1. Jo Bijvelds 2. Willy v.Mierlo 3. Marietje v.d.Elzen

95 pnt. 45 pnt. 7 pnt.

102 pnt. 70 pnt. 41 pnt.


MENU PROVENCE

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Franse Uiensoep met Gruyere kaas of Proeverij van gerookte eendenborst met truffel, paddenstoelensoepje en paté of Hertencarpaccio met Reypenaer of Duo van zalmtartaar en garnalencocktail *** Gebraden varkenshaas met knoflookc hampignons of Vispalet van zalm-, kabeljauw- en scholfilet met botersaus of Black angus steak met rode wijnjus of Doradefilet met paprikasaus en pistou

*** Trendy creme brullee of Nougatineparfait met karamel-amarettosaus of Diverse kazen

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


el

Ju do -c

ek Bo

lu b

Sport Judoclub Boekel NIEUWS VAN DE MAT

Op vrijdag 15 november hebben de jaarlijkse Clubkampioenschappen plaatsgevonden. Tijdens deze wedstrijd komen judoka's van onze club in verschillende leeftijdscategorieĂŤn tegen elkaar uit. Ook wordt er tijdens het maken van de poules rekening gehouden met de ervaring van de judoka en het gewicht. De wedstrijden zijn immers het leukst wanneer men goed aan elkaar gewaagd is. Het publiek heeft een mooie avond voorgeschoteld gekregen, met mooie worpen, prima houdgrepen, leuke overnames, strijd, enthousiasme, sportiviteit en veel leermomenten voor de beginnende judoka's. Als club kijkend we dan ook terug op een geslaagd kampioenschap. De uitslagen zijn als volgt: Poule 1: 1 Marc Mesdari; 2 Sil v.d.Aa. Poule 2: 1 Kamil Bedeschi; 2 Fiene v.Kilsdonk; 3 Teun Kusters. Poule 3: 1 Daan v.Oorschot; 2 Luuk v.d. Berg; 3 Maxim Kazlouski. Poule 4: 1 Devlin Hartanto; 2 Tygo Brandts; 3 Sara Welten. Poule 5: 1 Niek v.d.Rijt; 2 Patrick Felen; 3 Sjoerd v.d.Goor. Poule 6: 1 Nicole v.d.Tillaart; 2 Koen Kusters; 3 Abel v.Sleeuwen. Poule 7: 1 Martje Croijmans; 2 Janne v.Kilsdonk; 3 Lian v.d.Ven. Poule 8: 1 Kay Bedeschi; 2 Wessel v.Lankveld; 3 Lars de Bie. Poule 9: 1 Dennis v.d.Elzen; 2 Kevin Felen; 3 Siebe Klaassen. Poule 10: 1 Irisa Heinrich; 2 Sjoerd v.d. Vondervoort. Poule 11: 1 Romy Smits; 2 Rick Smits. Poule 12: 1 Roel Spierings; 2 Ruud Schepers.

Berichten

Poule 13: 1 Stan Veldhoen; 2 Tje Vonk. Poule 14: 1 Joris v.Lankveld; 2 Niels Veldhoen. Winnaar stijlprijs: Joris v.Lankveld

We willen alle judoka’s feliciteren met hun behaalde resultaten en bedanken voor inzet en sportiviteit. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.judoclubboekel.nl Het bestuur

A-lijn 1. Dames Verbakel-Vijge 2. Dames v.d.Heijden-Onclin 3. Heren v.Duijnhoven-Verbakel 4. Dames Biemans-v.d Elzen

66,25% 59,17% 58,33% 54,17%

5/6. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 53,33% 5/6. Dames v.Berlo-v.Dooren 53,33% B-lijn 62,92% 1. Heren J. en Th.v.d.Ven 2. Heren Manders-Otten 60,14% 56,88% 3. Mw. De Koning-Hr.v.Berlo 4. Dames Koster-Verbeek 55,63% 5. Mw. olman-Hr.Muselaers 53,75% 6. Dames Delisse-Janssen 53,61% 53,19% 7. Heren v.Boxmeer-Reijnen 8. Dames v.Hees-v.d.Oord 53,13% C-lijn 1. Hr. en Mw.Jansen 67,50% 2. Dames v.Delst-de Graaf 54,58% 3. Heren Huijbregts-Willems 54,17% 4. Dames v.d.Berg-Nieuwenhuis 51,67% 5/6. Hr. en Mw.v.Berlo 51,25% 5/6. Hr. en Mw.v.d.Burgt 51,25% 7. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 50,00% De totale uitslag staat op: www.boekelsebridgeclub.nl Voor informatie kunt U bellen: Jeanne Witlox, 0492 - 321893

PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Eindemaandtoernooi november 2013 1 Jo Hendriks; 2 Henk Vesters; 3 Bennie Vesters; 4 Harrie Coppens; 5 Wim v.Rijbroek; 6 Harrie Donkers; 7 Jan v.Berlo; 8 Tonnie v.Logten; 9 Martien v.Doren; 10 Frans Vesters; 11 Mientje Coppens; 12 Wilhelmien v.d.Elzen; 13 Jan v.Kilsdonk; 14 Piet v.d.Braak; 15 Mia v.Berlo; 16 Fien Geerts; 17 Toon v.d.Boogaard; 18 Cor Constant; 19 Henk v.Vorst; 20 Betsie Engel; 21 Pieter v.Doren; 22 Jan v.d.Elzen Neerbroek; 23 Sjaak v.d.Rijt; 24 Sjaan v. Doren; 25 Bertus v.Duijnhoven; 26 Jan v. Dijk; 27 Harrie v.Doren; 28 Tonnie Vesters; 29 Toos Verhofstad; 30 Jo v.d.Braak; 31 Leen Emonds; 32 Jan Kroos; 33 Ties v.d.Tillart; 34 Gerarda v.d.Ven; 35 Jos v.d.Boom; 36 Sjef v.d.Vondervoort; 37 Jos v.Haare; 38 Martien v.d.Elzen; 39 Jan v.d.Elzen Sparren; 40 Grard School; 41 Johanna v.d.Elzen; 42 Miet v.Dijk; 43 Toon Peters; 44 Anny Peters; 45 Tiny v.d. Elzen; 46 Pieta v.d.Ven; 47 Maria School; 48 Nelly v.Moorsel; 49 Dora v.Berlo.

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nlSport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 25 november werden wederom wedstrijden gespeeld. Van Rijbroek Sport & Mode stond tegenover het team van Midicentrum Stender. Beide teams gaven elkaar niets cadeau en gingen voor de winst. Uiteindelijk moesten beide teams de punten delen met een 5-5 gelijk spel. Met deze verloren punten schuift Midicentrum Stender van de 2e naar de 5e plaats op de standenlijst. Dit gold ook voor de teams van De Drie Kronen en Betech BV. Zij gingen na een 2-2 gelijkspel met één punt naar huis. Met dit gelijkspel blijft De Drie Kronen op een gedeelde 3e plaats staan, met slechts één puntje achter de nummer 2 en 4 punten achter koploper Biemans Komkommers, die de 3 punten na een hevige strijd tegen Torpedo TUB wel binnen haalde en de koppositie in handen blijft houden. Ook in de hoogste klasse gaven de teams elkaar niets cadeau. Zo was er veel strijd in de wedstrijd tussen v.Haandel Metaal en BoekelFit. Beide gingen voor de winst om aansluiting te houden aan de koppositie. Het was uiteindelijk BoekelFit die aan het langste eind trok. Met een nipte overwinning van 5-4 kon zij de 3 punten bijschrijven en staat nu op een 5e plaats op de ranglijst, maar met een wedstrijd minder gespeeld. Tielemans Groentekwekerij kende een slechte start in de competitie, mede door veel blessures. Zij moest de laatste weken grote nederlagen incasseren, wat resulteerde in maar liefst 42 tegengoals in 6 wedstrijden. Nu was ze vastbesloten om hier een eind aan te maken en ging tegen het team van V&T Metaal dan ook volop de strijd aan. Het was steeds stuivertje wisselen. Er werd flink gescoord, maar het was toch het team van

Berichten

V&T Metaal die de meeste goals wist te scoren en met een 7-6 overwinning de winstpunten pakte. Dit betekende voor Tielemans Groentekwekerij dat ook de 7e wedstrijd met een nederlaag werd afgesloten en evenals het team van MVS Grootkeukentechniek op 0 punten blijft staan. Het team van De Schutboom/v.Dijk was deze avond vrij en kon Donkers/v.Lankveld bij winst bovenaan de ranglijst komen. Donkers/v.Lankveld nam dan ook vrij snel in de wedstrijd het initiatief en gaf weinig weg. Tegenstander AVB Asbestverwijdering wist wel één maal te scoren, maar kon niet verhinderen dat met een 4-1 overwinning de 3 punten naar Donkers/v.Lankveld gingen. Hiermee neemt zij de koppositie over op de ranglijst. StucForce moest aantreden tegen de nummer 3 Dakdekkersbedrijf Jacobs. Ook hier waren beide teams aan elkaar gewaagd en gaven elkaar geen duimbreed toe. Toch was het StucForce die min of meer verrassend de winst pakte met 3 goals verschil. Door deze nederlaag blijft Dakdekkersbedrijf Jacobs wel op een 3e plaats staan, maar moet deze nu delen met StucForce. Uitslagen 25 november: v.Haandel Metaal - BoekelFit 4-5 Tielemans Groente - V&T Metaal 6-7 v.Rijbroek Sp&M - Midicentrum Stender 5-5 De Drie Kronen - Betech BV 2-2 AVB Asbestv - Donkers/v.Lankveld 1-4 Torpedo TUB - Biemans Komkom 1-3 Quick-Hedge - Elreka Hekwerken 1-3 Café LC - Autocentrum 9-1 StucForce - Dakdekkers Jacobs 6-3 TK ‘t Stuupke - OovB 7-2 Snackpoint LC - Café Gij & Ik 4-2 Programma 9 december: Zaal A: De Schutboom/v.Dijk - AVB Asbestverw. 18.30 u Donkers/v.Lankveld - StucForce 19.15 u

20.00 u OOvB - De Drie Kronen Betech BV - v.Rijbroek Sp&M 20.45 u V&T Metaal - v.Haandel Metaal 21.30 u Zaal B: 18.30 u v.d.Aa Klus - Snackpoint LC Café Gij & Ik - TK ‘t Stuupke 19.15 u 20.00 u Dakdekkers Jacobs - Café LC Autocentrum - MVS Grootkeukentech. 20.45 u Midic. Stender - Quick Hedge 21.30 u 22.15 u Elreka Hek - Torpedo TUB

BOEKEL & VENHORST

Libre A: P.Wijers - J.Biemans A.v.d.Laar - G.v.d.Linden H.v.d.Ven - R.Koolen J.Heesen - K.v.Grinsven T.v.d.Ven - J.Emonds Libre B: T.Hoevenaars - P.v.d.Sanden W.v.d.Ven - W.v.d.Broek T.v.Rooy - G.v.Reybroek G.v.d.Cruijsen - M.v.d.Elzen G.v.Reybroek - C.v.d.Laar C.v.Casteren - G.Verwegen T.Hoevenaars - G.v.d.Cruijsen D.Emonds - M.v.d.Heijden Libre C: H.v.Lankveld - J.v.Berkel J.Kanters - T.v.d.Ven H.Jansbeeke - J.v.Kilsdonk B.Donkers - H.v.Lankveld A.v.Dijk - P.Raaymakers J.Sleegers - J.Manders J.Kanters - H.Jansbeeke Driebanden: J.Manders - H.v.d.Ven G.v.d.Linden - K.v.Grinsven W.v.d.Ven - K.v.Grinsven A.v.Bergen - C.v.d.Laar J.Heesen - A.v.d.Laar H.v.d.Ven - A.v.Bergen Bandstoten A: G.Verwegen - A.v.d.Laar J.Heesen - G.Verwegen J.Biemans - R.Koolen K.v.Grinsven - M.v.Doren Bandstoten B: A.v.Bergen - C.v.d.Laar C.v.d.Laar - J.Sleegers G.v.d.Cruijsen - J.Sleegers G.v.Reybroek - J.v.Kilsdonk G.v.d.Cruijsen - B.Donkers

56-43 40-90 101-55 58-46 28-50

18-24 37-23 29-26 9-55 36-27 32-47 16-15 38-28 19-50 13-20 5-16 24-17 14-4 13-11 15-8 5-10 10-8 5-6 5-3 8-8 14-4

34-30 22-15 20-23 24-22 11-24 21-17 14-13 23-12 14-14


107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207 HB 1.4 5 DRS AIRCO 207 1.6 Cabrio 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 2.0 HDI SEDAN XS 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.9 Diesel Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0 Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Zafira 2.0 Diesel Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Baleno 1.3 sedan

2010 2006 2007 2007 2000 2002 2002 2004 2007 2001 2004 2005 2006 1998 2002 1998 2001 2001 2006 2009 1996 1996 2002 2000 2005 1998

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Ford Opel Renault Suzuki

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & slegers

autOBeDriJF

2011 2011 2010 2011 2009 2008 2008 2007 2007 2011 2010 2007 2006 2004 2010 2010 2006 2006 2003 2010 2007 2003 2008 2007 2012 2012 2012 2006 2012 2005 2004 2006

B OVAG

OPEL AGILA 1.0I EDITION 26397 KM OPEL AGILA 1.0I EDITION 55781 KM OPEL AGILA 1.2I EDITION AUTOMAAT 44005 KM OPEL CORSA 1.2I EDITION 5 DRS 53652 KM OPEL CORSA 1.2I NJOY AUTOMAAT 27936 KM OPEL CORSA 1.2I BUSINESS 5DRS 48521 KM OPEL COMBO 1.3CDTI COMFORT 75234 KM OPEL CORSA 1.7CDTI SPORT 5DRS. 129440 KM OPEL COMBO 1.4I BASIS 123818 KM OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER 67010 KM OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO SPORT 140PK 43005 KM OPEL ASTRA 1.6I GTC TEMPTATION 81483 KM OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO 93484 KM OPEL ASTRA 1.7DTL BUSINESS 5DRS 176664 KM OPEL INSIGNIA 1.6 TURBO SP. TOURER BISS. 71210 KM OPEL MERIVA-B 1.7CDTI AUTOMAAT 81210 KM OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO 81174 KM OPEL TIGRA 1.8I LINEA ROSSO 87120 KM OPEL VECTRA 1.8I GTS 195620 KM OPEL ZAFIRA 1.8I COSMO 71210 KM OPEL ZAFIRA 1.8I COSMO 146065 KM OPEL ZAFIRA 1.8I ELEGANCE 116520 KM OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION 2x 58230 KM DAIHATSU MATERIA 1.3 FORD FOCUS ECO-B 125PK 5DRS TREND SPORT 37374 KM FORD FIESTA 1.4I TREND AUTOMAAT 30444 KM FORD C-MAXX 1.6 CDTI ECO TREND 17620 KM HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 222305 KM NISSAN PIXO 12881 KM RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS 79239 KM RENAULT LAGUNA 1.8I 16V LUXE UITV. 57385 KM SUZUKI SX4 1.6 EXCLUSIVE 181210 KM

SAMENWERKENDE

2011 2008

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

bedrijfsauto's Renault Trafic 2.0 Dci, airco, th Volkswagen Caddy TDI, luxe uitvoering, th, ac, lmv

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco 2010 Opel Corsa 12i16V edition, 5drs, airco 2011 Opel Corsa 12i16V elegance, 3drs, airco, th 2001 Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Peugeot 206+ XS 14i airco 2009 Peugeot 306 18i, 4drs 1998 Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv 2010 Volkswagen Passat station, 16i 1997

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


€ 9.99 incl. BTW

Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

G.verWeGen aPK personen- en bedrijfsauto’s, verkoop, reparatie & schadeverwerking KenneDYstraat 32, 5427 cJ BOeKel, tel. 0492-323030 WWW.autOcentrumBOeKel.nl

NU: wintercheck

Is uw auto al klaar voor de winter?

Ford S-Max 2.0i 16V ..........................................................................2006 Fiat Punto 1.2i 5-deurs, stuurbekrachtiging........................................2003 Citröen C3 1.4i, climatronic airco........................................................2004 Toyota Aygo 1.0, 18.233 km, 3-deurs ................................................2011 Opel Astra 1.6 Wagon ........................................................................2006

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl - Verhuur van Puin- & aFvalcOntainers van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor slOOP- & GrOnDWerK van klein tot groot. - leverinG van diverse soorten ZanD. - BestratinGen met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

ar Meer dan 50 ja k. er w sterk in vak

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

stucaDOOrsBeDriJF voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

uitslag op alle bestratingen.

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor â‚Ź 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------GRATIS hulp door betrouwbare man, 65+, met ervaring voor onmisbaar thuisadministratie, aanvraag taxi, zorg of hulpmiddelen. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875. --------------------------------------------------

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

TE KOOP kerstbomen. Elke dag vanaf 10.00 uur. Bomen kunnen eventueel thuis bezorgd worden. C.v.Lankveld, Noordstraat 3a, Venhorst, tel. 0492-322874 of 06-23173172.

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

PARKET - LAMINAAT desgewenst door ons gelegd, gratis bezorgservice. Plafonds ook voor badkamer. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl.

A l l e r h a n d e Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------Het breicafé gaat open! Op de volgende ochtenden kan je aanschuiven om gezellig samen te kletsen en te breien/haken: 9-12 en 20-12. Voor info: www.wol-studio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------TE HUUR zwarte smokings voor kerstgala of schoolfeest. Ook voor boerenbruiloftskleding, Voor meer info: tel. 0648526578. --------------------------------------------------

Kerst in de schaapskooi Op 29 december a.s. vieren we Kerst met een levende kerstgroep. De voorbereidingen zijn in volle gang maar we kunnen uw hulp nog goed gebruiken bij het sparen van grote glazen groentepotten met deksel voor een sfeervolle verlichting op deze dag. Breng ze alstublief naar Statenweg 99 of naar een van onze andere medewerkers. Volgende week volgt er meer. M.Sanders, secretaris

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Kleinschalige dagbesteding met veel ruimte voor persoonlijke aandacht. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl Vanaf 1 december sparen om heerlijk te kunnen genieten van een voetenbadje. Ook pedicure kadobonnen verkrijgbaar. Leuk voor onder de kerstboom

Pedicure Agnes v.d.Valk

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

De Vlonder 57, Boekel, Tel. 0492-323352 Diabetische / Reumatische voet

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster!

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw handels drukwerk naar Boekeldruk, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------KERSTBOMEN te koop. Bart de Wit, Hoeve 2, Boekel Heerlijk VERS FRUIT, ambachtelijke boerderij ZUIVEL en KAAS Nieuwe oogst AARDAPPELS en UIEN KADOTIP voor de decembermaand en voor uw relatiegeschenken; LEUKE PAKKETTEN met ambachtelijke produkten. Informeer naar de mogelijkheden, graag vooraf bestellen OPEN: vrijdag 13.00-18.00 zaterdag 9.00-17.00 Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

A l l e r h a n d e

Pimp de kerstboom. In samenwerking met de ondernemersvereniging Boekel willen we de kerstboom op het Agathaplein door het hele dorp laten optuigen. Daarvoor hebben we weer vele handen nodig. Dus laat je creativiteit zien in de vorm van zelfgemaakte kerstballen of andere kerstboomversieringen. Er mag geplakt, gevouwen, gebreid, gehaakt, genaaid, geverfd etc. etc. worden. Een mooi idee is een persoonlijke boodschap ter ere van Boekel 700, een kerstwens, een nagedachtenis of iets dergelijks in deze versie-

ring te verwerken, dit hoeft natuurlijk niet. We denken dat er met goedkope materialen die iedereen thuis heeft liggen (plastic fles, deksels, oude krans, dennenappels, papier-mache etc, etc) leuke versieringen te maken zijn. Desgewenst kunnen wij tempexballen leveren. Denk er aan dat de versiering niet te zwaar en redelijk regenbestendig moet zijn en een ophangsysteem moet hebben. Op koopzondag 15 december worden de versieringen, onder leiding van de Kunstgroep, in de boom gehangen. De Hobbyclub is aanwezig met een stand zodat er ook die zondag nog versieringen gemaakt kunnen worden. Laat je fantasie werken en laten we proberen samen de volste boom van Nederland te maken! Succes!! Meer info: Marleen 0630405994, Mariska 06 20724180 of kunstgroepboekel@gmail.com

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Kerstaktie

nieuwe set nagels gel of acryl

€ 30,=

(inclusief verlenging)

Normaal € 50,= nu

Voor meer informatie: 06-43085124

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50

• 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

KOSMO Schoonheidsstudio

Last van vermoeidheid of slaapproblemen? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492?773286 / 06? 30017114

(aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e Gezondheid van kinderen in beeld

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------TE KOOP kleine kerstboompjes in pot, € 3,50 per stuk. P.Kuypers, Berkensteeg 3, Erp, tel. 0413-212814 of 06-22465066.

Brengt u ook de gezondheid van uw kinderen mee in beeld? Heeft u kinderen in de leeftijd van 0-11 jaar? Dan ontving u mogelijk een uitnodiging voor deelname aan de jeugdenquête 2013 van de GGD Hart voor Brabant. Het gaat om een grootschalig gezondheidsonderzoek onder ouders/verzorgers namens de 28 gemeenten in ons werkgebied. Veel ouders vulden de jeugdenquête al in. Hoe meer ouders en verzorgers de vragenlijst invullen, hoe completer het beeld van de gezondheid, de leefomgeving en het welzijn van de kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. Op die manier weten gemeenten ook beter wat nodig is om kinderen zo gezond mogelijk te houden. Denk

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN

bijvoorbeeld aan gerichte acties om ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kind. Of activiteiten om kinderen meer te laten bewegen. Vult u de enquête ook in? Alleen ouders die via een steekproef zijn uitgekozen ontvingen een vragenlijst. Ontving u een vragenlijst? Vul deze dan digitaal in: iedere 15e ‘digitale’ invuller ontvangt als dank een cadeaubon van 15 euro! Uw antwoorden verwerken we alleen op groepsniveau, zonder uw naam en adresgegevens. Daar kunt u op vertrouwen. Meer informatie Heeft u nog vragen over deze jeugdenquête? Neem dan contact op met de GGD Jeugdgezondheidszorg, tel. 0900 - 463 64 43, bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur. Of kijk op www.ggdmonitor.nl.

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

VAN DER5427 POL EJ Boekel

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

O T E C H N I E K E L E K T R Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

machinale houtbewerking boekel

service • installatie • onderhoud

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Haken en breien is hip. Heb je zin om het te leren, volg dan een workshop bij wolstudio.nl. Info: wol-studio.nl of 0613835037. -------------------------------------------------Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

--------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOuWBeDriJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons Gratis OPGeHaalD en tHuisBeZOrGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

van DOOren

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

VENHORST fax 0492-352257

BOuWstOFFen- HOutHanDel macHinale HOutBeWerKinG

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

statenweg 127, 5428 nl venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

neerBrOeK 15 - 5427 Ps BOeKel - tel: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.