28e jaargang nr 22; 27 november 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 22 - 27 november 2013

Als gemeente dicht bij haar burgers staan Het jaar 2013 nadert zijn einde. Een belangrijk jaar voor onze gemeente, gezien het 700-jarig bestaan en de feestelijkheden hier omheen. Afgelopen vrijdag organiseerde gemeenteraad en college van onze gemeente een symposium met als thema “De kracht van een zelfbewuste gemeente”. Vele collega raadsleden, wethouders, burgemeesters uit het hele land kwamen in Nia Domo bijeen, tesamen met diverse afgevaardigden van diverse verenigingen uit onze gemeente. Burgemeester Bos gaf aan trots te zijn op onze gemeente. Een gemeente die de wil had om eigen verantwoordelijkheid te dragen en mede daardoor sterk was. Deze wil gaat samen met een gevoel van saamhorigheid en is op de toekomst gericht. Een felicitatie was er van Commissaris van de Koning, Dr. Wim van de Donk. Tijdens de diverse werkbezoeken die hij

aan onze gemeente had gebracht ervaarde hij onze gemeente als een eigenzinnige ideeënmachine, die grootse bewondering oogst. Te denken valt o.a. aan de bijwoonregeling voor onze oudere inwoners, welstand, het zorgcentrum St. Petrus met hierbij gevestigd een kinderdagverblijf. Boekel is een gemeente met kracht en gaat zijn eigen weg. Of dat voldoende is voor de toekomst, om dus zelfstandig te blijven, daar wilde hij geen uitspraak over doen. Dat is aan de overheid. De felicitatie voor het 700-jarig bestaan werd gevolgd met de aanbieding van een Brabants ‘benkske’, waar onze inwoners bij tijd en gelegenheid gezellig bij kunnen buurten. Diverse andere sprekers bezetten daarna het spreekgestoelte. Prof Dr. Arno Korsten, Dr. Kees Terlouw en Dr. Frans Thissen gingen in op de aspecten rondom het zelfstandig blijven van kleine gemeenten.

Zij belichtten de voors en tegens, de rol en invloed van de burgers en de besturen van de gemeenten. Daarna gaf burgemeester Bos uitleg over de betekenis van onze gemeente die een regiegemeente wil zijn. Dat wil zeggen dat zij samen met haar inwoners vorm en inhoud geeft aan werken, wonen en leven. Waarbij telkens de gevraag gesteld wordt wat het de burgers geeft. Door daarbij ook verantwoordelijkheid bij de burgers neer te leggen wordt er gewerkt aan de gehele gemeenschap, die hierdoor leefbaar blijft. Burgemeester Bos citeerde hiervoor gemeentesecretaris en algemeen directeur Marcis: “Want we moeten creatief zijn, lef tonen en vooral niet platgetreden paden bewandelen. Alleen dan kun je voor en samen met je inwoners een gemeenschap in stand houden waar het goed wonen, werken en leven is”. Belangrijk hierbij is dat de dienstverlening vanuit de gemeente aan haar burgers veilig gesteld is en samenwerking met omliggende gemeentes een belangrijke rol heeft. Zodat we uiteindelijk onze Boekelse identiteit kunnen blijven behouden.

CITROEN SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

Foto: Mario van Dinther

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten Zeeland: 17/11 Piet van der Horst, 90 jaar.

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel: 06-50476049 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 30 november: 17.30 u Antoinette v.Genugten; Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Noud v.Deursen; overleden fam.v.d.Aa-v.Haandel; Herman Brands (vwg. verjaardag); overleden fam.v.Bergen-v.d.Horst; Wim v.Eerdt (vwg. sterfdag); Jos v.Bakel (vwg. trouwdag), fam.v.Bakel en fam.Hermens. Zondag 1 december, 1e zondag van de Advent: 10.30 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha, Kindernevendienst Overleden fam.v.d.Boogaard-v.Summeren; Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (mnd. ged.); Annie v.d.Biggelaar-Le Blanc; Theo en Anna v.d.Heuvelv.Lankveld en dochter Tonnie; Willy en Thea v.d.Berg-v.d.Heijden; Albert v.d.Elzen en familie; Hanneke JansenJonkers (mnd. ged.) en Fons Jansen haar echtgenoot. Maandag 2 december: 19.00 u fam.Schlaman-Staring. Woensdag 4 december: 19.00 u Cato v.Santvoort-v.d. Tillaer (jgt.).

OVERLEDEN Boekel: 24/11 Anna Verbruggen-Klaassen, 90 jaar.

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

LOURDESBEDEVAART: Afgelopen zondag was de informatiebijeenkomst in Venhorst. Vanaf heden liggen de inschrijfformulieren achter in de Agathakerk, Petruskapel en Mariakapel. Deze kunnen ingevuld ingeleverd worden op Burgtstraat 61 Boekel. Voor verdere informatie kunt terecht bij Yvonne v.Thiel (0492-323332), contactpersoon voor Boekel. STILLE AANBIDDING GEDURENDE ADVENT. Tijdens de komende Adventsperiode zal iedere dag (behalve zondag) van 15.00 tot 16.00 uur stille aanbidding van het H. Sacrament gehouden worden in de dagkapel van de St. Petruskerk. Wie wil (en kan) sluit zich aan, voor een kwartiertje, een half of een heel uur. ADVENTSACTIE VOOR ANGELIQUE VAN ZEELAND. Dit jaar zal de opbrengst van de Bisschoppelijke Adventsactie ten goede komen aan een project van de Zeelandse Angelique v.Zeeland in Porto Alegre, Brazilië. Zij werkt daar al jaren en wil met onze hulp verbeteringen aanbrengen in de loods van

de papierophalers aldaar. De gehele advent zullen de oranje bussen achter in de kerk staan waar u uw bijdrage aan deze adventsactie kunt deponeren. Bij voorbaat hartelijk dank.

KERSTBINGO Parochie Sint Petrus 12 december 2013. Een gezellig avondje Bingo spelen tijdens de donkere dagen tussen Sinterklaas en kerst met mooie kerstprijzen is mogelijk op donderdag 12 december. Kaarten zijn die avond te koop voor € 5,- per stuk, voor koffie en koek wordt gezorgd. De gehele opbrengst van deze avond komt ten goede aan de Lourdesbedevaart in 2014. Iedereen is welkom in het Parochie-centrum, Kerkstraat 25 Uden, aanvang 20.00 tot 22.00 uur.

Werkgroep Kindernevendienst & Gezinsviering

KINDERNEVENDIENST/ADVENT Het Sinterklaasfeest komt al snel dichterbij en ook Kerstmis laat niet lang meer op zich wachten. Dit weekend begint de advent. En dus gaat de Kindernevendienst zich ook weer voorbereiden op Kerstmis. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom tijdens de kindernevendien-

AANBIEDINGEN donderdag 28 nov. t/m woensdag 4 dec.:

PEPERNOTENVLAAI ROOMBOTER

KERSENFLAPPEN

ELFZADENBROOD ROOMBOTER

€ per stuk € € 6 voor €

MET SLAGROOM

KRENTENBOLLEN

9.50 1.25 1.80 3.00

Let op! Dinsdag 10 december LAATSTE MARKTAANBIEDING

10 WORSTENBROOD NIEUW in onze winkel diverse met wel 9 smaken chocolade

11.00

chocolade kado artikelen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


sten op zondag 1 december, 8 december, 15 december en 22 december tijdens de viering van 10.30 uur. Speciaal welkom zijn de kinderen die komend jaar hun Eerste H.Communie doen. Komen jullie ook weer? Tot zondag. GEZINSVIERING Geweldig dat er afgelopen zondag weer zoveel kinderen aanwezig waren tijdens de gezinsviering. En nog geweldiger was het te zien hoe zij hebben gereageerd op onze oproep voor de aktie Wereldwijd voor Suriname. Er zijn heel veel cadeautjes voor de kinderen in het Surinaamse dorpje Taparita ingezameld. Was jij niet in de gelegenheid om te komen maar heb jij toch een cadeautje? Je mag dat deze week ook nog inleveren tijdens kantooruren op De Vlonder 10 in Boekel. Namens de kinderen uit Taparita, Pieter Nijdam en ons in elk geval hartelijk dank. Werkgroep Gezinsviering en KND, tel. 322140

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 30 november 19.00 uur + zondag 1 december 10.00 uur: mnd. ged. Riek Versteden-Bayens;

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

Mgr. Jan Bluyssen; Huub v.Velthoven; Nelleke v.Bakel-Bijvelds; Toon Verhofstad. Donderdag 5 december: 19.00 u Intenties kerkgangers.

sephplein 35) 3e prijs Fietsreparatiebon t.w.v. € 25,Ook giften gestort op bankrekening 1537 00 386 t.n.v. Echo der Peel zijn zeer welkom. Ook dan doet men mee aan onze loterij. De trekking hiervan is op zondag 15 december, tijdens het donateursconcert om 15.00 uur in MFC De Horst.

.

zondag 1 december, met medewerking van Magic Power. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom. Let op aanvang 18.30 uur plaats: mfc de horst te venhorst wanneer: zondag 1 december 18.30-20.30 uur wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar kaartje: geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten.! discotheek: dj Magicpower speciaal: lekker swingen organisatie: leiding en bestuur sloepie info: 0492-352326 kalender: 15 en 29 december

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 30 november: 19.00 u Jordi en Maaike v.Oort Mw.v.Zon Zondag 1 december: 10.00 u Theo Hoogeveen en zoon Donderdag 5 december: 19.00 u Martinesse

Donateursactie FANFARE ECHO DER PEEL

De fanfare van Venhorst Echo der Peel houdt ook dit jaar weer een donateursactie. Het in stand houden van de muziekvereniging is een voortdurende zorg voor de hele gemeenschap. En vooral met de oprichting van een jeugdslagwerkgroep zijn de uitgaven talrijk: de muzikale leiding, de instrumenten, het onderhoud van de uniformen, de muziekwerken. We mogen ons verheugen in een flink aantal leerling-muzikanten, dat een instrument (en straks ook een uniform) nodig heeft. Onze inkomsten komen uit de markten, de subsidie van de gemeente Boekel en vooral de Donateursactie. Inwoners van Venhorst ontvangen een acceptgirokaart. Die kan gebruikt worden om een bedrag naar de fanfare over te maken. Donateurs die minimaal € 5,- overmaken doen mee aan de loterij. Voor elke € 2,50 krijgt wordt 1 lotnummer toegewezen voor de volgende prijzen: 1e prijs Brood- en banketbon t.w.v. € 75,2e prijs Bon Distri Culinair t.w.v. € 50,(in te wisselen in de showroom, St. Jo-

Sloepie Disco!!!

Kledingbank Gemert

De Kledingbank Gemert gaat verhuizen. Vanaf 27 november zijn wij te vinden op: Industrieweg 5a, 5422 V K Gemert (voor Karwei rechts af).

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl


O kom er eens kijken Voor een gezellig avondje hebben wij een ruim assortiment GOURMETSCHALEN en GOURMETBAKJES. U kunt dit compleet maken met RAUWKOSTEN, SAUSJES, STOKBROOD, KRUIDENBOTER, KOUDE SCHOTEL etc. Vraag naar onze gourmetfolder of kijk op www.vanexel.keursalger.nl

Donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 november

Bij aankoop van 2 entrecotes krijgt u kruidenboter GRATIS Kipfilet NATUREL of GEMARINEERD 4 halve voor € 00 Shoarma-pakket (500 GRAM VLEES, SAUS + 5 BROODJES) samen voor € 00

6 6

SPECIAL VAN DE WEEK

HEERLIJKE

Baksteentjes

Beschuitbol Hawaii

mager rundergehakt met stukjes ham en zoete cranberry’s

100 gram

€ 150

per stuk

€ 250

VLEESWARENTRIO 100 gr. couburgerham 100 gr. schouderham 100 gr. boterhamworst samen voor

Maandag 2 en dinsdag 3 december

€ 395

3

Braadworst h.o.h. 500 gram voor € 25 Gourmetschaal 2 personen 150 gram saus GRATIS Woensdag 4 december

2

Gehakt h.o.h. 500 gram voor € 95 Gourmetschaal 2 personen 150 gram saus GRATIS

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 29 november GFT-afval/Groenbak vrijdag 6 december Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel Bezoekadressen: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur, woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overige telefoonnummers Informatie afvalinzameling, RMB (0485) 33 83 52 (tijdens kantooruren) calamiteiten gemeentewerken 06 53 13 92 97 storing drukriolering (0492) 32 14 05 storing openbare verlichting 0800 – 888 99 99 (tijdens kantooruren; gratis) of 06 - 10 47 63 52 (buiten kantooruren) Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten et cetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

KLACHTEN OF MELDINGEN Hebt u klachten over zaken zoals verzakte stoeptegels, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing? Bel dan (gratis) 0800 - 888 99 99 (openbare verlichting) of (gratis) 0800 240 01 00 of meld het via het formulier op www.boekel.nl (via de link op de homepage).

AANGIFTE VERMISSING PASPOORT, IDENTITEITSKAART OF RIJBEWIJS BIJ GEMEENTE Vanaf 1 december niet meer bij de politie Als een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs is gestolen of zoekgeraakt, is het niet meer nodig om daarvoor bij de politie aangifte te doen. Bij de aanvraag van het nieuwe document bij de gemeente, wordt de verklaring van vermissing van het oude document direct meegenomen. Met ingang van 1 december 2013 nemen alle gemeenten in Noord-Brabant en Zeeland de aangifte van een reisdocument over van de politie. Een pilot met een aantal gemeenten in de regio West-Brabant en Zeeland is dermate succesvol dat deze werkwijze nu in de hele provincie Noord-Brabant en Zeeland wordt toegepast.

Minder rompslomp, meer service Deze nieuwe werkwijze is voor inwoners een belangrijke verbetering. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de politie en de betrokken gemeenten hebben zich samen sterk gemaakt om deze vorm van dienstverlening ook juridisch mogelijk te maken. De combinatie van aangifte doen en het aanvragen van een nieuw document vereenvoudigt de noodzakelijke procedure aanzienlijk voor de betrokkenen. De verklaring van vermissing is verplicht, als men geen nieuw document wil aanvragen. Ook dan is het gemeentehuis het aangewezen loket. De verklaring van vermissing moet persoonlijk gebeuren. Dit kan niet digitaal of per telefoon.


Gemeenteberichten ONDERZOEK MANTELZORGONDERSTEUNING IN GEMEENTE BOEKEL In opdracht van De Mantelzorgwinkel is in juni van dit jaar onderzoek gedaan naar de behoeften aan mantelzorgondersteuning in de gemeente Boekel. Door middel van een enquête onder de inwoners van Boekel hebben twee vierdejaars studenten van Avans Hogeschool in Den Bosch de belangrijkste behoeften aan mantelzorgondersteuning in kaart gebracht.

Er zijn in totaal 3.000 enquêteformulieren huis aan huis verspreid. De meeste respons kwam van mantelzorgers in de leeftijdscategorie van 46 tot 65 jaar, wat landelijk ook de grootste groep mantelzorgers is. Hiervan zorgt een groot aantal voor méér dan 1 persoon.

Uit de enquête blijkt dat er als meeste behoefte bestaat aan informatie, zoals informatie over voorzieningen, financiële regelingen en wettelijke regelgeving. Verder blijkt dat bij mantelzorgers die zorg verlenen van 16 uur per week of meer een grotere behoefte is aan hulp bij verdeling van de zorgtaken, waaronder bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, respijtzorg en emotionele steun.

Bij mantelzorgers die minder dan 16 uur zorg per week verlenen blijkt de behoefte aan informatie over met name (financiële) regelingen, cursussen en voorlichting groter te zijn. Verder is er meer behoefte aan emotionele steun als de emotionele betrokkenheid van de mantelzorger bij de zorgvrager en het verlenen van zorg groter is. Ook bestaat er behoefte aan één informatiepunt waar mantelzorgers terecht kunnen met hun vragen en verhaal.

De onderzoeksresultaten zijn besproken door de gemeente Boekel, de Wmo Adviesraad Boekel en De Mantelzorgwinkel.

Naast de bestaande informatie, zoals brochures, vermeldingen in o.a. de gemeentegids en Weekblad Boekel – Venhorst, gaat De Mantelzorgwinkel regelmatig een artikel publiceren om zodoende mensen, naast het geven van informatie, op de hoogte te brengen van het bestaan en de ondersteuningsmogelijkheden van De Mantelzorgwinkel.

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het rapport, worden door de gemeente Boekel de volgende actiepunten opgepakt:

1. Elke inwoner die een beroep doet op de Wmo, wordt uitgenodigd voor een Keukentafelgesprek waarin de zorgvraag en de mogelijke oplossingen aan de orde komen. Hierbij dient, naast de klant, de mantelzorger meer en beter betrokken te worden. Vanaf heden wordt de klant altijd geadviseerd om een mantelzorger (partner, kind, buren of vrijwilliger) uit te nodigen om bij dit Keukentafelgesprek aanwezig te zijn. De belangen van klant én mantelzorger worden zo beter gediend.

2. Bij elk Keukentafelgesprek, maar ook als er geen Keukentafelgesprek wordt gevoerd, wordt de folder van De Mantelzorgwinkel uitgereikt.

3. Er heerst veel vraagverlegenheid onder klanten: mensen vinden het moeilijk om naasten te vragen om hulp of ondersteuning. Daarnaast kan mantelzorg als zwaar ervaren worden of

is een betere verdeling van taken binnen het netwerk niet altijd makkelijk bespreekbaar. De gemeente moet dan faciliteren dat het netwerk ondersteund wordt door middel van familie- dan wel netwerkgesprekken. De gemeente draagt er zorg voor dat er in dergelijke situaties een afspraak tussen De Mantelzorgwinkel en de familie wordt geregeld.

4. De consulent Wmo sluit voortaan aan bij het Signaleringsoverleg in Boekel om de lijnen met welzijn, vrijwilligersorganisaties en professionele dienstverleners in Boekel kort te houden.

Onder de mantelzorgers die de enquête hebben ingevuld zijn twee VVV-bonnen verloot, met dank aan alle respondenten.

BOEK BOEKEL 700 VERSCHIJNT IN 2014 In 2008 is Heemkundekring Sint Achten op Boeckel bij de gemeente gekomen met het idee een boek te laten schrijven in het kader van het 700-jarig jubileum. Beoogd schrijver hiervoor was Jean Coenen, een bekend schrijver van dit soort geschiedkundige werken. Helaas is Jean Coenen na een kort ziekbed in 2010 overleden. Hij had tot dat moment veelal verkennend onderzoek gedaan naar de geschiedenis van Boekel. Er is toen gezocht naar een nieuwe schrijver om dit project voort te zetten. Hiervoor zijn de heren Ton Thelen en Lauran Toorians bereid gevonden. Het is gebleken dat het materiaal dat Jean Coenen verzameld had lastig te interpreteren viel en dat er voor de nieuwe schrijvers in een relatief korte tijd nog veel werk te verzetten was. Ondanks de inzet van de heren Thelen en Toorians gaat het niet lukken om het boek voor eind 2013 af te hebben. In overleg met de schrijvers en de organisatie van Boekel 700 is er voor gekozen om kwaliteit voorop te stellen in plaats van het boek koste wat kost dit jaar nog uit te geven. Het jubileumboek verschijnt daarom in 2014. Wanneer de verschijningsdatum bekend is zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Bedankt voor uw begrip!

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES Locatie: raadzaal van het gemeentehuis Aanvangstijdstip: 20.00 uur Agenda van de openbare vergadering van de RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN op maandag 2 december 2013 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Raadsvoorstel inzake regionale samenwerking ‘Naar een excellente AgriFood regio in Noordoost Brabant’. 5. Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2014. 6. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Winkeltijdenverordening Gemeente Boekel. 7. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014. 8. Raadsvoorstel inzake behandelen bezwaarschriften.


Gemeenteberichten 9. Raadsvoorstel inzake het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014. 10. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Bestuursrapportage 2013. 11. Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol Accountantscontrole Jaarrekening 2013. 12. Mededelingen en ingekomen stukken. 13. Vaststelling advieslijst vergadering 17 juni 2013. 14. Rondvraag. Agenda van de openbare vergadering van de RAADSCOMMISSIE GRONDGEBIEDZAKEN op dinsdag 3 december 2013 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Stand van zaken Randweg. 5. Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord. 6. Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005, herziening Zandhoek 12’. 7. Raadsvoorstel inzake herziene vaststelling bestemmingsplan Burgt 6, ruimte voor ruimte. 8. Raadsvoorstel inzake de Nota Grondbeleid 2013. 9. Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en de fondsen voor 2014. 10. Raadsvoorstel inzake initiatieven Buskensstraat. 11. Mededelingen en ingekomen stukken. 12. Vaststelling advieslijst vergadering 24 september 2013. 13. Rondvraag.

Agenda van de openbare vergadering van de RAADSCOMMISSIE BEWONERSZAKEN op woensdag 4 december 2013

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

Opening. Vaststelling agenda. Spreekrecht voor burgers. Raadsvoorstel inzake beleidsplan ‘Transformatie van AWBZ naar Wmo’. Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014. Raadsvoorstel tot vaststelling van het minimum basistarief huishoudelijke verzorging. Raadvoorstel inzake Ondernemingsplan Nia Domo. Commissievoorstel inzake evaluatie subsidieverordening. Mededelingen en ingekomen stukken.

10. Vaststelling advieslijst vergadering 25 september 2013. 11. Rondvraag.

Spreekrecht voor burgers Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten. Stukken inzien in de bibliotheek of via de website De raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen voor u ter inzage in de bibliotheek. Daarnaast kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen met de bijbehorende bijlagen vinden via het onderdeel Bestuur en organisatie >Commissies>Agenda en notulen. APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - W.A. Bruijgom voor het innemen van een standplaats op het Sint Agathaplein in Boekel op de donderdagmiddagen in 2013 van 13.00 uur tot 19.00 uur voor de verkoop van bloemen en planten (verzenddatum 12 november 2013); - P.A.C. van Uden en M.C.M. van Uden-van den Boogaard voor het hebben van twee kansspelautomaten in de horeca-inrichting op het adres Kerkstraat 52 in Boekel (verzenddatum 19 november 2013); - H.F. van Oort en M.J.C. van Oort-van der Putten voor het hebben van een kansspelautomaat in de horeca-inrichting op het adres Kerkstraat 24 in Boekel (verzenddatum 19 november 2013); - P.J.M. van der Ven voor het hebben van twee kansspelautomaten in de horeca-inrichting op het adres Plein 31 in Venhorst (verzenddatum 20 november 2013).

Bezwaren: Tegen het eerste besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 12 november jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Beëindiging ‘Convenant subsidiëring basisdienst algemeen maatschappelijk werk’ Het college heeft in regionaal verband besloten het ‘Convenant Subsidiëring basisdienst algemeen maatschappelijk werk’ per 31 december 2013 te beëindigen. Dit past bij het reeds ingezette beleid en de vele ontwikkelingen in het sociale domein. Met de komst van de transitie AWBZ hebben de gemeenten in Brabant Noord-Oost een nieuwe opdracht verstrekt aan de gezamenlijke welzijnsinstellingen om Welzijn Nieuwe Stijl uit te voeren.

Voorstel inzake BP Buitengebied: integrale herziening of beheersverordening Het college heeft opdracht gegeven aan de gemeentelijke organisatie een projectplan te maken voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Het college stuurt hierbij aan op een nieuw bestemmingsplan met diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Een conserverende beheersverordening vindt het college niet passend en bruikbaar.


Gemeenteberichten 99, 5427 ZH Boekel. Tegen de overige besluiten kan binnen diezelfde periode bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 25 november 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een woonhuis en een loods Locatie : Heiderik 13 en 13, Boekel Verzenddatum : 18 november 2013 Voor

: activiteit bouwen en milieuneutraal veranderen; het bouwen van een werktuigenloods Locatie : Lekerseweg 1, Venhorst Verzenddatum : 19 november 2013 Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van twee halfvrijstaande woningen Locatie : Wijstgrond 1 en 3, Boekel Verzenddatum : 20 november 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van 27 bomen (24 zomereiken, 1 beuk, 1 berk en 1 tamme kastanje). Locatie : Stenderpad, Boekel Verzenddatum : 20 november 2013

VERLEENDE BALIEOMGEVINGSVERGUNNINGEN (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Voor : activiteit bouwen; het oprichten van een luifel Locatie : Vinkenlaan 25, Boekel Verzenddatum : 18 november 2013 De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 november 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbeho-

rende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteiten bouwen en handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening; het bouwen van een luchtkanaal Locatie : De Aa 2 Datum ontvangst : 14 november 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen. BEKENDMAKING BESLUIT WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders van Boekel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, lid 4.a, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 13 september 2013 heeft Ermers Venhorst B.V. medegedeeld dat zij voornemens zijn een ander huisvestingssysteem in de 2 bestaande legkippenstallen op de bovenste etage op te richten aan de Schepersdijk 4a te Venhorst. Deze activiteit is onderworpen aan een milieueffectrapportage beoordeling ingevolge het Besluit milieueffectrapportage 1994 jo. artikel 7.2, lid 4 van de Wet milieubeheer. Burgemeester en wethouders van Boekel hebben besloten dat door Ermers Venhorst B.V. géén milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld, alvorens een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) voor de voorgenomen activiteit. Naar de mening van burgemeester en wethouders van Boekel leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij worden ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.


Gemeenteberichten Het besluit en de overige stukken liggen vanaf 27 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Het besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Dit kan in het kader van de vergunningverlening in het kader van de Wabo aan de orde worden gesteld. Boekel, 26 november 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen aan A. Coppens Varkenshouderij en vleesvarkenshouderij voor de inrichting op het adres Molenakker 4 te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie K, nummer 175. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 21041.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 27 november 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

Een Boekelse CD

Tiny de Leest, winnaar van de Boekelse top 700, liep al jaren rond met het idee om het “Jubilate“ op cd te zetten. Hij had het lied al vaker in de kerk horen zingen tijdens bijzondere gelegenheden en vond het prachtig. Tijdens de seniorendag op 27 augustus trad het koor op in Nia Domo. Nu vond Tiny dat de cd er echt moest komen. Hij nam kort daarna contact op met de koorbesturen, en zo werd in korte tijd een cd samengesteld. In de repetitieruimte van Boszicht werden door hem de liederen digitaal opgenomen. Op de cd zijn te horen seniorenkoor “de Blijde Herfstklanken” met het lied “Boekel al 700 jaar” en uiteraard het “Jubilate

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 26 november 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER) Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van A. Coppens Varkensfokkerij en vleesvarkenshouderij, Molenakker 4 te Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Molenakker 4 te Boekel. Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 26 november 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

deo omnis terra” onder leiding van dirigent Henk v.Thiel met aan het orgel Mieke Rijken. Het KVO koor zingt “Oh Agathaplein” onder leiding van dirigente Ida v.Duynhoven met aan de piano Mieke

Rijken. Ton Vogels, lid van “de Blijde Herfstklanken”, zingt 2 liedjes over Boekel. Het ene is getiteld “Boekel un skon dörpke” met tekst van zijn broer Jan, die na 10 jaar in Chili gewerkt te hebben weer terugkeerde in Boekel. Het lied “Ode aan de Perekker” kwam tot stand na jarenlang, bijna dagelijks rondstruinen op de Perekker. Ton Vogels zingt hier in zijn eigen woorden over zijn mooiste plekje van Boekel. Kortom, een mooie cd met 5 liederen van eigen bodem en daarbij passende zeer mooie teksten. De cd kost € 5,- en is te koop bij de Readshop, de Supercoop of Boszicht. Heel veel luisterplezier. Werkgroep Boekelse cd


Johan en Mientje v.d.Burgt-Willems 50 jaar getrouwd

Afgelopen zaterdag 23 november was het 50 jaar geleden dat Johan en Mientje elkaar het Ja-woord gaven. Dit gebeurde destijds in de kerk van Venhorst met maar liefst 3 Heren. De vonk sloeg over tijdens het kersenfeest in Uden. Na hun huwelijk vonden zij het geluk op de Berkhoek waar ze een tuinbouwbedrijf startten. Op die locatie werden de heerlijkste asperges verbouwd. Vele jeugdige Boekelnaren hebben daar op hun knieën gekropen om aardbeien te plukken. Dit alles verkochten ze aan huis waar vooral Mientje het voortouw in nam. Johan heeft 20 jaar de functie vervuld als voorzitter van de Rabobank. Hij zat ook 12 jaar in de politiek als gemeenteraadslid van de CDA. Daarnaast heeft hij in tal van besturen gezeten waaronder het scholenbestuur, ouderenzorg en diverse land- en tuinbouworganisaties. Deze activiteiten werden twee keer beloond met een welverdiende onderscheiding. Het eerste lintje, eremedaille in goud in 1994 en het tweede lintje als Ridder in de Orde van

Oranje Nassau in 2005. Ook zat Johan jaren in de avondwakegroep en hij verzorgt nog steeds wekelijks het uitreiken van de communie in het zorgcentrum St. Petrus. Mientje zorgde dat het bedrijf op rolletjes liep en voor de 3 kinderen die zij samen kregen. Ze zorgde voor de gezelligheid in huis en elke avond kwamen daar de heerlijkste gerechten op tafel en meestal uit eigen tuin. Mientje heeft ook jaren een bijdrage geleverd als voordrager van lezingen in de St. Petruskerk. Ze zijn nog steeds zeer actief. Jan fietst graag, tuinieren, kaarten en sporten zijn z’n hobby’s en hij is ook nog actief als vrijwilliger voor het fietsennetwerk. Mientje is op latere leeftijd gaan schilderen wat ze zeker niet onverdienstelijk doet. Ze gaat ook graag fietsen, tuinieren en sporten. Johan en Mientje v.d.Burgt, twee hele mooie lieve mensen die altijd klaar staan voor de medemens. Altijd belangstellend en met een luisterend oor.

Bedankt!

Voor de mooie dag, die wij tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest mochten beleven. Dank aan onze kinderen en kleinkinderen, familie, buren, vrienden en kennissen. Dank aan het dameskoor, seniorenkoor en dank aan het personeel van Nia Domo.

Frans en Nellie Gerrits-Logtens

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 3 december wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Randweg Boekel

Wordt het geen tijd, dat er andere echte volksvertegenwoordigers in de Provinciale Staten van Brabant komen, als je irritatie laat voorgaan op verkeersveiligheid en milieu. Waar ben je dan mee bezig. Dat die rondweg er niet zou komen was allang bekonkeld, daar kijk ik niet van op. Toen ik voor de eerste en enige keer een zitting van de Provinciale Staten mocht bijwonen (zou iedereen eens een keertje moeten doen) was dat mij al meteen duidelijk, die randweg gaat er niet komen dit is allang bekonkeld in achteraf kamertjes (lobbyen heet dat geloof ik) niet met deze ongeïnteresseerde mensen, die te laat komen of antwoorden met de telefoon aan het oor en dan voorstellen:” Kunnen we er geen 30 km weg van maken” van een doorgaande Provinciale weg? Is dat politiek betrokken zijn? Misschien komt de randweg er in de toekomst als we echte volksvertegenwoordigers hebben die betrokken zijn, die ter plekke komen kijken als het om zo’n groot project gaat en dan niet met kleinschalige oplossingen aan willen komen, die hebben we al gehad en het is er alleen maar slechter op geworden. Misschien komen ze met een andere oplossing, de huizen en winkels aan de Kerkstraat verplaatsen naar een andere locatie, want dat is de enige oplossing om ruimte voor het verkeer te maken. Hopelijk heb ik ze nu niet op een idee gebracht. Het was maar een grapje, net als die 30 km weg en die randweg. Dus zijn er een heleboel onderzoekskosten voor niets gemaakt, maar ja, dat houdt de economie op pijl, zo komt Nederland wel uit de crisis. Louise Broekhuizen


0413-273993

Zaterdag 14 december opent in Boekel

Meulenmeesters Meubelen Nieuwe mooie gerestaureerde meubels voor een zeer scherpe prijs. Direct mee te nemen. Meulenmeester Meubelen De Vlonder 102, Boekel OPEN: woensdag en donderdag 13.00-17.30 uur, vrijdag 13.00-20.00 uur, zaterdag 09.00-16.00 uur


Meedoen met de Boekelse Kwis Als programmaonderdeel van de Boekel 700 festiviteiten wordt op 13 december de Boekelse Kwis gehouden. “Heel Boekel komt in rep en roer”, voorspelt Bert Jongsma van de organisatie. Bewoners uit de gemeente Boekel kunnen zich vanaf 14 jaar als team opgeven. Een team bestaat uit 10 tot 15 personen met een captain. Dat kunnen families, vrienden, buurten of sportteams zijn. Nu hebben 30 teams zich aangemeld. We hopen 80 teams bij elkaar te krijgen.” vertelt Mario v.Dinther, die samen met het Kwisteam de 100 vragen bedacht heeft. De vragen worden aan het begin van de avond opgehaald door de captain, die de deelnemers thuis moeten beantwoorden. Het blijft niet alleen binnenhuis. De contactpersoon gaat later op de avond naar een speciale locatie om een geheime opdracht te ontvangen. Die moet binnen een bepaalde tijd vervuld worden. Anders krijgen ze geen punten. De vragen zijn in 10 categorieën verdeeld en gaan ondermeer over sport, muziek, wereld en Boekel 700 acties. “Ze zijn heel

divers. Een aantal vragen zijn best moeilijk. Goed om te bemerken hoe creatief iedereen is om alles op te lossen. Hele families zijn daarvoor in touw. We hebben dat in Laarbeek gezien. Het is ooit in Berghem begonnen en gaat als olievlek verder naar andere dorpen”, aldus Bert Jongsma. De vragen moeten om 23.30 uur ingeleverd worden in zaal La Compagnie. Dat gebeurt samen met het team, daarna is nog een gezellige nazit om ervaringen uit te wisselen. Eind december worden de uitslagen bekendgemaakt en is aansluitend de afsluiting van de Boekel 700 festiviteiten. Aanmelden kan voor 1 december per mail: Boekelsekwis@live.nl Benieuwd welke vragen er verwacht kunnen worden? Het Boekelse Kwis team licht hierbij een tipje van de sluier op Vraag 4 Met welke Amerikaanse actrice en zangeres had John F. Kennedy een affaire?

Rock around the clock Op zaterdagavond 21 december wordt een muzikaal rondje om de kerk gespeeld. Omdat Boekel 700 jaar bestaat heeft de muziekcommissie 5 bands met een Boekels tintje uitgenodigd om in 5 Boekelse en Venhorstse café’s te spelen. De bezoe-

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

kers kunnen in hun stamcafé blijven zitten, want de muzikanten verkassen zelf. In La Compagnie, Salut, ’t Stuupke, ’t Menneke en Plein 31 verschijnen om 20.00 uur, 22.00 uur en om 24.00 uur 3 bands voor een optreden. Dat zijn de bekende bands JAWA, The Cube, Fatburger, Square Roots en Aplous. Eventueel kun je ook met je favoriete band mee verhuizen. Welke band in jou favoriete café zal spelen of andersom wordt volgende week uit de doeken gedaan. Of kijk op: www.Boekel700.nl De toegang is gratis. PR.commissie Boekel700, Henny Bos

BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING

BLOK gaat digitaal Op zondag 1 december kunt u voor de 1e keer naar BlokTV kijken via het glasvezelnetwerk op kanaal 47. Na enkele niet aangekondigde proefuitzendingen, waarin we de benodigde digitale apparatuur konden testen, denken we dat het gaat lukken om een nieuwe start te maken met de reguliere maandelijkse televisie uitzendingen. Na een lange zomerstop gaan we u een mooie uitzending aanbieden. Daar wordt nu hard aan gewerkt, de inhoud van de uitzending zullen we in een later stadium bekend maken. De kijkers die niet op glasvezel zijn aangesloten kunnen de uitzending volgen op het analoge kanaal van UPC, het kanaal van de Blokkrant. Bij de Blok zit u op de 1e rang! Meer info e-mail: redactie@bloktv.nl

Carnavalskleding/ koopjes-markt!

De opdonders organiseren voor de 3e keer op rij een carnavalskledingmarkt, deze keer uitgebreid met een koopjesmarkt. Op deze markt vind je naast de carnvalskleding en accessoires nu ook diverse producten en artikelen. Zoals streekproducten, woonaccessoires, sieraden, tweedehands spullen, speelgoed enz. enz. De markt wordt gehouden op zondag 26 januari 2014 in Nia Domo te Boekel. En is geopend vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Kinderen worden gratis geschminkt. Heeft u zelf nog interesse voor een stand laat het ons dan even weten via koopjesmarkt-opdonders@outlook.com Groetjes De opdonders!Dialoog over veehouderij lost problemen niet op Bestuurders, politici en boerenbond ZLTO hebben hoge verwachtingen van de dialoog tussen burgers en veehouders. Door samen aan tafel te gaan zou er een oplossing gevonden kunnen worden voor de overlast die de intensieve veehouderij al decennia veroorzaakt. Natuurlijk is het zo dat er met een aantal technische maatregelen iets gedaan kan worden aan een deel van de overlast. Maar de praktijk leert ook dat bijvoorbeeld luchtwassers niet altijd optimaal werken, niet voldoen aan de vereiste voorschriften of zelfs in een aantal gevallen op gezette tijden worden geschakeld. Dat blijkt althans uit rapporten van de provincie en de Algemene Rekenkamer. Maar zelfs wanneer veebedrijven voldoen aan de wet kan er nog steeds sprake zijn van ernstige overlast voor de omgeving. Dit komt doordat de regelgeving zo ruim is gedefinieerd of grote gaten vertoont, waardoor bedrijven zoveel ruimte krijgen

dat ze weliswaar binnen de marges van de wet blijven, maar tóch de leefbaarheid in de omgeving aantasten. Een typisch voorbeeld is de Wet geurhinder en veehouderij. Daarin zijn minimale normen opgenomen voor bijvoorbeeld de zogeheten voorgrond- en achtergrondbelasting van de intensieve veehouderij (waar gemeenten overigens met een eigen geurverordening vanaf mogen wijken). Ieder normaal denkend mens gaat er vanuit dat binnen deze normen alle geproduceerde stank wordt meegeteld. Dat blijkt niet het geval te zijn. In de huidige rekensystematiek voor de achtergrondbelasting wordt namelijk uitsluitend rekening gehouden met varkens, pluimvee, mestkalveren en geiten. Er wordt dus géén rekening gehouden met stank afkomstig van melkveebedrijven, nertsenhouderijen, mestfabrieken en het uitrijden van mest op akkers- en weilanden. Met andere woorden: de hele omgeving kan stinken, maar dat is volkomen legaal. De kans is bovendien niet ondenkbeeldig dat de overlast in de nabije toekomst verder zal toenemen, gelet op het afschaffen van de melkquota in 2015 (uitbreiding melkveestapel), invoering van de gewijzigde Meststoffenwet (verplichte mestverwerking) en de blinde vlek van de Nederlandse

Mieke van Dommelen GASTOUDEROPVANG

Dotterbloemstraat 4, Landhorst, tel. (0485) 384206 Al 15 jaar een vertrouwd adres! • Er komen nog enkele plaatsen vrij • Opvang in huiselijke sfeer Praktijk voor psychsociale hulpverlening en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie • In overleg avond- en/of weekendopvang

Bezoek Sinterklaas aan Venhorst

Zondagmorgen 24 november rond de klok van half 11 ariveerde Sinterklaas te paard in Venhorst. Hij werd vergezeld door vele Pieten. Fanfare Echo der Peel zorgde voor de muzikale begeleiding. Na een rondje door het dorp kwam Sinterklaas aan bij de Horst waar hij werd opgewacht door vele Venhorstse kinderen. Sinterklaas vertelde dat hij weer blij was om in Venhorst te zijn. Er werden vrolijke Sinterklaasliedjes gezongen en een pietenspel gespeeld.

Wij werken samen met G.O.B. Grave - Mill - Landerd e.o. www.gast-ouder.nl

Praktijk voor psychsociale hulpverlening en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie

Sinds 1999 het aderes voor relatietherapie (gespecialiseerd in stiefgezinnenproblemen)

Mw. N.Timmermans tel. 0413-310795 (privé) 06-21592435 der Kamp Smientdonk 2, 5467 CA Veghel / www.interpunctie.nl Veghel, tel. 0www.stief-gezin.nl 413-3107 21592435

men.nl

overheid ten aanzien van de nertsenhouderij. Tegen deze achtergrond is het een reële vraag of je van burgers mag verwachten dat zij aanschuiven aan de keukentafel voor een dialoog? De veehouder die wil uitbreiden vindt de wet aan zijn zijde; burgers die last ondervinden staan met lege handen. Door de dialoog als oplossing te presenteren, schuift de overheid (lees: kabinet, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraad) in werkelijkheid de problemen van eigen bord en legt deze neer bij mensen die dit vraagstuk helemaal niet kúnnen oplossen. Er is dus geen behoefte aan een dialoog, maar vooral aan een overheid die adequate regels opstelt en deze ook consequent handhaaft. Mens, Dier & Peel, Postbus 43, 5420 AA Gemert, website: www.knakdeworst.nl

Mw. N.Timmermans-van der Kamp Smient 67 CA Veghel, tel. 0413-3107 ww.hulpbijrelatieproblemen.nl

21592435

Evenementenkalender 26 Januari 2014: Carnavalskleding/koopjesmarktBoekel Energie kan door! De informatieavond in Nia Domo vorige week Dinsdag van Boekel Energie was druk bezocht. Meer dan 170 mensen kwamen op de publieksavond af. Na een korte inleiding van Paul v.Zantvoort, de voorzit-

ter van de initiatiefgroep, over het waarom van meer duurzame, goedkope en lokale Energie volgde een drietal korte presentaties van wat er in Boekel nu al gebeurt op het gebied van verduurzaming van het energieverbruik. René Tielemans liet zien hoe hij zijn kassen verwarmt, zijn planten harder laat groeien en ook nog eens 8 mln KWh uur aan elektriciteit terug levert aan het net. Jan Oerlemans zette uiteen hoeveel plezier hij dagelijks beleeft aan de duurzame opwekking van zijn eigen elek-

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend en beseffend dat het een voorrecht was haar zo lang in ons midden te mogen hebben, geven wij kennis van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Anna Verbrugge- Klaassen echtgenote van

Antoon Verbrugge † in de leeftijd van 90 jaar.

Maria en Jan Albert en Mariet Betsie en Henk Mary en Tonny Jeanne en Walter Cor en Annie Clemens Tonny en Marian Gerard en Brigitta Willy René en Monique en oma’s klein- en achterkleinkinderen 24 november 2013 Zorgcentrum St. Petrus Burgtstraat 34 kamer 120 5427 AJ Boekel

triciteit, wat zijn zonnepanelen hebben gekost en wanneer hij ze heeft terugverdiend. Ook onze sporthal heeft de nieuwste snufjes op energiegebied. Ad Tielemans vertelde met verve hoe de stichting Binnensport heeft geïnvesteerd in duurzame energie installaties zoals warmtepompen en zonnepanelen. Deze installatie verdient zich terug middels een forse daling van de jaarlijkse energielasten, waardoor het voordeel uiteindelijk ten goede komt aan de gebruikers van de sporthal en dus aan de Boekelse Gemeenschap. Daarna volgde een levendig vraag en antwoordspel tussen het publiek en het panel. Met name voor de concretere vragen van wat Boekel Energie in de toekomst voor de Boekelnaren kan gaan betekenen was het fijn dat Martijn Messing van de reeds draaiende Energie Coöperatie Dongen zijn ervaringen met ons wilde delen. Na de vraag van de avondvoorzitter Wim v.d.Elzen aan het publiek “Moet Boekel Energie van start?”, klonk een luid hoorbaar “Ja” door de volle pleinzaal. Op dinsdag 10 december worden de eerste vervolgstappen gezet middels het opstarten van een drietal werkgroepen. Bijna 50 betrokken Boekelnaren hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor éen van de werkgroepen op het gebied van energiebesparing, duurzame energieproductie of organisatie en educatie. Maar liefst 112 mensen hebben aangegeven aspirant lid te willen worden. Een oogst waarvan de initiatiefgroep alleen maar had durven dromen en weer een bewijs dat, net zoals in het verleden op tal andere van gebieden is gebeurd, de Boekelnaren vanuit lokale kracht hun eigen richting kiezen en verantwoordelijkheid nemen. Voor meer informatie zie de website: BoekelEnergie.nl. Ook kunt u zich nog als vrijwilliger opgeven voor een van de werkgroepen door een email te sturen aan info@boekelenergie.nl.

Ons moeder is op haar eigen kamer waar gelegenheid is om afscheid te nemen woensdagavond 27 november na de avondwake tot 21.00 uur.

De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donderdagmorgen 28 november om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Agatha te Boekel, waarna we haar zullen begeleiden naar begraafplaats de Raadstraat.

De avondwake is op woensdagavond 27 november om 19.30 uur in eerder genoemde kerk. Voor beide diensten is gelegenheid tot schriftelijke condoleance. In plaats van bloemen graag een gift voor de vereniging voor mensen met een beperking “KansPlus”. Hiervoor zullen bussen aanwezig zijn tijdens beide diensten. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom.

B o e k e l

Surprise avond Donderdag 28 november 2013 Sinterklaas Surprise avond. Aanvang 19.30 uur in Nia Domo (Lunch-cafe). Een avondje cadeautjes uitpakken, iedereen koopt een cadeautje van € 7.50 waar we iemand mee kunnen verrassen. Het belooft een gezellig avondje te worden. Met vriendelijke groet, Bestuur KVO


Jubileumactie Topline kappers en Karin van Sleeuwen bloemen & meer..

Ter gelegenheid van ons gezamenlijk 10 jarig jubileum verloten wij wekelijks een mooi boeket bloemen en een Q-zone föhn onder onze klanten. Afgelopen zaterdag zijn de winnaars bekend gemaakt; mevr.

v.d.Cruijsen won de Q-zone föhn en mevr. v.Lankveld werd verrast met een prachtig boeket bloemen. Gefeliciteerd! De actie loopt nog de gehele maand november.

cARNAVALSVERENIGING

DE PEELTUUTERS

Vrienden van de Peeltuuters Sinds een paar jaar hebben wij onze donateuractie zoals bij velen onder ons nog wel bekent, nieuw leven ingeblazen onder de naam Vrienden van de Peeltuuters Wat houdt dit in? Iedereen kan zich aanmelden voor deze actie en doormiddel van een gift betaal je aan de carnavalsvereniging het bedrag van € 33,33, waarmee je ons helpt er weer een hele gezellige carnaval van te maken en je krijgt hiervoor de voorkeur om 2 gratis kaartjes voor de Bonte Avonden op 17 of 18 januari te bestellen. Let op, dit jaar zijn er maar 2 bonte avonden. Je bent dus verzekerd van plaatsen en je hoeft niet in de rij te staan!! Eenmaal ingeschreven ontvang je automatisch ieder jaar weer een geheel vrijblijvende herinnering of je lid wil blijven. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres j.duijnhoven@chello.nl (o.v.v. naam, adres en telefoonnummer) of op tel. 352171 (Natascha) / 324524 (Lizet), hierna ontvang je van ons zo spoedig mogelijk bericht met verdere informatie. De kaartverkoop voor de bonte avond vindt plaats op zondag 22 december a.s.


Sinterklaas Musical/Party in Nia Domo

Sinterklaas is weer in het land en de Sint met zijn pieten willen heel graag dat alle kinderen veel plezier hebben. Daarom komt de Sint op 30 november naar Boekel in het Nia Domo om een groot feest te geven met de musical “Waar is de sleutel van de pepernotenkist”, ook zal de Sint daar kijken hoe dat het gaat met het maken van de pepernoten. Deze Musical wordt gespeeld door o.a. Laura v.d.Elzen (speelde vorig jaar een hoofdrol in de film “Sinterklaas en het gevaar van de snoepfabriek” deze film won uiteindelijk ook de gouden Pepernoot, de film is nu te zien in het Speelhuis in Helmond) Dirkje v.d.Linden en Fenne Manders, beide bekend van So You Think You Can Dance, zullen ook een belangrijke rol spe-

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

len in de musical. Met nog vele anderen die meespelen zorgen ze voor spectactulaire dans moves. De ingrediënten zijn er om er een geweldige show van te maken met veel zang en dans. Het wordt spannend want Laura gaat op zoek naar de sleutel van de pepernoten kist. Hieper de pieper piet is de sleutel kwijtgeraakt en is blij dat Laura wil helpen. Laura wordt hierbij geholpen door haar dansende vrienden. Ook op het kasteel wordt flink gezocht naar de sleutel. De sleutel moet gevonden worden. Maar waarom heeft snoeppiet zo'n buikpijn ...en komt Sinterklaas op tijd voor het feest ? De Musical wordt gespeeld in Nia Domo in Boekel, de voorstelling van 16:00 uur is al uitverkocht. In een mum van tijd was deze voorstelling uitverkocht. Vanwege dit succes heeft de organisatie er voor gekozen om een 2e voorstelling uit te voeren. Deze zal zijn op 30 november om 13:00 uur. De kaarten zijn maar 2.50 euro inclusief een snoepzak. De kaarten zijn verkrijgbaar bij het Nia Domo in Boekel. Ben er snel bij want vol=vol. Voor meer informatie over de musical, cast, het verhaal, sponsoren, etc... zie http://www.sintenpietenparty.nl Groetjes Sint en Piet

Pimp de kerstboom. Zoals al eerder aangegeven willen we, in samenwerking met de ondernemersvereniging Boekel, de kerstboom op het Agathaplein door het hele dorp laten optuigen. Daarvoor hebben we weer vele handen nodig. Dus laat allen je creativiteit zien in de vorm van zelfgemaakte kerstballen of andere kerstboomversieringen. Er mag geplakt, gevouwen, gebreid, gehaakt, genaaid, geverfd etc. etc. worden. Een mooi idee is een persoonlijke boodschap ter ere van Boekel 700, een kerstwens, een nagedachtenis of iets dergelijks in deze versiering te verwerken, dit hoeft natuurlijk niet. We denken dat er met goedkope materialen die iedereen thuis heeft liggen (plastic fles, deksels, oude krans, dennenappels, papier-mache etc, etc) leuke versieringen te maken zijn. Desgewenst kunnen wij tempexballen leveren. Denk er aan dat de versiering niet te zwaar en redelijk regenbestendig moet zijn en een ophangsysteem moet hebben. Op koopzondag 15 december worden de versieringen, onder leiding van de Kunstgroep, in de boom gehangen. De Hobbyclub is aanwezig met een stand zodat er ook die zondag nog versieringen gemaakt kunnen worden. Laat je fantasie werken en laten we proberen samen de volste boom van Nederland te maken! Succes!! Meer info: Marleen Rijvers, 06-30405994, Mariska Aldenhuisen 06 20724180 of kunstgroepboekel@gmail.com


Een compleet programma voor herfst en winter Jonsered kettingzagen Jonsered bladblazers Solo bladblazers Limpar veegmachines Eliet versnipperaars Balfor houtklovers Thermobile luchtheaters Dibo hogedrukreinigers - voor PARTICULIER, INDUSTRIE of BOUW - ook REPARATIES en ONDERHOUD - VERHUUR van diverse machines

donkers landbouwmechanisatie boekel tuin & park

de vlonder 14, 5427 dc boekel, tel. 0492-323900 Advertentienr. 2013.13001

Grootveld 55, Boekel

Kenmerken

Tussenwoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging Zolder

C Eén of twee personen 24.94 m2 12.71 m2 9.97 m2 4.38 m2 5.24 m2 5.15 m2

Huurprijs Beschikbaar Voorwaarden

zonder vaste trap: 9.75 m2 € 566,64 + € 0.91 servicekosten medio januari 2014 een of twee personen

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2 U dient het IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 toe te voegen als bijlage. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m 1 december 2013

Reactiebon Naam: ......................................................................................................Voorletters: ....................................... Adres: .................................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................Plaats: ................................................ Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer:................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................ Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Grootveld 55, Boekel Uiterste inleverdatum: 1 december 2013


Sport Stormvogels verslaat Boekel Sport Boekel Sport heeft het inhaal duel tegen Stormvogels in Siebengewald met 2-1 verloren. Van Boekel Sport uit een slechte wedstrijd zoals de toch vele supporters moesten constateren. Stormvogels begon feller aan de wedstrijd. Het kreeg zeker in de eerste helft de beste kansen. En uittrap van doelman Verhagen van Boekel Sport belandde in de voeten van een speler van Stormvogels. De Boekelse doelman maakte zijn foutje goed met een redding. Enkele minuten later moest Verhagen adequaat reageren op een inzet van dichtbij door Hlimi. Behoudens een schot van Noud v.Stiphout op het doel van Stormvogels was het enige Boekelse wapenfeit. Vlak voor rust kwam Boekel toch op een voorsprong. Een goede actie van Niek Schuijers in de zestien werd onreglementair gestopt. Jelle Bouwmans scoorde de toegekende strafschop. In de tweede helft speelden de thuisploeg nog gedrevener. Het resulteerde in een gelijkmaker van Ingo Kusters. Hij kopte een corner goed binnen. Acht minuten later was het 2-1. Bart Seegers plaatste zich achter een vrijetrap van ruim 20 meter. Hij liet Bart Verhagen kansloos. Boekel gooide alles in de strijd om de gelijkmaker te maken. Trainer Vermeer bracht met Rens v.d.Wijst en Max v.d.Rijdt twee A-junioren in. Verder dan een kopbal van Noud v.Stiphout die binnenkant paal weer het veld in kwam wist Boekel Sport niet te komen. Zondag staat de Boekelse derby tegen Venhorst op het programma. Op sportpark de Voskuijlen is iedereen dan welkom. Nieuwe trainingspakken voor A1

Berichten

Van Rijbroek Sport & Mode in Boekel heeft onlangs Boekel Sport A1 van nieuwe trainingspakken voorzien. Het team van Peter en Bart Ketelaars en Eric Tielemans doet het goed in de hoofdklasse en staat daar zelfs boven aan. Adri en Doremi Beekmans zijn al vele jaren een gewaardeerde sponsor binnen de vereniging. En de spelers van Boekel Sport A1 lieten dit ook meteen blijken door het vertrouwen niet de beschamen en goede overwinningen te boeken. De jeugdafdelingen is blij met de betrokkenheid van deze ondernemer bij de grootste sportvereniging van Boekel. Uitslagen 23 en 24 november Nooit Gedacht A1 - Boekel Sport A1 1-5 Boekel Sport A2 - Blauw Geel ‘38 A42-4 Boekel Sport A3 - Avanti ‘31 A2 1-3 Boekel Sport B1 - Sportclub Susteren B1 3-1 Sparta ‘25 B2 - Boekel Sport B2 6-0 Boekel Sport B3 - Blauw Geel ‘38 B6 1-5 Boekel Sport C1 - OSS ‘20 C1 0-1 Rhode C2 - Boekel Sport C2 0-3 Boekel Sport C3 - DVG C2G 4-3 Boskant C2 - Boekel Sport C4 5-1 DVG D1G - Boekel Sport D1 9-0 Boekel Sport D3G - Gemert D4 2-1 Schijndel D4 - Boekel Sport D4G 1-3 Boekel Sport D5 - Erp D3 4-3 DVG D3G - Boekel Sport D6G 1-3 Rhode E2 - Boekel Sport E2 11-0 Boekel Sport E4 - Handel E2 1-2 Blauw Geel ‘38 E9 - Boekel Sport E5 5-0 Boekel Sport E6G - Rhode E7 0-6 Gemert E11 - Boekel Sport E7G 1-9 Sparta'25 F2 - Boekel Sport F1 3-6 Boekel Sport F2 - Schijndel F3G 6-2 Rhode F4 - Boekel Sport F3 15-0 Boekel Sport F4 - Gemert F5 1-4 Boekel Sport F5 - Rhode F7 0-10 DVG F4 - Boekel Sport F6 1-3

8-3 Boekel Sport MC1 - Volkel MC1 ST Fiducia MC1 - Boekel Sport MC2 5-2 Boekel Sport MD1 - UDI ‘19 MD2 10-0 Veteranen UDI ‘19 - Boekel Sport 5-0 Stormvogels ‘28 1 - Boekel Sport 1 2-1 Heeswijk 2 - Boekel Sport 2 1-3 1-2 Boekel Sport 3 - Avesteyn 2 Boekel Sport 6 - Boskant 5 1-2 Blauw Geel ‘38 17 - Boekel Sport 7 4-3 Boekel Sport 8 - Rhode 10 4-3 1-1 FC de Rakt 3 - Boekel Sport 9 Dames Boekel Sport 1 - RESIA 1 6-1 Programma 30 november Boekel Sport - Veteranen SCMH 17:00 u Boekel Sport A1 - Someren A1 14:45 u Boekel Sport MA1 - GFC ‘33 14:45 u Boekel Sport B2 - ELI B1 14:45 u Boekel Sport C2 - Blauw Geel ‘38 C4 13:00 u Boekel Sport D1 - Schijndel D2 11:45 u Boekel Sport D4G - Blauw Geel ‘38 D6 11:45 u Boekel Sport D6G - Blauw Geel ‘38 D10 11:45 u Boekel Sport E2 - Schijndel E3 10:30 u Boekel Sport E3 - Blauw Geel ‘38 E6 10:30 u Boekel Sport E5 - Rhode E6 10:30 u Boekel Sport E7G - Rhode E9G 10:30 u Boekel Sport F1 - Erp F1 9:30 u Boekel Sport F3 - Gemert F6 9:30 u Boekel Sport F6 - Blauw Geel ‘38 F10 9:30 u Mariahout A1 - Boekel Sport A2 14:30 u WEC A2 - Boekel Sport A3 14:30 u Deurne B1 - Boekel Sport B1 15:00 u Mariahout B2 - Boekel Sport B3 15:00 u MULO C1 - Boekel Sport C1 13:00 u Schijndel C3 - Boekel Sport C3 15:00 u Programma 1 december Venhorst 1 - Boekel Sport 1 14:30 u OSS ‘20 3 - Boekel Sport 2 10:00 u Rhode 3 - Boekel Sport 3 12:00 u Boekel Sport 4 - VOW 2 11:00 u Boerdonk 2 - Boekel Sport 5 12:00 u Boekel Sport 6 - Boerdonk 3 11:00 u Boekel Sport 7 - Ollandia 3 10.30 u UDI ‘19 12 - Boekel Sport 9 11:00 u Dames Boekel Sport 1 - Venhorst 1 12:00 u


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Heren 1 - WHC 1 20-29 25-18 MHV ‘81 C1 - Jongens C1 PSV Handbal C2 - Meisjes C3 8-7 DHC Overpelt VZW C1 - Meisjes C2 20-13 16-20 EMM 1 - Dames 1 Helios ‘72 DA1 - Dames A1 10-12 Apollo B1 - Meisjes B1 10-17 Bouwcenter B2 - Meisjes B2 12-11 Programma zaterdag Heren 1 - U.D.I. ‘96 1 20.45 u Red-Rag/Tachos DS1 - Dames 1 19.00 u Jongens C1 - Jupiter ‘75 C1 10.50 u Helios’72 DB1 - Meisjes B2 09.10 u Meisjes B1 - PSV Handbal B1 11.55 u Meisjes C2 - PSV Handbal C2 10.50 u PSV Handbal DC1 - Meisjes C1 11.00 u Meisjes C3 - HV Arena VZW (B) DC1 11.55 u DOS ‘80 D1 - D-jeugd 1 16.40 u E-jeugd 1 - E-jeugd 2 10.00 u Tremeg E2 - E-jeugd 3 16.00 u F-jeugd - Bouwcenter F1 10.00 u Programma zondag Zephyr HS1 - Heren 2 12.30 u Swift 4 - Heren 3 13.55 u Heren 4 - Oranje Wit 2 14.45 u Apollo 1 - Dames 2 11.10 u Dames 3 - DOS ‘80 2 13.30 u Avanti 1 - Jongens B1 16.55 u Dames A1 - Tremeg DA1 12.15 u Dames Habo’95 verslaan directe concurrent en gaat alleen aan de leiding. Tegenstander van de week is het verrassend hoog geklasseerde EMM uit Middelburg. De laatste keer dat de twee ploegen elkaar troffen was twee jaar geleden. Toen had Habo niet zo veel moeite met EMM dat aan het einde van het jaar degradeerde. Maar na een jaar is EMM weer terug in de eerste klasse en met een behoorlijk versterkt team draaien ze bovenin mee. Met een taaie verdediging en zuinig omspringend met de krachten weten ze het maximale rendement uit elke wedstrijd te halen. Habo was gewaarschuwd. Vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat hier twee ploegen stonden die elkaar geen duimbreed toegaven. Gedurende het eerste kwartier had Habo een of twee punten voorsprong, waarna EMM de stand steeds weer in evenwicht bracht. Uitstekend voor het zelfvertrouwen waren in deze fase twee 7-meter worpen, die door Kim Klokgieter overtuigend het doel uit geranseld werden. Het zou voor haar de opmaat be-

Berichten

tekenen tot een fantastische wedstrijd. Ook de scheidsrechter droeg zijn steentje bij aan een leuke pot: hij legde beide coaches heel gedecideerd uit dat ze zich niet te bemoeien hadden met de leiding van de wedstrijd, omdat hij dat heel goed zelf kon, en daar had hij volkomen gelijk in. De scheids was prima. Na 6-6 nam EMM heel even het initiatief. Met name de opbouwrij kon zich even laten gelden. Na 7-6 en 8-7 wist Habo toch met een klein tussensprintje de zaak weer recht te trekken. De rust kwam met een minieme voorsprong voor HABO: 9-10. Na de rust werd heel langzaam duidelijker dat HABO de wedstrijd niet zou hoeven te verliezen. De verdediging zat deze keer uitstekend in elkaar: er werd hard gewerkt, goed overgenomen en de opbouwers werden ver voor het eigen doel al vastgezet. EMM kwam nog wel twee keer op voorsprong, maar HABO wist de stand steeds gelijk te trekken. En op een stand van 1414 kwam de versnelling die iedereen voelde aankomen. Twee terechte en benutte 7 meterworpen en twee verdekte schoten van Desi die voor elke keeper een nacht-

merrie zijn, zetten HABO op een beslissende voorsprong van 14-18. Terwijl EMM steeds wanhopiger probeerde om te scoren, wist HABO dat de buit binnen was. In de laatste minuten liep de teller nog op naar een 16-20 eindstand. Een zwaar bevochten maar dik verdiende overwinning voor de dames van HABO. Volgende week gaat HABO in Waalwijk de eerste plaats in het klassement verdedigen tegen Tachos. Scores: Desi (10), Linda (2), Myrne (2), Alice (2), Inge (2), Irene (1), Mirjam (1),

KBO Bridge Boszicht

Uitslag: 22november 1 Brp. Brp.Biemans-v.d.Elzen 66.67% 2 Brp. Leenen-v.d.Vondervoort 59.90% 3 Brp. Coolen-v.d.Linden 55.00% 4 Brp. Aalbregt-Vogels 53.13% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

VACATURE

Startende werkplaatsmedewerker

Kom jij net van school en ben jij op zoek naar een leuke technische starters baan in de motorbranche? In verband met de uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een startende werkplaatsmedewerker waarbij motorolie door de aderen stroomt! Je werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit: * Assemblage van diverse producten * Controle en opslag inkomende goederen * Bestellingen verwerken, inpakken en opsturen Ben je enthousiast geworden? Voor nadere informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Denny Lam via 0492-324595 of denny@vhm.nl

VHM - De Vlonder 208 - 5427DH - Boekel

Heerlijk VERS FRUIT, ambachtelijke boerderij ZUIVEL en KAAS Nieuwe oogst AARDAPPELS en UIEN

KADOTIP voor de decembermaand en voor uw relatiegeschenken; LEUKE PAKKETTEN met ambachtelijke produkten Informeer naar de mogelijkheden, graag vooraf bestellen

OPEN: vrijdag 13.00 - 18.00 zaterdag 9.00 - 17.00

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524


Sport KORFBALVERENIGING

JES

Nieuwe shirts JES midweekteam Van der Zanden Verhuur heeft de dames van JES MW1 nieuwe shirts geschonken.

Berichten

Korfbalvereniging JES bedankt deze sponsor van harte voor dit mooie gebaar! Uitslagen 19, 23 en 24 november JES MW1 - De Korfrakkers MW1 6-7 Celeritas (S) A1 - JES A2 4-2 Blauw Wit (Ha) D1 - JES D1 3-1 0-1 Blauw Wit (Ha) E1 - JES E1

10-12 JES 1 - Olympia (O) 1 Programma 30 november 15.15 u JES A2 - Altior A2 De Burcht, Boekel JES C1 - Winty C1 14.15 u De Burcht, Boekel 13.15 u JES E1 - De Korfrakkers E3 De Burcht, Boekel JES A1 - Altior A1 16.35 u De Burcht, Boekel 11.00 u JES W1 - De Korfrakkers W2 De Horst, Venhorst Programma 1 december Rooi 1 - JES1 12.30 u De Streepen, St Oedenrode Be Quick 5 - JES 2 10.40 u De Geer, Geffen Programma 3 december JES MW1 - De Kangeroe MW1 20.00 u De Burcht, Boekel

Staand: sponsor Harm v.d.Zanden van Van der Zanden Verhuur, Anne v.d.Rijt, Anita v.d. Laar, Antonet Huibers, Miranda v.Duijnhoven, Marieke v.d.Zanden, Jacqueline v.Zeeland. Zittend: Wendy v.d.Broek, Lieneke Smits, Marlies Cornelissen, Susanne v.d.Zanden, Agnes de Koning.

Pupil van de Week: Sofie v.d.Elzen Sofie korfbalt in de E1. Ze is een gezellige en fanatieke meid. Bij de training wil ze graag dingen leren, maar natuurlijk wil ze ook gezellig kletsen met haar teamgenootjes. Sofie mocht voor de wedstrijd van JES 1 een doorloopbal nemen en daarna op de reservebank plaatsnemen om de wedstrijd te bekijken.

ANGO PRIJSKAARTEN 20 november

RIKKEN 1. Jo Bijvelds 2. Andre v.Bergen 3. Harrie v.Lankveld JOKEREN 1. Marietje v.d.Elzen 2. Mia Vos 3. Leen Emonds

90 pnt. 64 pnt. 56 pnt.

115 pnt. 75 pnt. 74 pnt.


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 23 en 24 november: Margriet 1 - Venhorst 1 5-3 Udi ‘19 9 - Venhorst 4 7-1 Dames Venhorst 1 - Olympia ‘18 1-2 1-3 Veteranen VOW - Venhorst Programma 30 november: Veteranen Venhorst - DAW 15.30 u Programma 1 december: Venhorst 1 - Boekel Sport 1 14.30 u Venhorst 2 - JVC Cuyk 4 11.00 u Gemert 7 - Venhorst 3 12.00 u Venhorst 4 - Schijndel 7 13.00 u Venhorst 5 - Boerdonk 5 10.00 u Dames Boekel Sport - Venhorst 1 12.00 u Margriet 1 - Venhorst 1. Ongelukkige nederlaag Venhorst. Margriet streed vandaag voor de 1e periodetitel en startte zoals altijd en bekend sterk. Wat heet? De eerste aanval leidde al meteen tot een doelpunt, 1-0. Venhorst bleek niet erg onder de indruk en nam geleidelijk aan steeds meer initiatief. In de 17e minuut schatte Joost Timmers een effectvolle hoge bal goed in en met een gevoelvolle omhaal bracht hij de 1-1 op het scorebord. Nog geen 10 minuten later rondde Thijs v.Sleeuwen een pas op maat van Tom v.d.Boogaard schitterend af en stond Venhorst op voorsprong. Joost Timmers kreeg voor de thee nog een goede kans op de 1-3, maar zijn schot ging nu net naast. Na de rust werd de wedstrijd binnen 10 minuten beslist. In de 48e minuut werd een voorzet vanaf rechts knap binnen gekopt, 2-2. Een minuut later kreeg keeper Luc Peters de rode kaart omdat hij een doorgebroken speler van scoren afhield. Dat leverde Margriet ook nog een strafschop op, die onberispelijk achter de ingevallen Glenn Emonds werd geschoten, 3-2. Voor ons als toeschouwers geen reden voor paniek, maar 3 minuten later belandde een “gelukkige” voorzet in de bovenhoek en was het ineens 4-2. Venhorst bleef met 10 man goed in de wedstrijd en schakelde zelfs nog een tandje bij. Maar soms zit het tegen: in de 66e minuut belandde een Osse voorzet via een Venhorstse voet in eigen doel, 5-2. De hartverwarmende inzet van de Venhorstse

WENS VERVULLEN? www.dewensboom.nl

Berichten

ploeg werd in de 75e minuut beloond met de 5-3 van weer Thijs v.Sleeuwen, die vanaf links knap binnen schoot. Het lukte in het laatste kwartier niet meer om Margriet nog serieus te bedreigen, de vermoeidheid begon een rol te spelen al bleef het team tot de laatste minuut strijden. Al met al een ongelukkige nederlaag, die gezien het spel wel vertrouwen moet geven voor de volgende wedstrijd! Thuis tegen Boekel Sport, en dan verwachten we heel Venhorst op de Voskuilen. Man van de wedstrijd was Thijs v.Sleeuwen. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Boekel Sport speelt de F5 van Venhorst tegen de F6 van Boekel Sport, aanvang 13.15 uur. Dan zullen ook de nieuwe shirts gepresenteerd worden. Kom op tijd om dat allemaal mee te beleven. Bovendien wordt de eerste interne periodetitel bekend gemaakt en worden de bijbehorende prijzen uitgereikt. De muziek wordt verzorgd door DJ Michiel v.d.Ven, dus dat zit wel goed. Graag tot a.s zondag. JEUGDNIEUWS Uitslagen 23 november 2013 Venhorst A1 - RKPVV A1 3-2 Blauw Geel ‘38 B3 - Venhorst B1 2-0 ST RKOSV Achates MB1 - Venhorst MB1 4-3 Venhorst C2G - Nijnsel C2 1-5 Mariahout D1 - Venhorst D1G 7-3 Venhorst D2G - Mariahout D2G 1-1

1-4 Nijnsel E1 - Venhorst E1 Sparta ‘25 E5G - Venhorst E2 1-1 Venhorst E3 - Stiphout Vooruit E4G 0-7 Venhorst F1 - Avanti ‘31 F1 0-12 WEC F2 - Venhorst F2 3-2 S.V. Brandevoort F7 - Venhorst F3 0-5 Venhorst F4G - ST Fiducia/Elsendorp F1 2-5 Venhorst F5 - VOW F3 7-2 Programma 30 november 2013 WEC A1 - Venhorst A1 vertrek 13.00 u, 14.30 u Venhorst B1 - Boskant B1 14.30 u Venhorst MB1 - ASV ‘33 MB1 13.15 u Venhorst C1 - VOW C1 13.00 u Blauw Geel'38 C7 - Venhorst C2G vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst D1G - Irene D1 12.00 u Erp D3 - Venhorst D2G vertrek 11.15 u, 12.15 u Venhorst E1 - ASV ‘33 E2G 10.00 u Venhorst E2 - Nijnsel E2G 10.00 u ELI E3 - Venhorst E3 vertrek 09.30 u, 10.30 u ASV ‘33 F1 - Venhorst F1 vertrek 08.30 u, 9.15 u Venhorst F2 - SCMH F1 11.15 u Venhorst F3 - Handel F1 11.15 u Boerdonk F1 - Venhorst F4G vertrek 10.15 u, 11.00 u Rhode F10G - Venhorst F5 vertrek 09.30 u, 10.30 u Mini-pupillen 09.00 u

HUSQVARNA BLADBLAZERS Benzine blazen/zuigen Ruggedragen bladblazers Elektrisch blazen/zuigen

vanaf € 189,00 vanaf € 400,00 vanaf € 72,50

BILLY GOAT WIELBLAZER, de meest krachtigste en stilste in zijn soort Model F 601 S nu € 1000,00

Actie HUSQVARNA MOTORKETTINGZAGEN model 236 bedrijfsklaar geleverd voor € 199,00 model 135 bedrijfsklaar met 2e zaagketting voor € 275,00 model 455 Rancher 3/8 zaagketting 45 cm zaagblad en gereedschapsloze kettingspanner bedrijfsklaar geleverd voor € 585,00 Bent u klaar met uw gazon en kan de grasmaaier in de schuur voor enige tijd!! Met een onderhoudsbeurt voorkomt u ergernis in het voorjaar. Wij zijn er klaar voor om uw kostbare machine te ontvangen voor onderhoud. Voor het ophalen van uw machine kunt u bellen 0492-322300 of mail: info@JosSomersTuinmachines.nl KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN

Jos Somers Tuinmachines

Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300, www.jossomerstuinmachines.nl woensdagmiddag gesloten


Sport

Berichten

Dames 1 Horst - Franssen optiek Na het verlies van vorige week dacht Boekel dames 1 hier nog wel even 3 punten te pakken. Helaas viel erg snel de 1-0. We merkten allemaal dat we net iets meer pit moesten hebben. Ballen van achter naar voren kwamen niet aan, dus weinig balbezit voor Boekel. De 2-0 kwam er ook door middel van een strafcorner tegen. We bleven slap aan de bal maar hadden zeker nog hoop. Door een verkeerde breedte pass van Horst op kop cirkel kon Noortje v.Lankveld de bal mooi onderscheppen en vanaf kop cirkel scoren. Het was 2-1 en we bleven proberen. De tweede helft startte en de 3-1 vloog er meteen in na uitname. Boekel werd nogmaals wakker geschud door Horst. Boekel werd sterker en speelde steeds meer over. Toch was Boekel niet sterk genoeg en had niet echt kansen. Later maakte Horst de 4-1 door een mooie aanval wat ook meteen de eindstand is. Het was gedaan en Boekel baalt van de gemiste punten. Meisjes D1 winterkampioen Meisjes D1 werd vorige week winterkampioen in haar poule. De meisjes werden kampioen in Nuenen, waardoor ze zaterdag 23 november in Boekel in het zonnetje werden gezet.

ging. Na 2 keer gelijk te hebben gespeeld en 1 keer te verliezen stond zaterdag 16 november de wedstrijd tegen de koploper op het programma. Als underdog, maar niet van plan om de punten in Boxmeer te laten, begon Boekel aan de wedstrijd. Het eerste kwartier was voor de thuisclub, na een mooie aanval wist Boxmeer te scoren. Een wat te wilde actie van de verdediging van Boekel resulteerde in een strafbal, score 2-0. Boekel kwam meer in de wedstrijd, door goed druk te zetten en mooi samenspel werd er veel op de helft van Boxmeer gespeeld. Omdat de eindpass steeds maar niet aankwam bleef een tegendoelpunt echter uit. We gingen dan ook met 2-0 de rust in. In de rust werd de analyse van de eerste helft snel doorgenomen, initiatief nemen, niet te lief, kansen afmaken, een aansluiter zoeken, waren de opdrachten waarmee MA1 aan de tweede helft begon. En die aansluiter kwam er, in de 11e minuut van de tweede helft wist Sanne Rijbroek na een mooie dribbel en een schot in de linkerhoek te scoren, 2-1. Boekel bleef druk zetten. De tweede strafcorner werd beloond, uit de rebound kwam er een schot op de lat die zoveel effect had dat een verdedigster van Boxmeer er niets meer mee kon doen dan de bal in haar eigen goal tikken. 2-2. Een in de rust afgesproken verdedigingstactiek werd ingezet waardoor Boxmeer niet meer in het spel kwam. De spelhervattingen waren

Na de wedstrijd tegen Gemert, die met 90 in het voordeel van Boekel eindigde, barstte het feestje los. De meiden kregen een medaille, geweldige kampioensshirts en een snoepzak. Meer foto’s van het kampioenschap zijn te zien op www.hcboekel.nl. HC Boekel MA1 wint in eerste klasse tegen koploper: HC Boxmeer 2 - HCB 3 Tijdens de herfststop zijn de meiden A1 van Hockeyclub Boekel gepromoveerd naar de eerste klasse. Een pittige uitda-

wel gevaarlijk. Twee mooie reddingen van keeper Lola v.d.Elzen hielden Boekel in de wedstrijd. Boekel bleef aanvallen, dit resulteerde opnieuw in een strafcorner. Een mooie variant werd gespeeld, helaas stond de keeper in de weg, doch de rebound was voor Boekel, Elvere Rijkers omspeelde de verdediging en wist via een mooi hard schot te scoren. 2 -3. Met nog 10 minuten op de klok gooide de verdediging van Boekel de deur op slot, de spits werd opgeofferd voor een verdediger en

Hockeyclub Boekel

Boxmeer kwam niet meer aan scoren toe. Eindstand Boxmeer 2 - HCB 3. Volgende week zaterdag 12.00 uur spelen de meiden hun laatste wedstrijd voor de winterstop, thuis in Boekel tegen Mierlo. We hopen natuurlijk op veel supporters.

Rabo Veldtoertocht WTC BOEKEL

Zondag 1 december 2013 is weer de Rabo Veldtoertocht. Afstanden 20 en 40 kilomter. Inschrijven tussen 8.30 uur en 10.00 uur NTFU-leden € 3,00 niet-leden € 4,00 kinderen tot en met 12 jaar gratis. Start: Partycentrum Nia Domo te Boekel. Douchen en fiets afspuiten mogelijk. Gratis loterij met een aantal fraaie prijzen.

A-lijn 1. Hr. en Mw.Aalbregt 58,68% 2. Hr. en Mw.v.d.Bosch 56,94% 3. Dames Verbakel-Vijge 54,17% 4/5. Dames Putter-Willems 53,82% 4/5. Dames v.Berlo-v.Dooren 53,82% 6. Dames Huijbregts-v.d.Linden 52,78% 7/8. Dames v.d. Heijden-Onclin 51,04% 7/8. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 51,04% B-lijn 1. Hr. en Mw.v.Schadewijk 61,81% 2. Hrn. J. en Th. v.d.Ven 54,86% 3. Dames Crüts-Vissers 54,17% 4. Dames v.Hees-v.d.Oord 53,13% 5/6. Heren v.d.Goor-Pepers 52,78% 5/6. Mw. Polman-Hr.Muselaers 52,78% 7/8. Dames Janssen-Verbeek 52,43% 7/8. Heren v.Boxmeer-Reijnen 52,43% C-lijn 1. Dames v.d.Berg-Nieuwenhuis 63,54% 2. Dames Kremers-v.Lieshout 58,85% 3. Hr. en Mw.Jansen 55,21% 4. Hr. en Mw.v.d.Burgt 54,69% 5. Heren Huijbregts-Willems 53,13% 6. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 51,56% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox tel. 0492-321893.


AH Kipfilet 500 GRAM AH Runderbraadworst 4 STUKS AH Mager rundergehakt 500 GRAM naar keuze 2+1 GRATIS

van 12,00 voor

8,00

AH Mandarijnen 2e GRATIS 2 netten à 1 kilo

van 3,98 voor

1,99

Alle AH maaltijdsalades 1 EURO KORTING bijv.: CEASAR SALADE van 4,00 voor

3,00

AH Ronde broodjes wit of bruin zak 6 stuks

van 1,00 voor

0,85

IEDERE DAG VERS UIT EIGEN OVEN:

AH Roomboter appelflappen 4 stuks

Schade? Ga naar de specialist.

van 3,56 voor

2,99

Honig mixen, soepen en pasta 2e HALVE PRIJS bijv.: Groentesoep 2 pakjes à 66 gram

van 2,04 voor

1,53

Unox rookworsten en vleesconserven 2e HALVE PRIJS bijv.: Gelderse rookworst 2 zakken à 275 gram van 4,10 voor

3,07

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 25 november t/m 1 december 2013

Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 321526 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.vanhaandelschadeherstel.nl

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur


Sport Op donderdag 21 november was er weer een interne competitieavond voor de mini’s en aspiranten. Deze keer iets anders als voorgaande avonden, want er kwamen ook nog 2 zwarte pieten op bezoek. Na

Berichten

een leuke zwarte pieten warming-up was het tijd om echt te beginnen. Bij de ene zwarte piet moest een heus pietenparcours gelopen worden, over de daken, om de rotonde en een pakje (bal) door de schoorsteen gooien. De andere zwarte piet deed erg zijn best om de shuttles die de mini’s en aspiranten opsloegen te vangen. Andere onderdelen deze avond waren cadeau-

tjes onderhands door het gatenbord gooien, ballonnen hooghouden, onderhands terugslaan en shuttles wegtikken. Waar normaal gesproken er geen winnaar aan het einde van de avond bekend is, hadden de trainers nu opdracht gekregen van de pieten om snel alle scores op te tellen en te bekijken wie het snelste of de hoogste score per onderdeel had, want voor die kinderen hadden de pieten iets lekkers bij. In de tussentijd konden alle kinderen met de pieten op de foto. Het was weer een gezellige en geslaagde avond. Uitslagen competitie Schijndel 3 - ’t Veertje 1 1-7 Slamis 1 - ’t Veertje 2 6-2 Schijndel U17/2 - ’t Veertje U17 4-4 Veldhoven U13 - ’t Veertje U13 4-4

BOEKEL & VENHORST

Winnaars interne competitie vlnr Dennis Gruyters (pakjes door gatenbord gooien), Lotte v.Houtum (shuttles wegtikken), Isa v.Houtum (serveren), Saar v.Sleeuwen (pietenparcours), Yoni Koenen (onderhands terugslaan), Bram Matheeuwsen (ballon hooghouden)

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

Libre A: M.v.Doren - P.Wijers R.Koolen - A.v.d.Laar J.Biemans - J.Emonds H.v.d.Ven - T.v.d.Ven P.Wijers - T.v.Alphen Libre B: C.v.d.Laar - C.v.Casteren W.v.d.Broek - M.v.d.Heijden P.v.d.Sanden - W.v.d.Ven G.Verwegen - M.v.d.Elzen G.v.Reybroek - D.Emonds Libre C: J.v.Berkel - J.Sleegers A.v.Dijk - J.Kanters P.Raaymakers - H.Jansbeeke J.v.Kilsdonk - A.Kerkhof H.v.Lankveld - A.v.Bergen J.Manders - T.v.d.Ven Driebanden: J.Heesen - G.v.d.Linden J.Manders - C.v.d.Laar K.v.Grinsven - H.v.d.Ven W.v.d.Ven - A.v.d.Laar J.Emonds - A.v.Bergen Bandstoten A: J.Heesen - M.v.d.Elzen J.Biemans - K.v.Grinsven J.Emonds - R.Koolen Bandstoten B: C.v.d.Laar - M.v.d.Heijden J.v.Kilsdonk - P.v.d.Burgt G.v.Reybroek - J.Kanters A.v.Bergen - J.Sleegers P.v.d.Burgt - A.v.Bergen

30-72 58-39 42-57 47-38 67-76

25-23 32-39 31-39 61-32 34-31

32-29 17-12 1-8 14-9 6-20 22-11

3-9 0-8 10-10 9-8 4-1

40-34 42-32 53-35

17-12 13-40 12-22 7-10 29-17Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Biemans Komkommers wist afgelopen maandag overtuigend te winnen van Elreka Hekwerken. Hiermee bezet zij de koppositie op de ranglijst in de B-Poule, gevolgd door het team van Torpedo TUB. Torpedo TUB verloor kansloos van Midicentrum Stender en daardoor 3 kostbare punten. Het team van De Drie Kronen ging fanatiek in de aanval tegen het team van Café Gij & Ik. Dit resulteerde in een snelle voorsprong van 2-0. Café Gij & iK gaf zich niet gewonnen en vocht terug, wat resulteerde in een snelle tegentreffer. Net voor het laatste fluitsignaal klonk wist Café Gij & Ik de gelijkmaker te scoren, waardoor De Drie Kronen 2 kostbare punten verloor en van een 2e naar een 4e plaats opschuift op de ranglijst. OOvB moest aantreden tegen het team van v.Rijbroek Sport & Mode. Lang ging de strijd gelijk op. Uiteindelijk was het OOvB die aan het langste eind trok en met een 3-2 zege de eerste 3 punten binnen haalde. In de A-klasse moest het team van BoekelFit aantreden tegen V&T Metaal uit Venhorst. Zeer fanatiek ging BoekelFit in de aanval en nam de wedstrijd geheel in handen. BoekelFit moest deze wedstrijd 2 tegentreffers incasseren, maar wist zelf 4 keer te scoren, waarvan 3 doelpunten werden gemaakt door Robin Gruijters. Met deze overwinning houdt zij aansluiting aan de top van de ranglijst. Donkers/ v.Lankveld kreeg het zeer moeilijk tegen het team van Snackpoint La Compagnie. Vorige week wist Snackpoint La Compagnie verrassend gelijk te spelen tegen koploper De Schutboom/v.Dijk. Ook tegen Donkers/v.Lankveld ging zij fanatiek de strijd aan. Tot ieders verbazing werd er 2 keer gescoord door Snackpoint La Com-

Berichten

pagnie. In de 2e helft gooide het team van Donkers/v.Lankveld alles in de hoogste versnelling en ging vol in de aanval. Met nog enkele minuten op de klok wisten zij de stand terug te brengen naar een 2-2 gelijk spel. Tot ieders verbazing wist zij zelfs in de laatste minuut de winnende goal te scoren en moest het team van Snackpoint La Compagnie met lege handen naar huis. Gezegd mag worden dat zij dapper gestreden hebben. Met deze overwinning staat Donkers/v.Lankveld op dat moment bovenaan de ranglijst. Even later op de avond moest het team van De Schutboom/v.Dijk aantreden tegen Stuc Force. De Schutboom/v.Dijk wilde de koppositie op de ranglijst weer terug en nam de wedstrijd geheel in handen. Stuc Force had weinig in te brengen tegen het technische spel van De Schutboom/v.Dijk en ging dan ook met 4-0 onderuit. Hiermee heeft De Schutboom/v.Dijk weer de koppositie terug op de ranglijst van de hoogste klasse, gevolgd door Donkers/v. Lankveld en Dakdekkersbedrijf Jacobs, beide op één puntje. Gezien verschillende teams, zowel in de A-Poule als de B-Poule, gewaagd zijn aan elkaar, kan er nog van alles gebeuren en is er nog lang niets beslist. Het blijft spannend omtrent zowel promotie naar de Aklasse als degradatie naar de B-Poule. Vol spanning kijken we uit naar de volgende wedstrijden. Op de website kunt u alle informatie vinden betreffende teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie en gegevens van het bestuur. Uitslagen 18 november: Elreka Hek - Biemans Komkommers 1-4 Midicentrum Stender - Torpedo TUB 6-2 Dakdekkers Jacobs - MVS Grootkeuken 8-3 Donkers/v.Lankveld - Snackpoint LC 3-2

Heftruckchauffeur / Oogst-medewerker m/v gevraagd:

voor ± 30 uur per week

Van Asseldonk champignons Vosdeel 5 Boekel Voor informatie kunt u bellen met Michelle 0492-370076 Stuur je C.V. naar michelle@vanasseldonkchampignons.nl

2-2 Café Gij & Ik - De Drie Kronen V&T Metaal - BoekelFit 2-5 4-1 Autocentrum - Tielemans Groente Betech BV - Quick-Hedge 2-2 OOvB - v.Rijbroek Sp&M 302 De Schutboomv.Dijk - Stuc Force 4-0 v.d. Aa Klusbedrijf - TK ‘t Stuupke 2-3 Programma 2 december: Zaal A: Torpedo TUB - Quick-Hedge 18.30 u Biemans Komkom. - v.Rijbroek Sp&M 19.15 u V&T Metaal - Café LC 20.00 u Autocentrum - AVB Asbestverwijdering 20.45 u Betech BV - Snackpoint LC 21.30 u Zaal B: v.Haandel Metaal - Tielemans Groente 18.30 u BoekelFit - MVS Grootkeukentechniek 19.15 u Elreka Hek- De Drie Kronen 20.00 u Midicentrum Stender - TK ‘t Stuupke 20.45 u Dakdekkers Jacobs - De Schutboom/v.Dijk 21.30 u OOvB - v.d.Aa Klusbedrijf 22.15 u

HSV de Boekhorst

Het jaar is bijna om, dus kunnen alle leden, die geen automatische incasso hebben, de contributie voor 2014 betalen. Bij diegenen die de contributie betalen voor 31 december zal de vergunning thuis gebracht worden. De contributie bedraagt als volgt: Jeugdvergunning (jeugd tot 14 jaar) € 5,00 (het eerste jaar € 2,50) Jeugdvispas (jeugd tot 14 jaar) € 12,50 Vispas (14 jaar of ouder) € 25,00 Vispas 65+, WAO/WAJONG € 22,50 Extra vispas (14 jaar of ouder) € 15,00 Abonnement “Het Visblad” € 8,00 Voor meer informatie zie onze site www.hsvdeboekhorst.nl Wordt de contributie na 31 december betaald, dan zal deze verhoogd worden met € 5,00 administratiekosten. Ook moet de vergunning zelf afhalen bij Gerrit van Rossum, Statenweg 55 te Venhorst. De ouderen onder ons, die alle informatie op papier willen kunnen bellen met Willem Manders 06-30411036 of Rick Bevers 06-38408781. Groeten Het bestuur. PS. Alle gevangen Snoek, gevangen aan één van de vijvers van HSV de Boerhorst, weer terugzetten in hetzelfde viswater.


Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Microsoft stopt op 1 april met de ondersteuning van Windows XP. Dit kan gevolgen voor u hebben m.b.t. de beveiliging van uw systeem en data. Geeft internet criminelen niet de kans om uw systeem te kraken en laat uw computer upgraden naar Windows 7 of Windows 8.1. Wij checken gratis voor u welke mogelijkheden er zijn. Een nieuwe computer kan natuurlijk ook. Heeft u misschien interesse in een Smart TV dan ben u hier op het juiste adres. Wij kunnen u al een Philips 32” Smart TV leveren vanaf € 339,= Voor meer informatie bel, mail of kom eens aan. U vindt ons aan de Lorkenweg 4-A te Odiliapeel. VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar

WWW.LIETON.cOM

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

óóK VOOR AL UW INSTALLATIEMATERIALEN


BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier

Libre A G.Zomers -M.v.Doren (s) M.Timmers -A.Berens P.Koonings -P.v.Hoof F.v.Boxtel -M.v.Doren (s) G.Verwegen -R.Berens S.Donkers -H.v.d.Zanden J.Tielemans -R.Willems J.v.Zon -J.Mezenberg Libre B H.Arts -A.Emonds M.v.Schijndel -J.v.d.Aa A.v.d.Velden -P.v.Doren A.Emonds -J.Donkers A.v.Asseldonk -L.Verbakel J.Kusters -J.v.d.Aa M.v.Haandel -C.Coolen J.v.Dooren (k) -M.v.Schijndel J.v.Asseldonk -E.v.Doren Th.v.Rooy -H.Arts A.v.Moorsel -J.v.Osch J.v.Sleeuwen -M.v.d.Elzen H.Schepers -M.v.Doren (b) Jac.Coolen -L.v.Haandel H.v.d.Berg -H.v.Duren Libre C B.v.d.Bosch -W.v.Hees W.Kroos -J.v.Dijk P.Rijbroek -P.v.Duren Cl.Aldenhuijsen -Th.Snijders

153 -36 61 -58 28 -33 28 -35 34 -25 71 -54 30 -46 57 -35

19 -42 25 -30 13 -13 13 -41 19 -28 16 -19 17 -9 32 -8 17 -27 24 -8 20 -23 24 -25 25 -23 27 -18 28 -33

16 -12 13 -22 13 -20 11 -8

Berichten

B.v.d.Bosch -J.v.Berlo H.v.Lankveld -A.v.Sleeuwen L.v.Sleeuwen -A.v.d.Burgt A.Verstegen -J.v.d.Broek P.Raijmakers -J.Manders Th.v.d.Burgt -T.v.d.Ven Fr.v.d.Bosch -Ph.v.Zuijlen W.v.Hees -J.v.Lankveld Driebanden J.Tielemans -J.Heesen S.Donkers -P.Koonings H.v.Houtum -L.v.Rooy M.v.Doren (s) -E.v.Doren J.Donkers -R.Berens Fr.v.Boxtel -G.Zomers J.Kusters -Jac.Coolen Bandstoten A J.Kusters -M.v.Schijndel R.Berens -H.v.Duren J.v.Dooren (k) -M.v.Haandel Jac.Coolen -H.v.d.Mortel J.v.Sleeuwen -M.v.Doren (b) M.v.Schijndel -L.v.Haandel S.Donkers -H.v.d.Zanden H.v.Houtum -M.Timmers J.Kusters -G.Zomers M.v.Doren (s) -J.v.Zon C.Sanders -J.Mezenberg P.v.Hoof -H.v.d.Heuvel Bandstoten B A.v.d.Burgt -H.v.Lankveld J.Manders -P.Rijbroek H.v.Lankveld -J.v.Duren A.v.Asseldonk -J.v.Berlo A.v.d.Burgt -Th.v.d.Burgt

13 -25 15 -13 24 -13 33 -9 16 -14 11 -13 26 -17 25 -15

6 -17 9 -13 6 -5 3 -4 2 -13 10 -16 7 -5

41 -24 23 -25 21 -16 16 -15 12 -27 20 -20 34 -37 10 -22 33 -91 19 -23 42 -44 20 -25

9 -15 4 -9 13 -5 29 -10 15 -13

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

A.Verstegen -J.v.Asseldonk A.Verbakel -T.v.d.Ven J.v.Lankveld -L.v.Sleeuwen J.Manders -P.v.Duren Ph.v.Zuijlen -T.v.d.Heijden C.v.Sleeuwen -J.v.Dijk A.v.d.Velden -W.v.Hees H.Schepers -P.v.Duren W.Kroos -Fr.v.d.Bosch

V E S P O

L

Sport

19 -22 20 -19 17 -15 10 -25 8 -20 13 -8 20 -17 19 -27 12 -19

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen 23 en 24 november: Veteranen 1 - Helios ‘72 8-11 TSHV Camelot DS1 - Vespo DS1 37-25 Witte ster HS3 - Vespo HS1 20-20 Programma 30 november: Veteranen 1 - Acritas Bakel, 19.00 u KPJ Beek en Donk - Dames 2 Boekel, 19.00 u Programma 1 december: Heren 1 - Olympia ‘89 HS3 Boekel, 14.00 u Heren 2 - PSV Handbal HS4 Boekel, 15.15 u Dames 1 - Bouwcenter Centen HVW DS2 Gemert, 17.15 u Programma 2 december: Mini’s Welpen 18.30 u Programma 11 januari 2014: Jaarvergadering, aansluitend Hallofeest

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Jos v.Dijk 2 Thea v.Osch 3 Toos Verhofstad 4 Anneke v.Hoof 5 Betsie v.Bakel 6 Piet v.d.Braak 7 Dina v.d.Gevel JOKEREN 1 Marietje v.d.Elzen 2 Anneke v.d.Broek 3 Erna Verstegen

122 pnt. 76 pnt. 43 pnt. 41 pnt. 36 pnt. 25 pnt. 20 pnt.

45 pnt. 40 pnt. 38 pnt.

Evenementenkalender 26 Januari 2014: Carnavalskleding/koopjesmarkt


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 9,25 TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

A l l e r h a n d e inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------5-12 komt in zicht. Vindt u het leuk als wij, 2 enthousisaste pieten, een bezoekje bij u brengen. Bel ons dan op 0646175475 of 06-34627111. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag

t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & GRONDWERK van klein tot groot. - LEVERING van diverse soorten ZAND. - BESTRATINGEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

A l l e r h a n d e GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL

gladheidsbesrijding zonder corrosieve E L E K T R O T E C H N I E K

uitslag op alle bestratingen.

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding nodig, bel VITA THUISZORG: tel. 0413335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl `

Daandelendennen 6 - Venhorst Telefoon 0492-351881 email rinus@mv.lieshout.nl

A l l e r h a n d e KERSTBOMEN te koop. Bart de Wit, Hoeve 2, Boekel -------------------------------------------------BINNEN- en BUITENDEUREN met korting, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. --------------------------------------------------

Workshop kerstversieringen maken. We gaan leuke kerstversieringen haken of breien. Info: wol-studio.nl of 0613835037. -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Kom binnen en ontdek dat de feestmaand niet altijd duur hoeft te zijn! Voor cadeaux, kerstversiering en speelgoed kunt u ook bij ons terecht! De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 0653651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

2 leuke Pietjes op bezoek? Boek nu! Mail naar zwarte-pietjes@hotmail.com of bel 06-53672299. -------------------------------------------------Het breicafé gaat open! Op de volgende ochtenden kan je aanschuiven om gezellig samen te kletsen en te breien/haken: 29’T KNIPDURSKE Sandra Janssen

A l l e r h a n d e 11, 9-12, 20-12. Voor info: www.wol-studio.nl of 06-13835037. -------------------------------------------------GRATIS hulp door betrouwbare man, 65+, met ervaring voor onmisbaar thuisadministratie, aanvraag taxi, zorg of hulpmiddelen. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITA-

THUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. --------------------------------------------------

• komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

Kerstaktie

nieuwe set nagels gel of acryl

€ 30,=

(inclusief verlenging)

Normaal € 50,= nu

Voor meer informatie: 06-43085124

Kom binnen en ontdek dat de feestmaand niet altijd duur hoeft te zijn! Voor cadeaux, kerstversiering en speelgoed kunt u ook bij ons terecht! De Vlonder 47, 5427 DB Boekel tel. 0653651128, www.kringloopdeflorijn.nl, www.facebook.com/kringloopdeflorijn

KOSMO Schoonheidsstudio

BROKS bloemen dinsdagmorgen bij u op de markt in Boekel met een grote sortering snijbloemen en planten. AANBIEDING elke week 3 bossen bloemen 5,naar eigen keuze.

Last van vermoeidheid of slaapproblemen? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492?773286 / 06? 30017114

(aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

TE KOOP kerstbomen. Elke dag vanaf 10.00 uur. Bomen kunnen eventueel thuis bezorgd worden. C.v.Lankveld, Noordstraat 3a, Venhorst, tel. 0492-322874 of 06-23173172.

veranda, carport & terrasoverkapping

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

4 december wederom koffie inloop. Iedereen is welkom. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

APPELS & PEREN

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

Sint en Pietpakken. BV GemertsewegMutshoek

Marko Weren, tel. 322773.

Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw computer-problemen

Fruitbedrijf v.d.Bosch

TE HUUR

Brabant Design

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

www.brabantdesign.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen machinale houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUcADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------GEVRAAGD alle soorten handwerk, ook onafgemaakt. Brieven onder nummer 2013.22.01 van dit blad. -------------------------------------------------Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het

aansluiten van uw internet. Bel 0620156201.

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons GRATIS OPGEHAALD EN THUISBEZORGD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKING

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.