28e jaargang nr 01; 3 juli 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 1 - 3 juli 2013

Weekblad Boekel & Venhorst gaat 28e jaargang in

Met dit nummer start Weekblad Boekel & Venhorst haar 28e jaargang. Een nummer waar we, net zoals op al die andere, trots zijn. Al 28 jaren lang staan we tussen de Boekelse inwoners. Geven verenigingen de kans om hun nieuws te verspreiden onder hun leden en aanhang, ondernemers kunnen hun diensten, producten en akties aanprijzen. Door de jaren heen is er een en ander veranderd. In het begin werden berichten, logo’s en foto’s ‘op papier’ aangeleverd. Daarna kwamen berichten etc. ook binnen

via een floppy, c.d. of usb-stick. De laatste jaren wordt er steeds meer gebruik gemaakt van e-mailverkeer. Dit heeft vele voordelen. Teksten worden rechtstreeks overgenomen, bewerkingen van foto’s etc. nemen minder tijd in beslag. Wij willen u middels dit artikel wijzen op onze AAnlEVErspEcIfIcATIEs: Uw teksten kunt u het beste aanleveren als word-bestand, gewoon als ‘platte tekst’, dus geen verdere opmaak als invoeren van tabs, bepaalde vormen etc. Kolommen, handmatige afbrekingen en illustraties staan de verwerking alleen maar in de weg. Maximum aantal woorden 400. Te plaatsen foto’s of afbeeldingen moeten bij voorkeur een resolutie van 300 dpi hebben. foto’s die van een digitale camera komen, zijn over het algemeen geschikt. lever ze aan zonder ze vooraf te verkleinen of te vergroten of andere bewerkingen toe te passen. foto’s en afbeeldingen aanleveren als jpeg-bestand. Uw advertentie kan aangeleverd worden als een pDf-bestand, graag in het juiste formaat van de advertentie. Ook kan deze als een word-bestand aangeleverd worden. Indien u hiervoor kiest dan logo’s, foto’s en verdere afbeeldingen als jpeg-bestanden meesturen (wanneer een advertentie als word-bestand aangeleverd wordt kunnen wij geen garantie geven dat het door u gewenste lettertype gebruikt kan worden). AAnlEVErTIJDEn En -ADrEssEn Inleveren van advertenties kan tot maan-

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

dag 10.00 uur. Wanneer mogelijk zouden wij graag vrijdags voor de week van plaatsing bericht krijgen voor eventuele plaatsing zodat wij de ruimte reserveren. Inleveren van teksten kan tot zaterdag 12.00 uur, met uitzondering van sportuitslagen. Deze kunnen tot en met zondagavond aangeleverd worden. Aanleveradressen: U kunt uw teksten en/of advertenties aanleveren via: E-mail (tot 7 MB, maak bij grotere bestanden gebruik van www.wetransfer.com of www.yousendit.com): • info@boekel-venhorst.nl • info@boekeldruk.nl of of via de site www.boekeldruk.nl Maar u kunt uw materiaal natuurlijk ook bij ons aan de balie of via de brievenbus inleveren (evt. middels een UsB-stick): • De Vlonder 10, 5427 Dc Boekel of • st. Josephplein 15, 5428 Gl Venhorst samen met u willen we het weekblad voor iedereen ook in dit 28e jaargang toegankelijk en leesbaar maken en houden. Want nog steeds geldt: Weekblad Boekel & Venhorst voor en door u!

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl

verzekeringen

Alle verzekeringen en financiële diensten

Velmolenweg 87 5401 HL Uden

Tel. 0413-330999 Fax 0413-253204


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: André en Mariëlle Koster, de Raadstraat 4, tel. 323156, e-mail info@fysioboekel.nl. FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten van ouderen ‘levensvreugde’ zullen muzikaal en zingend meevieren. na de H. Mis is er gelegenheid om koffie te drinken en na te praten, eveneens aan de Bosweg.

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Toon Hoevenaars tel:06-33588735 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 6 juli: 15.00 u Eucharistieviering in zorgcentrum sint petrus m.m.v. Dameskoor sint Agatha. Grada v.d.Burgt-christiaans (nms. buurtgenoten Kloosterlaan afd.2). 17.30 u Toon v.d.Burgt en Marietje v.d. Burgt-v.lankveld; frans Ketelaars; Jan v.Bergen (vwg. verjaardag); Annie en Mia v.d.Ven en Helga v.Eerdt-v.d. Ven (vwg. verjaardag). Zondag 7 juli, 14e zondag door het jaar. feest: Zoete lieve Vrouw van Den Bosch. 10.30 u samenzang. Martina v.Zutven-cisse; Hannie cillekens-peters (mnd. ged.); fam. coppens-v.Grinsven; cato v.santvoortv.d.Tillaer (mnd. ged.); Annie v.d. Biggelaar-le Blanc; overleden ouders schepers- Verhoeven; Jan Ketelaars en Toos Ketelaars-rijnen (vwg. sterfdag Jan); Grada v.d.Burgt-christiaans (nms. de K.B.O.); Harrie de Wit (vwg. verjaardag). Maandag 8 juli: 19.00 u Bertha Verhoeven-v.d.Elzen (vwg. jaargetijde). Woensdag 10 juli: 19.00 u voor de zieken van onze parochie. OVErlEDEn: Uden: 26/6 Joke v.stiphout-Derksen, 84 jaar.

OpEnlUcHTMIs ODIlIApEEl Op vrijdag 5 juli a.s. zal de jaarlijkse Openluchtmis te Odiliapeel gevierd worden bij het kapelletje op de Bosweg. Vanaf de kerk kan men rond 18.30 uur bij de processie aansluiten, de Openluchtmis begint om 19.00 uur. Zangvereniging ‘st. Marcellis’ en koor

ATTEnTIE!!!! Ook de priesters van onze parochie krijgen hun welverdiende vakantie. Om alle Eucharistievieringen in onze parochie toch door te laten gaan zal in de maand augustus de Eucharistieviering van 10.30 u op zondag in de sint Agathakerk, worden verzet naar 11.00uur. Op die manier kan de dienstdoende priester eerst de H.Mis van 09.30 uur in Zeeland opdragen. Uitzondering hierop is de openluchtmis tijdens Boecult op zondag 25 augustus, deze begint gewoon om 10.30 uur.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 6 juli 19.00 uur + Zondag 7 juli 10.00 uur: cor Bevers; louis de rooij; christ Gerrits. Acolythen en lectoren: Zaterdag 6 juli: 19.00 u niels Hoogeveen

DANKBETUIGING Kaarten, cadeaus en bloemen allemaal teveel om op te noemen. Feestelijke mensen, mooie klanken wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. Mede door uw warme belangstelling of aanwezigheid werd onze 40ste trouwdag een onvergetelijke herinnering!

Henk en Yvonne van Thiel-van Engelen AANBIEDINGEN donderdag 4 t/m woensdag 10 juli:

€ 9.

50

Boekelse ananasvlaai Smulflappen Pandabrood Roomboter croissants Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

4 voor

€ 3.

00

€ 1. 50 3 voor € 2.

80

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Mw.v.Zon Zondag 7 juli: 10.00 u Marc Hoogeveen

GEDOOpT: loek, zoon van paul den Deubbelden en Anke v.d.Elzen. proficiat.

Veel dank aan de mensen die de kerk bezochten in het kader van O.Kekdag, ontvangen met koffie en cake.

Hoera...Geslaagd

Daniëlle nabuurs is geslaagd voor de opleiding “Allround medewerker modemaatkleding”.

Commanderij College Gemert Geslaagden na het 2e tijdvak VMBO Gemert, Kaderberoepsgerichte leerweg Zorg en Welzijn breed: Janne v.d. Heuvel uit Boekel. Theoretisch- Gemengde leerweg Zorg en Welzijn: carlijn Tielemans uit Venhorst. HAVO-VWO, Atheneum: Joeri v.d.rijdt uit Boekel HAVO-VWO, Havo: remo v.Boerdonk en sanne v.Mieghem uit Boekel

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 24 juni 2013

Vino

Zoon van Theo en Debbie Broertje van Jaidy

Grootveld 57, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING BLOK TV uitzending De volgende BlOK TV uitzending is te zien op zaterdag 6 en zondag en 7 juli 2013. De uitzending start op zaterdag om 18.00 uur, daarna kunt u tot maandagochtend 10.00 uur elk uur naar de herhaling van de uitzending kijken. Onder andere de volgende onderwerpen vullen het programma; Voortgang Boekelnet. Koor Karakter. samba cinco. Boekelse cD in de

maak. Bloknieuws en de Blokkrant. Ga voor uitzending gemist naar www.bloktv.nl . Bij de Blok zit u op de 1e rang en veel kijkplezier toegewenst. Dit is de laatste uitzending voor de vakantie. Tijdens de vakantiemaanden bereiden wij ons voor op het glasvezeltijdperk. Graag tot ziens eind augustus. prettige en zonnige vakantie toegewenst door de vrijwilligers van de Blok.

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Lekker gemakkelijk met vlees uit blik van uw Keurslager Ruim assortiment vlees in blik. U kunt het vlees ongekoeld bewaren. Bekijk het assortiment in onze winkel. Donderdag 4, vrijdag 5 en zaterdag 6 juli

€ 695 4 stuks € 380

Boekelse ham-kaasburgers Drumsticks Oosterse varkensfilet met aubergine en lente-ui, heerlijk gemarineerd

100 gram

€ 185

4 stuks

Verse saté van varkenshaas nu met GRATIS satésaus

VLEESWARENTRIO 100 gr. snijworst 100 gr. couburgerham 100 gr. schouderham samen voor

€ 395

HET GROTE CLUB MENU 1 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 9.95 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 10.45 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten U krijgt een gasbarbecue gratis in bruikleen. Gas is tegen vergoeding verkrijgbaar (per barbecue € 12,50) Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

HET GROTE CLUB MENU 2 Vanaf 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,45 per persoon. Van 20 tot 40 personen een compleet barbecuepakket voor maar € 11,95 per persoon. Uit onderstaande vleessoorten kunt u p.p. max. 4 stuks vlees kiezen Barbecueworst ........ stuks Satéstokjes 2x ........ stuks Bij het grote club menu krijgt u ook Hamburger ........ stuks Speklappen gem. ........ stuks koude schotel stokbrood Filetlapje gem. ........ stuks Kipfilet gem. ........ stuks sausjes kruidenboter Kipspies gaar ........ stuks Countrysteak ........ stuks satésaus rauwkosten Inclusief barbercue inclusief gas, barbecuebestek, plastic borden met bestek (in overleg porselein) en servetten. Gratis thuis bezorgen. Exclusief schoonmaakkosten 20 tot 40 personen € 0,80 per persoon vanaf 40 personen € 0,60 per persoon

Meer barbecue zie www.vanexel.keurslager.nl

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 5 juli restafval/tariefzak & plastic verpakkingsafval vrijdag 12 juli GfT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat. Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

✁ De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoep-

tegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie

Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN tot en met 26 juni 2013 Gevonden: - Kinderjack maat140, opschrift “outdoor just for boys”, kleur beige/kaki - 3 fietssleutels met zwart heft - fietssleutel Trelock

Verloren: - damesportemonnee, zwart, vierkant model, incl. foto’s kleinkinderen/overleden broer, kleingeld - sleutelbos met 2 sleutels en label van Garage Kuipers - oranje telefoonzakje met 4 sleutels - brillenkoker van franssen met een blauwe bril - mobiel HTc grijs

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren). Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis. Gevonden (huis)dieren worden door stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

UW EVENEMENT IN DE GEMEENTEGIDS VAN 2014? De gemeentegids van 2014 wordt in een kalendervorm uitgegeven. Heeft uw vereniging een evenement in 2014 dat u graag in de gemeentegids opgenomen heeft? Geef dan de naam van het evenement en de datum voor 5 september a.s. door. Dit kunt u doen door te mailen naar info@boekel.nl o.v.v. vermelding evenement gemeentegids 2014. MARKTKOOPLIEDEN GAAN ZELF MARKT ORGANISEREN Vanaf 1 juli 2013 gaan de marktkooplieden zelf de wekelijkse markt in Boekel organiseren. Een viertal marktkooplieden hebben hiertoe een stichting opgericht, stichting Weekmarkt Boekel. Op 25 juni vond de ondertekening van de overeenkomst plaats op het gemeentehuis. De organisatie van de weekmarkt wordt al jaren uitbesteed door de gemeente. De afgelopen zeven jaar heeft Van der Vorst Verhuur V.O.f. de organisatie van de markt verzorgt. Enkele maanden geleden heeft Van der Vorst Verhuur V.O.f. aangegeven dat


Gemeenteberichten zij de overeenkomst per 1 juli op wil zeggen. De gemeente Boekel moest dus op zoek naar een nieuwe partij die de weekmarkt wil organiseren. Deze partij werd gevonden in de stichting Weekmarkt Boekel. De vier marktkooplieden die de stichting Weekmarkt Boekel hebben opgericht, stefan Weemers, laura van Eeuwijk, Hetty van de Berselaar en Ad plaat, vormen samen het bestuur van de stichting. De overeenkomst die op 25 juni ondertekend werd door de voorzitter en secretaris van de stichting Weekmarkt Boekel en wethouder Henri Willems geldt voor vier jaar. De weekmarkt in Boekel is de derde markt in nederland die door de marktkooplieden zelf wordt georganiseerd. We lopen hiermee dus voorop.

De markt in Boekel vindt plaats op elke dinsdagochtend van 9.00 - 12.00 uur op het Sint Agathaplein. Er is een gevarieerd aanbod met regelmatig leuke acties en aanbiedingen.

plan ‘Buitengebied 2005, herziening Zandhoek 12’ met bijhorende planstukken vanaf 4 juli 2013 gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de centrale balie op het gemeentehuis van Boekel tijdens kantooruren. Gedurende deze termijn zijn de planstukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De IDn code is nl.IMrO.0755.BpHBGZandhoek 12.On01.

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende de termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zandhoek 12”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met Gijs Klop, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Burgemeester en wethouders van Boekel. Boekel, 2 juli 2013.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - W.T.c. Boekel voor het houden van een fiets 3 daagse van 9 juli t/m 11 juli van 9:30 uur tot 17:00 uur bij nia Domo - Buurtvereniging De lage schoense voor het houden van een buurtfeest op 17 augustus 2013 van 18:00 uur tot 01:00 uur op het grasveld sleutelbloem

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2005, HERZIENING ZANDHOEK 12’ Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan ter plaatse van Zandhoek 12 te Boekel te gaan herzien. De aanleiding hiertoe is de wens van eigenaar om bij diens woning een berg-/stallingruimte te realiseren. Op dit moment bestaat deze mogelijkheid niet omdat de locatie waar het bijgebouw gesitueerd gaat worden geen woonbestemming kent maar een agrarische bestemming.

Beschrijving Het plangebied is gelegen op de locatie Zandhoek 12 en een beperkt deel van de omliggende agrarische gronden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om een klein deel van de bestemming ‘Agrarisch gebied’ om te zetten naar ‘Wonen’ teneinde daar een berg-/stallingruimte te kunnen realiseren. Op dit moment bestaat hier geen reële mogelijkheid toe binnen het geldende bouwvlak.

Met eigenaar is een exploitatie- en planschadeovereenkomst gesloten waardoor het kostenverhaal anderszins verzekerd is en er geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld.

Inzage conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het ontwerpbestemmings-

Boekel, 2 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2005, WIJZIGINGSPLAN ZIJP 2-4, 2012 Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan ter plaatse van het varkensbedrijf aan de Zijp 2-4 te Boekel te gaan wijzigen. De aanleiding hiertoe is het feit dat het bedrijf in de huidige situatie een beperkte doorgang heeft tot de brijvoerkeuken. Beschrijving Het plangebied is gelegen op de locatie Zijp 2-4. Het ontwerpwijzigingsplan heeft tot doel om het bouwvlak van vorm te veranderen waardoor het laden en lossen efficiënter plaats kan vinden.

Met eigenaar is een exploitatie- en planschadeovereenkomst gesloten waardoor het kostenverhaal anderszins verzekerd is en er geen exploitatieplan behoeft te worden vastgesteld.

Inzage conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2005, herziening Zijp 2-4’ met bijhorende


Gemeenteberichten planstukken vanaf 4 juli 2013 gedurende 6 weken ter inzage ligt bij de centrale balie op het gemeentehuis van Boekel tijdens kantooruren. Gedurende deze termijn zijn de planstukken ook raadpleegbaar via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen Een ieder kan gedurende de termijn van inzage zijn/haar zienswijze over dit plan kenbaar maken, onder vermelding van “zienswijzen ontwerpwijzigingsplan Zijp 2-4”. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met Gijs Klop, telefoon 0492-326800. Bij voorkeur ontvangen wij uw schriftelijke zienswijze. Deze kunt u richten aan de gemeenteraad van Boekel, postbus 99, 5427 ZH te Boekel. Boekel, 2 juli 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

BEKENDMAKING BESLUIT WET MILIEUBEHEER Het college van burgemeester en wethouders van Boekel maakt bekend, dat het een beschikking heeft opgesteld met betrekking tot: • Het verzoek d.d. 23 januari 2006, van Motorcross club Boekel, voor een aanvraag van een milieuvergunning Wet milieubeheer voor een oprichting en in werking hebben (art. 8.1 lid 1 onder a en c, Wet milieubeheer) van circuit “Bezuidenhout”, een motorcrossterrein. De inrichting is gelegen aan putakker 6 te Boekel, kadastraal bekend als gemeente Boekel, sectie O, nummer 165 en 296.

Het college is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 3 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk.

BErOEp Ingevolge hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state, postbus 20019, 2500 EA ´sGravenhage. Voorts kan binnen de bovengenoemde beroepstermijn, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzitter van de Afdeling voornoemd een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. De beschikking wordt van kracht met ingang van de eerste dag na de beroepstermijn, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. De beschikking wordt dan niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Beroep kan worden ingesteld door: • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; • belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Van de indiener van een beroep en/of een verzoek tot voorlopige voorziening wordt een zeker bedrag aan griffierecht verlangd.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 18 juni jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Vervolg bestuurlijke opdracht boapool basisteam Maas & Leijgraaf De boa’s van de gemeente Boekel draaien mee in de boa-pool land van cuijk en Boekel. recentelijk is de gemeente Uden aangesloten bij deze pool. Om te bekijken hoe de samenwerking voor het hele basisteam van de politie gestalte kan worden gegeven wordt bekeken hoe samenwerking met ook Veghel en landerd vormgegeven kan worden. Om te bepalen hoe de samenwerking het best vorm gegeven kan worden, worden drie business-modellen uitgewerkt.

Bezwaarschrift inzake afwijzing handhavingsverzoek illegale activiteiten Kennedystraat 33 te Boekel Op 25 oktober 2012 is er een verzoek om handhaving ingediend, met als reden dat er aan de Kennedystraat 33 bedrijfsmatige activiteiten (ZZp-er, montage- en metselwerken) zouden plaatsvinden, in strijd met het bestemmingsplan. Er is aan de huurder van het betreffende pand op 20 december 2012 een vooraankondiging toepassing dwangsom opgelegd. Deze is weer ingetrokken. Bij collegebesluit van 5 februari 2013 is bovendien het handhavingsverzoek afgewezen. Daartegen is weer bezwaar

ingediend. Aangezien er uit een tweetal controles is gebleken dat er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden is bij collegebesluit d.d. 18 juni jl. het bezwaarschrift ongegrond verklaard. Daartegen staat weer beroep open.

Vaststelling definitieve milieuvergunning motorcrossterein Bezuidenhout Mc Boekel heeft enige tijd geleden een aanvraag ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een motorcrossterrein aan de putakker 6. Tegen de ontwerpbeschikking zijn diverse schriftelijke zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen zijn grotendeels ongegrond verklaard. slechts het gedeelte van de zienswijze waarin wordt gesteld dat tijdens de wedstrijden muziek afkomstig van de geluidsinstallatie niet hoorbaar mag zijn op naburige woningen, is gegrond. Tegen de definitieve milieuvergunning staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van state.


Gemeenteberichten Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de raad van state (tel. 070-4264426).

Boekel, 2 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING VOOR BEDRIJFSCATEGORIEËN WAARVOOR ALGEMENE REGELS GELDEN (MELDING ART. 8.40 WET MILIEUBEHEER). Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

• een kennisgeving in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is ingekomen van Vleesvarkensbedrijf Waterdelweg, Waterdelweg 2a te Boekel voor een inrichting op het perceel plaatselijk bekend Waterdelweg 22 te Boekel.

Tegen de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Boekel, 2 juli 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: omgevingsvergunning beperkte milieutoets en bouwen; het uitbreiden van een inrichting locatie : Waterdelweg 22, Boekel Verzenddatum : 26 juni 2013

Voor

: activiteit bouwen; het vergroten van een benzinetankshop door het naar voren plaatsen van een kozijn locatie : Kennedystraat 32, Boekel Verzenddatum : 26 juni 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 4 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. KENNISGEVING VERLENGING BESLISTERMIJN Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Voor

: activiteiten beperkte milieutoets en bouwen; het bouwen van een opslagloods en extra biggenafdelingen aan een bestaande stal. locatie : Het Goor 11, Boekel

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: omgevingsvergunning beperkte milieutoets; het veranderen van een inrichting locatie : Berkhoek 1, Boekel Datum ontvangst : 25 juni 2013 Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

FOTOWEDSTRIJD GEMEENTEGIDS 2014: UW MOOISTE BOEKEL 700-FOTO De gemeentegids maken we niet alleen vóór u, maar ook met u. Daarom organiseren we een fotowedstrijd, waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids 2014. De wedstrijd heeft als thema ‘Boekel 700’. stuur uw mooiste foto van één van de Boekel 700 activiteiten daarom voor 5 september a.s. in!


Gemeenteberichten Prijzen De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids en een waardebon van € 75 (eerste plaats), € 50 (tweede plaats) en € 25 (derde plaats). De beste foto wordt bovendien geplaatst op de voorpagina van de gemeentegids. Hoe doet u mee? Als u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met donderdag 5 september uw foto(‘s) sturen naar info@boekel.nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd gemeentegids 2014’, uw naam en adresgegevens.

Waar moeten de foto’s aan voldoen? Wilt u mee doen aan de fotowedstrijd, houd u dan rekening met de volgende criteria: Alléén inwoners van de gemeente Boekel kunnen deelnemen aan deze fotowedstrijd. Medewerkers van de gemeente Boekel zijn uitgesloten van deelname.

De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden in JpEG/JpG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB.

CURSUS GEMEENTEPOLITIEK

De gemeente Boekel kan de foto’s gebruiken voor promotionele doeleinden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, et cetera. Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te vragen voor publicatie van de foto’s.

De winnaars krijgen schriftelijk bericht. De winnende foto’s worden in september 2013 bekend gemaakt in de weekbladen en op de website. Heeft u nog vragen?

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de gemeentegids 2014? Pak dan uw camera en maak de winnende foto!


Boekel-Venhorst Wij hebben uw stem nodig! Boekel: “Nu en in de toekomst”. Als VVD staan we voor Boekel. nu, en als VVD Boekel-Venhorst willen we ook in de toekomst ons nog steeds inzetten voor Boekel, Venhorst en Huize padua. Deze opgave en de manier waarop zijn misschien wel de belangrijkste redenen waarom we nu met 2 leden zitting hebben in Gemeenteraad van Boekel. recentelijk (14 juni 2013) is het rapport krachtig bestuur Brabant verschenen. Het provinciebestuur wordt hierin geadviseerd hoe de samenwerking tussen gemeenten in heel Brabant kan verbeteren. los van deze publicatie heeft ook minister plasterk (pVDA) onlangs aangegeven in nederland toe te willen naar opschaling van gemeenten. In diverse media is dan ook te lezen dat Boekel, een relatief kleine gemeente, op dit thema in de belangstelling staat, bijvoorbeeld recentelijk in diverse artikelen in het Brabants Dagblad. Als VVD Boekel-Venhorst maken we ons geen zorgen om een “gemeentelijke herin-

deling”of Boekel als “geïsoleerde, witte vlek, tussen de grote gemeenten”. Wel zijn we van mening dat we u, als inwoner van de gemeente Boekel het verhaal dienen te vertellen en te betrekken zodra dat aan de orde is. Daarnaast willen wij, als het op samenwerking met andere gemeenten aankomt, de regie houden om zo de voordelen van een betere samenwerking bij onze inwoners, en zeker ook onze ondernemers, te laten vallen. We houden daarbij wel rekening met aspect dat de “onafhankelijkheid “ van Boekel, zoals velen die ervaren, niet als zodanig ervaren wordt bij bijvoorbeeld onze gemeenteraadsleden in de Gemeenteraad of in de vele samenwerkingsverbanden die bestaan. Er wordt reeds op heel veel zaken samengewerkt met naburige gemeenten. Dat is goed want dat werkt kosten efficiënt, waardoor gemeenten burgers diensten kunnen aanbieden tegen een goede prijs en een goede service. Ook blijven de woonlasten (optelsom van OZB, rioollasten en afvalstoffenheffing) concurrerend met omliggende gemeenten. Wist u dat, bijvoorbeeld, de woonlasten in Uden gemiddeld 7% lager zijn dan in Boekel (resp. € 703,00 - € 754,00). Daarnaast geeft samenwerking voordelen voor onze bedrijven en werkgelegenheid in de regio. De zojuist genoemde trend van samenwer-

MARIEKE GIJSBERS - KAPSTER AAN HUIS M 06 22564121 I WWW.HAIRCAREDYNAMIEK.NL E MARIEKE@HAIRCAREDYNAMIEK.NL

aardbeien vers van het land Nieuwe aardappelen geschrapt en ongeschrapt Peultjes Heerlijke boerderijzuivel & kaas Heerlijke

Op zondag open; alleen aardbeien (zelfbediening) Openingstijden: ma t/m vrij 13.00-18.00 uur/ za 09.0017.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW

king zit in een kritische fase. De VVD Boekel-Venhorst verwacht dat de komende tijd belangrijke besluiten worden genomen, die mogelijk ook van invloed zijn op de bestuurlijke aansturing van de gemeente Boekel. Bijvoorbeeld, als het aankomt op strategische samenwerking met omliggende gemeenten. De VVD Boekel-Venhorst erkent deze trend en wil overleg en oriëntatie voor verdergaande samenwerking op alle niveaus van het gemeentelijke apparaat stimuleren. Want alleen met praten, regie voeren en eerlijk zijn tegen elkaar hebben we in de toekomst ook nog een Boekel, Venhorst en Huize padua, een hechte en trotse gemeenschap, waar wonen, werken, ondernemen en recreëren gewaarborgd blijft. VVD fractie Boekel-Venhorst

St. Petrus Zomeractie 9 juli-21 augustus 2013

Dit jaar organiseert zorgcentrum st. petrus in Boekel een leuke zomeractie, voor alle 55-plussers uit Boekel en Venhorst. Elke dinsdagmiddag kunt u bij st. petrus kienen voor leuke prijzen, met een consumptie in de pauze. Daarna krijgt u in onze frietkraam een lekkere portie frites, een snack naar keuze en een drankje aangeboden. Het kienen start om 14:00 uur, aansluitend is de frietkraam geopend. Voor het bedrag van € 7,00 doet u mee aan deze leuke activiteit en kunt u genieten van een lekker frietje. Op woensdagmiddag bent u welkom voor een muziekoptreden, met aansluitend een heerlijk diner in ons restaurant. De muziek wordt elke week door een andere artiest of groep verzorgd en duurt van 14:00-16:00 uur. Het diner is van 17:0019:00 uur. Voor het bedrag van € 11,00 geniet u van een mooi optreden, krijgt u 2 consumpties en hoeft u die dag niet te koken. Agenda muziekconcerten 10 juli: seniorenorkest uit Gemert 17 juli: The Oldtimers uit nuenen 24 juli: Toon op z’n Brabants 31 juli: Ad Verhagen 7 augustus: Koor cantabilé 14 augustus: Het Akkoord 21 augustus: Blaaskapel de rogbloazers Als u meer informatie wilt, of voor de Zomeractie wilt reserveren dan kunt u tussen 9:00 en 17:00 uur bellen met de receptie van st. petrus (tel. 0492-328328) en vragen naar Elly Janssen of Winni v.d.EerdenBoekel in oude kranten Bron: heemkundekring Sint Achten op Boeckel Uit: Udensche Courant Boekel, woensdag, 3 juli 1929 Bewoners op de nieuwe ontginning in de Peel, doen met volle recht pogingen om aldaar een school te krijgen. Als men hoort van de menschen wat een last zij hebben met hun schoolgaande kinderen, is het niet te verwonderen dat zij uitzien naar een school in hunne buurt, nu moeten velen anderhalf uur ver gaan. Met dien akelige zomertijd moeten de kinderen om 5 uur, zontijd uit hun volle slaap gewekt worden, om op tijd in school te kunnen zijn. En dan maar even tot 14 jaar naar school. Dat verplichte zevende jaar is voor de boerenbevolking een groot kruis, last, schade en ongemak.

Diverse specifieke Boekel700 artikelen zijn nog altijd te koop. Wie de speciale Boekel700 postzegel wil plakken op zijn post kan daarvoor naar de service balie bij de Supercoop of de heemkamer. In deze vakantietijd smaakt een helder Boekels Blond pilsje dubbel zo aangenaam. Bij de Supercoop liggen ze in de schappen. Boekel700 handdoeken kunnen bij modezaak Van Rijbroek aangeschaft worden. Werkgroepen die hun aanstaande activiteiten willen promoten kunnen bij de balie in het gemeentehuis gratis posters ophalen. In de open ruimte van de poster is het mogelijk de gegevens van het evenement te vermelden. Boekel 700 vlaggetjes om het huis of iets anders te versieren zijn verkrijgbaar. Via de mail sponsering@ boekel700.nl. kunnen ze besteld worden. Of een grote speciale vlag Boekel700 ophangen? Dat kan ook via die mail. PR. commissie Boekel700, Henny Bos

Fiets-3-Daagse

Kijk voor meer oude nieuwtjes: www.boekel700.nl Nieuwtjes Boekel700 Binnenkort valt in Boekel en Venhorst een informatieblad Boekel700 in ieders brievenbus. Daarin staan alle Boekel 700 activiteiten vermeld, die in de komende tijd zullen plaatsvinden. Zodat overzichtelijk kan worden bekeken welke activiteiten interessant zijn voor een bezoekje. Ook kan het blad bewaard worden als informatie, wanneer in augustus de meeste evenementen gebeuren.

Van 9 t/m 11 juli organiseert WTC Boekel voor de eerste keer een fiets-3-daagse. De afstanden zijn 30, 45 of 60 kilometer per dag. U kunt starten van 9.30 uur tot 11.30 uur De routes zijn uit gepijld en u ontvangt bij vertrek een uitgebreide routebeschrijving en ongeveer op de helft van ieder afstand is een pauzeplaats, waar u even kunt uitrusten en eventueel iets kunt gebruiken. De rustplaats sluit om 14.30 uur en de eindcontrole om 17.00 uur. Voor een versnapering vooraf en op de pauze plaats wordt gezorgd (gratis). Inschrijving, start en finish zijn bij NiaDomo, St. Agathaplein 6 te Boekel Inschrijfgeld voor 3 dagen: € 8,- volwassenen, voor kinderen tot 12 jaar € 3,50.

U kunt ook per dag betalen € 3,50, voor kinderen tot 12 jaar € 2,00. Dus ouders, opa’s en oma’s en kinderen wat let u om in de vakantie eens samen gezellig te gaan fietsen . WTC zorgt voor een mooie route door de omgeving. Fietsen in Boekel en ons mooie Brabant. Info/organisatie; WTC Boekel, tel. 0492 323488 of www.wtcboekel.nl.

weekend 23-24-25 augustus 2013

BoeCult: 10 jaar! De laatste zondag van augustus, zondag 25 augustus, gaat de 10e editie van BoeCult van start met onder andere Sandra van Nieuwland, Nielson en Keet! en als absolute knaller sluiten we dit jaar af met The Skills! Het St. Agathaplein in Boekel is ook dit jaar de locatie van dit zomerse muziek- en kunstfestival waar toegang zoals gewoonlijk gratis is. Ook aan straattheater geen gebrek! Net als voorgaande jaren wordt dit jaar weer een knallend programma verzorgd in en rondom Nia Domo. De vele verschillende straattheateracts staan ook deze editie weer garant voor vermaak voor jong en oud. Nieuw op BoeCult is dit jaar het Rabobank Paviljoen. Een grote overkapping maakt het mogelijk om droog te staan als het regent. Dit flexibele en revolutionaire overkappingssysteem geeft BoeCult 2013 een extra dimensie! Kijkt u vooral ook eens op de website www.boecult.nl voor meer informatie over het programma of over het gehele het festival. Of bezoek onze Facebookpagina!

BOND

Van 29 juni t/m 6 juli:

KINDEREN KNIPPEN VOOR € 7,50

(geldt voor kinderen tot 12 jaar)

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 9 juli wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, gehele Bosberg en de Helfrichstraat. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten. Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823


In het hooi met…

Zondag 11 augustus aan de Mutshoek tijd om te oogsten! Tijd voor noeste arbeid;maaien, dorsen, vlegelen, persen, combinen. Tijd om te pauzeren; ontmoeten, spreken, luisteren. samen aan de koffie met een “goei snee krentenmik”. ranja met een lekkere pannenkoek voor de kinderen. Tijd voor: BIJZOnDErE OnTMOETInGEn. Aanvang: 11.30 uur, Mutshoek 10. champignonbedrijf familie Donkers. Jonge mensen uit Boekel en Venhorst vertellen hun verhaal. Zij zullen u beslist inspireren! Imémato zorgt voor de muzikale omlijsting. Dit moet u als muziek in de oren klinken! laat deze Auwerwetse Boekelse Oogstdag niet aan u voorbij gaan en neem ook te tijd om te pauzeren. * Géén mis op de misse maar wel iets dat u niet mag missen! Tot dan! ZlTO Boekel-Venhorst

1 SEPTEMBER

Boergondisch Boekel

De afsluiter van de Xl feestweek van BOEKEl 700. Een eetfestijn waarbij iedereen uit Boekel mag aanschuiven op slechts één voorwaarde: U moet in het bezit zijn van een Boergondische Braskaart! De fel begeerde kaart die slechts 700 cent kost(een kinderkaart voor een kindermenu 350 cent). Binnenkort zijn ze te koop! Mis het niet en volg dit Weekblad voor alle details.

De landelijke Handicap organisatie wil Iedereen die aan dit resultaat zijn bijdrage heeft geleverd, door te collecteren of te geven, feliciteren en bedanken. namens Handicap collecte comité Boekel Venhorst: Harrie v.sleeuwen en Tonny v.Dooren

Nia Domo gaat verder!

Het was een hectisch periode afgelopen maand: het vertrek van een directeur laat natuurlijk altijd een leemte achter in een organisatie. Maar de medewerkers van nia Domo hebben dit fantastisch opgevangen en het bestuur wil hen daar nogmaals voor bedanken! En mocht er iets niet goed gegaan zijn dan laat het horen: we kunnen er alleen maar van leren. nia Domo heeft natuurlijk altijd al een bijzondere relatie gehad met de gemeente en de discussie rondom welk deel commercieel is en welk deel gemeenschapsfunctie is niet zo makkelijk te beantwoorden. Het feit dat de gemeenteraad nu (tijdelijk) geld

toegezegd heeft toont wel aan dat de gemeente zich ook verantwoordelijk voelt voor het wel en wee van nia Domo. Ook hiervoor dank richting gemeente. De komende tijd kunnen we dus verder met het verzorgen van feesten en partijen, de voorbereidingen van de kermis, het lunchcafé en de bowling. De medewerkers zullen er alles aan doen om het iedereen naar zijn zin te maken. Het bestuur zal (in samenspraak met de gemeente) de komende tijd hard gaan werken om een model neer te zetten voor de toekomst. Ook jullie ideeën zijn natuurlijk welkom. Het doel is om een organisatie neer te zetten die voor de komende jaren weer vooruit kan! Een van de opmerkingen, die gemaakt is door de gemeente, is dat vrijwilligers een onderdeel zouden kunnen zijn van de organisatie binnen nia Domo. Dat willen we zeker ondersteunen: we zoeken nog steeds bestuursleden en ook vrijwilligers die de kleine reparaties kunnen verzorgen. Daarnaast zullen er zeker ook op andere gebieden vrijwilligers ingezet kunnen worden en een reactie is altijd welkom. namens het bestuur van nia Domo, Marius Tielemans, voorzitter

Gefeliciteerd geslaagden van Echo der Peel

Vorige week hebben drie leden van Echo der peel in Uden hun muziekdiploma met zeer goede resultaten behaald. Vigo de Groot behaalde op bugel met een gemiddelde van 8.4 zijn A-diploma en zal volgend seizoen mee gaan spelen met de fanfare. Welkom Vigo en veel succes! luc Vesters behaalde op trompet ook zijn A-diploma met een gemiddelde van 8.1. Daarnaast behaalde remco v.d.Heijden op bugel zijn c-diploma met een gemiddelde van 7.3. namens het bestuur en de leden van Echo der peel allen van harte gefeliciteerd met jullie mooie prestatie! We zijn trots op jullie! chantal roodbeen, secretaris

Handicap.nl

Opbrengst collecte Handicap. nl hield dit jaar in de week van 17 t/m 22 juni voor de 19e keer in Boekel haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte, waarvan een gedeelte ten goede komt aan het Boekelse en Venhorstse gehandicaptenwerk is dit jaar in Venhorst iets meer als in 2012 maar in Boekel haalden we wat minder op. Boekel € 1.884,48 - Venhorst € 448,27 samen € 2.332,75.

v.l.n.r. Vigo de Groot en Luc Vesters met hun behaalde A-diploma en Remco v.d.Heijden met zijn behaalde C-diploma


Geslaagd voor D-examen op hoorn en bugel Op vrijdag 21 juni zijn lieke v.Dinter en laura Tielemans, leerlingen van het Kunstlokaal in Gemert, met vlag en wimpel geslaagd voor hun D-examen. Beiden

hebben ze de afgelopen jaren les gehad van Alex rutten, die dan ook zeer trots was op zijn pupillen. Ze hadden samen een mooi concert voorbereid, waarbij ze beurtelings een aantal muziekstukken speelden. Zo speelden ze beiden een nummer met begeleiding van de pianiste Elena putintseva en ze speelden met hun eigen vereniging een werk waarin ze zelf soleerden; lieke speelde met fanfare st. lucia uit De Mortel op

haar bugel ‘sorry’ van Kyteman en laura speelde met harmonie EMM uit Boekel op haar hoorn ‘Thema en Variaties’ van franz strauss. laura speelde ook nog samen met 2 klarinettisten, de zusjes lise en fenne de Beer uit Boekel, een mooi werk. Als bijzondere verrassing speelden laura en lieke nog een nummer van Adèle, waarbij lieke de zang voor haar rekening nam met begeleiding van laura op gitaar. De examencommissie was zeer onder de indruk van de prestatie van beide dames en beloonde hen beiden met het predicaat ‘goed’, waarbij vermeld moet worden dat dit voor blaasinstrumenten maar mondjesmaat wordt toegekend. We feliciteren laura en lieke met deze prachtige prestatie en wensen hen nog veel speelplezier bij hun verenigingen. Volgende week worden er nog meer geslaagden van harmonie en slagwerkgroep EMM aan u voorgesteld. natuurlijk met mooie foto’s bijgevoegd.

Evenementenkalender

Vakantie!!

9 t/m 11 juli: Fiets3daagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht

Daarom hebben we in de weken 29 t/m 32 AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN. In de weken 29, 30 en 31 zijn we op de maandagen en de koopavonden GESLOTEN!!! In week 32 zijn we op maandag gesloten!!! Wij wensen jullie een fijne en zonnige zomervakantie! Met & zonder afspraak. U kunt ook online uw afspraak maken!! www.kapperijunique.nl

Dames- & Herenkapsalon v.d.Horststraat 2a Boekel 0492-325566 www.kapperijunique.nl

OPENINGSTIJDEN: maandag dinsdag & donderdag woensdag & vrijdag zaterdag

10% korting en een leuk cadeautje in september & oktober

13.00-17.30 09.30-20.30 09.00-17.30 09.00-14.00

uur uur uur uur


Goed bevallen

We hebben inmiddels heel wat bevallingen begeleid maar zijn nog iedere keer getroffen door het persoonlijke en unieke van een geboorte. Het is en blijft het mooiste wat er is! We werken met z’n vieren heel hecht samen. Op die manier staan we voor u klaar als het ertoe doet, dag en nacht. Voor deskundig advies en enthousiaste begeleiding, maar soms ook om alleen even te luisteren. Vanaf de prille kinderwens tot een bezoekje tijdens het kraambed. We zijn goed getraind in de echoscopie en hebben al jaren uitstekende contacten met het ziekenhuis, de huisarts en de kraamzorg. Kijk op www.irisverloskundigen.nl om te zien hoe het anderen beviel of bel gewoon voor een afspraak.

Spreekuur in Boekel: Burgstraat 34 (in Zorgpark Sint Petrus) Spreekuur in Uden: Hoogzoggel 1, ook avondspreekuur T 0413 268 499 | M 06 254 923 26

Marieke Valkenburg

Carmen Duijs

Cathelijn Wagemakers

Wendie Verhallen

Advertentienr. 2013.08.001

De Hazelaars 8 te Boekel

Kenmerken

ééngezinswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder

D gezinnen 23.50 m2 13.69 m2 10.51 m2 7.06 m2 9.46 m2 2.52 m2 5.83 m2 zonder vaste trap 7.93 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 617.22 + € 0.91 servicekosten medio september

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2 U dient bij iedere reactiebon een kopie van het IB60 formulier 2012 van u en uw eventuele partner bij te voegen. Heeft of krijgt u de (gedeeltelijke) zorg over de kinderen dan dient u de officiele documenten van de omgangsregeling in te leveren. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij uw reactiebon niet verwerken en komt u niet voor desbetreffende woning in aanmerking U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 7 juli 2013

Reactiebon Naam:.......................................................................................................Voorletters:........................................ Adres:................................................................................................................................................................... Postcode:..................................................................................................Plaats:................................................. Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer: ................................................................................................................................................. Aantal personen:................................................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail: .................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O De Hazelaars 8 te Boekel Uiterste inleverdatum: 7 juli 2013


Nieuwe speciaalzaak voor Edwin en Mariëlle van Zutphen

Van Zutphen Bedden prijkt er sinds kort op de gevel van het fraai antraciet geschilderde pand aan het Hertog Janplein. En daarmee is de metamorfose compleet. Edwin en Mariëlle v.Zutphen hebben een compleet nieuwe zaak neergezet. Terug naar de basis. Dat is de uitdaging die Edwin en Mariëlle zich hebben gesteld. niet langer voor de diversiteit gaan, wonen en slapen dus, maar voor de specialiteit. Uitsluitend slapen. En dan in eerste instantie alleen voor de mensen dichtbij eigen huis. Voor de mensen in en rondom Erp. Edwin en Mariëlle konden de afgelopen

maanden bijna niet wachten tot het zover zou zijn. Het enthousiasme spat eraf. nergens is geen meubelstuk meer te bekennen, het is slapen wat de klok slaat. “Wij willen weer een echte speciaalzaak zijn”, vertelt Edwin. “Alles bieden op een afgebakend terrein; dat van slapen. Maar dan ook echt alles. Bedden, dekbedden, bedtexiel, enz. En dan ook alles in ieder prijssegment. Waarbij we ook iedereen volop keuze te bieden hebben. Van het stel dat voor het eerst samen gaat wonen tot en met het ouder echtpaar dat behoefte heeft aan een oprecht kwaliteitsbed; en iedereen daar tussenin.”

Gevraagd:

Oogst-Teeltmedewerkster voor 15-30 uur per week

Van Asseldonk champignons Vosdeel 5 Boekel tel: 0492 370073 Heb je interresse stuur je cv naar michelle@vanasseldonkchampignons.nl

De circa duizend vierkante meter die het ondernemersechtpaar tot zijn beschikking heeft, maken het direct een van de grootste slaapspeciaalzaken in de wijde omtrek. Groter ook dan de meeste ketenwinkels zelfs. “Wij zijn in alle opzichten voordeliger dan de grote ketens”, vertelt Mariëlle. “In assortiment, service, garanties en zelfs in prijs. Wij hebben namelijk niet de overheadkosten die ketens wel hebben. Dat zie je terug in de prijzen.” De winkel zelf nadert zijn voltooiing. Heel bijzonder is de outlet afdeling. Edwin: “Wij hebben heel veel boxsprings en matrassen uit faillissementen opgekocht. Die verkopen we in deze ‘winkel binnen de winkel’. Tegen zeer scherpe prijzen. Dat is een tak van sport waar we sowieso veel energie in willen gaan steken: de handel, als volwaardig onderdeel van de winkel.” naast het grote en diverse aanbod aan bedden, matrassen, kussens, dekbedden en accessoires moet ook de dienstverlening een belangrijke spil van het bedrijf zijn. Mariëlle: “Er komt een aparte afdeling met kussens. Die mag je gratis mee naar huis nemen om te proberen. En dat onbeperkt. net zo lang tot je het kussen hebt waar jij het lekkerste op slaapt.” Edwin vult aan: “nog zo’n pijler is het feit dat je je nieuwe bed nog tot negentig dagen na aankoop om mag ruilen. Want hoe weloverwogen je keuze voor een bed uiteindelijk is, de praktijk moet leren hoe goed het bed je echt bevalt. En wij zijn pas tevreden als onze klanten dat zijn. Dat is heel gemakkelijk gezegd, maar wij vinden dat echt zo. Daarom ook die unieke omruilgarantie.” na maanden van verbouwen, gaat de winkel officieel onder de nieuwe noemer van start. Daarmee is Erp een prachtige nieuwe speciaalzaak rijker. In september, op een nader te bepalen datum, volgt de officiële opening. Maar nu al hebben Edwin en Mariëlle spectaculaire openingsaanbiedingen. “Het voelt echt als een nieuwe start. Wij hebben er ongelofelijk veel zin in. Gewoon weer lekker die speciaalzaak zijn voor de mensen dichtbij huis. Ja, dat is waar ons hart en onze kracht ligt.”

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie

Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Ouderenmishandeling

Je leest er steeds vaker over: ouderenmishandeling. Vaak wordt er met afgrijzen op gereageerd (overigens net als bij kindermishandeling). En inderdaad, het is afschuwelijk. In Duitsland gaan ouderen soms naar verzorgingstehuizen in bv. roemenië en Bulgarije, omdat de zorg daar goedkoper is. Heel schrijnend om ouderen zo van hun familie te scheiden. Je hoort hier ook uitwassen van kinderen die hun bejaarde ouders in een ruimte opsluiten en minimaal verzorgen om zelf het geld van de pensioenen in te pikken. Maar inderdaad, dat zijn echte uitwassen. Hoewel het voorkomt dat hulpverleners mishandelen, komt de meeste ouderenmishandeling in huiselijke kring voor. Je kunt denken aan uitschelden of beledigen, hardhandig vastpakken of slaan, verwaarlozing, seksuele mishandeling of financiële uitbuiting. Vaak is degene die belast is met de mantelzorg, of enige andere vorm van hulp, overbelast geraakt. De omgeving snapt bv. niet dat je af en toe je geduld verliest, heeft niet in de gaten hoe vaak je voor allerlei kleinigheden moet komen opdraven, hoe lastig de zorgvrager soms kan zijn.

De meeste mensen die mishandelen lopen op hun tenen (net trouwens als degenen die hun kinderen mishandelen) omdat ze emotionele, sociale of financiële problemen hebben of op een andere manier overbelast zijn. Mantelzorgers zijn vaak vrouwen. Van vrouwen wordt veel verwacht als bijdrage aan de maatschappij. Hun gezin met soms kleine kinderen, alle zorgen daaromheen, een baan buitenshuis, verantwoordelijkheden die daarbij horen, ga zo maar door. Zijn er dan ook nog financiële zorgen of relatieproblemen dan is de belasting tot een toppunt gestegen. Als dan ook nog verwacht wordt dat je op een of andere manier mantelzorg biedt aan je ouders, dan kan de emmer gemakkelijk overlopen. niet te snel oordelen, wél helpen, is het devies. Mw. n.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, smientdonk 2, 5467 cA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)

Ingezonden brief Macmova sport op de Burgt Dames en Heren, wat hebben we weer een geslaagde zondag gehad op de Burgt circuit, met de historische wegracemotoren, heel oude motoren. Wat mooi dat zo iets in Boekel kan gebeuren, heel mooi voor de organisatie, en de buurtschap de Burgt, maar zeker ook de genen die de terreinen beschikbaar stellen. Zo ook de begunstiger, in de vorm van het adverteren in het mooi programma boek. Heel veel publiek aanwezig, wat ook heel belangrijk is voor de motorrijders, die van heel nederland naar Boekel afreizen om in Boekel mee te rijden. Ik heb met vele een praatje gemaakt, en als je vraagt of het bevalt in Boekel, is het eerst dat ze zeggen, een heel mooi circuit en heel goed verzorgd, en organisatie goed in elkaar zit. Bedankt M.A.c. Mova voor dit gebeuren in Boekel. Veel succes van Jan van sleeuwen


Start zomercampagne 'Think before you drink' De zomercampagne van het regionale alcoholmatigingsproject ‘Think before you drink’ gaat van start. De campagne heet ‘Wat kies jij?’ en wil jongeren bewust(er) maken van de schadelijke gevolgen van alcohol. Tijdens de zomermaanden drinken jongeren veel alcohol en het aantal jongeren dat door (overmatig) alcoholgebruik in de problemen komt, is iedere zomer weer groot. De campagne richt zich op jongeren in West-Brabant en Brabant-noord en loopt tot en met september. Daarnaast is er extra aandacht voor de rol van ouders/verzorgers. Zij kunnen het drinkgedrag van hun kind op verschillende manieren beïnvloeden. Zomercampagne ‘Wat kies jij?’ De ‘Wat kies jij?’- zomercampagne is één van manieren waarop Think before you drink de strijd aangaat tegen te jong, te vaak en te veel alcohol drinken door jongeren. Think before you drink prikkelt jongeren om tijdens festivals, feesten of andere zomerevenementen stil te staan bij hun drinkgedrag. We doen dit op verschillende manieren. Watermeisjes delen tijdens evenementen water uit met de boodschap: ’als je alcohol drinkt, wissel het af met water of frisdrank’. Acteurs ‘confronteren’ jongeren met de keuze nuchter blijven of dronken worden. Een promoteam van jongeren gaat op stap met een groot bord en daagt andere jongeren daarmee uit hun keuze voor wel of niet alcohol drinken duidelijk te maken. Van deze keuze maken we een foto die de jongeren terug kunnen vinden via www.facebook.com/drinkthetdoor. Jongeren vinden daar hun foto, die zij kunnen delen met

vrienden. Ook kunnen jongeren via een kraskaart diverse prijzen winnen, onder andere bioscoopbonnen, een i-pod of een fiets. Daarnaast delen we gadgets uit tijdens de evenementen, die aanleiding geven om met jongeren in gesprek te gaan over hun alcoholgebruik. Ouders hebben invloed op drinkgedrag kind Uit onderzoek onder jongeren blijkt dat ouders meer invloed hebben op het drinkgedrag van hun kind dan ouders zelf denken. Als je niet wilt dat je kind alcohol gaat drinken, moet je het daar met je kind over hebben. Het stellen van duidelijke regels werkt. Het kan best lastig zijn om zo'n gesprek te voeren. Is je kind nog geen 16? spreek dan af dat hij of zij tot 16 jaar niet drinkt. Wat kun je doen als dit niet lukt? Bijvoorbeeld als je kind al eens alcohol heeft geprobeerd of zelfs regelmatig drinkt. Of als je kind ouder is dan 16? Het is dan belangrijk om je kind te helpen met sociale druk om te gaan. Tijdens de zomercampagne gaan we op diverse evenementen het gesprek aan met ouders en delen we waterzakjes uit, met daaraan een kaartje met tips om alcoholgebruik bespreekbaar te maken. Alcoholmatigingsproject ‘Think before you drink’ In dit regionale alcoholmatigingsproject zetten 18 gemeenten West-Brabant en 20 gemeenten Brabant-noord , GGD’en Hart voor Brabant en West-Brabant, netwerk voor verslavingszorg novadic-Kentron, Bureau Halt, politie en andere regionale partijen zich gezamenlijk in om jongeren bewust(er) te maken van de schadelijke gevolgen van alcohol en hen weerbaarder te

maken. Daarnaast richt het project zich op het beperken van de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren. Doelstellingen: géén alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar en géén overmatig alcoholgebruik door jongeren vanaf 16 jaar. Meer informatie over het project Think before you drink vindt u op www.thinkbeforeyoudrink.nl.

Prijskaarten BOND van OUDEREN

rIKKEn 1 Harrie v.lankveld 2 Mari schaap 3 Thea v.Osch 4 Marie v.d.Elzen 5 nelly v.lankveld JOKErEn 1 leen Emonds 2 Anny Hermes 3 pieta v.Eerdt

60 pnt. 55 pnt. 51 pnt. 43 pnt. 39 pnt. 81 pnt. 74 pnt. 70 pnt.

Kwik gemorst? WEET WAT TE DOEN?

Kwik heeft meer negatieve gevolgen voor de gezondheid dan de meeste mensen denken. Het kan in uw woning terechtkomen nadat een kwikhoudende thermometer, barometer, bloeddrukmeter, spaarlamp of tl-lamp breekt. Kwik verdampt langzaam en hierbij komt een giftige damp vrij. Zorg ervoor dat het kwik op de juiste manier wordt opgeruimd om gezondheidsschade te voorkomen. De GGD’en in nederland zijn gestart met een landelijke campagne om bij burgers, scholen en andere partijen aandacht te vragen voor de risico’s van kwikhoudende producten in het binnenmilieu en het belang van zorgvuldig opruimen als er kwik is gemorst. Meer informatie Voor meer informatie over de risico’s van kwikhoudende producten in huis, school, kinderdagverblijf of zorginstelling, en voor opruiminstructies, kunt terecht op de site van de GGD.

Evenementenkalender 9 t/m 11 juli: Fiets3daagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht 8 september Pleinfestijn Venhorst


Vanaf deze week:

Iedere zondag geopend van 12.00 uur tot 18.00 uur Aanstaande zondag 7 juli Bij een minimale besteding van 20 euro aan boodschappen (uitgezonderd tabak, slijterij-artikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, serviceartikelen)

4 verse roomboter appelflappen GRATIS

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 1 t/m 7 juli 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot 18.00 uur


Sport Ponyclub St. Jozef

Vrijdag 21 juni vond de jaarlijkse ponyspel-avond plaats in Veghel bij psV st. lambertus. Iedereen kon meedoen aan een bixie-proef of dressuurproef-B. Bixiespringen, verrassingsspel, barrelrace en stoelendans waren de andere onderdelen. Een kort verslag van de avond: nina v.d.Donk reed met swieber, D-pony, bixie-A een mooie proef en de jury gaf een compliment aan nina dat ze swieber zo goed in de ring had kunnen houden. swieber was wegens deelname voorgaande jaren bekend bij haar. Zij wist dat hij wel eens de ring uit kon lopen. In de cat. bixie-B1 waren meerdere combinaties van onze club vertegenwoordigd: lotte v.d.Kolk reed voor het eerst mee met D-pony Quasito. Knap gedaan, lotte en Quasito. Ga zo door. sharon v.d.Velden met rocky, c-pony, die samen eveneens een goede proef reden. nikki Dekkers deed met saartje A-pony, mee. Ook zij hadden er veel lol in. Myrthe v.d.Heyden proefde met Jolly, A-pony, ook nog een keer aan de sfeer. silvia rijkers met haar D-pony silver dacht een aangepaste dressuur-proef te moeten rijden en kreeg op het laatste moment door dat het de B-proef voor AB-ponies was die ze moest rijden. Maar ook hier geen probleem, een kei nette proef gereden. Knap, hoor. Ondertussen kon iedereen meedoen met bixie-springen. nina pakte de moed bij elkaar en reed met swieber een mooi parcour, foutloos rond, goed gedaan. Ook lotte met Quasito sprong een foutloze ronde, kei goed, hoor. nikki reed met saartje net als Myrthe met Jolly een leuke, foutloze ronde. De balken werden hoger gelegd. sharon deed met rocky mee. Helaas viel sharon van rocky af, stomme pech. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. silvia sprong het hoogste niveau met silver. Het enthousiaste gejuich bij de stoelendans bracht silver even in de war. Dit werd door silvia goed opgevangen en sprong zonder een balk te raken het parcour af. Alle combinaties van Venhorst deden mee aan het verrassingsspel: brief mee, slaom rijden, brief posten, pony parkeren, zelf hindernis nemen, door een band, ballen gooien, zaklopend terug naar de pony, opstappen, ringen om pionnen werpen, eind streep halen. Doe het maar eens na. En dit in zo’n kort mogelijke tijd. sharon v.d.Velden met rocky viel in de prijzen bij dit onderdeel en wel de 3e. proficiat, sharon en rocky.

Berichten

Bij de barrelrace waren nikki met saartje 1ste en Myrthe met Jolly 2de. Kei goed, hoor, gefeliciteerd. Ook bij de stoelendans werd de roem behaald door Myrthe met Jolly en nikki met saartje. De combinaties waren samen 1e. net als vorig jaar. Van harte gefeliciteerd, ponies en dames. Op zaterdag 22 juni was er in Uden dressuur-wedstrijd. 2 combinatie van onze club deden mee. sanne v.d.Kolk met pony shadow, cat. cDE, klasse-B had haar debuut op deze wedstrijd. Ze behaalde 164 pnt. tijdens de 1e proef. Daarmee waren ze 6e van de 7 combinaties. Bij de 2e proef behaalden ze 168 pnt. en daarmee gedeelde 5e plek van de 6 combinaties. Heel goed gedaan, sanne en shadow. Op naar de volgende wedstrijd. rody v.Dooren met pony M3v Orchard Mir, cat. cDE, klasse l1/l2 een mooie proef en werd 1e met 181 pnt, weer een winstpunt erbij. Er deden 2 combinaties mee. Zo ook bij de 2e proef. Een score van 176 pnt, 1e plaats. Knap, rody en Mir. pak het wedstrijdrijden weer lekker op, gezellig. Op zondag 23 juni sprong nikki Dekkers mee bij de outdoor nistelrode. nikki met Marion werd 4e van de 4 combinaties. Had de hoogste stijlpunten, maar helaas een balk, jammer, wel goed gereden. Met Tiësto werd nikki 3e in de barrage. Er deden 27 combinaties mee. Knappe prestatie, nikki en Tiësto. Afgelopen zaterdag 29 juni was onze club met meerdere ruiters vertegenwoordigd in de Grave tijdens het Hippisch festijn 2013. 3 combinatie deden mee met Bixiedressuur B1. namelijk: sharon v.d.Velden met c-pony rocky. Marleen v.d.Kolk met D-pony Quasito. lotte v.d.Kolk met Dpony Quasito. Alle 3 hadden een hele mooie proef gereden en een hoge score behaald. netjes gedaan, dames. Bij de Dressuur B deed silvia rijkers met D-pony silver mee. Zij behaalde 176 pnt. silvia en silver hadden ook hun debuut bij B-springen. silvia en silver sprongen heel goed, helaas 3 weigeringen. Het begin is gemaakt, veel succes de volgende keer, silvia en silver. Ook nikki Dekkers met A-pony Marion deed mee. Zij werden 2e van de 11 combinaties in de cat. AB, klasse-B. Gefeliciteerd, samen. Tevens sprong nikki met Dpony Tiësto in de klasse-B. Zij behaalde de 1e plaats van de 18 combinaties na de 2e ronde. proficiat, nikki en Tiësto. Ga zo door.

De trainingen gaan in de vakantie door op dinsdag en donderdag van 18:15 uur tot 19:15 uur. Mocht je als niet-lid een keer zin hebben om te kijken, aarzel niet, gewoon doen. fijne vakantie allemaal.

Visclub de Boekhorst

Uitslag jeugdviswedstrijd: Jeugd tot 12 jaar: stef reijnen 64; Guus Wintjes 49; Bob Dapperens 36; Diem v. sleeuwen 30; Jip spierings 26; ruud schepers 23; leon Verbakel 10. Jeugd vanaf 12 jaar:Wiard Driessen 36; stan Bevers 12.

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

De een na laatste midfondvlucht 2013 oude duiven werd zondag 30 juni afgewerkt. Deelname 113 duiven, gelost om 07.30 uur te sezanne voor een afstand van 350 kilometer. De uitslag was: E.Diepeveen 1, 3, 6, 7 (mee 38 duiven/12 pr.); A.Engelen 2 en 10 (mee 19 duiven/8 pr.); c.v.d.Heuvel 4 en 8 (mee 15 duiven/4 pr.); M.reijbroek 5 (mee 11 duiven/5 pr.); comb. vd.Vossenberg 9 (mee 10 duiven/5 pr.); r.v.d.Wassenberg 28 (mee 9 duiven/ 3 pr.); p.penninx 29 (mee 6 duiven /1 pr.). De eerste jonge duivenvlucht vanaf Hannut, ruim 110 km naar Boekel. Deelname 276 duiven, gelost om 11.20.00 uur met een kalme nw-wind. De uitslag: J.v.d. putten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 (mee 60 duiven /27 pr.); M.v.Dooren 9 (mee 14 duiven / 4 pr.); r.v.d.Wassenberg 11 (mee 19 duiven /12 pr.); c.v.d.Heuvel 15 en 16 (mee 21 duiven/8 pr.); comb.de Vocht 25 (mee 52 duiven/18 pr.); A.v.d.Ven 34 (mee 7 duiven/2 pr,) (mee E.Diepeveen 58 (mee 80 duiven/10 pr.). De laatste vlucht zondag 30 juni voor oude duiven eveneens vanaf Hannut, ruim 110 km. Gelost om 11.20.00 uur. Deelname 152 duiven. De uitslag: A.Engelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (mee 24 duiven/13 pr.); W. Michiels 9 (mee 24 duiven/6 pr.); E.Diepeveen 10 (mee 39 duiven/12 pr.); c.v.d. Heuvel 17 (mee 9 duiven/2 pr.); comb. de Vocht 20 (mee 31 duiven/12 pr.); M.v. Dooren 21 (mee 8 duiven/5 pr.); r.v.d. Wassenberg 46 (mee 2 duiven/1 pr.).


BOUWVAK 2013 ALLEEN OP AFSPRAAK! Geachte klant, Anders dan u van ons gewend bent, willen wij dit jaar tijdens de bouwvakperiode om plantechnische rede-

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

nen alleen op afspraak gaan werken. Dit betekent dat u in de periode van maandag 15 juli tot en met zaterdag 3 augustus alleen op afspraak geknipt kunt worden. Tevens zullen wij tijdens de schoolvakantie elke maandag de gehele dag gesloten zijn. Op dinsdag 6 augustus zijn wij gesloten i.v.m. de kermis. Uiteraard kunt u vanaf woensdag 7 augustus weer zowel met als zonder afspraak bij ons binnenlopen voor een knipbehandeling. Wij hopen op uw begrip en willen u dan ook vriendelijk vragen om ruim op tijd een afspraak met ons te maken, zodat wij u in deze periode niet teleur hoeven te stellen als gevolg van een overvolle agenda. Wij willen u alvast een heel fijne vakantie toewensen en nogmaals bedanken voor uw begrip.

TEAM KAPSALON VAN ZUTPHEN www.kapsalonvanzutphen.nl tel. 0492-323843


Sport Tennisclub Boekel

Tennissen een geweldige sport voor jong en oud! Wist u dat tennissen een heerlijke sport is, om tot op hoge leeftijd te beoefenen! “Jong geleerd en oud gedaan”, hierop echt van toepassing is! Tennissen altijd buiten is. Dat dit erg fijn is, ook in de winter! Ons jongste lid 6 jaar en ons oudste lid 88 jaar is. Zij beiden actief tennissen. Wij dit geweldig vinden. Wist u dat Tc Boekel, een zeer gezonde, gezellige en actieve vereniging is, waar gezelligheid en sportiviteit hand in hand gaan. Wij er het komende seizoen weer hard tegenaan gaan, met trainingen voor junioren en senioren. Tennis wel een sport is, die je door het volgen van trainingen moet leren. Dit uitstekend verzorgd wordt door onze Tennisschool WiTstennis uit Uden. Je nooit te oud bent om dit te leren. Tennis ook een leuke familie sport is, waarbij je met het hele gezin een balletje kunt slaan. Ons park 365 dagen per jaar ter beschikking staat van al onze leden. Wij meer dan 80 vrijwilligers hebben, die het hele jaar door klaar staan, om van alles te organiseren. Dat zij dit meer dan uitstekend doen. spreekt dit u aan, meld u zich dan aan als lid, en kom een serie trainingen volgen. Inschrijven najaar trainingen Op maandag 9 september 2013 start Tc Boekel met de nieuwe serie najaarstrainingen. Zowel junioren als senioren kunnen zich weer aanmelden. Iedereen die het afgelopen seizoen getraind heeft en door wil gaan, moet zich ook opnieuw inschrijven. Uiteraard kunnen ook nieuwe deelnemers voor de trainingen zich aanmelden. Het is mogelijk om twee keer per week te trainen. Geef dit dan duidelijk aan bij uw

Berichten

inschrijving. Tevens wordt er voor beginnende junioren vanaf 6 jaar weer TOp tennis gegeven. TOp staat voor Tennis Op proef. Tijdens 12 trainingen maken junioren kennis met de tennissport. Tijdens deze trainingen worden de kinderen nog geen lid van de club en betalen enkel voor de training. Tijdens deze serie kunnen de kinderen een tennisracket van de club gebruiken. Voor informatie over trainen en het inleveren van het inschrijfformulier stuurt u een mail naar trainingscommissie@tcboekel.nl. De trainingscoördinatoren nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Alle aanmeldingen moeten binnen zijn voor 19 augustus 2013. Introducé regeling TC Boekel Wist u dat het mogelijk is om een dagpasje te kopen voor Tc Boekel. Hiermee heeft iedereen het recht 1 hele dag te tennissen op het park. Voorwaarde is dat er iemand, die al lid is van Tc Boekel, mee tennist. De kosten bedragen € 5,00 voor een dagpasje voor volwassenen, en € 2.50 voor een kind t/m 17 jaar. Meer informatie hierover en over tennisclub Boekel en tennistraining treft u aan op de website www.tcboekel.nl. Hierop vindt u ook het aanmeldformulier voor de training en het formulier om u aan te melden als lid.

Zomers volleybalfestijn in Venhorst

Het jaarlijkse Volleybalbal keert terug op 5, 6 en 7 juli dit jaar Het eerste weekend van juli is het weer zo ver: Het Volleybalbal. Dit tweedaagse volleybaltoernooi in Venhorst is een feest voor de hele familie. Van jeugdspelers tot

oudgedienden en van professionals tot amateurs: iedereen is welkom in het gastvrije Venhorst. net als voorgaande jaren keert het Volleybalbal ook dit jaar terug naar Venhorst. Aan de rand van het gastvrije dorp liggen 5, 6 en 7 juli weer ongeveer 20 volleybalvelden klaar om bespeeld te worden. Hierop worden zaterdag en zondag 3x3 en 6x6 wedstrijden gespeeld. Voor de jeugd organiseert het toernooi wedstrijden in de vorm van het toegankelijke circulatievolleybal. naast het volleybal biedt het Volleybalbal ook genoeg andere activiteiten aan. Op de vrijdagavond vindt de aftrapt van het toernooi plaats met het gebruikelijke Volleybalbal-café, waar het bier en het fris deze avond maar € 1,- kost. Op de avond van 6 juli treedt coverband strike op voor een knallend einde van de zaterdag. Voor de allerkleinsten die nog een even moeten wachten met volleybal zijn er genoeg toestellen en activiteiten. Meer informatie over de camping, eten & drinken en inschrijven staat op www.volleybalbal.nl. Mocht u meer vragen hebben neem dan contact op via e-mail: info@volleybalbal.nl

Uitslag 27 juni 2013. 1. Hr. en Mw.Verlangen 65,10% 2. Dames de Koning-Verbakel 61,11% 3. Hr. en Mw.v.d.Bosch 60,94% 4. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 59,03% 5. Dames ceelen-v.Dinteren 53,13% 6. Heren J. en Th.v.d.Ven 51,04% 7. Hr. en Mw.Aalbregt 50.69% In de zomertijd zijn alle bridgers van harte welkom. We spelen iedere donderdagavond in partycentrum nia Domo en we beginnen om 19.30 uur. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

Evenementenkalender 9 t/m 11 juli: Fiets3daagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep met room of Proeverij van aspergesoepje, gamba’s pil pil en tartaartje van zalmfilet of 6 escargots met kruidenboter en knoflook of Salade met tomaat, mozzarella en parmaham *** Provençaals ovenschoteltje met kip, tomaat, gestoofde paprika en olijven of Duo van kabeljauw en zalmfilet met saus van safraan of Steak met rode wijnsaus of Scholfilet met persilade, remouladesaus en citroen *** Vacherin van aardbeien, slagroom, vanille ijs en meringues of Kaasplateau of Crema Catalana Zachte crème met citroen en kaneel

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles Fietsen en boulen voor het goede doel. Het was weer een geweldige happening. Iedereen heeft veel plezier aan deze dag beleefd. Het goede doel werd goed gesteund. Er waren veel bezoekers die ook het nodige over hadden voor het goede doel. De opbrengst was dan ook geweldig. De stichting Als kreeg een cheque van â‚Ź 1600,00. Met dank aan iedereen. sportief gezien was Henk v.Vorst winnaar en ontving de begeerde bokaal. De volledige uitslag hieronder: 1 Henk v.Vorst; 2 Grard school; 3 Harrie v.Doren; 4 riek Hurkmans; 5 Anneke Biemans; 6 Jan v.Kilsdonk; 7 Tonny Thomas; 8 Martien v.d.Elzen; 9 ria v.d.Ven; 10 frans de Bruin; 11 Wim v.rijbroek; 12 Jos v.Haare; 13 Gerard v.d.Ven; 14 frans

Berichten

v.d.laar; 15 sjaak v.d.rijt; 16 nellie v.Haare; 17 Jan Vogels; 18 Tiny v.d.Elzen; 19 Mientje coppens; 20 pieta v.d. Ven; 21 Gerarda v.d.Ven; 22 Trees v. Grinsven; 23 Harrie coppens; 24 Maria v.Vorst; 25 riet v.d.Wijst; 26 Jeanne Kanters; 27 corry v.Dalen; 28 Betsie Vogels; 29 feli v. Haandel; 30 Toon v.d. Velden; 31 cor Verbrugge; 32 Annie slits; 33 Jo Bijvelds; 34 Anny peters; 35 Harrie Geerts; 36 Harrie Donkers; 37 Truus v.d. Vondervoort; 38 christ coolen; 39 Jan Kanters; 40 Annie v.Haandel; 41 Jan sleegers; 42 Huub Bevers; 43 Jan Kroos; 44 Toon v.d. Bogaard; 45 Betsie Verbrugge; 46 nellie v.Hees; 47 Dinie Houtman; 48 leo peters; 49 Henk v.Haandel; 50 leen Emonds; 51 Bep ceelen; 52 leni cootjans; 53 sjef v.d.Vondervoort; 54 Jos fabrie; 55 Maria school; 56 piet v.Haandel; 57 piet swinkels; 58 Anneke de Bruin; 59 Tonny Timmers; 60 pieta v.d.

Velden; 61 frans Vesters; 62 Toon peters; 63 Betsie v.Doren; 64 Dora v.Berloo; 65 Janny Bevers; 66 Jan v.Dijk; 67 Mari v.Haandel; 68 Jan v.Haandel; 69 Annie swinkels; 70 Jac Osterloh; 71 leny schepers; 72 Martien v.Doren; 73 Jos Hoevenaars; 74 Antoinette swinkels; 75 Miet v.Dijk; 76 Anneke v.d.Elzen; 77 Martien Timmers; 78 Maria coolen; 79 Wim v.Hees; 80 Annemie Osterloh; 81 nellie v.Moorsel; 82 Karin v.d.Ven; 83 fien Geerts; 84 Bettie v.Zoggel.

Wieler Toer Club Boekel Alweer een mooie tocht op het programma. Dat dachten 26 remmers afgelopen zondag. Op het plein waren de mannen van sambanda al druk bezig met het bouwen van een podium voor de vele optredens die middag. Wij gingen eerst een tochtje maken van 120 kilometer. Heusden (vestingstadje) was in het verleden onze pauzestop. Maar die hebben we een aantal kilometers verderop gepland. Dus reden we dwars door Heusden met al zijn kasseien. niet iedereen werd daar vrolijk van. Gelukkig was dat alleen maar even in het stadje. na Heusden gingen we de dijk op. En ja hoor, ze lagen er weer, vele schapen, op de pad, naast de pad. En die beestjes laten nog al eens iets vallen. Gelukkig was het droog weer en konden we de keutels ontwijken, anders zit je hele fiets onder de schapenpoep. In het plaatsje Bokhoven aan het water hadden we de koffiepauze. De zon was aan het doorkomen, dus konden we lekker op het terras zitten. na de pauze, ging het in een rap tempo naar Boekel. We hebben dit seizoen nog niet zo hard gereden als bij deze tocht. Met slechts 1 lekke band kwamen we klokslag 12 uur weer op het plein. Woensdag rijden we met 10 man/vrouw een tocht van 265 kilometer, het Groene hart. Volgende week rijdt de A-groep de Weerttocht, een knooppuntroute van 150 kilometer. We verzamelen om 6.45 op het plein zodat we om 7 uur kunnen vertrekken. De B-groep rijdt de Wellsetocht met een lengte van 100 kilometer. Vertrek om 8.00 uur. Denkt u ook nog aan de fiets 3daagse? Op 9, 10 en 11 juli. Tot volgende week. p.da leuse, www.wtcboekel.nl


Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.4 Multispace Airco Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 16V Airco C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C8 2.0 7 persoons Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2002 1997 2002 2005 2005 1998

1998 2005 1998 2001 2003 2006 2009 2004 1996 1996

2002 2010 2006 2008 2000 2002 2002 2004 2007 1994 2001 2004 2006 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

gEVRAAgD 1e autotechnicus met apk

106 Accent 1.1 107 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) 206 HB 1.4 5 DRS Airco 207HB 1.4 16V COOL EN BLUE AIRCO 306 BREAK 1.9 DIESEL 307 HB 1.4 XS 3 DRS Airco 307 HB 1.4 3 Drs Airco 307 SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO 308 HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 405 1.8 GTX sedan 406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco 407 2.0 16V Sedan

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AuTOBEDRijf

AGILA 1.0 SELECTION AGILA 1.2I EDITION AGILA 1.2I MAXX CORSA 1.4I COSMO 5DRS CORSA 1.2I SILVERLINE CORSA 1.2I COMFORT ASTRA-J 1.6I SPORT NAVIGATIE ASTRA 1.6I STATIONCAR 111 EDITION ASTRA 1.7 D ECO STATIONCAR BUSINESS ASTRA 1.6I TEMPTATION ASTRA 1.4I TEMPTATION ASTRA 1.8I NJOY STATIONCAR LPG G3 ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR + 5DRS

B O V A G

37852 KM 2010 39645 KM 2010 72497 KM 2004 88065 KM 2008 81724 KM 2006 137210 KM 2002 20120 KM 2010 55320 KM 2010 155579 KM 2009 88461 KM 2008 87970 KM 2007 235000KM 2006 93484 KM 2006 136309 KM 2003/2001 OPEL INSIGNIA 1.4ECOFLEX 140PK TOUR 22152 KM 2012 OPEL MERIVA 1.6I COSMO AUTOMAAT 51449 KM 2010 OPEL MERIVA 1.6I TEMPTATION 42159 KM 2008 OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO 81174 KM 2006 OPEL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE 59182 KM 2008 OPEL VECTRA 1.8I GTS ELEGANCE AUTOMAAT 120320 KM 2008 OPEL VECTRA 2.0I PEARL STATIONCAR 186719 KM 1999 OPEL ZAFIRA 1.6I 111 EDITION 38210 KM 2011 OPEL ZAFIRA 2.0 DTI ELEGANCE 213631 KM 2004 OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE 97148 KM 2009 OPEL VIVARO 2.5 CDTI L2 H1 DUBB. CABINE 134520 KM 2007 BMW 316I SEDAN BLACKLINE AUTOMAAT 99975 KM 2004 FIAT PANDA 1.1 ACTIVE 38568 KM 2008 FORD KA 1.3I 12-TH- EDITION 56092 KM 2008 FORD TRANSIT DIESEL 125PK L2X H2X 152774KM 2001 PEUGEOT 307 1.6I XR 116684 KM 2003 PEUGEOT 206 1.4I 3 DRS 172510 KM 2004 RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS 79239 KM 2005 SEAT TOLEDO 1.6I AUTOMAAT 183969 KM 2000 TOYOTA AVENSIS 1.8I STATIONCAR 179032 KM 2005 NISSAN X TRAIL 2.5I AUTOMAAT 138521 KM 2004 HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 222305 KM 2006 HYUNDAI TUCSON 2.0 I DYNAMIC 107120 KM 2006 HYUNDAI TUCSON 2.0 I STYLE 123420 KM 2005 OPEL ANTARA 2.4I TEMPTATION 65595 KM 2008 SUZUKI SX4 70059 KM 2007

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

SAMENWERKENDE

1997 1998

Toyota Yaris 13i 16v s-line, airco, luxe uitv, 5drs Volkswagen Passat station, 16i Volvo V40, 18i16V, th, station

bedrijfsauto's & campers

voor alle merken personen- en

diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging

(winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop

2008 2002

Peugeot Partner 16HDI, airco, th, schuifd Mercedes ML 270CDI, airco, th, 5drs

Mitsubishi Canter oprijwagen, airco, lier, er, th 3500kg, 2004

bedrijfsauto's

2010 2005

Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv

2005 2005

Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv Chervrolet Tacuma 16i 16V, airco, th

2010 1997

Opel astra H station 16i16V 111edit, airco Opel Corsa 14i, 3drs

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDySTRAAT 32, 5427 Cj BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AuTOCENTRumBOEKEL.NL

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

motor: HARLEy-DAViDSON!! Heritage softtail!!! .................................................................1993

Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TD-Di Wagon airco....................................................2000 Ford Focus 1.8 TD-Ci VAN.................................................................2003 Citroën C2 1.4 exclusive edition, 3-deurs...........................................2004 Volkswagen Golf 1.4 TSi, 5-deurs 19.000 km!! ..................................2011

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

programma’s • clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------GArAGEVErKOOp! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. - Verhuur van PuiN- & AfVALCONTAiNERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERiNg van diverse soorten zAND. - BESTRATiNgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Verzekerd van een NIEUW: speciale dooikorrels voor correcte installatie

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

uitslag op alle bestratingen.

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486 - 411 481 Mob. 0651 - 888 371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl

A l l e r h a n d e computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------GrATIs ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zon-

nebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. --------------------------------------------------

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STuCADOORSBEDRijf Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HAnDEls DrUKWErK naar BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e party service Jos renders of bel 0492352192. -------------------------------------------------Zorgcentrum St. Petrus. U bent van harte welkom om in ons restaurant samen met anderen een maaltijd te gebruiken. Alle maaltijden worden dagelijk vers bereid in eigen keuken. Dagelijks wisselende keuze uit diverse voor-, hoofd en nagerechten. Kosten â‚Ź 7.95 voor een 3gangenmenu op woensdagavond â‚Ź 9.25

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

incl. een consumptie. Voor meer informatie of reserveringen: 0492-328328 of receptie.sint-petrus@brabantzorg.eu --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

rOllUIKEn - scrEEns uitvalschermen, knikarmschermen, markiezen, op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Even niet zo lekker in je vel? coachingpraktijk de Vlinder helpt je weer op weg. www.coachingdevlinder.com, tel. 0652461845, Venhorst. -------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Te koop ArOnsKElKEn groot en klein. Vanaf € 2,00. Tel. 323754. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00

- 13:00. Bevers containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. -------------------------------------------------Geboorte? Huwelijk? Jubileum? Daar hoort een fEEsTElIJKE KAArT bij uit collekties van BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Wilhelminastraat 26- 5427 CE Boekel

GESLOTEN van 20 juli t/m 13 augstus Voor afspraak: tel. 06-17962288

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

programma’s • clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------AUTOrIJlEs B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Heeft u vragen over een pErsOOnsGEBOnDEn BUDGET bel dan VITATHUIsZOrG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Auw IJzer KPJ-Vespo

7 juli a.s. is het weer de eerste zaterdag van de maand. clubleden staan klaar om uw auw ijzer in ontvangst te nemen op de locatie noordstraat 6 te Venhorst tussen 10.00 en 13.00 uur. Door uw bijdrage aan onze auw ijzer actie kunnen wij als KpJ-Vespo: - laagdrempelig blijven voor onze jeugdleden - middels onze activiteiten een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Venhorst. Alvast hartstikke bedankt. Voor meer info: Mari Melis 06-51062701 of Hans v.d.Vondervoort 06-22464021.

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAILART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN

• 10% KOrTInG v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

TE KOOP De Biezen 32 - Venhorst VRIJSTAANDE WONING

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

Prijs van € 285.000,00 KK Meer info zie: www.funda.nl

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985

Last van depressie? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nlTarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e Gratis vervoer

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------Uw KApsTEr aan huis voor jong en oud. Hairstyle Diana, tel. 06-50892601.

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

MET DE BOEKELSE BOODSCHAPPEN BUS

De komende maanden juli, augustus en september mag u gratis met de Boekelse bus naar de supercoop rijden op vertoon van de Boekelse pas. Elke donderdagmiddag komt de bus om 13.30 uur voorrijden. U wordt aan de deur

opgehaald. De bus wordt bemand door een chauffeur en een begeleider; beiden vrijwilligers. Ze helpen U bij het in- en uitstappen en het inpakken van de boodschappen aan de kassa. Eventuele rollators worden achterin geplaatst. Om uiterlijk 16.00 uur is iedereen weer thuis. U kunt u daags van tevoren opgeven bij de receptie van st. petrus (tel. 0492-328328).

VAN DER POL E L E K T R O T E C H N I E K

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4

SCHILDERSBEDRIJF service • installatie • onderhoud F. JANSSEN

i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

NIEUWE AARDAPPELEN

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

veranda, carport & terrasoverkapping

5427 EJ Boekel Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 Fam. van Doren, Zandhoek 13, 53774800 Boekel, M 06

tel. 0492-324423. Alle dagen open, ook op zon- & feestdagen van 08.30-20.00 uur.

machinale houtbewerking boekel

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

programma’s • clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

st. Josephplein 2 tel. 0492-351764

van der Ven

VEnHOrsT fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en riolering

A l l e r h a n d e VITA THUIsZOrG levert THUIsZOrG op basis van een pGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

8 september Pleinfestijn Venhorst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaksapel Ok moi

Evenementenkalender 9 t/m 11 juli: Fiets3daagse Boekel 17 augustus: Electroworld Skate- & Skeelertocht TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

AANBIEDING AUTO 20 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen nu

€ 1200,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOuWBEDRijf

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATiS OPgEHAALD EN THuiSBEzORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------GAsVUllInGEn van: campinggaz, DIn gas, Benegas en shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. -------------------------------------------------programma’s • clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKElDrUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

van der Ven

st. Josephplein 2 tel. 0492-351764

VEnHOrsT fax 0492-352257

Montage - Onderhoud - service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en riolering

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560

Wegens VAKANTiE gESLOTEN van 13 juli t/m 11 augustus


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.