Page 1

28e Jaargang nr. 18 - 30 oktober 2013

WENSBOOM BLIJFT NODIG! De feestdagen staan voor de deur. Voor veel mensen een gezellig tijd. Helaas belanden er door de economische crisis steeds meer mensen in financiële problemen. En weinig geld betekent keuzes maken. Sommige ouders zitten zo krap bij kas dat ze geen geld hebben om voor pakjesavond inkopen te doen. Ook wat lekkers met Kerst blijft dan vaak achterwege. De Wensboom wil hier iets in betekenen. Het idee is simpel. Kinderen uit Gemert en Boekel die in relatieve armoede leven kunnen hun wens opschrijven, anderen kunnen deze wens in vervulling laten gaan door speelgoed waar zij niet meer mee spelen, af te staan. Samen delen, een duurzame vorm van naastenliefde. De gemeentes Gemert en Boekel zijn be-

trokken bij het gedachtegoed van de Wensboom. In verband met de Wet op de Privacy mogen zij geen namen geven. Gelukkig wijzen zij de doelgroep op het bestaan van de Wensboom. Integriteit vinden wij heel belangrijk. Daarom worden er speciale afspraken gemaakt wanneer vervulde wensen afgehaald kunnen worden. In Gemert-Bakel wordt nauw samengewerkt met de stichting Kerstpakketten. Deze stichting organiseert al weer voor het derde jaar een kerstpakket voor bijstandsgerechtigde inwoners van Gemert-Bakel. Wonen er nog kinderen van 0-16 jaar thuis? Dan zorgt stichting de Wensboom voor speelgoed of een andere leuke attentie. Ook in Boekel verzorgt stichting de Wensboom de totale kerstpakketaktie. Zij zorgt ervoor dat de doelgroep een kerstpakket ontvangt en voor hun kinderen tot 16 jaar is er ook een attentie. Het doel van de Wensboom is om kinderen bewust te maken van het feit dat er leeftijdsgenootjes zijn die het minder goed hebben. Die misschien wel heel simpele wensen hebben die zij al kunnen vervullen. De kerngedachte is dus geven om elkaar. Zeker om--dat armoede ver van ons lijkt af te staan. Maar in deze tijd is het dichter bij dan ooit. Vorig jaar hebben zo’n 50 gezinnen wensen inge-

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

diend, waarvan een groot aantal pubers. Het spreekt voor zich dat deze groep steeds vaker elektronisch speelgoed wenst. Dit zijn relatief grote wensen die moeilijk vervulbaar zijn. Daarna komen er veel peuters en kleuters in beeld. Deze wensen kunnen gelukkig makkelijker worden vervuld. In totaal heeft de Wensboom vorig jaar zo’n 200 wensen vervuld! Dankzij al die mensen met een gouden randje. Wilt u dit jaar (weer) een steentje bijdragen aan het sinterklaas- en/of kerstgevoel van deze gezinnen? Vanaf vrijdag 1 november starten we weer met ons seizoen welke duurt tot aan Kerstmis. Kijk in deze periode eens regelmatig op onze website www.dewensboom.nl of u een wens kunt vervullen. Vanaf dit jaar zijn wij ook op Facebook te vinden. We hopen hiermee nog meer mensen te bereiken die iets voor de Wensboom kunnen betekenen. We hebben u namelijk keihard nodig! Ook dit jaar verwachten wij weer een verdubbeling van het aantal gezinnen dat een beroep doet op de Wensboom. Tot ziens bij de Wensboom!

Het is weer tijd voor WINTERBANDEN

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000, trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dimphyelbers.nl Mindfulness & coaching praktijk Origin Boekel, Yvonne v.d.Heijden tel: 0620050021, www.origin-boekel.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Venhorst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peelrandwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@g.mail.com OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.Oord-Heesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trienekens tel. 321958; Th. Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel: 06-50476049 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Vrijdag 1 november: Hoogfeest van Allerheiligen. 19.00 u m.m.v. seniorenkoor De Blijde Herfstklanken; fam.v.d.Boogaard-v. Summeren; Harrie Klokgieters en Mien Klokgieters-Vesters; Harrie Biemans en overleden fam.Biemans-Jansen; Jerzy Budnik (vader en opa). Zaterdag 2 november: Allerzielen. 17.30 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha; Jans v.Sinten; overleden ouders v.Sinten-Vogels; Antonia Manders; Adrianus en Hanneke v.Hoey-Zanders en zoon Ben; Toon v.d.Burgt en Marietje v.d.Burgt-v.Lankveld; Cato v. Santvoort-v.d.Tillaer; Cato en Antoon Verhoeven-Heerkens en zoon Anton; Mien v.Berlo-Oosterholt; Toon v.d. Valk (vwg. sterfdag); Jos Kandelaars; Toon v.d.Broek (vwg. jgt.); overleden buurtgenoten van buurtvereniging Wilhelminastraat; Carel en Truus v. Lankveld-v.d.Rijt; Jan Gijsbers. Zondag 3 november 31e zondag door het jaar: 10.30 u m.m.v. mannenkoor Sint Agatha; Cato v.Santvoort-v.d.Tillaer (mnd. ged.); Dina en Toon v.Berloo-Sanders; Annie v.d.Biggelaar-Le Blanc; Antoon v.Berlo en Wilhelmina Swinkels de echtgenote; Thea v.d.Valk-Mezenberg (vwg. verjaardag vader 1 november);

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

overleden ouders Bert Smits en Marie Smits-vd.Broek en kleinkind Elle; overleden ouders v.d.Rijt-Lucassen; Wim Nikkelen en Marie Nikkelen-v. Berlo (vwg. jgt.); Jan v.Rooij, zoon Hans en Willie v.Haandel; Piet en Cis v.d.Burgt-Dapperen, overleden ouders, kinderen en kleinkinderen; overleden fam.v.d.Hoven-Hilhorst; uit dankbaarheid bij een 50jarig huwelijk. Maandag 4 november: 19.00 u fam.Schlaman-Staring; Martien v.d.Elzen; Joen v.d.Wijst (vwg. verjaardag). Woensdag 6 november: 19.00u: Lies v.Kessel-v.d.Berg en overleden familie; Willy Peeters; Adriaan v.d.Broek(vwg. sterfdag).

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden: Finn Hofman OVERLEDEN Uden: 23/10 Annie van den Mortel, 79 jaar Volkel: 25/10 Mien van den Bogaart- van der Aa, 72 jaar MARIA LIEDERENTAFEL. Wilt u ook Marialiedjes horen en of zelf meezingen? Kom dan op donderdag 31

oktober naar het Parochiecentrum. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis (vrije giften t.b.v. de Lourdesreis 2014 zijn welkom).

CANTA LIBRE ZINGT FAURé. Op zondagmiddag 10 november om 15.00 uur voert het Kamerkoor Canta Libre uit Veghel het beroemde Requiem van Gabriël Fauré in de Petruskerk van Uden uit. Voorafgegaan door een mooi en gevarieerd programma. Canta Libre voert dat uit samen met het Helvoirts Kamerkoor, bijgestaan door een aantal project-zangers en een drietal solisten. Voor kaartverkoop zie de poster achter in de kerk.

Informatieavond H.Vormsel Boekel en Venhorst

Aan alle ouders/verzorgers en mogelijke vormelingen, Het is in onze parochie ieder jaar gebruikelijk om ouders/verzorgers en vormelingen te informeren en voor te bereiden op het komende H.Vormsel. Daarom willen wij als vormselwerkgroep een open informatieavond houden. Dit is voor de ouders/ verzorgers èn voor de vormelingen. Op deze avond wordt informatie gegeven over het H.Vormsel en de voorbereiding er naar toe en kan het kind voor het vorm-

AANBIEDINGEN donderdag 31 okt. t/m woensdag 6 nov.:

APPELSPECIAALVLAAI MET SLAGROOM EN KANEEL

APFELSTRUDEL VIKORN

MULTIVITAMINENBROOD

FRIKANDELBROODJES

9.50 50 per stuk € 1. € 1.80 35 per stuk € 1. €

Er is weer volop TAAI-TAAI, ROOMBOTER AMANDELSTAVEN en SPECULAAS Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

11.00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


sel worden opgegeven. Mocht dit laatste het geval zijn, dan verzoeken wij vriendelijk de gegevens over doopdatum en doopplaats mee te brengen om eveneens op het inschrijvingsformulier in te vullen. Dit formulier is dus alleen te verkrijgen op de informatieavond. Graag nodigen wij ouders/verzorgers èn mogelijke vormelingen uit voor de informatieavond op woensdag 13 november 2013 van 19.30 tot 20.30 uur in Basisschool de Octopus. Deelname aan deze avond schept geen enkele verplichting. De vormselviering zal zijn op zaterdag 7 juni 2014 om 17.30 uur in Boekel Vormselwerkgroep: Ans v.d. Broek, Elly v.Gestel, Helma v.d. Boogaard, Agnes v.d.Broek en Clara Mulder

Uitnodiging informatieavond over de eerste H.Communie

Het is de laatste jaren niet meer zo vanzelfsprekend dat alle kinderen van groep 4 van de basisschool automatisch deelnemen aan de viering van de eerste Heilige Communie. Het is steeds meer gebruike-

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 16 oktober 2013

Loet

Zoon en broertje van Michel en Marieke van Eert Teus Sleutelbloem 9, Boekel

Geboren op 23 oktober 2013

Tim

Zoon van Dianne v.Helvoirt & Marijn Verbruggen Broertje van Luuk Visven 319, Veghel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

lijk dat de ouders/verzorgers en de kinderen veel persoonlijker in deze een keuze willen maken. Wij als parochie van Uden/ Boekel willen u bij deze keuze graag een helpende hand bieden. Daarom heeft de communiewerkgroep besloten u als ouders/verzorgers een open informatieavond aan te bieden. Op die avond willen we met u praten over hoe de eerste Heilige Communie een belangrijk onderdeel kan zijn in het samen kerk zijn. Tevens zal worden toegelicht hoe dit jaar de voorbereiding op de eerste Heilige Communie voor kinderen en voor ouders/verzorgers zal gebeuren. Het aanmeldingsformulier moet zondag 3 november 2013 bij ons binnen zijn. U bent van harte welkom op woensdag 30 oktober 2013 om 20.30 uur in Basisschool Octopus. Bij verhindering kunt U het aanmeldingsformulier: - aanvragen per email en retourzenden aan: Susan de Bie (h.bie3@chello.nl) - afhalen bij Susan de Bie, Irenestraat 39, tel:323202 Werkgroep eerste Heilige Communie

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 2 november 19.00 uur + zondag 3 november 10.00 uur: Cor Bevers en overleden fam.Beversv.d.Aa; Ties en Grard v.Lankvelt; Nelleke v.Bakel-Bijvelds; Toon Verhofstad; Theodorus Rovers en Johanna Rovers-v.d.Zanden en hun zonen Cor en Theo; Bert Janssen en zijn Dien en Wiljan Bijvelds en Jeroen Janssen; Peter Rovers en Danique Rovers; Driek en Dien v.d.Elzen; Paula en Wim Bevers-v.d.Wijst en familie; Huub v. Velthoven; mgr. Jan Bluyssen.

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Soep van de week

met goud bekroond Heerlijke kippensoep nu per liter € 95

4

Donderdag 31 oktober, vrijdag 1 en zaterdag 2 november

6 € 180 € 245

95 Biefstukreepjes GEMARINEERD 400 gram voor € Kippannetje PANNETJE VAN KIP, PAPRIKA, UITJES EN CREME FRAICHE 100 gram voor

Caprese al forno MET TOMAAT, MOZZARELLA EN BIEFSTUK

100 gram voor

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

6

4 roomschijven + 4 slavinken samen voor € 95 geldig van donderdag 31 oktober t/m zaterdag 2 november

UIT EIGEN KEUKEN

VLEESWARENTRIO

Smulbol Hawaii

100 gr. gebraden gehakt per stuk

€ 250

100 gr. leverkaas bakje zalmsalade samen voor

Maandag 4 en dinsdag 5 november

€ 395

3 5

Braadworst h.o.h. 500 gram voor € 25 Hacheepakket (500 GR. RUNDVLEES, UIENRINGEN + KRUIDEN) samen voor € 95 Woensdag 6 november

2 5

Gehakt h.o.h. 500 gram voor € 95 Hacheepakket (500 GR. RUNDVLEES, UIENRINGEN + KRUIDEN) samen voor € 95

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON

500 gram rundergehakt + 4 speklapjes samen voor

€ 595

(geldig van maandag 4 t/m zaterdag 9 november)

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 1 november GFT-afval/Groenbak vrijdag 8 november Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel Bezoekadressen: Gemeentehuis: St. Agathaplein 2, 5427 AB Boekel Gemeentewerf: De Vlonder 62, 5427 DE Boekel Postadres: Postbus 99, 5427 ZH Boekel e-mailadres: info@boekel.nl Wij werken op afspraak U kunt een afspraak maken via www.boekel.nl, telefonisch via (0492) 32 68 00 of aan de receptie van het gemeentehuis. Let op: vanaf 1 januari 2014 kan er géén afspraak meer worden gemaakt voor dezelfde dag. Openingstijden Gemeentehuis: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 12.30 uur, woensdag 13.30 uur - 19.00 uur Voor algemene informatie over de Wmo kunt u terecht op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur. Dit kan ook alleen op afspraak. Het gemeentehuis is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, behalve op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten. Gemeentewerf: maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 10.00 uur of op afspraak Bestuur Voor een persoonlijk gesprek met de burgemeester of een van de wethouders kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat: (0492) 32 68 08. Overige telefoonnummers Informatie afvalinzameling, RMB (0485) 33 83 52 (tijdens kantooruren) calamiteiten gemeentewerken 06 53 13 92 97 storing drukriolering (0492) 32 14 05 storing openbare verlichting 0800 – 888 99 99 (tijdens kantooruren; gratis) of 06 - 10 47 63 52 (buiten kantooruren) Overig Voor meer informatie, nieuwsberichten et cetera kunt u kijken op onze website: www.boekel.nl Voor vragen en opmerkingen over deze informatiepagina kunt u contact opnemen met het cluster Communicatie van de gemeente via (0492) 32 68 00 of info@boekel.nl.

✁ REPARATIEBON GEMEENTE BOEKEL CLUSTER GEMEENTEWERKEN De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de ge-meente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen.

INLOOPAVOND ARCHEOLOGIEBELEID Op 1 oktober 2013 heeft ons college van B&W besloten om het ontwerp archeologiebeleid toe te lichten tijdens een inloopavond en hierna gedurende zes weken ter inspraak te leggen op het gemeentehuis met de mogelijkheid voor eenieder om hieromtrent een inspraakreactie kenbaar te maken.

De onderstaande documenten maken onderdeel uit van het beleid:

1. 2. 3. 4.

Archeologienota Implementatiedocumenten Verantwoording van de archeologiekaart(en) Een kaartenset, bestaande uit 1 legenda, 11 basiskaarten, een verwachtingskaart en een beleidskaart.

De betreffende documenten zijn terug te vinden op onze gemeentelijke website www.boekel.nl (Inwoner >> Bouwen en wonen >> Archeologiebeleid).

Middels deze publicatie nodigen wij geïnteresseerden uit voor de inloopavond die gehouden wordt op maandag 4 november 2013, van 19:30 tot 21:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis te Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende vergunning aan: - Jeugdtandverzorging voor het innemen van een incidentele standplaats op 4 november 2013 van 8.00 uur tot 15.30 uur op het Sint Agathaplein in Boekel voor het verlenen van tandheelkundige zorgen 2 tot 18 jarigen (verzenddatum 15 oktober 2013); - GGZ Oost Brabant voor het organiseren en houden van een

Naam:........................................................................................................................................................ Adres ........................................................................................................................................................ Plaats ......................................................................................................................................................... Telefoon (overdag)................................................................................................................................ Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving

Meldingsdatum........................................................................................................................................

O kleine reparatie aan wegen en paden ..........................................................................................

O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden................................................................... O verstopte straatkolken ....................................................................................................................

O illegaal gestort (zwerf)vuil...............................................................................................................

O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .....................................................................................

O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen...............................................................

O niet branden van straatverlichting ................................................................................................

O aangereden straatlantaarn............................................................................................................... O overige ............................................................................................................................................

"Betaalbare, eigen en duurzame energie binnen de gemeente Boekel? Kom op 19 november om 19.30 uur naar de informatieavond in Nia Domo."


Gemeenteberichten kerstmarkt op het terrein van Huize Padua op 12 december 2013 (verzenddatum 23 oktober 2013); - Vereniging van handboogschutters Doele Willem III voor het tot ontploffing brengen van carbid op 31 december 2013 (verzenddatum 23 oktober 2013).

Bezwaren: Tegen het eerste besluit kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Tegen de overige besluiten kan binnen diezelfde periode bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Boekel, 29 oktober 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Verleende balieomgevingsvergunningen (datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteit bouwen; het verbouwen van een woonhuis Locatie : Professor v.d. Veldenstraat 8, Boekel Verzenddatum : 17 oktober 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 31 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk


Gemeenteberichten besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor

: activiteit beperkte milieutoets; het veranderen van een inrichting Locatie : Bovenstehuis 2a, Boekel Datum ontvangst : 17 oktober 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een beuk Locatie : Kruising Langstraat en Hoogstraat, Venhorst Datum ontvangst : 23 oktober 2013

Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een eik Locatie : Nabij Kiesbeemd 3, Boekel Datum ontvangst : 23 oktober 2013 Voor : activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van drie paardekastanjes Locatie : Burgemeester Schafratstraat, Boekel Datum ontvangst : 23 oktober 2013 Voor : activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een beuk Locatie : Nabij Langstraat 17, Venhorst Datum ontvangst : 23 oktober 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van twee paardekastanjes Locatie : Nabij Zanddelweg 2 en Peelkensweg 2, Boekel Datum ontvangst : 23 oktober 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van twee Amerikaanse eiken Locatie : Nabij Broeder Hogardstraat 6 en 8, Boekel Datum ontvangst : 23 oktober 2013 Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van een grove den Locatie : Begraafplaats Venhorst Datum ontvangst : 23 oktober 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 15 oktober jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Concept-winkeltijdenverordening De Winkeltijdenwet (Wtw) is ingrijpend herzien en per 1 juli inwerking getreden. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om in een verordening de openingstijden te regelen. Het concept wordt aan de ondernemersvereniging voorgelegd.

Privacy-convenant preventie-overleg jeugd 12+ gemeente Boekel De gemeente Boekel werkt met verschillende organisaties samen met als doel: Het verlenen van zorg- en hulpverlening voor het voorkomen of aanpakken van problemen in de leefsituatie van jongeren van 12 tot 23 jaar. Bij het Preventie-overleg jeugd 12+ is het noodzakelijk dat er informatie over personen wordt uitgewisseld. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een convenant inzake de samenwerking wordt afgesloten. Wijzigingen in de individuele verstrekkingen Hulp bij het

Huishouden 2013 Het college heeft kennis genomen van de wijzigingen in de individuele verstrekkingen op het terrein van Hulp bij het Huishouden: 1. In samenwerking met BrabantZorg zijn afspraken gemaakt over het schoonmaken van de zorgwoningen binnen de muren van Sint Petrus. 2. De gemeente heeft de was- en strijkservice van Sint Petrus aangemerkt als algemene voorziening in de Wmo.

Ontwerpbegroting 2013 en 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) Het college heeft besloten een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegrotingen voor de jaren 2013 en 2014 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord, omdat de hierin opgenomen bezuinigingstaakstellingen niet overeenkomen met de afgesproken bezuinigingen in het bedrijfsplan.


BEGROTING 2014

D.O.P.

Als DOP constateren we met tevredenheid dat de begroting 2014 evenals in 2013 sluitend is. De doelstelling die we ons in 2010 hebben gesteld: een reëel sluitende begroting vanaf 2013, wordt ook voor 2014 gerealiseerd.

Dat ondanks beperkte budgetten in deze raadsperiode flink wat zaken zijn opgepakt, stemt ons eveneens tevreden.

De begroting voor 2014 is sober. Gelet op de financiële situatie vinden wij dat terecht. Het huishoudboekje op orde hebben, is immers een must om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven. Zolang dit voor de inwoners van Boekel en Venhorst beter is, streven wij deze zelfstandigheid na. Voorlopig is dat in onze optiek zeker het geval. Voor de jaren na 2014 ligt nog een hele uitdaging. We zien deze periode echter met vertrouwen tegemoet. In het verleden is vaker gebleken dat we met creativiteit en lef tot de juiste “Boekelse” oplossingen konden komen.

Omdat niet alleen de gemeente Boekel erg op de centjes moet letten maar ook onze inwoners en verenigingen, willen wij de komende tijd diverse initiatieven gaan nemen die hen daarbij helpen: 1. De verenigingen vanuit de gemeente beter ten dienste staan dan nu gebeurt. Niet middels privatisering verkapte bezuinigingen doorvoeren en alle verantwoordelijkheid proberen te

leggen op het bordje van hardwerkende vrijwilligers; ga ook niet tussentijds spelregels veranderen. Ons streven is gericht op het creëren van win-winsituaties. 2. Bouwen en wonen in Boekel zo aantrekkelijk mogelijk maken. Faciliteren dat de jeugd in Boekel kan blijven wonen. Instromen op de woningmarkt nog beter betaalbaar maken met starterswoningen van rond de 150.000 euro. 3. Aan mensen die zorg nodig hebben, ook die zorg verlenen die redelijkerwijs nodig is. Extra aandacht voor de meest kwetsbare en minst draagkrachtige mensen in onze Boekelse Gemeenschap.

Behalve aandacht voor de mens blijven wij ook de komende jaren aandacht houden voor de natuur en het milieu. Boekel is van iedereen en iedere inwoner zou dan ook moeten kunnen leven en wonen in een mooie, schone en gezonde omgeving. Gezien de economische situatie zijn wij realistisch genoeg om te beseffen dat uitbreiding van de natuur de komende jaren niet hoog op het prioriteitenlijstje van de gemeente zal staan. Met houden wat we hebben en deze gebieden goed onderhouden zijn we de komende jaren dan ook tevreden. Gelukkig hebben we in Boekel veel vrijwilligers die prima werk verrichten op dit gebied.

Als DOP zien we de toekomst in de gemeente Boekel met vertrouwen tegemoet. Fractie DOP

baarheid. Een investering welke bijdraagt aan het behoud van voorzieningen, verenigingsleven en versterking lokale economie.

ALS HET NIET (MEER) KAN ZOALS WE HET ZOUDEN WILLEN, DAN WILLEN WE WAT WÉL KAN

Allereerst wil Gemeenschapsbelang Venhorst het college een compliment geven dat ze een sluitende begroting voor 2014 heeft kunnen aanbieden waarbij zelfs sprake is van een lastenverlichting van 14 euro per gezin. Dit kunnen veel gemeenten ons niet nazeggen. Een comfortabele uitgangssituatie richting de verkiezingen. Kunnen we dan achterover leunen? Nee, want de jaren 2015 en verder laten zien dat het huishoudboekje in het rood komt te staan. Hoe rood? Dat hangt vooral af van de kabinetsplannen en de economische ontwikkelingen. Het grootste zorgenkindje is en blijft het grondbedrijf met een grondvoorraad waarmee we nog vele bouwkavels kunnen uitgeven. We vinden dat een differentiatie in de grondprijs tussen Boekel en Venhorst aan de orde moet worden gesteld. Een differentiatie zal financiële gevolgen hebben voor de begroting. Hiervan zijn we ons bewust. Maar het binden van jong volwassenen dient een groter belang; namelijk investeren in de (toekomstige) leef-

Solidariteit en eigen kracht/verantwoordelijkheid zullen de komende jaren steeds vaker op gespannen voet met elkaar komen te staan. Het is dus belangrijk dat er keuzes worden gemaakt. Wie niet durft te kiezen, moet er niet van opkijken dat kosten verdeeld worden. Gemeenschapsbelang Venhorst zal haar afwegingen maken in relatie tot het draagvlak wat er is om bepaalde voorzieningen in stand te houden en/of op te richten.

Middels de algemene beschouwingen heeft Gemeenschapsbelang Venhorst over de verschillende programma’s vragen gesteld en aandachtspunten benoemd. Een greep hieruit: toegankelijkheid (openbaar) vervoer, verkeersveiligheid (vooral rondom scholen), centrumvisie, (voor- en vroegschoolse) educatie, de transities AWBZ, Participatiewet (arbeidsparticipatie) en Jeugdzorg. We juichen hierbij de kleinschalige zorginitiatieven in onze gemeente toe. Ook vragen we aandacht voor de rol van het CJG bij de jeugdzorg, maar ook bij hangjongeren.

Boekel 700 jaar bekrachtigt het bestaansrecht van de gemeente Boekel. We vieren samen feest en hieruit blijkt dat we over kwaliteiten beschikken die passen bij een zelfstandige gemeente.


BEGROTING 2014 Boekel heeft zich, ondanks de krappe jaren, kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn o.a. het gebiedsdekkend glasvezelnetwerk, vitaal buitengebied Boekel en het Boekels Ven. In de algemene

beschouwingen hebben we de vele initiatieven nog eens opgesomd. Dit is gerealiseerd omdat we ons niet hebben laten afleiden

BEGROTING 2014: LANGE TERMIJN VISIE ONTBREEKT! De basis is een visie Voor het CDA Boekel-Venhorst staat de leefbaarheid van de gemeenschappen centraal. In Boekel en Venhorst moeten mensen zich thuis voelen. Dat betekent een passende woning in een mooie, gezonde en veilige woonomgeving. Met mensen in de directe omgeving die er zijn als het nodig is én die elkaar wat gunnen. In dat klimaat kunnen ook verenigingen zich maximaal ontplooien. Het CDA streeft naar gemeenschappen waar ook ondernemers kansen krijgen. Daar profiteren niet alleen zij van, want mensen kunnen daardoor ook gemakkelijker werk vinden. Het is ook goed voor verenigingen die kunnen rekenen op hun steun. In Boekel en Venhorst moeten mensen van hun oude dag kunnen genieten en moeten kinderen alle kansen hebben om zich te ontwikkelen. Vanuit die visie beoordelen wij de begroting.

door wat er niet (meer) kan, maar hebben ingezet op wat wél kan. U kunt de volledige versie van de algemene beschouwingen nalezen op www.gbvvenhorst.nl

Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst Jeanne van Eert Riannette Timmers Bart van den Hoogen

moet worden. Een goed bestuur geeft richting aan de discussie en komt zelf met voorstellen. In de begroting missen wij dat. Het college kent de cijfers en de (on-)mogelijkheden achter de begroting. En ook bij bezuinigen hoort een visie. B&W had met die gegevens al in hoofdlijnen aan kunnen geven hoe dat zou kunnen. Hier gaat kostbare tijd verloren. Langlopende leningen en maatschappelijk kapitaal Het college benoemt het afbouwen van de langlopende leningen tot speerpunt. Maar dat mag niet de reden zijn om de kleedlokalen van de voetbalclub niet te vervangen. Oplappen kost namelijk per jaar veel meer. Bouwgrond verkopen lukt door de crisis ook niet erg. Maar om dan in te zetten op een snelle verkoop van het gebouw van de hobbyclub gaat het CDA te ver. Op zo’n club moet je zuinig zijn. Wat daar gebeurt, is uniek. De combinatie van oudere vrijwilligers die hun liefde voor het vak en of de kunst overbrengen aan kinderen is iets waar we zuinig op moeten zijn. Een begroting moet sluitend zijn; maar dat mag in onze visie nooit ten koste gaan van maatschappelijk kapitaal. Fractie CDA

Sluitende begroting 2014 Het college is trots om een sluitende begroting voor 2014 aan te kunnen bieden. Wij delen die trots. We hebben het financiële beleid om te komen tot een reëel sluitende begroting in hoofdlijnen gesteund. Het gaat tenslotte over het belang van alle inwoners van onze gemeente.

Problemen niet vooruitschuiven Na 2014 wordt een bezuiniging voorzien van ca. 5 ton extra. Het college volstaat met de constatering dat daar hard aan gewerkt

Marius Cornelissen

Peter van Lankvelt

Peter Ketelaars

waarderen de daadkracht en vooruitstrevendheid om ook daadwerkelijk te bezuinigen. Bezuinigingen met in het achterhoofd de volgende uitgangspunten: SLUITENDE BEGROTING 2014, MAAR ZIJN DE PROBLEMEN DAARMEE OPGELOST!

Wij als Boekels Welzijn staan achter het beleid van het college en

1. De sociale cohesie mag niet uit het oog worden verloren. 2. De sociaal zwakkeren mogen niet de dupe worden en de minima moeten worden ontzien. 3. De vervuiler betaalt en de gebruiker betaalt mee. Deze drie elementen zijn de rode draad die ten grondslag ligt aan onze gedachtegang. Het rechtvaardigheidsbeginsel van Boekels


BEGROTING 2014 Welzijn staat hierbij voorop. Wij denken hiermee recht te doen aan alle inwoners van onze gemeente maar vooral aan diegene die niet zijn aangesloten bij een vereniging of instantie om hun mening kenbaar te maken. Maar uit de meerjaren ramingen 2015-2017 blijkt dat er in de komende jaren nog structureel ± € 550.000 meer bezuinigd/ omgebogen moet worden om het huishoudboekje van de gemeente in balans te houden. Bezuinigen staat voor Boekels Welzijn niet gelijk aan hogere kosten (hogere belastingen) voor de burgers.

Welke problemen/uitdagingen liggen nog op ons te wachten voor komende jaren.? 1. Gemeenschapshuizen. Wat te doen met onze gemeenschapshuizen (De Horst, Nia Domo)? Wat mag het de gemeenschap kosten? Zijn we bereid als inwoner van deze gemeente jaarlijks extra belasting te betalen om de tekorten van onze gemeenschapshuizen te dekken? Allemaal vragen die dit jaar/volgend jaar beantwoord moeten worden. Als Boekels Welzijn we daar heel duidelijk in. Geen gemeenschapsgeld voor ondersteuning van commerciële activiteiten die plaats vinden in onze gemeenschapshuizen. 2. Intensieve veehouderij/mestverwerking Hoe gaan we verder om met de ontwikkelingen van de intensieve veehouderij in onze gemeente? Hoe krijgen we deze sector van de agrarische industrie wederom aan tafel met de burgers om de kaders te stellen en/of richting te geven waarbinnen er ontwikkeld kan worden? 3. Randweg! De raad heeft in 2008 unaniem besloten om een randweg aan

Boekel-Venhorst Enkele weken geleden is de begroting van de gemeente Boekel bekend gemaakt. Enkele aspecten springen er voor ons uit. Zo krijgt Boekel als kleine gemeente het blijkbaar niet meer voor elkaar om het wonen goedkoper te houden dan in een grote gemeente als Uden. Een kleine rekensom maakt dit duidelijk: De totale woonlasten (afval + OZB + riool) zijn in de gemeente Boekel € 754,= per jaar. De totale woonlasten in Uden zijn € 703,= per jaar. Wonen in Uden is dus goedkoper dan wonen in Boekel.

Een tweede “eye opener” is het feit dat onze inwoners denken dat de Gemeente Boekel een rijke gemeente is. Helaas wordt dit tegengesproken door de begroting. De gemeente Boekel heeft in 2013 een langlopende schuld van ongeveer € 31.000.000,- euro. (in 2002 bedroeg de schuld nog € 0,=). Daarnaast heeft de gemeente een aantal kortlopende schulden, deze laten we hier zelfs buiten beschouwing. Omgerekend per gezin is dat ruim € 10.000,=. De

te leggen en heeft daarvoor in 2010 een tracé keuze aan de provincie voorgelegd. Sinds 2002 is er door de gemeente ruim € 600.000,- uitgegeven aan voorbereidingskosten. Is dit allemaal weggegooid geld! Boekels Welzijn staat nog steeds voor de aanleg van een randweg, welke voor plm 90 % wordt betaald door de provincie. 4. Onze zelfstandigheid! Kranten staan er vol van. Kunnen we onze eigen boontjes nog wel doppen? Als Boekels Welzijn zijn wij van mening dat onze zelfstandigheid niet in gevaar is en dat we trots mogen zijn op onze gemeenschap. We onderschrijven het nut om op diverse fronten samen te werken met omliggende gemeenten op basis van een wederkerig voordeel. Maar we willen voorlopig wel baas blijven in onze eigen gemeente. 5. Grondbedrijf /woningbouw! Hebben we voldoende afgeschreven/gereserveerd op het grondbedrijf? Zijn daar nog extra financiële tegenvallers te verwachten? Vragen maar nog geen antwoorden.

Dus naast de dagelijkse zaken zijn er nog voldoende strategische keuzes te maken om te bepalen waar we met onze gemeente naar toe willen. Iedereen mag daar over mee praten/beslissen. Fractie Boekels Welzijn Jan van Duijnhoven Sharon de Bruin

gemeente Boekel heeft de laatste 10 jaar gemiddeld € 8.000,- per dag meer uitgegeven dan dat er binnenkomt. Dit moet stoppen. De financiële situatie van Boekel is zwak. Ook pleiten wij voor een realistische inschatting van de reserves die bepalend zijn voor de inschatting van de financiële risico’s. De waarde van eigendommen van de gemeente (gebouwen, grond, bos enz.) is, ondanks de crisis, te hoog ten opzichte van de WOZ waarde. De VVD staat voor het her beoordelen van deze risico’s.

De begroting van dit jaar is sluitend, maar wat zegt dit als we nu al weten dat er de komende jaren structureel € 700.000,- minder binnenkomt? De VVD Boekel-Venhorst kijkt liever naar de hoeveelheid schulden die een gemeente heeft. In onze ogen had het college al veel eerder actie moeten ondernemen om de volgende generatie niet met onze schulden op te zadelen.

Met vriendelijke groeten,

Fractie VVD Boekel/Venhorst


Advertentienr. 2013.12.001

De Essen 18, Boekel

Kenmerken

Eengezinswoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging

D twee of meer personen 19,52 m2 13,81 m2 5,99 m2 5,91 m2 6,73 m2 1,15 m2 5,35 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 512,47 + €,91 servicekosten medio december 2013

Advertentienr. 2013.12.002

Pinksterbloem 38, Boekel

Kenmerken

Gezinnen

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Slaapkamer 3 Keuken Douche Berging Zolder

A Een of meer personen 24,32 m2 7,02 m2 13,10 m2 11,20 m2 9,54 m2 4,62 m2 8,20 m2 met vaste trap 20,03 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 680,00 + € 0,91 servicekosten eind november 2013

Advertentienr. 2013.12.003 Kenmerken

Benedenwoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Douche Berging

C Eén persoon 16,93 m2 10,02 m2 5,96 m2 2,07 m2 2,83 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 400,48 + € 0,91 servicekosten begin januari 2014

Bernhardstraat 12, Boekel

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,--. 2 U dient het IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze website www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 toe te voegen als bijlage. Om "gescheiden gezinnen" een verantwoorde en passende woonruimte te kunnen aanbieden moet PeelrandWonen op de hoogte zijn van hun gezinssituatie. Daarom vragen wij aan iedere gescheiden woningzoekende die de zorg heeft of krijgt over de kinderen een kopie van de officiële documenten van de omgangsregeling bij de reactiebon bij te voegen. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 3 november 2013

Reactiebon Naam: ......................................................................................................Voorletters: ....................................... Adres: .................................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................Plaats: ................................................ Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer:................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................ Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O De Essen 18, Boekel O Pinksterbloem 38, Boekel O Bernhardstraat 12, Boekel Uiterste inleverdatum: 3 november 2013


Uitbreidingsgebied De Donk 2e fase gestart Op 22 oktober vond de feestelijke start plaats van de start van de bouw van de eerste 10 woningen in het uitbreidingsgebied De Donk 2e fase te Boekel. Wethouder Ted van de Loo stapte als eerste symbolisch door een deurkozijn. Normaliter wordt een wethouder gevraagd voor het slaan van de 1e paal van een project. Echter, de palen zitten reeds in de

grond en aannemer Van Wanrooij Bouwbedrijf uit Geffen is druk bezig met de fundering van de woningen. Derhalve is het een symbolische handeling geworden, een stap door de deur naar de toekomst, naar de oplevering van de woningen medio volgend jaar, naar een nieuwe leefomgeving in De Donk. De Donk, waarvan de eerste fase reeds is

ALLE ONgEWENSTE HAREN WEg d.m.v. de nieuwste

technologie met lichtflits Bovenlip € 20,Kin € 20,Oksels € 35,Bikinilijn € 35,Onderbenen € 150,Rug € 120,-

Bel voor een gratis consult: ScHOONHEIDSSALON

Elvàlie

tel. 0492-324244 Rietven 9, Boekel

afgerond, bevindt zich aan de noordoostzijde van Boekel. Het ligt rustig, tegen het buitengebied aan. De Donk is een plek, waar kinderen kunnen spelen en ouders elkaar ontmoeten voor een praatje en waar ’s-zomers wellicht een buurtbarbecue kan plaatsvinden. Kortom een plek waar veel contacten zullen zijn, iets wat de saamhorigheid en veiligheid in de buurt zeker ten goede zal komen. In het eerste deel van deze nieuwe fase worden een aantal vrije kavels verkocht door de gemeente en zijn 19 woningen in verkoop gebracht door Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling uit Geffen, waarvan de eerste 10 nu in aanbouw zijn genomen. Van deze 10 woningen zijn er inmiddels 8 verkocht en 2 onder optie, in de huidige markt een goed resultaat, hetgeen natuurlijk alles te maken heeft met de kwaliteit van De Donk. Zowel de kwaliteit van de woningen, waar architect Quadrant verantwoordelijk voor is, als van de woonomgeving, waar stedenbouwkundige Croonen Adviseurs zijn stempel op heeft gedrukt. De in aanbouw genomen woningen bestaan uit rij-, hoek- en twee-onder-een-kap woningen in diverse prijsklassen. Bij de ontwerpen is bewust gekozen om aansluiting te vinden op de dorpse sfeer van Boekel. Dat resulteert in veel variatie in geveluitwerking. Niet steeds dezelfde woningen naast elkaar, maar juist diversiteit door erkers, uitbouwen en witte accenten. Dakpannen in diverse kleuren sieren de daken met flinke overstekken. De eengezinswoningen zijn licht, ruim en worden hoogwaardig afgewerkt. Alle woningen hebben 3 slaapkamers en een grote zolder. Onlangs is gestart met de verkoop van een 7-tal starterswoningen met een v.o.n.-prijs vanaf € 182.500. Ook zijn er nog enkele twee-onder-kapwoningen beschikbaar vanaf € 267.750 v.o.n. Voor starters zijn er diverse mogelijkheden: de gemeente Boekel heeft een renteloze starterslening ter beschikking gesteld tot max. € 20.000. Ook bestaat de mogelijkheid om te kopen met Duokoop. Met Duokoop koop je het huis zonder de grond. Je hebt dan tot wel 35% minder hypotheek nodig en daardoor lagere maandlasten. Later kun je op ieder gewenst moment de grond kopen en alsnog volledig eigenaar worden tegen voorwaarden die nu al met je worden afgesproken. Voor het gebruik van de grond betaal je een maandelijkse vergoeding. Deze is net als de hypotheekrente volledig fiscaal aftrekbaar. Met Duokoop koop je al een rijwoning vanaf € 118.500 en een tweekapper vanaf € 177.750 v.o.n. Voor meer informatie: kijk op www.donk2.nl.


BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 5 november wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, R.van Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Grote vrije markt in Nia Domo

muzikale inspiratie! ‘Samenspel, symfonie, zingen, noten?!’ Jawel, de herfst brengt muziek in de lucht! Het OverDagEnsemble uit Laarbeek en Muziekgroep Imémato uit Boekel zijn geïnspireerd door de herfst en slaan daarom de muzikale handen ineen. Tijd voor een groots najaarsconcert! Dit zal plaatsvinden op zondag 17 november 2013, om 14:00 uur, in De Horst te Venhorst. Deze middag brengen allebei de verenigingen een aantal eigen nummers ten gehore, variërend van pop tot klassiek, van rock tot swing. Er wordt ook hard gewerkt aan de uitvoering van een aantal gezamenlijke nummers, waardoor een verrassend programma de middag zal vullen. Het belooft een uitvoering te worden waarin u geraakt zult worden door samenspel, symfonie, muziek en zang. Kortom, de muzikale kleuren van de herfst! Zorg dat u erbij

bent! De kaartverkoop start vanaf heden. Kaarten kosten 5 euro per stuk en kunnen gereserveerd worden via de website: Imemato.nl Kaarten worden uitgegeven op volgorde van binnenkomst van aanvraag. Zorg dus dat u niet te laat bent en reageer snel! Na het bestellen van de kaarten, ontvangt u bericht over de wijze van betalen en het ontvangen van de kaarten. Kaarten worden eveneens verkocht op donderdag 14 november a.s. in Basisschool Octopus, Parkweg 36, Boekel, tussen 18.30 uur en 19.00 uur. Indien er nog kaarten voorradig zijn, bestaat ook de mogelijkheid deze voor aanvang van het concert aan de zaal te kopen tussen 13.00 uur en 13.45 uur. Wij zien u graag op 17 november!

NO!

Praktijk voor psychsociale hulpverlening en bureau Praktijk voorvoor coaching, psychsociale mediation hulpverlening en reïntegratie en bureau voor coaching, mediation en reïntegratie

Praktijk voor psychsociale

NOG ENKELE PLEKKEN VRIJ!!

cursus assertiviteit te Veghel Gratis Zondag 3 november van 9.00-15.30 uur 8 dinsdagavonden van 19.30 - 22.00 uur welkomstOok dit jaar organiseert de heemkundeKosten € 245,00* per persoon. pakket kring van Boekel haar jaarlijkse vrije * laatste keer voor deze prijs markt. In Nia Domo, aan het Agathaplein, altijd Vraag de folder aan (info@interpunctie.nl) of lees meer gezellig met veel publiek. Tachtig particuop www.stress-hulpverlening.nl/assertiviteitscursus.html. liere kraamhouders dieMhun verzaw. N.eigen Timmerm ans-van der M wK.Nellie N.Timmerm ans-van de derKamp Kamp amp Mw. N.Timmermans-van der Kamp Mw. Timmermans-van melde spulletjes verkopen!! Smient ghel, tdonk el. 0 15467 3-54 310 6CA 77 CA Veghel, 215t9 el2.4035 413-(privé) 310795 0621592435 67 CA VeSmient Smientdonk 24-2, Veghel - 0413-310795 of of 06-21.59.24.35 Smient 67 CA Veghel, tel. 0413 info@interpunctie.nl l lpbijrelatieproblemen.nl ww .hulpb ijrelprijsatieproblemen.n ww .hu ww.hulpbijrelatieproblemen.nl Genoeg kramen om voor hele kleine jes iets op de kop tikken en dat is altijd leuk, zeker in deze tijd met Sinterklaas en Kerst in het voor uitzicht. De toegang bedraagt € 1,50, kinderen tot 12 jaar gratis. Tot 3 november, we wensen u veel plezier en een gezellige dag.

Voetreflexmassage/therapie & Holistic Pulsing Cunera Pennings

OverDagEnsemble Laarbeek en Mu06-20280834 ziekgroep Imémato brengen deze herfst muziek in de lucht! Buiten verkleuren de bomen en vormen zij in samenspel een prachtige, bonte symfoBij gemaakte afspraken in november - december nie van kleuren. Tijdens een wandeling een leuke attentie cadeau ritselen de bladeren onder je voeten, alsof Mw. N.Timmermans-van der MwK. amp N.Timmermans-van der Kamp ze voor je zingen. Van boom tot Smient boom 2, 5467 CA VeSmient ghel, tel. 042, 13-54 310 677 CA Veghel, 215t9 el2.4035 413-3107 springt een eekhoorn om een voorraad info@interpunctie.nl, www .int erpuerp nctie.n l l, www.interpunctie.nl inf o@int unctie.n noten veilig te stellen. De herfst is onmiswww.innerlijkelach.nl kenbaar begonnen en blijkt een bron van

Mw. N.Timmermans-van der 21592435 2, 5467 CA Veg Smient info@interpunctie.nl, www.


Kinderen OBS Uilenspiegel maken een filmpje ter promotie van de schooltuin. De schooltuin van OBS de Uilenspiegel is dit jaar genomineerd voor het Rabobank Coöperatiefonds. Een rijk milieu, oftewel een rijke leeromgeving, wordt op OBS Uilenspiegel niet alleen vorm gegeven binnen in het schoolgebouw... ook buiten op de speelplaats kunnen de kinderen zich op verschillende manieren ontwikkelen. Op de Uilenspiegel wil men de kinderen uitdagen om op een informele manier in een groene speelomgeving te leren. Kinderen leren in de natuur omgaan met risico’s. De ontwikkeling van hun motoriek wordt sterk gestimuleerd. Bovendien zijn er belangrijke andere gezondheidseffecten van spelen in het groen, zoals betere concentratie en minder stress, en daardoor een lager risico voor het opdoen van infecties. Het vrije spel in de natuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind als persoon (identiteitsontwikkeling), door de verbondenheid met een vertrouwde buitenspeelplek waar telkens nieuwe plekjes ontdekt kunnen worden en uitdagingen opgezocht kunnen worden. Dergelijke plekken bieden kinderen ook veel kansen voor de sociale ontwikkeling. Vanuit het Engelse project ‘Learning through Landscapes’ wordt er gemeld dat er bij een natuurlijke speelomgeving minder agressie is. Het groen heeft sowieso een kalmerende invloed en kan een be-

langrijke bijdrage leveren aan de zorg voor kinderen met aandachtsproblemen. Kinderen verwerven in hun vrije spel op een informele wijze ook veel kennis over en inzicht in de natuur. Een natuurlijke speelplaats geeft veel aanknopingspunten voor het formele leren. Bijvoorbeeld voor taal- en rekenonderwijs. Maar ook tijdens de ateliers en vrij initiatief wordt de speelplaats actief benut. Met de bijdrage van het Rabobank Coöperatiefonds, kan de schooltuin nog verder uitgebreid worden. Daarom hebben de kinderen van OBS Uilenspiegel een filmpje gemaakt ter promotie van hun project. Wilt u ook dat uw (klein)kind(eren) kunnen leren en spelen in en met de natuur? Stem dan op de kinderen van OBS Uilenspiegel via de website van de Rabobank: https://www.ledenudenveghel.nl/cooperatiefonds/ Namens de kinderen: Bedankt!

Bloedsuikertestdag bij Kring-apotheek Boekel op maandag 11 november Op 11 november organiseert Kring-apotheek Boekel een bloedsuikertestdag. Iedereen kan op die dag van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.00 uur de apotheek binnenlopen en zijn of haar bloedglucosegehalte laten bepalen. Glucose wordt door de lichaamscellen gebruikt als brandstof. Om de glucose in de cellen te krijgen is insuline nodig. Bij diabetes komt onvoldoende glucose in de cellen binnen en is er te weinig insuline. Bij

mensen met diabetes kunnen klachten ontstaan zoals vermoeidheid, dorst, veel plassen of wazig zien. Diabetes mellitus Diabetes mellitus is een chronische stofwisselingsziekte die op de lange termijn ernstige complicaties kan geven zoals hart- en vaatziekten, oogproblemen, nieren zenuwaandoeningen. Een andere naam voor diabetes mellitus is suikerziekte. Een vroegtijdige herkenning en goede behandeling van diabetes vermindert gelukkig de kans op complicaties. Het aantal mensen met diabetes stijgt door verschillende oorzaken, onder andere doordat steeds meer mensen overgewicht hebben. Bloedsuikertestdag Naast de steeds groter wordende groep mensen bij wie diabetes is vastgesteld, zijn er ook veel mensen die diabetes hebben zonder het te weten. Door het bloedglucosegehalte te laten meten, kan men te weten komen of het bloedglucosegehalte normaal is. Door een klein prikje in de vinger wordt een druppeltje bloed verkregen. Hiermee wordt in een bloedglucosemeter het bloedglucosegehalte bepaald. Wanneer er een te hoge glucosewaarde wordt gemeten, kan worden doorverwezen naar de huisarts. Alleen een arts kan vaststellen of iemand daadwerkelijk diabetes heeft. Voor iedereen Aanmelden voor deze bloedsuikertestdag is niet nodig. Wie benieuwd is of zijn of haar bloedglucosegehalte normaal is en de waarde wil weten, kan op deze dag van 8.30 tot 12.30 en van13.30 tot 17.00 uur binnenlopen voor een gratis meting. U bent van harte welkom op 11 november in Kring-apotheek Boekel.


LOOKING GOOD HAS NEVER FELT SO GOOD.

gold-Zack • gütermann Opti • Prym • DMc

VAN

DE

VEN

Lingerie

KERKSTRAAT 21 - BOEKEL - TEL. 322503

Rutger van Herpenstraat 53 | Boekel T 0492-32 13 28 | E info@vandervenwonen.nl I www.vandervenwonen.nl


BOEKEL GAAT VOOR SURINAME

Al enkele jaren gaat Boekel voor Suriname. Gaan jullie voor Suriname. En hebben daar al veel kinderen blij gemaakt. Ook dit jaar willen we een groep kinderen verrassen. Verrassen met schoolspullen, die ze heel hard nodig hebben om goed onderwijs te kunnen volgen. Waren de spulletjes vorig jaar voor kinderen in Apetina en Jaw-Jaw, dit jaar willen we de kinderen van Taparita, een klein dorpje in de Surinaamse bush-bush blij maken. Ook hier is een klein schooltje met een aantal kinderen die de spulletjes heel goed kunnen gebruiken, net zoals in het weeshuis wat in dat plaatsje is. Vorig jaar werden de spullen heel goed ontvangen. Dus dat is voor ons weer een motivatie om zoveel mogelijk schoolspul-

len te verzamelen. Jij kunt een handje helpen om deze aktie te doen slagen. Hoe?, vraag je je misschien af. Heel eenvoudig, door ze schoolspullen te geven. De aktie is net als vorig jaar. Pak een schoenendoos (niet van laarzen). Vul deze met een schriftje, een pen, potlood, gum, puntenslijper en liniaal. Maar een klein ander cadeautje is ook heel welkom, bijvoorbeeld een knuffeltje, autootje, popje, puzzel enz. Net als toiletspullen zoals tandpasta, tandenborstel, zeepje of doucheschuim, shampoo, kam/borstel, handdoek en washandje etc. Versier de doos op een leuke manier met bijvoorbeeld een mooie tekening, plaatjes enz. of doe er een leuk cadeaupapier omheen. Zorg ervoor dat het een gezellig cadeautje wordt. Plak de doos in elk geval niet dicht met plakband of dergelijke (dit i.v.m. de controle bij de douane). Doe op de doos een sticker met daar-

op vermeld of het een cadeautje is voor een jongen of meisje en voor welke leeftijd. De kinderen in Taparita zullen erg blij zijn met wat jullie sturen. Ze zijn waarschijnlijk ook wel benieuwd van wie ze dit cadeautje krijgen. Doe daarom in de doos een briefje met daarop je naam en de naam van jouw school. Misschien kun je er ook een foto van jezelf bij doen of iets over jezelf vertellen. Net als vorige jaren zal Pieter Nijdam, inwoner uit onze gemeente, er voor zorgen dat de spullen op de juiste plek komen. Maar ook jullie ouders kunnen helpen. Een kleine bijdrage in de verzendkosten zouden we goed kunnen gebruiken. Wanneer u hiervoor een gebaar wilt maken stop uw geldelijke bijdrage dan in een enveloppe en geef deze tegelijkertijd af bij het inleveren van de cadeaudoos. Namens alle kinderen uit Taparita, Pieter Nijdam en ons alvast hartelijk dank. Ben je op zondag 24 november helaas verhinderd om naar de gezinsviering te komen, dan mag je van 25 t/m 29 november de doos ook inleveren op De Vlonder 10 in Boekel. Doe mee en geef een kind in Taparita een toekomst! Meer informatie: Werkgroep Gezinsviering, tel. 0492-322140.

MEMO BOEKEL:

Handige vrijwilligers gezocht

Bedankt

Bedankt

Bedankt, voor de onvergetelijke dag die wij 28 september mochten beleven tijdens ons 50-jarig huwelijksfeest. Ten eerste dank aan onze kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden en kennissen. Verder aan Echo der Peel voor de serenade, volksdansgroep Venja, Monseigneur Van Velthoven en het personeel van feestzaal Plein 31. Verder willen we iedereen bedanken voor hun felicitaties, kaarten en hun bijzondere wensen.

Arnold en Jo Willems – van der Burgt

Naast de kwekerij van Tielemans op de Neerbroek in Boekel is een dagopvang voor mensen die in het leven wat meer pech hebben gehad dan de meesten van ons. Een onderdeel van de opvang bestaat uit het werken met hout. Vaak moeten de cliënten hierbij worden geholpen, vooral wanneer er apparaten worden gebruikt. Sinds ruim een jaar werk ik daar een halve dag in de week, en dat met veel plezier: het team is leuk en je merkt dat de cliënten er graag komen. Nu is het hard nodig dat er wat meer vrijwilligers komen die redelijk handig zijn in knutselwerk en ook open staan voor de mensen waarmee je samenwerkt. Hebt u tijd, zin en de handigheid om zoiets een aantal uren per week te doen, neem dan eens contact op met MeMo, tel. 0492326546, of kijk eens op de site van MeMo. Je kunt mij ook bellen: Frans Jaegers, telefoon 0492-322740. Ik hoop dat mensen zich aanmelden voor dit nuttige, leuke en dankbare werk. Frans Jaegers, vrijwilliger


Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl

Een compleet programma voor herfst en winter Jonsered kettingzagen Jonsered bladblazers Solo bladblazers Limpar veegmachines Eliet versnipperaars Balfor houtklovers Thermobile luchtheaters Dibo hogedrukreinigers - voor PARTICULIER, INDUSTRIE of BOUW - ook REPARATIES en ONDERHOUD - VERHUUR van diverse machines

donkers landbouwmechanisatie boekel tuin & park

de vlonder 14, 5427 dc boekel, tel. 0492-323900


Meedoen met de Boekelse Kwis De honderd vragen zijn gereed om opgelost te worden. Het team van de Boekelse Kwis is zover. Alleen de teams die de vra-

gen moeten oplossen ontbreken nog. Iedereen vanaf 14 jaar uit de gemeente Boekel kan zich opgeven voor de Boekelse Kwis, die op 13 december wordt gehouden. Een team van 10 tot 15 personen kan bestaan uit een sportteams, vriendengroep, buurtvereniging, stamgasten of familieleden.

Disco Halloween

De griezeligegruwelhuiver Halloween discoskate avond was een succes. Spoken, heksen en de meest enge figuren zwierden boven en rond het plein en hadden dolle pret. Het plein was omgetoverd tot een spookkuil en werd huiveringwekkend verlicht met o.a. pompoencreaties die door de kinderen zelf waren gemaakt op de Jeugdhobbyclub. De allersupergriezeligste figuren vielen in de prijzen en ook de makers van de mooiste pompoenen kregen een prijsje mee naar huis. Dank je wel kinderen, ouders, opa’s, oma’s en vrijwilligers, voor de geslaagde avonden, en niet te vergeten Jeugdhobbyclub Boekel voor de medewerking en gastvrije ontvangst in het clubhuis. De foto’s van beide avonden staan op onze website: www.skeelergroep.nl Misschien tot ziens als de vorst terug is op het winterwonderschaatsplein. St. Schaats- en Skategroep Boekel

Daaruit moet een captain gekozen worden, die de vragen om 18.30 uur in La Compagnie ophaalt, die vervolgens thuis, in kantine of café opgelost worden. Alle teams moeten om 23.30 uur de vragen inleveren om daarna nog gezellig na te kaarten. De kosten zijn € 10,00 per team. Opgave kan per mail: Boekelsekwis@live.nl. Pr. commissie Boekel700.nl Henny Bos

KATHOLIEKE VROUWEN gILDE

ST. ANNA

Wil je bewust gezond ouder worden? Kom dan naar het Provinciehuis op donderdag 14 november. Deskundigen komen praten over voeding en over beweging. Met een krachttraining in praktijk, dus kleed je gemakkelijk, om de theorie ook handen en voeten te geven. Als afsluiting brengt koor Musica Humana middeleeuwse liederen met als rode draad “De Liefde”. Deze bijeenkomst is gratis, inclusief koffie en lunch. Wij rijden met eigen auto’s vanaf het St. Agathaplein hoek Buskensstraat en vertrekken om 8.30 uur. En zullen rond 15.00 uur weer thuis zijn. U kunt meerijden voor € 4,- p.p. Chauffeurs worden betaald à € 0,20 per km. Wil je zelf rijden, even melden bij opgave. Wel graag snel opgeven (tot 2 november) bij Bertheke Vloet, St.Agathaplein 61, Boekel, tel. 0492-325707.

Sloepie disco!!!

Maandagavond (18.00 - 21.00 uur)

HEREN KNIPPEN ZONDER AFSPRAAK VOOR € 10,00

zondag 3 november met medewerking van DJ Bram. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom Let op aanvang 18.30 uur. plaats: mfc de horst te venhorst wanneer: zondag 3 novembe 18.30-20.30 uur wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten.! discotheek :dj Bram speciaal : lekker swingen organisatie :leiding en bestuur sloepie info : 0492-352326 kalender : 17 nov. 1 dec. 15 dec. 29 dec.


cARNAVALSVERENIgINg

DE PEELTUUTERS

Wie wordt onze nieuwe prins en prinses? Aanstaande zaterdag begint bij CV de Peeltuuters weer het nieuwe carnavalsseizoen met de prinsonthulling voor het nieuwe carnavalssseizoen 2013-2014. Tijdens deze avond nemen we afscheid van het prinsenpaar van afgelopen carnaval Prins Guus en Prinses Ilvy. Daarna wordt het spannend want wie wordt het nieuwe prinsenpaar van CV De Peeltuuters. Om het jullie wat gemakkelijker te maken volgen hier alle hints op een rij. * Hij is meedogenloos maar daar kan hij niets aan doen. * Zij blijft wel heel lang in haar jeugd hangen. * Hij gelooft niet alles wat er op zijn weg komt. * Zij heeft haar naam wel in ere gehouden. * Beide zijn met heel weinig tevreden. Ook krijgen jullie nog een nieuwe hint nl. * Van de ene kant d’n Uurste van de andere kant niet. Weten jullie het al? Vast wel, kom in ieder geval kijken of je voorspelling klopt, zaterdagavond vanaf 20.30 uur in gemeenschapshuis De Horst. Ter ere van dit nieuwe prinsenpaar, wordt hen een receptie aangeboden en wel op zondag 10 november vanaf 13.30 uur in Gemeenschapshuis De Horst. Hierbij zijn jullie van harte uitgenodigd. Jeugdprinsenbal Op vrijdag 9 november is het jeugdprinsenbal van carnavalsvereniging De Peeltuuters. Tijdens deze avond nemen we eerst afscheid van jeugdprins Luuk, jeugdprinses Lisa, jeugdvorst Jannes en de hele jeugdraad. Daarna wordt het spannend, want dan wordt de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses en jeugdvorst(in) bekend gemaakt, en wordt de nieuwe jeugdraad aan jullie voorgesteld. Deze avond is voor alle kinderen van de basisschool vanaf groep 3 en voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. Het is natuurlijk wel heel leuk als je verkleed komt. Het jeugdprinsenbal wordt gehouden in de Horst van 19.00 uur tot 22.00 uur, maar de jongste kinderen kunnen uiteraard ook eerder opgehaald worden. Tijdens deze avond zijn er braskaarten te koop, deze zijn de gehele carnaval geldig, de entree is gratis.

Wij houden voor de jeugdprins, jeugdprinses, en jeugdvorst(in) een receptie op zondag 8 december, hier hoort u te zijner tijd nog meer over. Dus kinderen van Venhorst, ben je ook benieuwd wie de nieuwe jeugdprins, jeugdprinses en jeugdvorst(in) wordt, zoek je carnavalskleding alvast op en kom op vrijdag 8 november naar de Horst om met ons alvast carnaval te gaan vieren. ALAAF namens “De Peeltuuters”.

Fanfare Echo der Peel

Jumbo Muziekfestival Zondag 3 november 2013 neemt Fanfare Echo der Peel uit Venhorst weer deel aan het jaarlijks terugkerende Jumbo Muziekfestival in het klooster te Zijtaart aan de Pastoor Clercxstraat 50. Het kringfestival wordt voor de 29e keer gehouden en voor de 11e keer als Jumbo Muziekfestival. Fanfare Echo der Peel opent op zondag 3 november a.s. om 10.45 uur het programma van het kringfestival. Fanfare Echo der Peel speelt onder andere het nummer Skyfall, de soundtrack van de laatste James Bondfilm. Dit nummer wordt gezongen

door Marianne v.d.Ven, één van de zangeressen die volgend jaar op 26 en 27 september 2014 tijdens Venhorst Klinkt! weer gaat schitteren. Na Fanfare Echo der Peel brengen andere muziekverenigingen uit de kring hun muziek ten gehore. Het programma is in detail zichtbaar op de website: www.muziekkringveghel.nl Het Jumbo Muziekfestival is dankzij de hoofdsponsor Jumbo -Supermarkten gratis toegankelijk. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en luisteren naar Fanfare Echo der Peel op zondag 3 november a.s.

De Zonnebloem AFDELING BOEKEL-VENHORST

KIENEN De Zonnebloem wil iedereen uitnodigen voor een gezellige kienmiddag. En wel op woensdagmiddag 6 november a.s. in Boszicht van 14.00 tot 16.30 uur Het belooft een leuke middag te worden met vele prijzen. Iedereen is van harte welkom. Bestuur en vrijwilligers van de Zonnebloem Boekel-Venhorst

SCHOENTJE ZETTEN BIJ DE GRIEK

Wilt u tijdens de drukke Sinterklaas met uw gezin heerlijk ontspannen dineren? Kom dan op 3,4 of 5 fecember naar

GRIEKS RESTAURANT ASTERIA.

LAAT DE VOORPRET AL THUIS BEGINNEN!!! Kinderen kunnen met onze knutselplaat hun eigen schoentje maken. Versier het schoentje, knip hem uit en plak hem aan elkaar. Een week voordat u komt dineren kunnen de kinderen het schoentje komen zetten in ons restaurant. Sinterklaas en zijn Pieten zorgen ervoor dat er bij aankomst een verrassing in het schoentje zit!

Viert u uw Sinterklaasdiner liever in huiselijke kring? Wij bieden tevens de mogelijkheid om onze gerechten af te halen. GRIEKS RESTAURANT ASTERIA Volkelseweg 7 Boekel, 0492-774341 Griek@restaurantasteria.nl (u ontvangt altijd een bevestiging) Facebook.com/GrieksrestaurantAsteria VAKANTIESLUITING: 12 T/M 22 NOVEMBER


Meer, nog meer... mest

Onlangs, 5 oktober jl., besteedde het Brabants Dagblad aandacht aan enig gekrakeel tijdens de gehouden raadsvergadering. Aan de orde was dat een wethouder voor zijn beurt zou hebben gesproken, alsdat het zou stinken in de gemeente Boekel. Er kwam zelfs een heuse motie aan te pas. Van veel meer belang was de publicatie van Ron Lodewijks in deze zelfde krant op dezelfde dag. Hierin kwam aan de orde de mogelijkheid van toewijzing van een groot aantal mestfabrieken in de Peel, meer specifiek in het Midden-Peelweg-gebied. Bijgaand is afgedrukt het bewuste krantenartikel om de lezer van Boekel/Venhorst en omliggende dorpen, die het mogelijk aan zijn/haar aandacht ontgaan is, alsnog kennis te laten nemen. De komst van een zulk groot aantal mestfabrieken kan niet anders dan desastreus voor alle Peeldorpen zijn. Naast het verstoorde woongenot, wat men op dit moment al ervaart, zou daar nog een gigantische overlast aan stank, stof, transportbewegingen enz. bijkomen waardoor het totale leefklimaat langjarig verziekt zal blijven. De kans om zulk een groot aantal mestfabrieken nabij de Midden-Peelweg te krijgen is des te meer verontrustend gezien het feit dat deze mestfabrieken ook nog een aanzuigende werking kunnen hebben tot het nog meer produceren van mest (de gigantische hoeveelheid mestoverschot nu is 4 à 5 miljoen ton per jaar). Bij de ontwikkelingen die in deze regio gedacht zijn kan men de vraag stellen of Venhorst, Landhorst, Elsendorp of de Rips voor een mega mestfabriek de hoofdprijs toebedeeld krijgen. Ook is het zelfs niet uitgesloten dat nabij elke woonkern wel een mestfabriek gerealiseerd zal worden, gelet op het aantal van 12 tot 20 stuks. Laat de Peel niet de mestvaalt van Brabant worden. A. van Duijnhoven

Op zondag 10 november 2013 organiseert Harmonie EMM Boekel samen met orkest ‘Nooit Gedacht’ een concert in Nia Domo. Orkest ‘Nooit Gedacht’ bestaat uit een groep van 45 mensen met een functionele beperking op verstandelijk vlak. Het orkest staat onder leiding van Jacqueline Verhofstad, met hulp van een twintigtal vrijwilligers. Er spelen ook enthousiaste Boekelse muzikanten mee in dit orkest. Zij spelen leuke herkenbare melodieën, voornamelijk Nederlandstalige muziek met songs van o.a. Jan Smit en Frans Bauer. Verder heeft ‘Nooit Gedacht’ binnen het orkest een drumband die zelfstandig kan fungeren. “Nooit Gedacht” is een voorbeeld van integratie en acceptatie van mensen met een functiebeperking. Daaraan wil harmonie EMM graag meewerken en in het kader van Boekel 700 wil men er de Boekelse bevolking erbij be-trekken. Het programma van EMM bestaat ook uit vrolijke meezingers en er volgt een geweldige gezamenlijke finale.

U bent van harte welkom zondagmiddag 10 november 2013 in de Pleinzaal van Nia Domo. Aanvang concert 14:00 uur. Zaal open 13:30 uur. Toegang gratis.

ANGO PRIJSKAARTEN 16 & 23 oktober

RIKKEN 1. Jan Sleegers 2. Wim.v.d.Broek 3. Bert.v.d.Biggelaar JOKEREN 1. Jo Bijvelds 2. Willy.v.Mierlo 3. Anneke.v.d.Cruijsen RIKKEN 1. Wim.v.d.Broek 2. Harrie.v.Lankveld 3. Jan Sleegers JOKEREN 1. Mia Jans-Beeke 2. Lies.v.d.Aa 3. Erna Verstegen

42 pnt. 22 pnt. 7 pnt.

74 pnt. 73 pnt. 70 pnt. 70 pnt. 35 pnt. 26 pnt.

75 pnt. 26 pnt. 16 pnt.


25-jarig jubileum met gouden randje

Tijdens een feestelijk bijeenkomst t.g.v. het 25-jarig bestaan van stichting ZOB (Zorg om Boer en Tuinder) afgelopen woensdag werd Frits van den Bosch uit Boekel extra in het zonnetje gezet. Al vele jaren zet hij zich in voor de stichting, als vrijwilliger, bestuurslid en als voorzitter. Daarnaast verrichte en verricht hij nog steeds vele activiteiten op maatschappelijk gebied. Zo was hij o.a. jaren-

lang bestuurslid van Stichting Nia Domo. Vanuit de stichting ZOB Regio Zuid bekleedde Frits diverse andere nevenfuchties. Alle gericht op de boeren en tuinders. Indien nodig door hulp te bieden, of een luisterend oor te zijn. Waarbij altijd het welzijn van de leden grootste prioriteit had en heeft. Al deze activiteiten waren aanleiding om Frits van den Bosch te eren en hem te

benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Bos speldde dan ook met groot genoegen de versierselen op die bij deze onderscheiding horen. Van harte gefeliciteerd.

KBO Bridge Boszicht

Uitslag:25 oktober 1 Brp. v.d.Vondervoort-Leenen 62.50% 2 Brp.Lans-Polman 58.75% 3 Brp.Biemans-Leenders 51.25% 4 Brp.A Biemans-J.v.d.Elzen 50.00% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

Evenementenkalender 22 November: Karin Bruers, Theater de Horst 25 november, De Horst Venhorst, algemene ledenvergadering Heemkundekring met Wim Daniëls.

Volop

live muziek in november en december

NEFIT EASy

de slimste thermostaat

Hoe simpel kan het zijn? • Verwarmen zoals u het wilt • Makkelijk te bedienen, altijd en overal met handige app • Zelflerend en service op afstand mogelijk • De ideale hulp om energie te besparen • Zonder contract of abonnementskosten Maak kennis met Nefit Easy. Neem vrijblijvend contact met ons op:

Installaties Venhorst St. Josephplein 41, Venhorst, tel. 0492-351221 www.vanderlaarinstallaties.nl info@vanderlaarinstallaties.nl

Aanstaande zaterdag 2 bands: Barnyard Stompers, USA

Moook verrassend talent uit Aarle-Rixtel.

Check voor meer info onze website ww.cafetielemans.nl


Sport Hockeyclub Boekel

Dames Berlicum 1 - Franssen Optiek 1 Vandaag stond de wedstrijd tegen Berlicum op het programma. Met de winst van de week ervoor nog fris in ons hoofd, begonnen ze de wedstrijd. In de eerste helft zette Boekel niet genoeg druk, waardoor ze niet tot scoren kwamen. In de rust werden de dames flink toegesproken, wat z'n vruchten afwierp in de tweede helft. Het spel werd een stuk feller en Gitte Cornelissen (invaller) wist via een assist van Merel Klaasen te scoren. Uit een strafcorner wist Bo Boeijen met een backhand de 0-2 te maken. Weer 3 punten erbij voor Boekel! Volgende week spelen de dames thuis

Berichten

tegen Gemert en we kunnen zeker wel wat support gebruiken. Dusss, tot langs de lijn! Groetjes, Merel.

BOEKEL & VENHORST

Libre A: J.Heesen - J.Biemans A.v.d.Laar - K.v.Grinsven M.v.Doren - R.Koolen T.v.d.Ven - P.Wijers K.v.Grinsven - H.v.d.Ven M.v.Doren - T.v.d.Ven J Heesen - T.v.Alphen

40-54 37-29 37-28 35-25 47-86 53-36 51-100

V E S P O

Funkey Hockey: Boven v.l.n.r. trainsters Susie en Lisa Ketelaars. Beneden v.l.n.r. Filijn Demuyt, Yfke v.Dijk, Pleun Rooijmans, Sanne Schaap (Foto: Marianne Ketelaars)

R.Koolen - P.Wijers J.Biemans - A.v.d.Laar Libre B: D.Emonds - G.v.d.Cruijsen G.v.d.Cruijsen - C.v.Casteren D.Emonds - G.Verwegen T.Hoevenaars - G.v.Reybroek T.v.Rooy - W.v.d.Broek C.v.d.Laar - P.v.d.Sanden G.Verwegen - W.v.d.Ven P.v.d.Sanden - C.v.Casteren W.v.d.Broek - C.v.d.Laar D.Emonds - T.v.Rooy Libre C: A.v.Bergen - J.Manders J.v.Berkel - P.Raaymakers B.Donkers - J.v.Kilsdonk H.Jansbeeke - A.Kerkhof J.Kanters - J.Sleegers H.v.Lankveld - T.v.d.Ven P.Raaymakers - J.Sleegers J.v.Kilsdonk - J.v.Berkel A.v.Dijk - H.v.Lankveld Driebanden: H.v.d.Ven - C.v.d.Laar K.v.Grinsven - W.v.d.Ven J.Manders - J.Heesen A.v.Bergen - A.v.d.Laar J.Heesen - A.v.Bergen A.v.d.Laar - J.Emonds K.v.Grinsven - J.Manders W.v.d.Ven - H.v.d.Ven Bandstoten A: M.v.Doren - J.Emonds K.v.Grinsven - M.v.d.Elzen J.Heesen - R.Koolen J.Biemans - J.Heesen R.Koolen - M.v.d.Elzen G.Verwegen - M.v.d.Elzen G.Verwegen - K.v.Grinsven Bandstoten B: A.v.Bergen - J.v.Kilsdonk J.v.Kilsdonk - G.v.Reybroek P.v.d.Burgt - B.Donkers G.v.Reybroek - P.v.d.Burgt J.Sleegers - G.v.d.Cruijsen J.Kanters - G.v.d.Cruijsen

Heren Veteranen: Boven v.l.n.r. Jan v.Oort, Carl v.d.Ven, Rob Heijmans, Antoine v.d.Bosch, Sander Oerlemans, Peter Verbruggen, Robert Borst. Onder v.l.n.r. Robert Klokgieters, Albert v. Duijnhoven, Frank v.Laarschot, Cor v.Kempen, Piet Pulskens, Alfons Arts. Niet op de foto: Ad Verbrugge, Ben Aldenhuijsen, Wouter de Vries, Paul Weber, Ernest v.Dinteren (Foto: Marlous v. Schijndel)

35-52 35-48

32-36 19-37 20-44 38-23 36-30 32-45 34-58 34-53 36-25 17-24

23-17 29-9 25-14 2-23 28-20 21-13 11-29 14-39 12-24 11-4 7-10 5-13 3-1 6-3 8-10 9-2 7-11

29-35 32-27 23-40 33-31 34-40 36-15 13-27

9-12 6-27 28-17 19-17 16-30 6-9

handbalvereniging KPJ

VESPO

Uitslagen Taxandria HS2 - Heren 1 15-23 Habo ‘95 HS4 - Heren 2 18-18 Programma 2 november: Dames 2 - KPJ Zeilberg Bakel, 18.00 u Programma 3 november: Dames 1 - Apollo D1 Gemert, 10.00 u Heren 2 - Swift H3 Boekel, 11.15 u Heren 1 - Acritas H1 Boekel, 12.30 u VENHORST


Sport HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen Meisjes B1 - Bedo B1 20-8 11-7 Meisjes C2 - Aristos C1 Meisjes C3 - DOS '80 C1 7-26 Neerpelt C1 - Meisjes C1 3-25 Bouwcenter E1 – E-jeugd 3 2-10 7-12 E-jeugd 2 - Swift E1 Jupiter '75 E1 – E-jeugd 1 7-12 F-jeugd - Swift F1 5-7 Heren 2 - MBDE/De Sprint 1 21-22 Heren 4 - VESPO 2 18-18 Bergeijk DS1 – Dames 1 20-33 Dames 3 - EHV 2 8-11 HCG B1 – Meisjes B2 7-10 Blauw Wit D1 – D-jeugd 1 15-12 Programma zaterdag Dames 1 - Elshout 1 19.00 u Jongens C1 - Blauw Wit HC1 14.35 u Meisjes B2 - KPJ Beek en Donk B1 15.40 u Meisjes B1 - Aristos B1 16.45 u Meisjes C3 - Swift DC1 12.30 u Meisjes C1 - Tremeg DC1 13.30 u DOS ‘80 C1 - Meisjes C2 17.30 u D-jeugd 1 - Olympia '89 D1 11.45 u E-jeugd 1 - Bergeijk E1 11.00 u Programma zondag Snelwiek 1 - Heren 1 13.00 u Internos 2 - Heren 2 13.45 u Heren 3 - Niobe 2 11.15 u Bedo 4 - Heren 4 13.00 u PSV Handbal 3 - Dames 2 17.00 u Swift 2 - Dames 3 11.35 u Dames A1 - DOS '80 A1 10.00 u Saturnus E1 - E-jeugd 2 09.30 u Helios ‘72 F1 - F-jeugd 1 10.10 u Programma dinsdag Jongens C1 - Acritas HC1 18.30 u

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 26 en 27 oktober: Venhorst 1 - Herpinia 1 2-2 Venhorst 2 - Constantia 2 5-3 Fiducia 2 - Venhorst 3 1-0 Venhorst 4 - Blauw Geel ‘38 13 1-6 FC de Rakt 6 - Venhorst 6 4-0 Dames Excellent 1 - Venhorst 1 1-1 Dames SV United 1 - Venhorst 2 5-1 Vet. Boekel Sport - Venhorst 1-3 Programma 2 november: Vet. Venhorst - Udi ‘19 15.30 u

Berichten

Programma 3 november: Avesteijn 1 - Venhorst 1 14.30 u 11.00 u Venhorst 3- Volkel 4 Gemert 8 - Venhorst 4 10.00 u Venhorst 5 - Volkel 7 10.00 u Dames Venhorst 1 - Resia 1 10.45 u Dames Venhorst 2 - De Willy’s 2 10.00 u Venhorst 1 - Herpinia 1 Een stormachtige dag vandaag op De Voskuilen. Pupil van de Week Thijs Manders zag een eerste helft, waarin beide teams weinig echte doelkansen kregen. Een fikse regenbui in de laatste minuten van de 1e helft inspireerde blijkbaar de gasten uit Herpen. Want net voordat de scheidsrechter affloot voor de thee werd de 0-1 op het scorebord gezet na een goede 1-2 combinatie en een schot hoog in het doel. Onze man van de thee, Tonnie Maas, vertelde dat het na zijn kookkunsten goed zou komen, maar daar leek het niet op. Na een ongelukkige handsbal binnen de zestien meter kreeg Herpinia een strafschop en die werd benut, al zat keeper Luc Peters er goed bij, 0-2. In de 65e minuut werd de doorgebroken Tom v.d.Boogaard onderuit gehaald en dat betekende een penalty voor Venhorst. Luuk v.d.Boogaard schoot die onberispelijk!!! binnen, 1-2. Helaas kon Tom hierna niet verder en moest gewisseld worden. Hij werd vervangen door de goed ingevallen Tom Leenders. Venhorst rook kansen en in de 88e minuut maakte de sterk spelende Jeroen Emonds de gelijkmaker, 2-2. Even later kreeg Venhorst nog een fraaie kans op de winnende treffer, maar Thijs v. Sleeuwen kwam een teenlengte te kort. Het bleef bij de al met al terechte 2-2. De technische leiding verkoos keeper Luc Peters tot Man van Venhorst. Volgende week uit tegen Avesteyn, dat op de ranglijst net onder Venhorst staat. Belangrijk dus! We hopen op de steun van al onze trouwe supporters.

Denk aan de Jaarvergadering: 7 november 2013, 21.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd, want de vereniging, dat zijn we samen! Gaan we privatiseren? Gaan we…? Zie voor de agenda en het verslag van vorig jaar onze website. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 26 oktober Stiphout Vooruit A1 - Venhorst A1 1-1 Venhorst B1 - Rhode B2 0-9 4-6 Venhorst C1 - Irene C1 Venhorst D1 - Boekel Sport D2G 2-2 Gemert D5 - Venhorst D2G 8-0 Handel E1 - Venhorst E1 4-3 WEC E3G - Venhorst E2 1-8 Venhorst E3G - Erp E4 6-2 Venhorst F1 - WEC F1 5-2 Irene F1 - Venhorst F2 3-2 Venhorst F4G - Brandevoort F10 3-3 Blauw-Geel F10 - Venhorst F5 5-3 Programma zaterdag 2 november Venhorst A1 - SSE A1 14.30 u Venhorst B1 vrij SES MB1 - Venhorst MB1 vertrek 12.00 u, 13.00 u Boekel Sport C2 - Venhorst C1 vertrek 12.00 u, 13.00 u Venhorst C2G - Erp C4 13.00 u Rhode D2 - Venhorst D1 vertrek 10.15 u, 11.30 u Venhorst D2G - Blauw-Geel D8 12.00 u Venhorst E1 - Gemert E4 10.00 u Venhorst E2 - Blauw-Geel 10.00 u Mulo E8 - Venhorst E3G vertrek 09.00 u, 10.00 u Boekel Sport F1 - Venhorst F1 vertrek 09.00 u, 09.30 u Venhorst F2 - Rhode F4 11.15 u Venhorst F3 - Rhode F6 11.15 u Gemert F8 - Venhorst F4G vertrek 09.45 u, 10.30 u Venhorst F5 - Avanti F5 09.00 u

DIJSSELBLOEM TRAMPOLINES TRAMPOLINES SPRINgDOEkEN BESchERMRANDEN

Open: elke werkdag van 16.00 uur tot 20.00 uur. Zaterdags van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Dealer van ETAN trampolines: Marjo hol-Dijsselbloem marjohol@live.nl 06-15384505 / 06-22413831


Sport Boekel Sport pakt punt in Rooi Boekel Sport heeft in 3D een verdienstelijk punt behaald in Sint Oedenrode. Met wat geluk waren het er nog 3 geworden mits Tim Schuijers zelf op doel had geschoten. Boekel Sport begon voortvarend aan dit duel. Het kreeg zeker in het begin redelijk was kansen. Doelman v.Heesch van Rhode moest met een knappe reactie in de 8e minuut al Sjoerd Vogels van het scoren houden. Nog geen minuut later was het Bart Verhagen die zijn mannetje stond op een schot van een Rhode speler. De thuisploeg kwam via Sander Driessen op voorsprong. Een snelle omschakeling en hij liet de Boekelse verdediging en doelman verslagen achter. De ploeg van trainer Ruud Vermeer ging niet bij de pakken neerzitten en stroopte de mouwen nog maar eens op. Uit een mooie aanval ronde Sjoerd Vogels met het hoofd af na een voorzet op maat van Tim Schuijers. Vlak voor het rustsignaal van scheidsrechter Driessen moest Bart Verhagen nog gestrekt naar de kruising. Een afgeslagen corner werd door Paul Smeets van Rhode naar de bovenhoek gekruld echter de Boekelse goalie redde uitstekend. De tweede helft golfde op en neer. De 2 ploegen streden voor wat ze waard waren. Boekel Sport kreeg goede scoringskansen maar wist die helaas niet te verzilveren. De Boekel Sport supporters hebben een mooie wedstrijd gezien. Helaas waren er teveel gele kaarten die gegeven werden door de scheidsrechter van dienst wat de wedstrijd helemaal niet nodig had. Zondag wacht Boekel Sport wederom een mooie topper. DAW uit Schaijk komt naar sportpark De Donk.

Berichten

Uitslagen 26 en 27 oktober: ST SSS’18/Holth. A1 - Boekel Sport A1 1-9 Boekel Sport A2 - Erp A2 1-1 Boekel Sport B1 - Schijndel B1 1-1 MVC B1 - Boekel Sport B2 ?-? 34 Boekel Sport B3 - DVG B2 Mifano C1 - Boekel Sport C1 90 Gemert C5 - Boekel Sport C3 3-5 Boekel Sport C4 - Rhode C5 2-4 Boekel Sport D1 - Blauw Geel’38 D2 5-2 Venhorst D1G - Boekel Sport D2G 2-2 Erp D2 - Boekel Sport D3G 1-4 Boekel Sport D4G - Blauw Geel ‘38 D7 14-0 Blauw Geel ‘38 D8 - Boekel Sport D56-0 Boekel Sport D6G - Schijndel D5 0-7 Boekel Sport E1 - HVCH E1 0-16 Gemert E3 - Boekel Sport E2 1-7 Boekel Sport E3 - Blauw Geel ‘38 E7 0-4 Gemert E6 - Boekel Sport E4 14-0 Boekel Sport E5 - Gemert E5 7-2 Boekel Sport E6G - Irene E2 3-7 ASV ‘33 E4 - Boekel Sport E7G 0-12 Avanti ‘31 F1 - Boekel Sport F1 3-1 Boekel Sport F2 - ELI F1G 5-0 Boekel Sport F3 - Sparta ‘25 F5 0-13 Ollandia F1G - Boekel Sport F4 5-1 SCMH F2 - Boekel Sport F5 5-5 Olympia ‘18 MA1 - Boekel Sport MA1 6-2 Boekel Sport MC1- VOW MC1 3-2 Sparta'25 MC1 - Boekel Sport MC2 6-0 Herpinia MD1 - Boekel Sport MD1 0-3 Veteranen Boekel Sport - Venhorst 1-3 Rhode 1 - Boekel Sport 1 1-1 Nijnsel 2 - Boekel Sport 2 4-4 Mariahout 2 - Boekel Sport 3 3-2 Boekel Sport 4 - UDI ‘19 5 6-1 Boekel Sport 5 - Rhode 8 4-0 Blauw Geel ‘38 16 - Boekel Sport 6 3-3 Boekel Sport 7 - Boerdonk 4 3-0 Nijnsel 6 - Boekel Sport 8 2-3 Boekel Sport 9 - Volkel 6 1-1 Dames Boekel Sport 1 - Erp 1 0-1

3-1 Boerdonk 1 - Boekel Sport 2 Programma 2 november: Boekel Sport A1 - Sparta ‘25 A1 14.45 u Boekel Sport MA1 - GFC ‘33 MA1 14.45 u Boekel Sport B2 - Nijnsel B1 14.45 u Boekel Sport C2 - Venhorst C1 13.00 u Boekel Sport C3 - Bavos C2 13.00 u Boekel Sport MC2 - SSS ‘18 MC1 13.00 u Boekel Sport D1 - S.V. Brandevoort D1 11.45 u Boekel Sport D4G - Handel D1G 11.45 u Boekel Sport D5 - Nijnsel D1 11.45 u Boekel Sport E2 - Erp E2 10.30 u Boekel Sport E4 - Sparta’25 E3G 10.30 u Boekel Sport E7G - Blauw Geel ‘38 E11 10.30 u Boekel Sport F1 - Venhorst F1 09.30 u Boekel Sport F6 - Sparta ‘25 F7 09.30 u Nijnsel A1 - Boekel Sport A2 14.30 u SCMH A2 - Boekel Sport A3 14.30 u H.B.S.V. B1 - Boekel Sport B1 14.30 u Boerdonk B1G - Boekel Sport B3 14.30 u Veteranen Odiliapeel - Boekel Sport 17.00 u Programma 3 november: Boekel Sport 1 - DAW 1 14.30 u Boekel Sport 2 - Prinses Irene 3 11.30 u Boekel Sport 3 - Bavos 2 11.00 u Sparta ‘25 4 - Boekel Sport 4 12.00 u ELI 4 - Boekel Sport 5 11.30 u Boekel Sport 6 - Rhode 7 11.00 u Boskant 6 - Boekel Sport 7 10.00 u Boekel Sport 8 - Mariahout 5 10.30 u Boekel Sport 6 - Rhode 7 11.00 u Handel 5 - Boekel Sport 9 10.00 u Dames VOW 1 - Boekel Sport 1 11.30 u Dames Boekel Sport 2 - FC de Rakt 1 12:00 u


Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

AH Roerbakmix 400 gram 2e GRATIS 2 zakken naar keuze van 3,98 voor

1,99

AH Kipfilet voordeelpak 2 EURO KORTING Per kilo

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

van 7,00 voor

5,00

AH Yorkham naturel of gegrild 25% KORTING Per 100 gram

van 2,19 voor

1,64

VERS UIT EIGEN OVEN:

Alle AH verse croissants 2e HALVE PRIJS Bijv.: Ham/kaas croissants 2 stuks van 1,70 voor

1,27

AH Roomboter appeltaart van 4,29 voor

2,99

25% KORTING Bijv.: Gelderse rookworst Zak 275 gram van 2,05 voor

1,54

30% KORTING Per stuk

Alle Unox

The Famous Grouse Blended Scotch Whisky 1 liter

van 22,99 voor

17,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 28 oktober t/m 3 november 2013

ALBERT HEIJN KANTERS

0413-273993

Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur


Sport ZAALVOETBALVERENIGING

W.A.C. Boekel

Op maandag 21 oktober werden de tweede wedstrijden van de competitie gespeeld. Ook dit jaar zal het voetbalseizoen gespeeld worden onder de naam: “Rabobank Cup�. In deze tweede wedstrijd stond de knaller tussen de nummer 1 en de nummer 2 van de A-Poule op het programma; De Schutboom/v.Dijk tegen Donkers/v.Lankveld. Vorig seizoen wist De Schutboom/v.Dijk beide wedstrijden te winnen, wat uiteindelijk het kampioenschap opleverde. Hoe zou het dit seizoen

Berichten

gaan? Beide teams waren gewaagd aan elkaar. Donkers/v.Lankveld wist de score te openen en nam de voorsprong. Maar voor het rustsignaal wist De Schutboom/v. Dijk gelijk te maken. Met een 1-1 gelijke stand begon men aan de tweede helft. Het spel ging op en neer en beide teams kregen kansen. Het was De Schutboom/v.Dijk die in de tiende minuut van de tweede helft wist te scoren en de voorsprong in handen nam. Met nog 2 minuten op de klok ging het team van Donkers/v.Lankveld een alles of niets offensief aan en gooide alles in de aanval. In een counter uitval wist De Schutboom wederom te scoren en was de strijd beslist. Het was wederom De Schut-

Het nieuwe zaalvoetbalteam BoekelFit

Met ingang van dit seizoen speelt het nieuwe team van fitnesscentrum BoekelFit mee in de zaalvoetbalcompetitie van WAC Boekel. Via deze weg willen de spelers en begeleiders BoekelFit bedanken voor het sponsoren van het team en het schenken van wedstrijdtenues. Voor meer informatie over BoekelFit: www.fysioboekel.nl

boom/v.Dijk die met de winst ging lopen. Het is slechts de tweede wedstrijd van het seizoen en alles is nog mogelijk. Gezien de subtop van de A-Poule diverse nieuwe jongere spelers heeft gekregen zal dit jaar de strijd om de titel een stuk spannender worden. Zo ook het team van Dakdekkersbedrijf Jacobs. Zij maakt een goede indruk. In de tweede wedstrijd wist zij overtuigend te winnen van AVB Asbestverwijdering. Ook in de B-Poule zijn diverse teams met nieuwe jongere spelers. Zo komt het team van De Drie Kronen verrassend voor de dag met een bijna geheel vernieuwd team. In de Bekerronde wisten zij uitstekend te presteren, wat resulteerde in een plaats in de achtste finales. Maar ook in de competitie staan zij dapper hun mannetje. Met veel overtuiging wist zij het team van Midicentrum Stender te overlopen, wat resulteerde in een 4-1 overwinning. De Drie Kronen, een team om rekening mee te houden. Ook het team van BoekelFit wist de competitie te beginnen met een ruime overwinning van 7-2 op het team van Autocentrum Boekel. En in deze tweede wedstrijd moest het team van Tielemans Groentekwekerij er aan geloven. Ook zij werd met 3-1 verslagen. Het belooft een spannende competitie te worden in Poule B om het kampioenschap en promotie naar de hoogste klasse. Vol spanning kijken we uit naar de volgende wedstrijden. Op website www.wacboekel.nl kunt u alle informatie vinden betreffende de teams, uitslagen, stand, programma, bekerronde, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Bestuur z.v.v. W.A.C. Boekel

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Riek Janssen 2 Rina v.d.Gevel 3 Pieta v.Dijk 4 Nolda v.d.Elzen 5 Thea v.Osch 6 Piet v.d.Braak Jokeren 1 Anneke v.d.Cruijsen 2 Anneke v.d.Broek 3 Marietje v.d.Elzen 4 Leen Emonds

85 pnt. 77 pnt. 69 pnt. 61 pnt. 61 pnt. 58 pnt.

89 pnt. 72 pnt. 67 pnt. 63 pnt.


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Frans de Bruin Clubkampioen Jeu de Bouckles. Bij de Jeu de Bouckles vierden we de afgelopen zaterdag, met een toernooi en een etentje, het einde van het zomerseizoen. En dat het het einde van de zomer was bleek later. Op de dag zelf schitterend weer en de dagen daarna pure herfst. Ook werd de clubkampioen gehuldigd. In de zomer werd er gestreden om clubkampioen te worden in 2 poules. 3 Heren en 2 dames uit poule B promoveren naar poule

Berichten

A. De winnaar van de A-poule is ook automatisch onze de clubkampioen. Clubkampioen Jeu de Bouckles 2013 werd Frans de Bruin. Proficiat. De volledige uitslagen vind je hieronder. Er werden ook 5 leden gehuldigd die 12,5 jaar lid waren van Jeu de Bouckles: Johanna en Jan v.d.Elzen, Cor Constant en Harrie Donkers. Proficiat. Het was een geweldig samenzijn met zo’n 140 boulers en dus kunnen we met een gerust hart de winter in. Uitslag clubkampioen Poule A: 1 Frans de Bruin; 2 Bennie Vesters; 3 Jan v.Haandel; 4 Henk v.Haandel; 5 Tonnie Vesters; 6 Toos Verhofstad; 7 Corry v.Dalen; 8 Piet v.Haandel; 9 Bertus v.Duinhoven; 10 Tonnie v.Logten m.; 11 Karin v.d. Ven; 12 Wim v.Hees; 13 Jan v.Dijk; 14 Truus v.d.Vondervoort; 15 Frans v.d.Laar; 16 Jan Kroos; 17 Henk v.d.Vorst; 18 Jan v.d.Elzen Sp; 19 Jan v.Berlo; 20 Anneke de Bruin; 21 Betsie v.Lankveld; 22 Harrie Coppens; 23 Frans Vesters; 24 Grard School; 25 Nellie v.Hees; 26 Maria School; 27 Gerarda v.d.Ven; 28 Miet v.Dijk. Uitslag clubkampioenschap Poule B 1 Jos Fabrie; 2 Christ Donkers; 3 Lenie

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

Cootjans; 4 Harrie Donkers; 5 Harrie v. Doren; 6 Gerard v.d.Ven; 7 Jos v.Haare; 8 Jan Vogels; 9 Tiny v.d.Elzen; 10 Bert v.d. Wetering; 11 Huub v.Helvoirt; 12 Henk Vesters; 13 Cor Verbrugge; 14 Mia v.Berlo; 15 Toon Verhofstad; 16 Martien v.d. Elzen; 17 Betsie Vogels; 18 Ad Houtman; 19 Ties v.d.Tillart; 20 Pieta v.d.Velden; 21 Maria Loeffen; 22 An v.Asseldonk; 23 Riek Hurkmans; 24 Ria v.d.Ven; 25 Diny Houtman; 26 Tonnie v.Logten vr.; 27 Betsie Verbrugge. Uitslag Eindezomer-toernooi: 1 Jos v.Haare; 2 Jan v.d.Elzen Sparren; 3 Johanna v.d.Elzen; 4 Jan v.Kilsdonk; 5 Toon v.d.Boogaard; 6 Sjef v.d.Vondervoort; 7 Jos v.d.Boom; 8 Erna Verstegen; 9 Bert v.d.Wetering; 10 Tonnie Vesters; 11 Ties v.d.Tillart; 12 Tonnie.v.Logten m.; 13 Bertus.v.Duijnhoven; 14 Betsie Engel; 15 Henk.v.Haandel; 16 Bert v.d.Mortel; 17 Mientje Coppens; 18 Riek Hurkmans; 19 Jan.v.Dijk; 20 Toos Verhofstad; 21 Henk.v.Vorst; 22 Piet de Groot; 23 Mia v.Berlo; 24 Jan v.Haandel; 25 Toon Peters; 26 Cor Constant; 27 Jan v.Berlo; 28 Annemie Osterloh; 29 Mieke v.Hees; 30 Jo Bijvelds; 31 Piet v.Haandel; 32 Wim v.Rijbroek; 33 Maria School; 34 Benny Vesters; 35 Henk Vesters; 36 Bep Ceelen; 37 Grard Verwegen; 38 Piet v.d.Linden; 39 Anneke v.d.Elzen; 40 Mari.v.Haandel; 41 Sjaak v.d.Rijt; 42 Jan v.Asseldonk; 43 Nelly v.Moorsel; 44 Berta Bevers; 45 Miet v.Dijk; 46 Martien v.Doren; 47 Harrie Donkers; 48 Frans de Bruin; 49 Wim v.Hees; 50 Jos Hoevenaars; 51 Fien Geerts; 52 Grard School; 53 Lenie Cootjans; 54 Toon v.d.Velden; 55 Pieta v.d. Ven; 56 Jo Hendriks; 57 Cor Verbrugge; 58 Tonnie Timmers; 59 Martien v.d.Elzen; 60 Betsie Verbrugge; 61 Frans Vesters; 62 Leen Emonds; 63 Christ Coolen; 64 Bert v.d.Heijden; 65 Rieky Fabrie; 66 Tonnie v.Logten vr.; 67 Nellie v.Hees; 68 Theo Versteegden; 69 Piet v.d.Heuvel; 70 Wilhelmien v.d.Elzen; 71 Truus de Klijn; 72 Dinie Houtman; 73 Nellie v.Doren; 74 Harrie Coppens; 75 Jan v.d.Elzen Neerbroek; 76 Harrie v.Doren; 77 Jan Kroos; 78 An v.Asseldonk; 79 Feli.v.Haandel; 80 Tiny v.d.Elzen; 81 Jacq Osterloh; 82 Sjaan v.Doren; 83 Karin v.d.Ven; 84 Gerarda v.d.Ven; 85 Truus v.d.Vondervoort; 86 Pieta v.d.Velden; 87 Toon Constant; 88 Cor v.d. Zanden; 89 Harrie Jans-Beeke; 90 Kees de Klijn; 91 Corrie v.Dalen; 92 Betsie v.Doren; 93 Leo Peters; 94 Annie Verwegen; 95 Annie v.Haandel; 96 Anny Peters; 97 Anneke de Bruin; 98 Dora v.Berloo; 99 Pieter v.Doren; 100 Martien Timmers.


LIETON Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Samen met Lieton kunt u ook zelf boekhouden onder de knie krijgen.

Meld u aan via www.lieton.com voor de bijeenkomst ”Boekhouden kan echt leuk zijn” en zie wat SnelStart voor u kan betekenen. Data in overleg en bij voldoende aanmeldingen. SnelStart voor als het Snel Simpel en gebruiksvriendelijk moet zijn.

VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar WWW.LIETON.COM

bouwbedrijf trienekens bv Neerbroek 15b - 5427 PS Boekel Tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

Bovenstehuis 1 BOEKEL Tel. 0492 323164 of 06 53 253548

ÓÓK VOOR AL UW INSTALLATIEMATERIALEN


Sport ’t Veertje U15/2 verliest van koploper ’t Veertje U15/2 moest op zondag 27 oktober spelen tegen Veghel U15/2. Dit team uit Veghel staat eerste in de competitie. Daarnaast zijn er bij ’t Veertje 2 spelers geblesseerd, te weten Juulke Adam en Stef Tielemans. Rianne Vorstenbosch valt in voor Juulke. Het team bestaat uit 3 heren, dus een invaller daar is niet nodig. Vooraf was dus de verwachting was dat het een

Berichten

moeilijke wedstrijd zou worden. Halverwege wordt de balans opgemaakt. ’t Veertje staat met 4-0 achter, winnen gaat dus al niet meer. Ruben Adam en Eva Verhoeven hebben helaas beide hun singel verloren, ook de dubbels zijn naar Veghel gegaan. Het is nu de beurt aan Rens v.Outvorst en Rianne om te proberen om hun singel te winnen, maar helaas. Rens en Eva spelen samen nog wel een spannende gemengddubbel, maar ook deze partij gaat net naar de tegenstander. Dus helaas werden ook de laatste 2 wedstrijden verloren. ’t Veertje U15/2 heeft erg goed hun best gedaan, het waren leuke wedstrijden, maar

’t Veertje U15/2 vlnr Eva Verhoeven, Juulke Adam, Ruben Adam, Rens van Outvorst en Stef Tielemans

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

de koploper is een maatje te groot en vergroot de voorsprong door overtuigend te winnen van Boekel. Uitslagen ’t Veertje 1 - Tilburg 5 8-0 ’t Veertje 3 - Veghel ’67 7 5-3 3-5 ’t Veertje U17 - Robad U17 ’t Veertje U15/1 - Tilburg U15/2 7-1 ’t Veertje U15/2 - Veghel ’67 U15/2 0-8 ’t Veertje U13/1 - Geldrop U13/3 2-6

Wieler Toer Club Boekel Tijdrit, 27 oktober. Afgelopen zondag werd het wegseizoen afgesloten met een koppeltijdrit. Onze meester in het verzinnen van tochten, Harrie v.d.Nieuwenhof, had een mooie tocht op papier gezet. Hoelang die tocht was, wist niemand, dat is het spannende van de koppeltijdrit. Je geeft een gemiddelde op en zonder computertje op je fiets maak je met je maatje het rondje. De start was dit jaar bij het Menneke. Er werd om 9.30 uur gestart door het eerste koppel. Dat het weer niet best was in het begin was voor sommigen toch de aanleiding om af te melden voor het anderhalf uurtje afzien. Het eerste stuk ging lekker met veel wind in de rug, dus snelheid maken. We slingerden via de Aa, naar de Mutshoek, Berkhoek, Bezuidenhout, Langstraat, Middenpeelweg, Quayweg, Fortunaweg (Landhorst), Peelkant, ‘t Muurke (Wanroy), Bosweg (Mill),vanaf hier kregen we de wind vol in onze snoet, Volkelseweg, Rouwstraat (Odiliapeel), Zeelandsedijk (Volkel), Biesthoek, Neerbroek, Tuinstraat, Wilhelminastraat, Kerkstraat. Finish bij Joep stond op het papier en hier was de koffie bruin. Op de Biesthoek werd door 3 renners lek gereden, vlug een nieuwe band erop, niet nagekeken, dus weer lek bij 2 renners. In totaal 6 lekke banden. Was hier sabotage in het spel? Zaterdag 2 november zullen we het weten. Dan wordt de uitslag bekend gemaakt en ook het eindklassement, dus wie wordt er Renner van het Jaar 2013? Neemt Laurens de wisselbeker definitief mee, er zijn verschillende kanshebbers. Volgende week krijgt u het te lezen. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl


Sport VOLLEYBALVERENIgINg

UNITAS

VC Unitas/Dames-1 speelde in Oost- of West- of Middelbeers tegen de dames van ODI. Unitas begon sterk en bereikte een 04 voorsprong maar toen kwam het thuisteam beter in het ritme en maakte 8 punten op rij. De drive bij Unitas was ver te zoeken en iedereen begon van de eigen taken in het veld af te wijken. ODI bleef met name door een sterke service de druk vol op de gasten houden en de Boekelse dames waren niet in staat om voldoende tegengas te bieden waardoor de eerste set met 25-17 verloren ging. De tweede set vertoonde veel gelijkenis met de eerste. Weer had het thuisteam een goede serve en kwam steeds beter in de wedstrijd. Op zo’n moment moet er iemand opstaan om het team de weg te wijzen en dat was deze keer Tanja v.Lankveld. Zij maakte met een ijzersterke servicebeurt 9 punten op rij en zette de achterstand om in een voorsprong. Dat gaf de rest van het team weer de broodnodige inspiratie en vechtlust en de ruggen werden gerecht. Het vrijuit spelend werd ODI met 16-25 bedwongen. De derde set was een kopie van de eerste. Geen servedruk vanuit Unitas en wel vanuit ODI waardoor de pass niet goed kwam en de Corine haar aanvalsters moeilijk kon bereiken. Unitas kwam wel weer dichtbij maar ODI trok uiteindelijk met 21-25 aan het langste eind. De vierde set moest en zou gewonnen moeten worden om er nog een vijfde set uit te slepen. Unitas kwam iets beter in het ritme en ook de pass begon te lopen waardoor er ook goede aanvallen gemaakt kon worden. De Boekelse dames pakten een kleine voorsprong, bouwden die uit en wonnen de vierde set met 19-25 dus op naar de vijfde set. De diesel was eindelijk warm en al gauw stond er door weer zo’n weergaloze servebeurt van Tanja een 10-0 voorsprong op het scorebord! Dat geef je dan ook niet meer af en met 3-15 werd alsnog een 3punten overwinning geboekt. Eindconclusie was dat ODI sterker was dan (gezien de ranglijst) werd verwacht, dat Unitas niet het eigen niveau had gehaald maar toch gewonnen! De dames blijven daarmee op de (gedeelde) eerste plaats van de ranglijst staan. VC Unitas/Heren-1 begon de wedstrijd tegen het bezoekende VCH uit Schijndel goed en geconcentreerd. Het thuisteam bleek over de gehele linie het betere van

Berichten

het spel te hebben en de gasten volgden op afstand tot er een eerste setwinst van 2516 op het bord stond. Daarna begon het Boekelse spel haarscheurtjes te vertonen en door een wat mindere pass en een rommelige verdediging kon de voorhanden zijnde aanvalskracht niet voldoende benut worden. De gasten roken een kans en legden aanzienlijk meer vechtlust aan de dag dan in de eerste set. Na een spannende finale pakten de Schijndelse heren met 2527 de set en namen de aldus verzamelde moed mee de derde set in. Daarin was er sprake van eenzelfde beeld als in het tweede bedrijf; Unitas kwam geen moment lekker in het spel en moest werken en vechten om op de been te blijven. Geen van beide teams was in staat het voortouw te nemen en eenzelfde spannende setfinale tekende zich af. Nu was Unitas de gelukkigste en met 25-23 bleef deze setwinst in Boekel. Daarna bleek al snel dat VCH 2 sets op de tenen had gelopen want het team was niet meer in staat het eerdere niveau te halen. Dat gaf meer rust aan Boekelse kant en daardoor verbeterde het spelpeil en kon er meer afwisseling in aanvalscombinaties gebracht worden. Met alsnog een overtuigende setwinst van 2512 boekte Heren-1 alweer de vijfde overwinning van het seizoen en staat daarmee stevig op de tweede plaats. Vrijwilliger van het Jaar Een oude traditie tijdens de algemene ledenvergadering van Volleybalclub Unitas is de bekendmaking van de ‘Vrijwilliger van het Jaar’. Jaarlijks wordt op die manier eer bewezen aan een persoon die zich belangeloos en bovengemiddeld verdienstelijk maakt voor de vereniging. Tijdens de ledenvergadering van 23 oktober jl. viel deze eer te beurt aan Frits de Wit. Frits speelt op zaterdag zijn wedstrijden in het team van Heren-2, is daarnaast actief als scheidsrechter en ‘kartrekker’ van de

beachvolleybal-afdeling van Unitas. Met name in die laatste rol verzet hij belangrijk werk voor de club. Mede door zijn inspanningen kent VC Unitas jaarlijks in de zomermaanden zowel een succesvolle beachcompetitie als een geslaagd beachtoernooi. Daarnaast heeft Frits onlangs een begin gemaakt met het uitbreiden van de Unitasjeugdafdeling; hij en echtgenote Hilde zijn de trotse ouders geworden van dochter Janne! Frits, namens leden en bestuur van VC Unitas…Proficiat !!

Evenementenkalender 22 November: Karin Bruers, Theater de Horst 25 november, De Horst Venhorst, algemene ledenvergadering Heemkundekring met Wim Daniëls.

Voor de decembermaand of uw relatiegeschenken; mooie KADOPAKKETTEN met ambachtelijke produkten Informeer naar de mogelijkheden, graag vooraf bestellen

Heerlijke BOERDERIJ ZUIVEL, AMBACHTELIJKE KAAS, VERS FRUIT nieuwe oogst AARDAPPELS en UIEN

OPEN: vrijdag 13.00 - 18.00 zaterdag 9.00 - 17.00

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A J.Tielemans - G.Zomers M.v.Doren (s) - M.Timmers C.Sanders - H.v.d.Mortel A.v.Duijnhoven - G.Verwegen M.Timmers - Th.v.Alphen P.v.Hoof - H.v.d.Zanden J.v.Zon - R.Willems S.Donkers - J.v.Boerdonk G.Verwegen - L.Otten P.v.Hoof - H.v.Es F.v.Boxtel - J.Mezenberg M.v.Doren (s) - R.Berens Libre B M.v.Haandel - L.v.Haandel A.Emonds - J.v.Osch H.Schepers - H.v.d.Berg A.v.d.Velden - L.v.Haandel A.v.Asseldonk - M.v.Haandel J.v.d.Aa - P.v.Doren J.v.Dooren (k) - M.v.d.Elzen J.Kusters - C.Coolen Th.v.Rooy - A.v.Moorsel

53-251 28-46 30-23 28-25 43-74 20-25 40-60 79-7 21-33 20-37 18-13 30-41

56-23 16-23 22-18 23-30 16-15 31-22 29-61 41-32 25-10

Berichten

Jac.Coolen - J.v.Asseldonk H.Arts - H.v.Duren Libre C B.v.d.Bosch - P.v.Duren L.v.Rooy - W.Kroos H.v.Melis - A.v.d.Burgt J.v.Berlo - A.v.Sleeuwen P.Rijbroek - W.Kroos H.v.Melis - H.v.Lankveld L.v.Rooy - P.v.Duren J.Manders - Cl.Aldenhuijsen A.Verstegen - W.v.Hees L.v.Sleeuwen - J.v.Berlo P.Raijmakers - B.v.d.Bosch T.v.d.Ven - Ph.v.Zuijlen Bandstoten A A.Berens - H.v.Duren M.v.Doren (s) - H.v.d.Mortel P.Koonings - A.v.Duijnhoven Jac.Coolen - M.v.Doren (b) M.v.Doren (s) - G.Zomers G.Verwegen - H.v.Duren P.Koonings - H.v.d.Mortel L.v.Haandel - H.v.Houtum J.v.Sleeuwen - A.Berens M.v.Haandel - H.v.d.Zanden S.Donkers - J.v.Zon Fr.v.Boxtel - M.Timmers C.Sanders - A.v.Duijnhoven R.Berens - C.Coolen

35-14 12-17

12-21 13-16 5-8 13-29 7-6 11-16 8-24 8-6 29-14 27-7 22-17 24-21

30-37 12-30 25-16 26-23 22-88 19-18 17-28 13-25 28-18 18-30 62-51 31-26 23-29 20-21

Bandstoten B J.v.Osch - L.v.Sleeuwen L.v.Sleeuwen - A.v.d.Velden T.v.d.Ven - J.v.Duren A.v.Asseldonk - C.v.Sleeuwen Cl.Aldenhuijsen - T.v.d.Heijden J.v.Asseldonk - Ph.v.Zuijlen H.Arts - J.v.Dijk A.Verbakel - P.v.Duren J.v.Osch - J.v.Lankveld A.Verstegen - H.v.d.Berg H.Schepers - L.v.Rooy H.Schepers - J.v.Duren Th.v.d.Burgt - J.v.Berlo L.v.Rooy - P.Rijbroek P.Raymakers - Fr.v.d.Bosch J.Manders - W.v.Hees Driebanden S.Donkers - R.Berens Fr.v.Boxtel - J.Tielemans J.Donkers - S.Donkers R.Berens - N.v.Kessel M.v.Doren (s) - P.Koonings Jac.Coolen - P.v.Hoof J.Kusters - J.Heesen

17-14 12-24 12-4 13-19 8-17 26-22 19-17 24-27 17-20 15-25 22-17 21-6 10-21 5-11 13-16 10-20 4-7 6-16 9-11 6-11 4-8 2-8 3-4

A-lijn 1. Hr. en Mw.Aalbregt 61,81% 2. Dames Celen-v.Dinteren 56,60% 3. Dames v. Elzen-Meulemeesters56,25% 4. Dames Verbakel-Vijge 54,86% 5. Dames v.Heijden-Onclin 53,82% 6. Mw. Witlox-Hr.Bergmans 53,13% 7. Dames de Koning-v.Ras 52,08% 8. Dames Huijbregts-v.d.Linden 50,00% B-lijn 1/2. Heren J. en Th.v.d.Ven 59,82% 1/2. Mw. Polman-Hr.Muselaers 59,82% 3. Mw.de Koning-Hr.v.Berlo 59,23% 4. Hrn. v.d. Goor-Pepers 58,33% 5. Dames Delisse-Janssen 56,85% 6. Heren v.d.Heijden-Reuvekamp 51,49% 7. Hr. en Mw.Verlangen 50,89% 8. Heren v.Boxmeer-Reijnen 50,30% 9. Dames Cr端ts-Vissers 50,0% C-lijn 1. Heren Huijbregts-Willems 59,03% 2. Hr. en Mw.v.d.Burgt 57,64% 3. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 54,17% 4. Dames Kremers-v.Lieshout 51,39% De totaalstand van de 1e competitiezitting staat op onze website. Voor info kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 321893.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 9,25 TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

A l l e r h a n d e inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. --------------------------------------------------

TE HUUR

Sint en Pietpakken. BV GemertsewegMutshoek

Marko Weren, tel. 322773.

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

- Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

A l l e r h a n d e GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL

gladheidsbesrijding zonder corrosieve E L E K T R O T E C H N I E K

uitslag op alle bestratingen.

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Boek nu voor de Sint; voor thuis of op het bedrijf. Bel 06-13569870. -------------------------------------------------DEUREN, KOZIJNEN, RAMEN desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------`

A l l e r h a n d e Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------GRATIS hulp door betrouwbare man, 65+, met ervaring voor onmisbaar thuisadministratie, aanvraag taxi, zorg of hulp-

middelen. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875. -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP Nieuw!! Vanaf nu verkrijgbaar: diverse soorten heerlijk VERS FRUIT Ambachtelijke ZUIVEL en kaas

Nieuwe oogst APPELS, AARDAPPELS en UIEN

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel

Open: vrijdag 13.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-17.00

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Voor afspraak: tel. 06-17962288

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------’T KNIPDURSKE Sandra Janssen

A l l e r h a n d e Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Twee SOLExEN te koop: 1 Black’n Roll S4800D uit 2006. 1 Velo S 3800 uit 2005. Voor meer informatie: 06-30118048 of hannyverbrugge@live.nl

2 lieve, gekke en spontane Pieten nodig voor een huisbezoek of in de burt? Bel dan naar 06-81990690 na 18.00 uur of mail naar hcbboekel@hotmail.com

• komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Op 6 nov van 9.30 - 11.30 uur is iedereen welkom om te komen kijken. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

Boekel’s Welzijn Altijd alert, niet alleen in verkiezingstijd www.boekelswelzijn.nl

KOSMO Schoonheidsstudio

BROKS bloemen dinsdagmorgen bij u op de markt in Boekel met een grote sortering snijbloemen en planten. AANBIEDINg elke week 3 bossen bloemen 5,naar eigen keuze.

Last van depressie?

Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

(aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. --------------------------------------------------

Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw computer-problemen

APPELS & PEREN

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIFJOTUBMMBUJFT WPPSXPOJOHFOVUJMJUFJUTCPVX  JOEVTUSJFFOEFBHSBSJTDIF TFDUPS 0PLWPPS OTUPG[VJHJOTUBMMBUJFT OJOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH OVVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBUt")#PFLFM #VSHUTUSBBUt")#PFLFM TtM T tM EJOGP!EPOLFSTFMFLUSJDOM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJDOM XXXEPOLFSTFMFLUSJDOM X XXEPOLFSTFMFLUSJDOM

Zwarte Piet, tel. 06-41151341

Brabant Design

06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Bel nu en niet later, anders valt een heerlijk pietenavondje in het water! Na een jaar bakken, inpakken en speelgoed sorteren, zijn wij Pieten weer klaar om naar Nederland te keren.

www.brabantdesign.nl

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

AANBIEDING AUTO 30 rijuren, tussentijdse toets + praktijkexamen nu

â‚Ź 1599,00 nu met tijdelijk GRATIS theorie-online en tehorieles

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen machinale houtbewerking boekel Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

STUcADOORSBEDRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------INLOOP-SCHILDERLESSEN op woensdagochtend (9.30-12.00) en donderdagavond (19.30-22.00). f 10,= per les. Van tevoren aanmelden op 06-30118048. Hanny Verbrugge, Boekel, hannyverbrugge@live.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Rombout

Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboormachine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN DOOREN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKINg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden

28e jaargang nr 18; 30 oktober 2013  

Weekblad Boekel & Venhorst 30 oktober 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you