28e jaargang nr 13; 25 september 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 13 - 25 september 2013

Bijzondere expositie in Museum de Kluis

In het kader van Boekel 700 opent Museum De Kluis zondag 29 september haar deuren voor een tentoonstelling over de grote band van Huize Padua met Boekel en omgekeerd. door Ria van Tiel

“Binnen ons gezin was Huize Padua gewoon vanzelfsprekend. Er werd nooit iets bijzonders van gemaakt. Mijn vader werkte er. Als kleine kinderen kwamen we er al. Ik wist er de weg en kende de gebouwen van naam.” Dorien v.d.Broek-Somers, zelf al jarenlang werkzaam ‘op Huize Padua’, weet het zich nog goed te her-

inneren. “Achteraf realiseerde ik me pas hoe knap het van mijn vader was dat hij met zo weinig middelen, zonder medicatie, en met veel minder kennis als nu, er toch in slaagde cliënten een menswaardig bestaan te geven.” Maar liefst 3 generaties van het gezin Somers werken of hebben ‘op Padua’ gewerkt. Na Jan en Dorien heeft ook Jeroen, zoon van Dorien, stage gelopen op Huize Padua. Maar ook Haske Donkers en zijn vier zonen, vader en zoon Bergmans, Van den Elsen of de broers Gerrits en Van de Heuvel. Voor Boekel is Huize Padua niet alleen een grote, maar ook een goede werkgever. Iedere Boekelaar kent in zijn omgeving wel iemand die ‘op Padua’ werkt of gewerkt heeft. In de loop der jaren moeten dat er vele honderden geweest zijn. In de beginjaren deden de broeders Penitenten de verzorging van de krankzinnigen en zwakzinnigen alleen. Naarmate er meer patiënten kwamen werden er ook leken als personeel aangenomen. Tijdens de opleiding waren de leerlingen intern. Later kochten de Broeders grond aan van de kerk waarop het personeel een huis kon bouwen.

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

Zowel in de Arendstraat als in de Beatrixlaan was dat het geval. Een half jaar lang zijn de 10 vrijwilligers van het Museum in de weer geweest om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Honderden foto’s, diploma’s, albums, verhalen en anekdotes werden opgetekend. Het resultaat van al hun inspanningen is vanaf zondag te zien in museum De Kluis. De tentoonstelling biedt vooral een goed beeld van de grote verbondenheid tussen Boekel en Huize Padua. Tijdens de expositie zal ook, een door de Blok gemaakt interview met de 4 zonen van Haske Donkers worden getoond. Verder is er volop gelegenheid voor de mensen die bekend zijn met Padua om herinneringen op te halen. De expositie wordt op zondag 29 september om 13.00 uur geopend, en is daarna iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en iedere laatste zondag van de maand tot en met 23 november geopend. Museum de Kluis bevindt zich op het terrein van Huize Padua. De toegang is gratis. Groepen kunnen op afspraak terecht. Voor nog meer info: l.verstraatenjansen@chello.nl

Van harte welkom in onze

CARWASH Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten de Zonnebloem REGIO MIDDEN PEEL

ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 28 september: 17.30 u overleden ouders v.Bakel-de Wit en overleden familie; Petronella Raymakers (vwg. haar verjaardag) en voor echtgenoot Marinus v.Haandel; Grada v.d.Burgt-Christiaans (nms. fam.Christiaans). Zondag 29 september, 26e zondag door het jaar: 10.30 u samenzang m.m.v. mannnenkoor Sint Agatha. Tonnie Custers-Roijackers; ouders v.d. Bosch-v.d.Laar en zoon Tonny; Wim v.d.Broek-v.d.Aa; Trien HanegraafRaymakers (nms. K.B.O.); overleden ouders Coolen-Manders en overleden familieleden. Maandag 30 september: 19.00 u Piet en Miet v.d.Valk-v.Eyck; Frans Vesters (vwg. jgt.); Henk, Ella, Kees en Hans v.Boerdonk. Woensdag 2 oktober: 19.00 u Willy en Thea v.d.Berg-v.d. Heijden; Carl v.Haandel.

OVERLEDEN: Boekel: 19/9 Piet Verstraten 74 jaar Venhorst: 13/9 Nelleke v.Bakel- Bijvelds Uden: 18/9 Mien v.d.Wijst- Henst

ORGELCONCERT zondag 29 september Zeeland. Zondag 29 september a.s. zal er om 16.00 uureen concert Naturel gegeven worden, met ‘Vrouwen-klein koor Orpheus’. Dirigent zal zijn Albert Wissink en Gonny van der Maaten orgelt. Deze opvoering zal plaats vinden in de St.Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland en de toegang is gratis. De Margaretha van Hattum orgel stichting nodigt iedereen van harte uit hiervan te komen genieten.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 28 september 19.00 uur + Zondag 29 september 10.00 uur: mnd. ged. Riek Versteden-Bayens; Jan Timmers (vwg. sterfdag); Nelleke Bijvelds-v.Bakel; uit dankbaarheid (b.g.v. 50-jarige bruiloft); mnd. ged. Hendrik v.Crey; mgr. Jan Bluyssen. Donderdag 3 oktober: 19.00 u Intenties kerkgangers

ACOLyTHEN EN LECTOREN: Zaterdag 28 september: 19.00 u Niels Hoogeveen-Maaike v.Oort Mw.Royakkers-Hr.Donkers Zondag 29 september: 10.00 u Willy v.Oort-Mark Hoogeveen Hr.vd.Wiel-Mw.v.Son Donderdag 3 oktober: 19.00 u Martinese

Uitnodiging oktober viering De Zonnebloem regio Midden Peel nodigt iedereen uit op zondagmiddag 12 oktober om in de kerk van Handel een H. Mis bij te wonen. Aanvang 14.00 uur. Na afloop van de H.Mis nodigen wij u van harte uit om in Gemeenschapshuis De Bron (naast de kerk) een gratis kopje koffie of thee te komen drinken met iets lekkers erbij. Wij nodigen de Zonnebloem gasten en vrijwilligers van de afdelingen Boekel/ Venhorst, de Mortel, Elsendorp, Gemert en Handel uit om deze viering en gezellige middag bij te wonen. Er kunnen ook misintenties gevraagd worden. Als u graag wil komen, iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Graag tot ziens op zaterdag 12 oktober in Handel. Zonnebloem bestuur regio Midden Peel en bovengenoemde afdelingen

Evenementenkalender 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 4 oktober: Mark van de Veerdonk, Theater de Horst

AANBIEDINGEN donderdag 26 sept. t/m woensdag 2 okt.:

€ 9.

50

Boekelse appelkaneelvlaai Roomboterappelflappen

per stuk

Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

25

€ 1.

80

Elfzadenbrood Ronde broodjes

€ 1.

10 stuks

€ 2.

95

€ 11.

00

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


nederlandse brandwonden stichting

Collecteweek Brandwonden Stichting: 6 t/m 12 oktober Geef om een littekenvrije toekomst Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting is ongetwijfeld in oktober. Want van 6 t/m 12 oktober is de collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt het eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. In de week van 6 tt/m 12 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken -brandwonden littekenloos genezen- zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geef om een littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschon-

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 18 september 2013

Elke

Dochter van Ivan en Inie Timmers

Veenmos 85, Boekel

Voor meer informatie:

weeKblad boeKel & Venhorst De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

den uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen. Over de Brandwonden Stichting Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verplegend perso-

* 3 december 1984

neel, zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de organisatie, het voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl.

Lieve Gijs † 30 september 2005

Geen dag dat er geen kaarsje brandt Geen dag dat ik niet over je praat Geen dag dat ik niet met je bezig ben Gen dag dat ik niet aan je denk Geen dag dat ik je niet mis Mama

Aanstaande maandag om 18.00 uur een informeel samenzijn bij Gijs

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 september

Shoarmapakket (500 GRAM VLEES, 5 BROODJES + SAUS) Sukadelapjes UIT EIGEN KEUKEN

SPECIAL VAN DE WEEK

Kip stoof pannetje

Sole mio

met een heerlijke sesamsaus

biefstuk met zontomaat en ontbijtspek

100 gram

€ 119

€ 245

100 gram

€ 595 500 gram voor € 695 samen voor

VLEESWARENTRIO 100 gr. snijworst 100 gr. slagersham 100 gr. palingworst samen voor

Maandag 30 september en dinsdag 1 oktober

Braadworst h.o.h. Rookworst Sudderlapjes (RUNDERLAPPEN)

500 gram voor

500 gram voor

€ 295

elke 2e GRATIS 4 stuks voor € 595

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 325

elke 2e GRATIS 4 stuks voor € 595

Woensdag 2 oktober

Gehakt h.o.h. Rookworst Sudderlapjes (runderlappen)

€ 395

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 27 september Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 4 oktober GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen. Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

AGENDA VAN DE OPENBARE VERGADERING van de RAADSCOMMISSIE GRONDGEBIEDZAKEN op dinsdag 24 september 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Stand van zaken Randweg. 5. Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord. 6. Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel. 7. Mededelingen en ingekomen stukken. 8. Vaststelling advieslijst vergadering 18 juni 2013. 9. Rondvraag. AGENDA VAN DE OPENBARE VERGADERING van de RAADSCOMMISSIE BEWONERSZAKEN op woensdag 25 september 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda. 3. Spreekrecht voor burgers. 4. Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Boekels Ven. 5. Raadsvoorstel inzake grondtransacties in het kader van de herontwikkeling van camping Boekels Ven en terrein De Vliegberg. 6. Commissievoorstel inzake Nia Domo. 7. Mededelingen en ingekomen stukken. 8. Vaststelling advieslijst vergadering 19 juni 2013. 9. Rondvraag. Spreekrecht voor burgers Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ‘spreekrecht voor burgers’ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Stukken inzien in de bibliotheek of via de website De raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen voor u ter inzage in de bibliotheek. Daarnaast kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen met de bijbehorende bijlagen vinden via het onderdeel Bestuur en organisatie >Commissies>Agenda en notulen. INLOOPAVOND op 26 september Aanvang: 19.30 uur Locatie: raadzaal, gemeentehuis Einde: 21.00 uur

Tijdens deze inloopavond krijgt u meer informatie inzake voor-


Gemeenteberichten genomen realisatie van appartementen en commerciële ruimten en tevens aanpassing van de parkeer- en verkeersstructuur in het centrum van Boekel, met name de Buskensstraat en het Sint Agathaplein. HISTORISCHE TRAMRIT BOEKEL In de maand augustus zijn in het kader van Boekel 700 op drie dagen historische tramritten door Boekel georganiseerd. Vanwege het enthousiasme van de deelnemers en het feit dat er zich veel meer mensen hebben aangemeld dan meekonden op deze drie dagen, is besloten om begin oktober enkele extra ritten te organiseren.

Met de nagebouwde ‘Goede Moordenaar’ (tram) uit Gemert gaan wij met u op ontdekkingstocht van iets langer dan twee uur door ons prachtige dorp. In de tram, die een maximale snelheid kent van 25 km/uur, hangt een groot scherm waarop allerlei historische kaarten, foto’s, filmfragmenten e.d. tijdens de rit worden getoond, die het ingesproken verhaal illustreren en ondersteunen.

Wie mee wil met de tram moet zich snel inschrijven. Inschrijving vindt plaats aan de balie van het gemeentehuis. U dient wel direct contant de inschrijvingskosten (ad 700 eurocenten) te voldoen, eerder wordt u niet ingeschreven. Bij de inschrijving moet u verder de dag en het tijdstip aangeven.

De tram rijdt op de onderstaande data/tijdstippen en vertrekt en eindigt op het St. Agathaplein. In- en uitstappen kan alleen op het St. Agathaplein en niet tijdens de rit. Datum

Vrijdag 4 oktober

Zaterdag 5 oktober

Zondag 6 oktober

Tijdstip

10:00 - 12:30 uur

10:00 - 12:30 uur

10:00 - 12:30 uur 13:30 - 16:00 uur

Max. aantal passagiers

24

24

24 24

Inschrijvingskosten p.p. € 7,00

€ 7,00

€ 7,00 € 7,00

Wij hebben gemerkt dat deze tocht voor iedereen in Boekel interessant is: zij die er geboren zijn om hun kennis ‘op te frissen’ en nieuwe achtergronden te leren en zij die in Boekel zijn komen wonen en zo meer van hun woonomgeving ontdekken. De inhoud en de lengte van deze tocht zijn niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.

Op het moment dat er vragen hierover bestaan dan kunt u contact opnemen met: Gijs Klop (gemeente Boekel) 0492-326800 Walter Corssmit (heemkundekring) 0492-322225

Kortom, schrijf u snel in bij de balie van het gemeentehuis. U ontvangt dan een opstapbewijs en wij zien u te zijner tijd in de tram zodat we er een gezellige leerzame dag van kunnen maken! Aanrader: neem een zitkussen mee in verband met de harde banken in de tram.

AANVRAAG SUBSIDIE MUZIEKONDERWIJS 2013-2014 Conform de ‘Verordening muziekonderwijs 2012’ kunnen inwoners van de gemeente Boekel een subsidieverzoek indienen voor het volgen van muziekonderwijs. Om voor een subsidiebijdrage in aanmerking te komen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Op www.boekel.nl kunt u een aanvraagformulier muziekonderwijs downloaden. Op dit formulier staat uitgelegd aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke bescheiden u naast het aanvraagformulier moet inleveren.

De volledig ingevulde aanvraag moet vóór 1 november 2013 bij de gemeente binnen zijn. Wanneer uit de aanvraag blijkt dat de muzieklessen ná 1 november zijn begonnen, mag de aanvraag ná 1 november ingediend worden, maar uiterlijk twee weken na aanvang van de lessen. Wanneer door het aantal aanvragen tussen 1 september en 1 november 2013 het subsidieplafond reeds bereikt wordt, dan vervalt de mogelijkheid om ná 1 november subsidie aan te vragen. ONTWERPBESLUIT DRANK- en HORECAVERGUNNING De burgemeester van Boekel maakt bekend dat hij op basis van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voornemens is een drank- en horecavergunning te verlenen aan Gilde Sint Agatha uit Boekel.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 september 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Boekel.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over het voornemen kenbaar maken. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wenst te maken, dan kunt u binnen de genoemde termijn contact opnemen met mevrouw R. Freijters. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. Boekel, 24 september 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Geaccepteerde melding van: - Fanfare St. Lucia voor het houden van een concert op 22 september 2013 van 15:00 uur tot 16:00 uur op het Sint Agathaplein; - Buurtvereniging Meeuwenlaan voor het houden van Jeu de Boules en een buurtbarbecue op 21 september 2013 van 15:00 uur tot 01:00 uur.

Tegen deze geaccepteerde meldingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

Verleende vergunning aan: - Stichting Comité Boekel-Venhorst voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas in Boekel en Venhorst op respectievelijk 17 en 24 november 2013 (verzenddatum 18 september 2013). Bezwaren: Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuurs-


Gemeenteberichten recht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 24 september 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel

BEKENDMAKING BESLUIT INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende definitieve beschikking ter inzage ligt:

• Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de vergunning in te trekken van L.A.W.M. van Haandel-Bongers voor de inrichting op het adres Zandhoek 7a te Boekel, kadastraal bekend gemeente Boekel, sectie N, nummer 782 (gedeeltelijk).

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 25 BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 5 september jl. zijn o.a. aan de orde geweest Vaststelling Bestemmingsplan Boekels Ven en instemmen met aangaan van benodigde grondtransacties gewijzigde raadsvoorstellen De volgende stap in de totstandkoming van het project Boekels Ven wordt gezet. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen en de benodigde grondtransacties aan te gaan. In de vergadering van 10 september jl. zijn o.a. aan de orde geweest: Anti-discriminatievoorziening De gemeente Boekel is verplicht een antidiscriminatievoorziening te hebben. In de afgelopen jaren heeft de Lumens groep deze voor de gemeente Boekel uitgevoerd. De Lumens groep heeft voor het jaar 2014 een vergelijkbaar pakket aangeboden in vergelijking met het afgelopen jaar voor de afname van de klachtenbehandeling.

Energiemanagement gemeentelijke gebouwen De gemeente Boekel gaat vanaf 2014 het energiegebruik van het gemeentehuis monitoren met als doel om een energiebesparing van minimaal 5% te realiseren. Hiermee kan de ge-meente een bijdrage leveren aan een duurzamere leefomgeving.

september 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Sint Agathaplein 2 te Boekel. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, op woensdag van 13.30 tot 19.00 uur en tevens op afspraak toegankelijk. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank te ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Boekel, 24 september 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit het vellen van een houtopstand; het kappen van 12 bomen (8 x inlandse eik/zomereik en 4 x gewone esdoorn) Locatie : Parkweg Datum ontvangst : 16 september 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL In verband met de intocht van Sinterklaas in Boekel en Venhorst zal er op zondag 17 november 2013 van 14.00 uur tot 14.45 uur in Boekel mogelijk oponthoud zijn op een aantal wegen. De route van de optocht is Tuinstraat, Wilhelminastraat, Kerkstraat en via de rotonde naar het St. Agathaplein.

Op zondag 24 november 2013 zal er van 10.30 uur tot 11.00 uur mogelijk oponthoud zijn op een aantal wegen in Venhorst. De route van de optocht is Daandelendennen/De Biezen, De Zonnedauw, De Dophei, Heikneuter, Hoogmenneke, Zanddelweg, St. Josephplein. Boekel, 24 september 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.


Gilde St. Agatha Boekel Grote kofferbakverkoop op zondag 29 september Op zondag 29 september a.s. is er van 9.00 uur tot 15.00 uur een grote kofferbakverkoop op het evenemententerrein, georganiseerd door gilde Sint Agatha.

Er komen zo’n 130 standhouders om hun meegebrachte spullen te verkopen. In het nieuwe gildehuis en op het gezellige terras is allerlei drank en eten verkrijgbaar. Voor de kinderen staat er een luchtkussen klaar. De entree is slechts € 1,- ; kinderen t/m 12 jaar gratis. Kom op de fiets! Deze kunnen gratis op het terrein worden gestald.

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 1 oktober wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Donkstraat, hele wijk Dooleggen, Arendstraat, Rutger v.Herpenstraat, Kloosterlaan, Kapelstraat, Burgtstraat, Zorgcentrum St. Petrus, Parkweg, Boterbloem, Beatrixlaan, Julianastraat, Winkel CAV, Molenstraat tot Grieks restaurant Asteria. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

3 EMM-jubilarissen zondag 29 september 2013 Harmonie “Eendracht Maakt Macht” organiseert het jaarlijkse Jubilarissen-concert op zondag 29 september 2013 in de Pleinzaal van Nia Domo te Boekel. Het Jubilarissenconcert wordt speciaal gegeven voor de Briljanten, Diamanten, Gouden Bruidsparen, Gedecoreerden en andere jubilarissen van dit jaar in Boekel. Tijdens dit concert worden zij door E.M.M. in het zonnetje gezet. Tevens worden er 3 muzikanten van E.M.M. gehuldigd, Rrspectievelijk: Jan v.d.Burgt en Giel Verstraten voor 12,5 jaar en Hendrik v.Schijndel voor 25 jaar lidmaatschap van onze muziekvereniging. Wij nodigen u uit om ook deelgenoot van deze feestvreugde te zijn. EMM is een muziekvereniging die actief is en midden tussen de mensen wil blijven staan. Het concert wordt geopend door de Slagwerkgroep E.M.M. o.l.v. instructeur Paul Schepers. De Harmonie E.M.M. speelt voor u gevarieerde muziekwerken o.l.v. dirigent Bart v.Zutven. Aanvang concert 11.30 uur. Zaal open 11.00 uur. Wij heten iedereen van harte welkom. Harrie Beekmans, secretaris E.M.M. www.emm-boekel.nl


KOFFERBAKVERKOOP

ZONDAG 29 SEPTEMBER

van 9.00 uur tot 15.00 uur op het evenemententerrein (bij het sportpark)

EntrEE: â‚Ź 1,- / kinderen t/m 12 jaar gratis GrAtIS PArKErEn

Rutger van Herpenstraat 53 | Boekel T 0492-32 13 28 | E info@vandervenwonen.nl I www.vandervenwonen.nl


Gemeenschapsbelang Venhorst in gesprek Afgelopen woensdag 11 september heeft Gemeenschapsbelang Venhorst haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden met aansluitend de thema-avond “Gemeenschapsbelang Venhorst in gesprek”. Het gesprek verliep aan de hand van een aantal leefbaarheidthema’s zoals wonen, voorzieningen, economie, natuur/recreatie, verenigingsleven, inzet vrijwilligers en de zelfstandigheid van de gemeente. Het was een interactief gesprek waarbij ook zorg- en aandachtspunten genoemd werden. Gemeenschapsbelang Venhorst kijkt terug op een geslaagde avond met dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. Tijdens deze avond hebben we afscheid genomen van Jan Manders als bestuurslid van Gemeenschapsbelang Venhorst. Jan is mede-oprichter van Gemeenschapsbelang Venhorst en heeft namens GBV ook een

tijd in de gemeenteraad gezeten. Jan doet een stapje terug maar blijft actief betrokken. Gemeenschapsbelang Venhorst spreekt haar waardering en dank uit over de jarenlange actieve betrokkenheid en inzet. Ook hebben we stil gestaan bij het onverwachte overlijden, eerder dit jaar, van een zeer betrokken trouw lid en bovenal een groots gemeenschapsman; Christ Gerrits. Christ was ook een van de medeoprichters van Gemeenschapsbelang Venhorst. We spreken onze waardering en dank uit voor zijn grote en actieve betrokkenheid. Gemeenschapsbelang Venhorst wil het gesprek met u aangaan. U, inwoner van Venhorst, Boekel en Huize Padua bent van harte welkom tijdens onze achterbanvergaderingen of kunt ons persoonlijk aanspreken. Het gesprek van vandaag raakt u overmorgen. Wacht niet af wat je morgen kan overkomen als je daar zelf gisteren iets aan had kunnen doen. Bestuur en Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst Fractie: Jeanne v.Eert, Riannette Timmers, Bart v.d.Hoogen Vorige week stond er geen foto bij het artikel. Vandaar deze week nogmaals plaatsing. Weekblad Boekel & Venhorst

“Elke dag een beetje spirit” met de

Gerarduskalender

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘Elke dag een beetje spirit!’ Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen.

D.O.P.

ook voor u!

De D.O.P. wil ook de komende gemeenteraadsverkiezingen weer met een sterke kandidatenlijst komen. Wellicht iets voor jou? Heb jij belangstelling voor de Boekelse politiek in het algemeen en de politiek van de D.O.P. in het bijzonder, neem dan eens vrijblijvend contact op met één van onze bestuurs- of fractieleden. Hun telefoonnummers vind je op onze fraaie website: www.dopboekel.nl Graag tot ziens.

Bestuur en fractie DOP

info@dopboekel.nl

De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. Zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl De kalender van 2014 is (inclusief schild) voor € 6,50 euro verkrijgbaar bij mw. Logtens aan de Kerkstraat 20 in Boekel, tel. 0492 329150, of 0621268349. Ook is de kalender is te koop in het winkeltje van St.Petrus, dagelijks geopend van 9.30 uur tot 11.00 uur

scouting boeKel Herfstwandeling Scout-Walk zondag 6 oktober. Op zondag 6 oktober a.s. vindt voor de 37e keer de Scout-Walk plaats. Tijdens deze Scout-Walk zullen onze leden weer de nodige kilometers bij elkaar lopen. Daarom kunnen onze leden bij u aan de deur komen om sponsors te zoeken voor deze Scout-Walk. Elk jaar nemen er zo’n 300 wandelaars deel aan deze prachtig uitgezette herfstwandel-tocht. Dit jaar is er wederom een wandelroute uitgezet die (drukke) wegen zoveel mogelijk mijdt en het mooiste van de omgeving laat zien. U zult er versteld van staan dat er dicht bij huis zoveel moois te zien is. Ook u bent van harte welkom om de Scout-Walk te lopen. Er kan gestart worden tussen 9.30 uur en 10.30 uur in blokhut Den Perekker aan de Mezenlaan 20 te Boekel. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 en voor een versnapering onderweg wordt gezorgd. Mocht u geen 25 kilometer willen lopen dan is er bij elke post (per 2,5 km) de mogelijkheid om te stoppen. Namens Scouting Boekel bedankt voor uw medewerking en graag tot ziens op 6 oktober. Info: Peter v.d.Krieken, 06-53619520.

Evenementenkalender 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein


Voor een compleet advies U wilt op al uw vragen een antwoord! Nijhuis & te Winkel geeft u het juiste antwoord, ook op vragen die u niet heeft gesteld.

Sint Agathaplein 27-29 5427 AA Boekel

T 0492 - 32 95 18 F 0492 - 32 96 30

E info@nijhuistewinkel.nl www.nijhuistewinkel.nl

DE BOSBERG 82 - BOEKEL

5 redenen om dit huis te kopen! - toplocatie in Boekel

- Vrijstaand wonen in betaalbare prijsklasse

- Zonnige tuin op het zuiden van 445 m2 - Modern sanitair/instapklaar - Zeer lage rentestand!

â‚Ź 319.500,00 k.k.

OPEN huiS 0-15.00 uur! .0 11 n va r be to ok 5 ag zaterd

Elisabethplaats 4 5421 LC GEMERT 0492-363038 www.woonplezier.nl


Culturen ontmoeten elkaar in Boekelse Taalklas

Met de start van het nieuwe schooljaar is ook de Boekelse Taalklas weer volop in bedrijf. Dit schooljaar komen er kinderen met achtergronden uit 11 verschillende landen naar de Taalklas. De Taalklas is in november 2012 gestart op gezamenlijk initiatief van de basisscholen in Boekel en Venhorst en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Boekel. De kinderen krijgen in kleine groepjes buiten de eigen klas extra ondersteuning in de verwerving van de Nederlandse taal en gaan hier ook thuis mee aan de slag. Op

deze manier ontmoeten kinderen van de verschillende scholen elkaar in de Taalklas. Het lesaanbod hangt af van de behoefte van de kinderen. Deze wordt afgestemd met de eigen school. Het aanbod varieert van een uitgebreid NT2 (Nederlands als 2e taal) lesprogramma voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen, tot lessen gericht op slechts ĂŠĂŠn onderdeel van de Nederlandse taal voor kinderen die 2-talig opgevoed worden. Met name voor de nieuwkomers in de Taalklas worden er naast taallessen ook

DANKBETuiGiNG

Voor uw medeleven, zowel persoonlijk als op kaarten, na het overlijden van ons mam, oma en overgrootoma

Dien Strijbosch-Meulensteen

zeggen wij u hartelijk dank. Een speciaal woord van dank aan het personeel van St. Petrus in Boekel voor de goede zorg in haar laatste levensjaar. Kinderen en kleinkinderen

zo snel zo machteloos zo oneerlijk maar o zo trots...

Met heel veel verdriet hebben wij veel te vroeg, op een indrukwekkende manier, afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap, schoonvader en trotse opa

Piet Verstraten echtgenote van

Lies Verstraten-van Haandel

Hij overleed in de leeftijd van 74 jaar. Boekel: Elsendorp:

Boekel: Venhorst: Boekel, 19 september 2103 Burgtstraat 29, 5427 AH Boekel

Lies Vestraten-van Haandel Elly en Jos Stijn en Lieke Iris Yvonne en Johan rens en romy Daniek Linda en Michiel tessa Sander

De uitvaart heeft woensdag 25 september plaatsgevonden.

lessen gegeven die betrekking hebben op de Nederlandse cultuur en de gebruiken die hierbij horen. Onlangs vond een bijeenkomst plaats voor ouders en kinderen in het lokaal van de Boekelse Taalklas. Op deze avond kwamen vele nationaliteiten bij elkaar. Na afloop van het informatieve gedeelte was er tijd om samen nog wat na te praten onder het genot van allerlei lekkere hapjes uit de diverse landen. Natuurlijk ontbrak het Nederlandse dropje niet op de hapjestafel.

Sloepie got talent 40 jaar jubileum!!

Kinderen deze week laatste kans voor aanmelden om mee te doen met de Sloepie got talent. Vette prijzen te winnen! Aanmelden bij j.weusten8@gmail.com. Deze houden we op zondag 6 oktober in de Borst, aanvang 16.00 uur. Zorg dat je op tijd bent want we hebben een spectaculaire show in de theaterzaal. Daarna gaan alle kinderen lekker eten en omstreeks 18.00 uur starten we met de Sloepie got talent in de Sloepie ruimte, met ondersteuning van dj Bram. Zorg dat je erbij bent, dit mag je niet missen. Voor de kinderen geen entree. Ouders opgelet: Alle ouders van de kinderen, die naar het Sloepie gaan of ouders van kinderen die in de toekomst naar het Sloepie gaan zijn welkom vanaf 18.00 uur (opa's en oma's mag ook). Je krijgt een bakkie koffie met iets lekkers (overige consumpties voor eigen rekening). Voor meer info: Sjack v.d.Laar 0492351221, sjack@vanderlaarinstallaties.nl


Boekhoudingen Belastingzaken Adviesverlening

Al meer dan 25 jaar ervaring!

Verzorging van belastingzaken en boekhoudingen zoals de belastingdienst dit wil, maar met het hoogst haalbare rendement voor u.

• wij zijn ook gespecialiseerd in startende ondernemingen en zzp’ers • ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl

STATENwEG 38B - VENhORST

Kenmerken

- ruim vrijstaand huis van 680 m3 op perceel van 812 m2. - Vrijstaande garage van 300 m3. - Gebouwd in 1996 en perfect onderhouden.

- Volledig geïsoleerd met Hr-beglazing, vloer-, wanden dakisolatie.

- Inpandige kantoorruimte op begane grond aanwezig.

- nieuwe prijs!

€ 499.000,00 k.k.

OPEN huiS 0-15.00 uur! .0 11 n va r be to ok 5 ag zaterd

Elisabethplaats 4 5421 LC GEMERT 0492-363038 www.woonplezier.nl


Museum De Kluis

NIEUWE TENTOONSTELLING Op zondag 29 september is Museum de Kluis geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In het museum kunt u in woord en beeld de geschiedenis van de Broeders Peniten-ten zien en hoe de behandeling van psychiatrische patiënten zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft. Daarnaast is een tentoonstelling ingericht i.v.m. 700 jaar Boekel. Huize Padua was een grote werkgever voor inwoners van Boekel en de tentoonstelling laat iets van de band die er was zien. Foto’s en verhalen van personeel, vroeger en nu, geven een mooi beeld van

hoe het was om voor de Broeders Penitenten en Huize Padua te werken. Ook de film over vader Donkers en 4 van zijn zonen die allen op Padua werkten is dan te zien. Passend hierbij is de buurtbank. Verhalen over de ontwikkeling en geschiedenis van Huize Padua zijn hierop vastgelegd en worden verteld door oud medewerkers aan de hand van foto’s en voorwerpen. Bent u in het bezit van een computer dan is het mogelijk ook thuis eens te kijken op de site www. buurtbankbrabant.nl en laat u verrassen door de vele verhalen van de musea en heemkundekringen. Uw reacties zijn altijd welkom. Voor een bezoek aan het museum kunt u ook op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en

Jeugdnatuurwacht de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op zaterdagmiddag 14 september is de 1e activiteit prima verlopen. We hebben een wandeling gemaakt door de omgeving van de Perekker en gelijk het een en ander na-der bekeken. Onder schors van dode bo-men zaten grote aantallen pissebedden verscholen; een mooie plek om te overwinteren. Op zaterdag 28 september gaan we naar Peellandschapspark Voskuilenheuvel aan de Schepersdijk. Daar gaan we pollen pijpenstrootje verwijderen, zodat de heide vrij kan groeien. Jullie kunnen daar op eigen gelegenheid naartoe gaan, zeker de leden die daar in de buurt wonen. Je kunt ook met de fiets gaan; vertrek om 14.40 uur bij de Perekker en we beginnen om 15.00 uur. Om 16.45 uur zijn we weer terug. Hierbij een foto van het groepje op 14 september. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

Nieuw!! Vanaf nu verkrijgbaar:

diverse soorten heerlijk

VERS FRUIT

Ambachtelijke ZUIVEL en kaas

Nieuwe oogst APPELS, AARDAPPELS en UIEN LET OP! nieuwe openingstijden vrijdag 13.00 - 18.00 zaterdag 9.00 - 17.00

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

op woensdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht. Voor een groepsbezoek kunt u bellen met 0492 846173 tijdens de openingsuren of een mailtje sturen naar: l.verstraatenjansen@chello.nl.

We blijven feest vieren Het jaar 2013 is een jaar met een gouden randje voor de bewoners uit de gemeente Boekel. In dit jubileum jaar hebben jong en oud actief diverse festiviteiten kunnen meemaken. Door de vele variaties zijn alle lagen van de bevolking betrokken met de feestviering, waarbij honderden vrijwilligers druk in touw waren om alles op rolletjes te laten verlopen. Echter, het feestjaar is nog niet voorbij. Het hele jaar 2013 staat in het teken van de 700 jaar viering. Op de agenda staan nog: 19 oktober: Boekel live. Het podium van de Pleinzaal in Nia Domo is op die dag gevuld met muzikanten uit Boekel. Verschillende bands zullen er met vele collega’s een swingende avond van maken. Bands als The Skills, Black Pearl, Blick maar ook de Big Bent staan op het podium en de muzikanten worden nummer voor nummer vervangen door ander muzikaal Boekels talent. Verrassende combinaties zullen op het podium staan om het publiek een mooie muziekshow voor te schotelen. Dit grootse muziekfeest is gratis en de deuren van Nia Domo gaan om 19.30 uur open. 13 december: De Boekelse Kwis Op dit moment hebben ongeveer 14 teams zich al opgegeven, maar het is de bedoeling dat meer teams zich zullen opgeven. Opgave kan via de mail: boekelsekwis@live.nl. Over het programma, welke vragen volgen nog diverse publicaties. 21 december: Rock around the clock. In alle vijf cafés van Boekel staan op die avond drie bands. Het speciale van die avond is dat de muzikanten wisselen van café. Ze verhuizen elke keer na hun optreden naar een ander café. 27 december: afsluiting en prijsuitreiking Boekelse Kwis Het programma hierover is nog niet bekend. Blijf de website Boekel700 bezoeken. Alle informatie over de nieuwe festiviteiten zullen ook op de website Boekel700 vermeld worden. PR. commissie Boekel700, Henny Bos


thuis feesten!?

Wij verzorgen u feest compleet! trouwfeest , bedrijfsopening, andere feesten

www.vanderzandenverhuur.nl verhuur van:

tenten | partybenodigdheden | koelwagens | toiletwagens drank | catering/ partyservice | frietwagens

06-15387790

Van Der Zanden Verhuur Boekel

Wij maken vrijblijvend een passende offerte PARKwEG 82 - BOEKEL

Kenmerken

- Op loopafstand van het centrum - Maandlast goedkoper huren, vanaf â‚Ź 621,00

- Met 1 of 2 slaapkamers!

dan

- Instapklaar; snelle aanvaarding bespreekbaar

- nieuwe prijs!

â‚Ź 169.500,00 k.k.

OPEN huiS 0-15.00 uur! .0 11 n va r be to ok 5 ag zaterd

Elisabethplaats 4 5421 LC GEMERT 0492-363038 www.woonplezier.nl


Mogen we ons even voorstellen?

Sinds half juni is de directie van Nia Domo overgenomen door het bestuur en worden de dagelijkse werkzaamheden, feesten en partijen gecoördineerd door Susan Raijmakers en Gesa v.Lankveld. Ze stellen zich even voor:

Mijn naam is Susan Raijmakers, dochter van Naud en Annemieke Raijmakers. In juli 2012 ben ik afgestudeerd aan de opleiding Sports en Leisure. Tijdens en na mijn opleiding ben ik werkzaam geweest als sport- en recreatiemanager bij een buitensportorganisatie in België. Daar heb ik ook de nodige horeca ervaring opgedaan. Begin dit jaar ben ik bij Nia Domo gestart als horecamedewerkster en vanaf juli zijn mijn werkzaamheden uitgebreid met alle voorkomende taken op kantoor. Mijn naam is Gesa v.Lankveld, (dochter van Gerrit en Tonny v.Exel), getrouwd met Jan en samen hebben we 3 kinderen (Tanja, Steffie en Joey), waarvan de jongste nog thuis woont. Vanaf mijn jeugd heb ik veel horeca ervaring opgedaan. In het weekeind ben ik werkzaam geweest bij Hotel de Beurs, ’t Stuupke, Kokse Hoeve en Nia Domo. De afgelopen 4 jaar was ik samen met mijn zus kantinebeheerster van Boekel Sport. Daarnaast ben ik altijd

werkzaam geweest op kantoor als administratief medewerkster, nu 3 dagen per week bij apotheek Medipark te Uden. Op donderdag en vrijdag werk ik, sinds het begin van dit jaar, als administratieve kracht bij Nia Domo en als het nodig is, ben ik ook in het weekend aanwezig. Met veel inzet heeft het bestuur in de zomerperiode een bedrijfsplan gemaakt, waarin het bestuur een visie geeft hoe in de toekomst Nia Domo beter rendabel te maken. De komende tijd (in ieder geval tot het einde van het jaar) zullen we met meer inzet van het bestuur en zonder directeur gaan werken. Het is wel zo dat we natuurlijk de activiteiten, feesten en partijen in Nia Domo blijven ondersteunen en waar mogelijk stimuleren. We willen als bestuur de volgende stappen zetten op weg naar een betere rentabiliteit en ook om Nia Domo nog meer het centrum te maken van de Boekelse leefbaarheid: • De omzet van het lunchcafé is in de winter door de week te laag en daarom is het niet verantwoord om dit met betaalde krachten te blijven doen. We willen wel open blijven en daarom willen we onderzoeken of het mogelijk is om door de week meer met vrijwilligers te gaan werken en in het weekend met betaalde krachten. • We hebben een aantal mensen bereid gevonden om een cultuur commissie te vormen. Zij zullen komende week al aan de slag gaan met de voorbereiding van het optreden van Wim Daniëls, die tijdens de avond van de poëzie beloofde om een keer terug te komen met een optreden. • Het bestuur heeft in het voorjaar Toon Wassenberg gevraagd om langer aan te blijven in de raad van Commissarissen, maar hij heeft nu besloten om zijn func-

tie per 1 oktober neer te leggen. Natuurlijk via deze weg bedankt voor de bijdrage in de afgelopen jaren! Hij zal voorlopig opgevolgd worden door Toon v.Hoof. We zijn op zoek naar vrijwilligers die onafhankelijk van het bestuur een bijdrage willen leveren als adviseur (nu via de raad van Commissarissen). Al met al weer een aantal stappen op weg naar een gezonde toekomst van Nia Domo. Iedereen is welkom om te horen wat de politiek denkt over de toekomst van Nia Domo in de commissie bewonerszaken op woensdag 25 september. Namens het bestuur van Nia Domo, Marius Tielemans, voorzitter

KatholieKe Vrouwen gilde

st. anna

Programma ruimzicht. Vrouwen, willen jullie een uitje van een weekend speciaal voor vrouwen? Dit wordt georganiseerd door Hotel Ruimzicht in Zeddam (Gelderland) van 8-9-10 november. Het programma is compleet met ontbijt, diner en optredens. De eerste dag gaan we naar een wijngoed. De tweede dag gaan we naar Kevelaer. De derde dag rijden we een rondje Montferland met daarna als afscheid een winterkostbuffet. De kosten zijn € 189,50 p.p. Opgeven kan tot oktober. Hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19, Zeddam, tel 0314 651941 Info KVG: Boekel Hannie v.d.Kamp, tel. 0492-324410.

berichten

Elke vrijdag van 09.00 - 15.00 uur kinderen knippen zonder afspraak (*kinderen tot 10 jaar voor € 10,00)

Doorrijding na aanrijding waarbij de veroorzaker is doorgereden. Op zaterdag 21 september 2013, omstreeks 16.50 uur, zijn 2 fietsters aangereden door een bestuurder van een snorfiets. De de H snorfiets is naN de Bbestuurder E R IvanC TE aanrijding doorgereden. Signalement bestuurder: 30 à 40 jaar, kalend. Signalement snorfiets: damesmodel snorfiets, kleur donkerblauw. Heeft u informatie hierover bel: 09008844 of MMA| 080-7000.Sport Afgelopen weekend was een rustig weekend voor ’t Veertje. Er waren 3 teams die competitie speelden. ’t Veertje 1 maakte de reis naar Geldrop om daar tegen het 7e team te gaan spelen. Het werd een spannende wedstrijd met veel drie-setters die op de damesdubbel na allemaal gewonnen

Berichten

werden door ’t Veertje. Met een 7-1 overwinning op zak keerde dit team dan ook weer huiswaarts. ’t Veertje U17 wist vorige week met 7-1 te winnen tegen Schijndel U17/2 en ging vandaag ook voor de winst op weg naar Oss. Dit team had al 2 wedstrijden ver gewonnen en ook voor ’t Veertje waren ze een maatje te sterk. Ook ’t Veertje 3 speelde deze zondag in Oss. Dit is een nieuw team met een aantal spelers vanuit de jeugd, nieuwe leden van buitenaf en één routeniers. Deze routenier

viel in bij ’t Veertje 1, dus daar kon niet opgebouwd worden. Dit team speelde vandaag de eerste competitiewedstrijd. Er werden leuke en spannende sets gespeeld, helaas pakte deze echter uit in het voordeel van de Osse spelers. Met een 7-1 verlies, maar lekker gespeelde wedstrijden was ook voor hen de kop van de competitie eraf. Uitslagen 22 september 1-7 Geldrop 7 - ’t Veertje 1 Oss 2 - ’t Veertje 3 7-1 Oss U17 - ’t Veertje U17 8-0

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 16, 21 en 22 september Be Quick MW1 - JES MW1 7-13 SCMH A1 - JES A1 7-4 Korloo A1 - JES A2 6-5 Avanti (S) C2 - JES C1 2-5 JES D1 - MKV D1 6-1 JES E1 - De Kangeroe E1 11-0 Rooi 1 - JES 1 6-4 Emos 4 - JES 2 7-12 Programma 28 september JES A1 - Klimroos A1 Venhorst, 15.30 u JES A2 - Altior A2 Venhorst, 13.45 u JES C1 - Celeritas (S) C1 Venhorst, 12.30 u Corridor D1 - JES D1 Breugel, 11.30 u JES E1 - Altior E3 Venhorst, 11.15 u Programma 29 september JES 1 - De Horst 1 Venhorst, 13.00 u Flash 2 - JES 2 Den Dungen, 11.00 u Programma 30 september JES MW1 - Avanti (S) MW1 Venhorst, 20.00 u

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

Uitslagen veldcompetitie Aristos C1 - Meisjes C3 7-5 Tremeg C1 - Meisjes C1 5-28 Tremeg E2 - E-jeugd 2 10-1 Tremeg F1 - F-jeugd 1 9-3 Jongens B1 - MHV '81 B1 23-16 Jongens C1 - Acritas C1 21-13 Tremeg DA1- Dames A1 16-11 PSV Handbal B2 - Meisjes B2 11-28 Meisjes B1 - Tremeg B1 25-4 MBDE/De Sprint DC1 - Meisjes C2 27-5 DOS ‘80 D1 - D-jeugd 1 13-9 E-jeugd 1 - Tremeg E1 7-6Sport Rutger van Herpenruiters

Nog een goede maand te gaan en dan gaan we er weer voor! Op zondag 27 oktober in onze grote overdekte binnenmanege organiseren we onze grote rommelmarkt! ± 50 tot 60 plaatsen en grondplekken, plaats genoeg voor al het kinderspeelgoed kleding, curiosa, boeken etc etc. Dus wil u misschien voor de donkere dagen weer lekker goedkoop inslaan, of heeft u zelf spulletjes over voor een tafel of grondplaats? Laat het maar weten en reageer op www.rommelmarkt-boekel@hotmail.nl voor een plaatsje. Prijzen € 15,00 voor een tafel en € 7,50 voor een grondplek. Dus wanneer; 27 oktober. Waar; Rutger van Herpenmanege te Boekel. Tijd;van 11.00-15.00 uur! Tot dan! Rutger van Herpenruiters Boekel

Wieler Toer Club Boekel Oeps, een foutje in het verslag van vorige week. Daarin schreef ik dat de B-groep afgelopen zondag om 8.00 uur zou vertrekken. Dat moest 9.00 uur zijn. Daarom kon het gebeuren dat er 2 B-groepleden ook om 8.00 uur op het plein stonden. In het vervolg worden geen vertrektijden

Berichten

meer genoemd. Iedereen heeft zijn toerboekje. En niet-leden die een keer mee willen fietsen kunnen op onze site kijken naar het programma met de vertrektijden. Met 26 man reden wij afgelopen zondag de Reichswaldroute. Een mooie tocht met maar een paar klimmetjes. Voor de pauze waren er 2 lekke banden, na de pauze geen meer. De koffie bij de Oude Molen ging er goed in. Via Overasselt, Grave, ‘t Huukske, Langenboom, Volkel reden we terug, de klok sloeg toen net 12 uur. Volgende week rijdt de A-groep de Strabrechtseheidetocht en de B-groep de Peeltocht. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

het team dit seizoen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Om uit te groeien tot een hecht en goedlopend collectief met spelers die zich ook individueel verbeteren. VC Unitas/Meisjes-C2 bestaat uit een team van speelsters die vorig seizoen nog allemaal bij de Mini’s speelden. Gast Minerva had geen antwoord op de sterke Boekelse service en dat leidde tot de eerste 4-0 overwinning voor Unitas/C2 op een groot veld. Een mooie opsteker voor de komende wedstrijden. VC Unitas/Meisjes-C1 kreeg geen poot aan de grond tegen het supergetalenteerde bezoekende team van Activia. Ondanks fel verzet van Boekelse kant gingen de meisjes uit ‘Sintunnis’ met de volle buit van 5 punten naar huis..

VolleybalVereniging

unitas

VC Unitas/Dames-1 begon de eerste wedstrijd van het seizoen tegen het tweede damesteam van Havoc uit Haps. Een sterke tegenstander met veel jonge maar getalenteerde speelsters. Een pittige wedstrijd met een hoopgevende eerste overwinning van het seizoen. Voor de Boekelse heren van VC Unitas/ Heren-1 geldt een ander verhaal. Het team is vorig seizoen gedegradeerd van de eerste naar de tweede klasse en daarmee was de tijd rijp om een drastische verjonging door te voeren. Met een aantal ex-jeugdspelers tussen de lijnen, aangevuld met enkele iets oudere, ervaren spelers, moet

Ondanks deze mooie actie geen overwinning voor C1…

VC Unitas/Dames-3 was goed op dreef tegen de gasten van Spirit uit Rosmalen. Hoewel men in een nieuwe teamsamenstelling speelde was het getoonde niveau nu al ruim voldoende om de tegenstander met een 4-0 nederlaag op te zadelen. Een goed begin (van het seizoen) is het halve werk… Ook VC Unitas/Heren-2 trad aan in een grotendeels nieuwe teamsamenstelling en was daarnaast ook nog eens niet compleet. Een valse start dus die zich direct vertaalde in verlies van de eerste set tegen het jonge team van TFC. Uiteindelijk wist het nieuwe team de totaalwinst toch veilig te stellen! Bezoek de Unitas-website voor alle gemaakte foto’s: http://www.vc-unitas.nl

Evenementenkalender 22 November: Karin Bruers, Theater de Horst 25 november, De Horst Venhorst, algemene ledenvergadering Heemkundekring met Wim Daniëls.


Op de juiste juiste plek plek Gemertseweg 1, Boekel In twee woonhelften te splitsen woonboerderij gelegen op een royaal perceel! • Inhoud woning 1.700 m3. • Perceelsoppervlakte 1.750 m2. • Prachtig gelegen in de kernrandzone van Boekel. • Splitsingsmogelijkheden. • Meer grond aan te kopen. Vraag naar de mogelijkheden!

Vraagprijs € 399.000,- kosten koper (inclusief splitsingsmogelijkheden) > TAXATIES > WONINGEN > BEDRIJFSHUISVESTING > AGRARISCH ONROEREND GOED > ONTEIGENING EN PLANSCHADE

Bernheze makelaars & adviseurs, Bitswijk 10, Uden, [T] 0413-24 38 18 www.bernheze.nl


Sport Verdiende nederlaag Boekel Sport 1 Boekel Sport 1 leed zondag in 3D een verdiende 2-4 nederlaag tegen Avesteyn uit Dinther. De gasten waren zeker in de eerste helft beter bij de les dan de thuisploeg. Na vier minuten maakte Lars v.Lee zijn eerste doelpunt voor Avesteyn. Uit een vrije trap kon hij ongehinderd inkoppen. Het werd nog erger want Rens v.Vugt en Stefan v.Zutphen en wederom Lars v.Lee zorgden dat de gasten met een 0-4 voorsprong de rust in gingen. Kon Boekel Sport daar dan niks tegenover stellen. Nou niet echt veel. Pieter Donkers en Pieter v.Dongen vervingen in de 2e helft Sjoerd Vogels en Juul Hurkmans. Pieter Donkers scoorde na 2 minuten spelen in de 2e helft de 1-4. Zou het dan toch! Jelle v.d.Aa zorgde uit een knappe vrije trap voor de 24 Verder dan een mogelijkheid voor Teun Wiendels kwam de thuisploeg echter niet meer. Zo leed het na 2 gelijke spelen de eerste nederlaag van het seizoen. Zondag wacht een trip naar koploper

Berichten

Nooit Gedacht in Geffen. Uitslagen: Boekel Sport A1 - Nulandia A1 4-0 Mierlo Hout A2 - Boekel Sport A2 4-2 Boekel Sport A3 Blauw Geel ‘38 A6 0-0 RPC B1 - Boekel Sport B1 0-3 3-3 Sparta ‘25 B3 - Boekel Sport B3 Boekel Sport C1 - SC Helmondia C1 1-1 Nijnsel C1 - Boekel Sport C2 1-3 Boekel Sport C3 - ELI C2 8-1 1-2 Avanti'31 C4G - Boekel Sport C4 Gemert D2 - Boekel Sport D1 1-2 Boekel Sport D2G - Irene D1 2-0 Boekel Sport D3G - WEC D2 0-6 RKVV Keldonk D1G - Boekel Sport D4G 0-6 Boekel Sport D5 - Avanti’31 D3 8-1 SCMH D2 - Boekel Sport D6G 12-0 Boekel Sport E1 - Berghem Sport E11-15 VOW E1 - Boekel Sport E2 3-6 Erp E3 - Boekel Sport E3 0-1 Erp E3 - Boekel Sport E3 0-1 Boekel Sport E4 - SCMH E1 4-13 Nijnsel E2 - Boekel Sport E5 2-8 Boekel Sport - E6G Gemert E9 1-6 Handel E3 - Boekel Sport E7G 8-3 Boekel Sport F1 - ASV ‘33 F1 1-7 Gemert F3 - Boekel Sport F2 4-3

Piet de Bruin Massief houten vloeren Parket • Onderhoud • Timmerwerken Papaverstraat 5, 5409 AV Odiliapeel Tel 0413 27 38 81 Fax 0413 27 41 09

11-0 SCMH F1 - Boekel Sport F3 Boekel Sport F4 - Fiducia F1 13-0 Boekel Sport F5 - VOW F2 0-10 MVC F3 - Boekel Sport F6 3-2 Boekel Sport MA1 - Sparta ‘25 MA1 1-1 Rhode MC1 - Boekel Sport MC1 1-4 0-3 Boekel Sport MC2 - Fiducia MC1 Boekel Sport MD1 - HBV MD1 3-2 Boekel Sport 1 - Avesteyn 2-4 Boekel Sport 2 - Avanti2 5-0 2-4 Avanti 3 - Boekel Sport 3 Boekel Sport 4 - Erp 4 6-1 Boekel Sport 5 - MVC 4 4-0 Nijnse 4 - Boekel Sport 6 2-2 Boekel Sport 7 - Gemert 12 2-4 DVG 8- Boekel Sport 8 2-2 Dames Excelent 1 - Boekel Sport 1 1-6 Dames Elsendorp 1 - Boekel Sport 2 2-1 Programma 28 september: Veteranen Boekel Sport - ERP 17:00 u VV La Compagnie FBM ‘68 15.30 u Boekel Sp. A2 - Blauw Geel ‘38 14.45 u Boekel Sp. B1 - Mierlo Hout B1 14.45 u Boekel Sport B3 - Rhode B4 14.45 u Boekel Sport C2 - Boskant C1 13.00 u Boekel Sport C4 - Venhorst C2G 13.00 u Boekel Sport MC1 - St. Estria MC2 13.00 u Boekel Sport D1 - WEC D1G 11.45 u Boekel Sp. D4G - Sparta ‘25 D3 11.45 u Boekel Sp. D6G - Boerdonk D1G 11.45 u Boekel Sp. MD1 - Heeswijk MD1 10.30 u Boekel Sport E2 - Blauw Geel ‘38 E3 10.30 u Boekel Sport E3 - Ollandia E1 10.30 u Boekel Sport E5 - Venhorst E2 10.30 u Boekel Sport E7G - Blauw Geel ‘38 E13 10.30 u Boekel Sport F2 - VOW F1 09.30 u Boekel Sport F3 - Venhorst F2 09.30 u Boekel Sport F6 - VOW F3 09.30 u Avesteyn A1 - Boekel Sport A1 14.30 u DVG A2 - Boekel Sport A3 14.30 u Excellent MA1 - Boekel Sp. MA1 15.00 u Rhode B2 - Boekel Sport B2 14.30 u Rhode C1 - Boekel Sport C1 13.00 u Sparta ‘25 C4G - Boekel Sport C313.00 u Programma 29 september: Nooit Gedacht 1 - Boekel Sport 1 14:30 u Boskant 2 - Boekel Sport 2 11:30 u Boekel Sport 3 - SC Helmondia 2 11:00 u Blauw Geel ‘38 7 - Boekel Sp. 4 12.00 u Handel 3 - Boekel Sport 5 12.00 u Boekel Sport 6 - ELI 5 11.00 u Irene 2 - Boekel Sport 7 10.00 u Boekel Sport 8 - Erp 8 10.30 u De Willy ‘s 3 - Boekel Sport 9 10.00 u Dames Boekel Sport 1 - RESIA 1 12.00 u Dames Boekel Sport 2 - Boskant 1 12.00 uSport Hockeyclub Boekel

Teams hockeyclub Boekel voor de lens! Het nieuwe seizoen van hockeyclub Boekel is weer van start gegaan. Daar horen weer nieuwe teamfoto's bij. Marlous

Berichten

v.Schijndel en Merel Klaassen hebben zaterdag 21 september alle jeugdteams op de foto gezet. Deze foto's zijn de komende weken in het Boekels Weekblad te zien! Dames Blerick 1 - Franssen optiek 1 Vorige week wist Dames 1 geen winst te boeken, dus vandaag was het zaak om de 3 punten mee naar huis te nemen. Na een

MA1. Boven vlnr: sponsor Toon Biemans, coach Marius Cornelissen, Nicole v.Sleeuwen, Lola v.d.Elzen, Elvere Rijkers, Gitte Cornelissen, Kaylee Biemans, Sem Isenbaert, Marieke Buuts, sponsor Cleo Reijkers, coach Sven Isenbaert.Onder vlnr: Anne v.d.Bosch, Sanne Reijbroek, Danique Gerrits, Lisa Ketelaars, Daniek v.d.Wijst, Sanne v.Mieghem. (Foto: Merel Klaassen).

flinke peptalk in de bespreking begon Boekel fel aan de wedstrijd tegen Blerick. Beide teams stonden goed te verdedigen, waardoor het lang spannend bleef. Helaas was het Blerick die het eerste doelpunt maakte. Ook de 2-0 voor Blerick was snel gemaakt. Met deze stand ging Boekel de rust in. Iedereen was het er over eens dat Blerick een sterk team is. Ondanks dat was Boekel er op gebrand het eerste tegendoelpunt te scoren en verdedigend sterk werk te leveren. De tweede helft begon Boekel erg sterk, wat resulteerde in een 21. Gitte Cornelissen kreeg een goede assist van Mieke Aldenhuijsen en wist mede daardoor te scoren. Lang bleef het 2-1 en de 2-2 lag op de loer. Helaas had Blerick de overhand en scoorde vrij snel het derde en vierde doelpunt. Met een strafcorner en strafbal in de laatste minuut werd het 5-1. Ondanks het verlies heeft Boekel sterk gespeeld. Man of the match: Annenienke van de Ven. De stofzuiger achterin! Komende zondag gaan de dames van Boekel thuis vlammen tegen Meerssen. Om 12.45 start de wedstrijd, tot dan!

Prijskaarten BOND van OUDEREN

MA2: Boven vlnr: coach Nanda v.d.Velden, Nicole v.Galen, Nienke v.Mieghem, Robin Biemans, Anne v.Laarhoven, Lindy Biemans, Mette v.Zeeland, Giese Janssen, coach Raymond v.Diermen. Onder vlnr: Susie Ketelaars, Maronne v.Diermen, Elke v.Diermen, Emily v.Pinxteren, Sofie v.d.Broek, Robin v.Lankveld. (Foto: Merel Klaassen).

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl

RIKKEN 1 Jos v.Dijk 2 Harrie v.Lankveld 3 Mia Vos 4 Harrie v.Houtum 5 Piet v.d.Braak 6 Betsie Bevers JOKEREN 1 Erna Verstegen 2 Susan v.d.Ven 3 Anneke v.d.Cruijsen

ties para e r l uw oor a & v van k oo ken n a m ke ch ctris de rollui e l e an het esta wering. b w u on en z

65 pnt. 47 pnt. 46 pnt. 45 pnt. 43 pnt. 42 pnt. 46 pnt. 36 pnt. 24 pnt.


MENu PROVENCE

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Bospaddenstoelensoep met truffel of Herfstproeverij van uiensoep, paddenstoelenragout en charcuterie of tartaar van zalmfilet met aardappelconcasse of Salade met in tempura gebakken gamba´s *** Boekels bordje; gebraden varkenshaas met knoflookchampignons of Gebakken kabeljauwfilet met paprikasaus of Gebakken scholfilet met truffelsaus of Steak met rode wijnsaus *** Vanilleparfait met warme kersen en slagroom of Kaasplateau of Chocolademousse, Baileys crème en bosvruchten met witte chocoladeschuim

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 22 september: Avanti ‘31 1 - Venhorst 1 2-4 Udi ‘19 4 - Venhorst 2 3-2 Venhorst 3 - De Willy’s 2 1-0 0-4 Venhorst 4 - SCMH 3 Constantia 5 - Venhorst 5 2-3 Dames Venhorst 1 - Wittenhorst 1 4-1 Dames Venhorst 2 - HRC ‘27 1 4-1 Programma 28 september: Vet. Venhorst - Boerdonk 17.00 u Programma 29 september: Venhorst 1 - Festilent 1 14.30 u Venhorst 2 - De Zwaluw 2 11.00 u Sparta ‘25 8 - Venhorst 3 10.00 u Venhorst 5 - Juliana Mill 7 10.00 u Dames Erp 1 - Venhorst 1 10.00 u Dames Constantia 1 - Venhorst 2 10.30 u Avanti ’31 1 - Venhorst 1; knap resultaat van Venhorst in Schijndel. Voor Venhorst was het belangrijk om enkele punten binnen te halen, en dat moest vandaag uit tegen Avanti maar eens gebeuren. Het fraaie herfstzonnetje in Schijndel veranderde voor Venhorst echter al snel in een bewolkte hemel, toen Avanti al in de 3e minuut de score opende met een mooi schot in de verre bovenhoek, 1-0. Tien minuten later tekende Tom v.d. Boogaard echter net zo fraai voor de

Berichten

gelijkmaker met een onhoudbare schuiver, 1-1. De wedstrijd leverde hierna voor beide ploegen nog wel enkele kansen op, maar gescoord werd er in de 1e helft niet meer, mede dankzij enkele schitterende ingrepen van keeper Luc Peters. De 2e helft begon Venhorst sterk en agressief en in de 54e minuut leverde dat een geweldige 1-2 op: een klasse pass met links van Luuk v.d.Boogaard op Tom kreeg een vervolg met een steekbal op de ingevallen Thijs v.Sleeuwen, die bekwaam afrondde. In de 61e minuut kwam Avanti toch weer langszij door een onhoudbare kopbal uit een corner, 2-2. Hierna bleven beide teams vechten om de overwinning. Luc Peters haalde nog een schot uit de benedenhoek en even later, in de 79e minuut, was er weer succes voor Venhorst. Geweldig doorzetten van Wout Kanters (tegen 3 tegenstanders) bezorgde Tom v.d.Boogaard de kans om op de doelman af te gaan en hij rondde beheerst af, 2-3. Een paar minuten later was de wedstrijd beslist, toen Thijs v.Sleeuwen na een aanval over links ook de doelman van Avanti beheerst verschalkte, 2-4. Knap dat Venhorst de kop nooit liet hangen en door bleef vechten, wat tot een mooie teamprestatie leidde. Tot man van de wedstrijd werd Tom v.d. Boogaard gekozen. Met dit resultaat was de eerste driepunter binnen, en volgende zondag willen we meer: thuis tegen Festilent. We hopen dan weer op flinke ondersteuning door onze supporters!

Laat in de Gemeente Boekel de aanvraag van uw woning, verbouwing, aanbouw, garage ec. verzorgen door ons als aangewezen gecertificeerd architekt in Boekel. Dit scheelt u de helft op de (leges)kosten bij de baliebouwvergunning: - woning 700 m3, bouwkosten vastgesteld door gemeente € 270.000,-legeskosten € 2.790,-- i.p.v. € 5.390,-- - uw voordeel € 2.610,-- verbouwing/aanbouw, bouwkosten € 100.000,-legeskosten € 1.250,-- i.p.v. € 2.500,-- - uw voordeel € 1.250,--

JEUGDNIEUWS Uitslagen 21 september 2013 Venhorst A1 - ELI A1 4-2 VOW B1 - Venhorst B1 13-0 ST GVV ’57/Estria SCV ‘58 MB1 Venhorst MB1 1-10 1-7 Gemert C2 - Venhorst C1 Venhorst C2G - Schijndel C4 0-10 Erp D2 - Venhorst D1G 0-16 Venhorst D2G - Rhode D4 0-8 1-3 Venhorst E1 - Rhode E3 Venhorst E2 - Gemert E7 19-0 Schijndel E9 - Venhorst E3 4-4 Sparta ‘25 F2 - Venhorst F1 9-3 Venhorst F2 - Sparta ‘25 F5 2-5 Venhorst F3 - Boskant F1 2-7 Venhorst F5 - Irene F3 7-0 Programma 28 september 2013 Liessel A1 - Venhorst A1 vertrek 13.00 u, 14.30 Venhorst B1 - Brandevoort B1 14.30 u Venhorst MB1 - Hapse B. MB1 13.15 u Venhorst C1 - Blauw Geel ‘38 C413.00 u Boekel Sport C4 - Venhorst C2G vertrek 12.15 u, 13.00 u Venhorst D1G - Blauw Geel ‘38 D3 12.00 u Avanti ‘31 D3 - Venhorst D2G vertrek 10.30 u, 11.30 u Boskant E1 - Venhorst E1 vertrek 09.30 u, 10.30 u Boekel Sport E5 - Venhorst E2 vertrek 10.00 u, 10.30 u Venhorst E3 - Handel E3 10.00 u Venhorst F1 - Erp F1 11.15 u Boekel Sport F3 - Venhorst F2 vertrek 09.00 u, 09.30 u Sparta ‘25 F3G - Venhorst F3 vertrek 09.30 u, 10.30 Venhorst F4G - SC Helmondia F311.15 u Mariahout F4G - Venhorst F5 vertrek 09.15 u, 10.00 u

V E S P O

A

Sport

handbalvereniging KPJ

VESPO

Uitslagen Veteranen 1 - Eerde 15-7 Dames 2 - Bedo 18-8 Programma 29 september: Heren 1 - HCG 1 (oefen) Boekel, 12.15 u Dames 1 - Avios (oefen) Boekel, 13.30 u Programma 7 oktober: Start mini’s/welpen 18.30-19.30 u 25 oktober: Jaarlijkse grote auwijzer ophaaldag 22 november: Jaarvergadering VENHORST


De bladeren gaan weer vallen

HUSQVARNA De BESTE handgedragen bladblazer die er is

125B / 125BVx

LIETON

Automatisering en Boekhoudkundige dienstverlening. Samen met Lieton kunt u ook zelf boekhouden onder de knie krijgen.

De enige handgedragen benzine bladblazer die geen reactiekrachten produceert. Hierdoor blijft de machine volkomen rechts, zelfs als u hem op één vinger laat rusten. Minder vermoeiend in armen en polsen. incl. 5 liter Aspen alkylaatbenzine, de juiste benzine Vanaf voor machine en milieu

€ 299,=

KOOP BIJ DE MAN DIE HET OOK REPAREREN KAN

Jos Somers Tuinmachines

Tuinstraat 21a, 5427 PR Boekel, tel. 0492-322300 www.JosSomersTuinmachines.nl woensdagmiddag gesloten

Meld u aan via www.lieton.com voor de bijeenkomst ”Boekhouden kan echt leuk zijn” en zie wat SnelStart voor u kan betekenen. Data in overleg en bij voldoende aanmeldingen. SnelStart voor als het Snel Simpel en gebruiksvriendelijk moet zijn.

VOOR MEER INFORMATIE 0413-335270, info@lieton.com of surf naar WWW.LIETON.COM

bouwbedrijf trienekens bv neerbroek 15b - 5427 Ps boekel tel. 0492 32 12 28 voor nieuwbouw en onderhoud

bovenstehuis 1 boeKel tel. 0492 323164 of 06 53 253548

ÓÓK Voor al uw installatieMaterialen


Sport Uitslag 19 september 2013. A-lijn 1. Dames Biemans-v.d.Elzen 59,58% 2. Hrn. v.Duijnhoven-Verbakel 57,08% 3. Dames v.d. Heijden-Onclin 56,67% 4/5. Dames Koster-Verbeek 53,33% 4/5. Dames Ceelen-Willems 53,33% 6. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 52,92% 7. Dames Verbakel-Vijge 52,08% 8/9. Hr. en Mw.Aalbregt 50,42% 8/9. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 50,42% B-lijn 1. Hrn. Manders-Otten 63,19% 2/3. Hr. en Mw.Jansen 55,56% 2/3. Dames Huijbregts-v.d.Linden55,56% 4. Hr. en Mw.v.Schadewijk 54,51% 5. Dames Crüts-Vissers 53,13% 6. Dames v.d. Elzen-Leenen 52,08% 7. Mw. de Koning-Hr.v.d.Ven 50,00% C-lijn 1. Mw.Peters-Hr.v.d.Goor 60,00% 2. Dames Kremers-v.Lieshout 57,08%

Berichten

3. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 53,75% 4. Heren v.d.Heijden-Reuvekamp 52,92% 5. Heren v.Boxmeer – Reijnen 52,08% 51,67% 6. Hr. en Mw.Verlangen De totale uitslag kunt u vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatrie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A M.Timmers - H.v.d.Zanden G.Verwegen - H.v.d.Mortel P.v.Hoof - S.Donkers J.Tielemans - A.v.Duijnhoven F.v.Boxtel - S.Donkers J.Mezenberg - A.Berens G.Verwegen - M.v.Doren (s) J.v.Boerdonk - Th.v.Alphen L.Otten - H.v.d.Mortel H.v.Es - R.Berens

41-32 32-12 28-61 43-24 58-38 55-68 15-30 47-82 36-29 50-13

AANBIEDING AUTO 30 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen voor

€ 1599,00

Nu tijdelijk met GRATIS theorie-online en theorieles!! Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Libre B J.v.Osch - E.v.Doren J.v.Dooren (k) - H.v.d.Berg Jac.Coolen - L.Verbakel J.Kusters - P.v.Doren J.Donkers - M.v.Doren (b) J.v.Dooren (k) - J.v.d.Aa A.v.Asseldonk - A.v.Moorsel H.v.Duren - J.v.Asseldonk Libre C J.v.d.Broek - L.v.Rooy J.v.Berlo - W.Kroos A.v.d.Burgt - J.v.Lankveld Th.Snijders - Ph.v.Zuijlen J.Manders - Fr.v.d.Bosch P.Rijbroek - W.v.Hees J.Manders - Th.v.d.Burgt M.de.Rijck - P.Raijmakers Cl.Aldenhuijsen - A.v.Sleeuwen B.v.d.Bosch - J.v.Dijk T.v.d.Ven - J.v.Duren Bandstoten A J.Kusters - H.v.d.Heuvel H.v.d.Zanden - G.Verwegen M.v.Schijndel - J.Mezenberg S.Donkers - H.v.d.Mortel L.v.Haandel - M.Timmers A.v.Duijnhoven - M.v.Haandel Fr.v.Boxtel - H.v.Duren J.v.Dooren (k) - H.v.d.Heuvel P.v.Hoof - Jac.Coolen R.Berens - J.v.Zon M.v.Doren (s) - M.v.Doren (b) J.Kusters - A.Berens P.Koonings - A.v.Moorsel H.v.Houtum - C.Coolen Bandstoten B H.v.Lankveld - A.Verstegen P.Raymakers - T.v.d.Heijden W.Kroos - H.Arts L.v.Sleeuwen - A.Verhofstad Th.v.d.Burgt - J.v.Dijk Fr.v.d.Bosch - A.Verbakel L.v.Sleeuwen - Fr.v.d.Bosch Ph.v.Zuijlen - W.Kroos J.Manders - A.Verbakel A.v.Asseldonk - H.v.d.Berg A.v.d.Velden - J.v.Duren J.v.Asseldonk - J.v.Osch Cl.Aldenhuijsen - H.Arts A.Verhofstad - J.v.Lankveld Th.v.d.Burgt - A.Verstegen J.v.Dijk - P.Rijbroek T.v.d.Ven - J.v.Berlo H.v.Lankveld - C.v.Sleeuwen

21-27 25-27 20-24 34-24 35-25 18-16 27-27 40-19

19-18 20-19 11-12 6-15 10-21 3-22 6-11 14-23 11-19 12-18 30-5

20-31 23-24 15-34 43-19 20-36 25-34 34-21 24-23 26-39 43-44 19-33 19-29 29-29 31-32

20-25 14-15 13-27 10-20 4-18 14-14 9-10 18-5 17-17 19-16 19-8 27-25 7-12 7-6 5-17 19-10 11-13 8-21

Evenementenkalender 29 september: kofferbakverkoop op


Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.4 Multispace Airco Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco

Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Citroen Citroen

Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2002 1997 2002 2005 2005 1998

1996 1996

1998 2005 1998 2001 2001 2006 2009

2001 2004 2006

2002 2010 2006 2007 2000 2002 2002 2004 2007

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

406 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 407 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 407 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

Peugeot Peugeot Peugeot

Accent 1.1 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) HB 1.4 5 DRS Airco 1.6 Cabrio BREAK 1.9 DIESEL HB 1.4 XS 3 DRS Airco HB 1.4 3 Drs Airco SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC

106 107 206 207 306 307 307 307 308

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

1999 2012 2012 2012 2006 2000 2012 2003 2005 2005 2007

2011 2004 2003 2011 2011 2007 2008 2007 2007 2011 2011 2009 2007 2006 2005 2002 2012 2009 2011 2006 2004 2008 2003 2002 2009

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

v.d.heijden & slegers

26397 72497 92107 74131 53652 129440 75234 123818 101230 31131 67010 39905 81483 93484 114230 189867 22152 32969 55344 81174 102891 67743 195620 112666 97148

autobedriJF

AGILA 1.0I EDITION AGILA 1.2I MAXX AGILA 1.2I ENJOY CORSA 1.3CDTI 5DRS EDITION CORSA 1.2I EDITION 5 DRS CORSA 1.7CDTI SPORT 5DRS. COMBO 1.3CDTI COMFORT COMBO 1.4I BASIS COMBO 1.4I TOUR AIRCO LM.VELGEN ASTRA-J 1.4I TURBO COSMO ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER ASTRA 1.8I EXCLUSIVE STATIONCAR ASTRA 1.6I GTC TEMPTATION ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO ASTRA 1.8I BUSINESS EDD. STATIONCAR ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR INSIGNIA 1.4ECOFLEX 140PK TOUR INSIGNIA 1.6I TURBO 5DRS COSMO MERIVA-B 1.4i EDITION MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO MERIVA 1.8I MAXX-COOL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE VECTRA 1.8I GTS VECTRA 2.2 SEDAN ELEGANCE VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE

B O V A G

BMW 318 I SEDAN 166230 FORD C-MAXX DIESEL 16TDCI TREND SPORT 25640 FORD FOCUS ECO-B 125PK 5DRS TREND SPORT 37374 FORD FIESTA 1.4I TREND AUTOMAAT 30444 HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 222305 MITSUBISHI SPACE STAR 1.3I AIRCO 162530 NISSAN PIXO 12881 PEUGEOT 307 1.6I XR 116684 RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS 79239 VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 135823 SUZUKI SX4 70059

OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL OPEL

SAMENWERKENDE

2008

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

bedrijfsauto's Volkswagen Caddy TDI, luxe uitvoering, th, ac, lmv

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco 2010 Opel Corsa 12i16V edition, 5drs, airco 2011 Opel Corsa 14i16V business, 5drs, airco 2008 Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Opel Zafira 18i16V elegance 2004 Chervrolet Tacuma 16i 16V, airco, th 2005 Nissan Primera 2.0 station, airco, th, er 1998 Peugeot 206+ XS 14i airco 2009 Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv 2010 Volkswagen Caddy life Combi, 5 persoons 2005 Volkswagen Passat station, 16i 1997

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

g.Verwegen aPK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, reparatie & schadeverwerking Kennedystraat 32, 5427 cJ boeKel, tel. 0492-323030 www.autocentruMboeKel.nl

Nu HANDDOEKEN voordelig sparen met ESSO EXTRA SPAARPAS!!

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Ford Ka 1.3i ........................................................................................2011 Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TD-Ci wagon van .....................................................2003 Citroën C3 1.4i, 5-deurs, airco............................................................2005 Citroën C1, 5-deurs.............................................................................2006 Opel Astra G 2.0 16V, 5-deurs, stuurbekrachtiging............................2000

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------- Verhuur van Puin- & aFValcontainers van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor slooP- & grondwerK van klein tot groot. - leVering van diverse soorten Zand. - bestratingen met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

NIEUW: speciale dooikorrels voor

gladheidsbesrijding zonder corrosieve

uitslag op alle bestratingen.

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout,

vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

stucadoorsbedriJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor ₏ 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------U kunt bij ons terecht voor: pasfoto’s en postkantoor. Drogisterij Wijnen, Oudedijk 51, Odiliapeel, tel. 0413-272934, www.wij-nendegroot.nl (dinsdags gesloten). --------------------------------------------------

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------SCHUIFWANDSySTEMEN op maat, desgewenst door ons gemonteerd. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl. -------------------------------------------------Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

De laatste wedvlucht voor oude en jonge duiven 2013 was vanaf Chimay, 196 kilometer naar Boekel. De duiven werden gelost om 15.45 uur met een kalme zw.wind. De deelname oude duiven bedroeg 47 duiven en bij de jonge 219 duiven. Uitslag oude duiven: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 E. Diepeveen (mee 27 duiven/9 pr.); 6, 7, 10 A.Engelen (mee 10 duiven/6 pr.); 17 H.v.Dijk 17 (mee 7 duiven/1 pr.). Uitslag jonge duiven: 1, 3, 6, 9 J.v.d.Putten (mee 44 duiven/16 pr.); 2, 4, 5, 7, 8, 10 E.Diepeveen (mee 49 duiven/18 pr.); 13 M.v.Dooren (mee 5 duiven/1 pr.); 22

Comb.de Vocht (mee 22 duiven/10 pr.); 25 W.Michiels (mee 35 duiven/10 pr.); 26 P.Smits (mee 25 duiven/11 pr.); 40 H.v. Dijk 40 (mee 16 duiven/4 pr.).

KBO Bridge Boszicht

Uitslag 20 september: 64% 1 Brp. B.de Koning-v.Berlo 2 Brp. Pluk-Aalbregt 63%Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw handels drukwerk naar Boekeldruk, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------MODEVAKSCHOOL RIA: voor herstel en verandering van kleding. Inlichtingen tel. 0492-324429.

A l l e r h a n d e GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------Het breicafé gaat open! Op vrijdagochtend 27 september kun je aanschuiven om gezellig samen te kletsen en te breien/haken.

Voor info: www.wol-studio.nl of 0613835037. -------------------------------------------------Knip- en naailessen. Tevens adres voor reparatie en verandering aan kleding, gordijnen enz. Gerda Emonds, Daandelendennen 24, Venhorst, tel. 0492-351725. --------------------------------------------------

’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

voor FEESTEN & PARTIJEN info: www.tstuupke.nl

GEL nagels • ACRYL nagels FRENCH PEDICURE MANICURE BEHANDELING • NAIL-ART KINDERFEESTJE • CADEAUBONNEN Voor meer informatie: 06-43085124

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

KOSMO Schoonheidsstudio

broKs bloemen dinsdagmorgen bij u op de markt in Boekel met een grote sortering snijbloemen en planten. aanbieding elke week 3 bossen bloemen 5,naar eigen keuze.

Last van hoofdpijn/migraine? Dantian acupunctuur

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

0492-773286 / 06-30017114 www.dantianacupunctuur.nl

(aangesloten bij ANBOS)

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

de uit golfclubs (houten 3 en 5, P, putter, ijzer 3, 5, 7 en 9) en accessoires. Vraagprijs € 85,00. Tel. 06-55886317. -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Boek nu voor de Sint; voor thuis of op het bedrijf. Bel 06-13569870.

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TE KOOP wegens beëindiging hobby heren Ben Sayers golfset, Sayers golftas met regenkap en Big Boy golfkar. Set bestaan-

SCHILDERSBEDRIJF F. JANSSEN Schilderwerken Beglazing Behangwerk

VAN DER5427 POL EJ Boekel

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

E L E K T R Br. O T E C H N I E K Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

machinale houtbewerking boekel

service • installatie • onderhoud

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl

Bitumeuze dakbedekkingen Nieuwbouw Renovatie Dakisolatie

Bergstraat 24, 5427 EC Boekel, 06-20393655


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

Open: dinsdag t/m vrijdag: Bezoekadres: 10.00-18.00 u De Vlonder 110 zaterdag 09.00-16.00 u 5427 DE Boekel en op afspraak tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

A l l e r h a n d e VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Bent u op zoek naar HUISHOUDELIJKE HULP. Ik heb op maandag, dinsdag en woensdag nog plaats. Omgeving Boekel. Tel. 06-55107168. --------------------------------------------------

Evenementenkalender 4 oktober: Mark van de Veerdonk, Theater de Horst 6 oktober: Scoutwalk 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 9 oktober: Kindervoorstelling met o.a. Jochem van Gelder, Theater de Horst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaskapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein

Kleinschalige zorgboerderij in een rustige omgeving. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

bouwbedriJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gratis oPgehaald en thuisbeZorgd

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

GASVULLINGEN van: Campinggaz, DIN gas, Benegas en Shell gas. Drukregelaars, veiligheidsventielen, veilgheidsslangen, aansluit-onderdelen enz. enz. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900.

A l l e r h a n d e Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

Van dooren

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

Gratis AANGEBODEN alle soorten adviezen, mantelzorg of burenhulp. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875. -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

VENHORST fax 0492-352257

bouwstoFFen- houthandel Machinale houtbewerKing

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

statenweg 127, 5428 nl Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

neerbroeK 15 - 5427 Ps boeKel - tel: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.