28e jaargang nr 12; 18 september 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 12 - 18 september 2013

Jeugd Hobby Club

Zorgelijke ontwikkeling voor de Boekelse en Venhorstse kinderen Sinds 1965 (al ruim 48 jaar!) geeft de Jeugdhobbyclub Boekelse en Venhorstse kinderen de mogelijkheid om zichzelf te kunnen ontwikkelen op gebied van creativiteit, motoriek en socialiteit. Deze Hobbyclub is al jaren onderdeel van het ver-

enigingsleven van de gemeente Boekel. Ruim 40 jaar geleden is de vereniging van de locatie aan de Bergstraat verhuist naar de huidige locatie op de Kerkstraat 33B. Wekelijks komen hier zo’n 60 kinderen knutselen met behulp van de 35-40 vrijwilligers. Inmiddels heeft de Hobbyclub een goede reputatie opgebouwd in de afgelopen 48 jaren en loopt het ledenaantal jaarlijks op tot ongeveer 280 kinderen. Ik denk dat ik mag stellen dat nagenoeg iedereen binnen onze gemeente in de leeftijd tussen de 7 en 56 jaar bekend is met deze club en hoogstwaarschijnlijk er ook gebruik van gemaakt heeft of dat nu nog steeds doet. Deze vereniging is niet weg te denken bij de Boekelse en Venhorstse bevolking. Echter, vanwege bezuinigingen heeft het College van B&W besloten het pand van de Hobbyclub te gaan verkopen. Als alternatief biedt men ons 2 klaslokalen aan van basisschool de Uilenspiegel. Na het bezoek aan dit pand is gebleken dat wegens gebrek aan ruimte het niet haalbaar is om de activi-

Woensdag 25 september a.s. is er een regio-uitgave van

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST die dan verschijnt in Boekel, Venhorst, Landhorst, Elsendorp, Handel en Odiliapeel. Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 www.boekeldruk.nl, email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl

teiten van de Hobbyclub daar voort te zetten. Het bestuur van de Hobbyclub stelt voorop dat een verhuizing op zich geen enkel probleem is, mits de doelstelling van de club behouden kan worden. Een te kleine ruimte betekent het afstoten van activiteiten en dat leidt tot afbreuk aan de doelstelling. Suggesties om de activiteiten in te krimpen zijn voor ons onacceptabel, je vraagt toch ook niet aan een voetbalclub om op een kleiner veld wedstrijden te gaan spelen? Via deze weg zal het begrip “Jeugdhobbyclub Boekel-Venhorst” niet lang meer bestaan. De vereniging, waar al vele generaties gebruik van hebben gemaakt, zal dan geen andere keus hebben om te stoppen. Een organisatie als de Hobbyclub Boekel biedt vele mogelijkheden voor de gemeente. Ten eerste wordt de sociale cohesie tussen jong en oud centraal gesteld. De leiding, in de leeftijd van ongeveer 45-80 jaar, is met plezier een aantal uur in de week bezig met het aanleren en het helpen bij creatieve technieken aan de kinderen. Vervolg na gemeenteberichten

Voor GOEDKOPER AUTO ONDERHOUD

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Caroline van der Aa TRENDFLOW Powerfull Way Of Life, www.trendflow.nl, tel: 323508 of 06-51216215 – trendflow57@gmail.com La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel:0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk van Thiel tel: 06-50476049 Joep Trienekens tel: 0492-322439

Zaterdag 21 september: 14.00 u (Sint Agathakerk) Eucharistieviering uit dankbaarheid t.g.v. het 50jarig huwelijksjubileum van Jan en Mien Biemans-Aarden. 17.30 u Bert en Drieka v.d.ElzenEmonds; Jan Somers en overleden familie. Zondag 22 september, 25e zondag door het jaar. Gezinsviering: 10.30 u m.m.v. kinderkoor DoReMi. Overleden ouders v.d.Broek- Hoevenaars en Martien de zoon; Bert Bijvelds (nms. K.B.O.); Willy v.d.Berg (nms. de buurt). Maandag 23 september: 19.00 u voor de zieken van onze parochie; Johanna v.d.Broek-v.d.Heijden, Harrie Swanenberg en Anna v.d. Broek vwg. het 25-jarig huwelijksjubileum van Erik en Annemariek Swanenberg-v.d.Broek. Woensdag 25 september: 19.00 u Grard Donkers en Petronella v.d.Elsen; Wim Klijs (vwg. verjaardag en trouwdag); Miet v.Veggel-v. Lankveld (mnd. ged.); Wilhelmus en Cato v.Lankveld-v.d.Broek en zoon Theo (vwg. jaargetijde moeder); overleden fam.Damen; overleden ouders v.Hees, overleden kinderen, kleinkinderen en Gerard Schulte (vwg. verjaardag).

MIVAPo

deNKT u AAN oNZe

Missie Vakantie Potje

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden: 15/9 Stijn van Duijnhoven en Mila de Bruin Zeeland: 15/9 Lisa Vijnmans OVERLEDEN: Uden: 10/9 Stefanie Kirsten- Bergmann 82 jaar 12/9 Adriaan van den Berg 70 jaar

ORGELCONCERT zondag 29 september Zeeland. Zondag 29 september a.s. zal er om 16.00 uur een concert Naturel gegeven worden, met ‘Vrouwen-klein koor Orpheus’. Dirigent zal zijn Albert Wissink en Gonny v.d.Maaten orgelt. Deze opvoering zal plaats vinden in de St.Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland en de toegang is gratis. De Margaretha van Hattum orgel stichting nodigt iedereen van harte uit hiervan te komen genieten.

VREDESWEEK COLLECTE. Het ministerie van Vrede probeert in samenwerking met het IKV iets te doen aan de verschillende brandhaarden in de wereld. Zij vragen daarvoor ook onze steun en daartoe zal in het komende weekend de collectebus achter in de kerk staan.

Werkgroep Kindernevendienst & gezinsviering

De vakantie is al weer een tijdje achter de rug, scholen zijn weer begonnen, net als alle verenigingen. De werkgroep gezinsviering is druk in de weer geweest om voor komende zondag een gezinsviering voor te bereiden. Ook Kinderkoor DoReMi heeft al weer een aantal weken geoefend en komt zondag naar de kerk om te zingen. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom tijdens deze gezinsviering van 10.30 uur. Graag tot zondag. Werkgroep gezinsviering, tel. 322140

34e TOER-MEE

Het missiecomité dankt alle vrijwilligers en deelnemers voor hun bijdrage aan de Toer-Mee.

AANBIEDINGEN donderdag 19 t/m woensdag 25 september:

MONCOUVLAAI

NIEUW RECEPT

TRAKTEER GEBAK

per stuk

PANDA DUBBEL DONKER KOFFIEBROODJES Iedere dinsdag marktaanbieding

10 WORSTENBROOD

per stuk

€ € € €

9.50 1.20 1.80 1.00

€ 11.00

Rabobank 10.80.07.642

dank u namens onze missionarissen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Donderdag 19 september: 11.30 u Uitvaart Nelleke v.BakelBijvelds. Zaterdag 21 september 19.00 uur + zondag 22 september 10.00 uur: Nelleke v.Bakel-Bijvelds; mnd. ged.

Piet Bevers; Christ Gerrits (nms. de buurt); Joke Donkers-v.Dijk; Wim v.d.Vossenberg en levende en overleden leden van fam.v.d.VossenbergLortije; jgt. Wiljan Bijvelds; Bisschop Jan Bluijssen. Donderdag 26 september: 19.00 u Intenties kerkgangers.

Acolythen en Lectoren: Zaterdag 21 september 19.00 u Tim Hoogeveen Mw.Kanters Zondag 22 september: 10.00 u Teun Hoogeveen Hr.v.d.Wiel

Hierbij stellen wij u ervan in kennis dat toch nog onverwacht is heengegaan

Nelleke van Bakel - Bijvelds Weduwe van Marinus van Bakel

Zij overleed op vrijdag 13 september in de leeftijd van 87 jaar.

De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 19 september om 12.30 uur in Parochiekerk H.Jozef te Venhorst. Correspondentieadres: St.Josephplein 33, 5428 GL Venhorst.

familie van Bakel familie Bijvelds

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27

Donderdag 26 september: 19.00 u Martinese

GEDOOPT: Lars, zoon van Franklin en Jidith v.Lieshout. Proficiat!

Familieberichten Geboren op 2 september 2013

Stijn

Zoon van Mark v.d.Donk en Nicole Staal

Mouthoefsestraat 52, Boekel

Geboren op 7 september 2013

Janne

Dochter van Hilde en Frits de Wit

Korenbloem 1, Boekel Geboren op 9 september 2013

Lot

Dochter en zusje van Maarten en Marijke Jans-Beeke Roy en Jet Klotweg 6, Landhorst

Geboren op 11 september 2013

Suus

Dochter en zusje van Joan Beijers en Ilse Janssen Diem Laagveld 52, Boekel

Geboren op 11 september 2013

Meike

Dochter en zusje van Jeroen en Sandra v.d.Ven Lonneke en Nienke

Grootveld 9, Boekel

Voor meer informatie:

WeeKblAd boeKel & VeNHoRST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140


Donderdag 19, vrijdag 20 en zaterdag 21 september:

Beenhammetje met gratis saus 500 gram rundergehakt + 4 saucijzen Uit eigen keuken

Special van de week

Gegrilde spekstukjes

Cordon Belgique

100 gram

€ 159

100 gram

€ 795 samen voor € 595

500 gram voor

€ 245

VLEESWARENTRIO 100 gr. grillworst 100 gr. schouderham 100 gr. couburgerham samen voor

Maandag 23 en dinsdag 24 september

€ 395

3 5 6

Braadworst h.o.h. 500 gram voor € 25 Shoarmapakket (500 GRAM VLEES, 5 BROODJES + SAUS) samen voor € 95 Sukadelapjes 500 gram voor € 95 Woensdag 25 september

2 5 6

Gehakt h.o.h. 500 gram voor € 95 Shoarmapakket (500 GRAM VLEES, 5 BROODJES + SAUS) samen voor € 95 Sukadelapjes 500 gram voor € 95

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 20 september GFT-afval/Groenbak vrijdag 27 september Restafval/Tariefzak & Plastic verpakkingsafval

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen. Naam: ....................................................................................................................... Adres ........................................................................................................................ Plaats......................................................................................................................... Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc...................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen............................... O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Publicatie t/m 11-09-2013 Gevonden: - herenfiets Ficarius grijs/zwart - damesfiets Batavus Touring - herenfiets Peugeot Deauvile - mobiele telefoon Samson Galaxy S2Zwart - Only jasje maat m kleur antraciet met ring - onloc sleutel (Hendriks Uden) - sleutel met sleutelhanger JOB en paperclip - autosleutel met smile poppetje en Coop clubcard - herenfiets Hoenson Supercycle grijs - zwart t-shirt Suntherland Pure Style maat m korte mouw - telefoon LG zwart

Verloren: - trouwring wit /roodgoud en vingerafdruk - huissleutels (2 stuks) met groen label - huissleutels (2stuks) met blauw label - blauw-lila Batavus omafiets met zwarte kettingkast - herenfiets Peugeot Deauvile, groen, zadel is stuk, rood hangslot - electrische Gazelle damesfiets orangepure zilverkleur - vest grijs/blauwe streep en knoopsluiting binnenkant rood met witte naden

Gevonden en verloren voorwerpen kunnen bij de receptie in het gemeentehuis (en niet bij de politie) worden afgegeven en gemeld. Dit kan eventueel ook telefonisch, of via de website www.boekel.nl (formulieren).

Voor het doen van aangifte van verlies van waardepapieren zoals een paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs dient u wel bij de politie aangifte te doen. (U ontvangt dan een proces-verbaal). Bent u zelf iets verloren, informeer dan bij de receptie van het gemeentehuis.

Gevonden (huis)dieren worden door Stichting HoKaZo te Uden opgevangen: telefoon: (06) 53707111. Deze stichting regelt de opvang en de registratie van gevonden en zoekgeraakte (huis)dieren uit Boekel.

INLOOPAVOND OP 26 SEPTEMBER Aanvang: 19.30 uur Locatie: raadzaal, gemeentehuis Einde: 21.00 uur Tijdens deze inloopavond krijgt u meer informatie inzake voorgenomen realisatie van appartementen en commerciële ruimten en tevens aanpassing van de parkeer- en verkeersstructuur in het centrum van Boekel, met name de Buskensstraat en het Sint Agathaplein. KLACHTENREGELING AANBESTEDEN GEMEENTE BOEKEL Onlangs is de nieuwe Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet brengt een aantal veranderingen mee in de regule-


Gemeenteberichten ring van aanbestedingen door de overheid, waardoor meer ondernemers een eerlijke kans krijgen om een overheidsopdracht te verwerven. Een van de aanbevelingen is het invoeren door de gemeente van een klachtenregeling in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het vaststellen van een klachtenregeling. De Klachtenregeling Aanbesteden gemeente Boekel wordt vanaf heden gehanteerd. De regeling ligt voor eenieder ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Ook is de regeling terug te vinden op de website van de gemeente: www.boekel.nl Boekel 17 september 2013. Burgemeester en wethouders van Boekel.

HISTORISCHE TRAMRIT BOEKEL In de maand augustus zijn in het kader van Boekel 700 op drie dagen historische tramritten door Boekel georganiseerd. Vanwege het enthousiasme van de deelnemers en het feit dat er zich veel meer mensen hebben aangemeld dan meekonden op deze drie dagen, is besloten om begin oktober enkele extra ritten te organiseren.

Met de nagebouwde ‘Goede Moordenaar’ (tram) uit Gemert gaan wij met u op ontdekkingstocht van iets langer dan twee uur door ons prachtige dorp. In de tram, die een maximale snelheid kent van 25 km/uur, hangt een groot scherm waarop allerlei historische kaarten, foto’s, filmfragmenten e.d. tijdens de rit worden getoond, die het ingesproken verhaal illustreren en ondersteunen.

Wie mee wil met de tram moet zich snel inschrijven. Inschrijving vindt plaats aan de balie van het gemeentehuis. U dient wel direct contant de inschrijvingskosten (ad 700 eurocenten) te voldoen,

eerder wordt u niet ingeschreven. Bij de inschrijving moet u verder de dag en het tijdstip aangeven.

De tram rijdt op de onderstaande data/tijdstippen en vertrekt en eindigt op het St. Agathaplein. In- en uitstappen kan alleen op het St. Agathaplein en niet tijdens de rit. Datum

Tijdstip

Vrijdag 4 oktober

10:00 - 12:30 uur

Zondag 6 oktober

10:00 - 12:30 uur 13:30 - 16:00 uur

Zaterdag 5 oktober

10:00 - 12:30 uur

Max. aantal passagiers

Inschrijvingskosten p.p.

24

€ 7,00

24

24 24

€ 7,00 € 7,00 € 7,00

Wij hebben gemerkt dat deze tocht voor iedereen in Boekel interessant is: zij die er geboren zijn om hun kennis ‘op te frissen’ en nieuwe achtergronden te leren en zij die in Boekel zijn komen wonen en zo meer van hun woonomgeving ontdekken. De inhoud en de lengte van deze tocht zijn niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar. Op het moment dat er vragen hierover bestaan dan kunt u contact opnemen met:

Gijs Klop (gemeente Boekel) 0492-326800 Walter Corssmit (heemkundekring) 0492-322225

Kortom, schrijf u snel in bij de balie van het gemeentehuis. U ontvangt dan een opstapbewijs en wij zien u te zijner tijd in de tram zodat we er een gezellige leerzame dag van kunnen maken! Aanrader: neem een zitkussen mee in verband met de harde banken in de tram. OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, gelet op het bepaalde in artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet, maken

BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van 3 september jl. zijn o.a. aan de orde geweest:

Evaluatie casusoverleg jeugdgroep Boekel Op 18 juni 2013 heeft de evaluatie van het casusoverleg jeugd Boekel plaatsgevonden omdat de einddatum van het project was bereikt. Hiermee is het ‘casusoverleg jeugdgroep Boekel’ gesloten.

Digitale verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) Sinds de invoering van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) en de Wet dwangsom en beroep is het aantal ingediende WOB-verzoeken enorm gestegen. Nagenoeg alle WOB-verzoeken worden digitaal ingediend. Bij een groot aantal van deze verzoeken bestaat het vermoeden dat alleen om informatie wordt gevraagd om eventueel een dwangsom te kunnen ontvangen als de gemeente Boekel te laat of net niet volledig antwoordt. De meeste verzoeken worden binnen de gestelde termijn afgehandeld en de medewerkers van de gemeente Boekel zijn alert op de risico’s. De behandeling van deze verzoeken kost echter veel tijd en legt een onevenredige belasting op de

gemeente. Daarom wordt besloten om de digitale weg te sluiten voor WOB-verzoeken. De gemeente Boekel blijft schriftelijk ingediende WOB-verzoeken behandelen.

Begrotingswijziging GGD Hart voor Brabant 2014 m.b.t. extra contactmoment adolescenten De gemeenteraad van de gemeente Boekel wordt op de hoogte gesteld over de gang van zaken m.b.t. het nieuw te vormen contactmoment adolescenten bij de GGD Hart voor Brabant middels een memo.

Invoeren Klachtenregeling Aanbestedingswet 2012 Voor aanbestedingsprocedures wordt een gemeentelijke Klachtenregeling Aanbesteden ingevoerd, waarvoor een meldpunt wordt ingericht. Dit kan ervoor zorgen, dat klachten met betrekking tot gemeentelijke aanbestedingsprocedures snel en laagdrempelig worden opgelost.


Gemeenteberichten bekend dat op 12 september 2013 aan de gemeenteraad de Programma- en Productbegroting 2014 - 2017 is aangeboden.

Deze stukken liggen voor eenieder kosteloos ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar.

Boekel, 17 september 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

APV- EN OVERIGE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN Verleende ontheffing aan: - S.A.H. Raijmakers namens Nia Domo, voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken op een in te richten terras tijdens Bourgondisch Boekel op 1 september 2013 (verzenddatum 12 september 2013)

Bezwaren: Tegen dit besluit kan op grond van de Algemene wet bestuurs-

De kinderen leren nieuwe dingen en daarbij ontwikkelen zij zich ook nog op motoriek. Voor vele is het een eerste kennismaking met techniek, een beroepsgroep waar op de arbeidsmarkt voortdurend vraag naar is. Daarnaast komt ook de digitalisering ter sprake. Kinderen zitten tegenwoordig steeds meer achter de televisie, computer of spelcomputer. Bij de Hobbyclub worden zij echter geïnspireerd om hun tijd op een andere manier door te brengen. Door zelf met hun handen bezig te zijn en daarbij ook snel resultaat te zien krijgen, gaan Vervolg voorpagina

recht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending van het besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Om dat te bereiken, moet naast een bezwaarschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, indien onverwijlde spoed en de belangen dat vereisen. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. Boekel, 17 september 2013 Burgemeester en wethouders van Boekel.

zij zelf inzien dat het ook leuk is om op deze manier hun vrije tijd in te vullen. We vrezen dat door bovenstaande ontwikkelingen de Jeugd Hobbyclub haar 50 jarig bestaan niet zal meemaken. Echter zonder voldoende ruimte is het doorzetten van deze club geen optie. Hoe nu verder? - Mocht u een ruimte hebben van ongeveer 200 vierkante meter waarin we iedere woensdagmiddag 13:30 uur tot 15:00 uur en op iedere donderdag van 18:30 uur tot 20:00 uur de kinderen kunnen laten knutselen dan vernemen we dit graag van u.

- Mocht u actief zijn in het Gemeentebestuur, dan kunt wellicht terug komen op uw besluit of met een waardig alternatief komen. - Mocht u over een half jaar gaan stemmen, kijk dan eens even welke Partij dit soort ontwikkelingen steunt. - Mocht u een goed argument hebben onze club te behouden, informeer het college van B&W (email college@boekel.nl). Mogelijk zien ze daardoor in dat een andere beslissing beter is. Bestuur Jeugdhobbyclub Boekel Venhorst


BOND

VAN

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 24 september a.s. wordt er oud papier opgehaald in alle winkels, Burg. Schafratstraat, Prof.v.d.Veldenstraat, Burg. Ottowstraat Kerkstraat-zuid, Bergstraat, Runstraat tot Wim v.d.Broek, Tuincentrum Weren en de gehele Vogelenzang. Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

NIEUWS VAN

Nieuwsbrief september 2013 (nr. 2) De activatie en de aansluitingen lopen nu volop. Dit is ook het moment dat u als klant gaat overschakelen en gebruik gaat maken van onze diensten. Daarom nu, al snel na onze laatste nieuwsbrief van 3 september alweer de volgende nieuwsbrief. De activatie loopt goed: De activaties lopen zeer voorspoedig. Nu zitten we op ongeveer 1500 geplaatste modems. Dat betekent dat we bij Âą 65% van onze abonnees het modem in huis hebben hangen. Zoals het er nu naar uitziet zullen eind september nagenoeg alle modems zijn geplaatst. De daadwerkelijke aansluiting wordt versneld: Het merendeel van onze abonnees kiest ervoor om gebruik te maken van onze installatieservice. Dit is het daadwerkelijk

aansluiten van uw apparatuur op het modem. Zoals we in de vorige nieuwsbrief al aan hebben gegeven worden de monteurs van Wim.v.d.Broek daarbij geholpen door extra monteurs van onze aannemer. Daardoor kunnen we ook in ons hoge tempo aansluiten. Bij de oplevering van uw glasvezelverbinding (de aansluiting) door de monteur krijgt u van Glashelder een startpakket overhandigd. Met dit handige startpakket leert u alles over de mogelijkheden van uw razendsnelle en betrouwbare glasvezelverbinding. Onderdeel van dit pakket is de startgids. In deze handige gids leest u alles over het aansluiten van uw apparatuur op het glasvezelmodem en de mogelijkheden van de verschillende diensten van Glashelder. U kunt deze gids ook als naslagwerk gebruiken als u later extra apparatuur wilt aansluiten op uw glasvezelverbinding. Indien u (na montage van het modem) zelf aan de slag wil is de startgids ook een handige handleiding. De gids is in te zien op onze site (www.boekelnet.nl/de-aanleg/) en de site van glashelder. Wij bellen u voor de aansluiting! Nadat het modem bij u is geĂŻnstalleerd gaat er een seintje naar Wim.v.d.Broek. Vervolgens wordt uw aansluiting ingepland. U wordt daarvoor door een call center gebeld. U hoeft niet zelf te bellen naar Wim.v.d.Broek! De basisinstallatie bestaat uit het instellen van uw TV op analoge en digitale zenders, uw computer aansluiting controleren, wifi controleren en een laptop instellen, de telefoon aansluiting voorbereiden op overschakeling op Glashelder. In huis bekabeling: Op dit moment loopt het aansluiten veel vertraging op doordat de in huis bekabeling niet gereed is. Natuurlijk kunt u voor het veranderen van uw in huis bekabeling bij Wim.v.d.Broek terecht. Wij adviseren u om uw binnenhuisbekabeling zoveel mo-

Arnold & Jo Willems - van der Burgt 50 jaar getrouwd

Wij vieren ons gouden huwelijksfeest op zaterdag 28 september 2013. De receptie zal plaatsvinden in Zaal Plein 31, St. Josephplein 31 te Venhorst, van 15:30 tot 17:00 uur, waar u van harte welkom bent. Arnold & Jo Henri & Ingrid, Yente en Mirle Annemarie & Kees, Niek, Maud en Lynn John & Lia, Skip en Lola

Statenweg 48, 5428 NK Venhorst

gelijk vooraf klaar te hebben zodat de aansluiting ook snel afgewerkt kan worden. BoekelNet kanaal is actief: Zoals we hebben gezegd gaan we ook een BoekelNet kanaal aanbieden. Dat is nu gerealiseerd zodat we onze BLOK uitzendingen in heel Boekel kunnen aanbieden. Op korte termijn komen daar ook de kerkuitzendingen op en verder nog meer lokale diensten. Overstappen: In onze vorige nieuwsbrief hebben we het overstapproces uitgelegd. Voor u is van belang dat u het verzoek van Glashelder om uw contractgegevens aan te leveren ook echt opvolgt. Dit verzoek krijgt u met de mail direct nadat u bent aangesloten. Zie onze website voor de laatste informatie. Kijk voor meer info op onze website: www.boekelnet.nl

The Forrest-sight country dancers

Wij zijn een groep van 50 Plussers, die graag dansen, Countrydansen. Het country dansen is leuk om te doen. Je bent in beweging, en je moet de passen onthouden van een dans. Dus het is meteen ook hersengymnastiek. De ene gaat sneller dan de andere, er zijn ook mooie langzame dansen. In het begin valt het echt niet mee maar als je het door hebt ben je trots op jezelf. Zeker als je net je eerste dansje kent. De dansen bestaan uit 32 of 64 passen, ooit meer, ooit minder. Om de paar weken komt er een nieuwe bij. Het werkt echt verslavend, je wilt elke dans kennen, maar dat gaat nu eenmaal niet, er zijn er te veel. Er wordt gedanst op country muziek, ook kan het op andere muziek. De groep bestaat alleen uit mensen boven de 50 jaar, en ouder natuurlijk. Iedere week wordt er naar uitgekeken om weer bij elkaar te zijn. Mannen en vrouwen, we zijn een mooi clubje bij elkaar. Er zijn wat plaatsen vrij dus willen we starten met een beginnersgroep, om dan later in te stromen. Je krijgt in het begin apart les. Er wordt gedanst op donderdag in Boszicht, van 09.15 uur tot 11.15 uur. Als er mensen zijn die zich aan willen melden, is dit je kans. Is dit iets voor jou neem dan contact op met Nelly v.Sinten tel. 06-53734038 of met Sissie v.Asseldonk tel. 329650. Graag tot ziens


Vrijdag 27 september

Griekse Live muziek Reserveer nu!!!

Vishandel Henk Bos

WAARBORG voor KWALITEIT!!! Onze aanbiedingen voor deze week!!!

Gezinszak KIBBELING naturel of gekruid plus zak saus naar keuze

€ 6.95

Pracht van een GESTOOMDE MAKREEL voor maar

€ 2.50

Ook voor een ruim assortiment VERSE, GEBAKKEN en GEROOKTE VIS en aanverwante artikelen. Het adres voor 1e KWALITIT.

Vishandel Henk Bos Vasileios, Sabine en team Volkelseweg 7, 5427 RA Boekel, tel. 0492-774341

www.restaurantasteria.nl

St. Agathaplein Boekel: vrijdag van 10.00-13.00 uur Gerardusplein Gemert: donderdag van 14.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-14.00 uur Hertog Janplein in Erp: zaterdag van 15.00-17.30 uur


KWF KANKeRbeSTRIJdINg

De jaarlijkse collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in totaal € 3682,92 opgebracht waarvan € 2864,51 in Boekel en € 818,41 in Venhorst. Wie de collecte heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26.000 t.n.v. het KWF Kankerbestrijding Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers. Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF afdeling Boekel en Venhorst bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte, ook alle collectanten bedankt voor hun goede inzet. Voor meer info over KWF Kanker-bestrijding kunt u kijken op www.kankerbestrijding.nl of bellen naar 0800-0226622.

Dierenweide Boekel

Dagelijks komen veel ouders en niet te vergeten opa’s en oma’s met kinderen naar de dierenweide om te kijken en wat te voeren. Dat is voor ons, de verzorgers, een vaste stimulans om dit werk te doen en hiermee door te gaan. Wij willen dat dit zo

blijft en te meer omdat wij er van overtuigd zijn dat een dierenwei in een dorpsgemeenschap hoort. Vooral nu in de agrarische sector bijna alle dieren binnen worden gehouden. Hiernaast zijn wij de gemeente dankbaar dat zij ons een riant terrein met stal ter beschikking stellen. Een opmerking hierbij. Natuurlijk vinden de dieren het fijn dat je wat voert met brood en groenten. Maar nooit etensresten met vlees. Onlangs is hieraan weer een ree gestorven. En heb je veel brood, zet dit dan over het hek bij de ingang van de stal. Helaas komen wij wat handen te kort om de verzorging bij te houden. Door ziekten zijn wij genoodzaakt om enige nieuwe vrijwilligers te zoeken. Wij vragen of u op één dag in de week tijd heeft voor het voeren van de dieren en schoonmaken van de stal (ongeveer 1 tot 1,5 uur). Uw leeftijd maakt niet uit. Spreekt dit werk je aan en heb je er zin in, neem dan contact op met 0492-321958 (Toon Trienekens). Namens de werkgroep: Jan Hubers, Harrie Jacobs, Trudy v.d.Laar, Jan v.Grinsven, Marietje en Sjef Graat en Toon Trienekens

Theater De Horst

Nieuw programma in Theater De Horst seizoen 2013-2014 Graag willen wij u uitnodigen voor een gezellige avond in Theater de Horst in Venhorst. De artiesten die u zult tegenkomen zijn: Mark van de Veerdonk, Jochem van Gelder samen met Ron Brons, Karin Bruers en Arnout van den Bossche. Allereerst willen wij de kindervoorstelling van Jochem van Gelder en Ron Brons aan u voorstellen: “Verboden voor Ouders”, woensdag 9 oktober om 14.00 uur. De ul-tieme theatershow voor opa’s, oma’s en hun kleinkinderen, gepresenteerd door praatjesmaker Jochem van Gelder en zijn sfeermaker Ron Brons. Hoe

Marieke gijsbers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

bijzonder is de band tussen kleinkinderen en hun opa’s en oma’s? Wat weten de kinderen van vroeger en hoe cool zijn de opa’s en oma’s van nu? Kleinkinderen van ± 6 tot 10 jaar zijn met hun opa’s en oma’s meer dan welkom bij deze nieuwerwets gezellige voorstelling. Vergeet echter 1 ding niet: Verboden voor Ouders!! Op vrijdag 4 oktober komt Mark van de Veerdonk in ons theater met zijn programma “Weltebarsten”. Weltebarsten. De titel zegt het al. Er zal weer veel gelachen worden tijdens de show van deze Brabantse cabaretier. Sterker nog, het publiek van Mark van de Veerdonk zal als vanouds worden bedolven onder een dikke laag confetti van vreemde verdraaiingen, absurde anekdotes en snelle oneliners. De grapdichtheid is weer Veerdonkiaans hoog, tweemaal 50 minuten lang. 22 November is de beurt aan Karin Bruers met haar theatershow “Waar was ik?”. Karin Bruers introduceerde met “Waar was ik? het fenomeen ‘thrillercabaret’ in het Nederlandse theater. Geen ‘who done it’ complot; wel een verhaal over een ware nachtmerrie. Haar hoofdpersoon Stella verkeert na een auto-ongeluk in comateuze toestand. Een vaag gevoel dat er meer aan de hand is dan een ongeluk laat haar niet los. Karin Bruers sleurt u mee in een intrige van macht en onmacht, geld en passie. Maar niet zonder gewapend te zijn met een frisse dosis humor en een niet te versmaden portie maatschappelijk engagement.” 28 maart geven wij het woord aan Arnout van den Bossche met zijn voorstelling “De relatiefluisteraar”. Je moet het maar doen, als Vlaamse cabaretier de prijzen komen wegkapen in Nederland. Arnout Van den Bossche won al verschillende cabaretprijzen, o.a. de befaamde Humo’s Comedy Cup en het Deltion Cabaret Festival. En alsof dat nog niet genoeg was, veroverde Arnout Van den Bossche in 2012 een finaleplaats bij de laatste 3 van het VARA Leids Cabaret Festival. Hou je niet van platte of schofferende humor, maar heb je het liever verfijnd en subtiel, dan is deze voorstelling echt iets voor jou. Aan enkele stiften en een tekenbord heeft Arnout genoeg om jou en je partner een hilarische avond te bezorgen. De entreeprijs die wordt gehanteerd bedraagt maximaal € 15,00 p.p. inclusief consumptie, met uitzondering van de kindervoorstelling, deze is € 10,00 inclusief een glaasje ranja . Wilt u meer informatie over het programma van 2013/2014, neem dan een kijkje op de website www.dehorstvenhorst.nl


Nieuws voor Ouderen GEHEUGENTRAINING IN VENHORST Als inleiding op een geheugentraining in Venhorst houdt het ouderenwerk van Vivaan op maandag 23 september voor inwoners van Venhorst en Boekel in steunpunt De Mennehof een informatieavond over de werking van het menselijke geheugen. Tijdens deze avond bespreekt inleider Gerard Rovers door welke oorzaken het geheugen minder kan gaan werken. Daarnaast legt hij uit wat mensen zelf kunnen doen om hun geheugen beter te laten werken. Er is ook gelegenheid om in te schrijven voor een korte geheugentraining die twee weken later start. De informatieavond begint om 19.30 uur en hij is vrij toegankelijk. Technieken De geheugentraining voor mensen van 55 jaar en ouder wordt ook verzorgd door Gerard Rovers, op vier dinsdagochtenden in oktober. Bij voldoende belangstelling kan in november nog een tweede groep starten. Tijdens de training leren de deelnemers allerlei technieken waardoor eventuele geheugenproblemen verminderen en soms zelfs verdwijnen. De lessen en het huiswerk zijn begrijpelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd of opleidingsniveau. Deelname aan de cursus kost € 15,=. Voor het cursusmateriaal met veel oefeningen en huiswerk is nog eens € 5,= verschuldigd. Belangstellenden kunnen zich voor de training opgeven tijdens de informatieavond of tot 30 september op werkdagen tussen 9 en 13 uur bij het ouderenwerk van Vivaan, telefoon: (0413) 367309 of via e-mail: ouderenwerk@vivaan.nl. SENIORENFILM Op vrijdagochtend 27 september om 10.00 uur draait in de Pul in Uden de film Inch’Allah. Die vertelt het verhaal van Chloe, een jonge Canadese dokter die werkt bij de Rode Halve Maan in Ramallah en woont in Jeruzalem, vlakbij haar vriend Ava, een jonge Israëlische soldaat. Elke dag passeert Chloe het checkpoint tussen beide steden om naar het vluchtelingenkamp te gaan waar ze de zwangerschappen van jonge vrouwen monitort. Ze maakt kennis met Rand, één van haar patiënten, en komt meer te weten over het leven in de bezette gebieden en brengt wat tijd door met de familie van Rand. Chloe raakt verscheurd tussen de twee kanten

van het conflict en probeert zo goed als ze kan om bruggen te bouwen tussen haar vrienden. Maar uiteindelijk blijft ze voor beide kanten de eeuwige buitenstaander. ZWAMMEN BIJ DE KOFFIE Tijdens de maandelijkse koffie-met-themaochtend in Steunpunt De Mennehof in Venhorst is op vrijdag 27 september Rini Kerstens te gast. Van 10.00 tot 11.00 uur zal deze voormalige biologieleraar de bezoekers op bijzonder boeiende wijze vertellen over paddestoelen. Ongetwijfeld komen ook andere schimmels en zwammen aan bod, die onder de grond en in bomen een grotendeels onzichtbaar leven leiden en in de natuur een belangrijke rol spelen. In veel landen worden paddestoelen in deze tijd van het jaar volop geoogst en gegeten. Bij ons is deze cultuur verloren gegaan; wij vertellen onze kinderen dat paddestoelen giftig zijn, terwijl er veel eetbare soorten zijn. De verscheidenheid van paddestoelen is enorm en wie de moeite doet om ze aandachtig te bekijken, wordt verrast door de schoonheid. DE NATUUR RONDOM BOEKEL Om te genieten van de natuur trekken veel mensen naar bekende natuurgebieden als de Veluwe of de Biesbosch. Zij realiseren zich vaak niet dat de natuur ook in de directe omgeving van Boekel aanwezig is. Tijdens het Onderonsje in Boszicht in Boekel op woensdag 16 oktober van 14.00 tot 15.00 uur, laat Ton Vogels de bezoekers aan de hand van prachtige foto’s zien, dat de natuur om de hoek of zelfs rond het eigen huis te vinden is. Vogels is al jarenlang lid van het IVN, het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid en fotograaf. Tel deze kwaliteiten op bij zijn talent om boeiend te kunnen vertellen en het is duidelijk dat de bezoekers van het Onderonsje een interessante middag te wachten staat. De toegang is gratis. VLINDERS IN ONZE OMGEVING Een bijzonder mooie, grote vlinder die niet elk jaar in Venhorst wordt gesignaleerd is de koninginnenpage. Maar dit jaar hadden we geluk. Veel zomerse temperaturen en de juiste windrichting brachten op 23 juli de koninginnenpage naar Venhorst, waar hij landde op een vlinderstruik. Voorkomen De koninginnenpage is een vrij schaarse vlinder die vooral in de zuidelijke helft

van het land wordt waargenomen. De rupsen leven op allerhande soorten peen en ook op dille. Deze vlinder vliegt bij ons van begin juli tot half september. AGENDA Buurten en spel: iedere maandag en vrijdag, 10.00-11.30 uur, dinsdag 13.30-16.30 uur, de Mennehof. Gezamenlijke maaltijd: iedere maandag, 12.30 uur, iedere dinsdag, woensdag, donderdag, 12.00 uur, de Mennehof. Ouderenadviseur: elke maandag, 12.3016.30 uur, Sint Petrus. Op afspraak, (0492) 328 328. Boekelse boodschappenbus: eens in de 2 weken, donderdagmiddag. Aanmelden: elke werkdag bij Sint Petrus, (0492) 328328. Seniorenfilm: 27 september, 10.00 uur, de Pul, Uden. Inch’Allah (2012) Koffie met thema: 27 september, 10.00 uur, de Mennehof, Venhorst, thema: Paddestoelen. Alzheimercafé: 15 oktober, 19.30 uur, Eigen Herd, Uden, thema: film Dementie en dan? Onderonsje: 16 oktober, 14.00 uur, Boszicht, thema: mooie natuur rondom Boekel COLOFON Deze pagina wordt samengesteld door: Dhr. P. Kessels (ouderenadviseur) (0492) 324386 Dhr. H. van Oort (KBO Venhorst) (0492) 351430 Dhr. Chris Selten (KBO Boekel) (0492) 322575 Dhr. J. van Grinsven (0492) 352151 Dhr. P. van Antwerpen (0492) 321569 en Vivaan Ouderenwerk (0413) 367309 Kopij voor deze rubriek kunt u inleveren bij de redactieleden of opsturen naar Vivaan Ouderenwerk, Wilgenstraat 17, 5461 EA Veghel


THe

bASeMeNT

Jeugdsoos boekel

BASEMENT ’S GOT TALENT ! Dat we talent hebben in Boekel, dat hebben we de afgelopen weken wel gehoord en gezien. Wij zijn op zoek naar jong talent, iedereen mag meedoen vanaf groep 7 tot 15 jaar. Vind jij het leuk om te dansen, zingen, rappen, beatboxen of misschien wel iets heel anders, twijfel niet en geef je op, alleen of met een stel vrienden/vriendinnen. Wij zorgen voor de jury, wie weet is dit je eerste stap naar Holland’s got talent. www.thebasementboekel.nl

Boekel-Venhorst

Boekel een gemeente om trots op te zijn. Cursus gemeentepolitiek trekt ruim 30 cursisten. Boekel mag trots zijn. Boekel 700, honderden vrijwilligers en duizenden deelnemers laten zien dat Boekel leeft. Dat geldt als het feest is en dat geldt ook als het even wat moeilijker gaat. Kortom we hebben met Venhorst en Boekel goed draaiende gemeenschappen waar mensen zich ook verantwoordelijk voelen voor elkaar. Dat is ook nodig als er bestuurd moet worden. De gemeente kan pas werken als mensen bereid zijn om bestuurlijk mee te doen. Met ruim 30 aanmeldingen voor de cursus gemeentepolitiek mag Boekel zich gelukkig prijzen. Met dank aan onze enthousiaste burgemeester Pierre Bos en zijn perfecte campagne. Gemeente krijgt steeds meer taken. De afgelopen jaren heeft de gemeente

steeds meer taken gekregen. Met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kreeg de gemeente meer verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg. Daar zagen grote gemeenten destijds zwaar tegen op. In Boekel is dat goed gelukt omdat de wet past bij de Boekelse mentaliteit. Er wordt vooral een beroep gedaan op de gemeenschapszin. Daardoor kon er veel met minder geld. Zo moet het vanaf 2015 ook met de jeugdzorg en een heleboel taken uit de AWBZ. Niet politici of ambtenaren, maar de gemeenschap is het belangrijkste. In de visie van het CDA moet de samenleving van onderop georganiseerd worden. Verenigingen zijn daarbij ontzettend belangrijk. Daar leren jonge mensen dat het belangrijk is om samen zaken aan te pakken. De kunst is om de gemeente zodanig te organiseren dat de inwoners zoveel mogelijk taken zelf oppakken en organiseren. Maar dat betekent wel dat je mensen de ruimte laat. Pas dan gaat men zich verantwoordelijk voelen. Dat is voor veel politici en ambtenaren niet gemakkelijk. Maar

Elke vrijdag van 09.00 - 15.00 uur kinderen knippen zonder afspraak (*kinderen tot 10 jaar voor € 10,00)

alleen dan kunnen we er voor zorgen dat het geld wat voor de zorg bedoeld is ook echt aan de zorg wordt besteed. Nieuwe mensen nieuwe ideeën. A.s. zaterdag krijgen de partijen de gelegenheid om alle cursisten te ontmoeten. Nieuwe mensen met nieuwe ideeën zorgen voor een extra impuls. Wij staan daarvoor open. Daarom graag tot ziens. CDA Boekel-Venhorst: Peter Ketelaars, Marius Cornelissen, Peter v.Lankvelt. www.cdaboekelvenhorst.nl

B o e k e l

Uitnodiging jaarvergadering. De vakantie is weer voorbij. We gaan weer aan een nieuw KVO-jaar beginnen. De jaarvergadering is op maandag 23 september 2013, aanvang 20.15 uur in Nia Domo. Hierbij nodigen wij al onze leden van harte uit. Bestuur KVO Boekel

lIedeReNKRANSJe ZINgT IN boSZICHT

Op woensdag 25 september a.s. zingt het KBO Liederenkransje van 14.00-16.00 uur in Boszicht. Voor de zangliefhebbers van het Nederlandstalig lied heeft deze keer heeft Chris Selten een mooi programma van 25 bekende oude en nieuwere liedjes samengesteld. De belangstelling voor deze gezellige, en ontspannende zangmiddag was afgelopen keer erg groot. Niet verwonderlijk na de zangmiddag in Nia Domo tijdens de KBO dag. Dus zing gezellig mee met onze voorzangers Martien en Toon v.d.Aa en Ton Vogels, keybordspeler Geert Donkers en de accordeonisten: Marlies Otten, Stef Roothans en Wim Meulemeesters. Jan v.Boerdonk projecteert de liedteksten op het scherm. KBO’ers van buiten Boekel zijn ook van harte welkom! Voor meer informatie (ook foto’s) over deze zangmiddag en het programma kunt u terecht op de website van de KBO Boekel: www.kbo-boekel.nl


Top 100 Allertijden Boekels getint

In de top 700 van Boekel waren de Boekelnaren goed vertegenwoordigd in de top 10. Nooit hadden wij durven te denken dat wij, Tiny en Mimi de Leest, in de top 10 zouden eindigen. Ons vrij nieuwe nummer “Wij komme uit Boekel” kwam op de 8e plaats terecht. Schone oude Peel, een muziekje wat dateert uit 1985 en ook wel bekend is onder de naam als “Het liedje van Harrie Vesters” gezongen door Tiny behaalde de 1e plaats. Dit lied is nog altijd te bekijken en te beluisteren via You Tube onder de naam Tiny de Leest.

Drie jaar geleden zijn wij als duo gestopt met het maken van muziek vanwege de gezondheid, maar de Boekelse mensen zijn ons nog niet vergeten. Daarom willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele stemmen die wij van u mochten ontvangen. Ook wij zijn de Boekelse mensen niet vergeten, het was altijd heel gezellig. Nogmaals hartelijk dank Tiny en Mimi de Leest

Gemeenschapsbelang Venhorst in gesprek Afgelopen woensdag 11 september heeft Gemeenschapsbelang Venhorst haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden met aansluitend de thema-avond “Gemeenschapsbelang Venhorst in gesprek”. Het gesprek verliep aan de hand van een aantal leefbaarheidthema’s zoals wonen, voorzieningen, economie, natuur/recreatie, verenigingsleven, inzet vrijwilligers en de zelfstandigheid van de gemeente. Het was een interactief gesprek waarbij ook zorg- en aandachtspunten genoemd werden. Gemeenschapsbelang Venhorst kijkt terug op een geslaagde avond met

dank aan de aanwezigen voor hun inbreng. Tijdens deze avond hebben we afscheid genomen van Jan Manders als bestuurslid van Gemeenschapsbelang Venhorst. Jan is mede-oprichter van Gemeenschapsbelang Venhorst en heeft namens GBV ook een tijd in de gemeenteraad gezeten. Jan doet een stapje terug maar blijft actief betrokken. Gemeenschapsbelang Venhorst spreekt haar waardering en dank uit over de jarenlange actieve betrokkenheid en inzet. Ook hebben we stil gestaan bij het onverwachte overlijden, eerder dit jaar, van een zeer betrokken trouw lid en bovenal een groots gemeenschapsman; Christ Gerrits. Christ was ook een van de medeoprichters van Gemeenschapsbelang Venhorst. We spreken onze waardering en dank uit voor zijn grote en actieve betrokkenheid. Gemeenschapsbelang Venhorst wil het gesprek met u aangaan. U, inwoner van Venhorst, Boekel en Huize Padua bent van harte welkom tijdens onze achterbanvergaderingen of kunt ons persoonlijk aanspreken. Het gesprek van vandaag raakt u overmorgen. Wacht niet af wat je morgen kan overkomen als je daar zelf gisteren iets aan had kunnen doen. Bestuur en Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst Fractie: Jeanne v.Eert, Riannette Timmers, Bart v.d.Hoogen Stichting Platform voor gehandicapten en ouderen met een handicap boekel/Venhorst

Wij willen blijven meedoen! Wat is er aan de hand? Chronisch zieken en gehandicapten worden al vele jaren ondersteund met landelijke regelingen die hun vaak lage uitkeringen aanvullen. Hierdoor worden hun hoge kosten gecompenseerd, hebben zij net iets meer te besteden en kunnen zij mee blijven doen in de samenleving. Anno 2013 lijken de plannen van het kabinet desastreus voor het inkomen van deze kwetsbare groepen Nederlanders, dit kwam duidelijk naar voren in Nieuwspoort bij de presentatie van het rapport hierover door het Nibud op maandag 9 september 2013. Dat mag niet gebeuren! Het Gehandicapten Platform Boekel en de Ango wil dat chronisch zieken en mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. Nu en in de toekomst. Daarom zijn wij blij met de actie gestart door

de Ango, CG-Raad, (chronisch zieken en gehandicapten)en Platform VG (verstandelijk gehandicapten) tegen de voorgenomen bezuinigingen op de inkomensondersteuning. Zij gaan de strijd aan tegen de kabinetsplannen en willen de Tweede Kamer ervan overtuigen dat er geld beschikbaar moet blijven voor de mensen die het hard nodig hebben. Chronisch zieken en gehandicapten mogen niet veroordeeld worden tot een rol achter de geraniums. Bent u het met ons eens? Doe mee en onderteken de petitie! Ondergetekende vraagt de Tweede Kamer er zorg voor te dragen dat de inkomensondersteuning voor chronisch zieken en mensen met een beperking blijft behouden. Op zo’n niveau dat mensen kunnen blijven meedoen aan onze samenleving en niet veroordeeld worden tot een rol achter de geraniums. Gemeenten moeten zich bij de ter beschikking komende gelden houden aan landelijke kaders en er voor zorgen dat het geld ook echt en gericht terecht komt bij de mensen met een beperking/ chronisch zieken met meerkosten. U kunt de petitie ondertekenen op www.ango.nl/steun/wij-willen-blijvenmeedoen.php of stuur een e-mail naar een van de volgende adressen: Harrie v.Sleeuwen hmvsleeuwen@hetnet.nl; Annemie Osterloh jacosterloh@hotmail.com of Jan Biemans jan.biemans@live.nl. Wij zijn u dankbaar voor het invullen van uw petitie en zullen het na ontvangst doorsturen naar de landelijke organisatie. Deze actie wordt ondersteund door de CGRaad en Platform VG . Namens het Gehandicapten Platform Boekel en Ango: Harrie van Sleeuwen, Annemie Osterloh en Jan Biemans

boekel-Venhorst De VVD Boekel-Venhorst heeft een achterban vergadering op donderdag 19 september in mfc de Horst in Venhorst. Deze vergadering is openbaar. Iedereen is van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden. Gewoon komen, wij zorgen voor koffie en koek. Het begint om 20.30 u. Dus tot ziens in Venhorst. Groet VVD Boekel-Venhorst


vrijdag 23 augustus 2013

De 24 Boekelse en Venhorstse dichters, de band van Jesse v.d.Elsen - de Lichte Dichter en Wim Daniëls zorgden voor optredens zeer verschillend van aard, waar alle aanwezigen heerlijk van konden genieten. Eén blik de zaal in was genoeg om dit te zien. Bovendien hadden deze entertainers veel publiek om hun taalkunsten aan te vertonen: wat een opkomst, ongelofelijk! Heuse fanclubs voor de schooldichters, maar ook voor de volwassenen. Bas Mermans die elke dichter met een persoonlijk woordje aankondigde; dichters die hun gedicht hebben voorgedragen: serieus, grappig, gevat, met trots, alles kwam die avond voorbij. Er waren zelfs dichters die een persoonlijk voorwoordje voor Bas hadden voordat ze aan hun voordracht begonnen! En een paar jeugdige dichters gebruikten gebaren om hun gedicht nog mooier te kunnen vertellen. De band die zijn muziek en teksten de zaal in stuurde kon (zeker bij de jeugd!) op enthousiasme rekenen. Wim Daniëls die al vertellend over zijn jeugd gedeelten uit zijn werk voorlas en de lachers op zijn hand kreeg. Deze avond was zo te zien aan u, luisteraars, zeer geslaagd. Maar net zo goed voor de artiesten, dat is wat we graag willen! Uiteindelijk is er bij de jeugd een Schooldichter 2013 gekozen: Isa v.Berlo van basisschool de Uilenspiegel. Zij ontving een mooi schilderij van Marieke Bekkers. De andere jeugddichters ontvingen ook een aanmoedigingsprijs van haar, in kleinere vorm. Bij de volwassenen is Henk v.Thiel er met de Koepelprijs vandoor gegaan. Ook voor hem een prachtig schilderij, gemaakt door Patricia Ulijn. Proficiat beiden!! Voor iedere artiest was er de gedichtenbundel van dit jaar, én een heerlijke Boekel700 peperkoek die bakkerij Merks voor deze gelegenheid ter beschikking stelde. Voor het mogelijk maken van deze avond ook dank aan Animo, Nia Domo, Bibliotheek De Lage Beemden, Ad v.d.Berg; onze speciale gasten Wim Daniëls, Jesse v.d.Elzen; Daan v.Dijk, die de gedichtenbundel vorm heeft gegeven; Marieke en Patricia. Poëzieroute Daar is ie eindelijk! Een heuse Poëzieroute in Boekel! We hebben er maanden aan gewerkt het voor elkaar te krijgen de winnende gedichten van afgelopen jaren ‘life’ in Boekel en Venhorst te krijgen. En

met de opening ervan tijdens Boergondisch Boekel is het nu een feit. Waarschijnlijk heeft u al enkele van deze palen met hierop de gedichtenplaatjes gezien en gelezen. En hopelijk mooi gevonden! Wilt u weten waar al de paaltjes staan dan kunt u een beschrijving in de bibliotheek of in de Nia Domo halen. Hierop vindt u waar de gedichten precies te vinden zijn. U kunt de route in één keer bekijken, het maakt dan niet uit waar u begint. Maar u kunt ook ‘in het wild’ kijken: tijdens dat u in het centrum bent de gedichten bekijken die u zomaar tegen komt. Laat u verrassen! Op afstand van gelukkig maar een paar kilometertjes vindt u ofwel de ‘kop’ ofwel het ‘staartje’ (afhankelijk waar u begint) op het plein in Venhorst. Hier staan de gedichten van de 2 Venhorstse winnaars. In het bijzonder bedanken we Vlonder Plaatwerk voor al die plaatjes waarin zij gedicht voor gedicht vakkundig gegraveerd hebben. Een pracht kunstwerk door en voor onze inwoners. Voor alle aanwezigen en sponsors: bedankt voor jullie support, gezelligheid en enthousiasme. Dit heeft zowel de Avond als de Poëzieroute tot een waar feest gemaakt. Op naar het 10-jarige bestaan van de Avond van de Poëzie in 2014!

Jubilarissenconcert Harmonie “Eendracht Maakt Macht” organiseert op zondag 29 september 2013 het Jubilarissenconcert in de Pleinzaal van Nia Domo te Boekel. Het Jubilarissenconcert wordt speciaal gegeven voor de Briljanten, Diamanten en Gouden Bruidsparen, Gedecoreerden en andere jubilarissen van dit jaar in Boekel. Tijdens dit concert worden zij door harmonie E.M.M. in het zonnetje gezet. Heeft u als jubilaris geen persoonlijke uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met Harrie Beekmans 0492-323688. Dan kan er nog wat geregeld worden, want wij weten niet alle namen van de jubilarissen en de Wet op de Persoonsgegevens staat niet toe dat de gemeente deze namen verstrekt. We zijn een muziekvereniging die actief is en midden tussen de mensen wil blijven staan. Voor u speelt de Harmonie E.M.M. gevarieerde muziekwerken o.l.v. dirigent Bart van Zutven.

De Slagwerkgroep EMM o.l.v. instructeur Paul Schepers laat van zich horen en vervolgen het programma. Het wordt een afwisselend concert met mooie bekende melodieën. Aanvang concert 11.30 uur. Zaal open 11.00 uur. Wij heten iedereen van harte welkom. Harrie Beekmans, secretaris E.M.M.

Gezellige beurs Venhorst

Op zondag 20 oktober houdt Echo der Peel in MFC De Horst in Venhorst een gezellige beurs voor speelgoed en kinderkleding. Door het grote aantal deelnemers wordt de beurs verspreid over twee zalen ingericht waardoor alle kramen goed bereikbaar zijn. De sfeer belooft als vanouds supergezellig te worden. Zoals in andere jaren verwachten we een keur aan kinderkleding. Maar we hebben vooral veel uitstekend speelgoed in de aanbieding. De zaal gaat open om 11.00 uur, om 13.00 uur vertrekken de verkopers weer. De kraamhuur is € 5,-. Entree € 1,50. Van de opbrengst worden de instrumenten en de uniformen van fanfare Echo der Peel op peil gehouden. Inlichtingen? Jo v.Grinsven, tel. 0492-352151, e-mail jovangrinsvenvenhorst@gmail.com.

Dienstenveiling Blaaskapel Ok Moi & CV De Peeltuuters

Blaaskapel Ok Moi en Carnavals vereniging De Peeltuuters houden een dienstenveiling op zaterdag 12 oktober 2013 in gemeenschapshuis De Horst in Venhorst. Er zijn al veel leuke, handige en vooral zeer bruikbare diensten aangeboden, dus houd deze datum zeker vrij. Het belooft een gezellige avond te worden waarbij ook een diskjockey aanwezig zal zijn. Dus zeker genoeg redenen om te komen kijken, luisteren en misschien wel te bieden. Jullie horen hierover spoedig meer van ons. Ook willen wij alvast een aantal datums aan jullie doorgeven, zodat je deze al op je kalender kunt noteren: 2 november prinsenbal, 8 november jeugdprinsenbal, 10 november prinsenreceptie, 8 december jeugdprinsenreceptie Blaaskapel Ok Moi & CV De Peeltuuters


Nieuw Boekels schutter paar

Na een zeer actief en bewogen weekend in het gildedorp Oirschot vol avontuur en spanning kwam op zondagochtend de ontknoping. Door de Boekel-Zuid deelnemers werd gestreden op de felbegeerde koningstitel. Na de diskwalificatie van de 1e deelnemer, werd er urenlang met kruisboog gestreden. Uiteindelijk werd Erik gekroond de tot de gilde koning van BoekelZuid. Als klap op de vuurpijl werd bij de damescategorie zijn vrouw tot koningin gekroond. Voor alle ge誰nteresseerden en belangstellende; de felicitaties kunt U persoonlijk overbrengen in hun koningsresidentie aan de Berkhoek 7 in Boekel.

Erik en Lianne Weren de nieuwe koning en koningin van ut Boekel-Zuid gilde.

bestuur en of leiding hebben gezeten houden we een re端nie-avond en wel op zaterdag 5 oktober, we hebben niet van iedereen een naam en adres, dus heeft u zich vroeger ingezet voor het Sloepie en nog geen uitnodiging ontvangen, meld dit dan even bij Sjack v.d.Laar, 0492-351221 of sjack@vanderlaarinstallaties.nl en wij zorgen dat u dan nog een uitnodiging ontvangt. Schroomt u zich niet. Zondag 22 september Sloepie disco in de Horst, voor iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar, van 18.30 uur tot en met 20.30 uur. Entree 1 euro, eenmaal binnen niet voor sluitingstijd buiten. Speciaal Disco met DJ Jesse.

Volksuniversiteit Boekel-Venhorst bedankt de Rabobank Uden-Veghel voor de schenking van 10 computers met beeldschermen. Hierdoor zijn we weer up to date en zijn we in de mogelijkheid om ons cursusaanbod met betrekking tot computergebruik, zoals Windows, Word, Excel, fotobewerking of typecursussen voor de jeugd verder te optimaliseren. Kijk op www.volksuniversiteitBoekelVenhorst.nl voor ons gehele cursusaanbod.

de Zonnebloem REGIO MIDDEN PEEL

Uitnodiging oktober viering De Zonnebloem regio Midden Peel nodigt iedereen uit op zondagmiddag 12 oktober om in de kerk van Handel een H. Mis bij te wonen. Aanvang 14.00 uur. Na afloop van de H.Mis nodigen wij u van harte uit om in Gemeenschapshuis De Bron (naast de kerk) een gratis kopje koffie of thee te komen drinken met iets lekkers erbij. Wij nodigen de Zonnebloem gasten en vrijwilligers van de afdelingen Boekel/ Venhorst, de Mortel, Elsendorp, Gemert en Handel uit om deze viering en gezellige middag bij te wonen. Er kunnen ook misintenties gevraagd worden. Als u graag wil komen, iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en er zijn geen kosten aan verbonden. Graag tot ziens op zaterdag 12 oktober in Handel. Zonnebloem bestuur regio Midden Peel en bovengenoemde afdelingen

Hoea.....Geslaagd

Mandy v.Lankveld is geslaagd voor Communicatie Wetenschap, master journalistiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van harte gefeliciteerd.

Sloepie 40 jaar

Dit jaar bestaat het Sloepie al weer 40 jaar, en is nog altijd zeer actief als jeugdsoos, bijna elke 14 dagen houden we nog een discoavond, deze wordt altijd zeer druk bezocht en is voor de jeugd van Venhorst en Boekel vanaf groep 6 van de basisschool t/m 13 jaar. We hebben hiervoor een schitterende ruimte beschikbaar in het multi functionele centrum de Horst te Venhorst. Op zondag 6 oktober houden we voor de jeugd een speciale Sloepie got Talent, en een spectaculaire show. Deze start in de middag en duurt tot 20.30 uur (exacte aanvang volgt nog). We hebben al zeer veel aanmeldingen, je kunt je nog altijd aanmelden. Ouders van de kinderen zijn deze avond ook welkom. OPGELET!!! Voor mensen die nu en vroeger in het

0413-273993 BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nl


Expositie Mia Lagarde & Louise Broekhuizen

Mia Lagarde en Louise Broekhuizen uit Boekel nodigen U uit om hun expositie te bezoeken. Het adres is: Kunst op Locatie, Pandelaar 4 te Gemert. Mia maakt bijzondere keramiek, waar veel uit het dagelijkse leven in voorkomt, zoals bloemen, dieren en potterie in zachter kleuren en ecru. Louise maakt kleurrijke schilderijen o.a. van wat corpulente vrouwen. Kortom iets om even te gaan bekijken op 21 en 22 september 2013 van 11.00 tot 17.00 uur. Koffie en een drankje staan klaar. Tot ziens .

len die onder het werken uitgewisseld worden en helpen de mensen vooruit. Meer informatie over de creatieve werkplaats is te vinden op de website van Alzheimer Nederland, bij de afdeling Uden/ Veghel. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen voor meer informatie en om zich aan te melden contact opnemen met het ouderen-werk van Vivaan. Dat kan telefonisch (0413-367309) op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur en via het e-mailadres esther.de.bie@vivaan.nl. Mensen fleuren op “Als mensen zich verbaal slecht kunnen uiten, begin dan een gesprek op papier” was het motto van een schilderproject, dat Alzheimer Nederland jaren terug begon. Dit vormde het uitgangspunt voor de creatieve werkplaats. Schilderen is overigens niet de enige techniek die beoefend wordt. Er wordt ook geboetseerd en met papiermaché gewerkt. Uit onderzoek onder mantelzorgers kwam naar voren dat het soms moeilijk is om leuke activiteiten te organiseren waar zowel mensen met geheugen-problemen als hun mantelzorgers aan kunnen deelnemen en waar mensen in een veilige en vertrouwde omgeving zichzelf kunnen zijn. De afgelopen jaren is gebleken, dat de creatieve werkplaats in die be-hoefte voorziet. Op de werkplaats wordt in alle opzichten rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen die de deelnemers hebben. Gebleken is dat bijna iedereen mee kan doen. Zelfs mensen die al verder in het ziekteproces van dementie zijn, beleven veel plezier aan hun creatieve werk. Het is mooi om te zien hoe zij opfleuren als ze zien dat er ook dingen zijn die nog wel lukken.

blijkt dat er een misverstand in het spel is. De uitnodiging is niet aangekomen, men moet nog even nakijken of men wel kan en communiceert dat niet, waardoor de ander zich afgewezen voelt. Of iemand maakt een vervelende opmerking (“Wat zie jij er idioot uit....”) De ander is volledig uit het veld geslagen en kan niet antwoorden. De stilte is oorverdovend. Vaak gaan mensen in de omgeving dan wat lopen grinniken, terwijl ze eigenlijk voor de ander hadden willen opkomen. Stiltes kunnen erg lastig zijn. Bedenk maar eens dat je in een schoenenzaak interesse toont in een paar schoenen en na het horen van de prijs een lange stilte laat vallen…. De verkoper voelt zich onbehaaglijk en begint meteen te kletsen: de kwaliteit is bijzonder goed, er zit garantie op, iedereen is er enthousiast over, ze verhelpen rugklachten. Ik heb wel eens gehoord dat men dit als tactiek gebruikte om te onderhandelen over de prijs…. Stiltes zijn soms functioneel: men gaat meer nadenken. Als je soms eens bewust een stilte laat vallen gebeurt er vaak veel. Mensen vertellen meer dan ze in eerste instantie van plan waren. Maar het verhaal krijgt meer diepgang. Er wordt meer inhoud toegevoegd aan het verhaal waardoor het gesprek meer waarde krijgt en waardoor je elkaar beter leert kennen. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21.59.24.35, www.interpunctie.nl

BOEKEL 700

kunstexpositie VOOR SENIOREN

Kunst, een medicijn

En toen werd het stil….

met prettige bijwerkingen

(OVER COMMUNICATIE)

Op zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur heerst er een welhaast serene rust in de ruimte op Middegaal 25 in Veghel. Daar organiseert Vivaan in samenwerking met het Instituut MiK Pieter Brueghel en met Alzheimer Nederland, afdeling Uden/Veghel gedurende 30 weken per jaar de creatieve werkplaats. De werkplaats is geopend voor mensen met geheugenproblemen uit de gemeenten Boekel, Uden, Veghel, Bernheze, Landerd en Sint-Oedenrode. Zij zijn daar creatief bezig, samen met partner, zoon of dochter, een buur of goede vriend. Enkele vrijwilligers begeleiden de deelnemers in hun werk. Zij dragen ideeën aan, geven tips en luisteren naar de verha-

Ik hoor vaak van mensen hoe onbehaaglijk een stilte kan zijn. Men zit op een feestje en regelmatig valt er een stilte. Bijna altijd zijn er wel mensen in de buurt die daar niet tegen kunnen en die beginnen te praten. Soms de grootst mogelijke onzin, maar toch. Je wordt er onzeker van een langdurige stilte. Je voelt je verplicht “iets” te zeggen. Een heel andere stilte kan zijn dat je iemand uitnodigt voor iets leuks en je vervolgens niks hoort. Een gevoel van afwijzing is het gevolg. Je haalt je van alles in je hoofd halen (“hij/zij moet me niet meer”, “ik heb iets fout gedaan”, etc.) Je weet echter niet wat de ander denkt. Soms

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is er een Kunstexpositie in Boszicht en zorgcentrum St. Petrus. Deze expositie wordt door KBO-Boekel samen met St. Petrus georganiseerd. Op zondag is ook de fancyfair in St. Petrus. Tussen Boszicht en St. Petrus kunnen buiten ook kunstwerken opgesteld worden. Alle senioren uit Boekel, Venhorst en Huize Padua kunnen deelnemen. Nadere informatie volgt.


Advertentienr. 2013.10.001

Beatrixlaan 16 te Boekel

Kenmerken

Etagewoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging Zolder

B één / tweepersoonswoning 21.97 m2 15.47 m2 14.16 m2 5.09 m2 2.42 m2 4.00 m2 met vaste trap 10.51 m2

Huurprijs Beschikbaar

€552.19 + € 6.35 servicekosten eind september 2013

Advertentienr. 2013.10.002

Julianastraat 44 te Boekel

Kenmerken

Etagewoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Slaapkamer 2 Keuken Douche Berging Zolder

C één / tweepersoonswoning 21.99 m2 15.47 m2 14.20 m2 4.98 m2 3.37 m2 4.00 m2 met vaste trap 9.10 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 490.78 + € 6.35 servicekosten begin oktober 2013

Advertentienr. 2013.10.003 Kenmerken

Benedenwoning

Energielabel Doelgroep Woonkamer Slaapkamer 1 Keuken Bijkeuken Berging

B één persoonshuishouden 21.63 m2 11.55 m2 6.20 m2 4.98 m2 4.11 m2

Huurprijs Beschikbaar

€ 494.41 + € 0.91 servicekosten begin oktober 2013

De Kastanjes 31 te Boekel

Voorwaarden: 1 Gezamenlijk jaarlijks bruto-inkomen lager of gelijk aan € 34.229,-2 U dient het IB60 formulier van 2012 van u en uw eventuele partner in te leveren. Indien u via onze website

www.peelrandwonen.nl de reactiebon wilt invullen, vragen wij u vriendelijk een scan van uw IB60 plus de loonstrook toe te voegen als bijlage. Wanneer u dit nalaat, kunnen wij helaas uw reactiebon niet verwerken en komt u niet in aanmerking voor de desbetreffende woning. U kunt uiterlijk reageren t/m zondag 22 september 2013

Reactiebon Naam: ......................................................................................................Voorletters: ....................................... Adres: .................................................................................................................................................................. Postcode: .................................................................................................Plaats: ................................................ Geboortedatum: ................................................................................................................................................. Inschrijfnummer:................................................................................................................................................. Aantal personen: ................................................................................................................................................ Telefoon: ............................................................................................................................................................. E-mail:.................................................................................................................................................................. Heeft interesse in de woning: O Beatrixlaan 16 te Boekel O Julianastraat 44 te Boekel O De Kastanjes 31 te Boekel Uiterste inleverdatum: 22 september 2013


Drukke kinderen en gezin in balans Informatieavond: aan bij MEE

Schuif

Op woensdag 2 oktober 2013 organiseert MEE twee informatiebijeenkomsten voor mensen met een beperking en hun naasten. Deze keer over drukke kinderen en balans in uw gezin. Kies één van de thema’s en meld u aan via www.mee-nob.nl/schuifaanbijMEE (of telefoon 0413 33 47 33). Deelname is gratis. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur op het kantoor van MEE Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 in Uden. Sommige kinderen zijn in de ogen van hun ouders erg druk. Ouders kunnen daar behoorlijk last van hebben, maar ook andere kinderen kunnen daar onder lijden. Misschien is uw kind van nature druk. Of misschien heeft het nog niet geleerd stil te zitten, naar anderen te luisteren of op te letten. Tijdens de bijeenkomst ‘Omgaan met drukke kinderen’ krijgt u praktische tips om wat meer rust te brengen bij uw kind en bij uzelf, wat de sfeer in huis kan verbeteren. Het is een hele kunst om als ouders binnen je gezin alle ballen in de lucht te houden. Al helemaal als er binnen het gezin een kind met een beperking is. In de bijeenkomst ‘Balans in mijn gezin’ wordt ingegaan op de consequenties die dit heeft voor het gezin, broertjes of zusjes en uw relatie. En hoe zorgt u dan ook nog goed voor uzelf? De eerste woensdagavond van de maand organiseert MEE ‘Schuif aan bij MEE’. Dit zijn twee informatiebijeenkomsten die

plaatsvinden in kleine groepen. Elke bijeenkomst heeft een ander thema, dat te maken heeft met meedoen met een beperking. Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ informeert een medewerker van MEE Noordoost Brabant u over het gekozen thema. Ook is er ruimte voor uw vragen en het uitwisselen van ervaringen rond het thema met de andere aanwezigen. Ondersteuning bij leven met een beperking MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast onze cliënten. Wij helpen hen hun eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van hun netwerk te benutten. Dit vergroot de zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk. Kijk op www.mee-nob.nl voor meer informatie.

zorgers worden mantelzorgers genoemd. Veel mantelzorgers ervaren het krijgen van voorlichting, informatie en praktische tips om met de dementerende om te gaan als erg belangrijk. De combinatie van informatie en bruikbare omgangsadviezen heeft het grootste effect. Daarom organiseert Aanzet (maatschappelijk werk) in samenwerking met de dementieconsulente een cursus voor deze mantelzorgers. Deze cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten van 2 uur. Na twee maanden gevolgd door een terugkombijeenkomst. Informatie-overdracht over dementie staat hierin centraal. Daarnaast is er veel aandacht voor het omgaan met de dementerende en de positie van de mantelzorger. Bij voldoende deelname start de cursus op donderdagochtend 10 oktober van 10 tot 12 uur. De cursus wordt gegeven bij Aanzet, Misse 46 in Uden. Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Carla van der Zanden bij Brabantzorg 06-10979767of Catrien van Zutphen (Aanzet) 0413-366986. Na aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de begeleider waarna u besluit of u deel wilt nemen aan de groep.

Aanzet en Brabantzorg Cursus basis koken starten groep voor mantelzorgers van mensen met dementie

Nederland telt naar schatting 250.000 mensen die lijden aan dementie. Ruim een miljoen mensen zijn betrokken bij de zorg voor dementerenden. Meestal wordt deze taak verricht door partners, kinderen en/of andere familieleden. Maar ook vrienden, buren, e.d. kunnen deze rol op zich nemen. Al deze ver-

VOOR BOEKELSE MANNEN

Komend najaar, vanaf 21 oktober organiseert Sint Petrus, in samenwerking met Vivaan en de KBO, een cursus waarin mannen uit Boekel en Venhorst van 55 jaar en ouder de basis van het koken onder de knie kunnen krijgen. De lessen worden op 6 achtereenvolgende maandagen gegeven, van 17.00 tot 19.00 uur in de keuken van Sint Petrus. Aan het einde van iedere les dekken de maximaal zes cursisten de tafel in restaurant ’t Trefpunt en eten zij samen de gerechten op die zij in die les bereid hebben. Deelname aan de cursus kost € 60, inclusief de ingrediënten. Horecakok Angela Janssen brengt de deelnemers de basis van het koken bij. Na afloop kunnen zij diverse gerechten zelf bereiden en zij zijn in staat om aan de hand van recepten ook andere gerechten te koken. Meer informatie over de kookcursus is te krijgen bij Sint Petrus, telefonisch op telefoonnummer (0492) 328 328 en via het emailadres elly.janssen@brabantzorg.eu. Aanmelden kan tot 12 oktober door naam, adres, telefoonnummer en het cursusgeld af te geven aan de balie van Sint Petrus in Boekel.


Sport KBO Bridge Boszicht

Uitslag 13 september: 1 Brp. A.v.d.Elzen-B.de Koning 61.11% 55.56 % 2 Brp. Vogels-Aalbregt 3 Brp. de Graaf-v.Delst 54.17% 53.47% 4 Brp. R.de Koning-v.Berlo 5 Brp. Wijchers 52.08% 5 Brp.Kruter-Polman 52.08 % Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

p het programma van de CCUden werd op zondag 15 september de laatste natour vlucht georganiseerd vanaf Chimay, afstand gemiddeld 196 kilometer naar Boekel. De duiven werden gelost om 09.00 uur met een matigenw-wind.De eerste jonge duif haalde een snelheid van 1419 m/min. ofwel 85 km/uur, de laatste prijsduif 1182 m/min. ofwel 70 km/uur. De uitslag bij de jonge duiven is als volgt: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 J.v.d.Putten (mee 21 duiven/18 pr.); 4, 10 E.Diepeveen; (mee 50 duiven/31 pr.); 37 P.Penninx (mee 19 duiven/ 8 pr.); 53 Comb.de Vocht (mee 22 duiven/1 pr.); 59 P.Smits (mee 26 duiven/2 pr.); 58 W.Michiels (mee 15 duiven/ 1 pr.). De uitslag bij de oude duiven: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E.Diepeveen (mee 50 duiven/ 24 pr.). Komend weekend de laatste wedvlucht van 2013 vanaf het Noordfranse Sezanne.

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen veldcompetitie DOS ‘80 B1 - Jongens B1 DOS ‘80 B1 - Meisjes B1 Niobe C1 - Jongens C1

10-20 9-20 8-30

Berichten

3-3 Zephyr E1 - E-jeugd 1 Dames A1 - Helios ‘72 A1 10-7 21-9 Meisjes C1 - DOS ‘80 C1 Meisjes C3 - EHV C1 3-9 D-jeugd 1 - Olympia ‘89 D1 16-20 Apollo E1 – E-jeugd 3 13-2 E1 1-2 E-jeugd 2 - Helios ‘72 F-jeugd 1 - Helios ‘72 F1 9-0 Programma zaterdag Aristos C1 - Meisjes C3 11.55 u 11.55 u Tremeg C1 - Meisjes C1 Tremeg E2 - E-jeugd 2 11.00 u Tremeg F1 - F-jeugd 1 10.05 u Jongens B1 - MHV '81 B1 11.50 u Jongens C1 - Acritas C1 10.50 u Programma zondag Tremeg DA1 - Dames A1 10.05 u PSV Handbal B2 - Meisjes B2 11.00 u Meisjes B1 - Tremeg B1 12.50 u MBDE/De Sprint DC1 - Meisjes C2 11.30 u DOS ‘80 D1 - D-jeugd 1 10.50 u E-jeugd 1 - Tremeg E1 10.00 u

in drie manches bepalen wie er rond 16.00 uur aan de start staan voor de finaleraces waar gestreden wordt voor de dagprijzen en punten te behalen zijn voor wie zich na 5 wedstrijden TOP Competitie kampioen van Nederland mag noemen. Programma zaterdag: Timetrail voor de junioren en Elite;; aanvang 16.00 uur. Programma zondag: Boys en Girls t/m 12 jaar. Aanvang 10.00 uur. Boys en girls 13 jaar, nieuwelingen/junioren/sportklasse, elite Women 1 en 2, Elite men 1 en 2. Aanvang 14.00 uur. Entree voor een dagkaart bedraagt € 6, 00 (kinderen tot en met 12 jaar gratis.) Mis dit spektakel niet waar ook diverse plaatselijke fietscrossers acte de préséance geven. Fcc. Wheels

Evenementenkalender TOP Competitie wedstrijd fietscross

Het komende weekend organiseert FCC Wheels de 4e Nationale Topcompetitie wedstrijd uit een serie van 5. Ruim 700 fietscrossers uit geheel Nederland zorgen het komende weekend voor spanning en spektakel in Erp op onze nieuwe fietscrossbaan. Een nieuwe baan die tot de top 3 van Nederland gerekend word. Zondag 22 september om 10.00 uur vangt de wedstrijd aan waarbij de fietscrossers

29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 4 oktober: Mark van de Veerdonk, Theater de Horst 8 oktober: Scoutwalk 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 9 oktober: Kindervoorstelling met o.a. Jochem van Gelder, Theater de Horst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaskapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein


V E S P O

Sport handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Uitslagen Veteranen 1 - Nederpeel BMH ‘95 - Dames 2

20-8 14-11

Wieler Toer Club Boekel Eigenlijk wilden we al voor de grote drukte van start gaan bij de Toer Mee. Maar om elf uur waren al heel wat mensen vertrokken. Al was het aan de frisse kant, het was prima fietsweer. Met een groepje van 9 leden van WTC Boekel reden we de 50 kilometer. Elke 5 kilometer werd er even gestopt voor een stempel en een versnapering. Bij de grote pauze hadden we even tijd voor een kop koffie. Ook de beroemde Toer Mee Hamburgers werden al door enkelen geprobeerd. Het was een mooie, goed uitgepijlde route, die uiteindelijk op de Vlonder bij Slecoma (een van onze kledingsponsoren) eindigde. Hier kregen we een mooie pen als herinnering. Volgende week rijden we de Reichswaldtroute met een lengte van 100 kilometer. De B-groep rijdt de Coudewatertocht. Deze is 80 kilometer lang. Beide groepen vertrekken allemaal om 8.00 uur. Tot volgende week. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

KORFBALVERENIGING

JES Uitslagen 9, 14 en 15 september Jes MW1 - KV Rooi MW1 13-7 JES A1 - BMC A1 9-10 JES A2 - De Kangeroe A1 3-12 JES C1 - De Korfrakkers C3 3-6 De Kangeroe E1 - JES E1 0-2 JES 1 - SVSH/KSV 1 5-12 JES 2 - Emos 4 16-10 Programma 18 september Be Quick MW1 - JES MW1 Nuland Programma 21 september SCMH A1 - JES A1 Mariaheide, 14.30 u Korloo A1 - JES A2 Loosbroek, 13.30 u Avanti (S) C2 - JES C1Schijndel, 10.00 u JES D1 - MKV D1 Venhorst, 11.00 u JES E1 - De Kangeroe E1 Venhorst, 10.00 u

Berichten

Programma 22 september Rooi 1 - JES 1 St. Oedenrode, 13.00 u Schaijk, 11.00 u Emos 4 - JES 2 Lever je oude frituurvet in bij Korfbalvereniging JES! Wil je van je oude frituurvet af? Dat kan heel simpel! Vanaf heden staat er bij St. Josephplein 35 (voorheen Troefmarkt) een gele ROTI bak waarin je je oude frituurvet kunt deponeren. De bak staat er op vrijdag en zaterdag de hele dag. Alvast bedankt, Korfbalvereniging JES

A-lijn 1. Hr. en Mw. v.d.Bosch 59,72% 2. Dames v.Berlo-v.Dooren 59,03% 3. Mw.Witlox-Hr.Bergmans 57,64% 4. Dames v.d. Elzen-Verbeek 55,90% 5. Dames Ceelen-Willems 54,86% 6. Mw.v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 53,47% 7. Mw. de Koning-Hr.v.Berlo 51,04% B-lijn 1. Dames Coolen-v.d.Rijt 59,17% 2. Hr. en Mw.v.Helvoirt 59,00% 3. Mw.Polman-Hr.Muselaers 52,08% 4. Hr. en Mw.Vogels 52,00% 5. Dames CrĂźts-Vissers 51,00% C-lijn 1. Hr. en Mw.v.d.Burgt 61,46% 2. Hr. en Mw.Verhoeven 57,29% 3. Mw.Peters-Hr.Willems 55,21% 4. Heren v.Boxmeer-Reijnen 54,69% 5/6. Dames v. Delst-de Graaf 51,04% 5/6. Dames Raijmakers-v.d.Vossenberg 51,04% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, 321893.

cm aan de haak. De wedstrijd was verder prima verlopen, maar de vangsten waren minder. Junioren: Diem v.Sleeuwen - Baars 11 cm

Senioren: Giel Ketelaars - Brasem 49 cm; Rick Bevers - Winde 48 cm; Toon Jonkers / Harrie Marinussen -Blankvoorn 23 cm; Arie Bijvelds - Baars 18 cm; Rick Bevers - Rietvoorn 16 cm; Rick Bevers - Bliek 16 cm. -

De Boekhorst

Uitslag Openwedstrijd Bij een druk bezochte wedstrijd werd er gevist op de grootste vis van ieder soort. Giel Ketelaars had 6 stuks grote brasems gevangen. De grootste was 49 cm. Rick Bevers sloeg in de laatste minuut van de wedstrijd nog een flinke winde van 48

Evenementenkalender 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 4 oktober: Mark van de Veerdonk, Theater de Horst 8 oktober: Scoutwalk 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen


Alle AH Druiven 2e GRATIS Bijv.: Witte pitlozen druiven 2 bakken à 500 gram van 3,98 voor

1,99

AH Rundergehakt 2 schalen à 500 gram van 6,00 voor

4,00

AH Pain de Boulogne meergranenbrood 2e HALVE PRIJS 2 hele broden

van 4,18 voor

3,13

Twix, mars of snickers mini’s Zak 375 gram

van 2,49 voor

1,99

Johma brood- en toast salades 25% KORTING Bijv.: Kipkerrie salade Kuipje 175 gram van 1,69 voor

1,27

Coca cola 1,5 liter Alle varianten 4 flessen

van 6,68 voor

AH Tuinviolen Tray 6 stuks

van 2,99 voor

5,35 1,99

Alle Jack Daniel’s blended whiskey 25% KORTING Bijv.: fles 70 cl. van 23,99 voor

17,99

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 16 t/m 22 september 2013

Tuinstraat 23 5427 PR Boekel 0492 32 15 26 info@vanhaandelschadeherstel.nl

www.kampeerautoschade.nl www.k www .kampeerautoschade.nl

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur


Sport Uitslagen 14 en 15 september: Boekel Sport A1 - NWC A1 8-2 Schijndel A2 - Boekel Sport A2 0-9 Ollandia A1 - Boekel Sport A3 7-0 2-2 Boekel Sport MA1 - NWC MA1 ZSV B1 - Boekel Sport B1 2-0 Boekel Sport B2 - SV Brandevoort B1 1-3 Schijndel B4 - Boekel Sport B3 3-0 Olympia ‘18 C1 - Boekel Sport C1 0-0 Boekel Sport C2 - Mariahout C1 1-3 Rhode C4 - Boekel Sport C3 1-5 Boekel Sport C4 - DVG C3 2-3 Boekel Sport MC2 - Avesteyn MC1 2-3 Boekel Sport D1 - Bruheze D1 1-5 MULO D3 - Boekel Sport D3G 5-3 Boekel Sport D4G - ELI D2 3-2 Rhode D4 - Boekel Sport D5 9-3 Boekel Sport D6G - Rhode D5 3-1 Festilent MD2 - Boekel Sport MD1 0-13 UDI ‘19 E1 - Boekel Sport E1 12-1 Boekel Sport E2 - DVG E2G 5-3 Boekel Sport E3 - Gemert E5 14-0 Schijndel E6 - Boekel Sport E4 5-3 Boekel Sport E5 - Sparta'25 E5G 3-4 ASV ‘33 E3G - Boekel Sport E6G 6-4 Boekel Sport E7G - Erp E5 5-1 Boekel Sport F1 - WEC F1 5-1 ASV ‘33 F2 - Boekel Sport F2 7-2 Boekel Sport F3 - WEC F2 0-9 Bavos F2 - Boekel Sport F4 2-1 Bavos F2 - Boekel Sport F4 2-1 Avanti ‘31 F4G - Boekel Sport F5 1-2 Boekel Sport F6 - Venhorst F5 3-1 Herpinia 1 - Boekel Sport 1 1-1 Sparta ‘25 2 - Boekel Sport 2 1-0 Schijndel 3 - Boekel Sport 3 5-2 Boekel Sport 4 - Handel 2 0-5 Avanti ‘31 6 - Boekel Sport 5 1-4 Boekel Sport 6 - Avanti ‘31 7 1-2 Nijnsel 5 - Boekel Sport 7 afgelast

Berichten

4-1 Boekel Sport 8 - Irene 3 FC Uden 6 - Boekel Sport 9 2-0 3-1 Dames Boekel Sport 1 - Bavos 1 Dames Boekel Sport 2 - Nijnsel 3 1-2 Veteranen Boekel Sport - VOW 1-6 Boekel Sport - Herpinia een weinig overtuigende wedstrijd. Boekel Sport speelde vanmiddag in en tegen Herpinia een weinig overtuigende wedstrijd. In met name eerste half uur had Boekel Sport het beste van het spel. Al na 10 minuten scoorde Boekel Sport maar het doelpunt werd wegens buitenspel afgekeurd. Na een kwartier ontworstelde Herpinia zich door een verrassend schot tegen de lat. Boekel Sport was gewaarschuwd, wat ook meteen het sein was om wat zorgvuldiger om te gaan met de geboden kansen. Na goed doorzetten van Noud v.Stiphout stelde hij Teun Wiendels in de gelegenheid om de 1-0 te laten aantekenen, wat ook tevens de ruststand was. Meteen in de 2e helft nam Herpinia echter het initiatief wat in de 58e minuut resulteerde in de verdiende gelijkmaker. Ruud Donkers stelde met een slordige pas Herpinia aanvaller Willem v.Ras in de gelegenheid om de gelijkmaker achter de totaal, verbouwereerde Bart Verhagen te leggen. Het duurde even voordat Boekel Sport deze teleurstelling te boven was. Gelukkig waren de Herpenaren onzorgvuldig met de geboden mogelijkheden. Al met al zakte het spelpeil naar een bedenkelijk niveau. Waar uiteindelijk beiden ploegen zich tevreden mee moesten stellen met ieder één punt. Programma 21 september: Thuiswedstrijden Boekel Sport A1 - Nulandia A1 14:45 u Boekel Sport A3 - Blauw Geel ‘38 A6 14.45 u Boekel Sport MA1 - Sparta ‘25 MA1 14.45 u Boekel Sport C1 - SC Helmondia C1 13.00 u Voor al uw natuursteen binnen-buitenwerken • Raamdorpels • Deurlijsten • Vensterbanken • Muurafdekken • Deurdorpels etc.

Heeft u zelf ideeën? Dan horen wij het graag van u! Kijk ook eens op onze website voor wat voorbeelden.

www.koensterkennatuursteen.com Koen Sterken natuursteen

Haverkamp 7a • 5742 PN Beek en Donk • 06-18336668

13.00 u Boekel Sport C3 - ELI C2 Boekel Sport MC2 - Elsendorp MC1 13.00 u Boekel Sport D2G - Irene D1 11.45 u Boekel Sport D3G - WEC D2 11.45 u Boekel Sport D5 - Avanti ‘31 D3 11.45 u Boekel Sport MD1 - HBV MD1 10.30 u Boekel Sport E1 - Berghem Sport E1 10.00 u Boekel Sport E4 - SCMH E1 10.30 u Boekel Sport E6G - Gemert E9 10.30 u Boekel Sport F1 - ASV ‘33 F1 09.30 u Boekel Sport F4 - Elsendorp F1 09.30 u Boekel Sport F5 - VOW F2 09.30 u Boekel Sport 4X4 Teams 09.30 u Boekel Sport B2 Vrij Uitwedstrijden Veteranen D.A.W - Boekel Sport 17.00 u Mierlo Hout A2 - Boekel Sport A2 14.30 u RPC B1 - Boekel Sport B1 14.30 u Sparta ‘25 B3 - Boekel Sport B3 14.30 u Nijnsel C1 - Boekel Sport C2 13.00 u Avanti ‘31 C4G - Boekel Sport C4 13.00 u Rhode MC1 - Boekel Sport MC1 11.30 u Gemert D2 - Boekel Sport D1 10.00 u RKVV Keldonk D1G - Boekel Sport D4 11.30 u SCMH D2 - Boekel Sport D6G 11.30 u VOW E1 - Boekel Sport E2 09.30 u Erp E3 - Boekel Sport E3 09.15 u Nijnsel E2 - Boekel Sport E5 10.00 u Handel E3 - Boekel Sport E7G 11.15 u Gemert F3 - Boekel Sport F2 10.30 u SCMH F1 - Boekel Sport F3 10.30 u MVC F3 - Boekel Sport F6 09.30 u Programma 22 september: Boekel Sport 1 - Avesteyn 1 14.30 u Boekel Sport 2 - Avanti ‘31 2 11.30 u Boekel Sport 4 - Erp 4 11.00 u Boekel Sport 5 - MVC 4 11.00 u Boekel Sport 7 - Gemert 12 10.30 u Boekel Sport 9 - Fiducia 3 10:30 u

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Nelly v.Moorsel 2 Harrie v.Lankveld 3 Nolda v.d.Elzen 4 Jan v.d.Elzen 5 Jos v.Dijk Jokeren 1 Erna Verstegen 2 Lies v.d.Aa

115 pnt. 112 pnt. 77 pnt. 60 pnt. 58 pnt. 72 pnt. 32 pnt.


Sport

Berichten

Hockeyclub Boekel

Eerste trainersclinic groot succes, Rabobank stimuleert ontwikkeling jeugd Rabobank Uden Veghel verlengde begin dit jaar het sponsorcontract met hockeyclub Boekel met 3 jaar en zet daarbij in op de ontwikkeling van jeugdtrainers en jeugdleden. Zo worden in het nieuwe hockeyseizoen 3 Rabo Train de Trainer clinics per seizoen gegeven aan de jeugdtrainers van hockeyclub Boekel. De 1e clinic vond plaats op donderdag 12 september. Door deze clinics doen de trainers kennis op om de jongste hockey(st)ers te leiden, waardoor het niveau en spelplezier van de jeugd wordt verhoogd. Twee cursusdagen gaan over het veldhockey en één van de bijeenkomsten wordt in de zaal gegeven. Tijdens de training van donderdag kregen alle trainers, in het bijzijn van Sandy v.d. Ven, manager Particulierenadvies bij Rabobank Uden Veghel, speciale sportjassen uitgereikt, zodat zij duidelijk herkenbaar zijn op het hockeyveld. Daarnaast kregen zij van de Rabobank een speciale Train de Trainer-map aangeboden. Vervolgens leerden zij de kneepjes van het trainersvak van Rob Hubertus, de trainer en coach van hockeyclub Boekel dames 1. De ondersteuning van deze clinics past bij een belangrijk speerpunt van de Rabobank: inzetten op de ontwikkeling van jongeren. “Hockeyclub Boekel wil het niveau van de jeugdteams op een hoger plan brengen. Hoe kun je dit beter doen dan ervoor te zorgen dat zij goede trainingen krijgen? Met onze bijdrage krijgen de jeugdtrainers speciale clinics van een professionele trainer waardoor zij zelf hun trainingen kun-

nen verbeteren. Een prachtige vorm van ontwikkeling van de jeugd”, zei Sandy v.d.Ven, begin dit jaar tijdens de ondertekening van het sponsorcontract. Funkey hockey voor 4- en 5-jarigen: Doe je met ons mee? Hockeyclub Boekel is in januari 2012 gestart met Funkey-hockey. Lol (Fun) in goed leren bewegen staat centraal en dat is de sleutel (key). Funkey hockey bestaat uit ee breed beweegaanbod en heeft als doel om kinderen spelenderwijs goed te leren bewegen. Een Funkey les wordt gegeven in kleine groepjes met twee trainsters en omvat loopscholing, balvaardigheid en een vorm van hockey. Tijdens de lessen komen de kinderen in aanraking met een variëteit aan grondvormen van bewegen, die aansluiten bij het natuurlijke bewegingsgedrag van 4- en 5-jarigen. Op die manier leren ze op een leuke en veilige manier omgaan met sportief bewegen. Voor deze leeftijdscategorie wordt overigens nog geen echt hockey aangeboden met echte hockeysticks. Wel maken de

De trainers van hockeyclub Boekel ontvingen donderdag hun nieuwe trainersjack en kregen een clinic van Rob Hubertus (tweede van rechts). Ook Sandy v.d.Ven, manager Particulierenadvies bij Rabobank Uden Veghel, was aanwezig. (Foto: Joyce v.d.Velden).

kinderen tijdens de lessen gebruik van knotshockeysticks. Zou uw zoon of dochter willen proberen hoe funkey hockey is? Kom dan op maandagavond naar het hockeyveld in sportpark De Donk. De funkey hockey training is van 17.15 tot 18.15 uur. We zouden het fijn vinden als u uw kind van tevoren even aanmeldt via de button 'lid worden' op de site van de hockey club: www.hcboekel.nl Alle info op een rijtje: Tijd: iedere maandag van 17.15-18.15 uur Plaats: op het hockeyveld Kosten: € 50,00 per seizoen Aanmelden: ia de button ‘lid worde’'; je wordt dan proeflid voor 3 weken. Dames Franssen optiek 1 - Civicum 1 Na het gelijke spel van vorige week tegen Boxmeer, waren de dames van Boekel deze week weer vastberaden om punten te gaan pakken. Al snel in de wedstrijd wist Civicum via een strafcorner op 0-1 te komen, gelukkig herpakte Boekel zich snel en via een mooie voorzet kon Viola de Bie de bal in de goal tikken. 1-1. Helaas wist Civicum nog een keer te scoren en gingen de dames van Boekel met een achterstand de rust in. Na een peptalk van de coach en de nodige tips ging Boekel er weer tegen aan. Door een mooie bal van Noortje .Lankveld kon Mieke Aldenhuijsen via een mooie solo actie de bal binnen slaan. 2-2. Helaas greep Civicum haar kansen en wist nog 2x te scoren, 2-4. Boekel liet het hier niet bij zitten en wist een strafcorner te forceren, in de rebound kon Carlijne v.d.Velden de bal hoog in de goal slaan. 3-4. Na de goal werden er aan beide kanten kansen geforceerd en was de gelijkmaker van Boekel erg dichtbij. Helaas bleef deze goal uit. Civicum wist nog wel een keer te scoren en na het fluitsignaal gingen we met een eindstand van 3-5 het veld af. Volgende week staat de wedstrijd tegen Blerick op het programma.


Sport VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 14 en 15 september: Venhorst 1 - DAW 1 2-3 Venhorst 2 - Excellent 2 0-2 Blauw Geel ‘38 12 - Venhorst 3 2-2 2-1 Sparta ‘25 7 - Venhorst 4 Venhorst 5- Elsendorp 3 2-4 Dames SVEB 1 - Venhorst 1 2-2 Dames Hapse Boys 1 - Venhorst 2 4-3 Vet. Helmondia - Venhorst 1-7 Programma 21 september: Vet. Venhorst - Handel 16.30 u Programma 22 september: Avanti ‘31 1 - Venhorst 1 14.30 u Udi ‘19 4 - Venhorst 2 13.00 u Venhorst 3 - De Willy’s 2 11;00 u Venhorst 4 -- SCMH 3 13.00 u Constantia 5 - Venhorst 5 11.30 u Dames Venhorst 1 - Wittenhorst 1 11.00 u Dames Venhorst 2 - HRC ‘27 1 10.00 u Venhorst 1 - DAW 1 In een aantrekkelijke wedstrijd verloor Venhorst thuis met 2-3 van DAW In de eer-

Berichten

ste helft was DAW de betere ploeg, maar waren er ook enkele goede kansen voor Venhorst. Zowel in de 15e als in de 30e minuut was Venhorst dichtbij het openingsdoelpunt, al was DAW er ook een paar keer dichtbij. In de 33e minuut kwam DAW op 0-1 en 5 minuten later via een strakke kopbal op 0-2. In de 40e minuut bracht Joost Timmers Venhorst terug in de wedstrijd na een goede aanval, 1-2. In de 2e helft werd Venhorst steeds sterker en leek meteen na de rust op 2-2 te komen, maar de inzet van Tom v.d.Boogaard ging net niet binnen. In de 55e minuut kwam DAW op 1-3 voor en dat was voor Ven-horst het sein om nog eens alles uit de kast te halen. De ingevallen Thijs v.Sleeuwen scoorde in de 61e minuut fraai de 2-3 en de (Venhorstse) toeschouwers gingen er nog eens voor zitten. De gelijkmaker bleef echter uit en zo bleven ook de punten voor Venhorst uit. Een mooie wedstrijd, een goede scheidsrechter en een plezierige te-genstander, in ieder geval in de bestuurskamer, maar helaas geen punten! Volgende week gaat Venhorst op bezoek bij Avanti (Schijndel) en gezien het vertoonde spel hebben we er alle vertrouwen

in dat we daar een goed resultaat behalen. Van Venhorstse kant werd Teun v.d.Putten gekozen tot Man van de Wedstrijd. Proficiat en wat onze supporters betreft: graag tot ziens volgende week in Schijndel. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 14 september Mulo A1 - Venhorst A1 0-1 Venhorst B1 - ELI B1 1-5 Venhorst MB1 - St.Hubert MB1 5-1 9-3 Venhorst C1 - Rhode C2 Venhorst D1 - Gemert D3 2-4 Elsendorp D1 - Venhorst D2G 4-1 Blauw-Geel E3 - Venhorst E1 1-9 Blauw-Geel E - Venhorst E2 1-5 Venhorst E3G - Rhode E8 2-10 Venhorst F1 - Blauw-Geel F2 1-8 DVG F2 - Venhorst F2 3-3 Gemert F5 - Venhorst F3 10-0 Venhorst F4G - Blauw-Geel F8 1-9 Boekel Sport F6 - Venhorst F5 3-1 Programma zaterdag 21 september Venhorst a1 - Elie A1 14.30 u VOW B1 - Venhorst B1 vertrek 13.00 u, 14.30 u GVV ‘57 MB1 - Venhorst MB1 vertrek 13.30 u, 14.30 u Gemert C3 - Venhorst C1 vertrek 12.15 u, 13.15 u Venhorst C2 - Schijndel C4 13.00 u Erp D2 - Venhorst C1 vertrek 11.15 u, 12.15 u Venhorst D2G - Rhode C4 12.00 u Venhorst E1 - Rhode E3 10.00 u Venhorst E2 - Gemert E7 10.00 u Schijndel E9 - Venhorst E3G vertrek 09.15 u, 10.15 u Sparta F2 - Venhorst F1 vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F2 - Sparta F5G 11.15.u Venhorst F3 - Boskant F1 09.00.u Venhorst F5 - Irene F3 11.15 u

Bowling GASTVRIJ EN AKTIEF

Nu langzamaan de aktiviteiten van Boekel 700 op een lager pitje geraken, wordt het tijd voor wat anders. Al een paar jaar is de Veghelse senioren bowling vereniging aktief op dinsdagmorgen in Nia Domo. We kunnen nog leden vanaf 50 jaar gebruiken. Wat let je om vrijblijvend een morgen te komen bowlen, om te ervaren hoe gezellig het is. Elke dinsdagmorgen beginnen we om 9.00 uur. Van harte welkom namens iedereen. Martien v.Haandel


Sport

Berichten

Don v.d.Valk 3e bij Internationale Hill Climb Op 1 september werd in hte Belgische Andler-Schonberg voor de 14e maal de internationale Motocross hillclimb verreden. Met 60 deelnemers uit 5 verschillende landen en ruim 5000 toeschouwers was het een groots opgezet evenement. Het parcours was kort maar zeer steil. De voorgaande 3 jaar was het niemand meer gelukt de 100 meter lange klim boven te komen. Zeker het bovenste deel was rotsachtig en bijna verticaal. Tijdens de parcoursverkenning op zaterdag was het lopend al een probleem boven te komen en zondag moest het op de motor gebeuren. Don v.d.Valk had de eer Boekel te vertegenwordigen. Op zaterdag was hij samen met Âą 50 supporters naar dit evenement afgereisd. Bij aankomst was iedereen zeer onder de indruk van het steile parcours. Ook op het festivalterrein langs het parcours werden de ogen uitgekeken. Kampvuren in overvloed en de nodige burnouts werden er door de campinggasten gemaakt. De training van zaterdag werd overgeslagen om de motor en rijder te sparen. Op zondaochend ging de eerste manche van start. Iedereen stond gespannen te wachten op de eerste poging van Don. Op zijn, speciaal door Van de Velden Motoren uit Boekle geprepareerde, Honda 250 ging Don onbevangen van start. Hij had direct goede grip en stuurde een prachtige lijn naar boven. De eerste poging was direct 96,8 meter. Hoger dan het record van 2012. Het publiek ging uit zijn dak. De tweede manche verliep iets minder. Bij aankomst op het steile stuk raakte Don een

steen en de motor sloeg onder hem uit. Toch wist Don als een ware rodeorijder zijn Honda toch nog op 86,4 meter te krijgen. Vervolgens kwam zijn motor al stuiterend naar beneden. Na enig sleutelwerk stond de motor toch weer klaar voor de derde manche. Deze verliep weer heel erg goed en hij evenaarde bijna zijn eerste poging met 96,4 meter. Na3 manches gingen de beste 10 rijders door naar de superfinale; Don ging als derde door. Doordat het parcours steeds zwaarder en meer uitgesleten werd wist niemand het record te verbeteren. Don werd tijdens zijn debuut prachtig derde en daarom op het podium luid toegejuicht door de meegereisde supporters. De winst ging naar de Oostenrijker Wolfgang Loibnegger met een afstand van 99,90 meter. Zowel rijder als supporters gingen tevreden naar huis en nu is al besloten om volgend jaar terug te keren om de 100 meter lang klim helemaal te gaan bedwingen. Hillclimb Team Boekel

G.v.Reybroek - C.v.Casteren D.Emonds - T.Hoevenaars W.v.d.Ven - T.v.Rooy Libre C: H.Jansbeeke - B.Donkers J.Sleegers - A.Kerkhof J.Kanters - J.v.Kilsdonk P.Raaymakers - J.Manders T.v.d.Ven - A.v.Bergen A.v.Dijk - B.Donkers J.v.Berkel - H.Jansbeeke Driebanden: G.v.d.Linden - J.Heesen A.v.d.Laar - W.v.d.Ven J.Manders - C.v.d.Laar A.v.Bergen - J.Emonds H.v.d.Ven - K.v.Grinsven G.v.d.Linden - A.v.Bergen Bandstoten A: P.Verstraten - M.v.Doren K.v.Grinsven - J.Biemans A.v.d.Laar - G.Verwegen R.Koolen - J.Emonds Bandstoten B: M.v.d.Heijden - G.v.d.Cruijsen C.v.d.Laar - B.Donkers J.Sleegers - A.v.Bergen G.v.Reybroek - J.Kanters

BOEKEL & VENHORST

Libre A: R.Koolen - J.Biemans M.v.Doren - A.v.d.Laar H.v.d.Ven - T.v.Alphen P.Wijers - K.v.Grinsven T.v.d.Ven - G.v.d.Linden J.Emonds - J.Heesen Libre B: P.v.d.Sanden - G.v.d.Cruijsen

41-33 31-31 74-43

5-20 12-23 20-14 3-12 8-9 11-14 49-4 9-14 3-10 4-2 3-9 12-6 7-1

33-12 19-19 25-14 28-29

25-20 12-9 14-12 14-4

ANGO 34-36 49-47 107-96 39-54 38-58 57-46

36-29

PRIJSKAARTEN 11 september

RIKKEN 1. Andre v.Bergen 2. Bert v.d.Biggelaar 3. Wim v.d.Broek JOKEREN 1. Toos Sleegers 2. Erna Verstegen 3. Willy v.Mierlo

140 pnt. 59 pnt. 28 pnt. Punten 57 pnt. 51 pnt. 12 pnt.

AANBIEDING AUTO 30 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen voor

â‚Ź 1599,00

Nu tijdelijk met GRATIS theorie-online en theorieles!! Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Sport BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A: F.v.Boxtel - J.v.Zon C.Sanders - S.Donkers J.Tielemans - M.Timmers H.v.d.Zanden - A.Berens P.v.Hoof - J.v.Zon H.v.Es - A.v.Duijnhoven J.v.Boerdonk - G.Zomers P.Koonings - Th.v.Alphen P.Verstraten - M.v.Doren (s) Libre B: A.v.Asseldonk - H.v.Duren H.Schepers - C.Coolen A.v.Moorsel - P.v.Doren J.v.Sleeuwen - Th.v.Rooy J.v.d.Aa - E.v.Doren J.v.Sleeuwen - H.Arts Jac.Coolen - J.v.Osch L.v.Haandel - H.Arts J.v.Dooren (k) - J.v.Osch M.v.Haandel - M.v.Schijndel Jac.Coolen - H.v.d.Berg J.Donkers - J.v.Asseldonk M.v.Doren (b) - A.v.d.Velden Libre C: W.Kroos - T.v.d.Heijden H.v.Lankveld - J.v.Lankveld J.v.Berlo - J.v.d.Broek W.v.Hees - A.v.d.Burgt Th.v.d.Burgt - J.v.Berlo Ph.v.Zuijlen - P.Rijbroek P.Raijmakers - H.v.Melis Th.v.d.Burgt - L.v.Rooy Th.Snijders - T.v.d.Ven L.v.Sleeuwen - Cl.Aldenhuijsen M.de.Rijck - A.v.Sleeuwen Bandstoten A: R.Berens - S.Donkers A.Berens - C.Coolen H.v.d.Zanden - H.v.Houtum

22-46 36-40 21-58 20-34 22-55 31-32 40-197 33-48 67-28

27-27 22-12 33-25 34-27 24-25 24-25 27-17 44-37 24-33 25-4 36-15 11-21 34-16

15-11 12-8 18-10 13-11 16-18 24-9 9-4 8-22 12-12 20-4 9-21

35-62 37-43 39-22

Berichten

C.Sanders - G.Zomers H.v.Duren - M.Timmers J.v.Dooren (k) - Fr.v.Boxtel A.v.Duijnhoven - R.Berens S.Donkers - M.v.Haandel M.v.Doren (b) - J.Mezenberg A.v.Moorsel - M.v.Doren (s) J.Kusters - P.v.Hoof J.v.Sleeuwen - P.Verstraten M.v.Schijndel - J.v.Zon Bandstoten B: A.v.Asseldonk - H.Arts A.v.Asseldonk - J.v.Asseldonk H.v.d.Berg - Cl.Aldenhuijsen Ph.v.Zuijlen - P.Rijbroek P.Raymakers - C.v.Sleeuwen T.v.d.Heijden - W.v.Hees J.v.Berlo - J.v.Lankveld T.v.d.Ven - L.v.Rooy A.v.d.Burgt - A.v.d.Velden J.v.Osch - J.v.Duren Driebanden: M.v.Doren (s) - Fr.v.Boxtel R.Berens - P.Koonings Fr.v.Boxtel - J.Heesen M.v.Doren (s) - R.Berens J.Kusters - H.v.Houtum Jac.Coolen - N.v.Kessel Fr.v.Boxtel - P.Koonings J.Donkers - J.Heesen S.Donkers - G.Zomers J.Tielemans - E.v.Doren P.v.Hoof - G.Zomers

29-82 18-40 17-31 34-34 14-11 22-29 19-14 18-26 34-35 21-62

31-30 22-19 14-6 12-14 11-11 14-9 15-14 27-11 9-17 18-4 6-5 7-6 8-12 7-5 3-12 8-5 6-5 5-3 12-20 7-6 11-15

Op donderdag 12 september was de eerste competitie avond voor de mini’s en aspiranten. Er werd deze avond fanatiek gestreden om de verste afstand te serveren of

bovenhands te gooien met de handshuttle, het vaakst hoog te houden, het snelst het snelheidsparcours af te leggen, de meeste shuttles over te brengen op het racket of in de korven te gooien. Bij ieder onderdeel was er een winnaar, zo kan de winnaar van deze avond berekend worden. Aan het eind van het seizoen wordt gekeken wie er de gemiddeld gezien de hoogste eindstand had en dus de winnaar is van de interne competitie. De volgende internecompetitieavond is donderdag 10 oktober. Op zondag 15 september begon ook de gewone competitie voor de junioren en senioren, een thuiswedstrijd. De senioren teams zijn dit jaar iets lager ingedeeld als gewenst, dus er werd meteen door ’t Veertje 1 en 2 fanatiek gestreden om punten binnen te halen, zodat er bovenin geëindigd kan worden. Dit resulteerde voor beide teams in een 5-3 overwinning. ’t Veertje 3 had nog een weekje vrij. Naast de twee senioren teams speelde deze zondag ook alle 4 de jeugdteams hun eerste wedstrijd. ’t Veertje komt uit met 1 team in de U13, 2 teams in de U15 en als laatste een team in de U17-klasse. Ook hier werd er meteen fanatiek begonnen, alle teams gingen deze zondag met een overwinning of gelijkspel naar huis. Zowel ’t Veertje U13 als U15/2 wisten alle partijen te winnen. ’t Veertje U15/1 en U17 moesten iets harder strijden voor de punten maar uiteindelijk konden ook zij met een tevreden gevoel naar huis. Uitslagen ’t Veertje 1 - Schijndel 3 5-3 ’t Veertje 2 -Slamis ’67 1 5-3 ’t Veertje U17 -Schijndel U17/2 5-3 ’t Veertje U15/1 -Veldhoven U15/1 4-4 ’t Veertje U15/2 -Veldhoven U15/3 8-0 ’t Veertje U13 - Veldhoven U13 8-0

Met de shuttle op het racket naar de hoepel, rondje draaien en vervolgens zo ver mogelijk serveren.


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 uur een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor € 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

A l l e r h a n d e staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van 17.00 tot 19.00 uur. Voor € 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. --------------------------------------------------

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja STUCADOORSBEDRIJF k. er sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

€ 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Verzekerd van een correcte installatie

Het adres voor beregeningspompen en/of aanleg van complete installaties. Tevens slaan wij waterbronnen.

maandag gesloten - dinsdag t/m vrijdag 08.30-12.00 en 13.00-18.00 uur zaterdag 08.30-12.00 en 13.00-16.00 uur buiten openingstijden op afspraak - tijdens de wintertijd geen koopavond

racefietsen reparaties

mountainbikes ophaalservice

(elektrische) fietsen

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486-411481, Mob. 0651-888371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700.

A l l e r h a n d e Op zoek naar THUISZORG bel dan VITA THUISZORG : Tel.0413-335041 of stuurt u een email naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 --------------------------------------------------

Gratis AANGEBODEN alle soorten adviezen, mantelzorg of burenhulp. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875. -------------------------------------------------Briefpapier Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw HANDELS DRUKWERK naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140.

INTERIEURBOUW

volop 2e hands FIETSEN

Van Deurzen

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677 - Verhuur van PuIN- & AFVAlCoNTAINeRS van 1 tot 30 m3. - Tevens uw adres voor SlooP- & gRoNdWeRK van klein tot groot. - leVeRINg van diverse soorten ZANd. - beSTRATINgeN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Voor al uw natuursteen& tegelwerken 06-53869439

fax 0492-323063

NIEUW: speciale dooikorrels voor

VAN DER POL

gladheidsbesrijding zonder corrosieve E L E K T R O T E C H N I E K

uitslag op alle bestratingen.

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

service • installatie • onderhoud

Build to last longer

◗ Netwerk- systeembeheer ◗ Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

made in Sweden

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen. HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Veel nieuwe spullen! Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. `

A l l e r h a n d e ROLGORDIJNEN, vouwgordijnen, plisségordijnen, horizontale en verticale JALOEZIËN van kunststof, aluminium, hout of textiel op maat. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635, maatwerkuden.nl --------------------------------------------------

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288 TEKENEN en SCHILDEREN voor iedereen.

Vanaf 2 oktober start ik met een nieuwe serie schilder- en tekenlessen op alle niveaus. De cursussen worden gegeven in een klein groepsverband zodat ik elke cursist ook persoonlijk kan begeleiden. De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden, voor jong en oud! Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd aan de Nieuwe Akademie Utrecht: een vijf-jarige allesomvattende kunststudie en graag wil ik mijn passie, kennis en techniek overbrengen op anderen. De lessen starten vanaf 2 oktober op: woensdagmorgen van 9.30-12.00; woensdagavond van 19.30-22.00; donderdagavond van 19.30-22.00. Kosten: € 10,00 per les. Hopelijk tot ziens! Hanny Verbrugge, Elzen 7, Boekel, 06-30118048, hannyverbrugge@live.nl.

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

U kunt bij ons terecht voor: pasfoto’s en postkantoor. Drogisterij Wijnen, Oudedijk 51, Odiliapeel, tel. 0413-272934, www.wij-nendegroot.nl (dinsdags gesloten).

A l l e r h a n d e Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------Vesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. ’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

Voor info/afspraken bel 06-51718152

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding 21 augustus t/m 18 september

Zomeraktie

voor FEESTEN & PARTIJEN

Nieuwe set nagels Gel of Acryl (inclusief verlenging).

info: www.tstuupke.nl

Voor meer informatie: 06-43085124

Normaal € 50,= nu € 30,=

Last van hoofdpijn/migraine? Dantian acupunctuur

Boekel’s Welzijn

Behandeling van klachten zoals: hoofdpijn, astma, slaapproblemen, blessures, maag/darmklachten, reuma, menstruatieklachten, vermoeidheid, etc.

Voor iedereen gewoon, gewoon voor iedereen.

0492-773286 / 06-30017114

www.boekelswelzijn.nl

www.dantianacupunctuur.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

bRoKS bloemen dinsdagmorgen bij u op de markt in Boekel met een grote sortering snijbloemen en planten. AANbIedINg elke week 3 bossen bloemen 5,naar eigen keuze.

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Feestelijke gebeurtenis? Daar hoort een kaart bij uit een van de collecties van BOEKELDRUK, De Vlonder 10, tel. 322140. -------------------------------------------------

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

John Rambach Nu ook

AUTOBANDEN VERKOOP & OPSLAG van winter- en zomerbanden. Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

&MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout, vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:0013:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613. Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Kleinschalige zorgboerderij in een rustige omgeving. Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl Heerlijke APPELS (nieuwe oogst) Ambachtelijke ZUIVEL en KAAS AARDAPPELS, EIEREN, UIEN LET OP! Geopend op vrijdag 13.00-18.00 uur, zaterdag 09.00-17.00 uur

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

Brabant Design Websites - Hosting - Hardware

Voor al uw computer-problemen

www.brabantdesign.nl

Ferenc Pijnenburg 0492-769011 / 06-30593145

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 machinale houtbewerking boekel mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

STuCAdooRSbedRIJF Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

ĂŽ Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads ĂŽ Reparatie ĂŽ Revisie ĂŽ Schade, taxatie en reparatie ĂŽ Onderhoud

en service aan elk merk! v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Het breicafé gaat open! Op vrijdagochtend 27 september kun je aanschuiven om gezellig samen te kletsen en te breien/haken. Voor info: www.wol-studio.nl of 0613835037.

A l l e r h a n d e Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. -------------------------------------------------KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. --------------------------------------------------

Plantenruilbeurs

Op zaterdag 28 september houden we van 10.00-12.00 uur weer een planteruilbeurs. Er mag niets te koop worden aangeboden, alleen ruilen. Iedereen is van harte welkom. Breng ook je buurvrouw of kennis mee. Kopje koffie of thee is gratis. Sla je slag. Welkom bij Riet en Mathieu v.Duijnhoven, Donkstraat 1, Boekel.

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte. V.OORSCHOT DAKWERKEN Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwservice Derks & Van Dooren Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

STUKADOORSBEDRIJF

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

bouWbedRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl --------------------------------------------------

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS oPgeHAAld eN THuISbeZoRgd

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

A l l e r h a n d e AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192.

Rombout

Wij VERHUREN: vertikuteermachine, beluchtingsmachine, ruwterreinmaaier, zitmaaier, motorzeis, el. heggenschaar, motorheggenschaar, tuinfrees, palenboormachine, palenhamer, kloofmachine, bladblazer hand en rijdend, rugspuit op accu, dompelpomp. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel, tel. 325900. --------------------------------------------------

Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

LASWERKEN | KRUIWAGENS | WAGENBOUW

Tevens reparatie van kruiwagens & banden Zandhoek 24 | 5427 PJ Boekel | T 0492 321156 M 06 22 41 38 31 | I www.joshol.nl

VAN dooReN

van der Ven

VENHORST fax 0492-352257

bouWSToFFeN- HouTHANdel MACHINAle HouTbeWeRKINg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 Nl Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel

Maurice 06-57345756

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

Bedrijven en particulier

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken * Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier. Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NeeRbRoeK 15 - 5427 PS boeKel - Tel: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.