28e jaargang nr 11; 11 september 2013

Page 1

28e Jaargang nr. 11 - 11 september 2013

Basisschool Octopus rent € 6210,79 bij elkaar voor goed doel

van elke stichting. De stichting Bultersmekke trakteerde de kinderen als beloning op een demonstratie met een hulphond. Op Octopus kijken we terug op een zeer geslaagde en gezellige sponsorloop. Kinderen, sponsoren, ouderraad en iedereen die zich hiervoor heeft ingezet, nogmaals hartelijk dank!

BOEKEL 700

kunstexpositie VOOR SENIOREN

Elk jaar zetten de leerlingen van Basisschool Octopus zich in om een bijdrage te leveren aan een goed doel en daarom werd op donderdag 20 juni een sponsorloop gehouden. De weergoden waren ons deze avond goed gezind. Onder de stralende zon hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 8 rondom de school hun uiterste best gedaan om zo veel mogelijk rondjes om de school te lopen. Vele ouders, opa’s en oma’s, overige familieleden, kennissen of buren waren naar school gekomen om de kinderen aan te moedigen. Al deze inspanningen zijn niet zonder succes gebleven. Verder leverde het gezellige terras met diverse mogelijkheden voor een drankje en een hapje ook de nodige centjes op. Maar liefst € 6210,79 euro is er in totaal opgehaald voor deze keer 3 goede doelen. Dit waren: Stichting Bultersmekke; een

stichting die geld inzamelt voor het opleiden van hulphonden voor kinderen met een beperking. Zij leren daarbij deze kinderen hun hond zelf op te leiden. De stichting Leergeld; die gezinnen helpt die het financieel wat moeilijker hebben, zodat de kinderen deel kunnen blijven nemen aan allerlei activiteiten in hun eigen leefomgeving. Denk hierbij bijv. aan contributie van sportclub, aanschaf sportkleding of het bemiddelen in diensten, zoals een gebruikte computer. En het project Chance2change in Ghana waar straatkinderen intern worden opgevangen, onderwijs krijgen en worden opgeleid tot zelfstandig schoenmaker. Afgelopen woensdag 4 september werd op de speelplaats van basisschool Octopus een cheque ter waarde van € 2070,26 overhandigd aan een vertegenwoordiger

Inleveren copy tot zaterdag 12.00 uur, advertenties maandag 10.00 uur. Inleveradressen: De Vlonder 10, Boekel of St. Josephplein 15, Venhorst. Uitgave BOEKELDRUK BV, De Vlonder 10, Boekel, tel. 0492 322140 email: info@boekel-venhorst.nl of info@boekeldruk.nl, www.boekeldruk.nl,

Op zaterdag 5 en zondag 6 oktober is er een Kunstexpositie in Boszicht en zorgcentrum St. Petrus. Deze expositie wordt door KBO-Boekel samen met St. Petrus georganiseerd. Op zondag is ook de fancyfair in St. Petrus. Tussen Boszicht en St. Petrus kunnen buiten ook kunstwerken opgesteld worden. Alle senioren uit Boekel, Venhorst en Huize Padua kunnen deelnemen. Nadere informatie volgt.

PEUGEOT SERVICE Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380 www.advanhaandel.nl


To t HUISARTS: Huisartsenpraktijk Boekel, doktoren Weber, Maes en Arts, WitGele Kruispad 2, Boekel, SPOED tel. 321828, AFSPRAAK tel. 323777 (08.3010.15 / 10.30-12.00 en 13.30-17.00 uur), RECEPTENLIJN: tel. 0492-329240. Weekenddienst: Huisartsenpost HOV, Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden, tel. 0900-8860. HUISARTS: Huisartsenpraktijk Elsendorp, St. Christoffelplein 11, Elsendorp, afspraak tel. 352043, Dkt. M. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel, tel. 321227. Weekenddienst Huisartsenpost Helmond, Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, Helmond tel. 0900-8861. In alle gevallen dient u eerst te bellen voordat u naar de huisartsenpost komt of voordat er een visite afgelegd kan worden. LOCATIE AED’S • centrum Boekel, entreehal Nia Domo, St. Agathaplein 6, beschikbaar van 08:00 uur tot 02:00 uur; • centrum Venhorst, linker achterzijde (afdak) woonhuis St. Josephplein 15, vanaf St. Josephplein direct te bereiken, beschikbaar 24 uur per dag; • centrum Boekel, woonhuis Irenestraat 4 onder carport, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “De Donk”, aan de Waterval te Boekel, in centrale kast nabij parkeerterrein, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sportpark “Voskuilen”, in het gebouw van Voetbalclub Venhorst, Hei-kneuter 2, algemene sleutel is in bezit bij verenigingen die gebruik maken van het sportpark, beschikbaar 24 uur per dag; • sporthal Boekel, Bernhardstraat 11, in entreehal, beschikbaar tijdens openingstijden. Er is 24 uur per dag toegang tot de entreehal geregeld voor de diverse scholen in de omgeving van het sporthal; • brandweer Boekel, De Vlonder 64, beschikbaar in eerste uitrukvoertuig, beschikbaar via alarmmelding 1-1-2. • zorgpark St. Petrus, Burgtstraat 34, Boekel • Life & Garden, Gemertseweg, beschikbaar 24 uur per dag. • Kerkstraat 4 en 14, beschikbaar ma t/m vrij van 08:30-17:30 uur. • Clubhuis Sancta Maria (Jeu de boules vereniging) en Boszicht PASTORIE BOEKEL: tel. 0413-263154 PASTORIE VENHORST: tel. 351216 GEMEENTEHUIS: tel. 326800 (zie verder op pagina 6). Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis. POLITIE BOEKEL: St. Agathaplein 2a, tel. 0900-8844. Ma. 09.00-12.00 uur, woe. 16.00-19.00 uur; vrij. 09.00-12.00 uur. Buiten deze openingstijden kunt u ook op afspraak terecht. Alarmnummer: tel. 112; bij spoed, levensgevaar of heterdaad; 0900-8844 voor aangifte, vragen, meldingen (lokaal tarief); 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem. www.politie.nl/brabant-noord voor internetaangifte en informatie BRANDWEER BOEKEL: tel. 0880 20 8171 PROVINCIAAL STANKNUMMER: tel. 073-6812821, 24 uur per dag bereikbaar. Vergeet niet uw registratienummer waaronder uw klacht wordt geregistreerd te vragen. TANDARTS: Gelieve Uw eigen tandarts te bellen. KRINGAPOTHEEK BOEKEL: Kerkstraat 35, Boekel, tel. 323805. Openingstijden: ma. t/m vrij. 8.00-18.00 uur; za. 10.00-12.00 uur. Spoedrecepten buiten openingstijden; RegioApotheek in Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, Uden. Tel: 0413-408780. Uitdeelpost Handel: praktijk dr. de Bresser, Rect. Meeuwsstraat 6, Handel. Open ma. t/m vrij. van 17.00-17.30 uur. Trombose- en Bloedafnamedienst/Diagnostisch Centrum Bernhoven: Postbus 707, 5400 AS Uden, tel.: 0413-403000 (toets 1), trombose@bernhoven.nl. Voor openingstijden en locaties prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. IRIS praktijk voor verloskunde en echoscopie: Zorgcentrum St.Petrus, tel: 0413-268499 / 06-25492326. dag en nacht bereikbaar, www.irisverloskundigen.nl Verloskundigenpraktijk CARUS, Irenestraat 38, 5427 CW Boekel, tel. 0492772383, spoed tel. 06-23885733. MAATSCHAPPELIJK WERK: ma. en do. van 09.00-10.00 uur. Zorgcentrum St. Petrus Boekel, tel. 321707, b.g.g 0413-366986. FYSIOTHERAPIE BOEKEL: Kennedystraat 17b, 5427 CH Boekel, tel. 0492323156, www.fysioboekel.nl FYSIOTHERAPIE VENHORST: Voskuilenweg 7, Venhorst, tel. 351511. MICHIEL KNIBBE, tel. 352366, 06-53716989, michieldk@zonnet.nl FYSIOCOACHING-BOEKEL, praktijk voor fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele lymfdrainage, Erpseweg 8, 5427 PG Boekel, tel: 321463 ANNY WILLEMSEN v.o.f. medische speciaalzaak, Gemertseweg 2, Boekel, 321976/06 53831484, e-mail: willemsen@medischespeciaalzaak.nl. THUISZORG PANTEIN: tel 0900-8803, 24 uur per dag. E-mail: info.thuiszorg@pantein.nl, website: www.thuiszorgpantein.nl. Thuiszorgwinkel: loca-

u w

d i e n s t

tie Ziekenhuis Bernhoven Uden, Nistelrodeseweg 10, T 0900-8803. Open: ma t/m vr van 9.00-21.00 uur en za van 10.00-17.00 uur. MANTELZORGWINKEL: Volkelseweg 2, Uden, tel. 0413-334780, www.demantelzorgwinkel.nl. ZORGVERLENING DE LEIJGRAAF: thuiszorg, begeleiding en persoonlijke verzorging, tel. 321112. VITA THUISZORG: thuiszorg, terminale zorg, zorgbemiddeling en begeleiding PGB. Tel. 0413-335041, e-mail info@vitathuiszorg.nl, www.vitathuis-zorg.nl. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Gemert, Pred. Swildenstraat 26, tel. 390207, ma. t/m vr. 09.00-17.00 uur. PSYCHOLOGENPRAKTIJK Psychologica, St. Janplein 35, tel. 0485-384626 www.psychologica.net MEE NOORDOOST BRABANT, Volkelseweg 2, 5405 NA Uden, tel. 0413 334733, info@mee-nob.nl, www.mee-nob.nl. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning bij leven met een beperking (gratis en zonder verwijzing). Counseling-coaching-conflictbemiddeling-NLP praktijk Trend-flow Caroline v.d.Aa, tel. 323508 of 06-51216215, e-mail Trendflow@hetnet.nl. La-Risa zorg en begeleiding Lisette v.d.Boogaard, Bosberg 22a, tel. 326466, 06-23071132, lisette@la-risa.nl, www.la-risa.nl Mental Coaching Praktijk Dimphy Elbers, tel: 06-23204542 www.dim-phyelbers.nl LOGOPEDIEPRAKTIJK Marian Walraven-Vissers, Zwaluwlaan 11, Boekel, tel. 0492-324583 of 06-23532706, logopedieboekel@gmail.com. Stichting PEELRANDWONEN, wij verhuren woningen in Boekel en Ven-horst. R.v.Herpenstraat 35, tel. 324405, info@peelrandwonen.nl, www.peel-randwonen.nl. Techn. tel. spreekuur ma. t/m do. 08.00-09.00 uur. Open ma t/m vrij 09.00-12.00 uur, ‘s middags op afspraak, vrijdagmiddag gesloten. ZORGCENTRUM ST. PETRUS: tel. 328328 Klantenservice Brabant Zorg: Info over intramurale zorg, ma. - vrij. 09.0012.00 / 13.00-17.00 uur, tel. 0412-622678, klantenservice.oss@brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, www.brabantzorg.eu. BrabantZorg Thuiszorg St. Petrus: Info over persoonlijk verzorging, verpleging, begeleiding, PGB en terminale zorg, ma t/m vr 09.00-12.00 / 13.0017.00, tel. (0412) 622678, klantenservice.oss@-brabantzorg.eu / klantenservice.veghel@brabantzorg.eu, website www.brabantzorg.eu. Restaurant Sint Petrus: tel. 328304 ma t/m zo. ZONNEBLOEM AFDELING BOEKEL-VENHORST: Bezoekwerk Venhorst mw. J.v.Duijnhoven tel. 352307, Boekel mw. E.Faas, tel. 322476. RODE KRUIS: Mw. J.Witlox, tel. 321893. PLATFORM GEHANDICAPTEN OVERLEG: H.v.Sleeuwen, tel. 321807. VRIENDEN VAN DE HARTSTICHTING afd. Boekel-Venhorst: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl STICHTING HART & AA’S REANIMATIE EN AED ONDERWIJS: contactpersoon Annie Jagers, tel. 351215, hfjagers@hetnet.nl OUDERENADVISEURS: J.v.Dalen tel. 321226; T.v.Hoof tel. 324028; P.Kessels tel. 324386; H.Löbel tel. 322257; T. de Mol tel. 351481; A.v.d.OordHeesakkers tel. 322394; B.v.d.Oort-Bunthof tel. 351430; T.Trie-nekens tel. 321958; Th.Versteegden tel. 322805; L.Verstraaten tel. 321510; W.v.Zutven tel. 323207. VIVAAN OUDERENWERK: Klussendienst, maaltijden, oppasdienst, alarmering, knoppenhulp, informatie. Tel. 0413-367309, ma t/m vrij 09.00-13.00 uur, e-mail ouderenwerk@vivaan.nl DE KINDERBURGT opvang en begeleiding voor kinderen/jongeren met gedragsproblemen. Info Jan en Petra v.Dijk, www.dekinderburgt.nl, info@de-kinderburgt.nl, tel. 323756. MEMO mensen & mogelijkheden dagopvang, dagbesteding, kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alle mensen met een hulpvraag. www.mensenenmogelijkheden.nl, info@mensenenmogelijkheden.nl, tel: 326546. Nazorg de Weidevogel: Begeleiding en uitvoering uitvaartdienst en emotionele nazorg na overlijden. Tel: 06-38928383, email nazorg@deweidevogel.nl DIERENKLINIEK ERP e.o., Heesakker 17, tel. 0413-211350 (spoed). Open ma. t/m vrij. 13.00-19.00 uur. Spreekuur gezelschapsdieren Erp: ma. t/m vrij. 13.3014.00 en 18.00-19.00 uur. Verder volgens afspraak op di., wo. en do. Dierenartsencentrum DE PEELHORST tel. 0485-477555 of 0413-251159 DIERENKLINIEK LANDHORST tel. 351140. Behandeling op afspraak. DIERENAMBULANCE: tel. 06-53707111 POSTNL SERVICEPUNT: tel. nummer 0492-323201: openingstijden ma. t/m do. 08.30-18.00 u; vrij. 08.30-20.00 u; za. 08.30-17.00 u RABOBANK Uden Veghel: tel. 0413-219219. Di t/m do: 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur; vrij 09.30-12.30 en 13.30-19.00 uur. BIBLIOTHEEK: tel. 323244: ma., vrij. 14.30-20.00 uur; di. gesloten; wo., do. 14.30-17.30 uur; za. 10.00-13.00 uur. BIBLIOTHEEKPUNT Venhorst ma. 18.00-20.00 uur; wo. 10.00-12.30 uur; do. 10.00-12.00 uur; vrijdag 14.00-16.00 uur. TELEKABEL UPC: Storingen tel. 0900-1580 (€ 0,10/min.). BOEKELSE LOKALE OMROEP KRING: Redactie Wielewaallaan 7, 5427 SK Boekel, tel/fax 325086, blok@iae.nl. HEEMKAMER: St. Janplein 20, tel. 329567, www.heemkunde-boekel.nl, email info@heemkundeboekel.nl. Open di. 10.00-12.00 / vrij. 19.00-21.30 uur


Kerkberichten ST. PETRUSPAROCHIE ST. AGATHAKERK BOEKEL

Parochiecentrum tel: 0413-263154 www.parochiesintpetrus.nl Contactpersonen: Diaken Henk v.Thiel tel:06-50476049 Joep Trienekens tel:0492-322439

Zaterdag 14 september: 17.30 u Drieka v.Lankveld-Klaassen en de families van Lankveld en Klaassen (vwg.verjaardag). Zondag 15 september, 24e zondag door het jaar. 10.30 u m.m.v.mannenkoor Sint Agatha Maria v.Duren- Klerkx; Antoon v.Berlo en Wilhelmina Swinkels de echtgenote; Fons Jansen en overleden fam. Jansen-Jonkers; Sjef Jeurissen (vwg. sterfdag). Maandag 16 september: 19.00 u Jan en Mien Donkers-v.d.Heijden en Driek en Tonnie Lips-Halters vanwege het 25-jarig huwelijksjubileum van Eduard en Dorien Lips- Donkers; Drieka v.Lankveld-Klaassen en de families van Lankveld en Klaassen (vwg. trouwdag). Woensdag 18 september: 19.00 u Martien Verheyen (vwg. verjaardag) en Dina Verheyen-v.Haandel (vwg. sterfdag); Harrie Klokgieter en Mien Klokgieter-Vesters (vwg. verjaardag Mien op 17 september); Anna v.d.Heuvel-v.d.Broek (vwg. sterfdag), voor haar man Wim en hun zoon Willem v.d.Heuvel; Fien v.Schijndel-v.d. Aa.

SACRAMENT van de DOOP ontvangen: Uden: 8/9 Victoria Sessa Bevers

MIVAPO

DENKT U AAN ONZE

Missie Vakantie Potje

SACRAMENT van het HUWELIJK ontvangen: Boekel: (in de kerk van Sint Jans Onthoofding in Gemert) 7/9 Max van den Boogaard en Anke van den Elzen

OVERLEDEN: Boekel: 6/9 Johan, Haske Noijen 83 jaar 8/9 Frans van Zeeland 69 jaar Venhorst: Joke Donkers- van Dijk Uden: Tonnie Verhoeven

BEDEVAART Handel Afgelopen zondag heeft de jaarlijkse parochiële bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel plaatsgevonden. Naar gelang de weersomstandigheden waren er toch een redelijk aantal parochianen uit de parochie Sint Petrus naar Handel getogen. Omdat het pijpenstelen regende waren we genoodzaakt aan te sluiten in de H.Mis van de parochie. Het gemengd koor uit Venhorst kon door de toevallige afwezigheid van het genodigde koor toch hun stemmen laten klinken en de drie gilden van onze parochie waren bij deze bedevaart uiteraard ook aanwezig. Ondanks het slechte weer en het uitvallen van de Kruisweg was het weer een mooie, inspirerende bedevaart naar ons Lief Vrouwke.

PAROCHIE H. JOZEF VENHORST

Zaterdag 14 september 19.00 uur + Zondag 15 september 10.00 uur: mnd. ged. Christ Gerrits; Hendricus v.Crey (nms. buurt); Grard v.Lankvelt; Mgr. Jan Bluyssen Donderdag 19 september: 19.00 u Intenties parochianen

ACOLYTHEN EN LECTOREN: Zaterdag 14 september: 19.00 u Niels Hoogeveen Mw.Kanters Zondag 15 september: 10.00 u Tim Hoogeveen Mw. Royackers Donderdag 19 september: 19.00 u Martinese

GEDOOPT: Esmee van Uden. Proficiat!

Proficiat, organisatoren van het Pleinfestijn, gezegend met mooi weer!

AANBIEDINGEN donderdag 12 t/m woensdag 18 september:

€ 9.

50

Kersenvlaai met slagroom Bagnums

per stuk

zoals een Magnum maar dan gebakken

€ 1.

25

€ 1.

50

Speltbrood Vraag spelt info in onze winkel

Pak speculaas met 6 anijskrollen Iedere dinsdag MARKTAANBIEDING

10 worstenbrood

€ 5.

50

€ 11.

00

Rabobank 10.80.07.642

Dank U namens onze missionarissen

Kennedystraat 5 - 5427 CH Boekel - Tel. 322173


Zusters Birgittinessen zetten deuren open! Op zondagmiddag 15 september 2013 zetten de zusters Birgittinessen, in het kader van de viering van hun 300-jarige aanwezigheid in Uden, van 12.00-16.30 uur de deuren van hun abdij eenmalig open. Dit is een unieke gebeurtenis. Bezoekers kunnen op deze zondag kennis maken met de zusters, hun dagelijks leven en hun gebouw. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om in de kloostertuin, te genieten van gratis koffie/thee of ranja. Aansluitend kan daarna in het Museum voor Religieuze Kunst de expositie ‘300 jaar Abdij Uden’ bezocht worden. Per gezin ontvangt u, bij het verlaten van het museum, ook nog het boekje ‘300 jaar Abdij Uden’, waarin het leven van de stichteres van de Orde, Birgitta van Zweden, en de geschiedenis van de zusters Birgittinessen in Nederland staat beschreven. Veel aandacht wordt daarbij besteed aan de Abdij ‘Maria Refugie’ te Uden. Er is een klein minpuntje aan deze ‘open’ dag. De abdij is een eeuwenoud gebouw en is niet geschikt voor minder validen en rolstoelgebruikers. Vanwege de te verwachte drukte en om e.e.a. toch goed en gestructureerd te laten verlopen is gekozen voor het verkopen

Familieberichten Plaats uw Geboorte-, Huwelijksof Jubileumaankondiging

Geboren op 7 september 2013

Tijs

Zoon en broertje van Cees en Ellen v.d.Lee Guus en Juul Beatrixlaan 52, Boekel

Voor meer informatie:

WEEKBLAD BOEKEL & VENHORST De Vlonder 10 - Boekel - tel. 322140

van combikaarten. Voor volwassenen kost die € 5,-- p.p. Kinderen tot 16 jaar, begeleid door volwassenen, krijgen een gratis kaart. Verkoop van de kaarten aan de kassa van het Museum voor Religieuze Kunst, Vorstenburg 1 in Uden (dinsdag t/m vrijdag van 10.00-17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur). Er kunnen géén kaarten verkocht worden via email of bank/ giro overschrijvingen en een museumjaarkaart of een vriendenkaart geeft géén recht op vrije toegang. Er worden ook geen kaarten gereserveerd.

Evenementenkalender 4 oktober: Mark van de Veerdonk, Theater de Horst 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 9 oktober: Kindervoorstelling met o.a. Jochem van Gelder, Theater de Horst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaskapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein 27 oktober: Rommelmarkt Rutger van Herpenruiters

CLAASSEN

U I T VA A RT V E R Z O R G I N G

(0492) 36 60 14 (0413) 36 33 27


Donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 september

2 kalfsmedaillons Gepaneerde schnitsels Kipfilet GEMARINEERD of NATUREL Uienkruiers

Bij aankoop van

peperroomsaus

GRATIS

€ 595 4 stuks voor € 600 3 stuks voor € 600 4 stuks voor

HEERLIJK GEMARINEERD EN BESTROOID MET GEROOSTERDE UITJES

Boekelse ham-kaas burgers 4 stuks

€ 600

SPECIAL VAN DE WEEK

Cordon Belgique

100 gram

€ 245

Maandag 15 en dinsdag 16 september

Braadworst h.o.h. Beenhammetje met GRATIS saus 500 gram rundergehakt + 4 saucijzen Woensdag 18 september

Gehakt h.o.h. Beenhammetje met GRATIS saus 500 gram rundergehakt + 4 saucijzen

VLEESWARENTRIO 100 gr. gebr. gehakt 100 gr. leverkaas 100 gr. ontbijtcervelaat samen voor

€ 325 500 gram voor € 795 samen voor € 595 500 gram voor

€ 295 500 gram voor € 795 samen voor € 595 500 gram voor

GERRY VAN EXEL, Kerkstraat 11 5427 BA Boekel Tel. (0492) 32 12 56

€ 395

keurslager


Gemeenteberichten AGENDA AFVALINZAMELING vrijdag 13 september Restafval/tariefzak & Plastic verpakkingsafval vrijdag 20 september GFT-afval/Groenbak

Informatie gemeente Boekel

St. Agathaplein 2, Postbus 99, 5427 ZH Boekel Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 09.00-12.30 uur, woensdag van 13.30-19.00 uur. Daarnaast is het gemeentehuis elke dag (behalve vrijdagmiddag) telefonisch bereikbaar tusen 08.30-17.00 uur. Voor diverse producten die aan de balie worden verstrekt, werkt de gemeente alleen op afspraak. Welke producten dit zijn kunt u vinden op www.boekel.nl (Werken op afspraak). Bezoekers die 's middags, buiten de openingstijden, een afspraak hebben met een individuele medewerker van de gemeente, kunnen aanbellen bij de hoofdingang van het gemeentehuis.

Telefoonnummers (tijdens kantoortijden) - Receptie gemeentehuis - Informatielijn m.b.t.. afvalinzameling: Regionaal Milieu Bedrijf Telefoonnummers (buiten kantoortijden) Calamiteiten openbare werken Storing drukriolering Storing openbare verlichting 0800-8889999 (tijdens 06-10476352 (buiten Website: www.boekel.nl

326800 0485-338352 06-53139297 321405 kantooruren) kantooruren)

Voor een persoonlijk gesprek met burgemeester P.M.J.H. Bos, wethouder T.A.M. van de Loo of wethouder H.A.J. Willems kunt u een afspraak maken bij het bestuurssecretariaat.

✁Reparatiebon gemeente Boekel cluster gemeentewerken

De gemeente is niet altijd op de hoogte van hinderlijk verzakte stoeptegels, gaten in de weg, kapotte straatverlichting of overhangende begroeiing en dergelijke bij u in de buurt. U helpt de gemeente door haar snel van die ergernissen op de hoogte te brengen! Dat kan door het invullen van onderstaande reparatiebon. Wij zullen de klachten proberen zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht de klacht iets betreffen wat beter in een later stadium met het groot onderhoud meegenomen kan worden dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Een ingevulde reparatiebon kunt u sturen aan of afgeven bij de gemeente Boekel. Via telefoonnummer 0800-2400100 (behalve openbare verlichting) of 0800-8889999 (alleen voor openbare verlichting) kunt u de klacht telefonisch doorgeven. U kunt de bon ook via www.boekel.nl invullen en versturen. Naam: ....................................................................................................................... Adres........................................................................................................................ Plaats ........................................................................................................................ Telefoon (overdag) ............................................................................................... Meldingsdatum ....................................................................................................... Betreft klacht/verzoek om (kleine) reparatie Straat/plaats/omschrijving O kleine reparatie aan wegen en paden.......................................................... O gebreken aan verkeersborden, straatnaamborden .................................. O verstopte straatkolken.................................................................................... O illegaal gestort (zwerf)vuil .............................................................................. O (uitzicht) belemmerende beplanting etc. .................................................... O gebreken aan afrasteringen, banken, speeltoestellen .............................. O niet branden van straatverlichting................................................................ O aangereden straatlantaarn .............................................................................. O overige ................................................................................................................

OPENBARE INFORMATIEAVOND op dinsdag 17 september 2013 Aanvang: 20.00 uur Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 17 september 2013 wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent.

De volgende onderwerpen komen op deze avond aan de orde: 20.00 uur Technische toelichting op de begroting 2014 ±20.45 uur Presentatie over het archeologiebeleid ± 21.15 uur Presentatie over ontwikkelingen hoek Buskensstraat INLOOPAVOND op 26 september Aanvang: 19.30 uur Locatie: raadzaal, gemeentehuis Einde: 21.00 uur

Tijdens deze inloopavond krijgt u meer informatie inzake voorgenomen realisatie van appartementen en commerciële ruimten en tevens aanpassing van de parkeer- en verkeersstructuur in het centrum van Boekel, met name de Buskensstraat en het Sint Agathaplein. BURGERNETDEELNEMERS MAKEN GEMEENTE BOEKEL VEILIGER Stel je voor. Je ziet twee mannen met bivakmuts bij de achterburen uit een raam klimmen. Je belt de politie om de inbraak te melden. Ondertussen zie je de mannen in een blauwe bestelbus met hoge snelheid de straat uit rijden. Gelukkig kun je een goed signalement van de mannen en de auto geven. De politie gaat direct naar ze op zoek en start een Burgernetactie.

Burgernetdeelnemers in de buurt ontvangen een paar minuten later een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar de twee mannen in hun blauwe bestelbus. Een paar straten verderop ziet een oplettende Burgernetdeelnemer twee mannen een blauwe bestelbus in een garagebox parkeren. Hij belt gratis via 0800-0011 naar de meldkamer om de centralist te laten weten waar hij de mannen heeft gezien. De centralist speelt de informatie direct aan de politie door. Nog geen kwartier later kan de politie de twee verdachten in de garagebox aanhouden. Burgernet werkt Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de wijk te vergroten. “Samen kunnen we de kans vergroten dat inbrekers worden opgepakt,” vertelt Peter Mouwen. “Burgernet wordt uiteraard niet alleen ingezet bij inbraken. Ook bij een overval, een vermissing of doorrijden na een ongeval kunnen wij via Burgernet vragen of mensen in de buurt met ons meekijken.” Buurtbewoners die zich hebben aangemeld, ontvangen een spraak- of sms-bericht met een duidelijke omschrijving van een persoon of voertuig. Als zij de verdachte


Gemeenteberichten zien of andere aanwijzingen hebben, kunnen zij gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan de politie sneller en gerichter zoeken. “En dat werkt,” vervolgt Peter Mouwen “Op dit moment wordt 1 op de 10 Burgernetacties dankzij tips van Burgernetdeelnemers opgelost.” Na afloop ontvangen alle deelnemers bericht over het resultaat van de Burgernetactie.

Doe ook mee! Inmiddels zijn er al 1,25 miljoen Burgernetdeelnemers in Nederland. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer Burgernetacties met succes kunnen worden afgesloten. Daarom gaat op 6 september de landelijke campagne ‘Meld je aan voor Burgernet’ van start. Ook gemeente Boekel doet mee. Op dit moment nemen in Boekel al 141 personen deel aan burgernet. Peter Mouwen roept alle inwoners van de gemeente Boekel op zich nu als deelnemer aan te melden op www.burgernet.nl. “Want samen kunnen we onze buurt veilig houden.”

Iedereen van 16 jaar en ouder kan zich aanmelden. Ga naar www.burgernet.nl.

CONTROLES GESLOTEN VERKLARING HET GOOR Zoals bekend is het Goor al een aantal jaar gesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen 07.00 - 09.00 en 16.00 - 18.00 uur. Deze tijdelijke maatregel is in het college van 27 augustus jl. definitief vast gesteld. Om de rust voor de omliggende bewoners van het Goor tussen de tijden dat het Goor gesloten is te garanderen, wordt er in het najaar weer gecontroleerd tussen 07.00 - 09.00 en 16.00 - 18.00 uur. GEZOCHT: BOEKELSE DEELNEMERS AAN DE BRABANTSE DORPEN DERBY Kan de gemeente Boekel leuker, beter en leefbaarder worden door meer beweging of sport? Kun je daar een mooi project voor bedenken? Doe dan mee met de Brabantse Dorpen Derby! Dit is een wedstrijd georganiseerd door de Provincie Noord-Brabant. De derde editie van dit spektakelstuk heeft als thema sport en beweging. Bundel je krachten met je vereniging, buren, klasgenoten of vrienden, ga de strijd aan en ... win minimaal 10.000 euro voor jouw project, voor jouw dorp!

project. Voor de top 3 zijn er aanvullend mooie hoofdprijzen te winnen van respectievelijk 25.000 euro, 12.500 euro en 7.500 euro. Hiermee kan je écht een verschil maken voor de leefbaarheid in jouw dorp.

In de schijnwerpers Omroep Brabant besteedt net als de vorige twee edities uitgebreid aandacht aan de finalestrijd met de negen teams. In een tiendelige tv-serie worden de finalisten op de voet gevolgd. Tijdens de live tv- finale op 7 juni 2014 wordt dé winnaar van de Derby 2014 bekend gemaakt. Een leuker dorp door sport en beweging: Wat is jouw idee?

TIJDIG AANVRAGEN EVENEMENTENVERGUNNING Er zijn in onze gemeente diverse evenementen die elk jaar worden georganiseerd. Evenementen die jaarlijks op dezelfde datum of op een vast moment in een bepaalde maand worden gehouden.

Omdat veiligheid voorop staat tijdens evenementen vragen wij voor alle evenementen die georganiseerd worden advies aan de hulpdiensten (politie, brandweer en soms GHOR). Dit geldt voor zowel grote als kleine evenementen. Deze advisering moet zorgvuldig gebeuren en kost dus tijd. Daarnaast moet de gemeente elke verleende vergunning publiceren omdat burgers bezwaar moeten kunnen maken tegen een verleende vergunning. Om die redenen is het prettig als een vergunningaanvraag al in een vroeg stadium wordt gedaan. Dit moet minimaal acht weken voordat het evenement wordt gehouden, maar bij voorkeur (veel) eerder.

Evenementen in 2014 Hebt u de organisatie voor een evenement dat in 2014 wordt gehouden al rond? Vult u dan gerust het ‘aanvraagformulier evenementenvergunning’ in en stuur dit met alle bijlagen die nodig zijn en/of gevraagd worden naar de gemeente. Wacht met aanvragen niet langer dan nodig is. Het formulier vindt u op onze site onder Direct naar>Formulieren>Evenementen. Ingevulde formulieren en bijlagen kunt u sturen naar info@boekel.nl. U kunt deze natuurlijk ook in de brievenbus van het gemeentehuis doen of tijdens openingstijden afgeven.

Ga samen de strijd aan! Met als thema sport en beweging zit het wedstrijdelement er bij deze Derby letterlijk in. Het maakt niet uit of je jong of oud bent, wel of niet een handicap hebt, met een school of een club meedoet, of gewoon met een groep vrienden. Door de krachten te bundelen, kun je samen het verschil maken voor jouw dorp!

Valt jouw dorp in de prijzen? De negen beste ideeën gaan door naar de finale waarin ze gecoacht worden door een bekende Brabantse sporter. De finalisten verdienen elk 10.000 euro en professioneel advies voor hun

Plattegrond en calamiteitenroute Voor de hulpdiensten is het belangrijk dat er een calamiteiten-


Gemeenteberichten route is. Bij grote(re) evenementen is een verkeersplan van belang; voor de meldkamer is één onderdeel hiervan erg belangrijk: een duidelijke tekening waarop de calamiteitenroute staat. Centrale vraag die hierbij een rol speelt: Hoe kunnen de hulpdiensten op de plaats van bestemming komen? Wij vragen u hierover na te denken en bij uw aanvraag voor een evenementenvergunning in elk geval een duidelijke calamiteitenroute bij te voegen.

Vragen? Komt u tijdens openingstijden gerust even langs of bel (0492) 32 68 00.

CONCEPT-REGELS HORECA EN PARACOMMERCIE Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om een paracommerciële verordening te hebben. Deze verplichting geldt vanaf 1 januari 2014. Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 20 augustus een concept vastgesteld. Dit concept wordt opgenomen in de nieuw vast te stellen Algemene Plaatselijke Verordening (APV) die op 12 december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Omdat in de concept-verordening regels over sluitingstijden en alcoholgebruik voor commerciële en paracommerciële horeca worden opgenomen, is dit aan al deze organisaties toegestuurd.

Boekel 700; wat was het geweldig! Het gemeentebestuur wil de projectgroep, alle werkgroepen, vrijwilligers, sponsoren en bezoekers aan de ‘Boekel 700 10-daagse’ hartelijk danken. Het was geweldig! Zonder uw inzet en enthousiasme was dit niet mogelijk geweest. Maar het is nog niet voorbij! Graag ontmoeten we u bij de Boekel 700-activiteiten die nog gaan komen. Namens, Gemeenteraad gemeente Boekel College van Burgemeester en Wethouders


Gemeenteberichten Het concept ligt ook ter inzage op het gemeentehuis. Tot 27 september 2013 is het mogelijk uw reactie hierover te geven. De regels over de sluitingstijden van de horeca (artikel 2:29) wijzigen niet. INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo) Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: Voor

: activiteit bouwen; het bouwen van een woonhuis met garage en een bedrijfsloods Locatie : Heiderik 13, Boekel Datum ontvangst : 3 september 2013

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en het is niet mogelijk een zienswijze in te dienen.

KENNISGEVING BESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo) Verleende omgevingsvergunningen Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend: Voor

: activiteiten bouwen; het bouwen van een bijgebouw Locatie : Berkhoek 1, Boekel Verzenddatum : 4 september 2013

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 12 september 2013 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur. Als u ’s middags een beschikking wilt inzien, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

BOND

Boekel-Venhorst De VVD Boekel-Venhorst heeft een achterban vergadering op donderdag 19 september. Deze vergadering is openbaar. Iedereen is van harte welkom. Je hoeft je niet aan te melden. Gewoon komen, wij zorgen voor koffie en koek. Het begint om 20.30 uur. Dus tot ziens in Venhorst. Groet, VVD Boekel-Venhorst

VAN

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na bovengenoemde datum van verzending tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, postbus 99, 5427 ZH Boekel. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. BESLUITEN EN PLANNEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS In de vergadering van dinsdag 27 augustus jl. zijn o.a. aan de orde geweest

Vaststellen van bestemmingsplan Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel Het ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel heeft ter inzage gelegen en hiertegen is een zienswijze ingediend. De gemeenteraad wordt voorgesteld de zienswijze ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan vast te stellen. Definitief verkeersbesluit geslotenverklaring Het Goor Het college heeft besloten om het ontwerp verkeersbesluit voor de gesloten-verklaring van Het Goor ongewijzigd definitief vast te stellen.

Nieuwe beslissing op bezwaar Willems tegen carport, Franse Pad 15 Tegen het (vergunningvrij) bouwen van een carport is de gemeente gevraagd om handhavend op te treden. Tegen de afwijzing van dit verzoek is een bezwaren- en beroepsprocedure doorlopen. De gemeente moet een nieuwe beslissing nemen op het oorspronkelijk bezwaarschrift. Dit wordt ongegrond verklaard.

OUDEREN

OPHALEN OUD PAPIER Op dinsdag 17 september wordt er oud papier opgehaald bij alle winkels, Irenestraat, de Morgens, Franse Pad, Erpseweg, Kennedystraat, Wilhelminastraat, Schutboom, Tuinstraat, Bedrijventerrein, St. Janplein, Kerkstraat-Noord, Winkel CAV, Bernhardstraat volledig, Zorgcentrum St. Petrus, Lage Schoense, Korenbloem, Paardenbloem, Sleutelbloem, de gehele wijk de Donk en verder alle straten, die daar tussen liggen.

Ze beginnen om 08.00 uur. Wilt u het papier a.u.b. tijdig buiten zetten? Elke zaterdag van 09.30 - 12.00 uur kan er oud papier gebracht worden bij de container op het terrein van de Waterval tegenover het Sportpark. Dank namens Bond van Ouderen. Contactpersoon: J.v.Sleeuwen, tel. 06-20556823

Evenementenkalender 14 september: Basement Discoavond


Vanaf woensdag 11 september is het servicepunt van Post NL gevestigd in HEMA Boekel Vanaf woensdag 11 september kunt u voor al uw postzaken terecht in HEMA Boekel. Bij deze balie kunt u niet alleen terecht voor postzegels, maar ook o.a. voor al uw pakketzendingen van TNT post, en afgifte van kentekenbewijzen. De service en producten van HEMA en alle gemakken van het Post NL service

Openingstijden Servicepunt:

punt op een locatie!

Maandag: 10:00 - 18:00 uur Dinsdag t/m vrijdag: 9:00 - 18:00 uur Vrijdag: 9:00 - 21:00 uur

HEMA Boekel Sint Agathaplein 7 5427 AA Boekel 0492-321024

Zaterdag: 9:00 - 17:00 uur


zondag 15 september 2013

TOER MEE

Zondag 15 september 34e Toer-Mee in Boekel Op 15 september wordt alweer voor de 34e keer de Toer-Mee gehouden. De Toer-Mee is een sponsorfietstocht van ongeveer 50 kilometer. Dit lijkt erg ver, maar omdat er om de 5 kilometer een stempelpost is valt het toch wel mee. Op een aantal stempelposten krijgt u een gratis versnapering aangeboden, en op de 15, 25 en 40 kilometer post kunt u tegen een zeer redelijke vergoeding iets te eten of drinken kopen. En om het nog gezelliger te maken is er zowel op de 25 kilometer pauzeplaats als bij de finish is er live muziek. In verband met het 700-jarig bestaan van Boekel lopt de route dit jaar grotendeels op Boekels grondgebied. U kunt starten tussen 11.00 en 13.30 vanuit Nia Domo in Boekel, of tussen 11.00 en 13.00 vanuit de Horst in Venhorst. Het doel van de Toer-Mee is enerzijds het bijeenbrengen van geld ten behoeve van de Boekelse en Venhorstse missionarissen en ontwikkelingswerkers, maar zeker ook is het de bedoeling dat u een ontspannen prettige dag beleeft. Afgelopen weken kon u al lezen hoe belangrijk Toon v.Kessel, Emiel v.Zeeland en Peter Biemans de Toer-Mee vinden om hun projecten te ondersteunen. Deze week treft u een bericht aan van Piet v.Haandel en Nicole v.Haandel. Tot ziens op 15 september. Missiecomité Boekel/Venhorst

Bericht van PIET van HAANDEL Waar fiets je voor???? Op de eerste plaats voor jezelf…… lekker, sportief, gezond, gezellig, ontspannend, enz.. Mooi meegenomen maar….. heel belangrijk is dat je weet dat je ook fietst voor de

vele projecten van jullie missionarissen en ontwikkelingswerkers. Ikzelf heb mijn projecten in Sri Lanka. Mede dankzij jullie sportiviteit en de inzet van het missiecomité Boekel is het mogelijk dat mijn projecten in Sri Lanka doorgang kunnen vinden. Jullie fietstochten zorgen ervoor dat: - als eerste en belangrijkste doel dat opleiding/training wordt gegeven aan het hoofd van een gezin, zodat deze voor zijn eigen gezin kan gaan zorgen - kinderen naar school kunnen, er schoolgebouwen komen en boeken aangeschaft kunnen worden - er de noodzakelijke medicijnen voor zieken en gehandicapten komen - een operatie kan plaatsvinden van een gezinslid, zodat het gezin niet reddeloos verloren raakt - er sanitaire voorzieningen komen in afgelegen gebieden - er sport en verdere studiemogelijkheden komen voor jongeren met veel mogelijkheden - maar ook: gewoon wat aandacht en wat extra (als pleister op de wonden) voor degenen waar geen hulp meer voorhanden is en die alleen in de wereld staan De Toer-mee in Boekel geeft mensen een nieuw leven of verzacht de erbarmelijke omstandigheden waarin sommige mensen verkeren. Een ongekende waarde waar inwoners van Boekel en het missiecomité heel erg trots op mogen zijn. Laat hopen dat de weergoden op 15 september mee zitten zodat heel Boekel weer uit kan fietsten met de Toer-Mee. Met dank aan het missiecomité en al de vrijwilligers en deelnemers. Een geweldige en zinvolle dag toegewenst. Met vriendelijke groet, Piet v.Haandel

Bericht van NICOLE van HAANDEL San Carlos, Nicaragua Gymlessen, sport activiteiten of gewoon een partijtje voetballen, in Nederland de normaalste zaak van de wereld, hier in Nicaragua staan de kinderen erom te springen en te juichen!

De scholen zelf bieden vaak weinig aan, de gymlessen bestaan hier uit een aantal rek- en strekoefeningen en dan houdt het vaak alweer op. Dus de kans om zich echt uit te leven hebben de kinderen hier niet. Door de samenwerking van stichting ISOP en de Stedenband Groningen - San Carlos worden er sinds een paar jaar sportactiviteiten aangeboden voor de plaatselijke jeugd. Dit met hulp van Nederlandse studenten die voor een half jaar in Nicaragua gaan helpen bij dit sportproject. En het komende half jaar heb ik het geluk om hier te mogen wonen en hieraan bij te dragen. Twee weken geleden ben ik hier in San Carlos aangekomen, was wel even een lichte shock aangezien het toch heel wat primitiever is dan we in Nederland gewend zijn. Maar we zijn meteen volop aan de slag gegaan samen met de project coördinator om te gaan kijken wat we hier kunnen gaan betekenen. Zo zullen we binnenkort gaan beginnen met de zwemlessen. Dit is hier erg belangrijk aangezien het dorp aan een heel groot meer ligt en er jaarlijks vele mensen verdrinken. Voor de zwemles hebben we een klas uitgekozen die de kans heeft om mee te doen. Nadat we in de klas wat informatie hebben gegeven en de contracten hebben uitgedeeld die de kinderen moeten laten ondertekenen door de ouders worden we al geregeld aangesproken op straat door de kinderen: “Juffrouw, juffrouw wanneer beginnen de zwemlessen?” Super om het enthousiasme van de kinderen te zien en ik kan ook niet wachten om met alle kinderen het busje in te stappen op weg naar het zwembad. Naast de zwemlessen zullen we ons het komende half jaar voornamelijk bezig houden met de naschoolse activiteiten. Dus vanaf volgende week staat op donderdagmiddag de basketbaltraining op het programma en de vrijdag staat in het teken van voetbal. Deze voetbaltrainingen zullen tevens het begin worden van de voetbalschool die naar het voorbeeld in Costa Rica hier ook opgestart gaat worden. Vandaar ook dat het opknappen van de locatie van groot belang is. Het veld is nu nog een grote modderpoel en de ballen verdwijnen geregeld ergens in de bush. Momenteel zijn we aan het bekijken hoe we het voetbalveld kunnen opknappen. Zo worden er waarschijnlijk hekken achter de goals geplaatst en hopelijk lukt het ook nog om dug-outs te plaatsen zodat de spelers af en toe uit de zon kunnen zitten. Om dit gerealiseerd te krijgen wil ik iedereen nog van harte bedanken en met name de organisatie van de Toer-Mee voor jullie fantastische bijdrage, nogmaals bedankt ook namens de kinderen hier. Groetjes, Nicole v.Haandel


VOSSENJACHT Tijdens de feestweek liepen op vrijdag 1200 basisschoolkinderen uit de gemeente Boekel rond in het dorp op zoek naar één van de 70 vossen, die ergens stonden opgesteld. De kinderen kregen bij de vossen een opdrachtje. Bij een goede uitvoering ontvingen ze een dukaatje. Bij zorgcentrum poseert Rutger van Herpen als beeld. De vrouw in middeleeuwse kleren droomt van Rutger en wil met hem trouwen. “Dat kan niet hij heeft al een trouwring om”, roept een meisje uit groep 2, de idylle verstorend. “Hij beweegt”, roepen de andere kinderen opgewonden als het beeld achter haar rug een kushand geeft.

Een andere groep kinderen is beland bij het raadhuis. Een stralend (vossen)bruidspaar in de deuropening van het raadhuis geeft elkaar een verliefde kus. “Daar komt de bruid”, zingt een groep kinderen als opdracht op de trappen. Voor de Rabobank klinkt gitaarmuziek, twee zogenaamde zigeunerinnen tokkelen een liedje, als uitnodiging om mee te zingen. Op het dak van Nia Domo zit een ‘vos’ met een groot net, waarin de kinderen een bal moeten proberen te mikken. Bij twee ‘vossen’ met zwembandje om hun lichaam worden de kinderen uitgenodigd om in de tuin van Nia Domo in het diepe’ duiken. “We willen hier een echt zwembad. Daar gaan we aktie voor voeren”, vertellen de dames bij het bord Nia Bano, Ons Bad. Aan de zijkant van Nia Domo zit een gevangene achter slot en grendel. Als de

kinderen een juiste sleutelcombinatie weeten te vinden en hem kunnen bevrijden, krijgen ze een dukaat. “Ze kunnen 70 dukaten verdienen, maar dat is niet belangrijk, als de kinderen maar plezier hebben”, vertelt Inge van Boxmeer van de organisatie bij de ontmoetingsplaats De Boterbloem.

CARMINA BURANA GRANDIOOS Gelijk al na de eerste tonen van de openingshymne O Fortuna kwam het publiek in de ban van de Carmina Burana. Geboeid en aandachtig luisterde bijna geheel Boekel afgelopen zaterdag naar de openlucht uitvoering. Op de mooie zomeravond met sfeervolle verlichting ontstond in het hart van Boekel een meeslepend muzikaal schouwspel. Met in de hoofdrol koor Karaker, bariton Marijn Sanders, sopraan Maartje Rammeloo en tenor Roan Raijmakers. Kinderkoor Do-Re-Mi zong vertederend en ontving waardering voor hun Latijnse uitspraak. Dirigent Lex Wiersma hield het muzikale overzicht strak en stevig in zijn handen. De compositie van Carl Orff is zo veelzijdig, dat alle 25 liederen met zijn vele varianten geen moment verveelt. Het lied wordt voorafgegaan en gesloten door een hymne aan Fortuna, de godin van het lot, namelijk Fortuna. Orff beeldt het leven uit als een soort rad van fortuin. Carmina Burana is een niet-middeleeuwse compositie in geheel eigen stijl. Orff selecteerde in 1935 een aantal liederen uit de middeleeuwse Carmina Burana en schreef er zijn eigen muziek bij. De tekst is geschreven in het Latijns en Middelhoogduits. De Carmina Burana en Boekel hebben een overeenkomst. Het manuscript van 25 liederen en Boekel stammen beide uit de 13e eeuw. Die gelijkheid was aanleiding voor

het koor Karakter om de magnus-opus van Carl Orff te zingen tijdens de viering van het 700 jaar feest. De bedoeling was met 700 koorleden uit de regio en elders. Dat aantal werd niet gehaald. Het waren er 350. Maar genoeg om de klanken met overdonderend muzikaal geluid over het plein en het dorp uit te strooien.

BOEKELSE TOP TIEN Bijna iedereen uit Boekel trok naar het eetfestijn, dat op 1 september in het hart van Boekel werd gehouden. Met het lied “Wij komen uit Boekel” gezongen door Tiny en Mini de Leest werden het Boekelse gevoel en saamhorigheid extra benadrukt. Het zangduo zong het lied als nummer 8 van de Boekelse top 10 allertijde. De bekendmaking van de top 10 was de afsluiting van de eetmiddag. Rutger van Herpen ofwel pastoor René Aarden bezorgde de top 10 lijst aan het presentatieduo Mario v.Dinther en Henk Tielemans. De nummers 10 en 9 werden zoals verwacht gewoon gedraaid. Dat nummer 8 live zou worden gezongen door Tini en Mimi, al ruim 50 jaar een zangduo, kwam als een verrassing. “We hebben live optredens geheim gehouden,” vertelde Henk Tielemans na afloop. Het presentatieduo vroeg zich vervolgens af of van nummer 7 een Boekelse versie zou bestaan. Dat werd bevestigd toen Bart v.d.Ven samen met organiste Hanny Hanenberg op het podium verscheen. Zichtbaar ontroerd zong de 85-jarige zijn lied Het Dorp, wat hij vele jaren geleden eens gezongen had tijdens de pronkzitting. Na een korte toegift smolt iedereen van de kracht van zijn stem. Leuke geschiedenissen en anekdotes wisselden elkaar in rap tempo af. Zo kwam iedereen weer op aarde bij het luisteren


van nummer 4. Het kraken van de plaat was nog duidelijk hoorbaar en iedereen zong het Boekels volkslied uit volle borst mee. Daarna bestormde leden van koor Imémato het podium na vermelding dat hun Sence of Harmony nummer de derde plaats had gehaald. Toon v.d.Heuvel, Peter Smits en Vincent v.Sleeuwen werden overvallen om nummer 2 te zingen tussen het publiek. Het lied Schone oude Peel was glansrijk gekozen als de nummer 1 door de Boekelse bewoners. Tiny de Leest was extra uit Duitsland gekomen om zijn lied gevoelig en fraai te zingen voor de vele bekende gezichten. Later in het jaar wordt de rasartiest hiervoor nog in het zonnetje gezet. De Boekelse top 10 allertijde 1. Tiny de Leest - Schone oude Peel 2. Guus Meeuwis - Brabant 3. Imemato - Bohemian Rapsodie 4. Jongerenkoor Boekel - Boekels Volkslied 5. Bart v.d.Ven - Ons Dorp 6. Queen - Bohemian Rapsodie 7. Wim Sonneveld - Het Dorp 8. Tini & Mimi de Leest - Wij komen uit Boekel 9. Deep Purple - child in time 10. Led Zeppelin Stairway to Heaven PR. commissie Boekel700, Henny Bos

KANS BELANGENNETWERK VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN

Meedoen in de maatschappij blijft voor verstandelijk gehandicapten van belang! Fonds Verstandelijk Gehandicapten financiert projecten bij u in de buurt. Het Fonds verstandelijk gehandicapten zet zich al ruim 50 jaar in voor de positieverbetering van mensen met een verstandelijke beperking. Het leek er op dat zij meer werden gezien als volwaardig lid van de samenleving, maar helaas staat de positie van mensen met een verstandelijke beperking sterk onder druk. Meedoen in de maatschappij wordt voor deze groep steeds moeilijker. Het Fonds vindt dit onacceptabel en roept iedereen op zich, nu meer dan ooit, sterk te maken voor de meer dan honderdduizend mensen met een verstandelijke beperking. Financiële hulp is daarbij van het grootste belang. Kansplus regio Gemert organiseert de collecte voor deze regio. De activiteiten van de muziekgroep “Nooit Gedacht” waarin mensen met een verstandelijke beperking muziek maken, worden mede mogelijk gemaakt door het

Fonds Verstandelijk Gehandicapten. Ook activiteiten zoals Sinterklaas en kerstviering voor kinderen met een verstandelijke beperking worden financieel ondersteund door dit Fonds. Kans Plus Regio Gemert ontvangt elk jaar een bijdrage uit de collecte voor het Fonds waarmee deze activiteiten georganiseerd kunnen worden. Om projecten met mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst ook mogelijk te maken, collecteert het Fonds in de week van 22 t/m 28 september 2013 in het hele land. Ook in uw woonplaats! In de gemeente Boekel zijn we nog voor enkele wijken op zoek naar collectanten waaronder Lage Schoense. Het zou jammer zijn als in zo’n grote wijk niet gecollecteerd wordt. Het kost u slechts enkele uurtjes en door uw hulp kunnen wij de mensen met een verstandelijke beperking helpen! Neem contact op met de plaatselijke organisator Maria Brans Daandelendennen 12 Venhorst, tel; 0492-351719 of met het Fonds Verstandelijk Gehandicapten via: mail: mvermeulen@fondsverstandelijkgehandicapten.nl of tel. 030-7600056.

Boekels Onderonsje OVER OUD GELD

Marieke gijsBers - kapster aan huis M 06 22564121 I www.haircaredynaMiek.nl E Marieke@haircaredynaMiek.nl

“Een munt van vijf gulden? Dat was toch een briefje? Oh, nee, het briefje werd vervangen door een munt. Ja, zo was het.” Het is vreemd om je te realiseren dat kinderen tot pakweg 16 jaar geen herinnering hebben aan de gulden. Zelfs veel volwassenen reageren vaak heel verrast bij het zien van de vele verschillende briefjes en munten die in de guldentijd als wettig betaalmiddel gebruikt werden. Wie weet nog dat er tussen 1953 en 2002 drie verschillende briefjes van 10 gulden geweest zijn? En wie of wat stond daarop afgebeeld? Een vuurtoren misschien? Nee, die stond niet op het tientje, maar waarop dan wel? Op woensdag 18 september komt Piet Kessels, oud bankmedewerker, in het Onderonsje in Boszicht van 14.00 tot 15.00 uur met de bezoekers praten over oude bankbiljetten en munten. Ongetwijfeld heeft hij het niet alleen over de zilveren gulden en “de snip”. De bezoeker van het Onderonsje komt deze middag veel te weten over hoe geld ontstond en de grote verscheidenheid waarin het voorkomt. Misschien kan Piet Kessels wel een briefje van een miljoen laten zien…. De toegang tot het Onderonsje is gratis, de consumpties zijn voor eigen rekening.


WONiNgruiL Ik zou graag mijn woonhuis ruilen tegen een kleinere woning in Boekel. Woning staat vrij op een hoek midden in Venhorst. Inhoud 700m3. Indeling: 5 slaapkamers, grote woonkeuken, en L-vormige kamer. Eventuele koop ook mogelijk. Meer info zie Funda. Met vragen kunt u bellen naar 06-52298757


Organisatie Boekel 700 bedankt, het waren super dagen met enorme verbondenheid.

Decor Boekel 700, voor Boekel door Boekel Bedankt Basement voor jullie enthousiaste stukje vorige week over het decor van Boecult XL. Wij, Kunstgroep Boekel, willen er graag er nog wat aan toevoegen. De Kunstgroep Boekel had het idee om een groot schilderij te gaan maken met zoveel mogelijk Boekelse mensen. Na wat overleg met de commissie van Boekel 700 werd dat het decor voor Boecult XL. Er is een ontwerp gemaakt met datzelfde gevoel, een decor voor Boekel, door Boekel. 120 doekjes hebben wij voorzien van zwarte vlakken die uiteindelijk de contouren vormden van 700. Vervolgens zijn ze naar verschillende groepen gegaan. De Basement, de Hobbyclub, Boszicht, Peuterplezier en Huize Padua hebben enthousiast gereageerd op onze vraag deze verder in te kleuren. Met plaatjes gesponsord door firma van der Lee Metaal hebben we de doekjes aan elkaar verbonden. Een geweldig mooi resultaat dat op deze manier de feestvreugde 10 dagen lang heeft ondersteund. Heel veel dank aan al diegenen die hier een meegewerkt hebben. Het decor wordt waarschijnlijk nog gebruikt op een van de volgende activiteiten voor Boekel 700, we zijn nog niet klaar met feesten. Wat was het allemaal fantastisch afgelopen weken! Teveel om nu op te noemen, er is al veel gezegd, maar welke activiteit dan ook: het zag er allemaal even mooi verzorgd uit!

schouders onder het ontmantelen van de bomen, vele handen…….. Welkom, nogmaals, 21 september, 10.00 uur in de Sint Jansschool. Kunstgroep Boekel

KATHOLIEKE VROUWEN gILDE

ST. ANNA

Wildbreien, Boekel staat er gekleurd op. Hoewel het jubileumjaar nog niet is afgelopen vinden wij het tijd om de bomen te verlossen van hun breisels!!!! Hoe fraai het ook geweest is, door de diverse weersomstandigheden zijn de kleuren verschraald, stukken losgelaten en wordt het nu allemaal wat slordig. Het mag er af!!!! Dit willen we gaan doen zaterdag 21 september en het liefst met zoveel mogelijk mensen! Neem de schaar ter hand, meld je bij de Sint Jansschool en onder het genot van een kopje koffie en een heerlijk stuk gebak worden dan de routes verdeeld en de plannen nader bekend gemaakt. We willen om 10.00 uur starten. Tevens willen we een ieder die persoonlijk zijn bomen versierd heeft vragen dit ook te doen, zodat alles weer mooi opgeruimd is. Iedereen ontzettend bedankt voor het vele handwerk dat we gekregen hebben, werkelijk hele groepen hebben avond aan avond zitten breien. Uiteraard ook de individuele acties hieromtrent. Dit tekent mooi de saamhorigheid die we zeker dit feestjaar hebben ervaren tijdens de vele festiviteiten afgelopen weken. Nu nog de

Jaarprogramma 1913-1914 Zoals ieder jaar melden wij ons jaarprogramma voor het nieuwe seizoen. Kijk het eens door en als het je interesseert, kom dan vrijblijvend kijken op onze avond bijeenkomsten in Nia Domo. Wij willen een inspiratiebron zijn voor vrouwen. In een gezellige ambiance is er plaats voor ontplooiing en ontspanning. Hierbij dus ons programma van september tot juli. Di. 17 sept. 19.30 u jaarvergadering + een presentatie over Social Media door Ineke van Uden. Di. 8 okt. Reisverslag over Jordanie door Kees Nickel. Di. 22 okt. 13.30 uur Bezoek aan de Meubelfabriek Leolux te Venlo. Do. 14 nov. 10.00 uur PVR Studiedag in het Provinciehuis te ‘s Hertogenbosch. Di. 19 nov. 20.00 uur Remedica voordracht over osteoporose. Ma. 16 dec. 14.00 uur Kerststukjes maken met Mia en Lenie. Ma. 16 dec. 19.30 uur Kerstviering in Nia Domo 2014 ma. 6 jan. 20.00 uur kienen voor Pikaspon. Di 28 jan 20.00 uur Danielle Vogels brengt waargebeurde verhalen over kinderen en hun toekomstmogelijkheden. Di 25 febr 20.00 uur Kookworkshop Met Marijke Bierman. Do 6 maart 20.00 uur Internationale Vrouwendag. Di 18 maart 20.00 uur Vrouwen en hart en vaatziekten door Ad van Gool. Di 8 april 9.00 uur Bezoek aan Omroep Brabant in Eindhoven. Wo. 23 april 20.00 uur Jeu de Boulen op de banen aan de Bernhardstraat. Di. 13 mei 18.30 uur avondfietstocht. Di. 3 juni 20.00 uur Sluitingsavond Een gezellige avond viool muziek door troubadour Ton Wijnands Wo. 11 juni 9.00 uur dagfietstocht. Als je je aangesproken voelt, bel ons dan tel. Ineke 0492-321059 of Bertheke tel. 0492-325707. En kijk op e-mail: kvgstannaboekel@gmail.com


Boekel-Venhorst Achterbanvergadering Nia Domo is niet te koop Het CDA is van mening dat Nia Domo het bruisend hart van Boekel moet zijn en blijven. Maar ook Nia Domo ontkomt niet aan de economische wetmatigheid, dat haar financieel huishoudboekje op orde moet zijn. De recente IDOP investeringen in de nieuwe zaal, moeten behouden blijven. Nia Domo “commercialiseren” is niet het uitgangspunt van het CDA. We moeten zuinig zijn op ons “gemeenschapshuis” en dat zal offers vragen. Veerkrachtig bestuur in Boekel Vanuit het landelijke en provinciale krachtenveld, worden wij als kleine gemeente, steeds frequenter aangezet om goed na te denken hoe om te gaan met schaalvergroting. Zij geven aan dat de nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugd en arbeidsdeelname “hogere” eisen stellen aan gemeenten. Maar is dat ook zo? Betekent dat automatisch, dat wij als kleine gemeente, moeten gaan samengaan met andere gemeenten? Het CDA is van mening dat “Het Boekels Model” laat zien, dat juist ‘kleinschaligheid”, een effectieve manier van samenwerken is, zowel binnen onze gemeente als regionaal. We worden er zelfs landelijk voor geprezen en is voorbeeld voor andere gemeenten. Er zijn voor kleine gemeente wel kwetsbare aandachtspunten, waar we onze ogen niet voor moeten sluiten. Financiële haalbaarheid van bestuur en uitvoering zal telkens moeten worden meegewogen. Deze zullen onze bijzondere aandacht blijven vragen,om daar daadkrachtig mee om te gaan. Boekel is gebaat bij een veerkrachtig “no nonsens” bestuur. De omvang is minder relevant. Agenda Boekel zal in de komende periode regelmatig op de proef worden gesteld. Het gemeentebestuur zal een kritische reactie moeten geven op het rapport “Veerkrachtig bestuur in Brabant”. Maar ook lokaal zullen knopen moeten worden doorgehakt. De herontwikkeling van camping Boekels Ven en De Vliegberg staan op de agenda. De groene agenda wordt verder aangevuld met vaststellen van het bestemmingsplan Uitbreiding Peellandschapspark Voskuilenheuvel. Steeds meer taken naar gemeenten. Dat betekent dat gemeentepolitiek steeds belangrijker wordt, ook voor u!! Nieuwe

gemeentelijke taken die direct invloed hebben op het dagelijkse leven van u als burger. Daarom is uw mening erg belangrijk!! Laat uw stem horen en geef uw mening over Nia Domo, zelfstandigheid Boekel of ander belangrijk onderwerp, waarvan u vindt dat deze onze aandacht moet krijgen. U bent van harte welkom. Maandag 16 september 2013 Nia Domo 20.00 uur. Bestuur en fractie CDA Boekel-Venhorst ‘t Boekels’ CDA

Wij exposeren nu voor het eerst zijn werk, redelijk compleet. Vooral ook de snelle schetsen, tot op bierviltjes toe. In de bibliotheek van Boekel kunt u in de maanden september en oktober genieten van zijn oeuvre. Loop vrij binnentijdens de openingstijden: maandag en vrijdag 14:30-20:00, woensdag en donderdag 14:30-17:30, zaterdag 10:00-13:00 uur. Info@bibliotheekdlb.nl, www.bibliotheeklagebeemden.nl, tel. 0492 323244 Zijn dochters Bertheke en Ton

NIERSTIcHTINg Expositie Arnold van den Hoogen Het is een verrassend overzicht van zijn werk, behalve de portretten van mensen die in persoonlijk bezit zijn. Arnold is geboren op 8 maart 1910 in Volkel als molenaarszoon. Op 19 november 1995 overleed hij in Boekel. Hij heeft altijd getekend en geschilderd. Maar mocht van zijn vader dit niet als zijn beroep kiezen. Omdat hij ook muzikaal was, mocht hij als 11-jarige leren orgel spelen bij Karel v.Maren in Boekel. Later werd hij zijn opvolger als koster organist van de St. Agathakerk aldaar. Zijn bedoeling was om, naast de winkel die hij begon, een portret per week af te leveren. Dat hield al snel op wegens drukte. Later schetste hij ook portretjes van bekende personen tijdens het journaal. Deze studies maakte hij in enkele minuten, dikwijls zeer treffend. Na zijn werkzame leven als winkelier belandde hij in het ziekenhuis. Daar tekende hij zijn hand, de bloemen, en als het kon de verpleegsters. Daarna is hij doorgegaan op papier en doek, met potlood, pen, aquarel, krijt en verf. Steeds weer portretten van bekenden en onbekenden. Ook bekenden van TV en hoog geplaatsten. Vooral van de jaren 80. Na zijn pensionering schetste of schilderde hij graag vanaf de foto van een overledene als herinnering voor de familie. Ook zijn jong overleden zusje is gevat in kool potlood, tekenpen, aquarel en verf. Steeds hetzelfde portret. De uitdrukkingen van mensen zijn sprekend, hij raakte steeds vlot. Het is fascinerend om te zien, wat een productie hij heeft gemaakt. In aquarel moet alles in een keer goed, je kunt niets verwijderen. Je ziet dus ook zelden portretten in aquarel, want het moet op de persoon lijken. Bijna alles wat nu te zien is, heeft hij gemaakt na zijn zestigste jaar.

Van 16 t/m 21 september ook in Boekel en Venhorst collecteweek Nierstichting In heel Nederland gaan van 16 t/m 21 september zo’n 80.000 vrijwilligers van de Nierstichting van deur tot deur tijdens de Nierstichting Collecteweek. Ook in Boekel enVenhorst gaan veel enthousiaste collectanten op pad voor de Nierstichting. Met de opbrengst van de collecte zet de Nierstichting alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven en ook écht kunnen blijven leven. En dat is hard nodig, want voor mensen met ernstig nierfunctieverlies bestaan maar weinig opties: dialyse, niertransplantatie of de dood. De Nierstichting strijdt voor meer donoren, maakt zich hard voor preventie en werkt vastberaden aan een draagbare kunstnier. Draag bij aan een beter leven De Nierstichting krijgt geen financiële steun van de overheid en is afhankelijk van giften en donaties. Uw steun tijdens de collecte is dan ook erg belangrijk voor de Nierstichting. Draagt u ook bij aan een beter leven voor nierpatiënten? Geef dan aan de collectant als deze bij u aan deur komt.

Najaars Plantenruilbeurs

Op zaterdag 28 september houden we van 10.00-12.00 uur weer een planteruilbeurs. Er mag niets te koop worden aangeboden, alleen ruilen. Iedereen is van harte welkom. Breng ook je buurvrouw of kennis mee. Kopje koffie of thee is gratis. Sla je slag. Welkom bij Riet en Mathieu v.Duijnhoven, Donkstraat 1, Boekel.


Boergondisch Boekel OP en TOP Boekel!

Het zit er OP; de giga klus voor onze 8 Boekelse TOP koks om voor maar liefst 2300 personen een Boergondische maaltijd te bereiden. Marc v.Haandel had het op zich genomen om de gerechten samen te stellen en dit fantastische kookteam aan te sturen. In het dagelijks leven zijn ze allen werkzaam bij Maison v.d.Boer maar speciaal voor dit Boekelse evenement als vrijwilliger aan de slag. En zij hebben zich uit de naad gewerkt dat mag gezegd! Groenten en fruit van Boekelse bodem, uiteraard van TOP kwaliteit, vormden de ingrediënten voor drie totaal verschillende gerechten en de salade shaker. Vlees van onze eigen keurslager, broodjes van onze ambachtelijke bakker. U allen liet het zich goed smaken en het ging allemaal OP! Nog bijna onvoorstelbaar als je de enorme hoeveelheid tomaten, komkommers en champignons bij elkaar zag die leden van

de KVO op vrijdag en zaterdag hadden gesneden. Daarnaast werden er op donderdag maar liefst 160 tafelstukjes gemaakt van pompoenen door vrijwilligers van ZLTO en de bloemsiergroep van de H. Agathakerk. Deze laatste groep heeft overigens de hele XL week gezorgd voor een fleurige bloemenrand aan het hoofdpodium. Een regen van complimenten voor de aankleding van de eetstraat. Het is Cor Gijsbers die deze eer toekomt! Hij was het brein achter de natuurlijke stellages en poorten gevuld met paprika’s, uien, tomaten, komkommers en paddenstoelen. Sa-men met Tineke, Esther, Henk, Timo en Marianne ging hij al in de vroege ochtend aan de slag voor de uitvoering van zijn plan. Door de inzet van een groot aantal vrijwilligers van o.a. Unitas, JES en Karakter, waren we in staat om iedereen snel te bedienen. De Knöllekes zorgden voor de barbezetting en hebben menig glaasje fris of wijn geschonken en biertje getapt. Jongens en meiden van de scouting zorgden ervoor dat de tafels en het plein opgeruimd bleven.

Banken met Boekelse ziel

Het kunstwerk voor Boekel 700 staat er, de reacties zijn enorm. Een kunstwerk in eigen dorp neerzetten is heel bijzonder. Wij zijn super blij dat het zo goed ontvangen is! Er zitten kleine foutjes in de software, die zijn we aan het oplossen. Ook de gebruiksvriendelijkheid willen we optimaliseren. De bediening blijft hetzelfde, met de pijltjes toetsen navigeer je door de lichtjes, met de ronde toets zet je het verhaal wat bij het lichtje hoort aan en uit. Als de bank een verhaal verteld kun je niet navigeren met de pijltjes toetsen, door het verhaal uit te zetten of als het verhaal is afgelopen kun je weer navigeren. Via de website www.bankenmetboekelseziel.nl kun je opzoeken wie verhalen verteld en op welke plekken ze staan. Ook staan er foto’s op van het ontstaan van het kunstwerk en zijn er verhalen te beluisteren. Mocht je nog vragen hebben of is er iets, bel ons! Marleen Rijvers 06-30405994, Marion v.d.Horst 06-53748816

Zonder vrijwilligers was er ook op het kinderplein geen schmink- en tatoo-tentje geweest. 6 dames, allen oud-leerlingen van Volksuniversiteit Boekel, en hun docente mogen na deze zondagmiddag zeggen dat ze ervaren en allround grimeur zijn. De kinderen waren dol enthousiast en gingen meerdere malen in de rij om een speciaal ontworpen I LOVE BKL of Boekel 700 glitter-tatoo te laten zetten. Zonder vrijwilligers van o.a. de Hobbyclub konden er geen poppenkastpoppen gemaakt worden in Luuk’s poppentheater. Want ook Luuk heeft maar 2 handen en dat is echt te weinig voor zoveel kinderen. Daarom een woord van dank aan al deze mensen die ons geholpen hebben uw wens te vervullen! Alleen door jullie geweldige inzet werd het helemaal TOP. Dank ook aan alle sponsoren van de producten voor de gerechten of de decoraties. Zonder boer geen Boergondisch Boekel! Dank aan Jan v.Doren en Tini v.d.Horst voor het verhelpen van de technische storing én aan Nia Domo waar we in de tussentijd gebruik mochten maken van de keuken zodat alles toch op tijd klaar kon zijn. Verder het hele facilitairteam van Boecult. 10 Dagen feest was voor hen 10 dagen sjouwen met tafels, banken en kabels. En dan, last but not least, de échte Boekelse Toppers op het podium die u een heel divers programma voorschotelden. Muziek, zang en dans wát een talent en wát een inzet! DJ Mario die alles aan elkaar wist te breien tot een groot dorpsfeest. Met elkaar hebben we geluisterd naar de bekendmaking van de “Top 10 van Boekel 700” gepresenteerd door Henk Tielemans. We hebben gelachen, gezongen, gegeten en gedronken maar vooral genoten! Dank aan U allen dat u er bij was op 1 september. HET WAS ECHT TOP. Marc, Nancy, Gerard, Rene en Carla.

‘t Boekeltje HUIZE PADUA

Na een korte zomervakantie is ‘t Boekeltje weer elke donderdag geopend van 13.4515.30 uur. Wij verkopen tweedehands boeken, elk boek kost slechts 50 eurocent. 't Boekeltje wordt gerund door cliënten. Als u nog boeken heeft die in goede staat verkeren, dan kunt u die bij ons inleveren. De opbrengst van deze boeken wordt besteed aan activiteiten. Wij zien u graag terug op Huize Padua, Oude laan 4. Voor verdere informatie: 0492-846224.


26 OKTOBER TONPROATERSAVOND.

Stichting Boerenbruiloft Boekel organiseert een groots opgezette Tonproatersavond met optredens van: Ton Hendrickx, Cees Coolen Jan Schellekens, Christel van de Dungen, Hans Keerens, Peter Ritsema en Alex Wintermans Entreeprijs € 7,50

Aanvang 20.00 uur

Zaal open om 19.15 uur

Adres: “La Compagnie” Kerkstraat 52, 5427BE Boekel. Voorverkoopadressen: Jos Biemans, Burg. Schafratstraat 14, Boekel, j.biemans15@chello.nl Mari van Alphen, Kennedystraat 22, Boekel, m.alphen3@gmail.com “La Compagnie”, Kerkstraat 52 Boekel, info@la-compagnie.nl KOM NOOIT TE LOAT VUR SKONNE PROAT

Voor de juiste balans Betaalt u te veel voor uw accountant? Nijhuis & te Winkel zorgt voor de juiste prijs / kwaliteit verhouding.

Sint Agathaplein 27-29 5427 AA Boekel

T 0492 - 32 95 18 F 0492 - 32 96 30

E info@nijhuistewinkel.nl www.nijhuistewinkel.nl


Met de Mantelzorgpas een rustiger gevoel

Als u voor iemand zorgt in uw familie of naaste omgeving met een chronische ziekte of beperking dan bent u een mantelzorger. Eén van de knelpunten die mantelzorgers ervaren is het risico van acute uitval. Zij maken zich ernstig zorgen voor het geval zij plotseling uitvallen en er geen vervanging is geregeld voor de zorg die zij verlenen. Om deze stress bij mantelzorgers te verminderen is de Mantelzorgpas ontwikkeld. Deze pas, met het formaat van een bankpasje, met daarop twee telefoonnummers, zorgt ervoor dat er meteen hulp wordt ingeschakeld. Op de pas vermeldt de mantelzorger de naam en het telefoonnummer van degene die hem/haar vervangt in het geval de mantelzorger plotseling uitvalt. Hierdoor wordt de zorg met de mensen in de directe omgeving bespreekbaar gemaakt en kan een achterwacht georganiseerd worden. Ook is er een map waarin de mantelzorger alle belangrijke informatie en de dagelijkse gewoontes van de zorgvrager bijhoudt. Een vervanger in geval van nood kan hierdoor makkelijker inspringen en weet waar hij terecht kan voor ondersteuning. De Mantelzorgpas wordt gefinancierd door de Zorgkantoren Coöperatie VGZ. Het pasje is beschikbaar voor alle mantelzorgers, ook als u niet bij VGZ verzekerd bent. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wilt u graag een pasje ontvangen dan kunt u contact opnemen met De Mantelzorgwinkel in Uden telefoon: 0413-334780 of via info@demantelzorgwinkel.nl.

van alle diensten en producten die klanten in de Thuiszorgwinkel kunnen lenen, huren of kopen of via de webwinkel kunnen bestellen. Het adres van de website is www.panteinthuiszorgwinkel.nl

Uitgebreide informatie over zorg in de regio

Een cursus egoïsme??

Pantein lanceert nieuwe websites Nu de overheid wil dat mensen zaken zoveel mogelijk zelf regelen, is het belangrijk dat mensen daartoe ook in staat zijn. Pantein wil daarbij helpen en heeft de websites over zorg aan huis, hulpmiddelen en wonen in een zorgcentrum sterk verbeterd en in een nieuw jasje gestoken. Iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft, kan vanaf nu makkelijker vanuit huis en op z’n eigen moment informatie opzoeken en zaken regelen. Op de nieuwe website van Thuiszorg & Zorgcentra Pantein worden alle producten op overzichtelijke wijze gepresenteerd en uitgebreid toegelicht. Van thuiszorg tot wonen in een zorgcentrum en van thuisbezorging van een maaltijd tot dagopvang. Het is allemaal op de website te vinden. Er zijn meerdere zoekopties zodat iedereen zijn weg vindt. De website is zowel via www.thuiszorgpantein.nl als www.zorgcentrapantein.nl te benaderen. De nieuwe website van Pantein Thuiszorgwinkel biedt een uitgebreid overzicht

Op zaterdag 14 september 2013 zijn wij 50 jaar getrouwd. Dit willen wij graag vieren op zaterdag 21 september a.s.

Om 14.00 uur zal er een plechtige H. Mis uit dankbaarheid opgedragen worden in de kerk van de Heilige Agatha te Boekel.

Vanaf 19.00 uur zijn jullie van harte welkom in Partycentrum “Nia Domo”, St. Agathaplein 6 te Boekel voor een receptie / feestelijk samenzijn tot 22.00 uur.

Jan en Mien Biemans-Aarden Kinderen en kleinkinderen

Hulpvaardigheid is in principe een goede eigenschap. Menigeen stoort zich dan ook aan degenen die regelmatig op een vraag reageren met “dat is niet mijn verantwoordelijkheid”. Er is beslist niks mis om een ander te helpen. Of het nu gaat om een collega die omkomt in zijn werk, de chef die overloopt, je buurvrouw die geen opvang voor de kinderen kan regelen, of een oude man in het verpleeghuis bezoeken om zijn eenzaamheid te helpen verdrijven. Maar als je altijd “ja” zegt terwijl je zelf ook genoeg aan je hoofd hebt (of er eigenlijk geen zin in hebt) dan doe je jezelf tekort. Mensen denken vaak dat de ander zich afgewezen voelt als je “nee” zegt. Men zegt vaak: “ik kan geen nee zeggen”. Dat is echter niet waar. Deze mensen zeggen dagelijks “nee” .. tegen zichzelf! Men doet iets wat de ander wil ten koste van zichzelf. Men gaat met zichzelf om alsof de eigen wensen niet belangrijk zijn. Maar wie is er nu belangrijker in jouw leven dan jijzelf?? (Goed, ik heb het zelf ook moeten leren, en soms vind ik het ook moeilijk.) Mensen denken soms dat een assertiviteitscursus is bedoeld om te leren ruzie maken, of te leren agressief van zich af te bijten. Een cursus egoïsme…. Er is niks mis mee om jezelf regelmatig op de 1e plaats te zetten. En je kunt er ook altijd voor kiezen om in dit speciale geval over je hart te strijken: je hebt het eigenlijk te druk, maar dit is een noodsituatie, nu heeft deze vriend(in) jouw hulp echt nodig! Assertiviteit vergroot je keuzemogelijkheden. Maar zou jij het leuk vinden als je vriendin op bezoek komt uit schuldgevoel of uit medelijden? Ik denk dat je liever hebt dat ze een keer minder vaak komt, maar dat ze over het algemeen graag bij je is. Een keer nee zeggen is beter dan uit gewoonte ja zeggen. Zoals een ex-cliënt van mij aan het eind van de assertiviteitscursus verzuchtte: “nee is ook een antwoord”. Mw. N.Timmermans-v.d.Kamp, Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA Veghel, tel. 0413-310795 of 06-21592435, www.interpunctie.nl (deze columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl.)


Open Huis bij stichting CASA-Gemert

Stichting Casa-Gemert houdt op zaterdag 21 september van 12:30 tot 15:00 ‘Open Huis’. Na regelmatige berichtgeving in diverse media wordt het nu tijd om u kennis te laten maken met ons wooninitiatief. Daarvoor hebben we speciaal 21 september, burendag, gekozen omdat deze dag symbool staat voor “kennis maken met elkaar”. Stichting Casa is een wooninitiatief voor bewoners met ASS. (Autistisch spectrum stoornis). Het wordt organisatorisch

gerund door ouders van de bewoners. Samen met professionele woonbegeleiding maken we het voor hen mogelijk zelfstandig een eigen appartement te bewonen. Tijdens het open huis kunt u meer informatie verkrijgen over “Casa-Gemert”. Wij vertellen U graag wat een wooninitiatief inhoudt , wat er bij komt kijken en hoe prettig het wonen is. Er is informatie aanwezig van diverse instanties waarmee we samenwerken en de middag wordt muzikaal opgeluisterd door

enkele Casa bewoners. Voor alleen een kijkje als geïnteresseerde (buurtgenoot) bent U eveneens hartelijk welkom. Kortom we hopen dat het een gemoedelijke middag wordt met tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Niet alleen de buren, maar iedereen is natuurlijk welkom. Graag tot ziens op zaterdag, 21 september van 12:30 tot 15:00 uur Adres: Casa-Gemert appartementen-complex ‘t Zoutvat, John F Kennedystraat 4, 5421JP Gemert.

Evenementenkalender 4 oktober: Mark van de Veerdonk, Theater de Horst 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 9 oktober: Kindervoorstelling met o.a. Jochem van Gelder, Theater de Horst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaskapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein 27 oktober: Rommelmarkt Rutger van Herpenruiters


Fancy Fair SINT PETRUS 6 oktober

We zijn er trots op dat we dit jaar de 45e fancy fair in Sint Petrus kunnen aankondigen. Ook dit jaar willen we er weer een bijzonder evenement van maken om voor het goede doel wat extra geld in het laatje te brengen. Op zondag 6 oktober is de begane grond van Sint Petrus tussen 14.00 en 19.00 uur weer opengesteld voor vele leuke activiteiten voor jong en oud. Zo zal de gehele dag het Rad van Avontuur draaien met leuke prijzen, en zijn er leuke spelletjes. Ook is er een snackkraam en zijn er consumpties tegen betaalbare prijzen. Als speciale attractie zal Monique Tielemans van Schoonheidscentrum Monique tijdens de fancy fair kleur- en stylingadviezen verzorgen. Vast onderdeel is weer de huis aan huis loterij met o.a. de volgende prijzen: 1e prijs Reischeque van Vakantie-Xperts t.w.v. € 450,-; 2e prijs Cadeaubon Van Rijbroek Sport & Mode t.w.v. € 200,-; 3e prijs Cadeaubon Karin v.Sleeuwen t.w.v. € 100,00 en modern droogstuk. Daarnaast zijn er nog diverse andere prijzen. De trekking van de loterij is om 19.00 uur in ‘t Trefpunt van Sint Petrus.

In de maand september zullen medewerkers en vrijwilligers van Sint Petrus bij u langskomen om loten te verkopen. Voor één euro per lot maakt u kans op een van de mooie prijzen en u steunt hiermee een zeer goed doel. De opbrengst van de loterij en fancyfair is bestemd voor ontspanningsactiviteiten en materialen die het welzijn van de ouderen in en rondom Sint Petrus bevorderen. De Stichting Vrienden van Sint Petrus beheert de gelden van de fancy fair. We willen u van harte uitnodigen om een bezoek te brengen aan de fancy fair en aanwezig te zijn bij de trekking van de loterij op 6 oktober om 19.00 uur.

JEUGDNATUURWACHT

de Knokert

Beste natuurvrienden en vriendinnen, Op zaterdag 14 september om 15.00 uur start de jeugdnatuurwacht met een nieuw seizoen bij de Perekker. Er hebben zich 30 kinderen aangemeld en daar zijn we heel blij mee. De eerste activiteit is een kennismaking en verder wordt het gebied van de Perekker verkend.

Op dit moment staat het waterpeil in de grote poel wel heel erg laag. Dat heeft te maken met het zeer droge weer van de laatste tijd waardoor het grondwaterpeil sterk is gedaald. En normaal gesproken zorgt ook de regen ervoor dat het peil veel hoger is.

Op 26 augustus werd er in Boekel in een mollenklem deze oranje mol gevangen. Leiding jeugdnatuurwacht de Knokert

Evenementenkalender 14 september: Basement Discoavond 15 september: Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein

Touwtrekken bij

Zondagmiddag 6 oktober is er weer een TOUWTREK WEDSTRIJD. Iedereen (dus clubs, sportverenigingen, bedrijven etc.) mag meedoen. Een team bestaat uit 6 personen en een coach. Inschrijfgeld is prijzengeld € 10, - per team. Graag opgeven voor 27 september bij Café Salut. Het belooft weer een gezellige dag te worden.

0413-273993

We salut you!

BARBECUE ZOMER AANBIEDING kijk voor meer informatie op

www.partyservicemanders.nlMathijs van de Broek Timmerwerken pakt Pleinfestijnbokaal 2013

Afgelopen zondag liep jong en oud weer uit voor het Pleinfestijn. Ondanks de slechte voorspelingen kon iedereen weer genieten van het goede weer en de vele verschillende attracties voor de kinderen. Voor de kinderen was er weer keuze voldoende, waar ze zich weer naar hartelust konden uitleven. Van de diverse stormbanen en luchtkussens werd massaal gebruik gemaakt. Ook de tijdelijk bushalte van de Hoenderhof Express stond weer vol. Maar ook live muziek galmde door het ooit zo rustige dorpshart van Venhorst. Dweilorkest Ok Moi, zorgde wederom voor een gezellige sfeer, en samen met het prachtige weer, werd het weer ouwerwets gezellig. Tal van ondernemers hadden zich weer ingeschreven, met als hoofddoel de felbegeerde Pleinfestijnbokaal.

Centraal stond dit jaar het Bumperz Bubble Voetbalspel. Op het dorpsplein stond een voetbalveld inclusief bijbehorende grasmat. Na diverse voorrondes ging de finale uiteindelijk tussen Koen v.Duijnhoven voor Andusta Stalen Binnendeurkozijnen en Dennis v.Sleeuwen voor Mathijs v.d. Broek Timmerwerken. Tijdens de zinderende finale bleek Dennis degene die na verlenging de overwinning opeiste. Tussen al die strijd door zette de band Strike 3 strakke sets neer. Strike zorgde voor het echte Pleinfestijn gevoel, gewoon ontspannend genieten van de sfeer, terwijl jong en oud zich kostelijk vermaakte op het goed gevulde dorpsplein. De organisatie kijkt dan ook zeer tevreden terug op deze editie en dankt dan ook iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan het slagen van dit dorpsspektakel. Volgend jaar de 15e editie en de organisatie zal ook hier weer iets speciaals van maken. Team Pleinfestijn

!!! Sloepie !!!

SLOEPIE 40 JAAR Dit jaar bestaat het Sloepie al weer 40 jaar, en is nog altijd zeer actief als jeugdsoos, bijna elke 14 dagen houden we nog een discoavond. Deze wordt altijd zeer druk bezocht en is voor de jeugd van Venhorst en Boekel vanaf groep 6 van de basisschool tot en met 13 jaar. We hebben hiervoor een schitterende ruimte beschikbaar

Foto’s Jos Weusten

in mfc de Horst te Venhorst. Op zondag 6 oktober houden we voor de jeugd een speciale Sloepie got Talent, en een spectaculaire show, deze start in de middag en duurt tot 20.30 uur (exacte aanvang volgt nog). We hebben al zeer veel aanmeldingen, je kunt je nog altijd aanmelden. Ouders van de kinderen zijn deze avond ook welkom. OPGELET!!! Voor mensen die nu en vroeger in het bestuur en of leiding hebben gezeten houden we een reünie avond en wel op zaterdag 5 oktober, we hebben niet van iedereen een naam en adres, dus heeft u zich vroeger ingezet voor het Sloepie en nog geen uitnodiging ontvangen, meld dit dan even bij Sjack v.d.Laar, 0492-351221 of sjack@vanderlaarinstallaties.nl en wij zorgen dat u dan nog een uitnodiging ontvangt. Schroomt u zich niet. SLOEPIE DISCO Zondag 15 september, met medewerking van DJ Bram. Entreeprijs € 1,00. Iedereen vanaf groep 6 t/m 13 jaar uit Venhorst en Boekel is welkom Let op aanvang 18.30 uur plaats: mfc de Horst te Venhorst wanneer: zondag 15 september 18.30-20.30 uur wie: iedereen vanaf groep 6 t/m13jaar kaartjes: geen voorverkoop, aan kassa € 1,00 kom op tijd vol is vol, eenmaal binnen, niet voor sluitingstijd buiten! discotheek: dj Bram speciaal: lekker swingen organisatie: leiding en bestuur sloepie info: 0492-352326 kalender: 15 & 22 september en natuurlijk 6 oktober het 40 jarig feestje.

Evenementenkalender 14 september: Basement Discoavond 15 september: Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein 4 oktober: Mark van de Veerdonk, Theater de Horst 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioenschappen 9 oktober: Kindervoorstelling met o.a. Jochem van Gelder, Theater de Horst 12 oktober: Dienstenveiling CV de Peeltuuters en Blaaskapel Ok moi 18 en 25 oktober: Discoskaten op het St.Agathaplein 27 oktober: Rommelmarkt Rutger van HerpenruitersAanzet Maatschappelijk werk

Aanzet Maatschappelijk werk begint een Rouwgroep voor mensen van wie de partner is overleden. Je deelt je ervaringen met lotgenoten en krijgt steun bij het verwerken van je verlies. Op je eigen manier leer je om het verdriet en gemis een plaats te geven.

Om daarna de draad weer op te pakken. De groep begint op woensdag 2 oktober en vindt plaats bij Aanzet locatie Uden, De Misse 46. Het programma bestaat uit elf middagen van half 3 tot half 5. Aan een groep kunnen 10 deelnemers meedoen. Zij worden begeleid door twee maatschappelijk werkers. Als je partner je ontvalt verkeer je de eerste tijd in een soort roes. Misschien functioneer je op de automatische piloot. Je

Frans van Zeeland

* 14 december 1943

†8 september 2013

echtgenoot van

Sjan van Zeeland - van Lieshout kinderen en kleinkinderen

Burgtstraat 66, 5427 AK Boekel

Ter nagedachtenis wordt er op donderdag 12 september om 19.30 uur een avondwake gehouden in de parochiekerk St. Agatha, Kerkstraat te Boekel. Na de avondwake is er gelegenheid om bij ons thuis persoonlijk afscheid te nemen van ons pap.

De uitvaart is op vrijdag 13 september om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Hierna begeleiden we ons pap naar zijn laatste rustplaats.

Frans hield van bloemen, maar we stellen een donatie voor Alzheimer Nederland op prijs, waarvoor collectebussen in de kerk aanwezig zullen zijn.

Beste mensen,

Dankbetuiging

Dank je wel voor alle hartverwarmende woorden, zowel persoonlijk als op kaarten en in brieven bij het overlijden van mijn dierbare man, onze zorgzame pap, lieve opa, broer, schoonbroer en oom

Henk van den Boom

Dat het jullie allen goed mag gaan.

Mies van den Boom-van den Elzen Kinderen en kleinkinderen

regelt wat geregeld moet worden en hebt het idee dat het allemaal niet waar is. Dan besef je dat het voor altijd is. Allerlei gevoelens bestormen je: wanhoop, boosheid, verdriet, schuld en machteloosheid. En vooral leegte en gemis. Je reageert instinctief: wordt passief of verliest je in je werk. Of blijft hangen in herinneringen of zegt dat het allemaal wel meevalt. Door te praten met lotgenoten leer je dat je niet alleen staat in je verdriet. De Rouwgroep is geschikt voor je als je - kunt vertellen wat je bezig houdt - de Nederlandse taal beheerst - kunt luisteren naar anderen - over de eerste schok van het overlijden heen bent. Deelname aan de Rouwgroepstaat staat open voor inwoners van Uden, Veghel, Landerd en Boekel en er zijn, voor de deelnemer, geen kosten aan verbonden. Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Rianne Hermanns en Simone Hendriks Aanzet Algemeen Maatschappelijk werk Uden 0413 253900. Na aanmelding nodigen wij je uit voor een kennismakingsgesprek. Samen beslissen we of de Rouwgroep op dit moment een goed keuze is.

Fides BUITENSCHOOLSE OPVANG EN PEUTERWERK

Op donderdag 12 september, tijdens de Kijkavond van de Octopus, zullen de volgende locaties van Fides open zijn, zodat u met uw kind(eren) een kijkje kunt nemen en eventueel inschrijven of een afspraak maken voor verdere informatie. De kijkavond is bedoeld voor ouders en kinderen die gebruik maken van onze opvang ĂŠn voor nieuwe ouders en kinderen. BSO Saturnus: open van 18.00-19.00 uur (Parkweg 38 basisschool de Octopus). Peuterwerk De Mieren: open van 18.0019.00 uur (Parkweg 8). We nodigen u van harte uit om ook bij ons een kijkje te komen nemen en u te laten informeren welke mogelijkheden wij u kunnen bieden.

Evenementenkalender 14 september: Basement Discoavond 15 september: Toermee 29 september: kofferbakverkoop op evenemententerrein


Ook voor al uw reparaties & het electrisch maken van uw bestaande rolluiken en zonwering.

Badkamerdesign Van den Wijngaard is gespecialiseerd in sanitair, tegels, installatie en verwarming. Een flexibele organisatie, waar een persoonlijke aanpak gewaarborgd is. Want dat is waar het ons om gaat: een badkamer creëren die past bij ú. Uw eigen smaak is het uitgangspunt voor onze badkamerontwerpen. U kunt ook bij ons terecht voor kleine aanpassingen, vervangingen of zelfs voor reparaties. Brengt u eens een vrijblijvend bezoek aan onze showroom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Openingstijden: dinsdag - donderdag: 9.30 - 17.30 uur · vrijdag: 9.30 - 20.00 uur · zaterdag: 9.30 - 16.00 uur

Antoniusstraat 16 · 5408 AN Volkel · T 0413 27 51 25 · I www.badkamerdesignvolkel.nl · E info@badkamerdesignvolkel.nl

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - BOEKEL - tel. 321402

Nu weer volop bij ons te koop

APPELS nieuwe oogst Ook voor diverse soorten ander FRUIT bent u bij ons aan het juiste adres. Geopend op: donderdag & vrijdag 10.00-16.30 uur zaterdag 10.00-13.00 uur schoolvakanties 10.00-13.00 uur

Daandelendennen 3, 5428 ND Venhorst tel. 06 53 145 325 e-mail info@dewitzonwering.nl


Sport KBO Bridge Boszicht

Uitslag 6 september: 1 Brp.Kruter - B.de Koning 64.00% Brp. Leenen - v/d.Vondervoort 55.00% Voor info bellen naar Diny Polman tel. 841800 of Miep Leenen tel. 322132. Aan - of afmelden vrijdag vóór 11.00 uur.

POSTDUIVENVERENIGING

De Snelvliegers

Op zaterdag 7 september was de een na laatste wedvlucht van het natour programma oude en jonge duiven. De vlucht van het Noord-Franse Laon (afstand gemiddeld 271 kilometer). Deelname door 301 jonge en 87 oude duiven. Deze werden gelost om 10.00 uur bij een zw-wind. De eerste jonge duif haalde een snelheid van 1529 m/min, de laatste 1120 m/min. Uitslag jonge duiven: 1, 2, 3, 6 J.v.d.Putten (mee 33 duiven/20 pr.); 4, 5, 7, 8, 9, 10 E.Diepeveen (mee 51 duiven/26 pr.); 17 R.v.d.Wassenberg (mee 12 duiven/7 pr.); 28 M.v.Melis (mee 16 duiven/6 pr.); 32 C. v.d.Heuvel (mee 7 duiven/5 pr.); 33 W. Michiels (mee 37 duiven/9 pr.); 36 P. Smits (mee 26 duiven/10 pr.); 46 Comb.de Vocht (mee 22 duiven/12 pr.); 50 H.v.Dijk (mee 14 duiven/1 pr.); 53 M.v.Dooren (mee 5 duiven/3 pr.); 99 L.Terluin (mee duiven/1 pr.); 54 A.Engelen (mee 10 duiven/1 pr.) Uitslag oude duiven: 1 t/m 10 E.Diepeveen (mee 44 duiven/23 pr.); 14 M.v.Melis (mee 5 duiven/2 pr.); 24 C.v.d.Heuvel (mee 7 duiven/2 pr.); 28 A.Engelen (mee 20 duiven/2 pr.). Snelheid eerste oude duif 1522 m/min. min., laatste 1402 m/min. Komend week op programma Orleans Oud en Jong en de laatste natour vlucht vanaf Chimay.

Hockeyclub Boekel

Dames 1 HC Boxmeer - HC Boekel Dames 1, gesponsord door Franssen optiek Boekel, ging op deze eerste competitiedag het duel aan met de dames uit Boxmeer. Vanaf de eerste minuut werd er veel druk gezet vanuit beide kanten. Het was Boxmeer dat in de 16e minuut de 1-0 wist

Berichten

te maken via een tip-in. In de 27e minuut scoorde Boxmeer nogmaals en werd het 20. Boekel wist vaak het doel van Boxmeer te bereiken, maar het lukte ze niet om de bal in het doel te krijgen. In de 31e minuut kreeg Boekel een strafcorner. Carlijne v.d. Velden richtte de bal strak in de linkerhoek, maar helaas hield de keeper deze tegen. Annenienke v.d.Ven was alert en speelde de bal via de rebound in het net van Boxmeer. In de 34e minuut greep Boekel niet op tijd in en eindigde de eerste helft met een stand van 3-1. In de rust werd besproken om vooral zo door te gaan en goed druk te blijven zetten. Er moest alleen nog gescoord worden. Dit werd in de tweede helft goed opgepikt. In de eerste minuut gaf Noortje v.Lankveld een assist op Eline Tielemans en werd de 3-2 gescoord. Zowel Boxmeer als Boekel wisten de goal vaak te bereiken. Marlous van Schijndel wist heel wat ballen van de doellijn te houden, waardoor het lang 3-2 bleef. Ook Boekel kreeg de bal niet in het doel. In de 20e minuut maakte Boxmeer toch de 4-2. Boekel bleef vechten voor de bal en was niet van plan in Boxmeer te verliezen. In de 31e minuut speelde Merel Klaassen de bal naar Bo Boeijen, waarna Bo via een backhandslag de bal in het net van Boxmeer kreeg. 3 minuten later gaf Merel opnieuw een assist, maar deze keer aan Viola de Bie. Viola kreeg de bal over de doellijn, wat resulteerde tot een uitslag van 4-4 in de 34e minuut. Boekel heeft deze wedstrijd hard gewerkt en met een verdiende 4-4 ‘gewonnen’! Zondag 15 september speelt Dames 1 van Franssen optiek Boekel thuis tegen Civicum om 12:45 uur. Alle aanmoediging is welkom!

Rutger van Herpenruiters Afgelopen weekend werd het NK dressuur gereden waar ons clublid Yvette v.d.Ven aan mee mocht doen. De zeer werklustige en jonge Chaina heeft een succesvol seizoen achter de rug. Na het behalen van het kringkampioenschap, werden Yvette en Chaina ook nog eens Brabants kampioen M1! Een hele mooie uitgangspositie voor het NK te Ermelo. Na een schitterende 4e plaats op zaterdag mocht dit duo weer terugkomen voor zondag voor de uiteindelijke plaatsing. De uren reistijd, net dat extra beetje trai-

ning, vergde nog net te veel voor deze talentvolle merrie. De tweede dag was het allemaal wat te veel, waarna een 16e plaats hun deel werd. Toch zeker een prachtige prestatie voor dit duo, onze club wenst hen dan ook veel succes verder in het nieuwe winterseizoen!

Tennisclub Boekel Clubkampioenschappen 2013 De afgelopen 1- dagen stonden volledig in het teken van de clubkampioenschappen senioren. Bij de senioren werd in de categorieën Heren Dubbel en Dames dubbel gespeeld. Er werd in 6 verschillende onderdelen gespeeld, waaraan 120 tennissers deelnamen. Tijdens de finale dag werden prachtige partijen gespeeld, bij een aantal partijen was een voorsprong van 5-2 zelfs niet voldoende om de set te winnen. Het game gemiddelde van alle partijen was 2 hoger dan in andere jaren. Het was volop genieten op en langs de baan, waarbij het mooie weer zeker meehielp. Na afloop werden in de kantine de prijzen uitgereikt. Uitslagen: Dames: DD 5-6: winnaars ronde: 1 Astrid Kraayvanger-Helma Polman, 2 Karin Hanenberg-Thera de Rijck. DD 7: 1 Adeline v.Hoof-Nicole v.Hoof, 2 Agnes Donkers-Yvonne Vonk. DD 8: 1 Riedor Bolwerk-Gea Kempkens, 2 Ilse Linders-Trudy v.Sleeuwen. Heren : HD 6: 1 Jeroen Meulepas-Joeri de Wit, 2e Rien Kremers-Hans Leyten,. HD 7: 1 Maurice Emonds-Merijn v.Haandel, 2 Toon v.Hoof-Jos Jansen. HE 8: 1 Dennis Pepers-Gijs v.Zutphen, 2 Wim Althuizen-Harrie v.d.Rijt. TC Boekel en de technische commissie feliciteren alle deelnemers met de behaalde resultaten. Wij bedanken alle deelnemers voor het meedoen aan deze activiteit en wensen iedereen een heel fijne vakantie.

Evenementenkalender 14 september: Basement Discoavond


Sport Uitnodiging voor een toelichting op het nieuwe concept-beleidsplan van v.v. boekel sport voor de jaren 2014 – 2019. Deze bijeenkomst wordt beholden op dinsdag 17 september a.s aanvang 21.15 uur in de kantine van onze vereniging. Aan alle leden van V.V. Boekel Sport. Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst waarbij de Stuurgroep Beleidsplan een toelichting geeft op het concept Beleidsplan voor Boekel Sport voor de jaren 2014 tot 2019. Deze bijeenkomst zal worden gehouden , op dinsdag 17 september a.s. om 21.15 uur in de kantine op Sportpark “De Donk”, Waterval 9, 5427 HL Boekel, Het concept beleidsplan ligt voor geïnteresseerden ter inzage in de bestuurskamer en bij de secretaris van de vereniging, W.v. Zutven, Wilhelminastraat 36, 5427 CE Boekel. Daarnaast is het plan in te zien via de site van V.V. Boekel Sport. Boekel, 5 september 2013. De Secretaris, W.v. Zutven, Nieuw AED apparaat voor V.V. Boekel Sport. Het begon op woensdag 7 april 2011, een hele droeve gebeurtenis bij V.V. Boekel Sport op Sportpark De Donk. Ton v.d. Heuvel speler van het achtste, leider en trainer van een jeugdteam, kreeg op ons complex een hartaanval. Het AED apparaat hing in de meterkast nabij de ingang van ons sportpark. Omdat alle sportverenigingen gebruik moesten maken van dit AED apparaat was het centraal op het sportpark gehangen, in de

Berichten

meterkast nabij onze kassa. Iedere vereniging had een sleutel. Ook wij hadden een sleutel, deze moest echter gehaald worden in de kantine en dat is allemaal, zeker in zo’n situatie, hele kostbare tijd. Enkele leden van het achtste team waaronde Bas Mermans hebben gezegd dat dit zo niet langer kon. Boekel Sport moest een eigen AED apparaat hebben. Er werd een benefietwedstrijd georganiseerd. Daarnaast werd de helft van de opbrengst van de opening van het nieuwe kantoor van Otten Oostendorp en Van Boekel (OOvB) aan onze vereniging geschonken. Een hele leuke actie. De opbrengst was voldoende voor de aanschaf van een nieuw AED apparaat. Afgelopen zondag werd onder grote belangstelling het nieuwe AED apparaat officieel overhandigd en in een bijbehorende kast opgehangen. Dus vanaf nu beschikt Boekel Sport dankzij het achtste team en Otten Oostendorp en van Boekel over een eigen AED apparaat. Boekel Sport is het 8e team en Ootten Oostendorp en Van Boekel heel dankbaar voor deze schenking. Boekel Sport begint competities met gelijk spel. Boekel sport 1 moest afgelopen zondag aantreden tegen Margriet. Volgens de kenners, een van de titelkandidaten in de 3e klas. Boekel begon de wetstrijd met zeer verzorgd voetbal. En er kwamen ook kansen voor Boekel. Dat resulteerde dan ook in de 14e minuut in een 1-0 voorsprong, door een goede voor bereiding van het team en Sjoerd Vogels die het netjes afmaakte. Margriet maakt binnen een mi-

nuut gelijk. Maar Boekel speelde in de 1e helft goed. Tim Schuijers maakte in de 38e minuut 2-1. In de 2e helft begon Margriet heel sterk en daardoor werd het in de 53e minuut 2-2. Boekel pakte het goede spel van de 1e helft weer op en kreeg daardoor weer kansen. In de 70e minuut brak Ruud Donkers door, wat resulteerde in een rode kaart voor Magriet die daardoor met 10 man op het veld kwam te staan. Geheel tegen de verwachting in kwam Margriet in de 76e minuut op 2-3 voor. Maar in de 89e minuut maakte Sjoerd Vogels 3-3 gelijk. Al bij al een terecht gelijk spel. Uitslagen: Boekel Sport B3 - ASV ‘33 B3G 0-7 Gemert C3 - Boekel Sport C2 4-1 Boekel Sport C3 - Venhorst C2G 8-1 ASV ‘33 C3 - Boekel Sport C4 1-2 Constantia MC1 - Boekel Sport MC1 7-1 Schijndel A1 - Boekel Sport A1 4-2 Boekel Sport A2 - Fiducia A1 4-1 Boekel Sport A3 - Erp A3 2-0 Boekel Sport A3 - Erp A3 2-0 Boekel Sport B1 - Bekkerveld B1 1-3 VOW B1 - Boekel Sport B2 8-1 Boekel Sport B3 - Irene B1G 0-6 Boekel Sport C1 - Nooit Gedacht C1G 3-0 Irene C1 - Boekel Sport C2 4-0 Erp C4 - Boekel Sport C4 1-1 Rhode D1G - Boekel Sport D1 4-3 Boekel Sport D2G - Rhode D2 2-4 Boekel Sport D3G - Rhode D3 0-10 Boskant D1 - Boekel Sport D4 3-0 Boekel Sport D5 - Fiducia D2 2-6 Sparta ‘25 D4 - Boekel Sport D6G 3-1 Boekel Sport E1 - Margriet E1 1-6 Avanti'31 E2 - Boekel Sport E2 6-8 Rhode E4G - Boekel Sport E3 1-5 Boekel Sport E4 - Rhode E5 2-14 Schijndel E7 - Boekel Sport E5 11-4 Boekel Sport E6G - Sparta ‘25 E6 0-9 Sparta ‘25 E7G - Boekel Sport E7G 3-2 DVG F1 - Boekel Sport F1 1-9 Boekel Sport F2 - Mariahout F1G 1-9 Boekel Sport F4 - Sparta ‘25 F3G 3-4 Boekel Sport F5 - Schijndel F5 0-13 Avanti ‘31 F5 - Boekel Sport F6 0-8 Gemert MA1 - Boekel Sport MA1 7-1 De Willy’s MC1 - Boekel Sport MC1 1-5 MULO MC1 - Boekel Sport MC2 28-0 Boekel Sport MD1 - FC de Rakt MD2 17-0 Rhode 8 - Boekel Sport 7 3-1 Boekel Sport 8 - Venhorst 5 4-3 Boekel Sport 3 - Heeswijk 3 2-2 Ollandia 2 - Boekel Sport 4 2-4 Boekel Sport 6 - SCMH 5 2-2 Boekel Sport 2 - Margriet 2 1-1 Dames Boekel Sport 1 - SES 1 4-3 Boekel Sport 1 - Margriet 1 3-3


Programma 14 september Thuiswedstrijden Vet. Boekel Sport - VOW 17.30 u V.V. La Compagnie - V.V. Vense Boys 15.30 u Boekel Sport A1 - NWC A1 14.45 u Boekel Sport MA1 - NWC MA1 14.45 u Boekel Sport B2 - S.V. Brandevoort B1 14.45 u Boekel Sport C2 - Mariahout C1 13.00 u 13.00 u Boekel Sport C4 - DVG C3 Boekel Sport MC2 - Avesteyn MC1 13.00 u Boekel Sport D1 - Bruheze D1 11.45 u Boekel Sport D4 - ELI D2 11.45 u Boekel Sport D6G - Rhode D5 11.45 u Boekel Sport E2 - DVG E2G 10.30 u Boekel Sport E3 - Gemert E5 10.30 u Boekel Sport E5 - Sparta ‘25 E5G10.30 u Boekel Sport E7G - Erp E5 10.30 u Boekel Sport F1 - WEC F1 09.30 u Boekel Sport F3 - WEC F2 09.30 u Boekel Sport F6 - Venhorst F5 09.30 u Boekel Sport 4X4 teams 09.30 u Boekel Sport MC1 Vrij Uitwedstrijden Schijndel A2 - Boekel Sport A2 15.00 u Ollandia A1 - Boekel Sport A3 14.30 u ZSV B1 - Boekel Sport B1 13.15 u Schijndel B4 - Boekel Sport B3 15.00 u Olympia ‘18 C1 - Boekel Sport C1 15.00 u

Berichten

13.00 u Rhode C4 - Boekel Sport C3 MVC D1G - Boekel Sport D2G 11.45 u MULO D3 - Boekel Sport D3G 11.15 u Rhode D4 - Boekel Sport D5 11.30 u Festilent MD2 - Boekel Sport MD1 10.00 u 1UDI ‘19 E1 - Boekel Sport E1 11.30 u Schijndel E6 - Boekel Sport E4 09.00 u ASV ‘33 E3G - Boekel Sport E6G1 0 . 3 0 u ASV ‘33 F2 - Boekel Sport F2 09.15 u Bavos F2 - Boekel Sport F4 09.15 u Avanti ‘31 F4G - Boekel Sport F510.30 u Programma 15 september Boekel Sport 8 - Irene 3 10.30 u Boekel Sport 4 - Handel 2 11.00 u Boekel Sport 6 - Avanti ‘31 7 11.00 u Dames Boekel Sport 1 - Bavos 1 12:00 u Dames Boekel Sport 2 - Nijnsel 3 12.00 u

Wieler Toer Club Boekel Dit keer geen verslag van een tocht over mooie wegen, dijken, langs water en vennen. Waarom niet? Heel eenvoudig, er werd niet gefietst afgelopen zondag. Tenminste niet om 8.00 uur. Waren er dan

Nieuw trainingstenue voor Boekel Sport D2 Bart en Miranda van Badkamerdesign Volkel heeft aan de kinderen van de D2 een prachtig trainingstenue cadeau gedaan. Op donderdagavond kunnen ze nu team-tactische trainen en is het voor de trainer en kinderen veel gemakkelijker om onderscheid te maken in team zwart (nieuwe tenue) en team oranje (nieuwe tenue) met behulp van hesjes. Wij danken Bart en Miranda van Badkamerdesign Volkel. Boekel Sport D2

geen liefhebbers. Nee, op 4 dappere renners na dan. Alleen Frans Vonk, John Banken, Laurens Manders en Toon Verstegen stonden klaar. Maar niemand had zin om een flink nat pak te halen, dus allen keerden weer huiswaarts op eentje na dan. Toon vertrok in zijn eentje om toch een tochtje te gaan maken. Volgende week is de Toer Mee. Die kan gereden worden op de racefiets, maar ook gezellig op de gewone fiets. P.da Leuse, www.wtcboekel.nl

HANDBALVERENIGING

HaBo ‘95

Uitslagen veldcompetitie MHV ‘81 C1 - Jongens C1 19-17 Olympia ‘89 C1 - Meisjes C1 1-23 Tremeg D1 - D-jeugd 1 18-15 DOS ‘80 E1 - E-jeugd 1 5-14 Jongens B1 - Tremeg B1 32-19 Meisjes B1 - MHV ‘81 B1 14-11 Handbal Someren C1 - Meisjes C2 7-5 PSV Handbal DC2 - Meisjes C3 14-3 E-jeugd 2 - DOS ‘80 E2 4-1 E-jeugd 3 - DOS ‘80 E3 1-12 F-jeugd 1 - DOS ‘80 F1 2-6 Programma zaterdag DOS ‘80 B1 - Jongens B1 16.30 u DOS ‘80 B1 - Meisjes B1 17.30 u Programma zondag Niobe C1 - Jongens C1 09.50 u Dames A1 - Helios ‘72 A1 12.50 u Meisjes B2 - Aristos B1 10.50 u Meisjes C1 - DOS ‘80 C1 11.50 u Meisjes C3 - EHV C1 12.15 u D-jeugd 1 - Olympia ‘89 D1 10.00 u Apollo E1 – E-jeugd 3 10.00 u Zephyr E1 - E-jeugd 1 11.15 u E-jeugd 2 - Helios ‘72 E1 11.25 u F-jeugd 1 - Helios ‘72 F1 10.30 u

V E S P O

Sport

handbalvereniging KPJ VENHORST

VESPO

Programma 14 september: Vetr 1 - Nederpeel Boekel 18.00 uur BMH ‘95 - Dames 2 Boekel 19.00 uur Programma 22 september: Heren 1-Niobe (oefen) Boekel 10.00 uur Programma 23 september: Start mini’s/welpen 18.30-19.30 uur Programma 29 september: Heren 1-HCG 1 (oefen) Boekel 12.15 uur


Alle AH tomaten 50% KORTING Bijv.: cherrytomaten Bakje 250 gram van 1,99 voor

0,99

AH Broccoli 30% KORTING Per 500 gram

AH Kipfilet 2 euro KORTING Pak 900 gram

van 0,99 voor

0,69

VOORDEELPAK van 6,50 voor

4,50

AH Puur &Eerlijk vissticks 25% KORTING Doos 300 gram

van 1,76 voor

1,32

AH Puur & Eerlijk pangasius 25% KORTING Per 250 gram

van 3,32 voor

2,49

Alle AH Yorkham 25% KORTING Bijv.: Yorkham naturel 100 gram van 2,19 voor

1,64

Hooghoudt Jonge Dubbele graanjenever 1 liter

van 13,79 voor

10,34

De AH bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart. Deze aanbiedingen gelden van 9 t/m 15 september 2013

ALBERT HEIJN KANTERS Cruijgenstraat 3, 5469 BS Erp, tel. 0413-224252 OPENINGSTIJDEN: maandag t/m zaterdag 08.00-21.00 uur. Zondag van 12.00 uur tot18.00 uur

MENU PROVENCE

Provençaalse tomatensoep, basilicum en room of Proeverij van tomatensoep, gamba´s pil pil en salade ´Caesar´ of Salade met gerookte zalmfilet, gamba’s & citrus of Zomerse salade met parmaham, meloen en sherrydressing *** Grillade van varkenshaas, kipfilet en lamskotelet of Gebakken roodbaarsfilet met ‘sauce Antiboise’ of Gebakken sliptongen met remouladesaus of Steak met rode wijnsaus *** Tiramisu van aardbeien, Licor 43 & lange vingers of Kaasplateau of Dame blanche, vanille ijs met chocoladesaus

€ 24,50

Voor de à la carte kaart zie de website

Naast de à la carte kaart tevens diverse vis- en wildgerechten Brasserie Porte de Provence Erpseweg 16, 5427 PG Boekel 0492-325005 www.portedeprovence.nl


Sport KORFBALVERENIGING

JES

Uitslagen 4, 7 en 8 september De Kangeroe MW1 - JES MW1 7-18 SVSH/KSV A1 - JES A1 15-2 Prinses Irene A2 - JES A2 7-11 De Kangeroe C1 - JES C1 1-7 JES D1 - Rooi D2 2-1 JES E1 - Prinses Irene E2 0-6 Flamingo’s (M) 1 - JES 1 12-12 Prinses Irene 3 - JES 2 7-5 Programma 14 september JES A1 - BMC A1 Venhorst, 15.30 u JES A2 -De Kangeroe A1 Venhorst, 13.45 u JES C1 -De Korfrakkers C3 Venhorst, 12.30 u De Kangeroe E1 -JES E1 Veghel, 10.00 u Programma 15 september JES 1 -SVSH/KSV 1 Venhorst, 13.00 u JES 2 -Emos 4 Venhorst, 11.15 u Programma 18 september Be Quick MW1 - JES MW1 Nuland

Berichten

H.v.Lankveld - W.v.Hees J.Manders - J.v.Lankveld L.v.Rooy - Fr.v.d.Bosch J.v.Duren - J.v.Dijk H.v.Melis - A.v.Sleeuwen A.v.d.Burgt - Ph.v.Zuijlen T.v.d.Ven - P.Rijbroek P.Raijmakers - W.Kroos Bandstoten A H.v.d.Zanden - A.Berens Fr.v.Boxtel - Jac.Coolen P.v.Hoof - C.Coolen M.v.Doren (s) - G.Verwegen A.v.Moorsel - J.Mezenberg M.v.Doren (b) - J.v.Zon M.v.Schijndel - A.v.Duijnhoven C.Sanders - J.v.Sleeuwen H.v.d.Mortel - G.Zomers J.v.Dooren (k) - M.Timmers L.v.Haandel - P.Verstraten Driebanden H.v.Houtum - M.v.Doren (s) J.Kusters - N.v.Kessel Jac.Coolen - J.Tielemans S.Donkers - E.v.Doren J.Donkers - P.v.Hoof

12-18 13-18 20-19 8-27 10-23 9-11 11-11 17-21 31-16 37-16 22-29 24-17 27-38 31-34 29-23 19-23 27-90 9-41 17-26

7-5 4-14 4-13 4-9 8-8

BILJARTCLUB

Voor Ons Plezier Libre A C.Sanders - J.v.Zon M.v.Doren (s) - Th.v.Alphen P.Koonings - J.v.Boerdonk G.Verwegen - J.Mezenberg H.v.d.Mortel - P.Verstraten P.v.Hoof - G.Zomers A.v.Duijnhoven - R.Willems H.v.Es - M.Timmers J.Tielemans - A.Berens H.v.d.Zanden - L.Otten S.Donkers - R.Berens Libre B A.v.Asseldonk - J.v.Asseldonk A.v.d.Velden - J.Donkers J.Kusters - H.Schepers A.Emonds - A.v.Moorsel H.v.d.Berg - M.v.d.Elzen L.v.Haandel - Th.v.Rooy H.Arts - M.v.Schijndel C.Coolen - J.v.Sleeuwen M.v.Haandel - E.v.Doren M.v.Doren (b) - L.Verbakel H.v.Duren - P.v.Doren Libre C J.v.Duren - A.Verstegen Th.Snijders - A.Verstegen M.de.Rijck - L.v.Sleeuwen

46-41 17-45 30-29 35-39 23-35 25-200 8-64 22-39 27-50 25-22 43-18

46-21 17-28 34-14 20-29 15-34 25-22 21-12 23-22 38-34 16-20 34-13

14-20 6-10 4-14

VOETBALVERENIGING VENHORST

Uitslagen 8 september: Rhode 1 0 Venhorst 1 5-3 Vianen Vooruit 2 - Venhorst 2 1-1 Venhorst 4 - Boskant 6 1-1 Boekel Sport 8 - Venhorst 5 4-3 Dames Venhorst 1- De Willy’s 2 3-0 Programma 14 september: Vet. Venhorst - Handel 17.00 u Programma 15 september: Venhorst 1 - DAW 1 14.30 u Venhorst 2 - Excellent 2 11.00 u Blauw Geel ‘38 12 - Venhorst 3 10;00 u Sparta ‘25 7 - Venhorst 4 12.00 u Venhorst 5- Elsendorp 3 10.00 u Dames SVEB 1 - Venhorst 1 11.00 u Dames Hapse Boys 1 - Venhorst 2 10.30 u Rhode 1 - Venhorst 1 5-3 De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen speelde Venhorst uit tegen het sterke Rhode. Na een eerste knappe redding moest keeper Luc Peters na een soort van scrimmage de bal al uit het doel halen, 1-0. Twee minuten later kreeg Venhorst een strafschop tegen en weer was het raak, 2-0. Ven-horst speelde onzeker en kwam niet tot goed tegenspel. Toen even later de 3-0 en 4-0 vielen dreigde een af-

straffing voor de mannen van trainer Willem v.d.Burgt, maar Venhorst vocht zich terug in de wedstrijd. Enkele minuten voor de rust tikte Ron Emonds na een knap schot van Tom v.d. Boogaard de 4-1 binnen. In de 75e minuut maakte Ven-horst de 4-2 door een feilloos ingeschoten penalty van Luc Peters. Het werd een kleine 10 minuten voor het einde 4-3 door Thijs v.Sleeuwen en een sensatie hing in de lucht. Die kwam er niet, want meteen hierna werd een vrije trap door Rhode onberispelijk in de verre bovenhoek geschoten, 5-3. Hiermee was de wedstrijd gespeeld. Een terechte overwinning voor Rhode, maar Venhorst mag hoop putten uit de manier waarop het voetballend terug kwam in de wedstrijd. Wout Kanters werd door de technische staf gekozen tot Man van Venhorst 1. Volgende week zondag thuis tegen het altijd lastige DAW. We hopen weer op flinke steun van onze supporters. JEUGDNIEUWS Uitslagen zaterdag 7 september Venhorst A1 - Someren A2 2-1 Mifano MB1 - Venhorst MB1 4-0 Boskant C1 - Venhorst C1 4-3 Venhorst C2 - Rhode C5 1-5 Schijndel D3 - Venhorst D1 6-2 Venhorst E1 - Mariahout E1 14-0 Venhorst E2 - Erp E4 18-0 Rhode E9 - Venhorst E3G 1-2 Rhode F2 - Venhorst F1 10-0 Venhorst F2 - Nijnsel F1 17-0 Venhorst F3 - Ollandia F1G 0-11 Mulo F7 - Venhorst F4G 4-1 Venhorst F5 - Gemert F10 5-2 Programma zaterdag 14 september Mulo A1 - Venhorst A1 vertrek 13.30 u, 15.00 u Venhorst B1 - Eli B1 14.30 u Venhorst MB1 - St.Hubert MB1 13.15 u Venhorst C1 - Rhode C2 13.00 u Irene C2 - Venhorst C2 vertrek 11.45 u, 13.00 u Venhorst D1 - Gemert D3 12.00 u Elsendorp D1 - Venhorst D2G vertrek 10.30 u, 11.30 u Blauw-Geel E3 - Venhorst E1 vertrek 08.15 u, 09.15 u Blauw-Geel E - Venhorst E2 vertrek 08.15 u, 09.15 u Venhorst E3G - Rhode E8 10.00 u Venhorst F1 - Blauw-Geel F2 11.15 u DVG F2 - Venhorst F2 vertrek 08.30 u, 09.30 u Gemert F5 - Venhorst F3 vertrek 09.30 u, 10.30 u Venhorst F4 - Blauw-Geel F8 11.15 u Boekel Sport F6 - Venhorst F5 vertrek 09.00 u, 09.30 u


Sport PETANQUEVERENIGING

Jeu de Bouckles

Uitslag eindemaandtoernooi augustus: 1 Martien v.Doren; 2 Jan v.Haandel; 3 Truus de Klijn; 4 Mientje Coppens; 5 Henk Vesters; 6 Jan Kroos; 7 Nelly v. Hees; 8 Henk v.Vorst; 9 Cor Constant; 10 Antoinette Swinkels; 11 Lenie Cootjans; 12 Ad Houtman; 13 Harrie Coppens; 14 Betsie v.Doren; 15 Truus v.d.Vondervoort; 16 Bep Ceelen; 17 Jos v.Haare; 18 Toon Constant; 19 Mari v.Haandel; 20 Betsie Verbrugge; 21 Harrie Donkers; 22 Tonnie Vesters; 23 Toos Verhofstad; 24 Leen Emonds; 25 Sjaan van Doren; 26 Jan v.Berlo; 27 Sjef v.d.Vondervoort; 28 Tonnie v.Logten m.; 29 Tonnie Thomas; 30 Pieta v.d.Ven; 31 Dinie Houtman; 32 Jo Bijvelds; 33 Ties v.d.Tillart; 34 Willemien v.d.Elzen; 35 Wim v.Hees; 36 Karin v.d.Ven; 37 Pieter v.Doren; 38 Kees de Klijn; 39 Toon Verhofstad. Uitslag Sancta Maria Dames toernooi: 1 Maria v.Vorst; 2 Toos Verhofstad; 3 Erna Verstegen; 4 Truus de Klijn; 5 Mieke v.Hees; 6 An v.Asseldonk; 7 Fien Geerts; 8 Jos v.d.Boom; 9 Nellie v.Doren; 10 Maria School; 11 Lenie Cootjans; 12 Miet v.Dijk; 13 Anneke de Bruin; 14 Corry v. Dalen; 15 Anny Peters; 16 Martha v. Moorsel; 17 Gerarda v.d.Ven; 18 Tonny Thomas; 19 Antoinette Swinkels; 20 Pieta v.d.Velden; 21 Tonny v.Logten; 22 Pieta v.d.Ven; 23 Leen Emonds; 24 Betsie Verbrugge; 25 Maria Loeffen; 26 Bertha Bevers; 27 Karin v.d.Ven; 28 Nelly v.Moorsel; 29 Tonny Timmers; 30 Riek Hurk-

Berichten

mans; 31 Anneke v.d.Elzen; 32 Truus v.d.Vondervoort; 33 Jo Bijvelds; 34 Nellie v.Hees; 35 Dinie Houtman; 36 Johanna v.d.Elzen; 37 Paula v.Kessel; 38 Rieky Fabrie; 39 Mia v.Berlo; 40 Bep Ceelen; 41 Ria v.d.Ven; 42 Mientje Coppens.

Interne competitie bij badmintonclub ’t Veertje weer van start Ook dit jaar organiseert badmintonclub ’t Veertje voor hun mini’s, pupillen en aspiranten een interne competitie. Dit gebeurt tijdens de reguliere trainingstijden, op donderdag van 18.15-19.15 uur. Tijdens de interne competitie strijden alle kinderen om zoveel mogelijk punten te halen door bijv. zo snel mogelijk het parcours af te leggen, zo veel mogelijk shuttles in een korf te serveren, zo vaak mogelijk hoog te houden en dit alles in telkens wisselende opdrachten. Op deze manier is geen enkele interne competitieavond hetzelfde. Aanstaande donderdag 12 september is de eerste interne competitieavond van dit seizoen. Op dit moment zijn de trainingsgroepen nog relatief klein en helaas kunnen niet alle kinderen, daarom is er besloten dat alle kinderen dezelfde onderdelen gaan doen. Natuurlijk wel in groepjes met kinderen van de eigen trainingsgroep en op eigen niveau. Er komt voor elk onderdeel dus een beste uit van elke trainingsgroep. Kun je er deze donderdag niet bij zijn? Zorg dan dat je de volgende interne competite avond niet mist, deze is op donderdag 10 oktober. Kom jij gezellig meedoen? Zoals je hierboven kunt lezen hebben we

nog relatief kleine trainingsgroepen, dus er is nog plaats voor nieuwe kinderen. Ben jij tussen de 6 en 11 jaar oud (basisschool groep 3 t/m 8)? Kom dan gezellig met ons mee doen. Wij trainen elke donderdag van 18.15-19.15 uur (behalve in de schoolvakanties). Tijdens de training doen we naast de oefeningen om goed te leren badmintonnen, ook op z’n tijd een spelletje. De eerste drie keer mag je komen proberen en hebben wij een racket voor je klaarliggen. Daarna willen we graag weten of je lid wordt. Nieuwe jeugdleden onder de 12 jaar krijgen bij een jaar lidmaatschap een racket van de club cadeau. Ook bij de volwassenen is er nog plaats voor nieuwe spelers die graag een potje willen badmintonnen. Zij spelen vanaf 20.15 uur en kunnen er voor kiezen om recreatief wedstrijdjes te spelen of enkele trainingsoefeningen te doen en daarna de avond af te sluiten met enkele leuke partijen. Ook hier ligt er de eerste paar keer een racket voor je klaar. Wil je meer informatie? Kijk op onze site of neem contact op met Job v.Zutven tel. 06-45746662.

Prijskaarten BOND van OUDEREN

RIKKEN 1 Jos v.Dijk 2 Riek Janssen 3 Anny v.Duren 4 Anny Verwegen 5 Harrie v.Houtum JOKEREN 1 Marietje v.d.Elzen 2 Leen Emonds 3 Erna Verstegen

98 pnt. 72 pnt. 40 pnt. 35 pnt. 28 pnt. 75 pnt. 37 pnt. 21 pnt.

AANBIEDING AUTO 30 rijuren + tussentijdse toets + praktijkexamen voor

€ 1599,00

Nu tijdelijk met GRATIS theorie-online en theorieles!! Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu


Sport ANGO PRIJSKAARTEN 4 september

Rikken 1. Jan Sleegers 2. Harrie v.Lankveld 3. Andre v.Bergen Jokeren 1. Lies v.d.Aa 2. Mia Jansbeeke 3. Marietje v.d.Elzen

Punten 32 pnt. 24 pnt. 16 pnt. 18 pnt. 18 pnt. 15 pnt.

A-lijn 1. Dames v.d.Elzen-Verbakel 60,42% 2. Dames v.Berlo-v.Dooren 55,83% 3. Mw. v.d.Vondervoort-Hr. de Groot 54,17% 4. Dames v.d.Elzen-Meulemeesters 53,33% 5. Hr. en Mw.Aalbregt 52,92% 6. Hr. en Mw.v.d.Bosch 52,50% 7. Dames Willems-Witlox 51,25% B-lijn 1. Dames de Koning-v.Ras 67,01% 2. Dames v.d.Boom-v.d.Linden 57,99% 3. Hr. en Mw.v.Helvoirt 56,25% 4. Dames Coolen-v.d.Rijt 53,47% 5. Hr. en Mw.Vogels 53,13% 6. Dms. v.d. Berg-Pluk 52,78% 7. Hr. en Mw.v.Schadewijk 51,04% 8. Heren J. en Th.v.d.Ven 50,00% C-lijn 1. Dames v.Delst-de Graaf 56,88% 2. Hr. en Mw.v.d.Burgt 55,63% 3. Dames Peters-de Winter 55,21%

Berichten

53,65% 4. Hr. en Mw.Verhoeven 5. Dames Kremers-v.Lieshout 53,13% 6. Hr. en Mw.Verlangen 52,08% 7. Mw. v.d.Velde-Hr.Reijnen 50,00% De totale uitslag kunt U vinden op www.boekelsebridgeclub.nl. Voor informatie kunt U bellen met Jeanne Witlox, tel. 0492-321893.

ZAALVOETBALVERENIGING

WAC Boekel

Na een zomerpauze van bijna 4 maanden staat het nieuwe seizoen van zaalvoetbalvereniging WAC Boekel weer voor de deur. Menig voetballer staat met het vuur in de schoenen te trappelen om zijn eerste wedstrijd te spelen. In het nieuwe seizoen wordt er met 25 teams, verdeeld in 2 verschillende klassen gespeeld, poule A en poule B. Alle teams zullen na verwachting op sportieve wijze met elkaar de strijd aan gaan om te promoveren of om niet te degraderen. Wie zal er kampioen worden van het seizoen 2013-2014 en wie zal de winnaar worden van de bekerronde? Zal de strijd in de hoogste klasse weer gaan tussen de teams van De Schutboom en Donkers/v. Lankveld ? Het nieuwe seizoen belooft veel spannende momenten met zeer diverse zaalvoetbalstijlen. Zeer de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen in de sporthal. Alle wedstrijden worden net als voorgaande jaren op maandag gespeeld in 2 zalen van Sporthal De Burcht. Op maandag 2 september vangt het nieuwe seizoen 2013-2014 aan met de bekerwedstrijden. Deze zullen in poule-systeem gedurende 5 weken worden gespeeld, daarna begint de competitie. De nummers

1 en 2 gaan door naar de volgende ronde. Op het einde van het seizoen worden alle finalewedstrijden van de bekerronde gespeeld. De competitie gaat 5 weken later op maandag 14 oktober van start. Op de site van WAC Boekel (www.wacboekel.nl) kunt u alle informatie vinden betreffende de teams, de bekerronde, de competitie, uitslagen, stand, historie van WAC Boekel en gegevens van het bestuur. Het bestuur wenst iedereen een sportief en succesvol nieuw seizoen toe.

BOEKEL & VENHORST

Libre A: A.v.d.Laar - T.v.Alphen J.Heesen - H.v.d.Ven K.v.Grinsven - M.v.Doren R.Koolen - T.v.d.Ven G.v.d.Linden - J.Emonds Libre B: D.Emonds - C.v.Casteren C.v.d.Laar - W.v.d.Ven T.Hoevenaars - T.v.Rooy G.v.d.Cruijsen - W.v.d.Broek P.v.d.Sanden - G.Verwegen Libre C: A.Kerkhof - J.v.Berkel A.v.Bergen - A.v.Dijk H.v.Lankveld - J.Sleegers J.v.Kilsdonk - T.v.d.Ven P.Raaymakers - J.Kanters Driebanden: A.v.d.Laar - J.Manders J.Emonds - H.v.d.Ven W.v.d.Ven - C.v.d.Laar J.Heesen - K.v.Grinsven Bandstoten A: J.Emonds - J.Heesen J.Biemans - P.Verstraten R.Koolen - K.v.Grinsven G.Verwegen - M.v.Doren Bandstoten B: J Kanters - J Sleegers B Donkers - J.v.Kilsdonk A.v.Bergen - M.v.d.Heijden A.v.Bergen - P.v.d.Burgt

48-115 47-81 54-40 31-26 86-79 26-31 22-52 49-27 18-27 46-26

11-26 16-19 19-28 21-13 5-17 6-2 5-8 11-3 11-6

38-27 21-32 20-25 20-28 8-9 16-2 9-15 7-32

Evenementenkalender 14 september: Basement Discoavond 15 september: Toermee


Mondeo 2.0 TDCi Wagon Automaat Megane HB 1.6 Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Laguna GT 1.9 Dci Diesel Airco Scenic 1.6 16V Dynamic-luxe AIRCO Baleno 1.3 sedan

Ford Renault Renault Renault Renault Suzuki

2002 1997 2002 2005 2005 1998

1998 2005 1998 2001 2001 2006 2009 2004 1996 1996

2002 2010 2006 2007 2000 2002 2002 2004 2007 1994 2001 2004 2006

Julianastraat 55, 5427 AV Boekel, tel. 0492 321380, www.advanhaandel.nl

Berlingo 1.8 Multispace Berlingo 1.4 Multispace Airco Xsara 1.9 Diesel Berlingo 1.8 Multispace Xsara Picasso 1.8 C4 1.6 16V Ligne Prestige Airco C4 Grand Picasso 1.8 Ligne Business Airco C8 2.0 7 persoons Airco Evasion 2.0 Turbo Evasion 2.0

Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen

Accent 1.1 Sublime 5 drs Airco (geen wegenbelasting) HB 1.4 5 DRS Airco 1.6 Cabrio BREAK 1.9 DIESEL HB 1.4 XS 3 DRS Airco HB 1.4 3 Drs Airco SW 2.0 HDI DIESEL AIRCO HB 1.6 Vti 5 DRS AIRCO/PDC 1.8 GTX sedan 2.0 SR HDI Diesel Break 90PK Airco 2.0 HDI DieselSW 136 PK Diesel Airco 1.6 HDI SW XT Diesel Airco

106 107 206 207 306 307 307 307 308 405 406 407 407

Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot Peugeot

KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM KM

2011 2004 2003 2011 2011 2007 2008 2011 2011 2009 2007 2006 2005 2002 2012 2006 2006 2005 2004 2008 2003 2002 2009 1999 2008 2000 2012 2003 2005 2005 2006 2007

Volkelseweg 3 - BOEKEL 0492-322601 - www.autoheijden.nl

v.d.Heijden & Slegers

AUTOBEDRIJF

26397 72497 92107 74131 53652 129440 75234 31131 67010 39905 81483 93484 114230 189867 22152 81174 79279 96293 102891 67743 195620 112666 97148 166230 56092 162530 12881 116684 79239 135823 222305 70059

B O V A G

OPEL AGILA 1.0I EDITION OPEL AGILA 1.2I MAXX OPEL AGILA 1.2I ENJOY OPEL CORSA 1.3CDTI 5DRS EDITION OPEL CORSA 1.2I EDITION 5 DRS OPEL CORSA 1.7CDTI SPORT 5DRS. OPEL COMBO 1.3CDTI COMFORT OPEL ASTRA-J 1.4I TURBO COSMO OPEL ASTRA-J 1.4I SPORTS TOURER OPEL ASTRA 1.8I EXCLUSIVE STATIONCAR OPEL ASTRA 1.6I GTC TEMPTATION OPEL ASTRA 2.0 I TURBO TWINTOP CABRIO OPEL ASTRA 1.8I BUSINESS EDD. STATIONCAR OPEL ASTRA 1.6I NJOY STATIONCAR OPEL INSIGNIA 1.4ECOFLEX 140PK TOUR OPEL MERIVA 1.6I ENJOY-AIRCO OPEL MERIVA 1.6I TEMPATION OPEL MERIVA 1.6I ENJOY AUTOMAAT OPEL MERIVA 1.8I MAXX-COOL OPEL VECTRA 1.8I STATIONCAR EXECUTIVE OPEL VECTRA 1.8I GTS OPEL VECTRA 2.2 SEDAN ELEGANCE OPEL VIVARO 2.0 CDTI L1 H1 DUBB. CABINE BMW 318 I SEDAN FORD KA 1.3I 12-TH- EDITION MITSUBISHI SPACE STAR 1.3I AIRCO NISSAN PIXO PEUGEOT 307 1.6I XR RENAULT MODUS 12I AUTENTIQUE BASIS VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 HYUNDAI SANTA FE 2.2 CRDI4X2 SUZUKI SX4

SAMENWERKENDE

2008

onderhoud - apk - reparatie - schaderegeling - verkoop (winter)banden - uitlijnen - accu's - remmen - schokbrekers diagnose - storingen - ruitreparatie & vervanging voor alle merken personen- en bedrijfsauto's & campers

bedrijfsauto's Volkswagen Caddy TDI, luxe uitvoering, th, ac, lmv

Opel Astra H station 16i16V 111edit, airco 2010 Opel Corsa 12i16V edition, 5drs, airco 2011 Opel Corsa 14i16V business, 5drs, airco 2008 Opel Vectra stationcar 2.2i 16V elegance, luxe uitv 2005 Opel Zafira 18i16V elegance 2004 Chervrolet Tacuma 16i 16V, airco, th 2005 Nissan Primera 2.0 station, airco, th, er 1998 Peugeot 206+ XS 14i airco 2009 Toyota Aygo 1.0comfort automaat, airco, 5 drs, luxe uitv 2010 Volkswagen Caddy life Combi, 5 persoons 2005 Volkswagen Passat station, 16i 1997

BEDRIJVEN

A U T O - I N F O


Adres De Vlonder 55 5427 DD BOEKEL Telefoon 0492 - 322763 Telefax 0492 - 322857

Mobiel 0654 - 956401

Matthieu van Ratingen

BMW SPECIALIST INJECTIESERVICE ONDERHOUD SERVICE

g.VERWEgEN APK personen- en bedrijfsauto’s, Verkoop, Reparatie & schadeverwerking KENNEDYSTRAAT 32, 5427 cJ BOEKEL, TEL. 0492-323030 WWW.AUTOcENTRUMBOEKEL.NL

Nu HANDDOEKEN voordelig sparen met ESSO EXTRA SPAARPAS!!

Maakt u al gebruik van onze NACHT TANKAUTOMAAT?

Ford Ka 1.3i ........................................................................................2011 Ford S-Max 2.0i 16V panoramadak....................................................2006 Ford Focus 1.8 TD-Ci wagon van .....................................................2003 Citroën C3 1.4i, 5-deurs, airco............................................................2005 Citroën C1, 5-deurs.............................................................................2006 Opel Astra G 2.0 16V, 5-deurs, stuurbekrachtiging............................2000

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 08.30 UUR TOT 22.00 UUR

WASSERETTE

Wilhelminastraat 2, 5427 CD Boekel 0492-321881, www.elvro.nl

Voor Occassions kijk op www.elvro.nl

IN- EN VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S

VAKKUNDIG ONDERHOUD

GARAGE

Uw specialist in:

Onderhoud en reparatie aan alle merken!

BOVAG GARAGES

Koop uw auto bij een van deze erkende


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140. -------------------------------------------------GARAGEVERKOOP! Elke zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur. Fam.v.d.Valk, Burgt 13, Boekel. - Verhuur van PUIN- & AFVALcONTAINERS van 1 tot 40 m3. - Tevens uw adres voor SLOOP- & gRONDWERK van klein tot groot. - LEVERINg van diverse soorten ZAND. - BESTRATINgEN met of zonder materiaal.

tel. 0492-321412 www.vandenbroekboekel.nl

Verzekerd van een NIEUW: speciale dooikorrels voor correcte installatie

gladheidsbesrijding zonder corrosieve Het adres voor beregeningspompen en/of aanleg van complete installaties. uitslag op alle bestratingen. Tevens slaan wij waterbronnen.

A l l e r h a n d e Computer stuk of traag. Een grotere harddisk of meer geheugen. Problemen met het aansluiten van uw internet. Bel 0620156201. -------------------------------------------------JohnVesters rij-opleidingen: voor auto of motorrijles, evt. spoedopleidingen. Voor info: www.johnvesters.nl, de Vlonder 45, Boekel, tel. 06-22123656. -------------------------------------------------Verhuur van afval- en puincontainers, verkoop zand en grind, inname afval, hout,

vlakglas en puin. Openingstijden maandag t/m vrijdag 13:00-17:30, zaterdag 9:00 - 13:00. Bevers Containertransport, De Vlonder 110, Boekel, tel. 0492 321613.

John Rambach Het adres voor uw aanhangwagen Verkoop van aanhangwagens Onderdelen, onderhoud en reparatie Tevens INDUSTRIËLE LADDERS Mutshoek 4c, 5427 EV Boekel tel. 0492-326194, www.rambach.nl

Ketel vervangen, natuurlijk een “NEFIT”. Uw Nefitdealer!

ar Meer dan 50 ja erk. sterk in vakw

www.vanderlaarinstallaties.nl tel. 0492-351221

STUcADOORSBEDRIJF

Kruisstraat 93, 5373 BP Herpen Tel. 0486-411481, Mob. 0651-888371 info@boschberegening.nl www.boschberegening.nl

Voor al uw stucwerken

Tel. 0492-325790, Boekel - Tel. 0413-211878, Erp - e-mail v.Lankvelt@chello.nl

Maurice 06-57345756

Build to last longer

made in Sweden

Voor al uw SPUITWERK nieuw of renovatie moet je bij SPUITERIJ PETERS zijn. Onder andere radiatoren, kozijnen, deuren, meubels etc.

HEDON witgoedservice Boekel is Asko dealer geworden! Het alternatief voor Miele op het gebied van wassen, drogen en koken. Stabiel en zeer degelijk, geen manchet en met 4 schokbrekers de beste stabiliteit dus centrifugeren tot 2000 toeren mogelijk. Uiteraard met maar liefst 5 jaar garantie op alle onderdelen.

www.spuiterijpeters.nl Tuinstraat 21, 5427 PR Boekel

HEDON witgoedservice tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

Bedrijven en particulier


Tarief â‚Ź 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf â‚Ź 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Eten bij Sint Petrus. Samen eten is toch veel gezelliger! Iedere dag serveren wij vanaf 12.00 een vers gekookt en wisselend 3-gangen keuze-menu voor â‚Ź 7,95. Bent u alleen of misschien even niet in staat zelf te koken, kom dan eens kijken. Op woensdagavond is onze keuken geopend van

Voor al uw natuursteen& tegelwerken

06-53869439

fax 0492-323063

A l l e r h a n d e 17.00 tot 19.00 uur. Voor ₏ 9,25 inclusief 1 consumptie. U bent van harte welkom! Voor meer informatie kunt u bellen naar St. Petrus 0492-328328. -------------------------------------------------U kunt bij ons terecht voor: pasfoto’s en postkantoor. Drogisterij Wijnen, Oudedijk 51, Odiliapeel, tel. 0413-272934, www.wij-nendegroot.nl (dinsdags gesloten). --------------------------------------------------

T: 0492-776228 / 06-23563141 E: rvanzutven@hotmail.com

Voor vakkundige en betaalbare reparatie en slijpen van uw gazonmaaier, heggenschaar, kettingzaag, motorzeis en handgereedschappen. Bel voor info of ophalen, Let op nieuw tel. no. 0492-325900. WILLY van de VALK, Burgt 13, Boekel. De man die ook goed repareren kan! Wij lossen ook uw technische problemen op!

Stucwerk is de finishing touch van nieuw- en verbouw!

volop 2e hands FIETSEN VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Oost west thuis best en wij doen de rest. Zie www.partyservicejosrenders.nl. Van Party Service Jos Renders of bel 0492352192. --------------------------------------------------

Patrijslaan 14 5427 VM Boekel Tel 0492-324127 mob. 06 17968639 info@rienvandenelzen.nl, www.rienvandenelzen.nl

Statenweg 56, 5428 NK Venhorst, tel. 06-53316933 www.mathijsvandenbroektimmerwerken.nl

In een dag jouw BROMFIETSOPLEIDING inclusief praktijkexamen nu voor

â‚Ź 325,00

Voor inlichtingen en/of aanmeldingen Merellaan 1 0492-322217 5427 VP Boekel www.vogelzang.eu

Van Deurzen INTERIEURBOUW

Maatwerk in: Keukens | Badkamermeubelen Kasten | Balies voor bedrijven en particulieren &MFLUSPUFDIOJTDIF JOTUBMMBUJFT WPPS XPOJOH FO VUJMJUFJUTCPVX JOEVTUSJF FO EF BHSBSJTDIF TFDUPS 0PL WPPS O TUPG[VJHJOTUBMMBUJFT O JOGSBSPPEWMPFSWFSXBSNJOH O VVSTTFSWJDF

Nico van Deurzen

Noordstraat 10, 5428 NR Venhorst mob. 06-30968157, fax 0492-351677

URRLHQ HQ VQRHLHQ ERRPYHU]RUJLQJ JURHQRQGHUKRXG NOLPWHFKQLHN DGYLHV -RKQQ\ YDQ GHQ (O]HQ 6FKXWERRP D &* %RHNHO

#VSHUTUSBBU t ") #PFLFM #VSHUTUSBBU t ") #PFLFM T t M T t M E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM E JOGP!EPOLFSTFMFLUSJD OM XXX EPOLFSTFMFLUSJD OM X XX EPOLFSTFMFLUSJD OM

LQIR# HO]HQERRP]RUJ QO ZZZ H O]HQERRP]RUJ QO


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

KASTEN op maat, bij u geplaatst. Gratis opmeetservice, vrijblijvende offerte. Hubo Kuijpers, Bitswijk 14a, Uden, tel. 0413 330635.Zie voor voorbeelden onze site maatwerkuden.nl. t/m zaterdag 14 sept nog heerlijke AARDBEIEN Daarna zijn wij op vrijdag en zaterdag geopend voor de verkoop van; APPELS (nieuwe oogst) AARDAPPELS, ZUIVEL en KAAS.

Open: ma t/m vrij 13.00-18.00 uur, za 09.00-17.00 uur, na 16 sept alleen open op vrijdag en zaterdag..

Theo en Carina SWINKELS TUINBOUW Zijp 7, Boekel tel. 06-20364524

A l l e r h a n d e Heeft u vragen over een PERSOONSGEBONDEN BUDGET bel dan VITATHUISZORG: tel. 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl -------------------------------------------------AUTORIJLES B, evt. automaat: Verdere informatie: Auto-motorrijschool Rob de Bie. Tel.: 0492-326032. E-mail: autorijschoolrobdebie@chello.nl -------------------------------------------------Knip- en naailessen. Tevens adres voor reparatie en verandering aan kleding, gordijnen enz. Gerda Emonds, Daandelendennen 24, Venhorst, tel. 0492-351725. -------------------------------------------------Gratis AANGEBODEN alle soorten adviezen, mantelzorg of burenhulp. 100% Zwijgplicht. Schoenmakers, De Beuken 11, tel. 323875.

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Dan naar BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------TE KOOP wegens beëindiging hobby heren Ben Sayers golfset, Sayers golftas met regenkap en Big Boy golfkar. Set bestaande uit golfclubs (houten 3 en 5, P, putter, ijzer 3, 5, 7 en 9) en accessoires. Vraagprijs € 85,00. Tel. 06-55886317.

Els van den Hoven Voedings- en gewichtsconsulente

Gewicht & Balans M: 06-55321594 E: info@gewichtenbalans.nl I: www.gewichtenbalans.nl Individuele dieet begeleiding

Snel en lekker makkelijk!!

Bestellen via onze WEBSHOP

Wilhelminastraat 26 5427 CE Boekel Voor afspraak: tel. 06-17962288

Elk kind is een ster! Elk kind is een ster! Schakelplein 13, 5408 AW Volkel 0413 - 27 53 32 E-mail: info@zorg-leijgraaf.nl Website: www.zorg-leijgraaf.nl

• erkende kinderopvang, overheid betaalt mee in de kosten • professionele opvang in een gezellige, knusse omgeving Kinderdagverblijf MiniStars Burgtstraat 34, 5427 AJ Boekel Tel. 0492-328388 / 06-30216798 Hanneke van der Aa www.kinderdagverblijfministars.nl

Thuiszorg / Jongerenbegeleiding


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Briefpapier? Faktuur? Enveloppe? Visitekaartje enz. Voor uw handels drukwerk naar Boekeldruk, De Vlonder 10, Boekel, tel. 322140. -------------------------------------------------’T KNIPDURSKE Sandra Janssen • komt bij u aan huis

• mannen/vrouwen knippen € 10,00 • kinderen: 0 t/m 4 jr knippen € 5,00 5 t/m 12 jr knippen € 7,50 • 10% KORTING v.a. 4 personen

Voor info/afspraken bel 06-51718152

A l l e r h a n d e GRATIS ophalen van uw oud ijzer, brommers, accu’s, tv’s, kabels, koper, zink, witgoed, electronic, computers, fietsen, zonnebank, gereedschap. OHD tel. 0611070700. -------------------------------------------------In schuur 1 plaats over voor het stallen van een caravan. Voor info: fam.Verbrugge, Boekel, tel. 324995.

MODEVAKScHOOL THEA KUYPERS-BEEKMANS

Teken-, knip- en naailessen. Ook aandacht voor kinderkleding. Kleine groepjes. Inlichtingen: Kievitlaan 1, Boekel, tel.0492-322443

21 augustus t/m 18 september

Zomeraktie

voor FEESTEN & PARTIJEN

Nieuwe set nagels Gel of Acryl (inclusief verlenging).

info: www.tstuupke.nl

Voor meer informatie: 06-43085124

Normaal € 50,= nu € 30,=

• Netwerk- systeembeheer • Levering hard- en software Tel. 0492-325919, Fax 0492-325938 www.vdr-it.nl

KOSMO Schoonheidsstudio (aangesloten bij ANBOS)

BROKS bloemen dinsdagmorgen bij u op de markt in Boekel met een grote sortering snijbloemen en planten. AANBIEDINg elke week 3 bossen bloemen 5,naar eigen keuze.

SAMEN AUTO RIJDEN? Bij MeMo Mensen & Mogelijkheden zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die onze cliënten, tegen een onkostenvergoeding van 34 cent per km, naar MeMo of naar huis wil brengen. Middels deze vervoersoplossing kunnen cliënten blijven genieten van onze dagbesteding. Twijfel jij of dit wat voor jou is? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op om meer te weten te komen. 0492-326546 of info@mensenenmogelijkheden.nl Wij hopen dat iemand het vervoersteam komt versterken. Groetjes Emmy Tielemans en Cindy Kroef

-

Gezichtbehandelingen Permanente make up Definitief ontharen (IPL) Pedicure Verwenbonnen

Lia Tielemans-Vermeer Schutboom 12 5427 CG Boekel 0492-329985Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

A l l e r h a n d e

50220431 of e-mail vakantiehuisommenhardenberg@gmail.com. -------------------------------------------------Haken en breien is hip. Heb je zin om het te leren, volg dan een workshop bij wolstudio.nl. Info www.Wol-studio.nl, tel. 06-13835037. --------------------------------------------------

KOPIEER- en PRINTWERK voor particulieren, bedrijven en verenigingen. BOEKELDRUK, tel. 322140. -------------------------------------------------TE HUUR 2-pers. vakantiehuis omgeving Ommen/Hardenberg. Rust en ruimte. Week € 250,=. Tel. 0523-235332 / 06-

TE HUUR

WINKELPAND of KANTOORRUIMTE vanaf 1 oktober, in de kom van Boekel. Tel. 0492-325176

Dagbesteding voor mensen met een Bitumeuze dakbedekkingen geheugenstoornis of andere zorgvraag. Nieuwbouw Bergstraat 24SCHILDERSBEDRIJF Zijp 2d, Boekel, tel. 322169, Renovatie 5427 EC Boekel www.gasthoevedezijp.nl info@gasthoevedezijp.nl Dakisolatie 06-20393655F. JANSSEN

Schilderwerken Beglazing Behangwerk

VAN DER5427 POL EJ Boekel

veranda, carport & terrasoverkapping 06 10906548 www.vancreijtimmerwerken.nl

STUCADOORSBEDRIJF

PETER BROOS

Zeelandsedijk 18 5424 TL Elsendorp Tel. / Fax 0492 368222 M 06 53774800

O T E C H N I E K E L E K T R Br. Hogardstraat 30 0492 368222 0653774800

Te l : 0 6 - 2 0 3 5 5 6 2 4 i n fo @ va n d e rp o l - e l e k t ro. n l

machinale houtbewerking boekel

service • installatie • onderhoud

Stucadoorsbedrijf PETER BROOS Boekel & Venhorst Tel. 06-51659882 of 06-14445377 stucbedrijfpb@hotmail.com

VOOR AL UW STUCWERK

PETER BROOS

SCHILDERSBEDRIJF STUCADOORSBEDRIJF F. JANSSEN Minigraver verhuur voor… • Graven van vijvers, aan- en nieuwbouw en tuinen • Sloopwerken (zowel binnen- als buitenshuis), groepshuisvesting agrarische bedrijven • Het leggen van kabels, leidingen en rioleringswerken • Voor kleine ruimtes vanaf 75 cm • Ook voor verhuur GWW-personeel Voor meer informatie: www.willemstraatman.nl T: 06-53743275

Voor het maken van al uw houten kozijnen, ramen, deuren, binnendeuren, garagedeuren, trappen enz. enz. Kom gerust eens binnen op....

De Vlonder 202, 5427 DH Boekel tel. 0492-326418, 06-23543893 e-mail info@mahobo.nl


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

Voor het stomen van uw kleding, gordijnen, dekens, dekbedden en tafelkleden. PALTHE STOMERIJ depôt Van de Ven Lingerie, Kerkstraat 21, tel. 322503. --------------------------------------------------

A l l e r h a n d e VITA THUISZORG levert THUISZORG op basis van een PGB, voor informatie belt u 0413-335041 of stuur een e-mail naar info@vitathuiszorg.nl --------------------------------------------------

schappen 9 oktober: Kindervoorstelling met o.a. Jochem van Gelder, Theater de Horst

Evenementenkalender 4 oktober: Mark van de Veerdonk, Theater de Horst 6 t/m 13 oktober: Biljartkampioen-

Open: dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00 u zaterdag 09.00-16.00 u en op afspraak

Bezoekadres: De Vlonder 110 5427 DE Boekel tel. 06 - 203 80 151 info@bestratingsmaterialenboekel.nl www.bestratingsmaterialenboekel.nl

Voor al uw BITUMINEUZE DAKEN & DAKSINGELS. 24-Uurs service. Vrijblijvende offerte.

TEKENWERK en VERGUNNINGEN www.bouwkundigbureauberg.nl

V.OORSCHOT DAKWERKEN

Rik van den Berg 06-54247285 Berkhoek 8 5427 ES Boekel

Het Goor 10, 5427 PH Boekel T 06-50463633 E m.vanoorschot7@hotmail.com

Gian Car Care professional car cleaning Professioneel reinigen van in- en exterieur van uw auto. Wij brengen uw auto en/of bedrijfswagen weer in showroomstaat. Tevens staan wij in het weekend op afspraak voor u klaar. Carlo van Loon, tel. 06-38125456, www.giancarcare.nl

Een nieuwe tuin, onderhoud, advies of enkele aanpassingen. Neem gerust eens contact op. De Aa 4a, 5427 PK Boekel, T 0413-213867, M 06-51119662 E info@hovenier-paulvanloon.nl W www.hovenier-paulvanloon.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Voor al uw stucwerken - Nieuw- en verbouw - Texwerk en Spackspuiten - Ook voor de verzekering - Bouwdroger verhuur

Julianastraat 2a, Boekel, tel. 0492-322685 www.stukadoorsbedrijfvandriel.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN, SERRE’S & DAKKAPPELLEN Bouwser v ice Der ks & Van Door en

VAN DEN ELZEN elektrotechniek Rietven 1b • 5427 LP Boekel

Peter Derks & Bert van Dooren

Tevens NIEUWBOUW, VERBOUW, RENOVATIE, ONDERHOUD. Kortom, voor al uw timmerwerkzaamheden. Vraag gerust om een offerte Noordstraat 29, 5428 NR Venhorst,06-52717771 (bgg 0653937378) kunststofkozijnen@derks-vandooren.nl

BOUWBEDRIJF

Elzen

VanELEKTROTECHNISCH den

INSTALLATIEBEDRIJF elektrotechniek • Tel: 0492 - 32 61 45 Mobiel: 06 - 53 796 019

willy van de valk

NIEUWBOUW

VERBOUW

Van den Elzen elektrotechniek

De Vlonder 57, 5427 DD Boekel Tel. 0492 323352 Mobiel 06 53442795 www.bouwbedrijfwillyvandevalk.nl info@bouwbedrijfwillyvandevalk.nl

RENOVATIE


Tarief € 2,40 voor maximaal 20 woorden. Plaatsing in kader vanaf € 4,80 Opgeven tegen contante betaling bij BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel.

Plaatsing ALLERHANDE:

FIETS KAPOT! Wij repareren vakkundig en uw fiets wordt door ons gRATIS OPgEHAALD EN THUISBEZORgD

VAN SLEEUWEN Tweewielers 0492-351278

Alles voor uw KACHEL: kachelpijpen, bochten, glasruiten, glaskoord, afdichtkoord, glasband, vuurvaste lijm, kachelkit, hittebestendige verf, schoorsteenvegers enz.. Willy v.d.Valk, Burgt 13, Boekel,

A l l e r h a n d e tel. 325900. -------------------------------------------------Muzieklessen in Erp. Keyboard, piano, saxofoon, koperblaasinstrumenten. Jos Custers, 0413-211231 of kijk op www.muziekleserp.nl -------------------------------------------------Wie gaat met mij de uitdaging aan? Gewichtscoach Ingrid: Uw gewichtscoach

Rombout Zandhoek 12a 5427 PJ Boekel Tel. 0492-321481 Mobiel 06-53452103

bestratingen

Spechtlaan 25 info@romboutbestratingen.nl 5427 VK Boekel www.romboutbestratingen.nl 06-51776871

ONTWERP - GRONDWERK AANLEG BESTRATING EN SIERBESTRATING

APPELS & PEREN OPENINGSTIJDEN: donderdag en vrijdag van 10.00-16.30 uur, zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Fruitbedrijf v.d.Bosch Mutshoek 3 - tel. 321402

VAN DOOREN

van der Ven

St. Josephplein 2 tel. 0492-351764

aan huis. www.gewichtscoachingrid.nl, 06-10646880 -------------------------------------------------Programma’s • Clubbladen • Misboekjes enz. van A tot Z verzorgd tegen aantrekkelijke prijzen door BOEKELDRUK, De Vlonder 10, Boekel. Tel. 322140.

VENHORST fax 0492-352257

BOUWSTOFFEN- HOUTHANDEL MAcHINALE HOUTBEWERKINg

Montage - Onderhoud - Service voor uw gas - water - centrale verwarming - Installatie - Ventilatietechniek en Riolering

Statenweg 127, 5428 NL Venhorst www.dooren.nl

HEDON Witgoedservice Boekel Reparatie: • wassen • drogen • koelen • koken Î Onderhoud aan wegmotoren,

crossmotoren en quads Î Reparatie Î Revisie Î Schade, taxatie en reparatie Î Onderhoud en service aan elk merk!

* Elektro installaties * Woningbouw (nieuw- en verbouw) * Service en onderhoud

v.d. Velden / Romviel Motoren Wilhelminastraat 23 5427 CC Boekel / 0492 - 32 23 23 E-mail: info@veldenmotoren.nl

Erkend installatiebedrijf voor al uw elektrotechnische werkzaamheden, voor bedrijf en particulier.

www.veldenmotoren.nl www.romvielmotors.com

Marc v.d.Zanden Venhorst, tel. 06-23957252

Voor snelle, vakkundige reparatie van al uw vrijstaande en inbouwapparatuur Verkoop van nieuwe en jong gebruikte apparaten Maandag t/m donderdag van 09.00-20.00 uur; zaterdag van 09.00-17.00 uur Banno Helmink tel. 06-43557598 www.hedonwitgoed.nl

NEERBROEK 15 - 5427 PS BOEKEL - TEL: 0492-32 2560


Druk- en zetfouten voorbehouden


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.